Page 1

108

MayÄąs-Haziran 2019 / May-June 2019


TÜRK EV TEKSTİLİNİN GELECEĞİ İÇİN

DÜNYAYA AÇILAN KAPI... FOR THE FUTURE OF TURKISH HOME TEXTILES

GATE TO THE WORLD… Ürettikleri ev tekstili ürünlerini dünyanın dört bir yanında, markaları ile sunan binlerce sanayici ve işadamı, TETSİAD fuarları, dergileri, trend analizleri, dünya bağlantıları, eğitimleri, konferansları ve daha pek çok etkinliği ile dünya ev tekstili modasına katkı sağlıyor...

The thousands of industrialists and businessmen who offer their home textile products with their brands all over the world contribute to the home textile fashion of the world with TETSİAD fairs, magazines, trend analysis, world connections, trainings, conferences and many other events…

Geleceğimiz için TETSİAD, tekstil dünyası güçbirliğini dünyanın her noktasına yaymaya devam ediyor...

For the future, TETSİAD continues to spread the union of forces of the textile world to every corner of the world...


BAŞKANDAN... / FROM THE PRESIDENT...

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

3

ALİ SAMİ AYDIN

BAŞKAN / PRESIDENT TÜRKİYE EV TEKSTİLİ SANAYİCİLERİ ve İŞADAMLARI DERNEĞİ TURKISH HOME TEXTILE INDUSTRIALISTS' AND BUSINESSMEN'S ASSOCIATION

Değerli Paydaşlarımız,

Dear Partners,

İnsana verilen en değerli vasıflardan biri de tasarım gerçekleştirmekten kaynaklanan “tasarımcı” vasfıdır. Tasarım, bir konu hakkında, yeni bir çözüm, yeni bir obje, yeni bir yol oluşturma ya da elde bulunan mevcutlarla bunların arasında yeni bir ilişki oluşturma sürecinde, zihinde tahayyül etme, uygulama öncesi fikir oluşturma olarak tanımlanır. Özellikle bizim sektörümüzde olduğu gibi bazı sektörlerin temeline baktığımızda üretim, pazarlama, finansman, lojistik ya da yönetim konuları arasında temel bir konu olarak yer alır.

One of the most valuable qualifications granted to human is “designer” qualification arising from the realization of design. Design is defined as the creation of a new solution, new object, a new way about an issue or envisioning in mind and creating an idea before implementation during the constitution of a new relation between the available and the new ones. Considering the foundation of some sectors like ours, the production is mentioned as a fundamental subject amongst marketing, finance, logistics or management.

Trend tasarımı, moda tasarımı, endüstriyel tasarım, grafik tasarım, ergonomi tasarımı, insanlar arası ilişkilerin tasarımı, gelecek tasarımı, eğitim tasarımı, üretim tasarımı, sanat tasarımı gibi değer üreten tüm alanlarda tasarım sözcüğü belki de değeri oluşturan en önemli kavram. “Tasarım ürünleri”nin değeri de doğal olarak “iyi olması”, “güncelliği yakalaması”, “olumlu yönde fark yaratması” gibi kriterlerle ölçülür. Türk ev tekstilinin geleceği de işte tam bu noktayı işaret ediyor. Yıllardır sözünü ettiğimiz daha yüksek bir bedelle ihraç edebilmenin de, küresel çapta bir marka oluşturabilmenin de yolu, rekabet edilen pazarda ayrışmak. Tüm ürünler teknolojik üretim sınırları nedeniyle artık birbirine benzer konuma geldi. Tüketici gözünde ayrışıp tercih edilen olmanın yolu, tasarım içeren ev tekstili ürünleri oluşturmak. Peki, bunun yolu ne? -Öncelikle yöneticiler olarak, “tasarımcı” kişilere bakış açımızı değiştirmek zorundayız. İşin üretim, finans ve satış kısımlarının öncesine “tasarımcı”yı oturtmamız gerekiyor. Tasarımcılarımızı fuarlar, yayınlar, bienaller, sergiler, sanat dünyası, özel ülke gezileri, üretimde yeni teknikler, marka eğitimleri, tasarım eğitimleri ile ne kadar beslersek, tasarımların bize dönüşü de o oranda artacaktır. -Ofis içinde AR-GE ile tasarımı bir araya getirmek gerekir. Tasarım sürecinde araştırma ve geliştirme ile birlikte kendi içlerinde uygulansın ya da uygulanmasın sürekli olarak denemeler yapılmalı. -Ofiste tasarımcıların çalışma ortamlarını verimli, ferah, nefes alan, tasarım üretmeye elverişli, özgürlükçü, estetik uygulamalara müsait alanlar olarak tasarlamalıyız. -Şirket içindeki tasarımcıyı sadece kendi işiyle ilgili olarak yönlendirmeliyiz. Tasarımcılarımızı şirketin reklam ya da diğer işlerinde kullanmamalıyız. -“Müşteri bunu ister, bunu yapın” gibi yaklaşımlar bir tasarımcıya yapılacak en kötü uygulama olabilir. Tasarımcıya, şirketin tasarım farklılığını ortaya çıkarak özgür işler yapması için zaman ve alan tanımamız gerekiyor. -Tasarımcı yetiştiren akademik kurumlara destek olmalı, tasarımcılarımızı sürekli olarak desteklemeliyiz. Bu temel konularda atacağımız her adım, şirket içinde tasarım kavramının gücünü, fark yaratma etkisini, şirket yönetiminde tasarım açısından değişimi de ortaya koyacaktır. Unutmayalım ki tasarım oluşturma ve yönetme tasarımcıların, tasarımı müşteriye satma becerisi de biz yöneticilerin asıl işidir. Tasarımla ilerleyen ve ayakta duran EVTEKS APRIL Fuarımızın bu sene 25. yılı. 25 yıldır binlerce markamızın tasarım ürünleri, dünya ile buluştu. Buradan yola çıkan tasarım ürünleri, dünyada milyonlarca ailenin evinde, ofisinde, aracında yer alıyor. Bizler, insanlara tasarımla dokunmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar EVTEKS fuarlarında emeği geçen TETSİAD Ailesi üyelerine, CNR Fuar Ekiplerine ve bu fuarı değerli kılmak için bizlerle çalışan, bize hizmet üreten tüm kurumlara teşekkür ederim. Tasarımla dolu yeni sezonlarda yine birlikte olmak ve tasarım üretmek dileğiyle.

The word “design” is the most significant notion that creates value in all fields such as trend design, fashion design, industrial design, graphic design, ergonomy design, human relations design, future design, education design, production design and art design. Naturally, the value of the “design products” is measured by the criteria like “being good”, “keeping up-to-date”, “creating positive difference.” That’s exactly what the future of Turkish home textile points out! The way to export with higher prices that we’ve been discussing for years and to create a global-wide brand is to differ from the competitive market. All products reach to the similar position due to the technologic production limitations. The way to be distinguished from others and become preferred in the eye of the consumer is to create home textile products that include design. Well, what is the path to follow? -First of all, as managers, we need to change our point of view towards “designers”. We need to put “designer” before production, finance and sales parts of the business. The more we feed our designers with fairs, publications, biennials, exhibitions, art world, special country trips, new techniques in production, brand trainings and design trainings, the more we get the yields from the designers. - We need to bring design together with R&D in the office. In the design process, research and development should be carried out continuously whether it is applied or not. -We need to design the working environments of the designers as spaces that are efficient, spacious, breathable, suitable to design, libertarian and also suitable to aesthetic applications. -We need to lead the designer of the company in relation to his/her own business. We shouldn’t use our designers for advertising or other works of the company. - The approaches such as “Just do whatever the customer wants” are the worst compulsions against the designer. We need to give time and space to create free works by revealing the designing difference of the company. - We need to support the academic organizations raising designer and also support our designers. Any step we take in these basic issues will reveal the strength of the concept of design, the impact of making difference and the change in terms of design for the company management. Let’s remember that creating and managing of design is the primary mission of designers, and the ability of selling the design to the customer is the primary mission of the managers. We celebrate this year 25th anniversary of EVTEKS APRIL Fair which develops and survives by the help of design. The design products of thousands of our brands have met the world for 25 years. The design products departing from our company is placed in the houses, offices and vehicles of millions of families over the world. We’ll keep touching the lives of people via our designs. I would like to thank to the members of the TETSIAD Family who have contributed to EVTEKS fairs, to the Fair Teams of CNR and to all the organizations that work with us and serve us to make this fair valuable. Hope to be together again in the new seasons of design and create design.


4

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

İÇİNDEKİLER / INDEX

TRENDLER / TRENDS

ALTERNATİF VAROLUŞLAR

10

ALTERNATIVE EXISTENCES TÜRKİYE EV TEKSTİLİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TURKISH HOME TEXTILE INDUSTRIALISTS’ AND BUSINESSMEN’S ASSOCIATION Ali Sami Aydın Başkan - President A.Serdar Sütçüoğlu Ali Rıza Hasoğlu Başkan Yardımcıları - Vice Presidents Cengiz Özmen Genel Sekreter – General Secretary Abdülhadi Köseoğlu Mali Sekreter – Financial Secretary Üyeler-Members Ufuk Oçak Mehmet Fatih Dereköylü Can Tanrıverdi Remzi Kırayoğlu Hüseyin Memişoğlu Murat Zümbülyuva Mustafa Kösemusul Arif Şensöz Cihan Aktaş İsa Dal Faruk Hürdana Mehmet Keçeci Ercan Karakuş Kadir Beytekin Ahmet Nuri Baytimur Mustafa Moral Denetleme Kurulu - Board of Auditors İsmail Ağaoğlu Yavuz Demirel Emrah Demir Mehmet Pamuk Berk Vardar Hasan Kürşat Bayram Eren Nazik Fatih Özdemir M. Atilla Bulut Sorumlu Yazı İşleri Müdürü - Responsible Editor Neşe Altıntaş İletişim ve Reklam Sorumlusu - Communication and Advertising Specialist Ekibimiz – Team Harun Üstgül Hasan Ersan Melissa Papuçciyan Ömür Işık İDTM Blokları A3 Blok Kat:16 No:461 Yeşilköy-Bakırköy/İstanbul Telefon: +90 212 292 04 04 www.tetsiad.org Her hakkı saklıdır. Hometextile Dergisi ücretsiz olarak dağıtılır. Dergimizde yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazı ve haberler kaynak belirtilmek şartı ile kullanılabilir. All rights reserved. Hometextile Magazine is complimentary. All articles belong to the authors. Texts and news can be used with citation.

28

HABER / NEWS

“Trend Okuma Seminerleri” Tasarımcıları Buluşturdu "Trend Reading Seminars" Brought Designers Together ÖZEL HABER / SPECIAL NEWS

30 EVTEKS 25. Yaşında Türkiye’nin En Büyük Fuarı Turkey's Biggest Fair EVTEKS Celebrates It's 25. Year RÖPORTAJ / INTERVIEW

“Tasarımcının Gayesi Yeni Bir Hayat Tarzı Yaratmaktır” "The Goal of a Designer is to Create a New Lifestyle"

44

Cihan Bahar Öğretim Görevlisi / Tekstil Tasarımcısı Instructor / Textile Designer MAKALE / ARTICLE

Marka İletişiminde Cevaplanması Gereken 10 TEMEL SORU 10 Essential Questions Needed to Be Answered for Brand Communication Bülent Fidan Brand Suite İstanbul Marka Danışmanı Brand Suite Istanbul Brand Consultant

54


8

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

İÇİNDEKİLER / INDEX

HABER / NEWS

Ev Tekstili Sektörünün İlk Üniversite Programı T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Bünyesinde Açılıyor First University Program of Home Textile Industry Starts in T.R. Istanbul Kültür University

58

62

RÖPORTAJ / INTERVIEW

"Ev Tekstili Tasarımı Programı Kaliteli Bir Yükseköğretim İmkânı Sunuyor" "Home Textile Design Program Provide Higher Education Opportunity" Prof. Dr. Erhan Güzel T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi / Rektör T.R. Istanbul Kultur University / Rector

MAKALE / ARTICLE RÖPORTAJ / INTERVIEW

YAYIN YÖNETİM PUBLICATION MANAGEMENT

Cihangir Mah. Sıraselviler Cad. Yeni Yuva Sok. No: 18 / Kat 2 / Daire 3 Cihangir / Beyoğlu / İstanbul www.brandsuiteistanbul.com Tel: 0212 973 73 75 Bülent Fidan Genel Yayın Yönetmeni / Editor in Chief Sonay Ertekin Gülüm Editör / Editor Elif Tuğçe Gülırmak Editör / Editor Adem Tayfun Eser Görsel Yönetmen / Art Director

“Sektörü Üst Sıralara 66 Birlikte Taşıyacağız” “We Will Carry the Sector Together to a Higher Position” Ali Sami Aydın TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı President of TETSIAD

Bahar ile Birlikte Yenilenme Hissi Evlerimizi Sarıyor Spring Brings the Feeling of Refreshment to Our Homes

82

Armada Tercüme Çeviri - Translation

INFOGRAFİK / INFOGRAPHICS

Elma Basım Yayın ve İletişim Hizmetleri San.Tic.Ltd.Şti. Tevfikbey Mah. Halkalı Cd.No:162/7 Sefaköy – Küçükçekmece/İstanbul Tel: (0212) 697 30 30 www.elmabasim.com

Türkiye’nin Dünyaca Ünlü Yöresel Dokumaları World-Renowned Local Wovens of Turkey 88 REHBER / GUIDE

80

İlkay YÜCER Webtorn Kurucu Ortağı / E-Ticaret Uzmanı Webtorn Co-Founder / E-Commerce Expert MAKALE / ARTICLE

EV TEKSTİLİ / HOME TEXTILE

Yayının dili: Türkçe-İngilizce Publication Language: Turkish/ English Yayının Türü: Ulusal Süreli Yayın Publication Genre: National Periodical Publication Hometextile dergisine internette, tetsiad.org adresinden ulaşabilirsiniz. Access Hometextile magazine on the internet at tetsiad.org

B2B Müşterisi Nasıl Kazanılır? How to Gain B2B Customer?

Ekonomik Krizlerde Markaların Almaya Cesaret Edemeyeceği Kararlar Decisions that Brands Not Dare to Take in Economic Crises

86

Salim Kadıbeşegil RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi Kurucu Danışma Kurulu Üyesi Repman Reputation Research Center Founder- Advisory Board Member

90

İstanbul’da Karşınıza En Çok Çıkacak Sokak Lezzetleri The Most Common Street Flavors of Istanbul


10

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

ALTERNATİF VAROLUŞLAR

Öyle bir zaman dilimi içersindeyiz ki; çokluğun getirdiği kaçış hissi bizi kendi yalnızlığımıza itiyor. Bu kendine dönme hissiyatı, yaşamımızı geçirdiğimiz alanları değişen iç dünyamıza göre yeniden tanımlamamız ihtiyacını doğuruyor. Yeni insan modelleri şekilleniyor. Yeni algı sistemleri gelişiyor. Bildiğimiz kullandığımız iletişim sistemleri, yeni halimize uyumlu olmak adına dönüşüyor. Yeni insan, kendini hayallerinden yaratırken içinde varolduğu dünyanın kaynaklarının sınırlılığı karşısında başka bir tüketici modeli yaratıyor. Geleneksel bakış açıları ve yeni model insan görüşü baş edilemez gibi görünen kaoslar yaratsa da çözümün, pozitif olma halini sürdürmek ve bunu soluk aldığmızı her alana yaymak olduğu ortak görüşü çıkıyor. Alternatif varoluşlar, sıkışan dünyanın gerçekliğinden kaçarak farklı oluş şekilleri yaratmak aslında. Bu görüş karşımıza duvarları esnek düşünme ve yaratma süreçleri ve imkanları çıkartıyor.

PANTONE 16-1212 TCX Nomad

PANTONE 13-0607 TCX Fog

PANTONE 11-4601 TCX Bit of Blue

PANTONE 13-0107 TCX Dewkist

PANTONE 13-1302 TCX Sea Salt

TRENDLER / TRENDS

ALTERNATIVE EXISTENCES

We are living in such spesific times that the feeling of escapism brought by the presence of multitude push us to discover our own aloness. This urge to turn inward gives birth to an impetus of re-defining our living spaces with the light of the change taking place in our inner world. New human models are being shaped. New systems of sense and perception are developing. The networks and systems of communication that we widely use are transforming to resonate with our new way of being. While the newly defined human creates and re-creates him/ herself from his own dreams, he also helps shape a brand new consumer model who is aware and mindful about the finiteness of Earth’s resources. The rift between traditional perspectives and the newly constructed concept of human’s point-of view seemingly causes caos, but the solution resides in maintaining a positive outlook and proliferating this awareness in every brething moment. In its core, Alternative Existences stands for creating different existense patterns by moving away from confined realities of the world. This perspective enables us to create and think in an environment where walls are elastic and extensible.


SAKİN DOKUNUŞ POZiTiF TASARIMIN YAşAM ALANLARINDA VAR OLMA HALİ Kendin olma halinin dingin ve yumuşak tonları. Pozitif tasarımın yaşam alanlarında varolma hali. Sakin tonlar ve geçişler. Doğal tonların rahatlatan dünyası. Ruh halime ve tenime uyumlu yumuşak dokular. Dış dünyanın karmaşasından, kendi sığınağıma güvenli geçiş. Yeni mantramın tınısında uyumlu dokunuşlarla oluşturulmuş bir alan. Evim benim ruh halimden doğan bir platform. Benim sığınağım, gülümseten koruyan alanım.

SILENT ROOM EXISTENCE OF POSITIVE DESIGN IN LIVING SPACES Calm and soft colors of self-discovery. Existence of positive design elements in living spaces. Peaceful tones and smooth transitions. Comforting world of natural colors. Soft textures that resonate with my mood and my skin. A safe trasition from the mayhem of the outside world, to my own sanctuary. New living spaces created harmoniously with my own new mantra. My house is a platform born from my spirit and vision. It is my own safe haven.

PANTONE 19-4024 TCX Dres Blues

PANTONE 14-4210 TCX Celestial Blue

PANTONE 18-1540 TCX Cinnabar

PANTONE 13-1013 TCX Appleblossom


12

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

HİS VE RENKLER Yeni mantra Dingin tını Gülümseten alan Sakin tonlar ve geçişler

DOKULAR VE MALZEMELER Yumuşak dokular Doğa dostu iplik ve kumaşlar Yün ve örgü Keten Selulozik yün ve yünlü kumaşlar

COLORS AND THEMES New mantra Serene and low-key notes Heart-warming spaces Calm tones and smooth transitions

TEXTURES AND MATERIALS Soft textures Nature-friendly fibers and textiles Wool and knit Linen Cellulosic yarn and woolen garments

TRENDLER / TRENDS


14

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

TRENDLER / TRENDS

UYGULAMA ALANLARI Barışçıl ve berrak enerjili objeler Sakin ve sade mobilyalar Ten ile uyumlu objeler Siirt battaniyesi tarzını yansıtan kilimler Fas berberi halısı tarızını yansıtan halılar

DETAYLAR Rahatlık ve konforu ön planda tutan tasarımlar El işi dikiş ve teğel detayları Yuvarlak hatlar ve kıvrımlar Sert geometrik hatların ortadan kalkması

APPLICCATION SCOPE Objects with peaceful and bright energy Calm and minimalistic furniture Ergonomic objects Rugs that reflect Siirt blankets’ style Carpets that reflect Moroccan berber rugs’ style

DETAILS Designs that prioritize ease and comfort Hand stitches Soft lines and curves Elimination of sharp geometric lines


16

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

ZEVKU

SEFA tasteFUL room

TRENDLER / TRENDS

ZEVKÜ SEFA KENDİ ZEVKİNİ TANIMLA VE BU TANIMLA YOLCULUKLARA ÇIK Yeni lüks anlayışı ile sunulanın dışındakini keşfet. Farklı sanatçılarla buluş. Kendi zevkini tanımla ve bu tanımla yolculuklara çık. Dokuları araştır. Zanaatkarlarla sohbet et. Bilmediğin renklerle buluş. Kendi aleminin yaratıcısı ol. Kendini şımart. Art Deconun derinliğinde kaybol. Sefan olsun, keyfine bak.

TASTEFUL ROOM DEFINE YOUR SENSE OF pleasure AND START YOUR JOURNEY

PANTONE 19-1018 TCX Ganache

PANTONE 16-0713 CX Slate Green

PANTONE 18-1355 TCX Rooibos Tea

PANTONE 14-1318 TCX Coral Pink

PANTONE 19-1724 TCX Cabarnet

PANTONE 16-0947 TCX Bright Gold

PANTONE 19-3842 TCX Deep Wisteria

PANTONE 15-3910 TCX Languid Lavendar

Discover what lies behind the surface by embracing the new feeling of luxury. Explore different artists and their taste. Define your sense of pleasure and start your journey. Search through different textures and enjoy meaningful chats with artisans. Get acquainted with colors unknown to you. Be the creator of your own realm. Get lost in the depths of Art Deco. Enjoy yourself and indulge.


18

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

HİS VE RENKLER Yeni lüks anlayışı Deneyim ve bilgiden doğan ustalık Renkte zenginlik ve kışkırtıcılık Şık ama samimi bir duruş Üst ve eğitilmiş zevk anlayışı

DOKULAR VE MALZEMELER Kadifenin vazgeçilmez zamansızlığı Bakır ve altının birleşimi Jakarları dokumalar Goblen kumaşlar Muare kumaşlar

COLORS AND THEMES A new sense of luxury Mastery born out of experience and know-how Rich and provocative colors Chic yet candid designs An educated and elevated sense of pleasure

TEXTURES AND MATERIALS Indispensable timelessness of velvet Copper and gold united Jacquard woven garments Gobelin tapestries Moire fabrics

TRENDLER / TRENDS


UYGULAMA ALANLARI Art Deco elementler Parlak lake mobilyalar Dokulu duvar kağıtları Yüzey ve desenlerde zenginlik Art Deco desenli halılar

DETAYLAR Yüksek kaliteli işçilik Yüksek kaliteli malzemeler Metalik hareketler Pirinç ve bakırla kombinlenmiş mobilyalar

APPLICATION SCOPE Elements of Art Deco Lacquered furniture Textured wallpapers Rich surfaces and patterns Rugs with Art Deco patterns

DETAILS High quality finish High quality materials Metallic surprises Brass and copper combinations in furniture design


20

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

TRENDLER / TRENDS

YAPAY-DOĞAL DENEYİM doĞal kaynaklarIn sInIrlIlIĞInIn farkIna varIp olanI ihtiyaca GÖre dÖnÜŞtÜrme

ARTI-

FICIALly NATUREL

LAND-

scapes PANTONE 19-6311 TCX Greener Pastures

PANTONE 18-0322 TCX Cypress

PANTONE 11-4301 TCX Lily White

PANTONE 16-0948 TCX Harvest Gold

PANTONE 16-3915 TCX Alloy

PANTONE 13-6107 TCX Green Lily

PANTONE 14-4210 TCX Celestial Blue

PANTONE 12-1108 TCX Dew

Doğal kaynakların sınırlılığının farkına varıp, olanı yeni ihtiyaca göre dönüştürmek. Ham dokular, bio-dokular. Tüketim ihtiyaçlarını yeniden belirlemek. Gelişen teknolojinin; insan olma halimize kattığı çoklu seçimin içinde kaybolmak yerine dünyayı da düşünerek seçimler yapabilmek. Teknolojiyi yeni insan bilinciyle kullanabilmek. Yeni dokuların ve malzemelerin keşfi. Farklı malzemelerden doğan ışıltı. Teknolojiyi insanın ve doğanın kollektif bilinciyle kullanmak.

ATRIFICIALLY NATURAL EXPERIENCES REALIZING THE FINITENESS OF NATURAL RESOURCES AND TRANSFORMING THE STATUS QUO Realizing the finiteness of natural resources and transforming the status quo. Raw and bio-textures. Redefining consumer needs. Making conscious decisions with mindfulness about our planet, rather then getting lost in the translation in the wake of advancing technological era. Using technology with newly desined and curated human consciousness that respects the nautral collective spirit. Dicovering new textures and unorthodox materials. Differently combined textures and materials shining together.


22

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

HİS VE RENKLER Yeni insan bilincinin tasarıma yansıması Sürdürülebilir deneyimler oluşturmak Gelecek öngörülü tasarımlar Teknoloji ile doğanın tasarım anlayışlarının birleşimi

DOKULAR VE MALZEMELER Akıllı kumaşlar İleri dönüşüm ile geliştirilmiş kumaş ve mobilyalar Yeni doku ve malzemelerin keşfi 3D baskılar ve kabartmalar Tekrar eden desenler ve geometri Sürdürülebilir üretim ürünü doğa-dostu kumaşlar Teknoloji, teknik ve tasarımın birleşimi

COLORS AND THEMES New human consciousness being reflected in design choices Creating sustainable experiences Foward thinking and futuristic design elements

TEXTURES AND MATERIALS Smart fabrics Upcycled fabrics and furniture Discovery of new textures and materials 3D prints and embossments Repeating patterns and geometry Nature-friendly fabrics, created via sustainable chaines of productions Unison of technology, design and technique.

TRENDLER / TRENDS


UYGULAMA ALANLARI Dönüştürülmüş tasarımlar ve geri dönüşüm Duvarların gerçek dışı kullanımı Farklı malzemelerden duvar kaplamaları Minimum atık için tasarlanmış alanlar ve ürünler

DETAYLAR Şeffaf parıltı ve camın yeniden konumlandırılması Cilalı ve parlak objeler Futuristik doku ve dokumalar

APPLICATION SCOPE Upcycled designs and recycled materials Out-of-the-box usage of walls Wall boards and panels made from newly created materials and textures Products and spaces designed with the objective of minimal waste

DETAILS Transparent glimmer and reinterpretation of glassworks Polished surfaces mixed with rough textures Futuristic textures and woven fabrics


24

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

ya-

raTICI bakıs

PLAY-

FUL

room PANTONE 17-1744 TCX Calypso Coral

PANTONE 14-0852 TCX Freesia

PANTONE 19-5406 TCX Pine Grove

PANTONE 19-3952 TCX Surf the Web

PANTONE 16-1363 CX Puffin’s Bill

PANTONE 17-6153 TCX Fern Green

PANTONE 16-3520 TCX African Violet

TRENDLER / TRENDS

YARATICI BAKIŞ ZANAAT VE AKILLI TASARIM ANLAYIŞININ BİRLEŞİMİ El işinin keyif alanı. Zanaat ve akıllı tasarım anlayışının birleşimi. Renklerle cesurlaşmak. Çocuksu, saf dokular. Deneysel, özgür girişimler. Renklerin canlı ve farklı birleşimi; yeni pencerlerden bakmak dünyaya…. Kendimize bu keşif duygusunu yaşamak için izin vermek ve çok gülümseyebilmek: İçimizdeki özgür alanların dışa vurumu. Hayal dünyamızın gerçekliğe yansıması. Çocuksu yaratıcılık. Sanatçının derin dünyasıyla tanışmak. Tüm bu yeni deneyimlerden çıkan cesaretle el işi ve zanaat ile oynamak, farklı dokuları birleştirmek. Kahkahanın pozitif enerjisine kavuşmak.

PLAYFUL ROOM A UNION OF craftsmanshıp and ıntellıgent desıgn Where craft meets pleasure. A union of craftsmanship and intelligent design. Getting bold with colors. Naive and child-like textures. A freely experimental approach to design. Vibrant and distinct combination of colors. Seeing the world through new and different lenses... Letting myself to experience this feeling of discovery, and smiling: External manifestation of my inner free space. Spaces where my dream world projects onto my reality. Child-like creativity. Stepping into the vast worlds of artists. Playing around with craftsmanship and art. Using the courage distilled from these new experiences to combine contrasting textures. Reuniting with the positive energy of laughter.


26

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

HİS VE RENKLER Primitif renkler Renklerin cesur kullanımı Keşif duygusu Yeni pencerelerden dünyaya bakmak Deneysel, özgür girişimler Çocuksu dünyanın eğlenceli ritmi Hayal dünyasının dışa vurumu Sanat ve zanaatin birleşimi

DOKULAR VE MALZEMELER Örme kumaşlar Jakar ve jakarlı şeritler Tweet kumaşlar ve desenler Zanaatin tasarım ve kumaşla birleşimi

COLORS AND THEMES Primitive colors and their bold application The feeling of discovery and curiosity Seeing the world through new lenses Freely experimental approach Upbeat rythm of a child’s world External reflection of dreamscapes Uniting art and craftsmanship

TEXTURES AND MATERIALS Knitted fabrics Jacquard garments and jacquard strips Tweet garments and patterns Garments and designs combined with the creative power of crafts

TRENDLER / TRENDS


UYGULAMA ALANLARI Oyuncaksı heykeller Cesur ve eğlenceli tasarımlar Baskıların zaanat ile birleşimi Eğlenceli koltuklar Şaşırtıcı duvar kağıtları

DETAYLAR Klasik desenlere çocuksu ve cesur yorumlar Zanaat ve akıllı tasarım anlayışının birleşimi Ütopik aydınlatmalar Deneysel ve renkli baskılar

APPLICATION SCOPE Toy-like statues and objects Bold and lively designs Uniting print technology and craftsmanship Upbeat and exciting sofas and chairs Out-of-the box, dazzling wallpapers

DETAILS Daring and youthful reinterpretation of classical patterns A union of craftsmanship and intelligent design Utopical lighting design Colorful and experimental prints


28

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

HABER / NEWS

“Trend Okuma Seminerleri” Tasarımcıları Buluşturdu Türk Ev Tekstilinin 2020 Trendleri, Mart ayında İstanbul, Bursa ve Denizli’de gerçekleşen “Trend Okuma Seminerleri” ile tasarımcılarla buluştu. 23-27 Nisan 2019 tarihleri arasında CNR Expo Yeşilköy’de ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanan 25. EVTEKS İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı öncesinde TETSİAD’ın her yıl üyeleri ile paylaştığı yeni trendler, bu sene “Alternatif Varoluşlar” başlığı altında, Moda Tasarımcısı Bahar Korçan liderliğinde oluşturulan ekip tarafından hazırlandı. Sakin Dokunuş, Yaratıcı Bakış, Zevkü Sefa ve Yapay-Doğal Deneyim olarak dört temadan meydana gelen “EVTEKS 2020 Trendleri”, “Alternatif Varoluşlar” ana trend konsepti başlığı altında Moda Tasarımcısı Bahar Korçan, Tasarımcı Bige Ökten, Pınar&Viola tasarım ofisinin kurucuları Pınar Demirdağ ve Viola Renate, trend tahmini ve danışmalık hizmeti veren Başak ve Defne Kocabıyıkoğlu kardeşlerin yer aldığı ekip tarafından belirlendi. Trendlerin analiz edilme şeklinin ve nasıl okunması/yorumlanması gerektiğinin ayrıntılı olarak aktarıldığı “Trend Okuma Seminerleri”nde Bahar Korçan ve ekibi, çok sayıda katılımcı ile buluşma imkânı buldu. Seminerlerde 2020 EVTEKS Trendleri-

nin aktarılmasının ardından trendlerin nasıl okunması ve yorumlanması gerektiğine dair görüş alışverişinde bulunularak, tasarımcı sorunları üzerine konuşuldu. Trend seminerlerinin ilki, 5 Mart Salı günü İstanbul’da, İDTM binası Ege Konferans Salonunda gerçekleşti. TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın’ın konuşmasının ardından başlayan seminerde Bahar Korçan ve ekibi sunumlarını gerçekleştirerek katılımcıların sorularını yanıtladılar. 8 Mart Cuma günü TETSİAD, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iş birliği ile Bursa’da BTSO Konferans Salonu’nda düzenlenen ikinci seminerde, UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ve TETSİAD Başkan Yardımcısı Serdar Sütçüoğlu’nun konuşmalarının ardından, trend sunumuna geçildi. Üçüncü ve son seminer ise Denizli’de, 12 Mart Salı günü DENİB Raşit Güntaş Konferans Salonunda gerçekleşti. TETSİAD ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) iş birliği ile gerçekleşen seminerde, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve TETSİAD Başkan Yardımcısı Serdar Sütçüoğlu konuşmalarını yaptı. Üç şehirde de katılımcıların yoğun ilgisi ile karşılaşan Bahar Korçan ve ekibi, “Trend Okuma Seminerleri”ni Denizli ile tamamlamış oldu.


"Trend Reading Seminars" Brought Designers Together 2020 Trends of Turkish Home Textile Have Been Introduced to Designers at "Trend Reading Seminars" in Istanbul, Bursa and Denizli in March. New trends shared with members every year by TETSIAD were prepared by the team under the leadership of Fashion Designer Bahar Korçan with the title of "Alternative Existence" before the start of 25. EVTEKS Istanbul International Home Textile Fair, getting ready to welcome its visitors in CNR Expo Yesilkoy on 23-27 April 2019.

First of the trend seminars took place on 5 March, Tuesday in

Consisting of four themes, namely Calm Touch, Creative Look, Self Indulgence and Artificial-Natural Experience, "EVTEKS 2020 Trends" have been designated under the theme of "Alternative Existence" by the team consisting of Fashion Designer Bahar Korçan, Designer Bilge Ölten, founders of Pınar&Viola design office Pınar Demirdağ and Viola Renate and Basak & Defne Kocabıyıkoğlu sisters providing trend prediction and consultancy services.

and Industry (BTSO) at BTSO Conference Hall on 8 March Fri-

In the "Trend Reading Seminars" where how to analyze trends and how to read/interpret them were explained in detail, Bahar Korçan and her team got together with numerous visitors. After explaining 2020 Evteks Trends in the seminars, opinions were exchanged on how to read and interpret trends and problems designers face were discussed.

Exporters Association (DENIB), the president of DENIB Hüseyin

Istanbul IDTM building, Ege Conference Hall. In the seminar which started following the speech of the President of TETSIAD Ali Sami Aydın, Bahar Korçan and her team performed their presentation and answered participants' questions. In the seminar organized with the cooperation of TETSIAD, Uludağ Textile Exporters Association (UTIB) and Bursa Chamber of Commerce day, trend presentations were performed following the speeches of the president of UTIB Pınar Taşdelen Engin, BTSO Vice President İsmail Kuş and TETSIAD Vice President Serdar Sütçüoğlu. The third and final seminar took place in Denizli on 12 March Tuesday at DENIB Raşit Güntaş Conference Hall. In the seminar organized with the cooperation of TETSIAD and Denizli Memişoğlu and TETSIAD Vice President Serdar Sütçüoğlu gave sppeches. Welcomed by the deep interest of participants in all three cities, Bahar Korçan and her team completed their "Trend Reading Seminars" in Denizli.


30

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

ÖZEL HABER / SPECIAL NEWS

EVTEKS 25. Yaşında Türkiye’nin En Büyük Fuarı

Turkey's Biggest Fair EVTEKS Celebrates It's 25. Year İlk olarak 3-6 Aralık 1992 tarihinde İstanbul Mövenpick Otel’de “Hometex 92” adıyla düzenlenen ev tekstili fuarı bu yıl 25. kez gerçekleşiyor. 1992 yılında sadece 69 katılımcı firmanın yer aldığı fuar; bugün 1000’in üzerindeki katılımcı markasıyla dünyanın en büyük ikinci ev tekstili fuarı, Türkiye’nin ise en büyük fuarı. Yıllar geçtikçe teknoloji ve yeniliklere uygun olarak değişen ve gelişen EVTEKS Fuarı, her geçen yıl katılımcı ve ziyaretçi sayısını arttırarak büyümeye devam ediyor. First organized on 3-6 December 1992 in Istanbul Mövenpick Hotel under the title "Hometex 92", the home textile fair is organized for the 25. time this year. With only 69 companies participating in 1992, the fair became world's second biggest home textile fair and Turkey's biggest fair with over 1000 participating brands. Changing and developing in parallel with the technology and developments over the years, EVTEKS fair grows in participant and visitor numbers each year.


32

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

Varol Dodanlı Dodanlı Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı CEO of Dodanlı Textile EVTEKS Fuarı 25. yıl özel haberimiz kapsamında sektörün birçok değerli ve tecrübeli yöneticisine, ilk yıllarından günümüze EVTEKS Fuarının ve ev tekstili sektörünün nasıl değişim ve gelişim gösterdiğini sorduk. TETSİAD’ın gelişimine yönetici olarak çok büyük katkılarda bulunmuş Varol Dodanlı konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şunları aktardı: “18. ve 19. yüzyıllarda Batı ülkelerinde gelişen tekstil sektörü, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde özellikle 20. yüzyıla gelindiğinde önemli rol oynayan bir sanayi dalı olmuştur. 1900'lü yılların sonlarında, tekstil sanayisinde uzmanlaşmalar gerçekleşmiştir. Öyle ki “Ev Tekstili” diye bir branşlaşma telaffuz edilmeye başlanmıştır. Bizler de 25 yıl önce ilkini gerçekleştirdiğimiz ev tekstili fuarımızla, sektörümüzü ilk defa uluslararası bir arenada sergileme imkânı bulmuştuk. Bugün 100 milyar dolara ulaşan dünya ev tekstili pazarında, 3 milyar dolarlık ihracat cirosu ile Türkiye; Çin, Hindistan ve Pakistan'ın arkasında gelen en önemli oyuncudur. EVTEKS Fuarı bu ihracatın gerçekleşmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Dünyanın ev tekstili konusunda en büyük ikinci fuarı olması özelliğinin yanında, bölgemizin de en önemli fuarıdır. Bu bölge insanı (Küçük Asya- Orta Doğu) batıdaki fuarlara çeşitli nedenlerle gidemiyor veya kabul edilmiyor ancak EVTEKS’e rahatlıkla gelebiliyor. İstanbul’u bu vesile ile ziyaret ediyor. Otelleri, lokantaları, alışveriş merkezlerini dolduruyorlar. Daha sonra-

ÖZEL HABER / SPECIAL NEWS

ları fuar ziyaretçileri, aile veya arkadaşları ile ülkemizi ziyaret edip, turizm sektörümüze de katkıda bulunuyorlar. EVTEKS, İstanbul’a ve ülkemize ev tekstili ihracatından başka, görülmeyen çeşitli katkılar da sağlamaktadır.” For EVTEKS Fair 25. year special news, we asked numerous valuable and experienced managers in the industry about how EVTEKS Fair and home textile sector changed and developed since their first years. Contributing to TETSIAD's development significantly as a manager, Varol Dodanlı said in his speech about the topic: "In 18. and 19. centuries, textile industry which had been developing in Western countries became an industry branch especially in the 20th century for developing countries such as Turkey. Through the end of 1900s, specializations occurred in textile industry. So much so that a branch titled "Home Textile" started to take place. And we had the chance to exhibit our sector in the international arena for the first time in our first home textile fair 25 years ago. Today, with 3 billion dollar worth of export revenue, Turkey is the biggest actor following China, India and Pakistan in the home textile market with a size of 100 billion dollars. EVTEKS Fair has an important position in realizing this export. Apart from being the second biggest home textile fair, it is also the most important fair of our region. People of this region (Asia Minor - Middle East) cannot attend or are not accepted to fairs in the west for various reasons, however, they can visit EVTEKS with ease. They visit Istanbul with this opportunity. They visit hotels, restaurants and shopping centers. Later on, fair visitors and their families and friends visit our country and contribute to tourism industry. EVTEKS has various invisible contributions to Istanbul and our country apart from home textile exports."


Bugün 60.000 metrekare katılımcısıyla Türkiye’nin en büyük fuarı olan EVTEKS, fuar alanında metrekare sıkıntısı olmasa üç katı büyüme imkânına sahiptir. Birçok Türk firmasına fuarda yer veremediğimiz gibi dünyadaki ev tekstilcilerinin katılımına da imkân sağlayamamaktayız. Atatürk Havalimanı’nın yeni fuar alanı olması ile birlikte inanıyorum ve iddia ediyorum ki EVTEKS, Cumhuriyetimizin 100. yılı 2023’te dünyanın en büyük fuarı olacaktır.”

Ali Rıza Hasoğlu TETSİAD Başkan Yardımcısı Vice President of TETSIAD EVTEKS’i Türkiye’nin en değerli markaları arasında gördüğünü belirten TETSİAD Başkan Yardımcısı Ali Rıza Hasoğlu ise EVTEKS Fuarının yıllar içinde nasıl büyüdüğü konusunda şunları söyledi: “25 yıl önce bırakın fuar alanını, toplantı salonu ve oteller bir elin parmakları kadar az iken EVTEKS, Maslak’ta bir otelin lobisinde bu işe gönül veren birkaç ağabeyimiz tarafından hayata geçirildi. Bugün aramızda olmayanları rahmetle; hayattakileri saygıyla anıyorum. EVTEKS otel lobisinden, Tepebaşı’ndaki ilk fuar alanına, daha sonra da şimdiki yerinde faaliyet alanına devam ederek 25. yılına girdi. Bizler hep deriz ki; EVTEKS dünyanın ikinci en büyük ev tekstili fuarıdır. Peki, neden birinci değildir ya da olamamıştır? Bu, ne sanayicimizin ne ihracatçımızın, ne de derneğimizin eksikliği ya da az başarısından kaynaklanmaktadır. EVTEKS, yıllardır katılımcı adedi kadar yedek listesinde bekleyen firmaların olduğu bir fuardır.

Stating that he considers EVTEKS as one of the most valuable brands of Turkey, Vice President of TETSIAD Ali Rıza Hasoğlu said these regarding how EVTEKS Fair grew over the years: "While even meeting halls and hotels didn't exceed a handful in numbers 25 years ago, let alone fairgrounds, EVTEKS was organized by several elders who dedicated themselves to this work in a hotel lobby in Maslak. Today, I remember those who passed away with grave, those who are still with us with respect. Starting at a hotel lobby, then moving to the initial fair area in Tepebaşı and then to its current location, EVTEKS entered its 25. year now. We always say this; EVTEKS is the world's second largest home textile fair. But, why isn't it the first, or couldn't be? This is not caused by shortcomings or lack of success of our exporters or the association. EVTEKS is a fair with as many companies waiting in queue as there are participation companies. Turkey's biggest fair, EVTEKS, with 60.000 square meters of area has the capacity to grow thrice in size if not for the space issue. We are incapable of hosting numerous Turkish brands in the fair and also can't have global home textile industrialists due to the same reason. With Atatürk Airport being the new fairground, I believe and insist that EVTEKS will become the world's biggest fair in 2023, which is the 100. year of the Republic."


34

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

Ceyda Erem CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı CEO of CNR Holding 90’lı yıllarda Turgut Özal’dan Süleyman Demirel’e, Sakıp Sabancı’dan Erkan Mumcu’ya kadar siyaset ve iş dünyasının önemli isimlerinin açılışını gerçekleştirdiği ev tekstili fuarı, 2002-2004 yılları arasında Yeşilköy CNR Fuar Merkezinde gerçekleşti ve 2002 yılından itibaren EVTEKS adı ile düzenlenmeye başladı. 2004 yılından günümüze, her sene Mayıs ayında CNR Expo Center’da yapılan fuar, hem Türk ev tekstili ihracatına hem de Türkiye ekonomisine büyük katkılar sağlıyor. Uzun yıllardır TETSİAD ve CNR Holding iş birliği içinde gerçekleşen EVTEKS Fuarının, fuarcılık sektörü için önemini aktaran CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, güçlü ekonomilerin en önemli göstergelerinden birinin fuarcılık sektörünü olduğunu, fuarcılığın ekonomimizin en önemli sektörü olduğuna inandıklarını ve bunun böyle olması adına ellerinden gelen her türlü çabayı gösterdiklerini ifade ederek EVTEKS Fuarı için şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye’nin en büyük sektörleri arasında yer alan ev tekstili sektörünün çatı kuruluşu olan Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) ile birlikte sektör ihracatını artırmak amacıyla organize ettiğimiz İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı’nda (EVTEKS), çeyrek asrı geride bırakıyoruz. Bu yıl 25’inci yılını hep birlikte omuzladığımız EVTEKS Fuarımız, İstanbul ekonomisi başta olmak üzere ülke ekonomisine kattığı değerle bizim gurur kaynağımız olan fuarlarımız arasında yer alıyor. EVTEKS’te fuarcılığın olmazsa olmazı yabancı ziyaretçi sayımızı her geçen yıl katlayarak artırıyoruz. Öyle ki bu dönemde fuarı ziyaret etmek için dünyanın dört bir yanından gelen yabancı misafirlerimiz İstanbul’da otellerden restoranlara, ulaşımdan alışverişe pek çok sektöre önemli oranda katkılar sunuyorlar. İstanbul ekonomisinin EVTEKS gibi uluslararası fuarlarla gücüne güç katacağını düşünüyoruz. Böylesi duygu ve düşüncelerle EVTEKS’in 25. yılını kutluyoruz; bu güzel organizasyonda emeği olan herkesi saygıyla anıyor ve herkese teşekkür ediyoruz.”

ÖZEL HABER / SPECIAL NEWS


DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ / DENİZLİ EXPORTERS ASSOCIATION


36

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

ÖZEL HABER / SPECIAL NEWS

The home textile fair, which was launched by major politicians and businesspeople ranging from Turgut Özal to Süleyman Demirel, Sakıp Sabancı to Erkan Mumcu in the 90s took place in CNR Expo Center from 2002 to 2004 and from 2002 onwards was organized under the title of EVTEKS. The fair, which is organized in May of each year since 2004 in CNR Expo Center makes great contributions to both Turkish home textile export and to Turkish economy. Talking about the importance of EVTEKS Fair organized with the booperation of TETSIAD and CNR Holding over long years for the fair sector, CEO of CNR Holding Ceyda Erem stated that one of the indicators of strong economies is fair sector and that they believe fair organization is the most important sector of our economy and that they are doing everything in their power to sustain it, and continued with further statements regarding EVTEKS Fair: "We have completed quarter century with the Istanbul International Home Textile Fair (EVTEKS) which we organize together with the Association of Turkish Home Textile Industrialists and Businessmen (TETSIAD), the umbrella organization of home textile sector which among the biggest sectors in Turkey, in order to increase the sector's export power. With its 25th year we realized together, EVTEKS Fair is a source of pride for us for its contributions to this nation's economy, mainly to that of Istanbul. In EVTEKS, we increase the number of foreign visitors every year. So much so that, foreign guests arriving from all over the world contribute to numerous different sectors ranging from hotels to restaurants, transportation to shopping in Istanbul. We believe that Istanbul's economy will grow even stronger with international fairs such as EVTEKS. With such feelings and thoughts, we celebrate 25. year of EVTEKS; remember everyone who contributed to this wonderful organization with respect and give our thanks to everyone." EVTEKS Fuarı’nın son yıllardaki açılışlarını gerçekleştiren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Kürşat Tüzmen, Ali Babacan, Nihat Zeybekci, Numan Kurtulmuş, Bülent Tüfenkci gibi birçok değerli siyasetçi, ev tekstili sektörünü yalnız bırakmayarak sektörün ülke için önemini her defasında dile getirdiler. Ayrıca ihracatçı birlikleri ve sektör kuruluşları da, ev tekstili sektörünün gelişimi ve ülke ekonomisinin parlayan yıldızı olması yolunda yaptıkları çalışmalarla EVTEKS Fuarına büyük destekler vermeye devam etmekteler. Numerous politicians who performed the opening of EVTEKS Fair in the recent years, mainly being the President Recep Tayyip Erdoğan followed by Kürşat Tüzmen, Ali Babacan, Nihat Zeybekci, Numan Kurtulmuş and Bülent Tüfenkci did not leave home textile sector alone and each time mentioned the importance of the sector for our nation. Also, exporters' unions and industry's associations also contributed to EVTEKS Fair greatly with their studies towards making home textile sector the shining start of the nation's economy.

Ahmet Öksüz İTHİB Başkanı President of ITHIB

Türkiye’nin son zamanlardaki ihracat rakamlarını değerlendirerek; ev tekstili ve EVTEKS Fuarı özelinde görüşlerini aktaran İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz; her yıl verdiği dış ticaret fazlası, üretim ve istihdamdaki değer ile Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki tekstil ve hammaddeleri sektörünün en önemli alt sektörlerinin başında ev tekstili sektörünün geldiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye ev tekstili sektörümüz, dünyanın en önemli dördüncü ihracatçısı olmasına karşın en


38

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

ÖZEL HABER / SPECIAL NEWS

önemli rakipleri konumundaki Çin, Hindistan ve Pakistan’ın çok üzerinde birim fiyatlarla ihracat gerçekleştirmektedir. İhracatta 8 doları aşan birim fiyatıyla Türkiye markasının dünyaya tanıtımında çok önemli bir rol üstlenen ev tekstili sektörümüz, AB’nin ev tekstili ithalatının ortalama birim fiyatının da üzerinde bir birim fiyatla AB’ye ihracat gerçekleştirmektedir. Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İşadamları Derneğimiz (TETSİAD) ise ev tekstili sektöründe katma değerli ihracatı gerçekleştirmek amacıyla üzerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirmektedir. TETSİAD’ın bu kapsamdaki en önemli organizasyonlarından biri ise 25 yıldır başarı ile gerçekleştirdiği EVTEKS Fuarıdır. EVTEKS Fuarı ile her yıl dünyanın dört bir yanından uluslararası alıcılar ülkemizde bir araya gelmekte; fuar, sektörümüzün ve ülkemizin ihracatını artırma hususunda önemli bir rol oynamaktadır. Bu vesile ile 25 yıldır Türkiye’ye örnek bir fuar organizasyonu gerçekleştiren ve alanında dünyanın en önemli fuarlarından birisi olan EVTEKS Fuarımız için, başta TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Aydın olmak üzere tüm TETSİAD Yönetim Kurulunu kutluyor; başarılarının devamını diliyorum.”

Evaluating the recent export statistics of Turkey and relaying his thoughts regarding home textile and EVTEKS Fair, the President of Istanbul Textile and Raw Materials Exporters' Association (ITHIB) Ahmet Öksüz; stated that home textile sector makes up the most important sub-sector of textile and raw materials sector which is the driving force behind Turkish economy and continued his words: "Turkish home textile sector, despite being the fourth largest exporter of the world, exports at much higher unit prices compared to its biggest competitors, China, India and Pakistan. Shouldering a vital role in advertising Turkish brands to the world with unit price of over 8 dollars in exports, our home textile sector exports to EU at a unit prices that is higher than that of the average home textile unit price of EU import. Our Turkish Home Textile Industrialists' Association (TETSIAD) does its part at improving added value exports in home textile sector with great success. One of TETSIAD's largest organizations in this respect is the EVTEKS Fair that is being organized successfully since 25 years. Thanks to EVTEKS Fair, every year international buyers come to our country from all around the world; the fair plays a huge role at increasing export volume of our sector and our nation. With this opportunity, I would like to congratulate the CEO of TETSIAD Mr. Ali Sami Aydın and all other board members for realizing this prime example of fair in Turkey and for EVTEKS Fair which is one of the world's most important fairs and wish further success in the future."

Pınar Taşdelen Engin UTİB Başkanı President of UTIB Ev Tekstili denilince Türkiye’de akıllara gelen ilk iki şehir olan Bursa ve Denizli, her yıl EVTEKS Fuarında yüzlerce katılımcı firma ile yerlerini alarak fuara, ev tekstili sektörüne ve ülke ihracatına çok önemli katkılarda bulunuyorlar. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen, EVTEKS Fuarı ve sektör ile görüşlerini şu sözleriyle aktardı: “Zorlu ekonomik şartlara rağmen önemli gelişmeler kaydettiğimiz 2018 yılını ülke olarak 168 milyar dolar ihracat ile tamamladık. Tekstil ihracatımız da %5 artış ile 8,5 milyar dolar oldu. 2018 yılında ülkemiz tam 193 ülke ve bölgeye tekstil ihracatı yaptı. Tekstil sektörümüzün en başarılı alt sektörlerinden birisi olan ev tekstili sektöründe yıllık ihracatımız 2,7 milyar dolar ve dünya pazar payımız %4,5. Üstelik bu payı üst segment ürünlerle alıyoruz. 2018 yılında ev tekstili kilogram başına ortalama ihracat değerimiz 8,5 dolar oldu. Bursa özelinde ise ihracatçılarımız bu başarının bir adım ötesine de geçerek ev tekstili ihracatında 10 dolar kilogram fiyatı yakaladı. Bursa ilimiz 2018 yılı sonunda %7 artış ile 560 milyon dolar ev tekstili ihracatı gerçekleştirdi. Bu bağlamda, 25 yıldır başarıyla düzenlenen ve dünyanın en büyük iki ev tekstili fuarından birisi olan EVTEKS, sektörümüzün gücünü ve büyüklüğünü dünyaya anlattığımız en önemli platformlardan birisi.” The two cities of Turkey that first come to mind when one thinks of Home Textile, namely Bursa and Denizli take their places in EVTEKS with hundreds of participation companies every year and contribute greatly to home textile sector and nation's export capacity. President of Uludağ Textile Exporters Association (UTIB) Pınar Taşdelen relayed her thoughts on EVTEKS Fair and the sector saying: "Despite difficult economic environments, we closed the year 2018 where we came a long way with 168 billion dollars of export. Textile export improved by 5% at 8,5 billion dollar. In 2018, our nation exported textile products to 193 countries and regions. In home textile sector, one of the most successful sub-sectors of Textile sector, our annual export is at 2,7 billion dollars and our global market share is 4,5%. We even receive this share with high segment


products. At 2018, our export value per kilogram at home textile was 8,5 dollars. Specifically in Bursa, our exporters went one step further and reached a kilogram price of 10 dollars in home textile export. The city of Bursa performed 560 million dollars worth of home textile export, growing by up to 7% by the end of 2018. In this context, EVTEKS, which has been organized with success since 25 years as one of the two biggest home textile fairs of the world is one of the most important platforms where we can demonstrate the strength and capacity of our sector.

İbrahim Burkay BTSO Başkanı President of BTSO Küresel ekonomi ve siyasette ezberlerin bozulduğu yeni bir dönem yaşandığını, bu zorlu şartlara rağmen ev tekstili sektörünün genel ihracata 3 milyar dolarlık katkı sağladığını belirten Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay ise yaptığı açıklamada; “Tekstil sektörünün başkenti olarak anılan Bursa’da Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde yürüttüğümüz Küresel Fuar Acentesi, Ticari Safari, Sürdürülebilir Ev Tekstili Kümelenmesi ve UR-GE gibi ihracat odaklı projelerimizin yanı sıra tekstil ve teknik tekstil alanındaki mükemmeliyet merkezimizle firmalarımızın dünya pazarlarındaki rekabetçi kimliği her geçen yıl daha da güçlenmektedir. İş dünyası olarak daha çok üretmek, daha fazla yatırım yapmak, istihdam ve ihracat hedeflerine daha fazla katkı sağlamak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu noktada Türkiye Ev Tekstili İşadamları ve Sanayicileri Derneği'nin düzenlemiş olduğu EVTEKS Fuarı da sektörümüzün ihracat hedeflerine ivme kazandırmaya devam ediyor. Sektörümüzün göz bebeği olan fuarımız bu yıl 25. kez kapılarını açacak. Dünya çapında bir marka haline gelen EVTEKS, bu yıl da sektörün uluslararası oyuncularını bir araya getirecek. Sektörün dinamizmini yansıtan Bursalı ev tekstili sektör temsilcilerimiz de yine fuarın en önemli katılımcıları arasında yer alacaktır. Bu vesileyle EVTEKS’in 25. yılını kutluyor, tüm katılımcıların hayırlı ve bereketli bir fuar geçirmelerini temenni ediyorum.” dedi. Stating that a new era where game changing development is happening and home textile sector contributed 3 billion dollars to nation's export despite the harsh conditions, President of Bursa Chamber of Commerce and Industry (BTSO) İbrahim Burkay said in his statement; "Alongside export-focused projects such as Global Fair Agency, Commercial Safari, Sustainable Home Textile Aggregation and Declaration On Supporting The Development Of International Competitiveness organized under the leadership of Bursa Chamber of Commerce and Industry (BTSO) in the city of Bursa which is considered as the capital of Textile industry, we have also been strengthening the competitive identity of our companies in the global market each year with the help of our excellence center in the fields of textile and technical textile. As business world, we will continue our cooperations in order to produce more, invest more, contribute more to employment and export goals. At this point, EVTEKS Fair organized by Association of Turkish Home Textile Industrialists and Businessmen keeps helping our sector reach export goals. Pride of our sector, the fair will take place for 25. time this year. Established as a global brand, EVTEKS will once again bring together international actors of the sector. Home textile sector representatives from Bursa who reflect the dynamism of our sector will once again take their places among the most important participants of the fair. With this opportunity, I congratulate EVTEKS' 25. year and wish all participants a beneficial and fruitful fair."


40

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

ÖZEL HABER / SPECIAL NEWS

ithalatçı, üretici, ihracatçı, toptancı ve perakendeciyi ağırlamaya devam etmektedir.

Hüseyin Memişoğlu DENİB Başkanı President of DENIB

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, bu sene geçen sene ulaşılan ihracat rakamını geride bırakarak 3 milyar USD’yi aşmayı ve dünyadan alınan payı artırmayı hedeflediklerini belirterek, sektör ihracatını ve EVTEKS Fuarını şu sözlerle değerlendirdi. “Kuzey Amerika’dan Avrupa’ya, Uzak Doğu’dan Körfez ülkelerine kadar neredeyse 170 ülkeye gerçekleştirdiğimiz ev tekstili ihracatında, Denizli, son derece önemli bir oyuncu konumunda. Geride bıraktığımız 2018 yılında, ülkemizin toplam havlu ihracatının %70’i, bornoz ihracatının %65’i, nevresim ihracatının ise %52’si ilimizden yapıldı. Ev tekstilinde kilogram başına ihracat değerimizin 8 USD’nin üzerinde olması değinmek istediğim bir diğer önemli konu. Bu rakam, ülkemizin kilogram başına toplam ihracat değerinden 6 kat daha fazla. Katma değeri son derece yüksek ve ülkemiz ihracatı için önemli bir sektör olan ev tekstilinde, her geçen sene geliştirdiğimiz tasarım gücümüzü ve markalaşma potansiyelimizi düşündüğümüzde, bu rakamları daha üst noktalara taşıyabileceğimizin bilincindeyiz. Sektörün bu başarısında, dünyanın önde gelen fuarlarında yer alan, Türk ürünlerini dünyanın dört bir yanından alıcılarla buluşturan ihracatçılarımızın payı elbette çok büyük. O fuarlardan biri de, bu sene 25. kez İstanbul’da düzenlenen, 1000’in üzerinde katılımcının stant açtığı ve yaklaşık 150.000 ziyaretçinin ağırlandığı EVTEKS Fuarı. Denizli’den 94 firmanın yer alacağı fuarda, yeni koleksiyonlarımız bir kez daha görücüye çıkacak. Biz de Denizli İhracatçılar Birliği olarak “Turkish Towels” markamızla ana fuaye alanında stant açacağız ve Türk havlusuyla ilgili ziyaretçilerimizi bilgilendireceğiz.” Sektörden gelen geri bildirimler sonucunda uzun yıllardır Mayıs ayında düzenlenen EVTEKS Fuarı, 2018 yılında “April Effect” konumlandırması ile ilk defa Nisan ayında gerçekleştirildi. İç mimarlardan tasarımcılara ve dekoratörlere, zincir mağazalar, otel ve konaklama tesislerinin yetkililerine kadar geniş bir ziyaretçi profili bulanan EVTEKS, Orta Doğu, Balkan ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinden

President of Denizli Exporters Association (DENIB) Hüseyin Memişoğlu stated their goal is to exceed last year's export value and reach over 3 billion USD and to increase their share in the global market and commented on the sector's exports and the EVTEKS Fair as such. "For home textile exports we make to nearly 170 countries ranging from North America to Europe, Far East to Gulf Countries, Denizli plays a vital role. In the past year of 2018, 70% of all towel export, 65% of bathrobe export and 52% of bedlinen export have been done in our city. The fact that our export value per kilogram is over 8 USD is another aspect I would like to talk about. This value is over 6 times the amount of our country's total export value per kilogram. In home textile, which is a vital sector for export in our country with considerably high added value, we know that we can increase these number even higher, considering our design power and branding potential which ve improve with each passing year. Indeed, our exporters that take their places in leading fairs throughout the world and bring Turkish products to buyers all around the world have a big role in this success. One of these fairs is EVTEKS Fair, which is being organized for the 25. time this year in Istanbul with over 1000 booths by participants and over 150.000 visitors welcomed. With 94 companies from Denizli participating, our new collections will once again be exhibited in the fair. As Denizli Exporters Association, we will set our booth with our "Turkish Towels" brand and inform our guests about Turkish towels." Previously taking place in May for a long while, EVTEKS Fair was organized in April for the first time in 2018 with "April Effect" positioning as a result of feedback from the industry. With a wide visitor profile ranging from interior architects to decorators, chain stores to hotel and rest stop managers, EVTEKS continues to welcome exporters, manufacturers, importers, retailers and wholesaler from all around the world, mainly being Middle east, Gulf and African countries.


42

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

ÖZEL HABER / SPECIAL NEWS

İstanbul’umuzu tüm dünyanın ev tekstili sektörünün bir numaralı buluşma noktası olarak görmektir. Bu, sektörümüzün tüm üyelerinin olacağı gibi benim de en büyük arzumdur.” EVTEKS Fuarı, bu yıl 23-27 Nisan 2019 tarihleri arasında CNR Expo Center’da kapıları açarak; perde, döşemelik kumaş, havlu ve bornoz grubu, uyku ve yatak odası tekstilleri, iplikler, yer kaplamaları, duvar kaplamaları ve dekorasyon ürünleri ile ziyaretçilerini 25. kez ağırlayacak.

Serdar Sütçüoğlu TETSİAD Başkan Yardımcısı Vice President of TETSIAD Sözlerine ülkemizin toplam ihracat rakamında son dönem ortaya çıkan kısmi artışın herkesi mutlu ettiğini, bu artışın arkasında hem iç hem de dış piyasa aktivitesi içinde olan kurumların aynı dönem içinde dengelerini ihracat yönüne çevirmeleri gerçeğini de göz önünde bulundurmak gerektiğini belirterek başlayan TETSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Sütçüoğlu, ihracat rakamlarını değerlendirerek ev tekstili sektörü ve EVTEKS Fuarı ile ilgili görüşlerini şöyle aktardı: “500 milyar USD’lik ihracat hedefimizi göz önünde bulundurarak kendi kendimize sormamız gerekir ki ‘1 nasıl 3 olur?’ Bunun nasıl gerçekleşebileceğini irdelemeden önce nasıl gerçekleşemeyeceği konusundaki düşüncelerimi paylaşmak isterim. Bu hedefe, sadece ülkemizin üretim kapasitesini ve istihdamını arttırma düşüncesiyle, hammadde tedariki konusunda alt kategoriler bazında iyi analiz edilmemiş çok genel kapsamlı konservatif bir korumacılık düzeniyle ve nihayetinde, ülkemiz güncel üretim kapasite durumumuzu bugünden ileriye gerçekleşecek yatırımları uluslararası pazarların talep ve gereksinimlerine göre kontrol edecek/yönlendirecek merkezi bir altyapı sistemini gerçekleştirmeden kesinlikle ulaşamayacağımız düşüncesindeyim. Diğer bir ifadeyle; uluslararası global bir vizyonla tüm dünyayı tek bir pazar, yine aynı şekilde tüm dünyayı bütün bir tedarik alanı olarak görmezsek, göremezsek “1’i 3” yapamayız. Bu bakış açısı ana strateji olmak kaydıyla; tabii ki bu stratejinin odağında Türkiye olmak üzere ve yine doğal olarak inovasyon, markalaşma gibi önemli parametrelerin destekleyeceği bir plan doğrultusunda, bugün 3 milyar USD’ı aşmış ev tekstili ihracat rakamımızı 10 milyar USD mertebesine taşıyabilmemiz, bu rakamla da yaklaşık 100 milyar USD’lık dünya ev tekstili ihracat hacminde hem yüzdesel payımızı önemli bir seviyeye ulaştırmamız, hem de liderlik sıralamasında bugün yer aldığımız dördüncülükten daha üst sıralara çıkmamız mümkün olacaktır. EVTEKS Fuarımız özelindeki görüşüm ise dünya ticaretinin durgunluk yaşadığı son yıllardan nasibini alan fuarımız için dünyanın en güzel şehri İstanbul’da yine dünyanın en büyük kapalı alanına sahip olacak, Atatürk Havaalanı Fuar Merkezi projesinin en kısa zamanda hayata geçmesinin sonucu; güzel

Starting his words by saying that the partial increase in our nation's total exports value has made everyone happy and we need to consider the fact that the driving force behind this increase is that companies active both in domestic and foreign markets switched their balances towards exports in the same term, Vice President of TETSIAD Serdar Sütçüoğlu continued by assessing export values and relaying his views on home textile sector and EVTEKS Fair: "We have to ask ourselves 'how can we turn 1 into 3' while keeping our 500 billion USD of export goal. Before going into how we can achieve this, I would like to tell my opinions on how we cannot achieve this. I believe that we cannot reach this goal unless we establish a central infrastructure system that will control/direct our nation's current production capacity and today's and future investments in accordance with the requirements and demands of international markets at a level of comprehensive conservation that is well analyzed in terms of sub-categories of raw material procurement with the sole aim of increasing the manufacturing capacity and employment of our nation. In other words; unless we consider the whole world as a single market and similarly consider the whole world as a supply zone with an international and global vision, we cannot turn '1 into 3'. With the condition that this point of view is accepted as the main strategy; with Turkey as the focus of such as strategy and with a plan that supports vital parameters such as innovation and branding, it will be possible for us to increase over 3 billion USD of home textile export value up to 10 billion USD range and as a result, reach a considerable level at percental share in home textile export volume at nearly 100 billion USD and to climb higher in the leadership rankings, where we sit at 4th place as of today. Regarding the EVTEKS Fair, my view is to see Istanbul as the number one meeting spot of the world for home textile sector at this period of recession in global commerce which also affected our fair once the Atatürk Airport Expo Center project is finalized in a short time, which will have the largest indoors area of the world, in the most beatiful city of the world, Istanbul. Just like all other members of our industry, this is also my biggest wish." EVTEKS Fair will open its doors in CNR Expo Center on 23-27 April 2019; and will welcome its guests with curtains, upholstery, towel and bathrobe products, sleep and bedroom textile, yarns, floor covers, wall covers and decoration products for the 25. time.


44

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

RÖPORTAJ / INTERVIEW

“Tasarımcının Gayesi Yeni Bir Hayat Tarzı Yaratmaktır” "The Goal of a Designer is to Create a New Lifestyle"

Cihan Bahar Öğretim Görevlisi Tekstil Tasarımcısı Instructor Textile Designer

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi ve Tekstil Tasarımcısı Cihan Bahar ile Hometextile Dergimizin Mayıs-Haziran sayısı için tekstil tasarımı, Moodboard tasarımı ve bunun yorumlanması üzerine derin bir görüşme gerçekleştirdik.

We have had a profound interview with the Cihan Bahar, instructor at Istanbul Aydin University Faculty of Fine Arts Department of Fashion and Textile Design and Textile Designer for the May-June issue of our Hometextile Magazine regarding textile design, Moodboard design and how to interpret them.


Tekstil tasarımının, diğer alanlardan hem işleyiş hem toplumsal hem de tasarım anlamında farkı nedir?

What is the difference of textile design from other fields both in terms of function as well as social and design aspects?

Endüstri Devrimi’nin başlamasına neden olan, elyaftan nihai ürüne kadarki tüm üretim proseslerinde alanındaki mühendislik dallarından, teknolojiden ve makinalardan faydalanılarak ortaya çıkarılan tekstil ürününe endüstri ürünü diyebilir miyiz? Peki, bu ürünü tüm bu alanlardan faydalanarak tinsel yaratma gücü ile ortaya çıkaran tasarımcıya ne ad vermeliyiz? Tekstil ürününü farklı kullanım alanlarına göre tasarlayan kişiler, her bir alan için farklı unvanlarla (moda tasarımcısı-giyim tasarımcısı, moda ve tekstil tasarımcısı, baskı tasarımcısı, dokuma kumaş tasarımcısı, örme kumaş tasarımcısı, tekstil grafik tasarımcısı vb.) anılsalar da, tekstil sektörünün herhangi bir alanında görev alan tasarımcılara genel olarak “tekstil tasarımcısı” diyebiliriz.

Can we call textile products that are created by taking advantage of all engineering branches, technologies and machinery in all manufacturing processes from fiber to final product which caused the Industrial Revolution an industrial good? If so, how should we name the designer that creates this good by taking advantage of all these fields using spiritual creative power? Although individuals designing textile products for different areas of use are titled differently (fashion designer-clothing designer, fashion and textile designer, print designer, textile designer, jersey designer, textile graphics designer etc.) we can call designer who take part in any field of textile sector, "textile designers". Thanks to rapidly developing technology, increase in consumer income, marketing strategies etc. new products are being designer in numerous fields and such products are constantly being renewed. Due to such developments, fashion concept is also changing. While the concept of "Fashion" only applied to clothes in the past, today its area of effect gradually increases, encompassing fabrics, home textile, furniture, white appliances, automobile, cell phones and architectural structures. In other words, we experience "Fashion" concept in all fields that touch human life. Textile design is one of the aspects that incorporate identity both in functional and visual sense to all these fields alongside other industrial products.

Hızla gelişen teknoloji, tüketici gelirlerindeki artış, pazarlama stratejileri gibi etkenler sayesinde birçok alanda yeni ürünler tasarlanmakta ve bu ürünler de sürekli olarak yenilenmekteler. Bu yenilikler sayesinde moda kavramı da artık değişmektedir. Eskiden “Moda” kavramı sadece giyimle nitelendirilirken, günümüzde artık kumaş, ev tekstili, mobilya, beyaz eşya, otomobil, cep telefonu, mimari yapılara kadar giderek etki alanının genişlediği görülmektedir. Yani insan yaşamına dokunan her alanda artık “Moda” kavramını görmekteyiz. Tüm bu alanlarda gerek tek başına, gerekse diğer endüstriyel ürünlerle birlikte, hem işlevsel hem de görsel açıdan kişilik kazandıran en önemli olgulardan biri tekstil tasarımıdır. Tekstil tasarımları giysilerde, mimaride, endüstriyel ürünlerde, teknolojik ürünlerde ve daha birçok yerde bazen tek başına bazen de tamamlayıcı olarak kullanılmaktalar. Bu kadar farklı alanda tasarlanacak ürünler için diğer tasarım alanlarındaki tasarımcılarla zaman zaman birlikte çalışmalar da yapılmaktadır. Örneğin; giysi tasarımlarında grafik tasarımcılarla (t-shirt baskıları, etiketler vb.), ev tekstili ürünleri (döşemelik

Textile designs are used both on their own and complementarily in clothes, architecture, industrial products and technological products alongside many other fields. In order to design products in so many different fields, sometimes cooperations are made with designers from other design fields. For example; graphics designers


46

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

kumaşlar, perdelik kumaşlar vb.) için de endüstri ürünleri tasarımcıları ve iç mimarlar ile birlikte çalışmalar yürütülmektedir. Günümüzde artık tekstil tasarımı, sadece tekstil ürünü tasarlama işi olmaktan çıkmış, tekstil ürünlerini de içinde barındıran ve sürekli yenilenen farklı yaşam tarzları yaratma çabasına girmiştir. Bu yaşam tarzlarını takip edenler, kendilerini konumlandırdıkları sosyal statülere göre hem giyimlerini seçmekte hem de evlerini düzenlemekteler. Tekstil tasarımının önemli bir konusu olan tasarımcıların, bu tasarım dünyasını nasıl yarattıklarını anlatabilir misiniz? Tasarımcılar bu dünyayı yaratırken nerelerden besleniyorlar? Yukarıda da bahsettiğimiz gibi tasarımcılar artık sadece yeni bir ürün tasarlamak değil yeni bir yaşam tarzı yaratma gayesi ile adeta bir filmin senaristi gibi kendi alanlarını içeren senaryolar oluştururlar ve bu senaryonun gerçekleşmesi için çalışırlar. Hedefteki nihai tüketici de bu filmin başrol kahramanı gibidir. Tabii ki bunun için tasarımcıların aldıkları eğitim, sektörel tecrübe, yetenek ve yaratıcılıklarının yanı sıra beslenmeleri gereken kaynakların da sağlanması ve bu kaynakların doğru analiz edilmesi önemlidir. Tüm bu kaynakların doğru yönetilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için de belirli bir sistem kurulması önemlidir.

RÖPORTAJ / INTERVIEW

help in costume design (t-shirt prints, labels etc.), and industrial product designers and interior architects are cooperated with for home textile products (upholstery, drapery etc). Today, textile design is no longer just about designing textile products, but also strives to create different lifestyles that also incorporate textile products and constantly refresh itself. Those who follow such lifestyles choose both their clothes and arrange their houses depending on their social statuses. Could you explain how designers, an important part of textile design, shape this design world? What do designers inspire from while creating this world? As we have mentioned before, designers not only try to design a new product but create scenarios involving their own fields just like a movie scenarist in order to create a new lifestyle and strive to realize that scenario. And target end user is like the protagonist of this movie. In order to achieve this, their education, sectoral experience, talent and creativity plays a big role alongside providing them with resources from which they can feed their creativity and analyzing such resources correctly. It is also important to establish a system to manage all such resources correctly and to sustain them.

Bu sistemde tasarımcılar, çalıştıkları ya da hizmet verdikleri tekstil markalarının (ev tekstili, kumaş, giyim, vb.) kurumsal kimliklerini, hedef pazar/müşteri profillerini, müşteri arz taleplerini, rakip ve rakip ürün analizlerini, yeni ürünleri ve marka konumlandırmalarını da dikkate alarak, güncel eğilimleri analiz edip oluşturulacak yeni koleksiyonlar ile ilişkilendirirler.

In such a system, designers take corporate identities, target market/customer profiles, customer supply/demand, competition and competitor product analysis, new products and brand positioning of the textile brands they are working for (home textile, fabric, clothing etc.) and analyze current trends and incorporate them into new collections.

Tekstilde moda eğilimleri (trendler), genel olarak bir sezondaki moda ürünlerinin nasıl görüneceği ile ilgili görsel, yazılı vb. tüm verileri içerir. IFA (Uluslararası Moda Federasyonu) ve Intercolor (Uluslararası Renk Birliği) gibi başlıca trend belirleyici kuruluşların yanı sıra dünyadaki söz sahibi kimya firmaları, makina ve hammadde üreticileri kendi konumlarını ve dünyadaki tüm sosyoekonomik etkenleri de göz önünde bulundura-

In textile, trends include all written, visual etc. date related to how fashion products will lok in the new season. Apart from main trendsetting associations such as IFA (International Fashion Association) and Intercolor (International Color Union), leading chemistry companies, machinery and raw material manufacturers also set and publish trends while keeping their positions and socio economical factors in the world in consideration. Also, there are expert fashion trend researches who follow trends all


48

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

rak gelecek trendleri belirleyip yayınlamaktalar. Ayrıca dünyadaki moda eğilimlerini takip eden, konularında uzman moda eğilimi araştırmacıları vardır. Bu araştırmacılar genelde moda eğilimi analizi yapan kuruluşlarla çalışmaktalar. Moda eğilimi araştırmacıları gelecek sezonlardaki moda eğilimlerini orta ya çıkarmak için dünyanın birçok şehrinde ve genellikle de moda merkezlerindeki fuarlar, bianaller, sanat etkinlikleri, festivaller gibi tüm etkinlikleri takip ederek araştırırlar. Bu araştırmalar; dünyadaki gelişmelerden (savaşlar, olimpiyatlar, doğa olayları vb.), farklı tüketici grupları ile anketlerden, kumaş, boyar madde, kimyasal, iplik ve makine üreticileri ile görüşülerek oluşturulmuş yeni ürünlerden ve stok durumları ile ilgili raporlamalardan oluşmaktadır. Bu raporlamalarda, trendlerin gelecekteki görünümünü belirlemek için doku, renk, kumaş, baskı, siluet (dış görünüm), aksesuar (tamamlayıcı) vb. gibi başlıca unsurlar çok önemlidir. Bu raporlamaların analizleri moda eğilimi analizi yapan kuruluşlar tarafından yapılır ve gelecek iki yıl için yeni moda eğilimleri tasarımcılara sunulur. Ayrıca ürün tasarımı ile ilgili olarak moda eğilimi yaratıcıları ve moda eğilimi takipçileri vardır. Büyük isim yapmış markalar ve tasarımcılar dışında çoğu tasarımcı gelecek sezondaki ana tema ve moda eğilimlerini belirlemek için fuarları takip ederler. Hızlı moda (fast fashion) üreten şirketler için fuar ve defileler çok büyük önem taşımaktadır. Bunun sonucunda bu şirketler diğerlerine göre daha çabuk, yeni ve güncel ürünleri piyasaya sunabilmektedirler. Çoğu tasarımcı dünya çapında belirli aralıklarla düzenlenen tekstil fuarlarına katılarak renk, doku ve tasarım fikirlerinden ilham almaktadırlar. Tasarımcılar, fuar ve defilelerden elde edilen moda eğilimleri doğrultusundaki bilgi ve fikirlerle, hizmet edilen müşteri kitlesine göre tasarımlarını yorumlamaktadırlar.

RÖPORTAJ / INTERVIEW

around the world. Such researchers usually work for companies that perform trend analyses. Trends researchers follow and study all fairs, biennials, art events and festivals in cities all around the world and generally in fashion centers in order to figure out next season's fashion trends. These researches consists of; global developments (wars, Olympics, natural events etc.) surveys with different consumer groups, new products prepared after interviewing fabric, dye, chemical, fiber and machinery manufacturers and stock reports. In such reports, main factors such as texture, color, fabric, print, silhouette (exterior view), accessories (supplementary) etc.are especially important for determining the look of future trends. Analysis of such reports are performed by companies that make trend analysis and trends of next two years are shared with designers. Also there are trendsetters and trend followers regarding product design. Most designers except for globally renowned brands and designers follow fairs in order to determine main themes and trends of next season. For companies that create fast fashion, fairs and fashion shows are of huge importance. As a result, these companies can create new and up to date products to the market more quickly. Most designers participate in textile fairs organized regularly around the world to have inspiration from color, texture and design ideas. Designers interpret their designs for their target customers based on trend ideas and information gained from fairs and fashion shows. How do designers work for companies? Could you explain what needs to be done in the world and in Turkey? Depending on their education and area of expertise (fabric design, print design, home textile design, clothing design etc.), designers take charge in design teams of textile companies or work as freelance designer/design consultants for such companies. As I have mentioned before, textile design is also an industrial design product. Industry-school cooperation is a must in order to meet designer needs of textile industry and to raise the right designers. That is why it is important to create specialized design fields (home tex-


www.tanriverdi.com


50

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

Tasarımcılar şirketler için nasıl çalışıyor? Dünyada ve Türkiye’de olması gerekeni anlatır mısınız? Tasarımcılar aldıkları eğitimlere ve tecrübelerindeki uzmanlık alanlarına göre (kumaş tasarımı, baskı tasarımı, ev tekstili tasarımı, giysi tasarımı vb.) tekstil firmalarının tasarım ekiplerinde görev alırlar ya da bu firmalara freelance tasarım/tasarım danışmanlığı yaparlar. Daha önce de bahsettiğim gibi tekstil tasarımı aynı zamanda da endüstriyel bir tasarım ürünüdür. Tekstil sektörünün tasarımcı ihtiyaçlarını karşılamak ve doğru tasarımcıları yetiştirmek için sanayi-okul iş birliği gereklidir. Bu yüzden tekstil tasarımı eğitimi sırasında tasarım uzmanlık (ev tekstili tasarımı, dokuma kumaş tasarımı, örme kumaş tasarımı, giyim tasarımı, baskı tasarımı vb.) alanlarının oluşması ve sanatsal derslerin yanı sıra uzmanlık alanlarına göre bilgisayarda tasarım ve sunum dersleri, teorik ve uygulamalı atölye/laboratuvar derslerinin verilmesi önemlidir. Örneğin kumaşın ana hammaddesi olan ipliğin donanımlı bir tekstil tasarımcısı tarafından tasarlanması ve üretilmesi ile istenilen görüntüde dokuma ya da örme kumaş üretilebilir. İtalya’da Pitti Filatti iplik fuarına gittiğinizde bunun örneklerini görebilirsiniz. Yine Avrupa’nın önemli tasarım merkezlerinde (İtalya-Como, Fransa-Paris, İngiltere-Londra, İspanya-Barcelona) alanında uzman tasarım ofislerinin yıllarca tasarımlarını (metraj baskı desenler, dokuma kumaş tasarımları, baskı grafik tasarımları, triko kumaş tasarımları, giyim tasarımları vb.) üretip sadece tasarım sattıklarını da görebilirsiniz. Kısaca tekstil tasarımında, alanında uzman tasarımcılar yetiştirmek ve onların uzmanlık alanlarında gelişimlerine katkıda bulunarak çalışmak çok önemlidir. Tasarımcılar, hem eğitimlerinde hem de sektördeki deneyimlerinde son fikirlerini Moodboard ile sunuyorlar. Moodboard nedir? Kaça ayrılır? Öğeleri nelerdir, neler içermektedir? Müşteri ve yönetim ekibine nasıl sunulur? Moodboard (tema panosu) için kısaca tasarımcının tasarlamayı planladığı koleksiyonun ana hatlarını gösteren görsel sunum diyebiliriz. Tasarımcı tarafından, müşteri ve yönetimi ekibinin verileri doğrultusunda belirlenen kurumsal marka, marka kimliği, konumlandırılan hedef kitle, rakip analizi vb. tüm kriterler

RÖPORTAJ / INTERVIEW

tile design, textile design, jersey design, clothing design, printing design etc.) in textile design education and also computer design and presentation classes, theoretical and applied workshop/lab classes must be given alongside art classes depending on the area of expertise. For example, by having experienced textile designers design yarns, which is the raw material of fabric, companies can create woven fabric or jersey that look as desired. If you visit Pitti Filati yarn fair In Italy, you can see its examples. Also in Europe's renowned design centers (Italy-Como, France-Paris, England-London, Spain-Barcelone), you can see expert design offices only create their designs (repeat print patterns, textile fabric designs, printed graphic designs, knitwear fabric designs, clothing designs etc.) and exclusively sell their designs. Shortly, in textile design, it is important to raise specialized designers and to contribute to their developments in their own areas of expertise. Designers present their end ideas during their training and in sectoral experiences using Moodboard. What is Moodboard? What is it divided into? What are its elements, what do they consist of? How is it presented to customer and management? Moodboard (theme panel) can be briefly explained as a visual presentation that outlines the collection planned by the designer. All criteria such as corporate identity, brand identity, positioned target mass, competitor analysis etc. determined using the data provided by customer and management team is taken into consideration by the designer and trend analysis is performed and a new collection plan is prepared. The designer who will prepare the collection has to take all these criteria into consideration. Because all these criteria are required to apply trends required to create the collection. Within the prepared collection plan, while also taking advantage of fashion trends for the targeted season's collections, moodboards are created using materials and manifesto which present a new lifestyle. Main goal of moodboard is to present the collection to be prepared to management, marketing team or customers before the design phase in a simple, understandable way to provide ideas and exchange information. Decisions made during this


dikkate alınarak moda eğilimleri analizi yapılır ve yeni koleksiyon planı hazırlanır. Koleksiyonu hazırlayacak olan tasarımcı, belirlenen tüm bu kriterleri dikkate almalıdır. Zira bu kriterler, koleksiyon oluşturulmasında moda eğilimlerinin uyarlanması için gereklidir.

presentations are applied to the moodboard or collection again, thus starting collection while minimizing risk.

Hazırlanan koleksiyon planı çerçevesinde, hedeflenen sezon koleksiyonu için moda eğilimlerinden de faydalanılarak görünümü, kullanılan malzemeleri ve manifestosu ile yeni bir yaşam felsefesi sunan moodboard’lar oluşturulur. Moodboard’ların esas amacı hazırlanacak olan koleksiyonu, daha tasarım aşaması öncesinde yönetim ekibine, pazarlama ekibine ya da müşteriye en yalın, anlaşılır bir biçimde sunarak fikir vermek ve karşılıklı bilgi alışverişi yapmaktır. Bu sunumda alınacak olan kararlar tekrar moodboard’a ya da koleksiyona uygulanır ve böylece risk en aza indirilerek bir koleksiyon çalışması başlatılmış olur.

Technically, while creating a moodboard, different sizes can be used (50cm x 35cm, 70cm x 50cm, 100cm x 70cm, A3 etc.) depending on the collection to be presented. While designing Moodboard, visuals and fonts that fit the written manifesto and lifestyle that is to be presented and most importantly, design elements that change according to the collection to be designed are used together to create a composition.

Tüm bu sürecin doğru yönetilmesi sonucunda da hedeflenen koleksiyon oluşturulabilir. Teknik olarak moodboard oluştururken sunulacak koleksiyona göre farklı ölçüler (50cm x 35cm, 70cm x 50cm, 100cm x 70cm, A3 vb.) kullanılabilir. Moodboard’ların tasarımında ise yazılan manifestoya ve sunulmak istenen yaşam felsefesine uygun görseller, yazı karakterleri ve en önemlisi ise tasarlanacak koleksiyona göre değişkenlik gösteren tasarım öğeleri kullanılarak kompozisyon oluşturulur. Koleksiyon tasarım öğelerinden öne çıkanların bazıları şunlardır; Renkler: Tasarım öğelerinin en belirleyicisi olarak rengi ele alabiliriz. Oluşturulan hikâyeyi en iyi anlatan renkler tespit edilir. Bu renkler kullanılması düşünülen ana renkler ve tamamlayıcı renklerden oluşur. Bu renklere temanın hikâyesine uygun renk isimleri verilebildiği gibi, bu renkler uluslararası standart kabul edilen firmalardan PANTONE tekstil için olan renk kataloglarından da seçilebilir. Siluetler (dış görünümler): Belirleyici genel görüntü olarak siluetler (dış görüntüler) temaların en önemli unsurlarından birisidir. Siluet giysinin ya da bir ev tekstili ürününün dış formu da olarak tanımlanabilir. Kumaşlar: Koleksiyonda ana malzeme olarak kumaşlar ele alınır. Aynı renk seçiminde olduğu gibi, temayı en iyi anlatacağı düşünülen kumaşlar ya da kumaş dokuları seçilir. Bu kumaşlar ana kumaşlar ve tamamlayıcı kumaşlardan oluşabilir. Desenler: Koleksiyon tasarımında temel öğelerden biri de desenlerdir. Bunlar kumaşların yapılarına ve tekniklerine göre çeşitlidirler. Hazırlanan temaya göre düz renkli kumaşlar

If all this process is managed correctly, targeted collection can be created.

Some of the most prominent collection design elements are as follows; Colors: We can consider colors as the most definitive design element. Colors that best narrate the created story are determined. These colors consist of main and complementary colors to be used. While such colors can be named in a manner that fits the main theme, such colors can be picked from the color catalog by PANTONE textile, one of the companies considered as the international standard. Silhouettes (external look): As determining overall look, silhouettes (external look) are one of the most important elements of themes. Silhouettes can be described as the external form of a dress or a home textile product. Fabrics: Fabrics are used as the main material in a collection. Just as in choosing the colors, fabrics or fabric textures that are deemed to reflect the theme the best are chosen. Such fabrics can consist of main fabrics and complementary fabrics. Patterns: One of the main elements of collection design is the pattern. These vary based on fabric structure and techniques. Depending on the theme at hand, plain colored fabrics as well as patterned fabrics can be used. Such patterns can be repeat print or checkered woven. During the design process of a Moodboard, such patterns can be picked from color charts of catalogs.


52

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

kullanılabileceği gibi desenli kumaşlar da kullanılabilir. Bu desenler metraj baskı ya da ekose dokuma gibi olabilir. Moodboard tasarım aşamasında bu desenler, kartela ve kataloglardan örnek olarak seçilebilir. Model tamamlayan estetik ve teknik öğeler: Parça baskılar, grafikler, nakışlar, etiketler vb. gibi öğeler, koleksiyonlardaki tasarımların genel görüntülerini çok etkilerler, bazen estetik katkılarından dolayı belirleyici unsur da olabilirler. Temanın özelliklerine uygun, ürünleri tamamlayan, grafik baskı tasarımları, nakış tasarımları ve etiket çalışma örnekleri belirlenir. Ayrıca düğme, çıtçıt, fermuar, toka vb. takı nitelikli tamamlayıcılar öğeler de görülebilirler. Ancak koleksiyonda estetik katkıları çok önemli olup, bazen tasarımda belirleyici unsur da olabilirler. Tasarımın üretiminde kullanılacak öğelerden dikişler: Tasarımın üretiminde kullanılan en önemli öğelerden biri dikişlerdir. Tüm malzemeyi birbirine bağlayarak biçimi vermenin dışında; dikiş tipleri, dikim tipleri, iplik tipleri gibi değişkenleri ile de görsel etkiyi belirleyen, hem teknik hem de estetik bir öğedir. Temanın özelliklerine uygun olarak dikiş tipleri, dikim tipleri, dikiş iplik kaliteleri, iplik numaraları ve renkleri tespit edilir. İstenilen iplik özellikleri ve renkleri, belirli iplik firmalarının kartelalarından seçilebilir. Özellikle trend alanlarında Moodboard, tasarımcılar tarafından nasıl yorumlanır? Renk, doku, konu, tarz, içerik ve hikâye gibi unsurların önemini anlatabilir misiniz? Trend alanının ilk bakıldığındaki genel görüntüsü özellikle de bir tasarımcı için çok önemlidir. Sunulan bu yeni yaşam alanına girmek adeta bir film sahnesinden içeri girip aynı anda farklı bir boyutta yaşamak gibidir. Bu açıdan düşünüldüğünde trend alanı tasarımlarının ve kurgularının titizlikle hazırlanması, tasarımcılar üzerinde amaçlanan hissi uyandırmak anlamında çok önemlidir. Bu alanda işlenen hikâyenin içeriği, kullanılan renkler, dokular vb. birçok tasarım unsurunun uygulanma şekli, tasarımcının tinsel yaratma gücünün de etkisiyle gelecekte oluşturacağı tasarımların temelini olacaktır. Bu temel zihinde oluşan soyut tasarım kavramlarının, somut hale gelerek tasarım ürünlerine dönüşmesinde önemlidir.

RÖPORTAJ / INTERVIEW

Aesthetic and technical elements that supplement models: Prints, graphics, embroidery, tags etc. elements widely affect the overall look of designs in a collection and could become a determining factor due to their aesthetic contributions. Graphics print designs, embroidery designs and tag samples that fit the theme are determined. Also, complementary elements such as buttons, fasteners, zips, buckles etc. can be added. However, they might have major aesthetic contributions to a collection and sometimes they might become a determining factor. One of the elements used during the manufacturing process of the design, seams: Seams are one of the most important elements during the manufacturing process of a design. Apart from bringing the whole material together to give it shape; it is also a technical and aesthetic element that determine the visual effect with variables such as seam types, sewing types and yarn types. Seam types, sewing types, sewing yarn quality, yarn numbers and colors that fit the features of the theme are determined. Required yarn features and colors can be picked from charts of select yarn companies. Especially in trend fields, how are Moodboards interpreted by designers? Could you explain the importance of elements such as color, texture, theme, style, contents and story? Upon first look, overall view of trend field is especially important for a designer. Entering this new lifestyle is like going inside a movie scene and living in an alternate dimension. When we think of it from this perspective, trend field is vital for preparing designs and themes studiously and to evoke the desired feelings in designers' minds. The method of applying numerous design elements such as colors, textures and the contents of the story that is narrated etc. will form the basis of future designs created with the spiritual creative power of designers. This basis is vital for turning the abstract design concepts in one's mind into tangible design products.


54

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

MAKALE / ARTICLE

Marka İletişiminde Cevaplanması Gereken

10 TEMEL SORU 10 Essential Questions Bülent Fidan Brand Suite İstanbul Marka Danışmanı Brand Suite Istanbul Brand Consultant

Needed to Be Answered for Brand Communication


1- Yapılan iletişim çalışması (reklam, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama, marka deneyimi, etkinlikle tanıtım, internet temelli tanıtım gibi) marka kimliğindeki çağrışımları kullanıyor mu?

1- Does the communication work (advertising, public relations, direct marketing, brand experience, promotion with the activity, internet-based promotion) use the brand identity associations?

Tabii ki bunun için öncelikle hem tanıtım çalışmasını yapanların hem de marka sahibi olan yöneticilerin "marka çağrışımı" nedir, bilmesi gerekiyor. Çağrışımlar, markanın tüketiciyle buluştuğunda onun duyularında bıraktığı tüm izlerdir. Bu nedenle renkten sese, kokudan ürün dokusuna kadar markaya ait olan en belirgin tüm göstergeler olabilir. Burada marka yöneticilerinin dikkat etmesi gereken nokta, kendi markalarından çıkaracakları ve sunacakları çağrışımları rakiplerin kullanmamış olmalarıdır.

For this, it is necessary to know what is the "brand association" for both the promoters and the brand owners. Associations are all traces that the brand leaves in the senses when it meets the consumer. For this reason, there may be all the most visible indicators belonging to the brand, from color to sound, from odor to product texture. Here, the point that the brand managers should pay attention to is that the competitors that they will remove from their brands and that they will present will not use them.

2- Yapılan iletişim çalışması, marka konumlandırmasındaki bir öğeyi hedef kitlesine aktarıyor mu?

2- Does the communication work introduce an item in the brand positioning to its target group?

Marka konumlandırması rekabetteki farkı ifade etmeli. Bu nedenle o farka, hedef kitleye yapılan iletişim çalışması içinde yer verilip verilmediğini kontrol etmesi gerekiyor.

Brand positioning should express the difference in competition. Therefore, it has to be checked whether the difference is included in the communication work to the target audience.

3- Yapılan iletişim çalışması, marka vaadini marka kimliğine uygun olarak mı anlatıyor?

3- Does the communication work tell the brand promise according to the brand identity?

Her markanın vaadi vardır. Fiziksel, duygusal, kişisel... Bu vaat acaba marka kimliğini destekleyen bir vaat mi ya da marka kimliğinin desteklediği bir vaat mi? Havanda su dövmeye gerek yok. Olmayacak duaya amin dememek gerek, gerçekçi olmak gerek.

Every brand has a promise. Physical, emotional, personal ... Is this a promise or a promise of brand identity? There's no need to beat the water. No need to be a prayer for an impossible thing, you need to be realistic.

4- Yapılan iletişim çalışması markanın kişiliğinden özellikler taşıyor mu? Marka kişiliği kimliğin içindedir. Marka kişiliğinin alt maddelerini de yapılan iletişim çalışmasına yedirmek gerekir. 5- Yapılan iletişim çalışması, hedef kitlesine mesaj verirken markaya yeni bir anlam ekliyor mu? Marka kimliği kendini geliştirmeli. Tabii ki marka özünden kopmadan. Bu nedenle yapılan bütün iletişim çalışmaları, zorunlu yapılmış ve hemen elden çıksın mantığıyla olmamalı. Markanın mevcut kimliğine ve konumlandırmasına yeni ve genişleyen bir anlam da eklemeli. Doğal olarak bu çaba Türkiye'deki reklam ajansları için geçerli değil. Özellikle de yurt dışı mantıkla yönetilen yabancı ajanslar için hiç değil. Onlar bunu konumlandırmayı tamamen değiştirmek olarak algılayıp, "vay, çok iş yeni para geliyor" olarak algılayacaktır.

4- Does the communication work carry characteristics of the personality of the brand? Brand personality is in identity. The sub-items of the brand personality must be imposed to the communication work. 5- Does the communication work add a new meaning to the brand while giving message to the target audience? Brand identity must improve itself. Of course, without losing the soul of the brand. For this reason, all communication works must be made compulsory and should not be out of hand. It should also add a new and expanding meaning to the existing identity and positioning of the brand. Naturally, this effort does not apply to advertising agencies in Turkey. Especially not for any foreign agencies managed to overseas logic. They perceive it as a complete change of positioning, and will perceive it as "wow, too much money coming from the new business."


56

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

MAKALE / ARTICLE

6- Yapılan iletişim çalışması, söylemi, markanın ilerideki tanıtım işlerine kapı açıyor mu?

6- Does the communication work, the discourse, open the door to the brand's future promotion works?

Bazı iletişim çalışmaları markanın söylemlerinin önünü kesebilir ya da "saçmalamasına" neden olabilir. Örneğin, "Teknolojide son nokta" gibi aslı olmayan ve markanın gereksiz yere kendini yüceltmesini sağlayan söylemler ne marka kimliğine ne de konumlandırmasına destek verir. Tüketici bir başka markanın o markayı geçtiğini gördüğünde zihninde kötü bir imaj kalacaktır.

Some communication works can interfere with the brand's discourse or cause it to "break". For example, some unfounded discourses such as last word in technology that provide unnecessary self-exaltation of the brand support neither the brand identity nor its positioning. When the consumer sees that another brand passes the brand, a bad image will remain in his mind.

7- Yapılan iletişim çalışması, hedef kitlenin zihninde markaya ilişkin nasıl bir fikir bırakmak istiyor? Yapılan tüm iletişim çalışmaları, markanın ya da ürünün bir sorununu gidermeyi amaçlar. Sorun, kötü bir imajdan tutun da rafta kalan ürünlerin sezon geçmeden satılması gerekliliğine kadar, birbirinden çok farklı onlarca konu olabilir. Ancak sorun ne olursa olsun, ürün ile ilgili bir çözüm önerisinin yanında, markanın kimliğine ve konumlandırmasına ilişkin de tüketicinin zihninde bir şeyler bırakmak zorunluluğu vardır. Bu iletişim çalışması ile biz "indirim dönemimiz başladı" mı, yoksa "Türkiye'de sizi mutlu edecek en güzel indirim başladı" diyerek, indirimin iyisini bile biz yaparız demek mi istiyoruz? Karar vermeniz gereken nokta zihinde ne bırakmak istediğimiz. Tabii ki markaya ilişkin. 8- Yapılan iletişim çalışmasındaki marka vaadi, rakiplerin vaatlerinden farklı mı? Açıklamaya gerek var mı? 9- Yapılan iletişim çalışmasında, marka kimliğinin bir parçası olan kurumsal kimlik doğru kullanılıyor mu? Kurumsal kimlik sadece logo değildir. Öncelikle bunu tekrar belirtmek isterim. Kurumsal kimlik, kurumun binasından tutun da çalışanının konuşmasına kadar yansıyan büyük bir bütünlüktür. Logo gibi görsel kimlik öğeleri marka adının seslendirilmesine ve doğal olarak zihne yerleşmesine neden olan en temel öğelerdir. Yine bunlar da bir markayı diğerlerinden ayıran görsel farklardır. Bunların da yapılan iletişim çalışmasında dozunda ve yerinde kullanılması gerekir. 10- Yapılan iletişim çalışması, markanın kimliği ile bütünleşen bir mecrada mı yer alıyor? Bu önemli bir sorundur. Bir lüks takı markasının köy-kent ikilemini anlatan bir TV dizisine sponsorluğu hiç de anlamlı olmaz. Her markanın tüketicisiyle buluşmasını sağlayan mecralar çok önemlidir. Markanın imajını doğru belirleyen mecraları seçmek gerekir. Burada medya planlama şirketlerinin marka yöneticileriyle "kimlik", "konumlandırma" ve "imaj" fikir birliğine varması zorunlu.

7- How does the communication work, in the mind of the target group, give an idea about the brand? All communication works are intended to address a problem of the brand or product. The problem can be from dozens of different topics, from a bad image to the need to sell the products on the shelf before the season. However, no matter what the problem is, it is necessary to leave something in the consumer's mind about the identity and positioning of the brand as well as a solution for the product. With this study we communicate, "we began our sale period" Do, or "the best discounts began in Turkey will make you happy, saying," Even the best discount we like to say we do? What you need to decide is what you want to leave in mind. Of course the brand. 8- Is the brand promise in the communication work different from the competitors' promises? Need to explain? 9- Is the corporate identity used correctly as part of the brand identity in the communication work? Corporate identity is not just logo. First of all, I would like to mention it again. Corporate identity is a great integrity that is reflected from the building of the institution to the speech of the employee. Visual identity elements such as logos are the basic elements causing the brand name to be known and naturally settle into the mind. Again, these are the visual differences that differentiate a brand from others. They should be used at the dose and in place in the communication work. 10- Is the communication work taking place in a medium that integrates with the identity of the brand? This is an important problem. The sponsorship of a luxury jewelry brand to a TV series about the village-city dilemma does not make sense. The channels enabling each brand to meet with the consumer are very important. It is necessary to choose the channels those determine the brand's image correctly. Here, media planning companies have to come to terms with "identity", "positioning" and "image" with brand managers.


58

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

HABER / NEWS

Ev Tekstili Sektörünün İlk Üniversite Programı T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Bünyesinde Açılıyor

First University Program of Home Textile Industry Starts in T.R. Istanbul Kültür University

Üniversite-sanayi iş birliği projeleri kapsamında çalışmalarına devam eden Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD), önümüzdeki akademik yılın başında, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi İşletmecilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılacak olan “Ev Tekstili Tasarımı” programı için T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi ile 25.03.2019 tarihinde “iyi niyet protokolü” imzaladı.

Continuing its operations under the scope of university-industry cooperation projects, Association of Turkish Home Textile Industrialists and Businessmen (TETSIAD) signed "goodwill protocol" with T.R. Istanbul Kültür University on 25.03.2019 for the "Home Textile Design" program to be started in T.R. Istanbul Kültür University Business Administration Vocational School.

İmza töreninin ardından T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu’nda “Ev Tekstilinde Sanayinin Gücü” konulu panel gerçekleştirildi. İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel’in açılış konuşması ile başlayan panel, Öğretim Görevlisi Neslihan Tokat Ozan’ın Ev Tekstili Tasarımı Programı’nı ve ev tekstili sektörünü tanıttığı sunum ile devam etti.

Following the signature ceremony, panel discussion titled "Power of Industry in Home Textile" took place in T.R. Istanbul Kültür University Akıngüç Auditorium. Starting with the speect of the President of Istanbul Kültür University Dr. Erhan Güzel, the panel continued with the presentation by Instructor Neslihan Tokat Ozan where Home Textile Design Program and home textile sector was introduced.


Sunumun ardından Prof. Dr. Sinan Alçın moderatörlüğünde; İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkanı Ali Sami Aydın’ın konuk olduğu oturum, Moda Tasarım bölümü öğrencileri, meslek liseleri öğrencileri ve rehber öğretmenlerinin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Ev tekstili özelinde, tekstil sektörünün Türkiye sanayisindeki yerinin konuşulduğu oturumda, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, tekstil sektörünün dünyadaki konumuna ilişkin; “Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli yolu üretmek ve katma değerli ihracat gerçekleştirmekten geçiyor. Türk tekstil sektörü de üretimde, istihdamda ve ihracatta Türkiye ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri. Türkiye’ye her yıl 15 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası sağlayan sektörümüz, ihracat odaklı büyüyen Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundadır. Dolayısıyla mesleğinizi seçerken, üreten Türkiye ekonomisine en doğru katkıyı sağlayacak bölümleri tercih etmeniz sizin için en doğrusu olacaktır. İhracatı 2,5 milyar dolarlara ulaşan ev tekstili sektörümüz, büyük istihdam sağladığı gibi Türkiye’nin katma değerli ihracat geleceği açısından da oldukça önemlidir. Bu nedenle açılacak olan programı oldukça değerli buluyor ve önemsiyorum.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Following the presentation, Prof. Dr. Sinan Alçın moderated the session with the participation of the president of Istanbul Textile and Raw Materials Exporters' Association (ITHIB) Ahmet Öksüz, President of Denizli Exporters Association (DENIB) Hüseyin Memişoğlu and the President of Turkish Home Textile Industrialists' Association (TETSIAD) Ali Sami Aydın with broad participation from Fashion Design students, vocational high school students and school counselors. During the session about home textile where the position of textile sector in Turkish industry was discussed, President of ITHIB Ahmet Öksüz said about textile sector's global position; "The most important way to sustainable development is through producing and making added value export. Turkish textile sector is one of the most important sectors for Turkish economy in terms of production, employment and export. Our sector, which provides over 15 billion dollar of foreign trade surplus to Turkey is situated as the driving force behind export-centered, growing Turkish economy. Thus, while choosing your job, it will be the best for you to choose departments that will contribute to Turkish economy the most. Our home textile sector with export volume of 2,5 billion dollars, apart from providing employment, is also important for the future of added value export in Turkey. Thus, I find this department to be established to be highly valuable and care about it."


60

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

HABER / NEWS

Sektörün çalışan profili ve yeni mezunların kariyer planlamaları ile ilgili görüşlerini aktaran DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu; “Eğer Ev Tekstili Tasarımı bölümünde okursanız, ülkemizde kurulmuş olan tasarım merkezlerinde çok kolay iş bulabilme ihtimaliniz olacaktır. Devletimizin de desteği ile tasarım merkezlerimiz her sene artmaktadır. Bu durum beraberinde marka olma gerekliliğini getirmektedir. Ev tekstilinde marka olmak ise oldukça önemlidir. Tasarım, marka olmak için geleceğin en büyük yardımcısıdır ve bu tasarımı siz değerli öğrenciler yapacaksınız.” dedi.

Stating his thought on the sector's employee profile and career planning of newly graduates, President of DENIB Hüseyin Memişoğlu said; "If you study in Home Textile Design department, you will have the chance to easily find a job in design centers founded in our country. Number of design centers increase each year with the supports of our government. With this situation, there also comes the necessity to become a brand. Becoming a brand is highly important in home textile. Design is the biggest helped for the future in order to become a brand and this design will be made by you valuable students."

Ev tekstilinin mevcut durumu ve geleceğe yönelik öngörülerini paylaşan TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın ise “Dernek olarak Türk Ev Tekstilini dünyaya tanıtmak ve ihracatımızı arttırmak için sektöre ivme kazandıracak birçok faydalı çalışma yapmaktayız. Bunların başında bu yıl 23-27 Nisan tarihleri arasında 25. defa gerçekleşecek olan EVTEKS Fuarı gelmektedir. Ev tekstili, ülkemizin tek markalaşmış sektörüdür ve globalde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektedir. Bu sebeple T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi’nin “Ev Tekstili Tasarımı” programı açarak akademik alanda öncü olmasını ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor olmasını çok önemli buluyorum. Dileğim, diğer üniversitelerin de bu farkındalığa ulaşması… Gelecek için atılan bu adımlar ve çalışmalar ile Türkiye’nin parlayan yıldızı olarak ev tekstili sektörünün, ihracat sıralamalarında ilk sıraya yerleştiği günleri hep beraber göreceğimize inanıyorum.” diyerek konu ile ilgili görüşlerini aktardı.

Sharing his insights on current situation and future of home textile, President of TETSIAD Ali Sami Aydın said "As an Association, we conduct several helpful studies that will speed up the sector in order to introduce Turkish Home Textile to the world and to increase export. First of which is the EVTEKS Fair which will take place in 23-27 April for the 25. time this year. Home textile is the only branded sector of our country and represents our country to the world in the best way possible. For this reason I find it very important to open T.R. Istanbul Kültür University's "Home Textile Design" program as a pioneer in academic field as a first in Turkey. My wish is that other universities also reach this level of awareness... With these steps and works towards the future, I believe Turkey's rising star home textile sector will reach the first place in export rankings and we will see that day together." and finalized his words.

Katılımcılar ve öğrencilerden gelen soruların yanıtlanmasının ardından panel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihal Sarıer ve T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi İşletmecilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Mehmet Saka’nın konuşmacılara plaket ve çiçek takdimi ile sona erdi.

After questions from participants and students were answered, session ended after Vice Rector Prof. Dr. Nihal Sarıer and T.R. Istanbul Kültür University Business Administration Vocational School Principle Instructor Mehmet Saka presented plaques and flowers to speaker.


25.

23-27 Nisan 2019 Head Office: Ambarlı Mah. Mezarlık Sokak No:20 Avcılar / İSTANBUL Phone: +90 212 676 13 13 (pbx) Fax: +90 212 676 09 00

2.HALL E-13


62

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

RÖPORTAJ / INTERVIEW

"Ev Tekstili Tasarımı Programı Kaliteli Bir Yükseköğretim İmkânı Sunuyor" "Home Textile Design Program Provide Higher Education Opportunity" TETSİAD ve İstanbul Kültür Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen, 2019-2020 akademik döneminde Türkiye’de sektörünün ilk üniversite programı olarak öğrenci kabul edecek Ev Tekstili Tasarımı Bölümü hakkında; İstanbul Kültür Üniversite Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel’e TETSİAD ile olan iş birliklerini ve böyle bir programa ihtiyaç duyulduğunun nasıl belirlendiğini sorduk… Prof. Dr. Erhan Güzel T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi / Rektör T.R. Istanbul Kultur University / Rector

TETSİAD and Istanbul Kultur University implemented in cooperation, in the first period 2019-2020 academic programs of the university sector in Turkey will accept students about the Department of Home Textiles Design; We asked Dr. Erhan Güzel, Rector of Istanbul Kultur University. We asked Erhan Güzel about their cooperation with TETSİAD and how it is needed for such a program.

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin sanayi iş birliğine yaklaşımı nasıldır? Nasıl çalışmalar yürütülmektedir? İstanbul Kültür Üniversitesi olarak TETSİAD ile gerçekleştirmiş olduğunuz iş birliğinizden bahseder misiniz?

What is the approach of Istanbul Kultur University to industry cooperation? How are studies carried out? Can you tell us about your cooperation with TETSİAD as İstanbul Kültür University?

Dünya artan bir ivmeyle kabuk değiştiriyor. Çağa, değişime, bugünün gelişmelerine ayak uyduranlar ayakta kalıyor, diğerlerinin ise elenmesi, oyun dışı kalması kaçınılmaz görünüyor. Hiçbir ülke, hiçbir sektör, hiçbir kurum, hiçbir firma bundan muaf değildir. Hem genel planda hem kendi alanında değişimin yönünü, hızını, gereklerini öngörebilenler ve öngörülerini hayata geçirebilenler kazanıyor. Ülkesiyle, sektörüyle, kurumuyla, firmasıyla, bireyiyle… Dünya her an değişirken hiçbirimiz bu değişime seyirci kalamayız, kalmamalıyız. Dünyaya, değişime birlikte ayak uydurmalıyız. Ülkesine ve ülkesinin genç kuşaklarına karşı sorumluluğunu bilen bir eğitim kurumu olarak iş dünyasıyla birlikte ilerliyoruz.

The world is changing with increasing momentum. No country, no sector, no institution, no firm is exempt from it. Those who can foresee the direction, speed, requirements of change in the general plan and in their own field and those who can realize their predictions are gaining. With his country, sector, institution, company, individual bu As the world changes at any moment, none of us cannot be an audience to change, we should not stay. We need to keep up with the world, change. As an educational institution that is aware of its responsibility to the young generations of the country and its country, we are moving forward with the business world.

Bu amaçla okulumuz bünyesinde bulunan farklı birim ve bölümlerin iş birliği için, çok sayıdaki kuruluşla çeşitli kapsamlarda protokolleri mevcuttur. Bu protokoller kapsamında eğitim ve sektör arasında sağlam köprüler kurması planlanmış ve başlanarak yürütülmektedir. İstanbul Kültür Üniversitesi, misyonunun gerektirdiği bir girişimde bulunarak Türkiye’de bir ilk olan Ev Tekstili Tasarımı Programını Meslek Yüksekokul bünyesinde kurmuştur. 2019-

For this purpose, there are several protocols with various organizations for the cooperation of the different units and departments within our school. Within the scope of these protocols, it is planned and planned to establish sound bridges between education and sector. Istanbul Kultur University, by making a venture that required by the mission has established a first in Turkey Home Textiles Design Program at the Vocational School site. In 2019-2020 academic year, students will meet with their first students. In Tur-


64

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

2020 eğitim öğretim döneminde de ilk öğrencileriyle buluşacaktır. Türkiye’ de çok büyük bir istihdam alanı oluşturduğunu gözlemlediğimiz Ev Tekstiline, TETSİAD ile birlikte nitelikli personelle yeni bir enerji, güç katmayı hedefliyoruz.

RÖPORTAJ / INTERVIEW

key, we observe that a large field of employment Home Textiles to create a new energy TETSİAD with qualified personnel, we aim to add power.

Türkiye’de ilk defa İstanbul Kültür Üniversite’nde açılacak olan Ev Tekstili Tasarımı Bölümü için yapılan çalışmalarınızı, böyle bir ihtiyacın nasıl belirlendiğini aktarabilir misiniz?

Home Textiles, which will open for the first time in Turkey, Istanbul Kültür University who studies conducted for the Department of Design, you can transfer that determine how such a need?

Endüstri dalları arasında yer alan tekstil, günümüzde çağın koşullarına uyarak gelişmiş ve birçok alt dallara ayrılmıştır. Günümüzdeki tekstil üretimi kullanım açısından giyim ve ev tekstili olmak üzere iki ana başlık altında toplanmaktadır. Özellikle 90’lı yıllardan itibaren belirgin bir şekilde büyüyen Türkiye Ev Tekstili sanayi, onu destekleyen dernek oluşumu ve sanayicileri ile birlikte bugün önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Ev tekstili sektörünün çok farklı ürün gruplarından oluşması ve her birinin ayrıca kendine özgü tasarım kısıtlarının bulunması tasarım sürecini ve alan bilgisinin daha detaylı ele alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Textile, which is one of the branches of industry, is developed according to the conditions of the age and divided into many sub-branches. Today's textile production is classified under two main headings: clothing and home textiles. Especially since the 90s markedly growing Turkey Home Textile industry has made significant progress today with the formation of associations and industrialists who supported him. The fact that the home textile sector consists of many different product groups and each of them has their own specific design constraints, reveals the necessity of addressing the design process and the field information in more detail.

Bununla birlikte güzel sanatlar fakültelerinde ev tekstilinin yalnızca bir ders olarak işlenmesi ve konuyla ilgili uzmanlık bulunmadığından mezun olan tasarımcıların bu alanda çeşitli zorluklarla karşılaştığı görülmektedir. Piyasadaki rekabet ise bilgi paylaşımını engellemekte, sektörün deneyimi bilimsel bilgi birikimine dönüşememektedir. Üretim ve kalite açısından iyi bir düzeye ulaşan sektör; aynı seviyeyi tasarımda yakalamayı hedeflemektedir. Bu bakımdan ev tekstili tasarımı programı sektörle iç içe paralel yürüyebilecek bir eğitim programına ihtiyaç duymaktadır. Ev tekstili tasarımcısının sahip olması gereken tüm özellikler sektörel analizler ve görüşmelerle belirlenmiş ve belirlenen talepler öncelikle uygulamalı bir eğitim planına dönüştürülmüştür. 2019-2020 eğitim öğretim yılında akademik etkinliğine başlaması planlanan İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ev Tekstili Tasarımı Programı; yükseköğretim mevzuatına uygun biçimde hazırlanan ders müfredatı ve sektörel ve akademik deneyimli kadrosunun gözetim ve denetiminde öğrencilerine kaliteli bir yükseköğretim imkânı sunacaktır.

However, it is seen that the designers who graduated from the faculties of fine arts have only one lesson and because of the lack of expertise about this subject, the designers who have graduated from this field have encountered various difficulties in this field. Competition in the market prevents information sharing and the experience of the sector cannot turn into scientific knowledge. The sector has reached a good level in terms of production and quality; seeks to capture the same level in design. In this respect, the home textile design program requires a training program that can be parallel with the sector. All the features that the home textile designer should have were determined by sectoral analyzes and interviews and the determined demands were first converted into an applied training plan. Istanbul Kültür University Vocational School Home Textile Design Program, which is planned to start its academic activity in 2019-2020 academic year; It shall provide its students with a quality higher education opportunity under the supervision and supervision of the sector curriculum and sectoral and academic experienced staff prepared in accordance with the higher education legislation.


66

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

RÖPORTAJ / INTERVIEW

Ali Sami Aydın TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı President of TETSIAD

“Sektörü Üst Sıralara “We Will Carry the Birlikte Taşıyacağız” Sector Together to a Higher Position” 19 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştiren genel kurulda Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TETSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Ali Sami Aydın ile üç yıl boyunca dernek başkanı olarak yürüttüğü faaliyetleri, sektör ve fuarlar için yaptıkları tanıtım çalışmalarını konuştuğumuz detaylı bir röportaj gerçekleştirdik. İlk olarak, dernek yönetiminin başkanlığında olduğunuz süre boyunca üniversite-sanayi iş birliği kapsamında yapmış olduğunuz çalışmalar ve üniversitelere vermiş olduğunuz destekler ile başlayalım. Bu konuda bizlere neler aktarmak istersiniz? Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek ve ortak projelere imza atmak öncelikli hedeflerimiz arasında. Bundan hareketle, bilimin ve bilginin gücüne önem veriyor ve bu zenginlikten maksimum verimi üretebilmek için çalışıyoruz. Dernek olarak özellikle, 2017 yılı içerisinde üniversite-sanayi iş birliği çalışmalarımızı hızlandırdık. Yönetim kurulu üyelerimizden İsa Dal’ın başkanı olduğu Teknik Tekstil Komitesi, İstanbul Tekstil Araştırma Geliştirme Eğitim A.Ş.’yi ziyaret etmesi, bizim yönetimimiz sürecince yapılan ilk adımlardan biridir. 15 Mayıs 2018’de bu alanda yürüttüğümüz çalışmalarımıza Haliç Üniversitesi ile “Sektörde Eğitim Programı”nın iyi niyet protokolünü imzalayarak devam ettik. Sanayiciler olarak, üniversitelerimize ve öğrencilerimize her zaman destek olacağımızı bir kez daha vurguladık.

We carried out a detailed interview with Ali Sami Aydın who were selected as the Chairman of Turkey Home Textile Industrialists' and Businessmen's Association (TETSİAD) in the general assembly performed on the date of June 19, 2016 about the activities and fairs carried out for throughout three years for the promotion of the sector as the chairman of the association. First, let us start with the activities you have done within the context of university-industry cooperation and the support you have given to the universities during your presidency. What would you like to tell us about this? Since the first day we took the office, developing our university-industry cooperation and signing joint projects are among our primary goals. From this point of view, we attach importance to the power of science and knowledge, and we work to produce maximum efficiency from this wealth. As the association, we accelerated especially our university-industry cooperation activities in 2017. One of the first steps made by our management is to visit the Technical Textile Committee, which is the chairman of the Board of Directors of Isa Dal. On May 15, 2018, we continued our work in this field by signing the Good Will Protocol with Haliç University. As industrialists, we have once again emphasized that we will always support our universities and students.


Üniversite-sanayi iş birliği çalışmalarımız kapsamında İstanbul Kültür Üniversitesi’nde önümüzdeki akademik yıl açılacak, sektörün ilk üniversite programı olan “Ev Tekstili Programı”na destek vererek Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. 25 Mart 2019 tarihinde İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel ile iyi niyet protokolü imzaladık. Ardından da İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve benim katılımlarım ile “Ev Tekstilinde Sanayinin Gücü” konulu panelimizi gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz ve katılımcılarımızın merak ettikleri soruları yanıtladık. Üniversitelerin bizim için önemini her fırsatta dile getirdik. 2017 yılında İstanbul Teknik Üniversite’sinde 14.’sü gerçekleşen Ulusal Tekstil Mühendisliği Öğrenci Kongresi’nde sponsor ve konuşmacı olarak yerimizi aldık. Üniversitelere verdiğimiz destekler kapsamında; 2017 yılının Haziran ayında, Grand Pera’da gerçekleşen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Diploma Projeleri Defilesine sponsor olduk; Ayten Sürür hocamızın elinden plaketimizi aldık. 2018 yılının Nisan ayında İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Tekstil Kulübü öğrencileri ile Emirgan Korusunda bir araya gelerek, sektör hakkında merak ettikleri soruları yanıtladık. Hometextile Dergimizin 102. sayısında, yanıtladığımız bu sorularımıza detaylıca yer verdik. 26 Haziran 2018 tarihinde ise tekrar Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Nişantaşı Sofa’da gerçekleşen Diploma Projeleri Defilesine sponsor olarak; üniversitelere destek olmayı her daim sürdürdük.

Within the scope of our work about the University-industry cooperation will be opened at Istanbul Kültür University next academic year, the industry's first university program, "Home Textiles Program:" We achieved a first in Turkey by supporting . On March 25, 2019, Rector of Istanbul Kültür University Dr. We signed a goodwill protocol with Erhan Güzel. Then, Mr. Ahmet Öksüz, President of Istanbul Textile and Raw Materials Exporters 'Association (İTHİB), Hüseyin Memişoğlu, President of Denizli Exporters' Association (DENİB), and my participation, we realized our panel on The Power of Industry in Home Textile. We answered the questions that our students and participants were curious about. We have always expressed the importance of universities for us. In 2017, we took part as a sponsor and speaker at the 14th National Textile Engineering Student Congress at Istanbul Technical University. Within the scope of the supports we give to universities; In June 2017, we sponsored Marmara University Faculty of Fine Arts Diploma Projects Book, which took place in Grand Pera; We took our plaque from the hands of Ayten Sürür. In April 2018, we met with the students of the Textile Club of Istanbul Technical University in Emirgan Grove, and answered the questions they wondered about the sector. Hometextile In the 102nd issue of our magazine, we have included these questions in detail. On 26 June 2018, the Marmara University Faculty of Fine Arts' sponsorship of the Diploma Projects Exhibition was held at Nişantaşı Sofa. we always continued to support universities.


68

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

RÖPORTAJ / INTERVIEW

Ülkemizde gerçekleşen birtakım siyasal ve toplumsal olaylara yaklaşımlarınızı sıklıkla takip ediyoruz. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz?

We often follow your approach to a number of political and social events taking place in our country. What would you like to say about this?

Öncelikle TETSİAD olarak toplumsal olaylara her zaman hassas davranmaya çalışarak, gerekli yayın organları ve sosyal medya üzerinden açıklamalarımıza yer veriyoruz.

First of all, as TETSİAD, we try to be sensitive to social events and we provide our explanations on necessary media and social media.

Bizim göreve gelmemizin üzerinden çok kısa bir süre geçmişti ki Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yapılan hain 15 Temmuz kalkışması ile karşı karşıya kaldık. Bu kalkışmanın karşısında ve her daim devletimizin arkasında olduğumuzu belirtmek için sektör olarak bir araya geldik ve “Biz Milletiz” adını verdiğimiz bir film çektik. İsmail Gülle, Mehmet Büyükekşi, İbrahim Burkay, Süleyman Kocasert, Yaşar Küçükçalık ve Recep Tanrıverdi ile birlikte yer aldığımız filmde, Türkiye’nin bütün renkleri ve dokuları ile bir bütün olduğuna vurgu yaparak; milletimizin darbe ve teröre karşı her zaman dimdik ayakta duracağı mesajını verdik.

We stayed in a very short time had passed our duty to come out of our faces that made treacherous attempt against the Republic of Turkey by July 15. We have come together as a sector to indicate that we are behind our state and we have always made a film called için Biz Milletiz. Ismail Gülle, Mehmet Büyükekşi, Ibrahim Burkay, Süleyman Kocasert, in the film and we get along with Yasar Küçükçalık Recep Tanriverdi, Turkey's emphasis on a whole with all the colors and textures; We have always given the message that our nation will always stand up against impact and terror.

26 Aralık 2016 tarihinde zulmün maalesef yıllardır durmadığı Halep’e, İTHİB, İHKİB, İDMİB, BATİAD, ÇSD, LASİAD, MESİAD, OTİAD, TETSİAD, TİGSAD, TGSD, TRİSAD iş birliği ile “Halep için Elele” kampanyası kapsamında 21 tır dolusu giyim ve yaşam malzemesi gönderdik. 2017 yılında ise “Türk Kızılayı Kan Verme” Kampanyasına ihracatçı birlikleri ve sektörel derneklerle iş birliği içinde destek olduk. Şimdiye kadar yaptığınız fuar çalışmalarınızı anlatabilir misiniz? Türkiye olarak üç kıtanın birleştiği lokasyonda, lojistik olarak kolay ulaşılabiliyor olmamız, hızlı teslimat kabiliyetimiz, tasarım ve üretimi birlikte yapabilme gücümüz ve butik hizmet anlayışımızla ön plana çıkıyoruz. Bu kapsamda fuarlarımızı çok daha geliştirerek, İstanbul’u Ev Tekstilinin moda merkezi, cazibe noktası haline getirmek için çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Dernek olarak orta vadeli amacımız, dünya

On 26th of December 2016, in the scope of ma “Hand in Hand for Aleppo” campaign in cooperation with İTHİB, İHKİB, İDMİB, BATİAD, ÇSD, LASİAD, MESİAD, OTİAD, TETSİAD, TİGSAD, TGSD and TRİSAD, We have sent the living material. In 2017, we supported the iş Turkish Red Crescent Blood Making Campaign in cooperation with exporters associations and sectoral associations. Can you tell us about your exhibition works so far? Turkey unite as the location where three continents, we can be easily reached as logistics, fast delivery, our ability, our strength and ability to design and manufacture together, we come to the forefront of our boutique service approach. In this context, we have worked to improve our fairs and make Istanbul the fashion center of Istanbul, the attraction point and continue to work. Our


70

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

RÖPORTAJ / INTERVIEW

PRIL A NDS FRESH TRE 8 24-28 Nisa

ev tekstilindeki tüm alıcı ve satıcıları, bu sektörün tüm paydaşlarını EVTEKS Fuarı’nda İstanbul’da buluşturabilmek. EVTEKS, 25 yıldır dünya ev tekstili sektöründe öncü, büyük kapasitesi ile ev tekstilinin tüm taraflarını, Mayıs ayında bir araya getirirdi. Yeni bir düzenleme ile EVTEKS Fuarı’nı, NİSAN ETKİSİ konumlaması ile 2018 yılından itibaren Nisan ayında gerçekleştirilmeye başladık. EVTEKS Fuarı’nda, doğayı örnek alarak ev tekstilinde özellikle tasarım trendi açısından dünyaya yön veren uyanışı, gelecek sezonun ürün ve tasarımlarını sunmayı, dünya ev tekstili oyuncularını yenilikte buluşturmayı, böylece tasarımında Türk Ev Tekstili ürünlerini kullanacak olan markaların hayatlarına tazelik ve ferahlık gibi önemli bir farklı bakış açısını getirmeyi amaçlıyoruz. Uzun yıllardır devam eden EVTEKS Fuarı’nın yanında, 20122018 yılları arasında Türkiye’nin potansiyelini dış pazarlara tanıtmak, Türk ev tekstili sektörünün ihracat rakamlarını arttırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Türkiye’de ilk defa standart stant uygulaması ile Home&Tex Fuarı’nı da gerçekleştirdik. Fuarlarımıza ilişkin genel bilgilendirmenin ardından göreve geldiğimiz günden bu yana yürüttüğümüz faaliyetleri aktarmak isteriz. Home&Tex Fuarımızın 29 Ekim 2016 tarihinde Cumhuriyet Bayramımıza denk gelmesi vesilesiyle, “Biz Milletiz” videosu için hazırladığımız Türkiye haritası konseptli lounge alanında 29 Ekim Resepsiyonu düzenledik. 16 Mayıs 2017 tarihinde 23. EVTEKS Fuarımız, dönemin Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi tarafından açıldı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki fuarımızı ziyaret eden isimler arasındaydı.

n 2018

il 201

24-28 Apr

medium term aim is to bring together all the buyers and sellers of the world home textile and all the stakeholders of this sector at the EVTEKS Fair in Istanbul EVTEKS, the pioneer in the world home textile industry for 25 years, with a large capacity in all parts of home textiles, May in May. EVTEKS Fair, with a new arrangement, began to be realized in April from the year 2018 with the positioning of the APRIL. We aim to bring a different perspective to the lives of the brands that will use Turkish Home Textile products in their design. In addition to longstanding EVTEKS, between the years 20122018 to introduce to foreign markets, the potential of Turkey, the Turkish home textile sector to increase their exports and economies to contribute in order to provide the Home & Tex Fair for the first time standard stand applications in Turkey we did. After the general information about our fairs, we would like to convey our activities since the day we took office. Home & Tex Fair on the occasion of our Republic Day on October 29 to coincide with our 2016 "We are the Nation" video we prepared for Turkey map of the area on October 29, we held the reception lounge concept. On 16 May 2017, our 23rd EVTEKS Fair was opened by Deputy Prime Minister Numan Kurtulmuş and Customs and Trade Minister Bülent Tüfenkçi. Minister of Economy Nihat Zeybekci and Minister of Environment and Urbanization Mehmet Özhaseki were among the names who visited our fair. In August 2017, we started to announce the announcements of our Home & Tex Fair which will take place in October with the ecek FindYour Partner 201. In this period, we tried to attract visitors by using social media actively.


72

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

2017 yılının Ağustos ayına geldiğimizde Ekim ayında gerçekleşecek Home&Tex Fuarımızın duyurularını “Find Your Partner” konumlandırması ile yapmaya başladık. Bu dönemde sosyal medyayı aktif kullanarak, fuara ziyaretçi çekmeye çalıştık. 25-28 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleşen Home&Tex Fuarımızda, ATV Avrupa Ekopazar, A Haber Evin Yolu programları için röportajlar verdik. Fuar boyunca MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, o zaman İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Başkanı olan şimdi ise Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığını yürüten İsmail Gülle ve Denizli Milletvekilimiz Cahit Özkan bizleri yalnız bırakmayarak, fuarımızı ziyaret ettiler. Aralık ayının sonunda ise Nisan ayına aldığımız EVTEKS Fuarımızın tanıtımını İtalya’nın A Coruna Havaalanında yaptık. O yıl İTHİB Başkanlığını yürüten İsmail Gülle’ye bizlere bu fırsatı sundukları için buradan tekrar teşekkürlerimi iletmek isterim. Ocak ayı itibariyle “April Effect” konumlandırması ile tarihini Nisan ayına çektiğimiz EVTEKS Fuarımızın tanıtım ve reklam çalışmalarına başladık. Yurt dışındaki sektörel fuarlarda sosyal medya çalışmalarımızı sürdürdük. Şubat ayı itibariyle EVTEKS tanıtım kitlerimizi hazırladık ve bunları 10.000 civarında adrese doğrudan posta ile göndererek, dünyanın her yerinden satın alma yetkililerini fuarımıza davet ettik. 24 Nisan 2018 tarihinde ülkemizin en büyük fuarı olan EVTEKS’in açılışını gerçekleştirdik. Dernek olarak fuar boyunca onlarca seminer verdik. Bakan Yardımcımız Fatih Metin, Denizli Milletvekilimiz Cahit Özkan ve önceki dönem Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Süleyman Kocasert fuarımızı ziyaret eden isimler arasındaydı. 2018 yılının Ağustos ve Eylül aylarında Home&Tex tanıtım kitleri hazırladık ve doğrudan posta yoluyla on binlerce kişiyi fuarımıza davet ettik. Hem geçirdiğimiz EVTEKS hem de Home&Tex’de tanıtım kiti çalışmalarımızın ne kadar verimli olduğunu fuar esnasında anladık.

RÖPORTAJ / INTERVIEW

We gave interviews for ATV Europe Ekopazar, A Haber Evin Yolu programs in our Home & Tex Fair which was held between 25-28 October 2017. During the fair MOSFED President Ahmet Güleç, and then the Istanbul Textile and Raw Materials Exporters' Union (İTHİB) is now the President of Turkey Exporters Assembly (TIM), which currently holds the Presidency Ismail Gülle and Denizli Our deputy tenaciously Cahit Ozkan did not leave us alone and visited our exhibition. At the end of December, we made our EVTEKS Fair, which we took in April, at A Coruna Airport in Italy. I would like to extend my gratitude to İsmail Gülle who was the chairman of İTHİB for giving us this opportunity. As of January, we started our EVTEKS Fair, which we attracted in April with the tanıtım April Effect tanıtım positioning, and started working on advertising. We continued our social media activities at sectoral fairs abroad. As of February, we have prepared our EVTEKS promotional kits and sent them directly to around 10,000 addresses by inviting the purchasing authorities from around the world to our fair. On April 24, 2018, we opened the biggest fair of our country, EVTEKS. We gave dozens of seminars during the fair. Our Deputy Minister Fatih text, Denizli Deputy Cahit Özkan and prior periods Turkey Exporters Assembly (TIM) Deputy Chairman Süleyman Kocasert were among the names who visited our exhibition. In August and September of 2018, we prepared Home & Tex promotional kits and sent tens of thousands of people directly to our fair. Both at EVTEKS and Home & Tex, we realized how efficient our promotional kit works were during the fair. In August 2018, we organized meetings in Istanbul, Bursa and Denizli with the cooperation of CNR; We promoted our “Re-


A story in e, every hom a 'you' inory... every st

2018 Ağustos ayı içerisinde İstanbul, Bursa ve Denizli’de CNR iş birliği ile sektör buluşmaları gerçekleştirdik; “Dünya Piyasasında Son Trendler ve İhracat” sunumumuzu katılımcılarımıza aktardık. Prof. Dr. Emre Alkin hocamızın moderatörlüğünde gerçekleşen buluşmalarımızda, ayrıca Home&Tex ve EVTEKS fuarlarımızı tanıttık. 26 Eylül 2018 tarihinde Home&Tex fuarımızın açılışını gerçekleştirdik. Fuar boyunca TRT, İHA ve Ülke TV’ye sektör ve fuarlarımız hakkında röportajlar verdik. Basın ile ilişkilerinizden bahsedecek olursak… Bildiğiniz üzere dünya ev tekstili ihracatının %3’lük bir kesimini temsil ediyoruz. İhracat hacmimiz, üretim kapasitemiz, yurt içi ve yurt dışı pazarlama faaliyetlerimiz basın tarafından oldukça ilgi ile takip ediliyor. Bizler de sektörümüzle ilgili bilgi paylaşımında bulunmak ve değerlendirmeler yapmak için basın mensupları ile sık sık bir araya geliyoruz. 2016 yılının Ekim ayında sektörümüzü ve kendimizi daha iyi tanıtmak adına Wyndam Grand İstanbul’da ekonomi basınımızla bir araya geldik; sektörü ve fuarlarımızı konuştuk. Yine aynı yılın Aralık ayında TRT World televizyonu ile TÜİK verilerini değerlendirdiğimiz bir röportaj gerçekleştirdik. 2017 yılının Eylül ve Ekim ayları boyunca sık sık ekonomi basını ile bir araya geldik. 21 Eylül 2017 tarihinde Kanal 24’e canlı yayına çıkarak hem sektörü hem de fuarlarımızı değerlendirdik. 13 Ekim 2017’de BloombergHT kanalında İş Dünyası programına konuk olduk. Yine aynı yılın Kasım ayında CNN Türk kanalı ile sektörü değerlendirdiğimiz keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. 1 Şubat 2018 tarihinde BloombergHT kanalında Sektör Raporu programına konuk olarak sektörümüz hakkında son değerlendirmelerde bulunduk; yeni yıldan beklentilerimiz üzerine konuştuk.

cent Trends and Exports in the World Market” presentation to our participants which the moderator was Professor Dr. Emre Alkin in Home & Tex and EVTEKS fairs. We opened our Home & Tex fair on September 26, 2018. Throughout the fair, we gave interviews to TRT, UAV and Country TV about our sectors and fairs. If we talk about your relations with the press As you know, we represent 3% of world home textile exports. Our export volume, production capacity, domestic and international marketing activities are followed with great interest by the press. We also come together frequently to share information about our sector and make evaluations. In October 2016, we met with our economy press in Wyndam Grand Istanbul to better promote our sector and ourselves; we talked about the sector and our fairs. In December of the same year, we conducted an interview with TRT World TV which evaluated TURKSTAT data. During September and October of 2017, we often met with the economic press. On September 21, 2017, we went live to Kanal 24 and evaluated both the sector and our fairs. On October 13, 2017, we were the guest of the Business World program at BloombergHT. Again in November of the same year, we conducted a pleasant interview with CNN Türk on the sector. On February 1, 2018, we made the final evaluations about the sector as a guest in the Sector Report program on BloombergHT channel; we talked about our expectations from the new year. On April 6, 2018, together with our Board Members Hüseyin Memişoğlu and Can Tanrıverdi, we participated in the Business World program at BloombergHT and talked about our home textile export and our upcoming EVTEKS Fair.


RÖPORTAJ / INTERVIEW

colors

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

edition

edition

colors

74

2018

6 Nisan 2018’da Yönetim Kurulu üyelerimiz Hüseyin Memişoğlu ve Can Tanrıverdi ile birlikte BloombergHT’de yayınlanan İş Dünyası programına katılarak, ev tekstili ihracatımızı ve yaklaşan EVTEKS Fuarımızı konuştuk. 18 Haziran 2018 tarihinde BloomergHT kanalında yayınlanan Sektör Raporu programına katılarak, ev tekstili sektörü özelinde birtakım değerlendirmelerde bulunduk. 6 Eylül 2018’de katıldığımız BloombergHT’de yayınlanan İş Dünyası programında, yaklaşan Home&Tex fuarımızı tanıtarak ev tekstili sektörünün son gelişmelerini aktardık. 2018 yılının son günlerinde ise A Para kanalında Her Eve Lazım programına ve BloombergHT’de Reel Ekonomi programlarına konuk olduk; sektörle ilgili merak edilen soruları yanıtladık. Son olarak 2019 yılının Şubat ayında BloombergHT İş Dünyası programına konuk olarak, bazı sektörel değerlendirmelerde bulunduk. Dünyanın iki büyük ev tekstili fuarından biri olarak bilinen Heimtextil Fuarında, Türk Ev Tekstili sektörünü tanıtmak için yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz? Heimtextil’e 2017 yılının Ocak ayında Türkiye’den 245 firma ile katıldık. TETSİAD standımızda her sene olduğu gibi Türk ev tekstilini tanıtmaya devam ettik. Fuar esnasında standımıza ziyarette bulunan Frankfurt Başkonsolosumuz ve Ticaret Ataşemiz bizleri yalnız bırakmadılar. 2018 yılında ise Heimtextil Fuarında iletişim çalışmalarımızı genişlettik. 25 yıldır yayın hayatına devam eden Hometextile Dergimizin 100. sayı kokteylini; CNR iş birliği ile yabancı basını davet ettiğimiz toplantımızı gerçekleştirdik. TETSİAD standında dağıttığımız Color Edition ekimiz ise fuarda oldukça ilgi çekti; bol beğeni toplandı. 250’nin üzerindeki Türk katılımcı

On 18 June 2018, we participated in the Sector Report program published on BloomergHT channel and made some evaluations about home textile industry. On September 6, 2018, we attended the Business World program at BloombergHT. In the last days of 2018, we were invited to Her Eve Lazım A program in A Para channel and Real Economy programs in BloombergHT; we answered the questions about the sector. Finally, in February 2019, we have made some sectoral evaluations as a guest of the BloombergHT Business World program. Can you tell us about the works you have done to promote the Turkish Home Textile sector at the Heimtextil Fair, which is known as one of the world's two largest home textiles fair? We have participated Heimtextil with 245 companies from Turkey in January 2017. We continued to promote Turkish home textile in our stand at TETSİAD. Our Consul General in Frankfurt and our Trade Attaché did not leave us alone. In 2018, we expanded our communication activities at the Heimtextil Fair. Hometextile, which has been broadcasting for 25 years, is the 100th cocktail of our magazine; In cooperation with CNR, we held a meeting where we invited foreign press. Our ColorEdition annex, which we distributed at the TETSİAD stand, attracted a lot of attention at the fair; abundant acclaim. We showed the power of Turkish Home Textile to the whole world in Heimtextil, where we participated with more than 250 Turkish participants. We started our activities in 2019 at Heimtextil Fair, which started on January 9th. This year, we established two booths as an


ile yer aldığımız Heimtextil’de Türk Ev Tekstilinin gücünü tüm dünyaya gösterdik. 2019 yılına da yine 9 Ocak’ta başlayan Heimtextil Fuarında yaptığımız etkinlerimiz ile başladık. Bu yıl fuar alanında dernek olarak iki stant kurduk ve tanıtım çalışmalarımızı buralarda sürdürdük. Bir önceki yıl oldukça ses getiren Color Editon ekimiz gibi, bu yıl da Doğadan İlham Aldık konseptiyle hazırladığımız Texture Edition ekimiz ile tanıtımlarımıza devam ettik. TETSİAD standımıza kurduğumuz kelebek kanatlarından hazırlanan fotoğraf çekilme alanımız, fuarın en çok ilgi gören noktası oldu. Fuar boyunca yüzlerce kişi kelebek kanatlarının arasında poz vererek, sosyal medya hesaplarında yayınladı. Yine EVTEKS tanıtımımızı sürdürdüğümüz iletişim çalışmalarımız arasında bez çanta dağıtmak vardı. Fuarda binlerce kişinin omzunda “April Effect” logolu çantalarımızı görmek, yaptığımız işin doğru olduğunu bizlere gösterdi. Bu yıl da geçen sene olduğu gibi Heimtextil’de bir kokteyl düzenleyerek, katılımcılarımız ile bir araya geldik; bu vesile ile 2019 yılında 25. yılına giren EVTEKS Fuarımızın ön kutlamasını yapmış olduk. Ahmet Öksüz, Ahmet Şişman, Ahmet Güleç, Pınar Taşdelen Engin, Hüseyin Memişoğlu Heimtextil’de stantlarımızı ziyaret eden isimlerdendi. Ayrıca Başkonsolos Burak Karartı ve Ticari Ataşe Tansu Günendi stantlarımızı ziyaret ederek, bizleri yalnız bırakmadılar. UR-GE Projeleri kapsamında yapmış olduğunuz çalışmalarınızı anlatabilir misiniz? T.C. Ticaret Bakanlığı'nın "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi" (UR-GE) tebliği kapsamında İTHİB ortaklığı ile başladığımız “Ev Tekstilinde Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme UR-GE Projesi”ni yürütmekteyiz.

association in the exhibition area and we continued our promotional activities here. We continued our introductions with our Texture Edition, which we prepared this year with the concept of Inspiration from Nature this year, just like our ColorEditon supplement, which was quite a highlight in the previous year. TETSİAD stands out from the butterfly wings we set up at our stand, the most popular point of interest was the exhibition. Throughout the fair, hundreds of people posed in butterfly wings and published on social media accounts. Again, EVTEKS had to distribute cloth bags among our communication works that we continue to promote. Seeing our bags with the April Effect logo on the shoulder of thousands of people in the fair showed us that the work we do is right. In this year, we organized a cocktail in Heimtextil as we did last year and we met with our participants; In this occasion, we celebrated our EVTEKS Fair which was in its 25th year in 2019. Ahmet Öksüz, Ahmet Şişman, Ahmet Güleç, Pınar Taşdelen Engin, Huseyin Memişoğlu were the ones who visited our stands in Heimtextil. In addition, the Consul General Burak Karartı and our Commercial Attache Tansu visited our daystands and did not leave us alone. Can you tell us about your work within the scope of UR-GE Projects? We are carrying out the “Support of International Competitiveness Improvement” (UR-GE) Project of TR Ministry of Commerce in Home Textile, which we started with the partnership of İTHİB within the scope of the Promotion of International Competitiveness Promotion Rekabet (UR-GE). In this context, we had a common iftar dinner on June 20, 2017 as TETSİAD and İTHİB. We signed the UR-GE project protocol


76

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

Bu kapsamda, 20 Haziran 2017 günü TETSİAD ve İTHİB olarak ortak bir iftar yemeği gerçekleştirdik. Four Season’da gerçekleşen organizasyonda, İTHİB ile UR-GE projesi protokolünü imzaladık. Ayrıca yine bu yemekte EVTEKS Fuarımızın 2018 yılı itibariyle Nisan ayına çekildiğini duyurduk. 28 Mart 2017 tarihinde Ekonomi Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu İhracata Yönelik Destekler UR-GE Toplantısına katılarak, sektörümüz için neler yapılabileceği konusunda önemli görüşmeler sağladık. 17 Kasım 2017’de UR-GE Projeleri Ekonomi Bakanlığı 4. Kümeleme Konferansına katıldık. 2018 yılı faaliyetlerimize ise ilk olarak UR-GE Toplantısı ile başladık. TİM Dış Ticaret Kompleksinde İsmail Gülle ile bir araya gelerek toplantımızı gerçekleştirdik. 8 Şubat 2018 tarihinde ise UR-GE Projesi kapsamında “Strateji ve Eylem Planı Çalıştayı” düzenledik. 5 Aralık 2018’de UR-GE Projesi kapsamında İngiltere’ye ilk yurt dışı pazarlama faaliyetimizi gerçekleştirdik. Sektör ile ilgili etkinlikler ve yürüttüğünüz çalışmalarınızı detaylıca anlatabilir misiniz? Türk ev tekstili, 170’in üzerinde ülkeye ihracat yapan güçlü bir sektör. Bu denli önemli bir sektörün tüm paydaşlarını birleştiren, tek çatı altında toplayan bir sivil toplum kuruluşunun başkanı olmak, beraberinde çok fazla yükümlülük getiriyor. Bizde, sorumluluk bilincimizle, üstlenmiş olduğumuz bu onurlu görevi başarmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2017 yılına dönemine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile tekstil sektörünün sorunları ve çözüm önerilerini istişare ettiğimiz bir toplantı gerçekleştirerek başladık. Sayın Zeybekci her zaman sektörümüze sahip çıkmış kıymetli bir isimdir. Türk havlusunun ve bornozunun bilinirliğini artırtmak amacıyla düzenlenen Havlu Bornoz Festivalini, Denizli ve İstanbul’da düzenlemeye devam ettik. 16 Mart 2017 tarihinde İstanbul Sultanhamam’da, İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) ve ünlü isimlerin desteği ile festivalimizi gerçekleştirdik.

RÖPORTAJ / INTERVIEW

with İTHİB in the organization taking place in FourSeason. In addition, we announced that our EVTEKS Fair was withdrawn in April 2018. We participated in the UR-GE Meeting organized by the Ministry of Economy on 28 March 2017. We had important discussions about what could be done for our sector. We started our activities in 2018 with the UR-GE Meeting. We met with İsmail Gülle at TİM Foreign Trade Complex. On 8 February 2018, we organized a GE Strategy and Action Plan Workshop ayı within the scope of UR-GE Project. On December 5, 2018, within the scope of the UR-GE Project, we realized our first overseas marketing activity in the UK. Can you explain in detail the activities and activities you carry out in the sector? Turkish home textiles, a strong sector exporting to over 170 countries. Being a president of a non-governmental organization that unites all the stakeholders of such an important sector under one roof brings with it a lot of obligations. We, with our sense of responsibility, continue our work to achieve this honorable task we have undertaken. We started the meeting with the Minister of Economy Nihat Zeybekci in 2017, where we discussed the problems and solutions of the textile sector. Mr. Zeybekci is always a valuable name of our sector. In order to increase the awareness of the Turkish towels and bathrobes, we continued to organize the Towel Baths Festival in Denizli and Istanbul. On 16 March 2017, we organized our festival with the support of the Istanbul Education and Solidarity Foundation for Mentally Handicapped (IYEV) and the famous names. On February 24, 2017, we held the Textile and Ready-Made Clothing Consultation Meeting in Denizli. Again, we took our place at the DENİB 6. Home and Beach Wear Competition, which we sponsored on the same day.


78

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

RÖPORTAJ / INTERVIEW

24 Şubat 2017 tarihinde Denizli’de Tekstil ve Hazır Giyim Sektörleri İstişare Toplantısını gerçekleştirdik. Yine aynı gün sponsoru olduğumuz DENİB 6. Ev ve Plaj Giyim Yarışması’nda yerimizi aldık.

On November 27, 2017, we participated as a speaker at the panel entitled “Adding Intelligence to Turkish Brands 27 as part of the Marketing MeetUp event.

27 Kasım 2017’de Marketing Meet Up etkinliği kapsamında düzenlenen “Türk Markalarına Zekâ Katmak” konulu panele konuşmacı olarak katıldık.

In December 2017, one of the members of the Board of Directors, Jesus Dal, Tim Innovation and InovaLIG awards received the Kobi Special Award; We shared the news that our industry is proud.

2017 Aralık ayında, Yönetim Kurulu üyelerimizden İsa Dal'ın, Tim İnovasyon ve İnovaLİG ödülleri kapsamında Kobi Özel Ödülüne layık görüldüğü; sektörümüzü gururlandırdığı haberini paylaştık. Eximbank kredileri ve kefalet uygulamaları toplantılarına katıldık. Üyelerimiz ve sektörümüz için sanayi ve üretime destek yasası hakkındaki bilgilendirmeyi, yurt dışı fuar katılımları tebliğ değişikliği, yurt dışı fuar katılımları desteği bilgilendirmesini ve tasarım teşvik desteği hakkındaki bilgilendirmeleri yayınlayarak üyelerimizin haberdar olmalarını sağladık. Turquality Desteği hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Ayrıca, 2 Şubat 2018’de TETSİAD-UTİB ortak yönetim kurulunu Bursa’da düzenledik. 30 Mart 2018’da Dünya Havlu Bornoz Festivali’ni İstanbul Sultanhamam’da gerçekleştirdiğimiz kortej yürüyüşü ile düzenledik. Kortej yürüyüşünün ardından Hatice Turhan Sultan Sebilinde basın mensuplarımız ile bir araya geldik. TETSİAD ve İTHİB iş birliğinde CVK Hotel’de kahvaltı organize ettik. Kahvaltının ardından Cumhurbaşkanı Danışmanı Özlem Zengin’in katılımıyla “Türkiye’de Hukuk Siyaset ve Ekonomi” üzerine bir seminer gerçekleştirdik. Son olarak neler söylemek istersiniz? Bizler sektör için çalışmaya hiç durmadan devam edeceğiz. TETSİAD olarak, tüm üyelerimiz ile birlikte ülke ihracatını yükseltmek için elimizden geleni yapacağız. İnanıyorum ki birlikte yol aldığımız ve çalıştığımız sürece büyümememiz, gelişmememiz için hiçbir sebep yok. En iyisine birlikte ulaşacağız. Ben buradan tekrar tüm yol arkadaşlarımıza bu yolda birlikte olduğumuz için teşekkürlerimi sunuyor, hayırlı fuarlar geçirmelerini temenni ediyorum.

We attended Eximbank loans and bail practices meetings. We have provided information to our members and our industry about the industry and production support law, the changes in the foreign exhibitions, the notification of foreign trade fair participation support, and the informations about the design incentive support. We have provided information about Turquality Support. In addition, TETSİAD-UTİB joint board of directors held in Bursa on February 2, 2018. On March 30, 2018, we organized the World Towel Bath Festival in Istanbul's Sultanhamam. After the cortege march, we met with our press members at the Hatice Turhan Sultan Sebil. We organized breakfast at CVK Hotel in cooperation with TETSİAD and İTHİB. After breakfast with the participation of President Advisor craving Rich's "Law and Political Economy in Turkey" We conducted a seminar on. Finally what else would you like to tell us? We will continue to work for the industry without stopping. As TETSİAD, we will do our best to raise the country's exports with all our members. I believe that as long as we work together and work together, there is no reason for us not to grow or develop. We'll reach the best together. I would like to thank all of our friends for being together on this path and I hope they will have a good fair.


80

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

İlkay YÜCER Webtorn Kurucu Ortağı / E-Ticaret Uzmanı Webtorn Co-Founder / E-Commerce Expert

B2B Müşterisi Nasıl Kazanılır? How to Gain B2B Customer?

B

ir gün, “Siparişiniz var!” diye bir e-mail size ulaştığında, o güne kadar e-ticaret siteniz için yaptığınız tüm harcamalar, emekler ve stratejilerinizin bir karşılığı olduğunu anladığınız an, işte o ilk online siparişi aldığınız andır. Bunun için çok çaba sarf etmişsinizdir ama güzel olan, o güne kadar harcadığınız mesai artık 24 saat boyunca sizin için çalışacak online shop siteniz olarak, birçok eve, iş yerine ve toplu taşıma araçlarında ürünlerinizi satmak için uğraşan bir çeşit satış görevlisine dönüşecektir. İlk sipariş maili size, artık hasat zamanının geldiğini göstermektedir. “İlk online siparişinizi almak için neler gerekli?” diye bir listemiz her zaman mevcut: • E-Ticaret sistemimiz, • Ürün açıklama ve görselleri, • Ödeme alma entegrasyonları, • Marketplace'ler, • Sosyal medya yönetimi ve styling çekimleri, • Reklam yönetimi, hedef kitle, fiyatlandırma, • Doğru paketleme ve kargo maliyetleri. Yukarıdaki maddeleri, kendi ülkesinde “ev tekstili” ürünleri satan firmalara ulaşmak için uyguladığımızda bunu B2B müşterisi hedeflemek olarak adlandırıyoruz. B2B müşterisine ulaşmak daha zahmetli olsa da uzun bir süre, sizin müşteriniz olma şansı ile yüklü miktarlarda sipariş almanız pek mümkün. “Bu konseptteki müşteri listesine ulaşmak nasıl mümkün?” diye sorarsak; reklamların yanında “direct marketing” bu tarz müşteri grubuna ulaşmanın en kolay yoludur. Fuarlara katılan firmaların listesini online takip etmek, hedef ülke pazarında

MAKALE / ARTICLE

O

B2B

ne day, when you’ve got an e-mail saying, “You’ve an order!” and the moment you understand that it has a return to all of your expenses, efforts and strategies for your e-commerce site… It is the moment when you get the first online order. You’ve made a great effort for the result; but the bright side is that the work will be turned into a kind of sales person that sweats to sell your products to the houses, offices and inside the mass transport as your online shop website to work for you 7 days 24 hours. The first order mail shows you that the harvest period is coming. We always keep available “What is required to get the first online order?” list: • e-commerce system, • Product description and images, • Payment integrations, • Marketplaces, • Social media management and styling shoots, • Advertisement management, target group, pricing, • Correct packaging and shipping costs. When applying above articles to reach to the companies selling “home textile” products in their own country, we can call it as “to target B2B customer.” Although it seems a long way to reach to B2B customer, you’ll likely to receive order in substantial quantities with the chance to be your customer for a long time. If we ask “How can we reach to the customer list in this concept?”; the “direct marketing” is the easiest way to reach to this kind of customer group besides advertisements. Following online the list of the companies joining in fairs, listing the companies by using Google map in target country market are the most effective way to approach you to the correct target with a minimum cost even if it takes a little while. We make the guests feel special by hiding the prices on our online sales website and giving them login information that allow them to see prices when logging in will enable customers to approach with sympathy to our company as we make direct sale to their customers. It should not be important that they do not order at the moment; sharing new models with them and the moment that we see them visiting our site via Google Analytic will be the harbinger of the order we will get in the future.


Google harita kullanarak, firmaları süzerek listesini çıkarmak, biraz zaman alacak olsa da en az maliyetle sizi doğru hedefe yaklaştıracak en etkili yoldur. Online satış sitemizde fiyatları saklayarak onlara göndereceğimiz login bilgileri ile sisteme giriş yapınca fiyatları görecek olmalarını ve kendilerini özel hissetmelerini sağlamak, onların müşterilerine direkt satış yapmamız dolayısıyla, bizim firmamıza sempati ile yaklaşmalarını sağlayacaktır. O an sipariş vermemeleri önemli olmamalıdır, yeni modelleri onlarla paylaşmak, Google Analytic ile sitemizi ziyaret ediyor olduklarını gördüğümüz an, bizim için gelecekte bir gün alacağımız siparişin habercisi olacaktır. B2B müşterisi ile temasa geçmek için ihtiyaç yaratmakta diğer seçenek, nevresim takımı satan bir firmaysak, tekstil firmalarını kovalamanın dışında, yatak satan firmalara ürünlerimizi sunmak iyi bir strateji olabilir. Kreasyonlarımıza güncel isimler vermek, ambalajlarında firmaların markalarını basacağımızı belirtmek ilk ticaret için önemli kriterler olabilir. Stratejilerimizden bir diğeri ise styling çekimleridir. Manken, mekân ve ürünü gösteren ilgi çekici, satış amaçlı değil, ürünün hayata renk kattığını kanıtlayan görseller olmalıdır. Bunu doğru kurgularsak, ürünlerimize ilgiyi artırırken, firmamıza olan algıyı ve ilgiyi de artırırız. Nevresim takımını bir yatak ve ev ortamında değil bir bungalov evde dış mekânda kullanırsak, o zaman styling çekimlerimiz, hedefine uygun bir enstrüman olur. Bir de yurt dışı ödeme yöntemlerinden bahsetmek istiyorum. Bunun ne kadar hayati bir nokta olduğunun çoğu firma farkında değil fakat hızlı bir yaşam süren alışveriş yapan müşteriler sipariş verirken biraz desteklenmek ister. Ne kadar hızlı alışveriş şansı varsa, o kadar dikkat dağıtacak herhangi bir olay başına gelmeden siparişin oluşması gerek. Burada, en çok bilinen ve ödeme yaparken müşterinin rahat edeceği ödeme yöntemlerinden bahsedeceğim. Apple Pay, Amazon Pay, Klarna, Sofort, Paypal gibi ödeme yöntemlerini sadece ödeme sayfasında değil, ürün içine alarak da sipariş sayınızı artırabilirsiniz. Genel olarak B2B müşterisi kazanmak daha zahmetli bir yoldur. Sepet ücreti ne kadar düşük olursa, sipariş oranımız da o kadar artar. Online için harcayacağımız her kaliteli özellik, ihracat miktarını artıracak bir adım olacaktır.

Creating a need to contact with B2B is another option; if we are a company selling bedlinen, presenting our products to the companies selling bed might a favorable strategy. Giving updated names to our creations and stating that we’ll print the brands of the companies on the packages might be significant criteria for the first commercial business. Styling shoot is one of our strategies. The models, place and the product must be the images proving that the product spices up the life instead of focusing on the sales. If we build correctly the connection, then we not only increase the interest on our products but also the perception and attention towards our company. If we build the idea correctly, then we not only increase the interest towards our products but also the perception and attention towards our company. Our styling shoots will be an instrument suitable to the target if we use the bedlinen in an exterior area inside a bungalow instead of a usual house ambiance. I would also like to mention about the foreign payment methods. Many companies do not realize that it is a vital point but the customers who adopt an accelerated life style need to be supported while ordering. The customer needs to create the order without having any difficulties that can distract. Here, I would like to mention about the most well-known payment methods that will relieve the customer while paying. You can increase the number of your orders by displaying the payment methods such as Apply Pay, Amazon Pay, Klarna, Sofort and Paypal not only on the payment page but also by putting embedded in the product. In general terms, gaining B2B customer is a more laborious way. The lower the basket price, the higher the order rate. Each quality feature that we spend for online sale will be a step to increase the amount of exports.


82

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

EV TEKSTİLİ / HOME TEXTILE

Bahar ile Birlikte Yenilenme Hissi Evlerimizi Sarıyor

Spring Brings the Feeling of Refreshment to Our Homes

iz de uzun süredir koltuklarınızın, sandalyelerinizin eskidiğini, artık eskisi kadar rahat olmadıklarını, evinize renk ve enerji katmadıklarını mı düşünüyorsunuz? Özellikle bahar ve yaz aylarının yarattığı yenilenme hissiyatı, bizleri yaşadığımız yerlerle ilgili değişiklikler yapmaya itiyor. Aslında özellikle geçmiş yıllarda aile büyüklerimiz, evlerde boya, tadilat, eşya değişikliği ve koltuk yüzü yenileme gibi işleri havaların ısınmaya başladığı bahar aylarında veya yaz aylarının sonunda yaparlardı. Günümüzde gelişen teknoloji ile badana işlerinde boyanın kuruma süresi, eski eşyaların tadilat görerek yenilenmesi vb. işlemlerin uygulama şekilleri gelişerek büyük hız kazandığı için mevsimin bu işlere etkisi eskisi gibi olmasa da, birçoğumuzun bu alışkanlığı halen devam etmekte…

o you also think your couches, chairs have worn out, not as comfortable as they used to be and do not add color and energy to your home anymore? The feeling of renewal especially during spring and summer months drive us to make changes in our living spaces. Actually, especially in past years, our family elders used to do works like painting, renovation, changing furniture, upholstering chairs and such at spring months or to the end of summer months when weather starts warming up. Today, because wall paints dry quicker and renovation of old furniture is done much quicker thanks to advanced technologies, although seasons do not affect our decisions as much, most of us still have this habit.

S

Koltuk ve sandalyelerdeki değişim ihtiyacı, uzun yıllar kullanılmaya bağlı oluşan mobilya iskeleti ve kumaştaki eskimenin dışında, evin genel dekorasyonunda yapılan değişikliklere bağlı da gelişebiliyor. Değişime karar verildiyse ya tamamen yeni ürünler alınıyor ya da iskeleti halen çok yıpranmamış olan koltuk ve sandalyelerin iskeletleri sağlamlaştırılarak döşemeleri ve kumaşları yenileniyor. İster yeni ürün alın ister var olan eşyalarınızı yenileyin her hâlükârda kullanacağınız yeni döşemelik kumaşlarınıza karar vermeniz gerekiyor…

D

Need for a change in furniture might develop as a result of wear and tear on furniture and fabrics caused by usage over long years, as well as changes made to general decoration of our houses. If the decision is made to make a change, either completely new products are bought, or weakened couches and chairs are strengthened and reupholstered. Whether you buy a new product or renovate old furniture, either way you will have to decide on new upholstery to be used...


Teknoloji çağının etkileriyle dünyada tıp, sanayi vb. birçok alanda her geçen gün bir yenilik ortaya çıkıyor. Bu yeniliklerin getirisi ve bilimsel çalışmalar, günümüzde kumaş üretimi yapan şirketlerin AR-GE departmanlarında, doğaya ve insana zarar vermeyen, dayanıklı, antibakteriyel, yanmaz, uzun ömürlü ve daha birçok önemli özelliğe sahip ürünlerin geliştirilmesini, fabrikalarda bu ürünlerin üretilmesini sağlıyor. Ülkemizde de ev tekstili sektöründeki inovatif çalışmalar, döşemelik kumaş alanında da teknolojik gelişme ve yeniliklerin hız kesmeden devam etmesini sağlıyor.

With the effects of the age of technology, new developments occur every day in numerous fields such as medicine industry etc. Outcome of such innovations and scientific studies make it possible for companies that produce fabrics to develop products that do not harm nature and people, that are durable, antibacterial, nonflammable, long lasting among many other features in their R&D departments and to produce such products in factories. Also in our country, innovative studies in home textile sector make it possible for technological advancements and innovations to continue in the field of upholstery.

Döşemelik kumaşlarda aranan başlıca özellikleri; kumaşın sağlamlığı (aşınmaya ve yırtılmaya karşı dirençli olması), ışığa karşı dayanıklı olması (renklerin kolay solmaması), dikişlerin dayanıklılığı, leke tutmama, yıkanabilir/silinebilir olması şeklinde sıralayabiliriz. Sık dokuma özelliğine sahip kumaşların daha kolay temizlendiğini, zor alev aldığını ve daha uzun süre kullanılabildiğini de belirtelim. Son yıllarda çok sık duyulan nano teknoloji ve yine döşemelik kumaşlara uygulanan teflon vb. çeşitli apre türleri de kumaşın yanmaya karşı dayanıklılığını, su ve leke tutmama özelliklerini olumlu anlamda etkiliyor.

Main features looked for in upholstery are; durability of the fabric (durability against wear and tear), durability against light (colors not washing out easily), strength of seams, stain proofness, being washable/cleanable. We should also state that fabrics that are tightly woven are easily cleaned, hard to catch fire and can be used for a longer time. Nano technology which we commonly hear about in recent years and types of dressings applied to fabrics such as teflon etc. positively affect durability, non-flammability, water and stain-proofness of fabrics.

Döşemelik kumaşların seçiminde, teknik özelliklerin yanı sıra desen ve kumaş tasarımı da çok önemlidir. Kumaşın desen ve tasarımı güncel ve hatta yakın gelecekteki dünya trendlerini ne kadar yansıtırsa, estetik anlamda kullanım süresi de o kadar uzun olacaktır. Seçilecek döşemelik kumaşta, rengin ve kumaş dokusunun uyumuna dikkat edilmelidir. Kumaşın öncelikle

While choosing upholstery, patterns and fabric design are also important among technical features. The more patterns and design of fabric reflect future global trends, the longer usage life they will have aesthetically. While picking upholstery, matching colors and fabric texture should be taken into consideration. First, it is important that the fabric complements the style of furniture it will be applied to as


84

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

kaplanacağı mobilyanın tarzı ve mekândaki diğer mobilyalarla uyum sağlaması önemlidir. Mobilyanın yer aldığı oda ve mobilyanın hangi materyalden imal edildiği de önemli detaylardır. Mutfak koltuğu-sandalyesi, yemek masası sandalyesi ve çocuk odası gibi kirlenme, yağ gibi zor lekelere maruz kalma ihtimalinin yüksek olduğu alanlar için silinebilir hatta yıkanabilir özellikteki kumaşlar tercih edilmelidir. Evcil hayvan sahipliği varsa hassas dokuma kumaşları yerine dayanıklı olanlar tercih edilmelidir. Unutmayın, dekorasyonun olmazsa olmaz kuralı döşemelik kumaşlar için de geçerli: Az ışık alan bir mekâna sahipseniz koyu renkler kullanmaktan kaçınmalısınız Temizlik ve Bakım Döşemelik kumaş seçiminizi yaparken yıkanabilir kumaşları tercih ederseniz temizlik konusunda daha rahat edersiniz. Kumaşın kısa sürede deforme olmaması için üretici firması tarafından hazırlanan temizlik talimatlarına uymanız önemlidir. Eğer ani bir lekelenme olduysa kumaşın üzerine dökülen madde kumaş tarafından emilmeden, hızlıca temiz bir bez ile silmeli, maddenin uzun süre kumaş üzerinde kalarak derine işlemesini engellemelisiniz. Genel temizliklerde döşemelik kumaşınızın tozunu elektrikli süpürgenizin koltuk temizleme fırçası ile kumaşın hav yönü varsa hav yönüne uygun olarak alabilirsiniz. Tozunu aldığınız döşemelik kumaşı silerken kaynatılıp ılınmaya bırakılmış su ve sabunla köpürttüğünüz pamuklu bir bez kullanabilirsiniz (Kaynamış su olmasının sebebi, klorun buharlaşarak uçmasını ve kumaşa zarar vermemesini sağlamaktır).

EV TEKSTİLİ / HOME TEXTILE

well as other furniture. The room the furniture is placed in and the material of other furniture are also important details. For areas that are prone to hard stains like oil such as kitchen chairs, dining room chairs and children's room, washable and even cleanable fabrics should be preferred. If you own pets, you should pick durable fabrics over delicately woven fabrics. Remember, rule of thumb for decoration also applies to upholstery: If you have a dimly lit space, avoid using dark colors. Cleaning and Maintenance While choosing upholstery, cleaning will be a breeze if you pick washable fabric. To prevent deformation to fabric in a short time, follow cleaning instructions issued by the manufacturing company. If there is an unexpected stain, substance on the fabric must be quickly wiped with a rag before it is absorbed by fabric, you should prevent the substance from staying on fabric for a prolonged amount of time and penetrate into the fabric. For general cleaning, dust the upholstery using the brush for couches following the grain of the fabric if there is any. In order to clean the dusted upholstery, you can use boiled water which is then cooled to lukewarm, lathered with soap and a rag (The reason we boil water is to remove chlorine to prevent any damage to fabric.)


86

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

MAKALE / ARTICLE

Ekonomik Krizlerde Markaların Almaya Cesaret Edemeyeceği Kararlar Decisions that Brands Not Dare to Take in Economic Crises

Salim Kadıbeşegil RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi Kurucu Danışma Kurulu Üyesi Repman Reputation Research Center Founder- Advisory Board Member

E

konomik krizler, dünya durdukça, insanoğlu ihtiyaçlarını karşılamak için çareler aradıkça, birlikte yaşamak durumunda olduğumuz gerçekler. Dünyanın hangi coğrafyasında yaşıyor olduğumuz bu gerçeği değiştirmiyor. Çoğunlukla finans odaklı nedenlerin şirketlere ve markalara musallat olduğu ekonomik krizler aslında yine aynı nedenlerden kaynaklanan bir üreme sistemi içinde. Yani, finansal beklenti, fırsatçılık, regülasyon yetersizliği, küresel piyasalardaki oyun kurma sistemleri ve daha sayabileceğimiz finansal odaklı birçok girdi ekonomik kriz adı altında ana yemek olarak masaya servis ediliyor. Finansal odaklıların yanında doğal afetlerin, iklim değişikliğinin, açlık, savaş, yoksulluk gibi başlıklarla ekonomik kriz başlığı altında tanık olduklarımızı ayrı bir inceleme konusu yapmak gerekiyor.

E

conomic crises are the facts that we live together for ever and ever, as long as the humanity seeks remedy to meet their needs. No matter on which geography we live, the reality remains the same. The economic crises, where finance-oriented reasons haunt the companies and brands, are in fact a reproductive system that originates from the same reasons. In other words, many finance-oriented inputs like financial expectation, opportunism, lack of regulation, playmaking systems in global market and others are served to the table as main course under the name of economic crisis. The issues that we witness under the topic of economic crisis such as natural disasters, climate change, starvation, war and poverty besides finance-oriented ones are needed to be investigated separately.


Şirketler ve markalar açısından ekonomik krizin karşılığı “pusulanın kaybolmasıdır!” Hayat normal devam ederken, rekabet sizi bir yerlere sürüklüyor ve siz güvence altında kalabilmek için avucunuzun içinde bir pusula ile akşamları rahat uyuyabiliyordunuz. Ama krizler olağanüstü dönemler ve yarın sabah hangi sürpriz ile uyanacağınızı bilemezsiniz. Çünkü pusula bir yerlerde düşmüştür veya artık size ait değildir!

The answer of economic crisis in terms of the companies and brands is “loss of compass”! While life continues in its natural course, the competition drags you somewhere and you can sleep comfortably at night with a compass in the palm of your hand to keep yourself in safe. However, you cannot estimate how to wake up with a surprise in following morning during crisis or extraordinary periods since the compass got lost somewhere and does not belong to you anymore!

Bu nedenle aşağıdaki başlıklar altındaki kararları ekonomik krizlerde hiçbir yönetici almaz, alamaz! Bunlara sizler de ekleme yapabilirsiniz ama işin özü, ekonomik krizin sürüklediği belirsizlik zaten “günü nasıl kurtaracağız” meselesi iken kimse bu soruları da tartışmaz!

Thus, not any manager can take the decisions listed under the topics below during economic crises! You can add more examples but the essence of the matter is that no one discusses these questions while the questions is “how can we save the day?” caused by the uncertainty led by the economic crisis!

Biz de bu soruları sorarak “günü kurtarmış” olalım

We “save the day” by asking these questions.

Çalışanların maaşları ve sosyal paketlerinde iyileştirmeler yapmak…

Making improvements in the salaries of employees and social packages…

Ekonomik krizlerde ilk yapılan işlerden biri çalışan sayısını azaltmaktır. Yıllarca eğitimleri, gelişimleri ve kariyerleri için büyük yatırım yapılan çalışanlarla yolları ayırmak yerine onların maaşları ve sosyal paketlerinde iyileştirmelere gitmek söz konusu olabilir mi? İnovasyon çıktısı yeni teknoloji ve hizmetleri rakipleriniz ile paylaşmak… Ekonomik krizler inovasyon kültürünü yeşertmek için mucize fırsatlar barındırır. Daha önceden başlamış çalışmaların hız kazanmasını sağlar. Bir kısmı da sonuçlanabilir. En baş rakibinizle yenilikçi ve yaratıcı buluşçuluğunuzu paylaşıyor olmak, uzun vadede bu işi tek başınıza yapıyor olmanızdan kat kat fazla kazanç getirecekse kapısını çalar mısınız? Lokomotif ürünün özünü değiştirmek… Gerçi ekonomik kriz falan yoktu ama Coca Cola bir kere denedi bunu. Orijinal lezzeti değiştirdi ve büyük bir tüketici tepkisi aldı. Hemen orijinal tada geri döndüler. Aslında büyük bir başarısızlık olması gerekirken beklenilmeyen bir “başarı” olarak tarihe geçti ana ürün ile oynamak. Tüketiciler “Biz orijinal Coca Cola istiyoruz” diye gösteri bile yaptılar. Belki ekonomik krizin içinde kapının önünde sizi bekleyen de böyle bir fırsattır.

One of the first jobs in economic crises is to decrease the number of employees. Would it be possible to make improvements in the salaries and social packages of employees instead of dismissing those employees who are invested in their education, development and career for years? Sharing the innovation output new technology and services with the competitors… Economic crises shelter miraculous opportunities to grow the culture of innovation. It provides the acceleration of the works that have already started and some may also be concluded. Would you be willing to apply to your archrival if sharing your innovative and creative invention will make you gain much more than doing the work on your own in long term? Modifying the essence of locomotive product… There was no economic crisis, but Coca-Cola tried it once. It changed the original taste and got a harsh reaction of the consumer. They backtracked the original taste immediately. Changing the ingredient of main product made history as an unexpected “success” instead of a great failure. The consumers demonstrated shouting “We want original Coca Cola.” Maybe this is an opportunity that is waiting for you in front of the door inside an economic crisis.

Boş beyaz kâğıda yönetim kurulu başkanının imzasını atıp sınırsız sayıda çoğaltıp, dağıtmak…

Copying and distributing an empty paper putting the signature of the director of board in limitless number…

Gerçekten yapabilir misiniz?

Would you really do that?

150 tane zeytin ağacı dikmek…

Planting 150 olive trees…

Burada adet önemli değil ama yaşanmakta olan krizin yüzlerce yıl yaşayacak olan bir zeytin ağacı kadar önemli olmadığını kendimize göstermek önemli olabilir.

The number does not count there but it may be essential to show ourselves that the current crisis is not as important as an olive tree which will survive for thousands of years.

Bu kararları ekonomik krizlerde değil normal zamanlarda da kimse almaz, alamaz! Ama ekonomik krizlerin farklılığı yakın veya uzak gelecekle ilgili tahminlerin toptan yok olmuş olması ve bir gelecek “körlüğü” yaşanıyor olmasıdır.

No one can take these decisions during economic crisis, even during normal periods! The difference of economic crisis is that it removes the estimations about the near and distant future totally and there exists a “blindness” of future.

Bu kararlardan herhangi birini alan ve uygulayan bir şirket ister istemez kendini yeni bir gelecek yönetimi gündemi ile donatır. Yani yeni bir pusula ile buluşur! O pusula da ekonomik krizin üstesinden gelir!

A company that adopts and implements any of these decisions necessarily equips itself with a new future management agenda. In other words, it meets with a new compass! And this compass also overcomes the economic crisis!


88

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

Türkiye’nin Dünyaca Ünlü Yöresel Dokumaları World-Renowned Local Wovens of Turkey Alacalı Dokumaları Alacalı Wovens

Tülbent, çarşaf, masa ve yatak örtüleri, minder, eşarp, gömleklik kumaş ve şalvar. Cheeseclothes, sheets, table and bedclothes, cushions, scarf, shirt fabric and shalwars.

INFOGRAFİK / INFOGRAPHICS Göynük Dokumaları Göynük Wovens Şile Bezi Şile Fabric

Gömlekler, bluzlar, salon perdeleri, masa örtüleri, nevresim ve pike takımları.

Aksesuar ve giyim, masa ve sehpa örtüler. Accessories and clothing, table and end-table clothes.

Shirts, blouses, living room curtains, table clothes, bedlinen and pique products.

Bursa İpekçiliği Bursa Silk

İpek kumaş çeşitleri arasında krep birman, krep döşin, krep saten yer alır Among silk fabric types are crepe burmese, crepe chine and crepe satin

Yeşilyurt Dokumaları Yeşilyurt Wovens Perde, çarşaf, nevresim, masa ve sehpa örtüleri

Curtains, sheets, bedlinen, table and end table clothes.

Buldan Bezi Buldan Fabric Gömlekler, bluzlar, elbiseler, havlu-bornoz grubu, masa örtüleri, yatak örtüleri ve perdeler.

Shirts, blouses, dresses to towel-bathrobe products, table clothes, bedlinen and curtains

Hatay İpeği Hatay Silk

Elbiselik kumaş, sadakor gömleklik kumaş, kirman elbiselik kumaş, şal ve örtülük kumaş Dress fabric, raw silk shirt fabric, spinner dress fabric, shawl and cover fabric.


Ayancık Keten Bezi Ayancık Linen

Tamzara Dokuması Tamzara Wovens

Rize Bezi (Feretiko) Rize Fabric (Feretiko)

Çarşaf, örtü, giysi, heybe, peşkir, havlu. Covers, dresses, carpetbags, napkins and towel products.

Giysiler, aksesuarlar ve çeşitli ev tekstili ürünleri Manufactury of dresses, accessories and numerous home textile products. Yemek odası, sehpa ve masa örtüleri, perde. Dining room, table and end table clothes, curtains.

Trabzon Peştamalı Trabzon Waistcloth Keşan, çarşaf, potlu çarşaf, astar, kaput bezi, yazmalık bez.

Waistcloth, keşan, sheet, folded sheet, lining, canvas, scarf fabric.

Siirt Battaniyesi Siirt Blanket Kutnu Dokumaları Kutnu Woven Products Perdelik kumaş, çanta, terlik.

Drapery fabric, bags and slippers.

Kilim ve seccade, manto, turistik heybe, çanta, kırlent ve farklı süs eşyaları. Rugs and prayer rugs, overcoats, touristic carpetbags, bags, lace pillows and numerous ornaments.


90

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

REHBER / GUIDE

İstanbul’da Karşınıza En Çok Çıkacak Sokak Lezzetleri The Most Common Street Flavors of Istanbul


B

aharın gelişi ile birlikte İstanbul’da sokaklar da renklendi, canlandı… Şehrin üzerinden kalkan kasvetli bulutlar gitti, güneşli ve ılık havalar geldi. Arada sürpriz yapan Nisan yağmurları bile gözlerimize güzel görünür oldu. Soğuk havaların günlük yaşantımızdan uzaklaşması ile birlikte daha çok dışarıda vakit geçirir olduk. İstanbul baharda tadını çıkarabileceğiniz en güzel şehirlerden biri… Bu sayımızda, EVTEKS Fuarı nedeniyle İstanbul’a gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz için İstanbul’da geçirecekleri süre boyunca deneyimleyip keyifli tatlarla tanışacakları, şehrin farklı birçok rotasında karşılarına çıkabilecek sokak lezzetlerini derledik. Kokoreçten seyyar arabalarda satılan nohutlu pilava, balık ekmekten lokmaya kadar İstanbul ve sokakları denilince akıllara ilk gelen tatlar… Şehri keyifle gezmeniz, gezerken de tüm lezzetlerin tadını çıkarmanız dileğiyle… Şimdiden afiyet olsun…

W

ith the arrival of spring, the streets in Istanbul become colorful and refreshed…The gloomy clouds pulled away from the city, sunny and warm weather arrives. Even those surprising April showers seem beautiful to us. With the withdrawal of cold weather from our daily lives, we started to spend more time outside. Istanbul is one of the most beautiful cities you can enjoy in spring… In this issue, we have compiled street tastes that can be experienced in many different routes of the city, where they will meet with pleasant tastes during the time they will spend in Istanbul for our domestic and foreign visitors to Istanbul due to EVTEKS Fair. From kokoretsi (lamb intestine sandwich) to rice with chickpeas sold in mobile cars, fish sandwich to donut are the first delicacies when it comes to Istanbul and its streets… Hope to explore the city with pleasure and enjoy all flavors while wandering… Enjoy your food…


92

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

Kokoreç İstanbul’da, her ne kadar Avrupa Birliği onaylanmasa da kokoreççilerin önünde uzun sıralar oluşturan Avrupalı turistler sıklıkla karşılaştığımız manzaralardan biri. Kimilerini bilmediği davetkâr bir koku çeker tezgâhlara doğru, kimilerini ise yanlarındaki rehberler… Çok hassas bir mideniz varsa sokak arabalarından çok dükkanları tercih etmenizi önererek, İstanbul’un en iyi kokoreççilerini bulacağınız semtlerinin Anadolu Yakasında Çengelköy, Avrupa Yakasında Ortaköy olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Beyoğlu, Beşiktaş ve Kadıköy’de bir ara sokakta dumanların çıktığı el arabalı seyyar satıcıların kokoreçlerinin tadı da başkadır. Dilerseniz ekmek arasına yarım ya da çeyrek, dilerseniz de porsiyon olarak yiyebilirsiniz. Kokoretsi Even though European Union does not approve, the European tourists waiting on the queue of kokoretsi sellers are the frequent scenes in Istanbul. Some are attracted by the tempting but unknown smell, some are led by the guides to eat it…

REHBER / GUIDE

sında yerini almış durumda. Gün içinde yerli ve yabancı yüzlerce turisti ağırlayan balık ekmekçilerin alçak taburelerinde oturup balık ekmeğinizi yerken gözleriniz etraftaki turşu suyu satıcılarına da takılabilir. Mis gibi kokan balık ekmeğin yanında, turşu suyu içmek artık Eminönü’nde bir gelenek haline geldi. Bu ikiliyi ayırmak bundan sonra pek mümkün olamayacağa benziyor.

Fish When it comes to Istanbul, Eminonu is the first place to come to minds as a historical district… and the fish eaten by the sea... The famous fishing boats next to the side of the Eminonu coast of the famous fishing boats, especially strenuous between the historical peninsula of the day you can give a break at any time of your day. Eating fish is one of the must dos of every tourist before going back to their countries. During the day, hundreds of local and foreign tourists entertain the bread baked in the low stools of fish and eat your bread while your eyes can be attached to the surrounding pickle water vendors. Along with the smelly fish, the pickle juice is now a tradition in Eminonu. It is no longer possible to separate these two.

If you have a very delicate stomach, we recommend you to small restaurants rather than mobile sales booths in Cengelkoy in Anatolian side and Ortakoy in European side to find the best kokoretsi sellers in town. Of course the taste of kokoretsi of mobile sales booths where you can inhale the smoke of the sandwiches in a side street in Beyoglu, Besiktas and Kadikoy is quite different. If you like, you can have half or quarter portion or full.

Halka Tatlısı Daha önce tulumba tatlısı yediyseniz tat olarak tulumba tatlısının neredeyse aynısı, sadece yuvarlak şekil verilmiş halidir. Bu meşhur İstanbul sokak lezzeti, yağda kızartılmış yuvarlak veya uzun hamurların bol şerbet ile buluşması sonucunda ortaya çıkar. İstanbul’un hemen her semtinde sık karşınıza çıkacak halka tatlısı, turistlerin de ilgisini çeken tatlıların başında geliyor. Özellikle Taksim, Cihangir veya Karaköy'de seyyar bir halka tatlıcısı ile karşılaştığınızda mutlaka tadına bakın.

Balık Ekmek İstanbul denilince akıllara gelen tarihi semtlerin başında gelir Eminönü… Eminönü denilince de şüphesiz deniz kıyısında yenilen balık... Eminönü sahilinde karşı yakaya geçen motorların yanında bulunan ünlü balıkçı tekneleri, özellikle yorucu geçen Tarihi Yarımada gezileriniz arasında günün her saatinde lezzet molası verebileceğiniz bir nokta. Burada balık ekmek yemek, hemen her turistin yapmadan ülkesine dönmediği şeyler ara-

Turkish Churros If you have already tasted the syrup-soaked pastry, it is almost the same shape as the syrup-soaked pastry. This famous street taste of Istanbul, fried in the round or long dough with plenty of syrup comes as a result of meeting. The Turkish churros, which will be frequently encountered in almost every neighborhood of Istanbul, is one of the most popular desserts that attracts tourists. Just taste especially when you meet with a mobile churros seller in Taksim, Cihangir or Karakoy.


Süt Mısır İstanbul sokaklarında kendisini görmeden önce kokusunu duyacağınız bir lezzettir süt mısır… Metrelerce uzaktan gelen koku bazen gideceğiniz yönü bile değiştirebilir. Daha çok suda haşlanmış hali beğenilse de sevenleri için tezgâhlarında közlenmiş mısır da bulundurur satıcılar. İstanbul’un tüm semtlerinde karşılaşma imkânınızın olduğu süt mısırcılar yine de Eminönü, Karaköy, Taksim ve Kadıköy gibi merkezi yerlerde sayıca çok daha fazladır. Yazın mısır satan seyyar satıcıların hemen hemen hepsi, kış geldiğinde aynı tezgâhlarda kestane satmaya başlarlar. Süt mısıra alternatif olarak son yıllarda, bardak mısır satıcıları da sokaklarda yerlerini aldılar. Onlar da özel baharatları ve tereyağı ile harmanladıkları mısır tanelerini, bardakta sunarak farklı bir lezzet sunuyorlar.

Sweet Corn You feel the smell of sweet corn before you see it on the streets of Istanbul… The smell coming from meters away can sometimes change your direction. Even though it is more popular boiled in the water, it also includes roasted corn on the counter for lovers. Milk corners, where you have the opportunity to meet in all districts of Istanbul, are still much more numerous in central places such as Eminonu, Karakoy, Taksim and Kadıkoy. Almost all of the peddlers selling corn in the summer start selling chestnuts at the same time when winter comes. As an alternative to sweet corn, in recent years, glass corn sellers have taken their places on the streets. They also offer a different flavor by presenting the corn grains they blend with special spices and butter.

Sokak Simiti İstanbulluların özellikle sabahları işe yetişme çabası içerindeyken kahvaltı niyetine ya da gün içerisinde açlık hislerini bastırmak amacıyla en çok yedikleri yiyecek şüphesiz simittir. İstanbul’un her sokağında birden fazla simitçi ile karşılaşabilir, çıtır çıtır fırında taze çıkmış simitlerinden tadabilirsiniz. Özellikle son yıllarda simitlerin satıldığı el arabalarında, zeytin ezmesi, peynir, acı sos ve çikolata gibi tatlara da yer verilmeye başlandı. Hatta bazı tezgâhlarda çayın bile satıldığını görüyoruz. Durum böyle olunca, bizlere sadece keyfini çıkartmak kalıyor. Yürür haldeyken ya da sahilde bir banka geçip, hem İstanbul’un bahar havasını içinizde hissedebilir hem de gevrek simit ile midenizi ödüllendirebilirsiniz. Fırından yeni çıkmış simitlerini günün her saati insanlar ile buluşturan simitçilerimiz, aynı zamanda İstanbul’un en güzel simgelerinden biri haline gelmiştir.

Street Bagel Without doubt, bagel is the most preferred food of Istanbulites to suppress hunger during the day or as a breakfast while rushing to somewhere especially in the mornings. You can have more than one bagels in every street of Istanbul and you can taste freshly baked bagels in a crispy oven.

Especially in the last years in the hand carts sold bagels, olive paste, cheese, bitter sauce and chocolate flavors began to be included. In fact, we can see that even some tea is sold. So we just enjoy our food. When you are walking or a bank on the beach, you can feel the spring air of Istanbul and you can reward your stomach with crispy bagels. Our bagel sellers, who meet the freshly baked bagel with people, have also become one of the most beautiful icons of Istanbul.

Kumpir Kumpir, günümüzde birçok yeme-içme mekânının menüsünde yer alsa da adı geçince akıllara gelen ilk yer Ortaköy’dür. Ortaköy sahile inen sokakta sıra sıra dizilmiş onlarca kumpirci her gün yerli ve yabancı birçok turiste kumpir yapmaktadır. Fırınlanmış büyük boy bir patatesin içine kaşarın yedirilmesi ile başlayan kumpir macerası, daha çok içinde bulunmasını isediği malzemelere göre kişinin seçtiği alternatiflere göre şekillenip, midelerde sonlanıyor. Kumpirinize Amerikan salatasından kısıra, zeytinden mısıra sayısız malzeme ekletebileceğiniz gibi daha sade ve az malzeme ile hazırlanacak bir kumpir de tercih edebilirsiniz. Hazır Ortaköy’deyken tatlı yemek isterseniz Waffle için de doğru adreste olduğunuzu söyleyelim. Deniz kenarındaki banklara inerek İstanbul’un en güzel manzaralarından birini Waffle’ınız eşliğinde çıkartabilirsiniz.


94

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

Baked Potato Although baked potato is included in the menu of many food & beverage venues today, the first place that comes to mind is Ortakoy. Dozens of baked potato sellers side by side prepare baked potatoes to several domestic and foreign tourists. Starting with the stuffing kashar into a large-sized baked potato, the baked potato adventure is shaped according to the alternatives chosen by the people that it wants to be found in, and ends in the stomachs. You can add American salad, vinegar, olives to the potatoes as well as the innumerable materials, you can choose a baked potato to be prepared in a simple way with less ingredients. If you want to eat dessert in Ortakoy, let's say you're at the right address for waffle. You can go down to the seaside benches and enjoy one of the most beautiful views of Istanbul with your Waffles.

REHBER / GUIDE

You can actually see stuffed mussel booths everywhere in the neighborhoods of Istanbul. These booths can be seen crowded at almost any hour of the day. If you want to experience a different taste with its freshness and content, you can prefer Besiktas Bazaar, Kadıkoy Bazaar and Beyoglu mussels.

Nohutlu Pilav Uzun yıllardır şehrin geleneksel yemeği haline gelmiş tezgâhta pilav, İstanbul’un birçok yerinde karşınıza çıkabilir. Ama en meşhurunun Unkapanı’nda yer aldığını belirtmekte fayda var. Zaten semtten geçerken gördüğünüz kalabalık, mutlaka seyyar pilavcının önündeki sıra bekleyen insanlardır. Seyyar arabada satılan pilav, öğle yemeğinde de gece acıktığınızda da günün her saati karnınızı doyurabileceğiniz bir lezzettir. Isıtmalı tezgâhlarda satılan nohutlu pilavınıza dilerseniz haşlanıp ayıklanmış tavuk da ekletebilirsiniz. Tezgâhların yanında büyük bir termosta ayran ve kavanozlarda turşular yer alır. Nohut/pilavcılar sahillerde, sokak aralarında, toplu taşıma duraklarının etrafında sıklıkla karşınıza çıkacaktır.

Rice with Chickpeas Rice on mobile booths that become a traditional dish of the city for years may be appeared everywhere in Istanbul. However, we need to tell that the most famous one is located in Unkapanı. In fact, the crowd that you see while wondering are the people waiting in the queue in front of the booth. The rice sold in mobile booths is a flavor that you can fill your stomach at any hour of the day. You can also add boiled chicken to your chickpeas, which are sold on heated looms. In addition to the looms there is a large thermos bottle of ayran and jars with pickles. Chickpeas on the coast, in the street between the public transportation stops will often occur around.

Midye Dolma Sokakların en sevilen lezzetlerinden biri de midye dolmadır. Tezgâh başlarında midyecinin size açıp uzattığı midye dolmalara limon sıkarak yemenizi tavsiye ederiz. Hesap için midyeci yediğiniz midyelerin kabuklarını sayacaktır, şaşırmayın. Daha yoğun olarak İstanbul’un sahili olan semtlerinde karşılaşacağınız midye dolma tezgahlarını aslında her yerde görmeniz mümkün. Bu tezgâhları gündüz ayrı gece ayrı hemen hemen her saatte kalabalık bulabilirsiniz. Tazeliği ve içeriği ile bambaşka bir lezzet deneyimi yaşamak isterseniz, Beşiktaş Çarşı, Kadıköy Çarşı ve Beyoğlu midyecilerini tercih edebilirsiniz.

Stuffed Mussels One of the most popular delicacies of the streets is stuffed mussels. We recommend you to eat stuffed mussels by squeezing some lemon on it. To calculate the amount, the seller will count the shells of the mussels you eat, so don't be surprised.

Seyyar Köfte İstanbul’da özellikle maç, festival ve konser gibi etkinliklerin olduğu kalabalık noktalarda bulunmaları ile meşhur olan köfte tezgâhları, hemen hemen tüm şehrin sevdiği bir lezzettir.


96

Hometextile / Mayıs-Haziran 2019 / May-June 2019

REHBER / GUIDE

Adı tükürük köftesi olarak da bilinen bu köfte gençler tarafından oldukça sık tercih edilir. Ekmek arasına konulan köftenin yanına isteğe göre soğan, yeşillik, domates ve biber de eklenir. Birçok sokakta karşınıza çıkabilme ihtimali olsa da gün içinde Balat ve Eyüp gibi tarihi semtlerde gezerken gözlerinizi dört açmanızı tavsiye ederiz.

Mobile Meatball In Istanbul, especially in matches, festivals and concerts, the meatball is the most beloved tastes of all city as they’re placed in the crowded areas. These meatballs are highly preferred by young people. Onions, greens, tomatoes and peppers are added to the meatballs. Although it is possible to come across many streets in the day, we recommend you to keep your eyes open while wondering historical districts like Balat and Eyup.

Meyve suları ve meyve dilimleri Daha çok Beyoğlu bölgesinde, özellikle de Galata ve İstiklal Caddesi civarında karşınıza çıkan renkli meyve dilimleri ile süslenmiş büfeler, yorucu geçen günün sonunda vücudunuz için adeta bir vitamin takviyesidir. Portakal, havuç, nar, ananas ve elma gibi meyveleri ya tek başına ya da bir arada seçip meyve suyunuzu hazırlatabilir, afiyetle içebilirsiniz. Ayrıca dilimlenerek bir çubuğa takılıp satılan ananas dilimleri de son zamanların gözde sokak lezzeti haline geldi. Kalabalığın daha yoğun olduğu semtlerde gezen turistlerin dikkatinden kaçmayan bu renkli büfelere uğramayı unutmayın!

Fruit juices and fruit slices In Beyoglu area, especially in the vicinity of Galata and Istiklal Street adorned with colorful fruit slices, the buffet is a vitamin supplement for your body at the end of the tiring day. Fruits such as oranges, carrots, pomegranates, pineapples and apples can be selected individually or in combination and you can prepare your juice and drink. Also sliced and sold on a stick in the pineapple slices have become the popular street taste of recent times. Do not forget to visit these colorful buffets that do not escape the attention of tourists traveling in the crowded areas.

Kâğıt Helva Eski İstanbul’un en meşhur tatları arasında bulunan kâğıt helva, artık karşımıza çok sık çıkmasa da bazı tarihi semtlerde ve sahillerde özellikle yaz aylarında satılmaya devam ediyor. Daha çok çocukların dikkatini çeken kâğıt helvayı görünce, çocukluk anılarını yâd etmek isteyen yetişkinlerde hala kayıtsız kalamıyor. Sahilde yürürken ya da bir bankta oturmuş denizi seyrederken karşınıza bir kâğıt helvacı çıkarsa mutlaka tadın, kim bilir belki siz de çocukluğunuza doğru bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

Wafer Wafer, among the most famous tastes of old Istanbul, continues to be sold in some historical neighborhoods and beaches, especially in summer even though it does not appear often. Even the adults cannot stay indifferent against wafer and remember their childhood memories.

If you see a wafer seller while taking a walk on beachside or watching sea on a bench, you are recommended to taste one. You may take a trip to your childhood, who knows?

Dondurmalı sıcak irmik helvası Küçük seyyar arabalarında hazırladıkları irmik helvalarını satan tatlıcılar, son yıllarda moda lezzetler arasında yerini aldı. Kimisinde dondurmanın da bulunduğu bu irmik helva seyyar arabaları, nedense canınız tatlı çektiği bir anda mutlaka karşınıza çıkıyor. Aralarında en meşhuru, Karaköy vapur iskelesinin karşısında yer alıyor. Burada dilerseniz arabanın yanındaki küçük masalara oturarak dilerseniz de sahil kenarında tatlınızın ve anın keyfini çıkarabilirsiniz.

Hot semolina halva with ice cream The confectioner selling semolina halves prepared in their small carriages have taken their place among the fashion tastes in recent years. The mobile booths of semolina halva- sometimes with ice cream- somehow find you whenever you’re having sweet craving. The most famous among them is opposite the Karakoy ferry port. If you wish, you can sit on the small tables next to the car and you can enjoy your dessert and taste at the seaside.

Lokmacılar İstanbul’da son bir yılda aniden popüler hale gelen lokmacılar, sokak tezgâhlarında satılmasa da sokaklarda ücretsiz olarak (daha çok hayır amaçlı) dağıtılan lokmalardan biraz farklı. Şerbet yerine iç dolgulu ve farklı çeşitlerde soslar ile sunulan lokmalar, yıllardır bildiğimiz klasik lokmaya alternatif yeni bir tat yarattı. Beşiktaş ve Kadıköy’de sıklıkla görebileceğiz yeni nesil lokmacıların önlerindeki uzun sıralar sizi vazgeçirmesin, beklemeye değiyor.

Turkish Donut Turkish donut sellers, who suddenly become popular in Istanbul in the last year, are a little different from the donuts that are distributed on the streets free of charge (mostly for charity), although they are not sold on street booths. Served with different sauces instead of sherbet, the donuts create a new alternative taste to classic and traditional donut of the country. The next generation donut sellers that you can see frequently in Besiktas and Kadikoy are worth for waiting a long queue.


Profile for TETSİAD

Hometextile sayı 108/Issuu 108  

Hometextile sayı 108/Issuu 108  

Advertisement