Page 1

INL R P A DS E R T FRESH 8

24-28

201 -28 April 4 2 8 1 0 Nisan 2

NİSAN... ENİLİK, TAZELİK, Y LUŞMA UYANIŞ, BU APRIL... SS, INNOVATION, FRESHNEING, MEETING AWAKEN

99 KASIM/NOVEMBER 2017


2018‘DE 26-29 EYLÜL‘DE SAHNEDEYİZ! WE ARE ON THE STAGE IN SEPTEMBER 26-29, 2018

YE NE Nİ W TA DA RİH TE


TÜRK EV TEKSTİLİNİN GELECEĞİ İÇİN

DÜNYAYA AÇILAN KAPI... Ürettikleri ev tekstili ürünlerini dünyanın dört bir yanında, markaları ile sunan binlerce sanayici ve işadamı, TETSİAD fuarları, dergileri, trend analizleri, dünya bağlantıları, eğitimleri, konferansları ve daha pek çok etkinliği ile dünya ev tekstili modasına katkı sağlıyor... Geleceğimiz için TETSİAD, tekstil dünyası güçbirliğini dünyanın her noktasına yaymaya devam ediyor...


BAŞKANDAN... / FROM THE PRESIDENT...

ALİ SAMİ AYDIN

BAŞKAN / PRESIDENT TÜRKİYE EV TEKSTİLİ SANAYİCİLERİ ve İŞADAMLARI DERNEĞİ TURKISH HOME TEXTILE INDUSTRIALISTS AND BUSINESSMEN’S ASSOCIATION

100. Sayımızla Dünyaya Sesleneceğiz Gerek ekonomi ve iş dünyasında, gerekse siyaset ve toplumsal olaylarda farklılıkların ve değişimlerin yoğun olduğu bir yıl geçiriyoruz. Kısa bir süre sonra da 2018’e “merhaba” diyeceğiz. Yılın bu son dönemi, gelecek yeni yılın ya da yıllara yayılmış dönemsel planların yapılandırılması ve geçmiş dönemin değerlendirilmesi ile geçer. Bazen bir sonraki yılın ilk ayına da sarkar. Fuarlar, bu dönemlerin en iyi değerlendirme noktalarıdır. Yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da marka ve kurumlarımızın kendini ifadesi çok önemli. Fuarlar kurumların içerde kendilerini değerlendirmelerinin yanında, dışarıya karşı en önemli sunum dönemleri olma özelliklerini ise hala koruyor. Günümüzde pek çok sektörde dijital iletişim-sunum-lojistik teknolojilerinin gelişmesi nedeniyle bazı fuarlar önemlerini yitirdi, bir kısmı da kapılarını kapadı. Bizler için bu risk uzun vadede yok. Çünkü tekstil özellikle ev tekstili, tasarıma kattığı büyük değer nedeniyle elle hissedilmesi, üzerinde karşılıklı fikir üretilmesi, tasarımın gerektiğinde müşteri bazında dönüştürülmesi, kumaş gibi malzemelerdeki inovasyonun ancak yakından bakılarak ve dokunularak anlaşılması gibi pek çok nedenden dolayı, fuarların ve yüz yüze sunumların değerinin düşmediği hatta yükseldiği bir alan. Bu yüzden yatırım planlarımız içinde görsel sunumlar, tanıtım ve fuar etkinlikleri büyük önem kazanıyor, boşa harcanan değil, işimizin daha değerli hale gelmesi için ciddi bir yatırım kalemi haline geliyor. Bu dönemlerde devlet ve kurum teşviklerinin doğru değerlendirilmesi-kullanılması hem markalar hem de teşvik sağlayan kurumların çalışmalarına devam etmesine de katkıda bulunuyor. Dünyada bölgesel-coğrafi markalamada tıpkı parfüm dünyasındaki “Turkish Rose” değer algısı gibi “Turkish Home Textile” vurgusunun önemini çok iyi biliyoruz. Uzun yıllardır tekstil alanındaki uygulama ve üretim başarımızı daha da yükseltmek, tek tek kurumlarımızın kendi markaları ile ilerlemelerini görmek istiyoruz. Bu nedenle, TETSİAD üyesi olan kurum ve markalara Nelly Rodi’nin bizler için dünyaya tasarım kapısını aralayan trend kitabını her sene hazırlatıyor, ardından da sonraki yılın trendine uygun ürün tasarımlarımızı EVTEKS ve HOME&TEX fuarlarımızda yerli ve yabancı ziyaretçilerimize sunuyoruz. İnovasyonda AR-GE tasarım teşvikleri de yine bizler için çok önemli ve yabancı rakiplerle rekabetimizde artı kısmımız olma yolunda. URGE de teşvik açısından elimizdeki kazançlardan. Şimdi, tüm bunları doğru değerlendirip 2018’in başından itibaren tüm dünyada Turkish Home Textile algısını yükseltmek için “birlikte” çaba harcamamız gerekiyor. Kısa bir süre sonra Almanya’da, EVTEKS-NİSAN fuarımızın tek rakibi olan HEIMTEXTIL 2018 var ve tüm üretim-tasarım-pazarlama-iletişim güçlerimizle orada olacağız. Dergimizin bir bölümünün sadece Heimtextil’e gelen ziyaretçiler için özel baskısı yapılacak. Firmalarımız için iyi bir tanıtım olanağı oluşturmaya çalışıyoruz. Heimtextil’in ardından diğerleri ve sezonun en önemli tasarım ağırlıklı fuarı haline gelmesini istediğimiz kendi fuarımız EVTEKS-NİSAN. Şu anda daha üzerimizden, başarıyla tamamladığımız Home&Tex fuarımızın tatlı yorgunluğunu atamadan Almanya ve dünya çıkarmasına hazırlanmalıyız. 100. özel sayımızda birlikte olmak dileğiyle.

We Will Address the World with Our 100th Issue We are having a year with lots of changes in both economy and business world, and political and social events. Soon we will say “hello” to 2018. The last part of the year is when the seasonal plans for the following year or years are structured and the previous year is evaluated. This sometimes includes the first month of the following year. Expositions are the best evaluation basis in these times. The way our brands and companies express themselves abroad, as well as in the country, is very important. Expositions are still the most important platforms of presentation for companies. Some expositions lost their importance while some others closed doors because of the development of digital communication-presentation-logistics technologies in many sectors nowadays. We are not under this risk in the long term, because textile, especially home textile is an area where expositions and face to face presentation do not decline in value, and maybe even increase, due to many reasons such as being palpable because of the value they add to design, brainstorming, customer-based design alterations when necessary, and the fact that the innovation in materials like fabrics can only be perceived by looking closely and touching. Therefore, visual presentation, promotion and exposition activities gain importance in our investment plans, and become important investment components in increasing the value of our business. The correct utilization of government and corporate incentives contribute to the continuation of the works of both the brands and the corporations that provide the incentives. We know very well about the importance of the emphasis of “Turkish Home Textile” in regional-geographical branding, just like the “Turkish Rose” value perception in perfurmery. We want to increase our implementation and production success in textile, and see our corporations progress with their own brands. Therefore, we have TETSİAD member corporations and brands prepare the trend book of Nelly Rodi which provides us with insight into the world design, and the next year we present our up to date product designs in EVTEKS and HOME&TEX expositions to our local and foreign visitors. Moreover, R&D design incentives in innovation provide us with advantage in our competition with foreign competitors. P&D is also an advantage for us in terms of incentive. We should benefit from all these and make effort “together” in order to improve the Turkish Home Textile perception in the world, starting from 2018. Soon, the only competitor of our EVTEKS-APRIL exposition, HEIMTEXTIL 2018 will be held in Germany, and we will be there with all our production-design-marketing-communication power. An exclusive issue of a part of our magazine for Heimtextil visitors will be prepared. We are trying to create a good promotion opportunity for our companies. After Heimtextil, others, and then EVTEKS-APRIL, our own exposition which we want to make the most important design-intensive exposition of the season. Now we must get ready for the Germany and world landing, without having a chance to rest up from the sweet tiredness of our successful Home&Tex exposition. Hoping to meet you with our 100th exclusive issue.

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017

3


HOME&TEX FUARI’NIN ARDINDAN / AFTER HOME&TEX EXHIBITON...

Ev Tekstili ve Dekorasyon Dünyası 5. defa Home&Tex Fuarı’nda Buluştu Home Textile and Decoration World Came Together for the 5th Time in Home&Tex Exposition

TÜRKİYE EV TEKSTİLİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TURKISH HOME TEXTILE INDUSTRIALISTS’ AND BUSINESSMEN’S ASSOCIATION

A.Serdar Sütçüoğlu Ali Rıza Hasoğlu Başkan Yardımcıları - Vice Presidents

Evlerimiz Kışa Hazır Mı? Are Our Homes Ready For Winter?

Cengiz Özmen Genel Sekreter – General Secretary Abdülhadi Köseoğlu Mali Sekreter – Financial Secretary Üyeler-Members Ufuk Oçak Mehmet Fatih Dereköylü Can Tanrıverdi Remzi Kırayoğlu Hüseyin Memişoğlu Murat Zümbülyuva Mustafa Kösemusul Arif Şensöz Cihan Aktaş İsa Dal Faruk Hürdana Mehmet Keçeci Ercan Karakuş Kadir Beytekin Ahmet Nuri Baytimur Mustafa Moral Denetleme Kurulu - Board of Auditors İsmail Ağaoğlu Yavuz Demirel Emrah Demir Mehmet Pamuk Berk Vardar Hasan Kürşat Bayram Eren Nazik Fatih Özdemir

8

ÖNERİ / PROPOSAL

Ali Sami Aydın Başkan - President

BİR DUAYENDEN... / FROM A PROFICIENT...

16

Tekstil Bizim Hamurumuzdur… Textile Is Our Essence... 22 Metin ÖZÇELİK

DÜNDEN BUGÜNE / FROM PAST TO TODAY

İstanbul’un İlk Modern Alışveriş Merkezi:

İstanbul Manifaturacılar Çarşısı First Modern Shopping Center Of İstanbul:

İstanbul Drapers (İMÇ)

26 Bazaar M. Atilla Bulut Sorumlu Yazı İşleri Müdürü - Responsible Editor Neşe Altıntaş İletişim ve Reklam Sorumlusu - Communication and Advertising Specialist

TRENDLER / TRENDS

Ekibimiz – Team Harun Üstgül Hasan Ersan Melissa Papuçciyan Ömür Işık Hakkı Sercan Işık İDTM Blokları A3 Blok Kat:16 No:461 Yeşilköy-Bakırköy/İstanbul Telefon: +90 212 292 04 04 www.tetsiad.org

4

Prof. Dr. Nesrin ÖNLÜ

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017

2018 Doğallığa Dönüş Yılı Olacak 2018 Will Be The Year of The Return to The Natural

32


ARTline www.bersan.com.tr bersan@bersan.com.tr


E-TİCARET / E-COMMERCE

GÖZLEM / OBSERVATION

İhracat İçin E-Ticarette Atılması Gereken Adımlar

Üreticinin Yaşam Kaynağı Fuarlar Expositions, The Lifeblood of The Manufacturer

Steps That Must Be Taken For Export İn E-Commerce

48

38 ÖZEL DOSYA / SPECIAL FILE

ARAŞTIRMA / RESEARCH

52 Markanızı Tescil Ettirdiniz Mi? Did You Register Your Trademark? Turquality Programı İle İhracatçı Markalara Devlet Desteği

YAYIN YÖNETİM PUBLICATION MANAGEMENT

KÜLTÜREL MİRASIMIZ... / CULTURAL HERITAGE...

Government Grant for Exporter Brands with The Turquality Program

60 Cihangir Mah. Sıraselviler Cad. Yeni Yuva Sok. No: 18 / Kat 2 / Daire 3 Cihangir / Beyoğlu / İstanbul www.brandsuiteistanbul.com Tel: 0212 973 73 75 Bülent Fidan Genel Yayın Yönetmeni / Editor in Chief Sonay Ertekin Gülüm Editör / Editor Elif Tuğçe Gülırmak Editör Yardımcısı / Assistant Editor Adem Tayfun Eser Görsel Yönetmen / Art Director Alfa Tercüme Çeviri - Translation

Sakin Şehrin Renkli Dünyası, Bolu Göynük Dokumaları The Colourful World of The Citta Slow, Bolu Göynük Weaves

70

Sanatkar Ofset San. Tic. Ltd. Şti. Maltepe Mh. Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi 4NF/4-5 Topkapı - İstanbul Tel.: 0212 567 39 40 Faks : 0212 567 39 41 www.sanatkarofset.com.tr Yayının dili: Türkçe-İngilizce Publication Language: Turkish/ English Yayının Türü: Ulusal Süreli Yayın Publication Genre: National Periodical Publication Hometextile dergisine internette, tetsiad.org adresinden ulaşabilirsiniz. Access Hometextile magazine on the internet at tetsiad.org.

6

GEZİ / TRAVEL

Hayata Kısa Bir Mola İçin Dört Mevsim Four Seasons In Bolu For A Short Break From Life

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017

74

Bolu


HOME&TEX FUARI’NIN ARDINDAN / AFTER HOME&TEX EXHIBITON...

Ev Tekstili ve Dekorasyon Dünyası 5. defa Home&Tex Fuarı’nda Buluştu Home Textile and Decoration World Came Together for the 5th Time in Home&Tex Exposition “Türk Ev Tekstili” algısının dünya üzerindeki olumlu etkisine katkıda bulunan, dünyanın önemli ev tekstili buluşma noktaları arasında yer alan HOME&TEX Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuarı 25-28 Ekim 2017 tarihleri arasında beşinci kez kapılarını açtı. HOME&TEX Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuarı, dünyanın en büyük ikinci ev tekstili fuarı olan EVTEKS’in ardından, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) ve CNR Fuarcılık işbirliği ile CNR EXPO’da 40.000 metrekarelik bir alanda 20’ye yakın ülkeden 600 katılımcı marka ve 17.696’sı yerli, 4.619’u yabancı olmak üzere toplamda 22.315 ziyaretçi ile gerçekleştirildi. Avrupa ülkelerinin yanı sıra özellikle Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden yoğun katılımın olduğu Home&Tex, ev tekstili sektörünün başrol oyuncusunun Türkiye olduğunu bir kez daha dünyaya gösterdi. Döşemelik kumaşlardan perde gruplarına, havlu ve banyo gruplarından uyku ve yatak odası tekstiline kadar geniş ürün yelpazesine sahip olan fuar bu çeşitlilik sayesinde katılımcılarını ve ziyaretçilerini dört gün boyunca memnun etmeyi başardı. Her sene ziyaretçilerinin keyifli dakikalar geçirmesi ve Home&Tex Fuar alanının hareketlendirilmesi amacıyla kurulan trend alanında bu sene de farklı aktiviteler düzenlendi. Alana yerleştirilen dokuma tezgâhlarında etkinliğe katılan her bir ziyaretçi kendi dokumasını gerçekleştirdi. Bu etkinliğin yanı sıra kumaş üzerine farklı dijital baskı örneklerini anlatan atölyeler, ziyaretçilerin fuar boyunca yoğun ilgisini çekti.

One of the most important home textile meeting points in the world, HOME&TEX Home Textile and Decoration Exposition, which contributes greatly to the positive impact of “Turkish Home Textile” in the world, opened its doors for the fifth time between 25-28 October. HOME&TEX Home Textile and Decoration Exposition was held after the second biggest home textile exposition in the world, EVTEKS, with the collaboration of Turkish Home Textile Industrialists’ and Businessmen Association (TETSİAD) and CNR Exposition, at CNR EXPO on an area of 40.000 meter square, and with 600 attendant brands from nearly 20 countries and 22.315 visitors, 4.619 being foreign and 17.696 local. Home&Tex showed once again that the leading role in the home textile sector is played by Turkey. The exposition, thanks to its variety of products from upholstery fabrics to curtains, towels, bathroom sets and bedroom textile, managed to satisfy its attendants and visitors for four days. Different activities were organized this year in the trend area which was set in order for the visitors to have a nice time and the exposition area to become livelier. Each visitor participating in the activities made their own weaves on the looms installed on the area. Also, workshops on digital prints on fabrics aroused interest among the visitors.

B2B yapılanması ile Türk ev tekstili üretici ve tasarımcılarını, yerli ve yabancı işadamları ile bir araya getiren ve genel konsepti “Bu Ekim’de Yeni Müşterilerinle Buluş” olan 5. HOME&TEX Fuarı, geçtiğimiz 4 yılda olduğu gibi bu sene de tasarım, inovasyon ve sürdürülebilirlik üzerinde yoğunlaşan katılımcı firmaları ile geçtiğimiz yıl elde edilen 1 milyarlık ticari hacmini aşmayı hedefliyor.

The 5th HOME&TEX Exposition, which brings together Turkish home textile producers and designers, and local and foreign businessmen with its B2B structuring, and the general concept of which is “Meet with Your Customers This October”, aims to exceed its trade volume of last year of 1 billion, with its attendant companies that focus on design, innovation and sustainability.

Home&Tex, ev tekstili sektöründe Türkiye’ deki potansiyelin dış pazarlara tanıtılması, Türk ev tekstili sektörünün ihracat rakamlarını arttırması ve ülke ekonomisine sağladığı katkılar sebebiyle sektörde gelecek yıllarda da büyük önem arz etmeye devam edecektir.

Home&Tex will maintain its importance in the coming years due to the promoting of Turkey’s potential in home textile in foreign markets, the contribution of Turkish home textile sector to export and the national economy.

8

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017


26-29

HOME&TEX, 2018 Fuar Tarihi Değişti

Eylül/September

2018

HOME&TEX 2018 Exposition Dates Have Been Changed

Ev tekstili sektöründen gelen taleplerin değerlendirilmesi ve dünyada birçok farklı noktada düzenlenen fuar tarihlerinin üst üste gelmesinin önüne geçerek, HOME&TEX Fuarı’na ilginin daha da arttırılması amacıyla, gelecek yıl altıncısı düzenlenecek olan fuarın yeni tarihi 26-29 Eylül 2018 olarak belirlendi. Kararlaştıran yeni tarihin fuarın hem katılımcı hem de ziyaretçi sayısında yüksek bir artışa yol açacağı ve sektörün ülke ekonomisinde sahip olduğu ihracat rakamlarını arttırarak, ticaret hacmini genişleteceği beklenmekte. Aynı nedenlerden dolayı EVTEKS Fuarı da Mayıs ayından Nisan ayına çekilmişti.

İTHİB Başkanı/The President of İTHİB İsmail GÜLLE

AK Parti Denizli Milletvekili AK Party Denizli Deputy Cahit ÖZKAN

The dates of the exposition, the sixth of which will be held next year, were set as 26-29 September in order to prevent conflicts with other expositions in the world and increase the interest in HOME&TEX Exposition. The new dates are expected to ensure an increase in the attendant and visitor numbers and expand the trade volume by increasing export figures. The date of EVTEKS Exposition was also changed to April from May because of the same reasons.

DENİB Başkanı, TİM Başkan Vekili The President of DENİB, The Acting President of TİM Süleyman KOCASERT

MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı, TİM Yönetim Kurulu Üyesi The Board Chairman of MOSFED, The Member of Board of TİM Ahmet GÜLEÇ


Hometextile Dergisi olarak, HOME&TEX Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuarı katılımcılarına 5. HOME&TEX Fuarı’nı nasıl geçirdiklerini sorarak, fuarın firmalarına ve ev tekstili sektörüne olan katkılarını değerlendirmelerini istedik…

We asked the attendants of the HOME&TEX Home Textile and Decoration Exposition to share their experiences and evaluate the contributions of the exposition to the home textile sector.

KESİMOĞLU TEKSTİL, Mustafa Selim Kesimoğlu Home&Tex Fuarı’nın hem iç piyasamız hem de dünya genelindeki ülkelerden gelen müşterilerimiz için oldukça faydalı bir fuar olduğunu düşünüyoruz. Ürünlerimizi, müşterilerimize sergilediğimiz bu fuarımızın yeni olmasına rağmen her sene biraz daha geliştiğini gözlemliyoruz. Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz Home&Tex Fuarı’na baktığımızda çok yeni bir fuar ama EVTEKS’ten sonra Türkiye’nin en büyük ikinci ev tekstili fuarı. Bu, firmalar ve sektör açısından ele alındığında oldukça değerli. Aynı zamanda en büyük avantajımız fuarın standart stantlarla kuruluyor olması. Bu sayede standımızı bir gecede kurup, bir gecede toparlayabiliyoruz. Bunun bizler için önemli artıları var, stantların tek tip olması ve kompakt olması ürünleri ön plana çıkartıyor. Çünkü büyük fuarlarda insanların stantlara bakmaktansa ürünlere hâkim olmaları daha önemlidir. Biz bu sayede burada dört gün süre ile yoğun bir fuar geçiriyoruz. İlave olarak Home&Tex Fuarı’nın sezon sonuna denk gelmesi sayesinde bizler, elimizdeki seri sonu olan ürünlerimizi bu fuarda eritebiliyoruz. Genelde sezon sonunda tüm firmalar indirim yapıyor, elindeki ürünlerinin bir sonraki seneye kalmamasını istiyor ve bu vesile ile indirimli ürünleri de bu fuarda satarak eritiyor. Çünkü biz artık koleksiyon üreten bir ülkeyiz ve koleksiyonlarımızı bu tarihlerde sonlandırıp, yeniliyoruz. KESİMOĞLU TEXTILE, Mustafa Selim Kesimoğlu We think that Home&Tex Exposition is very helpful for both our domestic market and our customers from around the world. We observe that this exposition where we present our products to customers develops more and more each year despite being new. It has only been held five times, but it is already the second biggest home textile exposition in Turkey after EVTEKS. This is very valuable for companies and the sector. Also, our biggest advantage is that the exposition is set with standard booths. This way, we can set our booth overnight, and pick it up overnight. This has many advantages, the booths being monotype makes the products the center of attention, because it is important that people look at the products rather than booths in big expositions. This way, we have a busy exposition for four days. Additionally, we can do our clearance sales since the Home&Tex exposition is in the end of the year. Usually in season ends, companies make discounts so that the products they have left can be sold before the following year, and they can do so in this exposition. Because, we are now a country that produces collections and we sell of and renew our collections on these dates.

10

ADA NAKIŞ, Mustafa Kösemusul Her fuar, firmalarımız için yeni bir heyecan ve yeni bir hazırlık anlamına gelmenin yanında piyasadaki müşterilerimiz ile buluşma noktamız oluyor. Fuar dediğimiz zaman firmaların önünü açacak hareketleri otomatik olarak tetikleyen bir program akıllara geliyor. Home&Tex Fuarı bildiğimiz gibi yeni bir fuar ve biz bu fuarın büyütülmesi ile alakalı olarak gelecek dönemde daha iyi bir iş yapabilme platformunu yakalamak istiyoruz. Özellikle derneğimizin yapmış olduğu bu çalışmaları desteklemek amacıyla bizler, bugün yavaş gibi görünse de bu fuarın geleceğinin parlak olabilmesi için katkıda bulunmak mecburiyetindeyiz. Biz firma olarak, bu fuarda yeni konsept stor perdemizi sunduk ve çok ciddi ilgi gördü. Bu ürün bizim için çok önemliydi. Bu sayede gelecekte de bu ürünümüzü geliştirmeyi planlıyoruz. Eskiden sektörde özellikle perdeler çok pahalıydı. Şimdi ise evlerde yazlık ve kışlık olmak üzere sene de iki kere perde değişiyor. Bunlar tabi ki bizim gibi firmalar için güzel gelişmeler. Sektörün dinamizmini sağlamak için bazı şeyleri daha ekonomik fiyata yapmamız gerekiyor. Home&Tex bu sene bu noktada çok verim aldığımız bir fuar oldu. Gelecek dönemler ise fuarın, sektörümüze daha da faydalı olmasını diliyorum. ADA NAKIŞ, Mustafa Kösemusul Besides being an excitement and a preparation for our companies, the exposition becomes our meeting point with our customers in the market. When we say exposition, we think of a program that encourages all activities that will pave the way for our companies. As we know, Home&Tex is a new exposition, and we want to create a platform making better business possible. We must contribute in order to ensure a bright future for this exposition, although it might seem slow at the moment. As a company, we presented our new concept roller blinds in this exposition, and it attracted lots of attention. This product was very important for us. Thanks to the exposition, we are planning to develop this product in the future. In the sector, especially curtains used to be very expensive. Now, there are summer and winter curtains at houses. These are positive news for companies like us. We need to produce certain things for lower costs in order to dynamize the sector. Home&Tex was very efficient in this sense. I hope that the exposition will be even more useful for our sector in the following years.

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017


VARDARLAR TEKSTİL, Berk Vardar Home&Tex, mevcut olarak çalıştığımız veya çalışmak istediğimiz fakat henüz iletişime geçemediğimiz firmalarla bir araya gelmek için bizim açımızdan güzel bir fırsat. Başladığı yıldan itibaren fuara katılıyoruz; fuarın gidişatından, yaptığımız işlerden, kurduğumuz kontaklardan son derece memnunuz. Türkiye’de ev tekstilinin ikinci büyük fuarı olan Home&Tex, sektördeki belli başlı büyüklüğün üzerindeki üreticilerin, alıcıların, toptancıların, hatta daha küçük perakendecilerin bir araya gelmesi, fikir alışverişinde bulunması, güncel trendleri birbirine aktarması, bazı sorunlarla ilgili aksiyon alınması, diyalog kanallarının gelişmesi açısından sektör için kesinlikle olumlu bir fuar. Fuarda standart stant kullanımı kesinlikle bir avantaj. EVTEKS’te fuarın dışarıya yansıyan başka bir yüzü var, bu da fuar ziyaretçilerinin alana geldiği zaman gördüğü o güzel tablo. EVTEKS’te stantlar çok güzel dekore edilmiş, büyük ve ışıl ışıldır. Fakat katılımcılar açısından bunun küçük bir engeli var, o da kurulumun hem maliyet açısından yüksek olması hem de kurulum aşamasında firmadaki önemli insanların hem fuar öncesinde hem de kurulum sırasında vaktini bu işe ayırıyor olması. Bu anlamda Home&Tex, standart stantlarla dekore edildiği için bu durumu ortadan kalkıyor. Home&Tex’e katılmanın maliyeti çok daha düşük olduğu için buradaki en ufak bir geri dönüşe bile çok verimli bakılıyor. EVTEKS’in konsept olarak serbest dekorasyon olması çok yerinde bir karar ancak Home&Tex’in de bu konsept ile kalması da çok yerinde. Ben bu şekilde korunup devam etmesinin fuarın faydasına olacağını düşünüyorum. Gelecek yıl gerçekleşecek fuarın tarihinin değişmesi ile birlikte orta vadede hedeflediğimiz konsept fuar pozisyonuna ulaşacağımıza inanıyorum.

VARDARLAR TEXTILE, Berk Vardar Home&Tex is a great opportunity to come together with companies we work with or want to work with but have not been able to get in contact with. We have been attending the exposition since the year it started, and we are very satisfied with the course of the exposition, the business we did, and the connections that we made. Home&Tex, the second biggest home textile exposition in Turkey, is definitely a good one for the sector in that top producers, buyers, wholesalers, and even smaller retailers come together, exchange ideas, share current trends, take action about some problems and improve the communication channels. Standard booths in the exposition are certainly an advantage. In EVTEKS, the exposition has another face, and that is the beautiful picture that visitors see when they enter the area. Booths in EVTEKS are designed beautifully, they are big and shiny. However, it constitutes an obstacle for attendants, and that is the fact that the installment of the booth is costly, and that the important people in the company spend time on this before the exposition and during the installments. Home&Tex prevents this with standard booths. Since the cost of attending Home&Tex is much lower, even the smallest return is considered very productive. The free decoration concept of EVTEKS is a very sound decision, but Home&Tex staying in its own concept is also a good decision. I believe that keeping it this way will be an advantage for the exposition. I think with the date change for next year, we will achieve the concept exposition we aimed for in the medium term.

LEKUER TEKSTİL, Hasan Kürşat Bayram- Erşat Bayram Home&Tex Fuarı ara bir fuar olmasına rağmen biz EVTEKS Fuarı kadar verim alıyoruz. Çünkü şu anda kış sezonuna giriliyor ve bu yüzden insanların yeni sezona koleksiyon hazırlamaları, stoklarını çekmeleri lazım ve bununda bir kartela süreci var. Sakin bir şekilde yapılan yeni koleksiyonlar ve kreasyonlarla yaz sezonuna kadar hazırlık yapılıp sonrasında sezona giriş yapılıyor. Bu yıl beşincisi düzenlenen Home&Tex Fuarı’ndan biz çok memnunuz ve fuarın firmamıza olumlu katkılarını gözlemliyoruz. Fuarın ev tekstili sektörüne katkılarından bahsedersek; bildiğimiz gibi fuarlar her zaman çok önemli ve değerlidir çünkü bizim gibi üreticiler, fuarlarda yeni desenlerini, modellerini ve ürünlerini sergileyip bu ürünleri alacak olan firmalarla buluşturuluyor. Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir tarafından firmalar buralara geliyor, bizleri değerlendiriyor, ne yaptığımıza bakıyor ve alışverişlerini bizlerle ilerletiyorlar. Bu açıdan Home&Tex çok önemli bir fuar ama gelecek dönemlerde imalatçı ve üretici firmalar katılımı artırarak bu fuarın değerini bir üst basamağa taşıyabilirler. Biz firma olarak özellikle yurtdışı pazarında çok aktif rol alıyoruz. Başarılı bir fuar geçirdiğimizi söyleyerek, yüzdemizin gayet yüksek olduğunu belirtebilirim. Home&Tex Fuarı’nın ev tekstili sektörüne zamanlaması açısından katkıları ise oldukça fazla. LEKUER TEXTILE, Hasan Kürşat Bayram- Erşat Bayram Although Home&Tex Exposition is a mid-year exposition, we get as much efficiency as we do in EVTEKS Exposition, because we are entering the winter season and thus people need to prepare collections for the new season and disinvest, and there is a process for that. New collections and creations are prepared calmly until the summer season, and then the new season arrives. We are very pleased with Home&Tex Exposition and we observe positive effects of the exposition on our company. As for the exposition’s contributions to the sector; as we know, expositions are always very important and valuable because producers like us get to present their new patterns, models and products to the companies who will buy these products in expositions. Companies from all around the world and Turkey come here, evaluate us, and look at what we do. Home&Tex is a very important exposition in this sense, but manufacturer and producer companies can enhance its value by increasing attendance. We, as a company, take an active role especially in foreign markets. I can say that we have had a successful exposition, and our percentage is quite high. Home&Tex Exposition’s contribution to the home textile sector in terms of timing is very high.


SÜMAŞ TEKSTİL, Nuri Turgut Bu yıl gerçekleştirdiğimiz Home&Tex Fuarı’na sektörün önemli konumdaki firmalarının katılmadığını gözlemliyoruz. Firmamız adına katılmamaları bir açıdan olumlu bir açıdan olumsuz. Olumlu tarafı, öyle ya da böyle bir rakibimizin fuara gelmemesi, müşterilerin bize yönlenmesini sağlıyor. Olumsuz olan tarafı da fuarın geleceğine ilişkin iyi oyuncuların bu fuarda bulunmaları gerektiğidir. Home&Tex Fuarı bu anlamda bana göre gelişmeye açık bir fuar fakat hadisenin ciddiye alınması gerekiyor, şahsi kaprislerin, kişisel hesapların bırakılarak çok ciddi olarak bu fuara firmaların yatırım yapması lazım. Home&Tex fuarı ile ilgili olarak eğer iyi bir şeyler istiyorsak sabredeceğiz, emek vereceğiz, koşturacağız. Biz Home&Tex Fuarı’ndan son derece memnunuz ama fuara dersimizi çalışarak geldik. Firma olarak üç ay öncesinden otuzdan fazla ülkeden yüzlerce insanı davet ederek, fuara ilişkin özel ürünler ve güzel kampanyalar hazırlayarak geldik ve bu sayede fuarı oldukça yoğun geçirdik. Bu çalışmayla ve emek vermeyle alakalıdır. Bizim fuara getirdiğimiz 100-150 tane müşterinin pek çok standa faydası var. Biz gelenlerin belki yirmi beş tanesiyle ticaret yapıyoruz ama diğerleri de bu fuarda birçok standa girip çıkıyor ve bu sayede ülke kazanıyor. Herkes bu çalışmayı yaptığı takdirde bundan sonraki yıllarda çok daha farklı hava olacaktır. Bizim ricamız, bu sektörün büyükleri olsun küçükleri olsun bu fuara ilgi ve alaka göstermeleri olacaktır. Bu fuarın yaşaması için ellerini taşın altına koysunlar, çalışsınlar, gayret etsinler çünkü fuarlar bir panayır yeridir ve bu panayır yerinde Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimi anlamında çok ciddi işler yapılıyor.

SÜMAŞ TEXTILE, Nuri Turgut We observe that important companies in the sector did not attend Home&Tex this year. For our company, their absence is both positive and negative. It is positive in that the absence of a competitor causes the customers to be led to us. And it is negative in that top players for the future of the exposition should be present. In my opinion, Home&Tex is an exposition open to improvement, but this incident must be taken seriously; personal whims must be put aside and investments must be made in this exposition. If we want good things for Home&Tex Exposition, we will be patient and make effort. We are very satisfied with Home&Tex Exposition but we came prepared. We invited hundreds of people from more than thirty countries three months earlier, we prepared special products and offers, and this way, we had a busy exposition. This is about working and making effort. 100150 customers that we brought to the exposition will be beneficial to many booths. We do business with about 25 of the ones that come, but the others visit many booths in the exposition and thus the country wins. If everyone did this kind of work, there will be a different atmosphere in the next years. We ask that both big and small businesses show interest in this exposition. They should take responsibility and work because expositions are like fairgrounds, and very important work is being done in terms of Turkey’s economic and social development on this fairground.

12

ANKARA TEKSTİL, Mehmet Demir Home&Tex Fuarı bizim açımızdan EVTEKS’i tamamlayıcı bir fuar oldu. Ana fuarımız EVTEKS’e 800 civarında firma katılıyor. Dünyada fuar olarak bizim rakibimiz tek fuar Heimtextil kaldı. Ev tekstili denilince dünyada akla gelen ilk ülke Türkiye’dir. Home&Tex bu sene bizim için oldukça verimli geçti. Standart stant kullanılmasıyla alakalı olarak ilk yıllarda kurulan stantların bize çok faydalı olmadığını söyleyebilirim. Ama bu sene kullanılan stantlar biraz daha modern biraz daha kullanışlı. EVTEKS de biz zaten kendi standımızı kuruyoruz. Orada istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Bu durumun bize farklı artıları oluyor, bu fuarın ayrı. Burada alan daha küçük olduğu için bu tip stantların daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Ek olarak fuarlar için tanıtım çok önemli, özellikle Türkiye’de 30 bin civarında perdeci var, perakendeci var. Fuara kaç tane perakendeci geliyor bilmiyorum ama özellikle Türkiye’den daha fazla perakendeci getirilmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Bunun için organizasyon yapılması lazım. Kimi firmalar kendi imkânları ile Home&Tex Fuarı’na müşteri getiriyor. Biz de firma olarak EVTEKS’te ve Home&Tex’te kendi imkânlarımızla bazı müşterilerimizi getiriyoruz ama maalesef bu yeterli olmuyor. Home&Tex için sektördeki herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. ANKARA TEXTILE, Mehmet Demir Home&Tex Exposition has been a complementary exposition of EVTEKS for us. Approximately 800 companies attend our main exposition EVTEKS. Our only competitor in the world is Heimtextil. The first country that comes to mind when we say home textile is Turkey. Home&Tex was quite productive for us this year. I could say that the booths set in the first years did not benefit us very much. However, the booths this year are a little more modern and practical. In EVTEKS, we set our own booths. We can do whatever we want there. The advantages of these are different. Here, I think that this type of booths is more useful since the area is smaller. Additionally, promotion is very important for expositions, especially in Turkey, there are approximately 30 thousand curtain sellers and retailers. I do not know how many retailers come to the exposition but I think that it is essential to bring more retailers from Turkey. An organization must be made for this. Some companies bring customers to Home&Tex through their own means. We, too, bring some of our customers to EVTEKS and Home&Tex through our own means, but unfortunately this is not enough. I believe that everyone in the sector must shoulder responsibility for Home&Tex.

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017


AYDIN ÖRME, Özcan Ayaksız

MAYA TEKSTİL, Yavuz Demirel

Ben fuara katılmayan firmalara veya bu fuarı eleştiren firmalar ile kesinlikle ters kutuptayım. Biz EVTEKS’i bugünkü haline getirene kadar çok yoğun çalıştık. Otellerde hatta otel odalarında fuarlar yapıyorduk. EVTEKS artık zirvede ve bugün Heimtextil ile yarışır durumda. Şimdi aynı şeyi Home&Tex’in 4. veya 5. yılında beklemek haksızlıktır. Bizler bu fuarı sahiplenmezsek, Home&Tex büyüyemez. Önce çaba göstermek gerekir, ekmeden biçmek olmaz. Bu da bizim sektörün yanlışıdır. Fuar planlandığı gibi karşılık görmemiş ama revizyonla karşılıklı değerlendirmelerle düzeltilmeye çalışılıyor ve her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Bu fuarın amacı, firmaları standart bir alan içinde üreticisinden koleksiyoncusuna kadar bir araya getirip tüketici ile veya profesyonel perakende sektörü ile buluşturmaktır. Aydın Örme olarak genel anlamda fuardan memnunuz; şöyle ki kendimizi daha kolay ifade edebildik, fuara gelen müşteriler bize daha fazla vakit ayırdı. Bizim için elverişli bir fuar oldu, ilk gününden son gününe kadar çok yoğun geçirdik. Aslında bu ironik bir şey ama başkalarının olmaması bize fayda getirdi. Katılmayan firmaların müşterilerini de ağırladık. Ama yine de bu bizim için dezavantajdır çünkü fuar demek katılım demek, birliktelik demektir. Fuar sektörün bir araya gelip tek yumruk olarak ortaya çıkmasıdır. Neticede bu fuar Türkiye’yi dünyada temsil ediyor. Özellikle bu sene Kuzey Afrika’dan çok misafirimiz vardı. Mısır, Tunus, Fas, Cezayir gibi birçok ülkeden misafir ağırladık. Her ne kadar bu fuar Ortadoğu endeksli bir fuar olsa da Ortadoğu’daki durum malum. En yakın zamanda orada istenilen ve arzu edilen barış gelirse bu sektörün lokomotifi ve üretici bir ülkesi olarak orada da hak ettiğimiz yeri alırız.

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin özverili çalışmaları ve katkıları neticesinde bu sene 5. kez gerçekleştirdiğimiz Home&Tex, Türk Ev Tekstili’nin evrensel ölçeklerde sahip olacağı başarılar adına önemlidir. Türkiye’nin ev tekstili ve dekorasyonunu içeren ilk fuarı olma özelliğini taşıyan Home&Tex’de bu sene 20’ye yakın ülkeden gelen misafirlerimizi ağırladık. Son yıllarda dünya genelinde yaşanılan olumsuzluklar nedeniyle bu tür faaliyetlere katılım oranlarının düştüğü gözlemlenirken bu rakamın sektöre ve ülke ekonomisine katkısı heyecan vericidir. Farklı ülkelerden gelen profesyonel ziyaretçi ve katılımcıların etkileşim içinde olması verimli iş birliktelikleri adına önemlidir. Katılımcı ve ziyaretçi profilinin farklı ülkelerden olması yurt dışında tanıtım çalışmalarının olumlu sonuçlandığının da bir göstergesidir. Maya Tekstil olarak şuna inanıyoruz ki iş ortaklarımız; markamızın sahip olduğu güçlü kurum imajını sektöre yön veren önemli organizasyonlarda görmek ve yaşamak istiyor. Standımızı ziyaret eden ziyaretçilerin sektörün profesyonellerinden olması satış departmanlarımıza farklı bir heyecan da katmaktadır.

AYDIN ÖRME, Özcan Ayaksız I am on the opposite side of companies who do not attend the exposition or those who criticize them. We worked very hard to make EVTEKS what it is today. We held expositions in hotels, and even hotel rooms. EVTEKS is now at the top and is competing with Heimtextil. It is not fair to expect the same thing in the 4th or 5th year of Home&Tex. Home&Tex cannot grow if we do not embrace it. No pain, no gain. This is the mistake of our sector. The exposition did not get the expected interest, but this is being improved each day. The aim of this exposition is to bring companies together and then with consumers or professional retailers. As Aydın Örme, we are satisfied with the exposition, because we were able to express ourselves easily, and the customers visiting the exposition spared more time for us. It was a productive exposition for us from the first day to the last. This is ironic, but the absence of certain companies brought benefit to us. We hosted the customers of the companies that did not attend. However, this is still a disadvantage for us, because exposition means attendance and togetherness. Exposition is the sector becoming like one fist. After all, this exposition represents Turkey in the world. We had many visitors especially from North Africa this year. We hosted many guests from countries like Egypt, Tunisia, Morocco, and Algeria. As much as this exposition is Middle East-focused, the situation in the Middle East is as it is. If the desired peace is established, we will take our deserved position as the locomotive and a producer country of the sector in that region, as well.

14

MAYA TEXTILE, Yavuz Demirel Home&Tex, organized for the 5th time as a result of selfless works and contributions of Turkish Home Textile Industrialists’ and Businessmen Association, is very important in terms of the universal success Turkish Textile will have. We hosted guests from nearly 20 countries in Home&Tex which is the first exposition in Turkey that includes home textile and decoration. While we can observe a decline in attendance in these kinds of activities due to the unfortunate events which took place worldwide in recent years, the contribution of this number to the sector and national economy is exciting. It is important for productive business relationships that professional visitors and attendants from different countries are in interaction with one another. The diversity in the attendant and visitor profiles is a sign that the promotions abroad were successful. As Maya Textile, we believe that our partners want to see the powerful corporation image of our brand in important organizations that lead the sector. The fact that the visitors of our booth consist of the professionals of the sector brings a different excitement to our sales departments.

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017


ÖNERİ / PROPOSAL

Evlerimiz Kışa Hazır Mı? Are Our Homes Ready For Winter? Ülkemiz coğrafi konumundan ötürü dört mevsimi de yaşıyor. Belki mevsimsel değişikliklerin yansımasıyla kısaldıkları için belki de hayatın koşturmacası yüzünden, o büyülü iki mevsim, sonbahar ve ilkbahar hayatlarımızda çok etkili değil artık. Bizler de bu nedenle iki mevsim varmış gibi yaşıyor, yaşam alanlarımızı da onlara göre düzenliyoruz. Yaz ve kış… Our country experiences four seasons due to its geographical location. Perhaps because of seasonal changes or the fast pace of life; the two magical seasons, fall and spring, are not so influential on our lives anymore. So, we act as if there are only two seasons, and organize our living spaces accordingly: summer and winter.... Evlerimiz, yaz ve kış için farklı düzenler kurduğumuz en önemli mekânlar. Yaz aylarından kış aylarına geçiş artık eskisi gibi yumuşak ve kademeli değil. Havalar aniden soğuyor. Sabah uyandığınızda önceki güne göre 6-7 derece düşmüş bir hava sıcaklığı ile karşılaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla ısınma ihtiyacımız artıyor. Ekim ayı ile birlikte iç mekânlar dışarıya göre daha soğuk olmaya başlıyor. Genellikle bu tarihlerde ısınma sistemleri devreye girmediği için hepimizi bir ısınamama korkusu sarıyor. Dolayısıyla evlerimizin dekorasyonunda değişiklik yapma, kışa hazırlanma ihtiyacı duyuyoruz. İnce bir mont ile başladığımız günün akşamında evlerimize dönerken genellikle ellerimizdeki alışveriş torbaları içinde bizi evde sıcacık tutacak ev tekstili ürünleri olabiliyor. Hepimizin hayali kışı rahat ve sıcak geçirmek!

Our homes are the most important spaces we organize differently in summer and winter. The passage from summers to winters is not smooth and gradual as it used to be. The weather gets cold suddenly. You may wake up on a day 6-7 degrees colder than the day before. Hence, our heating needs increase. As from October, indoor spaces start to be colder than the outside. Since the heating systems are not active during these times, we fear we won’t be able to heat our homes. Therefore we feel the need to change the decoration of our homes and get ready for the winter. We come home carrying bags full of home textile products that will keep us warm at home, on days we left the house with just a jacket. We all dream of having a comfortable and warm winter!

Aslında kişisel gardırobumuzdaki değişim gibi kıyafetlerimiz nasıl kalınlaşıyor mevsime uygun hale geliyorsa, evimizin kıyafetlerinde

Actually, we should use fabrics and textures suitable for the season in our homes, just like in our clothes. If you

16

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017


de mevsime uygun kumaşlar ve dokular kullanılıyor olmalıyız. Tüm günü dışarıda geçiren biriyseniz akşamları sıcaklığıyla sizi sarıp sarmalayacak, gün içinde daha çok evde vakit geçiriyorsanız hem kullanım açısından kolay hem de renkleriyle sizi mutlu edecek bir yaşam alanı yaratabilirsiniz. Evlerinizde mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık sağlamanıza yardımcı olacak kışlık ev tekstili ürünlerinin kullanımı ile ilgili sizlere bazı önerilerimiz olacak... En büyük yanılgılardan birisi neredeyse altı ay boyunca genellikle gri tonlarında göreceğimiz gökyüzü gibi evde kullandığımız tekstil ürünlerinin de koyu renklerde olmasıdır. Gökyüzünün rengine inat evlerimizde kullanacağımız canlı renkler, gerçekte halen yaşayamasak bile yazın sıcaklığını evimizde sürdürmemizi kolaylaştıracaktır. Sıcak havaların yüzünü gösterdiği ilk günlerde hızlıca kaldırılan halılar yeniden yerlerini alırken, rengârenk yazlık kilimler biraz dinlenmek üzere kuytu bir köşeye çekilir. Halının tarzının ve renginin odadaki diğer eşyalar ile özellikle de perdeler ile uyumuna dikkat edilmelidir. Canlılıkları ve kullanım kolaylıkları nedeniyle kışın da tercih edilebilen kilimler, yaz mevsiminde kullanılan ince modellerinin yerine daha kalın, yünlü dokumaların olduğu modelleri ile yer değiştirebilir. Evlerimizin kışa hazırlanma sürecinde, değişiklik yapabileceğimiz bir diğer ev tekstili ürünü perdedir. Yazın sıcaklığı ile bütünleşen ince ve renkli perdeler yerlerini daha kalın ve biraz daha koyu tonlara bırakmaktadır. Doğru perde seçimi rahat bir kış geçirmemiz için oldukça önemlidir. Havanın erken saatlerde kararmaya başladığı kış günlerinde tüllerde kullanılan açık renkli dokular gündüz saatlerinde güneşin verdiği ısıyı evlerimize alır. Gece saatlerinde ise kış aylarında kullandığımız kalın perdeler evlerde gün boyu oluşan ısının dışarı çıkmasını engeller. İnce ve daha açık tonlardaki tüller ayrıca evlerimizin daha fazla aydınlanmasını sağlayacaktır. Son yıllarda yeniden moda olan duvar kâğıtları da kış için değiştirebileceğimiz dekorasyon materyallerinden biri. Duvar kâğıdının değişim zamanı gelmiş olabilir. Ya da ilk defa evinizin tamamında yahut bir bölümünde duvar kâğıdı kullanacak olabilirsiniz. Bu durumda çiçek desenli ürünleri tercih etmeniz sıcak hava atmosferini kışın da yaşamınıza sebep olup, sizi kış depresyonundan uzaklaştıracaktır. Uyku zamanımız gelene kadar vakit geçirdiğimiz hatta bazı geceler televizyonun karşısında uyuya kaldığımız oturma odalarımız-

are a person who spends all day outside, you can create a living space that will welcome you with its warmth in the evening; and if you tend to spend more time at home, you can create a space that will make you happy with its practicality and colours. We have some suggestions about the use of home textile products for winter that will help you create a warmth above seasonal normals in your homes... One of the most common mistakes is that the textile products we use at home are dark-coloured just like the grey sky we will be seeing for almost six months. Using vivid colours in our homes just to spite the colour of the sky will help us maintain the warmth of summer in our homes. While car pets which were put away as soon as the warm weather arrived are put back on the f loor, colour ful tapises for summer retire to get some rest. The style and colour of the car pet must match with other items in the room, especially curtains. Tapises may be preferred also in winters because of their liveliness and practicality, but it may be better to replace them with thicker, woollen ones. Another home textile product we can make changes with during preparation for winters is the curtain. The thin and colour ful curtains of the summer are replaced by thicker, darker ones. The correct choice of curtain is very important in order to have a comfortable winter. On winter days when the sun sets early, light-coloured curtains let in more sunlight during the day. At nights, thick curtains prevent the heat from escaping. Thin and light-coloured tulle curtains will also brighten the home. Wallpapers that have come back in style in the recent years are also decoration materials we can change for the winter. It may be high time that they were changed. Or you may be using wallpapers in all or some parts of your house for the first time. In that case, choosing floral patterns will help you create the warm weather atmosphere in the winter, and keep you away from winter depression.


daki koltuklarımızı da unutmayalım. Mobilyaların giysisi dediğimiz döşemelik kumaşlarda sık sık değişiklik yapılması toplumun geneli tarafından pek tercih edilen bir durum olmasa da bu değişiklik renk, desen ve kumaş farklılaşması ile yaşam alanımızda etkili bir değişikliğin başrol oyuncusu olabilir. Döşemelik kumaşlarımızı seçerken, renk ve desen uyumu en çok dikkat ettiğimiz noktalardır. Görsel güzelliğin öneminin yanında kumaş seçiminde de dikkat etmemiz gereken bazı unsurlar vardır. Döşemelik kumaşın dayanıklılığı, leke tutmama özelliğinin olması, zararlı maddeler içerip içermediği ve yıkanabilir olması gibi. Tenimizle temas eden her ürünün seçiminde gösterdiğimiz önemi, üzerinde uzun saatler vakit geçirdiğimiz koltuk kumaşının seçiminde de göstermeliyiz. Özellikle küçük çocuklu aileler bu noktada biraz daha özenli davranıp, hem kendileri hem de çocukları için sağlıklı ürün tercihinde bulunmalıdırlar. Koltuklarımızın üzerine hem dekoratif amaçlı hem de sıcaklık sağlaması amacıyla koyduğumuz battaniyeler, örtüler ve koltuk şalları, salonlarımıza ve oturma odalarımıza farklı bir sıcaklık katacak diğer ürünlerdendir. Örgü puflar ve yine daha kalın kumaşlarla kullanabileceğimiz yastık kırlentleri de kullanılabilir. Koltuk modelini ön plana çıkaran yardımcı bir ürün olan kırlentlerde genellikle düz olan kumaşların tersine geometrik desenli kumaşlar kullanabiliriz. Klasik koltukların vazgeçilmezi olan kadife kumaşlı kırlentler evimizde oluşturacağımız kış sıcaklığında bize yardımcı olacaktır. Oturma odalarından uzaklaşıp, günün tüm yorgunluğunu atacağımız yatak odalarımıza geçelim. Kış mevsimini daha sıcak geçirmek adına burada da bazı değişiklikler yapmamız gereklidir. Öncelikle, oturma odalarımızda kış için tercih ettiğimiz halı ve kalın perde seçimlerini yatak odalarımızda da uygulamamız gerektiğini unutmayalım. Değişikliğe yatak örtüleri ile devam edebiliriz. Kışları en çok tercih edilen yatak örtüsü renkleri arasında, odun kahverengisi, kar beyazı ve gri tonları bulunur. Kış mevsimi

18

Let’s not forget about our couches where we spend time until bedtime and even fall asleep on. Although it isn’t very common to change the upholstery fabrics that we call furniture clothes, this change can be very inf luential on our living space with the change of colour, pattern and fabric. Colour and pattern harmony are what we pay attention to the most while choosing upholstery fabrics. Besides visuality, there are some points to take into consideration in fabric choice, such as durability, being stainproof, not containing hazardous substances and washability. We should be careful about the choice of chair fabrics we spend long hours on, just like any product that touches our skin. Especially families with little children must be extra careful about this, and choose the healthiest products for both their kids and themselves. Blankets, covers and sofa throws we cover our couches with both decoratively and for warmth are among other products that will create a different sense of warmth in our living rooms. You can also use a knit pouf and throw pillows with thicker fabrics. Fabrics with geometrical patterns instead of plain ones can be used in throw pillows, which make the style of the chair stand out. Velvet throw pillows, which are irreplaceable for classical chairs, will help us create a warmth in winter. Let us pass on to the bedrooms where we relieve the tiredness of the day. It is necessary to make changes in this area, too, in order to spend a warmer winter. First of all, it must not be forgotten that the use of car pets and thick curtains in our living rooms should also be applied in our bedrooms. As for bedspreads, the most preferred colours in winters are shades of brown, white and grey. Colours matching the season will create a natural elegance. As opposed to bedspreads with thin fabrics we

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017


ile uyumlu renk tonlarını seçmek odalarımızda doğal bir şıklık yaratabilir. Yaz aylarında tercih ettiğimiz ince kumaşlı yatak örtülerinin tersine kışın baktığımızda içimizi ısıtacak kumaşlar, yün battaniyeler gibi ürünlerle daha sıcak bir hava yakalayabiliriz. Yünlü ürünlerin yanında dört mevsim kullanım kolaylığı sağlayan keten ürünler ve diğer kalın pamuklu yatak örtüleri de kullanabileceğimiz farklı çeşitlerdir. Yatak odalarımızda değiştirmemiz gereken diğer ev tekstili ürünleri nevresim takımlarımızdır. Kış mevsiminde ince ürünler yerine gece boyunca vücut ısımızı muhafaza edecek daha kalın dokumaları tercih edebiliriz. Sağlıklı bir uyku için nevresim takımı çok önemlidir. Nevresim takımı seçerken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta, dokunan iplik sayısıdır. Sık dokunan kumaşlar daha dayanıklı ve daha yumuşak olurlar. %100 pamuklu kumaşlardan dokunan çarşaflar ilk tercihlerimiz arasında olmalıdır. Pamuklu nevresim takımlarının dışında kışın saten şıklığını da yatak odalarınızda sürdürmek isterseniz pamuk yüzdesinin daha yoğun olduğu, saten-pamuk karışımı ürünleri kullanabilirsiniz. Yazın bitmesiyle ince pikelerimizin yerini alan yorganlarımız, kış boyunca sarılacağımız yegâne üründür. Yorgan seçimlerimizi yaparken öncelikle fazla ağır olmaması, anti-alerjik olması gibi özelliklere dikkat edilmelidir. Yatak koruyucusu olan alezler, çarşaftan önce yatağa serilir ve yatağın zaman içinde eskimesini ve kirlenmesini engeller. Ancak alezler, yatak koruma özelliğinin yanında özellikle kış aylarında bizleri daha sıcak tutması özelliği ile de ön plana çıkar. Yatak kullanımının yanında yastık kullanımlarında da sıklıkla karşımıza çıkan alezler, yatak odası ev tekstili ürünlerinin vazgeçilmezleri arasındadır. Sağlığımız için yatak odalarımızın ısısının ne soğuk, ne de fazla sıcak olmaması gerektiğini de sözlerimize ekleyelim. Şimdi kışı istediğimiz ısıda geçirmemize yardımcı olacak ev tekstili ürünlerini arkamıza alarak, kapımızı kapatıp soğuk havayı bir süreliğine dışarıda bırakabiliriz…

prefer in summer, we can create a warm atmosphere with products like thick fabrics and woolen blankets. Along with woolen products, linen products that are easy to use, and other thick cotton bedspreads are some of other types we can choose. Duvet cover sets are other home textile products we must change in our bedrooms. In winters we should choose thicker fabrics that will preserve warmth during the night. Duvet cover sets are ver y important for a healthy sleep. The most important thing to pay attention to while choosing a duvet cover set is the yarn count. The higher the count, the more durable and softer the fabric. Our first choice should be 100% cotton sheets. If you prefer the style of satin, you may also use satin-cotton mix products with a higher cotton percentage. Quilts, which replace piqués with the ending of summer, are the only products we will hug throughout the winter. We must choose quilts that are antiallergic and not too heavy. Undersheets, which are mattress covers, are spread on the mattress before the sheets, protecting the mattress against wear and stains. However, undersheets also keep us warm in winters. Undersheets, which are available for pillows, as well, are among essential home textile bedroom products. We should also mention that the temperature of our bedrooms shouldn’t be too high or too low. Now we can close our doors and leave the cold weather outside for a while with the home textile products that will help us have a warm winter.


BİR DUAYENDEN... / FROM A PROFICIENT...

Tekstil Bizim Hamurumuzdur… Textile Is Our Essence... Metin ÖZÇELİK Özçelikler Ev Tekstil San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve TETSİAD Kurucu Başkanı The Chairman of the Board of Özçelikler Home Textile Industry and Trade Inc. and The Founding President of Turkish Home Textile Industrialists’ and Businessmen’s Association

27 yıl önce, sektörün sahip olduğu potansiyele inanarak birçok iş adamını bir araya getirip, gemilerde, otellerde yemekli toplantılar düzenleyerek başlanan dernek kurma yolculuğunda yaz kış demeden çok çalıştılar… “Eskiden Sultanhamam’da bir sorun ile karşılaşıldığında her biri kendi işinde duayen olmuş büyüklerimiz toplanır ve birbirleri ile istişare ederlerdi. Kuracağımız derneğin de bu anlamda bir başvuru merci olması için deneyimli, değerli firma sahiplerini bir çatı altında birleştirerek sektörde böyle bir etki yaratmak gerektiğini düşünürdüm. En çok istediğim şey derneğin ev tekstili sektörü için merkezi bir yön gösterici olmasıydı.” diyerek sözlerine başlayan Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’nin kurucu başkanı Metin Özçelik ile derneğin kuruluş yılları ve ev tekstili sektörünün dünden bugüne gelişimi hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 27 years ago, many businessmen got together, believing in the sector’s potential, and worked hard in order to form an association by holding meetings on board ships and in hotels. We had a delightful conversation with Metin Özçelik, the founding president of Turkish Home Textile Industrialists’ and Businessmen Association, who started by saying “When faced with a problem in Sultanhamam, our elders who were doyens in their areas would gather and consult with each other. I believed that we needed to bring experienced, valuable company owners together under the same roof in order to make the association a consultation resort. What I wanted the most was for the association to be a central guide for the home textile sector.” 22

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017


Derneğimizin kurucu başkanı Metin Özçelik’i bir de sizden dinleyebilir miyiz?

Could we listen to the founding president of the our association, Metin Özçelik from you?

75 yaşıma yeni girdim ve 7 yaşımdan beri bu işlerin içindeyim. Eskiden kullandığımız manifatura ve mefruşat kelimelerinden “ev tekstiline” geçtik. Akademi mezunuyum, akademideyken de özel olarak ev tekstiline ilgim vardı. 1973 yılında Ankara’dan Sultanhamam’a geldim. Ankara’dan İstanbul’a gelmemizdeki ana sebep öncelikle buranın bir merkez olmasıydı fakat en önemlisi Sultanhamam demek fakülte demekti. Sultanhamam’da ilk kural dürüst olmaktı. İnsanlar dürüst olursa kimse zorda bırakılmazdı. Bu bölgenin ekonomik zorluğa düşen firmaları pratik çözümlerle yeniden hayata kazandırması gibi çok önemli bir özelliği vardı.

I have just turned 75 and I’ve been in this business since I was 7. We’ve abandoned words like drapery and furnishing and adopted “home textile”. I am an academy graduate, and I had an interest in home textile while in academy, too. I came to Sultanhamam from Ankara in 1973. The main reason for coming to Istanbul was the fact that it was a center, but most importantly, Sultanhamam was a college. The first rule in Sultanhamam was honesty. Nobody would be in trouble if people were honest. This area revived companies in economic difficulty by offering them practical solutions.

Sultanhamam’a yeniliklerle geldim. Metin Özçelik eşittir yenilik ve moda demekti. Çevremin benden beklentileri hep bu yöndeydi. Ben de bu yenilik beklentilerine her zaman cevap vermeye çalıştım. İlk zamanlar oldukça amatör çalışıyordum, para benim için ikinci plandaydı. Ben bu mesleğe abartılı bir şekilde aşina oldum. Perde benim için diğer ürünlerden önde gelirdi. Mesela Türkiye’de jaluzi perdeleri ilk ben piyasaya soktum. Masa örtüsü üretiminde de bazı yenilikler geliştirdim. Fosfat kullanarak yanmaz masa örtüsü yaptım. Şimdi bu tip çalışmalara inovasyon deniliyor. Yenilikler konusunda oldukça iyiydik ama rekabet vardı ve bu sebeple çok fazla taklit ürün üretilirdi. Çocuklarına ve torunlarına “Metin Bey ne yaparsa sen de o yoldan git!” diyenler çok oldu. Elbette bu benim için gurur verici bir durumdu. Dernek yolculuğunuzun nasıl başladığını, derneğimizin kuruluş aşamalarını anlatır mısınız? Bir arkadaşımıza yardım amacıyla çıktığımız yolda haberleşme ve iletişim adına sektör olarak bir çatı altında toplanmamız gerektiğini fark ettik. Dernek fikri bu ihtiyaçlardan doğdu. O yıllarda en ufak sektörlerin bile derneği varken bizim niye yok diye düşündük, bu amaç için işlerimizi bile biraz ihmal ettik. Sultanhamam çok büyük bir yerdi ama burada merhaba yoktu, selam yoktu. Biz onu sağlamaya çalıştık. Fiilen Mefruşatçılar Derneği olarak kurulduk. Sonradan fuar kazanımları, dergi kazanımları derken aşama aşama yol alarak işte bugün bu noktalara kadar gelindi. Kuruluş yıllarında bir diğer çabamız da İstanbul Ticaret Odası’na kaydolmak adına oldu. Bizi mobilyacıların meslek komitesine almışlardı. Mobilyacılar zaten dev bir sektör, bizim onlarla materyal olarak ilişkimiz ters orantılıydı. Gerekli imzaları toplandık ve genel kuruldan geçerek, ev tekstilinin bir meslek grubu olmasını sağladık. Ayrıca derneğin kuruluş yıllarında ev dekorasyon mecmuaları yoktu. Yurt dışından getirdiğimiz dekorasyon mecmualarını incelerdik. Zamanla bunun da bir ihtiyaç olduğunu fark ettik. Böylece dergi çıkarma fikri ortaya çıktı. Bizler, sektörün ve derneğin bu

I came to Sultanhamam with novelties. Metin Özçelik meant novelty and fashion. The community’s expectations from me were like this. And I always tried to meet these expectations. Initially I worked as an amateur, money was of secondary importance for me. I became extremely familiar with this profession. Curtains took precedence of other products for me. For example, I put venetian blinds on the market in Turkey. I also brought some innovations to table cloth production. I developed noninflammable table cloth by using phosphate. Nowadays, this kind of work is called innovation. We were quite good with innovation, but there was competition and thus lots of imitative products were produced. There were many who said “Follow whatever Metin Özçelik does!” to their children and grandchildren. Of course, this filled me with pride. Could you tell us how this journey began, and about the founding stages? During this journey we began in order to help a friend, we realized that we needed to gather under a single roof for the sake of communication. The idea for an association resulted from this need. We thought “Why don’t we have an association when even the minor sectors do?” and even neglected our businesses for this cause. Sultanhamam was a huge place but there was no greeting each other. We tried to achieve this. We formed the Association of Furnishing Merchants. With exposition and magazine incomes, we have come this far. Another goal we tried to achieve in our first years was to register in Istanbul Chamber of Commerce. We were accepted to the professional committee of furnite dealers. Furniture dealing was already a major sector, and our relation to them in terms of material was inversely proportional. We collected signatures and with the approval of the general assembly, home textile became an occupational group. In the founding years of the association, there were no home decoration magazines. We used to examine the decoration magazine we brought from abroad. We realized in time that this was also a need. Therefore, the idea of publishing a magazine was formed. We knew the sector and the association would come so far, because we reali-


seviyelere geleceğini biliyorduk çünkü aramızdaki önemli isimler ve firmalar ile ciddi bir potansiyel yakalamıştık. İçimizde on bin metre de, yüz bin metre de ihracat yapan arkadaşlar vardı. Bunu sık sık dile getirdik. Fasonculuktan imalata geçerek AR-GE ve inovasyonlar ile kendimize has ürünler yapalım dedik. Eskiden fuarlarda, (özellikle Heimtextil’de) maalesef katalog peşine düşer, yabancılardan esinlenmeye çalışırdık. Şimdi ise biz kreasyonlar ve kataloglar yapıyoruz. Bugünlere gelmemizde küçükte olsa bir katkım olduğu için kendi adıma, kurucu başkan olarak çok mutluyum.

zed a great potential in important people and companies among us. There were some who exported ten thousand meters, and some who exported hundred thousand meters. We mentioned this at every chance. We wanted to move from contract manufacturing to manufacturing and make unique products with R&D and innovations. Unfortunately, we used to chase catalogues and inspiration from foreigners (especially in Heimtextil). Now, we create catalogues. As the founding president, I am very glad to have contributed a little in our current position.

Uzun yıllardır iş hayatındasınız. Prensipleriniz olmazsa olmaz dediğiniz kurallarınız var mıdır?

You have been in business for many years. Do you have principles, rules that you deem indispensable?

Benim için en mühim nokta iş hayatı prensipleridir. İnsanların prensipleri şahsiyetleri ve kişilikleri ile doğru orantılıdır. Doğruluk çok mühimdir. Bizim sektörde ismimizin geçmesi demek referans demektir. Hepimizin isimleri referans demekti. Bizim iş yaptığımız adamlarla herkes iş yapardı. Bizler dürüst olan insanları sermayedar yapardık. Altını çizmek gerekirse; benim için doğruluk, düşünce, mesleğini sevme ve istikrar en önemli prensiplerdir. Şirketlerin istikrarlı olması, vur-geç değil sür-geç olması lazım. Beş yıldız yerine üç yıldızlı olsun ama süreklilik arz etsin.

For me, the most important things are business principles. People’s principles and personalities go hand in hand. Righteousness is very important. The mention of our name is a reference in the sector. All of our names constituted a reference. Everyone would do business with whomever we did business with. We made honest people financiers. For me, righteousness, considerateness, consistency, and love for one’s profession are the most important principles. Companies must be consistent. Let them be three-star instead of five-star as long as they are continuous.

Ev tekstili sektöründe köklü ve uzun yıllar başarılı ile ayakta durulabilecek bir şirket olmak için sizce nasıl yollar izlenmelidir? Atalarımızdan gelen klasik prensipler vardır. “Ayağını yorganına göre uzatmak” gibi. Buradan yola çıkarsak öncelikle maceralı ve boydan büyük işlere girilmemesi gerektiğini söylemeliyiz. Ölçülü hareketlerle itibarı kendiliğinden doğurma, sözünde durma, borcunu zamanında ödeme gibi firma, kredibilitesini kendi yaratmalı. Araştırmacı olmak ve mesleği sevmek lazım. Mesleğini sevmezsen bu iş olmaz. İcabında gece yarısı bir ilham gelir, kalkıp not eder, sonra pratiğe dökmeye çalışırsın. Ben mesleğimi hep sevdim, içten gelen bir meslek sevgisi bende hep var oldu. Çatının sektör olarak sağlam temelde olması için diyalog gerekli. Arkadaş ve meslektaşların birlikte toplantılar yapması lazım. Biz sektör olarak dünyada madem çok iddialı konumdayız, bunu da kullanmamız ve para kazanmamız lazım. Para kazanmak ancak diyalogla olur. Sektörün bu şekilde sürekli işbirliği yapması gerektiğini düşünüyorum.

What kind of path do you think must be followed in order to become a long-established, successful company which can stand the test of time? There are classical principles passed down from our ancestors. Like “cutting one’s coat according to one’s cloth”. Starting from this point of view, we must say that first of all, we must not bite off more than we can chew. A company must create its own credibility by keeping promises and paying debts timely. One must be inquisitive and love one’s profession. It does not work if you don’t love your job. If need be, one must take notes when inspired and then try to put it to practice. I have always had a genuine love for the profession. Dialogue is essential for the sector to have a strong foundation. Fellows and colleagues should hold meetings. Since we are in a mighty position in the world as a sector, we must take advantage of this and make money. Earning money is possible only with dialogue. I believe that the sector must always collaborate.

Kalıcı olma savaşımızda hiçbir zaman havlu atmadık. Biz, Türk milleti olarak havlu atmayı hiç sevmeyiz. Bizim öz karakterimiz budur. Pes etmeyiz, savaşırız. We have never thrown in the towel in our fight to be permanent. We, as the Turkish nation, hate throwing in the towel. This is the essence of our character. We do not give up; we fight.

24

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017


Ev tekstili sektörünün dünyadaki konumunu değerlendirebilir misiniz? Sizce ihracatın artması için izlememiz gereken yollar nelerdir? Biz Türkiye olarak ev tekstilinde çok iyi bir çıkış yaparak, 1990’dan 2000’li yıllara kadar çok bir performans gösterdik. Mesela brodede Fransa’nın yerini aldık, brodenin padişahı, merkezi Fransa’dır. Biz bu bölgede kalıcı olmak adına tedbir almalı, iyi ilişkiler kurmalı ve kolektif çalışmalar içerisinde olmalıyız. Çünkü acımasız bir dünya ve acımasız bir konjonktür var. Brodeyi Çin’de yapıyor. Bizi tercih etmelerinin nedeni lokasyon meselesi. Bu durum bizleri ileride tehlikeli durumlara sokabilir, bu durumların önüne geçmek için şimdiden tedbirler alınması lazım. Bu tedbirlerden en önemlisi müşterilerimize sahip çıkmamız gerektiğidir. Biz ihracatçıyız, dış pazarlardaki müşterilerimize sahip çıkarak, portföyümüzü genişletmemiz lazım. İşte tüm bunların yolu mesleği sevmekten geçiyor, kollektif çalışmaktan, özümsemeden, kuvvetli şahsiyet sahibi olmaktan geçiyor. Bizim tekstil memleketi olmamız çok önemli ama satışın nasıl olacağı, ihracatın nasıl yapılacağı daha önemli çünkü ihracatta kazanmak zor, harcamak kolaydır. Bizim ülke olarak daha çok kazanmaya ihtiyacımız var. Ülkeye katma değer sağlayan en büyük sektörlerden biriyiz. İstanbul, Denizli veya Bursa’da olsun tekstil bizim hamuruzdur ve bizim bunu yaşatmamız gerekiyor. Bunu yaşatmak için birlikte hareket ederek problemleri çözmemiz, önümüzün daha da açılmasını sağlayacaktır. Son olarak 25-28 Ekim’de gerçekleştirdiğimiz Home&Tex ve bu yıl Nisan ayında 24.sünü düzenleyeceğimiz EVTEKS fuarlarından bahsedecek olursak neler söylemek istersiniz? Firma yetkilileri ile birebir tanışmak, müşteri kazanmak açısından fuar her türlü ilişkiyi kurabileceğiniz bir çatı oluşturuyor. Özellikle bu sektörde insanlar ürün alırken materyali görmek, dokunmak, kumaşı hissetmek ister. Fuarlar arz merkezi oldukları ve dünya çapında bağlantılar sağladıkları için oldukça önemlidir. Tüm bunların ne denli mühim olduğunu bildiğimiz için, özellikle ilk başladığımız yıllarda fuarlar öncelikli konumuzdu. Bizim fuarlara gelince… Ev tekstilinde dünyanın iki büyük fuarından biri olan EVTEKS ve daha dar kapsamlı, iş odaklı Home&Tex fuarımız oldukça revaçta. Dünyadaki birçok fuara ilk gününde bile katılmak isterseniz boş yer bulabiliyorsunuz fakat bunu EVTEKS için söylemek mümkün değil. Eminim ki EVTEKS için holler şimdiden dolmuştur ve buna rağmen sırada bekleyen birçok firma vardır. Çok eskiden Heimtextil’de yer almak için ciddi çaba sarf ederdik. Artık İstanbul bir dünya şehri oldu. Zaman içerisinde bizim fuarlarımız da güçlendi hatta fuarlar konusunda liderliğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz.

Could you evaluate the position of home textile sector in the world? What path do you think we must follow in order to increase export? As Turkey, we showed a great performance from 1990 to 2000s, making a breakthrough in home textile. For example, we replaced France in brode, and France is the king, the center of brode. We must take precautions, form solid relationships and do collective works in order to be permanent in this field. Because the world and the trade cycle are brutal. China also makes brode. The reason we are preferred is the location. This might put us in jeopardy in the future, so precautions must be taken to prevent this. The most important of these precautions is looking after our customers. We are exporters; we need to look after our customers in the foreign market and extend our portfolio. And the key to these are loving the profession, working collectively, and having a strong personality. It is very important that we are a textile country, but it is more important how the sale or export is going to happen because it is hard to earn in export, but very easy to spend. As a country, we need to earn more. We are one of the biggest sectors that add value to the country. Textile is our essence, be it in Istanbul, Denizli or Bursa, and we must sustain this. For this, working together in solving problems will pave the way for us. Finally, what would you like to say about the EVTEKS expositions, the 24th of which we will organize this year and which we held on 25th-28th October previously? Expositions are a platform where you can meet company representatives in person and gain customers. People want to see the material and touch the fabric especially in this sector while buying a product. Expositions are important in that they are presentation centers and they provide global connections. Since we knew how important all these were, expositions were our priority in our first years. As for our expositions... EVTEKS, which is one of the two biggest expositions in home textile, and Home&Tex, which is more narrow-scoped and business focused, are in great demand. In many expositions in the world, you can find vacancies even on the opening days, but it is not very possible in EVTEKS. I am certain that halls are already taken and there are many companies in the waiting list. Long ago, we used to make great efforts to participate in Hemtextil. Now, Istanbul is a world city. In time, our expositions also gained importance, and we are taking firm steps forward in becoming the leader in expositions.


DÜNDEN BUGÜNE / FROM PAST TO TODAY

Tarihsel dokuya uygun yapısı ve açık hava müzesi olma özelliği ile İMÇ, Türk modern mimarisinin en önemli yapılarından biri... İMÇ, with its structure agreeable to the historical texture and its characteristics as an outdoor museum, is one of the most important structures of modern Turkish architecture...

İstanbul’un İlk Modern Alışveriş Merkezi:

İstanbul Manifaturacılar Çarşısı

First Modern Shopping Center Of Istanbul:

Istanbul Drapers Bazaar (İMÇ) Hem taşıdığı kültürel miras hem de bünyesinde barındırdığı çeşitli sektörler ile ülkemizin halen en büyük ticaret merkezlerinden biri olan İstanbul Manifaturacılar Çarşısı, şehrin merkezinde yer alan konumu itibariyle İstanbul’a yolu düşen hemen hemen herkesin önünden bir defa bile olsa mutlaka geçtiği bir yapıdır. Bir ticaret merkezi olmasının yanında geçmiş dönemlerde çekilmiş sayısız Türk filmi ve 90’lı yılların popüler televizyon dizileri için ideal bir set alanı olarak defalarca kullanılmıştır. Hikâyesi 1950’li yıllara kadar uzanan, her geçişimizde gözümüze takılan o büyük mavi tabelanın altında yaşananları merak edenler için İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’nın dünü, bugünü, yarını… 1945 ve sonrası Sultanhamam bölgesini Türk ev tekstilinin merkezi yapan, bölgenin en kalabalık olduğu yıllar… Sadece Sultanhamam’daki manifaturacı yoğunluğundan değil, bölgenin diğer önemli ticaret merkezlerinden Tahtakale, Çakmakçılar Yokuşu, Büyük Postane ve dolayları nüfus ve trafik gibi

26

Istanbul Drapers Bazaar, which is still one of the biggest trade centers of our country, is a structure almost everyone who comes to Istanbul passes by at least once. Besides being a trade center, it has been used as a set many times for countless Turkish movies in the past and popular television series of the 90s. The past, present, and future of Istanbul Drapers Bazaar for those who wonder what happened below that big, blue signboard, which caught our eyes every time we passed by and the history of which dates back to 1950s... 1945 and the following years were the years that made Sultanhamam area the center of Turkish home textile, and when the area was the most crowded... Not just because of the draper population in Sultanhamam; Tahtakale, Çakmakçılar Yokuşu, Grand Post Office and their vicinities were also swarmed because of factors such as population and traffic. The streets of the stated area were narrow, old and historical. It be-

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017


sebeplerin de etkisiyle dolup taştı. Malum bölgenin sokakları dar, eski ve tarihiydi. Giderek kalabalıklaşan bu sokaklarda mal indirip yüklemek, müşterilere hizmet etmek günden güne zorlaştı. Sultanhamam ve çevresinde sıkışıp kalmış manifaturacılardan oluşan bir grup esnaf modern bir çarşı için ilk adımları atarak, kendileri için birer mağaza inşa edilmesi amacıyla 1954 yılında Sınırlı Sorumlu İstanbul Manifatura ve Kumaşçılar Çarşısı Yapı Kooperatifi’ni kurdular. Dönemin İstanbul Valisi Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay, Sultanhamam ve bölgesinin trafiğe kapatılacağı kararını vererek, kooperatifin bu girişimini desteklerken süreci de biraz hızlandırmış oldu. Durum böyle olunca manifaturacıların Sultanhamam’ın dışında yeni bir mekân ihtiyacı ortaya çıktı. Kısa süre içinde yeterli maddi güce sahip olan kooperatifin özellikle Anadolu’ya iş yapan toptancıları, bu kalabalıktan uzaklaşıp Haydarpaşa civarında bir çarşı kurulması fikrini ortaya attı. Belediye, bu fikre karşılık Atatürk Bulvarı’nın Bozdoğan Kemeri ile Unkapanı arasındaki kısmına doğru uzanan bölgeyi kooperatife önerdi ve uzun bürokratik işlemlerden sonra 1959 yılında arsa kooperatife satıldı. Çarşının yapım çalışmalarına başlanmadan önce ilk olarak Unkapanı’ndaki Atatürk Bulvarı’nın genişletilmesi kararı alındı. Sultanhamam’ın yükünü hafifletmek amaçlı yapılacak olan yeni çarşının yerinin tarihi bölgede olmasının avantajları kadar dezavantajları da vardı. Yapımına karar verilen İstanbul Manifaturacılar Çarşısı, Mimar Sinan’ın kalfalık eserim dediği, İstanbul’un en görkemli yapılarından biri olan Süleymaniye Cami’nin ve Bizans’tan kalma su kemerinin arasında kalan mevkide idi. Şehrin iki önemli tarihi yapısının yanı başında yapılacak olan çarşının bu iki özel yapının ihtişamına gölge düşürmemesi gerekliydi. Özellikle Süleymaniye’nin önüne geçmemesi için dikey yerine yatak bir yapı planı istendi. Belediye bunun için çalışmalara başladı ve iki etaplı yarışma düzenledi. Öncelikle bölgenin tarihi dokusuna zarar vermemesi adına şehircilik yarışması, sonrasında ise bu yarışmadan

came harder and harder to load and unload goods and serve the customers in these streets which were getting more and more crowded. A group of artisans who were stuck in Sultanhamam and the vicinity took the first steps for a modern bazaar, and founded the Limited Istanbul Drapers Bazaar Building Society in 1954 in order to build a store for each of themselves. Istanbul’s Governor at the time, Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay, speeded up the process while supporting this enterprise by the cooperative by making the decision to pedestrianize Sultanhamam and the area. In the circumstances, a need for a new location outside of Sultanhamam arised among the drapers. The wholesalers of the cooperative which gained the necessary financial power in a short time suggested the idea of moving away from this crowd and building a bazaar near Haydarpaşa. The municipality offered the area on Atatürk Boulevard which reaches from Bozdoğan Kemeri and Unkapanı to the cooperative and after long bureaucratic procedures, the land was sold to the cooperative in 1959. Before the construction of the bazaar began, it was decided that Atatürk Boulevard in Unkapanı be widened first. Building the new bazaar in the historical area had its disadvantages as much as advantages. İMÇ was in the location between Süleymaniye Mosque, which Sinan the Architect called his journeywork, and the aqueduct of the Byzantine ages. This new structure was not supposed to overshadow the magnificence of the two special structures. A vertical construction plan was demanded so that it did not block the view of Süleymaniye. The municipality started working on this and held a competition with two stages. First a city planning competition was held in order not to disturb the historical structure of the area,then another competition for the architectural project of the bazaar was held with the data obta-


elde edilen veriler ile çarşının mimari projesi için ayrı bir yarışma düzenlendi. Mimari proje yarışmasına katılan 11 proje arasından genç mimarlar Doğan Tekelli, Sami Sisa ve Metin Hepgüler’in ortak tasarımı birincilik ödülünü kazandı. 15 Mart 1961 tarihinde 1-4. blokları kapsayan ilk kısmın inşaatına başlandı ve bunu 5. ve 6. blokların inşaatı izledi. İnşaatının toplamda 7 yıl sürdüğü dev proje, 1967 yılında ilk aşamasının tamamlanması sonucunda büyük bir devlet töreni ile dönemin Başbakanı Süleyman Demirel tarafından açıldı. Projenin ikinci aşması ise 1968 yılında tamamlandı. O dönemde 1000’den fazla dükkânı bulunan İMÇ’nin ilk açıldığı yıllarda sadece 30-40 dükkânı doluydu. Faaliyette olan dükkânlarda genelde döşemeciler ve konfeksiyoncular vardı. Sultanhamam esnafı haliyle, bildikleri çevreyi ve ayağı alışmış müşteriyi bırakıp, yıllardır kurulu olan çoğu babadan kalma düzenlerini bozmak istemedi. İMÇ yönetimi durumun farkındaydı ve Sultanhamam esnafını buraya çekmenin birçok yolunu aradı. Blokları canlandırmak için Sultanhamam ve İMÇ arasına ücretsiz minibüs seferleri dahi konuldu. 1975 yılında Sultanhamam’da bulunan Katırcıoğlu Han’da başlayıp bölgedeki 6 hana birden sıçrayarak tüm bu hanların hasar görmesine sebep olan yangının ardından, olaydan etkilenen tüccarlar yeni dükkânlarını İMÇ’de açmayı tercih ettiler. O yıllarda İstanbul’un en iyi kadife kumaşçılarının da zamanla Sultanhamam’dan İMÇ’ye taşınması, tüm kadife kumaşçılarının buraya taşınmasını sağladı. Sırasıyla mefruşatçılar ve makineciler derken dükkânlarda istenilen doluluk, bloklarda yıllardır beklenen hareketlilik sağlandı. 70’lerin sonuna gelindiğinde çarşı İstanbul Manifaturacılar Çarşısı isminin yanında her biri farklı iş kollarında üretim yapan firmaların adlarıyla da anılmaya başlandı. İstanbul Müzikçiler Çarşısı, İstanbul Mefruşat Çarşısı, İstanbul Makineciler Çarşısı… Binanın mimarlarından Doğan Tekelli, inşaat sırasında dünyadaki diğer büyük yapılara sanat eserleri yerleştirilmesi fikrinden etkilendi ve devlet yapılarına (yapı maliyetinin %2’sine denk olacak kadar) sanat eserleri konması ile ilgili yönetmeliği dayanak göstererek, çarşının belirli yerlerine İstanbul’u ve ticareti simgeleyen

28

ined in the previous one. Out of 11 projects, the common design by young architects Doğal Tekelli, Sami Sisa and Metin Hepgüler won the first prize. The construction of blocks 1-4 began on 15 March 1961 and this was followed by the construction of the 5th and 6th blocks. With the completion of the great project the construction of which took 7 years, the complex was opened with a big state Ceremony by Süleyman Demirel, the Vice President at the time. The second stage of the project was completed in 1968. Only 30-40 stores in İMÇ was occupied at the time, although there were more than 1000 stores available. There were upholsterers and ready-made sellers in the stores that were active. Naturally, Sultanhamam artisans didn’t want to leave the familiar surroundings and frequent customers and disturb the existing order. İMÇ management was aware of this situation, and looked for ways to attract Sultanhamam artisans. Free shuttles were even provided between Sultanhamam and İMÇ in order to enliven the blocks. After the fire which started in Katırcıoğlu Han in Sultanhamam and spread to 6 inns in the area in 1975, the merchants who were affected preferred to open their new stores in İMÇ. İstanbul’s best velvet merchants at the time moving to İMÇ led to all velvet merchants moving there. With the arrival of furnishers and machine sellers, the desired occupancy and liveliness was achieved. At the end of the 70s, Istanbul Drapers Bazaar was associated with companies who worked in different business lines as well as drapery. İstanbul Musicians Bazaar, İstanbul Machine Bazaar, İstanbul Furnishers Bazaar... One of the architects of the building, Doğal Tekelli, was impressed by the idea of installing art works in big structures, and suggested that boards and statues like water features that represent Istanbul and trade be installed in certain spots in the bazaar, using as a base the regulation regarding the installment of art works in state buildings (equivalent to 2% of the construction costs). Works by artists of the time, namely Kuzgun Acar, Ali Te-

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017


panolar, heykelimsi su öğeleri yerleştirilmesini önerdi. Yapılan çarşının belirlenen yerlerine yine bir yarışmanın seçilenleri olarak dönemin sanatçıları Kuzgun Acar, Ali Teoman Germaner, Sadi Diren, Yavuz Görey, Füreya Koral, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu ve Nedim Günsur’un eserleri konuldu. İMÇ, Türk modern mimarisinin en önemli yapılarından biri olarak İstanbul’un ilk modern alışveriş merkezi olmasının yanı sıra, yapıldığı dönemin 8 çağdaş Türk sanatçısının eserlerini barındırdığı için aynı zamanda bir açık hava müzesi olma özelliğini de taşımaktadır.

oman Germaner, Sadi Diren, Yavuz Görey, Füreya Koral, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu and Nedim Günsur were installed in designated spots in the bazaar. Besides being the first modern shopping center of Istanbul and one of the most important structures of modern Turkish architecture, İMÇ is also an outdoor museum since it hosts works of 8 contemporary Turkish artists of its time.

Bölgenin tarih sahnesinde birçok medeniyete ev sahipliği yapması dolayısıyla inşaat çalışmaları sırasında tarihi eserler ve bazı mezar taşları bulundu. Mezar taşlarının üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda bazı mezarların, Fatih Sultan Mehmet’in hocalarından ve aynı zamanda İstanbul’un ilk belediye başkanı kabul edilen Hızır Bey’e, 17. yüzyılın çok önemli isimlerinden Kâtip Çelebi’ye ve yaşadığı dönemin üstatlarından Şair Necati’ye ait olduğu ortaya çıktı. Çarşı, sahip olduğu maddi değerlerin yanında, manevi olarak da bu üç önemli ismin hatırasını koruma görevini sürdürmektedir.

During the construction, historical artifacts and some tombstones were found, since the area witnessed many civilizations. As a result of the research on the tombstones, it was discovered that some of the tombs were Hızır Bey’s, who is considered the first mayor of İstanbul and was a teacher of Mehmet the Conqueror; Katip Çelebi’s, who was an important figure of the 17th century; and Poet Necati’s, who was one of the masters of his time. The bazaar, besides its material values, serves as a protector of the memory of these three important figures spiritually.

Günümüzde, ev tekstili, mefruşat, konfeksiyon, makine, tıbbi malzeme ve müzik yapım şirketleri gibi çeşitli şirketleri bünyesinde bulunduran İMÇ, toplamda 6 blok ve 2300 işyeri ile yaklaşık 20.000 kişiye istihdam sağlamaktadır. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı, İstanbul ve diğer büyük şehirlerde her yerde karşılaşabileceğimiz ürünlerin aksine çeşit çeşit koltuk döşemeleri, yatak örtüleri, perde ve aksesuarlar gibi ev tekstili ihtiyaçlarını karşılamak için bugün olduğu kadar ilerleyen yıllarda da bilinen yerinde, o meşhur silueti ile geçmişini unutturmadan ayakta durmaya çalışacaktır.

Today, hosting various companies such as home textile, furnisher, ready-made seller, machine, medical supply and music production companies, İMÇ provides employment to approximately 20.000 people in 6 blocks and 2300 shops. Istanbul Drapers Bazaar will try to survive with its famous silhouette and history, in order to meet the needs for home textile products such as various upholstery fabrics, bedspreads, curtains and accessories, rather than products we see everywhere in Istanbul and other large cities.

30

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017


TRENDLER / TRENDS

2018 Doğallığa Dönüş Yılı Olacak 2018 Will Be The Year of The Return to The Natural Prof. Dr. Nesrin ÖNLÜ Dokuz Eylül Üni. GSF Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı The Head of the Textile and Fashion Design Department of the Fine Arts Faculty in Dokuz Eylül University

Bu yıl, EVTEKS Uluslararası Ev Tekstili Fuarında TETSİAD’ın konuğu olarak “Ev tekstili ürünlerinin tasarımında görsel kültür ve moda ilişkileri” konulu bir seminer veren Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Nesrin Önlü, Hometextile Dergisi Kasım sayısı için ev tekstili sektöründe tasarımın önemi, geleneksel dokumalarımızın kullanım alanları ve 2018 yılı ev tekstili modası üzerine sorularımızı cevapladı. Nesrin Önlü, who gave a seminar on “the relationship between visual culture and fashion” this year in EVTEKS International Home Textile Exposition as a guest of TETSİAD and is the Head of the Textile and Fashion Design Department of the Fine Arts Faculty in Dokuz Eylül University, answered our questions about the importance of design for the home textile sector, the areas of use of our traditional weaving, and the home textile trends of 2018. Ev tekstili sektöründe tasarımın, markalaşma sürecindeki önemi hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz?

What are your opinions on the impor tance of home textile desig n in the branding process?

Marka, bir işletmeyi diğer işletmelerden ayıran, fark yaratan, tüketici nezdinde bir adım ileriye götüren ve tercih nedeni olunan ürünler ve değerler bütünüdür. Markalaşmak, yeni bir marka yaratabilmek için işletmeler farklı düşünmeli, hiç kimsenin akıl edemediğini öngörmeli, tüketicinin değişen kültürel, sosyal, ekonomik yapı, coğrafik koşullar ile bağlantılı farklılaşan gereksinim-

Brand is the total of products and values that distinguish a business from other, that make a difference, and take it a step further in the eyes of the consumer. Businesses must think differently, foresee what other can’t foresee, and produce a novelty that can meet the needs of the consumer that change according to the changing cultural,

32

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017


lerine cevap verebilecek bir yenilik ortaya koyabilmelidir. Tüm bu sözü edilenler de ancak tasarımla gerçekleştirilebilir. Tasarım, en öz anlamıyla, ihtiyaca yönelik olarak bir amaca hizmet eden ürün ortaya koymaktır. Alışılmışın ötesinde ve daha önce hiç yapılmamış ya da benzerlerinden çok farklı bir biçimde, görsellikte, kendine has bir özellik taşıyan, tüketiciyi bir bakışta cezbeden, ürünü eline aldığında ise gerçek ihtiyacı olduğunu hissettiren ve ürünü sattıran tasarımdır. Tasarım, ev tekstili sektörünün markalaşmasında en önemli halkalardan biridir. Markalaşma sürecine giren ev tekstili firmalarının marka değerini topluma anlatma aracıdır. Tasarım, ev tekstili sektörünün ürün stratejilerini, kullanım amacı, tarzı, biçimi, rengi, dokusu gibi değişkenlerle, tüketiciye tanıtılma, sunulma gibi pazarlanma biçimleriyle görünür kılar. Ürünün tasarımla biçimlendirilen asıl işlevinin ötesinde; tasarımın süsleme öğelerinden olan biçim, renk, doku, motif, desen gibi estetik ölçütler ev tekstili ürününün tüketici nezdindeki kabulünde etken rol oynar ve markanın katma değerini arttırır. Geleneksel dokumalarımızın ev tekstili sektöründeki kullanım alanları nelerdir? Sizce bu alanlar nasıl genişletilir? Üretildikleri yörelere özgü hammadde, renk, motif, desen vb. nitelikler taşıyan geleneksel dokumalarımız ev tekstili sektöründe perdeden, döşemeye, çarşaftan yatak örtüsüne, havludan bornoza, masa örtüsünden dekoratif amaçlı örtülere, halı ve kilim türü yer yaygılarına kadar çok geniş bir yelpazede kullanım alanına sahiptir. Makineleşme sürecinin başladığı dönemlere kadar, pamuk, ipek, keten, yün başta olmak üzere doğal hammaddelerden dokunarak ve iplikleri doğal boyarmaddelerle boyanarak renklendirilmişler ve el dokuma tezgâhlarında dokunmuşlardır.

social, economic structures and geographical conditions, in order to create a new brand. All these are only possible with design. Design, in most basic terms, is producing a product that serve a pur pose based on need. Design is what makes the product unique, appeals to the consumer at a single glance and makes them feel like they need this product, and makes the sale. Design is one of the most important links in branding of the home textile sector. It is the means that communicate the brand value of home textile companies in branding process. Design makes the product strategies of the home textile sector visible via variables such as intended use, style, form, colour and texture, and marketing exercises such as promotion and presentation to customers. Beyond the main function of the brand formed by design; aesthetical criteria such as form, colour, texture, motif and pattern play an important role in the acceptance of the product by consumers, and increases its value. What are the areas of use of our traditional weaving in the home textile sector? How do you think these areas can be extended? Our traditional weaves, which are unique to the regions they are produced in, have many areas of use in home textile, from curtains to upholstery, from sheets to bedcovers, from towels to bathrobes, from tablecloths to decorative covers, and from car pets to tapises. Until mechanization, these were weaved from natural raw materials such as cotton, silk, linen and wool, coloured


Sanayileşmeyle birlikte el dokuma tezgâhlarının yanı sıra, otomatik tezgâhlarda üretilmeye devam edildi ise de, üretilen ürünler moda faktörünün de etkisiyle, modernleşme sürecinin gerisinde kalmıştır. Çoğunlukla asıl kullanım amaçlarının dışında üretilip, dekoratif amaçlı örtüler ve hediyelik eşya amaçlı olarak kullanılma yoluna gidilmiştir. Örneğin Karadeniz Ereğlisi’nde keten ve pamuktan üretilen Elpek bezi çok nemli olan iklimde vücudu neme karşı koruması için iç giyim olarak kullanılırken, günümüzde çoğunlukla dekoratif örtü amaçlı üretilip kullanılmaktadır. Denizli Buldan’da ipek ve pamuktan üretilen Buldan bezlerinden peştamallar geçmişte kadınların sokağa çıkarken elbiselerinin beline bağlandıkları ipekli ve pamuklu dokumalarken, bugün çoğunlukla pamuktan üretilen dekoratif amaçlı örtü olarak ve özellikle havlu yerine banyo ya da deniz sonrası kurulanma amaçlı kullanılmaktadır. Geleneksel dokumalarımız geçmişte ihtiyaca yönelik olarak dokunduklarından, ev tekstillerindeki kullanım yelpazesi o kadar geniştir ki, yapılması gereken öncelikle kullanım alanlarının araştırılarak tespit edilmesi ve günümüz yaşam kültürüne nasıl uyarlanması gerektiğinin belirlenmesidir. Daha sonra, henüz üretimleri kaybolmamış olanların kaliteleri iyileştirilerek yeniden üretilmeli, artık üretilmeyen, fakat yazılı ve görsel kaynaklarda yer alanların yeniden üretilmeleri sağlanmalıdır. Son yıllarda sürdürülebilirlik kavramının gündeme gelmesi, moda faktörü ve insanların doğala olan özlemi gözleri yine geleneksel dokumalarımıza çevirmiştir. Yukarıda sözünü ettiğim gibi, kullanım alanları o kadar geniştir ki, sadece modern dünyaya uyarlanmaya gereksinimleri vardır. Örneğin, havlu yerine peştamal ve peşkir türü dokumaların üretimi artırılabilinir. Üretimi hem daha kolay ve hızlı hem de daha ucuzdur. Üstelik bakımı daha kolaydır. Geleneksel dokuma çarşaflar için de aynı durum söz konusudur. Görünümleri de tuşeleri de son derece doğaldır. Doğal pamuk, yün, ipek ve ketenden üretimleri gerçekleştirildiğinde ise, akıllı olarak üretilen suni ve sentetiklerden çok daha akıllıdırlar ve insana dostturlar. Mutfaklarımızda tüm kurulama bezleri doğal pamuklu geleneksel dokumalardan üretilebilir. Ekmek gibi unlu mamuller naylon torba yerine geleneksel pamuklu dokuma kumaş torbalarda saklanarak küflenmeleri önlenebilir. Günümüzün akıllı evleri, doğa dostu, doğal malzemelerden üretilmiş geleneksel dokumalarla modern bir çizgide giydirilip, rahatlık ve huzur veren Türk tarzı bir moda pek âlâ yaratılabilir. Sakin

34

with natural colouring matter and weaved on hand looms. As much as the production of these continued after industrialization on automatic looms, the products fell behind the course of modernization. Mostly they were produced outside of their intended use, and they became decorative covers or souvenirs. For example, the Elpek cloth produced from cotton and linen in Black Sea Ereğli is normally used as undergarment in order to protect the body against dampness, but today it is mostly used decorative cover. Also, while the Buldan cloth produced from silk and cotton in Denizli Buldan used to be a silk or cotton cloth women wrapped around their waists, nowadays it is mostly used as a decorative cotton cover or towel. Since our traditional weaves u s ed to be produced bas ed on need, and areas of u s e of home textiles are ver y w ide, the f irst thing to do i s determining their areas of u s e and how to adapt thes e to today’s lifestyle. Then the quality of the ones the produc tion of which hasn’t stopped mu st be improved, and thos e that are no longer produced but can be s een in w r itten or v i sual s ources mu st be reproduced . In the recent years, with the concept of sustainability, the factor of fashion and people’s longing for the natural, traditional weaves have become the center of attention once again. As I mentioned earlier, their areas of use are so wide that they only need to be adapted to the modern world. For instance, the production of waistcloth and napkin can be increased instead of towels. Their production is easier, faster and cheaper. Moreover, they don’t require as much maintenance. The same thing can be said about traditional weave sheets. Their looks and touching are extremely natural. When produced from natural cotton, wool, silk and linen, they are much smarter and more user-friendly than artificial and synthetic products. All dish towels in our kitchens can be produced from natural cotton, traditional weaves. Bakery products like bread can be kept in traditional cotton fabric bags instead of nylon bags, in order to prevent moulding.

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017

Today’s smart homes can be dressed with traditional weaves produced from eco-friend-


kıyılarda huzur arayanlar için hizmet veren oteller, pansiyonlar, yöreye özgü geleneksel dokumalarla giydirilebilir. 2018 yılı ev tekstili modasında öne çıkacak renkler, motifler, kumaşlar ve tasarımlar hakkında bilgi alabilir miyiz? 2018 yılının, ev tekstillerinde doğallığa, dostluğa ve rahat yaşam alanlarına dönüş yılı olacağını düşünüyorum. Kumaşlarda tasarımı, ilham veren çıkış noktaları, renkler, motifler, desenler, dokular, kullanılacak hammadde, iplik türü, örgüler ve hatta kullanım alanı, hedef kitle tespiti, tüketiciye sunum biçimi gibi uzayıp gidecek bir zincirin bütünü olarak düşünmek gerek. Kumaşların tasarımlarında, renklere, motiflere, dokulara ve de mekânda kullanım biçimlerine ilham kaynağının; huzur veren, doğallıktan uzaklaşmamış sahiller, yeşile bürünmüş doğa, insani değerleri ön plana çıkaracak zarafet, doğallık ve rahatlık içeren gelenekselin geri dönüşü, fütüristik yeni teknolojilerin, yeni malzemelerin doğal malzemelerle aile ortamı ve komşuluk ilişkilerini güçlendirecek şekilde kullanımları, ilişkileri, dostlukları, değerleri sürdürülebilir kılan ortamlara geri dönüş olacağını düşünüyorum. Bu yılın ev tekstillerinde doğallık içeren çekici renkler ile fütüristik, sıradışı ve sürreal renkler dostlukları pekiştirircesine birlikte kullanılacak izlenimi veriyor. Doğal etkili sofistike renk harmanları, sofistike kırmızı, güneşin ışıltılarını barındıran pastel tonlar, pastel tonların ışıltılı renk tonlarıyla birlikteliği, gizem hissi uyandıran çivit, deniz, gece mavisi tonları, huzur ve dinginlik uyandıran mavi tonları, fütüristik, puslu deniz ve su mavileri, kum renkleri, sofistike etkili renk tonlarıyla fütürizm ve zerafetin birlikteliği, doğallık hissi uyandıran, içinde ışıltılar hissettiğimiz toprak tonları, ışıltılı gölgeli yarı saydam renk tonları, sıra dışı sürreal renk kolajları, alev saçan bordolar, yeşile uzanan asit sarıları, puslu ama ışıltılı gri tonlar içeren koyu maviler, altın tonları, doğal taş renkleriyle ışığın dansı, doğal taş renkleriyle toprak tonlarının birlikteliği, tazelik hissi uyandıran ışıltılı pastel tonlarda çiçek renkleriyle toprak tonlarının birlikteliği türünde renk öngörüm var. Motifleri; doğallığı, rahatlığı, huzuru vurgulayan çizgiler, suluboya etkili çizgiler, kareler, Anadolu coğrafyasına ait geleneksel ve antik motiflerin modernizm ile buluşması, ikat etkileri, tazelik ve neşe uyandıran çiçekler ve diğer bitkisel motifler, dijital dünyanın çizgi,

ly, natural materials in a modern manner, creating a Turkish style chic which is calming and soothing. Hotels and hostels that serve those who look for peace on quiet coasts can be decorated with traditional weaves. Could you inform us about colours, patterns, fabrics and desig ns that will stand out in 2018? I believe that 2018 will be the year of the return to the natural, friendliness and comfortable living spaces. Fabric design must be considered as the whole of a chain consisting of inspiration sources, colours, motives, patterns, textures, raw material, yarn type, fabric, and even areas of use, determination of target audience and presentation to consumers. I think that in fabric design, the inspiration for colours, motives, textures and usage will be calming and natural beaches, green nature, the return of the traditional which emphasizes human values, the use of futuristic technolog y and natural materials together, an the return to spaces that sustain relationships, friendships and values. It seems that this year in home textile, charming and natural colours and futuristic, surreal colours will be used together, as if reinforcing friendships. I predict sophisticated colour combinations, sophisticated red, pastel shades that harbour sun’s twinkles, the synerg y of pastel shades and glowing colours, mystical indigo, saxe shades, calming blue shades, futuristic and hazy teal, sand colours, the synerg y of futurism and elegance, earth colours, semitranslucent shades, extraordinar y colour collages, f laming maron, acid yellow with a hint of green, dark blue with a touch of hazy but glowing grey shades, gold shades, the dance of light with natural stone colours, the harmony of of stone colours and earth colours, and refreshing pastel f loral colours meeting earth colours. Motives can be listed as lines emphasizing naturality and comfort, watercolour effect lines, squares, the traditional and antique motives from Anatolia meeting modernism, ikat effects, refreshing f loral and other botanical motives, digital world ref lecting on lines, squares and


kare ve noktalara yansımaları ve doğal etkili kumaş dokularıyla birlikteliği şeklinde sıralayabiliriz. Toprak, deniz ve su dokuları, dijital etkilerin doğallık hissi uyandıran dokuları, hacimli dokularla düz dokuların birlikteliği, sürdürülebilir bir gelecek için bilimin ve yaratıcılığın birlikteliğiyle oluşturulan Bio tasarımlara, dokulara dokunuşlar, geleneksel dokuların modern dokularla birlikteliği kumaşların zeminini oluşturacak dokular olarak sıralayabiliriz. Pamuk ve ketenin yeni teknolojilerle üretilmiş tekstil malzemeleriyle birlikteliği, doğal görünümlü, terletmeyen, serinlik hissi uyandıran doğal malzeme tepkili teknolojik malzemelerin kullanımı, kendi kendini temizleyebilen kumaşlar, kolay temizlenebilen kumaşlar, nefes alabilen, nefes aldıran, tazelik hissi uyandıran çok işlevli kumaşlar tercih nedeni olacak gibi görünüyor.

dots and its synerg y with natural fabric textures. Textures that will be the base of fabrics are earth, sea and water textures, natural textures of digital effects, the togetherness of voluminous and f lat textures, Bio designs created with science and creativity for a sustainable future, and traditional textures meeting modern textures. It seems that the fusion of cotton and linen and textile materials produced with new technologies, the use of antiperspirant, cooling technological materials with natural apperance, self-cleaning fabrics, easy to clean fabrics, breathable, refreshing, and multifunctional fabrics will be reasons for preference.

Prof. Dr. Nesrin Önlü Kimdir? 1963 yılında Dikili’de doğdu. Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü’nde tamamladı. 2010 yılında Profesör ünvanı aldı. Nesrin Önlü aynı fakültede 2010-2015 yılları arasında Dekan Yardımcılığı yaptı. DEÜ GSF’ de Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı olarak çalışmaktadır. Alanıyla ilgili çok sayıda makale yazmış, ulusal ve uluslararası kongrelere katılmıştır. Lif Sanatı, Tekstil Sanatı ve Tekstil ve Moda Tasarımı alanında kişisel sergiler açmış, ulusal ve uluslararası grup ve karma sergilere katılmıştır. En son 2016 yılında İzmir Türkan Saylan Sanat Galerisi’nde, ‘Zıtlık’ temalı dokuma kumaşların giysiye yolculuğu sergisini açmıştır. Who is Nesrin Önlü? She was born in Dikili in 1963. She received her B.A. and M.A. degrees in Dokuz Eylül University Fine Arts Faculty Textile and Fashion Design Department. She received her Ph.D. degree in 2010. Nesrin Önlü served as vice dean between the years 2010-2015 in the same faculty. Currently she is the head of the Department of Textile and Fashion Design in DEU. She has written many articles on her field and attended many national and international congresses. She has held solo exhibitions in Fiber Art, Textile Arts and Textile and Fashion Design fields, and participated in national and international group exhibitions. Most recently, she held her ‘Contrast’ themed exhibiton of the fabric’s journey to clothes, in İzmir Türkan Saylan Art Gallery in 2016.

36

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017


GÖZLEM / OBSERVATION

Üreticinin Yaşam Kaynağı Fuarlar Expositions, The Lifeblood of The Manufacturer M. Atilla BULUT TETSİAD Genel Koordinatörü General Coordinator of TETSİAD

Özelliklerine ve sektör dinamiklerine göre her sektörün pazar oluşturduğu ülkelerde, birçok irili ufaklı fuarlar düzenlenmekte. Bu fuarların bazılarına binlerce firma katılıyor ve onbinler ziyaret ediyor. Bazıları ise daha küçük ölçeklerde butik bir çerçevede gerçekleştiriliyor. Özellikle ürünlerini alıcılarla buluşturmak isteyen üreticiler için fuarlar adeta bir yaşam kaynağı oluşturuyor. Türk ev tekstili sektörü, EVTEKS gibi dünyanın iki büyük fuarından birini ortaya çıkarmış olmanın verdiği güç ve bilgi birikimiyle dünyanın tüm önemli ev tekstili etkinliklerinde başrolde yer alıyor. Many expositions large and small are organized in countries where sectors create a market, especially according to sector dynamics. Thousands of companies attend to some of these expositions, and tens of thousands visit. Some other expositions are more small-scale. Expositions constitute a life source for manufacturers who want to bring their products together with buyers. Turkish home textile sector plays a leading role in all home textile events in the world, with the power and knowledge resulting from having created EVTEKS one of the two biggest expositions in the world. 2012 yılında fuarlardan sorumlu yönetici olarak başladığım günden bu yana her yıl sektörümüz için önemli olan fuar organizasyonlarında dergimizin dağıtımı ve Türk ev tekstilinin tanıtımı için katılım ve ziyaretlerde bulunuyorum. Bu katılım ve ziyaretler, bize sektörün nereye gittiği ile ilgili bilgi toplama imkânı verirken, fuarcılığın gelişimi ve bizim fuarlarımızın dünyadaki konumu hakkında da çok değerli izlenimler edinmemize olanak sağlıyor. Her yıl Eylül ayında Brüksel’de düzenlenen Mood, Paris’te düzenlenen Maison&Objet ve Moskova’da düzenlenen Heimtextil Moskova fuarlarında bu sene de dergimizin dağıtım organizasyonunu gerçekleştirdik. Bu üç fuarı okuyucularımız için, sektörümüz ve fuarcılık açısından değerlendirdim.

38

Since star ting as an engagement direc tor in 2012, I have been attending and v i siting expositions for the di str ibution of our magazine and the promotion of Turki sh home textile. Thes e attendance and v i sits g ives u s an oppor tunity to acquire knowledge as to where our s ec tor i s going, the de velopment of expositions and the position of our expositions in the world. Thi s year, we organiz ed the di str ibution of our magazine in Mood, held annually in S eptember in Br u ss el s; in Mai s on&O bjet in Par i s, and Heimtextil in Mos cow. I e valuated thes e three expositions in ter ms of exposition organizing.

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017


Mood Brussels Bir tespit yapmak gerekirse Avrupa kıtasında pek çok sektörde olduğu gibi tekstil alanında da üretimin kıtanın doğusuna, önce Türkiye, Mısır gibi ülkelere sonra Çin ve Hindistan'a şimdi ise Vietnam, Bangladeş gibi ülkelere kayarak azalması ile pek çok fuar önemini yitiriyor. EVTEKS, Intertextile gibi üretimin yapıldığı bölgelerde düzenlenen fuarlar daha ön plana çıkmakta. Fuarcılıkta marka yaratmış Alman, İngiliz ve Fransız fuar firmaları kendi ülkelerinde yaptıkları cirolardan çok daha fazlasını yurtdışındaki iştiraklerinden yapmaya başladılar. Halen büyük bir üretim gücünü elinde tutan ve ekonomik bir süper güç olarak AB'ye yön veren Almanya'yı dışarıda tutacak olursak, eski kıtanın pek çok ülkesinde fuarlar kan kaybediyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de MOOD. Avrupa'nın en önemli fuarlarından Decosit olarak başlayan yolculuk şu anda sadece perdelik ve döşemelik kumaş fuarı olarak devam ediyor. Geçtiğimiz senelerde milli katılım düzenlenen fuarda bu sene bireysel olarak katılan 35 önemli Türk üretici firması mevcut. 18 ülkeden 147 firmanın katıldığı fuarın önemli bir bölümünü Türk firmaları oluşturuyor. Her ne kadar fuar küçülüyor olsa da organizasyon masraftan kaçınmıyor. Pek çok yerde fuarın tanıtımlarına rastlamak mümkün. Fuar alanı da son derece verimli bir şekilde değerlendirilmiş. Üç gün süren fuarı %80’i Avrupa’dan olmak üzere dünyanın dört bir köşesinden alıcı ziyaret etmiş! Ancak ilk defa bu sene kaç ziyaretçi olduğunu açıklamamışlar.

Mood Brussels Just like many sectors in Europe, in textile, too, many expositions are losing their importance with the production moving towards the East, first to Turkey and Egypt, then to China and India, and now to Vietnam and Bangladesh. Expositions organized in regions where there is also production are coming into prominence. German, English and French exposition companies have started to make more profit in their shareholdings abroad than they do in their own countries. Excluding Germany, which still possesses a great producing power and leads EU, expositions in many countries of the old continent are losing power. One of the most striking examples of this is MOOD. The exposition, which started as Decosit, one of the most important expositions in Europe, now continues as just a drapery and upholstery fabric exposition. This year, 35 important Turkish production companies individually attend this exposition, to which there was national attendance in the past year. The exposition to which 147 companies from 18 countries are attending consists mostly of Turkish companies. Although it may be downsizing, the exposition spares no expense. Promotions for the exposition can be seen in many places. The exposition area is also utilized very effectively. Customers from all corners of the world, 80% of which being from Europe, visited this exposition that lasted three days! However, for the first time this year, they did not announce the number of visitors.


Fuarcılık açısından bakacak olursak, düzenlenen tasarım yarışması, “contract business” için ayrı tasarım kumaşlar için ayrı trend alanları, bir kahve firmasının sponsorluğundaki dinlenme alanları, yönlendirmeleri, basın ve tanıtım koordinasyonu ile gerçekten başarılı bir organizasyon. Önümüzdeki senelerde MOOD fuarının başarısını belirleyecek en önemli unsur ise katılımcının memnuniyeti olacak. Peki ya gözlemler? Avrupa’da terör korkusundan en çok etkilenen yerin Brüksel olduğunu söyleyebilirim. Sokaklarda tam donanımlı komandolar geziyor. Dükkânlar, lokantalar bomboş. Eskiden önünde kuyruk olan lokantaların dışarıda yer alan sandalyeleri yarı yarıya azalmış olmasına rağmen, istediğiniz gibi oturabiliyorsunuz. Oteller ucuzlamış. Fuar alanına ve şehir merkezine yürüme mesafesinde olan otellerde uygun fiyatlara yer bulabiliyorsunuz. Konuştuğumuz yabancı ziyaretçiler Brüksel’de oldukları için ailelerinin merak içinde olduğunu ve sürekli haberleştiklerini söylüyorlar. Fuarın ilk günü sabah bir miktar kalabalık vardı ancak öğleden sonra ortalık iyice sakinleşti. İkinci gün ise firmalar boş oturmaktansa birbirlerine misafirliğe gider oldular. Yeni bir ziyaretçi yoktu. Eski müşterilerden gelenlerin sayısında da dramatik bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Fuarın kalabalık tarafı dizayn satılan Indigo bölümüydü. Orada yine dünyanın pek çok yerinden üretici firma yetkilisi, Avrupa’nın çeşitli yerlerinden katılım yapan dizayn stüdyolarından desenlerini seçiyorlardı. Fuarın taşındığı alan (Tour&Taxis) şehrin göbeğinde diyebileceğimiz farklı bir yapı. Tarihi dokusu ve aydınlık mimarisi ile bu fuar için gerçekten doğru bir adres olmuş. Ancak ziyaretçi sayısındaki düşüş, bu sene fuara bir şans daha verip katılan Türk firmaları nasıl etkileyecek hep birlikte göreceğiz. Eğer Türk firmaları katılımdan vazgeçerse fuarın yaşama şansı kalmaz.

40

In terms of organization, the exposition is very successful, with the design contest, separate trend areas for “contract business” and design fabrics, resting areas sponsored by a coffee company, guidance, and press and promotion coordination. The most important factor that will determine the success of MOOD exposition is the attendant satisfaction. What about observations? I can say that the most affected city by the fear of terror in Europe is Brussels. Fully-equipped commandos patrol the streets. Stores and restaurants are empty. You can sit anywhere you want in restaurants where there used to be queues. Hotels have become cheaper. You can find cheap accommodation near the exposition area and city center. The visitors we have talked with said that their families were worried that they were in Brussels. It was a little crowded on the opening day of the exposition in the morning, but it got quiet in the afternoon. On the second day, companies started visiting each other in order not to be idle. There were no new visitors. We can say that there was a dramatic decline in the number of old customers that showed up. The crowded side of the exposition was the Indigo section where they sold designs. In that section, many production company representatives selected patterns from design studios of Europe. The area is a different structure in the city center. It was indeed a right choice for the exposition with its historical texture and bright architecture. However, we will wait and see how the decline in the number of visitors affects the Turkish companies that gave the exposition one more chance. If Turkish companies decide not to attend anymore, the exposition does not stand a chance.

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017


Maison&Objet Paris 8-12 Eylül 2017 tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris'te düzenlenen Maison&Objet Fuarı içerik itibariyle dekorasyon ve tasarımı temel alan bir organizasyon. Burada çok büyük üreticiler değil tasarım odaklı firmalar, üst düzey markalar, dekorasyonda ve tasarımda yeni fikirler sergileniyor. Fuar her sene Ocak ve Eylül aylarında düzenleniyor. Ocak ayındaki fuar son zamanlarda daha çok öne çıkmaya başladı. Eskiden her iki versiyona da katılan Valeron (Zorlu) ve Hamam gibi firmalar artık ocak ayını tercih eder hale geldiler. Bunun en önemli nedeni ise ocak ayındaki fuarın daha çok tekstil ve mobilya alıcısına hitap ediyor olması.

Maison&Objet Paris Maison&Objet Exposition, organized on 8-12 September 2017 in France’s capital Paris, is a design-based organization in terms of content. Here, design-focused companies rather than top producers, high-level brands, and new ideas in decoration and design are presented. The exposition is held annually in January and September. The exposition in January has started to shine out lately. Companies that used to attend both, such as Valeron (Zorlu) and Hamam, have started to prefer January. The most important reason for this is that the exposition in January appeals more to textile and furniture buyers.

Fuarda ev tekstilinden mobilyaya, çatal-bıçaktan, süs bitkilerine, oda parfümünden, etnik ve geleneksel ürünlere ve aynı zamanda yerli yabancı pek çok tasarımcının ve tasarım stüdyosunun yer yer uçuk kaçık, kimi zaman son derece sade ama kullanışlı, bazen de olabildiğince şatafatlı ürünlerine ulaşmak mümkün. Oyuncakçı da var sabuncu da… Fakat her şey marka her şey tasarım.

One can find many products from textile to furniture, from cutlery to ornamental plants, from air fresheners to ethnic and traditional products; and also products by many local and foreign designers and design studios. There are toy sellers as well as soap makers. But everything is branded and designed.

Fuarda eskiden, üç ayrı tasarımcı, belirlenen ana tema etrafında kendi yorumlarını yaparak trend alanları oluştururlardı. Bu seneden itibaren fuar yönetimi tüm trend alanlarını, kafeleri, ortak alanları tek bir tasarımcıya yorumlatma yoluna gitmiş. Eskiden diye bir tabir kullandım çünkü Maison&Objet Fuarı iki sene önce ciro bakımından dünyanın en büyük fuar organizatörü olan İngiliz Reed firması tarafından satın alındı. Fuarda pek çok değişiklik yaptılar. En temel değişiklik, ürün grubuna göre yapılan katılımcı dağılımının, yaşam tarzı ve seslendikleri kitleye göre sınıflandırılması oldu. Ancak bunun da çok iyi sonuç vermediği yönünde değerlendirmeler mevcut. Eskiden Türk firmaları bu fuara katılmak için çok uğraşırlardı ancak son zamanlarda fuar idaresinin Türk firmaları arayıp katılmak isteyip istemediklerini yokladıklarını duyuyorum.

In the exposition, three different designers used to create their own trend areas based on the designated main theme. As of this year, exposition management chose to assign one designer to interpret all trend areas. I said “used to” because Maison&Objet was bought by the biggest exposition organizer, the English company Reed two years ago. They have made many changes in the exposition. The most basic change was the categorization of the attendant distribution that used to be made according to product group, according to lifestyle and the target audience. However, there are evaluations that indicate this did not turn out well, either. Turkish companies used to try so hard to attend this exposition, however, I hear that the exposition management calls Turkish companies and ask them if they would like to attend.


Önceki senelerde “Paris Design Week” isimli bir organizasyonun bir parçası olarak Maison&Objet Fuarının tüm Paris'te çok iyi tanıtıldığını özellikle belirtmek istiyorum. Otobüslerin arkasında, tren garlarında, metro istasyonlarında ve önemli caddelerin tümünde Paris Design Week vurgusuna rastlamak mümkündü. Ancak bu sene Paris Design Week de biraz zayıftı.

I would like to state specifically that Maison&Objet Exposition was promoted very well in all of Paris as part of an organization named “Paris Design Week” in previous years. It was possible to see Paris Design Week emphasis at the back of buses, in train stations, metro stations and on all important avenues. However, that wasn’t the case this year.

Fuar cuma günü başlıyor ve salı günü bitiyor. Yarısı yabancı olmak üzere 3500 katılımcı 250.000 m² net alanda ürünlerini sergilerken yaklaşık 65 bin kişi bu fuarı geziyor. Fuar alanında konferans ve tasarımcı alanları, basın odası, özel iş görüşmelerinin yapılabileceği vip odalar ve birçok uluslararası markanın isimlerini verdiği kafeler mevcut. Her şeyin önceden düşünüldüğü ve gezmesi kolay olan fuara ziyaretçi giriş ücreti sadece 67 Euro! Kataloglar ise 33 Euro’dan satılıyor. Fuar alanının her bir metrekaresi değerlendirilmiş. Bütün pazarlama enstrümanları son derece verimli ve görünür biçimde kullanılıyor. Her yer reklam alanı, her köşe etkinlik alanı olabiliyor. Fuar katılımları sırasında ekstradan etkinlik yapmak ve öne çıkmak isteyen firmaların pazarlama departmanlarının bu fuarı ziyaret ederek incelemesi gerektiğini düşünüyorum.

The exposition starts on Friday and ends on Tuesday. 3500 attendants, half of which are foreign, present their products on a 250.000 m² area while approximately 65 thousand people visit. There are conference and designer areas, press room, VIP rooms for private business meetings and cafes many international brands franchise. The visitor admission charge for the exposition where everything is planned beforehand is only 67 Euros! Catalogues are sold for 33 Euros. Every meter in the area is utilized. All marketing instruments are used efficiently and visibly. Everywhere can be an advertisement area or event area. I think that marketing departments of companies that want to do additional activities during their attendances should visit and see this exposition.

Maison Objet fuarları, Paris dışında Singapur ve Miami’de de düzenleniyordu ancak bu seneden itibaren bu iki fuar da kaldırılmış. Şehirdeki izlenimlerim ise Brüksel kadar kötü değil. Paris’in her zaman büyük bir cazibesi var. Ancak turist sayısındaki azalma gözle görülebilir durumda. Eskiden Şanzelize’de ya da Eyfel Kulesi civarında herhangi bir kafede sokaklara bakan sandalyelerde yer bulmak kolay olmazdı. Dünyaca ünlü mağazaların da kapılarında mutlaka kuyruk olur, insanlar beşerli onarlı gruplar halinde mağazalara alınırdı. Şimdi böyle bir sıra yok. Uzun süre sıra bekleyerek en kötü yerde oturabileceğiniz lokantalarda girer girmez yer bulabiliyorsunuz. En kalabalık iki mağazadan biri Neymar forması satan Paris St. Germain futbol takımının mağazası. Diğeri de kozmetik mağazası Sephora. Güvenlik tedbirleri tüm mağazalarda arttırılmış durumda. Girişlerde dedektör ve güvenlik görevlileri var. Bunlar eskiden karşılaşmadığımız önlemler. Fuarda da çok ciddi valiz ve üst baş kontrolü vardı. Genel anlamda Paris’in terörden çok fazla olumsuz etkilendiğini ve alınan tedbirlerin gündelik yaşamın bir parçası haline geldiğini söyleyebiliriz.

Maison&Objet expositions used to be held in Singapore and Miami besides Paris, but as of this year, these two expositions were cancelled. My impression of the city is not as bad as of Brussels. Paris always has an appeal. However, the decrease in the number of tourists is very much visible. It used to be hard to find seats in the outdoor areas of any cafe near Champs Elysees or Eiffel Tower. There used to be queues in front of world-famous stores. Now there isn’t. You can find a seat immediately in restaurants where you used to have to wait in line for a long time. One of the most crowded stores is the store of Paris St. Germain football team, where they sell Neymar uniforms. The other is cosmetics store Sephora. Security measures have been tightened in all stores. There are detectors and security guards at the entrances. These are measures we did not use to see in the past. There were serious suitcase and body searches. In general, we can say that Paris has been terribly affected by terror and security measures have become a part of daily life.

42

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017


Heimtextil Moscow Dergimizi en son Eylül ayında, Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova’da düzenlenen Heimtextil Rusya Fuarı’nda dağıttık. 2022 Eylül tarihleri arasında Moskova’nın modern fuar alanı Crocus Expo’da gerçekleştirilen fuar yeniden toparlanıyor diyebiliriz. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen milli katılımın yanında bireysel olarak da pek çok Türk firmasının katılım yaptığı fuarda Çin, Pakistan, Almanya milli katılımları da yerlerini almıştı. 2 salonda 22 ülkeden 200 kadar katılımcının bulunduğu fuarda adet olarak 34 Türk firması bulunsa da metrekare olarak bakıldığında fuarın üçte birinin Türk firmalarına ait olduğunu söylemek yanlış olmaz. 15.000 civarında ziyaretçisi bulunduğu belirtilen fuarda eskiden beri katılımcıların söylediği en vurucu cümle “Moskova’da depon varsa iş yaparsın” oluyor. Rusya’da ticaret göründüğünden çok daha karmaşık ve zor. Bavul ticareti, açık hesap, adresi mezarlık olan şirket gibi ihracat terimlerinin (!) çok sık duyulduğu bu pazarda, başarılı olmak gerçekten büyük mücadele istiyor. Bunu başaran pek çok Türk ev tekstili firması var. Ankara Tekstil, Süper Tekstil, Ada Nakış ve Kısmet Tekstil bu fuarda öne çıkan firmalardandı. Fuarın ana girişinde UTİB’in kocaman bir reklamı asılı ve tüm ziyaretçileri milli katılım hakkında bilgilendiriyor. Stant tasarımları ve firmaların taleplerinin yerine getirilmesi konusunda da UTİB gerçekten başarılı bir sınav veriyor. Pek çok firma özel sektör firmalarının düzenlediği milli katılımlara oranla UTİB’in üst düzey bir hizmet verdiğini belirtiyor.

44

Heimtextil Moscow We last distributed our magazine in September, in Heimtextil Russia Exposition in capital Moscow. The exposition, held in Moscow’s modern exposition area Crocus Expo on 20-22 September, is bouncing back. Besides the national attendance organized by Uludağ Textile Exporters Union, many Turkish companies attended the exposition individually, along with Chinese, Pakistani and German national attendance. It could be said that in terms of square meters, one-third of the exposition was occupied by Turkish companies, although there was about 200 attendants from 22 countries in 2 halls. The most striking statement by attendants of the exposition that has about 15.000 visitors is: “You can do business in Moscow if you have a storage” Trade in Russia is much more complicated and difficult than it seems. It takes a great deal of struggle to be successful in this market where one can hear terms like shuttle trade, open account, company located in a graveyard (!). There are many Turkish home textile companies who have managed this. Ankara Tekstil, Süper Tekstil, Ada Nakış and Kısmet Tekstil were among the outstanding companies in this exposition. At the main entrance, a huge advertisement of UTIB is put up, and it informs visitors about national attendance. UTIB is doing a good job on booth designs and meeting requirements by companies. Many companies state that UTIB provides a high level service.

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017


Rusya ile yeniden düzelmeye başlayan ilişkilerimiz, ticarete de olumlu yansımaya başlamış gibi görünüyor. Ancak asıl iyileşme Rus ekonomisinin de toparlanmasıyla olacak. Onun da şimdilik düzene girdiğini, büyümenin yeniden başladığını ve satın alma gücünün de toparlanma emareleri gösterdiğini söyleyebiliriz. Uçak krizi sırasında orada bulunan Türk vatandaşları ve faaliyet gösteren firmalarımız büyük sıkıntılar yaşadılar. Pek çok Türk işsiz kalmış durumda. Bir kısmı oralarda evlenip yuva kurduğu için Türkiye’ye de dönemiyor. Ziraat Bankası’nın Rusya ülke müdürü Cemil Yıldırım Bey, portföylerinin büyük bir bölümünün Rus firmalardan oluştuğunu, kredilerinde toparlanma olduğunu, ekonomik gelişmelerin olumlu yönde seyrettiğini vurguluyor. Rusya’ya girişte çok büyük bir sıkıntı yaşanmıyor ancak vize almak iyice zorlaştırılmış. Turistik vize ile fuar gezebiliyorsunuz ancak kalacağınız otelin önceden akredite edilmiş bir Rus acentesi tarafından onaylanmış olması gerekiyor. Girişte ve çıkışta pek soru sormuyorlar ancak para transferi konusu hassas bir nokta. Geçtiğimiz senelerde yaşanan devalüasyon nedeniyle yabancılar için pek çok şey ucuzlamış görünse de iç piyasada hareketlilik henüz istenen seviyede değil. Fuarda yeterli kalabalık mevcuttu, ziyaretçisi olmayan stand yok gibiydi. Tüm gün firmaların iyi sayılabilecek bir tempoda görüşmeler yaptığını gözlemledim. Rusya’da yatırımı olan, deposu, mağazası ya da sağlam bir partneri olan firmaların fuardan memnun olduğunu düşünüyorum. Ancak pazara dışarıdan girmek isteyenler için işlerin kolay olmadığını söyleyebiliriz.

46

It seems that our relationships with Russia that are growing stronger have started to reflect on trade, as well. The real recovery will happen when the Russian economy recovers. And we can say that their economy is starting to rally, their growth has resumed and their purchasing power is showing signs of recovery. Turkish citizens and companies in Russia went through great trouble during the warplane crisis. Many Turks are now unemployed. Some of them cannot come back to Turkey since they married and started families there. Russia country manager of Ziraat Bankası, Cemil Yıldırım states that a big majority of their portfolio consists of Russian companies, that credits of these companies are recovering, and that economic developments of Russia are very positive. There isn’t much trouble while entering Russia, however, getting a visa has become very hard. You can visit the exposition with a tourist visa, but the hotel you will stay at needs to be approved by an accredited Russian agent. They do not ask too many questions during entrance and exit, but money transfer is a very critical subject. Although it may seem like many things have become cheaper for foreigners due to the devaluation in previous years, activity in the domestic market is not on the desired level. There was a sufficient amount of crowd in the exposition, and it seemed there were no booths without visitors. I observed that companies had meetings at quite a fast pace all day. I believe that companies that have investments, storages, stores or strong partners in Russia are pleased with the exposition. However, it could be said that things aren’t so easy for those who want to get into the market from outside.

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017


Heimtextil 2018 – Hall 4.1 H60 Evteks 2018 – Hall 4 E00 International Observatory- CernobbioShed

Address: Dosab Istanbul Cad. No. 584 Osmangazi/Bursa Tel: +90 224 26132 33 E-mail: info@vinokadife.com


E-TİCARET / E-COMMERCE

İhracat İçin E-Ticarette Atılması Gereken Adımlar Steps That Must Be Taken For Export In E-Commerce İlkay YÜCER Webtorn Kurucu Ortağı/E-Ticaret Uzmanı Webtorn Co-Founder / E-Commerce Expert

Bundan on beş sene önce e-ticaret denildiğinde bazılarımız ‘’acaba bizim sektörde internetten mal satılır mı?’’ sorusunu sorarlardı. Yıl 2017 artık birçoğumuz ‘’ne yapsam da, internetten mal satın alan kalabalıklara daha çok mal satabilsem’’ diye soruyor. Fifteen years ago, when e-commerce was mentioned, some of us used to ask “I wonder if one could sell products online in our sector?”. In 2017, most of us now ask “What do I need to do in order to sell more to online shoppers?”. Geleceğimiz için e-ticareti benimsemek, özümsemek ve artık hayata geçirmek zorunluluğumuz olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Geçmiş yıllarda birçok kurum satış hedefini yakalayarak hatta bu hedefleri aşarak e-ticaretin başarılı örneklerini bize sundular. Bu örnekler içinde mağazası olmamasına rağmen trend olmayı başaran yeni markaların da olabildiği birçok defa kanıtlandı. Bu konuda artık bir soru işareti kalmadığını düşünerek, acaba ihracat e-ticaret ile yapılır mı, yapılırsa nasıl yapılır, kimler yapabilir, neler yapılmalıdır gibi ardışık soru dizisini cevaplamaya geçelim.

We clearly see that for our future, we have to embrace, internalize and put into practice e-commerce. In the past years, many corporations displayed successful examples of e-commerce by hitting and even exceeding their sales targets. It has been proven many times that new brands that managed to become trends despite not having stores can be among these examples. Assuming that there are no more questions regarding this subject, let us move on to answering questions such as whether it is possible to export through e-commerce, if it is, how to do it, who can do it, and what must be done.

İhracatta birinci hedef, ürettiğimiz belli standart ve kaliteyi yakalamış ürünleri, doğru sunum ve içerikle bu ürüne ihtiyacı olan dış pazarlardaki toptancılara veya müşterilerine ulaşarak tanıtmaktır. Firmamızın bilinirliğini dış pazarlarda yaratamadığımız noktada ihracat hedefimizin olması söz konusu değildir. Bu durumda yararlanmamız gereken en önemli faktör “online bilinirlik” olmalıdır.

The main objective in export is introducing products of a certain standard and quality to wholesalers and their customers in foreign markets who need these products with the right presentation and content. In the event that you cannot achieve your firm’s popularity in foreign markets, it is not possible to have an export target. In this case, the most important factor that must be benefited from is “online popularity”.

48

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017


Potansiyel veya halihazırdaki müşterilerimizin karşısına online olarak çıkmanın pek çok avantajı vardır. Mesela web sitemizin estetik tasarımı, düzenlenme kalitesi ile firmamızın konumlandırmasını site ziyaretçisine doğru aktarabilmemiz mümkündür. Henüz üniversitede yazılım bölümünde okuyan bir öğrenciye teslim olduğumuzda veya web sitesi yapımı ile ilgilenen bir tanıdık ile “işi ucuza hallederim” dediğimiz anda aslında döviz cinsinden olası gelirimiz ile vedalaşıyoruz. Kurumsal bir yazılım firması ile doğru tasarım üzerine çalışmak, markamızı ön plana çıkaracak ve potansiyel müşterilerimize sadece ürünü değil aynı zamanda bizim tasarım farkımızı, dünyaya bakış açımızı, siteyi ziyaret eden kişilere ne kadar değer verdiğimizi, fabrikamızı veya şirketimizi de doğru sunmamız konusunda bize yardımcı olması sebebiyle hayati önem arz etmektedir. Web sitemize yapacağımız her yatırımın, yurt dışı pazarında her lokasyonda, her tablette ve her telefonda bizi temsil edeceğini unutmamamız gerekmektedir. Yurt dışı gönderilerinde kargo maliyetlerinde yapacağımız araştırmalar fiyat avantajı bakımından zaruri bir önem taşımaktadır. E-perakendecilik söz konusu ise dikkat edilmesi gereken hususlardan bazıları hangi ülkeye ne gönderileceği, kaç kiloya veya ne kadar miktara kadar gümrüksüz gönderime izin verildiğini bilmektir. Bu detayı bilmek perakende müşterileri daha fazla kâr ile yakalamak demektir. Oluşturacağımız ülke ve gönderim bedelli bir tablo matrisi rakiplerimizi de elememize yardımcı olacaktır. Daha yüklü gönderilerde parsiyel veya konteyner fiyatlarının doğru tespiti hatta ihracat ülkesinde açılacak küçük bir depo bizi birçok dertten kurtaracaktır.

There are many advantages of maintaining an online presence in front of your existing or potential customers. For example, it is possible to convey your firm’s orientation to the visitors of the site correctly through the aesthetical design of your website and editing quality. When you settle for a software student in university or try to cut corners by relying on an acquaintance who is interested in creating websites, you say farewell to your potential income in foreign currency. Working on the right design with a corporate software company is of vital importance since it will help you promote your brand and present to your potential customers not only your product, but also your distinctness in design, your world view, how much you value the visitor of your site, and your factory or company. It must not be forgotten that each investment you make to your website will represent you in every location, tablet or phone in foreign markets. The shipping cost researches you will do in your overseas shipments are crucial in terms of price advantage. In the case of e-retailing, some of the points to pay attention to are what to send to which country, and knowing how much kilos or quantities of duty-free shipment is allowed. Knowing this detail means acquiring retail customers with more profit. Creating a chart matrix with country and shipment fee will also help you eliminate your competitors. The correct evaluation of partial or container prices in more loaded shipments, and even opening a small storage in the export country will free you of many troubles.


Bir diğer önemli sorun perakende ihracat iadeleri olacaktır. Böyle bir durumda gerçekleşen iadeleri, e-ticaret sitemiz üzerinden anlık indirimler ile bu iadeler tarafımızdan tekrar teslim alınmadan başka müşteriye göndermek ya da maliyeti çok düşük rakamlar tutan servis sağlayıcı depoları temin etmek şeklinde çözüme kavuşturulabilmektedir.

Another important problem will be retail export refunds. Such a problem can be solved by sending the returned products to another customer before receiving them with instant discounts on our e-commerce site, or getting service provider storages with very low costs.

Kaçınılmaz gerçek doğru iş modelini sanal mağazamıza eksiksiz ve soru işareti bırakmadan aktarabilmektir. Reklam bütçemizi baremden az harcayarak satış stratejimizi yanlış kurgulayıp gelir kaybı yaşamamak ya da gereğinden fazla reklam ile maliyetimizi etkileyerek vakit kaybı yaşamaktansa optimal seviyeyi ölçerek ürünlerimizin e-ticaret üzerinden kârlı satışına olanak sağlamak yine bir diğer hayati husustur.

The unavoidable fact is being able to transfer the correct business model to your virtual store in full and without leaving room for questions. Another crucial point is measuring the optimal level and enabling the profitable sale of your products through e-commerce, rather than losing revenue by spending less on your advertising budget than on your wage scale and miscalculating your sales strategy, or losing time by affecting your costs with unnecessary advertisements.

Gerçek bir mağaza açmanın yanında sanal mağaza açmak maliyeti çok düşük ama geliri buna kıyasla çok daha verimli bir iş alanıdır. Her bir telefon, tablet ve bilgisayarda görünür hale gelmenin sadece verilen emek ile ölçülmesi, uzak diye bir kavramın ya da mesai saatleri diye bir olgunun olmaması gerçekten heyecan verici değil mi?

Opening a virtual store besides a real store is a very low-cost line of business with much more fruitful income compared to the costs. Isn’t it really exciting that being visible via every phone, tablet and computer is only evaluated by the effort that has been made, and there are no concepts of distance or working hours?

50

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017


ÖZEL DOSYA / SPECIAL FILE

Sema GÜMÜŞ Marka ve Patent Vekili The Brand and Patent Representative

Markanızı Tescil Ettirdiniz Mi? Did You Register Your Trademark? Türkiye’de Marka Tescil İşlem Prosedürleri Marka Tescilinin Önemi Ve Avantajları Uluslararası ticaretin sürekli büyümesi ve internet kullanımının yaygınlaşması ile ticari marka koruması gittikçe önemini artırmaktadır. Özellikle son çeyrek yüzyılda önemi olağanüstü bir hızla artan markalaşma, bugün şirketlerin maddi değerlerinin sahip oldukları varlıklardan çok markalarıyla değerlendirilmesini beraberinde getirmiştir. Bu nedenle, gerek saygınlığı ve güvenilirliği gerek maddi getirisi yüksek markalara karşı kötü niyetli teşebbüslerin önlenmesi büyük önem taşır. Markanın esas sahibi adına tescil edilmesi gerekmektedir. Bilindiği üzere marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan, kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir. Değer taşıyan her şey gibi markaların da korunması gereklidir. Gerek üretim, gerekse hizmet işletmeleri ürün veya hizmetleri-

52

Trademark Registration Procedures In Turkey The Importance And Advantages Of Trademark Registration The importance of trademark protection increases more and more as international trade grows and the use of internet becomes widespread. Branding, the importance of which has increased extremely especially in the last quarter century, led to companies being evaluated with their trademarks more than their their material values. Therefore, preventing malicious attempts is of great importance for trademarks with high respectability and financial advantages. The trademark must be registered in the name of the principal owner. As is known, trademarks are all kinds of signs such as person names, words, shapes, letters and numbers which can be displayed through drawing or can be issued through print, and which enable differentiating the goods or services of a business from another’s. The protection of trademarks, like everything that has a value, is necessary. Both production and service businesses must protect the trademarks they use to distinguish their products or services, so that they cannot be forged. The protection of a trademark begins with registration in the owner’s name. Trademark Right in Turkey began

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017


ni ayırt etmek için kullandıkları markaları bir başkası tarafından taklit edilmemesi için onları "marka tescili" ile koruma altına almalıdırlar. Markanın koruması sahibi adına tescil edilmesi ile başlar. Türkiye’de Marka Hakkı, markanın 10.01.2017 tarihinden itibaren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerine göre tescil edilmeye başlandı. Marka başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılmaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumu Ankara'da faaliyet gösteren Sanayi Bakanlığı'na bağlı özerk bir kurumdur. Türk Patent ve Marka Kurumu’nda işlem yapma yetkisi ise, bizzat müracaat eden gerçek hak sahiplerine veya hak sahiplerini kurum nezdinde temsile yetkili ve sicile kayıtlı resmi marka vekillerine tanınmıştır. Marka tescili ülkeseldir. Hangi ülkede bir tescil varsa o ülke sınırları içerisinde korunmaktadır. Tescilli ticari markalar, bilançoya eklenen, devredilebilir bir mülkiyet hakkıdır ve müşterilerin dikkatini çeken güçlü bir pazarlama aracı olarak, işletmenin başarısına önemli ölçüde katkı yapabilir. Marka tescili ile marka sahibi, markayı bizzat kendi kullanabileceği gibi başkalarına da lisans yolu ile marka kullanım izinleri verebilir. Markanızın başkasına devri, rehin veya teminat olarak gösterilebilirliği de yine tescille mümkündür. Firmalar markalarını tescil ettirdikten sonra bu markaları taklit edenlere karşı veya benzerini kullanmaya kalkışanlara karşı hukuki işlem yapmaya yetkilidir. Ticari hayatta ve sektörlerde yaygın yanlış olan “ticaret unvanı tescili”, “marka tescili” ve “patent tescili” kavramları bulunmaktadır. Ticaret unvanı tescili, şirketinizin tam adı olup şirketinizi tanımlar. Marka tescili ise ismi, logoyu, şirketi ve buna bağlı olarak ürünleri ya da hizmetleri koruma altına almaktadır. Yine marka patenti kavramı da yaygın yanlış olarak kullanılan bir kavram olup

to be registered as per Industrial Property Law numbered 6769 as from 10.01.2017. Trademark applications are made in the presence of the Turkish Patent and Trademark Office. The Turkish Patent and Trademark Office is an autonomous institution operating in Ankara under the Ministry of Industry. The authorization to do business in the Turkish Patent and Trademarks Office is given to the real right owners who apply in person or official trademark representatives who are authorized to represent the right owners in the presence of the office and are registered. Trademark registration is territorial. The trademark is protected in whichever country it has been registered. Registered trademarks are transferable property rights which are added to the balance-sheet and they may contribute to the success of a business significantly as a marketing tool that engages the attention of customers. . With trademark registration, the trademark holder might personally use the trademark or grant a utilization permit to others by way of license. The collateralizing, or transfer of your trademark to others is, again, possible through registration. After registering their trademarks, companies authorized to take legal action against those who imitate the trademark or attempt to use a similar one. The terms Trade Name Registration and Trademark Registration or Patent Registration are commonly but falsely used in business life. Trade Name is the full name of your company and defines your company. Trademark Registration, on the other hand, protects the


böyle bir kavram bulunmamaktadır. Patent kavramı da buluşlarımızı koruma altına alan bir Sınai Mülkiyet hakkıdır. Bu üç uygulamanın süreç ve koruma kapsamı birbirinden bağımsız ve farklıdır. Öte yandan markaların tescili zorunlu değildir yani marka tescil edilmeden de kullanılabilir. Fakat bu oldukça riskli bir durumdur. Tescil marka üzerindeki hakları ispatlayan ve marka ihlalini engelleyen en önemli araçtır. Yıllardır kullanarak saygın bir isim haline getirdiğiniz markanız tescilli değilse marka üzerinde hiçbir hak iddia edemezsiniz. Markanın yaratıcısı olan firma ise bu mülkiyet hakkını kaybetmiş olur. Başkası tarafından kullanılan tescilsiz bir markanın, hak sahibi olmayan bir kişi tarafından tescil için başvuru yapılması veya tescil ettirilmesi hallerinde, gerçek marka hakkı sahibinin itiraz etme veya dava açarak tescili iptal ettirme yetkisi vardır. Ancak bu süreçler oldukça masraflı uzun ve meşakkatlidir. Bu nedenledir ki tescilli markanın tescilsiz markaya oranla büyük avantajları vardır. Başvuru aşamasında, TPE tarafından incelenen, uygun görüldüğü takdirde yayınlanan ve üçüncü kişilerin görüşlerine ve itirazlarına açılan bir marka, hem resmi kurumların hem toplumun denetiminden geçmiş olmasının verdiği güvenle daha sağlam temellere sahip olur. Herhangi bir ürün için kullanılmak üzere bir marka seçimi sırasında dikkat edilecek en önemli konu, seçilen işaretin diğer markalardan farklı olmasıdır. Markanın en temel işlevi ayırt etmektir. Bu nedenle marka olacak ibareler benzersiz değilse de en azından orijinal ve karakteristik olmalıdır. Marka tescilleri sırasında en önemli konu ise, markanın seçimi ile marka tescilinin kapsayacağı malların ya da hizmetlerin saptanmasıdır. Marka seçimi yapıldıktan sonra yapılacak ilk iş markanın tescilli olup olmadığının araştırılmasıdır. Markanın başkası adına tescilli olmadığı öğrenildikten sonra tescil için müracaat edilmelidir.

54

name, logo, company and therefore, products or services. The term Trademark Patent is also incorrectly used and there is no such term. Patent is an Industrial Property right that protects our inventions. The processes and protection extents of these three implementations are different from and independent of each other. On the other hand, the registration of trademarks is not mandatory, in other words, a trademark can be used without registration. However, this is very risky. Registration is the most important means that proves ownership claims and prevents breaches of trademark. You cannot lay any claims on your trademark that you have used for many years and turned into a respectable name if it is not registered. The company which is the creator of the trademark loses this property right in such a case. In the event that an unregistered trademark which is used by others is applied for registration or is registered by someone who is not a right holder, the real trademark holder is entitled to object, or cancel the registration by filing a law suit. However, these procedures are very costly, long and toilsome. Therefore, registered trademarks are far more advantageous compared to unregistered trademarks. A trademark which is examined by TPE in the application stage and is opened to opinions and objections of third parties if deemed appropriate is built on a more solid basis with the confidence arising from the fact that it was inspected by both official institution and the public. The most important subject to pay attention to while choosing a trademark to be used for a certain product is that it must be different from other trademarks. The most basic function of trademarks is differentiation. Therefore, inscriptions that are to be trademarks must be original and distinctive, if not unique. The most important thing in the course of trademark registration is the detection of products or services that the trademark registration will include. The first thing to do after the selection of the trademark is researching whether the trademark is already registered. After finding out that the trademark is not registered in somebody else’s name, the application for registration must be made.

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017


9. – 12. 1. 2018

MAD ABOUT

TEXTILES

TÜM EV TEKSTİLİ VE KONTRAT TEKSTİL DÜNYASINI DENEYİMLEYİN.

Yaklaşık 3,000 katılımcı, 69,000 ticari ziyaretçi ve tüm fuar ekibi Heimtextil’de Frankfurt’da aynı tutkuyu paylaşıyor. Dünyanın en büyük ev ve kontrat tekstili fuarında büyülenecek ve ilham alacaksınız.

ERKEN DÖNEM SATIŞ FİYATIYLA BİLETİNİZİ ÖNCEDEN ALIN: heimtextil.messefrankfurt.com info@turkey.messefrankfurt.com | Tel.: +90-216-384 50 50


TPE’nin standartlarına göre 45 ayrı sınıfta tescil yapılması öngörülmüştür. Her sınıf içerisinde belirli çalışma alanları, sektörler bulunmaktadır. Hangi sınıflarda marka tescili yapıldıysa markanız sadece o faaliyet alanlarında koruma altına alınmış olmaktadır. Diğer alanlarda hak iddia edemezsiniz. Örnek verecek olursak 24. Sınıfta bir tescil işlemi ile “Dokunmuş veya dokunmamış kumaşlar, Ev tekstil ürünleri: perdeler, yatak örtüleri, nevresimler, çarşaflar, yastık kılıfları, battaniyeler, yorganlar, havlular, tekstilden bayraklar, flamalar, etiketler” mallarında tescillenmiş olur. Aynı markayı başkaları diğer sınıfta başvuru yapar ya da tescil ettirirse biz o markanın diğer sınıflarına müdahale edemeyiz, hak iddia edemeyiz. Hangi sınıflarda/alanlarda tescil yaptırdıysak o sınıflarda/alanlarda markamızı koruma altına almış oluruz. Türkiye’de kimlerin marka tescili yapabileceği ilgili kanunda belirtilmiştir. İlgili kanuna bakmanızı öneririz.

Marka Tescil Aşamaları ve Süreleri:

Marka Tescil İşlemleri ortalama 6-7 ay içinde tamamlanmaktadır. A-) Araştırma ve İnceleme Süresi TPE’nin Markalar Dairesi tarafından araştırma ve inceleme süresi ortalama 2-3 ay kadardır. Söz konusu müracaat ile ilgili herhangi bir engel yoksa marka, Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilir. Marka başvurusunun reddedilme sebepleri arasında aynı ya da benzer markanın olması, marka olma özelliğine sahip olmayan markaların olması yer almaktadır.

56

According to TPE standards, registration in 45 different classes is proposed. There are certain fields of studies and sectors within each class. Your trademark is protected only in classes the trademark is registered. You may not lay any claims in other classes. For example, a registration in the 24th class includes products “Woven or nonwoven fabrics, Home textile products: curtains, bedspreads, beddings, sheets, pillow cases, blankets, quilts, towels, fabric banners, flags, labels”. If others apply or register the same trademark in another class, we cannot interfere to other classes of that trademark, or stake out a claim. Our trademark is under protection in whichever class/ area we registered in. It is stated in the relevant legislation who can do trademark registration in Turkey. We suggest that you see the relevant legislation.

Trademark Registration Stages and Processes:

Trademark Registration Procedures are completed in 6-7 months in average. A-) Research and Examination Process: The research and examination process of TPE’s Trademarks Department 2-3 on average. If there are no obstacles concerning the subject application, the trademark is announced on the Official Trademarks Bulletin. Among the causes for the rejection of the trademark application are the existence of an identical or similar trademark and the lack of trademark qualities.

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017


B-) Resmi Marka Bülteni’nde ilan Süresi Marka bülteninde kanuni ilan süresi 2 aydır. Benzer marka sahiplerinin itiraz haklarını kullanması ilan süresi içinde yapılır. İtiraz eden olmadığı takdirde tescil aşamasına geçilir. Şayet itiraz olursa bu aşamada başvuru sahibi bu itiraza karşı görüş verebilir. Markalar Dairesi Başkanlığı nezdindeki uzmanlar, ilgili itirazı ve varsa karşı görüşü değerlendirerek kararını verir. Bu karar taraflardan birinin aleyhine ise bu sefer kararın tebliği tarihinden itibaren iki ay içinde Türk Patent ve Marka Kurumun en üst merci olan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) nezdinde bir itiraz daha yapar. YİDK’nın kararı nihai karar olup bu aşamada tarafların aleyhine olan son karara karşı ancak kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 ay için Ankara Fikri ve Sınai Mahkemesi nezdinde bir dava açabilirler. C-) Tescil Aşaması Herhangi bir itiraz olmadığı takdirde ve Türk Patent ve Marka Kurumu’nun verdiği kanuni süreler içerisinde ücret noksanları tamamlanır. Tüm bu işlemlerin tamamlanmasının ardından ortalama 1 ay içinde MARKA TESCİL BELGESİ alınır. Marka koruma süresi 10 yıldır ancak başvuru tarihinden itibaren 10 yıllık periyodlar halinde yenilendiği takdirde bu koruma sınırsız süre uzatılabilir. Bunun yanı sıra markanın, tescil tarihinden itibaren, beş yıl içinde mal listesinde yazılı mallarda kullanılmasının zorunlu olduğu ve markanın kullanılmadığı mal için, istek üzerine mahkemece iptal edilebileceği de değerlendirilmelidir. TR uzantılı internet alan adının alınabilmesi, markanın tescil edilmesine bağlıdır. Tescil edilmeyen markanın TR uzantılı WEB adresi alınamaz. Markalar üzerinde kullanılan işaretler ne anlama gelir? Bir markanın yanında ®, ™, SM ve ya benzer sembollerin kullanımı bir zorunluluk değildir ve ek bir yasal koruma sağlamaz. Bununla birlikte bu tür kullanımlar, söz konusu işaretin bir marka olduğu konusunda başkalarını bilgilendirmenin, dolayısıyla ihlalcileri ve taklitçileri uyarmanın uygun bir yolu olabilir. ™ sembolü bir işaretin marka olduğunu gösterirken ® sembolü marka tescil edildiği zaman kullanılır. Hizmet markaları için ise SM sembolü kullanılır.

58

B-) Process of announcement on the Official Trademark Bulletin The period for the announcement in the Trademarks Bulletin is 2 months. Owners of similar trademarks must exercise their rights to object in this period. Unless there are any objectors, one moves on to the registration stage. If there is an objection at this stage, the Applicant can issue a counter-opinion. Experts evaluate the counter-opinion and reach decision in the presence of the Trademarks Department. If this decision is to the detriment of one of the parties, they make another objection in the presence of the highest department in the Turkish Patent and Trademarks Office, Board of Re-inspection and Survey (YİDK), in 2 months as from the date of announcement of the decision. The decision of YİDK is final and the parties may only sue a law suit against the decision in the presence of Ankara Intellectual and Industrial Court in 2 months as from the date of announcement of the decision. C-) Registration Stage Unless there are any objections, incomplete payments are made within the legal timeframe that the Turkish Patent and Trademark Office allows. After all these procedures are completed, the TRADEMARK REGISTRATION CERTIFICATE is received in approximately 1 month. The brand protection span is 10 years but can be prolonged limitlessly provided that it is renewed every 10 years as from the application date. Additionally, it must be kept in mind that as from the date of the registration, the trademark must be used in goods in the query list within five years, otherwise it may be cancelled by the court on request. Obtaining the internet domain name with TR extension depends on the registration of the trademark. WEB sites with TR extension cannot be obtained for unregistered trademarks. What do the symbols above the trademarks mean? Using symbols such as ®, ™, SM beside a trademark is not an obligation and does not provide any additional legal protection. However, doing so can be a proper way of informing others that the said symbol is a trademark, and therefore warning infringers and forgers. ™ symbol shows that a mark is a trademark while ® symbol is used when the trademark has been registered. SM symbol is used for service trademarks.

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017


ARAŞTIRMA / RESEARCH

Turquality Programı ile İhracatçı Markalara Devlet Desteği Government Grant for Exporter Brands with The Turquality Program

Kerem Kaan ATILGAN KRM Danışmanlık Yatırım ve Yönetim Danışmanlığı KRM Consulting, Investment and Management Consultancy

Her geçen gün katlanarak büyüyen dünya ekonomisinde, son yıllarda özellikle çok uluslu şirketlerin varlığı kendini göstermektedir. Küreselleşmenin meydana getirdiği bu durumla beraber rekabet kavramı, devletlerin ekonomilerinde giderek önemli rol oynamaya başlamıştır. Ülkemiz, uluslararası ekonominin bu rekabet düzeni içerisinde daha sağlam adımlarla ilerleyebilmek ve dünya ekonomisindeki yerini üst sıralara taşıyabilmek adına yeni vizyon programlarına ihtiyaç duymuştur. Yeni vizyon programları çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı’nın, ihracatçıların Türkiye ekonomisine sağladıkları katkıya destek amacıyla hayata geçirdiği Turquality programını, konunun uzmanı Kerem Kaan Atılgan tüm detaylarıyla aktardı. In recent years in the growing world economy, especially multinational companies have been standing out. With this situation resulting from globalization, competition has become more and more important for states’ economy. Our country was in need of new vision programs in order to take firm steps in this competitive international economics and be at the top in world economy. Expert Kerem Kaan Atılgan explained The Turquality program, which the Ministry of Economy carried out as part of the new vision programs, in order to support the contribution exporters make to the Turkish economy. Ülkemizde uzun yıllardır uygulanan devlet destekleri, zaman içerisinde ilgili dönemlerin siyasi politikaları gereğince değişiklik göstererek sürdürülmektedir. Bu değişimlerden bazılarını sizlere sunmak ve güncel destekler konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

60

Government grants have been continued in Turkey for many years, undergoing changes according to the diplomatic policies of the relevant time period. We would like to present some of these changes and inform you about the current grants.

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017


Devlet Desteklerini 3 ana başlık altında toplayabiliriz: - Yatırım yapan firmalara verilen destekler - İhracat yapan firmalara verilen destekler - AR-GE yapan firmalara verilen destekler

Government Grants can be divided into 3 main categories: - Grants for investor companies - Grants for exporter companies - Grants for R&D companies

Firmalar bu 3 ana başlık altında ayrı ayrı olarak veya hepsinden aynı anda yararlanabilirler.

Companies may benefit from these 3 main categories separately or from all of these at the same time.

Firmaların en büyük sorunlarından biri olan “işletme körlüğü”, mevzuatlara hâkim olma konusundaki yetersizlik ile birleşince birçok şirket devletin sağlamış olduğu desteklerden habersiz kalmaktadır. Devletin sunduğu bu desteklerden yararlanmanız adına sizlere Turquality programı hakkında detaylı bilgi vereceğim.

When one of the biggest problems of companies, operational blindness, combines with the inability to be informed about regulations, many companies are unaware of the government grants. I will give detailed information about the Turquality program, so that these grants can be benefited from.

Turquality nedir?

What is Turquality?

Turquality, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. 2007 yılında faaliyete geçen, ilk hedefi “10 yılda 10 dünya markası yaratmak” olan Turquality, tekstilcilere yönelik bir program olarak dizayn edilse de programın değeri ve getiri ölçütleri diğer sektörlerin de ilgisini çekti ve markalaşma alanında birçok farklı sektörden firma bu programa başvuru yaptı.

Turquality is the first and only state-sponsored branding program in the world. Put into operation in 2007 with the goal of “creating 10 world brands in 10 years”, and designed for the textile business, Turquality excited the attention of other sector, as well, because of its value and advantages; and companies from many sectors applied to this program.

Turquality 2 ana programdan oluşmaktadır. Bunlar; • Turquality ana programı (Süresiz desteklerin sınırsız limitler dâhilinde olduğu program) • 4 yıllık Marka programı (Bu programın destek başlıkları aynı olup sadece destek limitleri daha azdır) Turquality programının başlıca amaçları; • Şirketlerin marka gücü ve kurumsal altyapısını güçlendirmek. • Yurtiçinde marka bilinci ve farkındalığı yaratmak. • Küresel Türk markalarından yurtiçinde lokomotif oluşturmak. • Marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak.

Turquality consists of 2 main programs: • Turquality main program (The program in which permanent grants are included in Unlimited limitations) • 4-year Brand program (The grant categories of this program are the same, however, the grant limits are lower) The main purposes of the Turquality Program; • Reinforcing brand power and corporate infrastructures of companies. • Creating brand awareness in the country. • Forming a locomotive of global Turkish brands in the country. • Financing companies with brand potential in becoming a global brand.

Dikkat ederseniz yukarıda bahsi geçen konular bir firmanın kurumsallaşması için genel alt yapı ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

As you can see, the subjects mentioned above create a need for general infrastructure in order for a company to institutionalize.

Turquality Programına giriş kriterleri nelerdir? Öncelikle firmanın yurtiçinde marka tescilinin olması gereklidir. Daha sonrasında ise yurtdışı hedef pazarlarında en az bir ülkede marka tescil zorunluluğu bulunmaktadır, bu ilk ve en önemli şarttır. Çünkü Turquality programı firmaların markalaşma alanında destek vermektedir. Bilindiği üzere marka değeri kazanç alanında daha fazla getirisi olan bir modeldir. Turquality bu kapsamda firmalara hem kurumsallaşmaları yönünde hem de marka değerini artırmaya yönelik destekler vererek havuç sistemini çok iyi çalıştırıyor. Bu sayede firmalar aldıkları destekler ile uzun yıllar marka değerlerini koruyarak en önemli döviz kazandırıcı faktör olarak karşımıza çıkıyor. Hep kurumsal yapıdan bahsettik. Nedir peki bu kurumsal yapı? Ana konularına bir göz atalım. - Stratejik planlama ve kurumsal performans, - Marka yönetimi, - Tedarik zinciri yönetimi, - Pazarlama - müşteri ve ticaret yönetimi, - Ürün tasarım/araştırma ve geliştirme, - Finansal performans,

What are the criteria for being included in the Turquality Program? First of all, the company must have brand registration in the country. Then, there is an obligation to have brand registration in at least one country in the foreign target markets; this is the first and most important condition. Because, Turquality supports companies in branding. As is known, brand value is a model that has more advantages in terms of profit. In this context, Turquality supports companies both in institutionalization and in increasing the brand value. Thus, companies protect their brand value for many years with the support they receive, and become the most important factor that brings in foreign currency. We have mentioned corporate structure. What is corporate structure? Let us have a look at its main topics. - Strategical planning and corporate performance, - Brand management, - Supply chain management, - Marketing – customer and trade management, - Product design/research and development, - Financial performance,


- Organizasyonel yapı ve İK yönetimi, - Kurumsal yönetim, - Bilgi sistemleri yönetimi

- Organizational structure and HR management, - Corporate management, - Information systems management

Bu kapsamda firmalar kendi kurumsal yapılarını geliştirerek programa giriş hakkı kazanıyorlar. Eğer bu konulara ait birimler yoksa gerek danışmanlık alarak, gerekse kendi içlerinde bu birimlerin açılması yönünde çalışmalar yapmaları gerekiyor.

In this context, companies improve their corporate structures and gain the right to be included in the program. If they do not have the relevant departments, they must either receive consultancy or work on opening these departments internally.

Belirtilen konularda yapılan çalışmalar neticesinde, bakanlığa 20.000 TL harç yatırarak yapılan denetleme başvurusu ile Ekonomi Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu yönetim danışmanlık firmaları tarafından denetim gerçekleştirilir. Yapılan denetim neticesinde 60-80 arası puan alan firmalar Turquality Marka Programına, 80-100 arası puan alan firmalar ise Turquality Ana Programa dâhil edilmek üzere rapor hazırlanır. Alınan uygunluk raporu ile Ekonomi Bakanlığı’na gerekli evraklar ile tekrar başvuruda bulunularak Ekonomi Bakanlığı’nda şirket sunumu gerçekleştirilir. Bakanlık uygunluğu neticesinde programa ilgili firma dâhil edilir.

As a result of the works done in subjects stated, after paying the 20.000 TL fe to the ministry and applying for inspection, the inspection is conducted by management consultancy companies appointed by the Ministry of Economy. Reports are prepared for including the companies that score 60-80 points in the inspection results in the Turquality Brand Program, and companies that score 80-100 points in the Turquality Main Program. With the compliance report received, companies reapply to the Ministry of Economy with the necessary papers, and make a company presentation in the Ministry of Economy. After the approval of the ministry, the company concerned is included in the program.

İLK BEŞ YIL (% 50) DESTEK ORANINA İLİŞKİN EK AÇIKLAMAMALAR CLARIFICATIONS REGARDING THE FIRST FIVE YEARS GRANT RATE (50%)

Marka (4 YIL) Brand (4 YEARS)

Turquality

Marka-Patent Tescil Giderleri Brand-Patent Registration Expenses Tanıtım Giderleri Promotion Expenses

Marka, patent, faydalı model, end. tasarım tescil ve koruma… Brand, patent, petty patent, ind. design, registration and protection… Fuar harcamaları, reklam faaliyetleri, tanıtım materyalleri… Exposition expenses, advertising activities, promotion materials... Brüt Kira, belediye harçları, hukuki ve emlak danışmanlığı… Gross Lease, municipality fees, law and real estate consultancy...

Yıllık 200.000 TL Annually 200.000 TL

Limitsiz Unlimited

Yıllık 1.600.00 TL 1.600.00 TL Annually

Limitsiz Unlimited

Yıllık 2.400.000 TL 2.400.000 TL Annually

Limitsiz Unlimited

Mimarlık danışmalığı ve Kurulum Dekorasyon Architectural consultancy and Installation Decoration

Yıllık 1.200.000 TL 1.200.000 TL Annually

800.000 TL (Mağaza Başına) 800.000 TL (Per Store)

Belediye Giderleri, Mimarlık ve Kurulum Dekorasyon, Brüt Kira Municipality Expenses, Architecture and Installation Decoration, Gross Lease Kalite, Çevre, İnsan Can, Mal Güvenliği Sertifikasyonları Quality, Environment, Safety of Human Life and Property Certifications Kira, Dekorasyon, Konsept Mimari Çalışmalar ve Tanıtım Harcamaları Rent, Decoration, Concept Architectural Works and Promotion Expenses

Yıllık 1.600.000 TL 1.600.000 TL Annually

Limitsiz Unlimited

Yıllık 1.000.000 TL 1.000.000 TL Annually

Yıllık 2.000.000 TL 2.000.000 TL Annually

Yıllık 400.000 TL (10 Mağaza) 400.000 TL Annually (10 Stores)

1.200.000 TL (Mağaza Başına) 1.200.000 TL (Per Store)

Danışmanlık Giderleri Consultancy Expenses

Bilişim, Hukuk, Tasarım, Yönetim… Informatics, Law, Design, Management...

Yıllık 1.200.000 TL 1.200.000 TL Annually

Yıllık 2.000.000 TL 2.000.000 TL Annually

İstihdam Desteği Staffing Support

Tasarımcı ve Mühendis Brüt Maaşları Gross Salaries of Designers and Engineers

Yıllık 800.000 TL (sınırsız kişi) Limitsiz (10 Kişi) 800.000 TL Annually (unlimited people) Unlimited (10 people)

Rapor Alımı Desteği Reporting Support

Yurtdışı Pazar Araştırma Raporları Foreign Market Research Reports

Yıllık 400.000 TL 400.000 TL Annually

Kira Giderleri (Mağaza, ofis, depo, servis brüt kiraları) Rent Expenses (Store, office, storage, service gross lease) Konsept Mimari Çalışma Concept Architectural Works Showroom Teşhir Standı, Reyon, Raf ve Köşe Brüt Kiraları Showroom Display Booth, Aisle, Shelf and Corner Gross Leases Sertifikasyon Giderleri Certification Expenses Franchise Giderleri Franchise Expenses

62

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017

Limitsiz Unlimited


Turquality destekleri nelerdir?

What are Turquality grants?

Hedef Pazar Yaklaşımı ve Kurumsal Altyapı Oluşumunun DesTarget Market Approach and Supporting of Corporate Infrastructeklenmesi; ture Formation 25.05.2017 tarihli resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile Turquality The grants given within the scope of the Turquality program were changed with Programı kapsamında verilen destekler değişmiştir. Bu kapsamda the notification published in official newspaper dated 25.05.2017 . The grants verilen destekler kurumsal altyapıya yönelik destekler ve hedef given within this scope have been divided into 2 groups, namely grants regarding pazarlarda verilen destekler olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. corporate infrastructure and grants given in target markets. Kurumsal altyapıya verilen destekler şu şekildedir; Grants given for corporate infrastructure are as follows; TURQUALİTY Destekleri / TURQUALİTY Grants İLK BEŞ YIL ALINABİLECEK KURUMSAL ALTYAPI OLUŞTURMAYA YÖNELİK YÖNETİM DANIŞMANLIKLARI MANAGEMENT CONSULTANCY SERVIVES REGARDING CORPORATE INFRASTRUCTURE THAT CAN BE RECEIVED IN THE FIRST FIVE YEARS AR-GE ve Ürün Geliştirme / R&D and Product Development

Kurumsal Kimlik Oluşturulması / Corporate Identity Design

Değer Zinciri Yönetimi / Value Chain Management

Kurumsal Yönetişim / Corporate Governance

Değişim Yönetimi / Change Management

Marka Yönetimi / Brand Management

Finansal Yönetim / Financial Management

Pazara Giriş Danışmanlığı / Market Access Consultancy

Fiyatlama ve Kârlılık Yönetimi / Pricing and Profitability Management

Risk Yönetimi / Risk Management

İnsan Kaynakları Yönetimi / Human Resources Management

Süreç Yönetimi / Process Management

İş Geliştirme ve İş Sürekliliği / Business Development and Business Continuity

Tasarım Danışmanlığı / Design Consultancy

İtibar ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı / Reputation and Crisis Management Consultancy Kalite Yönetimi ve Kontrol / Quality Management and Control

Üretim Yönetimi/Performansının İyileştirilmesi / Production Management/Performance Improvement

TURQUALİTY Destekleri / TURQUALİTY Grants İLK BEŞ YIL ALINABİLECEK KURUMSAL ALTYAPI OLUŞTURMAYA YÖNELİK BİLİŞİM DANIŞMANLIKLARI INFORMATICS CONSULTANCY SERVIVES REGARDING CORPORATE INFRASTRUCTURE THAT CAN BE RECEIVED IN THE FIRST FIVE YEARS Satın alınacak veya kiralanacak yazılım ürün ve hizmetlerin lisansları, runtime veritabanları, işletim sistemleri ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, özelleştirilmesi, iyileştirilmesi ve idamesi için yapılacak danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları destek kapsamında değerlendirilir. Consultancy, training and outsourcing expenses made for the licenses of products and services that wil be purchased or rented, runtime databases, operating systems and the annual maintenance-update costs of these, engaging, customizing, conditioning and conducting the software are included within the scope of the grants. Bilgi Güvenliği Çözümleri • Information Security Solutions

Müşteri İlişkileri Yönetimi • Customer Relationship Management (CRM)

Sanayide Dijital Dönüşüm • Industrial Digital Transformation

Nesnelerin İnterneti • Internet of Things

Felaket Yönetimi Sistemleri • Disaster Management Systems

Risk Yönetim Sistemleri • Risk Management Systems

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri • Human Resources Management Systems

Simülasyon / Tasarım • Simulation / Design Talep Planlama Sistemleri (DMS) • Demand Management Systems (DMS)

İş- Akış- Yönetim Sistemleri • Workflow Management Systems

Kurumsal Performans Yönetimi • Corporate Performance Management

Tedarik Zinciri Yönetimi • Supply Chain Management

Öğrenme • Deep Intelligence

Karar Destek Sistemleri • Decision Support Systems

Üretim Optimizasyon Sistemleri) • Production Optimization Systems

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) • Enterprise Resource Planning (ERP)

Yapay Zekâ Sistemleri • Artificial Intelligence Systems


Eski tebliğ ile yeni tebliğ arasındaki en önemli fark: Yukarıda belirtilen yönetim danışmanlıkları, bilişime yönelik lisans alımları ve danışmanlıkları eski tebliğe göre 10 yıl boyunca desteklenirken yeni tebliğde bu destekler için ilk 5 yıl fayda sağlanacaktır. Ancak en büyük ve can alıcı nokta ‘’Eski tebliğ kapsamında yukarıda belirtilen harcamalar için marka algısına yönelik sorular sorulurken yeni tebliğde belirtilen harcamaların kurumsal altyapıya direkt etkisinin belirtilmesi yeterli olacaktır.’’ şeklindeki bakanlığın açıklamasında düzenlenmiştir. Hedef pazar yaklaşımı kapsamında ise aşağıda belirtilen destekler ile her farklı hedef pazarda 5 yıl süre ile destek alınabilmektedir. Yeni tebliğin en büyük 2. değişikliği ise bu yönde olmuştur. Bu sistem ile Turquality programı çerçevesince program içerisinde kalma süresi kalkmış yerine hedef pazar yaklaşımı getirilmiştir. Yeni tebliğ ile Turquality programı uzayacak mı sorularına cevap olmuştur.

The most important difference between the old and the new notifications: The management consultancy services, license obtaining and consultancy regarding informatics are granted for years according to the new notification, while the old notification stated a 10-year grant. However, the most significant point is regulated in the explanation by the ministry: “While within the scope of the old notification, questions regarding the brand perception were asked for the expenses stated above, in the new notification, stating the direct influence of the expenses on the corporate infrastructure will be sufficient.” Within the target market approach, 5-year grants can be received in each target market with the grants stated below. The second most significant change in the new notification is as such. With this system, the period of remaining in the program is replaced with the target market approach. The new notification answers the question of whether the Turquality program will be continued.

5 Yıl Süre Yararlanılacak Hedef Pazar Destekleri: Target Market Grants Benefited from for 5 Years: TURQUALİTY Destekleri (Hedef Pazar) TURQUALİTY Grants (Target Market) 5 YIL SÜRE İLE HEDEF PAZARA YÖNELİK DESTEKLER 5-YEAR GRANTS FOR TARGET MARKET

Turquality (5 Yıl) Turquality (5 Years)

Marka- Patent Tescil Giderleri Brand-Patent Registration Expenses

Marka, patent, faydalı model, end. tasarım tescil ve koruma… Brand, patent, petty patent, ind. design, registration and protection…

Limitsiz Unlimited

Kira Giderleri Rent Expenses

Mağaza, showroom, depo, corner, reyon, raf… Store, showroom, storage, corner, aisle, shelf…

Limitsiz (cafe, restoran) Unlimited (cafe, restaurant)

Sertifikasyon Giderleri Certification Expenses

Kalite-hijyen- çevre belgeleri, insan can, mal, emn’e ilişkin işaretler… Quality-hygiene-environment certificates, signs regarding safety of human life and property…

Yıllık 2.000.000 TL 2.000.000 TL Annually

Temel Kurulum Giderleri Basic Installation Expenses

Vergi-resim-harç, belediye masrafları, hukuk danışmanlığı & komisyonlar Tax-duty-charge, municipality expenses, law consultancy & commissions

Limitsiz Unlimited

Tanıtım Giderleri Promotion Expenses

Fuar harcamaları, reklam faaliyetleri, tanıtım materyalleri… Exposition expenses, advertising activities, promotional materials…

Limitsiz Unlimited

Danışmanlık Giderleri Consultancy Expenses

Hedef pazar yurtdışı markaya yönelik danışmanlık ve yazılımları Consultancy and software for target market foreign brand

Yıllık 2.000.000 TL 2.000.000 TL Annually

64

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017


www.telamor.com | www.ahsentekstil.com


TURQUALİTY Destekleri TURQUALİTY Grants HER HEDEF PAZAR İÇİN BEŞ YIL ALINABİLECEK YÖNETİM VE BİLİŞİM DANIŞMANLIKLARI MANAGEMENT INFORMATION CONSULTANCY FOR 5 YEARS FOR EACH TARGET MARKET YÖNETİM DANIŞMANLIKLARI MANAGEMENT CONSULTANCY Marka Yönetimi / Brand Management

Fiyatlama ve Kârlılık Yönetimi / Pricing and Profitability Management

Pazara Giriş Danışmanlığı / Market Access Consultancy

Mağaza Yönetimi / Store Management

Pazarlama Danışmanlığı / Marketing Consultancy

Hukuk Danışmanlığı / Law Consultancy

Satış Danışmanlığı / Sales Consultancy

İtibar ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı / Credibility and Crisis Management Consultancy

Perakende Danışmanlığı / Retail Consultancy

Kamu Danışmanlığı ( Lobi Çalışmaları) / Public Consultancy (Lobbying)

Dağıtım Kanalı Yönetimi / Distribution Channel Management

Kurumsal Sosyal / Corporate Social

Tasarım Danışmanlığı / Design Consultancy

Sorumluluk Çalışmaları / Responsibility Works

BİLİŞİM DANIŞMANLIKLARI INFORMATICS CONSULTANCY Satın alınacak veya kiralanacak yazılım ürün ve hizmetlerin lisansları, runtime veritabanları, işletim sistemleri ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, özelleştirilmesi, iyileştirilmesi ve idamesi için yapılacak danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları destek kapsamında değerlendirilir. Consultancy, training and outsourcing expenses made for the licenses of products and services that will be purchased or rented, runtime databases, operating systems and the annual maintenance-update costs of these, engaging, customizing, conditioning and conducting the software are included within the scope of the grants. Mobil Satış Sistemleri / Mobile Sale Systems

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) / Customer Relationship Management (CRM)

Mobil uygulamaların Geliştirilmesi / Development of Mobile applications

Talep Planlama Sistemleri (DMS) / Demand Management Systems (DMS)

66

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017


Marka Programında yer alan firmanın ana programa geçmesi

The transition of a company included in the Brand Program to the main program

Firmaların Marka programından Turquality programına geçişi her zaman mümkündür. Eğer firmaların yapacakları harcamalar marka programı dâhilinde yetersiz olacak ise çok hızlı bir şekilde bu geçiş sürecini başlatmaları gereklidir. Bilindiği üzere artık 5 yıllık süre ile kurumsal altyapı desteklerinden fayda sağlanmaktadır. Buna göre geçiş için firmalar daha önce denetleme neticesinde belirtilen eksikliklerini gidererek yeniden ilgili ihracatçılar birliğine başvuru yaparak 20.000 TL’lik denetleme harcını yatırır ve denetleme için gün alınır. Denetleme neticesinden 80 ve üzeri puan alan firmalar ana programa dâhil edilerek belirtilen oran ve sürelerde destek almaya hak kazanır.

The transition of companies from the Brand program to the Turquality program is always possible. If the expenses companies will make are insufficient within the scope of the brand program, the transition process must be initiated immediately. As is known, the corporate infrastructure endorsements are benefited from for a period of 5 years. For the transition, companies remedy the deficiencies stated as a result of inspections, reapply to the relevant exporters union, pay the 20.000 TL fee, and get an appointment for inspection. Companies which score 80 points or higher in the inspection results are included in the main program and entitled to receive the grants in the stated rates and periods.

Turquality kapsamında sadece ürün markası olan firmalar mı yer alır?

Does Turquality exclusively include companies that have product brands?

Bu süreç geçen yıl itibari ile değişti artık hizmet sektörü de bu program dâhilinde yer alabiliyor.

This was changed last year. Now, the service industry is also included in this program.

Kapsama alınabilen sektörler

Sectors that can be included

- Lojistik - Sağlık turizmi - Taşımacılık, charter seferi yapan havayolu şirketleri - Turizm otel işletmeleri - Hastaneler - Film ve sinema sektörü - Yönetim danışmanlıkları - Ve markası olan bütün dernekler programa başvuru yapabilirler.

- Logistics - Health tourism - Airlines that do Transportation and charter flights - Tourism and hotel businesses - Hospitals - Film and cinema industry - Management consulting - And all associations that have a brand can apply to this program.

68

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017


KÜLTÜREL MİRASIMIZ... / CULTURAL HERITAGE...

Sakin Şehrin Renkli Dünyası, Bolu Göynük Dokumaları The Colourful World of The Citta Slow, Bolu Göynük Weaves Batı Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Bolu'nun şirin ilçesi Göynük, yüksek tepeler arasında, akarsuların geçtiği vadilerde, karşılıklı yamaçların tabanına ve eteklerine kurulmuş tipik bir Osmanlı kasabasını andırmaktadır.

Located in the Western Black Sea Region, Bolu’s cosy province Göynük reminds one of a typical Ottoman town, established among high hills, on valleys through which rivers run, and at the bottom of opposing slopes.

İlkçağlarda "Bitanya Bölgesi" içinde yer alan Göynük, Roma egemenliğinden sonra Bizans döneminde başkent Konstantinopolis'e giden yol üzerindedir. Kasaba Osmanlıların ilk yerleşim alanlarından biri olması sebebiyle önem taşır. Söz konusu dönemde Osmanlı yol sisteminde orta kolu oluşturan güzergâhlardandır. Bu sistem içindeki konumu ve bağlı olarak Anadolu ile İstanbul arasında bir geçiş sahası oluşturması ayrıca, 14. yüzyılda yapılan safran ticareti ekonomik açıdan da gelişmesine sebep olmuştur.

Included in the “Bithynia Region” in primeval eras, Göynük is on the road leading to Constantinople, which became the capital in Byzantine period after Roman domination. The town is important because it was one of the first settlement areas for Ottomans. During this period, the it was one of the routes that composed the middle section in the Ottoman road system. Its location in this system, therefore the fact that it constituted a passage area between Anatolia and Istanbul, and the saffron trade done in the 14th century led to its economic development.

70

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017


Tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini Osmanlı'dan günümüze dek korumayı başaran ve "Sakin Şehir" unvanı alan Göynük'te geleneksel değerler aslına uygun olarak yaşatılmaya devam ediyor. İlçe en eskisi yaklaşık 700 yıllık konut, işyeri, hamam, türbe, hazire, yüzyıllık çınar ağaçları gibi tarihi değerlerle süslü olup bu eserler halen işlevlerini sürdürmektedir. Bu değerlerle birlikte halen yaşayan bir tarih olan Göynük’te, kültürel değerler ve gelenekler, giyim kuşam, yöresel folklor, yöresel mutfak kültürü ve sosyal ilişkiler orijinalliğini koruyarak yaşatılmaktadır. Göynük Anadolu’daki Türk yaşayış şeklinin devam ettiği ender ilçelerden biridir.

In Citta Slow Göynük, where historical, cultural and natural beauties have been preserved since the Ottoman times, traditional values are kept alive. The province is adorned with historical values such as residences, workshops, public baths, mausoleums, hazires and plane trees the oldest of which are approximately 700 years old, and these artifacts are still functional. In Göynük, a living history with these values, Cultural Values and Traditions, Clothing, Local Folklore, Local Cuisine and Social Relationships are sustained. Göynük is one of the rare provinces in Anatolia where the Turkish way of living still continues.

Geçirdiği tarihi dönemlerin maddi izlerini büyük ölçüde bugüne taşıyabilen Göynük, el sanatları yönünden de zengindir. Anadolu'nun her yerinde olduğu gibi Göynük'te yaşayan kadınlar da duygu düşünce, istek ve hayallerini kumaş üzerine çeşitli motif ve işleme teknikleri ile aktarmaktadır. Bu nedenledir ki Göynük dokumalarında kullanılan motif ve renklerin zenginliği hemen göze çarpmaktadır. Yörede kadınlar tarafından kendi ihtiyaçları olan peşkir, örtme, bükülü bez (göyneklik pamuklu kumaş) ve alaca denilen (şalvarlık) kumaşlar dokunmaktadır.

Göynük, carrying the material marks of the historic times it has been through to a large extent, is also rich in handicrafts. As in all of Anatolia, women in Göynük, too, reflect their feelings, thoughts, desires and dreams on the fabric with various patterns and embroidery techniques. Therefore, the richness of the patterns and colours in Göynük weaves catches one’s eyes immediately. In the region, fabrics called peşkir, örtme, wrung cloth (göynek voile) and alaca (for shalwars) are weaved by women for their personal use.

Göynük yöresine has nitelikler taşıyan ve tokalı örtü olarak adlandırılan “örtmeler” yöre kadınları tarafından günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Tokalı örtme, kadınların dışarı çıkarken

The “örtme” which has qualities unique to Göynük and is called tokalı örtü is still commonly used by the local women. Tokalı örtme is the scarf women use when going out. This scarf consists of two pieces of thin cotton cloth. The short sides and top of the head parts of this


kullandıkları örtüdür. Bu örtüler, iki parça ince pamuklu bez dokumanın birleşmesinden meydana gelir. Örtmelerin kısa kenarları ve baş üstü kısımları desenlidir. Örtülerin kenarlarına bağlanan kırmızı püsküllere toka denildiği için bu örtülere “tokalı örtme” denir. Kıvrak ve çiçekli çeşitleri olup, el tezgâhlarında dokunmaktadır. Kenar işlemeleri ve tokaları tamamen el işidir. Mahallinde başörtüsü, yurt genelinde ise aksesuar ve giyim eşyası olarak kullanılır. Bölge kadınlarının başörtüsü olarak dokudukları bu bezlerden aynı zamanda masa ve sehpa örtüleri gibi ev tekstili ürünleri de dokunmaktadır. 30 yıl öncesine kadar renkli ipek ve pamuk iplikler kullanılırken bugün desenlerde ve fitillerde orlon kullanılmaktadır. Tokalının yanı sıra Haşhaş başı, elti çatlatan, görümce başı, serpme ve ikiz desenleri ise en çok dokunanlar arasında yer almaktadır. Diğer Göynük dokuması örneklerinden peşkirler ise eskiden el havlusu ve peçete yerine kullanılan pamuklu bez dokuma örneğidir. Kısa kenarları bezemeli olan bu dokumalarda kalın pamuk ipliği atkılar kullanılarak, zeminde fitilli dokuma efekti oluşturulmaktadır. Eski sandıklardan çıkan hediyelik örneklerde ipek kullanıldığı da görülmektedir.

scarf are patterned. This scarf is called “tokalı örtme” because the red tassels attached to the sides are called toka. They come in lively and floral varieties and are weaved on handlooms. The side embroideries and buckle are entirely hand made. It is used as a headscarf in the region, and as an accesory and clothing in the country. From these fabrics which the local women weave as headscarves, home textile products such as table clothes and doilies are also weaved. While silk and cotton yarns had been used until 30 years ago, orlon is used in patterns and cords today. Apart from tokalı; haşhaş başı, elti çatlatan, görümce başı, serpme and twin patterns are among the most commonly weaved patterns. Another example of Göynük weaves, peşkir, is a cotton weaving which used to be used as hand towels and napkins. These weaves with ornamented short edges are made from thick cotton yarn woof, creating a corded weaving effect at the base. It can be seen that silk was also used in souvenir examples found in old chests.

Göynük Belediyesi bünyesinde hizmet veren "Yöresel El Sanatları Eğitim Merkezi" unutulmaya yüz tutan el sanatlarının gelecek nesillere aktarılmasını ve kültürel değerlerin devam ettirilmesini sağlamaktadır. Kadınlar burada Göynük'e has olan ve Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen Tokalı Örtmeleri dokumaktadır. Kursa katılan kadınlar hem sosyalleşip, hem de aile ekonomilerine katkıda bulunmaktadırlar.

“Regional Handicrafts Training Center”, which gives servise within Göynük Municipality, enables the handicrafts sinking into oblivion to be handed down to the next generations and the culturel values to be maintained. Here, women weave the Tokalı Örtme which is unique to Göynük and has been officially registered by the Turkish Patent Institute. Women attending the course socialize and contribute to their family’s economy.

Katkıda bulunanlar: Göynük Belediyesi Kültür Müdürlüğü / Sibel Bozdağcı

Contributors: Göynük Municipality Culture Directorate / Sibel Bozdağcı

72

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017


GEZİ / TRAVEL

Hayata Kısa Bir Mola İçin Dört Mevsim Four Seasons In Bolu For A Short Break From Life

Bolu

Göz alıcı renklerin ahenkle dans ettiği yeşilden sarıya, sarıdan turuncuya dönen yapraklar ve bol bol oksijen eşliğinde yapacağınız uzun yürüyüşlerin ev sahipliğine aday Bolu’yu gelin bir de birlikte gezelim. Mükemmel doğası ve mis gibi orman havası ile Abant ve Yedigöller, kartpostallarda gördüğümüz o eşsiz manzaraya sahip olan Gölcük Gölü, tarihi ahşap evleriyle Selçuklulardan günümüze kadar gelen Mudurnu ve her köşesinde ayrı bir manevi değeri bulunan Göynük. Batı Karadeniz’in alametifarikasına bizimle birlikte tanık olmaya hazırsanız, başlıyoruz! Let us tour Bolu together, home to long walks accompanied by leaves with spectacular colour from green to yellow and from yellow to orange, and lots of oxygen. Abant and Yedigöller with their gorgeous nature and fragrant forest air, Gölcük Lake with its unique view we see on postcards, Mudurnu, which has survived since Seljuqs, with its historic frame houses and Göynük with a different sentimental value at its each corner. If you are ready to witness the trademark of Western Black Sea, here we go! Sarı ve turuncu yapraklarla kaplı, mevsimin en güzel fotoğrafı: Abant

The most beautiful picture of the season covered in yellow and orange leaves: Abant

Tarihçesi MÖ 5000-3000 yıllarında bölgede yaşayan ilk insanlar olan Hititlere kadar uzandığı bilinen Abant, yıllar içinde Büyük İskender tarafından yönetilmiş daha sonra bölgenin hâkimiyeti Romalılara geçmiş ve zamanla Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarına katılmıştır.

Abant, the history of which dates back to 5000-3000 B.C. and Hittites, the first society to live in this region at the time, was reigned by Alexander the Great, then the Romans, and then the Ottoman Empire.

Abant Dağları üzerindeki arazi kaymaları sonucu doğal bir göl olarak oluşan Abant Gölü’nün çevresi yaklaşık olarak 7 kilometredir. Göl çevresi, misafirlerin tercihlerine göre yürüyerek, bisikletle veya tarihi bir gezi tadında faytonlar ile manzaranın tadı doyasıya çıkartılarak gezilebilmektedir. Daha farklı bir deneyim isteyenler için etrafı at ile gezmek ve kış aylarında karla kaplanan yerlerde gölün çevresini kızakla dolaşmak gibi alternatifler de ziyaretçilere sunulmaktadır. Kış aylarında gölün donuk olmadığı zamanlarda göl içinde deniz bisikleti veya sandal ile dolaşmak gibi seçenekler de mevcuttur. Binbir çeşit bitki ve ağaç türünün bulunduğu dağlardan gelen temiz havası, sabahları daha önce hiç uyanmadığınız

74

The circumference of Abant Lake, which was formed as a result of landslides on Abant mountains, is approximately 7 kilometers. The surroundings of the lake can be toured on foot, by bike, or by coach depending on the visitors’ preference. For a different experience, visitors are offered alternatives such as riding a horse or sledding around the lake in winter. In winters when the lake is not frozen, there are options available such as taking a pedalo ride or boat trip on the lake. The fresh air coming from mountains where there are countless types of plants and trees will make you wake up more energetic than ever. If you’re very lucky, you might see otters, which live in the lake the deepest point of which is up to 17 in this region

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017


kadar dinç uyanmanızı sağlayacaktır. Çam, köknar ve kayın ağaçlarının yanı sıra sayısız yabani hayvana ev sahipliği yapan ormanı ile doğal hayatın tüm güzelliklerine şahit olabileceğiniz bölgede eğer çok şanslıysanız en derin yeri 17 metreyi bulan gölde yaşayan su samurlarını da görebilirsiniz. Ayrıca gölün yüzeyini kaplayan nilüferler bölge ziyaretçilerine izlemeye doyamayacakları bir görsel şölen sunmaktadır. Gölün çevresinde bulunan oteller, bölgedeki doğal yapıya zarar vermemek için genelde ahşap yapıda planlanmıştır. Otellerde konaklamanın yanında, çadır hayatını sevenler için kendi konaklama alanlarını belirleyebilecekleri yerler bulunmaktadır. Abant Gölü’nün tektonik yapıda olması ve çevresindeki bitki zenginliği nedeniyle yörenin 1150 hektarlık bölümü, 1988 yılında Tabiat Parkı olarak koruma altına alınmıştır.

where you can witness all the beauties of wildlife with its forest home to countless wild animals as well as pine, fir and beech trees. Also, the water lilies covering the surface of the lake offer a visual feast to visitors. Hotels located around the lake are timber structures, so that they do not disturb the natural texture in the region. As well as accommodation in hotels, there are areas for campers where they can choose their spot of accommodation. A 1150-hectare area of the region was made a conservation area as a Natural Park in 1988 because of the fact that Abant Lake is tectonic, and the plant diversity around the lake.


Gizli cennet: Gölcük Gölü

Secret Paradise: Gölcük Lake

Bolu il merkezinin 13 kilometre güneyinde yer alan, 1958 yılında suni bir set gölü olarak oluşturulan Gölcük Gölü, zaman içinde büyütülüp 1300 metre kıyı uzunluğuna ve 5 metre derinliğe ulaşmıştır. Genellikle yağmur ve kar suları ile beslenen Gölcük Gölü’nün çevresine araçlarla giriş imkânı bulunmamaktadır. Aracınızı göl girişindeki otoparka bırakarak, etrafı yürüyerek dolaşabilirsiniz. Doğanın birbirinden güzel manzaralarına tanıklık ederken civarda bulunan, kafe, restoran ve alabalık tesislerinde doyasıya vakit geçirebilir, dilerseniz Tabiat Parkı içerisinde herhangi bir konaklama tesisi bulunmadığı için yetkililerden izin alarak bölgede kuracağınız çadırlarda konaklayabilirsiniz.

Situated 13 kilometers South of Bolu city center, and formed as an artificial lake in 1958, Gölcük Lake was expanded in time and reached a coastal length of 1300 kilometers and depth of 5 meters. Usually rain and snow-fed, Gölcük Lake’s surroundings cannot be accessed with vehicles. You may leave your vehicle in the parking lot at the entrance of the lake and walk around. You may spend time in cafes, restaurants and trout facilities while enjoying the sceneries one more beautiful than the other, or you may obtain permission to camp from the authorities since there aren’t any accommodation facilities.

76

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017


Doğanın binbir tonu: Yedigöller

A Shade of Nature: Yedigöller

Bolu il sınırları içerisinde bulunan, tabiatın ülkemize sunduğu en güzel hediyelerden biri olan Yedigöller Bölgesi, özellikle doğanın yeşilden sarıya döndüğü bu zamanlarda biraz sessizlik ve dinginliğe ihtiyaç duyanların uğrak yerlerindendir. Yedigöller Bölgesi içindeki “Köyyeri” mevkiinde yapılan çalışmalar sırasında Bizans dönemine ait kalıntılar bulunmuş ve bölgenin aslında eski bir yerleşim yeri olduğu anlaşılmıştır. Gerçekleşen heyelanlar sonucu zaman içinde kütleler vadi önlerini kapatmış, bunun sonucunda sular arka arkaya birikerek hem yüzeysel hem de yeraltı akışlarıyla birbirlerine bağlı olan yedi gölü meydana getirmiştir. Toplamda 1642 hektar alanı kaplayan bölge, 1965 yılından beri Milli Park olarak koruma altındadır.

Yedigöller Region, situated in Bolu’s provincial borders, and one of the most beautiful gifts nature bestowed upon our country, is a beaten track for those who need some quiet and tranquility especially during these times when nature turns from green to yellow. During excavations on “Köyyeri” location in Yedigöller Region, remains from the Byzantine era were found and it was discovered that the region was actually an ancient settlement. As a result of landslides, masses blocked valley fronts and thus water accumulated, creating the seven lakes. The region with an area of 1642-hectares has been under protection as a National Park since 1965.

Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl şeklinde sıralanan Yedigöller’in her birinin özellikleri isimlerine yansımıştır. Binlerce bitki türünü barındıran bölge aynı zamanda yabani hayvanların da yaşam alanıdır. Milli Park içerisinde bulunan “Kapankaya Manzara Seyir Yeri” ve “Karaçam Anıt Ağaç” mevkilerinde doğanın farklı renkleri ve irili ufaklı şelaleler ile tanışma şansını yakalayabilirsiniz. Uygun alanlarda çadır kurabileceğiniz, misafirhane veya bungalov tipi evlerde konaklayabileceğiniz Yedigöller Milli Park Bölgesi’nde civardaki alabalık tesislerinde ise göl balıklarının eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor.

The features of Yedigöller, namely Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl and Sazlıgöl, have been reflected on their names. The region is the habitat of thousands of plant species as well as many wild animals. You may get the chance to see different colours of nature and large and small waterfalls from “Kapankaya Scenery Viewing Spot” and “Karaçam Monumental Tree” locations in the National Park. The unique taste of the lake fish in trout facilities await you near Yedigöller National Park Region, where you can camp or accommodate in inns or bungalows.


Tarihi dokusuyla Mudurnu

Mudurnu with its historic Texture

Bolu’nun tarihi dokusunu henüz kaybetmeyen en güzel ilçelerinden biri şüphesiz Mudurnu’dur. Mudurnu’nun tarihi yolculuğu bölgeye ilk olarak Selçukluların yerleşmesiyle başlamıştır. İlçede görülmesi gereken yerlerin başında Mudurnu’ya özgü el sanatlarının ve zanaatkârlarının bulunduğu Tarihi Orta Çarşı gelmektedir. Çarşının bilinen en önemli özelliği, Osmanlı’nın bıraktığı miraslardan biri olan 600 yıllık Ahilik geleneğinin halen burada devam ediyor olmasıdır. Bu sebeple ilçede her cuma öğle saatinde hoca ile birlikte tüm esnaf ahilik duası etmektedir. Mudurnu’nun en eski yapısı olma özelliği ile bilinen ve Osmanlı padişahlarından Yıldırım Bayazıd’ın şehzadelik döneminde yaptırdığı kendi adını taşıyan kare biçimli cami, Kanuni Sultan Süleyman Cami, Mudurnu Saat Kulesi, Yıldırım Bayazıd Hamamı, Pertev Naili Boratav Kültür Evi bölgenin görülmesi gereken tarihi yerlerindendir. Osmanlı dönemi mimarisini yaşattığı için kentsel SİT alanı olarak ilan edilen Mudurnu’nun meşhur evlerini ve tarih kokan sokaklarını mutlaka görmelisiniz.

One of Bolu’s most beautiful districts which haven’t lost their historical texture is, without doubt, Mudurnu. Mudurnu’s historical journey began with the settlement of Seljuqians in the region. At the top of the list of the must-see places in the district is the Historical Central Bazaar, where there are handicrafts unique to Mudurnu and craftspeople. The most significant known characteristic of the Bazaar is that the 600 year-old Ahi-order tradition, which is one of the legacies of the Ottoman, is still alive here. Therefore, every Friday at noon, artisans pray the Ahi-order prayers with the hodja. Square-shaped Yıldırım Bayezid Mosque, which is the oldest structure in Mudurnu and the mosque Bayezid had built while he was a prince; Kanuni Sultan Süleyman Mosque, Mudurnu Clock Tower, Yıldırım Bayezid Hamam, and Pertev Naili Boratay Cultural Center are among the historical places that must be seen. You must definitely see the famous houses of Mudurnu, which were announced as an urban protected area since they keep the Ottoman architecture alive, and the streets that smell of history.

78

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017


Göynük’te geçmişe yolculuk…

A trip to the past in Göynük...

Zaman içindeki yolculuğu Frigler döneminde başlayan, İskender’den Romalılara, Bizans’tan Osmanlı’ya kadar tarihin neredeyse tüm sahnelerinde yer alan Göynük, Bolu ilinin ilk ilçesidir. 1987 yılında kentsel SİT alanı ilanı edilen ilçe, geçmişin izlerini özenle korumaya devam etmektedir. Fatih Sultan Mehmet’in hocası ve İstanbul’un manevi fatihi olarak bilinen, 15. Yüzyılın en büyük âlimlerinden Akşemsettin’in türbesi, şehrin en önemli yeri olup, öğrencisi Sultan Mehmet Han tarafından 1464 yılında yaptırılmıştır. Göynük’ün ilk kaymakamı Hurşit Bey tarafından Kurtuluş Savaşı’nın önemini sonsuzlaştırmak amacıyla yaptırılan ve ilçenin simgesi haline gelen Zafer Kulesi ise tüm ilçeye hâkim bir tepe üzerine kuruludur. Şehrin görülmesi gereken diğer tarihi yerleri arasında Gazi Süleyman Paşa Hamamı, Bıçakçı Ömer Dede Türbesi, Debbağ Dede Türbesi yer almaktadır. Soğukçam köyünde yüksek bir kaya üzerinden yazılı olan Frig kitabesi, ormanlık alanların ortasında mükemmel bir biçimde oluşmuş Sünnet Gölü ve Çubuk Gölü yörenin doğal güzellikleri arasında bulunmaktadır. Göynük’te konaklama ise restore edilmiş tarihi yapılardaki otellerde sağlanmaktadır.

Göynük, which was a witness to Phrygians, Alexander, Romans, Byzantine and Ottomans, is the first district of Bolu. Announced as an urban protected area in 1987, the province continues to protect the traces of the past with care. The mausoleum of Akşemsettin, the teacher of Mehmet the Conqueror and dubbed the spiritual conqueror of Istanbul, is the most important place in the city and was built by his pupil Sultan Mehmet Han in 1464. The Tower of Victory, which was built by Göynük’s first district governor Hurşit Bey in order to eternalize the importance of the War of Independence and became the symbol of the district, is located on an ascendant hill that oversees the whole district. Among the other places to see are Veteran Suleyman Pasha Hamam, Mausoleum of Bıçakçı Ömer Dede, and Mausoleum of Debbağ Dede. The Phrygian epigraph which is written on a high rock in Soğukçam village, Sünnet Lake and Çubuk Lake are among the natural beauties of the region. Accommodation in Göynük is possible in restored historical hotels.


Mutfağı Bol, Mutfağı Dolu: Bolu A Rich, Full Cuisine: Bolu Dünyada bazı bölge ve şehirler, geçmişten gelen bilgi ve birikimlerin oluşturduğu özel tarifler ve bu tarifleri yorumlayan usta eller sayesinde mutfağı ile anılır. Birbirlerini gerçek anlamda tamamlayan şehir ve mutfak birlikteliğinin ülkemizdeki en güzel örneklerinden birisidir, Bolu… Türk mutfağında yer etmiş lezzetleri ve başarılı aşçıları sayesinde dünyaya yayılan ünü ile adından sıkça söz ettiren “Bolu Mutfağı” günümüzde de eşsiz lezzetlerin mimarı olacak birçok aşçı yetiştirmeye devam ediyor. Saray mutfağında ünlenmiş aşçılarından, Atatürk’ün Mengenli aşçısına kadar Bolulu aşçılar, her daim yetenekleri ve ellerinin sihri ile anılmışlardır. İşte o sihirli ellerden çıkan meşhur tatlardan bazıları… Mengen Pilavı Alışılagelmiş pilavların dışında, malzemeleri arasında pirincin yanı sıra kuzu eti, dereotu, domates, mantar, soğan ve ceviz içi bulunan Mengen pilavı, ünü ülke sınırlarını aşmış muhteşem bir Bolu tadıdır. Mudurnu Saray Helvası Mudurnu saray helvası yapılırken miyane haline gelene kadar karıştırılan malzemeler, elde çekiştirme sonucunda liflenmektedir. Bolu’nun Mudurnu ilçesine özgü olan bu tatlının üretimi bölgede yapılarak ülke geneline dağıtılmaktadır. Kaldırık Dolması Ormandan toplanarak elde edilen kaldırık yaprağının fidesi ayrıca bahçelerde de yetiştirilmektedir. Mengen pazarında taze taze bulunan kaldırık yaprağı mutfağa girdikten sonra içeriğindeki harcı ile birleşip, Bolu mutfağının lezzetli tatlarına lezzet katmıştır. Bolu’ya özgü diğer lezzetlerden de kısaca bahsedecek olursak, kendine has yapım şekline sahip çorba çeşitleri arasında yayla çorbası, yoğurtlu bakla çorbası, ovmaç çorbası, kızılcık tarhana çorbası, nohutlu çorba ve imaret çorbası bulunmaktadır. Zengin çorba menüsünün dışında çiğ börek, acı su bazlaması, çantıklı pide, etli mantı, ekmek aşı, mantar sote, kedi batmaz, orman kebabı, patatesli köy ekmeği, bakla çullaması, kaşık sapı, paşa pilavı gibi birçok yöresel yemek çeşidi mevcuttur. Yemekleri kadar tatlıları da kendine has olan Bolu mutfağının meşhur tatlı çeşitleri arasında Bolubeyi tatlısı, höşmerim, kara kabak tatlısı ve palize de unutulmamalıdır. Meşhur şerbet ve hoşaflarından bazıları ise; coş hoşafı, kızılcık şurubu, karavul şerbeti ve kabak hoşafıdır.

80

Some regions and cities in the world are best known for their cuisine thanks to special recipes formed by the knowledge and accumulation of the past, and skillful hands that interpret these recipes. Bolu is one of the finest examples of cities and cuisines completing each other. Having made a name for itself thanks to its successful cooks and its delicacies that left a mark in Turkish cuisine, “Bolu Cuisine” continues to train many cooks who will be the architects of unique tastes. From cooks who earned reputation in court kitchen to Ataturk’s cook from Mengen, cooks from Bolu have always been remembered for their talent and the magic of their hands. Here are some of the famous flavours created by those magic hands... Mengen Rice Mengen Rice is a Bolu delicacy the fame of which exceeds the borders of the country. Apart from the conventional rice recipes, it has lamb, dill, tomato, mushroom, onion and crushed walnut among its ingredients. Mudurnu’s Saray Helva The ingredients are mixed until their consistency is like miyane, then they are pulled by hand until the mixture becomes fibrous. This dessert which is unique to Bolu’s Mudurnu province is produced in the region and distributed nation-wide. Kaldırık Dolma Kaldırık leaves are gathered from the woods, and their seedlings are also raised in gardens. Kaldırık leaves, which can be found fresh in Mengen’s farmers market, are combined with the stuffing, and become one of Bolu’s best delicacies. As for other tastes unique to Bolu, among the soup assortments which have unique recipes are yayla soup, yoghurt fava bean soup, ovmaç soup, cranberry tarhana soup, chichpea soup and imaret soup. Apart from its rich soup menü, Bolu has many local dishes such as çiğ börek, hard water flatbread, çantıklı pide, meat pasty, ekmek aşı, mushroom sauté, kedi batmaz, woodcutter kebab, village bread with potato, fava bean çullama, kaşık sapı and pasha rice. As well as dishes, desserts in Bolu cuisine are unique. Among these desserts are Bolubeyi dessert, höşmerim, black pumpkin dessert and palize. Some of its famous sorbes and compotes are coş compote, cranberry syrup, karavul sherbet and pumpkin compote.

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017


DERNEKTEN / FROM THE ASSOCIATION

TETSİAD Ekonomi Basını İle Buluştu

TETSİAD Met with Economy Press

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Aydın ile Yönetim Kurulu Üyeleri, ulusal gazetelerin ekonomi yazar ve editörleriyle bir araya geldi.

Ali Sami Aydin, the Chairman of Turkish Home Textile IIndustrialists’ and Businessmen’ Association (TETSİAD), and Members of the Board of Directors came together with the economy writers and the editors of the national newspapers.

Habertürk Gazetesi Köşe Yazarı Serpil Yılmaz, Sözcü Gazetesi Ekonomi Editörü Sayime Başçı, Sabah Gazetesi Ekonomi Editörü Pınar Çelik Nacar, Akşam Gazetesi Ekonomi Editörü Özgül Öztürk, Star Gazetesi Muhabiri Erkan Çelikkan, Yeni Şafak Gazetesi Muhabiri Mesude Demirhan, Dünya Gazetesi Muhabiri İrem Çetingöz Karaköy Mükellef Restoran’da gerçekleşen buluşmaya katıldı.

Haberturk Newspaper Correspondent Serpil Yılmaz, Sözcü Newspaper Economy Editor Sayime Başçı, Sabah Newspaper Economy Editor Pınar Çelik Nacar, Akşam Newspaper Economy Editor Özgül Öztürk, Star Newspaper Correspondent Erkan Celikkan, Yeni Şafak Newspaper Correspondent Mesude Demirhan, Dünya Newspaper Correspondent İrem Çetingöz attended the meeting which was held at the Karaköy Mükellef Restaurant.

25-28 Ekim tarihlerinde 5’incisi gerçekleştirilen Home&Tex Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuarı öncesinde basın ile bir araya gelen Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Aydın, fuar öncesinde sektörel değerlendirmelerde bulundu.

The Chairman of the Board of Directors, Ali Sami Aydin, who met with the press before the Home & Tex Home Textile and Decoration Exhibition which took place for the fifth time on October 25-28 2017, make the sectoral evaluations before the fair.

82

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017


DERNEKTEN / FROM THE ASSOCIATION

Ekonomi Programlarında Home&Tex Fuarı

The Home&Tex Fair on Economy Programs

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Aydın, 25-28 Ekim 2017 tarihlerinde 5’incisi gerçekleşen Home&Tex Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuarı öncesinde katıldığı 24 TV’de yayınlanan Sadi Özdemir’in sunduğu “24E” programı ile BloombergHT’de yayınlanan Hande Berktan’ın sunduğu “İş Dünyası” programında Home&Tex fuarı ile ilgili detayları ve ev tekstili sektöründeki gelişmeleri paylaştı.

Before the Home&Tex Home Textile and Decoration Fair, which took place for the fifth time on 25-28 October 2017, Ali Sami Aydin, the chairman of the Turkish Home Textile Industrialists‘ and Businessmen’s Association, participated on the “24E” program by Sadi Özdemir, which is broadcast on 24 TVs and Hande Berktan’s “İş Dünyası” program on BloombergHT and shared details about the Home&Tex Fair and the developments in the home textile sector.

Home&Tex Fuarı’nın ilk gününde fuar alanında ATV Avrupa’nın “Eko Pazar” ve A Haber’in “Evin Yolu” programlarına görüşlerini aktaran Ali Sami Aydın, fuar sonrasında ise CNN Türk’te yayınlanan Beste Uyanık’ın sunduğu “Özel Sektör” programına katılarak, Home&Tex Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuarı hakkındaki değerlendirmelerini, dış pazarlarda Türk ev tekstilinin konumunu, ihracat verilerini ve sektör hedeflerini aktardı.

On the first day of the Home&Tex Fair, Ali Sami Aydın conveyed his views about the fair and the sector to ATV Europe’s “Eko Pazar” and A Haber’s “Evin Yolu” programs. After the fair, he informed the evaluation of The Home&Tex Home Textile and Decoration Fair, the location of Turkish home textile in foreign markets, export data and sector targets by participating Beste Uyanık’s “Özel Sektör” program on CNN Turk’s.

TETSİAD 25 Ekim 2017 Yönetim Kurulu Toplantısı

TETSİAD 25 October 2017 Board of Directors Meeting

Home&Tex Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuarı’nın açılış günü olan 25 Ekim 2017 tarihinde bir araya gelen TETSİAD yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

The board members of TETSİAD came together on 25 October 2017, the opening day of the Home&Tex Home Textile and Decoration Fair and the board meeting was held.

84

Hometextile / Kasım - Aralık 2017 / November - December 2017


100. Sayı

10.000 Adet Baskı

Türkiye’de ve Almanya’da aynı anda!

Heimtextil Frankfurt 2018

Hometextile Dergisi 100. Sayısı, toplam 10.000 adet basılıp Türkiye’de ve 9-12 Ocak 2018 tarihleri arasında Heimtextil Frankfurt fuarında tüm katılımcılara ve ziyaretçilere dağıtılacaktır. Tam yerinde, doğru kişilere sesinizi duyurmak için 100. Sayıda yerinizi ayırtmayı unutmayın! * Dergide reklam alanları sınırlı olduğu için rezervasyon yaptırmakta geç kalmayınız. Son ilan teslim tarihi: 4 Aralık 2017


S A İ N N

EFFEC

İ K S T E RI İ L P A INL R P A DS E R T FRESH 8

01 8 April 2 018 24-2

an 2 24-28 Nis

T NE Nİ/ W

YE

E

TA R

IZDA DAN AJANMAYIN! İ N İ GE UT İM HAN TAKV AYI UN TO C LE! FUARERİ ALM RGETSCHEDU G O F T O NOUAL FAIR SE D PLEAOUR ANN Y

/DAT İH

Hometextile - Sayı 99 / Issue 99  
Hometextile - Sayı 99 / Issue 99  

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin yayını olan HOMETEXTILE Dergisinin 99. Sayısı

Advertisement