Page 1

2018 TRENDLERÄ° 2018 TRENDS


DÜNYAYA AÇILAN KAPI... Binin üzerinde ev tekstili üreten sanayici ve işadamları, TETSİAD ile her yıl dünya ev tekstili modasına katkı sağlıyor... Geleceğimiz için TETSİAD, güçbirliğini giderek arttırıyor...

www.tedsiat.org

HATİCE TURHAN VALİDE SULTAN SEBİL VE ÇEŞMESİ


ALİ SAMİ AYDIN

BAŞKAN / PRESIDENT TÜRKİYE EV TEKSTİLİ SANAYİCİLERİ ve İŞADAMLARI DERNEĞİ TURKISH HOME TEXTILE INDUSTRIALISTS AND BUSINESSMEN’S ASSOCIATION

“İYİ”Yİ ÜRETMEK...

DOING GOOD...

Değerli Dostlar, Paydaşlar,

Dear Friends and Stakeholders,

Dünya, Marshall McLuhan’ın bir zamanlar dediği gibi bir küresel köye dönüşmüş durumda. İleride bu dönüşüm nesnelerin interneti ile tamamen üzerimizde taşıyacağımız şeklini daha geliştirecek gibi görünüyor. Yani, küresel köy kavramı insanları giderek daha da yakınlaştıracak. Bunun en önemli nedeni dijital teknolojinin geldiği nokta.

Today, the world has become a global village as Marshall McLuhan once stated. In the future, this transformation seems to develop our styles to totally worn objects via internet of things. I mean global village concept will make people closer each day thanks to progresses in digital technology.

Dünyadaki bu değişim yaşanmaya devam etse de günlük yaşamımızda dijital olmayan, ne olursa olsun hayatını sürdürecek olan pek çok nokta var. Ekmek üretimi devam edecek ama üretim aşamasında dijital sistem devreye girecek. Yolculuk için yine otomobil kullanacağız ama otomobil teknolojisinde yolculuğumuzu dijital dünya yönetecek. Tıpkı bunun gibi gün içinde sürekli dokunmak zorunda olduğumuz eşyalarımız da aynı sürece tabi olacaklar.

Despite the global change, there are still non-digital parts of our daily lives which will survive in any case. We will continue to produce bread but use digital system in the production phase. We will drive for the sake of transportation but the digital world of automobile technology will guide our journeys. Similarly, our daily-used objects will also undergo the same process.

Ev tekstili tüm dünyada yeni dönüşümleri yaşayacak. Öncelikle tekstilin kendi içindeki dönüşümlerini göreceğiz. Ardından ev tekstili üretiminde halen var olan dijital dokunuşlar artacak. Sonrasında da farklı inovatif yaklaşımlar kapımızı çalacak.

Home textile industry will start to experience new transformations all around the world. First, we will witness the transformation in textile then digital touches in home textile productions will increase. Afterwards, different innovative approaches will be introduced.

Tüm bu dönüşüm ve değişim sürecinde, dünya ev tekstilinin önemli bir üreticisi konumunda olan Türkiye, insani ilişkilerden dijital çıkışlara, üretim aşamalarından pazarlama süreçlerine kadar her noktada bitmek bilmeyen bir rekabetin tam da ortasında yer alacak.

Turkey, which is amongst the leading home textile manufacturers in the world, will compete in a continuous race in human relations, digital printing, production phases, marketing processes, etc. during all the transformation and change period.

Bu rekabetin artık kaçınılmaz olan unsurlarını doğrudan tüm bu süreçler içine dahil etmemiz gerekiyor. İnovasyon, Tasarım ve Markalaşma küresel rekabette haklı olarak edindiğimiz başarılı alanı pekiştiren, güçlendiren ve daha da ileriye götüren temel kurallarımız olmak zorunda.

We must directly include inevitable components of the competition into all of these processes. Innovation, Design and Branding must be our basic principles which support, strengthen and advance our success in global competition.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Nelly Rodi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz trend kataloğunu sizlerle bu sayımızda paylaşıyoruz. 2018 trendlerinde görüleceği üzere, tasarım ve inovasyon önde. Bunları “İyi iş çıkarmak” temelinde değerlendiren Nelly Rodi, gelecek sezonda dünyayı nelerin karşılayacağını aktarıyor.

We are glad to introduce our trend catalogue, which we prepared with Nelly Rodi just like every year, in this issue. Design and innovation are outstanding components in 2018 trends. Assessing these components on "Do Good" basis, Nelly Rodi informs us about the new trends of the following season.

Bu bağlamda, EVTEKS ve sonbahardaki HOME-TEX fuarları Türkiye’nin “iyi iş çıkarma” konusundaki başarısının en büyük kanıtlarını oluşturuyor.

EVTEKS and HOME-TEX, which will be held in autumn, are the most significant proofs for the achievements of Turkey in "Doing Good".

EVTEKS Fuarı bu sene 23. kez kapılarını dünyaya açıyor ve iyi iş çıkarma öncesinde nelerin yapılabileceğini dünyaya gösteriyor. Tüm katılımcı, ziyaretçi ve diğer paydaşlarımız bizimle olduğu için mutluyuz. İnovasyon, tasarım ve markalaşma ile dünyadaki payımızı arttırma yönünde, TETSİAD üyelerinin gösterdiği çabanın meyvelerini ileride keyifle paylaşmayı umuyorum. Tüm paydaşlarımıza “iyi iş” çıkaracakları keyifli ve başarılı bir sezon diliyorum.

3

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

EVTEKS Fair will open its doors to visitors for the 23rd presenting the world the possibilities before doing well. I would like to thank all of our participants, visitors and stakeholders. I hope to share the results of TETSIAD members’ efforts towards increasing Turkey's share in the global market via innovations, designs and brandings soon. I wish all of our stakeholders a pleasant and successful season in which they will "Do Good"!


ALİ SAMİ AYDIN

İÇİNDEKİLER İNDEX

BAŞKAN / PRESIDENT TÜRKİYE EV TEKSTİLİ SANAYİCİLERİ ve İŞADAMLARI DERNEĞİ TURKISH HOME TEXTILE INDUSTRIALISTS AND BUSINESSMEN’S ASSOCIATION

28

TÜRKİYE EV TEKSTİLİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TURKISH HOME TEXTILE INDUSTRIALISTS’ AND BUSINESSMEN’S ASSOCIATION Ali Sami Aydın Başkan - President A.Serdar Sütçüoğlu Ali Rıza Hasoğlu Başkan Yardımcıları - Vice Presidents Cengiz Özmen Genel Sekreter – General Secretary Abdülhadi Köseoğlu Mali Sekreter – Financial Secretary Üyeler-Members Ufuk Oçak Mehmet Fatih Dereköylü Can Tanrıverdi Remzi Kırayoğlu Hüseyin Memişoğlu Murat Zümbülyuva Mustafa Kösemusul Arif Şensöz Cihan Aktaş İsa Dal Faruk Hürdana Mehmet Keçeci Ercan Karakuş Kadir Beytekin Ahmet Nuri Baytimur Mustafa Moral

KAPADOKYA CAPPADOCIA

GEZİ / TRAVEL / BURCU GÜRTÜRK

Denetleme Kurulu-Board of Auditors İsmail Ağaoğlu Yavuz Demirel Emrah Demir Mehmet Pamuk Berk Vardar Hasan Kürşat Bayram Eren Nazik Fatih Özdemir Ahmet Gelemet Genel Koordinatör – General Coordinator M. Atilla Bulut Genel Koordinatör Yardımcısı – Assistant General Coordinator Neşe Altıntaş Sorumlu Yazı İşleri Müdürü – Responsible Editor Ekibimiz – Team Harun Üstgül Hasan Ersan Melissa Papuçciyan Ömür Işık Tuncay Demir Hakkı Sercan Işık

4

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

2018 TRENDLERİ 2018 TRENDS

120

31

“İYİ BİR DEKOR SEYİR KEYFİNİ ARTIRIR” “A SUCCESSFUL SETTING INCREASES AUDIENCES' PLEASURE” Abdurrahman Şen RÖPORTAJ/INTERVIEW

116

İÇİNDEKİLER/INDEX


Türkiye Tekstilinin Hafızası

MERİNOS TEKSTİL SANAYİ MÜZESİ

The Memory of Turkish Textile,

MERINOS TEXTILE INDUSTRY MUSEUM

Ayten Sürür Merinos Tekstil Müzesi Küratörü Curator of Merinos Textile Museum RÖPORTAJ/INTERVIEW

108

YAYIN YÖNETİM PUBLICATION MANAGEMENT

İSTANBUL’UN TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE RAMAZAN HISTORY - CULTURE OF ISTANBUL AND RAMADAN Mehmet Kâmil Berse

Cihangir Mah. Sıraselviler Cad. Yeni Yuva Sok. No: 18 / Kat 2 / Daire 3 Cihangir / Beyoğlu / İstanbul www.brandsuiteistanbul.com Tel: 0212 973 73 75

84

Bülent Fidan Genel Yayın Yönetmeni / Editor in Chief Burcu Gürtürk Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor Adem Tayfun Eser Görsel Yönetmen / Art Director Destek Tercüme Çeviri - Translation Matsis Matbaa Hizmetleri Tevfikbey Mah. Dr. Ali Demir Cad. No: 51 Sefaköy / İSTANBUL 0212 624 21 11 www.matbaasistemleri.com Baskı-Cilt / Printing-Binding Yayının dili: Türkçe-İngilizce Publication Language: Turkish/ English Yayının Türü: Ulusal Süreli Yayın Publication Genre: National Periodical Publication Hometextile dergisine internette, tetsiad.org adresinden ulaşabilirsiniz. Access Hometextile magazine on the internet at tetsiad.org.

6

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

İÇİNDEKİLER/INDEX


İhtiyaçtan doğan sanat KIRKYAMA… The art born out of a need PATCHWORK... Edhem Dirvana

“Tekstilimize Marin Konsepti Hâkim”

SANAT/ART

76

”Marine Concept Prevails in the Textile Products of Yachting Clubs” RÖPORTAJ/INTERVIEW

98

Sabahattin Duman Bodrum Hotel Baba Genel Müdürü Bodrum Hotel Baba General Manager

OTEL TEKSTİLİNDE DENGE KALİTE VE FİYAT ÜZERİNE KURULU THE STABILITY IN HOTEL TEXTILE INDUSTRY IS BASED ON QUALITY AND PRICE Mürvet Sütçüoğlu Titan Tekstil Genel Müdürü Titan Textile General Manager RÖPORTAJ/INTERVIEW

60

“Dünyanın En Büyük Ev Tekstil Fuarı Evteks Olacak” “Evteks Will Be the Biggest Home Textile Fair” Ali Rıza Hasoğlu TETSİAD Başkan Yardımcısı TETSIAD Vice President RÖPORTAJ/INTERVIEW

46

İPEK HALI SILK CARPET Bir dönüşüm hikayesi

The story of a transition

BURCU GÜRTÜRK

54 8

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

İÇİNDEKİLER/INDEX


ARTline www.bersan.com.tr bersan@bersan.com.tr

EVTEKS 2017 HALL 5 A-11


Texprocess Fuarı ilk Mikro-Fabrikayı görücüye çıkarıyor 9-17 Mayıs 2017 tarihleri arasında Frankfurt'ta gerçekleşecek olan Texprocess Fuarı’nın bu yılki teması Endüstri 0.4 olacak. Bu bağlamda sergilenecek ürünlerden biri de Dijital Tekstil Mikro Fabrikası. Fabrika, giyim için entegre bir üretim zincirinin canlı tanıtımını gerçekleştirecek. Alman Tekstil ve Elyaf Araştırma Enstitüsü ve Almanya’nın önde gelen tekstil firmaları tarafından geliştirilen mikro-fabrikanın, piyasaya duyarlı üretim şeklini kolaylaştıracağı belirtiliyor. Havaya göre programlanan kumaş üretildi Tibbits ve tasarım ekibi, havanın derecesine göre kendini ayarlayabilen kumaş üretti. Kumaşın, yaygın kullanılmaya başlandığında pek çok soruna çözüm olacağı öngörülüyor. Dünyanın en iyi teknik üniversitelerinden biri olan MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) bünyesinde geliştirilen kumaş, insan derisinden ilham alınarak tasarlanmış. Kumaşta kullanılan teknolojik materyal ciltte bulunan küçük gözenek yapılardan oluşuyor. Dışarıdaki sıcaklıkla orantılı olarak esneyip daralan kumaş, yalıtımlı bir şekilde vücudu sarıyor. Temperature-responsive fabric has been manufactured Tibbits and his design team developed a temperature-responsive fabric. The fabric is anticipated to solve several problems when it is commonly used. Developed by MIT (Massachusetts Institute of Technology), one of the best technical universities of the world, the fabric’s design was inspired by the human skin. Technological material used in the fabric consists of small pores that exist on human skin. Expanding and contracting depending on the surrounding temperature, the fabric wraps the skin perfectly as well as providing insulation.

10

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

Mikro-fabrikalar, fikirleri derhal uygulamaya koyma ve belirli müşteri gereksinimlerine dayanan yeni iş modellerini deneme fırsatı sunuyor. Kişiselleştirilmiş ürünlere olan talep, üretim sürecini esnek olmaya yöneltmeye devam ediyor. Dijital Tekstil Mikro Fabrikası da bu sürecin neticelerinden biri. Texprocess presents Micro Factory for the first time The theme of Texprocess Fair, which will take place in Frankfurt between May 9th and 17th, 2017, will be Industry 0.4. Digital Textile Micro Factory will be represented as part of the fair. The factory will provide a live display of an integrated product chain for clothing. Micro factory, which was developed in collaboration with the German Institutes for Textile and Fibre Research and a number of well-known companies in the textile sector, is stated to ease market-sensitive product style. Micro-factories pave the way to immediately implement the ideas and try new business models which depend on certain customer needs. The demand for customized products continues to lead flexible production process and Digital Textile Micro factory is one of the outcomes of this process.

HABERLER/NEWS


Spandex Elyaf Pazarı 10 milyon dolara ulaşacak Allied Market Araştırma şirketinin yayınladığı son rapora göre küresel Spandex (Spandel) Elyaf Pazarı 2022 yılında 10 milyon dolara ulaşacak. Spandex’in, 2015 yılında Asya-Pasifik pazarında yakaladığı konumu bu bölgede devam ettirmesi beklenirken, diğer bölgelerde de yükselişe geçeceği tahmin ediliyor. En iyi emici ürün ham pamuk Texas Tech Üniversitesi, Çevre ve İnsan Sağlığı Enstitüsü (TIEHH), tarafından gerçekleştirilen ve AATCC Journal of Research'in Mart / Nisan 2017 sayısında yayınlanan bir araştırmaya göre, gevşek formdaki ince ham pamuğun yağ emme konusunda en iyi performansı sergileyen ürün olduğu ortaya çıktı. Araştırmanın başyazarı ve araştırmanın yapıldığı enstitünün Nonwoven ve İleri Malzeme Laboratuvarı’nda profesör olarak görev yapan Seshadri Ramkumar, petrol sızıntısı meselesinin tüm insan sağlığını ve çevreyi etkilediği için küresel bir sorun olduğunu belirterek, “Şimdiye kadar deniz ortamlarında kullanılan sentetik esaslı çoğu yağ emici, sorunlara sebep oluyordu. Amacımız, biyolojik olarak parçalanabilir olan doğal bir ürünün, verimli, etkili ve düşük maliyetli bir yağ emici olmasını sağlamaktır” dedi. Çalışmada gevşek dokumasız ve hidro-statik dokumasız formlarda ince ve kaba pamuğun yağ emme özellikleri karşılaştırıldı. Gevşek formdaki daha ince pamuğun, yağ emiciliği açısından daha üstün olduğu kanıtlandı.

Raporda Spandex lifinin tekstil, giyim, otomotiv, sağlık ve spor aksesuarları gibi sektörlerdeki mevcut pazar eğiliminin artacağı belirtiliyor. Ayrıca ürünün esneklik, dayanıklılık ve aşınma gibi dirençleri son derece yüksek. Spandex Fiber Market to reach 10 million dollars According to a new report published by Allied Market Research, global Spandex (Spandel) Fiber Market will reach 10 Million USD by 2022. Spandex is estimated to continue its current position which was achieved in Asia-Pacific market in 2015 in addition to a rise in other regions. The report also states that current market tendency of Spandex fiber will increase in sectors such as textile, clothing, automotive, health and sport accessories. Additionally, flexibility, endurance and abrasion resistances of the product are extremely high.

Raw cotton is the best absorber According to a research which was carried out by Texas Tech University, The Institute of Environmental and Human Health (TIEHH) and published in March/April 2017 issue of AATCC Journal of Research, loose, thin raw cotton has the best performance in soaking oil. Highlighting that “Oil spill is a global problem since it affects all human health and environment”, Seshadri Ramkumar, the editor of the research and professor at Nonwoven and Advanced Materials Laboratory of TIEHH, stated: “Most of the synthetic based absorbers used in marine environment have caused problems up to now. Our aim is enabling a biodegradable and natural product to be a productive, efficient and low-cost oil absorber”. In the research, oil absorbing characteristics of thin and thick cotton in loose non-woven and hydro-static non-woven forms were compared. Loose and thinner cotton was proven to be superior in terms of absorbing oil.

12

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

HABERLER/NEWS


Yeni nesil halılar ev sahiplerini tanıyacak Britanyalı Hillarys Blinds markası, iki bin 185 İngiliz ev sahibi ile gerçekleştirdiği anket çalışmalarının sonuçlarını açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre İngilizler, yeni nesil halılardan, eve gelen davetsiz misafirleri ev sahiplerine bildirmelerini istiyor. Tüketicilerden gelen bu isteği dikkate alan Hillarys Blinds markası bu alanda çalışmalarına başladı bile. Yeni nesil halılar, olağan dışı hareketleri kişilerin ağırlığına bağlı olarak tespit edecek ve bunu ev sahiplerinin telefonlarına bildiri olarak gönderecek. Araştırmadan öne çıkan diğer sonuçlar da halı kullanımın avantaj ve dezavantajlarını göz önüne serdi. Diğer döşeme türlerine göre halı seçiminin herhangi bir dezavantaja sahip olup olmadığı sorusuna katılımcıların yüzde 78’i “temiz tutmak zor” yanıtını verirken; diğer zemin türlerine göre en önemli avantajı ne sorusuna ise yüzde 35 olarak “hissetmek” cevabını verdi. Ankette en fazla oy alan cevaplar şunlar oldu: • Davetsiz misafiri algılayıp uyaran halılar yüzde 64 • Kendi kendini temizleyen halılar yüzde 60 • Evcil hayvan tüylerini dışarı atan halılar yüzde 51 • Oda sıcaklığını ayarlayan halılar yüzde 49

14

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

New generation carpets will detect the owners The British brand Hillary Blinds has announced the results of a survey that they carried out with 2185 English home owners. According to the results of the research, the British would like that the new generation carpet could alert the owner for potential intruders. Paying attention to customers’ request, Hillary Blinds has already begun studies to fulfil the requirements. New generation carpets will detect unusual movements according to the weight of the person and send notifications to owners’ mobile phones. Other prominent results of the survey also showed advantages and disadvantages of carpets. Respondents were asked if there were any downsides to choosing carpet over other flooring types, the vast majority, i.e. 78%, stated that it was “harder to keep clean”. When asked “What do you consider to be the key advantage to carpet over other flooring types?” to which 35% of the participants responded that “It has got a more welcoming feeing”. The following were the most common responses: • Carpets that can detect and alert you for intruders – 64% • Self-cleaning carpets – 60% • Carpets that repel pet hair – 51% • Heated carpets that help to moderate the temperature of the room – 49%

HABERLER/NEWS


Nelly Rodi, 2018 yılının ev tekstili trendlerini açıkladı

Nelly Rodi presents 2018 home textile trends

Nelly Rodi’nin tasarım ekibi EVTEKS fuarı için hazırladığı ev tekstili 2018 yılı trendleri raporunu açıkladı. 2018 ilkbahar, yaz ve kışı için renklerin, desenlerin, malzemelerin, son işlemlerin ana akımlarının neler olacağının belirlendiği raporda yılın tasarımlarda öne çıkan rengi nar çiçeği oldu.

Nelly Rodi's design team announced 2018 home textile trends report which was prepared for EVTEKS Fair. Defining 2018 spring, summer and winter colors, patterns, materials, after-treatments and main trends, the report presented that garnet is the most favorite color of the year in designs.

EVTEKS Fuarı’nda yer alacak olan “Trend Alanı” hazırlıklarını Nelly Rodi trendlerine göre tasarlıyor.

"Trend Area", which will be organized in the EVTEKS Fair, will be designed in line with Nelly Rodi's trends.

Kısa kısa… / Briefly… • TETSİAD Başkanı Ali Sami AYDIN, 5-6 Mayıs 2017 tarihleri arasında TETSİAD’ın da katkıları ile İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 14. Ulusal Tekstil Mühendisliği Öğrenci Kongresi’nde (ÜTMOK) gençlerle bir araya geldi. • TETSIAD Chairman Ali Sami AYDIN got together with young enthusiasts at the 14th National Textile Engineering Students Congress (NTESC) which was hosted by Istanbul Technical University between May 5th and 6th, 2017 with the support of TETSIAD.

• TETSİAD, 3-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında İtalya’da gerçekleştirilen Proposte Cernobbio 2017 Fuarı’na Yönetim Kurulu düzeyinde katılım gösterdi. • TETSIAD Board Members participated in Proposte Cernobbio 2017 Fair, which was held between May 3rd, and 5th, 2017 in Italy.

• 24 Mart 2017 tarihinde Denizli’de bir Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi. Başarılı geçen toplantının ardından Yönetim Kurulu Üyeleri Leodikeia Antik Kenti’ni de ziyaret etti. • A Board Meeting was held in Denizli on March 24th, 2017. Board Members visited Leodikeia Ancient City following the meeting.

16

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

DERNEKTEN / FROM THE ASSOCIATION


6. Dünya, Türk Havlu ve Bornoz Günü’ne coşkulu kutlama Dünyada kendini ispatlamış Türk havlu ve bornozunun kalitedeki liderliği ile tanınırlığını arttırmak amacıyla geleneksel hale gelen “Dünya, Türk Havlu ve Bornoz Günü” nün bu yıl 6.’sı kutlandı. 16 Mart Perşembe günü TETSİAD ev sahipliğinde, tekstilin doğduğu yer olarak anılan Sultanhamam’daki tarihi Hatice Turhan Valide Sultan Sebili’nde gerçekleşen basın toplantısı ardından bornozlar giyilerek kortej yürüyüşü yapıldı. Aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle yola çıkılan etkinliğe “İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV)” çocuk bando takımıyla, Sultanamam’ın sokakları renkli görüntülere sahne olurken, vatandaş yürüyüşe yoğun ilgi gösterdi. Dünya Türk Havlu ve Bornoz Festivali, Denizli’de de çeşitli etkinliklere sahne oldu. Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) koordinatörlüğünde gerçekleştirilen festival kapsamında "Bu Topraklardan Dünya Markası Çıkar Mı?" konulu bir konferans düzenlendi. Güven BORÇA moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferansta, TETSİAD Başkanı Ali Sami AYDIN ve Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ÖZDİLEK konuşmacı olarak yer aldı. Konferansın ardından, aralarında Deniz AKKAYA, Keremcem ve Ümit TEMURÇİN’ in de bulunduğu iş adamları bornozlarını giyerek geleneksel kortej yürüyüşünü gerçekleştirdiler.

18

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

Enthusiastic celebration for the 6th World Turkish Towel and Bathrobe Day "The 6th World Turkish Towels and Bathrobes Day” was celebrated in order to promote the world-renowned Turkish towels and bathrobes. Hosted by TETSIAD, the traditional walk with bathrobes was performed followed by a press conference at the historic Hatice Turhan Valide Public Fountain at Sultanhamam, which is considered as the birthplace of textile, on Thursday, March 16th. Children marching band of "Istanbul Disabled's Education and Solidarity Foundation (IZEV)" attracted huge interest of the people with their colorful walk in the streets of Sultanhamam as part of the social responsibility goal of the event. World Turkish Towels and Bathrobes Day also included a wide range of events in Denizli. Coordinated by Textile and Garment Association of Denizli (DETGIS), the festival also hosted a conference with the theme of “Can a Global Brand Bloom from These Lands?". Moderated by Güven BORÇA, the conference hosted TETSIAD President Ali Sami AYDIN and Özdilek Holding Chairman Hüseyin ÖZDİLEK as speakers. Business people including Deniz AKKAYA, Keremcem and Ümit TEMURÇİN attended the traditional walk in their bathrobes following the conference.

DERNEKTEN / FROM THE ASSOCIATION


HOME-TEX, EV TEKSTİLİ VE DEKORASYONU İSTANBUL’DA BULUŞTURACAK

HOME-TEX WELCOMES HOME TEXTILE AND DECORATION SECTORS IN ISTANBUL

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TETSİAD) tarafından düzenlenen ve beşinci kez kapılarını açacak olan HOME-TEX Fuarı, yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Home-Tex Fuarı bu yıl, gösterilen yoğun ilgiden dolayı, ilk yılına göre dört kat daha büyük alanda düzenlenecek. Fuar, standart stantla kurulan en büyük fuar olma özelliğini de taşıyor.

Organized by Turkish Home Textile Industrialists' and Businessmen's Association (TETSIAD), 5th HOME-TEX Fair is getting ready to host local and foreign guests. In 2017, HomeTex Fair will be held in an area which is four times bigger than its previous year thanks to the huge interest. The fair is also the biggest fair with standard booths.

Önceki yıl yoğun bir katlımla gerçekleşen ve 1 milyar dolarlık iş hacmine ulaşan ev tekstili ve dekorasyon sektörünü buluşturan Home-Tex Fuarı, her yıl olduğu gibi beşinci yılında da yoğun katılımla kapılarını açmaya hazırlanıyor. 25-28 Ekim 2017 tarihleri arasında CNR Expo Yeşilköy'de düzenlenecek fuar, yaklaşık 600 firmaya ev sahipliği yapacak. Home-Tex Fuarı, Almanya, Fransa, Rusya, İtalya, Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetler ve Orta Doğu ülkelerinin de içinde bulunduğu 92 ülkeden alıcı grubunu da ağırlayacak.

Gathering home textile and decoration sectors that reached $1bln business volume, Home-Tex Fair, which was held with huge interest in 2016, is getting ready to open its doors with active participation for the fifth time. The Fair will host approximately 600 companies between October 25th and 28th, 2017 in CNR Expo Yeşilköy. Home-Tex Fairwill also host a buyer group from 92 countries, including Germany, French, Russia, Italy, North Africa, the Turkic Republics and Middle East countries.

20

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

HABERLER/NEWS


FUAR 4 KAT BÜYÜDÜ Ev tekstili ve dekorasyonuna dair her türlü ürünün yer aldığı Home-Tex Fuarı, ilk yılında 20 bin metrekarede düzenlenmişti. Ancak her geçen yıl fuara olan ilginin artması, bu yıl fuar alanını 80 bin metrekareye çıkarmış bulunuyor. İlk yılda 300 katılımcının yer aldığı fuara geçen yıl 600 firma katılmıştı. Şu ana kadar yapılan satışlar ve fuara gösterilen ilgi, bu yılki fuara da katılımın yüksek olacağını gösteriyor. TETSİAD Yönetimi ve üyeleri tarafından büyük önem verilen, yurt içi ve yurt dışında çeşitli organizasyonlar ve yayınlarla duyurusu yapılan Home-Tex Fuarı'nın, bu yıl da Türk ev tekstili sektörü ihracatının büyümesinde önemli bir rol oynayacağı düşünülüyor. Fuarın ayrıca iç piyasanın da hareketlenmesine katkı sağlayacağı öngörülüyor.

THE FAIR AREA EXPANDED 4 TIMES Displaying products of home textile and decoration, Home-Tex Fair was held on 20,000 square meters in its first year. The fair area reached 80,000 square meters thanks to increased interest of the visitors. In its first year, 300 companies participated in the fair whilst it attracted 600 companies in the second year. Sales and interests up to now show that the participation to the fair will also be enormous in 2017. Home-Tex Fair, which has been given the utmost importance by TETSIAD Board and its members and promoted via several organizations and publications in Turkey and abroad, is considered to play a significant role on the growth of Turkish home textile sector exportation. The fair is also estimated to increase the movements in the domestic market.

DEKORATİF BİR FUAR Yurt içinde olduğu gibi, yurt dışında da kısa sürede bilinirliliği artan Home-Tex Fuarı, dünyanın en önemli ev tekstil ve dekorasyon fuarlarından biri haline geldi. Home-Tex Fuarı’nın 80 bin metrekarelik sergi alanında, perdeden döşemelik kumaşa, uyku ve yatak odası ürünlerinden dekorasyon ürünlerine, duvar kaplamalarından yer kaplamalarına kadar ev tekstili ve dekorasyonuna ait tüm ürünler bir arada sergilenecek. Duvar lambaları, avizeler, abajurlar, masa lambaları, yer aydınlatmaları, aplik ve armatürlerin yer alacağı dekorasyonun olmazsa olmazlarından aydınlatma ürünleri, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Home-Tex’e renk katacak.

A DECORATIVE FAIR Home-Tex Fair with its increased recognition both in Turkey and abroad has become one of the most important home textile and decoration fairs. All products of home textile and decoration such as curtains, upholstery, bedroom products, decoration products, wall coverings, floor coverings, etc. will be exhibited together on a fair area of 80,000 square meters of Home-Tex Fair. Lighting products that are essential elements of decoration such as bracket lamps, chandeliers, lamp-shades, floor lamps, wall lamps and luminaires will liven up Home-Tex in 2017 once more.

5. HOME-TEX Fuar Künyesi: Tarih Yer Beklenen Katılımcı Sayısı Fuar Alanı Beklenen Ziyaretçi Sayısı

5th HOME-TEX Exhibition ID: Date Venue Expected Number of Exhibitors Fair Area Expected Number of Visitors

22

: 25-28 Ekim 2017 : İstanbul CNR Expo Fuar Merkezi : 600 : 80.000 m2 : 80.000

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

HABERLER/NEWS

: Between October 25th and 28th, 2017 : Istanbul CNR Expo Exhibition Center : 600 : 80,000 sqm : 80,000


EVTEKS KAPILARINI YOĞUN BIR KATILIMLA AÇACAK

EVTEKS TO ATTRACT HUGE PARTICIPATION

16-20 Mayıs 2017 tarihinde, İstanbul’da düzenlenecek EVTEKS Uluslararası Ev Tekstili Fuarı’na dünyanın gösterdiği ilgi dikkat çekiyor. Bu yıl 23. kez kapılarını açacak olan fuarı 40 bini yabancı olmak üzere yaklaşık 125 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. TETSİAD’dan yapılan açıklamada; fuara olan yoğun ilginin, Türkiye ev tekstil sektörüne duyulan güvenin bir göstergesi olduğu vurgulanıyor.

EVTEKS International Home Textile Fair, which will be held in Istanbul between May 16th and 20th, 2017, attracts great attention from all over the world. 125,000 people, of which 40,000 are foreign guests, are expected to visit the fair, which will open its doors to visitors for the 23rd time. The announcement by TETSIAD highlights that the huge interest to the fair is an indicator of trust to Turkish home textile sector.

Düzenlendiği alan büyüklüğü, katılımcı ve ziyaretçi sayısı ile dünyanın en büyük iki ev tekstili fuarından biri olma özelliğine sahip EVTEKS Uluslararası İstanbul Ev Tekstili Fuarı, 16-20 Mayıs 2017 tarihinde 23. kez kapılarını açacak. Ev tekstili sektöründeki tüm yeniliklerin sergilendiği, modaya yön veren ürünlerin ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu dev organizasyon, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TETSİAD) ve CNR Uluslararası Fuarcılık işbirliğiyle ile İstanbul CNR Expo Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

One of the two biggest home textile fairs in terms of fair area size, participator and visitor numbers, EVTEKS International Istanbul Home Textile Fair will open its doors to visitors for the 23rd time between May 16th and 20th, 2017. The giant organization, where the latest developments and leading products in the textile sector are exhibited, will be held in cooperation with Turkish Home Textile Industrialists' and Businessmen's Association (TETSIAD) and CNR International Trade Fairs at Istanbul CNR Expo Exhibition Center.

Türkiye’nin içinden geçtiği zor döneme rağmen EVTEKS’e ilgi bu yıl da azalmadı. Bu yıl 23. yaşına basan ve 60 bin metrekare kapalı olmak üzere 160 bin metrekarelik alanda düzenlenecek fuar, Türkiye'de düzenlenen örnekleri arasında, uluslararası katılımcı çeşitliliği ve yabancı ziyaretçi sayısıyla dış dünyaya en açık organizasyonlardan biri olarak kabul ediliyor. 200'ü yabancı olmak üzere 1000'in üzerinde firmanın katılacağı 23. EVTEKS Uluslararası Ev Tekstili Fuarı'nı, 40 bini yabancı olmak üzere yaklaşık 125 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Despite the hard times that Turkey has been through, EVTEKS continues to draw great attention. 23rd EVTEKS Fair, which will be held on an area of 160,000 square meters, including 60,000 square meters indoor area, is accepted as one of the most popular events that attract the highest number of international participators in Turkey. 125,000 visitors, where 40,000 are foreign guests, are expected to visit the 23rd EVTEKS International Home Textile Fair, which will be attended by over 1,000 companies, of which 200 of them are international.

2 BİN MARKA KATILACAK 23 yıl önce 600 metrekarede başlayan EVTEKS Fuarı, bugün 160 bin metrekarelik kapalı alanda gerçekleştirilen dünyanın en büyük iki ihtisas fuarından biri haline geldi. Trendleri ve sektöre yönelik seminerleriyle küresel ev tekstil sektörüne öncülük eden EVTEKS’e, bu yıl yerli ve yabancı 2 binin üzerinde marka katılım sağlayacak.

2,000 BRANDS PARTICIPATE IN THE FAIR EVTEKS Fair, which started on an area of 600 square meters 23 years ago, has become one of the two biggest specialized fairs on an indoor area of 160,000 square meters. Pioneering global home textile sector with the trends and seminars held, EVTEKS will host more than 2,000 local and foreign brands.

24

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

HABERLER/NEWS


EV TEKSTİL İHRACATINDA FUARLARIN ETKİSİ BÜYÜK 2.7 milyar doları aşan Türkiye ev tekstil ihracatının, bu seviyelere gelmesinde TETSİAD tarafından düzenlen EVTEKS ve Home-Tex fuarlarının çok büyük katkısının olduğunu söyleyen ev tekstil üreticileri, fuara yurt dışı katılımlarının artmasıyla yeni iş birliklerinin ve ihracat oranlarının da arttığını belirtiyor.

FAIRS STRONGLY AFFECT HOME TEXTILE EXPORTATION Stating that EVTEKS and Home-Tex fairs held by TETSIAD provided enormous contribution to Turkish home textile exportation, which is over $2.7 bln, home textile manufacturers highlight that as the number of foreign participants to the fairs increased, new collaborations and export rates would also improve.

Dünya ev tekstilindeki son trendleri, geniş koleksiyonları ve yeniliklerinin sergilendiği EVTEKS’e ABD, İran, Rusya, Ukrayna, İngiltere, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Hindistan, İtalya, Romanya başta olmak üzere çok sayıda ülkeden alıcı firma katılacak.

Buyer companies from various countries mainly from the US, Iran, Russia, Ukraine, the UK, Canada, United Arab Emirates, China, India, Italy and Romania will participate in EVTEKS, which will display the new trends of global home textile, detailed collections and innovations.

46 ÜLKEDEN ALIM HEYETİ GELİYOR Evteks Fuarını, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı tarafından özel olarak davet edilen 50'ye yakın ülkeden alım heyetleri de ziyaret edecek.

BUYER GROUPS FROM 46 COUNTRIES Buyer groups from approximately 50 countries, which were exclusively invited by Turkish Ministry of Economy, will also visit Evteks Fair.

Alım heyeti gönderecek ülkeler: Almanya - ABD - Avustralya - Avusturya - Azerbaycan - BAE Belçika - Bulgaristan - Cezayir - Çek Cumhuriyeti - Danimarka - Fas - Finlandiya - Fransa - Güney Afrika - Hollanda - İngiltere - İran - İspanya - İsrail - İsveç - İsviçre - İtalya - Japonya - Kanada - Kazakistan - Kırgızistan - Kuveyt - Litvanya - Lübnan - Macaristan - Mısır - Moldova - Norveç - Oman - Özbekistan - Polonya - Portekiz - Romanya - Rusya Federasyonu - Suudi Arabistan Tunus - Türkmenistan - Ukrayna - Ürdün –Yunanistan

The countries to send buyer groups are as follows: Germany - the USA - Australia - Austria - Azerbaijan - UAE - Belgium - Bulgaria - Algeria - Czech Republic - Denmark - Morocco - Finland - French - South Africa - Holland – the UK - Iran - Spain Israeli - Sweden - Switzerland - Italy - Japan - Canada - Kazakhstan - Kirgizstan - Kuwait - Latvia - Lebanon - Hungary - Egypt - Moldova - Norway - Oman - Uzbekistan - Poland - Portugal - Romania - Russian Federation - Saudi Arabia - Tunisia - Turkmenistan - Ukraine - Jordan - Greece

EVTEKS KLASİĞİ, NELLY RODİ... Küresel bir alışveriş ve sipariş platformu ortamı sağlayan EVTEKS’te, Nelly Rodi firması ile yapılan çalışmalar neticesinde belirlenmiş olan trendler ışığında “Trend Alanı” oluşturulacak ve bu alanda, 2018 ev tekstil modasına dair ürünler sergilenecek.

NELLY RODI; AN EVTEKS CLASSIC... Offering a global shopping and order platform, EVTEKS Fair will also display a "Trend Section" in line with the trends determined by the studies held together with Nelly Rodi Company in order to exhibit 2018 home textile fashion products.

23. İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuar Künyesi: Tarih : 16-20 Mayıs 2017 Yer : İstanbul CNR Expo Fuar Merkezi Beklenen Katılımcı Sayısı : 2000 Fuar Alanı : 160.000 m2 Beklenen Ziyaretçi Sayısı : 150.000

23rd Istanbul International Home Textile Fair ID: Date : May 16th – 20th, 2017 Location : Istanbul CNR Expo Exhibition Center Expected Number of Participators : 2,000 Exhibition site : 160,000 sqm Expected Number of Visitors : 150,000

26

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

HABERLER/NEWS


16-20 MAY 2017

EVTEKS HALL 1 - B01

JUST MARRIED

İTALİAN HOME TEKSTİL OT OM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

MESİHPAŞA MAH. HAYRİYE TÜCCARI CAD. NO : 35 LALELİ / FATİH / İSTANBUL TEL : +90 212 458 3425 Fax : +90 212 458 3088 www.�tal�anhome.com.tr


ALİ SAMİ AYDIN

BAŞKAN / PRESIDENT TÜRKİYE EV TEKSTİLİ SANAYİCİLERİ ve İŞADAMLARI DERNEĞİ TURKISH HOME TEXTILE INDUSTRIALISTS AND BUSINESSMEN’S ASSOCIATION

“ İYİ”, “İYİ İŞ” VE “İYİ İŞ ÇIKARMAK”... Çok kıymetli meslektaşlarımız, EVTEKS Fuarımızın katılımcıları ve değerli konuklarımız, Bu yıl, 23. kez düzenlediğimiz, EVTEKS Fuarı’nda sizlerle İstanbul’da bir araya gelmekten, birlikte olmaktan ve sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da fuara yaklaştığımız her an heyecanımız giderek büyüdü. Çalışmalarımızı büyük bir çabayla sürdürdük ve şimdi bu çabayı takdirlerinize erişmenin zamanı… Vincent Gregoire, 2018 yılı trendlerini belirlerken şu ifadeleri kullanmış: “ ‘İyi Hissetme’ mesajlarını yayan ve aralıksız hareket halinde olan yaratıcılar grubu olarak Y kuşağı mantıklı, fedakarca ve sorumlulukla davranmayı ihmal etmiyor. Etik sorular ve izlenebilirlik anlama sızıyor ve ürünlerin sağlıklı, yüksek kalitede ve ergonomik olmasını sağlıyor. Bu, bize en iyisini sunarken iyi iş çıkarmayı isteyen bir yaşam tarzı.” Bir şeyi iyi yaptığımızda kendimizi iyi hissederiz… Artık çevremizde olan bitenlere sessiz kalmak, seyirci kalmak istemiyoruz. Çözümümüz olmadığını söylemek, adeta kaçmak gibi… Çözüm önerileri sunmak, yeniden yol haritası çizmek, yeni yaşam modelleri oluşturmak, taze bilgilerle kendimizi güncellemek ve donanımızı arttırmak için çalışı-

28

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

yor, yaptığımız her işin en iyisi olmaya gayret göstermenin önem arz ettiği bilinci ile hareket ediyoruz. İşte bu bilinçle sektörümüzü daha iyiye, daha güzele taşımak için çaba sarf ediyoruz. Sanat ve zanaatı yeniden bir araya getirerek, modern toplumun temellerine dönen günümüz genç kuşağı, aslında hepimize el yapımı bir şeyin, tek başına veya bir topluluğun parçası olarak verdiği tatmin duygusunun, kârdan daha önemli olduğunu hatırlattı… Bu yıl hazırlıklarını tamamlamış, sizlere sunmuş olduğumuz trend alanı, Vincent Gregoire küratörlüğünde geleceği arayan Nelly Rodi ekibin çalışması. Onlar, 2018 yılında dünya ev tekstilinde egemen olacaklarını düşündükleri trend, renk ve konseptleri bizim için çalıştılar. Derneğimiz de onların öngörülerini, fuarımızda yer alacak olan değerli katılımcılarımızla paylaştı. “İyi”nin neyi ifade ettiğini, “iyi iş”in neyi içermesi gerektiğini ve ardından “iyi iş çıkarmanın yolunu” bu önemli çalışmada bir araya getirdik. Sonucunda da 2018 trendleri, “İYİ İŞ ÇIKARIN!” başlığı altında toplandı, bu trend alanı oluşturuldu ve beğeneceğiniz umuduile sizlerin takdirine sunuldu. Trend alanımızın oluşumundaki özverili çalışmaları nedeniyle EVTEKS Fuarı’nın değerli katılımcılarına, fuar komitemize ve tüm emeği geçenlere en içten duygularımızla teşekkür ederiz.

2018 TRENDLERİ / 2018 TRENDS


“GOOD”, “GOOD JOB”, “DOING A GOOD JOB”… Dear valuable colleagues, Participants of EVTEKS Fair and distinguished guests, I would like to point out that it is a great pleasure to be with you here in Istanbul and get the chance to welcome you at the EVTEKS Fair that we organized for the 23rd time this year. Just like previous years, our excitement has grown more and more every moment as theopening day of the fair got closer. We have spent great efforts for this fair and today, it is the time for us to witness the appreciation of these efforts. Vincent Gregoire used the following expressions while describing 2018 trends: “Y-generation, as a group of creators who are radiating ‘feeling good’ messages and who are ceaselessly on the move, do not neglect behaving logically, devotedly and responsibly. Ethical questions and traceability insinuated to the meaning and enable products to be healthy, high quality and ergonomic. This is a life style which is presenting us the best while desiring to do a good job.” We feel good when we do a good job… We don’t want to keep our silence against what is going on around us and remain as a mere spectator. Saying that we don’t have a solution is an escape from reality. We are working hard to present solution suggestions, draw new road maps, update ourselves with fresh knowledge and improve our qualifications and act with the consciousness of knowing

how important it is to strive for being the best in everything that we are doing. With this consciousness, we are working to carry our sector to the better and nicer. Combining art and artisanship again, searching the fundamentals of the modern society, the younger generation of our times have made known to us all that the feeling of satisfaction we get personally or as a part of a community from something that is handmade is much more important than profit. Trend area, preparations of which we have completed and present to you now is the work of Nelly Rodi team who are seeking the future in Vincent Gregoire’s curatorship. They have worked on trends, colors and concepts they anticipate to be dominant in home textiles in the year 2018. Our association has shared their vision with our distinguished participants who will be present in our fair. We have brought together “what does ‘good’ mean”, “what must a ‘good job’ must entail”, and finally “the way of doing ‘a good job’ in this important work. As a result, trends for 2018 were brought together under the heading ‘DO A GOOD JOB!,’ this trend area was composed and offered for your appreciation, hoping that you all will like it. We would like to take this opportunity to thank all our distinguished participants, our fair committee and all those who have contributed to EVTEKS Fair for their devoted works.


Nelly Rodi’nin ekibi,Vincent Grégoire ve uluslararası trend gözcüleri daha güçlü bir ortak ruh ile geleceği önceden haber veriyorlar. Evteks fuarı için, 2018 bahar-yaz ve sonbahar-kış’ın ana renklerini, desenlerini, materyallerini ve son dokunuşlarını belirlediler. Nelly Rodi ajansı Paris’te 1985’te Nelly Rodi tarafından kuruludu. Tokyo’daki ikinci genel merkeziyle, şu anda moda ve hayat tarzı endüstrilerinde dünyanın en önemli trend ajanslarından biridir. Müşteri portföyünde moda, yiyecek ve iç dizyan gibi tüm hayat tarzı sektöründen şirketler, otomotive endüstrisi ve elektronik sektöründen firmalar bulunmaktadır. 1991 yılında ajansa katılan Vincent Grégoire, hayat tarzı departmanının arkasındaki itici güçtür. Kendisi Fransız iç dizayn fuarı olan Maison - Objet’te düzenli olarak trend alanı kuran ve trend sunumları yapan üç tasarımcıdan biridir. Nelly Rodi ajansı Türkiye’de Ahu Barut tarafından temsil edilir. “Nellyrodi’s team, Vincent Grégoire and international trendspotters are predicting a future with a stronger shared spirit. For the Evteks exhibition, they have identified the main streams of colors, patterns, materials, finishings for spring summer and fall winter 2018. Nellyrodi Agency was founded in 1985 in Paris by Nelly Rodi. It is now one of the world’s leading trend agencies for the fashion and lifestyle industry, with a second head office in Tokyo. Clients include companies from the entire lifestyle sector, such as fashion, food and interior design, the automotive industry and the electronics sector. Vincent Grégoire, who joined in 1991, is the driving force behind the company’s lifestyle department. He is one of the three designers who regularly put on displays and give trend talks at the French interior design fair Maison - Objet. Nellyrodi agency is represented by Ahu Barut in Turkey.”

30

EVTEKS TRENDLERİ / 2018 / İYİ İŞ ÇIKARIN! BUGÜN ARTIK ÇEVREMİZDE OLANLARA SESSİZCE SEYİRCİ KALMAK İSTEMİYORUZ. Artık bir şey bilmediğimizi, çözümümüz olmadığını söylemek istemiyoruz. Bedeli ne olursa olsun harekete geçmek istiyoruz ve mevcut olaylar bunu daha da acil hale getiriyor. Bir iyi bir şey yaptığımızda, kendimizi iyi hissederiz.Pozitif, yazı hatırlatan bir ruhla, yaşam sanatı hem bireysel hem de kolektif olarak zarif jestleri genişletiyor ve uzatıyor. Parlak fikirler, bir mizah ve heves dozu ile, enerjik titreşimleri sarsılmaz bir iyimserlikle geleceğe doğru yankılanan bir ifade arzusu ekliyor. Bazılarına ağır gelebilecek olan zorlu koşullarda, bir asiler kuşağı yine de kendi küçük devrimlerini kışkırtarak - kaderlerine ağlamak yerine - çözümler arıyor ve yeni yaşam ve dekorasyon modellerini düşünüyor. Bu Y Kuşağı, sanat ile zanaatın yeniden bir araya geldiği modern toplumumuzun temellerine geri dönüyor. Eğitim ve iletim adın, bunları güncellemek ve yeniden parıltı vermek için geleneksel yaratıcı süreçleri yeniden düşünüyorlar. Tozu silinmiş ve yeniden değer kazanmış zanaatlar, rüzgarı arkasına aldı. El yapımı bir şeyin, tek başına veya bir topluluğun parçası olarak verdiği tatmin duygusu, kardan daha önemli. Artık “mütevazı” ticaret diye bir şey yok; bunlar yaratıcılıkta birincilik ödülünü kazanan, asil davalar. “İyi Hissetme” mesajlarını yayan ve aralıksız hareket halinde olan bu yaratıcılar grubu, mantıklı, fedakarca ve sorumlulukla davranmayı ihmal etmiyor. Etik sorular ve izlenebilirlik anlama sızıyor ve ürünlerin sağlıklı, yüksek kalitede ve ergonomik olmasını sağlıyor. Bu, bize en iyisini sunarken iyi iş çıkarmayı isteyen bir yaşam tarzı.

EVTEKS TRENDS / 2018 / DO GOOD! TODAY WE NO LONGER WANT TO BE A SILENT SPECTATOR OF WHAT’S GOING ON AROUND US. We no longer want to say we don’t know, we have no solutions. We want to act, at any price, and current events are making it urgent to do so. When we do good, we feel good. In a positive, summery spirit, the art of living expands and extends gracious gestures, both individual and collective. Bright ideas instill a dose of humor and whimsy, a desire for expressions whose energetic vibrations resonate towards the future with unwavering optimism. In troubled circumstances that would weigh on some, a generation of rebels nonetheless foments its own small revolutions to seek solutions — rather than to bemoan their fate — and think about new models of life and decoration. This Generation Y yearns to return to the very foundations of our modern society, in which art and craftsmanship are reunited. In the interest of education and transmission, they rethink traditional creative processes to update them and revive their gleam. Dusted off and restored to value, artisanal métiers have the wind at their backs. The satisfaction derived from something hand-made, by oneself or as part of a community, is more important than profit. There is no such thing as a “humble” trade any more; these are noble causes, winning first prize for creativity. While they spread “Feel Good” messages, this group of creatives in perpetual motion does not forget to demonstrate reason, altruism and responsibility. Questions of ethics and traceability infuse meaning and ensure that products are healthy, high quality and ergonomic. This is a lifestyle that wants to do good while offering us the very best.

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

2018 TRENDLERİ / 2018 TRENDS


2018 TRENDLERÄ° 2018 TRENDS


İYİ İŞ ÇIKARIN ! EVTEKS TRENDLERİ 2018

DO GOOD! EVTEKS TRENDS 2018

SPRING / SUMMER 2018 DEĞERLİ SARAY PRECIOUS PALACE

MUTLU CENNET HAPPY HEAVEN

DOĞA SADELİ K CAZİBE OTANTİK ROMANTİK

TARİHİ ANI GELENEK KLASİ K BAROK

NATURE SIMPLICITY CHARM AUTHENTIC ROMANTIC

HISTORICAL MEMORY TRADITION CLASSICAL BAROQUE

FANTASTİK ORMAN FANTASTIC FOREST

KAOTİK (TUHAF) KOLAJ CORIOUS COLLUGE FALL / WINTER 2018-1 9

32 3

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

2018 TRENDLERİ / 2018 TRENDS


İLKBAHAR / YAZ 2018 SPRING / SUMMER 2018

MUTLU CENNET HAPPY HEAVEN

DOĞA NATURE

İYİ İŞ ÇIKARIN! - EVTEKS TRENDLERİ DO GOOD! - EVTEKS TRENDS

DEĞERLİ SARAY PRECIOUS PALACE

TARİHİ HISTORICAL


DOĞA MUTLU CENNET NATURE HAPPY HEAVEN

İLKBAHAR / YAZ 2018 SPRING / SUMMER 2018 KONS E P T L E R - İ LH AML A R · Doğa tutkunu tüketiciler, denizden uzak olmayan bir tatil evine veya çalılık, yosun ve likenle çevrelenmiş bir kır evine sığınıyor. Kuzeyin sahilleri, şiirle ilgili düşüncelere ilham veriyor

CO N CE P T S - INS P I R AT I O N S · The nature-loving consumers nd refuge in a holiday home not far from the sea, or a cot- tage surrounded with under- growth, moss and lichen. The northern beaches inspire re- ections on the poetry

R ENK L ER - A RMONİ L ER · Mineral renkler, bir yapı olarak, ikonik, modern, yoğun, derin çivit mavisi ile çevreleniyor. Vurgu olarak doğal, bitkisel boya tonlarıyla metalik olarak bir gümüş yağmuru. Toprakla deniz arasında Atlas Okyanusu tonlarında hoş bir panorama.

C O LO R S - H A RMONI E S · Mineral colors, as a structure, are punctuated by an iconic, modern, dense, deep indigo. A rain of silver for metallics with natural, vegetabledye shades as accents. A lovely pano- rama of Atlantic Ocean tones between earth and sea.

MOT İ F L ER - B A S K I L A R · Noktalar ve çizgiler, şeritler, sulu boyalı, dallar ve çırpılar, tohumlar ve kabuklar, kurutulmuş çiçekler, damlacıklar ve damlalar, dereceli boyalar ve batikler, kırkyamalar, ağaçlık alan bitkileri, ikinci elde keşfedilenler, dalgalar ve iniş-çıkışlar, martılar, tavşanlar ve tavuklar, makrameler ve el örgüleri.

MOT I F S - P R I N T S · Spots - lines, stripes, watercolored, branches - twigs, seeds - husks, dried owers, droplets - drips, gradeds tie- dyes, patchworks, woodland plants, econd-hand finds, waves and undulations, seagulls, rabbits chickens, macramés and handknits.

MAT E R YA L L E R - SÜ S L E R · Kürk, deri, tüyler, tente branda, yelken brandası, yıkanmış keten, pamuk, bal peteği, maksi sepet örgüleri, düzensiz krepon efektleri, sisli ve grenli, kurutulmuş tonlar, kırışıklıklar, düzensiz, deforme nervürler, solmuş pamuk, geri dönüştürülmüş polyester, mini kabartma, kabarcıklar, dalgalar, jüt, kenevir, sisal, bol düz dokular, ağlar, denizci denim, ağartılmış efektler: çizgiler, vurgulanmış düğümler, tüvitler, çivit mavisi marnlı efektler

ANAHTAR KELİMELER / KEYWORDS Doğal / Natural Ham / Raw Sofistike / Sophisticated Estet / Aesthete Ruhani / Spiritual Taze / Fresh Mineral / Mineral Atıkları yeni ürüne dönüştürme / Upcycled

34

MAT E R I A L S - F I N I S H E S · Fur, leather, feathers, tarpaulin canvas, sail canvas, washed linen, cotton, honeycomb, maxi basketweaves, uneven crepon effects, hazy and grainy, dried-out tones, wrinkles, irregular, deformed ribs, faded cotton, recycled polyester, mini embossing, blisters, ripples, jute, hemp, sisal, loose plain weaves, nets, sailor denim, bleached effects: streaks, pronounced slubs, Tweeds, indigo marled effects.

VURGULAYICI RENKLER ACCENT COLORS

ZEMIN RENKLERİ BASE COLORS

Beeswax / Balmumu Pantone 7525 C / 17-1430 TCX Dry Rushes / Kuru Sazlar Pantone 7407 C / 16-0947 TCX Blue Fjord / Mavi Fiyort Pantone 2221 C / 17-4328 TCX Sea Foam / Deniz Köpüğü Pantone 2975 C / 13-4411 TCX Linen Flower / Keten Çiçek Pantone 2382 C / 17-4041 TCX Heathland / Fundalık Pantone 2053 C / 16-2111 TCX Terracotta / Terakota Pantone 696 C / 18-1631 TCX

Smoked Sandstom / Dumanlı Kum Fırtınası Pantone Warm Grey 8C / 17-1212 TCX Typical Slate / Tipik Arduaz Pantone 7540 C / 19-3910 TCX Shadowy Indigo / Gölgeli Çivit Mavisi Pantone 539 C / 19-4033 TCX Waxes Rope / Mum İp Pantone 7504 C / 17-1038 TCX Driftwood / Suda Sürüklenen Dallar Pantone 2325 C / 16-1118 TCX

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

METALİK METALLIC Magic Granit / Sihirli Granit Pantone 2336 C / 14-5002 TCX

2018 TRENDLERİ / 2018 TRENDS


DOĞA MUTLU CENNET

İLKBAHAR / YAZ 2018 SPRING / SUMMER 2018

NATURE HAPPY HEAVEN

Pamuk, Keten, Sulu Boya, Fırçalanmış, Batik, Ebrulu, Göz Yaşları, Çizgiler, Kabuklar, Dokuma, Patlatılmış iplik, Vualler, Şile bezleri, Kafes ağ, Püskül, Düğümleme, Saten pamuk, Lekeler, Yıkanmış, Damlalar Cotton, Linen, Watercolor, Brushed, Tie-Dye, Marbled, Teardrops, Stripes, Shells, Weaving, Flamed Thread, Voiles, Gauzes, Mesh Net, Tassel, Knotting, Satin Cotton, Smudges, Washed, Drips


DOĞA DEĞERLi SARAY

İLKBAHAR / YAZ 2018 SPRING / SUMMER 2018

NATURE PRECIOUS PALACE

VURGULAYICI RENKLER ACCENT COLORS

ZEMIN RENKLERİ BASE COLORS

METALİK METALLIC

Soft Amber / Yumuşak Amber Pantone 7570 C / 16-1140 TCX Saffron Dust / Safran Tozu Pantone 704 C / 18-1658 TCX Lucky-charm Coral / Uğurlu Mercan Pantone 711 C / 18-1662 TCX Harem Celadon / Harem Seladon Pantone 563 C / 15-5218 TCX Damas rose / Şam gülü Pantone 702 C / 17-1929 TCX Oriental Poppy / Oryantal Afyon Çiçeği Pantone 676 C / 19-2047 TCX Peach skin / Şeftali kabuğu Pantone 2337 C / 13-1409 TCX

Tonka bean / Hintbaklası Pantone 7596 C / 19-1220 TCX Black pepper / Karabiber Pantone 5185 C / 19-2816 TCX Island Vanilla / Ada Vanilyası Pantone 7604 C / 12-2103 TCX Cinnamon stick / Tarçın çubuğu Pantone 492 C / 19-1543 TCX Clove / Karanfil Pantone 411 C / 19-0810 TCX

Sultan gold / Sultan altını Pantone 7562 C / 15-0927 TCX

ANAHTAR KELİMELER / KEYWORDS Klasik / Classical Bedensel / Sensual Görkemli / Grandiose Kadınsı / Feminine Değerli / Precious Yoğun / Intense Teatral / Theatralized Çekici / Charming

36

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

2018 TRENDLERİ / 2018 TRENDS


DOĞA DEĞERLi SARAY

İLKBAHAR / YAZ 2018 SPRING / SUMMER 2018

NATURE PRECIOUS PALACE

Jakar, Lameler, Arabeskler, Şal deseni, Toplu, Metalik askılar, İpek çiçwk, Oryantal çiçekler, Uğurlu Eşya, Kabasonlar, Lureks, Oymalar, Pers motifleri, Cordoue deri, İncili, Mücevher detaylar, Kadifeler, Nar, Madalyonlar, Brokarlar. Jacquard, Lames, Arabesques, Paisley, Gathered, Metallic Pendants, Silk Flower, Oriental Flowers, Lucky Charm, Cabochons, Lurex, Engravings, Persian Motifs, Cordoue Leather, Pearly, Jewelry Details, Velvets, Pomegranate, Medallions, Brocades.


SONBAHAR / KIŞ 2018-19 FALL / WINTER 2018-19

DIŞSAL SINIRLAR - EVTEKS TRENDLERİ

FANTASTİK ORMAN FANTASTIC FOREST

KAOTİK (TUHAF) KOLAJ CURIOUS COLLAGE

DO GOOD! - EVTEKS TRENDS

DOĞA NATURE

38

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

TARİHİ HISTORICAL

2018 TRENDLERİ / 2018 TRENDS


SONBAHAR / KIŞ 2018-19 FALL / WINTER 2018-19 DOĞA FANTASTIK ORMAN NATU R E FANTASTIC FOREST

ANAHTAR KELİMELER / KEYWORDS Radikal / Radical Esprili / Humoral Hayvan / Animal Yabani / Wild Kaşif / Explorer Deneysel / Experimental Tuhaf / Bizarre Muhtemel / Prospective

KONS E P T L E R V E İ LH AML A R · Geleceğin belirsiz olduğu bir dünyada, pozitif çözümler önerirler. Yeni teknolojilerle ve materyallerle deneyler yapan bu tüketiciler, bir öngörü ve modernite ruhu etrafında aileleri ve dostlarıyla bir araya gelirler. Aynı zamanda, doğanın güçlü, ham ve yaşam kurtaran yönüyle yoğun bir ilişkiyi beslerler.

CO N CE P T S - INS P I R AT I O N S · In a world with an uncertain future, they propose positive solutions. Experimenters with new technologies and materials, these consumers come together with family and friends around a spirit of foresight and modernity. At the same time, they cultivate an intense rapport with the powerful, raw and lifesaving aspect of nature.

R ENK L ER - A RMONİ L ER · Odunsu, yoğun ve loş renklerden bir baz, hassas açık pembe ve yeşil tonlarıyla ve soğuk, çelik metallerle bir araya geliyor

C O LO R S - H A RMONI E S · A base of woody, dense and dusky colors, combined with sensitive shades of light pinks and greens, and a cold steel metallization

MOT İ F L ER - B A S K I L A R · Kamuflaj ve noktalar, yapraklar, çırpılar, ağaç gövdesi, ağaç kabuğu ve dalları (huş ağacı…), eğrelti otları ve yabani otlar, yosunlar ve likenler, şeritler ve bantler, damlayan noktalar, fırça darbeleri, kolajlar ve kırkyamalar, kalınlıklar ve dilimler, dijital baskı, ebru ve damarlar, mantarlar ve trüfler, küfler ve izler, su yosunları, sarmaşık ve tırmanan bitkiler, orman hayvanları, kurtlar ve ayılar, böcekler ve kanatlılar, keresteler ve damarlı odunlar.

MOT I F S - P R I N T S · Camouflage and spots, leaves, twigs, trunks, bark and branches (birch…), ferns and herbs, mosses and lichens, stripes and bands, dripped spots and, brushstrokes, collages and patchworks, thicknesses and slices, digital printing, marbling and veining, mushrooms and truffles, patinas and traces, algae, ivy and climbing plants, Forest animals, wolves and bears, insects and beetles, logs and veined woods.

MA L Z EME L ER - SÜS L EME L ER · Naylonlar ve kürkler, örgü olmayan ve teknik kumaşlar, çeşitli ve pırıltılı metalikler, balmumlu ve kaplamalı kanvas, keçe ve kaynatılmış yün, Moğol kuzusu, sabitlenmiş yapraklar, deneysel tekstiller ve materyaller, ham kenarlı ve ısıyla şekillendirilmiş, enjeksiyonlu ve kalıplı, fermuarlar ve tokalar, kopçalar ve cırt-cırtlar, tüvitler, batik ve doğal boyalar, gevrek, parıldayan kaplamalar, yapışkan kaplamalar, ters çevrilebilir çift taraflı suni deri, alacalı yünler, son derece görünür dokumalar, bakır yeşili marn, düzensiz tonlar, belirsiz jakarlar, yüzen ip oyunları, ağaç kütüğü özellikleri, mini kıvrımlar ve mini yumrular, keçeli kreponlar, köpüksü şeritler, fırçalanmış ve zımparalanmış yüzey işlemeleri, parlak vinil, ziftli cila.

MAT E R I A L S - F I N I S H E S · Nylons and furs, nonwovens and technical fabrics, variable and iridescent metallics, waxed and coated canvas, felt and boiled wool, mongolian lamb, stabilized leaves, experimental textiles and materials, raw edged and thermoformed, injected and molded, zippers and clasps, snaps and Velcro, tweeds, tie-dye and natural dyes, crisp, glistening coatings, gummy coatings, reversible double-face faux leather, speckled wools, highly visible weaves, verdigris marling, irregular shades, hazy jacquards, float yarn plays, tree stump aspects, mini curls - mini slubs, felted crepons, foamy streaks, brushed and emerized finishes, shiny vinyl, tarred shine.


SONBAHAR / KIŞ 2018-19 FALL / WINTER 2018-19

DOĞA FANTASTIK ORMAN NATU R E FANTASTIC FOREST

a Pazen, Dokum lı, Fırçalanmış, na ti Pa lı, ga al D , . kler, Doğal deri asyon, Kamuflaj kuları, Metaliz ksitlenme, Kür O do lı, ğu ya bu bo ka lı ç ga ğa al D Deri, A dyed, ilmiş oymalar, Yıkanmış keten, flannel, woven den renklendir ni d, Ye he , us er br ifl ot d, m te na boyalı, Dallı , crinkled, pati ion, camouflage at r. liz he al at et le l m , ra es tu xtur rs, na leather, bark te oxidization, fu , ed kl ac cr , gs Washed linen, avin , recolored engr branches motifs

40

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

2018 TRENDLERİ / 2018 TRENDS


SONBAHAR / KIŞ 2018-19 FALL / WINTER 2018-19 TA R İ H İ KAOTİK (TUHAF) KOLAJ H I STO R I CA L CURIOUS COLLAGE

ANAHTAR KELİMELER / KEYWORDS Estet / Aesthete Şaşırtma / Twist Mantıksız / Unreasonable Gösterişli / Dandy Füzyon / Fusion İkonik / Iconic Sürreel / Surrealist Zarif / Elegant


42

KONSEPTLER - İLHAMLAR · Çağdaş dairelerin iç mekanları yeni bir boyut kazanıyor ve küçük ormanları andırmaya başlıyor. Tarihsel klasisizm ile oryantal kıymeti birleştiren duyusal, lüks bir karışıma hoş geldiniz.

CONCEPTS - INSPIRATIONS · Contemporary apartment interiors are taking a new tack and beginning to resemble boudoirs. Welcome to a sensual, voluptuous mix uniting historical classicism and oriental preciousness.

RENKLER - ARMONİ LER · Nötr ve sıcak tonlardan oluşan bir baz, değerli taşların derin tonlarından bir gökkuşağıyla birleşiyor ve zarif altınla aydınlanıyor.

COLORS - HARMONIES · A base of neutral and warm tones combine with a rainbow of precious stone deep tones, enlighten by a elegant gold.

MOTİFLER - BASKILAR · Pullar ve kabasonlar, güneşler ve açan çiçekler, ahşap kakma ve emaye işi, nilüfer çiçekleri, doğanlı çiçekler (laleler, nergis zambakları), asmalar ve tırmanan çiçekler (çarkıfelek çiçekleri), ördekler ve egzotik kuğular, kedigiller (kaplanlar, panterler, kediler), uğurlu eşyalar ve kolyeler, numeroloji ve batıl inançlar, astroloji (kayan yıldızlar, aylar…), kolajlar ve resimli yazılar, büyük egzotik yapraklar, kış bahçeleri, değerli meyveler (narlar, ananaslar, pitaya…), Pers motifleri, şal desenleri ve arabeskler, ejderhalar ve Anka kuşları, elmaslar ve palyaçolar, görkemli kuşlar (tavus kuşları, cennet kuşları), tüyler veçiçekler, mikro geometri ve mikro çiçekler, dik kafalı çiçekler (zambaklar, menkşeler, siklamenler, krizantemler), bağlar, broşlar ve mücevherler, bambu (saplar, yeşil, cilalı).

MOTIFS - PRINTS · Scales and cabochons, suns and blooming flowers, wood inlay and cloisonné, lotus flowers, bulb flowers (tulips, amaryllis), vines and climbing plants (passion flowers), ducks and exotic swans, felines (tigers, panthers, cats), good luck charms and lockets, numerology and superstitions, astrology (shooting stars, moons…), collages and rebuse, large exotic leaves, winter gardens, precious fruits (pomegranates, pineapples, dragon fruit…), persian motifs, paisleys and arabesques, dragons and phoenix, diamonds and harlequins, majestic birds (peacocks, birds of paradise), feathers and florals, micro geometrics and micro florals, Heady flowers (lilies, violets, cyclamen, chrysanthemums), links, brooches and jewels, bamboo (stalks, green, lacquered).

MA L Z EME L ER - SÜS L ER · Kadife ve saten, parlak lakeler ve cilalar, uzun tüylü kürkler, damaskolar, brokarlar, jakarlar, ham ipek ve dupiyon, viskoz, kabartma ve kakma, parıldayan ve büyük incili metalikler, mücevherli kenarlar, boncuklar ve püsküller, saçaklar ve ponponlar, tafting ve kapitone, şeftali kabuğu ve çatlatılmış süet, alpaka, lama, tiftik ve kaşmir karışımları, yünlü saten, çiçekli ve geometrik brokarlar, atış desenleri, parıltılı yıldız tozu, renkli metalik kaplamalar, delikli tafta, ipeksi ve tüylü.

MAT E R I A L S - F I N I S H E S · Velvet and satin, shiny lacquers and varnishes, longpile fur, damasks, brocades, jacquards, raw silk and dupioni, viscose, embossing and stamping, iridescent and mother of pearl metallics, jeweled trimmings, beads and tassels, fringe and pompoms, tufting and quilting, peachskin and split suede, alpaca, lama, mohair and cashmere blends, wool satin, floral and geometric brocades, shot aspects, sparkly stardust, colored metallic coatings, shot taffeta, silky and hairy.

VURGULAYICI RENKLER ACCENT COLORS

ZEMIN RENKLERİ BASE COLORS

METALİK METALLIC

Aquamarine / Deniz mavisi Pantone 5767 C / 17-0330 TCX Supreme emerald / Üstün zümrüt yeşili Pantone 3305 C / 19-5420 TCX Curious sapphire / Tuhaf safir PPantone 302 C / 19-4033 TCX Tenebrous lapis / Koyu renkli lapis Pantone 518 C / 19-3217 TCX Deep garnet / Derin lal taşı Pantone 201 C / 19-1557 TCX Luminous topaz / Işıltılı topaz Pantone 7580 C / 18-1354 TCX Divine amber / Kutsal amber Pantone 111 C / 17-0839 TCX

Golden mink / Altın vizon Pantone 7505 C / 18-0933 TCX Silver fox / Gümüşi tilki Pantone 432 C / 19-4110 TCX Velvety astrakhan / Kadifemsi astragan Pantone 7771C / 19-0515 TCX Marvelous chinchilla / Harikulade çinçilla Pantone 7666 C / 18-3410 TCX Ashen greige / Küllü boyanmamış kumaş Pantone 7 C / 17-1210 TCX

Golden treasure / Altın hazine Pantone 872 C / Metal

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

2018 TRENDLERİ / 2018 TRENDS


SONBAHAR / KIŞ 2018-19 FALL / WINTER 2018-19 TARİHİ KAOTİK (TUHAF) KOLAJ H I STO R I CA L CURIOUS COLLAGE

Polyester, Yabani ipek, Brokarlar, İşlemeli, Metalize, Fortuny pli, Balık derisi, Kolajlar, Elmas taklidi cam, Kalıplar, Damask, Jakarlar, Lureks, Lameler, oryantal motifler, Kenar süsleri, Dokumalar, Basma kumaş, Günışığı pli, Pan kadife. Polyester, wild silk, brocades, embroidered, metalized, fortuny pleat, fish skin, collages, strass, moldings, damask, jacquards, lurex, lames, oriental motifs, trimmings, weaves, chintz, sunray pleat, panne velvet.


İYİ İŞ ÇIKARIN! - E V TEKS TRENDLERİ İLKBAHAR/YAZ 2018

İYİ İŞ ÇIKARIN! - EV TEKS TRENDLERİ SONBAHAR / KIŞ 2018-19

DO GOOD! - EVTEKS TRENDS SPRING/SUMMER 2018

DO GOOD! - EVTEKS TRENDS FALL / WINTER 2018 -19

DEĞERLİ SARAY PRECIOUS PALACE

MUTLU CENNET HAPPY HEAVEN

KAOTİK (TUHAF) KOLAJ CORIOUS COLLUGE

FANTASTİK ORMAN FANTASTIC FOREST

VURGULAYICI RENKLER ACCENT COLORS

VURGULAYICI RENKLER ACCENT COLORS

VURGULAYICI RENKLER ACCENT COLORS

VURGULAYICI RENKLER ACCENT COLORS

Soft Amber / Yumuşak Amber Pantone 7570 C / 16-1140 TCX

Beeswax / Balmumu Pantone 7525 C / 17-1430 TCX

Aquamarine / Deniz mavisi Pantone 5767 C / 17-0330 TCX

Light jade / Açık yeşim taşı Pantone 3248 C / 14-5714 TCX

Saffron Dust / Safran Tozu Pantone 704 C / 18-1658 TCX

Dry Rushes / Kuru Sazlar Pantone 7407 C / 16-0947 TCX

Supreme emerald / Üstün zümrüt yeşili Pantone 3305 C / 19-5420 TCX

Green marble / Yeşil mermer Pantone 2214 C / 18-4522 TCX

Lucky-charm Coral / Uğurlu Mercan Pantone 711 C / 18-1662 TCX

Blue Fjord / Mavi Fiyort Pantone 2221 C / 17-4328 TCX

Curious sapphire / Tuhaf safir PPantone 302 C / 19-4033 TCX

Khaki sandstone / Haki kumtaşı Pantone 2326 C / 17-1019 TCX

Harem Celadon / Harem Seladon Pantone 563 C / 15-5218 TCX

Sea Foam / Deniz Köpüğü Pantone 2975 C / 13-4411 TCX

Tenebrous lapis / Koyu renkli lapis Pantone 518 C / 19-3217 TCX

Green shale / Yeşil şist Pantone 418 C / 19-0312 TCX

Damas rose / Şam gülü Pantone 702 C / 17-1929 TCX

Linen Flower / Keten Çiçek Pantone 2382 C / 17-4041 TCX

Deep garnet / Derin lal taşı Pantone 201 C / 19-1557 TCX

Grey slate / Gri arduaz Pantone 2360 C / 18-3933 TCX

Oriental Poppy / Oryantal Afyon Çiçeği Pantone 676 C / 19-2047 TCX

Heathland / Fundalık Pantone 2053 C / 16-2111 TCX

Luminous topaz / Işıltılı topaz Pantone 7580 C / 18-1354 TCX

Purple agathe / Mor akik Pantone 7669 C / 18-3828 TCX

Peach skin / Şeftali kabuğu Pantone 2337 C / 13-1409 TCX

Terracotta / Terakota Pantone 696 C / 18-1631 TCX

Divine amber / Kutsal amber Pantone 111 C / 17-0839 TCX

Pink quartz / Pembe kuvars Pantone 2066 C / 15-3214 TCX

ZEMIN RENKLERİ BASE COLORS

ZEMIN RENKLERİ BASE COLORS

ZEMIN RENKLERİ BASE COLORS

ZEMIN RENKLERİ BASE COLORS

Tonka bean / Hintbaklası Pantone 7596 C / 19-1220 TCX

Smoked Sandstom / Dumanlı Kum Fırtınası Pantone Warm Grey 8C / 17-1212 TCX

Golden mink / Altın vizon Pantone 7505 C / 18-0933 TCX

Spruce red / Alaçam kırmızısı Pantone 7630 C / 19-1327 TCX

Black pepper / Karabiber Pantone 5185 C / 19-2816 TCX

Typical Slate / Tipik Arduaz Pantone 7540 C / 19-3910 TCX

Silver fox / Gümüşi tilki Pantone 432 C / 19-4110 TCX

Larch brown / Karaçam kahverengi Pantone 2322 C / 19-1218 TCX

Island Vanilla / Ada Vanilyası Pantone 7604 C / 12-2103 TCX

Shadowy Indigo / Gölgeli Çivit Mavisi Pantone 539 C / 19-4033 TCX

Velvety astrakhan / Kadifemsi astragan Pantone 7771C / 19-0515 TCX

Black forest / Siyah orman Pantone 533 C / 19-3933 TCX

Cinnamon stick / Tarçın çubuğu Pantone 492 C / 19-1543 TCX

Waxes Rope / Mum İp Pantone 7504 C / 17-1038 TCX

Marve lous chinchilla / Harikulade çinçilla Pantone 7666 C / 18-3410 TCX

Fir green / Köknar yeşili Pantone 3308 C / 19-5220 TCX

Clove / Karanfil Pantone 411 C / 19-0810 TCX

Driftwood / Suda Sürüklenen Dallar Pantone 2325 C / 16-1118 TCX

Ashen greige / Küllü boyanmamış kumaş Pantone 7 C / 17-1210 TCX

Fresh cedar / Taze sedir Pantone 7734 C / 19-6026 TCX

METALİK METALLIC

METALİK METALLIC

Sultan gold / Sultan altını Pantone 7562 C / 15-0927 TCX

44

Magic Granit / Sihirli Granit Pantone 2336 C / 14-5002 TCX

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

METALİK METALLIC Golden treasure / Altın hazine Pantone 872 C / Metal

2018 TRENDLERİ / 2018 TRENDS

METALİK METALLIC Corten steel / Corten çelik Pantone 877 C / Metal


“Dünyanın En Büyük Ev Tekstil Fuarı Evteks Olacak” “Evteks Will Be the Biggest Home Textile Fair”

Ali Rıza Hasoğlu TETSİAD Başkan Yardımcısı TETSIAD Vice President

“Ben doğuştan tekstilciyim” diyor TETSİAD Başkan Yardımcısı Ali Rıza Hasoğlu. Sektörün yakından tanıdığı, yaptığı çalışmalarla adından daima söz ettiren Hasoğlu, baba mesleği olan el halıcılığı ile başladığı ev tekstil sektöründe birçok başarılı işe imza attı, markalar kurdu. Bugün ortağı olduğu Haseki Tekstil ile çalışma hayatına devam eden Hasoğlu, son 20 sene içinde sektörün geldiği noktanın bir başarı hikayesi olduğunu söylüyor. TETSIAD (Association of Turkish Home Textile Industrialists and Businessmen) Vice President Ali Rıza Hasoğlu states "I am a natural-born textile businessman". Widely known and praised by the sector, Hasoğlu put his signature under many successful projects and founded several brands in home textile sector which he began by manufacturing hand-made rugs. Continuing his business life in Haseki Tekstil as a partner, Hasoğlu highlights that the progress of the sector in the last 20 years is a success story.

E

v tekstil sektörünün tüm sektörlere örnek olabilecek bir başarı yakaladığını söyleyen Ali Rıza Hasoğlu, “Fasonculuktan yaratıcılığa geçiş yapan Türkiye’nin, son 20 yılda gerçekleştirdiği bu başarı, devletin ve sektörün sağladığı destek ve Ar-Ge hizmetleri ile daha da artacak” diyor. Aynı zamanda Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı da olan Ali Rıza Hasoğlu ile ev tekstil sektörünün başarılı yolculuğunu ve geleceğini konuştuk.

46

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

E

xpressing that home textile sector achieved a significant success which can be a role model for all sectors, Ali Rıza Hasoğlu mentions: "The success of Turkey which has evolved from contract manufacturing to creativity in the last 20 years will increase with the support of Turkish government and home textile industry in addition to R-D services". We interviewed Ali Rıza Hasoğlu, who is also the Vice President of the Mediterranean Textile and Raw Materials Exporters' Association, on the success story and future of the home textile sector.

RÖPORTAJ/INTERVIEW


Sektörde oldukça popülersiniz fakat yine de söyleşimize, sizi tanıyarak başlamak isteriz...

So, you are very popular in the sector, would you like to briefly introduce yourself ?

Ben doğuştan tekstilciyim. Baba mesleğim el halıcılığı. Baba şirketimiz, 100 yıllık bir aile şirketiydi. Lise, üniversite yıllarımda hep halılarla iç içeydim. Ardından Kayseri’nin en büyük firmalarından biri olan Birlik Mensucat çatısı altında “Soley” markasını (havlu ve tekstil üzerine) kurdum ve 21 yıl genel müdürlüğünü yaptım. Profesyonel yaşantım Soley ile başladı. İş hayatımın büyük bir kısmını “havlu” oluşturuyor. Havluyu ürettim, sattım, üzerine araştırmalar yaptım. Dünyada havluyu tanımamız, dünyaya havluyu tanıtmamız adına TETSİAD gibi derneklerde ve sivil toplum kuruluşlarında da faaliyetlerde bulunarak, havluculuğa tanıtım ve geliştirme yönünde de faydalarım oldu. Akdeniz Hammadde ve İhracatçılar Birliği’nin altı yıl başkanlığını yaptım. Şimdi ise başkan yardımcılığı görevini üstleniyorum. TETSİAD’da da Başkan Yardımcısı olarak bulunuyorum. Diğer yandan üyesi olduğum birçok sivil toplum kuruluşu var. Bu kuruluşlarda aldığım görevlerle, sektöre elimden geldiğince hizmet

I am a natural-born textile businessman. My father produced hand-made rug. He owned a 100-year-old family company. I was all about rugs during my high school and university years. I founded "Soley" brand (towel and textile), a subsidiary of Birlik Mensucat which is one of the biggest companies in Kayseri, Turkey. I had worked as the general manager of the company for 21 years. I started my professional career in Soley. Throughout my professional life, I have mostly worked with towels. I manufactured, sold and carried out researches on towels. I tried to promote and develop towel sector in order to promote towel worldwide and get to know towels manufactured abroad by participating in associations such as TETSIAD besides other non-governmental organizations. I had been appointed as the President of Mediterranean Textile and Raw Materials Exporters' Association for six years. Today, I am the Vice President of TETSIAD. I am also a

etmeye çalışıyorum. Şu anda Haseki Ailesi ile ortağı olduğum Haseki Tekstil’de yöneticilik yapıyorum. Kumaş ihracatı yapan bir firma Haseki Tekstil. Şirketin merkezi Kayseri’de, üretimlerimizi buradan gerçekleştiriyoruz. İstanbul Merter’de ise ofisimiz bulunuyor. Haseki’nin 12 ülkede satış teşkilatı mevcut. Satışların bir kısmı bayiler aracılığıyla, bir kısmı ise satış ofislerimizden gerçekleşiyor. Gürcistan’da ve Senegal’de hem perakende hem de toptan satış yapan bir mağazamız var. Şimdi de Madagaskar’a mağaza açıyoruz.

member of several other non-governmental organizations. I do my best to serve the industry with the tasks I am involved in the organizations. At the moment, I am the manager and partner of Haseki Tekstil, which exports fabrics. The headquarters and the manufacturing activities of the company are carried out in Kayseri. The company also has a branch office in Merter, Istanbul. Today, Haseki Tekstil has a sales network in 12 countries, where the sales are carried out via distributors or sale offices. We have a retail and wholesale store in Georgia and Senegal. We are now getting prepared to open a store in Madagascar.

Satış için belirlediğiniz yerler pek bilinmeyen noktalar. Bu noktaları belirlerken göz önünde bulundurduğunuz kriterler neler? Bu ülkelerde Türkiye’de satılması yasaklı olan malları satıyoruz. Nedir bu yasaklılık? Lisansör firmalar, lisanslı ürünlerinin ihraç ve üretim fazlasını bulundukları ülkelerdeki fabrikaların satmasına izin vermezler. Hal böyle olunca fabrikalar, ellerinde biriken bu malları lisans anlaşmasının olmadığı ülkelere satmayı tercih ediyorlar. Bu aslında kolay bir iş değildir. Ama biz bu ayakta çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz. Bu 12 ülke, yakında 13 olacak, satış faaliyetlerimizi rahatlıkla gerçekleştirdiğimiz, lisansör firmaların satışa müsaade ettiği lokasyonlar.

The sales points that you have chosen to be active are not widely renowned locations. Which criteria do you consider while choosing these locations? In these countries, we sell products which are banned in Turkey. What are these sales bans? Licensing firms do not let factories that are situated in the same country sell export leftover and surplus productions of their licensed products. Therefore, factories prefer to sell these products to countries which they do not have license agreement with. Actually, it is not an easy process


Türkiye, dünyada ev tekstili ülkesi. Bütün büyük markaların üretimlerini Türkiye gerçekleştiriyor. IKEA, Zara, Marks-Spencer gibi büyük markaların birçoğu artık Çin, Pakistan gibi ülkelerde üretim yapmıyor. Uzak Doğu gibi düşük maliyetli yerleri, alıcılarının rahatsızlığı nedeniyle tercih etmiyorlar. İnsanlar aldıkları ürünlerin etiketlerine ve nerelerde üretildiğine bakıyorlar. Ürünün ucuz olmasının artık pek önemi yok müşteri için, önemli olan ürünün kalitesi ve Uzak Doğu ülkeleri ve Çin bu anlamda bir güven oluşturmuyor. Ürünlerde kullanılan kimyasallar ve sağlık sorunları Avrupa ve Amerika’da çok önemli hususlar. Bahsettiğimiz bu ülkelerde yapılan ürünler, müşteri güvenini sarsıyor ve marka için bir dezavantaj oluşuyor. Bugün Çin, Pakistan, Bangladeş, Vietnam gibi ülkeler, maliyet avantajı yüksek olan ülkeler olmaktan da çıktılar. Ben sık seyahat eden biriyim. Bu ülkeleri de gezdim, biliyorum. Eskiden Çin, düşük çalışan ücretleri ile bilinirdi. Ülkeler zenginleştikçe işçi maliyetleri de artıyor. Çin, günümüzün büyüyen ve gelişen ülkelerinden biri. Bugün Çin’de ücret skalası en düşük 450 Dolar. Bu az bir para değil. Tüm bunlar ışığında marka, bu parayı verip altında “made in China” yazacağına biraz daha fazlasını verip ürünü Türkiye’de üretirim, güven ve itibar olur, diyor. Türkiye ile Çin’in maliyet skalası arasındaki fark yüzde 10-15’lik bir orana eşit. Bu oran da üreticiyi rahatsız etmiyor. Türkiye büyüyen bir ülke. Asgari ücret, kişi başı gelir ve satın alama gücü artıyor. Bunlar bizim ülkemizde de maliyetleri artırmayacak mı? Türkiye’de eskiden ürettiğiniz her şeyi satabiliyordunuz. Önemli olan imal etmekti, satıcı ve alıcı çoktu. İmal ederken bir an önce üretmek için maliyet unsurları göz önüne alınmazdı. Maliyetteki kalite skalası diğer ayaklara göre daha önemsizdi. Bir an önce malı hazır edip satma amacındaydı. Şimdi ise hem kaliteye hem de maliyet kalemlerine titizlikle yaklaşılıyor. Bir diğer önemli husus da Ar-Ge mevzusu… Türkiye’de her sektörde olduğu gibi tekstil sektörü de ArGe ve inovasyona hak ettiği değeri veriyor. Bunu göz ardı ederseniz maliyetleriniz yüksek kalmaya ya da yükselmeye devam ediyor. Türkiye ev tekstili, her anlamda yükseliyor. Bundan bir süre öncesine kadar ev tekstilinde İtalya en kıskandığımız ülkeydi. Dizaynı, kalitesi, kumaşı hep özendiğimiz şeylerdi. Ama şimdi Türkiye İtalya’nın üzerinde bir kalite, dizayn ve üretim anlayışına sahip. Tekstil’de Uzak Doğu tehlikesi 20 yıldır vardı. Ama bizim tekstilimiz bu süre zarfında, bu ülkelerin üstünlüğünü kabul etmek yerine rekabeti tercih etti ve bugün dünyanın bir numaralı üretim merkezi. Dünyada satış ağı olan büyük markalar, Uzak Doğu tecrübesini denediler. Günümüzün değişen tüketici değerleri ise bu markaları kalitenin merkezi Türkiye’ye çekti. Dünyada bugün her

48

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

but we successfully carry out our activities. The number of the locations where we can easily carry out our sales activities with the approval of licensing firms will soon increase to 13 from 12. Turkey is worldwide renowned with its home textile products. There are many popular brands manufactured in Turkey. Popular brands such as IKEA, Zara and Marks-Spencer do not manufacture in countries like China and Pakistan any more. They do not prefer cheaper manufacturing locations such as the Far East due to buyer complaints. People look at the labels and origins of the products. They do not care whether or not the product is cheap. They place importance to the quality of the products and at that point Far Eastern countries and China are not reliable. Chemicals and health problems are extremely important in Europe and America. Products which are manufactured in the above-mentioned countries discredit the brand. Countries such as China, Pakistan, Bangladesh and Vietnam are not accepted as economically advantageous countries anymore. I travel very frequently. I have been to these countries so I am familiar with them. China was known for low worker wages. As the countries become richer, labor costs also increased. China is amongst today's growing and developing countries. Today, minimum cost scale is US$ 450 in China, which is not a low price. In line with these details, customers prefer to produce their products in Turkey rather than China despite the low cost advantage. The difference between cost scales of Turkey and China is 10-15 percent. This rate does not bother the producer. Turkey is a growing country. Minimum wage, per capita income and purchasing power continue to increase. Will they not increase costs in Turkey? In Turkey, you could sell almost anything you produced. In the past, production was important because there were many sellers and buyers. Cost elements were not taken into consideration in order to produce as soon as possible. Quality scale in cost was less important than other elements. Producers tried to manufacture and sell the products immediately. Today, both quality and cost items are deliberately considered. R-D is also another important factor. Textile sector as all industries in Turkey appreciate R-D and innovation. If you ignore these items, costs continue to over stand or increase. Turkey home textile sector is in an uptrend. Italy was a favorite country in terms of home textile recently. We aspired after its designs, quality and fabric. Today, Turkey has a quality, design and production approach which is better than Italy.

RÖPORTAJ/INTERVIEW


üretilen mal satılamıyor artık. Tüketici kalitenin yanına tercih ve zevklerini daha da önemlisi “trend” kavramını ekledi. İnsanlar ürün seçiminde eskisinden çok daha titiz. Bu nokta, Türkiye’nin Uzak Doğu devletlerine karşı bir üstünlüğü daha çıkıyor ortaya, hız yani ulaşım. Almanya’daki bir markanın vereceği bir sipariş 15 günde hazırlanıp beş gün içinde teslim ediliyor. Dahası mesafe kısalığından dolayı malı istediği miktarda verebiliyor. Bu Türkiye’nin lojistik gücünü de ortaya koyuyor. Ama aynı mevzu Çin için geçerli değil. Yol maliyetinden dolayı aynı malı tonlarla sipariş etmeniz gerekir ki, maliyet hesabınızı dengede tutabilin. Ayrıca “trend” kavramından dolayı hızla değişen istekleri de hesaba katmak lazım. Çin’den mal çıkıp yerine ulaşana kadar demode olabiliyor. Elbette şimdi de bu ülkelere sipariş veriliyor ama basic mallar için. Her mevsim kullanılabilecek zamansız kıyafetler için tonlarca sipariş verip depolarında tutuyorlar. Türkiye’de mal namusu, ürün namusu ve ihracatçı namusu gibi kavramlar bulunuyor. Biz sözümüzde duran bir milletiz. Verdiğimiz tarihte ve ücrette malı eksiksiz ve düzgün teslim ediyor olmamız, bize olan güvenin teminatıdır. Önemli bir diğer konu da tüm bu süre zarfında Türk üreticileri Uzak Doğu ülkelerinin kendilerinin rakibi olmadığını gördü. Türkiye tekstil ithalatı oldukça azalmış bir ülke. “Made in Turkey” dünya tekstilinde son derece önemli bir kavram. Bugün İtalya ile kıyaslanabilecek bir şöhrete sahibiz. Biz artık sadece istenilen malı üretmekle kalmıyor, ürün de sunuyoruz. Bu sene Heimtekstil Fuarı’na büyük bir katılım gerçekleştirdik. 245 firma katıldı Türkiye’den. Metrekare bazında Almanya’dan sonra en fazla yer ayrılan ülke bizdik. Bu büyük bir başarı. Çok zor bir dönem geçirdiğimiz bu zamanda böylesi bir başarı yadsınamaz. Bu tür büyük fuarlarda Uzak Doğu ülkeleri ayrı bir gruba alınır ki, pek kimsenin rağbet etmediği bölümlerdir bunlar (9-1011. holler). Bu hollerde büyük markaların temsilcileri bulunmazlar, bu hollere uğramazlar. Türkiye artık tekstil sektöründe tabiri caizse “süper lig”de yer alıyor.

Far East has been a threat for 20 years in textile industry but Turkey preferred to compete rather than accepting the superiority of these countries and became top production center of the world. World-renowned brands with global sales network tried Far East experience. These brands were canalized to Turkey, the center of quality, thanks to changing consumer values. Today, all the products cannot be sold. Consumers, now look for trends besides quality. People are picky today in product selection. Transportation is another advantage of Turkey over Far Eastern countries. In Turkey, an order from Germany can be manufactured in 15 days and delivered in five days. Furthermore, as the distance gets shorter, the amount of the order can get higher. This also proves the logistics power of Turkey. The products must be ordered in large amounts from China in order to balance the cost with transportation fees. Additionally, rapidly changing requests due to "trend" concept shall also be considered. A product can become old-fashioned until it is delivered from China. People place orders to these countries for basic products. They order and store tons of clothes which can be used in each season. In Turkey, there are concepts such as goods honor, products honor and exporters honor. Turkish people keep their promises. We deliver the orders on time with the contracted price, which is the warrant of the customers’ trust. Another significant factor that the Turkish manufacturers realized is that the Far Eastern countries are not their competitors. Turkey has a few textile importations. “Made in Turkey” is an extremely important concept in global textile sector. Today, Turkey has a fame which can be compared with Italy. We do not only manufacture the requested goods but also offer products. There was a huge participation in Heimtextil Fair this year. 245 Turkish companies participated in the fair. Turkey had the second biggest fair area following Germany, which is a significant success. Turkey is passing through hard times in terms of economy so the success cannot be denied. Far Eastern countries are separated in a different group (Hall 9-10-11), which are not vis-


16 Mayıs’ta Evteks Fuarı’mız başlayacak ve bizim şimdiden tüm alanlarımız doldu ve yedek firmalarımız dahi var. Peki, Türkiye ev tekstil sektörü bundan sonra ne yapmalı? Devletimiz de Ar-Ge destekleri vermeye başladı. Eskiden otomobil sektöründe görülebilecek bu destekler, artık bizim sektörümüze de verilmeye başlandı. Ancak bu desteklerden haberdar olmayan ihracatçılarımız, iş adamlarımız var. Dergimiz aracılığıyla kendilerine sesleniyorum; eğer herhangi bir konuda enformasyon eksiklikleri bulunuyorsa, derneğimiz bu konuda seve seve yardımcı olur. Her türlü konuda yanlarında oluruz.

50

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

ited much by the attendees, in the big fairs. Representatives of world-renowned brands do not visit these halls. Turkey is now in the super league of home textile sector. Evteks Fair will be opened on May 16th and all stands and halls are already full. We even have a spare companies list. Which steps must Turkish home textile industry take next? Turkish government began to provide R-D supports to home textile sector. Some of the exporters and business people are not aware of the government supports. I would like to state that if they are not fully informed; our association is ready to assist them.

RÖPORTAJ/INTERVIEW


Hammaddede dışa ne kadar bağımlıyız ya da bağımlı mıyız? Tamamıyla bağımsızız diyemeyiz. Artık pamuk üretmiyoruz maalesef, yüzde 80’ini dışarıdan alıyoruz. Ancak diğer sektörlerle kıyasladığımızda bu bağımlılık çok az. 2000’li yıllara kadar makine ve makine aksamının yüzde 100’ünü dışarıdan ithal ederken bugün, o günlerde hayal ettiğimiz ram makinesini dahi üretebiliyoruz, boya terbiye makinelerinde üretemediğimiz cihaz ve aksam yok. Uluslararası fuarlara bundan 20 yıl önce hiçbir üreticimiz katılmazken, bugün birçok üreticimiz oralarda makine satıyor. Bu iftihar edici bir gelişme. Üretim yapan firmalarımızın yüzde 25’inin kullandığı makineler Türk malı. Bu sayı da her geçen gün artıyor. Diğer büyük üretici ülkelerin 100150 yılda geldikleri noktalara biz 15-20 senede geldik. Sektörün en büyük sorunlarından birinin kalifiye eleman eksikliği olduğu söyleniyor. Buna katılıyor musunuz? Evet, katılıyorum. Bunca büyük gelişmenin yanında üzücü durumlardan biridir, kalifiye eleman eksikliği. Bundan 20 sene önce Tekstil Mühendisliği revaçtaki dördüncü, beşinci meslekti. Şu anda ise bu bölümler öğrenci bulamıyor. Çünkü gençler daha popüler meslekleri tercih etmeye başladı. Bugün mühendislik denince 10 gençten 6’sının aklına Bilgisayar Mühendisliği geliyor. Türk gençliği dünyanın gidişatına ayak uyduruyor. Ancak yaşadıkları ülkenin dinamiklerini de göz önünde bulundurmaları lazım. Biz TETSİAD olarak her toplantımızda bu eksikliği dile getiriyoruz, çözümler arıyoruz. Bu bölümlerdeki bursları artırıp teşvikler yaratabiliriz. Bu konuda derneğimiz de destek verecek. Ekonomi Bakanlığı’nın da bir girişimi bulunuyor. Ürünler hazırlanırken son tüketicinin fikirleri ne kadar dikkate alınıyor? Aradaki satıcıdan da fikir alınıyor mu? Tasarımlarımızı hazırlarken her zaman son tüketiciden fikir alıyoruz. Aradaki satıcı kendi ekonomisini düşünür. O nedenle de ondan “trend” bir fikir alamazsınız. Siz doğru bir mal üretiyorsanız, tüketicinin buna cevabı hızlı oluyor. Mal doğru değilse zaten satılmıyor. Bizim sektörümüz kısa sürede dönüş alır. Malın sonucunu görmek için günlerce bile beklemeye gerek kalmaz. Zincir çok uzun değil. Mal; fabrikadan çıkar, perakendeciye gider, oradan da tüketiciye ulaşır. Sektörün şu anki çalışma kapasitesi yüzde kaç? Yüzde 100’e yakın bir kapasite ile çalışıyor. Ev tekstili, giyim tekstili gibi küçük üreticiler, atölyeler barındıran bir branş değil. Tekstilin temeli kumaştır, havludur; bunu da fabrikalarda üretirsiniz. Merdiven altı üretim yapılmaz, sadece konfeksiyon yapılabilir. Burası büyük üreticilerin yer aldığı bir branş. Eskiden manifaturacılar

To what extend are we dependent on foreign countries in terms of raw material? We cannot say that we are totally independent. Unfortunately, cotton is not produced in Turkey anymore so we import 80 percent of cotton. However, the dependency is low when compared to other industries. Whilst 100 percent of machines and machinery were imported until 2000s, today tenter machines can be produced in Turkey. We can manufacture almost any equipment and sections in dye processing machines. 20 years ago, no Turkish manufacturers participated in international fairs but now a lot of manufacturers from Turkey sell machines in foreign exhibitions. I am really proud of the progress. 25 percent of Turkish manufacturers use Turkish machines. This percentage increases every day. We achieved the success in 15-20 years while all other world-renowned manufacturer countries needed 100 or 150 years for the progress. Lack of qualified personnel is said to be one of the major problems of home textile industry? Do you agree? Yes, I do. Lack of qualified employees is amongst negative factors besides several major developments. Textile engineering was 4th or 5th popular profession 20 years ago. Today, students do not prefer that department because they are interested in more popular professions. Computer Engineering comes to 6 out of 10 young people's minds when mentioning engineering. Although, Turkish youth keep pace with global changes, they must also consider dynamics in Turkey. TETSIAD highlights lack of qualified employees and looks for solutions in its meetings. We can create promotions and increase scholarships in textile engineering departments. TETSIAD will also provide support. Ministry of Economy also has an initiative. To what extend are the end users’ ideas considered in designing phase? Are the preferences of the sub-dealers' important? We always get opinion of the end users when designing. The sub-dealers think of their economies so they cannot state trend ideas. If the product is appropriate, the consumer's response will be quick. If the product is not appropriate, it is not sold. The response time is short in home textile sector. We do not need to wait for even for a few days for the result of the product. The chain is not long. The product is delivered from the factory, reached to retailer and sold to consumer. What is the percentage of operating capacity in home textile industry? Almost 100 percent! Unlike clothing sector, home textile industry does not include small manufacturers or factories. Textile is


vardı, bugün onlar da yok. Bu da küçük üreticilikten büyük üreticiliğe geçildiğini gösteriyor. 10 tane 20 tane çarşaf üreterek bugün başarılı olmanıza imkan yok. Türkiye bugün büyük markaların üreticisi. Peki, dünyaya sunduğu büyük markalar var mı? Çok fazla markamız yok şu anda. Fakat şu da bir gerçektir ki, diğer ülkelerdeki durum da bizimkinden farklı değil. Ev tekstil sektörü, giysi tekstili gibi markalar yaratmış bir sektör değil. Giysi sektörüne dair tüm dünyaca ünlü markalar ülkemizde var. Ama ev tekstili için durum aynı değil. Çünkü onlarda da bir ev tekstili marka açığı var. Markalaşmadan ziyade zincirleşme olayı yok. Yoksa elbette ki markalar var. Bunun nedenlerinden biri de bu markaların genelde tek bir ürün üretmesi, sadece perde, sadece nevresim, sadece havlu gibi... Bir mağazada sadece tek bir ürün satamazsınız. O nedenle bir komün oluşturulup tüm bu ürünler bir arada satılıyor. Neden ünlü tasarımcılarımız yok? Bu gelişen sektör için büyük bir eksik değil mi? Biz bugüne dek dünyanın fasoncusuyduk. Hiç zahmet etmezdik. Bize tasarım gelirdi biz yapardık. O zamanlarda bugün devletin verdiği Ar-Ge desteği de yoktu. Şimdi sadece devletin değil STK’ların da desteği var. İTKİB’in, Uludağ İhracatçılar Birliği’nin ve Akdeniz İhracatçılar Birliği’nin yaptığı tasarım yarışmaları bulunuyor. Bu yarışmaları Ekonomi Bakanlığı teşvik ediyor ve büyük bir miktarını da finanse ediyor. Son 10 yıldır bu pencere açıldı. Yaptığımız yarışmalara yüzlerce başvuru oluyor. Başvurular neticesinde finale taşıdığımız tasarımcı adaylarına ödüllerimiz oluyor, en büyük ödülümüz de tasarım alanında yurt dışında eğitim desteği. Şunu da biliyoruz ki bu yarışmalara katılanlar gerçekten ödüller için değil bu işi öğrenmek ve eğitim desteği almak için başvuruyor. Bu gençler arasında çok başarılı isimler var. Ev tekstili giyim tekstili kadar revaçta olmadığından bilinmiyor belki ama sektörün tanıdığı başarılı isimler oluştu ve oluşmaya da devam ediyor. Bizim yaptığımız yarışmalardan doğan yeteneklerin yanı sıra tasarım bölümleri olan okullardan da başarılı isimler çıkıyor. Bu konuda eğitim veren okullarımızın sayısı da az değil, 20’nin üzerinde.

based on fabric which is produced in factories. It cannot be manufactured under the counter. The industry includes big manufacturers. In the past, dry-goods dealers were involved in the sector but today they do not exist, which is a sign of the transition between small manufacturers to big ones. It is now impossible to be successful by manufacturing 10 or 20 sheets. Turkey now manufactures for world-renowned brands? So, does Turkey offer global brands to the world? There are not many global brands in Turkey now. Actually, other countries are the same. Home textile sector does not create world-renowned brands like clothing industry. All global brands of clothing sector are available in Turkey. Home textile industry is different from clothing sector because there is a lack of global home textile brands. Actually, there are global home textile brands but they are not chain brands, because the brands generally manufacture a single product such as curtains, bedcovers or towels. A store cannot sell only one type of product therefore; a combination is created in order to sell all products at a single store. Why don't we have famous designers? Isn't it an important deficiency for the progressing sector? Home textile companies in Turkey have served as contract manufacturers up to now. We used to manufacture designs. In the past, the government did not provide R-D support. Today, NGOs provide support besides government. ITKIB (Istanbul Textile and Apparel Exporter Associations), Uludağ Exporters' Association and Mediterranean Exporters' Association have been organizing contests for 10 years. Ministry of Economy promotes and finances the contests. Hundreds of people apply for the contests. Finalist designer candidates receive awards and the most important one is overseas training support. We are sure that the applicants do not only participate in the contests for the awards but also for training support. There are extremely successful young individuals amongst the applicants. Home textile sector is not as popular as clothing industry but there are still some popular figures in the sector. Design departments of over 20 universities in Turkey also educate successful home textile designers.

Türkiye fasonculuktan yaratıcılığa geçiş yapan bir ülke ama bunun alt yapısı sağlam ve kesinlikle umutluyuz.

Turkey evolved from contract manufacturing to creativity with a strong infrastructure so we are hopeful for the future.

Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? TETSİAD olarak yaptığımız işlerden biri de fuarcılık biliyorsunuz. Fuarımız önümüzdeki birkaç yıl içerisinde mekan olarak daha da genişleyecek. Bugün dünyanın iki büyük fuarından biri dediğimiz fuarımızı neden birinci yapmayalım? Bütün ev tekstilcilerimiz emin olsun ki dört yıl içinde dünyanın en büyük ev tekstili fuarı Evteks olacak ve İstanbul’da gerçekleşecek.

Is there anything you wish to add?

52

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

As you know, TETSIAD is also involved in fair activities. Evteks will expand in terms of fair area in the following years. Why would not be the top fair of the world rather than being one of the two biggest global fairs? All home textile companies must be sure that Evteks will be the top home textile fair in four years.

RÖPORTAJ/INTERVIEW


İPEK HALI SILK CARPET Bir dönüşüm hikayesi

The story of a transition

Hepimiz Külkedisi’nin o meşhur hikâyesini biliriz. Baloya gidemediği için gözyaşlarına boğulan Külkedisi’nin yardımına bir peri yetişir ve onu baştan aşağı değiştirerek o çok gitmek istediği baloya gönderir. Külkedisi Sindirella, balkabağı da lüks bir araç olmuştur. Baloya giden Sindirella prensin gönlünü kazanır ve masal mutlu sonla biter. Tam da olması gerektiği gibi… Bu sayımızda sizlere, anlattığımız masaldakine benzer bir mucizevi dönüşümü anlatacağız. İpek kozasının ipek halıya dönüşme hikâyesini…

İ

pek kozasından ipek halıya… Baharda hepimizin hayranlıkla uçuşmalarını izlediğimiz kelebekler yumurtalarını dut yapraklarının üzerine bırakıyor. Taze dut yapraklarının üzerindeki yumurtalardan larva halinde çıkan tırtıllar dut yapraklarını yiyerek besleniyorlar ve 7-8 cm’ye ulaştıklarında üst dudaklarındaki delikten iplik halinde zamk gibi bir sıvı çıkararak kozalarını yapmaya başlıyorlar. Peki, kozadan ipek ipliği nasıl elde ediliyor. Az önce anlattığımız üzere ipek böceği 2.5 hafta gibi bir sürede kozasını yapıyor. Bu sürede tırtıldan kelebeğe dönüşüyor. Sonrasında kozasını deliyor

54

ve kelebek olarak karşımıza çıkıyor. Ancak, kelebek kozayı deldiğinde elde edilecek ip zarar görüyor. Bu nedenle kelebek daha kozadan çıkmadan kozanın işlem görmesi gerekiyor. Dolayısıyla da tırtıl kelebek olup çıkmadan kozaya müdahale ediliyor. Kozaları buhara ya da sıcak kaynar suyun içine atıyorlar. Sonrasında iş kozada ipin başlangıcını yakalamaya geliyor. Bunun için kozaları suyun içindeyken bir süpürge yardımıyla vurarak karıştırıyorlar. Bu işlem sırasında kozalardaki iplik başları süpürgeye takılıyor. İpin başlangıcı yakalandıktan sonra elekle makinaya getiriliyor. Elde etmek istedi-

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

BURCU GÜRTÜRK

ğiniz ipin kalınlığına bağlı olarak burada birleştirme işlemi yapılıyor. Çünkü kozadan çıkan iplikler işlem göremeyecek kadar inceler. İpin ucunu bulduktan sonra belli miktarda toplanan ipler makaralardan geçiyor. Motoru çalıştırdığınız zaman kozalardaki ipler bitene kadar sarma işlemi devam ediyor. İpeğin boyama tekniği de farklı. En kaliteli kimyevi boyalar kullanılıyor. Eskiden kök boya kullanılıyormuş ama yeterince kalıcı olmadığı için bu uygulamadan vazgeçilmiş. Ayrıca ipek halılardaki desenler çok ince olduğu için renklerin net olması gerekiyor. Bu da kimyasal boyayla sağlanabiliyor.


We are all familiar with the popular fairy tale of Cinderella. A fairy helps Cinderella who bursts into tears because she cannot attend the ball. The fairy entirely changes her and sends to the ball. Cinderella becomes a princess and a pumpkin is now a luxurious carriage. The prince falls in love with Cinderella and they lived happily ever after. Just as it should be... In this issue, we will tell you a miraculous transformation which is like the fairy tale of Cinderella: The transformation of silk cocoons into silk carpets...

C

inderella: The transformation of silk cocoons into silk carpets...

From silk cocoons to silk carpets... The eggs are laid by female moths on mulberry leaves in the spring. Eggs hatch into larvae, which continuously eat mulberry leaves. The larvae then enclose themselves in a cocoon made up of raw silk produced by the salivary glands when they grow up to 7-8 centimeters. How silk is gathered from the cocoon? Transforming into moths from larvae, silk worms complete their cocoons in 2 and a half weeks. Afterwards, they make a hole in the cocoon so they can emerge as an adult moth. When the moth destroys the cocoon it can cause the silk fibers to break down. To prevent this, silkworm cocoons are boiled before larvae become

a moth and leave its cocoon. The cocoons are put in boiling water or vapor. The silk is obtained by brushing the undamaged cocoon to find the outside end of the filament. The silk filaments are then wound on a reel. Silk filaments are connected in accordance with the thickness of the fiber you prefer because silk filaments from the cocoon are too thin to process. Silk filaments are winded until fibers in the cocoons are finished upon turning on the engine. Dye technique of silk is also different. It requires high quality chemical dyes. In the past, madder was used but it was

not long-lasting so chemical dyes are preferred now. Silk carpets have thin figures so the colors must be clear which is possible with chemical dyes. After the fiber is dyed, the patterns of the carpet are defined. The patterns must have harmony and color match. Designed figures are transferred to computers but in 90 percent of the carpets traditional designs are used.


İstenilen tonlarda ipliği elde edince sıra ipek halının desenini belirlemeye geliyor. Desenlerde bir armoni ve renk uyumu olması gerekiyor. Tasarlanan desenler bilgisayara aktarılıyor. Ama halıların yüzde doksanında geleneksel motifler kullanılıyor. Atölyelerin maliyeti yüksek olduğu için halıların hepsi elde ve genellikle köy evlerinde dokunuyor. Halıyı değerli kılan ise düğümleri. Santimetre karede ne kadar çok düğüm varsa halı o kadar kıymetleniyor. 1 cm karede 400 düğüm atılan ipek halılar var. Türkiye’de çift düğüm tekniği, İran ve Uzakdoğu’da tek düğüm teknikleri kullanılıyor. Teknikler farklı olsa da elde edilen sonuç aynı oluyor. Düğüm atmak halıya belli bir yükseklik kazandırıyor. Carpets are hand-woven at the village houses as ateliers' cost is high. Knots are important for the carpets. The more knots per centimeter are, the more precious the carpet is. There are silk carpets with 400 knots per centimeter square. Double-knot style is used in Turkey while single knot styles are preferred in Iran and Far East. Despite the differences in styles, the results are the same. Knotting adds volume to the carpet. Silk fibers are woven by knots in carpet weaving looms. Remaining parts of the

56

İpek iplikler halı dokuma tezgâhlarında düğümler atılarak dokunuyor. Son olarak tezgâhtan sarkan artıklar makasla kesiliyor. Ve halı ortaya çıkıyor. Halı sıra sıra yapıldığı için bir yandan desenin takip edilmesi gerekiyor. Santimetrekarede 64 düğümlü bir orta boy ipek halının dokumu aşağı yukarı 300 gün sürüyor. Halı tezgâhtan alındıktan sonra da işlemi bitmiyor. Saçaklar kesiliyor, örgüler yapılıyor ve kullanıma hazır hale getiriliyor. İpek halıların yapımı çok meşakkatli olduğu için pahalı ürünler elbette. 4 metrekare bir halı 80 bin Euro civarında olabiliyor. Bu arada küçük halıların daha ucuz olacağı düşüncesindeyseniz yanılıyorsunuz. Bu halıların santimetrekarede 100 ile 400 düğüm içerdiğini söylersek sanırız fiyatı hakkında da aşağı yukarı bir tahmininiz olur. carpets are cut with scissors and the carpet is ready. The designs must be followed as the carpet is woven in lines. A medium-sized silk carpet with 64 knots per centimeter is woven in almost 300 days. After the carpet is taken from the loom, webs are cut and braided. Weaving silk carpets is extremely hard so they are expensive products. A carpet of 4 square meters can cost € 80,000. If you think that small carpets are cheaper than the big ones, you are wrong. You can guess the price of a small carpet when we say that they include

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

BURCU GÜRTÜRK

Bir ipek halının ne kadar değerli olduğunu anlamanız için size küçük bir tüyo da verebiliriz: Halının arkasında gözüken her bir nokta bir düğümdür. Ve bir santimetrekarede ne kadar çok nokta görüyorsanız o halı o kadar değerlidir. Şayet bir gün yolunuz Ürgüp’e düşerse ve ipek halılara meraklıysanız bu el emeği göz nuru değerleri görmek için mutlaka Hadosan’ı ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Dünyaca tanınmış ipek halı imalatçılarının ürünlerinin yer aldığı Hadosan’da bir ipek kozasından nasıl iplik çıkarıldığına, nasıl boyandığına ve nasıl dokunduğuna dair ipeğin yolculuğunun tüm aşamalarına şahit olabilirsiniz ve belki o zaman mucizelere inanmaya başlarsınız. 100 to 400 knots per centimeter. A small tip for you to estimate the price of a silk carpet; each point you see behind the carpet is a knot. The more the knots are, the more valuable the carpet is. If you visit Ürgüp, Hadosan is ideal for you to see handicraft silk carpets. You can witness how fiber is taken from a cocoon, how it is dyed and woven including all phases of the silk's journey in Hadosan which hosts world-renowned silk carpet manufacturers' products. You will begin to believe miracles after this experience.


+90 362 266 60 83 Organize Sanayi Bölgesi Yaşardoğu Caddesi No:56 Tekkeköy / Samsun / TÜRKİYE info@seraltekstil.com.tr |

www.seraltekstil.com.tr


TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME SÜRECİ DESIGN THINKING PROCESS

Empati kur Karşı karşıya kalmış olduğunuz başa çıkılması gereken meseleye yönelik bir anlayış geliştirin.

Kullanıcıların ihtiyaçlarını, gereksinimlerini ve taleplerini araştırın. Kullanıcıların düşünce ve eylemlerine yönelik bir anlayış geliştirin.

Tanımla Çözmeye çalıştığınız temel sorunu açık bir şekilde ortaya koyun.

Empathize Develop an approach for the problem that you must cope with.

Search for users’ needs, requirements and demands. Develop an approach towards users’ ideas and actions.

Define Clearly present the basic problem that you try to solve.

Empati sürecinde ortaya çıkardığınız sonuçları değerlendirin. Anlam ifade eden, gelecek aşamalarda kullanabileceğiniz ve değerlendirmelere tabi tutabileceğiniz bir bakış açısı oluşturun.

Tasarla Beyin fırtınası yapın. Farklı alternatif çözüm seçenekleri arasında seçim yapın. Kullanıcılarınızın ihtiyaç ve gereksinimlerine yönelik uygulanabilir birkaç geçerli çözüm yöntemi oluşturun.

İnovasyon ve yenilikçi düşünceler ortaya koymak için, bilinçli ve bilinçaltı, gerçekçi düşünceleri, hayal gücüne dayalı düşünceleri bir araya getirin.

Evaluate the results you have found during empathy process. Create a meaningful perspective which can be evaluated and used in the following steps.

Prototip Çözüm üretmenize yardımcı olacak soruların cevabına ulaşabilmek için interaktif öğeler ve yapılar geliştirin. Prototype Develop interactive elements and structures in order to find answers to the questions that will help you find a solution.

58

Ideate Brainstorm. Choose between alternative solution options. Create a few valid and applicable solution methods in accordance with your users' needs and requirements.

Bring conscious, subconscious, realistic and imaginary thoughts together in order to present innovation and innovative thoughts.

Oluşturduğunuz prototipi sürekli test etmek için kısa bir deneme modeli oluşturun. Burada ortaya çıkan eksiklikleri gidererek prototipinizi geliştirin.

Test Et Son aşamada, sunduğunuz çözümün her bölümüne yoğunlaşarak prototipinizi kullanıcılarla test edin. Ne? Nasıl? ve Neden? sorularını sorun.

Create a short test model in order to test your prototype continuously. Enhance your prototype by overcoming its deficiencies.

Test At the last stage, test your prototype with users by concentrating on each part of the solution you offer. Ask the questions “What?”, “How?” and “Why?”!

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

İNFOGRAFİK/ INFOGRAPHIC


OTEL TEKSTİLİNDE DENGE

KALİTE VE FİYAT ÜZERİNE KURULU THE STABILITY IN HOTEL TEXTILE INDUSTRY IS BASED ON

QUALITY AND PRICE

O

OTEL TEKSTİLİNDE DENGE KALİTE VE FİYAT ÜZERİNE KURULU

THE STABILITY IN HOTEL TEXTILE INDUSTRY IS BASED ON QUALITY AND PRICE

Tekstil ürünleri günümüzde belli bir mekandan bağımsız her yerde karşımıza çıkabiliyor. Ancak otelcilik gibi müşteri memnuniyetinin ön planda tutulduğu sektörlerde kıymeti daha da artıyor. Tekstil ürünlerine atfedilen bu önem hem üreticiyi hem de alıcıyı yakından ilgilendiriyor. Her iki taraf için de ortak payda ürünlerin kalite ve fiyat dengesinin doğru konumlanması yönünde.

Regardless of their locations, textile products are omnipresent in our lives. Textile products are more valuable in sectors such as hotel management which prioritize customer satisfaction. The importance given to the textile products closely concerns both the manufacturer and the buyer. Both parties share the idea that quality and price balance of the products must be accurately positioned.

Hometextile’in bu sayısında otel tekstili sektörünün önde gelen markalarından Titan Tekstil’in sahibi Mürvet Sütçüoğlu ve uzun yıllardır otel yöneticiliği alanında uzmanlaşan Bodrum Hotel Baba Genel Müdürü ve Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkan Yardımcısı Sabahattin Duman ile otel tekstilini ve otellerin tekstil sektöründen taleplerini konuştuk.

60

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

In this issue of Hometextile, we interviewed Mürvet Sütçüoğlu, owner of Titan Textile, one of the leading brands of hotel textile, and Sabahattin Duman, General Manager of Bodrum Hotel Baba and Vice President of Bodrum Professional Hotel Managers Association, on hotel textile and demands of the hotels from textile sector.

RÖPORTAJ/INTERVIEW


Mürvet Sütçüoğlu Titan Tekstil Genel Müdürü Titan Textile General Manager

Sabahattin Duman Bodrum Hotel Baba Genel Müdürü Bodrum Hotel Baba General Manager

Zincir otellerin dünya çapında oturmuş standartları var. Chain hotels follow global standards.


MÜRVET SÜTÇÜOĞLU Öncelikle Titan Tekstil ne zaman kuruldu? Faaliyet alanları nelerdir? Mürvet Sütçüoğlu: Şirket 1993 yılında kuruldu. Yaptığım işin teknik kısımlarını kendi şirketimde öğrendim. Ardından imalat ve ihracat kısmına geçtim. Tamamıyla otel sektörüne odaklanmış bir firmayız. Sektördeki hemen tüm otellerle çalışan ve yurt dışında epey müşterisi bulunan Titan Tekstil, üst kalite tekstil ürünleri üretiyor. O nedenle sektördeki pahalı markalardan biriyiz. Şirketin erken dönemlerinde ihracatımız yoktu, ihracat işi, 90’ların sonu ile başladı. Yurt dışında ilk olarak Körfez ülkeleri ile çalışmaya başladık. Şimdi ise ağırlıklı olarak Rusya, Türki Cumhuriyetler, Amerika ve Avrupa ülkeleriyle çalışıyoruz. Körfez ülkelerine satış yapmıyor musunuz artık? Otellerde yoğun kullanım ve ağır yıkamalar gerçekleşiyor. Bu nedenle de renk olarak beyaz tercih ediliyor. White color is preferred because hotel products are actively used and washed with heavy chemicals.

M.S: Pek fazla satışımız yok artık. Çünkü oralara çok fazla Uzak Doğulu üretici yerleşti ve bundan dolayı fiyat rekabetimiz kalmadı. Öncesinde Türkiye fiyatları, İtalya ve Fransa ile mukayese ediliyordu ve bizim fiyatlarımız daha uygun olduğundan, çok rahat satış yapabiliyorduk. Otel tekstilinin diğer tekstil kollarından farkı nedir? M.S: En temel unsur “beyaz” rengin tekstile hâkim olması. Yüzde 99’luk bir oran bu. Bir diğer faktör de mukavemet. Otellere yapılan ürünler, ev için yapılanlara göre daha kaliteli. Kumaşların tel sıklığı ev tekstiline oranla daha fazla olduğundan, daha uzun ömürlüler. Otellerde yoğun kullanım ve ağır yıkamalar gerçekleşiyor. Bu nedenle de renk olarak beyaz tercih ediliyor. Diğer renklerin solma aralığı çok düşüktür. Otel, ev gibi değil. Aynı nevresimleri, örtüleri, kumaşları her gün bir başkası kullanıyor

62

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

RÖPORTAJ/INTERVIEW


ve her gün yıkanması lazım. Yıkamalarda ağır kimyasallar kullanılıyor. O nedenle de dantel, işleme vb. detaylar bu ağır şartlara dayanamaz. Otel kimliği hazırlamada, tekstil alanında en akılda kalıcı unsurlar neler? M.S: Otelde kullanılan yastık, tekstilin kalitesi, temizliği. Özellikle banyo ürünlerinin yani havluların ömrü çarşaflardan daha kısa. Sık sık değişmesi lazım. Sertleşmiş bir havluyu vücudunuza sürmek istemezsiniz. Zincir otellerin dünya çapında oturmuş standartları var. Zincir oteller, her otelinde aynı kalite ve görsellikte ürün kullanır. O nedenle dünyanın neresine giderseniz gidin, en fazla bu oteller tercih edilir çünkü neyle karşılaşacağınızı bilirsiniz. Mimaride takip daha kolaydır ama tekstil ürünlerinde bunun takibini dikkatle yapmak lazım ve global zincir oteller bunu yapıyor. Otel yöneticilerinin, tekstil firması seçerken kriterleri neler oluyor? M.S: İlk olarak güven. Bizim işimizde söyleyip, arkanızı dönebilmeniz lazım. Aynı şey benim için de geçerli çünkü her şeyi kendim üretmiyorum, tedarikçilerim var. O nedenle üreticinize güvenmek zorundasınız. Kalitesi, getireceği tarih, ürün sayısı ve ebatları denildiği gibi olmalı. Sunduğunuz ürünlerde istenen temel özellik nedir? M.S: Oteline göre değişmekle beraber genel olarak ilk kriter fiyattır. Elbette kalite odaklı yerler de var. Bazı zincir oteller, kendisine birkaç tane güvenilir üretici seçer ve açılan tüm otellerine ürünleri bunlardan birinden almasını tembihler. Her otelin kafasına göre takılması o zincirin standartlarını bozar ve herhangi bir otelde karşılaşılacak olumsuz durum, genel olarak zincir otelin itibarını zedeler. Otel sahipleri veya müdürleri ürünün hem

So, when was Titan Textile founded? What are its fields of activity? Mürvet Sütçüoğlu: The company was established in 1993. I learned technical works related to my profession at my company. Afterwards, I was involved in production and export processes. Our company is totally focused on hotel sector. Working with almost all hotels of the sector besides foreign companies, Titan Textile manufactures high quality textile products. Therefore, we are one of the most expensive brands of the sector. We hadn’t carried out export activities in the early periods of our company. We began exportation at the end of 90s. We began to work with Gulf Countries. Today, we mainly work with Russia, Turkish Republics, the US and Europe. Don’t you export your products to Gulf Countries anymore? M.S.: We do not have a lot of sales anymore because manufacturers of Far East dominate the region and we cannot compete with them in terms of price. Turkish prices were compared with prices of Italy and France before and we could easily sale our products thanks to our low-prices. What is the difference between hotel textile and other textile branches? M.S.: The key factor is the dominance of “white” color in hotel textile. The rate is 99 percent. Tensile strength is another factor. Hotel products are of higher quality than home textile products. Hotel products are more durable as densities of the fabrics are higher than the ones in home textile. White color is preferred because hotel products are actively used and washed with heavy chemicals. Discoloration interval is low for other colors. Hotels are not the same as houses because same beddings,

covers and fabrics are used by different people every day so they must be washed daily. Washing process involves heavy chemicals. Therefore, details such as laces and embroideries are not resistance to these harsh conditions. Which elements are catchy when designing a hotel identity? M.S.: Quality and hygiene of the textile. Lifetimes of especially bath products i.e. the towels are shorter than the sheets. They must be frequently changed because guests wouldn’t like to use hard towels. Chain hotels follow global standards. Chain hotels use products of the same quality and design in each hotel. Therefore, the chain hotels are preferred all over the world because people are sure about their quality. Monitoring is easier within architecture but textile products must also be carefully followed up. Global chain hotels successfully follow up the continuity of hotel products. What are the criteria of hotel managers when deciding on a textile company? M.S.: Trust is the first criterion. Hotel managers must confidently place orders in our sector. It is also true for me as I do not manufacture all the products, I have suppliers. Therefore, we must trust our manufacturers on quality, delivery date, product number and size. Which key feature is required in your products? M.S.: However, the key feature varies according to the hotels; generally, the first criterion is the price. Of course, there are hotels which are focused on quality. Some chain hotels prefer one or two trustworthy manufacturers and order all new hotels to purchase from one of these manufacturers. If each hotel buys from different manufacturers, the standard of the chain will be negatively affected which will damage rep-


ucuz hem de kaliteli olmasını isterler. Yani denge, “kalite” ve “fiyat” üzerine kurulur. Ancak sektördeki tecrübeme dayanarak söylüyorum; eninde sonunda kalite kazanıyor. Kalite ile çalışıp ardından bir süre ara verip ucuzu deneyenlerin tamamı kaliteye geri dönüyor. Tekstil dünyasındaki trendler ve gelişmeler oteller tarafından da takip ediliyordur. Size gelen istek ve tercihler ağırlıklı olarak ne yönde oluyor? M.S: Otel tekstilinde trend kavramı her sene yaşanmıyor, dönem dönem oluyor. Otel tekstilinde son 20-30 senede, iki üç tane büyük değişiklik yaşandı. Eskiden her otelde kocaman, ağır bir yatak örtüsü olurdu, kapitoneli, tüm yatağı kapatan. Bu örtüler tam olarak bitmedi belki ama sıfıra yaklaştı. Yine önceden masaların üzerine örtü ve onun üzerine kapak dediğimiz küçük bir örtü serilirdi. Şimdi ya örtü seriliyor ya da runner dediğimiz bir bant veya Amerikan servisler kullanılıyor. Daha basit ve daha modern. Şimdilerde otellerdeki halılar miadını tamamlamak üzere. Artık halıların yerine ahşap zemin tercih ediliyor. Dekorasyondaki renklerde de bir revizyon gerçekleşti. Bordo, altın rengi, gece mavisi gibi ağır renklerin yerini sakin ve yumuşak renkler aldı. Yurt dışındaki oteller ile yurtiçindeki otellerin tercihleri arasındaki farklar çok belirgin mi? M.S: Çok fazla fark yok açıkçası. Ancak bu durum, müşteriden müşteriye fark ediyor. Örneğin Boğaz’da otel açan bir müşteri ile Beylikdüzü’ndeki otel sahibinin istekleri ve zevkleri farklı. Zincir otellerde zaten bir değişim olmuyor ama şahsi otellerde devreye otel sahibinin zevkleri girebiliyor. En nihayetinde yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyorum ve ürünün kullanımına, kalitesine daha hakimim. Bu nedenle çoğu müşterimiz tavsiyelerimizi dikkate alıyor.

64

utation of the chain hotel in return. Hotel owners or managers search for both low prices and high-quality products. In other words, the balance is based on “quality” and “price”. According to my experience in the sector, I can say that at last quality wins. All buyers who work with companies that provide high-quality and try cheap products for a while finally prefer quality. I think trends and developments in textile sector are also followed by hotels. What are the main requests and preferences? M.S.: Trends are changed not annually but periodically in hotel sector. There have been two or three major changes in hotel sector within 20-30 years. There used to be a heavy quilted bedspread covering all the bed at each hotel in the past. These bedspreads do not totally disappear but they are almost zero. For example, before table cloths with covers were used but now runners or single table cloths or American services, which are more simple and modern, are preferred. Nowadays, carpets at the hotels go out of date. Wooden floor is more popular than carpets now. There is also a revision in decoration colors. Serene and soft colors are more popular than claret red, gold and midnight blue. Are the differences between preferences of foreign and domestic hotels significant? M.S.: Actually, there are not many differences. The preferences vary according to customers. For example, preferences of a customer who opens a hotel at Bosporus and a hotel owner in Beylikdüzü are different. There are not any changes in chain hotels but hotel owners’ style can be effective within single owner hotels. I have been in the sector almost for 30 years so I have a command of product usage and quality. Therefore, most of our customers follow our advice.

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

RÖPORTAJ/INTERVIEW


Kullandığınız kumaşlar ve ürünler yerli mi, ithal mi?

Do you prefer domestic or foreign fabrics and products?

M.S: Yüzde 99,9 yerli ürün kullanıyorum. Çok nadir ithal ürünümüz var.

M.S.: We use 99.9 percent domestic products. We rarely prefer imported products.

Türkiye’den en çok hangi tekstil ürünleri tercih ediliyor?

Which textile products are preferred the most in Turkey?

M.S: Rağbet demeyeyim ama sirkülasyonu en fazla olan ürün grubu yiyecek içecek alanlarında kullanılan ürünler. Masa örtüleri, peçetelikler, mendiller vs. o alanda tüm ürünler beyaz değildir, renkli kullanım fazladır. Hem renkli olmasından hem daha sık kullanılıp kirlenmesinden hem de konsept değişikliğine sık gidilmesinden dolayı en sık istenilen ürünlerdir. Ayrıca konsept günler (düğün, kına, bekarlığa veda, mezuniyet) için de ekstra tasarımlar ve ürünler isteniyor. Yine bu gruptaki ürünlerin kayıp oranı da çok yüksek. O nedenle en fazla kazandıran grup FNB (Food and Beverage-Yiyecek ve İçecek) grubudur. Bunun arkasından havlu, en son da çarşaf grubu gelir.

M.S.: Products which are used in food and beverage sections have a high circulation. Products of food and beverage sections such as table cloths, napkins and handkerchiefs are not totally white. Colorful products are also included. Becoming dirty because of frequent use, colorful products, which are regularly changed due to concept, are the most ordered items. Moreover, extra designs and products are also preferred for concept days (weddings, henna nights, bachelor parties, and graduation balls). Loss ratios of these products are again high. Therefore, the most profitable group is F-B group, which is followed by towel and sheet groups.

Küçük ve orta ölçekli otellerin bir bölümü geçen sene kepenk kapattı. Bunların sektöre yansıması nasıl oldu, büyük bir kayıp yaşattı mı? M.S: Çok fazla olmadı açıkçası. Biz üreticiler, otellerden daha avantajlıyız, ihracat şansımız var. Türkiye lokasyonu itibariyle çok şanslı bir ülke. Avrupa’ya yakın olduğundan hızlı servis yapabiliyoruz. Uzak Doğu’ya göre fiyatımız biraz yüksek ama daha kaliteliyiz, bu da aradaki fiyat farkını tolere ediyor. Ayrıca o ülkelere göre daha güveniliriz. Fakat sektörde, ihracat yapmayanlar çok kötü durumda. Türkiye’de iş yapsalar da paralarını hemen alamıyorlar, vadeler artıyor. Otel için durum ciddi tabi. Geçtiğimiz seneden bu yana çok otel kapandı, çoğu küçülmeye gitti. Masrafları kıstılar. Aldıkları ürünlerin sayısını azaltan epeyce müşterimiz oldu. Son sekiz aydır bu durgunluk daha da ciddileşti.

66

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

Some of the small and medium scale hotels were closed in 2016. How did it reflect to the sector? Did it cause a big loss? M.S.: It did not cause a big loss. Manufacturers are luckier than hotels because we have a chance to export our products. Turkey is an extremely lucky country in terms of its location. We can provide fast service as we are close to Europe. Our prices are a little bit higher that Far East but our products are better which tolerates the price difference. We are also more reliable than the Far East countries. The companies without exportation are in bad conditions. They cannot collect their money if they sell their products in Turkey, terms are also extended. It is a serious problem for hotels. Several hotels were closed and some of them went downsize until now. They cut down on expenses. A great number of our customers decreased the number of products. The recession has been more critical within the last eight months.

RÖPORTAJ/INTERVIEW


SABAHATTİN DUMAN

Otel kimliği hazırlarken tekstil alanında en akılda kalıcı unsurlar neler? Sabahattin Duman: Tekstil genel otel temasının tamamlayıcı unsurlarından en önemlilerinden biri bence. Oteldeki genel alanlarda tesisisin sert görünümünü yumuşatmak için olamazsa olmaz seçeneklerin başında tekstil gelir. Perde ve halı kullanılmayan bir mekânın soğuk atmosferini düşünebilir misiniz? Tesis misafirleri üzerinde hiç güzel bir algı bırakmayacağınızı rahatlıkla söyleyebilirim. Örneğin sıcaklık hissi vermek için kırmızı perdelerin kullanılması fikri ilk olarak İsviçreli otelciler tarafından kullanılmış bir tekniktir. Otel yöneticilerinin bir otel tekstili firmasını tercih ederken göz önünde bulundurduğu temel kriterler nelerdir? S.D: Yönetici açısından bir çok kriter söz konusudur. Ürünün kalitesi, kalite fiyat dengesi,standartlarda süreklilik… Standartlarda süreklilikten kastım yıldan yıla renk farklılıkları olmasını istemem şahsen. Yıpranan ve eksilen tekstili ikmal ettiğimde eski ürünle yenisinin tonları ve

68

dokuları uyuşmazsa tüm serinin yenilenmesi gerekeceğinden sorun oluşturacaktır. Tedarik süresi,firmayla iletişim kolaylığı gibi başka nedenler de tercihimizde etkili olmaktadır. Tekstil dünyasındaki trendlerin oluşmasında otellerin ne gibi katkıları oluyor? Fikir ve görüşlerinizi nasıl belirtiyorsunuz? S.D: Biz otelciler tüm dünya ile iç içe yaşamaktayız. Dünya ile entegre bir sektörüz,fuarlar ve dış seyahatleri nedeniyle sürekli dünyayı geziyoruz. Her gittiğimiz yerde yeni bir fikir oluşuyor kafamızda. Sektörel fuarlar, reklamlar, dergiler sayesinde yeni trendler hakkında fikirlerimiz oluyor. Artık global network sayesinde her tür bilgiye ulaşmak mümkün. Rekabetin çok üst düzeyde olduğu, sürekli yenilenme ihtiyacı olan bir sektörüz. Seçimlerimizde iç mimarların çok etkili olduğunu belirtmeliyiz. Ayrıca otelcilik sektöründe personel sirkülasyonu çok fazla. Bu sirkülasyon aynı zamanda bilgi sirkülasyonunu da sağlıyor.

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

Global otel zincirleri bilgi birikimlerini sürekli bize yansıtıyorlar. Başka ülkelerdeki ürünleri önerdikleri gibi ülkemizde başka bir tesiste kullanılan ürünü de önerebiliyorlar. Ülkemizdeki tekstil sektörü neredeyse tüm ürün taleplerinin temin edilebildiği bir yelpazeye sahip olunca bizim için büyük kolaylık oluyor. Otel tekstil ürünlerinde otellerin aradığı temel özellikler nelerdir? S.D: Fiyat, kalite ve dayanıklılık tartışılmaz ilk sırada gelir. İşin doğası gereği kullanım sıklığı nedeniyle yıpranma çok fazla olmaktadır. Bu nedenle ürünler dayanıklı olmalıdır. Marka bağlılığı, renk, desen ve dokuda çeşitlilik, kalite standardına sadakat, teslimat süresi, ödeme şartları (vade) gibi kriterler diğer etkenlerdir. Ürün alımında yerli mi yabancı firmalarımı tercih ediyorsunuz? S.D: Yerli hatta yerel firmalarla çalışıyoruz. Tedarik süresi, ödeme avantajları, bilinirlik gibi avantajların bu seçimimizde etken olduğunu söyleyebilirim. Yurt dışı

RÖPORTAJ/INTERVIEW


Ülkemizdeki tekstil sektörü neredeyse tüm ürün taleplerinin temin edilebildiği bir yelpazeye sahip olunca bizim için büyük kolaylık oluyor. The fact that textile sector in Turkey has a product range which canprovide almost all product demands provides convenience.

Which elements are catchy when designing hotel identity? Sabahattin Duman: I think textile is amongst the most important complimentary elements of general hotel theme. Textile is the most significant option which is used to soften the though appearance of general areas at the hotel. Can you imagine the cold atmosphere in a room without curtains and carpets? I can easily say that hotel guests will not have a positive perception. For example, using red curtains for warmth was a technique which was initiated by hotels in Switzerland. Which basic criteria do hotel managers consider when preferring a hotel textile company? S.D.: There are several criteria for managers such as quality of the product, quality and price balance and continuity of the standards. I mean I do not prefer different colors which change according to years. If shades and textures of old and new products do not match when I complete

worn and reduced textile, it will cause a problem since all series must be renewed. Other reasons such as delivery date and easy communication with the company are also effective in our preference. How do the hotels contribute to the formation of trends in textile sector? How do you state your ideas or opinions? S.D.: Hotel sector lives together with the world. Our sector is integrated with the world. We travel all over the world for exhibitions and foreign travels. We come up with new ideas in each country we visit. We have ideas on new trends thanks to sectoral exhibition, ads and magazines. Today, it is possible to reach all kind of information thanks to global network. There is a harsh competition with a need for continuous innovation in textile sector. I must admit that interior architects extremely affect our choices. Employee circulation is high in hotel sector which also enables know-how transfer. Global hotel chains continuously reflect

their know-how to us. They may recommend products made in other countries as well as products used in other facilities in Turkey. The fact that textile sector in Turkey has a product range which can provide almost all product demands provides convenience. Which basic features do the hotels seek after in hotel textile products? S.D.: Price, quality and durability are key features. Tear and wear highly occur due to frequency of usage according to nature of work. Therefore, the products must be durable. There are also other factors such as brand loyalty, color, pattern and texture diversity, loyalty to quality standard, delivery time and payment conditions (terms). Do you prefer domestic of foreign companies when purchasing? S.D.: We work with domestic and even local companies. Advantages such as delivery date, payment and recognition


ürünler genellikle dövize endeksli olduğundan bir kere aldığımız bir ürünü aynı fiyata tekrar bulamıyoruz. İlk yatırım ve yenileme dönemlerinde İthalat ve vergi teşviği sağlandığından yurt dışı tedarik kanalları kullanılabiliyor. Fakat diğer dönemlerde yurtdışı tedarik çok kullanılan bir seçenek olmuyor.

sınıfına göre yüzde 14 ile yüzde 19 olarak hesaplanmaktadır. Örneğin otellerden bazıları odalarına güneşlik koymayıp sadece tül ve perde ile hizmet verebiliyor. Uzun yıllar kullanılan yatak örtüsü çevreci anlayışlar nedeniyle yerini runnera bıraktı. Buna benzer bir sürü yönetsel farklılık payları değiştirici etkiler olarak ortaya çıkıyor.

Otel tekstilinin tüm tekstil sektörü içindeki payı ne kadar?

2016 ve 2017 yılında turizm alanında yaşanan düşüş otelleri yeni tekstil alımı -tekstil yenileme anlamında- nasıl etkiledi? Siz nasıl etkilendiniz?

S.D: Bu konuda sabit bir oran belirlemek son derece zordur. Zira tesislerin yatırım tercihine göre bu oran değişebilir. Yatırım planlarında Tefrişat gurubu tesisin

S.D: İşlerin düştüğü kriz dönemlerinde yöneticilerin ilk refleksi tasarruf tedbirlerini artırmaktır. Fakat turizm sektöründe tabiri caizse bu çok riskli bir çizgidir. Ta-

70

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

sarrufun dozunu fazla kaçırırsanız kaliteden ödün vermeniz gerekebilir. Bu sizi rakipleriniz karşısında geriye düşürür. Orta yolu bulmak önemlidir. Biz son yıllarda yedekleri eritme yoluna gidiyoruz. Yedek ürün sayısını minimumda tutuyoruz. Örneğin 100 yataklı bir tesis 300 çarşafla yani 3 par ile çalışırken 2,5 para düşene kadar alımı ertelemeye başladı. Otelin tekstil ürünlerini yıkarken nelere dikkat ediyorsunuz? Bu işlemi kendi bünyenizde mi yapıyorsunuz? S.D: Biz kendi bünyemizde yıkama yapıyoruz. Su şartlandırma ve deterjan kalitesine dikkat ediyoruz. Bölgemizin suları kireçli

RÖPORTAJ/INTERVIEW


are effective in our choices. As products in the foreign market are based on foreign currency, we cannot buy the same item with the same price again. Foreign sources of supply can be used in the first investment and innovation periods as importation and tax incentive are provided in these periods. However, foreign supply is not a frequent option during other periods.

In investment plans, furnishing group is calculated as 14 or 19 percent according to class of the facility. For example, some hotels do not have sunshields in their rooms, they provide service with only tulle and curtain. Bedspreads, which were used for many years, were replaced with runner due to environmental approaches. Several managerial differences affect the shares.

What is the share of hotel textile within whole textile sector?

How did the decrease in tourism sector in 2016 and 2017 affect hotels in terms of new textile purchase -textile replacement-? How were you affected?

S.D.: It is extremely hard to define a fixed range because it can vary according to investment preferences of the facilities.

S.D.: The first reflex of the managers is to increase savings measures in the crisis periods with low business volumes. It is a

72

Hometextile / MayÄąs - Haziran 2017 / May-June 2017

risky line in tourism sector. If you overdo saving, you may need to compromise quality and fall behind your competitors. It is important to find a middle course. We have preferred to use the reserves lately. We try to keep the number of spare products at minimum. For example, a facility with 100 bed capacities used to work with 300 sheets, which means 3 per each bed; however today they hang on until the ratio falls to 2.5. What do you take into consideration as you wash hotel textile products? Do you carry out it within your company? S.D.: We wash-off within our company. We pay attention to water conditioning and

RĂ–PORTAJ/INTERVIEW


olduğundan bilhassa havlu türevi ürünler çok olumsuz etkileniyor. Her ne kadar kireç çözücü ile dengelemeye çalışsak da diğer bölgelere kıyasla daha kısa bir süre sonra tekstil ömrünü tamamlıyor.

ğil üzerinde logo olduğu için götürülen kül tablası, vazo benzeri kayıplarımız da böylelikle azaldı. Son zamanlarda çamaşır yıkama firmalarının sunduğu çipli tekstil kayıpları önlemede etkili olabilir.

Tekstil yönetimi adına neler yapıyorsunuz? Otel müşterilerinin çoğu havlu vb. ürünleri yanlarında götürmeyi severler. Bu konuda aldığınız tedbirler neler?

Aslında bu konuda biraz esnek davranma yolunu seçtiğimizi de belirtmekte yarar var. Bütçemizde bu tür kayıpları yıllardır göz önüne alırız. Otel lobisinde bir misafirin valizinden bu tür bir ürünü geri almaya çalıştığınızı ve yaşanacak tatsızlıkları hesaplayın! Bazen görmezden geliyoruz.

S.D: Misafirlerin havlu benzeri ürünleri götürmemeleri için aldığımız ilk önlem havlulardaki logo kullanımını kaldırmak oldu. Logo olmayınca hatıra bir ürün olduğu belli olmuyor. Sadece tekstilde dequality of washing agent. As water of our region is hard, products such as towels are negatively affected. Although, we try to balance it with a descaling product, textile life is shorter when compared to other regions. Which activities do you carry out in terms of textile management? Most of hotel guests like to take towels and etc. as souvenirs. What measures do you take? S.D.: The first precaution to prevent guests’ from taking towels and etc. was to remove logos on the towels. When the products do not have logos on them, they are not considered as souvenirs anymore. Our

74

İleriki zamanlar için otel tekstili sektöründen beklentileriniz neler? losses such as ash trays and vases which are taken away because of their logos have also decreased in addition to the textile products. Offered by laundry companies lately, textile products with microchips can be effective on preventing losses. In fact, I must state that we choose to ignore such behaviors. We have regarded this kind of loss in our budget for years. Imagine the negativities when you are trying to take back something from a guest’s suitcase at the hotel lobby! Sometimes, we ignore it. What are your expectations for hotel textile sector in the future?

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

S.D: Günümüzde Türk tekstil sektörü dünyada konusunda liderlerden biridir. Bu özelliği ile turizmcilerin en büyük destekçisidir. Tekstil sektörü bizlere yenilenen ürünleriyle yol gösterici olup turizmcinin dağarcığını açacak gelişmeleri yakalamaktadır. Tekstil ve Turizm gerek teknolojik alt yapı gerekse beşeri birikimleri ile yarınlara hazır durumdadır. Yeter ki bölgemizdeki olumsuzluklar son bulsun. İnanıyorum ki er ya da geç bu tatsız süreç bitecek ve Türk Turizmi yine eski yükselişine geri dönecek. S.D.: Today, Turkish textile sector is amongst the global leaders and therefore gets the highest support from the stakeholders of the tourism sector. Guiding us with renewed products, textile sector grabs innovations which will enrich the members of tourism sector. As long as the downsides in our region end, textile and tourism sectors are ready for the future thanks to their technological infrastructures and human resources. I believe that the unpleasant progress in our country will eventually end and Turkish Tourism will sustain its uptrend again.


Adres : Plevne Caddesi No:98 Gülveren-Mamak- Ankara Tel : 0312 350 44 77 Whatsapp Sipariş Hattı : 0542 298 44 25 ozanati@hotmail.com


İhtiyaçtan doğan sanat KIRKYAMA… The art born out of a need PATCHWORK... Renk renk, desen desen kumaşların ahenkle birbiri ile buluştuğu kırkyama, farklı kumaş parçalarının, birbirine dikilmesi sonucu oluşan, eldeki âtıl malzemelerin değerlendirilmesiyle ortaya çıkmış, bugün eskisinden daha fazla rağbet gören evrensel bir sanat. Combining fabrics of different colors and shapes in harmony, patchwork which is a form of needlework that involves sewing together pieces of fabric into a larger design, has been a more popular universal art lately.

Ç

eşitli kumaş parçalarının bir araya getirilerek ve değişik şekillerde desenler verilerek dikilmesi sonucunda ortaya çıkmış kırkyama sanatı. Tek başlarına anlam ifade etmeyen kumaşlar, becerikli ellerde uzun bir çalışma sonucu bir araya gelerek, tasarrufu ve ihtiyacı sanata dönüştürmüş. Eskinin yoksul kesimi giyim ve örtünme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli atık bez parçalarını bir araya getirerek kıyafetler, örtüler, battaniyeler yapmış. Günlük hayatın zorunluluğundan doğmuş ve zaman içinde farkında olmadan bir sanata dönüşmüş. Tasarruf üzerine inşa edilen bir geçmişi olan

76

kırkyama, tüm ülkelerde farklı şekillerde uygulanan ve yamama işinden günümüz sanatına uzanan bir gelişim süreci izlemiştir. Kırkpare, yamalı bohça, parça bohça veya hanım dilendi bey beğendi olarak da bilinen kırkyama, yabancı kaynaklarda bugün daha

ziyade “patchwork” ismiyle biliniyor. Kumaş birleştirme tekniklerinin tümüne verilen ad olan kırkyama, bugün hepimizin hayatında çanta, minder, masa örtüsü, kırlent ya da kıyafet formuyla bir şekilde yer buluyor. Büyükannelerimizin elinde gelişen bu sanat,

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

SANAT/ART

bugün yeniden hatta eskisine oranla daha fazla rağbet görüyor. Günümüzde hiç kullanılmamış kumaşlarla yapılan ve gelişmelere ayak uyduran kırkyama, modern bir sanat görünümünde. Yaratıcılığa sonsuz olanak tanıyan bu elişi sanatı, geri dönüşümün en başarılı örneklerinden biri. Kişilerin kültürel birikimini ve kendi tarzlarını ortaya koymaya imkan tanıyan, emek ve sabır gerektiren bir sanat. Eski Mısır’dan Avrupa’ya Kırkyamanın tarihçesi 5 bin yıl öncesine kadar gidiyor ancak Avrupa’daki ilk uygulamalara 12. yüzyılda rastlanıyor.


P

atchwork art arose as a result of sewing together different pieces of fabric into a larger design. Gifted hands transformed saving and need to an art after spending long hours to combine small fabric pieces. In the past, people created clothes, covers and blankets by combining old fabrics in order to meet their clothing and cover needs. Arose from the necessity of daily life, patchwork became an art in time without realizing. Patchwork of which history was built on saving has a development process from quilting to today's art with a different style in each country. Patchwork is now included in our lives as bags, lace pillows, table clothes, cushions or clothes. The art, which was developed by our grandmothers, has been more popular now. Done with new fabrics today, patchwork, which complies with developments, is a modern art. Enabling limitless creativity, the art is one of the most successful examples of recycling. Involving effort and patience, patchwork helps people show their cultural backgrounds and styles. From Ancient Egypt to Europe

Although the history of patchwork dates back to 5000 years, the first samples in Europe were discovered in 12th century. Patchwork, which was learnt and used by Europeans during Crusades, became

more common thanks to Americans. Patchwork has become more popular as a modern art owing to Amish people who immigrated to America from Northern Europe and refused to use technology in 18th and 19th centuries Patchwork was transferred to Europe from India via Silk Road in the beginning of 1600s. In 1600s, fabrics that were used for dresses, furniture and covers were extremely valuable and expensive. Therefore, even cuttings had to be used. Using cuttings of expensive fabrics helped the basis of today’s patchwork in Europe. The oldest patchwork cover was knitted in Northern England in 1708. The first traces of patchwork were found in

the tomb of Scythian tribal chief. The sample which has animal patterns on it is estimated to belong to 100 B.C. and 100 A.D. Traces in Anatolia date back to Seljuks The roots of the art, which reached Europe via Silk Road and America thanks to the immigrants, date back to Seljuk period in Anatolia. The patchwork art showed itself in two areas in Turkey. One of them is a dress which was named after Banja Luka, the capital of Bosnia, and the other is the art of sewing parts which was common in Seljuk period. These activities are a sign that proves the history of patchwork dates back to earlier periods than the first examples found in the UK. Pattern works which were created by sewing different fabric pieces were later developed in Bosnia region of Ottoman Empire. Banja Luka, the capital of Bosnia, was also famous for its patchwork


Avrupalıların Haçlı Seferleri sırasında öğrenip kullanmaya başladığı kırkyamanın yaygınlaşması ise Amerikalılar sayesinde olmuş. 18. ve 19. Yüzyılda Amerika’da teknoloji kullanımını reddeden ve Kuzey Avrupa’dan Amerika’ya göç eden Amişler sayesinde daha popüler hale gelen kırkyamanın modern sanata dönüşme hikayesine bu topluluğun katkısı büyük. Bugünkü şekliyle kırkyama, 1600’lerin başında tarihi İpek Yolu aracılığıyla Hindistan’dan Avrupa’ya taşınmış. O dönemde elbise, mobilya döşemeleri ve örtülerde kullanılan kumaşlar, son derece değerli ve pahalıydı. Bu nedenle atık kumaşlar dahi boşa harcanmamalı ve değerlendirilmeliydi. Pahalı kumaşların artıklarının kullanılması, Avrupa’da bugünkü kırkyamanın temellerinin atılmasına vesile olmuş. Bu şekilde üretilmiş en eski örtü, 1708’de Kuzey İngiltere’de yapılmış. Kırkyamaya ait ilk izlere ise İskit kabile reisinin mezarında rastlanmıştır. Üzerinde hayvan motifleri bulunan örneğin, tarihinin MÖ 100 ilâ MS 100 yılları arasında olduğu tahmin ediliyor. Anadolu’daki izler Selçuklulara dayanıyor İpek Yolu ile Avrupa’ya, oradan da göç edenler vasıtasıyla, Amerika’ya uzanan bu sanatın, Anadolu’daki kökleri ise Selçuk-

78

lulara dayanıyor. Kırkyama, Türk coğrafyasında iki önemli noktada şekillenmiştir. Osmanlı döneminde Bosna’nın başkenti Banja Luka’nın adıyla anılan bir elbise ve Selçuklular döneminde icra edilen geçme işidir. Bu çalışmalar, yamalı bohçanın tarihinin, İngiltere’deki en eski örneklerinden de önceye dayandığının göstergesidir. Selçuklu’da geçme işi olarak adlandırılan, çeşitli kumaş parçalarının bir araya getirilip dikilmesiyle oluşturulan motif çalışmaları, daha sonra Osmanlı’nın Bosna bölgesinde gelişim göstermiş. Bosna’nın başkenti Banja Luka’da güneş, yıldız, çiçek desenli kırkpare örnekleriyle ünlüydü ve şehrin isminden dolayı “baraluka” adıyla anılıyordu. Bu elişi elbiseler, uzun yıllar bu bölgede sanat olarak yapılmış ki, bugün hala Trakya ve Balkanlarda bu ad ile biliniyor. Bugün tüm dünyada pactchwork ismiyle anılan kırkyama, Anadolu’nun bazı bölgelerinde hala icra edilen eski bir halk sanatı. Kumaşlardan geriye kalan parçalar geometrik olarak kesilip bir araya getirilir ve arkasına tek parça bir kumaş, astar olarak dikilir. Bu oluşum halk arasında daha çok bohça olarak kullanıldığı için de “yamalı bohça” olarak da anılır.

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

SANAT/ART

Her coğrafya kendince yorumluyor Bugün tüm dünyanın icra ettiği bu sanat dalı, tüm ülkelerde farklı yorumlarla ortaya konuyor. Yaratıcılığa açık olan kırkyama, ülkelerin kendi gelenek ve yaşam tarzlarını ortaya koymalarını sağlıyor. Motifler, işlenen konular ve süslemeler, ülkelerin kültürleri ile paralel olarak kullanıldığından her coğrafyada farklı kırkyama sanatının oluşmasına vesile oluyor. Hindistan ve Pakistan’da yapılan kırkyamalarda, kumaşların arasında küçük aynalar yer alıyor. Afrika’daki çalışmalar ise sade, minimalist ve matematiksel bir uyuma sahip. Kırkyamayı ticarete dönüştüren Amerika’da ise genç kızlar “çift alyans kırkyama” ile çeyizlerine örtüler, nevresimler hazırlıyorlar. ABD’nin Baltimore şehrinde ipek ve kadife kumaşların yoğun olduğu kırkyamaların yanı sıra aplikeli kırkyamalara da sık rastlanıyor. Kumaş ve renk seçimi önemli Kırkyama ile genellikle yorgan, yatak örtüsü, minder, nevresim takımları, battaniye, yastık kılıfı, şapka, atkı, bere, çanta gibi çeşitli tekstil ürünleri ya da günlük hayatta kullanım amaçlı aksesuarlar elde ediliyor. Kırkyama günümüzde artık sadece atık veya eski kumaşlardan yapılmıyor.


with sun, star and flower patterns and they were named after the city as “baraluka”. These handmade dresses have become a work of art in the region for many years so they are still known in Thrace and Balkans with the same name. Patchwork which is a popular art in the world is in fact an old folk art that still continues in certain parts of Anatolia. Fabric pieces are cut geometrically and sewed together with a single part lining. Geographies have their own styles Performed in various ways in every country, patchwork is used as a vehicle for expressing their traditions and life styles. As patterns, themes and embroideries are used

In India and Pakistan tiny mirrors are used in the designs, while African patchwork stands out for its plain, minimalist and geometric shapes. Girls sew covers and quilt covers for their trousseau with “double wedding ring patchwork” in America where patchwork has been transformed into trade. Patchworks with silk and velvet fabrics are common besides patchwork with applique in Baltimore, the US.

importance Patchwork is generally used for textile products such as quilts, bedspreads, cushions, quilt cover sets, blankets, pillowcases, hats, scarfs, caps and bags or daily accessories. Today, patchwork is not only produced with cuttings or old fabrics. Strings, beads and other special materials are used besides fabric pieces which are specially manufactured, in order to let the artists reflect their imaginary world, professions and likes. Presenting people’s imaginary world and feelings, patchwork creates traces of a culture, events, people and lives via small fabric pieces.

Selection of fabric and color is of high

The fabric to be used for patchwork has

in parallel to the cultures of the countries’, various geographies present unique patchwork styles.


Özel olarak üretilen kumaş parçalarının yanında sanatçının hayal dünyasını, ustalığını ve kişisel zevklerini daha net yansıtabilmesi için iplikler, boncuklar ve daha pek çok özel malzeme de kullanılıyor. Kişinin hayal dünyasını ve duygularını somutlaştıran kırkyama, küçücük kumaş parçaları ile bir kültürün izlerini, bir olayı, bir insanı, bir yaşamı oluşturuyor.

taşıyor. Bu yüzden de genellikle sentetik ya da pamuklu kumaşlar tercih ediliyor. Kumaşların kalınlık ve esnekliklerinin birbirine yakın olması ise ileride oluşabilecek deformasyonları engelliyor. İnce kumaş tercihi yapılacaksa, sabitleme için yapışkan tela kullanılması gerek.

Kırkyamada kullanılacak kumaşın da bazı özelliklere sahip olması gerekiyor. Kumaşların aynı tür olması ve dokumasının sıkı ya da seyrek olmaması, çalışmada kolaylık sağlaması ve dayanıklılık açısından önem

Kırkyamada, kumaş seçimi kadar renklerin seçimi de önemli bir role sahip. Başarılı bir kırkyama çalışmasında göze çarpan ilk faktör genellikle kullanılan renkler olur. Renk uyumu sadece kırkyamada değil her ürün ve nesnede dikkat çekicidir. Bu nedenle başarılı bir sonuç almak için renk

some special features. The fabric pieces must be of the same type, they must not be knitted too tight or too loose for ease and durability. Therefore, synthetic or cotton fabrics are generally preferred. Fabrics must be of same thickness and flexibility in order to avoid future deformations. If thin fabric will be selected, fusible lining must be used to fix the fabric.

In patchwork, selection of the colors is as important as selection of fabrics. The first remarkable factor of a successful patchwork is generally color. Color harmony is attractive not only in patchwork but also in each product and object so in order to achieve a successful result, color harmony must be planned beforehand. Using different colors together and creating a pattern in harmony besides using the pattern

80

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

uyum planı yapılmasında fayda var. Çeşitli renkleri bir arada kullanmak ve uyum yakalayarak bir desen oluşturmak, en az deseni yerinde kullanmak kadar gerçek bir beceri ve sanatsal bir hayal gücü ister. Ev ve giyim tekstili ve aksesuar kullanımının yanında kırkyama bugün tablo olarak da kullanılıyor. Çeşitli sanat akımlarının gözünden kırkyama sergileri gerçekleştiriliyor. Şenlikleri ve çalıştayları yapılıyor. Bugün dünya mirası olarak kabul edilen yamama sanatının gelecek nesiller için de var olması için çalışmalar yapılıyor. properly requires real talent and artistic imagination. In addition to home textile, clothing and accessories, patchwork is also used as pictures nowadays. Patchwork exhibitions are held to show different art movements. Patchwork fairs and workshops are also organized in order to leave patchwork, which is accepted as a world heritage, to future generations.


kurumsal.homesweethome.com.tr

.

corporate.homesweethome.com.tr


START UP FİNANSMAN SÜRECİ STARTUP FINANCING CYCLE İkinci halka arz süreci Secondary offering process Risk Sermayesi, Şirket Alımı Şirket Birleşmeleri, Stratejik İş Ortaklıkları VCs, Acquisitions, Mergers, Strategic Alliances

GELİRLER REVENUE

İleri safha Later stage İlk dönem yatırım yardımcıları: Melek yatırımcılar, Family, Friends (Aile, Arkadaşlar) Initial public offering aids: Angels, FFF

İlk aşama Early Stage Halk pazarı Halka arz Public market Public Ara finansman offering Mezzanine 3.

Kar ve zarar dengesi / eşitliği Break even

2. 1.

SÜRE TIME ÖLÜM VADİSİ VALLEY OF DEATH

82

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

İNFOGRAFİK/ INFOGRAPHIC


İSTANBUL’UN TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE RAMAZAN HISTORY - CULTURE OF ISTANBUL AND RAMADAN

Mehmet Kâmil Berse

İ

Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar; Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey; hava, renk, eda, iklim; O benim, zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim…

Like they melted my soul and frost it in a cast And placed it on land as Istanbul. Is something fumes in me, air, color, affection, climate Is my darling that went beyond time and space...

Necip Fazıl Kısakürek

Necip Fazıl Kısakürek

stanbul’da Nisan ayının son haftası. Her zaman geçtiğim yoldan yürüyorum. Sağımdaki toprak zeminden yapraklar arasından gün yüzüne çıkmaya başlayan kırmızı lâleler “merhaba” diyor. Baharın geldiğini müjdeliyor tarihin derinliklerinden gelerek. Sümbüller açmış, kokuları ve renkleriyle cennet bahçelerinden birine benzetiyor İstanbul’un nadide semtlerini. Mayıs’ta erguvanlar İstanbul’u tarihi renkleri ile boyayacak; Topkapı Sarayı bahçesinde, Gülhane Parkı’nda, Büyük Küçük Çamlıcalarda, Rumeli Hisarı’nda, Kuzguncuk Fethi Paşa Korusu’nda, Üsküdar’da,

84

Aşiyan’da, Emirgan Parkı’nda, Bebek’te, Kanlıca Mihrabat Korusu’nda, Beykoz Parkı’nda... Keyifle, doyumsuz bir seyir için. Aslında bu yıl da boğazı boydan boya gezen bir boğaz gemisine binmeliyim en kısa zamanda ve bu doyumsuz güzellikleri ruhuma tekrar tekrar kazımalıyım. İstanbul’un doğal bitki örtüleri, ağaçları çiçekleri böcekleri, cami avlusundaki güvercinleri, saçak altlarında yuvalarını yapan serçeleri, ya da kendileri için anlı şanlı mimarlar tarafından tarihi yapıların bir taraflarına yapılmış kuş saray-

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

larında konaklayan kumrular, Boğazın serin sularında kuğu gibi süzülen yolcu vapurlarından simit atarak peşinize taktığınız martılar, adaların çevresinden dönüp boğazın en uç noktasında bile gözüken Yunus balıkları… Yaz biterken av mevsimi açıldığında bereketli mevsimlerinde palamutu, lüferi, çinekopu, sarıkanatı, istavriti, hamsisi, barbunu gözümüzü ruhumuzu midemizi doyurur. Bu sularda eskiden kalkan vardı, uskumru vardı şimdilerde bulamaz olduk, hasret kaldık bazı tatlara renklere. Hoş o eski muhabbetli insanlarda kalmadı ya ne yapalım?

MEHMET KÂMIL BERSE


T

he last week of April in Istanbul. I am walking the streets that I am used to. I can see that the red tulips started to bloom among the leaves as if they are smiling at me. They are welcoming the spring from the depths of the history. Hyacinths bloom everywhere making Istanbul's beautiful districts look like Aedan with their beautiful smells and colors. Judas trees in May will give the feeling of painting Istanbul to the colors of history; at the garden of Topkapı Palace, Gülhane Park, Büyük - Küçük Çamlıcas, Rumeli Fortress, Kuzguncuk Fethi Pascha Woods, Üsküdar, Aşiyan, Emirgan Park, Bebek, Kanlıca Mihrabat Woods, Beykoz Park... To be mesmerized by the view. I think I must take another boat tour to see the Bosporus this year as soon as possible and inhale this insatiable beauty into my soul once more.

the far end of the Bosporus… As the fishing season starts at the end of summer season, Atlantic bonitos, bluefish at various sizes and ages, horse mackerels, anchovies, red mullets appeal to eyes and souls as well as our palates. These waters hosted turbots and mackerels once; now we sigh for their tastes and colors. To be honest, there are no convivial people anywhere anymore. In Istanbul, the bonito fish is pickled in brine, dried; and they taste like no other.

Natural beautifies in Istanbul, trees, flowers, pigeons at the courtyards of the mosques, sparrows that nest under the eaves or doves that are welcomed at the bird palaces built on the historical buildings which were designed by world-renowned architects, seagulls that you make them follow you but throwing bagels at them from the ferries gliding across the cold waters of the Bosporus like swans, dolphins that circle around the islands and can be viewed even from

The best tea of the world is steeped in Istanbul. Always have a cup of tea to feed your soul with Istanbul, whether you are at Emirgan, Usküdar, Çamlıca, Beylerbeyi, Ortaköy, Bebek, Sarayburnu or on the deck of a ferry enjoying the Bosporus... A cup of or tea-urn-full tea tastes better with friends

Topkapı Sarayı Topkapı Palace

There is a saying in our culture as "a cup of coffee commits one to forty years of friendship"; so drink a nice coffee at a friend's house, or at Sarayburnu, Gülhane Park, Eyüp Sultan, Pierre Loti, or anywhere by the sea. Wherever you drink it, you should drink a Turkish coffee accompanied by a double roasted Turkish delight, of course...

and loved ones. A cup of tea in Istanbul goes well with conversations, friendship and problems. During the cold days of Istanbul, people mostly prefer hot salep; which is rich in flavor as Istanbul; enjoy your salep at Çamlıca, or at the garden of Dolmabahçe Palace… Or enjoy drinking a cold Boza from Vefa Bozacısı again in cold days. Try various kinds of sugar candy, particularly cinnamon sugar candy, from Hacıbekir candy shop in Bahçeşehir or a Turkish delight with hazelnut. Taste authentic Turkish dishes at Konyalı or try Hünkar Beğendi at Kanaat Restaurant in Usküdar. You can even find the real Iskender kebab of Bursa at Kadıköy; and don't forget to drink a glass of authentic şıra (fermented grape juice) with your kebab. Yoghurt at Kanlıca, lamb's feet soup at Beykoz, mussels at


İstanbul Boğazı İstanbul Bosphorus

İstanbul’da balığın lakerdası yapılır, çirozu yapılır tadı dünyadaki benzerlerine değişilmez. Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır denir bizim kültürümüzde, herhangi bir İstanbullunun evinde de içebilirsiniz, ya da Sarayburnu’nda, Gülhane Parkı’nda, Eyüp Sultan’da, Pier Loti’de, herhangi bir sahil kenarında kahve içecek bir mekan bulursunuz. Kahveyi Türk Kahvesi olarak içmelisiniz, yanında çifte kavrulmuş lokumunu katık ederek tabii ki... Dünya’da çayın en güzelini İstanbul’da yudumlarsınız. İstanbul’u çay ile katık yaparsınız ruhunuza; Emirgân’da, Üsküdar’da, Çamlıca’da, Beylerbeyinde, Ortaköy’de, Bebekte, Sarayburnu’nda ya da bir vapurun kanepesinde boğazla birlikte.. Bir bardak çay veya semaver dolusu çayı sevdiklerinizle, dostlarınızla birlikte yudumlarsınız. Sohbetinize, arkadaşlığınıza, dertlerinize hemhal olur çay İstanbul’da.

86

Soğuk günlerin İstanbul’unda sıcak salep içer, bu şehrin tadına tat katabilirsiniz; Çamlıca’da, Dolmabahçe Sarayı bahçesinde… Ya da soğuk günlerin soğuk içeceği Boza ile damak tadınızı çeşitlendirebilirsiniz Vefa Bozacısı’nda. Bahçekapı’da Hacıbekir şekercisinden akide şekerinin bol çeşitlerinden özellikle tarçınlısından alabilirsiniz, ya da fındıklı Türk lokumunun tadına varabilirsiniz. Konyalı’da Türk mutfağının eşsiz yemeklerinin tadına bakabilirsiniz ya da Üsküdar’a geçip Kanaat lokantasında Hünkâr Beğendi’yi beğenebilirsiniz. Kadıköy’de gerçek Bursa İskendercisi’nden bir buçuk iskenderi hakiki şıra ile mideye indirebilirsiniz. Kanlıca’da yoğurt, Beykoz’da paça, Kavak’ta midye, köprü altında balık ekmek, Yeni Cami avlusunda simit, Beyoğlu’nda kokoreçin en temizi, Saray’da sakız muhallebi, Şehremini de çibörek, Bebek’te badem ezmesi, Sarıyer’de kıymalı burma börek yanında çayla birlikte keyifle yersiniz bunları ve doyarsınız. Hem tadıyla hem tarihiyle…

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

İstanbul’un tüm güzelliklerinin kültürel birikimi vardır, bu kültürlerin asırlardır devam eden bir altyapısı vardır. Bunları araştırıp okuyarak öğrenmeliyiz. Yani kültürümüzü hem yaşamalı hem okumalıyız. “İşten güçten yorulmuş zihnimizi beynimizi, okumak daha çok yorar” diye düşünmeyelim. Zihinde yorgunluk zihnin çok işlemesinden değil işlememesindendir. Hangi kitapları anlar ve zevk alırsak onları okumalıyız. Okumakla zihin yorulmadığı gibi, Kültür dediğimiz umumî bilgilerimiz de artar. Kültür uzun ömür sebeplerinden biridir. Kültürün en büyük güzelliği ve iyiliği, geç yaşlarda insanı bunamaktan kurtarmasıdır. Ülkemizin tarih boyunca heyecanla adından söz ettiren ve gözbebeği olan kadîm payitahtımız İstanbul’umuzun, tarih boyunca kültürlerin birikim noktası yani deltası olduğunu kabul eder münevverler. İstanbul adı ile başlayan, İstanbul’un kültürü, İstanbul’un beyefendisi, İstanbul’un hanımefendisi, İstanbul’un dili gibi sıfatlar bulundukları terimin grubuna özellik ve büyük paye vermesi demektir.

MEHMET KÂMIL BERSE


Kavak, grilled fish sandwich under Galata Bridge, Turkish bagels at the courtyard of New Mosque, the best-cleaned charcoal grilled seasoned mutton intestines at Beyoğlu, pudding with gum mastic at Saray, çiğ börek (deep fried water thin dough with raw minced meat filling) at Şehremi, marzipan at Bebek, pastry with minced meat at Sarıyer accompanied with tea are the other flavors that need to be enjoyed. You will be full both with their tastes and their history… All beauties of Istanbul come from cultural backgrounds and these backgrounds have a base that has been lasting for centuries. We have to search for and read about them. In other words, we need to both live and read our culture. We should not be thinking that reading tires our minds that are already tired from all the work we do. The mind being tired is only caused by not using it, not the other way round. We must read the books that we can understand and enjoy reading. Reading also contributes to our general knowledge which is called culture. Culture is one of

Karagöz- Hacivat

reasons for a long life. The greatest beauty and kindness of culture are that it prevents people from doddering at young ages. Intellectuals admit that the old capital city, Istanbul, which has been home to thrilling stories throughout our country's history, has been the delta, i.e. the accumulation point of the cultures throughout time. In Turkish, referring someone or something attached with Istanbul, such as the culture of Istanbul, a gentleman or lady from Istanbul, Istanbul tongue, etc. dignifies the one/ thing mentioned. As the article started with Books and Culture, we must also mention the love and story of Istanbul with books… Istanbul plays a significant role worldwide in terms of manuscripts. During the Ottoman period, manuscripts from Bukhara, Samarkand, Baghdad, Kashgar had been brought to the city and they had been copied by the best calligraphy masters of the time. Today, the largest libraries of the world are boast about hosting these old manuscripts belonging to Turkish people and libraries;

and some of these old manuscripts are exhibited at the museums in Europe and the USA. However, it is still a mystery how these manuscripts end up in those countries. Since the Conquest of Istanbul (1453), the interest in books goes head to head with the interests of sultans. The private library of Sultan Mehmed, the Conqueror, consisted of books in seven languages and the Sultan read all of them. That was how an era-ending, era-starting Sultan should be! Istanbul was full of second-hand book sellers once. There was even a used-book bazaar section within the Grand Bazaar. The second-hand book sellers would work mostly according to the demands or orders of the customers, they would even visit their customers in their mansions if they were rich and would show them the books they brought to sell. In the event of an order, then there would be a down payment, and a calligrapher would be asked to copy the book from its original and the order would be delivered in a few months. In an era, when the only means of communication


Galata Kulesi Galata Tower

Sahaflar Çarşısı Used-Book Bazaar

Kitap ve Kültür ile başlayan yazımızda İstanbul’un kitap ile olan aşkını ve hikayesinde anlatmamız lazım… Dünya üzerinde yazma eserler konusunda İstanbul çok önemli bir yer tutar. Osmanlı döneminde yazma eserlerin Buhara’dan, Semerkant’dan, Bağdat’tan, Kaşgar’dan geldiğini ve dönemin önemli hat üstatlarınca istinsah edildiğini (aslı gibi tekrar yazıldığını) görüyoruz. Bugün Dünyanın çok büyük kütüphanelerinde Türk milletine ve kütüphanelerine ait eski yazma eserlerin raflarında yer aldığını ve bunlarla övündüklerini biliyoruz, bu topraklara ait tarihi eserlerin Avrupa ve Amerika müzelerinde sergilendiği gibi. Ancak bu eserlerin ve kitapların oralara nasıl gittiği konusu karanlıktır. İstanbul’un Fethi’nden itibaren (1453) kitaplara olan merak, sultanının kitaplara olan merakıyla yarışır durumdadır. Sultan Fatih’in özel kütüphanesinde yedi dilde kaynak sayılacak eser bulunmaktaydı ve Sultan bunların hepsini okumuştu. Çağ açıp çağ kapatan bir Sultan’a da bu yakışırdı. İstanbul’da Kitap ticareti eski tarihlerde sahaflar tarafından yapılırdı. Sahaflar çarşısının İstanbul’daki ilk mekânı Kapalıçarşı’nın içinde idi. Sahaflar, genelde sipariş üzerine çalışırlar, hali vakti yerinde olan müşterileri evlerine konaklarına gider, ellerinde mevcut eserleri bohça içinde gö-

88

türürler ve pazarlamaya çalışırlardı. Bu arada istenilen bir eser varsa kaparo alınır, o eserin aslından bir hattata istinsah ettirilir ve birkaç ay içinde teslim edilirdi. İletişimin sadece konuşarak ve mektupla yapıldığı bir dönemde Dünya’nın neresinde önemli bir kitap varsa haberdar olunur ve elde edilmeye çalışılırdı. Bugün İstanbul’un önemli yazma eser kütüphanelerinde; Süleymaniye, Beyazıt ve Millet yazma eser kütüphanelerinde binlerce yazma eser araştırmacılara hizmet vermektedir. İstanbul’un fethinden sonra Sultan Fatih burayı bir Dünya başkenti yapmayı hedeflemiş, bunun için öncelikle eğitime önem vermiş. Şehirde üç tane Üniversite kurmuş (Bugünkü manada) Ayasofya Medreseleri, Fatih Medreseleri, Eyüp medreseleri. Bu medreselere dünyanın çeşitli yerlerinden her branşta çok kıymetli hocalar transfer edildi. Bunların başında Ayasofya Medreselerinin başına rektör (Bugünkü anlamda) olarak Uluğbey’den getirilen Ali Kuşçu’dur. Hocaların her talebi yerine getirilmiş ve talebe yetiştirmek için imkânlar sağlanmıştır. İstanbul artık bir ilim merkezi olmaya başlamıştır. Fatih Külliyesi (Medresesi), aslında bizim Anadolu ve Balkanlar Türkiye’mizdeki Osmanlı Devlet tarihimizin ilk büyük üniversitesidir. Eğitim için klasik yöntem devam etmiş; şehrin her mahallesinde bugünkü anaokulu ve ilk mektep ölçeğinde sıbyan mektepleri açılmıştır. Fetihten hemen sonra şehrin sakinlerinin irfan sahibi olmaları, sosyal hayatta bir

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

sakinliğin ve hoşgörünün sağlanması için irfan mektepleri yani dergahlar açılmaya başlamış. Buhara’dan Semerkant’tan Anadolu’dan bu topraklara ulaşan arifler, aldıkları irfanı burada halka aktarmak için şehrin her noktasına inci taneleri gibi dergahlar kurdular. Hem ilim öğrettiler hem irfan tebaya. Bu merkezler tasavvuf merkezleriydi. Hz.Peygamber zamanında gelip surun dibinde şehit düşüp makamını bize ulaştıran Hz.Halid Bin zeyd Aba Eyy^üb-el Ensarî, Beşiktaşta Yahya Efendi, Üsküdar’da Aziz Mahmud Hüdai, Zeytinburnu’nda Merkez Efendi, Seyyid Nizam, Kocamustafapaşa’da Sümbülefendi… Bu şehrin efendilerini yetiştiren efendiler oldular tarih boyunca. “Tasavvuf Allahın ahlâkı ile ahlaklanmak demektir” Bu Ahlâk, insanı daha hayatta iken bile, biricik ölümsüzün hayatına götürür. Sevgiyi yaymak toplumu her türlü sosyal rahatsızlıktan korumaktır. Yunus Emre’nin dediği gibi; “Yetmiş iki millete bir göz ile bakmayan Halka müderris olsa hakikatte âsîdür…” Bugün yetmiş iki milletin yaşadığı, aslında uluslararası bir hüviyete kavuşan İstanbul, Birleşmiş Milletler merkezi gibi oldu. Her milletten insana kucak açan, mazlumlara yoldaş olan bir şehir hüviyetinde. Zamanında muhacir olan yeni sakinler şimdilerde Ensar oldular yepyeni gelen

MEHMET KÂMIL BERSE


were conversations and letters, news about a recently published important book, even though it was published at the far end of the world, would be heard and that book would be tried to be acquired. Today, thousands of manuscripts are open to researches at the Süleymaniye, Beyazıt and Millet manuscript libraries, which are the most significant manuscript libraries in Istanbul. After the conquest of Istanbul, Mehmet the Conqueror wanted to make Istanbul the capital city of the world, therefore paid utmost attention to education. Three universities (in today's context) were established in the city, namely Hagia Sophia Madrasas, Fatih Madrasas, Eyüp Madrasas. Professors who were experts in various fields would be transferred to these madrasas from all around the world. One of the most significant transfers was Ali Qushji, who was assigned as the chancellor (in today's context) of Hagia Sophia Madrasas, from Ulugbek. All demands of the professors were fulfilled and they were provided anything and everything they wanted for them to teach their disciples. Istanbul, then, had started to become a science center. Fatih Social Complex (Madrasah) was, in fact, our first comprehensive university in the history of Ottoman Empire in the Anatolian and Balkans Turkey. The clas-

sical method was followed for education and each district of the city consisted of a pre-school and primary school in today's context.

As Yunus Emre said; "The one who does not love all seventy-two nations can be a teacher in a madrasah but he is in fact a disobedient to God…”

Just after the conquest, Islamic Monasteries, i.e. dervish convents, were opened for the residents of the city to become wise and for the peace and tolerance to prevail in social life. Intellectuals who arrived from Bukhara, Samarkand and Anatolia established convents at every district of the city to share their wisdom with the people. These convents were Islamic philosophy centers. Khalid bin Zayd Abu Ayyub al-Ansari, who was a close companion of the Prophet Muhammad, Yahya Efendi at Beşiktaş, Aziz Mahmud Hudayi at Usküdar, Merkez Efendi, Seyyid Nizam at Zeytinburnu, Sümbül Efendi at Kocamustafapaşa had been the masters of the masters of the city throughout history.

Istanbul where is a house to seventy-two nations today, in fact has a multi-national identity, like a center of the United Nations. Cherishing people of all nations, being a good friend to all the suffering. Today's housekeepers who take care of the new immigrants were the immigrants once. This cycle is included in our belief and ancient culture. Therefore, God bless all people, who take care as well as are taken care of.

"Islamic mysticism is getting morality with regard to the God's morality"; and the morality would take people to the one and only eternal even if they are alive. Spreading love protects the society from all kinds of social diseases.

RAMADAN IN ISTANBUL And when Ramadan comes to Istanbul, the city and its residents become more spiritual. The power, characteristics and influence of the holy month affect all people at all ages. The Mahyas (illuminated writings -with oil lamps in the past- hung between the minarets of the mosques) are hung between the minarets of the historic mosques. These

Emirgan Parkı Emirgan Park


muhacirlere. Bu döngü bizim inancımızda ve kadim kültürümüzde var, onun için Allah bu yardımlarda veren eli de alan eli de mübarek kılıp ihsanını eksik etmiyor. İSTANBUL’DA RAMAZAN Ve İstanbul’a ramazan ayı geldiğinde şehir ve şehirde yaşayanlara bir başka ruhaniyet geliyor. Kutsal ayın gücü, özelliği ve etkisi yediden yetmişe her kesimden insana başka bir elbise giydiriyor sanki. Selatin camilerindeki Mahyalar görünür değişikliklerden tabii ki. “Hoş geldin Ya şehri Ramazan”la başlayan Mahya mesajlar, “Oruç tut sıhhat bul” ile devam ediyor; son haftaya gelindiğinde “Elveda Ya şehri Ramazan”a dönüyor. Son günlere tekabül eden Kadir gecesinin kudsiyeti bir başka etkiliyor Müslümanları. Eski Ramazanlarda, İstanbul’da Ramazan paylaşmak demekti, kardeşlik demekti. Eski dönemde Konaklarda kurulan mükellef sofralara zengin fakir her kesimden halkın davetsiz gelip oturduğu mübarek bir ay demekti. Kılınan teravih namazından sonra ev sahibinin “mademki damak zevkinizi benim isteklerime kiraladınız bu da benim size hediyemdir” deyip misafirlerini kıymetli hediyelerle ödüllendirdiği bir aydı. Ramazan ayı zenginlerin fakirleri gözettiği bir aydı. Ramazan ayı fakir fukaranın tanımadıkları kimseler tarafından mahalle bakkalından borcunun sildiril-

diği bir aydı. Askıda ekmeğin Fırınlarda uygulandığı bir aydı. Fakirlerin gözetildiği, toplumsal dayanışmanın örnek modellerinden biri olarak geçen Ramazan günleri, İstanbul’da tarih boyunca farklı usul ve üsluplarla devam edegelmiştir. Konaklardaki iftarların yerini, herkesin katılabildiği çadır ve sokak iftarları aldı. Belediyelerin aş ve kumanya dağıtımı usulünce yapılır oldu son yıllarda. Fitre olarak dağıtılan yardımlar, zekâtın da bu ay içinde dağıtılması gibi dinî sorumluluklar ihtiyaç sahipleri için bereket olur. Günümüzde zannedildiği gibi Osmanlı’da Ramazan geceleri sadece Hacivat – Karagöz veya Direklerarasında yapılan birkaç oyundan ibaret değildi. Yatsı namazından sonra, iftar yemeğinin ağırlığını da ortadan kaldıran Teravih namazları toplumda toplu ibadetlerin en görkemlisidir. Osmanlıda uygulanan Enderun Teravihleri son yıllarda İstanbul’umuzda tekrar neşv-ü nema buldu ve kulağa hoş gelen ilahilerin namaz aralarında çeşitli makamlarda okunması coşkulu bir ibadet anlayışını yaymaya başladı. Mahyaların toplumsal uyarıcı olduğu eski ramazanlardan bugünün teknoloji çağında akıllı telefonlar daha çok işlevsel bir konum üstleniyorlar. Ezan saatini haber vermekten, günlük hatta anlık hata ve sevaplarınızı anında öğrenebildiğimiz bir mecra halinde topluma hocalık yapıyor neredeyse.

Kanlıca

90

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

Teravih sonrası sahura kadar geçen zaman kişilerin tercihine göre değişiyor. Kâh çay ocaklarında günlük arkadaş sohbetleri, gâh zamanı boş geçirmemek adına çeşitli mekânlarda yapılan dinî sohbetler Ramazan ayının öğrenme ve öğretme trendini kendinde buluyor. Yani İstanbul’da Ramazan’da geçmişte ve bugünde aradığını rahatlıkla buluyor, hatta seçeneklerde zorlanıp tadımlık katılımlarla hepsinden bal almaya çalışılıyor. İstanbul Ramazanlarının bir başka güzel tarafı; tarihe olan merak. Çokça tarihi eserin bulunduğu İstanbul’da şehirde yaşayanlar veya başka şehirlerden insanların sıkça gelmesiyle şehrin tarihî mekânları geziliyor, Adeta bir Ramazan turizmi canlanıyor. Peki İstanbul’da m gezilmesi gereken tarihî mekânları nasıl sıralayabiliriz. Aslında gezimiz günlerce devam etse İstanbul’un tarihî mekânlarını bitiremeyiz. Bizler gezmeden olmaz tabirinden bazılarını sıralayalım: CAMİLER Müslümanlar, Ramazan aylarında bulundukları şehrin veya başka şehirlerin tarihi camilerini gezerek ferahlık bulurlar. Bu davranış ruhen tarihle buluşmak ve kaynaşmak demektir. İstanbul’daki camileri saymakla bitiremeyiz ama başlayalım: Eyüp Sultan Camii ve Külliyesi, Fatih Camii ve Külliyesi, Mahmut Paşa Camii ve Külliyesi, Mihrimah Sultan Camii ve Külliyesi, Sultan Selim Camii ve Külliyesi, Haseki Camii ve Külliyesi, Davutpaşa Camii ve Külliyesi, Kara Ahmed Paşa Camii ve Külliyesi, İbrahim Paşa Camii ve Külliyesi, Hekimoğlu Ali Paşa Camii ve Külliyesi, Cerrahpaşa Camii ve Külliyesi, Koca Mustafa Paşa Camii ve Külliyesi, Mihrimah Sultan Camii ve Külliyesi, Eski Valide Sultan Camii ve Külliyesi,

MEHMET KÂMIL BERSE


Mahyas give various messages starting with the "Welcome the Holy Month Ramadan", and then "Fasting is feasting", etc. and "Goodbye the Holy Month Ramadan" at the end of the month. As it gets closer to the Laylat al-Qadr, variously rendered in English as the Night of Decree which is assumed to be one of the odd nights of the last ten days of Ramadan, the Muslims find more peace in the holiness of the days. In the past days of Istanbul, Ramadan would mean sharing, brother/sisterhood. It was a holy month when people from all strata of society could sit on the feasting tables prepared at the mansions even without being invited and regardless whether they are rich or poor. After Tarawih, which is an extra prayers performed at night during the Ramadan, the home owner would give presents to their guests. The holy month of Ramadan was a month when the rich take care of the poor. It was a month, when the debts of the poor people at the convenience store were paid by the people whom they did not even know. It was the month when 'suspended breads' would be offered at the bakeries. The traditions of Ramadan, when the poor was taken care of and also which is an exemplary application of social solidarity, have continued in various methods and styles throughout the time. The iftar, fast-breaking meal, tables at the mansions are replaced with iftars at tents and streets where anyone can attend. Municipalities

have started to distribute food and meal boxes in an appropriately organized way lately. Aids which are distributed as fitre -a form of Islamic charity- as well as alms are religious responsibilities to be carried out during Ramadan and bring comfort to the people in need. Although it is considered otherwise nowadays, Ramadan nights would not only consist of Hacivat-KaragĂśz or other shadow plays. Following the night prayers, people also regard the Tarawih prayers which are believed to relieve the Muslim from the discomfort of iftar if they ate more than they should. Tarawih is considered as the most beautiful prayer in congregation. The Ottoman-style Tarawih prayers have started to be regarded in Istanbul lately. Saying euphonious hymns between the prayers started an enthusiastic service mentality. Mahyas were considered to be social stimulants; however today we are at a technology era; so smartphones play a more functional role in that respect. They can notify you for the times of prayers and even guide you on your daily good deeds and sins like a mentor. The time between tarawih and suhur, i.e. pre-dawn meal, depends on your choice. People can enjoy this time at cafes by drinking tea with friends, or attend religious con-

versations organized at several locations to not dawdle the time away as Ramadan is a month to teach and to learn. So, in other words, Istanbul could and still can offer people several things to do in Ramadan; if you find it difficult to choose, try each so that you can enjoy all. Furthermore, an interest to the history emerges during the Ramadan in Istanbul. As the city houses many historic places and artifacts to see; residents of Istanbul or visitors love to visit the historic places, which create a Ramadan tourism. So, how can we decide on where to visit in Istanbul during Ramadan? Even though we organized an event for each day, it would not be enough to see everywhere. However, let us try to guide you about a few 'must-see' places: MOSQUES Muslims find comfort in visiting historic mosques in the cities they live or in other cities during Ramadan. This behavior is considered like a gathering of the souls with the history. Although there are many more, some of the mosques in Äąstanbul are as follows: EyĂźp Sultan Mosque and Social Complex, Fatih Mosque and Social Com-


Eyip Sultan Camii ve Külliyesi Eyüp Sultan Mosque and Social Complex

Şemsi Paşa Camii ve Külliyesi, Çinili Camii ve Külliyesi, Yeni Valide Camii ve Külliyesi, Beylerbeyi Camii ve Külliyesi, Süleymaniye Camii ve Külliyesi, Şehzade Camii, Yeni Valide Camii ve Külliyesi, Sultan Ahmet Camii ve Külliyesi, Bayezid Camii ve Külliyesi, Nuruosmaniye Camii ve Külliyesi, Laleli Camii ve Külliyesi, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii ve Külliyesi, Sokullu Mehmet Paşa Camii ve Külliyesi, Atik Ali Paşa Camii ve Külliyesi, Köprülü Mehmed Paşa Camii ve Külliyesi, Kılıç Ali Paşa Camii ve Külliyesi, Çorlulu Ali Paşa Camii ve Külliyesi, Damat İbrahim Paşa Camii ve Külliyesi, Hırka-ı Şerif Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Camii, Selimiye Camii, Rüstem Paşa Camii, Hamidiye (Yıldız) Camii, Dolmabahçe Camii, Ortaköy (Büyük Mecidiye) Camii, Teşvikiye Camii, Nusretiye Camii, Valide Camii, Emirgan Camii, Arap Camii, Bali plex, Mahmut Pasha Mosque and Social Complex, Mihrimah Sultan Mosque and Social Complex, Sultan Selim Mosque and Social Complex, Haseki Mosque and Social Complex, Davutpaşa Mosque and Social Complex, Kara Ahmed Pasha Mosque and Social Complex, Ibrahim Pasha Mosque and Social Complex, Hekimoğlu Ali Pasha Mosque and Social Complex, Cerrahpaşa Mosque and Social Complex, Koca Mustafa Pasha Mosque and Social Complex, Mihrimah Sultan Mosque and Social Complex, Old Valide Sultan Mosque and Social Complex, Şemsi Pasha Mosque and Social Complex, Çinili Mosque and Social Complex, New Valide Mosque and Social Complex, Beylerbeyi Mosque and Social Complex, Süleymaniye Mosque and Social Complex, Şehzade Mosque, New Valide Mosque and Social Complex, Sultan Ahmed Mosque and Social Complex, Bayezid Mosque and Social Complex, Nuruosmaniye Mosque and Social Complex, Laleli Mosque and Social Complex, Merzifonlu Kara Mustafa Pasha Mosque and

92

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017


Head Office: Ambarlı Mah. Mezarlık Sokak No:20 Avcılar / İSTANBUL Phone: +90 212 676 13 13 (pbx) Fax: +90 212 676 09 00

2.HALL E-13

23

16 - 20 Mayıs 2017


Beylerbeyi Camii Beylerbeyi Mosque

Paşa Camii, Ağa Camii, Cihangir Camii, Fındıklı Camii, İskender Paşa Camii, Ayazma Camii ve yüzlerce tarihi cami İstanbul’un görülesi ibadetheneleridir. Osmanlı Cihan Devleti’nin payitahtı İstanbul’un idari binaları Saraylar da bugün çok önemli tarihi mirastır elbette. Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Çırağan Sarayı, Yıldız Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, İbrahim Paşa Sarayı... Bizans’tan kalan miras Tekfur Sarayı. Ardından onlarca kasır. Aynalıkavak Kasrı, Florya Deniz Köşkü, Ihlamur Kasrı, Küçüksu Kasrı, Maslak Kasrı, Merasim Köşkü, Kiliseler ve Sinagoglar. Bugün İstanbul’da 100 civarında kilise ve 20 sinagog var; birlikte yaşama kültürünün nişanesi olarak ve ayaktalar. Yüzlerce çeşme, sarnıç, hamam… Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı, Bakırcılar Çarşısı, Kız Kulesi, Galata Kulesi, Beyazıt Kulesi, Theodosius Dikili Taş, Gotlar Sütunu, Çemberlitaş (Konstantin Sütunu), Yılanlı Sütun (Burmalı Sütun). Güzel İstanbul’umuzun görülmesi gereken tarihi mekan ve yapılarından bazılarını sıralamış olduk… Dünyanın Değişmez Kültür Başkenti olduğunu vurgulamakta haklıyız, bu şehirde yaşamaktan gururluyuz. Şair Nedim’in dediği gibi “Bir sengine yekpare acem mülkü fedadır”.

94

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

Social Complex, Sokullu Mehmet Pasha Mosque and Social Complex, Atik Ali Pasha Mosque and Social Complex, Köprülü Mehmed Pasha Mosque and Social Complex, Kılıç Ali Pasha Mosque and Social Complex, Çorlulu Ali Pasha Mosque and Social Complex, Damat Ibrahim Pasha Mosque and Social Complex, Hırka-ı Şerif Mosque, Aziz Mahmud Hüdayi Mosque, Selimiye Mosque, Rüstem Pasha Mosque, Hamidiye (Yıldız) Mosque, Dolmabahçe Mosque, Ortaköy (Büyük Mecidiye) Mosque, Teşvikiye Mosque, Nusretiye Mosque, Valide Mosque, Emirgan Mosque, Arab Mosque, Bali Pasha Mosque, Ağa Mosque, Cihangir Mosque, Fındıklı Mosque, Iskender Pasha Mosque, Ayazma Mosque and hundreds of other mosques are the other "must-visit" places in Istanbul. Istanbul, the capital city of the Ottoman Empire, houses many Palaces which were the administration buildings of the past and they are valuable historic heritages. Topkapı Palace, Dolmabahçe Palace, Çırağan Palace, Yıldız Palace, Beylerbeyi Palace, Ibrahim Pasha Palace... Palace of the Porphyrogenitus, which is the only Byzantine heritage. Of course there are many summer palaces as well. Aynalıkavak Palace, Florya Sea Palace, Ihlamur Palace, Küçüksu Palace, Maslak Palace, Merasim Mansion, Churches and Synagogues. Today, there are around 100 churches and 20 synagogues in Istanbul which are active and a mark of collective living culture. There are also fountains, cisterns and Turkish baths… Grand Bazaar, Spice Bazaar, Coppersmiths Bazaar, Maiden's Tower, Galata Tower, Beyazıt Tower, Obelisk of Theodosius, Column of the Goths, Column of Constantine, Serpent Column (Three-headed Serpent). So, we listed some of the must-see historical places and monuments of the beautiful Istanbul… MEHMET KÂMIL BERSE


09-12 MAY 2017

TECHTEXTIL FRANKFURT

16-20 MAY 2017 EVTEKS ISTANBUL

19-21 SEPTEMBER 2017 PREMIERE VISION PARIS


2017 ABİYE KOLEKSİYONU

FRANSIZ DANTELLİ BATTANİYE SETİ

SOFT DAMASK YATAK ÖRTÜSÜ

DOWRY COLLECTION вечер коллекция

HANEDAN YATAK ÖRTÜSÜ

ORKİDE YATAK ÖRTÜSÜ

Kalitesi Hissedilir... 2017 ABİYE KOLEKSİYONU DOWRY COLLECTION вечер коллекция

DİSA YATAK ÖRTÜSÜ

SAHRA YATAK ÖRTÜSÜ

EVITA GELİN SETİ

GÜLNİHAL GELİN SETİ

KESİMOĞLU TEKSTİL LTD. ŞTİ. Bağlar Mah. Osman Paşa Cad. 18 Sokak No:3 Güneşli / İSTANBUL Tel: 0.212. 520 00 03 0.212. 527 58 59 info@kesimoglu.com www.kesimoglu.com

/ipekcehome /ipekcehome /ipekce.com.tr


2017 ABİYE KOLEKSİYONU

FRANSIZ DANTELLİ BATTANİYE SETİ

SOFT DAMASK YATAK ÖRTÜSÜ

DOWRY COLLECTION вечер коллекция

HANEDAN YATAK ÖRTÜSÜ

ORKİDE YATAK ÖRTÜSÜ

Kalitesi Hissedilir... 2017 ABİYE KOLEKSİYONU DOWRY COLLECTION вечер коллекция

DİSA YATAK ÖRTÜSÜ

SAHRA YATAK ÖRTÜSÜ

EVITA GELİN SETİ

GÜLNİHAL GELİN SETİ

KESİMOĞLU TEKSTİL LTD. ŞTİ. Bağlar Mah. Osman Paşa Cad. 18 Sokak No:3 Güneşli / İSTANBUL Tel: 0.212. 520 00 03 0.212. 527 58 59 info@kesimoglu.com www.kesimoglu.com

/ipekcehome /ipekcehome /ipekce.com.tr


Edhem Dirvana

“Tekstilimize Marin Konsepti Hâkim” ”Marine Concept Prevails in the Textile Products of Yachting Clubs”

Bozburun, Tuzla ve Ortaköy’de açtığı mekanlarla misafirlerini denize ve denizciliğe davet eden Edhem Dirvana, üç mekânda da marin konseptini tercih etmiş. Marin konseptinin eskimediğini belirten Dirvana, marin tekstilini denizlere oranla çok daha başarılı kullandığımızı söylüyor.

H

ızlı yelkenlilere olan tutkusu ile bilinen Edhem Dirvana’nın deniz sevdası, rahmetli babası Süleyman Dirvana’dan yadigâr. Süleyman Bey’in Kandilli’deki Kıbrıslı Yalısı’nda başlayan “mavi aşk”ı tüm aileyi içine alan bir macera. Deniz hayatından hiç kopmayan, Türkiye’nin ilk yelkencilerinden biri Süleyman Dirvana. Türkiye yelkenciliğine ilkleri kazandırmış, büyük katkılar sunmuş bir şahsiyet. Kendisi de denizlerin içinde doğan Edhem Dirvana, babasından emanet aldığı yelkenciliği Türkiye adına daha ileriye taşımak ve geliştir-

98

Inviting his guests to sea and marine world in Bozburun, Tuzla and Ortaköy Yacht Clubs, Edhem Dirvana preferred marine concept for all his clubs. Highlighting that marine concept is never old-fashioned, Dirvana states that we successfully use marine textile.

mek için elinden geleni yapıyor; öğrenmeye devam ediyor, öğretiyor. Babasının ve kendisinin yaptığı tüm katkılara rağmen en mütevazı şekilde anlatıyor denizcilik geçmişlerini: “Büyük büyük dedem Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa, Osmanlı döneminde sadrazamlık yapmış ama öncesinde donanma komutanlığında görev almış. Büyük babam denizcilikle pek alakadar değildi. Osmanlı Devleti’nde üst düzey bürokrattı. Ama babam hobi olarak denizciliği çok fazla benimsedi ve Türkiye yatçılığında pek çok alanda öncülükleri bulunuyor.

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

Babam küçük yaşlardan itibaren tekne tamirinden kullanıma dek pek çok şeyle ilgilendi. Mavi yolculukların olmadığı dönemlerde kotracılık yapıyordu. İnsanlar, ‘yatçı’ denince gözlerinde pek fazla büyütüyorlar olayı. Günümüzde de lüks ile bağdaştırılan bir şey yatçılık. Ancak o dönemlerde bu iş çok kısıtlı imkanlarla yapılıyordu. Babam 1950 yılında, 1920 yapımı bir tekne alıyor, hurda halinde. Sonra da kendi imkanlarıyla onarıp, etraftan topladığı malzemelerle modifiye bir yelkenli yapıyor ve yaptığı bu tekne ile seyahatlere çıkmaya başlıyor. O toplama tekne İstanbul Bozburun arası ne

RÖPORTAJ/INTERVIEW


E

dhem Dirvana, who is known with his passion for fast sailboats, inherited his sea love from his father Süleyman Dirvana. Süleyman Dirvana's "blue passion" is an adventure which began in Kıbrıslı Mansion, Kandilli and surrounded all family members. Strongly connected to sea during all his life, Suleyman Dirvana is amongst the legendary sailors of Turkey. He was an important figure in Turkish sailing thanks to his great support. Born in the sea, Edhem Dirvana tries his best to develop sailing in Turkey by both learning and teaching sailing. Despite all his and his father's contributions, he modestly expresses their history of sailing:

"My great-grandfather Mehmet Emin Pasha had worked in fleet command before he became a grand vizier in the Ottoman period. My grandfather, who was a senior executive in the Ottoman Empire, was not interested in marine. My father embraced sailing as a hobby and initiated several fields in Turkey yachting sector. My father was interested in many elements of marine world from repairing to sailing the boats from a very young age. He began yachting when blue voyages did not exist. People tend to exaggerate yachters. Today, yachting is still associated with luxury. In the past, there were limited opportunities in terms of yachting. In 1950, my father bought a boat, which was built in 1920 and it was not

in a good shaped even damaged. After he repaired and modified the boat, he began sailing with it. He sailed so many times between Istanbul and Bozburun with that assembled boat. It is a matter of vision rather than money. I believe that the biggest mistake of people is that they do not know their needs. They do not canalize their investments appropriately. You can gain various experiences with the same amount of money by spending it for life experiences rather than luxury cars, watches or houses. My father carried out many important projects in Turkey’s yachting sector with his yacht “Seddülbahir”. Seddülbahir -on Rumelia side of Çanakkale- is entrance

Ortaköy Yat Klubü Ortaköy Yacht Club

Tuzla Yat Klubü Tuzla Yacht Club


çok sefer yapmıştır… Bunu yapmak paradan ziyade bir vizyon meselesi ve yaşam kültürüdür. İnsanların bence en büyük hataları neye ihtiyaçları olduklarını bilememeleri. Yatırımlarını yanlış yerlere kanalize ediyorlar. Lüks araba, saat, ev yerine size hayat tecrübesi kazandıracak alanlara yönlenip, aynı para ile çok farklı tatlar ve deneyimler kazanabilirsiniz.

Dirvana, tüm bu eğitime rağmen bildiği, sevdiği işi, Türkiye’de yapmak istemiş. Döndükten sonra yakın arkadaşı Esat Edin’in daveti üzerine bir süre Kemer Country Hotel’de çalışmaya başlamış. Ardından Bozburun’a, ailesinin yanına dönmeye karar vermiş ve burada, senelerdir aile içinde konuşulan bir mevzuyu hayata geçirmiş; Bozburun’daki evlerini yat kulübüne dönüştürmek…

Babam “Seddülbahir” ismini verdiği kotrasıyla Türkiye’de yelkencilik adına önemli işler yaptı. Seddülbahir, -Çanakkale Rumeli tarafında- Çanakkale Boğazının giriş kapısıdır. Rahmetli, her daim Çanakkale’deki kahramanlıklarımız sayesinde bugün buralarda olduğumuzu söylerdi ve bunun unutulmaması, hep hatırlanması için bu ismi verdi. Kendisine “Neden Seddülbahir?” diye sorduklarında tekrar tekrar anlatabilsin diye... Bizim de hayatımız 7,5 metrelik küçük Seddülbahir üzerinde geçti. Her sene Bozburun’daki evimizden İstanbul’a gider gelirdik. Tabiri caizse teknede göçebe hayatı yaşardık.”

Denizlere olan sevgisi Edhem Dirvana’nın yeniden Bozburun’a yerleşmesini ve orayı insanların denize daha yakın olabileceği, kendilerini evlerinde hissedebileceği bir mekâna dönüştürmesini sağlamış. Ardından orada yarattığı sıcaklığı ve keyfi İstanbul’da önce Tuzla şimdi de Ortaköy’e taşımış. Her biri ayrı güzel dekorasyonlara sahip bu mekanları tanımak vesilesiyle bir araya geldiğimiz Dirvana ile denizleri ve yat kulüplerini konuştuk.

Amerika Uluslararası İlişkiler eğitimi alan ve master’ını Almanya’da yapan

Bozburun Yat Kulübü’nün hikayesi nedir? Hayatımız zaten denizcilikle geçiyordu, bunu biraz da işe dönüştürdük. Deniz kenarında yaşıyorduk, bu vesile ile deniz kültürünü de yayıp çevreye, denize bir faydamız olsun istedik. Bozburun

Yat Kulübü (BYK) zaten annem ve babam ile uzun süreler hayata geçirmek istediğimiz bir projeydi. Konseptini de rahmetli dostum Esat Edin ile kardeşi ve ortağım Rıfat Edin’le yaptık. 2009 yılında yoğun bir çalışma ile BYK’yı açtık. Bozburun’daki Yat Kulübü’nü annemin yemeklerine ve misafir ağırlama performansına güvenerek açtık. Bu iş kesin olur dedim ve oldu cidden. Biz işe hep evimize misafir ağırlıyoruz gibi baktık. Mekanın dekorasyonu ve kullanılan ürünler de hep o tattaydı. Yapılan yemeklerden yerleşim planına, demirbaşlardan ev tekstil ürünlerine kadar her şey evinizde olan şeylerdi. Denizci bir aile olduğumuz için de dekorasyona ve tekstile marin konsepti hakim oldu. Bu işe başladığımız zaman profesyonel değildik, turizmcilik de okumadık. Bildiğimiz tek şey evimizde güzel şekilde misafir ağırlamaktı ve biz bunu devam ettirip para kazanmaya başladık. İnsanlar güler yüzle karşılaştıkları, iyi yemek yedikleri ve kaliteli hizmet aldıkları yerlere gelirler, hep gelirler. Burada bir dolu yeni dostluklar arkadaşlıklar kurduk. Birçoğuyla dışarıda da görüşmeye devam ediyoruz.

Tuzla Yat Klubü Tuzla Yacht Club

100

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

RÖPORTAJ/INTERVIEW


Tuzla Yat Klubü Tuzla Yacht Club

gate of Dardanelles. He used to state that we owe much to heroes of Çanakkale. He named his boat after Seddülbahir in order to remind people the history when he was asked the reason he chose the name. I grow up on Seddülbahir, which was a small boat of 7.5 meters. We used to sail between Bozburun and Istanbul every year. We lived as nomads on the boat." Completing his education in International Relations Department in the US and master's degree in Germany, Dirvana preferred to live and work in Turkey. His close friend Esat Edin invited him to work at Kemer Country Hotel. Afterwards, he decided to turn back to Bozburun to live with his family. He decided to transform their family house in Bozburun into a yacht club. Edhem Dirvana settled in Bozburun and designed a venue where people can make them at home and be close to the sea thanks to his love for the sea. He opened two branches in Tuzla and Ortaköy fol-

lowing Bozburun Yacht Club. We interviewed Mr. Dirvana on his yacht clubs each of which has unique decorations. What is the story of Bozburun Yacht Club? We used to be involved in sailing in our daily lives now we transformed it into a business. We lived by the sea so we decided to spread marine culture. Bozburun Yacht Club was a project which I wanted to realize with my father and mother. For the concept, we worked together with late Esat Edin and his brother Rıfat Edin, who is also my partner. We opened BYC in 2009 following a busy schedule dependent on delicious meals and hospitality of my mother. I was sure that we would succeed and we did. We behave as we are hosting our guests in our home so we are deeply interested in decorations and products of our clubs from the food to settlement plan, office stock to home textile products. We preferred marine

concept in decoration and textile as we are sailors. We were not professional when we entered the sector. We were not graduated from tourism departments. All we know was hosting our guests in our home and we continued it to earn money. People always visit places where they are welcomed warmly with delicious food and high quality service. We made a lot of friends in our clubs. We are still in touch with them. Which activities do you carry out in Bozburun? We adapted the mission of "gathering differences via sailing and art" as we initiated our business. We hosted several branches of art apart from sailing in line with our mission. We also carried out activities in sailing sector. We organized races, formed an extreme sailing team in Bozburun, Turkey's first extreme sailing team. We carry out various activities such as water-skiing, rowing, windsurfing, yoga and Pilates.


Tuzla Yat Klubü Tuzla Yacht Club

Bozburun’dan Tuzla’ya nasıl geldiniz? Neler yapıyorsunuz Bozburun’da? “Denizcilik ve sanat yoluyla farklılıkları bir araya getirmek” gibi bir misyon edindik kendimize ve işe koyulduk. Misyonumuz vesilesiyle de denizcilik dışında sanatın birçok dalına da ev sahipliği yaptık. Denizcilik alanında da çalışmalarımız oldu. Yarışlar düzenledik. Ayrıca Bozburun’da extrem yelken takımı kurduk ve bu takım Türkiye’nin ilk extrem yelken takımıdır. Su kayağı, kürek, windsurf, yoga, pilates gibi birçok aktivite gerçekleştiriyoruz. Spor, kaliteli yemek ve sanatı bir araya getirdik burada. Burası aynı zamanda bir butik otel biliyorsunuz. Otelde babamın senelerce bir araya getirdiklerini kullandık, bir nevi babamın arşivini misafirlerimize açtık. Otel odaları ve kullandığımız tekstil minimalize bir tarza sahip.

102

Bozburun’daki sistem oturunca Rıfat Bey ile Tuzla’daki mekânı açtık. Biz Kemer Country’de çalışırken zaten burayı Kemer Country’nin etkinlik şubesi olarak kullanıyorduk. Burada insanlara yelken yaptırıyorduk. Derken burayı da yapalım artık dedik ve işe koyulduk. Tuzla Yat Kulübü’nü açalı 2,5-3 sene oldu. Sevilen bir mekân yarattık. İnsanlara da iyi geliyor. Yaptığınız işin birilerine iyi geldiğini bilmek kadar tatmin edici bir şey daha yok bence. İşinizi severek yapıyorsanız, kesinlikle bir fark yaratıyorsunuz zaten. Biz de işimizi son derece severek yapıyoruz. Tuzla Yat Kulübü’nde; düğün, doğum günü, mezuniyet gibi organizasyonları da kabul ediyoruz, partiler yapılıyor, konserler düzenleniyor.

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

Tuzla Yat Kulübü’nün tasarım ve dekorasyonu nasıl oluştu? Rıfat Bey de deniz meraklısı bir insandır. Babası da yelkenciydi. Rıfat Bey bir de koleksiyonerdir tekne eskilerini toplar. O nedenle dekorasyon için hiç zorlanmadık. Mekânın içinde birikmiş eşyaları gerekli yerlere yerleştirerek, evi düzenledik ve dekorasyon oluştu. Benim Sabahat Teyzem vardır, Bozburun’daki mekânın kurulumunda da bize yardımcı olmuştu. Burada da küçük dekoratif dokunuşlar yaparak, mekâna nihai halini vermemizde yardımcı oldu. Kadın eli değmesi önemli, kadın eli her şeyi güzelleştirir. En büyük şansımız da etrafımızda bizi çok seven kadınların olmasıydı, annem, teyzem gibi… Bir de bu işlerden keyif alan insanlar olduklarından, iş bizim için daha kolay bir hal aldı. Şimdi eşim de bu işlere epey destek veriyor, o konuda da çok şanslıyım.

RÖPORTAJ/INTERVIEW


We brought sport, delicious food and art together in BYC. BYC also serves as a boutique hotel. We used my father's collection in the hotel. It is like displaying my father's archive to our guests. Hotel rooms and our textile have a minimalist style. How did you decide open a branch in Tuzla after Bozburun? We opened Tuzla Yacht club with Rıfat as soon as the system in Bozburun was settled. We used the venue in Tuzla as the activity branch of Kemer Country for sailing. We decided to operate it as a yacht club and we initiated our studies. Tuzla Yacht Club was opened 2.5 or 3 years ago.

We created a popular club which makes people happy. For me, it is really satisfying to know that I can make people happy. If you like your job, you can definitely create a difference. We like our job a lot. We organize wedding ceremonies, birthday parties or graduation balls besides parties and concerts in Tuzla Yacht Club. How was Tuzla Yacht Club designed and decorated? Rıfat whose father is a sailor is also a sea lover. Rıfat collects parts of old boats so decoration was not difficult for us. We designed the club with the pieces we collected to create the decoration. I have an aunt

whose name is Sabahat. She also helped us when we opened Bozburun Yacht Club. She assisted us with small decorative touches for the final view of the club. It is important women take part in the process for the process to be successful. We were lucky to have women around us such as my mother and aunt. Their interest in decoration really helped us. Now, my wife supports our business so I am really lucky. When was Ortaköy Yacht Club opened? Does it have the same style with Tuzla Yacht Club? It was opened two and a half months ago.

Tuzla Yat Klubü Tuzla Yacht Club


Ortaköy’deki mekân açılalı ne kadar oldu? Tarz olarak Tuzla’daki mekân ile aynı mı? İki buçuk ay oldu. Mülk, o zaman Tuzla’daki ortağımın yeriydi. Bize geçince yapalım, dedik ve Ortaköy Yat Kulübü oluştu. Oradaki dekorasyon da yine bize ait. Objeler de yine evlerimizde biriktirdiğimiz objeler. Duvarında bolca çerçeve vardır. O fotoğrafların birçoğu zamanın-

The property belonged to my partner in Tuzla. We decided to open Ortaköy Yacht Club as we owned the property. We also decorated the club. Objects are from our collections in our homes. On the walls, there are many frames with pictures from the magazines. Our clubs are decorated with marine concept.

da dergilerden “Ne güzelmiş bu” deyip koparıp sakladığımız sonrasında çerçevelettiğimiz fotoğraflar. Yine Rıfat Bey’in biriktirdikleri var. Ortaköy’deki mekâna da burada olduğu gibi marin tekstili ve denizciliği yansıtan renkler hâkim. Tuzla’daki yat kulübünde da süit odalarımız bulunuyor. Süitlerde belirli bir konsept yaratmaya çalışmadık. Marin tekstili de hâkim değil odalarımıza,

We have suite rooms in Tuzla Yacht Club. We did not try to create a certain concept for the suite rooms. Our rooms have a free, minimalist and simple design. The ambiance is different in Tuzla Yacht Club. You feel like home. It is a bigger club with various areas.

serbest bir tasarıma sahip. Minimalist ve sade. Tuzla’daki mekânın ambiyansı daha farklı. Kendi evinizdeymişçesine hissediyorsunuz. Farklı farklı alanlara sahip, daha büyük bir yer. Ortaköy’de de yine deniz kenarındayız ama Tuzla’da daha fazla denizin içindesiniz. Birçok müdavimimiz Tuzla’ya gitmeyi gözünde büyütüyor, uzak çünkü. Biz de bu nedenle şehre geldik.

We are by the sea in Ortaköy but we are just closer to the sea in Tuzla. Many of our regulars think that it is hard to travel to Tuzla as it is far so we preferred the city center in Ortaköy.

Tuzla Yat Klubü Tuzla Yacht Club

104

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

RÖPORTAJ/INTERVIEW


EVTEKS 6. HALL

STAND I06.1


BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARIN EN MUTSUZ OLDUĞU KONULAR ISSUES THAT MAKE WHITE COLLARS UNHAPPY Memnun / Satisfied (%)

Şüpheli Memnun / Doubtfully Satisfied (%)

Memnun Değil / Not Satisfied (%)

TAKDİR / ADMIRATION

27%

29%

44%

MAAŞ ve SOSYAL HAKLAR / SALARIES and SOCIAL RIGHTS

29%

31%

40%

İLERLEME / PROGRESS

32%

30%

38%

ŞİRKET YÖNETİMİ ve POLİTİKALARI / COMPANY MANAGEMENT AND POLICIES

35%

33%

32%

EĞİTİM ve GELİŞİM FIRSATLARI / TRAINING AND DEVELOPMENT OPPORTUNITIES

41%

35%

25%

İŞ - ÖZEL YAŞAM DENGESİ / WORK-PRIVATE LIFE BALANCE

44%

34%

23%

PiN Araştırma’nın 2014-2016 yılları arasında 20.000 çalışan ile yaptığı anket sonucunda beyaz yakalı çalışanların en mutsuz olduğu konular. *Issues that make white collars unhappy were determined as a result of the surveys carried out by PiN Research Company on 20,000 employees between 2014 and 2016.

106

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

İNFOGRAFİK/ INFOGRAPHIC


Ayten Sürür Merinos Tekstil Müzesi Küratörü Curator of Merinos Textile Museum

Türkiye Tekstilinin Hafızası

MERİNOS TEKSTİL SANAYİ MÜZESİ The Memory of Turkish Textile,

MERINOS TEXTILE INDUSTRY MUSEUM Bursa Merinos Yünlü Sanayi İşletmesi, açılışı 1938 yılında yapılan, Cumhuriyet döneminin anıt kuruluşudur. Bursa'nın çok eski ve tarihi bir tekstil kenti olduğu dikkate alınırsa, bu müze, çağdaş tekstil üretiminin yanı sıra çağdaş tekstil tasarımı, yenilikler ve ileri teknolojinin estetikle birleşmesine ait tekstil etkinliklerinin, gelecek kuşaklara aktarılmasında büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle Türkiye tekstil sanayisinin hafızası niteliği taşımaktadır.

108

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

Opened in 1938, Merinos Wool Weaving Factory was a memorial organization of Republic Period. When we consider that Bursa is a very old and historical textile city, the museum is of high importance in transferring textile activities, which belong to combinations of modern textile design, innovations and advanced technology with esthetics besides modern textile production, to future generations. Therefore, the museum is like the memory of Turkey's textile industry.

RÖPORTAJ/INTERVIEW


M

üze, 11 Ekim 2011 tarihinde, kentin kültür ve sanat yaşamını zenginleştirmek ve sosyal yaşamı canlandırmak için restore edilerek, Bursa şehrine kazandırıldı. Dört ana bölümden oluşan müzede merinos koyunundan alınan yünün hangi aşamalardan geçerek tekstile dönüştüğünün hikayesi en güzel şekilde gözler önüne seriliyor. Sergileme düzeniyle ilgili olarak oluşturulan konseptte, eski fabrika olan mekanda, üretim sürecinin bölümleri tanıtılıyor. Ham yün elyafın gelişinden ipliğin oluşumuna, iplikten dokuma elde edilmesinden, boya ve terbiye işlemlerinin yapılması ve konfeksiyon ürünlerinin elde edilmesine kadar olan üretim sürecinde kullanılan makinalar ve malzeme örnekleri, dört ayrı salonda sergilenecek biçimde bir düzenleme yapılmış. Müzede bir de elyaf, iplik ve kumaşların fiziksel ve kimyasal testlerinde kullanılan cihazlara yönelik bir laboratuvar bölümü oluşturulmuş.

Bursa-Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, işletme olarak çalıştığı sürece ait bütün donanımı ve bünyesinde yer alan çeşitli alanlara ait belge ve dokümanları da sergileyerek, kültürel işlevini sürdürüyor. Bursa Belediyesi tarafından şehre kazandırılan müze binası içinde; “Göç Müzesi” ve “Vakıf Eserleri Müzesi” de hizmete girdi. “Bursa Tekstil Sanatları Müzesi” de hayata geçirilmeli Merinos Tekstil Müzesi küratörlüğünü gerçekleştiren Ayten Sürür, bu değerli ve anlamlı müzeye ek olarak “Tekstil Sanatları Müzesi” de açılması gerektiğini belirtiyor ve “Müzeler toplumun hafızası ise, Bursa'nın tarihi geçmişinde önemli bir

yer tutan ve halen önemli ağırlığı bulunan tekstil alanının, böyle bir müzeye ihtiyacı bulunmaktadır” diyor. Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, dünya müzelerinde hayranlıkla izlediğimiz Osmanlı dönemi ipek kumaşlarına ve kadifelerine ait yüzlerce örnekten (seraser, kadife, çatma ve kemhalar ayrıca işlemeli tekstiller, aplikeler, yazmalar, oyalar vs.) hemen hepsine ev sahipliği yapıyor. Tekstil kültürünü oluşturan ve bu kültüre ait izler taşıyan, bugün iç içe yaşadığımız ve geçmişte ise bir yaşam biçimi olan teks-

O

n October 11th, 2011, the museum is restored in order to enrich culture and art life and enliven social life of Bursa. Including four main sections, the museum tells the processes of obtaining the wool from Merinos sheep and the whole story until the wool becomes a fabric. Old factory section displays phases of production process due the exhibition concept. The museum is divided into four main sections as to display machines and material samples which are used in the production phase from obtaining raw wool fiber to formation of stings, weaving the strings to dying process and producing readymade garment. There is also a lab section at the museum for equipment which is used for chemical tests of fiber and string. Bursa-Merinos Textile Industry Museum continues its cultural function by

exhibiting all equipment that has been used during its operation period and documents of various fields. Bursa Merinos Textile Industry Museum which is established and financed by Bursa Metropolitan Municipality also includes "Migration Museum" and "Foundation Museum". “Bursa Textile Arts Museum" must also be opened Curator of Merinos Textile Museum, Ayten Sürür highlights that "Textile Arts Museum" must be opened in addition to this valuable and meaningful museum and adds "If the museums serve as memories of the societies,

textile sector which has a significant part in history of Bursa is in need of such a museum." Merinos Textile Industry Museum hosts almost all silk and velvet samples of Ottoman Period (from ordinary velvet to very expensive and high quality fabrics) which are available in international museums. Stating that people of Bursa have the right to see samples of textile culture,


modernlikle ilgisi yok. Sadece herkesin her şeyi çok iyi bildiğini sanarak, geçmişle olan bağı kopartıp, herkesin kendini tarımcı sanmasıyla ilgili bir problem yaşanıyor. yeni kuşaklarca bilinmiyor dahi. “Modern”lik adı altında bu tekstil ürünleri ve el işleri neyle yer değiştirdi?

til kültürüne ait örnekleri görmenin Bursa halkının hakkı olduğunu ifade eden Ayten Sürür, “Merinos Tekstil Müzesi tasarım ve sanayi dünyasının mayasını oluşturan tarihi örnekleri ve tasarımları günümüz ortamına taşıyarak, yeni buluşlara zemin oluşturacaktır” diyerek, Bursa’nın sahip olduğu bu kültürü daha da yaymak için “Bursa Tekstil Sanatları Müzesi”nin açılması gerektiğinin altını çiziyor. Tekstil kültürü tarihi derinliklerinden gelen bu ülkede, Bursa’da yetişmiş bir tasarımcı olarak, “yerel değerlerin” unutulmadan sürdürülmesi, çağdaş tasarım pratiğinde yeniden ele alınması ve bu kültürün canlı tutulması konusunda çalışmalar yapan, kitaplar yazan ve Merinos Tekstil Müzesi’nin daha kapsamlı bir hal alması için çabalayan müze küratörü Ayten Sürür ile tekstilin tarihi, Merinos Tekstil Müzesi ve çalışmaları hakkında söyleştik. Müzenin içinde şu an bir sanat eseri olarak varlığını devam ettiren ürünler, bir zamanlar hayatımızın ve günlük yaşamımızın bir parçasıydı. Bugün çoğu

110

2013 yılında Atatürk Kültür Merkezi ve Bursa Merinos Tekstil Müzesi, "Çağdaş Lif/Tekstil Sanatları Etkinlik Merkezi" projesi önerimin, yerel yönetimlerin ilgili birimlerinin olurlarıyla, bir “tekstil sanat hareketi” başlatarak, tekstil odaklı çekim merkezi oluşturmak üzere sergiler düzenlenmeye başlandı. Açılan sergilere katılan sanatçı ve tasarımcılar, müze oluşturulması için isteklerini dile getirmek üzere, birer çalışmalarıyla destekleyeceklerini ifade ettiler ve müzemizde sergi açan bir Alman ve iki Türk tekstil sanatçısı eserlerini müzemize bağışladı. Diğer yandan "Geleneksel Tekstiller" alanında da küçük çapta bir koleksiyon kazanıldı. Bu koleksiyonun sergileme hazırlıkları sürüyor. Müze gerçekleşebilirse, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Geleneksel Tekstil Sanatları ve Çağdaş Tekstil Sanat ve Tasarım Müzesi olarak hayata geçecek. Bu değerlerin yeni kuşaklar tarafından bilinmiyor olması çok önemli. Gelişen ve değişen ileri teknoloji, kültürel değişim ve özellikle eğitimdeki yaklaşımlar, arkada kalan değerlerin neredeyse yok olmasına ve yozlaşmasına neden oluyor. Bunların

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

Kültürel mekanlar bulundukları bölgeyi değiştirirler. Müzenin kuruluşundan bu yana yaklaşık beş sene geçti, bu süre zarfında Bursa’ya ve Bursa tekstiline ne gibi katkıları oldu? Ülkemizde ulusal ve uluslararası düzeyde, tarihsel ve endüstrinin çeşitli alanlarında konferans, sergi ve seminer, sempozyum gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Bursa, tarihi bir tekstil kenti olmasına rağmen, tasarım ve tekstil sanatı ile ilgili etkinlikler, Bursa dışında gerçekleşmektedir. Halbuki, Bursa bu etkinliklerin merkezi olmalıydı. Son yıllarda “Bursa Tasarım Zirvesi”, “Bursa Tekstil Fuarı” ve başka bir iki küçük çapta etkinlik gerçekleşti. Her açıdan, taşıdığı özellikler de dikkate alınacak olursa, Türkiye’nin tekstil endüstri merkezi, fuarlar merkezi olabilir, yanı sıra “Tasarım Merkezi” ve “Tasarımcıların Yaşadığı” bir merkez de olabilir, bugün Milano’da olduğu gibi... Bu alandaki beceri kültürünü ve estetik değerlerini uluslararası düzeyde paylaşarak ve yeni bir dil yaratarak, sınırları aşabilecek düzeyde olduğunu gösterebilir. Örnekler bunu gösteriyor. Merinos Tekstil Sanayi Müzesi çok ilgi görüyor. Çünkü sadece sanayi olarak değil,

RÖPORTAJ/INTERVIEW


Ayten Sürür adds, "Merinos Textile Museum will form a basis for new inventions by transferring historical samples and designs, which nurtured design and industry". She also highlights the need to constitute "Bursa Textile Arts Museum" in order to promote Bursa's textile culture. We interviewed Ayten Sürür, who tries to promote Merinos Textile Museum, on the history of textile, Merinos Textile Museum and its activities. Completing her education on design in Bursa, Ayten Sürür carries out studies and writes books on continuing local values in contemporary design practice and keeping the traditional culture alive. The items, which continue their existence as works of art in the museum, were once parts of our daily lives. New generations are not familiar with most of these items. What has replaced the textile products and handicraft recently? Initiating a "textile art movement" with the approval of local authorities via my project "Contemporary Fiber/Textile Arts Event Center", Atatürk Culture Center and Bursa Merinos Textile Museum began to hold exhibitions in order to create a center of attraction which is based on textile. Artists and designers who participated in the exhibitions stated that each would support the museum with a work of art. A small collection was created in

"Traditional Textiles" field. We are getting ready to exhibit the collection. The museum will also serve as Merinos Textile Industry Museum, Traditional Textile Arts and Contemporary Textile Art and Design Museum. New generations must be familiar with these values. Developing and changing advanced technology, cultural changes and especially approaches in education make historical values disappear and degenerate. They are not related to modernism. The problem is that everybody thinks they are experts on almost anything. They remove their connections with past considering themselves as designers. Cultural venues change the environments. How did the museum contribute to Bursa and textile sector in Bursa since it was founded five years ago? In Turkey, activities such as national and international conferences, exhibitions, seminars and symposiums on history and various sectors of industry are held. Although Bursa is a historical textile city, activities on design and textile art are held outside Bursa. Actually, Bursa must be the center of these activities. A few small events besides "Bursa Design Summit", "Bursa Textile

Fair" have been held recently. Bursa can serve as Turkey's textile industry center or exhibition center besides a "Design Center" as Milan. Bursa has the power to show that it can exceed the limits by sharing skill culture and aesthetic values on international level, creating a new language. Merinos Textile Industry Museum attracts great interest because it is a branded foundation and culture. The exhibitions we held in the museum, as part of our project, were respected as items of museum-factory. Today, people value the visuals, textile art and design object both separately and as a whole. The exhibition method was selected on purpose. One of the targets to found Merinos is to remind Bursa's art and design city ID? Was the museum successful to achieve it? Highlighting the importance of Bursa's position in art and culture, events such as other cultural activities, art exhibitions, handicraft exhibitions, conferences, and


Bursa dışından gelen ziyaretçilerin listesinde yer alıyor. Yabancı ziyaretçiler de bunlara ilave edilebilir. Kültür Bakanlığı ile herhangi bir çalışmamız olmadı. Ancak, her sergimize ait davetiye ve sergi kataloğu, Kültür İşleri Dairesi ilgili birimlerine bilgi için gönderiliyor. Son yapılan 3. Kültür Şurası’na da katılım için davet edildim. Fakat tanıtımlarında yer almıyoruz. markalaşmış bir kurum ve bir kültür olarak büyük hayranlıkla izleniyor. Projemiz kapsamında, müze içinde gerçekleştirdiğimiz sergiler, başlangıçta müze-fabrikaya ait ögeler gibi algılanıyordu. Oysa şimdi, işletmeye ait görseller, tekstil sanatı ve tasarım objeleri ayrı ayrı fakat bir arada izlenerek, çok değerli bulunuyor. Bu sergileme biçimi özellikle seçilmişti. Merinos’un kuruluş amaçlarından biri de Bursa’nın sanat ve tasarım kenti kimliğini yeniden hatırlatmak. Müze bu konuda ne kadar başarılı oldu? Müzede yapılan diğer kültürel etkinlikler, sanat sergileri, el sanatları sergileri, konferanslar, atölye çalışmaları ve benzer etkinlikler, Bursa’nın sanat ve kültür alanındaki önemini vurgulayarak, özellikle yeni kuşaklara yaklaşmakta oldukça başarılı. Bursa’ya yapılan turistik ve kültürel amaçlı gezilerde müze de yer alıyor mu? Kültür Bakanlığı ile çalışmalarınız var mı, tanıtımlarında yer alıyor musunuz? Son yıllarda, müze ziyaretleri genelde

112

Sizin danışmanlığınızda ve küratörlüğünüzde ulusal ve uluslararası deneyim ve birikime sahip ustaların katılımları ve eserleriyle oluşturulmuş sergiler ve atölye çalışmaları düzenleniyor. Bundan biraz bahseder misiniz? Merinos Tekstil Sanayi Müzesi’nde, proje kapsamındaki ilk sergimiz 26 Nisan 2013 tarihinde “Ustalar ile Lif/ Tekstil Sanatı Sergisi” başlığı ile açılmıştı. Özellikle yirmi yılı aşkın süredir bu alanda yapılan çalışmalar, çeşitli yurt içi ve yurt dışı etkinlikleri ile gün ışığına çıktı. Ülkemizde bu alanda oldukça iyi bir birikime ve enerjiye sahip olan, uluslararası çağdaşlarının bilgi, birikim ve kalitesi ile yarışacak nitelikte sanatçı ve tasarımcılar bulunmakta. Bu sergide yer alan sanatçılar, ülkemizin öncü isimleri olan ilkler ve onların devamı olan ikinci kuşak ve üçüncü kuşak sanatçılardır. Sergi, ulusal ve uluslararası deneyim ve birikime sahip “usta sanatçıların” katılımları ve onların eserleriyle oluşturulmuş bir buluşmaydı.

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

Daha sonraki sergilerimiz (ki yirmiden fazla) farklı yaklaşımlardan oluşan koleksiyonlardı. Örnek vermek gerekirse; bu sezonun çok önemli sergisi “Bir Ulusu Giydirmek” başlığıyla açıldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin sahip çıkarak arşiv oluşturduğu İzmir Halkapınar Sümerbank Basma Fabrikası’nın kapandıktan sonra kalan bütün örnekleri ve onlardan yapılmış giysi ve ev tekstillerinden oluşturduğu koleksiyondu. Ayrıca, temalı sergilerimiz oldu. “Kadına Şiddet” teması, kadın gömlekleri ile mecazen ifade ediliyordu. Ya da “Göç” teması kullanılarak, göçün modayı nasıl etkileyebileceği anlatılıyordu. “İmkansız Dokunuşlar” temalı sergide; ağaç, kabuk ve lifler ile tekstil liflerinin birleşiminden oluşan şiirsel nitelikte çalışmaları buluşturan bir koleksiyon sergilendi. Yaratıcı çalışmalar, tasarıma yön veren önemli buluşlardır. Bunların yanı sıra teknoloji ve yenilikler de sergilendi. LED ışıklı tekstil, giysi ve aksesuarlardan oluşan koleksiyon ile bir yeniliği sergilemek çok önemliydi. Yine “Lif”i konu alan çalışmalar sergilendi. Halı tasarımlarından oluşan koleksiyon, yeni yaklaşımlar, yeni tasarımlar ve yeni renkleri bir araya getiren çağdaş bir örnekti. Eski el baskısı ustası Yazmacı Ahmet Hepdoğru’nun İzmir Yazma Kalıpları Sergisi ve bu kalıplarla yapılan atölye çalışmaları oldukça ilgi çeken etkinliklerdendi. Yazma atölyesi çalışmaları her yıl yineleniyor. Çünkü, ilgi çeken bir konu. Kurumsal çalışmalar da müzemiz sergi salonunda yer aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyelerinin katıldığı 75. yıl sergisi bu anlamda önemli bir etkinlikti. Ayrıca, Uludağ İhracatçılar Birliği’nin tasarım yarışması sonuçları da sergilenerek, etkinliklerimiz arasında yer aldı. Bu sergiler, sergi açmayı düşünenlere de disiplin açısından yol göstererek, eğitici oluyor.

RÖPORTAJ/INTERVIEW


workshops achieved a great success to attract interest of new generations. Is the museum included in touristic and cultural tours which are organized to Bursa? Do you cooperate with Ministry of Culture? Are you involved in its promotions? Local and foreign visitors generally prefer the museum. We haven't cooperated with the Ministry of Culture yet. Exhibition invitations and catalogues are sent to Department of Culture for information. I was invited to 3rd Culture Council but we are not involved in their promotions. Exhibitions and workshops, which are curated by you, are organized with the participation of national and international artists. Can you briefly inform us? The first exhibition in Merinos Textile Industry Museum, "Fiber with Masters/ Textile Art Exhibition”, was opened on April 26th, 2013. Especially, works of art in the field, which have been carried out over twenty years, were displayed via national and international events. In Turkey, there are artists and designers who can compete with the know-how and quality of their foreign competitors. The artists who participated in the exhibition are pioneers of Turkey. The exhibition showcased local and foreign masters' works of art. We also organized over twenty exhibitions with different approaches. "Dressing a Nation" was amongst the significant exhibitions of this season. The collection included all samples, clothes and home textile remaining from Izmir Halkapınar Sümerbank Printed Cotton Industry. This project was founded by Izmir University of Economics Faculty of Fine Arts. We also held themed exhibitions. "Violence Against Women" theme was metaphorically expressed via women's shirts. "Migration" exhibition showed how migration can affect fashion. "Im-

possible Touches" exhibition brought poetic works together. The art pieces of the exhibition were created by using trees, barks and textile fibers. Creative works are significant inventions that direct designs. In addition to these exhibitions, technology and innovation were also displayed. The collection with LED textile, clothes and accessories was of great importance in order to represent an innovation. An exhibition on "Fibre" was also held at the museum. Carpet design collection was a modern example which brought new approaches, designs and colors. Former block printing craftsman Ahmet Hepdoğru's "Izmir's Scarf Prints Exhibition" and workshops with these prints attracted huge interest of the visitors. Scarf workshop is held annually as it is a popular activity. Our museum also exhibited corporate works. 75th year exhibition, which was participated by academic members of Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty of Fine Arts, Department of Textile and Fashion Design, was a significant event. Additionally, winners of Uludağ

Exporters' Association design contest exhibited their works of art during our events. These exhibitions direct young artists in terms of self-discipline. Which activities do you carry out for the museum in terms of communication and marketing? Communication is held by Section of Museums but I am in touch with all academic institutions and freelance designers. There is a high demand to organize exhibitions in the museum as the exhibitions we held in the museum are now more popular. Foreign artists and designers are also interested in our museum. Do you plan to organize activities in 2017? We began to define exhibitions for 2017-2018 period by considering traditional, innovative corporate and individual applications. Fashion world and "trend" concept create a new designer every day. The new designers shape textile sector. What do you think of it as one of the best textile designer of Turkey? Is becoming a designer so easy?


İletişim ve pazarlama alanında müze için neler yapıyorsunuz? İletişim, Müzeler Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştiriliyor. Ancak ben bütün akademik kuruluşlarla ve bütün serbest tasarımcılarla iletişim içindeyim. Müzemizde sergi açma isteği çok yüksek. Tabii bir de artık müze sergilerimiz bilinmeye başladığından, talepler giderek arttı. Yabancı sanatçı ve tasarımcılar da ilgi duyuyorlar. Bu sene gerçekleştirmeyi planladığınız etkinlikler var mı? 2017-2018 dönemi sergileri, başvurular da dikkate alınarak, şimdiden belirlenmeye başlandı. Bunlar geleneksel anlam taşıyan, yenilikçi ve moda ile ilgili, kurumsal ve bireysel başvurulardan oluşuyor. Moda dünyası ve “trend” kavramı her gün bir yeni tasarımcı doğuruyor. Ve bu insanlar tekstile şekil veriyor. Tekstil tasarımı konusunda Türkiye’nin en iyilerinden biri olarak gösterilen Sürür, bu konuda ne düşünüyor? Tasarımcı olmak bu kadar kolay mı? Moda tamamen ticari bir olgu olup, günümüzde hedef kitlelere yönelik projelere göre yönlendirmelerle yerine ulaşıyor. Burada hedef kitle ve kitleye ulaşma stratejileri büyük önem taşıyor. Reaching people via projects towards target groups, fashion is totally commercial. Target group and strategies to attract their interest are of high importance. In general, fashion designers are not trained in terms of fashion. They are economists, business managers or entrepreneurs. Clothing is a totally different sector which develops in coordination with activities such as subsidiary industry, accessories, cosmetics, presentations and promotions. Clothing sector significantly affects textile industry. Continuous changes and innovations in the industry, progress in the training, migrations, rapid change, advanced technology and global interaction inevitably affected cultural process shaping and making it ordinary. Textile design has the common ground with general princi-

114

Ayrıca, moda alanında, genellikle moda tasarımcıları, “moda eğitimi” almamış, ancak bir ekonomist, bir işletmeci veya ticari vizyonu geniş girişimci kimseler. Giyim başka bir sektör. Yan sanayi, aksesuar, kozmetik, sunum, tanıtım vb. etkinlikler ile birlikte yürüyor. Elbette tekstili çok etkiliyor. Endüstrideki sürekli gelişmeler ve yenilikler, bu alanda eğitimin ilerlemesi, göçler ve hızlı değişim, yeni teknolojiler, küresel etkileşim kültürel süreci de kaçınılmaz olarak etkilemiş, kendi getirdikleri ile biçimlendirerek, sıradanlaşma sürecine sokmuştur. Tekstil tasarımı, tasarımın genel ilkeleri bağlamında ve özel olarak şu noktalarda birleşiyor; iyi tasarım, yenilik ve ileri teknolojinin estetikle buluşması. Vizyon + işlev ve çözüm = sanat-yaratıcılık + tasarım ve teknoloji. Cumhuriyet döneminin son 60 yıllık birikimi olarak tasarım eğitimi almış onlarca güçlü tasarımcı ve tekstil sanatçısı bulunmakta ki, bunların bir kısmı uluslararası alanlarda çalışıyor. Tasarımcı bütünü görür. Eğitim bunu sağlıyor. Bu nedenle patron ve tasarımcı aynı noktadan hareket edebilirler. Çünkü tasarımcı bunu düşünür. Türkiye’nin farklı bölgelerinde bugüne değin açtığınız 14 sergi var. Sergilerinize

ples of design as it is the combination of good design, innovation, advanced technology and aesthetics. Vision + function and solution= art-creativity +design and technology. There are a lot of talented Turkish designers and textile artists who studied design. Some of them work in international textile sector. The designer perceives the whole thanks to design training so the employer and designer can act the same. You have held 14 exhibitions in different regions of Turkey up to now. How do you transform the people who inspired you and fabrics into an art? I held the exhibitions because I preferred to share my ideas and style which were resulted from several studies on a subject.

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

ilham olan kişilerin ve kumaşların sanata dönüşme hikayesi nasıl oluşuyor? Bu sergiler, genellikle bir konu üzerinde yaptığım pek çok çalışmadan sonra oluşan sonuçlara dair düşüncelerimi ve ifade ediş biçimimi paylaşmak istememle gerçekleşti. Uzun yıllar, geleneksel sanatlarımız üzerinde araştırmalar yaptım. Bu kültürel birikim beni etkiledi. Halen de çok severek yaklaştığım bir konu. Ama yurt dışında aldığım eğitimden, özellikle “renkçilik” konusundan çok etkilendim. Bu, çalışmalarımda belirgin bir biçimde görülür. Çok sayıda yurt içi ve yurt dışı grup sergileri ve uluslararası sergilere jüri ve davetli olarak katıldım. Bu durum, tekstil, sanat ve tasarım alanında neler olup bittiğini, bizzat yaşayarak anlamamı sağlıyor. Yakın zamanda çıkacak bir kitap veya serginiz var mı? Ya k ınd a ol abi le cek mi bi lmiyor um ama 1982’de yay ım l anmış ol an “Ege B ölgesi Kadın Kıyafet ler i” ad lı k it abımı i k inci b ask ı ol ara k yay ın l ama k ist iyor um. Hem me vc udu tü kendiğ i için bu lunamıyor hem de iş bi lir k ims elerde int i ha l isteğ i yarat ıyor. 2018’de ret rosp ekt if bir s erg i açmay ı pl an lıyor um ve hazırlı k l ara b aşl adım.

I have carried out studies on Turkish traditional arts and the cultural accumulation affected me. I was also interested in "colorist" studies when I studied abroad. There are many signs of the style in my works of art. I participated in several national and international group exhibitions as a jury or a guest. Therefore, I can follow up innovations in textile, art and design sectors. Do you plan to publish a book or hold an exhibition in the near future? I am not sure but I would like to publish second edition of my book "Women Clothing from the Aegean Region", which was published in 1982. It is not available now and some people try to plagiarize it. I also plan to hold a retrospective exhibition in 2018.

RÖPORTAJ/INTERVIEW


Abdurrahman Şen

“İYİ BİR DEKOR SEYİR KEYFİNİ ARTIRIR” “A SUCCESSFUL SETTING INCREASES AUDIENCES' PLEASURE”

B

A

Bu sayımızda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen ile tekstil ürünlerinin tiyatro sahnesindeki yerini, önemini ve dekorun bir oyunun performansını nasıl etkilediğini konuştuk.

In this issue, we interviewed Istanbul Metropolitan Municipality Head of Culture Department, Abdurrahman Şen on the importance of textile products on theatre stage and the effects of setting on the performance of a theatre play.

ir tiyatro oyunu, eseriyle, yönetmeniyle, oyuncularıyla, müziğiyle, kostümüyle, sahne tasarımıyla, dekoruyla ve seyircisiyle tiyatro olabiliyor. Bu birbirinden ayrılamaz bütünlüğün parçalarından biri çıksa oyun eksik kalıyor. O yüzden hepsinin birbiri ile uyumlu olması önemli. Hele içlerinde biri var ki performansa dayalı bu sanatın arka planında eserin inandırıcılığını artıran sessiz bir oyuncu: “Dekor”.

116

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

theatre play is a combination of work of art, performers, music, costume, stage design, setting and the audience. If one element of this indissociable integrity is missing, the play will not be complete. Therefore, each element must be in harmony. The silent player which increases the persuasion of the play at the background of theatre that is a performing art is "Setting".

RÖPORTAJ/INTERVIEW


Bir oyun için gerekli olan dekor malzemeleri nasıl tespit ediliyor? Malzemelerin yeterliliğine nasıl karar veriliyor? Bir tiyatro oyununun var olabilmesi için öncelikle yazılmış bir esere, yönetmene, oyunculara, müziğe, ışık ve ses düzenine, kostüme, dekora ihtiyaç vardır. Şüphe yok ki dekor; söz konusu oyunun anlaşılması için gerekli ortamın, atmosferin oluşması yönünde en gerekli unsurlardan biridir. Oynanacak esere karar verilip, kimin yöneteceği de belli olduktan sonra sahneleme çalışmaları başlar. Bu aşamada yönetmen ekibini oluşturmaya başladığında dekoru kime yaptıracağına karar verip, oyunda istediği atmosferi, oyunun ruhunu vb. isteklerini dekor sorumlusuyla görüşür. Oyun için gerekli olan dekor malzemeleri dekor tasarımcısının yaptığı çalışmalar sonucu tespit edilir ve yeterliliğine de tasarımcı karar verir.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 103 yıllık geçmişine yakışacak bir bakış zenginliğine ve tecrübesine sahiptir. Bu bakış açısıyla, tasarımcının tasarımından sonra gerekli olan malzemeler eğer kurumumuz atölyelerinde imâl edilebiliyorsa bunlar kurum içerisinde üretilir. Fakat böyle bir imkân yoksa çeşitli piyasa araştırmaları yapıldıktan sonra tasarımcının uygun gördüğü aksesuarlar kurumun Satın Alma Birimi tarafından piyasadan temin edilir. Türkiye’de çok farklı kültürlere ait oyunlar sahneleniyor. Bu kültürlere ait sahne dekorları nasıl hazırlanıyor?

Oyunlarda kullanılan mobilya ve ev tekstil ürünleri nerelerden temin ediliyor?

İşlenecek kültüre ait dönem araştırması yapıldıktan sonra tasarımı yapılır. Tarihsel parçaların imalâtı atölyelerde dönemine uygun olarak yapılır ya da gerekiyorsa oyuna uygun ve piyasada bulunabilen parçalar görevli birimler tarafından tasarımcının da yönlendirmesi ile satın alınır.

Özel tiyatrolar kendi imkânlarına göre tercihlerde bulunabilir. Ancak İstanbul

Dekor, bir oyunun performansını ne kadar etkiler?

How are the required setting materials for a play defined? How do you decide on the qualification of the materials?

bul Municipal Theatres, on the other hand, have a wide perspective and experience in accordance with their 103 years of history. If the materials can be produced in our ateliers following the design process, they are manufactured within our corporation. Otherwise, Purchasing Department buys accessories which are defined by the designer following various market researches.

There is a need for a written work of art, director, performers, music, light and sound systems, costume and setting for a theatre play. There is no doubt that setting is the most important element to create the environment and atmosphere of a theatre play. After the work of art and the director is defined, acting activities begin. Upon forming the team, the director decides on the setting and expresses the requests such as atmosphere and the spirit of the play to setting supervisor. The setting supervisor defines required setting materials and the designer decides on the adequateness of the materials.

Plays of different cultures are performed in Turkey. How do you prepare stage decorations for these cultures?

Where do you buy furniture and home textile products for theatre plays?

After period research is held according to the culture, the stage decorations are designed. Historical pieces are produced in the ateliers in compliance with the period or bought in line with the direction of the designer by related departments.

Private theaters can make selections according to their potentials. Istan-

To what extent does the setting affect the performance of a play?

Eseriyle, yönetmeni, oyuncusu, müziğiyle, kostümü, sahnesi, dekoruyla ve seyircisiyle birlikte tiyatro tiyatro olmakta… Bu birbirinden ayrılamaz bütünlüğün önemli halkalarından birisi dekor. Dekor bir oyunun performansını önemli ölçüde etkiler. Dekor ve kostüm tasarımları çoğu zaman rejisörün dahi ufkunu genişleterek, oyunun daha görsel bir sunuma dönüşmesine yardımcı olur. Eserin ruhunun seyirci tarafından anlaşılmasını kolaylaştıran, seyir zevkini artıran unsurlardan biridir dekor. Dekor ve kostüm tasarımı olmadan yapılan tiyatro gösterileri pandomim tadında olur. Sahne tasarımı, gösteri hâline dönüşmeden önce hangi aşamalardan geçer? Oyunun metni okunup çalışmaya başlanıldıktan sonra sahne tasarımcısı ve yönetmen oyun üzerinde ve görseller üzerinde daha da derinleşmeye başlarlar. Bu derinleşmenin sonrasında tasarımcının hazırladığı sahne tasarımı çizimleri ve maketi üzerinde bir çalışma yapılır ve bundan sonra iş imalât aşamasına gelir. Sergilenecek olan tiyatro eserinin döne-

A theatre play is a whole with the work of art, directors, performers, music, costume, stage, setting and the audience. Setting is amongst the most significant elements of the indissociable integrity. The setting significantly affects the performance of a play. Broadening stage managers' horizons, setting and costume designs help to transform the play into a more visual presentation. Setting is one of the components which help the audience to comprehend the play easier. Theatre plays will be like pantomimes without settings and costume designs. Which phases does the stage design go through before it becomes a show? After, the text of the play is read; stage designer and director begin to work deeply on both the play and visuals. Stage design drawings and models, which are created by the designer, are examined before they are manufactured. Period and site of the theatre play to be presented are of high


mi ve mekânı tasarım için çok önemlidir. Yani hangi dönemde ve yüzyılda geçiyorsa onunla ilgili geniş bir çalışma yapmak gereklidir. Zaten bu konuyla ilgili üniversitelerin sahne tasarımı bölümlerinde bunların hepsi ders olarak okutulmaktadır. Yani sahne tasarımı bölümünün içinde ve güzel sanatlar fakültelerinin içinde sanat tarihi, Türk sanat tarihi, çağdaş sanat tarihi gibi dersler mevcuttur ve araştırmanın temeli buralarda atılmaktadır. Bir dekorun hazırlanmasında maliyet unsuru ne kadar etkilidir? Tiyatroda en büyük maliyetin genelde oyuncu giderleri olduğu düşünülür. Bu giderlerin içinde dekor ne kadarlık bir paya sahip? Bu değişkenlik gösterebilen ve her oyun için farklı değerlere sahip olan bir durumdur. Mesela; tarihî bir oyunun klasik tarzda sahnelenmesiyle, soyut sahnelenmesi veya mapinglerle sahnelenmesi arasında doğal olarak maliyet farklılıkları ortaya çıkmaktadır. Genel oyun bütçesi içindeki oranı da birçok diğer faktöre bağlı olmak üzere değişkenlik göstermektedir.

importance in terms of design. A detailed research is required on the period and the century of the plot. Stage Design Departments of universities provide information on the subject. I mean there are courses like art history, Turkish art history, contemporary art history within Stage Design Departments and Faculties of Fine arts enabling a basis for the research. To what extent is the cost element effective on creating a setting? Performers' expenses are considered to be the highest costs in theatre. What is the share of setting within all expenses? It varies according to the theatre play. For example, there will be cost differences between displaying a historic play in classical, abstract or mapping styles. The share of setting in overall budget of the play also changes in compliance with several factors.

118

Sahne dekorasyonlarında sizce hangi ülkeler oldukça başarılı? Birçok alanda olduğu gibi sanat alanında da bütün ölçülerimizin batı ölçüleri olduğunu unutmamak lazım. Bu noktada neyi ölçü aldığımız konusu başlı başına özel bir anlam taşıyor elbette. Eğer ölçülerimizi tamamen batıya ayarlanmış olarak tutarsak; ülkemizdeki sahne tasarımı sanatının, diğer dünya ülkelerine kıyasla çok da iç açıcı bir yerde olmadığını söyleyebiliriz. Ülkemizde genel nüfusumuza oranla tiyatro salonlarımızın ve özel tiyatrolarımızın sayılarının az olduğunu söylemek mümkündür. Bu tiyatrolarımızın kısıtlı imkânlarla çalışmaları ve her açıdan maliyeti düşürme çabaları sonucu, sahne tasarımlarına bütçe ayırmakta da zorlandıklarını görmekteyiz. Profesyonel anlamda sahne tasarımcısıyla çalışmaya niyetlenenler de çoğu zaman bu işin eğitimini almış uzman kişileri değil de işi kotaracak yeterlilikte gördüklerini seçmeyi tercih edebiliyorlar. Bu paylaşım sonrasında dünyaya baktığımızda; Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya gibi ülkelerin bu alanda kendi kıstaslarına göre önde olduklarını söylemek mümkündür.

Which countries are successful in scenery? We must remember that we adapt Western countries' measurements in art field as in many other areas. Actually, what we base on has a special meaning. If we totally set our measurement to Western countries, we can say that stage design art in Turkey is not adequate when compared to other countries of the world. I can say that there are only a few theatre halls and private theatres in Turkey. We know that theatres have difficulty in assigning budget for stage designs due to their limited potentials and efforts to decrease the costs. When they professionally plan to work with stage designers, they do not prefer trained experts but the ones who are capable of finishing the setting. Countries such as France, England, Italy and Germany are leading countries in scenery.

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

Sahne dekorları ve Kostüm Tasarım Bölümleri olan üniversitelerimiz bulunuyor. Sizce bu bölümlerden mezun olanlar günümüz koşullarına cevap verebilecek nitelikte yetişebiliyor mu? Bazı sanat dallarımız için hâlâ alaylı – mektepli ayırımını yaparak konuşuyoruz. Tiyatro da bu sanat dallarında dikkat çekici biçimde önde bulunuyor. Elbette özel de olsa kamu da olsa tüm tiyatro birimleri en ehil insanlarla çalışmayı önceliyorlar ama az önce hatırlatmaya çalıştığım sebepler başta olmak üzere başka tercihler devreye girebilmekte. Üniversitelerimizin ilgili bölümlerinden mezun olanlar mevcut ortamda ne kadar olabilirse o kadarıyla kendilerini geliştirebilecek ortam ve imkânı bulabilmekteler. Aslında bu sadece sahne tasarımı değil, her meslek dalı için geçerli bir durumdur. Unutmamalı ki özellikle sahne tasarımı tekniğe dayalı bir sanat dalıdır ve insan hayatı ile de yakından bağlantılıdır. Bu sebeple de dekor vb. işlerin icrasında mutlaka bu işin eğitimini almış; yapı, strüktür, malzeme kimyası, teknik resim ve konstrüksüyon gibi dersler görmüş ve sorumluluk üstlenebilecek boyuta gelmiş kişiler bulunmalıdır.

There are some universities in Turkey which have Stage Decoration and Costume Design Departments. Do you think students who collected their graduations from these departments are trained as to fulfill today's needs? We still consider people as self-educated or trained in some art branches. Theater is notably a leader amongst the art branches. Although, all private and public theatre departments prefer to work with the most competent people, some other factors can affect their choices. People who were graduated from related departments of the universities have limited opportunities for self-development. It is also true for all fields of profession. Closely related to human life, stage design is a branch of art which is based on technique. Trained and experienced people who studied structure, material chemistry, technical drawing and construction, must be responsible from carrying out activities such as setting.

RÖPORTAJ/INTERVIEW


KAPADOKYA CAPPADOCIA

O, Türkiye’nin hatta belki de dünyanın en mistik bölgelerinden biri. Oluşumunu doğa olaylarına borçlu ve günümüzdeki halini alması tamı tamına 60 milyon yıl sürmüş. Doğa onu ilmek ilmek dokumuş. Sonunda da muhteşem bir sanat eseri ortaya çıkarmış. Önce Erciyes ardından Hasandağı ve Güllüdağ’ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgâr tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan Kapadokya, günümüzde yerli yabancı turistlerin gözdesi konumunda. Kapadokya’nın her mevsimi ayrı güzel ancak yazın başında ve sonunda hava sıcaklığı tam gezmelik derecelerde seyrediyor. Zira kışın dondurucu soğuk, Temmuz-Ağustos aylarında ise kavurucu bir sıcaklık yaşanıyor bölgede.

120

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

Göreme is one of the most mystical reg ion s in the world. It was formed by natural phenomena and took its current shape 6 0 milli on y ear s ag o. Nat ure created this magnificent piece o f a r t s l o w l y a n d c a r e f u l l y. Created by the erosion of soft layers by lava f rom Has andağ ı and Güllüdağ following Erciyes, by rain and wind for millions of years, Cappadocia is now a favorite destination for local and foreign tourists. Cappadocia has a unique beauty in each season, but it is more attractive in the beginning and end of the summer season, as the winters are so cold and July and Aug u st can be extremely hot.

GEZİ / TRAVEL / BURCU GÜRTÜRK


Nevşehir-Ürgüp-Avanos üçgeni arasındaki etrafı vadilerle çevrili bölgede yer alan Göreme, Dünya Miras Listesinde yer alan dünya üzerindeki özel bölgelerden biri. Located in the region, which is surrounded by valleys, in the Nevsehir-Ürgüp-Avanos triangle, Göreme is certainly the unique amongst the regions on the World Heritage List.

Göreme Açıkhava Müzesi Kapadokya, adeta bir açık hava müzesi. Her bir köşesinde sizi kendine hayran bırakacak bir doğal eseri var. Ancak özel olarak görülmesi gereken iki bölge bulunuyor. Bunlardan biri Göreme Açıkhava Müzesi diğeri Yeraltı Şehirleri. 6 Aralık 1985 tarihinden bu yana doğal ve kültürel varlık olarak UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Göreme Açıkhava Müzesi, M.S. IV. yüzyıldan XIII. yüzyıla kadar manastır hayatına ev sahipliği eden bir kaya yerleşim yeri. Hatta Göreme Vadisi, manastır eğitim sisteminin başlatıldığı yer olarak kabul ediliyor. Bir vadi oluşturan alanda, kaya blokların içinde kiliseler, şapeller, yemekhaneler ve oturma mekânları oyulmuş. Göreme Açık Hava Müzesi’nde Kızlar ve Erkekler Manastırı, Aziz Basileus Kilisesi, Elmalı Kilise, Aziz Barbara Kilisesi, Yılanlı Kilise, Karanlık Kilise, Çarıklı Kilise ve Tokalı Kilise gezilebiliyor.

122

Yeraltı Şehirleri Kapadokya’da yaklaşık 200 civarında yeraltı yerleşimi bulunuyor. Bölge geçmişte sık sık saldırılara maruz kaldığı için yerli halk kendine bu şekilde bir korunma yöntemi geliştirmiş ve bu yeraltı şehirlerini kurmuş. Kapadokya’da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı iki adet yeraltı şehri ziyarete açık. Bunlardan biri Derin Kuyu diğeri Kaymaklı. Kaymaklı Yeraltı Şehri'nden farklı olarak Derinkuyu'da bir misyonerler okulu, günah çıkartma yeri, vaftiz havuzu ve ilgi çekici bir kuyu da bulunuyor. Göreme Köyü Kapadokya’nın içinde yer alan Göreme Köyü görülmeye değer bir oluşum. Ören yeri Göreme Açıkhava Müzesi’nin de bulunduğu Göreme’nin adı tarihi belgelerde ilk kez “Korama” adıyla 6. yüzyılda anıl-

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

mış. Günümüzde yaklaşık 2000 nüfusu bulunan köy, Orta çağın başlarında, Hıristiyanlar için önemli bir dini merkezmiş. Nevşehir-Ürgüp-Avanos üçgeni arasındaki etrafı vadilerle çevrili bölgede yer alan Göreme, Dünya Miras Listesinde yer alan dünya üzerindeki özel bölgelerden biri. Hadosan ipek halılarıyla ünlü… Kapadokya Ürgüp’te tasarımları ve imalatları dillere destan bir de ipek halı imalatçısı bulunuyor: Hadosan. Burada sadece göz kamaştıran ödüllü ipek halıları görmekle kalmıyorsunuz ayrıca dokuma atölyelerinde yapımına da şahit olabiliyorsunuz. Üstelik ipek kozasından dokuma tezgâhına kadar olan her sürecine…

GEZİ / TRAVEL / BURCU GÜRTÜRK


Gรถreme Open Air Museum Cappadocia is like an open air museum with natural beauty in every corner. Yet, there are two regions which must be visited: the Gรถreme Open Air Museum and Underground Cities. The Gรถreme Open Air Museum, which is a UNESCO World Heritage Site as a natural and cultural asset since December 6th, 1985, is a cave settlement which was the site of a monastery

from the 4th to 13th centuries. The Gรถreme Valley is the place where monasticism began. Churches, chapels, dining halls and seats are carved in rock blocks in the area, which forms a valley. Gรถreme Open Air Museum also houses the Monasteries for Girls and Boys, St. Basil Church,

Apple Church, St. Barbara Church, Snake Church, The Dark Church, Sandal Church and Buckle Church. Underground Cities There are nearly 200 underground settle-


Bir Kapadokya ritüeli: Balon turu Balon gezileri Kapadokya’yla bütünleşmiş bir aktivite. Buraya geldiyseniz mutlaka deneyimlemelisiniz. Boşlukta süzülen balonların arasından göreceğiniz manzaralar kolay kolay hafızanızdan silinmeyecek kadar büyüleyici. Kapadokya’da balon turu yapan pek çok şirket var. Kalkışlar genellikle sabah güneş doğmadan yapılıyor. Akşamüzeri yapılan uçuşların da olduğunu öğreniyoruz ancak aynı ışık oyunlarını o saate görmenize olanak yok ne yazık ki. O yüzden bir gün uykusuz kalmaya katlanın ve bu unutulmaz anın keyfini çıkarın. Kızılçukur Vadisi ve diğerleri… Kapadokya’da günbatımını izleyebileceğiniz en güzel nokta şüphesiz Kızılçukur Vadisi. Göreme Açık Hava Müzesi’ne 3 kilometre, Ürgüp’e 5 kilometre mesafede. Güneş batarken kızıla çalan vadi muhteşem bir görsel şölen sunuyor. Kalesi ile ünlü Uçhisar, çanak çömlek yapımı ile popülerleşen Avanos, Zelve, Ürgüp ve Güvercinlik Vadisi Kapadokya’da mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında geliyor.

güzellikte bir konağı kendine mesken edinmiş Kapadokya’nın en ünlü restoranlarından biri. Testi kebabı ile meşhur ancak Kayseri mantısı, mezeleri, kayısılı kebap ile portakallı külbastısı menünün favorileri arasında yer alıyor. Özellikle meyve ile kombinli reçetelerde, meyve ve etin meydana getirdiği lezzet uyumuna şapka çıkarıyoruz. Old Greek House Bizler Old Greek House’a yabancı değiliz aslında. Asmalı Konak dizisinin çekildiği ilk konak burası. Şimdilerde diziden önceki haline dönen, yani hem otel hem de restoran olarak hizmet vermekte olan Old Greek House, Mustafapaşa’da yer alıyor. Nerede konaklanır? Kapadokya özellikle son yıllarda lüks otellerin ardı ardına açıldığı bir bölge haline geldi. Hal böyle olunca konaklama için çok sayıda seçenek çıkıyor karşımıza. Bunlar arasından öne çıkan iki önerimiz ise şöyle: İlk otelimiz Argos in Cappadoccia. Kapadokya'nın kalbindeki Eski Uçhisar Köyü'nde; binlerce yıllık bir manastır yerleşkesi, buna bağlı mağaralar, yer altı tünelleri ve tarihi evlerden oluşan kalın-

Nerede, ne yenir? Han Çırağan Han Çırağan, Ürgüp çarşısında yer alan, bulunduğu çevreye uyumlu muhteşem

Balon gezileri Kapadokya’yla bütünleşmiş bir aktivite. Cappadocia is also famous for its balloon tours.

124

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

GEZİ / TRAVEL

ments in Cappadocia. Locals developed a defensive system by building the underground cities because the region experienced frequent attacks. Cappadocia hosts two underground cities, Derinkuyu and Kaymaklı, where are open for visitors. Distinctive from the Kaymaklı underground city, Derinkuyu includes a missionary school, confessional, baptistery and a well. Göreme Village Göreme Village on the borders of Cappadocia in particular is worth seeing. Göreme was first known as “Korama” in historical documents in the 6th century. The village, which has approximately 2000 residents now, was an important religious center for Christians in the beginning of the middle ages. Located in the region, which is surrounded by valleys, in the Nevsehir-Ürgüp-Avanos triangle, Göreme is certainly the unique amongst the regions on the World Heritage List. Hadosan is famous for its silk carpets. There is also a world-renowned silk carpet producer known for its designs and produc-


Kapadokya’nın en ünlü restoranlarından biri Han Çırağan. Han Çırağan is one of the most famous restaurants of Cappadocia.

It is 3 kilometers to Göreme Open Air Museum and 5 kilometers to Ürgüp. Turning red at sunset, the valley offers an excellent visual feast. tions in Ürgüp: Hadosan. You do not only see brilliant silk carpets but also production of them in weaving ateliers from each process in silk cocoon to loom.

“Must-see” places to visit in Cappadocia are Uçhisar, which is famous for its castle, Avanos, which is popular with pottery, Zelve, Ürgüp and Güvercinlik Valley.

A Cappadocia ritual: Balloon tour Cappadocia is also famous for its balloon tours. You must try it when you visit Cappadocia. You will never forget the astonishing view of this fabulous region from the sky.

What - Where to Eat? Han Çırağan Located in a mansion surrounded by magnificent natural beauty, Han Çırağan, which is in Ürgüp bazaar, is one of the most famous restaurants of Cappadocia. The restaurant is famous for Testi Kebab (Kebab cooked in a sealed clay pot) and Turkish ravioli. Side dishes, kebab with apricot and chopped steak with orange are also amongst the favorite dishes

There are many tour operators in Cappadocia that perform balloon tours. Balloons generally depart before the sun rises. There are also balloon tours in the afternoon, but it is not possible to see the glorious play of light over the area at that time. Therefore, wake up early and enjoy the unforgettable experience. Kızılçukur Valley and others... Kızılçukur Valley is the best point from which to watch the sunset in Cappadocia.

on the menu. Particularly meals consisting of fruits are worth trying. You will be mesmerized by the harmony of meat and fruit. Old Greek House Actually, the Old Greek House is a familiar mansion for Turkish people. It is the mansion where the first and highly popular Turkish TV series Asmalı Konak was shot. Restored to its original design before the TV series, i.e. hotel and restaurant, the Old Greek House is situated in Mustafapaşa. Where to stay? Many luxurious hotels have been opened in Cappadocia in recent years. Therefore, there are many options for accommodation. However, we highly recommend two of them: The first hotel that we recommend is Argos in Cappadocia. In Old Uçhisar village, at the heart of Cappadocia, Argos in Cappadocia, which was built


tıların titiz restorasyonuyla hayata geçirilen Argos in Cappadocia; uçsuz bucaksız Uçhisar Vadisi’ne bakan konumuyla ilk bakışta misafirlerini büyülemeyi başarıyor. Hatırı sayılır büyüklükteki havuzlu odaları da cabası. Kapadokya’da nam salmış bir diğer otel Sacred House. Kapısından içeri girer girmez kendinizi bir müzede geziyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Sacred House o kadar ince bir zevkin eseri ki, her bir detayı fark etmek ekstra dikkat istiyor. Butik otel tanımını sonuna kadar hak eden adeta Ortağçağ’dan kalma bir kale havasına sahip otel, Kapadokya’nın eski görkemli taş evlerinden. Her bir odanın teması ayrı ayrı nakış gibi işlemiş. Bir oda sizi şaman dünyasında hissettiriyor, bir diğeri şövalye gibi… Şayet Spa’ya inmek isterseniz Kleopatra edanızı takınmanızı tavsiye ederiz. Kırmızı ışıklı havuzda sütunlardan sarkan yılan heykelleriyle hayal gücünüzün sınırlarını zorlamanız hiç zor olmayacak çünkü…

126

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

through the elegant restoration of a thousand-year-old monastery settlement and its connected caves, underground tunnels and historical houses, bewitches its guests at first sight with its endless Uçhisar Valley view. The hotel also has spacious rooms with pools. Sacred House is another popular hotel in Cappadocia. You feel like you are visiting a museum as soon as you enter the hotel. Sacred House was designed so that each detail commands extra attention. The boutique hotel is like a castle from the middle ages, which was indeed a spectacular stone house of Cappadocia. The theme of each room differs from each other. Whilst you feel like you are in a shamanistic world in one room, the next makes you feel as if you are a knight... If you would like to use the spa, get ready to feel like Cleopatra. It will not be hard to push the limits of your imagination with snake statues hanging from columns in the pool with red lights.

GEZİ / TRAVEL


Açık Hava Gurme Lezzetler Festivali “GurmeFest-İstanbul” 11.05.2017-14.05.2017 Sarıyer Event Garden

Opus 2 20.06.2017-21.00 Zorlu PSM

Türkiye’nin en geniş kapsamlı Gastronomi festivali, Açık Hava Gurme Lezzetler Festivali “GurmeFest – İstanbul” 11-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Sarıyer Event Garden’da gerçekleşecek. Eşsiz lezzetlerin, kültürel çeşitliliğin ve Türk mutfağının yaşatılması amacını taşıyan festivalde ziyaretçileri pek çok sürpriz de bekliyor. Dört gün sürecek etkinlikte piknikler düzenlenecek; sunumlar yapılacak; mutfak sırları paylaşılacak; klasik lezzetler hatırlanacak ve yeni lezzetler tanıtılacak. Ziyaretçilerin Festival alanında sergilenen ürünleri tatma ve satın alma imkanları da olacak. Gündüz ve gece konserleri ile DJ Performanslarının da yer alacağı GurmeFest-İstanbul’ sahnesinde Grup Art İstanbul, Özge Fışkın ve Latin Night Kapanış Partisi ile Ayhan Sicimoğlu - Latin All Stars sevenleriyle buluşacak.

Tek elinin üstünde amuda kalkan, trapezde sallanan, havada uçup taklalar atarken sahnenin bir ucundan diğer ucuna atlayan cambazların gösterileri kimin gözünü kamaştırmaz ki? Yalnız bu sefer alışılagelmiş sirk müziklerini unutun ve Şostakoviç'in dramatik, lirik ve ironik müziğinin doğrultusunda oluşturulmuş bu muhteşem koreografinin keyfine varın. Yaron Lifschitz yönetimindeki Avustralyalı topluluk Opus, dans, tiyatro ve sirk arasındaki sınırları kaldırdığı performanslarıyla toplam altı kıta ve 34 ülkede izleyicileri kendine hayran bıraktı. Opus projesinin bu büyük başarısının ardından tekrar bir araya gelen Debussy Quartet ve Circa, geliştirdikleri Opus 2 ile yerçekimine meydan okumaya devam ediyor. “Opus 2” 20 Haziran’da Zorlu PSM’de sahne alacak. Meraklılarına duyurulur.

Gur meFe st - Istanbul : O utd o or Gourmet Flavors Festival 11.05.2017-14.05.2017 Sarıyer Event Garden

Opus 2 20.06.2017-21.00 Zorlu PSM

Turkey’s the most far-reaching Gastronomy festival, Outdoor Gourmet Tastes Festival “GurmeFest – Istanbul” will be held between May 11th and 14th, 2017 at Sarıyer Event Garden. The festival, which is organized in order to keep unique flavors, cultural diversity and Turkish cuisines alive, also includes several surprises. During the 4-day festival, picnics will be organized and presentations will be made, kitchen secrets will be shared, classical tastes will be recalled and new tastes will be presented. Visitors will also have the chance to taste and buy the products at the Festival. Grup Art Istanbul, Ozge Fışkın and Ayhan Sicimoğlu - Latin All Stars with Latin Night Closing Party will meet their fans at GurmeFest-Istanbul stage, which will feature concerts during the day and at night.

Who wouldn’t be mesmer i z ed by ac robat s’ hand standing on one hand, hang ing on a trapez e, rolling ac ross the stage? Forg et the u sual c irc u s mu sic and g et ready to enjoy the magnif icent chorog raphy led by C hostakov itch’s dramatic, ly r ic and ironic melodies. D irec ted by Yaron Lifs chitz , Au stralian O pu s mesmer i z ed audiences f rom si x continents and 34 countr ies w ith their per for mances in which the y ex ceeded the limit s bet ween dance, theater and c irc u s. Follow ing the worldw ide success of the f irst O pu s, D ebu ssy Q uar tet and Circa were reunited and the y continue to challenge the g rav it y w ith O pu s 2. “O pu s 2” w ill be held on June 2 0th at Z orlu P SM. For thos e who wonder.

128

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

AJANDA / AGENDA

ETKİNLİK / EVENT


"WorldCities Expo İstanbul’da” 15.05.2017-18.05.2017 Haliç Kongre Merkezi Bugünün ve geleceğin küresel teknolojisine yön verenler, geleceğin akıllışehirleri konsepti ve uluslararası dev katılımla düzenlenen World Cities Expo İstanbul’da bir araya geliyor. Dev organizasyona Apple’ın kurucuları arasında yer alan Steve Wozniak, Wikipedia’nın iki kurucusundan biri olan Jimmy Wales ile dünyaca ünlü teknoloji fütüristi ve mucit Pablos Holman konuşmacı olarak katılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Akıllı şehirler konusunda dünyada öncü kurum, kuruluş ve ülkelerin katılımıyla 15-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan "WorldCities Expo İstanbul’da” etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Fuarda yakın geleceğin kent modeline yön verecek “Akıllı Şehirler” tüm boyutlarıyla masaya yatırılacak. World Cities Expo İstanbul’da girişimcilik ve ekonomik gelişim, yenilikçilik ve teknoloji, büyük veri ve kent yönetimi, enerji, ulaşım ve akıllı toplum konuları akıllı kentler çerçevesinde mercek altına alınacak. Uluslararası organizasyonda deneyim alanı oluşturulacak, akıllı dönüşüme paydaş firmaları bir araya getirecek. “WorldCities Expo İstanbul’da” 15.05.2017-18.05.2017 Halic Congress Center Pioneers of today’s and future’s global technology will meet with the future cities of tomorrow at World Cities Expo Istanbul, which will be held with huge participation. One of the founders of Apple, Steve Wozniak, and one of the two founders of Wikipedia, Jimmy Wales and world-renowned technology futurist and inventor Pablos Holman will attend the giant organization as speakers. Istanbul Metropolitan Municipality hosts “World Cities Expo Istanbul”, which will be held in Halic Congress Center between May 15th and 18th, 2017 with the participation of pioneer institutions, organizations and countries from all over the world regarding Smart Cities. Directing city model of the near future, Smart Cities will be reviewed in all aspects at the exhibition. Entrepreneurship and economic development, innovation and technology, and huge data and city management, energy, transportation and smart society will be examined as part of smart cities at World Cities Expo Istanbul. Exhibition visitors will step into the world of innovation at the experience zone whilst shareholder companies will meet for smart transformation.

130

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

“Cappadox” 18.05.2017-21.05.2017 Kapadokya Bu yıl 18 – 21 Mayıs 2017 tarihleri arasında “Dünyadan Çıkış Yolları” teması altında üçüncüsü düzenlenen Cappadox, Volkswagen ana sponsorluğunda Kapadokya’nın özel doğasında gerçekleşiyor. Uluslararası ve yerel müzik, çağdaş sanat, gastronomi ve açık hava etkinliklerini bir araya getiren Cappadox festivali, dört gün boyunca Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde gerçekleşecek. Columbia sponsorluğunda düzenlenecek vadi yürüyüşleri, vadi koşusu ve vadi bisikleti gibi aktiviteler ile outdoor severler Kapadokya’nın büyüleyici coğrafyasını Columbia ile keşfederken keyifli dakikalar geçirecek. Festivalin program detaylarına cappadox.com’dan, etkinliklerin biletlerine ise biletix.com’dan ulaşabilirsiniz. “Cappadox” 18.05.2017-21.05.2017 Cappadocia The third year of Cappadox will be held between 18th and 21st May, 2017 under the theme “Ways out from the world”. It will take place in the special nature of Cappadocia, sponsored by Volkswagen. Bringing a host of international and local music, contemporary art, gastronomy and outdoor programs together, Cappadox Festival will be held in the dramatic landscape of Cappadocia for four days. Outdoor enthusiasts will enjoy exploring magical geography of Cappadocia with Columbia via activities such as valley trekking, running and cycling which will be held under the sponsorship of Columbia. The programme and details regarding the festival are available at cappadox.com; while the tickets can be found on biletix.com.

AJANDA / AGENDA

ETKİNLİK / EVENT


ANKA TEKSTÄ°L www.anka-textile.com

HALL 7 STAND C03 444 26 52


“Hatırlamak” Adahan İstanbul-İstanbul 23.05.2017 – 20.06.2017 Sanatçı Serra Behar “Hatırlamak” isimli ilk kişisel sergisini 23 Mayıs’ta Adahan İstanbul’da sanatseverlerle buluşturuyor. Behar, “Hatırlamak” isimli sergisiyle, sanatsal üretimleri üzerinden, kişilerin, nesnelerin, durumların geride bıraktığı iz ve bellek kavramlarına odaklanıyor. Hayatın kurgu ve illüzyon sahnesinde teatral bir yolculuk hali olduğunu çalışmalarında ifade eden sanatçı: “Ürettiğim her işin, illüzyondaki bu oyunun payıma düşen bir perdesine karşılık geldiğini düşünüyorum. Bunun ne azı ne de çoğu söz konusu. İşlerimin her biri, aynı anda bir ölüm ve bir doğumun simgesi. Kendimle hesaplaşmalarımın kainatla diyalog halinde sürmesinin kanıtı. “Ben” merkezden “biz” olmaya giden hatırlayışımın hikâyesi. Belki derinde, dokunabildiklerime “Siz de hatırlıyor musunuz?’ diye fısıldayışım.” sözleriyle ifade ediyor. Sergi, 23 Mayıs - 20 Haziran tarihleri arasında Adahan İstanbul’da ziyaret edilebilir. “To remember” Adahan Istanbul-Istanbul 23.05.2017 – 20.06.2017 Artist Serra Behar holds her first solo exhibition, “To remember”, on May 23rd in Adahan Istanbul. Behar’s “To Remember” exhibition focuses on traces of people, things and situations and memory concepts via her artistic productions. Stating on her works that life is a theatrical journey in the fiction and illusion stage, the artist expresses that: “I believe that each creation of mine corresponds to a screen of a game in the overall illusion. It is neither less nor more than what it was meant to be. Each and every piece of my artwork represents a symbol for death and birth all at the same time. They are the proofs of my self-struggles that continue in the form of a dialogue with the universe. It is the story of my remembrance of “us” from the center “I”. Maybe, deep inside, it is my whisper “Do you also remember?” to others whom I can touch. The exhibition will be open to visitors between May 23rd and June 20th at Adahan Istanbul.

132

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

“Ateşle Oyun” Galeri Selvin-İstanbul 16.05.2017 – 10.6.2017 İstanbul’daki atölyesinde çalışmalarını sürdüren Akın Yıldırım, bugüne kadar pek çok kişisel sergi açmış, yurtdışında ve yurtiçinde sanat fuarlarına katılmış bir sanatçı. Heykellerinin büyük bir kısmında gerçeğe, soyuta, mistik ve gerçeküstüne ulaşan insan ve hayvan dünyasını, onların başkalaşımlarını görselleştirmeye çalışmış Yıldırım “İnsan bu dünyada pek çok şeye tanıklık ediyor ama sahip olduğu tek şeyin, duyguları olduğunu anlamamakta direniyor.” diyor. SNBA tarafından Louvre Müzesi’nde her yıl düzenlenen ve uluslararası delegasyonların katılımı ile gerçekleşen, “Salon Sergileri”nde ülkemizi temsil eden sanatçılar arasında yer alan Akın Yıldırım, 2008 yılında “Jüri Özel ödülünü” almıştı. Sanatçının “Ateşle Oyun” isimli heykel sergisi, 16 Mayıs’ta Galeri Selvin’de açılıyor. Sergi 10 Haziran’a kadar izlenebilir. “Play with Fire” Galeri Selvin-Istanbul 16.05.2017 – 10.6.2017 Performing his artworks at his workshop in Istanbul, Akın Yıldırım is an artist who displayed several exhibitions and participated in national and international art fairs. Trying to visualize the life and transformation of realistic, abstract, mystical and surrealistic lives of the humans and animals in most of his sculptures, Yıldırım highlights that “People witness a lot of things in their lives but they insist not to perceive that all they have is their feelings”. Representing Turkey at Salon Exhibitions organized annually by SNBA at the Louvre with the participation international delegations, Akın Yıldırım received the “Special Jury Award” in 2008. The “Play with Fire” exhibition of the artist will open on May 16th at Galeri Selvin until June 10th.

AJANDA / AGENDA

SERGİ / EXHIBITION


“Güneş Yolu” 29.04.29017 – 20.05.2017 Galerie Michael Schultz, Berlin

“Yarın Ne Kadar Sürer?” 06.05.2017-27.05.2017 Galeri Diani Yaşantımızı biçimleyen büyük kırılmalar kaynağını küçük anlardan alıyor olabilir mi? Yaşadıklarımızın ne kadarı kendi gelecek tasarımımız? Kendi gelecek tasarımımız ne zaman, nerede? Hangi silik hayalde örtülü kaldı? Sevinç Çiftçi’nin insanın henüz şekillenmemiş ve katılaşmamış olma halini bize çocuk figürleriyle anlattığı, yaşamımızı bu sorular üzerinden sorguladığı ‘”Yarın Ne Kadar Sürer? “ resim sergisi 6 Mayıs’tan itibaren Galeri Diani’de ziyaretçilerini bekliyor. İsminin, TheoAngelopoulos’un Sonsuzluk ve Bir Gün filminden esinlenildiği sergide, farklı ebatlarda yağlıboya eserlerin yanı sıra, sanatçının karışık teknikle ürettiği resimlerini ve desenlerini de görmek mümkün olacak. Ayrıca, sanatçının üretim sürecine eşlik eden defteri de sergi süresince izleyici ile buluşacak. “How Long Does the Future Take?” 06.05.2017-27.05.2017 Galeri Diani Can the big crashes that shape our lives be based on small moments? To what extend are our experiences are the results of our own designs? When and where are our future designs? In which gray dream has it been covered? “How long does the future take?” art exhibition where Sevinç Çiftçi expresses the human which has not been shaped or hardened yet through children figures will open its doors to visitors at Galeri Diani as of May 6th. Inspired by Theo Angelopoulos’ movie “Eternity and a Day”, the exhibition will display pictures and patterns of the artist generated by a mixed technique besides her oil paintings of different sizes. The artist’s notebook that accompanied her throughout her generation process will also be displayed during the exhibition.

134

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

Ahmet Güneştekin’in çalışmalarının on yılı aşkın bir süredir geçirdiği en büyük biçemsel dönüşümü yansıtan işlerinden oluşan Berlin’deki ilk kişisel sergisi Güneş Yolu 29 Nisan – 20 Mayıs tarihleri arasında Galerie Michael Schultz’da yer alacak. Güneş Yolu, sanatçının antik dönem mitolojilerinin ve modern dinlerin etkisinde bir sembolizm anlayışıyla kurguladığı özgün bir alana bakış olanağı sunuyor. Christoph Tannert’in küratörlüğünü üstlendiği sergi, sanatçının kırkyamanın geleneksel uygulama biçimine müdahale ederek çalıştığı işlerini, objeleri kullanım biçimiyle imgeleme metalik bir yüzey dahil ettiği, bu yöntemle resim ile heykel arasındaki sınırı belirsizleştirdiği optik tablolarını ve metal ile aynayı melez yöntemle çalıştığı işlerini bir araya getiriyor. Güneştekin, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi’nin (İSMEK) eğitim vererek meslek kazandırdığı bir grup kadın el sanatçısıyla kolektif bir çalışma gerçekleştiriyor. “Sun Road” 29.04.29017 – 20.05.2017 Galerie Michael Schultz, Berlin Including Ahmet Güneştekin’s artworks that reflect the most important stylistic transformation of the artist in more than ten years; Güneştekin’s first solo exhibition will be displayed at Galerie Michael Schultz, Berlin, between April 29th and May 20th. “Sun Road” exhibition enables a perspective through a unique space which the artist fictionalized with a symbolism approach that is inspired by ancient mythologies and modern religions. Curated by Christoph Tannert, the exhibition brings artworks of the artists, which were created by intervening the traditional creation of patchwork and included a metallic surface with his perception of objects, and his optical paintings obscuring the border between art and sculpture and his metal and mirror works together. Güneştekin also carries out a collective work with a group of female handcraft artists who were certificated by Istanbul Metropolitan Municipality Directorate of Lifelong Learning Center (ISMEK).

AJANDA / AGENDA

SERGİ / EXHIBITION


SMOKİN TUXEDO

136

Smokin nedir? İş dünyasında yer alan her erkeğin gardırobunda klasik bir smokin takım bulunmalı. Smokin, siyah takım elbisenin resmi versiyonudur. Smokin takımda ceket yakası, ceket düğmeleri ve cep ağızları saten olur ve pantolonun yanında aynı satenden şerit bulunur.

What is a tuxedo? All businessmen must have a classic tuxedo. A tuxedo is formal version of black suit distinguished primarily by satin or grosgrain facings on the jacket's lapels and buttons and a similar stripe along the outseam of the trousers.

Smokin nerelerde giyilir? Balolarda, resmi törenlerde ya da nikah törenlerinde giyilir. Smokinin giyilmesinin beklendiği tüm davetlere smokin ile gidilmelidir.

Where to wear tuxedos? Tuxedos are worn in balls, formal ceremonies or wedding ceremonies. One must dress in tuxedo at all black-tie events.

Smokinle ne giyilmeli? İçine ata yaka gömlek ya da düz yaka erkek gömleği giyilmelidir. Gömleğin göğüs kısmında ince pililerden oluşan bir bölüm vardır. Pilili gömlek tercih edilirse yeleğe ihtiyaç kalmaz. Gömlek

What to wear with tuxedos? The tuxedo’s accompaniment is formal shirt (in the "V" or "U" shape). There is no need for a vest if you prefer piled shirts. The shirt must be double cuffed. The shirt for tuxedo does

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

MODA / FASHION / HATİCE GÖKÇE


not have pockets. The buttons of the shirt can be black or white. Black buttons match with tuxedos. A white pocket square is the best option. Bow tie must be black. Belts are not used in trousers as they have an elastic line. Prefer black braces if the trousers do not fit you. The single or double-breasted jacket must not have vents. Belly band and bow tie must have the same fabric. Prefer white silk pocket square. Wear silk socks with tuxedos. Put on black socks with black tuxedos. Tuxedos are accompanied with patent leather shoes.

138

duble manşetli olmalıdır. Smokin gömleğinin cebi yoktur. Gömleğin düğmeleri siyah olabileceği gibi beyaz da olabilir. Siyah kol düğmeleri takımı tamamlar. Beyaz bir cep mendili doğru tercih olur. Papyon ata yakaya takılır ve siyah olmalıdır. Smokin pantolonlarında kemer kullanılmaz. Pantolonların arkası lastiklidir beli tutar. Ama yine de üzerinizde fit durmuyorsa siyah pantolon askısı kullanmalısınız. Takımda ceketin yırtmacı olmamalı, düğmesi tek veya 2 düğmeli olmalı. Bel kuşağı ve boyun bağının kumaşı aynı olmalı. Beyaz ipek mendil tercih edilmelidir. Smokinin altına giyeceğiniz çorap ipek olmalıdır. Siyah smokin altına mutlaka siyah çorap giyilmelidir. Smokinin altına rugan ayakkabı giyilmesi önemlidir.

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017

MODA / FASHION / HATİCE GÖKÇE


ANADOLU’NUN HER YÖRESİNDE BAŞKA BİR KÖFTE VAR

EVERY ANATOLIAN REGION HAS ITS OWN MEATBALL RECIPE

Köfte, birçok ülkede değişik malzemelerle yapılıyor olsa da, Türk mutfağında ana yemektir ve doyurucu bir öğün kabul edilir. Gelin, bu sayı sofralarımızda özel bir yere sahip olan köftenin kısaca tarihe göz atalım.

Meatballs may be a dish made with different ingredients in different countries; however, it is a main course in Turkish cuisine and regarded as a full meal. Let's look at the brief history of meatballs, which occupies a primary place at our tables.

Orta Asya’da ikamet eden ve zamanında imparatorluk kuran Türk kavimleri, hayvancılık ve buğday yetiştirmekteydiler. Hayvancılık yapanlar, göçebe olmak zorundaydılar. Ellerinde bol olan hayvanları ihtiyaç ve özel günlerinde kesmişler ve yemişlerdir. İnce kıyılmış eti, daha ekonomik kılmak, karbonhidrat ekleyerek zenginleştirmek ve miktarını çoğaltmak için kolayca buldukları malzemeleri ilave edip yediklerinden, köftenin atasının da Orta Asya Türklerinden geldiğini var saymaktayız.

Turkish tribes living in Central Asia long ago did stock breeding and grew wheat. Those who did stock breeding had to live a nomadic life. They slaughtered these animals to consume on special days or when needed. They added baking soda to make the finely chopped meat richer and mixed it with other ingredients to for fuller meals and make it more economical.

Köfte adı, Farsça kökenli bir fiilden, “köfter” (ezmek, dövmek) den geliyor. Coğrafyamızın tamamında yöresel adlar ile anılan, aralarında önemli farklar da bulunan yüzlerce köfte çeşidi sayabiliriz. Köfte hem ulusal hem de yöresel mutfaklarımızın en özgün kategorilerinden birini oluşturuyor. Sadece çekilmiş veya ince doğrandıktan sonra şekil verilmiş et ile sınırlı olmayan; bulgur ve mercimek gibi sebzelere ve hatta balık ve deniz mahsullerine kadar yayılan dev bir jenerik sınıflandırma, bu adı taşıyor. Bugün birçok vilayetin, birçok ilçenin kendine özgün köftesi var. Patent Enstitüsünce “coğrafi işareti” belirlenmiş tescilli köfte adedi ise yedi. Bunlar: Akçaabat köftesi, Sivas köftesi, Salihli odun köftesi, İnegöl köftesi, Burdur şiş köftesi, Urfa çiğ köftesi, Adapazarı ıslama köftesidir. Hepimizin bildiği klasik köftelerin yanında belki de adını hiç duymadığınız köfte çeşitleri de var.

The word “Köfte” (meaning "meatball" in Turkish) comes from the Persian "köfter" meaning to crush and beat. There are hundreds of different versions of meatball dishes in our country, with different recipes and regional names. Meatball dishes comprise one of the most important, authentic meals in our national and regional cuisine. They are not limited to meatballs made from minced or finely cut meat; a wide generic classification including those made with vegetables like cracked wheat and lentils or even fish and seafood comes under the same name. Today, many provinces and towns have their own meatball recipes. There are seven types of meatball recipes which are registered by the Institute of Patent to a specific province. These are Akçaabat Köfte, Sivas Köfte, Salihli Odun Köfte, İnegöl Köfte, Burdur Şiş Köfte, Urfa Çiğ Köfte and Adapazarı Islama Köfte. Besides the classic meatball dishes, there are many varieties that we perhaps have never heard of.

Köfteye aroma veren katkılar, başta kimyon, yeni bahar, karabiber, sarımsak, soğan, pul biber, maydanoz ve dereotudur. Hazırlanması oldukça kolaydır. Ama bazen zaman alan, el oyalayanı da olabilir. Güney Doğu Anadolu’nun “Analı Kızlı” köftesi gibi…

Those ingredients which will add flavor to the meatball may be cumin, all spice, black pepper, garlic, onion, chili flakes, parsley and dill. Making meatballs is quite easy. Saying that, there are recipes which may be more time consuming such as the "Analı Kızlı" meatballs which originates from Southeast Anatolia.

Çocuk, büyük hepimizin severek yediği bir yemek köfte. Izgara, tava, fırın, haşlama, pişirme şekli ne olursa olsun sofralarımızın vazgeçilmezidir.

Meatballs are the type of dish everyone loves. No matter how they are cooked, i.e. grilled, pan fried, oven baked or steamed, meatballs are one of the most popular dishes on our tables.

142

Hometextile / Mayıs - Haziran 2017 / May-June 2017


144

Hometextile / MayÄąs - Haziran 2017 / May-June 2017


Hometextile - Sayı 96 / Issue 96  

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin yayını olan HOMETEXTILE dergisinin 96. Sayısı (Evteks 2017 Özel Sayısı)

Hometextile - Sayı 96 / Issue 96  

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin yayını olan HOMETEXTILE dergisinin 96. Sayısı (Evteks 2017 Özel Sayısı)

Advertisement