Page 1


Orem mevsimi Pergoleleri, verandalar›, korkuluklar›, çitleri ve dekleri... Evinizin, tesisinizin d›fl cephede kullan›lan tüm ahflaplar›n› flimdi Orem’in çevre dostu Tanalith-E ile emprenye edilmifl ahflap ürünleriyle yenileyin. 40 y›l rahat edin!

Çevre ve bahçe düzenlemeleriniz için dayan›kl›, uzun ömürlü, çevre dostu emprenyeli Orem imzal› ahflap ürünler:

STANDART, KURU, KULLANIMA HAZIR.

Bilgi için lütfen aray›n: (0212) 670 02 02 (pbx) www.orem.com.tr


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


BUMED ok con.fh11 25/3/09 4:41 PM Page 1 C

Composite

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


bumed dergi hbc 16/3/09 11:36 AM Page 3 C

Composite

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


Detayl› bilgi için: Tel: (212) 359 58 38 - (212) 359 58 42 Müge Yenigün, Elif K›z›lkaya ve Sefa Coflkun Faks: (212) 263 56 69 e-posta: burcspor@bumed.org.tr


JWBL b med dergi 23x32 1/27/09 10:12 AM Page 1 C

Composite

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

BUMED_nisan09  

Pergoleleri, verandalar›, korkuluklar›, çitleri ve dekleri... Evinizin, tesisinizin d›fl cephede kullan›lan tüm ahflaplar›n› flimdi Orem’in çev...

Advertisement