Page 1


6a

5a

5.5a

39.5a

9.5a

29a


39.5a

4a

6a

5a

5.5a

29a

9.5a 34a


C

M

0

18 100 0

Y

location : 23 %

location : 48 %

location : 76 %

aspect ratio : 50 %

aspect ratio : 50 %

aspect ratio : 50 %

K

132 R

32 G 37 B

32 R 0 G

0B


0532 293 21 45 irfan@bereketim.com.tr

T 0 262 641 40 99

F 0 262 641 40 98

www.bereketim.com.tr


30

41.2

48.7

30

30

3. 5

25.9

22.2

52

44.5

4,1 9.6

Alstom Regular Font size : 9 Alstom Bold Font size : 10

3.7

0532 293 21 45 irfan@bereketim.com.tr

90

Alstom Regular Font size : 8

22.2

T 0 262 641 40 99

F 0 262 641 40 98

www.bereketim.com.tr

Alstom Regular Font size : 9


T 0 262 641 40 99

F 0 262 641 40 98

info@bereketim.com.tr

www.bereketim.com.tr


T 0 262 641 40 99

F 0 262 641 40 98

info@bereketim.com.tr

15.03.2012

www.bereketim.com.tr


T 0 262 641 40 99

F 0 262 641 40 98

info@bereketim.com.tr

www.bereketim.com.tr


T 0 262 641 40 99

F 0 262 641 40 98

info@bereketim.com.tr

10

10

www.bereketim.com.tr

Alstom Font size : 10


T 0 262 641 40 99 info@bereketim.com.tr

www.bereketim.com.tr

F 0 262 641 40 98


T 0 262 641 40 99 info@bereketim.com.tr

www.bereketim.com.tr

F 0 262 641 40 98


T 0 262 641 40 99

info@bereketim.com.tr

F 0 262 641 40 98

www.bereketim.com.tr


T 0 262 641 40 99

info@bereketim.com.tr

F 0 262 641 40 98

www.bereketim.com.tr

137.8

30


T 0 262 641 40 99

info@bereketim.com.tr

F 0 262 641 40 98

www.bereketim.com.tr


T 0 262 641 40 99

info@bereketim.com.tr

F 0 262 641 40 98

www.bereketim.com.tr


10


27 2,5 16 Alstom bold font size : 8 pt Alstom font size : 6.5 pt


Adı, Soyadı :

Tarih

Babanınızın : Annenizin :

Askeri Sınıf : Çocuklarınızın :

Tahsil

Adı, Soyadı :

Rütbe : Yer :

(Müracaat sahibinin kendi el yazısı ile doldurulur)

Varsa, Mesleki Bilgi :

REFERANSLAR

Adı, Soyadı :

Tabiiyeti

Medeni Hali

Ev Adresi ve Tel. No. :

Diploma Okulun Adı / Yeri

Evet

Hayır

Süresi

Yılı

Orta

Zayıf

Ortaokul Lise veya Muadili Üniversite Hangi büro makinalarını kullanabilirsiniz ? Sürücü ehliyetiniz var mı ?

Yabancı ülkelerde bulundunuz mu ? Bulunduysanız : Nerede 1 nci Lisan

Ne sebep ile

2 nci Lisan

Okuma Yazma

Mükemmel Ne Müddetle

Okuma Yazma Ayrılma Nedeni

Görevi Müraacat Tarihi : Referans sonucu Talep Eden Departman Md. Kurs / Seminerinin Konusu

Süresi

Yılı

Süresi

Yılı

Personel Müdürü

Pozisyonu Ücreti

Genel Müdür Projenin Kısa TanımıM

aliyet ($)

Kazanç ($)


Ünvanı ve Adresi

Muayeneyi yapan doktorun; Adı-Soyadı Görevi, Diploma No

Duygu Uzuvları

Soyadı Adı

Kulak

Göz

Dahiliye Cinsiyeti

Ev adresi

1 nci

Asabiye (Sara) Ruhi Durum Ürogenital Sistem Lüzumunda Wassidar Tahlili KANAAT ve SONUÇ

2 nci

Boy :

3 nci

4 nci

5 nci

Muayeneyi yapan Doktorun:


MAHALLE / KÖY

PERSONEL TANITIM KARTI SAYFA

KÜTÜK

Adı ve Soyadı

BABA ADI Görevi

Personel Sicil Numarası

ANA ADI KAN GRUBU


0262 0262

641 40 99

www.bereketim.com.tr

Mustafa Paşa Mh. İbrahim Ağa Cd. No:103 (Aksesapağı) Gebze / KOCAELİ

0262

641 40 99

641 40 99

www.bereketim.com.tr

www.bereketim.com.tr

Mustafa Paşa Mh. İbrahim Ağa Cd. No:103 (Aksesapağı) Gebze / KOCAELİ

Mustafa Paşa Mh. İbrahim Ağa Cd. No:103 (Aksesapağı) Gebze / KOCAELİ


www.bereketim.com.tr


Bereketim Süper Market  

Bereketim Süper Market Kurumsal Tasarım Uygulamaları ve Marka Kimliği Kılavuzu

Bereketim Süper Market  

Bereketim Süper Market Kurumsal Tasarım Uygulamaları ve Marka Kimliği Kılavuzu

Advertisement