Page 1

DÍA

ESCOLAR DAS MATEMÁTICAS

Celébrase 

para 

conmemorar  o  nace‐

Entidades colaboradoras

VI Feira

mento  do  matemáti‐ co  catalán    Pedro  Puig  Adam,  que  na‐ ceu  en  Barcelona  o  12 de maio de 1900.  Imaxe da exposición:   O rostro humano das matemáticas  (RSME). 

O día Escolar das matemáticas celébrase desde o 

Matemáticas e economía. Vantaxes da cooperación 

ano  2000  (Ano  Mundial  das  Matemáticas)  cos  se‐ guintes lemas:  2000:   Pon un poliedro na túa vida.  2001:   Constrúe un reloxo de sol no teu centro.  2002:   As matemáticas de Alicia e Gulliver.   2003:  A Rosa dos ventos, o rumbo e a navegación.  2004:   Froitas e matemáticas.  2005:   O Quixote e as matemáticas.  2006:   Mirar a arte con ollos matemáticos.  2007:   Matemáticas e educación para a Paz.  2008:   Música e Matemáticas.  2009:   A Cidade e as Matemáticas.  2010:   Prensa y MatemáTICas.  2011:   As matemáticas da química.   

PALEXCO   

PAZO DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS   

A CORUÑA   

Sábado, 12 de maio de 2012   

De 11:00 a 19:00 horas 


Feira Matemática

ornada  pensada  para  a  divulgación  das Matemáticas e dirixida aos alumnos e  alumnas  de  Educación  Infantil,  Primaria,  ESO, Bacharelato e Formación Profesional  así como ao profesorado de Matemáticas  e ao público en xeral. 

Contidos

Obxectivos •

ada centro ou entidade participante dis‐ porá  dun  “stand”  para  mostrar  experiencias  de  aula,  xogos,  exposicións,  puzzles  e  todo  tipo  de  actividades  relacionadas  coas  mate‐ máticas.   

Matemáticas  nas  etapas  de  Infantil,  Primaria e Secundaria.    

Ademais haberá outras actividades: 

acadar  unha  interco‐

 

EXPOSICIÓNS 

municación 

 

práctica e agradable.  

 

 

• • •

 

VI concurso de fotografía matemática.  Sudokus.  Bingo matemático. 

Participa co teu centro Inscríbete na páxina web www.agapemacoruna.com/ feiramatematica 

Mostrar á sociedade aspectos relacio‐ nados coas matemáticas e recoller de‐ la  todo  o  seu  saber  popular  dentro  desta materia.  

 

Cada  visitante  poderá  solicitar,  por  activida‐ des realizadas,   AGAPEMOS (¡a moeda da feira  matemática!) e que permitirá adquirir libros,  regalos, xogos... 

social 

matemática,  lúdica, 

Boletíns de divulgación na Coruña.  Fotografía matemática.  CONCURSOS 

Utilizar  os  distintos  postos  da  FEIRA  para 

 

Afondar  no  ensino–aprendizaxe  das 

 

Vincular o que se fai nas aulas coa rea‐ lidade e viceversa.  

 

Animar  a  nenos  e  maiores  a  resolver  problemas diversos. 


Triptico Feira 2012  

Tríptico da VI Feira Matemática que se celebra o día 12 de maio de 2012 en PALEXCO (A Coruña)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you