Page 1

TétékásNyúz XLV. félévfolyam 5. szám 2012. október 10.

Az ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu

Biológia a HÖK szemében (6. oldal) Játszadozom, tehát vagyok (13. oldal) Új rovatunk: VeddfELTEis (19. oldal)

TTKHÖK


+-

Plusz-Mínusz

8. Félúton konferencia

Hiánypótló matematikajegyzetek

Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolája idén is, immár nyolcadjára, megrendezi a Félúton konferenciát. A tanácskozás két napján 39 – magyarországi és határon túli intézmények doktori iskolájából érkezett - doktorandusz tart előadást a nyelvtudomány különböző területein végzett kutatásairól. A konferencia második napján Havas Ferenc, az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Finnugor Tanszékének egyetemi tanára Az ugor nyelvek tipológiai adatbázisa – egy induló kollektív kutatás elé címmel tart plenáris előadást. Időpont: 2012. október 11–12. Helyszín: ELTE BTK Dékáni kistanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4./A, I. emelet) forrás: http://www.elte.hu/

Jegyzetek és példatárak a matematika egyetemi oktatásához címmel az ELTE a Budapesti Corvinus Egyetemmel konzorciumban pályázatot nyújtott be, melynek keretein belül az országban hiánypótló, alkalmazott matematikai jegyzeteket és példatárakat dolgoz ki alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók számára. A projekt több mint 41 millió forintos uniós támogatással, a hazai alkalmazott matematika legismertebb művelőinek kidolgozásával valósul meg. Surján Péter, a TTK új dékánja elmondta, nagy várakozásokkal indítják el a projektet, mely nem az egyetlen ELTE által indított pályázat, amely jegyzetírásra fókuszál. A matematikai jegyzetek és példatárak kidolgozására vonatkozó pályázatot eredetileg már 2009-ben benyújtották, de azt először elutasítottak – mint később kiderült, jogtalanul. Faragó István, a TTK Alkalmazott Analízis és Számítástechnikai Tanszék habilitált egyetemi docense, a projekt témavezetője elmondta: az ELTE és a BCE évek óta szoros szakmai kapcsolatot ápol, közös képzéseik is vannak, így magától értetődött, hogy együtt dolgozzák ki az egyetemi matematikaoktatás hiánypótló eszközét. A BCE által kidolgozott 6 tananyag – melyek közt megtalálható a mértékelmélet és dinamikus programozás, az osztozkodás-elmélet, valamint a variációszámítás is – a mesterképzésben részt vevő hallgatók oktatását és munkáját szolgálja majd. A projekt nyitórendezvényének előadásai elérhetők ezen az oldalon. forrás: http://www.elte.hu/

Új, korszerűbb szolgáltatásokat kínál a Neptun

Közel 10 évvel az ETR bevezetése után 2012. november 15-én új tanulmányi rendszerre, a Neptunra áll át az ELTE. Az új rendszer kiválasztását és bevezetését megelőzte az egyetem oktatóinak és hallgatóinak körében elvégzett igényfelmérés. A cél egy olyan tanulmányi rendszer beszerzése volt, amely képes megfelelni az ELTE karai és más szervezeti egységei által támasztott szakmai és műszaki követelményeknek. A Neptunban nem csupán a tanulmányi ügyek intézhetők, hanem a hallgatói ügyek szinte teljes palettája a kollégiumi jelentkezéstől a szociális támogatás igénylésén át az Erasmus jelentkezésig. A korábbiakhoz hasonlóan mód nyílik a hallgatók egymás közötti kapcsolattartására és az oktatói munka véleményezésére is. A Neptun csökkenti az adminisztrációt, mert az elektronikus kérvénykezelő modul lehetővé teszi a papír alapú kérvények kiiktatását és rugalmasabbá válik továbbá az ügyintézés (például nem hivatali időben is le lehet adni a kérvényeket). A papír-alapú ügyintézés visszaszorítása elvezethet majd az e-index bevezetéséhez is, a Neptun már most támogatja az ehhez szükséges oktatásszervezési folyamatokat. A különféle fizetési kötelezettségek teljesítését jelentősen egyszerűsíti majd a hallgatói gyűjtőszámla bevezetése, mely szintén a Neptun részeként lehetővé teszi, hogy az ELTE hallgatói pár kattintással rendezzék többek között utóvizsga-díjaikat, diákigazolványuk árát. forrás: http://www.elte.hu/

Az Atelier konferenciája

Láthatatlan kert A kiállításon résztvevők a látás kikapcsolásával, egyéb érzékszervek segítségével szerzett támpontok alapján tájékozódva barangolnak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Kar kertjében kialakított, ún. „Láthatatlan kert” útvonalain, ismerkednek a fákkal, bokrokkal, cserepes növényekkel. A látók szemtakarót kapnak, hogy csak szemen kívüli érzékszerveikkel tapasztalják meg a kert világát. Programok: • Simogató – egy lesötétített kerti pavilonban ismerkedés szoba- és sziklakerti növényekkel • Teázó – növényi főzetek kóstolása, az ízek, illatok megismerése • Virágzó – ismerkedés a nyitvatermők virágaival • Hamupipőke játék – mag- és termény felismerés és válogatás • Melyik a kakukktojás? – mi az, ami nem illik a növényhez? • Levelező – levél dugvány készítése, amit készítője hazavihet és felnevelhet • Kóstoló – alma kóstolás (Corvinus Egyetem Gyümölcstermő Növények Tanszék támogatásával) Időpont: 2012. október 10–11. (rossz idő esetén: 2012. október 17–18.) 10.00–16.00 Helyszín: ELTE BGGyK (1097 Budapest, Ecseri út 3.) forrás: http://www.elte.hu/

45. félévfolyam 5. szám 2012. október 10.

Az Atelier – Európai Társadalomtudományok és Historiográfiai Tanszék 1988 óta működik, szoros kapcsolatot tartva fent a párizsi École des Hautes Études en Sciences Sociales-al, a Magyar Tudományos Akadémiával és a budapesti Francia Intézettel. A közel 25 éves együttműködés eredményeit az Atelier Tanszék az alapító intézmények részvételével a Histoire, sciences sociales et enjeux contemporains: usages, transferts, réinstitutionalisations (Történelem, társadalomtudományok és napjaink kihívásai: használat, transzfer, intézményesülés) című konferencia keretében mutatja be. A francia nyelvű előadásokhoz szinkrontolmácsolást biztosítanak a szervezők, akik minden érdeklődő kollégát és hallgatót szeretettel várnak. Időpont: 2012. október 9–10. 9:00 Helyszín: ELTE Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A fszt.) forrás: http://www.elte.hu/


A főszerkesztő nadrágszéle Tartalomjegyzék HÖK................................................4-6 (Rendezvények TTK-módra; Álljunk ki a jogainkért!; Kollégiumi tájékoztató; Biológia a HÖK szemében) Sport................................................... 7 (Nálunk a labda) Arcok.................................................. 7 (Harsányi János) Magyar expedíciók........................8-9 (Kőrösi Csoma Sándor) Tudósítás....................................12-13 (HVG Állásbörze; Játszadozom, tehát vagyok) TTT..............................................14-15 (Több mint bionika; Kezdjünk mindent tiszta lappal) Helyvektor ..................................... 16 (Egy kis Amerika) Kritika ............................................. 16 (Katedrális) Cooltér............................................. 17 („A múltat be kell vallani...”) Négyeshatos.................................... 17 (56 éve – I,) Belszíni fejtés & Mondok egy....... 18 VeddfELTEis................................... 19 (Melyik ELTE-s bulit várjátok a legjobban?) Mozizóna......................................... 19 (A rejtély)

Bill Gates, Steve Jobs és a 10 000 óra Még nyáron olvastam Malcom Gladwell írásáról pár cikket. A szerző annak járt utána, hogy hogyan lesz valakiből korszakának és szakmájának legsikeresebb képviselője, és ami meglepett, hogy a válasz nem a tehetség. Gladwell egy másik válasszal hozakodott elő, amit különöző kutatásokkal is alátámasztottak és így egy egészen más szemszögből kell néznünk azt, hogy mi is az a siker. A kutatások azt a választ adták, hogy a sikerességhez vezető út nem rögös, mindössze csak hosszú és monoton – ami nem véletlen. Az agyunknak ugyanis hosszú időre van szüksége ahhoz, hogy az adott témában – legyen az sport vagy szellemi tevékenység – kiemelkedő teljesítményt tudjon nyújtani. Ehhez pedig nem kell más, mint rengeteg gyakorlás. Gladwell szerint ez az idő 10 000 óra körül mozog. Tehát ennyi időre van szüksége agyunknak, hogy egy folyamatot a legprecízebben tudjon koordinálni. És hogy mennyi is az a 10 000 óra? Ha napi 2 óra gyakorlással számolunk akkor majdnem 14 év. De persze van rövidebb út is, ha napi 8 órát gyakorlom a lövészetet vagy a sakkot akkor ez máris nem 14, csupán 3-4 év. Itt jön be még egy faktor, amiről sokan megfeledkeznek, hiszen a kitartás nem lehet elég, ha az embernek másodállást kell vállalnia a helyi kifőzdében, vagy ha gyerekeit kell pesztrálnia, teszem azt iskolába kell járnia. Fontos még a háttér is, az, hogy kik támogatnak és mennyire. Hiszen kisgyerekkorban, hogy a cél felé vezető úton maradjunk elég az, ha sportsuliba járunk és a szüleink nem hagyják, hogy abbahagyjuk az úszást. Később már viszont probléma lehet ha nem tudnak támogatni minket anyagilag, vagy ha a szerelmi életünk csapongóvá válik stb. Persze ahhoz, hogy Bill Gates vagy Steve Jobs legyünk, nem elég sokat gyakorolnunk a programozást vagy a marketinget. Ők azért is lehettek akkora klasszisok, mert jó időben születtek. Hiszen Gates 1955. október 28-án, Jobs pedig 1955. február 24-én született. Pont abban az időben, amikor kezdtek elterjedni a számítógépek és az olyan fiatalok, akik nem a lányokat hajkurászták a kosárpálya környékén, hanem otthon begubózva kezdték el kialakítani a Big Bang Theory nemzedékét. Ők ennek a generációnak a megalapozói voltak, a pionírok, ha úgy tetszik. Volt idejük, kedvük és affinitásuk a programozáshoz és a számítógépekhez. Ma is születhetnek különleges programozók, feltalálók akik startup-jaikkal megváltoztatják a világunkat – hisszük mi –, ám ők már csak egy kitaposott úton haladnak a megkezdett irányba és ezt az utat olyan úttörők alakították ki, mint Steve Jobs és Bill Gates – és még páran. Török Balázs főszerkesztő foszerkeszto@ttkhok.elte.hu

TétékásNyúz XLV. félévfolyam, V. szám.

Kiadja az ELTE TTK HÖK. Felelős kiadó: Ferdinandy Bence, a HÖK elnöke. Főszerkesztő: Török Balázs. Vezetőszerkesztő: Törceee. Tördelő: Saáry Ákos. Olvasószerkesztők: Boldizsár Célia, Tóth Zolán Balázs. Címlap: Immi. Rovatok: Arcok (Solymosi Emőke). Belszíni fejtés (Panni), Cooltér (Szalai Evelin), Helyvektor (Saáry Ákos), Kritika (Fontányi A.), Magyar Expedíciók (cili), Mozizóna (Budafai Viktória, Mihály Eszter), Négyeshatos (B. Andi), Sport (Verus), TTT (Kőnig Rita, Karsai Richárd), Tudósítás (Horváth Anna, Weyde Szandra), VeddfELTEis (B&É). Honlap: http://nyuz.elte.hu. E-mail: nyuz@elte.hu. Telefon: 372-2654, lapzárta után 30/806-3000. Fax: 372-2654. Lapzárta: péntek 12:00. Készült a Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. nyomdájában 1200 példányban. A Nyúz a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület tagja. A főszerkesztő elérhetőségei: foszerkeszto@ttkhok.elte.hu; személyesen fogadóidőben (péntek 12-14) Déli Hali (00.732).

TétékásNyúz

3


4

HÖK Rendezvények TTK-módra Belépés saját felelősségre Heti egy buli vény szerint ajánlott, elvonási tünetek esetén NE keresse kezelőorvosát. Biztos hallottátok már azt a városi legendát, hogy az Egyetemet végig lehet csinálni, csak keményen kell tanulni… mi ezt nem így ismerjük. Szerintünk a kemény tanulás mellett lazítani is kell, meg feltöltődni pozitív energiákkal, kímélni a csakráinkat és egészséges életmódot folytatni. Ajánlhatnánk akár a feng shui-t is, mert állítólag jó, de mi valami jobbat tudunk. A tanév eleje óta számos Gólya, és még több mentor tölti az idejét a tanórákon kívül az Egyetemen, és mindenféle tuti koreográfiákat tanulnak be. De minek is? Adott 12 koordinátor és 180 dolgozó, akik hetente 3-4 megbeszélést tartanak, technikai és hatósági terepbejárásokon vesznek részt és engedélyeztetnek valamit. De mi lehet az? Ezen felül ott kell majd lenniük akkor, amikor az a valami lesz, hiszen az ő feladatuk, hogy minden a lehető legjobban menjen, hogy mindenkinek a kedvében járjanak. Lesz ott 1 gólyaszoba, három szint és öt terem, amelyek pedig tele lesznek a legmenőbb programokkal és meglepetésekkel. És miért is? Hogy Ti jól érezzétek magatokat! Lesznek promóciók, négy büfé, ruhatár, koncertek, DJ, csinos lányok és menő arcok, sunshine, ööö moonlight, hepinesz és minden ami kell. És hogy mi is lesz ez? A nagy hagyományokra visszatekintő, évrőlévre megrendezett, csak Nektek szóló Gólyabál. Töröljetek mindent a naptáratokból, ami október 19-re van beírva, és partyzzunk együtt egy hatalmasat. Gólyák és fejenként egy vendégük már este 6-tól bejöhetnek a ren-

dezvényre, ahol részt vehetnek a csak nekik szóló programokon. Ilyen például a Gólyaszoba, melynek programjára természetesen csak a belépéskor derül fény, de megígérjük, hogy ütős lesz. Kicsit később, úgy este 8 tájban megnyílnak a kapuk a nagyközönség előtt, és természetesen kezdetét is veszi majd A Bál, ahol fergeteges koncerteken bulizhattok majd. Természetesen Oktatókat sem szeretnénk kihagyni a jóból, így egyetemünk dolgozóit is szívesen látjuk majd a Gólyabálon, ők idén is meghívót kapnak, illetve a rendezvényen VIP fogadással kedveskedünk nekik. A fellépőket a Ti ajánlásaitok alapján válogattuk ki, és meg kell hagyni, jó ízlésetek van. Jelen lesz Magyarország legfelkapottabb bandája, a BRAINS, a világ jelenlegi legmenőbb zenekara a SOERII&POOLEK gyermekkorunk kedvence a HAPPY GANG, és végül, de nem utolsó sorban egy SUPER meglepetés veNdég lEsz, reMélhetőleg mindenki nagy örömére. A koncertek után a kiváló hangulatról, és a fergeteges partyról az ELTÉ-s bulik állandó vendége, Dj Juhász Laci gondoskodik majd. A látvány pedig magáért fog beszélni. Képzeljétek el a Gömb aulát neonfényben úszva, a kupolán át az eget látjátok, és a magyar Nobel-díjasok szobrai között ropják körülöttetek a táncot. Vagy tegyetek egy hatalmas színpadot gondolatban a Konferen-

Fizetési határidők és NEPTUN átállás A NEPTUN átállás miatt nagyon fontos, hogy betartsátok az ETR-ben kivetett fizetések határidejét. Az ETR október 31-én áll le, a NEPTUN pedig két hét múlva indul el az ETR október 31-iki adatbázisával, így érdemes a leállás előtt rendezni a pénzügyeket. A Tanulmányi Osztály késedelmi díjat fog kivetni a határidők be nem tartása esetén! Kérdéseitekkel, felmerülő problémáitokkal forduljatok bizalommal Nagy Katalin tanulmányi elnökhelyetteshez a taneh@ttkhok.elte.hu címen!

45. félévfolyam 5. szám 2012. október 10.

ciaterem közepére, és képzeljétek rá a fergeteges Soerii&Poolek showt… csirke, törpe, kurjongás. Nem beszélve arról, hogy azokban a termekben, ahol az unalmas hétköznapokon előadáson ültök, most csilivili ruhákban mulathattok. Hamarosan online is találkozhattok majd a Gólyabállal. A létező összes információt az esemény honlapján találjátok majd meg, melyet a http://golyabal.elte.hu/ címen érhettek majd el. Természetesen a XXI. században nem kezdődhet el rendezvény facebook esemény nélkül, úgyhogy csekkoljátok, hogy az ismerőseitek mire jeleznek vissza, nehogy lemaradjatok róla! Az Egyetemen pedig keressétek majd a szuperprecízen elkészített plakátokat is. Ha pedig még mindig nem lenne elég a bulikból, és vevők vagytok egy hatalmas fürdőruhás partyra, akkor gyertek a hihetetlenül fantasztikus ELTE NedvesEstre, amely 2012 őszén kerül ismételten megrendezésre a festői Széchenyi fürdőben. Ha velünk buliztál a legutóbbi NedvesEsten azért, ha pedig kihagytad, vagy még nem volt rá alkalmad eljönni, akkor azért kötelező a részvétel! Az élmény garantált! Ezen kívül, megint megrendezzük csak Nektek, csak most a Jegesestet, mely az előző években is hatalmas sikernek örvendett. Korcsolya, forralt bor, remek társaság, és jobbnál jobb zenék várják majd a vendégeket. De, hogy mégse szaladjunk annyira előre, koncentráljunk a Gólyabálra, hiszen ne felejtsétek el, október 19-ig már csak kilencet kell aludni! A rendezvényen pedig számtalan italakcióval, rengeteg jobbnál jobb programmal, koncertekkel, valamint sok-sok meglepetéssel várunk Benneteket! És természetesen a kiöltözés kötelező, hiszen mégis csak a gólyabálról, bocsánat, A GÓLYABÁLRÓL van szó. A Saját Gólyabálod csak egyszer van, úgyhogy ne hagyd ki! Ha pedig már volt? Gyere el és éld át újra! Lányok, indulhat a ruhabeszerző- túra, srácok, kerítsétek elő az öltönyöket, polírozzátok ki a lakkcipőket, készítsétek a táncizmokat, hiszen találkozunk a Gólyabálon! László Dávid ELTE TTK HÖK Szervező Elnökhelyettes szerveh@ttkhok.elte.hu


HÖK Álljunk ki a jogainkért!

Az esélyegyenlőség egyenlő bánásmódot, a diszkrimináció tilalmát jelenti. Ennek lényege, hogy senkit nem érhet hátrány azért, mert valamilyen tulajdonsággal rendelkezik. Ezen jogokat az esélyegyenlőségi törvény rögzíti, amely 19 védett tulajdonságot sorol fel. Ezek közé tartozik például az illető neme, életkora, vallása, etnikai hovatartozása, betegsége, fogyatékossága vagy szociális helyzete. Az egyenlő esélyek biztosítása és a hátrányos megkülönböztetés megakadályozása az Egyetem minden polgára számára biztosított jog, amelyet a TTK Hallgatói Önkormányzata különösen fontosnak tart. Itt töltött éveid során számtalanszor kerülsz kapcsolatba hivatalokkal, oktatókkal a vizsgák, vagy egyéb ügyeid intézése során. Amennyiben ezek folyamán valamely tulajdonságod miatt hátrányos megkülönböztetés ér, jogod van annak kivizsgáltatásához. Esélyegyenlőségi biztosként az én feladatom a kar hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő hallgatóinak érdekképviselete, egyetemi életbe történő beilleszke-

désük segítése, tanulmányaikhoz szükséges speciális eszközök beszerzése. Tagja vagyok az EHÖK Esélyegyenlőségi Bizottságának, amelynek főbb feladata a közös pénzügyi keretek felhasználása, illetve közös programok szervezése (pl. a LEN civilfalujában megjelenő esélyegyenlőségi sátor programja). A bizottságnak tagja a másik hét kar, illetve a KolHök esélyegyenlőségi referense. A bizottsági ülések alkalmával tehát lehetőségünk van megismerni a többi kar esélyegyenlőségi projektjeit, megosztani egymással mind pozitív, mind negatív tapasztalatainkat, amely gyakran sokat segít egyéni munkánkon. A TTK HÖK Esélyegyenlőségi biztosa tisztségénél fogva delegált a Jegyzet-, valamint a Kari Ösztöndíjbizottságba. A jegyzetbizottság dönt a speciális szükségletű hallgatók jegyzettámogatási kereteinek felhasználásáról, a Kari Ösztöndíjbizottság pedig a különböző ösztöndíjpályázatok kiírását, bírálatát végzi. Ha szeretnél bekapcsolódni a TTK esélyegyenlőségi munkájába, esetleg egy napon szeretnéd átvenni a TTK HÖK esélyegyenlőségi biztosi pozícióját, vagy bármilyen problémád, ötleted, kérdésed merülne fel, bátran keress fel fogadóórámban (szerdánként 13:30-15:00 óráig a Déli Hallgatói Irodában), vagy írj az esely@ttkhok.elte.hu e-mail címre. Tóth Róza ELTE TTK HÖK Esélyegyenlőségi biztos

li eljárás során megállapított 33 ponttól kerültek be a hallgatók a kollégiumokba. A nyár hátralevő részében két várólistás ülést tartottunk, ahol a lemondott/megüresedett helyeket töltöttük fel első- illetve felsőbb éves hallgatókkal. 962 elsős nyert felvételt ebből összesen 274 fő volt TTK-s, 202 BSc-s hallgató, 63 MSc-s hallgató és 9 PhD hallgató. A Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumot egy kis csúszással ugyan, de szeptember 5-én elfoglalhatták a beköltöző hallgatók. A csúszás oka, hogy az újonnan felújított B és C épületekben lévő mozgó bútorzat beszerzésére nem érkezett állami engedély az ún. közbeszerzés-stop miatt. Ennek hiányában ~500 elsőst fenyegetett az a veszély, hogy nem tud beköltözni iskolakezdésre kollégiumába. Ennek érdekében a KolHÖK egy demonstrációt szervezett, amelynek célja

az engedély aláírása volt. Augusztus 24-én pénteken felvonultunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma elé, ahol Hoffmann Rózsa államtitkár már azzal fogadott minket, hogy a szerződést előző este aláírták. Így az idei tanévtől már mindhárom épületrészben laknak hallgatók, ezzel újra az ELTE legnépesebb kollégiumává nőtte ki magát a KCSSK. Végül egy kis szórakozás: senki se feledje, a tanévkezdéssel megindult a kollégiumi programok szervezése, a következő állomás melyet az ősz tartogat számunkra a Városligeti Szüreti Mulatság, ami a Kerekes Kollégiumban kerül megrendezésre! Figyeljétek a híreket szinte minden hétre jut egy jó kis kolibuli! Legyél Te is kollégista! Csutka Boglárka ELTE TTK HÖK Kollégiumi biztos

Esélyegyenlőség az ELTE TTK-n Hova fordulhat egy hallgató, ha jogsérelem éri hátrányos meg hierarchiáján, vagy egy segítő kéz mindig fölkarolja? Mindig is igyekeztem aktívan kivenni részemet a hallgatói közéletből. Gólyakorom óta tevékenykedem a biológia szakterületi csoport munkájában, illetve a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium egyik hallgatói klubjában. 2010-ben mentorként kezdtem foglalkozni a hallgatók ügyesbajos dolgaival, így közelebbről is megismerkedhettem a TTK HÖK munkájával, tisztségeivel, tisztségviselőivel. Már a mentorfelkészítés során felhívták figyelmünket, a közeljövőben megüresedő pozíciókra, melyek közül az esélyegyenlőségi biztosi tisztség különösen megtetszett, alkalmasnak találtam számomra. Szakterületi koordinátorom biztatására jeleztem is érdeklődésemet a tisztséget akkor betöltő személynek, Sándor Máté Csabának Jelentkezésem után Tapi mindent megtett, hogy átlássam a tisztséggel járó feladatokat, megismerjem a már kialakított rendszert, megismerkedjek az esélyegyenlőség kari vezetőivel. Így amikor arra került a sor, hogy benyújtsam pályázatomat a TTK HÖK Küldöttgyűlésének, felkészülten, magabiztosan tehettem ezt.

Kollégiumi tájékoztató Az egyetemisták nagy része (valószínűleg Te is kedves olvasó) került már kapcsolatba valamely ELTE-s kollégiummal. Ott tölti mindennapjait, esetleg oda jár szórakozni, tanulni, vagy csak látogatóban járt valamelyik barátjánál. A Kar hallgatói hét kollégium közül választhatnak, melyekből kettő szakkollégium. Fontos tudni, hogy a szakkollégiumokban nem kötelező a bentlakás, így a bejárós tanulók is lehetnek tagok. Idén a legfontosabb esemény az elsős felvételi volt, ami július 30-án kezdődött. Augusztus 16-án az Ajtósi Dürer Kollégiumban megtörtént a kollégiumi Igazgatók, a KolHÖK képviselők, a KDB elnökök valamint a Kari biztosok jelenlétében a ponthatárhúzás. Idén az elsős felvéte-

TétékásNyúz

5


6

HÖK Biológia a HÖK szemében Bemutatkozik a koordinátor és a SzaCs A hallgatók viszonylag kis százaléka mutat érdeklődést az egyetemi kérdések iránt. Miért jó az ha az aktívabbak fölkarolják a többséget és aktivizálják a tömegeket szabadidős, illetve szakmai jellegű programokat szervezve nekik? Sziasztok! Kovács Fanni vagyok, harmadéves tanár szakos hallgató. Tavaly ősszel kezdtem el tevékenykedni a TTK HÖK-ben, de a Biológia Szakterületi Koordinátor tisztségét csak február óta töltöm be. Előtte az Ellenőrző Bizottság tagja voltam, itt rengeteg tapasztalatot szereztem, ugyanis egy „EB” tag feladatai közé tartozik, hogy részt vegyen a szakterületek ülésein. Több remek ötlettel, bevált technikával ismerkedhettem meg így általuk. Közben pedig mentorként is terelgettem a gólyákat, és úgy éreztem, ezt akár a teljes biológus létszámmal is tudnám csinálni. Természetesen mielőtt ténylegesen belevetettem volna magam munkába, sok segítséget és alapos felkészítést kaptam az elődömtől, Sik Zsuzsanna Brigittától. De hogy mivel is foglalkozom? Valószínűleg sokan onnan ismerhettek, hogy én zaklatlak titeket az évfolyamlistákon különböző e-mailekkel. Meg is ragadnám az alkalmat, hogy felhívjam a figyelmeteket, írjatok, kérjetek, kérdezzetek bátran akármilyen kis dologról is van szó. Ugyanis vannak olyan problémák, amiket egészen egyszerűen meg lehet oldani, csak nem értesülök róluk. Ilyenek például tantárgyfelvételi időszakban, mikor egy oktató rossz kóddal, kevés férőhellyel hirdeti meg az adott órát. Páran láthattátok, ez történt a például a Biometria EA-val és hasonló gond merült fel a Szaklaboratóriumokkal is. De ilyen vizsgaidőszakban is megtörténhet, hogy például kevés a vizsga alkalom vagy éppen a férőhely egy-egy vizsgára. Eddig nem volt olyan alkalom, hogy az oktatóval nem lehetett volna megbeszélni és megfelelő megoldást találni.

Másik fontos feladatom, hogy koordináljam a Szakterületi Csoport, becenevén SzaCs munkáját. Ez egy olyan kis társaság, ami lelkes biológus hallgatókból, mentorokból és a TTK HÖK biológus képviselőiből áll. Itt mindenkinek meg van a dolga, hogy ki foglalkozik tanulmányi vagy tudományos ügyekkel, külüg�gyel illetve rendezvényszervezéssel. Ők segítik a megfelelő tisztségviselő munkáját, illetve tájékoztatnak engem, minket, hogy mégis mi folyik a saját csoportjukban. Együtt szervezzük meg a nyílt napot, Márialigeti tanár úr és a tanszékek segítségével. Az egyik legnagyobb sikerélmény, mikor már másfél óra „brainstorming” után kitaláljuk, hogy hogyan lehetne – tegyük fel – segíteni a Felzárkóztató kémia kritériumtárgy miben létén, vagy csak még inkább biológus barátiabbá tenni. Majd végül mindenkinek tetszik és ezek után még Zsély tanár úr is rábólint. Na az katarzis. Jelenleg is folynak hasonló intézkedéseink – többek között – ezért állítottunk össze nektek egy kérdőívet az előző félév végén. A SzaCsba is várunk vállalkozó szellemű biológusokat, minden hónap második keddjén tartunk ülést este 6-tól a Déli Haliban. Tudjátok: SzaCs is life! Ezenkívül ott van a BReKi. Mint tudjátok a biológia szakterület tagjaként, több szakos programon is részt vehettek, melyeket a BReKi (Biológus Rendszeres Kirándulások) szervez. Olyan helyekre látogatunk el, ahol biológia kutatás vagy valamilyen azzal kapcsolatos munka folyik. Az idei repertoár nagyban bővült, bár az új programok megvalósítása tavaszi időjárást követel, így azokra még várni kell. Ötleteink még mindig vannak, már

Elkész ü l t a T O ú j h o n l a p j a , l á t oga ssá t ok m e g ! h t t p : //t o . t t k . e lte . h u 45. félévfolyam 5. szám 2012. október 10.

csak az időnk kevés, hogy megszervezzük, ezért, ha úgy érzitek lenne hozzá kedvetek, hogy szakmai programot szervezzetek, esetleg vannak saját terveitek, kapcsolataitok, kérlek írjatok nekem. Ami most ősszel megrendezésre is kerül, az egy látogatás a Richter gyógyszertár laborjába, illetve a Semmelweis Egyetem Anatómiai Múzeumába, boncolási gyakorlat a Semmelweis Egyetem Igazságügyi és Biztosítás Orvostani Intézetébe, és még ha az időjárás is úgy akarja egy kirándulás Ócsára is. A Richter nagyon gyorsan betelt, ezért érdemes minél hamarabb jelentkezni a kiírt a programokra. Az Anatómiai Múzeumba, akár havi vagy heti rendszerességgel is lesz lehetőségünk menni. Egy nagyobb „achievement”, amibe már két elődömnek is beletört a bicskája, hogy sikerült megalkotnunk az ELTE TTK Hallgatói Alapítványa segítségével a biológia szakterület saját pólóját. Közben a háttérben lassan elkezdem az utódomat is képezni, mert ugye arra is szükség van. Jelentkezők már vannak, többen is. De ha bármelyikőtök affinitást érez magában egy ilyen csapattal együtt dolgozni, én szívesen felkészítem. Már többször említettem, hogy írjatok nekem, bármilyen aprócseprő problémával is. Az évfolyamlistákra kiküldött levelek aláírásában megtaláljátok a telefonszámomat is, illetve hogy mikor tudtok személyesen megtalálni az egyetemen. Kovács Fanni Biológia Szakterületi Koordinátor bioszk@ttkhok.elte.hu


Sport & Arcok Nálunk a labda

kat. Közöttük dől el az őszi helyezések alapján, hogy kik alkotják majd tavasszal induló két C-liga mezőnyét, vagyis hogy ki milyen erősségű osztályban folytathatja a következő szezonban. A 2x20 perces mérkőzések futsal szabályok szerint zajlanak, 4+1-es felállásban. A dobogóra felkerülő csapatok kupában, éremben, valamint tárgynyereményben részesülnek. „A legjobb játékosokat pedig árgus szemmel figyeli az ELTE-BEAC NB II-ben szereplő futsalcsapata, mert az új, tehetséges játékosok akár országos szinten is megmutathatják, mire képesek.”

A szervezők nagy sikerként könyvelik el, hogy idén ősszel maximális csapatlétszám mellett indult el a bajnokság. A legszínvonalasabb A-liga a hagyományokhoz híven igen erős – emellett az új osztályok is nagyrészt kiegyenlített mezőnyt alkotnak, – így izgalmas, kiélezett mérkőzésekre számíthatunk ebben a szezonban. A hangsúly azonban nem a versenyzésen van, a fő cél természetesen itt is az egyetemisták sportolási lehetőségeinek kiszélesítése és a rendszeres testmozgás népszerűsítése. „A sportegyesület és a kari Hallgatói Önkormányzat közös munkájával azt szeretnénk elérni, hogy minél több sportolási lehetőséget biztosítsunk a hallgatóknak. Ennek egyik legnépszerűbb formája a kari focibajnokság. Olyan kulturált és színvonalas bajnokságot szeretnénk létrehozni, amin hallgatóink jó pályákon, jó csapatok ellen, jó hangulatban sportolhatnak egymás társaságában, tehát a közösségépítés, a sport és a szórakozás együttesen a célunk.” – mesélik a szervezők. A Lágymányosi Bajnokságról bővebb információt a www.eltefoci. hu vagy a http://www.facebook.com/ eltebeacfutsalbajnoksag oldalon olvashattok. Lapunk emellett rendszeresen megjelenteti majd a verseny tabelláit is a csapatok aktuális állásáról. Ami persze most sem maradhat el: Hajrá ELTE! Hajrá TTK! Verus

Mindeközben a Katolikus Hittudományi Főiskola előadásaira járt. 1946-tól filozófiát hallgatott, majd egy évvel később le is doktorált. Ezután Szalai Sándor szociológiai intézetében dolgozott tanársegédként, azonban 1948-ban, a patikák államosításakor feleségével Ausztráliába költözött. Ott 1950-től három éven át gyári munkásként dolgozott, majd később 1954-től két évig a Brisbane-i Egyetemen tanított közgazdaságtant. Két évvel ezt követően Rockefeller-ösztöndíjat kapott az Egyesült Államokban található kaliforniai Standford Egyetemre, majd újabb két év elteltével megszerezte közgazdasági doktorátusát Kenneth Arrow mellett. Ugyanebben az

évben ismét visszatért Ausztráliába, majd a Canberrai Egyetem kutatójaként folytatta pályáját. Később újra az államokba költözött és a Detroiti, illetve a Berkeley Egyetem professzora lett. Egyetlen gyermeke, Tom is ezzel egy időben, 1964-ben született meg. Legrangosabb elismerése a Nobeldíj volt, amelyet 1994-ben a „nemkooperatív játékok elméletében az egyensúly-analízis terén végzett úttörő munkásságért nyert el John Forbes Nashsel és Reinhard Seltennel megosztva. Élete utolsó éveiben Alzheimer-kórt diagnosztizáltak nála. Kevéssel az ezredforduló után, 2000. augusztus 9-én, Berkeleyben, 80 évesen szívrohamban hunyt el. Solymosi Emőke

Itt az ELTE Lágymányosi Bajnokság Szeptember 17-én útjára indult az őszi futsal bajnokságunk, amelynek során heti négy estén, hétfőtől csütörtökig nyolc különböző osztály csapatai rúgják a bőrt az ELTE-BEAC műfüves pályáin. A verseny hátteréről, lebonyolításáról és céljairól a szervezőket, Sajben Marcellt és Simon Gábort kérdeztem. A már többéves hagyományokkal rendelkező Lágymányosi Bajnokság ebben a szezonban új arculatot kapott. Idén ősszel az ELTE-BEAC szervezésében, a kari Hallgatói Önkormányzattal szorosan együttműködve valósul meg a rendezvény, amely most minden eddiginél több csapatot vonultat fel. „Jelenleg 89 csapattal zajlik a bajnokságunk, 4 játéknapon, 2 pályán. Ez azt jelenti, hogy heti rendszerességgel közel ezer embert mozgatunk meg a Bogdánfy úti műfüves pályákon. A résztvevők nagy része jelenlegi ELTE-s vagy volt ELTE-s hallgató, és néhány kivétellel minden csapat főként egyetemistákból áll. Bajnokságunkat színesíti két Erasmus hallgatókból álló együttes is.” – tudtuk meg a szervezőktől. Az egyik legszínvonalasabb egyetemi futsal bajnokság jelenleg nyolc osztályban zajlik. A két legerősebb, vagyis az A- és B-liga mellett további hat osztályba sorolták be a jelentkező csapato-

Harsányi János Folytatva Nobel-díjasaink sorát mostani számunkban egy neves közgazdászról olvashattok, a magyar származású amerikai Harsányi Jánosról. A tudós 1920. május 29-én, Zuglóban, Budapesten látta meg a napvilágot egy zsidó származású gyógyszerész gyermekeként. Középiskolai tanulmányait a Fasori Evangélikus Gimnáziumban végezte, 1938-ban itt érettségizett le. Később, 1942-ben szintén a fővárosban szerezte meg gyógyszerészi oklevelét, azonban végzettségéhez méltó állást nem kaphatott a közelgő háború és származása miatt. Így 1944 májusától fél évig munkaszolgálatos volt Budapesten. A következő évben Ausztráliába deportálták, ahonnan már érkezését követően megszökött, s azután egy jezsuita szerzetesnél bujdosott egy kolostor pincéjében.

TétékásNyúz

7


8

Magyar Expedíciók A tibetológia atyja Kőrösi Csoma Sándor Az elmúlt két hétben megismerkedhettetek Magyarország két legnagyobb Afrika kutatójával. Ezúttal, egy kontinensnyi ugrással, Kőrösi Csoma Sándorról olvashattok, aki kalandos életvitelével, gyakran keserű fordulatok elszenvedőjeként sosem adta fel tudományos elkötelezettségét. Kőrösi Csoma Sándor (született Csoma Sándor) 1784. (a legújabb kutatások szerint 1787-88) március huszonhetedikén látta meg a napvilágot Erdélyben, a Háromszék megyéhez tartozó Kőrösön. A határőr katona Csoma András, és Getse Krisztina hatodik gyermeke volt. Az akkori egészségügyi körülményeknek, és a család szegénységének köszönhetően a hét testvérből csak négy érte meg a felnőttkort. Édesapja érdeme, hogy az elemi iskola elvégzése után gimnáziumban folytathatta tanulmányait. A szülőfalujától mintegy 300 kilométerre fekvő, a korban igen elismert protestáns kollégiumba, a nagyegyedi Bethlenianumba iratkozott be. 1799-től egészen 1815-ig itt tartózkodott. Kitűnő eredményeinek hála gyorsan lépdelt felfelé az iskola ranglétráján, így az utolsó egy évét már a hallgatók megválasztott testületének vezetőjeként töltötte a városban. Kőrösi itt, Nagyegyeden találkozott először a magyarság származásáról szóló különböző teóriákkal. Figyelmét leginkább az akkoriban népszerű ujgur, valamint a hun-avar-magyar elméletek keltették fel. A latin, görög, héber, francia és román nyelveket is gimnáziumi évei alatt sajátította el. Későbbi kutatásai során gyakorlatilag mindent a nyelvtu-

45. félévfolyam 5. szám 2012. október 10.

dására alapozott. 1815-ben ösztöndíjasként került a göttingeni egyetemre, ahol megismerkedett az orientalista Johann Gottfried Eichhorn-nal, a világhírű bibliakutatóval. Tőle tanult törökül és arabul, valamint az ő hatására kezdett el érdeklődni a Kelet-kutatás iránt is. Itt fogalmazódott meg benne véglegesen az, hogy életét a magyarok eredetének felkutatásának szenteli. 1818-ban már egy keleti expedíció tervével a fejében tért vissza Nagyegyedre. Annak ellenére, hogy ötlete nem talált lelkes támogatókra nekikezdett az előkészületeknek. Egy éven keresztül Temesváron és Zágrábban tanulmányozta a szláv nyelveket, és azok különböző dialektusait, melyeket – saját bevallása szerint – 1819-re már tökéletesen értett. Ez év késő őszén hagyta el hazánkat, hogy a titokzatos Keletre induljon megkeresni a magyarok őseit. Utazása első felében többször is le kellett térnie az előre eltervezett útról az akkoriban tomboló pestisjárvány miatt. Az első kerülőre Isztambulban kényszerült, így Enez kikötővárosából közelítette meg Kairót. Egyiptomba egyébként azért ment volna, hogy tökéletesítse arab tudását, de a fekete halál innen is elüldözte. Egy szír hajón Ciprus és Bejrút érintésével végül Latakiában kötött ki, ahonnan gyalogosan indult tovább Aleppó irányába. Rengeteg városon, például Urfán és Moszulon áthaladva, többek között egy karavánhoz csatlakozva érte el végül Bagdadot. A néhány hónapos pihenőt a helyiek szokásainak tanulmányozásával és nyelvtudá-

sának tökéletesítésével töltötte. Bagdad után Teherán volt a következő jelentős állomása. A brit nagykövet, Henry Willock és öccse, George Willock támogatásával és segítségével készült fel az út hátralévő részére. 1821-ben indult el, ekkor már Szkander bég néven, ugyanis személyazonosságát biztonsági okokból elhagyta. Terve az volt, hogy a telet Buharban húzza ki, a sors azonban ismét keresztül húzta a számításait. Ekkor tombolt ugyanis a török-perzsa háború legvéresebb időszaka, így kénytelen volt egy dél felé tartó karavánhoz csatlakozni, hogy elkerülje a háborús övezetet. 1822-ben, az útja során megismert két francia katonatiszt társával együtt megérkezett Kasmírba, ahol meghozta azt a döntését, ami végső soron Tibetbe vezette. Eredetileg innen akart elindulni – az afgán frontvonal megkerülésével – Közép-Ázsia felé, de rá kellett jönnie, hogy amellett, hogy az út költséges, még roppant veszélyes is egy keresztény számára. Ezért huszonöt nap után visszafordult Lahorba, hogy ott békés körülmények között gondolkodhasson. A visszaút során ismét olyan véletlen történt vele, ami száznyolcvan fokos fordulóra kényszerítette. Találkozott William Moorcroft-tal, egy brit diplomatával, akivel két hónapot töltött Lehben. Tőle kapta első Tibetről szóló könyvét, a Giorgi-féle Alphabetum Tibetanum-ot, s az ő ösztönzésére maradt Lehben tanulni. Belenyugodott, hogy KözépÁzsia kapui sosem fognak megnyílni előtte, viszont azzal a reménnyel ásta bele magát a tibeti nyelv, valamint kultúra rejtelmeibe, hogy az addig tökéletesen ismeretlen irodalom esetleg hordozhat hasznos információkat a magyarság eredetével kapcsolatban. Az 1820-as években diplomáciai tárgyalások folytak az angol és a ladaki vezetés között, melynek közvetítője Moorcroft volt. Ladak véde-


Magyar Expedíciók lemre szorult, az angolok pedig terjeszkedni akartak, így az érdekek azt kívánták, hogy nyissanak egymás felé. Moorcroftnak éppen kapóra jött tehát Kőrösi érdeklődése Tibet iránt, elintézte hát, hogy a fiatal Zanglába mehessen kutatni. Tizenhat hónapos itt tartózkodása során mesterének, Szangsz-rgjasz Phun-chogsznak – akit leveleiben csak lámaként emleget – a segítségével nem kis nehézségek árán elsajátította a tibeti nyelvet. Miután megszerezte a kulcsot az irodalom megértéséhez, elkezdte tüzetesen vizsgálni azt. Későbbi munkáira a legnagyobb hatással a kilencedik században összeállított terminológiai szótár, a Mahávjutpatti volt. 1824 októberében, az utókor számára ismeretlen okoknál fogva távoznia kellett a kolostorból. A gyötrelmekkel és nélkülözésekkel teli hónapok azonban nem voltak hiábavalóak: Kőrösi ebben az időszakban készítette harmincezer szavas szójegyzékét, ami a későbbi szótára alapjául szolgált. Szabáthuba való visszatérésekor újabb nehézségbe ütközött. Arra számított, hogy Moorcroft már ismertette terveit, céljait és személyét a brit hatóságokkal. A várt meleg fogadtatás elmaradt, s hónapokig feltartóztatták, kémkedés gyanújával. 1825. január 28-án, Lord Amherst brit indiai kormányzó kérésére írja elhíresült levelét Kennedy századoshoz, melyben ismerteti addigi útját Magyarországtól egészen Tibetig. A levél nem csak azért bír jelentőséggel, mert hiteles forrást nyújt a kutató pontos útvonaláról, de a világon először ad leírást a buddhizmusról, s a tibeti irodalomról. Hosszas levelezés után végül elismerték ártatlanságát, és innentől kezdve már hivatalosan is a brit hatóságoknak dolgozott. 1825. június hatodikán ismét elindult a Himalája felé, immáron a kormány támogatásával. Második útja Tibetbe nem hozott akkora sikereket, mint remélte. Zanglába menet megállt egy Tetha nevű falucskában, ahol csak hat hetes késedelemmel tudott a mesterével találkozni. Szerződést kötöttek, hogy Phugtalban, egy Tethatól nem mes�sze található kolostorban folytatják

tovább a tanulmányokat. Ahogy azt már Kőrösi életét tanulmányozva megszokhattuk, a balszerencse ismét közbeszólt. A láma egyéb elfoglaltságai miatt képtelen volt megfelelő mennyiségű időt, és energiát fordítani Csoma tanítására, sőt, néhány hónappal a kolostorba érkezésük után el is utazott. Kőrösi csalódottsága ellenére nem adta fel, és új tanítómestert próbált keresni magának, sikertelenül. A láma ugyan hátrahagyott neki néhány nyomtatott könyvet, melyek a tibeti nyelvtanról, erkölcsről, s csillagászati felfedezéseikről szólnak, de ez nem volt elég ahhoz, hogy befejezhesse a munkáját. 1827-es visszatértekor Szabáthuba a britek megvonták tőle a pénzügyi támogatást, mivel nem tudta felmutatni kutatásának eredményét, a tibeti-angol szótárat. Ez év tavaszán az Ázsiai Társasághoz fordult, hogy tőlük kérjen segítséget a szótár megalkotásához. A Társaság elfogadta kérvényét és finanszírozta útját Buszáhirba. 1827. augusztusában kelt újra útra. Ezúttal Kanam kolostorába ment, hogy ott folytassa tanulmányait a lámával. A szegényes körülmények között itt eltöltött három év alatt sikerült meg-

valósítani a briteknek tett ígéretét; összeállította az első használható tibeti-angol szótárat és nyelvtant. 1830-ban végső búcsút vett mesterétől és vis�szatért Szabáthuba. A következő éveit Kalkuttában töltötte. A Bengáli Ázsiai Társaság megbízásában könyvtárosként dolgozott, emellett a több ezer tibeti feljegyzését, könyveit kategorizálta, valamint a művei kiadását felügyelte. Publikációi a Társaság Asiatic Researches című folyóiratában jelentek

meg. Egyik nagyobb lélegzetvételű tanulmánya előszavában fejti ki sajnálatát, amiért nem tudta eredeti célját, vagyis a magyarok származásának felkutatását elérni. Végső soron ezen a téren sem találta haszontalannak munkásságát, mivel szerinte a szanszkrit nyelv, ha szókincsében nem is, de nyelvtanában hasonlatos a magyarral. 1835-ben egy kisebb utazás után, ahol behatóbban vizsgálta a szanszkrit és bengáli nyelveket, visszatért Kalkuttába, ahol végső útjáig a tibetológiával foglalkozott. Ekkorra már húsz nyelven (latin, görög, német, francia, orosz, angol, szláv, héber, arab, török, perzsa, szanszkrit, tibeti, hindusztáni, bengáli, pushtu, muhratta, román) beszélt, vagy legalábbis értett. Ezekben a teljes elzártságban töltött években látogatta meg régi barátja, Schöfft Ágoston festő, aki az egyetlen hiteles portrét készítette a kutatóról. 1842-ben egy utolsó próbálkozást tett arra, hogy megvalósítsa eredeti elképzeléseit és álmait népével kapcsolatban. A tibeti fővárosba, Lhasza-ba indult, hogy onnan ÉszakKínába, a mongolok és ujgurok földjére menjen. A dalai lámák könyvtárában, legalábbis reményei szerint, találhatott utalásokat, ha a magyarokra nem is, de az ujgurokra biztosan. Útja a Mahananda folyó partján vezetett. A mocsaras környék és a rossz körülmények legyengítették, később maláriát is kapott. Március végén már a betegségtől elcsigázva érkezett meg Dardzsilingbe. Egy hónapos szenvedés után, egy különösen erős lázroham végzett vele, 1842. április 11-én. Testét a dardzsilingi európai temetőben helyezték örök nyugalomra, ahol az egész életét átszövő hegyóriás, a Himalája harmadik legmagasabb csúcsa, a Kancsendzönga vigyázza békéjét. Nem élhette meg annak bizonyítását, hogy az ujgurok valójában egy török nyelvű nép, és semmi kötődésük nincs a magyarsághoz, de egy ismeretlen kultúra feltárójaként, és a hozzá kapcsolódó tudományág, a tibetológia megalapítójaként elismerést szerzett önmagának, és dicsőséget hőn szeretett hazájának. cili

TétékásNyúz

9


yi versenykiírás Anatómiai tanulmán Tematika: • •

rvek kivételével

ndszer és az érzéksze

yaga, az emberi idegre n I. és II. előadások an

az Állatszervezetta

ldaállatok

rása és a pé soportok általános leí atc áll lt ro so fel bb alá ): l az 10; II. (4. kiad.), 2012 gyakorlatok anyagábó tikum I. (4. kiad.), 20 az Állatszervezettan ak pr ai mi ató an lító ehason részletes anyaga (Össz k ato áll – A soksejtű atok – A valódi szövetes áll etrikus állatok tagozata mm szi n lia – A kétolda ata / A füles planária – Az ősszájúak altagoz örvényférgek osztálya Az / e rzs tö k ge fér lya / A földigiliszta – A lapos A nyeregképzők osztá / e rzs tö k ge fér űs – A gyűr / Az éticsiga e / A csigák osztálya – A puhatestűek törzs csoportja – A vedlőállatok törzs / A sertés orsógiliszta e – A fonálférgek törzs / Az óriáscsótány / A rovarok osztálya e rzs tö ak bú ltlá íze – Az ata – Az újszájúak altagoz e – A gerincesek törzs y lak osztálya / A pont – A valódi csontosha a ék eb / A kecsk – A kétéltűek osztálya cesek gy magzatburkos gerin va ű nd – A magasabbre alános leírás anyaga) – A hüllők (csak az ált / A házityúk házi macska – A madarak osztálya atóriumi patkány / A or lab A / lya ztá os – Az emlősök

alapszövettan s:

A verseny két forduló Első forduló (ír megoldása

nló feladatok

ró kérdésekhez haso

gorlati beug eliratozás + rövid, a szi raf áb és és er sm eli ásbeli): ábraf

t gorlati beugró dolgoza an mentesülnek a szi lób du a. for ő lór els du az for el k dik so t érne vább lehet jutni a má 60 % feletti eredmény eredménnyel pedig to etti Azok a hallgatók, akik fel % 70 l, átó ás t nek megír álaszolása; felkészülés állatszervezettani részé t igénylő kérdés megv lás do on átg gy y-e eg kérdések, és eli, nyilvános): villám ban Második forduló (szób anyagból húzott témá ti fen ás tartása a ad elő s rce pe 10 en követő gadott időpontig fordulóban és egy me dik so pnak má a el k ne ér t gorlati részjegyet ka 80 % feletti eredmény gajánlott 5 (jeles) szi me , lót mo szá be Azok a hallgatók, akik k rve grendszer és érzéksze teljesítik az emberi ide is jutalmazzuk. A legjobbakat külön állatszervezettanból. lább elégséges) kollokviumi jegy (lega I. n tta ze rve ze ats Áll Részvételi feltétel: ási hét) 18:00 23., péntekig.) er 20., kedd (12. oktat mb ve no . 12 20 tesítést kap november ér ló: vő du ve for ő szt ré els en nd mi Időpont: ményéről (Az első forduló ered ási hét) délelőtt 1., szombat (13. oktat er mb ce de . 12 20 t) ló: második fordu tesítjük a résztvevőke helyszínről később ér (a l (palfiaz@elte.hu) Pálfia Zsolt tanár úrná n be ail e-m s: zé tke Jelen kedd, 12:00 óra 2012. november 13., Jelentkezési határidő: olt, Zboray Géza , Lőw Péter, Pálfia Zs ga Kin ár oln M , gy ör Szervezők: Csikós Gy


Az ivóv

Barkács Katalin, Intézet az ELTE által sze Analitik rvezett 11-én a ai Kémia Alkímia Lágymá i Tan Ma című n y o s i , középis szék adjunktus C „A víz lé ampuso á kolások n. tszüksé mennyis nak szóló nak előadásáva glet az ég ű , j ó l folytat élet min is merette m ódik az de inőségű nem vált rjesztő ELTE TT v izet biz n vonatkozásá oznak” sorozat K Kémia ban. Ált – fogalm tosíthas 2012 ős Ennek s i alános c azta me su n k , m z zellemé i féléve é g ik b l, a október e ö z hogy bo n foglalk z be n a z előadás ENSZ Kö ly a az Alk ozik 201 ö r g n k ó y o n ezet és szisztém k minde ímia Ma 2. októb illetve a Fejlődé n lakosá ák vízta sorozatb er 11-én melyen s Világk nak eleg ni, bioló a B n k a o e r a n k r endő ferenciá giai és esztül a ács Kata vízkörfo A témak k li j v é r a n g íz m , á ( ö m 1 iai funk s az ELTE rön belü 992) a X inőség-v azon ré közműo ciói A X n s l é z I. a d n é li e é s vel, am tikai Kém lló, közv lem és e zázad fe hány, a ely min gyúttal ladatát. etlen és médiába iai Tansz csapból d e a n z é k n napi éle a pohara ö k adjunk egészsé is gyako tünket gvédelm kba kerü zvetett vízhasz rta előf fogyaszt közvetle tusának nálat) g ünk akt l, s kide orduló ását érd y ív nül érin r f akorlati ül, hogy ogalmat részvev emes elő érdekéb ti, példákk minden ői lehet tisztázv nyben r en. Az e a e ü a l s nk. é e szemlélt (példáu szesíten tben iga lőa közvetle l lakose etve kö z-e az a i. Szó le nül is víz dás követi, hog vetik a gyenért tanács, sz arról y mi tör bázisain víz útjá ék, hogy a c is, hogy A z A lk ím ténik a kat, így t s a a d m p d ia s v it ig, amíg z íz a e n Ma az h n k e e n it középis m z y e v k r c íz m é é a pest az á lszerű a zel addig elt víz m E LT E T kolások TK Kém sványviz lefolyób , míg az inőségé nak szó 30 órás a önten t is válto ek ia i In t é ló ismer v é g ü , t é r ít é l a i a körn z élővíz z e t á lt a ztathatj etterjes smente működik yezet be jutva a. l szerv ztő soro s pedag . ezett közvetv zat, am ógus-to e vagy ely akkr Kísérő p vábbké editált, pző pro rogramo k: g ra m k é – Kvízjá n t is ték – Róka A ndrás: L átványo Időpont s kémia : 2012. i kísérle október Helyszín tek 11. 17:0 : ELTE L 0 ágymán (1117 B yosi Cam udapest pus, Eöt , Pá http://w vös-előa ww.chem zmány Péter sé dóterem tány 1/A .elte.hu 0.83) /pr/alkim ia_ma_ 201210 11.html

íztől a sz

ennyvíz

ig


12

Tudósítás HVG Állásbörze Országos Képzési és Karriernapok 2012. szeptember 26-27-én 11. alkalommal nyitotta meg kapuit az ország legnagyobb karriervására, a HVG állásbörze. Az idei őszi rendezvényen minden eddiginél több kiállítóval, állás- és képzési ajánlattal találkozhattak az érdeklődők. Csak egy előzetes online jelentkezést követően tudott minden látogató belépni a SYMA Központ A csarnokába reggel 10:00 és délután 18:00 között. A több mint 120 munkaadó és képző cég több ezer állás- és képzési ajánlata mellett számos egyéb helyszíni aktivitást, kiállítást és egyéni tanácsadást nyújtott, a kikapcsolódásra vágyó vendégeknek pedig játékokat biztosítottak. A Karrier Fórumon különböző témákban lehetett szakmai előadásokon részt venni, illetve képzésekről és tanulásról újonnan kialakított hírekről értesülni. Csak hogy példát hozzak fel a teljesség igénye nélkül, ilyen volt a Masat-11, az első magyar űrhold című előadás, illetve a Formula Student, kapcsolt direktbe a karriered! is. A standok közül tanulmányaimhoz kapcsolódva egyik személyes kedvencem az ÖkoPont volt, ahol számos programon keresztül új információkkal bővülhetett tudásunk, hogy mit is jelent a környezettudatosság a mindennapjainkban, egy igazi elektromos autót is kiállítottak a szervezők. A Zöldövezet Társulat közreműködésével már évek óta szelektív hulladékgyűjtés zajlik a rendezvény területén, röviden nemcsak beszélnek a környezettudatosságról, hanem tesznek is érte. Az Állástér, Képzéstér és Diáksziget közül természetesen az Állástér töltötte meg a csarnok túlnyomó részét, ám engem inkább utóbbi kettő érdekelt jobban, hiszen mégis csak ez áll hozzánk közelebb. Ezek közül emelnék ki most pár standot, hogy aki rendesen bejár az egyetemi órákra, ezáltal nem volt lehetősége részt venni a rendezvényen képben legyen és tudja, kik promózzák legjobban magukat napjainkban. Képviseltette magát néhány konkurens egyetem, leginkább mesterképzésüket reklámozták az ellátogató fiataloknak, én őket kihagyva elsőként az EDULINE standját látogattam meg. Remélem mindenki ismeri az eduline.hu-t, aki nem szokta látogatni, annak kimondottan ajánlom. Bennünket fiatalokat érintő és érdeklő témák-

45. félévfolyam 5. szám 2012. október 10.

ban hoznak le cikkeket, rangsorokat, ponthatárokat, sőt még puskát is lehet találni az oldalon. Bárkinek kérdése lenne a felsőoktatással kapcsolatba (a nagy változtatásoknak köszönhetően talán a gólyáknak a leginkább ajánlott) nagy valószínűséggel ezen a címen megtalálhatja a helyes választ. Miután tisztában vagyunk minden jogunkkal és kötelességünkkel, nagyon fontosnak tartom továbbá a nyelvtanulást. Az idegen nyelvek elsajátítása az egyik leghasznosabb dolog amibe pénzt, időt és energiát érdemes és kell is ölni. Véleményem szerint diploma után ennek köszönhetően jutunk előnyösebb munkákhoz, illetve vesszük hasznát egész életünk során akárhogy is alakuljon sorsunk. Több nyelviskola is képviseltette magát. Az EUROEXAM (euroexam.org) ingyenes szintfelméréssel, államilag akkreditált és nemzetközileg elismert nyelvvizsgával kecsegtet minket, míg a már több mint 20 éves LONDON STUDIO (londonstudio.hu) elfogadható középkategóriás árakon igazán minőségi oktatást kínál mindenkinek a saját szintjére szabva – itt az egyén számít igazán és céluk a külföldi munkára való felkészítés. A Tempus Közalapítványról (tka.hu) három dolgot érdemes megemlíteni: az európai uniós ösztöndíjakban nagyon otthon vannak, törekednek europass típusú egységes önéletrajz (europass.hu) terjesztésére a könnyebb külföldi munkavállalás érdekében, illetve projectmanagement az egyetemisták számára. Ez a stand nyerte meg a Legkreatívabb stand elő helyezést a HVG Állásbörzén. Az EDUPRESS (edupress.hu/karrier) mindenkit arra buzdít, hogy regisztráljon honlapjukon. Mint oktatási híradó hetente egy hírlevelet küldenek ki a levlistára feliratkozott személyeknek, hogy mindenki képben legyen az aktuális pályázatokkal, ösztöndíjakkal, valamint gyakorlatokkal kapcsolatban.

Akit a külföldi egyetem és nyelvtanulás vonz, annak figyelmébe ajánlom a STUDY TIME szervezetét (studytime.hu), ami már jól működő és bejáratott kapcsolati hálózattal bír különböző országokkal, ennek köszönhetően mindenki megtalálhatja a hőn áhított álomországát. Akit azonban a diploma utáni külföldi munka gondolata vonz inkább, javaslom felkeresni az EURES portálját (eures.hu), amely segítséget nyújt a biztonságos álláskeresésben egy idegen országban, biztosítja a szabad áramlást, úgy hogy a polgároknak a lehető legtöbb lehetőséget nyújtja. Végezetül még két jelenlévő pultot emelnék ki. Az AIESEC (aiesec.hu) a világ harmadik legnagyobb non-profit szervezete, mely egyedülálló módon kapcsolja össze a hallgatói és vállalati oldalt. Nemzetközi szakmai gyakorlatuk segítségével lehetővé teszik, hogy felfedezzük és fejlesszük a bennünk rejlő képességeket. Az Effemine Karrier Pont, Egyesület a Fiatal Nőkért diákszervezet profilja a karriermanagement, kapcsolatépítés és a munka-magánélet egyensúly megtalálását igyekszik elősegíteni, hogy hozzájáruljon a gyengébbik nem sikeres életútjának felépítéséhez. Gyerünk lányok! Összegezve: a szervezők színes és érdekes programokkal rukkoltak elő, a fentebb említett honlapokon érdemes nézelődni, hogy milyen lehetőségeket lehetne kiaknázni a jövőben. Ha pedig kedvet kaptatok hozzá, tavasszal újra HVG Állásbörze! Mihály Eszter


Tudósítás Játszadozom, tehát vagyok A játékelmélet, mint kísérleti eszköz 2012. október 2-án kedden 18:10-kor kezdődő Mérő László előadássorozat első alkalmán vehettek részt az érdeklődök a Corvinus egyetem Fővám téri épületének I-es számú nagyelőadó termében. Valójában egy kurzus keretein belül meghívott vendégelőadóként tartott órát a közgazos diákoknak, amelyet megnyitottak a nagyközönség számára is. Egy kis háttérinformáció annak, aki esetleg még nem találkozott Mérő László nevével: ELTE-n végzett neves matematikus és pszichológus, jelenleg a PPK-n egyetemi tanárként dolgozik. Érdemes rákeresni az interneten és pár különböző előadásán készült videofelvételekbe belenézni. Először a játékról beszélt pszichológiai szemszögből megközelítve. A játék önmagában jutalom, kívülről nem motiválható tevékenység és ami a legfontosabb: nem létfontosságú, ezért is kedvelt olyannyira. Grastyán Endre azonban megfogalmazta: létfontosságú, hogy időnként ne csak létfontosságú dolgokat csináljunk, mert akkor beindul a szervezetünkben egy olyan kis mennyiségű, ám létfontosságú anyagtermelés, amire az egészséges szervezet működéséhez szükség van. Ezután a paradoxonnak tűnő állítás után elmesélt egy hajóépítéses kísérletet, amelyben nyolc idegen ember zártak össze egy hajómodell megépítéséhez. Alapvetően nem egy nehéz feladatnak szánták ezt a kutatók, de mindenképpen kellett hozzá tizenhat kéz összehangolt munkája. Tizenkét országban végezték el ezt a kísérletet, mivel kíváncsiak voltak, mitől működik jól egy csapat, illetve melyik ország tagjai tudnak jobban együttműködni. Az eredmény szerint az a csapat volt sikeres, aki kiválasztott magának egy főnököt. Példának említeném: németek a legtanultabb embert, a japánok a legidősebb férfit választották vezetőnek, még ha nem is értett semmit az építészethez és a csapatban egy hozzá jobban értő ember is volt. USA végzett a tanulmány élén, utána jöttek a nyugat-európai országok és a végén jóval lemaradva a kelet-euró-

pai népek (azt hiszem ezen érdemes elgondolkodni). Harmadik részben az ultimátum-játék kapott helyet. A játékszabály annyi, hogy kapsz 100 000 Ft-ot abban az esetben, ha egy kisorsolt társaddal alkut tudsz kötni a pénz elosztásáról. Egy lehetőség van részesedést felkínálni, azt ő elfogadhatja és mindenki boldogan megy haza, ellenkező, nem megalkuvó esetben vége a játéknak és senki nem kap semmit. A nyugati országok esetében az emberek 20%-a 50–50 százalékot ajánlott fel, ezt az alkut a non-profit szektorban dolgozók kínálták partnerüknek, míg 60%-uk az összeg 33%-át ajánlotta társaiknak, nagyobb rész az üzlethozásért jár ala-

pon. 70%-nál többre szinte senki nem tartott igényt közülük, míg a keleteurópaiak 70-75%, sőt akár 85%-ot is magukénak akartak, s ezt az ajánlatot a korábbi kísérletekhez hasonlítva példátlanul a másik fél el is fogadta. Egészen eddig az előadásig személy szerint én még nem hallottam az arbitrátori stratégiáról. Ebben a két fél megegyezik egy választott bíró személyében, akinek majd a végső ítélete után már fellebbezés nincs. Az arbitrátor meghallgatja az érintetteket, és a tárgyalás egy

pontján, mikor már látja nem tudnak megegyezni, egyik sem enged a másiknak, kizárja a kompromis�szum lehetőségét és közli, hogy most tegyenek egy-egy ajánlatot a helyzet megoldására és az egyik mellett dönt majd, az lesz a végső ítélet. Egy elég reálisnak mondható megoldás születik, a két opció közel lesz egymáshoz, mert ha belegondolunk: túllövő és mohó ajánlat esetén a másik fél „győz”. Újabb paradoxon, az arbitrátor kizárja a kompromis�szumot a kompromisszumkötéshez. Mérő László mesélt saját élményein keresztül arról, hogy angolul és magyarul teljesen mást jelent ennek a szónak a jelentése. Még nálunk egy labilis egyensúlyt, megalkuvást takar a kompromisszum szó, a kötelezően járó dolgok a maximum amit nyújtunk a másiknak, és akkor még legyen is boldog, addig a szigetországban élő barátainknál egy stabil egyensúlyt jelent, ahol méltányolják valamint figyelembe veszik a másik szempontját, érdekeit, és az alanyi jogon járó dolgok a minimum, amit meg kell adni a partnernek. Az utolsó részben szó esett a dollárárverés játékról, hogyan kell egy dollárért 340 centet keresni, mi is az a Concorde-csapda és a természetellenesnek tűnő fentebb felsorolt stratégiák miért is nem természetellenesek az emberiség életében. Hazugság-e a blöff? feliratú diával zárta előadását, melyen párhuzamot volt az élet és a póker között, rövid és hosszú távon mi is a hatásuk. Összefoglalva vicces, jó hangulatú órát tölthettünk el, végig együtt nevetve a személyes életéből vett poénokon. A jelenlévő több száz ember szó szerint itta a szavait az előadónak és biztos vagyok benne aki ott volt, az a legközelebbi alkalomra is elmegy, de már barátaikat is buzdítva és magukkal hozva. A következő 2012. október 16-án 18:10-től 19:30-ig lesz megtartva A kooperáció és a versengés együttes jelenléte címmel. Ha valaki nagyon akar, ráér erre a szűk másfél órára és garantálom, hogy nem fog csalódni: bőven visszakapja azt, amit rááldoz a részvételért. Mihály Eszter tudositas@nyuz.elte.hu

TétékásNyúz

13


14

Természet-Tudomány-Technika Több mint bionika Gép testben ép lélek A természettől számos lehetőséget ellesett már az ember, és ennek segítségével képes a technika életeket megváltozató forradalmi újdonságokat megálmodni, legyen szó akár gondolatok által vezérelt műkézről, vagy egy lábak nélkül futni képes emberről. A bionika tulajdonképpen a természet inspirálta technikai alkalmazások összességét jelképezi. Szerteágazó lehetőségekkel átitatott szaktudományok összessége, amely a biológiai rendszerek működését igyekszik átvenni, és beépíteni a technikába. Gondoljunk csak bele: megannyi ötlet hever a lábunk előtt a természet jóvoltából, hiszen az evolúció az egyik legjobb „építész”. Évezredek óta felülvizsgál és átalakít, hogy tervrajzai egyre optimálisabbak legyenek. Ezen megfontolásból nem is olyan hajmeresztő elgondolás, hogy az egyre komplexebb technika a jó öreg „földanyától” merítsen ihletet. A biológia és a technika szavakból kialakult bionika újfajta tudományterületnek tűnhet, mégis alapvetően hos�szú időre nyúlik vissza. Már a XV. században próbálta Leonardo da Vinci a madarak repülésének imitálásával, saját „ornikopter”-ét, vagyis szárnyakkal csapkodó repülőszerkezetét megalkotni. Emellett számos mára hétköznapivá vált tárgyat a természet ösztönzött, amelyek sokak számára nélkülözhetetlenné nőtték ki magukat. Ilyen például a bogáncs pici, rugalmas tüskéinek utánzásából létrehozott tépőzár is. A jövő tudományának is kikiálthatnák a bionikát, mivel pókhálószerűen szövi be tömérdek altterületével a XXI. századot. Na de milyen lehetőségeket rejtenek magukban ezek a kutatások az emberek számára? Ennek a tudományterületnek egyik lényeges célkitűzése, hogy a központi idegrendszerrel összeköttetésben álló, illetve olyan, általa irányítható szerveket építsen, amelyek bionikusak, vagyis összhangban vannak a természetes módszerekkel. A felfedezések mára bizony a bionikus szemtől egészen a kimagasló színvonalú végtagprotézisekig terjednek. A bionika segítségével létrehozható érzékelésre képes műkar, süketség orvoslására hallóeszköz, illetőleg olyan lábprotézis, amely épeket megszégyenítő teljesítményeket tesz lehetővé.

45. félévfolyam 5. szám 2012. október 10.

Ez utóbbival rendelkezik Aimee Mullins szépség is, akit egyáltalán nem épsége tett úttörővé. A hölgy még négy évesen térdtől lefelé vesztette el mindkét lábát, majd műlábakkal járni tanult, évekkel később pedig a gepárd hátsó lábáról mintázott szénszálas futólábakkal rekordidőt teljesített az atlantai Olimpián. Azóta modellkedik, a színészetbe is belekóstolt, de ami mindennél fontosabb, hogy teszi mindezt hús-vér lábak nélkül bionikus végtagokon. Egy tucat érdekesebbnél-érdekesebb lábbal rendelkezik, és minden lépésével igyekszik rávilágítani, megváltoztatni egy felettébb fontos dolgot. Méghozzá a társadalom által kialakított képet a mozgássérültekről, és magáról a fogyatékosságról. Aimee úgy vélekedik, hogy a gyerekek természetes kíváncsisággal fogadnak számukra minden ismeretlen, idegen, érthetetlen dolgot. A szülők, miközben illemre tanítják a gyermekeket, egyúttal erről a természetes kíváncsiskodásról is leszok-

tatják őket, és a kicsik ekkor sajátítják el a különbségek által kiváltott félelmet. Számtalanszor tapasztalta az utódoknak szánt suttogó mondatot: bármit is teszel, ne bámuld a lábát. Az olimpikonból vált modell ennek épp ellenkezőjére szerette volna őket rávenni, miszerint igenis fedezzék fel, bámulják, mert pont ez a lényeg. Amikor egy nyolc évesekből álló sereget felnőttek nélkül beengedtek

hozzá a lábakkal teli terembe, a fiatalok azonnal nekiestek a protéziseknek, háborgatták azokat, ránehezedtek, egyszóval tanulmányozásba fogtak. Miután megkérdezte, hogy a csemeték milyen lábat terveznének neki, a fantáziájuk elszabadult, és a kengurutól egészen a képregényhősökig vezetett. Majd az egyik gyerkőc felvetette, hogy „Hé! Akkor akár repülhetnél is!”, ekkor az egész terem ámuldozott. Ez a kijelentés első olvasásra balgaságnak tűnhet, mégis mérvadó, mivel egyik pillanatról a másikra egy olyan nőből, akikre a gyerekek fogyatékosként tekintettek, egy olyasvalaki vált, akinek nem mindennapi lehetőségek állnak rendelkezésére. Mindezt teszi hihetetlen energiával, illetve elgondolkodtató önátértékelésre buzdító életkedvvel. A műlábaknál sokkal komplikáltabb egy bionikus kéz konstruálása, mivel a kifinomult műveletekhez szükségszerű az idegi navigálás. A csúcsprotézisek közé sorolható Targeted Muscle Reinnervation (TMR) célzott izombeidegzési folyamaton alapszik. Ennél az eljárásnál azokat az idegeket, amelyek a végtagot az elvesztés előtt irányították egyszerűen áthelyezik. Így az idegrendszer képes a kar irányítására érkező impulzusokkal vezérelni a protézist. Egy mikroszámítógéppel kerülnek a jelek feldolgozásra, majd ez küldi tovább a parancsot a művégtagba pontosan a gondolattal megegyező időben. Ezáltal a bionikus karral rendelkezők valamennyire érzékelik az érintést és a hőmérsékletkülönbséget. A bionika egyrészt kiemeli a protéziseket a hiányosság pótlásának árnyékából, másrészt elmossa a határokat az épség és a szépség között, valamit teljesen új nézőpontokat szab a fogyatékosság kérdéskörében. A mozgássérültek a tudománnyal karöltve akár saját testüket is megalkothatják. Bár egyelőre ezek az esélyek csak egy nagyon szűk rétegnek adatnak meg. Sajnos még mind a mai napig a legsürgetőbb problémákat az akadálymentesítés és biztonságos környezet hiánya okozza, no és persze a társadalom tagjainak hozzáállása. Mindent összevetve a bionika páratlan lehetőségeket kínál ugyan, a kérdés csupán az, hogy vajon hol a határ, vagy még inkább lesz-e határ, amikor gépet és embert „vegyítenek”? Fel kell készülnünk az emberfeletti képességekre, vagy egy gépek által vezérelt jövőre? Kőnig Rita ttt@nyuz.elte.hu


Természet-Tudomány-Technika Kezdjük mindent tiszta lappal A tabula rasa gondolatköre Mi tesz minket azzá, akik vagyunk? Nem könnyű választ találni a kérdésre, mert eléggé sokrétű problémákba ütközhetünk a megoldás után kutatva. Egyértelműségről persze koránt sem beszélhetünk, és valahol talán mindez nem is baj, viszont azon mindenképpen érdemes elgondolkodni, hogy miként is oszlik meg erről az általános vélemény. A tabula rasa annyit tesz „üres vászon”. Ez egy nagy múltra tekintő, és számtalan filozófiai vitára okot adó ismeretelméleti fogalom, amely azt teszi fel, hogy az emberiség minden egyes újszülött példánya „tiszta lappal” indul, vagyis születéskor az emberi elme nem tartalmaz semmiféle veleszületett ismeretet, tudást, hiszen azt alapvetően a környezetünk, nevelésünk, és tanulási módunk befolyásolja. Tehát mi magunk minden ismeretünket észlelésünk és tapasztalataink útján szerezzük. A személyiségünk, valamint érzelemvilágunk, csak úgy, mint az intelligenciánk nem származtatható konkrétan sehonnan sem, hanem teljes mértékben születésünk után, külső hatásokra reagálva alakul ki. Vagyis ez szükségképpen annyit tesz, hogy senki nem születik géniusznak, hanem „csupán” azzá válik valamiféle környezeti, vagy társadalmi nyomás hatására, kvázi bárkiből lehet Einstein, ennek ugyanis semmi köze nincs ahhoz, hogy milyen géneket örököltünk, vagy honnan származunk. Nem egy könnyű elmélet, és potenciális ellentmondásossága miatt a megítélése igencsak szélsőséges. Ha egy rövid időre eltekintünk a dolog tudományos részétől, akkor elmondhatjuk, hogy egyesek válltik kiállnak amellett, hogy márpedig mindannyiunkban van valami eredendően gonosz, bármilyen környezetben nőjünk is fel, hiszen valamiképp például az önzőség velünk születő, egyfajta természetes ösztön. Így azonban a szabad akarat híveit sértenénk meg, elvégre ezzel azt mondanánk ki, hogy végső soron sosem tehetünk természet adta emberi viselkedéseink ellen, bárhogyan is igyekszünk tudatos életünk során, hiszen kódolva van bennünk többek között a rosszindulat, vagy épp a lustaság. Persze minden olyan elméletben, melyet nem lehet tudományosan egy-

értelműen letisztázni akadnak részek, melyek hol az egyik, hol a másik álláspont felé taszítják az ember véleményét, illetve van, hogy valaki stagnálni kényszerül. Még ha elsőre inkább tűnik filozófiai, mint sem

tudományos kérdésnek a dilemma, talán mégis jobban járunk, ha utóbbi szemszögéből közelítjük meg a dolgot. Ugyanis ha nem értünk egyet a tabula rasa gondolatával, akkor a genetika területét jelölhetjük meg a különbségek forrásaként, hiszen így feltesszük, hogy az emberi természet már születéskor adott minden újszülöttnél. Viszont ha elfogadjuk, akkor tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy nincsenek lényeges fizikai különbségek az emberek között, tehát, példának okáért rasszizmusról, mint olyanról, egyáltalán nem beszélhetnénk. Így tehát lehetséges a gondolata annak, hogy a társadalom tulajdonképpen bármilyenre formálhatja az emberi viselkedést - lelkivilága idővel bármiféle képet tükrözhet, ami megfelelőképp egy reagálás az egyént ért szociális hatásokra. Vagyis egy társadalmon belül akár egész tudós kasztok is létrejöhetnek származástól, és genetikától függetlenül. És ha már a hasonlóságokról ejtünk szót, akkor nem árt megjegyeznünk, hogy szub-atomi szinten mi mind lényegében ugyanolyanok vagyunk (izomorfak, csak hogy stílusosak legyünk), hiszen anyagi szerkezetünket ugyanazok az elemi részecs-

kék, vagyis protonok, neutronok, és elektronok határozzák meg, mint bárki másét, csupán eltérő „elhelyezkedésük” okozzák a külsőre egyértelműnek látszó különbségeket. Ez a szempont valamicskét billent a mérlegen a tabula rasa ideájának elfogadásához, de itt igazából a lényegi kérdés egyértelműen a következő: mi hogyan vélekedünk erről? Újból visszakanyarodtunk kicsit a filozófiai nézőponthoz, azonban nincs ezzel probléma: nem feltétlenül kell éles vonalat húznunk tudomány és ideológia között, hiszen gyakran nagyon is jól ki tudják egymást egészíteni, sőt, olykor egy-egy elmélet befogadását is nagyban meg tudja könnyíteni az, ha ugyanolyan nyitottak vagyunk mindkét irányba, és nem próbálunk szemellenzős lovakként járni-kelni a nagyvilágban, rögtön kizárva minden olyan dolgot, mely elsőre furcsának, vagy meghökkentőnek tűnik. És hát pont az a szép az egészben, hogy bármikor eldönthetjük, miben is akarunk hinni. Még a szabad akarat kérdése is értelmét veszíti, ha meggondoljuk, hogy arról is úgy vélekedhetünk, ahogyan azt jónak látjuk. Mégis mi lehet jobb annál, mint egy olyan világban élni, ahol mi magunk dönthetünk arról, hogy elhisszük-e azt, hogy mindenről mi döntünk? Még ha el is fogadjuk, hogy a világnak megvannak a maga korlátai, melyeken belül gondolkodhatunk és cselekedhetünk, mindig ott a lehetőség arra, hogy túllépjük a korlátokat. Mert nincs az sehol megírva, hogy magunkat gépeknek kell tekintenünk, akiket az ismert fizikai törvények lekorlátoznak, megbéklyóznak. Mi tehát az emberiség, a mi nagy ajándékunk? A szabad választás. Igaz, hogy limitálva vagyunk annak tekintetében, hogy miként használhatjuk ezt fel, de még ez a kis szabadság is olyan hatalmas ajándék, mely sokakat ahhoz segített hozzá, hogy megváltoztassák az egész Világot - akármilyen értelemben is. Az ember mindig csakis a saját döntéseit tartja racionálisnak, ez kétségtelen. De a választási lehetőség éppen ahhoz segít hozzá, hogy azzá váljunk, akivé válni akarjunk. Így igazzá tehetjük a tabula rasa gondolatát, és ezzel kicsit talán több bizalommal is lehetünk az önmagunkban rejlő potenciális lehetőségek iránt. Michael Kay

TétékásNyúz

15


16

Helyvektor & Kritika Egy kis Amerika

20 cm-s hot dogok (590 Ft-tól), steak, valamint más, szezonális ajánlatok várnak. A hamburgereket 4 méretben választhatod: hamburger, big, doublebig és yeti. A desszertek között is találunk érdekességeket. Szerepel az étlapon az amerikai palacsinta (3 db 450 Ft, különböző öntetekkel, de választható nagyobb adag is), brownie, illetve különböző muffinok és egyéb sütemények is. Az étterem biztosít All You Can Eat lehetőséget is, ez minden nap más és más választékot jelent, de mindig tartalmaz levest, húsokat, tésztákat,

főzeléket, és valami desszertet is, mindössze 1 290 Ft-ért, ami a nagyétkű olvasóink számára egész csábítóan hangozhat. Menü szintén kapható 780 Ft-ért. Reggelizni is betérhetsz, a részletes étlapot a honlapon találhatod meg (http://buffalos.hu). Ha már ennyi szó esett az ételekről, beszéljünk egy picit az italokról is: az étteremben kaphatók eredeti amerikai dobozos üdítők, mint például a Dr Pepper, Cream Soda vagy a Ginger Beer. Természetesen az alkoholt sem kell nélkülöznie az arra vágyóknak, csapolt sör, amerikai whiskeyk, likőrök és pálinkák fogadják a betérőket. Érdekesség még az étterem által biztosított kihívássorozat. Tíz különböző „erőpróbát” biztosítanak az érdeklődőknek, ezek közül többet még senki sem tudott teljesíteni, ami nem meglepő, tekintve hogy pl. az Extreme Yeti Burger (9 750 Ft) 6,5 kg húspogácsát, 1,5 kg ChilliConCarne ragut, 1 kg sülthúst, 1 kg sajtot, valamint zöldséget és szószokat tartalmaz. Hasonlóan kivitelezhetetlennek tűnik a Hellfire Burger illetve a Death-Dog, előbbi extracsípős húspogácsával, chilipaprikával és extracsípős szósszal, utóbbi pedig a szósz mellett Japaleno paprikával és wasabival. Összességében egyszer érdemes kipróbálni, én nem csalódtam a helyben, finom volt és elég is, pedig nem yeti burgert ettem. Saáry Ákos helyvektor@nyuz.elte.hu

említést a párkapcsolatokról, addig a Katedrális nem fukarkodik a szókimondásban. Természetesen a hátulján ott virít a célközönség kijelölése, hogy „felnőtteknek szóló regény”, mégis nyilvánvaló, hogy nem csak nagykorúak fogják a kezükbe venni figyelemfelkelő borítójuk miatt. Az izgalmas, térben és időben nem lineáris cselekményvezetés izgalmaiból kiábrándítóan hathat egyeseknek a – Puzsér Róbert szavaival élve – „szellemi kútmérgezéssel” megírt szexjelenetek. Az első kötet végén erre például egy véres konyhai asztalon kerül sor, mire az aktus végére mindkét szereplőt belepi a levágott állat vére. Némileg vigasztaló, hogy nem követi M. John Harrison, A fény című regényének ábrázolás világát. A cselekmény követhetetlensége ellenére több díjat is besöpört az írás. Ebben a regényben az az érzése támad az

embernek, hogy valójában soft-pornót olvas sci-fi köntösbe burkolva. A Katedrális története módfelett összetett, az olvasó a gyakori fordulatok okán néha képtelen letenni az olvasmányt. A jövőbeni szervezet, a Katedrális, az ókorba küld egy alvilági körökben mozgó harcost, Tess Gordont, akinek az ókori Pompeii-ben kell egy korabeli nő szerepébe bújnia. Küldetését nem egyedül végzi, mégis az őt kísérő intervenciós csoport, valamint az időutazás veszélyeit vállaló újdonsült szerelme alaposan összekavarja az ókori történéseket. A logikai bukfencektől mentes könyvsorozat könnyű írásmódja azonnal leláncolja az olvasót, a műfaj szerelemeseinek – a helyenként sérelmezett képi megjelenítéstől eltekintvekötelező olvasmány. Tóth Zoltán Balázs kritika@nyuz.elte.hu

Hamburger és hot dog Ha egy beszélgetésben előkerül a hamburger kifejezés, az emberek nagy része két típusra gondol: vagy a gyorséttermi, pici műburgereket vizionálják, vagy a klasszikus, édes-zsemlés szendvicseket, azonban egyik sem igazi hamburger. A legtöbben tipikus amerikai ételnek tartják a hamburgert, bár ez nem teljesen pontos elképzelés, hiszen a nevében is felfedezhetjük Hamburg város nevét, ami ugye arra utal, hogy nem amerikai találmány. A téves eredettörténet azonban annyira elterjedt (és valljuk be, manapság ez az étel Amerikában a legnépszerűbb), hogy marketingcélokra könnyedén fel lehet használni. Így jön képbe a Buffalo’s. Maga az étterem az Astoriától pár perc sétára, a Dohány utcában található. A stílus egyértelműen az amerikai jellemzőket emeli ki: a háttérben country-zene szól, valamint a fal és a berendezés mind-mind ezt az érzést próbálja erősíteni az emberben. Péntekenként karaoke, szombaton pedig linedance (amerikai cowboy-tánc) fokozza az amerikai életérzést. A kínálat ennek megfelelően nem a nálunk megszokott sémát követi: Hatalmas (főleg a gyorséttermiekhez képest) hamburgerek széles választéka (990 Ftnál kezdődnek a legkisebb méretben),

Katedrális Gyakori jellemző a sci-fi műfajú könyveknél, hogy a szerzők a jövő társadalomszerveződéseit egy omnipotens elnyomó hatalom alatt képzelik el. Ahogy Dan Abnett Warhammer 40000, vagy a Battletech sorozatban a dinasztiákban manifesztálódik ez a jóslat, úgy a Katedrális című, négy részes sorozatban sincs másként. Igaz, itt a katolikus egyház utánzására kialakított árnyékszervezettről van szó, míg a formális hatalmat a Novus Ordo Seclorum bírja. Fonyódi Tibor (Harrison Fawcett) tollából született első kötet 1998-ban, a záró darab megjelenésére egészen 2007-ig kellett várni. Az új évezred felé haladva azonban megjelent egy olyan tendencia, amelyet az irodalom nem minden ágense követett. Míg a fent említett sorozatok kötetei csak sejtelmesen, már-már gyerekesen tesznek

45. félévfolyam 5. szám 2012. október 10.


Cooltér & Négyeshatos „A múltat be kell vallani...”

56 éve – I.

Tíz éves a Terror Háza Múzeum

– Fedezékbe! – ordította a pufajkás férfi, majd elvágódott az autóroncs mögé. A robbanás leomlasztotta a környező házfalakat, és a becsapódás meredek árkot hagyott maga után az aszfalton. A villamos tetején lévő fiatal pár épphogy meg tudta tartani egyensúlyát, és nagy nehezen fent maradtak a járművön. – Jól vagytok? – kérdezték tőlük, amire csak fejüket fogva, némán bólogattak. – A fenébe is – mondta a svájci sapkás, – ez nagyon közel volt! Mihamarabb helyre kell hozni azt a zárlatos vackot – majd felemelte a sapkáját, és megrúgta a villamos oldalát. – Jönnek! – hangzott egy kiáltás az utca másik vége felől. Egy csapzott kölyök rohant feléjük kabátját fogva, hóna alatt pedig egy csomagot cipelve, és úgy kapkodta a lábát, hogy szinte villámok cikáztak körülötte. Mikor odaért a villamoshoz gyorsan kifújta magát, és miután átadta a csomagot közölte a közel sem jó hírt, miszerint négy utcával odébb két tankot láttak éppen feléjük közeledni. Az emberek gondterhelt arccal néztek össze. – Ha az a dög befordul az utcán, mielőtt elindulnánk, akkor tudni fogják, hogy merre tartunk, és azon nyomban ellövik a felső vezetékeket. Akkor már nem sok esélyünk lesz – egykettőre bekerítenek minket. Ez a csomag viszont mindennél fontosabb számunkra, muszáj biztonságban tudnunk, minél hamarabb. – De mit tehetnénk annak érdekében, hogy mihamarabb megjavuljon a járgány? – kérdezte a fiatalabbik srác. Az arcán lévő sebe kissé viszketett a kötés alatt. – Csak két mérnökünk van, és még mindketten a padot kellene koptatniuk. És még ha elindulunk is, valakiknek fel kell majd tartóztatniuk. A svájci sapkás összehúzta a szemöldökét, elkapta a grabancát, és komolyan ránézett. – Akkor is tennünk kell valamit, hát nem érted? Ha nem indulunk el ebben a szent minutumban, akkor mindennek – A villamos motorja vészjóslóan felbúgott… (folytatása következik) Michael Kay negyeshatos@nyuz.elte.hu

„Terror Háza Múzeum megnyitása történelmi mérföldkő. Azért jött létre, hogy örökre emlékeztessen az emberiség által azelőtt nem tapasztalt mértékű, intézményesített gonoszságra.” Zbigniew Brzezinski Múzeumként való működésének 10. évfordulója alkalmából ezen a héten Budapest legszebb sugárútjának 60. számába látogatunk. A Terror Háza múzeum még múzeummá válása előtt a XX. században két tragikus korszakban is nevéhez méltón működött. Először is 1944-ben „Hűség Háza” néven a nyilas rémuralom idején ez az épület volt a magyar nácik pártszékháza. 1945 és 1956 között pedig az ÁVO majd az ÁVH vette birtokba az Andrássy út 60-at. Magát az épületet 1880-ban tervezte Feszty Adolf, amelyben 1937-től béreltek helységeket Szálasiék. Ő azt mondta róla: „Az Andrássy úti székház számomra és a magyar népi kezdeményezés számára mindenkor a Hűség Háza fog maradni.” Miután a náci Németország eltávolította Horthy Miklós kormányzót, megkezdődött hazánkban a nyilas uralom. Vakon hittek és várták Hitler győzelmét, ami okot adott nekik arra, hogy tizenéves fiúkat sorozzanak be, ártatlan zsidókat lőjenek a Dunába, és emberek százait kínozzák meg a „Hűség Háza” pincéiben. 1945-ben aztán a magyar kommunisták átvették az épületet. A Péter Gábor vezette szervezetek (PRO, ÁVO, ÁVH) tagjai parancsra gyilkoltak vagy kínozták az embereket, akik vagy börtönbe vagy munkatáborba kerültek, ha nem megölték őket. Rettegtek tőlük. Néhányan már a kihallgatások közben meghaltak, de mindenesetre hamar megtörtek. A szervezet terjeszkedni kezdett, és végül az egész háztömb az övék lett. A pincék falait áttörték, és börtönt alakítottak ki a házak alatt. 1956-ig volt az épület az ÁVH tulajdona. A Terror Háza 2002. február 24-én 17 órakor vált múzeummá Dr. Schmidt Mária főigazgatóságával. A múzeum négy részből áll: pince, földszint, első- és második emelet, de ezek mellett a belső udvar, valamint a lépcsőház is szerves része a kiállításnak

az orosz tankkal, amelyből olaj folyik és a háromemeletnyi magas falat elfoglaló áldozatok képeivel, a vörös szőnyeggel és a szobrokkal. A tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető múzeumot keddtől vasárnapig 10-18 óra között látogathatja a nagyérdemű. Sajnos a 10 évre emlékező időszakos kiállítás, a Bátran és szabadon, csak szeptember 2-ig volt megtekinthető. A második emeleten van a múzeum Nyilas terme, hosszú asztal egyenruhákkal körülvéve. A falon a Duna látható, tompa puffanásokkal szimbolizálják a belelőtt zsidókat. A Gulág teremben a Szovjetúnió térképét ábrázoló szőnyegen láthatjuk, hol raboskodtak magyarok. Az első emelet az át- és kitelepítések termével kezdődik, majd benézhetünk a Verőszobába, amely mellett olvashatunk egy megrázó visszaemlékezést a kínzásokról. A műzsírtéglafalak után eljutunk Péter Gábor szobájához is. A Mindennapi élet és a Propaganda egy kis színt visznek a komor termek közé, ahol színes plakátokat, a korabeli divatot és a magyar ipar termékeit is láthatjuk. A pincében hűvös van, a levegő nyirkos. Megtekinthetjük a zárkákat, amelyekben a raboknak napokig kellett a bokáig érő vízben állniuk. A magánzárka csupán méterszer méteres, szinte megmozdulni sem lehet benne. Az 1956-os teremben szétlőtt kabát, bicikli, egyenruha lóg a plafonról. Majd jön a Megtorlás és Kivándorlás, végül a Könnyek terme. Mielőtt távozna az ember végigsétálhat a tettesek képei között is. A kiállítás szinte egész területén plazmatévéken nézhetjük és hallgathatjuk az ezeket a sötét korokat átéltek visszaemlékezéseit. A múzeumot bárki látogathatja, és érdemes is végigsétálni az áldozatoknak és a terrornak emlékül szolgáló épületen. Szalai Evelin coolter@nyuz.elte.hu

TétékásNyúz

17


18

Belszíni fejtés Sziasztok! Ezen a héten gondoltam írok egy kicsit a sudoku történetéről és a szabályokról, ha valaki még nem ismerné! A „szúdoku” név egy hosszabb japán kifejezés rövidítése. Az eredeti név jelentése: „a számjegyek csak egyszer szerepelhetnek” (szúdzsi va dokusin ni kagiru). Ez a japán Nikoli Co. Ltd. bejegyzett védjegye. A megoldott szúdoku egy speciális latin négyzet. Latin négyzetekkel kapcsolatos munkássága miatt sokan úgy tartják, a játék ötlete alapvetően Leonhard Eulertől származik. A játék ma ismert változatát az amerikai Howard Garns alkotta meg 1979-ben. A rejtvényt a Dell Magazines adta ki Number Place címmel. A játék 1986-ban nagy népszerűségre tett szert Japánban, amikor a Nikoli kiadta a játék japán változatát. A nemzetközi siker 2005-ben érkezett el. A sudoku meglepően egyszerű szabályokon alapul, igazán nem az a fajta rejtvény, amiről azt gondolnánk, hogy álmatlan éjszakákat okoz. Egy 9 x 9 négyzetből álló nagy négyzetben kell elhelyezni a számokat 1-től 9-ig úgy, hogy egy tetszőleges sorban, oszlopban és háromszor hármas négyzetben mindegyik szám csupán egyszer forduljon elő. Segítségül bizonyos számokat előre megadnak és ezen számok mennyisége és elhelyezkedése határozza meg, hogy könnyebb vagy nehezebb rejtvényről van szó. A mostani rejtvényeket „kulturált sudoku” tárggyal várom! Eheti nyerteseink pedig Megyeri Otília Anna, Oláh Lilla Alíz és Kis László! A nagy sok kérésnek pedig a továbbiakban engedek és már a Sport szelet is felkerül a kérhető csokik listájára jövő héttől! További szép napot nektek! Panni rejtveny@nyuz.elte.hu

45. félévfolyam 5. szám 2012. október 10.


19 

VeddfELTEis & Mozizóna Melyik ELTE-s bulit várjátok a legjobban? Mint láthatjátok, új színnel bővült a Nyúz színes szivárványa. Ebben a rovatban Titeket fogunk bemutatni: az öltözködéseteket, a véleményeteket bizonyos dolgokról. É&B Attila (21, biológus) ELTE-s pulcsiját Ti is megkaphatjátok az északiban levő Hallgatói Alapítvány boltjában. A nadrágját a Pull&Bearben vette, táskája Puma márkájú. Atesz legjobban a gólyabált várja, mert szerinte nagyon vicces és szórakoztató öltönyben táncolni.

Ákos (19, biológus) köpenyét az Áltkém. tanszékről kapta kölcsön, míg nadrágját otthon találta, Converse cipőjét húga előző barátjától örökölte. Legjobban a gólyaavatót várja, mert oda nem kell különösképp kiöltözni.

Adél (20, fizikus) blézerét az Orsayban, ruháját a Mangoban szerezte be. Piros talpú magassarkúját talán a Gólyabálon is felveszi, amit azért vár, mert itt szép helyen szép ruhában bulizhat.

A rejtély Az utóbbi időben sajnos egyre többet csalódom a filmekben. A forgalmazóknak nem olyan fontos, hogy amit a nézők kapnak a pénzükért, az minőségi munka legyen: ha egyszer megnézték, már nem számít a véleményük. Pár bemutatóval, nagy költségvetéssel, híres színészekkel be lehet csalni a tömegeket a moziba. A sorozatoknál azonban más a helyzet. Egyrészt kisebb a költségvetés, így nem tudnak drága jelenetekkel kompenzálni egy gyengébb történetet. A rendszeres vetítéseknek köszönhetően igenis számít az, hogy a nézők mit gondolnak, hiszen ha valami rossz (vagy nem elég jó), és zuhan a nézettsége, az bizony könnyen kaszát kaphat. Persze sorozatból legalább annyit találunk, mint filmet, jobbat és rosszabbat egyaránt, nehéz kiválasztani mit is nézzen az ember gyereke. Ebben szeretnék most egy kis segítséget nyújtani. Akik kedvelik a sci-fi műfaját, valószínűleg találkoztak már a Fringe (magyarul: A rejtély) című sorozattal. Az ötödik, és

egyben befejező évadjából eddig két epizód jelent meg, s egyelőre magasak az elvárások a finálét illetően. Az alkotók eleinte bevallottan az X-akták népszerűségét próbálták meglovagolni, hiszen a híres és nagysikerű sorozat befejezése után nem igazán volt, amely betölthette volna a maga után hagyott űrt. A sorozat elején csak annyit tudunk, hogy a világban különös és elsőre megmagyarázhatatlan esetek történnek. Egy ilyen ügybe csöppen bele a szőke, zöld szemű FBI ügynök, Olivia Dunham, akinek hamar rá kell jönnie, hogy eddig rengeteg dologról nem volt tudomása. Segítőtársai a kétes hírnevet szerző, kissé őrült tudós, Walter Bishop és fia, Peter. A kezdeti összeesküvés-elméletet arány-

lag hamar kibogozzák, és más irányban folytatódik a sorozat, de az első évadban a csapat minden epizódban új esetet old meg,és ez remekül alapozza meg a későbbi átívelő szálat. Izgalmas, pörgős, és némiképp elgondolkodtató sorozatról van szó, amely a korábban említett X-aktákkal szemben igenis megadja a válaszokat, (ál)tudományosan megmagyarázza az elképzelhetetlen eseteket. Mindezt a legtöbbször TTK-s szemszögből is elfogadható módon, bár időnként bizonyára fogja a fejét a néző, ha egy kicsit jobban otthon van a témában. A bejelentett utolsó évad remek alkalmat nyújt azok számára, akik azért nem állnak neki a folytatásos sorozatoknak, mert hosszúak, sőt ki tudja, rendesen lesznek-e lezárva. A Fringe esetében ez a veszély nem fenyeget, hiszen már egy éve lehetett tudni, hogy nincs tovább, így az íróknak lehetőségük van rendesen lezárni a történetet. Kíváncsian várjuk. Saáry Ákos mozizona@nyuz.elte.hu

TétékásNyúz


Tétékás Nyúz 4505  

45. félévfolyam 5. szám

Advertisement