Page 1

Beli kristalni sladkor

0,

Tuπ, 1 kg Akcijska ponudba velja v vseh trgovinah in franπizah Tuπ od 11. 2. do 16. 2. 2010 oz. do prodaje akcijskih zalog.

74 ¤/kos

? i n j l o v o d Za . r a n e d o m e n Sicer vam vr Krof

• razliËni dobavitelji 80 g

0,

46 ¤/kos

»e z izdelkom niste zadovoljni, ga prinesite nazaj in vrnili vam bomo denar.

Pri nas sta sveæina in kakovost na

1. mestu.

VeË informacij o pogojih vraËila najdete v trgovinah in franπizah Tuπ in na www.tus.si


Svinjski vrat brez kosti

Sveæe dobrote

• II. kategorije • vakuumsko pakiran

Blejska klobasa • postreæno Meso Kamnik

22 % ceneje

3,

Redna cena: ¤ 4,89

? i n j l o adov nar.

ZSicer vam vrnemo de Delikatesna slanina

• polovice • vakuumsko pakirano Celjske mesnine

5,

03 ¤/kg

% 4 -4

Lokavska panceta

• kosi • vakumsko pakirano Prπutarna Lokev

Slanina je svinjsko meso, prepredeno z maπËobnimi pasovi. Ta vrsta mesa se pri æivali nahaja na trebuhu, hrbtu in bokih. Slanino lahko pred uæivanjem nasolimo ter prekadimo in na ta naËin konzerviramo. Lahko se uporablja kot samostojna jed, del narezkov ali kot zabela.

8,

Redna cena: ¤ 11,99

59

Samo v

¤/kg

¤/kg

»ajna klobasa

Messner, 250 g

2,

25 ¤/kos

? i n j l o v Zadoam vrnemo denar.

ZSicer vam vrnemo denar.

Izdelki oznaËeni z oznako

i? n j l o v o Zad am vrnemo denar.

Redna cena: ¤ 2,99

24 % ceneje

SUPERMARKET

% 8 2 - adovoljni? 2

9,

99

Sicer v

Sicer vam v

• postreæno Damber

% 4 -3

Slanina

i? n j l o v o Zad rnemo denar. Ogrska salama

¤/kg

¤/kg

u

raËuna Popust se ob na blagajni.

49

79

Svežina in kakovost na prvem mest

Redna cena: ¤ 8,99

3,

Redna cena: ¤ 5,29

Sicer v

Samo v

SUPERMARKET

2,

Redna cena: ¤ 3,08

Tirolska klobasa Pivka, 500 g

% 5 2 -

29 ¤/kos

? i n j l o v Zadoam vrnemo denar. Sicer v

so na voljo samo v Tuπ supermarketih. Ostala ponudba je na voljo v vseh trgovinah Tuπ.


ProbiotiËni tekoËi jogurt

• jabolko - æita - vlaknine • 0,9 % mleËne maπËobe Zelene doline, 330 g

Sir KoËevski gaudar

0,

Redna cena: ¤ 0,72

56 ¤/kos

• 45 % mleËne maπËobe Ljubljanske mlekarne

-45%

4,

Redna cena: ¤ 9,14

? i n j l o Zadoamvvrnemo denar.

99 ¤/kg

i? n j l o v o Zad am vrnemo denar.

Sicer v

0,

Redna cena: ¤ 1,24

Jogurt Ego

• naravni Ljubljanske mlekarne 500 g

92 ¤/kos

22 % ceneje Sicer v

Svežina in kakovost na prvem mest

Kisla smetana Mleko Vipava 400 g

u

0, Redna cena: ¤ 1,38

96 ¤/kos

Legenda o siru

% 5 2 - adovoljni? ZSicer vam vrnemo denar.

Puding Piruet • Ëokolada z vanilijo • 2+1 gratis Campina, 3 x 150 g

0,

83 ¤/kos

pravi, da je sir pred 4000 leti odkril arabski trgovec, ki je potoval Ëez puπËavo z zalogo mleka v mehu. VroËina naj bi mleko sesirila in sirotka se je loËila od skute. Trgovec je potem lahko jedel sir in pil sirotko. Nasvet: sir KoËevski gaudar je vsestransko uporaben: poleg obiËajne rabe je primeren za cvrtje, naribanega pa lahko uporabimo v solatah.

1,

% 0 -3

i? n j l o v o Zad am vrnemo denar. Sicer v

Redna cena: ¤ 1,65

Margarina Rama Classic Unilever, 500 g

43 ¤/kos

0, Redna cena: ¤ 0,57

Desert Mousse

• Ëokolada Dukat, 100 g

Samo v

? i n j l o v Zadoam vrnemo denar. Sicer v

Izdelki oznaËeni z oznako

Samo v

SUPERMARKET

13 % ceneje

? i n j l o v Zadoam vrnemo denar. Sicer v

45 ¤/kos

SUPERMARKET

21 % ceneje

? i n j l o v Zadoam vrnemo denar. Sicer v

so na voljo samo v Tuπ supermarketih. Ostala ponudba je na voljo v vseh trgovinah Tuπ.

3


Ekstra deviπko oljËno olje Monini • Classico • Delicato 750 ml

-28%

4,

Redna cena: ¤ 6,99

99 ¤/kos

SonËniËno olje Tuπ, 2 l

20 % ceneje

2,

Redna cena: ¤ 2,69

15

0,69

A J I C K A Juha

¤/kos

• dunajska, 62 g • kremna z jurËki, 60 g Podravka

-29%

4,

Redna cena: ¤ 6,99

PiπËanËji file • pakiran Tuπ 4

95 ¤/kg

Izdelki oznaËeni z oznako

Samo v

-31%

1,

Redna cena: ¤ 2,54

Kruh Kranjski Ërni hlebec Æito, 1 kg

SUPERMARKET

74 ¤/kg

¤/kos

22 % ceneje

Instant polenta Zlato polje Æito, 250 g

0,

Redna cena: ¤ 0,63

49 ¤/kos

so na voljo samo v Tuπ supermarketih. Ostala ponudba je na voljo v vseh trgovinah Tuπ.


Masleni keksi Leibniz • s Ëokolado • s temno Ëokolado • pomaranËa Bahlsen 125 g Keksolino

Podravka, 500 g

10 % ceneje

3,44

Redna cena: ¤ 3,84

¤/kos

Samo v

SUPERMARKET

% 0 3 -

Kaπica HiPP z æiti

1,

Redna cena: ¤ 1,67

• jabolka in banane 190 g

15 % ceneje

1,09

Redna cena: ¤ 1,29

¤/kos

Samo v

16 ¤/kos

SUPERMARKET

IZKORISTITE POPUSTE NA PRIZNANE BLAGOVNE ZNAMKE! Tuna Rio Mare • v ekstra devi k em oljËnem olju • 3 + 1 gratis Bolton, 4 x 80 g

22 % ceneje

3,

Redna cena: ¤ 4,69

Izdelki oznaËeni z oznako

Samo v

SUPERMARKET

62 ¤/kos

-35%

0, Redna cena: ¤ 0,78

Jeπprenj special

Mlinotest, 500 g

50 ¤/kos

-30%

1,

Redna cena: ¤ 1,99

Mini rolade • Ëokolada Æito, 280 g

so na voljo samo v Tuπ supermarketih. Ostala ponudba je na voljo v vseh trgovinah Tuπ.

39 ¤/kos 5


Mleta kava Loka Emba, 250 g

19 % ceneje

1,

Redna cena: ¤ 2,04

64 ¤/kos

»aj Teekanne • Strawberry Sunrise • Sweet Cherry 50 g

% 0 3 -

1,

Redna cena: ¤ 1,64

Zamrznjeno

OsliË file

• paniran Frigomar, 800 g

6

14

Fruc

• Ërni ribez - aronija Fructal, 1,5 l

20 % ceneje

0,75

Redna cena: ¤ 0,94

A J I C K A ¤/kos

¤/kos

Zamrznjeno

-36%

3,

Redna cena: ¤ 5,99

79 ¤/kos

DomaËi skutni πtruklji Hokus Æito, 400 g

Zamrznjeno

-26%

2,

Redna cena: ¤ 2,99

19 ¤/kos

-30%

1,

Redna cena: ¤ 1,99

Krompirjevi kroketi Æito, 400 g

39 ¤/kos


Smoothie gemina

• vi nja - ar onija • jagoda - borovnica • breskev - banana Fructal, 0,5 l

-30%

1,

Redna cena: ¤ 1,92

34 ¤/kos

Nektar Dan • pomaranËa Dana, 1 l

% 3 4 -

Bonboni ©umi mix

0,

Redna cena: ¤ 1,04

Æito ©umi, 1 kg

-34%

3,

Redna cena: ¤ 4,99

27 ¤/kos

59 ¤/kos

PRIZNANE BLAGOVNE ZNAMKE PO NEVERJETNIH CENAH! Zamrznjeno

-28%

4, Redna cena: ¤ 6,59

Mini æepki pizza

Pekarna PeËjak, 1 kg

Samo v

Izdelki oznaËeni z oznako

Samo v

69 ¤/kos

SUPERMARKET SUPERMARKET

Vino Refoπk Vinakoper, 1 l

10 % ceneje

3,

Redna cena: ¤ 3,59

22 ¤/kos

Pivo Gösser 6 x 0,5 l

5,

so na voljo samo v Tuπ supermarketih. Ostala ponudba je na voljo v vseh trgovinah Tuπ.

19 ¤/kos 7


* v primerjavi z dosedanjimi vložki Always

Vloæki Always Ultra

Zobna pasta Denta-med

• veË vrst

• Protect • Sensitive • Action 3 100 ml

12 % ceneje

1,

Redna cena: ¤ 1,74

53

22 % ceneje

1,

Redna cena: ¤ 1,54

¤/kos

19 ¤/kos

©Ëitniki perila Always • veË vrst

12 % ceneje

1,

Redna cena: ¤ 1,74

»istilo Pronto Multi Superficie

53

• za pohiπtvo 375 ml

18 % ceneje

2,32

Redna cena: ¤ 2,84

A J I C K A ¤/kos

¤/kos

MehËalec Duel • Lavander Fields • Pure Cashmere • Summer Dream 1l

15 % ceneje

1,

Redna cena: ¤ 2,24

8

89 ¤/kos

-30%

3,

Redna cena: ¤ 4,99

Rex

• gel, 1,5 l, veË vrst • praπek, 2 kg, veË vrst

49 ¤/kos

Detergent Finish Quantum

• Regular, 30 tablet • Lemon, 30 tablet • All in 1, 28 tablet

6,

99 ¤/kos


MareliËna marmelada Belsad

Primorska moka

Podravka, 870 g

Mlinotest, 1 kg

-25%

2,

Redna cena: ¤ 3,19

39 ¤/kos

-50%

0,

Redna cena: ¤ 1,22

61

! t s u p i l e s e v a z i t s Popu ¤/kos

Zamrznjeno

Sladki prah Dr. Oetker, 500 g

21 % ceneje

1,

Redna cena: ¤ 1,50

-28%

3,

Redna cena: ¤ 5,59

OsliË file Tuπ, 1 kg

99 ¤/kos

18 ¤/kos

Krema Dolcela • tiramisu Podravka, 100 g

-25%

1,

Redna cena: ¤ 1,44

07 ¤/kos

Vino Rumeni muπkat Jeruzalem Ormoæ, 0,75 l

20 % ceneje

4,

Redna cena: ¤ 5,99

75 ¤/kos 9


1,29

»okoladni bonboni My Love z vi njo • v srËku Magnat, 24 g

¤/kos

Samo v

SUPERMARKET

Bonboni Baci Nestlé, 143 g

-35%

2,

Redna cena: ¤ 3,59

23 % ceneje »okoladne napolitanke srËki Manner, 300 g 10

1,

Redna cena: ¤ 2,34

79 ¤/kos

Izdelki oznaËeni z oznako

Samo v

Sladoled Leone Elite • le nik • tiramisu Incom, 500 g SUPERMARKET

33 ¤/kos

-37%

2,

Redna cena: ¤ 4,79

98 ¤/kos

15 % ceneje

1,65

Redna cena: ¤ 1,95

Bonboniera I ❤ Milka • le nik • jagoda Kraft, 120 g

Serviete Love • 33 x 33 cm • 3-slojne Paloma, 20/1

¤/kos

0,

79 ¤/kos

so na voljo samo v Tuπ supermarketih. Ostala ponudba je na voljo v vseh trgovinah Tuπ.


LonËnica vrezeja

LonËnica vrtnice

• razliËne vrste vrezej in razliËne barve okrasnih lonËkov

5,

• v lonËku Paris

99

5,99

¤/kos

¤/kos

Samo v

SUPERMARKET

LonËnica soËnica

3,93

• v dekorativnem lonËku

¤/kos

Samo v

SUPERMARKET

LonËnica kalanhoja

o v o n i t Valen 2,

• v keramiki s srËki

96 ¤/kos

»as za majhne pozornosti in sladke trenutke!

Bonboniera knjiga s pralinami • vrtnica • Ërna Ëokolada 75 g

% 0 4 -

1,

Redna cena: ¤ 2,69

3,

Izdelki oznaËeni z oznako

84

Samo v

SUPERMARKET

¤/kos

Pliπasta igraËa srËek • 14 cm

Samo v

59 ¤/kos

SUPERMARKET

Pliπasta igraËa miπka • 15 cm • v rdeËi, rumeni in modri barvi

2,

49

Samo v

so na voljo samo v Tuπ supermarketih. Ostala ponudba je na voljo v vseh trgovinah Tuπ.

¤/kos

SUPERMARKET

11


Oæemalnik citrusov Philips HR 2737

• moË: 25 W • prostornina: 400 ml • samodejna sprememba smeri vrtenja • dolæina kabla: 1,2 m • prostor za shranjevanje kabla • moderno prozorno ohiπje

17 % ceneje

18, Redna cena: ¤ 22,99

Samo v

90 ¤/kos

A J I C K A SUPERMARKET

Tapetni noæ

• z dodatnimi rezili v roËaju • gumiran • rezilo 18 mm 12

1,

Izdelki oznaËeni z oznako

79

Samo v

¤/kos

SUPERMARKET

Modne vzorËaste dokolenke Fantasy 5256

• velikost: 35 - 42 • 30 DEN • koæi prijazne • odliËno prileganje zaradi dodanega elastana • razliËna vezenja in barve

-30%

2,

Redna cena: ¤ 3,29

29 ¤/par

so na voljo samo v Tuπ supermarketih. Ostala ponudba je na voljo v vseh trgovinah Tuπ.
a top Extr 

 

      

HlaËne nogavice Comfort Extra top

! o udobje Specialn ! comfort Special     

• vel: 2 - 5 • 20 DEN • koĂŚi prijazne • dalj‘i zadnji del za v eĂ‹je udobje • bombaĂŚni v‘it ek • veĂ‹ barv

GINKO E C AFFEIN

-28%

3,

Redna cena: ¤ 4,89

49

Samo v

¤/kos

SUPERMARKET

NAJUGODNEJŠA PONUDBA IZBRANIH IZDELKOV! Velja samo v Tuπ supermarketih Maribor Radvanje, Maribor PobreÌje, Planet Tuπ Celje, Murska Sobota, Planet Tuπ Novo mesto, Planet Tuπ Maribor, Planet Tuπ Kranj, Ljubljana BTC, SeÌana

Velja samo v Tuπ supermarketih Maribor Radvanje, Maribor PobreÌje, Planet Tuπ Celje, Murska Sobota, Planet Tuπ Novo mesto, Planet Tuπ Maribor, Planet Tuπ Kranj, Ljubljana BTC, SeÌana

Æenske spodnje hlaËe, set 2/1 • velikost: S - XL • optimalno udobje zaradi dodanega elastana • veË modelov in barv • v kompletu dvojne spodnje hlaËe

20 % ceneje

3,

Redna cena: ¤ 4,99

99

Samo v

Izdelki oznaËeni z oznako

Samo v

SUPERMARKET

¤/set

SUPERMARKET

20 % ceneje

NedrËek, set 2/1

• vel.: B/75 - B/85, C/75 - C/85, D/75 • s kostjo za dodatno oporo • veË modelov in barv • v kompletu dva nedrËka

8,

Redna cena: ¤ 10,99

79

Samo v

so na voljo samo v Tuπ supermarketih. Ostala ponudba je na voljo v vseh trgovinah Tuπ.

¤/set

SUPERMARKET

13


Sestavite svojo akcijo in kupujte do 40 % ceneje! Preprosta aktivacija vaπih najljubπih tudi na www.tus.si 150 izdelkov priznanih blagovnih znamk, tudi do 40 % ceneje, izberite vaπih 10 najljubπih, aktivirajte jih pri blagajni ali na www.tus.si, kupujte jih kar 3 mesece ugodneje!

I! V O N kuponi 10 11. 2. - 16. 5. 20


★★★★★

★ ★ NAJBOLJ©I NAJBOLJSI ★ ★ IZDELKI ZA VAS ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ »okolada Milka ★ • z mletimi leπniki ★ • noisette ★ 100 g 15 % ceneje ★ ★ ★ ★ ¤/kos ★ ★

Desert Milka Wafelini • veË vrst 37/38 g

17 % ceneje

0,24 Redna cena: ¤ 0,29

¤/kos

Polnozrnati keksi Milka • s koπËki Ëokolade • s Ëokolado 168 g

15 % ceneje

0,

Redna cena: ¤ 0,98

1,

Redna cena: ¤ 1,59

83

★★★★★

NAJBOLJ©I NAJBOLJSI IZDELKI ZA VAS

Smetana za kuhanje Meggle 200 ml

-25%

0,74

Redna cena: ¤ 0,99

¤/kos

★★★★★

NAJBOLJ©I NAJBOLJSI IZDELKI ZA VAS

Rexona

• stick, veË vrst • roll-on, 50 ml, veË vrst • dezodorant, veË vrst

21 % ceneje

2,12

Redna cena: ¤ 2,69

¤/kos

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

34 ¤/kos

Sir Grünländer • navadni • light • dimljeni • paprika - Ëili

-31%

8,19

Redna cena: ¤ 11,94

¤/kg

Zeli“Ëno maslo Meggle 125 g

-26%

1,24

Redna cena: ¤ 1,69

¤/kos

Gel za prhanje Axe • veË vrst 250 ml

20 % ceneje

1,

Redna cena: ¤ 2,38

89 ¤/kos

Axe

• stick 50 ml, veË vrst • dezodorant 150 ml, veË vrst

18 % ceneje

2,49

Redna cena: ¤ 3,07

¤/kos

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Krekerji Lu Tuc Original 100 g

19 % ceneje

0,45 Redna cena: ¤ 0,56

¤/kos

»okolada Milka • z leπniki in rozinami 250 g

13 % ceneje

2,

Redna cena: ¤ 2,59

25 ¤/kos

Topljeni sir Kiri • navadni Fromageries Bel, 100 g

-30%

0,99 Redna cena: ¤ 1,42

¤/kos

Smetana Meggle • doza 250 ml

-25%

1,49

Redna cena: ¤ 1,99

¤/kos

Rexona

• stick, veË vrst • roll-on, 50 ml, veË vrst • dezodorant, veË vrst

20 % ceneje

1,

Redna cena: ¤ 2,44

93 ¤/kos

Vodica po britju Axe • veË vrst 100 ml

20 % ceneje

4,62 Redna cena: ¤ 5,79

¤/kos

15


? i n j l o Zadoamvvrnemo denar. Sicer v

e RdeËe pomaranË tarocco

0,

59

? i n j l o v Zadoam vrnemo denar.

¤/kg

? i n j l o v Zadoam vrnemo denar.

Sicer v

Sicer v

Svežina in kakov st na prvem mo est u

Zelena paprika

1,

39 ¤/kg

i? n j l o v o Zad am vrnemo denar. Sicer v

rine Mandaani k

0,

• sorta ort

98 ¤/kg

Slastne rdeËe pomaranËe

Pisan fiæ1ol kg

1,

• pakiran po

RdeËe pomaranËe so po velikosti nekoliko manjπe, njihove lupine so pogosto rdeËe lisaste, barva sadnega mesa pa sega od zlate do æivo rubinaste rdeËe. Sorta rdeËih pomaranË tarocco je ena izmed najbolj iskanih na italijanskem træiπËu, saj slovijo po sladkem okusu in izjemni soËnosti. PomaranËe so najboljπe kar surove, lahko pa jih uporabimo za skoraj neskonËno vrsto sladkih jedi od peciva, sadnih solat, sokov in sladoledov. Pozor: lupina teh pomaranË ima mehkejπo strukturo, kar pa ne pomeni, da je sadeæ prezrel - prav nasprotno!

45 ¤/kos

i? n j l o v o Zad am vrnemo denar. Sicer v

Kitajsko zelje

0,

58

Deæela zdravja

¤/kg

Posebna ponudba velja v trgovinah Tuπ in fraπiznih prodajalnah Tuπ od 11. 2. do 16. 2. 2010 oziroma do prodaje akcijskih zalog v tem terminu in ne velja za Drogerije Tuπ in poslovalnice Cash&Carry. Posamezna prodajalna ima v ponudbi izdelke v obsegu svojega prodajnega asortimenta. Osnova za izraËun viπine popusta so cene po centralnem ceniku podjetja Engrotuπ d.d.. Redne cene so cene iz centralnega cenika na dan zaËetka veljavnosti akcijskega letaka. Prodaja akcijskih artiklov poteka tudi v trgovinah, ki posameznih akcijskih artiklov nimajo v rednem prodajnem asortimentu oz. novo odprtih trgovinah, ki teh artiklov πe niso prodajale. Za morebitne napake se opraviËujemo in vas prosimo, da nas pokliËete na brezplaËno telefonsko πtevilko: 080 13 10. Pridræujemo si pravico do sprememb. Blago je na razpolago do dnevne razprodaje zalog, zato si podjetje pridræuje pravico, da ob nepredvideno visokem povpraπevanju po doloËenem izdelku ta izdelek krajπi Ëas v posamezni poslovalnici ne bo na razpolago. Vse slike so simboliËne. Cene so v evrih. Engrotuπ d.d., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje. Poπtnina plaËana pri poπti Celje 3102. 6/10

TUŠ  

Tuš katalog - market

TUŠ  

Tuš katalog - market

Advertisement