Page 1

Tessenderlo

info

Nieuwjaarsreceptie

Het gemeentebestuur nodigt alle inwoners uit voor een hapje en een drankje op zondag 5 januari 2014 van 18.00 tot 20.00 uur op de Markt.

n째6 I 2013

december


zitdagen

Zitdagen burgemeester en schepenen Burgemeester

sp.a-SPiL

Fons Verwimp

Bevoegdheden: Financiën, begroting en rekening, belastingen, retributies, premies, subsidies, financiële werking gemeentelijke vzw’s, nijverheid, handel, tewerkstelling, middenstand, informatica Zitdagen Enkel na afspraak

Bevoegdheden: Gemeentelijk management, administratie, personeelsbeleid, brandweer, rampenplan, verkeer, informatie, inspraak, rijksregister, juridische aangelegenheden, burgerlijke stand, militie, bevolking, feestelijkheden, evenementen, promotie, politie, veiligheid en preventie, andere door de wet opgelegde bevoegdheden

Schepen Alies Smeets

CD&V

Baal 111 013 66 34 55 of 0479 63 87 92 schepen.smeets@tessenderlo.be

Zitdagen Elke dag in het gemeentehuis, na afspraak

sp.a-SPiL

Molenstraat 57 013 66 80 41 of 0477 69 67 68 schepen.moonen@tessenderlo.be

Bevoegdheden: Cultuur, bibliotheek, buitenschoolse opvang, kinderopvang, onderwijs (academies) wijkraden, begraafplaatsen, kerkfabrieken, Molenhuis Zitdagen: Elke werkdag in het gemeentehuis, na afspraak

Schepen Inne Peys

sp.a-SPiL

Sparrenweg 115 0477 18 56 91 schepen.peys@tessenderlo.be

Bevoegdheden: Openbare werken, Onderhoud gebouwen, reinigingsdienst, huisvuil, afvalwaters en zuiveringsstation, riolering, nutsvoorzieningen, telecommunicatie, tv-distributie, groenvoorzieningen Zitdagen: Elke dag in het gemeentehuis, na afspraak

Schepen Stefan Govaerts

sp.a-SPiL

Neerstraat 17 0473 88 65 27 schepen.wilms@tessenderlo.be

Geelsebaan 90 0497 32 50 45 burgemeester@tessenderlo.be

Schepen Liliane Moonen

Schepen Willy Wilms

Bevoegdheden: Jeugdzaken, speelpleinen, toerisme, sport, VVV, monumenten en landschappen, markten, kermissen Zitdagen: Enkel na afspraak

CD&V

sport, sport,

Schepen Joris Billen

CD&V

Molenstraat 53 013 67 20 26 of 0495 58 64 34 schepen.govaerts@tessenderlo.be

Varode 12 0486 67 87 66 schepen.billen@tessenderlo.be

Bevoegdheden: Leefmilieu, recyclagepark, bosbeheer, jacht, ruimtelijke ordening, stedenbouw, grondbeleid, weekendverblijven Zitdagen: Enkel na afspraak

Bevoegdheden: Sociale zaken, derde leeftijd, gehandicapten, migranten, OCMW, volksgezondheid, welzijnszorg, gezinsbeleid, kinderwelzijn, huisvesting, Europese zaken, emancipatieaangelegenheden, ontwikkelingssamenwerking, welzijn Zitdagen: Enkel na afspraak

Raadsleden Geyskens Bob Raadslid- voorzitter sp.a-SPIL gemeenteraad Bertels Hugo Raadslid CD&V Bollen Edwin Raadslid N-VA Brusseleers Katleen Raadslid sp.a-SPIL Camps Maurits Raadslid sp.a-SPIL Eens Karolien Raadslid sp.a-SPIL Gaethofs Chris Raadslid Open VLD Geyskens Liesbet Raadslid N-VA Janssen Wouter Raadslid sp.a-SPIL Meeus Emiel Raadslid CD&V Moors Ann Raadslid N-VA Sanen Nancy Raadslid CD&V Steurs Guido Raadslid sp.a-SPIL Taels Sara Raadslid N-VA Van den Bergh Willy Raadslid VLAAMS BELANG Van Sweevelt Paula Raadslid CD&V Vangeel Eric Raadslid N-VA Wouters Jef Raadslid Open VLD

02

Spekestraat 20

0477 65 18 82

bob.geyskens@telenet.be

Hommelbeek 17 Zavelberg 5 Laarbossenstraat 20 Engsbergseweg 44 Steendriesen 5 Baal 65 Eersels 137 bus 101 Baal 47 Sparrenweg 96 Laarbossenstraat 29 Diesterstraat 66 Lichtveld 42 bus 2 Hofstraat 37 Schans 41 Liebroek 6 Paalseweg 122 Groenstraat 4

013 67 16 05 - 0478 41 33 89 0473 89 77 31 0476 29 08 39 013 33 47 87 0498 69 18 66 0477 41 70 45 0474 24 89 11 0479 27 34 85 013 31 20 72 0476 99 06 53 0479 33 94 43 0479 21 34 42 0476 31 54 74 013 66 43 94 0474 60 99 20 0476 31 36 09 0476 96 82 15

hugobertels@telenet.be e.bollen@clbgroup.be leen.brusseleers@telenet.be maurits.camps@telenet.be karolien.eens@claes-knaeps.be chris.gaethofs1@telenet.be liesbet.geyskens@gmail.com wouter.janssen@devoorzorg.be emiel.meeus1@telenet.be ann.moors@itcomfort.be nancy.sanen@hotmail.com guidosteurs@telenet.be sarataels@hotmail.com / paula_van_sweevelt@hotmail.com eric.vangeel@n-va.be jef.wouters@kuehne-nagel.com


voorwoord

Beste Looienaars Beste Looienaars Het gemeentebestuur draagt ook dit jaar haar steentje bij aan de gezellige eindejaarssfeer, in de eerste plaats met de mooie kerstdecoratie en sfeerverlichting die het centrum en de gehuchten siert. Ook wordt het nieuwjaarzingen op oudejaarsdag door onze diensten in goede banen geleid. In de gehuchten komen de zangertjes van deur tot deur in de voormiddag; in het centrum verwachten we hen tussen 13.00 en 15.00 uur - de handelstraten worden dan speciaal verkeersvrij gemaakt. Bovendien organiseren we opnieuw een nieuwjaarsreceptie voor alle Looienaars. Ik hoop jullie samen met de mensen van de gemeenteraad in grote getale te ontmoeten op de Markt op zondag vijf januari, tussen 18.00 en 20.00 uur. Wij kijken er alvast naar uit. Met de winter voor de deur hebben we alle voorbereidingen getroffen om de wegen vrij te houden bij sneeuwval: de zoutvoorraad is op peil, het materiaal is opgepoetst, en de ploegen staan paraat om bij vriesweer uit te rukken om preventief te strooien. Bij een constante of hevige sneeuwval liggen de prioriteiten bij het verzekeren van een zo veilig mogelijk school- en werkverkeer. Daarom zullen we ons dan in de eerste plaats concentreren op de hoofd- en verbindingswegen en schoolomgevingen. Voor het vrijmaken van de stoepen rekenen we op jullie. Je buren zullen je dankbaar zijn. Het college van burgemeester en schepenen nam onlangs enkele beslissingen in het kader van de besparingen. Zo zal TV Tessenderlo vanaf januari niet meer worden uitgezonden. De oude filmpjes vind je wel nog steeds terug op onze website. Ook zal dit informatieblad met ingang van 2014 nog slechts vier keer per jaar worden uitgegeven, in plaats van de zes keer die je vroeger gewend was. De inhoud blijft echter onveranderd; je zult nog steeds op nieuws van eigen bodem, boeiende artikels en interessante tips stuiten in Info Tessenderlo en het UiTmagazine. Natuurlijk blijven we je ook via onze andere infokanalen informeren. Volg ons op Twitter, vind ons leuk op Facebook en stel onze website in als startpagina: je zult beter dan ooit te voren op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in Looi. Ik wil alle Looienaars een sprankelende eindejaarsperiode toewensen, met muziek en gezelligheid, warmte en plezier. Voor 2014 wens ik iedereen heel traditioneel veel geluk en een goede gezondheid, verdraagzaamheid en vriendschap. Een prettig eindejaar. Je burgemeester Fons Verwimp

Inhoud Zitdagen

2

Mobiliteit

11

Voorwoord

3

Werken & Bouwen

12 13

Gemeenteraadszittingen

4-5

Gerhagen

Leven & Welzijn

5-8

Milieu & Natuur

14-16

Vrije tijd & Sport

17-18

Gemeentelijke Buitenschoolse Kinderopvang Pinokkio Familienieuws

9

10-11

Wachtdiensten

19

03


gemeenteraadszittingen Hieronder vind je een beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van 30 september. Een volledig verslag van de gemeenteraadszittingen kan je lezen op www.tessenderlo.be (rubriek Bestuur). Je kunt ook inschrijven voor de nieuwsbrief, zodat je elke maand de dagorde voor de komende zitting en het verslag van de vorige zitting in je mailbox krijgt.

Algemeen beleid Kennisname OCMW: • jaarrekening: de rekening 2012 van het OCMW werd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn goedgekeurd. De gemeentelijke tussenkomst bedraagt euro. • jaarverslag: het jaarverslag 2012 van het OCMW werd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn goedgekeurd. Goedkeuring OCMW: • aanwending gecumuleerde gemeentelijke bijdrage ten bedrage van 800 250 euro in de balans van de jaarrekening van het OCMW per 31/12/2012: de rekening 2012 van het OCMW met bijlagen werd op 02/07/2013 door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn goedgekeurd. Daarbij werden voorstellen tot aanwending van de gecumuleerde gemeentelijke bijdrage ten bedrage van 800 250 euro gedaan. Kerkfabrieken: • Kerkfabriek Sint-Martinus Centrum: o kennisname budgetwijziging 2013: er is een gemeentelijke toelage van 81 233,93 euro in het exploitatiebudget. In het investeringsbudget bedraagt de gemeentelijke toelage 13 500 euro. Deze laatste toelage kadert in het lokalenbeleid; o goedkeuring meerjarenplan 2014-2019; o kennisname budget 2014: de gemeentelijke toelage bedraagt 53 486,55 euro in het exploitatiebudget en er is geen gemeentelijke toelage in het investeringsbudget; • Kerkfabriek Sint-Barbara Berg: o kennisname budgetwijziging 2013: er is een gemeentelijke toelage van 7 678,52 euro in het exploitatiebudget. In het investeringsbudget bedraagt de gemeentelijke toelage 0 euro; o goedkeuring meerjarenplan 2014-2019; o kennisname budget 2014: zowel exploitatiebudget als investeringsbudget is in evenwicht. De gemeentelijke bijdrage bedraagt 19 664,78 euro in het exploitatiebudget en 30 000 euro in het investeringsbudget; • Kerkfabriek OLV Onbevlekt Ontvangen Hulst: o kennisname budgetwijziging 2013: er is een gemeentelijke toelage van 5 604,99 euro in het exploitatiebudget. In het investeringsbudget bedraagt de gemeentelijke toelage 19 804 euro; o goedkeuring meerjarenplan 2014-2019; o kennisname budget 2014: het budget is zowel voor het exploitatiebudget als voor het investeringsbudget in evenwicht. De gemeentelijke bijdrage bedraagt 14 946,81 euro in het exploitatiebudget en 0 euro in het investeringsbudget;

04

• Sint-Jozef Werkman Schoot: o goedkeuring budgetwijziging 2013: er is een gemeentelijke toelage van 0 euro in het exploitatiebudget. In het investeringsbudget bedraagt de gemeentelijke toelage 72 615 euro; o goedkeuring meerjarenplan 2014-2019; o kennisname budget 2014: er is een batig saldo van 20 596,40 euro voor het exploitatiebudget. Het budget is in evenwicht voor het investeringsbudget. Er is een gemeentelijke bijdrage van 0 euro in het exploitatiebudget en van 125 000 euro in het investeringsbudget. Budgetwijziging 3en 4 dienstjaar 2013: de budgetwijzigingen werden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Aankopen: • skatetoestel: er wordt prijsgevraagd bij acht leveranciers. Het geraamde bedrag van de aankoop bedraagt 20 000 euro; • speeltoestellen: er wordt prijsgevraagd bij vijf firma’s. Geraamd bedrag van de aankoop is 12 000 euro; • rotatieve zitmaaier: er wordt prijsgevraagd bij zeven leveranciers. Het geraamde bedrag is 57 000 euro inclusief BTW.

Belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken 2013: vanaf 1 oktober 2013 worden ook de voorlopige rijbewijzen model 3, model 18 maanden en model 36 maanden in bankkaartmodel uitgegeven. De aanvraag, de verzending ervan, de acceptatie en de aflevering aan de burger gebeurt vanaf dan op analoge manier als de rijbewijzen in bankkaartmodel. Het reglement wordt aangevuld als volgt: “Voor het afleveren van een voorlopig rijbewijs: 1 euro te verhogen met het bedrag dat aan de federale overheid


moet betaald worden; voor het afleveren van een duplicaat: 5 euro te verhogen met het bedrag dat aan de federale overheid moet betaald worden.” Aktename verhindering OCMW-raadslid en eedaflegging opvolger: aangezien OCMW-raadslid Carine Meelberghs verhinderd is, wordt zij tijdelijk vervangen door haar opvolger, Annemie Cypers. Toelating tot verderverkoop van een voormalige gemeentelijke KMO-grond: de gemeenteraad gaf toelating voor de verderverkoop van het perceel met bedrijfsgebouw Industrieweg 104. Aanleg riolering Engsbergseweg, Prinsenbos en Achterheide - aankopen, werkzones, erfdienstbaarheden: ter uitvoering van de werken werd met de eigenaars waar een inname, een erfdienstbaarheid en/of het gebruik van een werkzone moet worden afgesproken, een overeenkomst gesloten. Vestiging van erfdienstbaarheid RWA door Aquafin: in het kader van het project “Optimalisatie overstort RWZI Tessenderlo” zal Aquafin een regenwaterafvoerleiding aanleggen, waarbij ook een gemeentelijk perceel betrokken is. Hiervoor wordt een erfdienstbaarheid overeengekomen voor een beperkte ondergrondse inname over een gemeentelijk perceel. Verkoop van gemeentelijke bouwgronden Broekstraat: de gemeenteraad keurde de verkoopprocedure, de waardebepaling en prijszetting van vijf te verkopen gemeentelijke bouwgronden in de Broekstraat (Hulst) goed.

Uitvoeringsontwerp uitbreiding Heiveld in samenwerking met kinderdagverlijf ‘t Groepje: voor het geplande kinderdagverblijf ’t Groepje moet de wegeninfrastructuur worden aangelegd op Heiveld. De samenwerkingsovereenkomst met de bouwheer waarin zij zich engageerde om deel te nemen in de kosten, werd in de jongste gemeenteraadzitting van augustus goedgekeurd. De kosten voor de aanleg worden geraamd op 49 460,89 euro. ’t Groepje neemt 21 095,01 euro ten zijne laste, en de gemeente het resterende deel ten bedrage van 28 365,88 euro. Uitvoeringsontwerp aanleg bufferbekken Transportstraat: hier is al enkele keren waterlast geweest, waarbij sommige bedrijven onder water komen te staan. Bij wijze van oplossing kan een open wachtbekken worden aangelegd tussen de talud van de brug over de E 313, de E 313 en de Transportstraat. De kostprijs wordt geraamd op 24 315 inclusief BTW.

Geheime zitting Benoeming van de leden van de GECORO: de gemeenteraad had al eerder de maatschappelijke geledingen en het aantal leden van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) vastgesteld. Die werden uitgenodigd om een afgevaardigde en een plaatsvervanger voor te stellen en via een openbare oproep werden kandidaturen voor deskundigen (effectieve leden en plaatsvervangers) opgevraagd. De gemeenteraad benoemde uit deze lijst de leden. De samenstelling kan opgevraagd worden bij de dienst Ruimtelijke Planning & Vergunningenbeleid.

leven & welzijn

Premie palliatieve thuiszorg: aanvraag via ocmw Ons gemeentebestuur geeft een bijkomende financiële vergoeding aan terminale patiënten die thuis verzorgd worden. Deze palliatieve premie bedraagt 250 euro en kan je slechts één keer krijgen. Inwoners van Tessenderlo die voldoen aan de definitie van het RIZIV van “palliatieve thuispatiënt” kunnen de premie krijgen. Patiënten die van het RIZIV de financiële tegemoetkoming “voor een patiënt die thuis palliatieve verzorging geniet van het RIZIV” krijgen, voldoen automatisch om voor de premie in aanmerking te komen. De financiële draagkracht van de betrokkene heeft geen enkele invloed op het al dan niet krijgen van de premie. Wie voor de premie in aanmerking wil komen, moet vanaf 1 januari een aanvraag doen via de sociale dienst van het OCMW. Je moet dan een betalingsbewijs voorleggen van de mutualiteit van de “financiële tegemoetkoming voor een patiënt die thuis palliatieve verzorging geniet”. Meer informatie krijg je bij de dienst Secretariaat en/of het OCMW.

i i

Dienst Secretariaat, Madeleine Bens, gemeentehuis, 013 35 33 69, madeleine.bens@tessenderlo.be Sociale dienst van het OCMW, 013 66 17 50, ocmw.tessenderlo@publilink.be

05


leven & welzijn

EU-burger in België? Kom dan op 25 mei stemmen voor het Europees Parlement Om als Europese burger aan de verkiezingen van het Europees parlement te mogen deelnemen, moet je aan vijf voorwaarden voldoen. 1. Nationaliteit Om te mogen stemmen, moet je inwoner zijn van één van de volgende 27 landen die samen met België de Europese Unie vormen: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Aan deze voorwaarde moet je uiterlijk op 1 maart 2014 voldoen. 2. Verblijfplaats Om te mogen stemmen, moet je ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar je in België verblijft. Deze voorwaarde moet ten laatste op 1 maart 2014 vervuld zijn. 3. Leeftijd Om te mogen stemmen, moet je minstens 18 jaar zijn op 25 mei 2014. 4. Stemrecht hebben Om te mogen stemmen, mag je niet uitgesloten of geschorst zijn uit het stemrecht. Bovendien mag je je stemrecht niet verloren hebben door een individuele rechterlijke of administratieve beslissing waartegen hoger beroep mogelijk is in je staat van herkomst. 5. Kiezerslijst Je moet ingeschreven zijn op de kiezerslijst van je hoofdverblijfplaats. Je kunt je inschrijven via het formulier C/1 dat je kunt krijgen bij onze dienst Burgerzaken of downloaden van de federale website

verkiezingen (www.verkiezingen.fgov.be). Uiterlijk op 28 februari 2014 moet je het ingevulde formulier bezorgen bij onze dienst Burgerzaken. Op basis van de ingevulde gegevens zal het gemeentebestuur je aanvraag onderzoeken. Wanneer je door het college van burgemeester en schepenen als kiezer erkend wordt, zal je een officieel bericht van het gemeentebestuur krijgen. Let op! • In België geldt de stemplicht. Zodra je bent ingeschreven op de kiezerslijst, ben je dus wettelijk verplicht om op 25 mei 2014 te gaan stemmen in je Belgische gemeente. Je kunt dan niet meer deelnemen aan de verkiezingen van het Europees parlement in je land van herkomst. • Als je in het verleden al een aanvraag ingediend hebt tot inschrijving op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen (bijvoorbeeld voor de Europese verkiezingen van 2009) en je toen als kiezer erkend werd, hoef je geen nieuwe aanvraag in te dienen. Je inschrijving op de kiezerslijst blijft dan behouden. • Het college van burgemeester en schepenen kan ook beslissen dat je niet erkend wordt als kiezer en dus niet op de kiezerslijst wordt ingeschreven. Deze beslissing wordt je dan officieel en schriftelijk meegedeeld. Hiertegen kan je in beroep gaan. i www.verkiezingen.fgov.be (tab “Kiezer” > “Algemeen”) Burgerzaken, gemeentehuis, i Dienst 013 35 33 45, burgerzaken@tessenderlo.be

Verpachting standplaatsen verkoopskramen abdij van averbode De verpachting van de standplaatsen voor verkoopskramen aan de abdij van Averbode wordt vernieuwd. Je kunt een standplaats pachten voor een periode van 12 maanden vanaf 1 januari tot 31 december 2014. Hiervoor moet je een schriftelijke bieding doen, ten laatste op maandag 30 december 2013 om 11.00 uur. De officiële opening van de biedingen gebeurt in de

06

raadzaal van het gemeentehuis. Het volledige verpachtingsreglement kan je krijgen bij onze Rekendienst. i Rekendienst, gemeentehuis, 013 35 33 67, odette.vanderheyden@tessenderlo.be.


Dringende nodig ? politiehulp

Belangrijk nieuws van de lokale politie

BEL 101

101

Belangrijke wijzigingen Vanaf 4 november zijn er binnen de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo een aantal wijzigingen worden doorgevoerd. Vooral het contact met de lokale politie en de aanwezigheid op het terrein veranderen. Wat betekent dit voor de burger ?

Situatie VANAF 4 november 2013

U BELT 101

Dringende politiehulp Vanaf nu bel je voor dringende politiehulp best onmiddellijk naar het noodnummer 101. De meldkamer van het communicatie- en informatiecentrum Limburg (CILIM) in Hasselt zal je oproep behandelen en rechtstreeks een interventieploeg van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo ter plaatse sturen. Indien je naar het algemene telefoonnummer (011 279 579) van de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo (PZ BHT) belt, zal je een boodschap horen die je vraagt om voor dringende politiehulp 101 te bellen. Indien je iemand van de politie nodig hebt voor een niet-dringende zaak (bijvoorbeeld als je je wijkagent of iemand van een bepaalde dienst wil spreken) dan wacht je even aan de lijn of je belt later terug tijdens de kantooruren.

U BELT PZ BHT

MELDKAMER CILIM

BERICHT

INTERVENTIEPLOEG PZ BHT

Voor ende dring ulp politieh

1 BEL 10

komt ter plaatse

Nieuwe openingsuren hoofdcommissariaat Beringen Vroeger was ons hoofdcommissariaat in Beringen permanent geopend. Vanaf 4 november 2013 verandert dit. Voortaan is het commissariaat in Beringen voor de burger open op de hierna vermelde uren. De openingsuren van het loket in de onthaalantenne in Tessenderlo blijven ongewijzigd. Je vindt ze hieronder.

Hoofdcommissariaat Beringen

Onthaalantenne Tessenderlo

VOORMIDDAG NAMIDDAG van tot maandag 08:30 21:00 dinsdag 08:30 21:00 woensdag 08:30 21:00 donderdag 08:30 21:00 vrijdag 08:30 21:00 zaterdag 09:00 17:00 zondag/ feestdagen

VOORMIDDAG NAMIDDAG van tot van tot maandag 09:00 19:00 dinsdag 09:00 12:00 12:30 16:30 woensdag 09:00 12:00 12:30 16:30 donderdag 09:00 12:00 12:30 16:30 vrijdag 09:00 12:00 zaterdag zondag/ feestdagen

Meer blauw slimmer op straat Dankzij deze aanpassingen kan de lokale politie ruimte vrij maken om meer blauw op straat te krijgen. Minder mensen binnen en meer mensen op het terrein. Zo zullen op regelmatige basis bijkomende controles worden georganiseerd op probleemplaatsen binnen de politiezone en voor de aanpak van de inbrakenproblematiek en de verkeersveiligheid. Door de introductie van de gebiedsgebonden werking en de inzet van bijkomende technologische middelen zal de politie ook slimmer op straat aanwezig zijn.

i i

Hoofdcommissariaat, Mijnschoolstraat 84, 3580 BERINGEN, www.politie-bht.be, 101 of 011 279 579 Wijkantenne Tessenderlo, Weggevoerdenstraat 4, 013 350 560, tessenderlo.bht@telenet.be

MEER Blauw

Slim mer op Straat 07


leven & welzijn tessenderlo

Holebi?

Holebi is de afkorting voor homo’s, lesbiennes en biseksuelen of kort samengevat personen die zich seksueel aangetrokken voelen tot personen van hetzelfde geslacht. Uit het rapport “Niet te ver uit de kast” van het Sociaal en Cultureel Planbureau uit 2012 blijkt dat ongeveer 4% van de mannen en 3% van de vrouwen zich homoseksueel voelen. Deze personen durven er vaak niet voor uit te komen uit angst voor wat familie, vrienden en ouders zullen zeggen. Er zijn voor deze personen verschillende organisaties waar ze terecht kunnen voor hulp of om andere holebi’s te ontmoeten. Als je over dit onderwerp wil praten, kan je altijd terecht bij de sociale dienst van het OCMW van Tessenderlo. Daar kunnen ze je ook informatie aanreiken of doorverwijzen. De openingsuren van de sociale dienst zijn: • maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 08.30-11.30 uur; • dinsdagavond van 17.00-18.30 uur. Er is ook de Holebifoon. Daar kan je (ook anoniem) altijd terecht voor: • een goed gesprek via 0800 99 533 op maandag en woensdag van 18.30 tot 21.15 uur; • advies via het mailadres vragen@holebifoon.be; • een chatsessie op maandag, woensdag en donderdag van 18.30 tot 21.30 uur (niet op feestdagen). Je kan inloggen tot 21.15u als je surft naar www.holebifoon.be Ook interessant is de website van Cavaria: www.cavaria.be.

i

Sociale dienst OCMW, 013 66 17 50, ocmw.tessenderlo@publilink.be

Nieuws van de grot Damiaanbouwkamp Kinshasa In juni gingen acht vrijwilligers op Damiaanbouwkamp naar Kinshasa om de renovatie van het Centre de Santé in Kimia (Kintambo) te gaan realiseren. In dit gezondheidscentrum voor meer dan 13 000 inwoners worden mensen ontvangen die er soms van ver naartoe komen. Er zijn 204 tbc-gevallen in behandeling, waarvan 6 multiresistente en 13 met zowel tbc als aids. De ruwbouw van dit enorm vergrote tbc-paviljoen is al klaar, dak inbegrepen. Een ploeg van vakmensen zorgde voor groot tbc-gebouwtje, maar zal ook het sanitair vervangen. Tenslotte zal ook de interne structuur van het gebouw sterk verruimd worden.

Tessenderlo steunt de mensenrechten! en jij? Sinds Poetin aan zijn derde ambtstermijn als president begonnen is, gaat de mensenrechtensituatie in Rusland zienderogen achteruit. Hij voerde een resem nieuwe wetten en regels in die de vrije meningsuiting sterk inperken. Journalisten, mensenrechtenactivisten, advocaten, bloggers en kunstenaars in Rusland worden hard aangepakt als zij hun kritische stem laten horen. Demonstreren is zo goed als onmogelijk gemaakt en hardop spreken over homoseksualiteit is verboden. Russische organisaties die werken rond democratie, foltering, corruptie of holebirechten worden gebrandmerkt als “spionnen”. Het net sluit zich langzaam om al wie in Rusland anders denkt dan de regering en daar ook openlijk voor uitkomt. In aanloop naar de Olympische Winterspelen in het Russische Sotsji zijn alle ogen op Moskou gericht. Amnesty International grijpt deze gelegenheid aan om intensief actie te voeren voor het recht op vrije meningsuiting in Rusland. Zo steunt ook Geert Hoste deze actie. Op 7 oktober ontstak hij de Vlam voor de Vrijheid aan de Russische ambassade in Brussel. Ook ons gemeentebestuur vindt dat elke Rus vrij en zonder vrees zijn gedacht moet kunnen zeggen en steunt daarom voluit de campagne van Amnesty International. Doe ook mee en stuur snel jouw virtuele “Vlam voor de Vrijheid” naar Moskou op flamesforrussia.com. Zo onderteken je Amnesty’s petitie die president Poetin oproept om de vrije meningsuiting van alle Russen te respecteren. flamesforrussia.com i

08


kinderopvang

Berekening inkomenstarief kinderopvang Vanaf januari 2014 zullen alle ouders die voor kinderopvang een prijs betalen op basis van het inkomen (inkomenstarief) de berekening zelf moeten doen via Mijn Kind en Gezin op www.kindengezin.be. Deze nieuwe aanpak kadert in het decreet Kinderopvang van baby’s en peuters, dat op 1 april 2014 in werking treedt. Wat verandert er? Voortaan maken de ouders een profiel aan op de website van Kind en Gezin en loggen ze in met hun eID of federaal token. Hierdoor worden hun inkomensgegevens en de gegevens over de gezinssamenstelling automatisch weergegeven in de berekeningsmodule op onze website, die in gebruik ging op 2 december.

Buitenschoolse kinderopvang Pinokkio De gemeentelijke Buitenschoolse Kinderopvang Pinokkio staat in voor de opvang van kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Ook op schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties zijn zij geopend vanaf 06.45 uur tot 19.00 uur. De gemeentelijke Kinderopvang is erkend door Kind & Gezin. Vestigingsplaatsen • Pinokkio centrum: Geelsebaan 54a-capaciteit: 107 kindplaatsen; • Pinokkio Hulst: Spekestraat 3-capaciteit: 62 kindplaatsen. Middagopvang voor jonge kleuters De gemeentelijke Buitenschoolse Kinderopvang organiseert ook middagopvang voor jonge kleuters. De kinderen worden ’s middags aan de scholen opgehaald en naar Pinokkio gebracht. Daar kunnen ze een middagdutje doen. Deze middagopvang wordt uitsluitend in Pinokkio centrum georganiseerd. Er kunnen zeven kleuters gebruik maken van deze dienst. Bij meer inschrijvingen wordt er een wachtlijst aangelegd. Het project wordt tijdens het schooljaar enkel aangeboden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.55 uur tot 15.35 uur. Aansluitend kunnen de jonge kleuters gebruik maken van de gewone buitenschoolse kinderopvang. Op woensdagen, schoolvrije dagen en vakantiedagen is er geen extra

Hoe werkt het? De berekening van het inkomenstarief en het toekennen van het attest inkomenstarief verloopt in 2 fases. In een eerste fase moeten ouders zich registreren op het portaal van Kind en Gezin. In een tweede fase, vanaf 2 december, moeten de ouders via de registratie het inkomenstarief berekenen en een attest inkomenstarief aanvragen. 1. De ouders moeten beschikken over ofwel een federaal token, ofwel een eID-kaartlezer. Als ze kiezen om hun eID te gebruiken, dan hebben ze een pincode nodig. 2. De ouders registreren zich met hun eID of federaal token op Mijn Kind en Gezin. Via www.kindengezin.be bovenaan links zie je Mijn Kind en Gezin’.

i i

Kind & Gezin, www.kindengezin.be, Kind & Gezin-Lijn, op 078 150 100 (elke werkdag van 08.00 tot 20.00 uur) https://mijnkindengezin.be - bereken inkomenstarief

aanbod voor de middagopvang. De kinderen kunnen dan eventueel wel een middagdutje doen in de opvang. De tarieven die gehanteerd worden zijn dezelfde als voor het verblijf in de buitenschoolse opvang. Openingsuren kerstvakantie: • Kinderopvang vestigingsplaats Geelsebaan 54a (Tessenderlo): o De opvang is tijdens de kerstvakantie open op maandag 23 december, dinsdag 24 december en vrijdag 3 januari. o Opgelet: op dinsdag 24 december is de opvang om 17.00 uur gesloten. • Kinderopvang vestigingsplaats Spekestraat 3 (Hulst): de opvang is tijdens de kerstvakantie gesloten. Openingsuren krokusvakantie: • Kinderopvang vestigingsplaats Geelsebaan 54a (Tessenderlo): o De opvang is tijdens de krokusvakantie open van maandag 3 tot en met vrijdag 7 maart. • Kinderopvang vestigingsplaats Spekestraat 3 (Hulst): de opvang is tijdens de krokusvakantie gesloten. Het Loois vrijetijdsprogramma tijdens vakantieperiodes voor kinderen en jongeren kan je nalezen in de PocoLOcogids. Ook het activiteitenaanbod van Pinokkio staat erin. i Pinokkio • Rudy Brockmans en Kathelijn Mollen, coördinatoren, 013 67 34 33, fax 013 77 19 33, rudy.brockmans@tessenderlo.be en kathelijn.mollen@tessenderlo.be • onthaalverantwoordelijke Tamara Van Roy, 013 67 30 67, pinokkio.onthaal@tessenderlo.be

09


familienieuws

Geboortes 1 september 2 Daan Vanderplanken Cilou Gysbrechts 27 september Elena Houben 30 september Nihal Akkoç 1 oktober Lowie Bleus 3 oktober Renée Verheyen 4 oktober Xavian Rutten Noah Eyckmans 5 oktober Lena Janssens 9 oktober Adam Aqel 11 oktober Rik Geudens 15 oktober Jules Miseur Hannah Heurckmans 16 oktober Mea Chody 17 oktober Oona Maréchal Thomas Cools Jozefien Sterckx Twan Sterckx 18 oktober Torre Ceustermans 22 oktober Max Zwerts 23 oktober Tijl Janssens 24 oktober Millie Carmans 28 oktober Rory Bertels 30 oktober Fenna Kerckhofs 4 november Lene Tambuyzer Kato Augustyns 10 november Okke Peeters 11 november Sky Van Mol 14 november Fran Wellens Demi Mondelaers 16 november Ferre Bruyninckx 20 november Luuk Lemmens

Huwelijken 5 oktober 12 oktober 26 oktober 7 november 22 november 29 november 30 november

Sanne Adriaens en Joeri Boonen Huberte Deborre en François Van Dyck Melissa Vanreusel en Mario Wolfs Aline Severijns en Jeroen Mentens Noortje Lipkens en Ruben Joosten Kelly Heusdens en Bart Boeckmans Brenda Knops en Kenn Vercruysse Leen De Wel en Jan Duijsters Ines Braga en Maurizio Crisafulli

Overlijdens 1 oktober 4 oktober 5 oktober 8 oktober 10 oktober 13 oktober 15 oktober 16 oktober 17 oktober 19 oktober 21 oktober 23 oktober 24 oktober 25 oktober 27 oktober 28 oktober 29 oktober 2 november 4 november 7 november 11 november 15 november 21 november 23 november 24 november 27 november

Maria Geukens (78) Maria De Ridder (83) Gerardus Eens (78) Leonardus Engelen (86) Anna Geukens (90) Peggy Cools (37) Eric Wouters (61) Anna Saenen (101) Martine Pieters (52) Willy Van Uytsel (63) Christine Schnorrenberg (90) Eugeen Verheyden (77) Benedikt Vandenbergh (71) François Vanwing (72) Josephus Rutten (80) Anna Diestelmans (90) Augustinus Engelen (93) Sander Hofsink (13) Becker De Christina (88) Benedicta Lehouck (84) Maria Boons (85) Michael Tessens (86) Eddy Vranken (68) Lorentius Corten (90) Nikita Vandermaesen (27) Lucie Raymackers (83) Vera Voet (54) Maria Theresia Jans (57) Coleta Camps (66) Christiane Engelen (63)

Jubilea Tijdens de voorbije periode waren er weer heel wat jubilarissen. Het gemeentebestuur wenst hen van harte proficiat. Gouden bruiloften: Gilberte en Victor Hermans Raymaekers Julia en Rik Appelen-Reynders Gusta en Marcel Verluyten-Coomans Alice en Staf Teunkens-Cuypers

10

Yvonne en Marcel Nuyts-Peeters Madeleine en Marcel Meeus-Vande Reyd Marie Louise en Jean Vermeiren-Vleminckx


Jubilea

Diamanten bruiloften:

Maria en Emile Nuyts-Eyckmans

Maria en Geeraard Oeyen-Ven

Hilda en Louis Geyskens-Stuyck

Rosa en Georges Sanen-Reynders

Margriet en René Smolders-Peeters

Louisa en Marcel Beckers-Nuyts

mobiliteit

Mobib-kaart vervangt Omnipas 65+ Ben je 65 jaar of ouder, dan reis je gratis en onbeperkt met alle bussen en trams van De Lijn. Daarvoor heb je voortaan een MOBIB-kaart van De Lijn nodig. Deze kaart vervangt het huidige gratis abonnement voor 65-plussers, de Omnipas 65+. Elke Vlaamse 65-plusser krijgt van De Lijn per post een uitnodiging om een MOBIB-kaart aan te vragen. De Lijn streeft ernaar om tegen de zomer van 2014 alle 65-plussers uit te nodigen om over te schakelen op de MOBIB-kaart. Zolang je geen uitnodiging hebt gekregen, mag je je Omnipas 65+ blijven gebruiken. Hoe vraag ik de MOBIB-kaart aan? • Je moet zelf geen enkel initiatief nemen om een MOBIBkaart te krijgen. Vanaf dit najaar krijgen 65-plussers een brief om een MOBIB-kaart aan te vragen. Dat gebeurt per geboortemaand en onafhankelijk van geboortejaar. De Lijn start met de mensen die in november jarig zijn en gaan dan verder het jaar af. • Bij de brief krijg je een overschrijvingsformulier om de verwerkingskost van 5 euro te betalen. Na ontvangst van de betaling stuurt De Lijn je MOBIB-kaart zo snel mogelijk op. De Omnipas 65+ die je al hebt vervalt acht weken na verzending van de brief waarin we je uitnodigen een MOBIB-kaart aan te vragen. Hoe moet je de MOBIB-kaart gebruiken? De MOBIB-kaart is eenvoudig in gebruik. Je moet ze bij elke op- en overstap kort voor de blauwe cirkel onderaan de MOBIB-ontwaarder houden (niet zwaaien). Er verschijnt een groen vinkje op het scherm zodra de ontwaarder je kaart herkent.

Dan mag je doorlopen. Bij het afstappen hoeft je niets te doen. Wat als er geen MOBIB-ontwaarders staan? Het zal even duren voor alle voertuigen zijn uitgerust met nieuwe MOBIB-ontwaarders. Als er nog geen nieuwe MOBIB-ontwaarders aanwezig zijn op het voertuig waar je opstapt, toon je je MOBIB-kaart aan de chauffeur. Ook als je nog een Omnipas 65+ hebt, volstaat het om je abonnement te tonen aan de chauffeur als je opstapt. Strikt persoonlijk Je MOBIB-kaart is een vervoerbewijs op naam en dus strikt persoonlijk: alleen de houder mag het gebruiken. Onze controleurs en chauffeurs controleren regelmatig de geldigheid van de vervoerbewijzen. Bij elke controle moet je je abonnement en identiteitskaart tonen. Weetjes • Met je MOBIB-kaart mag je gratis 4 kinderen van 6 tot en met 11 jaar meenemen. • De kaart blijft vijf jaar geldig. • Wist je dat je de drukte ontloopt als je buiten de ochtenden avondspits (van 07.00 tot 09.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur) reist? Tijdens de daluren zijn de voertuigen minder druk bezet. i De Lijn, Dienst abonnementen, Mgr. Broekxplein, Hasselt, 011 85 03 04 (enkel op weekdagen telefonisch bereikbaar), abonnementen.limburg@delijn.be

11


werken & bouwen

Wintertips: bescherm je waterleiding en watermeter Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat je waterleiding en watermeter bevriezen. Dat is niet alleen onaangenaam, het kan je ook heel wat geld kosten. Om dit te vermijden, geeft De Watergroep graag enkele tips. • Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft. • Is het niet mogelijk een vorstgevoelig lokaal te verwarmen? Plaats dan een elektrisch verwarmingslint parallel met de leiding en de watermeter. Let wel op voor kunststofbuizen en voor het binnenwerk van de watermeter: deze kunnen smelten door de warmte (wikkel dus nooit een verwarmingslint rond de leiding, maar leg het verwarmingslint parallel). Knutsel niet zelf iets in elkaar, maar doe beroep op een vakman. • Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of tegen koude buitenmuren, vooral als die zijn blootgesteld aan koude wind. • Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig en sluit het water af. Vergeet niet vooraf alle leidingen leeg te laten lopen. Draai daarom alle kranen open nadat je de hoofdkraan hebt dichtgedraaid. • Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar zijn, controleer je best regelmatig de stand van je watermeter. Stel je plots een hoog verbruik vast? Ga dan op zoek naar de oorzaak. Je kan bijvoorbeeld ’s avonds voor het slapengaan de stand van je watermeter noteren. Als je ’s nachts geen water verbruikt hebt en je merkt ’s morgens toch een gewijzigd verbruik, dan zit je waarschijnlijk met een lek. Om goed voorbereid te zijn, controleer je best voor de winter of de hoofdkraan goed sluit en de leegloopkraantjes in de buurt van de hoofdkraan goed werken. Zo kom je in de koude wintermaanden niet voor verrassingen te staan. Wat doe je als de leidingen toch bevroren zijn? • Indien er nergens in de woning water is, dan is hoogstwaarschijnlijk de aansluiting bevroren. Sluit eerst de hoofdkraan af. Ontdooi het gedeelte binnenshuis met de haardroger, vertrekkende van het tappunt naar de hoofdkraan. Gebruik nooit een brander. Pas op met leidingen in kunststof omwille van smeltgevaar. Beweeg de haardroger voortdurend heen en weer. • Draai nadien de hoofdkraan slechts een beetje open, want er zouden wel eens buizen gesprongen kunnen zijn en dan zit je met waterschade na ontdooiing. Na controle kan de hoofdkraan volledig opengezet worden. • Als de watermeter of de aansluiting buitenshuis bevroren is, moet je de hulp inroepen van je drinkwaterbedrijf. • Als je er niet in slaagt om de leidingen te ontdooien, kan je enkel wachten tot het warmer wordt en dan ontdooien de leidingen vanzelf. In dat geval houd je de hoofdkraan best dicht als je niet thuis bent of gaat slapen. Zo vermijd je eventuele lekken bij plotse dooi. • In geval van waterschade neem je best contact op met je verzekeraar. Maak ook de nodige foto’s.

i Meer tips vind je op www.dewatergroep.be.

12


gerhagen

Infrastructuurwerken poort Gerhagen van start Fase 3: 4 februari tot 27 maart 2014 • Centrale wandelas als verbinding tussen parking en Bosmuseum • Heraanleg Zandvlakte Fase 4: 27 maart tot 15 mei 2014 • Heraanleg Zavelberg ter hoogte van het Bosmuseum • Aanleg van het plein aan het Bosmuseum • Uitbreiding van het rolwa genpad Let wel: deze planning kan beïnvloed worden door verschillende factoren, zoals weersomstandigheden. De woningen en de horecazaken blijven tijdens de werken bereikbaar. Digitale versie van de Orthofoto’s, middenschalig, kleur, provincie Limburg, opname 2012 (AGIV), © Eurosense Belfotop NV, 2011

Je hebt wellicht gemerkt dat vanaf september de werken rond het Bosmuseum gestart zijn. Met deze werken wordt Gerhagen ingericht als een van de onthaalpoorten van het gebied de Merode. De werkzaamheden verlopen gefaseerd vanaf september 2013 en lopen tot eind 2014. Er zijn 3 uitvoeringsdossiers met voor elk dossier een hoofdaannemer: dossier “infrastructuurwerken”, dossier “bouw uitbreiding Bosmuseum” en dossier “aanleg Fluisterpad”.

Werfwandeling Op zaterdag 30 november was er een eerste werfwandeling waarop de plannen werden toegelicht. Op de foto zie je de deelnemers. We plannen nog nieuwe werfwandelingen, die worden bekend gemaakt via dit informatieblad en www.tessenderlo.be.

Voor het eerste uitvoeringsdossier“infrastructuurwerken” is aannemer Martens Wegenbouw uit Genk op 18 november van start gegaan. De verschillende fasen van de planning vind je op het kaartje. Fase 1: tot 28 januari 2014 • Heraanleg parking Fase 2: 7 januari tot 4 februari 2014 • Passeerstroken in Heggebossenweg en Jagersweg-Zavelberg (A op kaart) • Fietssluis in Zavelberg (B op kaart) • Eenrichtingssluis in Zavelberg (C op kaart) • Onverharde wandelpaden ten noordoosten van de Zandvlakte (D op kaart)

i

Coördinator Gerhagen, Jan Verheyen, 013 35 02 42, jan.verheyen@tessenderlo.be

i

VLM, Raf Nilis, 016 66 52 39 of 0493 09 76 58, raf.nilis@vlm.be, www.demerodeonline.be

13


milieu & natuur

Geluidshinder voorkomen Uit een Vlaams onderzoek blijkt dat geluidshinder ervaren wordt als de belangrijkste vorm van hinder in de leefomgeving. Ongeveer 1 op 4 ondervraagden voelde zich minstens “tamelijk” gehinderd door geluid, terwijl iets meer dan 10 % van de ondervraagden zich zelfs ernstig of extreem gehinderd noemde. We staan onvoldoende stil bij het feit dat ook wij wel eens veroorzaker zijn van geluidshinder. Geluidshinder of lawaai is een belangrijk probleem dat onze levenskwaliteit sterk vermindert. Lawaai van de buren is, na verkeerslawaai, de meest voorkomende vorm van geluidshinder in Vlaanderen. Geluidsoverlast kan aan de basis liggen van gezondheidsproblemen zoals slapeloosheid, stress en oververmoeidheid. Waar kan je op letten? Met een aantal eenvoudige gedragstips kunnen heel wat ergernissen voorkomen worden. • Hou niet alleen rekening met de geluidssterkte, maar ook met de frequentie, de tijdsduur en het tijdstip waarop je luidruchtige activiteiten uitvoert. Zo vinden veel bewoners het aanvaardbaar om doordeweeks vanaf 8 uur geluid te horen, maar op zondag wil men liever langer van de rust genieten. • Draai je muziek, zet die dan niet te luid en doe het op een aanvaardbaar tijdstip, zowel buitens- als binnenshuis. Hou ramen en deuren dicht en laat de bassen niet de hogere tonen wegdrukken. Zet eventueel een koptelefoon op. • Begin het gras niet te maaien als je buren gezellig met vrienden in de tuin zitten. • Breng de buren op de hoogte als je een groot tuinfeest organiseert. Beter nog: nodig ze uit! • Begin niet aan een lawaaierig karwei in examenperiodes. • Laat je auto voor vertrek niet minutenlang warm draaien. • Houd bij de aankoop van tuinmateriaal als een grasmaaier, hakselaar of haagschaar ook rekening met de geluidsproductie. Gereedschap met een aanduiding van ongeveer 95 dB of lager veroorzaakt over het algemeen weinig lawaai. Wist je dat de gemeente een subsidie geeft bij de aankoop van een fluisterhakselaar? • Gebruik een koptelefoon als je een elektrisch versterkt instrument bespeelt. Praten helpt! De beste manier om geluidshinderproblemen te voorkomen, is nog altijd een goed gesprek. Laat eerst je ergernis wegebben zodat je een rustig gesprek kunt voeren met een buur waar je anders weinig contact mee hebt. Onthoud daarbij dat de meeste hinder niet het gevolg van kwade wil is, maar van onachtzaamheid. Mensen beseffen vaak niet dat ze hinder veroorzaken en willen best rekening met je houden.

straat.net 2014: grote opruim zwerfvuil in onze gemeente 21-22-23 maart Genoeg van al dat zwerfvuil langs de straten? Ook in 2014 trekken we weer samen de straat op om onze gemeentelijke wegen te bevrijden van al dat zwervend vuil. Samen met je klas, vereniging, het buurtcomité of een aantal vrienden of familieleden kan je een handje toesteken om je buurt weer proper te maken. Je werkt niet enkel aan een beter en aangenamer leefmilieu, je kunt er nog wat aan verdienen ook!

i

Dit is een warme oproep om deel te nemen aan de opruimactie op 21, 22 of 23 maart. Inschrijven kan tot 28 februari via de Milieudienst. Na je inschrijving krijg je een aantal straten toegewezen en het nodige materiaal: vuilzakken, handschoenen, …. Je kunt ook in samenspraak met de gemeente beslissen welk gebied je opruimt. Limburg.net betaalt voor elke opgeruimde kilometer 15 euro uit. Scholen en verenigingen krijgen nog een apart schrijven toegestuurd. Particuliere (buurtcomité’s, vrienden, familie, …) initiatieven kunnen rechtstreeks inschrijven bij het gemeentebestuur. Ook dit jaar zetten we de internationale actie “Let’s do it!World Clean Up” in de aandacht. i Milieudienst, Ils Mertens, gemeentehuis, 013 35 33 34, ils.mertens@tessenderlo.be www.limburg.net

14


SENPRO actie Op zaterdag 16 november, tijdens de Dag van de Natuur, kreeg Natuurpunt Tessenderlo hulp van Chiro Looi, CHIRO Hulst en KLJ SCHOOT om in het kader van een SENPRO-actie de Leeuwerikenheide onder handen te nemen.

Deze dag mag gerust een WIN-WIN-WIN actie genoemd worden

De Gemeente Tessenderlo verleent een subsidie aan verenigingen en groeperingen die zelf sensibilisatieprojecten rond milieu organiseren of die deelnemen aan sensibilisatieprojecten georganiseerd door de Milieudienst, in dit geval met steun van Natuurpunt Tessenderlo. Nadat er door de bestuursleden wat uitleg werd gegeven over natuurbeheer werd er gestart met de werken: het verwijderen van jonge opgeschoten dennen en het (helpen) kappen en

verwijderen van jonge berk rond het Laat Poeltje.

Deze dag mag gerust een WIN-WIN-WIN actie genoemd worden: de deelnemende groeperingen hebben een zinvolle namiddag doorgebracht waarvoor ze vergoed worden, Natuurpunt Tessenderlo heeft tijdens enkele uren veel meer kunnen realiseren dan enkel met de eigen leden en de natuur vaart er wel bij. Natuurlijk was het niet enkel een werkdag. Er werd tijdens de pauze en na het werk voor versnaperingen gezorgd en ravotten in de natuur hoort er natuurlijk ook bij.

Afhalen nieuw tegoed huisvuilzakken in 2014 Elke inwoner van de gemeente (gedomicilieerd op 1 januari 2014) heeft recht op een tegoed aan huisvuilzakken. Vanaf 2014 gebeurt de toekenning van de tegoedzakken als volgt: • gezin van 1 persoon: 3 rollen met 10 zakken van 22 liter; • gezin van 2 personen: 1 rol met 10 zakken van 44 liter + 2 rollen met 10 zakken van 22 liter; • gezin van 3 personen: 2 rollen met 10 zakken van 44 liter + 1 rol met 10 zakken van 22 liter; • gezin van 4 personen of meer: 3 rollen met 10 zakken van 44 liter.

• OC ’t Goor (Engsbergseweg 107): zaterdag 15 februari, 09.00-12.00 uur • OC De Kriekel (Sint-Jozefsplein 1): zaterdag 15 februari, 09.00-12.00 uur • OC De Griffel (Hulsterweg 184): zaterdag 22 februari, 09.00-12.00 uur Let op! Vergeet niet je elektronische identiteitskaart mee te nemen bij de afhaling. Als je niet vrij bent tijdens deze extra bedeeldagen, kan je daarna nog steeds in het gemeentehuis terecht tijdens de openingsuren en dit tot en met 31 december 2014.

Vanaf 10 februari 2014 kun je je tegoed aan huisvuilzakken afhalen aan de balie van het gemeentehuis of op één van de bedeeldagen die gehouden worden in de gehuchten op volgende dagen:

Limbugse taxusinzameling levert 73 000 euro op Deze zomer is er opnieuw taxussnoeisel ingezameld op de recyclageparken. Tussen 15 juni en 31 augustus is er massaal snoeisel van de taxushaag binnengebracht. In Tessenderlo is 39,5 m³ ingezameld. In het taxussnoeisel zit de kostbare stof baccatine, een basisgrondstof voor de aanmaak van een belangrijk medicijn in de behandeling van verschillende soorten kanker. Per kubieke meter ingezameld taxussnoeisel schenkt de inzamelaar, boomkwekerij Van Hulle, 50 euro aan organisaties die zich actief inzetten in de strijd tegen kanker. In 2013 is er in Limburg 1 466 m³ taxus ingezameld, wat 73 000 euro opleverde! De afvalintercommunale heeft deze inkomsten geschonken aan vzw Kleine Prins, vzw Inloophuis Hasselt en Vlaamse Liga tegen kanker. Bedankt om je taxussnoeisel binnen te brengen op het recyclagepark en zo de strijd tegen kanker te ondersteunen.

15


milieu & natuur

Duurzame voornemens voor 2014? Waarom 2013 niet eindigen met de duurzame gedachte… Ondertussen is duidelijk geworden dat een duurzame levenswijze niet noodzakelijk gepaard gaat met een vermindering van de levenskwaliteit. Maar “consuminderen” … het is nog steeds gemakkelijker gezegd dan gedaan, zeker nu de eindejaarsperiode met de bijbehorende koopgekte voor de deur staat. Met dit artikel hopen we je met enkele tips en suggesties zo milieuvriendelijk mogelijk door de komende feestperiode te loodsen. “O denneboom” Of beter “O dennenboom” volgens de nieuwe spelling. En in de kerstcontext klopt zelfs dat eigenlijk niet, want ondertussen weten we dat de boom die jaarlijks tijdens de eindejaarsperiode in miljoenen woonkamers neergepoot wordt, een spar is. Ongeveer één Belgisch gezin op vier houdt deze traditie in ere. Samen geeft dat een bos van één miljoen sparren! Bij ons worden de kerstbomen verbouwd op landbouwgrond of op woeste, braakliggende gronden. Dergelijke intensieve exploitaties staan heel ver van het ecosysteem “bos”, dat op natuurlijke wijze gekenmerkt is door een grote verscheidenheid aan fauna en flora. • Koop het liefst een lokale, in België geproduceerde (fijn) spar. Zo vermijd je de luchtvervuiling die veroorzaakt wordt door het transport van de bomen vanuit andere landen: die sparren worden overigens al gehakt in oktober of vroeger om vervolgens gekoeld bewaard te worden voordat ze in je supermarkt uitgestald worden. Geen wonder dus dat je ze niet lang in huis kunt houden (omdat ze sneller hun naalden verliezen). • Als je eenmaal een gehakte spar hebt gekocht, snij dan 2 cm van de voet af, zet hem in een emmer van 10 liter die je bijvult met stenen of schone keien. Vul de emmer met water waarin je twee klontjes suiker hebt opgelost. Laat hem dan geleidelijk wennen aan de warmte in de kamer waar hij moet komen te staan. Zet hem ver van eventuele warmtebronnen en verstuif regelmatig water over de takken. • Tegenwoordig zijn er perfect nagemaakte sparren in de handel. Deze kunststoffen bomen lijken allesbehalve duurzaam, maar hun levensduur geeft hen een ecologisch voordeel op de “natuurlijke” versie. Indien je een namaakspar zou kopen, kijk dan wel naar het land van productie. Koop er bij voorkeur een uit een Europees land, waar de rechten van de arbeiders zeker gerespecteerd worden en waarvoor de transportafstanden nog redelijk zijn. • Vermijd bij de versiering van je boom spuitbussen met goud- of zilverlak: die bevatten giftige stoffen. Dergelijke spuitbussen horen na gebruik niet voor niets thuis onder Klein Gevaarlijk Afval (KGA). Tips voor afvalarme feesten De vuilniszakken liegen er niet om: met de eindejaarsfeesten gaat heel wat afval gepaard. Zo loopt de voedselverspilling tijdens de feestdagen gemakkelijk op

16

tot 20 % van je restafvalzak. Nochtans is heel wat afval relatief eenvoudig te vermijden. Hieronder volgen enkele tips. • Kerst- en nieuwjaarswensen per e-mail: modern, gemakkelijk en goedkoop. Je kunt makkelijk heel wat websites terugvinden die gratis elektronische kaartjes aanbieden. Typ bijvoorbeeld gewoon eens de woorden “gratis kerstkaarten” in en aanschouw! • Wie het echt feestelijk wil maken gebruikt echte borden, echte glazen en echt bestek. Wegwerpservies is vanuit milieuoogpunt totaal verwerpelijk. • Gebruik eveneens herbruikbare schotels in plaats van aluminium wegwerpexemplaren. Vraag dit ook aan je traiteur. Als het toch niet anders kan: aluminium schotels horen na gebruik thuis bij het PMD (liefst afgewassen). • Kies voor een stoffen tafelkleed in plaats van voor papier: het is heel wat stijlvoller en je hoeft het niet weg te gooien. • Vergeet ook niet je dranken (wijn, bier, water, limonades) in flessen met statiegeld te kopen. • Schenk cadeaus in milieuvriendelijke materialen: verkies hout, metaal, papier en karton boven kunststoffen die dikwijls veel moeilijker te recycleren zijn. • Zoek originele én afvalarme verpakkingen voor je cadeaus: gebruik covers van magazines, posters, dozen of een mooie handdoek. • Probeer je hapjes en gerechten zo goed mogelijk te doseren. Vermijd resten en kliekjes. Gezonde, biologische en eerlijke producten • Kies kaarsen met bijenwas (in plaats van paraffine), ongeparfumeerd of geparfumeerd met etherische oliën. Kaarsen met synthetische geurtjes vormen een aanzienlijk risico voor allergieën, wat normaal gezien vermeld staat op de etiketten. Het is vooral de kwaliteit van de lucht van je woning (en dus je gezondheid) die aangetast kan worden door de verbranding van geparfumeerde kaarsen. • Geef de voorkeur aan gerechten bereid uit lokale, verse, seizoensgebonden of biologisch geteelde voedingsmiddelen. Seizoensgroenten en –fruit zijn dikwijls minder duur, smaakvoller en rijker aan vitaminen en mineralen. De herkomst van de producten vind je op het etiket. Indien er exotisch producten zijn die je echt nodig hebt, probeer dan voor eerlijke handel te kiezen. Het Max Havelaar-label bijvoorbeeld garandeert dat de producent een eerlijke vergoeding krijgt en dat de arbeidsomstandigheden beter gerespecteerd worden. In de Oxfam-Wereldwinkels vind je overigens nog heel wat andere eerlijke en originele geschenken. Dan rest ons nog één ding: jou een prettig kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar te wensen!

i

Milieudienst, Katrien De Busser, gemeentehuis, 013 35 33 43, katrien.de.busser@tessenderlo.be


vrije tijd & sport

Academie voor muziek & woord: (on)bekend maar zeker niet onbemind… Na een drukke inschrijvingsperiode is het schooljaar ook in de Academie voor Muziek & Woord volop bezig. Maar liefst 475 leerlingen Muziek en 77 leerlingen Woord komen wekelijks één, twee tot zelfs drie uur les volgen in onze academie. We willen de Looienaar graag wat meer informatie geven over de werking van de academie. De meeste inwoners weten wel dat de AMWT bestaat, maar weten vaak niet wat deze vernieuwde naam herbergt. Dat willen we in dit artikel aan bod laten komen en de komende vier edities van het informatieblad zullen we de lezer door alle afdelingen van onze academie loodsen.

Onze academie is actief op maar liefst 6 locaties

Naast de traditionele jongerenopleiding kan je in onze school ook een afdeling volwassenen vinden waar je naast muziek ook een creatieve en een op maat gemaakte opleiding toneel of literaire creatie – kortverhalen schrijven - kan volgen. Verder is onze academie actief op maar liefst zes verschillende locaties. Heeft dit je interesse gewekt? Fijn, volg dan zeker deze reeks waarin we de afdelingen Woord en Muziek voor zowel jongeren als volwassenen aan je gaan voorstellen. Om jullie toch al een voorproefje te geven lichten we alvast één van de uniekste nevenactiviteiten van onze academie toe. Wisten jullie bijvoorbeeld dat onze academie een eigen muziekkamp organiseert? Ruim 70 musicerende jongeren en volwassen strijken gedurende de zomerperiode neer in een Vlaamse gastgemeente, waar er op een intensieve, maar tegelijk ook ontspannen manier jaarlijks volop wordt gemusiceerd. Zo wordt er na Lokeren dit jaar geopteerd voor het rustige Voeren. Tijdens de week van 10 tot en met 17 augustus verblijven we er in de jeugdherberg en kunnen we, dankzij de medewerking van de academie van Voeren en van de vele leerkrachten en animatoren die vrijwillig meewerken aan dit kamp, een zeventigtal leerlingen een intensief pakket van individuele instrumentlessen, kamermuziek en harmonieorkest aanbieden. De voormiddag en avond worden gereserveerd voor de muziek, de namiddag staat in het teken van (openlucht)activiteiten, zoekspelen, quizzen, allerhande groepsspelen enz …. Om dit alles mogelijk te maken trekken we met een container vol met fietsen, spelmateriaal en dergelijke naar een stad of gemeente die zo vriendelijk is ons hun academie ter beschikking te stellen. Om ervoor te zorgen dat iedereen les kan krijgen en kan studeren hebben we namelijk een twintigtal lokalen, enkele piano’s en slagwerk nodig. En dat is natuurlijk niet zo evident. Het kamp in Voeren wordt de 19e editie. i

Academie voor Muziek & Woord, Stationsstraat 40, 013 66 67 59, amwt@tessenderlo.be

17


vrije tijd & sport

Sportnieuws Week van de sportclub In september organiseerden de gemeentelijke vrijetijdsdiensten in nauwe samenwerking met het OCMW de Week van de Sportclub, de nationale campagne van BLOSO. Daar was een wedstrijd met mooie prijzen aan verbonden. Met deze campagne wilden we ons, naast de kennismaking met de gemeentelijke sportinfrastructuur, vooral richten op de toestroom naar de sportclubs. We willen niet alleen mensen drempelverlagend aan het sporten brengen, maar ze ook via een sportclub blijvend aan het sporten houden. 17 sportclubs namen deel aan de Week van de Sportclub door het organiseren van open trainingen en gratis proeflessen voor kinderen en volwassenen. Als motivatie en waardering voor de deelnemers waren er enkele mooie prijzen te winnen. Er waren verschillende prijzen te winnen met als hoofdprijs een fiets. De winnaars van een waardebon bij REN Sport: Lena Dewinter, Yanou Keuppens, Rune Gilis, Jarne Peremans en Zena Voordeckers. De winnaars van een zwemabonnement voor zwembad de Vloetlijn zijn: Rien Ghoos, Yendo Gelaes, Raissa Deschuyter, Ella Swerts, Hanne Vander Meer en Nadine Thielens. De fiets ging naar Nio Pipeleers die zeer blij was met zijn prijs!

Bokwa Voor wie? Volwassenen Wat? Bij Bokwa tekenen de deelnemers letters en cijfers met de voeten tijdens een energetische en verslavende cardiotraining. Deelnemers van alle leeftijden bewegen samen op de populairste hedendaagse muziek, de bokwa L, 3, J, K en tientallen andere stappen kunnen door iedereen worden uitgevoerd. Waar? Sporthal De Voordijcker Wanneer? 10 lessen telkens op donderdag vanaf 16 januari van 21.00-22.00 uur Prijs? € 35 voor 10 sessies Aantal deelnemers? Minimum 15 deelnemers, maximum 55 Inschrijven? Inschrijven kan nog tot de cursus begint.

Inschrijvingsdata • inschrijvingen lessenreeksen Bokwa en Blij(f) in beweging voor personen met diabetes (zie lager): inschrijven kan nog tot de cursussen beginnen; • inschrijvingen sportkampen krokus: dinsdag 18 februari vanaf 09.00 uur. Inschrijvingen kunnen vanaf 09.00 uur, en niet vroeger, bij de Sportdienst: • ter plaatse: markt z/n, 3980 TESSENDERLO • telefonisch: 013 66 17 15 • via mail: sport@tessenderlo.be OPGELET: mails die ons vóór 09.00 uur bereiken zullen niet aanvaard worden.

Blij(f) in beweging voor personen met diabetes Voor wie? Wat? Waar? Wanneer? Prijs? Inschrijven?

Volwassenen 10 bewegingslessen van 1 uur voor diabetici ter motivatie tot een gezonde levensstijl Sporthal De Voordijcker 10 lessen telkens op donderdag vanaf 16 januari 2014 van 13.30-14.30 uur € 20 voor 10 sessies Inschrijven kan van 17 december en loopt nog tot de cursus begint.

De sportdienst heeft ook een Facebook en Twitter account! Wil jij ons volgen via Facebook of Twitter? Like dan zeker onze pagina’s! Twitter.com/sporTessenderlo Sportdienst-Tessenderlo Sportdienst, gemeentehuis (blok B), 013 35 33 38, i sport@tessenderlo.be

18


19


algemeen

Wachtdiensten DOKTERS Het centrale telefoonnummer is 013 67 42 67. TANDARTSEN Het centrale telefoonnummer is 0903 39 969. Je wordt dan doorverbonden met de tandarts die van wacht is voor onze regio. APOTHEKERS De wachtdiensten van de apothekers kun je raadplegen: • op www.geowacht.be; • via telefoon naar 0903/922 48 (€ 1,5/minuut); • via de geowacht-app op je smartphone; • op de wachtaffiche bij je vertrouwde apotheek.

Open en dicht Openingsuren gemeentehuis • elke voormiddag tussen 09.00-12.00 uur; • woensdagnamiddag tussen 13.30-16.00 uur; • maandagavond tussen 16.30-19.00 uur. Sluitingsdagen gemeentelijke diensten • dinsdag 24 december vanaf 12.00 uur: kerstavond; • woensdag 25 december: kerstmis: • vrijdag 27 december: collectieve sluiting; • dinsdag 31 december vanaf 12.00 uur: oudejaarsavond; • woensdag 1 januari: nieuwjaarsdag; • donderdag 2 januari 2013: collectieve sluiting.

Colofon REDACTIERAAD Lennert Alaerts, Gisèle Baerten, Madeleine Bens, Katrien De Busser, Carla Daems, Marleen Duchesne, Stan Panis, Tom Thijsmans, Leen Tielemans, Fons Verwimp, Paul Wellens EINDREDACTIE Marleen Duchesne, gemeentelijke Communicatiedienst, 013 35 33 44, info@tessenderlo.be OMSLAG Nieuwjaarsdrink Nr. 6 - 2013 - tweemaandelijks - negentiende jaargang VERANTWOORDELIJKE UITGEVER College van burgemeester en schepenen, Gemeentehuis, Markt z/n, 3980 TESSENDERLO, 013 66 17 15, info@tessenderlo.be, www.tessenderlo.be

Info Tessenderlo 2013-06  
Info Tessenderlo 2013-06  
Advertisement