Page 1

CityMarketing Magazine voor iedereen die wil aanhaken

| Uitgave 2011


CityMarketing Magazine voor iedereen die wil aanhaken

colofon Opdrachtgever Gemeente Ede Tekst casecommunicatie Ontwerp casecommunicatie Fotografie Arjan van Bruggen, Bert Vos, Emiel van den Berg, Gert-Jan Koster, Manon Verkoren, Marten Idema, NISB, Plantion Tekeningen Roel Meertens Drukwerk De drukker

| Uitgave 2011


Inhoudsopgave Pagina 6

Pagina 18

Voorwoord Burgemeester Cees van der Knaap vertelt u waarom Ede de perfecte, groene uitvalsbasis is voor wonen, werken en recreëren.

Interview ‘De keuze voor groen, gezond en actief kan overal doorklinken’, aldus NISB-directeur Clémence Ross.

Pagina 8

Pagina 20

Achtergrondverhaal Wat is city­ mar­keting en waarom is het goed dat Ede eraan begonnen is? Hoogleraar Gert-Jan Hospers legt uit.

Evenementen Gezamenlijke evenementen brengen internationale allure naar Ede. Zo is er het hele jaar veel moois te beleven.

Pagina 10

Pagina 22

Interview Nationaal Park De Hoge Veluwe is er trots op dat 90% van haar grondgebied in de gemeente Ede ligt.

Interview ‘Plantion zet Ede op de kaart als goede vestigingsplaats voor internationale bedrijven’, zegt directeur André van Kruijssen.

Pagina 13

Pagina 24

Merkhuis Welke waarden heeft Ede van nature in huis en wat gaan we er samen mee doen?

Plannen 2011 Waar kunnen bewoners, bedrijven en bezoekers aan­haken? Kijk in het jaaroverzicht.

Pagina 14

Pagina 26

Algemene doelen Wat wil Ede met citymarketing bereiken en wat is er al gerealiseerd?

Interview Food is het ankerpunt in de samenwerking op de Kenniscampus. Liesbeth Schöningh vertelt waarom.

Pagina 16

Pagina 28

Activiteiten Prachtige natuur, goede infrastructuur en enorm veel recreatieve routes. Ede laat het allemaal zien.

Entente Florale Ede won zilver bij de Entente Florale. Henk-Jan Baakman vertelt hoe gemeente, bewoners en bedrijven ermee verder gaan.


6

Voor woord

‘Samen geven we vorm, kleur en inhoud aan Ede. Haakt u aan?’

Iedereen profiteert Trailwalker, Plantion, CineMec, het Nationale Park de Hoge Veluwe, Simonis & Buunk, Entente Florale, Zwoele Zomer Avonden, Kröller-Müller Museum , The Voice of Holland in Lukkien, festival Food4You, Veluwse Poort. Met projecten en partijen van dit kaliber is in 2010 flink aan de weg getimmerd om onze gemeente Ede op de kaart te zetten als een aantrekkelijke gemeente. En met succes. Daarover gaat deze publicatie. Over onze gezamenlijke inzet voor Ede, die allerlei impulsen opbrengt en uitzicht biedt op goede resultaten. Eén ding staat vast: er is profijt voor iedereen, voor bewoners, bedrijven, studenten en toeristen. Ede is een fantastische gemeente. Centraal gelegen tussen invloedrijke, stedelijke netwerken. Goed ontsloten en omgeven door bijzondere natuur van de Veluwe. Kortom: onze gemeente is niet alleen een strategische uitvalsbasis voor werken, maar ook voor wonen, leren, studeren en vrije tijd. Om dit beeld van Ede scherper bij mensen op het netvlies te krijgen, afficheren wij onze gemeente met de begrippen groen, gezond en actief. Groen vanwege de schitterende natuur, het buitengebied en de duurzame aanpak. Gezond vanwege de aansluiting bij alle ontwikkelingen rond Food Valley, die zich richten op innovatieve verbindingen tussen duurzame en gezonde voeding en gezondheid. En actief vanwege de ongekende mogelijkheden om door dorpen en natuur te wandelen, te fietsen, paard te rijden en te sporten. In lijn hiermee hebben we grootse ontwikkelingen in gang gezet. Zoals de Veluwse Poort - met een nieuw NS-station Ede/Wageningen - en de Kenniscampus.

7

Met de Regio Food Valley leveren we vanuit de overheid een bijdrage aan de Food Valley Ambitie: de Vallei ontwikkelen tot een Europese topregio en internationale thuisbasis voor bedrijven en kennis- en onderzoeksinstellingen. In 2010 hebben we als gemeente met veel partijen het contact geïntensiveerd. Alle facetten van onze gemeente kwamen aan bod: wonen en leefomgeving, cultuur, voorzieningen, werken en ondernemen, recreëren, onderwijs en studeren. Daar gaan we beslist mee door. De gemeenteraad, belangrijke intermediairs uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven en de culturele wereld slaan de handen ineen om Ede op de kaart te zetten. Citymarketing helpt ons daarbij. Het is een instrument dat initieert, richting geeft en enthousiasmeert. En dat is nodig nu we als gemeente zo gericht zijn op de toekomst en werken aan de Visie 2025: hoe ziet Ede er dan uit, wat voor een stad willen we zijn, hoe willen we ons positioneren? De komende tijd zullen we er met de beeldvorming van onze mooie gemeente een schepje bovenop doen. Dat lukt alleen met gezamenlijke inspanning. Iedereen die zich betrokken weet bij Ede, roep ik op aangehaakt te blijven en met elkaar op zoek te gaan naar nieuwe en slimme verbindingen. Waar mogelijk met nieuwe partijen. Zo geven wij samen vorm, kleur en inhoud aan een groen, gezond en actief Ede. Cees van der Knaap burgemeester


8

Citymarketing is geen sprintje, maar een marathon

Waarom is citymarketing eigenlijk belangrijk? Wat levert het op? En doet Ede het een beetje goed? Dit soort vragen zijn gesneden koek voor Gert-Jan Hospers, bijzonder hoogleraar city- en regiomarketing aan de Radboud Universiteit Nijmegen en docent/onderzoeker economische geografie aan de Universiteit Twente. Én sparringspartner van de gemeente Ede.

Waarom is citymarketing belangrijk? ‘Omdat er steeds meer concurrentie is tussen gemeenten. Allemaal doen ze hun best ‘de vier b’s’ aan zich te binden: bewoners, bedrijven, bezoekers en bestuurders. Die laatste groep, overheden in Den Haag en Brussel, wordt steeds belangrijker. Goede lobby kan enorme geldstromen in beweging zetten. Kijk maar hoe Eindhoven aan de Europese weg timmert als Eindhoven Brainport.’

9

Wat levert het op? ‘Aandacht, geld en hopelijk groei. Althans dat willen veel gemeenten. Je kunt je afvragen of groei altijd een ambitie moet zijn, maar feit is wel dat een grotere gemeente meer mogelijkheden heeft. Bestuurders kunnen zich niet afsluiten van de buitenwereld. Het is hun verantwoordelijkheid om ook op de lange termijn goede omstandigheden te creëren voor werkgelegenheid en voor investeerders.’

buitenstaanders: mensen en bedrijven van buiten die zich wellicht in je gemeente willen vestigen. Warme citymarketing gaat over je eigen inwoners. Als burgers zeggen: ‘Mooi gevonden hoor: een groene stad. Maar ik vind het hier nog lang niet groen genoeg’, dan moet je daar als gemeente aandacht aan geven. Ik vind trouwens dat Ede op dit punt goed bezig is. Door zich expliciet te richten op groen, gezond en actief, richt Ede de gemeente beter in voor de inwoners.

Wat is het wel en wat is het niet? ‘Citymarketing omvat alle instrumenten die een stad kan inzetten om bewoners, bedrijven, bezoekers en bestuurders vast te houden en aan te trekken. Het is een vakgebied waarin inzichten uit verschillende disciplines samenkomen: marketing, geografie en bestuurskunde. Ik maak daarbij onderscheid tussen koude en warme citymarketing. Koude citymarketing is gericht op

Citymarketing is nadenken, kijken, ontdekken. Citymarketing is je verplaatsen in je doelgroep. Het gaat daarbij om langetermijntrajecten die vragen om constant beleid. Het duurt meestal wel een jaar of tien voor je de vruchten kunt plukken. Citymarketing is geen sprint, maar een marathon.’

Lees het hele interview op www.ede.nl/citymarketing

Gert-Jan Hospers, Bijzonder hoogleraar city- en regiomarketing: ‘Ede is goed bezig’. Lees voor meer informatie het boek Citymarketing in Perspectief (Gert-Jan Hospers, 2009)

Onderzoek naar best practices Beyhan Delibas, student Sociale Geografie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, heeft in 2010 onder begeleiding van Gert-Jan Hospers een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Citymarketing Ede. Het onderzoek was gericht op best practices op gebied van groen, gezond en actief. Voorbeelden daarvan zijn onder meer een proeftuin ‘speelplaatsen’ voor senioren en een groene buitenruimte voor jongeren. Een andere conclusie was dat er in Ede al veel groens, gezonds en actiefs gebeurd. Daar kan meer gebruik van gemaakt worden in marketingcommunicatie.


haak aan Ilse Harmelink heeft een vurige wens.

10

“De gemeente moet blijvend aandacht

11

geven aan de VVV. Dat is van ongekend belang. De VVV is het visitekaartje van de gemeente, de attracties en accommodaties. Dat is in het belang van het Park, de gemeente Ede en al onze bezoekers!”

Inter view

Het Nationale Park De Hoge Veluwe Wij houden van sterke steden Het Nationale Park De Hoge Veluwe is er trots op dat 90%

‘De gemeente moet wel blijvend aandacht geven aan de VVV.’

van haar grondgebied in de gemeente Ede ligt. ‘Wij voelen ons sterk verbonden met Ede. Andersom trouwens ook. In Ede is een zeer positieve houding over ons park. De mensen van de gemeente zijn alert en betrokken. We houden van sterke steden om ons heen. Ede profileert zich goed’, aldus Ilse Harmelink, hoofd Communicatie van het Park.

activiteiten citymarketing & nationaal park de hoge veluwe

Het logo van 75 jaar Nationaal Park De Hoge Veluwe op

briefpapier gemeente Ede • Verbinding Ede (station Ede-Wageningen) met het Park door de kunstroute met beelden van Adri Verhoeven • Adres van het Park is vanaf 2010 ‘Hoenderloo, gemeente Ede’ • Financiële bijdrage van Citymarketing aan de miniatuur van jachthuis Hubertus in Madurodam • Gemeente Ede verstrekte jaarkaarten voor het Park aan de basisscholen in Ede • Er is goede fietsbewegwijzering gekomen van Ede naar het Park • Inwoners én medewerkers van de gemeente Ede kregen 50% korting op een jaarkaart van het Park - Eerste vergadering van het nieuwe Edese college van B&W was in het groen; in het Park - Veel gezamenlijke publiciteit • Er komt een OV-fietsbox in Otterlo • In 2010

gaf de gemeente regelmatig entreekaartjes voor het Park en het Kröller-Müller Museum weg als relatiegeschenk • De introductie van de e-scooter van NS – een aanvulling op de OV-fiets – was in Ede. Het Park is vanaf Ede-Wageningen nog beter bereikbaar.

2010 was voor het Park een zeer succesvol jaar. Door het 75-jarig bestaan werden veel activiteiten georganiseerd. Het koninklijk bezoek vormde het hoogtepunt. Een ander belangrijk moment was de onthulling van een miniatuur van het Jachthuis Sint Hubertus in Madurodam. Ilse Harmelink: “De mediadruk was het afgelopen jaar enorm. We kregen door alle aandacht wel 60% meer beschermers. Een zeer welkome ondersteuning van onze activiteiten.”

Lees het hele interview op www.ede.nl/citymarketing

Wie denkt dat de medewerkers van het Park nu achterover gaan leunen, heeft het mis. Een ambitieus totaalplan is te lezen op www.hogeveluwe.nl “We investeren in goede routes en onderhoud. Zo is er een nieuw landschappenpad van 4,8 km die bezoekers alle mooie plekken van het Park laat zien. Onze kwaliteitsstandaard voor de plannen is hoog”, zegt een trotse Harmelink. Mensen die de handen uit de mouwen willen steken, kunnen dit jaar aanhaken bij één van de vele activiteiten. Het Park telt al veel vrienden en vrijwilligers. Toch kunnen ze bijvoorbeeld nog hulp gebruiken bij het nieuwe korhoenders project. Meer informatie over alle activiteiten staat op de website.


12

Jaar overzicht 2010

13

Visie Citymarketing, wat wil Ede daarmee?

Merkhuis: echt, actief, ondernemend, toegankelijk en toegewijd

Berenschot met goede kansen op succes. U krijgt de

Samen. Dat is in één woord hoe Ede aan de

In Ede komt al het goede samen: deze gemeente is groen, gezond en

feiten en cijfers van 2010.

slag wil met citymarketing.

actief. En Ede wil deze functionele kernthema’s laden met de waarden

Groen, gezond en actief. Deze thema’s koos Ede in december 2009 als dragers voor het merk Ede. Dat vroeg om vertaling in beleid op het gebied van wonen, werken/ondernemen, recreëren en studeren. Halverwege 2010 zijn burgemeester en wethouders gestart met het ontwikkelen van een lange termijnvisie: Ede 2025. De visie op citymarketing is daaraan nauw verbonden.

Wat Ede is en wil zijn, moet blijken uit het totale gemeentelijke beleid en dat van de regio. Wonen, werken, ondernemen, recreëren en studeren het is allemaal met elkaar verbonden. Die verbondenheid moet er ook zijn tussen de overheid en de gemeenschap. Diezelfde gemeenschap moet dit herkennen en invulling geven aan de identiteit van Ede. Samen. Van inwoners tot en met bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Feiten en cijfers Citymarketing, veel gemeenten in Nederland zetten er op in. Ede doet dat ook. En volgens bureau

Wie doet wat? De citymarketing organisatie bestaat uit de burgemeester als bestuurder, de adviseur citymarketing en een trainee. Zij ontwikkelen in overleg met verschillende partijen in en om Ede initiatieven waarbij heel Ede kan aanhaken. Eind 2011 evalueert de gemeenteraad de werkwijze van de citymarketing organisatie.

Enthousiast We onderscheiden in de citymarketing een aantal aspecten: imagoverbetering waardoor mensen Ede meer herkennen en beleven als groene, gezonde en actieve gemeente. Vergroten van de bekendheid. Ontwikkelen en beter toegankelijk maken van producten en diensten die groen, gezond en actief zijn. En vergroten van het ambassadeurschap van inwoners. Wie enthousiast is over het wonen in Ede draagt dat graag uit.

echt, ondernemend, toegankelijk en toegewijd. Dat gaat niet vanzelf. Het vraagt om een karaktervolle positionering. Burgemeester en wethouders hebben daarom met verschillende partijen nagedacht over waarden die passen bij Ede zoals het is en zoals we het willen. Dat is gebeurd met behulp van een merkenmodel van Business Openers onder leiding van Marc van Eck. Merkhuis als kompas Het resultaat is een ‘merkhuis’. Daarin hebben we uitgewerkt tot wat dat nu is: groen, gezond en actief zoals alleen Ede dat kan. Het merkhuis maakt

het mogelijk om het merk Ede als kompas te benutten. Het biedt beleidsmakers, bestuurders, ondernemers en de gemeenschap concrete handvatten voor keuzes op de langere termijn. Bijvoorbeeld het opstellen van de ruimtelijke en sociale visie. Het geeft ook aanknopingspunten voor gefundeerde beslissingen in de dagelijkse praktijk. Resultaat Om ons te kunnen onderscheiden, is het belangrijk dat Ede een sterk ‘merk’ wordt.

In 2010 is ervoor gekozen om groen, gezond en actief te laden op een manier zoals dat alleen in Ede kan. Hierbij is - met input van interne en externe partners - gekozen voor de vijf kernwaarden echt, actief, ondernemend, toegankelijk en toegewijd. Om een sterk merk te worden, is meer nodig dan alleen communicatie. Zeker zo belangrijk is het gedrag van medewerkers, het beleid en de producten en diensten. Om dit te realiseren, initieert Citymarketing Ede in 2011 een internal brandingtraject.


Het ideale wonen, werken, ondernemen en recreëren

14

Algemene doelen

15

Groen, gezond en actief. Zo is Ede. Hier is het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren. Om dat duidelijker te maken zijn er marketingdoelstellingen bepaald. U leest in dit artikel hoe die luiden en met welke projecten ze in 2010 vorm kregen.

Hoe krijg je Ede tussen de oren? Feiten, cijfers en waardevolle informatie over Ede. Dat hebben ambtenaren, inwoners en ondernemers nodig om hun verhaal over Ede goed naar buiten brengen. In 2010 is dit gerealiseerd. Bedrijven, bezoekers en pers weten dat te waarderen.

In 2010 heeft de bekende stadscartoonist Roel Meertens tekeningen gemaakt van markante plaatsen, gebouwen en gebeurtenissen in Ede. De tekening staat op de voorzijde van deze rapportage. De volle omvang van de gemeente komt erin naar voren. Inclusief “weetjes” als de uitkijktoren de Valenberg, Wekeromse kalfjes van Ecofields, Edward Gal te paard, wildwissel, alle wegen en treinverbindingen, Hoekelum, Raadhuis, Marta Pan, Food Valley. De nieuwjaarsgroet voor 2010 van het college van burgemeester en wethouders is voorzien van de tekening naar 1.500 relaties verstuurd. Op tal van momenten komt deze tekening terug. Zo ontvingen alle lopers van de Trailwalker een tasje met de prent en dat geldt ook voor bezoekers van een landelijk congres en de open dag op de Kazerneterreinen. De kunstenaar houdt in 2011 een expositie van zijn stadsbeelden op het Enkaterrein.

Marketingdoelstelling wonen: Ede staat niet alleen lokaal, maar ook regionaal en landelijk bekend als aantrekkelijke, centraal gelegen en goed ontsloten, groene en dynamische woongemeente met een goed voorzieningen niveau waar je gezond en vitaal kan leven. Projecten en ontwikkelingen: Ontwikkeling Veluwse Poort, open dag kazerneterrein op 8 januari 2010, meer verbinding zoeken met de gemeenschap

Marketingdoelstellingen werken en ondernemen: Ede staat bekend als belangrijke speler in de Food Valley, als centraal gelegen en goed ontsloten vestigingsplaats, studieplaats, woonplaats en recreatieplek. Ede staat landelijk bekend als dé vestigingsplek bij uitstek voor groene ondernemers en zorgaanbieders. Projecten en ontwikkelingen: - Food Valley - Plantion - Kenniscampus

Groeten uit Ede Via de website van de gemeente konden mensen hun mooiste beelden uit Ede uploaden en gratis versturen (met de post). Resultaat: - De gemeente kwam hiermee onder meer te weten wat mensen mooi vinden in Ede. - Prachtige beelden van Ede (ruim 10.000 kaarten) zijn verspreid.

Marketingdoelstellingen recreëren: De gemeente Ede staat landelijk bekend als onderdeel van de Veluwe, dat de toegangspoort is voor het Kröller-Müller Museum en het Nationale Park de Hoge Veluwe. De gemeente Ede staat landelijk bekend als de plek waar je zowel zakelijk als privé kan verblijven en kan genieten van moderne groene, gezonde en actieve “Leisure” concepten. Projecten en ontwikkelingen: - www.eropuitinede.nl - Kunstroute - nieuw evenementenbeleid


16

Routes www.eropuitinede.nl

groene grondgebied.

Daarom heeft Citymarketing Ede het initiatief genomen om alle routes te bundelen op een routewebsite: www.eropuitinede.nl Samen met toerisme, beheer en het Veluws Bureau voor Toerisme onderhoudt en promoot Ede deze website en alles eromheen.

Ede is slechts voor 10% bebouwd. De rest is groen. En daar doorheen meanderen prachtige, verborgen schatten: oude en nieuwe verbindingsroutes. Tijdens het werken aan de Entente Florale – de groencompetitie van Nederland – kwam dat aan het licht. Ook kwam aan het licht dat al die routes door de verschillende grondeigenaren vermarkt worden. Dat is voor een recreant natuurlijk heel onhandig!

Resultaat 2010 Op deze website worden alle bestaande en nieuwe recreatieve routes gebundeld, mensen kunnen zelf routes plannen en uitprinten, en vinden hier relevante toeristische informatie over onder meer evenementen en horecavoorzieningen. Daarnaast zijn er printversies van de routes gemaakt, die in een plastic hoesje door de gebruiker aan het fietsstuur bevestigd kunnen worden.

enorm veel recreatieve routes voor bezoekers. Ede heeft het allemaal. Dat moet ook want anders zie je weinig van ons enorm grote,

17

Activiteit 2010

Activiteit 2010 Prachtige natuur, goede infrastructuur en

Kunstroute Groene blaadjes, oude stenen

Dwars door Ede heeft beeldend kunstenaar Adri Verhoeven de tijdelijke kunstroute 20102011 gerealiseerd. Met steun van de afdeling kunst en cultuur zijn beelden gekozen en geplaatst vanaf station Ede-Wageningen tot aan het Nationaal Park de Hoge Veluwe. In 2010 heeft Citymarketing Ede rondom de route veel publiciteit gegenereerd, samen met Natuurmonumenten, verschillende Edese kunstenaars en de NS. In Ede Stad verscheen een serie artikelen van bekende Edenaren bij een kunstwerk.

Tijdens een periode van spooronderhoud en oponthoud zijn bij station Ede-Wageningen 1500 flyers met de fietsroute gratis verspreid. Dit gebeurde ook via de bezoekerscentra van Natuurmonumenten en tijdens beurzen en congressen op verschillende locaties in Ede. De beeldenroute is een groot succes, dat blijkt uit alle enthousiaste reacties. De gemeente Ede heeft daarom in 2011 de route aangekocht. De route wordt iets gewijzigd, zodat er verbinding gemaakt kan worden met bijvoorbeeld de Veluwse Poort.


haak aan ‘Groen, gezond en actief: dat moet je

18

niet alleen zeggen, maar ook doen. Onze

19

gezamenlijke missie in Ede zou moeten zijn dat Ede steeds wordt genoemd als dé gemeente van de actieve leefstijl.’

Inter view

NISB-directeur Clémence Ross: Wij willen met meer partijen samenwerken Sinds 2010 is het Nederland

‘Groen, gezond en actief: dat moet je niet alleen zeggen, maar ook doen.’

Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) gevestigd in Ede. We kennen dit kennisen innovatie-instituut onder meer van de BeweegKuur voor mensen met overgewicht en diabetes, van cursussen valpreventie en van VMBO in beweging op Het Streek. Directeur drs. Clémence Ross, voormalig staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vertelt wat Ede en NISB met elkaar verbindt.

Het startsein voor Heel Nederland Fietst klonk

Ede participeerde enthousiast. Zo werd de

in Ede, tijdens ons jubileumcongres in CineMec

landelijke actiedag op 31 maart 2010 een

eind 2009. Prins Pieter-Christiaan luidde de

groot succes. Citymarketing Ede initieerde op

fietsbel en trok daarmee de aandacht voor

deze actiedag activiteiten voor inwoners en

onze campagne – met de Fietsersbond – om het

scholieren.

fietsen weer te stimuleren.

Lees het hele interview op www.ede.nl/citymarketing

‘Wij hielden al kantoor in Bennekom, in de gemeente Ede. In 2010 kwamen we naar Ede zelf. Om meerdere redenen: We zien dat de positionering van Ede met de woorden groen, gezond en actief uitstekend aansluit bij onze eigen activiteiten en we denken dat we elkaar hierin kunnen versterken. Ook hebben we ontdekt dat in deze regio Food Valley veel mogelijkheden liggen voor samenwerking, zowel met de gemeente als bijvoorbeeld met andere kennisinstituten. Nu we steeds meer cursussen en bijeenkomsten in eigen huis houden, is het van belang goed bereikbaar te zijn per openbaar vervoer. Onze locatie aan het Horapark voldoet daar prima aan. Voor onze medewerkers hebben we bij Permar bedrijfsfietsen aangekocht om te stimuleren dat nog meer mensen de auto laten staan en kiezen voor trein en fiets. En persoonlijk vind ik het natuurlijk een feest om weer regelmatig met mijn oud-collega uit het kabinet, Cees van der Knaap plannen te smeden!’ Wat betekent NISB voor Ede? ‘Zowel Ede als NISB zijn bezig met de positionering van hun merk en daarbij wordt flink kennis uitgewisseld. Verder zijn er talloze projecten die oorspronkelijk uit de koker van NISB komen, die in Ede worden gebruikt. Denk maar aan meer bewegen voor ouderen, cursussen valpreventie, beweeguurtjes voor allochtone vrouwen, Natuursprong in de Edese bossen en ga zo maar door. Gezien de onlangs gepubliceerde cijfers over de gezondheid van de Edese bevolking en de achterblijvende deelname aan sport en bewegen, kunnen ze nog veel meer bij ons te rade gaan voor aanpakken die werken…Ook met de ontvangst van nationale en internationale delegaties en met onze wekelijkse trainingen in ons gebouw, waarvoor professionals uit heel Nederland naar Ede komen, dragen we bij aan de profilering van Ede’.


20

21

Evenementen

Gezamenlijke evenementen brengen internationale allure naar Ede De reguliere budgetten voor evenementen worden meer en meer integraal

Airborne Luchtlandingen en Jan Hilgers Memorial Airshow ingezet. Bij samenwerking liften initiatiefnemers mee op elkaars PR. Overheid, Ede stond op zaterdag 18 sepbedrijfsleven, verenigingen en evenementenbureaus stemmen planningen beter tember de hele dag in het teken af. Zo is er het hele jaar wat moois te doen en te beleven in Ede. van 100 jaar luchtvaart. Dankzij de vele vrijwilligers is een Gelders Landschap, het Nationa- fantastisch evenement georganiOxfam Novib Trailwalker le Park De Hoge Veluwe, Staatsseerd. De dag begon met de jaarEde was in 2010 voor de tweede bosbeheer, Natuurmonumenten lijkse Airborne Luchtlandingen keer gastgemeente voor de en de Provincie Gelderland. Ruim en Airborne Herdenking. AanOxfam Novib Trailwalker. Een sluitend ging de spectaculaire loodzware tocht waarbij gespon- 14.000 wandelaars zullen meedoen. In Ede en ook in Hongkong, Jan Hilgers Memorial Airshow sorde teams van vier personen Canada, Nieuw-Zeeland, Grootvan start boven de Ginkelse binnen 30 uur 100 kilometer Brittanië, Japan, Ierland, België, Heide. Jan Hilgers vloog in 1910 afleggen voor een goed doel. De Frankrijk en Duitsland. In 2010 is als eerste Nederlander boven Trailwalker gaat dwars door de veel landelijke publiciteit ons land in een gemotoriseerd prachtige natuurgebieden van gegenereerd rondom de Trailvliegtuig. Dat deed hij boven de Veluwe. Over onverharde walker. De deelnemende teams de Doesburgerheide van Ede. paden, langs zandverstuivinkomen uit het hele land, en zij Voorafgaand aan het spectagen, bossen en heidevelden. staan allemaal in hun lokale culaire publieksevenement op Dat bestaat in Nederland bijna kranten als deelnemers van de 18 september is op 29 juli 2010 nergens meer. Toch komt de Trailwalker: in Ede. een officiële herdenking gehouTrailwalker in 2011 weer naar den aan de Zonneoordlaan, bij ons land. Dankzij samenwerking het Jan Hilgers monument. van de gemeente Ede met het

Veel partijen haakten aan bij dit project. Het Gemeentearchief Ede bracht een historisch cahier uit, Keep them Rolling reed over de hei met historische voertuigen, het Historisch Museum Ede bracht een tentoonstelling over Jan Hilgers. In aanloop naar deze bijzondere dag draaide in Cinemec de film Skybound en in het centrum van Ede vond de manifestatie Airborne Feelings plaats. Er kwam een fietsroute bij en een informatiebord bij het vliegkamp. Er was veel persbelangstelling en tienduizenden bezoekers kwamen naar Ede. Zij konden hun foto’s, video’s en ervaringen op de hyvespagina zetten die citymarketing speciaal voor deze dag had geopend.

Als afsluiting van de activiteiten is op 25 november een feestje georganiseerd in Cinemec, om alle vrijwilligers en andere betrokkenen te bedanken. Zwoele zomer Ede organiseert jaarlijks een evenement voor relaties. In 2010 is aansluiting gevonden bij de Zwoele Zomeravonden die het Kröller Müller Museum voor het vijfde jaar vierde. Deze speciale lustrumeditie was een groot succes. Drie zwoele avonden, een kindermiddag en een concert in de beeldentuin trokken veel bezoekers naar het museum en naar Ede. Het museum, Het Nationale Park De Hoge Veluwe en de gemeente hebben samen een aanbod gerealiseerd voor de Edese jeugd: de scholenkaart.

Want genieten van kunst en cultuur… ook dat hoort bij Ede. Food4you In 2010 heeft kennisfestival Food4you nog sterker de verbinding met Ede gelegd. Zo is het publieksfestival Ede Smakelijk in het centrum van Ede verplaatst naar de weekend voorafgaand aan Food4you, en zo aan het festival gekoppeld. De Sapfabriek heeft het initiatief genomen om een groots opgezet kennisplein te realiseren. Hier hebben alle foodgerelateerde opleidingen in de regio - van mbo tot universiteit - zich hebben gepresenteerd.


haak aan ‘Met elkaar kunnen we Ede nog beter

22

en mooier maken. Plantion stelt zich

23

hiervoor actief op en ziet uit naar nieuwe initiatieven. Veel moois zie ik al gebeuren in Food Valley. Naar buiten optreden dus zou ik willen aanbevelen!’

Inter view

Directeur Van Kruijssen van Plantion: Ede verwerft internationale bekendheid

‘Goede vestigingsplaats voor internationale bedrijven.’

Meer internationale bekendheid voor Ede. Dat is een logisch gevolg van de komst van Plantion in 2010. De officiële opening van deze complete marktplaats voor bloemen en planten door oud minister-president Balkenende trok veel media-aandacht

Kruijssen heeft nog veel meer in petto voor Ede en de regio. ‘ Directeur André van Kruijssen is trots

Waarom vestigde u zich in Ede? ‘Plantion ontstond in 2008 na een fusie van de Bloemenveilingen in Utrecht (Veiling Vleuten) en Bemmel (Veiling Oost Nederland). De keuze voor nieuwbouw in Ede is ingegeven door de uitstekende centrale ligging aan de belangrijke snelwegen A12 en A30 en de goede bereikbaarheid voor klanten en leveranciers. Hier was een groot perceel voor Plantion beschikbaar en de gemeente Ede toonde zich bereid - en in staat - om ons uitstekend te helpen om snel te kunnen bouwen.’

naar onze gemeente. Algemeen directeur André van

trots

‘Wij zijn het kenniscentrum in de Nederlandse markt van bloemen en planten, zeg maar gerust een flinke speler in de sierteeltsector. Leveranciers uit vele landen zetten bloemen af via Plantion Ede. Daarmee verwerft Ede internationale bekendheid’.

opening door balkenende Hoogtepunt

op de in 2010 gerealiseerde nieuwbouw en

in 2010 was de opening door oud minister-

start van Plantion in Ede. ‘Terugkijkend is

president Balkenende, in aanwezigheid van

het een huzarenstuk geweest dat we dit met

diens vrouw en dochter. Extra feestelijk was

alle medewerkers, bestuurders, gemeente Ede

de doop van een alstroemeria, met de naam

en nog veel meer betrokkenen gerealiseerd

‘Amelie’, vernoemd naar de dochter van

hebben!’

Balkenende.

Proeven wij hier een win-win situatie? ‘Jazeker. Plantion voegt weer een steentje bij aan de veelzijdigheid die Ede al te bieden heeft. Met Plantion kan Ede zich nog steviger op de kaart zetten als prachtige gemeente en goede vestigingsplaats voor bedrijven.’ Wat mogen we in 2011 verwachten? ‘Dit wordt ons eerste volledige jaar in Ede. Verdere groei en ontwikkeling is het doel. We werken aan onze bekendheid in de regio en betrekken daarbij ook NordrheinWestfalen. We willen realiseren dat meer Duitse klanten de weg naar Plantion Ede weten te vinden.’ Daar wordt hard aan gewerkt: op Valentijnsdag in 2011 was Plantion op het Duitse ZDF-journaal!


24

Plannen 2011

Meer 2010 Diverse activiteiten in 2010

Haak aan op evenementen

Sinds 2010 is Citymarketing

Oud-minister

Ede actief op twitter!

Jacqueline Cramer

Onder de naam @edemarketing

op bezoek bij

twitteren we groene, gezonde

CHE en Plantion.

en actieve berichtjes naar (op dit

Cramer was erg

moment) bijna 400 volgers.

positief over de visie van CHE-studenten op duurzaamheid.

Met ondersteuning van Citymarke-

Ook was zij zeer te spreken over Plantion:

ting is de huisstijl van de gemeente

een creatieve ondernemer die durft te

Ede aangescherpt.

investeren in duurzaamheid, een voor-

De gemeente Ede gaat vanaf nu

beeld voor alle ondernemers op BT A12.

met één gezicht naar buiten. Ook in de huisstijl komt groen, gezond en

Station Ede-Wageningen was in de zomer

actief duidelijk naar voren.

van 2010 vier weken kopstation in de regio, door werkzaamheden op station

Ruiters én inwoners Edward Gal

Arnhem.

en Hans Peter Minderhoud werden

Dat betekende heel veel extra bezoekers

veelvoudig wereldkampioen.

in Ede! Citymarketing maakte hier dank-

Op initiatief van Citymarketing

baar gebruik van, door Ede te promoten

feliciteerde de gemeente Ede de twee

op het station. Er werden 30.000 ‘verwen-

kampioenen op een heel opvallende

tasjes’ met o.a. een Edese fietsroute en

manier: met een foto langs de A12,

‘echt Edes water’ uitgedeeld en er hingen

in één van de rode blokken van

mooie foto’s van plaatsen en activiteiten

Cinemec.

in Ede.

Samen geven we invulling aan het beeld van Ede. Samen bepalen we het beeld van Ede. We zoeken in 2011 dan ook nadrukkelijk de verbinding met u. Hoe kunnen we gezamenlijk invulling geven aan de de thema’s groen, gezond en actief? Projecten die vanuit de gemeente in ieder geval in de schijnwerpers staan, zijn de Veluwse poort, ontwikkeling van de Kenniscampus en Food Valley. We willen onze huidige mensen en bedrijven voor Ede behouden, maar ook nieuwe mensen en organisaties voor Ede warm maken. De gemeente Ede nodigt u allen uit om allianties aan te gaan, nieuwe verbindingen te zoeken en daarmee Ede en de regio op de kaart te zetten, want dat is nodig.

Agenda

Overige plannen

9 april 2011 – Open dag in Plantion Op deze woensdag organiseert Plantion samen met Citymarketing Ede een open dag voor inwoners en geïnteresseerden uit de regio.

Het merkhuis wordt verder vertaald naar het concrete beleid en naar werksituaties. Dit traject heet internal branding. Dat is belangrijk omdat je pas aan anderen kan laten zien wat je belangrijk vindt, als je het zelf hebt doorleeft. Dat geldt voor mensen, voor de ambtelijke organisatie en voor de hele Edese gemeenschap.

25 & 26 juni 2011 – Oxfam Novib Trailwalker www.trailwalker.nl 100 km lopen in een team van 4 binnen 30 uur. De grootste teamuitdaging ter wereld. Internationaal Evenement, voor de 3e keer in Nederland, met de start en finish in Ede. Dit sportieve en gezonde (?) evenement trakt deelnemers uit het hele land en zorgt voor veel landelijke publiciteit. Uitnodiging: participeer net als de gemeente in dit evenement door met uw bedirjf bij de start en finish aanwezig te zijn met leuke deel evenementen, biedt net als de Sterrenberg arrangementen aan of …. Er is vanalles mogelijk! Samen kunnen we ervoor zorgen dat deelnemers en bezoekers een onvergetelijke tijd in Ede hebben. Daar profiteren we dan ook weer samen van. 1 t/m 15 oktober 2011 – Food4you – food4you.nl Kennisfestival over gezond en lekker eten. Dit jaar is het thema: “Good Food Better Mood”. Er is vanalles te doen – waar u wellicht ook op aan kan haken! Denk aan Ede Smakelijk op zaterdag 1 oktober in de binnenstad van Ede of bijvoorbeeld op 6 oktober tijdens het kennisplein op de zandlaan. Maar natuurlijk bent u ook van harte welkom op de publieksdag in Wageningen of de wereldeidagen in Barneveld tijdens dit festival. Sámen werken we ook hier aan een steeds succesvoller festival.

25

Kunstenaar Roel Meertens houdt dit jaar een expositie van zijn stadsbeelden op het Enkaterrein.

In 2011 willen we met de kunstroutes nog meer verbinding maken met lokale partijen. Zij kunnen arrangementen aanbieden, een route adopteren of hun eigen routes uitgeven. De gemeentelijke afdeling kunst & cultuur geeft in 2011 een boekje uit met culturele routes, die ook op www.eropuitinede.nl worden geplaatst.

Meer info via: truus.lockhorn@ede.nl of tessa.van.de.wetering@ede.nl Voor de complete evenementenagenda zie: www.vvvede.nl


facts ‘Samen met het bedrijfsleven en een welzijnsorganisatie kunnen wij echt

27

werk maken van innovatie, ondernemen en gezond wonen.’

Inter view

Kenniscampus: landmark voor Food Valley Ede krijgt een hoogwaar-

‘Kenniscampus brengt dynamiek naar Ede.’

dige Kenniscampus die in toenemende mate (internationale) studenten, innovatieve ondernemers en bedrijven zal aantrekken. Liesbeth Schöningh, waarnemend voorzitter College van Bestuur ROC A12, is daarvan overtuigd. De Kenniscampus zet Ede op de kaart met dynamiek, innovatie en ondernemerschap.

hand in hand

Negen organisaties sloegen de handen ineen om te komen tot de Kenniscampus:

• Gemeente Ede • Christelijke Hogeschool Ede (CHE)

• Aeres-groep met PTC+ en Groenhorstcollege • ROC A12

• Het Streek

• Sapfabriek

• Woonstede

• Technocentrum

• Idealis

Lees het hele interview op www.ede.nl/citymarketing

‘De Kenniscampus koos voor Ede vanwege de centrale ligging in het land, eersteklas onderwijsvoorzieningen, vlakbij het intercitystation Ede-Wageningen. Op de beoogde locatie is al een concentratie van onderwijsinstellingen voor voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en hoger beroepsonderwijs (HBO). Wij kunnen dus snel verbindingen maken met bedrijfsleven en bewoners. We versterken elkaar over en weer. De Kenniscampus verwacht uit te groeien naar 14.000 studenten. De omzet die studenten genereren is economisch interessant. Ook mensen die rondom de Kenniscampus wonen of werken profiteren ervan. Want wij maken ons sterk voor een gezonde openbare ruimte.’ ‘Het ontwikkelen en produceren van gezonde voeding vraagt om samenwerking, om input vanuit onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. Food is het ankerpunt in de samenwerking op de Kenniscampus, we vormen een essentiële pijler onder de regio Food Valley. En daarbij horen ook de meer reguliere bedrijfsfuncties. Producten worden op basis van techniek en technologie gemaakt, gaan van A naar B, worden vermarkt en geadministreerd, beleids- en organisatievraagstukken spelen mee. Food, bewegen en gezondheid hangt met zoveel samen.’ Hoe kunnen partijen aanhaken bij de Kenniscampus? ‘De Kenniscampus heeft ondernemers nodig die zich willen vestigen en daarbij studenten willen inschakelen. De combinatie leren en werken is enorm inspirerend en economisch interessant. Samen met het bedrijfsleven kunnen wij echt werk maken van innovatie en ondernemen. Goed denkbare aanvullingen op de campus zijn: een bedrijfsverzamelgebouw, ruimte voor startende ondernemers, een vergaderlocatie a la Seats2meet.’


28

Entente Florale: Als je er bent, zie je hoe mooi het is

Ede profileert zich als groen, gezond en actief. Deelname aan Entente Florale, een gezamenlijk initiatief van afdeling Beheer en Citymarketing, was dus vanzelfsprekend. Ede ontving op 4 juni de jury van Entente Florale Nederland, de verkiezing tot groenste stad van Nederland. En in november klonk het goede nieuws: Ede won zilver in de categorie steden. Henk-Jan Baakman, manager Realisatie en Beheer van de gemeente blikt terug op het behalen van zilver. ‘Groene verbindingswegen en recreatieve routes vormden een belangrijk thema in onze nominatie voor de Entente Florale. Ede kwam er goed uit. De jury was bijzonder te spreken over ons natuurgroen in de stad, bijvoorbeeld de mooie onder-

en bovenbegroeiing. De extra vermelding die we daarvoor kregen is te danken aan de jarenlange inspanning van mensen uit onze organisatie. Zij zijn 25 jaar geleden begonnen met een onderhoudsaanpak zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Nu zien we daarvan de vruchten.’ Een makkie? ‘Ja , je kunt wel denken dat deze competitie voor Ede een makkie was omdat we hier sowieso fantastisch veel groen hebben. Maar zo werkt het niet. Het gaat niet om kwantiteit, maar om kwaliteit. Het gaat erom dat je kunt laten zien hoe je groenbeleid in de praktijk brengt. Dus hoe je - in samenspraak met bewoners - omgaat met groen, water en

29

kunst in het groen. Mooie verhalen… daar prikt de jury zo doorheen. En het heeft ook geen zin om een jaar tevoren een park aan de leggen in de hoop dat je daarmee de jury imponeert. Kijk je hebt natuurlijk steden met mooie parken. Vorig jaar ging Arnhem ermee aan de haal. Maar ja, Ede heeft weinig parken. Wij zijn een mooie gemeente midden in het groen. Dat zie je bijvoorbeeld heel goed bij de trapakkers waar een groene verbinding is vanaf de Veluwe tot aan het centrum van de stad. Aan de hand daarvan hebben we de jury laten zien: wij hebben de Veluwe niet aangelegd, dat is een geschenk dat wij gekregen hebben van de natuur. Maar als gemeente

Ede hebben wij samen met onze groene partners beleid gemaakt om die natuur recht te doen. Dat werkt. En daar zijn we trots op.’ Groene partners ‘Tijdens de ontvangst van de jury op 4 juni hadden ondernemers en inwoners uit Ede absoluut hun inbreng. We traden op als team. Goede ideeën waren vooraf aangedragen door onze eigen medewerkers en door onze groene partners: het Groenhorstcollege, Plantion, CineMec, kwekerij De Hessenhof, de aannemers Vaarkamp en Van de Haar, Defensie, Staatsbosbeheer, het Gelders landschap, Natuurmonumenten, Het Nationale Park De Hoge Veluwe en de VVV.’

Zilver en een 8,1 In de categorie Steden kreeg Ede zilver. De jury gaf Ede een Certificaat Bijzondere Waardering voor natuurgroen binnen de stad. De openbare ruimte, natuur en landschap waardeerde de jury met een 8,1.


30

Kijk voor filmpjes en foto’s van de Entente Florale op www.ede.nl/citymarketing

Innovatie in bestrijdingstechniek ‘Wij kennen onze groene partners. Vaak al jarenlang. Zo zijn de aannemers Vaarkamp en Van de Haar ons 25 jaar geleden te hulp geschoten toen Ede besloot geen chemische bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken. Zij zijn ons te hulp geschoten toen Ede 25 jaar geleden besloot geen chemische bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken. We waren daarmee de eerste gemeente van Nederland. Dus we hadden meteen ook als eerste een probleem; want onkruid trekt zich weinig aan van beleid. Dus Vaarkamp en Van de Haar zagen een gat in de markt. Ze hebben nieuwe bestrijdingsmethodes ontwikkeld: borstelen, stomen, branden, enzovoorts. Zij zijn er actief in gesprongen en hebben via Ede in heel Nederland een belangrijke markt weten te veroveren. Ook dat hebben we aan de jury laten zien.’

Samen voor mooie bomen ‘Kritiek had de jury op de kwaliteit en het onderhoud van bepaalde bomen in Ede. Hier en daar staan te grote bomen op te kleine plaatsen en in het verleden was het boomonderhoud niet al te best. Eén van de gevolgen is dat wortelgroei in trottoirs tot onveilige situaties leidt.’ Aldus Henk-Jan Baakman. ‘Dat pakken we op. Hetzij door bomen weg te halen of te vervangen, hetzij door hun standplaats aan te passen. We verleggen ook wel eens een fietspad als dat kan. We beseffen goed dat bomen ook emotionele waarde hebben voor bewoners. Daarom werken we voor goede oplossingen nadrukkelijk samen met de Stichting Milieuwerkgroep Ede en verschillende bewonersgroepen.’

Winst voor bewoners en bezoekers • Met een aantal partners hebben we de Stenenroute aangelegd langs vijftien formaties rondom Ede en Otterlo. Samen vormen ze een blijvend kunstwerk. Fietsers en wandelaars genieten daar nog altijd van. • Van de route die we met de jury afgelegd hebben, is een mooie fietsroute gemaakt. Het is de Entente Floraleroute, zie ook www.eropuitinede.nl

Ede wil meer partners HAAK AAN! Bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn van harte welkom om aan te haken bij initiatieven, evenementen, producten en plannen rondom Ede groen, gezond, actief. Samen zijn wij het visitekaartje van onze mooie gemeente. Ook nieuwe plannen om Ede op de kaart te zetten zijn welkom. Dus denk en doe mee. Stap binnen bij Citymarketing Ede of bel en mail met Marieke Laméris (citymarketing), 0318-680817 of marieke.lameris@ede.nl of Truus Lockhorn (evenementen) 0318-680107 of truus.lockhorn@ede.nl Wilt u eerst meer informatie over de citymarketing van Ede? Kijk op www.ede.nl/citymarketing, laat u door ons informeren of nodig ons uit voor een presentatie.

31

Marieke Laméris

Truus Lockhorn

Foto Tessa aanleveren

Foto Marianne

Marianne

Tessa


contact Citymarketing Ede Marieke LamÊris – adviseur Citymarketing 0318-680817 marieke.lameris@ede.nl Raadhuis Bergstraat 4 6711 DD Ede Postbus 9022 6710 HK Ede www.ede.nl Volg ons ook op Twitter: www.twitter.com/edemarketing

Rapportage Citymarketing Ede 2010  

Rapportage Citymarketing gemeente Ede 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you