Page 1


PROXECTO ONG,s • Como

sabedes,

unha

ONG

(Organización

Non

Gubernamental) é unha entidade de carácter civil ou social, creada de forma independente aos gobernos; cuxo obxectivo é o benestar público. • Nas seguintes diapositivas preténdense dar a coñecer as

diversas ONG´s do noso país e doutros, que traballan a nivel nacional e internacional, e os diferentes proxectos que levan a cabo para acadar o benestar público e o progreso dos países menos desenvolvidos, ou naqueles onde é preciso mellorar certos aspectos.


FUNDACIÓN VICENTE FERRER •

NOME: Fundación Vicente Ferrer.

CAMPO DE ACCIÓN: Educación, sanidade, alimentación, discriminación, traballo, explotación

infantil, etc. •

SEDE PRINCIPAL: Barcelona.

TEMPO E FUNCIONAMENTO: Esta fundación está activa dende o ano 1969. Leva traballando desde

este ano en diferentes proxectos para erradicar a seca, mellorar os cultivos, mellorar a saúde, valorar o papel da muller… todo isto lévano a cabo a través de talleres e proxectos, coa creación de instalacións para a realización de ditas tarefas e aportan persoal para poder levalas a cabo. A través dos proxectos intentan mellorar as condicións de vida do poboado onde actúan. •

ONDE TRABALLAN: India, concretamente Anantapur.

CURIOSIDADES: Foi iniciativa dun home Vicente Ferrer, que é o que lle da o nome á fundación.

Deixou a súa vida en Barcelona para marchar á India a dedicarse a axudar aos demais. A súa muller uniuse a el e, coa axuda de moitos traballadores e voluntarios, fixeron da fundación unha gran organización de axuda humanitaria. Actualmente tamén o fillo de Vicente se involucrou na Fundación para poder seguir os pasos do pai.


MÉDICOS SIN FRONTERAS • •

Campo de acción: Saúde e axuda humanitaria. Sede principal: París. A sección española de MSF ten a súa sede en Barcelona.

Onde traballan: Países en conflito ou con problemas de desenvolvemento.

Características: Seu compromiso coas poboacións ás que asisten é a forza vital de MSF. Súa formación e desenvolvemento dentro da organización é unha das súas prioridades.

Curiosidades: “Médicos sin fronteras” iniciou unha campaña para recadar fondos para a xente que morre, moitas veces, por causas que serian evitables si tiveran acceso a medicamentos. Coa campaña “Pastillas contra a dor allea”, que consiste en vender pequenas caixiñas con caramelos en lugar de menciñas, por un prezo simbólico, recadaron fondos destinados aos pacientes de VIH/Sida en Zimbabue e polo Chagas en Bolivia. Foi galardoada co Premio Nóbel da Paz en 1999, por ser pioneira no traballo humanitario.


NOME: Payasos sin fronteras.(Paiasos sen fronteiras) CAMPO DE ACCIÓN: A misión de PsF é mellorar a situación emocional da infancia que sufre conflictos bélicos ou catástrofes naturais mediante espectáculos cómicos realizados por paiasos e paiasas. SÉ PRINCIPAL: Barcelona TEMPO DE FUNCIONAMENTO: Dende 1993

ONDE TRABALLAN:Teñen proxectos en Costa de Marfil,Sahara,Congo,Kenya,Mozambique, Líbano,Palestina e Haití. CARACTERÍSTICAS: A súa misión incide preferentemente na infancia refuxiada e faino implicando ás comunidades cas que viven os nenos e nenas afectados. CURIOSIDADES: A marca de deterxente Micolor colabora coa fundación.


• NOME: FARMACÉUTICOS MUNDI – FARMAMUNDI

• CAMPO DE ACCIÓN: O campo de acción desta ONGD é o sanitariomou farmacéutico. •SEDE PRINCIPAL: Ten a súa sede en Valencia, cidade onde foi fundada en 1991. • TEMPO DE ACCIÓN: A súa labor comeza no 1991, e perdura no presente, polo que leva máis de 20 anos traballando.

• LUGARES DE TRABALLO: O carácter desta ONGD é mundial, segundo os seu baseamento, mais céntrase en países do Terceiro Mundo, en concreto no continente africano, polo simple feito de que as necesidades da poboación de África no ámbito sanitario son bastante superiores ás do resto do mundo,Corno de África (Somalia, Etiopía, …) e outros do mesmo continente. • CARACTERÍSTICAS: A ONGD Farmamundi dedícase a proporcionar servizos sanitarios e administración de alimentos co fin do desenvolvemento e avance dos pobos con condicións sociais sanitarias precarias. • CURIOSIDADES: Farmamundi creou en 1997 a ALH (área loxística humanitaria), o primeiro distribuidor farmacéutico internacional non lucrativo, que proporciona servizos sanitarios de Cooperación ao Desenvolvemento, Acción Humanitaria e emerxencia en España.


AYUDA EN ACCIÓN •

Campo de acción: Traballan para promover modificacións substanciais sobre as condicións de vida dos máis desfavorecidos. O seu espazo de

• •

intervención son todas as relacións de desigualdade e exclusión que existen. Sede principal: Madrid, Barcelona. Tempo de funcionamento: Dende 1981

Onde traballan: Traballan en 21 países do mundo para mellorar as condicións de vida das comunidades mais desfavorecidas.

Características: Vertebran a súa actividade desde os seguintes eixos: Proxectos de desenvolvemento, campañas de sensibilización, obtención de recursos, campañas de publicidade.

Curiosidades: Cadea Dial e Axuda en Acción puxeron en marcha unha campaña para crear unha cadea virtual de aplausos a todos os homes e

mulleres comprometidos con promover os dereitos das mulleres no mundo. A través de Facebook, Twitter ou gravando un vídeo e enviándoo á web da campaña , calquera pode contar a historia dunha persoa que loitara pola igualdade e aplaudila.


Amnistía Internacional (A.I.) • CAMPO DE ACCIÓN: Xudicial, civil, ético, defensor dos Dereitos Humanos e da

integridade dos seres humanos como seres libres que gocen dos dereitos recoñecidos na Declaración Universal dos Dereitos Humanos. • SEDE PRINCIPAL: Londres (Reino Unido). • TEMPO DE ACCIÓN: Desde 1961 • LUGARES DE TRABALLO:En todo o mundo CARACTERÍSTICAS: 1. Está sustentada coas doazóns voluntarias de particulares, e non acepta doazóns de gobernos nin de partidos políticos. 2. Basea a súa labor en conseguir o obxectivo de facer cumprir e respectar os Dereitos Humanos e outras normas internacionais desta índole. 3. Presenta oposición ás inxustizas cometidas no mundo que violan os Dereitos Humanos e esixe responsabilidades a gobernos, empresas, outros grupos e institucións. 4. Traballa cuns obxectivos moi claros: a abolición da pena de morte, a defensa e o auxilio de persoas que buscan asilo e axuda e impedir abusos varios. • CURIOSIDADES: Xurdiu como un movemento eventual para combater a inxustiza cometida co apresamento duns rapaces estudantes de Portugal durante a ditadura de Oliveira Salazar. Non obstante, anos despois a súa labor ampliouse ata asentarse como unha ONG que recibiría o recoñecemento á súa labor co Premio Nobel da Paz en 1977.


NOME: INTERVIDA CAMPO DE ACCIÓN: Actúa localmente coas comunidades para promover o cambio social sostible a través da mellora das condicións de vida das poboacións vulnerables, en especial da infancia, e incidindo nas causas da pobreza e as desigualdades. SÉ PRINCIPAL: Barcelona TEMPO DE FUNCIONAMENTO: Desde 1994 ONDEN TRABALLAN: En Europa, América, África e Asia. CARACTERÍSTICAS: A actuación de Intervida baséase en proxectos a longo prazo, accións de sensibilización e educación para o desenvolvemento para conseguir, de xeito sostible, unha mellora nas condicións de vida das poboacións máis vulnerables. CURIOSIDADES: Conta cun equipo de voluntarios e voluntarias dende 2010. Participan na maioría dos eventos da ONG e tamén nos talleres escolares.


NOME: Solidarios para el Desarrollo CAMPO DE ACCIÓN: Formación e voluntariado, acción social e sensibilización. SÉ PRINCIPAL: Madrid

TEMPO DE FUNCIONAMENTO: Nace na universidade Complutense de Madrid en 1987 ONDE TRABALLAN: España CARACTERÍSTICAS: Voluntariado social, cooperación, sensibilización da sociedade en temas de xustiza social e solidariedade.

CURIOSIDADES: Fan varios encontros para xuntar aos xóvenes e enseñarlles o que é a solidariedade.


NOME: World Vision CAMPO DE ACCIÓN: Axuda a nen@s que quedaron órfos , durante a guerra de Corea. SÉ PRINCIPAL: España TEMPO DE FUNCIONAMENTO: Fundada en 1950, polo Dr. Bob Pierce .

ONDE TRABALLAN: Corea CARACTERÍSTICAS: Comezou coa asistencia aos nenos. Foi medrando ata chegar a facilitar a transformación de comunidades enteiras con programas de auga , atención médica, desenvolvemento agrícola e económico, e actividades para axudar aos líderes a promover valores cristiáns. CURIOSIDADES: World Vision é unha organización cristiá de asistencia e desenvolvemento, traballando cos pobres é oprimidos para promover a transformación dos seres human e a xustiza .


NOME: Intermón Oxfam CAMPO DE ACCIÓN: Lolitan con, e para as persoas desfavorecidas e como parte dun amplo movemento global, co obxetivo de erradicar a xustiza e a pobreza, e lograr que tod@s poidan exercer plenamente os seus dereitos e disfrutar dunha vida digna. SÉ PRINCIPAL: Madrid. TEMPO DE FUNCIONAMENTO: Desde o 11 de agosto de 1956 ONDE TRABALLA: En 48 países do mundo en América, Asia e África CARACTERÍSTICAS: Proxectos de cooperación para o desenvolvemento, acción humanitaria, incidencia política e movilización social e comercio xusto. CURIOSIDADES: Teñen 8 departamentos, fan encontros cos nenos, teñen diferentes salas e fan publicacións.


NOME: CRAM CAMPO DE ACCIÓN: Fundación para a conservación e recuperación de animais mariños.

SEDE PRINCIPAL: Cataluña . TEMPO DE FUNCIONAMENTO: O 12 de Xuño de 1994 inaugurouse oficialmente o “ Centro de Recuperación de Animais Mariños de Catalunya (CRAMC)”, converténdose no primeiro centro destas características no Mediterráneo.

ONDE TRABALLAN: España CARACTERÍSTICAS: A súa misión principal é a protección da biodiversidade mariña fronte a ameazas globais, a través de accións locais”

CURIOSIDADES: A colaboración ca “Facultade de Veterinaria” permitiu, e permite, estudar e analizar todos os delfíns que aparecen mortos nas praias e, desta maneira, descubrir novas enfermidades que axudan no coñecemento destas especies.


NOME: ABAY CAMPO DE ACCION: Promover a realización de accións, procesos e programas de

Cooperación para o Desenvolvemento Humano, Axuda Humanitaria e en xeral accións de axuda solidaria co pobo etíope. SÉ: España TEMPO DE FUNCIONAMENTO: Traballan dende o 2008

ONDE TRABALLAN: Etiopia CARACTERISTICAS: É importante a realización de actividades, programas de sensibilización,

desenvolvemento

asesoramiento

nos

procesos

de

adopción,

promoción

do

e os dereitos humanos, formación en xeral, incremento de

capacidades e fomento da expansión das Liberdades. CURIOSIDADES: Teñen un programa de hermanamento entre colexios españois e etíopes.


NOME: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA O CANCRO

CAMPO DE ACCIÓN: Traballan unidos para previr, sensibilizar, acompañar ás personas, e financiar proxectos de investigación oncolóxica que

permitirán un mellor diagnóstico e tratamiento do cancro. SÉ PRINCIPAL: Madrid TEMPO DE FUNCIONAMENTO: Formouse o 5 de marzo de 1953

ONDE TRABALLAN: En toda España CARACTERÍSTICAS: A AECC integra no seu seo a pacientes, familiares, persoas voluntarias e profesionais. Traslada a voz da sociedade aos poderes públicos, para desenvolver políticas adecuadas para a prevención e control do cancro. CURIOSIDADES: A palabra cancro é un termo moi amplo que abarca máis de 200 tipos de enfermidades


NOME: ADAMA CAMPO DE ACCIÓN: Traballa con persoas sin teito, enfermos terminais, mulleres víctimas da violencia de xénero e con persoas da terceira idade abandoadas. SÉ PRINCIPAL: BARCELONA TEMPO DE FUNCIONAMENTO: Dende marzo de 1969 ata o día de hoxe. ONDE TRABALLAN: Barcelona, Girona e Madrid CARACTERISTICAS: Ten proxectos como mellorar a calidade de vida das persoas que teñen VIH/SIDA, mellorar calidade de vida das persoas da terceira idade sin recursos, proxecto de soporte alternativo as mulleres victimas da violencia de xénero… CURIOSIDADES: O número de voluntarios é en total 85: 35 en xestión e 50 en terapia.


NOME: GLOBAL HUMANITARIA CAMPO DE ACCIÓN: Traballan para favorecer procesos de desenvolvemento que garantan a igualdade

de oportunidades das persoas e os pobos. Prestan especial atención á infancia, traballando para garantir os dereitos dos nenos e para que éstos coñezan e aprendan a defender os seus dereitos.

SÉ PRINCIPAL: Barcelona. TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Levan traballando dende 1999.

ONDE TRABALLAN: América Latina, África e Asia.

CARACTERÍSTICAS: Moitas das accións que levan a cabo realízanse principalmente grazas á

contribución das persoas que colaboran con Global Humanitaria mediante o apadriñamento dos nenos e nenas destas zonas.

CURIOSIDADES: Na súa páxina web teñen unha tenda online na que os beneficios recadados dos seus

produtos os mandan para axudar aos nenos e nenas cos que colaboran.


NOME : ALDEAS INFANTILES SOS

CAMPO DE ACCIÓN : Desenvolvemento dos nenos desde a infancia ata a adolescencia. Traballan para que as familias poidan atender aos seus fillos, e tratalos ben . SÉ PRINCIPAL : Austria TEMPO DE FUNCIONAMENTO : 63 ANOS ONDE TRABALLAN : Traballa actualmente en 133 países do mundo, con polo menos 60.000 nenos distribuídos nas diferentes aldeas, e máis de 500.000 que reciben soporte a través de escolas, centros

sociais, médicos e as máis recentes axudas a nenos con HIV/SIDA en zonas de África. CARACTERÍSTICAS: Aldeas Infantís SOS é membro da UNESCO e asesor do Consello Económico e Social da ONU.

CURIOSIDADES: As localidades de maior altitude de Aldeas Infantís SOS son El Alto con 4.100 m e Potosí con 4.000 m (ambas as dúas en Bolivia) e Lhasa con 3.650 (China).


NOME: Acción Social la Cambra.

CAMPO DE ACCIÓN: INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA, PRIORITARIAMENTE, CON MENORES, XÓVENES COLECTIVOS EN RISCO SOCIAL.

SÉ PRINCIPAL: Valencia. TEMPO DE FUNCIONAMENTO : Desde xuño de 2003. ONDE TRABALLAN: Sobre todo na comunidade valenciana CARACTERÍSTICAS: Traballan con xóvenes do municipio, axudándolles a encontrar traballo e a reinsertarse na sociedade.

E


• • • • • • •

Nome: Ecologistas en acción Campo de acción: Tratan os problemas medioambientais Sé principal: España, Madrid Tempo de funcionamento: Desde o 9 de diciembre 1998 Onde traballan: Diversas provincias de España. Características: Máis de un millar de firmas contra Segontia Golf Curiosidades: Senderismo nocturno,cosmética natural …


Nome: Manos Unidas. Campo de acción: Axuda, promoción e desenvolvemento do Terceiro Mundo.Traballa na sensibilización da poboación española e apoio e financiamento de proxectos humanitarios nos países do Sur.

Sé principal : Madrid.España

Tempo de funcionamento : Dende 1971.

Onde traballa : África, América, Asia y Oceanía Características : Involucra as familias para que colaboren coa causa. Ten tenda online, ten un sistema para apadriñar nenos. Curiosidades: Manos Unidas é unha Asociación de voluntarios, católica e seglar. No ano 2010 recibiu o premio Príncipe de Asturias da Concordia.


NOME: HORIZONTES ABIERTOS

CAMPO DE ACCIÓN: Integración social das persoas máis necesitadas, as máis marxinadas da sociedade, a través do desenvolvemento de diferentes proxectos dirixidos a facilitar o acceso destas persoas a unha vida normalizada. SÉ PRINCIPAL: Están dispersos en grupos por toda España. TEMPO DE FUNCIONAMENTO: Levan 30 anos sen parar de traballar en centros penintenciaros. ONDE TRABALLAN: Por toda España. En Centros terapéuticos para drogodependentes e a súa reinserción. CARACTERÍSTICAS: CURIOSIDADES: O pai xesuita Jaime Garralda é o fundador da ONG Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos. Teñen un programa (Kostka) que está dirixido aos menores de 3 años que viven nas cárceres porque as súas nais están cumprindo condena.


Nome: Tierra de hombres . Sé principal: París.

Campo de acción: Infancia e mulleres dos más humildes nivéis para que teñan a oportunidade dunha vida digna. Tempo de funcionamento: Desde 1960.

Onde traballan: En América latina e África. Características: Traballan na educación para o desenvolvemento, atencións médicas persoalizadas…A través de diferentes proxectos e campañas fan actividades de sensibilización e formación para dar a coñecer á comunidade escolar, comunidade universitaria e sociedade civil os dereitos da infancia co fin de promover unha conciencia crítica e unha sociedade comprometida coa la infancia máis desfavorecida tanto no Norte como no Sur.


Fundada en 1919 por Eglantyne Jebb , levan traballando desde fai 93 años . Ten a sé Reino Unido . As súas características son: É unha O.N.G. que loita polos dereitos dos nen@s, a defensa activa dos seus intereses, especialmente dos máis desfavorecidos do mundo. A súa misión é impulsar avances significativos na forma na que o mundo trata aos nen@s, co fin de xerar cambios inmediatos e duradeiros nas súas vidas. Ten algunhas curiosidades como: que gañou o Premio Príncipe de Asturias da Concordia pola súa labor a favor da INFANCIA.


NOME: CÁRITAS CAMPO DE ACCIÓN: Loita contra a pobreza, exclusión, intolerancia, e discriminación.

SÉ PRINCIPAL: Alemania. TEMPO DE FUNCIONAMENTO: Dende 1867 ONDE TRABALLAN: Europa, Asia, África ,América e Oceanía.(internacional)

CARACTERÍSTICAS: A organización local de Cáritas naceu na ciudade alemana de Friburgo, o ano 1897. Foi creada polo prelado Lorenz Werthmann (1858–1921)

CURIOSIDADES: É unha ONG vinculada a igrexa. Os voluntarios que traballan con Cáritas poden realizar a súa labor de maneira simple acudindo aos centros locais de Cáritas ou acudindo a parroquia máis cercana.


NOME: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA O CANCRO

CAMPO DE ACCIÓN: Traballan unidos para previr, sensibilizar, acompañar ás personas, e financiar proxectos de investigación oncolóxica que

permitirán un mellor diagnóstico e tratamiento do cancro. SÉ PRINCIPAL: Madrid TEMPO DE FUNCIONAMENTO: Formouse o 5 de marzo de 1953

ONDE TRABALLAN: En toda España CARACTERÍSTICAS: A AECC integra no seu seo a pacientes, familiares, persoas voluntarias e profesionais. Traslada a voz da sociedade aos poderes públicos, para desenvolver políticas adecuadas para a prevención e control do cancro. CURIOSIDADES: A palabra cancro é un termo moi amplo que abarca máis de 200 tipos de enfermidades


Nome : Educacion sin froteiras .

Campo de acción: Promover o dereito a unha educación de calidade para todas as persoas. Centra o seu traballo na coperación internacional , educación para o desenvolvemento e campañas de concienciación e denuncia. Se principal: España .

Tempo de funcionamento : dende 1988. Onde traballan: En América Latina. Características : Nos máis de 80 proxectos activos en América Latina, facilitan formación a profesores, formación profesional e curricular a xóvenes, educación primaria á infancia, alfabetización a adultos e crean centros educativos.

Curiosidades: EDUEMPRESA é a linea de colaboración de Educación Sin Fronteras con empresas comprometidas socialmente a impulsar a Educación. Unha alternativa de cambio na empresa que permite transferir valores solidarios aos seus empregados/as, clientes e provedores.


NOME: WWF ADENA CAMPO DE ACCIÓN: Traballan por un planeta vivo e a súa misión é a conservación da natureza e deter a degradación ambiental da Terra. SÉ PRINCIPAL: España,Madrid,Gran Vía de San Francisco. TEMPO DE FUNCIONAMENTO: Desde 1968(44anos).

ONDE TRABALLAN: En todo o mundo. CARACTERÍSTICAS: Se centran en seis áreas globales prioritarias: Bosques, Augas continentais, mares e costas, especies en perigo e cambio climático. CURIOSIDADES:Desatouse unha grande polémica en 2012 debido a que o rei Juan Carlos I ,presidente de honra de esta ONG, foi a cazar elefantes. A organización decidiu quitarlle o cargo de honra. Ten un gran vínculo co Parque Nacional e Natural de Doñana. Crearon a primeira campaña para a conservación de anfibios en España.


Campo de acción: Ecoloxismo. Sede principal: Vancouver, Canadá. Tempo de funcionamiento: Dende 1971. Onde traballan: Na maior parte do mundo. Características: -Actúan de 3 maneiras distintas: 1.Concienciación na rúa 2.Demostracións que expoñen a realidade. 3.Accións: Buscan chamar a atención dun problema en concreto. -Calquera pode ser soci@. Curiosidades: A pesar de que son pacifistas, ás veces son considerados como ecoterroristas por ser un pouco violentos nas súas accións.


NOME: UNICEF

CAMPO DE ACCIÓN: Mellorar as condicións de vida dos nenos e nenas e garantir os seus dereitos á supervivencia, á educación de calidade e á protección fronte aos abusos. SÉ PRINCIPAL: New York, Estados Unidos. TEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Dende el 11 de decembro de 1946. ONDE TRABALLAN: En todo o mundo. CARACTERÍSTICAS: Por máis de medio século, Unicef proporcionou alimento, roupa e atención médica aos nenos e nenas de todo o mundo, e intentou satisfacer as súas necesidades. CURIOSIDADES: Recibiron o Premio Nóbel da Paz en 1965 e o Premio Príncipe de Asturias da Concordia no 2006.


Nome : Cruz roja Campo de acción: Movemento humanitario mundial, colaborador de estados e pobos na súa labor humanitaria. Sé principal: Ginebra ( Suiza).

Tempo de funcionamento: Desde o 7 de febreiro de 1863 Onde traballan: Todos os continentes. Características: Adícase únicamente aos individuos en proporción cos sufrimentos, remediando as súas necesidades e dando prioridade ao másis urxente. Entre as suúas funciones está a promoción aos principios fundamentais e valores humanitarios, intervención en casos de desastre, mellora dos servizos de saúde na comunidade, etc

Curiosidades: O signo distintivo da Cruz Roja é unha cruz grega de cor vermello sobre fondo branco. Todos os países adoptaron este símbolo agás Persia que creou a entidade chamada “LEÓN E SOL PERSA” cun emblema da súa antiga insignia nacional e Turquía e otros países árabes que crearon a organización denominada “MEDIA LUNA ROJA” integrada desde 1877 no “Comité Internacional de la Cruz Roja”.


NOME: FUNDACIÓN VICENTE FERRER CAMPO DE ACCIÓN: A Fundación Vicente Ferrer é unha ONG de desenvolvemento comprometida coa mellora das condicións de vida das comunidades mais desfavorecidas de Andhra Pradesh. SÉ PRINCIPAL: Está na India, pero a súa primeira sé en España sitúase en Barcelona. TEMPO DE FUNCIONAMENTO: A Fundación Vicente Ferrer creouse na India en 1969.

ONDE TRABALLAN: Na India. CARACTERÍSTICAS:Foi iniciativa dun home Vicente Ferrer, que é o que lle da o nome á fundación. Deixou a súa vida en Barcelona para marchar á India a dedicarse a axudar aos demais. A súa muller uniuse a el e, coa axuda de moitos traballadores e voluntarios, fixeron da fundación unha gran organización de axuda humanitaria. Actualmente tamén

o fillo de Vicente se involucrou na Fundación para poder seguir os pasos do pai. CURIOSIDADES: Ten un programa chamado School to School no que nós, desde o noso cole estamos inmersos. Trátase de facer un intercambio de tradicións e cultura entre a nosa escola en Galicia é unha escola de Anantapur (India).


NOME: Entreculturas CAMPO DE ACCIÓN: Defende o acceso á educación de tod@s como medio de cambio social, xustiza e diálogo entre culturas. Promoven a educación nas poboacións máis desfavorecidas. SÉ PRINCIPAL: Madrid.

TEMPO DE FUNCIONAMENTO: Esta organización foi creada en 1985. Traballa en proxectos de desenvolvemento en canto á educación nos países menos desenvolvidos. ONDE TRABALLAN: En América Latina, Norte de África e Asia. CARACTERISTICAS: Apoia iniciativas que promoven a educación dos máis desfavorecidos que, van dende a construcións de aulas e formación de docentes, pasando por apoio a programas educativos por radio e centros de educación profesional ou a posta en marcha de apoio alimenticio. CURIOSIDADES: Traballa tamén na involucrando e concienciando aos máis xóvenes no mundo da axuda humanitaria a través de campañas de sensibilización. Crearon unha rede solidaria de xóvenes. É una ONGD promovida polos xesuitas.


NOME:COCIÑA ECONÓMICA DE FERROL CAMPO DE ACCIÓN:Dalle comida á xente que non ten recursos.

SÉ PRINCIPAL: Ferrol TEMPO DE FUNCIONAMENTO : Dende 1891 ONDE TRABALLA : En Ferrol. Tamén coopera en estreita relación cos Servizos Sociais dos Concellos de Ferrol e Narón, así como con outras asociacións de carácter social, fomentando a integración da rede social da comarca de Ferrolterra. CARACTERÍSTICAS : A Cociña Económica proporciona a diario un xantar completo, merenda e cea aos seus usuarios. Isto faise, tanto no seu comedor, como tamén, a aqueles usuarios que, autorizados polos Servizos Sociais, lévano para consumo nos seus domicilios. A estes usuarios, tamén se lles proporcionan víveres para os almorzos e ceas. CURIOSIDADES: A Armada de Noruega donou 100.000 euros á Cociña Económica de Ferrol. A Armada do país nórdico está vinculada a Ferrol desde xuño de 2000 a través do programa naval para a construcción de cinco buques (F-310) nos estaleiros públicos de Navantia na ría de Ferrol.


NOME: MENIÑOS CAMPO DE ACCIÓN: Traballa no ámbito da infancia e a adolescencia, cun traballo orientado a garantir o dereito a vivir en familia. SÉ PRINCIPAL: A Coruña TEMPO DE FUNCIONAMENTO: Foi fundada en 1996. ONDE TRABALLA : En España

CARACTERÍSTICAS:Teñen diferentes programas de intervención directa: Reunificación familiar ,Preservación familiar,Acollementos e adopcións de nenos e nenas con necesidades especiais, Acollementos temporais, Implicación familiar, Apoio ao acollemento en familia extensa, Atención familiar, Sensibilización, educación e prevención, Cooperación técnica. CURIOSIDADES: O equipo humano e voluntario de Meniños desenvolve programas de prevención e intervención nas sedes de Galicia, Asturias e Madrid.


NOME: Médicos del mundo.

CAMPO DE ACCIóN: Saude, persoas desprotexidas e en caso de catástrofes naturais.

SÉ PRINCIPAL: París.

TEMPO DE FUNCIONAMENTO: Desde 1979 ONDE TRABALLAN: En todos os continentes, incluido Europa onde se fundou.

CARACTERíSTICAS: En 1990 chegou a España. CURIOSIDADES: Os seus fundadores traballaron na Cruz Roja e tamen fundaron Médicos sin Fronteras.


TRABALLO ELABORADO POLOS ALUMNOS E ALUMNAS DA ESO DO CPI “VIRXE DA CELA” MONFERO

CURSO 2012-2013

Proxecto ONG,S  
Proxecto ONG,S  

Presentación feita polo alumnado da ESO do CPI "Vorxe da Cela" de Monfero sobre as distintas Organizacións non gubernamentais para o desenvo...

Advertisement