Page 1

CURSO 2011/2012

ESO4A_PROBA01

MA_ESO4A_P01_021111_12

TEMA 1: Números reais. Parte do TEMA 2: Repaso de polinomios.

NOME:

EJERCICIO 1:

EJERCICIO 2:

EJERCICIO 3:

EJERCICIO 4:

EJERCICIO 5:

I.E.S. Monelos Rúa Montes nº62 Cp: 15009 A CORUÑA e-mail: ies.monelos@edu.xunta.es

CIC: 15005257 Tlf: 981286800 Fax: 981286988 http://edu.xunta.es/centros/iesmonelos


CURSO 2011/2012

ESO4A_PROBA01_SOLUCIÓN

MA_ESO4A_P01_021111_12

TEMA 1: Números reais. Parte do TEMA 2: Repaso de polinomios.

EJERCICIO 1: a)

b)

I.E.S. Monelos Rúa Montes nº62 Cp: 15009 A CORUÑA e-mail: ies.monelos@edu.xunta.es

CIC: 15005257 Tlf: 981286800 Fax: 981286988 http://edu.xunta.es/centros/iesmonelos


CURSO 2011/2012

ESO4A_PROBA01_SOLUCIÓN

MA_ESO4A_P01_021111_12

TEMA 1: Números reais. Parte do TEMA 2: Repaso de polinomios.

EJERCICIO 2:

I.E.S. Monelos Rúa Montes nº62 Cp: 15009 A CORUÑA e-mail: ies.monelos@edu.xunta.es

CIC: 15005257 Tlf: 981286800 Fax: 981286988 http://edu.xunta.es/centros/iesmonelos


CURSO 2011/2012

ESO4A_PROBA01_SOLUCIÓN

MA_ESO4A_P01_021111_12

TEMA 1: Números reais. Parte do TEMA 2: Repaso de polinomios.

EJERCICIO 3:

I.E.S. Monelos Rúa Montes nº62 Cp: 15009 A CORUÑA e-mail: ies.monelos@edu.xunta.es

CIC: 15005257 Tlf: 981286800 Fax: 981286988 http://edu.xunta.es/centros/iesmonelos


CURSO 2011/2012

ESO4A_PROBA01_SOLUCIÓN

MA_ESO4A_P01_021111_12

TEMA 1: Números reais. Parte do TEMA 2: Repaso de polinomios.

EJERCICIO 4:

I.E.S. Monelos Rúa Montes nº62 Cp: 15009 A CORUÑA e-mail: ies.monelos@edu.xunta.es

CIC: 15005257 Tlf: 981286800 Fax: 981286988 http://edu.xunta.es/centros/iesmonelos


CURSO 2011/2012

ESO4A_PROBA01_SOLUCIÓN

MA_ESO4A_P01_021111_12

TEMA 1: Números reais. Parte do TEMA 2: Repaso de polinomios.

EJERCICIO 5:

I.E.S. Monelos Rúa Montes nº62 Cp: 15009 A CORUÑA e-mail: ies.monelos@edu.xunta.es

CIC: 15005257 Tlf: 981286800 Fax: 981286988 http://edu.xunta.es/centros/iesmonelos

MA_ESO4A_P01  

eso4aProba01

MA_ESO4A_P01  

eso4aProba01

Advertisement