Terwamaraton 2018 käsiohjelma

Page 1SISÄLLYSLUETTELO Kilpailun johtajan tervehdys ........................................................................... 5 Oulun kaupungin tervehdys ............................................................................ 7 Terwan kilometrit ja -kalorit 1989 - 2017 ...................................................... 9 Kisapäivän aikataulu ....................................................................................... 11 Reittikartta ..................................................................................................... 12 Ohjeet osallistujille ......................................................................................... 13 Aluesuunnitelma, kisakeskus ...................................................................... 14 Tilasuunnitelma, kisakeskus ....................................................................... 16 Maratonin kunniataulu 1989 - 2017................................................................ 19 Puolimaratonin kunniataulu 1989 - 2017........................................................ 21 Kympin kunniataulu 1989 - 2017 ................................................................... 23 Kärkijuoksijoiden etenemisaikataulu ............................................................. 25 Kisaorganisaatio.............................................................................................. 26 Kannen sarjakuvahahmo kirmaa Terwamaratonilla Antell Oy:n luvalla.


Revonkuja 2, 90530 Oulu, puh. (08) 349 200 Ma - La 7-21, Su 10-21 timo.rehu@k-supermarket.fi


TERVETULOA TERVETULOA TERWAPYRÄHDYS TERWAPYRÄHDYS TERWAHÖLKKÄ TERWAHÖLKKÄ JA JA -MARATON -MARATON on on saavuttanut saavuttanut 30 30 vuoden vuoden iän. iän. Se Se on on ollut ollut koko koko ajan ajan pääasiallisesti pääasiallisesti tavallisen tavallisen kuntoilijan kuntoilijan juoksutapahtuma. juoksutapahtuma. MARATON-nimi MARATON-nimi voi voi joillekin juoksuharrastajille – varsinkin aloittaville – kuulostaa jopa pelottavalle. Olen joillekin juoksuharrastajille – varsinkin aloittaville – kuulostaa jopa pelottavalle. Olen samaa samaa mieltä, mieltä, että että matka matka tuntuu tuntuu hirveän hirveän pitkälle. pitkälle. Meidän Meidän tapahtumassa tapahtumassa on on mahdollista mahdollista osallistua osallistua maratonin maratonin lisäksi lisäksi puolimaratonille puolimaratonille ja ja kympille. kympille. Tänä Tänä vuonna vuonna juostaan juostaan ensimmäistä kertaa n. 4 km:n pituinen TERWAPYRÄHDYS. Sarjoja siinä on 9, ensimmäistä kertaa n. 4 km:n pituinen TERWAPYRÄHDYS. Sarjoja siinä on 9, 11, 11, 13 13 ja 15-vuotiaille junioreille sekä naisten ja miesten kuntosarja. Toivomme, että ja 15-vuotiaille junioreille sekä naisten ja miesten kuntosarja. Toivomme, että tällä tällä lisätarjonnalla lisätarjonnalla on on innostava innostava vaikutus vaikutus ennen ennen kaikkea kaikkea nuorten nuorten juoksuharrastukseen juoksuharrastukseen ja ja muunkin kuntoilun lisäämiseen. Ehkä se myös vähentää pelontunnetta maratonia muunkin kuntoilun lisäämiseen. Ehkä se myös vähentää pelontunnetta maratonia kohtaan. kohtaan. Maratonin Maratonin reitti reitti on on muuttunut muuttunut kulkevaksi. Monet tiukat kulkevaksi. Monet tiukat TERWAMARATONIN TERWAMARATONIN reitti reitti maratonreiteistä. maratonreiteistä.

selkeämmin selkeämmin kauniin kauniin Oulujoen Oulujoen suistoa suistoa ja ja rantoja rantoja mutkat on saatu suoremmiksi. Edelleen mutkat on saatu suoremmiksi. Edelleen on on yksi yksi Suomen Suomen kauneimmista kauneimmista ja ja parhaista parhaista

Minä Minä olen olen ollut ollut mukana mukana kisaorganisaatiossa kisaorganisaatiossa vajaa vajaa kymmenen kymmenen vuotta. vuotta. Toiminta Toiminta on on aktiivista, osallistujamäärä on pysynyt suurin piirtein vakiona vuodesta toiseen. Hyvä aktiivista, osallistujamäärä on pysynyt suurin piirtein vakiona vuodesta toiseen. Hyvä niin, niin, koska koska monissa monissa vastaavissa vastaavissa tapahtumissa tapahtumissa osallistujamäärä osallistujamäärä on on vähentynyt vähentynyt reilusti. reilusti. Yritämme Yritämme kehittää kehittää tapahtumamme tapahtumamme vetovoimaa vetovoimaa ja ja uskomme uskomme TERWAPYRÄDYKSEN TERWAPYRÄDYKSEN vaikuttavan vaikuttavan niin. niin. Tänä Tänä vuonna vuonna toimin toimin viimeisen viimeisen kerran kerran kilpailun kilpailun johtajana. johtajana. Tämä Tämä tapahtuma tapahtuma voi voi hyvin, hyvin, perusta perusta on on luja luja ja ja osallistujilta osallistujilta tulee tulee pääosin pääosin mukavaa mukavaa palautetta. palautetta. Ei Ei saa saa kuitenkaan kuitenkaan jäädä jäädä tuleen tuleen makaamaan, makaamaan, vaan vaan uusia uusia ideoita ideoita tarvitaan. tarvitaan. Niitä Niitä tuovat tuovat uudet uudet henkilöt. henkilöt. Kiitos Kiitos kaikille kaikille johtoryhmän johtoryhmän jäsenille, jäsenille, sadoille sadoille tapahtuman tapahtuman työntekijöille, työntekijöille, yhteistyökumppaneille yhteistyökumppaneille ja ja osanottajille. osanottajille. On ollut mukavan tapahtumarikkaita On ollut mukavan tapahtumarikkaita vuosia vuosia teidän teidän kanssa. kanssa. Nautitaan Nautitaan yhdessä yhdessä olemisesta ja –tekemisestä. olemisesta ja –tekemisestä. Aurinkoista Aurinkoista kevättä kevättä ja ja kesää. kesää. Pentti Pentti Kuukasjärvi Kuukasjärvi Kilpailun Kilpailun johtaja johtaja

5 5Varma kesän merkki Kuu kiurusta kesään, puoli kuuta peipposesta, pääskysestä ei päivääkään. Jos lintujen liikkeet jäävät huomaamatta, niin niitäkin varmempi kevään ja kesän merkki Oulussa on perinteinen Terwahölkkä ja -maraton, joka järjestetään tänä vuonna jo kolmattakymmenettä kertaa. Juoksutapahtumaan voi osallistua neljällä eri matkalla. Jokainen kisaaja ja kuntoilija taittaa matkaa omaan tahtiinsa, oman kuntonsa mukaan. Joskus on mentävä kauas, että näkisi lähelle. Itse huomasin näkeväni Oulun aivan uudella tavalla, kun palasin takaisin kaupunkiin vietettyäni muutaman vuoden pääkaupunkiseudulla. Katselkaa ympäristöä, kun teette taivalta kisaajina tai kuntoilijoina Oulujoen suiston maisemissa. Näette parhaita paloja kauniista ja kesään heräävästä Oulun kaupungista. Näette kaupungin, joka on kasvanut monisatavuotisen historiansa aikana yli 200 000 asukkaan valovoimaiseksi pohjoisen alueen ykköskaupungiksi. Kaupungissa rakennetaan paljon. Oulussa yhdistyvät hyvä ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät sekä omaleimainen, uutta luova kulttuuri. Oulun valovoimaisuus on kasvua, oululaista asennetta ja tapa toimia. Yhdessä tekemisen kulttuuri ja korkea osaaminen ovat luoneet perustan Oulun menestykselle. Terwamaraton on hyvä esimerkki yhteistyön voimasta. Tapahtuman järjestelyissä tarvitaan suuri joukko vapaaehtoisia, vahvaa talkoohenkeä ja oululaista asennetta. Jokaisen tekijän halu tehdä oma osuutensa mahdollisimman hyvin luo edellytykset onnistuneelle tapahtumalle. Olemme Oulussa sitä mieltä, että hyvinvointi kuuluu kaikille. Kannustamme kaikkia aktiiviseen ja liikunnalliseen elämäntapaan. Kaupunki ja urheiluseurat tekevät oman osansa, että monimuotoinen liikunnan harrastaminen olisi mahdollista, mutta tärkein rooli on jokaisella liikkujalla itsellään. Tärkeintä ei ole voitto, vaan voimakas tunne, että onnistutte suorituksessanne – jälleen kerran. Kisatkaa voimienne mukaan ja nauttikaa Oulun jokimaisemista. Juoksemisen iloa ja riemua jokaiselle! Päivi Laajala kaupunginjohtaja Oulun kaupunki

7


Woikoski Hyvässä Hapessa Puhdasta, kotimaista kaasua jo yli 135 vuotta. Oy Woikoski Ab on vuonna 1882 perustettu itsenäinen, suomalainen perheyritys. Olemme kemianteollisuuden uranuurtaja ja perinteikäs kaasuntuottaja, jo yli 135 vuoden ajalta. Woikoski tuottaa kaasuja ja palveluita eri teollisuudenalojen, lääketieteen ja terveydenhuollon sekä kuluttajienkin käyttöön. Pitkälle jalostetut ja korkeatasoiset tuotteet,laaja jälleenmyyjäverkostomme sekä palvelukonseptimme takaavat asiakkaillemme parhaan mahdollisen vastineen yksilöllisiin tarpeisiin.

www.woikoski.fi


Terwan kilometrit ja -kalorit 1989 - 2017 Terwahölkkä ja –maraton (ent. Oulu Maraton) järjestetään tänä vuonna jo 30. kerran. Alusta asti tapahtumassa on ollut kolme eri matkavaihtoehtoa: maraton, puolimaraton ja ”kymppi” ja näistä viimeinen on ollut 9 – 12 kilometrin mittainen. Vuosien saatossa tuloksen saaneita eri matkoilla on ollut seuraavasti: maraton 7438, puolimaraton 20123, kymppi 7835 ja he ovat askeltaneet tapahtumassamme yhteensä 818 345 kilometriä eli yli 21 kertaa maapallon ympärysmitan verran. Olettamalla juoksijoiden keskimääräiseksi etenemisvauhdiksi 5 min/km niin askellukseen on kulunut aikaa noin 68 200 tuntia. Keskikokoinen henkilö kuluttaa reippaassa juoksussa noin 850 kCal tunnissa eli kilokaloreita tapahtumaamme osallistujat ovat polttaneet noin 58 miljoonaa, mikä karkeasti vastaa energiamäärää, jonka kahdeksan tonnia voita tai 69 tonnia banaaneja tai lähes puolimiljoonaa pullollista keskiolutta sisältää. Kuluvasta vuodesta lähtien kilometrejä ja –kaloreita alkavat kerryttämään Terwapyrähtäjät, jotka tänä vuonna kirmaavat noin neljän kilometrin mittaisen matkan. Toivomme tämän vauhdittavan miljoonan kilometrin rajapyykin saavuttamisista!

9


ja pitkien

EA PYÖ ELLESI OIK

1/ 2017

LENKILLE

tutkim iseen uusien teiden nustaa meitä an. parhai mmilla hteet eivät ole

S LÖYDÄ ITS OSTAJAN OPA

tuloss a kuin siitä olisi kangis tuu ikään ssä. a keuhko ja. Keho kuin kesän lämmö än huomi ota ttävä enemm

1 /2017

JEET PARHA AT OH

KA AN AJOTEKNIIK

Siljan 100 Maastopyörä­ a seikkailu Ruotsiss

Samuel Pökäläen

Nopeaksi viidenkympin jälkeenkin Tee se itse to Vaijerien vaih

Moninkertain i Suomen mestar

Koeajot: Canyon Endurace Felt FR

MAAILMALLA

8,90 €

I MUTKAT SUORIKS

Uintiksi renno + nopeaksi

ys jälkeen päin!

RÄTYYPPI

astie

I Saariston reng

TTI TUTUKS

Gardajärvi | REI

14.2.2017 14.16

06/02/17 16:47

TIlaa itsellesi tai lahjaksi osoitteesta

www.juoksija-lehti.fi/tilaalehti


Kisapäivän la 26.5.2018 aikataulu 9:00…………. Kisakanslia aukeaa ~10:30-10:45… Alkujumppa | ~4km, 10km, 42.2 km (tekonurmikenttä)

11:00……….. 42.2km ja 4km startit 11:30………. 10km startti

~12:30…… ~4km palkintojenjako: P9|T9, P11|T11, P13|T13, P15|T15, M|N-kuntosarja ~13:00…….. 10km palkintojenjako: M/N, M19/N19, M17/N17 ~13:30-13:45… Alkujumppa | 21.1 km (tekonurmikenttä)

13:55……… Pääsy maratonin 2. kierrokselle päättyy 14:00……… 21.1km startti ~15:00…….. Maratonin palkintojenjako: M/N, M40-M60, N40-N45 ~16:00…….. Maratonin palkintojenjako: M65-M70, N50-N70 ~16:30…….. ½-maraton palkintojenjako: M/N, M/N22, M40-M60, N40-N50 ~17:00…….. ½-maraton palkintojenjako: M65-M70, N55-N70

17:30……… Maali/tulospalvelu | varustesäilytys | kisakanslia sulkeutuvat Huom! Palkintojenjaot suoritetaan Raatin Stadionilla (säävaraus).

1130. TERWAHÖLKKÄ JA –MARATON, OHJEITA OSALLISTUJILLE A. Kisakanslia (kts sivu 16: tilasuunnitelma) Kisakanslia sijaitsee Raatin Stadionin liikuntasalissa, avoinna perjantaina klo 12 - 20 sekä lauantaina klo 9 - 17:30. Kisakansliassa varmistat osallistumisesi ja samalla vastaanotat osallistumismateriaalin, joka sisältää: kilpailunumeron & hakaneulat, käsiohjelman ja osallistujalahjan. B. Kilpailunumerot (taustavärit: 42.2km keltainen, 21.1km valkoinen, 10km vihreä, ~4km oranssi) Numero kiinnitetään kilpailupaidan rintaan ja pidetään näkyvillä suorituksen aikana. Numeroa ei saa peittää, eikä taittaa. Kirjoita yhteystietosi sekä mahdolliset allergiat/lääkitykset numeron taakse, tiedot auttavat mahdollisissa ensiaputapauksissa. C. RFID-tunnistetarra Ajanoton RFID-tunniste/chip on kiinnitetty valmiiksi kilpailunumeroon - älä irrota sitä! D. Pysäköinti ja liikenne Raatinsaareen pääsee autolla vain Merikosken siltoja pitkin. Etelästä tullessa ajo Lohitietä ja pohjoisesta Raatintietä. Kaikki kaupungin merkittävimmät linja-autolinjat kulkevat siltoja pitkin. Pysäkit molempiin suuntiin ovat aivan stadionin aurinkokatsomon muurien takana. Kevyen liikenteen käyttäjät pääsevät Raattiin etelästä joko Pikisaaren, Linnansaaren tai Merikosken siltojen kautta sekä pohjoisesta joko Alakanavan tai Merikosken siltojen kautta. Parkkipaikkoja on kisakeskuksessa rajallinen määrä. Liikenteenohjaajat ohjaavat teidät pysäköintialueelle, jossa on vapaita paikkoja. Tapahtumapäivän ruuhkien välttämiseksi paikalle kannattaa tulla hyvissä ajoin. Suosittelemme tulemaan paikalle kimppakyydeillä, jalkaisin, polkupyörällä tai julkisia kulkuneuvoja käyttäen. Noin kilometrin etäisyydellä kisakeskuksesta sijaitsee Oulun keskusta-alue, josta löytyy runsaasti maksullisia pysäköintipaikkoja (esim Kivisydän). HUOM: Hymyilevän Motoristin Kevätpäivä -moottoripyöräparaati saapuu Kuusisaareen (ja Raatinsaareen) la 26.5. ~ klo 12 – 12:45 eikä tänä aikana tapahtumakeskukseemme päässe autoilla. Tämän jälkeenkään autoja ei enää mahtune tapahtumakeskuksemme P-alueille. E. Pukuhuoneet ja varustesäilytys Pukuhuoneet sijaitsevat Raatin Liikuntakeskuksessa. Henkilökohtaiset varusteet voi jättää säilytykseen Raatin Stadionilla sijaitsevaan (kts sivu 14) valvottuun varustesäilytyspisteeseen.

F. WC:t Tapahtumakeskuksen sisätilojen ensimmäisestä kerroksesta (kts sivu 16) sekä toisesta kerroksesta katsomoiden alaisesta tilasta (seuraa opasteita) löytyy wc-tiloja. Raatin tekonurmikentän pohjoispäästä ja stadionilla maalialueelta löytyy kemiallisia wc-tiloja sekä pisuaareja. Lisäksi jokaiselta reitin huoltopisteeltä löytyy yksi kemiallinen-wc hetimiten huoltopöytien jälkeen. G. Kokoontuminen, alkujumppa ja lähtöpaikalle siirtyminen Alkujumppaan osallistujia pyydetään kokoontumaan noin puoli tuntia ennen startteja Raatin tekonurmikentälle (kts sivu 14), jossa järjestetään ohjatut alkujumpat seuraavasti: klo 10.30 - 10.45: Terwamaraton | -kymppi | -pyrähdys klo 13.30 - 13.45: Terwapuolikas Siirtyminen lähtöpaikoille alkaa välittömästi alkujumppien/-verryttelyjen jälkeen. H. Lähtö ja maali (kts aluesuunnitelma s. 14) Maratonin lähtö Raatin stadionilla, puolimaratonin ja kympin lähtöpaikat Raatintiellä. Pyrähdyksen lähtöpaikka sijaitsee Raatin Nuorisotalon (ONMKY Ry) edustan kevyenliikenteenväylällä. Maratonin ja puolimaratonin lähdöissä juoksijoita suositellaan sijoittumaan omien tavoiteaikojen mukaisiin lähtökarsinoihin, joiden välille viritetyt muovinauhat poistetaan noin kaksi minuuttia ennen lähtölaukausta. Verryttely kielletty väliaikapisteen ja maalin läheisyydessä. Maali sijaitsee Raatin Stadionilla. (jatkuu sivulla 15…)

13I.I. Lähtöajat: Lähtöajat: klo klo 11:00 11:00 Terwamaraton Terwamaraton || 42.2 42.2 km km (Raatin (Raatin stadionin stadionin juoksuradalta, juoksuradalta, 200m 200m lähtöpaikan lähtöpaikan tuntumasta) tuntumasta) klo klo 11:00 11:00 Terwapyrähdys Terwapyrähdys || ~4 ~4 km km (kevyenliikenteen (kevyenliikenteen väylältä väylältä Tuiran Tuiran suuntaan) suuntaan) klo klo 11:30 11:30 Terwakymppi Terwakymppi || 10 10 km km (Raatintieltä) (Raatintieltä) klo klo 14:00 14:00 Terwapuolikas Terwapuolikas || 21.1 21.1 km km (Raatintieltä) (Raatintieltä)

J. J. Reitti Reitti (kts (kts reittikartta reittikartta s.s. 12) 12) Terwapyrähdys, Terwapyrähdys, Terwakymppi Terwakymppi ja ja Terwapuolikas Terwapuolikas juostaan juostaan yhtenä yhtenä lenkkinä. lenkkinä. Terwamaraton Terwamaraton juostaan juostaan kahtena kahtena 21,1 21,1 km:n km:n lenkkeinä. lenkkeinä. Reitin Reitin merkinnässä merkinnässä on on käytetty käytetty kalkkiviivaa, kalkkiviivaa, nuoliopasteita, nuoliopasteita, merkkinauhaa, merkkinauhaa, aitaelementtejä, aitaelementtejä, kartiorajaajia kartiorajaajia ja ja kilometrikylttejä. kilometrikylttejä. Liikenteellisesti Liikenteellisesti vaarallisissa vaarallisissa paikoissa paikoissa on on erillinen erillinen henkilöohjaus. henkilöohjaus. K. K. Kilometrimerkinnät Kilometrimerkinnät Terwapyrähdyksessä Terwapyrähdyksessä oranssitaustaiset, oranssitaustaiset, kympillä kympillä vihreätaustaiset, vihreätaustaiset, puolimaratonilla puolimaratonillaa valkotaustaiset valkotaustaiset ja ja maratonilla maratonilla keltataustaiset keltataustaiset km-merkinnät. km-merkinnät. Maratonin Maratonin toisen toisen kierroksen kierroksen kilometrimerkinnät kilometrimerkinnät 21.1 21.1 kilometrin kilometrin kohdasta kohdasta lähtien lähtien kilometrin kilometrin välein välein 22.1km, 22.1km, 23.1km, 23.1km, jne...samassa jne...samassa pisteessä pisteessä kuin kuin puolimaratonin puolimaratonin kilometrit, kilometrit, kts kts oheinen oheinen kuva. kuva.

L. L. Jänispalvelu Jänispalvelu Jänispalvelu Jänispalvelu auttaa auttaa juoksijoita juoksijoita säilyttämään säilyttämään tavoiteajan tavoiteajan mukaisen mukaisen tasaisen tasaisen vauhdin vauhdin koko koko juoksun ajan. k k juoksun j k ajan. j Juoksussa Juoksussa toimivat toimivat jänikset jänikset löytyvät löytyvät lähtökarsinoiden lähtökarsinoiden tavoiteaikatolppien tavoiteaikatolppien luota. luota. Erotat Erotat jänikset jänikset muusta muusta joukosta joukosta ilmapalloista ilmapalloista ja ja keltaisista keltaisista jänispalvelu-liiveistä. jänispalvelu-liiveistä. Jänikset Jänikset juoksevat juoksevat tavoiteaikoihin tavoiteaikoihin seuraavasti: seuraavasti: Maraton: Maraton: 3h, 3h, 3h15m, 3h15m, 3h30m, 3h30m, 3h45m, 3h45m, 4h, 4h, 4h15m, 4h15m, 4h30m, 4h30m, 5h. 5h. Puolimaraton: Puolimaraton: 1h30m, 1h30m, 1h45m, 1h45m, 2h, 2h, 2h15m, 2h15m, 2h30m. 2h30m. M. M. Huoltopisteet Huoltopisteet Numeroidut Numeroidut huoltopisteet huoltopisteet on on merkattu merkattu reittikarttaan reittikarttaan (s. (s. 12) 12) ja ja ne ne sijaitsevat sijaitsevat noin noin 3-4 3-4 km:n km:n välein välein juoksusuuntaan juoksusuuntaan oikealla oikealla puolen puolen juoksuväylää juoksuväylää seuraavasti: seuraavasti: 1. 1. Nallikari, Nallikari, 2. 2. Tuira/Uittokoti, Tuira/Uittokoti, 3. 3. Laanilan Laanilan koulu, koulu, 3. 3. Poikkimaantie, Poikkimaantie, 5. 5. Koivuranta, Koivuranta, 6. 6. Raatinsaari Raatinsaari ja ja 7. 7. Maali/Raatin Maali/Raatin Stadion. Stadion. Reitin Reitin varren varren huoltopisteillä huoltopisteillä seuraavat seuraavat tarjoilut tarjoilut sekä sekä palvelut: palvelut: •• omat omat juomat juomat pöytä pöytä 20-30 20-30 metriä metriä ennen ennen alla alla lueteltuja lueteltuja pöytäryhmiä pöytäryhmiä •• 1. 1. pöytäryhmä: pöytäryhmä: Squeezy Squeezy Energy Energy Drink Drink (maku: (maku: orange/appelsiini) orange/appelsiini) –urheilujuoma –urheilujuoma pahvimukeissa pahvimukeissa •• 2. 2. pöytäryhmä: pöytäryhmä: suolakurkku, suolakurkku, rusina, rusina, banaani banaani •• 3. 3. pöytäryhmä: pöytäryhmä: vesi vesi muovimukeissa muovimukeissa •• kemiallinen-wc kemiallinen-wc hetimiten hetimiten huoltopöytien huoltopöytien jälkeen jälkeen Maalissa Maalissa juoksijoille juoksijoille ojennetaan ojennetaan mitalin mitalin lisäksi lisäksi Teho Teho Sport Sport Mustikka-acai Mustikka-acai urheilujuoma. urheilujuoma.

N. N. Omat Omat juomat juomat (vain (vain maraton) maraton) Huoltopisteille Huoltopisteille kuljetettavat kuljetettavat omat omat juomapullot juomapullot on on toimitettava toimitettava omalla omalla kilpailunumerolla kilpailunumerolla ja ja kierrosnumerolla kierrosnumerolla (1/2 (1/2 ja ja 2/2) 2/2) merkittyinä merkittyinä Raatin Raatin Stadionin Stadionin huoltoteltoilla huoltoteltoilla sijaitseviin sijaitseviin kuljetuslaatikoihin kuljetuslaatikoihin lauantaina lauantaina klo klo 9:45 9:45 mennessä. mennessä. Huoltopisteillä Huoltopisteillä omat omat juomat juomat sisältävä sisältävä pöytä pöytä on on sijoitettu sijoitettu ensimmäiseksi. ensimmäiseksi. HUOM! HUOM! Juoksijoiden Juoksijoiden huoltaminen huoltaminen ja ja juomien juomien antaminen antaminen muualla muualla kuin kuin virallisilla virallisilla huoltopisteillä huoltopisteillä ei ei ole ole suositeltavaa. suositeltavaa. Huoltopisteen Huoltopisteen alueella alueella oma oma huoltaja huoltaja voi voi ojentaa ojentaa kisakeskuksesta kisakeskuksesta huoltopisteelle huoltopisteelle järjestäjien järjestäjien toimesta toimesta toimitetun toimitetun juoman juoman juoksijalle. juoksijalle.

O. O. Keskeyttäminen Keskeyttäminen ja ja keskeyttäneiden keskeyttäneiden kuljetuspalvelu kuljetuspalvelu Mikäli Mikäli joudut joudut keskeyttämään, keskeyttämään, ilmoittaudu ilmoittaudu lähimmän lähimmän huoltohuolto- tai tai ensiapupisteen ensiapupisteen toimitsijalle. toimitsijalle. Mikäli Mikäli tarvitset tarvitset autokyydin autokyydin tapahtumakeskukseen, tapahtumakeskukseen, voit voit soittaa soittaa ja ja tilata tilata veloituksettoman veloituksettoman kuljetuksen kuljetuksen rintanumerosta rintanumerosta olevasta olevasta puhelinnumerosta. puhelinnumerosta. Kuljetus Kuljetus on on mahdollista mahdollista tilata tilata myös myös huoltopisteiltä. huoltopisteiltä. Huomioithan, Huomioithan, että että samaan samaan aikaan aikaan saattaa saattaa olla olla useita useita keskeyttäneitä, keskeyttäneitä, joten joten voit voit joutua joutua odottamaan odottamaan hetken. hetken. Käy Käy ilmoittamassa ilmoittamassa kisakansliassa kisakansliassa keskeyttämisestä, keskeyttämisestä, jotta jotta tulospalvelulle tulospalvelulle menee menee tieto tieto keskeytyksestä. keskeytyksestä. Keskeyttämisilmoituksen Keskeyttämisilmoituksen voit voit tehdä tehdä myös myös autokyydin autokyydin kuljettajalle. kuljettajalle. (jatkuu (jatkuu sivulla sivulla 17…) 17…)

15P. Ensiapu Ensiapupisteet kisakeskuksessa Raatin stadionilla sekä Laanilan koulun ja Koivurannan huoltopisteillä. Kaikilta huoltopisteiltä on yhteys ensiapuun ja keskeyttäneiden kuljetukseen. Q. Tulokset Julkaistaan internetissä osoitteissa www.resultservice.fi (online-tulokset) ja www.terwamaraton.fi sekä kisakansliassa. Tuloksissa bruttoaika (lähtölaukauksesta maaliviivan ylitykseen) on kilpailijan virallinen aika. Nettoaika kertoo osallistujalle hänen todellisen matkaan käytetyn aikansa (lähtöviivan ylityksestä maaliviivan ylitykseen). Palkitsemiset tehdään bruttoaikojen perusteella. R. Diplomi/Kunniakirja Tapahtuman jälkeen kaikki tuloksen saaneet pystyvät tulostamaan 'Reaaliaikainen tuloseuranta OnLine Results' -sivulta henkilökohtaisen diplomin/kunniakirjan ja halutessaan myös jakamaan tuloksensa Facebookissa ja/tai Twitterissä.

S. Palkinnot Yleisten sarjojen 5 parasta sekä ikäsarjojen 3 parasta palkitaan pokaaleilla ja tuote- ja/tai lahjakorttipalkinnoilla. Osallistumismitali jaetaan kaikille maaliin tulleille. (5. maratonin maaliin juosseet voivat noutaa hopeisen ja 10. maratonin maaliin juosseet kullatun mitalin kisakansliasta). Palkintojenjaot järjestetään Raatin Stadionilla (kts sivu 14, säävaraus). Palkintojenjakoaikataulu löytyy sivulta 11. Arvontapalkinnot on lunastettava kisakansliasta lauantaina klo 17 mennessä. Arvontapalkintojen voittajalista on nähtävillä kisakansliassa perjantaina klo 12 alkaen. T. Peseytyminen Peseytymismahdollisuus Raatin liikuntakeskuksen tiloissa klo 11:30 - 18:00. Osallistujilla on mahdollisuus käyttää myös uimahallia. Huom! Raatin liikuntakeskuksen pukuhuone-, peseytymis- ja uimahallitilat ovat varattu tapahtumapäivänä ainoastaan Terwahölkän ja -maratonin osallistujille. U. Vakuutus Osallistujia ei ole vakuutettu tapahtuman puolesta. Suosittelemme osallistujille henkilökohtaista vakuutusta. V. Valokuvaus Kaikki juoksijat pyritään kuvaamaan reitin varrella Avi-Studion toimesta. Noin viikko tapahtuman jälkeen kukin osallistuja saa sp-osoitteeseensa automaattisesti linkin henkilökohtaiseen kuvagalleriaansa. Ohjeet kuvien katsomista varten saat Avi Studion ohjesivulta: www.avistudio.fi. Järjestäjillä on vapaa käyttöoikeus tapahtuman aikana otettuihin kuviin. W. Muuta Maratonin toiselle kierrokselle pääsee klo 13:55 mennessä puolimatkan ohittaneet. Maali suljetaan viimeistään klo 17:30.

X. Pirkka –minimaraton pe 25.5. klo 18.00 alkaen Raatin Stadionilla. Minimaraton järjestetään perjantaina 25.5. klo 18 alkaen Raatin stadionilla. Maksuttoman Pirkka – minimaratonin matkoina 200/300/350m. Lapset voivat noutaa rintanumeronsa ennakkoon Raatin liikuntakeskuksen sisääntuloaulassa sijaitsevasta Info-pisteestä tai he voivat saapua suoraan lähtöpaikalle, jossa jaetaan osallistumisnumeroita klo 17.30 alkaen.

17192123Kärkijuoksijoiden ennakoitu aikataulu:

Pyrähdys Kymppi

PuoliMaraton Maraton maraton 1.kierros 2.kierrios

Startti 11:00:00 11:30:00 14:00:00 11:00:00

12:17:00

Huoltopiste 21 km

1 km 11:03:45 11:33:03

14:03:20 11:03:40

12:20:40

22 km

2 km 11:07:30 11:36:06

14:06:40 11:07:20

12:24:20

23 km

3 km 11:11:15 11:39:09

14:10:00 11:11:00

12:28:00

24 km

~ 3,8 km

-

11:41:35 14:12:40 11:13:56

4 km 11:15:00 11:42:12

14:13:20 11:14:40

(* 12:30:12 ~ 24,6 km 1.Nallikari

12:31:40

25 km

5 km

-

11:45:15

14:16:40 11:18:20

12:35:20

26 km

6 km

-

11:48:18

14:20:00 11:22:00

12:39:00

27 km

~ 6,4 km

-

11:49:31 14:21:20 11:23:28

(* 12:40:06 ~ 27,3 km 2.Uittokoti/Tuira

7 km

-

11:51:21

14:23:20 11:25:40

12:42:40

28 km

8 km

-

11:54:24

14:26:40 11:29:20

12:46:20

29 km 30 km

9 km

-

11:57:27

14:30:00 11:33:00

12:50:00

~ 9,8 km

-

-

14:32:40 11:35:56

(* 12:52:34 ~ 30,7 km 3.Laanilan koulu

10 km

-

12:00:30 14:33:20 11:36:40

12:53:40

31 km

11 km

-

-

14:36:40 11:40:20

12:57:20

32 km

12 km

-

-

14:40:00 11:44:00

13:01:00

33 km 34 km

13 km

-

-

14:43:20 11:47:40

13:04:40

~ 13,7 km

-

-

14:45:40 11:50:14

(* 13:06:52 ~ 34,6 km 4.Poikkimaantie

14 km

-

-

14:46:40 11:51:20

13:08:20

35 km

15 km

-

-

14:50:00 11:55:00

13:12:00

36 km

16 km

-

-

14:53:20 11:58:40

13:15:40

37 km

~ 17,3 km

-

-

14:57:40 12:03:26

(* 13:20:04 ~ 38,2 km 5.Koivuranta

18 km

-

-

15:00:00 12:06:00

13:23:00

39 km

19 km

-

-

15:03:20 12:09:40

13:26:40

40 km

20 km

-

-

15:06:40 12:13:20

13:30:20

41 km

21 km

-

-

15:10:00 12:17:00

13:34:00

42 km

~ 21,1 km

-

-

-

21,1 km (11:15:00) (12:00:30) 15:10:20

12:17:22 -

13:34:44

-

6.Raatinsaari(*

42,2 km 7. Maali / Finish

*) = etäisyys maratonin lähtöviivalta

25


Kisaorganisaatio/järjestelytoimikunta Kisaorganisaatio/järjestelytoimikunta Kilpailun johtaja……………………………Pentti Kuukasjärvi | 040-512 9710 Kilpailun johtaja……………………………Pentti Kuukasjärvi p. 040-512 Tapahtumapäällikkö…………………………Petri Huhtala | 040-567 6586 9710 Tapahtumapäällikkö…………………………Petri Huhtala p. 040-567 6586 Turvallisuuspäällikkö……………………….. Antti Alaviitala | 040-585 8129 Turvallisuuspäällikkö……………………….. Matti Hautala p. 040-520 6004 Kisakanslia………………………………….. Leila Väyrynen Tulospalvelu…………………………………Asko Vääräniemi Kisakanslia………………………………….. Leila Väyrynen Huolto……………………………………….. Esko Tuohimaa Tulospalvelu…………………………………Asko Vääräniemi Jänispalvelu…………………………………. Petri Huhtala Huolto……………………………………….. Esko Tuohimaa Kannustusjoukot/esiintyjät………………….. Taina Linna Jänispalvelu…………………………………. Petri Huhtala Liikenteenohjaus……………………………. Antti Alaviitala Kannustusjoukot/esiintyjät………………….. Taina Linna Materiaalihankinta………………………….. Tauno Siik, Jukka Marttila Liikenteenohjaus……………………………. Antti Alaviitala Minimaraton………………………………… Jaakko Keskikuru Materiaalihankinta………………………….. Tauno Siik, Jukka Marttila Tiedotus…………………………………….. Pentti Petri Huhtala Minimaraton………………………………… SiniKuukasjärvi, Huotari Varustesäilytys………………………………Jukka Romppainen, Mervi Tiedotus…………………………………….. Pentti Kuukasjärvi, PetriNikkanen Huhtala Varustesäilytys………………………………Jukka Romppainen, Mervi Nikkanen Kuuluttajat………………………………….. Arto Aunola, Keijo Pulkkinen Lähettäjä……………………………………. Pekka Rautakorpi Kuuluttajat………………………………….. Arto Aunola, Keijo Pulkkinen Tuomari……………………………………. . Jorma Jokela Lähettäjä……………………………………. Pekka Rautakorpi Reitinmittaus………………………………… Ismo Pudas Reitinmittaus………………………………… Ismo Pudas Reitinmerkkaus………………………………Kari Klemettilä Reitinmerkkaus………………………………Teemu Kangasharju Ensiapu kisakeskus (SPR)………………….. p. 040-5515243 Keskeyttäneiden kuljetus…………………… p. 040-4727924 Ensiapu kisakeskus (SPR)………………….. p. 040-5515243 Keskeyttäneiden kuljetus…………………… p. 040-4727924

PR R II N NT TT T II T TU UO OT TT TE EE ES S II T TE EK K II J JÄ Ä –– –– P

PAINOTUVAN MAINOS 26

26 26