__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

KYLÄLEHTI TERVALAMMEN KYLÄYHDISTYKSEN TOIMITTAMA LEHTI VUONNA 2017

Tervalammen koulu 
 Aatos Tanskanen, 1974

1

Tervalammen Kylälehti 2017


Kansikuva: Tervalammen koulu, Aatos Tanskanen, 1974

Tervalammen koulu 
 Aatos Tanskanen, 1974

TERVALAMMEN KYLÄLEHTI 2017 Päätoimittaja Tailima Harjula www.tervalampi.fi Painopaikka & taitto Painopalvelu Nummela

Tervalammen Kylälehti 2017

2


Kylätoimikunnan tervehdys Tervehdystekstiä miettiessä ja siihen sanoja hamuillessa oikaisen hieman. Jospa palaankin siihen, mitä tuli sanottua vuosi sitten. Silloin kirjoitin mm. ”Kesä on antanut lupauksiaan… hellettäkin on saatu jo kokea…kirvoja paljon puutarhassa” jne. Kirvoja ei nyt ole, eikä hellekään ole hätyytellyt. Mieluummin hellettä ja kirvoja kuin ei kumpaakaan… Paljon mieliä kirvoittanut Tervalammen osayleiskaava on edennyt, vai onko? Kaava-asiasta kirjoitin toiveikkaasti ”Tervalammen osayleiskaava etenee ja liian pitkään kestänyt ”poikkeustila” on päättymässä. Innolla annoimme palautetta kaavaluonnokseen ja jos ja kun niitä otetaan riittävästi huomioon, saadaan ehkä jo kuluvan vuoden aikana kelvollinen osayleiskaavaehdotus viranomaisten käsittelyyn. Kaavan vahvistuessa on taas aika ja tilaisuus saada kylään uutta vireyttä ja virtaa. Uskoa täytyy, että vallinnut negatiivinen kierre saadaan katkaistua”. Mitä vielä - koulu on lakkautettu, eikä kaavaa kuulu! Kaavasuunnitelmat ja koulu oli sidottu kaavaehdotuksessa yhteen, aivan niin kuin kuuluukin. Nyt kun koulu ei enää toimi, rukataan kaavaa uuteen uskoon ja peli jatkuu… Pidetään kylä kaavan laatimista varten lähes vuosikymmeniä rakennuskiellossa ja sitten ihmetellään, kas kummaa, kouluun ei ole oppilaita. Vaatikaamme, että uusi valtuusto ja hallitus ottavat selkeän roolin kylien hyvinvoinnin puolesta. Mikäli valtuutettujen lehtikirjoituksiin ja puheisiin on uskominen, näin saattaa jopa tapahtua. Kylän hyvinvointiin liittyvä joukkoliikenne tulee saada Tervalammella toimimaan, vaikka Vihti-lippua ei ole enää mahdollista käyttää. Joukkoliikenteen tuki tulee järjestää jollain muulla tavalla. Ja sitten ruvetaan joukolla myös käyttämään joukkoliikennettä. Tulin tauon jälkeen valituksi kylätoimikunnan puheenjohtajaksi. Olen pannut ilolla merkille, että SOME ottaa uutta roolia ja kylän asioista käydään mukavan vilkasta keskustelua Facebookissa. Taas kerran saatiin perinnettä jatkettua, Tervalammen Kylälehti ilmestyi! Kuu kiurusta kesään, puolikuuta peipposesta, kylälehdestä ei päivääkään. jk. Kädessäsi on kylälehden paperinen, mustavalkoinen versio. Kannattaa käydä kylän sivustolla lukemassa se värillinen… Jukka Ikäheimo

3

Tervalammen Kylälehti 2017


Tervalammen osakaskunnan kuulumisia 2017 Osakaskunnan vuosikokouksessa päätetään osakaskunnan toiminnasta. Kokous pidetään alkuvuodesta ja siitä ilmoitetaan paikallislehdessä sekä kylän facebook-ryhmässä. Osakaskunnalla on suunnitteilla venevalkamat Poikkipuoliaisen ja Tervalammen rannalle, jotta nekin osakkaat, joilla ei ole omaa rantaa, pääsisivät vesille kalastamaan. Lisäksi tuetaan veden laatua parantavia kunnostushankkeita.

Tervalammen kylän yhteisin vesialueisiin kuuluvat Poikkipuoliaisen eteläosa, Tervalampi, Huhmarjärven pohjoisosa, Kaitlammen eteläosa, Ruuhilampi, Kurjolampi ja kylän rajojen sisällä olevat osuudet Siuntionjokea sekä mm. Kolmoislammet Nuuksion kansallispuistossa. Vuoden 2016 alusta lähtien kalastuslain uudistus on muuttanut kalastuslupajärjestelmää. Muunlaista kalastusta kuin onkimista ja pilkkimistä harjoittavan 18–64-vuotiaan kalastajan on suoritettava valtiolle kalastonhoitomaksu. Jokaisella kalastonhoitomaksun suorittaneella sekä jokaisella alle 18-vuotiaalla ja 65 vuotta täyttäneellä on oikeus harjoittaa viehekalastusta yhdellä vavalla ja vieheellä koko maassa. Vapakalastaja ei siten välttämättä tarvitse osakaskunnan lupaa. Katiskalla ja verkolle kalastettaessa sekä useammalla kuin yhdellä vavalla kalastettaessa tai ravustettaessa se kuitenkin on tarpeen.

Vuonna 2012 Tervalampeen istutettiin ankeriaita, jotka ovat oletettavasti levinneet eri puolille vesistöä. Muutaman vuoden kuluttua ankeriaita voi alkaa narrata pitkälläsiimalla tai virvelillä yöaikaan. Veden laatu on viime vuosina aiheuttanut haasteita kalastolle vesissämme. Syksyisin on todettu kalanpoikasten kuolemia, jotka ovat ilmeisesti aiheutuneet voimakkaasta perustuotannosta seuranneesta pH:n noususta. Jos vesillä liikkujat havaitsevat merkittäviä kalakuolemia, tulee niistä ilmoittaa Uudenmaan ELY-keskukselle tai kunnan ympäristövalvonnalle.

Kalastuslupia osakaskunnan vesille myyvät Ville Eskelinen, Riitta Ikäheimo, Oiva Merivirta, Jorma Luhtasela, Simo Sailola ja Olavi Utter. Lupia rapumertoihin myydään vain osakkaille korkeintaan 10 kpl kullekin.

Riitta Ikäheimo, Tervalammen osakaskunta p. 040 - 749 8393

SKT Suomi Oy ITÄINEN RANTAKATU  60   20810  TURKU             020  7 35  3430               info@sktsuomi.fi

Tervalammen Kylälehti 2017

4


NIIN PIENET KUIN SUURET KULJETUKSET
 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Muutot ja muuttolaatikot Kappaletavarakuljetukset Maansiirtotyöt ja maa-aineskuljetukset Sora- ja multakuljetukset Lumi- ja lumensiirtotyöt Roska- ja vaihtolavojen kuljetukset 


MYÖS MAANRAKENNUSTA SEKÄ PIHA- JA VIHERRAKENNUSTA
 


Kuljetusliike Expressi Oy Kaalitie 10, 03250 OJAKKALA 
 Puh. 050 0780 688 tuomas.kekki@nic.Þ

www.expressi.Þ

ILLILÄN TILA Karitsan lihaa, mansikoita, kaaleja, perunaa, sipulia ja polttopuita. Illilän Tila, Kaalitie 10, 03250 OJAKKALA 
 Puh. 050 0780 688

tuomas.kekki@nic.Þ 5 - !10

Facebook: Illilän tila Tervalammen Kylälehti Tervalammen Kylälehti 2015 2017


Tervalammen kartanon kuulumisia Tervalammen kartanossa toimii Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan alainen 63-paikkainen päihdehuollon kuntoutuskeskus. Kartano on ollut kaupungin omistuksessa 81 vuotta, ensin työlaitoksena ja vuodesta 1976 alkaen kartanolla on kehitetty päihdehuollon laitoskuntoutuspalveluja. Kartanolla eletään nyt epävarmuuden aikoja. Sote-uudistus muuttaa tullessaan Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä ja tuottamista vastuun siirtyessä uusille perustettaville maakunnille ja niiden luomille liikelaitoksille, jotka kilpailevat markkinoilla yksityisten palveluntuottajien kanssa. Näin käynee myös ympärivuorokautisen päihdekuntoutuksen kohdalla. Päihdehuollon laitospalveluihin ohjautuminen on jo vuosien ajan suurimmissa kaupungeissamme vähentynyt, kenties asunnottomuuden vähentämisohjelmien ansiosta. Tervalammen kartanon kuntoutuskeskuksenkin toimintaa on sopeutettu toimintaympäristön muutokseen mm. paikkalukua pienentämällä. Helsingin kaupunki on kuitenkin taannut kaikille työntekijöille työpaikan ja osa henkilökunnasta on siirtynyt uusiin tehtäviin Helsingissä. Jatkoa ajatellen keskeinen kysymys on, pystyykö Tervalammen kartanolla tuottamaan kilpailukykyisiä päihdehuollon palveluja.

myötä helpottuva yhteistyö muun hoito- ja palveluketjun kanssa. Päihderiippuvuuden hoito on vuosien jatkumo, jossa laitosjakso on lyhyt määräaikainen interventio. Skype-neuvottelujen ja -koulutusten yleistymisestä huolimatta tarvitsisimme toimivat julkiset liikenneyhteydet helpottamaan kuntoutujien asiointia kotikaupunkinsa palvelupisteissä.

Toistaiseksi olemme voineet tarjota helsinkiläisille kuntouttavan elämyksen luonnon keskellä Tervalammella. Monet reagoivat ensimmäiseksi hiljaisuuteen, joka tuntuu voimakkaana kaupungin jatkuvaan taustameluun tottuneen korvissa. Täällä metelöi reviiriään julistava palokärki ja nyt kesällä määkivät maisemanhoitoon pestatut lampaat, kuusi uuhta ja yhdeksän karitsaa. Ilves saalistaa metsän laidassa rusakoita ja kanadanhanhi johtaa poikuettaan lampea kohti. Maalaismaisemaa olemme tänä keväänä kohentaneet uudella upealla maitolaiturilla, josta käsin lammaspaimenen on hyvä laumaansa tarkkailla. Myös Toverikunnan saunaranta on saanut uuden laiturin.

Perinteinen syyskesän tapahtumamme on tänä vuonna perjantaina 8.9. klo 10–14 Avoimet ovet. Esittelemme tuolloin toimintaamme yhteistyökumppaneillemme ja entisille kuntoutujille. Työlaitosmuseo on avoinna klo 11.30–12.15 ja klo 13–14. Myös Tervalammen kyläläiset olette tervetulleita!

Luonnon parantava voima ja kauneus, greencare, ovat kiistatta tärkeä osa palvelumme laatua. Toiminta Tervalammella on mahdollistanut sosiaalisen kuntoutuksen mielekkään työtoiminnan parissa. Tosin jouduimme lakkauttamaan kauppapuutarhan vuodenvaihteessa menetettyämme kiky-sopimuksen seurauksena toisen puutarhurin vakanssin. Maaseudun rauhan vastapainona toisessa vaakakupissa on Helsinkiin sijoittumisen Tervalammen Kylälehti 2017

Johanna Palve

6


Tervalammen koulun vanhempainyhdistys jatkaa elinvoimaisena

Halloween-juhlan herkkuja

Kuluneena lukuvuonna yhdistyksen päätavoitteet ovat olleet varsinaisen toiminnan lisäksi yhteistyö Huhmarnummen koulun ja sen vanhempaintoimikunnan kanssa, sekä oppilaiden saattaminen uuteen kouluun.

Koulun lopettamisesta huolimatta kylämme oppilaat edelleen kulkevat koulutietä ja vanhempainyhdistys edelleen tukee heitä opintiellään. Yhdistys on tukenut kuluneen lukuvuoden aikana Tervalammen koulun ja sen oppilaiden toimintaa mm. hankkimalla opetusta tukevia oppimisvälineitä, järjestämällä perinteisen Halloween-diskon, ostamalla Xylitol-pastilleja koululle, järjestämällä joulutapahtuman ja kustantamalla pääsyn kaikille oppilaille Vantaan Superparkiin tehtyyn retkeen.

Yhdistyksen nimi on päätetty muuttaa Huhmarnummen koulun vanhempainyhdistykseksi, ja toiminta jatkuu syksyllä niissä puitteissa. Tervalammen, Huhmarin, Palojärven ja Myllylammen lapset käyvät kouluansa siellä.

Kaikkeen tähän on rahaa kulunut useita tuhansia euroja, joten varainhankintaa on tehty järjestämällä kylän ja koulun tapahtumissa buffetteja, jouluja kevätkukkamyynneillä ja vappupallomyynnillä. Yhdistys haki ja sai tukea Berta Hernbergin säätiöltä oppilaiden ryhmäyttämiseen uudessa koulussa. Aluehallintovirasto on tukenut ja olisi edelleen jatkanut lasten kesäleirin tukemista. Leiriä ei kuitenkaan ole enää voitu järjestää osanottajien vähyyden vuoksi.

Toivomme todella, että kaikki tervalampelaiset jatkossakin osallistuvat ja tukevat toimintaamme. Näin tekevät muidenkin kylien asukkaat. Vaikka koulurakennus sulkee ovensa, ei unohdeta että kylämme lapset edelleen käyvät koulua ja haluamme tukea heitä.

Halloween-disco on ollut odotetuin tapahtuma, etenkin sen yhteyteen rakennettu kauhukuja. Discon suosion takasi ammattimainen dj. Kauhukuja oli sopivasti pelottava ja vain harva uskalsi jättää sen kulkematta, jos niin voidaan sanoa. Tietysti myös järjestäjinä ja valvojina olleet vanhemmat saivat tilaisuuden toteuttaa itseään.

Kysy ihmeessä jos jokin asia askarruttaa tai ota muuten vaan yhteyttä. Tiedotamme Wilmassa ja yhdistyksen facebook-ryhmässä.

Vanhemmille toimintaan osallistuminen on erinomainen tapa saada ystäviä ja oppia tuntemaan kyläläisiä ja omien lasten kavereiden vanhempia.

Tulethan syksyllä yhdistyksen kokoukseen!

7

Tervalammen Kylälehti 2017


-RATSASTUSTUNNIT JA KURSSIT TASORYHMISSÄ -NAPEROTALUTUKSET PIKKURATSASTAJILLE -MAASTORATSASTUSRETKIÄ YRITYS- JA KAVERIRYHMILLE NUUKSION KANSALLISPUISTOSSA www.vihdinratsutalli.Þ

VIHDIN RATSUTALLI OY REHUTIE 25, 03220 TERVALAMPI PUH. 040 521 89 72 MA-TO KLO 15-16 TAI JÄTÄ TEKSTIVIESTIKYSELY Tervalammen Kylälehti 2017

8


ARTEK-KALUSTEIDEN KUNNOSTUS OSAAVISSA KÄSISSÄ Meiltä kaikkien entisöinnit 24HARTEK-kalusteiden • Uusinta pesutekniikkaa Pesut alkaen 18€ Puupintojen hionnat ja lakkaukset sekä verhoilu.•Runsas kangasmallija satulavyövalikoima. sarjakortilla 15€ Vanhan kalusteen kunnostus on ekologisesti kestävää kehitystä. • Pesu auki 24h L. Piittala Oy • Max k.s-posti: 280leo.piittala@kolumbus.fi cm

Aja pesuun Autotaloon! ! A T T U U

Puh. +358 50 512 3796

http://huonekalujenentisointi.com

www.vihdinautotalo.fi

Vihdin Hinauspalvelu R.Rosenqvist Oy Puh. (09) 222 5515

0100 2400 9 - !24

Tervalammen Kylälehti Tervalammen Kylälehti 2015 2017


Tervalammen koulun urheiluiltapäivä kerho Nupsin vetämänä Kunta rahoitti ja NuPS toteutti liikunnallisia iltapäiväkerhoja jokaisella Vihdin ala-asteella 2016-2017 aikana. Tervalammen vuoro oli keväällä ja osallistujia saatiinkiin mukavasti joka kerta paikalle. Ohjelmaan kuului vahvasti erilaiset pallopelit, erityisesti futsal, salibandy ja hyllypallo. Myös erilaisia leikkejä pyrittiin toteuttamaan lasten toiveiden mukaan. Liikuntakerhoa pidettiin kuusi kertaa NuPS:n liikkunnanohjaajan johdolla.

Ajattele, jos olis yökerho, jossa vois tilata muutakin kuin kaljaa. Semmonen johon vois mennä ihan omana itsenään, eikä ikinä tarttis juoda samaa juomaa kahdesti.
 Se paikka olis sellanen, jossa DJ alkais soittaa joka ilta kymmeneltä ja soittais myös toivekappaleita puoli neljään saakka.

Terassi, Karaoke ja PARTYBUS! Perjantaisin ja lauantaisin noudamme kaikki 4+ porukat kotiosoitteesta Vihdin ja Veikkolan alueelta klo 22.00-02.00 välisenä aikana ravintola Ned Kelly`siin. Soitat vain party ride numeroomme 045-603 8993. NED KELLY'S, PILKKUKUJA 1, 03100 NUMMELA. info@nedkellys.fi P. 09 555 200 Avoinna: Su-Ti 10-02, Ke-To 10-03 , Pe-La 10-04

Tervalammen Kylälehti 2017

10


Tervalammen osayleiskaavoitus palasi lähtöruutuun Kohta kaksi vuosikymmentä jatkunut Tervalammen oikeusvaikutteisen osayleiskaavan 1123 laadinta näytään aloitettavan taas alusta. Kaavoituslautakunta on kokouksessaan 19.04.2017 yksimielisesti hyväksynyt, ”Tervalammelle tarkistetut kaavatavoitteet”. Tarkistettujen kaavatavoitteiden mukaisesti kaavoittaja ryhtyy nyt laatimaan uutta ehdotusta osayleiskaavakartasta. Aineisto saatetaan nähtäville myöhemmin ja asianosaisten kuulemiskierros tehdään uudemman kerran. Edellinen nyt hylätty Tervalammen osayleiskaavaehdotus ja kaavamateriaali hyväksyttiin kaavoituslautakunnassa 27.01.2016. Suora lainaus valmisteluaineistosta: ”Valmisteluaineiston kaavaluonnoskartalla esitetään Tervalammen maakunnallisesti merkittävän kylän tulevan maankäytön yleisrakenne. Kaavaluonnoskartassa esitetty rakenne perustuu alueelle laadittuun vyöhykemalliin (neljä vyöhykettä), jota on käytetty alueen rakentamisen mitoituksen pohjana. Rakenteen lähtökohtana on uudisrakentamisen keskittäminen Tervalammen kylän ydinalueelle, mikä edistää vesi- ja viemäriverkoston toteuttamisedellytyksiä ja toisaalta mahdollistaa laajojen maa- ja metsätalousalueiden säilymisen yhtenäisinä kokonaisuuksina. Osayleiskaavan rakenne perustuu pitkälti olemassa olevaan tie- ja kunnallistekniikan verkostoon. Merkittävimpiä lisäyksiä nykyiseen verkostoon ovat Espoo-Salo -oikoradan linjaus kaavan eteläosissa, uusi 110 kV:n sähkö linja ratalinjauksen pohjoispuolella, yhdystien osoittaminen Pihtisillantien ja Tervalammentien väliin (Riiheläntien loppupäässä) sekä kevyen liikenteen väylän osoittaminen koko Tervalammentien matkalle kaava-alueella. Osayleiskaavan luonnoksessa on punaisella ympyrällä osoitettu uudet mahdolliset rakennuspaikat. Luonnoksessa on yhteensä 172 uutta rakennuspaikkaa, joista 92 sijoittuu ydin- tai kyläalueelle. Uusista rakennuspaikoista 27 kpl on vapaa-ajan asumiseen osoitettuja, ja ne sijoittuvat IV-vyöhykkeelle. Näiden lisäksi kaavaluonnoskartalla on sinisellä ympyrällä osoitettu sellaiset nykyiset vapaa-ajan kiinteistöt, jotka voidaan sijaintinsa tai ympäröivän rakennuskannan perusteella muuttaa ympärivuotiseen asumiseen. Näitä kohteita on koko kaava-alueella yhteensä 39 kpl. Näistä kohteista suurin osa sijoittuu Tervalammen ja Järventaustantien tuntumaan.

Kaavataloudelliset vaikutukset: Kaavaluonnos sisältää runsaasti uusia asuntorakentamisen mahdollisuuksia Tervalammen kylän ydinalueelle. Tällä alueella uuden rakentamisen edellytyksenä on järjestetty vesi- ja viemäriverkosto. Tervalampi ei ole Vihdin veden toiminta-aluetta, joten alueelle tulisi perustaa yksityinen vesiosuuskunta. Vesiosuuskunnan rahoittamiseen tarvitaan yleensä avustusta kunnalta ja/tai valtiolta. Lisääntyvä asukasmäärä tuo mukanaan erilaisia kunnallispalveluiden tarpeita.” (Lainaus päättyy) Osayleiskaava ehdotus 1123 oli nähtävillä 10.2 – 18.3.2016 ja siitä jätettiin 30 lausuntoa ja 80 mielipidettä. Kaavoituslautakunta käsitteli palauteraportin 22.3.2017. Päätettiin jälleen yksimielisesti, suora lainaus. ”Kaavaehdotusta varten tutkitaan saadun palautteen perusteella useita muutoksia niin kaavakarttaan, määräyksiin kuin -selostukseen. Merkittävin muutos koskee kaavan mitoitusratkaisua. Osayleiskaavan valmisteluaineistossa (=kaavaluonnos) esitetty uusien rakennuspaikkojen mitoitus perustuu kiinteistöjen etäisyyteen Tervalammen koulusta ja Tervalammen tiestä. Koska alueella on muuttunut/muuttuva tilanne keskeisen palvelun osalta (Tervalammen koulu), tulee kaavaratkaisun mitoitusta ja mitoitus periaatteita tarkistaa. Mitoituksen tarkistaminen vaikuttanee merkittävästi osayleiskaavan rakenteeseen ja teoreettisten esitettyjen rakennus paikkojen määrään.” (Lainaus päättyy) Uudet kaavatavoitteet asetettiin kaavoituslautakunnassa 19.4.2017. Suora lainaus kaavoituslautakunnan yksimielisestä päätöksestä. ”Kaavoitusprosessin vaihe: Tervalammen osayleiskaavatyötä on jatkettu tarkistamalla kaavatyön tavoitteita. Osayleiskaavan tavoitteet on koottu yhteen raporttiin, jossa kerrotaan Tervalammen osayleiskaavasuunnittelun tavoitteista ja niiden perusteluista. Tavoitteet kaavan laatimista varten on koottu valtakunnallisista alueiden käyttötavoitteista, maakuntakaavoista, kunnan strategisista tavoitteista, asukkaiden tavoitteista sekä alueen ominaisuuksista johdetuista tavoitteista. Näiden lisäksi kaavan laatimista ohjaa suoraan maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus. Tavoitteita on tarkistettu, koska alkuperäisissä tavoitteissa on todettu muodostettavan kaavaratkaisun mitoituksen perustuvan koulukeskeiseen vyöhykemalliin, jonka keskiöissä on ollut Tervalammen 11

Tervalammen Kylälehti 2017


koulu. Vihdin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 20.3.2017 § 13 päättänyt lakkauttaa Tervalammen koulun 31.7.2017 ja yhdistää sen 1.8.2017 alkaen Huhmarnummen kouluun. Tästä syystä johtuen vyöhykemäärittelyä on tarkistettu. Tämän lisäksi tavoitteita on päivitetty mm. maakuntakaavatilanteen osalta. Kaavatyön seuraava vaihe on kaavaehdotuksen laatiminen kaava luonnoksen, saadun palautteen sekä tarkistettujen tavoitteiden pohjalta. Kaava ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 19 § mukaisesti.” Lainaus päättyy. Huomioita edellisenjohdosta: • Vihdin kaavatoimen vähiä resursseja on tässä prosessissa käytetty tehottomasti, soutamiseen ja huopaamiseen • Kaavoitusprosessi on tuottanut paljon aineistoa, mutta johtopäätökset ja tavoitteet ovat koko ajan vaihtuneet • Maakuntakaavan tavoite ”seudullisesti kehitettävästä Tervalammen kylästä” ei ole ohjannut tätä kaavaprosessia • Maakuntakaavaa päivitetään jatkuvasti, onko Tervalampi putoamassa pois Vihdin seudullisesti kehitettävien kylien joukosta • Poliittinen ohjaus ei ole johtanut Tervalammen kaavoitusta • Tervalammen kiinteistönomistajille on aiheutettu suuria menetyksiä kiinteistöjen arvon alentuessa • Vihtiläisessä kaavoituksessa näyttää olevan pyrkimyksenä myös ulottaa ”suunnittelutarveratkaisu menettely” koskemaan koko yleiskaava-aluetta. • Vihdissä on voimassa koko kuntaa koskeva yleiskaava • Yleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen, ts yleiskaava on aikanaan laadittu valtuuston päätöksellä ohjaamaan kunnassa harjoitettavaa asemakaava-alueiden ulkopuolista rakentamista • Uutena pyrkimyksenä näyttäisi nyt olevan ulottaa ”suunnittelutarveratkaisu” koskemaan koko yleiskaava-aluetta • Muodostuisi jälleen uusi porras, ennen kuin varsinaista rakennuslupaa edes pääsee hakemaan • Kaavoittajalle aiheutuisi lisää töitä, vähät resursit ohjattaisiin sisäiseen hallinnointiin • Vihdissä sovelletaan edelleen yleiskaava-alueilla ns. emätilatarkastelua • Perusrakennusoikeus määräytyy tässä emätilaTervalammen Kylälehti 2017

12

tarkastelussa v 1959 kantatilan pinta-alan perusteella tilakohtaisesti • Kyläkeskuksissa on vuosien saatossa rakennettu vilkkaammin ja monet kantatilat ovat jo käyttäneet rakentamismahdollisuutensa • Kyläkeskusten ulkopuolisilla maatalousalueilla sitä vastoin saattaa olla rakennusoikeutta vielä jäljellä • Näin emätilatarkastelu hajauttaa kylärakennetta edelleen ja vaikeuttaa mm keskitetyn vesihuollon järjestämistä. • Tästä syystä aiemmin päädyttiin ns. vyöhykemalliin • Emätilatarkastelu säädettiin aikanaan rantarakentamisen ohjaustyökaluksi, tasapuolistamaan rantatilojen huvilalupien määrät tilojen kesken. Vihdissä sitä sovelletaan kaikkialla rakennuskaava-alueiden ulkopuolisessa rakentamisessa. Emätilatarkastelu on asetus- säädöspohjainen (valtioneuvoston asetukset) eikä sitä ole mainittu eduskunnan päättämässä rakennuslaissa.

Vihdin kaavoitus kulkee eri suuntaan kuin mihin valtakunnassa nykyisi pyritään Juha Sipilän hallitus on vastikään uudistanut rakennuslakia, mm vähentämällä Ely- keskusten valtaa paikalliskaavoituksessa. Säädöksiä on purettu ja kaavoitusvaltaa siirretty paikallistasolle. Kuntien itsemääräämisoikeutta ja mahdollisuutta päättää alueensa rakentamisesta on voimakkaasti lisätty. Rantarakentamista ja vapaa-ajan kiinteistöjen muuttamista pysyvään asumiseen on helpotettu. Jätevesimääräyksiä arkojen alueiden ulkopuolella on helpotettu. jne. Vihdin kunnassa ei ole ainakaan toistaiseksi kuljettu tähän suuntaan. Johtava rakennustarkastaja Pekka Laitinen totesikin oikein paikallislehdessä, etteivät rakennuslain uudet mahdollisuudet automaattisesti toteudu vaan päätökset tehdään kunnissa. Vastikään pidetyissä kuntavaaleissa valitsimme valtuustoon merkittävän joukon kylien edustajia. Vihdin kylien asukkaat odottavatkin päättäjiltään nyt uutta kehittävää otetta. Tervalammen kaavaprosessi on tuottamassa kaksi kilpailevaa erilaista vastausta kylän kehittämiseksi. Kaavoittaja vaihtoi tavoitteet ja ajaa jälkimmäistä. Vihdin kylien asukkaat odottavatkin nyt mille kannalle kunta päättäjät asettuvat.

Timo Lindroos Tervalammen vesiosuuskunta pj


Tervalammen osayleiskaavan tilanne Tervalammen osayleiskaavan luonnos on ollut nähtävillä vuoden 2016 keväällä. Kaavaluonnoksen nähtävillä oloaikana järjestettiin kaksi kaikille avointa yleisötilaisuutta Sampolassa, minkä lisäksi kaava-asioista sai käydä keskustelemassa kunnanvirastolla kaavan laatijoiden kanssa. Kyläläiset ja muut kaavasta kiinnostuneet olivat aktiivisia ja palautetta kaavaluonnoksesta saatiin runsaasti, 30 lausuntoa ja noin 80 mielipidettä. Saadusta palautteesta on koostettu palauteraportti, jossa esitetään keskeisimmät lausunnoissa tulleet kommentit vastineineen sekä kootusti vastaukset mielipiteistä tulleisiin asiakokonaisuuksiin. Palauteraportti on merkitty tiedoksi kaavoitus- ja teknisessä lautakunnassa 22.3.2017 ja se on luettavissa Vihdin kunnan internet-sivulla. Kaavan mitoitukseen muutoksia Kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen Vihdin kunnanvaltuustossa on tehty päätös Tervalammen koulun lakkauttamisesta 31.7.2017 ja sen toimintojen yhdistämisestä 1.8.2017 alkaen Huhmarnummen kouluun.

symiskäsittelyyn. Kun valtuusto on kaavan hyväksynyt ja mikäli siitä ei tehdä valituksia, kaava saa lainvoiman ja meillä olisi viimeinkin hyväksytty osayleiskaava Tervalammella. Kuten olen aiemminkin todennut, kaavan valmistelu on kestänyt luvattoman pitkään, mutta nyt alkaa maali häämöttää. Henkilökohtaisesti toivon, että kaavan lopputulos tyydyttää kaikkia osapuolia, eikä valituksia synny. Silloin maanomistajat pääsevät eteenpäin tonttien myymisen kanssa ja mahdollinen kaavan mukainen rakentaminen kylässä voisi alkaa. On kuitenkin muistettava, ettei osayleiskaava muodosta automaattisesti rakennuspaikkoja, vaan ne muodostuvat sitten normaalien lupakäsittelyiden kautta. Erinomaista kesää kaikille Tervalampelaisille! Kim Lehtola Valtuuston 2. varapuheenjohtaja Miia Perätalo kaavasuunnittelija

Koska Tervalammen osayleiskaavan tavoitteissa on todettu kyläalueen tukeutuvan mm. kouluun sekä päiväkotiin ja mitoituksen on todettu perustuvan koulukeskeiseen vyöhykemalliin, on tavoitteita tarkistettu vyöhykejaon osalta. Kunnanhallitus hyväksyi tarkistetut tavoitteet 24.4.2017. Vyöhykejaon tarkastelu vaikuttaa jonkin verran rakennuspaikkojen määriin, mutta lopulta muutos on aika pieni. Seuraavaksi laaditaan kaavaehdotus Osayleiskaavatyö jatkuu nyt kaavaehdotuksen laatimisella. Työssä huomioidaan luonnosvaiheessa saatu palaute mahdollisuuksien mukaan ja määritetään kaavarakenne uudelleen tarkistetun vyöhykemallin mukaisesti. Kun kaavaehdotus on valmis, käsitellään se ensin lautakunnassa, minkä jälkeen kunnanhallitus hyväksyy sen asetettavaksi julkisesti nähtäville kaavaluonnoksen tapaan. Myös kaavaehdotuksesta on mahdollista jättää muistutuksia. Kaavaehdotuksesta pyydetään myös lausunnot eri asiantuntija- ja yhteistyötahoilta. Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen - mikäli lausunnoista ja muistutuksista ei muuta johdu – osayleiskaava valmistellaan valtuuston hyväk13

Tervalammen Kylälehti 2017


Ministeri ja pankkimies Rainer von Fieandt 1890–1972 ”Ennätyksellisen pitkän 42 vuorokauden hallituspulan jälkeen astui virkaan Suomen pankin pääjohtajan Rainer von Fieandtin muodostama ”asiantuntijahallitus”. pyysi tämän jälkeen vapautusta Suomen Pankin pääjohtajan paikalta ja hänen tilalleen tuli pankin johtokunnan jäsen Klaus Waris. Eduskunnan puhemiehen K.-A Fagerholmin mukaan von Fieandt oli läpikotaisin pankkimies, jolle politiikka oli täysin vieras alue.”

Tervalammella on aikanaan asunut joukko tunnettuja ja Suomen kohtaloihinkin vaikuttaneita politiikan- talouselämän ja kulttuurivaikuttajia. Esittelen tässä Tervalammen Myllymäellä loma-asuntoaan vuosikymmeniä pitäneen ”lähettilään ja täysarvoisen ministerin arvon v. 1941” saaneen Rainer von Fieandt:in. Kansanhuoltoministeri Hän toimi ensin Cajanderin kolmannessa hallituksessa 20.9. – 1.12.1939 ja toistamiseen talvisodan syttymisen jälkeen perustetussa Rytin ensimmäisessä hallituksessa 1.12.1939 – 27.3.1940 kansanhuoltoministerinä. Kansanhuoltoministerin tehtäviin kuului vastata kansakunnan huoltovarmuudesta, sota-aikana mm. kun melkein kaikki ulkomaankauppa ja merikuljetukset olivat poikki. Huoltovarmuuden takaamiseksi maassa ryhdyttiin säännöstelemään lähes kaikkea elintarvikekauppaa. Karjalasta evakoitujen n. 430 000 henkilön huolto vaati myös kansanhuoltoministeriltä paljon huomiota. Kansanhuoltoministeriöllä oli runsaasti kiireellisiä tehtäviä. Työikäinen miespuolinen väestö oli rintamapalveluksessa ja samanaikaisti koko valtakunnan tuotantoelämä oli saatettava palvelemaan yllättäen ja ilman sodanjulistusta syttyneen talvisodan tarpeita. Talvisodasta alkanut ”korttiaika” eräiden tuotteiden osalta päättyikin vasta v. 1952 olympiavuonna.

Pankkimies ja talouselämän vaikuttaja

Pääministeri

Hän vietti vuosikymmenten aikana perheineen kesiä Tervalammella. Myllymäen naapuritilalla Malmilla asuivat isäni serkut Liljeströmit. Siiri Liljeström oli Fieandt:in perheen pitkäaikainen ko-

Hän toimi Pohjoismaiden Yhdyspankin johtokunnassa vuosina 1924–1955 ja johtokunnan puheenjohtajana 1945–1955. PYP:n pääjohtajana hän oli vuodet 1945–1955 ja siirtyi sieltä Suomen Pankin pääjohtajaksi vuosiksi 1955–1957. Rainer von Fieandt toimi monien suomalaisten suuryritysten johtokunnissa mm Oy Wärtsilä Ab johtokunnan puheenjohtajana. Terästehdas Oy Koverhar Ab:n johtokunnan jäsen hän oli kuolemaansa saakka v.1972. ”Rainer von Fieandt julkaisi vuonna 1970 muistelmateoksen: Omaa tietään kulki vain (Kirjayhtymä)” ”Lainaukset ovat vapaasta tietosanakirja Wikipediasta” Tervalammella ja Myllymäen kesäpaikassa Rainer von Fieandt oli tunnettu hahmo

Rainer von Fieandt toimi 29.11.1957 – 26.4.1958 istuneen tasavallan 42. hallituksen pääministerinä.

• • • • • • • • • • • • • • • Tervalammen Kylälehti 2017

Ura Ylioppilas (1909) Oikeustutkinto ja ylempi hallintotutkinto (1913) varatuomari (1916) asianajaja (1916–1924) Pohjoismaiden Yhdyspankin johtokunnan jäsen (1924–1955) Johtokunnan puheenjohtaja ja pääjohtaja (1945–1955) Suomen Pankin pääjohtaja (1955–1957) Wärtsilän johtokunnan puheenjohtaja (1931–1940) Suomen Teollisuushypoteekkipankin hallituksen jäsen (1946–1955) Oy Wilhelm Schauman Ab:n johtokunnan jäsen (1954–1966) Tervakoski OY:n johtokunnan jäsen (1955–1958) Postisäästöpankin hallituksen jäsen (1955–1960) Mortgage Bank of Finland OY:n johtokunnan jäsen (1956–1958) Pietarsaaren Selluloosatehdas OY:n johtokunnan jäsen (1958–1960) Oy Koverhar Ab:n johtokunnan jäsen (1960–1972) 14


tiapulainen. Siiri toimi Helsingin asunnolla sekä Myllymäessä Fieandt:n perheen ”kotihengettärenä”. Tuohon aikaan virkamiesperheissä oli vakinaiset kotiapulaiset, pyörittämässä perheen arkea. Isäni kertoi usein -50 ja -60 luvuilla kuulleensa Malmin väeltä että ministeri on tulossa viettämään viikonloppua tai lomaansa Myllymäkeen. Talvikaudet Siiri asui yleensä Helsingissä ja hän tuli talviaikana useita päiviä etukäteen lämmittämään Myllymäen huoneita, kun ministerin perhe oli tulossa talvilomalle. Näin isäntäväen oli hyvä asettua valmiiksi lämmitettyyn huvilaan. Fieandtin hirret Kesällä 1946 äitini Selma Putkosen vanhemmat Tahvo ja Anna-Katri tulivat Tervalammelle katsomaan heille täältä tarjottua karjalaistilaa. Tuleva äitini, silloin 23-vuotias Selma, työskenteli työvelvollisena aina vuoteen 1947 asti Tampereella asevarikon varaosakirjurina. Hän vapautui työvelvollisuudesta ja tuli Tervalammelle n. vuosi vanhempiensa Tervalammelle muuton jälkeen. Putkosille oli tarjottu toisena vaihtoehtona uudistilaa lohkottavaksi Vanjärven kartanosta tai Jokikunnalta. Vaarini Tahvo Putkonen mielistyi erityisesti Tervalammen tilalla oleviin kahteen luonnonlähteeseen sekä siihen että tilaan tulisi kuulumaan iso Tervalammen kartanon heinälato. Heinäladon sisään tehtiinkin sitten ensimmäinen väliaikainen karjasuoja – navetta ja alkuvuosien maidon jäähdyttämönä toimi vieressä ollut jäätymätön luonnonlähde. Lohkomattomalla tilalla ei ollut muita rakennuksia, joten väliaikaisen asunrakennuksen pikainen hankinta ennen talventuloa oli seuraavana edessä. Tuohon aikaan asuinrakennukset rakennettiin hirrestä. Viipurin mlk:n Kaipolassakin

Putkosten asuinrakennus oli v 1927 valmistunut hirrestä. Koska tukkeja ei ollut vielä edes kaadettu, eivät hirret ehtisi mitenkään kuivua jäljellä olevan lyhyen kesäkauden aikana. Vaarini Tahvo kuuli, että Fieandt oli edellistalvena kaadattanut jokirannan saunarakennusta varten tukkeja ja ne olivat jo veistettyinä kuivumassa. Hirsien kysely tuotti tulosta ja vaarini sai ostaa hirret väliaikaista asuinrakennusta varten. Kahden huoneen käsittävä hirsirakennus valmistui juuri parahiksi ennen pakkasia. Rakennus oli ensimmäisenä talvena kuitenkin aika kylmä, hirret eivät yhden kesän aikana ehtineet läpikuiviksi. Kovilla pakkasilla lämmitettiin ympäri vuorokauden ja silti asunto tuntui vetoiselta ja kylmältä. Fieandt:in saunanrakennuskin valmistui sitten aikanaan toisista hirsistä suunniteltuun paikkaan jokirannassa. Uusi maatilahallituksen tyyppitalo valmistui Perälän tilalle lokakuussa 1948. Päärakennus valmistui pitkästä sahatavarasta 8kk ennätysajassa. Kesällä 1948 aherrettiin navetta- pelto- ja talonrakennustöissä koko vuorokauden valoisa aika. Kun uusi asuinrakennus saatiin alakerran osalta asumiskuntoon, vietettiin samalla jo vanhempieni häitäkin. Tuleva isäni oli päässyt kotivävyksi Putkosille. Äitini vitsailikin joskus, että oli pakko mennä avioon, kun ei ollut talontekopalkkoihin rahoja. Isäni Sulo ja hänen isänsä, Nestori vaari olivat taitavia kirvesmiehiä. Nestori Lindroos rakensi elämänsä aikana monet huvilat Tervalammelle, Veikkolaan ja Kurjolammelle. Viimeisinä vuosinaan hän veisti kotonaan Myllytiellä soutuveneitä Tervalammen huvila asukkaille. Suomi 100v hengessä. Timo Lindroos

puh. (09) 8874 2810

Palvelemme ma – pe 9 – 18, la 9 - 14

15

Tervalammen Kylälehti 2017


Pu-ra Ra-pu ja nauti

Heikki rankkasateessa syöttikalaongella.

Onhan se hankala eväs syötäväksi - minuutin askartelun jälkeen on hyppysissä vain pari pientä suupalaa. Mutta sopivan juoman kera ja jos aikaa ja rapuja on riittävästi, on vaiva sen arvoista. Toistakymmentä vuotta olen Kaltiais-Heikin opastuksella harrastanut noiden kiukkuisten ja kiusallisesti nipistävien äyriäisten parissa. Vaikea sanoa, mikä on mukavinta: kulkea tyyntä järvenpinta leppeässä kesäillassa, haistella loppukesän muhevia tuoksua, ihailla auringonlaskua, nostaa saalista, onkia syöttikaloja, seurata lintujen pesimispuuhia ja niiden poikasten alkumatkaa vai se rapuilta kauden päätteeksi. No kolikon toinen puoli voisi olla rankka sadekuuro niskaan, tyhjät merrat, airon katkeaminen ja vilu, kuka niitä muistaa… Tottakai saalis on tärkeä, aivan pelkkä soutelu järvellä ei riitä. Alkuaikoina saatiin silloin tällöin niitä oikeita, jokirapuja nimittäin. Pienellä vaivalla saatettiin saada kokoon pari-kolmesataa rapua. Viimeisen rapuruton jälkeen, taisi olla 2011, saaliit olivat onnettomia, eikä jokiravuista ole näkynyt jälkeäkään. Mutta nyt kannat ovat hiljalleen elpymässä, eikä rapujuhlassa tarvitse laskea riittääkö kaikille edes yksi punakuori purtavaksi. Yksi rapuTervalammen Kylälehti 2017

16

Huhmarjoessa rapuilemassa.


Rapujuhlan kattausta. mertalupa on se 5 euroa, ei paljon. Kymmenkunta mertaa ollaan Heikin kanssa Tervalammessa ja Huhmarjoessa viruteltu. Ne ensimmäisten iltojen merrannostot ovat täynnä jännittävää odotusta – mitähän sieltä nousee. Muistiin palaa monta hauskaa kommellusta ja tarinaa tämän oivan harrastuksen parista. Yksi on pakko kertoa. Mietimme, miten saamme ravut pysymään hengissä juhlailtaan asti. Sumppuun ei paljoa mahtunut. No Kaltiais-Heikin pihassa oli vanha kylpyamme. Siihen viritimme jatkuvan vedenjuoksun ja hapetuksen ja ei kun ravut ammeeseen. Eihän ne sieltä mitenkään voi karata. Emme ottaneet huomioon sitä, kuinka yllättävän fiksuja eläviä ravut ovat, niin tyhmiltä kuin ne vaikuttavat, uivat takaperin ja kaikkea. Yhdessä olivat funtsineet oivan pakosuunnitelman. Liukasta ammeen reunaa ei pääsyt kiipeämään, joten ravut käyttivät yhteispeliä. Kiipivät toinen toisensa selkään, tekivät ammeen reunaa vasten toisistaan portaat ja aina yksi kerrallaan kiipesivät vapauteen. Hämmästys oli suuri, kun menimme tarkastamaan rapujen vointia. Ammeessa oli vain muutama rapu jäljellä, ilmeisesti ne, joilla oli tikun vedossa käynyt huono flaksi. Ammeelta jokirantaan on vajaat sata metriä. Sievässä jonossa heinikossa ryömivät ravut suoraan jokea ja vapautta kohti. Joitakin saimme siis kiinni. Alkuhämmästyksen ja pettymyksen jälkeen totesimme yhteen pekkaan, että kun kerran noin

Iltausva Tervalammella elokuun leppeässä illassa.

fiksuja ovat ja me niin tyhmiä, niin suotakoon vapaus. Kyllä meitä sitten jo naurattikin. Ei muuta kuin hankkimaan upeita kokemuksia pienellä panostuksella, on varmaan sen väärtti. Syötiksi punakontit parhaita, sitten särjet, ahven ei maistu, HK:n sininen kylläkin. Täysiä mertoja! toivottavat: Jukka Ikäheimo ja Heikki Kaltiainen 17

Tervalammen Kylälehti 2017


Tee itse yrttisuolaa metsän tai puutarhan antimista

Nyt kun kesä on kukkeimillaan kannattaa ottaa kaikki hyöty irti omasta yrttipuutarasta tai jos sellaista ei ole voi käyttää suolaan myös pelkästään villiyrttejä. Itse käytin omaan suolaani hieman molempia. Minun sekoituksessani on nokkosta, siankärsämöä, mäkimeiramia, ruohosipulia ja lipstikkaa. Suola valmistetaan tuoresita puhtaista kuivista yrteistä. Kerää haluamisiasi kasveja. Muistathan kerätä ainoastaan puhtaita kasveja etäisyys isosta tiestä 100m . Laita yrtit blenderiin ja lisää suunnilleen sama määrä karkeaa merisuolaa. Tehosekoittimen tulee olla riittävän tehokas muuten se ei jaksa pyörittää massa. Epäilen että tämä ei onnistu sauvasekoittimella. . Jos kokeilet sauvasekoitinta kokeille pienellä määrään. Lisää massaan pieni tilkka vettä. Pysäytä kone välillä ja sekoita lusikalla niin, että kaikki yrtit sekoittuvat suolaan. Lisää tarvittaessa hieman lisää vettä . Kun kaikki yrtit ovat sekoittuneet ja massa on tasaisen vaalean vihreää levitä massa ohueksi kerrokseksi leivinpaperin päälle ja jätä kuivumaan.

Tervalammen Kylälehti 2017

18

Anna massan kuivua 2-3 päivää. Kun suola on kuivahtanut murskaa se jauheeksi puhtaaseen lasipurkkiin. Käytä suolaa maustamiseen normaalin suola tapaan ruoan valmistuksessa.

Annu Huotari Villiyrttineuvoja/ eräopas, Hawkhill Nature


Pitkäniitun kosteikko valmistui Poikkipuoliaisen valuma-alueelle

Lisää havainnekuvia seuraavalla sivulla

PoTeHu ry:n piktäaikainen hanke ensimmäisen kosteikon rakentamiseksi jollekin Poikkipuoliaisen valuma-alueista valmistui elokuussa 2016 Pitkäniittuun. Pitkäniittu sijaitsee Ojakkalassa Hulttilantien varrella. Kosteikosta tuli pinta-alaltaan suuri, 1,1 hehtaaria ja se kerää vettä 65 hehtaarin valuma-alueelta. Kosteikko kiemurtelee kuin suuri käärme, siinä on mutkia ja niemekkeitä, jotka hidastavat veden kulkua ja saavat humuksen ja ravinteet laskeutumaan pohjaan. Tällä tavoin kosteikosta Pitkäojaan ja edelleen Poikkipuoliaiseen virtaavan veden pitäisi olla puhtaampaa kuin aikaisemmin. Kosteikko rakennettiin Mika Videmanin maille. Tänä keväänä, toukokuun 13. päivänä Pitkäniitun kosteikolle istutettiin noin 200 kosteikkokasvia yhdessä Ojakkalan ala-asteen 5. luokan oppilaiden kanssa. Vaikka koko kevään satoi vuoroin räntää vuoroin rakeita, tuona aamupäivänä aurinko paistoi ja oppilaat nauttivat huvin ja hyödyn yhdistämisestä ulkona luonnossa. Vesikasvien lisäksi alueelle istutettiin viinimarjapensaita retkeilijöiden iloksi ja lintujen houkutukseksi. Samoin koivut ja Terijoen salavat tulevat antamaan suojaisia pesäpaikkoja vesilinnuille. Joutsenet ovat perinteisesti pitäneet Pitkäniitun tulva-aluetta kevään ja syksyn

kokoontumis-, yöpymis- ja levähtämispaikkana ja tänäkin keväänä siellä nähtiin kiivaita kuherruskohtauksia pariskuntien välillä, kun nuoret linnut olivat tunkeutumassa alueelle. Seuraavat PoTeHu:n suunnitelmat kohdistuvat Katinhännän turvesuolle, jonne tänä keväänä valmistui VAPO:n tytäryhtiön Clean Waters Oy:n laatima tarkistettu suunnitelma. Turpeennosto on Katinhännässä jo loppunut ja jäljellä on enää vanhojen aumattujen kasojen myynti pois. Vedenlaadun mittauksia ei tehty vuonna 2016. Nykyinen suunnitelma mittauksien tekemiseksi on, että ELY:n ja LUVY:n työnjaolla mittauksia tehdään kaikissa PoTeHun järvissä joka toinen vuosi—parittomina vuosina. Tarkoitus on näinä vuosina tehdä mittaukset sekä talvella että kesällä. Särkikalaa nuotataan jälleen pois ensi syksynä ja nyt ovat vuorossa kaikki kolme PoTeHu-järveä. Parempia uintivesiä ja kireitä siimoja kaikille rannoillamme ja järvillämme Ritva Sallmén, PoTeHu ry sihteeri 19

Tervalammen Kylälehti 2017


Tervalammen Kylälehti 2017

20


LUONTOKUVANÄYTTELY TERVALAMMELLA Vihdissä, Tervalammen kylässä, Nuuksion kansallispuiston kupeessa sijaitseva Tervalammen kartanon vanha n. 150 m pitkä navettarakennus on ollut Vihdin Ratsutallin ja Lahtisen perheen hallinnassa pari vuosikymmentä. Vanhassa navetassa on asustellut vuosikymmeniä sitten lehmiä ja possuja. Nykyisin suuren rakennuksen toisessa päädyssä asuu Lahtisten nelihenkinen perhe ja toisessa päädyssä Vihdin Ratsutallin, Suomen Ratsastajainliiton hyväksymän ratsastuskoulun hevoset (31kpl). Vuosien varrella valtavan navetan tyhjille tiloille on mietitty mitä erikoisimpia käyttötarkoituksia, mutta vanhat tilat ovat pysyneet tyhjillään. Syksy 2017 tuo mukanaan mielenkiintoisia muutoksia kartanon navetan historiikkiin, kun navetassa järjestetään valokuvanäyttely. Vihdin Ratsutallin isäntä Johannes Lahtinen on aktiivinen luonnossa liikkuja, joka kuvaa kauniita luontohetkiä etenkin Tervalammella ja Nuuksion kansallispuistossa. Ajatus valokuvanäyttelyn järjestämisestä kartanon vanhassa navetassa on kypsynyt pikkuhiljaa. Vuonna 2017 itsenäinen Suomi täyttää 100 vuotta ja Vihdin Ratsutalli 20 vuotta, joten juhlavuoden kunniaksi järjestämme valokuvanäyttelyn Tervalammen luonnosta. Näyttelyn ajankohta varmistuu elokuussa 2017. Ohessa esimakua tulevasta näyttelystä!

21

Tervalammen Kylälehti 2017


Teräsrakenteita ja asennuksia PL 38
 03101 NUMMELA Puhelin (09) 227 1199
 (09) 225 2510
 Telefax (09) 227 1954

Tehdas: 
 Vaateritie 10 
 03250 OJAKKALA (Hiekan teollisuusalue)

Yhteys: Leevi Pursiainen 040 545 8833 leevi.pursiainen@laatumetalli.fi

www.laatumetalli.fi

Kaikki rakennusalan työt Käyntiosoite: 
 Vaateritie 10 
 03250 OJAKKALA

PL 101
 03101 NUMMELA

Yhteys: Leevi Pursiainen 040 545 8833 toimisto@rakennusleevi.fi

www.rakennusleevi.fi Tervalammen Kylälehti 2017

22 - !18 -

Tervalammen Kylälehti 2015


YRITTÄJÄ JO VUODESTA 1965 LIIKENTEENHARJOITTAJA RAUNO VIRTA Tervalammentie 170 A as 2 03220 Tervalampi Rauno auto Pirjo auto Jari auto

0400 203 026 0400 472 119 0400 471 248

23- !26

Tervalammen Kylälehti Tervalammen Kylälehti 2015 2017


seilla muita. Tämän vuoden teemana Martoilla on Suomen 100-vuotisjuhlaan hyvin liittyen Syödään yhdessä. Tervalammen Martat toteutti tätä järjestämällä ruokailun Kevättä Huhmarissatapahtumassa Palojärven Rusthollin pihamaalla 6.5.2015 vajaalle 200 osanottajalle. Tarjolla oli peruna-porkkana-sipulikeittoa villiyrtein maustettuna nokkossämpylän kera. Lisäksi oli kahvia ja kuminapipareita tarjolla.

VIIHDY JA OPI UUTTA MARTOISSA Martoissa on mahdollisuus yhdessäoloon, uuden oppimiseen ja vapaaehtoistoimintaan. Voit marttailla omalla tavallasi ja olemalla niin aktiivinen kuin haluat. Toimi marttayhdistyksessä tai seuraa tapahtumia ja kursseja marttojen uusilta nettisivuilta. Kaikki jäsenet saavat uusitun Marttalehden.

Marttatoimintaa 118 vuotta

Kuva 2. Keitto ja kahvi maistuivat sekä sää suosi Marttojen nettisivuilla yhdistyksen tarkoitus Kevättä Huhmarissa-tapahtumassa. Kuva Anne määritellään seuraavasti: ”Martat on koti- Saksa talousneuvontaa antava kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia ja kotitalouden arvostusta. Järjestö on puolue- Tutustu Marttojen uusiin nettisivuihin! poliittisesti sitoutumaton.” Tärkeimmät toimialueet ovat kotitalousneuvonta, järjestötoiminta Tämän vuoden aikana Marttojen nettisivut sekä kansainvälinen toiminta ja kehitys- www.martat.fi on täysin uusittu. Sieltä löytyy yhteistyö. Yhteiskunnallisella vaikuttamisella paljon vinkkejä jokapäiväisiin kodin askareisiin. edistetään kotien ja perheiden hyvinvointia ja On myös nettikursseja ja luentoja. Niihin on arjen sujuvuutta. Naisten asema on ollut tärkeä kaikilla vapaa pääsy. Suosittelemme tutusteema koko järjestön olemassaolon ajan. Jäseninä tumista. oli viime vuonna 49797 marttaa. Martat tunnetaan vapaaehtoistoiminnasta. Moniin tapahtumiin Nettisivuilla on ajankohtaiset tiedot tapahtumista osallistutaan vuosittain talkootyöllä maan- ja järjestettävistä kursseista. Jäseneksi liittyminenkin onnistuu nykyisin näiden sivujen laajuisesti. kautta. Uudenmaan Martoilla ja muilla piireillä Marttapiirejä on 15 ja niistä suurin on Uuden- on myös omat sivunsa, joihin pääsee Marttamaan Martat, johon Tervalammen Martat myös sivuilta. Tervalammen Marttojen nettisivut kuuluu. Yhdistykset suunnittelevat itse oman tullaan liittämään Marttasivustoon, nyt niihin toimintansa. Piirit muun kurssitarjonnan lisäksi pääsee sieltä linkillä. kouluttavat marttoja mm. ruokamartoiksi, puutarhamartoiksi, kässämartoiksi ja kansain- Martat löytää myös Facebookista, Twitteristä ja välisiksi martoiksi. Nämä martat sitten vapaa- Instagramista. Käy katsomassa! ehtoistyönä kouluttavat yhdistyksissä ja kursTervalammen Kylälehti 2017

24


Puutarha- ja Kässämarttoihin voi osallistua vaikka ei olisikaan marttayhdistyksen jäsen. Erilaiset marttayhteisöt kiinnostavat Marttayhdistykset määrittelevät oman toimintansa painopisteet. Tervalammen Martoissa olemme kiinnostuneita ruuanlaitosta, käsitöistä, puutarhanhoidosta sekä luonnosta ja sen antimista. Otamme osaa talkoisiin sekä omalla kylällä että Vihdin Marttojen organisoimissa koko Vihdin tapahtumissa. Osallistumme retkiin ja kulttuuri-tapahtumiin. Tänä vuonna olemme neuloneet ja virkanneet vauvanpeittoja uuteen Lastensairaalaan ja myös veteraanisukkia on neulottu.

Lisätietoa Tervalammen Martoista Kysele toiminnastamme toimihenkilöiltämme ja tutustu nettisivuihin: www.martat.fi www.vihdinmartat.marttayhdistys.fi www.tervalammen.marttayhdistys.fi Jäseneksi liittyminen tapahtuu www.martat.fi sivuston kautta. Tervalammen Marttojen yhteystiedot: puh. 046890841 sähköposti: tervalammen@marttayhdistys.fi Puheenjohtaja Aila Lindroos, puh. 0505411590 Varapj. Irene Öhman, puh. 0407228386 Sihteeri Leila Pohjola, puh. 0407733026 Tervalammen Marttojen tapahtumista ilmoitamme omilla nettisivuilla ja Vihdin Uutisten Järjestöpalstalla. Tervetuloa tutustumaan toimintaamme!

Kuva 1. Ruokamartta Irene Öhman tarjoilee keittoa ja sämpylöitä. Kevättä Huhmarissatapahtumassa toukokuussa. Aila ja Timo Lindroos huolehtivat soppatykistä. Kuva Anne Saksa. Martoissa on nykyisin yhdistystoiminnan lisäksi uudentyyppisiä, yhden aiheen ympärille järjestäytyneitä yhteisöjä. Näitä ovat muun muassa Kässämartat ja Puutarhamartat Vihdissä. Kässämartat kokoontuvat Nummelan kirjastossa ja Puutarhamarttojen toimintaa suunnitellaan.

Kuva 3. Syyskuussa tutustuimme marttaillassa kukkiviin kaaleihin Aili Nissisen kodissa. Kuva Leila Pohjola Teksti Leila Pohjola

25

Tervalammen Kylälehti 2017


AIKA HANKKIA UUSI JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ?

Jätevesijärjestelmät: www.fann-suomi.fi

Paineviemäröinti: www.sktsuomi.fi Part of:

Tervalammen Kylälehti 2017

26


KyläCup jalkapalloturnaus järjestettiin viime vuonna toista kertaa nykymuodossaan Kyläsarja jalkapalloilua on pelattu jo 1960-luvulta lähtien Tervalammen kartanon kentällä tai Ojakkalan urheilutalon hiekalla. Otteluita pelattiin myös Vihdin kirkonkylän kentällä, jossa myös NuPs alkuvuosina pelasi. Kyläsarjaa pelattiin 1995 saakka ja kyläjoukkue löytyi lähes jokaisesti kylästä. Vuonna 2015 päätimme herätellä henkiin kyläsarjan järjestämällä Kyläcup jalkapalloturnauksen kerran vuodessa. Toiveena on, että joka vuosi saisimme mukaan jokaisesta kylästä yhden joukkueen.

2016 mukana olleet joukkueet:

Vuoden 2016 tulokset:

Lohko A Ojakkala United Huhmari Nummelan Thaiboxit Jokikunta Otalammen 69 Tervalampi Nummelan Teamnittor

Kultamitalistit Pajuniityn pojat Hopealle Jokikunnan murheilijat Pronssia Ojakkalan Oilers

Lohko B Ojakkalan Oilers Oinasjoki Veikkola Pullopojat Hiidenrannan Hitaat Pajuniitty Vanjärvi

Paras naispelaaja Ella Lehtinen Paras miespelaaja Eerik Lajunen Paras maalivahti Jesse Vainio Parhaat tuomarit Jesse Kela ja Sami Töyräs

Kultamitalistit Pajuniityn pojat

27

Tervalammen Kylälehti 2017


HopeamitalistitJokikunnan murheilijat

Pronssimitalistit Ojakkalan Oilers

Tervalammen Kylälehti 2017

28


Vuonna 2017 KyläCup jalkapalloturnaus järjestetään lauantaina 5.8.2017 Tervalammen kartanon kentällä! Yleisiö ja joukkueita palvelee kahvio ja buffetti. Palkintojenjako ja jälkipelit pelataan lauantai- iltana ravintola Ned Kelly`ssä, Pilkkukuja 1, Nummela noin klo 21.00 Tervetuloa :) Järjestelyissä mukana Jokirinne Ilari, Nummelan Palloseura ja Tervalammen Kartano!

29

Tervalammen Kylälehti 2017


L채mminhenkinen sali jossa hyv채 ilmastointi! Kuntosali (1 kk 35

/ 40

)

Katso kes채tarjoukset www.ilonaliikunta.fi Ilona Liikunta Oy www.ilonaliikunta.fi Naaranpajuntie 1 (apteekin talo) p. 040 502 3893 03100 Nummela

Tervalammen Kyl채lehti 2017

30


Kuntokeskus Balanssin klubit palvelevat viidellä eri paikkakunnalla Nummelassa, Vihdissä, Lohjalla, Veikkolassa sekä Karkkilassa. Balanssiklubeilla harjoittelee niin aloittelijat, kuin kokeneetkin harrastajat. Tarjolla on kattava ryhmäliikunta valikoima, virtuaalitunnit sekä Technogymin kuntosalilaitteilla varusteltu sali. Tarjoamme sinulle turvallisen harjoitteluympäristön sekä ammattitaitoista ohjausta. Balanssilla saat käyttöösi: Markkinoiden parhaat kuntosalilaitteet, virtuaaliset sekä ohjatut ryhmäliikuntatunnit, sisäpyöräilytunnit, henkilökohtaisen harjoitteluohjelman sekä muut mahtavat jäsenedut. Muut palvelumme mm. Fustra®, Firstbeat –hyvinvointianalyysi, solarium, Personal Training –palvelut, kehonkoostumusanalyysit, kuntotestaukset, ravintovalmennukset, hieronta.

Nummela - Vihti - Lohja - Karkkila - Veikkola - balanssiklubit.fi

31- !32

Tervalammen Kylälehti Tervalammen Kylälehti 2015 2017


Tervalammen koulun oppilaiden tarinoita

Tervalammen Kylälehti 2017

32


33

Tervalammen Kylälehti 2017


Tervalammen Kylälehti 2017

34


35

Tervalammen Kylälehti 2017


Tervalammen Kylälehti 2017

36


37

Tervalammen Kylälehti 2017


Janni Lehtonen, 3. LK

Tervalammen Kylälehti 2017

38


Tervalammen koulu: joulujuhlat 2015 Tervalammen kyläkoulu sulki ovensa keväällä 2017. Tässä muistoja koulun joulujuhlista joulukuussa 2015!

39

Tervalammen Kylälehti 2017


Tervalammen Teho ry ja Tervalammen koulun vanhempainyhdistys ry järjestivät perinteiset Elokisat Tervalammen koulun kentällä lauantaina 21.8. klo 11:00 - 15:00 välisenä aikana. Lajeina oli mm: Tervahölkkä, yleisurheilun kenttälajeja, tikanheittoa, ilmakivääriammuntaa, ketjunheittoa, frisbeen heittoa! Elokisat ovat lähes 30-vuotinen perinne, joka kokoaa Tervalammen asukkaat koulun kentälle kisailemaan perinteisissä ja leikkimielisissä lajeissa loppukesän kunniaksi! Kisojen yhteydessä juostaan myös yhdeksän kilometrin pituinen Tervahölkkä sekä lasten ja nuorten lyhyemmät mini- ja kenttähölkät.

Tervalammen Kylälehti 2017

40


Halloweendisco järjestettiin Tervalammen koululla perjantaina 4.11. klo 18-20.00 Jokainen oppilas sai kutsua halutessaan alaaste ikäisen kaverinsa mukaan discoilemaan ja pitämään hurjan hauskaa! Luvassa oli paljon hyvää musiikkia, kilpailuja, kammokuja sekä karmaisevan hyviä herkkuja. Parhaat asut myös palkittiin! Järjestelyistä vastasi Hurja Halloween tiimi :)

41

Tervalammen Kylälehti 2017


Tervalammen Tehon j채채dytysrinki hoitaa talkooporukalla koulun kent채n luistelukuntoon Kuvia tammikuulta ja helmikuulta 2017

Tervalammen Kyl채lehti 2017

42


Lauantaina 8.4 Tervalammen koululla järjestettiin avoimet ovet tapahtuma klo 12-16.00. Tervalammen koulun yli 100 vuotinen taival alkaa toistaiseksi tulla päätökseensä. Vielä kerran oppilaskunta ja henkilökunta haluaa kutsua halukkaat käymään koululla. Koululla oli seuraavanlaista ohjelmaa. Oppilaiden järjestämä kahvila, valokuvien katselua, kyläläisten ja tuttujen tapaamista, koulussa kiertelyä. Tilaisuus oli ihana!

43

Tervalammen Kylälehti 2017


Kotisiivouksia yli 20 vuoden kokemuksella! Suoritan kotisiivouksia yli 20 vuoden kokemuksella omilla välineilläni ja tarvikkeilla . Kaikenkokoiset kodit joustavasti, täsmällisesti ja ammattitaidolla. Siivoustarpeen arviointikäynti ilmainen. Anne Väätäinen Siivous-alan Kokemus Yli 20v.

Luotettava Suomalainen yritys kaikille kodeille.

PALVELUT - Kotisiivous - Toimistosiivous - Ikkunoidenpesut - Peruspesut - Vahaukset -Tekstiilipintojen pesu matot, sohvat ja tuolit.

TEE SIIVOUSSOPIMUS KODIN YLLÄPITOSIIVOUKSESTA TAI TILAA KERTALUONTOINEN KOTISIIVOUS.

SOITA ANNELLE JA KYSY LISÄÄ……

SOITA !

0400 403 328

HYÖDYNNÄ KOTITALOUSVÄHENNYS Vuonna 2016 2015 enimmäismäärä on 2 400 euroa. Puolisot voivat saada kotitalousvähennystä vuonna 2016 2015 yhteensä 4 800 euroa. Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 euroa.

Www.siivouslaatikko.fi

anne.vaatainen@siivouslaatikko.fi

T:mi Annen Siivouslaatikko, Koivuniementie 7 03220 Vihti.

Tervalammen Kylälehti 2017

44 - !19 -

Puh. 0400 403 328

Y-Tunnus 2488894-8

Tervalammen Kylälehti 2015

Profile for Tervalammen_Kylalehti

Tervalammen kylalehti 2017 web  

Vihtiläisen Tervalammen kylän Kylälehti

Tervalammen kylalehti 2017 web  

Vihtiläisen Tervalammen kylän Kylälehti

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded