__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

KYLÄLEHTI TERVALAMMEN KYLÄYHDISTYKSEN TOIMITTAMA LEHTI VUONNA 2015

Pilvilinna 
 Tervalammen kartanolla Aatos Tanskanen, 1977


Kesätervehdykset tervalampelaisille! Ensin hieman minusta. Olen muuttanut perheeni kanssa Tervalammelle vuonna 2008. En tiennyt Tervalammesta sitä ennen mitään ja kesti todella kauan ennen kuin tutustuin tervalampelaisiin. Tämä johtui osittain siitä, että olin niin paljon töissä ja lapset olivat vielä pieniä. Myöhemmin tilanne muuttui, kun lapset aloittivat koulun. Lapsemme käyvät Tervalammen kyläkoulua ja olen myös Tervalammen vanhempainyhdistyksen, Tervalammen Tehon ja Vihdin kunnan asukas- ja kylätoiminta ry:n hallituksissa. Valmistuin Kauppatieteiden maisteriksi Helsingin kauppakorkeakoulusta vuonna 2008 ja toiminut yksityisyrittäjänä Vihdissä vuodesta 2005 lähtien. Viihdymme perheeni kanssa erinomaisesti Tervalammella! On ollut hieno kokemus olla ollut mukana kokoamassa tervalampelaisten omaa kylälehteä! Ihanaa, että tänä vuonna lehti taas ilmestyy muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen! Lehden toimittamisessa on oppinut samalla paljon kylästä ja kyläläisistä. Kiitokset kaikille, jotka ovat olleet mukana kokoamassa tätä vuoden odotetuinta lehteä! Suuret kiitokset myös mainostajille, jotka auttavat rahoittamaan lehtemme monistuskulut. Kylälehti on tärkeä paitsi asiasisältönsä takia, myös sen takia, että lehti on osoitus siitä että me olemme aktiviinen kylä, jossa tehdään paljon hyvää vapaaehtoistyötä. Tervalampi on tällä hetkellä Vihdin kunnassa kuuma puheenaihe. Aiheen kehittymistä on odotettu jo todella kauan. Rakennuskiellon päätyttyä 2014 on asialle vihdoin alkanut tapahtua jotain. Olin kesäkuussa kyläfoorumissa kuuntelemassa Vihdin kunnan kaavoituspäällikön kannanottoa siihen, onko Vihdin kylillä tulevaisuutta. Kaavoituspäällikkö Suvi Lehtoranta otti Tervalammen useaan otteeseen foorumissa esille ja kylälle on ilmeisesti syksyllä tulossa näytille vihdoin ja viimein osayleiskaava. Tätä onkin odotettu jo luvattoman kauan. Kun osayleiskaavan tiimoilta järjestetään Sampolassa ns. kannanottoilta toivoisinkin, että kyseiseen iltamaan tulisi paikalle niin moni tervalampelainen kuin mahdollista. Se olisi erittäin tärkeää. Kyläyhdistys sitten aikanaan antaa vastineen ja oman kannanottonsa kunnalle, kun sen aika on. Vastineeseen tarvitsemme teidän tervalampelaisten omat kannanotot. Haluamme siis kuulla mikä teidän mielipiteenne on tulevasta osayleiskaavasta.

Viime vuonna taisteltiin Vihdin kunnassa taisteltiin kyläkoulun säilymisen puolesta. Kunta oli lakkauttamassa useita kyläkouluja, Tervalammen kyläkoulu mukaan lukien. Kunnan valtuustossa säilymisen puolesta äänestettiin yhden äänen enemmistöllä. Se ei tietenkään tulevaisuudessa ole tae sille, että kyläkoulu jatkossa säilyisi. Tervalampi tarvitsee lisää asukkaita ja lisää lapsiperheitä. Tähän tilanteeseen kaavoistus on melkein ainoa vaihtoehto! Tervalammella mielipiteet jakautuivat osittain kahtia. Osa tervalampelaisista halusi koulun säilyvän ja osa oli sitä mieltä, että koulu on liian pieni ja yhdysluokkaopetus ei ollut kaikille mieleen, etenkin jos yhdistettäisiin luokat 1-3 ja 4-6. Näin ei kuitenkaan käynyt ja kouluun palkattiin lukuvuodeksi 2015-2016 vielä yksi uusi opettajakin. Itse olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että kylällä tulisi olla oma kyläkoulu. tärkeimpiä tehtäviä mm: Tervalammen kyläyhdistyksen aminen (mm. kaavoitus on 1. Virallisten lausuntojen ant e) aih tämän hetken polttavin äminen (www.tervalampi.fi 2. Nettisivut ja niiden ylläpit aikana) än sivu tulee käyttöön kes t ja avainten 3. Kylätalo Sampola (varaukse hallinnointi) ( jaetaan kaikkiin 4. Kylälehden julkaiseminen Tervalammen koteihin) inen (vanha päivitetään 5. Kyläsuunnitelman laatim aistaan kylän nettisivuilla julk ja vuoden 2015 aikana sekä FB:ssä)

Kansikuva: 
 Tervalammen kartanon henkilökunnan vanha asuintalo Pilvilinna. Talo on purettu ja 1970luvun alussa henkilökunnan asunnoiksi rakennettu uusi rivitalo nimettiin jälleen Pilvilinnaksi.

Kylällämme on tapahtunut kaikenlaista kevään ja alkukesän aikana. Huhtikuun alussa järjestettiin Tervalammentien siivoustalkoot. Ne hoidettiin hienosti. Kiitos kaikille osallistujille. Tervalammen Teho järjesti perinteiset yleisurheilukilpailut toukokuun lopussa. Paikalla oli sankoin joukoin lapsi-perheitä sääkin oli upea. Kesäkuun alussa Teho järjesti lapsille liikuntaleirin. Kesäkuun toisella viikolla Tervalammen vanhempainyhdistys järjesti lapsille päiväleirin. Näistä lisää tässä lehdessä. Elokuun 8. pvä vietämme perinteisiä elotreffejä yhdessä kartanon väen kanssa. Kaikki ovat tervetulleita paikalle. Viime vuonna tilaisuus veti paikalle runsaasti väkeä. Minuun voi vapaasti myös olla yhteydessä Tervalampea koskevien asioiden tiimoilta. En todel-lakaan tiedä kaikkea kaikesta, mutta lupaan ottaa asioista selvää ja vastata teille parhaan kykyni mukaan! Kesäterveisin, Taili Harjula Tervalammen kyläyhdistyksen puheenjohtaja taili.harjula [a] gmail.com

-2-

Tervalammen Kylälehti 2015


Tervalammen kyläyhdistys ry Tervalammen kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään kylän asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä, sekä edistää palveluiden säilymistä alueella. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, josta käytetään säännöissä nimitystä kylätoimikunta. Kylätoimikuntaan kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja sekä neljästä seitsemään varsinaista jäsentä. Kaikki toiminta yhdistyksessä perustuu vapaaehtoiseen taalkootyöhön. Kuta enemmän mukana on toimijoita, sen paremmin voidaan tehtäviä jakaa siten, ettei kenellekään kasaudu liikaa tekemistä. Yhdistyksen kokouksissa on jäsenillä on ääni- ja puheoikeus. Yhdistyksen vuosikokouksesta käytetään kutsuissa myös perinteistä nimeä Kyläkokous. Tervalammen kyläyhdistyksen hallituksen eli kylätoimikunnan jäsenet 2015 ovat:

Yhteystiedot Kyläyhdistyksen sähköpostiosoite on kylayhdistys [a] tervalampi.fi.
 Tervalampi.fi sivuston ylläpitoon suorat yhteydenotot osoitteella webmaster [a] tervalampi.fi.

INTERNET

www.tervalampi.fi

ja

www.facebook.fi/tervalampi. 


Facebook-sivua voi lukea ilman kirjautumista Facebookiin!

KYLÄTALO SAMPOLA Sampolan löydät osoitteella Sampolantie 22, Tervalampi. Sampolantie alkaa Tervalammentiestä vajaa 2 km Turuntien suunnasta tultaessa. Risteyksessä on viitta. Historiaa Vuonna 1938 Tervalammelle perustettiin pienviljelijäyhdistys ja jo seuraavana vuonna yhdistys päätti hankkia tontin kylän yhteistä tanssipaikkaa varten. Ilmeisesti jo seuraavana kesänä tanssittiin ulkolavalla. Sotien läpi selvittiin ja myöhemmin lavan päälle pystytettiin oikea rakennus näyttämöineen. Vuonna 1947 vaadittiin jopa iltamaputkan rakentamista häiriköitä varten. Vuonna 1952 tehtiin jo talon sähkötöitä ja 1966 katto päällystettiin aaltopellillä. Talo vaati kuitenkin jatkuvaa kunnostusta ja 80-luvulle tultaessa kuihtuva pienviljelijäyhdistys päätti lahjoittaa talon Vihdin kunnan hoitoon. 2000-luvulla Vihdin kuntaa kohtasi rahapula ja kunta haluaisi rakennuksesta eroon. Tervalampelaiset ovat ahkerasti kunnostaneet taloa talkoovoimin, jotta kylälle saataisiin taas toimiva tanssi- ja juhlasali, näyttämö, nykyaikaisesti varustettu keittiö ja hyvät kokoustilat. Sampolaan on hankittu ja saatu lahjoituksena kalustoa ja varusteita. Sampolaa hallinnoi Tervalammen kyläyhdistys ry joka mm. vuokraa sitä kokouksia ja juhlatilaisuuksia varten.

Onko juhlat tulossa, 
 tarvitsetko kokoustilaa? VUOKRAA KYLÄTALO SAMPOLA Tiedustelut ja varaukset: sampola@tervalampi.fi puh. 045 639 1175 -3-

Tervalammen Kylälehti 2015


Tervalammen vanhempainyhdistys Teva monessa mukana Elokuussa koulujen alkamisen kynnyksellä k ä y n n i s t e l e e m y ö s Te r v a l a m m e n vanhempainyhdistys Teva toimintaansa järjestämällä yhdessä Tervalammen Tehon kanssa elokisat Tervalammen koulun urheilukentällä. Tehon vastatessa liikuntakisasta Teva huolehtii, että kahvi on kuumaa ja pulla tuoretta.

Koulun kevätjuhlissa jaetaan Tevan tsempparistipendit. Jokaiselta luokkaasteelta yksi oppilas palkitaan yrittämisestä ja hyvästä asenteesta koulutyötä kohtaan. Kesäloman alussa erityisesti pienimmille oppilaille tarjotaan mahdollisuus viikon mittaiseen kesäleiriin. Leirillä lapset pääsevät askartelemaan, leipomaan, liikkumaan ulkona ja luonnossa sekä leikkimään kesäisiä leikkejä. Tevan rahoittamisen ansiosta leirin hinta on edullinen.

Toinen syksyn tärkeä tapahtuma on Tevan järjestämä ja aina innolla odotettu koululaisten halloween disko. DJ:n soittaman jytkeen tahdissa tanssitaan karmivissa asuissa ja ahmitaan herkkuja. Viime marraskuussa disco järjestettiin Sampolassa ja tila sopikin tapahtumaan erinomaisesti. Joka vuosi lähes jokainen koululainen osallistuu diskoon.

Teva kerää rahaa muun muassa myymällä kukkia jouluisin ja keväisin, järjestämällä kahvituksia ja tarjoiluja kylän tapahtumiin, sekä kirpputorilla ja siivoustempauksilla. Merkittäviä rahanlähteitä ovat AVI sekä Berta Hernberg -säätiö.

Joulun lähestyessä Teva järjestää koululla joulukukka- ja kuusimyyntiä. Myös poro ja poni on nähty mukana menossa, sekä tietenkin joulupukki. Koulun joulujuhliin Teva keittää kahvit ja paistaa tortut, joita vanhemmat saavat nauttia lasten esitysten jälkeen.

Tapahtumien järjestämisen ja rahan keräämisen lisäksi Tevan tärkeä tehtävä on tukea kyläkoulua ja tehdä yhteistyötä koulun henkilökunnan kanssa. Tevan edustajia on ollut mukana Vihdin kunnan tilaisuuksissa puolustamassa omaa kouluamme, kun pohdittiin kyläkoulujen lakkauttamista. Teva on myös ollut mukana Vihdin kylien yhdistysten yhteisissä tapaamisissa. Teva pyrkii tuomaan esiin Tervalammen koulun ja kylän aktiivista toimintaa esimerkiksi kutsumalla paikallislehtien toimittajia koulun ja kylän tapahtumiin.

Talvella Teva ja Teho järjestävät yhteistuumin talviriehan. Hiihdon lisäksi koulun kentällä on harrastettu esimerkiksi curlinkia sekä lakanalentistä. Nuotion lämmössä paistuu makkarat ja vaahtokarkit ja eri ikäisten kyläläisten lisäksi paikalle saapuvat myös kylän koirat, vuohet ja possut.

Tevan toiminta perustuu kyläkoulun oppilaiden vanhempien arvostukseen omaa kylää ja sen koulua kohtaan. Tevan näkökulmasta koulu on kylän sydän, sillä koulun tapahtumat ja koululla järjestettävä harrastetoiminta tuo yhteen kyläläisiä ja luo hyvinvointia ja viihtyvyyttä kaikille Tervalampelaisille.

Keväällä Teva hankkii varoja myymällä orvokkeja. Myyntituottoja tarvitaankin, koska Teva kustantaa koululaisille kevätretken ja bussikuljetuksen retkelle. Teva tukee koululaisten terveytta ja viihtyvyyttä myös sponsoroimalla koululaisten kokkikerhoa ja hankkimalla koululle liikuntavarusteita. Myös ruokailun jälkeen tarjottavat xylitolpastillit ovat Tevan hankkimat. Kun täiepidemia kiusasi koululaisia, Teva kustansi täishampoot jokaiselle perheelle.

Minna Kauppinen

-4-

Tervalammen Kylälehti 2015


Tervalammen kentällä talvirieha 1.3.2015 Artikkeli on julkaistu Länsi-Uusimaassa 3.3.2015

Perheet pääsivät kokeilemaan ulkolentistä, frisbeegolfia ja lötkösählyä Tervalammen Tehon vuosittaista talviriehaa vietettiin kylän urheilukentällä sunnuntaina. Koko perheen tapahtumaa toteuttamassa o l i v a t m y ö s Te r v a l a m m e n k o u l u n vanhempainyhdistys sekä Vihdin kunnan liikuntapalvelut.

Ulkolentopallossa hulmusivat värikkäät kankaat, joilla palloa lennätettiin. – Kuva: Taili Harjula.

Holmanin perheen söpö minipossukin vieraili talviriehassa lasten ilona. Yhteispotretissa Samuel Harjula (vas.), possu sylissä Tiitus Holman, Trina Harjula, Jere ja Jami Lehtonen sekä takimmaisena Taru Siiteri. – Kuva: Taili Harjula.

Nuotiokahveilla Tervalammen koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Janne Lehtonen (vas.), Tomi Holman, Tervalammen Tehon puheenjohtaja Jouni Leinikki sekä Liisa ja Ilkka Forsman. Tulen ääreen kumartuneena Annu Huotari.

– Tehon toiminta pyörii. Ladut ja luistelurata syntyvät, ja Tervalammen koulun salivuoroilla on toista sataa kävijää viikossa, suurin osa lapsia ja nuoria, totesi Tehon puheenjohtaja Jouni Leinikki.

Lötkösählyä, ulkolentistä ja frisbeegolfia pääsi kokeilemaan. Tarjolla oli kasvien ja eläimien sekä eläinten jälkien tunnistamista, luontorastit, kahvio, vaahtokarkkien ja makkaran paistoa sekä musiikkia.

– Te r v a l a m m e n k o u l u l a i s i l l a o n h y v ä liikuntaympäristö: koulussa on sali, vieressä urheilukenttä ja metsä, lisäsi teholainen.

Koululaisilla hyvä liikuntaympäristö

Varustekassi lahjaksi

– Tervalammen koulussa on nyt 43 oppilasta, kertoi vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Janne Lehtonen Koulun pihapiirissä ei ole enää Tervalammen päiväkotiyksikköä, sillä kunta lopetti sen viime vuonna.

– Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen -hanke on meneillään, ja sen merkeissä kierrämme kyliä kevätkaudella. Ojakkalassa olimme jo, ja samana päivänä Tervalammen kanssa piti olla Jokikunta, mutta se peruttiin lumen vähyyden takia, kertoi erityisliikunnanohjaaja Sami Hakala-Bergman kunnasta. – Vierailun yhteydessä kylälle annetaan varustekassi, jossa on mm. hyppysäkkejä, koordinaatiotikkaat ja häntäpalloja. Ainakin Haimoossa ja Jokikunnalla on vielä tarkoitus käydä, mainitsi Hakala-Bergman. Kunta oli viime vuonnakin mukana Tervalammen talviriehassa. Silloin sai kokeilla curlingia. – mkl

Jäällä kokeiltiin lötkösählyä -5-

Tervalammen Kylälehti 2015


TERVALAMMEN OSAYLEISKAAVA

Tervalammen)osayleiskaava) ! Kylämme! osayleiskaavaa! on! valmisteltu! kuin! ”Iisakin! kirkkoa”.! Rakennuskielto! on! ollut! voimassa! vuodesta! 1999! ja! kaavan! osallistumis:! ja! arviointisuunnitelmaa! on! käsitelty! ympäristölautakunnassa! jo! vuonna! 2000.! Perusselvityksiä! käsiteltiin! sitten! uudessa! kaavoitus:! ja! teknisessä! lautakunnassa! 2013! ja! kaavan! tavoitteita! 2014! keväällä.! Viimeisin! virallinen! merkintä! kaava:asian! käsittelystä! on! tasan! vuoden! takaa,! kun! 26.5.2014! kaavan! tavoitteet!hyväksyttiin!kunnanhallituksessa.! ! Kaavan)valmistelu)on)hidasta)puuhaa) ! Karkeasti!voisi!todeta!että!mitä!suurempi! kaavoitettava! alue! on,! sitä! hitaammin! prosessi! etenee.! Tervalammen! kaavassa! ei! kuitenkaan! enää! ole! kysymys! normaalista!prosessista.! Tervalammen!osayleiskaava!on!ollut!! mukana! vuosittain! hyväksyttävässä! kunnan! kaavoitusohjelmassa,! mutta! kaava! on! pudonnut! tärkeys: järjestyksessä! toistuvasti! ”ynnä! muut”! sijoille.! Tämä! on! osittain! ymmärrettävää,! mutta! meidän! Tervalampelaisten! kannalta!se!ei!ole!hyväksyttävää.! ! Oheisessa! kuvassa! on! kuvattu! kaavaprosessi! ja! sen! käsittelyvaiheet.! Lähes!jokaisen!vaiheen!jälkeen!pyydetään! lausuntoja,! tai! asiakirjat! asetetaan! julkisesti! nähtäville.! Saadut! palautteet! ja! muistutukset! käsitellään,! huomioidaan! ja! hyväksytään!aina!virallisissa!kokouksissa.! Tässä!kohtaa!on!syytä!kysyä,!onko!kaikki! tämä!tarpeellista?!! Kaavan!hyväksymisvaiheessa!kaavasta!! saatetaan! valittaa! ja! valituskäsittelyt! voivat! kestää! vuosia.! Uusi! hallitus! onkin! luvannut! pohtia! valitusoikeutta! ja! normien! purkua,! joten! toivottavasti! tulevaisuudessa!myös!kaavoitus!voisi!olla! sujuvampaa.! Myös! Ely:keskusten! roolia! on!luvattu!pohtia,!jolla!on!suuri!merkitys! jokaisen! kaavan! kohdalla.! Olen! aiemmin! todennut,! että! ”ellei! kaavasta! valita! yksityinen! henkilö,! niin! Ely! sen! tekee! varmasti”.! ! ! ) ) )

-6-

Tervalammen Kylälehti 2015


) Osayleiskaava)ei)suoraan)muodosta)rakennuspaikkoja) ! Osayleiskaava!on!nimensä!mukaisesti!yleiskaava.!Yleiskaavan!tarkoituksena!on!koko!kunnan! tai!sen!osan!yhdyskuntarakenteen!ja!maankäytön!yleispiirteinen!suunnittelu!sekä!toimintojen! yhteensovittaminen.!Kunnan! osalle! laadittavaa! yleiskaavaa! kutsutaan! osayleiskaavaksi! ja! tästä! on! kysymys! Tervalammella.! Oikeusvaikutteisenkaan! osayleiskaavan! alueella! ei! voida! myötää! suoraan! pysyvälle! asunnolle! rakennuslupaa,! vaan! ensin! tulee!hakea!suunnittelu: tarveratkaisu!rakennusluvan!erityisten!edellytysten!selvittämiseksi.! Kaavoituksen!pohjana!on!aina!maakuntakaava.!Maakuntakaavassa!esitetään!alueiden! käytön! ja! yhdyskuntarakenteen! periaatteet! ja! osoitetaan! maakunnan! kehittämisen! kannalta! tarpeellisia!alueita.!Aluevarauksia!osoitetaan!vain!siltä!osin!ja!sillä!tarkkuudella!kuin!alueiden! käyttöä! koskevien! valtakunnallisten! tai! maakunnallisten! tavoitteiden! kannalta,! taikka! useamman!kuin!yhden!kunnan!alueiden!käytön!yhteen!sovittamiseksi!on!tarpeen.!! Kunnan! kaavoitus! suunnitellaan! maakuntakaavan! ”päälle”,! eli! maakuntakaavassa! osoitetut! alueiden!käytön!ja!yhdyskuntarakenteen!periaatteet!on!huomioitava!siinä.! ! Tervalammen)osayleiskaavan)tilanne)juuri)nyt) ! Kuten!alussa!totesin,!kaavoitusta!on!tehty!kuin!”Iisakin!kirkkoa”.!Tällä!hetkellä!osayleiskaavan! tavoitteet! on! hyväksytty.! Seuraava! vaihe! on! kaavaluonnoksen! laatiminen,! jota! voimme! odottaa! lautakunnan! käsiteltäväksi! aikaisintaan! syyskuun! kokoukseen.! Kunnan! kaavoitusosaston! resurssitilanteen! ja! käynnissä! olevien! koko! kunnan! kannalta! ”kiireellisempien”! kaavojen! tilanteen! huomioiden,! realistisempi! arvio! on! että! luonnosta! käsitellä!lokakuun!kokouksessa.! Näin!ollen!kaavaan!liittyviä!asukastilaisuuksia!pidettäisiin!loka:!marraskuussa!tulevana!! syksynä.!Saatujen!palautteiden!määrä!ja!laatu!määrittelee!sen,!miten!jouhevasti!kaavaluonnos! sitten! etenee.! Palautteista! laaditaan! palauteraportti,! jonka! perusteella! tehdään! muutosesitykset!kaavaluonnokseen.!Tässä!vaiheessa!elämme!kevättä!2016.! Varsinaista!kaavaehdotusta!valmistellaan!samanaikaisesti!ja!optimistinen!arvio!! kaavaehdotuksen! lautakuntakäsittelyn! ajankohdasta! on! syksyllä! 2016.! Lautakunnan! ja! kunnanhallituksen! käsittelyn! jälkeen! kaavaehdotus! asetetaan! nähtäville! ja! saaduista! palautteista! laaditaan! raportti.! Sitten! käydään! vielä! viranomaisneuvottelut! Ely:keskuksen! kanssa.!Mikäli!kaavaehdotukseen!ei!tässä!vaiheessa!vaadita!suuria!muutoksia,!kaava!voidaan! viedä!pienin!muokkauksin!hyväksymiskäsittelyyn.! ! Luonnosvaiheessa)kyläläisten)osallistumisella)ja)myötävaikutuksella)on)suuri)merkitys) ) Kun! asukastilaisuuksia! ja! lausuntopyyntöjä! jatkossa! järjestetään,! kyläläisten! osallistumisella! ja!myötävaikutuksella!on!suuri!merkitys.!! Mitä!valmiimman!ja!laajemman!joukon!hyväksymän!kaavaluonnoksen!saamme!aikaiseksi!! ehdotusvaiheeseen,! sitä! pienemmäksi! muodostuu! riski! hyväksymisen! jälkeisille! valituksille.! On!siis!erittäin!tärkeää!olla!laajalla!joukolla!aktiivinen!kaikissa!lausuntovaiheissa.! Kaavan!laatiminen!on!hidas!prosessi!ja!olemme!saaneet!tuta!siitä!Tervalammella.!! Huolehditaan! yhteisesti! siitä,! että! emme! ainakaan! omalla! toiminnallamme! hidasta! kylän! kannalta!erittäin!tärkeän!kaavan!syntymistä.! ! ! Kim!Lehtola! Puheenjohtaja! Kaavoitus:!!ja!tekninen!lautakunta!

-7-

Tervalammen Kylälehti 2015


MARTAT TOIMIVAT VIREÄSTI TERVALAMMELLA Martoissa on arjen mahdollisuus! Marttailu on yhdessä tekemistä, vapaaehtoisuutta, oppimista ja virkistymistä.

Tervetuloa Marttoihin! 
 Olemme 85 vuotta Tervalammen kylällä toiminut, kotien ja perheiden hyvinvoinnin eteen työtä tehnyt yhdistys. Vuosittainen toiminta suunnitellaan jäsenten toiveiden mukaan. Marttojen ohjelmaan kuuluu kokkausta, käsitöitä, kodinhoitoa ja puutarhanhoitoon liittyviä teemoja. Teemme myös vapaaehtoistyötä Vihdissä eri tilaisuuksissa. Emme unohda virkistäytymistäkään. Aila Lindroos on Tervalammen Marttojen ja Uudenmaan Marttojen hallituksen jäsen. Kuva on Tervalammen Marttojen pikkujoulusta Eerikin-kartanossa joulukuussa 2015.

Voit vaikuttaa toimintaan omien ideoidesi kautta tulemalla mukaan. Vihdissä on yhteensä 13 marttayhdistystä ja ne yhdessä muodostavat Vihdin Martat, joka koordinoi vapaaehtoistoimintaa ja järjestää erilaisia tapahtumia ja retkiä. Heinäkuun alussa matkataan saaristoristeilylle Turun saaristoon ja Martanpäivänä on ohjelmassa kesäteatteri Karkkilassa. Uudenmaan Martat on Marttaliiton suurin piirijärjestö, johon yhdistyksemmekin kuuluu. Uudenmaan Martoilla on kattava kurssitoiminta ja martoille myös järjestetään erilaisia yhteisiä tilaisuuksia. Esimerkiksi syksyllä pidetään Sadonkorjuujuhlat.

Kierrätysilta Tervalammen koululla 21.5.2015 klo 18
 Marttaliiton yhtenä tämän vuoden teemana on Garderobi – harkitse, korjaa ja kierrätä. Jätelaki muuttuu vuonna 2016 ja tekstiilijätteen vienti kaatopaikalle päättyy. Pyrimme vähentämään tekstiilijätteen määrää ja oppimaan toimimaan vastuullisesti. Rosk´nRollin vaarallisten jätteiden ja metalliromun kevätkeräyskierros oli Tervalammen koululla 21.5.2015 klo 18. Tervalammen Martat järjestivät samaan aikaan tekstiilin ja lumpun keräyksen Tervalammen koululla. Yhteistyökumppanina oli Kierrätyskeskus.

Vihti-sukkakisa


Tervalammen Martat vuosikokouksessa 2014

Harrastamme luonnossa liikkumista sekä villivihannesten, sienien ja marjojen käyttöä.

Vihdin Martat järjestävät yhteistyökumppaneiden avulla villasukkien neulomiskilpailun. Käytettävien lankojen pitää vastata Vihdin kunnan pöytästandaarin värejä. Kilpailusukat tulee toimittaa joko kirkonkylässä Pieneen Lankakauppaan tai Nummelassa Vihdin Uutisten toimitukseen viimeistään 19.6. Lisätietoja löytyy Vihdin Marttojen nettisivuilta.

-8-

Tervalammen Kylälehti 2015


Isänpäivämyyjäiset 7.11.2015 
 
 Aikaisempien vuosien tapaan järjestämme yhdessä paikallisten yhteistyökumppaniemme kanssa Isänpäivämyyjäiset lauantaina 7.11.2015. Myyjäisissä on viime vuosina ollut tarjolla kenttäkeittimestä hernekeittoa. Myymme käsitöitä, leivonnaisia ja muita ruokia. Lapsille järjestämme ohjattua ohjelmaa ulkona. Tiedotamme myyjäisistä tarkemmin syksyllä. Tervetuloa viettämään kylän yhteistä päivää koululle!

Astiavuokrausta 
 Tervalammen Martat vuokraavat kahviastiastoa ja kuohuviinilaseja. Marita Niiranen hoitaa astioiden vuokrausta. Jätä tekstiviesti numeroon 045 639 1175.

Lisätietoja
 Marttojen toiminnasta saat lisätietoa nettisivuiltamme ja toimihenkilöiltämme: www.tervalammen.marttayhdistys.fi www.vihdinmartat.marttayhdistys.fi www.martat.fi Tervalammen Marttojen puhelinnumero on 046 890 8416 ja sähköpostiosoite: tervalammen@marttayhdistys.fi Aila Lindroos, pj, puh. 050 5411 390 Leila Pohjola, varapj., puh. 040 7733 026 Marita Niiranen, siht., puh. 045 639 1175 Tervalammen Marttojen marttailloista ja muista tapahtumista ilmoitamme nettisivuilla ja Vihdin Uutisten järjestöpalstalle. Tervetuloa tutustumaan toimintaamme. Jäsenyyttä ei vielä siinä vaiheessa tarvita.

Vihdin Martat vuokraavat ruoka-astiastoa. Yhteyshenkilö on Mimmu KoponenKilpeläinen, puh. 040 528 1613.

Uudenmaan Marttojen kevätretkellä Naantalissa ja Rymättylässä toukokuussa 2014. Tutustuimme Naantalin kirkkoon. Uudenmaan Marttojen kevätretkellä Naanta-lissa ja Rymättylässä toukokuussa 2014. Kuvassa Irene Öhman ja Anne Saksa.

Naantalin retken kuvat on ottanut Eija Anttila. Muut kuvat ovat Anne Saksan.

-9-

Tervalammen Kylälehti 2015


NIIN PIENET KUIN SUURET KULJETUKSET
 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Muutot ja muuttolaatikot Kappaletavarakuljetukset Maansiirtotyöt ja maa-aineskuljetukset Sora- ja multakuljetukset Lumi- ja lumensiirtotyöt Roska- ja vaihtolavojen kuljetukset 


MYÖS MAANRAKENNUSTA SEKÄ PIHA- JA VIHERRAKENNUSTA
 


Kuljetusliike Expressi Oy Kaalitie 10, 03250 OJAKKALA 
 Puh. 050 0780 688 tuomas.kekki@nic.fi

www.expressi.fi

ILLILÄN TILA Karitsan lihaa, mansikoita, kaaleja, perunaa, sipulia ja polttopuita. Illilän Tila, Kaalitie 10, 03250 OJAKKALA 
 Puh. 050 0780 688

tuomas.kekki@nic.fi

- 10 -

Facebook: Illilän tila

Tervalammen Kylälehti 2015


REHTORIN KYNÄSTÄ Viime elokuussa lukuvuosi alkoi omalta osaltani onnensekaisin tuntein. Minusta oli vain muutama tunti aikaisemmin tullut pienen pojanpojan tuore mummo. Aamulla vastaanotin 7 ekaluokkalaista ja 6 tokaluokkalaista ja työt luokassani alkoivat. Samalla palasi mieleeni elokuinen päivä tasan kolmenkymmenen vuoden takaa, jolloin vastavalmistuneena nuorena opettajana aloitin Tervalammen koulussa. Silloinen johtajaopettaja vei minut ensimmäiseksi koulun puutarhaan ja näytti marjapensaita ja omenapuita ja sanoi, että nämä ovat nyt myös minun käytettävissä. Paljon on vuosien aikana tapahtunut, mutta niin hyvin olen viihtynyt, että täällä olen edelleenkin. Kesän alussa olin lupautunut hoitamaan myös rehtorin tehtävät, joten tästä työvuodesta oli tulossa monella tavalla erilainen kuin ennen. Olen itsekin ollut vähän niinkuin ekalla luokalla, oppinut paljon uusia asioita ja tehnyt monia asioita ekaa kertaa. Viime syksynä pikkukoulut olivat myös vahvasti esillä keskusteluissa, koska kunnassa suunniteltiin kyläkoulujen lakkauttamista. Ennen päätöstä käytiin monia keskusteluja niin vastaan kuin puolesta ja vanhempia kuultiin eri tilaisuuksissa. Kyläkoulut saivat lisäaikaa ja meidän vahvuutena on juuri yhteisöllisyys, jossa yhdessä tekemisen kulttuuri on aina ollut meille tuttua ja arkipäivää. Tämäkin lukuvuosi on sisältänyt monia eri tapahtumia. Heti syyskuun lopussa vietimme onnistuneen yhteisen koulupäivän vanhempien kanssa kodin ja koulun päivänä. Meillä on käynyt monia eri vierailijoita koululla ja paljon on tehty asioita koko koulu yhdessä periaatteella. Huhtikuussa esimerkiksi kävimme retkellä Heurekassa. Tämän retken kustannukset hoiti vanhempainyhdistys, joka myös järjestää syksyllä perinteisen Halloweendiscon sekä hoitaa tarjoilut eri koulumme juhlissa. Tänä keväänä olen saanut osallistua vuoden 2016 opetussuunnitelmakoulutuksiin. Tähän liittyen joka koulussa tehtiin ns. monialainen oppimiskokonaisuus ja meillä oli aiheena kirjallisuus. Viikon aikana opiskeltiin aihetta eri tavalla eri aineissa niin salissa liikkumalla kuin luonnossa pururatatietovisailulla sekä koko koulu yhdessä leikkimällä lipunryöstöä lähimetsässä. Oppilaat osallistuivat alkuideointiin, suunnitteluun ja isommat oppilaat toimivat pienempien oppilaiden ohjaajina.

Koululaisten kynästä KOULUN MATKA HEUREKAAN Menimme bussilla Heurekaan. Heurekassa on vaihtuvat aiheet. Kun Tervalammen koulu oli Heurekassa, pääaiheena oli kaivostoiminta. Herekassa sai nostaa autoa, testata kuukävelyä, maata naulasängyssä, pyöräillä ilmassa, ajaa autoa ja venettä, ei kuiteskaan oikeasti. Kolikon voi tehdä yhden per ranneke. Tietovisaa voi pelata neljä kerrallaan. Planetaariossa oli hieno esitys avaruudesta ja siitä sai paljon uutta tietoa. Esitys kesti noin puoli tuntia. Planetaario esityksen jälkeen oli ruokailu, jossa joka oppilas oli tuonut omat eväät. Lasten Heurekassa oli myös aikuisten asioita. Siellä oli rottakoris jota tutkimme eniten. Rottakoripallo on ainutlaatuinen asia maailmassa. Jotkut luulee että se on rääkkäystä, mutta oikeasti se on taidetta ja urheilua. Rotat pelaavat päivittäin, yleensä pari kertaa päivässä. Kun rotta tekee maalin, se saa namun. Tehnyt: Ronette Salmi, Anni Erämaa ja Saana Raunio KOULURUOKA Kouluruokamme on hyvää ja vatsan täyttävää. Salaatit ovat erinomaisia ja monipuolisia. Erilaisia leipiä on myös tarjolla joka aterialla. Jälkiruoat ovat hyviä, mutta niitä on liian harvoin. Keittäjä on mukava ja huolehtivainen. Tehnyt: Netta, Vilma ja Emma HALLOWEEN DISCO Syksyllä pidettiin halloween disco Sampolassa 2014. Ulkona joutui odottamaan kauan ennen kuin pääsi sisään. Pääsymaksuna oli yksi euro. Oven vieressä oli piru, joka säikäytti sinut. Aluksi mentiin istumaan penkeille, jotka olivat salin reunoilla. Aluksi musiikkina soi Robinia, mutta kukaan ei halunnut tanssia. Herkut oli laitettu hienosti esille. Herkkujen jälkeen alkoi muumioitumiskisa ja siellä oli paparazzi nimeltä Taili Harjula. Siellä oli myös tanssi-kisa, jonka voittivat Akke, Aleksi ja Jonni. Melkein kaikki osallistuivat tanssimaan. Sen jälkeen palkittiin parhaat puvut. Joillakin oli kunnon naamiaisasu, toiset olivat vain värjänneet hiuksensa. Diskossa oli kivaa ja kaikki lähtivät kotiin iloisena. Tehnyt: Akke ja Matias

hyvin, kun kuunnellaan toisiamme ja tehdään yhdessä työtä lapsen parhaaksi. Yhteen hiileen puhaltaminen ja vaikeistakin asioista puhuminen vie aina lapsen asioita eteenpäin. Olen myös erittäin kiitollinen avoimesta ja joustavasta yhteistyöstä työyhteisössämme. Meidän "opettajainhuoneessa" on ollut hyvä yhteishenki. Olemme kaikki kokeneet tärkeäksi oppilaiden huomioimisen erilaisina yksilöinä ja yrittäneet parhaamme mukaan aina pysähtyä kuulemaan oppilaiden iloja ja suruja sekä tukea ja kannustaa heitä omina ainutkertaisina oppijoina.

Uusi ops korostaa myös entistä enemmän oppilaiden osallistamista koulun toimintaan. Meidänkin koulussa aloitti syksyllä oppilaskunta, joka koostuu eri-ikäisistä oppilaista. He suunnittelivat ja ideoivat esimerkiksi koko koulun hauskan vappujuhlan. Oppilaskuntatoimintaa tulee edelleen kehittää ja näin oppilaat pääsevät enemmän vaikuttamaan oman koulun asioihin.

Äitienpäivänä 10.5.2015

Tämäkin kouluvuosi alkaa olla kohta lopuillaan. Yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeää ja sujuu

Raija Jääskeläinen - 11 -

Tervalammen Kylälehti 2015


Tervalammellekin paineviemäri Tervalammen koulun liepeillä kylämme keskeisellä alueella, sijaitsee tärkeä Heponiitun pohjavesialue. Pohjavesiesiintymän rajat määriteltiin jo -60 luvulla kun Tervalammen kartano, silloin Tervalammen työlaitos, rakensi vedenottamon peltoalueen keskelle. Pohjavesiesiintymän laidoille porattiin syvät tarkkailuputket, joista pohjaveden korkeuden vaihtelua voitiin seurata koko kesän jatkuneiden koepumppausten aikana. Pohjavesiesiintymän tuotosta ja laajuudesta saatiin silloin melko tarkka kuva. Samalla todettiin että varsinaisella pohjavesialueella on myös kaksi pohjaveden muodostumisaluetta. Muodostumisalueet ovat erityisen herkkiä ja niillä on tehostetut suojeluvaatimukset. Toinen muodostumisalue sijaitsee Peräläntien hiekkakuoppien alueella ja toinen Myyräntien varressa. Varsinainen pohjavesialue sijaitsee Tervalammentien molemmin puolin Palorinteen, Peräläntien, Myyräntien, Koivikkotien ja Lusinojantien rajaamalla alueella. Alueella on 28–30 vakinaista asuinrakennusta ja maatilakeskusta.

kahdet viemäriputket, on suihkuvesien, keittiö- sekä pesukonevesien erottaminen harmaavesiputkessa käytännössä mahdotonta. Tämän takia on kaikki kiinteistöllä syntyvät jätevedet käytännössä säiliöitävä ja ajettava loka-autolla puhdistamoon. Pohjaveden muodostumis-alueella ei suihkuvesiäkään saa edes suodatettuna, johtaa maastoon vaan nekin on säiliöitävä. Maaseutualueille kehitetty paineviemäritekniikka ratkaisee ongelman pysyvästi. Heponiitun vesiosuuskunnan perustaminen v. 2012 Ensimmäinen jätevesi-info ja osuuskunnan perustava kokous pidettiin, mutta osuuskuntaa ei vielä silloin rekisteröity. Samaan aikaan Vihdin vesi aloitti säännölliset vesiosuuskuntien tapaamiset. Yhteydenpito muiden vihtiläisosuuskuntien kanssa rohkaisi jatkamaan. Tervalammen paineviemäriverkon esisuunnitelma saatiin vielä tuolloin harvalukuisten osakkaiden varoin aikaiseksi ja Uudenmaan Ely-keskukselta saatiin rakentamisavustuspäätös.

Valtakunnallinen jätevesiasetus 2003 ja Vihdin ympäristömääräykset

Laajempaa harrastusta alueen kiinteistönomistajissa ei vielä tällöin syntynyt ja Tervalammen vesitoimikunta päättikin hakea Vihdin vettä alueen vesirakentajaksi. Hakemukseen liitettiin 30 allekirjoittajan adressi. Tämäkin vaihtoehto päätettiin katsoa koska Vihdin vesi oli tarjoutunut Ojakkalan hiihtokeskuksen liepeillä sijaitsevalla ns. isolähteen vedenottamon pohjavesi- ja suojaalueella rakentamaan vesihuoltoa. Liittymismaksu Isolähteellä olisi ollut 13 000€/kiinteistö. Kiinteistönomistajat olisivat olleet valmiit liittymään Vihdin veden verkkoon jos liittyminen olisi hinnaltaan vastannut Vihdin veden yleisiä kaava-

Joukko pohjavesialueen kiinteistönomistajia ryhtyi v. 2008 pohtimaan miten jätevesien käsittely olisi uuden asetuksen mukaisesti järjestettävä. Käsitelläänkö viemärivedet kiinteistökohtaisesti vai onko mahdollista johtaa jätevedet paineviemärillä koululla jo olevaan Vihdin veden linjapumppaamoon. Kunnan ympäristömääräysten mukaan kaikki jätevedet sekä ns. harmaat että mustat Wcvedet on johdettava varsinaisella pohjavesialueella umpisäiliöön. Vain suihkuvesiä on mahdollista käsitellä kiinteistöillä maa- tai ns. harmaavesisuodattimessa. Vaikka useimmissa talossa onkin

PUTKIKOKO MUUTTUU

10 PN 10 40 PN VJ 40 PV

33

61

2:46

P

VJ 40 PN10 VJ 63 PV 50 PN10 PN10

PV 40 PN10

Lakiassuo

2:50

Paavola

30

3:373 3:291

Mikkola

3200

Lusinoja

60

00

3:372

2:51

10:3

10:2 2:48

PUTKIKOKO MUUTTUU VJ 63 PN10 PV 50 PN10 10 PN 10 75 PN 00 VJ 63 28 PV

8:7

80

60

10 PN 10 PN

8:5

Eerola

26

00

75 VJ 63 PV

60

8:9

0 PN1 VJ 40 0 40 PN1 PV

10:4

VJ 40

PV 40

PN

PN

10

10

Veijola VJ 75 PN10

0

PV 63 PN10

240

70 8:10

Tervalampi

9:6

60

80

Perälä 75

VJ

PV

PN 63

22

00

10 PN

2:3

Koulu

10

MERKKIEN SELITYKSET

Heponiittu

SUUNNITELTU PAINEVIEMÄRI

70

70 20

SUUNNITELTU VESIJOHTO

00

2:12 0

PAINEVIEMÄRIN JA VESIJOHDON VENTTIILI, TALOHAARA

PN10 PV 75 PN10 VJ 110

90

LIITOS RAKENNETTUUN VERKOSTOON

PAINEVIEMÄRIN JA VESIJOHDON VENTTIILI, RUNKOLINJA

VIRTAUSMITTAUSKAIVOT, VJ JA PV

200

LPS-TAKAISKUVENTTIILI, PAINEVIEMÄRI PN10 PV 75

PV 63 PN1 VJ 75 PN1

VJ 110 PN10 0

PV VJ PN

10

10

0

75

PN

PV 50 VJ 63 PN1 0 PN1 0

100

10 PN

PN 10

RAKENNETTU LINJAPUMPPAAMO

70

PUTKIKOKO MUUTTUU VARAUS

POHJAVESIALUE 11:8

60

6:16

50

63

0

PV

VJ

SUUNNITELTU VIRTAUSMITTAUSKAIVO, VJ / PV 120

11:9

7:4

80 75 0 PN 0 PN 10 10

Majamäki

600

PN

10

2:52

10

VJ 110 PN10

40

PV 75 PN10

PN

PV 50 PN10 VJ 63 PN10 100

11

PV

200

PV

40

PN

VJ

VJ

PN

00 10

10

PN 10

40

PN

110

PV PUTKIKOKO MUUTTUU

63

75

6:19 VJ PV

TUNNUS MUUTOS

SUUNN.

PÄIVÄYS

TARK.

10

10

11:7

11:6

VJ PUTKIKOKO MUUTTUU

6:20

11:11

10 P N 10 PN

200

63 V J 40 PV

6:17

Teerimäki

VARAUS

VJ

VJ 63 PV 50 PN1 0 PN1 0

PV

29 5

80

KIINTEISTÖPUMPPAAMO, LPS2000E 2:52

10 PN 10 75 PN PV 11 0 VJ 1600

63

7:12

LIITETTÄVÄ KIINTEISTÖ

60

60

7:5

7:7

SUUNNITELTU VESIPOSTI

2:20

0

VJ PV 40 PN 40 PN 10 10

1800

PV 75 PN10 400

VJ 75 PN10

PV 63 PN10

0 VJ 63 PN10

PV 50 PN10

7:8

1400

50

PN10 VJ 110

7:14

VJ PV

40

70

6:21 40 PN

PN 10

10

28

1

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

TERVALAMMEN VESIHUOLLON RAKENTAMISSUUNNITELMA

SUUNN. TNi

VARAUS Kati Lundén Puh. 040 8201043

6:22 11:6

- 12 -

MITTAKAAVAT

1:2000

SUUNNITELMAKARTTA

TERVALAMMEN VESIOSUUSKUNTA VIHTI

SKT SUOMI OY RUUKINKATU 2-4, 20540 TURKU

PIIRT. TNi TARK.

28.5.2015 TYÖ N:O

557-00

PIIR. N:O

MUUTOS

R101

Tervalammen Kylälehti 2015


alueen taksoja. (60007000€). Vihdin veden hanke Isolähteellä raukesi. Myös Tervalammen hakemus hylättiin Vihdin veden hallituksessa kesäkuussa 2014. Osuuskuntamallilla oli siis jatkettava koska sillä on omat merkittävät etunsa. Osuuskunnalla on mahdollisuus saada valtion rakentamisavustusta ja ALV:n palautusta investoinnista. Kiinteistöjen liittymishinta vastaavasti alenee. Kotkaniemen opintomatka, vasemmalla retken isäntä Juhani Terkomaa

Tervalammen vesiosuuskunta perustetaan ja rekisteröidään.

saunarannasta onnistuttiin lukemaan kolmen kiinteistön vesimittarit kerralla. Mittarinluku onnistuu autosta, kesällä veneestä tai talvella potkukelkan päältä Enäjärven jäältä käsin. Kiinteistönomistajan vaivaksi jää laskunmaksu eräpäivänä.

Tervalammen vesiosuuskunnan perustava kokous pidettiin marraskuussa 2014 ja kuun lopulla ilmoitimme Uudenmaan Elylle hankesuunnittelun käynnistyksestä. Ely–keskus on myöntänyt paineviemäriverkkoomme 75 350€ rakentamisavustuksen ja osuuskunnalla on vielä mahdollisuus hakea Vihdin kunnalta rak. avustusta (10% kokonaiskuluista) sekä rakentamisaikaisen lainan takuuta. Osuuskunta palkkasi SKT Suomi Oy konsultikseen. (www.sktsuomi.fi) Rakentamissuunnitelma, verkostonmitoitus ja urakkakilpailutusdokumentit valmistuivat helmikuussa 2015. Urakkakilpailutus on nyt käynnissä ja kolmen urakoitsijan tarjoukset ovat jo sisällä. Kaksi uutta urakointiliikettä on vielä kuluvan kesäkuun aikana tulossa mukaan tarjouksillaan. Verkostohinta selviää kesän aikana ja osuuskunta ryhtyy markkinoimaan kiinteistöille liittymissopimuksia. Liittymishinnaksi on kuitenkin jo päätetty 8000 euroa/kiinteistö. Rakentaminen rahoitetaan liittymismaksuin, rakentamisavustuksin sekä osin lainarahalla. Kiinteistöjen maasto olosuhteet vaihtelevat ja niinpä omistajat vetävät sähkökaapelin ja liittävät purku putkensa kiinteistöpumppaamoon omin kustannuksin. Osuuskunta hankkii sekä asentaa kiinteistö pumppaamot ja ne siirtyvät liittyjän omaisuudeksi ja kunnossapito vastuulle. Osuuskunta vastaa verkostosta, talosulusta alkaen.

Tervalammen vesiosuuskunnan toimintaaluehakemus tulee Vihdin kunnanhallitukseen vielä kuluvan kesäkuun aikana. Tätä artikkelia kirjoitettaessa ei vielä ole tiedossa mikä on Kh:n päätös toiminta-alue asiassa. Jos vesihuollon toiminta-alue vahvistetaan, tulee Tervalammen vesiosuuskunnasta alueemme vesihuoltolaitos. Maaseutuvesihuollon taloudellinen rakentaminen edellyttää asukkaiden yksituumaisuutta. Toiminta-alueen vahvistaminen varmistaa osaltaan kohtuullisella aikajänteellä mahdollisimman kattavan liittymisen. Edullisinta on jos mahdollisimman moni kiinteistä liittyy heti alusta asti mukaan. Useassa vaiheessa rakentaminen nostaa aina kustannuksia ja myöhempi liittyminen merkitsee lisäkustannuksia myös kiinteistön omistajalle. Osuuskunnan rakentamana jätevesihuolto olisi paitsi ympäristöteko, myös investointi tulevaisuuteen. Jätevesihuolto tulee kuntoon ja kiinteistön arvo nousee. Kylän peruspalveluita voidaan kehittää ja täydennysrakentaa. Maaseutu- ja kylärakentaminen on taas valtakunnassa helpottumassa. Tervalammen osayleiskaavakin saataneen taas liikkeelle.

Tervalammen vesiosuuskuntaväki Isolähteen ja Kotkaniemen vesiosuuskuntien vieraana Kahtena toukokuisena arki-iltana teimme opintomatkat ojakkalalaisiin vesiosuuskuntiin. Isolähteellä on 22 ja Kotkaniemessä 13 osakasta. Kuulimme runsaasti osuuskuntarakentamisen kokemuksia ja saimme ideoita. Tutustuttiin mm etäluettavaan vesimittaritekniikkaan Kotkaniemessä. Terkomaiden

Timo Lindroos Tervalammen vesiosuuskunta / puheenjohtaja

- 13 -

Tervalammen Kylälehti 2015


TERVALAMMEN TEHO Tehottaako? Meillä tervalampelaisilla on etuoikeutena saada asua mahtavan luonnontilaisessa ympäristössä. Palvelut vain ovat automatkan päässä, mikä rassaa etenkin lapsia harrastuksiin iltakaudet kuskaavia perheenäitejä ja -isiä. Eipä silti, kyllä aikuisetkin kaipaavat liikuntaa ja jottei iltainen Nummelan reissu menisi pelkäksi autoiluksi, voi käväistä salilla tai uimahallissa.

metristä peräti kymmeneen asti. Ahkera Tehon talkooremmi jäädyttää luistinradan heti, kun on pakkasta luvassa.

Aina ei tarvitse mennä kymmenen kilometrin päähän eikä edes autolla, jos liikuntaa mielii harrastaa. Kylällä on useana iltana pitkin talvea tarjolla erilaisia palloilulajeja koulun liikuntasalilla ja kesäisin ulkokentällä. Eikä maksa paljon. Tehon jäsenmaksun lisäksi ala-ikäisitä ei peritä mitään maksuja ja aikuisiltakin vain liikuntasalin vuokra omakustannushintaan: alle euron per nuppi per kerta.

Kun tämä lehti ilmestyy, on viimeistään aika laittaa kalenteriin 23.8.2015 sunnuntain kohdalle merkintä ”Elokisat” klo 11. Siellä voi koetella taitojaan ja voimiaan erilaisissa lajeissa ja tavata samalla muita kyläläisiä. Elokisojen yhteydessä juostava Tervahölkkä on kasvanut jo valtakunnalliseksi tapahtumaksi, johon tullaan nauttimaan ainutlaatuisen kauniista reitistä ja vaihtelevasta profiilista.

Talvella, kun lunta on tarpeeksi, tehdään hiihtoladut koululta lähimaastoon. Valittavana on eripituisia lenkkejä alle kilo-

Muista siis liittyä Tehon jäseneksi. Siten pidät yllä kaikkea tuota, josta edellä kerroin. Lisääkin voin kertoa.
 Jouni Leinikki teho.pj@tervalampi.fi 045 679 0300 Facebook.com > Etsi ”Tervalammen Teho”


- 14 -

Tervalammen Kylälehti 2015


PERHELIIKUNTA

Kun liikuntasalin vuorot koulun päättyessä jäävät tauolle mitäs jos jatkettaisiin perheiden yhteisiä liikunnallisia tuokioita. Vapaata yhdessäoloa mukavassa porukassa. Pihatreffit Tervalammen koululla keskiviikkoisin klo 18-19. Liikunnan riemua Tehon perheliikuntavuorolla keskiviikkoisin klo 18-19!   Tervalammen Teho on tukenut lasten liikkumista tarjoamalla perheille yhteisen salivuoron Tervalammen koululle.   Perheliikunnassa olemme puuhanneet  monenmoista lasten ehdoilla. Isompien kanssa erilaiset pelit, kuten hyllypallo, sähly, jalkapallo, koripallo ja ultimate, sujuvat jo hienosti. Pienemmät nauttivat kun saavat vanhempien kanssa touhuta liikuntasalin inspiroivassa ilmapiirissä harjoitellen liikunnallisia taitoja omilla ehdoillaan. Kaikenikäiset yhdessä innostuvat temppuradoista ja liikunnallisista leikeistä. Suosituimpia ovat olleet mustekala, oma pesä puhtaaksi ja karhu nukkuu.   Tervetuloa liikkumaan! Mitä enemmän meitä on, sen mukavampaa!

- 15 -

Tervalammen Kylälehti 2015


KUNTOILE KESÄLLÄKIN! Uusi lämminhenkinen sali jossa hyvä ilmastointi! Ei jäsenyyttä. Myös miehille! Kuntosali (1 kk 35€ / 40€ ) Ryhmäliikunta + Kuntosali (2 kk 85€ / 98€) Katso kesäohjelma www.ilonaliikunta.fi Kysy lisää, olet sydämellisesti tervetullut! Ilona Liikunta Oy www.ilonaliikunta.fi
 Naaranpajuntie 1 (apteekin talo) p. 040 502 3893 03100 Nummela

- 16 -

Tervalammen Kylälehti 2015


Juoksu, heitto ja hyppy! Tervalammen Teho järjesti yleisurheilukisat koulun kentällä perinteisesti kouluvuoden vedellessä viimeisiään. Tällä kertaa illaksi oli valittu torstai 21.5., jotta paikalle tulisi mahdollisimman moni perhe ja koululainen. Tervalammen Martat järjestivät samana päivänä kierrätystempauksen koulun etupihalla, joten kyläläisiä oli silloin liikkeellä.

Yleisurheilukisa toteutettiin kolmiotteluna, jossa jokainen kilpailija osallistui juoksu, hyppy- ja heittolajiin. Pallonheitto oli kaikille yhteinen laji, mutta nuoremmat kilpailijat juoksivat 40 metriä ja hyppäsivät pituutta, kun vanhemmat juoksivat 55 metriä ja hyppäsivät korkeutta. Kaikkien tuloksista laskettiin pisteet SLU:n taulukoiden mukaan. Yhteispisteet ratkaisivat sijoituksen. Ikäluokan paras tulos vaikkapa pituushypyssä ei siis välttämättä taannut kultamitalia. Kilpailijoita oli kaikkiaan 25, iältään kuudesta kolmeentoista vuotta. Järjestelyihin osallistui Tehon hallituksen jäseniä sekä lisäksi kokeneita urheilutoimitsijoita: Maire ja Olavi Utter, Liisa Forsman sekä Aarno Lalu ansaitsevat jättimäiset kiitokset, sillä heidän ansiostaan nuoret urheilijat saivat myös hieman valmennusta yleisurheilulajien nikseihin. Kesällä päästään taas nauttimaan yhteisestä liikunnasta, kun koulun kentällä järjestetään 23.8. Elokisat ja Tervahölkkä. Tule mukaan järjestelemään kisoja! Ilmoitamme asiasta lisää Tervalammen Facebook-sivuilla ja ryhmissä. Tervalammen tehon hallitus pj. Jouni Leinikki

Kuvat: Taili Harjula

- 17 -

Tervalammen Kylälehti 2015


Teräsrakenteita ja asennuksia PL 38
 03101 NUMMELA Puhelin (09) 227 1199
 (09) 225 2510
 Telefax (09) 227 1954

Tehdas: 
 Vaateritie 10 
 03250 OJAKKALA (Hiekan teollisuusalue)

Yhteys: Leevi Pursiainen 040 545 8833 leevi.pursiainen@laatumetalli.fi

www.laatumetalli.fi

Kaikki rakennusalan työt PL 101
 03101 NUMMELA

Käyntiosoite: 
 Vaateritie 10 
 03250 OJAKKALA

Yhteys: Leevi Pursiainen 040 545 8833 toimisto@rakennusleevi.fi

www.rakennusleevi.fi - 18 -

Tervalammen Kylälehti 2015


Kotisiivouksia yli 20 vuoden kokemuksella! Suoritan kotisiivouksia yli 20 vuoden kokemuksella omilla välineilläni ja tarvikkeilla . Kaikenkokoiset kodit joustavasti, täsmällisesti ja ammattitaidolla. Siivoustarpeen arviointikäynti ilmainen. Anne Väätäinen Siivous-alan Kokemus Yli 20v.

Luotettava Suomalainen yritys kaikille kodeille.

PALVELUT - Kotisiivous - Toimistosiivous - Ikkunoidenpesut - Peruspesut - Vahaukset -Tekstiilipintojen pesu matot, sohvat ja tuolit.

TEE SIIVOUSSOPIMUS KODIN YLLÄPITOSIIVOUKSESTA TAI TILAA KERTALUONTOINEN KOTISIIVOUS.

SOITA ANNELLE JA KYSY LISÄÄ……

SOITA !

0400 403 328

HYÖDYNNÄ KOTITALOUSVÄHENNYS Vuonna 2015 enimmäismäärä on 2 400 euroa. Puolisot voivat saada kotitalousvähennystä vuonna 2015 yhteensä 4 800 euroa. Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 euroa.

Www.siivouslaatikko.fi

anne.vaatainen@siivouslaatikko.fi

T:mi Annen Siivouslaatikko, Koivuniementie 7 03220 Vihti.

- 19 -

Puh. 0400 403 328

Y-Tunnus 2488894-8

Tervalammen Kylälehti 2015


Tosimeininkiä tositekijöille Tosipaikan edessä tarvitaan ammattitaitoa ja tahtoa. Siihen me olemme rautia nummelassa panostaneet. Tervetuloa – KaupPiAs Tanja HokKaneN henkilökuntineen odottaVAT JO teitä.

Jotta onnistuisit kerralla

MEILTÄ KULJETUKSET, asennukset ja rahoitus.

Kuljetuspalvelu

Asennuspalvelu

Rautia tililuotto

NUMMELA

- 20 -

Avoinna arkisin 7-19, lauantaisin 9-16 Tervetuloa! Papulintie 3, 03100 Nummela puh. 010 231 7710 www.rautia.fi/nummela

Tervalammen Kylälehti 2015


TERVALAMMEN OSAKASKUNNAN KUULUMISIA Tervalammen kylän yhteisin vesialueisiin kuuluvat Poikkipuoliaisen eteläosa, Tervalampi, Huhmarjärven pohjoisosa, Kaitlammen eteläosa, Ruuhilampi, Kurjolampi ja kylän rajojen sisällä olevat osuudet Siuntionjokea sekä mm. Kolmoislammet Nuuksion kansallispuistossa. Kalastuslupia osakaskunnan vesille myyvät Seppo Lahtinen, Riitta Ikäheimo, Oiva Merivirta, Jorma Luhtasela, Simo Sailola, Raimo Klemetti, Olavi Utter ja Esko Kauppinen. Kalastusluvan hinta yhdelle pyydykselle on 5 euroa. Lupia rapumertoihin myydään ainoastaan osakkaille rapuruton leviämisen estämiseksi. Nuorison kalastusharrastusta osakaskunta edistää antamalla alle 18vuotiaille yhden ilmaisen katiskamerkin kalastuskunnan vesille. Merkin saa luvan myyjiltä.

Rapurutto pääsi kuitenkin joitakin vuosia sitten leviämään vesiimme ja rapukannat ovat viime vuosina olleet heikkoja. Kannan toivotaan elpyvän lähivuosina. Verkkokalastuksessa kuhaa kannattaa pyytää verkoille, joiden silmäkoko on vähintään 50 mm, jotta kuha ehtisi kasvaa sukukypsäksi ennen pyydykseen joutumista. Poikkipuoliaisessa, Tervalammessa ja Huhmarissa on vahvat haukikannat, joita kannattaa narrata virvelillä. Särkikalojen kannat järvissä ovat runsaat. Näitäkään ei ole syytä hyljeksiä, vaan kylmän veden aikana pyydetyt lahnat kannattaa savustaa. Osakaskuntaan tulee ottaa yhteyttä, jos suunnittelee ruoppausta tai muuta vesirakennustyötä. Ruoppauksesta täytyy ilmoittaa Uudenmaan ELY-keskukselle ja lisäksi pyytää osakaskunnan suostumusta. Osakaskunta omistaa kylän yhteiset vesialueet ja pyrimme huolehtimaan kaikkien mahdollisuuksista käyttää rantaansa ja vesialuetta aiheuttamatta haittoja muille vesien käyttäjille.

Kireitä siimoja Riitta Ikäheimo Tervalammen osakaskunta p. 040 749 8393

Kuvat: Jukka Ikäheimo

- 21 -

Tervalammen Kylälehti 2015


JÄTEASIAA Jätteistä ja kierrätyksestä on saatavilla kattavasti tietoa, esimerkiksi netistä: Vihdin kunnan sivuilta www.vihti.fi/palvelut/ymparistoasiat/jatehuolto Rosk'n Roll Oy Ab:n sivuilta www.rosknroll.fi Tervalammen koululla on ekopiste jossa kerätään lajiteltua uusiokäyttöön kelpaavaa paperia, metallia ja lasia. Kartonkikeräyspisteitä löytyy Nummelasta useasta paikasta. Ekopisteet on mitoitettu ja tarkoitettu kotitalouksien pienille jätemäärille. Suuret määrät hyötyjätteitä,  kuten esimerkiksi suuret metalliromut,  sekä kodin sähkölaitteet voi viedä maksutta lähimmälle jäteasemalle, esim Koivissiltaan tai Munkkaalle. Vaarallisia jätteitä, kuten öljyt, maalit jne vastaanotetaan Koivissillan jäteaseman lisäksi esim. Nummelan ABC-asemalla.

- 22 -

Tervalammen Kylälehti 2015


Yöjalka ry:n Nuorisojaos on nuorten asialla. Toimistollemme voi tulla piipahtamaan jos mieltä painaa jokin asia tai haluaa keskustella luottamuksellisesti nuorten asioista. Tervetulleita ovat niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin. Järjestösihteerimme on toimistollamme arkisin klo: 8.00-16.00

Yleiskatsaus 


Järjestimme myös kokoperheelle suunnatun musiikkitapahtuman Yöjalka Fest jo toisen kerran tänä vuonna. Vuoden 2014 tapahtuma järjestettiin vanhassa S-maatalous hallissa. Esiintymässä olivat mm. Aikapommi, Moottörinjyrinä sekä Anssi Kela. Yleisöä paikalla oli runsaasti n.300 henkeä. Tänä vuonna 2015 tapahtuma järjestettiin Nummelan torilla. Esiintymään olimme saaneet taas huippuartisteja mm. Dj Aleks Mattsson nummelasta, Time Machine Memories, Arttu Wiskari ja illan kruunuksi Pelle Miljoona United. Tällä kertaa täytimme koko Nummelan torin, arviomme mukaan paikalla oli reilusti 500 kuulijaa.

Yöjalka ry:n toiminta on yli 20 vuoden aikana vakiintunut hyvin tunnetuksi osaksi vihtiläistä nuorisotyötä ja valtakunnallista sovittelutyötä. Yöjalka ry:n toiminta on alkanut vuonna 1990 katupartioinnista ja laajentunut myöhemmin rikos- ja riita-asioiden sovitteluun sekä tukihenkilötoimintaan. Yöjalka ry on sitoutunut toiminnassaan oikeudenmukaiseen, luotettavaan ja vapaaehtoisuuteen perustuvaan ihmisläheiseen toimintaan.

Tapahtumamme on aina päihteetön ja suunnattu koko perheelle, tapautumaan oli myös vapaa pääsy ja kaikki oheistapahtuma lapsille, kuten kasvomaalaus ja graffitien maalaus olivat maksuttomia.

Yöjalka ry:n nuorisojaos toimii yhteistyössä nuorison virallisen turvaverkon kanssa. Yöjalka toteuttaa yksin tai verkoston kanssa vapaaehtoistyöhön soveltuvia toimintoja ja täyttää joustavasti niitä aukkoja, joita virallisen turvaverkon on hankalampi täyttää.

Katupartiomme on myös jatkossa liikkeellä. Partiomme liikkui koulujen päättäjäispäivänä 30.5.2015 Nummelan ja Vihdin alueella. Onneksi nuoret osaavat nykyään juhlia rauhallisesti, sillä partiomme ei havainnut ainuttakaan tapausta, johon olisi tarvinnut puuttua. Mukaan partioimaan saimme vahvistusta myös muutaman nuoren vanhemmasta. Seuraavaksi partiointikerraksi sovimme lauantain ennen koulujen alkua 8.8.2015.

Yöjalka ry tuottaa rikos- ja riita-asioiden lakisääteisen ja valtion rahoittaman sovittelupalvelun Länsi-Uudenmaan sekä Kaakkois-Suomen alueilla. Sovittelussa käsitellään rikos- ja riita-asioihin liittyviä konflikteja vapaaehtoissovittelijoiden avustamassa menettelyssä. Tärkeimpiä yhteistyötahoja sovittelutoiminnalle ovat Etelä-Suomen aluehallintovirasto sekä alueiden poliisi- ja syyttäjäviranomaiset. Lisää sovittelutoiminnastamme löytyy osoitteesta www.sovittelutoimisto.fi.

Syksyllä 2015 järjestämme tukihenkilökoulutuksen Nummelassa. Mikäli sinulla on muutama tunti viikossa antaa aikaa nuorelle/lapselle vaikka yhteisen leffassa käynnin merkeissä ja olet kiinnostunut olemaan tukihenkilö lapselle/nuorelle ota ihmeessä yhteyttä toimistoomme. Kaikki tukihenkilömme ovat vapaaehtoisia meidän kouluttamia tavallisia täysiikäisiä naisia ja miehiä.

Nuorisojaoksen toiminta Nuorisojaoksen toiminta on pääasiassa tukihenkilötoiminnan järjestäminen nuorille. Tukihenkilöinämme toimivat Yöjalan kouluttamat aikuiset vapaaehtoiset. Jokaiselle tukihenkilöä tarvitsevalle pyrimme räätälöimään oman sopimuksen ja löytämään toiveiden mukaisen tukihenkilön lapsen/ nuoren arjen tukemiseksi. Tukihenkilöt tapaavat tuettaviaan yleensä kerran viikossa yhteisen tekemisen merkeissä. Tapaamisella voidaan käydä vaikka leffassa, urheilutapahtumissa tai ihan vaan istuskella jutustellen tai läksyjen tekemisen merkeissä. Tukihenkilö tapaaminen on aina täysin luottamuksellinen ja turvallinen yhteinen yhdessäolo, jolloin nuori voi turvata perheen ulkopuoliseen aikuiseen. Mikäli tukihenkilölle on tarvetta kannattaa olla yhteydessä yhdistyksemme järjestösihteeriin, niin voidaan keskustella asiasta ja menettelytavoista tarkemmin.

Kaikesta toiminnastamme voi olla yhteydessä toimistoomme Nummelan keskustassa osoitteessa: Keskikuja 4, 03100 Nummela tai puhelimitse 040 172 5933 ja sähköpostilla toimisto@yojalka.fi. Kannattaa käydä myös kurkkaamassa internet- ja facebook-sivujamme, siellä on aina ajankohtaista tietoa tapahtumistamme ja toiminnastamme.

- 23 -

Tervalammen Kylälehti 2015


ARTEK-KALUSTEIDEN KUNNOSTUS OSAAVISSA KÄSISSÄ Meiltä kaikkien ARTEK-kalusteiden entisöinnit Puupintojen hionnat ja lakkaukset sekä verhoilu. Runsas kangasmalli- ja satulavyövalikoima. Vanhan kalusteen kunnostus on ekologisesti kestävää kehitystä L. Piittala Oy Puh. +358 50 512 3796

.

s-posti: leo.piittala@kolumbus.fi http://huonekalujenentisointi.com

Vihdin Hinauspalvelu R.Rosenqvist Oy Puh. (09) 222 5515

0100 2400 - 24 -

Tervalammen Kylälehti 2015


KARTANO KUTSUU ELOTREFFEILLE Tervalammen kartano kuntoutuskeskuksen elotreffit pidetään lauantaina 8.8.2015. klo 10-15. Kartanon väki toivottaa myös Tervalammen kyläläiset tervetulleiksi treffeille. Elotreffit on päihteetön kesäjuhla. Treffeille saapuu entisiä kuntoutujia perheineen ja ystävineen. Ohjelmassa on leikkiä ja hauskoja kilpailuja, kartanon historian kuvaelmia ja seikkailua. Lapset voivat osallistua kaikkiin tapahtumiin. Tervalammen kartanon elotreffeillä pelataan perinteinen haasteottelu lentopallossa kartanon joukkue vastaan Tervalammen kylän joukkue. Kuvassa v. 2014 ottelun tiimellystä. Viimevuosina Tervalammen kylä on voittanut, mutta ottelut ovat olleet tasaväkisiä ja ratkenneet vasta viidennessä erässä. Teemana luonto-luontosuhde ja ekologisuus Elotreffien teemana on tänä vuonna luonto-luontosuhde ja

ekologisuus. Tervalammen kartanossa toimii myös kerran viikossa ohjattu luontoryhmä. Monelle kaupungissa varttuneelle kuntoutujalle kuntoutusjakso Tervalammella on ensikosketus luontoon ja maaseutuun. Nyt kesällä kartanolle otetaan kesälampaita. Myös vihannespenkkejä on istutettu. Kyläläisille kartanon luomukurkkutuotanto on tuttu ja puutarhan kukkien istutus oman talon pihalle on suosittua.

- 25 -

Tervalammen Kylälehti 2015


YRITTÄJÄ JO VUODESTA 1965 LIIKENTEENHARJOITTAJA RAUNO VIRTA Tervalammentie 170 A as 2 03220 Tervalampi Rauno auto Pirjo auto Jari auto

0400 203 026 0400 472 119 0400 471 248

- 26 -

Tervalammen Kylälehti 2015


PoTeHu ry:n kuulumisia Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven Vesiensuojeluyhdistys r.y.

PoTeHu on jatkanut vuonna 2011 Juhani Niinimäellä teetetyn pitkän aikavälin kunnostussuunnitelman toteuttamista resurssiensa puitteissa.

rakentamiseen kelpaamattomiin kohtiin olemme suositelleet hulevesien kiinniottoon.

Ranta-asukkaat saattoivat viime loka- ja marraskuussa havaita outoa aktiviteettia järvillä. Iso moottorivene pörräsi ja keskellä järveä kellui lautta. Kyseessä oli särkikalan nuottaus kaikilta PoTeHu-järviltä. Huhmarjärven ja Tervalammen nuottaus onnistui hyvin, mutta tuulet sotkivat Kuhat ja hauet takaisin kasvamaan Poikkipuoliaisen nuottauksen, vaikka sitä yritettiin uudemmankin kerran muutaman viikon tauon jälkeen. Uudenmaan ELYkeskus tuki nuottausta avustuksella ja toiveissa on, että Poikkipuoliaisen nuottaus voitaisiin toistaa sen tuella tulevana syksynä.

Kosteikoista puheenollen, PoTeHu on sinnikkäästi jo useamman vuoden puurtanut Linnalahden ja Pitkäniitun kosteikkojen rakentamiseksi. Salaojakeskus laati loppuvuodesta 2014 vaihtoehtoiset tekniset suunnitelmat Linnalahden kosteikolle ja näitä viedään nyt innolla eteenpäin yhteistyössä maanomistajien, k u n n a n j a E LY- k e s k u k s e n kanssa. Pitkäniitustakin ovat jo alustavat suunnitelmat valmiina, mutta se saa odottaa Linnalahden edistymistä. PoTeHu-järvien tilasta on vain vähän ja katkonaisia mittaustuloksia. Tämä asia päätettiin korjata tänä vuonna ja PoTeHu tilasi Länsi-Uudenmaan Vesi- ja Ympäristöltä (LUVY:ltä) säännölliset vesianalyysit. SYKE osallistuu projektiin antamalla PoTeHu:lle käyttöön ilmaiset näytteidenottolaitteet – ja PoTeHu:n johtokunnan jäsen Pete Pihko on luvannut soudella Poikkipuoliasella kesän aikana.

Juhani Niinimäen tekemän selvityksen mukaan Poikkipuoliaiseen valuu vuosittain arviolta tonnin verran fosforia, typestä ja humuksesta puhumattakaan. Noin puolet tästä kuormasta tulee Hulttilanjokea pitkin Enäjärvestä ja loput järveä ja Hulttilanjokea ympäröiviltä viljelmiltä. Siksipä PoTeHu toimiikin yhteistyössä Vesy:n kanssa ja särkikalat muuhun tavoitteena niin Enäjärven tilan Luonto elpyy hitaasti, kun se hyötykäyttöön kohentaminen kuin maanviljelikerran on päässyt pahasti jöihin vaikuttaminen, jotta viljelysten suoja-alueet saastumaan. Nopein tapa parantaa vesistöjen tilaa olisivat riittäviä. Ranta-asukkaidenkin toivotaan olisi saada järviin uutta hapekasta vettä. kiinnittävän huomiota saunojen harmaiden vesien Poikkipuoliaisen aliveden-korkeuden nostoon on imeyttämiseen. painetta ja sitä on jo yksityisin voimin selvitettykin. PoTeHu on vastannut jäsenten toiveeseen ja Jami PoTeHu:lla on hyvät yhteydet kunnan päättäjiin ja Aholta, ympäristö-tekniikan expertti-insinööriltä on se kuuluu lausunnonantajiin Ojakkalan ja Tervalamjo tilattu alustava selvitys siitä, mitä kaikkia juridisia men kaavoitusta kehitetja hallinnollisia toimenpitäessä. Näissä lausunnoisteitä tämä tarkoittaisi. samme olemme korostaneet riittävien viheralueiSiispä ”Puhtaampien den luomista niin kiinteisvesien puolesta” hyvää töille kuin muuallekin kesää kaikille tervalampikaava-alueella, jotta syntylaisille! vät hulevedet voidaan imeyttää maaperään paiPoTeHu ry 
 kallisesti eikä niitä johdetMatti Kruus ja
 taisi valtaojia pitkin vesisRitva Sallmén töihin. Myös kosteikkojen sijoittamista sopiviin Hulttilanoja suuta luonnon jo muovaamiin ja Linnalahdella

- 27 -

Tervalammen Kylälehti 2015


-RATSASTUSTUNNIT JA KURSSIT TASORYHMISSÄ -NAPEROTALUTUKSET PIKKURATSASTAJILLE -MAASTORATSASTUSRETKIÄ YRITYS- JA KAVERIRYHMILLE NUUKSION KANSALLISPUISTOSSA www.vihdinratsutalli.fi

VIHDIN RATSUTALLI OY REHUTIE 25, 03220 TERVALAMPI PUH. 040 521 89 72 MA-TO KLO 15-16 TAI JÄTÄ TEKSTIVIESTIKYSELY

- 28 -

Tervalammen Kylälehti 2015


VIHDIN RATSUTALLILLA TAPAHTUU Tervalammen Kartanon isossa, vanhassa navettarakennuksessa, Nuuksion kansallispuiston reunalla, on sijainnut vuodesta 1997 lähtien Vihdin Ratsutallin hevosten koti. Tallissa rouskuttaa kaurojaan 30 hevosta, jotka toimivat opetushevosina viikoittain n. 300 ratsastajalle. Tallilla järjestetään erilaisia tapahtumia, kuten ratsastuskilpailuja ja naamiaisratsastuspäiviä, jolloin Tervalammella voi nähdä vaikkapa ratsastavan teräsmiehen tai metsän keijun. Tapahtumapäivinä tallilla palvelee hyvin varusteltu Tervalammen Ratsastajien Kafeteeria, mainitsee Joona Lahtinen, joka muistaa käydä aina tarkistamassa Kafeteerian herkkuvalikoiman. Venla Lahtinen muistuttaa, että kuka tahansa voi käydä tallilla seuraamassa ratsastuskoulun tunteja. Ratsastus ja hevosten kanssa puuhaileminen on mukava harrastus. Tallin asiakaskunnan ikähaarukka on 4-65 vuotta. Uudet harrastajat pääsevät tutustumaan lajiin taas syksyllä, kun ratsastuksen alkeiskurssit jälleen starttaavat. Tapahtumista löytyy ajankohtaista tietoa Vihdin Ratsutallin Facebook- sivuilta, sekä osoitteista www.vihdinratsutalli.fi ja tervalammenratsastajat.fi.

Joona 9v. ja Venla 8v. auttelevat toisinaan vanhempiaan Johannesta ja Marikaa tallin töissä.

- 29 -

Tervalammen Kylälehti 2015


Ajattele, jos olis yökerho, jossa vois tilata muutakin kuin kaljaa. Semmonen johon vois mennä ihan omana itsenään, eikä ikinä tarttis juoda samaa juomaa kahdesti.
 Se paikka olis sellanen, jossa DJ alkais soittaa joka ilta kymmeneltä ja soittais myös toivekappaleita puoli neljään saakka.

Terassi, Karaoke ja PARTYBUS! Perjantaisin ja lauantaisin noudamme kaikki 4+ porukat kotiosoitteesta Vihdin ja Veikkolan alueelta klo 22.00-02.00 välisenä aikana ravintola Ned Kelly`siin. Soitat vain party ride numeroomme 045-603 8993. NED KELLY'S, PILKKUKUJA 1, 03100 NUMMELA. info@nedkellys.fi P. 09 555 200 Avoinna: Su-Ti 10-02, Ke-To 10-03 , Pe-La 10-04

ARKKITEHTITOIMISTO MAI SA LU HTA SE L A Tervalammentie 689 D 03220 Tervalampi 040 - 526 8439 maisa.luhtasela@elisanet.fi

- 30 -

Tervalammen Kylälehti 2015


Kansanvälisiä vieraita Nuuksiossa Tiesitkö että meillä Tervalammella vierailee ja majoittuu vuosittain satoja ulkomaisia matkailijoita? Hawkhill Nature on luontomatkailuyritys joka toimii Tervalammella. Vuokraamme viittä hirsihuvilaa majoitus ja kokouskäyttöön ympäri vuoden. Hirsihuvilat sijaitsevat Kaitlammen rannalla. Lisäksi vuokraamme Villa Toinia rintamamiestaloa Järventaustantien varrelta sekä Navetassa olevia juhlatiloja kesäjuhliin. Järjestämme myös nuotioruokailuita ja ohjelmapalveluita sekä villiyrttiretkiä Nuuksion kansallispuiston maisemissa. Hawkhill Naturen historia alkaa jo 1960 luvulta jolloin vaarimme Eino Ala-Outinen aloitti vuokramökkien rakentamisen Kaitlammen rannalle isämme Teuvo Ala-Outinen jatkoi mökkien rakentamista ja nyt puikoissa on jo kolmas sukupolvi.

Nuuksion mahtava luonto, rauhallisuus, puhtaus ja turvallisuus ovat asioita joita etenkin ulkomaalainen vieras meillä arvostaa. Usein vieraamme haluavat kokeilla juuri samoja asioita kuin me suomalaisetkin mökkilomallaan. Mato-onginta, uiminen, saunominen ja grillaaminen ovat tärkeimmät aktiviteetit. Marjojen ja sienten poiminta on myös monelle mieleenpainuva kokemus. Ihmetystä herättää myös se että marjoja ja sieniä saa poimia ilman maksua tai erillistä lupaa. Teksti ja kuvat: Annu Huotari, Hawkhill Nature, www.hawkhill.fi, info@hawkhill.fi

- 31 -

Tervalammen Kylälehti 2015


Kuntokeskus Balanssin klubit palvelevat viidellä eri paikkakunnalla Nummelassa, Vihdissä, Lohjalla, Veikkolassa sekä Karkkilassa. Balanssiklubeilla harjoittelee niin aloittelijat, kuin kokeneetkin harrastajat. Tarjolla on kattava ryhmäliikunta valikoima, virtuaalitunnit sekä Technogymin kuntosalilaitteilla varusteltu sali. Tarjoamme sinulle turvallisen harjoitteluympäristön sekä ammattitaitoista ohjausta. Balanssilla saat käyttöösi: Markkinoiden parhaat kuntosalilaitteet, virtuaaliset sekä ohjatut ryhmäliikuntatunnit, sisäpyöräilytunnit, henkilökohtaisen harjoitteluohjelman sekä muut mahtavat jäsenedut. Muut palvelumme mm. Fustra®, Firstbeat –hyvinvointianalyysi, solarium, Personal Training –palvelut, kehonkoostumusanalyysit, kuntotestaukset, ravintovalmennukset, hieronta.

Nummela - Vihti - Lohja - Karkkila - Veikkola - balanssiklubit.fi

- 32 -

Tervalammen Kylälehti 2015

Profile for Tervalammen_Kylalehti

Tervalammen kylalehti 2015  

Tervalammen kyläyhdistyksen vuosijulkaisu.

Tervalammen kylalehti 2015  

Tervalammen kyläyhdistyksen vuosijulkaisu.

Advertisement