Page 1

El Projecte de Poble com a ferramenta

de desenvolupament i sostenibilitat social de pobles xicotets

Sessió treball Almedíjar 30/01/2018 Artur Aparici Observatori Desenvolupament Sociocultural Rural de Castelló. UJI


– Pla treball 1

Els vostre poble 1

2

3

4

Definim-lo

Planificació estratègica 1

Revisar concepte

2

La visió. Planificar des del futur

3

El lideratge

4

Arquitectura formal del plà estratègic de desenvolupament

El vostre públic 1

Amb qui treballareu

2

Segona residència

3

Programació cultural. Crear comunitat

4

Canals de comunicació

El projecte de poble 1

Sostenibilitat social. Parella jove.

2

Quina comunitat local. Estil de vida. Estètica. Perfil.


1 Els vostre poble Definim-lo


1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0 1842

1857

1860

1877

1887

1897

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1981

1991

2001

2011


Pr oye cción de Pobla ción , 2 0 1 6 - 2 0 2 1 por gr u pos de e da d. Am bos se x os 2016 Tot a l 1 2 0 1 0 - Alm 283 e díj a r

< = 19

20-64

> = 65

15

176

91

2021 Tot a l

< = 19

20-64

> = 65

271

11

158

101

Fon t : Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball


Fitxa Municipal Almedíjar Piràmide d’edat Generació suport Estructura d’activitat local

La comarca funcional La regió urbana


Una classificació significativa

de la població Edats, professions, activitats, … Grups d’interés

La població flotant


Com definiu el vostre poble?

Què té de bò? De roín? De singular? D’atractiu?


2 Planificació estratègica 1 Revisar concepte 2 La visió. Planificar des del futur 3 El lideratge

4 Arquitectura formal del plà estratègic de desenvolupament


Arquitectura del pla 1 De la visió als objectius estratègics 2 Eixos estratègics 3 Actors o agents 4 Accions 5 Cronograma


3 El vostre públic 1 Amb qui treballareu 2 Segona residència. Pla de coneixença i registre. 3 Programació cultural. Calendari. Crear comunitat 4 Canals de comunicació


4 El projecte de poble 1 Sostenibilitat social. Parella jove. 2 Quina comunitat local. Estil de vida. Estètica. Perfil.


Artur Aparici Observatori Desenvolupament Sociocultural Rural de Castellรณ. UJI

Un projecto de pueblo  
Un projecto de pueblo  

El caso de Almedíjar

Advertisement