Page 1

RAPORT ANUAL

2013


RAPORT ANUAL 2013


CUPRINS

Cuvântul președintelui..................................2 Despre noi....................................................4 Schimbări climatice......................................8 Politici publice............................................12 Educație pentru mediu...............................18 Nuclear.......................................................24 Transport....................................................28 Rețele.........................................................32 Evenimente................................................36 Buget..........................................................44


!

Cuvântul președintelui

După 20 de ani.... Mi-am început activitatea de ONG-ist în 1993, fără să știu exact că acesta era drumul pe care urma să merg pentru mult timp, sau poate chiar până la sfârșit. Nu știam prea bine la acea vreme ce înseamnă să te “înrolezi” ca activist de mediu, dar credeam în valorile democratice, în libertatea de exprimare, în transparența decizională, în participarea publicului și în idealul de a trăi în armonie cu natura. Mi se părea că este un lucru relativ ușor să fii ecologist și că trebuie doar să ai credință și dragoste pentru ceea ce te înconjoară și ceea ce faci, să fii cumpătat și să împarți binele cu cei din jur. În timp, s-a dovedit că lucrurile nu sunt așa de simple, pentru că mediul în care trăim este o nesfârșită resursă, pe care unii doresc să și-o însușească în nume personal, pe un preț de nimic și fără să-și pună problema ce lasă în urma lor sau ce lasă generațiilor viitoare. Dorințele lor se rezumă la ACUM și TOTUL. Prima încercare majoră pentru mine a venit în 2003, odată cu descoperirea proiectului Roșia Montană, dar și a comunității locale ce se zbătea să supraviețuiască acestui dezastruos proiect. Nu știu ce resorturi m-au făcut să mă alătur la acel moment frămânărilor și luptei lor și să angajez organizația pe care o conduc cu toate resursele de care dispunea în această luptă. Pur și simplu, așa am simțit că este corect și că aceasta este calea de urmat. În dorința de a face bine, am făcut și greșeli, dar asta nu a schimbat cu nimic crezul.


Raport anual 2013

Cea mai mare satisfacție a anului 2013 a fost să constat TREZIREA spiritului ecologist în special în generația tânără. Zecile de mii de oameni aflați în stradă ce strigau “Nu corporația face legislația!” sau “S-a dat șpagă barosană pentru Roșia Montană”, precum și alte zeci și sute de lozinci care exprimau realitatea românească, mi-au dat puterea să merg mai departe. Acolo, în stradă, erau și “copiii mei”, iar unii dintre ei erau chiar instruiți de mine și împărtășeau aceleași valori cu mine. Or, lucrul acesta reprezintă cea mai mare VICTORIE împotriva sistemului politic, oricare ar fi el. Cum lupta pentru mediu nu se va încheia azi – mâine, ci va continua și mai acut în anii ce vor veni din cauza crizei economice și financiare, nu pot decât să îl citez pe jurnalistul Mihai Goțiu, pe care îl apreciez în mod deosebit pentru devotamentul și implicarea sa în Campania Salvați Roșia Montană: "Când dezbaterile publice se transformă în parodii jalnice, al căror scop este doar de a se raporta că au fost făcute; când deciziile justiției sunt încălcate în picioare de instituții ale statului ori când Ministerul Mediului atacă în instanță o decizie abuzivă doar pentru a pierde procesul (”legalizând” astfel abuzul); când petițiile (cu zeci și chiar sute de mii de semnături) sunt ignorate - ce ne mai rămâne de făcut? Să stăm și să ne lamentăm? Să ne plângem de milă sau pe la Înalte Porți? Sau să acționăm?" (Ocuparea de la Deva, Voxpublica, 3.02.2014) Cu considerație și respect pentru toți cei ce luptă cu adevărat pentru salvarea mediului, Lavinia ANDREI, Președinte


TERRA Mileniul III - a green per spective TERRA Mileniul III este o organizaţie de protecţie a mediului ce promovează programe de dezvoltare sustenabilă la nivel naţional şi internaţional în domeniul energiei, transportului şi al schimbărilor climatice.

MISIUNE Activitatea principală a Fundaţiei se înscrie în domeniul schimbărilor climatice. Lucrăm pentru a îmbunătăţi politicile în acest sector şi pentru a ajuta oamenii să se adapteze la efectele schimbărilor climatice. Concret, activităţile TERRA III urmăresc trecerea de la combustibilii fosili şi energia nucleară către eficienţa energetică şi utilizarea surselor regenerabile de energie, de la transportul auto către forme de transport durabil și nepoluant, de la produse şi consumuri nesustenabile către noi tehnologii şi produse prietenoase cu mediul. Astfel de măsuri încurajează trecerea economiei româneşti într-o etapă nouă, a sustenabilităţii şi oferă garanţia unui mediu mai curat şi mai sănătos. În paralel, organizaţia continuă cu succes activităţile de educare a copiilor şi adulţilor pe teme legate de schimbările climatice şi protecţia mediului în general. Pentru realizarea acestei misiuni, TERRA III suţine dezvoltarea tehnologică şi economică dintr-o perspectivă durabilă şi propune soluţii practice pentru ca activităţile noastre de zi cu zi să aibă un impact cât mai redus asupra mediului.


Raport anual 2013

ACTIVITĂȚI În cei 15 ani de existenţă, Fundaţia TERRA Mileniul III a desfăşurat cu succes peste 100 de proiecte axate pe energie, transport, politici publice şi educaţie. Pentru implementarea acestora, am colaborat cu peste 80 de organizaţii şi instituţii din România şi peste 50 din Europa. Credem că schimbarea va fi adusă de generaţiile viitoare. De aceea, am implicat în proiectele noastre peste 50 de şcoli din ţară şi peste 1.500 de copii. Datorită încrederii finanţatorilor în activitatea şi rezultatele organizaţiei, am reuşit să atragem finanţări nerambursabile de peste 500.000 euro în ultimii 3 ani, ce s-au materializat în: Activităţi şi programe de protecţie a mediului, la nivel local, regional şi global, cu preponderenţă cele legate de reducerea efectelor provocate de fenomenul schimbărilor climatice; Studii asupra principalelor probleme de mediu din România; Publicaţii destinate autorităţilor publice şi populaţiei, cu strategii şi soluţii practice de adaptare la efectele schimbărilor climatice; Activităţi educaţionale pentru copii şi adulţi în cadrul colaborărilor cu autorităţi publice şi organizaţii internaţionale similare în domeniul social, educaţional si al protecţiei mediului; Promovarea participării cetăţenilor, în special a tinerilor, la procesul de luare a deciziilor şi la rezolvarea problemelor de mediu; Programe de prevenire a impactului negativ al unor proiecte publice sau private asupra mediului şi comunităţilor.


DOMENII Politici publice Participarea societății civile la procesul de elaborare de politici publice este un proces esențial într-o societate democratică. TERRA III colaborează cu organizații, autorități și cu mediul acadmic pentru asigurarea unor politici sustenabile la nivel național.

Schimbări climatice Temperatura medie globală a crescut în ultimul secol cu 0.74°C, iar cele mai optimiste estimări arată că Pamantul s-ar putea încălzi pe parcursul secolului XXI cu 3°C. România resimte deja aceste transformări prin prezenţa inundaţiilor, secetei şi deşertificării. Activităţile curente ale Fundaţiei TERRA Mileniul III în domeniul schimbărilor climatice se axează pe reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul energetic şi cel de transport, precum și pe metode de adaptare la efectele schimbărilor climatice. Energie Energia este principalul motor al oricărei industrii. România se bazează în proporţie de 60% pe energia obţinută din combustibili fosili. Odată cu epuizarea rezervelor naţionale, estimată pentru următorii 30 de ani, economia românească va intra în criză, dacă nu acţionăm acum în acest sens. Promovăm trecerea de la combustibilii fosili şi energie nucleară la eficienţă energetică şi utilizarea surselor regenerabile de energie. În acelaşi timp, desfăşurăm campanii si activităţi ce promovează eficienţa energetică ca primă măsură în asigurarea unei energii durabile. Transport În domeniul transporturilor, proiectele noastre urmăresc armonizarea legislaţiei româneşti cu cea europeană pentru dezvoltarea unui sistem de transport durabil. Încurajăm participare publică în procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte de infrastructură de transport, pentru a reduce impactul negativ social şi de mediu al acestora. În acelaşi timp, sprijinim dezvoltarea unui sistem de transport public sustenabil şi încurajăm mersul cu bicicleta sau pe jos. Educație ecologică Educaţia ecologică înseamnă îmbunătăţirea vieţii prin adoptarea unui comportament responsabil. Prin proiectele noastre ne angajăm să asigurăm cunoştintele, deprinderile, motivaţiile şi valorile necesare copiilor şi tinerilor pentru a înţelege influenţa comportamentului lor asupra mediului.


Raport anual 2013

EXPERTIZĂ Peste 100 de proiecte implementate, in domeniile energiei, transportului, politicilor publice şi educaţiei. Membră a Federaţiei Europene de Transport şi Mediu, a Inforse Europe şi a Climate Action Network (CAN Europe). Coordonarea timp de patru ani (1998-2003) a Reţelei „Climate Action Network” pentru Europa Centrală şi de Est (CAN CEE) Singurul ONG de mediu din România care a fost reprezentat la negocierile internaţionale privind schimbările climatice (inclusiv la semnarea Protocolului Kyoto şi a Acordului de la Copenhaga) Singurul ONG de mediu care, analizează, înaintea alegerilor, platformele electorale ale partidelor politice din perspectiva dezvoltării durabile încă din anul 2000.

ECHIPA

Lavinia ANDREI Președinte

Ioana CIUTA Director Executiv

Liviu GHEORGHE Manager Proiect

Raluca PETRESCU Specialist Comunicare

Mihai STOICA Manager Proiect

Florina VOICU Manager Proiect

Florin SANDU Liudmila MEHEDINȚEANU Asistent Proiect Manager Proiect


SCHIMBĂRI

CLIMATICE


Spre o Economie cu Emisii Reduse de Carbon

Fenomenul schimbărilor climatice afectează tot globul şi poate fi un proces ireversibil. Pentru a menţine riscurile climatice la un nivel gestionabil, marile economii ale lumii şi-au propus reducerea cu 80% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2050. Pentru atingerea acestui obiectiv sunt necesare transformări majore, începând chiar de acum. Tranziţia către o economie eficientă din perspectiva utilizării resurselor poate fi realizată prin reducerea masivă a emisiilor de gaze cu efect de seră şi orientarea către eco-eficiență. În acest sens, sunt necesare noi tehnologii care să continue îmbunătăţirea eficienţei energetice şi care să reducă emisiile de CO2 din sectorul furnizării de energie. Obiectivul general al proiectului este să reunească reprezentanţi ai ONG-urilor de mediu, ai mediului academic şi ai sectorului de afaceri care să pună bazele unei viziuni asupra tranziţiei către o nouă realitate economică în România. În contextul în care ţara noastră este afectată de schimbările climatice şi trebuie să ia măsuri pentru a atinge obiectivele asumate la nivel european, sunt necesare noi tehnologii pentru creşterea eficienţei energetice şi reducerea emisiilor de CO2 în sectorul economic.

Tehnologiile inovative au însă nevoie de sprijin legislativ şi de o politică publică solidă pentru a pătrunde pe piaţă şi a deveni competitive. În acest sens, proiectul SEVER CO2 prevede activităţi concrete de monitorizare şi formulare de politici publice care să sprijine şi să promoveze creşterea economică cu emisii scăzute de carbon.


Raport anual 2013

Obiectivele proiectului: 1. Creşterea capacităţii ONG-urilor de mediu şi a SNSPA de a participa la dezvoltarea unei noi viziuni economice a României, în concordanţă cu viziunea europeană privind „Economia verde cu emisii scăzute de CO2” până în 2020. 2. Creşterea nivelului de colaborare a ONG-urilor de mediu şi a mediului academic în vederea asigurării unor politici publice sustenabile la nivel naţional. 3. Dezvoltarea organizaţională a partenerilor din proiect. În cadrul proiectului a fost realizat portalul www.zeroemisii.ro, primul de acest fel din România, dedicat schimbărilor climatice şi în special aspectului trans-sectorial al acestui fenomen. Portalul reuneşte politici relevante, studii de caz, cercetări academice, proiecte de succes şi viziuni alternative de dezvoltare. Public ţintă: · Mediul ONG · Sectorul academic · Reprezentanți ai sectorului de afaceri specific economiei verzi · Reprezentanţi ai Guvernului României · Publicul larg

Perioada de implementare: Septembrie 2013 - Septembrie 2014 Partener: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.


POLITICI

PUBLICE


5% în 5 ani. Achiziții verzi pentru o economie verde

Produsele și serviciile verzi reprezintă un factor cheie în ameliorarea stării mediului înconjurător și a sănătății oamenilor. Ele diminuează impactul asupra mediului și climei și totodată reprezintă alternativa sustenabilă la producția de masă. Achizițiile publice pot fi un motor de promovare a acestor produse, în contextul în care statele europene își pot asuma criterii pentru achiziții verzi. În acest fel, guvernele contribuie la stimularea pieței produselor verzi contribuind totodată la atingerea țintelor stabilite prin Strategia Europa 2020. România nu a elaborat actele normative necesare pentru a se conforma planului de acțiune elaborat de Comisia Europeană pentru achizițiile publice verzi și se situează pe un loc codaș la acest capitol. Producătorii de produse verzi reclamă numeroase piedici administrative și legislative precum și absența consultării din partea autorităților. Dacă normele europene ar fi adoptate și în România la un nivel minimal de 5% din achizițiile publice care să respecte criteriile achizițiilor verzi, am avea o piață de minimum 1 miliard de euro pentru produsele și serviciile verzi. Acest fapt ar avea un impact semnificativ la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la protejarea mediului. Scopul proiectului îl reprezintă extinderea și promovarea pieței produselor verzi în România prin determinarea instituțiilor și autorităților publice din România să adopte standardele achizițiilor verzi din Uniunea Europeană.


Raport anual 2012 2013

, )

Obiective: · Introducerea în Parlament a unui proiect de lege care să impună ca minimum 5% din toate achiziţiile publice din România să respecte standardele achiziţiilor verzi · Determinarea a cel puţin 10 instituţii publice de la nivel central şi local din România să adopte benevol standardele achizitiior verzi · Creşterea capacităţii de advocacy pentru parteneri şi pentru cel puţin 7 organizaţii non-guvernamentale de la nivel local prin implicarea în campania de promovare a legii şi a standardelor achiziţiilor verzi în instituţiile publice. Pentru realizarea acestor obiective a fost organizat un grup de lucru în cadrul Coaliţiei pentru Mediu din România în care, pe lângă ONG-urile interesate, au fost invitați experţi, reprezentanţi ai ANRMAP şi ai Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, precum şi parlamentari din fiecare grup parlamentar pentru a dezvolta o propunere de proiect de lege pentru achiziţiile publice verzi. Inițiativa legislativă a fost discutată în cadrul unor dezbateri publice organizate în opt orașe din România, la care au participat reprezentanţi ai producătorilor şi ONG-urilor, autorităţi şi instituţii publice, locale şi centrale. În cadrul proiectului a fost dezvoltat site-ul www.achizitiiverzi.ro, ca principal instrument de informare şi promovare a achiziţiilor publice verzi.

Perioadă de implementare: August 2013 – Iulie 2014 Coordonator: Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis Parteneri: Fundaţia TERRA Mileniul III şi Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta. Finanțator: Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.


Parteneri pentru Politici Publice: Îmbunătățirea Capacității de Colaborare a ONG-urilor cu Administrația Publică în contextul Strategiei Europa 2020

ONG-urile din România se confruntă tot mai acut cu dispariţia graduală a instrumentelor necesare pentru activitatea sine qua non a sectorului nonguvernamental – aceea de observator al politicilor publice, ce propune modificările adecvate din prisma cetăţeanului şi a obligaţiilor ce ne revin ca Stat Membru al UE. Pentru a răspunde constructiv solicitărilor şi responsabilităţilor parteneriale pe care organizaţiile le au din partea autorităţilor, este nevoie de investiţii în resursele umane pentru specializare în domeniul politicilor publice şi al managementului de proiect. De asemenea, este necesară sporirea numărului de persoane ce deţin informaţiile şi expertiza de advocacy şi de management de proiecte şi sunt încadrate în structurile publice pentru a se putea implica în ciclul de politici publice referitor la domenii de guvernare foarte diferite, cu impact asupra schimbărilor climatice (energie, transport, agricultură, păduri, deşeuri etc.).

Scop: Proiectul îşi propune să contribuie la creşterea capacităţii organizaţiei TERRA Mileniul III şi a membrilor Reţelei de Acţiune pentru Climă România în vederea sprijinirii administraţiei publice din România pentru punerea în aplicare a politicilor publice rezultate în contextul Strategiei Europa 2020. Aceasta are ca scop ieşirea din criză şi pregătirea economiei europeane pentru următoarea decadă. Strategia Europa 2020 are trei priorităţi care se susţin reciproc: · creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare; · creştere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive; · creştere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială.


Raport anual 2013

Aici puteți accesa: Ghidul de bune practiciONG-urile si Administratia, parteneri pentru politicile publice

Grupul ţintă: angajaţii şi voluntarii organizaţiilor membre ale Reţelei de Acţiune pentru Climă România; reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale; reprezentanţi ai altor ONG-uri de mediu Activităţi: · Curs de politici publice pentru reprezentanţi şi voluntari ai organizaţiilor partenere; · Curs de Manager de Proiect; · Realizarea unui grup de lucru împreună cu Comisia Naţională privind Schimbările Climatice, în vederea punerii în aplicare a Strategiei Europa 2020 şi a modului în care aceasta este transpusă în documentele programatice ale Ministerului Mediului şi și Schimbărilor Climatice; · Seminar de lansare a grupului de lucru cu tema: „Rolul ONG-urilor în dezvoltarea şi implementarea politicilor publice de transpunere a Strategiei Europa 2020”; · Vizite de studiu la Primăria Timişoara şi la Coaliţia ONG-urilor pentru Combaterea Schimbărilor Climatice din Polonia; · Elaborarea şi publicarea unui ghid ce va conţine informaţii esenţiale privind colaborarea ONG-urilor cu autorităţile în România şi exemple de bune practici şi recomandări. · O conferinţă naţională la care vor lua parte reprezentanţi ai ONG-urilor şi din cadrul administraţie publice. Perioadă implementare: Noiembrie 2012 Noiembrie 2013 Partener: Reţeaua de Acţiune pentru Climă Finanţator: Fondul Social European prin Programul Operaţional ”Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013”


EDUCAȚIE

PENTRU


MEDIIU


Colţ de Rai

Finanţator: Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România. Perioada de implementare: aprilie – august 2013. Scopul proiectului: Conştientizarea copiilor şi adulţilor în legatură cu necesitatea protejării mediului natural prin stimularea aptitudinilor creative şi artistice ale elevilor şi sensibilizarea comunităţii locale din oraşul Moreni. Obiective: Dezvoltarea unui comportament ecologic şi a unor atitudini orientate spre asigurarea calităţii mediului prin cunoaşterea, afirmarea şi stimularea potenţialului artistic-creativ al elevilor şi prin desfăşurarea de activităţi extra-curriculare. Creşterea implicării comunităţii locale în acţiuni de protejare şi conservare a spaţiilor verzi şi a patrimoniului natural al oraşului prin desfăşurarea unor activităţi în parteneriat cu autorităţile locale şi prin implicarea părinţilor în acţiunile proiectului. Activităţi: · Amenajarea spaţiului verde „Colţ de Rai” din Moreni · Activităţi educative cu 4 teme principale: gestiunea durabilă a pădurilor şi consumul responsabil al resurselor naturale; mediul urban – impactul urbanizării; cum să reducem deşeurile; pădurea şi spaţiile verzi urbane. · Organizarea concursului naţional „Copii, salvaţi planeta albastră!” · Organizarea festivalului de film ecologic „Cu un copac nu faci pădure!” Grupuri ţintă: elevii și profesorii Clubului Copiilor din Moreni, Dâmbovița și comunitatea locală precum și elevii și profesorii de la alte Cluburi ale copiilor din țară care au participat la Concursul Internațional din 2013.


Raport anual 2013 Raport anual 2012

Amenajarea spațiului verde „Colț de Rai” Amenajarea spațiului verde s-a desfășurat în perioada aprilie-iunie și a debutat cu un concurs de creație dedicat elevilor în vederea desemnării celei mai bune variante de amenajare. Ulterior sau achiziționat materialele necesare construirii mobilierului de grădină și s-a procurat materialul săditor (puieți de specii arbustive și arborescente cu un potențial estetic ridicat). La acțiunea de amenajare au participat 5 profesori de la Clubul Copiilor Moreni alături de 30 de elevi și 20 de părinți.

Activități educative Activitățile educative s-au desfășurat în perioada aprilie-iulie, o parte dintre acestea având loc în natură (în pădure ori în municipiul Moreni). La fiecare activitate educativă au participat cel puțin 20 de elevi. Materialele necesare implementării (manuale, filme, materiale de lucru etc.) au fost puse la dispoziție Clubului Copiilor din Moreni de către Fundaţia TERRA Mileniul III, aceasta din urmă participând, prin reprezentanții săi, la o parte din activități.


Educaţie pentru managementul sustenabil şi responsabil al pădurilor lumii Aici puteți accesa broșura Cu un copac nu faci pădure

Scopul proiectului este de a contribui la diseminarea practicilor de educaţie privind dezvoltarea sustenabilă către marele public, cu precădere publicul tânăr. De asemenea, proiectul contribuie la diseminarea modalităţilor de consum sustenabil şi echitabil a resurselor forestiere. Totodată, proiectul contribuie la obţinerea susţinerii publice privind acţionarea împotriva sărăciei şi pentru instaurarea unor relaţii echitabile între state. Obiectivul specific este de a sensibiliza şi mobiliza oamenii către un management global sustenabil al pădurilor şi adoptarea unui consum responsabil al resurselor forestiere de către grupurile ţintă ale proiectului în 19 oraşe europene: Florenţa, Bologna, Torino, Genova, Ferrara, Verona, Cagliari, Perugia (Italia), Bucureşti, Sinaia, Târgu Mureş, Sovata, Moreni (România), La Valletta (Malta), Łódź, Warszawa, Krakow (Polonia), Valencia, Castellon de la Plana (Spania). Grupuri ţintă ale proiectului sunt reprezentate de: elevi, profesori, şcoli gimnaziale (entităţi educaţionale), autorităţi locale şi autorităţi ale parcurilor naturale/naţionale, întreprinderi de profil, traineri şi educatori profesionişti, O.N.G.-uri / organizaţii ale societăţii civile, cetăţeni / consumatori. Activităţi principale: · multiplicarea unui pachet multimedia, informaţional şi educaţional despre utilizarea şi consumul responsabil şi sustenabil al pădurilor; · cursuri rezidenţiale de training şi activităţi educaţionale bazate pe aplicarea pachetului informaţional în Italia, Spania, România, Malta şi Polonia; · stabilirea unei reţele internaţionale între grupurile ţintă; · vizite de studiu între cele 24 de şcoli europene; · realizarea de trei conferinţe internaţionale pe tema managementului sustenabil al pădurilor lumii (Italia, Polonia şi România); · organizarea de expoziţii interactive multimedia pe tema pădurilor lumii; · realizarea de campanii de comunicare socială.


Raport anual 2013 Raport anual 2012

Principalele activităţi desfăşurate în România în 2013: - realizarea unei conferinţe internaţionale, la care au participat membri ai ONG-urilor de protecţie a mediului din România, reprezentanţi ai administraţiilor publice precum Romsilva, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice etc., partenerii din ţările europene, profesori, traineri, elevi, reprezentanţi ai presei ş.a.; - desfăşurarea de activităţi educaţionale în perioada februarie-iunie, în cele zece şcoli din cadrul proiectului din oraşele: Bucureşti, Sinaia, Moreni, Sovata şi Târgu Mureş; - realizarea de expoziţii multimedia găzduite de Facultatea de Agricultură din Bucureşti şi Biblioteca Judeţeană Dinicu Golescu din Piteşti; - realizarea unei întâlniri de coordonare cu partenerii din proiect; - desfăşurarea primei ediţii a concursului intenaţional Implică-te. Salvează pădurile!, concurs cu premii care s-a adresat eleviilor de gimanziu şi liceu. Perioada de implementare: mai 2011 – aprilie 2014 (36 de luni). Coordonator: COSPE – Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenţi. Parteneri: Comunità Impegno Servizio Volontariato (CISV), Gruppo di Volontariato Civile (GVC), Asociaţia ALMA-RO, Fundaţia TERRA Mileniul III, Asociaţia RHODODENDRON, Alliance of Association Polish Green Network, ACSUR LAS SEGOVIAS, KOPINParteneri Asociaţi: PEFC Italia, NepCon Poland. Finanţator: EuropeAid. Website: www.forestintheworld.org


NU

CLEAR


Monitorizarea domeniului nuclear în România

După mai mult de 60 de ani de producţie de energie nucleară omenirea nu are încă soluţii pentru problema deşeurilor nucleare. Cele mai multe dintre acestea sunt păstrate în depozite construite în apropierea reactoarelor care le generează. Pericolul contaminării de la deşeurile nucleare este chiar mai mare decât în cazul combustibilului din reactoare. Mari cantităţi de deşeuri radioactive vor rămâne periculoase pentru mediu şi pentru oameni pentru mai mult timp decât a trecut de la apariţia civilizaţiei umane. Costurile ascunse ale producerii energiei nucleare precum şi ale depozitării deşeurilor, securităţii şi dezafectării reactoarelor sunt uriaşe şi cetăţenii sunt cei care le plătesc. În acest context nu are mai mult sens să investim aceste miliarde de euro în energie cu adevărat sustenabila şi în tehnologii cu riscuri reduse? Riscurile pe care le implică utilizarea energiei nucleare sunt imense, așa cum sunt și costurile pentru prevenirea acestora sau pentru gestionarea accidentelor nucleare. În urma accidentului nuclear de la Fukushima din Japonia, Europa a decis că trebuie să ia măsuri suplimentare în privința răspunderii pe care o poartă operatorii nucleari în caz de accident. Pentru aceasta s-au creat fonduri de rezervă speciale la care operatorii nucleari sunt obligați să cotizeze sumele stipulate, dar care nu pot acoperi decât o fracțiune din costurile reale. În România, în timp ce statul merge înainte cu cofinanțarea și construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă, publicul este expus cu precădere la mesaje politice despre independență energetică, dar puțin informat despre aspecte mai practice precum costurile de dezafectare ale unităților nucleare sau de depozitare finală a deșeurilor radioactive. Aceste costuri se reflectă în prețul energiei nucleare și sunt suportate în mare parte de către consumatorul final.


Raport anual 2013 Raport anual 2012

Obiective: ź Monitorizarea progresului transpunerii Directivei Cadru privind Deşeurile, precum şi a construcţiei depozitului final de la Saligny, elaborarea şi participarea la procesul de consultare publică ź Continuarea cercetării pe tema testelor de stres în România, solicitând întâlniri şi făcând publice măsurile derulate ź Investigarea şi publicarea informaţiilor despre fondurile alocate depozitării deşeurilor nucleare și dezafectării reactoarelor din România ź Încercarea de a opri viitoare investiţii în dezvoltarea proiectelor de energie nucleară în România: unitățile 3 și 4 ale Centralei de la Cernavodă care au primit recent acord de mediu. Activități: ź realizarea unui material informativ despre costurile, constituirea și situația actuală a fondurilor ce privesc răspunderea în cazul unui accident nuclear, dezafectarea instalațiilor nucleare și depozitarea finală a deșeurilor radioactive. Materialul va cuprinde observații despre limitările acestor fonduri și problemele ce pot apărea în constituirea acestora și observații asupra nivelului de transparență al autorităților din domeniul nuclear ź expunerea subiectului în mass-media ź monitorizarea demersurilor de construcție a reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă ź monitorizarea înființării unei noi exploatări de zăcământ de uraniu în perimetrul TulgheșGrințieș din Ceahlău ź informarea publicului cu privire la progresul implementării activităților de îmbunătățire propuse în urma testelor de stres Grupuri-țintă: ź Autorităţile de reglementare în domeniul nuclear ź Autorităţi publice naţionale şi regionale, comunităţile locale afectate de construcţia depozitului de deşeuri de la Saligny ź Publicul general pentru a fi informat în legătură cu costurile ascunse ale energiei nucleare ź ONG-uri interesate de monitorizarea investiţiilor publice în domeniul nuclear (Unităţile 3 şi 4 de la Cernavodă) ź Mass-media Perioada de implementare: Iulie 2012 – Iunie 2013 Finanțator: Fundația pentru Partemeriat de Mediu Ungaria – Okotars Alapitvany


TRAN

SPORT


Winning over the member states on European transport issues

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la reducere emisiilor de GES – la nivel naţional şi european – în transporturi, în general, şi în sectorul de automobile şi combustibili, în special. Acest obiectiv va fi atins prin consolidarea capacităţii de lobby a Terra Mileniul III şi prin stabilirea unei reţele de parteneri şi părţi interesate, cu scopul de a influenţa deciziile politice pentru un transport durabil. Proiectul îşi propune să contribuie la obiectivele Federaţiei Transport&Environment (T&E) privind politicile de transport europene în domeniile calității carburanţilor, autovehiculelor şi emisiilor de CO2 şi alegerilor europene, prin consolidarea capacităţii de advocacy şi a influenţei ONG-urilor naţionale asupra Consiliului European, miniştrilor naţionali şi Parlamentului European. Politicile europene care promovează dezvoltarea biocarburanților obținuți din culturi alimentare ca alternativă menită să reducă emisiile din sectorul de transporturi european, s-au dovedit a fi ineficiente și, ca urmare, au generat o serie de efecte negative asupra mediului la nivel global. Printre aceste efecte se numără emisiile mai mari decât s-a preconizat inițial, competiția cu hrana, conflicte pentru acapararea terenurilor, pierderea ecosistemelor și a biodiversității.

Proiectul este structurat în 3 domenii de interes: 1. Calitatea Carburanţilor (Biocombustibili / Combustibili neconvenţionali) ź Implicarea factorilor decizionali în politicile privind biocombutibilii şi combustibilii fosili neconvenţionali la nivel naţional şi european ź Influențarea politicilor publice naţionale în domeniul calităţii carburanţilor (nisipuri bituminoase / ILUC) ź Creşterea nivelului de conştientizare la nivel naţional şi promvarea în media a impactului pe care îl au combustibilii poluanţi şi ILUC asupra schimbărilor climatice. ź Informarea publicului cu privire la exploatarea țițeiului din nisipurilor bituminoase și a altor tipuri de țiței greu și foarte poluant și riscurile pe care le implică introducerea acestora pe diferite piețe, inclusiv pe piața europeană.


Raport anual 2013 Raport anual 2012

2. Autovehicule / Emisii de CO2 (dezbaterea țintei pentru 2025) ź Influenţarea politicilor naţionale şi europene

privind limitele de emisii pentru autovehicule pentru anul 2020 şi stabilirea unei ţinte de 65gCO2/km pentru anul 2025. ź Lobby la nivelul industriei prin creşterea conştientizării privind politicile de reducere a emisiilor ź Creşterea conştientizării şi campanie media pe subiectul limitei de emisii pentru anul 2020 şi pentru stabilirea unor ţinte de reuceri de emisii pentru anul 2025. 3. Alegerile pentru Parlamentul European 2014 ź Asumarea publică de către candidaţi a temelor

de mediu ź Campanii de informare şi conştientizare asupra temelor de mediu relevante şi a priorităţilor legislative la nivel european.

Perioada de implementare: Iulie 2013 – Iunie 2014 Finanțator: Fundația Europeană pentru Climă


RE

ȚELE


Rețele Reţeaua de Acţiune pentru Climă – România (RAC-RO) este o asociaţie de 13 ONG-uri ce are ca misiune reducerea impactului activităţilor umane asupra climei şi limitarea efectelor schimbărilor climatice. Printre obiectivele RACRO se numără creşterea gradului de conştientizare a populaţiei şi a factorilor de decizie privind schimbările climatice, creșterea participării publicului la acţiuni de reducere şi prevenire a schimbărilor climatice și îmbunătăţirea calităţii educaţiei privind mediul şi schimbările climatice Coaliţia pentru Mediu din România este o asociere de 69 de organizaţii neguvernamentale de protecţia mediului din România, înfiinţată în 2009, ca rezultat al Forumului ONG de mediu. Organizaţiile afiliate şi-au propus ca până în 2020, sectorul de mediu să devină cel mai puternic sector neguvernamental din România. Printre obiectivele Coaliţiei se numără: creşterea gradului de conştientizare a populaţiei şi a factorilor de decizie privind protecţia mediului, îmbunătăţirea calităţii educaţiei privind mediul şi creşterea implicării societăţii civile în dezvoltarea politicilor publice pentru a reduce impactul activităţilor umane asupra mediului. Coaliția ONG-uri pentru Fondurilor Structurale militează pentru luarea în considerare a cerinţelor organizaţiilor neguvernamentale în procesele de planificare, implementare şi evaluare a programelor şi proiectelor derulate din fonduri europene. De asemenea, Coaliția derulează activităţile de monitorizare a instituţiilor responsabile de implementarea programelor finanţate prin instrumentele structurale, prin Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi prin Fondul European pentru Pescuit şi a accesului ONGurilor la aceste programe.


Raport anual 2013

Climate Action Network (CAN) este recunoscută ca cea mai importantă reţea de organizaţii europene în domeniul climei şi cel al energiei. Cu 129 de membri din 25 de ţări, CAN-E depune eforturi pentru prevenirea efectelor schimbărilor climatice şi promovează energia nepoluantă şi politicile de mediu în Europa.

INFORSE-Europe este o reţea de 80 de organizaţii nonguvernamentale ce promovează prin proiectele lor energia nepoluantă, ca soluţie pentru reducerea sărăciei şi combaterea problemelor de mediu.

Transport & Environment este o asociaţie paneuropeana cu scop ştiinţific şi educativ, ce promovează o politică de transport bazată pe principiile dezvoltării durabile: minimizarea impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii, a energiei şi costurilor economice şi sociale, în paralel cu creşterea siguranţei şi a accesului la transport.


EVENI

MENTE


Raport anual 2012

Ziua Mondială a Mediului, 5 iunie 2013, București

În 5 iunie, TERRA III a sărbătorit împreună cu Coaliția pentru Mediu din România (CMR), Ziua Mondială a Mediului, eveniment transformat într-o acțiune de comemorare a naturii afectate de distrugeri. Membrii CMR și alte organizații de mediu și cetățeni au comemorat natura moartă printr-un eveniment dublu: expoziție și protest, pentru a trage un semnal de alarmă asupra modului iresponsabil și dezastruos în care acționează instituțiile care administrează soarta mediului în România.

Cei prezenți la eveniment au depus coroane de flori, au aprins lumânări și au ținut discursuri triste pentru efectele marilor probleme de mediu din România: dezastrul minier de la Roșia Montană, râurile de munte secate de microhidrocentrale, gropi de gunoi neînchise și alte situri istorice contaminate, Delta Dunării, exploatarea gazelor de șist, păduri defrișate, locuitori ai marilor orașe otrăviți de lipsa spațiilor verzi, energia nucleară.


Raport anual 2013

Sătui de promisiuni deșarte din partea ministerelor care administrează mediul, îngrijorați de legile anti-mediu care curg din Parlamentul României, iritați de acordurile de mediu abuzive, emise de Agențiile regionale de protecție a mediului și îngrijorați de numărul tot mai mare de proceduri de infringement declanșate de Comisia Europeană, organizațiile din Coaliția pentru Mediu au p r o p u s c a î n Ro m â n i a Z i u a Mondială a Mediului să se transforme în Noaptea Mediului.

“Faptul că proiectul construcției unităților 3 și 4 de la Cernavodă a primit acordul de mediu este cea mai gravă problemă de mediu din ultimul an. Decizia de a emite acordul de mediu la Cernavodă o calificăm drept nefondată din punct de vedere al raportului de evaluare a impactului asupra mediului, care a stat la bază (elaborat în 2007). Documentul este incomplet, deoarece nu prezintă o analiză corespunzătoare a alternativelor, nici date privind impactul funcționării centralei nucleare asupra sănătății populației (inclusiv cu privire la impactul concentrațiilor ridicate de tritiu asupra populației din zonă), nicio analiză a riscului de atac terorist asupra centralei și consecințele sale (inclusiv asupra bazinului de combustibil uzat, neprotejat de anvelopa reactorului)”. Ioana Ciută, director executiv Terra Mileniul III


EU SEMESTER 2013: Locuințele românilor consumă de 8 ori mai multă energie decât media europeană

Deși influențează reglementările românești, politicile europene ajung cu dificultate atât pe agenda media din România, cât și la nivel instituțional și la nivelul populației. De aceea, ne-am asumat să promovăm datele furnizate de Uniunea Europeană privind politicile cu impact de mediu, precum și recomandările pe care Comisia Europeană le face României pentru a crește eficiența energetică și pentru a reduce emisiile. Aceste date sunt disponibile în raportul ”European Semester”, din promovarea căruia am făcut o tradiție. Ediția din 2013 a raportului a arătat că locuințele din România consumă de opt ori mai multă energie decât media țărilor UE-15 din cauza unui sistem ineficient de termoficare și a faptului că respectivele clădiri nu sunt izolate în mod corespunzător. Potrivit documentului, România este a treia cea mai energo-intensivă economie din UE, cu o intensitate energetică de 2,5 ori mai mare decât media UE. Este, de asemenea, a treia economie din UE cu nivelul cel mai ridicat de emisii de carbon. Analiza a confirmat faptul că în România concurența și eficiența sunt reduse în sectoarele cu cele mai mari emisii de carbon – energia și transporturile.


Raport anual 2013

Despre European Semester European Semester este un instrument de supraveghere preventivă a politicilor economice și fiscale ale statelor membre, prin care acestea sunt evaluate de Comisia Europeană înainte de a fi adoptate de statele respective. Denumirea de “semestru” vine de la perioada de 6 luni in care sunt analizate politicile bugetare și structurale ale statelor membre, în scopul identificarii dezechilibrelor apărute sau iminente, care ar încălca normele stabilite de Pactul de Stabilitate si Creștere (PSC). În felul acesta, în paralel cu pregătirea deciziilor bugetare în fiecare stat membru, se poate derula și o anumită coordonare, așa încât economia europeană, pe ansamblul ei, să-și asigure stabilitatea și creșterea.


Raport anual 2013

Indexul de Performanță în Schimbări Climatice

2013 a fost al 3-le an în care am promovat în România rezultatele Indexului de Performanță în Schimbări Climatice (CCPI 2014), realizat de Germanwatch și Reșeaua de Acțiune pentru Climă Europa (CAN Europe) și lansat în cadrul Conferinței Naţiunilor Unite privind schimbările climatice – COP 19 de la Varșovia, Polonia. În 2013, România a ocupat locul 16 din 58 în clasamentul statelor analizate din perspectiva măsurilor luate împotriva schimbărilor climatice. Potrivit CCPI 2014, țara noastră se plasează în clasament pe o poziție mai bună decât în anii trecuți (18 în 2013, 28 în 2012), însă acest lucru se datorează și regresului înregistrat de alte state. Dintre cei 15 indicatori evaluați, cel mai bun scor a fost obținut la capitolul ”Tendințe în Eficiență”, unde se evaluează structura și eficienta sistemului energetic și a mixului energetic, unde România s-a clasat pe poziția a 4-a, la fel ca anul anterior. La polul opus, cel mai prost rezultat înregistrat a fost la capitolul ”Politici Climatice Naționale”, unde ocupăm locul 42. O altă ”bilă neagră” este indicatorul ”Emisii provenite din Transportul Rutier”, unde România se situează tot pe locul 42.

Despre CCPI Indexul de Performanță în Schimbări Climatice este un instrument creat pentru a crește transparența în privința politicilor climatice internaționale. Scopul său este să pună presiune politică și socială pe statele care au eșuat, până în prezent, să ia măsuri ambițioase pentru protejarea climei. Indexul evaluează performanța în protejarea climei a 58 de state care sunt responsabile, împreună, pentru peste 90% din emisiile de CO2 asociate sectorului energetic.


Raport anual 2013


BU

GET


Raport anual 2013

Fonduri atrase


Raport anual 2013

Cheltuieli


Raport anual TERRA Mileniul III - 2013  

Raportul de activitate pe anul 2013 al Fundației TERRA Mileniul III.

Advertisement