Page 1

Naturstein - naturlig vakkert Foto: Jiri Havran


2


Innhold Stone wall smalstripet ............................................4 - 7 Stone wall .........................................................................8 - 9 Stone wall jazz.............................................................10-11 Stone wall Hardanger ............................................12 - 13 Stone wall Valdres ...................................................14 - 15 Stone wall trysil ........................................................16 - 17 Stone wall dovre .......................................................18 - 19 Stone wall lofoten .......................................................20 Stone wall Stryn ...............................................................21 Forblendingsstein skimmer............................22 - 23 Fasadetegl.....................................................................24 - 25 Skifer..................................................................................26 - 27 Bruddskifer..................................................................28 - 29 Trappeskifer.................................................................30 - 31 Flammet granitt........................................................32-35 Brostein/kantstein................................................36 - 37

Jura fliser.......................................................................40-41 Granitt fliser ..............................................................42-43 Granitt Benkeplater.............................................. 44-45 Riverstone ............................................................................46 Behandlingsprodukter.............................................47 Montering av stone wall............................................50 Legging av brostein.......................................................51 Prosjekter.....................................................................52 - 55

3


Stone wall smalstripet

4

410084010 Sort/Rust


Stone Wall smalstripet: Er et produkt til forblending av piper, brannmurer,

enkelt å montere steinene med vanlig fliselim.

kjøkkenøyer, over oppvaskbenker, grunnmurer,

Deles/tilskjæres med vannsag eller vinkelsliper

forstøtningsmurer, inngangspartier etc. og er laget

med diamantblad. Produktet kan brukes både

av små skifer biter, limt sammen til et stykke.

inne og ute. Fargene og blandingsforholdet av

Stykkene legges kant i kant uten fuger. Produktet

Sort/Rust, Grågrønn og Hvit/Beige kan variere fra

leveres også med innvendige og utvendige hjørn-

det som er vist på bildene og fra forsendelse til

er, samt stein med naturlig ende for rettveggs-

forsendelse.

avslutninger. Med den slette baksiden er det

Montering: Se monteringsanvisning side 50

Innvendig hjørne

Ende

Utvendig hjørne

Artikkel nr: Farge: Lengde: Høyde: Tykkelse: Vekt pr kvm: Leveres: 410084010 Sort/rust 40 cm 10 cm 2 cm 37 kg Eske/0,24 kvm 410084012 Sort/rust ende 40 cm 10 cm 2 cm 37 kg Enkeltvis 410084014 Sort/rust utv. hjørne 40,5 + 10,5 cm 10 cm 2 cm 37 kg Enkeltvis 410084016 Sort/rust innv. hjørne 40,5 + 10,5 cm 10 cm 2 cm 37 kg Enkeltvis 41007419 Grågrønn 41007421 Grågrønn ende 41007423 Grågrønn utv. hjørne 41007425 Grågrønn innv. hjørne

40 cm 40 cm 40,5 + 10,5 cm 40,5 + 10,5 cm

10 cm 10 cm 10 cm 10 cm

2 cm 2 cm 2 cm 2 cm

37 kg Eske/0,24 kvm 37 kg Enkeltvis 37 kg Enkeltvis 37 kg Enkeltvis

410144010 410144012 410144014 410144016

40 cm 40 cm 40,5 + 10,5 cm 40,5 + 10,5 cm

10 cm 10 cm 10 cm 10 cm

2 cm 2 cm 2 cm 2 cm

37 kg Eske/0,24 kvm 37 kg Enkeltvis 37 kg Enkeltvis 37 kg Enkeltvis

Hvit/beige Hvit/beige ende Hvit/beige utv. hjørne Hvit/beige innv. hjørne

Stonewall smalstripet kommer i følgende farger:

Sort/rust

Grågrønn

Hvit/beige

5


6

410084010 Sort/Rust


410084010 Sort/Rust

410084010 Sort/Rust

7


Stone wall

Foto: Jiri Havran

Stone Wall er et unikt “Gjør det selv” produkt til forblending inne og ute

8

410136015 Grå/rust


Stone Wall: Skifer er et flott naturmateriale som gir liv og

Stone Wall leveres i paneler på 60x15 cm med

fargenyanser til flater det brukes på.

en tykkelse på 2-3,5 cm. I tillegg har vi utviklet

I vår Stone Wall har vi brukt små biter av

innvendige og utvendige hjørner, samt stein med

naturskifer med en spennende rustikk overflate

naturlig ende for rettveggsavslutninger. Vi dekker

som materiale limt sammen til paneler og laget

dermed de fleste ønskelige løsninger.

et unikt “Gjør det selv” produkt til forblending inne

De utvendige hjørnene passer ypperlig som

og ute. Stone Wall er et produkt til forblending

pipehjørner, legges enkelt rundt f.eks. en standard

av piper, brannmurer, kjøkkenøyer, grunnmurer,

Lecapipe.

forstøtningsmurer, inngangspartier etc.

Montering: Se monteringsanvisning side 50

Innvendig hjørne

Artikkel nr:

Ende

Utvendig hjørne

Farge: Lengde: Høyde: Tykkelse: Vekt pr kvm: Leveres:

Fire sider saget 410136015 Grå/rust 410136005 Grå 410146015 Hvit/beige 410186915 Sort/rust 410180005 Sort En naturlig ende 410136017 Grå/rust 410136007 Grå 410146017 Hvit/beige 410186017 Sort/rust 410180007 Sort

60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm

2 - 3,5 cm 2 - 3,5 cm 2 - 3,5 cm 2 - 3,5 cm 2 - 3,5 cm

ca 64 kg ca 64 kg ca 64 kg ca 64 kg ca 64 kg

ca 60 cm ca 60 cm ca 60 cm ca 60 cm ca 60 cm

15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm

2 - 3,5 cm 2 - 3,5 cm 2 - 3,5 cm 2 - 3,5 cm 2 - 3,5 cm

ca 64 kg Enkeltvis ca 64 kg Enkeltvis ca 64 kg Enkeltvis ca 64 kg Enkeltvis ca 64 kg Enkeltvis

Utvendig hjørne 410136020 Grå/rust 410136010 Grå 410144515 Hvit/beige 410186020 Sort/rust 410186010 Sort

40,5 + 10,5 cm 40,5 + 10,5 cm 40,5 + 10,5 cm 40,5 + 10,5 cm 40,5 + 10,5 cm

15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm

2 - 3,5 cm 2 - 3,5 cm 2 - 3,5 cm 2 - 3,5 cm 2 - 3,5 cm

ca 64 kg Enkeltvis ca 64 kg Enkeltvis ca 64 kg Enkeltvis ca 64 kg Enkeltvis ca 64 kg Enkeltvis

Innvendig hjørne 410136022 Grå/rust 410136012 Grå 410144516 Hvit/beige 410186022 Sort/rust 410186022 Sort

40,5 + 10,5 cm 40,5 + 10,5 cm 40,5 + 10,5 cm 40,5 + 10,5 cm 40,5 + 10,5 cm

15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm

2 - 3,5 cm 2 - 3,5 cm 2 - 3,5 cm 2 - 3,5 cm 2 - 3,5 cm

ca 64 kg ca 64 kg ca 64 kg ca 64 kg ca 64 kg

Eske, 4 stk/0,36 kvm Eske, 4 stk/0,36 kvm Eske, 4 stk/0,36 kvm Eske, 4 stk/0,36 kvm Eske, 4 stk/0,36 kvm

Enkeltvis Enkeltvis Enkeltvis Enkeltvis Enkeltvis

Stonewall vanlig kommer i følgende farger:

Grå/rust

Grå

Hvit/beige

Sort/rust

Sort

9


Stone wall jazz

10

Nyhet!


Stone Wall Jazz: I vår Stone Wall Jazz har vi brukt små biter av

en tykkelse på 2-3,5 cm. I tillegg har vi utviklet

granitt med en spennende rustikk overflate som

innvendige og utvendige hjørner, samt stein med

materiale limt sammen til paneler og laget et

naturlig ende for rettveggsavslutninger. Vi dekker

unikt “Gjør det selv” produkt til forblending inne

dermed de fleste ønskelige løsninger.

og ute. Stone Wall er et produkt til forblending

De utvendige hjørnene passer ypperlig som

av piper, brannmurer, kjøkkenøyer, grunnmurer,

pipehjørner, legges enkelt rundt f.eks. en standard

forstøtningsmurer, inngangspartier etc.

Lecapipe.

Stone Wall leveres i paneler på 60x15 cm med

Montering: Se monteringsanvisning side 50

Innvendig hjørne

Ende

Utvendig hjørne

Artikkel nr: Farge: Lengde: Høyde: Tykkelse: Vekt pr kvm: Leveres: 410656015 Sort/hvit 60 cm 15 cm 2 cm ca 50 kg Eske, 4 stk/0,36 kvm 410656017 Sort/hvit endestein 60 cm 15 cm 2 cm ca 50 kg Enkeltvis 410654010 Sort/hvit utv. hjørne 40,5 + 10,5 cm 15 cm 2 cm ca 50 kg Enkeltvis 410654012 Sort/rust innv. hjørne 40,5 + 10,5 cm 15 cm 2 cm ca 50 kg Enkeltvis

11


Stone wall Hardanger

12

410455615 Hardanger


Stone Wall Hardanger: Er et produkt til forblending av piper, brannmurer, grunnmurer, forstøtningsmurer, inngangspartier etc. og er laget av granitt støpt i armert sement til et stykke. Stykkene legges kant i kant. Med den slette baksiden er det enkelt å montere steinene med vanlig fliselim. Leveres også med ferdige utvendige hjørner og naturlige endesteiner i hel og halv størrelse. De utvendinge hjørnene er yppelige som pipehjørner til å forblende f.eks. en Lecapipe. Deles/tilskjæres med vannsag eller vinkelsliper med diamantblad. Produktet kan brukes både inne og ute. Fargene og blandingsforholdet av farger kan variere fra det som er vist på bildene.

Montering: Se monteringsanvisning side 50

Innvendig hjørne

Ende

Utvendig hjørne

Artikkel nr.: Farge: Lengde: Høyde: Tykkelse: Vekt pr. kvm: Leveres: 410455615 Veggpanel Grå/hvit 56 cm 15 cm 4 cm ca 75 kg Eske, 4 stk/0,34 kvm 410454010 Utv hjørne Grå/hvit 40,5 + 10,5 cm 15 cm 4 cm ca 75 kg Enkeltvis 410454012 Innv. hjørne Grå/hvit 40,5 + 10,5 cm 15 cm 4 cm ca 75 kg Enkeltvis 410451556 Hel endestein Grå/hvit 56 cm 15 cm 4 cm ca 75 kg Sett av 2+2 stk 410451528 Halv endestein Grå/hvit 28 cm 15 cm 4 cm ca 75 kg Sett av 2+2 stk

13


Stone wall Valdres

14

410485615 Grønn/grü/rust


Stone Wall Valdres: Er et produkt til forblending av piper, brannmurer, grunnmurer, forstøtningsmurer, inngangspartier etc. og er laget av granitt støpt i armert sement til et stykke. Stykkene legges kant i kant. Med den slette baksiden er det enkelt å montere steinene med vanlig fliselim. Leveres også med ferdige utvendige hjørner og naturlige endesteiner i hel og halv størrelse. De utvendinge hjørnene er yppelige som pipehjørner til å forblende f.eks. en Lecapipe. Deles/tilskjæres med vannsag eller vinkelsliper med diamantblad. Produktet kan brukes både inne og ute. Fargene og blandingsforholdet av farger kan variere fra det som er vist på bildene.

Montering: Se monteringsanvisning side 50

Innvendig hjørne

Ende

Utvendig hjørne

Artikkel nr: Farge: Lengde: Høyde: Tykkelse: Vekt pr kvm: Leveres: 410485615 Valdres 56 x 20 Grønn/grå/rust 56 cm 20 cm 4 cm ca 85 kg Eske, 4 stk/0,448 kvm 410484010 Valdres utv. hjørne Grønn/grå/rust 40,5 + 10,5 cm 20 cm 4 cm ca 85 kg Enkeltvis 410484017 Valdres innv. hjørne Grønn/grå/rust 40,5 + 10,5 cm 20 cm 4 cm ca 85 kg Enkeltvis 410485620 Valdres hel endestein Grønn/grå/rust 56 cm 20 cm 4 cm ca 85 kg Sett av 2+2 stk 410852028 Valdres halv endestein Grønn/grå/rust 28 cm 20 cm 4 cm ca 85 kg Sett av 2+2 stk

15


Stone wall Trysil

16


Stone Wall Trysil: Er et produkt til forblending av piper, brannmurer, grunnmurer,forstøtningsmurer,inngangspartier etc. og er laget av kvarts støpt armert sement til et stykke. Stykkene legges kant i kant. Med den slette baksiden er det enkelt å montere steinene med vanlig fliselim. Leveres også med ferdige utvendige hjørner (pipehjørner), og naturlige endesteiner i hel og halv størrelse. Deles/tilskjæres med vannsag eller vinkelsliper med diamantblad. Produktet kan brukes både inne og ute. Fargene og blandingsforholdet av farger kan variere fra det som er vist på bilden

Montering: Se monteringsanvisning side 50

Innvendig hjørne

Ende

Utvendig hjørne

Artikkel nr: Farge: Lengde: Høyde: Tykkelse: Vekt pr kvm: Leveres: 410405615 Trysil Gul/beige 56 cm 15 cm 4 cm ca 75 kg Eske, 4 stk/0,34 kvm 410404010 Trysil utv. hjørne Gul/beige 40,5 + 10,5 cm 15 cm 4 cm ca 75 kg Enkeltvis 410404015 Trysil innv. hjørne Gul/beige 40,5 + 10,5 cm 15 cm 4 cm ca 75 kg Enkeltvis 410405612 Trysil hel endestein Gul/beige 56 cm 15 cm 4 cm ca 75 kg Sett av 2+2 stk 410403015 Trysil halv endestein Gul/beige 28 cm 15 cm 4 cm ca 75 kg Sett av 2+2 stk

17


Stone wall Dovre

18


Stone Wall Dovre: Natursteinsbiter av ulike størrelser limt uvilkårlig

produkt til forblending av piper, brannmurer,

sammen til paneler med sement bakside. Dette

kjøkkenøyer, grunnmurer, forstøtningsmurer,

gjør hvert panel ulikt og gir et utseende med flott

inngangspartier etc.

naturlig spill. Leveres i paneler på 60x15 cm med en tykkelse Stone Wall Dovre er et flott naturmateriale som

på 4 cm. I tillegg kommer det ferdige utvendige

gir liv og fargenyanser til flater det brukes på.

hjørner og endestein i halv og hel størrelse. De fer-

Dette er et unikt “Gjør det selv” produkt til for-

dige utvendige hjørnene er meget godt egnet som

blending inne og ute. Stone Wall Dovre er et

pipehjørner til å forblende til f.eks. Lecapiper.

Montering: Se monteringsanvisning side 50

Innvendig hjørne

Artikkel nr:

Ende

Utvendig hjørne

Farge: Lengde: Høyde: Tykkelse: Vekt pr kvm: Leveres:

Fire sider saget 410806015 Gul/grå

60 cm

15 cm

4 cm

ca 75 kg Eske/0,36 kvm

Utvendig hjørne 410804010 Gul/grå

40,5 + 10,5 cm

15 cm

4 cm

ca 75 kg Enkeltvis

Innvendig hjørne 410805015 Gul/grå

40,5 + 10,5 cm

15 cm

4 cm

ca 75 kg Enkeltvis

Naturlig ende 410805012 Gul/grå 410803007 Gul/grå

60 cm 30 cm

15 cm 15 cm

4 cm 4 cm

ca 75 kg Sett av 2 stk ca 75 kg Sett av 2 stk

19


Stone wall Lofoten

Stone Wall Lofoten: Stone Wall lofoten er et produkt til forblending av

Stykkene legges kant i kant. Med den slette baksi-

piper, brannmurer grunnmurer, forstøtningsmurer,

den er det enkelt å montere steinene med vanlig

inngangspartier etc. Den er laget av skiferbiter

flislim.

som er lagt i sement, og støpt til et stykke.

Montering: Se monteringsanvisning side 50

Innvendig hjørne

Ende

Utvendig hjørne

Artikkel nr.: Lengde: Bredde: Tykkelse: Vekt pr. kvm: Leveres: 410115615 Lofoten 56 cm 15 cm 4 cm 75 kg Eske, 4 stk/0,34 kvm 410114010 Lofoten utv. hjørne 40,5 + 10,5 cm 15 cm 4 cm 75 kg Enkeltvis 410114111 Lofoten innv. hjørne 40,5 + 10,5 cm 15 cm 4 cm 75 kg Enkeltvis 410115616 Lofoten hel endestein 56 cm 15 cm 4 cm 75 kg Sett av 2+2 stk 410115628 Lofoten halv endestein 28 cm 15 cm 4 cm 75 kg Sett av 2+2 stk

20


Stone wall Stryn

Stone Wall Stryn: Stone Wall Stryn er et produkt til forblending av

Deles/tilskjæres med vannsag eller vinkelsliper

piper, brannmurer grunnmurer, forstøtningsmurer,

med diamantblad. Produktet kan brukes både

inngangspartier etc. Panelene består hovedsak-

inne og ute.

lig av skifer med mye rustinnslag. Den er laget av skiferbiter som er lagt i sement, og støpt til et

Fargene og blandingsforholdet av farger kan var-

stykke.

iere fra det som er vist på bildene.

Stykkene legges kant i kant. Med den slette baksi-

Montering: Se monteringsanvisning side 50

den er det enkelt å montere steinene med vanlig flislim.

Innvendig hjørne

Ende

Utvendig hjørne

Artikkel nr: Lengde: Bredde: Tykkelse: Vekt pr kvm: Leveres: 410205615 Stryn rett stein 56 cm 15 cm 3 - 4 cm 75 kg Eske, 4 stk/0,34 kvm 410204010 Stryn utv. hjørne 40,5 + 10,5 cm 15 cm 3 - 4 cm 75 kg Enkeltvis 410204111 Stryn innv. hjørne 40,5 + 10,5 cm 15 cm 3 - 4 cm 75 kg Enkeltvis 410205616 Stryn hel endestein 56 cm 15 cm 3 - 4 cm 75 kg Sett av 2+2 stk 410205628 Stryn halv endestein 28 cm 15 cm 3 - 4 cm 75 kg Sett av 2+2 stk

21


Forblendingsstein skimmer

401030010 Gr책 skimmer

22

401030010 Sort skimmer


Forblendingsstein: Forblendingsstein er en skifer med glimmer. Steinene har fargenyanser, noen med innslag av rust som gir et flott liv sammen med forhøyningen i front. Dette til sammen gir en flott og livaktig overflate. Steinene kan brukes både innvendig og utvendig til forblending av murvegger, forstøtningsmurer, grunnmurer, utvendige fasader, peiser, branntavler etc.

Montering: Underlaget som steinene skal monteres på må være av ”dødt” materiale. Ved montering på utvendig vegg anbefaler vi helliming av hver stein. Innvendig kan limet legges på baksiden av stein i 2-3 punkter, men husk – bruk godt med lim. Legg steinene med ca. 1 cm fuger og fug ved bruk av fugebrett og smal fugeskje (”spekkes”) for å redusere søl på steinene.

401010001 Sort skimmer

Artikkel nr: Farge: Lengde: Høyde: Tykkelse: Vekt pr kvm: Leveres: 401010001 Sort skimmer 20 cm 10 cm 2-3 cm ca 50 kg Eske, 18 stk/0,36 kvm 401020005 Grønn skimmer 20 cm 10 cm 2-3 cm ca 50 kg Eske, 18 stk/0,36 kvm 401030010 Grå skimmer 20 cm 10 cm 2-3 cm ca 50 kg Eske, 18 stk/0,36 kvm 401040015 Hvit skimmer 20 cm 10 cm 2-3 cm ca 50 kg Eske, 18 stk/0,36 kvm 401010003 Sort skimmer 401020007 Grønn skimmer 401030013 Grå skimmer

40 cm 40 cm 40 cm

20 cm 20 cm 20 cm

3-4,5 cm 3-4,5 cm 3-4,5 cm

ca 50 kg ca 50 kg ca 50 kg

Eske, 4 stk/0,32 kvm Eske, 4 stk/0,32 kvm Eske, 4 stk/0,32 kvm

401010004 Sort skimmer 401020008 Grønn skimmer 401030014 Grå skimmer

41 cm 41 cm 41 cm

21 cm 21 cm 21 cm

3-4,5 cm 3-4,5 cm 3-4,5 cm

ca 5 kg stk Enkeltvis ca 5 kg stk Enkeltvis ca 5 kg stk Enkeltvis

23


Fasadetegl

24


Fasadetegl på netting: Er et produkt til forblending av piper, brannmurer,

Deles/tilskjæres med vannsag eller vinkelsliper

grunnmurer, forstøtningsmurer, inngangspartier

med diamantblad.

etc. og er laget av kvalitets sement fra Danmark. Steinene er gjennomfarget og er frostsikre. Fasa-

Produktet kan brukes både inne og ute. Fargene

detegl på netting er et revolusjonerende produkt

og blandingsforholdet av fargene kan variere fra

som er meget enkelt og raskt å montere med

det som er vist på bildene.

vanlig fliselim.

Artikkel nr:

Farge: Lengde: Høyde: Tykkelse: Vekt pr kvm: Leveres:

420146043 Hvit 420606043 Rødmix

60 cm 60 cm

43 cm 43 cm

2 cm 2 cm

20 kg Eske/1,05 kvm 20 kg Eske/1,05 kvm

Utvendige hjørner 420141203 Hvit 420601203 Rødmix

12 + 3 cm 12 + 3 cm

6 cm 6 cm

2 cm 2 cm

20 kg Enkeltvis 20 kg Enkeltvis

Fasadetegl kommer i følgende farger:

Hvit

Rødmix

25


Skifer fliser

100130025 Gr책

26

104006030 Sort brasiliansk


Skifer fliser: Bruk av skifer har lange tradisjoner i Norge. Vår

ute og inne. Vi leverer også Brasil skifer som kun

grå kvarts skifer har en rustikk overflate, er meget

anbefales brukt inne. P.g.a. den jevne tykkelsen på

hard og slitesterk. Den er meget velegnet til

1 cm er Brasilskiferen meget lett å legge og egner

utebruk. Kan ha innslag av rust. I tillegg så har vi

seg godt til bruk i gang, på kjøkken og bad. peiser,

en sort skifer som er en leirskifer. Denne er noe

branntavler etc.

jevnere i overflaten og egner seg til bruk både Legging: Underlaget som steinene skal monteres på må være av ”dødt” materiale. Skifer flisene festes til underlaget med fliselim. Ved bruk på utvendige terrasser bør det være en helling på 0,5-1 cm pr. meter for avrenning av vann og flisene bør hellimes. Når skiferen er ferdig lagt og fuget, vaskes den godt. Den bør deretter behandles med et impregneringsmiddel for å redusere vannopptak og unngå flekker ved søl av fett, kaffe etc.

Artikkel nr: Farge: Lengde: Høyde: Tykkelse: Antall stein/kvm: Leveres: 104003030 Sort brasiliansk 30 cm 30 cm 1 cm ca 30 kg Eske, 11 stk/0,9 kvm 100130025 Grå 30 cm 30 cm 1,1 - 1,5 cm ca 33 kg Eske, 11 stk/0,9 kvm 100120022 Sort 104006030 Sort brasiliansk 100130027 Grå

60 cm 60 cm 60 cm

30 cm 30 cm 30 cm

1,1 - 1,5 cm 1 cm 1,1 - 1,5 cm

ca 33 kg Eske, 5 stk/0,9 kvm ca 30 kg Eske, 6 stk/1,08 kvm ca 33 kg Eske, 5 stk/0,9 kvm

Skifer kommer i følgende farger:

Sort

Sort brasiliansk

Grå

27


Bruddskifer

28

11001310025 Gr책


Bruddskifer på netting: Skifer i uregelmessige størrelser (brudd) limt på

Dette produktet kan brukes både inne og ute, på

et nett, hvor hvert nett passer inntil hverandre i et

vegg og på gulv. Dette er ”Gjør det selv” bruddskifer

mønster. Bruddskifer på netting leveres i 3 forskjel-

som alle kan, og som gir et meget flott resultat.

lige farger; grå, hvit/beige/rust og sort/rust. Montering: Underlaget som flisene skal monteres på må være av ”dødt” materiale. Ved utvendig legging på gulv bør det være et fall på ca. 1 cm pr. meter. Flisene bør hellimes for å unngå at vann kommer inn under flisene og gir frostspreng. Ved bruk på utvendig vegg anbefaler vi også helliming. Innvendig kan limet dras ut med f. eks. 10 mm tannsparkel, men husk – bruk godt med lim. Flisene kan fuges som vanlige fliser, men for å begrense søl av fugemasse på flisene, så anbefaler vi å ”spekke” fugene. Flisene deles med vinkelsliper med diamantskive eller vannsag. Utvendig bør flisene behandles med et impregnerings middel etter at lim/fuger har tørket godt. Dette for å beskytte mot flekker og for å hindre vannopptak i stein og spesielt fuger.

Artikkel nr: Farge: 11001310025 Grå 1100141002505 Hvit/beige/rust 1100181002510 Sort/Rust

Størrelse: Tykkelse: Vekt pr kvm: Leveres: 0,25 kvm pr nett 1 - 1.2 cm 30 kg Eske/1 kvm 0,25 kvm pr nett 1 - 1.2 cm 30 kg Eske/1 kvm 0,25 kvm pr nett 1 - 1.2 cm 30 kg Eske/1 kvm

Bruddskifer kommer i følgende farger:

Grå

Hvit/beige/rust

Sort/rust

29


Trappeskifer

30


Trappeskifer:

Legging:

Skifer til bruk i trapper, for tildekning, på terrasser

Underlaget som steinene skal monteres på, må være av ”dødt”

etc. Leveres i grå farge med rustikk overflate som

materiale. Skiferen festes til underlaget med støp eller fliselim.

er meget hard og slitesterk.

Ved bruk på utvendige terrasser bør det være en helling på

Kan ha noe innslag av rust. Støpes eller limes fast.

0,5-1 cm pr. meter for avrenning av vann og skiferen bør hellimes. Når skiferen er ferdig lagt og fuget, vaskes den godt. Den bør deretter behandles med et impregnerings middel for å redusere vannopptak og unngå flekker ved søl av fett, kaffe etc.

På bildet er Trappeskifer kombinert med Stone Wall.

Artikkel nr: Farge: Lengde: Bredde: Tykkelse: Vekt pr kvm: Leveres: 800131203023 Grå 120 cm 30 cm 2,1 - 2,4 cm ca 60 kg Enkeltvis 800131203223 Grå 120 cm 32 cm 2,1 - 2,4 cm ca 60 kg Enkeltvis 800133006018 Grå 60 cm 30 cm 1,7 - 2,0 cm ca 55 kg Enkeltvis 800133010018 Grå 100 cm 30 cm 1,7 - 2,0 cm ca 55 kg Enkeltvis 80013408018 Grå 80 cm 40 cm 1,7 - 2,0 cm ca 55 kg Enkeltvis 800134010018 Grå 100 cm 40 cm 1,7 - 2,0 cm ca 55 kg Enkeltvis

31


Flammet Larvikitt Flammet Larvikitt: Norsk flammet Larvikitt til bruk på terrasser og trapper. Legging: Underlaget som steinene skal monteres på, må være av ”dødt” materiale. Larvikitt festes til underlaget med støp eller fliselim. Ved bruk på utvendige terrasser bør det være en helling på 0,5-1 cm pr. meter for avrenning av vann og Larvikitt bør hellimes. Når Larvikitt er ferdig lagt og fuget, vaskes den godt. Den bør deretter behandles med et impregnerings middel for å redusere vannopptak og unngå flekker ved søl av fett, kaffe etc.

Lys Labrador

32

Lys Labrador


Lys Labrador

Artikkel nr: Farge: Lengde: Bredde: Tykkelse: Vekt pr kvm: Leveres: Terrasse granitt - flammet overflate: 800060302 Lys Labrador 60 cm 30 cm 2 cm ca 55 kg Enkeltvis 800120302 Lys Labrador 120 cm 30 cm 2 cm ca 55 kg Enkeltvis 801120302 Blue Antique 120 cm 30 cm 2 cm ca 55 kg Enkeltvis 801120402 Blue Antique 120 cm 40 cm 2 cm ca 55 kg Enkeltvis 802060302 Mørk Labrador 60 cm 30 cm 2 cm ca 55 kg Enkeltvis 802120302 Mørk Labrador 120 cm 30 cm 2 cm ca 55 kg Enkeltvis 863120323 Silver Pearl 120 cm 30 cm 2 cm ca 55 kg Enkeltvis Trapper i granitt - flammet overflate: 800120303 Lys Labrador 120 cm 30 cm 3 cm ca 90 kg Enkeltvis 801080303 Blue Antique 80 cm 30 cm 3 cm ca 90 kg Enkeltvis 801120303 Blue Antique 120 cm 30 cm 3 cm ca 90 kg Enkeltvis 802120303 Mørk Labrador 120 cm 32,5 cm 3 cm ca 90 kg Enkeltvis 803120323 Silver Pearl 120 cm 32,5 cm 3 cm ca 90 kg Enkeltvis

Noen av trappegranittene leveres flammet eller med leather finish på alle fire kortsider.

33


34


Larvikitt spesialbestilling: Vi lager spesielle løsninger på ordre. Mange av blokkene kan brukes som de er, men vi kan også lage spennende produkter i kombinasjon med sagede flater. Larvikitt spesialbestilling: Vi leverer også spesielle løsninger i larvikitt til separat bruk eller i sammenheng med våre standard flammet larvikitt-heller. Unike steinmøbler som kan stå ute hele året uten vedlikehold leveres normalt i størrelser fra 1-3 meter (bordlengde), men vi kan også skaffe helt spesielle størrelser opp til 5-6 meter. Trappetrinn i standard bredde 100 cm og 120 cm leveres med dybde 40 cm og høyde 15 cm. Vi leverer også trinn i spesialstørrelser helt opp til 300 cm * 200 cm og kan tilpasse terrenget. Forstøtningsmurer av larvikitt med stående bordpiper leveres i alle størrelser fra 20 til 100 cm høyde og fallende lengder. Alle blokkker har saget topp og bunn så de er egnet til å sitte på.

35


Brostein/kantstein

- enkelt 책 legge, proft resultat

346030050 Lys gr책

36


Brostein på netting: Brostein av granitt er et eksklusivt produkt. Vi har

cm med en tykkelse på 3-3,5 cm. Vi har også en

lagt tromlet brostein på en netting matte slik at

med tykkelse på 5 cm. I tillegg så har vi sirkel

det å legge brostein har blitt et ”Gjør det selv”

med diameter på 155 cm som består av 8 deler.

produkt uten at det skal bli for kostbart. Dette er

Med brostein på netting er du garantert et perfekt

brostein - på en to tre. Brostein på netting leveres i

resultat.

fargene lys grå og koksgrå og hvert nett er 64x39 Legging: Forarbeidene før legging av Brostein på netting bør være som ved legging av belegningsstein. Etter at området er avrettet, legges nettene ut fortløpende. Når ferdig lagt, kan en fuge med sand iblandet sement for så å vanne dette lett. Alternativt kan en fuge med steinmel/subus eller sand. Hvis steinene skal brukes i områder hvor det kjøres bil eller der det på andre måter er stor belastning, må steinene støpes forskriftsmessig fast i armert underlag. Nettet deles ved å klippe nettingen, steinene deles med vinkelsliper med diamantskive. Se side 51.

Brostein på netting er perfekt for uteplasser, pyntekant langs asfalt, gangstier, inngangspartier, kjøpesenter, rundkjøringer, midtrabatter etc.

Brostein på netting: Artikkel nr: Farge: Lengde: Bredde: Tykkelse: 346030025 Lys grå 64 cm 39 cm 3 - 3,5 cm 346030027 Lys grå sirkel 155 cm 155 cm 3 - 3,5 cm

Vekt pr kvm: Leveres: ca 60 kg Brett á 0,25 kvm ca 60 kg Enkeltvis

346540025 346540027

Koksgrå Koksgrå sirkel

346030050 Lys grå

64 cm 155 cm

39 cm 155 cm

3 - 3,5 cm 3 - 3,5 cm

ca 60 kg Brett á 0,25 kvm ca 60 kg Enkeltvis

64 cm

39 cm

5 cm

ca 100 kg

Brett á 0,25 kvm

Kantstein: Artikkel nr.: Farge: Lengde: Bredde: Høyde: Vekt: Leveres: 346030007 Lys grå 100 cm 8 cm 15 cm 33 kg/stk Enkeltvis 346030003 Lys grå 100 cm 8 cm 20 cm 44 kg/stk Enkeltvis

Kantstein: Kantstein i lys grå granitt med grovprikket overflate til bruk i oppkjørsler, langs med blomsterbed etc. Kan også brukes som trappetrinn. Montering: Kan settes i jord/grus, men for best resultat bør den settes i støp/støpes i bakkant.

37


Jura Fliser

40

346030050 Lys gr책


Jura Fliser Jura Limestone blir hentet ut fra Bavarian-om-

sandblåst alt etter ønske og bruksområde.

rådet i Tyskland, denne type stein daterer seg

Bestillingstiden er ca 3-4 uker.

tilbake ca 140 millioner år, og produseres hovedsakelig i 2 typer farger, beige og grå.

Jura Limestone egner seg godt som fliser på gulv og vegger, ettersom det er mye fossiler. Den gir et

Norsk Steinmiljø kan levere denne etter tilpasset

godt fargespill og har den egenskapen å passe

mål fra 5x5 cm til 100x100 cm. Den er tilgjengelig

inn i et variert fargevalg i interiør og eksteriør.

i overflater som polert, slipt, tromlet, hamret, eller

Artikkel nr: Farge: Lengde: Bredde: Tykkelse: Leveres: 103003030 Jura Beige 30,5 cm 30,5 cm 1 cm Lagerføres i polert overflate 103006130 Jura Beige 61 cm 30,5 cm 1 cm Lagerføres i polert overflate 103013030 Jura Gråblå 30,5 cm 30,5 cm 1 cm Lagerføres i polert overflate 103016130 Jura Gråblå 61 cm 30,5 cm 1 cm Lagerføres i polert overflate

Bestillingstiden på tilpasset mål er ca 3-4 uker.

41


Granitt

107006130 Black Galaxy

Vi selger ogs책 fliser i 4x4 cm

42

108000005 Larvikitt


Polerte granitt fliser: Vi leverer eksklusive Norske granitt fliser i Mørk

kjøkken/bad, i stue eller hall. Dette er fliser som

Labrador fra Tjølling, Larvikitt (Lys Labrador) fra

gir liv, nyanser og farger fra naturen.

Helgeroa, og Blue Antique fra Egersund. I tillegg har vi granitt fliser av høy kvalitet fra andre ver-

Granitt flisene har polert overflate, sagede sider/

densdeler. Granitt fliser gir et eksklusivt inntrykk i

underside.

alle hjem enten det er brukt på gulv eller vegg på Montering: Underlaget som flisene skal monteres på må være ”dødt” materiale. Flisene limes på med fliselim og vi anbefaler fuger på maks 4 mm. Fuges på vanlig måte.

Artikkelnr: Farge: Lengde: Bredde: Tykkelse: Vekt pr kvm: Leveres: 106540002 Koksgrå 30,5 cm 30,5 cm 1 cm 30 kg Esker/0,93 kvm 106030003 Gråhvit 30,5 cm 30,5 cm 1 cm 30 kg Esker/0,93 kvm 108002515 Larvikitt 25 cm 15 cm 1 cm 30 kg Esker/0,75 kvm 108003010 Larvikitt 30,5 cm 10 cm 1 cm 30 kg Enkeltvis 108000005 Larvikitt 30,5 cm 30,5 cm 1 cm 30 kg Esker/0,93 kvm 108006130 Larvikitt 61 cm 30,5 cm 1 cm 30 kg Esker/0,93 kvm 108022515 Mørk Labrador 25 cm 15 cm 1 cm 30 kg Esker/0,75 kvm 108023010 Mørk Labrador 30,5 cm 10 cm 1 cm 30 kg Enkeltvis 108000006 Mørk Labrador 30,5 cm 30,5 cm 1 cm 30 kg Esker/0,93 kvm 108026130 Mørk Labrador 61 cm 30,5 cm 1 cm 30 kg Esker/0,93 kvm 108012515 Blue Antique 25 cm 15 cm 1 cm 30 kg Esker/0,75 kvm 108013010 Blue Antique 30,5 cm 10 cm 1 cm 30 kg Enkeltvis 108013030 Blue Antique 30,5 cm 30,5 cm 1 cm 30 kg Esker/0,93 kvm 108016130 Blue Antique 61 cm 30,5 cm 1 cm 30 kg Esker/0,93 kvm 107002515 Black Galaxy 25 cm 15 cm 1 cm 30 kg Esker/0,75 kvm 107003010 Black Galaxy 30,5 cm 10 cm 1 cm 30 kg Enkeltvis 107003030 Black Galaxy 30,5 cm 30,5 cm 1 cm 30 kg Esker/0,93 kvm 107006130 Black Galaxy 61 cm 30,5 cm 1 cm 30 kg Esker/0,93 kvm 107023030 Absolute Black 30,5 cm 30,5cm 1 cm 30 kg Esker/0,93 kvm 107026030 Absolute Black 61 cm 30,5 cm 1 cm 30 kg Esker/1,12 kvm Granittfliser på nett 9 stk á 10x10 cm = 30,5 x 30,5 cm. 108051010 Larvikitt 10 cm 10 cm 107001010 Black Galaxy 10 cm 10 cm 108061010 Mørk Labrador 10 cm 10 cm 108011010 B lue Antique 10 cm 10 cm

1 cm 1 cm 1 cm 1 cm

30 kg 30 kg 30 kg 30 kg

9 stk på netting 9 stk på netting 9 stk på netting 9 stk på netting

Granittfliser på nett 47 stk á 4x4 cm = 30,5 x 30,5 cm. 10800404 Larvikitt 4 cm 4 cm 107000404 Black Galaxy 4 cm 4 cm 108020404 Mørk Labrador 4 cm 4 cm 108010404 Blue Antique 4 cm 4 cm

1 cm 1 cm 1 cm 1 cm

28 kg 28 kg 28 kg 28 kg

47 stk på netting 47 stk på netting 47 stk på netting 47 stk på netting

Granitt kommer i følgende farger:

Black Galaxy

Larvikitt Larvik

Blue Antique Egersund

Mørk Labrador Larvik

Koksgrå

Lys Grå

Absolute Black

43


Granitt benkeplater

44

Mørk Labrador


Granitt gir liv, nyanser og farger fra naturen.

Blue Antique

Granitt benkeplater: Vi leverer eksklusiv Norske granitt i Mørk Labrador

plater av høy kvalitet i utenlandske granitt typer

fra Tjølling, Larvikitt (Lys Labrador) fra Helgeroa,

som; Black Pearl, Absolute Black og Black Galaxy.

og Blue Antique fra Egersund, til benkeplater for bruk på kjøkken og bad. I tillegg leverer vi benke-

LEVERES: Benkeplatene leveres med en standard tykkelse på 3 cm og med dybde på 61 cm. Det er selvfølgelig også mulig å få andre dybder på benkeplatene. Det leveres også hjørneløsninger på 105x105 cm, avrunding av hjørner, plater med bredder opptil

Black Galaxy

107 cm, og ellers mange andre løsninger som er med på å gjøre en investering i benkeplater i granitt til et midtpunkt i ethvert kjøkken eller bad.

45


Riverstone

Riverstone: Riverstone er laget av små ”rullestein” som er

med andre typer fliser. Limes på med fliselim og

skåret til tynne skiver og limt på netting.

fuges som vanlige fliser. Dette er fliser som gir liv,

Riverstone kan brukes på vegg eller gulv, på bad,

nyanser og farger fra naturen.

i gang, over kjøkkenbenk og i kombinasjon

Riverstone passer perfekt i dusjhjørne og over oppvaskbenk.

10500083010 Multicolour

Artikkel nr: Farge: Lengde: Bredde: Tykkelse: Vekt: LEVERES: 10500083010 Multicolour 30,5 cm 10 cm 1 cm 1 kg/stk Selges enkeltvis 10500083030 Multicolour 30,5 cm 30,5 cm 1 cm 21 kg/pr kvm Selges i esker á 5 stk/0,47 kvm

46


Behandlinsgprodukter

Stone Plus: Stone Plus er en akrylimpregnering til bruk som stenkosmetikk for tegl, flis og naturstein som fremhever naturlig fargespill og struktur. Motvirker forvitring og letter renhold. Kan brukes både inne og ute.

Selges i 0,5 og 2,5 liters kanner.

Stone Impregnering: Stone Impregnering brukes på sugende underlag

Brukes også til dypimpregnering av fasader, vegger,

som teglstein, betong, puss, fuger på bad, skifer,

piper, peiser og lignende av sugende mineralsk

naturstein og alle typer interiørstein.

materiale.

Kan også brukes på skifer over varmekabler.

Stone Impregnering kan sprøytes eller kostes på

Stone Impregnering kan overmales, er usynlig

underlaget. Påføres fyldig i en operasjon slik at

etter opptørring og kleber ikke. Letter renholdet og

underlaget er mettet. Påføring i sterk sol eller regn

hindrer saltutslag.

frarådes. Det er viktig med god utlufting ved bruk i lukkede rom.

Stone Impregnering kan brukes inne og ute til vegg og gulv, våtrom og varmegulv.

47


Ferdige pipehjørner

48


Ferdige pipehjørner Med ferdige hjørner av Stone Wall, er det nå enkelt å forblende en pipe. Lengdemålene på disse pipehjørnene er 40,5 x 10,5 cm som utgjør et total på 51 x 51cm rundt pipa. Tar man høyde for de 3 cm som er igjen, og legger på murpuss og flislim, passer de ferdige pipehjørnene perfekt rundt pipa. Legg annenhver høyde forbant så ikke skjøtene kommer ovenfor hverandre. Hvis nødvendig, trenger du kun ett kutt til å tilpasse pipehjørnet. Pipa primes og lim påføres med 10 mm tannsparkel både på pipa og på baksiden av pipehjørnet. Bruk vaterpass og kontroller hver høyde så slipper du å komme galt ut på toppen. Lykke til.

Pipehjørne av Stone Wall

40, 5 cm

Pipehjørne av Stone Wall smalstripet

10,5 cm

40, 5 cm

10,5 cm

10 cm

15 cm

49


Montering av stonewall Forarbeid på betong og pussunderlag: Overflaten må være fast og fri for løse partikler, støv og fett og bør primes. Primer blandes med rent vann i forholdet 1:3. Kost blandingen på veggen, dette gjøres gjerne dagen før montering av steinen. Alternativt kan overflaten forvannes grundig, gjerne i flere omganger, men det må ikke være fritt vann på overflaten

Bruksmåte: Bland ut egnet flislim/klebemørtel, som beskrevet på pakningen. Fukt steinens bakside med vann før den legges i limet. Alternativt så kan en lage en ”Gyseblanding” bestående av primer og vann blandet 1:1, og flislim som blandes til en ”vaffelrøre”. Mørtelen trekkes på veggflaten med brett, deretter slemmes baksiden av steinen med ”Gyseblandingen”, eventuelt fuktes, og steinen presses godt inn i klebemørtelen vått i vått. Da steinpanelene ikke skal fuges er det viktig at overskudd på kantene av steinen fjernes fortløpende, her er en liten firkantskje godt egnet.

når monteringen starter. Underlag av lettklinker (Leca) må minimum slemmes. På veldig glatt betong kan det være en fordel å montere en lekt nederst på veggen som støtte for å hindre siging.

Utvendig bør en montere ved å dobbeltklebe/dobbellime, det legges like mye klebemørtel/flislim på baksiden av steinen som på veggen og steinen presses mot underlaget på samme måte. NB: Bruk vaterpass under hele arbeidet, så slipper du å komme galt ut på toppen. Justèr eventuelt avvik med en fyrstikk eller pappbit, disse tar du bort når limet har tørket.

Sugende underlag primes.

- Lykke til!

Fyll brettet med egnet flislim,

Flislimet trekkes på veggen med brett.

Dette trenger du: Flislim/klebemørtel Primer Kost Murskje Blandedrill med visp Vaterpass

Smør og jobb flislimet utover

Baksiden på steinen slemmes

Steinenpanelen presses godt inn i

flaten.

med en ”Gyseblanding”.

flislimet.

Steinpanelen skal ikke fuges.

Overskudd fjernes fortløpende.

Legg neste steinpanel forbandt.

NB! Les bruksanvisningen på flislimet og primer før du begynner.

50


Legging av brostein på netting

Før Brostein på netting legges, må underlaget være preparert på samme måte som ved belegningsstein, asfalt, osv. Hvor tykt lag med grus og singel man skal ha, avhenger litt av bruk og grunnforhold. Det viktigste er at det øverste laget med subbus er skikkelig komprimert og avrettet. Skal en kjøre på området, bør brosteinene støpes forskriftsmessig fast i en armert såle.

Når underlaget er ferdig avrettet og komprimert, legger man nettene enkelt rett ned på bakken inntil hverandre i det mønsteret man måtte ønske. Får å oppnå bedre stabilitet ved legging av 3 cm tykk brostein, kan det legges et lag på 1-2 cm med tørrsement på bakken før man legger steinene. Press nettene ned i sementen.

Brostein på netting legges rad for rad. Bruk en rettholt eller lignende til å avrette hver rad med brostein som legges. Dette er kjapt og enkelt. Legger 70-80 kvm om dagen.

Fuging gjøres ved å koste subbus ut over brosteinene. Etter at subbusen er børstet utover vannes det mye slik at subbusen setter seg godt imellom steinene. Som et alternativ kan man bruke tørrsement til fuging ved å børste den utover med kost. Det må deretter vannes forsiktig slik at sementen ikke renner bort og at man får vasket steinene rene for sementstøv. La herde i to-tre dager før bruk.

Etter fuging (gjelder ikke hvis en har brukt tørrsement som fugemasse) bør det komprimeres med f.eks. en komprimerings plate. Dette vil gjøre at brosteinene setter seg skikkelig. Med en komprimator vil man også få jevnet ut små humper. Regn med å måtte fuge en til to ganger etter komprimering.

Ferdig resultat. Etter å ha kostet bort overflødig grus som ligger på brosteinene, vil man ha et resultat som vil kunne ligge i årevis. Noe etterfylling av fuger må påberegnes.

51


Prosjekter

Norsk SteinMiljø AS er med på og skreddersy målene på produkter, til prosjekter for å gjøre det mer kostnadseffektivt ved montering. Dette er gjort med stor suksess på tidligere prosjekter.

Vi kan også levere granitt fliser på spesialmål. 8-12 ukers leveringstid. Takskifer kan bestilles på spesialmål får å lette arbeidet ved montering. 10-14 ukers leveringstid.

For mer info vedrørende spesialmål kontakt oss så kan vi i samarbeide finne de beste og mest kostnadseffektive løsningene for ditt behov.

52


53


54


55


Norsk SteinMiljø AS, Nordre Kullerød 25, 3241 Sandefjord Telefon: 33 42 92 23 – Faks: 33 42 92 24 – E-post: mail@norsk-steinmiljo.no Hjemmeside: www.norsk-steinmiljo.no

Forhandler:

Norsk Stein webkatalog  

Norsk Stein webkatalog

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you