Page 1

Аналіз стану діяльності юнацьких структурних підрозділів ЦБС області з питань бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів віком 15-21рр. (2007 рік)

1


УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ МОЛОДІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ

Аналіз стану діяльності юнацьких структурних підрозділів ЦБС області з питань бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів віком 15-21рр. (2007 рік)

ТЕРНОПІЛЬ 2008 2


Дане видання містить аналітичний огляд діяльності

юнацьких

структурних підрозділів ЦБС області за період 2006 року. Інформацію наведено на основі державної статистично звітності форма 6-нк, інформаційних звітів, пояснюючих до звітів, текстових планів роботи бібліотек області.

Укладач

Воробель С.

Редактор

Федорович З.

Відповідальна за випуск

Хмурич М.

Адреса: м. Тернопіль Нечая, 29 контактні телефони: 8 (о352) 52-64-49 Web – адреса: http://www.yl.edu.te.ua

25 -97 -05

25-97-15

E-mail: youthlib@ukr.net

3


Враховуючи декларовані державою пріоритети молодіжної політики, визначальними в роботі бібліотеки з молоддю, є: -

забезпечення прав молоді на участь в культурному житті і користування послугами бібліотек, на вільний доступ до культурних цінностей, на пошук і одержання інформації будь-яким законним способом в будь-якій бібліотеці будь-якими формами бібліотечної діяльності;

-

створення умов для користування культурними цінностями і духовного розвитку громадян, незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального статусу, політичних та релігійних уподобань формами, методами, способами бібліотечного обслуговування;

-

задоволення культурних, інформаційних, освітніх потреб громадян, установ, підприємств тощо.

В цьому контексті слід відмітити, що впродовж 2007 року бібліотеки області продовжували працювати згідно цільових комплексних програм: “Підтримка молоді: 2004 – 2008 роки”, “Правова освіта молоді району”, “Розвиток української мови” (ЦБС Бучацького району) “Правова освіта молоді”, “Програма підтримки молоді на 2004 – 2008 роки”, “Програма розвитку і функціонування української мови” (ЦБС Збаразького району), -

“Освіта. Україна. ХХІ століття” (ЦБС Козівського району)

Регіональна програма роботи з обдарованою молоддю на період до 2010 року” (ЦБС Теребовлянського району), “Загальнодержавна програма підтримки молоді на 2004-2008 рр.”, “Молодь і дозвілля” (ЦБС Заліщицького, Чортківського районів), “Програма розвитк украєзнавства”, молоді” (ЦБС Кременецького району) району), -

“Робота

з

обдарованою

молоддю”

“Програма (ЦБС

підтримки

Чортківського

“Правове виховання молоді” (ЦБС Підгаєцького району),

“Сприяння талановитим і творчим дітям та молоді”, “Сільська молодь” (ЦБС Заліщицького району), “Бібліотека – школа: інформаційна культура молодого читача” (ЦБС Тернопільського району). Враховуючи вище наведене слід відмітити, що програмно-модульне планування бібліотеки, ЦБС в цілому, діяльності забезпечує комплексний підхід та оптимізацію роботи із визначених пріоритетів, дозволяє більш ефективне використання ресурсного потенціалу (кадрові, інформаційні, технічні), підвищуючи результативність творчих акцій та заходів. При 4


підготовці програм доцільно виділяти тематичні блоки: організаційна діяльність (мета, завдання); партнерство; формування і надання доступу до інформаційних ресурсів; створення оптимального комфортного середовища читача; просвітницька діяльність; рекламна, видавнича, інформаційнобібліографічна та методична підтримка. Саме це дозволяє більшу координацію зусиль бібліотеки, суспільних структур в організації просвітництва і соціалізації підростаючого покоління, забезпечення доступу до соціально значимої інформації. Сприяння соціальній адаптації молодої людини – надання молоді правової та медико-психологічної допомоги, профорієнтація та вибір закладу навчання, виховання патріотичного світогляду, громадянських переконань, основ правової, екологічної, економічної культури, основ здорового способу життя, допомога молоді з особливими потребами, розвиток молодіжних ініціатив, організація змістовного дозвілля молоді – далеко не весь перелік напрямів організації інфомаційно-просвітницького комплексу роботи з молоддю. Аналіз читацької активності користувачів віком 15-21 рр. дозволяє відмітити загалом негативні тенденції щодо динаміки залучення молоді у сферу діяльності юнацьких структурних підрозділів ЦБС області. Середньорічний показник охоплення постійного населення області віком 15 – 21 р. інформаційно-бібліотечним обслуговуванням коливається в межах 65.4 %.

Динаміка читацької активності постійного населення області віком 15 - 21 рр.

Кількість Кількість % залучення постійного постійного користувачів ЦБС населення області віком Роки області віком 15-21 населення області 15 – 21 рр. у сферу рр. обслуговування бібліотек

2003

82358

125642

65.6%

2004

81667

125930

64.9%

2005

80044

125084

64.0%

2006

82891

122441

67.7%

2007

76813

118767

64.7% 5


Разом з тим, негативний показник динаміки користувачів юнацького віку за останні два роки (- 6078) вимагає більшої уваги щодо організації заходів популяризації книги, читання, бібліотеки в молодіжному середовищі. Динаміка читацької активності користувачів ЦБС області віком 15-21рр. 84000 82000 80000 78000 76000 74000 72000 1 2003

2 2004

3 2005

4 2006

5 2007

Інформаційно-ресурсне забезпечення роботи з молоддю - основа основ життєздатності бібліотек. Бібліотечні фонди області складають на 01.01.2008 року більше 7 млн. одиниць обліку. Серед альтернативних фінансових джерел придбання літератури - спонсорські та кошти від надання додаткових платних послуг, які поряд із фандрайзинговою діяльністю, бібліотечними акціями (“Подаруй бібліотеці книгу”, “Поверни бібліотеці книгу”, “Тиждень забутої / поверненої книги”) тощо стають важливим джерелом формування та підтримки їх ресурсного потенціалу. Відмітною особливістю діяльності ЦБС області є значна активізація інформаційно-методичного забезпечення роботи з молоддю, спрямованого на формування цілісної системи підвищення фахового і загальноосвітнього рівня бібліотечних працівників. Поряд із традиційними семінарами, практикумами, проводяться стажування, майстер-класи, школи професійної майстерності; відмічається підвищення якості консалтингових послуг методичних служб ЦБС області. Різноплановою є тематика загальносистемних заходів підвищення кваліфікації, як правило, це семінари: − “Нові підходи в організації роботи з дітьми та молоддю”, майстер-клас “Грані професії” - ЦБС Борщівського району, − “Інтерактивне середовище: як досягти бібліотеці компромісу можливостями, доцільністю і необхідністю” - ЦБС Бучацького району,

між

− “Актуальні завдання та пріоритети діяльності бібліотек по обслуговуванню населення” - ЦБС Гусятинського району, − “Основи інформаційної культури в роботі бібліотек” - ЦБС Заліщицького району, 6


− “Знання і віра в духовному житті суспільства та роль бібліотек у висвітленні цієї проблеми”, “Культура читання – основа формування справжнього читача” (ЦБС Збаразького району), − “Бібліотеки – центри науково-інформаційних ресурсів”, “Культура читання – основа формування справжнього читача” - ЦБС Зборівського району, − “Бібліотекар та інформаційні технології” - ЦБС Козівського району, − “Інформаційно-бібліотечні засоби формування моральних орієнтацій молодого читача” - ЦБС Кременецького району,

ціннісних

− “Структура і напрями інформаційно-бібліографічного обслуговування молоді” - ЦБС Монастирського району, − “Інноваційні підходи до формування моральних цінностей молоді” - ЦБС Теребовлянського району, − “Робота бібліотек на допомогу формуванню правосвідомості” - ЦБС Чортківського району, − “Сільська бібліотека Шумського району.

в

соціокультурному

просторі

району”

-

ЦБС

Загалом робота бібліотек з молоддю спрямовується на популяризацію якісної художньої книги, галузевих видань та літератури краєзнавчого змісту. Але, що важливо, при всій різноплановості доцільною є конкретизація тематики і форм роботи, спрямованих на формування цілісної системи підходів покращення якості інформаційно-бібліотечного обслуговування молоді. Суттєвим чинником діяльності юнацьких структурних підрозділів є соціологічні, маркетингові дослідження, спрямовані на визначення соціальної ролі бібліотеки в процесах соціалізації підростаючого покоління, критеріїв, вимог, інформаційних потреб і запитів молодого читача. 2007 року з ініціативи Тернопільської обласної бібліотеки для молоді проводилось регіональне соціологічне дослідження “Молодь. Інформація. бібліотека” на базі юнацьких структурних підрозділів 11 ЦБС області. 51.8% респондентів опитування визначають в якості найважливішої - функцію інформаційну, 25.1% - просвітницьку, 20.1% - дозвіллєву, 3% - вказують на важливість всіх. До речі, найбільш актуальними для молоді сьогодні виявились питання освіти (зовнішнє тестування, умови прийому, кредитування, навчання за кордоном, дистанційне навчання тощо), працевлаштування молоді, житлового кредитування, медичного та соціального страхування, екологічної, соціальної і молодіжної державних стратегій, здорового способу життя, організації змістовного дозвілля (фен-шуй, зелений туризм, інтер'єр, рукоділля, ландшафтний дизайн, садівництво, пам'ятки історії та культури). Приваблює і те, що поряд із традиційними “Краща книга року”, “Кращий автор року”, всеукраїнськими та регіональними дослідженнями, в практику роботи бібліотек з молоддю входять різнотематичні опитування, а саме: “Що ви отримали від Інтернет – центру” (ЦБС Бучацького району), “Моя 7


улюблена книга” (ЦБС Заліщицького району), “Духовні цінності молоді та сучасна українська книга”, “Моя бібліотека в майбутньому”, “Екологічні проблеми” (ЦБС Збаразького району), “Бібліотека і молодіжні проблеми”, “Що змінилося в читанні молоді” (ЦБС Зборівського району), “Сучасний читач. Який він?”, “Українська книга в житті молодого читача” (ЦБС Кременецького району), “Тему пропонує читач”, “Ваше ставлення до бібліотеки” (ЦБС Монастирського району), “Моє хобі”, “Подія дня” (ЦБС Теребовлянського району), “Інтернет очима користувачів”, експресопитування “Найпопулярніший письменник сьогодення” (ЦБС Чортківського району), “Наркоманія та шкідливі звички. Твоя думка читачу” (ЦБС Підволочиського району). Забезпечують рекламу послуг бібліотек і налагоджена співпраця бібліотек області з державними, правоохоронними структурами, освітніми, медичними закладами, комерційними структурами, видавництвами, громадськими організаціями тощо. Для прикладу, завдяки добре налагодженим зв’язкам бібліотек Монастирищини з Лігою українців Канади 2007 року у їх фонди передано 370 примірників книг. Власне, організація інформаційних зон для молоді (“Інтернет – центр інформує” - ЦБС Чортківського району), виставок нових надходжень, формування папок-досьє, папок-конвалют з актуальних питань роботи з молоддю (“Навчальні заклади України”, “Закон один для всіх”, “Правове виховання – запорука міцної держави”, “Знання – найкращий захист від СНІДу” - ЦБС Збаразького району, “Куди піти навчатися” - ЦБС Козівського району, “Права молоді в законі” - ЦБС Шумського району), виділення відповідних розділів в довідково-бібліографічному апараті бібліотек (міні-картотеки “Держава і молодь”, “Куди піти вчитися?”, “Творча молодь Чортківщини”, “Інформуємо, пропагуємо, радимо як захистити себе” ЦБС Чортківського району), спрямовані на вирішення комплексу завдань щодо популяризації бібліотеки в молодіжному середовищі, формування інформаційної культури, сприяння освіті та самоосвіті молоді. На жаль, у планово-звітній документації ЦБС недостатньо висвітлено саме цей аспект роботи з молоддю, але широко представлені такі форми, як: -

інформаційні підбірки (“Інтеграція в європейський освітній простір”, “Мовознавство та мовна освіта в Україні” - ЦБС Козівського району, “Що? Де? Чому? Для чого?” - ЦБС Підволочиського району);

-

тематичні полиці, виставки-перегляди (“Шкільний підручник – кращий друг у пошуках знань” - ЦБС Бучацького району, “З книгою жити – з добром дружити” – ЦБС Кременецького району, “Новинки літератури”, “Увага! Нові книги”, “Увага! Щойно з друку”, “Бібліотека інформує”, “З народного напившись джерела”, “Читачі пропонують” ЦБС Козівського району, “Найкращий український автор”, “На крилах любові”, “Захоплюючий світ пригод”, “Сучасна українська проза”, “Бестселери наших читачів” - ЦБС Тернопільського району, “Дорогами болю й перемоги”, “Вікопомна козацька звитяга” – ЦБС Лановецького 8


району, “Проблеми зайнятості населення України” - ЦБС Чортківського району); - виставки-реклами, виставки-поради, виставки-діалоги, експресвиставки (“Путівник абітурієнту”, “Молодь і книга на зламі тисячоліть” - ЦБС Бучацького району, “Читаємо. Дискутуємо. Рекомендуємо” - ЦБС Підволочиського району, “Знайомтесь: нові книги” - ЦБС Шумського району; “Через бібліотеку у світ знань” - ЦБС Збаразького району; “Бібліотека та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти і бізнесу”, “Інформатика та комп’ютерний інтелект” - ЦБС Чортківського району, постійно діючі “Літературно-мистецький календар”, “Останні новини бібліотечної серії”, “Нові бестселери”, “Бібліотека пропонує”, виставки-реклами “Увага! Нова книга”, виставкасюрприз “Любителям детективу” - ЦБС Підволочиського району). Актуальними для роботи бібліотек з молоддю і надалі залишаються: − дні відкритих дверей, екскурсії, дні нової книги (“Живі джерела української книги”, “Корифеї української літератури” - ЦБС Козівського району, “В країну знань” - ЦБС Бережанського району); дні інформації (“Крізь зболений час і духовні руїни вертайсь, рідна мово, у серце народу” - ЦБС Бучацького району, “СНІД – загроза життю” - ЦБС Тернопільського району, “СНІД: факти для підлітків і дорослих” - ЦБС Чортківського району, “Конституція України – основа державності” - ЦБС Заліщицького району, “Що ти знаєш про Європейський Союз” - ЦБС Козівського району), − дні бібліографії (“Краю славні дочки і сини” - ЦБС Бучацького району, “Проблеми виховання молоді”, “Формування моральних цінностей у молоді” - ЦБС Лановецького району); − бібліографічні огляди (“Сторінками нових книг”, “Гортаючи журнали” ЦБС Бучацького району, “Шлюб. Сім’я. Закон”, “Зустріч з прекрасним”, “За світ встали козаченьки”, “До уваги випускників”, “Світ професії”, “Тим, хто цікавиться комп’ютером” - ЦБС Заліщицького району; “Кличе пам’ять в глибину віків”, “Омріяне романтикою слово”, “Повертаються додому журавлі” - ЦБС Збаразького району, “Здоровий спосіб життя”, “Основи твого здоров’я”, “Омана наркоманії” – ЦБС Лановецького району); −

дні інформації (“Про батьківський край у книг запитай”, “Світ сучасних професій”); перегляди (“Дорогами болю й перемоги”, “Вікопомна козацька звитяга”);

− дні бібліографії (“Проблеми виховання молоді”, “Формування моральних цінностей у молоді” - ЦБС Лановецького району); − тематичні списки літератури (“Твій вільний час і світ твоїх захоплень”, “Що? Де? Коли?” - ЦБС Заліщицького району, “Лабіринтами права” - ЦБС Чортківського району). В бібліотеках ЦБС Заліщицького району індивідуальним інформуванням охоплено 85 респондентів (згідно тем - “Дороги, які ми обираємо”, “У молитві 9


шукаємо себе”, “Люби і знай свій рідний край”, “Молодіжні рухи та організації”, “Молодь і СНІД” тощо). Різноаспектна і тематика інформаційних запитів користувачів кафедри юнацтва ЦБ ЦБС Збаразького району - “Молодь у правовому суспільстві”, “Екологія: тривоги і надії”, “Мовний етикет українців”, “Свята і традиції українців”, “Здоров’я – найбільший скарб”. Перспективним у роботі з молоддю є надання доступу до мережі Інтернет, використання ресурсного потенціалу мережі в забезпеченні читацьких запитів і потреб, розширення номенклатури послуг, впровадження нових технологічних рішень бібліотечних процесів. І хоча в цьому напрямі робляться лише перші кроки, системно підійшли до ведення вебліографічних списків сайтів у ЦБС Бучацького (“Світ об’єднує краса”, “Інтернет для навчання – тим, хто вчиться”, “Інтернет для навчання – тим, хто вчить”, “Літературна Україна”), Заліщицького (“Інтернет-вікно у світ”, “Молодіжні організації”, “Вікно в Інтернет”, “Вищі навчальні заклади України”, “Навчання за кордоном”, “Мальовнича Заліщанщина: туристичні маршрути”), Чортківського (“Бізнес в мережі Інтернет”, “Законодавство в мережі Інтернет”, “Тендерна політика в сучасній політичній теорії та практиці”) районів. В системі занять з інформаційної культури (тематичні огляди, пресдайджести “Болонський процес і вища освіта в Україні” - ЦБС Заліщицького району, “Подорож у світ довідкових видань” - ЦБС Бережанського району;) вагоме місце належить використанню Інтернет–ресурсів. Традиційним доповненням просвітницьких заходів є віртуальні екскурсії (“Прогулянка сайтами” - ЦБС Чортківського району), навчання (“Як користуватись Інтернет” - ЦБС Збаразького району); віртуальні подорожі (“Життєвий і творчий шлях Мар’яна Крушельницького” - ЦБС Бучацького району, мандрівки екологічними ресурсами Інтернет на заняттях екологічного клубу-лекторію “Ковчег” ЦБС Чортківського району). Змінюються форми просвітницької роботи бібліотек. Традиційним плюсом є організація комплексних заходів із запрошенням відомих людей, ветеранів, письменників, представників влади, спеціалістів різних установ, організацій і відомств. Організація креативних бібліотечних акцій, з новими формами роботи, яскравими назвами, з розширенням технічних можливостей все це, безумовно, сприяє формуванню читацької компетентності юнацтва. Бібліотеки активно використовують у своїй роботі нові форми виставкової та експозиційної роботи. ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРОСВІТНИЦТВО. Соціальна відповідальність бібліотеки в першу чергу визначається рівнем просвітницької діяльності з питань громадянського виховання молоді, спрямованої на інформаційно-просвітницьке сприяння громадянськопатріотичному вихованню молоді, а саме формування, надання доступу 10


користувачам, популяризація інформаційних ресурсів краєзнавчого характеру; просвітницька діяльність.

патріотично

-

Інформаційне забезпечення заходів здійснюється шляхом: − організації та ведення тематичних папок (“Готові до захисту рідної землі” - ЦБС Збаразького району), − підготовки бібліографічних, вебліографічних списків (“Біля джерел громадянського виховання” - ЦБС Збаразького району; “Це був страшний навмисний злочин”, “Хіба можна таке забути” (ЦБС Теребовлянського району). У творчому доробку бібліотек - проведення літературних вертепів з нагоди Різдвяних свят, вечори, години пам’яті і скорботи, години духовності, свята, літературні посиденьки, Різдвяні веселки (“Ой, радуйся, земле, син Божий народився” - ЦБС Заліщицького району). Найбільш різножанрово представлені наочні форми, зокрема: − тематичні книжково-ілюстративні виставки (“Вічно живи, Україно!”, “Свято, вимріяне поколіннями”, “Живи та міцній, українська державо” ЦБС Лановецького району); − виставки-калейдоскоп (“Україна: на шляху змін”); − виставки-календарі (ЦБС Лановецького району); − виставки-реквієми (“Юність, що згоріла в Крутах”, - ЦБС Чортківського району); − виставки-хроніки (“Не можна жодну дату забувати – творила їх історія сама” - ЦБС Підволочиського району, “На шляху до Соборності” - ЦБС Чортківського району); − виставки–спогади, -альманахи, -антології, -диспути, -перегляди, -репортажі (“Героїв подвиги безсмертні” - ЦБС Борщівського району, “Про що мовчить граніт...”, “Голодомор – незагоєна рана України” - ЦБС Бучацького району, “Конституція – держави оберіг”, “Україна. Віхи історії”, “Їм також було 18...”, “А ми вогнем юначим молодим зігрієм світ”, “Молодь нового тисячоліття: проблеми, захоплення, інтереси” - ЦБС Збаразького району, “З попелу забуття” - ЦБС Козівського району, “В океані рідного слова”, “Конституція України: історія і сучасність”, “Україна: шлях до істини” - ЦБС Тернопільського району); − виставки-діалоги (“Кривавий тан” - ЦБС Підволочиського району); Тематичні добірки, виставки однієї книги (“Горить свіча, як пам’ять, як сльоза...” - ЦБС Борщівського району, “Далекий і тривожний 41-й рік” “Командир з лицарським духом” - ЦБС Збаразького району). Різножанрово відображаються інформаційні форми просвітницького комплексу з питань громадянського виховання, які представлені:

11


− годинами спогадів, духовного зростання (“Хай в пам’яті вашій озветься...” - ЦБС Бучацького району, “Молодь. Віра. Мораль” – ЦБС Кременецького району); − годинами, уроками історичної пам’яті, реквієми, державності (“Про що мовчить граніт” - ЦБС Бучацького району, “Перший український національний парламент”, “Державні і народні символи України”, “Нашу пам’ять обпалює вічний вогонь Перемоги”, “Роман Шухевич – людина з легенди” - ЦБС Заліщицького району, “Із вірним поглядом на твій Вітчизно, стяг” - ЦБС Збаразького району, “Минуле стукає в наші серця” - ЦБС Зборівського району, “Під Крутами вмирала воля”, “Українська Соборність: сторінки історії” - ЦБС Підволочиського району; “В обороні правди й волі вони голови склали”, “Крути... історичний біль і тривога”, “Тої слави козацької повік не забудем” - ЦБС Шумського району); − історичними, поетичними, літературними годинами (“Лежить на серці доля України”, “Слово поетів про Крути” - ЦБС Бережанського району; “Обереги Української Конституції” - ЦБС Борщівського району, “В соборності України – сила народу” - ЦБС Борщівського району, “Їх долі пісня журлива” - ЦБС Бучацького району, “Із кращих кращі за свободу сміливо стали без вагань”, “Над пам’яттю не владен час”, “Тієї слави козацької повік не забудеш” - ЦБС Заліщицького району; “В соборності України - сила народу” - ЦБС Зборівського району, “Соборна Україна: від ідей до життя” - ЦБС Шумського району). Задіяні в бібліотечній практиці роботи з молоддю і творчі акції: − літературно-історичні екскурси (“Там родилась, гарцювала козацькая воля...” - ЦБС Козівського району, “Ваша слава невмируща, український цвіте, що прославив Україну на вічнії віки” - ЦБС Монастирського району); − вікторини “Рідна мово моя, поетична й пісенна” (ЦБС Бучацького району); −

поетичні вернісажі (“Україно моя, незалежна державо, ми тобі віддаєм жар сердець молодих” - ЦБС Шумського району);

− дискусії, діалоги, диспути (“Голос майдану залишається для нас дороговказом і сьогодні” - ЦБС Збаразького району, “Якою має бути сучасна молодь?”, “Молодь на крутих поворотах долі” - ЦБС Зборівського району; “Історія, якої ми не знаємо. Чи не хочемо знати?” - ЦБС Лановецького району); − усні журнали (“Кольори, що дають надію” - ЦБС Монастирського району; “Чи знаєш ти, що таке ЄС?” - ЦБС Теребовлянського району; “Людська гідність – що це?” - ЦБС Шумського району); − читацькі конференції (“Конституційна історія України” - ЦБС Монастирського району, “Моя любов - тобі, мій краю”, “Геній нації” - ЦБС Тернопільського району); 12


− вечори – реквієми, вечори історичної пам’яті, вечори–спогади, зустрічі (“Архієпископ Йосип Сліпий: штрихи до біографії та діяльності” ЦБС Бережанського району; “Лицарі Золотого Тризуба” - ЦБС Борщівського району; “Пам’ятаймо про це...” - ЦБС Бучацького району; “Спогади, як пісня фронтова”, “Афганістан – незагоєна рана і суворий урок” - ЦБС Лановецького району; “Твій біль і мужність, Україно”, “Історії розірване намисто”, “Обірваний літ...”: пам’яті В. Чорновола - ЦБС Підволочиського району; “Як тяжко кидати свій край” - ЦБС Монастирського району; “Нам пам’ять серця не дає спокою”, “Минуле стукає в наші серця”, “Співаємо славу тієї події й тепер!” - ЦБС Тернопільського району; “Бузок травневий будить пам’ять”, “Мільйони тих, що голодом убиті, навіки стали пам’яттю і болем” - ЦБС Шумського району); − книжкові презентації, круглі столи (“Проблеми молоді у сучасному суспільстві” - ЦБС Бучацького району; “Армія: вчора сьогодні, завтра” ЦБС Монастирського району); − дні матері (“Калина з маминої пісні”, “Посадила мати мальви коло хати” ЦБС Підволочиського району). КРАЄЗНАВСТВО Важливим елементом громадянського просвітництва молоді є краєзнавча робота бібліотек. В умовах глобалізованого світу, історичної та національної малограмотності краєзнавство відіграє велику роль у вихованні людини, становленні особистості, усвідомленні нею своєї національнокультурної приналежності. Це – загальна потреба суспільства, яке задихається від бездуховності, насильства, жорстокості. Потрібно виховувати не абстрактну, а дієву любов до своєї «малої» батьківщини, почуття гордості за її славне минуле, почуття господаря, що турботливо оберігає природу краю, його природні ресурси, пам’ятники, зберігає культурні традиції та передає їх у спадок прийдешнім поколінням. І в цьому вбачається головне завдання краєзнавчої роботи. Практично всі заходи бібліотек, спрямовані на популяризацію історикокультурної спадщини, життєвого і творчого шляху видатних діячів краю. Як правило, базується ця робота на організації краєзнавчих кутків, кімнат (“Благословенний будь, мій краю, отча земле свята” - ЦБС Бучацького району), постійно діючих книжково-ілюстративних виставок (“Село моє, для мене ти єдине” - ЦБС Бучацького району; “Культура кожної нації – частина світової культури” - ЦБС Монастирського району; “Святині та храми рідного краю”, “Це та земля, де нам судилось жити” - ЦБС Тернопільського району; “Голос, що не має паралелей” - ЦБ Шумського району). Яскравим доповненням уроків, годин краєзнавства (“Народні символи України”, “Обереги мого родоводу”, “З історичного джерела”, “З 13


криниці пам’яті черпаємо любов до краю”, “Українська вишита сорочка”, “про традиції Великодніх свят на селі” - ЦБС Заліщицького району; “Святий вечір в українській родині”, “Що ми знаємо про писанки?” - ЦБС Монастирського району; “Видатний режисер та драматург” - ЦБС Підгаєцького району; “Місто моєї долі” - ЦБС Бучацького району; “Клечальна неділя” - ЦБС Збаразького району; “Славні люди Монастирищини” - ЦБС Монастирського району тощо є літературно-мистецькі композиції (“Рушник вишиваний на щастя, на долю дала” - ЦБС Монастирського району); музичні, мистецькі години (“Її голос звучав на весь світ” - ЦБС Заліщицького району; “Соломія Крушельницька. Драма-легенда” - ЦБС Шумського району; “Богиня сцени” пам’яті С. Крушельницької - ЦБС Бережанського району; “Мелодії рідного краю” - ЦБС Заліщицького району); краєзнавчі вікторини, турніри (“Чи знаєш ти історію села” - ЦБС Теребовлянського району); краєзнавчі читання (“Славні імена Тернопілля” - ЦБС Монастирського району). Для прикладу, результатом кропіткої дослідницької праці бібліотек ЦБС Лановецького району була урочиста академія “Професор з Передмірки” (Т. Комаринець), ЦБС Тернопільського району - акція “Наш край за .... років”. А ще бібліотекарі запрошують молодь до участі в етнографічних мозаїках, літературно-мистецьких композиціях, зустрічах, краєзнавчих круїзах (“Шануй чуже, своє люби і дорожи своїм” – ЦБС Кременецького району, “На зелені свята” - ЦБС Заліщицького району, “Збирач перлин народних” - ЦБС Монастирського району); фольклорних, родинних святах (“Зійди, сонечко, на Івана”, “Стежина до батьківського порогу”, “Знай свій рід, своє слово, свою пісню” - ЦБС Заліщицького району; “Новела життя Б. Мельничука” - ЦБС Лановецького району). Спільними зусиллями працівників бібліотеки-філії ім.. Ю. Словацького (ЦБС Кременецького району) та працівників Краєзнавчого музею проходив майстер-клас з писанкарства “Мистецтво писанкарства: вчора, сьогодні, завтра”. Загалом, патріотично-краєзнавче інформування і просвітництво, безумовно “не рейтингове”, але таке важливе для формування підростаючого покоління, вигідно виділяється на дещо пасивному тлі інших напрямів і форм роботи з молоддю. ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ КНИГИ, ЧИТАННЯ, ЛІТЕРАТУРИ Бібліотека як соціальна структура покликана до життя самими фактом існування книги, як форми передачі культурних надбань різних поколінь, епох, цивілізацій, а тому чи не найбільш актуальною сьогодні залишається проблема книги, читання. За інформацією офіційного сайту ООН ЮНЕСКО “намагається особливо підкреслити вирішальну роль книг не лише у сфері освіти, економіки, культурного розвою і забезпечення демократичного устрою, але й, за словами Генерального директора Організації Койітіро Мацуура, їх «важливість в контексті свободи слова, а також збереження і 14


розвитку форм культурного різноманіття, котрі є визначальними для всього людства”1. В Рік української книги в бібліотеках області організовувались зустрічі, презентації творів місцевих письменників, книжково-ілюстративні виставки, опитування щодо читацьких уподобань молоді. Вечори української поезії, дні історичної книги, перегляди “Крізь призму української художньої книги”, постійно діючі виставки – реклами “Якщо вам до вподоби українські автори” – далеко не повний перелік заходів популяризації книги і читання працівниками ЦБС Тернопільського району. До ювілеїв відомих діячів культури, літератури, мистецтва проводились огляди літератури (“На скрижалях вічності”, “Поетичне мистецтво О. Ольжича” - ЦБ Шумського району), години духовності (“Любов до ближнього – основа культури спілкування”, “Християнські основи культури особистого життя”, “Духовна музика і образотворче мистецтво” - ЦБС Лановецького району). В рамках Шевченківських днів бібліотеками ЦБС Підволочиського району були організовані години поезії, літературні, мистецькі вечори, поетична подорож шевченківськими рядками (“Ну, що б, здавалося, слова”, Шевченківське свята “Шевченкова світлиця”). В рамках заходів із відзначення ювілею Леся Курбаса бібліотеки ЦБС Підволочиського району організовували вечори вшанування, бібліографічні огляди, інформаційні години, уроки краєзнавства “Батько видатного Леся”, літературні подорожі із циклу “Шляхами Леся Курбаса”. Тематичний просвітницький комплекс “З Кобзаревим словом, з Кобзаревим духом” (ЦБС Лановецького району) включав: перегляд “Т. Шевченко – геніальний подвижник української нації”, літературний портрет (“Ніхто не має влади над талантом”), вікторини, літературномистецькі вечори ( “Думи Кобзаря живуть поміж нами”, “Т. Г. Шевченко. Його любов - Україна”, “Шляхи Т. Шевченка на Тернопіллі”). Традиційні “Лановецькі літературно-мистецькі вечори” минулого року були приурочені таким постатям, як – Т. Фролова, Є. Пінчук-Серебрякова, В. Фольварочний, Г. Штонь, І. Марчук, С. Буняк, А. Бобюк. Цикл заходів “Із солов’їного сузір’я” бібліотек ЦБС Лановецького району присвячено ювілейним святкуванням С. Крушельницької і включав літературно-мистецькі години “Симфонія землі Тернопільської”, “Вона прославила наш край”, “Незабутня землячка” Огляди-конкурси читців поезії Т. Шевченка (“Мистецтво живого слова” - ЦБС Теребовлянського району), літературно-мистецькі свята (“Відкрий, о рідна моя мово, свої скарбниці золоті”, “Титан праці, велетень мислі і духа” - ЦБС Зборівського району), диспути (“Комп’ютер – дуг чи ворог” - ЦБС Теребовлянського району), поетичні вернісажі, конкурси, літературні зустрічі (“Я слова рідного навчусь” - ЦБС Лановецького району). Дієві форми роботи з молоддю характерні для бібліотек Збаражчини: літературне ревю (“Краса і полум’я поезії, що стали строфами пісень”), виставки-портрети (“Борис Харчук – родом із Волині”), літературні 15


години, портрети, години поезії (“Постать Олени Теліги”, “Мова України – схованка народу і скарбниця духу рідної землі”), літературні імпрези (“Душа у злеті досягнула неба, і мислі заіскрився діамант”), літературні вікторини (“Чиї слова?”, “Біологічна вікторина”, “Чудова астрономія”, по творчості Лесі Українки). Літературні, поетичні години на відзначення ювілейних дат (“Ярий біль і біль тужливий”, “Поет сумління й боротьби”, “Вклонімося пам’яті велетня духу”, “Люблю любити любов”, “слово, повернуте на крилах журавлиних”), читацькі конференції (“Як сходинка до нових висот”), конкурси читців (“Доля. Муза. Слава”, “Він серед нас живе й понині”, “Талант багатогранний і самобутній”), свята рідної мови (“Ой, яка чудова материнська мова”, “Нехай же слово золоте печалиться, сміється і цвіте”) – у творчому доробку бібліотечних працівників ЦБС Заліщицькогого району. Культура показує не лише яким чином можна досягти поставленої мети, але й ті межі, які не можна переходити в процесі її досягнення, що ї визначає весь спектр завдань просвітницької роботи бібліотеки в контексті формування основ правової, екологічної, економічної культур, основ здорового способу життя, організації змістовного дозвілля тощо. ПРАВОВЕ ПРОСВІТНИЦТВО. Українське суспільство стає все чутливішим до правової культури представників владних структур, парламентарів, політичних і громадських діячів. Попри всі проблеми сьогодення, власне правова культура, а не правовий нігілізм визначає тенденції соціально-правового розвитку, тому формування соціально активної правової позиції молоді — важливе завдання бібліотеки в демократичній, соціально-правовій державі. Окреслюючи цей напрям роботи з молоддю, слід чітко визначати його основні завдання - формування поваги до права, знання змісту його норм, вміння використовувати на практиці, а також активної правомірної поведінки в усіх життєвих ситуаціях, нетерпимість до правопорушень. Власне ці аспекти визначають провідні позиції правового просвітництва в бібліотеках. Так, правове спрямування у бібліотеках ЦБС Заліщицького району представлено тематичними комплексами “Закон. Право. Милосердя” і “Віртуальний світ права”, в рамках яких підготовлено і проведено огляди “Етика поза домівкою”, години моралі, права “Що означає бути вихованою людиною?”, “Злочин і покарання”, “Конституція у моєму житті”, “Є право – значить є надія”, “Знай свої права” тощо. На базі центральної бібліотеки ЦБС Кременецького району діє центр правової інформації. Окрім інформаційної зони “Інформація для читачів з питань правознавства” з розділами “Путівник у світ права”, “Сам собі адвокат”, організації тематичних папок, переглядів, днів правового 16


інформування (“Правова абетка”, “Поговоримо про закон”, “Консультує юрист”, “Молоді про закон”) проходять засідання клубу “Закон і ти”. На засіданнях клубу “Правознавець” (ЦБС Тернопільського району), що проводяться за активної участі запрошених представників правоохоронних, владних структур, піднімаються теми: “Дотримання законів – справа всіх і кожного”, “Про кращих земляків – захисників закону”, “Закони моєї держави” тощо. 2007 року в ЦБ ЦБС Чортківського району сформувався центр правового просвітництва. Спільно з районним управлінням юстиції організовано правознавчий клуб “Феміда” (ЦБ) та “Правознавець” (бібліотекафілія с. Пробіжна), в рамках роботи якого проводяться лекційно-семінарські заняття, “круглі столи”, брейн -ринги, конкурси, вікторини, конференції, рольові ігри, відкриті заняття із запрошенням представників державних, правоохоронних структур тощо. Користувачам ЦБ ЦБС Шумського району, зацікавленим матеріалами постійно діючої виставки “Бібліотека і влада: цікавимось, співпрацюємо, інформуємо" надана можливість познайомитись з правовими документами з питань соціального захисту, ринку праці, документами місцевих владних структур, надання субсидій тощо. Загалом питання організації правового просвітництва бібліотеками області в молодіжному середовищі представлені виставками, переглядами (“Закон і молодь” - ЦБС Козівського району, “Знаємо свої права. Виконуємо свої обов’язки” - ЦБС Тернопільського району; “Держава. Молодь. Право” - ЦБС Чортківського району). Актуальними у правовому просвітництві бібліотек є: −

правові години, уроки (“Я і мої права” - ЦБС Бережанського району; “Правозахисні організації України”, “Правам людини – європейський рівень поваги і захисту”, “Я і закон” - ЦБС Збаразького району; “Знання і повага прав людини – шлях до взаєморозуміння” - ЦБС Підгаєцького району; “Уроки права – уроки життя” - ЦБС Чортківського району; “Твої права про всяк випадок” - ЦБС Шумського району); години роздумів, правові лекторії (“Закон – путівник по життю”, “Чи бувають права без обов’язків” - ЦБС Чортківського району); правові години (“Правозахисні організації України”, “Є права у кожного із нас”, “Права молоді у статтях Конституції України” - ЦБС Лановецького району).

Серед ігрових форм - інтелектуальні дебати (ЦБС Тернопільського району), брейн-ринги (“Подорож країнами Закону, Права і Моралі” – ЦБС Кременецького району), правові аукціони (“На паралельних дорогах прав і обов’язків ” - ЦБС Козівського району), турніри правознавців “Я і мої права” (ЦБС Монастирського району). Традиційними стали зустрічі з правоохоронцями, “круглі столи” (“Громадянин, держава, влада”, “Права, свободи і обов’язки громадян”, “Знай 17


свої права, виконуй свої обов’язки” - ЦБС Шумського району); юридичні діалоги, дискусії (“Домашнє насильство. Як захистити себе” - ЦБС Козівського району; “Поради молодим людям і не тільки...” - ЦБС Підгаєцького району; “Знати закон – бути освіченим” - ЦБС Чортківського району; “Молодь: свобода і відповідальність”, “Важкий вік, як з ним бути?” - ЦБС Шумського району; “Права, свободи, обов’язки громадян України” - ЦБС Лановецького району). ЕКОЛОГІЧНЕ ПРОСВІТНИЦТВО. Вирішення проблеми глобальної екологічної кризи можливе лише в рамках екологічної культури, коли людина повинна прийняти на себе відповідальність за підтримання збереження природи придатної для життя і здоров'я. Екологічна культура є, за своєю суттю, своєрідним «кодексом поведінки», що лежить в основі екологічної діяльності та екологічної поведінки. Екологічне просвітницто в контексті організації роботи з молоддю спрямовується на формування і надання доступу до інформаційних ресурсів екологічної тематики, популяризацію серед молоді екологічних знань, підвищення екологічної культури і норм екологічної поведінки, які на кожному етапі свого розвитку включають найсуттєвіші надбання, накопичені протягом всієї історії розвитку людства. В практиці роботи з молоддю закріпились екологічні тижні, лекторії, дні інформації, води, Землі, огляди нових надходжень (“Проблеми людства” - ЦБС Бережанського району; “Усе в природі має свою душу” - ЦБС Заліщицького району; “Екологія – проблема сьогодення” - ЦБС Збаразького району; “Екологічна освіта – основа ІІІ тисячоліття” - ЦБС Козівського району). Широко представлені виставкові форми роботи (“Чорнобиль – біль і скорбота України”, “Чорнобиль: дні випробувань” - ЦБС Бучацького району; “Чиста вода, чиста земля – надія твоя” - ЦБС Козівського району; “Біль, обернений у слово”, Екологія і здоров’я людини” - ЦБС Лановецького району; “В долі природи – наша доля” - ЦБС Підгаєцького району; “Екологічний портрет Тернопільщини”, “Зелені перлини Тернопілля”, “Екологічний вісник” - ЦБС Тернопільського району; Екологічний вісник “Екологія і сьогодення”; “Є в травах і квітах цілюща сила” - ЦБС Лановецького району); виставки-застереження (“Природа не прощає помилок” - ЦБС Чортківського району; Свіча поминальна – свіча надії” - ЦБС Шумського району). Проводяться еко-репортажі, експрес–інформації, екологічні мозаїки (“Довкілля б’є на сполох” - ЦБС Бучацького району; “Екологічний резонанс”, “В Червону книгу ми занесли світ неповторний і чудесний” - ЦБС Збаразького району; “Больові точки - екологія” - ЦБС Козівського району); 18


уроки, години екології, пам’яті (“Зберегти природу – зберегти життя” ЦБС Бучацького району; “Чорнобиль не має минулого”, “Чорний біль України”, “Жива природа – жива душа” - ЦБС Заліщицького району; “Чорнобиль... Трагедія... Пам’ять...” - ЦБС Зборівського району; “Екологія – комплексна наука” - ЦБС Підгаєцького району), “Природа і людина: час іспитів, час виживань”, “Планета Земля: минуле, сучасне, майбутнє” - ЦБС Шумського району); поетичні конкурси (ЦБС Шумського району). Серед комплексних форм виділяються дні екології, інформації (“Важкий тягар Чорнобильського неба” - ЦБС Козівського району; “Екологічні проблеми України”, “Екологія – проблема невідкладна”, “Ми всі відповідальні за природу” - ЦБС Монастирського району; “Чорнобиль – це не вчора, а сьогодні і завтра” - ЦБС Підгаєцького району); екологічні читання (“Головна проблема краю - екологія” - ЦБС Бережанського району; “Охорона природи – справа молодих” - ЦБС Шумського району); читацькі конференції (“Екологічний портрет Тернопільщини” - ЦБС Тернопільського району); зустрічі з учасниками ліквідації аварії на ЧАЕС (“Чорнобиль: вічний спомин і гіркий біль” - ЦБС Шумського району); акції (“Чисте повітря, чисте село” - ЦБС Тернопільського району). Налагоджена співпраця для бібліотек Збаражчини з громадськими структурами краю в проведенні заходів пам’яті трагедії на ЧАЕС (2007 року це - година – реквієм “Грізна зона. Тридцять кілометрів. З центром на Чорнобильській АЕС”). Еколого-просвітницький комплекс ЦБС Лановецького району вирізняється саме присутністю інтерактивних форм: екологічний аукціон (“Світ природи в літературі”), диспут (“Хто ми на цій землі?”), ділова гра ( “Людина і природа – майбутнє цивілізації”). Екологічне просвітництво в бібліотеках ЦБС Чортківського району відзначається уже традиційною співпрацею з еколого-гуманітарним об’єднанням ЕГО “Зелений світ” (2007 року знаковими стали презентація книги О. Степаненка “Дотримання екологічних прав в Україні”, фотовиставка “Земля тривоги і любові нашої”) та цілим рядом спільних заходів: екологічні свята, ігрові програми (“Жива природа – жива душа”, “Почуте в народі стане в пригоді”, “Природа. Екологія. Література”, “Тиша тишу по імені кличе”: заповідні місця України), вікторини (“Значення води для життя на Землі”, “Краса землі – краса життя”). Учасники клубу за інтересами “Стань на захист життя” (бібліотека філія с. Стриганці ЦБС Бережанського району) стали організаторами вечора пам’яті “Сліди Чорнобиля в наші дні”, літературного вернісажу “Тепло рідної землі”, екологічної години “Збережемо красу землі”. В доробку ж “Юних друзів природи” - старшокласників із Вікторівки (ЦБС Козівського району) організація екологічних читань (“Екологічні проблеми природного середовища”), акцій (дня зимуючих птахів “Пташина ялинка”, дня довкілля тощо), екологічних свят (“Доля планети у наших руках”), 19


вікторин (“Зоолого-екологічний хокей”) та ігрових турнірів (“Екологічний брейн-ринг”). ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ. Загальноприйняте у міжнародному співтоваристві визначення здоров`я викладене в Преамбулі Статуту ВООЗ (1948 р.): "Здоров`я - це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад" 4. Враховуючи вище наведене, слід відмітити, що фахівці ВООЗ виділяють кілька складових елементів здорового способу життя, котрі мають стосунок до усіх сфер здоров`я - фізичної, психічної, соціальної і духовної. Найважливіші з них - харчування (в тому числи споживання якісної питної води, необхідної кількості вітамінів, мікроелементів, протеїнів, жирів, вуглеводів, спеціальних продуктів і харчових добавок), побут (якість житла, умови для пасивного і активного відпочинку, рівень психічної і фізичної безпеки на території життєдіяльності), умови праці (безпека не тільки у фізичному, а й психічному аспекті, наявність стимулів і умов професійного розвитку), рухова активність (фізична культура і спорт, використання засобів різноманітних систем оздоровлення, спрямованих на підвищення рівня фізичного розвитку, його підтримку, відновлення сил після фізичних і психічних навантажень). Поведінка людини важлива для здоров`я, оскільки впливає на нього безпосередньо через спосіб життя або опосередковано - через економічні чи соціо-економічні умови, які, безперечно, є основною детермінантою здоров‘я. Щоб вплинути на поведінку людини, необхідні зусилля з боку самої людини, сім`ї, громади, освітньо-просвітницьких структур і, зокрема, бібліотек. В рамках заходів щодо популяризації здорового способу життя і профілактики шкідливих звичок бібліотеками здійснювала підготовка списків літератури, днів бібліографії, вебліографічних оглядів (з питань ВІЛ / СНІД - ЦБС Чортківського району; “Молодь і СНІД: серйозний погляд” - ЦБС Заліщицького району; “Наркоманія – дорога в безодню”, “СНІД – хвороба віку”, “Ні дорозі в пекло” - ЦБС Збаразького району; “Тенета небезпеки” - ЦБС Козівського району; “Бути здоровим – це модно”, “Гіркі плоди солодкого життя” - ЦБС Тернопільського району), переглядів літератури (“Не зламай свою долю” - ЦБС Бучацького району;, “Рецепти здоров’я і секрети довголіття” - ЦБС Чортківського району). Питання популяризації здорового способу життя і профілактики шкідливих звичок серед молоді широко представлені виставкамизапитаннями, виставками-діалогами, виставками-роздумами, експрес-виставками (“Кому це потрібно” - ЦБС Підволочиського району, “Молодь і СНІД: серйозний погляд”, “За хмарами тютюнового диму”, “Життя чи наркотики” - ЦБС Бережанського району; “Чи знаєш ти про вплив 20


тютюнового диму”, “ВІЛ / СНІД: засудити, чи допомогти?”, “Наркоманія: знак біди” - ЦБС Бучацького району, “Зупинись, почитай і замислись” - ЦБС Козівського району, “СНІД: проблема ХХІ століття”, “Мін здоров’я попереджає, міліція застерігає” - ЦБС Підгаєцького району, “Погані звички. Чи варто підкоряти цю вершину” - ЦБС Чортківського району); тематичними полицями “На крутих поворотах долі”, “Наркоманія: від відчаю до надії” - ЦБС Шумського району); виставками – попередженнями (“Наркоманія, пастка для юні” - ЦБС Зборівського району). Активно присутні виставкові форми в роботі бібліотек ЦБС Тернопільського району (“Життя варте того, щоб жити”, “Ім’я біди наркоманія”, “Народна традиційна медицина”, “Сумна прелюдія безодні”, “Шкідливі звички: міражі та дійсність”, “Закони права і моралі” тощо). Найбільш яскраво в планово-звітній відображені інформаційні форми, зокрема:

документації

ЦБС

області

− інформаційні години (“Шкідливим звичкам – ні!”, “Наркоманія – знак біди”, “СНІД: війна без зброї” - ЦБС Заліщицького району, “Твоє здоров’я та життя – в твоїх руках!”, “Чистота – запорука здоров’я”, “Хвороби, які передаються”, “Раціональне харчування”, “Шкідливі звички – шлях у безодню” - ЦБС Теребовлянського району, “Життя одне – не зламай його”, “СНІД – ворог непомітний, але смертельний” - ЦБС Шумського району); − години, уроки здоров’я (“Наркоманія і алкоголізм – вороги юності і краси” - ЦБС Заліщицького району, “Краса землі – краса здоров’я” - ЦБС Зборівського району, “Вплив куріння на здоров’я людини” - ЦБС Чортківського району); − прес-дайджести (“Наркоманія та алкоголізм – вороги молодості і краси” ЦБС Заліщицького району); − години порад, години-роздумів (“Ін’єкція смерті” - ЦБС Бережанського району, “Ліки з рук природи” - ЦБС Заліщицького району, “Що треба знати, щоб не захворіти на СНІД”, “Палити – здоров’ю шкодити” - ЦБС Чортківського району); − години знань, права (“Наркоманія і закон” - ЦБС Збаразького району, “СНІД. Як з ним бути?”, “СНІД і наркотики: дві хвороби, що знищують людину”, “СНІД як наслідок безвідповідального кохання” - ЦБС Чортківського району); − уроки, уроки-попередження (“СНІД не підлягає лікуванню. Тому головне – запобігти йому” - ЦБС Бережанського району, “Гірка правда про маковий рай” - ЦБС Бучацького району). Позитивно виділяються на цьому тлі: − соціально-психологічні тренінги (“Пошта небезпеки” - ЦБС Заліщицького району, “Знати, щоб уникнути” - ЦБС Збаразького району); − усні журнали (“Розплата за легковажність” - ЦБС Тернопільського району); 21


− вечори-застереження (“Знати, щоб жити” - ЦБС Підволочиського району), − диспути (“Що за хмарою тютюнового диму”, “Куріння... До чого вона призводить”, “Наркоманія від відчаю до надії” - ЦБС Чортківського району); − “круглі столи”, зустрічі (“СНІД – трагедія, з якою ми живемо” - ЦБС Бучацького району, “Молодь проти наркоманії” - ЦБС Заліщицького району, “Знання – найкращий захист від СНІДу” - ЦБС Збаразького району, “Життя одне... не зламай його” - ЦБС Чортківського району); − ігрові програми (“Зроби свій вибір на користь”, “Курінню ні! Наркотикам – ні!” - ЦБС Чортківського району); − акції (“Наркоманія: від відчаю до надії - ЦБС Збаразького району). Долучаються до проведення творчих акцій бібліотеки Теребовлянщини. Для прикладу, в рамках Всеукраїнської антитютюнової акції організовувались виставки “Добровільне самогубство”, прес-огляд “Кинути палити і перемогти”, міні анкетування “Для вас особисто, сигарети це...” Єдиний тематичний комплекс “Цінність життя людського” бібліотек ЦБС Лановецького району об’єднав дискусії (“Життя одне – не зламай його”), уроки-застереження (“Цікавість ціною в життя”), години співчуття (“Тривоги юної пори”), уроки моралі (“Що треба знати про туберкульоз”, “Серйозна ромова про тютюнопаління”, “Життя без паління”), виставкипоради, виставки-діалоги (“Розмова наодинці”, “Статистика б’є на сполох”) тощо. РОБОТА БІБЛІОТЕК З СОЦІАЛЬНО ПРОБЛЕМНОЮ МОЛОДДЮ. На сьогоднішній день існує ряд документів – законодавчих, нормативних, покликаних покращити соціальне становище інвалідів в суспільстві. Серед них: прийняті ООН в 1975 р. «Декларація про права інвалідів», в 1993 р. «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів”, інші. Результатом реалізації завдань в контексті організації інформаційно-бібліотечного забезпечення потреб цієї категорії користувачів можна вважати створення цілісної моделі бібліотечного обслуговування, спрямованої на реалізацію права на рівний доступ до інформації інвалідів з різними обмеженнями і життєдіяльності в необхідних форматах і право на реалізацію їх особистісного потенціалу в соціально-культурній сфері. Тому поряд із інформаційною підтримкою, соціальною активізацією бібліотека зобов’язана спрямовувати зусилля на створення сприятливих соціальних умови для соціальної адаптації користувачів з обмеженими фізичними можливостями, соціально незахищених груп, груп ризику. Звертають на себе увагу районна акція “Милосердя” бібліотекарів Сумщини, 22


під час якої вивчались інформаційні запити і потреби цих категорій молоді, організовувались просвітницькі заходи. В рамках комплексу “У себе тільки вір і ти доб’єшся щастя” проводяться зустрічі в бібліотеках ЦБС Лановецького району з користувачами з обмеженнями в життєдіяльності: акції милосердя (“Відкриваємо серце добру”), уроки добра (“Доріг життєвих зболена струна”), тематичні інформаційні викладки публікацій (“Робота для інвалідів”) тощо. ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК НА ДОПОМОГУ СОЦІАЛЬНОПРОФЕСІЙНОМУ ВИЗНАЧЕННЮ МОЛОДІ Цілеспрямованому розвитку здібностей людини, зростанню її професіоналізму, працездатності, збереженню здоров'я, важливим елементом дотримання соціальних стандартів, ефективного використання трудового потенціалу особи, підвищення її соціальної та професійної мобільності є профорієнтаційна робота. Профорієнтаційні заходи як важливий елемент системи соціалізації молоді, стимулюють пошук найефективніших засобів підвищення свого професійно-кваліфікаційного рівня, розвиток соціально-економічної ініціативи, інтелектуальної та трудової незалежності. В бібліотеках області продовжується робота щодо формування БД, фонду довідкових і рекламних матеріалів. Традиційними є інформаційні стенди для випускників та абітурієнтів, папки-досьє, виставки, виставки-досьє (“Життєві ситуації: пошук оптимальних рішень” - ЦБС Збаразького району, “Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок”, “На допомогу абітурієнту” - ЦБС Козівського району, “Світ сучасних професій” – ЦБС Кременецького району, “У зорепаді професій є і твоя”, “Людина і світ професій” - ЦБС Лановецького району). В активі профорієнтаційної роботи бібліотек в молодіжному середовищі: − бібліографічні огляди району);

(“Від мрії до професії” - ЦБС Заліщицького

− прес, експрес-дайджести за сторінками періодичних видань (“Молодь на ринку праці” - ЦБС Заліщицького району, “Навчальні заклади запрошують” - ЦБС Козівського району); −

години інформації (“Найголовніший вибір” - ЦБС Заліщицького району, “Світ сучасних професій” - ЦБС Козівського району, “Тисячі професій – серед них одна твоя” - ЦБС Шумського району);

− години професій (“Ким бути? Яким бути?”, “Професії твоїх батьків”, “Із ста доріг – одна твоя”, “Значення вибору у житті людини” - ЦБС Лановецького району); 23


− уроки економічних знань (“Проблеми малого бізнесу в Україні”, “Малі підприємства: труднощі зростання” - (ЦБС Козівського району); − диспути (“Освіта. Зайнятість. Кар’єра” - ЦБС Лановецького району); − профорієнтаційні тренінги (“Про професії різні й потрібні” – ЦБС Шумського району); − свята професії, дні фахівця, дні інформації (“Я – майбутнє твоє, Україно!” - ЦБС Козівського району, “Ринок праці – послуги та надії”, “Повір у себе” – ЦБС Кременецького району“, Світ професій: я менеджер”, “Підприємець в умовах ринку” - ЦБС Тернопільського району). ДОЗВІЛЛЯ Сучасна бібліотека є важливим осередком культури, що безоплатно надає користувачам не лише інформаційні послуги, але й сприяє розвитку інтелектуального та творчого потенціалу особистості, організації спілкування, відпочинку та розваг. Бібліотеки, втілюючи оригінальні культурно-дозвіллєві програми, організовуючи літературно-музичні салони та вітальні, естетичні студії, об’єднання і клуби за інтересами, диспути, презентації, читацькі конференції, тематичні вечори, творчі зустрічі, круглі столи сприяють створенню оптимальної інфраструктури для організації відпочинку в бібліотеках різних типів, а також сприяють диференціації рекреаційних запитів користувачів з урахуванням потреб сучасного українського суспільства. Як відмічає доктор історичних наук, професор КНУКіМ Т. І. Ківшар “Сучасний період соціальної трансформації суспільства, взаємопов’язаний з поглибленням кризових явищ, висуває перед українськими бібліотеками завдання вибору напрямів і функцій розвитку їх суспільної життєдіяльності з урахуванням загальнолюдських та національних пріоритетів на фоні поляризації сучасного українського суспільства, негативних наслідків інформаційної цивілізації. Радикальна перебудова суспільної свідомості, духовних цінностей, світоглядних орієнтацій розширює соціальні функції бібліотеки. Організація змістовного дозвілля з урахуванням психофізіологічних особливостей... підлітків та молоді... юнацьких і публічних бібліотек сприяє утворення соціалізуючого середовища, вихованню загальнолюдських цінностей” 2. Ряд бібліотек ЦБС Заліщицького району працюють як інформаційні, дозвіллєві центри для молоді: Так у бібліотеці – філії смт. Товсте працює молодіжний клуб “Сучасник”, зусиллями якого 2007 року проведено розмови – діалоги “Мелодії бентежного свята закоханих”, “Різдвяна зустріч”, розважальні вечори “І знову звуки вальсу зазвучали”, вечорів – діалогів “Подорож в країну етикету”. 24


Діють центри дозвілля для молоді і у Головчинській, Нагір’янській, Свершківській філіях, в роботі з молоддю яких виділяються різдвяні, ігрові зустрічі, вертепні дійства (“Вже прийшло Різдво до хати”, “Знайти свою половинку”), фольклорні дійства (“Ой на Івана, ой на Купала”), розважальні вечори (“Перехрестя кохання”), літературні години (“Запроси до серця книгу”), години народознавства (“В ніч на Івана Купала”, “На збитошного Андрія”) тощо. Просвітницькі форми роботи бібліотек в контексті організації змістовного дозвілля представлена такими формами, як: виставки-хобі (“Умілим рукам все під силу” - ЦБС Чортківського району), виставкикалейдоскопи, виставки-вікторини (“З життя зірок української естради” - ЦБС Збаразького району; “Парад улюблених героїв”, “Зупинись! Нову книгу подивись” - ЦБС Чортківського району); виставки квітів (“Соната квітів” - ЦБС Збаразького району); інформаційні години (“Спорт – шлях до здоров’я” - ЦБС Збаразького району); години корисних порад (“Час нашого дозвілля” - ЦБС Бережанського району); дні інформації (“Літературні скарби українського народу”, “Незаслужено забуті книги” - ЦБС Чортківського району); розважальні вечори “І знову вальсу звуки зазвучали...” (ЦБС Заліщицького району), “Весняний вернісаж” (ЦБС Козівського району). Серед клубних форм організації роботи з молоддю: - “Стань на захист життя” (ЦБС Бережанського району); - “Позиція”, “Джерело”, “Орфей”, “Рідне слово”, “Пошук”, “Гармонія”, “Надія”, “Орієнтир”, “Талант” (ЦБС Борівського району); - “Орієнтир” (ЦБ ЦБС Бучацького району); - “Цікаві зустрічі”, “Поклик серця”, “Пілігрим”, “Жайвір” (ЦБС Гусятинського району); - Клуб творчої молоді, “Сучасник”, “Покликання”, “Орієнтир”, “Юність” (ЦБС Заліщицького району); - “Літературний глобус”, “Горлиця”, “Пролісок”, “рідне слово”, “Пізнай себе”, “Зелений світ”, “Берегиня” (ЦБС Збаразького району); - літературно-мистецький клуб “Обрій”, “Українська світлиця”, “Берегиня” (ЦБС Зборівського району); - “Ліра”, “Еврика”, “Хлібодар” (ЦБС Козівського району); - “Закон і ти”, “Калинонька”, “Прометей” (ЦБС Кременецького району); - “Краєзнавець” (ЦБС Монастирського району); - літературна студія “Сонячне гроно”, ЕГО “Ковчег”, “Феміда”, “Перші проби пера”, “Дзвін”, “Правознавець” “Однокласник”, “Орфей”, “Журавка” (ЦБС Чортківського району). В рамках постійно діючого вернісажу творчих робіт обдарованої молоді “Завітай в бібліотеку, юність щедра на талант” (ЦБС Теребовлянського району) проходили презентації виставок “Дивосвіт Роми Федорчука”; “Теплим 25


літом цвітуть Галинчині квіти”, “Тут звуки оживають барвами” – роботи вихованців Теребовлянської спеціалізованої школи-інтернату для глухих дітей; “Олівець у Наталі творить диво, як Далі...”, “Він ще не майстер, він ще вчиться...”, “Ми закохані в осінь”, “Студентська юнь із ТВУК дивує нас талантами”. Активізація цієї роботи засвідчує, що бібліотеки можуть бути не лише інформаційними центрами, але й центрами відпочинку та розваг. Тим більше, що у співвідношенні «безоплатні-платні» послуги у сфері дозвілля пріоритетною серед більшості населення залишається бібліотека, обрана для використання вільного часу. Хоча, хронічно недостатнє виділення коштів на комплектування сприяє тому, що новинки художньої літератури і навіть програмні твори не завжди представлені у фондах бібліотек, але ж читання, книга – важливі елементи культури, визначальні фактори формування громадянської позиції підростаючого покоління. Основна ж тенденція останніх років – втрата ролі читання в житті молоді, зниження показників діяльності бібліотек. Тому, при організації роботи з молоддю доцільно проставляти такі завдання, як підвищення соціального статусу книги і бібліотеки в молодіжному середовищі, формування інформаційної культури особистості шляхом формування інформаційної і читацької компетентності. Загалом, аналіз планово-звітної документації ЦБС області в контексті роботи з молоддю, можливо, дещо актуалізує на сьогодні проблеми ефективності застосування в практиці методичного планування. Особливо слід звернути увагу на досвід зарубіжних колег щодо методичного та практичного забезпечення організації змістовного дозвілля молоді. І ще одне: в “Рекомендаціях всеукраїнської науково-практичної конференції "Стратегія розвитку та пріоритети діяльності спеціалізованих бібліотек України для юнацтва" (18-20 жовтня 2006. м. Луганськ) відмічається, що бібліотеки “поступово трансформуються в сучасні соціально-комунікативні центри, значною мірою впливають на розвиток у молоді громадянського світогляду, набуття нею життєвої компетенції, потрібних знань. Удосконалюється інформаційна, індивідуальна, масова робота для підвищення інтересу молоді до читання, освіти та самоосвіти. Враховуючи важливість ролі бібліотек в сучасних соціально-політичних умовах, стан і тенденції світового розвитку бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів, усвідомлюючи відповідальність за якість та оперативність задоволення сучасних потреб молоді, розширення репертуару послуг, конференція рекомендує визначити наступні пріоритети в напрямі подальшого розвитку мережі бібліотек, що обслуговують юнацтво: • розвиток соціального партнерства з метою консолідації сил суспільства для вирішення проблем молоді; • підвищення ефективності роботи з метою задоволення інформаційних потреб юнацтва та молоді й престижу читання;

26


• створення регіональних фактографічних баз даних на допомогу соціальній адаптації молоді; • планомірне здійснення моніторингу потреб молодих читачів у бібліотечних послугах (інформаційних, дозвіллєвих, комунікаційних, психологічних, реабілітаційних тощо) 4.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1

23 апреля мир отмечает Всемирный день книг и авторского права [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://un.by/news/world/2007/23-04-07-dig3.html (2008-03-31)

2

Ківшар Т. І. Рекреаційна функція бібліотеки на початку ХХІ століття http://www.knukim.edu.ua/conferences_2004_proceedings_kivshar.htm

3

Рекомендації Всеукраїнської науково-практичної конференції "Стратегія розвитку та пріоритети діяльності спеціалізованих бібліотек України для юнацтва" http://www.4uth.gov.ua/library_science/conferences/index.htm

4

Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://m.health.gov.ua/health.nsf/7cd1e76cd2c16dd6c12565fb002be32d/7 9a9a308803a86dfc22569fb0031c486?OpenDocument

27

Аналіз стану діяльності ЮСП ЦБС Тернопільської області (2007 рік)  

Огляд діяльності юнацьких структурних підрозділів централізованих бібліотечних систем Тернопільської області у 2007 році