Page 1

DE ORANJE-BODE

Stichting speeltuin Oranjekwartier, jaargang 60 nummer 3 – juli 2018

PRIVACY - AVG U heeft zich ooit aangemeld voor deze nieuwsbrief. In het kader van de vernieuwde Europese Privacywetgeving (De Algemene Verordening Gegevensbescherming) delen wij u mee dat wij daarvoor van u uitsluitend digitaal en in een beveiligde omgeving hebben vastgelegd: Uw naam, uw E-mailadres en facultatief (vrije keuze bij opgave) uw stad of regio. Meer informatie over AVG is binnenkort te vinden op onze website.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN ZOMERVAKANTIE llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ZOMERVAKANTIE lllllllllllkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Van 7 juli tot en met 19 augustus is de speeltuin IEDERE dag open van 13:00 tot 17:00 uur met uitzondering van de woensdagavond. Dan sluiten we om 20:00 uur! WOENSDAG-AVONDEN jjjj

Tot en met 15 augustus is speeltuin Oranjekwartier op WOENSDAG doorlopend open van 13:00 tot 20.00 uur. Warme snacks NIET meer verkrijgbaar. Deze avondopenstelling is NIET gratis. Hoe werkt het?  Bent u al in de speeltuin en u blijft om 17:00 uur? Dan hoeft u niet extra te betalen.  Gaat u weg en komt u na 17:00 uur terug? Dan moet u (opnieuw) entree betalen.  Komt u na 17:00 uur binnen? Dan moet u entree betalen. De entree is in alle gevallen òf 1 stripje van de strippenkaart òf euro 1,00 per persoon van 3 jaar of ouder (ook volwassenen). Meer informatie treft u aan op onze website .

VERDUURZAMING EN ZON Sinds half juni is de speeltuin overgegaan op elektriciteit uit zonnepanelen. De 40 panelen maken onderdeel uit van de Postcoderoos (http://www.maakonzeregioduurzamer.nl/) en liggen bij de firma vd Sneppen op het dak. Ze zijn geleverd door de firma ABC Zonnepanelen uit Terneuzen. Met zonne-energie bereiken we twee doelen: ten eerste een kostenbesparing (zodat we ook op termijn de toegangsprijs betaalbaar kunnen houden) èn we hopen we kinderen bewuster te maken van de duurzame energie. Dat laatste doen we binnenkort door een bord te plaatsen met de opbrengst van de panelen. Snoep geven we niet meer mee in zakjes. Als er persé een zakje moet worden gebruikt dan gebruiken we een papieren zakje. Papieren rietjes zijn helaas nog te duur. We bieden vanaf heden zelf geen rietjes meer aan; U moet er vanaf heden zelf om vragen. Een alternatief wordt onderzocht. Hoe kunt u helpen? Gebruik de handdroger in de toiletten alleen om handen te drogen en niet om je haar of kleding te drogen. Denk na of je een rietje wilt bij je frisdrank. Ga spaarzaam om met water. Lees ook hieronder over opruimen en roken. De komende tijd komen er nog duurzamere verbeteringen aan zoals automatische kranen en een alternatieve wijze van verwarming.

ROOKREGELS, OPRUIMEN Het is in ieders belang dat de speeltuin voor iedereen betaalbaar blijft. Dat kan alleen als u daaraan aktief meewerkt. Helaas zijn er nog steeds mensen die de rookregels niet opvolgen. Onder de veranda mag NIET worden gerookt. Wilt U roken dan gebruikt U ALTIJD een asbak (staan bij de ingang bij de rookregels), leegt deze zelf en zet deze terug bij het bord. Hetzelfde gaat op voor het gebruik van tafels. Ruim bij het weggaan uw tafel leeg en gooi afval altijd in de prullenbak. Iets op de grond gevallen? Raap het op. U voorkomt daarmee schade en kosten aan onze grasmaaier en extra werk voor onze vrijwilligers.


KOMENDE

ACTIVITEITEN

Voor alle activiteiten is uitgebreide informatie te vinden op www.oranje-kwartier.nl..

Het is weer , een periode waarin wij in het kader van de Jeugd Vakantie Activiteiten veel dingen organiseren. Dit jaar met het Thema Samen Spelen, Samen Leven. We hebben reeds een succesvolle gratis Phineas en Ferb puzzeldag -met de kinderen van de voedselbank uit heel Zeeuws-Vlaanderen (georganiseerd door de Klankbordgroep Gastouders Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen) achter de rug. Wat volgt nog….

14-07 SAMEN SPELEN Zaterdag 14-07 b 13:00 tot 17:00 uur b alle leeftijden b gratis entree Op 14 juli 2017 is het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking geratificeerd. Speeltuin Oranjekwartier is een “SAMEN SPELEN” speeltuin oftewel een plek waar alle kinderen ongeacht ras, geloof of beperking fijn samen kunnen spelen. Daarnaast is het ontmoetingsplek voor jong en oud. Zo worden wij regelmatig bezocht door inwoners van Bachtendieke en hebben wij een “samen spelen” certificering van het NGK/speeltuinbende. Wij vinden de ratificering van het verdrag dat “inclusie” (een inclusieve maatschappij voor iedereen) dusdanig belangrijk dat wij dit willen vieren met een gratis open dag in de speeltuin. Vanuit de VN Ambassadeurs en Social Delta Zeeland worden er op die dag wat kleine activiteiten opgezet. De speeltuin is gratis open van 13 tot 17 uur. Meer informatie op www.oranje-kwartier.nl.

14-7 tot en met 18-08 VERRASSING!? zomervakantie b 13:00 tot 17:00 uur b alle leeftijden b normale entree, soms gratis Tijdens de zomervakantie laten we ons leiden door onze inspiratie en het weer. Plots een springkussen, schminken of een gratis middag of avond open? Het kan zomaar gebeuren. Volg (en like) ons op facebook en je blijft op de hoogte!!

18-08 FAMILIEDAG Zaterdag 18-08 b 13:00 tot 16:00 uur b alle leeftijden b gratis entree Georganiseerd door Vluchtelingen Werk Zuidwest Nederland samen met vluchtelingen uit diverse oorlogslanden past onze slotactiviteit, de FAMILIEDAG, op zaterdag 18 augustus helemaal bij ons motto. Djembe’s, henna-tatoos, buitenlandse hapjes, spelen, er valt genoeg te beleven deze dag! Ook AAN-Z is er deze dag bij om op al uw vragen een antwoord te geven! De definitieve invulling van alle activiteiten volgt nog in een latere nieuwsbrief en op onze website. Maar dat het een speciale afsluiting van de zomervakantie-activiteiten wordt weten we zeker!

25-08 ROMMELMARKT Zaterdag 25-08 b 12:00 tot 16:00 uur b alle leeftijden b gratis entree De derde en laatste rommelmarkt van 2018. Misschien het ideale moment om voor de winter de zolder nog even op te ruimen of die koopjes te doen die u voor de wintermaanden nodig hebt! Wat informatie: KOPERS: De speeltuin èn de rommelmarkt gaan deze dag om 12:00 uur open. De toegang tot beiden is gratis. Naast de vele verkoopkramen zijn er ook broodjes hamburger en warme worst te koop èn is er een speeltuinverkoopkraam met nieuwe – gekregen- voorwerpen. Er is volop zitgelegenheid en gezelligheid. Deze dag is vanwege de verwachte drukte minder geschikt voor speeltuinfeestjes VERKOPERS: Om een plek te krijgen moet er vooraf worden ingeschreven. Dat kan alleen via de website van de speeltuin. Lees vooraf GOED de voorwaarden!

2


… vervolg 25-08 ROMMELMARKT Een grondplek van circa 2 bij 3 meter kost euro 3,00. Opbouwen moet tussen 11:00 en 12:00 uur. Alle aan- en afvoer gaat via de hoofdingang. Er zijn geen kramen, tafels, stoelen, zeilen enz beschikbaar. Lees vooraf GOED de voorwaarden door; wij hanteren die strikt! Met uw inschrijving gaat u akkoord met de regels voor deze rommelmarkt. KINDEREN JONGER DAN 16: Op de laatste romelmarkt ruimen we altijd wat plek in voor kinderen. Geef op het aanmeldformulier aan dat je jonger bent dan 16, dat je alleen KINDERSPEELGOED wilt verkopen of wat voor ACTIVITEIT je wil doen (buswerpen, nagelsstudio, poppenkast enz.). Als wij jouw activiteit goedkeuren dan krijg je een gratis plek van 2 bij 3 meter. Alleen voor kinderen jonger dan 16 jaar! Meer informatie en inschrijven op www.oranje-kwartier.nl.

VERDER  U ziet ’s-ochtends kinderen in de speeltuin en hek is op slot? In de ochtenden FACEBOOK verhuren wij de speeltuin aan scholen. De speeltuin is dan alleen voor die school open en niet voor anderen. Vind jij ons leuk?  Wist u dat wij ook veel sociaal werk doen voor de omgeving? Zo wordt er wekelijks rond de speeltuin vuil geprikt, halen we wekelijks bejaarden op uit Bachtendieke, doen Klik dan op minimaal één maal per maand de speeltuin gratis open èn steunen we diverse sociale initiatieven zoals voor de voedselbank en vluchtelingenwerk. Daarnaast proberen we ” vind ik leuk” verbindend bezig te zijn tussen de diverse organisatie in onze wijk.  Dit jaar bestaat speeltuin Oranjekwartier 60 jaar! En nog steeds zijn we erg aktief! op  Speeltuin Oranjekwartier is een particuliere speeltuin en heeft alleen onbetaalde vrijwilligers. Wij doen met die 70 vrijwilligers onze best om een veilige, schone en sociale speelomgeving te handhaven. U kunt daaraan meewerken door de omgeving schoon te houden.  Alle informatie die u zoekt staat op www.oranje-kwartier.nl. Kijk altijd eerst daar of op facebook.  Alle informatie voor speeltuinfeestjes, huren van de Paddenstoel (scholen,BSO) of het Leeuwenkwartier (verenigingen, organisaties) is te vinden op onze website.  Inmiddels mochten we in de speeltuin 20.000 bezoekers ontvangen. Vorig jaar bereikten we dat aantal (pas) op 24 Augustus. Ten opzichte van vorig jaar zijn er ca 3.700 bezoekers meer. Alle bezoekers bedankt voor jullie komst!

PROFIEL, CONTACT EN BEHEER Stichting Speeltuin Oranjekwartier is een private vrijwilligersorganisatie met als doel het in stand houden van speeltuin. Wij werken met ca 70 onbetaalde vrijwilligers aan een goede en veilige speelomgeving en een prettige sociale omgeving. U kunt ons helpen als vrijwilliger maar ook door de speeltuin schoon te houden en stoelen, afval en asbakken netjes op te ruimen. Wij verzoeken u om ons niet te bellen maar uw vragen (tijdig) via ons E-mailadres te stellen. Stichting speeltuin Oranjekwartier, secr./beheer: Ronald Roelands, Beethovenhof 126, 4536 AD Terneuzen Speeladres: Leeuwenlaan 31, Terneuzen openingstijden: zie de website Entree 1 euro of 1 stripje per persoon uitgezonderd 1 en 2 jaar. Web: https://www.oranje-kwartier.nl - Facebook : speeltuin Oranjekwartier

E-mailadres: info@oranje-kwartier.nl

3

Oranjekwartier Terneuzen  

nieuwsbrief no 3 juli 2018

Oranjekwartier Terneuzen  

nieuwsbrief no 3 juli 2018

Advertisement