Page 1

PROFILMANUAL


Innhold 1. Logo 2. Logo og profilfarger 3. Tilleggsfarger 4. Fonter

Profilmanual

5. Postale trykksaker

Profilmanualen er utformet med bakgrunn i at TermoEnergi skal fremstå som presise, pålitelige, tydelige og faglig sterke.

7. Annonser

Det er viktig å være tro mot farger, fonter og logobruk, slik at TermoEnergi AS over tid får en sterk profil som vil være lett gjenkjennelig i markedet.

9. E-DM/nyhetsbrev

I denne pdf´en vil du finne våre rettningslinjer for grafisk produksjon.

6. Visitkort 8. DM 10. E-mail signatur 11. Web-annonser


1. Logo Logo Logoen til TermoEnergi finnes i disse variantene: 1. Logo i grønt og blått - hovedlogo. 2. Logo i grønt og sort 3. Logo i gråtoner 4. Logo i negativ

Spar energi og penger

I hovedsak skal logoen brukes i grønt og blått med pay-off. TermoEnergi-logoen alene brukes hovedsakelig på fysiske flater som skilt, arbeidsklær/uniformer og på skjermbaserte flater. Eller profilartikler hvor det av kommunikative eller plassmessige årsaker ikke er naturlig å bruke hovedlogo med pay-off. Logoen forutsetter bruk på en lys bakgrunn som gir god kontrast til navne-trekket. Originalfiler ligger som Illustrator-eps for trykk i CMYK. Jpg-filer ligger i RGB for skjermbruk. TermoEnergi skal fremstå som: Presise Pålitelige n Tydelige n Faglig sterke n n


2. Logo- og profilfarger Logo- og profilfarger

Logo- og hovedfarger: Pantone: 370

HTML: 658D1B

CMYK: RGB: C 62 R 101 M 1 G 141 Y 100 B 27 K 25

Logo- og profilfargene til TermoEnergi er: Pantone 360 Pantone 639 Pantone Process Black 100% og 50%. Logo- og profilfargene kan brukes i raster eller fargenyanser, f.eks 80 – 60 – 20 – 10 %. Fargene kan i tillegg brukes som gradering/forløpning.

Pantone: 639

HTML: 0085C8

CMYK: RGB: C 99 R 0 M 1 G 149 Y 5 B 200 K 5

Pantone Process Black

HTML: 2C2A29

CMYK: RGB: C 0 R 44 M 0 G 42 Y 0 B 41 K 100 50% Pantone Process Black CMYK: C 0 M 0 Y 0 K 50


3. Tilleggsfarger Pantone: 7406 HTML: F1C400 CMYK: RGB: C 0 R 241 M 20 G 196 Y 100 B 0 K 2

Tilleggsfarger Tilleggsfargene til TermoEnergi er: Pantone 7406 Pantone 716 Pantone 1797 Pantone 368 Tilleggsfargene kan brukes i raster eller fargenyanser, f.eks 80 – 60 – 20 – 10 %.

Pantone: 716

HTML: EA7600

CMYK: RGB: C 0 R 234 M 61 G 118 Y 99 B 0 K 5

Pantone: 1797 HTML: CB333B CMYK: RGB: C 2 R 203 M 97 G 51 Y 85 B 59 K 7

Pantone: 368

HTML: 64A70B

CMYK: RGB: C 65 R 120 M 0 G 190 Y 100 B 32 K 0

Fargene kan i tillegg brukes som gradering/forløpning. Tilleggsfarger bør benyttes i begrenset omfang. Logo- og profilfarger skal hovedsakelig benyttes.


4. Profilfonter Frutiger Light a b c d ef ghijklm nopqrstu vwxy zæø å AB C D EFG HIJ KLMN OPQRSTU VWXYZÆØÅ 1 2 3 4 567890 Frutiger Light italic a b c d ef ghijklm nopqrstu vwxy zæø å AB C D EFGHI J KLMN OPQR STU VW XYZÆØÅ 1 2 3 4 567890 Frutiger Roman a b c def ghijklm n opqrstuvwxyzæøå A BCD EFGHIJ KLMNOPQRST UV WX Y Z ÆØ Å 1 2 3 4 567890 Frutiger Italic a b c def ghijklm n opqrstuvwxyzæøå A BCD EFGHIJ KLMNOPQRST UV WX Y Z ÆØ Å 1 2 3 4 567890 Frutiger Bold a b c def ghijklm n opqrs tuv wxyzæøå A BCD EFGHIJ KLMNOPQRSTUV WX Y ZÆ Ø Å 1 2 3 4 567890 Frutiger Bold italic a b c def ghijklm n opqrs tuv wxyzæøå A BCD EFGHIJ KLMNOPQRSTUV WX Y ZÆ Ø Å 1 2 3 4 567890 Arial a b c d ef ghijklm nopqrstu vwxy zæø å AB C D EFG HIJ KLMN OPQRSTU VWXYZÆØÅ 1 2 3 4 567890

Profilfonter I en profil er det forskjellige krav til fonter i ulike brukskontekster. Profilbærende materiell Frutiger er profilfonten til TermoEnergi. Eksempler på bruksområder: postale trykksaker, informasjonsbrosjyrer, årsmeldinger, annonser og skilting. Internbruk, Internett og annen skjermbruk Arial er en standardfont som finnes på alle datamaskiner. Eksempler på bruksområder: brev, møtedokumenter og dokumenter med større tekstmengde.


5. Postale trykksaker Postale trykksaker

1 cm

Brevark Oppsettet viser plassering av logo og postale opplysninger.

7,2 cm

Alle elementer skal plasseres 1 cm fra kanten på arket. Grønn strek skal være utfallende. Logoen er plassert oppe til høyre på brevarket for å gi god plass til adressefelt og brev som skal venstrestilles på arket. Logoen gir da også balanse til selve brevet.

6 cm

Termoenergi AS. Leif Weldingsvei 16, 3208 Sandefjord. E-post: post@termoenergi.no Internett: www.termoenergi.no

1 cm 1 cm

Konvolutter Oppsettet viser plassering av logo og postale opplysninger. Logo og postale opplysninger skal venstrestilles i forhold til adressevindu. Plasseringen av dette kan variere avhengig av hvilken konvoluttprodusent som benyttes. Her er det 1,4 cm fra venstrekant Grønn strek skal være utfallende.

Termoenergi AS. Leif Weldingsvei 16, 3208 Sandefjord. E-post: post@termoenergi.no Internett: www.termoenergi.no Telefon: 33 47 43 30 - Telefaks: 947 60 927 - Org. nr. 995 204 495 - Bank konto nr.: 2480 06 50026 MVA

6 cm 1 cm

Eksemplet viser en C5 konvolutt. Malen videreføres til øvrige konvoluttstørrelser/formater.

1,4 cm

Typografi TermoEnergi står i Frutiger Roman 8 pkt. Postaleopplysninger står i Frutiger Light 8 pkt.

Termoenergi AS. Leif Weldingsvei 16, 3208 Sandefjord. E-post: post@termoenergi.no Internett: www.termoenergi.no

1 cm


6. Visittkort Visittkort

2-sidig visitkort 0,7 cm

VIsittkortene er 2-sidige og horisontale. Side 1: Logo og kontoradresse, telefonnummer og webadresse.

1,6 cm

5,8 cm

2 cm

Logoen midtstilles på hvit bakgrunn øverst på kortet.

Termoenergi AS Leif Weldingsvei 16, 3208 Sandefjord Telefon: 33 47 43 30 www.termoenergi.no

Lars Seeberg Daglig leder

Telefon: 911 99 743 Telefaks: 947 60 927 E-post: lse@termoenergi

1-sidig visitkort 0,5 cm

Lars Seeberg Daglig leder

Termoenergi AS Leif Weldingsvei 16, 3208 Sandefjord Telefon: 33 47 43 30 www.termoenergi.no

4,0 cm

Telefon: 911 99 743 Telefaks: 947 60 927 E-post: lse@termoenergi

Postale opplysninger midtstilles. Side 2: Navn og stilling på ansatt plasseres midtstilt øverst på det hvite feltet. Teksten skal være sort. Postale opplysninger knyttet til den enkelte ansatte plasseres i negativ typografi på grønt felt identisk med feltet på side 1. Postale opplysninger midtstilles.

0,5 cm 0,5 cm

For å forsterke profilen brukes Pantone 370 og 368 i en førløpning nederst på kortet med plass for postale opplysninger i negativ typografi.

Typografi TermoEnergi står i Frutiger Roman 8 pkt. Postaleo pplysninger står i Frutiger Light 8 pkt.


7. Annonsemal høydeformat Annonsemal svennerreklame.no Foto: Vidar Askland

Annonsene lages med utgangspunkt i ett stort bilde og et hovedbudskap, som plasseres tydelig på grønn bakgrunn. Tekst plasseres på hvit bakgrunn. Kampanjeinfo el.l. plasseres dette på et felt med en av profilfargene.

Energimerking av yrkesbygg:

Energimerking av yrkesbygg:

Loven krever det. Leietagerne liker det.

Loven krever det. Leietagerne liker det.

Fra 1. juli 2010 må alle bygninger som selges eller leies ut ha energiattest. Attesten inneholder et energimerke, et oppvarmingsmerke og en liste med mulige forbedringstiltak. Energiattesten er gyldig i ti år, og skal foreligge ved: utleie, salg, hovedombygging eller nyoppføring. Alle yrkesbygg Ordningen gjelder alle yrkesbygg over 50 m2 som skal leies ut eller selges. Er bygget over 1000 m2 skal energiattest alltid foreligge. Energimerkingen skal utføres av kvalifisert fagperson.

En vinn-vinn-vinn situasjon 4 Du følger gjeldende lover og tar ansvar for byggets energiprofil 4 Du får energiattesten leietagere eller kjøpere etterspør 4 Du får forslag til utbedringer som sparer energi og penger

Kampanje

25% rabatt på energimerking av yrkesbygg.

Fra 1. juli 2010 må alle bygninger som selges eller leies ut ha energiattest. Attesten inneholder et energimerke, et oppvarmingsmerke og en liste med mulige forbedringstiltak. Energiattesten er gyldig i ti år, og skal foreligge ved: utleie, salg, hovedombygging eller nyoppføring. Alle yrkesbygg

Fast forhåndspris ingen overraskelser og merkostnader. Gode referanser.

over 1000 m2 skal energiattest alltid foreligge.

Bli «lovlig» og mer lønnsom.

En vinn-vinn-vinn situasjon

Ta

kontakt

nå!

Tlf: 33 47 43 30 eller på e-post: post@termoenergi.no

Termoenergi AS

Ordningen gjelder alle yrkesbygg over 50 m2 som skal leies ut eller selges. Er bygget

Energimerkingen skal utføres av kvalifisert fagperson.

4 Du følger gjeldende lover og tar ansvar for byggets energiprofil 4 Du får energiattesten leietagere eller kjøpere etterspør 4 Du får forslag til utbedringer som sparer energi og penger

SPAR ENERGI OG PENGER – ta kontakt nå! Vi gir deg en bindende pris på energimerkingen og ekspertrådene som kan spare deg for betydelig beløp.

Ring oss i dag på tlf: 33 47 43 30 Eller send en mail: post@termoenergi.no

Termoenergi har spesialisert seg innen energibesparende tiltak i bygg. Vi utfører Energimerking, Ter-

Termoenergi AS

mografi, Trykktesting og Energirådgivning. Termoenergi ble etablert høsten 2009 og har 7 ansatte

Termoenergi har spesialisert seg innen energibesparende tiltak i bygg. Vi utfører En-

bygningsingeniører og energikonsulenter. Selskapets hovedkontor ligger i Sandefjord.

ergimerking, Termografi, Trykktesting og Energirådgivning. Termoenergi ble etablert høsten 2009 og har 7 ansatte bygningsingeniører og energikonsulenter. Selskapets hovedkontor ligger i Sandefjord.

Spar energi og penger

Termoenergi AS. Leif Weldingsvei 16, 3208 Sandefjord. Telefon: 33 47 43 30. Internett: www.termoenergi.no E-post: post@termoenergi.no

Vår landsdekkende samarbeidspartner. Spar energi og penger

Termoenergi AS. Leif Weldingsvei 16, 3208 Sandefjord. Telefon: 33 47 43 30. Internett: www.termoenergi.no E-post: post@termoenergi.no

Vår landsdekkende samarbeidspartner.

Logo og postale opplysninger skal venstrestilles i forhold til tekstmarg. Typografi Frutiger Roman / Frutiger Light Italic / Frutiger Bold Til grunn for designet finnes et tilpasset rutenett. Originalfiler finnes som InDesign-filer.


7. Annonsemal-breddeformat Annonsemal svennerreklame.no Foto: Vidar Askland

Energimerking av yrkesbygg:

NB: Når annonsen skal fungere som halvside må budskapet/teksten forkortes betraktelig.

Loven krever det. Leietagerne liker det.

Fra 1. juli 2010 må alle bygninger som selges eller leies ut ha energiattest. Attesten inneholder et energimerke, et oppvarmingsmerke og en liste med mulige forbedringstiltak.

Alle yrkesbygg Ordningen gjelder alle yrkesbygg over 50 m2 som skal leies ut eller selges. Er bygget over 1000 m2 skal energiattest alltid foreligge.Energimerkingen skal utføres av kvalifisert fagperson.

Spar energi og penger

En vinn-vinn-vinn situasjon 4 Du følger gjeldende lover og tar ansvar for byggets energiprofil 4 Du får energiattesten leietagere eller kjøpere etterspør 4 Du får forslag til utbedringer som sparer energi og penger

Termoenergi AS Termoenergi har spesialisert seg innen energibesparende tiltak i bygg. Vi utfører Energimerking, Termografi, Trykktesting og Energirådgivning. Selskapets hovedkontor ligger i Sandefjord.

Vår landsdekkende samarbeidspartner.

Termoenergi AS. Leif Weldingsvei 16, 3208 Sandefjord. Telefon: 33 47 43 30. Internett: www.termoenergi.no E-post: post@termoenergi.no

Tekst plasseres på hvit bakgrunn.

SPAR ENERGI OG PENGER – ta kontakt nå! Vi gir deg en bindende pris på energimerkingen og ekspertrådene som kan spare deg for betydelig beløp. Ring oss i dag på tlf: 33 47 43 30 Eller send en mail: post@termoenergi.no

svennerreklame.no Foto: Vidar Askland

Energimerking av yrkesbygg:

Loven krever det. Leietagerne liker det.

Fra 1. juli 2010 må alle bygninger som selges eller leies ut ha energiattest. Attesten inneholder et energimerke, et oppvarmingsmerke og en liste med mulige forbedringstiltak.

Alle yrkesbygg Ordningen gjelder alle yrkesbygg over 50 m2 som skal leies ut eller selges. Er bygget over 1000 m2 skal energiattest alltid foreligge.Energimerkingen skal utføres av kvalifisert fagperson.

Spar energi og penger

En vinn-vinn-vinn situasjon 4 Du følger gjeldende lover og tar ansvar for byggets energiprofil 4 Du får energiattesten leietagere eller kjøpere etterspør 4 Du får forslag til utbedringer som sparer energi og penger

Termoenergi AS Termoenergi har spesialisert seg innen energibesparende tiltak i bygg. Vi utfører Energimerking, Termografi, Trykktesting og Energirådgivning. Selskapets hovedkontor ligger i Sandefjord.

Termoenergi AS. Leif Weldingsvei 16, 3208 Sandefjord. Telefon: 33 47 43 30. Internett: www.termoenergi.no E-post: post@termoenergi.no

Vår landsdekkende samarbeidspartner.

Annonsene lages med utgangspunkt i ett stort bilde og et hovedbudskap som blikkfang.

SPAR ENERGI OG PENGER – ta kontakt nå! Vi gir deg en bindende pris på energimerkingen og ekspertrådene som kan spare deg for betydelig beløp. Ring oss i dag på tlf: 33 47 43 30 Eller send en mail: post@termoenergi.no

Kampanjeinfo el.l. plasseres dette på et felt med en av profilfargene. Logo og postale opplysninger skal venstrestilles i forhold til tekstmarg. Typografi Frutiger Roman / Frutiger Light Italic / Frutiger Bold Til grunn for designet finnes et tilpasset rutenett. Originalfiler finnes som InDesign-filer.


8. DM Eksempel på for-/bakside

DM-mal DM lages fortrinnsvis i breddeformat. Til grunn for designet ligger et rutenett (vises på de neste sidene).

Spar energi og penger

Lovpålagt energimerking av yrkesbygg:

Logo(er) og adressefelt plasseres innenfor topp eller bunnmarg.

“Koster lite - gir mye tilbake!”

Originalfiler finnes som InDesign-filer.

Når vi energimerker bygget ditt, kommer vi også med forslag til hvordan du kan spare energi og penger. Noen av våre kunder har spart store beløp ved å følge våre råd. De sier energimerkingen er en av de mest lønnsomme investeringene de noen

NB: Enhver DM bør ha som mål å være salgsutløsende og inneholde en oppfordring til reaksjon i form av en kupong el.l.

gang har gjort!

Jarle S. Johannessen Teknisk sjef - Termoeenergi AS BLA OM! SPAR ENERGI

OG PENGER

Spar energi og penger

Termoenergi – spesialister innen energisparing!

Lovpålagt energimerking av yrkesbygg:

“Koster lite - gir mye tilbake!”

Termoenergi har spesialisert seg på energisparende tiltak innen byggenæringen. Vi utfører energimerking, termografering, trykktest og energirådgiving på alle typer bygg. Som nøytral 3. part vil våre råd alltid være objektive og faglig baserte. Termoenergi er et selskap som tilbyr profesjonell hjelp til energimerking av yrkesbygg og boliger.

l

Vi merker alle bygg etter samme metode og på en objektiv måte.

l

Energimerking utføres i henhold til EU direktivene, NS 3031 og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

l

Vi avdekker og dokumenterer feil som fører til økte energiutgifter.

l

Termoenergi har i tillegg spesialisert seg på termografering og trykk testing av bygg, og er sertifisert i.h.t. kravene fra Institute of Infrared Thermography.

Når vi energimerker bygget ditt, kommer vi også med forslag til hvordan du kan spare energi og penger. Noen av våre kunder har spart store beløp ved å følge våre råd. De sier energimerkingen er en av de mest lønnsomme investeringene de noen gang har gjort!

Vår landsdekkende samarbeidspartner.

Spar energi og penger

Termoenergi AS. Leif Weldingsvei 16, 3208 Sandefjord. Telefon: 33 47 43 30. Internett: www.termoenergi.no E-post: post@termoenergi.no

www.svennerreklame.no Foto: Shutterstock og VIdar Askland

l

Jarle S. Johannessen Teknisk sjef - Termoeenergi AS

BLA OM! SPAR ENERGI

OG PENGER


8. DM Forside

DM-mal breddeformat

3,2 cm

DM lages i breddeformat. Til grunn for designet ligger et rutenett.

2,0 cm

Bakside

2,0 cm

TERMOENERGI AS. Leif Weldingsvei 16, 3208 Sandefjord. Telefon: 33 47 43 30. Internett: www.termoenergi.no E-post: post@termoenergi.no

1,7 cm

Innsider

Logo(er) og adressefelt plasseres innenfor topp eller bunnmarg (se m책l). Originalfiler finnes som InDesign-filer.


8. DM Forside

Bakside

2,6 cm

DM-mal høydeformat DM kan også lages i høydeformat. Til grunn for designet ligger et rutenett.

2,1 cm Spar energi og penger

Logo(er) og adressefelt plasseres innenfor topp eller bunnmarg (se mål). Originalfiler finnes som InDesign-filer.

2,1 cm Spar energi og penger

Termoenergi AS. Leif Weldingsvei 16, 3208 Sandefjord. Telefon: 33 47 43 30. Internett: www.termoenergi.no E-post: post@termoenergi.no

2,6 cm

Innsider


9. E-DM/nyhetsbrev E-DM

Eksempel på e-DM/nyhetsbrev:

I en E-DM / nyhetsbrev bør innholdet være kortfattet og enkelt. Budskapet må oppfattes umiddelbart, og kan gjerne settes opp i punkter.

“Koster lite- gir mye tilbake!” Nytt fra braN bra Nsj eN :

Det bør alltid være en oppfordring til kontakt i en slik utsendelse - da vil man raskt erfare om den gir reaksjoner i markedet.

Når vi energimerker bygget ditt, kommer vi også med forslag til hvordan du kan spare energi og penger. Noen av våre kunder har spart store beløp ved å følge våre råd.

n Termoenergi er et selskap som tilbyr profesjonell hjelp til energimerking av yrkesbygg og boliger.

Til venstre vises et eksempel.

n Vi merker alle bygg etter samme metode og på en objektiv måte. n Energimerking utføres i henhold til EU direktivene, NS 3031 og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Originalfiler ligger som InDesign filer.

n Vi avdekker og dokumenterer feil som fører til økte energiutgifter.

Jarle S. Johannessen Teknisk sjef - Termoeenergi AS

sPar eNerGI OG PeNGer – ta kontakt nå! Ring oss på tlf: 33 47 43 30

Mal: Hovedanslag N ytt fr a b r aN s je N:

Bilde/illustrasjon

Plass til innledningstekst/salgstekst n Tekst i punkter n Tekst i punkter n Tekst i punkter n Tekst i punkter

Plass til: oppfording / “ta kontakt”


10. E-mail signatur E-mail signatur Slik bør signaturen i alle ansattes mailprogram se ut. Spar energi og penger

Vennlig hilsen Lars Seeberg DAGLIG LEDER Termoenergi AS Leif Weldings vei 16, 3208 Sandefjord, Norway ____________________________________ T +47 911 99 743 F +47 947 60 927 post@termoenergi.no www.termoenergi.no ____________________________________


11. Web-annonser Topbanner (728x90)

Web-annonser Web-annonsene bør ha et kort tydelig budskap. Kan gjerne lages som skiftende gif-filer. Logo plasseres sü stor som mulig.

Halvside (300x600)

Originalfiler ligger som Photoshop-filer.

Skyskraper (160x600)

Rektangel (180x150)

Medium rektangel (300x250)

Profilmanual  
Profilmanual  

Profilmanual

Advertisement