Page 1

Općina Sveta Marija - Telefonski imenik - www.svetamarija.hr

010011110111000011100110011010010110111001100001001000000101001101110110011 001010111010001100001001000000100110101100001011100100110100101101010011000 010010110000100000001100100011000000110000001110000010111000100000010101000 110010101101100011001010110011001101111011011100111001101101011011010010010 000001101001011011010110010101101110011010010110101100001101000010100100110 001101001011010100110010101110000001000000111000001101111011110100110010001 110010011000010111011000100000011011110110010000100000011101010111001001100 101011001000110111001101001011100110111010001110110011000010010000000101000 010101000110000101101101011000010111001001100001001000000100001001101100011 000010110011101110101011100110010110000100000010010110111001101100101011011 100110100101101010011000010010000001000010011011000110000101100111011101010 111001100100000011010010010000001001001011001110110111101110010001000000100 110101110101011100110111010001100001011000110010100100101110000011010000101 001000001011010110110111100100000011010100110010100100000011011100110010101 110100011010110110111100100000011010010110110101100001011011110010000001110 110011011110110110001101010011001010010000001101001001000000110111001100101 011011110111000001101001011100110110100101110110011001010010000001111010011 001010110110001101010011001010010000001101111011101100110111100100000011001 000110010101101011011011110110010001101001011100100110000101110100001000000 110110001101001011010100110010101110000011011110010000001100111011000010010 000001110000011011110111101001100100011100100111011001101100011010100110000 101101101001000000110100100100000011011010110111101101100011010010110110100 100000011001000110000100100000011011010110100100100000011100110110010100100 000011010100110000101110110011010010010000001101110011000010010000001101101 011000010110100101101100001110100010000001101001001101110011001000111000001 101010011001001000000011010010011011100110010001110000011010100110010001011 100110001101101111011011010010111000100000001110100010100100001101000010100 100010001100001011011100110000101110011001000000110101001100101001000000110 111001100101011001000110101001100101011011000110101001100001001011000010000 000110010001100000010111000110000001101110010111000110010001100000011000000 111000001011100010110000100000011001000110000101101110001000000110101101100 001011001000010000001110011011000010110110100100000011110100110000101110110 011100101001101001101001011011110010000001101001011011010110010101101110011 010010110101100101110001000000101101001100001011010000111011001100001011011 000110101001110101011010100110010101101101001000000111001101100101001000000 101001001100101011011100110000101110100011101010010000001010000011011110110 111001100111011100100110000101100011011101010010000001101011011011110110101 001101001001000000110110101101001001000000110101001100101001000000111000001 101111011100110110000101101100011011110010000001101110011001010110101101100 101001000000111000001101111011100110110101001100101011101000110111001101001 011000110110010100100000011011100110000101110011011010010110100000100000011 100000110111101100100011101010111101001100101011101000110111001101001011010 Karta Svete Marije ....................................................... 2 110110000100101110000011010000101001001110011000010110010001100001011011010 Telefonski imenik Svete Marije ....................................................... 3 010000001110011011001010010000001100100011000010010000001101110011001010110 Telefonski imenik Donjeg Mihaljevca ....................................................... 10 110101100001001000000111000001110101011011100110111100100000011001110111001 Žute stranice Općine Sveta Marija ....................................................... 14 001100101011100110110000101101011011000010010000001110101001000000110100101 Karta Donjeg Mihaljevca ....................................................... 19 101101011001010110111001101001011010110111010100101110000011010000101001010 101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010100 101000001110101011011100110111100100000011100000110111101111010011001000111 001001100001011101100110000100100000010100000110000101110101011011000110100 100101110111111110101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 010101010101010101010101010101010101000000000000000000728520000000000000000

Telefonski imenik Općina Sveta Marija, 2008.


Karta Svete Marije


Sveta Marija

A Agromeđimurje d.d.

Omladinska 14

660-191

Bobić

B

Mirjana

Pavleka Miškine 1

660-682

Nenad

Cvjetna 6

660-443

Franjo

Pavleka Miškine 11

660-412

Josip

Pavleka Miškine 13

660-420

Zdravko

Pavleka Miškine 1E

660-419

Babić

Marica

Andrije Habuša 9

660-270

Božek

Ivan

Glavna 56

629-093

Bafkari

Emši

Matije Gupca 3

660-815

Božić

Ana

Andrije Habuša 17

660-786

Balažin

Drago

Vladimira Nazora 42

660-394

Briševac

Zvonko

Omladinska 6A

660-264

Drago

Glavna 54

660-816

Eduard

Glavna 22

660-349

Ivan

Vladimira Nazora 40

660-404

Dragutin

Ivana Žbulja 8

660-317

Edo

Kolodvorska 19

660-244

Franciska

Kolodvorska 13

660-118

Franjo

Kolodvorska 17

660-176

Čanaki

Terezija

Trg bana Jelačića 15

660-481

Franjo

Andrije Habuša 44

660-795

Čapo

Aleksa

Ivana Žbulja 17

660-160

Ivan

Andrije Habuša 44

660-288

Stjepan

Trg bana Jelačića

660-752

Zdravko

Matije Gupca 5

660-431

DVD Sveta Marija

Trg bana Jelačića 1

660-153

Ivan

Mije Hunjadi 26

660-225

Dolenec

Ignac

Kolodvorska 4

660-243

Ivan

Glavna 29

660-342

Slavko

Matije Gupca 21

660-839

Ivan

Mije Hunjadi 31

660-858

660-103

Marijan

Glavna 45

660-370

Dom zdravlja Čakovec ambulanta

Pavleka Miškine 1

Zdravko

Glavna 8 A

660-345

Pavleka Miškine 1

660-811

Zdravko

Cvjetna 3

660-761

Dom zdravlja Čakovec patronaža

Barlović

Danica

Glavna 87

660-164

Pavleka Miškine 1

660-800

Barth

Darinka

Andrije Habuša 9

660-722

Dom zdravlja Čakovec stomatolog

Bartolić

Branko

Andrije Habuša 31

660-155

Dvorski

Mirka Dvorskog 2

660-724

Ivan

Andrije Habuša 26

660-013

Marija

Mije Hunjadi 18

660-733

E

Saša

Ivana Žbulja 42

660-295

E.G.P. - Poljak d.o.o.

Trg bana Jelačića 8

660-484

Beliga

Josip

Glavna 41

660-331

Elektro Žinić

Belovari

Franjo

Braće Kanižaj 9

660-426

Erdelji

Jelena

Kolodvorska 33

Matija

Marka Kovača 2

Stjepan Benc

Ban

C Carević

Č D

Zlatko

Vladimira Nazora 51

660-395

Anette

Andrije Habuša 4

660-268

660-205

Božidar

Glavna 44

660-824

660-023

Ivan

Rade Končara 3

660-036

Braće Radića 20

660-456

Katarina

Braće Radića 10

660-196

Marija

Kolodvorska 46

660-843

Slavko

Mirka Dvorskog 11A

660-299

Benko

Katarina

Katarine Zrinski 17

660-258

Vinko

Glavna 44

660-161

Blagus

Ivan

Ivana Žbulja 30

660-312

Zvonko

Vladimira Nazora 48

660-396

Mijo

Ivana Žbulja 32

660-313

Željko

Kolodvorska 37

660-203

Sveta Marija

Barić

3


4

Sveta Marija

F Općina Sveta Marija - Telefonski imenik - www.svetamarija.hr

Frančić

Josipa

Vladimira Nazora 54

660-393 660-684

Marija

Katarine Zrinski 7

Darko

Ivana Žbulja 38

660-323

Mijo

Vladimira Nazora 52

660-862

Dragutin

Mije Hunjadi 15

660-173

Rudolf

Vladimira Nazora 32

660-033

Ivan

Mirka Dvorskog 16

660-296

Stjepan

Vladimira Nazora 35

660-397

Ivan

Vladimira Nazora 39

660-837

Zdravko

Katarine Zrinski 7

660-261

Josip

Glavna 17

660-193

Željko

Trg bana Jelačića 23

660-483

Katarina

Mirka Dvorskog 8

660-120

Anđela

Mije Hunjadi 13

660-223

Ljubica

Glavna 21

660-744

Ljubica

Ivana Žbulja 40

660-327

Margareta

Mije Hunjadi 4

660-727

Branko

Mije Hunjadi 2 A

660-671

Marija

Ivana Žbulja 6

660-318

Marija

Trg bana Jelačića 12

660-485

Matija

Glavna 18

660-334

Habjan

Dražen

Trg bana Jelačića 19

660-478

Stjepan

Mirka Dvorskog 4

660-009

Habuš

Josip

Braće Radića 27

660-467

Valent

Braće Kanižaj 6

Stjepan

Andrije Habuša 51

660-796

Zorislav

Braće Radića 23

660-216 660-114

Goričanec Grivec

H

660-185

G

Željko

Kolodvorska 25 B

Anđela

Vladimira Nazora 63

660-380

Hederić

Ruža

Vladimira Nazora 45

660-797

Doroteja

Glavna 68

660-812

Herc

Dinko

Omladinska 7

660-263

Drago

Vladimira Nazora 53

660-391

Horvat

Anđela

Glavna 18c

660-884

Dragutin

Zelengaj 17

660-214

Franjo

Glavna 18 B

660-350

Dražen

Rade Končara 13

660-231

Ivan

Omladinska 6

660-787

Đuro

Ivana Žbulja 11

660-325

Marjan

Vladimira Nazora 12

660-379

Ivan

Glavna 91

660-348

Nada

Braće Radića 24

660-464

Lidija

Zelengaj 31

660-251

Vjeran

Glavna 48

660-369

Mario

Vladimira Nazora 19

660-790

Hrvatska pošta d.d.

Trg bana Jelačića 1

660-015

Pavao

Vladimira Nazora 73

660-405

Hujs

Marija

Vladimira Nazora 10

660-402

Stjepan

Andrije Habuša 18

660-279

Hunjadi

Dean

Glavna 93

660-356

Stjepan

Braće Radića 16

660-468

Dragutin

Marka Kovača 12

660-305

Valent

Ivana Žbulja 9

660-319

Đuro

Glavna 34

660-172

Valent

Vladimira Nazora 61

660-392

Gordana

Glavna 14

660-354

Vladimir

Vladimira Nazora 69

660-192

Josip

Matije Gupca 6

660-438

Golub

Vladimir

Zelengaj 15

660-768

Marija

Pavleka Miškine 3

660-113

Golubić

Ana

Vladimira Nazora 58

660-390

Marija

Glavna 12

660-328

Antun

Kolodvorska 27

660-206

Mario

Glavna 36

660-171

Augustin

Ivana Žbulja 52

660-316

Ruža

Mirka Dvorskog 3

660-005

Dražen

Zelengaj 4

660-194

Vinko

Vladimira Nazora 8

660-381

Ivan

Pavleka Miškine 1 A

660-421

Renata

Pavleka Miškine 12

660-415

Josip

Braće Radića 14

660-460

Gašparić

HunjadiŠelendić


Sveta Marija

I Igrec

Eduard

Zelengaj 25

660-215 660-061

Franjo

Mirka Dvorskog 9

Anton

Matije Gupca 4

660-440

Ivan

Zelengaj 32

660-252

Dalibor

Rade Končara 9

660-738

Ivana

Zelengaj 25

660-853

Matija

Braće Radića 4

660-179

Josip

Zelengaj 26

660-249

Silvana

Katarine Zrinski 3

660-189

Katarina

Mirka Dvorskog 22

660-298

Stjepan

Matije Gupca 2

660-435

Katarina

Matije Gupca 19

660-106

Zdravko

Mije Hunjadi 9

660-174

Matija

Glavna 43

660-352

Iskra

Ana

Kolodvorska 14

660-241

Milenko

Ivana Žbulja 54

660-187

Ivaci

Ana

Pavleka Miškine 18

660-413

Stjepan

Marka Kovača 6

660-307

Ana

Braće Radića 17

660-454

Stjepan

Pavleka Miikine 6

660-418

Ivanka

Borisa Kidriča 6

660-453

Vladimir

Matije Gupca 1

660-156

Zlatko

Kolodvorska 2

660-158

Ivančok

J

Karažinec

Borisa Kidriča 14

660-448

Nada

Marka Kovača 13

660-789

Mijo

Marka Kovača 10

660-304

Jambrešić

Edo

Kolodvorska 43

660-029

Vladimir

Cvjetna 7

660-444

Ivan

Omladinska 13

660-262

Kaser

Viktor

Kolodvorska 25A

660-834

Ivan

Andrije Habuša 32

660-772

Katarina, trgovina

Zelengaj 10

660-119

Marija

Glavna 4

660-199

Kedmenec

Ana

Borisa Kidriča 10

660-451

Mijo

Kolodvorska 45

660-201

Antun

Rade Končara 21

660-473

Stanislav

Andrije Habuša 38

660-285

Božidar

Glavna 24

660-211

Valent

Andrije Habuša 63

660-291

Edo

Rade Končara 25

660-475

Viktor

Ivana Žbulja 4

660-007

Ivan

Glavna 26

660-168

Dragutin

Glavna 71

660-330

Ivan

Mije Hunjadi 2 C

660-712

Ivan

Vladimira Nazora 30

660-188

Josip

Vladimira Nazora 11

660-403

Ivan

Glavna 95

660-336

Kristina

Braće Kanižaj 2

660-879

Josip

Vladimira Nazora 55

660-382

Stjepan

Braće Kanižaj 14

660-032

Josip

Vladimira Nazora 24

660-386

Stjepan

Trg bana Jelačića 17

660-477

Ladislav

Braće Kanižaj 10

660-425

Vladimir

Trg bana Jelačića 29A

660-476

Mijo

Glavna 31

660-340

Kenđel

Ivan

Vladimira Nazora 38A

660-408

Mijo

Glavna 75

660-362

Klarić

Ana

Zelengaj 22

660-732

Stjepan

Braće Kanižaj 8

660-010

Emil

Vladimira Nazora 38

660-027

Stjepan

Braće Radića 15

660-465

Ivan

Glavna 20

660-368

Vlado

Borisa Kidriča 13

660-449

Kolundžija

Miloš

Glavna 66

660-162

Zoran

Glavna 35

660-357

Komorski

Franjo

Zelengaj 8

660-213

Zlatko

Andrije Habuša 42

660-287

660-269

Janković

Jeđut

K Kanižaj

Eduard

Matije Gupca 12

660-014

Matija

Andrije Habuša 5

Komuškić

Marija

Mirka Dvorskog 13

660-301

Konopljak

Andrija

Pavleka Miškine 14

660-417

Ivan

Braće Radića 18

660-466

Sveta Marija

Marijan

Jakupek

5


Općina Sveta Marija - Telefonski imenik - www.svetamarija.hr

6

Sveta Marija Kopasić

Nataša

Glavna 97

660-230

Kos

Slavko

Borisa Kidriča 1

660-452

Kostel

Danijel

Kolodvorska 22

660-237

Kožnjak

Damir

Zelengaj 3

660-321

Kranjec

Darko

Mije Hunjadi 39

660-228

Dragutin

Kolodvorska 2 A

660-488

Ivan

Andrije Habuša 37

660-157

Ivan

Glavna 62

Katarina

Vladimira Nazora 41

Marija

Glavna 73

660-372

Regina

Glavna 59

660-778

Marđetko Marković

Štefanija

Kolodvorska 20

660-238

Milica

Kolodvorska 22 A

660-236

Mance

Ivan

Ivana Žbulja 26

660-169

Mandlin

Andreja

Marka Kovača 11

660-152

Antun

Ivana Žbulja 50

660-107

660-346

Đuro

Mije Hunjadi 41

660-227

660-763

Franjo

Katarine Zrinski 26

660-253

Ivan

Kolodvorska 50

660-207

Milan

Vladimira Nazora 49A

660-377

Ana

Kolodvorska 38

660-777

Franjo

Mirka Dvorskog 12

660-294

Lukan

M

Stjepan

Pavleka Miškine 1 E

660-025

Kuzmić

Emil

Glavna 10

660-907

Kvakan

Andrija

Trg bana Jelačića 14

660-482

Marošević

Željko

Zelengaj 10

660-119

Anđelko

Kolodvorska 41

660-664

Matijačić

Franjo

Glavna 40

660-361

Antun

Trg bana Jelačića 21

660-706

Bojana

Vladimira Nazora 77

Dragutin

Glavna 30 A

Eduard

Borisa Kidriča 12

Franjo

Zelengaj 3

660-208

Franjo

Kolodvorska 44

660-212

Metss d.o.o.

Franjo

Ivana Žbulja 13

660-311

Molnar

Ivan

Trg bana Jelačića 21

660-021

Mustač

Ivan

Vladimira Nazora 28

660-407

Jasna

Glavna 38

Josip

Vladimira Nazora 31

Katarina Magdalena

Mijo

Matije Gupca 23

660-434

660-401

Matolek

Matija

Andrije Habuša 19

660-280

660-366

Matulin

Vlado

Glavna 50

660-358

660-004

MeiroldMautner

Marija

Zelengaj 9

660-209

Trg bana Jelačića 20

660-016

Dragutin

Vladimira Nazora 43

660-886

Ana

Mije Hunjadi 10

660-838

Ana

Vladimira Nazora 23

660-406

660-363

Andrija

Mije Hunjadi 23

660-031

660-398

Antun

Omladinska 17

660-104

Glavna 32

660-167

Antun

Glavna 37

660-329

Zelengaj 14

660-112

Antun

Braće Radića 22

660-458

Mijo

Ivana Žbulja 28

660-324

Barbara

Kolodvorska 48

660-184

Stjepan

Cvjetna 16

660-447

Božica

Vladimira Nazora 25

660-735

Stjepan

Marka Kovača 3

660-809

Darko

Glavna 15

660-674

Vladimir

Andrije Habuša 16

660-278

Dragutin

Pavleka Miškine 1J

660-859

Vladimir

Vladimira Nazora 16

660-375

Draženka

Vladimira Nazora 26

660-710

Eduard

Vladimira Nazora 50

660-373

Franjo

Zelengaj 11

660-210 660-265

L Levačić Lisjak

Eduard

Vladimira Nazora 13

660-024

Ivan

Omladinska 1

Ivan

Glavna 16

660-332

Ivan

Pavleka Miškine 1 B

660-414

Katarina

Andrije Habuša 25

660-783

Ivica

Glavna 85

660-343

Ljubica

Andrije Habuša 25

660-282

Jelena

Mirka Dvorskog 5

660-065


Sveta Marija Josip

Vladimira Nazora 14

660-399

Josip

Vladimira Nazora 46

660-385

Josip

Matije Gupca 3

660-432

Josip

Braće Radića 13

660-463

Josip

Rade Končara 2 A

660-728

Mato

Marka Kovača 27

660-308

Katarina

Andrije Habuša 49

660-817

Nada

Glavna 63

660-367

Marija

Rade Končara 17

660-471

Rok

Kolodvorska 8

660-145

Marija

Cvjetna 4

660-445

Stjepan

Mije Hunjadi 3

660-175

Marijan

Omladinska 15 A

660-247

Stjepan

Kolodvorska 35

660-204

Mato

Omladinska 2

660-266

Stjepan

Braće Radića 9

660-462

Mato

Vladimira Nazora 27

660-378

Štefanija

Marka Kovača 15

660-078

Mijo

Mije Hunjadi 37

660-229

Zdravko

Cvjetna 13

660-781

Mijo

Vladimira Nazora 6

660-852

Zvonimir

Kolodvorska 10

660-242

Rok

Ivana Žbulja 44

660-105

Rudolf

Kolodvorska 30

660-487

Slavko

Vladimira Nazora 37

660-003

Osnovna škola Sveta Marija centrala, tajništvo

Snježana

Pavleka Miškine 1 C

660-660

Stjepan

Zelengaj 23

660-109

Stjepan

Braće Kanižaj 3

660-427

Tomislav

Mije Hunjadi 28

660-224

Paler

Miljenko

Marka Kovača 9

660-306

Valent

Katarine Zrinski 18

660-256

Pancer

Josip

Glavna 13

660-108

Verona

Braće Radića 12

660-147

Mijo

Kolodvorska 26

660-177

Vladimir

Ivana Žbulja 24

660-150

Mijo

Katarine Zrinski 5

660-186

Vlado

Cvjetna 2

660-441

Jozo

Mije Hunjadi 2 D

660-218

Omladinska 3

660-848

660-281

N

660-017 660-821

P

Miško

Andrije Habuša 20

Pavčec

Ivan

Ivana Žbulja 1

660-018

Pavlic

660-129

Antun

Mirka Dvorskog 6

Nestić

Vinko

Kolodvorska 18

660-239

Antun

Vladimira Nazora 57

660-195

Novak

Marija

Andrije Habuša 28

660-026

Ivan

Braće Kanižaj 11

660-039

Marija

Katarine Zrinski 1

660-260

O Općina Sveta Marija

Trg bana Jelačića 1

Orehovec

Amalija

Marka Kovača 25

Ana

Kolodvorska 15

Marija

Braće Radića 25

660-461

660-001

Mario

Mirka Dvorskog 18

660-300

660-864

Marjan

Matije Gupca 17

660-430

660-309

Mijo

Kolodvorska 36

660-022

660-116

Miljenko

Glavna 30

660-365

Marka Kovača 4

660-310

Antun

Kolodvorska 21

660-235

Rok

Bernarda

Glavna 27

660-344

Stjepan

Omladinska 11

660-165

Željko

Trg bana Jelačića 4

660-117

Eduard

Zelengaj 1

660-751

Franjo

Braće Radića 1 A

660-459

Perlić

Ivan

Trg bana Jelačića 6

660-665

Andrije Habuša 14

660-276

Peter

Anka

Andrije Habuša 12

660-827

Antun

Zelengaj 35

660-180

Ivan

Sveta Marija

Zlatko

Andrije Habuša 55A

ravnatelj

Papak

7


Općina Sveta Marija - Telefonski imenik - www.svetamarija.hr

8

Sveta Marija

Pintar Piškor Poljak

Dragutin

Andrije Habuša 13

660-275

Ivan

Glavna 28

660-355

Draženka

Katarine Zrinski 14

660-257

Ivan

Vladimira Nazora 81

660-410

Ivan

Glavna 69

660-351

Ivan

Zelengaj 27

660-725

Josip

Katarine Zrinski 20

660-037

Josip

Mije Hunjadi 16

660-221

Josip

Ivana Žbulja 48

660-315

Katarina

Andrije Habuša 33

660-479

Kata

Katarine Zrinski 9

660-183

Ljiljana

Andrije Habuša 9

660-272

Margita

Kolodvorska 16

660-240

Mladen

Rade Končara 7

660-472

Marija

Ivana Žbulja 34

660-151

Slavko

Glavna 18 A

660-333

Marijan

Glavna 47

660-338

Slavko

Vladimira Nazora 65

660-387

Milica

Mije Hunjadi 22

660-226

Vladimir

Matije Gupca 9

660-439

Terezija

Glavna 55

660-757

Vlado

Pavleka Miškine 7

660-423

Zdravko

Glavna 49

660-337

Zvonimir

Cvjetna 12

660-028

Mihael

Mirka Dvorskog 19

660-758

Dragutin

Borisa Kidriča 11

660-002

Mladen

Mirka Dvorskog 19A

660-335

Dragutin

Vladimira Nazora 20

660-409

Emilija

Vladimira Nazora 75

660-376

Ivan

Vladimira Nazora 22

660-166

Rudolf

Mirka Dvorskog 24

660-293

Rudolf

Glavna 57

660-182

Andrija

Rade Končara 27

660-469

Vladimir

Mirka Dvorskog 17

660-154

Branko

Mije Hunjadi 2 B

660-217

Darinka

Andrije Habuša 35

660-542

Darko

Vladimira Nazora 47

660-411

Rašić

Anka

Cvjetna 8

660-115

Andrija

Kolodvorska 3

660-672

Posmodi

R

Dragutin

Cvjetna 3

660-148

Rebrek

Đuro

Trg bana Jelačića 31

660-480

Rosenberger Franc

Ivana Žbulja 7

660-314

Rumenjak

Franjo

Marka Kovača 1

660-675

Ana

Ivana Žbulja 22

660-159 660-359

Ivan

Rade Končara 16

660-470

Katarina

Trg bana Jelačića 2

660-486

Ljiljana

Glavna 36 B

660-845

Ljubomir

Vladimira Nazora 2

660-389

Marija

Glavna 103

660-364

Zdravko

Glavna 18 D

Mijo

Vladimira Nazora 4

660-384

Slamek

Đurđica

Andrije Habuša 46

660-289

Vladimir

Andrije Habuša 35

660-283

Slaviček

Josip

Kolodvorska 23

660-234

Glavna 10

660-200

Stjepan

Vladimira Nazora 33

660-383

Anastazija

Glavna 52

660-734

Srpak

Franjo

Trg bana Jelačića 16

660-011

Antun

Borisa Kidriča 7

660-006

Stančec

Karlo

Andrije Habuša 1

660-038

Antun

Glavna 7

660-371

Marija

Marka Kovača 14

660-303

Dragutin

Kolodvorska 15 A

660-245

Antun

Andrije Habuša 11

660-274

Dragutin

Pavleka Miskine 8

660-416

Ivan

Braće Kanižaj 1

660-424

Dragutin

Cvjetna 14

660-442

Josip

Kolodvorska 39

660-202

Dražen

Vladimira Nazora 79

660-388

Marija

Cvjetna 15

660-885

Ignac

Katarine Zrinski 11

660-669

Stjepan

Braće Radića 7

660-035

Irena

Cvjetna 1

660-446

Poljoprivredna zadruga Pongrac

Posavec

S Sabol

Stanko Strbad


Sveta Marija

Š

Varga

Ana

Braće Radića 2

660-457

Dragutin

Mije Hunjadi 7

660-233

Kata

Mirka Dvorskog 14

660-062

Šarić

Štefanija

Glavna 8 C

660-755

Šimunić

Marija

Katarine Zrinski 27

660-254

Stjepan

Andrije Habuša 39

660-284

Šlibar

Ignac

Glavna 5

660-700

Vidović

Štefanija

Matije Gupca B

660-437

660-353

Vinković

Ivan

Andrije Habuša 5A

660-347

Šprah

Darko

Glavna 8A

660-341

Vlah

Mijo

Zelengaj 29

660-250

Štefanac

Ivan

Braće Radića 5

660-663

Stjepan

Katarine Zrinski 6

660-110

Štefić

Daniel

Rade Končara 2

660-826

Terezija

Andrije Habuša 53

660-720

Franjo

Glavna 9

660-190

Zdravko

Zelengaj 7

660-715

Josip

Glavna 25

660-170

Marija

Braće Kanižaj 7

660-429

W

Marjan

Andrije Habuša 3

660-267

Walch-Ceci

Jelena

Mirka Dvorskog 30

660-297

Milena

Mije Hunjadi 20

660-681

Milena

Katarine Zrinski 29

660-255

Z

Štirinić

Josip

Rade Končara 10

660-474

Damir

Glavna 106

660-818

Štrok

Ivan

Pavleka Miškine 1 F

660-422

Dora

Andrije Habuša 55

660-074

Jelena

Pavleka Miskine 10

660-012

Franjo

Andrije Habuša 61

660-073

Marijan

Mije Hunjadi 5

660-232

Mladen

Zelengaj 20

660-248

Stjepan

Mije Hunjadi 12

660-220

Mladen

Zelengaj 16

660-823

Antun

Ivana Žbulja 16

660-320

Nikica

Zelengaj 24

660-832

Đurđica

Ivana Žbulja 12

660-008

Zlatko

Marka Kovača 5

660-077

Franjo

Mirka Dvorskog 1

660-302

Zlatko

Mije Hunjadi 2 E

660-219

Hrvoje

Matije Gupca 13

660-436

Ivan

Kolodvorska 9

660-146

Ivan

Katarine Zrinski 19

660-259

Žinić

Stjepan

Vladimira Nazora 51

660-395

Trg Bana Jelačića 11

660-677

Andrije Habuša 30

660-066

Franjo

Katarine Zrinski 2

660-731

Željko

Braće Radića 21

660-846

Šulj

Šupljika

Katarina

Kolodvorska 34

660-020

Marija

Ivana Žbulja 15

660-326

Župni dvor

Srećko

Glavna 51

660-339

Žvorc

Dragutin

Kolodvorska 24

660-178

Zdravko

Glavna 53

660-806

Branko

Andrije Habuša 15

660-277

Mijo

Katarine Zrinski 23

660-730

U Ujlaki

V

Ž Žižek d.o.o.

T Tokar

Zadravec

Sveta Marija

Ivan

Glana 4A

9


10

Donji Mihaljevec

Č

A Općina Sveta Marija - Telefonski imenik - www.svetamarija.hr

Abart Antolić

Ivan

Ariš, pilana

Čakovečka 35

660-500

Maršala Tita 74

660-743

Kolodvorska 32

660-126 660-497

Čavec

Rudolf

Čakovečka 56

660-686

Josip

Dravska 9

660-707

Marija

Maršala Tita 39

660-613

Emđi, prodavaonica mješovite robe

Trg slobode 27

660-522

Erent

Ivan

Maršala Tita 46

660-122 660-124

D Dudek

B Balent

Stjepan

Čakovečka 6

660-535

E

Vladimir

Kolodvorska 24

660-070

Barić

Matija

Palih Boraca 36

660-780

Bartolić

Antun

Maršala Tita 7

660-602

Drago

Maršala Tita 72

660-086

Josip

Maršala Tita 59

Edo

Trg Slobode 27

660-512

Siniša

Franje Novaka 16

645-785

Eduard

Andrije Habuša 47

660-577

Franjo

Maršala Tita 72

660-089

Ivan

Franje Bartolića 10

660-552

Kolodvorska 18

660-075

Ivan

Franje Bartolića 2

660-554

Ivan

Palih Boraca 18

660-788

Ivan

Ivana Žbulja 5

660-819

Glavak

Nada

Čakovečka 30

660-143

Ivica

Andrije Habuša 23

660-360

Golubić

Ivan

Maršala Tita 48

660-749

Ivica

Čakovečka 44

660-544

Gosarić

Ivan

Andrije Habuša 19

660-583

Jelena

Andrije Habuša 55

660-133

Mijo

Andrije Habuša 21

660-585

Katarina

Andrije Habuša 4

660-856

Valent

Trg Slobode 25

660-137

Marija

Čakovečka 14

660-737

Željko

Andrije Habuša 2

660-799

Marija

Maršala Tita 65

660-747

Granatir

Mijo

Maršala Tita 35

660-689

Mijo

Ivana Žbulja 3

660-507

Gregurek

Krešo

Prvomajska 16

660-518

Milan

Maršala Tita 3

660-607

Rok

Ivana Žbulja 2

660-506

Stjepan

Franje Bartolića 7 A

660-685

Antun

Prvomajska 3

660-076

Stjepan

Maršala Tita 70

660-766

Ivan

Andrije Habuša 27

660-135

Tomislav

Čakovečka 3

660-549

Josip

Andrije Habuša 25

660-582

Vladimir

Andrije Habuša 53

660-580

Matilda

Palih Boraca 1

660-764

Zdravko

Maršala Tita 55

660-612

Vlado

Čakovečka 36

660-527

Zvonko

Maršala Tita 1

660-084

Branko

Ivana Žbulja 1

660-509 660-860

F Fontanela d.o.o.

G

H Habuš

Herc

Bogdanić

Zdenko

Čakovečka 52

660-545

Ivan

Trg slobode 21

Buković

Slavko

Palih Boraca 28

660-562

Stjepan

Franje Novaka 10

660-557

Stjepan

Maršala Tita 49

660-088

Edo

Čakovečka 64

660-034

Zdravko

Maršala Tita 68

660-127

Franjo

Čakovečka 78

660-534

Horvat


Donji Mihaljevec

Hunjadi

Ivan

Dravska 5

660-505

Ivan

Franje Bartolića 3

660-556

Josip

Franje Novaka 9

660-558

Valentin

Maršala Tita 76

660-614

Vladimir

Palih Boraca 19

660-759

Franjo

Franje Novaka 6

660-716

I Igrec

Čakovečka 16

660-726

Franjo

Prvomajska 8

660-520

Ivan

Andrije Habuša 17

660-776

Karloci

Franjo

Palih Boraca 6

660-574

Klarić

Eduard

Kolodvorska 2

660-596

K Kanižaj

Franjo

Kolodvorska 36

660-490

Antun

Maršala Tita 94

660-087

Ivan

Čakovečka 72

660-600

Antun

Franje Novaka 7

660-688

Ivan

Kolodvorska 4

660-841

Antun

Maršala Tita 49

660-555

Josip

Maršala Tita 86

660-604

Davor

Franje Novaka 3

660-721

Milan

Trg Slobode 11

660-521

Đuro

Čakovečka 66

660-678

Branko

Andrije Habuša 3

660-586

Ivan

Čakovečka 48

660-532

Josip

Čakovečka 74

660-546

Ivan

Palih Boraca 17

660-563

Đuro

Maršala Tita 66

660-128

Ivan

Andrije Habuša 12

660-581

Ivan

Dravska 6

660-765

Josip

Maršala Tita 52

660-085

Konopljak

Marija

Čakovečka 13

660-063

Josip

Maršala Tita 27

660-090

Kos

Vladimir

Maršala Tita 12

660-610

Josip

Maršala Tita 104

660-676

Kostel

Dalibor

Čakovečka 39

660-822

Katarina

Maršala Tita 106

660-611

Stjepan

Trg Slobode 23

660-136

Lucija

Maršala Tita 82

660-123

Vladimir

Čakovečka 92

660-071

Marija

Maršala Tita 90

660-060

Vlado

Prvomajska 7

660-525

Marija

Palih Boraca 7

660-831

Igor

Franje Bartolića 1

660-769

Nada

Maršala Tita 56

660-099

Josip

Dravska 3

660-503

Pavao

Maršala Tita 96

660-670

Mijo

Ivana Žbulja 1 A

660-511

Slavica

Palih Boraca 34

660-567

Kraljić

Jelena

Čakovečka 84

660-526

Stjepan

Maršala Tita 54

660-139

Kranjec

Branko

Čakovečka 31

660-428

Stjepan

Dravska 7

660-501

Katarina

Palih Boraca 13

660-131

Terezija

Čakovečka 86

660-072

Lucija

Prvomajska 5

660-149

Željko

Prvomajska 1

660-519

Nikica

Maršala Tita 50

660-601

Stjepan

Kolodvorska 34

660-495

Ivan

Franje Novaka 16

660-756

Štefica

Trg Slobode 15

660-516

Vlado

Maršala Tita 36

660-096

Zdravko

Kolodvorska 26

660-847

Andrija

Maršala Tita 26

660-713

Ivan

Franje Novaka 12

660-121

Josip

Maršala Tita 88

660-082

Božica

Kolodvorska 28

660-599 660-578 660-091

Kočiš Komorski

Kovač Kozarić

L Legin Lehki

J Janković Jurak

Đuro

Čakovečka 2

660-530

Stanislav

Maršala Tita 64

660-130

Franjo

Andrije Habuša 49

Ivica

Palih Boraca 15

660-565

Josip

Maršala Tita 32

Lipić

Donji Mihaljevec

Ivaci

Marija

11


12

Donji Mihaljevec Milica

Andrije Habuša 51

660-587

Općina Sveta Marija - Telefonski imenik - www.svetamarija.hr

M

Antonio

Maršala Tita 24

660-836

Antun

Ivana Žbulja 11

660-508

Darko

Maršala Tita 33

660-080

Markač

Slavko

Dravska 12

660-566

Đuro

Trg Slobode 19

660-514

Marković

Edo

Maršala Tita 30

660-095

Đuro

Franje Bartolića 5

660-553

Milan

Trg Slobode 3

660-067

Eduard

Maršala Tita 37

660-098

Josip

Kolodvorska 38 C

660-598

Eduard

Čakovečka 22

660-144

Marija

Kolodvorska 12

660-739

Franjo

Čakovečka 50

660-132

Marija

Čakovečka 70

660-400

Franjo

Trg Slobode 13

660-517

Mihalac Mirić Mjesni odbor Mustač

Maršala Tita 42

660-683

Franjo

Maršala Tita 58

660-741

Darko

Maršala Tita 28

660-887

Ivan

Prvomajska 2

660-142

Katarina

Andrije Habuša 45

660-531

Ivan

Dravska 8

660-502

Katarina

Čakovečka 1

660-537

Ivan

Andrije Habuša 6

660-594

Matija

Palih Boraca 20

660-573

Ivan

Čakovečka 50

660-793

Stjepan

Kolodvorska 38

660-125

Ivica

Kolodvorska 32

660-497

Vladimir

Čakovečka 21

660-547

Ivica

Franje Novaka 4

660-561

Josip

Palih Boraca 40

660-742

Katarina

Čakovečka 76

660-528 660-499

N Nedeljko

Čakovečka 37

660-548

Marija

Kolodvorska 7

NM, trgovački obrt

Ivan

Palih boraca 13A

660-888

Miljenko

Palih Boraca 9

660-564

Novak

Maršala Tita 31

660-093

Mladen

Trg Slobode 1

660-515

Predrag

Maršala Tita 18

660-606

Stjepan

Andrije Habuša 16

660-134

Stjepan

Kolodvorska 9

660-489

Zvonko

Kolodvorska 22

660-079

Ivica

Kolodvorska 30

660-498

Vladimir

O Orehovec

Nevenka

Andrije Habuša 15

660-844

Slavko

Andrije Habuša 37

660-584 Popović

P

R

Pajtak

Josip

Andrije Habuša 57

660-589

Peter

Antun

Čakovečka 82

660-541

Radović

Ivan

Palih Boraca 30

660-771

Željko

Čakovečka 18

660-543

Rumenjak

Ivan

Maršala Tita 44

660-608

Dragutin

Andrije Habuša 8

660-579

Ivan

Andrije Habuša 43

660-590

Robert

Čakovečka 8

660-718

Mijo

Andrije Habuša 35

660-068

PinckaersGašparić

Lidija

Čakovečka 33

660-550

660-529

Plevnjak

Snježana

Andrije Habuša 43

Poljak

Saša

Franje Novaka 13

Terezija

Prvomajska 9

660-798

Agata

Čakovečka 11

660-197

Pigac

Pongrac

S Setnik

Mladen

Andrije Habuša 33

Skoliber

Zlatko

Čakovečka 29

660-855

660-854

Slamek

Branko

Palih Boraca 32

660-571

660-559

Slaviček

Stanko

Maršala Tita 63

660-081

Zdravko

Kolodvorska 1

660-494

Stjepan

Andrije Habuša 9

660-593

Sokač


Donji Mihaljevec Stieb

Marija

Kolodvorska 3

660-814

Zdravko

Palih Boraca 8

660-570

Stokić

Rade

Maršala Tita 45

660-094

Zvonko

Čakovečka 25

660-900

Strbad

Amalija

Kolodvorska 14

660-595

Zvonko

Palih Boraca 2

660-141

Antun

Kolodvorska 5

660-491

Drago

Čakovečka 17

660-100

Franjo

Franje Novaka 15

660-560

Žbulj

Mijo

Maršala Tita 15

660-083

Ivan

Maršala Tita 61

660-097

Žerdin

Stjepan

Čakovečka 20

660-540

Ivan

Kolodvorska 40

660-493

Židov

Dragutin

Kolodvorska 16

660-492

Ivan

Trg Slobode 9

660-513

Terezija

Franje Novaka 8

660-808

Ivan

Čakovečka 90

660-767

Josip

Franje Bartolića 10

660-551

Katarina

Kolodvorska 10

660-597

Katarina

Čakovečka 58

660-803

Rudolf

Trg Slobode 5

660-138

Vladimir

Andrije Habuša 5

660-591

Šandl

Srećko

Maršala Tita 69

660-609

Šlibar

Stjepan

Palih Boraca 14

660-576

Švenda

Katarina

Maršala Tita 2

660-615

Franjo

Čakovečka 15

660-064

Vinko

Čakovečka 5

660-538

Prvomajska 14

660-092

Maršala Tita 51

660-810

T Turk

V Vadas Varga Antun, svječar Vegi

Zlatko

Maršala Tita 4

660-605

Vitas

Bogoljub

Palih Boraca 16

660-575

Vlah

Božidar

Franje Novaka 11

660-866

Ivan

Čakovečka 10

660-539

Edo

Prvomajska 4

660-523

Franjo

Prvomajska 6

660-524

Mladen

Čakovečka 46

660-536

Stjepan

Maršala Tita 102

660-572

Štefan

Palih Boraca 42

660-069

Z Zadravec

Ž

Donji Mihaljevec

Š

13


14

Trgovine, ugostiteljske radnje, poduzeća i obrtničke radnje

Poduzeća i obrtničke radnje

Trgovine

Abart, autolimarska radionica

Općina Sveta Marija - Telefonski imenik - www.svetamarija.hr

Emđi Trg slobode 27, Donji Mihaljevec

tel.

660-552

Čakovečka 35, Donji Mihaljevec

Foni-teks Vladimira Nazora 42, Sveta Marija

tel.

660-394

Glavna 39, Sveta Marija

tel.

660-102

Auto-M, autoelektronika i automehanika

Kolodvorska 18, Donji Mihaljevec

tel.

660-075

Rade Končara 2b, Sveta Marija

fax.

660-830

tel.

660-191

tel.

660-728

tel.

660-408

mob.

098/426-974

mob.

098/426-452

Autoprijevoznik Kenđel

Katarina Ivana Žbulja 1a, Sveta Marija

e-mail:

tel.

660-119

fax.

661-026

mob.

098/838-770

trgovina.katarina@ck.t-com.hr

METSS d.o.o Trg bana Jelačića 20, Sveta Marija

Vladimira Nazora 38a, Sveta Marija

Autoprijevoznik Šupljika Glavna 53, Sveta Marija

Barlović-commerce d.o.o., frizerski salon i prodavaonica tel.

660-016

Glavna 87, Sveta Marija

NM Palih boraca 13a, Donji Mihaljevec

tel.

660-888

Andrije Habuša 31, Sveta Marija

tel.

660-155

Borisa Kidriča 1, Sveta Marija

tel.

-

Glavna bb, Sveta Marija

tel.

600-200

Trgovina Željka Braće Radić 24, Sveta Marija

tel.

600-286

Caffe-bar Aida Matije Gupca 1a, Sveta Marija

600-815

tel.

-

tel.

660-828

tel.

660-907

Caffe-bar Mango Trg bana Jelačića 20A, Sveta Marija

660-414

tel.

660-363

tel.

660-484

mob.

098/745-406

mob.

098/862-241

tel.

660-395

mob.

098/207-027

mob.

098/241-509

mob.

098/241-514

mob.

098/347-362

Excalibur d.o.o., autoprijevoznik tel.

Glavna 9, Sveta Marija

Caffe-bar Art Čakovečka ulica 40, Donji Mihaljevec

tel.

Elektro-Žinić, elektroinstalacije Vladimira Nazora 51, Sveta Marija

Ugostiteljske radnje

098/557-642

EGP-Poljak d.o.o., elektroinstalacije Trg bana Jelačića 8, Sveta Marija

Poljoprivredna zadruga Čakovec

660-164

Drvostil d.o.o., obrada drva Glavna 38, Sveta Marija

Pekara Ida

tel. mob.

Cvjećara Petra Pavleka Miškine 1B, Sveta Marija

Olga

Ferol d.o.o., obrada metala i elektroinstalacije Gospodarska zona bb, Sveta Marija

tel.

-

tel.

660-261

Frizerski salon Blaženka

Caffe-bar Swing Glavna 10, Sveta Marija

660-500

Agromedimurje d.d., uzgoj sadnica vinove loze i voćaka Omladinska 14, Sveta Marija

Fontanela d.o.o

tel.

Katarine Zrinski 7, Sveta Marija


15

Poduzeća i obrtničke radnje

Frizerski salon Reni Mije Hunjadi 13, Sveta Marija

MA-MI d.o.o., građevinski radovi tel.

660-223

mob.

098/1804 882

tel.

660-004

Glavna 66, Sveta Marija

Građevinarstvo Borisa Kidriča 12, Sveta Marija

e-mail:

Info-far d.o.o., softver, računalne mreže, održavanje pogona Glavna 25, Sveta Marija

tel.

660-704

fax.

660-704

mob.

098/9876-545

e-mail:

info@info-far.hr

web:

www.info-far.hr

ISM Vage - Buković, servis i baždarenje (ovjera) vaga Andrije Habuša 25, Donji Mihaljevec

tel.

660-562

mob.

098/1957-407

mob.

098/9391-695

Gospodarska zona bb, Sveta Marija

Trg slobode 25, Donji Mihaljevec

Pavleka Miškine 4, Sveta Marija

mob.

098/626 888

mob.

098/698 386

Kompanija Janković, građevinski radovi Borisa Kidriča 13, Sveta Marija

Glavna 44, Sveta Marija

660-449

mob.

098/723-328

tel.

Glavna 77, Sveta Marija

660-751

fax.

660-751

mob.

098/712-232

mob.

615-414

tel. tel.

660 890

mob.

098/774-957

tel.

660-126

tel.

660-497

tel.

660-353

Pilana Ariš, obrada drva

Pilana Šlibar, obrada drva

Rasadnik Žižek, lozni cijepovi, voćne sadnice, sadnice oraha Trg bana Jelačića 11, Sveta Marija

tel.

660-790

099/5103-069

tel.

660-677

mob.

098/632-158

e-mail:

ivan.zizek@rasadnikzizek.hr

web:

www.rasadnikzizek.hr

RTV Pongrac, servis i prodaja radio i tv opreme

Limarija Igrec, limarski obrt Maršala Tita 49, Donji Mihaljevec

tel.

e-mail: zeljka.maric.orehovec@ck.t-com.hr

Kuki, kermičarski obrt Ivana Žbulja 40, Sveta Marija

660-161

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Orehovec, uzgoj koza i proizvodnja kozjek sira

Glavna 4a, Sveta Marija

660-822

Krov commerce d.o.o. Vladimira Nazora 19, Sveta Marija

-

tel.

Kolodvorska 32, Donji Mihaljevec

tel.

Kostel d.o.o., uzgoj pilića i izrada betonske galaterije Čakovečka 39, Donji Mihaljevec

660-137

tel.

Keramika Pavlic Matije Gupca 17, Sveta Marija

tel.

Peradarstvo Poljak, uzgoj pilića

Jeđut d.o.o., grijanje, vodovod Andrije Habuša 42, Sveta Marija

-

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Erdelji

660-188

tel.

tel.

MGE Klesarstvo i keramika d.o.o.

Janković servis d.o.o., elektroistalacije, plin, voda Vladimira Nazora 30, Sveta Marija

milos.kolumdzija@ck.htnet.hr

Metal Gosarić, obrada metala

660-448

tel.

098/9074-443

tel.

660-087

Glavna 18a, Sveta Marija

tel.

660-333

Zagrebačka6, Donja Dubrava

tel.

688-188

Žute Stranice

Borisa Kidriča 14, Sveta Marija

660-162

mob.

MDT d.o.o., izrada suncobrana

Zelengaj 1, Sveta Marija

ITP Karažinec, tokarski obrt

tel.


16

Poduzeća i obrtničke radnje e-mail:

slavko.pongrac@ck.t-com.hr

SET, servis i prodaja elektrotehničke robe tel.

660-171

mob.

098/710-375

Općina Sveta Marija - Telefonski imenik - www.svetamarija.hr

Glavna 36, Sveta Marija

SOS - Servis Sabol, servis elekto i plinksih trošila tel.

660-873

mob.

098/426-217

Glavna 18d, Sveta Marija

Soboslikar i ličilac Josip Mustač tel.

660-432

mob.

098/600-054

Matije Gupca 3, Sveta Marija

Soboslikar i ličilac Peter Antun Zelengaj 35, Sveta Marija

tel.

660-180

mob.

098/762-037

Soboslikarsko-ličilački obrt Saša Ivana Žbulja 54, Sveta Marija

tel.

660-187

mob.

098/680-439

mob.

098/265-001

Taxi Mare Maršala Tita 63, Donji Mihaljevec

Teding d.o.o., prijektiranje, nadzor i inženjering Glavna 85, Sveta Marija

tel.

660-343

fax.

660-343

Usluge građevinske mehanizacije Zadravec Zvonko, građevinska mehanizacija Čakovečka 25, Donji Mihaljevec

tel.

-

tel.

660-092

tel.

660-810

tel.

660-030

fax.

660-030

mob.

098/725-309

Va-Eva d.o.o., svječarstvo Prvomajska 14, Donji Mihaljevec

Zadravec d.o.o., stolarija, pilana Mije Hunjadi 21, Sveta Marija


17


Općina Sveta Marija - Telefonski imenik - www.svetamarija.hr

18

Pekara IDA d.o.o.

Donji Vidivec, Bistrička 35 Sveta Marija, Trg bana Jelačića 9


Karta Donjeg Mihaljevca


Općina Sveta Marija - Telefonski imenik - www.svetamarija.hr

010011110111000011100110011010010110111001100001001000000101001101110110011 001010111010001100001001000000100110101100001011100100110100101101010011000 010010110000100000001100100011000000110000001110000010111000100000010101000 110010101101100011001010110011001101111011011100111001101101011011010010010 000001101001011011010110010101101110011010010110101100001101000010100100110 001101001011010100110010101110000001000000111000001101111011110100110010001 110010011000010111011000100000011011110110010000100000011101010111001001100 101011001000110111001101001011100110111010001110110011000010010000000101000 010101000110000101101101011000010111001001100001001000000100001001101100011 000010110011101110101011100110010110000100000010010110111001101100101011011 100110100101101010011000010010000001000010011011000110000101100111011101010 111001100100000011010010010000001001001011001110110111101110010001000000100 110101110101011100110111010001100001011000110010100100101110000011010000101 001000001011010110110111100100000011010100110010100100000011011100110010101 110100011010110110111100100000011010010110110101100001011011110010000001110 110011011110110110001101010011001010010000001101001001000000110111001100101 011011110111000001101001011100110110100101110110011001010010000001111010011 001010110110001101010011001010010000001101111011101100110111100100000011001 000110010101101011011011110110010001101001011100100110000101110100001000000 110110001101001011010100110010101110000011011110010000001100111011000010010 000001110000011011110111101001100100011100100111011001101100011010100110000 101101101001000000110100100100000011011010110111101101100011010010110110100 100000011001000110000100100000011011010110100100100000011100110110010100100 000011010100110000101110110011010010010000001101110011000010010000001101101 011000010110100101101100001110100010000001101001001101110011001000111000001 101010011001001000000011010010011011100110010001110000011010100110010001011 100110001101101111011011010010111000100000001110100010100100001101000010100 100010001100001011011100110000101110011001000000110101001100101001000000110 111001100101011001000110101001100101011011000110101001100001001011000010000 000110010001100000010111000110000001101110010111000110010001100000011000000 111000001011100010110000100000011001000110000101101110001000000110101101100 001011001000010000001110011011000010110110100100000011110100110000101110110 011100101001101001101001011011110010000001101001011011010110010101101110011 010010110101100101110001000000101101001100001011010000111011001100001011011 000110101001110101011010100110010101101101001000000111001101100101001000000 101001001100101011011100110000101110100011101010010000001010000011011110110 111001100111011100100110000101100011011101010010000001101011011011110110101 001101001001000000110110101101001001000000110101001100101001000000111000001 101111011100110110000101101100011011110010000001101110011001010110101101100 101001000000111000001101111011100110110101001100101011101000110111001101001 011000110110010100100000011011100110000101110011011010010110100000100000011 100000110111101100100011101010111101001100101011101000110111001101001011010 110110000100101110000011010000101001001110011000010110010001100001011011010 010000001110011011001010010000001100100011000010010000001101110011001010110 110101100001001000000111000001110101011011100110111100100000011001110111001 001100101011100110110000101101011011000010010000001110101001000000110100101 101101011001010110111001101001011010110111010100101110000011010000101001010 101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010100 101000001110101011011100110111100100000011100000110111101111010011001000111 001001100001011101100110000100100000010100000110000101110101011011000110100 urednik i grafički dizajner: Igor Mustač 100101110111111110101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 www.svetamarija.hr | opcina-sveta-marija@ck.t-com.hr | opcina@svetamarija.hr 010101010101010101010101010101010101000000000000000000728520000000000000000

Imenik općine Sveta Marija  

Telefonski imenik općine Sveta Marija

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you