Page 1

 

ADDIKTOLOGI STUDIEKATALOG

1   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐   Adresse:                                                                Epost:                                                                    OrgNr:   Sinsen  Terrassen  14                  terje@addictologen.no      997  046  188     0574  OSLO                                                      Mobil:  41042830  


Oslo, 31.10.2011

INNHOLD I FUN-KATALOGEN Bakgrunn og retning

side 3

Addiktologi

side 4

Hvem kan utdanne seg til ADDIKTOLOG

side 4

Hvordan er utdanningen lagt opp

side 5

Studiestruktur

side 5

Praksis

side 5

Egenutvikling

side 5

Læreplan – Grunn-studiet

side 7

Læreplan – Metode-studiet

side 8

Gestalt- og drømmeterapi

side 9

For mer  informasjon  kontakt   Terje  Müller  Karlsen   E-­‐post:  terje@addictologen.no   Mobil:  41042830     2   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐   Adresse:                                                                Epost:                                                                    OrgNr:   Sinsen  Terrassen  14                  terje@addictologen.no      997  046  188     0574  OSLO                                                      Mobil:  41042830  


BAKGRUNN & RETNING På begynnelsen av 70-tallet het SAMVERKAN-gruppen ”Terapipedagoiska Institutet Samverkan” og hadde sitt hovedkontor i Vaxholm utenfor Stockholm. Fokuset fantes allerede i navnet ”terapi-pedagogik” som gikk ut på at den terapeutiske prosessen er en viktig del av all utdannelse som handler om mennesker og vekst. Dette fokuset har blitt opprettholdt Torbjörn Fjellström, fil. Lic. Psykologi, rektor og hovedlærer ved FUN gjennomgikk terapeututdannelse 1971-74 ved Ped.Inst. Sthlms Universitet og ble 1975 godkjent som veileder. SAMVERKAN-gruppen utdannet og drev veiledning av blant annet Sveriges første gestaltterapeuter i årene 1975-85. Det ble naturlig at SAMVERKAN-gruppen tok tak i utdanning innenfor rammen av 12-trinnsprogrammet i og med at Korpberget tok den retningen i 1984. Den 6. Oktober 1993 ble Fria Universitetet Norden (FUN) født, som helt og holdent tok over SAMVERKAN-gruppens utdanningsog veiledningsvirksomhet etter å ha samarbeidet med ulike kursvirksomheter og høyskoler, senest Mitthögskolan i Sundsvall. FUN er en helt frittstående utdanning i emnet addiktologi, som tilsvarer 40 poeng ved høyskole FUN gjennomfører også skreddersydde program for personal- og sjefsutvikling.

3   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐   Adresse:                                                                Epost:                                                                    OrgNr:   Sinsen  Terrassen  14                  terje@addictologen.no      997  046  188     0574  OSLO                                                      Mobil:  41042830  


ADDIKTOLOGI Addiktologi betyr ”læren om besatthet og disse problems løsninger” eller også ”læren om bindinger” I og med 12-trinnsprogrammets profesjonalisering innen behandlingsverden, har også behovet for profesjonell utdanning økt dramatisk. I dag har FUN drøyt 17 års erfaring av trening og utdanning av blivende addiktologer. Addiktologi og Addiktolog er begrep som er utviklet av SAMVERKAN-gruppen. Begrep som ”addict” og ”addiction” finns på engelsk og betyr ”avhengig”. FUN lærer ut at tvangsmessig besatthet når det gjelder alkohol, spill, sex, narkotika osv. er en dobbeltsidig sykdom. Grunntilstanden kaller vi for dysavhengighet, mens den aktive utlevelsen beskrives i termer som ”misbrukspersonligheten” eller vår såkallede Diffe. Også begrepene ”dysavhengighet og Diffe” er utviklet av SAMVERKAN-gruppen. Addiktologi-utdanningen gir verktøy og kunnskap for å gi mennesker med forskjellige avhengighetsproblemer en korrekt og profesjonell behandling.

HVEM KAN UTDANNE SEG TIL ADDIKTOLOG? Utdanningen henvender seg til i hovedsak to grupper av søkere: 1. ”Rusfrie dysavhengige”/misbrukere og pårørende. Det kreves minst 2 års rusfri tid. Studenten bør ha erfaring i fra arbeide med mennesker. Kanskje arbeider han/hun allerede på et behandlingshjem. 2. Sosialarbeidere, dvs, sosionomer, assistenter, kuratorer, terapeuter, psykologer, prester, psykiatere, etc. som vil arbeide med 12-trinnsfilosofien. Vi har under årene utdannet mennesker fra de fleste yrkeskategorier, og mange bedrifter, for eksempel, svenske Luftfartsverket har utdannet addiktologer for å kunne bemøte misbruk på arbeidsplassen. 4   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐   Adresse:                                                                Epost:                                                                    OrgNr:   Sinsen  Terrassen  14                  terje@addictologen.no      997  046  188     0574  OSLO                                                      Mobil:  41042830  


STUDIE-STRUKTUR Undervisningen legges opp i form av leksjoner, seminarer, diskusjoner, gruppeøvelser, litteratur og selvstudier. Kursinnholdet eksamineres trinn for trinn i from av hjemmetentamener og gruppe-øvelser. Av og til forekommer også skriftlige tentamener. Alle studie-bolkene har samme opplegg, dvs. to 3-dagers studiesamlinger per termin. I tiden mellom samlingene leses litteraturen til del-tentamener. Utdanningen inneholder en skriftlig eller medial prestasjon, en prosessrapport. Prosessrapporten innebærer at studenten beskriver sin opplevelse av seg selv og sin prosess under utdanningens gang. En form av dagbok. Målet med denne rapport er hovedsakelig personutvikling, men her finnes også en bedømmelses aspekt som er verdifull for FUN. Prosessraporten kan også bestå av en presentasjon, en video eller en annen produksjon. PRAKSIS Praksistiden omfatter 20 dager for Grunn-studiet og 3 x 20 dager for Metode-studiet. Praksisplassen bør være ved Korpberget Behandlingshjem og/eller ved et FUN godkjent 12-trinns behandlingshjem og under veiledning.

PERSON/EGENUTVIKLING Målet med ”person/egenutvikling” er at studenten skal vokse, modnes og utvikles eller tilfriskne ”ad infinitum”. Innstillingen ”klar og ferdig” finns ikke hos addiktologen som alltid opplever at det ikke finnes noe øvre tak på egen utvikling. Den som jobber i 12-trinnsprogrammet bør selv være forankret i programmet på en eller annen måte og helst så å si ligge foran pasientene/klientene sine i bevissthet, evne til diagnose og prosessoppfatning, men også når det gjelder å ha tilegnet seg programmet.

5   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐   Adresse:                                                                Epost:                                                                    OrgNr:   Sinsen  Terrassen  14                  terje@addictologen.no      997  046  188     0574  OSLO                                                      Mobil:  41042830  


Person/egenutvikling er en meget viktig del av utdannelsen ved FUN, og bør innebære bla. 12-trinnsmøter, Voksen barn-gruppe, egen terapi med mer. Tolvtrinnsmøter

Under utdanningstiden bør studenten besøke ett, to eller flere 12trinnsmøter i uken og under denne tiden også lære å kjenne ulike former for møter og jobbe med egen sponsor. Samtlige studenter bør finne en egen inngang til 12-trinnsprogrammet. Selvhjelpsbevegelsen utgjør selve sjelen i allt 12-trinnsarbeid og addiktologen bør således ha god kjennskap til denne bevegelsen. Par. Gruppe og/eller familieterapi

Den blivende addiktologen anbefales å delta i noen form for gruppe eller familieterapi. Vi anbefaler varmt noen av Samverkangruppens kortkurser i sverige; Voksen barn-uke, Familie-uke, Relasjons-uke, Krim-uke eller Lust&Förlust-uke. I Norge vil vi få anbefale Addictologi Akademiet`s Prosessgrupper, Voksen Barn 1&2 helger, Krim-helg eller Lyst&Tap-uke. Individualterapi

Studenten kan skaffe seg erfaring av en eller flere behandlingsformer, alt i fra soneterapi til psykoanalyse. Vi anbefaler dog metoder som Gestaltterapi eller Psykosyntese som ”passer” bra sammen med 12-trinnsfilosofien.

6   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐   Adresse:                                                                Epost:                                                                    OrgNr:   Sinsen  Terrassen  14                  terje@addictologen.no      997  046  188     0574  OSLO                                                      Mobil:  41042830  


STUDIEPLAN – GRUNN-STUDIET Grunnstudiet henvender seg til mennesker som jobber med mennesker i alle sammenheng. Avhengighets- og medavhengighetsproblematikk finnes overalt i samfunnet. TERMIN 1 Workshop 1 Introduksjon. Allmenn gjennomgang av litteratur og kursinnhold. Presentasjon av 12-trinnsprogrammets filosofi. Gruppeutvikling og kommunikasjonstrening - 1. Tradisjonen. Addiktologiens grunnmodell, dvs. guna-læren Workshop 2 Det tradisjonelle sykdomsbegrepet og 1. Trinnet . Addiktologiens dobble sykdomsbegrep. Eksaminasjon 1 Storboka, Tolv trinn og tolv tradisjoner. Kapittel 8 fra Addiktologi – læren om bindinger. Undervisningsmateriell.

TERMIN 2 Workshop 3 Åndelighet og Religion. 2. og 3. Trinnet. 12-trinnsprogrammets verktøy/Kommunikasjon og Krukker Eksaminasjon 2 Jaget och Missbrukaren, Kapittel 2 fra Addiktologiboka, Undervisningsmateriell. Workshop 4 ”Familiehuset” (kap. 4 i Addiktologiboken) Co-dysavhengighet/Medavhengighet Eksaminasjon 3 Att förstå de tolv stegen, Kap. 6 fra Nya Kärlekens dysberoende, Kap. 2 del 2 av Addiktologiboken

TERMIN 3 Workshop 5 Dysavhengighetens biokjemi Sinnstilstand (våken, drøm og søvn) og deres tilsvarende rusmidler Addiktologisk Neuropsykologi Eksaminasjon 4 Bli fri från ditt medberoende. Flodhesten i dagligstuen, Kapittel 4 (fra Addiktologi boken), Undervisningsmateriell Workshop 6 Bitterhet – skam – skyld/Følelseshuset Kommunikasjon og kropp Avslutning, innlevering og redegjørelse av Prosessrapport (Les kapittel 3 før oppstart påmetodekurset)

7   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐   Adresse:                                                                Epost:                                                                    OrgNr:   Sinsen  Terrassen  14                  terje@addictologen.no      997  046  188     0574  OSLO                                                      Mobil:  41042830  


STUDIEPLAN – METODE-STUDIET Metode-studiet innebærer personlig trening og fordypning i undervisning/foredrag, terapeutisk grep, diagnose, etikk, programkonstruksjon, nettverk og andre verktøy for den som jobber direkte med behandling.

TERMIN 1 Workshop 1 Repetisjon av Addiktologiens grunn på dag 1 og 2 Ruspolitikk Eksaminasjon 1: Repetisjon av grunnstudiet, kvelden dag 2 Workshop 2 Verktøy for diagnose og dokumentasjon Undervisningstrening – Trinn 1 – 3 Eksaminasjon 2: Another Chance

TERMIN 2 Workshop 3 Sex og Kjærlighet Angst og konflikt Undervisningstrening Eksaminasjon 3: Vid sunda vätskor, The Steps We Took, Undervisningsmatriell Workshop 4 Moral og etikk/Profesjonalitet Drømmeutvikling og gestaltterapi/metodetrening Eksaminasjon 4: Kap.5 och 6 Addiktologiboken, Undervisningsmateriell

TERMIN 3 Workshop 5 Metodeutvikling/Gruppetrening Eksaminasjon 5: Addiktologi - läran om bindningar, Undervisningsmateriell

Workshop 6 Addiktologien som profesjon, Addiktologiens funksjoner och egenskaper Åndelighet - meditasjon, bønn, etc. Fremleggelse av eksamensarbeide Addiktologisertifisering med studiebevis og "Funkorpen". FEST

8   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐   Adresse:                                                                Epost:                                                                    OrgNr:   Sinsen  Terrassen  14                  terje@addictologen.no      997  046  188     0574  OSLO                                                      Mobil:  41042830  


GESTALT – OG DRØMMETERAPI Åpen prosessworkshop for personutvikling, oppgradering og utdannelse. I tillegg til den sepsialkompetanse som denne utdannelsen gir (etter 3 terminer) er den tenkt å fungere som en allmenn fordypning, egenutvikling eller terapi og som oppgradering av de ulike utdanningsnivåer som aspiranten har. Utdanningens mål er å gi ytterligere forandringsverktøy som komplement til programmet. Gestaltterapien har sinden 70-tallet vært utprøvd i behandling av mennesker med misbruksproblematikk men først nå, i kombinasjon med 12trinnsprogrammet, kommer terapien til sin egentlige rett. Gestaltterapeutiske teorier/metoder som underordner seg prinsippene i programmet underletter og forsterker forandringsarbeide smatidig som det gir en effektiv beskyttelse mot medavhengighet og utbrenthet. Utdannelsen er prosess- og opplevelsesbasert noe som innebærer at under seminarene veksles egne opplevelser med teori og praksis. Utdannelsen omfatter både en yrkesmessig og en personlighetsutviklende del da prosesstreningen berøre og bearbeider deltakernes egne personlige vanskeligheter og problemer.

Og sist men ikke minst – ha det gøy – studèr ved FUN og gi deg selv en gedigen utdannelse

9   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐   Adresse:                                                                Epost:                                                                    OrgNr:   Sinsen  Terrassen  14                  terje@addictologen.no      997  046  188     0574  OSLO                                                      Mobil:  41042830  

studiekatalogaddiktologinorsk2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you