Page 1

BioMar

v e k s t f ô r P r o d u k t k ata l o g 2 0 1 4

NÅR TILVEKSTEN TELLER MEST

B e s t E c o n o m i c Pe r fo r m a n c e


NÅR TILVEKSTEN TELLER MEST Produktlinjer for Kostnadseffektiv tilvekstøkning BioMars vekstfôrsortiment til laks dekkes i dag av produktlinjene:

For laveste fôrkostnad

For maksimal produksjon,

• Har høyt energiinnhold, svært kostnadseffektiv • Kommer i variantene 500, 1000 og 2500

• Maksimal tilvekst og filétutbytte • Kommer i variantene 1000 og 2500

For høy tilvekst med lav fôrkostnad

For generell og spesifikk tilvekststimulering

• Kommer i alle varianter, fra 75 til 2500 • Kommer også med høyere histidininnhold (HH) i variantene 75 og 200

• Fås i produktlinjene ENERGY X, POWER og Smartfeed • Produktene heter da ENERGY X Q og POWER Q

INNHOLD Team vekstfôr laks 3 Når tilveksten teller mest 4 Produktlinjene 2014 5 Økt tilvekst betyr økt produksjon 6-8 Kost/nytte - evaluering sløyd fisk 9 Kost/nytte - evaluering filét 10 Lav fôrkostnad og høy tilvekst - samtidig 11 Fôrfaktor 12 Fôrkostnad 13 QUICK ytelsesforsterker 14 QUICK ny dokumentasjon 15 QUICK i mange produkter 16 QUICK sortiment 16 QUICK nyheter - slaktekvalitet og utbytte 17 - 19 Kost/nytte evaluering QUICK til slakt 20 Best Economic Performance 21 - 22 Best Economic Performance P.3.0 23 Best Economic Performance P.3.1 24 Vekstfôr laks - sortiment 2014 25 - 27

2


Team VEKSTFÔR LAKS Flere sentrale arbeidsområder er tett koblet sammen i dette teamet. Målet er dynamisk utvikling av produkter for alltid å dekke våre kunders behov. Salgsorganisasjonen er direkte påkoblet produktutviklingsprosessen via salgssjef Henning Laugen. FoU-avdelingen er kraftsenteret i produktutviklingen. Senior produktutvikler Kjell Måsøval og produktutvikler Thea Morken er bindeleddene til den internasjonale FoU-avdelingen, og dermed til BioMars totale kunnskapspool innen fiskeernæring. Produktsjef Lars Thomas Poppe sørger for uttesting og verifisering av produkter ute hos kunder og på forsøksstasjoner. Han gir kontinuerlig feedback til produktutviklingen, og sikrer at den hele tiden gir den mest relevante output – for kunden.

HENNING LAUGEN

KJELL A. MÅSØVAL

Salgssjef

SENIOR PRODUKTUTVIKLER

Henning har lang far tstid som salgsleder i flere bransjer, og de siste 18 årene i BioMar. Han har jobbet med systematisering og oppfølging av kundekrav og de forpliktelser vi har overfor våre kunder. Leder kundeteamet fra SørTrøndelag og nordover og har kunder over hele landet.

Kjell er fiskefysiolog med tilleggsutdanning i ernæring. Han har jobbet med de fleste aspekter innen fiskeernæring i 20 år. Alle disse årene har han tilbragt i forskjellige stillinger innen FoU i BioMar. For tiden jobber han mest med råvarer.

THEA MORKEN

LARS THOMAS POPPE

Produktutvikler

PRODUKTSJEF VEKSTFÔR

Thea er utdannet innen akvakultur og har en PhD i fôrteknologi med fokus på ernæring hos laks. Hun arbeider med produktutvikling på vekstfôr i tett samarbeid med marked i Norge.

Lars Thomas er ernæringsbiolog, og har tidligere jobbet i NOFIMA og Nova Sea. Han arbeider i skjæringspunktet mellom marked og FoU, og har ansvaret for at vekstfôrene til enhver tid yter det de skal i henhold til markedets behov.

Tilveksten teller mest!

3


NÅR TILVEKSTEN TELLER MEST Det er innlysende at tilveksten er viktigst når lakseprisene er høye. I praksis er det imidlertid ikke alltid de mest potente og lønnsomme produktene som velges, selv om lakseprisene når rekordhøyder. Dette skyldes flere forhold, ett er at det legges for lite vekt på å simulere bunnlinjeeffekten av økt tilvekst. På de neste sidene gjør vi dette med utgangspunkt i BioMars vekstfôrsortiment 2014. Legg spesielt merke til bunnlinjeeffekten av ENERGY X og POWER.

4

Tilveksten teller mest!


ProduktlinjeNE 2014 vekstfôr ENERGY

For laveste fôrkostnad • Har høyt energiinnhold, svært kostnadseffektiv • Kommer i variantene 500, 1000 og 2500

ENERGY X

For høy tilvekst med lav fôrkostnad • Kommer i alle varianter, fra 75 til 2500 • Kommer også med høyere histidininnhold (HH) i variantene 75 og 200

POWER

For maksimal produksjon • Maksimal tilvekst og filétutbytte • Kommer i variantene 1000 og 2500

QUICK

For generell og spesifikk tilvekststimulering • •

Fås i produktlinjene ENERGY X, POWER og SMARTfeed Produktene heter da ENERGY X Q og POWER Q

Tilveksten teller mest!

5


ØKT TILVEKST BETYR ØKT PRODUKSJON Økt produksjon ved fôrvalg

Øk produksjonen ved enkle fôrvalg

STANDARD QUICK TIL 1 KG

ENERGY ENERGY X POWER

• Fra ENERGY X til POWER øker produksjonen med ytterligere 1 %, dvs. minimum 5 % fra ENERGY

100% 104%

106%

105%

108%

6

• Fra standardfôret ENERGY til ENERGY X øker produksjonen med minimum 4 %

Tilveksten teller mest!

QUICK YTELSESFORSTERKER gir ytterligere produksjonsøkning, minimum 2 % ekstra for ENERGY X og minimum 3 % ekstra for POWER når QUICK er brukt fram til fisken er 1 kg

• QUICK anbefales for øvrig brukt for å øke appetitten i ulike deler av fiskens livssyklus, når situasjonen tilsier det


ØKT TILVEKST BETYR ØKT PRODUKSJON Vekst, vekstfaktor og vekt

AKKUMULERT VEKSTFAKTOR VF3 VED ULIKE FÔRVALG

Tilsynelatende utgjør ikke forskjellene mellom produktenes tilvekstpotensiale veldig mye, men det er før en går inn i detaljene 6000

Energy

Vekt (g)

5000

Energy X

4000

Power EX

3000

Q til I kg - EX til slakt

2000

EX Q til I kg - P til slakt

1000 0 mai 14 jul 14 sep 14 nov14 jan15 mar15 mai 15 jul15 sep15

Bildet av vekstfaktor gir et mer spesifikt bilde av forskjellene, her ser en tydelig effekt av mer potente produkter Akkumulert vekstfaktor (VF3)

VEKST I KG VED ULIKE FÔRVALG

3,60 3,58 3,56 3,54 3,52 3,50 3,48 3,46 3,44 3,42 3,40 Energy

SLUTTVEKT I KG VED ULIKE FÔRVALG Sluttvekta er fasiten på effekten av fôring, potente produkter øker produksjonen

Energy X

EX Q til I kgEX til slakt

EX Q til I kgP til slakt

RUND VEKT, SLØYD OG FILÉT VED ULIKE FÔRVALG Ulike fôrvalg gir ulike effekter på rund vekt, sløyd og filét, produktvalget kan skreddersys til kundenes produksjonsmål Filét

6000

6000

5900

5500

5800

5000 Vekt (g)

Sluttvekt (g)

Power

5700 5600 5500

Sløyd vekt

Rund vekt

4500 4000 3500

5400

3000 Energy

Energy X

Power

EX Q til I kgEX til slakt

EX Q til I kgP til slakt

Energy

Energy X

Power

Tilveksten teller mest!

EX Q til I kgEX til slakt

EX Q til I kgP til slakt

7


ØKT TILVEKST BETYR ØKT PRODUKSJON Produksjonsøkning i kg og % - detaljer

ØKT PRODUKSJON I KG VED FÔRVALG Produksjonsøkningen målt i kg rund fisk, sløyd fisk og filét

QUICK TIL 1 KG

STANDARD Rund

ENERGY ENERGY X POWER

Sløyd

Filét

Rund

Sløyd

Filét

5500 4604 3559 5724

4797

3726

5843

4896

3804

5798

4876

3815

5918

4977

3894

ØKT PRODUKSJON I % VED FÔRVALG

Produksjonsøkningen målt i % rund fisk, sløyd fisk og filét

QUICK TIL 1 KG

STANDARD Rund

ENERGY ENERGY X POWER

Sløyd

Filét

Rund

Sløyd

Filét

100% 100% 100% 104% 104% 105% 106% 106% 107% 105%

106%

107%

108%

108%

109%

Økt produksjon ved fôrvalg Simuleringene viser et klart bilde av hvordan produksjonen kan økes ved ulike fôrvalg. Produktene ENERGY X og POWER står fram som overlegne i denne sammenligningen. Produksjonen kan toppes med QUICK.

8

Tilveksten teller mest!


KOST/NYTTE-EVALUERING SLØYD FISK Lønnsomhet i produksjonen med ulike tilvekstnivåer Forutsetninger: - Laksepriser kr 30, 35, 40, 45 pr. kg sløyd - Estimerte fôrpriser 2014 BioMar - Produksjonskostnad kr 27 pr. kg PRIS 30 KR/KG SLØYD

PRIS 35 KR/KG SLØYD

Resultat Energy 16 000

Ekstra fortjeneste

214

Resultat Energy

38 500

12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - 815

Energy

Energy X

Power

- 990

EX Q til I kgEX til slakt

37 500 37 000 36 500

1 181

550

1 520

877

36 819

35 500

EX Q til I kgP til slakt

PRIS 40 KR/KG SLØYD

Energy

Energy X

Power

EX Q til I kgEX til slakt

EX Q til I kgP til slakt

PRIS 45 KR/KG SLØYD

Resultat Energy

Resultat Energy

Ekstra fortjeneste

Ekstra fortjeneste

88 000 87 000

2 148

1 914

2 983

2 744

59 836

Resultat (1000 kr)

Resultat (1000 kr)

38 000

36 000

-2 000

63 500 63 000 62 500 62 000 61 500 61 000 60 500 60 000 59 500 59 000 58 500 58 000

Ekstra fortjeneste

39 000

56

13 801

Resultat (1000 kr)

Resultat (1000 kr)

14 000

- Produksjonsdager: 467 - Antall fisk per fôrlinje: 1 000 000 - Vekt ved utsett: 75 g - Vekt ved slakt (for Energy-linje): 5500 g (rund)

86 000 85 000 84 000 83 000 82 000

3 116

3 279

4 447

4 611

82 854

81 000 80 000 Energy

Energy X

Power

EX Q til I kgEX til slakt

EX Q til I kgP til slakt

Energy

Energy X

Power

EX Q til I kgEX til slakt

EX Q til I kgP til slakt

Økt salgsverdi sløyd fisk ved fôrvalg Simuleringene viser et klart bilde av hvordan salgsverdien kan økes ved ulike fôrvalg. Selv på moderat laksepris 35 kr/kg er produksjonsverdien av produkter med høyt tilvekstpotensiale iøynefallende, se ENERGY X. På laksepris fra 45 kr/kg ser vi at merverdien av POWER øker. På laveste laksepris ser vi at ENERGY er like lønnsom som de øvrige fôrregimene.

Tilveksten teller mest!

9


KOST/NYTTE-EVALUERING FILÉT Lønnsomhet i produksjonen med ulike tilvekstnivåer Forutsetninger: - Laksepriser kr 39, 45, 52, 58 pr. kg filét - Estimerte fôrpriser 2014 BioMar - Produksjonskostnad kr 29,32 pr. kg, inkludert kostnad ved filetering kr 3 pr. kg PRIS 39 KR/KG FILÉT

PRIS 45 KR/KG FILÉT

Resultat Energy 4 000

194

28 000

53

3 126

2 000 1 500 1 000 500 - 181

Energy

Energy X

Power

EX Q til I kgEX til slakt

27 000 26 500 1 514

26 000

1 856

1 638

Energy

52 000 51 000 50 000 3 517

3 224

4 159

49 161

48 000 47 000 Energy X

Power

EX Q til I kgEX til slakt

Resultat (1000 kr)

53 000

Energy

Power

Resultat Energy

Ekstra fortjeneste

54 000

2 600

Energy X

EX Q til I kgEX til slakt

EX Q til I kgP til slakt

PRIS 58 KR/KG FILÉT

Resultat Energy

79 000 78 000 77 000 76 000 75 000 74 000 73 000 72 000 71 000 70 000 69 000

EX Q til I kgP til slakt

3 687

Ekstra fortjeneste

5 178

4 809

Energy

Energy X

Power

EX Q til I kgEX til slakt

Simuleringene med filét viser det samme som for sløyd fisk, salgsverdien kan økes ved fôrvalg. Spesielt for dette bildet er at produkter som gir økt filétutbytte er de mest lønnsomme. ENERGY X gir høyt filétutbytte, men her er verdien av POWER overlegen. Unntaket er laveste filétpris, her er ENERGY X mest lønnsom – så vidt.

Tilveksten teller mest!

6 329

72 178

Økt salgsverdi filÉt ved fôrvalg

10

1 989

26 143

25 000

EX Q til I kgP til slakt

PRIS 52 KR/KG FILÉT

Resultat (1000 kr)

27 500

25 500

- 500

49 000

Ekstra fortjeneste

28 500

Resultat (1000 kr)

Resultat (1000 kr)

2 500

Resultat Energy

Ekstra fortjeneste

427

3 500 3 000

- Produksjonsdager: 467 - Antall fisk per fôrlinje: 1 000 000 - Vekt ved utsett: 75 g - Vekt ved slakt (for Energy-linje): 5500 g (rund)

EX Q til I kgP til slakt


HØY TILVEKST OG LAV FÔRKOSTNAD – SAMTIDIG Fôr med høyt tilvekstpotensiale er dyrere enn standardfôr. Generell antagelse er at fôrkostnaden da blir vesentlig høyere. Slik er det nødvendigvis ikke. Mer potente fôr gir som regel vesentlig lavere fôrfaktor enn standard, i tillegg gir de flere kg laks. Dette motvirker økende fôrkostnad, altså kostnaden pr. kg produsert fisk. På de neste sidene vil vi vise dette med utgangspunkt i BioMars vekstfôrsortiment 2014. Legg igjen merke til ENERGY X og POWER.

Tilveksten teller mest!

11


FÔRFAKTOR Våre tre produktlinjer er konstruert for å gi ulike fôrfaktorer: - POWER: - ENERGY X: - Energy:

Laveste fôrfaktor Nest laveste fôrfaktor Tredje laveste fôrfaktor

OPTIMERT FÔRFAKTOR, ENERGY – ENERGY X – POWER Fôrfaktor optimert, for sikring av fullt ytelsespotensiale i fôret 1,05

Energy

Fôrfaktor

Energy X Power

0,70 0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Vekt (g)

TILNÆRMET PRAKTISK FÔRFAKTOR Fôrfaktor korrigert mot praktisk fôrfaktor i oppdrett, vist for alternative fôrvalgsregimer inklusive QUICK

Fôrfaktor

1.12

0.98 Energy

Fôrvalg og fôrfaktor

Energy X

Power

EX Q til I kgEX til slakt

EX Q til I kgP til slakt

Produktene POWER og ENERGY X viser klart de beste fôrfaktorene. Spørsmålet er imidlertid hvilken fôrkostnad dette gir i produksjonen, altså fôrpris x fôrfaktor. På neste side har vi tatt dette inn i betraktningen.

12

Tilveksten teller mest!


FÔrkostnad Fôrpris x Fôrfaktor

FÔRKOSTNAD SLØYD VEKT – praktisk fôrfakTor

Fôrkostnad

11,50

10,70 Energy

Energy X

Power

EX Q til I kgEX til slakt

EX Q til I kgP til slakt

Fôrkostnad Produkter med lav fôrfaktor koster litt mer, men fôrkostnaden blir bare marginalt høyere. Produksjonsøkningen tatt i betraktning er de beste produktene meget lønnsomme selv på moderat laksepris, se side 9 og 10. ENERGY X gir ikke mye høyere fôrkostnad enn ENERGY. POWER ligger høyere, men da er også produksjonen av fisk vesentlig større, ikke minst filétutbyttet. Bruk av QUICK tilvekstforsterker har samme effekt.

Tilveksten teller mest!

13


QUICK YTELSESFORSTERKER Etter kundens behov QUICK ytelsesforsterker inneholder QRILL fra Aker BioMarine. Dette er krill fra Sørishavet, en av verdens mest rene og potente næringskilder, MSC-sertifisert (Marine Stewardship Council). Med QUICK øker appetitten og fôropptaket. Det gir ekstra tilvekst og økt produksjon. Du vurderer selv når appetitten skal styrkes. BioMar leverer QUICK til hele produksjonsforløpet. Produktene er da merket Q.

14

Tilveksten teller mest!


QUICK YTELSESFORSTERKER Ny dokumentasjon av QUICK som tilvekstforsterker QUICK dokumentasjon er presentert i mange publikasjoner fra BioMar i perioden 2010 – 2013. Under viser vi ny dokumentasjon fra forsøk med noen av våre beste produkter.

NY DOKUMENTASJON QUICK Ekstra tilvekst med QUICK dokumentert i forsøk 2013, QUICK øker tilveksten med minimum 4 % (% av vektøkning). Forsøksoppsett, Quick fra 0,08 til 1 kg: - Gildeskål Forskningsstasjon AS (GIFAS) - Atlantisk laks, 80g (start) til 983g (slutt) - Juni - november 2013 (139 fôringsdager)

Forsøksoppsett, Quick fra 0,2 til 5 kg: - Helgeland Havbruksstasjon AS, Dønna - Atlantisk laks, 200g (start) til 5247g (slutt) - Desember 2012 - mars 2014 (459 fôringsdager)

Tilveksteffekt av QUICK fra 0,08 til 1 kg Tilvekst

Tilveksteffekt av QUICK fra 0,2 til 5 kg

Økning med Q

Tilvekst

Økning med Q

108 % Tilvekst (%av vektøkning)

Tilvekst (%av vektøkning)

108 % 106 % 104 % + 3,7 % 102 % 100 % 100 % 98 %

106 % + 5,2 %

104 % 102 % 100 % 100 % 98 %

Intro / Energy X

Intro / Energy X med QUICK

Intro / Energy X

Intro / Energy X med QUICK

ØKT PRODUKSJON VED FÔRVALG Minimum mertilvekst med QUICK, konservative verdier

QUICK TIL 1 KG

STANDARD Rund

ENERGY ENERGY X POWER

Sløyd

Filét

Rund

Sløyd

Filét

5500 4604 3559 5724

4797

3726

5843

4896

3804

5798

4876

3815

5918

4977

3894

Tilveksten teller mest!

15


QUICK I MANGE PRODUKTER Forsterkning av appetitt og fôropptak QUICK brukt i standard produkter BioMar anbefaler QUICK brukt sammenhengende til fisken er 1 kg for å gi et vekstforsprang med renters rente-effekt fram til slaktestørrelse. QUICK brukes også til stor fisk for å øke fôropptaket, med godt resultat.Vår anbefaling er at QUICK settes inn for å øke appetitten når situasjonen tilsier det, i ulike deler av fiskens livssyklus. QUICK fås i produktlinjene ENERGY X og POWER, produktene heter da ENERGY X Q og POWER Q.

QUICK brukt i helsefôr – SMARTfeed QUICK er mye brukt i våre SMARTfeeds, dette for å øke appetitten og opptaket av fôr med biofunksjonelle virkestoff når fisken virkelig trenger det.

16

VEKSTFÔR SMARTfeed

75 g

ENERGY X Q ENERGY X HH Q

intro Q focus lice Q

200 g

ENERGY X Q ENERGY X HH Q

intro Q

actio Q

focus lice Q

500 g

ENERGY X Q primo Q actio Q

focus lice Q

focus winter Q

1000 g ENERGY X Q

POWER Q primo Q actio Q

focus lice Q

focus winter Q

2500 g ENERGY X Q

POWER Q primo Q

focus lice Q

focus winter Q

Tilveksten teller mest!


QUICK-NYHETER Bedre slaktekvalitet, høyere slakte- og filétutbytte med QUICK BioMar har sammen med Aker BioMarine engasjert Nofima til å analysere utbytte, organ og filetkvalitet av laks fôret med og uten QUICK. Arbeidet startet i mai 2013 og ble avsluttet i januar 2014. Utdrag av rapporten fra Nofima finner du på neste side.

Tilveksten teller mest!

17


a pril

2014

SAMMENDRAG FRA RAPPORT Effekt av fôr på utbytte, organ og filétkvalitet av oppdrettslaks Oppdrettslaks som var fôret med et standard BioMarfôr eller det samme fôret innblandet krillmel ble benyttet i denne studien. Laksen var oppdrettet ved fem ulike lokaliteter og til sammen 260 laks ble analysert i perioden mai 2013 – januar 2014 (14 slakteuttak). Følgende egenskaper ble vurdert: • kroppsform (kondisjonsfaktor) • slakteutbytte • filétutbytte • makroskopisk tilstand av organer og organsammenvoksninger • hjerte- og leverindeks samt synlig mengde innvollsfett

Filétene ble undersøkt for kvalitetsegenskapene: • fettinnhold • pH • farge • fasthet og filétspalting

Innvollsmengden var lavere for Krillgruppen, som var sammenfallende med 1,4% prosentenheter høyere slakteutbytte (90,1% for Krillgruppen vs. 88,7% for Kontrollgruppen).

Filétutbytte

Filétutbyttet for Krillgruppen var 2,9 prosentenheter høyere enn for Kontrollgruppen. Det høyere filétutbyttet for Krillgruppen (63,7% vs. 60,8%) var sammenfallende med signifikant bedre filétfylde (4-5% tykkere filét, målt instrumentelt).

Filétkvalitet

Filétkvaliteten var generelt god. Gjennomsnittlig filétfarge (SalmoFan poeng) og fettinnhold var på henholdsvis 27.2 poeng og 19.1 %. Instrumentelle teksturmålinger viste at laksen i Krillgruppen hadde høyere gjennomsnittlig fasthet, og andelen filéter med bløt tekstur og filétspalting var lavere.

Resultat

Resultatene fra denne studien viste at fôret som var innblandet krillmel stimulerte til dannelse av mer og fastere muskel som resulterte i høyere slakteutbytte og filétutbytte, samt redusert andel av filéter med bløt muskel og filétspalting. Innblanding av krillmel i laksefôret viste ingen negative effekter for det totale fiskematerialet som ble analysert.

18

Tilveksten teller mest!


QUICK-NYHETER QUICK brukt til stor fisk gir høyere slakte- og filétutbytte, samt bedre slaktekvalitet BioMar anbefaler konsekvent QUICK brukt sammenhengende til fisken er 1 kg for å gi et vekstforsprang med renters rente-effekt fram til slaktestørrelse. QUICK anbefales også brukt til stor fisk for å øke appetitten når situasjonen tilsier det, i ulike deler av fiskens livssyklus. Vi anbefaler også QUICK helt fram til slakting.

Slakteutbyttet øker

• QUICK øker slakteutbyttet – 1,4 % bedre utbytte enn kontrollgruppen (Nofima) Gir 1,6% mer sløyd fisk

• QUICK øker filétutbyttet – 2,9 % bedre utbytte enn kontrollgruppen (Nofima)

Gir 4,7% mer filét

Slaktekvaliteten forbedres

• QUICK øker gjennomsnittlig fasthet i filéten og reduserer andelen fileter med bløt tekstur og filétspalting (Nofima)

Tilveksten teller mest!

19


KOST/NYTTE-EVALUERING QUICK TIL SLAKT Lønnsomhet i produksjonen med ulike tilvekstnivåer og bruk av QUICK til slakt Forutsetninger: - Samlet produksjonskost: 29,41 kr/kg (for EX-linje) - Kostnad ved filetering: 3 kr/kg - Produksjonsdager: 459 PRIS 39 KR/KG FILÉT Resultat Energy X

- Antall fisk per fôrlinje: 1 000 000 - Vekt ved utsett: 75 g - Vekt ved slakt (for EX-linje): 5500 g (rund) - Økning i filétvekt: 4,7 % (Nofima) PRIS 45 KR/KG FILÉT

Ekstra fortjeneste

Resultat Energy X

6 000

31 000

4 000

2 072 3 498

2 000 1 000

Resultat (1000 kr)

Resultat (1000 kr)

5 000

3 000

29 000 28 000 4 047

27 000 26 000

26 658

24 000

Energy X

Resultat Energy X

Energy X

EX Q til slakt

PRIS 52 KR/KG FILÉT

EX Q til slakt

PRIS 58 KR/KG FILÉT Ekstra fortjeneste

Resultat Energy X

Ekstra fortjeneste

82 000 80 000

6 023 49 818

Resultat (1000 kr)

Resultat (1000 kr)

30 000

25 000

0

57 000 56 000 55 000 54 000 53 000 52 000 51 000 50 000 49 000 48 000 47 000 46 000

Ekstra fortjeneste

32 000

78 000 76 000 74 000 72 000

7 999 72 978

70 000 68 000

Energy X

EX Q til slakt

Energy X

EX Q til slakt

Økt salgsverdi filÉt ved fôrvalg og bruk av quick til slakt Simuleringene viser at salgsverdien økes ved bruk av QUICK til slakt. Produkter som generelt gir høyt filétutbytte blir enda mer lønnsomme med QUICK. I tillegg gir QUICK god slaktekvalitet (Nofima - rapport). Ekstra fortjeneste avtar med lavere filétpris, men QUICK er lønnsom - hele veien!

20

Tilveksten teller mest!


BEST ECONOMIC PERFORMANCE KUNDEN DEFINERER YTELSESMÅLET, VI TILPASSER PRODUKTSTRATEGIEN Råvare- og laksepriser svinger av mange årsaker, med verdensøkonomi, klima, vekstvilkår, markedsutvikling m.m. Når så vel kostnader som inntekter svinger, er det viktig at oppdretteren kan velge produkter som gir det beste økonomiske sluttresultatet - etter omstendighetene.

21

Tilveksten teller mest!

21


Best Economic Performance er en databasert beregningsmodell Som bl.a. benytter endringer i råvarepriser til optimering av fôrresepter for best økonomisk sluttresultat hos oppdretteren

Basisprinsippet • • • •

Oppdretteren definerer ytelsesmålet Vi tilpasser produktstrategien for å oppnå ø nsket sluttresultat Fôrets kostnadseffektivitet optimerer vi bl.a. v ed justering av fôrinnhold ved variasjoner i råvareprisene, innenfor biologisk dokumenterte rammer Samtidig optimerer vi ytelsespotensialet i p roduktene mot nye mål, med bakgrunn i nyeste kunnskap og i henhold til dokumentasjon

Oppdretteren kan slik styre produksjonen mot sine egne ytelsesmål ved valg av produktlinjer, for hele eller deler av produksjonsforløpet. 1,10 1,05

FCR

1,00 0,95 20 MJ/kg 0,90

21 MJ/kg

_

30

_

_

_ 29

_

28

_

27

_

26

_

_

0,80

_

0,85

31

32

33

34

35

Digestible Protein (DP)

Det er flere veier til samme ytelse, f.eks. kan høy DP og lav DE gi samme FCR som lav DP og høy DE. Forskjellen i kostnadseffektivitet vil her ligge i prisen på protein (DP) og fett (DE). Historisk vil lav DP og høy DE være mest kostnadseffektivt mht. FCR alene. Høy DP har imidlertid andre ytelseseffekter. Veksthastighet og filétutbytte øker med høyere DP og DAA, forutsatt tilstrekkelig DE i fôret til å støtte tilveksten. Alt dette er implementert i Best Economic Performance, og gjør at en kan styre mot ulike økonomiske sluttresultat gjennom fôrvalg.

22

Tilveksten teller mest!


BEST ECONOMIC PERFORMANCE P.3.0 Førstegenerasjonen

Forskjellige ytelsesmål Laveste fôrkostnad, høy tilvekst med lav fôrkostnad – eller maksimal produksjon? Den svært omfattende bakgrunnsdokumentasjonen for Best Economic Performance kan sammenfattes og illustreres som i figuren under. Figuren oppsummerer et meget stort datasett fra forsøk med mål å finne sammenhengene mellom DP – DE på den ene siden, og veksthastighet (TGC) – filétutbytte - fôrutnyttelse (1/ FCR) på den andre. Oppsettet viser konsekvensene av fôrsammensetningen på ytelsespotensialet. Dette er basisveiledningen i fôrvalg.

Oppsummerte forsøk - BEST ECONOMIC PERFORMANCE

Veksthastighet (tgc)

YTELSE (TGC, 1/FCR og filetutbytte)

Sammenhengen mellom fôrinnhold og ytelse.

Fôrutnyttelse (1/fcr))

Filétutbytte

23

22

21

Fordøyelig energi (DE, MJ/kg)

20

19

18

26

28

30

32

34

36

Fordøyelig protein (DP, %)

Tilveksten teller mest!

23


BEST ECONOMIC PERFORMANCE P.3.1 KOMMER! Neste generasjon – enda mer treffsikker Videreutviklingen av BEST ECONOMIC PERFORMANCE P.3.0 er i gang.Vår FoU avdeling utfører nå nytt dokumentasjonsarbeid ut over de svært omfattende forsøksoppsettene bak P.3.0.Vi utvider modellen for hele laksens livssyklus, helt ned til den aller minste fisken, og øker presisjonen i modelleringen. Målet er avansert fôrkonstruksjon og fôrvalgsveiledning opp mot ulike og spesifikke ytelsesmål. BioMar ønsker å være best til å øke økonomisk utbytte av fôrsammensetning og fôrvalgsregime for våre kunder, med de mest avanserte og mest lønnsomme produktene i vårt sortiment.

24

Tilveksten teller mest!


VEKSTFÔR LAKS - SORTIMENT 2014

Tilveksten teller mest!

25


SORTIMENT 75g

200g

500g

75g

200g

500g

75g HH

200g HH

500g

Alle produkter merket

kan leveres med QUICK

HH = høyere histidininnhold

26

VEKSTFÔR 2014


1000g

2500g

1000g

2500g

1000g

2500g

1000g

2500g

27


ProduktlinjeNE 2014 vekstfôr ENERGY

For laveste fôrkostnad • Har høyt energiinnhold, svært kostnadseffektiv • Kommer i variantene 500, 1000 og 2500

ENERGY X

For høy tilvekst med lav fôrkostnad • Kommer i alle varianter, fra 75 til 2500 • Kommer også med høyere histidininnhold (HH) i variantene 75 og 200

POWER

For maksimal produksjon • Maksimal tilvekst og filétutbytte • Kommer i variantene 1000 og 2500

QUICK

For generell og spesifikk tilvekststimulering Fås i produktlinjene ENERGY X, POWER og SMARTfeed Produktene heter da ENERGY X Q og POWER Q

Juni 2014

• •

28 B i o M a r A S – 7 0 1 0 T r o n d h e i m – T l f . + 4 7 7 6 1 1 9 2 0 0 – w w w . b i o m a r . n o

Vekstforbrosjyre  

Best Economic Performance

Advertisement