Page 1

14.

QUEER FILM FESTIVAL MEZIPATRA

KATALOG / CATALOGUE

7—15/11/2013 PRAHA 13—20/11/2013 BRNO


1 POŘADATEL ORGANISER

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI MEDIA PARTNERS

MEZIPATRA, O.S.

FINANČNÍ PODPORA FINANCIAL SUPPORT

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER GENERAL MEDIA PARTNER

PARTNEŘI PARTNERS

Vinotéka Lidická 46, Brno queer friendly

A DALŠÍ AND OTHERS...

Partneři festivalu Festival partners

Partneři festivalu Festival partners

SPONZOŘI SPONSORS


Úvodní slovo Introductory Word

Aleš Rumpel ředitel festivalu Festival Director

„Kamera ustavičně lže, lže 24 krát za sekundu...”, prohlásil režisér Brian De Palma. Ptaní se po pravdě zobrazení je uvažování o filmu vlastní. Otázky pravdy a pravdivosti také neodmyslitelně patří k debatám o sexualitě. Coming outu se v češtině říká „přiznat se”, ženám se často nevěří, že jsou opravdové lesby, festivaly jako ten náš jsou nazývány „gay propagandou” (v Rusku o tom vědí své). V dějinách queer kina hrají velkou roli filmy podle pravdivých událostí: jsou to v podstatě všechny velké tituly, které znáte z běžných kin (I Love You Philip Morris, Kvílení, Milk, Zrůda...) a takové uvidíte i letos u nás. V programu se budeme věnovat i fenoménu reality TV, který otevřel gayům a lesbám dveře do obývacích pokojů miliónů lidí (vzpomeňte na Vladka). Kdo za ta léta zná naše uvažování o programu ví, že téma festivalu se promítá do témat společenských, stejně jako nám umožňuje podívat se i do sfér vztahových a intimních. Velkou radost mám letos z filmů, které představy o jednoduché a poznatelné realitě komplikují, jako jsou magická Zvířata nebo sekce Do Yourself o performance,

Film Is a Lie “The camera lies all the time, lies 24 times per second…”, said Brian de Palma. Questioning the truth of representation is central to understanding film. Questions of truth and truthfulness are also inseparably linked to debates on sexuality. The Czech expression for coming out is “to confess”, women are often not trusted to be true lesbians, and festivals like ours are called “gay propaganda” (they know too well in Russia). In the story of queer cinema, films based on true stories play an important role: many of the major films known from regular distribution fall into this category (I Love You Phillip Morris, Howling, Milk, Monster…) and you will see such films in this year’s program. We will also look into the phenomenon of reality TV, which opened the doors of millions of living rooms to gays and lesbians (from Big Brother to the Queer Eye). Those festivalgoers who are familiar with the program already know that the festival theme is reflected in big social themes as

Úvodní slovo Introductory Word

well as interpersonal and intimate issues. This year, I am especially excited about films that dare challenge the idea of a simple and observable reality, for example Animals or the Do Yourself section, which presents films about performers and performance. I believe that anybody can relate to this year’s theme. I wish you a truly exceptional Mezipatra.

Mikuláš Bek Rektor Masarykovy univerzity Rector of Masaryk University

Záštita Patron

Masarykova univerzita patří k již tradičním podporovatelům festivalu Mezipatra. Festival nabízející prostor pro diskusi o předsudcích i pro reflexi postojů a hodnot navíc na pozadí uměleckých zážitků bez pochyby patří k těm, jež by měla instituce usilující o kritické myšlení zaštiťovat. V letošním roce má navíc tato podpora velmi hmatatelnou podobu, neboť dějištěm festivalu se stane také Univerzitní kino Scala, které bude přehlídku hostit sotva měsíc po jeho slavnostním znovuotevření. Festival Mezipatra se tak stane jednou z prvních významných kulturně společenských akcí, které novému Univerzitnímu kinu Scala pomohou naplnit cíl vytvořit prostor pro setkávání studentů, akademiků a všech, kterým svět kolem není lhostejný. Usiluje o to nejen festival Mezipatra, ale i Masarykova univerzita.

Masaryk University has traditionally supported the Mezipatra Festival. This festival, offering room for discussions about prejudices and for reflection of attitudes and values on the background of artistic experience, is undoubtedly one of those events that an institution striving for critical thinking should uphold. In addition, this year the support has a very material form as the festival takes place at the University Cinema Scala—hosting it only a month after the cinema was newly opened. The Mezipatra Festival will thus become one of the first important social-cultural events that will help the University Cinema Scala fulfil its aim to create room for encounters of students, scholars and all people who are not indifferent to the world around. This aim is shared by both the Mezipatra Festival and Masaryk University.

3

což je slovo stejně nepřeložitelné a mnohovrstevnaté jako queer. Věřím, že s letošním tématem se ztotožní každý. Přeji vám v pravdě mimořádná Mezipatra.

Záštita Patron

2

Film je lež


Obsah Contents

Autobiografie jednoho lháře: nepravdivý příběh Grahama Chapmana A Liar‘s Autobiography: The Untrue Story of Monty Python‘s Graham Chapman

Hlavní soutěž celovečerních filmů International Feature Film Competition 14 Každým dnem Any Day Now Kdo se bojí Vagíny Wolfový Who‘s Afraid of Vagina Wolf? Liberace! Behind the Candelabra Rosie Rosie Tajemství Secret Ve jménu… In the Name of... Vic + Flo viděly medvěda Vic + Flo saw a Bear Zvířata Animals Život Adèle Blue is the Warmest Colour DIVÁCKÁ CENA 2012 AUDIENCE AWARD 2012 24 Místy oblačno Cloudburst

Hlavní soutěž krátkých filmů International Short Film Competition 25 1. CO JSTE NIKDY NECHTĚLI VĚDĚT REVELATIONS 26 Děcko je v pohodě dik Tak a teď to víš Now You Know Lhář Liar Být sám sebou Authentic Balón Deflated Líbej mě Kiss Me Tulení Spooners Odhalení Disclosure

2. DELIRIUM DELIRIUM 28 Ostia – poslední noc Ostia – The Final Night Rande u bazénu The Pool Date V lese The Forest Umírání a jiné superschopnosti Dying And Other Superpowers Lidské teplo Human Warmth Sevilla Sevilla Malej teplouš Little Gay Boy 3. DRESS CODE DRESS CODE 30 Svlékni mě Undress me Letní oblek na léto Summer suit Kdo jsem, když jsem šťastná Who Am I Happy Nechoď jako ... Walk like a ... Krysy na potápějící se lodi Like Rats Leaving a Sinking Ship Nevyhnutelný osud Leticie Diniz The Inevitable Story of Leticia Diniz 4. LÉČBA ŠOKEM SHOCK THERAPY 32 Nikdy pro tebe nebudu dost dobrá 2nd Best Venku nezhasínej The Outside Light Cigára Bumming cigarettes Camrnda Social Butterfly Polibek The Kiss 5. LESBICKÝ VZTAH V PĚTI LEKCÍCH FIVE TUTORIALS FOR A LESBIAN RELATIONSHIP 33 První rande The First Date FC Mořské panny The Mermaids Neříkej mi čumáčku Stop Calling Me Honey Bunny Příběh o Belgii A Belgian Caper Chutné lesbické mušle Dhé Iell World, Really Genuine Mussels And Lesbians

6. MILÁČKU, BUDEME TÁTOVÉ DARLING, WE’RE GONNA BE DADS 35 Dorian For Dorian Caipirinhas na Ipanemě Caipirinhas In Ipanema Narovinu Straight with you Něžně mě líbej Kiss Me Softly Růžová ulice Rue des Roses Kukaččí hnízdo Hatch 7. MLADÍ A NEKLIDNÍ YOUNG AND RESTLESS 36 Koťátko Kitty Střílej do tmy Empty Shot Pozitivní přístup Stay positive Kinsey Kinsey Kowalski jede! Yeah Kowalski! Pustina Wastelands Nádech Gasp Zvlčet The Wilding 8. MUSIC IS MY HOT HOT SEX MUSIC IS MY HOT HOT SEX 39 A to jsem jen začal I‘ve Only Just Begun Jasnovidec The Fortune Teller Seraph Seraph Trans kluci jsou... Trans Guys Are... Reevoluce je můj kluk ReЭvolution Is My Boyfriend Po coming outu Franka Oceana Open Letter: The Frank Ocean Effect Sigur Rós „Rembihnútur” Kolínská Cologne Mušnula „Muž nula“ Mušnula “Man Zero“ Moje skryté kalhotky My Secret Panties Christeene „Big Shot“ christeene “Big Shot“ Christina Christina Péťa a vlk Peter and the Wolf Gay Goth Scene Gay Goth Scene

9. OMALOVÁNKY O LÁSCE, ZVÍŘÁTKÁCH A SEXU COLORING BOOKS OF LOVE, PETS AND SEX 42 Seraph Seraph Benjaminovy květiny Benjamin’s Flowers Gus & Waldo Gus & Waldo‘s Love-In Zrcadlení Beyond the Mirror‘s Gaze Posun Shift Jak se neutopit Drowning Nemysli a svlékni se! Mindtease Dopisy ze sousedství Next Door Letters Tělo Body Randění je nanic Dating Sucks: A Genderqueer Misadventure 10. VÁLEČNÍCI LÁSKY LOVE WARRIORS 45 Barryho nejsladší zakázka Barry’s Bespoke Bakery Stáj pro raněné koně A Stable for Disabled Horses Zamilovaný nerd Nerd In Love Na cizím gauči Housebroken Podpis Signature Love Wars Love Wars Brighton Brighton

Rodiny mimo soutěž Families Out of Competition 48

5

Zvláštní uvedení Centerpiece 12

20 lží, 4 rodiče a jedno malé vajíčko 20 Lies, 4 Parents and Little Eggs Dokonalá rodina The Perfect Family Nechte moje lidi jít! Let My Peple Go!

Do Yourself Do Yourself 52 Bette Bourne: Jde mi to k botám Bette Bourne: It Goes With The Shoes Jobriath A. D. Jobriath A. D. Nahraný orgazmus Fake Orgasm One Zero One – Příběh Cybersissy & BayBjane One Zero One—The Story of Cybersissy & BayBjane Peaches Does Herself Peaches Does Herself Živě: Nedělej nic Do Nothing

Dokumentární sekce Documentary – Truth Is Stranger Than Fiction 59 Marwencol Marwencol Me @the ZOO Me @the ZOO Valentine Road Valentine Road

Retrospektiva – podle skutečných událostí Retrospective – Based On a True Stories 53 Kluci nepláčou Boys Don‘t Cry Podle skutečných událostí Based on a True Story Psí odpoledne Dog Day Aternoon

Obsah Contents

4 Obsah Contents

Porota Jury 6 Line-up 8 Zvláštní uvedení Centerpiece 12 Hlavní soutěž celovečerních filmů International Feature Film Competition 14 Hlavní soutěž krátkých filmů International Short Film Competition 25 Rodiny mimo soutěž Families out of Competition 48 Do Yourself Do Yourself 52 Dokumentární sekce – Truth Is Stranger Than Fiction Documentaries – Truth Is Stranger Than Fiction 59 Retrospektiva Retrospective – Based On a Truth Stories 53 Doprovodný program Accompanying Program 67 Vstupenky a festivalová místa Tickets and Festival Venues 77 Festivalový tým Festival team 78 Adopce Adoption 79 Stud 80


7 Lukáš Houdek

Vladivojna La Chia

Cóilín O’Connor

Lukáš Houdek je český romista a fotograf. Ve své tvorbě se zabývá zejména problematikou identity, ať už své vlastní (Život snů, Freakshow...), tak transgender osob (Robin, F64.0_online), současně je jedním z kurátorů každoroční výstavy Transgender Me. V posledních letech se ve své tvorbě věnuje tématu poválečného vysídlení Němců a proměnám českého pohraničí (Umění zabíjet…). Lukáš Houdek is a Czech schooled in Romani studies and is a photographer. He primarily focuses in his works on the problematics of indentity, whether it be his own (Život snů/Life of dreams, Freakshow…) or those of trangender people – currently he is one the curators of the yearly Trangender Me exhibit. During the past few years, he has been devoting his works to the topic of the postwar expulsion of Germans and the transformation the Czech border regions (Umění zabíjet/The art of killing, Umění dosídlit/The art of resettling…).

Vladivojna La Chia je česká zpěvačka, skladatelka, textařka a výtvarnice. Mimo vlastní sólovou tvorbu se věnuje filmové a divadelní hudbě. Za hudbu k filmu Jana Hřebejka Nevinnost se dostala do nejužší nominace na Českého lva a získala Cenu české filmové kritiky. V současné době pracuje na hudbě k divadelnímu představení A voda stoupá a k seriálu V objetí pro HBO. Na svém kontě má dohromady 7 alb. Vladivojna La Chia is a Czech singer, composer, lyricist, and designer. In addition to her solo creations, she works on film and theatrical music. She made it to the narrowest of nominations of the Czech Lion Award for her musical contributions to Jan Hřebejk’s film Nevinnost; she also received the Czech Film Critic Award. Currently she is working on music for the theatrical performance A voda stoupá/Waters rising and for the HBO serial V objetí. All together she has 7 albums under her belt.

Cóilín O’Connor je novinář irského původu, který žije v Praze od roku 1995. Mimo jeho vlástní psání pro různé mediální zdroje, tj. Radio Praha a Deutsche Welle, pracuje též jako redaktor/překladatel pro Ustáv pro Studium Totalitních Režimů. Dále pracuje jako redaktor anglické webovky Radio Free Europe/Radio Liberty a k tomu denně od roku 2004 rediguje anglické sekce filmového festivalu v Karlových Varů. Redigoval i anglické sekce Přitomnosti od roku 2002 do 2004. Cóilín O’Connor is an Irish journalist who has lived in Prague since 1995. Besides writing for various media outlets, such as Radio Prague and Deutsche Welle, he has also worked as an editor/translator for the Institute for the Study of Totalitarian Regimes. He currently works as an editor for the English website of Radio Free Europe/ Radio Liberty and he has edited the English section of the Karlovy Vary film-festival daily since 2004. He edited the English edition of Přítomnost from 2002 to 2004.

Studentská porota Student Jury

Marek Grajciar

Ruth Ben Hadar

Brittaney Nunnally

Po skočení magisterského studia Marketingové komunikace na UKF v Nitře se přihlásil na bakalářské studium Scénáristiky a dramaturgie na FAMU, které úspěšně zakončil v roce 2012. Momentálně pokračuje v studiu na FAMU na magisterském stupni. Pochází ze Sebechleb na Slovensku a vždy se tam bude rád vracet. After finishing his master’s degree in marketing communication UKF in Nitra, Marek applied and successfully finished in 2012 his bachelor’s degree in screenwriting and dramaturgy at FAMU. Currently he is getting his master’s at FAMU. Marek is from Sebechleby, Slovakia and is always glad when he can make it back there.

Ruth vystudovala Mediální a filmovou vědu na universitě v Tel Avivu. Zabývá se filmem a kulturou, v současnosti vyučuje hebrejštinu v pražském Ulpanu a studuje filmovou vědu na FF UK. Ruth studied media and film studies at the university in Tel Aviv. She concerns herself with film and culture. Currently she is teaching Hebrew at Prague’s Ulpan and is studying film studies at FF UK.

Brittaney druhým rokem studuje film na American University ve Washingtonu D.C. Soustředí se ve své tvorbě především na dokumentární filmy, které zkoumají sociální tabu různých komunit. V současnosti studuje v Praze na FAMU, kde přiravuje trojici krátkých dokumentů, věnujících se různým společenským problémům v České republice. Brittaney is a second year grad student at American University in Washington D.C. studying Film. Her main focus is creating documentaries that address the social taboos of various communities. Currently she is in Prague studying Film at FAMU. By the end of the semester she will have created 3 short documentaries exploring a variety of social issues in the Czech Republic.

Studentská porota Student Jury

6 Hlavní porota Main Jury

Hlavní porota Main Jury


SO

20.00

22.00

18.00

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ GALA OPENING Autobiografie jednoho lháře: nepravdivý příběh Grahama Chapmana A Liar‘s Autobiography: The Untrue Story of Monty Python‘s Graham Chapman 13 Zahajovací party Mezipater Mezipatra Opening Party 68 Kino Světozor VS

Dress Code Dress Code 30

16.00

Kdo se bojí Vagíny Wolfový? Who‘s Afraid of Vagina Wolf? 16 Každým dnem Any Day Now 15

18.00

20.30

Kino Světozor MS 17.45 20.30

8.11.2013

18.00 20.30

Miláčku, budeme tátové Darling, we‘re gonna be Dads 35 Život Adèle La vie d‘Adèle 23

21.30

10.11.2013

PO

Živě: Nedělej nic Do Nothing Live 58 Lesbický vztah v pěti lekcích Five Tutorials for a Lesbian Relationship 33 Langhans Duha nad Ruskem Rainbow over Russia 70 HuDi klub Ilusion Do Yourself, party 68

20.30

Co jste nikdy nechtěli vědět Revelations 26 Omalovánky o lásce, zvířátkách a sexu Coloring Books of Love, Pets and Sex 42 Ve jménu... W imie... 20

18.00

20.30 20.00

Kino Světozor VS 18.00 20.30

Tajemství Sekret 19 Marwencol Marwencol 60

18.00

Kino Světozor MS 17.45 20.00

Podle skutečných událostí Based on a True Story 65 Léčba šokem Shock Therapy 32

20.30

Langhans

17.45

11.00

Mezipatra Brunch 75

14.00

World Wide Queer 71 ÚT

18.00

Zvířata Animals 22

18.00

20.30

Psí odpoledne Dog Day Afternoon 66 Kino Světozor MS

20.30

Praha Prague Line-up

20.00

16.00

Lesbický vztah v pěti lekcích Five Tutorials for a Lesbian Relationship 33 Nechte moje lidi jít! Let My People Go! 51 Mezipatra Chill-Out zóna Mezipatra Chill-Out Zone 75 Kino Světozor VS Bette Bourne: Jde mi to k botám Bette Bourne: It Goes With The Shoes 53 Vic+Flo viděly medvěda Vic+Flo ont vu un ours 21 Kino Světozor MS LIBERACE! Behind the Candelabra 17

Omalovánky o lásce, zvířátkách a sexu Coloring Books of Love, Pets and Sex 42 Music is My Hot Hot Sex Music is My Hot Hot Sex 39 Langhans

ST 18.00

20.30

18.00

20.30

Praha

15.11.2013 Kino Lucerna

20.00

23.00

18.00

20 lží, 4 rodiče a jedno malé vajíčko 20 leugens, 4 ouders en een scharrelei 49 Delirium Delirium 28

20.30

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ GALA CLOSING Kluci nepláčou Boys Don‘t Cry 64 Zakončovací party pražských Mezipater Mezipatra Closing Party in Prague 68 Kino Světozor VS Music is My Hot Hot Sex Music is My Hot Hot Sex 39 Vítězný film QFF Mezipatra 2013 Winning Film of QFF Mezipatra 2013 Kino Světozor MS

Kino Světozor MS

17.45

Delirium Delirium 28

17.45

Válečníci lásky Love Warriors 45

20.00

20.00

Takové normální rodiny Such An Ordinary Family 75

Miláčku, budeme tátové Darling, we‘re gonna be Dads 35

Mladí a neklidní Young & Restless 36 Rosie Rosie 18

20.00

Mezipatra Chill-Out zóna Mezipatra Chill-Out Zone 75 Kino Světozor VS

18.00

Nahraný orgazmus Fake Orgasm 55

20.30

Valentine Road Valentine Road 62

ČT

17.45

Léčba šokem Shock Therapy 32

20.00

Peaches Does Herself Peaches Does Herself 57

Praha

14.11.2013 Kino Lucerna

18.00

Válečníci lásky Love Warriors 45

20.30

Ve jménu... W imie... 20

20.00

Mezipatra Chill-Out zóna Mezipatra Chill-Out Zone 75 Kino Světozor VS

18.00

One Zero One – Příběh Cybersissy & BayBjane One Zero One – Die Geschichte von Cybersissy & BayBjane 56 Dokonalá rodina The Perfect Family 50 Kino Světozor MS

20.30

17.45 PROJEKCE SCREENING PŘEDNÁŠKA LECTURE VEČÍREK PARTY VERNISÁŽ EXHIBITION OPENING A JINÉ AND OTHERS

Autobiografie jednoho lháře: nepravdivý příběh Grahama Chapmana A Liar‘s Autobiography: The Untrue Story of Monty Python‘s Graham Chapman 13 Me @the ZOO Me @the ZOO 61 Mezipatra Chill-Out zóna Mezipatra Chill-Out Zone 75 Kino Světozor VS

Kino Světozor MS

Queer Me On The Stage 70

13.11.2013 Kino Lucerna

12.11.2013 Kino Lucerna

Kino Světozor VS

17.45

11.11.2013 Kino Lucerna

Kino Lucerna

16.00

Místy oblačno Cloudburst vítěz 2012 winner 2012 24

Kino Lucerna

NE

18.00

16.00 PÁ

9.11.2013 Kino Lucerna

Kino Lucerna

9

7.11.2013

20.00

Co jste nikdy nechtěli vědět Revelations 26 Jobriath A.D. Jobriath A.D. 54

Praha Prague Line-up

8

ČT


19.30 21.15

ST

Kino Art VS

HaDivadlo

18.00

Tajemství Sekret 19

Místy oblačno Cloudburst vítěz 2012 winner 2012 24 From Russia with Love, warming-up 69

20.30

Peaches Does Herself Peaches Does Herself 57 Kino Art MS

18.30

13.11.2013

Bette Bourne: Jde mi to k botám Bette Bourne: It Goes With The Shoes 53

SO

19.30

21.30

ČT

Dva Two – Tomáš Škoda, vernisáž výstavy exhibition opening 73 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ GALA OPENING Autobiografie jednoho lháře: nepravdivý příběh Grahama Chapmana A Liar‘s Autobiography: The Untrue Story of Monty Python‘s Graham Chapman 13 Hra na pravdu The Game of Truth, zahajovací party opening party 69

17.00

19.00

19.30

Od Anety k Vladkovi: Queer protagonisté v českých reality show From Aneta to Vladko: Queer protagonists on Czech reality shows 71 Kavárna Trojka DŽEM vs. O.Li.V.Y 74

Brno Line-up

Kino Scala 18.00 20.30

Dokonalá rodina The Perfect Family 50 Každým dnem Any Day Now 15

17.00

18.00

19.00

21.00

18.00 20.30

A tohle ti přijde vtipný? And this seems funny to you? 71 Kavárna Trojka Do Nothing, záznam stand-up vystoupení stand-up comedy screening 58 Instantní přitažlivost Instant Attraction – aneb Speed Dating Mezipater 76 Eleven club TRUE / FALSE PARTY, hlavní party the main party 69 Kino Scala Mladí a neklidní Young & Restless 36 Ve jménu... W imie... 20

Polyamorie… když je to víc, než jedna láska Polyamory... when there is more than just one love 72 Ottoman Trumpet

15.00

Dvojice z naší vesnice The couple from our village – Iveta Bradáčová, vernisáž výstavy exhibition opening 73 Kino Scala

16.00

Music is My Hot Hot Sex 39

18.00

Zvířata Animals 22

20.30

Život Adèle La vie d‘Adèle 23

16.00

Kino Art VS

18.00

16.00

Léčba šokem Shock Therapy 32

20.30

18.00

Valentine Road Valentine Road 62

20.30

Válečníci lásky Love Warriors 45

18.30

Kino Art MS

16.00

Takové normální rodiny Such An Ordinary Family 75

18.00 20.30

20.30

17.11.2013 Sraz: Pekařská nad schody k Leitnerově ul, Buzince našich bab a dědů v Brně Queer Spots from our Grandmas‘ and Grandpas‘ Time procházka walkabout 72 Kdy a kde: sledujte web a facebook Where and when: watch web and facebook Film In the Closet, tajná projekce mystery screening 76 Kino Scala Lesbický vztah v pěti lekcích Five Tutorials for a Lesbian Relationship 33 Rosie Rosie 18

20 lží, 4 rodiče a jedno malé vajíčko 20 leugens, 4 ouders en een scharrelei 49 Vic+Flo viděly medvěda Vic+Flo ont vu un ours 21 Kino Art MS

PO

Co jste nikdy nechtěli vědět Revelations 26 Dress Code Dress Code 30

18.11.2013

ÚT

UNTR 17.00

Otevřenost a život v pravdě – jedna ze základních hodnot, na které stojí vztahy Openness and a Truthful Life – fundamental value on which relationships are built 72 Kino Scala

20.30

18.00

Delirium Delirium 28

20.30

One Zero One – Příběh Cybersissy & BayBjane One Zero One – Die Geschichte von Cybersissy & BayBjane 56 Kino Art MS

18.30

19.11.2013 HaDivadlo

Nahraný orgazmus Fake Orgasm 55 Kdo se bojí Vagíny Wolfový? Who‘s Afraid of Vagina Wolf? 16 Kino Art VS

18.00

Psí odpoledne Dog Day Afternoon 66 Kino Art VS

LIBERACE! Behind the Candelabra 17

19.30

17.00

KREATURY: K ohni se mnou pojď CREATURES: Come with me to the fire 74 Uměleckoprůmyslové muzeum, MG v Brně Karol Radziszewski – Artist and his Desire 72 Kino Scala

18.00

Nechte moje lidi jít! Let My People Go! 51 Kino Art VS

18.00

Omalovánky o lásce, zvířátkách a sexu Coloring Books of Love, Pets and Sex 42 Me @the ZOO Me @the ZOO 61

20.30

Kino Art MS 18.30

ST

Podle skutečných událostí Based on a True Story 65 20.11.2013 Kino Scala

Marwencol Marwencol 60 Kino Art MS

18.30

Kino Art VS 18.00

18.30

Brno

15.11.2013 UNTR

14.11.2013 UNTR

17.00

NE

UNTR

Kino Scala 18.30

16.11.2013

19.30

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ GALA CLOSING Kluci nepláčou Boys Don‘t Cry 64 Kino Art VS

18.00

Miláčku, budeme tátové Darling, we‘re gonna be Dads 35

Omalovánky o lásce, zvířátkách a sexu Coloring Books of Love, Pets and Sex 42

Jobriath A.D. Jobriath A.D. 54

Brno

11

12.11.2013

PROJEKCE SCREENING DIVADLO THEATRE PŘEDNÁŠKA LECTURE VEČÍREK PARTY VERNISÁŽ EXHIBITION OPENING A JINÉ AND OTHERS

Brno Line-up

10

ÚT


Speciální gala uvedení filmu, který se vymyká všem myslitelným nálepkám – čerstvá klasika v kategorii 3D animovaného dokumentu s muzikálovými prvky. A special gala presentation of a film eluding all possible categories and labels – an instant classic of the 3-D animated documentary with musical parts genre.

13

Autobiografie jednoho lháře: nepravdivý příběh Grahama Chapmana A Liar‘s Autobiography: The Untrue Story of Monty Python‘s Graham Chapman A Liar’s Autobiography: The Untrue Story of Monty Python’s Graham Chapman Velká Británie, 83 min, 2012, 3D DCP Angličtina English, Scénář Written by Graham Chapman, Režie Directed by Bill Jones, Jeff Simpson, Ben Timlett, Hrají Cast Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Cameron Diaz SC Films International

Úžasně nepravdivý příběh podle skutečných událostí v podobě animovaného dokumentu, na němž se podílel více než tucet různých animačních studií. Poprvé po třiadvaceti letech se zde sešla legendární britská skupina Monty Python včetně titulního hrdiny – „nejhomosexuálnějšího” a „nejmrtvějšího” člena, Grahama Chapmana. Tomu v účasti nezabránila ani vlastní smrt v roce 1989, naopak, považuje film za „nejlepší biják, v němž jsem hrál od doby, co jsem zemřel”. Film (ne)pravdivě zobrazuje neúplný výčet událostí z Chapmanova života: čaj s britskou královnou, důležitost kouření dýmky, dovolenou s Johnem Cleesem a založení Monty Python, televizní coming out v přímém přenosu i osobní válku s faktem, že Chapman byl celoživotním otevřeným gayem a tajným alkoholikem. Zážitek obohacuje kromě 3D provedení také Cameron Diaz v netradiční úloze Sigmunda Freuda a staronová „hymna o lásce“, ideální pro kolektivní zpěv v kině: “Sedni si mi na tvář a pověz mi, že mně miluješ!” The amazingly untrue story based on a true story takes the form of an animated documentary, consisting of works by over a dozen different

animation studios. For the first time in 23 years, the legendary British group Monthy Python reunites, including the title‘s protagonist – “the most homosexual” as well as “the most dead” member, Graham Chapman. Not even his death in 1989 could prevent his participation – quite on the contrary, he reckons “it’s the best movie I’ve starred in since I died”. The incomplete list of events depicted (un)accordingly to history includes: tea with the Queen, the importance of pipe-smoking, a holiday with John Cleese and the founding of Monty Python, coming out live on TV and the personal struggle with being “openly gay and secretly alcoholic.” The experience is enriched, in addition to a full 3-D rendition, by Cameron Diaz starring as Sigmund Freud and the chorus recommending wholeheartedly for a sing-along in the cinema: “Sit on my face and tell me that you love me!”

7.11. / 20.00 13.11. / 18.00 Kino Lucerna, Praha 13.11. / 19.30 Kino Scala, Brno

Zvláštní uvedení Centerpiece

12 Zvláštní uvedení Centerpiece

Zvláštní uvedení Centerpiece


15

14

Hlavní soutěž celovečerních filmů International Feature Film Competition

Každým dnem Any Day Now

Výběr nejlepších celovečerních queer filmů let 2012 a 2013. The best of queer themed feature films in years 2012 and 2013.

Jedinečný a magnetizující Alan Cumming září v životní roli Rudyho Donatella – „drag queen“ z omšelého kabaretu, vydělávající akorát tak na špeluňku mezi ostatními zoufalci ve čtvrti West Hollywood Ameriky konce 70. let. Jeho bytný mu vyhrožuje kvůli nezaplacenému nájmu, a zatímco věčně zdrogovaná sousedka uspokojuje klienty za doprovodu řvoucího heavy metalu, její synek s Downovým syndromem čeká venku na chodbě. Živelný Rudy se ho ujme, a roztočí tak spirálu událostí mezi mizérií a nadějí a s, zpočátku nedobrovolnou, pomocí jednoho svého diváka a náhodného milence. Tím je mírně frustrovaný rozvedený právník, který pod konzervativním zevnějškem skrývá lví odvahu milovat „drag queen“ a jít s Rudym do tehdy nepředstavitelného boje – přesvědčit soud o tom, že dva muži mají právo být rodiči a opuštěný chlapec má

právo na své dva adoptivní táty a šťastný konec. Nesmírně dojemné drama inspirované skutečnými událostmi, kterým prostupuje humor i drsný realismus, zaslouženě získalo divácké ceny na mnoha filmových festivalech. The one and only Alan Cumming is at his most stunning starring in the role of a lifetime as Rudy Donatello – a drag queen from a rundown cabaret, who, makes just enough money for a cubbyhole among other losers in West Hollywood in 1970s America. His landlord is threatening him for the overdue rent and the junkie neighbour satisfies her customers with heavy metal blazing through the building, while her son with Down syndrome waits in the hallway. The impulsive Rudy takes him in and kick starts the chain of events swinging between misery

and hope – with the at first reluctant aid of his spectator and random lover. His lover is a slightly frustrated divorce lawyer, who underneath his reserved exterior has the heart of a lion with enough courage to love a drag queen and join Rudy in an unprecedented fight. They fight to convince the court that they have a right to be parents and the abandoned boy has a right to his adoptive dads and a happy ending. This incredibly touching drama winning audience awards at many festivals is spattered with humor and accuracy of the true events that inspired it. 9. 11. / 20.30 Kino Lucerna, Praha 14. 11. / 20.30 Kino Scala, Brno

Hlavní soutěž Main Competetion

Hlavní soutěž Main Competetion

Any Day Now USA, 97 min, 2012, DCP Angličtina English Scénář Written by Travis Fine, George Arthur Bloom Režie Directed by Travis Fine Hrají Cast Alan Cumming, Garret Dillahunt, Isaac Leyva Celsius Entertainment


17

16

Liberace! Behind the Candelabra

Kdo se bojí Vagíny Wolfový? Who‘s Afraid of Vagina Wolf?

Hlavní soutěž Main Competetion

Život umí být někdy těžký. Zvláště když je vám jako Anně přes čtyřicet, bydlíte v garáži za domem nejlepší kamarádky a večer usínáte s lahví Johnnyho Walkera v depresi, že už jste deset let neměla holku. Chtěla jste být slavná filmařka, místo toho vystupujete v kabaretu v kostýmu plyšové vagíny. Až jednoho dne potkáte na záchodcích svoji Múzu! Nádhernou, tajemnou herečku Katju, s velkou pusou a malýma prsama, a strašně se zamilujete. A pro Katju uděláte cokoliv, třeba napíšete a natočíte geniální film. A Anna Katju miluje, oddaně, slepě a šíleně, skoro stejně, jako miluje klasická hollywoodská melodramata. A tak film Kdo se bojí Vagíny Wolfové? musí být trhák. Co na tom, že Katja vlastně ani neumí hrát a možná není ani tak úžasná, chytrá a tajemná jak vypadá. Natáčení filmu začíná a Anna sbírá

odvahu pozvat Katju na rande. Zda z toho bude velká filmová romance je ve hvězdách, ale cesta k vytoužené lásce a filmu je brilantní situační komedií, která nadchne cynickou i sentimentální divačku. Life is a drag sometimes. Especially when you are pushing forty, live in a friend’s garage and fall asleep every night with a bottle of Johny Walker, and are depressed there isn‘t a girl in your life for ten years now. So, meet Anna – once set to be a respected filmmaker, currently performing in a plush vagina costume. Finally one day she meets her muse at a public toilet! Beautiful, mysterious actress Katja, with a big mouth and deliciously small breasts instantly makes Anna fall hard for her and set out to do anything for her – like writing a genious new

film. Anna has a huge crush on Katja, almost as strong as her love for classic Hollywood melodramas. Thus, Anna’s film, Who’s Afraid of Vagina Wolf? has to be a hit. What does it matter that Katja might actually not be that fantastic of an actress or even person. The camera rolls as Anna builds up her courage to ask Katja out. Whether there is a big cinematic romance ending to be hoped for is questionable, but Anna’s journey to her love and her film makes a brilliant comedy which will enthuse the cynical and the sentimental viewer alike. 9. 11. / 18.00 Kino Lucerna, Praha 18. 11. / 20.30 Kino Scala, Brno

Valentino „Lee” Liberace byl ve své době nejúspěšnější showman planety a jeho klavírní vystoupení v Las Vegas byla tak opulentní, že i jeho současní „dědicové” jako Elton John nebo Lady Gaga by je sledovali se zatajeným dechem a závistí. A přestože byl určitě rekordmanem v množství flitrů a peří, které na sobě jeden muž po čas představení fyzicky unese, úspěšně žaloval bulvár za pomluvu kvůli „nepodloženému“ obvinění z homosexuality. LIBERACE! je kronikou jeho pětiletého turbulentního vztahu s, o více než čtvrtstoletí mladším, Scottem Thorsonem, který se stal šoférem, bodyguardem, téměř legálně adoptovaným synem a po plastické operaci i lichotivým zrcadlem svého milence v sídle, kde vše neslo pozlacený monogram „L.” Oscarový Steven Soderbergh v dokonalých kulisách lesku

70. let režíruje hollywoodské hvězdy Matta Damona a Michaela Douglase v neuvěřitelně pravdivém příběhu, kritiky již prohlášeném za jeden z nejlepších filmů roku 2013. Liberace was the most commercially successful showman of his time and his piano performances in Las Vegas were so opulent that even his contemporary “heirs” Elton John and Lady Gaga would be caught breathless. And although he certainly held the record in how much glitter and feathers a man can wear while performing, he won the libel lawsuit for homosexuality ”allegations.” The film chronicles five turbulent years of his relationship in a mansion labelled with “L” monograms all over it with the much younger Scott, who became his chauffeur, bodyguard, and almost adopted

son. This incredible true story taking place in the glamorous 70’s is already being claimed by critics as one of the best films of the year. It isdirected by Academy Award winner Steven Soderbergh and stars Matt Damon and Michael Douglas.

11. 11. / 17.45 Kino Světozor, Praha 18. 11. / 18.30 Kino Art, Brno

Hlavní soutěž Main Competetion

Behind the Candelabra USA, 118 min, 2013, HD file Angličtina English Scénář Written by Steven Soderbergh, Richard LaGravenese Režie Directed by Steven Soderbergh Hrají Cast Michael Douglas, Matt Damon, Rob Lowe EEAP Film Distribution CZ-SK s.r.o.

Who‘s Afraid of Vagina Wolf? USA, Francie, 85 min, 2013, Blu-ray Angličtina, španělština English, Spanish Scénář Written by Michael Urban, Anna M. Albelo Režie Directed by Anna Margarita Albelo Hrají Cast Anna Margarita Albelo, Guinevere Turner, Carrie Preston, Janina Gavankar Burning Bra Productions


19

Tajemství Secret

Rosie Švýcarsko, 106 min, 2013, DCP Švýcarská němčina Swiss German Scénář Written by Marcel Gisler, Rudolf Nadler Režie Directed by Marcel Gisler Hrají Cast Sibylle Brunner, Fabian Krüger, Jusith Hofmann, Sebastian Ledesma Film Republic

Sekret Polsko, 82 min, 2012, DCP Polština Polish Scénář Written by Przemysław Wojcieszek Režie Directed by Przemysław Wojcieszek Hrají Cast Tomek Tyndyk, Agnieszka Podsiadlik, Marek Kępiński Dynamo Karuzela

Čtyřicetiletý spisovatel Lorenz prochází tvůrčí krizí a ani osvědčené sbírání inspirace v berlínských darkroomech nepomáhá. Zabrat mu dává i neutěšený osobní život. Jednoho dne je ale konfrontovaný s nutnou péčí o svou matku, poťouchlou důchodkyní Rosie, kterou život ve společnosti vína a cigaret dovedl až k mrtvici. Po příjezdu na švýcarský venkov Lorenz ale místo schlíplé stařenky najde velice živelnou dámu v letech, která se ze všech sil snaží překonávat zákazy lékařů a s humorem sobě vlastním terorizuje okolí. I když není úplně zřejmé, kdo se stará o koho, matka se synem se postupně sbližují. Rosiin stav se zlepšuje a i Lorenz získává novou chuť do života, zvláště za pomoci svého mladého fanouška, který se shodou okolností objevil ve vsi. Ale stejně jako je těžké překonat závislost na alkoholu nebo

depresi, je těžké žít život plný lží – a těch kolem sebe Rosie dokázala vytvořit opravdu hodně. The 40-year-old writer Lorenz is going through a creative crisis and not even the time-proven method of gathering inspiration in Berlin darkrooms is of help. He is then all of a sudden confronted with having to take care of his mother, the cunning pensioner Rosie, whose lifestyle full of wine and cigarettes resulted in stroke. Upon arrival to the countryside, however, Lorenz encounters instead of the despondent old lady, a lively lady who is doing her best to disregard the doctors’ restrictions and terrorize people around her with her one of a kind charm. Although it is not completely clear who is taking care of whom, the mother and son are getting closer together. Rosie’s health is

improving and Lorenz is finding a new lust for life, especially with the help of a young fanboy who shows up in the village. But as hard as it is to overcome alcoholism or depression, it is even harder to live a life of lies – and Rosie managed to knit a full web of them.

12. 11. / 20.30 Kino Lucerna, Praha 17. 11. / 18.00 Kino Scala, Brno

Jan Wislocki žije u lesa na samotě. Když ho jednoho dne navštíví jeho vnuk – excentrický drag performer Ksawery i se svojí agentkou Karolinou, netuší, že se z této návštěvy postupně vyklube výslech ohledně jeho minulosti z doby druhé světové války. Jan je pro Ksaweryho jediný žijící člen rodiny, a i přes svůj pokročilý věk jeho extravagantní umění obdivuje. A vůbec netuší, že Karolina má ke Ksawerymu mnohem blíž, než se zdá. Pro Karolinu Jan zdaleka není jen děda blízkého kamaráda, ke kterému jezdí odpočívat od shonu města. Proč jsou pro ni verše jistého Tzviku Aigermana tak důležité? Jak souvisí s Janem a kde jsou dnes? Komorní trojúhelník lží, hříchů, na které se nedá zapomenout, a drásavých citových vazeb v magicky poklidné podzimní krajině postupně eskaluje… Film mladého

režiséra Przemysława Wojcieszka je queer především svojí formou – jde o netradiční podívanou, kterou je možné považovat za nezapomenutelný audiovizuální zážitek. Jan Wislocki lives alone in the woods in the rural Polish countryside. When his grandson, the eccentric drag performer Ksawery, along with his agent Karolina pay a visit one day, he does not expect this encounter to turn into an interrogation concerning his WWII-related past. In the same way, he has no clue about Karolina’s relationship to Ksawery. Moreover, Jan is much more interesting for her than just as a grandfather of a close friend. Why is the poetry of a certain Tzvika Aigerman so important to her? How does it link to Jan and where is it today? You may perhaps ask

yourself these questions during the screening. This intimate triangle will not answer all of the questions posed by this vivisection of past clashes with the present and starts an emotional chain of events... Jan is Ksawery’s only relative and despite his old age, he admires the extravagant art of his grandson. This picture is queer mainly in its form; an unconventional and unforgettable audiovisual spectacle.

10. 11. / 18.00 Kino Světozor, Praha 14. 11. / 18.00 Kino Art, Brno

Hlavní soutěž Main Competetion

18 Hlavní soutěž Main Competetion

Rosie Rosie


21

20

Vic+Flo viděly medvěda Vic+Flo Saw a Bear

Ve jménu... In the Name of

Fatálně charizmatický Adam – muž zaslíbený Bohu, vytrvalostní běžec a zároveň muž moderní doby, v strhujícím podání Andrzeje Chyry, byl jako kněz již několikrát nuceně přesunut, až skončil v izolaci na polském venkově. Ve své farnosti má „na převýchovu“ skupinu mladíků, kteří si odpykávají své tresty prací místo pobytu v nápravném zařízení. Jedním z nich je i křehký Lukasz, který má pověst nebezpečného žháře a neumí plavat. V nádherné přírodní scenérii, mezi „jeho“ kluky i pod vyrovnaným zevnějškem Adama to vře – mezi oddaností Bohu, potlačovanou touhou, přesvědčením, že i on má právo na lásku, a znechucením z moci a pokrytectví církve. Z podstaty kontroverzního tématu homosexuality katolických kněží vznikl jeden z nejoceňovanějších polských filmů roku, který

Vic+Flo ont vu un ours Kanada, 95 min, 2013, DCP Francouzština French Scénář Written by Denis Côté Režie Directed by Denis Côté Hrají Cast Pierrette Robataille, Romane Bohringer Films Boutique soutěžil na letošním Berlinale a získal cenu Teddy Award pro nejlepší LGBT film. The fatally charismatic Adam, a modern man of the cloth and a long-distance runner, stunningly portrayed by Andrzej Chyra, is a Catholic priest. He was forced to move on from his parish several times and he ended up in isolation out in the country. In the current parish, he supervises a group of young men – they are working there as an alternative to serving a sentence in a youth penitentiary. Among them is the sensitive Lukasz, who has a reputation for being a dangerous arsonist and who cannot swim. Conflicts are seething among the beautiful natural scenery, among the group of Adam’s boys, as well as underneath his composed posture – battles between a devotion

to God and disgust towards the power and hypocrisy of the church, between suppressed desires and a right to love freely. Built on and reaching far beyond the controversial basis of the theme of homosexuality in the Catholic Church, In the Name of is one of the most praised Polish films of the year, having premiered at Berlinale’s Main Competition and winning the Teddy Award for best LGBT film of 2012.

10. 11. / 20.30 14. 11. / 20.30 Kino Lucerna, Praha 15. 11. / 20.30 Kino Scala, Brno

Pustá autobusová zastávka, dva chlapci hrající na trubku a jedna cynická lesba, kterou nedávno propustili z vězení. Victoria Champagne přijela do hlubokých lesů poblíž Québecu, aby tu začala nový život s partnerkou Florence, která hypnotickou krajinou neohroženě drandí na golfovém vozíku. Vše vypadá idylicky: dřevěná chaloupka, kterou obývá pouze pan Yves po mrtvici, šumící koruny stromů, zpěv ptáků a nekonečný klid venkovské samoty. K nezaplacení je i svalnatá sousedka, která je kdykoliv ochotná zapůjčit krumpáč nebo sekeru a ví všechno o zahradničení a nástrahách lesů, ve kterých se prý pohybují krvelační medvědi. Také snaživý Guillame, který má dohlížet na rehabilitaci Vic a její návrat do společnosti, se dá snadno omotat kolem prstu. Vic a Flo tak věří, že najdou nový začátek. Lesy ale umí

být kruté pro ty, kdo nejsou opatrní, neumějí se v nich pohybovat a svým chováním provokují divoká zvířata všech podob – a ta neodpouštějí. Vic a Flo viděly a vyhrály (Stříbrného) medvěda na letošním Berlinale. A vacant bus stop, two boys playing the trombone, and a cynical dyke who just got released from prison. Victoria Champagne arrives in the deep woods near Québec to start a new life with her partner Florence who likes to cruise across the hypnotic landscape in a golf cart. All seems so idyllic: a wood shed occupied only by stroke victim Mr Yves, rustling trees, birdsongs and the eternal peace of country seclusion. Add in the muscular neighbor who is always willing to lend her axe and who knows all about gardening as well as the dangers of

the woods, where bloodthirsty bears are said to be roaming. Even the diligent Guillame, set to supervise Vic’s rehabilitation into society, is a piece of cake to charm and manipulate. Thus, Vic and Flo believe they have a new chance. But the forest can be cruel to those who are not careful and to those who provoke beasts of all kinds – and those who are unforgiving. Vic and Flo saw and won the (Silver) Bear at the Berlinale.

11. 11. / 20.30 Kino Světozor, Praha 15. 11. / 20.30 Kino Art, Brno

Hlavní soutěž Main Competetion

Hlavní soutěž Main Competetion

W imie... Polsko, 101 min, 2013, DCP Polština Polish Scénář Written by Michał Englert, Małgorzata Szumowska Režie Directed by Małgorzata Szumowska Hrají Cast Andrzej Chyra, Mateusz Kościukiewicz, Łukasz Simlat Memento Films


23

22

Život Adèle Blue is the Warmest Colour

Zvířata Animals

Deerhoof je jméno kapely a taky Polova nejbližšího kamaráda, přestože Laia by byla radši, kdyby mu tou nejbližší osobou mohla být ona. O Deerhoofovi Pol nechce mluvit s nikým. Naopak Deerhoofovi říká o všem. Deerhoof je středně velký, pískově zbarvený plyšový medvěd a dělá Polovi společnost již od dětství. Pol už ale chodí na anglické gymnázium a snad by si měl zvyknout na jiné vztahy, jinou společnost a jiný svět než je ten jeho – se záhadným jezerem, silničním tunelem a starým žlutým kolem. Zvířata v lesích náhle začínají být neklidná a do Polovy třídy přichází nový tajemný spolužák s japonským jménem Ikari, který se pro Pola stává lákadlem k nahlédnutí mimo bezpečnou realitu. Přijmout takové pozvání ovšem není snadné... Pozor, zvěř na cestě! V oceňovaném magickém debutu Marçala

La vie d’Adèle Francie, 179 min, 2013, DCP Francouzština French Scénář Written by Abdellatif Kechiche, Ghalya Lacroix podle komiksu Julie Maroh Režie Directed by Abdellatif Kechiche Hrají Cast Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos Film Europe Forése si vedlejší roli Polova vyučujícího zahrál slavný anglický herec Martin Freeman (Sherlock, Hobit). Deerhoof is the name of a band as well as of Pol’s most intimate friend – though Laia would prefer to be the closest person to him. Pol does not want to speak of Deerhoof to anyone. Rather it is the other way around: he tells Deerhoof about everything and everyone. Deerhoof is a medium-sized sand-colored plush teddybear and he has been Pol’s companion since Pol’s childhood. But now Pol is a student at an English high school and should be getting used to such kinds of relationships, people and a world that is different from his own – a world with a mysterious lake, a tunnel, and an ancient yellow bike. Animals in the woods are growing

impatient and Pol’s class is joined by a strange new boy with a Japanese name Ikari, who becomes Pol’s enticement to glimpse beyond his safe reality. It is not easy to accept such an invitation though… Beware, wildlife ahead! Also, Martin Freeman (of Sherlock and The Hobbit fame) co-stars in Marçal Forés’s appraised, magical debut as Pol’s teacher.

8. 11. / 18.00 Kino Světozor, Praha 16. 11. / 18.00 Kino Scala, Brno

Adèle je mladičká studentka a učitelka v mateřské školce. Je připravená na běžný heterosexuální život slušné holky z konzervativní rodiny. Jednoho dne však potká dívku s modrými vlasy… A modrá je ta nejlepší a – jak zní titul v angličtině – nejteplejší barva, jak Adèle zjišťuje a přehodnocuje své životní přesvědčení a svou heterosexualitu. Dívka se jmenuje Emma, je umělkyně a postupně propadne Adèle stejně jako ona jí. Tak začíná fatální romance protkaná živočišnou sexuální přitažlivostí i úskalími, které první opravdový vztah přináší v konfrontacích s okolím, rodinou i mezi dívkami samotnými. Vítězný film letošního festivalu v Cannes v režii Abdellatifa Kechiche nadchnul kritiky i diváky hyperrealistickým podáním a výkony hlavních hrdinek a šokoval otevřeností sexuálních scén.

Ale je to právě i díky nim, že se na plátně nedíváte na příběh vztahu Adèle a Emmy, ale bez dechu prožíváte život Adèle po dobu pěti let její osudové lásky. Adèle is a young student and preschool teacher. She is ready for the mainstream heterosexual lifepath appropriate for nice girl from conservative families. One day though she meets a girl with blue hair… And blue is the warmest and the most amazing color as Adèle discovers and starts reconsidering her heterosexuality. The girl’s name is Emma. She is an artist and step by step she falls for Adèle with the same intesity as Adèle falls for her. So a fatal romance starts, driven by gripping sexual attraction and interwoven with the stumbling blocks that any first real relationship encompasses when

confronted with family members, the people in their lives, and the girls themselves. The winning film of 2012 Cannes Festival, directed by Abdellatif Kechiche, enthralled critics and audiences alike with its hyper-realistic style and the actresses’s performances, and shocked as well with the open sexual scenes. Thanks to all of this you will not only watch the story of Adèle’s and Emma’s relationship unfold on the big screen – but you will also be breathlessly living Adèle’s life along with her during the five years of her fatal love affair. 8. 11. / 20.30 Kino Lucerna, Praha 16. 11. / 20.30 Kino Scala, Brno

Explicit

Hlavní soutěž Main Competetion

Hlavní soutěž Main Competetion

Animals Španělsko, 101 min, 2012, DCP Angličtina, katalánština English, Catalan Scénář Written by Marçal Forés, Enric Pardo, Aintza Serra Režie Directed by Marçal Forés Hrají Cast Oriol Pla, Roser Tápies, Martin Freeman Film Factory Entertainment


Místy oblačno Cloudburst

25

24

Hlavní soutěž krátkých filmů International Short Film Competition

Divácká cena 2012 Audience Award Winner 2012

„Já tě miluju jednatřicet let. Milovala jsem tě, i když jsi ztloustla, i když jsi oslepla,“ žádá drsná romantička Stella o ruku svou partnerku Dot. A tak se vydávají na společnou cestu z amerického venkova „tam, kde je to legální“, na sever do Kanady. Stella a Dot jsou Thelmou a Louisou v důchodovém věku a v energii, vyřídilce a talentu na průšvihy si se svými předchůdkyněmi nezadají. Jsou na útěku před zákonem, a co hůř, před vnučkou Molly, která chce nechat babičku zavřít do domu s pečovatelskou službou, a zbavit ji tak té nesnesitelné „kamarádky“ Stelly. Po cestě přiberou mladičkého striptéra bez domova a již jako trio odhodlaně pokračují ke státní hranici. Road movie o lásce tak krásné jako oblaka v západu slunce, o kterých Stella každý večer vypráví Dot. Vynikající komedie režiséra Thoma

Fitzgeralda si získala srdce diváku a divaček na QFF Mezipatra 2012, stejně jako Cenu diváků. “I loved you for thirty-one years. I loved you when you got fat, I loved you when you went blind,” the tough romantic Stella professes while proposing to her partner, Dot – and so the two set out on the road, from the American countryside to “somewhere, where it’s legal”: due north to Canada. Stella & Dot are the Thelma & Louise of retirement age, yet lack none of their energy, glib tongue and talent for disasters.They are on the run from the law, and what is worse, from Dot’s granddaughter Molly who wants to put her into a nursing home, getting rid of that obnoxious “friend” of hers Stella. A drifting young stripper hitchhiker

joins the women, and with them, approaches the state border in a road movie about a love of great beauty, like the clouds at sunset Stella describes to Dot every night. Thom Fitzgerald’s magnificent comedy won the hearts of QFF Mezipatra 2012 as well as the Audience Award.

7. 11. / 18.00 Kino Světozor, Praha 12. 11. / 19.30 HaDivadlo, Brno

Nejlepší a nejnovější gay, lesbické, trans a queer krátké filmy. The best and newest gay, lesbian, trans a queer short films.

Hlavní soutěž Main Competetion

Hlavní soutěž Main Competetion

Cloudburst Kanada, 93 min, 2011, Blu-ray Angličtina English Scénář Written by Thom Fitzgerald Režie Directed by Thom Fitzgerald Hrají Cast Olympia Dukakis, Brenda Fricker, Ryan Doucette Emotion Pictures


27 10. 11. / 16.00 Kino Lucerna 14. 11. / 17.45 Kino Světozor, Praha 17. 11. / 16.00 Kino Art, Brno

Děcko je v pohodě dik

Tak a teď to víš Now You Know

Lhář Liar

Být sám sebou Authentic

Balón Deflated

Líbej mě Kiss Me

Tulení Spooners

dik Austrálie, 10 min, 2011 Angličtina English Scénář Written by Christopher Stollery Režie Directed by Christopher Stollery Hrají Cast Patrick Brammal, Alexa Ashton

Tora To Xereis Řecko, Česká republika, 13 min, 2013 Řečtina Greek Scénář Written by Maxim Cirlan Režie Directed by Maxim Cirlan Hrají Cast Dakis Mavroudis, Mihail Fotopoulos

Liar Kanada, 8 min, 2012 Angličtina English Scénář Written by Adam Garnet Jones Režie Directed by Adam Garnet Jones Hrají Cast Rachelle White Wind, Sarah Kolasky, Tiona Johnson, Aidan Greene

Authentic Austrálie, 13 min, 2012 Angličtina English Scénář Written by Manuel Mota Režie Directed by Manuel Mota Hrají Cast Richard Hilliar, Caleb Alloway

Deflated Spojené státy, 5 min, 2012 Angličtina English Scénář Written by Dustin Shroff Režie Directed by Dustin Shroff Hrají Cast Caron Trinity Haverda, Greg Baglia

Kiss Me Spojené státy, 11 min, 2012 Angličtina English Scénář Written by Jules Nurrish Režie Directed by Jules Nurrish Hrají Cast Raul Castillo, Carolyn Zeller, Javier Lezama

Spooners Spojené státy, 14 min, 2012 Angličtina English Scénář Written by Bryan Horch Režie Directed by Bryan Horch Hrají Cast Ben Lerman, Walter Replogle

Jak se cítíte, když se na sebe koukáte do zrcadla? Co vidíte z okna svého obýváku? Sex na jednu noc je fajn, dokud jednoho dne nezjistíte, že vás možná jen otupuje a že existuje i lepší varianta intimity. S chlapem? Se ženskou? A záleží na tom vůbec? How do you feel looking at your own reflection? What do you see from your window? One-night stands are fine, until one day you find out that maybe they’re just making you dull and there are better intimate experiences. With a man? A woman? Does it matter?

Chodili jste jako děti s rodiči do hračkářství? Byly jste hodné holčičky s panenkou a správní kluci s autíčky? A když jste si měli vybrat míč, byl krásný, “teple“ růžový nebo vyfouklý a zelený? To musí vyřešit malý hlavní hrdina, a vůbec to nemá snadné. Did you like your visits to the toy shop when you were a kid? And were you nice girls with dolls or nice boys with cars, accordingly? And when choosing a balloon, would you be brave enough to pick the pretty pink “gay” one, or stick with the “appropriate” deflated green one?

Box je sport pro tvrdý chlapy, v němž není místo pro city. Kid box miluje, tráví večery v zaplivaných tělocvičnách a domů se vrací každý den s novýma modřinama. Nebojí se ničeho, až na to si přiznat, že je gay. Boxeři přece nejsou teplí… Boxing is the tough men’s sport with no place for feelings. Kid loves his boxing, including spending time in stinky gyms and coming home with fresh bruises every day, not afraid of anything but admitting his homosexuality. There are no gay boxers, are there?

Spíte sami? Spíte s mužem? Jste typ medvěd? Medvídě? Vydra? Dominantní nebo submisivní? To všechno by se velmi ráda dozvěděla vaše čupr nová rovnost podporující matrace. A ideálně před všemi ostatními zákazníky obchodu s nábytkem. Do you sleep alone? With a male partner? What type are you? A bear? A cub? An otter? Dominant or submissive? Your pretty new equality supporting mattress would love to learn all of this! Preferably before the eyes of a crowded furniture shop.

Je to jen slovíčko na výkresu o tom, „co jste dělali o víkendu“. Ale spustí lavinu odhalení, když se Andrewovi rodiče začnou hádat, jak se postavit k sexuální zvědavosti jejich šestiletého syna a vzpomínají na vlastní experimenty se stejným pohlavím. Mimo soutěž. It’s just one word on the “what you did this weekend” drawing — but it starts an avalanche of revelations, sparking Andrew’s parents’ argument considering their attitudes toward blooming sexual curiosities of their six-year-old son, and reminiscences of same-sex experiments of their own. Out of competition.

„Jsem HIV pozitivní“,“Ale ne, dělal jsem si z tebe legraci!!“ Tak začíná drama za doprovodného zpěvu Marie Callas, které se odehrává na gauči v neuklizeném bytě, kde se dva krásní Řekové o sobě navzájem dozvídají víc, než by možná chtěli. “I’m HIV positive – no, just kidding…” That’s the starting point of a drama accompanied by Maria Callas’ singing and taking place on a sofa in a messy apartment, where two young and handsome Greek men get to know more than they bargained for about one another.

„Říkal, že je teplej.“ Když se Brian rozejde s Tarou, odmítne její sestra tomuto zdůvodnění uvěřit. Zburcuje rozhořčenou kamarádku a vypraví se na trestnou výpravu, protože co když si Brian vymýšlel? A co když ne? „He said he was a fag.“ When Brian breaks up with Tara her sister refuses to believe that he spoke the truth. The punitive expedition leads Tara to a difficult choice when it turns unexpectedly violent.

Krátké filmy Short Films

26 Krátké filmy Short Films

Co jste nikdy nechtěli vědět Revelations


29

28 Odhalení Disclosure

Ostia – poslední noc Ostia – The Final Night

Rande u bazénu The Pool Date

V lese The Forest

Disclosure Spojené státy, 22 min, 2012 Angličtina English Scénář Written by Bill Mullan Režie Directed by Bill Mullan Hrají Cast Bryan Fox a Brian Lloyd

Ostia – La Notte Finale Austrálie, 15 min, 2010 Italština Italian Scénář Written by Craig Boreham Režie Directed by Craig Boreham Hrají Cast Tony Poli, Miles Szanto, Aldo Mignone

The Pool Date Kanada, 7 min, 2012 Bez dialogu No Dialogue Scénář Written by Patrick Sisam, Leah McLaren Režie Directed by Patrick Sisam Hrají Cast Adamo Ruggiero, Mike Beaver

The Forest Spojené státy, 6 min, 2013 Bez dialogu No Dialogue Scénář Written by Frank Helmer Režie Directed by Frank Helmer Hrají Cast Drew Coleman, Robert Paul Taylor

Tyler a Ryan jsou již nějakou dobu spolu a chystají se adoptovat dítě. Rodičovstvím nadšený Ryan je posedlý plyšovými žraloky. Tyler ale něco skrývá. Co se stane, až jednoho dne nabere odvahu říct svému partnerovi pravdu o svém zdravotním stavu? Tyler and Ryan have been together for some time now, planning to adopt a child. A happy futuredad, Ryan is obsessed with plush sharks. Tyler has a secret though. What will happen when he finally finds the courage to tell his partner of his health state? 13. 11. / 20.30 15. 11. / 17.45 Kino Světozor, Praha 18. 11. / 18.00 Kino Art, Brno

Postarší muž si rád odfoukne v náruči krásných mladíků, kdo by mu to měl za zlé. Jeden z mladých Adonisů ho ale v honbě za lepším životem vláká do pasti, z které ani on sám nevyvázne beze šrámů. Noirový snímek inspirovaný Pasoliniho vraždou. Mimo soutěž An elderly man likes his time in the arms of handsome young men — nothing wrong with that. Until one of the Adonis look-alikes lures him into a trap, hoping to get a better life out of the betrayal and not coming out unscathed himself. A noir film inspired by the murder of Pier Paolo Pasolini. Out of competition.

Víkendová koupačka pod žhavým sluncem může přinést ledacos, spálená záda a střepy v noze nevyjímaje. Vyloučit se nedá ani náhlá změna počasí nebo absence oblíbeného plavčíka. Ale zvládnout se dá všechno, dokonce, i když si na vás sedne úplně cizí člověk. A swimming hangout on a hot sunny weekend can bring anything, a sunburnt-back and shards stuck in a foot included. There can be a sudden change of weather or the absence of the favorite lifeguard. But one can adapt even to a stranger who decides to sit – on you.

Bacha na to, kam stoupáš, když brouzdáš aplikacemi svého chytrého mobilu. Jít do lesa s peckami v uších není moc chytré. A už vůbec ne do takového, který dobře neznáš. Na rozcestí virtuálna a aktuálna se totiž můžeš lehce ztratit. Beware of what path you follow while your fingers tap through your smartphone apps. It is not smart going to the forest with your earplugs in, nor going to one you do not know well. For you may easily get lost at the crossroads of virtual and actual.

Umírání a jiné superschopnosti Dying and Other Superpowers Dying and Other Superpowers Jihoafrická republika, Velká Británie, 14 min, 2012 Angličtina English Scénář Written by James Pohotsky Režie Directed by Elias Ribeiro Hrají Cast Tom Stanley, Rebecca Pitkin, Lorraine Hodgson Ten den byl pro Joshe zlomový ze tří důvodů: 1. Byly to jeho osmnácté narozeniny. 2. Byl diagnostikován jako HIV pozitivní. 3. A již v doktorčině ordinaci objevil netušené superschopnosti, když způsobil svou myslí výbuch hrnku s kafem... That day was a complete break in Josh’s life for three reasons: 1. It was his 18th birthday. 2. He was diagnosed HIV positive. 3. He discovered his new superpowers while in the doctor’s office, exploding a mug with his mind…

Lidské teplo Human Warmth

Sevilla Sevilla

Chaleur Humaine Belgie, 11 min, 2012 Francouzština French Scénář Written by Christophe Predari Režie Directed by Christophe Predari Hrají Cast Adrien Desbons, Thomas Coumans

Sevilla Nizozemsko, 11 min, 2012 Nizozemština Dutch Scénář Written by Marcel Roijaards Režie Directed by Bram Schouw Hrají Cast Ludwig Bindervoet, Kay Greidanus, Stefanie van Leersum

Byly časy, kdy Bruno miloval Antoinovy nepoddajné vlasy a potměšilý úsměv a kdy Antoine miloval teplo Brunova těla. Přišla ale doba, kdy Brunova potřeba vídat Antoina vyprchala, kdy podzimní slunce přestává hřát a lesní šero zebe. There were times when Bruno loved Antoine’s messy hair and mischievous smile and when Antoine loved the warmth of Bruno’s body. Yet a time came when Bruno’s need for Antoine faded away, when the autumn sun stopped heating and the woods turned chilly.

Tři, dva, jedna! Spontánním zážitkům se meze nekladou. Nasednout na nejbližší vlak, stopnout si auto nebo vyrazit tím svým do prvního města, které vás napadne? Za každou cenu! Na takové výlety se totiž nezapomíná... snadno. Cíl cesty: Sevilla. Mimo soutěž. Three, two, one! Spontaneity knows no limits. Taking the earliest train, hitching a car or setting off on your own for the first town that comes to your mind? It’s worth everything! Such trips are not to be forgotten... easily. Destination: Sevilla. Out of competition.

Krátké filmy Short Films

Krátké filmy Short Films

Delirium


31

30 Malej teplouš Little Gay Boy ChrisT Is Dead

Krátké filmy Short Films

Little Gay Boy ChrisT Is Dead Francie, 30 min, 2012 Francouzština, angličtina French, English Scénář Written by Antony Hickling Režie Directed by Antony Hickling, Amaury Grisel Hrají Cast Gaettan Vettier, Amanda Dawson Den, kdy se sladký a naivní Jean-Christoph chtěl stát fotomodelem, začal jako každý jiný. Až na stupňující se ponižování, zneužívání, výprasky, roubíky a sex swing. Metaforický film je druhým dílem trilogie Antony Hicklinga Little Gay Boy. It was a day like any other, when the sweet and naive JeanChristoph set out to become a photo model. But only if you discount the escalating humiliation, spankings, gags and the sex-swing. A metaphorical story from Antony Hickling’s Little Gay Boy trilogy.

9. 11. / 16.00 Kino Lucerna, Praha 17. 11. / 18.00 Kino Art, Brno

Svlékni mě Undress Me

Letní oblek na léto Summer Suit

Ta av mig Švédsko, 15 min, 2013 Švédština Swedish Scénář Written by Jaana Bringlöv Ekspong Režie Directed by Victor Lindgren Hrají Cast Jaana Bringlöv Ekspong, Björn Elgerd

Summer Suit Austrálie, 15 min, 2013 Angličtina English Scénář Written by Francesca Sciacca Režie Directed by Rebecca Peniston-Bird Hrají Cast Lucy Tyler, Damian Walshe-Howling

Horká noc v randícím baru na chladném severu…Krásná Mikaela, která je venku poprvé od změny pohlaví, potkává mladého muže a pozve ho k sobě domů. Pravda o jejím těle ho ale nadchne víc a hlavně jinak, než čekala. Teddy Award pro nejlepší krátký film. It is a hot night at a dive bar in the cold North. It is also the first night out for the beautiful Mikaela since the sex-change. She picks up a guy and they head for her home. The truth about her body excites him more and in quite an unexpected manner. Teddy Award for Best Short Film.

Robbie je dvanáct roků. Má epileptický záchvaty. Má ale taky dva bráchy, mámu a tátu, kterýmu pomáhá na benzínce, a hlavně, Robbie má zatraceně parádní pánskej voblek, co našla u bráchy ve skříni… Robbie’s twelve. Life wanted it so that she suffers from epilepsy. Robbie’s got two brothers, though, and a mum and dad whom she helps at the gas station. And chiefly – Robbie’s got a pretty damn cool men’s suit she found in her brother’s wardrobe.

Kdo jsem, když jsem šťastná Who Am I Happy Wer ich gluecklich bin Německo, 25 min, 2012 Němčina German Scénář Written by Ingrid Kaltenegger Režie Directed by Maria Pavlidou Hrají Cast Ekaterina Tafel, Sophie “Liam” Aller

„Hybride!“,„Děvko!“… zní dialog mezi nově příchozí Mikou a Alisií, poté co se Alisia od jejich pěstouna dozvídá, že Mika, na kterého ještě před chvílí dělala oči, je ta Mika a ne ten Mika, jak předpokládala. Nakonec ale co, Mika se prostě Alisii líbí. “Hybrid!”…“Slut!” goes the first exchange between the newcomer Mika and Alisia, when the latter finds out from her foster parent that the boy she was eyeing just a moment ago is actually a she. But in the end – what does it matter, as Alisia really fancies Mika, he or she.

Nechoď jako ... Walk Like a ... Walk Like a ... Kanada, 4 min, 2013 Angličtina English Scénář Written by Arlin McFarlane Režie Directed by Arlin McFarlane Hrají Cast Brenda Barnes, Dorothy Marten, Marina Boulerice

„Z tebe vyroste stará panna nebo něco ještě horšího,“ komentuje babička vnuččina špinavá kolena. Její přítelkyně ale nevypadá na babiččina spojence, a možná její představa o „správné holčičce“ dostane elektrickou ránu. “You’ll grow up a spinster or worse…” is Gradma’s observation towards her little girl’s dirty knees. But Gran’s friend may not be an ally and Gran’s vision of the perfect doll girl can receive an unexpected electric blow.

Krysy na potápějící se lodi Like Rats Leaving a Sinking Ship

Nevyhnutelný osud Leticie Diniz The Inevitable Story of Leticia Diniz

Like Rats Leaving a Sinking Ship Německo, 25 min, 2012 Angličtina English Scénář Written by Vika Kirchenbauer Režie Directed by Vika Kirchenbauer Hrají Cast Vika Kirchenbauer, Rob Santaguida

A Inevitável História de Letícia Diniz Brazílie, 18 min, 2012 Portugalština Portuguese Scénář Written by Marcelo Pedreira Režie Directed by Marcelo Pedreira Hrají Cast Michelle Batista, Jane Di Castro, Leonardo Oliveira

Kde leží hranice mezi mužem a ženou a kdo je určuje? Jakými cestami dochází medicína ke svým odborným závěrům? Komu výsledky vlastně slouží? Osobní výpověď Viky Kirchenbauer koncipovaná jako chorobopis se všemi diagnózami a lékařskými pozorováními. Where is the line between “being a man” and “being a woman” and who exactly sets the line? What lines does medicine follow towards its expert conclusions? A confession of Vika Kirchenbauer, including the “diagnosis” and doctors’ observations.

Leticia je krásná a chytrá. Přesto začala šlapat ulici a čeká na svého prvního zákazníka. Podle jejího obézního strýčka, který tak udělal kariéru, může být ráda, protože „je jen holka s penisem, která se na nic jinýho nehodí.“ Leticia is beautiful and smart. Despite that she started turning tricks on the street and awaits her first customer. This is the only way to make a career, according to her obese uncle, as she’s just “a girl with a dick who is not good for anything else.”

Krátké filmy Short Films

Dress Code


33

32

Nikdy pro tebe nebudu dost dobrá 2nd Best

Krátké filmy Short Films

2nd Best Spojené státy, 8 min, 2012 Angličtina English Scénář Written by Sarah Gertrude Shapiro Režie Directed by Sarah Gertrude Shapiro Hrají Cast Adrienne Graf, Riley Richard Všimli jste si někdy, že nábytek z Ikea musí sestavovat dva? Když si ale k Vánocům koupíte se svojí holkou skříně a ukáže se, že ona se bude jen mazlit se svým psem v oblečku a všechno ostatní nechá na vás, může to vaší sváteční pohodou dost zacloumat.

10. 11. / 20.00 12. 11. / 17.45 Kino Světozor, Praha 16. 11. / 16.00 Kino Art, Brno

Ever notice that IKEA furniture requires two people for the assembly process? It can really shake the Christmas mood when you buy cabinets and your girlfriend is just petting the dog and letting you do all the work.

Venku nezhasínej The Outside Light

Cigára Bumming Cigarettes

Camrnda Social Butterfly

Polibek The Kiss

The Outside Light Austrálie, 16 min, 2012 Angličtina English Scénář Written by Caitlin Bryan Režie Directed by Ben Bryan Hrají Cast Janine Watson, Louise Yates, Max Davine

Bumming Cigarettes Spojené státy, 23 min, 2012 Angličtina English Scénář Written by Tiona McClodden Režie Directed by Tiona McClodden Hrají Cast Alia Hatch, James Tolbert

Poca Unek Polsko, 21 min, 2013 Polština Polish Scénář Written by Filip Gieldon Režie Directed by Filip Gieldon Hrají Cast Agnieszka Żulewska, Matylda Paszczenko

Leigh se přestěhovala na venkovskou samotu, do karavanu vedle opuštěného spáleniště starého domu. Každou noc slyší někoho přicházet k jejím dveřím, ale nikoho nezahlédne. A začíná mít dojem, že z ruin domu vychází velmi povědomý hlas, který ji volá Leigh moved into a secluded rural place, living in an RV next to the burnt remains of an old house. Every night she hears someone approaching her door, but never catches a glimpse of the intruder. And slowly she starts to recognize the voice calling her from the ruins of the house…

Vee, která se právě vzpamatovává ze zrady své přítelkyně a čeká na výsledky svého HIV testu, narazí na smutného klauna Jima uvyklého na život divy, který žije s HIV už léta. Náhodné setkání představuje křehký moment souznění trvající přesně čas potřebný k vyhoření jedné cigarety. Vee is just getting over her girlfriend’s betrayal and waiting for the HIV test results, when she meets the sad clown Jim — who is used to both a diva lifestyle and being HIV positive for years. Their random meeting brings forward a fragile moment of connection lasting just the time to share one smoke.

Social Butterfly Francie, Spojené státy, 14 min, 2012 Angličtina, francouzština English, French Scénář Written by Lauren Wolkstein Režie Directed by Lauren Wolkstein Hrají Cast Anna Margaret Hollyman, Camille Claris Znuděná osmnáctka slavící své narozeniny náhle zbystří při pohledu na o generaci starší blonďatou Američanku a napne všechny své síly, aby ji zaujala. Nakonec ale kouká, že kráska si vzala mnohem víc, než ji mladá oslavenkyně chtěla nabídnout. A bored 18-year-old celebrates her birthday – but then gets intrigued by a blonde American twice her age, so she tries anything to get her attention. Too late does she realize that the beautiful stranger took much more than what was offered.

Probudit se po večírku nahá v posteli a vidět krásnou ženu jak vám nese k snídani čerstvé jahody, zní jako sen. Pro Emilii je to ale noční můra. Co má jako spořádaná heterosexuálka dělat u cizí ženy v bytě? A proč je tu ta žena zamkla? To wake up naked after a party in the bed of a beautiful woman who is serving you fresh strawberries for breakfast seems like a dream for most. It is a waking nightmare for the conservative and heterosexual Emilia though. And why did the woman lock them in the flat?

Lesbický vztah v pěti lekcích Five Tutorials for a Lesbian Relationship

9. 11. / 20.30 Kino Světozor, Praha 11. 11. / 18.00 Kino Lucerna, Praha 17. 11. / 16.00 Kino Scala, Brno

První rande The First Date The First Date Spojené státy, 7 min, 2012 Angličtina English Scénář Written by Janella Lackson Režie Directed by Janella Lackson Hrají Cast Sonal Shah, Natalie Dreyfuss Nevyprávějte na záchodcích o svém posledním rande, dokud si nezkontrolujete, že v kabinkách nikdo není. Co když se vaše nová láska dozví, že jste svojí bejvalý holce přejela kočku? Nebo že vás zajímá hlavně její zadek? Půjde pak s váma na druhý rande? Do not ever confide about your most recent date in the ladies’ room unless you have checked the occupancy of the stalls. Otherwise your new love could find out that you drove over your last girlfriend’s cat. Or that you are mainly interested in her butt. Would there be a second date then?

Krátké filmy Short Films

Léčba šokem Shock Therapy


Krátké filmy Short Films

35 The Mermaids Německo, 36 min, 2012 Němčina German Scénář Written by Petra Clever, Karola Keller Režie Directed by Petra Clever Hrají Cast Ania Niedieck, Mira Herold, Katja Bramm, Meike Gottschalk Nikki dobře ví, proč se její babička celý život věnovala matematice. Svou přílišnou uzavřenost ovšem podle zkušené terapeutky vyřeší jen jediným způsobem. A tak se antisportovní šprtka vydává hledat neznámé svých rovnic do ženského fotbalového klubu. Nikki knows well why her grandma devoted all her life to math. She is not sporty either. Her therapist says, though, that there is only one way to tackle her unsociability, so it is an all-girl football team where she seeks the variables to her equations.

Neříkej mi čumáčku Stop Calling Me Honey Bunny Stop Calling Me Honey Bunny Kanada, 11 min, 2013 Angličtina English Scénář Written by Gabrielle Zilkha Režie Directed by Gabrielle Zilkha Hrají Cast Helen Kas, Katherine O‘Brien, Tracey Beltrano Na svůj sexuální život si dvojice obrovských plyšových králičic opravdu nemůže stěžovat. Ovšem pouze do chvíle, kdy jim vševědoucí internet odhalí, jak by se věci „správně“ měly mít. Přežije jejich vztah sérii více či méně odborných zásahů lidí? Two giant plush rabbit females can’t complain about their sexual life. At least until the all-knowing Internet reveals to them the truth about how things should work. Will their relationship survive a series of more or less expert interventions?

Příběh o Belgii A Belgian Caper Histoire Belge Francie, 26 min, 2012 Francouzština French Scénář Written by Myriam Donasis, Caroline Dubreuil Režie Directed by Myriam Donasis Hrají Cast Juliette Poissonnier, Lily Bensliman Muriel má všechno, aby byla spokojená lesba na prahu přechodu, až na jedno – dítě. Biologické hodiny tikají, a pokud se nechat oplodnit, pak nejlépe hned. A tak i přes nesouhlas svojí holky Muriel vyráží do Belgie, aby si pořídila vysněného potomka… Muriel has everything a dyke on the verge of the menopause could desire, except for a baby. Her biological clock is ticking and the time is now, if she ever wants to get pregnant at all. So she sets out to Belgium, ignoring her partner’s protest, to get herself the longedfor child…

Chutné lesbické mušle Dhé Iell World, Really Genuine Mussels and Lesbians Dhé Iell world, cozze e lesbiche veraci Itálie, 10 min, 2012 Italština Italian Scénář Written by Sirka Capone, Elena Rossi Režie Directed by Sirka Capone Hrají Cast Carlina Benvenuti Carlina, butch v nejlepších letech, prodává mušle v zapadlém přístavu. Když všechny lesby z okolí míří na konkurz do sedmé série seriálu „Lell World“, nasedne Carlina na skůtr a jede taky, protože to si nesmí nechat ujít! Vždyť ona je star, co líbala Catherine Deneuve! Carlina is a butch in her prime, working her day job selling mussels on the port. Once all of the local dykes head for the casting for 7th season of “Lell World”, Carlina gets on her scooter and sets out to join the queue and to win – because she is the star who kissed Catherine Deneuve once!

8. 11. / 18.00 Kino Lucerna, Praha 15. 11. / 20.00 Kino Světozor, Praha 20. 11. / 18.00 Kino Art, Brno

Dorian For Dorian

Caipirinhas na Ipanemě Caipirinhas In Ipanema

Narovinu Straight With You

For Dorian Kanada, 16 min, 2012 Angličtina English Scénář Written by Rodrigo Barriuso Režie Directed by Rodrigo Barriuso Hrají Cast Ron Lea, Dylan Harman

Caipirinhas en Ipanema Španělsko, 8 min, 2013 Španělština Spanish Scénář Written by Antonio Hernandez Centeno Režie Directed by Antonio Hernandez Centeno Hrají Cast Miguel Diosdado, Fernando Gómez

Niet op meisjes Nizozemsko, 19 min, 2012 Nizozemština Dutch Scénář Written by Daan Bol Režie Directed by Daan Bol Bez hereckého obsazení No Cast

Dorian má sice extra chromozom, jehož důsledkem je Downův syndrom, ale jinak je to normální puberťák. Štve ho přecitlivělý táta, který se mu snaží organizovat život, baví ho bruslení a miluje zprávy o počasí, a především toho atletického hlasatele. Apart from the extra chromosome resulting in Down syndrome, Dorian is a pretty typical teenager: he is annoyed by his overtly sensitive dad (who tries to organize his life), he likes to skate, and he adores the weather forecasts, especially their athletic presenter.

K navázání kontaktu s pohledným mladíkem potřebujeme: 1 menší dítě (ideálně svoje a ne stydlivé), několik kostek dětské stavebnice, 1 hezké zimní odpoledne někde ve Španělsku, 1 kavárnu s terasou, 1 hezký úsměv a alespoň špetku touhy žít v Brazílii. To get in touch with a handsome young man, you need: one little child – ideally yours and not shy—, a few children‘s construction blocks, one nice winter afternoon somewhere in Spain, one café with a terrace, one nice smile and a bit of desire for Brazil...

Jedenáctiletý Melvin ví, že není na holky. Jeho nejlepší kamarádka to zatím netuší. Musí jí to říct, aby nelhal. Tak, jako jí řekl, že s ní už nechce chodit. Ve škole to ale bude těžší... Nejdůležitější ale je, že má chápavou a podporující rodinu. 11-year-old Melvin knows he doesn’t fancy girls. His BFF doesn’t know yet. He must tell her – not to lie. The same way he told her he didn’t want to date her any more. It’s going to be harder at school though...but, his family will not let him down.

Krátké filmy Short Films

34 FC Mořské panny The Mermaids

Miláčku, budeme tátové Darling, We’re Gonna Be Dads


37 Růžová ulice Rue des Roses

Kukaččí hnízdo Hatch

Kus me zachtjes Belgie, 16 min, 2012 Nizozemština Dutch Scénář Written by Anthony Schatteman Režie Directed by Anthony Schatteman Hrají Cast Ezra Fieremans, Marijke Pinoy, Mark Van Eeghem

Rue des Roses Francie, 15 min, 2012 Francouzština French Scénář Written by Patrick Fabre, Hieu Cat Režie Directed by Hieu Cat Hrají Cast Philippe Bas, Fabien Ducommun, Manon Perrain

Hatch Rakousko, Spojené státy, 19 min, 2012 Němčina, srbština German, Serbian Scénář Written by Christoph Kuschnig, Karl Goldblat Režie Directed by Christoph Kuschnig Hrají Cast Tina Keserovic, Vedran Kos

V Jasperově rodině se všechno točí kolem machistického otce, zpěváka kýčovitých šlágrů. Pro tátu bude Jasper „chlap“ až si najde holku, hlavně proto, aby to navenek dobře vypadalo. Jasper ale miluje svého spolužáka a na tátovy představy kašle. Jasper’s family evolves around the macho figure of his father, singer of kitch popular songs. Jasper will be a proper man once he finds a girlfriend, his father says. Most important is to keep appearances. But Jasper loves a boy in his class and could not care less for his father’s views.

Mehdi miluje Axela a svojí malou dcerku, která ale na tatínkův nový vztah kouká víc než nedůvěřivě. Jak mohl tatínek vyměnit maminku za pána s nalakovanými nehty? Ale co když je ten pán tatínkova životní láska? Je přece skvělé mít dva tatínky! Mehdi loves Axel and his daughter, who views daddy’s new relationship with some mistrust. How could daddy have switched mom for a man with painted fingernails? But what if the man is the love of daddy’s life? It can be fantastic to have two dads!

Thomas a Andreas jsou spokojený pár, kterému k dokonalému štěstí chybí jen dítě, a tak Andreas jedno z baby boxu ukradne nelegálním srbským emigrantům, o kterých ví, že riskují deportaci, pokud půjdou na policii. Thomas and Andreas are the perfect happy couple, who miss only a child in their lives – so one day Andreas steals one from a baby box, knowing the biological parents are illegal immigrants facing deportation if they report him…

Koťátko Kitty

Střílej do tmy Empty Shot

Pozitivní přístup Stay Positive

Kinsey Kinsey

Kitty Austrálie, 7 min, 2013 Angličtina English Scénář Written by Cindy Dodkins Režie Directed by Cindy Dodkins Hrají Cast David Dodkins, Anwyn Arnott-Tan, Bianca Welsh-Jayne

Tiro a Vuoto Itálie, 15 min, 2010 Italština Italian Scénář Written by Guilia Moriggi, Luca Ravenna Režie Directed by Roberto Zazzara Hrají Cast Andrea Lucente, Andrea Miglio Risi

Stay Positive Spojené státy, 8 min, 2013 Angličtina English Scénář Written by Robert Carnilius Režie Directed by Robert Carnilius Hrají Cast Nicky Quiles, Joette Waters

Kinsey Jihoafrická republika, 12 min, 2012 Angličtina English Scénář Written by Colt Wentworth-Browne Režie Directed by Karmen Wessels Hrají Cast Christopher McArthur, Carryn Gabriels, Ryan Liebenberg

Šplíchající kakao a holčičí banda střílející kamínky po sousedech. Co by musel bratr jedné z jejích členek udělat, aby ho přijaly mezi sebe? Nejmladší amatérský drag performer na světě stojí před těžkou volbou a jejími následky. Splashing cocoa and an all-girl gang shooting stones at their neighbors. What would the brother of one of its members have to do to make them let him in? The youngest drag performer in the world has to make a choice and face the consequences. 12. 11. / 18.00 Kino Lucerna, Praha 15. 11. / 18.00 Kino Scala, Brno

Třenice na střední nejsou nic neobvyklého. Na škole nedaleko Říma jsou ale i střety mimo školu stejně běžné jako jízda na skůtru. Parta drsných chlapců si právě vyhlédla přátelství dvou kluků za svůj nový cíl, ale strach a nejistotu cítí všichni. Mimo soutěž. High school clashes in the corridors are quite common. But in this school not far from Rome they extend outside the school following the scooter cruises. A tough guys group picks two boys’ friendship as their new target – but everyone is overcome by fear and anxiety. Out of competition.

Je to už takový zvyk, že se s babičkou jednou za čas vyrazí na dobročinnou akci darování krve. Ani to nebolí a dostanete něco k jídlu a k pití. Tedy pokud nezůstanete sedět v autě s výsledky testů na HIV v ruce a nepošlete babičku napřed. It has been a tradition to donate blood once in a while on a charitable occasion. It does not hurt and you get a drink and something to eat. Unless you stay in your car with an HIV test in your hand and send your grandma ahead.

Kinseyho škála je již od poloviny minulého století kontroverzním argumentem, že sexuální orientace není buď-anebo… V praxi to zjišťuje dosud spokojeně heterosexuální hipster v Johannesburgu, když se začne dívat na svého kamaráda tak nějak „jinak“. The Kinsey Scale is the controversial argument stating that sexual orientation is not either-or… How the academic thesis can play out in real life is a shock for the until-recently contently heterosexual hipster in Johannesburg, when he starts seeing his best friend in quite a different way…

Krátké filmy Short Films

36 Krátké filmy Short Films

Něžně mě líbej Kiss Me Softly

Mladí a neklidní Young and Restless


39 Jasnovidec The Fortune Teller

Seraph Seraph

The Wilding Austrálie, 15 min, 2012 Angličtina English Scénář Written by Grant Scicluna Režie Directed by Grant Scicluna Hrají Cast Reef Ireland, Frank Sweet, Shannon Glowacki, Luke Mullins

I‘ve Only Just Begun Finsko, 6 min, 2012 Angličtina English Scénář Written by Elias Koskimies Režie Directed by Elias Koskimies Hrají Cast Morgan Deveraux, Nikola, Makla Laine, Vilma Kinnunen

The Fortune Teller Spojené státy, 6 min, 2013 Angličtina English Scénář Written by Leo Herrera Režie Directed by Leo Herrera Hrají Cast Leo Herrera

Seraph Spojené státy, 7 min, 2012 Bez dialogu No Dialogue Scénář Written by Dash Shaw, John Cameron Mitchell Režie Directed by Dash Shaw Bez hereckého obsazení No Cast

Jsou zákony, které stojí vysoko nad pravidly všech institucí. Dokonce i nad řádem káznice pro mladistvé, ze které by se Malcolm mohl už do Vánoc dostat. Stačí, aby se přestal prát za šikanovaného Tye, se kterým toho sdílí víc, než jen společnou celu. There are laws high above any institution’s rules, even higher then those of the detention center that Malcom might leave by Christmas. Stopping his fights in defense of bullied Tye would do. It is more than a cell that Tye and Malcom share, though.

Venuz Vulgar se s odvážnými queer společníky vydává na křížovou výpravu z Finska do Petrohradu, aby zachránil přítele vězněného kvůli ruským zákonům proti propagandě homosexuality. Nádherný hudební film o metaforické cestě ke svobodě. Venuz Vulgar gathers his courageous queer companions for a crusade from Finland to St. Petersburg to save a friend who is imprisoned under the Russian law banning “homosexual propaganda.” A beautiful music film about the route to freedom.

Pustina Wastelands

Nádech Gasp

Zvlčet The Wilding

Yeah, Kowalski! Spojené státy, 10 min, 2012 Angličtina English Scénář Written by Evan Roberts, Britta Lundin Režie Directed by Evan Roberts Hrají Cast Cameron Wofford, Conor Donnelly

Wastelands Nizozemsko, 14 min, 2013 Nizozemština Dutch Scénář Written by Marco van Bergen Režie Directed by Marco van Bergen Hrají Cast Frederik Stuut, Daniël Brak, Henny Rennes

Gasp Německo, 15 min, 2012 Němčina, francouzština German, French Scénář Written by Eicke Bettinga, Samuel Huang Režie Directed by Eicke Bettinga Hrají Cast Jan Amazigh Sid, Gianni Scülfort, Julie Trappett, Philippe Jacq

“Dear Abby, I really like my classmate, but he (Shane) already got armpit hair and I don’t. I am sure I can’t impress him having no armpit hair. I tried everything. Will I be hairless forever?!? Please help. Thank you. Gabe.”

Když vaše platonická láska ještě ani neví, že je na kluky, je to celkem smůla. Zvláště, když víte, že v noci ve stanu někde na samotě se mu taky líbíte. Ráno je z něj ale zase hetérák až hanba. Pěkně natočená comingoutová romance. When your crush is boy who is not yet aware that he is into boys too, it kind of sucks. Especially when you know that he fancies you too, given you are in the middle of nowhere all alone. Only, in the morning he is as straight as they come… Beautifully shot comingout romance in the woods.

Je chytrý, talentovaný, žije se svou patologicky milující matkou. Nic v něm ale nedokáže probudit jakoukoliv emoci, ani domácí pokus o sebevraždu v koupelně. Jednou ale potká při cestě lesem kamaráda, který se rozhodne, že mu „pomůže cítit“. He’s smart, he’s talented, he’s living with his pathologically attached Mother. But nothing can provoke any emotion in his heart, not even a home-made suicide attempt. But one day he meets a friend in the forest, who decides to “help him feel…”

8. 11. / 20.00 15. 11. / 18.00 Kino Světozor, Praha 16. 11. / 16.00 Kino Scala, Brno V originálním znění s česky titulkovanými mluvenými komentáři English Friendly Explicit

Jak vtěsnat padesát let teploušství do pěti minut? Subjektivní odpověď jednoho tvůrce vám přináší zlatavě se třpytící věštec. Postup? Půlroku pečlivě vybírat a skládat filmový materiál všeho druhu. Sestřih se již pak postará o jedinečný emotivní zážitek. How to fit 50 years of faggotry into five minutes? A subjective answer of one author is presented by a golden fortuneteller. Method? Spend half a year compiling various film materials together. The final cut will bring a unique emotional experience.

Klip pro Valtari Mystery Film Experiment (soutěž islandské superkapely Sigur Rós) zobrazuje cestu mladého chlapce. Téma i animace ne náhodou připomíná legendární sekvence Hedwig and the Angry Inch – spoluautorem videa je totiž John Cameron Mitchell. Valtari Mystery Film Experiment (Icelandic superband Sigur Rós open call) pick depicts a young boy’s journey. Both the theme and animation style bring memories of legendary sequences of Hedwig and the Angry Inch – the coauthor of the music video is John Cameron Mitchell himself.

Krátké filmy Short Films

38 Krátké filmy Short Films

A to jsem jen začal I‘ve Only Just Begun

Kowalski jede! Yeah, Kowalski!

„Milá poradno. Moc se mi líbí můj spolužák ze třídy, ale Shaneovi už rostou chlupy v podpaží a mně ne. Myslím, že bez chlupů v podpaží nemám šanci na něj zapůsobit. Vyzkoušel jsem už všechno, ale nic nepomáhá. Budu navždycky bez chlupů? Děkuju. Gabe.“

Music Is My Hot Hot Sex Music Is My Hot Hot Sex


Krátké filmy Short Films

Trans Guys Are... Velká Británie, 5 min, 2012 Bez dialogu No Dialogue Scénář Written by Tom O‘Tottenham, Serge Nicholson Režie Directed by Tom O‘Tottenham, Serge Nicholson Hrají Cast London Queers and allies Stručný odkaz světu, vyplývající z výzkumu dvou londýnských trans režisérů společně s organizací Galop, poukazuje na to, že transrodoví lidé mezi námi žijí, a kromě toho, že to mají místy náročnější, řeší stejné problémy jako všichni ostatní. A taky jsou SEXY! ‘HOT’! A brief message to the world, coming from the research of two London trans directors along with Galop organization, states that trans guys live among us and that, apart from those tough moments, they deal with the same troubles as anyone else.

Reevoluce je můj kluk REЭvolution Is My Boyfriend REЭvolution Is My Boyfriend Argentina, Španělsko, 4 min, 2011 Angličtina English Scénář Written by, Režie Directed by, Hrají Cast Serafín Mesa García, Alexis Muiños Nastal čas revoluce, která odstraní ze světa homofobii. Její tajný agent už vyrazil do ulic a za doprovodu duhových tančících penisů šíří reformní heslo „fuck fuck“, kde může – v telefonní budce, před garáží nebo jej sděluje parkovacímu sloupku. Mimo soutěž. The time for revolution has come and homophobia will be purged from this world! The secret agent is loose in the streets and accompanied by rainbow-colored dancing penises he spreads the motto “fuck fuck” everywhere he can – in the phone booth, at the garage, or directly to the parking slope. Out of competition.

Po coming outu Franka Oceana Open Letter: The Frank Ocean Effect Open Letter: The Frank Ocean Effect Spojené státy, 6 min, 2012 Angličtina English Scénář Written by Theo Schear Režie Directed by Theo Schear Bez hereckého obsazení No Cast Vlna autentických reakcí fanoušků Franka Oceana se strhla po veřejném prohlášení, že jeho první láskou byl muž. Nebylo by to až tak převratné, kdyby se nejednalo o zpěváka R&B žánru, který je plný sexy buchet a drsných chlapíků. A tidal wave of authentic reactions followed Frank Ocean’s public statement that his first love had been a man. It was so groundbreaking due to the picture of the R’n’B genre, viewed usually as staffed by semi-naked hot chicks and macho guys.

Sigur Rós “Rembihnútur” Sigur Rós “Rembihnútur”

Kolínská Cologne

Mušnula „Muž nula“ Mušnula „Man Zero“

Moje skryté kalhotky My Secret Panties

Christeene “Big Shot” Christeene “Big Shot”

Sigur Rós “Rembihnútur” Česká republika, 6 min, 2012 Islandština Icelandic Scénář Written by JQr Režie Directed by JQr Hrají Cast Maty Dio and his children

Cologne Spojené státy, 12 min, 2013 Bez dialogu No Dialogue Scénář Written by Brendan Ranson-Walsh Režie Directed by Brendan Ranson-Walsh Hrají Cast Brendan Ranson-Walsh, Catherine Scanlon

Mušnula „Muž nula“ Česká republika, 4 min, 2012 Slovenština Slovak Scénář Written by Kamil Peteraj (text písně) Režie Directed by Jakub Šmíd Hrají Cast Josef Rabara, Anna Purkrábková, Lucie Remešová

My Secret Panties Velká Británie, 4 min, 2012 Bez dialogu No Dialogue Scénář Written by Qila Gill Režie Directed by Qila Gill Hrají Cast Jeanna Gold, Devita Deviro

Christeene “Big Shot” Spojené státy, 4 min, 2013 Angličtina English Scénář Written by Paul Soileau Režie Directed by PJ Raval Hrají Cast Christeene, C-Baby, T-Gravel

Co nosí ženy pod tradičním muslimským čádorem? Někdy asi vůbec nic kromě kalhotek s nápisem „I like girls”. Studentský experimentální film zajímavým způsobem otevírá téma lesbických vztahů v rámci islámu. What do Muslim women wear under their traditional chador? Sometimes nothing – apart from panties with the cheeky “I like Girls” inscription. A student experimental film inquiring into the question of lesbian relationships in the realm of Islam.

Vymítání ďábla ještě nikdy nebylo tak růžové a králíčkové, jako když se do něj pustila Christeene se svýma studánkově modrýma očima, ovívajícími se sumo tanečníky a partou neukojitelných anthrozvířat! Hlava na plné obrátky, 360° kolem dokola a zpátky. Never has there been an exorcism so pink and rabbity as the one performed by Christeene with her eyes as blue as the clearest spring, fans-armed sumo dancers and a gang of insatiable anthroanimals! They head at full speed 360 degrees round.

Valtari Mystery Film Experiment podruhé, tentokrát v dokumentární české verzi! Pamatujete si, kdo režíroval znělku loňských Mezipater? Ano, ten samý člověk, co natočil i toto video – JQr-ova adaptace hudby Sigur Rós je portrétem života pana Maty Dio, matky čtyř dětí. Do you remember who directed last year’s Mezipatra teaser? Yes, it was the same guy that made this video too. Shot for the Valtari Mystery Film Experiment of Sigur Rós, it presents a day in the life of Mr. Maty Dio, the mother of four children.

Drag je víc než jen show. Připomíná každodenní role našich životů a také, že dokud někdy nesundáme své společenské masky, riskujeme zradu svých skutečných potřeb. Taneční provedení milostného trojúhelníku v mysli jednoho muže na pozadí s Dolly Parton. Drag is more than just a show. It is a constant reminder of the daily roles in our lives and also that unless we take our social masks off, we risk betraying our true needs. A love triangle in one man’s mind danced out to the music of Dolly Parton.

Queer zázrak česko-slovenské scény je zpátky! A ke svým dvěma věrným tanečničkám rekrutuje další členy, se kterými pochodují na Václavské náměstí a hlásají revoluci ve jménu Mušnuly. Marika Gombitová, černá kůže a kontrolovaná exploze. Mimo soutěž. Czecho-Slovak queer phenomena is back! And recruiting more members to his crew of two faithful dancers, while marching down Wenceslas Square and preaching Mušnula’s revolution. Marika Gombitova, black leather and an explosion. Out of competition.

Krátké filmy Short Films

41

40 Trans kluci jsou... Trans Guys Are...


Péťa a vlk Peter and the Wolf

Gay Goth Scene Gay Goth Scene

Christina Spojené státy, 5 min, 2012 Bez dialogu No Dialogue Scénář Written by Milica Zec Režie Directed by Milica Zec Hrají Cast Josh Tag, Brandon Tyler Fields

Peter and the Wolf Spojené státy, 5 min, 2013 Bez dialogu No Dialogue Scénář Written by Wes Hurley, Dennis Turner, Marc Kenison Režie Directed by Wes Hurley Hrají Cast Jewcy That, Pete Rush

Gay Goth Scene Německo, 5 min, 2013 Bez dialogu No Dialogue Scénář Written by Kai Stänicke Režie Directed by Kai Stänicke Hrají Cast Justus Kammerer, Sina-Valeska Jung

Moderní taneční fantazie na pozadí dechberoucí scenérie mrakodrapů New York City o dvou mladých milencích a jedné tajemné krásce v rudých šatech, jež převrátí choreografii jejich životů vzhůru nohama. Doslova. A modern dance fantasy set against the breathtaking background of the New York City skyline tells the story of two lovers and a mysterious beauty in a red dress, who turns their life’s choreography upside down. Literally.

V stejnojmenném dětském baletu malý Péťa přemůže zlého vlka. Ale nenechte se zmást a dětem teď raději zakryjte očka. Tenhle velký Péťa je drsňák v kůži, na lov sexy svalnatých vlků se přímo specializuje a nemá s nimi vůbec žádný soucit. In the eponymous ballet for children the little Pete conquers the bad wolf. But do not be fooled and cover children’s eyes. Because this Pete is a big bad boy dressed in leather who specializes in hunting sexy muscular wolves, to which he shows no mercy.

O tom, že Kai Stänicke dokáže vyprávět obrazem skutečně mistrovsky, jste se měli možnost přesvědčit již na minulém ročníku Mezipater. Teď vám přinášíme jeho video k novému singlu skupiny The Hidden Cameras. Ústřední téma – šikana. One might already be familiar with Kai Stänicke’s mastery of visual storytelling since the previous Mezipatra edition. This time, we are bringing his music video for the new single of “The Hidden Cameras”. Main topic – bullying.

8. 11. / 17.45 Kino Světozor, Praha 10. 11. / 18.00 Kino Lucerna, Praha 17. 11. / 18.30 19. 11. / 18.00 Kino Art, Brno

Seraph Seraph

Benjaminovy květiny Benjamin’s Flowers

Gus & Waldo Gus & Waldo‘s Love-In

Zrcadlení Beyond the Mirror‘s Gaze

Seraph Spojené státy, 7 min, 2012 Bez dialogu No Dialogue Scénář Written by Dash Shaw, John Cameron Mitchell Režie Directed by Dash Shaw Bez hereckého obsazení No Cast

Benjamins blommor Švédsko, 12 min, 2012 Angličtina English Scénář Written by Malin Erixon Režie Directed by Malin Erixon Vypravěč Narrator: Andreas Wilson

Gus & Waldo‘s Love-In Velká Británie, 6 min, 2012 Angličtina English Scénář Written by Massimo Fenati Režie Directed by Massimo Fenati Hrají Cast Simon Greenall, Adam Longworth

Beyond the Mirror‘s Gaze Kanada, 4 min, 2012 Bez dialogu No Dialogue Scénář Written by Iris Moore Režie Directed by Iris Moore Bez hereckého obsazení No Cast

Klip pro Valtari Mystery Film Experiment (soutěž islandské superkapely Sigur Rós) zobrazuje cestu mladého chlapce. Téma i animace ne náhodou připomíná legendární sekvence Hedwig and the Angry Inch – spoluautorem videa je totiž John Cameron Mitchell. Valtari Mystery Film Experiment (Icelandic superband Sigur Rós open call) pick depicts a young boy’s journey. Both the theme and animation style bring memories of legendary sequences of Hedwig and the Angry Inch – the coauthor of the music video is John Cameron Mitchell himself.

Benjamin se na veřejnosti moc neprojevuje. O to bohatší je ale jeho fantazie, která naplňuje samotářský domov, kam společně s ním nahlížíme, těžce rozlišujíc realitu od barvitých výplodů obsedantních smyšlenek. A co je tedy reálné? Benjamin does not express himself much in public; however, his fantasies bloom. They fill up his lonely home, which we see through his eyes hardly distinguishing reality from the colorful figments of his obsessive thoughts. So, what is real then?

Znáte všechny queer celebrity? A co nejteplější hvězdný pár ledové tučňáčí říše Guse & Walda? Mají i vlastní televizní pořad, ve kterém vám poradí s partnerstvím, nebo jak se velmi příjemným způsobem zbavit arachnofobie – a to neumí ani Ellen! Do you know all your queer celebrities? Are you sure? What about the gayest star couple of the ice kingdom – penguins Gus & Waldo? They host their TV show where they offer advice on relationships or overcoming arachnophobia in a pleasant way – not even Ellen could do that!

„Kým bych dnes tak mohla být? Slečnou s knírem a pořádnýma prsama anebo radši ty prsa vyměníme?“ Hravý debut Iris Moore je osvěžujícím zamyšlením, jak by se asi žilo ve světě, kde bychom si mohli dle libosti měnit své tělesné atributy. “Who will I be today? A girl with a moustache and a large set of boobs, or do I skip the boobs tonight?” Iris Moore’s playful debut is a refreshing take on a possible world where we could arrange our physical attributes as we pleased.

Krátké filmy Short Films

43

42 Krátké filmy Short Films

Christina Christina

Omalovánky o lásce, zvířátkách a sexu Colouring Books of Love, Pets and Sex


45

44

Jak se neutopit Drowning

Nemysli a svlékni se! Mindtease

Dopisy ze sousedství Next Door Letters

Tělo Body

Shift Spojené státy, 5 min, 2012 Bez dialogu No Dialogue Scénář Written by Juan Carlos Zaldivar Režie Directed by Juan Carlos Zaldivar, Anja Marais Hrají Cast Juan Carlos Zaldivar, Anja Marais

Drowning Spojené státy, 4 min, 2012 Angličtina English Scénář Written by Albert Carmona Režie Directed by Albert Carmona Hrají Cast Timothy Salvador

Mindtease Kanada, 4 min, 2013 Bez dialogu No Dialogue Scénář Written by Iris Moore Režie Directed by Iris Moore Bez hereckého obsazení No Cast

Ani pro zkušeného sportovce není střetnutí s vnitřními běsy nijak snadné, ať už je jeho tělo silné jakkoli. V boji proti stínům skrývajícím se mezi šatními skříňkami i hluboko v srdci však bude své svaly potřebovat stejně jako víru a odhodlání. No matter how strong one’s body is, fighting inner demons is not easy even for a trained athlete. However, in the battle against shadows hidden in between the lockers and deep inside his heart, he will need his muscles as well as faith and determination.

Iris Moore zve ve svém druhém filmu do striptýzového baru. Na taneční vystoupení, během něhož svůdná umělkyně odhodí do nadšeného pánského publika postupně nejen boa a krajkové kalhotky, ale i své vlasy, prsa a genderovou identitu. Iris Moore’s second film invites you into a striptease parlor to see a dance performance – during which the seductress subsequently throws into the excited men-only audience her boa, her lace panties, her hair, her boobs and her gender identity.

Next Door Letters Švédsko, 14 min, 2012 Švédština Swedish Scénář Written by Vanja Alexandersson Režie Directed by Sascha Fülscher Hrají Cast Olivia Malmqvist, Ahahin Rezayi

Cuerpo Španělsko, 3 min, 2012 Bez dialogu No Dialogue Scénář Written by Mariola Olcina Alvarado, Isidro Jiménez Režie Directed by Mariola Olcina Alvarado Bez hereckého obsazení No Cast

Spolupráce režiséra Juana Carlose Zaldivara a výtvarnice Anji Marais dala vzniknout postavě, kterou pes oloupí o obličej. Putování za znovunalezením vlastní tváře zpracované technikou pixilace je vzrušujícím výletem za skutečností a jejími odrazy. The collaboration of director Juan Carlos Zaldivar and sculptress Anja Marais gave birth to a character robbed of her face. The journey to finding one’s face again is a thrilling trip after reality and its reflections realized by the pixilation technique.

Melitta je osamělé děvčátko, ze které si spolužačky jen utahují, a nemá žádné kamarády. Jednou jí přijde dopis od neznámého Milana, který ji má rád. Melitta jen nemůže přijít na to, proč se s ní její první dětská láska a tajný ctitel nechce setkat. Melitta is lonely girl mocked by her classmates. One day she receives a letter from Milan – a boy she does not know and who likes her. But she cannot figure out why her first childhood sweetheart and secret admirer refuses to meet up.

Rudé šaty a dámské střevíce proti slušivému pánskému obleku. Pohled na vlastní tvář a pohled dovnitř otvorem malinkým jako škvíra ve zdi. Neodbytná vlaštovka z papíru, kterou nelze chytit ani odehnat... A red dress and court shoes versus a smart men’s suit, a look in one’s own face and a peek inside through a hole as tiny as a chink in a wall. A persistent paper folded bird that is impossible to catch or to drive out...

Randění je nanic Dating Sucks: A Genderqueer Misadventure

Barry’s Bespoke Bakery Irsko, 9 min, 2012 Angličtina English Scénář Written by Denis McArdle Režie Directed by Denis McArdle Hrají Cast Michael Bates, Stephen Gunn

Dating Sucks: A Genderqueer Misadventure Spojené státy, 13 min, 2013 Angličtina English Scénář Written by Sam Berliner Režie Directed by Sam Berliner Hrají Cast Sam Berliner, Jon Cooney Randění je těžké pro každého. Ale může být těžší, pokud jste gender-queer-transkluk, který by rád randil s klukama, a jen se usazujete ve své identitě. Animovaně-dokumentární deník a návod k matoucím zákoutím randění a identit Sama Berlinera. Dating is hard on everyone. But it can get even more complicated when you are a genderqueer transman who would like to date men but is still only getting settled in his identity. Animationdocumentary diary offers instructions for dating and identity nooks of Sam Berliner.

Barryho nejsladší zakázka Barry’s Bespoke Bakery

13. 11. / 17.45 Kino Světozor, Praha 14. 11. / 18.00 Kino Lucerna, Praha 16. 11. / 20.30 Kino Art, Brno

Sušenky, koláče, dorty, marcipán, polevy, košíčky, řezy, muffiny... Jaké cukroví máte nejraději vy? A jak je pro vás těžké s někým sdílet svůj tvořivý kuchyňský prostor? U Barryho jdou pečení a vášeň ruku v ruce. Doslova. Nechte si chutnat! Cookies, pies, cakes, marzipan, icing, cupcakes, slices, muffins... what sweets do you like most? And how hard is it to share the creative kitchen space for you? At Barry’s, baking and passion go hand in hand. Literally. Enjoy!

Krátké filmy Short Films

Krátké filmy Short Films

Posun Shift

Válečníci lásky Love Warriors


Krátké filmy Short Films

47 A Stable for Disabled Horses Velká Británie, 13 min, 2012 Angličtina English Scénář Written by Fabio Youniss Režie Directed by Fabio Youniss Hrají Cast Daniel Simonson, Daniel Frost Kanoute odjíždí zpět do Norska. Bude se mu stýskat po rybě s hranolky i po kámošovi Bennym. Bennymu se bude stýskat taky. Život stojí za hovno. Ovšem jak praví jedno moudré norské přísloví: „Být váš otec Švéd, bylo by to ještě mnohem horší.“ Kanoute is going back to Norway. He will miss fish and chips and also his friend Benny. Benny will miss him, too. Life sucks. However, according to a wise Norwegian saying, „it could be much worse were your father Swedish“.

Zamilovaný nerd Nerd In Love

Na cizím gauči Housebroken

Podpis Signature

Love Wars Love Wars

Brighton Brighton

Norden Och Karleken Švédsko, 14 min, 2012 Švédština Swedish Scénář Written by Max Tellving, Marcus Ljunggren Režie Directed by Max Tellving, Marcus Ljunggren Hrají Cast Niklas Jösson, Nils Granberg

Housebroken Spojené státy, 14 min, 2012 Angličtina English Scénář Written by Wade Gasque Režie Directed by Wade Gasque Hrají Cast Mark Strano, Carrie Keranen

Hatima Izrael, 15 min, 2012 Hebrejština Hebrew Scénář Written by Boaz Foster Režie Directed by Boaz Foster Hrají Cast Adriano Jauvel, Uval Raz

Love Wars Španělsko, 4 min, 2012 Španělština Spanish Scénář Written by Vicente Bonet, Fiana Marin Režie Directed by Vicente Bonet Hrají Cast Pepe Torres, Pablo Bellver

Brighton Spojené státy, Velká Británie, 26 min, 2013 Angličtina English Scénář Written by Pierre Stefanos Režie Directed by Pierre Stefanos Hrají Cast Robbie Capaldi, Leonard Sillevis, Rikki Beadle-Blair

Přespávání na gauči u známých vašich známých vám může nečekaně zamotat hlavu. Aneb komedie o tom, jak Paul potká ideální pár Deana a Danni. O tom, jak moc se Dean a Danni milují. A o tom, jak moc oba milují Paula. Staying at your friend’s friends’ place can really do your head in. Even more if you would like to solve some of your own problems. How Paul meets the ideal couple Dean and Danni, how much Dean and Danni love each other, and how much they love Paul.

Spojení úspěšného fotbalisty a modelky je sice klišé, ale Liamovi vyhovuje, jelikož si nedokáže představit, jak by jeho léta utajovaný milenec zapadl na lavičku fandících manželek jeho spoluhráčů. Milenec se ale začíná bouřit a Liam má strach z prozrazení. A match of a successful football player and a supermodel is cliché – but a functioning cliché for Liam, as he cannot picture his secret male lover joining the cheering wives on the bench. But his lover is starting to rebel against the arrangement and Liam is getting anxious.

V lásce a ve válce je všechno fér. A platí to ještě víc pro tajnou lásku dvou vojáků Galaktického Impéria, kteří nejsou spokojeni se systémem vládnoucím na Hvězdě smrti, a pokud ta válka je válka (mezi)hvězdná. All is fair in love and all is fair in a war. Even more in the case of two Stormtroopers who are not too happy with the system governing the Death Star, and the war in question being Star Wars.

Každý se léčí z nevydařeného vztahu jinak. Edward jede na výlet do Brightonu a lepí společné fotky s bývalým na místa, kde pobývali. Rozchod ale není to jediné na jeho mysli. A to už přichází tajemný Ben a slib daný jedné noci na pláži. Everyone gets over a failed relationship in his own way. Edward goes on a trip to Brighton and puts up photos with his ex in the places where they were once together. But the break-up is not the only shadow in his mind. And here comes the mysterious Ben…

Daniel je zakřiknutý prodavač komiksů, který ze všeho nejraději ručně barví své plastové figurky. Mans se mu líbí, ale co si počít, když pozvat někoho na rande nebo mu dát pusu je o tolik složitější, než být odvážný ve virtuálním světě online her? Daniel is a shy comic bookstore clerk, who enjoys taking care of his plastic figures collection. He also likes men, but what is he supposed to do when asking someone out or even kissing him is so much more complicated than showing courage in the virtual reality of online gaming?

Krátké filmy Short Films

46 Stáj pro raněné koně A Stable for Disabled Horses


49

20 lží, 4 rodiče a jedno malé vajíčko 20 Lies, 4 Parents and a Little Egg 20 leugens, 4 ouders en een scharrelei Nizozemsko, 78 min, 2013, DVD Nizozemština Dutch, scénář Written by Rob Bloemkolk, Sophie van Winden, režie Directed by Hanro Smitsman, hrají Cast Nils Verkooijen, Mark Ram, Marcel Musters Vaterland Film

Tři komedie o rodinách, pro které je naprosto nedostačující přídomek „netradiční”. Three comedies about families for which the adjective “non-traditional” does not even begin to cut it.

Patnáctiletému Dylanovi jeho dvě matky vždy říkaly, že začal svůj život jako „takové malé vajíčko“ a Dylan zjišťuje, že to nebyla jediná lež, která se skrývá v příběhu jeho početí – v holandské komedii příčin a následků rodičovství. Dylan je právě v období, kdy by chtěl mít od jakýchkoliv rodičů svatý pokoj, aby se mohl věnovat své kapele a možná jedné zrzavé spoluhráčce. Ale právě teď mu k matkám přibude vzdálený bohémský „dárce – otec“, ke kterému se musí dočasně nastěhovat, přičemž otcův upjatý partner ani netušil, že Dylan existuje. V kaskádě lží se odhalují tajemství minulé i přítomné dvojic matek i otců, vládne chaos a všichni hledají cestu, jak co nejdůstojněji stabilizovat celou moderní rodinu čtyř rodičů a jednoho puberťáka.

The 15 year-old Dylan was always tolds by his two mothers that he began his life as “a little egg.” And Dylan begins to discover – in this Dutch comedy of causes and effect and the consequences of parenthood – that this had not been the only lie in the story of his conception. Dylan is at a point where he would prefer to have no interference from any parent, so he could devote himself to his band and maybe one ginger band member. But it is now, that in addition to his mothers, he has to go live with his bohemian “donor / Dad” – whose partner didn’t even know of Dylan’s existence. In a cascade, lies and secrets of past and present are revealed, concerning both the sets of mothers and fathers. Chaos rules and everyone is looking for a way out and to stabilize the whole modern family of four parents and one teenager.

13. 11. / 18.00 Kino Světozor, Praha 15. 11. / 18.00 Kino Art, Brno

Rodiny mimo soutěž Families Out of Competition

48 Rodiny mimo soutěž Families Out of Competition

Rodiny mimo soutěž Families Out of Competition


51

Nechte moje lidi jít! Let My People Go!

The Perfect Family Spojené státy, 84 min, 2011, Blu-ray Angličtina English Scénář Written by Paula Goldberg, Claire V. Riley Režie Directed by Anne Renton Hrají Cast Kathleen Turner, Emily Deschanel, Richard Chamberlain Present Pictures

Let My People Go! Francie, Finsko, 96 min, 2011, DCP francouzština, finština French, Finnish Scénář Written by Mikael Buch, Christophe Honoré Režie Directed by Mikael Buch Hrají Cast Nicolas Maury, Carmen Maura, Jean-François Stévenin Films Du Losagne

Kathleen Turner jako Eileen, hlava rodiny na americkém maloměstě a velice oddaná katolička, chodí denně ke zpovědi a ve volném čase roznáší jídlo důchodcům. Vše ve svém životě má organizované a svému okolí vládne železnou rukou. Když jí má být udělena cena pro Katolickou ženu roku, chce církevní komisi i všechny ostatní přesvědčit, že její rodina je ve všech směrech naprosto dokonalá. Richard Chamberlain, coby místní kněz, se jí snaží podávat pomocnou ruku. Avšak Emily Deschanel jako dcera Eileen, která právě se svou partnerkou očekává narození prvního dítěte, má zásadně odlišný názor na falešnou dokonalost své rodiny. Navíc odmítá předstírat, že je zasnoubená s hodným katolickým chlapcem. Ani zbytku rodiny se Eileenina představa „dokonalosti“ příliš nezamlouvá.

Podaří se Eileen získat vysněné ocenění, jehož součástí je i požehnání od arcibiskupa a odpuštění hříchů, po kterém touží ze všeho nejvíc? Eileen (Kathleen Turner) is the head of the family in an American small town and is a devoted Catholic, who does her confession twice a day and fills her free time with chores like delivering food to the elderly. Everything in her life is organized and ruled by an iron fist. When she is about to receive the Catholic Woman of the Year Award, she is desperate to convince the committee that her family is beyond perfect in every way. Her daughter (Emily Deschanel), expecting her first baby with her partner refuses, however, to pretend being engaged to a “nice Catholic boy.” And

the rest of the family is not too enthusiastic about the “perfect-ness” obsession either… Will Eileen gain her award, which comes with the archbishop’s blessing as well as what she craves most – the forgiveness of all of her sins?

14. 11. / 20.30 Kino Světozor, Praha 14. 11. / 18.00 Kino Scala, Brno

Bláznivá, finsko-francouzská komedie, ve které se neurotický Ruben od idylického života pošťáka ve finské vesničce, kde žije se svým krásným blond přítelem, přes sérii katastrofických situací, dostává až domů do Paříže. Zde ho čeká katastrofa nejhoršího kalibru – horší, než že se musí postarat o milion eur v papírovém pytlíku po mrtvém adresátovi – vymyslet, jak ukonejšit naštvaného milence a vyhnout se rodinnému právníkovi, který chytl druhou teplou mízu. Rubena čeká jeho sice zbožňující, ale jinak naprosto dysfunkční židovská rodina, ve které talent na průšvihy prochází všemi generacemi. Skvělý konverzační humor, absurdní scénky a nádherně barevné vizuální provedení doplňuje vynikající herecké obsazení v čele s legendární Almodóvarovou

múzou Carmen Maura, coby matkou rodu. Autorem scénáře je přitom Christoph Honoré, režisér Písní o lásce.

Maura, starring as the mother, while the script was written by Christoph Honoré, author of Love Songs.

A crazy screwball Finnish-French comedy in which the neurotic Ruben goes from the idyllic life of a postman in a Finnish village, where he lives with his stud blond boyfriend, through a series of catastrophic situations all the way back home to Paris. And he has to take care of a million euros in a paper bag, a pissed-off lover, and worst of all, his adoring, but completely dysfunctional Jewish family for whom a knack for disasters runs throughout the generations. Great conversational humor, absurd sketches, and beautifully colorful visuals are topped only by the superb castlead by the legendary Carmen

11. 11. / 20.30 Kino Lucerna, Praha 19. 11. / 18.00 Kino Scala, Brno

Rodiny mimo soutěž Families Out of Competition

50 Rodiny mimo soutěž Families Out of Competition

Dokonalá rodina The Perfect Family


53

52

Do Yourself Do Yourself

Bette Bourne: Jde mi to k botám

Bette Bourne:

„Dej mu masku a poví pravdu”, napsal Oscar Wilde. Co je vaše pravda a co je vaše lež, když jdete s kůží na trh před publikum? Co je maska, kostým, hra a co totálně nahá (doslova) osobnost daná v šanc a na odiv? Speciální sekce věnovaná výběru toho nejzajímavějšího z queer performance ve všech možných barvách, podobách a disciplínách – hudba, drag shows, genderový iluzionismus i stand-up. A hlavně pořádně nahlas!

“Give him a mask and he will tell you the truth”, wrote Oscar Wilde. What is your truth and what is your deception when you go up on stage and give yourself to the audience? Where does the mask, costume and game end and the totally bared (quite literally) personality begin and show herself completely? A special section devoted to a selection of the best of queer performance in all the colors, shapes and disciplines queer performance comes in – music, drag show, gender illusionism and stand-up. To be played at the maximum volume.

Bette Bourne: It Goes With the Shoes Velká Británie, 79 min, 2013, Blu-ray Angličtina English Scénář Written by Jeremy Jeffs, Mark Ravenhill Režie Directed by Jeremy Jeffs, Mark Ravenhill Hrají Cast Bette Bourne, Mark Ravenhill, Stuart Feather, Lavinia Fox Magneto Films Když britský dramatik Mark Ravenhill dělal výzkum pro jednu ze svých her, doporučili mu setkání s Bette Bourne. S Bette Mark objevil i značnou část londýnské queer historie. Bette, původně Peter Bourne, utíká v povojnovém období z učňovské školy východního Londýna, aby se později (i po boku Sira Iana McKellena) stal na jeho západním konci součástí divadelní scény. Úspěšnou hereckou kariéru ale na chvíli opouští – zakládá drag komunu a s podpatky namířenými proti obuškům policistů bojuje za práva homosexuálů. Politicky motivovaný drag nemá k herectví daleko, a tak Bette se svými parťáky brzy vytváří teatrální skupinu Bloolips, která přenáší politický boj z ulice na jeviště. Se svými humornými čísly procestují v 80. letech celou Evropu a také část USA. Dnes je Bette součástí Royal Shakespeare Company

a čestným členem Central School of Speech and Drama, na které kdysi studoval. Příběhy charismatických queer herců tedy tento zábavný snímek vypráví i o několika dekádách boje za zrovnoprávnění gayů. When the British dramatist Mark Ravenhill was doing research for one of his plays, they told him he should meet Bette Bourne. By discovering Bette he reveals a notable part of London queer history. Bette, originally Peter Bourne, flees an apprenticeship at East End in order to later become an active part of the theatre scene of West End (performing with Sir Ian McKellen as well). A successful acting career is put on hold while Bette starts a drag commune and fights for gay rights in high heels. Politically motivated drag is not far from

acting and so Bette and her mates soon create a camp theatrical group – Bloolips, which brought the fight from the streets to the stage. Their humorous gigs let them travel all around Europe and part of the USA. Today, Bette works with the Royal Shakespeare Company and as of late has also been awarded a fellowship by his old drama school, the Central School of Speech and Drama. The stories of charismatic queer actors present several decades of the fight for equality.

11. 11. / 18.00 Kino Světozor, Praha 14. 11. / 18.30 Kino Art, Brno

Do Yourself Do Yourself

Do Yourself Do Yourself

It Goes With the Shoes


55

54

Jobriath A. D. Jobriath A. D.

Nahraný orgazmus Fake Orgasm

Od dětství hudebně nadaný Bruce Wayne Campbell nastartoval svoji kariéru v roce 1968 jako herec v legendárním muzikálu Hair. Později založil vlastní folk-rockovou kapelu Pidgeon. Jeho profesionální dráhy se manažersky brzy ujímá Jerry Brandt – objevitel popové hvězdy Carly Simon a zakladatel spektakulárního klubu The Electric Circus. Rozhodl se z něj udělat hvězdu jménem Jobriath Boone. Jistou dobu se i zdálo, že se mu to povede, ale navzdory všem převratným okolnostem 70. let, nebyla ještě americká rocková scéna připravena mezi sebe přijmout zženštilého muže, který se hrdě hlásil ke své homosexualitě. Média takový image rovněž nezajímal a Jerryho vize „teplé glam-rockové hvězdy“ se rozpadala právě tak, jako Bruceova důvěra v něj. Poté, co u veřejnosti se svou přirozeností neuspěl, se odstěhoval

Fake Orgasm Španělsko, 82 min, 2010, DVD Angličtina, katalánština English, Catalan Scénář Written by Jordi Sol Režie Directed by Jordi Sol Hrají Cast Lazlo Pearlman Zip Films do nejúžasnějšího apartmánu newyorského hotelu Chelsea a s novým jménem i vizáží se stal oblíbeným kabaretním zpěvákem. V roce 1983 ale nepřetržité hledání vlastní identity náhle skončilo. A child prodigy, Bruce Wayne Campbell, started his career in 1968 acting in the legendary musical Hair. Later, he started a folk-rock band called Pidgeon. Not much later, Jerry Brandt – the discoverer of the acclaimed pop singer Carla Simon as well as founder of the spectacular club, The Electric Circus – took control of his own path. By naming Bruce, Jobriath Boone, Jerry was determined to make a new star. For some time it even seemed he might succeed, but in spite of all of the revolutionary circumstances of the ‘70s, the American

rock scene was not yet prepared to welcome a proudly feminine and openly gay man. Neither was the media interested in such an image and Jerry’s vision of a gay glam rock star was falling apart just as was Bruce’s faith in his manager. After the failure of presenting his true nature, he moved to the most fabulous apartment in the New York Chelsea Hotel and, under a new name, became a popular cabaret singer. In 1983, though, the constant pursuit of his own identity suddenly came to an end...

14. 11. / 20.00 Kino Světozor, Praha 15. 11. / 18.30 Kino Art, Brno

„Genderový iluzionista“, jak si Lazlo Pearlman sám říká, si rád hraje s diváckým očekáváním a nebojí se jít s kůží na trh, a to doslova. Soutěž o předvedení nejlepšího falešného orgasmu, kterou Lazlo uvádí, plynule přechází do vážnějšího tónu, kdy Lazlo nechává rozehrát živou debatu o tom, co to znamená být ženou či mužem, a co leží v rámci této binarity v ambivalentním a velmi rozmanitém prostoru mezi. Ačkoliv v tomto dokumentu ani jednou nezazní slovo queer, performer, aktivista a akcionista, Lazlo se v podstatě snaží společně s participujícími diváky určitou definici vytvořit, rozrušit rigidní kategorie genderové určenosti a poukázat na to, že sebeidentifikace nemusí být jen negativním procesem, tedy odmítnutím všeho, co nejsme. Ačkoliv dokument staví na autentických reakcích diváků vypointovaných

show, nechává nás nahlédnout i do Lazlova soukromí. Souhra obojího nutí diváka k zamyšlení o přirozenosti heteronormativní reality a nutkavé obsesi naší společnosti po kategorizaci obecně. “A gender illusionist” is what Lazlo Pearlman calls himself. And his mission is to daunt audience expectations, giving himself away and going skin deep on stage – quite literally. The best false orgasm competition that Lazlo presents is the starting point of a more serious lively debate about what it takes to be a man or a woman, and what lies in the ambivalent and colorful space in-between these binaries. Although you do not hear the terms queer, performer, activist or actionist once, Lazlo is actually trying to redefine these, while inviting

active participation of the audience to shake the rigid categories of gender determination and to show how self-identification does not have to be a negative process of rejecting “all that we are not.” Apart from building on the authentic reactions of the attendees of Lazlo’s shows, the documentary lets us also take a peek into his private life. Those two combine into a provocative appeal to rethink the nature of heteronormative reality and society’s obsession with labels in general.

12. 11. / 18.00 Kino Světozor, Praha 18. 11. / 18.00 Kino Scala, Brno Explicit

Do Yourself Do Yourself

Do Yourself Do Yourself

Jobriath A. D. USA, 107 min, 2011, Blu-ray Angličtina English Scénář Written by Kieran Turner Režie Directed by Kieran Turner Hrají Cast Henry Rollins, Jerry Brandt, Marc Almond The Film Collaborative


57

56

One Zero One:

Peaches Does Herself Peaches Does Herself

Příběh Cybersissy & BayBjane

One Zero One:

The Story of Cybersissy & BayBjane

Performer Mourad, s jistotou nejmenší drag queen na světě, za svůj život narazil na spoustu omezení, která mu jeho tělesná schránka připravila. Mnohá postižení, mimo jiné i skleněné oko, které si dnes, když to show vyžaduje, s klidem vymění za svítící, nebral vždy s takovým nadhledem. Akademicky vzdělaný malíř Antoine objevil v Mouradovy potenciál pro své excentrické performance a zrodila se postava BayBJane doplňující jeho, již tou dobou ikonické alter ego CyberSissy. „Cyberstars”, jak si společně přezdívají, vytvářejí opulentní teatrální „drámo“ za doprovodu hudby Gustava Mahlera, září na mezinárodní klubové gay scéně, berou dech fantasiálními uměleckými sekvencemi a nevyhýbají se svým uměním přímo reagovat na politické dění. Z jejich často bizarních kreací je cítit radost, výtvarný

Peaches Does Herself Německo, 85 min, 2012, Blu-ray Angličtina English Scénář Written by Peaches Režie Directed by Peaches Hrají Cast Peaches, Danni Daniels I U She Productions talent, promyšlenost a neuvěřitelné zaujetí pro sebemenší detail. Vizuálně působivý dokument mapuje jejich příběh a slovy těžko uchopitelnou tvorbu oslavující odvahu, kreativitu a jinakost. The performer Mourad is the world’s shortest drag queen who has encountered a whole set of limitations due to his physical body. A lot of these he did not take with such grace initially – not even the glass eye that he now switches for a glowing one shall the show demand it. The academic painter Antoine found immense potential for eccentric performance in Moraud and thus the character BayBJane was born, the perfect match to Antoine’s already iconic alter ego CyberSissy. The duo calls themselves “Cyberstars” and produces opulent “dramasences” accompanied by music of Gustav

Mahler, stars on the international gay club scene, takes the audience’s breath away with their fantasy artistic setups and does not shy away from directly reacting to current politics. Their often bizarre creations pour out joy, a unique visual attitude mixed with meticulous fascination with detail. A musical-visual orgy of a documentary maps the duo’s journey and the in words ungraspable production celebrating courage, creativity and diversity.

14. 11. / 18.00 Kino Světozor, Praha 18. 11. / 20.30 Kino Art, Brno

Performerku a všestrannou hudebnici Peaches, spojující mainstream s undergroundem a známou pro svou vášeň v inteligentní a zábavné provokaci, milujeme všichni. Tvorba Peaches je ovlivněna DIY („udělej si sám“) filosofií, kterou přenáší i do svého vnímání sexuality, jak odkazuje i název této její filmověhudební stylizované mytologické biografie. Ikona electro-rockové scény pro nás tentokrát připravila epickou show čítající na čtyřicet sexy tanečníků a tanečnic, nespočet bizarních kostýmu, mnoho hostů (například transsexuální pornohvězdu Danniho Danielse, který Peaches zlomí srdce), průřez jejími čtyřmi alby a proměňující se Peaches. Kvazi-autobiografie ve formátu rockové opery podvrací klišé macho rocku a vypráví příběh holky v pokojíčku se zálibou v muzice a s touhou po slávě, ke které

se snese shůry místo sudičky životem ostřílená striptérka v obří zářivé blikající vagíně a zběsilý proud zpěvaččiny imaginace nezastavující se před ničím začíná. We all adore Peaches, the multi-talented performer and musician who blends mainstream with underground and is famous for passion of clever and engaging provocation. Her work is strongly influenced by the DIY (“do it yourself”) philosophy that she also brings into the perception of sexuality – as also this film-music stylized mythology’s title suggests. The icon of electro-rock scene presents an epic show with forty dance artists performing, a palette of extravagant costumes and a number of special guests (like the transsexual porn star Danni Daniels who breaks Peaches’ heart)

while taking us on an exciting trip through her discography of the ever-changing performer. This semi-autobiography narrated via spectacle and music subverts cock-rock clichés. It tells the story of a little girl in a little room who likes music and desires fame – when instead of a good fairy a veteran stripper descends from the sky, framed in a gigantic flickering vagina and the frenzy of Peaches unstoppable imagination kicks off…

12. 11. / 20.00 Kino Světozor, Praha 14. 11. / 20.30 Kino Art, Brno Explicit

Do Yourself Do Yourself

Do Yourself Do Yourself

One Zero One – Die Geschichte von Cybersissy & BayBjane Německo, 90 min, 2013, HD file Němčina, angličtina German, English Scénář Written by Tim Lienhard Režie Directed by Tim Lienhard Hrají Cast Antoine Timmermans, Mourad Zerhouni Hauptsache Bunt


Živě: Nedělej nic Do Nothing Live

59

58

Dokumentární sekce Documentary – Truth Is Stranger Than Fiction

Stand-up comedy opravdu není to, co je v českých zemích praktikováno pod hlavičkou „na stojáka“. Kolébkou žánru, v němž proti sobě stojí performer a žádné zaváhání neodpouštějící publikum, je Velká Británie. A právě z ní se rekrutují současní mistři této disciplíny, kteří v civilu a jen s mikrofonem podávají drsně a upřímně, ale se suchým humorem a často brutální sebeironií, své zážitky a postřehy o životě. A jedním z korunních princů britské stand-up je Simon Amstell, záznam jehož vystoupení v divadle Vicar Street v Dublinu představuje film Nedělej nic. Amstell provádí vivisekci svých nepříliš úspěšných pokusů o navázání vztahu a v jeho vyprávění vystupují mimo jiné také: jeho klasicky židovská rodina, která „je rasistická, protože má příliš volného času“, jeho kočka, která mu má pomáhat

v pocitu samoty a jmenuje se Osamělost, přetrvávající pubertální zamilovanost do Jareda Leta a hlavně paniku vyvolávající představa, že by někoho měl sám oslovit, ale co by bylo dál…? Great Britain is the cradle of the stand-up comedy genre in which the set-up constitutes a single performer against the “forgive no weakness or hesitation” audience. And it is from the Queen’s realm that the current masters of the discipline come from – to deliver a confession on their experiences and views of life, while armed only with a microphone, no costume or props, in a tough-love and honest manner blended with dry-as-a-dessert humor and brutal self-irony. And Simon Amstell is the prince royal of English standup; his performance in Dublin’s Vicar Street

Theatre constitutes the Do Nothing film. Amstell vivisects his past attempts at dating and relationships that have not been on the successful side. Also starring in his narration are: his stereotypical Jewish family which is “racist as they have too much free time”; his cat that is supposed to brighten up his loneliness and is named Solitude; the enduring teenage crush on Jared Leto and in the spotlight the panic inducing notion of taking the initiative in asking a guy out, but what would happen then?

9. 11. / 17.45 Kino Světozor, Praha 15. 11. / 18.00 Kavárna Trojka, Brno

Tři velice odlišné životy a tři velmi různé dokumentární snímky – o imaginárním světě, který může zachránit trosky toho opravdového, o virtuální realitě a slávě na internetu, ve které se rozplývá tristní každodenní skutečnost a o mrazivé manipulaci s pravdou o vině a trestu v případu vraždy, který se zdá až příliš nepravděpodobný, kdyby nebyl brutálně pravdivý…

Three very different life stories make three quite varied documentary films – one of an imaginary world that salvages the ruins of the previous life; one of virtual reality and internet fame into which the everyday reality blends and fades and one of a chilling manipulation of the truth about blame and punishment in a murder case too improbable – if it were not brutally true…

Dokumentární sekce Documentary

Do Yourself Do Yourself

Do Nothing Live Velká Británie, 61 min, 2010, DVD Angličtina English Scénář Written by Simon Amstell Režie Directed by Michael Matheson Hrají Cast Simon Amstell Simon Amstell Official


Me @the ZOO Me @the ZOO

Marwencol USA, 84 min, 2010, Blu-ray Angličtina English Režie Directed by Jeff Malmberg Hrají Cast Mark Hogancamp The Film Sales Company

Me @the ZOO USA, 80 min, 2012, DCP Angličtina English Režie Directed by Chris Moukarbel, Valerie Veatch Hrají Cast Chris Crocker Memento Films

Jak se vypořádat se ztrátou paměti a absolutní bezmocí po nesmyslném útoku bandy teenagerů? Nevíte, kdo jste a vše, co máte, jsou jednotlivé střípky událostí a lidí zachycených na fotografiích, své kresby a deník podivného alkoholika, kterým máte být vy. Mark vypráví svůj příběh, jak si s pomocí vlastní kreativity a imaginace vytvořil nový zmenšený svět; svou osobní mytologii, kde každá osoba z jeho okolí má své alter ego. Příběh s kulisami druhé světové války, který se rozprostírá na jeho dvorku, je pečlivě zaznamenáván na fotografiích a pro Marka je často reálnější než životy jeho předloh v sousedství. Markova osobní terapie – fantasiální svět Marwencolu smazávající hranici mezi obsesí a uměním, je nakonec objeven i pro svět galerií. Ale virtuální bublina, která byla Markovou jedinou jistotu

se jednoho dne protrhne... Marwencol je mnoha cenami ověnčený dokument od Jeffa Malmberga nabízející zážitek, pro který diváci na dokumenty chodí, ale jen zřídkakdy se ho opravdu dočkají. How do you deal with complete amnesia and loss of control after a senseless bashing by a group of teenagers? When you have no idea who you are, and all that is left are shards of events and people in photographs, your drawings, and a diary of the alcoholic that you supposedly used to be… Mark tells his story in which he built a new miniature world armed with only his creativity and imagination. It’s his own mythology, in which every person in Mark’s life is matched an alter ego. A narrative in a WWII set in his backyard, carefully

conserved in photographs, often feels more real to Mark than live of the “originals” in the neighborhood. Eventually, the gallery scene discovers Mark’s personal therapy project – the fantasy world of Marwencol that blurs the lines between obsession and art. But the virtual bubble constituting Mark’s sense of security is about to burst any day now… Marwencol is an award-winning documentary by Jeff Malmberg, offering viewers the experience that is longed for by non-fiction audiences but rarely satisfied in such an exquisite fashion. 10. 11. / 20.30 Kino Světozor, Praha 17. 11. / 20.30 Kino Art, Brno

„Nechte Britney být!“, křičí sedmnáctiletý outsider a video blogger Chris Crocker schovaný pod prostěradlem do své webkamery. Právě toto youtube video dosáhne na stomiliónový počet zhlédnutí a z Chrise se přes noc stane fenomén internetu s fanoušky, hatery, napodobovateli i s pozorností tradičních médií. Chris adoruje Britney Spears, stylizuje se do ní a vyrůstá s prarodiči, dle kterých z něj gaye udělaly „ty internety“ a je předmětem šikany pro své spolužáky v zapadákově kdesi v Tennessee. Jeho reakcí na realitu otloukánka je však paradoxně snaha být tak viditelný, jak je to jen možné. Jedinými jeho nástroji jsou webkamera a rychlé připojení. Sledováním náctiletého Chrise a jeho videí a čtyřiadvacetiletého Chrise dnešních dnů odkrýváme jednu neutěšenou rodinou historii. Fascinující moderní příběh, který byl napsán

internetem, se snaží nahlížet fenomén virtuální identity a způsob, kterým lidé vyprávějí, sdílejí a přetvářejí své příběhy. Mnohovrstevnatý dokument je režisérským debutem, který okouzlil mimo jiné festival v Sundance.

“Leave Britney alone!”, demands the 17-year old outsider and video blogger Chris Crocker, while hidden under the bed sheet and crying into his webcam. This very YouTube video reaches hundreds of millions views and Chris is internet’s new phenomenon with fans, haters, imitators and getting the attention of traditional media too. Chris adores Britney Spears, stylizes himself as her, is being raised by his grandparents (who believe the Internet made him gay) and is bullied by classmates in bum-fuck town, Tennessee. His answer to his

reality of being any joke’s punch line is to make himself as visible out there as possible. His tools entail a webcam and broadband wifi. We meet the young Chris obsessed with his videos and the Chris of 24 years, and soon discover one unpleasant family history. A fascinating modern story written by the Internet takes views of the virtual identities and manners in which people, tell, share and modify their stories. The multi-layered documentary is a directing debut, which charmed many festivals since premiering at Sundance. 13. 11. / 20.30 Kino Lucerna, Praha 19. 11. / 20.30 Kino Art, Brno

Dokumentární sekce Documentary

61

60 Dokumentární sekce Documentary

Marwencol Marwencol


Valentine Road Valentine Road

63

62

Retrospektiva – Podle skutečných událostí Retrospective – Based on True Stories

V roce 2008 byl v americkém státě Kalifornie svým spolužákem zavražděn patnáctiletý Larry King. K incidentu došlo při vyučování, den po tom, co Larry Brandonovi vyznal lásku před všemi jeho přáteli, kteří si pak Brandona začali dobírat. Dokument se nezabývá pouze samotným soudním procesem. Důležitý je především pro svou snahu o nestrannost, neboť příležitost velmi obšírně se k celé události vyjádřit dostávají jak žalobci a lidé bojující za spravedlivé potrestání Larryho vraha, tak Brandonovi obhájci poukazující na složitost situace, v níž se Brandon nejen před svými přáteli ocitl. Do popředí se dostává otázka práva jedince na svobodné vyjádření a otázka zásahu do soukromí druhého člověka. Na znepokojivém případu Brandona McInerneyho je pak předvedena schopnost relativizovat

i jednoznačná fakta a smazat či dokonce zaměnit označení oběti a pachatele. Dokument z produkce HBO o společenském, etickém, systémovém a především lidském selhání. California, 2008: the 15-year-old Larry King was murdered in a classroom by his classmate. The incident occurred during a lecture, a day after Larry declared his love to Brandon publicly, afterwards exposing Brandon to mockery by his friends. The film is concerned not only with the subsequent court case— it is most important because of the paramount concern with removing bias. So, the opportunity to present one’s point of view is given both to the prosecutors and those demanding justice for Larry’s murderer, as well as Brandon’s defense counselors claiming the intricacy of Brandon’s

situation among his peers. A person’s right to freedom of expression and privacy stands out as the theme. The alarming case of Brandon McInerney shows the ability to relativize unambiguous facts and erase or re-label who is the victim and who is the offender. An HBO production about a societal, ethical, system and most of all: human failure.

12. 11. / 20.30 Kino Světozor, Praha 16. 11. / 18.00 Kino Art, Brno

Dva legendární oscarové filmy natočené podle reálných kriminálních případů ve Spojených státech jenom několik let poté, co se odehrály, oba s hvězdnými hereckými výkony v hlavních rolích nesmrtelných osudů LGBT historie. Doplňuje je dokument konfrontující procesy toho, jak se ze skutečných událostí stávají pravdivé lži filmového plátna.

Two legendary Academy Award Winner films adapting actual criminal cases in the USA, just few years after they occurred, with thrilling starring performances in the roles of immortal personas of LGBT history. Complemented by a documentary confronting the processes of true stories becoming the true lies of the the silver screen.

Dokumeny Documents Retrospektiva Retrospective

Dokumentární sekce Documentary

Valentine Road USA, 88 min, 2012, Blu-ray Angličtina English Režie Directed by Marta Cunningham The Film Collaborative


65

64

Kluci nepláčou Boys Don‘t Cry

Podle skutečných událostí Based on a True Story

Žil byl na počátku 90. let minulého století mladík jménem Brandon Teena. Dostával se sice už od puberty do křížku se zákonem, ale vše se zdálo k dobrému obracet, když přijel začít nový život v zapadákově Falls City v Nebrasce. Našel si přátele mezi bývalými kriminálníky, zapadl do maloměstské komunity jako krásný zajímavý cizinec, a především, zamilovala se do něj místní kráska Lana. Pohádkový konec skutečného příběhu ale byl možný jen do chvíle, než se provalí, že ten sympatický kluk Brandon Teena má v řidičském průkazu uvedeno rodné jméno Teena Brandon a v kolonce pohlaví znak F – ženské. Strhující drama o odvaze být sám sebou za každých okolností a bojovat za svou pravdu, a také o lásce odsouzené k tragickému konci, natočila Kimberly Peirce po letech zkoumání okolností skutečného případu a hledání

Based on a True Story Nizozemsko, 75 min, 2005, DigiBeta Angličtina English Scénář Written by Walter Stockman Režie Directed by Walter Stockman SND Films ideálního představitele pro roli Brandona, kterého našla v herečce Hilary Swank, oceněné za svůj výkon Oscarem. Once upon a time in the early 1990s there was a young man named Brandon Teena. He had clashes with the law since puberty, but all seemed to be taking a turn for the better once he came to start a new life in the onehorse town Falls City in Nebraska. Here he found friends among ex-cons, blended in the community as the handsome stranger and most importantly, charmed the local beau Lana to fall in love with him. The true story had a chance of a fairytale ending only till the guarded secret was revealed – that the pleasant boy Brandon has Teena Brandon written as given name on his driving license alongside the mark for sex –

F for female. A gripping drama about courage to be who you are whatever the circumstances and to fight for your truth, tied with the doomed love story, was prepared by the director Kimberly Peirce after years of researching the actual events as well as looking for the ideal cast for the role of Brandon – found in the actress Hilary Swank, who was for this portrayal awarded the Oscar.

15. 11. / 20.00 Kino Lucerna, Praha 20. 11. / 19.30 Kino Scala, Brno

Varování č. 1: Nečtěte dále, pokud nevíte, jak dopadne film Psí odpoledne! Varování č. 2: Pokud bezelstně věříte titulku na začátku filmu, který tvrdí, že snímek je „podle skutečných událostí“, tak si radši v katalogu nalistujte některý z přiznaně fiktivních příběhů a usínejte dále uklidněni vírou v pravdomluvnost továrny na sny. Tak tedy. Jednoho horkého odpoledne v srpnu 1972 proběhl v Brooklynu banální pokus o přepadení pobočky banky, který vedl jistý John Wojtowicz. Již o tři roky později na plátnech kin přistál film, v němž Wojtowicze ztvárnil Al Pacino a který se stal instantní klasikou Nového Hollywoodu. Režisér Walter Stockman se o třicet let později vydal na misi za skutečnou verzí oněch „skutečných“ událostí. Jaká je verze unikavého Wojtowicze? Proč film, který zlomovému odpoledni jeho života zajistil

nesmrtelnost na stříbrném plátně, způsobil, že ho chtěli exemplárně potrestat jeho spoluvězni? A viděl ještě někdy svou lásku, kvůli které se banku pokusil vykrást? Warning: Do not continue reading if you do not know the ending of the film Dog Day Afternoon. Warning nr. 2: in case you keep an ingenuous belief to the disclaimer – this film is “based on a true story” then better pick a full-on fiction film from this catalogue and fall asleep every night at peace with the truthful setting of Dream Factory… So, you were warned: on a hot Friday afternoon in Brooklyn 1972 a pathetic attempt at a bank robbery went down, led by a certain John Wojtowicz. Three years later a film hit the cinemas, with Al Pacino starring as Wojtowicz, and became an instant classic of

The New Hollywood. Director Walter Stockman set out thirty years later to find out the true story behind the allegedly “true” story. What is the version of the elusive Wojtowicz? Why did the film, which secured him immortality on the silver screen, cause him to be exemplarily punished by his fellow prisoners? And did he ever get to see his lover again, the one for whom he attempted the robbery in the first place?

10. 11. / 17.45 Kino Světozor, Praha 19. 11 / 18.30 Kino Art, Brno

Retrospektiva Retrospective

Retrospektiva Retrospective

Boys Don‘t Cry USA, 118 min, 1999, Blu-ray Angličtina English Scénář Written by Kimberly Peirce, Andy Bienen Režie Directed by Kimberly Peirce Hrají Cast Hilary Swank, Chloë Sevigny, Peter Sarsgaard Hollywood Classics


Psí odpoledne Dog Day Afternoon

Retrospektiva Retrospective

Dog Day Afternoon USA, 131 min, 1975, Blu-ray Angličtina English Scénář Written by Frank Pierson Režie Directed by Sidney Lumet Hrají Cast Al Pacino, John Cazale, Penelope Allen Park Circus (Warner Bros Classics) Měla to být akce tak na dvacet minut – vejít do lokální bankovní pobočky s puškou, vzít peníze a zmizet. Sonnyho plán ale hned v počátku ztroskotá a místo toho je sám uvězněn v bance se skupinou rukojmích. Za prosklenými dveřmi se kromě policejního týmu srocují televizní štáby, které patovou situaci živě přenášejí na obrazovky, a davy kolemjdoucích, kteří mu fandí, ale jen do chvíle, než se dozví, proč a hlavně pro koho se pokusil banku vykrást. Mistrovské drama s mladičkým Al Pacinem v hlavní roli nabízí strhující filmovou verzi opravdové nepovedené loupeže, která se dle plánu měla odehrát 22. srpna 1973. Ožívá válka nervů v uzavřeném prostoru, nesnesitelně stoupá teplota, zuří mediální šílenství a nikde žádná úniková cesta… Psí odpoledne je archivním pokladem éry Nového Hollywoodu

a vysloužilo si šest nominací na Oscara (z nich proměnil tu za nejlepší scénář). The plan was a 20-minute action – enter the local bank with a shotgun, take the money, and disappear. Sonny’s plan goes south instantly though and he is his own prisoner in the bank with a bunch of unintended hostages. Separated only by a glass door, the police teams are gathering outside, followed by TV crews streaming the stalemate situation live to the small screens and hordes of passerby locals, who support Sonny – only until they find out who he was stealing the money for. A brilliant suspense thriller stars the young Al Pacino and offers the film version of an actual event from August 22, 1973. The war of nerves is on, the temperature rising in the claustrophobic

closed-off space, the media are frantic and there is no way out… Dog Day Afternoon is an archive treasure of the New Hollywood era and was nominated for six Academy Awards (winning the one for Best Screenplay).

8. 11. / 20.30 Kino Světozor, Praha 17. 11. / 20.30 Kino Scala, Brno

67 Dokumeny Documents Doprovodný program Accompanying Program

66

Doprovodný program Accompanying Program


Party Parties

Doprovodný program Accompanying Program

Zahajovací party MezipaterMezipatra Opening Party Poddejte se remixům vašich nejoblíbenějších vypalovaček i novým disco trackům v režii tradičních festivalových rezidentů DJs Urxins, tentokrát za podpory DJs dné a Big Destiny. Na zahajovací party protancujete střevíce, seznámíte se s festivalovým týmem a dostanete Jameson drink zdarma. A to vše ještě zpestří projekce neočekávaného – poprvé v historii zahájí Mezipatra 3D animák. Kung Fu Pandu ale nečekejte, na plátně se představí neotřelá komedie – Autobiografie jednoho lháře: o životě zesnulého člena skupiny Monty Python. Give yourself over to the remixes and new disco tracks of the traditional festival resident DJs Urxin – this time around with the support of DJs dné and Big Destiny. At the opening party you will dance your pants off, get to know the festival team, and will get a Jameson drink for free. The night will get even crazier with

Kavárna Lucerna, Praha 7. 11. 2013 / 22.00 Vstup: zdarma Admission: free

HuDi klub Ilusion, Praha 9. 11. 2013 / 21.30 Vstup: 120 Kč Admission: 120 CZK Jameson drink zdarma. Hashtag večera? #partyroku Free Jameson drink. Hashtag of the evening? #partyoftheyear

Do yourself… Do Yourself… Na nejopulentnější party letošních Mezipater si dají sraz všechny identity, které se nejen v Praze vyskytují. Překvapte své okolí, dejte průchod všem variacím vašeho já a ovládněte velkolepou sobotní akci v unikátních prostorech HuDi klubu Ilusion. Stejně jako kanadská elektro královna Peaches. Záznam její performance Peaches Does Herself vám promítneme, připravte se proto na ostentativní bourání konvencí i genderových kategorií. Do bouřlivého výronu energie se přidají i nu-disco Djs a liveperformer Tom Holič. At this year’s most opulent Mezipatra party,

Závěrečná party festivalu v Praze Closing Festival Party in Prague Zakončovací film letošních Mezipater se jmenuje Kluci nepláčou. My ale usedavě plakat budeme, protože oscarové drama s Hilary Swank znamená konec

letošního ročníku festivalu. Po filmové projekci ale ještě otřeseme Lucernou na party, která spojí staré s novým, retro se žhavou současností a Slávka Bouru s Markétou Mayerovou. Zahrají totiž Planeta Nova DJs a v Lucerně se zhmotní Eso s MC Hammerem a Backstreet Boys. Devadesátkový opar se nakonec rozplyne pod nejsoučasnějšími tóny DJ Saliva a DJ Dzurillah. The closing film of this year’s Mezipatra is called Boys Don’t Cry. We will, however, cry bitterly because this Oscar-winning film with Hilary Swank means the end of this year’s festival. After the screening, we will shake Lucerna one last time with a party connecting the old with the new, retro with the red-hot now. In fact, Planeta Nova DJs will play and the TV music show Eso will materialize in Lucerna. The haze of the 90s will finally disperse under the most contemporary of tones from DJ Saliva and DJ Dzurillah. Kavárna Lucerna, Praha 15. 11. 2013 / 23.00 Vstup: zdarma Admission: free Welcome drink od Jamesonu má jistý každý, ti v tematickém outfitu dostanou limetu navíc. Tak zase za rok! Everyone is guaranteed a Jameson welcome drink, but those in a 90s outfit will get an extra lime. See you next year!

HaDivadlo, Brno 12. 11. 2013 / 21.15 Vstup (zahrnuje film): 180 Kč / Studenti: 120 Kč Admission (includes film screening): 180 CZK / Students: 120 CZK

From Russia With Love koncertní zahřívací večírek HaDivadla pro Mezipatra

From Russia With Love concert warm-up party at HaDivadlo for Mezipatra Vystoupí kapela HaMBA s tklivými písněmi z ruských stepí. Speciálním hostem večera bude česká odnož punkové formace Pussy Riot, která kromě svých guerillových písní předvede láskyplný mateřský striptýz pro prezidenta Putina. Závěrečný líbací happening bude věnován podpoře ruských gay aktivistů. Tento program následuje po promítání filmu Místy oblačno. The band HaMBA with moving songs from the Russian steppe will take the stage. The special guest of the evening will be the Czech branch of the punk formation Pussy Riot, who in addition to their guerilla songs will also perform an affectionate and motherly strip tease for President Putin. The closing kiss-in will be dedicated to Russian gay activists. This program follows the screening of the film Cloudburst.

Hra na pravdu zahajovací party brněnských Mezipater

Game of Truth

prepared for you. He plays several musical instruments, he’s a DJ, he’s a barber, and with his trumpet he played in the band Lesní zvěř. During his set he not only plays on many instruments, but also creates and reproduces various sounds from which new things are born. DJ Tom Holič will without a doubt surprise. And the next time, perhaps you can get your haircut by him. Kino Scala, Brno 13. 11. 2013 / 21.30–1.00 Vstup na film a zahajovací party: 100 Kč / Vstup na party: 50 Kč Admission to the film and party: 100 CZK / Admission to the party: 50 CZK

opening party of Mezipatra Brno Je hudba pravda nebo fikce? Nebo pravdivá lež? Nad tím si můžete lámat hlavu během poslechu hudební nálože, kterou vám připraví Tom Holič. Umí hrát na několik nástrojů, je to DJ, je to holič a s trumpetou působil v Lesní zvěři. Během svých setů hrává jak na skutečné nástroje, tak vytváří a reprodukuje různé zvuky a tvoří z nich nové věci. Nečekejte nic komerčního, co už znáte, DJ Tom Holič vás bezesporu překvapí. A příště se k němu můžete přijít třeba ostříhat. Is music truth or fiction? Or a truthful lie? You can wrack your brain with this question while listening to the musical explosion that Tom Holič has

TRUE / FALSE Party hlavní party brněnských Mezipater

TRUE / FALSE Party main party of Mezipatra Brno

„M(o)uchy snězte si mě!” si na hlavní brněnské party neřeknete. Mucha vás totiž rozproudí! Oblíbená písničkářka Nikola Mucha se vedle svého ostrovtipu nově vyzbrojila i kapelou

69

all identities out there, and not just those in Prague, will come together. Surprise those around you, let out your various selves, and take over this spectacular Saturday event in the unique space of HuDi klub Ilusion. Just like electro queen Peaches. We will play for you a recording of her performance Peaches Does Herself. New-disco DJs and live performer Tom Holič will add to this stormy emission of energy.

Doprovodný program Accompanying Program

68

a surprise screening – the first ever Mezipatra 3D animated film. Don’t expect anything like Kung Fu Panda, but there will be an original comedy presented on the big screen – A Liar’s Autobiography: about the life of a departed Monty Python member.


Eleven club, Brno 15. 11. 2013 / 21.00 Vstup: 100 Kč Admission: 100 CZK

Přednášky Lectures

Kino Světozor, Praha 11. 11. 2013 / 15.45 Vstup: zdarma Admission: free

Přednáška se zaměří zejména na český kontext a její součástí bude i případová studie čtvrté série Vyvolených. Only in Czech language.

71

and American Modernity (Duke University Press, 2000).

UNTR, Brno 14. 11. 2013 / 17.00 Vstup: zdarma Admission: free

Queer Me on the Stage Queer Me on the Stage Hudební performance v sobě kombinují zvuk, vizuální složku i živou akci. Jde o tradiční a velmi působivý žánr, který i v době digitálních médií dává umělcům moc se (netradičně) vymezit vůči společenskému systému, politice a kontroverzním tématům jako je gender a LGBT. Jaké prostředky k tomu využívali umělci před čtyřiceti lety a jaké využívají dnes? Odkud vychází motivace k jejich aktivitám a jak se v průběhu času proměnila? Jsou společností obdivováni nebo zatracováni? Talk only in Czech language. Langhans, Praha 8. 11. 2013 / 16.00 Vstup: zdarma Admission: free

Duha nad Ruskem Rainbow Over Russia Rusko a jeho vztah k LGBT komunitě je v posledních měsících často diskutovaným tématem. Co pro člověka znamená být gayem či lesbou v zemi, která přijala zákon zakazující propagaci homosexuality, kde se přepisují dějiny a ze známých ruských homosexuálů se stávají naoko spořádaní heterosexuálové? Jak se v Rusku daří LGBT aktivismu, když v Moskvě zakázali pride na dalších sto let? Jaké jsou vyhlídky do budoucna a jak se tento kontroverzní přístup projeví na nadcházejících Olympijských hrách v Soči? Talk only in Czech language. Langhans, Praha 9. 11. 2013 / 16.00 Vstup: zdarma Admission: free

World Wide Queer diskuze s Lukášem Rejmonem z LUKL!FE, Janem Zelenkou a rošťáckou skupinou Medvěd v banánu

World Wide Queer Už i v českém internetovém prostředí můžete narazit na vysloveně queer projekty, které slouží buď jako zábava, osobní zpověď nebo jako dokumentace vyššího zájmu. Proč je důležité mít amatérský queer seriál, nebo se na svém osobním blogu vyplakat z rozchodu se svým klukem? A proč je důležité pověsit fotku duhově namalovaného přechodu před ruskou ambasádou hned na síť? Talk only in Czech language. Langhans, Praha 10. 11. 2013 / 14.00, před diskusí přijďte na brunch od 11.00 before the discussion come to brunch from 11.00 Vstup: zdarma Admission: free

Gender, Justice, and Neoliberalism přednáška Lisy Duggan

Gender, Justice, and Neoliberalism a lecture by Lisa Duggan Lisa Duggan je profesorkou na New York University. Její výzkum se soustředí na gender, historii sexualit, kulturní politiku a Queer teorii. Lisa Duggan je autorkou řady knih, např. The Twilight of Equality?: Neoliberalism, Cultural Politics, and the Attack on Democracy (Beacon Press, 2003) a Sapphic Slashers: Sex, Violence and American Modernity (Duke University Press, 2000). Přednáška se bude konat v anglickém jazyce. Lisa Duggan is a Professor at New York University. Her research focuses on gender, history of sexuality, cultural politics and Queer theory. Lisa Duggan wrote a number of books, e.g. The Twilight of Equality?: Neoliberalism, Cultural Politics, and the Attack on Democracy (Beacon Press, 2003) and Sapphic Slashers: Sex, Violence

Od Anety k Vladkovi: Queer protagonisté v českých reality show přednáška a diskuse s Janou Glocarovou

From Aneta to Vladko: Queer protagonists on Czech reality shows lecture and discussion with Jana Glocarová Televizní formát reality show je „pravdivou lží“ sám o sobě. Pracuje s realitou a s „obyčejnými lidmi“, ale výsledek lze stěží odhadnout. Zároveň je to součást televizní produkce, která je více či méně manipulovaná. Ve všech klíčových reality shows se objevují queer postavy, se kterými se pracuje různým způsobem. Jako obvyklý dramatický prvek reality show je využíván také coming out.

A tohle ti přijde vtipný? přednáška Markéty Svitákové o queer humoru v TV

And this seems funny to you? lecture with Markéta Svitáková about queer humor on TV Humor může sloužit mnoha pánům. Můžeme jím ublížit, můžeme se jím bránit. Každý máme smysl pro humor jiný. Často se smějí jen jedni. Rozhodně ale o nás humor něco vypovídá. Pracuje totiž s předsudky, s představami, s ideály a s touhami. Jak je na tom queer humor? Zdůrazňuje předsudky, nebo se jim naopak vysmívá? Smějete se vtipům o buznách? Je zdůrazňování předsudků v rámci humoru legitimní? Přijďte se zasmát nebo naštvat na přednášku

Doprovodný program Accompanying Program

70 Doprovodný program Accompanying Program

muzikantů ze známých skupin jako Květy, Ty Syčáci či Budoár staré dámy. Femipunkové uskupení si nebere servítky a zaručeně pobaví! Máte-li rádi Čokovoko nebo Záviše, je pro vás Mucha „must-see” současné undergroundové scény. Po koncertu nastoupí DJ Liquid A, Ranni Motch a performer Panáčik. Pro aktivní je přichystaný soutěžní TRUE/FALSE kvíz o ceny. “Go ahead and eat me, flies!“ will surely not be something you utter at the main Brno party. “Mucha“ (Flies) will, in fact, liven you up! The popular songwriter Nikola Mucha, alongside of her theater project, is newly armed with a band of musicians from groups, such as Květy, Ty Syčáci, and Budoár staré dámy. This femi-punk formation is not sugar-coated in any way and will surely entertain. If you like Čokovoko or Záviše, then Mucha is a must-see on the current underground scene. After the concert, DJ Liquid A, Ranni Motch, and the performer Panáčik will take the stage. For the most active partygoers, a TRUE/ FALSE quiz has been prepared along with some prizes.


UNTR, Brno 15. 11. 2013 / 17.00 Vstup: zdarma Admission: free

sraz meeting point: Pekařská ulice nad schody k Leitnerově ulici, Brno 17. 11. 2013 / 15.00 Vstup: zdarma Admission: free

UNTR, Brno 16. 11. 2013 / 17.00 Vstup: zdarma Admission: free

vypouštíme do rybníčku našeho vztahu? To jsou otázky týkající se všech partnerských vztahů a specificky se objevují ve vztazích neheterosexuálních (vymykajících se heteronormativitě). Only in Czech language.

Doprovodný program Accompanying Program

UNTR, Brno 18. 11. 2013 / 17.00 Vstup: zdarma Admission: free

Polyamorie… když je to víc, než jedna láska přednáška Zuzany Zmeškalové o (ne)monogamních vztazích

Polyamory... when there is more than just one love lecture with Zuzana Zmeškalová about (non)monogamous relationships

„Když ti řeknu, že miluju jenom tebe, budu ti lhát…“ Jsou věty, které vyvolají vrásku na čele nejedné milující osoby. Jsou ale i lidé, pro které znamená možnost milovat víc lidí svobodu sebeurčení. Jak je to v dnešní době se vztahy? Můžeme sociologicky definovat lásku a odpovědět tak na otázku, zda je možné milovat více než jednu osobu? Víte, co je to NRE, a co to s námi dělá? Tyto otázky budou osvětleny v diskuzi

Buzince našich bab a dědů v Brně procházka s výkladem Jana Seidla

Brno’s queer spots from our grandmas‘ and grandpas‘ time guided tour with Jan Seidl V neděli 17. listopadu se společně projdeme po místech v centru Brna, na kterých se odehrávala historie naší komunity v posledních sto letech. Ukážeme si bývalé „buzince“, „holandy“, „spolková místa“ a povíme si, co se tam dělo. Výklad bude obohacen citáty z dobových pramenů. Vycházka zabere přibližně dvě hodiny, proto zvolte teplé oblečení a obuv. V případě deště se z místa srazu přesuneme do Áčka a vše si řekneme tam. Only in Czech language.

Otevřenost a život v pravdě – jedna ze základních hodnot, na které stojí vztahy přednáška psychologa Jiřího Procházky s následnou debatou

Openness and a truthful life – fundamental value on which relationships are built

Karol Radziszewski – Artist and his Desire

lecture followed by a discussion with the psychologist Jiří Procházka

Karol Radziszewski – Artist and his Desire

Uzavřenost a otevřenost vztahů a komunikace jsou jedním ze základních rysů partnerství. Jak moc „mají“ být vztahy otevřené, co je dobré, co je „správné“ a jak to mají jiní? Kde je hranice soukromí a jakou moc může mít tajemství nebo tabu? Může být žárlivost projevem lásky a zájmu, nebo strachu a nejistoty, kterou jako jed

Karol Radziszewski (nar. 1980) žije a pracuje ve Varšavě (Polsko), kde v roce 2004 absolvoval Akademii výtvarných umění. Pracuje s fotografií, videem, filmem, instalací, vytváří interdisciplinární projekty. Je rozkročen mezi

prezentace videí polského umělce s následnou debatou „Co znamená queer umění?“

presentation of selected films created by Polish artist Karol Radziszewski and discussion “What does ‘Queer Art’ mean?”

tvorbou vlastního časopisu, uměleckých knih, módou a je autorem mnohých kurátorských projektů. Je vydavatelem a šéfredaktorem časopisu DIK Fagazine. Program proběhne v angličtině, moderuje Martin Vaněk, historik umění a kurátor. Karol Radziszewski (b. 1980) lives and works in Warsaw (Poland) where he received his MFA from the Academy of Fine Arts in 2004. He works with photography, video, film, installations and creates interdisciplinary projects. His practice extends to magazines, artist books, fashion as well as curatorial concept projects. He is publisher and editor-in-chief of DIK Fagazine. Program will be held in English, moderated by Martin Vaněk, an art historian and curator. Uměleckoprůmyslové muzeum, Moravská galerie v Brně, Brno 19. 11. 2013 / 17.00 Vstup: dobrovolný Voluntary admission

hand in hand with sadness, bravery with fear, and harmony with disagreements. Will you also recognize yourselves in the photos?

Výstavy Exhibitions

73

na téma: Polyamorie, aneb vše, co jste kdy chtěli/ly vědět a báli/ ly jste se zeptat. Only in Czech language.

Kavárna Kino Scala, Brno Vernisáž Exhibtion opening: 13. 11. 2013 / 18.30 Vstup: zdarma Admission: free

Dva časosběrná fotografická výstava Tomáše Škody

Two time-lapse photography exhibition by Tomáš Škoda Fotografické zachycení vztahu dvou mladých mužů. Autor Tomáš Škoda rok a půl dokumentoval všední i méně všední situace společného života Filipa (26) a Matěje (23), a dal tak vzniknout fotografiím, které nejsou pouhým romantickým klišé, nýbrž obrazem reality skutečného vztahu. Jak smích, tak smutek, jak odvaha, tak strach, jak souznění, tak rozpory. Poznáte se v těchto obrazech také vy? The photographic capturing of the relationship of two young men. The photographer, Tomáš Škoda spent a year and a half documenting the everyday and not so everyday situations of the life of Filip (26) and Matěj (23). The result are photographs not of a mere romantic cliche nature, but rather a depection of the reality of a very real relationship. Laughter

Dvojice z naší vesnice výstava akvarelů Ivety Bradáčové

The Couple From Our Village exhibition of watercolors by Iveta Bradáčová Co je to vlastenectví a jak chápeme naši kulturu? Odpověď na tyto otázky hledala v archivu fotek své rodné vesnice Iveta Bradáčová, studentka ateliéru Petra Kvíčaly na FAVU. Série akvarelů, která podle fotografií vznikla, zobrazuje obyvatele v každodenních situacích a interakcích (čekání na tanec), stejně jako při událostech výjimečných a slavnostních (masopust). Cílem autorky bylo zachytit opravdovost, konkrétní osoby a skutečné zážitky.

Doprovodný program Accompanying Program

72

o queer humoru v sitkomech a kreslených seriálech! Only in Czech language.


Ottoman Trumpet, Brno Vernisáž Exhibition opening: 16. 11. 2013 / 19.00 Vstup: zdarma Admission: free

75

Divadlo Theatre

Jiné Others DŽEM vs. O.Li.V.Y tradiční marmeláda s netradiční queer příchutí

DŽEM vs. O.Li.V.Y traditional marmalade with a non-traditional queer flavor Osvědčené a oblíbené improvizační divadlo se speciálně na Mezipatrech předvede v lehce netradičním queer pojetí. Místní uskupení DŽEM si loni zahrálo impro-zápas s BAFNI, letos přivítají olomoucké O.Li.V.Y. Týmy předvedou v několika disciplínách scénky, jejichž témata mohou určit sami diváci. Kdy se vám naposledy stalo, že jste v divadle mohli ovlivnit průběh scény nebo představení? Nyní máte možnost! Ať už jste milovníci, nebo odpůrci oliv či rádi mlsáte džem, tady si zajisté pochutnáte! Play only in Czech language. Kavárna Trojka, Brno 14. 11. 2013 / 19.30 Vstup: 80 Kč / Studenti: 60 Kč Admission: 80 CZK / Students: 60 CZK

KREATURY: K ohni se mnou pojď / HaDivadlo CREATURES: Come with me to the fire / HaDivadlo Jak vypadá svět, který vytvořili pro své porevoluční potomky jejich rodiče? Jak svobodná je první generace, která vyrůstala v obrazu západní svobody? Jakou roli v tomto světě hraje láska a jakou peníze? Na chorvatském pobřeží se do sebe zamilují dvě mladé ženy. Láska stírá hranice mezi vnitřním a vnějším, mezi imaginárním a reálným. V ulicích na drahých autech rodičů hoří ohně zapálené rozhněvanými dětmi. Ve vnitrozemí „já a ty“ hoří touha. Play only in Czech language. Autor: D. Radová, I. Buraj Režie: I. Buraj Hrají: S. Venclovská, L. Končoková j. h. a Miroslav Kumhala HaDivadlo, Brno 19. 11. 2013 / 19.30 Vstup: 150 Kč / Zlevněné: 100 Kč Admission: 150 CZK / Reduced: 100 CZK

Mezipatra chill-out zóna Mezipatra Chill-Out Zone

Mezipatra Brunch Mezipatra Brunch

Takové normální rodiny

Během festivalu nemůžete být živi jenom filmy. Mezi projekcemi si přijďte odpočinout, občerstvit se a vstřebat zážitky do kavárny kina Lucerna. Na suchu tu sedět nebudete a o vaši zábavu se budou starat ti nejlepší. Že bychom vám zahráli na klavír? Že byste se stali svědky neočekávané performance? Přijďte se nechat překvapit nad kávou nebo jiným dobrým drinkem. Films cannot be the only thing keeping you animated during the festival. Come to Cafe Lucerna in between the projections to relax, refresh, and take in the festival experiences. Maybe we’ll play the piano for you? Or you’ll witness an unexpected performance? Come and be surprised over a coffee or some other good drink.

Až se vyřádíte na sobotní party v HuDi klubu Ilusion, přijďte si odpočinout na nedělní brunch v kavárně Langhans ve Vodičkově ulici. Z nejkvalitnějších surovin vykouzlí nejzručnější kuchaři a kuchařky jídla tak dobrá, že nebudete chtít odejít. A to nebudete muset! Ve 14h se rozběhne debata s hosty, které si pozvou moderátoři pořadu Kvér Radia Wave Bára Šichanová a Josef Rabara. After partying yourself out on Saturday at HuDi club Ilusion, come to relax at the Sunday brunch at Laghans Cafe. The most skillful of cooks will conjure up such delectable food from the most quality ingredients so that you won’t want to leave. At 2pm, the moderators of Kvér Radia Wave, Bára Šichanová a Josef Rabara, will have a discussion with some special guests.

Such an Ordinary Family

Kavárna Lucerna, Praha 11. 11. – 14. 11. 2013 / od 20.00 Vstup: zdarma Admission: free

Langhans, Praha 10. 11. 2013 / 11.00 Vstup: zdarma Admission: free

po projekci následuje debata s hosty screening and discussion Liší se v něčem rodina, ve které vychovávají děti dva tátové? Který z nich dělá s dětmi úkoly a který pere ponožky a dělá svačiny do školy? Jak jim to jde? A co si o tom myslí jejich děti? A co na to příbuzní, kamarádi a spolužáci? Režisérka Zuzana Špidlová ve svém krátkém dokumentu nahlédla do takového normálního queer rodinného života. A na co se nestihla zeptat ona ve filmu, na to se můžete zeptat zajímavých hostů vy po projekci. Součástí programu je diskuze na téma teplého rodičovství. Program only in Czech language. Kino Světozor, Praha 13. 11. / 20.00 Kino Art, Brno 16. 11. / 18.30 Vstup: 110 Kč Admission: 110 CZK

Doprovodný program Accompanying Program

74 Doprovodný program Accompanying Program

What is exactly patriotism and how do we come to understand our own culture? Iveta Bradáčová, student of FAVU under the studio of Petr Kvíčala searched for the answers to these questions in her hometown photo archiv. This series of watercolors based on those photos illustrates everyday life and interactions, but also special events and celebrations (Lent Carnival). The artist’s goal was to capture genuineness, real people, and actual experiences.


aneb Speed Dating Mezipater

Instant Attraction

Doprovodný program Accompanying Program

or Mezipatra Speed Dating Když rabín Yaacov Deyo vymyslel první formu „rychlého randění“, aby dopomohl seznamování nezadaných židů, asi netušil, že později toho využije LGBT komunita. A už vůbec netušil, jak udeřil hřebík na hlavičku. Mnoho studií později zkoumalo tuto formu seznamování a shodly se na tom, že první vteřiny jsou při výběru partnera rozhodující. Štve tě? Uvidíš ho jen pár minut. Líbí se ti? Můžeš ho vidět znovu. Před randěním proběhne od 18.00 projekce vystoupení sarkasmem a instantním humorem nabitého stand-up komika o strastech a slastech randění Do Nothing. When Rabbi Yaacov Deyo came up with the first version of speed dating – hoping to speed up the process of single Jews getting to know each other – he probably never would have suspected that it would be later used by the LGBT community. Little did he know, he hit the nail right on the head.

Kavárna Trojka, Brno 15. 11. 2013 / 19.00 Vstup: zdarma Admission: free Více informací a registrace na www.mezipatra.cz a Facebooku. More info and Registration at: www.mezipatra.cz and Facebook.

17. 11. 2013 / večer evening Další instrukce očekávejte na www.mezipatra.cz a Facebooku More instructions can be found on the website and on Facebook

Film in the Closet speciální utajená projekce na neznámém místě

Film in the Closet Special mystery screening at an uknown place

77

Nebojíte se jít s pravdou ven? Večer? Ve tmě? V Brně? A dokážete za své rozhodnutí přijmout odpovědnost? Nebo se v klíčovém momentě zlomíte a budete lhát? Stejně jako minulý rok navazujeme na tradici utajené projekce. Neznámý film, neznámo kde. Vyjděte s námi ven z kina a buďte ve střehu! Čas a místo se brzy dozvíte. Projekce pro odvážné. A první indicie? Pravdivé lži... Not afraid to be out with the truth? In the evening, in the dark, in Brno? Are you able to accept responsibility for your decisions? Or at that critical moment you crack and start to lie? Just like last year we are continuing in the tradition of a mystery screening. An unknown film at unknown place. Head out with us away from the movie theater and be on guard! You will find out the time and place soon enough. The screening is not for the faint of heart. And what is the first indication? True lies...

Vstupenky a festivalová místa Tickets and Festival Venues Zakoupíte vždy před projekcí v pokladně příslušného kina. Případný předprodej či rezervace jsou v režii samotných kin. You can buy tickets at the ticket office in the cinema before the screening. Cinemas themselves are in charge of any advance sales or booking. Jednotné vstupné na projekce: 110 Kč Praha / 100 Kč Brno Single ticket: 110 CZK Prague / 100 CZK Brno

BRNO

Permanentky Passes

Festivalová místa Festival Venues

Sedm filmů za cenu necelých pěti získáte při koupi festivalové permanentky. K dostání už pouze na brněnskou část festivalu od 1. do 20. listopadu v kinech Scala a Art. Seven films for the price of less than five when you buy the festival pass. Now available only for the festival in Brno at the cinemas Scala and Art from 1 to 20 November. Permanentka: 490 Kč Pass: 490 CZK

PRAHA PRAGUE

Kino Scala Moravské náměstí 3, Brno www.kinoscala.cz

Kino Světozor Vodičkova 41, Praha 1 www.kinosvetozor.cz

Kino Art Cihlářská 19, Brno www.kinoart.cz

Kino Lucerna Vodičkova 36, Praha 1 www.lucerna.cz

HaDivadlo Poštovská 8d, Brno www.hadivadlo.cz

Langhans Vodičkova 37, Praha 1 www.langhans.cz

UNTR (Podium bar pod café Falk) Gorkého 12, Brno www.facebook.com/untrpodfalkem

HuDi klub Ilusion Vinohradská 48, Praha 2

Kavárna Kunštátská Trojka Dominikánská 9, Brno www.3trojka.cz

Filmy Films Pokud není uvedeno jinak, budou všechny filmy uváděny v češtině nebo v originálním znění a s českými titulky. Změna programu je vyhrazena. Sledujte aktuální informace na webu www.mezipatra.cz. All films will be screened in the original language version with Czech or English subtitles. Go to www.mezipatra.cz for any program changes and more information.

Eleven club Dominikánská 11, Brno www.clubeleven.cz Uměleckoprůmyslové muzeum Moravská galerie v Brně Husova 14, Brno www.moravska-galerie.cz Ottoman Trumpet Opletalova 1, Brno www.ottomantrumpet.cz

Vstupenky a festivalová místa Tickets and Festival Venues

76 Instantní přitažlivost

Many later studies have looked at this form of dating and all agree that the first few seconds are the most important when it comes to choosing a partner. Getting on your nerves? You will only be face to face for a few minutes. Do you like that person? You can see him again. Before the dating begins, at 18.00 there will be a screening with a sarcastic, instantly funny, and energetic stand-up comedian. The performance is called Do Nothing and is about the hardships and pleasures of dating.


79

78 ŘEDITEL DIRECTOR: Aleš Rumpel ŘEDITELKA PRO BRNO DIRECTOR FOR BRNO: Kristýna Malíková VEDOUCÍ PRODUKCE PRODUCTION MANAGER: Pavel Bicek

Festivalový tým Festival team

PROGRAM PROGRAM Programová ředitelka Program Director: Lucia Kajánková Dramaturgové Programmers: Jakub Turčan, Jana Čížkovská, Šárka Veselá Asistent programu Program Assistant: Radek Hosenseidl Digital shipping: Jakub Turčan Shipping coordinator: Radek Hosenseidl PUBLIC & MEDIA RELATIONS Koordinátor propagace Promotion Coordinator: Juraj Gerbery PR: Jan Škoda, Daniela Ešnerová New Media: Jiří Markvart Koordinátorka fotografů, fotoeditorka Fotoeditor: Michaela Čejková Newsletter: Anna Voňavková Web editorka Web Editor: Nikola Bratrychová KATALOG CATALOGUE Editorka Editor: Tereza Zedková Jazykové korektury Proofreading: Tereza Zedková, Amanda Bell, Samantha K. Poyser

Překlad Translation: Amanda Bell Synopse Synopsis: Lucia Kajánková, Jana Čížkovská, Šárka Veselá, Jakub Turčan, Radek Hosenseidl Tisk Print: POINT CZ, s.r.o., Brno

Tým Praha Team Prague Výkonná produkce Executive Producer: Anna Cingrošová Vedoucí kinosálů Screening Coordinators: Anna Cingrošová, Michaela Mladá Školní projekce School Screenings: Lucie Kräusslová Koordinátor dobrovolníků Volunteer Coordinator: Bára R. Viktor Protokol a akreditace Protocol and Accreditation: Petra Lubojacki, Karolína Poliaková Stážistka Internship: Samantha K. Poyser Ceremoniály Ceremonies: Jakub Šmíd, Martina Štruncová Koordinátoři doprovodného programu Off Program: Damian Machaj, Kristýna Holubová Debaty Kvéru Kvér Discussions: Bára Šichanová, Josef Rabara Překladatelský servis Translation Coordinator: Jana Čížkovská Technická produkce Technical Production: Tomáš Studený Guest service: Martin Marin Finance Finances: Magda Purkrábková Minuty z Mezipater Video Diary: Dagmar Sedláčková a studenti FAMU Festivalový obchod a merchandising

Festival Shop and Merchandising: Sára Němečková

Tým Brno Team Brno Produkce Production: Lenka Pečivová, Eva Gerych PR Brno: Monika Šimková Koordinátoři off programu, divadla Off Program, Theatre: Aneta Horáková, Kateřina Turečková Korektury tiskovin, akreditace Proofreeding, Accreditation: Barbora Novotná Vedoucí kina Screening Coordinator: Marek Vöröš Film In the Closet: Markéta Svitáková, Marek Vöröš Divácká cena, výstavy Audience Prize, Exhibitions: Lenča Gorecká Debaty, přednášky Discussions, Lectures: Petr Šandera Speed Dating, ceremoniály Speed Dating, Ceremonies: Kristína Babíková Asistence ceremoniály, Speed Dating Assistant Ceremonies, Speed Dating: Barbora Sádlíková Asistent off programu Off program Assistant: Jan Bodnár Koordinátoři dobrovolníků Volunteer Coordinator: Jan Holman, Michal Pytela Queer shop: Michal Pytela Evidence návštěvnosti Visitors Evidence: Jan Holman Školní představení, sociální sítě School Performances, Social Networks: Pavla Minaříková

Koordinátor fotografů Photographers Coordinator: Viktor Wildner Technická produkce, IT Technical Production, IT: Jan Dosoudil VIZUÁLNÍ KONCEPT VISUAL CONCEPT Hlavní grafik Graphic Designer: Marius Corradini, Side2 DTP: Marek Prokop, Side2 Do yourself poster, animace bannerů Banner Animation: Daniel Korčák Design cen Awards Design: Michaela Tomišková & Jakub Jandourek, dechemstudio.com FESTIVALOVÁ ZNĚLKA TRAILER Námět, režie, střih Concept, Director, Editor: Jakub Šmíd Účinkující Performer: Sergej Dudnik Voice over: Irena Kristeková Produkce Production: Martina Štruncová Zvuk Sound: Adam Voneš Postprodukce Post Production: Studio FAMU, UPP Použitá hudba Music: Moby Swear Účetnictví Accounting: Prodimo, s.r.o. KONTAKT CONTACT: QFF Mezipatra / mailboxes.cz / Pobřežní 95/74 / 186 00 Praha info@mezipatra.cz www.mezipatra.cz facebook.com/mezipatra

Milujeme filmy. A jsme jejich zodpovědnými rodiči.

Všechny svoje lásky a přátele na Mezipatra lákáte, v předstihu kupujete lístky, nechybíte na doprovodných akcích. Podporujete tak Mezipatra. Snad proto, že se Vám líbí a chcete na plátně kin vidět skvělé queer filmy.

Přijměte tak naše pozvání do řad adoptivních rodičů. Diváků a divaček, kteří jako Vy milují filmy, a díky kterým Vám je můžeme promítat.

Je to jednoduché. Zvolte si z letošní nabídky film blízký Vašemu vkusu či touhám a vyberte z peněženky či účtu částku blízkou Vašim možnostem (překračující 500 Kč do libovolné výše). Rádi Vaši nově nabytou rodičovskou povinnost vykřičíme hrdě do světa na webu i při ohlášení projekce (na kterou získáváte dvě vstupenky), nebo pro stydlivé typy uchováme anonymitu a budeme Vám vděční v soukromí festivalového týmu.

Náš účet je: 2700297772/2010 a kontaktní email: info@mezipatra.cz Těšíme se na Vás a děkujeme!

Adopce Adpotion

Festivalový tým Festival Team


I N T E R N AT I O N A L F E S T I VA L O F F I R S T F E AT U R E S AND STUDENT FILMS

Prague, August/September 2014 W W W. F R E S H F I L M F E S T. N E T DEADLINE FOR SUBMISSIONS APRIL 30, 2014


kino art

kino

!!! TISK PRO FOTOGRAFY A DESIGNERY !!!

art

kino t galerie t kavárna

Cihlářská 19, Brno / tel. 541 213 542

www.kinoart.cz

!!! VÍC JAK 20 LET ZKUŠENOSTÍ !!! KVALITNÍ VELKOFORMÁTOVÝ TISK

předfilmy

to nejlepší z krátkometrážní tvorby mladých filmařů

filmový klub

náročnější dramaturgie, úvody, filmové lahůdky pro členy zdarma

TISK PIGMENTOVOU A LATEXOVOU TECHNOLOGIÍ

filmjukebox

hlasování pro filmové projekce

TISK NA PLÁTNO A NAPÍNÁNÍ NA RÁM

art dětem

zlevněné dětské víkendové projekce s lektorkami a výtvarnou dílnou

GRAFICKÁ A PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA

mimikino

zlevněné středeční projekce pro rodiče s malými dětmi

pro seniory

úterní zlevněné projekce

balet v artu

od listopadu pravidelné přímé přenosy z Bolšoj teatr

14 VELKOFORMÁTOVÝCH TISKÁREN LAMINACE A ADJUSTACE NA DESKY

PŘES 80 TISKOVÝCH MATERIÁLŮ V NABÍDCE TISK TAPET A FOTOTAPET

LEGIA@LEGIA.CZ TEL.: 541 146 789 POŘÍČÍ 5, 639 00 BRNO


WWW.MEZIPATRA.CZ

Mezipatra katalog 2013  
Advertisement