Page 1

Novรกkovรก Tereza PSP2


 

* 4.1.1643 ve Woolsthorpe † 31.3.1727 v Londýně Matematik,fyzik,astronom,filosof,teolog a alchymista


  

 

Vyrůstal s matkou a poté s jejími rodiči 1655-1661 - Grantham Trinity College R.1703 - předseda Královské společnosti R.1722 onemocněl


Tři pohybové zákony Zákon setrvačnosti  Zákon síly  Zákon akce a reakce 

  

Gravitační zákon Světlo-barevné spektrum Newtonův dalekohled


Jestliže na těleso nepůsobí žádné vnější síly nebo výslednice sil je nulová, pak těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu.


Jestliže na těleso působí síla, pak se těleso pohybuje se zrychlením, které je přímo úměrné působící síle a nepřímo úměrné hmotnosti tělesa.


Proti každé akci vždy působí stejná reakce; jinak: vzájemná působení dvou těles jsou vždy stejně velká a míří na opačné strany.


Každá dvě tělesa o hmotnostech m1 a m2 , která můžeme dostatečně aproximovat body nebo jsou sféricky symetrická , na sebe působí gravitační silou přímo úměrnou hmotnostem těles a nepřímo úměrnou čtverci jejich vzdálenosti


Mechanika 

Optika 

Matematické principy přírodní filozofie

Optika, nebo její vlastní stanovisko reflexe, lom světla a barev

Teologie 

Chronologie starověkých královských sfér


  

Optika (1704) Nová teorie světla a barev (1672) O pohybu těles po oběžné dráze (1685) Matematické základy přírodní filozofie (1687)


  

Kniha 1: O pohybu těles Kniha 2: O pohybu těles Kniha 3: O systému světa


http://www.gypri.cz/zde/fyzika/vyuka/fyzi k/newton.html http://cs.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton , http://astronomia.zcu.cz/astronomove/newto n/2394-isaac-newton http://jirisoler.wz.cz/principia.html

U9 novakovat prezentace  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you