Page 1


základní údaje

zkušenosti

Bc.Tereza Komárková 25.10.1988 Krupá 3, 28401 Kutná Hora +420 603 775 883; terezakom@gmail.com

2012 2011/nyní

2009

Soukromá lektorská činnost (klávesy, anglický jazyk, přípravy k maturitě)

Tvorba a správa ceníků pro stavební e-shop

TUL - FUA, obor Architektura a urbanismus (prezenční bakalářké studium, 2008/2012, BP pod vedením architekta Zdeňka Fránka) Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora (maturitní zkouška 2008)

kvalifikace

dovednosti a záliby

2012 nominace semestrálního projektu v soutěži “Ještěd f kleci” na FUA TUL workshop s Knutem Hjeltnesem “architektura mimo klasická centra”, GJF Praha

2011 studentská arch. soutěž a workshop „Máš to před očima“ (1.místo – realizace vítězného návrhu) mezinárodní workshop “OIKOS - sustainable architecture”, Praha křižovatky architektury 2011, Praha workshop “Do mozaiky Litomyšle” (v rámci semestrálního projektu, prezentace zastupitelstvu) účast ve studentské arch.soutěži “Brno - Pod Hády” (výstava Hl.n.Brno v záři 2011) 2010 studentská arch. soutěž „Rozhledna pekelský vrch“ (2.místo)

Praxe v ateliéru Edit! (spolupráce na projektu ‘Máš to před očima’)

2011 grafické zpracování bulletinu stavební společnosti BAUPLUS a.s.

studium

2009

architektonický 2týdenní workshop TACE THEATRE, Lublin - Polsko

ŘP skupina B; aktivně

AJ - pokročilý FRJ - mírně pokročilý Sketchup; ArchiCAD; AutoCAD; Rhinoceros; Artlantis; V-ray; Adobe CS5 stolní fotbal; fotografie a postprodukce; horolezení, volejbal, jóga;


ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ Observatoř na pozorování polární záře a malý hotel do Finska letní semestr 2012 m RBita cum quo ius eos ipsunt. Pedis mod ut aut apitem ad quia peles rem que nimus.

„Nejpodivuhodnějším prvkem místnosti je okno“ (Luis Kahn). bakalářská práce (dle zadání mezinárodní soutěže OBA 2012) vedoucí: doc.Ing.arch. Zdeněk Fránek asistent: Ing.arch. Radek Suchánek, PhD. Zadáním bylo zpracovat observatoř a planetárium na pozorování polární záře. Dále menší hotel, restauraci, sauny a zázemí. Území o rozloze 51,3 ha tvoří výhradně les a pěší cesty bez volného prostranství pro nerušený výhled na polární záři. Navrhuji minimální pozorovací rozhlednu po níž je možné vystoupat nad koruny stromů, bez zbytečného kácení tak získávám nejlepší výhled. Přístup je navržen z jihozápadního cípu u komunikace Pullinpuoli, kde je umístěno I parkoviště. Dále už musí návštěvníci pěšky. Směr vede do kopce po současných cestách, které jsou v návrhu zachovány. Při příchodu návštěvníka k observatoři samotné ho cesta vtáhne do jejího podzemí, ve kterém se průchod stáčí a protíná celou budovou. Již v podzemí budovy se nabízí jeden z nejdůležitějších momentů. Je zde zvrchu osvětlený prostor uvnitř kruhového schodiště, kterým je možné vzhlédnout až k obloze. Je to místo ticha a vizuálního zážitku díky pohledu do kovově lesklých útrob domu, ve kterých se odráží denní obloha, plynoucí mraky či noční polární záře. Zde začíná volné schodiště rozhledny vedoucí až nahoru na vyhlídku. Cesta schodištěm graduje změnou tvaru, který se vzdaluje od středu a vnitřní komínový prostor se tak rozevírá vzhledem k nebi také. Ze schodiště se dá odbočit do jednotlivých pater domu, avšak směr schodiště by měl spíš návštěvníka nabádat v cestě vzhůru a až při zpáteční cestě se východy samy nabízejí čelem ke zpátečnímu směru. Jednotlivá patra jsou dělena dle funkcí. Podzemní podlaží je přístupné veřejnosti jen jako studená podzemní cesta a schodiště, ostatní část slouží pro zázemí a provoz hotelu, restaurace a saun. V 1.np se nachází recepce, restaurace a hygienické zázemí. Druhé podlaží je věnováno planetáriu a expozici s galerií. Celé 3.np slouží jako krajina saun. Hotelové pokoje jsou zamýšlené jako individualistické prvky v krajině. Jsou místem, které chcete sdílet jen s těmi nejbližšími, před okolím vás chrání čtyři zdi, před zimou kupole stropní okna. Jejich rozmístění v lese je inspirované výrokem Hermanna Hesse: „Je zvláštní putovat v mlze! Osamělý je každý keř i kámen. Jeden strom nedohlédne k druhému, každý je sám.“ Dohromady je navrženo 7 dvoulůžkových a 3 čtyřlůžkové (rodinné) pokoje. Hotelovým hostům se nabízí zvláštní zkušenost obývat shora osvětlený prostor v němž se mohou cítit jako by byli zároveň venku. Nosný systém hlavní budovy je tvořen monolitickým betonem tl.250mm se zateplením minerální vlnou tl.200mm na vnější straně fasády. Plášt je skryt za předsazenou fasádou z pískových skleněných tabulí o rozměrech 1550 x 1800 mm na většině plochy a 3500 x 3600 mm v místech okenních otvorů. Sytost pískování závisí na umístění dané plochy v rámci celé fasády. Celá fasáda tak tvoří organický gradient mezi místy oken a ostatními plochami.


příjezd parkoviště pěší cesta zásobování

observatoř

běžkařské dráhy lanovka stará rozhledna

zimní sportovní centrum Ounasvaara

planetárium observatoř restaurace hotelové pokoje vstupní hala recepce sauna

řeka Ounaskoski

planetárium restaurace vstupní hala recepce

planetárium observatoř restaurace vstupní hala recece sauna

hotelové pokoje

2 2+2

2+2 2

2

2

2 2+2 2

centrum města

2

Ounasvaara 204m

planetárium přístupový bod

planetárium a observatoř

sauny

observatoř

jih observatoř

planetárium

planetárium hranice řešeného území

restaurace/recepce legenda

A “mezi stromy”

sever

B “u běžkařské” C “skála” D “samota”

“mezi stromy”

A

pokoje nejblíže hlavní budově komfort co se týče služeb obklopení lesem materiál pískované sklo 2L + 2L + 4L

B

B “u běžkařské”

C

v těsném kontaktu s běžkařským areálem ideální pro sportovce a rodiny materiál dřevěné smrkové lamely 2L + 4L + 4L

C

LEGENDA 1.PP 0.01 19 m2 0.02 9 m2 0.03 4 m2 0.04 4 m2 0.05 m2

0.06 10 m2 0.07 21 m2 0.08 11 m2 0.09 12 m2

kuchyň mytí nádobí

A

C

studená příprava příprava zeleniny zázemí zaměstnanců

15

kotelna vzduchotechnika prádelna sklad restaurace

“skála”

A

horninový povrch místo na dosah ostatním přitom s odstupem materiál kameninové obkladové desky 2L + 2L

0.14

0.13 0.12

0.15

D

0.11

B

0.10

“samota”

0.09

0.08

sami od ostatních pro páry a samotáře prostředí jezírek a borovic materiál corten 2L + 2L

0.04

0.07

0.06

0.05

0.01

0.06

0.03

D

0.02


+16,100

+9,000

+4,500

jihozápadní pohled

0,000

řez A-A´

+16,100

+9,000

jihovýchodní pohled

+4,500

0,000

řez B-B´

+16,100

severozápadní pohled +9,000

+4,500

0,000

řez C-C´

severovýchodní pohled


LEGENDA 2.NP C

A

LEGENDA 1.NP 1.01 hlavní prostor 195 m2 2.02 bar 2 14 m 3.03 wc ženy 5 m2 4.04 wc handicap 3 m2 5.05 wc muži 8 m2 komunikace 28 m2 CELKEM

A

C

2.01 galerie 153 m2 2.02 planetárium 2 48 m komunikace 37 m2

A

1.03

CELKEM 2 238 m

253 m

2 1.04

A B

vstup pro veřejnost vstup pro zaměstnance B´

1.01

B

1.05

B

2.01

B

2.02

1.02

M 1:200 1

2

5

10

20

LEGENDA 2.NP

A

M 1:200

1

2

5

10

20

C LEGENDA STRECHA

2.01 galerie 153 m2 2.02 planetárium 48 m2 komunikace 2 37 m

4.01

C

A

vyhlídka 146 m2 komunikace 11 m2

CELKEM

157 m2

CELKEM 238 m2

B

B

2.01

2.02

4.01

M 1:200 1

2

5

10

20

M 1:200 1

2

5

10

20


DO MOZAIKY LITOMYŠLE knihovna Martina Kabátníka v Litomyšli zimní semestr 2011 m RBita cum quo ius eos ipsunt. Pedis mod ut aut apitem ad quia peles rem que nimus.

Problém města? Definování potřeb nové knihovny. Rekonstrukce a dostavba v památkově a historicky cenném městě.

školní práce (nominace v soutěži “Ještěd f kleci”) vedoucí: doc.Ing.arch. Zdeněk Fránek asistent: Ing.arch. Radek Suchánek, PhD. Stávající knihovna se nachází v budově staré radnice přímo v centru Litomyšle na Smetanově náměstí. Jelikož je v současnosti ve velmi nevyhovujícím technickém i provozním stavu, nabízí se možnost ji přestěhovat na nové místo, které bude navrženo podle jejích potřeb. Pozemek domu U Medvěda v jižním cípu hlavního náměstí je již několik desítek let uzavřený veřejnosti, i když tomu v minulosti ne vždy bývalo. Využít tento prostor s jeho průchody a budovami pro stavbu určenou veřejnosti je příležitostí, jak znovu propojit náměstí s Bělidly, v jejichž blízkosti se dnes nachází i autobusové nádraží. Pozemek se vymyká místní klasické podélné zástavbě. Důvodem je jeho rohové umístění v náměstí, kam se fasádou domu U Medvěda tváří jako jeden z typicky protáhlých domů. Druhým směrem k Bělidlům je však fasáda budovy bývalé puškárny třikrát delší než dům U Medvěda, v návaznosti na to i vnitřní atrium se v tomto místě rozšiřuje. Vzniká tak poměrně velkorysý prostor v centru Litomyšle s potenciálem stát se novou cestou na stávající mapě. Zprůchodnění pozemku i stavby se stalo nosnou myšlenkou. Knihovna tak není pouze cílem, ale součástí každodenní cesty k cíli jinému. Paradoxně tak může oslovit i skupiny lidí, kteří by ji jinak nenavštívili.

zimní vizualizace

Domy, stejně jako knihy, se skládají z jednotlivých kapitol. Ty se mohou vrstvit, chronologicky vymykat, překrývat i doplňovat. Některé kapitoly v knize jednoduše chybí, stejně tak jako v architektuře můžeme vynechat-zbouratzapomenout. Kapitolou, která ve stavbě nové knihovny již k přečtení nebude, jsou menší přístavby charakteru kůlen a skladů. Ty jsou v návrhu nahrazeny novou budovou z pohledového betonu. Zanechány jsou domy bývalé výrobny pušek a dům U Medvěda, které propojuji a sjednocuji novou stavbou vytvářející atrium. Zadáním bylo nevyužívat dům U Medvěda pro potřeby návrhu, což se stalo důvodem pro umístění provozu knihovny do puškárny. Nové je přiznané, staré je zachované.

přednáškový sál


hlavní pohled do vnitřního atira


dětské oddělení


řez B-B´


PUMA SOCIAL STORE náměstí Franze Kafky, Praha 1 vítězství v soutěži v prosinci 2011 (realizace návrhu červen 2012)

“Máš to před očima?” Terezo, co tě na připravovaném projektu oslovilo, proč ses rozhodla přihlásit se do soutěže? Velkou roli sehrála chuť pro získání nových zkušeností, možnost potkání zajímavých lidí a taky náhoda. Prosincový workshop mi ukázal, jak může být práce v týmech efektivní i zábavná. Navíc možnost navrhnout si vlastní design bot odměnou za odevzdaný projekt, byla natolik lákavá, že jsem se rozhodla návrh odprezentovat. Bylo pak pro mne milým překvapením, že se projekt líbil i dalším lidem včetně poroty. Kladeš si při svém tvůrčím procesu nějaké limity? „Krotila“ ses nějak při práci na tomto konkrétním projektu nebo jsi nechala pracovat fantazii naplno? Šlo mi o to zkusit si něco nového, čímž návrh interiéru byl. A jelikož jsem zvyklá řešit zadání spíš po stránce architektonické než designové, tak jsem si mohla dovolit nadhled a podřídit interiér konceptu. Soutěž nebyla o limitech ale o možnostech. koncept inspirovaný hornickou šatnou

Kde, případně jak, jsi čerpala inspiraci? Dívám se kolem sebe. Stačí vnímat okolí, pozorovat, a pak skloubit několik podnětů dohromady. Popravdě jsem nikdy v řetízkové hornické šatně nebyla, ale fotografie z těchto prostor na mě zapůsobily natolik, že jsem si na princip šaten vzpomněla, když jsem hledala možnosti jak pojmout prostor obchodu variabilně. Kdybys mohla odhodit všechno, co by ti svazovalo ruce a mohla si naprosto svobodně vybrat co, kde a pro koho bys chtěla navrhovat, co by to bylo? Nejsem typ člověka, který by chtěl navrhovat město na zelené louce, takže by to nebyl případ s ideálním investorem, ideálním prostředím, ideálním zadáním. Lákavější jsou problémy současného města, prostoru v něm nebo problémy našich domovů a prostorů pro život. Jak by měl vypadat dům, ve kterém bys chtěla žít? Nenápadný, velkorysý, přirozený. Nemám zatím vytipovaný prostor a bez specifického prostředí nemůže být ani představa domu. Od staveb celkově bych si přála, aby více komunikovaly se svým okolím a vycházely z něj. A třeba to vlastně nakonec ani nebude dům… Máš nějaký vzor? Od akčních hrdinů až po politiky. U architektury to jsou spíš inspirace a směry: švýcarský koncept, finská práce s krajinou, lehkost japonských konstrukcí. Oblíbený materiál? Nejbližším materiálem mi je už delší dobu dřevo. Mám ráda stromy, protože jsou živé, mění se a každý z nich je originál. Jestli se říká, že máme zasadit během života strom, tak já chci stihnout celý les. V současné době v tomto oboru vévodí spíš čisté linie a jednoduchost. Dokázala by sis představit, jak by ses popasovala třeba se secesní vilkou? Byla by to skvělá výzva, tak sem s ní :). rozhovor pro www.protisedi.cz (20.února 2012)

noční exteriér se zvukovými efekty


soutěžní návrh


hall of fame

hygienické zázemí

variabilní plocha pro výstavy


SHOP

HAVE A COFFEE

M

prodejní stěna

CREATE

barový pult

LEAVE A MESSAGE


KOMUNITY POD HÁDY bydlení do Brna letní semestr 2011

m

Studentská soutěž na návrh bydlení na okraji Brna v městské části Maloměřice. .

školní práce (účast v soutěži) vedoucí: Ing.arch. Antonín Novák asistentka: Mgr. Zdeňka Němcová-Zedníčková konzultace: Ing.arch. Tomáš Pilař

Pro koho má být bydlení Pod Hády určeno? Od roku 1990 dochází k postupnému stárnutí brněnské populace a důkazem alarmujícího demografického stárnutí je brněnský nejvyšší index stáří ze všech českých měst. Nabízí se tak otázka výstavby malometrážních bytů s komunitním centrem pro obyvatele v postproduktivním věku. Komunitní bydlení by fungovalo jak pro důchodce, kteří zde naleznou senior centrum a pečovatelskou službu, tak pro mladé rodiny, které uvítají možnost relaxace v přírodě stejně tak jako výbornou dostupnost do centra města. Areál by měl nabídnout sportovní hřiště, parky, amfiteátr pro letní akce, plochu pro volnočasové aktivity, služby a zázemí s obchody, restauracemi, školku, senior centrum.

společné pavlače

Ideální komunitní bydlení si představuji jako malé město z bytových pavlačových domů, s různorodými typy veřejných prostorů a možností pobytu v přilehlé přírodě. V návrhu chci zvýhodnit obyvatele nad automobilový průmysl. Automobily změnily tvář všech měst oproti 19. století k nepoznání. V minulosti bývalo zvykem, že existovaly široké chodníky pro pěší a menší komunikace pro koňská spřežení. Avšak dnešní automobilový průmysl si zabírá nepřiměřeně velkou část měst a vytváří jak propojení, tak bohužel i bariéry, které v návrhu nechci připustit. Veškerá automobilová doprava je “zametena” pod zem zároveň i s dostatečnou kapacitou parkovacích míst podél páteřní komunikace překryté terénem. Různé průhledy a polootevření osvětlující komunikaci nabízí zatraktivnění průjezdu místem, přírodní větrání, denní osvětlení. Záměrem je ozelenění celého úseku především v místech, kde se setkává denní světlo se světem v podzemí.

podzemní silnice a parkovací stání


vizualizace z jihu

pohled na skupinu budov od severu


LUXUSNÍ HOTEL PRO KH areál Jezuitské koleje v Kutné Hoře zimní semestr 2010 m

Návrh nového využití zanedbaného areálu v kontextu historického centra (5* hotel, veřejné plochy, kavárna, vinárna, IC a další.). školní práce vedoucí: prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel asistent: Ing.arch. Martin Šaml V rámci zadání semestrální práce bylo hledání náplně dnes nevyužívaného a veřejnosti uzavřeného prostoru v areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře. V reakci na strategický plán turistického rozvoje Kutné Hory, zde navrhuji luxusní hotel. Pětihvězdičkový hotel tomuto turisticky atraktivnímu městu stále chybí, majitelem by mohlo být právě město. Areál je zamýšlen jako veřejný prostor s turisticky zajímavými místy, který zároveň prakticky řeší současnou nevyhovující dopravní situaci před Chrámem Sv. Barbory. Umísťuji zde informační centrum, vinný sklep s kavárnou, veřejně přístupný park. Prostor oživuji „vinnou stezkou“, která by mohla být součástí většího okruhu skrz město, a odhalením archeologicky unikátně dochované vápenky přímo za budovou Jezuitů. Důležitou součástí návrhu je obnovení dnes zrušených středověkých pěších cest, které historicky spojovaly tento areál s centrem města.

hotelový pokoj

vstupní hala

vstupní hala


hlavní vstup


Navrhované řešení areálu za Jezuitskou kolejí je zamýšleno s ohledem na turismus a ekonomický potenciál pozemku. Pozemek je nově rozdělen na tři části – spodní bastion, střední část kolem Staré školy a horní část, která je nově zastavěna luxusním hotelem.

pohled na hotel z parku před Jezuitskou kolejí

Bastion – Bastion nabízí turisticky atraktivní výhled na Chrám Sv.Barbory jak z vyšší, tak i z nižší hradby. Nově jsou v této části navrhnuty schody spojující prostor před chrámem Sv.Barbory a zadní areál. Historicky byly v hradby v těchto místech již dříve narušeny. Bastion se skládá ze dvou výškových úrovní. V 1.úrovni bastionu je ze severní strany vstup do vinného sklepu, který je navržen do barokních sklepních prostor.

Kavárna - V severním cípu bastionu podél zdi sousedící s objektem penzion Barbora je zamýšlena kavárna/vinárna, která by mohla mít návaznost na vinný sklep nacházející se v podzemí. Vinárna by měla být provozně zaměřena především na turisty. Vinárna by byla součástí projektu zaměřeného na propagaci kutnohorského vinařství a sloužila by jako místo pro zastavení na vinařském okruhu Kutnou horou.

Vápenka - Prostor mezi vstupem do vinařského sklepení a Jezuitskou kolejí vyplňuje nová turistická atrakce – archeologický nález unikátně dochované vápenky.

bor .Bar m Sv Chrá

Stará škola – Budova „Staré jezuitské školy“ je památkově chráněný objekt, který je třeba v areálu zachovat. I když je budova umístěna uprostřed pozemku a tudíž se jí musely nové objekty situačně přizpůsobovat, tak právě její centrální umístění nabízí novou možnost využívání stavby a to jako nového informačního centra k vznikajícímu areálu. V přízemí budovy se nachází IC, obchod se suvenýry, toalety a zázemí pro zaměstnance. V druhém nadzemním podlaži je pracovna ředitele a kancelář IC. Má zde svou pobočku i průvodcovská služba Kutná Hora. Budova potřebuje náležitou rekonstrukci jak interiéru, tak exteriéru.

Jezuitská kolej Luxusní hotel – Do strategického plánu turistického rozvoje Kutné Hory spadá záměr vybudování luxusního hotelu jehož vlast-


BASTION

Nabízí turisticky atraktivní výhled na Chrám Sv.Barbory jak z vyšší, tak i z nižší turisticky hradby. Nově jsou v této Nabízí atraktivní výhl části navrhnuty schody spojující Sv.Barbory jak z vyšší, tak i z niž prostor před chrámem Sv.Barbory jsou v této části navrhnuty sch a zadní areál. Bastion se skládá ze prostor před úrovní. chrámem Sv.Barb dvou výškových V 1.úrovni Bastion skládá ze dvo jeareál. ze severní stranysevstup do vinného sklepu, který je navržen do úrovní. V 1.úrovni je ze severní barokních vinnéhosklepních sklepu,prostor. který je navrže

sklepních p KAVÁRNA

V severním cípu bastionu podél zdi sousedící s objektem penzion Barbora je zamýšlena kavárna/vinárna, která by mohla mít návaznost na vinný sklep nacházející se v podzemí.

VÁPENKA Nová turistická atrakce - archeologický nález unikátně dochované vápenky.

STARÁ ŠKOLA Budova “Staré jezuitské školy” je památkově chráněným objektem, který je třeba zachovat a rekonstruovat. Její centrální umístění v areáu využívám pro nové informační centrum.

HOTEL Do strategického plánu turistického rozvoje Kutné Hory spadá záměr vybudování luxusního hotelu jehož vlastníkem by bylo město. Ačkoliv je Kutná Hora turistickým centrem tak jí stále chybí pětihvězdičkový hotel, který by doplnil nabídku služeb tohoto města. Tvar hotelu vychází z daného místa, návaznosti na ulici Kremnická a orientace výhledu na chrám Sv.Barbory. Hotel se skládá z několika funkčních vzájemně propojených částí. Kromě standardních služeb jako je restaurace, bar, bazén, sauna, výřivka a konferenční sál nabízí i prostory pro obchody a služby. Tato část budovy náleží k ulici Kremnická a je dostupná široké veřejnosti. Namísto staré zdi, která v této době k této straně ulice přiléhá, zde vznikne nová uliční třída, která má za úkol oživit tuto dlouho zanedbávanou část okraje historického centra.


ROZHLEDNA PEKELSKÝ VRCH rozhledna u obce Raspenava letní semestr 2010 m

Návrh dle podmínek zadání studentské soutěže.

.

školní práce (účast v soutěži - 2.místo) vedoucí: Ing.arch.akad.arch. Jan Hendrych asistent: Ing.arch.Ing. Jiří Janďourek Koncept návrhu je postavený na myšlence oživit cestu návštěvníka nevšedním zážitkem ze samotného stoupání. Cesta po schodišti do vyhlídek až do výšky 35m zprostředkovává výhledy nejen až na samotném vrcholu, ale i po cestě vzhůru. Rozhledna nabízí možnost zastavit se a odpočinout si během stoupání a všimnout si tak pohledů nejen nad stromy, ale i do jejich korun. Nejdůležitější částí rozhledny je schodiště, které je spojujícím prvkem útulny v přízemí se zastřešenou vyhlídkou ve výšce 32m a pochozí střechou v nejvyšší úrovni. Schodiště je zavěšeno na systému ocelových lan a je spirálou, která překvapí uvnitř formálního tvaru objektu, který se z exteriéru jeví jednoduše. V úrovni 10.np je vyhlídka s okny směrovanými na vybraná místa. Tento prostor funguje jako útočiště při špatném počasí, či jako informační zdroj těch nejdůležitějších výhledů. Hlavní zážitek tkví však až na vrcholu objektu, na pochozí střeše ve výšce 35m nad terénem, kde je každý návštěvník odměněn výhledem 360° kolem sebe. Rozhledna je oblečena do pláště z modřínových lamel, jejichž hustota se po výšce objektu mění v závislosti na světelných atmosférách a pohodě vnitřních prostor vůči počasí. V ideálním případě by rozhledna stárla s věkem dřevěných neopracovaných lamel.


příchod k rozhledně od obce Raspenava


NA HRANĚ ARCHITEKTURY dům na hraně zimní semestr 2009

m

Hledání místa, definování si problému a příležitostí. Zpracování rodinného domu s ambicí vytvořit a být veřejnosti přístupnou cestu. školní práce vedoucí: Ing.arch.akad.arch. Jan Hendrych asistent: Ing.arch.Ing. Jiří Janďourek Zadáním bylo definovat a zpracovat „dům na hraně“. Vybrala jsem si pozemek pod parkanem chrámu Svatého Bartoloměje v centru Kolína v místě, kde se potkává historické jádro a nová zástavba. Parkany náležející k chrámu jsou již desítky let prostorem, kam je veřejnosti vstup zakázán. Tato část města se však jeví jako lákavé zakázané ovoce. Jsou zde rozsáhlé zahrady, stupňovité terasy z kamenných hradeb a spousta zeleně. Nabízí se tak otázka proč parkany nezpřístupnit - oživit tak dění kolem chrámu a turistický ruch, zvýšit zájem místních, nabídnout veřejnosti k užívání příjemné místo přímo v centru jinak průmyslového nevlídného města. Jediný současný přístup na parkany je zvrchu podél kostela. Ve spodní části vás od parkanů dělí 7 metrů vysoké středověké hradební zdi nebo hustá zástavba domů. Výjimkou je však proluka jižně pod parkany v řadě domů v ulici Politických vězňů. Proluka patří městu Kolín a pomyslný dům na tomto pozemku by se díky své stupňovitosti a otevřenosti veřejnosti mohl stát pojítkem historické části od náměstí, přes chrám a parkany až dále dolů jižním směrem do nové zástavby vně centra. Dům na hraně, ve kterém se střetává historické jádro města Kolína a jeho okolní novější zástavba, je rodinným domem, galerií, kavárnou i veřejným prostorem. Tento objekt nemusí být pouze cestou ale pro některé i cílem.


PŘES JELENÍ PŘÍKOP lávka pro pěší letní semestr 2009

m

Vejdi do parku stromů, nahlédni nad jejich koruny proto, aby jsi se znovu mohl ponořit v les kmenů na druhém konci. školní práce vedoucí: Ing.arch. Zdeněk Fránek asistent: Ing.arch. Radek Suchánek, PhD. Prostředí Jeleního příkopu pod Pražským hradem jsem chtěla zachovat v původním stavu. To mne vedlo k hledání způsobu, jak přemostit údolí bez pomoci svislých podpěr, které by kvůli své případné výšce a velikosti narušovaly genia loci. Nabízelo se tak technické řešení s využitím předpjatých pásů. Konstrukce 100m dlouhé lávky je nesena ocelovými kabely spletenými z menších lan v předpjatých betonových blocích. Lávka je tenkou linkou, která má ambici údolí příkopu doplnit bez úsilí strhávat na sebe pozornost v tak vzácném prostředí.

Belveder


pohled z Chotkovy ulice


PRVNÍ PROJEKTY nekonečný dům, design svítidla pro studenta: rychle, levně, hravě zimní semestr 2008 m

školní práce vedoucí: doc.Ing.arch. Zdeněk Fránek asistent: Ing.arch. Radek Suchánek, PhD.


kontakt:

terezakom@gmail.com +420 603 775 883

Portfolio Tereza Komรกrkovรก vol.1, 2012

Tereza Komárková  

portfolio of my student projects

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you