Page 1

barA2k Dům a komunitní centrum pro časopis A2

1. varianta DŮM V DOMĚ

Tereza Šváchová


DŮM V DOMĚ skelet

obal

fasáda


4NP

610 m2

564 m2 HOSTEL

REDAKCE

TERASA

BYTY

190 m2

463 m2

WC SCHODIŠTĚ, VÝTAH

3NP

190 m2

280 m2

455 m2

902 m2 WORKSHOPY

KANCELÁŘE

VÍCEÚČEL. PROSTOR

ATELIÉRY

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 2NP

280 m2

902 m2

JÍDELNA, ČÍTÁRNA

ZKUŠEBNY

GALERIE

KONCERTNÍ SÁL

254 m2 KAVÁRNA, OBCHOD TERASA

553 m2 PARKOVIŠTĚ

165 m2 480 m2

1NP

1020 m2


ŘEZY


1.varianta  

Ateliér Císler - 1. varianta - Hradčanská 150 m - barA2k - dům pro časopis A2