Page 1

1992

Te r e z a N o v o t n รก P ORTF OLIO . . . . . . . 2014


TEREZ A NOVOTNÁ nar. 7. 10. 1990 v Litomyšli terasa.novotna@seznam.cz tel. 737003046 trvalé bydliště : U Lomu 142 57001 Litomyšl vzdělání: 2006 - 2010 . . . . . . Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl 2010 - 2014 . . . . . . VUT Brno, Fakulta architektury 2012 - 2013 . . . . . . University of Brighton, Faculty of Arts - Architecture (UK) - Erasmus exchange workshopy: červen 2012 - Workshop s Martinem Rajnišem - dřevěná konstrukce na dvoře FA - “Cecilka” Workshop Znojmo - Věže červen 2013 - Workshop Znojmo - hradební okruh Workshop Kuklík - Malé věci v krajině - dřevěné struktury 2011 - 2012 2007 - 2013

. . . . . . práce ve White Gallery v Osíku u Litomyšle . . . . . spoluúčast na organizace festivalu Smetanova Litomyšl

Autocad 2D, Rhinoceros, Adobe Photoshop, Adobe Indesign jazyky: anglicky - pokročilá znalost německy - základy řidičský průkaz B

2


3


1/5

objekt pro novodobého poutníka v kontextu barokní krajiny Pálavy 3 místa, která definují prostory vedoucí práce: Ing. arch. Barbora Ponešová Ing. arch. Jan Foretník

4


L O K A L I TA S I R O T Č Í H O H R Á D K U Sirotčí hrádek je zřicenina nad obcí Klentnice. Je ohromující svou bohatostí.Představuje přírodní prostředí, které člověk neuvěřitelným způsobem přetvořil ku svým potřebám a které nyní dostává zcela nové kvality vlivem přírodních elementů. Sílu těchto faktorů není možno opomenout. Hrad svou impozantní siluetou přetíná dva světy - v jednom dominuje člověk, ve druhém ukazuje svou sílu příroda..

Hrádek určuje prostory naprosto odlišné svými kvalitami. Zde definuji osu, která zříceninou prochází . Ta t o osa je g e o m e t r i c k y přesně určena, hradem je půlena.

5


SITUACE 1:750. KONCEPT - PROPOJENÍ PROSTORŮ OBJEKTY ELEMENTÁRNÍCH GEOMETRICKÝCH TVARŮ.

TROJÚHELNÍK.

Jako symbol elementární lidské potřeby střecha nad hlavou. Objekt /jednoduchý přístřešek/ se obrací k siluetě hradu.

6

ÚŽINA MEZI SKALAMI. Místo, kde hrad protíná osu, člověk sestupuje dolů a vzhlíží nahoru. Zprostředkovává předěl mezi oběma světy. Jednoduchý objekt zavěšený mezi skalami nepostrádá obytné prvky. Není pro každého.

KRUH.

Vynoříte se zpoza skal a otevírá se výhled. Všemi směry. Čtyři roční období. Dokonalé.


7


12


2/5

minimální řadovka maximálně ohleduplná k lokalitě v e d o u c í p r á c e : I n g . a r c h . J a n S o c h o r

13


Řešená lokalita se nachází v brněnské čtvrti Kohoutovice. Pozemek ve svahu nabízí krásný výhled na protější stranu údolí. Má-li být tento pozemek zastavěn, je důležité tuto kvalitu zachovat. Návrh uvažuje s řadovou zástavbou. Domy využívají svah, vstup je z prvního podlaží přes krytou terasu. Tímto rozbitím jsou zachovány průhledy skrze jinak masivní hmotu domů.

14


15


16


17


3/5

“ w e a r e n o t a f r a i d o f t h e f u t u r e” Baťa ville in East Tilbury (UK) vedoucí práce: Alicija Borkowska.. Rute Nieto Ferreira

18


železniční spojení - 40min do Londýna

London

East Tilbury

rezidenční čtvrť - bydlení převážně ze 60. let.

území pro kolektivní a individuální bydlení dle nově připraveného masterplanu

CENTRUM ?

tovární čtvrť - částečně rekonstruováno a vlastněno soukromými firmami

hlavní silnice 19


PROBLEMATIKA CENTRA

OŽIVENÍ CENTRA

East Tilbury funguje dnes jako rezidenční sídlo, většina lidí dojíždí za prací do nedalekého londýna (spojení vlakem 40 min.) Ve městě mimo základní občanské vybavenosti chybí veřejné prostory a prostory sportovně - rekreační.

20

Stanford house bývalé společenské centrum baťovské komunity - je nyní orientován směrem k parkovišti a hlavní silnici. Prostor za ním, ležící na pomezí rezidenční a výrobní čtvrti, má potenciál stát se centrálním veřejným prostorem, avšak nyní funguje spíše jako zadní dvorek s několika pozdějšími utilitárními dostavbami.


ANALYTICKÁ STUDIE MÍSTA - FOLLY /DEKORATIVNÍ OBJEKT pro East Tilbury

Baťovská města byla plánována velmi účelně - dělník se co nejpřímější cestou přesouval do práce, z práce na oběd, domů. Veřejné prostory nebyly součástí plánu, vše podléhalo značné kontrole.

Koncept arkády jako platformy pro oživení veřejného života. Arkáda jako samostatně nefunkční objekt poukazuje na zájem o kultivaci veřejného prostoru.

21


VIZE

Návrh sjednocuje plochu nyní “za” dobovým stanford house a vytváří zde nové centrum veřejného života. Zadní dvorek se tak stává náměstím a předprostorem významné budovy.

what if. .

annual planting exhibition was held to commemorate Bata

vize fungování centra Návrh uvažuje bydlení v centrální části jako co-housing projekt. Vytvořené poloveřejné náměstíčko mezi soukromými zahradami je vybaveno hřištěm a společnými záhony. Celý prostor je průchozí, odkazuje tak na prvek vyskytující se v jiných baťovských koloniích-pěšinu mezi zahradami. Terén je zde o pár stupňů snížen oproti terénu zahrad pro odlišení veřejného-poloveřejného.

koncept poloveřejného prostoru mezi zahradami

22


3 1. fáze stavby společenského domu - začíná konstrukce cafebaru, společenského sálu a hřiště obyvatelé pomáhají při stavbě a je jim umožněno získat prostředky na stavbu společné dílny a extra bytů

2 zároveň probíhají také terénní úpravy zahrad

6 obyvatelé jsou najmuti na výrobu jednoduchých stánků, které jsou užity při sezónních trzích. Stánky jsou skladovány ve Stanford house a jsou snadno opět sestavitelné

4 dílny a byty jsou postaveny

8 Baťa Reminescence Resource Center se dostává skrze trhy do povědomí lidí, stejně tak, jako dílny.

1 v první fázi je upraven veřejný prostor náměstí a městská knihovna, která je zároveň i sídlem spolku pamětníků Baťa Reminescence and Resource Center.Je přesunuta do nově zrekonstruovaného původního espresso baru, dnes užívaného jako fast food. Financováno veřejnou správou.

7 BRRC ve spolupráci s kavárnou pořádají každý týden farmářské trhy. Obyvatelé zde mohou prodávat jak výrobky z dílny, tak plodiny ze zahrady.

5 lidé v dílnách občas opraví nebo vyrobí lavičky na náměstí nebo do kavárny

23


knihovna otevřená do náměstí

dílny

POSTUPNĚ ZBUDOVANÉ NOVÉ SPOLEČENSKÉ CENTRUM+ NÁMĚSTÍ

24

společenský sál


PRVNÍ PATRO SPOLKOVÉHO DOMU DRUHÉ PATRO - EXTRA BYTY

25


26


4/5 design 탑idle

27


5/5 projekt windsor chair vs. thonet chair (UK)

28


29


6 / PROJEKT AKTUÁLNÍHO VNITŘNÍHO PROSTORU - CIHLA

30

7 / WORKSHOP KUKLÍK - MÁM TĚ RÁM

8 / WORKSHOP S MA


ARTINEM RAJNIŠEM - CECILKA

9 / PROJEKT PRÁDELNA - PARAZIT A KLUBOVNA PRO SLACKLINE CLUB (UK)

31


2014

Tereza Novotná portfolio 02/2014  

architecture works

Tereza Novotná portfolio 02/2014  

architecture works

Advertisement