Page 1

Pravda

40 profesia

Dostali sme fúrik tehál, ale čo s ním Jozef Smida Bratislava Na seminári „o školskej príprave na život“ hovorili aj dvaja úspešní mladíci z veľkých úspešných firiem. O tom, že po absolvovaní štúdia (vysokoškolského) mali veľa vedomostí, ale zo začiatku nevedeli, čo s nimi, nevedeli, ako ich použiť. Čosi im chýbalo. Zrazu sa nepozeralo na známky, ale na osobnostné kvality.

Až v praktickom živote sa učili nachádzať svoju výnimočnosť a využívať ju, komunikovať s nadriadenými a kolegami, pracovať v tíme, zistili, akú cenu má ich cudzojazyčná slovná zásoba, aké dôležité je vedieť vyhľadávať, spracúvať a porovnávať informácie, učili sa vidieť súvislosti. Priznám sa, že slová mla-

dých úspešných mužov, ako im škola síce dala za batoh vedomostí, ale nepripravila ich na praktický život, mi zneli ako obohrané klišé a frázy. Naozaj im škola ublížila, ak museli začať sami osobnostne rásť a učiť sa celkom nové veci? Asi si neuvedomili, že ide o celkom prirodzený bežný proces. Prísne vzaté, obchodná aka-

démia nevychová „obchodníka“, pedagogická fakulta nenaučí učiť. A nemyslím si, že úspešným manažérom sa staneme tým, že sme absolvovali manažérsku školu. Predpokladám, že každý z nás pri prechode zo školy do sveta praxe začínal akoby odznovu. Že škola nám naložila za fúrik tehál, ale neukázala, čo všetko z nich možno

postaviť. Nemala to robiť? Uvedomme si, že z tých istých tehál možno postaviť všelijaké domy. Nepodceňujme tehly. A navyše nezabúdajme, že z málo tehál je malý dom. Pravdaže, na stavanie treba aj maltu. Škola môže pomôcť čosi jej namiešať. Lenže začať stavať, to už musí človek sám.

Anketa V čom sú zahraničné vysoké školy odlišné?

Roman Bednárik, Žilinská univerzita Štúdium v zahraničí mi prinieslo predovšetkým zlepšenie anglického jazyka. Švédsky školský systém vidím kvalitnejší z pohľadu prípravy na prax. Absolvoval som tri kurzy na univerzite v Linköpingu. Kládli v nich dôraz na tímovú prácu a štúdium bolo celkovo zamerané na riešenie problémov namiesto memorovania poznatkov. Veľký prínos vidím práve v projektoch, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou väčšiny predmetov. Podľa môjho názoru študenti, ktorí prešli týmto vzdelávacím systémom, sú lepšie pripravení na prax a riešenie problémov v reálnom živote. Ďalším plusom je kontinuálne hodnotenie predmetov študentmi. Po absolvovaní predmetu (kurzu) študenti dostanú minianketu na zhodnotenie predmetu, čo sa týka náročnosti, obsahu... Tento spôsob pomáha zlepšovať kvalitu výučby. Hlavným dôvodom na vycestovanie a štúdium v zahraničí boli pre mňa nové skúsenosti, zlepšenie anglického jazyka, iná kultúra a v neposlednom rade porovnanie štúdia doma a v zahraničí.

Ivana Janíková, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ivana Sarvašová, Univerzita Komenského v Bratislave

Marta Marková, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Začínajúc štúdiom, keďže to bol hlavný dôvod, prečo som bola vo Fínsku, školský systém vo VAASA/ Fínsku je na veľmi vysokej úrovni. Pedagógovia sú z rôznych krajín, študijné materiály sú načítané v systéme „moodle“, kde má každý študent prístup, prednášky nepovinné – dôležité je vedieť danú problematiku vysvetliť na písomnej skúške. Každý študent má právo na trikrát urobiť skúšku a pritom ten najlepší výsledok sa zapisuje. Sú to pravidlá, ktoré všetci fínski i zahraniční študenti rešpektujú. Všetci vám vychádzajú v ústrety a snažia sa čo najviac uľahčovať prácu. Predstavitelia firmy často prednášajú na univerzite, k danej téme predmetu, čo považujem za dobrý marketing pre danú firmu. Naučila som sa rešpektovať pravidlá, konať samostatne, spoľahnúť sa sama na seba, rozvrhnúť si čas a dať maximum zo seba pri všetkom, čo robím. Viem si predstaviť svoje budúce povolanie, zvážiť si výhody a nevýhody. Pobyt ma naučil veľkej flexibilite a rešpektu k iným kultúram. Všetko môžem zhrnúť odporúčaním ísť na štúdium do zahraničia, obetovať tomu všetko a žiť naplno!

Ja som si štúdium v zahraničí vyskúšala minulý rok, keď som vďaka štipendiu pol roka študovala na University of Groningen v Holandsku. Keď sa spätne pozerám na dôvody, ktoré ma k tomu viedli, bola to najmä možnosť zažiť univerzitné štúdium v zahraničí, spoznať iný štýl výučby, systém, prístup, metódy. Vedela som, že táto univerzita má dobré meno, čo sa týka kvality výučby aj služieb, a to bolo pre mňa rozhodujúce. Určite bola za tým aj možnosť aktívne komunikovať v cudzom jazyku, spoznať inú kultúru, byť ponechaná sama na seba. Určite som v škole v zahraničí získala nové poznatky z rôznych oblastí. Aj keď sa niektoré predmety zhodovali s tým, čo som už absolvovala na Slovensku, často sa ich obsah alebo organizácia predmetu líšili, takže to bolo vždy niečo nové. A najväčší prínos vidím skôr v tom, ako som sa naučila pracovať s informáciami, prioritizovať, komunikovať a riešiť problémy a úlohy v tíme, kde boli ľudia z rôznych krajín. Čiže skôr tie soft skills ako konkrétne informácie. Tie mám v knihách, ktoré som si doniesla. Skúsenosť na škole v zahraničí ma naučila hlavne viac argumentovať, obhajovať svoje názory, niečo, čo mi v slovenských školách chýba. A to je to, čo využívam aj teraz v práci.

Pre svoje štúdium som si vybrala Turecko ako euro–ázijskú krajinu, ktorá sa svojou rozmanitosťou a kultúrou výrazne líši nielen od Slovenska, ale aj od väčšiny európskych krajín. Navyše špecializácia, ktorú študujem, a to riadenie cestovného ruchu, je ideálna v kombinácii s Akdeniz Univerzitou nachádzajúcou sa priamo v Antalyii, v srdci cestovného ruchu Turecka. Mojou najväčšou motiváciou nebolo len cestovanie samo osebe, účasťou na programe Erazmus som si tiež naplnila túžbu po spoznávaní nového systému štúdia a položení základov mojej tohtoročnej diplomovej práce. Študijný pobyt vysoko prevýšil všetky moje očakávania. Po AISEC skúsenosti hodnotím skúsenosť s Erasmus programom v Turecku ako najlepšiu skúsenosť počas súčasných piatich rokov štúdia na vysokej škole. Keďže momentálne pracujem vo vedeckom inštitúte Media Tenor International v Zürichu, viem porovnať obe skúsenosti v nadväznosti na prax. © PEREX, A.S. (VEG)

Pravda 1229  

článok Pravda

Pravda 1229  

článok Pravda