Page 1

it ,i if,,

PLAN DE EXITO ESCOLAR: "NOS COMUNICAMOS CON NUESTRO ENTORAIO'

cuRso 20t0l20ll

I{ombre del cuento Ch*h @r\)-"n W c*S,e.lefts Autorla

bu*ohKt@ Ilustradorla ffiEi

4-*

UL€reÁfuffi,q

Autor de laversión ftr''*inq"

r+unnlq-L-.&,nn .a

\*s q

AA?-


PLAN DE ÉXITO ESCOLAR: "NOS COMUNICAMOS CON NUESTRO ENTORNO' cuRso 2010/20t1

C.E.I.P. FEDERTCO GARCÍa

IoRCA


PLAN DE ÉXITO ESCOLAR: ..NOS COMUNICAMOS CON NUESTRO ENTORNO"

cuRso 2010/2011

c.E.r.P. FEDERICO GARCÍI r,oRCA


PLAN DE ÉXITO ESCOLAR: "NOS COMUNICAMOS CON NUESTRO ENTORNO"

cuRso 20t0t20ll

c.E.r.p. FEDERTCO GARcÍa IoRCA


PLAN DE ÉXITO ESCOLAR: "NOS COMUNICAMOS CON NUESTRO ENTORNO' cuRso 2010/20n

E}

[- bfuo$o"'oo q *.*1 o bun*\e, Lua", {^oeo Ja-L ngr+df *.. d) c.*rl-ena Aon A,¿ \^,,". \ier,Aq &a oo ü

c.E.r.p. FEDERTCO GARCÍa IoRCA


PLAN DE ÉXITO ESCOLAR: "NOS COMUNICAMOS CON NUESTRO ENTORNO"

cuRso 2010/2011

;Tsr:ii*r,rilTJgT;T

c.E.r.p. FEDERTCO GARCÍ^I

IoRCA


PLAN DE ÉXITO ESCOLAR: "NOS COMUNICAMOS CON NUESTRO ENTORNO"

cuRso 20r0/20rr

c.E.r.p. FEDERTCO GARCÍ,1 IoRCA


PLAN DE ÉXITO ESCOLAR: *NOS COMUNICAMOS CON NUESTRO ENTORNO"

cuRso 2010/2011

c.E.r.P. FEDERICO GARCÍa

IoRCA


PLAN DE ÉXITO ESCOLAR: 6'NOS COMUNICAMOS CON NUESTRO ENTORNO'

cuRso 20t0t20tr

Íi;#it .:i- i ;'.j 't'.

;

!tr''

r "¿-

.É.¡'

1....!_

.-'b:

C.E.I.P. FEDERICO GARCÍN T,ORCA

I

r


P

,t =,

+

PLAN DE ÉXITO ESCOLAR: "NOS COMUNICAMOS CON I\UESTRO ENTORNO'

cuRso

C.E.T.P. FEDERICO

2010/2011

GARCÍI T,ORCA

l0

112 I  

Ch*h \*s q @r\)-"n ffiEi 4-* UL€reÁfuffi,q AA?- PLAN DE EXITO ESCOLAR: "NOS COMUNICAMOS CON NUESTRO ENTORAIO' ftr''*inq" r+unnlq-L-.&,nn...