Page 1

LE

OP A D R N OELI A 6ยบ


D ESCRI PT I ON I t has got yel l ow and bl ack spots. I t’s bi g and ver y fast. I t can jump and r un. They ar e car ni vor e. They l i ve on the l and and i n the jungl e. The l eopar d i s faster than the tor toi se.


fi n

descripcion de leopardo en ingles  
descripcion de leopardo en ingles  

ES UNA DESCRIPCION DE UN LEOPARDO EN INGLES

Advertisement