__MAIN_TEXT__

Page 1

TRRG MAGAZINE Świętujemy 150 lat sukcesu Terberg

MAGA Z YN 2019 TERBERG ROSROCA GROUP W YDANIE POLSKIE


SŁOWO WSTĘPNE

Z dumą prezentujemy drugie wydanie magazynu Terberg RosRoca. Nasza maksyma „THINK GLOBAL BUT ACT LOCAL” („MYŚL GLOBALNIE, LECZ DZIAŁAJ LOKALNIE”) sprawdza się doskonale, gdy przedstawiamy nasze pojazdy i sprzęt w pracy w wielu różnych krajach i skupiamy się na wyborze naszej wciąż rosnącej sieci sprawdzonych dealerów. Rok

2019

stanowi

niesamowity

dalsze inwestycje zoptymalizowały przepływy pracy i

kamień milowy, Terberg działa obecnie od 150 lat.

przyczyniły się do poprawy metod produkcji w naszych

Obchodziliśmy tę rocznicę z naszymi pracownikami

fabrykach w Warwick, Tarrega, IJsselstein i Emstek,

i

aby jeszcze bardziej poprawić naszą wydajność i jakość.

klientami,

uroczystości Ponadto

w

tym

względzie

a

najważniejsze

zostały

omówione

Grupa

Terberg

wydarzenia w

tej

tym

magazynie.

otrzymała

królewską

Ulepszenia

nie

kończą

się

gwarancję. Została ona zaprezentowana w Dorpshuis

wdrożyliśmy

inicjatywy

w

sprawdzonych

dealerów,

Benschop,

Komisarza

Holandia

przez

Królewskiego

w

pana

J.H.

prowincji

Oosters,

Utrecht,

w

jakości

naszych

na

naszych

filiach,

online

u

naszych

aby

produktów

zapewnić na

całym

spójność świecie.

obecności burmistrzów i radnych gmin IJsselstein i Lopik. Jest to zwieńczenie 150 lat ducha przedsiębiorczości,

Nasza

wizji

naszą

jedną z naszych podstawowych wartości. Nasze ciągłe

rodzinę i wszystkich naszych pracowników. Królewska

inwestycje w inżynierię i rozwój dostarczają rozwiązania

gwarancja

zapewniające najlepsze połączenie jakości i wydajności.

i

wytrwałości kojarzy

wykazywanych się

z

jakością

przez i

zaufaniem.

rodzinna

firma

kieruje

się

innowacyjnością,

Nasi inżynierowie projektowi niestrudzenie pracują nad Nikt nie mógł przewidzieć, że kuźnia założona w 1869

zapewnieniem rozwoju naszych rozwiązań i ich zgodności

przez mojego pradziadka Johannesa Bernardusa Ter Berg

z obowiązującym prawem podczas ich długiego okresu

przekształci się w globalnego gracza posiadającego 27

eksploatacji. Rozwijają również nowe rozwiązania, z których

działających firm i 2700 pracowników w 12 krajach. Gdyby

wiele jest wynikiem współpracy naszych europejskich

żył dzisiaj, byłby tak dumny, widząc, jak się rozwinęliśmy!

centrów projektowych. Pod koniec tego roku wejdzie do eksploatacji eCollect, nasz w pełni zintegrowany RCV.

Z przyjemnością informujemy o pomyślnie zakończonej fuzji Terberg Leasing z Business Lease na początku

Wraz z inną z naszych podstawowych wartości, którą jest

roku

fundamenty

zrównoważony rozwój, eCollect jest naszą odpowiedzią na

samochodów.

zapotrzebowanie na alternatywne rozwiązanie napędu dla

2019,

Grupy

co

Terberg

dodatkowo w

wzmocniło

sektorze

leasingu

gwałtownie zmieniającego się przemysłu samochodowego. Od chwili fuzji trzy lata temu firma, Terberg RosRoca

Mam nadzieję, że drugie wydanie naszego magazynu

Group

będzie interesujące i przyjemne- być może niektóre

Limited

odnotowała

imponujący

wzrost,

stając się jeszcze silniejszym konkurentem w naszej

z

branży,

problemu. Jeśli jest coś, w czym możemy ci pomóc,

Przy

zatrudniając

około

75%

ponad

naszych

1400

obrotów

pracowników. związanych

naszych

funkcji

oferują

rozwiązanie

Twojego

z

chcielibyśmy usłyszeć to od ciebie lub możesz po prostu

działalnością produkcyjną, chcemy mieć pewność, że nasze

poinformować nas, jak podoba Ci się nasz magazyn.

procesy są światowej klasy. W ciągu ostatnich 12 miesięcy

Godfried Terberg / CEO Terberg RosRoca Group 2


SPIS TREŚCI

Spis treści PREZENTACJA

Słowo wstępne 2 Godfried Terberg 150-ta rocznica Terberg Group 4-9 Świętujemy 150 urodziny Terberg Nordic Solution 10-13 Nowa innowacja TRRG dla rynku nordyckiego Nasz dealer w Danii 14-17 Rozmowa z Brianem Olesenem z Phoenix Danmark Rozwiązanie EuroMAX 18-19 Bliższe spojrzenie na nasze wspaniałe rozwiązanie EuroMAX Nasz bałtycki dealer Alwark 20-21 Spojrzenie na Alwark, naszego dealera w regionie bałtyckim Projekt Colombia 22-27 W jaki sposób pomagamy poprawić zarządzanie odpadami Ros Roca w Madrycie 28-29 Ros Roca rozbudowuje swoje zaplecze w stolicy

PREZENTACJA SPÓŁKA ZALEŻNA FOCUS

ROS ROCA

Presentacja Smieciarek 30-33 Odkryj pełne rozwiązanie TRRG dla Berlina w zakresie pojazdów samochodowych. Dealer Focus 34-39 Poznaj zespół Zenith Engineering w Singapurze Rynek eksportowy 40-41 TRRG wdraża inicjatywę jakości procesu online Koncentracja na Merkator 42-45 Spojrzenie na naszego dealera dla Rosji, Merkator Dennis Eagle Australia 46-47 Nasz dealer na Australazję oraz kabina podwozia Elite Podsumowanie TRRG 48-49 Przegląd naszych menedżerów i spółek zależnych TRRGs Informacje o spółce 50-53 Dystrybutorzy Terberg Group Spółki Terberg RosRoca Group

SPÓŁK A ZALEŻNA FOCUS

Nowa madrycka rodzina Ros Roca Nasza

hiszpańska

spółka

zależna

Ros

pełni

wyposażonym

Roca zainwestowała ostatnio w specjalnie

zwiększyć

wybudowany obiekt w odpowiedzi na

i

sprzedaż

warsztatem,

działalność dla

aby

posprzedażową

Madrytu

i

okolic.

rosnące lokalne sukcesy i chęć poprawy obsługi Nowy na

posprzedażnej obiekt

południe

doskonałe oraz

od

do

Madrycie.

się

Madrytu

połączenia

bliskość

w

znajduje

w i

Pinto oferuje

w

Tàrrega,

z

kolejną

w

Rubi,

na

wschodzie

placówką niedaleko

Hiszpanii,

posprzedażną Barcelony.

większej

Powiedział: zadowoleni

Roca

rozszerzyła

swoją

ofertę

dystrybucyjną

TRRG. cykl

„Serwis wpływają

pojemniki

śmieci,

Firma

Długa

i

imponująca

historia

oferuje

produkty

na

odpady,

pojemników

i

na

cały sprzęt

sprzątania

do ulic.

bezpośrednio

rentowność

zapewniając

kolektorów

wydajne

procesy,

wykwalifikowany personel i oryginalne

członek zarządu TRRG, jest podekscytowany

Ros

nowymi możliwościami, jakie przyniesie

aby

specjalnie

obsługę

w

konserwacja

na

Ten magazyn jest publikacją

Pere Petit, dyrektor zarządzający Ros Roca i

założono rodzinną firmę, aby kupować i sprzedawać drewno dla sektora rolnego.

z

i

części zamienne w korzystnych cenach.

Ros

Roca rozpoczyna się w 1953 r., kiedy

powierzchni

naszej

pomoc miastom w promieniu 200 km”.

i

życia odpadów, w tym wywóz śmieci,

Oferuje

m2

bardzo

rozszerzenia

działalności na Madryt, który zapewni

produkcyjną

liczby pojazdów Ros Roca w okolicy. 1750

„Jesteśmy z

sprzętu i jest obecnie kluczową spółką

mycia

komunikacyjne coraz

Przenosząc się jednak do dnia dzisiejszego, Ros

Główna siedziba Ros Roca znajduje się

zaprojektowany

obiekt.

Roca

dokłada

sprzęt tak

wszelkich

zapewniał długo,

jak

to

starań,

opłacalną możliwe.”

Terberg RosRoca Group Limited

PRAWA AUTORSKIE: Tekst i fotografie mogą być

Wybudowany w Madrycie obiekt ma łączną powierzchnię 2200 m2, w pełni wyposażony warsztat o powierzchni 1750 m2 z dwoma 10-tonowymi suwnicami i 450 m2 powierzchni biurowej. Budując obiekt, Ros Roca stworzyła ponad 10 nowych miejsc pracy, a nowy zespół zaoferuje ulepszone naprawy, części zamienne i serwis nie tylko w Madrycie, ale w promieniu 200 km.

Olympus OmniMAX

28

powielane tylko za zgodą Działu Marketingu Terberg RosRoca Group.

R OYA L T E R B E R G G R O U P

2019

ROYAL TERBERG GROUP

Terberg Group 150 rocznica powstania

Okładka:

TBC

Brama Brandenburska, Berlin

4

5

3


R OYA L T E R B E R G G R O U P

ROYAL TERBERG GROUP

Terberg Group 150 rocznica powstania TBC

4


5


R OYA L T E R B E R G G R O U P

Royal Terberg Group 150 lat 1869 - 2019

6

ROYAL TERBERG GROUP


Nasz

pradziadek

Johannes

Bernardus

Ter

Berg otworzył kuźnię wiejską w Benschop

na

początku

wzmocniło

tego

roku

jeszcze

podstawy

Grupy

bardziej

którym chcemy być. Trzymaliśmy się tych

Terberg.

podstawowych wartości zarówno w dobrych,

w 1869 roku. Przed drugą wojną światową i

jak i trudnych czasach, i stanowią one podwaliny

w jej trakcie pracował głównie dla rolników

Obecnie

w

100

okolicy.

Po

wojnie

zaczął

przerabiać

amerykańskie pojazdy wojskowe i w tym

eksportujemy

krajów,

wynoszą

a

około

do

nasze 950

ponad

dla rodzinnego biznesu, jakim jesteśmy dzisiaj.

przychody

Przemysł motoryzacyjny szybko się zmienia.

milionów

euro.

okresie trzecie pokolenie rodziny Terbergów stworzyło podwaliny pod obecną działalność.

Mobilność elektryczna, łączność, wspólna mobilność i pojazdy autonomiczne to tylko

Jesteśmy z tego bardzo dumni i dlatego

niektóre trendy, z którymi będziemy musieli

chcielibyśmy

się zmierzyć w ciągu najbliższych kilku lat.

podziękować

rodzinie,

Teraz w 2019 roku, Terberg działa na rynku

wszystkim byłym i obecnym pracownikom

Odpowiemy

od 150 lat. Rozwinęliśmy się w spółkę

oraz

wysokiej

holdingową z 28 spółkami operacyjnymi,

przyczynili

wszystkim się

do

innym, naszej

którzy działalności.

ponad 2500 pracownikami i filiami w 12 krajach. Większość Hiszpanii,

udziałów które

w

jakości

skutecznie,

rozwiązania

podstawowych

oferując

oparte

na

wartościach.

Zapewniają wartość dodaną, która odróżnia Tylko dzięki ciągłemu skupianiu się na naszych

nas od konkurencji i pomaga zapewnić ciągłość.

w

podstawowych wartościach mogliśmy rozwijać

Historia Terberga stanowi zarówno podstawę

nabyła

naszą firmę. Nasz duch przedsiębiorczości

tego, czym jesteśmy teraz, jak i naszej przyszłości.

jest niezbędny, a także silna koncentracja na

Przyszłość, przed którą stoimy z ufnością.

przychodów

kliencie i możemy istnieć tylko wtedy, gdy

liczby

Terberg

nie

w 2016 r., spowodowała znaczny wzrost i

Grupa

RosRoca

naszych

na

pracowników.

będziemy wprowadzać innowacje. Nasza firma

Royal Terberg Group B.V.

musi stale dostosowywać się do zmieniających

George J.M. Terberg

wybrana laureatem nagrody Holenderskiej

się

Prezes Zarządu

Firmy

W

2017

roku

Rodzinnej

Grupa Roku,

Terberg która

została w

okoliczności.

Jakość

i

zrównoważony

pełni

rozwój to wartości głęboko zakorzenione w

doceniła ciężką pracę wykonaną przez lata.

naszym myśleniu, a uczciwość jest niezbędna,

Godfried Terberg

Połączenie Terberg Leasing i Business Lease

aby być wiarygodnym partnerem biznesowym,

Vice Prezes Zarządu

7


R OYA L T E R B E R G G R O U P

ROYAL TERBERG GROUP

Oprócz

Grupa Terberg z dumą otrzymuje Royal Warrant

świętowania

150

lat

sukcesu,

Terberg,

Grupa Terberg otrzymała Królewski Nakaz

skomentował:

Nominacji z Królewskiego Domu w Holandii.

pracy

prezes „To

związanej

ze

przedsiębiorczości, przez

zarządu, zwieńczenie

150-leciem

wizji

i

ducha

wytrwałości

Royal Warrant służy jako ważne uznanie

okazywanej

sukcesu Grupy Terberg i długowieczności

wszystkich

biznesowej. Grupa Terberg z dumą ogłasza, że

Royal Warrant kojarzy się z jakością i

będzie teraz znana jako Royal Terberg Group.

zaufaniem,

naszą

naszych jesteśmy

rodzinę

i

pracowników.

niezwykle

dumni

i

niesamowicie zachwyceni tym uznaniem. ” Royal

Warrant

został

przedstawiony

w

Dorpshuis w Benschop przez pana J.H.

Od lewej do prawej: Bert Terberg, P.A.C

Oosters,

Terberg

królewskiego

komisarza

ds.

Prowincji Utrecht, w obecności burmistrzów i

8

George

radnych

gmin

IJsselstein

i

Lopik.

,

George

Terberg,

Komisarz

Królewski Mr Oosters oraz Godfried Terberg.


Od lewej do prawej: Bert Terberg, P.A.C. Terberg , George Terberg, komisarz krรณla Oostersa i Godfrieda Terberga. 9


EUROPA

10

ROZWIĄZANIE EUROPE NORDIC

PREZENTACJA ŚMIECIAREK


ROZWIĄZANIE EUROPE NORDIC

S

kandynawski oferuje

odpadów

wyjątkowe

podejście

wyzwanie,

zaangażowaniem w

odpadów

producentom

zbierania

Takie

rynek

względu

do

gospodarki połączeniu

Terberg

recyklingu

wiele

ze

w

zaspokajanie

i

RosRoca

rozwiązań na

odpadami. z

ciągłym

Group

zapotrzebowania

jego

(TRRG) klientów,

spowodowało rozwój nowego produktu; innowacyjny i

wydajny

z

myślą

o

system

zbierania

obsłudze

odpadów

stworzony

specjalistycznych,

dzielonych

pojemników, które są używane w całej Skandynawii.

11


ROZWIĄZANIE EUROPE NORDIC

EUROPA

W

Skandynawii, powszechne

kontenerów

coraz jest

bardziej

modyfikowanie

doskonałe

Twin

rozwiązanie

Pack

TRRG,

są zbierane oddzielnie w korpusie RCV.

dwa

Oczywiście rozwiązanie nordyckie będzie

oferujące

obsługiwać

litrów),

i tylne klapy na jednym podwoziu w celu

pojemniki EN840-1 od 80 do 360 litrów i

dominujących w całej Europie, tak aby

zapewnienia nie mieszania się odpadów.

pojemniki EN840-2 od 500 do 770 litrów.

zawierały płytę oddzielającą umożliwiającą

Ten wyspecjalizowany system kontenerów

W praktyce, Nordic pracuje bardzo efektywnie

przechowywanie

czterokołowych

separacji

dwóch

i

Olympus

oddzielne kompaktowe korpusy nadwozia

i

(240

był

370

litrów)

dwukołowych

RCV

PREZENTACJA ŚMIECIAREK

(660

płyty

ma na celu dostosowanie się do wielu

i wydajnie przy rundach z mieszanymi

strumieni

materiałów.

skandynawskich

dotyczących

kontenerami, a jednocześnie jest w stanie

przykład

przyjmować

separacyjnej

TRRG do

kontenera

dla

przy

i

na

w

odpady

które

poważne

gospodarstw domowych trafia na składowiska,

zbiorników

z

projektowego

a spalanie generuje energię z prawie 50

napędzane

płyty

rozwiązania

aby

procent

stałych

odpadów

można

wielkogabarytowe,

ręcznie klapą

załadować tylną

do

obniżając

prowadzące

śmieci.

komunalnych.

skutecznie

W rozwiązaniu nordyckim, w tylnej klapie RCV

Brian Olesen z Phoenix Danmark powiedział:

obsługiwać i opróżniać każdy pojemnik,

możliwe są różne modyfikacje, które obejmują

„Uważamy, że bycie częścią projektu Nordic

eliminując

integralną,

jest

materiału

odpadów,

komunalnych;

Szwecji tylko jeden procent odpadów z

stanowiła

zespołu

strategii

pozycji

opracowywaniu

zbiórki

pojedyncze

utrzymanie

wielkości

wyzwanie

opróżniać

i

odpadów Zmiana

i

jednocześnie podczas

mieszanie i

transportu.

ruchomą

płytę

rozdzielającą,

niezwykle

korzystne

i

przyjemne”.

zestaw składanych stopni i uchwytów, których

„Efekt końcowy przyniesie wielki sukces PDK

położenie ustalane jest za pomocą silników,

w Danii, ale także TRRG w całej Skandynawii.

Instynkt i doświadczenie wskazywały, że

boczne okienka oraz zintegrowany łapacz

Dzięki nowym rozwiązaniom skandynawskim

rozwiązanie

zintegrowanego

pojemników dla każdej sekcji nadwozia.

oraz rozwiązaniom EuroTRADE WLS jesteśmy

i

podnoszenia

systemu

zbiórki

się

nadwozia pojemników

doskonale wyposażeni w dwa wspaniałe

było na to stosowną odpowiedzią; stąd

System podnoszenia pojemników stanowił

produkty, które odpowiadają na wymagania

narodził

się

o

naszych klientów w zakresie odbioru śmieci ”.

wysiłek

spółek

projekt

Nordic,

zależnych

wspólny

TRRG

Ros

Roca, Dennis Eagle i Terberg Machines.

wiele

został aby

większe

wyzwanie

zaprojektowany zapewnić

skandynawskich

i

od

idealne

dlatego podstaw,

rozwiązanie

pojemników

dla

dzielonych.

Ron Dammers, kierownik działu sprzedaży w Skandynawii: „Projekt Nordic ma kluczowe

Nordic jest skonfigurowany z podwójnymi

znaczenie dla naszego sukcesu i rozwoju

i pojedynczymi podnośnikami pojemników

na rynkach skandynawskich, było to dla

do

ładowania

obu

komór

RCV.

nas ogromne wyzwanie do pokonania i wiedzieliśmy, że sukces będzie w dużym

Aby porozdzielać 660 litrowe pojemniki

stopniu zależał od wsłuchania się w potrzeby

możliwe jest zsynchronizowanie działania

użytkowników końcowych i operatorów”.

obu krzeseł, ponieważ pojemnik znajduje się na obu uchwytach, a podzielone przedziały

„Z

przyjemnością

doświadczenie duńskiego Briana

przejmujemy

cenne

i

wiedzę

naszego

dealera

Phoenix

Danmark,

Olesena

i

jego

zespołu

ds.

Rozwoju produktów i prób terenowych”.

wyrównane

korpusu Aby

RCV

porozdzielać

stosuje

się

uchwytem

z

każdym

przedziałem

podczas

rozładunku.

pojemniki

dwukołowe

podnośnik pojemnika

z i

pojedynczym

wraz

z

pracą

Przy zbieraniu dwóch rodzajów materiałów,

ruchomej płyty separacyjnej na klapie tylnej

oczywistym

zapewniają one, że oba strumienie materiału

12

wyborem

dla

karoserii


13


EUROPA

PHOENIX DANMARK

PREZENTACJA DILERÓW

Phoenix Danmark DANIA

D

ziałająca od 1990 roku firma Phoenix Danmark (PDK) jest dealerem TRRG na rynku skandynawskim, oferując cały szereg rozwiązań dostosowujących się do stale zmieniających się wymagań. Rozmawialiśmy z Brianem Olesenem, dyrektorem zarządzającym PDK, o wyzwaniach, przed którymi stanął oraz o ekscytującej przyszłości, jaką firma ma mu do zaoferowania.

CZY MOŻE NAM PAN POWIEDZIEĆ TROCHĘ

ekspansję. W tym samym czasie, zostałem

w Skandynawii; nasz rozwój pozwala nam

O PDK I JAK ZACZĄŁ PAN PRACĘ W BRANŻY?

mianowany

wspierać

Karierę

w

rozpocząłem

branży w

gospodarki

1987

roku,

odpadami

dyrektorem

zarządzającym

lokalną

społeczność

i

zawsze

PDK i odpowiadałem za wszystkie działania

staramy się zatrudniać od dwóch do czterech

związane

praktykantów

ze

sprzedażą

i

produkcją.

w

programach

trzyletnich.

sprzedając

Produkty Dennis Eagle i Ros Roca pozostały

produkt Dennis Eagle przez trzy lata, aż do

w czołówce naszych działań sprzedażowych

PDK działa w sposób uczciwy i rzetelny co

1990 roku, kiedy dołączyłem do firmy, która

i

relacje

odbija się na wartości TRRG, a my dokładamy

ostatecznie została założona jako Phoenix

biznesowe z firmami z Warwick i Tàrrega.

wszelkich starań, aby zatrudniać i zatrzymywać

nadal

rozwijaliśmy

silne

Danmark (PDK) w 1994 roku. W 1997

tych, mieliśmy

do

naszej

rodziny.

Kiedy

aby lepiej obsługiwać obszar Kopenhagi.

trzech pracowników, a teraz mamy silną

JAKIE

załogę składającą się z 15 pracowników

DOSTARCZACIE

W 2002, PDK weszło w posiadanie firmy Henrik

o

Wzrost

Od momentu połączenia TRRG, udało nam

Tofting, która to jako zwiększona inwestycja

ten jest bezpośrednio związany z naszą

się wprowadzić na rynek podnośniki koszowe

w naszą działalność pozwoliła na dalszą

sprzedażą i zwiększonym udziałem w rynku

TRRG, a także ładowarki czołowe i boczne,

różnorodnych

PDK,

pasują

roku przenieśliśmy się do miasta Brøndby,

14

powstało

którzy

kwalifikacjach.

tylko PRODUKTY NA

RYNEK

TRRG DUŃSKI?


15


EUROPA

PHOENIX DANMARK EuroTRADE bez wysiłku radzi sobie z załadunkiem

16


które

zostały

bardzo

dobrze

przyjęte.

typowe

skandynawskie

etapy

zbierania

A CO W PRZYSZŁOŚCI?

odpadów, które wymagają opróżniania dużych Nasz przyszły sukces i rozwój zależy od tego,

kontenerów do 18 metrów sześciennych

Z

czy jesteśmy w stanie zaoferować odpowiedni

wraz z kontenerami dwu- i czterokołowymi.

współpracę z TRRG. Już dzisiaj czerpiemy

produkt

do

dlatego

ważne

każdego jest

dla

zastosowania, nas

posiadanie

niecierpliwością

czekam

na

dalszą

korzyści z tego partnerstwa, ale wierzę, Możliwość

oferowania

tych

większych

że w przyszłości dealerzy tacy jak my sami

kompletnej oferty produktów TRRG wraz

pojazdów o dużej pojemności zabudowy

otrzymają

z doskonałym wsparciem posprzedażnym.

stanowi prawdziwą przewagę konkurencyjną

wraz

PDK

wsparcia

na

naszych

rynkach;

produkty

z

niesamowite ich

nowe

modyfikacjami

technicznego

i

produkty

w

dostaw

zakresie części.

Cenimy sobie status sprawdzonego dealera

poprawiają wydajność i zwiększają czas

TRRG, który dał nam niesamowitą pozycję

pracy

przerwami

Z niecierpliwością chciałbym też zobaczyć,

na duńskim rynku gospodarki odpadami i

w zbieraniu odpadów, obie zalety, które

w jaki sposób serwis i konserwacja w branży

znaczącą przewagę nad naszą konkurencją.

możemy

odpadów i recyklingu ewoluuje wraz ze

pomiędzy

niezbędnymi

zaoferować

naszym

klientom.

wzrostem wykorzystania technologii, takich CZY POSIADACIE JAKIEŚ EKSCYTUJĄCE

JAKIE INNE PRODUKTY OFERUJECIE?

PROJEKTY W NADCHODZĄCYM ROKU?

Internet, umożliwiając zdalną diagnostykę Dzięki

Niedawno udane

byliśmy

próby

zaangażowani

terenowe

dla

wykwalifikowanym

pracownikom, jesteśmy w stanie opracować

zupełnie

niestandardowe i niepowtarzalne pojazdy. Na

przez

specjalny

Koncepcja

naszym

w

nowego Nordic Solution przeprowadzane TRRG.

stworzona

po

zidentyfikowaniu potencjalnej luki na rynku.

jak Plug and Play, systemy CANBus oraz

przykład, pojazd

niedawno do

i naprawy sprzętu do zbierania odpadów.

stworzyliśmy

zbierania

odpadów

z niską kabiną, który może wjeżdżać na parkingi podziemne i miejsca składowania

Co ważne, skandynawskie rozwiązanie nie

odpadów w domowych koszach na śmieci,

byłoby możliwe przed połączeniem TRRG,

aby mieszkańcy zamieszkujący mieszkania

ponieważ rozwój wymagał ścisłej współpracy

powyżej nie musieli przenosić pojemników

między

i

w inne miejsce. Produkt ten okazuje się

podnośników koszowych Terberg Machines.

bardzo korzystny w nowych gminach, w

Rozwiązanie nordyckie doskonale spełnia

których

skandynawskie wymagania dotyczące zbiórki

odpadów

producentem

RCV

Ros

Roca

parkingi

i

znajdują

punkty się

składowania pod

ziemią.

i jestem dumny, że odegrałem kluczową rolę w jego rozwoju. Jesteśmy bardzo pewni

Ponadto od 1992 roku produkujemy maszyny

jego

do niszczenia papieru zaprojektowane do

sukcesu

w

nadchodzących

latach.

bezpiecznej utylizacji osobistych i poufnych Pracując z Nordic, pracowaliśmy również

dokumentów, a teraz jesteśmy w stanie

z TRRG podczas opracowywania i prób

wyprodukować nadwozia pojazdów, które

terenowych rozwiązania EuroTR ADE WLS

posiadają te urządzenia, aby udostępnić

(Winch,

naszym

Lock

and

Shake;

Podnoszenie,

Blokowanie i Wstrząsanie), produkt ten

klientom

dokumentów

przy

usługę

niszczenia

Nowy zasyp EuroTRADE od TRRG

przeprowadzce.

pozwoli nam zaoferować odpowiedź na

17


EUROPA

EUROMAX

P

rzedstawiamy nasz Olympus EuroMAX, doskonałe rozwiązanie do zbierania odpadów, które oferuje niski próg załadunku i możliwość obsługi szerokiej gamy pojemników domowych i komercyjnych. Solidny system podnośnika koszowego jest wyposażony w nasze innowacyjne ramiona podbierające Eurotainer EN12574-1 do obsługi imponująco dużych pojemników o pojemności 2,5 do 5 metrów sześciennych o wadze do 2000 kg. Olympus EuroMAX jest wyposażony w szereg fantastycznych funkcji i korzyści w zakresie oszczędności energii, w tym zachwycająco niskie prowadnice oraz hydraulicznie opuszczaną płytę zbiornika o pełnej szerokości ułatwiającą bezpieczne i łatwe zbieranie luźnych worków i dużych przedmiotów. Zamontowane na dachu siłowniki zbiornika i jednoczęściowa uszczelka pomiędzy skrzynią, a odwłokiem znacznie zmniejszają ryzyko uszkodzenia podczas opróżniania. Podnośnik EuroMAX wymaga minimalnych etapów procesu opróżniania pojemników, osłony zabezpieczające przed wyciekiem zapewniają czystą pracę, a unikalna geometria

PREZENTACJA ŚMIECIAREK

podnośnika Terberg zapewnia bezkolizyjną pracę bez względu na wielkość pojemnika. Sprytnie zaprojektowany mechanizm chwytacza pokrywy jest kompatybilny ze wszystkimi pojemnikami, podczas gdy zarówno pokrywa, jak i siłownik chwytaka kosza znajdują się na zewnątrz odwłoka, aby zapobiec uszkodzeniom. Nasze najlepiej sprzedające się nadwozie do zbierania odpadów firmy Olympus oferuje podłogę w kształcie kilu i zbiornik na odcieki do efektywnego odprowadzania wody. Czas pracy prasy jest imponująco krótki, nawet w przypadku ładunków Eurotainer, a płynne linie płyty wyrzutnika zapewniają szybkie rozładowanie, podczas gdy wyświetlacz i jednostka sterująca w kabinie dają kierowcy ważne informacje i dostęp do funkcji. Rozładowanie korpusu zagęszczającego jest łatwe z bezpiecznej kabiny. Od momentu wprowadzenia na rynek w 2015, Olympus EuroMAX sprawdził się jako niezawodny partner w zakresie zbiórki odpadów w całej Europie.

Olympus EuroMAX poza Terberg Matec Nederland

18


19


EUROPA

B A LT I C R E G I O N

Nasze Połączenie bałtyckie 20

PREZENTACJA DILERÓW


D

zięki zakładom zlokalizowanym na Litwie, Łotwie i w Estonii, nasz dealer Alwark zapewnia

przedstawicielstwo TRRG w krajach bałtyckich z

ponad

w

dziesięcioletnim

dostarczaniu

doświadczeniem

urządzeń

przemysłowych.

Mianowany na początku 2018, Alwark posiada udokumentowane

doświadczenie

w

zakresie

nadwozi oraz podnośników koszowych TRRG RCV,

dostarczając

wiele

jednostek,

które

pozytywnie wpłynęły na działalność klientów. Główna siedziba Alwark znajduje się w stolicy, Wilnie, w południowo-wschodniej części Litwy, operuje również w sumie z pięciu obiektów z warsztatami i flotą 30 samochodów dostawczych, które zapewniają części zamienne i konserwację jednostek TRRG dostarczanych przez Alwark w krajach bałtyckich. Thomas w

Samulionis,

Alwark,

partnerstwa mogą

jest TRRG

one

szef

działu

sprzedaży

zachwycony

ewolucją

i

korzyściami,

przynieść

Stwierdził:

swoim

„Widzieliśmy

jakie

klientom. skuteczność

automatyzacji w branży odpadów, a nasi klienci mają coraz większe zapotrzebowanie na takie pojazdy.

Doceniają

poprawę

wydajności

i

produktywności takich maszyn jak automatyczny podnośnik

pojemników

Terberg

OmniMAX

wprowadzony do procesu zbierania odpadów”. „Z niecierpliwością czekamy na uruchomienie większej liczby produktów TRRG we flotach naszych klientów, aby zapewnić im najbardziej wydajne

rozwiązania

do

zbierania

odpadów.

Mogę z całą pewnością powiedzieć, że rynek bałtycki

Olympus OmniMAX poza biurami Alwark na Litwie

oczekuje

systemów

podnośników

i

jest

oferowanym

przez

automatycznych

zachwycony

zakresem

TRRG

Alwark.”

i

21


AMERYK A PO ŁUDNIOWA

22

KOLUMBIA

PREZENTACJA ŚMIECIAREK


W

ramach pionierskiego przedsięwzięcia TRRG, na początku tego roku wprowadzono na rynek w Kolumbii pięć śmieciarek z bocznym załadunkiem Speedline SCOPE CWS oraz kontenerów bocznych 1300. Projekt jest pierwszym w Ameryce

Łacińskiej dla TRRG i pierwszym wspólnym przedsięwzięciem spółek zależnych HS Fahrzeugbau w Niemczech i Ros Roca w Hiszpanii. Projekt reprezentuje również pierwsze kompletne rozwiązanie HS Fahrzeugbau dostarczane poza Europą. Projekt

pomaga

odpadów, pojemności

w 2,2

miastu

w

wysiłkach

na

którym

mieszkańcy

Bogoty

metra

sześciennego,

które

rzecz

stworzenia

mogą są

teraz

regularnie

lepszego, utylizować

zbierane

bardziej odpady

przez

sanitarnego do

pojazdy

dużych z

systemu

zbiórki

pojemników

załadunkiem

o

bocznym.

23


AMERYK A PO ŁUDNIOWA

24

KOLUMBIA


Projekt

pomaga

miastu

w

wysiłkach

na

rzecz

stworzenia

lepszego, bardziej sanitarnego systemu zbiórki odpadów, w którym mieszkańcy Bogoty mogą teraz utylizować odpady do dużych pojemników o pojemności 2,2 metra sześciennego, które są regularnie zbierane przez pojazdy z załadunkiem bocznym. Ten

nowy

sposób

działania

zapewnia

znacznie

ulepszony

proces w porównaniu ze starą metodą zbierania odpadów z ulic przy użyciu pojazdów z otwartym tyłem, co stanowiło trudną

i

niehigieniczną

Ana

Alcerro,

Amerykę

kierownik

Łacińską,

umożliwieniu

sytuację

dla

sprzedaży

odegrała

realizacji

członków TRRG

na

rolę

w

ważną

tego

projektu.

załogi.

Powiedziała:

„Znaczące jest to, że system zbiórki odpadów nie jest przeznaczony tylko dla bogatych mieszkańców Bogoty, ale odpady będą zbierane również na obszarach, gdzie ubóstwo jest powszechne. Jesteśmy dumni z okazji, aby pokazać tym społecznościom, że ich zdrowie i dobre samopoczucie są również ważne. „Oczywiście konieczne są pewne szkolenia, ale LIME współpracuje z władzami lokalnymi, aby zapewnić, że wszyscy zainteresowani są

na

pokładzie

i

wykorzystują

nowe

systemy

odpadów.

„Ten projekt podkreślił wyraźne korzyści z połączenia TRRG, tworząc większą grupę, która może wykorzystać różnorodną gamę produktów oraz pokazał, w jaki sposób pomaga to wspólnie tworzyć rozwiązania, w tym przypadku w regionie, w którym jest to absolutnie konieczne”. Super

wydajne

wyprodukowane

pojazdy w

Speedline

zakładzie

HS

SCOPE

CWS

Fahrzeugbau

w

zostały Emstek

w Niemczech i wysłane do Kolumbii w grudniu 2018 r., a teraz są w pełni operacyjne w całym mieście, zbierając kontenery

produkowane

Określając

wymagania

przez

projektu,

Ros

Roca

w

LIME

wyjaśnił

Tàrrega. wyzwania

logistyczne, z jakimi się borykają, z których niektóre są unikalne dla Bogoty. Dzięki zróżnicowanej gamie rozwiązań dostępnych w ramach TRRG rozwiązanie było stosunkowo łatwe do ustalenia. Speedline SCOPE był oczywistym wyborem dla LIME, ponieważ zaawansowany

system

podnoszenia

został

opracowany

nie

tylko z myślą o dużych kontenerach Ros Roca o pojemności 2,2 metra sześciennego, ale także z myślą o wysokich krawężnikach często spotykanych w Kolumbii. Pozwala to na bezpieczniejszą i komfortową kontrolę z kabiny, dzięki czemu zbieranie i opróżnianie kontenerów

załadunku

bocznego

jest

wyjątkowo

wydajne.

Nadwozia CWS w pojazdach Speedline SCOPE zapewniają doskonałe rozwiązanie poprzez oddzielenie procesów zbierania i 25


AMERYK A PO ŁUDNIOWA

KOLUMBIA

pojemników na odpady od zdejmowanego systemu nadwozia, co oznacza, że dedykowany pojazd zbierający odpady może zdemontować wszystkie materiały odpadowe i kontynuować proces zbiórki odpadów z pustym nadwoziem , podczas gdy mniej wyspecjalizowany pojazd może przewieźć jedno lub więcej pełnych nadwozi na składowisko w celu opróżnienia, zwiększając tym samym wydajność i minimalizując czas nieprodukcyjny śmieciarki. Geografia Bogoty stanowiła wyjątkowe wyzwanie. Miasto jest bardzo długie i wąskie, co oznacza, że istnieje znaczna odległość między obszarami zbiórki, a północnym i południowym wysypiskiem. Dodatkowo ograniczona infrastruktura drogowa sprawia, że podróż jest żmudna i trwa wiele godzin. Przez obszary wysypisk śmieci w Bogocie, które

znajdują

się

tak

daleko

od

obszarów

zbiórki, nie ma sensu, aby pojazd zbierający przebywał taką podróż, kiedy można go było wykorzystać do zbierania większej ilości odpadów. Martijn Bruggeman, menedżer HS Fahzreugbau, ściśle

współpracował

projektem

i

z

jest

Ana

Alcerro

zachwycony

nad

wynikiem.

Powiedział: „Dzięki TRRG obecnemu teraz w Ameryce Łacińskiej cieszę się, że mogliśmy pomóc w rozwoju działalności grupy w tym obszarze, a jednocześnie być w stanie zaprezentować nasz innowacyjny Speedline SCOPE CWS w celu zapewnienia lepszego systemu gospodarki odpadami i poprawy standardu życia. „Jesteśmy Kolumbii

dumni,

dzięki

że

tak

pracujemy świetnemu

w

stolicy

projektowi”

Dzięki tak udanemu planowi nowoczesnej zbiórki odpadów komunalnych, dostępnemu obecnie w Ameryce Łacińskiej, pracownicy TRRG są przekonani o dalszym rozwoju rynku, ponieważ decydenci z innych miast uświadamiają sobie namacalne korzyści, jakie mogą zaoferować nasze rozwiązania.

Wymienny system nadwozia Speedline (CWS) umożliwia szybki i bezpieczny montaż i demontaż nadwozi pojazdów w celu przezwyciężenia logistycznych problemów związanych z przetwarzaniem materiałów

lub

składowiskami

odpadów z dala od obszarów zbiórki.

26

PREZENTACJA ŚMIECIAREK


27


SPÓŁKA ZALEŻNA FOCUS

ROS ROCA

SPÓŁK A ZALEŻNA FOCUS

Nowa madrycka rodzina Ros Roca

N

asza hiszpańska spółka zależna Ros Roca

pełni

zainwestowała ostatnio w specjalnie

zwiększyć

wybudowany obiekt w odpowiedzi na

i

wyposażonym

sprzedaż

warsztatem,

działalność dla

aby

posprzedażową

Madrytu

i

okolic.

rosnące lokalne sukcesy i chęć poprawy obsługi Nowy na

posprzedażnej obiekt

południe

doskonałe oraz

znajduje od

do

Madrycie.

się

Madrytu

połączenia

bliskość

w

w i

Pinto oferuje

Główna siedziba Ros Roca znajduje się w

Tàrrega,

z

kolejną

w

Rubi,

na

wschodzie

placówką niedaleko

Hiszpanii,

posprzedażną Barcelony.

komunikacyjne coraz

większej

liczby pojazdów Ros Roca w okolicy.

Długa

i

imponująca

historia

Ros

Roca rozpoczyna się w 1953 r., kiedy założono rodzinną firmę, aby kupować i

Oferuje

Olympus OmniMAX

28

1750

m2

powierzchni

z

w

sprzedawać drewno dla sektora rolnego.


Przenosząc się jednak do dnia dzisiejszego,

Powiedział:

Ros

zadowoleni

Roca

rozszerzyła

swoją

ofertę

„Jesteśmy z

bardzo

rozszerzenia

naszej

sprzętu i jest obecnie kluczową spółką

działalności na Madryt, który zapewni

produkcyjną

pomoc miastom w promieniu 200 km”.

Firma

i

produkty

„Serwis

życia odpadów, w tym wywóz śmieci,

wpływają

pojemniki

śmieci,

na

odpady,

pojemników

i

na

TRRG. cykl

mycia

oferuje

dystrybucyjną

cały sprzęt

sprzątania

do ulic.

i

konserwacja

na

bezpośrednio

rentowność

zapewniając

kolektorów

wydajne

procesy,

wykwalifikowany personel i oryginalne części zamienne w korzystnych cenach.

Pere Petit, dyrektor zarządzający Ros Roca i członek zarządu TRRG, jest podekscytowany

Ros

nowymi możliwościami, jakie przyniesie

aby

specjalnie

obsługę

W

zaprojektowany

obiekt.

ybudowany w Madrycie obiekt ma łączną powierzchnię 2200 m2, w pełni wyposażony warsztat o powierzchni 1750 m2 z dwoma 10-tonowymi suwnicami i 450 m2 powierzchni biurowej. Budując obiekt, Ros Roca stworzyła ponad 10 nowych miejsc pracy, a nowy zespół zaoferuje ulepszone naprawy, części zamienne i serwis nie tylko w Madrycie, ale w promieniu 200 km.

Roca

dokłada

sprzęt tak

wszelkich

zapewniał długo,

jak

to

starań,

opłacalną możliwe.”


EUROPA

BERLIN

„Z NIECIERPLIWOŚCIĄ CZEKAMY NA WIELOLETNIĄ WSPÓŁPRACĘ Z OLYMPUS OMNIDEKA”.

30


Nadwozie Olympus i podnośnik binlift OmniDEKA

31


BERLIN

EUROPA

PREZENTACJA ŚMIECIAREK

S

tolica Niemiec, Berlin, zamieszkiwana przez ponad 3,5 miliona ludzi, produkujących rocznie około 1,3 miliona ton odpadów, z nowoczesnym, wielkoskalowym procesem zbiórki komunalnej, we współpracy z którą Terberg RosRoca Group jest bardzo dumna. W styczniu 2019, nasza niemiecka filia HS Fahrzeugbau (HS) z siedzibą w gminie Emstek dostarczyła 51 automatycznych podnośników

koszowych

OmniDEKA

i

12

śmieciarek

tylnozaładowczych Olympus do Berliner Städtereinigung AöR (BSR), największej niemieckiej miejskiej firmy sprzątającej. BSR jest uważany za jeden z czynników napędzających innowacje w niemieckim przemyśle zbiórki odpadów i zbierają posegregowane odpady komunalne z dwóch milionów gospodarstw domowych w Berlinie, wykorzystując flotę 400 RCV i 1500 pracowników do opróżnienia 480 000 pojemników w okolicach Berlina. Tak

duża

ilość

kontenerów

niezawodnego

rozwiązania

przełomowego

kontraktu,

wybrano Dr

w

Thomas

Berlinie

Klöckner,

wymaga

do w

odbioru

którym

śmieci

po

podnośnik

specjalista

wydajnego raz

oraz

pierwszy

koszowy

ds.

i

Terberg.

Komunikacji

w

BSR,

powiedział: „Pojazdy dostarczane przez HS zostały dobrze przyjęte przez naszych członków załogi oraz menedżerów flot i umożliwiają BSR wykonywanie wydajnych zbiórek śmieci w całym Berlinie. „Cieszymy się, że HS wykonało ciężką pracę, aby spełnić nasze

wymagania,

rozwiązanie, wieloletniej

oferując

które

wysokiej

okazało

współpracy

jakości

się

opłacalne

z

Olympus

i

niezawodne

i

oczekujemy OmniDEKA”.

Konstrukcja śmieciarek opiera się na wąskim podwoziu oraz wąskiej

zabudowie,

miejskich

co

ulicach

ułatwia

Berlina.

manewrowanie

Ponadto

w

znacznie

ciasnych

zmniejszają

ryzyko uszkodzenia na skutek kolizji, czego BSR doświadczyło przy

stosowaniu

pojazdów

o

standardowej

szerokości.

Determinacja HS, profesjonalizm i jakość produktów TRRG zyskały

aprobatę

dzierżawy

dwóch

BSR

wąskich

OmniDEKA

wywarła

kolejne

zostało

Martijn

12

dodane

pełne

współpracą

demonstracji

pojazdów

trwałe

Bruggeman,

zachwycony im

podczas

Olympus

wrażenie do

i

na

OmniDEKA.

BSR,

pierwotnego

dyrektor

dwuletniej

BSR

rozwiązanie

dla

i

że

zamówienia.

zarządzający

z

tak

może pojazdów

HS

jest

zaoferować TRRG.

Powiedział: „Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z naszej współpracy z BSR i cieszymy się na myśl o współpracy w przyszłości”. 32


Zabudowa Olympus i zasyp OmniDEKA

33


Azja PołudniowoWschodnia

34


N

asze operacje eksportowe nadal odnotowują znaczący wzrost, a region Azji Południowo-Wschodniej nie jest wyjątkiem. Aby upewnić się, że nasi klienci we wszystkich regionach mają takie samo doświadczenie, jakie by mieli, gdyby kupowali od jednej z naszych europejskich spółek zależnych TRRG, nadal inwestujemy w naszą sieć dealerów, którzy dysponują zasobami, wiedzą i inicjatywami online.

35


AZJA POŁUDNIOWO WSCHODNIA

P

rzedstawiamy dealera

w

Zenith Singapurze,

ZENITH ENGINEERING

Engineering, wybranego

naszego ze

względu

autoryzowanego na

wieloletnie

doświadczenie i możliwości. Firma Zenith, założona w Malezji w 1972, jako producent ciężarówek i naczep do przewozu bali dla przemysłu drzewnego, przez lata zróżnicowała swoją działalność, aby obsługiwać wiele segmentów przemysłu w odpowiedzi na lokalne zapotrzebowanie. Dzięki wsparciu działu eksportu Terberg RosRoca Group (TRRG), Zenith z dumą stał się pierwszym dealerem w regionie AZJATYCKIM, który zbuduje pięć dwukomorowych pojazdów do zbierania odpadów Olympus TwinPack.

36

PREZENTACJA DILERÓW


ZENITH ENGINEERING SINGAPUR

37


AZJA POŁUDNIOWO WSCHODNIA

ZENITH ENGINEERING

PREZENTACJA DILERÓW

ZENITH ENGINEERING SINGAPUR

Od lewej do prawej: V. Karthikeyan, Shawn Lee, Beh Chua Hock i Thein Aung, wszystkie z Zenith Engineering. Jeremy & Simon i WS Tay i Jerome Ang również z Zenith.

38


Wszystkie trafi

pięć

do

odpadów

z

tych

pojazdów

w Zenith, aby z ufnością dopasować trzy

ekspansji

odbiorcy

kolejne pojazdy do tego samego, wysokiego

zwiększenia

Singapurze.

standardu zatwierdzonego przez TRRG.

Obecnie firma zatrudnia ponad 70 osób

Jeremy

i odnosi sukcesy krajowe i eksportowe.

publicznego 800

Super

w

800 Super od wielu lat korzystała z

wyniku

jednokomorowej

klasycznej

śmieciarki

reakcji

tylnozaładowczej

TRRG,

zanim

poznała pomocą

zalety

zbioru

odpadów

dwukomorowej

tylnozaładowczej

jaką

jest

jest

bardzo

projektu zespołu

w

zadowolony

z

eksportowego

i

Zenith

Engineering.

na

Zenith

za

Powiedział: „Gdy nadszedł czas powrotu

zadowolony

śmieciarki

do domu do Wielkiej Brytanii, byłem

wsparcia

TwinPack.

przekonany, Zenith

w

wyposażyliśmy

wiedzę

i

malezyjski

oraz

produkcyjnych.

Jerome Ang, Sales oraz Project Manager w

że

rynek zdolności

Engineering

jest

z

pojazdów

nowych

otrzymanego

bardzo i

od

TRRG.

„800

Super

zespół

know-how,

aby

Jerome

powiedział:

Olympus TwinPack jest dostępny zarówno

kontynuować budowanie pozostałej części

poszukiwało

z wąskim, jak i z szerokim podwoziem,

floty, zgodnie z naszymi wymagającymi

systemu

oferując objętości od 13 do 27 m3 wraz

standardami

w realizacji najnowszego kontraktu na

z opcjami podziału nadwozia 65/35 lub

naszych

obowiązującymi zakładach

w

produkcyjnych.

50/50. Innowacyjna konstrukcja umożliwia

zbiórkę

niezawodnego

dwukomorowego, selekcjonowanych

dostawcy aby

pomóc

odpadów

w

Pasir Ris, Bedok Sector w Singapurze.

użytkownikom zbieranie dwóch różnych

„Dotychczasowe opinie Zenith i 800-Super

rodzajów odpadów jednocześnie, unikając

były pozytywne; Niedawno odwiedziłem

jednocześnie ich mieszania i zapewniając

Singapur

maksymalną ładowność. 800 Super wybrało

menedżerami

trzy sztuki 21m3 i dwie 15m3, wszystkie

procesu zbiórki, sprzęt osiąga dobre wyniki

Engineering

w

i przekracza ich oczekiwania, jako produkt

idealnym wyborem dla naszych klientów,

i

aby

konfiguracji

Jeremy

z

podziałem

Boanson-James,

65/35. kierownik

i

koncepcja,

z

agentami,

połączeniu

byłem

świadkiem

wsparciem

rozmawiałem flot

i

jednocześnie

zainteresowanie

„Wysokiej

innych

przyciągając

kontrahentów.”

jakości z

produkt

niezawodnym,

TRRG

lokalnym

inżynieryjnym czynią

poprawić

Zenith

Olympus

wydajność

w

i

TwinPack zapewnić

pełen, bardziej wydajny proces zbiórki”.

techniczny ds. Eksportu w TRRG i Simon Wallace, trener techniczny Dennis Eagle,

Zenith zbudował swój zakład w roku

Zenith

spędzili intensywne cztery tygodnie w Zenith,

2000, obejmuje on pięć akrów ziemi

dostarczyło

pomagając w produkcji pierwszych dwóch

w

TRRG

pojazdów, a jednocześnie szkoląc zespół

i został zbudowany specjalnie w celu

miejscowości

Selangor

w

Malezji

oczekuje

Engineering ponad

na ich

do 50

tej

pory

jednostek

rynek

singapurski

więcej

w

i

przyszłości.

39


RYNEK EKSPORTOW Y

TRRG PDI SYSTEM

Inicjatywa Jakości Procesu POPRAWA PROCESU EKSPORTU

W

ubiegłym roku dział eksportu TRRG ciężko pracował, aby opracować i osadzić inicjatywę

jakości procesu online w procesach produkcyjnych naszej globalnej sieci autoryzowanych dealerów. Jednym z kluczowych celów było wdrożenie systemu

kontroli

przed

dostawą

(PDI)

współmiernego do zakładów produkcyjnych TRRG w całej Europie. Od samego początku, celem było zagwarantowanie, aby obsługa klienta była taka sama bez względu na to, gdzie klient kupuje produkt TRRG i czy jakość wykonania u naszych dealerów jest identyczna z jakością produktu zbudowanego

Inicjatywa

przez

obejmuje

spółkę

nie

zależną

tylko

proces

TRRG.

PDI,

obejmuje również rejestrację gwarancji online i

proces

roszczeń

gwarancyjnych.

Dzięki

kompatybilności z wieloma urządzeniami, system może być używany w urządzeniach mobilnych, tabletach i komputerach stacjonarnych i chroni przed błędami, zapewniając, że wszelkie naprawy lub części zamienne są odpowiednie dla sprzętu. Jeremy

Boanson-James,

kierownik

techniczny

ds. Eksportu w TRRG, był odpowiedzialny za wdrożenie inicjatywy u wszystkich dealerów i

jak

dotąd

Powiedział:

ich

reakcja

„Odwiedzałem

była

wspaniała.

naszych

dealerów

i pomagałem w szkoleniach, aby umożliwić im 40

TECHNOLOGIA I INNOWACJE


zastosowanie systemu do wszystkich pojazdów

powiedział: „Wsparcie, jakie otrzymujemy

TRRG

od TRRG i systemy, które spółka ta pomogła

opuszczających

linie

produkcyjne”.

nam wdrożyć, są doskonałym ulepszeniem „Cały personel dealerski był bardzo zadowolony

naszego

z systemu i był podekscytowany wprowadzeniem

się

go

które

do

ich

procesu

produkcyjnego”.

procesu

bardziej

TRRG

produkcyjnego.

pewni

produkujemy i

jakości lokalnie

oczekujemy

Czujemy

produktów, dla

klientów

dalszego

sukcesu”

„Dzięki projektowi systemu, administratorzy Zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia TRRG,

środki kontroli procesu i instrukcje spawania,

Jeremy

każdego

są dostosowane do naszych spółek zależnych.

dealera trzy do czterech razy w roku i zapewnia,

Jesteśmy dumni mogąc zaoferować tę kompletną

„System jest ogromnym ulepszeniem dla naszych

że posiadają oni wszystko, czego potrzebują

usługę, aby zapewnić naszym dealerom pełne

działań

zestawia

do zbudowania produktu TRRG, wspieranego

wsparcie i integralność z naszym globalnym

rejestry i zdjęcia w jednym miejscu dla pojazdów

przez wsparcie biurowe za pośrednictwem

zespołem;

rozpoczynających pracę na całym świecie.!

poczty elektronicznej, Skype’a i telefonu.

gwarantuje nasz poszerzający się dział eksportu.

i

pracownicy

warsztatu

mogą

wypełniać

formularze będąc bezpośrednio przy pojeździe.

eksportowych,

ponieważ

Boanson-James

odwiedza

to

pełne

wsparcie

fabryczne

Tam, gdzie wymagane są długoterminowe nasz

zespół

ds.

wizyty,

w zakresie naszego nowego systemu był Excel

spędzić nawet miesiące, żyjąc i oddychając

zbuduje

Industries w Dubaju, z pomocą działu Inżynierii

procesem

najbliższych 24 miesięcy, nasza inicjatywa

produkcyjnym

Eksportu u

może

Wraz z prognozą, że nasza sieć dealerska

Pierwszym dealerem, który ukończył szkolenie

dealerów.

ponad

280

jednostek

w

ciągu

dotycząca jakości procesu online pomoże

Procesowej w Ros Roca, Hiszpania, który był w stanie zaoferować nieoceniony wgląd

Zapewniamy, że kluczowe elementy, takie jak

zapewnić

w procesy w naszym hiszpańskim zakładzie.

instrukcje pracy, specjalistyczne narzędzia,

pozytywne doświadczenia z dealerami TRRG.

Pierangelo Marfella z Excel Industries

informacje

serwisowe,

naszym

globalnym

klientom

oprogramowanie,

Derek Flynn (po lewej), Dyrektor Regionalny TRRG - Bliski Wschód i Azja oraz Jeremy Boanson-James (po prawej), TRRG Export Technical Manager (kierownik techniczny ds. eksportu)

41


P R E Z E N TAC J A D I L E RÓ W

RUSSJA

PREZENTACJA DILERÓW

MERKATOR RUSSJA

42


P

rzedstawiamy Merkator, naszego uznanego dealera w Rosji, znanego na rynku nie tylko z doskonałej obsługi, ale także z ozdabiania swoich pojazdów demonstracyjnych charakterystycznymi czarnymi kołami przypominającymi biedronki, którą znajdziesz również w ich logo. Firma została założona w 1998 roku i od

produkcję,

adaptację,

serwisowanie budowy ulic

i

dostarczanie

pojazdów

i

i

i zagraniczne w wysokości ponad 10 mln euro

do

sfinansowały rozwój ich głównego zakładu

sprzątania

produkcyjnego w Kałudze, obejmującego

dostarczając

73 000 metrów kwadratowych, z 11 000

urządzeń

dróg,

konserwacji,

zbierania

odpadów,

ponad 12 000 sztuk sprzętu w tym czasie.

metrów

Takie możliwości i doświadczenie sprawiły,

produkcyjnej i kolejnych 9 000 planowanych.

że ich przyłączenie stało się oczywiste i

Główna

początkowo byli mianowani dealerem Ros

w

Roca w 2010, ponieważ od 2010 r dostarczyli

strategicznie

na

usług, w tym Sankt Petersburg, Krasnodar

rynek

ponad

90

jednostek

TRRG.

tego czasu zbudowała silną pozycję na rynku rosyjskim poprzez projektowanie,

i W 2014 roku, połączone inwestycje rosyjskie

kwadratowych siedziba

Moskwie,

Kazań

na

ale

firmy

powierzchni mieści

rozwinęła

zlokalizowanych zachodzie

oraz

też

się sieć

centrów Jużno-

Sachalińsk na południowym wschodzie.

43


P R E Z E N TAC J A D I L E RÓ W

RUSSJA

Ta sieć obiektów serwisowych wspiera promocję Merkatora na nadwoziu TRRG Olympus RCV na rynku rosyjskim, gdzie jego jakość wykonania, wydajność

i

skuteczność

szybko

stają

się

rozpoznawalne na rynku, który tradycyjnie preferował Dzięki

sprzęt

pomocy

postrzeganie

o

gorszej

Merkatora

zmienia

się

specyfikacji.

wydaje i

po

się,

że

zapoznaniu

się z produktem Olympus z pierwszej ręki, rosyjski

rynek

rozwiązanie

uznaje,

nie

że

zawsze

podstawowe

jest

najlepsze.

Rynek rosyjski ceni sobie rozwiązanie Olympus, podobnie jak Merkator, przywiązuje dużą wagę do standaryzacji produktów Olympus i docenia korzyści, jakie oferują ich centra serwisowe. Alexey w

Cherepanov,

Merkator,

dyrektor

powiedział:

ds.

Rozwoju

„Standaryzacja

i

technologia zastosowana w produktach Olympus jest dobrze przyjęta w Rosji, stwierdzamy, że wszelkie problemy można szybko zdiagnozować. Technologia

wraz

ze

szkoleniem

TRRG

umożliwia inżynierom zrozumienie produktu na

wylot

i

dlatego

możemy

zaoferować

lepszy serwis i naprawy w ramach naszej rozwiniętej „Jako że

partner możemy

klientom produktami

44

sieci

centrów TRRG

jesteśmy

zaoferować

niezawodne o

serwisowych.

bardzo

dumni, naszym

rozwiązanie wysokiej

z

jakości.”

PREZENTACJA DILERÓW


45


AUSTRALIA

DENNIS EAGLE

W

PREZENTACJA DILERÓW

2009 roku, brytyjska spółka zależna

okazała

TRRG Dennis Eagle zainicjowała projekt

sterowania, zwykle montowana z bocznym

rozwojowy z Western Star Trucks z siedzibą w

się

konfiguracja

załadunkiem

podwójnego

jednozałogowego

pojazdu.

Australii, aby zaoferować podwozie Elite2 na rynku australijskim. Obecnie, Dennis Eagle Australia

„Przechodnia” kabina Elite 2 z niskim wejściem w

jest od 10 lat autoryzowanym dealerem TRRG,

połączeniu z podwójnym układem kierowniczym

dostarczającym

umożliwia

specjalnie

zmodyfikowane

bezproblemowe

przełączanie

podwozie Elite 2, aby spełnić szczególne

sterowania pojazdem z obu stron kabiny.

wymagania rynków Australii i Nowej Zelandii.

Typowo,

jazda

na

dłuższą

odległość

jest

wykonywana od zwykłej prawej strony, ale w

Dennis Eagle Australia

Penske

AUSTRALIA

jest

Commercial

Vehicles,

dystrybutor

Western Star w Australii i Nowej Zelandii, spółką

holdingową

Dennis

Eagle

Australia. Podobnie jak w Wielkiej Brytanii i

Europie,

sektor

większość

prywatny,

ich

ponieważ

klientów około

to 60%

samorządów przekazuje zbiórkę śmieci do korporacyjnych partnerów zbierania odpadów. Dennis Eagle Australia oferuje napęd 6x4 z podwójnym układem kierowniczym oraz gamę kabin podwozia Elite 2 z kierownicą po prawej stronie, ale najbardziej popularna

46

miejscach zbiórki odpadów operator przechodzi


przez kabinę. Ta pozycja z lewej strony zapewnia

dla produktów TRRG, które odzwierciedlają

znacznie

inne

lepszą

widoczność

kontenera

i

działania

grupy

na

całym

świecie.

pozwala na precyzyjną jazdę połączoną z

Dzięki Dennis Eagle Australia i ciągłemu

użyciem

wsparciu TRRG jesteśmy w stanie ulepszyć

bocznych

ramionami Shannon gamę jak

do Mair

Dennis wpłynął

elementów

sterujących

opróżniania

pojemników.

nasze

z

skomentował

Penske

Penske

Eagle

dla

pozytywnie

Australii na

i

firmę.

zróżnicowane posiada

technicznego

usługi

rozległą

obejmującą

autoryzowanych

punktów

transportowe.” sieć

90

wsparcia

oddziałów

dealerskich

i

oraz

ponad 900 pracowników, w tym 300 techników, Powiedział:

ducha

którzy mają kluczowe znaczenie dla sukcesu w

przedsiębiorczości, ambicję rozwoju i entuzjazm

„Mamy

silnego

pozostawieniu śladów w różnych lokalizacjach geograficznych Australii i Nowej Zelandii.

47


KIEROWNICT WO SPÓ ŁKI Z ALEŻNEJ TRRG

K IE ROWNIC T WO Marco Overbeek Terberg Machines

SPÓŁKI ZALEŻNEJ TR RG

HOLANDIA Firma założona w roku 1974,odpowiedzialna za projektowanie i produkcję wrzutników śmieci oraz systemów pomiaru obciążenia i identyfikacji.

Sonia Santos Resitul

Piotr Pawlowski Terberg Matec Polska

PORTUGALIA

POLSKA

Firma Residul założona w 2005roku, z w pełni zoptymalizowaną

Nasza filia w Polsce działająca na kluczowym, rozwijającym się

hurtownią części zamiennych iwarsztatem naprawczym, zapewnia

rynku, odnotowuje silny wzrost i coraz większy udział w rynku.

doskonałą obsługę rynku portugalskiego.

Oddział

w

Rob Colby Terberg Matec UK

Will Marzano Terberg Matec UK

WIELKA BRYTANIA

WIELKA BRYTANIA

Wielkiej

Terberg

Bin

Weighing

&

Lift, ID

Brytanii

rozwiązania

oraz

pełne

urządzenia

Nasze centrum projektowo-produkcyjne w Wielkiej Brytanii, zajmujące

Dynamic

się projektowaniem i produkcją specjalistycznych nadwozi pojazdów

posprzedażne.

przeznaczonych do recyklingu na sucho i zbierania odpadów organicznych.

dostarczający Terberg

wsparcie

Mark Senders Teberg Matec Nederland & Terberg Matec Belgium

Martijn Bruggemann HS Fahrzeugbau

HOLANDIA & BELGIA

NIEMCY

Nasze holenderskie i belgijskie firmy obsługują swoje rynki

Łącząc

z tylnymi, bocznymi i przednimi pojazdami RCV, systemami

specjalistycznym

podnoszenia

bocznym,

48

pojemników

i

technologią

czyszczenia

ulic.

ponad

100-letniedoświadczenie, producentemśmieciarek

przednim

i

tylnym

oraz

firma

RCV

z

HS

jest

załadunkiem

wrzutników

śmieci.


KIEROWNICT WO SPÓ ŁKI Z ALEŻNEJ TRRG

Zaufany 1907, podwozi

producent dostarczający

Kevin Else Dennis Eagle

Pere Petit Ros Roca

WIELKA BRYTANIA

HISZPANIA

precyzyjnych TRRG

samochodowych

pojazdów nowoczesny

i

śmieciarek

od

roku

asortyment RCV.

Firma posiadająca ponad 65-letnie doświadczenie, oferuje śmieciarki RCV z załadunkiem tylnym, bocznym i przednim, wrzutniki śmieci, systemy do mycia pojemników na śmieci, zamiatarki, samochodycysterny wody i polewarki.

Thibaut Robin Eurovoirie

Mike Molsworth Dennis Eagle Inc

FRANCJA

Stany Zjednoczone

Dostarcza cały asortymentsamochodów do sprzątania ulic od ponad

Filia oferująca na rynku amerykańskim właściwe dla USA kabiny

40 lat, teraz rozszerzony o wiele wyrobów TRRG, wprowadzanych na

Dennis Eagle z podwoziem z niskim wejściem, o dużej widoczności.

rynek francuski.

Zarząd TRRG, od lewej ; Mike Molesworth, Thibaut Robin, Hans Geerts, Godfried Terberg, Tim Conlon, Kevin Else i Pere Petit

49


INFORMACJE O FIRMACH SPÓŁKI TERBERG GROUP

EUROPA Chorwacja Autobus d.o.o. Zagreb autobus.hr Cypr SHF Trading Co Ltd Cyprus shf.com.cy Republika Czech Hanes s.r.o. Prague hanes.cz Dania Phoenix Danmark A/S Brøndby phoenixdanmark.dk Estonia Alwark OÜ Tallinn alwark.ee Węgry Unikomtech Kozármisleny unikomtechgep.hu Wyspa Man Outdoor Power & Plant Union Mills opandp.com Włochy Manuport s.r.l. Genova ambiente.manuport.it Łotwa SIA “Alwark” Marupes Novads alwark.lv Lichtenstein HS Fahrzeugbau GmbH Emstek hs-fahrzeugbau.de Litwa UAB “Alwark” Vilnius alwark.lt Luksemburg Terberg Matec Belgium bvba Genk terbergmatec.be Irlandia Północna Manvik Plant and Hire Ltd Belfast manvik.com Republika Irlandii Setanta Vehicle Sales Dublin setantatrucks.ie Republika Irlandii Munster Vehicle Sales Cork mvscork.ie

50

Rosja Merkator International LLC Moscow merkatorgroup.ru

Mjanma Terberg Tractors Malaysia Sdn.Bhd. Selangor Puchong 47100 terbergtractorsmalaysia.com.my

Słowacja Hanes Slovakia s.r.o. Trnava hanes-slovakia.sk

Filipiny Huls Technologies Phillipines Inc Manila T: 0935 8704462

Szwajcaria David Wiederkehr AG Zofingen dw-fzbau.ch

Singapur Zenith Engineering Pte Ltd Singapore 629060 ze.com.sg

AFRYK A

Tajlandia Terberg Tractors Malaysia Sdn Bhd Selangor 47100 terbergtractorsmalaysia.com.my

Algieria Sarl Saldae Trucks Equipments Bejaia saldae-trucks.com Afryka Południowa TFM Holdings Olifantsfontein tfm.co.za BLISKI WSCHÓD Oman Excel Industry Co. LLC Ajman excel-uae.com Zjednoczone Emiraty Arabskie Excel Industry Co. LLC Ajman excel-uae.com AZJA WSCHODNIA Brunei Terberg Tractors Malaysia Sdn Bhd Selangor 47100 terbergtractorsmalaysia.com.my Kambodża Terberg Tractors Malaysia Sdn Bhd Selangor 47100 terbergtractorsmalaysia.com.my Hong Kong Keogh Wood Ltd Hong Kong DD118 keogh.com.hk Indonezja Double M Jakarta doublemindotraders.com Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna Terberg Tractors Malaysia Sdn Bhd Selangor 47100 terbergtractorsmalaysia.com.my Malezja IG Zenith Sdn Bhd Selangor 43300 ze.com.sg

Wietnam Tien Ngoc Company Thoi An Ward tienngoc.com.vn AUSTRALIA Australia Dennis Eagle Australia Wacom dennis-eagle.com.au Nowa Zelandia Dennis Eagle Australia Wacom dennis-eagle.com.au K ANADA Kanada Dennis Eagle Inc Sarasota, Florida www.dennis-eagle.com U.S.A. U.S.A Dennis Eagle Inc Sarasota, Florida www.dennis-eagle.com


Siedziba główna, TRRG Warwick (Wielka Brytania) Filiales avec ateliers de production, ventes & services

Spółki zależne z zakładami produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi (Wielka Brytania) Eurovoirie, Senlis (Francja) HS Fahrzeugbau, Emstek (Niemcy) Ros Roca, Tàrrega (Hiszpania) Terberg Machines, IJsselstein (Holandia) Terberg Matec UK, Worksop (Wielka Brytania)

Spółki zależne prowadzące działalność handlową i usługową Resitul, Venda do Pinheiro (Portugalia) Terberg Matec Belgium, Genk (Belgia) Terberg Matec Nederland, IJsselstein (Holandia) Terberg Matec Polska, Płochocin (Polska) Terberg Matec UK, Warrington (Wielka Brytania) Dennis Eagle Inc., Sarasota (Stany Zjednoczone)

Umowy z ponad 35 dystrybutorami obejmujące + Ponad 45 krajów na świecie Punkty sprzedaży bezpośredniej

51


INFORMACJE O FIRMACH SPÓŁKI TERBERG GROUP

ROYAL TERBERG GROUP B.V. SPÓŁKA HOLDINGOWA (HOLANDIA)

SPECIAL

ENVIRONMENTAL

CAR & VAN

TRUCK-MOUNTED

TRUCK

VEHICLES

EQUIPMENT

MODIFICATION

FORK LIFT TRUCKS

MODIFICATION

TERBERG BENSCHOP B.V. HOLANDIA

TERBERG ROSROCA GROUP LIMITED ZK

TERBERG SPECIALS BELGIUM N.V. BELGIA

TERBERG KINGLIFTER B.V. HOLANDIA

TERBERG TECHNIEK B.V. HOLANDIA

TERBERG D.T.S. (UK) LTD ZK

TERBERG MACHINES B.V. HOLANDIA

TERBERG SPECIALS B.V. HOLANDIA

TERBERG SPEZIALFAHRZEUGE GMBH NIEMCY

TERBERG MATEC NEDERLAND B.V. HOLANDIA

TERBERG TRACTORS BELGIUM BVBA BELGIA

TERBERG MATEC BELGIUM BVBA BELGIA

TERBERG MIDDLE EAST FZE DUBAJ ZRA

TERBERG MATEC POLSKA SP.Z O.O POLSKA

TERBERG TRACTORS AMERICAS, INC. USA

DENNIS EAGLE LTD. ZK

TERBERG TRACTORS MALAYSIA, SDN. BHD. MALEZJA (JV 50/50)

DENNIS EAGLE INC USA

MANUPORT S.R.L. WŁOCHY

ROS ROCA S.A.U. HISZPANIA

ENVIRO RENT XXI, S.L.U. HISZPANIA

ROS ROCA FARID, S.L. HISZPANIA (JV 50/50)

HS FAHRZEUGBAU GMBH NIEMCY

EUROVOIRIE SAS FRANCJA

RESITUL PORTUGALIA

52

LEASING

TERBERG LEASING B.V. HOLANDIA

TERBERG LEASING JUSTLEASE BELGIUM BVBA BELGIA


INFORMACJE O FIRMACH SPÓŁKI TERBERG GROUP

SPRZĘT PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA Oddział ten produkuje podwozia samochodów ciężarowych Dennis Eagle, nadwozia pojazdów zagęszczających do zbierania odpadów, pełny asortyment układów podnośników pojemników na śmieci, systemy ważenia i identyfikacji kontenerów, podziemne systemy usuwania odpadów i konstrukcje śmieciarek odpadów recyklingowych i odpadów organicznych. POJAZDY SPECJALNE Oddział ten obejmuje firmę Terberg Benschop, jej główną fabrykę w Holandii i jej filie w Holandii i zagranicą. ZMIANA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Oddział ten zmienia standardowe samochody ciężarowe na specjalne samochody ciężarowe przez zmianę konfiguracji osi i dostosowanie układów kierowniczych i zawieszenia. ZMIANA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH Zmiany samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych obejmują szeroki zakres: dla użytkowników wózków inwalidzkich, sił policyjnych, biur mobilnych, konserwatorów itp. Warsztaty oddziału podejmują się również napraw samochodów ciężarowych i przepisowych kontroli pojazdów. WÓZKI WIDŁOWE MONTOWANE NA SAMOCHODACH CIĘŻAROWYCH Oddział ten produkuje wózki widłowe montowane na samochodach ciężarowych. LEASING Oddział ten jest jedną z największych niezależnych firm leasingowych i wynajmu samochodów na terenie Holandii, obsługujący zarówno rynek biznesowy, jak i konsumencki. Rynek konsumencki jest obsługiwany pod marką Justlease.

Kluczowe fakty: • FIRMA Z AŁOŻONA W ROKU 1869 • FIRMA RODZINNA • OBRÓT: 945 MLN € • PR ACOWNICY: 2700 • SPÓŁKI W 12 KR A JACH • E KSPORT: > 100 KR A JÓW

D

ŚW

N A JA KO

ZI

M

ZO

ŚĆ

Ć

AŁY

Y

NOŚĆ

OD

YJ

D

C

SPR AW

LIE N CIE

Ś

AK

U C Z CI WO

ZI

W 100 %

II N N O WA

N

IE

A RO D

S K U PIE N

RM A

IE CIE

FI N

NA C

53


Terberg RosRoca Group Limited Heathcote Way, Heathcote Ind. Est. Warwick, CV34 6TE United Kingdom Tel. +44 (0) 1926 458 500 info@terbergrosroca.com

TERBERGROSROCA.COM

Profile for TerbergRosRoca

TRRG Magazine Issue 2 Wydanie Polskie  

TRRG Magazine Issue 2 Wydanie Polskie