Page 1

NIEUWS VAN Bastiaan stierum, manager inkoop

Privacy en verkeer. Met de jacht op ‘de snelwegschutter’ is duidelijk geworden dat de overheid terughoudend is met de opslag van beeldmateriaal langs de autowegen. Een geruststellende gedachte voor bestuurders die hun mobiliteitsbewegingen graag voor zichzelf willen houden. Aan de andere kant is een ander deel van de samenleving stellig van mening dat bij ‘aanslagen’ op de veiligheid van de burgers deze informatie wel gebruikt mag worden.

Who’s watching you?

T e r b e r g T i m e s i s e e n u i t g av e va n T e r b e r g L e a s i n g Headlines: Binnenkort: Shortlease vernieuwd!

Nu dook onlangs een oude term op: e-call. Dit systeem belt

partijen zeer interessante informatie. Onlangs kondigde

bij een ongeluk automatisch en direct de hulpdiensten die

een Mercedesdealer aan gratis een blackbox in een bedrijfs-

passende hulp kunnen inschakelen. Na een proefperiode

wagen te leveren om u onder andere over noodzakelijk

kondigde Eurocommissaris Kroes aan dat vanaf 2015 zo’n

onderhoud te informeren. Is het dan binnenkort echt gedaan

systeem verplicht is in elke nieuwe auto. Het systeem zelf

met de privacy van de bestuurder? Laten wij ons uit noodzaak

is geen nieuws. BMW, PSA en Volvo hebben zo’n systeem

of gemak dagelijks volgen?

Jan Langedijk: ‘Elektrisch rijden past bij onze visie’

Universele autohouder

optioneel in de voertuigen beschikbaar. Op zich prima maar hoe zit dat nu met de privacy?

Ik ben benieuwd naar uw mening? Heeft u een oplossing

Belastingplan 2012

waarmee recht wordt gedaan aan de voors en de tegens? Nu is het systeem nog optioneel; u heeft een keuze. Maar door de verplichting betekent dit dat u bent overgeleverd

Mail uw reactie naar stierum@terbergleasing.nl.

aan de beheerders van het systeem die met het GPS-signaal

De meest ludieke inzending belonen we met een

gegevens kunnen uitlezen. Men weet precies waar u bent, wat

winters ‘verwen’-pakket.

Autonieuws

Colofon

u doet, hoe hard u rijdt en wat nog meer. Voor commerciële

Terberg Times is een uitgave van Terberg Leasing B.V. Postbus 3046, 3502 GA Utrecht Telefoon: (030) 288 47 74, Fax: (030) 289 56 44 www.terbergleasing.nl nieuwsredactie@terbergleasing.nl

Vormgeving: Sørs Creative Communications bv; www.sors.nl

Redactie: afdeling Marketing & Communicatie, Terberg Leasing B.V. en Customer Care Company

Terberg Times verschijnt vier keer per jaar en wordt gratis verzonden aan de wagenparkbeheerders en andere relaties van Terberg Leasing B.V.

Eindredactie: Marlies Terberg en Carla Groenewegen

Ontvangt u de Terberg Times voortaan liever digitaal? Dan kunt u zich aanmelden via marketing@terbergleasing.nl.

Productie & coördinatie: Customer Care Company; www.c-c-c.nl

12 TerbergTimes

Druk: Roto Smeets GrafiServices Utrecht

Nummer 34, december 2011


Kent u ook angsten? INHOUD

Shortlease: voor elk wat wils Terberg Leasing heeft twee vernieuwde (online) shortleaseproducten die elk op een verschillende wijze kunnen voorzien in uw tijdelijke mobiliteit. Tot voor kort was het bestellen van een shortlease-

gemakkelijk. Het verschil zit in de persoonlijke bena-

auto bij Terberg Leasing slechts mogelijk via de lease-

dering, looptijd en opzegtermijn en daarmee in de

Elektrisch rijden is populairder dan ooit. Dat ervaar ik tijdens de gesprekken

adviseur maar vanaf 1 januari kan dat ook online via

tariefstelling.

met klanten en bij de vele bijeenkomsten over dit onderwerp. Toch aarzelen

www.terbergshortlease.nl! Hierdoor valt de url

Om direct mobiliteit te verkrijgen, bieden wij u ons jonge

bedrijven en automobilisten om over te stappen op elektrisch rijden.

www.shortlease.nl vrij die we vanaf 1 januari inzetten

wagenpark aan met Shortlease-auto’s vanaf 1 maand

Waarom? Veelal is het de angst om onderweg met een lege accu te staan.

voor het shortleaseproduct onder het label Justlease.nl.

gebruik. Onderstaand treft u de belangrijkste verschillen

Beide oplossingen zijn snel en de wijze van bestellen is

tussen de twee producten aan.

Zoals u weet, zijn veel angsten irreëel. In theorie zou er namelijk heel veel kunnen gebeuren maar het betekent nog niet dat het gebeurt. Als deze COLUMN ROGIER VAN EWIJK . . . . . . . . 2

angsten mij ‘kwelden’ dan citeerde mijn vader, iets wat hij sowieso graag deed, uit een gedicht van Nicolaas Beets: ‘Een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest doch dat nooit zal dagen’.

SHORTLEASE: VOOR ELK WAT WILS . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Met die wijze les in mijn achterhoofd besloot ik de elektrische auto, Tesla Model S, aan te schaffen. Daarmee ben ik één van de 6.500 gegadigden en wordt mijn wagen ergens eind 2012 geleverd. De bevestiging was nog

INTERVIEW JAN LANGEDIJK . . . . . . . 4 - 5

niet binnen of een of andere politieke onverlaat opperde een bijtelling van 7% op dergelijke voertuigen. Door de interventie van onze (groenste) Prins

Terbergshortlease.nl is geschikt voor

Shortlease.nl is geschikt voor:

Terbergshortlease.nl is geschikt voor directe mobiliteit

Shortlease.nl is geschikt voor directe mobiliteit met een on-

Fabrikanten ontwikkelen in rap tempo elektrisch aangedreven voertuigen

met een vaste looptijd en met de hoge service van

bekende looptijd. De gewenste servicecomponenten kunt u

met een steeds groter wordende actieradius. Bovendien investeren verschil-

Terberg leasing zoals u gewend bent. Bijvoorbeeld voor:

zelf selecteren. Dit product is bijvoorbeeld geschikt voor:

lende toonaangevende bedrijven in het realiseren van een (snel) laadpaalnet-

• Projecten met een vaste looptijd

• Medewerkers in hun proeftijd

werk en Siemens introduceert op zeer korte termijn inductieladen (laden

• Tijdelijke krachten met een bepaalde contractsperiode

• Opvang tijdens tijdelijke drukte

Producteigenschappen

Producteigenschappen

• Tarief afhankelijk van looptijd (3/6/9/12+ maanden)

• Flexibele looptijd

Maurits liep alles met een sisser af. Toch een angst minder. VOOR U GESPOT! . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

- Terberg leasing app . . . . . . . . . . 6

- UNIVERSELE AUTOHOUDER . . . . . . 6

zoals uw elektrische tandenborstel). Misschien kunnen we in de toekomst al BELASTINGPLAN 2012 . . . . . . . . . . . . . . . 7

DAT IS KLASSE MET FORD . . . . . . . . . . . . 8

inductieladen op parkeerplaatsen of zelfs voor het stoplicht. Wie zal het zeggen? In ieder geval wordt er hard gewerkt aan het verminderen van (onnodige)

• Reserveren ook mogelijk via uw leaseadviseur

• Tarief op basis van gekozen aantal kilometers op jaarbasis

angsten en zijn er eigenlijk geen redenen meer om te wachten met elektrisch

• Vervangend vervoer

• Service-componenten additioneel te verkrijgen

• Tarief op basis van 35.000 km/per jaar

• Reserveren alleen via de website mogelijk

Voordelen

Voordelen

Door samen te werken aan

• Scherpere tarieven bij langere looptijden

• Product op maat

toekomstige schone oplossingen

• Zekerheid in bedrijfsprocessen dankzij de full-service

• Self-service

rijden. Daarom daag ik u uit om met mij in gesprek te gaan en elektrisch rijden te introduceren in uw bedrijf. TOP 10 T/M OKTOBER 2011 . . . . . . . . . . 8

IN THE DRIVERSEAT . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

vertrouw ik erop dat mijn ergste vrees nooit zal dagen.

AUTONIEUWS . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 - 11

dienstverlening • De leaseadviseur als uw centrale aanspreekpunt

• Lager tarief bij minder kilometers op jaarbasis • Bereikbaar voor & na kantooruren

• Gratis transport

Rogier van Ewijk Vanaf 1 januari 2012 kunt u zowel www.terbergshortlease.nl als shortlease.nl benaderen en de geschikte auto met het best

NIEUWS VAN

passende shortleasecontract bestellen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lease-adviseur.

BASTIAAN VAN STIERUM . . . . . . . . . . . 12

2

TerbergTimes

Terberg Leasing gaat verder

TerbergTimes

3


Jan Langedijk,

elektriciteitsnetwerk (wat als iedereen tegelijk wil laden?)

als het kan verkoop je de niet gebruikte energie voor 20

en het prijsmechanismen (zijn er betaalsystemen of gaan we

cent in piektijd. We hebben er nog weinig ervaring mee

zaken verrekenen op een andere wijze?).

en het kan ook nog anders uitpakken. Wat we weten is dat er meer nodig is dan een laadpaal. Daarom gaan we een

Waar laden we de auto’s?

Business Development Manager Siemens:

niveau hoger: de software om betalen mogelijk te maken.”

Bij Siemens is men van mening dat er voor waterstof zeker

“Elektrische mobiliteit past bij onze visie van duurzame mobiliteit”

een rol is weggelegd maar vooralsnog richt ze haar pijlers op

Verstedelijking vereist duurzaamheid

elektriciteit als energiebron. Langedijk vervolgt: ”De ont-

Naast energy, industry en healthcare heeft Siemens er sinds

wikkeling van elektrisch vervoer gaat heel snel. Wij zijn bezig

oktober jl. een vierde sector bij: Infrastructure & Cities.

met slimme software die berijders helpt bij het vinden van de

Langedijk vertelt verder: “Er is namelijk een wereldwijde

juiste laadgelegenheid. Wil iemand snel of langzaam laden?

ontwikkeling van verstedelijking waardoor verduurzaming een

Wil hij er kunnen vergaderen of koffie drinken, zoals bij de

noodzaak gaat worden. In deze trend past elektrisch vervoer

snellaadpaal van Terberg die staat bij Van der Vlak in Vianen.”

uitstekend qua uitstoot en geluid. Wij denken dat mensen

Een zeer interessante ontwikkeling waar Siemens, samen

altijd mobiel willen zijn. Wellicht met een combinatie van

met BMW, onderzoek naar doet is contactlloos ofwel

vervoersmiddelen die voor de reis handig zijn en slimme

inductieladen. Of dit de laadwijze van de toekomst wordt?

software. Daarom zijn wij met Terberg Leasing in gesprek

In de steden zou het in ieder geval een oplossing zijn want

om te zien hoe we elkaar kunnen versterken op dat vlak.”

er kan tenslotte niet voor elke deur een laadpaal worden neergezet.”

Als iedereen tegelijk wil laden? Terberg Leasing is bezig met het verduurzamen van haar

Duurzaamheid in het DNA

Als het aantal elektrische auto’s groeit, is een overbelasting

organisatie. Siemens is een van haar klanten die duur-

Siemens is qua duurzaamheid nummer één op de wereldrang-

van het elektriciteitsnetwerk niet ondenkbaar. “Stel Siemens

zaamheid ‘leeft’ in haar bedrijfsvoering en haar producten.

lijst van industriële organisaties. Langedijk: “We zijn al lang

besluit om 50 elektrische auto’s te leasen. Wij hebben een

Elektrisch vervoer past daar uitstekend in. We praten met

bezig met het thema duurzaamheid en het zit nu in ons DNA.

contract met onze energieleverancier over de betaling in

Jan Langedijk, Business Development Manager Energy

Zaken als bijvoorbeeld het terugschroeven van water-, energie-

piek- en daltijden. Als die 50 auto’s tegelijk 25 kilowatt

bij Siemens.

en papierverbruik en de inzet van wind- en zonne-energie

gaan laden, dan ga je waarschijnlijk over je contractwaarde

zijn gewoon geworden. Onze leaserijders rijden in auto’s

(waarde van het verbruik in de piek) en moet flink betaald

Jan Langedijk heeft een lange staat van dienst bij Siemens.

met A-,B- of C-labels en de medewerkers doen proefritten

worden. Een dergelijk probleem moet je kunnen oplossen

In zijn huidige functie van Business Development Manager

in elektrische Mini E Coopers. Naast de interne organisa-

met software door bijvoorbeeld het dalgebruik te benutten

Energy houdt hij zich bezig met elektrisch vervoer en smart

tie zit duurzaamheid ook in ons beleid als leverancier van

voor het laden van de auto’s en in de piektijd de auto’s zelfs

grids (= slim energienet). “Elektrische mobiliteit past bij de

oplossingen/producten. Tijdens het ontwerp van een nieuw

energie laten terugleveren. Ook dit gaat over slimme soft-

duurzame ontwikkeling bij Siemens. Zowel bij Siemens als

product moet er, volgens de huisregels van Siemens, ook

ware en zijn we aan het uitwerken,” aldus Jan Langedijk.

bedrijf als binnen onze productportfolio waarbij we inzetten

nagedacht worden over hoe je het uit elkaar haalt en wat je

op de ontwikkelingen, die te maken hebben met energie die

er mee doet qua afval.”

opgewekt kan worden uit duurzame bronnen als bijvoorbeeld zon en wind.”

Hoe gaan we dit verrekenen? Met de mogelijkheden van ‘netbelastingsmanagement’

Het antwoord is slimme software

moeten er ook prijsmechanismen worden uitgedacht.

Als technologisch bedrijf kon Siemens voor wat betreft de

“Bijvoorbeeld: je laadt je auto in daltijd voor 2 eurocent en

auto met fossiele brandstof relatief weinig producten leveren.

“Duurzaamheid zit ook in ons beleid als leverancier van oplossingen/producten.” 4

TerbergTimes

“Voor elektrisch vervoer is dat heel anders en leveren wij producten voor zowel in als ook buiten de auto,’ vervolgt Jan Langedijk: “In onze alliantie met Volvo leveren wij de elektromotor en de elektronica en met elkaar ontwikkelden we het motorcompartiment zodat de elektromotor net zo veilig is als de verbrandingsmotor.” In zijn functie is Jan Langedijk meer bezig met de vraagstukken buiten de auto. Bijvoorbeeld met de laadinfrastructuur (waar en hoe moeten auto’s geladen worden?), de belasting van het

Terberg Leasing gaat verder

TerbergTimes

5


Belastingplan 2012

Voor u gespot!

Terberg app voor elektrisch laden

In het belastingplan 2012 staat een aantal belangrijke

de auto veranderen. In 2012 informeren wij u tijdig hierover.

wijzigingen betreffende de ‘zakelijke’ auto die we u niet

De veranderingen zijn ingegeven door de Europese en

willen onthouden.

Nederlandse afspraken qua CO2-reductie waardoor in 2015 de uitstootnormen voor benzine en diesel gelijk zijn.

Elektrisch rijden is hot; het is namelijk stil, snel, geluidloos en spaart het milieu. Van belang is wel te weten waar de laadpunten

Houderschapsbelasting (HSB)

Al sinds de start om van een vaste BPM naar een op CO2

zich bevinden. En dat geldt niet alleen voor elektrisch rijden

De HSB wordt op 1 januari 2012 verhoogd met 1,7%

gebaseerde belasting te komen, zien we een downsizing in

maar ook voor laadpunten van aardgas/groengas, biodiesel

inflatiecorrectie exclusief de mogelijke verhoging van de

uitstoot. Deze zal verder doorzetten: kleinere en schonere

en bio-ethanol.

Provinciale opcenten. De HSB vrijstelling voor zeer zuinige

motoren, maar wel luxer uitgevoerd.

auto’s blijft in zijn huidige omvang bestaan tot 1 januari Met de Terberg Greenlease app heeft u altijd het overzicht

2014. Daarna moet er voor de meeste auto’s belasting

Bijtelling

van elektrische laadpunten bij de hand evenals van de

worden betaald. Vanaf 1 januari 2014 geldt een vrijstelling

Ook in de bijtellingsfeer vinden veranderingen plaats op

andere duurzame ‘brandstoffen’. Naast laadpunten vindt u

als de CO2 uitstoot minder is dan 50 gram per kilometer.

1 januari en 1 juli 2012. Er moet rekening worden gehouden

Dit betekent een beperkt voordeel voor de auto’s die nu

met een mogelijkheid dat er een verandering van de bijtel-

worden besteld omdat er in de meeste gevallen 1 januari

ling ontstaat tussen het moment van bestellen en afleveren!

2014 wel belasting betaald moet worden.

Uiteindelijk is er op 1 januari 2015 geen onderscheid meer

op de app ook een: • routeplanner naar gekozen laadpunt; • lijst van punten in omgeving; • laadpuntenoverzicht binnen een bepaalde straal. De Terberg Greenlease app kan met het programma Layar worden geopend en het mooie daarvan is dat u met uw mobiele telefoon ook kunt wijzen in een bepaalde richting en zien of er in die richting laadpunten zijn. U dient eerst het programma Layer (gratis) te downloaden. Binnen het programma Layar zoekt u ‘Terberg Greenlease’ en de

Via de QR-Code kunt u een demonstratie downloaden

Moderne universele autohouder

wereld van laadpunten ontvouwt zich voor u.

in de grondslag methodiek tussen benzine en dieselauto’s.

Autoprijzen

Zie onderstaande tabel.

Naast de gebruikelijke fabrieksverhogingen in januari verandert de aanschafbelasting BPM (deze wordt steeds meer een

Het is raadzaam om deze ontwikkelingen goed te volgen.

CO2-belasting) op 1 januari én 1 juli. De wijzigingen zijn

Fabrikanten zullen sommige auto’s, waar mogelijk, aanpas-

zeer complex; gelukkig heeft de fabrikant hierop straks zijn

sen in CO2-uitstoot. Terberg Leasing zal in ieder geval de

prijslijst aangepast. Voor u is het belangrijk om bij de auto-

vinger aan de pols houden en u zoveel mogelijk op de

bestelling de grenzen van de CO2- uitstoot in de gaten te

hoogte houden bij bestellingen.

houden. Met name op 1 juli 2012 kan de impact groot zijn Tegenwoordig bestaat er een begrip: het huishouden in de

op de aanschafprijs. De fluctuaties kunnen zowel positief als

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Neem dan contact

auto. Niet alleen de telefoon, de navigatiesysteem maar soms

negatief uitpakken, waardoor de leasetarieven bij inzet van

op met uw lease-adviseur. Wij helpen u graag weer op weg.

ook een MP3 speler moet een plek krijgen in de buurt van de bestuurder. Er zijn legio houders met een universeel karakter om uw apparatuur een ‘plekje’ te geven.

We willen er graag één uitlichten. De Micro Car Holder van

BI-Automotive is een voorbeeld van een exemplaar die een

Benzine

stabiele plaats geeft zowel op het dashboard als op de ruit.

TARIEVEN FISCALE BIJTELLING 2011

1e helft ‘12

2e helft ‘12

2013

2014

2015

CO2-uitstoot 0 g/km

t/m 50 g/km

t/m 50 g/km

t/m 50 g/km

t/m 50 g/km

t/m 50 g/km

14%

1-110 g/km

51-110 g/km

51-102 g/km

51-95 g/km

51-88 g/km

51-82 g/km

20%

111-140 g/km

111-140 g/km

103-132 g/km

96-124 g/km

89-117 g/km

83-110 g/km

Deze supercompacte houder is met een plakstrip te bevestigen

25%

> 140 g/km

> 140 g/km

> 132 g/km

> 124 g/km

> 117 g/km

> 110 g/km

op een van de drie meegeleverde clips op een plaats naar

Diesel

Het is klein, handzaam en krachtig genoeg om een navigatiesysteem te dragen (zelfs oude navigatiesystemen).

keuze in de auto. De twee andere clips komen op de achter-

0%

0 g/km

t/m 50 g/km

t/m 50 g/km

t/m 50 g/km

t/m 50 g/km

t/m 50 g/km

14%

1-95 g/km

51-95 g/km

51-91 g/km

51-88 g/km

51-85 g/km

51-82 g/km

voor het beeldscherm van je navigatiesysteem, smartphone of

20%

96-116 g/km

96-116 g/km

92-114 g/km

89-112 g/km

86-111 g/km

83-110 g/km

MP3-speler te vinden. De adviesprijs is € 19,99 en hij is bij de

25%

> 116 g/km

> 116 g/km

> 114 g/km

> 112 g/km

> 111 g/km

> 110 g/km

zijde van toestellen die in de houder moeten komen. Dankzij het flexibele vouwsysteem is er altijd een goede positie

0%

CO2-uitstoot

meeste dealerbedrijven en automateriaalzaken verkrijgbaar.

6

TerbergTimes

Terberg Leasing gaat verder

TerbergTimes

7


Dat is Klasse met Ford!

In the driverseat

Terberg Leasing en Ford Nederland hebben, speciaal

Dennis Froon:

voor onze relaties, een unieke najaarsactie op touw gezet: 7x Ford (ECOnetic Lease) met korting!

Blömer accountants en adviseurs

Alle geel kenteken actie-auto’s vallen in de nieuwe businesslijn: de Ford ECOnetic Lease. Deze lijn biedt de zakelijke rijder een zeer complete auto van de zaak met een zo laag mogelijke bijtelling. Bestelt u tussen 1 oktober en 31 december 2011 een of meerdere actiemodellen van Ford dan ontvangt u een korting die varieert van maar liefst € 300,- tot € 750,- (exclusief BTW)

Blömer en Terberg Leasing doen al jaren zaken met elkaar

per auto.

op het gebied van automobiliteit. De laatste jaren is Blömer Model

Extra korting excl. BTW

zich steeds meer bewust van haar maatschappelijke verant-

Model Extra korting excl. BTW

woordelijkheid, vandaar de overstap naar Greenlease®.

Fiesta

€ 300,00

Transit Connect

€ 500,00

We praten hierover met Dennis Froon, directeur MKB

Focus (incl. Wagon)

€ 500,00

Transit

€ 750,00

accountancy.

C-Max

€ 550,00

Grand C-Max

€ 600,00

Mondeo (incl. Wagon)

€ 650,00

Dennis Froon is reeds 13 jaar werkzaam bij Blömer: gestart

Wilt u meer informatie over deze en andere unieke kortings-

als stagiaire en sinds kort werkzaam als directeur. Binnen het

acties die we speciaal voor onze relaties selecteren? Vraag

kantoor is hij mede verantwoordelijk voor de samenstelpraktijk.

ernaar bij uw lease-adviseur of kijk op www.terbergleasing.nl.

Bij Blömer zijn 80 medewerkers werkzaam in uiteenlopende

“Mijnxtl.nl scheelt ons veel tijd.”

Top 10 t/m oktober 2011

steunende dienst en rijden er zo’n 30 lease-auto’s. “Aanvankelijk werkten wij met twee leasemaatschappijen,” vertelt Dennis Froon, “maar gezien de goede prijs en service richten we ons sinds kort alleen op Terberg Leasing. Onze

Top-10 meest geleaste auto’s met geel kenteken in Nederland

Top-10 meest geleaste auto’s met grijs kenteken in Nederland

Januari t/m oktober 2011

Januari t/m oktober 2011

Volkswagen Polo

22.552

4,53 %

Volkswagen Caddy

6.806

13,23 %

Peugeot 107

18.803

3,78 %

Volkswagen Transporter

5.895

11,46 %

Renault Twingo

18.261

3,67 %

Ford Transit

3.402

6,61 %

Toyota Aygo

12.506

2,51 %

Mercedes Vito

3.172

6,17 %

Seat Ibiza

12.219

2,45 %

Mercedes Sprinter

3.044

5,92 %

1. Wat voor auto rijdt u en waarom?

autoregeling is ingeregeld op het extranet van Terberg,

“Nu rijd ik in een Ford Mondeo, maar ik heb net een

mijnXTL.nl, zodat onze leaserijders zelf hun auto kunnen

nieuwe lease-auto uitgezocht. Een mooie Audi A5, maar

samenstellen en offertes kunnen aanvragen. Dat scheelt

wel met een A-label.”

ons veel tijd want de auto is nog steeds wel een belangrijk ‘ding’ voor de meeste mensen.”

2. Hoeveel kilometers per jaar?

“Ik denk in totaal 18.000 kilometer.”

Naast de single supplier strategie is Blömer ook overgestapt op Greenlease. Froon: “Wij hebben sinds enkele jaren

3. Wat betekent een auto voor u?

een MVO-visie. Deze visie komt tot uiting in bijvoorbeeld

“Oh, dat is een lastige vraag. Ik vind het leuk om een mooie

onze inzet voor goede doelen in de omgeving. Ook bij het

auto uit te zoeken, maar merkentrouw ken ik niet. Ik vind het

heroriënteren op onze huisvesting is milieu een aandachts-

wel belangrijk om erin te kunnen telefoneren en navigeren.”

punt. Duurzame mobiliteit binnen deze visie kon daarbij

Volkswagen Golf

11.972

2,40 %

Opel Vivaro

2.915

5,67 %

Opel Corsa

11.574

2,32 %

Renault Trafic

2.761

5,37 %

Ford Fiesta

11.191

2,25 %

Peugeot Partner

2.133

4,15 %

4. Hoe gebruikt u de auto?

voor een A- of een B-label gestimuleerd. Samen met de

1.971

3,83 %

“Ik gebruik mijn auto voornamelijk zakelijk. Belangrijk is

cursus Het Nieuwe Rijden en CO2-compensatie biedt

1.846

3,59 %

dat reistijd effectief kan worden besteed door bijvoorbeeld

Greenlease een duurzaam mobiliteitsconcept dat onze

telefoontjes te plegen,” aldus Dennis Froon.

MVO-visie onderstreept.”

Opel Astra

10.218

2,05 %

Renault Master

Citroen C1

9.923

1,99 %

Volkswagen Crafter

Bron: RDC Datacentrum Segmentenoverzicht

8

functies als accountant, fiscalist, adviseur of in een onder-

TerbergTimes

Bron: RDC Datacentrum Segmentenoverzicht

niet uitblijven. Dus wordt in onze autoregeling de keuze

Terberg Leasing gaat verder

TerbergTimes

9


Autonieuws! Volkswagen up!: vierpersoons stadsauto

Opel Zafira Tourer: flexibel

Mercedes-Benz B-klasse: sportiever

Citroen DS5: hybrid4-techniek

Begin 2012 staat de Volkswagen up! bij de Nederlandse dealer.

In december a.s. staat de nieuwe Opel Zafira Tourer bij de

Het sportievere karakter van de nieuwe B-klasse blijkt uit de

De DS5 is 4,52 meter lang, 1,85 meter breed en 1,51 meter

Deze compleet nieuw ontwikkelde vierpersoons stadsauto

dealers. In de ware Zafira-stijl biedt Opel de hoogst mogelijke

afmetingen. Met een hoogte van 1,56 meter is de B-klasse

hoog en beschikt over gadgets als automatisch grootlicht,

is 3,54 meter lang en 1,64 m breed. De up! wordt vanaf zijn

interieurflexibiliteit om zo tegemoet te komen aan de

vijf centimeter lager dan de voorganger. De passagiers zitten

een nieuwe generatie rijbaanassistent, een head up display

introductie geleverd met een nieuwe generatie ultrazuinige

behoeften op het gebied van ruimte. De Zafira Tourer heeft

86 millimeter lager en wilt u het nog sportiever: kies dan voor

in kleur, een achteruitrijcamera, bochtverlichting met de

driecilinder benzinemotoren. In eerste instantie betreft het

een flexibel in te delen interieur dat naar keuze ruimte kan

een sportonderstel. De sportdempers en een Direct-Steer

mistlampen en een sleutelloze toegang. Bij introductie beschikt

versies met 60 pk / 44 kW en 75 pk / 55 kW met een gemiddelde

bieden aan zeven personen. De Opel Zafira Tourer is leverbaar

systeem onderstrepen het sportievere karakter. Mercedes-

de DS5 over twee zuinige dieselmotoren: de e-HDi 110

CO2-uitstoot van respectievelijk 105 g/km (60 pk) en 108 g/km

met de 120 en 140 pk sterke 1,4-liter turbobenzinemotor en

Benz introduceert in deze B-klasse een nieuwe, handge-

Airdream EGS met de nieuwste generatie micro-hybride Stop

(75 pk), waardoor ze bij hun marktintroductie BPM- en

de 130 en 165 pk 2,0-liter CDTI. De benzinemotoren hebben

schakelde zesbak en een 7G-DCT automaat met dubbele

& Start technologie en de HDi 160 motor. De DS5 is ook

wegenbelastingvrij zijn en een fiscale bijtelling van 14%

beide een uitstoot van 148 gr/km en de diesels hebben

koppeling. Bovendien zijn de benzine- en dieselmotoren nieuw.

verkrijgbaar met twee benzinemotoren met turbo en directe

kennen. Kort na de introductie van de up! komen beide

alletwee 137 gr/km. De Zafira Tourer is uit te rusten met alle

Bij de introductie zijn er twee 1,6-liter viercilinders benzine-

inspuiting: de THP 155 en de THP 200. De DS5 is tevens de

motoren ook in BlueMotion Technology-uitvoering

luxe van een moderne zakenauto. Nieuw is het ‘Opel Eye’,

motoren: de B 180 (122 pk) en B 200 (156 pk). De beide

eerste Citroën met de Hybrid4-techniek: een 2,0-liter HDI-

(CO2-uitstoot van 79 g/km). Er volgt ook nog een driecilinder

een camera die met de bestuurder meekijkt en onder andere

diesels zijn de B 180 CDI (109 pk) en B 200 CDI (136 pk).

motor (160 pk) die de voorwielen aandrijft en een 37 pk

motor die geschikt is voor aardgas en groengas (CO2-uitstoot

verkeersborden leest (nu ook met onderschrift). Aangevuld

Alle motoren hebben een turbo. Mercedes-Benz ‘grossiert’

elektromotor die de achterwielen aandrijft. Samen goed voor

van 86 g/km). De up! wordt daarmee de minst CO2-uitstotende,

met radar kan de computer nu ook waarschuwen voor naderend

in veiligheidssystemen. Op alle B-klasses vinden we bijvoorbeeld

bijna 200 pk, een uitstoot van 99 gr/km en naar wens vier

niet-elektrische auto op de markt. Een volledig elektrisch

onheil. De vanafprijs bedraagt € 28.595,- (incl. BPM/BTW)

Collision Prevention Assist, Attention Assist (standaard),

aangedreven wielen. In de ZEV-stand kan de auto op snelheden

aangedreven up! staat begin 2013 op de planning.

voor de 120 pk 1,4-liter Business Edition.

Speed Limit Assist en Distronic Plus met BAS. De vanafprijs

tot 60 km/u korte afstanden geheel elektrisch afleggen. De

is € 26.990 (incl. BPM/BTW). Vooralsnog geldt voor alle

DS5 staat kort na de jaarwisseling bij de dealers met een

versies een 20% bijtelling.

instapprijs van € 34.550 (incl. BPM/BTW).

De vanafprijs is € 8.490,-(incl. BPM/BTW).

10 TerbergTimes

Terberg Leasing gaat verder

TerbergTimes 11

Terberg Times 34  

Terberg Times is een uitgave van Terberg Leasing