Page 1

Teraz

Wilanów, Powsin, Zawady, Konstancin Jeziorna i okolice

Wilanów Lipiec / Sierpień 2011 / Gazeta bezpłatna ISSN 2082-3231 / Nakład: 10 000 egz.

Live Nation Koncerty gwiazd Koncerty gwiazd od kuchni

ZUMBA Na czym polega Na czym polega jej fenomen?

Trwa LaTo w mieście 2011


Nasze miasto Korowódw Wilanowie.Spotkania ztańcemdawnym

Ogrody króla Jana III już otwar te Rezydencja wilanowska powraca do świetności z czasów króla Jana III Sobieskiego. Pierwszy etap prac rewitalizacyjnych w XVII-wiecznym zespole pałacowo-ogrodowym w Wilanowie został ukończony. Ta perła sztuki baroku została stworzona jako harmonijne połączenie kultury i natury. Ostatnie prace przeprowadzone przez Muzeum Pałac w Wilanowie przywróciły równowagę obu tych elementów. Poprzednia parku wilanowskiego – integralnej części rezydencji wilanowskiej – miała miejsce w latach 50. i 60. XX wieku. Cechowała ją wyraźna nuta socrealizmu, widoczna w zastosowaniu na dużą skalę betonu i asfaltu, jak również w doborze gatunków roślin obcych miejscu. Skutkiem tego w znacznej mierze zatarły się oryginalne cechy stylowe historycznych kompozycji przestrzennych. Po upływie półwiecza wiele roślin było w złym stanie, a stan betonu i asfaltu pozostawiał wiele do życzenia. To główne przyczyny, dla których w 2010 roku Muzeum Pałac w Wilanowie podjęło wieloletni program rewitalizacji ogrodów Jana III. Wszystkie prace zostały wspar te finansowo z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Ochrona przyrody i krajobrazu”. W ramach tego projektu Muzeum zakupiło i posadziło 180 tysięcy sadzonek, w tym 260 sztuk drzew i około 1700 sztuk krzewów. W tej chwili czekamy, aż wszystkie rośliny się przyjmą. Kolejne nasadzenia planowane są na jesieni 2011 roku oraz na wiosnę w roku przyszłym. Aktualnie Muzeum stara się o środki finansowe na kolejne etapy projektu. Specjalnie na okres letni muzeum przygotowało ofer tę edukacyjną, która przybliży dzieciom, młodzieży i dorosłym przyrodę wilanowskich ogrodów historycznych. Odwiedzający rezydencję będą mogli wziąć udział w półtoragodzinnych wycieczkach z przewodnikiem-przyrodnikiem, podczas których poznają różnorodność przyrodniczą i krajobrazową parku w Wilanowie. W trakcie warsztatów „Letnie spotkania z przyrodą” będzie można sprawdzić, jakie rośliny rosną latem w barokowym ogrodzie, posmakować ogrodowych smakołyków i dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat ptaków żyjących w wiślanym starorzeczu – Jeziorze Wilanowskim. Przez całe wakacje na terenie muzeum będzie działał punkt przyrodniczy przeznaczony dla najmłodszych „Pod parasolkami”. Na jesieni (25 września) muzeum planuje uroczyste otwarcie całości rewitalizowanych przypałacowych ogrodów dla zwiedzających. Za rok zakończona zostanie natomiast rewitalizacja przedpola pałacu. Wówczas turyści będą mieli możliwość podziwiania dawnej królewskiej rezydencji w pełnej jej okazałości.

28sierpniamiędzygodziną11a16naterenie parkuMuzeumPałacuwWilanowiebędzie królowałtaniec.Jakcorokudorezydencjikróla JanaIIISobieskiegoprzybędąamatorskiezespołymiłośnikówtańcadawnegozcałejPolski. „Korowódczylispotkaniaztańcemdawnym” tocyklicznaimprezaorganizowanaprzezStaromiejskiDomKulturyprzywspółpracyzMuzeumPałacemwWilanowie,ZamkiemKrólewskimorazPałacemPrymasowskim.Zamysłemprojektujestumożliwieniezespołomzajmującymsięodtwarzaniemtańcówhistorycznychwymianydoświadczeńorazprezentacji dokonańartystycznych.Połączenietańcaoraz barwnychstrojówzpewnościąmożebyćinteresującąpodróżąwświatkulturyminionych wiekównietylkodlamiłośnikówhistorii. Bilety:normalny5zł,ulgowy3zł.

POD PARASOLKAMI – wakacyjny punkt przyrodniczy dla dzieci Od1lipcado31sierpnia(środy,piątki, niedziele11.00–14.00)wogrodzieprzy OranżeriinatereniePałacuwWilanowie najmłodsibędąmogliuczestniczyćw warsztatachprzyrodniczo-historycznych.Wich trakciedowiedząsię,jakiewarzywaiziołarosły wWilanowiezaczasówJanaIIISobieskiegoi codzisiajsadzimywużytkowejczęściogrodu. Będąrównieżpoznawaćgatunkikwiatówi drzew,którepodziwiałaparakrólewskaite, któreobecnieozdabiająterenprzyOranżerii,a potropachiśladachposzukająlatającychi biegającychmieszkańcówogrodów.Dociekliwi przyrodnicybędąmielirównieżokazję pobawićsięwposzukiwanieegzotycznych owadów.Oprócztegoczekająnanichgry, zabawyikolorowanki.

2TerazWilanówLipiec/Sierpień


Drodzy Czytelnicy, Po zimnym i deszczowym początku lipca przyszło wreszcie prawdziwe lato. W Wilanowie możemy z niego korzystać na otwartej 17 czerwca plaży miejskiej. Czeka tam na Was nie tylko prawdziwy nadmorski piasek, leżaki i drinki, ale też sporo atrakcji – koncerty, pokazy filmowe, zawody gry w siatkówkę plażową i kursy tańca. A kiedy upał na plaży zacznie Wam zbytnio doskwierać, przejdźcie się pod Pałac w

Teraz

Wilanów, Powsin, Zawady, Konstancin Jeziorna i okolice

Wilanów Lipiec / Sierpień 2011 / Gazeta bezpłatna ISSN 2082-3231 / Nakład: 10 000 egz.

Live Nation Koncerty gwiazd Koncerty gwiazd od kuchni

ZUMBA Na czym polega Na czym polega jej fenomem?

Wilanowie, do otwartych właśnie po rewitalizacji pięknych ogrodów królewskich. W te wakacje Pałac również ma wiele do zaoferowania, o czym informujemy w numerze.

Trwa LaTo w mieście 2011

Przeprowadziliśmy dla Was także wywiad z Martą Wnuczyńską i Hubertem Stajniakiem z firmy Live Nation Polska, którzy zajmują się organizowaniem w Polsce koncertów zagranicznych gwiazd. Marta i Hubert mają wiele do opowiedzenia, jak wygląda show business od kuchni. Kiedy Wy szalejecie na koncertach Madonny albo U2, oni też tam są, tyle że w pracy – dbają o to, żeby wszystko było zapięte na ostatni guzik i wszyscy dobrze się bawili. Polecamy Wam także artykuł na temat coraz popularniejszej w Polsce zumby – o tym, czym jest zumba i dlaczego warto się nią zainteresować, dowiecie się od licencjonowanej instruktorki Aleksandry Łużeckiej. Być może widzieliście ją już podczas organizowanego przez nas Dnia Dziecka, była wtedy na scenie i prowadziła zajęcia dla dzieci. Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego warto w wolnej chwili pobawić się z młodszymi członkami Waszych rodzin w rysowanie „map myśli”, do czego zachęca Barbara Antonowicz. Jest to bardzo efektywny sposób notowania i

Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco Redakcja: ul. Sarmacka 18 lok.2, tel. 22 885 30 20 fax: 22 258 13 92 redakcja@teraz-wilanow.pl Reklama i promocja: Wojciech Morzyszek w.morzyszek@teraz-wilanow.pl tel. 604 078 788 reklama@teraz-wilanow.pl tel. 22 885 30 20 Współpraca: Tomasz Mackiewicz Barbara Antonowicz Magda Mosur Daniela Danielak

zapamiętywania, który z pewnością przyda się nie tylko w szkole, ale i w pracy. Wszystkim Wam życzę udanego letniego wypoczynku!

WYDAWCA:LEMMONHOUSEsp.zo.o.02-972Warszawa,ul.Sarmacka18lok.2,KRS:0000340072, SądRejonowydlam.st.WarszawywWarszawie,XIIIWydziałGospodarczyKRS,kapitałzakładowy 50.000zł,REGON:142035681,NIP:9512294400

Okładka: „Miejska plaża w Wilanowie” Foto: Magda Mosur www.Mosur.Art.pl www.teraz-wilanow.pl


Nasze miasto

Na plaży fajnie Od 17 czerwca możemy w Wilanowie poczuć się choć trochę jak nad morzem. Na ogrodzonym terenie przy skrzyżowaniu alei Wilanowskiej i ulicy Przyczółkowej na wszystkich mieszkańców oraz przyjezdnych czekają leżaki, boisko do gry w siatkówkę, siłownia na świeżym powietrzu oraz plac zabaw. Mabyćtakżewypożyczalniaroweróworazścianawspinaczkowa.Plaża mabyćnietylkomiejscemodpoczynku,aletakżepropozycjąaktywnegoi kulturalnegospędzeniawolnegoczasudlawarszawiaków,turystówi mieszkańcówWilanowa.JakzapewniałwiceburmistrzArturBuczyński: „PlażawpiszesięnastałewpejzażdzielnicyiWarszawy.Toprojektkulturalny.Tuniebędziesiętylkopiłodrinków.Tubędąkoncerty,transmisje, konferencje”.Ażdo11wrześniacodzienniebędzieonamiejscemkulturalnych,artystycznychisportowychwydarzeńdlacałychrodzin.Wprogramiemiędzyinnymipokazyfilmówkinaplażowego,milongiipotańcówkinawolnympowietrzu.PodczasotwarciamożnabyłooglądaćpokazymistrzówświatagrywZośkę.WieczoremnatomiastuświetniłyjekoncertyOrkiestryPstrągazGdyni,Me,MyselfandIorazEwelinyFlinty.

4TerazWilanówLipiec/Sierpień

GłównympartneremwilanowskiejplażyjestmiastoGdynia,skądpochodziwysypanyuzbieguWilanowskiejiPrzyczółkowejpiach(ażdwieipół tony).Okazujesię,żenieprzypadkowowybranowłaśnietomiasto,gdyż jakmówiMartaZawila-Piłat,rzeczniczkaUrzęduDzielnicy,towłaśnietam wypoczywałkrólJanSobieski.CociekaweGdyniaprzekazałatakżenaręcewiceburmistrzaArturaBuczyńskiegoponad2kilogramybursztynui worekmuszelekdorozsypaniana„plaży”(mająsłużyćonejako„znaleziska”podczaszabawdladzieci).ZkoleirzecznikfirmyPolnordzapewniał: „ Chcemy,byMiasteczkoWilanówbyłonietylkomiejscemdomieszkania, aleteżwypoczynku.Jużniedługozaczniemyrealizacjęśródmieściazfunkcjamihandlowymiiusługowymi.Będąplacemiejskie,deptaki,miejscaintegrującemieszkańców”.


Nasze miasto

jest... FOTO: MAGDA MOSuR

Codziennienaplażybędąodbywałysiędarmowekursytańca klasycznego(wponiedziałki)isalsy(wewtorki).Wśrodybędziemymoglipograćwsiatkówkę plażową,wczwartkiplażazmieni sięwkinonapowietrzu,sobota mabyćdniemwarsztatówartystycznychdladzieci,aniedziela spektakliteatralnychdlanajmłodszych.Brakowaćbędziechyba tylkomorskiejwody.

Etnicznesobotynaplaży UrząddzielnicyWilanów,SoundofMusiciMiastoGdyniazapraszająna„Etnicznesoboty”naPlażyWilanów.Czekająnawaswarsztatytańca,pokazyiwarsztatycapoeiry,przedsmakfestiwaluGlobaltica,KaszubskizespółSierakowice,koncertProjektuRegionLudź,warsztatybębniarskieorazwielokulturowespotkaniezmłodzieżą. OpróczstałychatrakcjiPlaży,czyliprawdziwego,nadmorskiegopiaskuzbursztynami,plażowychkoszyi350leżaków,siłowninawolnympowietrzuorazpoduchdowypoczynku,naplażowiczówczekająnoweatrakcje.We wtorkiwarsztatysalsy,awczwartki,dziękiwspółpracyzFilmowąStolicą,seansefilmowepodchmurką.Najbliższy pokazto„Wind”CarrollaBallarda.OrganizatorzyzachęcająteżdoskorzystaniazofertyGoldsGym,któraprzygotowałaprawdziwysprawdziankondycjifizycznejikonsultacjezspecjalistami. DoPlażyWilanówprzycumowałatakżegdyńskaatrakcja–promStenaLine.Wartosiętamzakręcić,nastoiskuczekaatrakcyjnaofertamorskiejpodróżydoSzwecji.Plażaotwartajestod godziny10do22.

Lipiec/Sierpień TerazWilanów5


Nasze Miasto

XV Salon Plakatu Polskiego w Muzeum Plakatu w Wilanowie Od7lipcado4wrześniawMuzeumPlakatuw WilanowiebędziemożnaoglądaćPonad500 plakatówwydanychwPolscewciąguostatnich dwóchlat.Wystawaprezentujenajnowszeosiągnięciapolskichgrafikóworazgłównetrendypanującewkrajowejsztuceplakatu.Wystawama charakterotwarty.Totwórcydecydująotym, jakiepracezostanązaprezentowanepubliczności.Dziełaniesąpoddaneoceniejuryaniżadnej selekcji. „Różnorodność,barwność,spektakularność, świeżość–teokreślenianajlepiejoddającharakterekspozycji”–mówiRafałNowakowski,komisarzwystawy.–„SalonPlakatuPolskiegoto nietylkoaktualnyobrazwspółczesnejpolskiej grafikiwarsztatowejiużytkowej.Torównież plastycznainterpretacjanajważniejszychwydarzeńkulturalnych,politycznychispołecznych ostatnichdwóchlat”. DoudziałuwtegorocznymSaloniePlakatuPolskiegozgłosiłosięponad100artystów,którzy zaprezentująłącznieokoło500prac.Odwiedzającybędąmoglipodziwiaćzarównoplakaty początkującychgrafików,jakinajnowszedzieła największychmistrzów:WaldemaraŚwierzego, LechaMajewskiego,MieczysławaWasilewskiego,StanisławaWieczorka,WładysławaPluty, MaciejaBuszewicza,LexaDrewińskiegoczy LeszkaHołdanowicza. „Tematemprzewodnim15.edycjiSalonuPlakatuPolskiegojestnowoczesność”–mówiRafał Nowakowski.–„Większośćuczestnikówto młodzi,choćczęstojużuznaniartyści.Patrząc naichdorobek,możemymówićonowejepocewsztuceplakatu.Nadesłanychpracczasem niesposóbopisaćtradycyjnymi,konwencjonalnymikategoriami–toczęstojużjakbypost-plakat.Cechujejefuturystycznastylistyka,awangardowerozwiązaniaplastyczne,czasemposunięte wręczdogranickomunikatywności,wizualna brawuraiestetycznadrapieżność”.

6TerazWilanówLipiec/Sierpień

Warszawad Wszyscy, którzy na pytanie „rower czy samochód” odpowiadają „rower!” powinni zainteresować się cyklem letnich gier miejskich organizowanych przez ExCycle Warsaw. Co prawda pierwsza z nich – pod hasłem „Trochę kulturki” – już się odbyła, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wziąć udział w kolejnych i połączyć wypoczynek na świeżym powietrzu z dobrą zabawą. ExCycle to nie tylko wspólne jeżdżenie na rowerach, ale także gry i rywalizacja. W programie jest także konkurs fotograficzny. Zwycięzca cyklu gier wygra wycieczkę wraz z osobą towarzyszącą do światowej stolicy rowerzystów – Amsterdamu. Organizatorzyzapraszającodwatygodniena kolejnespotkania,zktórychkażdebędzie miałoswójtematprzewodni: 16.07 „Praskie klimaty”. Uczestnicybędą mieliokazjęzwiedzićmałoznane,tajemnicze zakamarkitejdzielnicy,któradoniedawnacieszyłasięnienajlepsząopinią,aostatniostaje sięcorazbardziejznanazklubówiwydarzeń kulturalnych. Startgry:14:00Hydrozagadka,ul.11Listopada22 14:00–15:00rejestracja,odbiórkartzadańi kartwyników(Roadbook) 14:00–19:00GrarowerowaPraskieKlimaty -wykonywanietematycznychzadańnapunktachkontrolnych,okazjadorobieniazdjęćna konkursfotograficznyPraskieKlimatyw Obiektywie


Nasze Miasto

larowerzystów! 19:00powrótdoHydrozagadki,zwrotroadbooków,rozdanienagród,afterparty 30.07 Zielona stolica. Zwiedzicienajładniejszeinajciekawszewarszawskieparki,niektóreznichnapewnoznacie,ale byćmożeWarszawawaszaskoczyidzięki„Zielonejstolicy” odkryjecienowemiejscadorowerowychwycieczek? Startgry:14:00CudNadWisłą,ul.WybrzeżeKościuszkowskie,natyłachBUWu 14:00–15:00rejestracja,odbiórkartzadańikartwyników (Roadbook) 14:00–19:00GrarowerowaZielonaStolica-wykonywanie tematycznychzadańnapunktachkontrolnych,okazjadorobieniazdjęćnakonkursfotograficznyZielonaStolicaw Obiektywie 19:00powrótdoCuduNadWisłą,zwrotroadbooków,rozdanienagród,afterparty 13.08 Śladami streetartu. GrarowerowaŚladamiStreet Artutoniepowtarzalnaokazja,abypołączyćkontaktzesztuką miejskąiłykwiedzyhistorycznejoWarszawiezekscytującą rekreacjąnarowerachizabawąwgronieznajomychinieznajomychopodobnychzainteresowaniach. Startgry:14:00PlacZabaw,ul.Myśliwiecka9 14:00–15:00rejestracja,odbiórkartzadańikartwyników (Roadbook) 14:00–19:00GrarowerowaŚladamiStreetArtu-wykonywanietematycznychzadańnapunktachkontrolnych,okazja dorobieniazdjęćnakonkursfotograficznyŚladamiStreetArtuwObiektywie 19:00powrótdoPlacuZabaw,zwrotroadbooków,rozdanie nagród,afterparty 28.08 Rajd szlakiem Wisły i piknik. NadwiślańskaścieżkarowerowatokręgosłupWarszawyłączącyPowsinzKampinosem.Biorącudziałwrajdziebędzieciemoglizwiedzić BulwarWiślanymiędzyPowsinemaSaskąKępą. Startrajdu:14:00ParkKulturywPowsinie 14:00zbiórkawPowsinie 14:00-16:30rajdrowerowySzlakiemWisły 16:30-17:30klubH2o,rejstracja 18:00klubH2O-grill,wręczenienagród,imprezakończąca cyklExCycleWarsaw 22-25.09JAmsterdam:Rajdrowerowy(Haga-Amsterdam) Wkażdąsobotępokolejnejgrzeorganizatorzyzapraszająna imprezyklubowe,wtrakciektórychrozstrzygniętezostaną konkursyfotograficzne. PatronathonorowynadimprezamiExCycle objąłmiędzyinnymiBurmistrzDzielnicyWilanów. Więcejinformacjinawww.excycle.pl.

Lipiec/Sierpień TerazWilanów7

Zapraszamy na wyśmienitą kawę, domowe desery oraz niebanalne potrawy. Słodkie i słone wariacje smakowe, wygodne kanapy, doskonała obsługa oraz szeroki wybór whisky wniosą w codzienność odrobinę przyjemności…. Zapraszamy 7 dni w tygodniu od 10.00 do 22.00 ul. Klimczaka 5 lok. 86 tel: 22 403 50 77 www.malaczarnacafe.pl


Nasze Miasto 3rd WARSAW SUMMER SALSA & KIZOMBA FESTIVAL 2011 W dniach od 7 do 10 lipca na plaży w Wilanowie odbyła się trzecia edycja Warsaw Summer Salsa&Kizomba Festival. Oprócz osób z Warszawy i całej Polski wzięło w niej udział ponad 15 artystów z zagranicy, w tym z Kolumbii, Ekwadoru, Portugalii, Wysp Zielonego Przylądka, Monako, Dominikany, Gwatemali, Włoch i Łotwy. Poza zmaganiami konkursowymi, dla wszystkich, którzy zdecydowali się przyjść na festiwal, organizatorzy przygotowali liczne warsztaty salsy i kizomby dla początkujących oraz zaawansowanych. Wieczorami natomiast można było bawić się na imprezach w rytmie latynoskiej muzyki. W sumie można było obejrzeć ponad 20 tanecznych pokazów w wykonaniu najlepszych instruktorów salsy i kizomby z całego świata. Patronat nad imprezą objął Urząd Dzielnicy Wilanów i Radio Kolor.

19. Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy Jeśli chcemy obejrzeć spektakl musimy kupić bilet i zająć miejsce w teatrze. Raz do roku jednak, dzięki Festiwalowi Sztuka Ulicy, wystarczy po prostu wyjść na miasto, gdyż świątyniami sztuki, a zarazem scenografią artystycznych poszukiwań stają się stołeczne ulice, przystanki, wejścia do tuneli metra. Festiwal obejmował pokazy uliczne i plenerowe, prezentowane w różnych formach, alternatywnych wobec tradycyjnego teatru, tańca, muzyki, cyrku i filmu. Wielkie otwarcie festiwalu nastąpiło w tym roku 1 lipca na Bielanach. Deszcz i zimno nie odstraszyło wielbicieli sztuki alternatywnej, którzy przyszli oglądać przedstawienie „Helios II” francuskiego teatru Malabar. Przez 5 dni Festiwalu Warszawskie ulice i place gościły ponad 220 artystów z całej Europy, którzy wystawiali swoje spektakle w różnych miejscach Warszawy, takich jak Plac Zamkowy, Agrykola, Park Świętokrzyski, Rynek Nowego Miasta, Pałac Kultury i Nauki i jeszcze w wielu innych.

Lipiec/Sierpień TerazWilanów9


Nasze Miasto

DożynkiwPowsinie

LATA 30 TradycjaobchodówświętadożynkowegowPowsiniesięgaokresuprzedwojennegoiożyła dziękipracownietnograficznej"Powsinianie",którapowstaławwynikuzaangażowania mieszkańcówwarszawskiegoPowsinawrozwójDomuPracyTwórczej-niegdyśplebanię przeznaczonądorozbiórki.Spontanicznedziałaniagrupyseniorówprzetworzyłysięwcyklicznespotkania,wczasiektórychuczestnicyodkrylipotrzebębadaniaregionalnejtożsamościorazwspółtworzeniamałejojczyzny,jakąjestPowsin.Pracowniapowstaławpołowie 2006rokuiobecnieliczy40osób.Grupaśpiewacza"Powsinianie"mawswoimrepertuarzepieśni,którepowstałynapodstawiedawnychprzyśpiewekpowsińskich.Nowaforma muzycznadajemożliwośćodtworzeniatradycyjnychwiejskichpieśni-kiedyśśpiewanych przypracywpolu,czyteżwczasiewiejskichświątibiesiad-dzisiajDożynek,Zapustów, Kupalnocki.Dziękizaangażowaniupracownietnograficznejudałosiępowołaćnanowodo życiadawneświętaPowsina.Sątozarównoobrzędyzwiązanezrokiemkalendarzowym rolników-Dożynki,jakiprastaresłowiańskiezwyczajeobchodzonejeszczenietakdawno nawieluwsiachpolskich-NocŚwiętojańska. Przygotowaniadodożynekrozpoczynająsięzwyklejużpodkoniecsierpnia.WDomuPracyTwórczejwPowsinieodbywająsięwarsztatyzwiązanetematyczniezobrzędemdziękczynieniazaplonynp.plecieniewieńcówdożynkowych,przyrządzaniespecjałówjadła chłopskiego.KulminacjąwarsztatówsąoczywiściePowsińskieDożynki,którewtymroku przypadająnaostatniąniedzielęsierpnia.Podczaspięciuedycjiprzezscenędożynkową przewinęłosiękilkanaściezespołówfolklorystycznychzróżnychregionówPolski,Ukrainy orazRosji.GwiazdątegorocznejedycjidożynekbędzieOrkiestraśw.MikołajazLublina, którawystąpinascenieogodz16:30wplenerachDomuPracyTwórczejwPowsinieprzy ul.Ptysiowej3. Orkiestra św. Mikołaja topolskizespółfolkowyistniejącyod1988r.Rozpoznawalną cechąkapelijestakustycznebrzmienieiużywanieoryginalnychmanierwokalnych,m.in. białegośpiewu.Wswoicharanżacjachgrupastosujeinstrumentystrunowe:dutaricymbały, smyczkowe-mazanki,skandynawskąnyckelharphęicałagamętradycyjnychinstrumentów dętych.Toonewdużejmierzetworząspecyficznyiniepowtarzalnykolorytbrzmieniazespołu.Orkiestraśw.Mikołajajakojednazpierwszychkapelwprowadziładorepertuarumuzykęinspirowanąsłowiańskimfolkloremmuzycznym,przedewszystkimpolskim,łemkowskimorazhuculskimityminspiracjompozostaławiernadodziś.

8TerazWilanówLipiec/Sierpień

„In Memory of Astor Piazzolla” Międzynarodowym koncertem pt. "In Memory of Astor Piazzolla" rozpoczął się 11 lipca II Festiwal Europejskich Szkół Artystycznych i Twórczości Kręgi Sztuki w Cieszynie. W koncercie poświęconym legendarnemu twórcy tango nuevo, Argentyńczykowi Astorowi Piazzolli wystąpili: mieszkająca w Miasteczku Wilanów Izabela Kopeć (mezzosopran, Polska), Beata Szalwinska (fortepian, Luxemburg) oraz Gilberto Pereira (bandoneon, Argentyna/Luxemburg). Międzynarodowe trio wykonało między innymi pieśni Piazzolli, takie jak "Los pajaros perdidos", "Vuelvo al sur" czy "Yo soy Maria" z opery "Maria de Buenos Aires". „Muzyka Astora Piazzolli to czysta energia” - podsumowała koncert Izabela Kopeć. Artystki zapowiadają dalszą współpracę. W Luxemburgu powstaje właśnie ich płyta dedykowana mistrzowi tanga argentyńskiego w 90. rocznicę jego narodzin.

Święto Muzyki

21 czerwca uczniowie z Wilanowa koncertowali na plaży w Wilanowie w ramach światowego Święta Muzyki, które co roku obchodzone jest w pierwszy dzień lata w ponad 300 miastach na całym świecie, między innymi w Paryżu, Nowym Jorku, Berlinie, Londynie, Atenach, Sztokholmie. Idea wspólnego muzykowania w plenerze narodziła się trzydzieści lat temu z inicjatywy francuskiego kompozytora polskiego pochodzenia Marcela Landowskiego. Zaczęło się w Paryżu, ale bardzo szybko święto zaczęto obchodzić na całym świecie. W noc przesilenia letniego muzycy amatorzy i profesjonaliści stają się jedną wielką grającą rodziną. Impreza ma na celu promocję muzyki na ulicach miast i w miejscach publicznych. Dzięki darmowym koncertom i spontanicznym występom tak amatorów, jak i profesjonalistów, Święto Muzyki daje szerokiej publiczności nieodpłatny i swobodny dostęp do muzyki każdego rodzaju i stylu. Muzyka jest tu motywem uniwersalnym, łączącym ludzi w różnym wieku, o różnym pochodzeniu, religii i statusie społecznym.


Wywiad

MartaWnuczyńska iHubertStajniak zLiveNation Polska „Zależy nam, żeby gwiazdy dobrze się czuły w Polsce. Im więcej komfortu im zapewnimy, tym większe prawdopodobieństwo, że do nas wrócą” Pamiętacie koncert Madonny na Bemowie dwa lata temu? Lubicie latynoskie rytmy i byliście na Shakirze w Łodzi? Wasze młodsze dzieci błagały was o bilet na Lady Gagę, a starsze na Marilyn Mansona? A może lubicie rocka i wspominacie jeszcze koncerty U2 albo Roberta Planta? Udało nam się porozmawiać z Martą Wnuczyńską oraz Hubertem Stajniakiem z firmy Live Nation Polska, którzy organizowali wszystkie te koncerty i wiele, wiele innych. Opowiedzieli nam, jak wygląda od kuchni przygotowanie największych imprez w Polsce. Teraz Wilanów: Kogo udało wam się już sprowadzić do Polski? Marta Wnuczyńska: Działamykilkanaścielatiwszystkichartystówtrudnospamiętać.Kiedyzaczynaliśmywdrugiejpołowielat 90.,rynekkoncertowywPolsceprawienieistniał.Obecniemamywyłącznośćnakoncertywielugwiazdzpierwszejligi,na przykładMadonny,U2,DepecheMode,Shakiry,LadyGagi.I mimokryzysuzrokunarokkoncertówjestcorazwięcej.Nadal jednaknajwiększymproblememjestbrakodpowiedniejinfrastruktury.NiemamywPolscemiejscdoorganizowaniadużych występów.WWarszawienajwiększąhaląpozostajeodlatTorwar,którymożepomieścić4500osób.Coprawdaniedawno otwartoErgoArenęwGdańsku,jednakdlacałejpołudniowej Polskijesttamstraszniedaleko.JestjeszczeAtlasArenawŁodzi, naktórączekaliśmy12lat.Inatymwłaściwiekoniec.Tojedyne miejsca,któresąwstanieprzyjąćkilkunastotysięcznąpubliczność.LiczymyjeszczenastadionypowstającenaEuro2012. TW: Koncerty zagranicznych gwiazd to ogromne przedsięwzięcia logistyczne i medialne. Przygotowujecie je sami od początku do końca? MW: Tak,naszymzadaniemjestżebykoncertsięodbyłiwszyscy,zarównogwiazdyjakipubliczność,bylizadowoleni.Booku-

10TerazWilanówLipiec/Sierpień

jemywykonawców,podpisujemyumowy,zdobywamypozwoleniaodlokalnychwładz,oconiezawszejestłatwow przypadkubardziejkontrowersyjnychartystów.Promujemy,reklamujemy,sprzedajemybiletyatakżezajmujemysię całąprodukcją.Przyczymprodukcjatonietylkoświatło, scenaidźwięk,aleteżsłużbymedyczne,policja,przeloty, transfery,hotele.Czasamibookujemytakżeartystówdla innychfirm.Zdarzasię,żeorganizujemysamąpromocję albosamąsprzedaż.Jednakprzedewszystkimjakofirma organizujemywszystkosami.Oczywiściemamywielupodwykonawców–firmęoświetleniową,dźwiękową,platformędosprzedażybiletów,gdyżwsamymLiveNationPolskapracujebardzomałoosób. TW: A od kogo wychodzi inicjatywa zorganizowania koncertu? Czy to wy zapraszacie gwiazdy, czy one się do was zgłaszają? MW: W90%koncerty,któreorganizujemy,toprzystanki natrasachkoncertowych.Najczęściejjesttak,żemenadżerartystywysyłaofertydofirmzajmującychsięorganizacjąkoncertówirozpatrujenajbardziejkorzystne. TW: Jak długo trwa przygotowanie koncertu?


Wywiad Hubert Stajniak: Tozależyodartysty,aledużykoncert toconajmniejrokprzygotowańodmomentuzarezerwowaniagwiazdynakonkretnądatę.Czasami,wsprzyjającychokolicznościach,trwatotrzymiesiące,alenigdykrócej. TW: Mieliście kiedyś sytuację, że ktoś odwołał koncert w ostatniej chwili? MW: Oczywiście.Zawszejesttakieryzyko,zdarzająsię przecieżsytuacjelosowe,jaknaprzykładprzedkoncertem RollingStones,kiedytoKeithRichardszraniłsięwgłowęi koncertsięnieodbył.Niesątooczywiścieczęsteprzypadki,bowgręwchodząnaprawdędużepieniądze.To niezabawa. TW: Ale wielu artystów pewnie traktuje to właśnie w kategoriach zabawy... HS:Tojedenzmitów,żegwiazdyrockasąbeztroskiei nieodpowiedzialne.Podobniejestzopowieściamioich kaprysach.Naprawdęniktniewymagapłatkówróżikąpieliwmleku.Możekiedyśtakbyło,aleteczasyjużsię skończyły.Shakiracoprawdazażyczyłasobie,żechce przywitaćnarzeczonego,któryprzyjechałdoniejkiedy koncertowaławPolsce,napasiestartowymlotniska,aleto itaknicwporównaniuzwyssanymizpalcaopowieściami. Dzisiajnawetcinajbardziejskandalizującywykonawcyto profesjonaliściwykonującynaprawdęciężkąpracę,wyczerpującąnietylkofizycznie,aleipsychicznie.Proszęsobiewyobrazić,żeprzezpółrokunieodwiedzapandomu, codzienniemieszkawnowymmiejscu,widzinowetwarze,miejsca.Atrzebadaćzsiebiewszystko–nieważne, czymasięgorszynastrój,boligłowa,czypokłóciłosięz narzeczoną. TW: Poznajecie artystów bezpośrednio, czy wszystko załatwiacie przez menadżerów? HS: Zawszewktórymśmomencieichpoznajemy,czasembliżej,czasemtylkoprzezchwilę.Sątacy,którzyinteresująsięmiejscem,doktóregoprzyjeżdżają,jaktoludzie. Znimiłatwiejnawiązaćkontakt.Opróczciekawościwgrę wchodzitujeszczepsychologia.Kiedyżyjesięwtakimpędzie,żewciągumiesiącaczłowiekjestnakilkuróżnych kontynentach,toodczuwapotrzebękontaktuzrzeczywistością,zczymśnamacalnym,konkretnym.Dlategoważne jestdlanich,żebydoświadczyć,żeznaleźlisięnaprzykład wWarszawie,wmieście,wktórymwydarzyłosiętoitoi którewyglądatakitak.Byłunasniedawnoartysta,który

Lipiec/Sierpień TerazWilanów11


Wywiad pytałsię,ocochodziojcuRydzykowi.SpędziłwPolscetrochęczasuibardzosiętyminteresował. TW: Kogo udało wam się bliżej poznać? HS: ChoćbyRobertaPlanta,kiedymiałkoncertwKatowicachpodkonieclat90.Byłomugłupio,żenicniewieotym miejscuipoprosił,żebypojeździćznimpomieścieicośo nimopowiedzieć.Okazałosię,żemamywspólnezainteresowania.BardzootwarcibyliteżczłonkowiezespołuFaithno More.ZjednymznichzwiedzaliśmyStadionDziesięciolecia. Wpewnymmomenciezobaczyłnastraganiepirackąwersję swojejpłyty.Bylejakzeskanowanaokładka,cena10zł.Bardzomocnotoprzeżył.Alekiedytużobokzauważyłwtejsamejcenieprogramykomputerowe,zaktórewStanachmusiałbyzapłacićsłonącenę,toledwooparłsiępokusie.Mamy przywilejprzebywaniazeznanymiludźmi,alenazawarcie bliższejznajomośćniemazazwyczajczasu.Pozatymnie możemyzapominać,żejesteśmywpracyinaszymzadaniem jestzapewnianieartystomkomfortu,anienarzucaniesięim. Ciludziesąnieustannieprzezkogośnagabywani,każdychce znimiporozmawiać,wziąćodnichautograf,dotknąćich. Dlategojakoorganizatorzymamyogromnyszacunekdoich prywatności.Jeślisamiocośpoproszątojesteśmydodyspozycji,nieszukamynatomiastkontaktudlawłasnejprzyjemności.Nawetjeśliprzyjeżdżaktoś,kogosłuchaliśmycałeżycie. Niepisanymprawemjestto,żebackstagewczasietrasyto jakbydomartysty.Masiętamczućswobodnie.Niemożemy dopuszczaćdosytuacji,żeidziekorytarzem,awszyscygo nagrywająalboprosząoautograf.Sątacy,którzymężnieznoszątłumyfanówitraktująkontaktznimijakoczęśćswojej pracy.Wiadomo–zadowolonyfantotaki,którybędziekupowałpotemichpłyty.Byliśmyświadkami,jakznanyzespół na„M”dostałodmenadżeramarkeryiposłusznieposzedł podpisywaćpłyty.Alezdarzająsięteżwykonawcymniejcierpliwi.KiedyśprzyleciałdoPolskibardzoznanyzespółicała obsługalotniskabyławyposażonawaparatyikamery.Po koncercietenzespółpoprosił,żebyprzestawićsamolotna innelotnisko,bonieżyczyłsobietakichscenporazdrugi.Z biznesowegopunktuwidzeniazależynam,żebygwiazdy chciałytutajwracać.Imwięcejkomfortuimzapewnimy,tym większeprawdopodobieństwo,żetaksięstanie.Dlategoteż niemożemypodawaćzbytwielufaktówinazwisk.Wielewidzieliśmyzasceną,moglibyśmygodzinamiopowiadaćróżne anegdotyotymczyinnymzespole,aleobowiązujenastajemnica. TW: Pamiętacie pierwszy koncert, który udało wam się zorganizować?

12TerazWilanówLipiec/Sierpień


Wywiad MW: JazaczęłamwspółpracęodKellyFamilyw1998roku.Tenzespółbyłunasbardzopopularnyiniesposóbzapomnieć,cosięwtedydziało.Byłlistopad,padałdeszcz,awnocyprzedkoncertemtłumydziecispałynadworzenakarimatach.Przeżyliśmyszok.Jeszcze wcześniejdonaszegobiuraprzyszłazapłakanakobieta.Okazałosię, żecórkizostawiłyjejlist,wktórympisały,żezałatwiłysobiejakiegoś panaodtransportuipojechałynakoncert.Następnegodniawszystkietedziecizamiaststaćwkolejceklęczały,żebysięniepchać. HS: Tobyłozbioroweszaleństwo.Naszczęścieprzezostatnielata kulturasłuchaniamuzykizdecydowaniesięunaspoprawiłainasza publicznośćjestbardzodoceniana.Naprzykładwczasiekoncertuw Chorzowiew2005rokuBonobyłnaprawdępodwrażeniem,kiedy wtrakciepiosenkiNewYear'sDaycałystadionzmieniłsięwbiało-czerwonąflagę.AkcjazorganizowanaprzezfanklubU2wPolsce rozprzestrzeniłasięnawszystkichwidzówkoncertuiwszyscyzwielkimentuzjazmemwzięliwniejudział.Ludzieumówilisięwcześniej przezinternet,żekażdyprzyniesiezesobącośbiałegolubczerwonegolubdostawalibiałelubczerwonekartkiprzywejściunateren stadionuiwjednejchwiliwszyscypodnieśliręce.Naszapubliczność słynieztakichrzeczy.Tonaprawdęniejesttak,żewkażdymkraju wykonawcymówią„jesteścienajlepsi!”.Mamysuperpublicznośći onitodoceniają.Nakoncertachjestteżbezpiecznie.Jeszczepod konieclat90.istniaływyraźnepodziałynasubkultury–bylinielubiącysięnawzajemmetalowcy,punkowcy,depeszeitd.Terazpanuje większatolerancja.Itrzebapodkreślić,żetowłaśniefanimetalui ciężkiegorockasąnajlepsząpublicznością.Bardzokarną,mimoże reagującąnajbardziejżywiołowo. TW: I pewnie każdy z tych fanów dałby wszystko, żeby móc tak jak wy oglądać koncert zza sceny... HS: Niestetyniejesttakfajnie,jakniektórzymyślą.Kiedyinnisiębawiąmynadaljesteśmywpracyicałyczasmusimybyćwpogotowiu. Koncerttoprzecieżimprezamasowaizgodniezzapisamiustawyto myodpowiadamyzabezpieczeństwotysięcyludzi,którzyprzyszli posłuchaćmuzyki.Wszystkomusibyćzapiętenaostatniguzikicały czasmy,policja,strażpożarnaipogotowietrzymamyrękęnapulsie. JeszczezaczasówBeatlesówniebyłobiznesukoncertowego,wszyscyimprowizowali.Zespółdogadywałsięzklubem,przychodzililudzieiodbywałsiękoncert.Niewiem,czyktośpamiętajeszczegang Hell'sAngels.Jegoczłonkowiesamowolniezabezpieczalikoncertyi festiwale,naktórychpiliibilisięzpublicznością.Ażw1969wydarzyłasiętragediawAltamont.Dziśjestzupełnieinaczej.Żebyzorganizowaćwystępgwiazdyzpierwszejligipotrzebanietylko70tirów sprzętui150osóbobsługi,aleteżlicznychzezwoleńodsłużbporządkowych. RozmawiałTomaszMackiewicz

Znajdź bilety i informacje na temat swoich ulubionych artystów, wydarzeń i festiwali w całej Polsce w serwisie Live Nation. www.livenation.pl Data

Wydarzenie muzyczne Miejsce/Miasto

bilety

24 lip 2011

N

Morrissey

Stodoła Warsaw

121,00 zł

02 sie 2011

Wt

Robert Plant & The Band Of Joy

Torwar Warsaw

220,00 zł - 705,00

09 sie 2011

Wt

Ozzy Osbourne

ERGO ARENA Gdansk

165,00 zł - 550,00

13 wrz 2011 Wt

Chris de Burgh - Moonfleet Tour

Sala Kongresowa Warsaw

130,00 zł - 155,00

13 paź 2011 Cz

Tori Amos - Night of Hunters

Sala Kongresowa Warsaw

176,00 zł - 209,00

09 lis 2011

Śr

Lenny Kravitz - Black and White Europe

Torwar (LK) Warsaw

154,00 zł - 726,00

09 lis 2011

Pt

WWE - SmackDown® World Tour

ERGO ARENA (WWE) Gdansk

55,00 zł - 535,00

11 lis 2011

Pt

Sade

Atlas Arena (Sade) Lódz

259,00 zł - 700,00

14 lis 2011

Pn

Rammstein

ERGO ARENA (R) Gdansk

187,00 zł - 242,00

06 gru 2011 Wt

Rihanna - Loud Tour

Atlas Arena (Rihanna) Lódz

154,00 zł - 1 550,00

05 lut 2012

Chris Rea - Santo Spirito Tour

Sala Kongresowa Warsaw

176,00 zł - 209,00

N

Lipiec/Sierpień TerazWilanów13


Muzeum Pałac w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa www.wilanow-palac.pl

Rezerwacja: 801011779 228420795(telefonykomórkowe) Dział∏Edukacji:228428112 edukacja@muzeum-wilanow.pl

GODZINY OTWARCIA:

Pałac Poza sezonem letnim (od18IIdo30IViod14IXdopo∏.XII): Wszystkiednitygodniaopróczwtorków. PON, śR, CZW, PT, SOB 9.30–16.30 (ost.wejś.zwiedzającychogodz.15.00), (ostatniewejścielekcjiizwiedzaniaogodz.14.30) ND bezpłatnywstęp, zwiedzaniewyłącznieindywidualne 10.30–16.30 (ost.wejś.zwiedzającychogodz.15.00). W sezonie letnim (od1majado13września): Wszystkiednitygodnia. PON, śR, SOB 9.30–18.30(ost.wejś.zwiedzających, lekcjiizwiedzaniaogodz.17.00) WT, CZW, PT 9.30–16.30 (ost.wejś.zwiedzającychogodz.15.00), (ostatniewejścielekcjiizwiedzaniaogodz.14.30) ND bezpłatnywstęp, zwiedzaniewyłącznieindywidualne 10.30–18.30 (ost.wejś.zwiedzającychogodz.17.00).

Ogród Codziennieod9.30dozmierzchu.Wczwartkiwstępdo ogrodubezpłatny. Wtymsezonienieprowadzimylekcjiparkowych (warsztaty–tak!).

Oranżeria Oranżeriajakosalonwystawczasowychudostępnianajest turystomwyłączniewczasietrwaniawystaw. Wszystkiednitygodnia10.00–18.30 (ostatniewejściezwiedzającychogodz.18.00, ostatniewejścielekcjiogodz.16.30). WczwartkiwstępdoOranżeriibezpłatny.

Kalendarz KONCERTYKRóLEWSKIE wramachFestiwaluZespołówKameralnych2011 10 lipca rozpoczęła się kolejna edycja Koncer tów Królewskich w ramach Festiwalu Zespołów Kameralnych. Festiwal ten znany jest melomanom i warszawiakom od ponad 30 lat i pełni rolę „filharmonii plenerowej”, zastępując zamknięte z powodu sezonu urlopowego teatry, filharmonię i operę. W ramach Festiwalu w każdą niedzielę w ogrodzie przy Oranżerii Muzeum Pałacu w Wilanowie odbędzie się osiem koncer tów, podczas których publiczność będzie mogła usłyszeć muzykę klasyczną w jej pogodnym i popularnym wydaniu. Uczestnikami Koncer tów Królewskich będą najwybitniejsze orkiestry kameralne z Polski i zagranicy oraz zespoły muzyki dawnej. 10 lipca 2011,godz.16.30-„Perływiolinistyki” Wykonawcy:MariaWłoszczowska–skrzypce,AdamWagner–skrzypce,dyrygent GLIWICKAORKIESTRAKAMERALNA 17 lipca 2011,godz.16.30–„ZczterechstronEuropy” Wykonawcy:ZespółGRUPPODITEMPERA 24 lipca 2011,godz.16.30–„Swingwzabytkach” Wykonawcy:TOMASZBIELSKIJAZZORCHESTRA 31 lipca 2011,godz.16.30–„Polskieecha” Wykonawcy:AntoniWierzbiński–flet,WojtekMrozek–klarnet,WładysławKłosiewicz–klawesyn orazKwartetsmyczkowyPRIMAVISTA 7 sierpnia 2011,godz.16.30–„Serenataedivertimenti” Wykonawcy:WarszawscySoliściCONCERTOAVENNApoddyr.AndrzejaMysińskiego 14 sierpnia 2011,godz.16.30–„Filharmonicywarszawscyprezentują” Wykonawcy:ORKIESTRAKAMERALNAFILHARMONIINARODOWEJpoddyr.JanaLewaka 21 sierpnia 2011,godz.16.30–„Barokowekoncertowanie” Wykonawcy:JanStanienda–skrzypce,AnnaKowalska–gitarabarokowa,AntonBirula/Rosja/ –gitarabarokowa,teorbaorazVILLAMUSICABAROQUEENSEMBLE 28 sierpnia 2011,godz.16.30–„Zarzuelahiszpańska” Wykonawcy:KwartetsmyczkowyQUATUOREUROPA/Belgia,Hiszpania,Polska,Rumunia/ *WrazieniepogodykoncertyprzenoszonesądoOranżeriiMuzeumPałacuwWilanowie.

OprócztegowPałacu... POLONIAMILITARIA 1 lipca-31 sierpnia 2011,sobotyiniedziele, 12.00-15.00 pałac,SalonLubomirskiejlubSalaBiała biletwstępudopałacu PoloniaMilitaria-stoiskarekonstrukcyjne poświęconehistoriiwojenpolsko-tureckichw czasachpanowaniaJanaIIISobieskiego. Będziemyprezentowaćreplikiówczesnejbronii zachęcaćdoprzymierzeniazbroi. HISTORIAMNIEJZNANA 21 maja-30 października 2011,soboty, 13.00-14.00 Historiamniejznanatocyklspotkań adresowanychgłówniedoodbiorcówdorosłych. Odmajadopaździernikawkażdąsobotęo godz.13.00zapraszamynawspólnepałacowe spacery,poświęconewybranymtematomz bogatejhistoriimuzeumwilanowskiegooraz kulturyisztukiubiegłychstuleci. KRóLEWSKIWILANóWIŚWIAT STAROŻYTNYCHBOGóW 24, 30 lipca,godz.11-13 Uczestnicydowiedząsię,dlaczegoiwjaki sposóbtwórcyepokibarokukorzystaliz dorobkukulturyantycznej.Poszukamy intrygującychwątkówmitologicznychinauczymy

14TerazWilanówLipiec/Sierpień

sięodczytywaćichsymbolikę.Wszyscychętni będąmogliwcielićsięwpostacibogów antycznych,którychwizerunkiodnajdujemy wdekoracjipałacu. WILANOWSKIEATELIER-KLUBHAFTU 16 lipca 2011,12.00-15.00 13 sierpnia 2011,12.00-15.00 KlubHaftupowstałzmyśląoosobach,które ukończyłykurshaftuwMuzeumPałacuw Wilanowieipragnądalejrozwijaćsięwtej dziedzinie.Spotkaniakluboweodbywająsię comiesiącitrwająokołotrzechgodzin. Każdeznichskładasięzdwóchczęści: wykładowejiwarsztatowej.Odbywająsię onewzabytkowychwnętrzachkrólewskiej rezydencji. WZORZYSTEIKWIECISTETAPETYWE WNęTRZACHPAŁACUWWILANOWIE warsztatyrodzinne 23 lipca,11.00-13.00 wymaganarezerwacja Jakajesthistoriadekoracjiściennych?Rzeczo tapetachwPokojachChińskichpałacuw Wilanowie.Wczęściwarsztatowejwykonasz własnąpapierowądekoracjęściennąz motywemzaczerpniętymzdekoracji wilanowskich.


Felieton

„Nic” 14lipca1789rokuwParyżu,kiedy

schamienieobycza-

zbuntowanyludszturmowałmiejskiar-

jów,jakiejegozda-

senałizdobywałBastylię,LudwikXVI

niemnastąpiłopo padkuIświatowej).

nicsiętegodnianiewydarzyło,gdyż

Otóż,zauważałBoy,o

niebyłopolowania.Komentarzten

ilegdyprzedwojenny

przeszedłdohistoriijakosymbolpoli-

dżentelmenusłyszałnaswój

tycznejkrótkowzrocznościiutratykon-

temat,żeniebezudziałuświado-

taktuwładzyzrzeczywistością.Ludwik

mościmijasięzprawdą,toposyłałse-

niemógłjeszczewiedzieć,żeniecałe czterylatapóźniejzostanieskazany (przewagątylkojednegogłosu!)na

ostatnio JarosławKaczyń-

kundantów.Powojennynatomiast,kiedyusłyszy,żełżejakpies,tylkosięzte- ski,nawieśćotym,żeRyszardKaliszzamierzapostawićgoprzedTrybunałem gozaśmiewa.Podejrzewam,żepo-

śmierćzapomocąnowegowynalazku

dobneuwagiotym,jaktopiękniekie-

Stanuzasugerował,żebywysłanogood

chirurgaJosephaIgnaceGuillotina.

dyśsiędosiebiezwracano,ajakpa-

razunaSyberię.Naprawdęwolałbym,

skudnierobimytoobecnieczekająna

żebystarymzwyczajemoburzyłsięna

Niewiem,czynasipolitycyprowadzą

odkryciegdzieśpodpiachem,wyryte

niegodziwość„układu”albo„stolikado

dzienniki,alemamwrażenie,żejeśli

nakamiennychtabliczkach.Niedemo-

brydża”.Przynajmniejniemiałbympo-

tak,tonadużywająwnichsłowa„nic”.

nizowałbymwięcobyczajówpanująNiechcębrońbożenikogostraszyćre- cychwnaszymsejmie.Mająonefunkwolucją(chociażswojądrogąciekawe, cjęczystopolitycznąizapewnegorzej cozbrakuBastyliizniszczonobyunas –zakładkarnywBiałołęce?),takiprze-

czucia,żeTrybunałStanutonictakiego, ottakikapryswymyślonyprzezlewicowegoposła.Dlaczegopodobnezacho-

jużniebędzie.Bardziejniepokojącajest waniamogąbudzićniepokój?Dlategoże taksamojakniewyszukaneepitety(„jest inna,odwrotnaniejako,przypadłość

wrótnaszczęścieraczejnamniegrozi.

panzerem,paniepośle”),doktórychjuż

polskiejpolityki,tawspomnianajuż Chodziosprawymniejszegokalibru(w skłonnośćdopowtarzaniazaLudwiporównaniuzRewolucjąFrancuską), kiemXVI,że„nicsięniewydarzyło”.

chybaniestetyzdążyliśmysięprzyzwy-

aleważnedlanas,obywateli.Wostat-

Lekceważeniesytuacji,podśmiewywa-

feręprzyzwolenianalekceważeniein-

nichlatachbardzodużomówiłosięo zepsuciuobyczajówklasypolitycznej,

niesięzkonkurentów,ewentualnieob- nychipaństwa.Przyczym,owszem,bywajązabawneidlategouchodząpłazem. racaniewszystkiegowżart.Celujew

czegodowodemmiałybyćzwłaszcza

tymzwłaszczaposełNiesiołowski,któ-

wystąpieniaAndrzejaLeppera,ana-

rylubipowtarzać,żezesłowamitego

stępniecorazostrzejszykonfliktmiędzy

lubinnegojegomościaniemacona-

POiPiS.Komentatorzypodkreślali

wetpolemizować.Wkońcutotylko

zwłaszczadewaluację(inaczejschamie-

panX,więcnicsięniestało.Półbiedy,

nie)językadebatypublicznej.Kalumnie

gdybypolitycyodnosilisięwtenspo-

iinsynuacje,którejeszczekilkalattemu

sóbdosiebienawzajem.Gorzej,gdy

byłybyniedopomyślenia,terazwypo-

ichwypowiedzidotycząpośredniolub

wiadanesąbezzająknięcia.Możnako-

bezpośrednioważnychdemokratycz-

gośnazwaćzdrajcąlubkretynemwła-

nychinstytucji.Machanierękąnawyro-

ściwiebezkonsekwencji.Aletożadna

kisądówstałosięjużunasnormą

nowość!JużBoy-Żeleńskiopisywał

(„skazalimnie?Noico?„Rien!”).Ale

czaić,budująpewnąatmosferę–atmos-

KomentarzLudwikaXVIbyłświadczyło tym,żeniezabardzoliczyłsięonztrzecimstanemiraczejniemiałpojęciakim sąciludzieiczegochcą.Nonszalanckie, lekceważącekomentowaniewyroków sądówitrybunałów,achoćbynawetwypowiedziinnychpolityków,jakbynicsię niewydarzyło,teżjestwyrazemsporej ignorancji. TomaszMackiewicz

Lipiec/Sierpień TerazWilanów15

TomaszMackiewicz

zanotowałwswymdziennikutylkojed- wojnie(wtymprzynosłowo:„Rien”(nic).Zdaniemkróla


Fitness i zdrowie

Zumba O to, czym jest zumba i dlaczego war to

Beto Perez podczas prowadzenia warsztatów Zumby

Ola łużecka prowadząca ZumbAtomic dla dzieci podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka w Wilanowie

Zzumbąporazpierwszyzetknęłamsiędwalata temuwHolandii.Ktośspytałmnie:„Jesteśinstruktorkąaerobiku?Nieznaszzumby??”Poszłamna zajęciaiwciągnęłomnienatyle,żezrobiłamoficjalnykurs(żebyzostaćinstruktoremzumbytrzeba miećlicencję)ijakojednazpierwszychosóbw Polscezaczęłamprowadzićzajęcia.Coprawdanadaljestdużochętnychnaaerobikilekcjetańca,ale większośćczasupoświęcamnazumbę. Cotojestzumba?Najprościejmożnaodpowiedzieć,żejesttozainspirowanyrytmamilatynoskimi programfitnessowo-taneczny,opartynapołączeniutreninguzpodstawowymikrokamipopularnychtańców:merengue,salsy,cumbii,chacha, reggaetonuczysamby.Instruktorwybierakilka podstawowychkrokówiukładaznichchoreografię.Ćwiczyćmogąwięczpowodzeniemrównież osoby,którenigdynietańczyłyiwszystkoodrazu załapią.Niebędąsięteżnudzić–wczasiezajęć zmieniamcojakiśczasmuzykę(zazwyczajmam przygotowane8-10piosenekwróżnymrytmiei tempie),więcomonotoniiniemamowy.Zumba jestteżniezwykleskuteczna.Mimożezajęcia przypominająbardziejimprezętanecznąniżklasycznyaerobik,towczasiejednejgodzinymożna stracić600-700kalorii.Jeśliktośchodzidotakiego „terminatora”jakja–nawetdo1000.Możnateż ładniewymodelowaćsylwetkęiwznaczącysposóbpoprawićogólnąkondycjęfizycznądobrzesię przytymbawiąc. Zumbapowstaław2001rokuidotejporyrobi furoręwStanachZjednoczonych,gdziedozumboentuzjastównależąMadonna,Shakira,Jenifer Lopez,KirstieAlley,NataliePortman,VictoriaBeckhamiMichelleObama,orazwponad100innych krajach.WPolscedopierostajesiępopularna.Nikt jejniereklamuje,awiadomościozajęciachzzumbyrozchodząsięjakdotądgłówniepocztąpantoflową.Mimotomamnazajęciachposześćdziesiąt osóbwsaliprzeznaczonejdlamaksymalnieczterdziestu.Czasaminawetklimatyzacjaniewyrabia,a itakwszyscysięciesząitańczą.Powoliprzekonują siędoniejtakżemężczyźni,obecniemamwgrupieażpięciu.Liczę,żebędzieichcorazwięcejtym bardziej,żetwórcązumbyjestmężczyzna–Alberto„Beto”Perez. „Beto”rozpocząłswojąprzygodęztańcemjużjakomłodychłopiecwrodzinnymCaliwpołudniowejczęściKolumbii.Swojeumiejętnościbardzo

16TerazWilanówLipiec/Sierpień


Fitness i zdrowie

zawitaładoPolski się nią zainteresować spytaliśmy licencjonowaną instruktorkę Aleksandrę Łużecką. szybkozacząłwykorzystywaćdoopłacaniarachunków przygotowującchoreografiedlalokalnychartystów.Po ukończeniuprestiżowejBrazylijskiejAkademiiTańca MariiSanfordzostałinstruktoremspecjalizującymsię wtańcachlatynoamerykańskich.Dziękiswojemuzainteresowaniufitnessemzostałrównieżdyplomowanym treneremosobistym,atakżeinstruktoremzajęćrekreacjiruchowej.Pewnegodniaprzybywszydoklubu zorientowałsię,żezostawiłwdomupłytęwykorzystywanądoprowadzonychprzezniegozajęćaerobiku.Pobiegłwięcdosamochodu,wyjąłzplecakaklika taśmzeswojąulubionąmuzykąlatynoskąiimprowizującpoprowadziłswojepierwszezajęciazumby,któreodpoczątkuspotkałysięzogromnymzainteresowaniem. Popularnośćzumbybierzesięteżstąd,żeniejestona przeznaczonawyłączniedlakobiet.Taknaprawdę ćwiczyćmożekażdy–dzieci,osobystarsze,anawet niewpełnisprawne.Namojezajęciauczęszczająludziewwiekuod8do70lat.Rzeczjasnaprzygotowujączajęciauwzględniamzawszewiekiwytrzymałośćosób,którechcąćwiczyć,alekażdywychodziz nichtaksamozmęczonyizadowolony.Zumbęmożnaokreślićjakoformę„zakamuflowanejgimnastyki”. Specjalnieprzygotowywanamuzyka,ruchyicałechoreografieodbiegająznacznieodtypowychzajęćfitnessowychitanecznych.Spalamywięckalorieczęstonie zdającsobieztegosprawy.Jeśliwięcchceciepoprawićkondycję,ajednocześnieświetniesiębawić,to powinniściezainteresowaćsięzumbą. Oczywiściedokładnietychsamychćwiczeńniemoże wykonywaćdziecko,wysportowanadwudziestolatka, osobastarszaalbokobietawśrednimwieku,która przezwielelatnieuprawiałażadnejaktywnościfizycznej.DlategoautorzyprogramuZumbaFitnessstworzylispecjalnepropozycjedlaróżnorodnychgrup–i wtensposóbpostałaZumbaGold,ZumbaToning, ZumbaCircuitiZumbatomic. Zubma Gold (senior) Zajęciaprzeznaczonedlaosóbstarszychoobniżonej sprawnościfizycznejlubzupełniepoczątkującychw sporcie.Krokisąłatwiejsze,układymniejintensywne, zatodużąwagęprzykładasiędoatmosferytak,by żadnazosóbnieczułasięgorzejzewzględunaswojeograniczeniafizyczneiczerpałajaknajwięcejradości orazkorzyścizzajęć. Zumba Toning Treningniecowolniejszyniżregularnyzumbowy,bardziejwytrzymałościowy,nastawionynamodelowanie

sylwetkiorazrzeźbieniemięśnicałegociała.Układy wykonujesięprzyużyciuZUMBAStickswypełnionychpiaskiem,któreprzypotrząsaniubrzmiąjak marakesy.Wdośćszybkimtempietreningtenpozwalanamwyrzeźbićwszystkiegrupymięśniowei zauważyćszybkoprzychodząceefekty.Atmosfera jakapanujenazajęciachpozwalaoderwaćmyśliod żmudnychćwiczeńiwprawićwświetnyhumor, któryzostajenadługodługopo... Zumba Circuit Topołączenieenergicznychruchówtaneczno-fitnessowych,inspirowanychlatynoskimitańcami,z seriamićwiczeńsiłowychwodstępachczasu.Lekcjawykorzystującaelementyaerobikuowysokiej intensywności(cardio)itreningunawytrzymałość. Zajęciate,poprzezłatwedonaśladowaniaruchy, pozwalająnamnautratętkankitłuszczowej,budowaniemasymięśniowejorazpoprawywytrzymałościmięśni.Ćwiczenia"Circuit"polegająnaodbyciutrzyminutowegotreningunakażdejzestacji ustawionychwokręgunasali.Każdaznichpoświęconajestkonkretnejgrupiemięśniowej,co umożliwiamaksymalneskupieniesięnawykonywanejpracydladanejpartii.Wykonaniecałegoobwoduzapewniatreningcałegociała!Zajęciadla wszystkich. ZumbAtomic OficjalnyprogramZumbaRdladziecizostałopracowywanyodmomenturozpoczęciapracnad ZumbaRFitness.Ostateczniestworzonyzostał programpodnazwąZumbAtomicR,którywprowadzamłodzieżwświatfitnessupoprzeztanieci samfitness.ZumbAtomicRzacieragranicepomiędzyfitnessemirozrywkąm.in.poprzezspecjalnie dobranąoryginalnąmuzykę.Młodzitancerzemają możliwośćwkroczeniawświatfitnessudzięki wspaniałejzabawie,muzyceiatmosferzejakapanujenazajęciachZumbatomicR!Topołączenie ZumbaFitness(Salsa,Cumbia,Reggaeton,Hip-Hopiinnychtańców)itreningumającegonacelu zapewnieniedzieciomodlat4do12maksimum zabawyifitnessuwtymsamymczasie.Zumbatomictozajęciabezpieczneiskuteczne,promujące zdrowytrybżyciaudzieci. Więcejinformacjinawww.zumba.com. Natejstronieznajdziecieteżlistę licencjonowanychinstruktorówzumby.

Lipiec/Sierpień TerazWilanów17


22lipcaobecnie

czylipowiałoduchemczasówPRL-u WczasachPRL-ukrążyłdowcipopokryciuróżnychwalutwcennych kruszcach. Itakjednemiałypokryciewplatynie,innewzłocie.Azłotówkaw czymmiałapokrycie? -Oczywiściewcynie! -Wjakiejcynie? -Wcyniespołecznym! PowstającewciąguostatniegodziesięcioleciaosiedleMiasteczkoWilanów,któregoliczbamieszkańcówprzekroczywkrótceliczebnośćcałej dzielnicystaregoWilanowa,możestaćsięniebawemunikatowymzjawiskiemsocjologicznym.Należyzacząćodtego,iżnowimieszkańcy Wilanowatowwiększościświetniewykształceni,dobrzezarabiający młodziludzie.WieluznichprzybyłodoWarszawyznajdalszychstron Polski.Pracująwnajwiększychfirmach,robiąkariery.Tasytuacjamogłabysugerować,iżsprawylokalneimiejscoweproblemyniewieleichobchodzą,aMiasteczkojestdlanichtylkoluksusowąsypialnią.Zaabsorbowani„wyścigiemszczurów”,ledwieznajdujączasdlarodzinyiwłasnychdzieci… Ajednakfakty,któreobserwujęodjakiegośczasu,świadcząoczymś zupełnieprzeciwnym.Skompromitowanewczasachkomuny,wyśmiewanewdowcipach,czynyspołecznepowróciływjakżezmienionej formie.Przeprowadzanenaosiedluspontaniczneakcjezazieleniania, połączonezporządkowaniemterenuświetnieintegrująmieszkańców. BraniesprawlokalnychwewłasneręcetowMiasteczkucodzienność. Cobyłokiedyśprzykrywkądlałamaniademokracji,terazstajesięnajbardziejpożądanymiwzorcowymzachowaniemwspółczesnychspołeczności.Placykizabawdladzieci,kawiarenki,restauracje,aostatnio plażawilanowska,sącorazczęściejcodziennymmiejscemspotkań mieszkańcówosiedla,wktórymżywodyskutujesięobieżącychsprawachspołeczności.Atmosferaentuzjazmupanującatumacośztejz czasówpowojennejodbudowyWarszawy.Chciałobysięzanucić:„budujemynowydom,jeszczejedennowydom…” Jestemprzekonany,żetowszystko,codobregodziejesięwMiasteczkutworzyklimatdopowstaniaMałejOjczyzny,zjawiskatakbardzopożądanegowEuropiebezgranic. Wszyscywiemy,jakniedoskonałajestdemokracja.DziałaniamieszkańcówMiasteczkaprzywracająnadziejęnamożliwośćbudowyprawdziwegospołeczeństwaobywatelskiegowpełnymtegosłowaznaczeniu. Jestemdumny,żejestemmieszkańcemWilanowa.Toniesązłudne „szklanedomy”zamieszkałeprzezbezwolnychmarzycieli,tosąprawdziwiGospodarzetegoterenu,którzypokochalicałymsercemiduszą swojemiejscenaZiemi!! Taktrzymać!! JacekMosur www.Mosur.Art.pl

18TerazWilanówLipiec/Sierpień

Nasze miasto


Moda

Okularyprzeciwsłoneczne Nikogonietrzebajużchybaprzekonywać,jak bardzoważnajestochronaoczuprzedsłońcem.Wpogonizamodnymistylowymwyglądemnapewnoniemożnaoniejzapominać. Tylkodziękidobrymokularomprzeciwsłonecznychmożliwajestochronadelikatnejtkankiokaprzedszkodliwymnadmiarempromieni UVAiUVB. Przywielogodzinnymprzebywaniunasłońcu możemynabawićsiękłopotów.Możesięzdarzyć,żepopowrociezplażyoczybędąnas bolały,piekłyiniebędziemymogliichotworzyć,bokażdeświatłobędziejerazić.Długie przebywanienasłońcubezodpowiednich ciemnychokularówobniżateżwrażliwośćsiatkówki.Dlategowartozainwestowaćwnie niecowięcejpieniędzy.Okularyzpobliskiego bazarkumogątylkopodrażnićnaszeoczy.

wizerunekiprzykuwaćuwagęinnych. Uwodzicielskiekocieokularysąnawiązaniem dolat50.i60.Spodnichkażdespojrzeniebędziewyjątkowe.Projektanciproponujązarównoczarne,klasyczneramki,jak ikolorowe,wzorzyste.

Kolekcjeokularówprzeciwsłonecznychtypu Aviatorbijąnadalrekordypopularności.Fason tychokularówwywodzisięodkultowejiznanejwszystkimmarkiRayBanonazwieAviator, któryzostałstworzonywlatach30.XXwieku dlapilotówamerykańskichwojsklotniczych.

Każdasoczewkaprzeciwsłonecznajestprojektowanadookreślonychwarunkówświetlnych. Odpowiedniznak,umieszczonyzazwyczajza znakiemCEnazausznikach,określasiłęfiltru. Jestichpięćkategorii: •1i2-filtrśredni-doużytkuwEuropie •3-filtrciemny-dlastreftropikalnych,góri nadwodę •4-filtrbardzociemny-dlaekstremalnych warunkówradiacji,np.nalodowcu. Oczywiściedobreokularyprzeciwsłoneczne tonietylkoochronaoczu,alemodnyelement naszegoubioru,dodającytajemniczości,podkreślającynaszwłasnystyliosobowość.Tolatonależydoludziodważnych.Okularyprzeciwsłonecznewtymsezoniemająbyćprzede wszystkimwyrazistymdodatkiem.Nieważne czyskupimysięnawielkościoprawek,naich kolorzeczykształcie.Musimypamiętać,że mająoneprzedewszystkimpodkreślićnasz

Styliścicorazczęściejurozmaicająoprawkipoprzezdodawanienanichozdóbiwzorów,jak naprzykładteodD&Gwbiało-czerwoną kratkęczymotywkwiatów.D&Gwswoich letnichpokazachprezentowałteżciekawepołączeniebiałychoprawekicieniowanychbrązowychszkieł.

Zmodyniewyjdąjeszczeokularywrozmiarzelarge,takzwanemuchy.Dowyborusą oprawkikwadratowe,zaokrągloneorazlekko trójkątne.

Nawetjeśliponadwszystkolubiszstylzachowawczy,wyraziste,ekstrawaganckieokulary przeciwsłoneczne2011powinnybyćtwoim letnimniezbędnikiem.Jeśliformakocichalbo retrooprawektodlaciebiezamało,wybierz ramkikolorowe(soczysteodcieniesprawdzą sięidealnie!)albowkwiatki.

Dlaludziaktywnychdostępnajestbogataofertaokularówtypowosportowych(opływowe, ergonomicznekształtywykorzystującenajnowszetechnologie)lubwielofunkcyjnych,łączącychsportowydesignidetalezmiejskąformą.

Gdziemożnakupićdobreokularyprzeciwsłoneczne? Jeślidecydujemysięnamodneidobreokulary, którebędąchroniłynaszeoczyprzedszkodliwymipromieniamiUVAiUVB,powinniśmy zacząćposzukiwaniaodsalonówoptycznych. Wykwalifikowanypersoneldoradzijakwybrać dobreokularyprzeciwsłoneczneidobraćje dokształtutwarzy. MarekPrzyborek www.pvision.pl

Lipiec/Sierpień TerazWilanów19


BarbaraAntonowicz

Trenujemy kreatywność

PALCEMPOM czyliMAPY dającejjakrozgałęzieniadrzewa,neuronywmózgu. Umożliwiająnatychmiastowywglądwcałośćnawet bardzoobszernegozagadnienia.Globalne(całościowe)przedstawieniezagadnienianajednejstronieułatwiadostrzeżeniepowiązańizależnościmiędzyinformacjami,któreniebyłybytakiełatwedozidentyfikowaniawtekście. Niezwykłaskutecznośćnotatkiwpostacimapyumysłowejbierzesięzdostosowaniasystemuprezentacji materiałudonaturalnegosposobupracymózgu.Dziękitemuinformacjesąprzyswajaneniemalautomatycznie.Przewagątychnotatekjestrównieżaktywizacja obupółkulmózgowych(lewej–słownejiprawej– obrazowej),dziękiczemułatwiejzrozumiećtemati zapamiętaćgo. Aktywnapracaztekstemwymagającainicjatywyizaangażowaniapowodujewzrostkoncentracjiuwagii mimowolnezapamiętywaniezawartychwniminformacji.

- Masz natłok myśli, który powoduje bałagan w głowie? - Potrzebujesz uporządkować swoją wiedzę na dany temat? - Chcesz przygotować się do spotkania, prezentacji, wystąpienia i nie „pogubić” się w trakcie? - Zależy Ci na sprawnym zaplanowaniu działań? - Myślisz nad rozwiązaniem jakiegoś problemu? - Chcesz więcej zapamiętywać ze szkoleń, prelekcji, wykładów, lekcji itp.? - Zdarza Ci się, że nie nadążasz z notowaniem podczas spotkań, i wykładów, przez co ciężko Ci się skupić na ich treści? - Nie wiesz jak wyłuskać to co najważniejsze? W tym wszystkim mogą Ci pomóc notatki odpowiednio przystosowane do sposobu pracy Twojego mózgu! Tradycyjna notatka liniowa Tradycyjnemetodynotowaniatonotowaniew sposóbliniowydowolnychinformacjiwpunktach, zdaniach,pisaniestreszczeń,itp.Metodytewniektórychprzypadkachsądobre,lecznienajlepsze. Stosującjedużopiszemy,aleniezawszenotujemy to,conajważniejsze.Zazwyczajużywamywnich zadużosłów,któreniezawszesąkonieczne,aby zanotowaćizrozumiećdanąmyśl. Naszmózg,zbudowanywformiesiecipołączeń, musiwykonaćdodatkowąpracęabytocoprzedstawioneliniowo,„przełożyćsobie”nastrukturę odpowiadającąsposobowijegopracy.Musiskategoryzowaćinformacje,zhierarchizowaćje,skojarzyćfakty.Musitozrobićsam,szybko,skuteczniei bezpomocy…Czasamijednakformaliniowajest konieczna,takjakwprzypadkuartykułów.Dlatego pojegoprzeczytaniu,spróbujciewykonaćmapę myśli,naktórejprzedstawicienajważniejszedla Wasinformacje,któreprzeczytaliście.Polecamtakżeuzupełnienienotatkiwłasnymipomysłami. Notatka strukturalna Formastrukturyjestjużbliższanaszemumózgowi. Częstowidocznajesthierarchia,przynależność, asocjacje,atobardzopomagawzrozumieniuizapamiętaniuinformacji. Wnotatcestrukturalnejtakselekcjonujemyinformacje,żebyużywaćjaknajmniejszejliczbysłów,a tektórenotujemytosłowakluczowe(lubcałe zwrotykluczowe).Wszystkieinformacjejakienotujemyumieszczonesąwpewnejstrukturze,która odpowiadacharakterowimyślireprezentowanych przezsłowa.

PRZyKłAdy ZAAWANSOWANyCH NOTATeK STRuKTuRALNyCH

Mapa myśli Szczególnymrodzajemnotatkisąmapyumysłowe(mind-mapping,mapamózgu,mapa myślowa).TwórcąipopularyzatoremtejtechnikinotowaniajestTonyBuzan–angielskiautoriświatowyautorytetwdziedzinienowoczesnychmetoduczeniasię. Mapyumysłowesąobrazowymprzedstawieniemmateriałuwformiesiecipołączeń,wyglą-

20TerazWilanówLipiec/Sierpień

Gdzie i kiedy stosować mapy myśli Mapymyślimożnatworzyćprawienakażdepotrzeby: -notatkazksiążki/szkolenia/wykładuiinnych, -zapamiętywaniainformacji, -zrozumienieianalizaproblemu, -pracakoncepcyjna, -planowanie, -przygotowanieprezentacji, -przedstawienieswoichprzemyśleńipomysłów. Jaterazstosujęmapymyślibardzoczęsto.Pomagają mionepracowaćnadnowymiszkoleniami,porządkowaćwiedzę,przygotowywaćwystąpienia,wymyślać scenariuszezajęć,artykuły,organizowaćprzedsięwzięcia. Korzyści ze stosowania: -ułatwiająkoncentrację-ponieważbazują nasłowach-kluczachreprezentującychdane zagadnienie,cojestzgodneznaturalnym sposobempracyumysłu; -ułatwiajązapamiętywanie-sąoneobrazowymiglobalnym(całośćnajednejstronie)przedstawieniemmateriału–wzapamiętywaniezaangażowanyjestcałymózg; -napowtórzeniemapypotrzebnejesttylko kilkaminut–pozwalatozaoszczędzićwiele czasunaczytaniewszystkiegoodnowa; -umożliwiająlepszerozumienietekstu.– dziękinielinearnemuprzedstawieniutematu najednejstroniepapierumożnanatychmiastwychwycićwszystkiepowiązaniaizależności; -ułatwiająprzygotowanieipoprowadzenie wykładówiwystąpieńpublicznych–pozwalająposługiwaćsiężywąmowąjednocześniezabezpieczającmówcęprzedpominięciemważnychzagadnień; -wyzwalająkreatywność–sątwórczym narzędziempracykoncepcyjnejiopracowywaniainformacji; -pozwalajązaoszczędzićczas.


Trenujemy kreatywność

APIE MYŚLI=notatkikreatywne mapy przedstawiamy w postaci werbalnej i rysunkowej (kolorowy, przestrzenny rysunek lub symbol);

Mojepierwsze„doświadczenie”zmapamimyślimiałomiejscenastudiach.Niebyłampewnaczyrzeczywiścietotakieskutecznenarzędzie.Dodatkowopopełniałamsporobłędów:zadużotekstu,złerozplanowanie,monotoniagraficzna…Poszłamnaegzaminczującsięniepewnie,napisałamgoszybko,ale ciągleniewiedziałamjakmiposzło.Idącpowpisnie znałamocenyinaprośbęprowadzącejbympodała indeksskromnieoświadczyłam: -Aleja,Panidoktor,niewiemczyzaliczyłam. Natoona,zminąciężkądozinterpretowania,choć ja„widziałam”wjejtwarzy–„Ściągałaś!?!”,odparła: -Toniedobrze,bodostałaPani4,5. Anatymprzedmiocie,utejPanidoktor,wymagającejimającejdotegopodstawę,boświetnieprowadzącejzajęcia,ocena4,5tobyłniewiarygodnysukces! Naszczęście,kilkalatpóźniej,miałamokazjęwytłumaczyćJej,skądwynikałamojaniepewność.

- posuwamy się dalej poprzez rozgałęzienia – główne zagadnienia (idee), aż do najbardziej szczegółowych informacji; - na rozgałęzieniach umieszczamy słowa-klucze; - mapa może posiadać dowolną ilość rozgałęzień i kolejnych rozwidleń w zależności od indywidualnych potrzeb (jednak nie powinno być ich za dużo aby zachować czytelność); - mapa powinna być plastyczna, kolorowa, czyli jak najbardziej obrazowa – bardzo przydatne są wszelkiego rodzaju rysunki (proste, śmieszne, nietypowe), symbole, strzałki i inne znaki graficzne;

Przykłady map myśli

- można również różnicować czcionkę (litery drukowane lub pisane) i grubość linii w zależności od wagi danej informacji; - kolejność poszczególnych tematów można określać numerami (cyfry arabskie lub rzymskie); - wszystkie szczegółowe informacje (definicje, cytaty, itp.) umieszczamy na obrzeżach kartki; Takaformaniezawszejestczytelnadlaodbiorców.Częstopojawiająsiędziwnerysunki–nie zawszezrozumiałe–Dlaczegoakurattakiea nieinne?Hasłaiskróty,któreniewielemówią, zagadkowastrukturaitp.Ważne,żebyosoba, któramapęwykonaławiedziaładlaczegoona wyglądaakurattakiłatwomogłasobiepoczasieprzypomnieć„comiałanamyśli”. Zasady tworzenia map myśli Spróbuj samodzielnie wykonać proste rysunki obrazujące treść kolejnych punktów: - notatkę tworzymy na gładkiej kartce papieru a4 lub a3 (mniejsze są mniej czytelne, nie zawsze uda się zmieścić wszystkie potrzebne informacje); - wykorzystujemy tylko jedną stronę (umożliwia to łączenie notatek); - układamy kartkę poziomo (wykorzystuje się większe pole widzenia poziomego w stosunku do pionowego); - zaczynamy rysowanie mapy od centralnie umieszczonego głównego tematu. temat

- zauważone podobieństwa lub różnice możemy zaznaczać używając np. różnych kolorów, kształtów linii, tworząc wspólne obszary (baloniki, płatki, itp.). Niektóreosoby,powykonaniukilkumapmyśli, decydująsięnazastosowanietylkoniektórych zasadichtworzenia(np.promienistastruktura, koloryirysunki)iwtensposóbwzbogacają swojenotatki. Śledzącpowyższepunkty,spróbujzrobićklasycznąmapęmyślizpotrzebnegoCitematu. Początkowomożebyćtotrudne(zwłaszczapisanieniewpoziomychliniach,anaodgałęzieniach„rozprzestrzeniającychsię”wróżnestrony).Częstopierwszemapymyślitrzebawykonywać2-3razy,abyichformabyłaodpowiednia.Wartojednakwłożyćtrochęwysiłkuizdobyćtęumiejętność,gdyżkorzyścizniejbędzieciewielokrotnieczerpać. ŻYCZęOWOCNEGOEKSPERYMENTOWANIAZNOTATKAMI∏ BarbaraAntonowicz trenerrozwojuosobistego

Lipiec/Sierpień TerazWilanów21


Ogłoszenia

LETNIA PROMOCJA w wilanowskim STUDIO foto-filmowym romantyczny portret 2011 cena całej sesji tylko 250 PLN (promocja obowiązuje obowiązuje od od 11 lipca lipca 2011 2011 do do 31 31 sierpnia sierpnia 2011) 2011) (promocja

szczegóły na na www.Mosur.Art.pl www.Mosur.Art.pl w w dziale: dziale: OFERTA OFERTA szczegóły serdecznie zapraszamy zapraszamy serdecznie Magda i Jacek Mosur Magda i Jacek Mosur

Miejsce na Twoją reklamę za 95 zł

Miejsce na Twoją reklamę za 95 zł 22TerazWilanówLipiec/Sierpień


Galeria Odnowy

Ogłoszenia

Mobilny Gabinet Kosmetyczny

Szeroka oferta zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających w zaciszu Twojego domu. Ty wybierasz dogodny dla ciebie termin i godzinę...

660 771 865

www.galeriaodnowy.com

Profesjonalny salon kosmetyczny

Jesteś piękna, zadbaj o to

Oferujemyzabiegiwykonywanenaznanychicenionych, wysokiejklasykosmetykachprofesjonalnych MORPHO KOSMETOLOGIA ul. Hlonda 10 lok 12u, tel. 780 54 00 69, 22 412 98 00 e-mail: salon@morpho.waw.pl www.morpho.waw.pl

Sarmackie Smakołyki

ad 2010

Sklep oferuje: - tradycyjnie wytwarzane i wedzone wedliny , , - domowe dania obiadowe, pierogi, kluski, zupy, surówki - nabiał i produkty ekologiczne - zdrowe pieczywo na zakwasie

Miasteczko Wilanów ul. Sarmacka 10 Mail: sarmackie.smakolyki@gmail.com Tel/fax 22 414 1234, kom. 601 911 373 Zapraszamy pon-pia, 9 – 20, sob 8 – 15.

Lipiec/Sierpień TerazWilanów23


Odpocznij z Twoimi najbliższymi... my zajmiemy się resztą.

Specjalizujemy się w zarządzaniu nowoczesnymi nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych Zapewniamy kompleksową obsługę prawną, rzetelną i przejrzystą księgowość, a także indywidualną stronę internetową dla każdej wspólnoty, wraz z dostępem do kartoteki poszczególnych lokali.

Nasze biuro znajduje się na terenie Miasteczka Wilanów LemmonHouse sp. z o.o., ul. Sarmacka 18 lok.2, 02-972 Warszawa. (budynek AURA PARK-A) tel: +48 22 885-30-20, tel/fax: +48 22 258-13-92, e-mail: biuro@lemmonhouse.pl

www.lemmonhouse.pl

Profile for Teraz Wilanów

Teraz Wilanów Sierpień  

Lipiec sierpień

Teraz Wilanów Sierpień  

Lipiec sierpień