__MAIN_TEXT__

Page 1

Teraz

Wilanów, Powsin, Zawady, Konstancin-Jeziorna i okolice

®

Marzec 2015 / Gazeta bezpłatna ISSN 2082-3231 / Nakład: 10 000 egz.

Wilanów Festiwal światła wilanów 2015

BalkOn – Wspólna spraWa

projekty do realizacji na 2015 rok z budżetu partycypacyjnego

Z innej perspektywy Miasteczko Wilanów piórem outsaidera


Oczami przybysza

1A Rys. 1A, 1B. Widok i plan nowopowstającej dzielnicy Seestadt w Wiedniu

Z innej perspektywy Miasteczko Wilanów piórem outsaidera

Większość polskich miast nie może uporać się ze zjawiskiem suburbanizacji (rozlewaniem się miast poza ich pierwotne granice). To jeden z największych problemów współczesnej urbanistyki. Osiedla przedmiejskie, będące pozornie tańszą opcją pozyskania własnego lokum, stają się najczęściej wybieranym miejscem zamieszkania. W przeważającej większości suburbanizacja w Polsce charakteryzuje się rozproszeniem przypadkowo rozmieszczonej zabudowy o niskiej intensywnosci, bez jakiejkolwiek jednolitej koncepcji urbanistycznej. Przedmieścia, nierzadko o charakterze rolnym, zostając przekształcane w tereny budowlane, skutkują żywiołową i pozbawioną logiki bezplanową suburbanizacją. Brak usług oraz budynków o innym charakterze niż mieszkalny sprawia, że takie osiedla funkcjonują jako sypialnie i przeważnie brak w nich życia publicznego. Przez brak wystarczającego systemu łączności z centrum miasta osiedla takie najczęściej zmagają się z zatorami ulicznymi i marnowaniem czasu mieszkańców na dojazdy. Brak ładu przestrzennego skutkuje degradacją krajobrazu oraz problemami w budowaniu potrzebnej infrastruktury, a zabudowa niskiej jakości sprawia, że nikt nie przejmuje się dbałością o estetyczny wygląd miasta. Najgroźniejszym jednak zjawiskiem, jakie następuje w wyniku „rozlewania się miast”,jest degradacja zdrowia mieszkańców wspólczesnych metropolli co skutkuje wieloma chorobami, takimi jak otyłość, cukrzyca czy nadciśnienie. Problem stanowi też brak możliwości nawiązywania więzi społecznych przez mieszkańców. Bez przestrzeni publicznych oraz miejsc, w których wspólnota mogłaby spędzać wspólnie czas – rzecz ewidentna w grodzonych osiedlach – społeczeństwo pozbawione jest szans na zawiązywanie kontaktów międzyludzkich.

1B rat o umiastowianiu suburbiów (osiedli przedmiejskich) na Politechnice Gdańskiej. Gdy byłam nastolatką razem z rodziną przeprowadziliśmy się z Sopotu do jednej z podmiejskich dzielnic Gdańska – Osowej. Od tego czasu interesuję się fenomenem rozlewania się miast. Ich umiastowianie jest jedną z najważniejszych kwestii socjologiczno-urbanistycznych dzisiejszych czasów. Dlatego postanowiłam przyjechać do Miasteczka Wilanów, gdzie ten proces jest doskonale widoczny.

Miasteczko z początku znane mi było tylko z materiałów naukowych. Teraz spotykam się z miejscowymi działaczami, aktywnie uczestniczę w życiu społeczności osiedla, spotykam się z loJestem architektem, pochodzę z Trójmiasta. Pracowałam i prowadziłam badania kalnymi przedsiębiorcami, dewelopezarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, m.in.: w Ljubljanie (Słowenia), Karrami, władzami dzielnicy. Tu znalazłam lsruhe (Niemcy), Wiedniu (Austrii). Brałam udział w licznych warsztatach w Anka- nową, godną naśladowania jakość. Miasrze (Turcja), Einthoven (Holandia) czy Lavamünd (Austria). Dzięki podróżom i teczko mogłabym porównać do dopiero nabytemu doświadczeniu mam możliwość porównania sytuacji urbanistycznej i ar- powstającego osiedla na obrzeżach chitektonicznej z różnych perspektyw. Teraz jestem tu. W Wilanowie. Piszę dokto- Wiednia, które jest podobnym przykła-

2 Teraz Wilanów Marzec


Oczami przybysza dem w skali Europy. Osiedle Seestadt jest również osiedlem powstającym na zasadzie miasta w mieście. Koncepcję, w której połowa powierzchni to przestrzenie publiczne, opracowało biuro wybitnego architekta Ghel Architects. Punktem wyjścia do zaprojektowania tego osiedla byli jego mieszkańcy i chęć stworzenia przyjaznej samowystarczalnej dzielnicy. Tu jednak całą infrastrukturę i wysiłek planistów opłacił sektor publiczny. Miasteczko Wilanów jest w mojej opinii wyjątkowym przykładem osiedla podmiejskiego w skali kraju i Europy. Przykład ten ukazuje zupełnie inne podejście planistów, władz oraz mieszkańców do rozwoju tej części Warszawy. Jest jedynym w Polsce przykładem osiedla zaprojektowanego na bazie master planu, który sprawił, że wyróżnia się ono spośród pozostałych i rozwija jako zwarta całość. Droga do osiągnięcia założonych ideałów okazała się wyboista i przetykana wieloma trudnościami. Jednak efekt na tle innych przedmieść dużych polskich miast oceniam jako godny naśladowania. Rysując siatkę ulic, placów i terenów zieleni stworzono tu kręgosłup, w oparciu o który wytyczono kierunki rozwoju przyszłej nowej dzielnicy. Niby proste, ale jest to rzecz w zasadzie niemożliwa do realizacji w polskich warunkach kulturowych, społecznych, ekonomicznych i politycznych. Estetyka budynków wyróżnia się od przeciętnych dzielnic dbałością o detal, użytymi materiałami na fasadach oraz ogólnie wysokim standardem realizacji. Wielość deweloperów partycypujących w budowie Miasteczka pozwoliła na osiągnięcie różnorodności w granicach ogólnych założeń master planu. Poza nielicznymi wyjątkami inwestycje poszczególnych deweloperów nie zostały ogrodzone. Dziedzińce budynków wielomieszkaniowych przeznaczone są do użytku mieszkańców – posiadają zieloną przestrzeń z placami zabaw dla dzieci. Aktualnie partery apartamentowców prawie w całości są już wykorzystane pod lokale usługowe, gdzie mieszkańcy mogą się spotykać i skorzystać z szerokiego wachlarza usług. Funkcjonują publiczne i prywatne placówki oświatowe, w planach są następne, szpital Medicover, choć prywatny, to ma też usługi dostępne w ramach NFZ. Są publiczne przychodnie (Oś Królewska), a kolejną zaplanowano w nowym ratuszu. Są miejsca pracy – park biznesowy Polnordu, Robyga przy al. Rzeczypospolitej i powstający biurowiec Royal Wilanów – rzecz teraz niedoceniana, a tylko kwestią czasu jest moment rozkwitu biznesu w tych miejscach na znacznym poziomie. Jest wreszcie nowo otwarty Urząd Dzielnicy zapewniający miejsca pracy setkom urzędników. Sam burmistrz tu pracujący też jest mieszkańcem Miasteczka. Miejsce kultu – Świątynia Opatrzności – stanowi charakterystyczną dominantę. Dzięki wytyczonym ulicom o zdefiniowanych pierzejach mieszkańcy mają ułatwione przemieszczanie się piesze, które jest jedynym sposobem bezpośredniego odczuwania przestrzeni (no, może jeszcze podobnych wrażeń dostarcza jazda na rowerze!). Podczas codziennych spacerów w Miasteczku przyglądam się przebudowie Klimczaka, ciekawi mnie jak i kiedy powstaną główne place miejskie. Obserwuję bardzo wiele pozytywnych zmian w istniejącej już tkance oraz zachodzące zmiany w świadomości estetycznej mieszkańców. Dziwi mnie, że mieszkańcy Warszawy i samego Miasteczka wydają się nie doceniać tego projektu. Dość często negatywnie go oceniają. Tu prezentuję spostrzeżenia outsidera, ale także kogoś, kto temat rozwoju suburbiów bada i od dłuższego czasu analizuje. Trudno jest porównywać Miasteczko Wilanów, które powstaje jako jedna, nowa, zwarta całość, z typowymi osiedlami podmiejskimi, które powstawały głównie poprzez niekontrolowaną zabudowę dawnych wsi. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że właśnie dzięki temu Miasteczko nie musi walczyć z podstawowymi kłopotami istniejącymi na osiedlach opisanych we wstępie. Przytoczone zdjęcia ukazują z czym musi zmagać się większość podmiejskich osiedli. Mówię o braku infrastruktury, przestrzeni wspólnych, sklepach wielkoprzestrzennych, niskiej jakości architektury, a nawet drutach kolczastych wokół osiedli!

Marzec Teraz Wilanów 3

Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco Redakcja: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa tel. 514 582 509 redakcja@teraz-wilanow.pl Reklama: Monika Szlachetko m.szlachetko@teraz-wilanow.pl reklama@teraz-wilanow.pl tel. 665 377 299, 514 582 509 Współpraca: Anna Krokosz Anna Mirska-Perry Agnieszka Rodziak Małgorzata Wróblewska Laura Janisiewicz Na okładce Teraz Wilanów: świeto światła – ul. Kostki Potockiegio Na okładce Teraz Konstancin: Maciek tereszkiewicz Foto: Michał Zagórny

www.teraz-wilanow.pl WYDAWCA: CAAM Sp. z o.o., 02-757 Warszawa, ul. Pory 78, KRS: 0000490860, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 5000zł, REGON: 146997610, NIP: 5213662064

Dołącz do nas! TERAZ WILANóW-miesięcznik bezpłatny


Oczami przybysza Fot. 1. Granica między osiedlami Lawendowe Wzgórza oraz Jabłoniowa w Gdańsku. Drut ostrzowy (odmiana drutu kolczastego) pojawił się na części ogrodzenia, tuż przy furtce, którą można przejść do przedszkola, a dalej na osiedle Lawendowe Wzgórza. Fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl Fot. 2. Identyczne domy na osiedlu Pogodnym w Gdańsku. Fot. Łukasz Unterschuetz/Trojmiasto.pl Fot. 1

Fot. 2

4 Teraz Wilanów Marzec

Jak na razie zasmakowałam kilku tygodni życia i pracy w Miasteczku. Obserwuję, oceniam, spaceruję, fotografuję. To, o czym dotąd czytałam, słyszałam od innych, teraz widzę i smakuję. A smakuje dobrze. Nawet bardzo. W Miasteczku widać dbałość nie tylko o ogół, ale i o szczegół. Widać wieloletni trud działań planistycznych zmierzających do kreacji spójnej i harmonijnej nowej dzielnicy miasta. Macie tu starannie zaplanowane uliczki, widać licznych spacerowiczów, życie na ulicach. Wiele tych celów nie zostałoby osiągniętych, gdyby nie działalność partycypacyjna mieszkańców powiązana z chęcią współpracy władzy lokalnej. Dzięki chęci działania mieszkańców w 2007 r. powstało tu Stowarzyszenie Mieszkańców Miasteczka Wilanów, a w kwietniu 2014 r. została założona Fundacja Nasze Miasteczko. Dzięki oddolnym inicjatywom mieszkańcy angażują się w wiele spraw związanych z rozwojem osiedla. To niesamowita wartość tego miejsca.


Oczami przybysza Oczywiście są też problemy i coraz to nowe bolączki, z którymi wspomniane podmioty i mieszkańcy oraz władze dzielnicy muszą sobie radzić. Sama przyglądam się przypadkom chęci grodzenia przestrzeni przez inwestorów (Świątynia Opatrzności Bożej, osiedle Oaza Wilanów), tendencji do zaklejania witryn w sklepach/usługach czy planom zbudowania ogromnej wielkości galerii handlowej vis a vis Pałacu. Uważam, że pewnego rodzaju bezkompromisowość w działaniach wspomnianych organizacji społecznych w Miasteczku wynika z ich dbałości o wspólnotę oraz chęci uniknięcia błędów innych osiedli podmiejskich. Wspomniane osiedla grodzone to fenomen polskiej architektury wynikający z obalenia poprzedniego systemu, kiedy ochrona prywatnej własności przybrała karykaturalne rozmiary. Wielokrotnie udowadniano, że postawienie płotu zwiększa ryzyko włamań, ponieważ prowokuje złodziei czyhających na cenne bogactwa, które „muszą ukrywać się” za ogrodzeniem. Niestety największym problemem stają się przede wszystkim motywacje psychologiczne związane z grodzeniem. Płot dzieli nie tylko przestrzeń. Przede wszystkim dzieli społeczeństwo. Chęć podniesienia prestiżu mieszkańców, którzy znajdują się wewnątrz terenu ogrodzonego płotem, oraz potrzeba oddzielenia się od innych sprawiają, że ludzie zza płotu stają się gorsi, obcy i zagrażający reszcie. Segregacja, która następuje w wyniku grodzenia, stwarza poważne problemy społeczne. Mieszkańcy grodzonego osiedla z uśpioną czujnością myślą, że dzięki płotowi są bezpieczni. Nie dbają o nadzorowanie własnego podwórka, wspólne działania, nie integrują się ze sobą. Dzieci nie mają szans nawiązać kontaktu z rówieśnikami, są od nich odgrodzone kilkoma płotami. Świat za płotem to ziemia niczyja, zaniedbana, zachwaszczona. Po co więc stawiać kolejne płoty i to tu, w miejscu, które słynie także w Gdańsku ze swej otwartości! Kolejna rzecz, która jest tu szeroko dyskutowana, to spór mieszkańców i dewelopera Galerii Wilanów. Mimo wieloletnich badań wykazujących bardzo negatywne skutki stawiania wielkoprzestrzennych „galerii” handlowych w gęsto zaludnionych dzielnicach i centrach miast w Miasteczku Wilanów, nadal planowana jest realizacja takiego obiektu. Nie od dziś wiadomo, że takie centra handlowe wsysają życie z miast. Dlatego protesty związane z gabarytami galerii są uzasadnione i świadczą o wysokim poziomie świadomości tutejszych mieszkańców. Obydwie kwestie są przykładem wielu działań na rzecz spełnienia głównych założeń master planu. Dzięki dbałości o przestrzenie publiczne, które tworzą miejsca spotkań, możliwa jest dbałość o poczucie wspólnoty oraz więzi sąsiedzkie. Dzięki dalszym działaniom partycypacyjnym oraz realizacji założeń koncepcji Miasteczka przez administrację i deweloperów Miasteczko może pokazać, że działania na większą skalę urbanistyczną mogą okazać się sukcesem nawet dla dzisiejszych jego krytyków. W mojej opinii Miasteczko Wilanów, nawiązujące w złożeniach do idei miasta europejskiego, jest przykładem pozwalającym mieć nadzieję na zmiany w myśleniu o osiedlach podmiejskich w całej Polsce.

Weronika Dettlaff Architekt, urbanista, gdańszczanka, aktualnie bada Miasteczko Wilanów pod kątem umiastowiania suburbiów oraz działań partycypacyjnych na osiedlach podmiejskich. Autorka licznych publikacji branżowych.

Marzec Teraz Wilanów 5


Nasze miasto Budżet partycypacyjny 2015 W poprzednim numerze przybliżyliśmy w skrócie wszystkie 7 projektów, które zostały wybrane w ramach budżetu partycypacyjnego 2015. najwięcej głosów, 1327, zdobył projekt zgłoszony przez pana dariusza kostrzewskiego, pt.: Wyznaczenie tras rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Wilanów.

selekcji ich pomysłów, a także zaproponowaniu własnych tras zleciłaby w/w zadanie instytucji zajmującej się wyznaczaniem i oznakowaniem tras. Przykładową tego typu instytucją jest PTTK. W przypadku braku odzewu ze strony mieszkańców zlecenie opracowania tras może obejmować także ich wskazanie. Do projektu mogą zostać włączone także szkoły znajdujące się na terenie Wilanowa. Zgromadzony materiał również mógłby służyć stworzeniu na stronie internetowej zakładki informującej o możliwościach spędzania wolnego czasu na terenie Wilanowa – mapy rekreacyjnej dzielnicy Wilanów, na której będą zaznaczone nowe, a także istniejące już trasy, np. w Powsinie, ale i wszystkie miejsca służące rekreacji, tj. baseny, boiska, place zabaw itp. Projekt obejmuje również takie działania jak umieszczenie na wjeździe do naszej dzielnicy oraz przy nowopowstałych budynkach Urzędu Dzielnicy tablicy z mapą, z zachowaniem wszystkich obowiązujących norm prawnych i estetycznych. Pomysłodawca proponuje również w celu efektywniejszej promocji, aby w różnych miejscach Wilanowa, tj. w urzędzie dzielnicy, na basenach, w orlikach, szkołach, dostępne były papierowe, kieszonkowe wersje mapy. W projekcie przedstawione zostały również uzasadnienia, a mianowicie: • popularyzowanie i promocja zdrowszego trybu życia poprzez aktywność fizyczną; • możliwość integracji z rodziną, mieszkańcami dzielnicy; • uatrakcyjnienie tras poprzez ukazanie ciekawych i wartych obejrzenia miejsc w Wilanowie; • uporządkowanie już istniejących tras i ich ewentualne odświeżenie i ujednolicenie (oznakowanie); • ułatwienie polegające na zmierzeniu i podaniu czasu trwania wycieczki rowerowej lub pieszej, które pozwoli precyzyjniej zaplanować czas przeznaczony na rekreację; • promocja naszej dzielnicy na terenie całej Warszawy.

W tej chwili wszystkie projekty znajdują się w konkretnych, merytorycznych wydziałach i są przygotowywane do realizacji. Prace nad poszczególnymi projektami już się rozpoczęły, a Urząd Dzielnicy Wilanów jest w kontakcie ze wszystkimi pomysłodawcami 7 wygranych projektów. Budżet został finalnie zatwierdzony dnia 15 stycznia 2015 r. W obecnym, marcowym wydaniu Teraz Wilanów chcielibyśmy Państwu przybliżyć zwycięski projekt, dotyczący wyznaczania tras rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Wilanow. Zakłada on stworzenie, a także inwentaryzację już istniejących tras rekreacyjnych (rowerowych, pieszych, biegowych) dla mieszkańców Wilanowa i całej Warszawy. Ideą projektu jest wytyczenie, a potem oznakowanie tras, ich opis, zarówno trudności, jak i długości, a także zaznaczenie miejsc ciekawych np. pod względem przyrodniczym. Celem projektu jest wykorzystanie terenów rekreacyjnych Wilanowa, promocja zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną, jak również promocja naszej dzielnicy. Propozycja ma charakter ogólnodzielnicowy, zakłada objęcie obszaru całego Wilanowa – szczególnie Zawad, Powsina, Miasteczka Wilanów i okolic Skarpy Ursynowskiej. Proponowane trasy powinny być wytyczone tylko na gruntach dzielnicy, wzdłuż istniejących już ścieżek i ulic. Pomysłodawca zauważa, że jako mieszkańcy doskonale wiemy, że nasza dzielnica słynie z rozległych terenów zielonych. Od kilku lat daje się zaobserwować wśród mieszkańców naszej dzielnicy wzrost zainteresowania spędzaniem wolnego czasu na świeżym powietrzu. Bardzo popularne stało się bieganie, wycieczki rowerowe, nordic walking, długie spacery. Warto więc wspierać te formy wypoczynku poprzez ich popularyzowanie, a także uatrakcyjnienie lub ułatwienie. W tym celu Pan Dariusz proponuje, aby Dzielnica zaprosiła mieszkańców do zgłoszenia propozycji swoich ulubionych, ciekawych, wypróbowanych tras, służących im na co dzień do biegania, jazdy na rowerze czy uprawianiu nordic walking. Zgłoszeniodawcy zależy, aby do projektu włączyć mieszkańców Wilanowa i stworzyć wspólny projekt, z którego wszyscy skorzystają. Dzieląc się wiedzą na temat najlepszych i najciekawszych lokalizacji i miejsc, upowszechniamy wiedzę o naszej dzielnicy, dając szansę tym, którzy jej nie mają lub mają w niewystarczającym dla nich stopniu. Plan obejmuje działanie dzielnicy, która po zebraniu propozycji od mieszkańców, Wstępny całkowity kosztorys projektu to 83 000 zł.

rekrutacja i selekcja pracowników praca tymczasowa outsourcing STAFF PARTNERS: ul. Finlandzka 5/5 03-903 Warszawa, tel. 22 617 42 62, info@staffpartners.pl nr certyfikatu 386

6 Teraz Wilanów Marzec

www.staffpartners.pl


Nasze miasto Projekty do realizacji na 2015 rok z budżetu PartycyPacyjnego obecny etaP realizacji Projektów na dzień 26 lutego 2015 NR

Nazwa projektu

Wydział realizujący

Kwota projektu

Etap realizacji

1

Wyznaczenie tras rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Wilanów

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

83 000,00 zł

Kontakt z PTTK, trwają rozmowy dotyczące wyznaczenia tras i oznakowania.

2

Park linearny przy ul. Klimczaka

Wydział Infrastruktury

220 500,00 zł

Wyłoniono wykonawcę projektu. Wydział jest w trakcie dopełnienia czynności formalno-prawnych, tj. zawarcia umowy.

3

Budowa mostku dla pieszych nad Potokiem Służewieckim

Wydział Infrastruktury

50 000,00 zł

Wydział jest w trakcie rozeznania rynku w celu wyłonienia wykonawcy projektu.

4

Biblioteka plenerowa

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

4000,00 zł

Wstępne rozeznanie wykonawców. Kontakt z UD Ursynów i z DK w Konstancinie Jeziornej celem konsultacji.

5

Kraina zabawek

Wydział Infrastruktury

120 753,00 zł

Został wykonany projekt techniczny. Wydział przystępuje do wyboru wykonawcy.

5640,00 zł

Etap przygotowawczy – uzgodnienie koncepcji nasadzeń z władającym terenem.

Drodzy Mieszkańcy! Przypominamy o naszym podopiecznym, leonie zub! Pisaliśmy o nim w styczniowym numerze teraz wilanów w artykule „Słoiki nie tylko z wilanowa”. leoś ma 3 latka, jest ciężko chory i bardzo liczy na naszą pomoc! jest przedszkolakiem, który uczęszcza do wilanowskiego Publicznego Przedszkola nr 420 w warszawie. zachorował w wieku 5 miesięcy – ma guza mózgu. jest już po dwóch operacjach, ale niestety nie udało się usunąć guza w całości. leoś dostał już od Państwa dużo wsparcia i otuchy, ale wciąż potrzebne są nowe środki na jego leczenie i rehabilitację! w imieniu rodziców leona i redakcji bardzo prosimy o przekazanie 1% podatku na konto wsparcia dla leona. leoś bardzo potrzebuje każdej naszej złotówki. Sprawmy radość jemu i jego rodzinie, wszak nie ma nic piękniejszego niż uśmiech dziecka!

12 500,00 zł

WOW jest po etapie rozeznania rynku. Został wybrany oferent i zakup pianina nastąpi za ok. 2 tygodnie.

kwotę prosimy przekazywać na Fundację iskierka, nr konta: 44 1050 0099 6781 1000 1000 0281 krS: 0000248546 z dopiskiem „Leon Zub”.

6

Stworzenie Wydział Konserwacji zielonej otuliny i Środowiska z krzewów zimozielonych dla Cmentarza Wilanowskiego

7

Muzyka łagodzi obyczaje

Wydział Oświaty i Wychowania


Nasze miasto

PLAC VOGLA pomiędzy ulicami sytą, zygmunta Vogla, zaściankową i Łokciową na warszawskich zawadach powstaje nowe centrum handlowo-usługowe plac Vogla. inwestycja należy do firmy ghelamco poland, a pracownią architektoniczną jest arch Magic. Wykonawcą została firma erbud. plac Vogla będzie miał niską zabudowę pasującą do spokojnego otoczenia zawad i nienarzucającą architekturę dopasowaną do tej części dzielnicy. inwestycja zakłada projekt typu „open-air centre”, który sprzyja swobodnemu przepływowi mieszkańców i gości. plac Vogla jest jednym z trzech obiektów handlowo-usługowych planowanych przez dewelopera. kolejnymi projektami są prochownia Łomianki i pasaż tukanów w piasecznie. kameralne inwestycje ghelmco adresowane są do mieszkańców nowych osiedli mieszkaniowych i przedmieść, oczekujących rozwiązań dopasowanych do lokalnego charakteru i szytych na miarę ich potrzeb pod względem oferty handlowo-usługowej. Jeszcze w chwili pisania artykułu nie widać prac na placu budowy, ale mamy potwierdzoną informację, że owe prace rozpoczną się już wkrótce, mianowicie w marcu tego roku. Teren inwestycji został już przekazany generalnemu wykonawcy, a zakończenie realizacji projektu planowane jest na przełom III i IV kwartału 2015 r. Na święta Bożego Narodzenia możemy więc spodziewać się możliwości korzystania z nowego miejsca na zakupy. Jak wspomnieliśmy wcześniej, Plac Vogla powstaje w kameralnym formacie lokalnego ośrodka handlu i usług o parterowej zabudowie. Ma to duże znaczenie dla spójnej architektury Zawad, która słynie z sypialnianego charakteru miejsca, pełnego spokoju i ciszy. Mieszkańcy, którzy zdecydowali się na tę lokalizację, wybrali to miejsce głównie z tych właśnie powodów – z jednej strony spokojna, zielona okolica, która sprzyja odpoczynkowi, a

8 Teraz Wilanów Marzec

z drugiej bliskość komunikacji i dość sprawny dojazd do centrum miasta. Inwestycja będzie miała charakter otwarty, oznacza to między innymi, że do każdego lokalu będzie można wejść z zewnątrz, bezpośrednio z ulicy. Plac Vogla będzie miał powierzchnię około 5000 m², na terenie którego powstanie 30 różnego typu lokali handlowo-usługowych. Mimo, iż początkowe plany zakładały powierzchnię dwa razy większą, około 11 000 m², zdecydowano, że nowy, mniejszy projekt jest lepiej dostosowany do oczekiwań i potrzeb najemców, klientów oraz sytuacji rynkowej. A co najważniejsze, inwestycja dzięki tej decyzji zyskała na lokalności i pewnego rodzaju przytulności. Wśród 30 lokali znajdą się między innymi takie punkty jak sklepy, usługi oraz restauracje i kawiarnie.


Nasze miasto

SZUKASZ DOBREJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA SWOJEGO DZIECKA? ZAPRASZAMY DO „KIDS’ ACADEMY - DWUJĘZYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ”

W odróżnieniu od Royal Wilanów, w projekcie Plac Vogla nie przewidziano części biurowej. Plac Vogla będzie kameralnym ośrodkiem o funkcji wyłącznie handlowo-usługowej, odpowiadającej na codzienne potrzeby mieszkańców okolicy. Wśród najemców znajdują się już Delikatesy Alma, które zajmą sporą część powierzchni, 1300 m². Znajdziemy również salonik prasowy Kolporter, salon optyczny Optyk Tondryk, Aptekę Cosmedica oraz drogerię Rossmann. Klienci będą mogli również skorzystać z biura podróży Active Travel. Jednocześnie trwają rozmowy z kolejnymi najemcami obiektu. Poza ofertą handlowo-usługową Plac Vogla zapewni mieszkańcom Zawad w Wilanowie atrakcyjne miejsce spotkań oraz przestrzeń do organizacji wydarzeń o lokalnym charakterze. W ramach realizacji projektu deweloper zatroszczył się także o infrastrukturę, co wpisuje się w strategię odpowiedzialnego kształtowania przestrzeni miejskiej Ghelamco. Mianowicie w projekcie przewidziana została atrakcyjna aranżacja zieleni i co ważne – ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci oraz parking na 169 samochodów, aby ułatwić klientom wygodne korzystanie z centrum handlowego. Projekt centrum nie przewiduje natomiast funkcjonalności typu kino czy klub sportowy. Prowadzone są zaawansowane rozmowy z operatorami gastronomicznymi, zarówno sieciowymi, jak i lokalnymi. Firma Ghelamco Poland przywiązuje dużą wagę do doboru najemców i zróżnicowania oferty restauracyjno-kawiarnianej. Z niecierpliwością zatem czekamy na dalsze informacje na temat najemców Placu Vogla i rozwoju całej inwestycji.

Naszym nadrzędnym celem jest edukacja według programu brytyjskiego wraz z zachowaniem wysokiego standardu nauki w języku polskim.

Oferujemy: • małe klasy (max. 16 osobowe) • zajęcia języka angielskiego prowadzone przez native speakerów • możliwość zdawania egzaminów Cambridge • nowoczesne formy i metody kształcenia • atrakcyjne położenie – ul. Wiertnicza 75, Warszawa • szkołę czynną od 8:00 do 18:00

LOOKING FOR A GOOD PRIMARY SCHOOL FOR YOUR CHILD? COME TO KIDS’ ACADEMY PRIMARY SCHOOL Our main goal is to provide our children with the best education offered by both British and Polish education standards.

We offer: • small classes (max 16 students in one class) • lessons with native speaker • Cambridge Exams • innovative forms and methods of education • very attractive location (at 75 Wiertnicza Street in Warsaw) • school open from 8 am till 6 pm

www.kidsacademy.com.pl kamila.wilczynska@kidsacademy.com.pl

Marzec Teraz Wilanów 9

ul. Wiertnicza 75, 02-952 Warszawa +48 501 115 114


Aktualności DNI OTWARTE W PLACóWKACH OŚWIATOWyCH

W wilanowskich szkołach i przedszkolach organizowane są dni otwarte. Rozpoczęły się w lutym w Szkole Podstawowej nr 261 przy ul. Wiertniczej 26. Rodzice mogli zapoznać się z oferta edukacyjną szkoły, porozmawiać z dyrekcją szkoły, obejrzeć sale lekcyjne. Podczas dni otwartych można: • obejrzeć pracę oddziału przedszkolnego w wybranej szkole, • zobaczyć wyposażenie sal w zabawki oraz pomoce dydaktyczne, • poznać organizację dnia, • porozmawiać z nauczycielami i dyrektorem.

HARMONOGRAMy REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAłóW PRZEDSZKOLNyCH

Informujemy, że na stronie Biura Edukacji zostały zamieszczone harmonogramy rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 oraz do klas w samorządowych szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016. W Wilanowie wszystkie informacje na ten temat dostępne są pod numerem telefonu 22 44 35 010 u Pani Anety Ufnal.

SZCZEGółOWE KRyTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI

15 stycznia br. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę. Przedstawiamy szczegółowe kryteria przyjęte przez Radę: • dziecko pięcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania – 130 pkt; • dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 64 pkt; • dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 32 pkt; • dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a w m.st. Warszawie i rozliczają/-a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy – 24 pkt; • dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie – 8 pkt; • dochód na osobę w rodzinie dziecka – od 0 do 1 pkt, przy czym: 1. w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, z późn. zm.) – 1 pkt; 2. w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się, dzieląc tę

10 Teraz Wilanów Marzec


Aktualności kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola specjalizującego się w żywieniu dzieci wymagających stosowania indywidualnej diety, zgodnie z zaleceniami lekarza zamiast kryterium: • dziecko, z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny; stosuje się kryterium: • dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych (bez uwzględniania nietolerancji samej laktozy) lub chorobę wymagającą stosowania indywidualnej diety zgodnie z zaleceniami lekarza – 64 pkt. Przyjęte kryteria nie są nowymi kryteriami, obowiązywały one już w ubiegłych latach. Nowym kryterium wprowadzonym przez Radę m.st. Warszawy jest kryterium dochodu na osobę w rodzinie dziecka. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty organ prowadzący może zastosować kryterium dochodu na osobą w rodzinie kandydata. Spełnianie tego kryterium potwierdzane jest oświadczeniem rodzica kandydata. Rodzice, którzy nie zechcą skorzystać z tego kryterium, nie muszą składać oświadczenia o wysokości dochodu na osobę w rodzinie. Rada m.st. Warszawy ustaliła, że kryterium dochodu będzie najmniej punktowanym kryterium, jednak istotnym w sytuacji, gdy grupa kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola uzyska tyle samo punktów za pozostałe kryteria. Kryteria rekrutacyjne powinny w sposób jednoznaczny określić kolejność przyjęć dzieci. Należy również pamiętać, że kryteria ustalone przez Radę m.st. Warszawy brane są pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w ustawie o systemie oświaty, tj.: • wielodzietność rodziny kandydata, • niepełnosprawność kandydata, • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. • objęcie kandydata pieczą zastępczą. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych rozpocznie się marcu br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

BUDżET PARTyCyPACyJNy 2016 Do 17 lutego br. można było zgłaszać projekty do Budżetu Partycypacyjnego na rok 2016. W Wilanowie kwota na 2016 rok to 800 tys zł. Ułatwieniem w tym roku była możliwość zgłaszania projektów poprzez formularz internetowy. Etap realizacji budżetu partycypacyjnego wyglądają następująco: • zgłaszanie projektów – od dnia 17 stycznia 2015 r. do dnia 17 lutego 2015 r.; • weryfikacja ogólna zgłoszonych projektów – do dnia 26 lutego 2015 r.; • publiczne dyskusje mieszkańców – od dnia 27 lutego 2015 r. do dnia 22 marca 2015 r.; • wybór projektów do etapu weryfikacji szczegółowej (etap preselekcji) – od dnia 23 marca 2015 r. do dnia 1 kwietnia 2015 r.; • weryfikacja szczegółowa – do dnia 22 maja 2015 r.; • przygotowywanie przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy list zweryfikowanych projektów – od dnia 25 maja 2015 r. do dnia 29 maja 2015 r.; • losowanie kolejności projektów na listach – do dnia 2 czerwca 2015 r.; • spotkania promocyjne projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców – od dnia 3 czerwca 2015 r. do dnia 15 czerwca 2015 r.; • głosowanie mieszkańców na projekty – od dnia 16 czerwca 2015 r. do dnia 26 czerwca 2015 r.; • ogłoszenie listy projektów do realizacji – do dnia 10 lipca 2015 r.

Skład nowego Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy: 1. PRZEWODNICZĄCy ZESPOłU – Pan Krzysztof Tranda – naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wilanów. 2. ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOłU – Pan Klaudiusz Ostrowski – przedstawiciel mieszkańców. 3. SEKRETARZ ZESPOłU – Pan Rafał Krzyżanowski – radny Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 4. Pani Krystyna Sakowska – przedstawiciel mieszkańców. 5. Pan Wojciech Gontarz-Virion – przedstawiciel mieszkańców. 6. Pan Dariusz Zalewski – przedstawiciel mieszkańców. 7. Pani Elżbieta Wiśniewska – przedstawiciel mieszkańców. 8. Pani Katarzyna Kostrzewska – przedstawiciel organizacji pozarządowej. 9. Pani Monika Cierniak – pracownik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Wilanów. 10. Pani Elżbieta Wdowiak – naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów. 12. Pani Ewelina Filipek – p.o. naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Sportu dla Dzielnicy Wilanów. 12. Pani Krystyna Czepan – pracownik Wydziału Konserwacji i Środowiska. 13. Pani Anna Drewniak – radna Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 14. Pani Sylwia Wachowska – radna Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

GOTHAER TU UBEZPIECZA MUZEUM PAłACU W WILANOWIE

Gothaer TU zostało partnerem Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Firma objęła ubezpieczeniem cały majątek wilanowskiego kompleksu pałacowego oraz odpowiedzialność cywilną. Umowa barterowa została zwarta na rok. W ramach współpracy ubezpieczyciel będzie także wspierał działania kulturalne podejmowane przez instytucję. Jesteśmy bardzo dumni, że Gothaer TU zostało partnerem tak ważnego miejsca na kulturalnej mapie Polski, jakim jest Muzeum Pałacu w Wilanowie. Wartość obiektu jest tym bardziej unikalna, że jest to najstarsze muzeum sztuki w naszym kraju. W ramach współpracy będziemy aktywnie uczestniczyć w działaniach wspierających i promujących Muzeum Wilanowskie oraz zapewnimy pełne ubezpieczenie obiektu – podkreśla Adam Dwulecki, członek zarządu Gothaer TU S.A. Kompleks pałacowy w Wilanowie jest kolejną instytucją polskiej kultury i sztuki, którą wspiera Gothaer TU. Firma jest m.in. ubezpieczycielem Zamku Książ w Wałbrzychu, który pod koniec 2014 r. uległ zniszczeniu w wyniku pożaru. Gothaer TU ubezpiecza Muzeum Pałacu Wilanowie w ramach umowy partnerskiej, która obejmuje cały majątek obiektu oraz odpowiedzialność cywilną. Umowa została podpisana pod koniec 2014 r. i obowiązuje przez rok.

Marzec Teraz Wilanów 11


Aktualności NOWA SIEDZIBA II ODDZIAłU TERENOWEGO STRAży MIEJSKIEJ M.ST. WARSZAWy

Urząd Dzielnicy Wilanów informuje, że nowa siedziba II Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy znajduje się przy ul. Klimczaka 4, w nowym budynku Ratusza (mniejszym).

NA WILANóW POWRACAJĄ ROWERy VETURILO

Jak powiadamia Urząd Dzielnicy Wilanów, od 1 marca powracają rowery Veturilo. W Wilanowie działa 6 stacji roweru miejskiego: ul. Jana III Sobieskiego/al. Wilanowska, ul. Przyczółkowa/al. Wilanowska, ul. Przyczółkowa/Branickiego, al. Rzeczypospolitej/ul. Branickiego, ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda, rondo Vogla/Syta. Szczegółowe informacje na temat systemu Veturilo w Warszawie dostępne są na stronie Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej: www.rowery.um.warszawa.pl.

łUK TRIUMFALNy BITWy WARSZAWSKIEJ W WILANOWIE?

Powstał pomysł wybudowania łuku triumfalnego na setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, który podchwycili radni Prawa i Sprawiedliwości pytając, czy łuk nie mógłby stanąć w Wilanowie. Burmistrz dzielnicy jednak odpowiada, że Wilanów kojarzy się z królem Janem III Sobieskim i bitwą pod Wiedniem. Budowę łuku na setną rocznicę Bitwy Warszawskiej zaproponował były satyryk, obecnie bard prawicy Jan Pietrzak, który założył fundację „Towarzystwo Patriotyczne”. Pomysłów na lokalizację łuku jest kilka, wraz z mało realnymi, takimi jak przerzucenie go przez Wisłę z platformą widokową, na którą wjeżdżałoby się kolejką. Fundacja bierze pod uwagę także m.in. lokalizację na rondzie de Gaulle'a (co wiązałoby się z likwidacją tamtejszej palmy) lub okolice Dworca Zachodniego, gdzie przebiega ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Prezydent miasta Hanna GronkiewiczWaltz nie wypowiedziała się jeszcze w tej sprawie. Wiceprezydent Jacek Wojciechowicz w rozmowie ze Stołeczną zastrzegał niedawno, że wyznaczenie terenu pod budowę łuku powinny poprzedzić „szerokie konsultacje społeczne”.

12 Teraz Wilanów Marzec


Relacja z imprezy

świętO światła W dniach 13–15 lutego Wilanów był najbardziej rozświetlonym punktem Warszawy. W ten weekend odbył się Królewski Festiwal Światła, podczas którego naszą dzielnicę odwiedziły tysiące mieszkańców i gości spoza Wilanowa. Wizualno-muzyczne spektakle były niezwykłe, na Plaży Wilanów można było pospacerować po bajkowym Parku Rzeźb Świetlnych, gdzie przyfrunęły zaczarowane łabędzie, przypłynęły miś i góra lodowa, pojawiły się także świetlista karoca i magiczny kominek. W pawilonie na Plaży oryginalne show zaprezentowała Kasia Szubert – z Electric Violin. Ogromne emocje wśród publiczności wzbudzał także występ „Patman Crew” – półfinalistów „Mam Talent" i „Got to Dance", którzy tańczyli w świecących strojach, oraz pokaz mody świetlnej inspirowanej architekturą w wykonaniu studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej „Illumination”. Po drugiej stronie ulicy Przyczółkowej ulice Kostki Potockiego i Cendrowskiego zamieniły się w „uliczkę braci Philips” – alejkę setek parasoli, które nad głowami spacerujących mieniły się tysiącami kolorów. Uczestnicy festiwalu chętnie pozowali do zdjęć malowanych światłem i brali udział w konkursach, m.in. na najlepsze zdjęcie iluminacji. Nie obyło się również bez mappingów na fasadzie kościoła św. Anny i fasadzie Pałacu. W ogrodach pałacowych zachwycał Ogród Światła i Labirynt Wyobraźni. A na wielki finał III Królewskiego Festiwalu Światła na wilanowskim niebie rozbłysły majestatyczne fajerwerki, które zachwyciły zarówno dorosłych, jak i dzieci. Festiwal Światła dostarczył nam niezapomnianych przeżyć! Czekamy na kolejne, podobne wydarzenia w Wilanowie! Fot. Bartek Warzecha Przemysław Blechman Marcin Mastykarz

Marzec Teraz Wilanów 13


Z życia wspólnoty

Zebranie roczne wspólnoty mieszkaniowej pierwszy kwartał każdego roku to czas spotkań wspólnot mieszkaniowych. zgodnie z ustawą z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (uWl), regulującą zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, zarząd każdej wspólnoty zobowiązany jest zwołać roczne zebranie właścicieli lokali do końca marca. o miejscu, terminie i porządku zebrania zarządca powinien powiadomić każdego właściciela na piśmie co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Mieszkańcy znajdują takowe pisma, wraz z dołączonymi projektami uchwał w swoich skrzynkach pocztowych, po czym najczęściej na spotkania nie przychodzą. czy słusznie? Wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli lokali w budynku nie należącym do spółdzielni i nie będącym mieniem komunalnym. Powstaje ona z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia prawa własności pierwszego lokalu w budynku należącym pierwotnie np. do dewelopera, gminy bądź Skarbu Państwa. Każdy członek wspólnoty, zgodnie z art. 27 UWL, ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzaniu nieruchomością wspólną i powinien raz w roku wziąć udział z zebraniu. Warto w tym miejscu podkreślić słowo „obowiązek”, bo nasze zapracowane głowy przywykły do zapamiętywania jedynie tych rzeczy, do których mamy prawo, zapominając, że prawo własności (szczególnie własności nieruchomości), oprócz przysługujących nam praw, nakłada na nas także pewne obowiązki. Praktyka pokazuje natomiast, że na coroczne spotkania przychodzi zwykle od 10 do 40% właścicieli lokali, z których nie wszyscy zostają do końca zebrania. Tłumaczymy to brakiem czasu, jego marnowaniem, brakiem efektywnego wykorzystania tych kilku godzin spędzonych w jakiejś dusznej sali. Wiąże się to również z niezrozumieniem potrzeby tych spotkań. Zarządcy przekonują, że właśnie uczestnicząc w spotkaniu, mamy realny wpływ na wszystkie sprawy na nim poruszane, możemy wnioskować o zmianę treści poszczególnych projektów uchwał lub proponować wykonanie innych czynności niż te, które zostały zaproponowane. A w momencie nieobecności sami siebie pozbawiamy takiej możliwości i o wielu sprawach, które są realizowane za nasze pieniądze, dowiadujemy się po fakcie. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w przypadku niemożności osobistego uczestnictwa w zebraniu zawsze możemy ustanowić pełnomocnika, który będzie głosował w naszym imieniu. Może to być każdy, niekoniecznie rodzina, a do jego ustanowienia wystarczy forma pisemna, nie ma potrzeby wizyty u notariusza i ponoszenia kosztów. Przepisy nie określają szczegółowo, jak ma wyglądać przebieg zebrania. Jest przyjęte zwyczajowo, że początkowo spośród obecnych na zebraniu wybiera się przewodniczącego i protokolanta zebrania, czasem także komisję skrutacyjną, a następnie zatwierdza się porządek obrad. Zgodnie z UWL przedmiotem zebrania ogółu właścicieli powinny być w szczególności: • uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu – jest to bardzo ważna część zebrania, ponieważ na niej decydujemy, ile będziemy płacić przez cały rok; w przypadku mieszkań w Wilanowie sprawa nie należy do błahych, gdyż wszyscy wiemy, jak duża część naszego budżetu domowego przeznaczana jest co miesiąc na opłaty mieszkaniowe; chociażby z tego powodu warto w spotkaniu uczestniczyć – nikt nie lubi niespodzianek związanych z podwyżkami opłat; • kolejna sprawa to ocena pracy zarządu/zarządcy – to najlepsza okazja, aby z zarządem porozmawiać, zapytać o efekty ich pracy, zweryfikować ją i dowiedzieć się często ważnych rzeczy, o których nie

14 Teraz Wilanów Marzec

mieliśmy pojęcia; jeśli niezadowoleni członkowie wspólnoty ocenią tą pracę negatywnie, zarząd można odwołać; • trzecią sprawą jest sprawozdanie zarządu z zarządzania nieruchomością w poprzednim roku i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium. Zebranie wspólnoty odbędzie się niezależnie od tego, ile osób weźmie w nim udział. Zwykle okazuje się, że podjęcie uchwał na zebraniu nie jest możliwe. Uchwały podejmuje się na zebraniu, w drodze indywidualnego zbierania głosów, albo oddając głosy częściowo z zastosowaniem obu sposobów. Niestety, najczęściej odbywa się to w trzeci z opisanych sposobów, znacznie przedłużając czas podejmowania decyzji. Dopiero po zebraniu podpisów właścicieli (za uchwałą), posiadających ponad 50% udziałów w nieruchomości wspólnej, uchwała zostaje przyjęta. Pamiętać przy tym należy, że jeśli uchwała jest głosowana w trybie indywidualnego zbierania głosów lub w trybie mieszanym, zarząd ma obowiązek powiadomić wszystkich właścicieli na piśmie o jej podjęciu, dołączając kopię (treść) uchwały. Jeśli uchwała jest przyjęta na zebraniu, nie ma takiego obowiązku. W dużych nieruchomościach, w których wiele lokali jest wynajmowanych lub nieużytkowanych, zbieranie podpisów pod uchwałą w trybie obiegowym może trwać miesiącami. I nie powinniśmy mieć później pretensji, że pewne sprawy w nieruchomości nie są realizowane, że remonty nie są wykonywane – bo wina za taki stan rzeczy leży m.in. po stronie właścicieli lokali, którzy nie realizują swojego ustawowego obowiązku współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną. A do takich należy podejmowanie decyzji, przekraczających zakres zwykłego zarządu, czyli głosowanie uchwał. Warto też wiedzieć, że w skrajnych przypadkach zarząd wspólnoty może wystąpić do sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia zastępującego oświadczenie woli właściciela lokalu, który uchyla się od realizacji tego obowiązku. W takim przypadku decyzje o dysponowaniu naszym majątkiem podejmie sąd, a my poniesiemy niepotrzebnie dodatkowe koszty. Gdy więc zastanawiamy się, czy warto poświęcić jeden wieczór w roku na sprawy wspólnoty mieszkaniowej, pomyślmy o tym, że to są nasze sprawy i nawet nasz jeden głos może być istotny. Pamiętajmy też, że uczestnicząc w zebraniu, mamy wpływ na ostateczny kształt głosowanych uchwał i podejmowane decyzje. Warto więc ten jeden raz w roku udać się na doroczne zebranie i przez 2–3 godziny skupić swoją uwagę na sprawach wspólnoty. A i sąsiadów warto poznać lepiej, bo często na co dzień mijamy się tylko, mówiąc sobie „dzień dobry” w windzie, a osób mieszkających w innych klatkach często nie znamy nawet z widzenia.


Razem moşemy więcej...

LemmonHouse sp. z o.o., ul. Sarmacka 18 lok.143, 02-972 Warszawa. (budynek AURA PARK-A) tel: +48 22 885-30-20, tel/fax: +48 22 258-13-92, e-mail: biuro@lemmonhouse.pl

www.lemmonhouse.pl


Przestrzeń publiczna

BalkOn – wspólna sprawa W tym przypadku mamy do czynienia z witryną i szyldem, które idealnie komponują się z elewacją i w sposób nienarzucający się informują o działalności wraz z umieszczeniem logo. Brawo!

eleganckie osiedle, ponadprzeciętna architektura budynków, przyjazne uliczki, wymagający mieszkańcy, a jakie są balkony w Miasteczku Wilanów?

Przede wszystkim należy przyjąć do wiadomości, że to, jak inni widzą nasz balkon, świadczy o nas samych. To, co na zewnątrz, jest nie tylko widziane, ale jest też oceniane. Dotyczy to zresztą także prywatnych ogródków. Aranżując balkon czy ogródek nie myślmy więc tylko i wyłącznie o tym, czy dobrze prezentuje się on z salonu. Odpowiedzialne, świadome aranżowanie tej przestrzeni zaprocentuje dla wszystkich użytkowników budynku i naszego dobrego samopoczucia.

sacyjnego typowego dla budek z kebabem. W niektórych budynkach w Miasteczku zostało to już zrobione, w innych jest wdrażane. W takim dokumencie można wyznaczyć nie tylko zasady umieszczania szyldów reklamowych czy wspomnianych wygrodzeń, ale też ustalić konieczność stosowania jednakowych dla całej nieruchomości markiz lub wprowadzić zakaz umieszczania indywidualnych talerzy TV na balkonach na korzyść rozwiązań zbiorczych. W eleganckich dzielnicach miejskich wielu miast świata nie do pomyślenia jest także wywieszanie banerów typu „sprzedam” na prywatnych balkonach. Służą temu tablice informacyjne, które umieszczone są w ogólnodostępnym, widocznym miejscu i to one w odpowiedni sposób informują o dostępnych do zakupu lokalach w danej nieruchomości. Do takich zasad stosują się w imię dobra ogółu wszyscy mieszkańcy. Obowiązuje ich to tak samo, jak konieczność segregacji śmieci czy sprzątania po pupilach. To kwestia świadomości dbania odobro wspólne. Jeśli reklama, to subtelna, w formie, która nie wpłynie w negatywny sposób na postrzeganie całej nieruchomości.

Druga sprawa to przygotowanie wewnętrznego regulaminu, który wspólnota mieszkaniowa przyjmie jako obowiązujący dla danej nieruchomości w formie uchwały. To pozwoli uniknąć zeszpecenia elewacji budynku jaskrawymi, widocznymi z daleka reklamami, zaklejania witryn lokali usługowych nadrukiem z grafiką – co uniemożliwia dopływ światła dziennego do sklepu i czyni jego okna „ślepymi” – czy umieszczenia informacji z użyciem oświetlenia pul-

Wspomniane wygrodzenia balkonów jeśli już są, nie powinny wystawać poza linię balustrad i być stosowane w sposób zupełnie dowolny przez mieszkańców w ramach jednej nieruchomości. To samo tyczy się oryginalnych de-

Jedne piękne, zimą migoczą tysiącami światełek, konkurują urodą w konkursach na iluminację, latem demonstrują florystyczne pasje właścicieli mieszkań i dekorują okolicę kwiecistym obliczem kolorowych pelargonii. Inne służą za nośnik reklamowy punktów usługowych, miejsce ekspozycji banerów „na sprzedaż” lub lokalizację talerza TV. Jeszcze inne – i to najbardziej rzuca się w oczy – są oszpecone różnego typu wygrodzeniami. Co gorsza, nie ma w tym konsekwencji, a balkony, często jeden obok drugiego, są odseparowane od świata i sąsiadów zupełnie innymi typami przegród. Parawan słomiany sąsiaduje więc z drewnianym, ten z kolei za sąsiada ma parawan z bambusa czy tworzywa sztucznego. Każdy w innym stylu, kolorze, wysokości. To nie tylko szpeci sam balkon, ale przede wszystkim szpeci budynek. To tani, szybki i skuteczny sposób obniżenia wartości naszych nieruchomości. Takich przykładów w Miasteczku niestety nie brakuje. Co więc można zrobić, by temu zapobiec? Jak zmierzyć się z już istniejącym chaosem wizualnym panującym na balkonach osiedla?

16 Teraz Wilanów Marzec


Przestrzeń publiczna

Ul. Klimczaka: indywidualne wygrodzenia balkonów nie powinny wystawać poza poręcz tarasu. weloperskich ogrodzeń w ogródkach. Z zewnątrz, poza zielenią, nie powinniśmy widzieć konstrukcji odbiegających stylistyką od architektury budynku. Jeśli ma to miejsce, można próbować zasłaniać taką dowolność spójnymi, wysokimi nasadzeniami od strony ulicy czy dziedzińca. W niektórych przypadkach, jeśli mieszkania znajdują się na parterze i blisko ulicy (V etap NRKM), w celu zapewnienia pożądanej intymności można pomyśleć o wymianie szyb z transparentnych na mleczne oraz zasadzeniu kilku rzędów wysokiego żywopłotu zaraz przy chodniku. Bez wątpienia jest to pole do popisu dla firm administracyjnych, które w odpowiednim momencie, uprzedzając przyszłe doraźne rozwiązania lokatorów, powinny wyjść z inicjatywą, pozwalającą zapewnić pożądane poczucie intymności właścicieli lokali z jednoczesnym zachowaniem wysokiego standardu i walorów estetycznych nieruchomości.

ZAsADy syTuoWANIA sZyLDóW I REkLAm DLA NIERuchomoścI (wersja skrócona, proponowany tekst uchwały)

1. Szyld powinien mieć postać jednostronnego, płaskiego znaku informacyjno-plastycznego, zawierającego logo firmy lub informację o nazwie firmy, rodzaju działalności i dacie założenia. 2. Szyldy dopuszcza się wyłącznie na elewacjach budynków, nie dopuszcza się innych reklam ani szyldów wolnostojących lub mocowanych do elementów technicznych, latarń, drzew, ogrodzeń, ani stojących w pasie drogowym. 3. Nie dopuszcza się sytuowania na budynkach reklam wielkoformatowych (billboardów) i innych reklam oraz znaków informacyjno-plastycznych nie związanych z prowadzoną w danym budynku działalnością. 4. Dopuszcza się sytuowanie szyldów wyłącznie w pasie kondygnacji przeznaczonej na usługi. 5. Dopuszcza się po jednym szyldzie na jedną firmę zlokalizowaną w budynku; szyldów może być kilka tylko pod warunkiem, że są one ułożone w układzie modułowym w witrynach (jeden w jednej witrynie). 6. Szyldy można lokalizować wyłącznie w miejscach na to przewidzianych w projekcie budynku; jeżeli miejsc takich nie przewidziano, należy zachować następujące zasady: a) forma, kolorystyka oraz miejsce umieszczania szyldów powinny harmonizować z elewacją budynku; ich wymiary powinny odpowiadać modułom podziału elewacji; b) w przypadku, gdy ilość szyldów na danym budynku jest większa niż jeden, powinny być one umieszczone w sposób uporządkowany, według jednej linii kompozycyjnej wynikającej z kształtu elewacji; ich rozmiar powinien być jednakowy; c) nie dopuszcza się szyldów mocowanych do elementów detalu architektonicznego oraz przesłaniania tych elementów; d) elementy ochrony antywłamaniowej (np. rolety, kraty) muszą być sytuowane wewnątrz lokali usługowych, o ile nie zostały przewidziane w projekcie budynku. 7. Nie dopuszcza się sytuowania szyldów i reklam prostopadle do elewacji budynku; ich konstrukcja nie może sięgać poza elewację dalej nić na 12 cm.

Ul. Klimczaka: Różowy kolor na szybie nie nawiązuje do elewacji budynku, witryna jest całkowicie zaklejona, a na domiar złego zastosowano tu oświetlenie pulsacyjne.

8. Markizy i rolety z tkanin umieszczone nad witrynami muszą spełniać takie same wymagania kompozycyjne jak szyldy (pkt. 6, 9); reklamy i znaki graficzne na markizach lub roletach muszą być umieszczone płasko na ich powierzchni, nie mogą świecić ani wykraczać poza obrys ich powierzchni; dolna krawędź konstrukcji nie może znajdować się na wysokości mniejszej niż 2,4 m nad poziomem terenu znajdującego się pod konstrukcją. 9. Materiały używane do produkcji szyldów i wszelkich innych elementów powinny być trwałe i charakteryzować się niezmiennością barw pod wpływem promieniowania słonecznego w czasie użytkowania; kolorystyka powinna być stonowana – zabrania się stosowania jaskrawych kolorów. 10. Nie dopuszcza się naklejania liter samoprzylepnych na szybach. 11. Wyklucza się całkowicie stosowanie oświetlenia pulsacyjnego. 12. Wszelkie inne formy oświetlenia muszą być uzgodnione ze wspólnotą mieszkaniową. 13. Preferowane są szyldy podświetlane o tyłu. 14. Właściciel szyldu jest zobowiązany do utrzymania go w należytym stanie technicznym i estetycznym. 15. Nie dopuszcza się możliwości całkowitego zaklejania szyb, dopuszcza się umieszczanie folii na powierzchni nie większej niż 20% łącznej powierzchni witryn; zalecane jest pozostawienie witryn w całości transparentnych. 16. Nie dopuszcza się stosowania jaskrawej kolorystyki. 17. Szyldy muszą spełniać normy techniczne i być uzgodnione z Urzędem Dzielnicy. 18. Wszelkie niezgodności lub nieporozumienia związane ze stosowaniem powyższych reguł będą rozpatrywane przez Zarząd w poszukiwaniu rozwiązania służącego dobru nieruchomości. Anna Mirska-Perry Członek Zarządu, Fundacja Nasze Miasteczko Więcej informacji: amp@naszemiasteczko.org

Marzec Teraz Wilanów 17


Wakacje 2015 Let’s Go Sp. z o.o. jest organizatorem wyjazdów dla dzieci i rodzin od 15 lat. Szczególną uwagę poświęcamy na obozach najmłodszym dzieciom, które są z nami pierwszy raz. Specjalnie dla nich przygotowany jest program „Junior”. W programie mają mix dyscyplin sportowych: żeglarstwo, windsurfing, tenis, rowery, gimnastykę, park linowy, skimboard, pływanie, gry zespołowe itp. Nie zapominamy również o starych i bardzo lubianych przez dzieci grach w kapsle, kozę, dwanaście patyków.

pierwsZy OBóZ?

Wakacje już niedługo, więc trzeba powoli myśleć jak je zaplanować. W dzisiejszych czasach dzieci dowożone są do szkół i na zajęcia dodatkowe samochodem. Na podwórko wychodzą rzadko, zwykle na patio na strzeżonym osiedlu. Dlatego tak ważne jest, by wakacje nasze dzieci spędziły na świeżym powietrzu, poznając nowe sezonowe sporty i zawierając nowe znajomości i przyjaźnie. Pierwszy wyjazd na kolonie lub obóz to wielkie przeżycie, ale właśnie tam kształtuje się samodzielność, charakter i umiejętności przebywania w grupie rówieśników. Najlepszy czas na pierwszy obóz to wakacje po pierwszej klasie. Dziecko w tym wieku już nauczyło się samodzielności i funkcjonowania w grupie. Bez rodziców przebywa codziennie po parę godzin.

Na co zwrócić uwagę wybierając obóz i kolonie dla dziecka: 1. Sprawdzony organizator – to taki, który ma doświadczenie i pozwolenia do organizacji kolonii (licencję turystyczną, ubezpieczenie turystyczne i zgłoszenie do kuratorium oświaty). 2. Długość trwania obozu – najlepsze obozy dla najmłodszych to 10 dni (tydzień to za krótko, a dwa to za długo). 3. Dobra baza noclegowa – najlepiej domki bez piętra. 4. Plan pracy obozu i zajęcia organizowane na nim. 5. Kadra instruktorska – osoby z pedagogicznym wykształceniem i specjalizacjami. 18 Teraz Wilanów Marzec

Zapraszamy wszystkie dzieci, które chcą spędzić niesamowite wakacje, poznać nowych przyjaciół i porzucić choć na chwilę telefony, komputery i telewizję. Więcej na temat obozów, ich rodzajów oraz terminów znajdziecie na tronie www.letsgo.com.pl w zakładce turystyka. ARtyKUł SPonSoRoWAny

kiedy wysłać dZieckO na jegO

Niesamowite położenie naszego ośrodka na Mazurach, w rezerwacie tuż nad Jeziorem Bełdany sprawia, że każda wycieczka rowerowa, każde wyjście do lasu czy zajęcia na wodzie to wielka przygoda i obcowanie z czystą przyrodą. Na naszych obozach pracują tylko sprawdzeni i sympatyczni instruktorzy, dla których praca z dziećmi i ich wychowanie to pasja.

Zapraszam Sławek Banacki, mieszkaniec Miasteczka Wilanów, tata Oli i Stasia Let's Go Sp. z o.o. ul. Koncertowa 4 02-787 Warszawa tel. +48 22 649 05 02 turystyka@letsgo.com.pl


Co nowego...

cO nOwegO w ckw Dzień Kobiet – Silna, zdrowa, piękna… Centrum Kultury Wilanów z okazji Dnia Kobiet zaprasza w sobotę 7 marca 2015 r. w godz. 14.00–17.00 do Filii przy ul. Przyczółkowej 27a na to wyjątkowe wydarzenie zorganizowane z okazji Dnia Kobiet pn. Silna, zdrowa, piękna… W programie: 14.00–„Silna wewnętrznie – gotowa do działania!” – warsztat rozwojowy prowadzony przez Fundację StartGo; 14.45 – Koncert pt. „Na głos i gitarę” w wykonaniu Sylwii Piątek i Grzegorza Wójcika. 15.15–17.00–Kąciki tematyczne Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny. Koncert pt. „Ucisz serce” Centrum Kultury Wilanów zaprasza w Dniu Kobiet w niedzielę 8 marca 2015 r. o godz. 17.00 do Centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3 na koncert pt. „Ucisz serce” w wykonaniu zespołu Maria Jankowska & Gentlemen Band. Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny. Spotkanie autorskie z dr. Łukaszem Maurycym Stanaszkiem Centrum Kultury Wilanów zaprasza w poniedziałek 9 marca 2015 r. o godz. 18.30 do filii przy ul. Przyczółkowej 27A na spotkanie autorskie z dr Łukaszem Maurycym Stanaszkiem połączone z promocją drugiego – poprawionego i poszerzonego – wydania książki pt. „Nadwiślańskie Urzecze” oraz z projekcją filmu o regionie. Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny. Mikroobrazy Warszawskie Bezpłatne warsztaty z kolażu dla dzieci i seniorów. Stwórzmy wspólnie niepowtarzalną opowieść o Wilanowie! Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 7–11 oraz ich opiekunów na bezpłatne warsztaty plastyczno-edukacyjne związane z techniką kolażu. Zajęcia odbędą się w sobotę 14 marca 2015 w godz. w 11:30–13:00 w Centrum Kultury Wilanów na ul. Kolegiackiej 3.

pracy z Centrum Kultury Wilanów. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 16 i 17 marca 2015 r. – zgłoszenia przyjmowane są do 13 marca 2015 r. Szczegółowe informacje i regulamin konkursu na stroKoncert „Pasja Miłości” Parafia Opatrzności Bożej w Wilanowie oraz Centrum nie internetowej: www.zsp3.edupage.org oraz www.kulturawilanow.pl. Kultury Wilanów zapraszają w niedzielę 22 marca 2015 r. o godz. 17.45 do Finał konkursu odbędzie się 27 marca 2015 r. Świątyni Opatrzności Bożej o godz. 12.00 w Centrum Kultury Wilanów w Wilanowie przy ul. Księ- przy ul. Kolegiackiej 3. W jury konkursu zasiądzie Olga Bończyk, która na zadza Prymasa Augusta kończenie konkursu wykona krótki recital. Hlonda 1 na koncert pt. „Pasja miłości” w wykona- Serdecznie zapraszamy do udziału. niu Beaty Bednarz. Wielkanocne inspiracje – rodzinna sobota Będzie to niewątpliwie Centrum Kultury koncert zrodzony z pasji. Wilanów oraz Serdecznie zapraszamy. Przedszkole nr 420 Wstęp wolny! w Wilanowie oraz zapraszają w sobotę Filharmonia Dziecięca 28 marca 2015 r. Centrum Kultury Wilanów zaprasza dzieci w niedzielę w godz. 11.00 22 marca 2015 r. o godz. 12.45 do Centrum Kultury –13.30 do PrzedWilanów przy ul. Kolegiackiej 3 na muzyczne wydaszkola nr 420 w przy rzenie pt. „Obudź się, Pajacyku” w wykonaniu grupy ul. św. Urszuli Ledómuzyków w składzie: Mateusz Zaziębło – skrzypce, chowskiej 8 Piotr Ptak – klarnet, Adam Misiak – wiolonczela, Tona przedświąteczne masz Pawłowski – fortespotkanie dla całych pian. Koncert poprowadzi rodzin. Malina Sarnowska. Bilety do nabycia w recepcji W programie: godz. 11.00 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „BrzydCentrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3 oraz kie kaczątko” oparty na motywach baśni J. Ch. Andersena. Przedstawienie to czasami śmieszna, a zarazem w Filii przy ul. Przyczółkowej 27 A: dzieci – 5 PLN, niezwykle wzruszająca historia, która pozwala dzieciom na identyfikację z losami występujących tu dorośli – 10 PLN. postaci. Piękne piosenki i pojawiające się lalki z pewSerdecznie zapraszamy! nością uatrakcyjniają to widowisko. godz. 11.30–13.30 – warsztaty świąteczno-wiosenne XXXVIII Edycja dla dzieci i całych rodzin. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka Dzielnicowe eliminacje do XXXVIII Konkursu Recytator- W trakcie wydarzenia zapraszamy do tworzenia palm różnymi technikami, świątecznych ozdób oraz wiosenskiego Warszawska Syrenka odbędą się w dniu 26 marca (czwartek) 2015 r. o godz. 10.00 w sali widowi- nych kwiatów. skowej Centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej Warsztaty poprowadzą między innymi twórczynie ludowe z Łowicza. 3. W jury konkursu zasiądzie Marta Żmuda-Trzebiatowska – aktorka telewizyjna, filmowa i teatralna, Jo- Podczas spotkania będzie możliwość dokonania drobnych zakupów przedświątecznych. anna Kinastowska – wiceprzewodnicząca Komisji Kultury, Promocji i Dziedzictwa Historycznego Dzielnicy Serdecznie zapraszamy całe rodziny. Wstęp wolny! Wilanów m.st. Warszawy oraz Iwona Maciąg – Zastępca dyrektora Centrum Kultury Wilanów. Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka ma wielo- Kiermasz charytatywny „Palmowa w Powsinie” letnią tradycję. Istotą konkursu jest pobudzanie aktyw- Caritas Parafii św. Elżbiety w Powsinie oraz Centrum Kultury Wilanów zapraszają w niedzielę 29 marca ności artystycznej, ujawnianie młodych talentów recytatorskich, ale również wyrabianie nawyku czyta- 2015 r. w godzinach od 8.00 do 14.00 do Domu Pracy Twórczej przy ulicy Ptysiowej 3 na kiermasz wielnia, rozwój czytelnictwa i popularyzacja literatury. W kanocny. W tym dniu każdy znajdzie coś dla siebie. O godz. 12.30 w sali parafialnej w Powsinie odbędzie konkursie uczestniczą uczniowie szkół podstawo- się także spektakl dla dzieci pt.” Wielkanocne pisanki” wych i gimnazjów. Uczest- – bajka o niesfornych pisankach, które nie mogły usiedzieć w wielkanocnym koszyku. ników konkursu na Podczas kiermaszu na odwiedzających czekać będzie Mazowszu są tysiące, a bogaty asortyment wyrobów regionalnych, rękodzieła, konkurs cieszy się bardzo produktów spożywczych oraz ozdób wielkanocnych. dużym zainteresowaniem Tradycyjnie, jak co roku, zachęcamy także do udziału uczestników. w loterii fantowej. Dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na potrzeby podopiecznych Parafialnego ZeSzuflada 2015 społu Caritas Powsin. Zapraszamy do udziału w II Wilanowskim Konkursie Zapraszamy na przedświąteczne zakupy. Młodych Talentów "Szuflada 2015" organizowanym Wstęp wolny! pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Pana Ludwika Rakowskiego, we współ-

Marzec Teraz Wilanów 19


Wnętrza , Brytyjska królOwa wnętrZ już na rynku pOlskim. jako pierwsza wprowadziła brytyjski styl na polskie salony ... agnieszka socha - kobieta, która nie boi się wyzwań Teraz Wilanów: Jest Pani pierwszą i jedyną w Polsce osobą, która przeniosła uznaną brytyjską markę Laura Ashley Home. Agnieszka Socha: Tak, to prawda. Przeszliśmy przez sporo poważnych biznesowych rozmów, zanim zarząd Laury Ashley zdecydował się nam powierzyć swoją cenną markę. Czuję się jednak bardzo szczęśliwa, że udało mi się ich nakłonić do otworzenia sklepów w Polsce. Rynek wnętrz rozwija się w tej chwili w Polsce w sposób fascynujący i wspaniale jest móc zaprezentować tak silną propozycję, jaką jest świat brytyjskiej estetyki – romantyczny, elegancki, ponadczasowy. Mocno wierzyłam, że zachwycą się nim polskie kobiety i, co ciekawe, że i dla mężczyzn łatwo będzie znaleźć w nim klasyczną linię (Ralph Lauren – słynny dzisiaj ze swoich krat amerykański dom mody i wnętrz, swoich korzeni może się dopatrywać w świecie brytyjskiej estetyki). TW: Pomysł zrodził się z zamiłowania do typowego brytyjskiego stylu czy po prostu to dobry biznes? A.S.: Hmm... brytyjski styl – zaczęłabym inaczej. Kiedy myślałam – „Dom” – a miałam okazję urządzać go od początku już kilka razy w swoim życiu, myślałam o tym, gdzie znaleźć piękne, wyszukane kolorystycznie, a jednocześnie ciepłe, pełne miłości niezbyt pompatyczne przedmioty, i wtedy okazywało się, że Brytyjczycy to czują. Mówi się o tym, że są przywiązani do tradycji. Tak naprawdę chyba dokonali świetnych wyborów już dawno temu i po prostu nie warto już dalej szukać. Sklep Laury Ashley w Londynie był moim ulubionym miejscem do zakupów, to właśnie tam znajdowałam najpiękniejsze wzory ze świata natury albo eleganckie kratki lub marynarskie pasy do pokoi moich 2 synów. To tam właśnie czekały na mnie filiżanki, kubki, patery, niezwykłe obrusy, po użyciu których moja kuchnia zaczęła śpiewać. To chyba moment, kiedy przyjechałam do Polski już na stałe i kolejna osoba zwróciła się do mnie z pytaniem, skąd mam taki śliczny cukierkowy obrus w grochy na stole w kuchni. Ta chwila była decydująca, wtedy zrozumiałam, że nie mogę się już opierać i muszę spróbować otworzyć cały ten świat wnętrz do dyspozycji polskich klientów. Po prostu podzielić się tą rado-

20 Teraz Wilanów Marzec

ścią. Tak właśnie zrodziło się coś, co jest także największą biznesową przygodą, jakiej się dotąd podjęłam. TW: Wiem, że mieszkała Pani przez jakiś czas w Wielkiej Brytanii, czy to spowodowało, ze wybrała Pani tę markę? A.S.: Tak, myślę że tak. Miałam szansę zetknąć się już z propozycjami wnętrz amerykańskich, kiedy mieszkałam w Nowym Jorku. Wiem też, czym charakteryzują się tak lubiane przez Polaków włoskie propozycje. Jednak to Laura Ashley, która najpełniej reprezentuje brytyjski design, podbiła moje serce. Mieszkając w Londynie, miałam okazję się przekonać, że właściwie nie ma tam chyba domu, w którym nie znaleźlibyśmy produktu ze sklepów Laury Ashley. Brytyjczycy są wierni tej marce i bardzo często ich drugie domy we Francji czy Włoszech kryją wzory i przedmioty, które zawsze zwracają uwagę i natychmiast podnoszą klasę wnętrza, jak niewiele innych produktów wokół. To właśnie są produkty Laury Ashley. Może dlatego marka ta podbija serca coraz większej ilości admiratorów. Sklepy Laury Ashley są w tej chwili obecne w ponad 30 krajach na świecie… TW: Kwiecisz tapety i tkaniny, lustrzane mebelki, prowansalskie ozdoby, czy to wszystko, co charakteryzuje markę? A.S.: Gdzie tu zacząć? Odniesienia do świata natury i do wspaniałych tradycji z kraju ogrodników nie są chyba przypadkowe. Ptak, który zagląda nam do okna może w świecie Laury Ashley na stałe zagościć na krawędzi białej patery do ciasta, którą z kolei przykryje piękny szklany klosz w kształcie dzwonu. Najwspanialsze kwiaty z letnich ogrodów rozkwitają dyskretnie na pościeli z wysokogatunkowej bawełny. Wystarczy jednak jedno spojrzenie na najbardziej chyba klasyczny wzór – na fotel typu Southwold albo Finchley, żeby zamarzyć o jego obecności gdzieś w naszym pokoju, myśl o odpoczynku na tym najlepszym wśród mebli przyjacielu relaksuje mnie,


Wnętrza

gdziekolwiek nie jestem. Meble Laury Ashley są świetne gatunkowo i, jak przystało na brytyjskie tradycje, oczekuje się od nich wiernej służby dla kilku co najmniej pokoleń. A może przykryć się miękkim kocem, kiedy już czytamy naszą ulubioną gazetę? łóżka, konsole – z łagodnymi liniami stylistycznymi, czasem z użyciem kryształowych luster (jak w linii Charlston, Capri czy Arielle), zawsze świetne jakościowo i zaprojektowane według najlepszych klasycznych konwencji. Na te wszystkie elementy każde polskie wnętrze ma miejsce. Można wybrać jeden niezwykły pomysł, który ubarwi nasze życie (może lustro w kształcie kolibra?) albo zacząć od solidnych początków w postaci nowej sofy, na której co sezon łatwo zmieniać dodatki. TW: Na mapie polskich sklepów wnętrzarskich jest dosyć „ciasno”, czy nie obawiała się Pani konkurencji? A.S.: Wręcz przeciwnie, nie mogłam się doczekać zaistnienia na rynku. Kiedy przyjmujemy powracających już klientów wiem, że miałam rację myśląc, że oferty Laury bardzo w Polsce brakowało. Laura Ashley to nie tylko zmieniające się wraz z sezonem nowe spójne kolorystycznie i stylistycznie propozycje oraz wspaniałe meble (obicie na różne style foteli i kanap można wybrać spośród ponad 100 materiałów), to również niezwykłe wręcz na polskim rynku usługi, które proponujemy. W naszych dwóch salonach można poprosić o pomoc w profesjonalnej aranżacji wnętrz, zamówić na wymiar wykonanie zasłon z tkanin, które dostępne są w belach, a więc można je rozłożyć i przekonać się, jak wyglądają w większym kawałku, a nie tylko w próbniku. Poza tym są one dostępne od ręki bez konieczności czekania przez wiele tygodni, a nawet miesięcy! Tylko u nas można zabrać ze sobą do domu próbki tapet. TW: Do jakich klientów skierowana jest marka L.A. Home? A.S.: Do wszystkich osób, które cenią sobie piękno i harmonię, które lubią otaczać się pięknymi rzeczami. Ponad 60 lat istnienia tej firmy sprawia, że osoby ją prowadzące są świetnie przygotowane na zaspokojenie każdej wręcz zachcianki klienta. Podobnie jak w świecie mody, na każdy nowy sezon przygotowywane są nowe serie kolorystyczne i odniesienia stylistyczne. Efekt jest taki, że właściwie nie ma osoby, która nie znalazłaby u nas czegoś dla siebie. Od przepięknych uchwytów do szuflad w kształcie różyczek, wycieraczek z nadrukiem psa, przez tapety z rajskimi ptakami, dziecięce pościele (z bajkowymi aplikacjami, jakich nie widziałam w żadnej innej firmie), lampy najróżniejszego rodzaju, bardzo dobrze sprzedające się dywany, po zasłony, sofy, fotele, stoły kuchenne. Wszytko to zobaczyć można w naszym salonie przy ul. Powsińskiej 16. Każdy przedmiot możemy przepięknie zapako-

wać, jeżeli przeznaczony będzie na prezent. Niezdecydowanym, czym obdarować ukochaną osobę z okazji ślubu, urodzin czy narodzin dziecka, polecam czym prędzej nas odwiedzić! TW: Wnioskując po tym, że otworzyła Pani kolejny sklep, możemy śmiało stwierdzić, że marka przyjęła się na polskim rynku? A.S.: Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni z naszego pierwszego roku istnienia na polskim rynku. Wciąż oczywiście dużo się uczymy – ciekawym odkryciem było na przykład duże zainteresowanie świątecznymi niespodziankami, tzw. Christmas crackers. A z kolei zaskoczyło nas jak bardzo niepopularny jest pomysł na krótsze, ¾ długości zasłony, np. do kuchni lub salonu (Brytyjczykom wydaje się to całkiem praktyczne...). Mogę zdradzić też, że w niedalekiej przyszłości planujemy otworzyć sklepy również poza Warszawą. TW: Czy sklep internetowy działa równie prężnie co dwa sklepy stacjonarne? Czy też polski klient woli dotknąć i zobaczyć produkt na własne oczy? A.S.: Sklep internetowy od początku był dla nas bardzo ważną częścią projektu. Tak wyobrażam sobie usługi i sprzedaż XXI wieku. Możliwość zapoznania się z prawie każdym naszym produktem za pomocą kilku kliknięć, sprawny i bezpieczny zakup, ekspresowa dostawa – to był oczywisty wybór. Czy polski klient woli dotknąć i zobaczyć na własne oczy? Tak i nie. Ci, którzy znają już naszą markę, często nie potrzebują dotknąć produktu. Po prostu chcą jak najszybciej i bez wysiłku przyjąć miłą przesyłkę... Otrzymujemy też zlecenia od ludzi z odległych krańców Polski, na przykład ostatnio z Wrocławia. To mnie szczególnie cieszy, bo naprawdę chcę móc zaprezentować tę markę jak najszerszemu gronu klientów. Warto też do nas zaglądać na facebooka, gdzie staramy się inspirować pięknymi zdjęciami przygotowywanymi co sezon przez stylistów Laura Ashley. O, właśnie zerknęłam na ostatni komentarz: „Boskie!!!” To miłe. Osobiście chętnie korzystam z zakupów przez internet, ale jednocześnie, szczególnie w świecie tkanin na przykład, chyba nie zrezygnowałabym z możliwości dotknięcia. Wszystkich, którzy mieliby ochotę zetknąć się ze światem pięknych produktów Laura Ashley w rzeczywistości, jeszcze raz zapraszam do salonu przy ul. Powsińskiej 16. Rozmawiała: Laura Janisiewicz

Marzec Teraz Wilanów 21


Relacja

22 Teraz Wilan贸w Marzec


Relacja

FOrday Fitness

już Otwarty 7 lutego odbyło się oficjalne otwarcie klubu Forday Fitness for Life zlokalizowanego przy al. Rzeczypospolitej 1 w budynku Robyg na 3. piętrze. Podczas kilkugodzinnego przyjęcia klub odwiedziło kilkaset osób, również dobrze znanych z ekranów telewizyjnych. Odbyły się warsztaty fitness prowadzone przez Instruktorów FORDAy FITNESS oraz pokaz barmanów Flair Factory znanych z programu „Mam Talent”. Master Trenerka NIKE Lidia Zamyłko prowadziła pokazowe zajęcia NTC czyli Nike Training Club. Ponadto Trenerzy z TEAM'u FiveFingers/5 palców poprowadzili pokazowy trening funkcjonalny (m.in. TRX). W skład TEAM;u FiveFingers/5 palców wchodzą utytułowani zawodnicy różnych sztuk walki, instruktorzy treningu funkcjonalnego oraz trenerzy fitness. Dla tych osób, które chciały dowiedzieć się nieco więcej na temat zdrowego i racjonalnego żywienia, specjaliści z Naturhouse służyli poradą. Była to świetna okazja, aby zmierzyć poziom swojej tkanki tłuszczowej i poznać metody jej pozbycia się. Dodatkowo część kwoty ze sprzedaży karnetów została przeznaczona na cele Fundacji „Wybieram Zdrowie”, czyli aktywizację sportową w społecznościach lokalnych (dzielnicowe eventy sportowe, akcja „Warszawa Ćwiczy”, zajęcia sportowe dla dzieci, dorosłych iseniorów) oraz edukację żywieniową. Pojawiło się też kilka znanych twarzy: Jan Wieczorkowski, Natalia Siwiec, Patrycja Kazadi, Dorota Gardias, Dorota Czaja i Jacek Rozenek. Klub Forday to miejsce, gdzie przed lub po pracy można się zrelaksować, pozbyć stresu, aktywnie odpocząć w miłym otoczeniu i wśród pomocnych instruktorów. To właśnie tutaj można odzyskać dobre samopoczucie po trudach codziennego dnia. Klub Forday oferuje karnety poranne i całodzienne w konkurencyjnych cenach, a wszystkie szczegóły dostępne są na stronie www.forday.pl lub na fanpag'u FB.

Marzec Teraz Wilanów 23


Kalendarz

wydarZenia ma 11, 18 i 25 marca, godz. 16.00–19.00 Mamaville, ul. Przyczółkowa 322, Warszawa Warsztaty szycia dla początkujących są skierowane do wszystkich, którzy chcą szyć dla dzieci: do mam, cioć, babć. Koszt: 139 zł Zgłoszenia studio@mamaville.pl, 604 111 276, Ilość miejsc ograniczona

Księgowość dla firm. Rozliczenia podatkowe.

Ul. Adama Branickiego 18, lok UF 2.1 Tel: 22 400 49 20 biuro@countable.pl www.countable.pl

24 Teraz Wilanów Marzec

4 i 11 marca, godz. 17.30–19.00 Dzień Otwarty w przedszkolu nr 56 „Wesołe Kubusie”, ul. Gubinowska 28/ 30 Warszawa Przedszkole zaprasza rodziców do zapoznania się z ofertą edukacyjną przedszkola. Podczas dni otwartych będzie można: • obejrzeć pracę oddziału przedszkolnego, • zobaczyć wyposażenie sal w zabawki oraz pomoce dydaktyczne, • poznać organizację dnia, • porozmawiać z nauczycielami i dyrektorem.

• poznać organizację dnia, • porozmawiać z nauczycielami i dyrektorem. Spotkanie dla rodziców kandydatów do klas 1. 7 marca, godz. 10.00–14.00 Dzień Otwarty w International European School ul. Wiertnicza 140, Warszawa Międzynarodowa Szkoła Europejska zaprasza rodziców na dzień otwarty. 7 marca, godz. 12.00 Bajkowe teatrzyki w Wilanowie Sala widowiskowa Urzędu Dzielnicy Wilanów, u. F. Klimczaka 2, Warszawa Urząd Dzielnicy Wilanów zaprasza na przedstawienie pt.: „ Złota rybka”.

7–8 marca, 14–15 marca, godz. 18.30, 19.30, 20.30 5 marca, godz. 20.30 Mappingi na fasadzie Pałacu Kabaret Młodych Panów – 10/10, Dziedzinie Muzeum Pałacu Króla Jana III Soczyli urodziny! bieskiego w Wilanowie, ul. St. K. Potockiego Kuźnia Kulturalna, ul. Kostki Potockiego 24, 10/16 Warszawa, Koszt: 10–15 zł Muzeum wilanowskie zaprasza na mapping Warszawa, Koszt: 70 zł Kabaret Młodych Panów zaprasza na humo- – trójwymiarowy pokaz łączący światło, obraz i dźwięk. Jest wyświetlany na fasadzie rystyczną rewolucję! Ponad 10-letnie dopałacu wilanowskiego i wykorzystuje jego świadczenie na polskiej i światowej scenie wciąż Młodzi Panowie chcą uczcić wyjątko- elementy architektoniczne do stworzenia iluzji ożywionego budynku. Podczas mapwym, jubileuszowym projektem. To będzie pingów w oknach pałacowych pojawiają się TOP of the TOP polskiego Kabaretu! król Jan III i królowa Marysieńka, widzowie Program „10/10, czyli urodziny!” to porcja są świadkami m.in. wjazdu orszaku oraz powykwintnych skeczy, przygotowanych na bazie najświeższych spostrzeżeń, ze szczyptą kazu tańców dworskich. ironii. Z pewnością wszystkie dania zadowolą nawet najbardziej wymagające podniebienia. 10–11 marca, godz. 17.30–19.00 Dzień otwarty w przedszkolu nr 420 6 marca, godz. 17.00–19.00 ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 8, Warszawa Dzień otwarty w Szkole Podstawowej nr 169 Przedszkole zaprasza rodziców do zapoznaim. Orła Białego nia się z ofertą edukacyjną przedszkola. Zespół Szkół nr 123, ul. Uprawna 9/17, War- Podczas dni otwartych będzie można: szawa • obejrzeć pracę oddziału przedszkolnego, Szkoła zaprasza rodziców do zapoznania się z • zobaczyć wyposażenie sal w zabawki oraz ofertą edukacyjną szkoły. pomoce dydaktyczne, Podczas dni otwartych będzie można: • poznać organizację dnia, • zobaczyć wyposażenie sal w pomoce dy- • porozmawiać z nauczycielami i dyrektodaktyczne, rem. • poznać organizację dnia, Spotkanie dla rodziców kandydatów. • porozmawiać z nauczycielami i dyrektorem. Spotkanie dla rodziców kandydatów do klas 1. 11 marca, godz. 20.30 Włodzimierz Nahorny Trio 7 marca, godz. 10.00–14.00 Kuźnia Kulturalna, ul. Kostki Potockiego 24, Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej nr 300 Warszawa, Koszt: 70 zł oraz Gimnazjum nr 117, im. Wandy Rutkiewicz W programie koncertu znajdą się kompozyZespół Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz, ul. cje Włodzimierza Nahornego, pochodzące z najnowszej płyty Nahorny Trio HOPE. Nie Gubinowska 28/30, Warszawa Szkoła zaprasza rodziców do zapoznania się z mająca sobie równej twórczość lidera rówofertą edukacyjną szkoły. nież i tu lśni oryginalnością. Tytułowa „NaPodczas dni otwartych będzie można: dzieja smutnego serca” inspirowana jest • zobaczyć wyposażenie sal w pomoce dy- pieśnią Jana Kochanowskiego. „Heroes” to daktyczne,


Kalendarz

rZec 2015 utwór napisany na rocznicę powstania warszawskiego. W naszej historii swe źródło mają również: „Jews” (powstanie w getcie warszawskim) oraz „I’ll Remember December” (wprowadzenie stanu wojennego). „Kurpie”, z kolei, to opracowanie trzech melodii ludowych („Macie dziadku grosik”, „Jakem jechał tyś na ganku stojała”, „Mamo moja mamo”). „Kocham O’Keeffe” pochodzi ze spektaklu teatralnego w reżyserii Krzysztofa Kolbergera. Informacje na www.kuzniakulturalna.pl oraz pod numerem 500 200 200. 12 marca, godz. 17.00–19.00 Dzień otwarty w Przedszkolu nr 416 ul. Syta 123, Warszawa Przedszkole zaprasza rodziców do zapoznania się z ofertą edukacyjną przedszkola. Podczas dni otwartych będzie można: • obejrzeć pracę oddziału przedszkolnego, • zobaczyć wyposażenie sal w zabawki oraz pomoce dydaktyczne, • poznać organizację dnia, • porozmawiać z nauczycielami i dyrektorem. Spotkanie dla rodziców kandydatów.

Podczas dni otwartych będzie można: • zobaczyć wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne, • poznać organizację dnia, • porozmawiać z nauczycielami i dyrektorem. Spotkanie dla rodziców kandydatów do klas 1. 15 marca, godz. 11.30 Pracownia Ilustracji, Wytwórnik górą Kluboksięgarnia dziecięca Badet, ul. Lentza 35a, Warszawa, Koszt: 10 zł W ramach nowej serii zajęć poświęconych ilustracjom dla dzieci. Pracownia Ilustracji zaprasza do wspólnej wspinaczki na szczyty sztuki. Zajęcia organizuje Fundacja „Dzieci Czytają”. Zajęcia dla dzieci od 6 lat. Zapisy: badet@badet.pl lub tel. 22 499 –37 17. www.badet.pl 15 marca, godz. 13. Historia Mniej Znana – Orient w Wilanowie Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, ul. St. K. Potockiego 10/16, Warszawa Koszt: bilet wstępu do Pałacu Historia Mniej Znana to cykl spacerów tematycznych po pałacu oraz ogrodach, po wystawach stałych i czasowych adresowanych do odbiorców dorosłych. Dodatkowych informacji na temat programu: nkokoszka@muzeum-wilanow.pl tel. (22) 544 28 38

Dodatkowych informacji na temat programu: jdobrzanska@muzeum-wilanow.pl 20 marca, godz. 20 30 Kabaret Smile – nowy program: Czy jest w domu kakao? Kuźnia Kulturalna, ul. St. K. Potockiego 24, Warszawa Koszt: 70 zł SMILE to angielskie słowo oznaczające UŚMIECH. W języku polskim słowo jest nazwą własną kabaretu z Lublina. Misja kabaretu jest mocno związana z jego nazwą – śmieszyć. Trzech artystów, bacznie obserwujących otaczającą nas rzeczywistość, przenosi na scenę postacie i sytuacje jakie są nam wszystkim bliskie w życiu codziennym. Program, który zaprezentują, jest kompilacją najnowszych skeczy kabaretu Smile, które robią furorę wśród publiczności w każdym wieku. W programie zobaczyć można przeróżne postacie, od słynnego kierowcy TIRa – Stanisława, po szambiarza, mistrza baletu, czy też rabusia na „tacierzyńskim”. Kabaret Smile to nie tylko skecze – to również piosenki wykonywane na najwyższym poziomie. Informacje na www.kuzniakulturalna.pl oraz pod numerem 500 200 200.

22 marca, godz. 10.00 Spotkanie z Rose Lagercrantz, autorką „Mojego szczęśliwego życia” Kluboksięgarnia Badet, ul. Lentza 35a, Warszawa Kluboksięgarnia Badet zaprasza na spotkanie z Rose 12 marca, godz. 17.30–19.00 15 marca, godz. 13.00–14.30 Lagercrantz, szwedzką autorką książek dla dzieci. PolDzień otwarty w Przedszkolu nr 223 Wycieczka przyrodnicza – Zwiastun wiosny scy czytelnicy znają wydane przez Zakamarki książki o „Skarby Powsina” przygodach Duni: „Moje szczęśliwe życie”, „Moje serce Ogrody Pałacu Wilanowskiego , ul. St. K. Potockiego Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Przyczółkowa skacze z radości”, „Kiedy ostatnio byłam szczęśliwa”. 10/16, Warszawa, Koszt: 5–10 zł 27, Warszawa Lagercrantz jest mistrzynią w opisywaniu emocji towaPałac Wilanowski serdecznie zaprasza na rodzinne wyPrzedszkole zaprasza rodziców do zapoznania się z cieczki przyrodnicze po ogrodach wilanowskich i rezerwa- rzyszących dziecku podczas pierwszych dni w szkole, ofertą edukacyjną przedszkola. gdy zawieramy pierwsze przyjaźnie, przeżywamy sukcie przyrody Morysin! W czasie spotkań będziemy Podczas dni otwartych będzie można: cesy i porażki, rozwiązujemy codzienne konflikty. wspólnie odkrywać fascynujący świat natury. • obejrzeć pracę oddziału przedszkolnego, • zobaczyć wyposażenie sal w zabawki oraz pomoce Program adresowany jest szczególnie do rodzin z dziećmi Na spotkanie zapraszamy dzieci od lat 6, zapisy: badet@badet.pl lub tel. 22 499 37 17. w wieku szkolnym. dydaktyczne, Spotkanie organizują: wydawnictwo Zakamarki, księTerminy spotkań: • poznać organizację dnia, garnia Badet, Fundacja „Dzieci Czytają”. 15 marca, godz. 13.00–14.30: Zwiastuny wiosny • porozmawiać z nauczycielami i dyrektorem. 26 kwietnia, godz. 13.00–14.30: Spotkanie dla rodziców kandydatów. 29 marca, godz. 13.00 Opowieści o królewskiej menażerii Historia mniej znana – Czy kobieta to też człowiek? 10 maja, godz. 13.00–14.30: Zioła z królewskiej apteki 12 marca, godz. 17.30–19.00 28 czerwca, godz. 13.00–15.00: Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w WilanoDzień otwarty w Szkole Podstawowej nr 104, i Tajemnice rezerwatu Morysin wie, ul. St. K. Potockiego 10/16, Warszawa m. Macieja Rataja 18 lipca, godz. 11.00–12.30: Egzotyczny Wilanów Koszt: bilet wstępu do pałacu Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Przyczółkowa 8 sierpnia, godz. 11.00–12.30: Folwark wilanowski Historia Mniej Znana to cykl spacerów tematycznych po 27, Warszawa pałacu oraz ogrodach, po wystawach stałych i czasoSzkoła zaprasza rodziców do zapoznania się z ofertą 27 września, godz. 13.00–14.30: Moda ogrodowa 11 października, godz. 13.00–14.30: wych adresowanych do odbiorców dorosłych. edukacyjną szkoły. Wzory i kolory natury „Czy kobieta to też człowiek?” Podczas dni otwartych będzie można: To spotkanie poświęcone bardzo ciekawym dysputom, • zobaczyć wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne, 29 listopada, godz. 13.00–14.30: Jak przyroda przygotowuje się do zimy? jakie toczyły się na salonach francuskich w XVII w., a • poznać organizację dnia, 13 grudnia, godz. 13.00–14.30: Pies, łabędź, niedźwiedź dotyczyły istoty i kondycji kobiety. Czy wpłynęły one na • porozmawiać z nauczycielami i dyrektorem. – czyli o symbolice ogrodowych rzeźb zmianę wzorca osobowego kobiety również u nas – Spotkanie dla rodziców kandydatów do klas 1. Rezerwacja: 22 54 42 850, bilety@muzeum-wilanow.pl. przecież przeobraża się on zasadniczo od końca XVII Zapisy do piątku poprzedzającego spotkanie przez XVIII w., tak że nawet Władysław Konopczyński, 13 marca, godz. 17.00–19.00 do godz. 16.00. pisząc książkę o tych czasach, zatytułował ją: „Gdy rząDzień otwarty w Gimnazjum nr 116, Koszt: na spacery obowiązuje bilet wstępu na teren ogro- dziły nami kobiety”. im. Husarii Rzeczypospolitej dów, wyjątek stanowi wycieczka do Morysina 28 czerwca Dodatkowych informacji na temat programu: Zespół Szkół nr 123, ul. Uprawna 9/17, Warszawa nkokoszka@muzeum-wilanow.pl Zapraszamy rodziców do zapoznania się z ofertą edu- płatna 10 zł od osoby. Miejsce spotkania: przy kasie muzealnej na przedpolu. tel. 22 544 28 38 kacyjną szkoły.

Marzec Teraz Wilanów 25


świat na językach

na językach w marcu marzec jest pierwszym wiosennym miesiącem w roku, a jeśli wiosna gości wokół, to przynosi powiew świeżości i nowości. Postanowiliśmy zatem odświeżyć od tego miesiąca nasz cykl artykułów „świat na językach” i mamy nadzieję, że nowa formuła spodoba się stałym czytelnikom. W tym miesiącu opisujemy dwa najważniejsze wydarzenia w kalendarzach wielu krajów – jest to międzynarodowy Dzień kobiet oraz Dzień świętego Patryka. oprócz tego ma miejsce wiele innych, nietypowych atrakcji w różnych miejscach globu i kilka z nich również wydały nam się bardzo interesujące. Przeczytaj i dowiedz się, co tam w świecie na językach…

International Women’s Day W czasach nowożytnych w Europie najstarsze wzmianki o święcie kobiet pochodzą z Francji z 1824 r., znajduje się w nich informacja o praczkach z Bonn-Beuel, które przygotowały uroczyste zapusty, chcąc oderwać się od prozy życia. Współczesna geneza święta jest ściśle związana z walką kobiet o równouprawnienie oraz lepsze warunki pracy i życia. Święto zostało ustanowione dla upamiętnienia strajku 15 tysięcy kobiet, pracownic fabryki tekstylnej, które 8 marca 1908 r. w Nowym Jorku domagały się praw wyborczych i polepszenia warunków pracy. Właściciel zamknął strajkujące w pomieszczeniach fabrycznych z zamiarem uniknięcia rozgłosu. W wyniku nagłego pożaru zginęło 129 kobiet. Nie od zawsze Dzień Kobiet był obchodzony tego samego dnia w wielu krajach. Dopiero w 1914 r. po raz pierwszy był świętowany 8 marca jednocześnie w Austrii, Danii, Niemczech, Holandii, Rosji i Szwajcarii. Wybuch Pierwszej Wojny Światowej zmusił Europę do zaniechania obchodzenia jakichkolwiek świąt na dłuższy czas. W Polsce centralne obchody Dnia Kobiet zostały w Polsce zlikwidowane w 1993 r., jednak w wielu krajach organizowane są specjalne spotkania, prelekcje, demonstracje. Międzynarodowy Dzień Kobiet nabiera jednak zupełnie innego wydźwięku, kiedy poczytamy o tym na stronie: http://www.un.org/en/events/womensday/.

landzkim chrześcijanom dogmat Trójcy Świętej: istnieją trzy osoby Boskie, a jednocześnie całość tworzy Boga. Tak oto symbolem święta Świętego Patryka stała się zielona trzylistna koniczyna. Już od 14 marca w Dublinie rozpoczynają się obchody Dnia Św. Patryka, które potrwają do 17 marca, kiedy to ulicami Dublina przejdzie wyjątkowa parada. www.stpatricksfestival.ie

St. Patrick’s Festival in Dublin, IRELAND The world's largest dog show in BirmingDzień Świętego Patryka jest irlandzkim świętem, ham, UK które najhuczniej obchodzone jest w rodzimym Największa wystawa psów na świecie odbywa kraju, gdzie tradycja tego dnia posiada w historii się właśnie w marcu w Birmingham w Wielkiej Brytanii i jest to bardzo głębokie korzenie. We wszystkich innych krajach, jak Wielka tak wyjątkowe wydarzenie, że odnotowano je w księdze rekoBrytania, Stany Zjednoczone, Australia – również obchodzi się rdów Guinessa. WysDzień Świętego Patryka, ale jest to hołd dla chrześcijaństwa i tawa składa się z kilku uczczenia irlandzkich korzeni mieszkańców danego kraju. konkurencji trwających Pochodzenie tego święta jest związane ściśle z postacią Św. Parównocześnie, ale natryka, który jako młody chłopiec został porwany przez piratów, jbardziej prestiżową i zbiegł z niewoli do Galii i tam skończył studia, aby następnie przyjąć główną konkurencją jest święcenia kapłańskie. Wrócił do Irlandii w roku 432 i wniósł wielki walka o tytuł „Best in wkład w nową kulturę tego kraju. Przyczynił się do tego, że Irlandia Show” – najwyższe przyjęła chrzest i została ewangelizowana. Podobno Święty Patryk wyróżnienie dla psa i posłużył się właśnie trzylistną koniczyną, aby wyjaśnić pierwszym irjego właściciela. Pole-

26 Teraz Wilanów Marzec


świat na językach camy wielbicielom czworonogów obejrzenie filmu z zeszłorocznej relacji na stronie www.crufts.org.uk. The Canberra Balloon Spectacular, AUSTRALIA Już po raz dwudziesty dziewiąty w Canberra w Australii odbywa się w marcu jedna z największych imprez balonowych na świecie. Impreza trwa 9 dni i każdego dnia od godziny 6.15 rano startują balony z całego świata, tworząc na niebie radosny widok. Takie widoki są nam dobrze znane z Fiesty Balonowej w Wilanowie, ale zawsze możemy nacieszyć oko również innymi widokami i pejzażami. Osoby, które mają okazję w tym czasie odwiedzić Canberrę, mogą również skorzystać z okazji i zapoznać się z międzynarodowymi wystawami w tym mieście, a także posmakować wykwintnych win, z których słynie ten region. W najbliższej okolicy miasta znajduje się aż 33 winnice. www.balloonspectacular.com.au Las Fallas, Valencia, SPAIN Dla odmiany w Hiszpanii największe święto w marcu to Święto Ognia i jest to najbardziej znana impreza obchodzona w Walencji. Miesiącami przygotowuje się ogromne i krótkotrwałe kartonowe rzeźby zwane ninots, pochłaniane przez ogień w czasie wyjątkowego spektaklu. Geneza obchodów sięga tzw. Parot, należących do cieśli drewnianych lamp, którymi oświetlali warsztaty zimą i palili na ulicy w przeddzień obchodów św. Józefa. Prace polegające na zainstalowaniu ponad 700 kartonowych figur na ulicach i placach miasta, rozpoczynają się nawet kilka dni wcześniej. Rankiem, 16 marca, Walencja budzi się zamieszkała przez karykatury i satyryczne obrazy, które z dużym poczuciem humoru krytykują polityków, celebrytów oraz najważniejsze aktualne wydarzenia. Kolejnym emocjonującym momentem Święta Ognia jest ofiara z kwiatów składana Maryi Dziewicy. W dniach 17 i 18 marca komitety przygotowujące święto maszerują i, ku czci swej patronki, układają kopiec z kwiatów, sięgający 14 m wysokości. Zabawy taneczne, kawalkady, walki byków, konkursy i inne atrakcje uzupełniają program obchodów. www.fallasfromvalencia.com

Marzec Teraz Wilanów 27


Ogłoszenia

ADRESY SKLEPóW zAM

YD

O

ul. Sarmacka 20, al. wilanowska 9, ul. lanciego 16, ul. chodkiewicza 8 lok. 8, ul. Przejazd 6 lok. 7, ul. Ponarska 1

Medycyna Estetyczna i Kosmetyka

%

z

AS A PR

! IAłu uDz

Dr. Dariusz Kołodziejczak

wySoki Standard, niSkie ceny, Promocje

Kupon rabatowy

20%

al. wilanowska 7, tel 224010665, 665665078, www.bellisana.pl

28 Teraz Wilanów Marzec


Business mama

Busines s mama czyli kariera z dzieckiem pod rękę

dwie młode mamy spełnione na gruncie zawodowym. obie urodziły dwójkę dzieci i rzuciły pracę w korporacjach. Wspólnie założyły własny biznes, który właśnie obchodzi piąte urodziny. Małgorzata kwiatkowska i agata czerniakowska-Masiak, założycielki marki caramella, połączyły pracę z pasją, biznesem i życiem rodzinnym. jak im się to udało? Caramella jest polskim producentem artykułów wyposażenia pokoju dziecięcego i istnieje od 2010 r. Firma powstała z tzw. potrzeby, obserwacji i rynkowej luki, ale także przyjaźni i podobnego poczucia estetyki. – Z Agatą znałyśmy się już wcześniej, obie pracowałyśmy dla dużych firm i byłyśmy aktywne zawodowo. Kiedy zostałyśmy mamami, jeszcze bardziej połączyły nas długie rozmowy i wspólne spacery z dziećmi. W trakcie przygotowań pokoików dla naszych córek zauważyłyśmy, że na rynku istnieje nisza. Brakowało firmy, w której pokój dziecięcy można urządzić gustownie, kompleksowo i do tego online. Wtedy narodziła się pierwsza myśli, która doprowadziła do powstania Caramella – wspomina Małgorzata Kwiatkowska. Caramella proponuje rodzicom gotowe rozwiązania na kompletne i stylowe urządzenie pokoju dziecięcego. Wszystkie produkty są pomyślane tak, aby tworzyć część spójnej kolekcji, a jednocześnie funkcjonować samodzielnie w istniejącym już wnętrzu. Przez pierwszy „okrągły” rok obie Panie opracowywały strategię działania oraz koncepcję produktów. Projektowały meble i dodatki, dobierały tkaniny, kolory, wzory, tworzyły całe kolekcje. W tym czasie powstawały również pierwowzory i prototypy. Wszystko organizowały same – jeździły, woziły, nosiły, aranżowały i stylizowały sesje zdjęciowe. Pracowały dniami i nocami, niejednokrotnie z dziećmi na rękach.

Zaczęły od pomysłu i sklepu online. Dziś Caramella ma na koncie szeroki asortyment produktów, salon na warszawskim Wilanowie oraz rzeszę zadowolonych klientów w Polsce i zagranicą, m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwajcarii, Francji, Belgii, na Malcie, Ukrainie, łotwie i w Niemczech. Produkty Caramella cechuje najwyższa jakość, oryginalne wzornictwo, niezwykła dbałość o detale oraz ręczne wykonanie. Wszystkie z nich powstają w Polsce, od początku do końca tworzone są przez firmę Caramella – od idei poprzez projekt, do wykonania. – Na początku wsparciem internetowego biznesu był niewielki showroom w centrum Warszawy, jednak jesienią 2012 r. postanowiłyśmy otworzyć stacjonarny sklep Caramella na warszawskim Wilanowie. Świadomie zdecydowałyśmy się na tę lokalizację. Wilanów to dzielnica w ogromnym potencjałem. Mieszka tu wielu młodych ludzi, a oferta usługowa na ul. Wiertniczej związana jest z branżą wnętrzarską od dawna – mówi Agata Czerniakowska-Masiak, która sama jest mieszkanką Zawad. O swojej współpracy i budowaniu biznesu mówią otwarcie i z pasją. Uzupełniają się nawzajem doświadczeniami i pomysłami, motywują do działania. I choć po pięciu latach wiedzą, że udało im się osiągnąć wiele, to w przyszłość patrzą cały czas z ambicjami rozwoju Caramella na większą skalę. Cieszymy się, że w Wilanowie mamy takie pełne sukcesu mamy!

Marzec Teraz Wilanów 29


Uroda

Mezoterapia igłowa i Mikroigłowa SKóRA JAKO BARIERA Nasza skóra chroni nas sprzed chorobotwórczymi mikroorganizmami i zanieczyszczeniami środowiska, ale też utrudnia wnikanie substancji aktywnych do jej głębszych partii. Dlatego mezoterapia igłowa daje spektakularne efekty, ciesząc się coraz większym powodzeniem wśród pacjentów. Zabiegi stosuje się nie tylko na twarz, szyję i dekolt, ale także na całe ciało.

MEZOTERAPIA MIKROIGłOWA – NATURALNA ODNOWA SKóRy Korzystne działanie terapeutyczne nakłuwania skóry sięga aż do roku 1600 p. n.e. i dynastii Shang, gdzie stosowano je w tradycyjnej medycynie chińskiej do akupunktury. Odmładzające działanie mikronakłuć w kosmetyce odkrył dr Desmond Fernandes. Zauważył, iż kobiety z pewnego plemienia Południowej Afryki systematycznie poddają się rytuałowi chłostania ciała cierniowymi gałązkami, co bardzo korzystnie odbija się na ich wyglądzie. Okazało się, iż naturalnymi mechanizmami obronnymi skóry jesteśmy w stanie pobudzić ją do samoregeneracji oraz wzmożonej produkcji kolagenu i elastyny. Dr Fernandes opracował urządzenie Roll-Cit – ruchomy wałeczek z igiełkami do stosowania w salonach kosmetycznych i gabinetach lekarskich, a także do terapii domowej. Obecnie najskuteczniejszym i najbardziej efektywnym urządzeniem do mezoterapii mikroigłowej jest Dermapen, który dzięki zastosowaniu opatentowanej technologii nakłuwa skórę prawie 80 000 razy na minutę. Posiada on jednorazową, precyzyjną 30 Teraz Wilanów Marzec

końcówkę, dzięki której jesteśmy w stanie precyzyjnie opracować nawet najwrażliwsze okolice oczu, ust, nosa i uszu. Podczas zabiegów mikronakłuwania dodatkowo wprowadzane są preparaty o właściwościach nawilżających, odżywczych, napinających, ponieważ powstałe mikrokanaliki umożliwiają głębszą penetrację cennych substancji odżywczych i kwasu hialuronowego w głębsze partie skóry. Dzięki zastosowaniu mikronakłuć absorpcja ta zwiększa się nawet 1000 razy. Zabiegi mezoterapii mikroigłowej polecane są do skutecznej walki ze zmarszczkami, rozstępami, bliznami, przebarwieniami, rozszerzonymi porami, a także utratą elastyczności skóry czy łysieniem.

MEZOTERAPIA IGłOWA – KOKTAJLE MłODOŚĆI Jeśli twoja skora jest odwodniona, szara, zmęczona i koniecznie potrzebuje „bomby’’ witaminowej oraz intensywnego nawilżenia to zbawienna będzie dla niej mezoterapia igłowa. Niezmiernie ważnym składnikiem podawanym podczas zabiegów jest kwas hialuronowy, który odpowiada za odpowiednie nawilżenie tkanek. W młodym wieku mamy go pod dostatkiem, dlatego skóra jest sprężysta i elastyczna. Niestety po 40 roku życia mamy go o połowę


Uroda mniej, co prowadzi do powstawania zmarszczek i wiotkości skóry. Dodatkowo, koktajle do mezoterapii igłowej zawierają także witaminy młodości A, E i C oraz szereg makro i mikroelementów. W ich skład mogą wchodzić peptydy biomimetyczne, które jak laboratoryjnie udowodniono, pobudzają produkcję kolagenu. Dla osób, które maja skłonności do uczuleń i alergii, polecamy specjalne organiczne preparaty firmy Neauvia Organic.

MEZOTERAPIA OKOLIC OCZU Mezoterapia igłowa uważana jest za jedną z najskuteczniejszych metod rewitalizacji skóry wokół oczu. Dużym kłopotem estetycznym dla pań i dla panów są „worki”, które mogą stać się znacznie mniej widoczne dzięki unikalnym składnikom drenującym Dermaheal Eyebag Solution. Najnowszym preparatem Dermaheal Dark Circle możemy zaś rozświetlić „cienie” i oznaki zmęczenia wokół oczu.

BIOSTyMULACJA WZROSTU WłOSóW Nadmierne wypadanie włosów dotyczy zarówno panów, jak i pań w różnym wieku. Może to być związane z zaburzeniami hormonalnymi, stresem, dietą, menopauzą czy karmieniem piersią. Stosowanie odpowiednich szamponów i odżywek niestety nie wystarczy. Mezoterapię na skórę głowy warto stosować nie tylko w sytuacjach nadmiernego wypadania włosów, ale również gdy zauważymy pogorszenie się kondycji włosów lub chcemy poprawić ich wygląd, gęstość i jakość, odmładzając fryzurę. Aminokwasy, peptydy biomimetyczne, minerały takie jak krzemionka stymulują krążenie i wzmacniają cebulki włosowe. W efekcie hamują wypadanie, zwiększają objętość i grubość włosów.

NowocZesNe oDchuDZaNie VELAShAPEII + LIPOShOCK GRATIS KRIOLIPOLIzA - 20% ENDERMOLOGIA LPG + MEzOTERAPIA CELLuLITu - 50%

DerMapeN TWARz + SzYJA 690 PLN TWARz + SzYJA + DEKOLT 990 PLN

MeZoterapia kwaseM hiaLuroNowyM NEAuVIA ORGANIC 1 ML 600 PLN NEAuVIA ORGANIC 5 ML 1600 PLN

wypełNiaNie kwaseM hiaLuroNowyM NEAuVIA ORGANIC 1 ML 990 PLN

Laseroterapia - 20 %

SPOSóB NA CELLULIT

ARtyKUł SPonSoRoWAny

PRomocjE mARcoWE W AmbAsADZIE uRoDy mEDIcAL sPA

Mezoterapia igłowa jest również jedną z najskuteczniejszych metod do walki z cellulitem. Preparaty użyte do zabiegu pobudzają spalanie tkanki tłuszczowej i mają działanie detoksykujące i wygładzające. Zabieg jednocześnie czyni skórę bardziej jędrna i sprężystą. W celu zwiększenia efektów zabiegowych zaleca się połączenie mezoterapii igłowej cellulitu z serią zabiegów masażu podciśnieniowego, np. endermologie LPG, Body mix lub masaż bańką chińską.

DEPILACJA LASEROWA uSuWANIE PRzEbARWIEń uSuWANIE NACzYNEK

terMoLiftiNg Zaffiro 2 zAbIEGI + 1 GRATIS

fryZjer KOLORYzACJA + STRzYżENIE GRATIS KERATYNOWE PROSTOWANIE WłOSóW + KOSMETYKI DO DOMu GRATIS

Ambasada urody Medical SPA ul.hlonda 2, 02-972 Warszawa tel. 22 253 23 23, kom. 604 502 501 www.ambasadaurody.pl

Nina Markowska Mgr Kosmetologii Ambasada Urody

Marzec Teraz Wilanów 31

Szegółowe informacje o promocjach w recepcji salonu.


Twoje dziecko

prZyjęcia na świeżym pOwietrZu W marcu powitamy wiosnę i już na samą myśl o tym nasze zmysły buzują nowymi, wiosennymi smakami. kiedy już na dobre zrobi się w końcu ciepło i słonecznie, nie ma przecież nic przyjemniejszego niż przeniesienie się z imprezami i przyjęciami do ogrodu – własnego lub kawiarnianego. Zorganizowanie przyjęcia na świeżym powietrzu to ciekawa alternatywa dla tradycyjnie wyprawianych uroczystości. A okazji jest wiele – urodziny, komunie, Dzień Matki, Dzień Dziecka, popularne imieniny czy po prostu spotkanie z przyjaciółmi. Impreza taka będzie atrakcją zarówno dla młodszych, jak i starszych gości. Dzieci bowiem uwielbiają zabawę w plenerze, szczególnie tę dobrze zaplanowaną. Dorośli natomiast, pracujący cały tydzień w pomieszczeniach przed monitorami, będą zachwyceni możliwością spędzenia miłych chwil na świeżym powietrzu. Jeśli posiadasz własny ogród, to możesz skorzystać z tego przywileju. Jedynym zmartwieniem pozostaje tylko gotowanie i obsługa gości. W dzisiejszych zabieganych czasach często brakuje nam sił i wolnej chwili, żeby samodzielnie przygotować dania na imprezę. Zakupy, gotowanie, obsługa gości, sprzątanie, problem z brakiem odpowiednich sztućców, talerzy – te czynniki często stają nam na przeszkodzie i rezygnujemy z urządzania przyjęcia. Warto skorzystać wówczas z usług Cafe Fusion w Starej Papierni. Specjaliści zorganizują wszystko za Ciebie zgodnie z Twoimi wytycznymi. Możesz również zaprosić gości do ogródka Cafe Fusion przy Starej Papierni w Konstancinie i bez problemu zorganizować imprezę pod gołym niebem, rozkoszując się smakami wiosny i atmosferą beztroski. Na przyjęcie na świeżym powietrzu, w zależności od fantazji, można wybrać gotowe potrawy z menu lub zorganizować wspólne gotowanie w formie warsztatów kulinarnych. Pamiętaj, że impreza w ogródku jest mniej zobowiązująca niż przyjęcie domowe i można odpuścić konwenanse. Party na świeżym powietrzu rządzi się swoimi prawami. Można urządzić je w weekend, po południu,

8 Teraz Konstancin Marzec


przygotowując lekki obiad z 2–3 potrawami z grilla (ryba, mięso), połączonymi z sałatkami z sezonowych warzyw i poprzedzonymi niekłopotliwą zupą, której nie trzeba podgrzewać. Warto pomyśleć też o kilku błyskawicznych przekąskach, które zaspokoją pierwszy głód i skrócą gościom czas oczekiwania na danie główne. Posiłki powinny być łatwe do przyrządzenia i w takiej formie, by można było wziąć je do ręki (np. warzywa z dipami, szaszłyki). Przed deserem albo nawet zamiast niego możesz podać sery, ale już pokrojone w kawałki. Nie zapomnij też o napojach, szczególnie jeśli w przyjęciu biorą udział dzieci i na dworze jest ciepło. Jeśli zdecydujesz się na przyjęcie w ogródku Cafe Fusion przy Starej Papierni, to możesz mieć z głowy nie tylko organizację menu, ale również atrakcje dla dzieci. Oprócz tego, że obok ogródka znajduje się plac zabaw, to jest jeszcze tyle miejsca wokół, że wystarczy na dmuchane materace, gry piknikowe np. z piłką plażową, skakankami, minigolfem, grami planszowymi lub pokaz baniek mydlanych, mimów, a nawet małe przedstawienie teatralne. Wszystko zależy od okazji i potrzeby. Wystarczy, że określisz swoje oczekiwania, a możesz liczyć na fachową pomoc w zorganizowaniu każdego szczegółu przyjęcia. Szczególnie warto zadbać o wystrój ogródka, który od razu doda specjalnego charakteru dostosowanego do okazji imprezy. Wypielęgnowany ogród pełen wiosennych kwiatów to najpiękniejsza scenografia przyjęcia pod chmurką, ale jeśli nie dysponujesz takim otoczeniem, to w ogródku Cafe Fusion możesz również liczyć na wazony ze świeżymi kwiatami i dyskretne dekoracje nad stołem. Jeśli przewidujesz, że impreza przeciągnie się do wieczora, zadbamy również o nastrojowe oświetlenie. Jeśli już wszystko zostanie idealnie przygotowane, to jednak na pogodę nie mamy wpływu. Warto więc mieć plan awaryjny. Jeżeli przyjęcie będzie odbywać się w ogródku Cafe Fusion i zaskoczy nas wiosenny deszcz, to można przenieść je do kawiarni w Starej Papierni. Nie musisz się o nic martwić. Idealne przyjęcie to nasza specjalność. Zadzwoń i umów się na spotkanie z konsultantem.

kontakt: tel. 512084770 littlefusioncafe@gmail.com

Dołącz do nas!

facebook.com/LITTLE.FusIoN.uRoDZINy

Marzec Teraz Konstancin 9

AUTOPROMOCJA

Twoje dziecko


ARTyKUł SPONSOROWANy

cZas na mOntessOri Wybór odpowiedniej placówki nie jest łatwy, przede wszystkim ze względu na różnorodność przedszkoli oraz ich ofertę - warunki lokalowe, bogatą gamę zajęć dodatkowych czy dogodny dojazd. bezpieczeństwo, opieka wykwalifikowanej kadry i atmosfera sprzyjająca harmonijnemu rozwojowi dziecka to kryteria, które każda placówka edukacji przedszkolnej musi spełniać, aby sprostać oczekiwaniom współczesnego rodzica. Metoda, w oparciu o którą przedszkole przekazuje najmłodszym wiedzę o świecie i przygotowuje dzieci do obowiązku szkolnego, stała się również bardzo istotnym czynnikiem przy wyborze placówki. przedszkola nie powinny również zapominać o językach obcych, które najmłodsi przyswajają z ogromną łatwością. stąd placówki, w których język angielski jest językiem wiodącym, cieszą się ogromnym zainteresowaniem i uznaniem wśród rodziców. Aneta Suchożebrska, założycielka przedszkola ABC Montessori Education w Bielawie: „Otwierając przedszkole, postawiłam sobie pytanie: jakie powinno ono być? Musi być miejscem, w którym dzieci czują się znakomicie, a kompetentni nauczyciele są życzliwi, pomocni i uśmiechnięci. W opiekę nad dzieckiem i jego edukację wkładają całe swoje serce. To miejsce, do którego dzieci przychodzą z radością, a poznając otaczający je świat, uczą się go i zdobywają kolejne umiejętności. Odpowiednio dobrane materiały i zajęcia oraz indywidualne podejście do dziecka umożliwiają mu rozwijanie jego zainteresowań i stymulują procesy poznawcze. Metodę Montessori odkryłam 14 lat temu, dzięki pewnej angielskiej rodzinie, w której opiekowałam się dwójką dzieci. Mama rodzeństwa była jej wielką fascynatką. W kolejnych latach, w przedszkolach Montessori w Anglii i w Polsce, nabywałam umiejętności i doświadczenie. Dziś, jako mama dwójki dzieci, wiem z pewnością, że przedszkole montessoriańskie to miejsce szczególne.”

6 Teraz Konstancin Marzec

ABC Montessori Education w Konstancinie – Bielawie to anglojęzyczne przedszkole, działające w oparciu o pedagogikę Marii Montessori. Placówka spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających rodziców. Przedszkole mieści się w przestronnym, wygodnym lokalu, położonym w pięknym ogrodzie, połączonym z placem zabaw. Placówka posiada własny parking. Dzieci przebywają w jasnej, dającej swobodę klasie, z bezpośrednim wyjściem na taras, łączącym dom z ogrodem. Do dyspozycji najmłodszych przedszkole posiada oddzielną sypialnię. Zajęcia taneczne, gimnastyka oraz rytmika odbywają się w osobnej, wydzielonej do zajęć sali.


Edukacja Dyplomowani nauczyciele Montessori w codziennym kontakcie w dziećmi posługują się wyłącznie językiem angielskim, co sprzyja naturalnemu procesowi chłonięcia języka obcego, już w przypadku najmłodszych, dwuletnich dzieci. Pomoce Montessori, skupione w pięciu działach (życie praktyczne, sensoryka, matematyka, język, kultura) dają każdemu dziecku niepowtarzalną możliwość odkrywania świata i jego zjawisk w naturalnym procesie poznawczym, z pomocą nauczyciela, który w klasie Montessori jest jedynie przewodnikiem, szanującym wybory dziecka. Edukacja i wszystkie codzienne aktywności odbywają się w ABC w grupach mieszanych wiekowo. Grupa toddlers to dzieci w wieku od 18 do 36 miesięcy. W grupie starszej wspólnie przebywają dzieci od 3. do 6. roku życia. Taki podział wiekowy sprzyja budowaniu relacji społecznych, kiedy dzieci starsze są wzorem dla najmłodszych. Wychowankowie ABC korzystają z zajęć dodatkowych, takich jak: taniec, rytmika z umuzykalnieniem, gimnastyka, piłka nożna czy indywidualne lekcje gry na pianinie. Projekty kulinarne i artystyczne to kolejne aktywności, w których dzieci mogą brać udział. Przedszkole współpracuje z gabinetem psychologicznym oraz dyplomowanym logopedą, prowadzącym zajęcia indywidualne na terenie przedszkola. Dzieci uczestniczą regularnie w wycieczkach tematycznych, takich jak: spektakle teatralne, lekcja gotowania w restauracji czy wizyta u dentysty. Przedszkole regularnie odwiedzają goście, m.in. ochotnicza straż pożarna, policja czy rodzice dzieci, przy okazji tematów zajęć tygodniowych, typu „państwa i narodowości”. Jeżeli jesteście Państwo ciekawi, jak funkcjonuje przedszkole ABC, zapraszamy do odwiedzenia placówki codziennie po godzinie 14:00 oraz w Dni Otwarte: 7 i 21 marca, w godzinach 11.00–14.00. Będzie to doskonała okazja do zapoznania się z metodą i materiałami Montessori oraz zadania pytań nauczycielom przedszkola.

na wpisowe

Abc montessori Education

Marzec Teraz Konstancin 7

20%

%

Dołącz do nas!


Wywiad

l'atelier athlétique. pasja i biznes Maciek tereszkiewicz. chodząca reklama swojego klubu czy zwyczajny człowiek sportu? nie wyobraża sobie robić nic innego. z pasji stworzył klub jakiego jeszcze nie znacie. Teraz Konstancin: Maćku – pozwolisz, że tak będę się do Ciebie zwracać? L'Atelier Athlétique to nazwa nowo otwartego klubu fitness w Konstancinie w Starej Papierni, co za nią stoi? Maciej Tereszkiewicz: Oprócz oryginalnej nazwy, dzięki której chcemy się wyróżniać na rynku, to również jakość, klasa i prestiż. Większość takich miejsc ma nazwy zaczerpnięte z języka angielskiego i nie trudno się domyśleć, co się kryje „za”. Miejsce, które stworzyłem, ma być niebanalne, wyróżniać się na tle tego, co już oferuje rynek poprzez jakość, poziom i nowe znaczenie fitnessu, jakie zaczęło rozwijać się w naszym kraju. TK: Sport to Twoje życie? Pasja? Czy po prostu biznes? M.T.: Z wykształcenia jestem fizjoterapeutą, co bardzo pomaga mi w pracy. Sport to

4 Teraz Konstancin Marzec


Wywiad moja wielka pasja, od 10 lat pracuję jako trener personalny i jestem ekspertem w dziedzinie fitnessu. Tak naprawdę sportem zainteresowałem się już jako dziecko i nie wyobrażam sobie robić niczego innego. TK: Dlaczego Konstancin? Czy to jest Twoja target group, do której chcesz skierować swoją ofertę? M.T.: Tak, tu mam swoją bazę klientów, od lat pracowałem indywidualnie z ludźmi z Konstancina i okolic jako trener osobisty. 90% moich klientów to kobiety. Współpracując z ambasadami: Izraela, Wielkiej Brytanii, Kanady i Stanów Zjednoczonych pozyskałem znaczną grupę klientów – obcokrajowców, którzy o wiele wcześniej niż my w Polsce sport zaczęli traktować nie jako zło konieczne czy przymus, tylko jako przyjemność dnia codziennego. Zależało mi na stworzeniu takiego socjal clubu, gdzie będziemy nie tylko pracować nad swoim ciałem, ale także mieć możliwość spotkać się po treningu na kawę czy wspólny lunch. TK: Do kogo w szczególności skierowany jest klub? Do kobiet? Czy oferta jest dla wszystkich? M.T.: Nasza oferta nie jest skierowana wyłącznie do kobiet. Sprzęt, jaki posiadamy w klubie, jest specjalnie dobrany tak, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Przede wszystkim kierujemy naszą ofertę do ludzi, którzy cenią sobie swój czas, komfort zajęć i przyjazną, kameralną atmosferę. Stąd możliwość wchodzenia tylko z kartą członkowską, żadnych przypadkowych klientów. Cena, jaką mamy, również ma wyselekcjonować potencjalnego klienta. TK: Czy czujecie się bezkonkurencyjni na terenie Konstancina, bo mimo wszystko to nie jest duży obszar i czy wbrew pozorom to Was nie ogranicza? M.T.: Z punktu widzenia stricte biznesowego jest to duży plus, że nie mamy konkurencji i nie dlatego, że jesteśmy jedyni i nowi, ale dlatego, że duże kluby to dla nas żadna konkurencja, ponieważ nie oferują tego samego poziomu obsługi. Wykończenie wnętrza, ograniczona ilość klubowiczów, możliwość pracy z trenerem, który dokładnie zna nasze cele i oczekiwania, indywiduane podejście personelu – to główne cechy, które wyróżniają L'Atelier Athlétique. Ale nie mylmy tego ze snobizmem. Skłamałbym, gdybym powiedział, że Stara Papiernia to nie jest idealne miejsce na otwarcie L'Atelier Athlétique. TK: Jak w Polsce rozwijają się kluby fitness i w jakim miejscu się znajdujemy? M.T: Rynek branży fitness nie jest jeszcze usystematyzowany w Polsce, tak jak i w zachodniej Europie. W większości tworzy się duże kluby w niskiej cenie, powiedzmy „dla każdego” . To, co my oferujemy, to jest tzw. linia prestiż, której tak naprawdę w Polsce jeszcze nie ma. W Wielkiej Brytanii na przykład powstają jak grzyby po deszczu kluby takie jak nasz. Z ograniczoną liczbą miejsc, bardzo dobrze wyposażone, estetyczne, zatrudniające wysoko wyspecjalizowaną kadrę. Teraz jest doskonały czas, żeby stworzyć taką markę, linię, która zaoferuje nam coś więcej, niż

tylko karnet na siłownię. Chcemy, by fitness kojarzył się z komfortem i relaksem, a nie ciągłą walką o miejsce na bieżni, wolną szafkę czy czysty ręcznik. Najwyższy czas, by zmienić spojrzenie Polaków na ten rodzaj aktywności fizycznej. W L'Atelier Athlétique tworzymy nową jakość. TK: Może trochę się pospieszę z pytaniem, ale czy masz w planach stworzyć z L'Atelier Athlétique tzw. sieciówkę? M.T.: Sieciówka? Zdecydowanie nie. Czy będą kolejne kluby – zdecydowanie tak. W tym momencie tworzymy model i nieustannie go udoskonalamy, między innymi po to, aby stanowił wzór dla tworzenia kolejnych lokalizacji. Jeśli wypracuje się styl i niepowtarzalną jakość, to później jest to już tylko kwestia doboru odpowiedniego lokalu i okolicy, w której może powstać potencjalny kolejny fitness club. Konstancin skupia dużą grupę obcokrajowców, przyzwyczajonych do wysokiego standardu usług, więc oni już dziś bardzo chętnie odwiedzają L'Atelier Athlétique. Chciałbym, aby dla nas, Polaków, ten standard także stał się normą. TK: Jakie konkretnie rodzaje ćwiczeń i zajęć posiadacie w swojej ofercie? M.T.: Członkostwo klubu gwarantuje nieograniczony dostęp do wszystkich zajęć fitness z oferty, m.in. spinningu, bodypump, pilates czy tabaty. Oczywiście oferujemy również treningi personalne. Ograniczona liczba klubowiczów pozwala nam na dynamiczną zmianę grafiku zajęć, z uwzględnieniem potrzeb klientów. Spinning to zajęcia fatberningowe, odchudzające, poprawiające kondycję i wydolność. Bodypump to zajęcia wzmacniające ze sztangami, rzeźbiące oraz spalające tkankę tłuszczową. Pilates to rozciąganie wszystkich partii ciała. Tabata to zajęcia o dużej intensywności dla bardziej zaawansowanych klientów. Podchodzimy do tematu bardzo kompleksowo, jesteśmy w stanie poprowadzić klubowicza na kilku płaszczyznach, począwszy od diety, zestawienia programu ćwiczeń, wsparcia trenera i motywacji grupowej. TK: Wiem, że nie tylko jesteś właścicielem, ale również osobiście prowadzisz zajęcia i treningi personalne. M.T.: Dokładnie tak, jak mówisz, jestem „wizytówką” swojego klubu i doskonale wiem, czego oczekują klienci. Znam ich potrzeby, wiem, co im przeszkadza i chcę, by w L'Atelier Athlétique najbardziej wybredny klient poczuł się dobrze. Z doświadczenia wiem, że większość osób przychodzi specjalnie do konkretnego trenera, bo dobrze się im razem pracuje, lubią się wzajemnie, a wtedy efekt murowany. Bardzo ważna jest także motywacja, którą Ci trenerzy wciąż budzą w klubowiczach. Mam nadzieję, że L'Atelier Athlétique będzie ulubionym miejscem aktywnego wypoczynku. Rozmawiała: Laura Janisiewicz Foto: Michał Zagórny

Marzec Teraz Konstancin 5


Aktualności wyBranO sOłtysów w gminie kOnstancin jeZiOrna

kOnstacińskie centrum HydrOterapii W Parku Zdrojowym przy ul. Źródlanej budowane jest Konstancińskie Centrum Hydroterapii. Jeżeli nie będzie żadnych przeszkód, obiekt ten zostanie oddany do użytku już w październiku tego roku. Spółka uzdrowiskowa pracuje również nad kolejnymi inwestycjami, m.in. przebudową kawiarni zdrojowej. Budowa Centrum rozpoczęła się rok temu, ale została wstrzymana ze względu na nieprawidłowości, które wykrył Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piasecznie. Po kilkumiesięcznej przerwie wznowiono prace, które od tej pory przebiegają zgodnie z planem.

Zamknięcie liceum w kOnstancinie? Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta, znajdujący się w KonstancinieJeziornie przy ul. Mirkowskiej 39, nie zostanie jednak zlikwidowany. Samorząd powiatu nie tylko chce się wycofać z zamknięcia placówki, lecz także ma zamiar utworzyć klasy o nowych profilach nauczania, związanych z uzdrowiskowym charakterem naszego miasta. Rada Powiatu Piaseczyńskiego w zeszłym roku wysunęła taki pomysł ze względu na niewielkie zainteresowanie ze strony potencjalnych uczniów. Większość młodzieży wybierała szkoły w stolicy, a Liceum w Konstacinie, mimo dobrego poziomu nauczania, świeciło pustkami. Wszystko wskazuje na to, że konstancińskie liceum zostanie uratowaneJeśli Rada Powiatu Piaseczyńskiego zgodzi się na kontynuację działalności szkoły, nowe klasy mają rozpocząć naukę już we wrześniu tego roku.

rekrutacja dO prZedsZkOli w kOnstancinie Na początku marca rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna. Nabór na rok szkolny 2015/2016 odbędzie się według jednolitych kryteriów. O przyjęciu dziecka do danej placówki decyduje liczba punktów uzyskanych podczas rekrutacji. 2 Teraz Konstancin Marzec

Wybrano już kolejnych sołtysów w gminie. Poza Kępą Oborską są to te same osoby, które zarządzały miejscowościami wcześniej. Swoich przedstawicieli wybrali mieszkańcy sołectw: Kępa Oborska, Kawęczyn, Czarnów, Okrzeszyn, Ciszyca, Opacz, Kawęczynek i Słomczyn. Nowego sołtysa wybrano tylko w Kępie Oborskiej, gdzie Piotra Rylskiego zastąpiła Anna Nowotnik. Wyniki wyborów w sołectwach gminy Konstancin-Jeziorna – 21–23 lutego 2015 r.: 1. Sołectwo Kępa Oborska – Anna Nowotnik 2. Sołectwo Kawęczyn – Mirosław Borowski 3. Sołectwo Czarnów – Małgorzata Wojakowska-żeglińska 4. Sołectwo Okrzeszyn – Katarzyna Wójcik 5. Sołectwo Ciszyca – Iwona Odolińska 6. Sołectwo Opacz – Małgorzata Osuch 7. Sołectwo Kawęczynek – Zofia Organiściak 8. Sołectwo Słomczyn – Ksawery Gut W piątek i sobotę (20 i 21 lutego) wybrano również przewodniczących zarządów osiedli Mirków i Obory: 1. Os. Mirków – Jerzy Krzysztof Klucz 2. Os. Obory – Alicja Welenc Przypominamy też wyniki wyborów, które odbyły się 15 lutego 2015 r.: 1. Sołectwo Dębówka – Grzegorz Rytka 2. Sołectwo Parcela – Robert Bryzek 3. Sołectwo Kępa Okrzewska – Renata Dąbrowska 4. Sołectwo Kierszek – Jacek Sokołowski 5. Sołectwo Turowice Krystyna Wyszogrodzka 6. Sołectwo Piaski – Jacek Kulczyk 7. Sołectwo Bielawa – Iwona Siudzińska 8. Sołectwo Borowina – Magdalena Wierzchucka 9. Sołectwo Cieciszew – Wojciech Kowalczyk.


Aktualności

remOnt amFiteatru w kOnstancinie Amfiteatr w Konstancinie został wybudowany w 2009 r. i kosztował ok. 6 mln zł. Już w 2012 r. okazało się, że wymaga naprawy. Zaczęły gnić niektóre drewniane elementy konstrukcji, które nie zostały prawidłowo zabezpieczone przed wilgocią, ponieważ nie przewidywał tego projekt. W tym roku ma być odtworzony nasyp otaczający muszlę koncertową, który osunął się w kilku miejscach. Wstępnie zarezerwowano na ten cel 30 tys. zł. Prace prawdopodobnie zostaną przeprowadzone wiosną.

rOndO „BarregO” w kOnstancinie? Część mieszkańców miasta zabiega o to, aby rondu u zbiegu ulic Mirkowskiej i Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie zostało nadane imię majora Włodzimierza Kozakiewicza pseudonim „Barry”. Włodzimierz Kozakiewicz był żołnierzem Armii Krajowej, m.in. uczestnikiem Powstania Warszawskiego oraz komendantem straży przemysłowej w mirkowskiej papierni i mieszkańcem pobliskiego Piaseczna.

ZdemOntOwany słup Z lOgO mcdOnald’s Zdemontowany został olbrzymi słup reklamowy Mc Donaldsa przy ul. Warszawskiej. Zarząd dotrzymał obietnicy o zlikwidowaniu kontrowersyjnej reklamy, która szpeciła wjazd do miasta. Gigantyczny słup reklamowy z logo McDonald's pojawił się przy ul. Warszawskiej w czerwcu 2014 r., niecały miesiąc po rozpoczęciu budowy restauracji. Widoczna z dużej odległości reklama wzburzyła część mieszkańców, radnych oraz przedstawicieli gminy KonstancinJeziorna. W połowie lipca urzędnicy wystosowali pismo do zarządu sieci McDonald's w Warszawie, w którym wnioskowali o usunięcie słupa reklamowego lub znaczne obniżenie jego wysokości, tak aby zrównał się z wysokością budynku restauracji. Pod koniec sierpnia przedstawiciele McDonald's Polska podjęli decyzję o demontażu kontrowersyjnej reklamy..

inwestycje w gminie samorząd powiatu w tym roku wyda na inwestycje w konstancinie-jeziornie tylko niewiele ponad 26 tys. zł. pierwotnie władze powiatu planowały zainwestować w naszą gminę prawie 3,5 mln zł – na remont mostu w obórkach oraz adaptację budynków szkoły przy ul. Mirkowskiej 39. prawdopodobnie żadne z tych zadań nie będzie realizowane w tym roku. W budżecie starostwa zabrakło również funduszy na remonty dróg powiatowych. Remont mostu w Obórkach został przesunięty na kolejny rok, a pieniądze zostaną przeznaczone na inny most na Jeziorce, w gminie Piaseczno. Decyzję uzasadniono tym, że przygotowania do jego budowy były bardziej zaawansowane i inwestycja ma większe szanse uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Kolejną kosztowną inwestycją, zaplanowaną na ten rok przez powiatowy samorząd, miała być adaptacja budynków szkoły przy ul. Mirkowskiej 39 na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, który miał być tu przeniesiony z Piaseczna. Zarząd powiatu poprzedniej kadencji oszacował, że niezbędne prace będą kosztowały ok. 2 mln zł. Jednak nowe władze powiatu raczej nie mają zamiaru przenosić ośrodka, a te pieniądze prawdopodobnie przeznaczą na remont dotychczasowej siedziby placówki. Wszystko wskazuje więc na to, że w tym roku powiat przeznaczy na inwestycje w Konstancinie-Jeziornie tylko niewiele ponad 26 tys. zł, które zostaną przeznaczone na zakup niezbędnego wyposażenia do prowadzonego przez starostwo Domu Pomocy Społecznej przy ul. Potulickich. Zabrakło środków na remonty dróg powiatowych, m.in. Lipowej i Wareckiej, które są w fatalnym stanie. Ta ostatnia ma być przebudowana do 2018 r.

Marzec Teraz Konstancin 3


Marzec 2015 / Gazeta bezpłatna

rozmowa z Maciejem tereszkiewiczem

„l'atelier

athlétique. pasja i biznes”

Profile for Teraz Wilanów

Terazwilanowmarzec2015  

Terazwilanowmarzec2015