Page 1

Wilanów, okolice Wilanów, Powsin, Powsin, Zawady, Zawady, Konstancin Konstancin Jeziorna Jeziorna ii okolice

Wrzesień 2012 / Gazeta bezpłatna ISSN 2082-3231 / Nakład: 10 000 egz.

Wrzesień 2012 / Gazeta bezpłatna ISSN 2082-3231 / Nakład: 10 000 egz.

PrZestrZeń PrZestrZeń PUblicZnA: PUblicZnA:

oś królewskA ZAbAwA --UhonorowAnie nieZAleżnie PAłAcU i miesZkAńców od wiekU

Konkurs wygrAj bilety nA koncert tori Amos!!!

AgUstin egUrrolA

...taniectowielkapróbacharakteru...

DNI WILANOWA 2012


Aktualności „kolekcja wilanowska. kontynuacja 1993–2011” – muzeum Pałac w wilanowie Wystawa jest efektem 19 lat starań o wzbogacenie artystycznych zbiorów wilanowskich. 13 września 2012 r., w Oranżerii Muzeum Pałacu w Wilanowie, została otwarta wystawa „Kolekcja wilanowska. Kontynuacja 1993–2011”. Ekspozycja czynna będzie do 3 lutego 2013 r.

TORIAMOS

zPolskąOrkiestrąRadiową Foto: Victor de Mello

Po wyprzedanym koncercie w 2011 Ar tystka postanowiła wrócić do Polski. tym razem zaprezentuje swoje utwory w zupełnie nowym wydaniu – z Polską orkiestrą radiową.

kiem,producentemJohnemPhilipemShenale, przygotowałakolekcjęswoichutworówwcałkiem nowycharanżacjach– naorkiestręsymfoniczną. WprojekcietowarzyszyjejMetropoleOrchestra poddyrekcjąJulesaBuckleya. GoldDusttodrugialbumartystkinagranydla DeutscheGrammophon,poniezwykleudanym debiucie,jakimokazałasięwydanawubiegłymrokupłytaNightofHunters. Jakmożnalepiejświętowaćjubileuszdwudziestoleciakarieryartystycznej:12milionówsprzedanychpłyt,zdobyciewieluprestiżowychnagródi kształtowanieprzezlatagustówmilionówfanów, jeśliniewydaniemalbumupodsumowującegodotychczasoweosiągnięcia?Dlauczczeniaokrągłego jubileuszuToriAmossięgnęłapoutworyjużistniejące,abypokazać,jak„mnóstwowydarzyłosię przeztedwadzieścialat.Mnóstwozdarzeń,mnóstworozmów–wszystkotostałosięważnąinspiracjądlatejpłyty.Pokazujejakwpłynęłynamoje utworyinadałyimdzisiejszykształt”.

KONCERTWPOLSCE –13PAŹDZIERNIKA WARSZAWA SALAKONGRESOWA BILETYJUŻWSPRZEDAŻY nawww.LiveNation.pl! ToriAmoswydaswójnajnowszyalbum GOLDDUSTjużwpaździerniku2012r. Wnowycharanżacjach,wzupełnienowym stylu,zakompaniamentemTheMetropole Orchestra–najnowszyalbumukażesię dziękiDEUTSCHEGRAMMOPHON/ MERCURYCLASSICS. TrzynastystudyjnyalbumToriAmosGold Dustpojawisięjużjesieniątegoroku.Artystkawrazzwieloletnimwspółpracowni-

ToriAmosnależydonajbardziejznaczącychioryginalnychartystówswojegopokolenia.Oprócz niebywałejswobody,zjakąporuszasiępomiędzy gatunkamiistylami,jakopierwszawhistoriiartystkazaoferowałaswójsingielwwersjidościągnięcia zinternetu.Jestteżautorkąoryginalnychwideoklipówdoswoichutworów.PozascenąToriAmos działatakżejakowspółzałożycielkaorganizacjiRAINN(Rape,AbuseandIncestNationalNetwork) przeciwdziałającejprzemocynatleseksualnym. WramachtrasyzorkiestrąsymfonicznąToriAmos wystąpiwwarszawskiejSaliKongresowej13październikazPolskąOrkiestrąRadiową.Biletywcenach209zł,242zł,275złoraz385złsąjużdostępnewsprzedażyinternetowejiwsklepach. Więcejszczegółówna: www.LiveNation.pl,toriamos.com,www.twitter.com/therealtoriamos,www.facebook.com/toriamos Źródło: Universal Music Polska.

Na wystawie zaprezentowano dzieła sztuki związane z historią rezydencji wilanowskiej i jej mieszkańców oraz zabytki odtwarzające i uzupełniające dawną kolekcję: obrazy, ryciny, druki i przedmioty użytku codziennego. Po raz pierwszy na ekspozycji przedstawione zostały zabytki archeologiczne pochodzące z badań terenowych prowadzonych od 2003 r. Wystawa jest również formą podziękowania darczyńcom; w ciągu ostatnich 19 lat muzeum zostało obdarowane przez 26 dobroczyńców, w tym dwie instytucje. Wśród najciekawszych zabytków włączonych do kolekcji między 1993 a 2011 r., można zobaczyć m.in.: wspaniały Portret Jana III w lamparciej skórze, przypisywany jednemu z nadwornych malarzy królewskich oraz wykonane we Francji portrety królewiczów Konstantego i Aleksandra Sobieskich. Warto też zwrócić uwagę na przedmioty, które stanowią świadectwo legendy króla Jana III Sobieskiego, kultywowanej z troską przez kolejnych właścicieli pałacu. Są to m.in.: stoliczek, według tradycji zawierający fragment dekoracji ściennej z zamku w Olesku, w którym narodził się król Jan; medal jubileuszowy wybity w 200. rocznicę bitwy pod Wiedniem, czy wyjątkowa srebrna plakieta przedstawiająca posłów cesarza Austrii na audiencji u króla Jana III, pochodząca z warsztatu lwowskiego złotnika Barucha Dornhelma specjalizującego się w produkcji sreber naśladujących dzieła XVII i XVIII w. Na szczególne miejsce zasługują odzyskane zabytki pochodzące z kolekcji historycznej. Wśród nich obraz Apollo i dwie muzy Pompea Girolama Batoniego – dzieło, którego tułaczka wojenna pomyślnie zakończyła się dopiero przed kilkunastu laty. Kompozycja, zakupiona zapewne około 1821 r. przez Stanisława Kostkę Potockiego, została odnaleziona przypadkowo po II wojnie w Pawłowsku pod Petersburgiem. W 1997 r. dzięki staraniom Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą obraz szczęśliwie powrócił do wilanowskiej pinakoteki. Wystawa oraz katalog w pięknej szacie graficznej prezentują ponad 450 obiektów włączonych do zbiorów w ostatnich 19 latach. Warto podkreślić, że pomiędzy 1993 a 2011 rokiem muzeum zakupiło 325 dzieł malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego, otrzymało 44 dary i 11 przekazów do inwentarza zbiorów artystycznych oraz 284 do zbiorów archeologicznych.

2TerazWilanówWrzesień


szanowni Państwo, w bieżącym numerze, jak co miesiąc, informujemy o tym co działo się w ostatnim okresie w naszej dzielnicy i okolicach oraz zapraszamy na zbliżające się wydarzenia kulturalne. szczególnie zachęcamy do wzięcia udziału w programie przygotowanym dla Państwa przez centrum kultury wilanów i muzeum Pałac w wilanowie oraz do udziału w atrakcjach w ramach trwających dni wilanowa 2012. wewnątrz numeru znajdziecie Państwo m.in. relację z otwarcia dni wilanowa, które jak co roku obchodzimy z wielką pompą oraz wywiad z Agustinem egurrolą, który opowiada o tym, jak wielką próbą charakteru jest nauka tańca. Zapraszamy do lektury stałej rubryki poświęconej przestrzeni publicznej redagowanej przez guy’a Perry, który tym razem porusza temat „osi królewskiej”. Zachęcamy także do skorzystania z bezpłatnego zaproszenia do klubu gold’s gym (wewnątrz numeru) oraz do wzięcia udziału w naszym konkursie, w którym do wygrania są bilety na październikowy koncert tori Amos w warszawie (szczegóły poniżej).

Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco Redakcja: ul. Sarmacka 18 lok.2, tel. 22 885 30 20 fax: 22 258 13 92 redakcja@teraz-wilanow.pl

Reklama: Adrian Gorkowski gorkowski@teraz-wilanow.pl tel: +48 514 58 25 09 reklama@teraz-wilanow.pl tel. 22 885 30 20

magali gutierrez carrasco

KONKURS

Wygraj bilety na koncert TORI AMOS, który odbędzie się 13 października w Sali Kongesowej w Warszawie. Poniżej znajdziesz pytania konkursowe. Pierwsze dwie osoby, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi na adres redakcja@teraz-wilanow.pl, otrzymają bezpłatne zaproszenie na koncert: 1. Jak brzmi tytuł najnowszego albumu Tori Amos? 2. Z kim wystąpi Tori Amos w warszawskiej Sali Kongresowej 13 października? WYDAWCA:LEMMONHOUSEsp.zo.o.02-972Warszawa,ul.Sarmacka18lok.2,KRS:0000340072, SądRejonowydlam.st.WarszawywWarszawie,XIIIWydziałGospodarczyKRS,kapitałzakładowy 50.000zł,REGON:142035681,NIP:9512294400

Współpraca: Anna Krokosz Guy C. Perry Magda Mosur Jacek Mosur Małgorzata Wróblewska Klaudyna Pabudzińska-Kossek Dorota Wójtowicz-Wielgopolan

Na okładce: AGUSTIN EGURROLA

www.terazwilanow.pl


Relacja

dni wilanowa 2012 FOTO:Mosur.Art.pl

Koncert Leszka Możdżera na dziedzińcu Muzeum Plakatu 4TerazWilanówWrzesień


Relacja Dokładniewpołudnie,9września,wystrzałarmatnina dziedzińcuPałacuwWilanowieobwieściłoficjalnerozpoczęcieDniWilanowa.Gospodarzedzielnicyipałacu zaprosilidouczestnictwawprogramieobchodów,wyjątkowobogatymwtymroku.Tradycyjnienapałacowym dziedzińcuzabrzmiałydźwiękimuzykidawnej,doktórej pokaztańcówdworskichdałagrupamłodzieżywstrojachzepoki.RekonstruktorzyhistorycznizLigiBaronów wypełniliniedzielnepopołudniepokazamiszermierki, żonglerkiorazciekawągawędąodawnychzwyczajachi uzbrojeniurycerzykrólaJanaIII.Czynnebyłyrównież warsztaty:kowalskiimanufakturadrukarska. Wniedzielnywieczórnajwiększąatrakcjąbyłwystęp LeszkaMożdżera.Koncertzgromadziłnadziedzińcu MuzeumPlakatukompletwidzów,którzyentuzjastycznie przyjęliartystę.Wśródwydarzeńmuzycznychzasługuje równieżnauwagękoncertmłodejwokalistkijazzowej MonikiBorzym,któryodbędziesię16września,wniedzielę,wtymsamymmiejscu. DniWilanowa,którychterminzwiązanyjestzrocznicą BitwypodWiedniem(wtymroku329-tą)rozpoczęły sięjużwsobotę,8wrześniaipotrwajądowielkiegofinału,wniedzielę16września.Bardzociekawiezapowiadająsięspaceryzprzewodnikiemmiejskim,doktórych zachęcamszczególnienowychmieszkańcównaszej dzielnicy.Wartopoznaćhistorięmiejsca,wktórym mieszkamy. Tegorocznyprogramzawierawieleimprezsportowych m.in.:turniejgolfowy,turniejpiłkinożnej,zawodyspławikowe,rodzinnezawodypływackieoraznocnyturniej piłkisiatkowej.Piknikirodzinne,wystawyrękodziełaartystycznego,pokazyfilmowe,rewiamody,występyteatralneorazróżnorodnewarsztatytematycznetobogata paletaatrakcji,jakiewtymrokuprzygotowalinamorganizatorzyDniWilanowa.Wtejwyliczanceniemoże równieżzabraknąćtakwidowiskowegoshow,jakąjestII FiestaBalonowaoPucharBurmistrzaDzielnicyWilanów orazmappingnafasadziePałacu,azarazponimpokazy laserów. Jakdotądsłoneczna,wrześniowapogodawspierastaraniaorganizatorów,którymnależąsięwielkiewyrazypodziękowaniazaogrompracyjakąwłożyliwprzygotowaniadoobchodówDniWilanowa. JM

Wrzesień TerazWilanów5


Dni Wilanowa

JĘZYK  FRANCUSKI LEKCJE, KONWERSACJE, KOREPETYCJE

ROMANISTKA Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU NA TERENIE WILANOWA

600 585 980, (22) 642 47 27 6TerazWilanówWrzesień


Relacja

DZIEŃMIESZKAŃCA

5 lat stowarzyszenia mieszkańców miasteczka wilanów (smmw)

Wsobotę8wrześniabr.naPlacuMiejskimodbyłosięświętomieszkańcówMiasteczkaWilanów–DzieńMieszkańca.Dodatkowowe wrześniuminęła5.rocznicapowstaniaStowarzyszeniaMieszkańcówMiasteczkaWilanów. Pomysłodawcyświętazaprosilicałerodzinydo wspólnychzabawikonkursównaświeżympowietrzuoraznapoczęstunek,przygotowany przezmieszkańcóworazzaprzyjaźnionerestauracjezMiasteczkaWilanów.Możnabyłoskosztowaćpizzę,szaszłyki,warzywaikiełbasęzgrilla.RozdawanebyłykuponyrabatowedorestauracjiwMiasteczku.Ponadtoodbyłysię:turniejpiłkarski,zabawydlanajmłodszychoraz konkursytematycznedlarodziców. Jakprzystałonazintegrowanąizaprzyjaźnioną społecznośćlokalną,zaplanowanosąsiedzką wymianęgier,książekipłyt(CD,DVD).Wszyscy,którymzbywałyterzeczywdomachlubpo prostu,którymisięjużtrochęznudzili,przynieśli jenaDzieńMieszkańcaiwymienialisiępomiędzysobą–sztukazasztukę.Uzbieranedodatkowogry,książkiipłyty,zależnieodswojejtematyki,zostanąprzezSMMWprzekazanewybranemuDomowiDzieckalublokalnejinstytucji pomocyspołecznej. KażdyuczestnikDniaMieszkańcamiałtegodnia wolnywstępnaPlacMiejskizwłasnymgrillemi zaproszonymiznajomymi.Wspólnegrillowanie

sprzyjałozabawieirozmowom,dlategowramachimprezymożnabyłospotkaćsięzradnymiDzielnicyWilanówzeStowarzyszenia MieszkańcówMiasteczkaWilanów. Niezabrakłoteżakcentówzwiązanychz5-leciemSMMWisamymMiasteczkiemWilanów. Przygotowanoniespodzianki,wtymwystawę zdjęćilustrującychzmianytegomiejsca,miłei śmiesznemomentyzżyciajegomieszkańców orazichpracę. StowarzyszenieMieszkańcówMiasteczkaWilanówskupiamieszkańcówWilanowaZachodniego.Organizacjazainicjowałairozpoczęła swojąaktywnośćpodczasspotkaniazałożycielskiegozudziałemponadsetkimieszkańcóww czerwcu2007r.,któreodbyłosięwSP216w Wilanowie.Formalniestowarzyszeniezostało zarejestrowanewłaśniewewrześniu2007r. OdpoczątkuistnieniaSMMWreprezentujeKapituła,któraodlutego2012r.składasięz8 osób.Dwieznich–StaszekOrzełiKasiaRadzikowskaod2010r.pełniąfunkcjeradnych DzielnicyWilanów.Organizacjadziałaaktywnie narzeczrozwojuinfrastrukturyioświatytego rejonuorazrozwiązywaniacodziennychproblemówibudowanialokalnejspołeczności. SMMWwspieratakżeakcjespołeczne„Move& Plant”fundującławki,drzewa,atakże„zakasającrękawy”podczaspracy.

Wrzesień TerazWilanów7

Nasz Wilanów Nieruchomości

działamy na rynku od 1992

nieruchomości: sprzedaż, wynajem: apartamenty, domy, działki, biura Real Estate: sale, rent: Apartments, houses, plots, offices ul. Wiertnicza 45, 02-952 Warszawa tel. 22 651 61 84 tel. 516 146 247 www.naszwilanow.com.pl


Przedpole Pałacu w Wilanowie (IN-VI, 2001)

Przestrzeń publiczna

Oś KRóLeWSKA 

- UhONOROWANIe pAł

trzy osie prowadzą na przedpola wilanowa. jest to tradycyjne "Patte d'oie" („gęsia stopka”) jak w w układów urbanistycznych uważane jest za wielki zaszczyt, dlatego w wilanowie tak zaskakujący jes Dzisiejszasytuacjajestgorszaniżw2002r.,kiedyprawienicnie byłozbudowanenapolach,ajazorganizowałemprzyjazd dwóchświatowejsławyarchitektówkrajobrazuiichstudentów, abyuważnieprzeanalizowaliproblemgodnegopołączenianowegoosiedla–MiasteczkaWilanów–zterenamipałacu.StudencizUniwersytetuHarvardawewspółpracyzestudentami SGGWrozważali,jakstworzyćwysokiejjakościprzestrzeńpubliczną,takabypołączyćstareznowym,zpełnąświadomością, żehistorycznaintegralnośćpałacumusibyćchroniona.PodkierunkiemMarthySchwartz(pierwszejkobietybędącejprofesoremzwyczajnymHarvardGraduateSchoolofDesign),ElizabethMossop(wtymczasieDyrektoraDepartamentuKrajobrazunaUniwersytecieHarvarda)orazmoim,studencianalizowali szereginnowacyjnychrozwiązańdlaterenówpomiędzypałaOkładka książki będącej podsumowaniem cemibudowanymwtedyratuszem.Jednymzwielurozwiązań warsztatów projektowych studentów byłostworzeniezbiornikawodnegozukłademogrodów,który Harvarda i SGGW (2003) miałwnaturalnysposóbfiltrowaćwodęzkanału,innymbyło stworzenierozległego,dominującegoplacuwrazzpasażemdlapieszychumożliwiającymspacer ponadul.Przyczółkowąprzezsześćdniwtygodniu,podczasgdywniedzielępiesimielibypierwszeństwonapoziomieulicy,podobniejakjeźdźcy.Kolejnypomysłowystudent(SGGW)stworzył gigantyczny,skierowanywstronępałacupustytron.StanąłonnaPlacuKrólewskim(kołoaktualnej inwestycjiCapitalPark–przyp.red.)iprzypominałświetnośćdawnejmonarchii. Ograniczeniewysokościzabudowy(zwyjątkiemŚwiątyniOpatrznościBożej)orazzasadastosowaniaszlachetnychmateriałówwykończeniowychnafasadachbudynkówwMiasteczku(pozakilkoma wyjątkamijaknp.jedenznowychbudynkówprzyPlacuMiejskim),ażdoskarpyiNatolina,było wyrazemszacunkudlasąsiedztwapałacu.Odsamegopoczątkuprzypomniałemkażdemuarchitektowi,zktórymmiałemprzyjemnośćpracowaćnadosiedlem,żemamydwa„budynki-gwiazdy”:

8TerazWilanówWrzesień

PałaciŚwiątynię.Wszystkieinnebudynkimogłyby otrzymać„Oskara”dla„aktoradrugoplanowego” niezależnieodtegojakdobrebybyły.Uważam,że odOsiKrólewskiejdoparkubiznesowegomamy wielebardzodobrych,jużistniejącychbudynkówlub „aktorówdrugoplanowych”,azpewnościąbędzie ichwięcej.TakwięcarchitektonicznaramaOsiKrólewskiejiOsiKlimczakajestjużwdużejmierzena miejscu,aleuznawanezaszlachetneprzestrzenie prowadzącedopałacu,choćulepszane,pozostają rozczarowaniem.AkcjespołecznestopniowopoprawiływyglądOsiKrólewskiej,alenależypodjąć bardziejradykalnekroki. Pierwszymjestpoprawajakościiuporządkowanie przestrzeniPrzedpolaPałacuiratusza.Tymczasowa „plaża”służyswoimcelomdobrze,aleuważam,że musiustąpićbardziejtrwałemuigodnemuzagospodarowaniutegomiejscaohistorycznymznaczeniu. Nietylkoprzezszacunekdlapałacu,aletakżezszacunkudlamieszkańcównowegoosiedla.DziesięciolecieopuszczonegoratuszaizarośniętegochwastamiPrzedpolajestpoprostunieusprawiedliwionew rozwijającymsięspołeczeństwietakimjakdzisiejsza Polskadlatakważnegomiejscawstolicy.Wwiększościeuropejskichstolicbyłobytowręczkaralne, abypozostawiaćtakstrategiczneibogatekulturowo miejscewjegoobecnymstanie.


Przestrzeń publiczna

łACU I mIeSZKAńCóW

wersalu lub Fountainbleau. w większości europejskich miast mieszkanie wzdłuż takich historycznych t fakt, że w niektórych miejscach są one zaniedbane, a nawet niebezpiecznie opuszczone. Prostypomysłdlatejlokalizacjiprzyszedłwśladza warsztatamiHarvarduiSGGWdekadętemu.Idea, abyrozszerzyćlasywokółpałacunaosiedle(patrz ilustracjagłówna:PrzedpolePałacuwWilanowie– przyp.red.).Nietylkospołecznośćskorzystałaby wówczasztakpotrzebnejprzestrzeniparkowej, alerównieżkierowcyprzejeżdżającyprzezlaszrozumieliby,żewpobliżunichjestpałac-coś,co jestzupełniedziśniedoceniane.Deweloperzy,administracjaimieszkańcymoglibynastępnieokreślić, jaktawyjątkowaprzestrzeńmiałabyfunkcjonować:

jakoplaczabaw,któryrywalizowałbyztymw ParkuUjazdowskim,jakoparkrzeźbylubteren wystawowy,amożeodkrytasalakoncertowalub terenposiadającyatrakcjewodne?Cokolwiekzostaniepostanowionetodrzewazczasemtylko pięknieją.Gdybyktośposadziłjetudziesięćlat temumielibyśmyjużpokaźnyzagajnik.Niepozwólmybykolejnysezonwegetacyjnyprzeminął bezakcjisadzeniawtrosceopałac,siebieinasze dzieci. Drugimjestdośćpragmatycznykrokstworzenia

wydajnego,alekonieczniewpisanegowzieleń parkingudoobsługiprzestrzenihandlowych– istniejącychitychwtrakciebudowynazachodnimkrańcuOsiprzyAl.Rzeczypospolitej. Wymagatokontynuacjialeidrzewposadzonychwciąguostatnichdwóchlatiutworzenie miejscparkingowychmiędzytymidrzewami, którebezpośredniosąsiadująznowymisklepami.Wewcześniejszymartykule(TerazWilanów,kwiecień2012–przyp.red.)sugerowałem,żetemiejscapowinnyumożliwiaćkrótkoterminoweparkowanie(30min),abyfaktyczniewspieraćhandel,ponieważmieszkańcy mająjużlubbędąmiećgarażepodswoimibudynkami. Nakoniectrudnosięnieodnieśćdoistniejącego–choćczęściowotylkowykonanego–i tychjeszczeniezrealizowanychkanałówwOsi Królewskiej.Wpierwotnymprojekcie,teotoczonedrzewamizałożeniawodnebyłygłównympomysłemdlaOsinaodcinkuodul. PrzyczółkowejażdoAl.RP.Dziś,najważniejszymzbrakującychodcinków–kluczowym dotego,abycałośćmiałasens–jesttenpomiędzyul.Przyczółkowąiul.Kieślowskiego.

Koncepcja zagospodarowania Osi Królewskiej w Miasteczku Wilanów (IN-VI, 2012)

Guy C. Perry

Wrzesień TerazWilanów9


Aktualności „noble bank Pitch & Putt wilanów challenge”

12września2012r.ogodzinie15.00wGolfParksPolandprzyul. Vogla19odbyłsięturniej„NobleBankPitch&PuttWilanów Challenge”onagrodęgłówną–voucherna400funtówbrytyjskich, ufundowanyprzezTravel&Action. Podczasimprezywyznaczono3kategorie: I–Handicapowa:kobiety,mężczyźni II–GreenCard:kobiety,mężczyźni III–Juniorzy. Dodatkowymiatrakcjamibyły:Closesttothepinna3dołkachw kategoriikobietimężczyzn,PuttingCompetitionorazdegustacjawinz PiwnicySmaków. OrganizatoramiimprezybyliGolfParksPolandiNobleBank, sponsoremwspierającym–PiwnicaSmaków,afundatoraminagród– NobleBank,PiwnicaSmakówiTravel&Action.Patronathonorowy nadwydarzeniemsprawowałBurmistrzDzielnicyWilanów.

Zespoły orzekające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Od1września2012r.orzeczeniaiopiniedladzieciimłodzieżyzautyzmem,zamieszkałychlubuczęszczającychdoprzedszkoliiszkółw DzielnicyWilanówm.st.Warszawy,będziewydawałzespółorzekający wsprawachautyzmuPoradniPsychologiczno-Pedagogicznejnr7w Warszawie,przyul.Narbutta65/71. Orzeczeniaiopinieopotrzebie: -kształceniaspecjalnego, -nauczaniaindywidualnego, -wczesnegowspomaganiarozwojudziecka, -zajęćrewalidacyjno-wychowawczych dladzieciimłodzieżyzamieszkałychlubuczęszczającychdoprzedszkoli iszkółwDzielnicyWilanówm.st.Warszawywydajezespółorzekający wPoradniPsychologiczno-Pedagogicznejnr8,funkcjonującywsiedzibie przyul.Kaspijskiej16a. Informacjent.działaniaww.zespołówmożnaznaleźćnastronachinternetowychobuporadni:www.ppp7.pl–ozespoleorzekającymwsprawachautyzmuPoradniPsychologiczno-Pedagogicznejnr7; orazwww.ppp8.pl–ozespoleorzekającymPoradniPsychologiczno-Pedagogicznejnr8.

dofinansowanie podręczników w 2012 r. – „wyprawka szkolna”

ZgodniezrozporządzeniemRadyMinistrówzdnia14czerwca2012r. wsprawieszczegółowychwarunkówudzielaniapomocyfinansowej uczniomnazakuppodręczników(Dz.U.z2012r.poz.706)uczniowie rozpoczynającynaukęwklasachI–IVszkółpodstawowychorazwklasachIzasadniczychszkółzawodowych,technikówiliceówogólnokształcących,którzyznajdująsięwtrudnejsytuacjiekonomicznejlubżyciowej, będąmogliotrzymaćwrokuszkolnym2012/2013pomocwformiedofinansowaniazakupupodręczników. Pomocąmogązostaćobjęcirównież,bezwzględunasytuacjęmaterialnąiżyciową,uczniowiesłabowidzący,niesłyszący,zupośledzeniem umysłowymwstopniulekkimorazuczniowiezniepełnosprawnościami sprzężonymi,wprzypadkugdyjednązniepełnosprawnościjestniepełnosprawnośćwymienionawyżej,posiadającyorzeczenieopotrzebie kształceniaspecjalnego,októrymmowawart.71bust.3ustawyzdnia 7września1991r.osystemieoświaty,pobierającynaukęwszkołachdla dzieciimłodzieży(wtymwszkołachponadgimnazjalnych,zwyłącze-

10TerazWilanówWrzesień

niemszkółpolicealnych). Wnioskiodofinansowaniezakupupodręcznikównależyskładaćwszkołachw terminiedodnia10września2012r.

Polnordzawarłkolejnąumowę sprzedażywierzytelności 18lipca2012r.PolnordpoinformowałozawarciuprzezspółkękolejnejumowyzPolskimBankiemPrzedsiębiorczościdotyczącej sprzedażywierzytelnościwstosunkudom.st.Warszawy.Chodzio odszkodowaniazaprzejęteprzezmiastonieruchomościdrogowe ramachinwestycjiWilanówołącznejpowierzchni6,74ha. Zgodniezzawartąumowąbankzapłacinarzeczspółkipierwsząratęcenyzanabywanąwierzytelnośćwwysokości43,4mlnzł.Polnordspodziewasiędodatkowychpłatnościztytułucenyzasprzedanąwierzytelność,przyczymostatecznajejwysokośćbędzieuzależnionaodsposobuiczasudochodzeniaprzezbankwierzytelności odm.st.Warszawy. Umowasprzedażywierzytelnościjestdrugąumowązawartąprzez spółkęzbankiem.Pierwszazostałapodpisana29czerwca2011r.i najejmocybankdokonałnarzeczPolnordupłatnościpierwszejraty cenynabyciawierzytelnościobjętychtąumowąwwysokości101,5 mlnzł,zaśkolejneratypłatnebędąwwysokościiterminachzależnychodostatecznegorozstrzygnięciawysokościodszkodowania. ZasadnośćwierzytelnościobjętychumowamizbankiemzostałapotwierdzonawyrokiemNaczelnegoSąduAdministracyjnegozdnia5 czerwca2012r.WyrokNSAdotyczyłustaleniaprawaPolnordudo odszkodowaniaztytułuwygaśnięciaprawaużytkowaniawieczystego częścidziałekgruntuwydzielonychpoddrogipublicznewdzielnicy Wilanówm.st.Warszawy. WyrokNSApotwierdzawpełnitrafnośćstanowiskaprawnegoPolnorduwsprawieprzysługującychspółceroszczeńodszkodowawczychzwiązanychzwydzieleniemgruntówpoddrogipubliczneo wartościok.283mlnzł,bazującejnaniezależnychwycenachsporządzonychwoparciuocenytransakcyjnenawarszawskimrynku, zeszczególnymuwzględnieniemdzielnicyWilanów. Sprzedażwierzytelnościzwiązanajestzrealizowanąprzezspółkę strategiąmonetyzacjiprzysługującychjejroszczeńzwiązanychzdecyzjamipodziałowymi.Spółkazamierzakontynuowaćwspółpracęz bankiemzarównowobszarzewierzytelności,jakiwinnychwspólnychprzedsięwzięciachbiznesowych. Spółkapodkreślarównież,żeprzysługująjejroszczeniawstosunku doMiejskiegoPrzedsiębiorstwaWodociągówiKanalizacjim.st.Warszawyzwiązanezwybudowaniemurządzeńwodno-kanalizacyjnych (wodociągi,kanalizacjaściekowa,kanalizacjadeszczowa),którepowinnybyćprzejętenawłasnośćprzezMPWiK.Spółkazłożyła pierwszypozewdosąduwtejsprawieiprzygotowujeobecniekolejnepozwy.ŁącznawartośćroszczeńprzysługującychPolnordowi, nabaziewycenniezależnychrzeczoznawców,wynosiok.150mln zł.Ponadto,spółkadochodziodMPWiKroszczeńztytułubezumownegokorzystaniazinfrastrukturywodno-kanalizacyjnej,która dotejporyniestanowiwłasnościMPWiK,awoparciuoktórą MPWIKświadczyusługinarzeczmieszkańcówWilanowa.


Nasze miasto

GorąceletniekinonaPlażyWilanów

Wczasiewakacjiupałopanowałwarszawskieulice.Każdyzutęsknieniemczekałna urlop,abyodpocząćnadmorzem,wgórachlub„podpalmami”.Jednakrównieżw mieścieznaleźćmożnabyłochwilewytchnienia,naprzykładnaPlażyWilanów,gdzie wkażdyczwarteklipcaisierpniaplatformanzapraszałanaseansefilmowewKinieLetnimnaPlażyWilanów. Tużpozmroku,nadużymekraniewyświetlanebyłynajciekawszehitykinoweostatnich lat.Świetniedobranyrepertuar,leżaki,wygodnepufy,koszeplażoweorazdarmowy popcornbyłyidealnązachętądoodwiedzinkina.Seansebyłybezpłatne. Wyświetlonezostałynastępującefilmy.: „Kobietyz6piętra”,„Poznaszprzystojnegobruneta”,„Nieściszalni”,„KochaniceKróla”, „Tożsamość”,„ListydoJulii”,„Dlaniejwszystko”,„MgłyAvalonu”,„Domlatających sztyletów”,„Księżna”. PiaszczystaPlażaWilanówbyłaidealnymmiejscemnaspędzeniewieczorów,jakrównieżupalnychdniwmieście.Dlanajmłodszychprzygotowanybyłplaczabawimiasteczkoatrakcjidladzieciorazlicznewarsztatyizajęciakulturalne.WramachWilanowskiegoLataSztukiwkażdąniedzielęlipcaisierpniaodbywałysięprzedstawieniateatralnedlanajmłodszych,wsobotyjęzykowezajęciakulturowe.WkażdypiątekdziecimiałyokazjęspotkaćsięzanimatoramiCentrumKulturyWilanów,którzyzabieralijew światmuzykiiplastycznychfantazji. MłodzieżidoroślimoglinatomiastnaPlażyWilanówkorzystaćzleżakówisiłownina powietrzu.Ponadtowsobotywszyscychętnimielimożliwośćudziałuwzajęciach zumbyitreningufunkcjonalnego.Wkażdąsobotęsierpnianaplażowiczówczekały wieczorytaneczneorazodpłatnytrzydniowykurstańca.Wplaniemożnabyłorównieżznaleźćkaraokewkażdywtorek.Dlamiłośnikówrozrywkinakółkachdostępna byławypożyczalniarowerówwrazzserwisemorazpierwszawPolscewypożyczalnia longboardów.NaterenieplażydostępnebyłoWiFi.

ZmysłySztuki–spotkanieczternaste Dnia13września2012r.ogodzinie19.00wkrólewskiejCukierniodbyłosię14.spotkaniezcykluZmysłySztuki.GośćmiMuzeumPałacuwWilanowiebyliEugeniusz Molski,artystauprawiającymalarstwo,malarstwościenne,ceramikę,rzeźbęiMonika Klimowska,dziennikarka,redaktorka,tłumaczka,historyksztuki. Artyścirozmawialiosztuce,źródłachinspiracji,potrzebietworzenia–czytoobrazu, rzeźby,czytekstu.Omawialipodobieństwairóżnicewodbiorzedziełsztukiprzezhistorykasztukiiprzezosoby,którenieposiadająprzygotowaniamerytorycznego. ZabytkowarezydencjakrólewskawWilanowieznanajestzwybitnychdziełsztuki dawnej.OdkrywanieiobjaśnianietajemnicyichpowstanianależydoprogramówMuzeumPałacuwWilanowie.Minionątwórczośćmożemylepiejzrozumieć,poznająctakżeźródłainspiracjiimotywacjęwspółczesnychartystów.Uczestnicyspotkańzcyklu ZmysłySztukidowiadująsię,jakigdzieposzukujesięinspiracjiorazjakwyglądawarsztattwórczy.Spotkaniasąplatformąswobodnegoprzepływumyślipomiędzyartystamia publicznością.Sąmoderowaneprzezkuratoraprojektu,któryrównieżjestartystą. Wernisażeispotkaniaztwórcamiprzebiegająwswobodnejatmosferzecukierniprzy oryginalnychdziełachsztukicukierniczejspecjalniezaprojektowanychprzezartystów, biorącychudziałwdanymspotkaniu.PrzyudzialekuratoraprojektuAndrzejaS.Grabowskiegobohaterowiespotkaniawykreowaliciastko,któresmakowoskomponujei wykona,zgodnieztradycjąnaszychspotkań,mistrzcukierniczyzKrólewskiejCukierni Wilanowskiej. Wszelkichdodatkowychinformacjinatematspotkańudzielatwórca,moderatorikuratorprojektu:AndrzejGrabowski,e-mail:agrabowski@muzeum-wilanow.pl.

Wrzesień TerazWilanów11


Felieton

Ko niec Wa ka cji Wtymrokutelewizjapolskawcześniej niżzwyklepuściła–jakcorokuotejporze–przepięknyfilm„Jutropójdziemydo kina”.Tenniezwykłyobrazoprzededniu wojny,wyreżyserowanyprzezMichałaKwiecińskiego,odparulatuoglądałamwostatni dzieńwakacjiizwyklepróczłzywokuzpowodu żalunadlosamibohaterównapawałmnieradościąidumą,żeprzyszłomiżyćwczasachlepszychniżtoczysięakcjafilmu.Tymrazem–o dziwo!–momentemisjifilmuokazałsiędlamnieważniejszywjegoodbiorzeniż samprzekaz… WtymrokuTVPniewiedziećdlaczegopuściłatenfilmwpierwszydzieńostatniego tygodniawakacji.Miałamcałytydzień–ostatnisierpnia–naanalizęfilmuwobectreścijakiedziśwmediachzwiastująnowyrokszkolny.Porazpierwszyujrzałamten obrazzperspektywynaszychbabćidziadków,którymłzawokusiękręci,bonastał czasgorszyodtamtego.Czas,wktórymświatemkierująskrajnieodmienneod dawnychwartości,prowadzącgorównieżdokatastrofy,choćwinnymstylu,niż wybuchdrugiejwojnyświatowej.Ktowieczyniegorszej.Niektórzykrzyknątuna mnie:niemawiększejkatastrofyilękuojejnastanieniżwojna!Nicsięztymnie możerównać!Ioczywiściezgadzamsięztymponiekąd,alejakwidzę,żewmoich czasachnawymarciujestlojalność,skromnośćiuczciwość,aci,którzytecechy jeszczewsobiemają,wstydząsiędonichprzyznać,bodziśnazywamyjefrajerstwem,tożalserceściska.FilmKwiecińskiegouwielbiam,bopokazujepięknąbezinteresownąprzyjaźńmłodychludzi,pierwsząiczystąmiłośćorazwiarę,żemimo nadchodzącejwojnytowszystkoprzetrwa,bojest„niezniszczalne”.Dziśrzadkopowstająfilmychwalącetewartości.Naszamłodzieżwybierawkinachnieskomplikowaneemocjonalniebanały,bodziśliczysię,byżyciebyłołatwe,szybkieipełne blichtru.Dziśzamiastwielkiejprzyjaźni–jakopisanawfilmieKwiecińskiego–liczy siętowarzyskiecwaniactwo,kombinatorstwoiukłady.Czyktośpamiętajeszczeznaczenie„ostracyzmuspołecznego”?Dziśzdumąmówiąnasi„bohaterowie/bohaterki” otym,jak„wkręcili”znajomychnagrubemiliony,otym,jakrozbiłyzwiązkimałżeńskiezwieloletnimstażemigromadkądziecilubotym,jakdokopalisłabszemu.Mediachwaląichpodniebiosa,bosąkrólamiżycia,bosąciekawsiniżciuczciwiistojącywboku.Cóżsiędziwić,skoronatowarzyskiejkolacjijedenprzechwalasięprzed drugimzeznajomościzzałożycielemparabankuijeszczepodkreślarangęjegointeligencji.Wnaszychczasachdajemyprzyzwoleniechamstwuiignorancji.Dziśbar-

12TerazWilanówWrzesień

dziejniżkiedykolwiekwcześniejtolerujemy podłość,boczymżejeśliniepodłościąjest stwierdzenie,że„głupibylici,cowsadzili oszczędnościswegożyciawtenparabank”. Koniecwakacjizawszenapawajakimśsmutkiemiżalem,bowszystko,codobre,szybko siękończy.Tegorocznykoniectonietylkoaferyekonomicznezpierwszychstrongazet, którewreszciepodniosłylarum,żetrzeba skończyćz„powszechnymhochsztaplerstweminaciąganiemprawa”.Jednakjesteśmy istotamirozumnymiitakjaknasiprzodkowie niegdyśprzewidywaliwybuchIIwojnyświatowej,takimyzaczynamyprzewidywaćnadciągającąkatastrofę.Zawrzałaatmosferanamyśl ozbliżającejsięnajgorszejfaziekryzysuekonomicznegowPolsce.Jużdziśogłoszono,że bezrobociezaczynaprzekraczaćwpewnych rejonach12%,branżabudowlana,którajest najlepszymbarometremrynku,znowuzaczynasię„hibernować”,awzrostgospodarczy, którywtymkwartalekunaszejrozpaczyosiągnąłspadek.Dotegowszystkiegonadchodzącajakwidmoperspektywakoszmarnychwydatkówwzwiązkuznowymrokiemszkolnymniejednemuspędzasenzoczu.Powrót doszkoły,jakszacująekspercibadań,kosztujenaszegospodarstwanawetdo800złtylko ztytułuzakupupodręczników.AleMinisterstwoEdukacjiNarodowejniemyśliokryzysie, bocorokuobligatoryjniezmieniapodstawy programowe,cokończysiędrukiemnowych książek,którychnijakniedasięzastąpićtymi odstarszegobrataczysiostry.Możewten sposóbMENpróbujeratowaćrynekprzed kryzysem–bądźcobądźpopytjestnajlep-


Felieton szymmotoremgospodarki.Szkodatylkonaszychportfeliitych drzew,któreprzyjdzienamspalić,bo„skupówmakulatury”już wszkołachniepropagują.Książkaszkolnamatylkojedenrokżyciawczasachtakiejprosperity,wjakichprzyszłonamżyć…Żal serceściskazaminionąepokązobrazu„Jutropójdziemydo szkoły”.IchoćówcześniPolacyrównieżmieliczarnewizjeprzyszłości,tocoodważniejszytwierdził,żepowojnieprzychodzi odrodzeniejakpoburzysłońce.Mniesięjednakzdaje,żealbo odrodziliśmysięwgorszejformiealboprzyjdzienamwkrótce umrzeć,byznowusięodrodzić.Tymczasemwszechogarniająca inwazjapowracającychzwakacjiturystówblokujewszystkiekrajowedrogi,tepoliftinguitewtrakcie.Podniebnaprzestrzeń równieżstanęławkorku,aktonieprzeżyłniekończącegosię kołowanianadzatłoczonymlotniskiem,tenniewie,cotocałowaćziemiępopostawieniunaniejpierwszejstopy.Statystyki wypadkówdrogowychnadaljednakbijąnagłowętelotnicze, alemyPolacyjakżadeninnynaródjesteśmybardziejniżprzekonaniowyjątkowychzdolnościachrajdowychnadrogachlokalnych.Niejedentatuśwracajączcudownychwakacjipokazał– grzeczniesiedzącejztyłudziatwie–jakważnanadrodzeiza kierownicąjestpewnośćsiebie.Nawetlądującprzypadkiemw rowiewstał,otrzepałsięiodkretynówzwyzywałswegoprzeciwnika,oiletamtenmiałtylesamoszczęścia.Askorupkaczym zamłodunasiąknietymnastarośćtrąca.Zdrugiejstronytegofilozoficznegorozważania,nadkońcemczegośipoczątkieminnego,powracadomniedawnoczytanaopowieśćwtrudnodziś dostępnejnarynkuksiążceJanuszaDomagalika:„KoniecWakacji”.Cudownamłodzieżowapowieśćobyczajowazroku1966, którejakcjatoczysięwmałymmiasteczkunaŚląsku.Niesietak ważneprzesłaniedlamłodzieży,żezostaławpisananamiędzynarodowąlistęksiążekmłodzieżowychIBBY.Wroku1974zostałarównieżzekranizowana,bokażdydorastającyczłowiekpowinienjąpoznaćjakopewnegorodzajuemocjonalnąinstrukcję nadojrzewanie.Głównymbohateremksiążkijestkilkunastoletni Jurek,któremuwjednetylkowakacjeprzychodzizderzyćsięz pakietemproblemówwchodzeniawdorosłość.Dziśkiedyjestemjużwpełnidojrzałąjednostkąspołeczną,taopowieśćjest uosobieniemtwierdzenia,żecośsięmusiskończyć,bycośsię zaczęło.Jejhistoriaprzedstawionanatlerealiówżyciamiasteczkagórniczego–gdziewszystkocodobrezanika:dobreobyczajeigórniczewartościjaksolidność,obowiązkowośćpracowitość,adotegoprawdziwaprzyrodawypieranaprzezprzemysł –miałaporuszyćmłodzieżizainspirowaćdoprzeanalizowania swegojeszczekrótkiegożycia.Dodziśwracamdotejlektury, choćzinnychpowodów,zrównymsentymentemjakdofilmu „Jutropójdziemydokina”.BojakmawiałgłównybohaterjednegozarcydziełWoodyAllena:„minionaepokajestzawszelepsza odteraźniejszej”.Niemniejjednak,gdytakpowiałogroząprzed nadchodzącąkatastrofąnowegorokuszkolnego,trudnooprzeć sięwrażeniu,żemimowszystkomłodzieżwprzededniuwojny miałalepszeodteraźniejszejnastawieniedożycia.Bochoćw powietrzuwisiaławojna,towolawalkiolepszeżyciebyłasilniejszaimniejwyrachowana.Wszystkimrodzicom,którzypragną, byichdzieciwyrosłynaludzi,polecamniezwłocznienabyćopisanewyżejpozycje,amożeświatpociechbędziekiedyślepszy odnaszego.Boprzecieżkoniecwakacjitoniekoniecświata.

Z r ekl rab am at ą -1 0 %

Szeroki wybor gier i puzzli W ofercie również art. szkolne i sportowe

Dorota Wójtowicz-Wielgopolan

Serdecznie zapraszamy

Wrzesień TerazWilanów13

ul. Hlonda 10/10, 02-972 Warszawa

tel. 22 253 78 39, pn - pt: 1100 - 1900, sob: 1000 - 1600


Tajemnice codzienności – Europejskie Dni Dziedzictwa 2012 JadaćjakkrólowaMarysieńka,ubieraćsięjakJanIII, miećiściekrólewskiogód–małorealne?Wręczprzeciwnie,chętniepodpowiemy,cozrobić,bywdzisiejszącodziennośćtchnąćchoćwczęściduchadawnych czasówipoczućsiępokrólewsku! Wniedzielę16IXwkrólewskiejrezydencjiwWilanowiebędziemożnapoznaćwieletajemnicniegdysiejszejcodziennościisprawdzićktórezezwyczajówsarmackichprzetrwałydodzisiaj. ZokazjiEuropejskichDniDziedzictwa2012Muzeum PałacwWilanowieprzygotowałonaniedzielę16IX 2012r.szerokąofertęwydarzeńkulturalnych,której niemożnaprzeoczyć.AbyprzybliżyćPaństwubogactwoiróżnorodnośćobyczajówwdawnejRzeczypospolitej,proponujemywtymdniuspotkanietematyczne,warsztaty,gręterenowąipokazyskierowanedo dzieci,młodzieżyidorosłych.PełenprogramEuropejskichDniDziedzictwawPolscemożnaznaleźćna stroniewww.edd2012.pl. SzczegółowyprogramimprezywMuzeumPałacuw Wilanowie(16IX2012r.): Sekrety kuchni Jana III Sobieskiego godz.11.00–15.00,namiotyedukacyjnenapergoli ogrodowej warsztatydladzieciwwieku4–5lat Wtrakciewarsztatówdziecidowiedząsię:jakieznaczeniemiałdlaJanaIIISobieskiegopałacwWilanowie; jakiprzebiegmiałaucztastaropolska;nakimspoczywałciężarprzygotowaniauczty;jakiepotrawyserwowanowczasieuczty;jakiezwyczajewpisanebyływ staropolskąkulturębiesiadowania. Otoniektóreatrakcjedladzieci:rozpoznawaniepo kolorze,kształcieziarenekizapachurodzajówkasz; zabawyzkaszą(m.in.rysowaniepalcemnakaszy);naukafantazyjnegoskładaniaserwetek;rozpoznawanie pozapachuiwyglądzieprzypraw;podanieprzepisów na:blanc-manger,czyliulubionydeserkrólaJanaIII Sobieskiego,tortomletowyzgrzybami,tj.ulubioną potrawęjajecznąkrólowejMarysieńki,ibigoswgstaropolskiejreceptury;gryjęzykowewykorzystujące słownictwozwiązanezestaropolskąkulturąbiesiadowania;pokazXVII- iXVIII-wiecznychzasadsavoir-vivre’u.Każdyuczestnikwarsztatówotrzymaksiążeczkę edukacyjną,wyklejankęorazkubeczek. Codzienne nieco dzienne stroje Jana III So bieskiego godz.11.00–15.00,namiotyedukacyjnenapergoli ogrodowej warsztatydladziecipowyżej7lat Wtrakciewarsztatówdziecidowiedząsię:ktowchodziłwskładfamiliikrólaJanaIIISobieskiego;wco ubieralisięnacodzieńiodświętakrólJanIIISobieski ikrólowaMariaKazimiera;wjakisposóbdamypodkreślałyswojąurodę;jakiemodnebyływczasachJeji JegoKrólewskichMościuczesania;ktotroszczyłsięo garderobękrólewską;jakurządzićswójminiwarsztat krawiecki. Otoniektóreatrakcjedladzieci:lekturaksiążeczkiCodzienneniecodziennestrojeJanaIIISobieskiego;rozpoznawaniepofakturzeisplocienitekróżnychrodzajówtkanin(np.aksamit,welur,wełna,jedwab,koronka);gałgankowewyklejanki;mierzeniepasówkontuszowych. Style w ogro dach godz.11.00–15.00,namiotyedukacyjnenapergoli ogrodowej warsztatydlamłodzieżyidorosłych WarsztatypoświęconemodzieogrodowejXVIIw. Uczestnicynaszychwarsztatówpoznajązasadytworzeniaogrodubarokowego,będąposzukiwalifigur geometrycznychwnichukrytych,dowiedząsięrównież,cotojestsymetria,parterhaftowyiszpaler.

Pałac Wilanowski Spotkaniebędzierównieżokazjądozapoznaniasięz podstawowymigatunkamikwiatówsadzonychzaczasówkrólaJanaIIISobieskiegoorazodszyfrowywania symbolikiukrytejwwybranychgatunkach(lilii,róży,tulipanieipiwonii).Oprócztegouczestnicybędąmieli okazjępracyzmapą,naktórejbędązaznaczaćnajbardziejcharakterystyczneelementyogrodubarokowego (m.in.ośgłówną,osiesymetrii,boskietyitd.)

Królewska Akademia Sztuki edycja III

Król ogrodnik godz.11.00–15.00,namiotyedukacyjnenapergoli ogrodowej warsztatydladzieciwwieku6–10lat Pracawogrodziejestciężka,aleprzynosibardzodużo radościisatysfakcji.NawetsamkrólJanIIISobieskiz przyjemnościązajmowałsięogrodamiidbałoto,aby zachwycałypięknemioryginalnością. Nawarsztatachskupimysięnawątkuobyczajowości wogrodzie,czyliopowiemyonajbardziejtypowych gatunkachwarzyw,owocówiziół,którebyłysadzone wXVIIw.Będziemyrównieżopowiadaćonaturalnychsposobachochronyroślin,dziękiczemuuczestnicypoznająszkodnikiisprzymierzeńcówogrodnika. Warsztatombędątowarzyszyłyzajęciamanualne. Gra terenowa Wokół rezydencji godz.11.00–14.00 gradlaosóbod16.rokużycia ZapraszamydogrymiejskiejWokółrezydencji.PrzyjeżdżającdodawnejsiedzibykrólaJanaIIISobieskiego, możnaprzenieśćsięwświatsprzedwieków.Gdy znajdziemysięnatereniekompleksupałacowo-ogrodowegowWilanowie,zauważymy,żewokółznajdują sięlicznebudynkizdawnychczasów.Przezlatapełniły oneróżnorodnefunkcje.Zasprawnefunkcjonowanie poszczególnychbudynków,acozatymidzie,całego Wilanowaodpowiadałowieleosób.Każdaznichbyła związanazjakimśmiejscem.Niestety,pracownicyniektórychzaginęli.Trzebapomócichodnaleźć! Uczestnicyzabawyprzeniosąsięwczasie,byprzyjrzećsiębliżejpostaciom,bezktórychsprawnedziałanierezydencjiniebyłobymożliwe.Nagraczyczeka szeregłamigłówek.Trzebabędziewykazaćsięspostrzegawczością,wiedzą,umiejętnościąlogicznegomyśleniaikojarzeniafaktów.Niezabraknieteżwysiłkufizycznego.Nauczestnikówzabawy,którzyrozwiążą zadaniaiprawidłowowypełniąkartęgry,czekająnagrody! Kartydogrydopobraniaprzybudynkukasy.UWAGA! Liczbamiejscograniczona–koniecznarezerwacja! Historia kawą pachnąca godz.11.00–15.00,MałyDziedziniec warsztatyskierowanedlamłodzieżyiosóbdorosłych Skądpochodzikawa?JakimidrogamitrafiładoEuropy? CołączykawęikrólaPolskiJanaIIISobieskiego?Jeśli chcąPaństwopoznaćodpowiedzinateiinnepytania, zapraszamydowysłuchaniahistoriipachnącejkawą. Kultura sarmacka godz.13.00,pałac spotkaniedlaosóbod18.rokużycia Wświatkulturysarmackiej,zwyczajówistaropolskich ucztwprowadząnasbarwnetekstyJędrzejaKitowicza zOpisuobyczajówzapanowaniaAugustaII.Portrety wgaleriimalarstwaXVIIw.pozwolązrozumiećszczególnysnobizmszlachtypolskiejnatlegenealogicznym orazspojrzećwoczywąsategoSarmaty.Rezydencja królewskawWilanowieorazjejbogatezbiorystanowiąskarbnicęwiedzyostrojuszlacheckim,staropolskichobyczajachpogrzebowych(portretytrumienne) orazżyciucodziennymnadworzekrólaSarmatyJana III.Którezezwyczajówsarmackichprzetrwałydodzisiaj?Wspólnieposzukajmyodpowiedzinatopytanie.

14TerazWilanówWrzesień

Wszystkich,którzychcąnauczyćsięrysowaćimalowaćwróżnychtechnikachioczekująindywidualnego podejścia,zapraszamynazajęciaKrólewskiejAkademiiSztuki. Wsobotę29IXogodz.11.00wKrólewskiejCukierniWilanowskiejodbędziesięspotkanieorganizacyjneIIIedycjikursu. Wramachzajęćomawianychjestwielezagadnień, takichjak:perspektywa,przestrzeń,światłocień,studiumpostaci,architektury,natury,pobudzaniewyobraźni.Uczestnicykursudostajądodatkowoprace domowezzakresurysunku,którenastępniesąindywidualnieomawiane.Abykażdymiałpełnąmożliwośćkorzystaniazkorektinstruktora,zapewniamy małegrupydo10osób. Podstawoweinformacjeokursie: jestotwartydlawszystkich,którzymająskończone 15lat, odbędziesięwcyklu10sobótlub/i10niedzielod6 Xdo9XII,wgodz.11.00–14.00, miejsce:PawilonRzeźbyoraz,oiledopiszeaura, ogród, grupydo10osób, koszt:całykurs400zł,sesjaindywidualna(3godz.) 60zł, muzeumudostępniasztalugiplenerowedorysowanialubmalowania, uczestnicykorzystajązwłasnychmateriałówrysunkowychimalarskichpowcześniejszymuzgodnieniuz prowadzącymikurs. Abyzapisaćsięnakurs,należywysłaćmejlzpodaniemimieniainazwiskakursantaoraznumerutelefonukontaktowego,umieszczającwtytule:„Kursmalarstwairysunku”,naadres:agrabowski@muzeum-wilanow.pl. Opłatę za cały kurs należy wpłacać przelewem na konto Muzeum Pałacu w Wilanowie: nr 93 1130 1017 0020 1226 4720 0001, w tytule wpisując: „Kurs malarstwa i rysunku” oraz imię i nazwisko kursanta. Kurator i prowadzący: Andrzej S. Grabowski, artysta malarz Asystent: Przemysław Krall, artysta plastyk


Pałac Wilanowski Konkurs fotograficzny „Szlakiem ogrodów historycznych” CzylubiąPaństwospędzaćczaswogrodach?Interesują sięPaństwofotografiąiniezwykłymimiejscami?Wakacje tonajlepszyczasnapołączenietychzainteresowańina drobnądawkęadrenaliny–wystarczywziąćudziałwnaszymkonkursiepoświęconymogrodomhistorycznym. Ogrodyhistoryczne–miejscaniezwykłe,pełneciekawostekprzyrodniczych,historycznychikulturowych. Zapraszamydoichposzukiwania,uwiecznianianazdjęciachidonadsyłanianakonkursnajciekawszych,najbardziejporuszającychujęć.Takich,którebędązachętądo odwiedzaniatychmiejsc. Udziałwkonkursietoszansanietylkonawygraną,ale równieżnawspółtworzeniefotowyprawy„Szlakiem ogrodówhistorycznych”. Nanajlepszezdjęciaczekająatrakcyjnenagrody.NajciekawszepracepojawiąsięrównieżwnaszejgaleriiinternetowejoraznawystawieprezentowanejwMuzeum PałacuwWilanowie. Praceprosimynadsyłaćdodnia30X2012r.naadres: MuzeumPałacwWilanowie ul.StanisławaKostkiPotockiego10/16 02-958Warszawa (konkursfotograficzny) Informacjinatematkonkursuudziela MartaWalewska e-mail:mwalewska@muzeum-wilanow.pl tel.:228428112

PowsińskieDożynki2012 jedyne takie wydarzenie w warszawie już za nami. Zboża,kwiaty,kolorowestroje,ludoweśpiewyitańce–takwniedzielę(26.08.2012r.) wPowsinieobchodzonotegoroczneświętoplonów.PowsińskieDożynki,reaktywowanesiedemlattemuprzezdawnychpowsińskichrolników–obecniegrupęetnograficzną Powsinianie–stanowiąkontynuacjędawnegoobrzędudziękczynieniazaplony,którybył niegdyśstałympunktemwkalendarzudawnejPowsińskiejiWilanowskiejwsi–dzisiejszejWarszawy.Tegorocznedożynkirozpoczętouroczystym,barwnymkorowodemdożynkowympoprowadzonymprzezorkiestrędętąorazstarostówdożynek.Podczaskorowodunastąpiłaprezentacjawieńcówdożynkowychorazstrojówwilanowskich.Poraz pierwszywhistoriidożynekzostałzorganizowanymiędzynarodowyorszakz„ Chlebami Świata”.PrzedstawicielePalestyny,Węgier,Bułgarii,IndiipodczasMszyŚw.Dziękczynnej złożylinaołtarzuswojetradycyjnechleby. Pozakończonejmszyśw.starostowiedożynekprzekazalichleb–symbolzakończonych żniwnaręcewładzDzielnicyWilanów.Podczassiódmejjużedycjidożynekmiałotakże miejsceuroczystezasadzenieDębu–Pomnikazfundacją„EMERYT”wramachinicjatywy„DwadzieściaDębówna20-lecie”. WczęściartystycznejnasceniewystąpiłydwazaproszonezespołyzMołdawi:zespół folklorystyczny„Furnicuta”,zdobywcawielunarodowychimiędzynarodowychfestiwali m.in.wTurcji,NiemczechiwBułgariiorazzespółfolklorystyczny„Stejarel”.Pozamołdawskimiakcentem,wklimatukraińskiejtwórczościwprowadziłanasNataliaKnyziakz zespołu„ Czarującyśpiew”zJałty,którazaprezentowałaludowepieśniamiprzyakompaniamenciebandury. NadożynkowejsceniepojawiłysiętakżezespołydziałająceprzyCentrumKulturyWilanów.Swójprogramzaprezentowali:zespół„Powsinianie”,„Radosna”,„KuźniaArtystyczna”oraz„MałaKuźnia”. Wspaniałyprogramartystyczny,wzbudzającydużośmiechuwśródpubliczności,zaprezentowała„Grupa30+”,którawjechałaprzedscenętraktoremzwozem. Tużpogodzinie19.00wplenerachDomuPracyTwórczejrozpoczęłasięzabawataneczna,któratrwaładopóźnychgodzinnocnych.Powsinianieipozostaliuczestnicy świętaplonówbawilisięprzymuzycezespołu„VanDerPark”. PodczasPowsińskichDożynekodbyłsiętakżeetno-piknikzlicznymiatrakcjami: -kuchniaregionalnaprzygotowanaprzezrestaurację“Powsinianka”, -prezentacjachlebówświata, -jarmarkzwystawcamizKurpióworazzrzeszonymiwMazowieckiejRegionalnejOrganizacjiTurystycznej, -zabawydladziecizklockamilegowstoiskuCentrumKulturyWilanów. Nadsprawnymprzebiegiemimprezyczuwalinietylkoprzedstawicielepolicji,aletakże strażmiejskaorazstrażpożarna. Świętodziękczynieniazaplonytoczasdobrejzabawy,alenietylko!Totakże,awłaściwieprzedewszystkim,kultywowaniedawnejtradycji.Zapraszamyzarok.

Abypomócwprzygotowaniunakonkurszdjęćnajlepszychznajlepszych,wkąciku„Fachowymokiem”znajdą Państwoartykułynawybranetematyfotograficzne,natomiastwzakładce„Polecane”-natematyogrodoweihistoryczne.

Wrzesień TerazWilanów15

PartneramiPowsińskichDożynekbyłaMazowieckaRegionalnaOrganizacjaTurystyczna, TravelTradeGazette,restauracja„Powsinianka”.Chlebdożynkowydlawszystkichgości ufundowałaPiekarnia„Krzosek”. PatronatHonorowynadPowsińskimiDożynkamiobjąłMarszałekWojewództwaMazowieckiego. Patronatmedialnynadwydarzeniemsprawowali:TVPWarszawa,RDC,TerazWilanów, StowarzyszeniePolskichMedióworaznaszemiasto.pl.


Felieton powakacyjny

letnia adrenalina Wyczekiwany przeznaswszystkichczas,letnie wakacje,właśnie siękończy.Czy spełniłnasze oczekiwania?Czy dostarczyłnamrelaksu,wymarzonych przeżyć?Czyspotkała nas„letniaprzygoda”? Niełatwonatepytaniaodpowiedzieć,gdyżkażdyznasoczekiwałodletniejkanikułyczegośinnego.Jedno,comożnastwierdzić,tożeniebyłonudno. PoczątekwakacjitoszałEuro2012,przedktórymniesposób byłosięschować.Nasichłopcy,zachwycilikibicówwspaniałymi występami…wreklamachtelewizyjnych.Niesposóbodmówić imtalentówaktorskichiwyrobieniaekranowego.Amatorzyzagranicznychwojażyotrzymalioddziewięciuzbankrutowanych biurpodróżywwakacyjnymprezencie(oczywiścietylkoci,którymudałosięwyjechać)skróconypobytorazemocjezwiązane zprzedterminowymwyrzucaniemichzpokoihotelowychiwielogodzinneoczekiwanienasamolot.Wtymczasiezapoznalisię znieznanymiimdotądodcieniamikulturytubylców.Właścicieli zbankrutowanychbiurtakbardzoucieszyłodzewzadowolonych klientów,żekilkuznichzarejestrowałonanowoswefirmy. PrzejawemamerykanizacjiżyciawPolsce,waspekcieprzyrody, jestpojawieniesiętegolatawcorazwiększejilościtrąbpowietrznych.Teintrygującezjawiska,charakterystycznedlaamerykańskichprerii,otrzymaliśmywstuprocentachzadarmo(choć niektórzytwierdzą,żesączęściąoffsetuzamyśliwceF-16). Emocjezwiązanezichpojawianiemsięwnoszą(bądźwznoszą) nowewartościdotrochęmonotonnegopejzażuwsipolskiej. Dostarczająrolnikomniezapomnianychwrażeń,auczestnicybliskichspotkańztrąbamiotrzymujądodatkowybonuswwysokościsześciutysięcyzłotych.

16TerazWilanówWrzesień

Kontynuująctematzawirowań,toscenapolitycznarównieżniepoddałasięletniejhibernacji,ajejnajzabawniejszeprzedstawienieto tzw.aferataśmowazudziałemdziałaczyPSL-u,którzytworząbardzowyrównanyzespółaktorski.Przedstawieniepełnewysublimowanegohumoruzelementamigroteskiiteatruabsurduniewymaga,jakkażdadoskonałość,większegokomentarza. Swojąletniąprzygodęzigrzyskamiolimpijskimipolscyreprezentanci kończylidośćszybko,wszczególnościnasimistrzowiesiatkówki, którzyokazalidużąniechęćdoszlachetnychkruszców.Wielkimadmiratoremzłotaokazałsięzaśnumerjeden,wśróddostarczycieli wakacyjnychwrażeń,młodyczłowiekzzacnegomiastaGdańska. Przełamującopórnieprzychylnychsędziów,prokuratorów,urzędnikówskarbowychdoprowadziłdobłyskawicznegorozkwituswojej złotejfirmy.Uzyskującwsparcie(nieplanowanysponsoring)tysięcy Polakówuruchomiłpółdarmowelinielotnicze.Jednaknierozumiejącyideinowoczesnegokapitalizmuludzie,hołdującytradycyjnej polskiejzawiści,usiłująmupokrzyżowaćplany.Czyimsiętouda? Czymłodość,inteligencjaiprzedsiębiorczośćwezmągóręnad sztucznymi,prawnymiikulturowymibarierami?Sytuacjajestdynamicznaizpewnościąbędziegłównymtematemmediówjeszcze przezwielemiesięcy.Chodząsłuchy,żeMarcinP.jużmyśliozałożeniufirmy,którabędziesprzedawaćenergięelektryczną40%taniej,wsystemieprzedpłat.MasięnazywaćAmperVolt. Niemniejrozemocjonowanijakwyznawcyzłotegokruszcubylikierowcypróbującyprzejechaćsławnym,nadwiślańskimtunelemw dniu14sierpnia.Magistralazostałaniespodziewaniezamknięta.Nasi geolodzy,badającygruntpodbudowęstacjimetraPowiśle,przeoczylidośćpoważnychrozmiarówciekwodny,któryzalałwzmiankowanąstacjęizagroziłtunelowi.PaniPrezydentuspokoiłamieszkańcówWarszawy,żetunelwrócidoużytkunajszybciejjaktomożliwe,wczasieniedłuższymniżjedenrok.Zaśnapocieszeniemagistratzafundowałnamrozwiązaniealternatywne–rowermiejski, któregoparking-wypożyczalniemamyteżwWilanowie. Adrenalina,zaktórązwykletrzebasłonozapłacić(szkołaprzeżycia, skokinabanjilubspadochronie,draftingitemupodobne)byławto latorozdawanaszczodrzeiwdużychilościach.Możejesieńokaże trochęlitości… Jacek Mosur


ARTYKUł SPONSOROWANY

Nasze miasto

ChińskieŚwiętoŚrodkaJesieni wwarszawskimPowsinie Wsobotę,29września2012r.,ogodzinie14.00odbędziesię ChińskieŚwiętoŚrodkaJesieniwPowsinie,wstępbędziewolny. ŚwiętoŚrodkaJesieniobchodzonejest15dnia8miesiącalunarnegojakojednoz4najważniejszychtradycyjnychświątchińskich.Jest tożeńskieświętourodzaju,któremupatronujeboginiChang’eżyjącawNefrytowymPałacunaKsiężycu.TamtowarzystwadotrzymujejejNefrytowyKrólik,któryprzygotowujelekiziołowe,eliksir nieśmiertelności,atakżeosławioneksiężycoweciasteczka.Ich okrągłykształtsymbolizujeksiężycwpełniioddajeideęspotkania rodzinnego. Doświętowaniawklimatycznejatmosferzewnętrzwypełnionych oryginalnymidekoracjamieleganckiejrestauracjichińskiejMandarin zapraszaCentrumJęzykaChińskiego,awśródatrakcjitegowieczoruznajdąsię: chińskakaligrafia,wycinanki,rytuałyparzeniaidegustacjaherbat, pokazyizajęciaTaijiiWushuorazśpiewuigrynatradycyjnychinstrumentachchińskich Nazakończenieogodzinie19.30zgodnieztradycjąświętaniebo rozświetląpokazsztucznych ogni,serdeczniezapraszamy!

Wrzesień TerazWilanów17


„Brakinwestycjiw naukętoinwestycja wignorancję”

Nasze miasto

Kaligrafia – (nie)zapomniana sztuka XVIFestiwalNaukiwkrólewskiejrezydencjiw 23IX,godz.11.00–13.00 Wilanowie22–30IX2012 Adresat:dzieciwwieku7–10lat+rodzice/opiekuWtymrokuporazpierwszyMuzeumPałacw nowie WilanowiemazaszczytwziąćudziałwFestiwalu Wczasiedwugodzinnychwarsztatówodkryjemy Nauki.Ztejokazjiprzygotowaliśmyszeroką kunsztsztukikreślenialiterwcharakterzepismaanofertęwydarzeńkulturalnych:otwartespotkania gielskiego.Wielkązaletąpismaangielskiego,którenaweekendowedlagościindywidualnych,wykłady, zywasiędziśkursywąwspółczesną,byłaijestmożliatakżelekcjefestiwalowedlazorganizowanych wośćwmiaręszybkiegopisaniaiłatwośćodczytywagrupszkolnych. nia.ZaczętosięnimposługiwaćnajpierwprzytransTegorocznehasłofestiwalowebrzmi:„Brakinakcjachhandlowych.Pismoangielskiestałosiękrojem westycjiwnaukętoinwestycjawignorancję”. pismapowszechnieobowiązującymwczasachkróla Doskonalerozumiałtęprawidłowośćzałożyciel JanaIIISobieskiego,któryprzezponad20latrezydowilanowskiejrezydencjikrólJanIII.Samstarannie wałwpałacuwWilanowie.Wpiśmieangielskimpowykształconystarałsięwspieraćnietylkoartyszczególneliterysąsmukłeiczytelne,azarazemo stów,lecztakżenaukowców.RównieżStanisław niecofantazyjnychkształtach. KostkaPotocki,któryw1805r.otworzyłmuPisankiangielskiejwuproszczonejwersjiuczymysię zeumwdawnejkrólewskiejrezydencji,wspierał podziśdzieńwszkole,alepokilkulatachnaukiwypolskąnaukę.DziśMuzeumPałacwWilanowie rabiamyjużswójwłasnycharakterpisma,zapominastarasiękontynuowaćszlakiwyznaczoneprzez jącoodpowiednimkącienachylenialiter,którywynodawnychwłaścicieliwilanowskiejrezydencji. siwprzypadkutegokrojupisma55°,oowalnościi Poniżejprezentujemyofertęmuzeum.Udziałwe ozdobnościliteritd.Warsztatybędąprowadzonew wszystkichwydarzeniachjestbezpłatny.Liczba niepowtarzalnejsceneriipałacowychwnętrz.Zasiąmiejscograniczona. dziemyprzydrewnianychpulpitach,spróbujemypisaćzarównogęsimipiórami,jakistalówkamiwobPROGRAMXVIFESTIWALUNAUKIWMUsadkach. ZEUMPAŁACUWWILANOWIE Spotkaniaweekendowe–warsztatyrodzinne Spotkaniaweekendowe–warszt atydladorosłych orazwykładyzprezentacją Historia szkiełka i oka na dworze króla Jana III SoKaligrafia – (nie)zapomniana sztuka bieskiego 23IX,godz.14.00–15.45 22IX,godz.11.00–13.00 Adresat:dorośli Adresat:dzieciwwieku8–10lat+rodziJednorazowewarsztatyzkaligrafii,wczasiektórych ce/opiekunowie odkryjemykunsztsztukikreślenialiterwcharakterze JaklicznąfamilięmiałkrólJanIIISobieski?Cołą- pismaangielskiego. czyłozwycięzcęspodWiedniaorazgdańskiego astronomaJanaHeweliusza?KtoJegoKrólewJakie procesy zniszczeń zachodzą w obiek tach i jak moskiejMościwyjaśniłzjawiskopowstawaniatęczy żemy temu zapobiegać? naniebie?Jakdawniejodmierzanoczas?–natei wykładzprezentacją:AgnieszkaPawlak innepytaniadzieciznajdąodpowiedziwczasie 29IX,godz.10.00 dwugodzinnychplenerowychwarsztatóworaz Adresat:dorośli lekturyksiążeczki„Historiaszkiełkaiokanadwo- JakimiurządzeniamimożemybadaćprocesyzniszrzekrólaJanaIIISobieskiego”.Uczestnicywarsz- czeń?Jakiemetodybadawczesąwtympomocne? tatówskonstruujązegarsłoneczny,wprawiąw Wjakisposóbmożemyprecyzyjnierejestrowaćstan ruchmieszaczkolorów,abyprzekonaćsię,że zachowaniazabytku,bymócpotemobserwowaćzabiałeświatłowcaleniejestbiałe,oraznaucząsię, chodzącezmiany?Podczaswykładudowiemysię,jak żelepiejjestzmierzyć,niżuwierzyć. osiągnięcianaukiitechnikipomagająkonserwatorom

18TerazWilanówWrzesień

dobraćodpowiedniesposobyzabezpieczaniazabytkówprzedszkodliwymiczynnikaminiszczącymi. Tajemnice ukryte w dziełach sztuki wykładzprezentacją:Ann aGuzowska 30IX,godz.10.00 Adresat:dorośli Podczaswykładubędziemożnapoznaćmetodybadańpozwalająceodkryćchoćczęśćtajemnicwarsztatówstarychmistrzóworazhistoriiichdzieł.Prezentacjanieniszczącychimikroniszczącychmetod analizytechnikiitechnologiizabytków. Oko,lupa,mikroskop–cowidzimywświetleultrafioletowymipodczerwonymorazwpromieniachrentgenowskich?Wjakisposóbkonserwator wykorzystujeurządzeniaiaparaturęmedycznądo diagnozowaniazabytkówidoczegomożeprzydać sięlaser? Lekcjefestiwalowe Tajemnice konserwacji 24IX,26IX,27IX,28IX,godz.11.00–12.30 Adresat:zorganizowanegrupymłodzieżygimnazjalnej Nazajęciachdowieszsię,wjakisposóbwdawnych wiekachmalowanoobrazy,rzeźbionolubzłocono. Zrozumiesz,dlaczegodziełasztukisięniszczą.Poznaszróżnemożliwościichnaprawy.Wystarczy,że zacznieszwnikliwiejprzyglądaćsięobrazom,aodkryjeszichtajemnice.Naefektownejprezentacji multimedialnejzobaczysznajpierwprocesniszczeniadziełasztuki,anastępnieetapyjegokonserwacji. Awszystkotonanajciekawszychprzykładachdzieł sztukizwilanowskiejkolekcji. Przyroda w miastach 24IX,26IX,27IX,28IX,godz.10.00–11.30 Adresat:zorganizowanegrupymłodzieżygimnazjalnej Zapraszamymłodzieżgimnazjalnąnaniezwykłąwycieczkęwdżunglęmiasta.UczestnicyspotkaniapoznająróżnorodnośćprzyrodyWarszawywstrefach poddanychróżnejpresjiczłowieka.Cożyjenanaszychosiedlach?Dlaczegoparkiiogrodysąważne dlaroślin,zwierzątiludzi?Jakdzikainaturalnamożebyćprzyrodawmiastach?Odpowiedzinatepytaniaposzukamynamiejskichosiedlach,wparku przypałacowymiwrezerwacieMorysin.


Nasze miasto

"otwórz się na wilanów!"

– cykl warsztatów fotograficznych Piękno i historia miejsca, jakim jest muzeum Pałac w wilanowie, stwarzają niepowtarzalną scenerię do szlifowania warsztatu fotograficznego. wilanowskie ogrody oraz wilanowski pałac są doskonałym miejscem do organizowania ciekawych i inspirujących plenerów i spacerów fotograficznych. „otwórz się na wilanów!” to nowy cykl comiesięcznych spotkań. Pierwszy, poświęcony fotografii otworkowej, już za nami. spotkanie poprowadziła iwona rypson, propagatorka poznania źródeł fotografii. serdecznie zapraszamy na kolejne. tematem wrześniowego spotkania będzie fotorepor taż, październikowego – architektura, natomiast w listopadzie planujemy fotospacer w poszukiwaniu odbić we wnętrzach pałacu, szczegóły na stronie www.wilanow-palac.pl.

Zapisynazajęciaartystyczne wCentrumKulturyWilanów

WCentrumKulturyWilanówprzygotowanobogatą ofertęzajęćartystyczno-edukacyjnychdladzieci,młodzieży,dorosłychiseniorów.Znajdująsięwniejm.in.:

zajęciaruchowezelementami baletu,rytmika,naukagrynakeyboardzie,gitarze,akordeonie, warsztatyperkusyjne,emisjagłosu,zajęciataneczne,szkołakręgosłupa,pilates,zajęciakomputeroweiwieleinnych.Ponadtow „ZOOśce”–CentrumAktywnegoDzieckaodwrześniarusza dodatkowoprojekt„Politechnika dlaDzieci”,awnimzajęcia: „KlubMałegoEinsteina”oraz „RobotykaiEksperymenty”. Więcejinformacjinastronieinternetowej:www.kulturawilanow.pl.

dzieńotwartywCentrumAktywnegoDziecka „ZOOśka”.Dziecimogłypobawićsięklockami, wziąćudziałwgimnastycesmyka(6–18miesięcy)i wstąpićdoklubumalucha.Dodyspozycjiodwiedzającychbyłinstruktorjęzykaangielskiego.Można byłotakżepolepićfigurkizgliny. Szczegółynastronieinternetowejwww.kulturawilanow.pl.

Dzieńotwartyw CentrumKultury Wilanów

Wniedzielę2września2012r. odbyłsiędzieńotwartywNowej FiliiCentrumKulturyWilanów przyul.Przyczółkowej27A.Odwiedzającymoglispotkaćsięzinstruktoramiprowadzącymizajęcia zgrynagitarzeilektoremjęzyka angielskiego,dodatkowowziąć udziałw„oswajaniu”kameryz PanemGrzesiem,warsztatachtanecznych,pokazowychzajęciach „magicznychpaluszków”,gimnastycesmykaorazwzabawach klockamiLEGO. Tegosamegodnia,wgodzinach późniejszych,wsiedzibieCentrumKulturyWilanów przyul.Wiertniczej26odbyłsię

„Wakacjezduchami” jużzanami…

PrzezcałylipiecwCentrumKulturyWilanówtrwałakolejnaedycjaakcji „Latowmieście2012”.Dziecimogłyprzeżyćniezapomnianąprzygodęzduchamipodczaspełnej emocjipodróżydoKrainyDuchów,szukaćzaginionychskarbów,wcielićsięwpogromcówduchów, rozwikłaćwielezagadekiodkryćróżnesekrety. Wprogramieznalazłysięm.in.:wycieczkiwposzukiwaniuduchówinietylko,zajęciatwórczerozwijającewyobraźnię,warsztatyfilmowe,poszukiwanie skarbów,warsztatyteatralne,projekcjefilmóworaz dodatkoweatrakcje,tj.basen,kręgle,jazdanarolkach,zabawysportoweiwieleinnych.

Ośrodek Rozwoju Osobowości

Zapraszamy do miejsca stworzonego z myślą o Was. W stałym cyklu: • Joga • Medytacja • Relaksacja • Ekspresja w sztuce i tańcu

• Szczęśliwe relacje • Profilaktyka zdrowia i urody • Świadome odżywianie • Masaż dla harmonii ciała

Indywidualne konsultacje. Warsztaty i zajęcia grupowe ul. Rumiana 35A, W-wa Wilanów, tel. 603 794 192 e-mail: biuro@kenosis.pl

Wrzesień TerazWilanów19


Wywiad

20TerazWilanówWrzesień


Wywiad rozmowa z Agustinem egurrolą

...taniectowielkapróbacharakteru... Zbliża się koniec wakacji, za chwilę nowy rok szkolny, kolejne 9 miesięcy pracy nad sobą lub pracy z innymi. w przededniu września spotykam się z Agustinem egurrolą, który od lat zaraża pasją tańca miliony Polaków. jego szkoła egurrola dance studio rozprzestrzenia się po warszawie jak epidemia tańca. bo Agustin to wielki autorytet, niezwykła osobowość, ale i przykład sukcesu jaki można odnieść w dziedzinie tańca, jeśli tylko czuje się ten taniec w sercu. w konstancińskim, super nowoczesnym oddziale szkoły w starej Papierni Agustin opowiada o tym, jak łatwo przekonać ludzi, że taniec to nie tylko forma zabawy… Teraz Wilanów: Kiedyczytamy Pananotkębiograficznąwidzimy,jakbardzoaktywnyjestPanwkażdejmożliwejsferzetańca–jakotancerz,choreograf,nauczyciel,osobowośćtelewizyjna.WktórejroliczujesięPan najlepiej? Agustin Egurrola: Dobrzeczujęsięwkażdejztych ról,ponieważkażdajestzwiązanaztym,cokocham najbardziej–tańcem,alezdecydowanienajwiększąsatysfakcjędajemimożliwośćukładaniachoreografii. Wtedyczuję,żetworzękawałekprawdziwejsztuki. Lubiętakżewcielaćsięwnauczycielatańca,gdyżkontaktzżywąmaterią–uczniem,którydziękimojejpomocykształtujeswenoweoblicze,dajeogromne, obustronnezadowolenie.Pozatymmamwtedymożliwośćprzekazaćinnymspuściznęmoichnauczycieli, którzydalimiwszystko,comielinajlepsze. TW: Wiem,żesampobierałPanlekcjetańcaunajlepszych,światowejklasynauczycieli,jakGraham Oswick,MichaelStilianos,ColineJames,HansGalkei JukaHapolainen.CzymożePanokreślićjednącechę, zajakąodpowiedzialnyjestwPanacharakterzekażdyz nich? AE: Istotnie,miałemtoszczęścieuczyćsięodnajlepszych.Każdyznichwyrobiłwemniewięcejniżjedną

cechęcharakteru.Borzeczywiście,muszętorazjeszcze podkreślić,choćmówiętoczęsto,żetaniectowielka próbacharakteru.Byodnosićsukcesyinietylkosukcesy wtańcuzawodowym,alenawetzwykłąsatysfakcjęztego,żedobrzesiętańczy,trzebapracowaćnietylkonad własnymciałem,alerównieżnadcharakterem.Graham Oswicknauczyłmniepokoryiwytrwałości,MichaelStilianossprawił,żepoznałemsiłęwyobraźniijejwagęprzy tworzeniuchoreografii,ColineJamestoprzedewszystkimjakośćitechnikatańca.Myślę,żedostałemniezły pakietświetnychcechimoimzadaniemjestnietylkowykorzystaćje,gdysamtańczę,aleprzekazywaćjedalej oraznauczyćtegosamegoludzi,dlaktórychtaniecjest, albomożestaćsięważny. TW: EgurrolaDanceStudiootwierazachwilęjuższósty oddziałwWarszawie.Świadczytoodużympowodzeniu tegoprzedsięwzięcia,alerównieżotym,żetanecznarewolucja,zajakąjestPanwPolsceodpowiedzialny,trwa nadal.JakprzekonałbyPanrodziców,którzymimotosą nadalsceptyczniwobecwybraniatejdrogiżyciajakokarierydlaswoichdzieci,szczególniedlasynów. AE: Tak,domyślamsię,żesątacyojcowie,dlaktórych taniecjestzbytmałokonkretnym„fachemwręku”,by gwarantowałdobreżycie.Alenaszczęścieświatsiębardzozmieniaitaniecstałsiętakuniwersalny,żeniemasię

Wrzesień TerazWilanów21


Wywiad czegoobawiać.Jeślitaniecjestczyjąśpasją,tonapewnonadejdzieczas,wktórymtapasjazaprocentuje.Jeśli naszapasja,wtymprzypadkutaniec,możebyćnaszym sposobemnażycie,toprędzejczypóźniejżycieodpłacinamzato,żetępasjęwniewprowadziliśmynaco dzień.Jajestemtegoprzykłademizawszewtowierzyłem.Pozatymfaceci,którzyspecjalizująsięwtańcu, wyglądająfantastycznie,mająniezwykłąsprawność,siłę isąpowszechnielubiani,nietylkoprzezkobiety.Boludziegeneralniekochajątaniecinawetjeślisaminiepotrafiątańczyć,todoceniajątych,którzyniepodpierają ścian,którzywiedząjaksprawić,bynaparkieciezawirowałświat.Podkreśliłbymteż,żetaniecdajemożliwośćzawieraniaprzyjaźni,poznawaniaświata.Każdy powinienumiećtańczyć.Dziścorazczęściejnalekcje indywidualnezapisująsiębiznesmeni,którzyczują,że umiejętnośćtańcamożeimsięprzydaćwkażdym,nawetnajmniejoczekiwanymmomencie.Biznesmeni wiedzą,żetaumiejętnośćpodniesieichatrakcyjność. Ktoumiedobrzetańczyćzwyklejestduszątowarzystwa.Noinakoniecpowiedzmytoszczerze:kobiety łatwiejzakochująsięwfacetach,którzydobrzetańczą (tuspojrzałmigłębokowoczyiuśmiechnąłsię...). TW: Świętaprawda,nikttemuniezaprzeczy.Aczy chciałbyPan,abyjegocóreczka–Carmen–poszław śladyrodziców? AE: Tak,chciałbym,aleniezawszelkącenę.Tylkowtedy,jeślionasamabędzietegonaprawdępragnęła.Nie będęjejnamawiałdoniczego,coniebędziewypływałozniejsamej.Oczywiście,będępróbowałzainteresowaćjątańcemijeślizobaczę,żechcezostaćtancerką, tozrobięwszystko,abyjejwtympomóc.Równieżjeślizechcezostaćlekarzemweterynariitotatazrobi wszystko,byjejwtympomóc(śmiech).Alepodkreślam,itosamotłumaczęrodzicommałychdzieci,które przychodządonasdoszkoły:dotańcapotrzebnajest systematycznośćikonsekwencja.Gdyzaczynamyprzygodęztańcem,będącdzieckiem,niezbędnajestnie tylkosympatiadotegorodzajuzajęć,alerównieżpewnegorodzajupoświęceniezestronyrodzica.Często rodzicepoddająsięzbytwcześnie,dlategoznamwięcej przypadków,gdyktośzostałwybitnymtancerzem,bo zaczynał,będącjuż„młodzieżą”isamwiedział,żeto jestto,czegochceisamdbałosystematycznośćikonsekwencję,niżgdyktośzaczynałjakodziecko.

22TerazWilanówWrzesień

TW: Aleczyjestjakiśprógwiekowy,odktóregonajlepiej zaczynaćnaukętańcaalbojużdaćsobiespokój? AE: Powiemtak:zajęciamamyjużodtrzeciegorokużycia,aletoraczejjestzabawaprzymuzyce.Niemażadnegoprogu.Taniecjesttakoptymalnądyscypliną,żekażdy człowiekwróżnymwieku,jakrównieżwróżnymmomencieżycia,możepoczućtępotrzebę.Bokażdyszuka czegośinnegowtańcu.Jedniszukająmistrzostwa,inni przyjemności,jeszczeinnimożliwościpoznanialudzi.Dla nichwszystkichnaszeszkołystojąotworemimającoś ciekawegodozaproponowania.Mamyzajęciadlamaluchów,dladzieci,dlamłodzieży,dlakobietidlapar–bez względunawiek. TW: AkiedyuPananadszedłmoment,toobjawienie,że taniecbędziePanasposobemnażycie? AE: Kiedymiałem19lat.Wcześniejoczywiścieczułem, żebardzopodobamisię,gdytańcemzwrócęnasiebie uwagę,alegdymiałemlat19,tobyłajużświadomadecyzja,bypoświęcićsiętańcu.Ioczywiścieodtamtegoczasu zacząłembardzociężkąpracę,częstookupionąwręcz „krwiąipotem”,aletymbardziejwielkabyłamojasatysfakcjazosiągnięć.Tymisłowamirównieżmówiędomoichuczniów,abysięniezrażali,gdycośimniewychodzi, abybyliwytrwali,botakjakwewszystkim,takiwtańcu praktykaczynimistrza. TW: Myślę,żesukceszależyrównieżodtego,ktobędzie naszymnauczycielem,mentorem.Beztakiegowsparcia pewniejesttrudniej? AE: Takjakwewszystkim,jeślidostajemycośodkogoś, ktotonaprawdękocha,toimybardziejtodoceniamyi lepiejsięwtymczujemy.Wmoichszkołachkażdynauczycieltonietylkotancerz,toosobowość,charyzmatycznyprzewodnik.Staramsięskupiaćtylkotakichludzi wokółsiebie,którzypodzielająmojąpasjęichcąniązarażaćinnych.Niebezprzyczynypierwszanazwamojej szkołyigrupytanecznejbrzmiałaVOLT.Chciałem,abyśmyporażalijakprądtych,którzydonasdołączalilubnas oglądali. TW: DziśgrupatanecznaVOLT,wywodzącasięztej szkoły,toPanapierwszedziecko.Dziecko,któremajuż kilkanaścielatiaktualniejestnajpopularniejszymzespołem tanecznymwPolsce.AczywidziPanjakieśminusytejpasji,tejprofesji?


Wywiad AE: Jaosobiścieniewidzętychminusów,chociażgdyoglądamytakiefilmyjakCzarnyŁabędźtowidzimy,żezakurtyną możebyćróżnie.Niepatrzęnaminusy,bomiwydajesię,że każdymożewziąćztańcato,cochce,jaszukamwszystkiego, conajlepsze.Oczywiście,jeślispojrzymynataniecjaknadyscyplinęsportowąiformęrywalizacji,jeślitarywalizacjaprzysłoninamświatistracimydosiebiedystans,tomożebyćróżnie, takjakwkażdymsporcie,czykonkurencji.Natomiastjeślibędziemyrozsądniećwiczyć,cieszyćsiękażdąlekcjąimiećzdrowepodejścietobędziemyczerpaćztegowielkąradość.Dobrymprzykłademijednocześniesferą,wktórejszkołaodnosi zaskakującysukces,sązajęciatańcadlakobiet.Obserwujemy naszekursantkiiwidzimywielkązmianę,jakawnichzachodzi. Wieleznichtraktujetentaniecjakswegorodzajuterapię,zaczynająchodzićponiejzpodniesionągłową,lepiejczująsięw swoichciałach,ainaduszy–jakjednapanimipowiedziała– „jestlżej”.Botaniecmożebyćdoskonałymdetoksem.Nietylkozezłogówtłuszczuwnaszymciele,aleizproblemówi stresów.Taniecrelaksuje,podnosiatrakcyjnośćkobiet,aleipoprawiazdrowie–botoruchwnajlepszejformie.Taniectozabawa,fitnessipsychoterapiawjednejpigułce.Kupujeszjeden karnet,awpakieciemasztrzynaraz. TW: Muszęprzyznać,żeimniePanprzekonał.Jutrobiegnę donajbliższejmiszkoływkonstancińskiejStarejPapierniizabieramzesobąjeszczekilkakoleżanek.Widziałamnastronie internetowejEgurrolaDanceStudiojużnowyprogramnanowyrokszkolny.Czyzrokunaroktenprogrambardziejsię koncentrujenajakimśkierunkuczystajecorazbardziejróżnorodny? AE: Wychodzimynaprzeciwoczekiwaniomludzi,atychoczekiwańjestcorazwięcej.Mychcemy,abykażdywnaszych szkołachznalazłcośdlasiebie,aże dziękitakimprogramom jakYouCanDanceludziepoznali,jakwielejestrodzajówtańca,dlategoteżzapotrzebowanienaróżnorodnośćjestogromne.Oferujemyrównieżlekcjeindywidualne,abyjeszczelepiej dopasowaćsiędopotrzebklientów.Nicniejestdlanasprzeszkodą.Podkreślamtorazjeszcze:bezwzględunawiek,na etapżycia,napłećinastancywilnynauczymyWastańczyćtak, żeniepoznaciesamychsiebie(tuznowupadaczarujący uśmiech). TW: Czyżtakazachętapozostawianaminnąmożliwośćjak wreszciezacząćtańczyć?Dziękujębardzozawywiadibiegnę namawiaćkoleżanki. Wywiad przeprowadziła Dorota Wójtowicz-Wielgopolan

Wrzesień TerazWilanów23


Małgorzata Wróblewska

świat na językach

LondynjestdomemKrólowej,pełnymhistoriiiświatowejsławyarchitektury.Z mnóstwemdarmowychmuzeówigaleriisztuki,przez całyrokdowyboruoferuje szerokiwachlarzwydarzeń, wokółktórychmożnazaplanowaćswójwyjazd.W tymrokuszczególniepostaranosięoróżnorodność atrakcji.WczerwcuobchodzonoDiamentowyJubileuszKrólowejElżbietyII,na przełomielipcaisierpnia zorganizowanoIgrzyska Olimpjskie,aletojeszcze niekoniec…

8–9.09 The Thames Festival CorokunaTamizieiterenachpołożonych wzdłużrzekiodTowerBridgedoLondon EyeodbywasięTheThamesFestival.TonajwiększydarmowyfestiwalulicznywLondynie,któryzostałstworzonyjakoświętodlajegomultikulturowejspołeczności.Wprogramiefestiwalujestseriaimprezmuzycznych, tanecznych,wyścigiwodne,instalacjeartystyczneorazbarwnypochódtysięcytancerzy,

The magic o

aktorów,artystów,przebranychwkolorowestrojezlampionamirozświetlającymi ulice.Festiwalkończysięspektakularnympokazemsztucznychognizbarkinarzece międzymostamiWaterlooiBlackfriars.www.thamesfestival.org 15.09 The Great River Race WielkiwyścigTheGreatRiverRacetolondyńskimaratonłodziwgóręTamizy.Coroku przyciągaponad300załógzcałegoświatai stanowiatrakcjędlakażdego,ktolubidobrą zabawę,fantazyjnestrojeiakcjecharytatywne. TowielkidzieńwLondynie,zarównodlazawodników,jakidlakibiców.Możnawtedypodziwiaćwyszukanechińskiełodzie,hawajskie kajakiwojenne,łodzieWikingówiwielorybników.Każdypomysłjestdobry,alegdybyktoś niezdążyłzrobićwłasnejłodzi,tozawszemożnająwypożyczyćiwziąćudziałwzawodach. www.greatriverrace.co.uk 14–23.09 London Design Festival LondonDesignFestivalobchodziwtymroku swojedziesięciolecie.Ponaddziesięćdnizapełnionychjestsetkamiimprez,któremająna celuzaprezentowaćróżnedziedzinyzwiązane zprojektowaniem.Londynstajesięwówczas gospodarzemnajbardziejekscytującegoiinnowacyjnegofestiwaludesignunaświecie.Na stronieinternetowejdedykowanejfestiwalowi możnaznaleźćinformacjeowszystkichwydarzeniachistworzyćwłasnyplanuczestnictwa wtymjedynymwswoimrodzajuwydarzeniu wroku.www.londondesignfestival.com

24TerazWilanówWrzesień


świat na językach

of London

22–23.09 Open House London PodkoniecwrześniaodbywasięwLondyniekolejne,bardzowyczekiwanewydarzeniekulturalne.OpenHouseLondontowyjątkowaokazja,abyobejrzećdokładniearchitekturęmiastainadodatektymrazem–nietylkozzewnątrz. Ponad750budynkówróżnegorodzaju–takichjakprywatnedomy,zakładypracy,budynkirządowe,zabytkiiplacówki edukacyjne,którenormalnieniesąotwartedozwiedzania– będziedostępnychzadarmoprzez48godzindlawszystkich.„ThechangingfaceofLondon”(Zmieniającesięoblicze Londynu)totematprzewodniwydarzenia,którewtymrokuobchodzijuż20.rocznicę.www.londonopenhouse.org Przezcałyrokmożna równieżbezpłatniezwiedzićMuzeumBrytyjskie, TateModerniTateBritain,MuzeumHistoriiNaturalnejiMuzeumNauki, MuzeumViktorii&Alberta,MuzeumLondynu, NarodowąGalerięPortretów,MuzeumMorskiewGreenwichczyNationalGalleryzdziełamiVincentaVanGougha, LeonardadaVinciczyMichałaAnioła. WartowtymrokuwybraćsiędoLondynuiskorzystaćchociażzkilkutychatrakcji. Londonwelcomesyou! Małgorzata Wróblewska m.wroblewska@thepalms.edu.pl

Wrzesień TerazWilanów25


Podatki

JAK OpODATKOWAć WYNAJem mIeSZKANIA, DOmU  – CO SIĘ OpłACA? - JAKą eWIDeNCJĘ pROWADZIć? wynajęcie mieszkania jest często jedynym sposobem na samodzielne mieszkanie dla młodych rodzin, studentów i wielu innych osób. niemało firm także wynajmuje pomieszczenia na biura lub inną działalność, a wpisanie do wyszukiwarki „wynajem – wilanów” daje astronomiczną liczbę wyników. dla wynajmującego z kolei przychody z wynajmu mogą być znaczącym uzupełnieniem budżetu, jednak istnieje obowiązek ich opodatkowania. mamy do wyboru dwie możliwości opodatkowania podatkiem dochodowym: 1. Podatek w formie ryczałtu w wysokości 8,5% od przychodów z tytułu wynajmu Wtymprzypadkustawkajestwyraźnieniższaniżprzy standardowympodatkudochodowym,jednakpłacisięgo odkwotyprzychodów,bezodejmowaniakosztów. Przychodówtychniełączysięzinnymi,np.zpracylub działalnościgospodarczej,więcniewpłynąonena przekroczenieprogupodatkowego. Jeślichcemypłacićpodatekryczałtowy,tonależy: zgłosićdoUrzęduSkarbowegowybóropodatkowaniaw tejformie,do20styczniadanegorokulubprzed otrzymaniempierwszegoprzychodu wumowienajmuoddzielnieokreślićczynsznajmui pozostałeopłaty(np.zwrotopłatdlawspólnoty mieszkaniowej);wraziebrakutakiegorozdzieleniacały przychódbędzieopodatkowany prowadzićnieskomplikowaną„ewidencjęprzychodów” opłacaćzaliczkipodatkowemiesięcznielubkwartalnie do30styczniazłożyćrocznyformularzPIT-28 2. Podatek dochodowy na zasadach ogólnych Wtymprzypadkustawkapodatkowawynosi18%,apo przekroczeniuprogu32%,lecz płacisięgooddochodu,tj.„przychodyminuskoszty” stosujesiękwotęwolnąodpodatku(dochód3091zł rocznieniejestobciążonypodatkiem) Przywybraniutejformynależy: zgłosićwynajemwUrzędzieSkarbowym opłacaćzaliczkipodatkowemiesięcznielubkwartalnie dochodyujmowaćwrocznymrozliczeniupodatkowym PIT-36 prowadzić„Podatkowąksięgęprzychodówi rozchodów”,ujmującwniejprzychodyorazkoszty,przy

26TerazWilanówWrzesień

czymdokosztówzaliczasięm.in.: -amortyzacja1,5%roczniejeżelilokalprzednabyciemnie byłstarszyniż5lat(5latużytkowania) -amortyzacja10%roczniejeżelilokalprzednabyciembył użytkowanydłużejniż5lat -bieżącenaprawyidrobnewyposażeniestanowiąbieżący koszt, -leczwydatkinawiększeremontyzwiększająwartość amortyzowanąiniewpisujesięichwkoszty -opłatydowspólnotysąkosztem,jeżelisąprzychodem tytułunajmuitp. -jeżelinajemcapłacizaenergiętorachunkikosztemniesą itp. celemprawidłowejwycenyamortyzacjinależyprowadzić „Ewidencjęśrodkówtrwałych”,wktórejujmujemywartość lokaluwg:aktunabycia,średnichcenrynkowychlub wycenybiegłego. 3. Trzeba też pamiętać o podatku VAT, przy czym: Wynajemnieruchomościocharakterzemieszkalnymna własnyrachunekwyłącznienacelemieszkaniowejest zwolnionyzVAT(art.43u.1p.36UstawyoVAT,zaś wynajemnainnecelemusibyćopodatkowany.Można wówczasewentualnieskorzystaćze„zwolnienia podmiotowego”,pozwalającegoniepłacićVATprzy obrotachdo150000złrocznie,liczonychwproporcjido częściroku,wktórejprowadzisięwynajem. Opracowanie: TeresaPiasecka,BiuroRachunkoweTIK- SOFTSp.zo.o., Al.Wilanowska5lok.19,tel.224084800, www.tiksoft.waw.pl


Relacja

JeślitaniectotylkoEgurrola! CentrumHandlowe StaraPapierniaKonstancinzaprosiłoswoichklientównaprawdziwe „TaneczneSzaleństwo”! TanecznieisłoneczniebyłowostatniąsobotęwStarejPapierniwKonstancinie,atozasprawązawodowejgrupy tanecznejAgustinaEgurroliVoltoraztancerzyEgurrola DanceStudio.Nasceniepojawiłysięgwiazdytelewizyjnychprogramów„YouCanDance–poprostutańcz”oraz „TanieczGwiazdami”,awszyscy,którzyodwiedzilitego

dniaStarąPapiernięmielimożliwośćwzięciaudziałuwtanecznychkonkursachianimacjachoraz wygraniaatrakcyjnychnagród ufundowanychprzeznajemców CentrumHandlowegoisponsorów.Dodatkową,niespodziewaną atrakcjąbyłwyjątkowosmaczny torturodzinowy,którydostał… AgustinEgurrola. Gwiazdamiimprezybyli:Agustin

Egurrola,NinaTyrka,BrianPoniatowski,Paweł„Tolek”Tolaoraz KlaudiaJadźkaKoruba,niezastąpionawrolikonferansjerki.PoimpreziedrzwidosaltanecznychEgurrolaDanceStudiozostałyotwarte dlawszystkich,którzychcielispróbowaćswoichsiłnaparkiecie.Itak możemyuznaćnowyrokszkolny wKonstanciniezaotwartyiwejść wniegotanecznymkrokiem.

Wrzesień TerazWilanów27


Zdrowie

A RT Y KU ł   S P O N S O R O W A N Y

– Jakie zabiegi Pani wykonuje?

DZIĘ GIe LeW SKA IN STY TUT OKA miejsce nowoczesnej okulistyki dla wszystkich pokoleń. luksus wiedzy i doświadczeń w leczeniu oczu i ich okolic. Rozmowa z Panią dr Moniką Dzięgielewską - właścicielką „Dzięgielewka Instytut Oka”

– Dzień dobry, Pani Doktor. Jest nam niezmiernie miło gościć w Pani Instytucie Oka. Proszę powiedzieć, jakim jest Pani lekarzem? –Jestemokulistą,któryjestzdecydowanieopiekuńczymlekarzem. Dbam,abykażdaosobadokładniezrozumiałaistotęswojegoschorzeniaiwiedziała,jakwtejsytuacjitrzebasięzachować.Bardzolubięobrazoworozmawiaćzpacjentem.Każdypacjentdziękimnie wie,wczymtkwiistotajegoproblemuijakmasięwobecniegozachowaćjużwdomu,kiedyopuścigabinet. – Ile trwa wizyta w Instytucie Oka przy Sarmackiej 6 w Wilanowie? –Jeślitojesttylkowizytadiagnostyczna,tojestconajmniejkilkadziesiątminut.Bardzorzadkojesttotylkobadanierefrakcji,czyliwadywzrokuidobórokularów,znaczniewięcejuwagi,aprzeztoczasu,poświecamszczegółowejanalizieprzedniegoodcinkaokazapomocąnowoczesnegobiomikroskopuzfunkcjąkameryorazanalizie siatkówkiwwysokospecjalistycznymobrazowaniujejzapomocą spektralnegooptycznegotomografukomputrowegoSOCT.Przyzabiegu–jestgojeszczewięcej,tyle,iletegopotrzebujepacjent.Moi pacjencimajązawszeszansęnaspokojnezadaniewszelkichpytań,a jamamczas,bywszystkodokładniewyjaśnić.

–Wykonujęzabiegidotycząceskórypowiek: okulistyczneorazrewitalizująceskóręwokół oczu.Usuwamzmianywystępującenapowiekach:zarównogórnych,jakidolnych,tzn. wszystkoto,coniepowinnosiępojawićze względówmedycznychalboto,codrażniestetyczniepacjenta.Tosązabieginiezwykleistotne dlajakościżyciaijakościwidzeniapacjenta.To m.ingradówki,kaszaki,guzypowiek.Onenie tylkoniewyglądająpięknie,alerównieżdająpacjentowipoczuciedyskomfortuiczęstodolegliwościbólowe. – Czyli nie zajmuje się Pani tylko okiem? –Nietylko.Powieka,będącelementemtwarzy, jestszalenieważnymobszaremokulistycznym. Realizujęwięcrównieżprocedurymedyczne służącerewitalizacjipowiekiskórywokółoczu. Medycznienaprawiamto,coniedoskonałe, chorobowoiwiekowozmienionewobrębie powiekigórnejidolnejokaoraznajbliższych okolic.Mojaokulistykamocnoprzytulasiędo dermatologiiestetycznejwobrębieoczuidalszejskórytwarzy.Dlapacjentówtodoskonałe połączenie. – A co świadczy o unikalności Pani instytutu? –OunikalnościInstytutuOkaświadcząmoi uśmiechnięcipacjenci,którychotaczamtroskąi którymsięwpełnioddaję.Topodziękowania wielumłodychmam,którychdzieciodzyskują prawidłowąostrośćwzrokupomimoczasami nawetdużegoniedowidzenia,wwynikuchorobyzezowej.Tostarszeosoby,uktórychwykryłamjaskręczyzaćmępoprzezzaawansowany „parkmaszynowy”,jakiegoużywamwdiagnostycechoróboczu.Todzieci,któreleczęzwielkimuśmiechemiichrodzice,mogącyoddaćw pewneręceswojeoczy:nietylkowceludoboruszkiełprzykorekciewzroku,aleprzede

28TerazWilanówWrzesień


Zdrowie wszystkimpodczaspełnegoleczeniaestetykioka(wtym rewitalizacjiskórytwarzy). – Pani doktor, porozmawiajmy jeszcze o przewadze okulisty nad dermatologiem i lekarzem medycyny estetycznej. –Zanimpacjentusunie„kurzełapki”,podniesiełuk brwiowyiwypełni„dolinęłez”,powinienodwiedzić okulistę,którymadoczynieniazestetykąpowiek.Bardzoczęstonajpierwusuwamywszelkiezmianyskórne napowiekach,adopieropotemzajmujemysięestetyką skóry.Chociażczasamijestodwrotnie,sąsytuacje,kiedy niemożemyjużposługiwaćsięzabiegamizzakresumedycynyestetycznejitrzebawtedyużyćskalpela.Zaznaczmy,żepominięciesferychoróbokaipowiek–widocznychiniewidocznych–iprzejścieodrazudokwestiiestetycznychmożeskończyćsięprzykrymikonsekwencjamidlapacjenta. – Jest Pani znana z tego, że uwielbiają Panią dzieci – mali pacjenci. To prawda? –Tak,bardzolubiędzieciioneodwdzięczająmisiętym samym.Wszystkielubiąchodzićdomojegogabinetu. Możedlatego,żeznimidużorozmawiam–jakzdorosłymi,aonewtedychętniejwspółpracują?(śmiech). Uwielbiamdawaćwskazówkimaluchom,atakżestarszymdzieciom,rozumiem,jakważnymwydarzeniemw ichżyciujestwizytauokulisty,dbamoichkomfortwidzeniaidobresamopoczucie.Aonechętniewracajądo mniezcałymirodzinami.Przychodzisynek,mama,potemtataibabcia.Wszyscyprzekonaniprzezmałego Witka,żejestumniebardzofajnie. – A jeśli 50-latek coraz gorzej widzi, patrząc w monitor i częściej bolą go oczy – czy to jest powód, żeby iść do okulisty? –Tak,zawszegdydziejesięcoś,conasmartwi.Tojuż wystarczającypowóddozapisaniasięnawizytę.Proszę nieracjonalizowaćsobie,żetakjużmusibyć,żetowiek robiswoje–okulistazawszemożepomóc.Szczególnie tymosobom,któremyślą,żepewnedolegliwościtopo prostuurok…wieku!(śmiech)

Wrzesień TerazWilanów29


Fot: Studio Caramella

Nasze dziecko

Powrót do szkoły

Pełen wrażeń i wyzwań. Powrót do szkoły tuż tuż, a wraz z nim odwieczne radości i zmar twienia uczniów i ich rodziców. Zamiast obawiać się tego momentu, stresując przy okazji dziecko, zastanówmy się, jak płynnie przejść z trybu wakacyjnego do szkolnej codzienności. Przygotowującnaszedziecidorozpoczynającegosięwłaśnierokuszkolnego,pamiętajmy,byzadbaćprzedewszystkimoichemocje.Podczasspokojnejrozmowy,omówmy zdzieckiemnadchodzącemiesiące.Przypomnijmyprzyjemnewspomnieniazminionychlatszkolnych,apierwszoklasistomprzedstawmyzaletychodzeniadoszkoły.Jeśli dzieckosięstresuje,okażmymuwsparcieizrozumienie.Dladzieciszkołatodużewyzwanie,awakacjetrwająnatyledługo,żeszczególnienajmłodsimogąsięodniejodzwyczaić.Dlapierwszoklasistyzkoleipójściedoszkołyjestwielkimprzeżyciemizmianądotychczasowegożycie.Zbeztroskiegoprzedszkolakadzieckostajesięuczniem, zawieranoweznajomości,podejmujenoweobowiązki,przeżywapierwszepoważne wzlotyiupadki. Zapytajdziecko,jakiemawyobrażeniaczyewentualneobawy.Rozmawiajciespokojnie,pozwólmałemuuczniowinawyrażenieswoichtroskinadziei.Jeślipowrótdo szkołyjestdrażliwymtematem,pójdźcienaspacerwjejokoliceipożartujciezzabawnychwydarzeńminionegoroku,oswajającwtensposóbnieuniknionypowrótdo szkolnejławy.Przyszłegopierwszoklasistęteżdobrzejestzabraćdoszkoły–niech zwiedziwszystkiepomieszczeniaipoznanauczycieli.Jeślimaszobawydotyczącetego, jakTwojedzieckoporadzisobiewszkole,zwierzsięinnymdorosłym,aleniewjego

obecności.Dzieckutrudniejbędzie uwierzyćwswojesiły,jeśliusłyszy, żeTymaszztymproblem.Niech wie,żewszystkieewentualnetrudnościpokonacierazem. Pozytywnymbodźcemdladziecka będziezpewnościąwspólnywybór wyprawkiszkolnej.Zaangażujjew przygotowania,pozwólnawybór produktów,którepozwoląwyrazić jegoosobowośćizainteresowania. Oczywiściewgranicachrozsądku, omawiajączdzieckiemzbytwysokie ceny,brakprzydatnościczyjakości niektórychprzedmiotów,którezechcemieć. Przyjrzyjciesięrazemmiejscupracy dziecka.Pamiętaj,każdyuczeńmusi miećwdomuspokojnykątdonauki. Miejscenaukidzieckapowinnopozwolićnaskupienieipodkreślać,że odrabianielekcjitonieobowiązek, któryspełniasięmimochodemiprzy okazji,alezadaniewymagająceskupienia.Biurkolubstół,przyktórym pracowaćbędziedziecko,powinny byćodpowiedniejwysokości,takaby niemęczyćkręgosłupa.Bardzoważnyjestdobórtakiegokrzesła,które pozwolizachowaćodpowiedniąpozycjęizapobiegniepowstaniuwady kręgosłupa. Miejscepracypowinnobyćdobrze oświetlone–zwróćuwagęnaustawienielampki,szczególniejeśliTwojedzieckojestleworęczne.Szanuj przestrzeńdziecka,tak,abyiono uczyłosięszacunkudoczasuspędzonegonadksiążkami.Warto,aby uczeńpolubiłswójkącikdonauki. Zastanówciesięwięcwspólnie,jak goudekorować–kolorowymplanemlekcji,wymarzonymprzybornikiemnadługopisy,czyteżzdjęciem np.ukochanegopsawramce. Studio Caramella

30TerazWilanówWrzesień


Moda

Trendynajesień2012 czyliczerń, burgundiszafir Powoli,małymikrokamizbliżasięjesień.Choćdnijeszczepiękne,tonocejużchłodne.Wpowietrzuczućjesiennypowiew,więcpowoliteżprzywdziewamyinne, cieplejszeubrania.Zmieniasięrównieżkolorystyka.Po kolorowymszaleństwietegolataprojektanciprzygotowalibardziejstonowanekolekcje,wktórychdominującymibarwamisączerń,burgundiszafir.Wtymsezonie królujeczerńwewszystkichodcieniach.Kreatoramitegostylusąm.in.GucciiGivenchy.Guccijesttakżeodpowiedzialnyzawprowadzeniedrugiegopoczerni,najmodniejszegowtymsezoniekoloru,jakimjestburgund.Barwętędoswoichkolekcjiwprowadzilirównież PradaiChristopherKane.Kreatoramimodynakolor szafirowysąStellaMcCartneyorazMoschinoiKenzo. Niemożnazapomniećteżodołączeniudotychtrzech kolorów,czwartego,amianowiciebrązu,którydopełni obrazucałościkolorystycznegotrendutejjesieni.Eleganckąnutęwprowadząbrązowe,skórzanebuty,rękawiczkiczytorby.Wtymsezonieznajdziemydużostylizacji,gdziewszystkieczęścigarderobybędąwjednolitej tonacji. Wjesiennychkolekcjachznajdziemywzorzysteubrania, aleoniecoinnychwzorachniżtezlata.Tejesiennesą wzoramikalejdoskopowymi,wręczmonochromatycznymi.ModanatakiewzoryprzyszłazpokazówRobertoCavali,Versace,MoschinoczyEmporioArmani.Ze wzorzystegoletniegoszaleństwazostałajedyniemoda, kreowanaprzezDolce&Gabbana,nawzorykwiatowe naczarnymtle.Dlawielbicielekdelikatnych,pastelowychkolorówteżcośprzygotowano.Postaralisięoto ChloeiBalmain,wprowadzającdotegorocznychkolekcjibladebłękity,kolorkościsłoniowejipudrowyróż. Tojeślichodziokoloryiwzory,acojeślichodziokroje?Wtymsezonieniewszystkieubraniamusząbyćdopasowane,prymwiodąraczejteszerokie.Jeślichodzi ospodnietoznajdziemytezbardzoszerokimiidługimi

Wrzesień TerazWilanów31


Ogłoszenia

ARTIS IURIS

Kancelaria  prawna

Pomocprawnaświadczona przezRadcówPrawnychobejmujewszczególności: • zastępstwoprocesowewsprawachcywilnych,rodzinnychigospodarczych, •kompleksowąobsługęprawnąprzedsiębiorców, •prowadzeniepostępowańadministracyjnych, •reprezentowaniewspólnotmieszkaniowychwsprawachdeveloperskich, •windykacjęnależnościipomocwdochodzeniuodszkodowań. ul. Smolna 40 lok. 101, Warszawa biuro@ai-kancelariaprawna.pl, tel. 690 876 653 www.ai-kancelariaprawna.pl

UBEZPIECZENIA AL.Wilanowska9A,02-765W-wa

www.ergo-hestia.eu info@ergo-hestia.eu

22 885 67 33; 509312191

vis-à-vis poczty przy Sarmackiej 5

artykułyspożywcze pieczywoprostozpieca produktyBio świeżewarzywaiowoce garmażeriaidaniagotowe żywnośćdladzieci karmadlazwierząt środkiczystości miasteczko Wilanów: Al. Wilanowska 9 i ul. Sarmacka 20 Codziennie otwarte od 700 do 2230

Zapraszamy!

32TerazWilanówWrzesień


Moda

nogawkami,zakrywającymicałebuty,jeślichodziospódnice toraczejołówkowerównieżtezbaskinką,któramodnabyła takżetejwiosny,awywodzisięzlat20.XXw.Wtymsezonierównieżmożemypostaraćsięoskórzanespodnieczy spódnicewkolorzebrązu–będąbardzomodne.Wjesiennejmodzieznajdziemy,utrzymującesięodkilkusezonów, bardzowdzięczneakcentykowbojskie,jakfrędzleprzytorebkachczyrękawiczkach.Militarneakcentymilewidziane, np.przypłaszczach,takjakm.in.wkolekcjachDKNY,Tommy'egoHilfiger'aczyMoschino.Przybluzkachobowiązkowe, wiązanekokardy.Jednymzważniejszychtrendówtegosezonujestto,cokażdakobietapowinnaposiadaćwswojej szafie,czylifutro.Mogątobyćfutrzanepłaszcze,kamizelki, etoleczykołnierzezprawdziwegolubekologicznegofutra. Życzęudanejzabawywtworzeniuswojejjesiennejkolekcji.

Wrzesień TerazWilanów33

Klaudyna Pabudzińska-Kossek www.makeup.waw.pl


Kreatywność BRUSHbyMacDonald-Wlodarski

Wakacyjne Wspomnienia letnie wakacje dobiegły końca, czas wrócić do naszej codziennej rutyny, ale spróbujmy uchwycić nasze wakacyjne wspomnienia. Wspomnieniatonietylkozdjęciaznaszychwyprawczypamiątki,alerównieżkolormiejsc,wktórychbyliśmy.Szwecja topięknykraj,oferującynaturalneelementyzachowujące symbiozęześrodowiskiemnaturalnym.MieszkańcySzwecji malująswojeletniedomywcharakterystycznysposób,używającwwiększościtegosamegokoloru.Tenkolorjestmoim wspomnieniemzwakacji,którezabrałamzesobądoswojegosklepu„Brush”wKonstancinie.UżywającfarbAnnieSloan ChalkPaintsmożemypoprzezużyciecharakterystycznych kolorówfarbprzywołaćnaszewakacyjnewspomnieniaze Szwecji,Grecji,Francji,Włoszech,Hiszpaniilubinnych miejsc,wktórychbyliśmyiktórenasurzekłyswoimpięknem. Niechnaszeletniewspomnieniapozostanąznaminadłużej. Zapraszam. BRUSH by MacDonald-Wlodarski, ul. Bielawska 16, Konstancin–Jeziorna Email: macdonald_sherri@hotmail.com tel. +48 660 432 642

sherri macdonald-wlodarski jest kanadyjską projektantką wnętrz od wielu lat mieszkającą w Polsce. jej pasja związana ze zrealizowanymi projektami wnętrz dla indywidualnych klientów zaowocowała koncepcją autorskiego i nowatorskiego na polskim rynku sklepu stylizowanych mebli i dodatków dekoracyjnych „brUsh”. Poza stylizowanymi meblami sklep oferuje również farby Annie sloan, dodatki dekoracyjne, obrazy, ceramikę, tkaniny lub meble na zamówienie. sherri prowadzi również szkolenia oraz stylizuje meble swoich klientów na zamówienie.

34TerazWilanówWrzesień


aUDI ROWIńSKI WajDeWRZeSIeńeR ul.ŁukaszaDrewny24 a. bLIKLe Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna ameRICan bOOKSTORe Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna aCCIOna ul.Klimczaka Al.Rzeczypospolitej apTeKa ŚW. łUKaSZa Al.WojskaPolskiego3, Konstancinjeziorna apTeKa pHaRmeDIL Al.Wilanowska9lok.2 apTeKa j. I L. maRCInKOWSCY ul.Sarmacka9 beL paeSe ul.Sarmacka22 beLLISana Al.Wilanowska7/3 bISTeCCa bISTRO ul.Branickiego11 bRUSH bY maCDOnaLD-WLODaRSKI ul.Bielawska16, KonstancinJeziorna bObO Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna CanDLe ROOm Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna CaRpe DIem Al.KEN98/U17 CaSTeLLO ul.Wiertnicza96

CenTRUm KULTURY WILanóW ul. Wiertnicza 26 www.kulturawilanow.pl CeZaR Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna

CenTRUm HanDLOWe STaRa papIeRnIa al. Wojska polskiego 3, Konstancin jeziorna www.starapapiernia.pl CKa mRóWKa ul.Przekorna33 CRU WIne STORe ul.Sarmacka5k/2 CUKIeRnIa ST. STRZałKOWSKI ul.Kosiarzy37 Da gRaSSO ul.Sarmacka10lok.B DeCOLOR ul.Przekorna33 DenTICaL CenTeR ul.Sarmacka17lok.120 DeLI paRIS ul.Kazachska1 DeLIKaTeSY SaRmaTa ul.Sarmacka6/2u

Teraz Wilanów

Miejsca,wktórychotrzymaszmiesięcznikTerazWilanów DeRmIKa SaLOn & Spa ul.Sarmacka10 DIReCT SCHOOL Al.Wilanowska5 DWóR KOnSTanCIn ul.OdLasu23 Konstancin-Jeziorna egURROLa DanCe STUDIO Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna eRgO HeSTIa S.a. ul.Klimczaka22 e. WeDeL - pIjaLnIa CZeKOLaDY ul.St.KostkiPotockiego24E FabRICa De paSjOne ul.Klimczaka5 FaSHIOn ISLanD Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna gLam LIFe ul.Kazachska3lok.155 gLObaL FITneSS ul.Sarmacka5 gOLF paRKS pOLanD ul.Z.Vogla19 gOSpODa ZaLeWajKa ul.OdLasu23 Konstancin-Jeziorna gUSTO - DeLIKaTeSY ul.Klimczaka5 HYDROpOOL ul.Przekorna33/3 Holiday Travel Center Sp. z o.o. Ul.Klarysewska49a 02-936Warszawa HOme SWeeT HOme ul.Branieckiego9 IngLOT Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna

KOSZYCZeK - DeLIKaTeSY ul.Sarmacka28b

KReSOWIaK al. Wilanowska 43 c www.kresowiak.com.pl KUCHnIe ŚWIaTa Al.WojskaPolskiego3,Konstancin Jeziorna La paSSIOn DU VIn Al.WojskaPolskiego3,Konstancin Jeziorna magIC WORLD Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna maRIOnnaUD Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna manDaRIn - ul.Kremowa63 mała CZaRna ul.Klimczaka5lok.86 mILanOVO - ReSTaURanT ul.St.KostkiPotockiego24G mORpHO - ul.Hlonda10lok.12U

papIeRnIK ul.Sarmacka1Blok.22B papIeRóFFKa Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna peRFeCT VISIOn ul.Sarmacka17 peTIT bebe ul.Sarmacka10lok.8u

STUDIO ROCOCO Al.Rzeczypospolitej18lok.135 SUSHI ZUme ul.Klimczaka5 SZOK LOK Al.Wilanowska9Alok.U4 ŚWIaT WaKaCjI Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna

pIWnICa SmaKóW Sarmacka 20/137 www.piwnicasmakow.pl pLaY - Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna pOLnORD - ul.Klimczaka3 pOmIDORO Al.WojskaPolskiego3,Konstancin Jeziorna pRaLnIa LemOn FReSH Ul.Hlonda2/U2 pRaLnIa WILanóW - ul.Sarmacka1A pRZYCHODnIa eSCULap Al.Wilanowska9,lok.U1i2 pRZYCHODnI WeTeRYnaRYjnej OSTOja SaLVeT, ul.Hlonda2lok.U7

ŚWIaT ZabaWeK Hlonda 10/10 YegO ul.Sarmacka1B TeCHnO-DRY - pRaLnIa Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna TenUTa ŚWIaT WIn I aLKOHOLI ul.Klimczaka17lok.210 TeLepIZZa ul.Hlonda10 THe paLmS ul.Sarmacka22lok.135 www.thepalms.edu.pl TIK-SOFT Sp. z o.o. AlejaWilanowska5lok.19

miesięcznik bezpłatny

mUZeUm pałaC W WILanOWIe ul. St. Kostki potockiego 10/16 www.wilanow-palac.pl

mUZeUm pLaKaTU W WILanOWIe ul. St. Kostki potockiego 10/16 www.postermuseum.pl naSZe mIejSCe ul.Sarmacka10lok.A naSZ WILanóW nIeRUCHOmOŚCI ITaKa - bIURO pODRóZY ul.Wiertnicza45, ul. Klimczaka 17/207 neCKeRmann pOLSKa www.itaka.pl Al.Wilanowska9 jan pIeKaRZ nIeWaDa CLInIC Al.WojskaPolskiego3, Al.Wilanowska5lok.2 KonstancinJeziorna nOWa KUźnIa KLIF – SKLep Z ObUWIem ul.KostkiPotockiego24 Al.WojskaPolskiego3, nUVOLaRI KonstancinJeziorna ul. ŁukaszaDrewny24 KaWIaRnIa maRROn ul.Przyczółkowa400 nZOZ XO DenTaL CLInIC ul.Sarmacka9lok.110 KIDS TOWn OUTLeT Końcówki kolekcji ul.WandyRutkiewicz17 ul.Sarmacka1Alok1 KLInIKa DźWIęKU OpTICOL - SaLOn OpTYCZnY Al.Wilanowska7 Al.WojskaPolskiego3, KOłOmIja - ul.Warszawska3 KonstancinJeziorna KonstańcinJeziorna ORganIC KOSmeTYCZnY InSTYTUT DR Al.Wilanowska9 IRena eRIS - ul.Kosiarzy37 ul.Sarmacka20 KOSmeTYCZnY InSTYTUT DR IRena eRIS - Al.WojskaPolskiego ORIgIne ITaLIa pROjeCT Al.WojskaPolskiego3, 3,KonstancinJeziorna KonstancinJeziorna

ReDaKCja TeRaZ WILanóW ul. Sarmacka 18 lok.2 www.terazwilanow.pl

Re/maX TOp nIeRUCHOmOŚCI ul. Klimczaka 8 lok.42 www.remaxtop.pl ReSTaURaCja CHIna gaRDen ul.Kazachska1 RObYg - ul.Klimczaka12c SaLOn FRYZjeRSKI WOjTKa ZIeLIńSKIegO Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna SaLOn URODY maRYSIeńKa ul.Sarmacka5klok.8) SaRmaCKIe SmaKOłYKI ul.Sarmacka10 SCanDInaVIan HOUSe Al.Rzeczypospolitej18lok.70 SKLep mIęSnO - WęDLInIaRSKI "p&p"S.C. - ul.Sarmacka6lok.B3 S & b - Al.Wilanowska7 SHe - ul.Sarmacka16 SKLep SWeeT LIVIng ul.Kazachska1lok30 SKaRabeUSZ - ul.Sarmacka10A Spa WILanóW - ul.Marconich3 STaROpOLSKI pIeC - ul.Sarmacka28 STeeL FOReST Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna

URZąD DZIeLnICY WILanóW ul. St. Kostki potockiego 11 www.wilanow.pl VanILa HOme & COFFee ul.Zaściankowa98 VenUS - ul.Kazachska1 VILanO - ul.Kazachska1 VILanOVa ReSTaURanT ul.Klimczaka22 VILLa nOVa DenTaL CLInIC ul.Marconich3 VILLa nUOVa - ReSTaURaCja ul.St.KostkiPotockiego23 VIp FaSHIOn ODZIeż maRKOWa Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna

WeZYR HOLIDaYS al. Rzeczypospolitej 18 www.wezyrholidays.pl WInIaRnIa SUpeRIORe al.Wilanowska9A WInOTOpIa ul.Zaściankowa96lok.1B ZIeLenIaK U pIOTRa Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna ZUme - SUSHI baR Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna żabKa - ul.Sarmacka20

Wrzesień TerazWilanów 35


Razem możemy więcej...

Foto:aeronauta.pl

Specjalizujemy się w zarządzaniu podeweloperskimi wspólnotami mieszkaniowymi. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną, rzetelną i przejrzystą księgowość, a także indywidualną stronę internetową dla każdej wspólnoty, wraz z dostępem do kartoteki poszczególnych lokali.

Nasze biuro znajduje się na terenie Miasteczka Wilanów LemmonHouse sp. z o.o., ul. Sarmacka 18 lok.2, 02-972 Warszawa. (budynek AURA PARK-A) tel: +48 22 885-30-20, tel/fax: +48 22 258-13-92, e-mail: biuro@lemmonhouse.pl

www.lemmonhouse.pl

Teraz Wilanów Wrzesień  

Teraz Wilanów Wrzesień

Teraz Wilanów Wrzesień  

Teraz Wilanów Wrzesień

Advertisement