__MAIN_TEXT__

Page 1

Wilanów, Powsin, Zawady, Konstancin Jeziorna i okolice Październik 2012 / Gazeta bezpłatna ISSN 2082-3231 / Nakład: 10 000 egz.

Październik 2012 / Gazeta bezpłatna ISSN 2082-3231 / Nakład: 10 000 egz.

PrZESTrZEń PuBLICZNA:

w SIECI ZNAków

Ratusz Wilanów

już w 2014 roku?

TorI AMoS Muzyczna Autobiografia...

KonKurs na najpięKniejszą wilanowsKą witrynę handlowo-usługową


w ślad za artykułem Guy Perry’ego, który się ukazał na naszych łamach w marcu br. roku pt. „(Nie) przyjazne oblicza sklepów”, urząd Dzielnicy wilanów m.st. warszawy, miesięcznik Teraz wilanów oraz pracownia IN-VI ogłaszają:

KonKurs na najpięKniejszą wilanowsKą witrynę handlowo-usługową

Od połowy listopada, przez dziesięć dni, witryny lokali w Wilanowie będą oglądane i oceniane przez jury konkursowe. Jury składa się z profesjonalistów, którym bliskie są sprawy związane z estetyką przestrzeni publicznych a także fachowcy branży handlowej m.in.: Guy Perry, architekt-urbanista, prezes IN-VI; Artur Buczyński, z-ca burmistrza Dzielnicy Wilanów; Krzysztof Tranda, naczelnik wydziału architektury i budownictwa Dzielnicy Wilanów; Magali Gutierrez Carrasco, red. naczelna miesięcznika Teraz Wilanów oraz przedstawiciele SARP, ASP, PRCH i Domu Aukcyjnego Abbey House.

Witryny oceniane będą w czterech kategoriach:

1. Sklep spożywczy (delikatesy oraz sklepy sieciowe)

2. Restauracja, kawiarnia 3. Lokal handlowo-usługowy

(m.in.: banki, apteki, SPA, gabinety lekarskie, biura podróży, szkoły językowe, pralnie, kwiaciarnie)

4. Miejsce przyjazne dzieciom Chętnych do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy do wysłania zgłoszenia wraz ze zdjęciem witryny na adres: konkurswitryny@wilanow.pl (w tytule wpisujemy „Konkurs na witrynę”) z podaniem adresu i nazwy lokalu. Zwycięzcy w każdej z kategorii otrzymają bardzo atrakcyjne nagrody. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy oraz w wydaniu grudniowym miesięcznika. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.wilanow.pl. Ponadto Teraz Wilanów zachęca Państwa do wysyłania własnych typów na najładniejszą witrynę oraz do podzielenia się spostrzeżeniami z naszymi czytelnikami. Maile prosimy nadsyłać na adres: witryna@teraz-wilanow.pl. Te najciekawsze opublikujemy i nagrodzimy.

ORGANIZATORZY miesięcznik bezpłatny

PARTNERZY MEDIALNI


Drodzy Czytelnicy, w przygotowanym dla was październikowym numerze Teraz wilanów gorąco zachęcamy właścicieli lokali handlowych i usługowych w wilanowie do wzięcia udziału w „konkursie na najpiękniejszą wilanowską witrynę handlowo-usługową” – I EDYCjA! wszyscy z Państwa mogą wysyłać do nas swoje własne typy na najładniejszą witrynę oraz dzielić się spostrzeżeniami nt. wyglądu wilanowskich lokali. Najciekawsze listy zostaną opublikowane w naszym piśmie i nagrodzone. Zapraszamy do przeczytania ważnych dla nas wszystkich informacji związanych z zatwierdzeniem projektu budowy ratusza wilanowskiego oraz do poznania przybliżonego terminu zakończenia tak długo oczekiwanej inwestycji. Polecamy również ar tykuł Guy’a Perry’ego, dotyczący reklamy w przestrzeni miejskiej z powołaniem się na przykład Sao Paulo, w którym to zakazano z powodzeniem umieszenia jakichkolwiek reklam, poza drobnymi wyjątkami, ale o tym więcej w ar tykule… w bieżącym numerze znajdziecie także Państwo relację z zakończonych Dni wilanowa 2012 oraz notatkę z II fiesty balonowej o Pu-

Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco Redakcja: ul. Sarmacka 18 lok.2, tel. 22 885 30 20 fax: 22 258 13 92 redakcja@teraz-wilanow.pl

char Burmistrza Dzielnicy wilanów, wraz z ciekawym opisem rytuału „laszowania” jednej z uczestniczek lotu balonem. Ponadto do przeczytania ciekawy wywiad z Tori Amos, opisujący jej rozwój muzyczny, plany rozwoju kariery oraz niezachwianą wiarę w przyszłość. Zapraszamy do lektury stałej rubryki Małgorzaty wróblewskiej – tym razem o słynnym festiwalu piwa oktoberfest i do przeczytania ciekawego felietonu jacka Mosura. A naszym Czytelnikom, w te spokojne, jesienne dni, życzymy odpoczynku i refleksji przy miłej lekturze Teraz wilanów!

Współpraca: Anna Krokosz Guy C. Perry Magda Mosur Jacek Mosur Małgorzata Wróblewska Klaudyna Pabudzińska-Kossek

Reklama: Adrian Gorkowski gorkowski@teraz-wilanow.pl tel: +48 514 58 25 09 reklama@teraz-wilanow.pl tel. 22 885 30 20

Magali Gutierrez Carrasco

Na okładce: TORI AMOS Foto: Victor de Mello

WYDAWCA: LEMMONHOUSE sp. z o.o. 02-972 Warszawa, ul.Sarmacka 18 lok. 2, KRS: 0000340072, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 50.000zł, REGON: 142035681, NIP: 9512294400

www.terazwilanow.pl


Relacja

„Dni wilanowa 2012 zakończ FOTO: Mosur.Art.pl

4 Teraz Wilanów Październik


2” zone

Relacja Programtegorocznychobchodówbyłniezwyklebogaty. Różnorodnośćimprezpozwalałazainteresowaćodbiorcówwkażdymwieku.Mieliśmywspaniałewystępy, przednie,światowekino,turnieje,zawodyrodzinne, dladziecibyłyróżnegorodzajuanimacjeiprzedstawienia.Działosięwieleiwróżnychmiejscachnaszejdzielnicy.Wsobotniwieczórprzyostrychdźwiękachskrzypiecodbyłsięmagicznypokazfajerwerków.Nazakończenieobchodówzobaczyliśmywspaniałewidowiskoze zjawiskowymmappingiemarchitektonicznympt.„BohaterowieOdsieczyWiedeńskiejznówwpałacu”na pałacowejfasadzieorazniecomniejefektowneniżw ubiegłymrokushowlaserowe„WspółczesnyWilanów”. Wśrodę,12września,restauracja„NowaKuźnia”występemCezaregoPazur yzainaugurowałacyklkabaretowynowejscenywWilanowie.Aktorskozinterpretowane,codziennezachowaniairelacjedamsko-męskie wzbudzałysalwyśmiechu.Aktorświetniebawiłlicznie zgromadzonąpublicznośćprzezponadgodzinę.Ucztę dlakinomaniaków–wieczórzfilmamiWoody’egoAllena,przygotowałokinosamochodowenadachusupermarketuBricoman.Doskonałyfilm„Flamenco,flamenco”mogliśmyobejrzećnanaszejplaży,wletnimkinie, podgołymniebem. WystępMonikiBorzymbyłdużymwydarzeniem.Wokalistkaprzygotowałabogatyrepertuar.KlimatdziedzińcaMuzeumPlakatudodawałurokuipodkreślał nastrojowośćjejwokalu.Publicznośćgorącymibrawamiuzyskałaprzedłużeniekoncertuobisy.WtegorocznychdniachWilanowaniezabrakłomody.Mieliśmy pokazpt.„Modawkwiatach”.Modelkiimodelewystąpiliwstrojachutrzymanychwjasnokremowejtonacji,aichgłowyudekorowanowymyślnymikompozycjamikwiatowymi.Legnickagrupa„Ocelot”,zwycięzcy programu„MamTalent”,przygotowalispektakl„PodniebnyBalet”pt.:„Małżeństwozmiłości–miłośćzapisanawlistach”czylihistoriaJanaIIIiMar ysieńki. Spektaklbyłzpewnościąklimatyczny,pełenkolorui powabufruwającychnaszarfachmłodziutkichakrobatek.Obejrzeliśmyteżnietypowążonglerkęsześcianem orazakrobatęwtoczącejsięobręczy. Podsumowującdwatygodnie,obfitującewtylewydarzeń,niesposóboprzećsięrefleksji,żewarto,bytak bogatywhistorięterenmógłjaknajczęściejtętnićartystycznymżyciem.Mieszkańcychętnieiliczniebrali udziałwewszystkichwydarzeniach.Całerodziny czynnieuczestniczyływanimacjachiturniejach.Mieliśmyokazjęmiłoiwartościowospędzićczas,wziąć udziałwlekcjihistorii,zobaczyćrzeczypiękneizaskakujące.Czekamyzatemniecierpliwiedonastępnych, jubileuszowychobchodówwprzyszłym,2013roku. J.M. Październik Teraz Wilanów 5


Fiesta balonowa - Relacja

II Fiesta Balonowa o Puchar Burmistrza

Wpiątek,14września,popołudniuodbyłsiępierwszylotbalonemnadWilanowem–wys FantastycznywidokróżnobarwnychbalonówunoszącychsięnadWilanowemiPowsinem Przed każdym lotem odbywała się odprawa załóg startujących w zawodach. Podawano szereg istotnych pomiarów meteorologicznych i wskazywano punkty w terenie, gdzie należało upuścić markery. Markerem nazywano ciężarek z kolorową szmatką, który powinien zostać zrzucony z balonu jak najbliżej białego, kilkumetrowego krzyża, ułożonego na ziemi. Sędziowie mierząc odległość markera od celu przyznawali punkty dla najprecyzyjniejszej załogi. Trzeba tu dodać, iż balon ma duże możliwości sterowania wysokością, podobno nawet z dokładnością do 30 centymetrów,

6 Teraz Wilanów Październik

natomiast jeśli chodzi o kierunek lotu, możliwości są raczej znikome. W dużym stopniu od właściwego wyboru miejsca startu i jego usytuowania w stosunku do punktu zrzutu zależy sukces załogi. O miejscu startu zawsze decyduje pilot balonu. Zaraz po odprawie wszyscy wyruszali na poszukiwanie najlepszego miejsca do startu. Posługiwano się wieloma skomplikowanymi przyrządami, ale wypuszczano też małe baloniki napełnione helem. Obserwacja takiego obiektu wskazywała na ruchy powietrza w poszczególnych warstwach


Fiesta balonowa - Relacja

a Dzielnicy wilanów FOTO: Mosur.Art.pl

startowała IIFiestaBalonowaoPucharBurmistrzaDzielnicyWilanówm.st.Warszawy. towarzyszyłnamprzeztrzydni. i pozwalała precyzyjniej przewidzieć trasę przelotu. Dużym ograniczeniem dla lotów jest zawsze pogoda. Balony nie latają przy dużym wietrze. Nawet niewielkie opady wykluczają start. W sobotę, 15 września, poranny lot odbyły zaledwie trzy balony. Drobny deszcz wykluczył start większości załóg. Tego samego dnia, do ostatniej chwili ważyły się też losy popołudniowego startu. Tym razem zbyt wietrzna pogoda stwarzała zagrożenie dla awiacji. Dopiero na godzinę przed zachodem słońca wszystkie załogi wystartowały. Cóż to za wspaniały widok, kilkanaście jaskrawo kolorowych gigantów majestatycznie unoszących się nad Wila-

nowem na tle zachodzącego słońca. Szkoda, że loty trwały tak krótko, zaledwie kilkanaście minut. Dla szczęśliwców, którzy polecieli jako pasażerowie, chwile te były niezapomnianym przeżyciem. Dla tych co zostali na ziemi przygotowano dodatkową atrakcję. Wieczorem na wilanowskiej plaży można było z bliska podziwiać podświetlone, napełnione ciepłym powietrzem balony. Ich rozmiary robiły na każdym wrażenie. Buchający ogień z dysz dodawał magii całemu spektaklowi. Było to szalenie widowiskowe starcie żywiołów: ognia i powietrza. M.M.

Październik Teraz Wilanów 7


Przestrzeń publiczna od momentu, gdy wiosną 2010 roku, mieszkańcy Miasteczka wilanów usunęli setki spontanicznie zamontowanych, zaśmiecających osiedle tablic reklamowych, sytuacja związana z obecnością nielegalnych, straszących w przestrzeni publicznej reklam można powiedzieć unormowała się. Nadal jednak tu i ówdzie, można spotkać pojedyncze reklamy przede wszystkim dzięki kilku deweloperom, którzy wciąż nie zdają sobie sprawy, jak niemile widziane są tu billboardy z „gorącymi wyprzedażami” i wielkimi rabatami na mieszkania, podczas gdy wielu z nas kupowało je dwa lata temu za dużo większe pieniądze. Generalnie, niska cena jest najbardziej desperacką formą marketingu i jest stosowana w ostateczności. jest to tym bardziej niewłaściwe ze względu na dobrą reputację, jaką przywrócono Miasteczku wilanów w ciągu ostatnich dwóch lat, jak i z uwagi na fakt, że najlepszym marketingiem jest spełnienie oczekiwań obecnych mieszkańców osiedla. wolałbym gdyby ci sami deweloperzy rywalizowali między sobą demonstrując wysoką jakość swych produktów i pokazując piękną zieleń a nie niską cenę i metraże jak za czasów komunizmu. 8 Teraz Wilanów Październik

w sieci z

Dobrą wiadomością jest to, że w przeciwieństwie do niejasnej sytuacji w przeszłości, te i wszystkie inne billboardy w naszej dzielnicy są teraz ewidentnie nielegalne, ponieważ znajdują się w obrębie Wilanowskiego Parku Kulturowego, który od 29 marca tego roku został objęty dodatkową ochroną (uchwała Rady Miasta). Pozostaje nam więc trzymać kciuki, aby Urząd Dzielnicy wspólnie z innymi władnymi podmiotami sprawnie rozwiązał tę kwestię i uwolnił nas od wszędobylskiej powracającej to tu, to tam, reklamy. Przytoczę choćby widziany ostatnio baner nowej placówki dla najmłodszych, która w nazwie nawiązuje do mojej macierzystej uczelni. Choć to niezwykle potrzebna inicjatywa i życzę im powodzenia to lepiej by było gdyby informacja o tym i podobnych przedsięwzięciach nie znajdowała się na osiedlu w takiej formie. Opcja zero Wielokrotnie, gdy poruszany jest temat reklam, przytaczam przykład Sao Paulo, w którym pięć lat temu wprowadzono zakaz umieszczania jakichkolwiek billboardów w przestrzeni publicznej a także ograniczono oznakowanie na budynkach do niewielkiego procentu powierzchni elewacji. Reklamy zostały określone jako „zanieczyszczenie wizualne", więc ratusz ogłosił prawo do „czystego miasta". Dodajmy, iż miasto to liczy około dwunastu milionów mieszkańców. Oczywiście larum podnieśli reklamiarze, że to łamanie prawa do swobody wypowiedzi, że ubędzie miejsc pracy, że to atak na gospodarkę rynkową. Jednak burmistrz miasta Gilberto Kassab tłumaczył, że w Sao Paulo nie ma wystarczającej ilości środków, by sprawdzać, co stanęło lub zawisło na ulicach legalnie, a co nie, dlatego władze miasta przyjęły opcję „zero” - usunąć wszystko, gdyż sytuacja wymknęła się im spod kontroli. I tak z dnia na dzień z krajobrazu miasta zniknęło ok. 13 tys. billboardów. W wyniku tych działań po pierwsze dostrzec można wreszcie architekturę wielu dotąd zakrytych budynków, do tego spadła ilość graffiti, poprawiona została kondycja fasad. Nowe podejście do zagospodarowania przestrzeni w mieście umożliwiło wdrożenie ciekawych pomysłów i nieznanych dotąd form promocji, takich, które nie zaburzają ładu wizualnego. Reklamodawcy na przykład w zamian za utrzymanie znajdujących się wzdłuż ulic miejskich terenów zielonych otrzymują niewielkich rozmiarów (ok. 20x60 cm) standardowe tabliczki z nazwą i profilem działalności. Co więcej, w wyniku tego firmy walczą o przywilej utrzymania zieleni publicznej! Tego typu pozytywna reklama nabiera dodatkowego wymiaru i zapada w pamięci bardziej niż najbardziej wyszukany billboard. Inicjatywę poparło ponad 70% obywateli.

Władze Sao Paulo - największego miasta Brazylii i Ameryki Południowej - z dnia na dzień zakazały umieszczania jakiejkolwiek reklamy outdoorowej w przestrzeni publicznej

Sprzedam bezpośrednio A jak brazylijski przykład ma się do zwisających u nas z balkonów banerów typu „na sprzedaż”, których wprawdzie ostatnio widzi się mniej, jednak mam wrażenie, że są one za to większych rozmiarów. Otóż w Sao Paulo hasła „na sprzedaż” czy „na wynajem” nie mają prawa pojawić się na zewnątrz budynku. Zamiast tego, przy wejściu


Przestrzeń publiczna

znaKów do klatki, małe uporządkowane plakietki, zwykle około 10x20 cm, elegancko informują, że mieszkanie jest do sprzedania wraz z podstawowymi informacjami i danymi kontaktowymi. Gdyby taką metodę informowania o możliwościach nabycia lokali wdrożyć u nas, po pierwsze poprawiłoby to estetykę osiedla, po drugie wpłynęłoby pozytywnie na postrzeganie wartości tutejszych nieruchomości zarówno przez sprzedających jak i zainteresowanych kupnem.

Potrzeba widoczności Billboardy są trochę jak anteny satelitarne, im więcej ich można zobaczyć w danym miejscu, tym uboższe i nudniejsze się ono wydaje. O ile nie jesteś na Times Square lub Shibuya (Tokio), gdzie reklama jest podniesiona do rangi sztuki, to w mojej opinii „mniej znaczy więcej”. Jednak moje obawy idą jednocześnie w kierunku coraz liczniejszych lokalnych firm, które pomagają utrzymać naszą społeczność wygodną, dynamiczną i bezpieczną. Wiele z nich znamy i są już ugruntowane, jednak są i takie, które dopiero się pojawiły i w naturalny sposób potrzebują widoczności. W ciągu ostatnich dwóch lat omówiliśmy z lokalnymi władzami szereg rozwiązań, które - mam nadzieję - zostaną wkrótce w mniejszym lub większym stopniu wprowadzone. Jednym z pomysłów jest wprowadzenie wyznaczonych słupów, które dałyby możliwość montażu znaków kierunkowych do sklepów, usług czy restauracji w obrębie osiedla – np. w ramach Miejskiego Systemu Informacji. Ten rodzaj sygnalizacji jest już powszechny w centrum Warszawy, ale jest zarezerwowany dla nazw miejsc publicznych, urzędów i budynków kulturalnych. Dlatego uważamy, że dobrze by było połączyć jedno z drugim i umożliwić widoczność w tak uporządkowanej formie także małym biznesom oraz deweloperom. Chcielibyśmy zaproponować alternatywny schemat kolorów w stosunku do oznaczeń warszawskich

(patrz ilustracja – przyp.red) aby nie był on mylony z oznakowaniem prywatnych podmiotów dzielących ten sam słup. Od każdego prywatnego „drogowskazu” dodanego do słupa głównego powinna być naliczana opłata a ta - idealnie - zasilać budżet dzielnicy i być wykorzystana na utrzymanie zieleni publicznej. Niejednokrotnie dobrym rozwiązaniem zaakcentowania istnienia lokalnego biznesu są także składane, tymczasowe tabliczki, które pojawiają się tu i ówdzie na naszym osiedlu. Powinny mieć one jednak standardowy rozmiar i być używane w godzinach pracy reklamowanego sklepu lub usługi, podczas gdy po pracy powinny być chowane do wewnątrz. Brakujące oznaczenia Pozostaje także kwestia znaków, których nie ma w naszej przestrzeni a być powinny. Najbardziej oczywistym dla mnie jest brak znaków ograniczających prędkości do 50 km/h przy Al. Rzeczypospolitej. Niby każdy wie, że ograniczenie jest, jednak wielu z mieszkających tu lub przejeżdżających tędy osób traktuje tę ulicę niczym „drag strip”. Niestety skrzyżowanie Al. RP z Osią Królewską już kwalifikuje się na „czarny punkt” i każdy kto tu mieszka wie o czym mówię. Sytuacja ta wymaga natychmiastowego działania gdyż niedopuszczalnym jest, aby samochody przejeżdżały przez tak gęsto zaludniony obszar, z tak dużą ilością dzieci, z prędkością niejednokrotnie grubo przewyższającą 100 km/h. Obawiam się, że obok znaków będą musiały pojawić się też radary. Warto dodać, iż w obrębie dzielnicy Wilanów,

przy ul. Rosochatej, gdzie ruch jest znikomy, w miejscu przejazdu przez Jezioro Lisowskie radar stoi. Tym bardziej, więc powinien się on znaleźć we wspomnianej wcześniej lokalizacji by zapobiec kolejnym, tragicznym w skutkach, wypadkom. Przestrzeń publiczną należy także uzupełnić w mapy służące orientacji. Jak na razie nie ma ich tu, poza jedną, która stoi u zbiegu ul. Klimczaka z Kieślowskiego i wymaga aktualizacji. Tego rodzaju, podświetlane nośniki informacyjne powinny być zlokalizowane w kluczowych punktach Miasteczka, podobnie jak dzieje się to w innych częściach Warszawy. Ponadto obecne na osiedlu plastikowe okrąglaki, służące za przestrzeń do rozwieszania plakatów również należałoby zastąpić docelową i godną propozycją – jak choćby te, które znajdują się w Al. Ujazdowskich. Reklama wirtualna Wreszcie należy wspomnieć o tym, co jest oczywiste i co było zalecane już 10 lat temu, kiedy firma informatyczna była właścicielem działek, na których powstało Miasteczko Wilanów, a mianowicie: publiczna sieć wi-fi dla całego osiedla. Jest to dość powszechnie stosowane rozwiązanie w dzielnicach i miastach na

całym świecie, a w kampusach uniwersyteckich w USA wprowadzone ok. dziesięciu lat temu. W MIT na przykład wdrożenie takiego systemu dodatkowo zaktywizowało i zwiększyło bezpieczeństwo przestrzeni publicznych w całym kampusie. Ogólnodostępna, bezprzewodowa sieć internetowa powinna zwiększyć widoczność i satysfakcję lokalnych reklamodawców, zwłaszcza jeśli mowa o dotarciu do zorientowanych na nowinki technologiczne mieszkańców Miasteczka. Na dodatek z reklamą elektroniczną w naszej „sieciowej” społeczności ani mieszkańcy, ani konserwator zabytków, ani nikt inny nie powinien mieć żadnych problemów a bezpłatna sieć dla osiedla miejmy nadzieję jest tylko kwestią czasu! Guy C. Perry

Październik Teraz Wilanów 9


RATuSZ WIlANOWSKI Już W 2014 ROKu?

Nasze miasto – zakłada się ekologiczny charakter nieruchomości, m.in. poprzez: wykorzystanie wód opadowych do nawadniania roślinności, 58% powierzchni biologicznie czynnej, rozważa się baterie słoneczne; – elewacja będzie wykonana z szarego piaskowca z elementami blachy i szkła. W Budynku A znajdowałyby się punkty obsługi mieszkańców, wydziały urzędu dzielnicowego i sale konferencyjne, a w Budynku B – miejsca usług publicznych, np. poczta, USC, oddział Straży Miejskiej (tu wywiązała się dyskusja o skali obecności SM w tym budynku, gdyż istnieje przesłanka, iż planuje się tu główną siedzibę SM w Warszawie, do dalszej weryfikacji). Plany realizacji inwestycji są następujące: – złożenie projektu przez pracownię do inwestora (MPRO) – początek 2013 roku, – dokumentacja przetargowa – kwiecień/maj 2013 roku, – minimum 1 rok budowy, – realizacja inwestycji do 2014 roku (uzależniona od pozyskania środków na ten cel). Z uwagi na brak obecności przedstawiciela inwestora, czyli Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych (MPRO), a także wobec braku ostatecznego projektu – nie można było oszacować skali kosztów inwestycji.

31 sierpnia 2012 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych Sp. z o. o. przejęło spółkę Ratusz Wilanów Sp. z o. o., która w ostatnich latach uregulowała kwestie prawne związane z niedokończoną budową siedziby wilanowskiego samorządu oraz budynku do niej przylegającego. Wykonano również ekspertyzy budowlane obu obiektów. W środę, 3 października, na obradach Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Wilanów pracownia Architektoniczna Kuryłowicz & Associates zaprezentowała nową koncepcję wilanowskiego ratusza. Pracownia ta dysponuje prawami autorskimi do pierwotnego projektu budynku. Na spotkaniu omówiono wyłącznie ogólne założenia. Prezentowana koncepcja stanowi pierwszy etap procedury wystąpienia o pozwolenie na budowę w oparciu o zamienny projekt budowlany. Projekt jest prosty, estetyczny, ekologiczny, wydaje się funkcjonalny i nie budzi większych kontrowersji.

WIDOK OD UL. KLIMCZAKA

W budynkach przy ul. Klimczaka mogłyby się znaleźć między innymi: Wydział Obsługi Mieszkańców wraz z Urzędem Dzielnicy, oddział Straży Miejskiej, Urząd Stanu Cywilnego, Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sala widowiskowa. Rozpoczęcie budowy możliwe będzie po uzyskaniu finansowania zewnętrznego. Podczas spotkania z projektantami, w tym z prof. Ewą Kuryłowicz, można było dowiedzieć się paru istotnych rzeczy, m.in..: – ratusz projektowany jest jako założenie dwóch budynków, ale ze wspólnym, podziemnym parkingiem, z głównym wejściem od placu między budynkami, od strony południowej, czyli ul. Klimczaka; – plac przy ratuszu będzie stanowił miejsce społeczne, z nowoczesnymi elementami architektury, na którym będą organizowane imprezy dla mieszkańców; – całkowita powierzchnia użytkowa wyniesie 4700 m²; – powstaną łącznie 164 miejsca parkingowe, głównie podziemne (tu rodzi się wątpliwość o zbyt małą liczbę miejsc, szczególnie od strony ul. Klimczaka; obecnie pod urzędem wilanowskim szacuje się, że jest ok. 80–100 miejsc postojowych, a już dziś, przy dużo mniejszej liczbie mieszkańców dzielnicy, można mówić o problemie z zaparkowaniem pod urzędem);

PLAC

WIDOK OD PARKU W OSI KRóLEWSKIEJ

10 Teraz Wilanów Październik


Relacja Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 Wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Z r ekl rab am at ą -1 0 %

W dniu 2 października 2012 r. w Muzeum Pałacu w Wilanowie zainaugurowaliśmy rok akademicki 2012/2013 Wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W uroczystości udział wzięli: Zastępca Burmistrza Pan Tomasz Ciorgoń, Radni Dzielnicy Wilanów, Partner WUTW - Muzeum Pałac w Wilanowie, Partner Merytoryczny WUTW reprezentowany przez Panią Irenę Maklakiewicz z MCKiS oraz słuchacze Wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Po uroczystym rozpoczęciu inauguracji głos zabrał Zastępca Burmistrza dzielnicy Wilanów Pan Tomasz Ciorgoń, który podkreślił, że Wilanowski Uniwersytetu Trzeciego Wieku, stanowi na ten moment - jedyną „uczelnię wyższą” w naszej dzielnicy i dlatego jest tak wyjątkową inicjatywą edukacyjną. Wykład inauguracyjny wygłosiła polska aktorka filmowa i teatralna, profesor Akademii Teatralnej w Warszawie – Pani Maja Komorowska, która ciepłym słowem wzbogaconym przez fragmenty poezji stworzyła niepowtarzalną atmosferę tej uroczystości. Następnie uczestnicy uroczystości wysłuchali recitalu moniuszkowskiego w wykonaniu Jana Kierdelewicza. O uroczystą oprawę uroczystości zadbał chór akademicki, który zaśpiewał uroczyście pieśń "Gaudeamus".

Październik Teraz Wilanów 11

Szeroki wybor gier i puzzli W ofercie również art. szkolne i sportowe

Serdecznie zapraszamy ul. Hlonda 10/10, 02-972 Warszawa

tel. 22 253 78 39, pn - pt: 1100 - 1900, sob: 1000 - 1600


MóJ PIERWSZY RAZ ORAZ O RYTUALE ZWANYM LASZOWANIEM

Jako żółtodziób w awiacji balonowej absolutnie nie podejrzewałam u siebie możliwości wykrzesania odwagi, aby odbyć taki lot. Do dzisiaj jestem zdumiona faktem, że bez najmniejszego psychicznego oporu po prostu weszłam do gondoli i uniosłam się w górę. Zawdzięczam to, z pewnością, doświadczeniu i sile spokoju załogi z jaką przyszło mi odbyć mój pierwszy w życiu lot balonem. Dzięki pilotom, na zawsze będę wspominać „mój pierwszy raz” tak bardzo pozytywnie! Balon wznosił się, a ja naprawdę ani przez moment nie bałam się. Nie przerażał mnie nawet co jakiś czas buchający z dysz płomień. Dopiero pod koniec lotu, na moment, zaniepokoił mnie fakt: jak będzie wyglądało lądowanie? Przed startem słyszałam opowieści pilotów, że czasami zdarzają się tzw. twarde lądowania. Przy dużym wietrze zwiększa się prawdopodobieństwo sporej dawki dodatkowej adrenaliny. Balon nie ląduje na terenie specjalnie do tego celu przygotowanym. Siada po prostu tam, gdzie go przygnał podmuch wiatru, a teren z góry wydał się pilotowi przyjazny. Po zetknięciu z ziemią może już nie być tak miło. To co wyglądało na łąkę, może okazać się grząskim gruntem, a w pobliżu nie ma nikogo, kto by wspomagał proces lądowania. Zdarza się, że po zetknięciu ze stałym podłożem, nagły podmuch ciągnie przewrócony balon przez wiele metrów. Pod żadnym pozorem nie wolno wtedy opuścić gondoli. Żelazne przykazanie dla nowicjuszy: jesteśmy żywym balastem i dopóki nie uda się bezpiecznie ustabilizować powłoki wszyscy pozostają w koszu. Nasze lądowanie było delikatne i precyzyjne. Wiklinowy kosz znakomicie zamortyzował moment zetknięcia z ziemią. Jedna chwila i było po wszystkim!! Piloci jeszcze przygotowali dla mnie niespodziankę. Czekało mnie rytualne laszowanie. Podziękowałam powłoce, która mnie uniosła i bezpiecznie opuściła na ziemię, „podpalono” moje włosy najprawdziwszym ogniem, a wszyscy poza gratulacjami dali mi po prostu klapsa. Tak to zostałam pełnoprawną adeptką awiacji. Wszystkim wznoszącym się w powietrze życzę tylu samo startów co lądowań. Magda Mosur

Nasze miasto Październik w Muzeum Pałacu w Wilanowie

godz. 11.00 (dzieci) i 14.00 (dorośli), Warsztaty stanowią niepowtarzalną okazję do zapoznania się z historycznymi technikami dekoracji płytek ceramicznych, zwanych w kulturze staropolskiej farfurami, oraz wykonania własnej, uwspółW świecie historii i sztuki… cześnionej wersji tego typu dekoracji. W trakcie •Kolekcjawilanowska.Kontynuacja spaceru po ekspozycji poznamy historię kolekcji 1993–2011, Oranżeria, 13 IX 2012 – 3 II 2013 wilanowskiej oraz kafli prezentowanych na wystawie, dowiemy się o historycznych technikach zdoNa wystawie prezentujemy dzieła sztuki związane z bienia kafli. Uczestnicy, posługując się wzorami i historią rezydencji wilanowskiej i jej mieszkańców współczesnymi materiałami, będą wykonywać właoraz zabytki odtwarzające i uzupełniające dawną sną płytkę ceramiczną zdobioną kobaltem. kolekcję: obrazy, ryciny, druki i przedmioty użytku codziennego. Po raz pierwszy na ekspozycji zapre- Papieremmalowane –warsztatyzdobienia przedmiotówwtechnicedecoupage, 18 XI, zentowane zostaną zabytki archeologiczne pochodzące z badań terenowych prowadzonych od 2003 godz. 12.00 Technika zdobienia przedmiotów papierowymi wyr. Wystawa jest również formą podziękowania nacinankami ma niemal tysiąc lat i wcale nie pochodzi szym darczyńcom; w ciągu ostatnich 19 lat zostaliz Francji – jak sugerowałaby nazwa. Można nią śmy obdarowani przez 26 dobroczyńców, w tym upiększać niemal wszystkie przedmioty nas otaczadwie instytucje. jące – od drobnych puzderek, wazoników czy niezwykle modnej ostatnio biżuterii po meble kuchenWśród najciekawszych dzieł będzie można zobane, a nawet całe wnętrza, ze ścianami włącznie. czyć m.in.: wspaniały Portret Jana III w lamparciej skórze, przypisywany jednemu z nadwornych mala- Tak naprawdę wszystko zależy od naszej wyobraźrzy królewskich oraz wykonane we Francji portrety ni i kreatywności... Zapraszamy na warsztaty zdobienia przedmiotów w technice decoupage, na królewiczów Konstantego i Aleksandra Sobieskich. Na szczególne miejsce zasługują odzyskane zabytki których poznają Państwo krótką historię tej technipochodzące z kolekcji historycznej, wśród nich ob- ki, przykładowe przedmioty ozdobione w ten sporaz Apollo i dwie muzy Pompea Girolama Batonie- sób, a przede wszystkim – będą Państwo mogli sago. Warto też zwrócić uwagę na wyjątkową srebr- mi upiększyć puzderko na skarby. ną plakietę przedstawiającą posłów cesarza Austrii natury, na audiencji u króla Jana III, pochodząca z warsztatu •Wycieczkaprzyrodnicza, ogrody wilanowlwowskiego złotnika Barucha Dornhelma specjalizu- skie, 21 X, godz. 11.00–12.30, w cenie biletu do jącego się w produkcji sreber naśladujących dzieła parku, spotykamy się przy kasie pałacowej 5 minut XVII i XVIII w. przed planowanym rozpoczęciem wycieczki, OprowadzaniezedukatorempowystawieKo- W trakcie spotkań będzie można poznać różnolekcjawilanowska. Kontynuacja1993–2011, rodność krajobrazu ogrodów wilanowskich, doOranżeria, w cenie w cenie biletu na wystawę14 wiedzieć się, jakie żyją w nich zwierzęta i jakie roX, 28 X, godz. 13.00 sną rośliny oraz co ciekawego dzieje się obecnie w W czasie godzinnego spaceru po wystawie eduka- przyrodzie. tor opowie o ciekawostkach związanych z przed•Konkursfotograficzny „Szlakiem ogrodów himiotami na niej zgromadzonymi oraz o osobach, storycznych” – termin nadsyłania prac: 30 X 2012 r. które mogły ich używać. tradycji i kultury… WilanowskiePodróżeArtystyczne, Oranżeria, •DrukarniaKrólewska, codziennie (oprócz 20 X, godz. 12.00, w cenie biletu edukacyjnego, wtorków) w godz. 11.00–14.00, w soboty i nieCykl wykładów połączonych z warsztatami twórczymi, które tematyką będą nawiązywać do wysta- dziele w godz. 11.00–16.00, wstęp po wykupieniu wy prezentowanej w Oranżerii Muzeum Pałacu w biletu do pałacu Serdecznie zapraszamy do wizyty w Drukarni KróWilanowie. lewskiej, gdzie drukarz zaprezentuje Państwu druki 20 X Mikrokosmos–odamskiejtorebcew ulotne, opowie krótką historię propagandy wojenXIXwieku nej Jana III Sobieskiego oraz przedstawi zarys histoCo mogły zawierać torebki XIX-wiecznych pań? rii drukarstwa w Polsce i Europie. W trakcie warszOdpowiedź na to pytanie będzie można znaleźć tatów można własnoręcznie odbić reprinty królewpodczas wykładu. W drugiej części spotkania uczestnicy będą mieli możliwość wykonania własnej skich pism ulotnych, prowadzona jest także sprzetorebeczki na drobiazgi ozdobionej według własne- daż druków, książek i monet. •KuźniaKrólewska, dziedziniec gospodarczy, go gustu i pomysłu. •Farfur ybłękitemmalowane, Oranżeria,13 X, codziennie (oprócz poniedziałków i wtorków) w

Kwiatowy Zakątek

Kwiaty, cięte, doniczkowe, sztuczne Aranżacja balkonów i tarasów Florystyka ślubna, pogrzebowa Obsługa florystyczna firm, upominki ul. ul. Sarmacka Sarmacka 5k, 5k, otwarte otwarte od od 9.00-20.00 9.00-20.00 tel. tel. 22 22 742 742 16 16 52, 52, kom. kom. 535 535 995 995 385 385 12 Teraz Wilanów Październik


Nasze miasto godz. 11.00–14.00, w soboty i niedziele w godz. 11.00–16.00, wstęp wolny Kuźnia Królewska ukazuje rozwój rękodzieła kowalskiego na tle historii i wojny w Rzeczypospolitej od czasów Stefana Batorego do Jana III Sobieskiego. W trakcie zajęć można poznać tajniki warsztatu kuźniczego, prowadzona jest także sprzedaż świeżo wykonanych replik utensyliów codziennego użytku. •KrólewskaMennicaiDrukarniaUlotna, dziedziniec gospodarczy, codziennie (oprócz poniedziałków i wtorków) w godz. 11.00–14.00, w soboty i niedziele w godz. 11.00–16.00, wstęp wolny Połączone stanowisko drukarni i mennicy. Warsztaty ukazują rozwój mennicy polskiej i systematyki monet na tle historii i gospodarki w Rzeczypospolitej od czasów Stefana Batorego do Jana III Sobieskiego. W trakcie zajęć można poznać tajniki warsztatu menniczego, prowadzona jest także sprzedaż świeżo wykonanych monet i druków ulotnych. Warsztat drukarski ukazuje historię propagandy politycznej i wojennej króla Jana III Sobieskiego. •PoloniaMilitaria, Oranżeria, soboty i niedziele w godz. 11.00–14.00, wstęp po wykupieniu biletu na wystawę Warsztatyhaftudlapoczątkujących, pałac, Sypialnia Pani, 13, 20, 27 X, godz. 10.00, opłata za cały cykl 150 zł, R Uczestnicy warsztatów zgłębiają historię i techniki najtrudniejszego haftu płaskiego oraz dawnych metod kładzenia nici na podkładach. Są to techniki znacznie trudniejsze niż popularne krzyżyki – wymagają precyzji i wprawy. W cykl warsztatów wchodzą cztery spotkania. Każde z nich otwiera miniwykład, któremu towarzyszy prezentacja. Po krótkiej przerwie przystępujemy do pracy. Poznajemy podstawowe ściegi i sposoby przenoszenia wzorów na tkaninę. Praca rozplanowana została na cztery etapy, zgodnie z liczbą spotkań. Na każdym spotkaniu uczestnicy nauczą się kilku nowych ściegów, wykonując kolejne elementy dekoracji. Całość wzoru podzielona zostanie na samodzielne segmenty, które posłużą do nauki konkretnych ściegów. Powierzchnia pracy pokrywana będzie stopniowo, poprzez dodawanie kolejnych elementów, przy czym brak któregoś z nich nie zaburzy całości (na wypadek gdyby ktoś nie mógł dotrzeć na jeden z warsztatów). Celem jest stworzenie przez każdego uczestnika konkretnego przedmiotu – makatki, serwetki bądź bieżnika (na lnie) – który będzie zarazem gotową dekoracją do domu, jak i wzornikiem ściegów. Warsztatyhaftudlazaawansowanych, pałac, Sypialnia Pani, 25 listopada, 1, 8, 15 grudnia w godz. 10.00–14.00 Jest to cykl skierowany do osób, które ukończyły kurs haftu dla początkujących, ale także do wszystkich, którym haft płaski nie jest obcy i chcieliby rozwijać swoje umiejęt-

ności w tym kierunku. Uczestnicy warsztatów zgłębiają historię i techniki najtrudniejszego haftu płaskiego oraz dawnych metod kładzenia nici na podkładach. Zajmują się haftem malarskim i rzeźbiarskim. Są to techniki znacznie trudniejsze niż popularne krzyżyki – wymagają precyzji i wprawy. W cykl warsztatów wchodzą cztery spotkania. Każde z nich otwiera miniwykład, któremu towarzyszy prezentacja. Po krótkiej przerwie przystępujemy do pracy. Poznajemy podstawowe ściegi i sposoby przenoszenia wzorów na tkaninę. Tańcowałaigłaznitką,pałac, Sala Uczt, 13 X, godz. 11.00. Jednorazowe warsztaty haftu dla dzieci w wieku 7–10 lat. Uczestnicy haftują tępymi igłami na specjalnej tkaninie według odpowiednio przygotowanych wzorów. OdAdoZ,czylikaligrafiabeztajemnic, Drukarnia Królewska, 27 X, godz. 14.10–15.30, w cenie biletu edukacyjnego do pałacu W każdą ostatnią sobotę miesiąca zapraszamy na warsztaty poświęcone w całości sztuce pięknego pisania. Warsztaty są adresowane nie tylko do miłośników kaligrafii, ale również do osób, które chcą, aby ich pismo odręczne stało się eleganckie, bardziej fantazyjne lub po prostu staranniejsze. Za wzór stawiamy sobie kursywę angielską, która była krojem pisma powszechnie obowiązującym w czasach Jana III Sobieskiego. EdukacjawXVIIiXVIIIwieku, warsztaty dla rodzin z dziećmi w wieku 8–12 lat, 14 X, 10.00–12.00 i 13.00–15.00, w cenie biletu edukacyjnego do pałacu Zajęcia towarzyszące wystawie „Kolekcja wilanowska. Kontynuacja 1993–201” będą próbą odtworzenia dawnej nauki geometrii, kaligrafii, geologii itp. Zajęcia zostaną podzielone na ok. 25-minutowe „lekcje”, w czasie których będą wykorzystywane reprinty dawnych podręczników. Pokazane zostaną dawne pomoce dydaktyczne. •XJapońskiPaździernikwMuzeumPałacu wWilanowie Przez cały październik Muzeum Pałac w Wilanowie zaprasza na spotkania z kulturą Kraju Kwitnącej Wiśni. W programie: Wielka podróż Lulie – przedstawienie teatralne dla dzie ci i dorosłych przygotowane na podstawie pięknej i mądrej, współczesnej baśni JKW Księżnej Hisako Takamado, 13 i 14 X 2012, sobota, g. 11:00, Sala Uczt, R, wstęp po wykupieniu biletu na spektakl Ta współczesna baśń zauroczyła i zainspirowała już tak wiele osób, zarówno małe dzieci, jak i

osoby dojrzałe. Pod jej wpływem został skomponowany poemat symfoniczny na orkiestrę, chór i solistów przez Amerykanina Jeffreya Stocka, natomiast znany polski polarnik, Marek Kamiński, zorganizował zakończoną sukcesem wyprawę Razem na Biegun z udziałem niepełnosprawnego chłopca. Warto przyjść na spektakl lub sięgnąć po pięknie zilustrowaną przez Warabe Aska książkę opowiadającą o Lulie. Występują: Marcin Mastalerz – aktor, reżyser i scenarzysta oraz Grzegorz Grzywacz –aktor pantomimy. Muzyka: Danuta Mastalerz, scenografia i rekwizyty: Eliza Bajor, konsultacja: Halina Pacwa. Kwiat przy kwiecie – spacer tematyczny po pałacu wilanowskim, 13 X 2012, sobota, g.13:00, pałac, wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona Organizowane w muzeum wystawy ikebany zainicjowały dyskusję pomiędzy mistrzyniami ikebany oraz panią Yukiko Kusumoto, małżonką byłego ambasadora Japonii w Polsce pana Yuichi Kusumoto a muzealnikami, poświęconą znaczeniu kwiatów w obu kulturach. W efekcie rozmowy narodził się tematyczny spacer po pałacu „Kwiat przy kwiecie”, który stanowi dialog historyczki sztuki i przyrodnika poświęcony motywom floralnym w wilanowskiej dekoracji. Bajka japońska o 11 kotach – opowieść i warsztat plastyczny dla najmłodszych dzieci i ich bliskich, 21 X 2012, niedziela, g. 11:00, Sypialnia Pani, R, wstęp po wykupieniu biletu edukacyjnego do pałacu Zajęcia przygotowano na podstawie książki Magdaleny Jęczmyk Bajki japońskie opowiada Babcia Magda wydanej w 2009 roku przez BIGRAF. Serdecznie dziękujemy Babci Magdzie, czyli Magdalenie Jęczmyk, dla której Japonia jest krajem jej urodzenia, za tę książkę. Do prezentacji dzieciom wybraliśmy z tej bajki: 11 dzikich kotów i jedenaście kotów w worku na podstawie których powstał scenariusz zajęć po raz pierwszy przeprowadzonych w ubiegłym roku jesienią. Scenariusz i prowadzenie: Jolanta Karpińska Baśnie Japońskie – spektakl dla dzieci i dorosłych w konwencji teatru cieni i słowa, 20, 21 X 2012, sobota, g. 11:00, Sala Uczt, R, wstęp po wykupieniu biletu na spektakl Adaptacja sceniczna trzech japońskich baśni ludowych ze zbioru baśni Kazuko Adachi zatytułowanego „Zasmarkane dziecko bogów”. Została przygotowana na V Japoński Październik w Pałacu w Wilanowie w 2007 roku przez reżyserkę i aktorkę Marię Reif wspólnie z aktorką Aliną Więckiewicz. Przedstawienie pozwala widzom przenieść się w świat wyobraźni, niezwykłych miejsc, fantastycznych istot, cudownych przedmiotów. □ Spotkanie z japońskim, klasycznym teatrem nō, 27 X 2012, sobota, godz. 14:00, Sala Uczt, wstęp wolny Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziedzictwem kultury Japonii, na spotkanie z klasycznym teatrem nō. Poprowadzą je Jakub Karpoluk oraz Yoko Fujii Karpoluk, badacze teatru i aktorzy należący do szkoły Kita, założyciele polskiej grupy nō Ryokurankai. Widzom zostanie przedstawiona estetyka oraz historia gatunku. Spotkanie zakończy pokaz tańców z wybranych dramatów nō,w wykonaniu prelegentów. www.wilanow-palac.pl

Październik Teraz Wilanów 13


NocnyTurniejPiłkiSiatkowejoPuchar BurmistrzaWilanowa

W nocy z 20 na 21 października w hali sportowej przy ul. Wiertniczej 26 zostanie rozegrany kolejny III Amatorski Nocny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Wilanowa w kategorii open. Poprzednie dwie edycje turnieju cieszyły się ogromnym zainteresowaniem siatkarzy-amatorów. Rozgrywki rozpoczną się o godzinie 20.00. Informacje i zapisy: sport.wilanow@o2.pl lub pod numerem telefonu: 22 885 00 60 wew. 103. www.basen.wilanow.pl

Nasze miasto MostwWilanowie

KabaretCezaregoPazuryzanami Pierwszy Kabaret w Kuźni za nami. Cezary Pazura zaszalał – widzowie płakali ze śmiechu. A widzów było dużo. Sala pękała w szwach, wszystkie miejsca były zajęte. Już niebawem relacja z kabaretu na stronie www.nowakuznia.pl i na FB. A już 12 października na deskach Kuźni wystąpi Piotr Bałtroczyk.

KIM

Dobiegają końca prace przy budowie mostu nad Potokiem Służewieckim. W symbolicznej inauguracji budowy 12 września wzięli udział: Grażyna Lendzion, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, Ludwik Rakowski, burmistrz Dzielnicy Wilanów, przedstawiciel MON oraz partnerzy projektu. Budowa mostu to wspólne przedsięwzięcie Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz Ministerstwa Obrony Narodowej. Most nad potokiem będzie przeprawą pieszo-rowerową, która ułatwi komunikację z przystanku autobusowego Wilanów, zlokalizowanego przy ul. Przyczółkowej z Plażą Wilanów i osiedlami Wilanowa Zachodniego. Most połączy również ścieżkę rowerową prowadzącą do Powsina z miejską wypożyczalnią rowerów Veturillo, która znajduje się przy ul. Przyczółkowej.

doradztwo podatKowe jerzy dąbrowsKi

-BIURO RACHUNKOWE -DORASTWO PODATKOWE -PEłNY zAKRES USłUg EKONOmICzNYCH WIlANóW - Wiktorii Wiedeńskiej 7/7 501 127 199, 602 269 482 email: jmdabrowscy@poczta.onet.pl

w wilanowie zaprasza na sesje portretowe, narzeczeńskie, ślubne. wykonujemy także reportaże w terenie ze ślubów, chrzcin, komunii. zapewniamy na życzenie usługi wizażystki i fryzjera w stuDio.

tel. 601 642 200 lub 22 642 2002

14 Teraz Wilanów Październik


Nasze miasto

co nowego w cKw Spotkanie z bajką pt. „Koty” – mini musical dla dzieci Centrum Kultury Wilanów zaprasza 7 października 2012 r. o godzinie 11.30 do sali Instytutu Papieża Jana Pawła II przy ul. Hlonda 1 na mini musical dla dzieci pt. „Koty” . Dzieci usłyszą piosenki i wielkie kocie arie. Będą także wiersze o kotach, o kociej pomysłowości, łakomstwie i sprycie. Kot Teatralny i Gruby kot pokażą jak potrafią się bawić, tańczyć i śpiewać. Dzieci na scenie i na widowni czynnie wejdą w koci świat. Wspaniale będzie słuchać jak potrafią śpiewać wielkie kocie rodziny! Będą robić to rodzice i dzieci podczas przedstawienia. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy. Poranek teatralny dla dzieci Centrum Kultury Wilanów zaprasza w niedzielę 14 października 2012 r. o godzinie 11.30 do sali widowiskowej w szkole przy ul. Gubinowskiej 28/30 na spotkanie z bajką pt. „Na jesiennym liściu” Jest to poetycka opowieść o dwóch skrzatach, które chcą zatrzymać odchodzące lato. Jeż, Miś i Żaba bezskutecznie próbują przekonać skrzaty, że jesień jest również piękną porą roku. Skrzaty dopiero po osobistym spotkaniu z Panią Jesienią dają wiarę swym przyjaciołom, może i Wy dacie się przekonać? Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy. Spotkanie z bajką pt. „Kozucha Kłamczucha” Centrum Kultury Wilanów zaprasza 21 października 2012 r. o godzinie 11.30 do sali Instytutu Papieża Jana Pawła II przy ul. Hlonda 1 na spotkanie z bajką pt. „Kozucha Kłamczucha”. „Kozucha Kłamczucha” to klasyka polskiej literatury dziecięcej. Przedstawienie oparte jest na motywach utworu Janiny Porazińskiej oraz baśni braci Grimm i zrealizowane w formie zabawnej opowieści o niesfornej kózce. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

ETNO JESIEń NA PTYSIOWEJ Centrum Kultury Wilanów zaprasza w październiku do Domu Pracy Twórczej przy ul. Ptysiowej 3 w Warszawie na cykl wyjątkowych spotkań etnograficznych dla całych rodzin. „Etno Jesień” na Ptysiowej jest wstępem do cyklicznych comiesięcznych etnograficznych spotkań dla dzieci pod nazwą PTYSIOTEKA oraz dla dorosłych pod nazwą ETNOTEKA.

PROGRAM ETNO JESIENI

14 października 2012 r. /NIEDZIELA/ w godzinach 11.30–13.00 – W kolorach Łowicza Spotkanie z dziedzictwem kulturowym regionu łowickiego, folklorem i sztuką, charakterystyczną dla społeczności zamieszkującej tereny Łowicza, poprowadzi opowiadacz z regionu łowickiego. Towarzyszyć mu będą twórcy ludowi z produktami regionalnymi oraz łowickim rękodziełem. Dzieci zapraszamy do Kącika Małego Etnografa na warsztaty rękodzielnicze prowadzone przez twórców ludowych. 21 października 2012 r. /NIEDZIELA/ w godzinach 10.00–17.00 – Drugi Powsiński Dzień Dyni Główną ideą festynu jest promowanie zasad prawidłowego żywienia, a zwłaszcza walorów zarówno smakowych, odżywczych, jak i estetycznych dyni. W programie atrakcje i niespodzianki: Przepisy na potrawy z dyni; Warsztaty ekologiczne, florystyczne, plastyczne i językowe dla dzieci; Konkursy z nagrodami; Wymiana elektroodpadów (stare suszarki, żelazka, odkurzacze, czajniki elektryczne itp.) na dynie; Ambulans okulistyczny; Porady lekarskie; Porady weterynaryjne; Stoiska z książkami, rękodziełem i prze-

tworami oraz wiele innych dyniowych niespodzianek. Każdy Uczestnik skosztuje powitalnej zupy dyniowej. 22 października 2012 r. /PONIEDZIAŁEK/ o godzinie 18.00 – Tradycyjne kiszenie kapusty „Wszyscy świetnie się bawimy i kapustę dziś kisimy…” Pracownia etnografi¬czna „Powsinianie”, działająca przy Centrum Kultury Wilanów, zaprasza na staropolski obrzęd kiszenia kapusty w poniedziałek, 22 października 2012 r., o godz. 18.00 do Domu Pracy Twórczej przy ul. Ptysiowej 3. 28 października 2012 r. /NIEDZIELA/ – w godzinach 11.30–13.00 – Zaduszki na świecie. Zwyczaje i obrzędy związane ze śmiercią na różnych kontynentach. Spotkanie poprowadzi znany podróżnik (odwiedził ponad 60 krajów w Azji, Ameryce, Afryce, Oceanii i Europie), autor książek o tematyce ekologiczno–podróżniczej, Krzysztof Dworczyk. Tradycja wspominania zmarłych jest bardzo stara. Bez względu na kulturę, ludzie zawsze chcieli wierzyć, że życie nie kończy się na ziemskim istnieniu. Czczono zmarłych, próbowano się z nimi połączyć i wierzono, że świat duchów może przeniknąć do świata żywych. Podczas prelekcji słuchacze zobaczą niezwykłe zdjęcia oraz poznają zwyczaje i obrzędy związane ze śmiercią i wspominaniem zmarłych w tak egzotycznych miejscach jak Indonezja, Meksyk, czy Indie. Dzieci zapraszamy do Kącika Małego Etnografa na warsztat artystyczny pt. „Mój lampionik”.

Październik Teraz Wilanów 15


Wywiad

16 Teraz Wilan贸w Pa藕dziernik


Wywiad

MuZYCZNA AuToBIoGrAFIA TorI AMoS ...To wszystko moje dzieci. Po latach niektóre z nich są nie do poznania, inne zupełnie się nie zmieniły. Są starsze, bardziej dojrzałe, ale w gruncie rzeczy wciąż są moimi dziećmi. Trudno wyróżnić te, czy inne... Teraz Wilanów: Dzień dobry, Tori, jak się dziś czujesz? Tori Amos: Dzień dobry, Piotrze, dziękuję, wszystko u mnie w porządku. A ty, gdzie teraz jesteś? T.W.: W Krakowie, w moim rodzinnym mieście, powinnaś je kiedyś zobaczyć. T.A.: Wiem, wiem, na pewno się uda. T.W.: Tori, czy album „Gold Dust” to logiczne następstwo poprzedniego? T.A.: Myślę, że tak, praca przy „Night of Hunters” była do niego wstępem. Już wtedy w zasadzie czułam, że następnym etapem w mojej karierze będzie współdziałanie z orkiestrą. Jednak jak będzie dokładnie wyglądał nowy, kolejny album, oczywiście nie wiedziałam. Zmierzenie się z klasyką wszech czasów zostawia w tobie piętno. Czujesz się najpierw przytłoczony, a twój dorobek trochę nieważny. Potem, jak ochłoniesz, myślisz – co dalej? Zmierzyłam się z tym wyzwaniem, wykorzystując doświadczenia z „Night of Hunters” do odczytania na nowo moich utworów. T.W.: Czy to jest zamknięcie 20-lecia Twojej kariery, zanim zrobisz następny krok? T.A.: Pewnie masz rację, wciąż pracuję nad moim niemal mitycznym już projektem –musicalem. Oczywiście, z udziałem orkiestry. Ale mój kolejny „nowy” album będzie już prawdopodobnie zupełnie inny. Na razie jednak o nim nie myślę. „Gold Dust” odświeża nam pamięć. Jednak nie jest to oczywisty zbiór typu „Największe przeboje”.

T.W.: Czy powrót do wcześniejszych piosenek na albumie „Gold Dust” porównasz do spotkania rodzinnego po latach? T.A.: Dokładnie tak. To wszystko moje dzieci. Po latach niektóre z nich są nie do poznania, inne zupełnie się nie zmieniły. Są starsze, bardziej dojrzałe, ale w gruncie rzeczy wciąż są moimi dziećmi. Trudno wyróżnić te, czy inne. T.W.: Czy wybór piosenek do tej płyty był pierwszym i najtrudniejszym etapem Twojej pracy? T.A.: Tak, ale muszę przyznać, że jednym z ważniejszych, choć nie najważniejszym elementem, były gotowe aranże przygotowane na mój koncert z orkiestrą Metropole w 2010 roku. Było to punktem wyjścia, a potem już bywało różnie, choć bardzo ciekawie. T.W.: Wybór piosenek wydaje się być bardzo autorski. To nie jest po prostu zbiór singlowych przebojów. T.A.: Taką płytę mogłaby wydać wytwórnia bez mojego udziału. A ja postanowiłam wrócić do najbardziej osobistych utworów i stworzyć z nich taką trochę autobiograficzną opowieść. Moją własną. I ucieszę się, jeśli słuchacze zrozumieją moje przesłanie. T.W.: A czy mogłaby ta opowieść mieć drugą część? T.A.: Teoretycznie tak, ale chyba nie jest to już potrzebne. Mnie, w każdym razie, na pewno nie. T.W.: Czy praca dla tak renomowanej wytwórni, specjalizującej się w muzyce klasycznej, to

Październik Teraz Wilanów 17


Wywiad oprócz niewątpliwego zaszczytu także nowe doświadczenie? T.A.: Propozycja albumu „Night of Hunters” wyszła od Deutsche Grammophone. Widocznie uznali, że to ma sens. I mam głęboką nadzieję, że ich nie zawiodłam. Teraz to już tylko logiczne następstwo tamtego projektu. Oczywiście, pracuje się inaczej. Mam wrażenie, że lepiej się rozumiemy. Ostatecznie, mam klasyczne wykształcenie muzyczne. T.W.: A jak w takim razie będą teraz wyglądać Twoje koncerty? T.A.: Mam szczęście pracować ze świetnie Ci znanym, znakomitym polskim zespołem Apollon Musagette. To gwarantuje, że uda nam się stworzyć na koncertach nową jakość. Nagle, cały mój dotychczasowy dorobek nabiera zupełnie nowego wymiaru. I w pewnym sensie zaczynam wszystko na nowo, prawie od zera. Na „Gold Dust” nie ma żadnego utworu z „Night of Hunters”, ale na koncertach ten materiał z pewnością znakomicie będzie ze sobą współgrał. T.W.: Czy można powiedzieć, że przez 20 lat dotychczasowej kariery czekałaś na ten właśnie moment? T.A.: Nie chcę w żadnym wypadku przekreślać tego, co zrobiłam dotychczas. Nowy album po prostu pokazuje, czym są dziś moje piosenki, stworzone przez ostatnie dwie dekady. Nagrane na nowo, żyją innym życiem. Nie można stwierdzić, czy lepszym, czy gorszym. Po prostu – innym. Kiedy zacznę je grać na koncertach, znów będą się przeobrażać. Zawsze tak jest. I nigdy nie wiem, co jest na końcu tej drogi… Trzynasty studyjny album Tori Amos „Gold Dust” pojawi się na rynku już w październiku tego roku. Artystka, wraz z wieloletnim współpracownikiem, producentem Johnem Philipem Shenale, przygotowała kolekcję swoich utworów w całkiem nowych aranżacjach – na orkiestrę symfoniczną. W projekcie towarzyszy jej Metropole Orchestra pod dyrekcją Julesa Buckleya. „Gold Dust” to drugi album artystki nagrany dla Deutsche Grammophon, po niezwykle udanym debiucie, jakim okazała się wydana w ubiegłym roku płyta „Night of Hunters”.

Wywiad przeprowadził Piotr Metz

ZAKOŃCZENIE KONKURSU zwycięzcami konkursu z poprzedniego numeru TW, którzy otrzymali bilety na KONCERT TORI AMOS W SALI KONGRESOWEJ, 13 Października 2012 są: Pani Joanna Ćwiklak i Pan Wojciech Gontarz-Virion Serdecznie GRATULUJEMY!

18 Teraz Wilanów Październik


Felieton

lato się kończy… Rzadko się zdarza, żeby tak prosta konstatacja miała tak dwuznaczne znaczenie. Dawny bohater boisk piłkarskich, wielbiony przez kibiców, mundialowy super strzelec Grzegorz Lato odchodzi bez walki. Nie uzyskawszy wymaganego poparcia, rezygnuje ze startu w wyborach na prezesa PZPN. Wszyscy jesteśmy porażeni odwagą tej decyzji, bowiem do tej pory kolejnych prezesów trzeba było niemalże „odpiłowywać” od foteli. Co się więc stało, że tym razem poszło tak łatwo? Nawet najcięższe zarzuty o korupcję i łapownictwo nie zmieniały poparcia dla prezesów przez elektorów. Jak chodzą słuchy, do cofnięcia poparcia zmusiło ich dopiero stanowisko sponsorów, którzy zagrozili cofnięciem wsparcia dla klubów. Zwolennikom odchodzącego prezesa pozostanie więc jedynie „Lato z Radiem”.

kadziesiąt istnień ludzkich. Podobno tegorocznym hitem czeskiego przemysłu spirytusowego została „Randka w ciemno”.

Kolejna, smutna informacja to zupełnie inny serial pt. „Rodzina zastępcza”. Scenariusz napisało życie. Odpowiedzialnymi za upadek rodziny zajęła się prokuratura. Prokuratura i sądownictwo w ostatnim okresie, pewnie z powodu spadku przestępczości w naszym kraju, zajęły się sobą. I tak Koniec lata to również ślub roku w rodzinie związanej z Wi- prokuratorzy ścigają prokuratorów, a sędziowie sądzą sędziów. A może powodem jest frustracja wynikająca z faktu, lanowem, choć nie książęcej. Kolorowe media podjęły teże groźni mafiozo okazali się niewinni jak dzieci przystępumat z wyjątkową gorliwością, nie wzbudził on jednak zbyt jące do pierwszej komunii? Może też reakcja na zagrożenie dużego zainteresowania tzw. ogółu społeczeństwa. Moim postępującym bezrobociem? Zdając sobie z tego sprawę, zdaniem, zabrakło skandalu zawsze podbijającego oglądalność. Nieskazitelna poprawność, smak i elegancja pani Jolan- sędziowie deklarują, choć nieoficjalnie, szeroką współpracę z premierem. ty, która zapewne nad wszystkim czuwała, odebrał temu wydarzeniu klimat sensacji. Trudno się temu dziwić, skoro najczęściej podawanym „niusem” było to, że pewien euro- Pięknym zwieńczeniem lata okazały się dwie imprezy masowe na ulicach stolicy. poseł, znany z całowania ziemi kaliskiej, relacjonował ślub Pierwsza to Maraton Warszawski z trasą przebiegającą online na twiterze, a najciekawszym gościem wesela była słynna tramwajarka, która zatrzymawszy tramwaj uruchomi- również przez Wilanów, w którym chodziło o bieganie. ła ogólnie znane procesy dziejowe. Byli też „wielcy” nie za- Druga, równie liczna, odbyła się dzień wcześniej na Krakowskim Przedmieściu, choć w niej o bieganie nie chodziło. proszeni. W okresie jesiennego przesilenia Polacy utracili opinię ludzi, którzy mogą wypić wszystko, byleby dobrze kopało, na rzecz naszych południowych sąsiadów. Niestety Lato się kończy, mostek nam budują, plażę w Wilanowie liodebranie nam prymatu w tej dziedzinie kosztowało ich kil- kwidują, Panie i Panowie, jak tu teraz żyć? Jacek Mosur

Izabela kopeć zaśpiewa tango w filharmoniach 21 października koncer tem w Filharmonii Łódzkiej rozpocznie się trasa koncer towa mezzosopranistki Izabeli kopeć. Ar tystka wraz ze swoim kwintetem będzie promować płytę pt. „Piazzolla. Show Me Your Tango” z pieśniami Astora Piazzolli. „Cała jesień będzie należała do fenomenalnie interpretującej Piazzollę Izabeli kopeć”, ogłosił we wrześniowym numerze miesięcznik „Twój Styl”. jeszcze tej jesieni Izabela kopeć zagra między innymi w Łodzi, Częstochowie, Gdańsku i warszawie. Ar tystce na scenie towarzyszyć będą doskonali instrumentaliści: Tomasz Filipczak (for tepian), Christian Danowicz (skrzypce), klaudiusz Baran (bandoneon), robert Horna (gitara klasyczna) i wojciech Gumiński (kontrabas). Podczas godzinnego koncer tu usłyszeć będzie można piękne, choć rzadko wykonywane, utwory, takie jak „Vuelvo al sur”, „Che Tango”, „Los Pajaros Perdidos”, czy „oblivion”. To właśnie do tej ostatniej pieśni powstał w wakacje teledysk w reżyserii kasi Adamik i olgi Chajdas, w którym wystąpili znani polscy aktorzy: kasia Zielińska, karolina kominek i kamil Przystał. Płyta Izabeli kopeć pt. „Piazzolla. Show Me Your Tango” zebrała wiele entuzjastycznych recenzji. oprócz wspomnianego „Twojego Stylu” pisały o niej: tygodnik „Polityka”, dziennik „Polska The Times”, miesięcznik literacki „PAPErmint”, liczne por tale, takie jak NaTemat.pl oraz wp.pl. Premierę płyty i teledysku zapowiadała Telewizja Polska Program 2. więcej informacji o koncercie 21 października na stronie www.izabelakopec.eu.

Październik Teraz Wilanów 19


Małgorzata Wróblewska

świat na językach

Na przełomie września i października jednym z najważniejszych wydarzeń w tym roku, które przyciąga setki tysięcy ludzi, jest słynny festiwal piwa Oktoberfest. Odbywa się w Monachium, które fanom sportu kojarzy się ze słynną drużyną Bayern, a znawcom architektury i sztuki z licznymi zabytkami i barokowymi kościołami. Podczas trwania festiwalu, w mieście prawie zamiera normalne życie, a wszyscy niemalże mieszkańcy miasta aktywnie uczestniczą w przygotowaniach i świętowaniu tradycji złotego napoju. Nikogo nie dziwi takie zaangażowanie mieszkańców, bowiem do miasta przyjeżdża z tej okazji ponad 6 milionów gości z całego świata. Tworzy się wielka wspólna zabawa w bawarskim stylu, pełna śmiechu i śpiewu, którą tradycyjnie rozpoczyna uderzanie w beczkę przez burmistrza miasta. Kiedy już piwo popłynie z beczki, burmistrz rozpoczyna oficjalnie święto okrzykiem: O’zapft is! I tak od ponad 200 lat, kiedy to z okazji ślubu bawarskiego księcia Ludwika, późniejszego króla Bawarii i jego wybranki księżniczki Therese von Sachsen-Hildburghausen, zorganizowane zostały na łąkach przed murami miasta wyścigi konne. Impreza cieszyła się dużą popularnością wśród mieszkańców miasta i rok później dwór

o'zapft is!

królewski zadecydował o powtórzeniu wyścigów. Dla uczczenia srebrnego wesela w 1835 roku urządzono pierwszy uroczysty przemarsz. Z biegiem lat impreza przekształciła się w korowód strojów ludowych, organizowany regularnie od roku 1950 i stanowiący wartą zobaczenia atrakcję festiwalu Oktoberfest. Około 9000 osób prezentuje bogactwo strojów, obyczajów i tańców ludowych. I to nie tylko z Bawarii, lecz z całych Niemiec i Europy, a ich stroje i muzyka czynią to widowisko naprawdę wyjątkowym. Korowód przechodzi Maximilianstraße do śródmieścia, po czym wędruje na błonia, gdzie odbywa się Oktoberfest. Nostalgia za dawnymi festynami przyciąga ludzi jak magnes, dlatego chętnie odwiedzają oni tradycyjną część festynu. Leży ona w południowo-zachodniej części i jest widoczna spod posągu Bawarii czy Hali Sławy. Znajduje się tam historyczny, festynowy namiot piwny, z tradycyjną bawarską muzyką i teatralny namiot Herzkasperlzelt, w którym odbywają się różne występy. W czasie festiwalu każdy szanujący się browar rozstawia swój namiot. W tym roku mogą one pomieścić jednorazowo ponad 100 000 gości. Stoły uginają się od litrowych kufli piwa zwanych Mass (w tym roku cena piwa to 9,50 Euro) oraz od bawarskich przysmaków, takich jak: Haxe (golonka), Hendl (kurczak), Ochse (wołowina), Steckerlfisch (ryba na patyku), Radi (rzodkiewki), Obazda (przyprawiony ser) czy Würstl (kiełbaski). Obliczono skrupulatnie, że w zeszłym roku wypito prawie 8 milionów litrowych kufli piwa, zjedzono 522 821 kurczaków z rożna i ponad 250 000 kiełbasek pieczonych. Bez tych wszystkich potraw, niejednokrotnie mocno solonych, piwo z pewnością nie smakowałoby tak dobrze! Oktoberfest to także zabawa w takt charakterystycznej bawarskiej muzyki (Heimatmelodie) i koniecznie w tradycyjnych bawarskich ubiorach ludowych. Panie występują w strojach, zwanych Dirndl, składających się z białej bluzki, gorsetu, spódnicy i fartucha, a pano-

20 Teraz Wilanów Październik


świat na językach wie w bawarskich krótkich skórzanych spodniach na szelkach (Lederhose). W takim stroju na festynie pojawiają się także czołowi bawarscy politycy. Obowiązkowym punktem programu są również pokazy sztucznych ogni, quizy na temat wiedzy o piwie oraz najbardziej charakterystyczny i prestiżowy dla kelnerek konkurs, w którym liczy się ilość przeniesionych jednorazowo, jednolitrowych kufli piwa. Rekordzistki mogą się poszczycić przeniesieniem ponad dziesięciu takich kufli! Dodatkowe atrakcje Oktoberfest to „wesołe miasteczko” czyli Olympia Looping, Freefall-Tower, Night Fly i Eurostar. Olympia Looping to absolutna klasyczna zjeżdżalnia, która z szybkością ponad 100km/h pędzi przez 1250 metrów przez 5 kół o wymiarach od 12 do 20 metrów. Freefall-Tower zabiera w górę 24 osoby i spada z wysokości 42 metrów, podnosząc wszystkim ciśnienie. A Night Fly kręci się wkoło, w dół i górę i jest szczególnie polecana dla ludzi o mocnych nerwach. Na koniec już tylko zostaje Eurostar – największa kolejka górska na świecie, która jest transportowana. Kolejka ma 844 m i jazda nią trwa około minuty, z szybkością do 100km/h. Siedzi się w gondoli, która umocowana jest na szynach i ma się uczucie jakbyśmy ciągle lecieli. Kto chce poczuć trochę adrenaliny, powinien spróbować! Zum Wohl! Małgorzata Wróblewska m.wroblewska@thepalms.edu.pl Specjalne podziękowania dla Katarzyny Zarosińskiej i Serga Ravoahangilalao, lektorów języka niemieckiego ze szkoły The Palms, za pomoc w przygotowaniu tego artykułu.

Październik Teraz Wilanów 21


Ogłoszenia

UBEZPIECZENIA AL. Wilanowska 9A, 02-765 W-wa

www.ergo-hestia.eu info@ergo-hestia.eu

22 885 67 33; 509312191

vis-à-vis poczty przy sarmackiej 5

artykuły spożywcze pieczywo prosto z pieca produkty Bio świeże warzywa i owoce garmażeria i dania gotowe żywność dla dzieci karma dla zwierząt środki czystości miasteczko Wilanów: Al. Wilanowska 9 i ul. Sarmacka 20 Codziennie otwarte od 700 do 2230

Zapraszamy!

22 Teraz Wilanów Październik


Podatki

prowadzenie Księgowości firmy – samodzielnie czy przeKazać do biura rachunKowego każda firma: średnia, mała lub jednoosobowa jest zobowiązana do prowadzenia księgowości. jeżeli jest to pełna księgowość, czyli księgi handlowe, to współpraca z księgowym jest raczej niezbędna. jeżeli firma ma prawo prowadzić uproszczoną formę księgowości, czyli księgę przychodów i rozchodów, to współpraca z księgowym nie jest zasadniczo niezbędna. właściciel firmy wie przecież, która faktura dotyczy sprzedaży, która kosztów i czy są to koszty zakupu towarów czy koszty pozostałe związane z działalnością firmy. Wydaje się to proste, ale nie zawsze tak jest, zaczynają się pytania: – co zrobić jeżeli na fakturze zakupu towarów widnieje dodatkowo koszt transportu? – jak i kiedy rozlicza się remanent? – czy ubytki towarów i materiałów można zaliczyć do kosztów i jak to udokumentować? – jak rozliczać VAT od transakcji zagranicznych i jaki kurs stosować? – które zakupy można uznać za koszty firmy? – w którym miesiącu składki ZUS są kosztem firmy: – w miesiącu zapłaty? – czy w miesiącu którego dotyczą składki? – czy te same zasady dotyczą ZUS-u właściciela i pracowników? – jaką formę umowy wybrać przy zatrudnianiu pracownika: umowę zlecenia, o dzieło czy o pracę? – jakie są cechy charakterystyczne umów, składki ZUS i podatek?

– prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży VAT; – prowadzenia dokumentacji kadrowej i rozliczeń płacowych; – sporządzania rozliczeń miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych dotyczących podatków i ZUS; – reprezentowania firmy wobec urzędów skarbowych i ZUS. Nie bez znaczenia jest jeszcze jeden ważny aspekt: wobec ciągle zmieniających się przepisów i interpretacji podatkowych osoby prowadzące działalność gospodarczą nie mają właściwie szans śledzić na bieżąco tych zmian, a biuro rachunkowe takie obowiązki ma. Rzetelne biuro informuje właścicieli firm o wszelkich zmianach i prowadzi sprawy firmy zgodnie z przepisami dotyczącymi m.in.: – podatku VAT, – obrotu zagranicznego towarami i usługami, – podatku dochodowego firm i osób, – ubezpieczeń społecznych, – kodeksu pracy.

Małym i średnim firmom może nie opłacać się zatrudnienie osoby, która będzie nad tym wszystkim czuwała. WygodObowiązków jest więc wiele, ale firma i jej właściciele poniejszym i tańszym sposobem jest przekazanie księgowości winni mieć pewność, że są kompetentnie i terminowo obdo biura rachunkowego. Pracownicy biura, dobrze sługiwani. przygotowani zawodowo i zaznajomieni z praktyką gospodarczą, przejmą obowiązki w zakresie: Opracowanie: – prowadzenia księgowości w wymaganej formie (księgi Teresa Piasecka, Biuro Rachunkowe TIK-SOFT Sp. z o.o., handlowe, księga przychodów i rozchodów lub Al. Wilanowska 5 lok.19, tel. 22 408 48 00, ewidencja ryczałtowa); www.tiksoft.waw.pl

Październik Teraz Wilanów 23


Fot: Studio Caramella

Nasze dziecko

Integracja sensoryczna - jej znaczenie i waga w rozwoju dziecka

Zapewnewiększośćrodzicówsłyszałahasło „integracjasensor yczna”.Niewszyscyjednakwiemy,codokładniekryjesięzatątajemnicząnazwąijakiegoetapurozwoju naszychdziecionadotyczy.OpomocpoprosiłyśmyZuzannęSzczęsną–Gaweł,logopedęiterapeutkęintegracjisensor ycznej. Studio Caramella: Pani Zuzanno, zacznijmy od pytania czym jest właściwie integracja sensoryczna? Zuzanna Szczęsna-Gaweł: integracja sensoryczna (SI od angielskiego sensory integration) to proces odbierania i przetwarzania przez mózg informacji dochodzących ze wszystkich zmysłów, pozwalający na prawidłowe i efektywne wykorzystanie ich w celowym działaniu. W praktyce procesy integracji sensorycznej pozwalają na właściwe funkcjonowanie: planowanie ruchu, koordynację, właściwy poziom aktywności, znajomość schematu ciała, prawidłowy rozwój mowy, koncentrację. Procesy te zachodzą poza świadomością, a jednak mają ogromny wpływ na to, jak dziecko się rozwija i jak funkcjonuje, również emocjonalnie i społecznie. Terapia integracji sensorycznej to dobrane na podstawie szczegółowej diagnozy ćwiczenia ruchowe wykonywane na specjalnym sprzęcie, mające na celu poprawę sposobu przetwarzania i organizowania przez mózg docierających do niego doznań sensorycznych. Przede wszystkim stymuluje się układ przedsionkowy (odpowiedzialny za równowagę, wrażenia ruchowe wynikające ze zmiany położenia głowy), proprioceptywny (czucie głębokie czyli wrażenia ruchowe dochodzące ze ścięgien, mięśni, stawów) oraz dotyk (czyli wrażenia czuciowe odbierane przez naszą skórę na całym ciele). S.C.: Na jakiej podstawie możemy uznać, że nasze dziecko potrzebuje wsparcia terapeuty integracji sensorycznej i kiedy powinniśmy zwrócić na ten aspekt rozwoju szczególną uwagę? Z.Sz.-G.: Procesy integracji sensorycznej zaczynają się już w pierwszych tygodniach życia płodowego; rozwijają się i kształtują najbardziej dynamicznie do ok. 7–9 r.ż. Bardzo ważne jest zatem jak najwcześniejsze uchwycenie problemu i rozpoczęcie terapii. Symptomy, które powinny zaniepokoić rodziców, to: • wzmożona aktywnosć – nadpobudliwość; • obniżony poziom aktywności – dziecko przebywające w miejscu, nielubiące ruchu, zmiany położenia; • problemy z koncentracją; • nadpobudliwość emocjonalna; • obniżony poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej; • niezdarność ruchowa; • zaburzenia poczucia kierunku; • słaba organizacja zachowania; • zaburzenia mowy; • problemy w obcowaniu z ludźmi;

• problemy z czytaniem, pisaniem, rysowaniem; • problemy w samoobsłudze i wykonywaniu codziennych czynności; • nadwrażliwość dotykowa i/lub słuchowa i/lub węchowa; • niska samoocena. Jeśli obserwujemy więcej niż jedną cechę u swojego dziecka powinniśmy zwrócić się do certyfikowanego terapeuty integracji sensorycznej w celu przeprowadzenia szczegółowej diagnozy. S.C.: Wydaje się, że terapia integracji sensorycznej to dosyć nowa dziedzina, kiedyś nie mówiło się o SI? Z.Sz.-G.: Autorką teorii oraz wielu metod diagnostycznych i terapeutycznych była dr A. Jean Ayres – amerykańska psycholog i terapeuta zajęciowy. Początki metody sięgają lat 60. ub. wieku. U nas rzeczywiście jest to cały czas nie dość znana metoda (choć pojawiła się w Polsce na początku lat 90.). Jest kilka powodów, dla których my terapeuci, często słyszymy komentarze, że kiedyś nie było SI i jakoś wszyscy sobie radziliśmy. Przede wszystkim świadomość problemów i ich różnorodności jest większa – nie wrzuca się dzieci „problemowych” do jednego worka opatrzonego etykietką „niegrzeczne”. Następnie, sposób spędzania wolnego czasu, aktywność dzieci od maleńkości oraz świat, który nas otacza, są diametralnie różne nawet od tych sprzed 20 lat. Kiedyś cały popołudnia dzieci spędzały na dworze: biegając, grając w gumę, jeżdżąc na wrotkach, godzinami wisieliśmy na trzepaku do góry nogami – to była swoista „terapia” integracji sensorycznej! Dziś królują gry komputerowe, spędzanie większości czasu w domu, bo na zewnątrz zrobiło się niebezpiecznie. A noworodki spędzają czas w galeriach handlowych, gdzie w celach towarzysko-rozrywkowych udają się ich rodzice, częściej niż na plac zabaw czy do parku. Obserwuję jednak wzrost zainteresowania i podstawowej wiedzy wśród wychowawców przedszkolnych oraz nauczycieli. Cały czas jednak brak informacji i źródła edukacji dla rodziców – to oni są z dzieckiem od samego początku i to oni powinni być wyczuleni na niepokojące objawy, które niekiedy można zaobserwować już w pierwszych miesiącach życia dziecka, są to m.in.: – drażliwość; – płaczliwość; – wysoki stan pobudzenia; – trudności w zasypianiu; – płytki, bardzo czujny sen; – nietolerancja bujania lub bardzo duża potrzeba wyciszania się poprzez bujanie; – nietolerancja dotyku; – częste pobudki w nocy; – częste napady złości; – płacz podczas mycia włosów, smarowania kremem;

24 Teraz Wilanów Październik

– silna reakcja na niektóre dźwięki (np. odkurzacza, miksera); – niepokój w nowych miejscach; – nieakceptacja grudek w pokarmie, niechętne rozszerzanie jadłospisu; – częsty odruch wymiotny na konsystencję pokarmu, lub jego zapach. Wiele dzieci mogłoby trafić do specjalisty znacznie wcześniej dzięki szybkiej reakcji rodzica. A w przypadku zaburzeń integracji sensorycznej jest jak z innymi problemami – im wcześniej zaczniemy działać, tym lepiej dla dziecka. S.C.: Na czym polega diagnozowanie dziecka? Z.Sz.-G.: Na diagnozę procesów SI składa się szczegółowy wywiad z rodzicami/opiekunami dziecka, kwestionariusze, obserwacja swobodnego zachowania dziecka, standaryzowane testy, tzw. obserwacja kliniczna. To kilkustopniowa procedura pozwalająca jak najdokładniej zbadać, czy źródłem problemów rzeczywiście są zaburzenia SI. Oczywiście przebieg diagnozy zależy od wieku i możliwości współpracy dziecka. S.C.: Czy wystarczą regularne spotkania z terapeutą, czy sami możemy wspierać rozwój naszych dzieci poprzez domowe ćwiczenia, jeśli tak – czy potrzebujemy do nich specjalistycznego sprzętu? Z.Sz.-G.: W przypadku stwierdzonych zaburzeń integracji sensorycznej konieczna jest regularna terapia prowadzona w specjalnie wyposażonym gabinecie. Jest to proces dość długotrwały - zajęcia prowadzone są raz w tygodniu przez okres jednego roku do dwóch lat, w zależności od stwierdzonych problemów. Oczywiście zawsze wskazana jest współpraca rodziców. Pełna diagnoza powinna zawierać zalecenia do pracy z dzieckiem w domu. Jeśli rodzice mają wrażenie, że z ich dzieckiem jest coś nie tak lub ktoś z otoczenia (ciocia, babcia, pani z przedszkola) to sugeruje – nie zastanawiajcie się, nie konsultujcie się z koleżankami w parku, nie szukajcie odpowiedzi w internecie. Zgłoście się do specjalisty. Wasze dziecko niekoniecznie jest niegrzeczne, agresywne, nieśmiałe, zamknięte w sobie, wiecznie niezadowolone, smutne. Te zachowania mogą być wynikiem zaburzeń procesów integracji sensorycznej. Diagnoza nie zawsze oznacza uczestniczenie w długoterminowej i kosztownej terapii. Czasem sprowadza się do zauważenia pewnych niepokojących symptomów, nazwania ich. Czasem rodzice dostają zalecenie do konsultacji z innym specjalistą. S.C.: Dziękujemy! Zuzanna Szczęsna–Gaweł psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej. Właścicielka Gabinetu Terapii Dziecięcej Stonoga. www.stonoga.edu.pl.


Moda trendy w maKijaŻu na jesieŃ Wydawać by się mogło, że to tak niewiele a jednak jak dużo. Wszak prawdą jest, że i fryzura i makijaż tworzą nam całość wizerunku, jednak w Polsce większą wagę jeszcze przywiązujemy do fryzury, a makijaż zostaje często nie do końca doceniony. A szkoda. Makijaż może bardzo nas odmienić, możemy nim wymodelować twarz, wyszczuplić, nadać nieco inny kształt, odmłodzić, powiększyć optycznie oczy czy usta, uwypuklić kości policzkowe. Oczy stają się bardziej wyraziste i częstokroć „ożywiają” całą twarz. Proszę sobie wyobrazić kobietę idącą na jakąś uroczystość z pięknie upiętą fryzurą i bez krzty makijażu, a proszę wyobrazić sobie na odwrót pięknie wykonany makijaż i rozpuszczone naturalnie włosy. Osobiście wybieram tą drugą wersję. Perfekcyjnie jednak jest, jeśli zadbamy i o makijaż i o fryzurę. Szczególnie w tym sezonie znajdziemy makijaże, w których stawia się na czerwone lub ciemnobordowe usta. Trend ten mogliśmy zaobserwować między innymi na pokazach u Thakoona, Ricka Owensa, Gucci'ego czy innych. Usta nie lśnią, są raczej matowe i jest to zawsze jakiś odcień koloru czerwonego. Mocne usta występują w połączeniu z naturalnym wyglądem oka. Oczy możemy pomalować tak jak malujemy je do makijażu dziennego, kolorami naturalnymi czyli brązami, beżami podkreślając naturalny kształt naszego oka lub malując jedynie rzęsy. Na pokazach Lanvin'a mogliśmy zaobserwować modne w ostatnim czasie, bardzo grube, czarne, mocno wyciągnięte kreski na górnych powiekach. Inną wersją tego makijażu, bardziej awangardową, są również tak grube kreski, ale w kolorze niebieskim, tak jak widzieliśmy na pokazach u Anny Sui, w połączeniu z kropkami w tym samym kolorze, umiejscowionymi pośrodku powieki dolnej, tuż pod linią rzęs. Zabawnymi makijażami są również te w intensywnym kolorze zielonym lub pomarańczowym, podpatrzone na pokazach Dries Van Noten, Prabal Gurung oraz Jasona Wu. Hitem są też mocno wytuszowane rzęsy w kolorze szafirowym, co zostało zaprezentowane na pokazie mody Stelli McCartney. Jak zwykle modny jest smokey eyes, jednak w tym roku nowością jest nowa aranżacja kolorystyczna tegoż makijażu. Był czas, kiedy nowością był smokey eyes w kolorze zielonym czy brązowym. W tym sezonie na wybiegach mogliśmy obserwować już nie tylko taki makijaż w jednym kolorze, np. szarym (Diane von Fürstenberg) czy złotym (Burberry), ale w połączeniu kilku kolorów, np. zielonego, fioletowego i brązowego – to trend od Roberto Cavalli. Modny stał się też ciemny makijaż oczu, który sprawia wrażenie lekko rozmazanego i nadaje oku groźnego spojrzenia. Zaprezentowany został na pokazach Jean Paula Gaultier'a oraz Louis Vuitton. Dla przeciwwagi zaproponowano również w tym sezonie makijaż jasny, gdzie powieka jest pomalowana bardzo delikatnie na biało. Taki makijaż można było dostrzec na pokazach Marni i Fendi. W obu tych makijażach usta są jasne, rozjaśnione, matowe lub muśnięte błyszczykiem. Na pokazach Michael'a Kors'a, Mulberry oraz Dolce&Gabbana przedstawiony został makijaż, gdzie kości policzkowe zostały pomalowane na jasnoróżowo. Sprawia on wrażenie, jakbyśmy właśnie wróciły z dworu, gdzie szaleje siarczysty mróz. Przeciwwagą tego makijażu jest wersja z pokazów Calvin'a Klein'a, Giles'a i Alexandra McQueen'a, tzw. wersja „nude”. Twarz w tym przypadku nie jest nawet muśnięta różem ani bronzerem, usta są rozjaśnione, matowe, a rzęsy delikatnie pomalowane tuszem. Podstawą każdego makijażu jest nasza cera. Pamiętajmy, by zawsze była jak najbardziej gładka i miała jednolity kolor. Także w tym sezonie możliwości mamy dużo i nie tylko do każdej okazji, ale również do każdej kobiety na pewno dobierzemy makijaż, który będzie dla niej idealny.

Tekst: Klaudyna Pabudzińska-Kossek Foto: Dominika Szeląg Makijaż, fryzura i stylizacja: Klaudyna Pabudzińska-Kossek www.makeup.waw.pl

Październik Teraz Wilanów 25


Trenujemy kreatywność

W ZDROWYM CIELE ZDROWY MóZG wakacje dla większości z nas już się skończyły. Lato niezaprzeczalnie odeszło. Nie jest to jednak powód, aby zapomnieć o relaksie, który tak dobrze wpływa nie tylko na nasz umysł, ale i ciało. Są one jak naczynia połączone. Dbając o umysł, pomagamy ciału. Troszcząc się o ciało, wspieramy umysł. oba te elementy są nam niezbędne w pracy, nauce, życiu codziennym. Dotyczy to zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. Ar tykuł ten powstał z połączenia mojej wiedzy i doświadczeń dotyczących efektywnej pracy umysłowej z tym, co dowiedziałam się od Ingi Dańkowskiej, która od 17 lat praktykuje jogę klasyczną Brytyjskiego koła jogi. Dlaczego akurat z jogą postanowiłam połączyć temat efektywności osobistej, w tym efektywnej nauki? jak mówi Inga, joga daje spokój, harmonię, zdrowie i holistyczne podejście do rozwoju człowieka. jednym słowem w ZDrowYM CIELE ZDrowY DuCH I MóZG RUCH A NAUKA „Elastyczność ciała przekłada się na elastyczność umysłu” – Inga Dańkowska Powszechnie uważa się, że rozwój ruchowy i rozwój intelektualny nie są ze sobą związane. Tymczasem sprawność ruchowa decyduje o właściwym rozwoju dziecka w obszarze intelektualnym, emocjonalnym, społecznym. Problemy w rozwoju ruchowym mogą utrudniać osiąganie sukcesów szkolnych. Cywilizacja sprawiła, że w dzisiejszych czasach aktywność ruchowa, np. zabawy na podwórku, zostały zastąpione wielogodzinnym siedzeniem przed ekranem komputera lub telewizora. Można to zrekompensować zajęciami SPORTOWYM, TAńCEM, JOGĄ i innymi formami ruchu. Jest to bardzo istotne, gdyż ruch jest warunkiem koniecznym do uczenia się.

Tymczasem dziecko ruchliwe, które ma dużo energii, często uważane jest za niegrzeczne. Dotyczy to zarówno niespełna rocznych maluszków, jak i dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Równocześnie, dzieci chwalone są za zachowania, które nie sprawiają rodzicom i nauczycielom trudności, na przykład wielogodzinny bezruch. Niestety może on doprowadzić do występowania problemów natury emocjonalnej, czy problemów z koncentracją uwagi. Uczenie się powinno przebiegać w stanie spokojnej aktywności (Optimal Learning State, OLS). W dzisiejszych czasach do osiągnięcia takiej równowagi i panowania nad stanem swojego umysłu i ciała potrzebny jest trening. Tego można się nauczyć nawet w bardzo wczesnym wieku, na przykład poprzez praktykowanie JOGI. Na ten temat rozmawiałam z Ingą Dańkowską, która prowadzi zajęcia w unikalnym stylu Brytyjskiego Koła Jogi na terenie Wilanowa w Holistycznym SPA Zielona Pomarańcza. Inga podkreśla, że joga to stan umysłu, a nie tylko ciała. Jej zdaniem niezwykle ważny jest tu element RELAKSACJI i wyciszenia umysłu, które pomagają panować nad swoją uważnością i koncentrować uwagę. Zarówno małym ruchliwcom, jak i tym, którzy zbyt często są w bezruchu, pomocny w podniesieniu umiejętności uczenia się może być także TRENING KONCENTRACJI UWAGI, w tym trening PAMIĘCI I SZYBKIEGO CZYTANIA. W trakcie nauki wiele informacji zdobywamy czytając. Niestety długotrwałe wpatrywanie się w ekran osłabia pracę mięśni oczu. Dzieci gorzej widzą, mogą odczuwać ból podczas ruchu oczami (bóle skroniowe) i mają problemy z czytaniem. Tu pomocne są ćwiczenia uruchamiające mięśnie oczu. Większość z nich stosowana jest podczas TRENINGU SZYBKIEGO CZYTANIA i równocześnie wpływa na poszerzanie pola widzenia, prędkości postrzegania, a także koncentrację uwagi. Regularnie wykonywane ćwiczenia mogą nawet poprawić wzrok! STRES A UMYSŁ „Spokój, harmonia, zdrowie i holistyczne podejście do rozwoju człowieka pomagają efektywniej pracować i pozostawać w dobrej formie umysłowej do późnego wieku” – Inga Dańkowska Hałas, tempo życia, nadmierna ilość bodźców, a nawet migotanie ekranów wywołują fizjologiczny stan stresu. Wiąże się to z podniesionym poziomem adrenaliny i kortyzonu, podniesieniem poziomu cukru, napięciem i skróceniem mięśni pleców, rąk i nóg. Długotrwałe przebywanie w takim stanie powoduje, że ciało usztywnia się, a część organów jest permanentnie niedotleniona. Aby temu zapobiec, warto wykonywać ćwiczenia rozciągające i relaksacyjne. I znów – idealna jest tu JOGA, która równocześnie wycisza umysł przemęczony nadmiarem bodźców, jak i zwiększa elastyczność i siłę ciała. Sprawne ciało to ważny krok do usprawnienia pracy umysłu, zwłaszcza, że w sytuacji stresowej zmniejsza się dokrwione obszarów mózgu odpowiedzialnych za działalność intelektualną. „Odblokowanie” ciała umożliwia dotlenienie mózgu, ale ważne, żeby nie był to stan chwilowy. „Zrelaksowane podejście do jogi, na którym opiera się moje nauczanie, powinno mieć miejsce nie tylko na macie, ale i poza nią, w życiu codziennym i w pracy.” Zgadzam się ze słowami Ingi Dańkowskiej, która wsłuchana we własne ciało, dobrze „słyszy” swój umysł i dzięki temu może efektywniej, ale ze spokojem i zrównoważeniem, działać na co dzień. „Tego nauczyć się może prawie każdy, niezależnie od wieku czy kondycji fizyczno-psychicznej: dzieci, osoby dorosłe, często poświęcające wiele czasu na pracę, kobiety w ciąży, osoby starsze” – mówi Inga i ja jej wierzę, bo widziałam jak sprawności umysłowej nabywają najróżniejsi ludzi niemal w każdym wieku, którzy regularnie uczestniczyli w zajęciach GIMNASTYKUJĄCYCH UMYSŁ oraz w treningach KREATYWNOŚCI. Dzięki nim odkrywali swoje silne strony, zaczynali wierzyć w swoje możliwości, lepiej poznawali siebie i uczyli się wykorzystywać swoją siłę. Sama tego doświadczyłam, kiedy rozpoczynała się moja przygoda z technikami efektywnej pracy umysłowej i z jogą. Poczułam, co znaczy zintegrowany umysł i ciało. Barbara Antonowicz Trener technik efektywnej pracy umysłowej, uczenia się i kreatywności

26 Teraz Wilanów Październik


Zdrowie Szczegółowe informacje o klubie, godzinach otwarcia, opisy naszych trenerów i zajęć oraz mnóstwo ciekawych treści dotyczących zdrowego trybu życia znajdziesz na naszej stronie www.goldsgym.pl, naszym fanpage’u na Facebooku (Gold’s Gym Warsaw Wilanow), a przede wszystkim bezpośrednio w klubie!

ARTYKUł SPONSOROWANY

Nie tylko fitness...

Zaufaj nam, a pomożemy Ci ustalić i osiągnąć wymarzone cele treningowe...

Czy znasz Gold’s Gym? Jesteśmy tuż za rogiem! Już prawie 4 lata z naszymi wiernymi klubowiczami i niepowtarzalnym zespołem przy Kostki Potockiego 2 tworzymy klub będący wyjątkowym miejscem, którego atmosfera jest równie ważna co profesjonalizm oferowanych przez nas usług. Gold’s Gym należy do światowej sieci klubów, założonych przeszło 45 lat temu w Kalifornii przez Joe Gold’a. Pierwszy klub nazywany był „Mekką Bodybuildingu”. Do dziś na całym świecie powstało ponad 700 klubów (w tym 600 w samych Stanach Zjednoczonych). Zaufali nam i trenowali z nami „najwięksi”, od Arnolda Schwarzenegera, Jodie Foster, Morgana Freemana po Hilary Swank, Jessicę Albę, Keanu Reeves’a czy Tigera Woods’a. Gold’s Gym to w Stanach Zjednoczonych marka sama w sobie – symbol kulturystycznej subkultury i pasji fitness. Co możesz znaleźć w naszym klubie? Jak każdy Gold’s Gym stawiamy na profesjonalny i przyjazny zespół trenerów personalnych i instruktorów zajęć grupowych, nowoczesny sprzęt cardio i niezawodne maszyny do treningu siłowego oraz bogaty program zajęć grupowych. Kilkadziesiąt bieżni, rowerów i orbitreków sprzężonych w systemie Cardio Theater umożliwia naszym klubowiczom oglądanie ich ulubionych programów TV podczas treningu. (Pamiętajcie o słuchawkach!:)). Każdego tygodnia zapraszamy na ponad 50 godzin zajęć grupowych, odbywających się w trzech salach: GGX1, GGX2 oraz sali do Cyclingu. Już dwa lata temu, jako pierwszy klub w Polsce, wprowadziliśmy do naszej oferty zajęcia licencjonowane przez LesMills – międzynarodowego potentata na rynku programów grupowych. Możecie u nas skorzystać z uaktualnianych co trzy miesiące zajęć BodyBalance i BodyPump, o jakość których dba ekipa profesjonalistów z LesMills. Każdego dnia, przy energetyzującej muzyce, spalamy tysiące kalorii podczas wspólnej jazdy na rowerkach – na Cyclingu. Dodatkowo zapraszamy między innymi na: Jogę, Aqua Aerobik, Kickboxing czy trening funkcjonalny GG Cross! Poza zajęciami grupowymi i siłownią znajdziesz u nas 20-metrowy basen z trzema torami oraz część wellness z gabinetem kosmetycznym, manicure i pedicure, masażem oraz dwoma stojącymi solariami.

Dlaczego klub fitness? Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy znaleźć czas i motywację do regularnej aktywności fizycznej. Pozostanie aktywnym jest niezbędne jeśli chcemy zadbać o swoje zdrowie, dobre samopoczucie i długoletnią sprawność. Nie możemy zlekceważyć niekorzystnego wpływu siedzącego trybu życia, które większość z nas prowadzi oraz niepokojących zmian w sposobie odżywiania. W kolejnych wydaniach magazynu Teraz Wilanów będziemy podejmować różne tematy związane z aktywnością fizyczną, prawidłową dietą i pokazywać Wam ciekawe i proste sposoby, jak lepiej o siebie zadbać. Zapraszamy do lektury i oczywiście do klubu! Do zobaczenia! Trzymajcie się ciepło i zdrowo!

Październik Teraz Wilanów 27


Uroda

MEZOTERAPIA Mezoterapia, zwana też intradermoterapią, to medyczny zabieg dostarczenia bezpośrednio do skóry właściwej wysoko skoncentrowanych składników regenerujących i odżywczych. Dzięki skuteczności w odmładzaniu dziedzina ta wciąż się rozwija, rozszerzając swoje możliwości. Dziś dostępnych rodzajów mezoterapii jest kilka i stosowane są już nie tylko w walce ze starzeniem skóry, lecz także z nagromadzeniem tkanki tłuszczowej, cellulitem, rozstępami, a nawet w problemach z łysieniem, z którymi radzi sobie ze znakomitym skutkiem. Dzięki mezoterapii możliwe jest też np. odświeżenie czerwieni ust, gdy pacjentka ma naturalnie ładny kształt warg, w który nie ma potrzeby ingerować, postarza ją jednak zanik młodzieńczego odcienia czerwieni lub promieniste bruzdy. mezoterapia igłowa Wykonywana cienkimi igłami seria leczniczych nakłuć, pobudzająca autoregeneracyjne zdolności skóry. Za pomocą nakłuć wprowadza się optymalnie dobrane lecznicze składniki

KoKtajle do mezoterapii igłowej Przeznaczona dla osób od ok. 40 r.ż., gdy skóra staje się wiotka, celem jest jej silne ujędrnienie. Stosowane w niej preparaty to tzw. koktajle, w skład których wchodzą witaminy, aminokwasy, enzymy, wyciągi tkankowe, krzemionka organiczna. Koktajle dobierane są indywidualnie, jeśli więc pacjent zgłosi problem opuchlizny i ciemnych cieni pod oczami, to zastosowany zostanie specjalny koktajl pod oczy (np. popularny ostatnio Light Eyes). Poza gotowymi koktajlami różnego rodzaju, lekarz ma również możliwość skomponowania unikalnego zestawu składników aktywnych dla konkretnego pacjenta.

Kwas hialuronowy: mesolift, hydrobalans Mezoterapię usieciowionym lub nieusieciowionym kwasem hialuronowym, jako lekarz z wieloletnią prak28 Teraz Wilanów Październik

tyką, polecam pacjentkom między 30 a 40 r.ż., palącym papierosy lub żyjącym w nadmiernym stresie, czyli wszystkim tym, których skóra wymaga rewitalizacji. Jest to również doskonała metoda odświeżenia skóry po lecie. Kwas hialuronowy wiąże wodę w skórze, przywraca więc głębokie nawilżenie, jędrność i elastyczność oraz zdrowy koloryt. Świetnie sprawdza się wokół oczu i ust oraz na dekolcie. Pomaga również w terapii redukującej blizny potrądzikowe i rozstępy. Pobudza produkcję nowego kolagenu, rewitalizuje oraz daje efekt liftingu, będąc uniwersalnym sposobem poprawy wyglądu skóry. Efekty mezoterapii usieciowionym, stabilizowanym kwasem hialuronowym Hydrobalans są bardzo trwałe, mówimy tu o miesiącach, a przy zabiegach podtrzymujących (co 3–5 miesięcy) nawet o latach.

osocze bogatopłytKowe regeneris Innowacyjna, bardzo skuteczna metoda, która z medycyny, głównie medycyny sportu, ale również kardiologii, ortopedii czy okulistyki, przeszła do medycyny estetycznej, a dzięki uzyskiwanym efektom robi ogromną karierę. Jest to terapia naturalna, pozbawiona ryzyka alergii, gdyż w 100% kompatybilna z organizmem pacjenta. Osocze bogatopłytkowe wstrzykiwane jest w


Uroda skórę twarzy, szyi lub dekoltu, prowadząc do regeneracji komórek skóry, pobudzanych przez własne czynniki wzrostu. Niezwykła jest również moc tej metody w wypadku łysienia oraz wypadania cienkich, osłabionych włosów, efekty są zachwycające. Regeneris polecam przede wszystkim tak kobietom, jak i mężczyznom z tymi problemami, a także tym osobom, którym zależy na naturalnym odmłodzeniu.

botoKs organiczny fixer Tegoroczna nowość na polskim rynku, alternatywa dla stosowanej od lat toksyny botulinowej. Redukuje nawet głębokie zmarszczki poprzez ich rozciąganie i rozpromienia osłabioną, ziemistą skórę, ponieważ jednak działa o wiele delikatniej, gdyż jego skład opiera się o składniki organiczne, potrzebna jest krótka seria 3–4 zabiegów, by osiągnąć efekt radykalnego odmłodzenia, utrzymujący się przez kilka miesięcy. Propozycja dla miłośniczek produktów organicznych oraz palaczek.

mezoterapia bezigłowa Część pacjentek boryka się jednak z mniejszą lub większą niechęcia do nakłuwania. Zapewniam, że nakłucia wykonywane przez osobę profesjonalną nie niosą ze sobą najmniejszego nawet ryzyka, a igły są bardzo cienkie. Mimo to niektórzy pacjenci wolą skorzystać z metod zbliżonych do mezoterapii igłowej pod względem uzyskiwanych efektów, jednak bez nakłuwania. Dla nich stworzono mezoterapię bezigłową, w której mechanizm wtłaczania substancji aktywnych do skóry oparty jest o impulsy elektryczne lub fale radiowe, które przeprowadzają składniki zawarte w odżywczym koktajlu przez nieprzepuszczalną w normalnych wa-

runkach warstwę rogową aż do skóry właściwej. Pobudzona synteza kolagenu pozwala utrzymać młodzieńczy wygląd tym osobom, dla których wyłączenie z normalnej aktywności na kilka dni (przez taki mniej więcej czas widoczne są ślady po nakłuciach w mezoterapii igłowej) nie jest możliwe, choćby ze względu na aktywność zawodową.

mezoterapia miKroigłowa Boom na mezoterapię mikroigłową to rok 2011, a z moich obserwacji wynika, że wciąż dostępna jest ona jedynie w wiodących gabinetach medycyny estetycznej i salonach kosmetycznych. Podobnie jest właściwie z każdą nową technologią, która potrzebuje czasu, by dotrzeć do ośrodków działających wolniej, nie nadążających za tym, co pokochali już klienci w Paryżu czy Nowym Jorku. Mezoterapia mikroigłowa zbliżona jest do igłowej, uzyskiwane efekty są bardzo podobne, są to: spłycenie drobnych linii oraz głębokich zmarszczek, redukcja blizn i przebarwień, pobudzenie syntezy kolagenu oraz ogólne odżywienie, nawilżenie i rewitalizacja skóry. Różnica polega na długości igieł. Mamy tu do czynienia z mikroigłami o długości 0,25 mm osadzonymi na precyzyjnej końcówce, którą można pracować swobodnie również w okolicy oka. Było to do tej niemożliwe podczas korzystania z popularnych rollerów. Zabieg jest bezbolesny, nie występuje krwawienie, po zabiegu pacjentka może wyjść z gabinetu i wrócić do swoich normalnych zajęć. Jest to zabieg szybki, dający świetne efekty w postaci odmłodzenia, radykalnego odświeżenia, poprawy wyglądu. dr Marzena Kulig specjalista medycyny estetycznej AMBASADA URODY MEDICAL SPA

Październik Teraz Wilanów 29


ARTYKUł SPONSOROWANY

Smaki miasta

MIĘSNA UCZTA Bistecca Bistro to nowa restauracja mieszcząca się na terenie Miasteczka Wilanów. Właściciele restauracji obrali przede wszystkim „kierunek mięsny” – serwowane są tu różne rodzaje steków oraz inne soczyste mięsiwa w interesujących kombinacjach. Specjalnością lokalu jest Bistecca – 1 kg stek z kością w kształcie litery T. Bistecca to jedno z najsłynniejszych dań kuchni toskańskiej, cenione na całym świecie. Cechą charakterystyczną tego wołowego steka jest to, że posiada on kość w kształcie litery T (stąd znany jest także jako T-Bone), gdzie po jednej stronie znajduje się polędwica, a po drugiej rostbef. Stek powinien mieć co najmniej 2 cm grubości i ważyć minimum 600g, ale niektóre dochodzą nawet do 2,5 kg wagi. Mięso pochodzi od dorosłego zwierzęcia (w wieku od 18 do 22 miesięcy). Stek przygotowujemy na grillu, pilnując, aby nabrał złocistej barwy na zewnątrz, a w środku pozostał soczysty. Bisteccę solimy dopiero na samym końcu, gdy jest już gotowa do podania. W restauracji Bistecca Bistro ten kilogramowy stek wjeżdża na salę na przyozdobionym warzywami wózku, a kucharz kroi go na oczach Gości, na koniec polewając oliwą i doprawiając świeżo mielonym pieprzem. Ponieważ skosztowanie wspomnianego specjału jest niezapomnianym przeżyciem, każdego dnia restaurację odwiedzają miłośnicy steków z całej Warszawy, a także z innych miast Polski. Kolejnymi hitami restauracji są także: stek z polędwicy wołowej w sosie Jack Daniel’s, żeberka prosto z pieca czy też mięsa z gorącego kamienia, które Goście sami grillują przy stole. Dla wszystkich tych, którzy nie przepadają za mięsem, restauracja przygotowała m.in. halibuta w sosie szafranowym, smażone krewetki z peperoncino czy też owoce morza na białym winie. Bistecca Bistro to restauracja wyjątkowa pod wieloma względami. Luźny i ciepły klimat sprawia, że można poczuć się tu naprawdę swobodnie, niemalże jak w domu. Największym atutem restauracji (poza jedzeniem) jest to, że prowadzą ją właściciele, którzy osobiście dbają o każdego Gościa oraz o każdy najmniejszy szczegół. BisteccaBistrotolokalzdecydowaniegodnypoleceniakażdemumięsożercy!!! Dla czytelników Teraz Wilanów restauracja przygotowała specjalną promocję – na hasło „Teraz Wilanów” 10% rabatu na wszystkie dania z karty! Restauracja Bistecca Bistro ul. Branickiego 11 (Miasteczko Wilanów) tel. 22 258 12 43, biuro@bistecca.pl, www.bistecca.pl

30 Teraz Wilanów Październik


aUDI ROWIńSKI WajDemajeR ul. Łukasza Drewny 24 a. bLIKLe Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna ameRICan bOOKSTORe Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna aCCIOna ul. Klimczaka Al. Rzeczypospolitej apTeKa ŚW. łUKaSZa Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin jeziorna apTeKa pHaRmeDIL Al. Wilanowska 9 lok.2 apTeKa j. I L. maRCInKOWSCY ul. Sarmacka 9 beL paeSe ul. Sarmacka 22 beLLISana Al. Wilanowska 7/3 bISTeCCa bISTRO ul. Branickiego 11 bRUSH bY maCDOnaLD-WLODaRSKI ul. Bielawska 16, Konstancin Jeziorna bObO Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna CanDLe ROOm Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna CaRpe DIem Al. KEN 98/U17 CaSTeLLO ul. Wiertnicza 96

CenTRUm KULTURY WILanóW ul. Wiertnicza 26 www.kulturawilanow.pl CeZaR Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna

CenTRUm HanDLOWe STaRa papIeRnIa al. Wojska polskiego 3, Konstancin jeziorna www.starapapiernia.pl CKa mRóWKa ul. Przekorna 33 CRU WIne STORe ul. Sarmacka 5k/2 CUKIeRnIa ST. STRZałKOWSKI ul. Kosiarzy 37 Da gRaSSO ul. Sarmacka 10 lok.B DeCOLOR ul. Przekorna 33 DenTICaL CenTeR ul. Sarmacka 17 lok.120 DeLI paRIS ul. Kazachska 1 DeLIKaTeSY SaRmaTa ul.Sarmacka 6/2u

Teraz Wilanów

Miejsca, w których otrzymasz miesięcznik Teraz Wilanów DeRmIKa SaLOn & Spa ul. Sarmacka 10 DIReCT SCHOOL Al. Wilanowska 5 DWóR KOnSTanCIn ul. Od Lasu 23 Konstancin- Jeziorna egURROLa DanCe STUDIO Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna eRgO HeSTIa S.a. ul. Klimczaka 22 e. WeDeL - pIjaLnIa CZeKOLaDY ul. St. Kostki Potockiego 24E FabRICa De paSjOne ul. Klimczaka 5 FaSHIOn ISLanD Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna gLam LIFe ul. Kazachska 3 lok. 155 gLObaL FITneSS ul. Sarmacka 5 gOLF paRKS pOLanD ul. Z. Vogla 19 gOSpODa ZaLeWajKa ul. Od Lasu 23 Konstancin- Jeziorna gUSTO - DeLIKaTeSY ul. Klimczaka 5 HYDROpOOL ul. Przekorna 33/3 Holiday Travel Center Sp. z o.o. Ul. Klarysewska 49a 02-936 Warszawa HOme SWeeT HOme ul. Branieckiego 9 IngLOT Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna

ITaKa - bIURO pODRóZY ul. Klimczaka 17/207 www.itaka.pl jan pIeKaRZ Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna KLIF – SKLep Z ObUWIem Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna KaWIaRnIa maRROn ul. Przyczółkowa 400 KIDS TOWn ul. Wandy Rutkiewicz 17 KLInIKa DźWIęKU Al. Wilanowska 7 KOłOmIja - ul. Warszawska 3 Konstańcin Jeziorna KOSmeTYCZnY InSTYTUT DR IRena eRIS - ul. Kosiarzy 37 KOSmeTYCZnY InSTYTUT DR IRena eRIS - Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin

KOSZYCZeK - DeLIKaTeSY ul. Sarmacka 28b

KReSOWIaK al. Wilanowska 43 c www.kresowiak.com.pl KUCHnIe ŚWIaTa Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin KWIaTOWY ZaKąTeK ul. Sarmacka 5k La paSSIOn DU VIn Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna magIC WORLD Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna maRIOnnaUD Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna manDaRIn - ul. Kremowa 63 mała CZaRna ul. Klimczaka 5 lok.86 mILanOVO - ReSTaURanT ul. St. Kostki Potockiego 24 G mORpHO - ul. Hlonda 10 lok.12U

ORIgIne ITaLIa pROjeCT Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin papIeRnIK ul. Sarmacka 1B lok.22B papIeRóFFKa Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna peRFeCT VISIOn ul. Sarmacka 17 peTIT bebe ul. Sarmacka 10 lok.8u

STUDIO ROCOCO Al. Rzeczypospolitej 18 lok.135 SUSHI ZUme ul. Klimczaka 5 SZOK LOK Al.Wilanowska 9A lok. U4 ŚWIaT WaKaCjI Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna

ŚWIaT ZabaWeK Hlonda 10/10 YegO pIWnICa SmaKóW ul. Sarmacka 1B Sarmacka 20/137 TeCHnO-DRY - pRaLnIa www.piwnicasmakow.pl Al. Wojska Polskiego 3, pLaY - Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna Konstancin Jeziorna TenUTa ŚWIaT WIn I aLKOHOLI pOLnORD - ul. Klimczaka 3 ul. Klimczaka 17 lok. 210 pOmIDORO TeLepIZZa Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin ul. Hlonda 10 Jeziorna THe paLmS pRaLnIa LemOn FReSH ul. Sarmacka 22 lok. 135 Ul. Hlonda 2 / U2 pRaLnIa WILanóW - ul. Sarmacka 1A www.thepalms.edu.pl TIK-SOFT Sp. z o.o. pRZYCHODnIa eSCULap Aleja Wilanowska 5 lok.19 Al. Wilanowska 9, lok.U1 i 2 pRZYCHODnI WeTeRYnaRYjnej OSTOja SaLVeT, ul.Hlonda 2 lok.U7 miesięcznik bezpłatny

mUZeUm pałaC W WILanOWIe ul. St. Kostki potockiego 10/16 www.wilanow-palac.pl

mUZeUm pLaKaTU W WILanOWIe ul. St. Kostki potockiego 10/16 www.postermuseum.pl naSZe mIejSCe ul. Sarmacka 10 lok.A naSZ WILanóW nIeRUCHOmOŚCI ul. Wiertnicza 45, neCKeRmann pOLSKa Al. Wilanowska 9 nIeWaDa CLInIC Al. Wilanowska 5 lok.2 nOWa KUźnIa ul. Kostki Potockiego 24 nUVOLaRI ul. Łukasza Drewny 24 nZOZ XO DenTaL CLInIC ul. Sarmacka 9 lok. 110 OUTLeT Końcówki kolekcji ul. Sarmacka 1A lok 1 OpTICOL - SaLOn OpTYCZnY Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna ORganIC Al. Wilanowska 9 ul. Sarmacka 20

ReDaKCja TeRaZ WILanóW ul. Sarmacka 18 lok.2 www.terazwilanow.pl

Re/maX TOp nIeRUCHOmOŚCI ul. Klimczaka 8 lok.42 www.remaxtop.pl ReSTaURaCja CHIna gaRDen ul. Kazachska 1 RObYg - ul. Klimczaka 12c SaLOn FRYZjeRSKI WOjTKa ZIeLIńSKIegO Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna SaLOn URODY maRYSIeńKa ul. Sarmacka 5k lok.8) SaRmaCKIe SmaKOłYKI ul. Sarmacka 10 SCanDInaVIan HOUSe Al. Rzeczypospolitej 18 lok.70 SKLep mIęSnO - WęDLInIaRSKI "p&p"S.C. - ul. Sarmacka 6 lok.B3 S & b - Al. Wilanowska 7 SHe - ul. Sarmacka 16 SKLep SWeeT LIVIng ul. Kazachska 1 lok 30 SKaRabeUSZ - ul. Sarmacka 10A Spa WILanóW - ul. Marconich 3 STaROpOLSKI pIeC - ul. Sarmacka 28 STeeL FOReST Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin

URZąD DZIeLnICY WILanóW ul. St. Kostki potockiego 11 www.wilanow.pl VanILa HOme & COFFee ul. Zaściankowa 98 VenUS - ul. Kazachska 1 VILanO - ul. Kazachska 1 VILanOVa ReSTaURanT ul. Klimczaka 22 VILLa nOVa DenTaL CLInIC ul. Marconich 3 VILLa nUOVa - ReSTaURaCja ul. St. Kostki Potockiego 23 VIp FaSHIOn ODZIeż maRKOWa Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna

WeZYR HOLIDaYS al. Rzeczypospolitej 18 www.wezyrholidays.pl WInIaRnIa SUpeRIORe al. Wilanowska 9A WInOTOpIa ul. Zaściankowa 96 lok.1B ZIeLenIaK U pIOTRa Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna ZUme - SUSHI baR Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna żabKa - ul. Sarmacka 20

Październik Teraz Wilanów 31


Razem możemy więcej...

Specjalizujemy się w zarządzaniu podeweloperskimi wspólnotami mieszkaniowymi. Nasze biuro znajduje się na terenie Miasteczka Wilanów lemmonHouse sp. z o.o., ul. Sarmacka 18 lok.2, 02-972 Warszawa. (budynek AURA PARK-A) tel: +48 22 885-30-20, tel/fax: +48 22 258-13-92, e-mail: biuro@lemmonhouse.pl

www.lemmonhouse.pl

Profile for Teraz Wilanów

Teraz Wilanów Październik  

Teraz Wilanów Październik

Teraz Wilanów Październik  

Teraz Wilanów Październik