__MAIN_TEXT__

Page 1

Wilanów, Powsin, Zawady, Konstancin Jeziorna i okolice Marzec 2012 / Gazeta bezpłatna ISSN 2082-3231 / Nakład: 10 000 egz.

Nasze miasto:

Są pieniądze na budowę przedSzkola i Szkoły

PRZestRZeń PUBLicZNa: - (Nie)Przyjazne oblicza sklepów

„Jak się chce, to się da” ...dbałość o otoczenie i aktywny udział w życiu lokalnej społeczności to klucz do sukcesu!


Nasze miasto

Co nowego w Ckw? BAJKOWYPORANEKDLADZIECI RadaiZarządDzielnicyWilanówm.st.WarszawyorazCentrum KulturyWilanówzapraszają11marca2012r.ogodz.11.30do saliInstytutuPapieżaJanaPawłaIIprzyul.Hlonda1naspotkaniez bajkązpiosenkamiwwykonaniuartystówTeatruProArtept. „AkademiaKrasnoludków...”. Dwakrasnoludkimajądzisiajzdawaćegzaminnastopień„czapkowy”,żebymócnosićczerwonączapkęjakwszystkiedużekrasnoludki.Egzaminjestbardzotrudny,anauczycielkawymagająca.Czy gozdadzą?Ajakporadząsobiewdorosłym,krasnoludkowymżyciu?Czyzrozumieją,jakiewartościsąwżyciunajważniejszeiodnajdąprzyjaźń? AkademiaKrasnoludkówtobajkaotym,żenajważniejszejestserce,przyjaźńidobrowkontaktachmiędzykrasnoludkami,alerównieżmiędzyludźmi.Wstępwolny. BAJECZNANIEDZIELA CentrumKulturyWilanówzapraszawniedzielę,18marca2012r. ogodzinie11.00dosaliwidowiskowejwszkoleprzyul.Gubinowskiej28/30naspotkaniezbajkąwwykonaniuLalkowegoTeatruCzarodziejpt.„Złotakaczka”. ZłotakaczkatolegendaostarejWarszawieigroźnymBazyliszku, którywzrokiemzamieniałwkamieńkażdego,nakogospojrzał,a takżeopięknej,alezłejkrólowejzaklętejwkaczkę.Wstępwolny. BAJKOWYPORANEKDLADZIECI RadaiZarządDzielnicyWilanówm.st.WarszawyorazCentrum KulturyWilanówzapraszają25marca2012r.ogodz.11.30do saliInstytutuPapieżaJanaPawłaIIprzyul.Hlonda1naspotkaniez bajkąpt.„NajwiększyBałaganiarzŚwiata”,czylibajkąotym,jak ważnyjestporządekorazdlaczegosprzątamy. StrasznyKapitanwysadziłnabezludnejwyspiemarynarzaoimieniuBałaganek,boniemógłjużwytrzymaćnieporządku,któryten marynarzrobiłnastatku.Odziwo,dałmunawetwielkiwórprezentów!Prezentydlakogoś,kogowysadzasięzakaręzestatku?! Dziwne…Niestetyinnimarynarzewynieślitenwórdalekow dżunglę.Cownimmożebyć?Skarby,diamenty?... Marynarznawyspiepoznałżabę,zktórąwesołosiębawił.Żaba nawetsięwnimchybazakochała,zapraszaładoswojegodomku, aleodniejraczejnienauczysięporządku,układaniarzeczy,odkurzania.Wstępwolny. NIESIEDŹWDOMU–TAŃCZZNAMI! CentrumKulturyWilanówzapraszadzieciimłodzieżnanaukę tańcazdoświadczonyminstruktoremdoZespołuSzkółprzyul. Gubinowskiej28/30. HIP-HOP:czwartek19.00-20.00/od6-12.r.ż/ MODERNDANCE:czwartek20.00-21.00/powyżej13r.ż./ Opłatamiesięczna–60PLN Zapisytrwajądo29.02.2012r.wCentrumKulturyWilanów przyul.Wiertniczej26. Kursyruszająodmarca2012r.Serdeczniezapraszamy!

2TerazWilanówMarzec


drodzy czytelnicy, każdemu kto mieszka lub prowadzi biznes w Wilanowie powinno zależeć na tym, żeby nasza dzielnica prezentowała się jak najkorzystniej. im ładniej i schludniej dookoła, tym lepiej się żyje i pracuje. co więcej, estetyka okolicy przekłada się bezpośrednio na renomę danego miejsca, a co za tym idzie na zainteresowanie nim, ilość klientów w punktach usługowych i war tość naszych mieszkań. dlatego w tym numerze szczególnie zachęcamy do przeczytania ar tykułu projektanta Miasteczka Wilanów, Guya Perry'ego, który porusza temat wyglądu sklepowych witryn (chodzi o samodzielne lokale użytkowe a nie o planowaną część handlową Wilanowa, na którą tak wszyscy czekamy – o tym w następnym numerze). Placówek handlowych i usługowych mamy w Wilanowie coraz więcej, co cieszy. Niestety nie wszyscy właściciele tych lokali zdają sobie sprawę, że Wilanów to wyjątkowa dzielnica, w której nieestetyczne witryny i reklamy nie są mile widziane. Nie rozumieją także, że brak szacunku dla lokalnej architektury oznacza także brak szacunku dla mieszkańców. tekst jest zapowiedzią całej serii ar tykułów, która zakończy się konkursem na najbardziej estetyczną witrynę lokalu użytkowego. Pomysłodawcą konkursu jest pracownia architektoniczna iN-Vi, ale prawo głosu damy także naszym czytelnikom – mieszkańcom Wilanowa, którzy będą mogli wytypować tą najbardziej szkaradną i szpecącą okolicę witrynę.

Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco Redakcja: ul. Sarmacka 18 lok.2, tel. 22 885 30 20 fax: 22 258 13 92 redakcja@teraz-wilanow.pl reklama@teraz-wilanow.pl tel. 22 885 30 20

o tym, jak uczynić Wilanów jeszcze ładniejszym, bezpieczniejszym i bardziej przyjaznym miejscem, rozmawiamy także z wiceburmistrzem ar turem Buczyńskim, prezesem zarządu securitas alert services Polska dariuszem Bąkiem, właścicielem kawiarni Mała czarna Norber tem Gałuszewskim, właścicielem Nowej kuźni Ber trandem Jasińskim i prezesem zarządu firmy Lemmonhouse krzysztofem stafiejem. Rozmowa była niezwykle pouczająca – w końcu nie-

Współpraca: Daniela Danielak Anna Krokosz Magda Mosur Jacek Mosur Małgorzata Wróblewska Klaudyna Pabudzińska-Kossek

często zdarza się okazja, żeby wysłuchać jednocześnie opinii i porad przedstawiciela władz dzielnicy, specjalistów od bezpieczeństwa, zarządzania nieruchomościami i biznesmenów. do tego tematu będziemy jeszcze wracać w kolejnych numerach, gdyż nie jest nam obojętne, jak wygląda i jak będzie wyglądał Wilanów w przyszłości. tak więc czas działać – edukować i motywować, nagradzać ciekawe inicjatywy i piętnować szpecącą tandetę! oprócz tego w numerze zabieramy Was w podróż do szwecji oraz na Podlasie - w poszukiwaniu związków hollywood i polskiej wódki… Magali Gutierreaz carrasco

WYDAWCA:LEMMONHOUSEsp.zo.o.02-972Warszawa,ul.Sarmacka18lok.2,KRS:0000340072, SądRejonowydlam.st.WarszawywWarszawie,XIIIWydziałGospodarczyKRS,kapitałzakładowy 50.000zł,REGON:142035681,NIP:9512294400

Na okładce: Bertrand Jasiński, Krzysztof Stafiej, Artur Buczyński, Dariusz Bąk, i Norbert Gałuszewski, Makijaż i stylizacja: Klaudyna Pabudzińska-Kossek foto: www.Mosur.Art.pl Wnętrza do zdjęć udostępniła galeria wyposażenia i dekoracji wnętrz ARTEFACT STUDIO, mieszcząca się w Wilanowie, przy al.Rzeczypospolitej 18 lok.224.

www.terazwilanow.pl


robyg ma już pozwolenie na budowę inwestycji biurowej w wilanowie Jak podaje polski por tal finansowy Bankier.pl, spółka zależna firmy deweloperskiej Robyg uzyskała pozwolenie na budowę inwestycji biurowej w Wilanowie. obiekt biurowo-komercyjny pod nazwą Robyg Business center (wcześniej Wilanów office center) powstanie przy alei Rzeczypospolitej w połowie 2013 r. „docelowo nowy projekt Robyg ma składać się z dwóch etapów, których łączna powierzchnia użytkowa sięgnie 35 tys. m kw. obecnie powstający pierwszy budynek o powierzchni wynoszącej ponad 8 tys. m kw. składać się będzie z części handlowo-usługowej (ok. 2,7 tys. m kw.) oraz biurowej (ok. 5,7 m kw.)” – podała w komunikacie spółka. cały par ter kompleksu ma zająć firma alma Market, z którą Robyg podpisał umowę najmu jeszcze w listopadzie 2011. „Nasz projekt cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym świadczą zaawansowane rozmowy z poważnymi partnerami biznesowymi. Już w połowie listopada podpisaliśmy pierwszą umowę na wynajem powierzchni handlowych i usługowych, choć dopiero teraz rozpoczynamy budowę pierwszego etapu inwestycji. Myślę, że zawdzięczamy to zaufaniu, na jakie zapracowaliśmy podczas ponaddziesięcioletniej działalności na rynku” – powiedział prezes firmy Robyg Zbigniew Wojciech okoński. W komunikacie podano również, że grupa deweloperska Robyg była dotychczas aktywna przede wszystkim w segmencie mieszkaniowym – na terenie aglomeracji warszawskiej i trójmiejskiej firma wybudowała ponad 2300 lokali o łącznej powierzchni wynoszącej ponad 180 tys. m kw. Wyniki sprzedaży z 2011 roku wysunęły Robyg na trzecią pozycję w branży.

Nasze miasto

Są pieniądze na budowę przedszkola i szkoły w Miasteczku wilanów W czwar tek 23 lutego 2012 r., podczas XXXii sesji, Rada m.st. Warszawy, na wniosek Prezydent m.st. Warszawy, podjęła uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. i w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2012-2033, które umożliwią budowę przedszkola i szkoły podstawowej na terenie Wilanowa Zachodniego. Przedszkoledla250dziecibędziepierwszymbudynkiemkompleksuoświatowegoprzyul.św. UrszuliLedóchowskiej.PublicznaprezentacjarozwiązańIetapuprojektuodbędziesięwmarcu br.Rozpoczęciebudowynastąpijeszczew2012roku,zakończeniezaplanowanona2014rok. WWieloletniejPrognozieFinansowejm.st.Warszawynalata2012-2033przewidzianajest równieżbudowaszkołypodstawowejdla540uczniówprzyul.św.UrszuliLedóchowskiej. Rozpoczęciebudowytorok2014. Wczerwcu2011rokuDzielnicaWilanówm.st.Warszawyogłosiłakonkursnaopracowanie koncepcjiarchitektoniczno-budowlanejkompleksuprzedszkolno-szkolnegozlokalizowanegona terenieWilanowaZachodniego,nadziałcezakupionejprzezm.st.Warszawa.Napoczątku października2011r.wsiedzibieOddziałuWarszawskiegoStowarzyszeniaArchitektówPolskichprzyul.Foksal2konkurszostałrozstrzygnięty. SądkonkursowyzanajlepsząuznałkoncepcjęprzygotowanąprzezwarszawskąPracownięArchitektonicznąBNS-KrystynaSzypulska,BożenaStaniszewska.Napoczątkugrudnia2011r.zostałapodpisanaumowazPracowniąBNSnaprzygotowywaniedokumentacjiarchitektonicznej pierwszegoetapurealizacjiinwestycji.Dokońcalipca2012będziegotowyprojektprzedszkola,natomiastdokońcalistopadabr.szkołypodstawowej.Harmonogramwydatkowaniaprzyznanychśrodków(wtys.złotych):

Budowa przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej

2012

2013

2014

1 060 000

8 000 000

2 500 000

620 000

4TerazWilanówMarzec

500 000

2015

2016

8 500 000

10 200 000


Nasze miasto

inauguracja semestru wiosenno -letniego 2012 r. wilanowskiego uniwersytetu Trzeciego wieku Wdniu14lutego2012r.wMuzeumPałacu wWilanowiezainaugurowaliśmypierwszy semestrakademickiWilanowskiegoUniwersytetuTrzeciegoWieku.Wuroczystości wzięłyudziałwładzedzielnicyWilanówna czelezpanemburmistrzemLudwikiemRakowskim,wiceprzewodniczącąRadyDzielnicyWilanóworazRadnymi,partnerprojektudyrektorMuzeumPałacuwWilanowie WiesławMalawski,partnermerytoryczny WUTWreprezentowanyprzezpaniąIrenę MaklakiewiczzMCKiS,dyrektorBiblioteki PublicznejwWilanowiepaniHalinaMyszkowskaorazsłuchaczeWilanowskiegoUniwersytetuTrzeciegoWieku.Pouroczystym rozpoczęciuuroczystościgłoszabrali:burmistrzdzielnicyWilanówLudwikRakowski orazgospodarzmiejscawydarzeniaWiesław Malawski,którzywyraziliolbrzymiąradośćz powoduuruchomieniategoedukacyjnego projektuskierowanegodoseniorów. Gościemspecjalnymuroczystościbyłapani prezydentowaJolantaKwaśniewska,która wygłosiłaprelekcjęinauguracyjnąpt.„Etykieta–fanaberiaczykonieczność”.Następnie uczestnicyuroczystościwysłuchalirecitalu pieśniMieczysławaKarłowiczawwykonaniu AnetyŁukaszewicz–mezzosopranorazMirosławaFeldebelga–fortepian. Ouroczystąoprawęuroczystościzadbał chórKlubuSenioraRadosna,któryzaśpiewałpieśń"Gaudeamus".

Foto: Magda Mosur

Marzec TerazWilanów5


Nasze miasto

Inwestycjew2012roku NajwiększąinwestycjądlaDzielnicyWilanówbędziew2012rokutermomodernizacjaZespołuSzkółNr2przyul.Gubinowskiej28/30.Będzieona dotyczyćczęścidydaktycznejorazbasenowejzłącznikiemisalągimnastyczną. Kosztremontuwyniesieokoło5mlnzł.Dodatkowoza1,5mlnzłopracowanazostaniedokumentacjaprojektowaiwykonanebędąpraceprzygotowawczebudowyprzedszkolaiszkołypodstawowejzzapleczemsportowymprzyul.św.UrszuliLedóchowskiej. Wprzyszłościplanowanajestrównieżpoprawastanudróg:przebudowa ul.Pastewnejiul.Radosnejzaok.650tys.zł.Ponadtodoprzyszłychzadań należećbędą:opracowaniedokumentacjiprojektowejprzebudowy100m odcinkaul.Uprawnej(67tys.zł)iwybudowanieoświetleniaul.OśKrólewska(100tys.zł).DzielnicaWilanówwykupiczęśćgruntówpodul.Nowokabackąza1,7mlnzł.DocelowoulicatapołączyDzielnicęWilanówz DzielnicąUrsynów.

IIsesjaMłodzieżowej RadyDzielnicyWilanów Wśrodę,8lutego,wsalikonferencyjnejUrzęduDzielnicyWilanówprzy ul.St.KostkiPotockiego11odbyłasięIIsesjaMłodzieżowejRadyDzielnicyWilanów.WczasiespotkaniazostałwygaszonymandatradnejAgnieszki Perko,dotychczasowegosekretarzaMRDW.JejobowiązkiprzejąłJanMroczek.RadniwybralirównieżdelegatówdoMłodzieżowejRadyMiastaStołecznegoWarszawy.DzielnicęWilanówbędąreprezentowały:MajaKoszewskaiAgnieszkaJanczewska.PodczassesjiukonstytuowałysiędwiekomisjeRady:KomisjaEdukacji,KulturyiSportuorazKomisjaSprawSpołecznychiEkologii.

IIIEdycjaKonkursuRecytatorskiegowWilanowie 6marca2012r.ogodzinie10.00wSaliBiałejMuzeumPałacuwWilanowieodbędziesięIIIEdycjaKonkursuRecytatorskiego„Półżartem,półserio –omężczyznach”.OrganizatoremimprezyjestXXXVIIILiceumOgólnokształcąceim.StanisławaKostkiPotockiegowWarszawie.PatronathonorowynadwydarzeniemsprawujeBurmistrzDzielnicyWilanóworazMuzeumPałacwWilanowie.Więcejinformacjiznajdujesięnastronie: www.kostka-potocki.edu.pl.

Pływaniedlaseniorów–SPORT50PLUS UrządDzielnicyWilanówm.st.WarszawyzapraszanakolejnąedycjębezpłatnychzajęćzpływaniadlawilanowskichSeniorówwramachdzielnicowegoprogramuSPORT50PLUS.Zajęciaodbywaćsiębędąnapływalni przyul.Gubinowskiej28/30iobejmą:naukępływania,pływanierekreacyjneorazzajęciaruchowewwodzie.Akcja,trwającaod31stycznia,zakończysię15czerwca2012roku.Abywziąćudziałwzajęciachpływania,trzebamiećukończony50.rokżycia,byćzameldowanymnaterenieDzielnicy Wilanówm.st.Warszawyorazzłożyćpisemnądeklaracjęuczestnictwaw lekcjach.DeklaracjętęmożnaotrzymaćwWydzialeOświaty,Wychowania iSportuUrzęduDzielnicyWilanówm.st.Warszawy(wpok.209).Warunkiemprzyjęcianabasenjestosobistezłożeniedeklaracji,cobędziemożliwe dodnia25stycznia2012roku,dogodz.16:00.Ouczestnictwiewprogramiedecydujekolejnośćzgłoszeń.Ilośćmiejscograniczona.

6TerazWilanówMarzec


Aktualności Sześciolatek w pierwszej klasie - konferencja dzielnicowa W sobotę, 25 lutego 2012 roku w hali sportowej obiektu przy ul. Wiertniczej 26 odbyły się XV Prezentacje Wilanowskich Szkół i Przedszkoli oraz Dzielnicowa Konferencja „Sześciolatek w pierwszej klasie”. Rodzice, którzy przybyli na spotkanie, wysłuchali wykładów specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8 oraz doradcy metodycznego Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno- Społecznych i Szkoleń. Zainteresowani mogli również skorzystać z porad prelegentów. Wilanowskie placówki oświatowe przygotowały stoiska, na których prezentowały osiągnięcia swoich uczniów.

Ogrzewanie przez telefon Niemieccy inżynierowie z firmy Hama opracowali nowy system ogrzewania, pozwalający na sterowanie nim za pomocą smartfonu lub komputera. Dzięki systemowi można zaoszczędzić do 30% zimowych kosztów sezonu grzewczego. Nowa technologia Xavax MAX! znalazła się już w sprzedaży na rynku europejskim. System Xavax MAX! składa się z dwóch termostatów, wyłącznika Eco Button, dwóch czujników okiennych oraz przekaźnika Cube. Każdy z tych elementów kontaktuje się ze sobą bezprzewodowo. Sterowanie odbywa się także przez internet, za pomocą routera i komputera podłączonego do przekaźnika. Przekaźnik Cube to rodzaj sprzętowego łącznika pomiędzy routerem a grzejnikami. Urządzenie kontroluje aktualną temperaturę i steruje ustawieniami termostatów, zgodnie z ustawieniami użytkowników. Eco button, umieszczany przy drzwiach wejściowych, służy do włączania trybu oszczędnościowego przy opuszczaniu domu na dłużej. Rozmieszczone na oknach specjalne czujniki okienne przekazują do termostatów informację o tym, czy mieszkanie jest wietrzone, czy nie. Jeśli tak, temperatura grzejników jest zmniejszana, żeby ciepło nie uciekało na zewnątrz. W razie potrzeby można do systemu dokupić dowolną liczbę termostatów. W przypadku, kiedy w ogrzewanym pomieszczeniu jest więcej kaloryferów, zalecana jest instalacja termostatu ściennego. Wówczas możliwa jest kontrola ogrzewania za pomocą urządzenia zbiorczego.

Imieniny Konstancji w Starej Papierni W weekend 18 i 19 lutego br. w Starej Papierni w Konstancinie odbyły się Imieniny Konstancji. To już druga edycja imprezy poświęconej pamięci Konstancji z Potulickich Skórzewskiej, matki Witolda hr. Skórzewskiego, założyciela Konstancina. Uroczystość została zorganizowana już po raz drugi przez Konstanciński Dom Kultury i Starą Papiernię w Konstancinie-Jeziornie. Na przybyłych gości czekało w weekend mnóstwo kulturalnych atrakcji - kiermasze, wystawy, pokazy, prezentacje, koncerty, spotkania z historią. Odbyły się też dyskusje na temat, kim była i kim jest dla współczesnych Konstancja. W sobotę 18 lutego o godz. 18.00 na 1. piętrze Starej Papierni w Konstancinie nastąpiło uroczyste odsłonięcie portretu Konstancji. Już w zeszłym roku trwały poszukiwania fotografii hrabiny Konstancji Skórzewskiej. Dzięki staraniom Ewy Sobiech, mieszkanki Konstancina, udało się ją odnaleźć. W Starej Papierni odbyła się także wystawa malarstwa Anny Halarewicz, Elżbiety Pazery i Witolda Pazery pod hasłem „Kobiety i moda, kobiety w stylu z epoki”. Ponadto goście mogli zobaczyć koncert Carmen Azuar, mieszkającej w Konstancinie hiszpańskiej aktorki i śpiewaczki, a także koncert Moniki Chrząstowskiej, aktorki Teatru Żydowskiego w Warszawie. Zaprezentowano pokazy biżuterii Andjelki Mihalić, Rodzinne Warsztaty Koralikowe i warsztaty plastyczne dla dzieci. Organizatorami imprezy byli Konstanciński Dom Kultury i Stara Papiernia. Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez portal mieszkańców Konstancina-Jeziorny i okolic - konstancin24.eu.

Marzec TerazWilanów7

Nauka i zabawa z muzyką w tle Mobilna Rekreacja Muzyczna (MRM)jjestjednązformterapii iprofilaktykiprzezsztukę(arteterapia).Zajęciaprowadzonesą grupowolubindywidualniewuporządkowanymemocjonalniezestawiećwiczeńrytmicznych,ruchowych,perkusyjnych,oddechowych,wyobrażeniowychirelaksacyjnychstymulowanychróżnorodnąmuzyką.Wtrakciezajęćwykorzystywanajestmuzykarelaksacyjnaiaktywizująca.Dobieranajestonadotemperamentui dyspozycjipsychofizycznychdzieciorazklimatuspotkania.Dzieci nazajęciachpoznająróżnorodneinstrumentyludoweiwspółczesne,atakżesamodzielniejewykonują.MRMdoskonalesprawdza siępodczaszajęćlogopedycznychiterapiipedagogicznej. Celem zajęć jest: - odreagowanie–redukcjęwzmożonegonapięcia - zrytmizowanie–integracjęprzezskoordynowanyrytm, spontanicznemuzykowanieperkusyjne,ruch - uwrażliwienie–wyciszenieirozwijaniezdolnościtwórczych, zręcznościowych,plastycznych,teatralnych,poetyckich - relaks–naukęitreningróżnychformodpoczynku - aktywizację–łagodnąidynamiczną Muzyka relaksacyjna –zmniejszanapięciemięśniowe,sprzyja lepszemudotlenieniuorganizmu,uspokajaiwycisza,uwrażliwiai umuzykalnia,zachęcadodziałańplastycznych,intelektualnych,pobudzawyobraźnię. Muzyka aktywizująca (marszowa,rytmiczna)–integrujeruchowogrupę,ułatwiaćwiczeniakoordynującepracęrąkinóg (marsz,klaskanie),zachęcadotańca,aerobiku,śpiewu,łatwego muzykowaniaperkusyjnego,poprawiasamopoczucie. WWilanowskimPrzedszkoluwykwalifikowanenauczycielkiprowadząwszystkiezajęciawukładzieMRM.Sprzyjatousprawnianiu koordynacjiwzrokowo-ruchowej,rozwijaniuinwencjitwórczej orazzdolnościartystycznychdzieci. www.przedszkolewilanowskie.pl ul.Sarmacka 1a lok.2 tel. 663-727-418 691-095-300


Aktualności

Za co więcej zapłacimy w 2012 roku? od stycznia 2012 roku w większości miast zwykli obywatele i przedsiębiorcy płacą więcej za posiadane grunty i budynki. Więcej też kosztuje prąd i gaz. to jednak nie wszystkie podwyżki. W niektórych miastach wzrosły bowiem także inne opłaty, np. za wodę i odprowadzanie ścieków. Podatek od nieruchomości Maksymalne jego stawki na dany rok podaje Ministerstwo Finansów. W 2012 r. mogą one wynosić: • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,84 zł/m2, • od pozostałych gruntów – 0,43 zł/m2, • od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,70 zł/m2 powierzchni użytkowej, • od budynków lub ich części związanych bądź zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,94 zł/m2 powierzchni użytkowej. O wysokości stawek podatku od nieruchomości w poszczególnych miastach decydują samorządy lokalne. W niektórych rejonach radni zdecydowali się na podwyżki o wskaźnik inflacji (4,2%), a w innych zablokowali podwyżki. Większość samorządów wprowadziła jednak znaczne podwyżki podatków od nieruchomości. Np. we Wrocławiu stawki podatku od nieruchomości w przypadku budynków mieszkalnych wzrosły z 0,54 zł/m2 do 0,70 zł/m2, w Sosnowcu – z 0,67 zł/m2 do 0,70 zł/m2, w Rzeszowie – z 0,55 zł/m2 do 0,57 zł/m2, a w Katowicach – z 0,61 zł/m2 do 0,64 zł/m2. Większy podatek będą też musieli zapłacić za metr kwadratowy przedsiębiorcy. Np. w Białymstoku podatek od lokali związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zwiększy się z 20,65 do 21,50 zł/m2.

two wnioskowało o podwyżkę cen surowca na poziomie kilkunastu procent. Urząd Regulacji Energetyki wezwał spółkę do zmiany wniosku. Woda i odprowadzanie ścieków O tym również decydują władze lokalne. Z doniesień mediów wynika jednak, że w wielu miejscowościach woda i odprowadzanie ścieków będą droższe. Szczecinianie za wodę i ścieki zapłacą o 9,4% więcej. Oznacza to wzrost ceny jednego metra sześciennego wody o 29 groszy, a jednego metra sześciennego ścieków o 44 groszy. Natomiast mieszkańcy Olsztyna zapłacą za metr sześcienny wody 11 groszy więcej i 13 groszy więcej za odprowadzanie ścieków. W Bydgoszczy w 2012 r. opłaty za dostarczenie wody wzrosną z 5,45 do 5,71 zł/m3, ale za odprowadzanie ścieków zmaleją z 5,52 do 5,15 zł/m3. Gdańszczanie zaś w 2011 r. za dostarczenie metra sześciennego wody i odebranie takiej samej ilości ścieków płacili 8,95 zł, a w 2012 r. zapłacą 9,56 zł. We Wrocławiu ceny zmienią się od marca i będą wyższe ok. 0,30 zł/m3 za wody o i o ok. 0,50 zł/m3 za odprowadzenie ścieków.

Inne opłaty W wielu miastach zmieniają się też ceny komunikacji miejskiej. W Bydgoszczy np. za bilet jednorazowy na liniach dziennych będzie trzeba zapłacić 3,20 zł (dotychczas 2,60 zł) i tyle samo Energia elektryczna na liniach nocnych (dotychczas 5,20 zł). Bilety miesięczne na Urząd Regulacji Energetyki zgodził się na podniesienie jedną linię zdrożeją z 62 do 74 zł, ale sieciowe stanieją ze 100 cen prądu dla gospodarstw domowych w 2012 r. do 88 zł. średnio o 5,1%, a ich wysokość zależy od konkretnego Szczecin planuje również zmiany opłat za bilety autobusowe i dostawcy energii. Podwyżkę najbardziej odczują klienci tramwajowe. I tak od marca np. zamiast dotychczasowych biTauronu (5,88%), a najmniej – PGE (4,46%). letów 20-minutowych za 2,2 zł będą obowiązywać bilety 15minutowe, kosztujące 2 zł. Gaz ziemny Niektóre samorządy lokalne podniosły także (lub rozważają taWiadomo, że w 2012 r. gaz będzie droższy, ale nie ką możliwość) opłaty za parkowanie samochodów w centrach znamy jeszcze ani nowej taryfy gazowej, ani terminu miast. Inne zaś rozszerzają strefy płatnego parkowania lub wyjej wprowadzenia. Nadal bowiem trwają negocjacje dłużają godziny, w których trzeba płacić za pozostawienie saw tej sprawie. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic- mochodu.

8TerazWilanówMarzec


Aktualności Powsiński wtorek „kusego” i pierwsza płyta zespołu śpiewaczego Powsinianie Premiera pierwszej płyty zespołu śpiewaczego Powsinianie miała miejsce 21 lutego 2012 r. we wtorek „kusego”, czyli w trakcie hucznego zakończenia karnawału. Tego dnia członkowie zespołu, działający w ramach Pracowni Etnograficznej Centrum Kultury Wilanów, jak co roku, przy akompaniamencie trąbki, akordeonu i pobrzękujących dzwonków, wyruszyli barwnym korowodem na ulice Powsina, żeby śpiewem i tańcami przypomnieć zarówno jego rdzennym, jak i nowym mieszkańcom nasze zapustowe zwyczaje i obrzędy. Tam, gdzie się pojawiali, a więc w wielu gościnnych prywatnych domach (w tym u sióstr zakonnych i u księży) w miejscowych restauracjach („Powsinianka”, „Mrówka”, „Cuda Wianki”) i zakładach pracy („Famix”, „Studio fryzjerskie”), natychmiast tworzył się klimat przedwojennej Warszawy. Sprzyjały temu: dobry humor zapustników, otwartość gospodarzy, charakterystyczne stroje przebierańców (np. wytwornych dam, kwiaciarek, Czarnych Maniek, chłopaków ze Szmulek, handlarzy krawatów, „skórką pańską” itp....) oraz słowa przyśpiewek i teksty dialogów. Kiedy wieczorem zmarznięta i „zdrożona” ferajna Zapustnego Korowodu wróciła do ciepłej i przytulnej Starej Plebanii, została tam powitana przez gości licznie przybyłych z całej okolicy, Kapelę Praską oraz swoją młodszą ferajnę (Sekcję 30+). Wtedy to na dobre poczuło się jakże swoisty „klimacik” niczym z ulicy Targowej, Ząbkowskiej czy Brzeskiej! Otóż ferajna 30+ na zorganizowanym przez siebie „różycko-powsińskim bazarze” głośno zachwalała: „pyzy, gorące pyzy”, „flaki, powsińskie flaki”, „chlebek ze smalczykiem, komu, komu”, „dziś nie ma kapusty – szamaj bracie dzisiaj chrusty”, „pączki, pączki z kartoflami - kto raz zasmakuje, ten zawsze jest z nami”. Oj, czego tam nie było? - można było uzupełnić brakującą garderobę, kupić latarkę dziadka Mariana, rękawice do ogrodu, podróżne małe żelazko, migający obrazek Anioła Stróża na ścianę, komeżkę itd.... A jajka? – „Panno Lalu proszę, proszę, nawet i dwa kosze”. Gdyby mógł widzieć ten „kawałek starej Warszawy” w Powsinie nasz wielki piewca Warszawy śp. Stefan Wiechecki – Wiech, to zapewne byłby z nas bardzo dumny! Jedni balują, drudzy handlują, a tu ni stąd ni zowąd, następna niespodzianka Kurier Warszawy i Mazowsza TVP Warszawa. Z jednej strony zainteresowany, jak na Mazowszu przebiega zapustny wtorek „kusego”, a z drugiej, zaciekawiony treścią zamieszczoną na plakacie Centrum Kultury Wilanów: Absolutna premiera płyty CD Zespołu Powsinianie pt. Powsińska Biesiada. Zachęcam przy tym Państwa do kupowania tej pierwszej powsińskiej płyty. Będzie to symboliczny wkład każdego z nas na rzecz dalszego rozwoju i propagowania naszej rodzimej kultury. Teresa Gałczyńska

Zawody w narciarstwie biegowym w Parku Kultury w Powsinie 18 lutego br. w Parku Kultury odbyły się zawody w narciarstwie biegowym. Organizatorem zawodów było TKKF Wyścigi, a partnerami Park Kultury w Powsinie i Towarzystwo Narciarskie „Biegówki”. Program imprezy obejmował: start dzieci do lat 10 na dystansie 600 m, start dzieci w wieku 11-14 lat na dystansie 1500 m, start kobiet i mężczyzn w kategorii wiekowej 40+ na dystansie 1500 m, start kobiet i mężczyzn w kategorii OPEN na dystansie 3000 m. Na koniec odbyło się uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów, medali, pucharów i nagród rzeczowych oraz losowanie nagród pośród wszystkich uczestników, którzy ukończyli zawody. Wpisowe dla osób ze wszystkich kategorii wiekowych wynosiło 10 zł. Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia mogły wziąć udział w zawodach tylko za okazaniem pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. W ramach pakietu startowego zawodnicy otrzymali numery startowe naklejane na ubranie, opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów oraz ciepłą herbatę i posiłek regeneracyjny po zawodach. Na miejscu można było wypożyczyć sprzęt narciarski oraz oddać narty do profesjonalnego przesmarowania przez serwisantów sklepu i serwisu rowerowego By The Way.

Marzec TerazWilanów9


Pałac w Wilanowie

Fakty i anegdoty - marzec

BarbaraSzelegej

“LittleRedRidingHood” Wsobotę25lutego,wprzeddzieńrozdania Oskarów,miałomiejsceprzedstawienie“LittleRedRidingHood”(“Czerwonykapturek”) wInstytuciePapieżaJanaPawłaIIprzygotowaneprzezszkołęjęzykowąThePalms,we współpracyzCentrumKulturyWilanów.To bardzoważnewydarzeniebyćmożezapoczątkowałokarieręaktorskąniejednejiniejednegoprzyszłegolaureataOskarów… Przedstawienieprzygotowanezostałoprzez SłuchaczykursuDoubleFun(7-9lat),pod okiemKatarzynyZarosińskiej–współwłaścicielkiszkołyThePalmsizebrałogromkie brawawśródobecnejpubliczności.„Jestem bardzodumnazdzieci.Pracowałyciężko przezkilkamiesięcy,przygotowującswoje role,doskonalącwymowęiakcentzpanią metodyk.Najbardziejsprawiamiradośćto, żedzieci,którenapoczątkuwstydziłysię mówićnalekcjiwjęzykuangielskim,przełamałyswojeobawyiodważyłysięwystąpić. Niektórenawetzgłaszałysięzprośbąo większąrolę”–powiedziałapoprzedstawieniuKatarzynaZarosińska. Równiezadowoleniidumniwychodziliz przedstawieniarodzice.Niektórzykilkarazy oglądaliprzedstawienie,uczestniczącwpróbachprzedpremierą…„Mojedzieckobardzo chętnieuczęszczanazajęciawtejszkoleijesteśmybardzozadowolenizarównozpostępówdziecka,jakiorganizacjizajęć.Mojemu synowiprzypadłydogustustosowanetechniki teatralizacji,jesteśmymiłozaskoczenitym,jak zzapałemsięangażujewprzedstawienie.Serdeczniepolecam.”–powiedziałaMamaEmila, którywprzedstawieniuzagrałkotka. Polecamystronęwww.kulturawilanow.pl gdziemożnaśledzićnabieżącowydarzenia dladzieciorganizowanelubwspieraneprzez CentrumKulturyWilanów.

Zapraszamy Państwa do wędrówki w czasie. Pod każdą z miesięcznych dat znajdą Państwo wiadomości na temat tego, co przed laty wydarzyło się w Wilanowie. Mogą tu Państwo również przeczytać nieczęsto spotykane ciekawostki odnoszące się do mieszkańców pałacu wilanowskiego lub do kręgu osób znanych jego właścicielom, w tym ar tystów i rzemieślników, których prace służyły ozdobie, użytkowi czy wygodzie. Wszystkie zamieszczane fakty i anegdoty wykorzystują informacje zawar te w publikacjach oraz archiwaliach, przytaczają opinie badaczy, świadków wydarzeń lub zapisy dokonane ręką osób związanych z dziejami miejsca, które na co dzień objawia nam jedynie swą współczesną postać. 4 marca 1676 r. narodzinyTeresyKunegundySobieskiej–córkiJanaIII.

11 marca 1726 r. wzwiązkuzeceremoniąpogrzebowąhetmanaAdama MikołajaSieniawskiegopowstajeKonnotacyawieletrzebapieniądzanażałobędlakapeliitrębaczów1726na osób11,toiestmuzyków8miuyTrębaczowtrzechtudzieżdlakuchmistrzastaregoyCukiernikówdwoch(...) wedworzespisana.Wykazwyliczam.in.potrzebne– 140Łokcisuknaczarnego...14Kapeluszów...14Par butówniemieckich...140ŁokciHarasuczarnegona podszewki...krawcowiodroboty14parSukienpo20 odiedneyparyzpłotnemtegoż...14Alsztuków[chust naszyję]krepowych...DoTrąbtrzebanaChorągiewki ykutasykitaykiczarneyŁokci12...Takiżkosztowaćbędzieżałobanakapelęf1487. 21 marca 1729 r. wOleszycachumieraElżbietaSieniawska. 21 marca 1772 r. StanisławKostkaPotockikończyedukacjęwprowadzonymprzezpijarówCollegiumNobiliumwWarszawie

25 marca 1691 r. ślubkrólewiczaJakubaSobieskiegozJadwigą ElżbietąAmaliąksiężniczkąneuburską.

12 marca 1780 r. IzabelaPotocka(17551783),żonaIgnacegoPotockiegoksiądzGrzegorz 23 marca 1695 r. Piramowiczdonosiz ...Tezaśpokoje,wktórychpodczassejmunad RzymuIgnacemuPotocposelskąizbąmałoniezgorzałydniaonegdajszego kiemu,żePortretJW.Piexoccasione[zpowodu]palacza,którypalącw sarzowej[jegożony– piecuogieńzapuściłnapodłodze,takżesiębalki IzabelizLubomirskich wizbieposelskiejzajmowaćpoczęli,zktórejgdy Potockiej]jużprawie siędympokazał,prędkopostrzeżonoizagaszono. skończony.Iterazpoje...Tegożprawiedniapodwieczórnapokojach chałanasessyąmalarską.Awliściez15kwietniausprakrólowejjm.jmp.kasztelankaczerskaMorsztywiedliwiasięprzedPotockim,żenaSuplementEncyklonówna,stojącnamiejscuprzyzwierciedle,tylko pediipieniędzyniestało,boportretJejmościbardzo cosięzonegoruszyła,wznakjakdługapadła;poślicznyiktórynadpoczątkowespodziewaniesięudał, dobnoodstrachuiupadnieniawielkiegowielką więcejkosztował. chorobąbyłanaruszona,żesięjejledwoprzez półgodzinydotarłozwielkimobojgarodzicówna 10 marca 1805 r. tonieszczęściepatrzącychżalemidladomu,ikarymarzFranciszekJagielskiwystawiaPotockimrachunek walerówteżwidzących.Dziśdopiroconvaluit na4zł15gr,pisząc:ReperowałemPułdupeksztukowa[ozdrowiała]. łemo3piędzy[piędzi]zesziłemgozdrugim,yzałozi(wgpamiętnikówKazimierzaSarneckiego,rezyłem. dentaprzydworzekrólaJanaIII). 28 marca 1695 PomszyranowysłuchanejnaobiaddoWilanowa króljm.pojachałitamsięłowieniemrybzabawiał ...Skądpóźnownocyprzyświcachstanąłredux [zpowrotem]doZamku.Królowajm.nigdzienie wyjeżdżała,ukrólewicówichm.całyczasprzesiedziała.Tymcodziennieróżnamuzykadodajewesołościdotychboleści,którejużnietakpraemunt [męczą]ich.Królewicowijm.Aleksandrowigęsto bardzo,jakpancerz,gębęospaosypała,łaskawszą makrólewicjm.Konstanty,natymmałocobędzie znać,nastarszymznaczniejszabędzie.... (wgpamiętnikówKazimierzaSarneckiego,rezydentaprzydworzekrólaJanaIII.

10TerazWilanówMarzec

29 marca 1809 r. KrólJanIIIwotoczeniurodziny malarz[Franciszek] Paderewskikwituje: Niżeypodpisany odebrałemzeSkarbuJW.StanisławaWoiewodyPotockiegoaCo[napotrzeby]ReparacyiObrazuKrólaJanaIIIzFamiliązłotych polskichPięcdziesiątCztery. 26 marca 1845 r. śmierćAleksandraPotockiego,synaStanisławaKostki. www.wilanow-palac.pl


Felieton

Wydawałobysię,żewszystkojuż powiedzianoinapisanoopolskich politykach.Jestjednakjednarzecz, októrąniktchybanigdyichnie podejrzewał.Jaka?Żesąznawcamiszkółipoglądówfilozoficznych. Małotego–nietylkosąświetnie zaznajomienizfilozoficznymkanonem,alepotrafiągotwórczo wzbogacać.Cowięcej,wzdumieniewprawiawszechstronnośćich zainteresowań–mamywsejmiei stoików,izwolennikówSokratesa, anawetwyznawcówFryderyka Nietzschego.Dotychostatnich zaliczyćmożnaniemalwszystkich posłówisenatorów,jednaknaich tleostatniozdecydowaniewyróżniłsięWaldemarPawlak. Jednaznajczęściejcytowanych maksymNietzschegogłosi,iżnie istniejąfakty,ajedynieinterpretacje.Słowem,niejesteśmywstaniewygłosićżadnegoobowiązującegoabsolutniesądunatemat rzeczywistości,gdyżwszystkienaszetwierdzeniasąnieuchronnie subiektywnymihipotezami.Myśl toniewątpliwiegłęboka,alepolska szkołafilozoficznaucieleśnionaw WaldemarzePawlakuzdołałają nieskończeniepogłębić.Ogłosiłon mianowicie,żeniewierzywpaństwowysystememerytalnyiliczy nastarośćnaswojepotomstwo. Nicdziwnego,żeopiniata,wygłoszonabądźcobądźprzez urzędującegowicepremiera,wywołaławielekontrowersji.NiedługopotempremierDonaldTusk zwołałwięcwspólniezfilozofem konferencjęprasową,którejcelem

było…Nowłaśnie, co?Otóżnietyle uspokojenieobywateli,którzyjakzwyklenaiwniuwierzyli,żeurzędnik publicznymówitocomyśli, ilekorektaNietzscheańskiejtezy polegającanauznaniu,żedane twierdzeniemożebyćjednocześnie faktemiinterpretacją.Pawlakpodtrzymałswojestanowisko,żepowiedziałdokładnieto,copowiedział,aleniezostałwłaściwiezrozumiany.PremierTuskzkolei,idącmu wsukurs,dowodził,żePawlakwcaleniepowiedziałtego,corzekomo powiedziałiwzwiązkuztymjego wypowiedźpowinnabyćinterpretowanawnikliwiej.Sprzeczność?Ależ skąd–przecieżfaktynieistnieją, więccałynaszwysiłekpowinien skoncentrowaćsięnamnożeniuinterpretacji. SporoteżunaszwolennikówSokratesa.Imamtunamyślinietylko jegonajsłynniejsząmaksymę„Wiem, żenicniewiem”.Wskrytościducha powtarzająsobiezapewnewielu, alejedynienieliczni(jaknaprzykład europosełMarekMigalski)ośmielają sięgłosićjąwszemiwobec.Sokratestwierdziłtakże,żepierwszym obowiązkiemmyślicielajestzrozumieniepojęć,którymisięposługujemy.Zanimzaczniemywięcrozmawiaćoprawdziealbopięknie,powinniśmyustalić,czymjestprawdai piękno.Zdumiewające,jakpolska myślfilozoficznaprześcignęłapod tymwzględemojcafilozofów.Znalazłaodpowiedzinachybawszystkie jegopytaniaiwątpliwości.Itood-

Tomasz Mackiewicz

Polskaszkoła filozoficzna

powiedzizadziwiająceswojągenialnąprostotą. Cotojestprawda?Tocoś,conieustanniegłoszę.Cotojestdobro? Tocoś,oconieustanniezabiegam. Cotojestsprawiedliwość?Coś,co zawszestoipomojejstronie.Apatriotyzm?Totakiznakjakości,który mogękomuśwystawićlubktóry mogękomuśodebrać.Itakwduchu dialogu,niczymnaateńskiejagorze, nanaszychoczachtworzysięnowa, polskaszkołafilozoficzna.Niepowstajeonaoczywiściewpróżni, gdyżmadługieipoważnetradycje. Odwołujesiędoprzepastnychgłębi ludowychmądrości(wtennurtwpisujesięnaprzykładJanTomaszewski,którywyjaśniałniedawnojakzapłodnićkrowęlodem),doskarbnicy homiletykiOjcówKościoła(stary,ale jakżepięknyaforyzmHenrykaGoryszewskiego„Niejestważne,czyw Polscebędziekapitalizm,wolność słowa,czybędziedobrobyt–najważniejsze,abyPolskabyłakatolicka”), doparadoksówZenonazElei(„I żadnekrzykiipłaczenasnieprzekonają,żebiałejestbiałe,aczarnejest czarne”)iwieluwieluinnychźródeł. Mająctylumędrcówzaprzewodników,możemyspaćspokojnie. Tomasz Mackiewicz

Marzec TerazWilanów11


Wywiad

Jak się chce

W piękne sobotnie przedpołudnie zaprosiliśmy do rozm rozmawiać o estetyce i kierunkach rozwoju naszej dziel wem, otwarci na świat i ludzi, wrażliwi na estetykę ora kalnej społeczności oraz inwestowanie w bezpieczeństw

Od lewej na zdjęciu: Artur Buczyński – zastępca Burmistrza Dzielnicy Wilanów, Krzysztof Stafiej – p Bertrand Jasiński – właściciel restauracji Nowa Kuźnia, Dariusz Bąk – prezes zarządu Securitas Aler

12TerazWilanówMarzec


Wywiad

e, to się da

mowy i wspólnej sesji zdjęciowej pięciu panów, aby polnicy. Wszyscy oni związani są zawodowo z Wilanoaz zgodnie przekonani, że aktywny udział w życiu lowo i relacje międzyludzkie to klucz do sukcesu.

prezes zarządu LemmonHouse sp. z o.o. – firmy zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami, rt Services Polska oraz Norbert Gałuszewski – właściciel kawiarni Mała Czarna.

Marzec TerazWilanów13


Wywiad

14TerazWilan贸wMarzec


Wywiad Teraz Wilanów: W dzielnicy takiej jak Wilanów estetyka miejsca odgrywa bardzo dużą rolę. Ludzie, którzy tu mieszkają, oczekują pewnych standardów jeśli chodzi o wygląd otoczenia. Najlepiej świadczy o tym fakt, że sami o nie dbają, biorąc udział w akcjach sadzenia drzew lub usuwania niechcianych reklam. Niestety nie wszyscy mieszkańcy oraz osoby prowadzące firmy w naszej dzielnicy to rozumieją. Jak przekonać ich, że wpisanie się w specyfikę okolicy po prostu jest opłacalne? Bertrand Jasiński: Wyglądrestauracji,oczywiściepoza menuiobsługą,makluczoweznaczeniedlakażdegorestauratora.Liczysiępierwszewrażenieitoonodecyduje,czy klientwejdziedośrodka,czyminielokal.NowąKuźnięremontujemyimodernizujemywedługwytycznychkonserwatorazabytków.Todługiiuciążliwyproces,gdyżjakwiadomo nakażdądecyzjękonserwatorówczekasiędługo.Zależy namjednak,żebytomiejscezachowałoswójunikalnycharakter.Aranżującfrontrestauracjizwracamyuwagęnato,abybył onwpierwszymkontakcieprzyjaznyielegancki.Dbamyteż oodpowiedniąkolorystykęnazewnątrz.Iwłaśnietaka oszczędna,wpisującasięwcharakterokolicyestetyka,jest skuteczniejszaniżkrzykliwatandeta. Krzysztof Stafiej: Wekskluzywnychdzielnicachmieszkaniowychnacałymświecietakąfilozofiąkierująsięnietylko właścicielerestauracji,aletakżesklepów,którzywykorzystują dużeprzeszkleniadopokazaniawnętrzalokalu,awokresie letnimwystawiająnazewnątrzdekoracje,choćbydonicez zadbanąroślinnością,anawetniektóretowarywformieestetycznychwystawproduktówanieszpetnychstraganów.U nasjestztymznaczniegorzej–nazewnątrzwystawianesą conajwyżejnielubiane„potykacze”,któremajązazadanie przekonaćprzechodniów,żewmałoatrakcyjnymnapozór lokalumogąznaleźćcościekawego,asamewitrynysązaklejanefoliąreklamowąilicznymiplakatamiinformującymio promocjach...Efektjestraczejmizerny,bo„potykacze”zwykleleżąnachodnikuprzewróconeprzezwiatr(sprzedawcy ichzwyczajnieniewidząprzezzaklejonąszybę)asklepowe witrynystraszązamiastcieszyćoko. Dziejesiętakprzynajmniejzdwóchpowodów.Popierwsze właścicielesklepówstarająsięmaksymalniewykorzystać kosztownąpowierzchnięhandlową,ustawiającregałyi chłodnieprzysamejwitrynieanastępniezaklejającszybyfolią,byzasłonićnieestetyczneelementywyposażeniasklepu. Tozkoleipowoduje,żesprzedawcaniemiałbyżadnejkontrolinadproduktamiwystawionyminazewnątrz.Druga przyczynadotyczygłówniebudynkówmieszkalnych,wktórychznajdująsięlokaleużytkowe.Otóżwspólnotymieszkaniowezwyklekorzystajązprawadopobieraniacoraztowyższychopłatzaumieszczeniereklamynaelewacjibudynku,

przywiązującmniejsząwagędoestetykitegocomazawisnąćnaichnieruchomości.Wefekcieprzedsiębiorcyczęsto rezygnujązwykonaniaestetycznejitrwałejreklamyczydekoracjinarzeczwyklejeniafoliąreklamowąwitrynlub okien,cojestznacznietańszeiniewymagazgodywspólnotymieszkaniowej.Wkońcowymefekcietracąobiestrony. Teraz Wilanów: A jak to jest w przypadku kawiarni? Na Wilanowie powstają sieciowe kawiarnie, które stanowią konkurencję dla tych miejscowych o wyjątkowym charakterze. Norbert Gałuszewski: Zanimpojawiłysięunassieciowe kawiarnie,MałaCzarnabyłajedynymtakimlokalemwokolicy.WMiasteczkuWilanówniebyłowtedyjeszczenawet sklepówikiosków.Jednak,cociekawe,mimotego,żemamykonkurencję,ilośćnaszychklientówrośnie.Zyskujemy nowych,astarzyczująsięunasjakusąsiadów,doktórych wpadasięnakawężebyporozmawiaćimiłospędzić wspólnieczas.Bywało,żeokolicznimieszkańcyprzychodzili donaspożyczaćsztućcealbolód,boakuratrobiliprzyjęcie iimzabrakło.Topokazuje,jakważnejestbycieczęściąlokalnejspołeczności. Teraz Wilanów: A co mogą zrobić władze dzielnicy w kwestii estetyki? Artur Buczyński: Wilanówtospecyficznadzielnica,gdyż większośćterenówniejestwłasnościąmiasta.Przede wszystkimwMiasteczkuWilanów,którenafolderachwyglądałoinaczejniżwyglądateraz.Deweloperom,cojest smutne,zależałonajaknajwiększejpowierzchnimieszkaniowej,aozagospodarowaniuprzestrzenipublicznejtrochę zapomniano.Przykłademtegojestzbytmałaliczbamiejsc parkingowychiwielelokaliusługowychnaterenienaszej dzielnicymaztymsporyproblem.Innarzecztotrochęniezrozumiałedlamniereakcjewspólnotmieszkaniowychna obecnośćtakichlokaliwichbudynkach.Pokutująnadalmity, żejeśliwbudynkujestrestauracjaalbodelikatesy,tona pewnozarazzalęgnąsiękaraluchy,ajeślisprzedajesięalkohol,tozpewnościąwokolicypojawiąsięmenele.Jabym sięcieszył,gdybywmojejbezpośredniejokolicybyłomiejsce,gdziemogępójśćnawetwkapciach,inapićsiękawy. Oczywiściezdarzasię,żetakilokaljestuciążliwydlawspólnoty,naprzykładkiedyszpecielewacjęreklamamialbokiedysąsiedzinagórzemuszą,chcącniechcąc,wąchaćzapach przyrządzanychpotraw.Wkażdejsytuacjimożnajednak dojśćdokompromisu,któryopłacisięobustronom.Właściciellokalu,jeśliporozumiesięzmieszkańcami,unikniez ichstronydrobnychzłośliwości,któremogądoprowadzićjegobiznesdoruiny.Bardziejopłacamusięmiećprzyjaźnie nastawionychsąsiadówniżwrogów,bowalkajestzgóry

Marzec TerazWilanów15


Wywiad przegrana.Mieszkańcyzkoleipowinniuświadomićsobie, żeprofesjonalnieprowadzonyiestetyczniewyglądający punktusługowypodnosiwartośćichnieruchomości.

lokalutymmiałbyćkiosk,jestrestauracjadoktórejczęsto chodzę.Wiemjednak,żewłaścicielelokaligastronomicznych częstooszczędzająnaochronie,copotemodbijasięnegatywnienawszystkichlokatorach,zwłaszczajeśliwlokalu Krzysztof Stafiej: Toprawda,żeczłonkowiewspólnot sprzedajesięalkohol.Ztegoteżpowodusklepikarzerzadko mieszkaniowychpostępujączasaminieracjonalnieiniesą decydująsięnakosztownewitrynyczyekspozycjętowarów zbytżyczliwienastawienidowłaścicieliczynajemcówlokali nazewnątrz,boprzecieżktośmusitegopilnować.Osiedle użytkowych,aleniedziejesiętakbezpowodu.Często przyjaznetonietylkoosiedleładne,aletakżebezpieczne. zdarzasiębowiemtak,żeprzyzakupiemieszkaniadewe- Niestetynadalpokutujeunasprzeświadczenie,żezapewnieloperzapewnianabywcę,iżpodjegolokalembędziekiosk niebezpieczeństwadużokosztuje.Wystarczycałodobowy zprasąlubbutikzekskluzywnąodzieżąawefekcierośnie monitoringwizyjny,podłączonydostacjimonitorowaniaonlimupodpodłogąbarzkebabamilubprywatneprzedszko- ne,któryodstraszychuliganówizłodziei.Wolimymyśleć,że le,którejakwiadomoniejestoaząciszyispokoju.Jeszcze jakośtobędzie,żeniezostaniemynapadnięcialbookradzeni. gorzejjestwbudynkach,wktórychwogóleniebyłypro- Cogorsza,równieczęstejestwśródnasprzekonanie,żena jektowanelokaleużytkowe,apokilkumiesiącach,jakgrzy- wszystkimznamysięnajlepiejiniepotrzebujemypomocy bypodeszczupowstająfirmyprowadząceuciążliwądla specjalistów.WSkandynawii,gdziewykrywalnośćprzestępstw mieszkańcówdziałalnośćwlokalachmieszkalnych.Trudno jestowielewiększaniżunas,kamerywsklepachiprzednimi nierozumiećtakichargumentów. tonorma.Atomabezpośredniwpływtakżenapoczucie Częstodziejesięjednakitak,żedeweloperudzielanabezpieczeństwamieszkańcównieruchomości,wktórejsię bywcyatrakcyjnejzniżkinazakupmieszkaniazuwaginato, znajdują. żeponiżejprzewidzianyjestlokalgastronomiczny(istosownąinformacjęwpisujewakcienotarialnym),anastęp- Teraz Wilanów: Jak pod względem bezpieczeństwa niewłaścicieltakiegolokaluzachowujesiętak,jakbynico wypada Wilanów na tle Warszawy? tymniewiedział...Dostrzegamwtympostępowaniutotalnybrakkonsekwencji,bozjednejstronychcielibyśmymieć Artur Buczyński: Wilanówtobezpiecznadzielnica,najbez„podręką”sklep,bankomatidobrąrestaurację,szczycimy pieczniejszawWarszawie.Sporadyczniezdarzająsięawantury siętym,żemieszkamywekskluzywnejdzielnicywielkiej irozboje.Należyjednakpamiętać,żeoileobecniewWilaaglomeracji,ajednocześnieniepotrafimysiępogodzićz nowiemieszkaniespełna30tysięcyludzi,otyledocelowo oczywistymiuciążliwościami,któresąztymzwiązane.Z liczbatawyniesienawet100tysięcy.Naszadzielnicaosiągnie koleiprzedsiębiorcykupującylokaleużytkoweczęstozapo- więcliczebnośćśredniejwielkościmiastaiwtedyproblemy, minają,żeprowadzeniedziałalnościgospodarczejwbuktórychterazniedoświadczamy,bezwątpieniasiępojawią. dynkumieszkalnymniesiezasobąpewneograniczenia,z Oczywiściemonitoringjestważny,aleniemniejważnisą którymipoprostutrzebasięliczyć.Całasztukapolegana mieszkańcy,którzytworząatmosferęmiejscaiwspólnieonie tym,abyzrozumiećipogodzićrozbieżneoczekiwaniaobu dbają.Estetyczne,zadbaneosiedletodlazłodziejasygnał,że stron,wdobrzepojętyminteresiekażdejznich. ktośoniedbaigopilnuje. Artur Buczyński: Dlategoteżzaznaczyłem,żechodzimi otelokale,któreplanowanebyłyjakousługoweiotakie przedsięwzięcia,któreprowadzonesązgodniezprzepisamiiogólnieprzyjętyminormamiwspółżyciaspołecznego. To,żemamprzekonanialiberalne,nieoznacza,żepopieramkażdegorodzajuprzedsiębiorczość,niezważającna kosztyspołeczne.Dotyczytorównieżniektórychplacówek oświatowych,któresąbezwątpieniadobryminteresem, aledzieckoniejestwnichpodmiotemigłównymcelem działania.

Dariusz Bąk: Toprawda.NiestetyzajakiśczasWilanów prawdopodobniezaczniepodtymwzględemrównaćwdółi zbliżaćsiędoinnychdzielnicWarszawy.Dlategowmiaręnapływunowychmieszkańcówkompleksowymonitoringstanie sięcorazbardziejpotrzebny.Zajmujęsięzawodowoochroną dużychosiedlimieszkaniowychizdoświadczeniawiem,żeto skuteczneiefektywnerozwiązanie.Monitoringdziałacałodobowoiwkażdejchwilijesteśmywstaniewysłaćodpowiednio przygotowanypatrol,którydotrzenamiejscewkilkaminut. Kluczowajestoczywiściewspółpracazpolicją,strażąmiejską, zarządcamiimieszkańcami.Taknaprawdętoodmieszkańców Dariusz Bąk: Samjestemczłonkiemzarządudużej zależy,jakbędziewyglądałWilanówza5,10,20laticzynadal wspólnotymieszkaniowejiwiem,żewspólnotytraktująlo- będziesiętużyłotakwygodnieibezpiecznie. kaleużytkowejakozłokonieczne,gdyżniemająwpływu natojakwyglądająicosięwnichdzieje.Mieszkamnadlo- Artur Buczyński: Wracającjeszczedoestetyki…Władze kalemgastronomicznym.Kiedykupowałemmieszkanie,w dzielnicyniemogąoczywiścieniczegonikomunakazywaćjeśli

16TerazWilanówMarzec


Wywiad

Marzec TerazWilan贸w17


Wywiad chodziowyglądlokalu.Możemyjednakwłaścicielimotywować.Temusłużyłmiędzyinnymikonkursnanajładniejszą świątecznąiluminacjęzorganizowanywspólniezmiesięcznikiemTerazWilanówifirmąMultiDekor.Szykujemyjużnastępnepodobneakcje,międzyinnymiwewspółpracyzpowsińskimogrodembotanicznym.Tymrazemzamierzamy oceniaćinagradzaćwilanowskieogrody,balkony,tarasyi ogródki. Krzysztof Stafiej: Ideałembyłobydoprowadzeniedosytuacji,wktórej,podobniejakwdroższychdzielnicacheuropejskichmiast,nawetdużefirmyisieciczułybysięzobowiązaneszanowaćlokalnąestetykę.TakjestnaprzykładzSalzburguczyBarcelonie,gdziewwybranejstrefiemiastanawettakiefirmyjakMcDonald,KFCczyperfumerieDouglas zrezygnowałyztradycyjnych,krzykliwychkolorówswoich witrynireklamzewnętrznych,bogryzłysięonezestylem miejscowejarchitektury.Pojedynczeprzykładydasięjużtakżezauważyćnakrakowskiejstarówce. Teraz Wilanów: Niestety wiele osiedlowych sklepów w Polsce, także na terenie Wilanowa, prowadzi działalność w oparciu o franczyzę. Ich właściciele mają więc narzucony z góry projekt witryny, który najczęściej zakłada, że trzeba upchnąć na niej jak najwięcej informacji o rabatach i „najniższych cenach”… Krzysztof Stafiej: Oczywiście.Dlategowartorozmawiać iprzekonywaćszefostwodużychsieci,żerównieżwichinteresieleżyuszanowaniepewnegoindywidualizmu,jakicechujetakiedzielnicejakwarszawskiWilanów.Wcześniej przywołaneprzykładypokazują,żejaksięchce,tosięda. Bertrand Jasiński: Amnie,mimowszystko,podobasię kierunek,wktórymzmierzaWilanów.Oczywiściesporojest tujeszczedozrobienia.Uliceniesąnajlepszejjakości,ale akuratnatowładzedzielnicyniemajądużegowpływu,bo wieleznichnależydodeweloperów.Bolączkąmieszkańców jestteżnapewnowspomnianybrakmiejscparkingowych. Nadalstrasząokropne,amatorskiereklamy.Aletoniewpływanamojąpozytywnąocenęcałości.WidziałemjaksięrozwijałUrsynówapotemKabatyibyćmożedlategojestem optymistą.Jeślijestcoś,comoimzdaniemnależyzmienić,to mentalnośćludzi.AletonietyleproblemWilanowa,ilePolski wogóle.WHiszpanii,WłoszechczyFrancjiludziespędzają więcejczasupozadomemniżzamknięciwczterechścianach, siedzącprzedtelewizorem.Unasniestetyjestodwrotnieito nietylkozpowoduchłodniejszegoklimatu.Rzadkowychodzimy,awzwiązkuztymrzadziejmamykontaktzsąsiadami, sklepikarzemczykelneremwpobliskiejrestauracjiidlatego poczucielokalnejwspólnotyjestunasowieleniższe.

18TerazWilanówMarzec


Wywiad Krzysztof Stafiej: Wydajemisię,żepodtymwzględemWilanówpozytywniesię wyróżnia.Naszczęściedeweloperzyiwspólnotymieszkanioweodchodząodkoncepcjiszczelniezamkniętychosiedli,otoczonychmurem,któreżyjąwłasnymżyciem idoktórychniktzzewnątrzniemawstępu.Ludzienieizolująsiętakjakwinnych dzielnicach,boczująsiębezpieczniej.Zkoleizadbanaiotwartaprzestrzeńwnaturalnysposóbograniczaprzestępczośćiagresję.Tozespółnaczyńpołączonych. MieszkańcyWilanowasąteżbardzozaangażowaniwewspólnesprawy.ByłajużmowaoakcjachspołecznychtypuMove&Plant.Mająonejeszczetęzaletę,żebiorąw niejudziałcałerodziny.Dzieci,któreterazprzychodząrazemzrodzicamisadzić drzewa,będądziękitemubardziejuwrażliwionenadobrowspólne.Naucząsię,że miejscewktórymżyjąjesttakżeichmiejscem,przestrzenią,którąsamekształtują. Teraz Wilanów: Co władze dzielnicy zamierzają zrobić w tym roku, żeby mieszkańcy Wilanowa nie siedzieli w domach? Artur Buczyński: Mamywielepomysłówitrudnojewszystkiewymienić.Wmaju zapraszamynaNocMuzeów,wramachktórejponowniebędziemożnapodziwiać mappingarchitektoniczny.OdpierwszegomajaruszateżPlażaWilanów.Wtymrokuzaczniemyzprzymrużeniemoka–maratonemkultowychkomediizczasówPRL. 1czerwcatooczywiściewielkifestynzokazjiDniaDziecka.SzykujemyjużteżatrakcjenaNocŚwiętojańską,wsposóbwyjątkowychcemyrównieżuczcićimieninyAnny.Jednaknieosamoimięnamtuchodzi,aleoTraktKrólewski,któryrozpoczyna sięunaswWilanowie,akończynaStarymMieście.ComaztymwspólnegoAnna? WWarszawiesądwakościołyśw.Annyitaksięskłada,żejedenmieścisięnapoczątkuTraktu–wsąsiedztwiewilanowskiegopałacu,adruginajegokońcu,przyKrakowskimPrzedmieściu.Latemprogramimprezkulturalnychbędziebardzonapięty. Planujemymiędzyinnymi,wspólniezPolitechnikąWarszawską,pikniknaukowy,a ponadtofestiwalsalsyikizombyorazdrugąfiestębalonową.Tęostatniązprawdziwymrozmachem–chcemy,żebyprzyleciałdonassterowiec. Krzysztof Stafiej: Obytylkoniespłonął! Artur Buczyński: Mabyćspektakularnieizrozmachem,alenieażtak(śmiech). Wewrześniuwramachprojektu„WilanówDzielnicąSztuki”odbędziesiębiennale sztuki.Niezapomnimyprzytymoodbywającychsięoddawnaimprezach,okultywowaniuiprzywoływaniutakbogatejtradycjiWilanowa,chociażitustaramysięo nowąformułę.NaprzykładdoroczneDożynkiPowsińskieorganizujemywspólnieze ŚwiatowymŚwiętemChleba.Pokażemyjakchleb,któryjestdlanastakpowszedni, przybieraróżneformy,wróżnychzakątkachświata.Adziękitemuznaczniewiększa rzeszaodwiedzających,będziemogłaobejrzećnaszepięknedożynkowetradycje.I wreszciewzimiezamierzamyoświetlićWilanówtak,żebyprzyćmiłNowyŚwiat.Planujemyzorganizowaćfestiwalświatłairzeźblodowych,atakżefinałmiędzynarodowegokonkursunanajpiękniejsząszopkę.JegopartnerembędziewłoskiregionUmbria,gdziepowstałapierwszaszopkazbudowanaprzezśw.Franciszkaorazwładze BetlejemitamtejszeŚwiatoweMuzeumSzopki.Uzupełnieniemtegozacnegogrona jestMuzeumPałacwWilanowieoraznaszaDzielnica.Dorealizacjiambitnychplanów,potrzebanampartnerówzewnętrznych,dlategorównieżztegomiejscazapraszamwszystkich,dlaktórychWilanówjestwyjątkowymmiejscemdowspółpracy. Rozmawiał: Tomasz Mackiewicz foto: www.Mosur.Art.pl. Makijaż i stylizacja: Klaudyna Pabudzińska-Kossek. Dziękujemy sklepowi Royall Collection za udostępnienie ubrań do sesji zdjęciowej. Wnętrza do zdjęć udostępniła galeria wyposażenia i dekoracji wnętrz ARTEFACT STUDIO, mieszcząca się w Wilanowie, przy al.Rzeczypospolitej 18 lok.224, tel: 796 437 742

Marzec TerazWilanów19


Przestrzeń publiczna

(nie)przyJaz Warto wystawiać produkty przed sklep tj. warzywa i owoce – można zacząć już na wiosnę – i dodatkowo wyjść z ofertą „do ludzi”. Na dodatek to tak pięknie ożywia i dekoruje ulice! (Delikatesy w Amsterdamie)

Ponad dziesięć lat temu tysiące mieszkańców południowej W Miasteczka Wilanów. Wielu z nich wypełniło kwestionarius żyć. Te opinie były przez nas bardzo poważnie traktowane, mieszkańcy wskazywali przykłady ulic Paryża, Londynu, W być ważną częścią koncepcji Miasteczka i elementem wprow Gdydziśpatrzęnanaszeosiedleiwidzęjakwielenowychsklepówsiętu otwiera-jesttobudujące.Mobilizujetoludzidospacerów,wprowadzaróżnorodność,podwyższaatrakcyjnośćmiejsca.Samzprzyjemnościąchodzę dopobliskichrestauracjiczydofryzjera.Pozazakupemartykułówspożywczychmogępogawędzićzprzedstawicielembiurapodróży,kupićbutelkę wyśmienitegowina,rowerdladziecka,kwiatydlażonyawpralniwyczyścić garnitury.Wdzisiejszymświecie,gdypodczasostatnichdekadobserwujemy tendencjędodzieleniamiastnawyspecjalizowaneczęści,wktórychmożna alborobićzakupy,albomieszkać,albopracować,bezmożliwościzałatwienia podstawowychpotrzebnapiechotę,takiemiejscatoluksus.

Kwiaciarnia Lachaume we Francji

Piekarnia Elektra, położona w centrum greckiego miasta, Edessy.

Najdroższeinajbardziejcenionedzielniceświatamająmnogośćusługisklepówosiedlowychwzasięguręki.WyobraźmysobieSouthKensington,KnightsbridgeczyNottingHillbeztychwszystkichkolorowych,pełnychfantazji sklepikówipubów,któreożywiająkażdyrógulicy,czyparyskądzielnicęMaraisbezulicySaintAntoinezjejpiekarnio-cukierniami,wielomaodmianami sklepówmięsnychczylicznychkawiarenek.Beztegowszystkiegoswobodnie moglibyśmyodjąć30%wartościistniejącychtamnieruchomości. TosamomożnapowiedziećonajbardziejprestiżowychzakątkachChicago (LincolnPark),Tokio(Omote- Sando)czySãoPaulo(Itaim).To,cojełączy pozawspaniałąofertąmieszkaniową,towłaśniebogactwopobliskichsklepów,restauracjiiusług.Teudogodnieniawpływająpozytywnienajakośćprowadzonegotamżycianietylkopodwzględemspołeczno-kulturowym,alei podwyższająbezpieczeństwodzielnicy.Sąniczymłącznik,którywsposób naturalnyscalaokolicę,cowewspółczesnychosiedlachprawienieistniejez uwaginaichnadmiernąsegmentację,uproszczenieiizolację. Wiemyjakmiłojestusłyszećodsprzedawcywpobliskimsklepiespożywczympytanie,czyjestcoś,cochcielibyśmy,abydlanaszamówionoaczego niemawaktualnejofercie.Miłorównieżwiedzieć,żemożnaskosztować wędlinęprzeddokonaniemzakupulubżesprzedawcamimofaktu,iżdziesięćminuttemuzamknąłsklep,nanaszwidokponowniegootworzyrozpoznającstałegoklienta.Ciludzierozumieją,iżprzyjaznepodejścieiponadstandardowetraktowanieosóbzosiedlatogwarancjasukcesu.DużaczęśćsklepówirestauracjiwMiasteczkuWilanówodzwierciedlatęserdeczność,kiedy patrzysięnaniewprostzulicy.Poprzezswójwystrójdemonstrującharakter właścicieli.Osobiścienajbardziejlubiękuszącewitrynykilkurestauracji,sklepówzwinami,artykułamiwyposażeniawnętrzczykwiaciarnięzpięknymkoniemprzyplacumiejskim. Niestetysąitakie,którewykazujązamiłowaniedoukrywaniasięzaróżnego typufoliamiprzyklejanymidoszyb.Tooczywiścieuniemożliwiajakikolwiek

Wyspecjalizowany sklep z charakterem - Krakowski Kredens, Warszawa ul. Nowy Świat 22. fot. Michał Karwowski

20TerazWilanówMarzec


Przestrzeń publiczna

zne obliCza SklepÓw kontaktwzrokowyprzechodniaztym,cotakisklepmadozaoferowania.Niektóreznich wybierająnieprzezroczystąfolięzbardziejlubmniejestetycznymnadrukieminnepokazują wręcztyłswoichślepychpółekustawionychtużprzywitrynie.Tegotypurozwiązaniasącharakterystycznedlanajuboższychinajbardziejniebezpiecznychdzielnicmiejskichorazdlasieciówek,którenieczująsięwżadensposóbzwiązanezmiejscem,wktórymhandlują.Zwyklesklepytesąwyposażonewróżnegorodzajusystemymonitoringutakiejakkamery,alarmy,podczasgdyteniezaklejone,zzapraszającądośrodkawitrynąiprzyjaznymobliczemsą nietylkobardziejbezpiecznedlasamychwłaścicieliczysprzedawców,alewsposóbpozytywnywpływająnabezpieczeństwoulicy,przyktórejprosperują. Toczyjesteśmybezpieczniiczytaksięczujemy,wynikawdużejmierzeztego,wjakiej przestrzenimieszkamyiczyobchodzinastoczyinnisąbezpieczni.Jeślimieszkamyodgrodzeniodświata,zamurem,niebędziemywstaniezareagować,gdyktośnapadnieprzechodnianachodnikutużpodnaszymoknem(arabusiewtakichmiejscachczująsięnajlepiej),niezłapiemyzatelefonbywezwaćpolicję,gdyktośzostanienapadniętyprzednaszym sklepem,boijak…-przecieżniktnicniewidziałprzezślepewitryny.Inaodwrót,jeślido przestępstwadojdziewsamymsklepieniktzzewnątrzniemanawetszansystaćsięświadkiemtakiegozajścia.Jeślistworzymyprzestrzeń,którawsposóbnaturalnyazarazemnajefektywniejszyzapewninamiinnymbezpieczeństwo,wdużejmierzemożemyuniknąćkorzystaniazpomocypolicjiczykoniecznościumieszczaniakamergdziesiętylkoda.Niezapominajmy,żeMiasteczkoWilanówjestmiejscembezpieczniejszymodwskazanychprzeze mniepowyżejprzykładów. Jeślizuwaginapowierzchnięlokalukoniecznejestustawieniepółekprzysamejwitrynie,najprostszymsposobemnato,abyskleppozostał„przyjazny”,jestzastosowaniepółekotwartychzobydwustron,tak,abymożnabyłozzewnątrzzobaczyć,conanichstoi.Dziękitemu produktysamewsobiesąnajlepsząreklamąsklepuaniegrafiki,któretylkozpozorupełnią takąfunkcję,awrzeczywistościzaśwdużejmierzenajzwyczajniejszpecąprzestrzeńpubliczną.Jeślitylkosięda,wartowystawiaćproduktyprzedskleptj.warzywaiowoce–możnazacząćjużnawiosnę–idodatkowowyjśćzofertądoludzi.Nadodatektotakpięknie ożywiaidekorujeulice! Powodem,dlaktóregowiększośćsklepówspożywczychwPolscezaklejawitryny,jestchęć maksymalizacjipowierzchnipodpółkizproduktami.Rzeczywiściestanowitoproblemw

momencie,gdykażdytakisklepstarasięwyposażyćwdokładnietęsamągamęproduktówcosklep200metrówdalejnapowierzchnizaledwie100mkw.Odmiejsca,w którymmieszkamwMiasteczku,wmniejniż trzyminutydocieramdotrzechróżnych sklepówspożywczych,którewoferciew90 procentachmajątosamo,coichkonkurencjakawałekdalej.Żywięogromnąnadzieję, iżtewszystkiesklepyprzetrwają.Każdyz nichsprawiawrażenieprowadzonegoztroskąizaangażowaniem,jednakszczerzezalecam(mającnauwadzedoświadczeniewtej dziedziniezarównozawodowejakiżyciowe,którewyniosłemmieszkającwróżnych dzielnicachświata,gdziehandelstanowiłnieodłącznyelementczęścimieszkaniowej),aby sklepytepodjęłypróbęwyspecjalizowania się.Mojażonaczęstopowtarza:„Niema mięsnego,warzywniakazprawdziwegozdarzenia,niemamgdziekupićświeżejryby, wszędzietosamoazarazemnic”.WMiasteczkuWilanówbrakujewyspecjalizowanychsklepówspożywczych,wktórychkliencimoglibykupićproduktynietylkoświeże, aleizpierwszejręki. MojababciazNancy(miasta,któreswą świetnośćiurodęzawdzięczawaszemukrólowiStanisławowiLeszczyńskiemu)mawiała: „Jeślipiekarniamapiecwyśmienitepieczywo,toniemożedobregociastainaodwrót”.Miałarację.Chadzaławjednomiejsce pobułeczkiagdzieindziejpociasta,smak obupamiętamdodziś. Guy C. Perry

Guy C. Perry i jego pracownia IN-VI są autorami koncepcji ukończonego niedawno w Budapeszcie projektu Corvin Promenade. W 2011 r. otrzymał on nagrodę doskonałości FIABCI. Dzielnica ta integruje część handlową, rozrywkową, biurową i mieszkaniową. Wcześniej Guy C. Perry pracował w TrizecHahn (deweloper m.in.: obiektów handlowych) na stanowisku starszego wiceprezesa. Wówczas najemcy wybudowanych przez firmę powierzchni handlowych osiągali najwyższe w USA zyski ze sprzedaży na mkw. Guy występował na konferencjach na całym świecie z prelekcjami na temat ewolucji centrów handlowych, dzielnic wielofunkcyjnych i przyszłości handlu (min.: ISCS, ULI, MAPIC).

Marzec TerazWilanów21

GUY PERRY. FOTO: MAGDA MOSUR

Warszawy odwiedziło namiot, w którym prezentowana była koncepcja sz a wyrażone w nim opinie wskazywały, w jakiej przestrzeni chcieliby , co ciekawe, gdy spytaliśmy o preferowane miejsca zakupów, Wiednia czy Nowego Jorku. Dlatego od samego początku usługi miały wadzającym życie na ulicach.


Małgorzata Wróblewska

świat na językach

Szwedzka zupa aby do w

Zimawtymrokunasnie ominęłaiciąglezastanawiamysię,czytesiarczyste mrozyjeszczepowrócą, czyteżbędziemymoglijuż cieszyćsięcorazwyższą temperaturąiwreszciepoczućwiosnę?Większośćz nasztęsknotączekana słońce,alesąteżtacy,którymmrózniestraszny. PrzenieśmysiędoSzwecji, gdziewpierwsząniedzielę marcaodbywająsięzawodynajwyższejpróby... Vasaloppet. Vasaloppet,czyliBiegWazówtonajsłynniejszynarciarskibiegświata,któryod 1922r.rozgrywanyjestnatrasieSälen-Mora,nadystansieok.90km.Tradycyjnie odbywasięwpierwsząniedzielęmarca. Ostatniemetryzwycięzcaprzebiegawtowarzystwieślicznejdziewczyny–Kranskulla.Toonazakładamunagłowęsymbolicznywienieciobdarowujepocałunkami.W dialekcieDalarnakullatodziewczyna,mas -chłopak,krans-wieniec.Wtymroku Kranskulląbędzie22-letniaJuliaLimby,utytułowananarciarka.Dodatkowąatrakcją jestto,żedobieguzarejestrowałasięPippaiJamesMiddleton(siostraibratKsiężnej CambridgeCatherineMiddleton).Razemz innymi15,800zarejestrowanymiuczestnikamizamierzająpokonaćszlak,którymw 1521r.przyszłykrólSzwecjiGustavVasa uciekałprzedduńskąpogoniądoNorwegii. Tehistorycznefaktyitrasaucieczkimłode-

goprzywódcybyłyinspiracjądlaideimasowego biegunarciarskiego,którystałsięnajwiększąsportowąimpreząświataijednymzsymboliSzwecji. www.vasaloppet.se KiedyosymbolachSzwecjimowa,toniemożna niewspomniećodrewnianychkonikachzDalarna. RobisięjetylkowmaleńkiejwsiNusnäsnieopodal Mora,gdziewłaśniekończysiętrasabieguVesaloppet.Wartoodwiedzićtomiejsce.Zapewnenikt bezkonikastądniewyjedzie!Legendamówi,że

22TerazWilanówMarzec


świat na językach

jagodowa… wiosny! już350lattemuokolicznidrwalewdługiejesienno-zimowewieczoryrobilidlaswoichdziecizabawkiwformiekonika.Wracającdodomu,wręczalijedzieciombystrzegły jeprzedzłymiduchami.www.nohemslojd.se CiekawostkąBieguWazów jestrównieżjagodowynapój energetycznyzwanyBlåbär. Odprawie100lattowarzyszysportowcomjakogłówny sponsorwydarzenia.Blåbär serwowanyjesttamnaciepło.Zwanyrównieżzupąjagodową,choćkonsystencją przypominanamraczejkisiel,zawierawitaminęE,Ai Corazjestteżdoskonałym źródłemantyoksydantów. www.blabar.info SZWEDZKAZUPAJAGODOWA(Blåbärssoppa) (dla3-4osób) 2 szklanki jagód (mogą być mrożone), 1 niecały litr wody, ¼ szklanki cukru, plasterek cytryny, pół łyżeczki mielonego cynamonu, 2 łyżeczki mąki ziemniaczanej, jogurt lub gęsta śmietana. Jagody przebrać i umyć (mrożonych nie trzeba rozmrażać), zalać wodą, dodać cukier, plasterek cytryny i cynamon. Gotować na malutkim ogniu ok. 30 minut, aż owoce zaczną się rozpadać. Mąkę ziemniaczaną rozprowadzić w niewielkiej ilości zimnej wody i wlać do zupy. Gotować chwilę, cały czas mieszając, aż zgęstnieje. Ewentualnie dosłodzić do smaku. Podawać na ciepło lub na zimno. Abydowiosny… Smacznego! Smaklig måltid! Małgorzata Wróblewska m.wroblewska@thepalms.edu.pl

Marzec TerazWilanów23


Nieruchomości

uwolnić w

Formy własności lokali mieszkalnych w Polsce uległy r dominowało spółdzielcze prawo do lokalu. 25 czerwca (weszła w życie 1 stycznia 1995 r.), która miała przeło noty mieszkaniowe. to one umożliwiają dziś par tycypa

Wspólnotapowstajezmocyprawaprzedewszystkimwbudynku mieszkalnymlubmieszkalno-użytkowym‚wktórymjestprzynajmniej dwóchróżnychwłaścicieli,awięczchwilą,gdydewelopersprzeda choćjedenlokal.Wspólnotanieposiadaodrębnegomajątkuacałyjej mająteknależydoposzczególnychwłaścicielilokali.Ztegopowodu nabywanieprawprzezwspólnotęoznaczanabywanieprawprzez wszystkichwłaścicieli.Podobniejestzzobowiązaniami. Jeśliwłaścicielemsamodzielnychlokalijestjednaosobafizycznaczy prawna,wspólnotaniepowstaje.Niemakutemupowodu,gdyżnie manieruchomościwspólnej-gruntorazwszystkieczęścibudynkui urządzeniasłużądoużytkujednemuwłaścicielowiwszystkichlokalii toonsamodzielniepodejmujedecyzjeichdotyczące. Zchwilą,kiedydewelopersprzedachociażjednomieszkanie,mamy dopierodoczynieniazewspólnotą,któramaprawodecydowaćo tym,czychcezarządzaćbudynkiemsama,czyzlecićtofirmiezewnętrznej. Rodzaje wspólnot Wspólnotymogąbyćmałelubduże.Pierwszetworzymaksymalnie siedemlokali,drugie–minimumosiem.Torozróżnieniejestbardzo ważne.Odniegobowiemzależy,jakiestosujesięprzepisyprzyzarządzaniunieruchomościąwspólną.Zasadyfunkcjonowaniadużych wspólnotokreślaustawaowłasnościlokali,awsprawachwniejnieuregulowanychkodekscywilny.Zkoleimałewspólnotydziałająna podstawieprzepisówowspółwłasnościwynikającychzKodeksuCywilnego. Taknaprawdęwspólnotapowstajewceluzarządzaniaczęściami wspólnyminieruchomości,anielokalami.Każdywłaściciellokalupowinienwiedziećjakimaudziałwnieruchomościwspólnej.Jegowielkośćpowinnabyćpodanawumowienotarialnejiwpisanadoksięgi wieczystej.Imwiększylokal,tymiudziałwnieruchomościwspólnej powinienbyćwiększy. Organizacja wspólnoty – cele i zadania Wspólnotamieszkaniowapowstajezmocyprawa,nietrzebawięc podejmowaćspecjalnychuchwałczyzwoływaćzebrań.Wmomencie założeniaodrębnejksięgiwieczystejdlanowegomieszkaniaautomatyczniestajemysięczłonkamiwspólnoty. JakojednostkaorganizacyjnaniemającaosobowościprawnejmajednakwspólnotaobowiązekwystąpićdowojewódzkiegourzędustatystycznegoonadanienumeruidentyfikacyjnegoREGON.Musitozrobićwciągu14dnioddniapowstania,tj.oddniasprzedażypierwszegowyodrębnionegolokalu.Wymógtenwynikazprzepisuart.62ust.

4ustawyzdnia29czerwca1995r.ostatystycepublicznejZarząd wspólnotypowinienteżwystąpićdourzęduskarbowegoonadanie numeruidentyfikacjipodatkowejNIP.Topoto,byrozliczyćwspólnotę zpodatkudochodowegoodosóbprawnych.Doprawidłowegofunkcjonowaniawspólnotykoniecznebędzierównieżzałożenierachunku wbanku,naktórypowinnywpływaćzaliczkiodwłaścicielilokalina kosztyzarządu. Wspólnotamieszkaniowajestformązorganizowaniawłaścicielilokali poto,bymimosprzecznychoczekiwań,wymagańiinteresóworaz potencjalnychkonfliktówdziałalioninarzeczzachowaniawewłaściwymstaniewspólnegodobra:gruntu,budynku,urządzeń. Nawetjeżelijesteśmyjedynymilokatoramiwcałymbudynkuinieodbyłosięjeszczepierwszezebraniewspólnoty,najprawdopodobniej dotychczasowywłaścicielbudynku,czylideweloper,podpisałjużumowęozarządzaniubudynkiemzwybranąprzezsiebiefirmą.Odsamegopoczątkuwartozainteresowaćsiętym,jakatofirma,jakiewarunki oferujeijakiepobierawynagrodzenie.Ewentualnązmianęzarządcy będziemymogliprzegłosowaćdopierowtedy,kiedydowspólnotydołączywięcejosób. Podstawowymforumdlawszystkichwłaścicielisązebraniawłaścicieli lokali,naktórychmająonimożliwośćwyrażaniaswojejwoliwpostaci uchwał.Towłaśnieuchwałysątymnarzędziem,którepozwalana sprawnezarządzaniewspólnymmajątkiemorazokreślazasadyobowiązującewszystkichczłonówdanejwspólnoty,wtymprawaiobowiązkiwszystkichwłaścicieli,któreniezostałyuregulowanewUWL. Wybrane prawa i obowiązki właścicieli Właścicielkażdegolokaluwnosiopłatyzaswojemieszkanieorazopłacakosztyzarządunieruchomościąwspólną,wnosząccomiesięcznezaliczkinarachunekwspólnoty.Olosachswojejwspółwłasnościdecydujerazemzinnymiczłonkamiwspólnotywformieuchwał,któregłosujesięudziałami.Wpewnychprzypadkachmożliwejestgłosowanie uchwałwedługzasady,iżnawłaścicielakażdegolokaluprzypadajeden głos.Wtensposóbistniejemożliwośćsprowadzeniawiększościowego właściciela(np.dewelopera)dojednegogłosu. Przepisydająwłaścicielomprawoiobowiązekdowspółdziałaniawzarządzienieruchomościąwspólną.Pozatymkażdemuznichprzysługuje prawokontrolidziałalnościzarządu.Niemajednakżadnegoprzepisu, którywyjaśniałby,naczympolegatakontrola.Każdywłaścicielpowinienmiećprawowglądudodokumentacjiwspólnotyorazinformacjio działalnościzarządu. Właścicielelokalimająpełneprawowdowolnymmomenciewybrać takiegozarządcę,któryprzedstawiimnajkorzystniejsząofertę.Zgodnie zestandardamizawodowymiprzyjętymiwspólnieprzezPolskąFederacjęRynkuNieruchomości,PolskąFederacjęZarządcówiAdministratorówNieruchomościorazPolskąFederacjęZarządcówNieruchomościwumowieozarządzaniunieruchomościąpowinnyznaleźćsię wszystkiewarunkiuzgodnioneprzezobiestrony,łączniezopisem

24TerazWilanówMarzec


Nieruchomości

wspólnotę!

radykalnym zmianom po 1990 r. W poprzedniej epoce a 1994 r. uchwalono ustawę o własności lokali (UWL) – omowy charakter, gdyż tworzyła fundament pod wspólację samych właścicieli w zarządzaniu nieruchomością. obowiązkówiodpowiedzialnościzarządcy,numeremlicencjizawodowej osobyodpowiedzialnejzajejwykonanieiinformacjąoubezpieczeniuzarządcyododpowiedzialnościcywilnejzaszkodywyrządzonewzwiązkuz wykonywaniemczynnościzarządzanianieruchomością. Wumowiezzarządcąpowinnabyćrównieżokreślonawysokośćwynagrodzeniaalboprzynajmniejsposób,wjakibędzieonaustalana.Zarządcanie maprawaczerpaćjakichkolwiekinnychkorzyścizzarządzanianieruchomościąopróczwynagrodzenia,pozaprzypadkami,wktórychumowamunato pozwala.Niemożewięcnaprzykładdostawaćprowizjiodfirmy,którawykonujeusługinarzeczwspólnoty(np.wywożącejśmieci,wykonującejremontitp.).Wartozwrócićszczególnąuwagęnato,czyzarządca,któryoferujeniższeodinnychstawkizaswojeusługi,niewyłączaznichrzeczy,które innimająwliczonewpakietusługiczyniepobierazaniedodatkowych opłat. Wumowiewspólnotyzzarządcąpowinienzostaćszczegółowoopisanyzakresczynności,którezarządcamiałbywykonywać,tzn.czywspólnotaoczekujejedynieadministrowania,czyrównieżprowadzeniaksięgowości,obsługi prawnej,zapewnieniaobsługikonserwatorskiej,sprzątaniaczykonserwacji zieleni.Wumowiepowinnysięrównieżznaleźćmechanizmykontrolizarządcyiwarunkijejwypowiedzenia. Zarząd a zarządca Chociażobawyrazy(zarządizarządca)brzmiąpodobnie,oznaczającośzupełnieinnego. Zarządtoorganwspólnotymieszkaniowej,którymaprawopodejmować decyzjewjejimieniuwgranicachtzw.zarząduzwykłego,kierujesprawami wspólnotymieszkaniowejireprezentujejąnazewnątrzorazwstosunkach międzywspólnotąaposzczególnymiwłaścicielamilokali.Zarządpodpisuje takżeumowyzkontrahentamiwspólnoty.Tzw.dużawspólnotaobowiązkowomusipowołaćzarząd.Wskładtakiegozarządumogąwchodzićzarówno właścicielemieszkań,jakiosobytrzecie.Tylkotzw.małewspólnotymieszkaniowe,liczącedo7członków,niemusząpowoływaćzarządubozasadyich funkcjonowaniawynikająwprostzkodeksucywilnego.Jeśliwłaścicielelokali chcą,zawszemogąpowierzyćzarządlicencjonowanemuzarządcylubfirmie zarządzającejnieruchomościami. Zarządcanatomiasttoosoba,którazawodowozajmujesięzarządzaniem nieruchomościami,posiadastosownewyższewykształcenieorazlicencjęza-

wodowązarządcynieruchomości(obowiązkowood2002roku). Możeondziałaćnazleceniewspólnoty,którapowierzymuzarządzanielubadministrowanieswojąnieruchomością.Jeżelizarządemzajmujesięfirma(np.spółka),tomusionazatrudniaćlicencjonowanychzarządcównieruchomości. Umowazzarządcąpowinnabyćzawartanapiśmie,inaczejnie będzieważna!Uprawnieniaiobowiązkizarządcywynikajązustawyowłasnościlokali,ustawyogospodarcenieruchomościami orazwłaśniezumowyzawartejzewspólnotąmieszkaniową. Zmiana sposobu zarządu oraz zmiana zarządcy Określeniesposobuzarządunieruchomościąmożeznaleźćsięjuż wumowieprzyrzeczeniasprzedażylokalulubwumowieprzeniesieniawłasności,podpisywanejunotariusza.Jeżeliwumowie przeniesieniawłasnościniezostanązawarteodpowiedniezapisy, obowiązywaćbędąprzepisyustawyz24czerwca1994rokuo własnościlokali. Wartojednakpamiętać,żedeweloperniemożewymuszaćnanabywcachlokalizgodynapowierzeniezarządujemu,lubwskazanej przezniegofirmieprzezokreślonyczas(np.przez12,36,anawetwięcejmiesięcypozakończeniubudowy)lubdozakończenia okresurękojmi.Nawetjeślitakizapisznalazłsięwaktachnotarialnych,azarządcaniewywiązujesięnależyciezeswoichobowiązków,właścicielewkażdejchwilimogąodwołaćniechcianego zarządcęprzegłosowującstosownąuchwałę. UWAGA! Uchwaławsprawiezmianysposobuzarządupowinna byćzaprotokołowanaprzeznotariusza,aleniesądotegopotrzebnepełnomocnictwanotarialne–wystarczązwykłe,pisemne pełnomocnictwarodzajowe.Ważne,bynazebraniubyliwłaścicieleposiadającyponad50%udziałówwnieruchomościwspólnej, bouchwałamusizostaćprzyjętawłaśnienazebraniu.Jeśliwdanej nieruchomościwiększośćudziałównależyjeszczedodewelopera toteżnicstraconego.Wtakiejsytuacjiwystarczy,żepodwnioskiemwsprawiezmianytrybugłosowaniauchwałnakonkretnym zebraniu(zgłosowaniaudziałaminagłosowaniewgzasady1właściciel=1głos)podpisząsięwłaścicieleposiadającyłącznieminimum20%udziałów(art.23ust.2aUWL).Wtedywszystkie uchwałybędągłosowanewgtejzasadyawiększościowywspółwłaścicielbędziedysponowałjużtylkojednymgłosem. WAŻNE! Dozmianysamejfirmyzarządzającejniejestpotrzebnynotariusz,bowiemzmianazarządcywsensiepodmiotowymto nietosamocozmianasposobuzarządzania.Jeśliwaktachnotarialnychokreślono,żezgodniezart.18UWLzarządjestsprawowanyprzezfirmę„X”toodwołanietejfirmyipowierzeniezarządufirmie„Y”niejestzmianąsposobuzarządzaniaajedyniezmianą osobyzarządcy.Dotegowystarczyzwykławiększościowauchwała!Takąuchwałęmożnawięcprzyjąćnazebraniubądźwtrybie indywidualnegozbieraniagłosówlubwtrybiemieszanym.

Czy masz pytania do zarządcy? Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z zarządzaniem nieruchomościami, wyślijcie je na adres: zarzadca@lemmonhouse.pl Na wszystkie Państwa pytania odpowie Pan Andrzej Thommée.

Andrzej Thommée – zarządca nieruchomości i były członek komisji odpowiedzialności zawodowej zarządców nieruchomości. Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. zarządzania nieruchomościami w firmie LemmonHouse Sp. z o.o.

Marzec TerazWilanów25

Andrzej Thommée


Smaki miasta

cz Wesela cza

Niezapomniane przyjęcie weselne w k

czy można wyobrazić sobie piękniejsze miejsce na zorganizowanie ślubu św. anny, odrestaurowanych ogrodów Pałacu w Wilanowie i restauracji bez zbędnych podróży po mieście.

Czymożnawyobrazićsobiepiękniejszemiejscenazorganizowanieślubu iweselaniżWilanów?BliskośćpięknegoXVIIIwiecznegokościołaśw.Anny,odrestaurowanychogrodówPałacuwWilanowieirestauracjiNowa Kuźniadajemożliwośćzorganizowaniategowyjątkowegodniabezzbędnychpodróżypomieście.Wszystkieteobiektyznajdująsięzaledwiekilka krokówodsiebie. Scenariuszjestprosty.Najpierwślubwśw.Annie,potemwspaniałyspacerorazzdjęciawkrólewskichogrodachiwreszcieobiadwgronienajdroższychgościwrestauracjiNowaKuźniapołączonyzzabawądobiałegorana! Organizacjętegowyjątkowegodniamożnapowierzyćtylkoprofesjonalistom,tuniemamiejscanaimprowizację.DlategozapraszamydorestauracjiNowaKuźnia.Naszawiedzawynikającazdoświadczeniaworganizacjiprzyjęć,gwarantowanaprzezprofesjonalnyidoświadczonypersonel, osobistedopilnowaniekażdegoszczegółuprzezKoordynatoraWesel orazatrakcyjnepropozycjemenusprawią,żetennajważniejszywieczór

26TerazWilanówMarzec

będziedlamłodejparyorazichgości,niezapomnianymiwyjątkowymprzeżyciem. Przygotowaliśmykilkamożliwościzorganizowaniawesela.Wzależnościodwielkościprzyjęciaiilościzaproszonychgości,możnawynająćcałąrestauracjęnawyłączność–toopcjanajbardziejekskluzywna.Wtenwyjątkowywieczórcałarestauracjajestwyłączniedo Państwadyspozycji.Zamykamyjądlainnychgości.Możnawówczas równoleglepołączyćeleganckieprzyjęciezmniejformalnąimprezą nanaszejminiplażywstrefiedziecięcej.Wtejopcjizmieścisięnawet200osób. Naniecomniejszeprzyjęciemożnazarezerwowaćwydzieloną przestrzeńwpowstającymwłaśniecałorocznymogrodziezimowym oraznamiotprzystrefiedziecięcej(120m2).Wtejopcjijesteście Państwooddzieleniodresztyrestauracji,adoPaństwadyspozycji jestosobnybar,wydzielonetoalety,ogródekiplaża.Toopcjado 150osób.


Smaki miasta

zas as zacząć!

kuźni Jana iii sobieskiego Jak wesele to tylko w Wilanowie!

i wesela niż Wilanów? Bliskość pięknego XViii wiecznego kościoła Nowa kuźnia daje możliwość zorganizowania tego wyjątkowego dnia . Wszystkie te obiekty znajdują się zaledwie kilka kroków od siebie.

Przygotowaliśmytakżeróżnerodzajemenu–odtradycyjnejbiesiadyweselnejpoeleganckieprzyjęcie.MożeciePaństwowybieraćspośródkilku pakietówweselnych–ichcenykształtująsięmiędzy200-260złotychza osobęwzależnościodpakietuimiesiąca. Przygotowaliśmyrównieżofertęspecjalnądlaweselorganizowanychu nasw2012roku.Organizującprzyjęciedlaminimum120osób,otrzymaciePaństwowpakieciedodyspozycjina4godzinysamochódRange RoverSportwrazzkierowcą,któryzawiezieWasdoślubu. Pamiętamyrównieżonajmłodszych.JeślimaciePaństwotakieżyczenie, naweselemożemyzaprosićnaszegosprawdzonegoanimatoradziecięcego,którydopilnujegromadkinajmłodszychgości. NadkażdymprzyjęciemweselnymczuwaspecjalniededykowanaKoordynatorkaWesel,któraodpowienakażdePaństwapytanie.Dokładną ofertęznajdzieciePaństwonanaszejstronieinternetowej

www.nowakuznia.pl. Pełna oferta na naszej stronie www.nowakuznia.pl Zawsze jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące menu.

Nieustannie zmieniamy się dla Was! W maju letnia pergola z tyłu budynku zamieni się w całoroczny ogród zimowy z salą o powierzchni 250m2. to tam powstanie wspaniałe miejsce na wesela i duże przyjęcia. W jednym z bocznych ogrodów powstanie lokal typu „przekąski zakąski”. Bez zmian pozostanie nasza trzystu metrowa strefa dziecięca z namiotem. W styczniu i lutym roku 2013 nasze powierzchnie wzbogacą się o poddasze kuźni, które po gruntownym remoncie będzie idealnym miejscem na kameralne spotkania na skórzanych kanapach przy kominku. Wtedy też w pełni przebudujemy par ter kuźni, który zyska nowe oblicze. Nad przemianą czuwa architekt Pan andrzej Pospiech, będący autorem projektów wielu znanych restauracji czy sieci sklepów i kawiarni almi decor. Zmiany w Nowej kuźni nie oznaczają zamknięcia restauracji. Pracujemy głównie w nocy, tak by w ciągu dnia restauracja mogła normalnie funkcjonować. o postępach prac będziemy pisać w kolejnych felietonach. Zapraszamy oczywiście do przekonania się na własne oczy, co już udało się zmienić.

Marzec TerazWilanów27


Zdrowie PrzychodniawspółpracujączUrzędemMiasta icorokuwykonujebezpłatneszczepienia przeciwgrypiedlapacjentówpowyżej65.rokużycia.

citYMed

– w trosce o zdrowie całej rodziny PrzychodniaLekarzyRodzinnychCITYMEDtoplacówkamedyczna usytuowanawsamymsercudzielnicyWilanów.CITYMEDmapodpisanykontraktzNarodowymFunduszemZdrowianaświadczenie bezpłatnychusługmedycznychwramachpodstawowejopiekizdrowotnej.Przychodniaistnieje5lat,aliczbapacjentów,którzywCITYMEDwybralilekarzapierwszegokontaktusystematycznierośnie. Świadczytoozadowoleniuizaufaniudolekarzyipersonelupielęgniarskiego. ZusługCITYMEDkorzystajązresztąrodzinynietylkozWilanowa, aleizsąsiednichdzielnic.Jesttozasługąbardzodoświadczonychioddanychpacjentomlekarzy–wnaszymzespolejest3internistów,5 pediatrów,lekarzrodzinny.Równiecenioneilubianesą:położnai pielęgniarkizwieloletnimdoświadczeniemwpracy,zarównozdorosłymi,jakizdziećmi. Pamiętajmy,żezakresusługświadczonychbezpłatniewramachpodstawowejopiekizdrowotnejjestbardzoszeroki.Najważniejszeznich to:badaniaiporadylekarskie,diagnostykaileczenie,skierowaniana leczeniespecjalistyczne,szpitalneiuzdrowiskowe,opiekazdrowotna naddziećmiimłodzieżą,orzecznictwoostaniezdrowia,obowiązkoweszczepieniaochronne,opiekanadniepełnosprawnymi,świadczeniapielęgnacyjne,lecznicze,diagnostyczneorazrehabilitacyjnepielęgniarkiPOZ. WCITYMEDjestmożliwośćskorzystaniazusługdlaprzyszłejmamy orazjejnowonarodzonegodziecka.Zaopiekująsięnimipołożneoraz grupapediatrów,którychwiedzatojedenznajwiększychatutówCITYMED.Namiejscuwykonujemyszczepieniaochronne:obowiązkoweizalecane.

Wprzychodnimożnateżskorzystaćodpłatnie zkonsultacjiiporadlekarzyspecjalistówzanaprawdęrozsądnacenę.WCITYMEDczekają napacjentówm.in.laryngolog,kardiolog,ginekolog,okulista,neurolog,dermatologiendokrynologdziecięcy.Pacjencimogąteżwykonać szerokizakresbadańanalitycznych. Specjaliściwczasiekonsultacjiipodczasdiagnostykikorzystająznowoczesnegosprzętu medycznegom.in.dobadańUSGorazEKG. Wszyscywiemy,jakważnejestwżyciunasze zdrowieoraznaszychbliskich.Bardzoważny jestwięcdobrywybórodpowiedniejplacówki medycznej,wktórejpodjednymdachemmożemyskorzystaćzwieluusług.Wszystkimzależy,abyświadczeniabyływykonaneprofesjonalnie,wmożliwiekrótkimczasieorazbezpiecznieiwprzyjaznej,wręczrodzinnejatmosferze. Dotyczytorównieżpracodawcówiichpracowników.CITYMEDświadczyusługizzakresumedycynypracy–wykonujemybadania wstępne,okresowe,sanitarnedlapracownikówfirmzgodniezwymogamiKodeksuPracy. PrzychodnianaMarconich9wWilanowieserdeczniezapraszafirmydopodpisaniaumowy naświadczenieusługmedycynypracy. DziałalnośćCITYMEDmożnapodsumować najkrócej,żenaszapracatotroskaozdrowie całejPaństwarodziny.ZAPRASZAMY,bo zdrowiejestnajważniejsze!!! Przychodnia CITYMED Ul. Marconich 9 lok. 1-2 Warszawa-Wilanów 22/550 61 50 ( 1 ) www.citymed.waw.pl

28TerazWilanówMarzec


Kreatywność BRUSHbyMacDonald-Wlodarski

–stylizowanemeble CONCEPTSTORE Zmiana stylu naszej przestrzeni przy małych inwestycjach – farby annie sloan Paints. Takjakmoda,trendywzmianiewystrojudomuinaszychgustówosobistychzmieniająsięwczasie.Tonie jestrealne,efektywnekosztowoi proekologiczniezmienićnaszemeblejakbluzkęzeszłegosezonu.Na szczęścieistniejefarbazAnglii,któryzostałazaprojektowanaspecjalniedozastosowańmeblowych.FarbaAnnieSloanChalkPaint,dostępnawmoimsklepieBRUSHwKonstancinieodwrześnia2011roku.Jesttoopłacalnametoda,którapozwalazmienić wyglądmebliiostatecznietwojejprzestrzeniżyciowej.Tafarba będziezgodnazwielomapowierzchniami,wtymstarejfarby,lakieruiwoskubezprzygotowania.Powyschnięciuzalecasięużyciewoskulublakierudlazwiększeniatrwałości.FarbyAnnieSloan PaintseksponująwpięknysposóbmeblenadającstylProwansji lubstylrustykalny,alerówniedobrzemożnaichużywaćzinnymi aplikacjamidlabardziejnowoczesnegowyglądu.Terazjesttomożliwe,abyzmienićwyglądstarejszafy,odmłodzićmebledladzieci,starąkomodę,stółinadaćswojejprzestrzeninowystyl. BRUSH by MacDonald - Wlodarski ul. Bielawska 16, Konstancin–Jeziorna Email: macdonald_sherii@hotmail.com tel. +48 660 432 642

sherri Macdonald-Wlodarski jest kanadyjską projektantką wnętrz od wielu lat mieszkającą w Polsce. Jej pasja związana ze zrealizowanymi projektami wnętrz dla indywidualnych klientów zaowocowała koncepcją autorskiego i nowatorskiego na polskim rynku sklepu stylizowanych mebli i dodatków dekoracyjnych „BRUsh”. Poza stylizowanymi meblami sklep oferuje również farby annie sloan, dodatki dekoracyjne, obrazy, ceramikę, tkaniny lub meble na zamówienie. sherri prowadzi również szkolenia oraz stylizuje meble swoich klientów na zamówienie.

Marzec TerazWilanów29


Relacja

ZAPROSZENIA UPOMINKOWE -IDEALNY PREZENT NA DZIEŃ KOBIET

3

Podlasie,zima.Zaśnieżonerówninyurzekająswoimsurowympięknem.Styczniowywieczór,dośćszybkozapadającyzmroknakazuje przyspieszyć,bydotrzećdocelu.Choćniebardzojużwidaćbiałą, zagubionąwśródpóldrogę,anawigacjakażenamskręcićprostow ogromnązaspę,towłaściwykierunekwskazujenamstarykomin, ledwowidocznynadkępądrzew.Solidna,drewnianabramastoi otworem.Wjeżdżamynadośćrozległyterenzrzadkazabudowany. Dominującąbudowląjeststojącywcentralnejczęściplacuobiekt przemysłowyzkominem,architektoniczniewyglądającynabudowlę XIX-wieczną.Nakominie,któryjaksiępóźniejdowiedzieliśmy,jest jużtylkodekoracją,widniejenapisCHOPIN.Woddali,nadstawem,starymłynwiatrowy,któregośmigłamiarowoporuszająsię. Bliżejwidzimypięknierozświetloną,długąnajakieśczterdzieścimetrówdrewnianą,parterowąchałupę.Wszędzieporządekiład.Jakoś tubajkowoiwręcznierealnie.Jesteśmyw…destylarninajwiększegoeksporteraluksusowejwódkiChopin. Napoczątekzwiedzaniegorzelni.Zasadawytwarzaniaspirytusunie zmieniłasięodwieków.Pulpęziemniaczaną,tzw.zupęwrazzdrożdżamipoddajecięprocesowifermentacji,apookreślonymczasie destylujesięzniejalkohol.Urządzeniasąteżjakzadawnychlat,tylkożewykonanezestalinierdzewnej,miedziiszkła.AtmosferasupernowoczesnejfabrykimieszasięzXIX-wiecznymklimatemindustrialnym.Oprowadzaniprzezgościnnychgospodarzyzapoznajemy sięzreżimamitechnologicznymi,którepozwalająosiągaćtakdoskonałyprodukt.Destylarnianiesprawiawrażeniajakiegośkolosa,a najwyżejlokalnejwytwórni,codziwiwzestawieniuzpozycjąmarki iskaląprodukcji. Kolejnympunktemprogramujestspotkaniewautentycznychwnętrzachstarej,magicznej„karczmy”,pełniącejfunkcjęświetlicyisalonu zarazem.Przyrozpalonymkominku,zapachupalącegosiędrewna, wewnętrzachozdobionychludowymirzeźbami,dobrymmalarstwemolejnym,trochęwstyluMarkaChagalla,wobecnościstarego fortepianuiwizerunkuwielkiegoFryderykawtenzimowywieczór rozpoczynamyrozmowęo…wódce.Otym,żezmieniająsięnawykiisposobyspożywaniatego,bądźcobądź,narodowegonapoju. Naczelnąideąprzyświecającąproducentomjestpromowaniewódki niejakodobrapopularnego,alejakoproduktuluksusowegownajwyższymgatunku.Osiągajątowdwojakisposób.Pierwszytonajwyższamożliwajakośćproduktu:doskonały,staranniedobranysurowiec,żadnychdodatkówchemicznych,nowoczesnyprocestechnologiczny,czterokrotnadestylacja,jednomiejscewytwarzania,doświadczenifachowcy,opakowania(równieżbutelki)zamawianeu najlepszychdesignerów.Drugimkierunkiemjestpropagowanienowych,atrakcyjnychformserwowanianapitku.Itumarkastałasię prekursorempodawaniaschłodzonejwódkiwkieliszkudomartiniz różnymidodatkami,międzyinnymioliwek.Wtakiejwłaśnieformie wódkaChopinjestserwowananaprzyjęciupocorocznymrozdaniu OskarówwHollywood.Wprosttrudnouwierzyć,żetawódkatak daleceodbiegaodstereotypu.Ktoniewierzy,niechspróbujenp. odmianysmakowe,takiejaknalewkazróżyGoldenRoseczyLikier Czekoladowy.Chciałobysięrzec–wirtuozeriasmaku… Itakdopóźnejnocydegustujemy,oceniamy,degustujemy,rozmawiamy…Anastępnegodniaranoniewidaćponasżadnychoznak zmęczeniapowczorajszymwieczorze. Jacek Mosur foto: www.Mosur.Art.pl

30TerazWilanówMarzec

...ro ...roz

Foto:Magda


Relacja

oz zmawiamy, degustujemy,oceniamy...

Mosur

Marzec TerazWilan贸w31


Ogłoszenia

artykułyspożywcze pieczywoprostozpieca produktyBio świeżewarzywaiowoce garmażeriaidaniagotowe żywnośćdladzieci karmadlazwierząt środkiczystości miasteczko Wilanów: Al. Wilanowska 9 i ul. Sarmacka 20 Codziennie otwarte od 700 do 2230

Zapraszamy!

32TerazWilanówMarzec


Ogłoszenia

uŚMieCH zaMiaST kwiaTka

arTiS iuriS

kancelaria prawna

Pomocprawnaświadczona przezRadcówPrawnychobejmujewszczególności: • zastępstwoprocesowewsprawachcywilnych,rodzinnychigospodarczych, •kompleksowąobsługęprawnąprzedsiębiorców, •prowadzeniepostępowańadministracyjnych, •reprezentowaniewspólnotmieszkaniowychwsprawachdeveloperskich, •windykacjęnależnościipomocwdochodzeniuodszkodowań. ul. Smolna 40 lok. 101, warszawa biuro@ai-kancelariaprawna.pl , tel. 690 876 653 www.ai-kancelariaprawna.pl

Marzec TerazWilanów33

Pięknyizdrowyuśmiechmawpływnanaszedobresamopoczucie,wysokąsamoocenęijestatutemnietylkowżyciu prywatnym,aleizawodowym. Abyuzyskaćspektakularnyefekt,ważnejestnietylkowykorzystanienajnowocześniejszychtechnologii,aleprzede wszystkimzaangażowanienajlepszychspecjalistówzdziedzinystomatologii,protetyki,ortodoncji,chirurgiiorazmedycynyestetycznej. Ciostatniwspomagająstomatologówwusuwaniuniedoskonałościwobrębietwarzym.in.wykonujączabiegilaserowe, wykorzystującbotoxlubkwashialuronowy,likwidującdzięki nimzmarszczkipowstałenaskutekutratyzębówitzw.wrodzonegouśmiechudziąsłowegoczyasymetriiwarg. ZespółspecjalistówVillaNovaDentalClinicijegopartnerzy zaplanująiwykonająrozwiązaniaestetyczne,któresprostają oczekiwaniomnawetnajbardziejwymagającychpacjentów. ZokazjiDniaKobietKlinikaVillaNovaprzygotowałaspecjalnaofertędlapań.Każdapacjentka,którazgłosisiędokliniki wterminieod1do31marcabr.,otrzyma8%rabatuna usługistomatologiczne(wyłączajączabiegizimplantologiii ortodoncji).SerdeczniezapraszamyPANIE!

Rezerwacja wizyt: 651 66 22 oraz 602 507 707 www.villanova.pl


Fot: Projekt Studio Caramella

Nasze dziecko żemywybraćto,conamsięnajbardziejpodoba.Najważniejsze,bybyłoodświętnieiwyjątkowo. Ważnesąrównieżdodatki.Bucikiniemusząbyćbiałeiklasyczne,corazczęściejpojawiasiębiżuteriadlamaluchów.Do dekoracjimożnawykorzystaćtakżeświeżekwiaty.Każda dziewczynkaśliczniewyglądaćbędziewwianuszku,bądźz kwiatamiwpiętymiwewłosy.Nowościąsąmalutkiebransoletkizkwiatowymkotylionem.

Dekoracja przyjęcia

Stylowe Chrzciny

Bezwzględunato,czyuroczystośćodbywasięwdomu,czy wrestauracji,wartozadbaćojejwyjątkowąoprawę.Odpewnegoczasumodnestałosiętworzeniepersonalizowanejdekoracjiprzyjęcia–przygotowaniaodpowiedniegonakryciastołu, ozdobnegobufetuzesłodkościami,powieszeniaokolicznościowychmedalionówigirland,atakżezadbaniaodrobneupominkidlagości.Wszystkieelementytworzonespecjalnienatę uroczystośćozdobionesąimieniemdzieckaidatąchrztu.Powinnybyćspójnenietylkozesobą,aleteżzestrojemmalucha,kwiatami,anawetakcesoriamidochrztu.Największe efektyprzynosizawszezgranienajdrobniejszychdetali.

Prezenty Prezentyzokazjichrztupowinnyprzedewszystkimstanowić pamiątkę.Każdamamaprzechowujeprzecieżpamiątkizchrztu ipierwszychmiesięcyżyciadziecka.Niekupujmyzabawek,tylkoprzedmioty,którepolatachprzypominaćbędątenwyjątkowydzień.Postarajmysięznaleźćprezentłączącyelegancjęz wysokąjakościąidodajmydopodarunkuosobistyakcent.

Wiosenne i letnie miesiące obfitują w spotkania w gronie rodziny i przyjaciół. To czas, kiedy wielu rodziców organizuje chrzciny swoich dzieci. Jak urządzić eleganckie przyjęcie z okazji chrztu? Jak zadbać o strój dziecka? Jaki prezent wybrać dla najmłodszego członka rodziny lub maleństwa przyjaciół? Okazuje się, że nawet tak tradycyjną uroczystością jak chrzest rządzą trendy. Dla wszystkich, którzy przywiązują wagę do detali i celebrują wyjątkowe okazje, przedstawiamy kilka informacji ze świata nowinek.

Kolorystyka Jużdawnoskończyłysięczasy,kiedychrzciłosiętylkonoworodki,aobowiązującymkolorembyłaśnieżnabiel.Dziśkolorystykajestnadaljasnaiświeża,ale rodzicecorazczęściejwybierająpastele–róż,błękit,szarość,bądźzawszeeleganckiecru.

Ubiór maluszka Wmodzie„chrzestnej”panujeobecnieróżnorodność:klasycznesukieneczkilub „staromodne”koszulewykończonehaftemrichelieudladziewczynek,koszule, kamizelki,cardigany,spodnienaszelkachimalutkiekaszkietydlachłopców.Mo-

Odpewnegoczasuwidocznajestmodanaprzedmiotypersonalizowane,stworzonespecjalniedlakonkretnejosoby.Możemywybieraćwśródbiżuterii,srebrnychłyżeczekigrzechotekz grawerem,pościelizmonogramemczynawetakcesoriówdo chrztuozdobionychhaftemzimieniemdzieckaidatąuroczystości.Topamiątki,doktórychwprzyszłościzawszemożna wrócić.Dotejporyzsentymentemspoglądamyprzecieżna przedmiotyznaszegodzieciństwa. Wprzygotowanieoprawychrztuwartowłożyćdużoserca,bo towyjątkowachwilawżyciudzieckairodziny.Pamiętajmyjednak,żeoprawaiprezentytomiłydodatek,któryniepowinien zdominowaćtejważnejuroczystości. Autor: Studio Caramella

34TerazWilanówMarzec


Znowu ta wiosna

Ogłoszenia

Przeważnie nie zauważamy, kiedy przychodzi. Dopiero, gdy pewnego dnia, wracając z pracy, odruchowo rozpinasz płaszcz, czując, że jest ci gorąco, uświadamiasz sobie, że ten dzień to nie tylko dzień ważnego spotkania czy wizyty u dentysty, ale przede wszystkim kolejny dzień MARCA, czyli WIOSENNEGO miesiąca. Już?! I wtedy dopiero bierzesz głębszy oddech, przypominasz sobie, jak przyjemnie jest poczuć promienie słońca na twarzy – choć przez kilka sekund. Jak fajnie jest otworzyć okno albo nawet drzwi balkonowe, żeby wpuścić trochę świeżego, ciepłego powietrza. Nawet w mieście możesz poczuć, że powietrze jest inne, słychać nawet coś, co przebijając się przez szum uliczny można spróbować zakwalifikować do kategorii: szczebiot ptaków. Dla mnie wiosna zaczyna się tego ranka, kiedy mogę wyjść z kubkiem kawy na zewnątrz, oprzeć się o nagrzaną już słońcem ścianę i - mrużąc oczy przed ostrym światłem - powoli ją wypić, nie musząc ogrzewać zmarzniętych palców o kubek. Wtedy wiem, że naprawdę znowu mamy wiosnę. Teraz już wszystko będzie łatwiejsze, milsze i takie... ekscytujące. Wszystko się budzi do życia, ptaki śpiewają, trawka rośnie, dni będą coraz dłuższe, poranki wcześniejsze (tu lekki niepokój), świat zachęca do działania, ludzie się uśmiechają, zakochują... Pooddycham sobie radośnie, naświetlę słońcem kilka ciemnych myśli (czasem pomaga) i pozwolę sobie na odrobinę optymizmu. Nie za dużo, bo oczywiście otwiera mi się odpowiednia szufladka w głowie z napisem "wiosna – co to tak naprawdę dla ciebie człowieku znaczy", a z niej wyfruwają wszystkie skojarzenia i wspomnienia. • Pakuj swetry, kurtki, czapki i chowaj w miejscu odległym. Pół dnia z głowy. Żegnajcie ciepłe buty i pragnienie, by wejść pod ciepłą kołdrę. • Słońce nie tylko ogrzewa, ale także bez przebaczenia wskazuje na okna błagające o umycie, remontowe sprawy odłożone "na wiosnę". Z letargu budzą się odłożone plany na czas "kiedy będzie więcej pozytywnej energii" (czyt.: kiedy jakimś cudem, może za sprawą promieni słonecznych, odrzucając swetry i ciepłe skarpety, odważę się pomyśleć o czymś, co nie jest szaro-bure-codzienne). • Witaj lżejsza garderobo, niewidziana parę miesięcy. Dlaczego się tak niepokojąco skurczyłaś? • Wiosenne porządki czas zacząć. Czy mam ochotę, czy nie, coś mnie zmusza do chaotycznej bieganiny po domu, egzekucji wykonywanych na zaprzyjaźnionych pajęczynach i zakupu specjalnych środków dających oślepiającą biel firankom. • A w Alpach nadal dobre warunki narciarskie... • Do bólu pragnę widoku: śnieżycy, śnieżnika, przebiśniegów, szafirków, krokusów, cebulic, tulipanów, rannika, hiacyntów, szachownic, czosnku ozdobnego, narcyzów. Już, zaraz, teraz. • Nie chce mi się sadzić i pielęgnować: śnieżycy, śnieżnika, przebiśniegów, szafirków, krokusów, cebulic, tulipanów, rannika, hiacyntów, szachownic, czosnku ozdobnego, narcyzów. W ogóle. • Wdychanie z upodobaniem wiosennego powietrza kończy się katarem, a w najlepszym razie – sennością. Senność – złym humorem. • Piękne słońce za oknem, dzień prawdziwie wiosenny, zachęcający do spaceru – jeśli nie do wskoczenia na rower. Odliczasz dni do urlopu. Jest ich zdecydowanie, przygnębiająco za dużo. Rozdrażnienie i żal. • Wszyscy zaczynają planować: wyjazdy świąteczne, majowy weekend i oczywiście korespondujące idealnie ze słońcem za oknem – wakacje. Chyba czas ściągnąć światełka bożonarodzeniowe z balkonu. Kawa stygnie, słońce chowa się za jakąś chmurką, palce kostnieją, czuję chłody wiatr na plecach. Zdecydowanie włączę się do ogólnego narzekania: że halny, że błoto, że zmęczenie po zimie, że tlenu za dużo, "zamknij to okno - to jeszcze nie lato", nie wiadomo czy płaszcz gruby, czy kurteczka wiatrem podszyta, deszcz pada znowu... i mogłaby już ta wiosna uprzejmie się odsunąć, robiąc miejsce dla lata – najlepiej tak już na początku kwietnia.

PodARuj Siebie Promocyjna sesja fotograficzna dlapanów wWilanowie szczegółyna www.Mosur.Art.pl wdzialeoferta

Majka Gordon

35TerazWilanówMarzec


Wielkie barwne ożywienie w modzie nadeszło

Fryzury w tym sezonie to włosy upięte przede wszystkim w różnego typu kucyki. Tak wskazywałby New York Fashion Week Spring 2012. Znajdziemy wśród nich końskie ogony i te upinane nisko na karku. Dolce&Gabbana na swoim pokazie wiosna - lato 2012 w Mediolanie zaprezentował fryzury i makijaże Pat McGrath. Były to upięcia włosów kojarzące się z fryzurami gejsz, lecz nie tak per fekcyjnie ułożone. Włosy zwijane były z góry na dół i z dołu do góry, w nieładzie, bardzo lekko upięte, sprawiające wrażenie jakby miały się rozsypać. Tak więc, jak widzimy, co dom mody czy pokaz to inny pomysł. Jedno jest pewne, że oprócz intensywnych kontrastowych barw ubrań wkroczyły również ubrania bardzo wzorzyste. Na polski rynek niestety bardzo nieśmiało, a szkoda. KlaudynaPabudzińska-Kossek www.makeup.waw.pl

1: Aldo, 2, 3, 4, 6, 7, 10: Mohito, 5, 15, 17, 19: H&M, 8, 14: Reserved,9, 11, 12, 20: RiverIsland,13: MarniatH&M,16: House,Elementy kreacji dobrała Klaudyna Pabudzińska-Kossek

Ile razy wchodzimy do sklepu z zamiarem kupna czegoś kolorowego a po przymierzeniu kilkunastu ubrań i tak wychodzimy z tą czarną lub szarą bluzką czy sukienką? Chyba każda z nas to zna. W tym sezonie jednak moda pomoże nam w tym, żebyśmy nie wychodziły jak zawsze z czarnymi ubraniami ponieważ wielu rzeczy w tym kolorze w sklepach nie znajdziemy. Sklepy już wypełnione są po brzegi ubraniami w wielu bardzo kontrastowych, jaskrawych bar wach a będzie jeszcze więcej. Sztuką jest aby nie bać się i umieć dobrać kolory według trendu Color block. Ta bardzo prosta wskazówka pomaga modnie się wystylizować. W poprzednim miesiącu wspomniałam parę słów o zasadzie łączenia kolorów, jednak w gąszczu możliwości przedstawię kilka sprawdzonych, łatwych do stworzenia propozycji. Najprostszym sposobem wykorzystania kolor blockingu jest połączenie kolorów leżących w opozycji do siebie takich jak np. czerwień i zieleń. Pamiętajmy, że przy takim łączeniu kolorów lepszy efekt uzyskamy jeśli obie barwy będą bardzo intensywne. I tak możemy naszą ulubioną czerwoną sukienkę połączyć z zielonymi dodatkami takimi jak buty, żakiet, korale, okulary czy kapelusz. Podobnie możemy zrobić z kolorami żółtym i granatowym czy pomarańczowym i granatowym. Jeśli chcemy pokusić się o wprowadzenie więcej niż dwóch kolorów, to kolejną sprawdzoną stylizacją jest połączenie koloru amarantowego z czerwonym i pomarańczowym czy zieleni z pomarańczem i fioletem. Niestety nie wszędzie możemy wykorzystać tak kolorowe stylizacje, ale możemy zaakcentować najnowsze trendy wykorzystując do tego bardzo kontrastowe dodatki jak szpilki, bransoletki, torebki, apaszki, paski, naszyjniki, kolorowe rajstopy. Wystarczy do czarnej sukienki założyć trzy grube, widoczne bransoletki, np. czer woną, żółtą i zieloną plus zamszowe szpilki w tych samych kolorach i gotowe. Bardzo eleganckie i bardziej uniwersalne połączenie kolorów według zasady color blockingu to czarno - białe stylizacje, idealne na lato. Możemy również łączyć ze sobą intensywne kolory pastelowe, bardzo wdzięcznym do tego kolorem jest turkusowy. Dobrze też wyglądają połączenia amarantu z szafirem czy zieleni z szafirem. Moda i makijaż idą w parze i tworzą spójną całość. Wydawać by się mogło, że jeśli moda wskazuje nam na bardzo kolorowe i jaskrawe ubrania to podobnie będzie w makijażach (tak jak w zeszłym roku). Jednakże w tym sezonie makijaż, pomimo bardzo kolorowych ubrań, jest bardzo klasyczny. Prym wiedzie głównie makijaż bardzo naturalny z widocznym podkreśleniem kości policzkowych i rzęs pozostawiający jednakże naturalny look. Ten sezon to również usta w bardzo intensywnych kolorach, jak proponuje nam Yves Saint Laurent czy stojące w opozycji usta w kolorze nude. Nie zabraknie również akcentu na brwi. W modzie są grube, ale bez przesady, brwi inspirowane ostatnimi pokazami Donny Karan. Na wieczór nadal w modzie makijaż w stylu Gucci, bardzo ciemne smokey eyes w metalicznych kolorach z akcentami granatu i jasnymi, błyszczącymi ustami.

Moda

5

1

Pomarańcz, a żółć oto naj 2

6 3

4

36TerazWilanówMarzec


9

Moda

13

amarant, szafir, czerwień, jmodniejsze kolory!

17

14

10 15

19

11

7

20

8

12 16

Marzec TerazWilanów37


ARTYKUŁSPONSOROWANY

Uroda kienkolagenowych,coskutkujeichgwałtownymskurczeniem siędopierwotnejdługości.Wefekcieskórazostajezagęszczonaiściągnięta,zwiększasięjejnapięcieorazelastyczność, zmianomulegarównieżjejstruktura,zmarszczkizostająwygładzone,awidaćtojużpoparuchwilachodrozpoczęciazabiegu. MożemyteżwykorzystaćgłowicęlaseruPalomarStarLUX 500,którazniezwykłąprecyzjąwprowadzawskóręmikrowiązkikoagulującenaskórek,beznaruszeniawarstwyrogowej. Wtensposóbzainicjowanyzostajenaturalnyprocesregeneracjiileczeniazszybszymprzyrostemnowej,zdrowejtkanki. Dziękizaawansowanymrozwiązaniomtechnologicznympo takimzabiegułączonymmożemyzwyklewrócićdopracyi codziennychzajęćbezkoniecznegookresurekonwalescencji.

carpe diem:

chwila dla twojej szyi i dekoltu Rozmowa z dr Magdaleną opadczuk z centrum Medycyny estetycznej carpe diem do niedawna w centrum naszej uwagi była przede wszystkim pielęgnacja twarzy, a to prowadziło do powstawania widocznych kontrastów pomiędzy kondycją skóry twarzy, a skórą szyi i dekoltu. Przyszedł czas to zmienić. Na szczęście obecne możliwości medycyny estetycznej powodują, że nie zawsze trzeba uciekać się do chirurgii plastycznej. Na czym polega specyficzność skóry szyi i dekoltu i jak możemy dzisiaj o nią dbać? Specyficznajestjejbudowa.Małailośćtkankipodskórnejiniewielkailośćgruczołówłojowychpowodują,żeulegaonaszybszemuprocesowistarzenia.Dlategonajczęstszymi problemami,którepojawiająsięnaskórzetegoobszarusąwiotkość,brakjędrnościi sprężystości,nierówności,aletakżeprzebarwieniaczypoikilodermiaczylizanikbarwnikowyskóry,któregokomponentąsączęstozmianynaczyniowe.Nawetjeśliniepomijanoprzypielęgnacjitychczęścinaszegociałatomedycynaestetycznabardzodługomiała dodyspozycjiniewielkąliczbązabiegów,któremożnabyłostosowaćnaspecyficzną skóręszyiidekoltu.Dzisiajdysponujemyjużzarównotechnologiamilaserowymijaki preparatami,któreświetnieradząsobiezjejregeneracją,azastosowaneodpowiednio wcześniedziałająprofilaktycznieiprzeciwstarzeniowo.Poradzimysobiejużteżnawet zeznacznymizmianami. Które z dostępnych na rynku zabiegów dają najlepsze efekty? Znakomiteefektyuzyskujemyłącząckilkametodterapeutycznych-naszaklinikadajetakiemożliwości.Wzależnościodwiekuipotrzebpacjentadobieramyodpowiedniakonfiguracjęzabiegów.JestwśródnichprzedewszystkimlaserfrakcyjnyPalomarStarLUX 500,którywpołączeniuzZaffiropobudzadoregeneracjiiprzebudowywszystkiewarstwyskóry.ZaffirotourządzenieemitującepromieniowaniepodczerwoneIRospecjalniedobranejdługościfali,powodującjednoliteistopniowerozgrzaniegłębokichwarstw skórywłaściwejzestałym,ochronnymchłodzeniempowierzchniowym.Efekttermiczny,zachodzącywdolnychwarstwachskóry,powodujepodgrzanieipodrażnieniewłó-

38TerazWilanówMarzec

Dysponują też Państwo platformą Face Lab. Jakie są jej możliwości? PlatformaFaceLabzawiera4technologie:wyżejwspomnianą podczerwień(Zaffiro),waterpeeling,falęradiowąiultradźwięki.Peelingwodnywykorzystujewytwarzanyprzezwysokieciśnieniedwufazowystrumień,któryeksfoliujegórnewarstwy skóry,tworząckanałyumożliwiająceprzenikanieskładników aktywnychdogłębszychwarstw,optymalizującichdziałaniei poprawękondycjiskórynaróżnychpoziomach.Zabiegwykonujesięrazwtygodniu.Zalecanajestseria4-8zabiegów. Falaradiowajestfaląelektromagnetycznąowysokiejczęstotliwości,którawprowadzanadoskórywytwarzaciepło,odmładzaskóręiwyjątkowoskutecznieprzeciwdziałajejstarzeniu sięiwiotczeniu.Produktyużywanedozabiegówbogatesąw składnikiaktywneułatwiająceregeneracjęwłókienkolagenowychijednocześniepobudzająprodukcjęnowych,spłycają zmarszczki,działająujędrniającoinawilżająco.Zabiegwykonujesięrazwtygodniu.Zalecanajestseria6-10zabiegów.Natomiastultradźwiękiwprowadzająwdrganiatkanki.Pobudzają mikromasażipodnosząpoziommiejscowejtemperatury, przyspieszająiułatwiająwchłanianiesubstancjiczynnych.Ten szerokiwachlarzusługpozwalanamdbaćoskóręwsposób kompleksowyiuniknąćsytuacjikiedyszyjazdradzanaszwiek. A czy możemy zadbać o skórę szyi i dekoltu podczas przerwy na lunch? Oczywiście.Nieocenionyprzypielęgnacjiskóryszyiidekoltu jesttakżekwashialuronowysłabousieciowany,któryjągłębokonawilżaiujędrnia.Podawanytechnikąsoftfillingczyniwizytęwłaśnietakimzabiegiemlunchowym.Wnaszejoferciemożnaznaleźćrównieżróżnegorodzajukoktajledopodawania jakomezoterapięorazpeelingimedyczne.

ZgłośsiędoklinikiCarpeDiem ztymegzemplarzem „TerazWilanów”, aotrzymasz20%rabatu nawszystkiezabiegi dokońca31.03.2012 Centrum Medycyny Estetycznej Carpe Diem al. Komisji Edukacji Narodowej 98/U17 02-777 Warszawa tel. 22 641 01 33, 608 888 888 www.carpediem-klinika.pl


aUDi ROWińSKi WajDEmajER ul.ŁukaszaDrewny24 a. bliKlE Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna amERiCan bOOKSTORE Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna aCCiOna ul.Klimczaka Al.Rzeczypospolitej apTEKa ŚW. łUKaSZa Al.WojskaPolskiego3, Konstancinjeziorna apTEKa phaRmEDil Al.Wilanowska9lok.2 apTEKa j. i l. maRCinKOWSCY ul.Sarmacka9 bEl paESE ul.Sarmacka22 bElliSana Al.Wilanowska7/3 biSTECCa biSTRO ul.Branickiego11 bObO Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna CanDlE ROOm Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna CaRpE DiEm Al.KEN98/U17 CaSTEllO ul.Wiertnicza96

Teraz Wilanów

Miejsca,wktórychotrzymasz miesięcznikTerazWilanów DiRECT SChOOl Al.Wilanowska5 EgURROla DanCE STUDiO Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna ERgO hESTia S.a. ul.Klimczaka22 E. WEDEl - pijalnia CZEKOlaDY ul.St.KostkiPotockiego24E fabRiCa DE paSjOnE ul.Klimczaka5 faShiOn iSlanD Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna glam lifE ul.Kazachska3lok.155 glObal fiTnESS ul.Sarmacka5 gOlf paRKS pOlanD ul.Z.Vogla19 gUSTO - DEliKaTESY ul.Klimczaka5 hYDROpOOl ul.Przekorna33/3 hOmE SWEET hOmE ul.Branieckiego9 inglOT Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna

KOSZYCZEK - DEliKaTESY ul.Sarmacka28b KUChniE ŚWiaTa Al.WojskaPolskiego3,Konstancin Jeziorna la paSSiOn DU Vin Al.WojskaPolskiego3,Konstancin Jeziorna magiC WORlD Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna maRiOnnaUD Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna manDaRin - ul.Kremowa63 mała CZaRna ul.Klimczaka5lok.86 milanOVO - RESTaURanT ul.St.KostkiPotockiego24G mORphO - ul.Hlonda10lok.12U

mUZEUm pałaC W WilanOWiE ul. St. Kostki potockiego 10/16 www.wilanow-palac.pl

papiERniK ul.Sarmacka1Blok.22B papiERóffKa Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna pERfECT ViSiOn ul.Sarmacka17 pETiT bEbE ul.Sarmacka10lok.8u

piWniCa SmaKóW Sarmacka 20/137 www.piwnicasmakow.pl plaY - Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna pOlnORD - ul.Klimczaka3 pOmiDORO Al.WojskaPolskiego3,Konstancin Jeziorna pRalnia lEmOn fRESh Ul.Hlonda2/U2 pRalnia WilanóW ul.Sarmacka1A pRZYChODnia ESCUlap Al.Wilanowska9,lok.U1i2 pRZYChODni WETERYnaRYjnEj OSTOja SalVET, ul.Hlonda2lok.U7

Spa WilanóW - ul.Marconich3 STaROpOlSKi piEC ul.Sarmacka28 STEEl fOREST Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna STUDiO ROCOCO Al.Rzeczypospolitej18lok.135 SUShi ZUmE ul.Klimczaka5 ŚWiaT WaKaCji Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna YEgO ul.Sarmacka1B TEChnO-DRY - pRalnia Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna TEnUTa ŚWiaT Win i alKOhOli ul.Klimczaka17lok.210 TElEpiZZa ul.Hlonda10 ThE palmS ul.Sarmacka22lok.135 www.thepalms.edu.pl TiK-SOfT Sp. z o.o. AlejaWilanowska5lok.19

miesięcznik bezpłatny

CEnTRUm KUlTURY WilanóW ul. Wiertnicza 26 www.kulturawilanow.pl CEZaR Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna

CEnTRUm hanDlOWY STaRa papiERnia al. Wojska polskiego 3, Konstancin jeziorna www.starapapiernia.pl CKa mRóWKa ul.Przekorna33 CRU WinE STORE ul.Sarmacka5k/2 CUKiERnia ST. STRZałKOWSKi ul.Kosiarzy37 Da gRaSSO ul.Sarmacka10lok.B DECOlOR ul.Przekorna33 DEnTiCal CEnTER ul.Sarmacka17lok.120 DEli paRiS ul.Kazachska1 DEliKaTESY SaRmaTa ul.Sarmacka6/2u DERmiKa SalOn & Spa ul.Sarmacka10

mUZEUm plaKaTU W WilanOWiE ul. St. Kostki potockiego 10/16 iTaKa - biURO pODRóZY www.postermuseum.pl ul. Klimczaka 17/207 naSZE miEjSCE www.itaka.pl wilanow.klimczaka@fc.itaka.pl ul.Sarmacka10lok.A naSZ WilanóW niERUChOmOŚCi jan piEKaRZ ul.Wiertnicza45, Al.WojskaPolskiego3, nECKERmann pOlSKa KonstancinJeziorna Al.Wilanowska9 Klif – SKlEp Z ObUWiEm niEWaDa CliniC Al.WojskaPolskiego3, Al.Wilanowska5lok.2 KonstancinJeziorna nOWa KUźnia KaWiaRnia maRROn ul.KostkiPotockiego24 ul.Przyczółkowa400 nUVOlaRi KiDS TOWn ul. ŁukaszaDrewny24 ul.WandyRutkiewicz17 nZOZ XO DEnTal CliniC KliniKa DźWięKU ul.Sarmacka9lok.110 Al.Wilanowska7 OUTlET Końcówki kolekcji KOłOmija ul.Sarmacka1Alok1 ul.Warszawska3 OpTiCOl - SalOn OpTYCZnY KonstańcinJeziorna Al.WojskaPolskiego3, KOSmETYCZnY inSTYTUT DR KonstancinJeziorna iREna ERiS ORganiC ul.Kosiarzy37 Al.Wilanowska9 KOSmETYCZnY inSTYTUT DR ul.Sarmacka20 iREna ERiS ORiginE iTalia pROjECT Al.WojskaPolskiego3, Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna KonstancinJeziorna

REDaKCja TERaZ WilanóW ul. Sarmacka 18 lok.2 www.terazwilanow.pl

RE/maX TOp niERUChOmOŚCi ul. Klimczaka 8 lok.42 www.remaxtop.pl RESTaURaCja China gaRDEn ul.Kazachska1 RObYg - ul.Klimczaka12c SalOn fRYZjERSKi WOjTKa ZiElińSKiEgO Al.WojskaPolskiego3,Konstancin Jeziorna SalOn URODY maRYSiEńKa ul.Sarmacka5klok.8) SaRmaCKiE SmaKOłYKi ul.Sarmacka10 SCanDinaVian hOUSE Al.Rzeczypospolitej18lok.70 S & b - Al.Wilanowska7 ShE - ul.Sarmacka16 SKlEp SWEET liVing ul.Kazachska1lok30 SKaRabEUSZ - ul.Sarmacka10A

URZąD DZiElniCY WilanóW ul. St. Kostki potockiego 11 www.wilanow.pl Vanila hOmE & COffEE ul.Zaściankowa98 VEnUS - ul.Kazachska1 VilanO - ul.Kazachska1 VilanOVa RESTaURanT ul.Klimczaka22 Villa nOVa DEnTal CliniC ul.Marconich3 Villa nUOVa - RESTaURaCja ul.St.KostkiPotockiego23 Vip faShiOn ODZiEż maRKOWa Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna WiniaRnia SUpERiORE al.Wilanowska9A WinOTOpia ul.Zaściankowa96lok.1B ZiElEniaK U piOTRa Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna ZUmE - SUShi baR Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna

Jesli chcesz, aby Twój punkt znalazł się na tej liście wyślij e-mail na redakcja@teraz-wilanow.pl

Marzec TerazWilanów 39


Razem możemy więcej...

Foto: aeronauta.pl

Specjalizujemy się w zarządzaniu podeweloperskimi wspólnotami mieszkaniowymi. Nasi administratorzy to licencjonowani zarządcy nieruchomości z wieloletnim doświadczeniem. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną, rzetelną i przejrzystą księgowość, a także indywidualną stronę internetową dla każdej wspólnoty, wraz z dostępem do kartoteki poszczególnych lokali i forum dyskusyjnym. Skutecznie egzekwujemy od deweloperów roszczenia z tytułu rękojmi.

Nasze biuro znajduje się na terenie Miasteczka Wilanów LemmonHouse sp. z o.o., ul. Sarmacka 18 lok.2, 02-972 Warszawa. (budynek AURA PARK-A) tel: +48 22 885-30-20, tel/fax: +48 22 258-13-92, e-mail: biuro@lemmonhouse.pl

www.lemmonhouse.pl

Profile for Teraz Wilanów

Teraz Wilanów Marzec  

Teraz Wilanów Marzec

Teraz Wilanów Marzec  

Teraz Wilanów Marzec