Page 1

Teraz

Wilanów, Powsin, Zawady, Konstancin Jeziorna i okolice

Wilanów Nasze miasto

prZestrZeń pubLicZna:

- woda w sercu osiedla

otwarcie Plaży wilanów 2012 O życiu na Zawadach... opowiada dorota deląg

„MistrZOwska Zabawa prZed eurO 2012r.” Wielki Festiwal Atrakcji z okazji Dnia Dziecka w Wilanowie


Zarządca z ludzką twarzą

Jeśteśmy sponsorem Wielkiego Festiwalu Atrakcji z okazji Dnia Dziecka w Wilanowie 2-3 czerwca „Mistrzowska Zabawa Zabawa przed przed Euro Euro 2012r.” 2012r.” „Mistrzowska na terenie terenie Plaży Wilanów na

www.lemmonhouse.pl Zarządzanie

Nieruchomościami

LemmonHouse sp. z o.o., ul. Sarmacka 18 lok.2, 02-972 Warszawa. (budynek AURA PARK-A) tel: +48 22 885-30-20, tel/fax: +48 22 258-13-92, e-mail: biuro@lemmonhouse.pl


szanowni czytelnicy!

w bieżącym, wiosennym już numerze teraz wilanów, przy-

Teraz

Wilanów, Powsin, Zawady, Konstancin Jeziorna i okolice

Wilanów

gotowaliśmy dla państwa wiele optymistycznych informacji i ciekawych publikacji.

Nasze miasto

otwarcie Plaży wilanów 2012

Miło nam poinformować, że ruszyła już plaża wilanów, która w tym roku powitała nas pięknym słońcem i mnóstwem atrakcji. Jako, że miesięcznik teraz wilanów jest patronem medialnym tego przedsięwzięcia, serdecznie zapraszamy do odwiedzania plaży, nauki tańca towarzyskiego, udziału w karaoke czy plenerach malarskich.

prZestrZeń pubLicZna:

- woda w sercu osiedla

O życiu na Zawadach... opowiada dorota deląg

„MistrZOwska Zabawa prZed eurO 2012r.” Wielki Festiwal Atrakcji z okazji Dnia Dziecka w Wilanowie

wielkimi krokami zbliża się dzień dziecka. Z tej okazji, jak co roku, wspólnie z urzędem dzielnicy wilanów i centrum kultury wilanów organizujemy wielką imprezę plenerową. Zachęcamy więc do zarezerwowania czasu dla swoich pociech w dniach 2-3 czerwca i zapraszamy do udziału w tegorocznym wielkim Festiwalu atrakcji z Okazji dnia dziecka na terenie plaży wilanów. ramowy program imprezy znajdziecie państwo wewnątrz numeru. Zapraszamy także do lektury interesującego wywiadu ze znaną aktorką dorotą deląg – mieszkanką wilanowa, która opowiada o swojej pracy, najbliższych planach oraz o życiu na Zawadach. ponadto, w swoim kolejnym ar tykule Guy perry opowiada o roli wody w życiu miasta oraz o ciekawych możliwościach jej wykorzystania w miejskiej dżungli, zaś Małgorzata wróblewska zaprasza na wycieczkę po Londynie.

Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco Redakcja: ul. Sarmacka 18 lok.2, tel. 22 885 30 20 fax: 22 258 13 92 redakcja@teraz-wilanow.pl Reklama: Michał Tarasiewicz kom.+48 604 155 882 m.tarasiewicz@teraz-wilanow.pl reklama@teraz-wilanow.pl Współpraca: Anna Krokosz Guy C. Perry Magda Mosur Jacek Mosur Małgorzata Wróblewska Klaudyna Pabudzińska-Kossek Dorota Wójtowicz-Wielgopolan

życzę miłej lektury!

Na okładce: Dorota Deląg fot. Grzegorz Błażejczyk www.vanityproductions.pl WYDAWCA: LEMMONHOUSE sp. z o.o. 02-972 Warszawa, ul.Sarmacka 18 lok.2, KRS: 0000340072, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 50.000zł, REGON: 142035681, NIP: 9512294400

www.terazwilanow.pl


Relacja

Plaża Wilan

W dniu 26 kwiet nia br. na pla ży w Wi la no wie o go dzi nie 13.00 od by ła się in au gu ra cja II m.st. War sza wy Lu dwik R a kow ski, któ ry po wi tał wszyst kich zgro ma dzo nych go ści. Na stęp że pla ża w tym ro ku jest więk sza niż w ro ku po przed nim i wię cej też bę dzie przy go to wa ny „ Chcemy, żeby to miejsce żyło 7 dni w tygodniu” – mówił A. Buczyński – „Na fanów futbolu czeka specjalna strefa, w której będą mogli kibicować swoim ulubionym drużynom podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. W sierpniu zaś zapraszamy do wspólnej zabawy wszystkich amatorów Letnich Igrzysk Olimpijskich. W trakcie zajęć sportowych będzie można otrzymać program ćwiczeń dostosowany do swoich potrzeb, wziąć udział w losowaniu karnetów wstępu do klubu fitness, a w weekendy w ćwiczeniach Body Max”. Ponadto, wiceburmistrz Wilanowa dodał: „Trzy razy w tygodniu odbywać się będą zajęcia z tańca towarzyskiego, a w wielkim finale 31 sierpnia wystąpią Mistrzowie Polski Par Zawodowych. Raz w tygodniu amatorzy śpiewu będą mogli spróbować swoich sił w karaoke, a

4 Teraz Wilanów Maj

„Jako jeden z największych sponsorów sportu i Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, chcielibyśmy nie tylko zachęcać ludzi do kibicowania, ale też zaangażować ich we wspólne działania na rzecz wspierania sportu i aktywności fizycznej w lokalnych społecznościach, często w ich sąsiedztwie – mówiła Iwona Jacaszek, dyrektor ds. korporacyjnych Coca-Cola HBC Polska (głównego Partnera Plaży Wilanów) – Aktywność fizyczna nie tylko przynosi korzyści zdrowotne, stymulując prawidłowy rozwój i zmniejszając ryzyko wystąpienia Współorganizatorem projektu jest Centrum Kul- chorób w starszym wieku, ale także zwiększa poczucie własnej wartości, zarówno ludzi młotury Wilanów. Partnerami Merytorycznymi są Creative Events i Miasto Łeba. A Partnerzy „Pla- dych, jak i starszych. Wspólne uprawianie sportu ży Wilanów” to: Coca-Cola, Carlsberg, Platfor- sprzyja także nawiązywaniu kontaktów towarzyma n, Wars, Gold’s Gym, Polnord, Abbey Ho- skich i zacieśnianiu związków międzyludzkich. Aktywność fizyczna ludzi pozytywnie wpływa use, Polska Organizacja Turystyczna, 4Fun Merównież na środowisko przyrodnicze, ponieważ dia S.A. coraz rzadziej korzystają oni z transportu zmoto-

dla miłośników pędzla i palety będą organizowane plenery malarskie. W każdy czwartek od lipca do połowy września Kino Letnie zaprosi kinomaniaków m.in. na maraton uśmiechu, horroru i sensacji. Z kolei w każdą niedzielę od lipca do września najmłodsi zobaczą 8 przedstawień teatralnych w ramach Wilanowskiego Lata Sztuki. Dla milusińskich przewidziano również lekcje języka angielskiego, animacje i zabawy ruchowe”.


Foto: Mosur.Art.pl

nów 2012

I ro ku pro jek tu „Pla ża Wi la nów”. Kon fe ren cję otwo rzył bur mistrz Dziel ni cy Wi la nów p nie głos za brał wi ce bur mistrz Wi la no wa Ar tur Bu czyń ski. Po in for mo wał on ze bra nych, ych atrak cji. ryzowanego. Dzięki temu możemy cieszyć się z uroków natury, uprawiając sport w plenerze.”

skie na nadmorskim piasku pozwolą mieszkańcom stolicy poczuć letnie orzeźwienie.

Projekt „Plaża Wilanów” to również okazja do współpracy między samorządami. Po udanej zeszłorocznej promocji Gdyni, w tym roku Partnerem Merytorycznym jest Miasto Łeba. Wielkie Księstwo Łebskie to złociste i przestrzenne plaże, Sowiński Park Narodowy, zabytki. Na plaży znajdzie się piasek przywieziony prosto z Łeby.

Otwarciu w klimacie PRL towarzyszyły kroniki filmowe i pokaz kultowej komedii „ Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?”.

Plaża u zbiegu al. Wilanowskiej i ul. Przyczółkowej rozpoczęła swą działalność 1 maja i aż do 30 września codziennie będzie miejscem przyjaznym, wyjątkowym i ogólnie dostępnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia sportowe, animacje ruchowe, kino letnie, karaoke, warsztaty taneczne, szkoła językowa dla najmłodszych, strefa zabaw dla dzieci, cykl spotkań teatralnych, plenery malar-

W dniach 2-3 czerwca na Plaży Wilanów odbędzie się Wielki Festiwal atrakcji z okazji Dnia Dziecka, organizowany przez Urząd Dzielnicy Wilanów, miesięcznik „Teraz Wilanów”, Centrum Kultury Wilanów oraz stowarzyszenie Pro-Salutem. Imprezę wzbogacą węgierskie atrakcje kulinarne i kulturalne przygotowane przez Instytut Węgierski. Do tego czasu na plażę przyjadą też wielkie, kosmiczne stwory, których widok cieszył ludność i promował Polskę podczas targów ITB 2011 w Berlinie. Obecnie przebywają one w parku dinozaurów w Bałto-

wie, ale dzięki uprzejmości Polskiej Organizacji Turystycznej już przygotowują się na transport na wilanowską plażę. Od lipca będzie można oglądać wiele filmów, a na zakończenie letniego sezonu, we wrześniu, w ramach Wielkiego Biennale Sztuki spotkamy się również na Plaży Wilanów. Odbędzie się m.in. na Fiesta Balonowa, Festiwal Latawców i maraton filmowy, a artyści łączący w swojej twórczości światło i dźwięk swoje spektakle grać będą wśród zwierząt z Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Więcej informacji o planowanych wydarzeniach na Plaży Wilanów znajdą Państwo na stronie www.wilanow.pl oraz w miesięczniku „Teraz Wilanów”, który jest patronem medialnym wilanowskiej plaży.

Maj Teraz Wilanów 5


Euro 2012

Co warto wiedzieć o gościach Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012 wielkimi krokami zbliża się najważniejsze w ostatnich latach wydarzenie, które będzie miało duże znaczenie dla wizerunku polski i polaków. są nimi Mistrzostwa europy w piłce nożnej eurO 2012 organizowane wspólnie przez polskę i ukrainę. różnorodne badania wizerunkowe wykazują, iż polska gościnność jest rozpoznawana w świecie i wyróżniana. Jest ona naszą mocną stroną, niezależnie od piękna miast i uroków przyrody. wiadomo także, iż jednym z głównych źródeł informacji i motywem wyjazdów turystycznych jest nie tylko internet, ale również rekomendacje i opinie znajomych lub krewnych, którzy już odwiedzili nasz kraj.

ANGLIA

Dane ogólne: Wchodzi w skład Wielkiej Brytanii, Stolica - Londyn, Duże miasta - Birmingham, Liverpool, Manchester, Ustrój polityczny - monarchia parlamentarna z rządem odpowiedzialnym przed parlamentem, Język urzędowy - angielski, Waluta brytyjska - 1funt szterling (GBP) = 100 pensów Charakterystyka turystów: Największym zainteresowaniem cieszą się regiony Polski: Małopolska, Mazowsze, Pomorze, Wielkopolska, Dolny Śląsk oraz Zachodniopomorskie. Głównymi motywami przyjazdów są: kultura-dziedzictwo, parki narodowe, góry, turystyka aktywna i uzdrowiska. Kuchnia - upodobania kulinarne: Kuchnia angielska jest bardzo zróżnicowana, dania tradycyjne współistnieją tu z potrawami imigrantów. Do najpopularniejszych należą: dania hinduskie, pakistańskie, afrykańskie, chińskie, malajskie i libańskie. Anglicy lubią też kuchnię włoską. Bardzo popularne jest tzw take-a-way food, czyli jedzenie na wynos np. kebab, fish and chips, hamburgery, potrawy kuchni chińskiej. Anglicy są miłośnikami herbaty podawanej z mlekiem, niekiedy z dodatkiem cukru. Chętnie pije się piwo, a z mocniejszych trunków whisky. Zachodnia Anglia słynie z jabłecznika cider. W Anglii życie towarzyskie toczy się w pubach. Piłka nożna: Znaczące kluby: Chelsea, FC Liverpool, Arsenal London, Manchester United, Manchester City. Znani piłkarze: Frank Lampard, Ashley Cole, John Terry, Wayne Rooney, Steven Gerrard, David Beckham, Rio Ferdinand. Osiągnięcia reprezentacji: Mistrzostwach Świata 1966 - Anglia - Mistrzostwo, 1990 - Włochy - IV miejsce, Mistrzostwa Europy, 1968 - Włochy - III miejsce, 1996 - Anglia - Półfinał

CHORWACJA

Dane ogólne Republika Chorwacji: Stolica - Zagrzeb, Duże miasta - Split, Rijeka, Osijek, Ustrój polityczny - republika parlamentarna, Język urzędowy - chorwacki, Waluta - 1 kuna = 100 lipa Charakterystyka turystów: Z roku na rok obserwuje się wzrost zainteresowania chorwackich turystów, naszym krajem. Chorwaci są narodem bardzo gościnnym i otwartym. Kuchnia - upodobania kulinarne: Kuchnia chorwacka jest bardzo zróżnicowana (duża różnorodność warzyw), zależna od regionu i panującego tam klimatu. Spożywa się dużo ryb oraz warzyw. Można w niej znaleźć zapożyczenia kulinarne z Węgier, Austrii, Włoch oraz arabskie i tureckie. Piłka nożna: Znaczące kluby: Dinamo Zagrzeb, Hajduk Split, Cibalia Vinkovci. Znani piłkarze: Robert Kovač, Stipe Pletikosa, Josip Šimunić, Dario Srna, Ivica Olić, Mladen Petrić, Ivan Klasnić. Osiągnięcia reprezentacji: Mistrzostwa Świata 1998 - Francja - III miejsce Mistrzostwa Europy 1996 - Anglia - Ćwierćfinał, 2004 - Portugalia - Ćwierćfinał, 2008 - Austria i Szwajcaria - Ćwierćfinał

CZECHY

Dane ogólne: Stolica - Praga, Duże miasta - Brno, Ostrawa, Pilzno, Ustrój polityczny - republika parlamentarna, Język urzędowy - czeski, Waluta - 1 korona czeska (CZK) = 100 halerzy Charakterystyka turystów: Przyjeżdżają do Polski w celach typowo turystycznych oraz w interesach i służbowo (organizują sobie podróże indywidualnie -72%). Najczęściej deklarowanym sposobem spędzania czasu jest pobyt w miastach. Do najczęściej odwiedzanych regionów w Polsce należą województwa: dolnośląskie, śląskie, mazowieckie oraz małopolskie. Przeciętne wydatki - 188 USD. Większość Czechów (76%) chociaż raz w życiu odwiedziła Polskę. Kuchnia - upodobania kulinarne: W kuchni czeskiej chętnie wykorzystuje się wieprzowinę i ziemniaki, chleb oraz potrawy mączne. Mięsa często podaje się z sosami. Popularne są również zupy. W czeskich potrawach widać dawne wpływy kuchni krajów / regionów ościennych (Śląska, Bawarii, Austrii, Słowacji , Węgier). Czesi są miłośnikami piwa - czeskie piwo należy do najlepszych w Europie. Najpopularniejszym jest „Pilzner” (wywodzi się od miasta Pilzno – Plzeň). Wśród Morawian jest popularne wino. Inne lokalne alkohole tp np. Beherovka (mocny ziołowy likier), śliwowica. Piłka nożna: Znaczące kluby: Sparta Praga, Banik Ostrava, FK Teplic. Znani piłkarze: Pavel Nedvěd, Petr Čech, Jan Koller, Milan Baroš, Tomáš Rosický, Marek Jankulovski. Osiągnięcia reprezentacji: Mistrzostwa Europy 1996 - Anglia - Wicemistrz, 2004 - Portugalia - Ćwierćfinał

DANIA

Dane ogólne: Królestwo Danii, Stolica - Kopenhaga, Duże miasta - Århus, Odense, Aalborg Ustrój polityczny - monarchia konstytucyjna, Język urzędowy - duński, Waluta - 1 korona duńska ( DKK) = 100 øre Charakterystyka turystów: Zainteresowania turystów koncentrują się wokół Krakowa i Małopolski, Warszawy i Trójmiasta. Nieodmiennie, popularnością cieszą się oferty campingów i aktywnego wypoczynku (pola golfowe, turystyka rowerowa i konna, obiekty typu wellness i spa), a także usługi medyczne (szczególnie w pasie nadmorskim). Kuchnia - upodobania kulinarne: Kuchnia duńska bazuje na różnego rodzaju mięsach (kurczak, kaczka wieprzowina, wołowina), rybach, ziemniakach, sosach, warzywach gotowanych i konserwowanych w zalewie octowej. Obiad składa się najczęściej z mięsa, ziemniaków i warzyw. Głównym posiłkiem odpowiadającym polskiemu obiadowi jest kolacja, podawana około godziny 18 - 19. Sztandarową potrawą duńską jest schab pieczony. Napoje - kawa, soki, mleko, rzadko - herbata. Duży wybór piw oraz alkoholi - wina, wódki czyste i likiery. Duńczycy są przyzwyczajenia do „kultury pubowej”. Piłka nożna: Znane kluby: FC Kobenhavn, AaB Aalborg, Akademisk Bk. Znani piłkarze: Peter Schmeichel, John Sibebaek, Lars Olsen. Osiągnięcia reprezentacji: Mistrzostwa Świata 1998 - Francja - Ćwierćfinał, Mistrzostwa Europy 1992 - Szwecja - Mistrzostwo, 1984 - Francja - Półfinał, 2004 - Portugalia - Ćwierćfinał

FRANCJA

Dane ogólne: Republika Francuska, Stolica - Paryż, Duże miasta - Marsylia, Lyon, Tuluza, Ustrój polityczny - republika, system półprezydencki, W skład terytorium Francji wchodzą posiadłości poza Europą: cztery departamenty zamorskie: Gwadelupa, Martynika, Réunion, Gujana Francuska, 2 "zbiorowości, terytorialne" Mayotte, Saint-Pierre i Miquelon, trzy terytoria zamorskie: Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia, Wallis i Futuna oraz Francuskie Ziemie Południowopolarne, Język urzędowy - francuski, Waluta - 1Euro = 100 eurocentów Charakterystyka turystów: Są zainteresowani turystyką miejską i kulturową typu city break, poszukują kilku dni aktywnego wypoczynku wypełnionego różnego rodzaju atrakcjami w mieście i okolicach. Przeważają wyjazdy w małych grupach (5 - 8 osób), organizowane samodzielnie lub za pośrednictwem biur podróży. Lubią spędzać wakacje na łonie natury (wyjazdy rodzinne, głównie z małymi dziećmi). Kuchnia - upodobania kulinarne: Kuchnia francuska jest uznawana za jedną z najlepszych i najbogatszych smakowo kuchni na świecie. Klasyczny francuski posiłek składa się z trzech dań: przystawki gorące (najczęściej zupy) lub zimne (np.: potrawy z jaj, wędliny, sałatki), danie główne - najczęściej podawane jest mięso lub ryby z dodatkiem ziemniaków bądź ryżu; sery, a na zakończenie podawany jest deser, czyli lody, ciastka, placek z owocami. Śniadanie „ na słodko”- rogaliki, dżem, kawa, tost. Do obiadu czy kolacji wino wytrawne. Je się więcej sałatek niż w Polsce. Obiad należy podawać nie później niż o 12.30. Piłka nożna: Znaczące kluby: Olympique Marsylia, Olympique Lyon, Paris Saint-Germain, FC Nantes, Girondins Bordeaux. Znani piłkarze: Thierry Henry, Michel Platini, Zinedine Zidane, Fabien Barthez, Franck Ribery. Osiągnięcia reprezentacji: Mistrzostwa Świata 1958 - Szwecja - III miejsce, 1986 - Meksyk - III miejsce, 1998 - Francja - Mistrzostwo, 2006 - Niemcy – Wicemistrzostwo, Mistrzostwa Europy 1984 - Francja Mistrzostwo, 1996 - Anglia - Ćwierćfinał, 2000 - Belgia i Holandia - Mistrzost

GRECJA

Od poziomu naszej gościnności, wyrażonej w kulturze kontaktów międzyludzkich i jakości obsługi należeć będzie zadowolenie z pobytu w polsce kibiców i turystów. to oni właśnie będą w swoim otoczeniu kształtować opinię o polsce. polska Organizacja turystyczna przygotowała krótki informator zawierający dane o krajach, kulturze kulinarnej, przyzwyczajeniach i osiągnięciach reprezentacji piłkarskich państw biorących udział w eurO 2012 oraz o turystach z tych krajów, którzy odwiedzą polskę. Liczymy na to, iż zawarte w nim informacje pogłębią naszą wiedzę o przybyłych gościach.

Dane ogólne: Republika Grecka, Stolica - Ateny, Duże miasta - Saloniki, Pireus, Ustrój polityczny - republika parlamentarna, Język urzędowy - grecki, Waluta - 1 Euro = 100 eurocentów Charakterystyka turystów: Z roku na rok obserwuje się wzrost zainteresowania greckich turystów, naszym krajem. Większość korzysta z usług biur podróży. Grecy są otwarci i towarzyscy. Kuchnia - upodobania kulinarne: Wielka różnorodność warzyw, owoców oraz ziół, oliwa z oliwek z ziołami. Posiłki mają charakter bardzo rodzinny. Główny posiłek - jedno danie główne oraz kilku rodzajów sałat, serów, oliwek, wino i chleb. Posiłek ten jest poprzedzany mezedes, czyli zakąską. Do każdego posiłku jest podawane pieczywo. Głównym posiłkiem dnia jest kolacja, jedzona zazwyczaj w restauracjach lub tawernach około godziny 22.00 lub nawet 23.00. Piłka nożna: Znane kluby: AEK Ateny, Panathinaikos Ateny, Olympiakos Pireus. Znani piłkarze: Theodoros Zagorakis, Angelos Basinas, Angelos Charisteas, Andonios Nikopolidis, Theofanis Gekas. Osiągnięcia reprezentacji: Mistrzostwa Europy 2004 - Portugalia - Mistrzostwo

6 Teraz Wilanów Maj


IRLANDIA

Dane ogólne: Republika Irlandii, Stolica - Dublin, Duże miasta - Cork, Galway, Limerick, Ustój polityczny - republika, demokracja parlamentarna, Język urzędowy - irlandzki, angielski, Waluta - 1 euro = 100 eurocentów Charakterystyka turystów: Preferencje w podróżowaniu i zachowania podobne do turystów angielskich. Kuchnia - upodobania kulinarne: Jada się duże ilości mięsa, ryb, owoców morza i nabiału. Dania mięsne podawane najczęściej z ziemniakami. Używa się także dużo chleba. Pije się herbatę, a także mocną kawę, często z dodatkiem whisky lub bitej śmietany, jak również piwo (zwłaszcza Guinness) oraz whisky. Irlandczycy są przyzwyczajeni do „kultury pubowej”. Piłka nożna: Znaczące kluby: Derry City FC, Shamrock Rovers Dublin, Bohemians Dublin, Znani piłkarze: Shaw Given, Robbie Keane, Damien Duff. Osiągnięcia reprezentacji: Mistrzostwa Świata 1990 - RFN - Ćwierćfinał

NIEMCY

Dane ogólne: Republika Federalna Niemiec, Stolica - Berlin. Duże miasta - Hamburg, Monachium, Kolonia, Frankfurt nad Menem, Ustrój polityczny - Republika federalna, system kanclerski, Język urzędowy - niemiecki, Waluta - 1 euro = 100 eurocentymów Charakterystyka turystów: Turyści zainteresowani są wyjazdami: do miast (zwiedzanie i wydarzenia kulturalne - Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Poznań, Szczecin i Kraków), turystyką aktywną (rowerowa, wędrówki piesze, sporty wodne, wędkarstwo, jeździectwo), wynajmem łodzi czarterowych, do polskich uzdrowisk oraz ofertą turystyki objazdowej (Pomorze, Mazury i Dolny Śląsk), rekreacyjną, weekendową, przygraniczną, na terenach wiejskich, Wellness & Spa oraz turystyka sentymentalna. 57% odwiedzających Polskę korzysta z noclegów w hotelach i pensjonatach, 26% – u rodziny i znajomych. Kuchnia - upodobania kulinarne: Kuchnia niemiecka jest zróżnicowana, w poszczególnych regionach. Bardzo popularne są ziemniaki i wieprzowina, kiełbaski. Niemcy są miłośnikami piwa - niemieckie piwa należą do najlepszych w Europie. Piłka nożna: Znaczące kluby: Bayer Leverkusen, Bayern Monachium, Borussia Dortmund, FC Schalke 04. Znani piłkarze: Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Jürgen Klinsmann, Jürgen Kohler, Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge, Gerd Müller, Rudi Völler, Uwe Seeler, Lukas Podolski, Michael Ballack. Osiągnięcia reprezentacji: Mistrzostwa Świata 1954 - Szwajcaria, 1974 - RFN, 1990 - Włochy - Mistrzostwo 1966 - Anglia, 1982 - Hiszpania, 1986 - Meksyk, 2002 - Korea Płd. - Wicemistrzostwo, 2006 - Niemcy, 2010 - RPA - III miejsce Mistrzostwa Europy, 1972 - Belgia, 1980 - Włochy, 1996 - Anglia - Mistrzostwo 1976 - Jugosławia, 1992

PORTUGALIA

Dane ogólne: Republika Portugalii, Do terytorium kraju należą również wyspy: Madera i Azory. Stolica - Lizbona, Duże miasta - Porto, Braga, Setúbal, Ustrój polityczny - republika parlamentarrna, Język urzędowy portugalski, Waluta - 1 euro = 100 eurocentymów Charakterystyka turystów: Z roku na rok obserwuje się wzrost zainteresowania portugalskich turystów, naszym krajem (zwłaszcza w zakresie turystyki „miejskiej i kulturowej”, religijnej oraz podróży w interesach). Kuchnia - upodobania kulinarne: Spożywanie posiłków należy tu do przyjemności. Jada się wspólnie, przeważnie późnym popołudniem lub wieczorami. Portugalska kuchnia składa się głównie z potraw prostych i pożywnych, a słynie przede wszystkim z ryb i owoców morza. Najważniejszym gatunkiem ryby jest dorsz, zwłaszcza zakonserwowany, suszony i solony oraz sardynki. Popularne są też zupy. Pije się dużo kawy, na ogół mocnej.Najpopularniejszym alkoholem jest wino (głównie czerwone) zwłaszcza porto. Popularne jest przebywanie w kawiarniach i restauracjach. Piłka nożna: Znaczące kluby: FC Porto, SL Benfica, Sporting Lizbon. Znani piłkarze: Pauleta, Eusébio, Luís Figo, Cristiano Ronaldo, Ricardo Pereira, Ricardo Carvalho, Nuno Gomes. Osiągnięcia reprezentacji: Mistrzostwa Świata 1966 - Anglia - III miejsce, 2006 - Niemcy - IV miejsce, 2010 - RPA - 1/8 finału, Mistrzostwa Europy 1984 - Francja, 2000 - Belgia i Holandia - Półfinał, 2004 - Portugalia - II miejsce, 2008 - Austria i Szwajcaria - Ćwierćfinał

ROSJA

Dane ogólne: Federacja Rosyjska, Stolica - Moskwa, Duże miasta - Sankt Petersburg, Nowosybirsk, Ustrój polityczny - Głową państwa jest prezydent. Organ władzy, ustawodawczej -2-izbowy parlament. Kraj wielonarodowościowy, Język urzędowy - rosyjski. Republiki Autonomiczne mają dodatkowo prawo do własnego, drugiego języka oficjalnego, Waluta - 1 rubel (RUB) = 100 kopiejek Charakterystyka turystów: Turyści zainteresowani imprezami kulturalnymi, koncertami, wydarzeniami sportowymi, jarmarkami, festiwalami. Kuchnia - upodobania kulinarne: Kuchnia rosyjska podobna jest do polskiej (więcej produktów mącznych i ryb). Popularne kiszonki, (np. ogórki, pomidory, czosnek), zupy, pierożki (pielmienie), bliny. Popularne są dania kuchni regionalnych. Po obfitym posiłku zwyczajowo podaje się herbatę (czaj).Poza wódką czystą dostępne są m.in. starka (z liści jabłoni i gruszy), piercowka (pieprzówka), limonnaja (cytrynówka). Wzrasta też popularność piwa i wina. Piłka nożna: Znaczące kluby: Rubin Kazań, Dinamo Moskwa, Lokomotiw Moskwa, Amkar Perm, Spartak Moskwa, Tom Tomsk, FK Rostów, CSKA Moskwa. Znani piłkarze: Lew Jaszyn, Roman Pawluczenko, Siergiej Siemak, Andriej Arszawin, Dmitrij Syczow, Walerij Karpin. Osiągnięcia reprezentacji: Mistrzostwa Europy 2008 - Austria/Szwajcaria – III miejsce

SZWECJA

Dane ogólne: Królestwo Szwecji, Stolica - Sztokholm, Duże miasta - Göteborg, Malmö, Uppsala, Ustrój polityczny - monarchia konstytucyjna, Język urzędowy - szwedzki, Waluta - 1 korona szwedzka (SEK) = 100 öre Charakterystyka turystów: Największym zainteresowaniem cieszy się turystyka miejska i kulturowa (Kraków z Małopolską, Trójmiasto, Warszawa, Mazowsze i Pomorze Zachodnie). Spośród form turystyki aktywnej najbardziej popularny jest golf oraz turystyka konna i rowerowa. Kuchnia - upodobania kulinarne: Współcześnie – wpływy wielokulturowe. Tradycyjnie – dieta oparta na nabiale, rybach, wieprzowinie i warzywach korzeniowych. Lubiana też dziczyzna. Ogólnie popularne są wędzone i marynowane ryby. Do śledzia i ziemniaków chętnie jest używany koper. Szwedzi zwykle jadają posiłki o nieco wcześniejszych porach (np. lunch może być już o 11- ej, a kolację podaje się często ok.18 - ej). Bardzo duże spożycie kawy (najczęściej czarna, bez mleka). Najpopularniejsze jest piwo, wino zyskuje na popularności. Piłka nożna: Znaczące kluby: IFK Göteborg, Malmö FF, IFK Norrköping, AIK Solna. Znani piłkarze: Anders Svensson, Olof Mellberg, Zlatan Ibrahimovic, Fredrik Ljungberg. Osiągnięcia reprezentacji: Mistrzostwa Świata 1950 - Brazylia - III miejsce, 1958 - Szwecja - Wicemistrzostwo, 1994 - USA - III miejsce, Mistrzostwa Europy 1992- Szwecja - Półfinał, 2004 - Portugalia - Ćwierćfinał

UKRAINA

Dane ogólne: Królestwo Hiszpanii, Stolica - Madryt, Duże miasta - Barcelona, Walencja, Sewilla, Ustrój polityczny - dziedziczna monarchia parlamentarna, Język urzędowy - język hiszpański, używane także: kataloński (Katalonia, Walencja, Baleary), galicyjski (Galicja), baskijski (Baskonia, Nawarra), Waluta - 1 euro = 100 eurocentymów Charakterystyka turystów: Preferują zwiedzanie miast ze wstępem do muzeów, zakupy, gastronomia oraz spektakle. Niski poziom znajomości języków obcych. Turysta wymagający, bardzo zwraca uwagę na relację jakość-cena. Poszukują takich form spędzania czasu, które umożliwią im poznanie lokalnych atrakcji, ludzi i ich kultury, gastronomii oraz typowych produktów. Czują się bardziej usatysfakcjonowani podróżą, jeśli kontekst pobytu jest dla nich przyjazny i nie daje im się odczuć różnic kulturowych. Są bardzo wrażliwi na zimne, niechętne traktowanie turysty, na chęć oszukania go, na zbyt wysokie ceny w stosunku do jakości. Lubią się dzielić wrażeniami z podróży na bardzo popularnych forach internetowych i osobiście. Hiszpanie są otwarci i towarzyscy. Kuchnia - upodobania kulinarne: Kuchnia śródziemnomorska. Do jedzenia przywiązuje się dużą wagę, każdy region ma własne specjały. Chętnie jedzone są owoce morza i ryby. Najbardziej znaną potrawą jest paella. Jedzenie poza domem jest niezwykle popularną formą życia towarzyskiego. Bardzo popularne są bary tapas (serwujące szeroki wybór przekąsek). Pije się dużo kawy oraz wina. Życie towarzyskie toczy się w miejscach publicznych (barach, restauracjach, kafejkach), rzadkie jest podejmowanie gości w domach. Piłka nożna: Znaczące kluby: Real Madryt, FC Barcelona, Atlético Madrid, FC Valencia, Athletic Club Bilbao. Znani piłkarze: Iker Casillas, Sergio Ramos, Carles Puyol, David Silva, Xabi Alonso, Francesc Fábregas, Andrés Iniesta, David Villa. Osiągnięcia reprezentacji: Mistrzostwa Świata 1986 - Meksyk,1994 - Stany Zjednoczone,2002 - Korea Płd. - Ćwierćfinał, 2010 - RPA - Mistrzostwo Mistrzostwa Europy, 1964 - Hiszpania, 2008 - Austria i Szwajcaria - Mistrzostwo, 1984 - Francja - Wicemistrzostwo, 1996 - Anglia, 2000 - Belgia - Holandia - Ćwierćfinał Dane ogólne: Królestwo Niderlandów, Stolica konstytucyjna - Amsterdam, Stolica administracyjna - Haga, Duże miasta - Rotterdam, Utrecht, Ustrój polityczny - monarchia konstytucyjna. Głową państwa jest dziedziczny monarcha, Język urzędowy - niderlandzki(w prowincji Fryzja również fryzyjski), Waluta - 1 Euro = 100 eurocentów. Charakterystyka turystów: Wyjazdy w 80% organizowane są indywidualnie. Preferowany środek transportu: samochód i samochód z przyczepą. Poszukują ofert w zakresie: aktywnego wypoczynku, wakacji wędrownych, żeglarstwa, kajaków, rowerów, agroturystyki, zwiedzanie Parków Narodowych, tanich noclegów (warunek konieczny – dostęp do Internetu, własnego konta bankowego, sieci supermarketów, dobrej komunikacji). Kuchnia - upodobania kulinarne: Dominują dania treściwe, część z nich to potrawy jednogarnkowe. Bardzo popularne są frytki z majonezem. Kolacja – główny posiłek dnia. Szczególne tradycje wiążą się m.in. ze śledziami (haring). Tradycyjną potrawą jest też gulasz wołowy z ziemniakami, marchewką i cebulą. Popularne są kuchnie egzotyczne (indonezyjska, surinamska, chińska). Piłka nożna: Piłka nożna jest traktowana jako sport narodowy. Holandia wspólnie z Belgią była gospodarzem EURO UEFA 2000. Znaczące kluby: Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, Feyenoord Rotterdam. Znani piłkarze: Patrick Kluivert, Klaas-Jan Huntelaar, Ruud van Nistelrooy, Rafael van der Vaart, Clarence Seedorf, Edwin van der Sar. Osiągnięcia reprezentacji: Mistrzostwa Świata 1974 - RFN, 1978 Argentyna, 2010 RPA – Wicemistrzostwo, 1994 - Stany Zjednoczone - Ćwierćfinał Mistrzostwa Europy, 1988 - RFN - Mistrzostwo, 1976 - Jugosławia - III miejsce, 1992 - Szwecja - III miejsce 1996 - Anglia - Ćwierćfinał, 2000 - Belgia i Holandia - III miejsce, 2004 - Portugalia - Ćwierćfinał, 2008 - Austria i Szwajcaria - Ćwierćfinał

Dane ogólne: Stolica - Kijów, Duże miasta - Dniepropietrowsk, Charków Donieck, Lwów, Ustrój polityczny - republika parlamentarno-prezydencka, Język urzędowy - ukraiński, Waluta - 1 hrywna (UAH) = 100 kopiejek Charakterystyka turystów: Najczęściej odwiedzanym regionem w Polsce jest Małopolska oraz województwo śląskie - Beskidy (szczególnie w sezonie zimowym). Dużą popularnością cieszy się turystyka miejska i kulturowa (Kraków, Wrocław, Lublin, Warszawa, Gdańsk i Trójmiasto), typowy wypoczynek (kurorty nad Bałtykiem i na Mazurach), a także oferta dotycząca wypoczynku dzieci i młodzieży. Różnice kulturowe pomiędzy Polską a Ukrainą są niewielkie. Nasza kultura i styl życia wzajemnie odbierane są jako podobne. Kuchnia - upodobania kulinarne: Potrawy są bliskie naszym gustom i tradycjom, świadczące o wspólnym słowiańskim rodowodzie (kapuśniak, barszcz), także wpływy azjatyckie Podstawą są produkty mączne oraz kasze. Do wszystkiego podaje się chleb. Tradycyjnymi potrawami kuchni ukraińskiej są warenyky (pierogi), barszcz z buraków z kapustą i ze śmietaną, kapuśniak. Z mięs najczęściej spożywaną jest wieprzowina, rzadziej wołowina, baranina oraz drób. Pije się mocne alkohole, głównie wódkę. Jest duży wybór win ( np. kahor lokalny specjał). Popularny jest też napój tzw. kwas chlebowy. Najczęściej pije się czaj, tj. herbatę. Ulubiona kawa to parzona na sposób wschodni w tygielku. Piłka nożna: Znaczące kluby: Szachtar Donieck, Dnipro Dniepropietrowsk Dynamo Kijów. Znani piłkarze: Andrij Szewczenko, Anatolij Tymoszczuk, Ołeksandr Szowkowski, Andrij Woronin, Ołeh Husiew. Osiągnięcia reprezentacji: Mistrzostwa Świata 2006 - Niemcy - Ćwierćfinał

WŁOCHY

HOLANDIA

HISZPANIA

Euro 2012

Dane ogólne: Republika Włoch, Stolica - Rzym, Duże miasta - Mediolan, Neapol. Ustrój polityczny - republika z dwuizbowym parlamentem, Język urzędowy - włoski, Waluta - 1euro = 100 eurocentymów Charakterystyka turystów: Turyści zainteresowani są ofertami związanymi z wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi, Nowym Rokiem w Zakopanem i Krakowie, Warszawie i Wrocławiu, Mazurami, spotkaniami z kulturą regionalną, turystyką religijną (związana z bł. Janem Pawłem II). Ruch camperowy jest popularny. Kuchnia - upodobania kulinarne: We Włoszech jedzenie jest sztuką, do dobrej kuchni przywiązuje się dużą wagę. Oferuje wiele potraw regionalnych. Najbardziej znane - pizza i pasta, spożywane z różnymi dodatkami. Bardzo popularne jest wino. Włosi celebrują posiłki, uwielbiają dobre jedzenie. Piłka nożna: Jest sportem narodowym. Znaczące kluby: Inter Mediolan, AC Milan, AS Roma, Juventus Turyn. Znani piłkarze: Fabio Cannavaro, Gianluca Zambrotta, Gianluigi Buffon, Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, Alberto Gilardino, Filippo Inzaghi, Alessandro Del Piero. Osiągnięcia reprezentacji: Mistrzostwa Świata 1934 - Włochy, 1938 - Francja, 1982 - Hiszpania, 2006 - Niemcy - Mistrzostwo 1970 - Meksyk Wicemistrzostwo1990 - Włochy - III miejsce, 1994 - USA - Wicemistrz, Mistrzostwa Europy 1968 - Włochy - Mistrzostwo 2000 - Belgia i Holandia - Wicemistrzostwo.

Maj Teraz Wilanów 7


Przestrzeń publiczna

woda w sercu osiedla Propozycja zagospodarowania placu nieopodal ŚOB. Wizualizacja: IN-VI

w 1988 roku, tuż przed igrzyskami Olimpijskimi, po raz pierwszy odwiedziłem seul, pełne ambicji i dynamicznie rozwijające się miasto. w ciągu ostatnich dziesięcioleci w trakcie budowy autostrad zabudowano większość przecinających miasto cieków wodnych, podobnie jak miało to miejsce w wielu innych miastach świata. czasami odbywało się to brutalnie, jak z autostradami, które zakryły niezliczoną ilość kanałów tokio lub pięknie jak w przypadku Las ramblas w barcelonie. inne miasta, takie jak dusseldorf utrzymują i dbają o swoje systemy wodne. w seulu postępowano w sposób zbliżony do tokio, bardzo "praktyczne". budowa jednej z najbardziej ruchliwych autostrad w korei objęła potok cheonggyecheon, przekształcając go w kanał ściekowy. Około 10 lat temu miasto zlikwidowało autostradę i przywróciło strumień, który stał się jednym z najatrakcyjniejszych i najpopularniejszych miejsc w tej metropolii, a zarządzanie ruchem samochodowym w centrum seulu stało się faktycznie łatwiejsze bez autostrady (paradoks braessa). to studium przypadku, które jest przykładem do naśladowania na całym świecie. Jest być może także wskazówką, że nie powinniśmy lekceważyć wartości i znaczenia nawet niewielkich cieków wodnych przebiegających przez wilanów. 8 Teraz Wilanów Maj


w

Przestrzeń publiczna

Woda od zawsze wpisana jest w krajobraz tej warszawskiej dzielnicy. Cały jej obszar leży w dolinie Wisły i zanim mogła się tu rozpocząć budowa nowego osiedla mieszkaniowego system hydrologiczny musiał zostać zaprojektowany tak, by uniknąć zagrożenia powodziowego. Jego elementy są widoczne wzdłuż Osi Królewskiej biegnącej od pałacu i kościoła w Wilanowie, Alei Wilanowskiej a także ulic Klimczaka i Hlonda. Jezioro Wilanowskie na wschód od pałacu, podobnie jak zbiornik wodny w Ostoi Wilanów, także odgrywają istotną rolę w stabilizowaniu równowagi hydrologicznej okolicy. Ta równowaga była widoczna podczas dużych opadów w ciągu ostatnich kilku lat, kiedy Potok Służewiecki był bardzo blisko wylania i woda była kierowana do kanału w Osi Królewskiej w celu uniknięcia zalania zarówno Miasteczka Wilanów jak i pałacu wraz z przyległymi terenami. Ilość terenów zielonych i powierzchni biologicznie czynnych również ma krytyczne znaczenie dla zachowania wodnej równowagi. Woda z powierzchni utwardzonych i zabudowanych spływa do kanalizacji deszczowej i jest główną przyczyną powodzi, ponieważ nie jest retencjonowana w gruncie ani wchłaniana przez roślinność. Zielone przestrzenie w Miasteczku Wilanów nie pełnią jedynie funkcji estetycznej i rekreacyjnej, ale mają fundamentalne znaczenie dla ochrony dzielnicy w okresach ulewnych deszczy.

ni. Być może niektórzy mieszkańcy będą nawet chcieli, aby oryginalny projekt Osi ciągnącej się prawie do Alei Rzeczypospolitej był ostatecznie zrealizowany ponieważ trawnik pomiędzy jezdniami nie może być wykorzystywany jako teren placów zabaw czy boisk sportowych. Na szczęście Kanał Wolicki (przyp. red. potocznie zwany Klimczaka) został lepiej zachowany niż ten w Osi Królewskiej, choć także tutaj powinny być stosowane regularnie zabiegi pielęgnacyjne. Nadal brakuje oryginalnie zaprojektowanej ścieżki zdrowia i ścieżki konnej biegnącej wzdłuż całego kanału, podobnej do ścieżek spacerowych w Łazienkach, tak aby więcej osób mogło w pełni korzystać z tej zielonej arterii naszego osiedla.

PO – Stan po rewitalizacji - autostradę i ściek zastąpiono atrakcyjnym strumieniem

Przed – Potok w Seulu zabudowany autostradą

Sądzę, iż nadszedł już czas, aby rozpocząć tworzenie systemu fontann, które podkreślą ważne i symboliczne miejsca na terenie osiedla. Fontanny zawsze były planowane w części handlowej Miasteczka i na północ od ratusza (w pobliżu obecnej „plaży"). Pierwsza z nich, aby umilać czas odwiedzającym przyszłe wielofunkcyjne centrum tego miejsca - z lodowiskiem będącym punktem centralnym, druga w pobliżu ratusza, aby w elegancki sposób podkreślić oś pałacu po drugiej stronie ulicy. Choć być może najbardziej interesujące byłoby stworzenie prostej serii pionowych wodotrysków na osi Świątyni Opatrzności Bożej w północno-zachodnim narożniku Al. Rzeczypospolitej i ul. Hlonda, będącej jednoczeElementy wodne na terenie osiedla nie powinny być trakto- śnie zakończeniem atrakcyjnego placu stworzonego przez wane jedynie w kategoriach pragmatycznych, ale powinny Ostoję Wilanów (przyp. red. patrz wizualizacja). Fontanny być jego atrakcją. Oś Królewska może być albo „dżunglą” podkreślałyby ważność osi świątyni i byłyby również wertyporośniętą chwastami, która czeka na wody burzowe lub kalnym odbiciem kanału, który przechodzi pod nimi. Fontaneleganckim kanałem, który przypomina nam o położonym w ny posiadają dodatkową zaletę w postaci tworzenia przypobliżu wspaniałym pałacu. W ostatnim roku zanotowaliśmy jemnego szumu, który będzie w znacznym stopniu niweloogromny postęp w jej przekształceniu w coś, z czego miesz- wał hałas ruchu ulicznego dla osób pragnących odpocząć na kańcy osiedla nareszcie mogą być w miarę zadowoleni ale placu. Na każdy z proponowanych wodotrysków, miejmy uważam, że kanał powinien być jeszcze piękniejszy wraz z nadzieję, znajdziemy fundatora, co pozwoli na realizację ukończeniem jego realizacji (co utrzyma wodę w kanale), przynajmniej jednego z wielu atrakcyjnych miejsc zaplanostałą pielęgnacją i integracją z otaczającymi go terenami ziele- wanych dla tego osiedla... Guy C. Perry

Maj Teraz Wilanów 9


Nasze miasto

Move & Plant 8 – Elegancka Sarmacka Kolejna akcja zazieleniania Miasteczka Wilanów „Move & Plant 8 – elegancka Sarmacka” jest planowana na weekend w drugiej połowie maja br. Szczegóły co do daty i godziny będą podane na forum e-wilanow.pl oraz na stronie Ud. Impreza organizowana jest przez pracownię architektoniczno-planistyczną IN-VI (autora koncepcji miasteczka) we współpracy z Urzędem dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, ze wsparciem Stowarzyszenia Mieszkańców Miasteczka Wilanów. zachęcamy do współfinansowania akcji na zasadach indywidualnych, każdy z nas może ufundować ławkę (+bloczki betonowe/dostawa/montaż/plakietka – koszt: 800 zł brutto) lub drzewo (platan/5 m wysokości – koszt: 860 zł brutto). Wpłaty są dokonywane bezpośrednio na konto firm realizujących zamówienia. Ławki zostaną opatrzone plakietkami, a drzewa opaskami – z danymi fundatorów. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt: anna.perry@in-vi.com; katarzyna.bigolas@in-vi.com; tel.: 22 622 60 44. razem wybierzemy miejsce dla Twojej ławki lub Twojego drzewka przy ul. Sarmackiej – gorąco zachęcamy do poprawy wyglądu naszego osiedla! Move & Plant 8 kierowana jest po raz pierwszy także do wspólnot i zarządców budynków, ponieważ część działań będzie prowadzona na obszarach do nich należących. Ma to na celu ujednolicenie nasadzeń drzew wzdłuż ul. Sarmackiej, co podwyższy jej walory estetyczne i funkcjonalne oraz nada wygląd eleganckiej alei, po której będziemy spacerować. Projekt upiększenia ulicy przedstawiono już w kwietniowym wydaniu Teraz Wilanów, a jego wizualizację możemy zobaczyć na e-wilanow.pl. zachętę do współfinansowania akcji kierujemy też do osób prywatnych i małych biznesów z ul. Sarmackiej, nie zapominając o dotychczasowych uczestnikach, którymi są mieszkańcy, developerzy i dzielnica Wilanów.

10 Teraz Wilanów Maj

konkurs heLena MOdrZeJewska – ikOna styLu W kwietniu br. odbył się I etap konkursu „Helena Modrzejewska – ikona stylu”, organizowanego przez Pałac w Wilanowie, z cyklu Wilanów dla młodych talentów. Udział w imprezie wzięli młodzi artyści, a zadanie polegało na wykonaniu kolorowych rysunków ubiorów, w formacie A4, które miały być zainspirowane fotografiami kreacji Heleny Modrzejewskiej. Dodatkowo uczestnicy mieli załączyć opis fasonu, rodzaju tkaniny oraz próbki materiału, z jakiego będzie wykonana praca konkursowa. Następnie, osoby zakwalifikowane, których lista zostanie ogłoszona w II etapie konkursu, od 5 do 9 listopada 2012 r., będą mogły przesyłać swoje prace. W III etapie – w marcu 2013 r. – nastąpi rozstrzygnięcie zawodów i zostanie ogłoszony zwycięzca. Do dnia 15 kwietnia 2013 r. na stronie internetowej Muzeum Pałac w Wilanowie zostanie ogłoszona informacja o laureatach. Na maj 2013 r. zaplanowano otwarcie wystawy prac oraz uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w muzeum.


Nasze miasto

co nowego w cKw? SPOTKANIEZBAJKĄ Rada i Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz Centrum Kultury Wilanów zapraszają 13 maja 2012 r. o godzinie 11.30 do sali Instytutu Papieża Jana Pawła II przy ul. Hlonda 1 na spotkanie z bajką pt. „W krainie grzeczności”. Niegrzeczna Zuzia zostaje przeniesiona do Krainy Grzeczności, gdzie dobra wróżka uczy ją używania magicznych słów: PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy. BAJECZNANIEDZIELA Centrum Kultury Wilanów zaprasza w niedzielę 20 maja 2012 r. o godzinie 11.00 do sali widowiskowej w szkole przy ul. Gubinowskiej 28/30 na spotkanie z bajką w wykonaniu teatru Kuffer pt. „Opowieści Króla Lula”. Na zamku u Króla Lula rodzi się królewna. Jest huczna zabawa… Ale król i królowa zapomnieli zaprosić wróżkę, która mieszka nieopodal zamku. Wróżka rzuca zaklęcie. Wesoła królewna Lulinka uważa, że jest najważniejsza i najpiękniejsza na świecie. Kiedy zaklęcie zaczyna działać… zamienia się w ropuchę. Ze wstydu opuszcza dom i poznaje smoka który ma czkawkę; stracha na wróble; zbójnika i oczywiście pięknego księcia, który wybawia ją z opresji i… prosi o rękę. Dzięki swoim przygodom zaczyna rozumieć wartość przyjaźni. Przedstawienie interaktywne. Kabaretowa zabawa angażująca dzieci. Bajkowo, kolorowo i bardzo życiowo. Mnóstwo śmiesznych postaci, wartka akcja i dużo śmiechu. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy. SPOTKANIEZBAJKĄ Rada i Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz Centrum Kultury Wilanów zapraszają 27 maja 2012 r. o godzinie 11.30 do sali Instytutu Papieża Jana Pawła II przy ul. Hlonda 1 na spotkanie z bajką pt. „Wesoły pociąg pełen instrumentów”. Bohaterami bajki są instrumenty muzyczne, które w czasie podróży mają wiele kłopotów. W przedstawieniu dzieci poznają: obój , ksylofon , akordeon, skrzypce oraz keyboard. Wesoły dyrygent (lalka) zaprasza najmłodszych do udziału we wspólnym koncercie. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy. WIOSENNESTyLIZACJEWSTyLuDECOuPAgE Centrum Kultury Wilanów serdecznie zaprasza panie na zajęcia decoupage (technika ozdabiania przedmiotów gotowymi motywami wycinanymi z serwetek papierowych). Podczas zajęć można wykonać przepiękne dodatki do domu, biżuterię, czy też po prostu prezent dla najbliższych. Zajęcia odbywają się we czwartki w godzinach 16.30–18.00 w filii Centrum Kultury Wilanów przy ul. Radosnej 11. Więcej informacji pod numerem tel. 22 894 43 69 lub 604 186 466

a Co w DzIelNICy?

19.05 – Noc Muzeów – video mapping Odsiecz wiedeńska na fasadzie muzeum Pałac w Wilanowie, 4 projekcje w godzinach: 21.30, 22.15, 23.00, 23.45 1–3.06 – Budapeszt w Warszawie, trzy dni atrakcji przygotowane przez Instytut Węgierski na Plaży Wilanów. W programie: występy muzyczne artystów węgierskich, prezentacja kultury węgierskiej w formie zabaw dla najmłodszych, sprzedaż wyrobów węgierskich. 1–2.06 – Piknik z okazji Dnia Dziecka, przygotowany przez magazyn Teraz Wilanów oraz fundację PRO SALUTEM. Od 1 maja do końca września działa Plaża Wilanów z licznymi atrakcjami dla małych i dużych. Szczegóły będą sukcesywnie pojawiać się na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Wilanów www.wilanow.pl.

ReMoNt Na GUbINowSKIej

Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy ogłosiła przetarg na wykonanie termomodernizacji i remontu budynków oraz modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30. Wraz z termomodernizacją budynków szkoły zostanie przeprowadzony generalny remont hali sportowej. Po zakończeniu prac uczniowie będą korzystali z nowoczesnego i nowocześnie wyposażonego obiektu. Będzie to największa tegoroczna inwestycja w dzielnicy. Jej koszt oszacowano na 5 167 968 zł. W latach 2008–2009 w Zespole Szkół przy ul. Gubinowskiej 28/30 przeprowadzono remont kapitalny pływalni. Modernizacja objęła wymianę płytek, wentylacji, instalacji elektrycznej, wymianę pokrycia dachowego i elewacji (wraz z dociepleniem), a także montaż monitoringu, nagłośnienia i tablicy wyników. Pływalnia została przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt tego remontu wyniósł 5 950 001 zł.

Maj Teraz Wilanów 11


Euro 2012 Polen – diZaJnersKa stworKi KaMPania ProMocyJna Do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej organizowanych w tym roku w Polsce i na Ukrainie zostało raptem jeden miesiąc – w maju bieżącego roku rozpoczynają się piłkarskie rozgrywki. Jako że mistrzostwa są wielką promocją dla naszego kraju, nie sposób z tej okazji nie przypomnieć sobie uroczych stworków stworzonych na polecenie Polskiej Organizacji Turystycznej, których głównym zadaniem w ubiegłym roku była właśnie promocja naszego kraju za granicą. Te dizajnerskie maskotki powstały w 2011 r. w związku z objęciem przez Polskę funkcji kraju partnerskiego ubiegłorocznych berlińskich targów ITB ( Internationale Tourismus-Börse). Targi ITB Berlin to jedno z najważniejszych światowych spotkań branży turystycznej, na które przyjeżdża co roku ponad 11 000 wystawców ze 180 krajów świata. To wielkie wydarzenie promocyjne biznesu turystycznego, na którym spotykają się reprezentanci branży, politycy i dyplomaci, dziennikarze i liderzy opinii. Targi ITB odwiedza średnio 180 000 osób. Targi, których partnerem była Polska, odbyły się w dniach 9–13 marca 2011 r. Bohaterami kampanii zorganizowanej przez POT pod hasłem: MOVE YOUR IMAGINATION jest pięć uroczych stworków, które powstały specjalnie na tą okazję. Polskie maskotki inspirowane są „urban toys”, a ich głównym zadaniem jest przedstawienie Polski jako kraju kreatywnego, nowoczesnego i pełnego życia; wkomponowane w postaci stworków piłki futbolowe są nawiązaniem do odbywających się u nas mistrzostw. Każdemu z tych dizajnerskich maluchów przypisana jest jedna literka; litery te zestawione ze sobą razem tworzą napis: POLEN (niem. Polska). I tak oto mamy do czynienia z: „P”, który jest mózgiem całej grupy, kochającym podróże „O”, „L” będącym koneserem sztuki, „E”, w którego skład wchodzą tak naprawdę cztery małe stworki i niepozornym „N”. Na stronach POT możecie przeczytać pełną charakterystykę każdego ze stworków. Kampanię opracowało studio Platige Image, a jej autorami są Tomasz Bagiński i Marcin Kobylecki.

kim są? do końca nie wiadomo. Może to dziwna przesyłka z kosmosu, a może odważny eksperyment w polskiej designerskiej fabryce. Jedno jest pewne – te stwory są bardzo szalone. czerpią energię z miejsc, które odwiedzają. są pełne entuzjazmu i kompletnie nieprzewidywalne. intrygują kształtem i wyrazistą kolorystyką. wywodzą się z popularnego światowego trendu vinyl toys. w polsce nigdy takich nie widziano. Jest ich pięcioro. każdy inny i bardzo dziwny. wszystkie razem są bardzo przyjazne. P – jest mózgiem całej grupy. Inteligentny, o bardzo wszechstronnych zainteresowaniach. Ma głowę bardzo otwartą – dosłownie. Dużo rozmyśla. Dlatego non-stop musi wietrzyć mózg. Długie ręce służą mu do podpierania ciężkiej i przegrzanej głowy. Pod płaszczem intelektualisty skrywa się jednak imprezowa dusza. Pokochał Polskę, gdy odkrył, że może się tu wyszaleć do woli. Ewidentnie chciałby zostać tu na dłużej. Łatwo adaptuje się do nowego otoczenia. Jego korpus nasycony jest wzorami z tradycyjnych polskich wycinanek. o – kocha podróże. One go napędzają. Im dłuższa i bardziej ekscytująca podróż tym dłuższy jest jego język. Pomaga mu nie tylko szybciej oddychać, ale służy często jako wspornik i trzecia ręka, w nieprzewidzianych sytuacjach. Polska przyroda zrobiła na nim ogromne wrażenie. Cały czas mógłby spędzać w górach, nad jeziorami i spacerując po dzikich zakątkach. Jednak nie jest dobrze zostawiać go samego. Ciągle się gubi i traci orientację. Próbowano temu zaradzić, dając mu więcej oczu niż reszcie stworów. Nie pomogło. Dlatego też ma taki jaskrawy kolor korpusu, by można go było wypatrzeć z daleka. Jego obły kształt pozwala mu się wszędzie wcisnąć. Jest miękki i w razie upadku z dużej wysokości w górach nic mu się nie dzieje – odbija się jak piłka. l – koneser sztuki. Uwielbia zwiedzać. Szeroko rozdziawia paszczę i dokładnie rejestruje to, co widzi. Potrafi mówić wieloma językami. Ale jego wygląd często odstrasza rozmówców, więc na dobrych chęciach do rozmowy się kończy. Paszcza mu się nie zamyka, gdyż zwiedzanie Polski dostarcza mu za dużo emocji i wrażeń. e – raczej 4 x e. To zestaw uzależniony od luksusowego odpoczynku. Pojawiają się tylko tam, gdzie hotele mają najwyższy standard, a plaża i barek dostarcza niezapomnianych doznań. To wyrafinowani smakosze. Nie wyglądają na inteligentów, ale są tak skonstruowane, że na jedzeniu znają się jak nikt. Lubią gadać, ale głównie do siebie, gdyż ciężko zrozumieć, co mówią. Wtedy się rozczepiają, zajmują cały stolik i prowadzą długie dysputy. Dlatego wybrali Polskę – relaksują się i dobrze jedzą. N – niepozorny. Stworzony, by szaleć. Kocha ekstremalne sporty. W Polsce nie przepuści żadnej okazji, by wariować na nartach wodnych czy jeździć na snowboardzie. Nie waha się śmigać hulajnogą po autostradach, w zawrotnym tempie. N nie pyta – N działa. Dlatego jego głowa włożona jest w specjalną tytanową obudowę. Żeby się już bardziej nie dało go uszkodzić. N jest zielony, bo kiedyś uwierzył, że zawsze ma pierwszeństwo przejazdu. I tak zostało do tej pory.

Stworki te zostaną przywiezione na teren Plaży Wilanów i będą atrakcją na naszym „Wielkim Festiwalu z okazji Dnia Dziecka”. 12 Teraz Wilanów Maj


Palac Wilanowski Wilanowskie Podróże Artystyczne 12 V 2012 r., godz. 11.00, Salon Malinowy ewolucja kanonu piękna na przestrzeni dziejów. Piękno w wilanowie, mgr Magdalena lisowiec Czym jest piękno? Z jakich względów coś uważamy za ładne, a co innego za brzydkie? Czy Jan III Sobieski był przystojny? Na te i wiele innych pytań spróbujemy odpowiedzieć podczas wykładu dotyczącego kanonu piękna 300 lat temu i dziś. Ponadto dowiemy się, na co zwracają uwagę ludzie, oglądając obrazy w pałacu w Wilanowie. 26 V 2012 r., godz. 11.00, Salon Malinowy Choroby i medycyna w nowożytnej europie, mgr Dorota Dyda Wysokie urodzenie nie gwarantowało zdrowia. Często wręcz sprzyjało rozmaitym dolegliwościom. Na sobotnim spotkaniu dowiedzą się Państwo, jakie choroby dotykały przedstawicieli wszystkich stanów i jak je leczono, a także gdzie kształcili się lekarze, kto miał dostęp do wiedzy medycznej i jak wysoki był jej poziom. wilanowski Klub Przyrodniczy – sezon obserwacji rozpoczęty! Czy marzyli Państwo kiedyś o eksploracji syberyjskiej tajgi, przemierzaniu dżungli Borneo, poznawaniu zwyczajów goryli górskich czy lampartów morskich? Aby zostać badaczem przyrody, nie trzeba jeździć na koniec świata. W ogrodach wilanowskich również spotkają Państwo bajecznie kolorowe ważki i motyle, siedem gatunków dzięciołów (a nawet mieszańca międzygatunkowego), drzewa rodzime i egzotyczne z różnych stron świata, a na dnie jeziora… Nie, wszystkiego dziś Państwu nie zdradzimy. Wszystkich, którzy poczuli w sobie odkrywcę, zapraszamy na spotkania Wilanowskiego Klubu Przyrodniczego, który w tym roku inauguruje swoją działalność. Głównymi celami klubu są poznanie bogactwa przyrodniczego ogrodów wilanowskich oraz zapoznanie szerokiego grona odbiorców z metodami badań i obserwacji przyrodniczych. W czasie spotkań prowadzić będziemy inwentaryzacje (lub monitoring, w przypadku ważek to już trzeci rok obserwacji!) różnych grup roślin i zwierząt ogrodów wilanowskich. Prace klubu będą prowadzone przez specjalistów-przyrodników – jednak każdy będzie mógł przyłączyć się do działań i pod fachowym okiem poznawać fascynujący świat przyrody. 19 V 2012 r., godz. 10.00–13.00 Ptaki, płazy, chrząszcze naziemne, plankton wieści z parku – wystawa do 18 VI 2012 r. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy poświęconej parkowemu blogowi „Wieści z parku”. Wystawę można oglądać do 18 VI 2012 r. Kiedy najlepiej odwiedzić park w Wilanowie? Jesienią, gdy przybierze królewskie barwy złota i purpury? Zimą, gdy gościnnie z północy zawitają jemiołuszki? Wiosną, gdy zakwitną pierwsze kwiaty? A może, gdy w ciepły letni wieczór słychać koncert kosa i słowika? Odpowiedź jest prosta: im częściej, tym lepiej, gdyż przyroda co chwilę czymś nas zaskakuje. Jeśli chcą Państwo na bieżąco poznawać przyrodnicze skarby czterech pór roku wilanowskich ogrodów, zapraszamy do odwiedzenia naszego bloga „Wieści z parku” (www.wiescizparku.wordpress.com). Tu piszemy o tym, co ciekawego dzieje się w parkowej przyrodzie, a później wystarczy już tylko odnaleźć w sobie ducha odkrywcy i wybrać się do parku, by na własne oczy, uszy i nos to wszystko zobaczyć, usłyszeć, poczuć.

Noc Muzeów w Muzeum Pałacu w Wilanowie 18–20 maja (piątek–niedziela) Tegoroczna Noc Muzeów w Muzeum Pałacu w Wilanowie wyjątkowo potrwa dwa dni. Uczciwie ostrzegamy: naprawdę będzie się działo! Warto w tych dniach odwiedzić pałac, aby zwiedzić otwarte na nowo po konserwacji królewskie komnaty, wziąć udział w warsztatach, spróbować swoich sił w konkursie „Zagraj z królem Janem III”. Wiedza z zakresu historii sztuki może się przydać, bo do wygrania będzie m.in. bilet na Euro 2012 (mecz Polska – Rosja)! W tym roku pragniemy szczególnie pochwalić się wirtuozerią pracy jednych z najlepszych konserwatorów przy rewitalizacji Sypialni Króla i Gabinetu Holenderskiego. Zwiedzanie komnat będzie okazją do zadawania w pałacowych wnętrzach pytań konserwatorom i historykom sztuki dotyczących ich pracy. W sobotę zorganizowany zostanie także kiermasz książki wilanowskiej.

Maj Teraz Wilanów 13


Aktualności ADAMIK i CHAJDAS kręcą tango z Izabelą Kopeć

„MIStRzowSKa zabawa PRzeD eURo 2012r.” wIelKI FeStIwal atRaKCjI z oKazjI DNIa DzIeCKa w wIlaNowIe 2 I 3 CzeRwCa 2012r. urząd dzielnicy wilanów M.st. warszawy, Miesięcznik „teraz wilanów”, oraz centrum kultury wilanów, po raz kolejny zapraszają do udziału w organizacji „wielkiego Festiwalu atrakcji z okazji dnia dziecka”, który odbędzie się w sercu wilanowa, 2 i 3 czerwca 2012 r., pod hasłem „Mistrzowska Zabawa przed Euro 2012r.”. impreza odbędzie się od soboty 2 czerwca do niedzieli 3 czerwca na otwar tym terenie PLAży WILANóW – u zbiegu ul.Przyczółkowej i al.Wilanowskiej. event adresowany jest do rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dzień Dziecka w Wilanowie będzie imprezą, która rozpocznie sezon letni na PLAży WILANóW. tematem przewodnim imprezy będzie euro 2012 stąd tytuł festiwalu. tegoroczny piknik jest kolejną już imprezą organizowaną przez nas w tej sprawdzonej, bardzo atrakcyjnej formule. w ubiegłym roku w pikniku wzięło udział ok. 3000 osób.

Kasia adamik, reżyser i współreżyser wielu znaczących filmów i seriali wraz ze swoja partnerką olgą Chajdas, z którą współpracowała przy wielu produkcjach, postanowiły zadebiutować jako twórczynie teledysku. Inspiracją stała się muzyka astora Piazzolii w wykonaniu znanej mezzosopranistki Izabeli Kopeć. Pod koniec maja ukaże się nowa płyta śpiewaczki, pt. „Show Me Your Tango”, przygotowana dla uczczenia 20. rocznicy śmierci tego słynnego kompozytora, twórcy tango nuevo. Utwór, do którego powstanie teledysk, zatytułowany jest „Oblivion”. Praca na planie rozpocznie się na początku maja. Reżyserki zapowiadają ciekawą fabułę, niezwykłe efekty specjalne i sporo kontrowersji. „Oblivion” to utwór o wielkiej namiętności, pasji, ale też o rozczarowaniu związkiem z mężczyzną. „Odejdź, ty wielki mężczyzno, już cię nie potrzebuję” brzmią pierwsze słowa utworu. Na płycie „Show Me Your Tango”, nagranej w Luksemburgu z tamtejszymi artystami z aconcagua Quintet, jest więcej takich pełnych pasji pieśni. Muzyka klasyczna, która zarazem jest estetycznym, pobudzającym do wzruszeń tangiem do słuchania, zainteresowała najpopularniejsze dziś młode reżyserki. Co znajdzie się w ich obrazie do utworu „Oblivion”? Przekonamy się już wkrótce. Kasia adamik pochodzi z reżyserskiej rodziny. Jej matką jest Agnieszka Holland, a ojcem Laco Adamik. Również ciotka Kasi, Magdalena Łazarkiewicz, zajmuje się reżyserią. Kiedy Kasia miała siedem lat, chciała rysować komiksy. W latach 80. XX wieku zamieszkała wraz z matką w Paryżu. Następnie obie przeniosły się do Los Angeles. Adamik studiowała w szkołach artystycznych, paryskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz w Institute Saint-Luc w Brukseli. Sztuki filmowej uczyła się przyglądając się matce w czasie pracy. W 1993 roku została asystentem Agnieszki Holland przy filmie "Tajemniczy ogród", będącym adaptacją nastrojowej powieści Frances Hodgson Burnett. Reżyserski debiut Kasi Adamik miał miejsce w 2002 roku. Był to film „Szczek”, według scenariusza napisanego przez Heather Morgan (która wystąpiła w filmie w roli Lucy). Komedia została bardzo dobrze przyjęta na Festiwalu Filmowym w Sundance. Adamik otrzymała także specjalne wyróżnienie na Warszawskim Festiwalu Filmowym. W 2007 roku Kasia Adamik, Agnieszka Holland i Magdalena Łazarkiewicz nakręciły serial „Ekipa”, którego akcja toczy się w środowisku polityków oraz ich współpracowników. Rok później Adamik wyreżyserowała kilka odcinków serialu „Pitbull”. W 2008 roku film „Boisko bezdomnych” przyniósł jej nagrody na festiwalach filmowych w Toruniu, Gdyni i Chicago. W ubiegłym roku była II reżyserem w filmie „W

14 Teraz Wilanów Maj

ciemności”, który był nominowany do Oscara w kategorii filmów nieanglojęzycznych. olga Chajdas ukończyła reżyserię w Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie oraz wydział produkcji łódzkiej „filmówki”. Ma na swoim koncie liczne produkcje telewizyjne i kinowe. Była II reżyserem nominowanego do Oscara filmu „W ciemności”, „Janosika”, Prawdziwej historii”, asystentem reżysera „Boiska bezdomnych”, pracowała przy serialu „Ekipa”, reżyserowała „Głęboką wodę”. W marcu tego roku na łamach dwutygodnika Viva Kasia Adamik ujawniła, że obie panie łączy romantyczna relacja. Izabela Kopeć jest śpiewaczką, mezzosopranem lirycznym, kompozytorem i producentem muzycznym. Jest pierwszą polską przedstawicielką gatunku classical-crossover, czyli gatunku, który polega na łączeniu operoIzabela Kopeć wego wokalu z różnymi formami muzycznymi (jazzem, popem, housem, rockiem itd.). Ukończyła Akademię Muzyczną we Wrocławiu (specjalizacja wokalno-aktorska i oratoryjno-kantatowa). Od 2001 roku mieszka i pracuje w Warszawie. Wydała trzy płyty („Sycamore Tree”, „Inspiracje”, „Five”), robiła wokalizy m.in. do szkiców z muzyką filmową Piotra Mikołajczaka. W 2008 roku ze swoim singlem „You’ve got my love” brała udział w koncercie finałowym polskiego konkursu Eurowizji. Jej wydana w 2010 roku płyta „Five” zebrała entuzjastyczne recenzje Rzeczpospolitej, Polski The Times, Wprost.pl i TVP Info. W 2011 roku wraz z muzykami luksemburskiego Aconcagua Quintet otworzyła festiwal Kręgi Sztuki w Cieszynie koncertem „In Memory of Astor Piazzolla”. „Zakochana w Piazzolli Izabela Kopeć jest jedną z najlepszych polskich mezzosopranistek”  pisał wówczas o niej dziennik Polska The Times. Patronami medialnymi płyty „Show Me Your Tango” są: TVP2, Polska The Times, Radio PIN, magazyn Existence. Płyta zawiera 11 pieśni na mezzosopran i kwintet klasyczny, z których każda jest swoistym dziełem sztuki. Album to estetyczne tango raczej do słuchania niż tańczenia i snucia refleksji w dobrym towarzystwie przy wybornym winie. To podróż przez południowe krajobrazy pełne namiętnej miłości, wielkiej pasji, radości i beztroski, ale też samotności i egzystencjalnego przeżycia. To także maestria wykonań Izabeli Kopeć oraz instrumentalistów, związanych z orkiestrą Filharmonii Luksemburskiej. Wyjątkowego smaku dodaje płycie udział Gilberto Pereyry – urodzonego w Argentynie wirtuoza bandoneonu, założyciela i członka wielu zespołów tangowych, który towarzyszył w trasach koncertowych legendarnej Milvie. Specjalnie dla Izabeli Kopeć aranże wykonał utalentowany polski muzyk, pianista Tomasz Filipczak. Realizacją zajął się Jarosław Regulski.


Wystawa

Naturalia, portrety w naturze Otwarcie nowej galerii w wilanowie

Otwarty niespełna cztery miesiące temu obiekt sportowy przy ulicy Wiertniczej 26 nabierze wkrótce nowego waloru, a będzie nim nowa galeria sztuki. Galerię otworzy wystawa „Naturalia, portrety w naturze” – kolaże fotograficzne Magdy Mosur. Umiejscowienie galerii sztuki w obiekcie sportowym przy szkole jest kreatywnym posunięciem lokalnych władz realizujących hasło „Wilanów dzielnicą sztuki”. Umożliwienie uczniom Zespołu Szkół nr 79 oraz wszystkim innym osobom korzystającym z obiektów sportowych przy ul. Wiertniczej 26 bezpośredniego kontaktu z różnorodnymi dziełami plastycznymi to na pewno słuszne założenie. Galeria ta może stać się niezwykle pomocnym instrumentem w kulturalnej edukacji miejscowej młodzieży. Otwierająca galerię wystawa posiada głęboko ekologiczne przesłanie, które można przekazać w następujący sposób: NATURA – przyroda żywa i nieożywiona, środowisko, w którym żyjemy – wszystko to, co zastał człowiek, gdy pojawił się na Ziemi, jest w ciągłym ruchu. Przetwarza się i zmienia. Niestety działalność człowieka odciska na przyrodzie coraz większe piętno. Zaburza naturalne procesy, przecina ustalane przez miliony lat drogi obiegu materii i energii. Człowiek czasami jest bezmyślnym niszczycielem. Czy tak być musi? Czy dążymy do samozagłady? Na pewno tego nie chcemy… Każdy z nas powinien się zmienić, aby przyroda odetchnęła. Zobaczmy w niej cząstkę siebie – człowieka, który żyje i czuje. Autorka prezentowanej wystawy, mieszkanka od 22 lat Wilanowa, fotografik

Magda Mosur ułatwia nam takie spojrzenie na otaczającą nas ziemię, drzewa, kwiaty. Poszukując elementów wspólnych dla ludzkiej twarzy i przyrody: linii, kształtów, barw, tworzy połączenie PORTRETU Z NATURĄ. Człowiek zespala się tu z naturalną strukturą. Autorka stworzyła interesujący kolaż, który łączy otaczający nas świat przyrody z twarzami ludzi wyrażającymi emocje: od strachu i przerażenia, poprzez spokój i obojętność, do radości i euforii. Wnikliwe studia nad portretem pozwoliły jej na takie niebanalne połączenia. Oglądając fotogramy Magdy Mosur odnosimy wrażenie, że natura czuje, patrzy na nas i ocenia nasze postępowanie względem siebie. Wystawa powstała dzięki inicjatywie i wsparciu Urzędu Dzielnicy Wilanów. Druki wielkoformatowe wykonała Drukarnia Studio Supra, ul. Olkuska 9. Patronem medialnym jest miesięcznik TerazWilanów. Na wernisażu, 12 maja o godzinie 15.00, wystąpią aktorzy Teatru Królewskiego Muzeum Pałac w Wilanowie: Grzegorz Grzywacz i Marcin Masztalerz. Autorka dziękuję także wilanowskim sponsorom: Nowej Kuźni oraz Piwnicy Smaków za zrozumienie i pomoc w realizacji wernisażu wystawy. Gorąco zapraszamy!

Teraz

Wilanów Maj Teraz Wilanów 15


Wywiad

O życiu na Zawadach. O szklarniach i marmurowych pałacach… i takich tam innych – opowiada dorota deląg Dorota Deląg, znana polska aktorka, piękna kobieta, dobry człowiek i przyjaciel zwierząt. Od lat zamieszkuje Zawady i obserwuje ich przeobrażenie z podwarszawskiej wsi spokojnej w jej nowoczesną, choć cichą bo bogatą, dzielnicę. Na wywiad spotykamy się w upalny, mimo że jeszcze wiosenny piątkowy poranek, w uroczej Vanila Home & Coffee. Roześmiana dziewczyna o figurze modelki okazuje się dojrzałą kobietą o głębokich zasobach życiowych spostrzeżeń.

16 Teraz Wilanów Maj


Wywiad

Maj Teraz Wilan贸w 17


Wywiad teraz wilanów: Dorota, powiedzmy to wprost – zawady to miejsce, w którym ludzie zdają się już mieć wszystko. ludzie, którzy odnieśli sukces na miarę własnych oczekiwań i sprowadzili się tu, by zwolnić tempo, cieszyć się życiem blisko natury, choć jednak w pobliżu metropolii. Czy to oznacza, że ty już za niczym nie gonisz? Dorota Deląg: Zawady to miejsce, w którym dziś żyję i nie patrzę na to, kto i dlaczego wybrał je także. Jednak, kiedy 8 lat temu przyjechałam tu i zamieszkałam, byłam załamana, nic nie było, tylko szklarnie i pola. W ciągu 10 lat krajobraz sie bardzo zmienił: w miejscu szklarni wybudowano piękne apartamenty i domy, a moja gonitwa za niedoścignionym i nieodgadnionym jakoś naturalnie ulotniła się. tw: ale samochód masz…jak torpeda? DD: (nieśmiały uśmiech) mały, czarny i zwinny... konieczny do życia. tw: zawady to twoje „miejsce na ziemi” czy tylko przystanek w drodze do niego? DD: : Myślę, że jeszcze przystanek, lubię Zawady, ale naturę mam zmienną, marzę o domu z widokiem na ocean. tw: a jakie widzisz różnice i podobieństwa tego miejsca do stron z twojego dzieciństwa? DD: Wychowałam sie w mieście, mieszkam na wsi nowoczesnej, ale jednak wsi, nie da sie tych dwóch miejsc porównać. Myślę, że „Tam dom Twój gdzie serce Twoje” (uśmiecha się zalotnie). tw : jak w pięciu słowach mogłabyś określić tę okolicę? (zawady) DD: Tak w pięciu słowach, ale razem wziętych? Latem każdy lubi przyciąć komara... (śmiech) tw : Czy coś Cię tutaj jeszcze zaskakuje? DD: Chyba już coraz mniej, choć po głębszym namyśle… ogromne domy, do tego całe marmurowe! tw: a czego Ci tu brakuje? DD: Na pewno bardzo brakuje mi ścieżek rowerowych, choćby jednego sklepu eko lub przynajmniej zwykłego targu. tw: Nie brakuje Ci kościoła? DD: Wyobraź sobie, że nie. Jest ich sporo w okolicy i raczej tam nie zaglądam, bo Boga szukam gdzie indziej.

18 Teraz Wilanów Maj

tw: a wierzysz w boga? DD: Tak, wierzę w Boga tw: Co jest twoim motorem napędowym, światełkiem w tunelu i gdzie upraszasz łaski? DD: Zawsze staram sie być tu i teraz, nie robić krzywdy innym, być pomocna i otwarta na nowe wyzwania. Szczerze wierzę, ze nie jestem sama i mogę liczyć na łaskę. tw: Kobiety pracujące w domach pamiętają Cię z talk show tVN’U, gdzie byłaś żywiołową prowadzącą „Między Kuchnią i Salonem”. Czy w twoim domu ważniejsza jest kuchnia czy salon? DD: Kuchnia, zawsze połączona z salonem. Kocham i jeść i delektować się urokami czasu spędzanego na kanapie z dobrą lekturą, filmem lub ciekawym gościem. tw: ale między kuchnią a salonem jest jeszcze… ? DD: Oczywiście mój mały zwierzyniec: psy i konie oraz przyjaciele, praca i miłość. tw: aktualnie możemy Cię zobaczyć „na żywo” (jeśli nie na zawadach) w rewelacyjnej sztuce „wszystko o kobietach”. w teatrze Kamienica razem z dwiema innymi aktorkami obnażacie prawdę o tym jakie jesteśmy – my kobiety. Próbujecie tym samym dać facetom instrukcję obsługi. a czy ty osobiście już dziś wiesz wszystko o facetach, czy jeszcze ciągle się ich uczysz? DD: W spektaklu poruszamy wiele wątków, kobiecych spraw, mamy szansę wcielić sie w 5 rożnych postaci. Miro Gawran, autor sztuki, bardzo sprytnie zarysował kobiecą naturę, mam ogromną przyjemność w uczestniczeniu w tym spektaklu, ponieważ za każdym razem sama znajduję nowe „kolory” kobiecej natury. Jeśli chodzi o drugie pytanie, to: mężczyźni stanowią dla mnie zagadkę, odnajduję w nich wspaniale cechy, np. to, w jaki sposób potrafią angażować się w swoje życie zawodowe. Sądzę, że dla facetów spełnienie w pracy jest ważniejsze niż spełnienie w życiu osobistym, często to od nas kobiet zależy, czy związek jest udany czy nie, to my kobiety kierujemy przedsiębiorstwem „dom”, jesteśmy w tym dobre. Dla facetów kobieta powinna być wyzwaniem, dla którego warto zwolnić swoje niepohamowane pragnienie sukcesu zawodowego. Często jestem świadkiem, jak mężczyzna jest zagubiony bez swojej bratniej duszy, chce się podzielić, zaopiekować, ale nie ma odbiorcy i wtedy wszystkie jego osiągnięcia nie mają sensu, chyba że zdecyduje się na zdobycie K2... To zdobywcy! Dajmy im szansę, aby nas zdobywali i dbali o nas.


Wywiad tw: Gdybyś mogła dziś wybrać, czy chciałabyś ponownie urodzić się kobietą czy facetem? DD: Kobietą, i to pewnie nie będzie raz tylko kilka razy..., cudowna perspektywa. My kobiety jesteśmy bardziej barwne. Fakt, jesteśmy zmienne, nieprzewidywalne, ale jednak bardziej zdyscyplinowane, lepiej zorganizowane i wytrzymałe w „boju”. Czyni to nasze życie ciekawszym. No i możemy się zmieniać fizycznie, mamy zdecydowaną przewagę nad mężczyznami w tej kwestii. tw: a preferujesz swoje kreacje teatralne czy filmowe? DD: Tę ocenę pozostawiam widzom. tw: Gdybyś miała zagrać kobietę uzależnioną do obłędu to wybrałabyś rolę: a. butomaniaczki b. sexoholiczki c. pracoholiczki d. alkoholiczki? DD: Czy to pytanie tendencyjne? (śmiech) Wybieram odpowiedź A. tw: Pytam nie bez przyczyny. aktualnie trwają prace scenariuszowe nad adaptacją powieści Heleny Rubczak „zaklinaczka butów”. z pewnych źródeł wiem, że autorka właśnie Ciebie widzi w roli jednej/konkretnej z głównych bohaterek. Co ty na to? DD: Wow, ale mnie podeszłaś! Dobrze, że mój instynkt samozachowawczy podpowiedział mi właściwą opcję. Jeśli dostanę tę rolę, będę bardzo szczęśliwa. To dobry tytuł… rokuje sukces! tw: tymczasem podobno jesteś uzależniona od koni, wcale nie mechanicznych. Czy preferujesz: ujeżdżanie, skoki czy cross. DD: Uwielbiam konie za ich piękno, kruchość i siłę. Kiedy dosiadam konia czuję tę mieszankę wybuchową i jestem w siódmym niebie – DOSLOWNIE!!!!!!!!! Każdy kontakt z koniem jest dla mnie piękną chwilą. Powiedzmy to wprost: jestem kobietą, aktorką i stuprocentową koniarą. Jeśli gdzieś jeszcze gonię, to na konie. Jeśli za czymś, to za możliwością bycia z końmi. tw: dziękuję z rozmowę. rozmawiała: dorota Wójtowicz-Wielgopolan fot. Grzegorz Błażejczyk www.vanityproductions.pl

Maj Teraz Wilanów 19


Małgorzata Wróblewska

świat na językach

W Londynie pod koniec kwietnia nie mówiło się o niczym innym jak o rocznicy ślubu Williama i Kate. Rzeczywiście minął już rok, kiedy powiedzieli sobie sakramentalne „tak”. Wówczas do Londynu przyjechały setki tysięcy ciekawskich, a brytyjską stolicę ogarnęło szaleństwo już na kilka dni przed tym historycznym wydarzeniem. Dzisiaj ciągle można kupić okolicznościowe kubki, flagi i magnesy, ale pobyt w Londynie, na przykład w maju, może być o niebo przyjemniejszy. Ze względu na odbywającą się na przełomie lipca i sierpnia olimpiadę, do Londynu jedziemy „albo w maju albo w sierpniu” – tak doradzają stali bywalcy… Pałac Buckingham i Opactwo Westminsterskie – to dwie z licznych londyńskich atrakcji, które nierozłącznie kojarzą się z księciem Williamem i Kate Middleton. To właśnie w tym pałacu i w tym kościele odbywają się najważniejsze uroczystości państwowe. Oczywiście pałac jest siedzibą królowej Elżbiety II i jest częściowo udostępniony dla zwiedzających. W maju warto przybyć tam o godzinie 11.30, kiedy odbywa się uroczysta zmiana warty. Natomiast podczas wakacji

Śladami willia

Królowej – zwykle w sierpniu i wrześniu – można zwiedzać wnętrza pałacu. W tym roku jest ku temu szczególna okazja – Diamentowy Jubileusz Królowej Elżbiety II. W sierpniu w pałacu będzie można obejrzeć wystawę z kolekcją osobistej biżuterii Królowej. www.royalcollection.org.uk Jeśli zaś chodzi o Opactwo Westminsterskie, to stało się ono narodowym kościołem koronacyjnym. Jest również miejscem pochówku i pamięci wielu historycznych i znanych osobistości z ostatniego tysiąclecia brytyjskiej historii. Ciekawymi miejscami godnymi obejrzenia są: kaplica Edwara Wyznawcy, Grób Nieznanego Żołnierza, Zakątek poetów, kaplica św. Pawła, grobowiec Elżbiety I, nagrobek Margaret Beaufort, Kaplica Królewskich Sił Powietrznych – witraże poświęcone Dywizjonom 303 i 302 (widać tam polskie orły i polską flagę). Nie można również pominąć krzesła koronacyjnego z 1301 roku, na którym koronowano wszystkich, oprócz dwóch królów Anglii. www.westminster-abbey.org

20 Teraz Wilanów Maj


świat na językach

ama i Kate

Warto również zaplanować sobie chociaż krótki spacer po Notting Hill. Pełna drobnych sklepików z antykami i ubraniami w stylu vintage ulica Portobello to urocze miejsce, które znamy nie tylko z filmu Notting Hill z Julią Roberts i Hugh Grantem. To tutaj mały William chodził do Wetherby School, a jego zdjęcia w czerwonym krawaciku oraz z księżną Dianą za rękę niegdyś obiegły świat. www.portobellomarket.org Ale jeśli ktoś chciałby szukać innych śladów książęcej pary w Wielkiej Brytanii, to na listę miejsc do zobaczenia obowiązkowo wpisać powinien przede wszystkim szkockie miasto St. Andrew, gdzie młodzi poznali się 10 lat temu na założonym w 1413 roku uniwersytecie. www.st-andrews.ac.uk Już od miesiąca można też zrobić sobie zdjęcie z Williamem i Kate – i to właściwie w każdej chwili. Wystarczy udać się do muzeum figur woskowych Madame Tussauds. Można tam obejrzeć również inne, naturalnej wielkości figury gwiazd filmu, muzyki czy sławnych osobistości. Jedyni Polacy, których postacie znajdują się w tym muzeum, to noblista Lech Wałęsa oraz papież Jan Paweł II. Nikt jednak do tej pory nie przyciągał takich tłumów jako książęca para. Będąc w Londynie szkoda byłoby z takiej okazji nie skorzystać. To jedyna w swoim rodzaju atrakcja, zarówno dla dużych, jak i dla małych. www.madametussauds.com Małgorzata Wróblewska m.wroblewska@thepalms.edu.pl

Maj Teraz Wilanów 21


Nasze dziecko

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Program działa od 14 lat, w 55 krajach na świecie i już w 33 miastach w Polsce. Wszystkich chętnych, którzy zastanawiają się czy zapisać dziecko na SOCATOTS, zapraszamy na bezpłatne pierwsze zajęcia. W Warszawie, dla wygody rodziców, jest już 8 lokalizacji do wyboru, w tym nowa na terenie Wilanowa, w Szkole Podstawowej nr 300 przy ul. Gubinowskiej. Skontaktuj się z menadżerem regionalnym: Bogdan Wasyłek tel. 513-187-600 bogdan.wasylek@socatots.pl www.socatots.pl

Z piłką w świat nowatorski program sOcatOts piłkarskie Maluszki teraz otwiera się również na dzieci z wilanowa. umów się na bezpłatne zajęcia pokazowe lub odwiedź stanowisko sOcatOts na organizowanym przez „teraz wilanów” Festiwalu z okazji dnia dziecka. kto wie, może to twój maluszek ma talent na miarę szczęsnego czy Lewandowskiego? SOCATOTS to zajęcia ogólnorozwojowe dla dziewczynek i chłopców, od 6 miesiąca do 5 roku życia. W ramach programu dzieciaki nabierają umiejętności sportowych, jednocześnie ucząc się wobec siebie partnerstwa i szacunku. Maluchy nie tylko aktywnie biorą udział w różnych zabawach ruchowych, których jednym z elementów jest piłka nożna. Poprzez uczestnictwo w zajęciach zawierających wartości edukacyjne rozwijają się także intelektualnie. Uczą się liczyć, rozróżniać kształty, kolory, literki. Maluchy przyzwyczajają się również do przebywania w większym gronie rówieśników, co sprawia, że zajęcia SOCATOTS są doskonałym wprowadzeniem w okres przedszkolny dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Mali piłkarze mają do dyspozycji specjalnie zaprojektowany, bezpieczny sprzęt oraz piłki przygotowane przez renomowaną firmę Mitra. Zabawy SOCATOTS prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę. Nasi nauczyciele to osoby z odpowiednim zapleczem edukacyjnym, absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego, Instytutu Kultury Fizycznej czy Pedagogiki. Dodatkowo uzupełniali swoją wiedzę i zdolności na wszechstronnych szkoleniach organizowanych przez Centralę SOCATOTS w Leeds, w Wielkiej Brytanii. Wszystko po to, aby jak najlepiej wprowadzać w życie ideę SOCATOTS. Jej program oparty jest na podstawowych zasadach, których głównym ogniwem jest dziecko, jego rozwój oraz relacje z najbliższymi osobami i otoczeniem.

Zapraszamy również dzieci od 5 do 9 roku życia na profesjonalny trening piłkarski, czyli Brazylijskie Szkółki Piłkarskie, Metoda Futebol de Salao.

Wayne Rooney, gwiazda reprezentacji Anglii i Manchesteru United, uczestniczy w zajęciach SOCATOTS ze swoim synem, od kiedy dziecko skończyło 16 miesięcy.

22 Teraz Wilanów Maj


Relacja

Nowy sklep z zabawkami

ada

Sezon golfowy ĂZLDW]DEDZHN w Wilanowie rozpoczęty!

Za nami pierwszy turniej golfowy z cyklu Noble Bank Pitch & Putt Wilanów Challenge. W imprezie, która odbyła się w środę na polu Golf Parks Poland, wzięło udział 50 osób. Zawody rozegrano na sześciu dołkach (2 x 3 dołki) w czterech kategoriach. Dodatkowo, przeprowadzono rozgrywkę Closest to the pin na każdym z trzech dołków oraz konkurencję Putting Competition. Początkujący adepci mogli doskonalić swoje umiejętności podczas akademii golfa na driving range i putting Green. W klasyfikacji handicapowej 1/3 stableford wśród kobiet triumfowała Monika Kołowrotna przed Anną Dziekan i Anną Radziszewską, która została przeniesiona z kategorii Zielonej Karty, z powodu braku zawodniczek w tej kategorii. Z kolei wśród mężczyzn najlepszy okazał się Piotr du Château, nieznacznie wyprzedzając Jana Radziszewskiego i Franciszka Iwaniuka. Ciekawie było również w kategorii Zielonej Karty – zwyciężył Wojciech Portnicki, drugi był Radosław Radowski, a na trzecim miejscu uplasował się Jerzy Kondej z dwoma uderzeniami straty do zwycięzcy. W kategorii Juniorów warto zwrócić uwagę na dobry wynik Ksawerego Podkańskiego, który z wynikiem 26 uderzeń pokonał jedyną konkurentkę Melani Miękus. Najlepszą celnością w konkurencji Closest to the pin wykazał się Marek Czecharowski. Po jego uderzeniu piłka wylądowała w odległości 1 metra i 25 centymetrów od dołka. Na dołku numer 2 – Maciej Światełko-Nachtlicht, a na trzecim – Mark Tysper, który triumfował w konkurencji Putting Competition. Najlepszą na greenie kobietą okazała się Anna Dziekan. Noble Bank Pitch & Putt Wilanów Challenge jest drugą edycją imprezy na obiekcie Golf Parks Poland. W ubiegłym roku, w okresie od lipca do października, zorganizowano cztery turnieje Pitch & Putt. W sezonie 2012 odbędzie się siedem turniejów, które będą rozgrywane cyklicznie, w każdą drugą środę miesiąca. Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej na www.golfparkspoland.pl.

Maj Teraz Wilanów 23

Z r ekl rab am at ą -1 0 %

Szeroki wybor gier i puzzli W ofercie również art. szkolne i sportowe

Serdecznie zapraszamy ul. Hlonda 10/10, 02-972 Warszawa

tel. 22 253 78 39, pn - pt: 1100 - 1900, sob: 1000 - 1600


Podatki

Prowadzenie firmy we własnym domu – co można zaliczyć w koszty? coraz więcej osób decyduje się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Jest to spowodowane wieloma czynnikami np. chęcią pracy na własny rachunek lub delikatną sugestią byłego pracodawcy. prowadząc działalność we własnym mieszkaniu i wykorzystując własny samochód możemy część ponoszonych opłat zaliczyć jako koszty uzyskania przychodu. Koszty związane z mieszkaniem Jeżeli wykorzystujemy własne mieszkanie do prowadzenia działalności, to część ponoszonych opłat można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jak obliczyć tę część? Otóż należy określić, jaką część powierzchni lokalu wykorzystujemy na działalność np. jeden pokój. Dzieląc powierzchnię pokoju przez powierzchnię całego lokalu uzyskujemy wskaźnik procentowy wykorzystania prywatnego mieszkania na cele prowadzonej działalności np. 20%. W takim procencie możemy ująć w koszty część opłat ponoszonych na mieszkanie lub dom. Dokumentowanie kosztów W każdym miesiącu należy sporządzić proste podsumowanie ponoszonych opłat podając: - rodzaj opłaty (np. czynsz) lub numer faktury za energię, wodę, telefon (jeżeli jest częściowo wykorzystywany do działalności) - kwotę całej opłaty, faktury - część zaliczaną w koszty (jako wyliczony procent od całości) - datę faktycznej zapłaty (opłaty ujmuje się w koszty według daty zapłaty a nie daty dokumentu!)

wypadek otrzymać na piśmie zgodę pozostałych współwłaścicieli na prowadzenie przez nas działalności w tym lokalu. wykorzystanie prywatnego samochodu Jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą ma na siebie zarejestrowane np. 2 samochody to może oświadczyć, że jeden z nich służy wyłącznie do działalności gospodarczej. W takim przypadku zalecane jest wpisanie pojazdu do ewidencji środków trwałych i wówczas kosztem uzyskania przychodu mogą być: - kwoty comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych - wydatki za paliwo (faktury z numerem rejestracyjnym samochodu i danymi firmy, w tym NIP) - wydatki na naprawy i przeglądy (faktury j.w.) - koszty ubezpieczenia Analogicznie wszystkie wydatki są kosztem jeżeli samochód jest kupiony po prostu na firmę.

Jeżeli natomiast osoba prowadząca działalność posiada jeden samochód, to można wówczas część ponoszonych wydatków zaliczyć do kosztów. Należy prowadzić: - ewidencję przebiegu pojazdu z podaniem trasy, celu oraz liczby kilometrów. Podsumowane wg ewidencji kilometry należy przemnożyć Tak wyliczona kwota może być zaksięgowana jako koszt dawg stawki (np. dla samochodów pow. 900 cm3 stawka nego m-ca. wynosi 0,8358) Oczywiście jeżeli mamy zakupiony telefon lub abonament - oraz zestawienie ponoszonych opłat (rachunki za paliwo, internetowy bezpośrednio na naszą działalność, to całość przeglądy, ubezpieczenie itp.) tych rachunków jest kosztem, tylko należy pamiętać żeby na fakturach był podany nasz numer NIP, nie wystarczy w W danym miesiącu można zaksięgować w koszty mniejszą z tym przypadku samo imię i nazwisko. tak wyliczonych kwot. Opracowanie: Te re sa Pia sec ka, Biu ro ra chun ko we TIK -SOFT Sp. z o.o., zgoda współwłaściciela Al. Wilanowska 5 lok.19, tel. 22 408 48 00, Jeżeli jesteśmy współwłaścicielem lokalu to należy na wszelki www.tiksoft.waw.pl

24 Teraz Wilanów Maj


ArTyKUŁ SPONSOrOWANy

Fotografia

rozmowa z Grzegorzem błażejczykiem fotografem gwiazd i właścicielem Vanityproduction.pl Czy w dzisiejszych czasach zawód fotografa nie jest przypadkiem zbędny ? Gb: Dziś fotografuje prawie każdy, technika nam to bardzo ułatwia jednak dobre zdjęcie jest tak samo trudno wykonać jak dawniej... Dlaczego ? Gb: W miarę poprawne techniczne zdjęcie wykona dziś każdy kto ma sprzęt, nawet ten niedrogi. W fotografii chodzi jednak aby uchwycić to czego nie dostrzeże nawet najlepsza cyfrowa lustrzanka. Dobre zdjęcia mają dziś w swoich zbiorach muzea i są eksponowane nawet w najlepszych salonach, gdyż są tak samo traktowane jak dzieła sztuki. Czy jest zainteresowanie taką fotografią ? Gb: Nie zawsze tak było ale jest i będzie. Dawniej możni zamawiali sobie portrety u mistrzów pędzla. Dziś częściej zamawia się je u uznanych fotografów, dlatego że dobrą fotografię jest tak samo trudno jak namalować dobry obraz. Różnica pomiędzy nimi polega tylko na technice ich wykonania i sprawia ona, że zdecydowanie więcej osób może sobie na nią pozwolić. W wielu kręgach towarzyskich i biznesowych wykonywanie takich fotografii jest w dobrym tonie, gdyż jest synonimem luksusu. Szczególnie często zamawiane są fotografie rodziny, bardzo często bez wyraźnej okazji, choćby dlatego żeby na nie brakowało kogoś kto robi takie zdjęcie. Czy tylko tym będzie się ona różnić? Gb: Nie tylko. Zadaniem fotografa jest uchwycić to “coś” czego sami nie jesteśmy w stanie dostrzec. Dodatkowo dzięki współpracy fotografa z fryzjerem, wizażystą czy stylistą prawie każdy ma szanse wyglądać jak gwiazda z okładki. Czyli zdjęcie na kominku może być dziełem sztuki i powodem zazdrości sąsiadów? Gb: Jak najbardziej. Jest to też modny prezent. Czy w dobie kryzysu nie jest to przesadny zbytek? Gb: Wręcz przeciwnie. Jeśli czasy są ciężkie to nie stać nas na byle co. Warto również wtedy wykonać taką fotografię bo jest to z całą pewnością ta odrobina luksusu, która poprawi nam nastrój. Poza tym taka fotografia to często nasz ślad dla następnych pokoleń.

Maj Teraz Wilanów 25


Smaki miasta

Nowa Kuźnia po Zmie

sezon wiosenno-letni uważamy za rozpoczę zim powiększonej strefy dla dzieci i ogrodu zimo

ArTyKUŁ SPONSOrOWANy

NOWy OgRóD ZIMOWy: w nowym sezonie wystar towaliśmy w zupełnie nowej odsłonie. przed deszczem. Zeszłoroczną pergolę z tyłu budynku kuźni zastąpił olbrzymi ogród zimowy, 100 osób. wymieniliśmy tam podłogę na wygodną, drewnianą, by można było na niej tańczy nie i stabilnie ustawiać na niej stoły i fotele. Ogródki zazieleniły się i przybyły nowe kwiaty,

Sobotnio – niedzielny open bufet – od maja w każdą sobotę i niedzielę, zapraszamy na open bufet. W cenie 59 zł za osobę dorosłą i 15 zł za dziecko do 12 lat, możecie do woli jeść specjały przygotowane przez naszych szefów kuchni. Przekąski, zupy, dania główne desery. Zapraszamy do spróbowania. Nowe miejsce dla dzieci Do powiększonej strefy dziecięcej zapraszamy wszystkich naszych małych przyjaciół z rodzicami lub opiekunami. Oprócz wielkiej piaskownicy, którą pamiętacie z zeszłego roku, przybył nowy namiot, w którym można organizować przyjęcia urodzinowe. Nazywamy go „strefą Romana”. Dlaczego? Ponieważ

26 Teraz Wilanów Maj

nad wspaniałą zabawą naszych najmłodszych gości czy to na urodzinach, czy w weekendy, będzie czuwał nasz wypróbowany animator Pan Romek z zespołem. Kim jest Pan Romek? Na co dzień pracuje w jednym z warszawskich przedszkoli jako wychowawca. Jest niezwykle kreatywnym i uwielbianym przez dzieciaki nauczycielem. Potrafi być zarówno zabawny, wesoły jak i konsekwentny i posiadający autorytet u dzieci. Nowy namiot zapewnia wystraczająco dużo miejsca dla kilkudziesięciu dzieci. Urodzinowi goście korzystają ze wszystkich zabawek, są jednocześnie oddzieleni od reszty bawiących się dzieci. Urodzinową ofertę znajdziecie na naszej stronie internetowej www.nowakuznia.pl. Nowe menu Zmiany dotknęły także nasze menu, które zostało skrócone. Co kilka tygodni pojawią się wkładki do menu, a w nich specjały ze świeżych, najlepszych w danym sezonie owoców, warzyw, ryb. Dla wszystkich fanów świeżych szparagów już teraz przepis na pyszną sałatkę.


Smaki miasta

o zmianach eniamy się dla Was

ęty. Zapraszamy do ogródka, nowej, mowego, owego, który pomieści ponad 100 osób.

. Markizy na froncie budynku kuszą, by schować się w cieniu w słoneczne dni, w słotę ochronią , a w nim wystarczająco dużo miejsca na zorganizowanie wesela czy zasiadanego przyjęcia na yć do białego rana. podłoga na bocznym tarasie także została poprawiona. teraz można wygodwięc można przyjemnie spędzać czas wśród zieleni, w cieniu drzew. Sałatka ze szparagami i truskawkami potrzebne będą: garść świeżych zielonych szparagów kilka truskawek Sałata – według upodobań masłowa, rzymska, rukola Sos: 2 łyżki cukru, 4 łyżki wody, 4 łyżki octu balsamicznego, 2 łyżki oleju, garść orzechów włoskich, sól, pieprz szparagi płuczemy, odcinamy końcówki, gotujemy w osolonej wodzie przez 10 minut. w tym przygotowujemy sos: na małym ogniu karmelizujemy cukier, dodajemy wodę i ocet balsamiczny ciągle mieszając. Gotujemy na małym ogniu przez 5 minut. doprawiamy solą i pieprzem, dodajemy olej i orzechy. Odcedzamy szparagi, płuczemy i dzielimy na ćwiartki truskawki, mieszamy z sałatą, polewamy sosem i zajadamy ze smakiem. na podobne sezonowe przysmaki zapraszamy do nowej kuźni. do zobaczenia i smacznego! Zespół restauracji nowa kuźnia

Maj Teraz Wilanów 27


Ogłoszenia G I F T FA C T O R Y & D E S I G N

Bukowski DesignAB

artis iuris

Kancelaria Prawna

Pomoc prawna świadczona przez Radców Prawnych obejmuje w szczególności: • zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych, • kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, • prowadzenie postępowań administracyjnych, • reprezentowanie wspólnot mieszkaniowych w sprawach developerskich, • windykację należności i pomoc w dochodzeniu odszkodowań. ul. smolna 40 lok. 101, warszawa biuro@ai-kancelariaprawna.pl, tel. 690 876 653 www.ai-kancelariaprawna.pl

28 Teraz Wilanów Maj

MISIE BUKOWSKI Będziemy obecni na Wielkim Festiwalu Atrakcji z okazji Dnia Dziecka 2 i 3 czerwca na Plaży Wilanów


Nasze dziecko

Fot: Studio Caramella

Bardzo istotne jest też właściwe oświetlenie. Delikatnie świecąca lampka stojąca np. na komodzie zapewni ułatwi mamie karmienie i pielęgnację niemowlęcia w nocy, a maluchowi pozwoli spokojnie i bezpiecznie zasypiać.

Dla wszystkich przyszłych Mam o kompletowaniu wyprawki Z okazji majowego Dnia Matki, przygotowaliśmy materiał specjalnie dla przyszłych Mam. Oczekiwanie na dziecko to okres magiczny, pełen radości i wrażeń. Dziewięć miesięcy rozmyślań, radosnego planowania i oczekiwania na pojawienie się nowego członka rodziny. Kompletowanie wyprawki dla dziecka jest z najważniejszych i najprzyjemniejszych zadań młodej mamy.

Świat dziecka przepełniony jest nieskończoną ilością kolorów i kształtów pobudzających do zabawy. Dlatego miejsce odpoczynku powinno być pozbawione jaskrawych barw. Warto wybrać pościel, w której dominują kolory, które tworzą klimat spokoju i wyciszenia. Pościel powinna być uszyta ze 100% bawełny najwyższej jakości, żeby nie drażnić delikatnej skóry maluszka. Ze względów bezpieczeństwa nie może zawierać żadnych suwaków, guzików itp. Kolejnym bardzo ważnym elementem wyprawki jest oczywiście wózek. W wybór tego sprzętu dla malucha bardzo chętnie włączają się ojcowie, poszukując idealnego „pojazdu” dla swojej córeczki lub synka. Wózek zwykle dobieramy w zależności od przeznaczenia. Miejskie mają mniejsze kółka, a takie do jeżdżenia w terenie – duże pompowane. Warto więc zastanowić się gdzie będziemy z naszym maluszkiem spacerować i jaki typ wózka najlepiej pasuje do trybu życia rodziców. Ważne jest również, aby z gondoli można było zrobić spacerówkę oraz żeby do stelaża pasował fotelik samochodowy. Pamiętajmy też, że złożony wózek musi się zmieścić w bagażniku. Do mniejszych aut, wybieramy więc mniejsze modele wózków.

Zanim przyszła mama utonie w potoku ubranek, kocyków i dziesiątek akcesoriów dziecięcych, powinna zadbać o kilka podstawowych elementów wyprawki. Pierwszym i zarazem najważniejszym meblem dziecka jest łóżeczko. Dlatego mamy przywiązują do jego wyboru tak wielką wagę. Warto wybrać takie łóżeczko, które będzie połączeniem funkcjonalności z estetyką. Powinno być nie tylko ładne, ale również bezpieczne i solidne, aby służyć następnemu dziecku lub w miarę upływu czasu zmienić się w praktyczną kanapkę. Kolejny niezbędny zakup to przewijak i jeśli pozwala na to miejsce w mieszkaniu - również komoda. Młoda mama dużo czasu poświęca na pielęgnację dziecka, dlatego ważne jest zorganizowanie wygodnego kącika z przewijakiem. Maluszek jest przecież nieustannie przewijany i przebierany. Wszystkie kosmetyki, ubranka i akcesoria muszą być zawsze w zasięgu ręki. Szuflady komody pomieszczą małe ubranka i kocyki, a na blacie obok przewijaka można postawić pieluszki i kosmetyki. Każda świeżo upieczona mama większość czasu w ciągu dnia oraz w nocy spędza na karmieniu, dlatego powinna zorganizować sobie wygodne miejsce do karmienia. Bardzo dobrze sprawdzają się wygodne fotele – z oparciem pod plecy i ręce. Fotel warto postawić w pobliżu łóżeczka i przewijaka, żeby nie „biegać” z dzieckiem na ręku po całym pokoju.

Na końcu dwa słowa o foteliku samochodowym. Najlepiej wybrać renomowany model z właściwymi atestami, wyprodukowany przez firmę, która specjalizuje się w fotelikach. I choć wspominamy o nim na samym końcu, będzie to pierwszy element, ze wszystkich dotychczas wspomnianych, z którego skorzysta maluch. Wyruszy w nim w swoją pierwszą podróż - ze szpitala do domu. Studio Caramella

Maj Teraz Wilanów 29


ArTyKUŁ SPONSOrOWANy

Smaki miasta

Przywrócony w Restaura – Restaurac restauracja kresowiak wydaje się być miejscem idealnym by zaprezentować zagranicznym gościom piękno rodzimej tradycji. choć z sukcesem odbywają się tutaj także biznesowe spotkania, rodzinne obiady czy romantyczne kolacje.

Litografie Napoleona Ordy, stare mapy, ryciny, zabytkowe meble, stare butelki J.A. Baczewskiego, te i inne przedmioty stanowią kwintesencję wystroju Restauracji Kresowiak, aspirującej do rangi miejsca spotkań wyjątkowych. Kresowiak to oaza klasy i dawno zapomnianego stylu, z którego słynął Lwów lat międzywojennych. W wielu zakamarkach i zaułkach tej dawnej piekarni z blisko 200 miejscami, odnaleźć można ciszę, spokój i intymność, o którą coraz trudniej w wielomilionowej Warszawie. Dla gości, którzy wbrew zaleceniom i modzie nie porzucili zamiłowania do tytoniu znajduje się tu nawet sala z osobną wentylacją, tak zwana „sala męska”. 30 Teraz Wilanów Maj


Smaki miasta

wspomnień czar acja cja Kresowiak Największym skarbem restauracji jest jednak menu, które stanowi arcydzieło zarówno w swej formie jak i treści. Inspiracje kulinarne zaczerpnięte z kuchni litewskiej, białoruskiej, ukraińskiej, rosyjskiej czy tatarskiej, w połączeniu ze staropolskimi obyczajami kulinarnymi z dworów magnackich i szlacheckich, dają jedyny w swoim rodzaju zachwycający efekt. Dania z dziczyzny, drobiu, najlepszych polskich mięs i ryb, dostarczają gościom wysokich doznań smakowych. Wybór potraw jest tak obszerny, że każdy smakosz odnajdzie coś charakterystycznie kresowego dla siebie.

Klimatu dopełnia niezwykła schludność i elegancja wnętrz, ze śnieżno białymi obrusami, serwetami, bukietami kwiatów oraz elegancką i dyskretną obsługą. Lokalizacja bliska chluby warszawskich map turystycznych, czyli Pałacu w Wilanowie sprzyja okazjom do połączenia spacerów w pięknych ogrodach z posiłkami o idealnych smakach w Kresowiaku. Polecamy wszystkim.

Maj Teraz Wilanów 31


Ogłoszenia UBEZPIECZENIA AL. Wilanowska 9A, 02-765 W-wa

www.ergo-hestia.eu info@ergo-hestia.eu

22 885 67 33; 509312191

vis-à-vis poczty przy sarmackiej 5

Profesjonalny makijaż ślubny, wieczorowy i na inne okazje

www.makeup.waw.pl +48 607 640 306

ZaprOsZenie

bezinwazyjna liposukcja, elektrostymulacja, fale radiowe Focus rF, masaże bańką chińską, zabiegi wyszczuplające i ujędrniające - to i jeszcze więcej możemy zaproponować, żeby pomóc przywrócić piękną sylwetkę przed wakacjami. Już najwyższy czas zacząć przygotowania do lata Zapraszam na bezpłatne konsultacje u naszych specjalistów. Mgr edyta Gutowska-kutyba

Z tym numerem „Teraz Wilanów” 10 % zniżki na zabiegi na ciało i masaże. MORPHO KOSMETOLOGIA ul.Hlonda 10 lok 12U, www.morpho.waw.pl, Tel. 224129800, 780540069

32 Teraz Wilanów Maj


Nasze miasto rozmowa z andreiem brenko i Mikołajem Lukashukiem ze sklepu OrGanic

„staramy się maksymalnie sprostać oczekiwaniom naszych klientów...”

ArTyKUŁ SPONSOrOWANy

jak według Panów rozwija się branża spożywcza w Polsce? andrei brenko: Branża spożywcza w Polsce znajduje się w nieustannym rozwoju, dążąc przede wszystkim do osiągnięcia modelu zachodniego, w którym dużą rolę odgrywają produkty ekologiczne. Młode rodziny zwracają coraz większą uwagę na jakość konsumowanych produktów i są w stanie zapłacić więcej za gwarancję tej jakości. Niestety, obecnie muszą płacić więcej za te produkty ze względu na to, że większość z nich jest importowana z zagranicy. Jako właściciele sklepu Organic – położonego w dzielnicy z dużą liczbą młodych rodzin – kładziemy nacisk na sprowadzanie żywności ekologicznej. Naszym obowiązkiem jest oferowanie Klientom możliwie największego asortymentu produktów ekologicznych, w tym produktów dla dzieci, w dobrych cenach. Odpowiednia dieta dostarcza nam wszystkim niezbędnych składników odżywczych, potrzebnych do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu. Dlatego tak ważne jest, aby zapewnić wszystkim dostęp do czystych i ekologicznych dóbr. jaka jest specyfika dzielnicy Miasteczka wilanów i jakie ma to znaczenie dla asortymentu produktów w sklepie organic? Mikołaj lukashuk: Miasteczko Wilanów jest bardzo szczególną dzielnicą. Po pierwsze, jego mieszkańców interesują ciekawostki. Pochodzą oni z różnych miejsc Polski i często wolą swoje ulubione produkty, wytworzone w konkretnych miejscach – produkty, których brakuje nawet w supermarketach. Wiemy to z własnego doświadczenia. Kiedy otworzyliśmy pierwszy sklep na ulicy Sarmackiej w 2009 roku, zaczęliśmy kształtować asortyment produktów głównie na podstawie sugestii i życzeń naszych Klientów. Dzięki temu w ciągu kilku lat zdążyliśmy zbudować różnorodną gamę produktów, łącząc typowe i znane wszystkim wyroby spożywcze z wyrobami niszowymi, które stale kupuje niewielka liczba osób i których nie ma nigdzie indziej na osiedlu. W sklepie oferujemy również duży wybór

środków czystości, zarówno zwykłych, jak i ekologicznych. W sprzedaży mamy też karmę dla zwierząt. Zakres produktów ciągle musi się zmieniać, abyśmy mogli oferować ludziom coraz to nowsze ciekawostki do spróbowania. Po drugie, w Miasteczku Wilanów liczą się nie tylko cena i asortyment, ale również atmosfera w sklepie. Składa się na nią wiele czynników: temperatura powietrza, czystość, miła obsługa. Przed kierownikami naszych sklepów stawiamy zadanie stworzenia takiego miejsca, w którym każdy Klient poczuje się komfortowo i spokojnie będzie mógł wybrać to, co mu się podoba. Czasami są sytuacje, gdy któryś z czynników nie jest na odpowiednim poziomie. Wtedy staramy się jak najszybciej rozwiązać dany problem, ponieważ stracić Klienta jest, jak wiadomo, o wiele łatwiej, niż pozyskać nowego. No i po trzecie – konkurencja. Pod względem liczby nowo otwieranych sklepów spożywczych, Miasteczko Wilanów jest chyba najbardziej dynamicznie rozwijającą się dzielnicą. Praktycznie, co miesiąc otwiera się coś nowego i rynek zdaje się już być pod tym względem nasycony. Niedługo zacznie się proces selekcji naturalnej, w którym przetrwają tylko sklepy najbardziej podobające się Klientom i najwygodniej zlokalizowane. Czym sklepy organic wyróżniają się na tle konkurencji? andrei brenko: W Miasteczku Wilanów jest wiele ciekawych sklepów. Każdy ma w sobie coś wyjątkowego. My ze swojej strony stawiamy na duży wybór produktów spożywczych i środków czystości, zarówno typowych, jak i bardziej wyszukanych, w tym ekologicznych oraz na niskie ceny i dobrą atmosferę w sklepie. Uważamy, że nie ma sklepu idealnego dla każdego, ale staramy się maksymalnie sprostać oczekiwaniom naszych Klientów, a ich rosnąca liczba przekonuje nas, że to dobry kierunek. Dlatego pod koniec 2011 roku otworzyliśmy nowy sklep w alei Wilanowskiej, a wkrótce planujemy otwarcie trzeciego.

Miasteczko Wilanów: al. wilanowska 9, tel. 22 370 22 96 i ul. Sarmacka 20, tel. 22 858 45 15 Codziennie otwarte od 700 do 2230 ZAPRASZAMY! Maj Teraz Wilanów 33


ArTyKUŁ SPONSOrOWANy

Smaki miasta

Jeśli wesele to tylko jakie trendy dominują w przyjęciach weselnych? Obserwujemy tu ostatnio pewne zmiany. O ile kiedyś wesela oznaczały całonocną, a czasem kilkudniową zabawę z morzem alkoholu i dużą liczbą osób, tak teraz goście preferują nieco bardziej stonowane, aczkolwiek wystawne przyjęcia. Kończą się one zazwyczaj już o godzinie drugiej czy czwartej nad ranem, po czym goście się rozchodzą. Pracując około 15 lat w branży zauważyłam także, że częściej „Młodzi” osobiście załatwiają wszystkie sprawy weselne, nawet poprzez e-mail, szybko i sprawnie. Kiedyś przychodziły całe rodziny i obradowały kilka tygodni nad wystrojem, menu itp. Dziś wszystko odbywa się dużo prościej. Mnóstwo „Młodych”, którzy mieszkają za granicą, przyjeżdża do Polski tylko na ślub i wesele, także zwiększyła się liczba wesel wielonarodowościowych. Kącik dla dzieci? Goście bawią się lepiej, wiedząc, że ich pociechy są w pobliżu i spędzają czas na zabawie z rówieśnikami. Dlatego w naszym ogródku znajduje się plac zabaw specjalnie dla nich, z huśtawką, zjeżdżalnią i domkiem. A w deszczowe dni do dyspozycji jest kącik zabaw w hotelowym foyer. Czy są Państwo w stanie zorganizować przyjęcia „od a do z”? Jest to częsta prośba naszych klientów, którzy dbają o swój czas i nie chcą zagłębiać się w funkcjonowanie branży. Zajmujemy się wtedy każdym aspektem przygotowań, dzięki czemu nasi goście mogą już tylko z utęsknieniem oczekiwać dnia imprezy. Nie będą musieli więc martwić się, czy kapela muzyczna spełni ich oczekiwania lub czy zaproszenia zostaną rozesłane do wszystkich gości itp. Na ile gości weselnych mogą Państwo przygotować przyjęcie? Organizowaliśmy i organizujemy mnóstwo wesel i przyjęć różnego typu. Są przyjęcia i obiady weselne na 10 osób, a są także wesela na 200 osób. Przy dużych przyjęciach oddajemy gościom do dyspozycji restaurację, salę bankietową i dwie mniejsze salki oraz piękny ogród w sąsiedztwie lasu świerkowego. Dla naszych gości oferujemy oczywiście pokoje hotelowe. jakie najczęściej wybierane jest menu i jakie najbardziej wymyślne przyjęcie Państwo organizowali?

34 Teraz Wilanów Maj


Smaki miasta

o w Konstancinie Już od wielu lat „Młodzi”, ustalając menu przyjęć, odchodzą od typowych weselnych potraw typu: schabowy z ziemniakami, bigos, ryba po grecku, sałatka warzywna. Wybór pada najczęściej na lekkie sałatki, ryby i bardziej wyszukane potrawy. Odchodzi się od staropolskich ciężkostrawnych przyzwyczajeń. Wódkę zastąpiło wino i lekkie niskoprocentowe alkohole kolorowe. Jeśli chodzi o najbardziej wymyślne przyjęcie jakie zorganizowaliśmy to jedno szczególnie zapadło mi w pamięć. Kiedy to Państwo Młodzi przybyli na swoje wesele śmigłowcem. Proszę opisać swoje mocne strony. Lokalizacja w sąsiedztwie Chojnowskiego Parku Narodowego to nasz wyjątkowy atut. Nasi goście często spacerują alejkami sosnowego lasu. Jest to bodaj najspokojniejsze miejsce Konstancina. Zieleń otaczająca hotel niezwykle wpływa na klimat i sprawia, że goście są zrelaksowani już w momencie przestąpienia progu naszego hotelu. Nadzwyczajna jest także kuchnia, którą bardzo cenią nasi goście. Ilu gości weselnych może się u Państwa zatrzymać? W hotelu może zatrzymać się łącznie 60 gości w 24 eleganckich pokojach. Dzięki współpracy z okolicznymi hotelami, zapewniamy też nocleg większej ilości osób, gdyby zaistniała taka potrzeba. jakie atrakcje mogą Państwo zorganizować we własnym zakresie i co polecają Państwo w okolicy? Wachlarz możliwości jest bardzo szeroki. Począwszy od dobrze już znanego painballa, wycieczek rowerowych i pieszych Nordic Walking, a skończywszy na szczególnie lubianych przez naszych gości jazdach konnych w sąsiedzkiej stajni SEWAN. Warto też wspomnieć, że w bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonuje staropolska Gospoda Zalewajka, która prócz znakomitego jedzenia oferuje także „imprezy zbójeckie” i gry detektywistyczne oraz wieczory z muzyką i zespołami tematycznymi na żywo. http://www.dworkonstancin.pl/pl/

Maj Teraz Wilanów 35


Kreatywność

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

BRUSH by MacDonald-Wlodarski

– "Eko-Dekor"

w naszym nowoczesnym świecie, gdzie wszystko wydaje się być jednorazowe, warto się zastanowić, gdzie kończą nasze stare meble, których już nie potrzebujemy. Staram się sama prowadzić recykling, w takim zakresie w jakim mogę, z nadzieją na pozostawienie małego procentu udziału w ochronie naszego środowiska – to działanie może się również odnosić do dekoracji oraz wyposażania naszych wnętrz. Meble z „drugiego obiegu” to dobra i opłacalna metoda łatwego recyklingu. Bardzo często meble z przeszłości są lepiej wykonane niż dzisiejsze „repliki”. Jedyną ich „wadą” dla niektórych jest fakt, że są stare, niemodne i często zniszczone. Idealnym rozwiązaniem na przywrócenie drugiej młodości oraz nadanie oczekiwanego stylu meblom jest farba Annie Sloan Chalk Paints z UK. Są to farby, za pomocą których można zmienić wygląd mebli na takie, które chcielibyśmy mieć u siebie w domu. A najlepsze jest to, że farba ma bardzo niskie LZO (opary) i zawiera pigmenty organiczne, które nie są szkodliwe dla środowiska. Dzięki Annie Sloan Chalk Paints możemy zmienić np. brzydki stół w dzieło sztuki lub ożywić stary żyrandol, ponieważ farba pokrywa różne materiały. Oczywiście możemy zmienić cały wygląd pokoju z puszką farby, pędzlem i naszą wyobraźnią! W Polsce istnieje wiele miejsc, gdzie można znaleźć używane meble: na aukcjach internetowych, pchlich targach, w komisach itp. Zawsze jest okazja, aby znaleźć coś, co może stać się naszym skarbem! Malowanie własnych mebli jest łatwe, szybkie i satysfakcjonujące. Jest to również sposób tworzenia unikalnego elementu dla domu zamiast kupowania czegoś z masowej produkcji w drogim sklepie. Tanio i słabo wykonany mebel, który bardzo często jest drogi, to mebel, który w końcu zostanie wyrzucony i zapomniany. Nie wszystkie meble z drugiej ręki pochodzą ze strychu babci, jest wiele stylów dla wielu domów, od francuskiego, angielskiego do bardziej nowoczesnego duńskiego. Nasze domy czekają, żeby dostać nowe życie, a co najważniejsze, bez żadnego niepotrzebnego obciążenia środowiska naturalnego. BrUSH by Macdonald-Wlodarski, ul. Bielawska 16, Konstancin–Jeziorna email: macdonald_sherri@hotmail.com tel. +48 660 432 642

sherri Macdonald-wlodarski jest kanadyjską projektantką wnętrz od wielu lat mieszkającą w polsce. Jej pasja związana ze zrealizowanymi projektami wnętrz dla indywidualnych klientów zaowocowała koncepcją autorskiego i nowatorskiego na polskim rynku sklepu stylizowanych mebli i dodatków dekoracyjnych „brush”. poza stylizowanymi meblami sklep oferuje również farby annie sloan, dodatki dekoracyjne, obrazy, ceramikę, tkaniny lub meble na zamówienie. sherri prowadzi również szkolenia oraz stylizuje meble swoich klientów na zamówienie.

36 Teraz Wilanów Maj


Kreacjaślubna dzień ślubu to jeden z najpiękniejszych dni w naszym życiu. Zazwyczaj ceremonia ślubu jest przez nas długo planowana i przygotowywana. każdy z nas ma swoje wyobrażenia co do przebiegu całego dnia i stylu, w jakim się odbędzie. Ślub zazwyczaj zdarza się raz w życiu, dlatego pozwólmy sobie na spełnienie marzeń związanych z tym dniem. aby czuć się naprawdę pięknie zadbajmy o wybór właściwej sukni, dodatków, fryzury i makijażu. W tym sezonie, w modzie ślubnej, podobnie jak w trendach ogólnoświatowych, istnieje duża dowolność. Zapanowała moda na mocne akcenty kolorystyczne, jak np. kolorowe paski, pantofelki itp. Na pewno więc wybierzemy stylizację dla siebie. Pamiętajmy, że suknię trzeba dobrać tak, aby dobrze się układała, była komfortowa i spełniała nasze oczekiwania. W zależności od naszego charakteru i pomysłu na ślub możemy dobrać kreację w stylu klasycznym, charakteryzującą się dopasowaną górą i dołem rozchodzącym się w kształcie litery A. Ta suknia jest najbardziej popularnym kształtem i pasuje właściwie do wszystkich typów sylwetek. Możemy wybrać model typu balerina, na pierwszy rzut oka bardzo podobny do poprzedniego, ale składający się z gorsetu i spódnicy, gdzie nacisk jest położony na podkreślenie talii, a zamaskowanie ewentualnie zbyt szerokich ud. Podobne funkcje spełnia również suknia typu princess, która posiada w swym kroju cięcia francuskie, służące optycznemu wyszczupleniu talii. Możemy pokusić się o kreację bardzo ozdobną, z przepychem ornamentów w stylu barokowym, czy też lekką zwiewną w stylu empire, który charakteryzuje się odcięciem pod biustem i swobodnie spływającym w dół materiałem. Suknia taka może mieć rękawki lub ramiączka, zazwyczaj ozdobiona jest broszką przy biuście. Odważniejsze panny młode mogą pokusić się o znalezienie sukni bardziej awangardowej, o niespotykanym kroju, udziwnionej formie czy niestandardowej kolorystyce. Wybierając kreację ślubną musimy pamiętać, aby krój był dopasowany do naszej sylwetki, aby kreacja uwydatniała to, co chcemy pokreślić w naszej figurze, a maskowała ewentualne mankamenty. Wybierając wymarzoną suknię, przymierzmy również te, które na pozór nie spełniają naszych oczekiwań, ponieważ nasze wyobrażenia niekoniecznie muszą pasować do rzeczywistości. Idealną sytuacją jest jeśli przymierzymy sukienkę i stwierdzimy, że to właśnie ta jedyna i właściwie to już nie musimy mierzyć innych, ale to nie zdarza się nader często. Częściej zdarzają się długotrwałe poszukiwania sukni, które stają się uciążliwym problemem. Wtedy możemy udać się do salonów, w których zostanie przygotowany indywidualny projekt, a w nim znajdziemy wszystkie elementy przez nas pożądane, które zostaną dobrane w jedną spójną stylizację – naszą niepowtarzalną kreację. Do takiego atelier możemy wybrać się również od razu, jeśli od początku mamy własną wizję naszej sukienki. Tak czy inaczej, wszystkim przyszłym pannom młodym życzę, aby znalazły tą wymarzoną suknię i czuły się w dniu ślubu najpiękniejsze na świecie. Klaudyna Pabudzińska-Kossek www.makeup.waw.pl

Maj Teraz Wilanów 37

Informacje dotyczące salonów, z których pochodzą suknie użyte w artykule: Adrianna – Salon i Pracowania Sukien Ślubnych Al. KeN 92 www.slubne.waw.pl, złota Andromeda - Salon Sukni Ślubnych ul. Grochowska 144/146 paw. 9 www.zlota-andromeda.pl, AGOrA – Salon Sukien Ślubnych ul. Grochowska 178/184 www.suknieslubne-agora.pl

Moda


38 Teraz Wilan贸w Maj


ada

ĂZLDW]DEDZHN

aDa - ul. Hlonda 10/10 auDi rOWińSki WajDemajer ul. Łukasza Drewny 24 a. blikle Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna ameriCaN bOOkStOre Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna aCCiONa ul. Klimczaka Al. Rzeczypospolitej apteka ŚW. łukaSza Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin jeziorna apteka pHarmeDil Al. Wilanowska 9 lok.2 apteka j. i l. marCiNkOWSCY ul. Sarmacka 9 bel paeSe ul. Sarmacka 22 belliSaNa Al. Wilanowska 7/3 biSteCCa biStrO ul. Branickiego 11 bruSH bY maCDONalD-WlODarSki ul. Bielawska 16, Konstancin Jeziorna bObO Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna CaNDle rOOm Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna Carpe Diem Al. KEN 98/U17 CaStellO ul. Wiertnicza 96

CeNtrum kulturY WilaNóW ul. Wiertnicza 26 www.kulturawilanow.pl Cezar Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna

CeNtrum HaNDlOWe Stara papierNia al. Wojska polskiego 3, konstancin jeziorna www.starapapiernia.pl Cka mróWka ul. Przekorna 33 Cru WiNe StOre ul. Sarmacka 5k/2 CukierNia St. StrzałkOWSki ul. Kosiarzy 37 Da graSSO ul. Sarmacka 10 lok.B DeCOlOr ul. Przekorna 33

Teraz Wilanów

Miejsca, w których otrzymasz miesięcznik Teraz Wilanów DeNtiCal CeNter ul. Sarmacka 17 lok.120 Deli pariS ul. Kazachska 1 DelikateSY Sarmata ul.Sarmacka 6/2u Dermika SalON & Spa ul. Sarmacka 10 DireCt SCHOOl Al. Wilanowska 5 egurrOla DaNCe StuDiO Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna ergO HeStia S.a. ul. Klimczaka 22 e. WeDel - pijalNia CzekOlaDY ul. St. Kostki Potockiego 24E fabriCa De paSjONe ul. Klimczaka 5 faSHiON iSlaND Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna glam life ul. Kazachska 3 lok. 155 glObal fitNeSS ul. Sarmacka 5 gOlf parkS pOlaND ul. Z. Vogla 19 guStO - DelikateSY ul. Klimczaka 5 HYDrOpOOl ul. Przekorna 33/3 HOme SWeet HOme ul. Branieckiego 9 iNglOt Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna

kOSmetYCzNY iNStYtut Dr ireNa eriS - Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna kOSzYCzek - DelikateSY ul. Sarmacka 28b kuCHNie ŚWiata Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna la paSSiON Du viN Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna magiC WOrlD Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna mariONNauD Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna maNDariN - ul. Kremowa 63 mała CzarNa ul. Klimczaka 5 lok.86 milaNOvO - reStauraNt ul. St. Kostki Potockiego 24 G mOrpHO - ul. Hlonda 10 lok.12U

muzeum pałaC W WilaNOWie ul. St. kostki potockiego 10/16 www.wilanow-palac.pl

muzeum plakatu W WilaNOWie ul. St. kostki potockiego 10/16 www.postermuseum.pl NaSze miejSCe ul. Sarmacka 10 lok.A NaSz WilaNóW NieruCHOmOŚCi ul. Wiertnicza 45, itaka - biurO pODrózY NeCkermaNN pOlSka ul. klimczaka 17/207 Al. Wilanowska 9 www.itaka.pl wilanow.klimczaka@fc.itaka.pl NieWaDa CliNiC Al. Wilanowska 5 lok.2 jaN piekarz NOWa kuźNia Al. Wojska Polskiego 3, ul. Kostki Potockiego 24 Konstancin Jeziorna NuvOlari klif – Sklep z ObuWiem ul. Łukasza Drewny 24 Al. Wojska Polskiego 3, NzOz XO DeNtal CliNiC Konstancin Jeziorna ul. Sarmacka 9 lok. 110 kaWiarNia marrON Outlet końcówki kolekcji ul. Przyczółkowa 400 ul. Sarmacka 1A lok 1 kiDS tOWN OptiCOl - SalON OptYCzNY ul. Wandy Rutkiewicz 17 Al. Wojska Polskiego 3, kliNika DźWięku Konstancin Jeziorna Al. Wilanowska 7 kOłOmija - ul. Warszawska 3 OrgaNiC Al. Wilanowska 9 Konstańcin Jeziorna ul. Sarmacka 20 kOSmetYCzNY iNStYtut Dr ireNa eriS - ul. Kosiarzy 37

OrigiNe italia prOjeCt Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna papierNik ul. Sarmacka 1B lok.22B papieróffka Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna perfeCt viSiON ul. Sarmacka 17 petit bebe ul. Sarmacka 10 lok.8u

piWNiCa SmakóW Sarmacka 20/137 www.piwnicasmakow.pl plaY - Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna pOlNOrD - ul. Klimczaka 3 pOmiDOrO Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna pralNia lemON freSH Ul. Hlonda 2 / U2 pralNia WilaNóW ul. Sarmacka 1A przYCHODNia eSCulap Al. Wilanowska 9, lok.U1 i 2 przYCHODNi WeterYNarYjNej OStOja Salvet, ul.Hlonda 2 lok.U7

Sklep SWeet liviNg ul. Kazachska 1 lok 30 SkarabeuSz - ul. Sarmacka 10A Spa WilaNóW - ul. Marconich 3 StarOpOlSki pieC ul. Sarmacka 28 Steel fOreSt Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna StuDiO rOCOCO Al. Rzeczypospolitej 18 lok.135 SuSHi zume ul. Klimczaka 5 ŚWiat WakaCji Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna YegO ul. Sarmacka 1B teCHNO-DrY - pralNia Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna teNuta ŚWiat WiN i alkOHOli ul. Klimczaka 17 lok. 210 telepizza ul. Hlonda 10 tHe palmS ul. Sarmacka 22 lok. 135 www.thepalms.edu.pl tik-SOft Sp. z o.o. Aleja Wilanowska 5 lok.19

miesięcznik bezpłatny

reDakCja teraz WilaNóW ul. Sarmacka 18 lok.2 www.terazwilanow.pl

re/maX tOp NieruCHOmOŚCi ul. klimczaka 8 lok.42 www.remaxtop.pl reStauraCja CHiNa garDeN ul. Kazachska 1 rObYg - ul. Klimczaka 12c SalON frYzjerSki WOjtka zielińSkiegO Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna SalON urODY marYSieńka ul. Sarmacka 5k lok.8) SarmaCkie SmakOłYki ul. Sarmacka 10 SCaNDiNaviaN HOuSe Al. Rzeczypospolitej 18 lok.70 Sklep mięSNO - WęDliNiarSki "p&p"S.C. - ul. Sarmacka 6 lok.B3 S & b - Al. Wilanowska 7 SHe - ul. Sarmacka 16

urząD DzielNiCY WilaNóW ul. St. kostki potockiego 11 www.wilanow.pl vaNila HOme & COffee ul. Zaściankowa 98 veNuS - ul. Kazachska 1 vilaNO - ul. Kazachska 1 vilaNOva reStauraNt ul. Klimczaka 22 villa NOva DeNtal CliNiC ul. Marconich 3 villa NuOva - reStauraCja ul. St. Kostki Potockiego 23 vip faSHiON ODzież markOWa Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna WiNiarNia SuperiOre al. Wilanowska 9A WiNOtOpia ul. Zaściankowa 96 lok.1B zieleNiak u piOtra Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna zume - SuSHi bar Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna żabka - ul. Sarmacka 20

jesli chcesz, aby twój punkt znalazł się na tej liście wyślij e-mail na redakcja@teraz-wilanow.pl

Maj Teraz Wilanów 39


Wielki festiwal atrakcji z okazji Dnia Dziecka Teraz

Wilanów miesięcznik bezplatny Urząd Dzielnicy Wilanów, Miesięcznik „Teraz Wilanów”, Centrum Kultury Wilanów oraz pro Salutem mają przyjemność zaprosić na:

„Mistrzowska Zabawa przed Euro 2012r.”

2 i 3 czerwca

na terenie Plaży Wilanów od godz. 11:00 W programie m.in.:

występy tanecznych i wokalnych zespołów młodzieżowych i dziecięcych, przemarsz przed Euro 2012 aktorzy i szczudlarze przy muzyce piłkarskiej stworzą z dziećmi i rodzicami korowód z atrybutami kibica, PARADA Batucada - grupa grająca gorącą i energetyzującą muzykę batucade, czyli perkusyjną wersję karnawałowej muzyki brazylijskiej, pokaz taneczne ZUMBA z udziałem dzieci i rodziców, pokaz sztuczek z piłką nożną oraz warsztat dla najmłodszych, wizyta piłkarzy Legii Warszawa - rozmowa i odpowiadanie na pytania dzieci z publiczności oraz zdjęcia z piłkarzami, gigantyczne piłki nożne, pokazy akrobatyczne, pokaz mody dziecięcej, konkursy z nagrodami, dynamiczny show taneczno-akrobatyczny w wykonaniu tancerek - czirliderek, występ zespołu pieśni i tańca „Kuźnia Artystyczna” przy Centrum Kultury Wilanów, występ tancerzy tańca nowoczesnego „EGUROLLA DANCE STUDIO”, występ zespołu tańca nowoczesnego „Superdwójka” (modern jazz, hip-hop, videoclip), występ duetu dla dzieci „Anka i Hanka”, pokazy iluzjonistyczne na wesoło, zabawy z chustą animacyjną, zabawy integracyjne, warsztaty bębniarskie, warsztaty malarskie, występy tanecznych i wokalnych zespołów węgierskich, namiot aktywności plastycznych Centrum Kultury Wilanów: makieta Stadionu Narodowego, malowanie flag na buziach, oraz kolorowe okrycia głowy dla kibica (peruki z krepiny), stoiska artystycznych wyrobów dla dzieci, stoiska z firmowymi zabawkami, gry i zabawy sportowe dla dzieci, przejażdżki kucykami, pokazy filmów, a ponadto kolorowa wata cukrowa, pop-corn, konkursy i zabawy z nagrodami dla całych rodzin oraz wiele innych atrakcji. Ponadto w ramach pikniku zdrowotnego bezpłatne szczepienia dzieci oraz konsultacje medyczne dla rodziców z wysokiej klasy specjalistami i autorytetami branży medycznej.

Imprezę poprowadzą zawodowi aktorzy.

Teraz Wilanów Maj  

Teraz Wilanów Maj

Teraz Wilanów Maj  

Teraz Wilanów Maj

Advertisement