Page 1

Wilanów, Powsin, Zawady, Konstancin Jeziorna i okolice

PrZEstrZEń PUbLicZNA:

- to samochody są dla ludzi, a nie ludzie dla samochodów

świat na językach

buon giorno milan!

Nasze miasto - publiczna

chris botti

prezentacja projektu nowego przedszkola

...nie ma nigdzie na świecie tak wdzięcznej publiczności jak w Polsce...


Nasze miasto

nowa odsłona oddziału ing banku Śląskiego w Wilanowie 2 Teraz Wilanów Kwiecień


Nasze miasto ING Bank Śląski od ponad roku realizuje projekt rewitalizacji placówek, będący odpowiedzią na potrzeby klientów. Klienci chcą być obsługiwani w komfortowych warunkach przez profesjonalnych doradców. Dlatego z jednej strony wymagane jest ciągłe doskonalenie i szkolenie pracowników, a z drugiej zmiana wyglądu oddziałów, a wraz z nią lepsza funkcjonalność i dostęp do nowoczesnych rozwiązań.

artykuł sponsorowany

Klienci ING Banku Śląskiego w Wilanowie mogą korzystać już z najnowszych rozwiązań. Przyjazny wystrój, swobodna przestrzeń ułatwiająca komunikację z klientami, multimedialne nośniki informacji, nowatorskie i funkcjonalne rozwiązania – to główne cechy wyróżniające zmodernizowaną placówkę przy ulicy Klimczaka 5. W oddziale znajdują się wydzielone miejsca do indywidualnych spotkań, gwarantujące przede wszystkim dyskrecję i komfort. Stanowiska doradców są wyposażone w dodatkowy monitor przeznaczony dla klienta. Klienci mogą również korzystać z dostępnych 24 godziny na dobę urządzeń dualnych, czyli wpłatomatu i bankomatu w jednej maszynie. W oddziale znajduje się także stanowisko internetowe, gdzie można szybko, samodzielnie wykonać najprostsze operacje. Bank zachęca do kontaktu zapraszając na dobrą kawę. Nie zapomniał również o najmłodszych – czeka na nich specjalny multimedialny kącik zabaw. Zmodernizowany oddział ING Banku Śląskiego w Wilanowie, przy ulicy Klimczaka 5, jest czynny od godziny 9.00 do19.00. Oferta dostępna w oddziale jest skierowana zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Więcej informacji na temat banku i oferty na www.ingbank.pl Wirtualny spacer po placówkach bankowych w nowej aranżacji na www.nowyoddzial.ingbank.pl

Kwiecień Teraz Wilanów 3


Nasze miasto

nowe przedszkole – publiczna prezentacja projektu W czwartek, 29 marca, w Instytucie Jana Pawła II przy ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda odbyła się publiczna prezentacja projektu przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej.

pErspEktywa

ElEwacja północno-wschodnia

ElEwacja północno-zachodnia

Projekt budowy przedszkola przedstawiła architekt Krystyna Szypulska z Pracowni Architektonicznej BNS podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 23 lutego 2012 r., podczas XXXII sesji, Rada m.st. Warszawy, na wniosek Prezydent m.st. Warszawy, podjęła uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. i w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2012–2033, które umożliwią budowę przedszkola i szkoły podstawowej na terenie Wilanowa Zachodniego. W roku 2012 na budowę przedszkola przeznaczono 1 060 000 zł. Przedszkole dla 250 dzieci będzie pierwszym budynkiem kompleksu oświatowego przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej. Rozpoczęcie budowy nastąpi jeszcze w 2012 roku, zakończenie zaplanowano na 2014 rok. W Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2012–2033 przewidziana jest również budowa szkoły podstawowej dla 504 uczniów przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej. Rozpoczęcie budowy to rok 2014.

Zatoki postojowe i progi zwalniające

ElEwacja południowo-wschodnia

Rozpoczęła się budowa zatok postojowych w liniach rozgraniczających ulicy Sarmackiej przy skrzyżowaniu z ulicą Oś Królewska w Wilanowie Zachodnim. Zakres prac obejmuje rozbiórkę istniejących nawierzchni, wykonanie zatok postojowych, uporządkowanie terenu oraz wykonanie trawników. Zakończenie – początek kwietnia 2012 r. W najbliższym czasie zostaną również wybudowane dwa progi zwalniające w ulicy Oś Królewska.

4 Teraz Wilanów Kwiecień

ElEwacja południowo-zachodnia


szanowni Państwo,

Wilanów, Powsin, Zawady, Konstancin Jeziorna i okolice

W poprzednim numerze tW opublikowaliśmy ar tykuł poświęcony estetyce witryn sklepowych, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, ale także wzbudził wiele emocji. tylko w wersji elektronicznej przeczytało go ponad 3000 osób. W bieżącym numerze, odpowiadając na Państwa sugestie, postanowiliśmy poruszyć temat jeszcze bardziej elektryzujący, a mianowicie sprawę parkowania w Wilano-

PrZEstrZEń PUbLicZNA:

- to samochody są dla ludzi, a nie ludzie dla samochodów

wie. W swoim tekście Guy Perry nie tylko przedstawia zale-

miejsc w kraju i na świecie oraz prezentuje możliwe kierunki ulepszenia obecnego stanu rzeczy, ale także zachęca do spojrzenia na miejsce samochodów w naszym codziennym życiu z bezpiecznego dystansu. W numerze prezentujemy także plany dalszego upiększania naszej dzielnicy w ramach społecznej akcji Move&Plant, której inicjatorzy pracują obecnie nad przyszłym wizerunkiem ulicy sarmackiej. W Wielką sobotę, tuż przed warszawskim koncer tem w sali Kongresowej, spotkaliśmy się z wybitnym muzykiem światowego formatu chrisem botti, aby porozmawiać o chopinie, nieruchomościach i polskiej publiczności. botti wielokrotnie koncer tował w naszym kraju, ale zawsze chętnie tu wraca. Zapraszamy do przeczytania wywiadu z tym niezwykłym ar tystą. W numerze zapraszamy na wycieczkę do Mediolanu oraz podsuwamy pomysły na weekendowe wyjazdy w inne ciekawe miejsca. Udzielamy też praktycznych porad związanych z nadchodzącym terminem rozliczeń podatkowych, co zapewne okaże się pomocne podczas przygotowywania Pitu.

- publiczna prezentacja projektu nowego przedszkola

chris botti

...nie ma nigdzie na świecie tak wdzięcznej publiczności jak w Polsce...

Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco Redakcja: ul. Sarmacka 18 lok.2, tel. 22 885 30 20 fax: 22 258 13 92 redakcja@teraz-wilanow.pl Reklama: Michał Tarasiewicz kom.+48 604 155 882 m.tarasiewicz@teraz-wilanow.pl reklama@teraz-wilanow.pl Współpraca: Anna Krokosz Guy C. Perry Magda Mosur Jacek Mosur Małgorzata Wróblewska Klaudyna Pabudzińska-Kossek Dorota Wójtowicz-Wielgopolan

Zapraszamy do lektury!

WYDAWCA: LEMMONHOUSE sp. z o.o. 02-972 Warszawa, ul.Sarmacka 18 lok.2, KRS: 0000340072, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 50.000zł, REGON: 142035681, NIP: 9512294400

Kwiecień Teraz Wilanów 5

buon giorno milan!

Nasze miasto

ty i wady różnych rozwiązań projektowych w tym zakresie, przedstawia pozytywne i negatywne przykłady z innych

świat na językach

Na okładce: Chris Botti

www.terazwilanow.pl


PRZED

Przestrzeń publiczna

To samochod a nie

Wiem, że temat, który poruszę jest kontrowersyjny, jednak

PO

Spójne nasadzenia, dodatkowe elementy małej architektury (ławeczki, słupki, wymiana koszy na bardziej estetyczne), a także kilkanaście dodatkowych, równoległych miejsc parkingowych wzdłuż ul. Sarmackiej – to propozycja IN-VI, którą pracownia będzie się starała wdrożyć w ramach akcji „Move & Plant 8 – Elegancka Sarmacka”. Wizualizacje: IN-VI.

PRZED

6 Teraz Wilanów Kwiecień

Jerzy Sołtan, pod koniec życia, powiedział mi: „Gdy osiągniesz współczynnik jednego samochodu na mieszkańca, oznacza to iż straciłeś poczucie człowieczeństwa”. Nie trzeba przypominać, iż prof. Sołtan, jeden z ojców modernizmu i najwybitniejszych architektów XX w., współpracownik Le Corbusiera był przedstawicielem epoki, która gloryfikowała nie tylko rozwój techniki, zachłystywała się budową autostrad czy drapaczy chmur, ale także zorientowana była na budowę miast po to by obsłużyć wszechobecne cztery kółka. W latach osiemdziesiątych, podczas pisania pracy dyplomowej w Houston w Teksasie, doradzał mi nie kto inny jak właśnie on. Polak. To był dla mnie prawdziwy zaszczyt. Studiowałem wtedy w mieście, w którym ilość aut na mieszkańca była najwyższa na świecie poza Arabią Saudyjską i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Był to i nadal jest najlepszy, wręcz podręcznikowy przykład, który uzmysławia, co dzieje się z miastem, jeśli jego układ podporządkowany jest motoryzacji. Każdego dnia, przeciętny mieszkaniec Houston przejeżdża autem ponad 60 kilometrów. Te statystyki dotyczą także osób w podeszłym wieku – niezdolnych do jazdy, młodzież – jeszcze nieuprawnioną, czy tych bez samochodu i prawa jazdy. Jest to miejsce, w którym piętrowe garaże są często klimatyzowane, a woń wydobywająca się z rafinerii ropy naftowej jest uosobieniem prosperity. W takim wypadku najlepiej zapomnieć o ekologii czy emisji dwu-

Najdroższe dzielnice świata mają niedobór miejsc park nie, Belgravii czy South Kensington w Londynie. Takie celonie czy Hiro-o w Tokyo. Prawda jest taka, że w tyc dziwo to wcale nie przeszkadza by wspomniane miejsca

PO


Przestrzeń publiczna

dy są dla ludZi, e ludZie dla samochodóW

k z uwagi na ogromne zainteresowanie kwestią parkowania naszej społeczności spróbuję podjąć to wyzwanie… tlenku węgla. Pociąga to za sobą jeszcze inną „niewygodną prawdę”. W tak zaprojektowanym mieście mamy do czynienia z najwyższym w USA odsetkiem osób otyłych, chorujących na nadciśnienie i cukrzycę. Co ciekawe, im dalej zaszyjemy się w zorientowane na ruch samochodowy przedmieścia jakiegokolwiek miasta w Stanach Zjednoczonych, tym bardziej te problemy nasilają się. Sklepem osiedlowym jest tam stacja benzynowa a namiastką śródmieścia miejskiego centrum handlowe otoczone zewsząd samochodami, które oferuje wyroby z drugiego końca świata. Piaseczno i Marki wpisują się w ten scenariusz. Mieszkańcy utworzonych w oparciu o takie założenia miejsc ponoszą i ponosić będą konsekwencje zdrowotne z tym związane. To tylko kwestia czasu. Miasteczko Wilanów powstało w oparciu o zasady mające na celu przeciwstawienie się wyżej opisanym a dominującym pod koniec XX wieku wzorcom projektowania miast. Nie znaczy to, że projekt nie przewidywał udziału ruchu kołowego na osiedlu, ale to, że samochód nie miał być elementem dominującym. Chodziło o uzyskanie ludzkiej skali z zachowaniem możliwości korzystania z aut na osiedlu. Kwestie związane z parkowaniem były i są ogromnym wyzwaniem planistów, kiedy ci mają projektować przyjazne ludziom przestrzenie miejskie w XXI w. Dwanaście lat temu, gdy zaczynaliśmy pracę nad Miasteczkiem, trudno było nie zauważyć zamiłowania Polaków do aut – tak symptomatycznego dla

Amerykanów. Ten sentyment później się jeszcze tylko nasilił tym bardziej, że przez pół wieku, przed upadkiem komunizmu, posiadanie auta było czymś nieosiągalnym. Obowiązujące od 2001 r. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla Przedpola Pałacu Wilanowskiego, Wilanowa Zachodniego a tym samym i dla Miasteczka Wilanów wprowadzają, w sposób hojny, obowiązek pokrycia potrzeb parkingowych na terenach własnych według ustalonych wskaźników minimalnych (dla biur, handlu i usług po 35 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej, a dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 1,5 miejsca na 1 mieszkanie). Warto też wspomnieć, iż budowa części handlowej Miasteczka Wilanów w tym czasie planowana była w pierwszej kolejności i miała zapewnić ponad 2500 miejsc parkingowych. Garaże podziemne zlokalizowane w miasteczkowych inwestycjach stanowią luksus, o którym marzyć mogą mieszkańcy Saskiej Kępy, Żoliborza czy centrum Warszawy. Nieliczne, jeśli w ogóle jakiekolwiek, dzielnice w Europie Zachodniej mogą się poszczycić posiadaniem takich miejsc, w takiej ilości i na takim obszarze (współczynnik 1,5 jest tam często nielegalny). Co więcej są one nie tylko pod ręką, ale w sposób niezauważalny integrują się z tkanką osiedla.

kingowych. Spróbujmy zaparkować w Górnym Manhattanie Upper – East Side, Georgetown w Waszyngtoe samo nie lada zadanie czeka nas w siódmej lub szesnastej dzielnicy Paryża, koło Rambla Catalunya w Barch miejscach, jeśli ma się samochód często trzeba go zaparkować setki metrów od miejsca zamieszkania. O a należały do najbardziej pożądanych – jeśli patrzeć na ceny za mkw – na świecie. G.C.P

PRZED

PO

Kwiecień Teraz Wilanów 7


Przestrzeń publiczna

Miasteczko Wilanów wraz z inwestycjami sąsiadującymi

Pod kątem

3 X PARKING Prostopadły Zalety: Pozwala zmaksymalizować ilość aut na małej przestrzeni, idealny do stosowania w parkingach podziemnych czy piętrowych naziemnych. Wady: Nie sprawdza się na drogach z pierwszeństwem przejazdu gdyż w momencie parkowania wprowadza utrudnienia na drodze dla obu kierunków jazdy. Stwarza przestrzeń zdominowaną przez samochody. Wymaga przygotowania szerokich ulic miedzy budynkami, co wypływa negatywnie na walory estetyczne pobliskiej przestrzeni. Obniża wartość nieruchomości (widok na rozległy parking, nieprzyjazne otoczenie).

Zalety: Umożliwia bardzo wydajne parkowanie, dobry w parkingach podziemnych i piętrowych oraz na ulicach jednokierunkowych. Łatwy w korzystaniu. Wady: Stwarza krajobraz zdominowany przez samochody i utrudnia pieszym przejście, jeśli mieści się przy chodniku (wystające auta). W momencie wyjazdu utrudnia przejazd pojazdów na drodze. Wymaga zapewnienia szerszych dróg pomiędzy budynkami niż parking równoległy. Negatywnie wpływa na wartość pobliskich nieruchomości.

Równoległy Zalety: Typowy dla prestiżowych, przyjaznych pieszym dzielnic mieszkaniowych o wysokim standardzie. Umożliwia najłatwiejszą, z wymienionych opcji parkowania, możliwość włączenia się do ruchu. Służy za bufor między chodnikiem a ruchem ulicznym utrzymując ludzką skalę. Wymaga mniejszej ilości twardej nawierzchni, co pozwala na wkomponowanie największej ilości zieleni ze wszystkich w/w przykładów. Wady: Najmniejsza ilość miejsc parkingowych.

Oprac.: IN-VI

Trzeba wspomnieć, iż w niektórych miejscach Miasteczka np. przy ul. Sarmackiej na północ od ul. Branickiego, czy w obrębie Sarmackiej/ Al. RP/ Klimczaka ( przyp. red.: patrz mapka) jest niedobór naziemnych miejsc parkingowych. Te lokalizacje tracą z uwagi na fakt bezpośredniej bliskości „mega bloków” – inwestycji mieszkaniowych z bardzo niewieloma lub brakiem ulic wewnętrznych, na których nie da się zaparkować, w efekcie czego odwiedzający są zmuszeni do szukania miejsc dalej, na ulicach poza obszarem tych kompleksów skupiających nawet po kilkaset mieszkań. To kumuluje potem zapotrzebowanie przy wybranych, dostępnych ulicach takich jak Sarmacka właśnie. Koncepcja IN-VI nie przewidywała tworzenia tak ciasnej zabudowy. W wypadku ostatniej wymienionej ulicy dodatkowo problem potęguje zmniejszony współczynnik parkowania w dwóch mieszczących się tu budynkach (13 i 15). Choć i tu jest jeszcze kilka niewykupionych podziemnych miejsc parkingowych. Jednak dodawanie na obecnym etapie wielu miejsc naziemnych zaprzepaściłoby wysiłek zarówno planistów jak i deweloperów, którzy wybudowali tak wiele miejsc pod ziemią. Gwoli sprawiedliwości mieszkańców trzeba dodać, iż normalnym jest, że dopóki infrastruktura publiczna nie zostanie usprawniona (budowa linii tramwajowej, na którą w dobie kultu aut IN-VI forsowało rezerwę już w 2000 r.; budowa ul. Branickiego, która ma służyć, jako główne połączenie z Ursynowem; budowa obiektów użyteczności publicznej – w tym publicznej szkoły i przedszkola) dopóty samochody będą się mnożyć na osiedlu! Aktualnie, mimo faktu, iż Miasteczko patrząc na liczby jest wystarczająco wyposażone w miejsca parkingowe wiadomo, iż brakuje ich dla lokalnych sklepów, usług, czy restauracji. Te, wyrosły tu niczym grzyby pod deszczu w związku z opieszałą, przeciągającą się wiele lat budową handlowego serca projektu mającego udostępnić ponad 200 sklepów. Punkty usługowe zaczęły pojawiać się w miejscach wcześniej niezaplanowanych, jako naturalna odpowiedź na ogromny popyt ze strony mieszkańców. Robyg na przykład na początku w ogóle nie przewidywał tworzenia takich lokali (wystarczy spojrzeć na pierwsze etapy NRKM). Teraz obserwując kolejne fazy widać jak w zręczny sposób wiele miejsc handlo-

8 Teraz Wilanów Kwiecień


Przestrzeń publiczna wych udostępnianych jest w parterach budynków nie wspominając planowanej budowy supermarketu ALMA jako części kompleksu biurowego dewelopera. Zarówno te planowane jak i już istniejące usługi stanowią niewątpliwą wartość dodaną osiedla jednak wiele z nich by przetrwać potrzebuje miejsc parkingowych. Nie utrzymają się tylko i wyłącznie licząc na klientów odwiedzających je na piechotę, a przynajmniej nie do momentu, gdy potrojona zostanie liczba obsługujących to miejsce linii autobusowych, pojawi się tramwaj a cena benzyny wzrośnie do 10 zł za litr. Temu wyzwaniu można stawić czoła na dwa sposoby. Po pierwsze należałoby oznaczyć istniejące, wybrane miejsca, jako strefy krótkoterminowego parkowania w godzinach otwarcia sklepów. Po drugie należy starannie dodać taki czasowy parking przed istniejącymi usługami w miejscach newralgicznych. Te zorientowane na usługi miejsca parkingowe zaproponowałbym dla m.in.: • zachodniej strony ul. Sarmackiej na odcinku od Al. Wilanowskiej do ul. Branickiego; • po obu stronach Osi Królewskiej od ul. Sarmackiej do Al. RP - z uwzględnieniem miejsc przy skrzyżowania z Rzeczypospolitą (min. Rossmann); • wzdłuż południowej strony ul. Klimczaka, (kiedy docelowa zostanie wybudowana - na razie parking mógłby być tymczasowy) oraz w jej północnej części koło restauracji Vilanova; • po wschodniej stronie ul. Kazachskiej (China Garden czy Cafe deli Paris); • wzdłuż północnej strony ul. Hlonda koło Al. RP (pralnia, sklep spożywczy i inne) jak i z drugiej strony nieopodal narożnie zlokalizowanej Ambasady Urody; • wzdłuż ul. Rycerstwa Polskiego na północ od Osi Królewskiej (okolice poczty, klubu fitness); • po wschodniej i północnej stronie placu miejskiego (m.in.: Vilano, Gusto). W gestii władz miasta i dzielnicy leżałoby opracowanie systemu pobierania opłat na zasadach: bez opłaty za pierwsze 30 minut parkowania, a potem rozsądna taryfa dla kolejnych godzin (z wyłączeniem okresu nocnego 21.00 – 09.00). Nic skomplikowanego, a skutecznego. Na zasadzie formuły, która działa w innych miastach, na lotniskach, w centrach handlowych na całym świecie. Niestety zgodnie z obowiązującymi tu przepisami bezpośrednim beneficjentem tej metody byłoby miasto a nie dzielnica, ale przynajmniej pomoglibyśmy rozwinąć skrzydła setkom sklepów, które są tu nie tylko niezbędne, ale dodają wigoru i charakteru temu miejscu. Nie można jednak łączyć zaproponowanej formuły z systemem abonenta mieszkańca (w odniesieniu do miejsc dla usług) gdyż udaremniłoby to cel, który mielibyśmy wypracować – wsparcie małego biznesu. Generalnie proponujemy dodanie miejsc parkingowych w dzień dostępnych główne dla sklepów, nocą dla mieszkańców. Koszt realizacji powinien zostać wypracowany w porozumieniu dzielnicy i deweloperów. Dodanie miejsc ponadto musiałoby być połączone z wzbogaceniem ilości jak i jakości nasadzeń (przyp. red.: patrz wizualizacje).

Guy C. perry miał to szczęście, iż czerpał nauki bezpośrednio od Jerzego sołtana zarówno podczas studiów na uniwersytecie rice (Houston) jak i na Harwardzie (Cambridge). pierwsze zawodowe zlecenie perry’ego dotyczyło opracowania rozwiązań kwestii parkowania w kampusie uniwersytetu Duke w 1981 r.

Kwiecień Teraz Wilanów 9

GUY PERRY. FOTO: MAGDA MOSUR

Wracając do Jerzego Sołtana… Gdy po raz ostatni odwiedziłem go w jego domu w Cambridge (Massachusetts) na ścianie w salonie wisiał jego portret w mundurze na koniu. Zdjęcie zrobiono – no właśnie – na Polach Wilanowskich. Ze względu na tą wybitną postać oraz pokolenia jeźdźców przemierzających te zabytkowe tereny pamiętajmy, iż poza czterema kółkami Wilanów obfituje w dziedzictwo historyczne, wartości ponadczasowe, których żywot jest znacznie dłuższy niż historia motoryzacji. Dziedzictwo to należy pielęgnować, a samochody bez wątpienia grają w tym teatrze rolę drugoplanową. IN-VI od dawana mówi o konieczności zachowania osi wilanowskich, wykonania istniejących w planie miejscowych ścieżek zdrowia/konnych, dbałości o tereny zielone (linearne parki np. Klimczaka czy Oś Królewska), zapewnienia odpowiedniej ilości chodników po to by stworzyć miejsce przyjazne pieszym. Zachowajmy integralny charakter tych miejsc, celebrujmy obecną tu tradycję, sąsiedztwo terenów cennych kulturowo i wartościowych przyrodniczo. Nawet sam mistrz modernizmu, dziekan Wydziału Architektury na Uniwersytecie Harwarda (za jego kadencji katedra była bastionem tego kierunku), nie szczędził nam pochwał w odniesieniu do prób wkomponowania, a zarazem poskromienia ruchu samochodowego w organizacji przyszłego życia w Miasteczku Wilanów. Jego słowa nie powinny przejść bez echa. Guy C. perry

Agnieszka Kowalewska Porównując Miasteczko z innymi dzielnicami Warszawy, możemy się przekonać, że jeśli chodzi o problem parkowania, jesteśmy w dobrej sytuacji. Spójrzmy na Żoliborz. Jego najstarsza część, do której należy m. in. Żoliborz Oficerski, uznawany za jeden z najlepszych projektów urbanistycznych dwudziestolecia międzywojennego, w ogóle nie zakładał parkowania prywatnych samochodów. Wtedy nie były one w powszechnym użyciu. Mieszkańcy – oficerowie – parkowali swe pojazdy w Cytadeli. Dziś sytuacja uległa zmianie - jest to ekskluzywna dzielnica mieszkaniowa, lecz w rzeczywistości wąskie chodniki zastawione są samochodami, co skutkuje brakiem możliwości przejścia. Pomysł wprowadzenia opłat i regulacji czasowej na naszym osiedlu w odniesieniu do usług jest rozsądny. Miasteczkowe liczne parkingi równoległe sprawdzają się w innych miastach. Wyposażone w parkometry, świetnie funkcjonują np. w Gdyni przy ul. Świętojańskiej. Autorka wypowiedzi jest arch. krajobrazu, urbanistką, mieszkanką osiedla i autorką branżowych publikacji naukowych min. na temat Miasteczka Wilanów (wydawnictwo Urbanista 2006, 2007 i 2010), w latach 2002-2007, członek zespołu IN-VI


Relacja Foto: Mosur.art.pl

Jarmark wielkanocny W niedzielę, 1 kwietnia 2012 r., na Skwerze Prymasowskim przy ul. Stanisława Kostki Potockiego, odbył się Jarmark Wielkanocny, zorganizowany przez Dzielnicę Wilanów m.st. Warszawy, parafię św. Anny, Centrum Kultury Wilanów, Stowarzyszenie Polskich Mediów, MROT, Restaurację Kuźnia. Patronami medialnymi byli Teraz Wilanów i TTG Polska. Przez cały dzień można było oglądać stoiska wystawców z różnych regionów Polski, artystów i rzemieślników.

The Faces of racism revealed 09.04–06.05.2012 Muzeum Plakatu w Wilanowie, Galeria Główna Na wystawie zostanie przedstawionych 250 plakatów, które były prezentowane w ramach Poster Festival Ljubljana ’11. Festiwal zorganizowany został we wrześniu 2011 roku przez Fundację brumen we współpracy z Amnesty international slovenia oraz uczelniami ar tystycznymi: Akademią sztuk Pięknych w Warszawie, École d’art Maryse Eloy Paris i hanzehogeschool Groningen Academie Minerva. Zorganizowanie festiwalu oraz wystaw było możliwe dzięki grantowi uzyskanemu z Komisji Europejskiej w ramach programu „Prawa podstawowe i obywatelstwo”. tematyka wystawy dotyczy rasizmu i jego instytucjonalnej twarzy. celem ekspozycji jest pobudzenie świadomości na temat takich treści przekazywanych przez instytucje państwowe, w których nietolerancja wobec odmienności rasowej nie jest wyrażana w sposób oczywisty, lecz funkcjonuje w ukryciu. twórcy z różnych kręgów kulturowych adresują swoje prace do szerokiego odbiorcy. Poprzez plakat, będący jednocześnie jednym z mediów masowej komunikacji, poruszają problematykę związaną z rasizmem, propagując tolerancję oraz wzajemne zrozumienie. Przegląd około 250 prac studentów i profesjonalnych projektantów jest próbą ukazania obrazu rasizmu i sposobów jego manifestacji w dyskursie ogólnospołecznym.

10 Teraz Wilanów Kwiecień


Relacja sposób na zakorkowane ulice?

galeria Wilanów do końca 2014 roku?

Wjazd do centrów miast UE wolny dla samochodów elektrycznych Według zaproponowanego projektu nowej polityki komunikacyjnej do centrum miasta miałyby wjazd samochody elektryczne i pojazdy komunikacji miejskiej o tzw. czystym spalaniu. Obecnie niemal wszystkie państwa Unii Europejskiej posiadające miasta z wydzielonymi dzielnicami centralnymi lub zabytkowymi, czyli starówkami, starają się ograniczyć wjazd do tych dzielnic dla samochodów z silnikami wewnętrznego spalania. Powodem jest nie tyle generowanie dużych ilości CO2 przez samochody z takim napędem, ile obecność szkodliwych substancji w benzynie i oleju napędowym oraz blokowanie tych części miast przez „fale” szczytów samochodowych. Sposobem stosowanym m.in. w Londynie, Rzymie, Atenach, Wiedniu, Brukseli czy Genewie było ograniczanie wstępu do centrum miasta poprzez wprowadzenie wysokich opłat. Z kolei Wenecja całkowicie zakazała wjazdu samochodów do historycznego centrum miasta, poza autami stałych mieszkańców. Unijna polityka komunikacyjna zmierzała do stworzenia jednolitych rozwiązań w tym zakresie – spośród krajów nowej Unii Europejskiej tego typu zakazy wprowadzone są wyłącznie w Pradze. Grupa doradztwa naukowego przy burmistrzu Londynu proponuje wprowadzenie regulacji, które promowałyby samochody i pojazdy komunikacji miejskiej o tzw. czystym spalaniu. Byłyby to pojazdy hybrydowe oraz pojazdy elektryczne. Dozwolone byłoby poruszanie się także autobusów hybrydowych, które przez przynajmniej 60 proc. jazdy w centrum miasta używałyby napędu elektrycznego. Pojazdy te zwolnione byłyby całkowicie od opłat za wjazd – właściciele pojazdów z napędem z silnikiem wewnętrznego spalania nadal musieliby płacić za wjazd. Burmistrz Londynu, Boris Johnson, chce przedstawić nową politykę komunikacyjną miasta jako projekt dla całej Unii Europejskiej wiosną br. Wstępne sondaże wskazują, iż Komisja Europejska i Parlament Europejski są „zainteresowane” brytyjską propozycją. Źródło: portal the register

GTC chce do końca 2014 r. mieć w portfolio ponad 718 tys. m kw. powierzchni, przy założeniu zakończenia projektów: Platinum V, Galleria Burgas, Galeria Wilanów i Galeria Białołęka – poinformował podczas konferencji Erez Boniel, dyrektor finansowy dewelopera. „Obecnie mamy w budowie dwie inwestycje: jedną biurową w Warszawie, o nazwie Platinium V, oraz centrum handlowe w bułgarskim Burgas. Planowane zakończenie pierwszej z nich to II kwartał 2012 roku, a drugiej – wiosna tego roku. Platinium V jest już wynajęty w 70 proc., a obecnie negocjujemy wynajęcie kolejnych 10–20 proc. powierzchni. Dlatego w momencie zakończenia budowy obiekt będzie niemal całkowicie wynajęty, a jego wartość księgowa znacznie wzrośnie z ok. 14 mln euro z końca zeszłego roku. Galeria w Burgas jest z kolei wynajęta w ok. 60 proc., a jej wartość księgowa na koniec 2011 r. to 50 mln euro” – powiedział podczas konferencji E. Boniel. Dodał, że poza tym spóła chce „w najbliższym czasie skupić się na budowie dwóch galerii handlowych w stolicy Polski – w Wilanowie i na Białołęce”. Erez Boniel poinformował, że na koniec 2011 r. w portfolio dewelopera znajdowało się niemal 580 tys. m kw. powierzchni komercyjnych, z tego ok. 45 proc. w Polsce. „Planujemy, że przy założeniu zakończenia budowy czterech wspomnianych wcześniej projektów komercyjnych, na koniec 2014 roku ta powierzchnia wzrośnie do niemal 718,4 tys. m kw.” – dodał dyrektor finansowy GTC. Jak wynika z prezentacji do konferencji prasowej, udział powierzchni zlokalizowanych w Polsce w portfolio dewelopera wzrósłby wówczas do 51 proc. GTC obecnie działa w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Słowacji, Bułgarii, Rosji i na Ukrainie. Grupa specjalizuje się w realizacji i zarządzaniu inwestycjami w trzech kluczowych sektorach rynku nieruchomości: budynków i parków biurowych, centrów handlowo-rozrywkowych oraz mieszkaniowym. Źródło: pap, informacje ze spółek

Pałacowa oranżeria utonęła w tulipanach Tulipany zostały sprowadzone do Europy dopiero w końcu XVI wieku z obszarów współczesnego Iranu, Iraku i Turcji. Zrobiły tu oszałamiającą karierę. Dziś produkcja tulipanów w Europie to ogromna gałąź rolnictwa. W Holandii, która jest krajem tulipanów, dochody z hodowli tych roślin sięgają setek milionów euro. W Polsce tulipany stają się coraz bardziej popularne. Intensywne kwitnięcie tulipanów możemy obserwować podczas wiosny, wówczas to są one najpiękniejsze oraz najbardziej cieszą ludzkie

oko intensywnymi kolorami a przede wszystkim swoją niezwykłą urodą. W dniach 23–25 marca miłośnicy kwiatów mieli wielką przyjemność obejrzeć 38 odmian tulipanów uprawianych przez producentów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Ozdobnych Roślin Cebulkowych w Skierniewicach. Wystawie towarzyszyły: prelekcje o tulipanach, pokaz florystyczny, warsztaty plastyczne, przyrodnicze i florystyczne dla dzieci. foto: Mosur.Art.pl

Kwiecień Teraz Wilanów 11

nasz Wilanów nieruchomości

działamy na rynku od 1992

nieruchomości: sprzedaż, wynajem: apartamenty, domy, działki, biura Real Estate: sale, rent: Apartments, houses, plots, offices ul. Wiertnicza 45, 02-952 Warszawa tel. 22 651 61 84 tel. 516 146 247 www.naszwilanow.com.pl


Aktualności

Konkurs recytatorski We wtorek, 6 marca 2012 r., pod honorowym patronatem burmistrza Dzielnicy Wilanów Ludwika Rakowskiego odbył się III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Pół żartem, pół serio – o mężczyznach”. W imprezie wzięło udział 60 uczniów z warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jury pod przewodnictwem Eweliny Jankowskiej wyłoniło laureatów w kategorii szkół ponadgimnazjalnych oraz w kategorii szkół gimnazjalnych. Szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce – Karolina Kamińska z LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Warszawie za recytacje fragmentów „Pamiętników Adama i Ewy” M. Twaina. II miejsce – Mariusz Skorupski z Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. S. Noakowskiego w Warszawie za recytację fragmentów ks. VIII „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza. III miejsce – Paulina Kondrak z XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie za recytację wiersza „W sprawie monologów” K.I. Gałczyńskiego. Wyróżnienie – Paweł Grajda z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława IV w Warszawie za recytację wiersza „Bajka o drewnianej głowie” K.I. Gałczyńskiego.

Wyróżnienie – Anna Mazurek z XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie za recytacje wiersza pt. „Niemodny chłopak” A. Osieckiej. Szkoły gimnazjalne: I miejsce – Paweł Szmytkowski z Gimnazjum 119 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie za recytację wiersza „Wojtusiowy laser” A. Waligórskiego. II miejsce – Klaudia Mężyńska z Gimnazjum Sportowego nr 79 w Warszawie za recytację wiersza „Ballada o trzęsących się portkach” K.I. Gałczyńskiego. III miejsce – Magdalena Mówińska z Zespołu Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej w Warszawie za recytację wiersza „Wszystko o mężczyźnie” M. Załuckiego. Wyróżnienia – Kamil Biały z Gimnazjum Sportowego nr 79 w Warszawie za recytację wiersza pt. „Konkurs piękności męskiej” K.I. Gałczyńskiego. Wyróżnienie – Filip Dzikliński z Gimnazjum nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego w Warszawie za recytację wiersza pt. „Przyszywanie guzika” L.J. Kerna. Wyróżnienie – Katarzyna Stachowska z Zespołu Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej w Warszawie za recytację fragmentu „Zemsty” A. Fredry.

spotkanie w re/maX Top nieruchomości W sobotę, 17 marca br., w biurze RE/MAX Top Nieruchomości w Wilanowie odbyła się prezentacja nt. „Jakie dokumenty są potrzebne do przeprowadzenia udanej transakcji”. Agentka firmy, Karolina Brzezińska, omówiła problemy dotyczące kupna lub sprzedaży nieruchomości w trzech obszarach: - mieszkanie jako prawo własności i jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, - nieruchomość gruntowa zabudowana, - nieruchomość gruntowa niezabudowana. Seminarium przeznaczone było dla wszystkich zainteresowanych tematem mieszkańców Miastecz-

12 Teraz Wilanów Kwiecień

ka Wilanów. W grupie nie zabrakło ludzi młodych, jak i seniorów, zainteresowanych tematem kupna i sprzedaży nieruchomości. Udział w prezentacji pozwolił słuchaczom poznać podstawowe problemy, jakie występują w procesie zawierania transakcji. Można było dowiedzieć się wielu szczegółów, często pomijanych w trakcie podpisywania umowy sprzedaży. Trzy osoby, które przybyły jako pierwsze, otrzymały od firmy nagrody. Po prezentacji odbyła się dyskusja, na pytania słuchaczy odpowiadali prowadząca wykład, Karolina Brzezińska, oraz właściciele biura Ewa i Adam Zbrzeżni.


Nasze miasto

co nowego w cKW? BajEczna niEdziEla Centrum Kultury Wilanów zaprasza w niedzielę, 15 kwietnia 2012 r., o godzinie 11.00 do sali widowiskowej w szkole przy ul. Gubinowskiej 28/30 na spotkanie z bajką w wykonaniu teatru Koliber pt. „Opowieści Kwitnącej Wiśni”. Kwitnąca Wiśnia wraz z Samurajem sprytnym sposobem odmieniają życie złego smoka. Baśń łączy ze sobą najpiękniejsze uczucia miłości i radości oraz potrzebę bycia dobrym dla innych. Jest to opowieść o wiośnie oraz o cyklicznym rozkwitaniu życia. Całość w orientalnej oprawie scenograficznej. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy. spotkaniE z Bajką Rada i Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz Centrum Kultury Wilanów zapraszają 29 kwietnia 2012 r. o godz. 11.30 do sali Instytutu Papieża Jana Pawła II przy ul. Hlonda 1 na spotkanie z bajką pt. „Kalosze Szczęścia” – music hall wg Andersena. Smutny, deszczowy dzień rozwesela Wróżka Radości i Smutku, wyczarowując Kalosze Szczęścia. Dzięki tej niespodziance mieszkańcy deszczowej kamienicy spełniają swoje wielkie marzenia. Okazuje się jednak, że tak naprawdę to tylko złudzenie szczęścia. Radość z życia to małe wokół nas sprawy, które z każdą chwilą wzbogacają nas mądrością. A jeszcze piękniej jest, gdy małe szczęścia możemy dzielić z innymi... Wstęp wolny. „warszawska syrEnka” – EliminacjE dziElnicowE już za nami…

W dniu 14 marca 2012 r. o godz. 10.00 w sali widowiskowej Filii w Powsinie przy ul. Przyczółkowej 27A odbyły się dzielnicowe eliminacje do XXXV Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. W eliminacjach dzielnicowych uczestniczyli zwycięzcy szkolnych i klubowych eliminacji. Jury konkursu w składzie: Marek Frąckowiak (aktor), Bożena Laskowska (radna dzielnicy Wilanów) oraz Łukasz Król (aktor) oceniali występy blisko pięćdziesięciu uczestników wilanowskich szkół. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i trzymamy kciuki za laureatów reprezentujących naszą dzielnicę w finale, który odbędzie się w połowie kwietnia w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki. warsztaty plastycznE Centrum Kultury Wilanów zaprasza 21 kwietnia 2012 r. w godz. 11.00–12.30 do sali Instytutu Papieża Jana Pawła II przy ul. Hlonda 1 na otwarte warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku (6–10 lat). Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny wyjątkowy dziEń koBiEt

W dniu 8 marca 2012 r. w Domu Pracy Twórczej przy ul. Ptysiowej 3 słuchaczki Wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku obchodziły swoje święto. Tego dnia poza zaplanowanym wykładem wilanowskie seniorki miały możliwość uczestniczenia w warsztatach decoupage, wizażu oraz tańca w kręgu. Słuchaczki WUTW spędziły ze sobą miłe chwile. Wizażystki pomogły Paniom w wykonaniu makijażu uwydatniającego ich piękno, a dzięki wsparciu instruktorki decoupage własnoręcznie stworzyły przepiękne kolczyki. Było coś dla ciała i dla ducha. Wieczorem w Domu Pracy Twórczej odbył się wernisaż wystawy fotografii Kasi Kryńskiej pt. „Big girls don't cry” („Duże dziewczyny nie płaczą”). Pokazana seria zdjęć to podróż we wnętrze kobiety uwikłanej. Kobieta nie jest tu ani pokorna, ani radosna. Ukazana przez Kryńską kobieta jest uwikłana w wewnętrzną walkę instynktu i intelektu, trudne relacje, zewnętrzne zobowiązania. Pokazuje wszystkie stany duszy od rezygnacji, żalu i smutku po odwagę, wolność i spełnienie. Kasia Kryńska (www.kalua.pl) – architekt, designer i fotograf. Miłośniczka fotografii analogowej. Laureatka krajowych i międzynarodowych konkursów. Swoje zdjęcia prezentowała na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce, Irlandii, Portugalii, Holandii i Niemczech.

Kwiecień Teraz Wilanów 13


Wywiad

14 Teraz Wilanów Kwiecień

Miłość do muzyki obudziła w nim matka - pianistka i nauczycielka muzyki. Gry na trąbce uczył się od 10-go roku życia. Obecnie jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych trębaczy świata i najlepiej sprzedającym się artystą instrumentalnym w Ameryce. Nagrywał i występował z największymi gwiazdami światowego formatu, takimi jak Frank Sinatra, Sting, Josh Groban, Michael Buble, Paul Simon, Joni Mitchell, John Mayer, Andrea Bocelli, Joshua Bell oraz Steven Tyler. Na swoim koncie ma wiele nagród, w tym tę najważniejszą - nagrodę Grammy. Przez magazyn People został uznany za jednego z najpiękniejszych ludzi na świecie. W sobotni poranek, 7 kwietnia br., na kilka godzin przed kolejnym warszawskim koncertem spotkaliśmy się z Chrisem Bottim aby porozmawiać o jego pasjach, Wilanowie, baranku wielkanocnym i polskiej publiczności...


Wywiad rozmowa z chrisem botti

„Muzyka, która łamie twoje serce, pozostaje w nim na zawsze” ...Zawsze to powtarzam, gdy jestem w Ameryce, że nie ma nigdzie na świecie tak wdzięcznej publiczności jak w Polsce. Jesteście nie tylko bardzo spontaniczni, wrażliwi na muzykę, ale również bardzo wyedukowani muzycznie. Grać dla takiej widowni to czysta przyjemność... Teraz Wilanów: Witaj Chris, czy nie masz nic przeciwko, bym mówiła Ci po imieniu? Chris Botti: Absolutnie nie, tak przecież mam na imię – śmieje się artysta światowej sławy, wyglądający jak uroczy chłopak z sąsiedztwa. TW: Czy wolisz byśmy rozmawiali po angielsku czy po włosku? ChB: Oczywiście, po angielsku. Po włosku mówiłem, gdy byłem dzieckiem i choć w Italii są moje korzenie, to jestem Amerykaninem. TW: Chris, zastanawiałam się, jakie zadać Ci dziś pytania, byś nie musiał ciągle powtarzać tych samych odpowiedzi. Ale trudno jest być oryginalną, skoro udzieliłeś już tylu wywiadów. Dlatego zacznę od pytania, które padło wiele razy, ale zmodyfikuję je, bo przecież jesteśmy w ojczyźnie Chopina – dlaczego trąbka a nie pianino? Ostatecznie twoja mama była pianistką i nauczycielką gry na pianinie. ChB: Tak, rzeczywiście, gdy miałem sześć lat moja mama próbowała uczyć mnie gry na pianinie, a sama każdego wieczora grała w domu Preludium c-moll. Dziś w moim najnowszym albumie „Impressions” (czyt. Wrażenia), który ukaże się w maju, jako pierwszy znajduje się ten utwór, stanowiący swego rodzaju list miłosny do Polski. Ale wracając do pytania – myślę, że wybrałem trąbkę bardzo instynktownie. Chciałem być inny, wyróżnić się, a trąbka to bardzo osobisty instrument, który wymaga bardzo indywidualnego podejścia. Sposób, w jaki układasz na niej usta, trzymasz przy twarzy, poruszasz nią i wydobywasz swój wewnętrzny głos, jest bardzo indywidualny. Przy pianinie wszyscy siedzą tak samo, dotyczy to także innych instrumentów. Poza tym jest wielu bardzo utalentowanych pianistów, czy gitarzystów. A gdy stajesz się rozpoznawalnym trębaczem oznacza to, że osiągnąłeś prawdziwy sukces. Oczywiście nie wiedziałem o tym, będąc dzieckiem, ale zrobiłem to intuicyjnie, chcąc być inny, by wyróżnić się. Miałem potrzebę podbudowania własnego ego (tu artysta zaśmiał się uwodzicielsko)

TW: A wybrałeś trąbkę mając lat siedem? ChB: Zacząłem grać na pianinie, gdy miałem sześć lat, ale do czasu, gdy skończyłem dziewięć, już wiedziałem, że nie chcę grać na tym instrumencie, chociaż mama bardzo na to liczyła. Kiedy jednak zobaczyłem w programie Johna Carsona – „Tonigth Show” – genialnego trębacza Doc’a Severinsen’a, który był niesamowitą osobowością, nosił ekstrawaganckie stroje i robił cuda z trąbką, pomyślałem, że to jest to instrument, na którym chcę grać. I przez następne trzy lata próbowałem gry na trąbce, aż zobaczyłem Mils’a Davis’a grającego „My Fanny Valentine” i już wiedziałem, że chcę być trębaczem do końca mojego życia. Oczywiście nie miałem pojęcia o tym, że będę kiedyś udzielał wywiadów i grał na taką skalę jak dziś, ale zwyczajnie chciałem poświęcić się trąbce. TW: A czy w tamtych czasach lubiłeś muzykę Chopina, z którą dzięki matce stykałeś się na co dzień? ChB: Znałem ją i wiedziałem o niej, ale myślę, że mój gust muzyczny bardzo się udoskonalił od tamtego czasu, dziś cenię Chopina o stokroć bardziej. Myślę, że kocham tę muzykę za jej prostotę, a zarazem za piękną i przejmującą melodię. Jego preludia wymagają perfekcji w technice wykonania. To są godziny i lata poświecone praktyce, ale ostateczne brzmienie jest poruszające. Tak, dziś bardzo cenię Chopina. Jak zresztą cała klasyczną muzykę. TW: Czy nagrałeś coś Chopina dla Universal Music Polska? ChB: Kiedy Polski Rząd przejmował przewodnictwo w Unii Europejskiej rok temu w lipcu, zostałem poproszony o zagranie Chopina podczas występów celebrujących to wydarzenie. Był to dla mnie nieprawdopodobny zaszczyt występować w takim dniu przed Polakami. Oczywiście graliśmy Preludium c-moll. Początkowo wykonaliśmy wersję trąbki z akompaniamentem pianina, ale wyszło to tak interesująco, że Vince Mendoza zorganizował nam nagranie z pełną orkiestrą symfoniczną.

Kwiecień Teraz Wilanów 15


Wywiad TW: Czy dziś możemy tej wersji gdzieś wysłuchać? ChB: Oczywiście. Jest to pierwszy utwór na mojej nowej płycie „Impressions”. I chcę podkreślić, że ma to być wyraz mojego uznania dla polskiej publiczności, dla muzyki Chopina i dla Waszego kraju, gdyż rzeczywiście to właśnie tutaj czuję się maksymalnie spełniony jako artysta. Zawsze to powtarzam, gdy jestem w Ameryce, że nie ma nigdzie na świecie tak wdzięcznej publiczności jak w Polsce. Jesteście nie tylko bardzo spontaniczni, wrażliwi na muzykę, ale również bardzo wyedukowani muzycznie. Grać dla takiej widowni to czysta przyjemność. Nie mówię tego dlatego, że jestem teraz w Polsce, ale dlatego, że od lat tak dobrze się tu czuję.

niż ze sportowcami. Im dłużej grasz, im jesteś starszy, tym twoje możliwości są większe i szanse na zaistnienie rosną. To często przekonuje, gdyż wiemy jak czas pędzi i młodość przemija. A muzyka i czas zaangażowany w instrument dają też pewną podstawę zarządzania własnym życiem. Uczą cię, jak wejść w relacje z innymi dziećmi, by założyć swój zespół, mobilizują do myślenia, jak wypromować ten zespół, jak stanąć przed ludźmi i zagrać – walczyć ze wstydem. Wszystkie te elementy skutkują tym, że człowiek uczy się koncentracji nad wyznaczonym celem i systematyczności działania w drodze do niego. To chyba niezły powód dla rodzica, by zmotywował dziecko do grania na instrumencie i muzyki jako takiej.

TW: Wracając do Twojego dzieciństwa,Ty sam zmotywowałeś się do „uprawiania” muzyki. Wyrastałeś w atmosferze miłości do muzyki, miałeś w matce doskonały przykład, by docenić wartość muzyki, ale jaką radę dałbyś dziś dzieciom, by zachęcić ich do poświęcenia czasu na kształcenie muzyczne oraz by ich przekonać, że kariera muzyka jest dobrym wyborem. Jak mają radzić sobie inni rodzice, którzy nie są muzykami, a kochają muzykę i wierzą, że jest to właściwa droga dla ich dziecka? ChB: Przede wszystkim muszę powiedzieć, że rozumiem, iż nadeszły trudne czasy dla dzieci i ich rodziców, ponieważ magia nowoczesnych mediów jest tak wszechogarniająca, że trudno im poświęcić się żmudnej pracy nad instrumentem, gdy koledzy dookoła grają na komputerach czy konsolach. W czasach mojego dzieciństwa nie było tego problemu. Dziś dzieciaki marzą o tym, by być albo gwiazdą sportu albo gwiazdą programów telewizyjnych. Myślę jednak, że każde dziecko ma taki moment, w którym zdaje sobie sprawę, że nie będzie ani Michaelem Jordanem ani Ronaldo, zadaje sobie wtedy pytanie: co mam zrobić ze swoim życiem? I tu przychodzi szansa dla rodzica, by podpowiedział, że to może właśnie muzyka jest sposobem na życie. Ciągle to powtarzam, że jeśli chodzi o karierę muzyczną to zaczyna się ją w domu, pokoju dziecka, pod okiem cierpliwego rodzica, który zachęci je do ćwiczenia na instrumencie. Relacja dziecko–rodzic–instrument jest bardzo ważna. Jeśli dziecko przekona się, że praktyka czyni mistrza i satysfakcja będzie wielka, to nawet jeśli w przyszłości nie zostanie ono muzykiem, a na przykład bankierem, to ten czas poświęcony instrumentowi, ćwiczeniu silnej woli i wprowadzaniu dyscypliny w życie zaowocuje na jego korzyść.

TW: Tak, ale z drugiej strony wymaga to wielu poświęceń. Sam podkreślasz, że nieustannie ćwiczysz. Nawet dziś, gdy już osiągnąłeś mistrzostwo, pierwszą rzeczą, jaką robisz, gdy wysiadasz z samolotu, jest kontakt z trąbką. Ile wyrzeczeń musi ponieść dziecko, ile ty musiałeś poświęcić, by osiągnąć taki sukces, przecież nikt nie rodzi się z gwarancją jego osiągnięcia? ChB: Oczywiście. Sam znam wielu bardzo utalentowanych muzyków, oddanych swoim instrumentom, którzy jednak nie osiągnęli wielkiego sukcesu, za jaki dziś uważa się sławę. Ale oczywiście musisz robić wszystko, co tylko się da, by dążyć do celu i nie poddawać się. Poświęcając się instrumentowi musisz często poświęcić normalne życie rodzinne, gdyż przecież trudno jest być w trasie koncertowej 300 dni w roku i rozwijać relacje rodzinne. Nie możesz mieć psa ani kota, ani nawet roślinki. Jednak jeśli taki jest twój wybór i to czyni cię szczęśliwym, warto to realizować, dlatego że twoje poświęcenie prędzej czy później zostanie nagrodzone. Kiedy mówię o tym młodzieży trochę ich to przeraża i pytają „ale czy nawet nie będę mógł wrócić do domu na święta”? No, niestety nie, bo trasa koncertowa jest najważniejsza. TW: Ale to oznacza, że żyjesz w prawdziwym reżimie, który sobie sam narzuciłeś. ChB: Tak, bardzo dobrze to ujęłaś. Nigdy nie słyszałem, by ktoś to tak nazwał, ale rzeczywiście, to właśnie się do tego sprowadza. Dla mnie celem absolutnym jest koncertować. I nie odbieram tego jako męki.

TW: Z drugiej strony, gdy słuchamy utworów, jakie grasz i czytamy ich tytuły na albumach, zdajesz się być wyjątkowo romantycznym i wrażliwym facetem, TW: Ale to niezwykle trudne zadanie dla rodzica w a tu trąbka jest twoją miłością, rodziną, przyjacieczasach takich programów jak Idol, X-factor itp., lem? Całym Twoim życiem? Twoi fani wiedzą, że dzięki którym gwiazdą można stać się w jedną noc. przez wiele lat byłeś stałym rezydentem hoteli, nie ChB: Absolutnie! Te programy mamią dzieciaki, że wystar- miałeś domu ani nawet albumu ze zdjęciami. czy mieć tylko talent, by osiągnąć sławę. Każde dziecko wie- ChB: Tak, gram wiele ballad, bo to są kawałki, które pozostarzy, że będzie cudem show biznesu, a przecież wiemy, że wiają w człowieku trwały ślad. Przenoszą nas w czasie, dodają tak nie jest. 90% sukcesu muzyka to ciężka praca, dyscypli- skrzydeł i zwykle są po prostu poruszające. A moim głównym na i wewnętrzny pęd do realizacji tego, co jest naszą pasją. celem jest koncertować, grać i widzieć, że ludzie lubią mnie Dlatego ja mówię dzieciom, że z muzykami jest odwrotnie słuchać. Poza tym nikt nigdy nie jest szczęśliwie zakochany na

16 Teraz Wilanów Kwiecień


Wywiad zawsze. Miłość jest pełna słodyczy, ale i cierpka zarazem, inaczej nie byłaby tak potężna. Lubię cytować Joni Mitche – „muzyka, która łamie twoje serce, pozostaje w nim na zawsze”. TW: Ale podobno już nie jesteś „bezdomny”? Kupiłeś dom? ChB: Tak, najpierw kupiłem apartament w Nowym Jorku i był to ten sam, w którym wiele lat mieszkał mój przyjaciel Sting. Napisał tam na przykład „Fragile”. I kocham to miasto, jednak ostatecznie po 9 miesiącach sprzedałem mieszkanie i kupiłem dom w Los Angeles. Tam, gdy idę do restauracji czy klubu, spotykam wszystkich moich kumpli muzyków i to jest fantastyczne. TW: Ale przecież kochasz spacerować ulicami, a tego nie da się robić w Los Angeles, tam wszyscy poruszają się samochodami? ChB: Tak, to prawda, dlatego prawdopodobnie znowu kupię jakieś miejsce w Nowym Jorku i będę miał dwa adresy. TW: Skoro tak świetnie czujesz się w Polsce, to może rozważysz zakup apartamentu w Wilanowie albo domu w Konstancinie? CHB: (śmiech) A ceny nieruchomości są tu dobre? TW: Teraz najlepsze! Podobnie jak w Ameryce, i u nas możesz dziś kupić rewelacyjną nieruchomość za cenę poniżej jej wartości. CHB: Aaa, to muszę się temu bliżej przyjrzeć (śmiech). Ale chcę powiedzieć, że przyzwyczaiłem się do tego, że większość lat żyłem „na jednej walizce”, której zawartość wymieniałem latem i zimą, rozdając to, co nie na sezon. TW: A nie próbowałeś wstawić ich na różne aukcje? ChB: Tak, myślałem o tym, ale szkoda mi było angażować czas na takie działania. Dla mnie najważniejsza jest muzyka i mój instrument. TW: Podobno nazywasz swoja trąbkę „ostateczną byłą żoną”, dlaczego nie „obecną żoną”? ChB: No, bo jest ona tak wymagająca, jak była żona. Mój „róg” wymaga absolutnej uwagi. Zawsze, gdy tylko trochę go zaniedbam, bo na przykład mam dzień swoich urodzin i nie chce mi się ćwiczyć, trąbka mi za to odpowiednio odpłaca (śmiech). Tak jak była żona. Gdy ona dzwoni, nie możesz nie odebrać telefonu albo powiedzieć sekretarce, że później oddzwonisz, bo zaraz ci przyśle adwokatów (śmiech ponownie). A obecna żona jest wyrozumiała i tolerancyjna. Tak mi się przynajmniej wydaje.

Kwiecień Teraz Wilanów 17


Wywiad TW: Czy mógłbyś osiągnąć coś więcej? Grałeś z najlepszymi muzykami na świecie, grałeś dla prezydentów, przed galą rozdania nagrody Nobla, sprzedajesz miliony płyt. Jaki masz jeszcze cel? Marzenie? ChB: Nie mam większego marzenia, niż kontynuować to, co robię. Nie planuję zdobywać świata. Chcę po prostu grać na trąbce jak najdłużej. TW: A kiedy jesteś po koncercie i wracasz do hotelu, czy masz potrzebę absolutnej ciszy, by oczyścić umysł i nabrać równowagi, czy raczej puszczasz sobie jakąś muzykę? ChB: Raczej nie wyłączam się natychmiast. Tak jak maratończyk, gdy kończy bieg, nie kładzie się od razu, a idzie, by zrównoważyć organizm. Mnie muzyka nigdy nie razi, nigdy mi nie przeszkadza, ale moją odskocznią od niej są joga i szachy. Uwielbiamy z chłopakami z zespołu Stinga grać w szachy po koncercie. TW: Teraz zadam ci tendencyjne pytanie. Wiemy, że twoje korzenie są we Włoszech, wiemy, że twój ulubiony film to „Cinema Paradiso”, grasz z Andreą Bocellim, jeden z twoich albumów ma tytuł „Italia”, a muzyka jest dla ciebie wszystkim. Czy znasz Erosa Ramazzottiego? ChB: A wiesz, że ostatnio, gdy byliśmy na Ukrainie, zobaczyłem w telewizji koncert genialnego muzyka i zapytałem moją dziewczynę, która jest z Mediolanu, kto to jest. Odpowiedziała mi, że to Eros Ramazzotti. Nie znałem go dotychczas, ale chcę przyjrzeć się temu muzykowi. TW: Pytam, dlatego, że on napisał utwór „Musica e”, który jest wyrazem tego, czym muzyka może być dla człowieka. To przecudna ballada, którą moglibyście, a nawet powinniście, razem zagrać. ChB: Wow, rzeczywiście muszę to sprawdzić. Pozwól, że zapiszę ten tytuł. TW: A co, gdybyś z jakiegoś powodu nie mógł grać na trąbce? ChB: Gdyby to się stało dziś – broń Boże – pewnie zająłbym się prowadzeniem innych muzyków. A gdybym w wieku lat 16 nie mógł grać na trąbce… nie wiem, pewnie zająłbym się sprzedażą nieruchomości w Polsce (śmiech). TW: I tym miłym akcentem zakończmy wywiad. Bardzo Ci dziękuję i ponieważ spotykamy się w takim świątecznym okresie, mam dla ciebie mały drobiazg od wszystkich Twoich polskich fanów. Wiem, że bardzo lubisz polską kuchnię. To jest Baranek Wielkanocny upieczony z drożdżowego ciasta. Wesołego Alleluja i powodzenia na dzisiejszym koncercie! ChB: To absolutnie wyjątkowa niespodzianka. Bardzo ci dziękuję. Ponownie potwierdziło się moje przekonanie o Polakach. rozmawiała: Dorota wójtowicz-wielgopolan

18 Teraz Wilanów Kwiecień


Wydarzenia Koncerty i Wydarzenia Znajdź bilety i informacje na temat twoich ulubionych wykonawców oraz imprez muzycznych w całej polsce w www.livenation.pl

10maj 2012 / Cz

Sonisphere Festival 2012 PolandMetallica, Machine Head, Black Label Society Lotnisko Bemowo / warsaw Cena biletów: 209,00 zł - 748,00 zł

14lip 2012 / so Marilyn Manson

stodoła / warsaw Cena biletów: 187,00 zł

24lip 2012 / wt Roxette

ErGo arEna / Gdansk Cena biletów: 121,00 zł - 220,00 zł

27lip 2012 / pt

IMPACT FestivalRed Hot Chili Peppers, Kasabian, Public Image Ltd Lotnisko Bemowo / warsaw Cena biletów: 209,00 zł - 1 100,00 zł

01sie 2012 / Śr

Madonna - World Tour 2012Madonna stadion narodowy / warsaw Cena biletów: 149,00 zł - 1 171,00 zł

19wrz 2012 / Śr

ColdplayMarina and the Diamonds, Frank Ocean stadion narodowy / warsaw Cena biletów: 165,00 zł - 385,00 zł

10sty 2013 / Cz

Jeff Wayne's Musical Version of The War of The Worlds ErGo arEna / Gdansk Cena biletów: 110,00 zł - 275,00 zł

VIp - Informacje:

Live nation Experience: najlepsze bilety VIp na najpopularniejsze koncerty. nasze pakiety są dostarczane w nowoczesny, innowacyjny sposób, który odzwierciedla dreszczyk energii podczas koncertów. niezależnie od tego, czy chcesz bawić się w ekskluzywnym stylu, skryć się przed hałaśliwym tłumem w prywatnym miejscu dla VIp-ów w trakcie trwania festiwalu, rozpocząć i zakończyć koncert posiłkiem z napojami, kontynuować zabawę na afterparty lub zrelaksować się w eleganckim hotelu, Live nation Experience oferuje pakiety, które spełnią twoje oczekiwania! nasze pakiety zawierają możliwość ekskluzywnego spotkania z ulubionym artystą oraz dostęp do zamkniętych stref - wycieczki za kulisy lub nawet obecność podczas prób. Live nation Experience zapewnia obsługę VIp podczas największych światowych koncertów, tras koncertowych i festiwali. źródło: www.livenation.pl

Kwiecień Teraz Wilanów 19


repertuar teatr Królewski w Pałacu w Wilanowie zaprasza do sali Uczt na spektakle sobotnio-niedzielne

Kwiecień 2012 14.4 g. 11.00 Przygody Alicji w krainie czarów L. Carroll 15.4 g. 11.00 Przygody Alicji w krainie czarów L. Carroll 21.4 g. 11.00 Dziadek do orzechów E.T.A. Hoffmann 22.4 g. 11.00 Dziadek do orzechów E.T.A. Hoffmann 28.4 g. 11.00 Kot w butach J. Brzechwa 29.4 g. 11.00 Baśnie japońskie K. Adachi

Maj 2012 1.5

g. 11.00 Tuwim dla dzieci g. 13.00 Dziwowisko sarmackie

5.5 g. 11.00 Pierrotów Dwóch PANTOMIMA 6.5 g. 11.00 Pierrotów Dwóch PANTOMIMA 13.5 g. 11.00 W świecie bajki La’ Fontaine, Krasicki, Fredro 19.5 g. 11.00 Przygody Alicji w krainie czarów L. Carroll 20.5 g. 11.00 Przygody Alicji w krainie czarów L. Carroll 26.5 g. 11.00 Wielka Podróż Lulie J.K.W. Ks. Hisako Takamado 27.5 g. 11.00 Wielka Podróż Lulie J.K.W. Ks. Hisako Takamado Ceny biletów: 20 zł normalny, 15 zł ulgowy UWAGA: liczba miejsc ograniczona Bilety w cenie 20 zł – normalny i 15 zł – ulgowy UWAGA: liczba miejsc ograniczona Rezerwacja tel.: 22 842 07 95, 842 81 12, 842 81 01 w. 118 w dniu spektaklu: tel. 22 842 81 01 w. 238, 239

Pałac w Wilanowie Wystawy animacje koncerty spotkania wykłady aktywności dla młodszych i starszych sztuka historia kultura natura tradycja Informacje: Dział Edukacji tel.: 22 842 81 12 e-mail: edukacja@muzeum-wilanow.pl Rezerwacja: tel.: 22 842 07 95 e-mail: rezerwacja@wilanow-palac.pl R – wymagana rezerwacja □ dla odbiorców dorosłych ■ dla dzieci ● dla wszystkich

Wświeciehistoriiisztuki… □ Wilanowskie Podróże Artystyczne, wykłady i dyskusje dla dorosłych, wybrane soboty, godz. 11.00, Salon Malinowy, karnet na cykl spotkań: 150 zł, na wybrane spotkanie: bilet wstępu do pałacu, R. Wilanowskie Podróże Artystyczne to program stworzony z myślą o odbiorcach dorosłych, których fascynuje barwny świat sztuki i historii, to wyprawa w czasie i przestrzeni po dobrach wilanowskich w towarzystwie ekspertów z różnych dziedzin.

kadziesiąt tematów – takich jak perspektywa, przestrzeń, światłocień, studium postaci, architektury, natury – i pobudzać swoją wyobraźnię.

przyrody, ● Wycieczki przyrodnicze, ogrody wilanowskie, w cenie biletu do parku, R. W trakcie spotkań będzie można poznać różnorodność krajobrazu ogrodów wilanowskich, dowiedzieć się, jakie żyją w nich zwierzęta i jakie rosną rośliny oraz co ciekawego dzieje się obecnie w przyrodzie. Najbliższe terminy: 25 marca w godz.11.00–12.30 22 kwietnia w godz.13.00–14.30 27 maja w godz.11.00–12.30 ● Badacze przyrody, ogrody wilanowskie, w godz. 10.00–12.00, nabór od 12 marca, cena: 3 zł od każdego uczestnika (dzieci i opiekunowie), R

Najbliższe terminy: 28 kwietnia – Zwiastuny wiosny 26 maja – Ptasia wiosna. Pierwsza część cyklu warsztatów przyrodniczych dla rodzin z dziećmi w wieku 8–12 lat. W czasie warsztatów nauczymy się, jak obserwować przyrodę, poznamy rośliny, które zwiastują wiosnę, posłuchamy śpiewu ptaków, spędzimy letnie 21 kwietnia Miłość po staropolsku. O kulturze erotycz- przedpołudnie z ważkami, a to tylko niektóre atrakcje. nej naszych przodków, mgr Dorota Dyda ● Wilanowski Klub Przyrodniczy, ogrody wilanowskie, 21 kwiet12 maja Ewolucja kanonu piękna na przestrzeni dzie- nia, 19 maja w godz. 10.00–13.00, w cenie biletu do parku. Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkania Wilanowskiejów. Piękno w Wilanowie, mgr Magdalena Lisowiec go Klubu Przyrodniczego, którego celem jest rozpoznanie 26 maja Choroby i medycyna w nowożytnej Europie, przyrodnicze ogrodów wilanowskich. W ramach prac klubu będą mogli Państwo wziąć udział w inwentaryzacjach promgr Dorota Dyda wadzonych przez przyrodników specjalizujących się w ró□ Zmysły sztuki, Królewska Cukiernia Wilanowska, żnych dziedzinach, m.in. ornitologów, entomologów, hydrobiologów, botaników. Rozpoczęcie każdego spotkania odbę29 marca, 10 maja, godz. 19.00, wstęp wolny. Zmysły sztuki to cykliczny program prezentujący twór- dzie się w edukacyjnym namiocie przyrodniczym znajdującym się na terenie ogrodów. czość współczesnych polskich malarzy. Co miesiąc w Królewskiej Cukierni Wilanowskiej odbywa się werni● Powitanie Wiosny!, ogrody wilanowskie, 22 kwietnia w saż, podczas którego uczestnicy mają szansę porozmawiania z artystami, a także skosztowania specjalnie godz. 11.00–15.00, w cenie biletu do parku. Tego dnia na terenie ogrodów będą odbywać się różnorodne na tę okazję zaprojektowanego deseru. Oprawy niektórych spotkań dopełniają autorskie filmy dokumen- warsztaty o wiosennych kwiatach oraz owadach i ptakach talne o analogiach między sztuką współczesną a wy- zwiastujących nastanie wiosny. branymi obiektami z kolekcji wilanowskiej. □ Kapitał ludzki, wystawa, Oranżeria, otwarcie wystawy 8 maja o godz. 19.00. III wystawa z cyklu Uśpiony Kapitał przygotowana we współpracy z fundacją Profile prezentująca sztukę współczesną lat 80. XX w. z kolekcji Barbary i Andrzeja Bonarskich.

tradycjiikultury…

■ Muzeum Pałac w Wilanowie – moje ulubione muzeum!, IV edycja, pałac i ogrody wilanowskie, 28 kwietnia–9 grudnia, każdorazowy udział w warsztatach po wykupieniu biletu w cenie 10 zł od osoby, R. W tym roku rusza już IV edycja programu Muzeum Pałac w Wilanowie – moje ulubione muzeum!, który jest adresowany □ Królewska Akademia Sztuki, kurs, Pawilon Rzeźby, do rodzin z dziećmi. To propozycja spędzenia wolnego czasu ogrody wilanowskie, początek kursu 26 maja o godz. z dzieckiem w muzeum – w miejscu, które daje niespotykaną 10.00, zapisy od 1 maja, cena: cały kursu 360 zł, jed- gdzie indziej możliwość bezpośredniego obcowania ze sztuką oraz stwarza wyjątkowe warunki do rozwoju aktywności no spotkanie 40 zł, sesja indywidualna: 60 zł, R. twórczej. W program wpisuje się dziewięć okołopółtoragoKrólewska Akademia Sztuki to odpłatny kurs malarstwa i rysunku, cykl 9 spotkań (3 x 50 minut) dla osób dzinnych spotkań o charakterze warsztatowym, które będą powyżej 15. roku życia, które chciałyby aktywnie roz- realizowane w ostatnią sobotę/niedzielę każdego miesiąca. wijać swoje artystyczne pasje. W każdą sobotę, w godz. 10.00–13.00 fascynaci sztuki będą zgłębiać kil- Najbliższe terminy: 28–29 kwietnia, 26–27 maja

20 Teraz Wilanów Kwiecień


Pałac w Wilanowie Do 20 kwietnia należy przesłać formularz zgłoszeniowy na adres: pietrzak-wilanow@o2.pl lub kpietrzak@muzeum-wilanow.pl (decyduje kolejność zgłoszenia). ● Kaligrafia – (nie)zapomniana sztuka, V edycja, Sypialnia Pani, 25 marca–13 maja, każdorazowy udział w warsztatach po wykupieniu biletu w cenie 10 zł od osoby, R. Cykl warsztatów z kaligrafii, w czasie których odkryjemy kunszt sztuki kreślenia liter w charakterze pisma angielskiego. Pismo angielskie stało się krojem pisma powszechnie obowiązującym w czasach króla Jana III Sobieskiego, który przez ponad 20 lat rezydował w pałacu w Wilanowie. W piśmie tym poszczególne litery są smukłe i czytelne, a zarazem o nieco fantazyjnych kształtach. W czasie proponowanych przez nas warsztatów dzieci nie tylko nauczą się staranniej pisać, ale też rozwiną swoją wyobraźnię, zaczną lepiej wyrażać siebie i swoje myśli. Ponadto przekonają się, że systematyczne ćwiczenie nowej umiejętności zawsze przynosi rezultaty. To także świetny sprawdzian z cierpliwości! Warsztaty adresujemy do dzieci w wieku 10–14 lat oraz rodziców. Najbliższe terminy: 15 kwietnia, 22 kwietnia, 29 kwietnia, 6 maja, 13 maja ● Dyżury kaligraficzne, Sypialnia Pani, 24 marca–26 maja, godz. 14.15–15.30, każdorazowy udział w warsztatach po wykupieniu biletu w cenie 10 zł od osoby. Dyżury kaligraficzne są adresowane do osób, które ukończyły kursy kaligraficzne organizowane przez Dział Edukacji Muzeum Pałacu w Wilanowie, oraz dla wszystkich, którzy chcą doskonalić umiejętność kreślenia liter w stylu pisma angielskiego. Najbliższe terminy: 28 kwietnia, 26 maja ● Drukarnia Królewska, codziennie (oprócz wtorków) w godz. 11.00–14.00, w soboty i niedziele w godz. 11.00–16.00, wstęp po wykupieniu biletu do pałacu. Serdecznie zapraszamy do wizyty w Drukarni Królewskiej, gdzie drukarz zaprezentuje Państwu druki ulotne, opowie krótką historię propagandy wojennej Jana III Sobieskiego oraz przedstawi zarys historii drukarstwa w Polsce i Europie. W trakcie warsztatów można własnoręcznie odbić reprinty królewskich pism ulotnych, prowadzona jest także sprzedaż druków, książek i monet.

Nowy sklep z zabawkami

ada

ĂZLDW]DEDZHN

Z r ekl rab am at ą -1 0 %

● Kuźnia Królewska, dziedziniec gospodarczy, od 2 maja codziennie (oprócz poniedziałków i wtorków) w godz. 11.00–14.00, w soboty i niedziele w godz. 11.00–16.00, wstęp wolny. Kuźnia Królewska ukazuje rozwój rękodzieła kowalskiego na tle historii i wojny w Rzeczypospolitej od czasów Stefana Batorego do Jana III Sobieskiego. W trakcie zajęć można poznać tajniki warsztatu kuźniczego, prowadzona jest także sprzedaż świeżo wykonanych replik utensyliów codziennego użytku. ● Królewska Mennica i Drukarnia Ulotna, dziedziniec gospodarczy, od 2 maja codziennie (oprócz poniedziałków i wtorków) w godz. 11.00–14.00, w soboty i niedziele w godz. 11.00–16.00, wstęp wolny. Połączone stanowisko drukarni i mennicy. Warsztaty ukazują rozwój mennicy polskiej i systematyki monet na tle historii i gospodarki w Rzeczypospolitej od czasów Stefana Batorego do Jana III Sobieskiego. W trakcie zajęć można poznać tajniki warsztatu menniczego, prowadzona jest także sprzedaż świeżo wykonanych monet i druków ulotnych. Warsztat drukarski ukazuje historię propagandy politycznej i wojennej króla Jana III Sobieskiego. ● Królewska hafciarka, dziedziniec gospodarczy, od 2 maja w soboty i niedziele w godz. 11.00–16.00, wstęp wolny. Królewska hafciarka można będzie dowiedzieć się o historii haftu i modzie na dworze królowej Marysieńki. Oprócz obserwacji technik wytwarzania haftu będzie można spróbować własnych sił w trudnej sztuce hafciarskiej. ● Polonia Militaria, Sala Biała lub Salon Lubomirskiej, od 2 maja w soboty i niedziele w godz. 11.00–16.00, wstęp po wykupieniu biletu do pałacu. Interaktywne warsztaty rekonstruktorskie polegające na ekspozycji kopii zabytków militarnych i gawędach o czynach wojennych Jana III Sobieskiego. Szczególnie uwzględnia się w nich odsiecz wiedeńską A.D. 1683. Zajęcia prowadzą rekonstruktorzy z grupy rekonstrukcji historycznej.

Kwiecień Teraz Wilanów 21

Szeroki wybor gier i puzzli W ofercie również art. szkolne i sportowe

Serdecznie zapraszamy ul. Hlonda 10/10, 02-972 Warszawa

tel. 22 253 78 39, pn - pt: 1100 - 1900, sob: 1000 - 1600


Małgorzata Wróblewska

świat na językach

buon giorn

Każdypowódjestdobry, abyodwiedzićMediolan. Wkwietniunietrzebasię zbytniotrudzić,ponieważ podstawowypreteksttoodbywającesiętunajważniejszetargimebloweczyliSaloneInternazionaledelMobile.Aprzyokazjimożesz oczywiściezrobićjeszczeinnezakupyidobrzezjeść… Targi Salone Internazionale del Mobile odbywają na terenie Milan Fairgrounds od 17 do 22 kwietnia. Zajmują 24 pawilony, w których w zeszłym roku zebrała się rekordowa liczba wystawców ze 155 krajów. Takie zainteresowanie było związane z obchodzonym pięćdziesięcioleciem targów. Być może w tym roku liczba ta będzie mniejsza, ale jak zwykle można liczyć na wystawy najlepszych projektantów i najlepszych firm. To targowe widowisko stało się kultowym wydarzeniem w branży, nie tylko dla włoskich producentów, ale również dla firm z całego świata. Od wielu lat firmy, które wystawiają się na targach, nie tylko dbają o własny asortyment towaru przygotowany specjalnie na targi, ale również prześcigają się w pomysłach na swoje stoiska. Podziwianie ich przez publiczność jest możliwe tylko przez dwa dni, w sobotę i niedzielę – 21 i 22 kwietnia. Jeśli jeszcze chcesz się szybko zdecydować na wyjazd, to rezerwacja biletów lotniczych w Air Italia do 16 kwietnia jest objęta specjalną zniżką dla odwiedzających targi. www.cosmit.it Będąc w Mediolanie nie możesz zapomnieć, że to jedna z czterech stolic mody. Mediolan od lat konkuruje z Nowym Jorkiem, chociaż modę w Mediolanie uważa się za bardziej praktyczną, wyrafinowaną, koncentrującą się raczej na ubraniach ready-to-wear, niż haute

22 Teraz Wilanów Kwiecień


świat na językach

o milan! couture. Możesz się o tym przekonać spacerując via Monte Napoleone – najbardziej ekskluzywną ulicą, pełną butików znanych marek. Jak staniesz na początku ulicy, to nie zauważysz w ogóle szyldów, ani reklam. Jak już podejdziesz bliżej, to zobaczysz wiele znanych nazw firm i piękne zaparkowane przed nimi samochody. www.viamontenapoleone.or

Kiedy po modowym spacerze będziesz szukać restauracji, warto zajrzeć na szczyt domu handlowego La Rinascente. W samej restauracji może nie ma nic szczególnego, ale ważne jest jej położenie. Stojąc twarzą do Duomo – przepięknej neogotyckiej mediolańskiej katedry – restauracja jest po lewej stronie. To położenie daje fantastyczny widok na katedrę i restauracja dobrze to wykorzystuje. Zamiast męczyć się wspinaczką po stopniach katedry, wjeżdżasz sobie windą na ostatnie piętro La Rinascente, siadasz wygodnie przy stoliku, zamawiasz prosecco i rozkoszujesz się widokiem. www.rinascente.it Mamma mia! Małgorzata wróblewska m.wroblewska@thepalms.edu.pl

Kwiecień Teraz Wilanów 23


Podatki

PiT za 2011 – rozliczenie, ulgi, zwroty termin rozliczenia podatku (złożenia Pit-36 lub Pit-37) przypadający na 30 kwietnia br. jest już coraz bliższy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje, dzięki którym, dokonując rocznego rozliczenia na formularzu Pit-36 lub Pit-37, można uzyskać zwrot części podatku zapłaconego już przez pracodawcę. Ulga podatkowa w wysokości 556,02 zł rocznie przysługuje każdej osobie rozliczającej się na zasadach ogólnych. Jeśli mamy przychody z pracy etatowej, to firma zwykle ujmuje już tę ulgę przy potrącaniu podatków z naszych zarobków. Jeśli pracujemy na umowę-zlecenie lub o dzieło, to w rozliczeniu rocznym mamy prawo do zwrotu tej ulgi. Nie deklarujemy jej specjalnie na formularzu, gdyż zwrot wynika z reguł wyliczania podatku. Opodatkowanie wspólne małżonków albo osoby samotnie wychowującej dziecko oznacza automatycznie dwukrotne ujęcie ulgi – jeśli jedna z tych osób nie osiąga dochodów, to w wyniku przeliczenia uzyskamy zwrot ulgi na drugą osobę. Ulga na internet, pozwalająca odjąć do 760 zł od podstawy opodatkowania, przysługuje osobom, które płacą za dostęp do Internetu w celach prywatnych. W stosunku do poprzedniego roku nastąpiły tu zmiany w przepisach: - łącze internetowe nie musi być związane z miejscem zamieszkania, może być to nawet internet w smartfonie, - warunkiem jest poniesienie wydatku (czyli uiszczenie należności), wobec czego wymaganymi dokumentami są np. faktury VAT z wyszczególnionym kosztem dostępu do internetu wraz z dowodami zapłaty za faktury. Ulga na dzieci w kwocie 1112,04 zł odejmowanej od podatku przysługuje oddzielnie na każde dziecko – rodzicom, opiekunom prawnym lub rodzinie zastępczej. Nie trzeba tu dokumentować wydatków, wystarczy – na żądanie fiskusa – wylegitymować się aktem urodzenia dziecka lub dokumentem potwierdzającym pełnienie opieki. Ulga dotyczy dzieci do 18 lat, a jeśli uczą się i nie osiągają dochodów przekraczających 3089 zł rocznie, do 25 lat. Jeżeli

24 Teraz Wilanów Kwiecień

opieka trwa przez część roku, odliczeniu podlega kwota za odpowiednią liczbę miesięcy. Ulga rehabilitacyjna, przysługująca osobom niepełnosprawnym lub mającym takie osoby na utrzymaniu, pozwala zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wydatków na sprzęt rehabilitacyjny i szereg innych, np. koszty adaptacji samochodu, dojazdów na zabiegi itp. Darowizny dokonane na cele pożytku publicznego lub religijne można odliczyć od dochodu do wysokości 6% dochodu – z tym, że darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą odlicza się bez limitu, zaś darowizn dla osób prywatnych nie można odliczyć. Swoistym rodzajem darowizny jest honorowe krwiodawstwo, przeliczane (tylko dla celów podatkowych, gdyż w ogóle jest bezcenne) w kwocie 130 zł za litr. Odliczenie darowizny nie ma żadnego związku z przekazaniem 1% podatku, dokonywanym na nasze życzenie przez urząd skarbowy. Zwrot VAT za materiały budowlane nie dotyczy wprawdzie rozliczenia rocznego, lecz pozwala także odzyskać część wydatków na budowę lub remont. To skrótowe zestawienie nie zawiera wszystkich szczegółów, po które wypada odesłać do Ustawy o PDOF (o podatku dochodowym od osób fizycznych). Inne materiały, w tym broszury Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) nie są traktowane jak źródło obowiązującego prawa. opracowanie: krzysztof piasecki, Biuro rachunkowe tIk-soFt sp. z o.o., al. wilanowska 5 lok.19, tel. 22 408 48 00, www.tiksoft.waw.pl


Smaki miasta

Wiosenne

W Nowej Kuźni kolejne metamorfozy remont

co się zmieni? oprócz nowych pomieszczeń, zmiany dotkną tak będą sezonowe karty dań, czyli zawsze świeże wa W głównej karcie zostaną tylko te pot

Co do przemian na terenie i wokół Kuźni, na weekend majowy planujemy otwarcie strefy dziecięcej z tyłu budynku. Ci, którzy odwiedzali nas w zeszłym roku, pamiętają plac zabaw ze 100-metrową piaskownicą, domkami, huśtawkami i zabawkami. Ci, którzy jeszcze tu nie trafili, na pewno polubią to ukryte wśród drzew, z dala od ulicy zacisze. Można tu spokojnie usiąść i znaleźć czas na rozmowę i dobre jedzenie, podczas gdy pociechy bawią się pod czujnym okiem naszych animatorów. W strefie dla dzieci powstanie jeszcze jedno nowe, ciekawe miejsce. Będzie to osobny namiot dedykowany do organizowania dziecięcych urodzin, tak by urodzinowi goście byli oddzieleni od pozostałych gości restauracji. Już teraz zapraszamy do organizowania imprez naszych najmłodszych klientów. Z boku budynku Kuźni planujemy stworzyć miejsce dla tych, którzy wieczorami chcą miło spędzić czas. Powstanie tu bar „U Kafarka” typu

26 Teraz Wilanów Kwiecień

„przekąski-zakąski”, czyli szybkie dania i napoje. Skąd ta nazwa? Od nazwiska kowala, który dostał Kuźnię od Jana III Sobieskiego za zasługi w wyprawie wiedeńskiej: nad drzwiami zawiśnie więc napis: „Kowalowi i żołnierzowi za wiedeńską wyprawę Król Jan.” To wszystko w maju, już teraz trwają prace nad transformacją Nowej Kuźni. Jeszcze przed świętami zapraszamy do zamawiania wielkanocnych dań na wynos. Oferta wielkanocna będzie dostępna na naszej stronie internetowej www.nowakuznia.pl Są potrawy, bez których trudno wyobrazić sobie wielkanocny stół. Pasztety, pieczone mięsa, jajka na dziesiątki sposobów, żurek i wreszcie desery: pascha, ciasto drożdżowe i mazurki, na których smak czekamy cały rok. To tradycyjne potrawy, które nie zmieniają się od lat. My chcemy przypomnieć przepis na deser, który nadal


Smaki miasta

e zmiany

y. tujemy, przerabiamy, udoskonalamy.

kże nasze menu. Zostanie okrojone, a nowością ariacje na temat warzyw, owoców, ryb i grzybów. trawy, które według nas najbardziej przypadły Państwu do gustu.

przygotowuje się między innymi na Podlasiu, a który związany jest z Wilanowem i postacią Króla Jana III Sobieskiego. Z zachowanych portretów widać, że król był wielkim smakoszem. Ponad wszystko cenił ciasta pieczone przez Marysieńkę. Podobno ulubionym deserem Króla Jana był egzotycznie brzmiący arkas, przypominający paschę przysmak z jajek, mleka i śmietanki. Korzenie arkasu sięgają Wschodu, kulinarny trop wiedzie w kierunku ormiańskiego miasta Arcasan, którego nazwa brzmi podobnie. Choć arkas był kaloryczny, król go sobie nie odmawiał. Arkas podawano na polskich, królewskich, a potem magnackich i szlacheckich stołach długie wieki, bo wspominał go jeszcze Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu”, jako trochę zapomnianą potrawę, podawaną podczas ostatniej staropolskiej uczty w Soplicowie:

Jak przyrządzić arkas? oto przepis:

5 żółtek utrzeć z pół szklanki śmietanki kremowej (36%). Na koniec dodać trochę soku z cytryny. Dwie szklanki mleka zagotować z pół szklanki cukru. Zdjąć z ognia i mieszając wlewać powoli żółtka ze śmietanką. Wstawić z powrotem na ogień i podgrzewać do zagotowania masy. Powstały twarożek wylać na lnianą ściereczkę lub kilka warstw Dalej inne potrawy, a któż je wypowie! gazy, zostawić do ostygnięcia Kto zrozumie nie znane już za naszych czasów i odcieknięcia. Masę dekorować świeżyte półmiski kontuzów, arkasów, blemasów, mi owocami lub konfiturą. Z ingredyjencyjami pomuchl, figatelów, Życzymy smacznego i Wesołych Świąt! cybetów, piżm, dragantów, pinelów, brunelów; [ks.Xii, w.143–147] Zespół restauracji Nowa Kuźnia

Kwiecień Teraz Wilanów 27


Pomysł na weekend

Wypoczynek

Wybierz się na wyjątkową wycieczkę szlakiem najwspanialszych pływalni i parków wodnych. Proponowana przez infobasen.pl wycieczka zaczyna się w Warszawskim Wodnym Parku i kończy na Węgrzech w miejscowości hajduszoboszno. Planujesz wakacyjny wypad weekendowy? Mamy dla ciebie propozycję na spędzenie kilu wspaniałych dni. odkryj wyjątkowe miejsca, odpocznij i zabaw się!

saun oraz świetnie wyposażonego basenu z masażami wodnymi. Miejsce to należy koniecznie odwiedzić!. źródło: www.termabukowina.pl

Pierwsze trzy punkty trasy: Polskie aquaparki: Wodny Park w Warszawie, Łódzka Fala oraz Krakowski Park Wodny. A) Wodny Park Warszawianka to największy park wodny w województwie mazowieckim (stan na 2009 r.). W skład kompleksu wchodzą: basen olimpijski, wewnętrzne baseny rekreacyjne, brodzik dla dzieci, całoroczny basen zewnętrzny z podgrzewaną wodą. Dostępne są również sauny, solarium i kompleks odnowy biologicznej. Atrakcji dla najmłodszych nie brakuje: dwie zjeżdżalnie (45 i 72 metry), wodospady i gejzery wodne. źródło: www.wodnypark.com.pl B) Łódzka Fala – jest jednym z najstarszych i najsłynniejszych polskich kąpielisk, obecnie całkowicie odremontowanym. Do dyspozycji gości są cztery baseny wewnętrzne oraz trzy na zewnątrz. Dla najmłodszych jest plac zabaw. Na Fali odbywają się liczne imprezy: Tuning Show, wybory Miss Fali oraz Noc Naturystów. źródło: www.aquapark.lodz.pl C) Krakowski Park Wodny – jest jednym z największych i najciekawszych obiektów w Polsce. Najlepszej zabawy doświadczą najmłodsi, dla których park wodny przygotował mnóstwo atrakcji: rwąca rzeka, wyspa z fontanną, dwie ścianki do wspinaczki i bardzo dużo wyjątkowych zjeżdżalni. Kompleks posiada również 8 jacuzzi i zespół saun. Po kąpieli można wybrać się na seans do kina, które znajduje się tuż obok aquaparku. źródło: www.parkwodny.pl Drugi przystanek to kąpiel w cieplutkiej wodzie termalnej. Do wyboru mamy dwie miejscowości: Szaflary obok Nowego Targu – D) Termy podhalańskie – kameralny i niedrogi ośrodek rekreacyjny z gorącą termalną wodą, masażami i sauną, wliczoną w koszt pobytu na basenach. Idealne miejsce do odpoczynku i relaksu. Na basenie mało jest atrakcji dla dzieci – tylko siatka nad wodą oraz nieduże zjeżdżalnie wewnątrz budynku. źródło: termypodhalanskie.pl Alternatywną propozycją w przepięknym polskim rejonie Tatrzańskiego Parku Narodowego są E) Termy w Bukowinie Tatrzańskiej. Jest to nowo otwarty kompleks sportowo-rekreacyjny, również wypełniony ciepłą wodą termalną. Obiekt jest bardzo duży, składa się między innymi z głównej hali basenowej w kształcie skrzypiec góralskich, basenu sportowego, rwącej rzeki, zespołu zjeżdżalni (najdłuższa ma 100 metrów długości), basenów zewnętrznych, brodzika dla dzieci, zespołu

W dalszą wycieczkę wybierzemy się na Słowację do krainy basenów termalnych, w której niestety płacimy już w euro. Proponujemy zobaczyć dwa niezapomniane miejsca. Pierwsze to F) Thermal park Besenova – wyjątkowe uzdrowisko dla dorosłych i dzieci. Baseny zewnętrzne wypełnione są brunatną leczniczą i wyjątkowo gorącą wodą termalną. Dla dzieci przygotowano brodzik i zespół zjeżdżalni. źródło: www.besenovanet.sk/pl Druga propozycja to G) Aquapark Tatralandia – raj zabawy dla dzieci i młodzieży. Zjeżdżalnie, rwące rzeki, wodospady, miasto piratów z Karaibów, western city i wiele innych wspaniałych atrakcji czeka na najmłodszych. Na Słowacji, w regionie wyżej opisanych kąpielisk, warto wybrać się na spacer w góry i odwiedzić słowackie jaskinie, np. Jaskinię Lodową. źródło: www.tatralandia.sk Ostatnim przystankiem na trasie wycieczki jest kraina wina – Węgry. Na Węgrzech, podobnie jak na Słowacji, jest bardzo dużo basenów termalnych. Na uwagę zasługują: Hajduszoboszlo, Miszkolc-Tapolca, oraz Eger – jako wyjątkowe, renesansowe miasto z basenami i doliną winiarską. H) Miszkolc-Tapolca to jedno z najsłynniejszych węgierskich kąpielisk. Jest urządzone w naturalnej jaskini kresowej. Termalna woda o temp. 30 stopni C spływa potokami ze skał, tworząc naturalne bicze wodne. Kolejną atrakcją są prądy wodne oraz czyste, pozbawione bakterii powietrze. Baseny wypełnione są lekko radioaktywną wodą, która zawiera m.in. wapń, magnez, brom i jod. Woda posiada doskonałe właściwości lecznicze. Jest to jedyne takie miejsce w Europie, które trzeba koniecznie zobaczyć! I) Eger – to miasto wina, tańca i wspaniałych basenów, ulokowanych w centralnym parku miejskim. Kompleks Thermal Eger składa się z 6 basenów zewnętrznych, basenu wewnętrznego oraz łaźni tureckiej. Jeden z nich to basen pływacki – olimpijski 50-metrowy, na którym wymagany jest czepek. Pozostała część to baseny rekreacyjne. Niecki wypełnione są ciepłą wodą leczniczą o różnych temperaturach. Eger oprócz wód termalnych oferuje liczne zabytki: zamek, minaret turecki, Dolinę Pięknej Pani (Szépasszony-völgy)–miejsce pełne winnic. Bardzo często są tutaj organizowane festyny i imprezy kulturalne.

J) Hajduszoboszlo to gigantyczny obiekt składający się z 11 basenów, 9 zjeżdżalni, których łączna długość przekracza 1km, jeziora do pływania łódkami, śródziemnomorskiej plaży ze statkiem pirackim, latarnią morską i promenadą. Przygotowano wiele atrakcji dla dzieci: zjeżdżalnie, sztuczne fale, gejzery wodne. źródło: www.hajduszoboszlo.com.pl Nie trać lata, wybierz się już dziś! Kąpiel i zabawa na tych wyjątkowych basenach to sport, rozrywka i odpoczynek. Wycieczka basenowym szlakiem to niesamowita przygoda, której nigdy nie zapomnisz. Polecamy serdecznie. Źródło: portal Infobasen.pl artykuł ten jest tylko propozycją na wspaniałą "basenową wyprawę".

28 Teraz Wilanów Kwiecień


Kreatywność BRUSH by MacDonald-Wlodarski

– Wiosenne przywracanie

kolorów do naszych mieszkań Wybór odpowiedniego koloru dla naszego domu może być zastraszający. Jest to nauka opar ta na umiejętności wyboru odpowiednich barw z palety oraz, co najważniejsze, uzyskania odpowiedniej kombinacji. Właściwy wybór tworzy nastrój i nadaje uczucie przestrzeni dla wszystkich domowników oraz naszych gości. być może dlatego wielu ludzi decyduje się na mieszkanie w neutralnych barwach? Wiosna to idealny czas, aby wnieść więcej koloru do naszych domów! Dni są dłuższe i przyroda zaczyna powracać do życia po zimnych, szarych dniach. Jest to doskonała okazja, aby rozjaśnić i odświeżyć nasze domy. Dla tych z Państwa, którzy nie są pewni kolorów, proszę pomyślmy o nastroju, który chcemy stworzyć. Czerwony to stymulowanie, niebieski to uspokojenie, żółć to radość, zielony to spokój, pomarańcz to energia, fiolet to uczucia, natomiast brązy, biele, szarości i czernie są uważane za neutralne. Jeżeli nie jesteście Państwo jeszcze gotowi na duże zmiany kolorystyczne proponuję zacząć małymi krokami. Kwiaty, poduszki, wazon, grafika, zasłony lub dywan to łatwe i niedrogie sposoby, które dodają koloru w przestrzeni bez „rozbijania banku”. Moim ulubionym sposobem jest wprowadzenie koloru do neutralnej przestrzeni poprzez malowanie i stylizacje mebli! Korzystanie z programu Annie Sloan Chalk Paints z pewnością to ułatwia. Jak pięknym i nieoczekiwanym efektem jest komoda malowana na jasno-czerwony kolor! Lub też nadanie uspokojenia dla naszych najmłodszych poprzez stylizacje kołyski w odcieniu niebieskim! A może szafa w świeżej żółci? Pozostaje nam już tylko malować, stylizować i nadać wiosenny powiew. Nie wymaga to dużo czasu ani pieniędzy i zawsze można przemalować! BrusH by MacDonald-wlodarski ul. Bielawska 16, konstancin–Jeziorna Email: macdonald_sherri@hotmail.com tel. +48 660 432 642

sherri MacDonald-Wlodarski jest kanadyjską projektantką wnętrz od wielu lat mieszkającą w Polsce. Jej pasja związana ze zrealizowanymi projektami wnętrz dla indywidualnych klientów zaowocowała koncepcją autorskiego i nowatorskiego na polskim rynku sklepu stylizowanych mebli i dodatków dekoracyjnych „brUsh”. Poza stylizowanymi meblami sklep oferuje również farby Annie sloan, dodatki dekoracyjne, obrazy, ceramikę, tkaniny lub meble na zamówienie. sherri prowadzi również szkolenia oraz stylizuje meble swoich klientów na zamówienie.

Kwiecień Teraz Wilanów 29


Trenujemy kreatywność

sprawdź skuteczność treningu umysłu na sobie i bliskich

PRZYGOTUJ SKÓRĘ NA WIOSNĘ

5 minut dziennie ćwiczeń to: • większa giętkość i szybkość myślenia, • lepsza koncentracja uwagi, • szybsze zapamiętywanie, • wyzwolone pokłady kreatywności, • więcej ciekawych pomysłów w życiu codziennym i pracy, • szybsze i trafniejsze podejmowanie decyzji, • skuteczniejsza analiza sytuacji, • podniesiona ciekawość świata i dociekliwość, • dobra zabawa. Włącz stoper i wykonuj po 1 ćwiczeniu dziennie. Zaangażuj rodzinę – ścigajcie się, zróbcie konkurs kto poda więcej przykładów, wymyśli więcej odpowiedzi. Wiele ćwiczeń równie dobrze sprawdza się w treningu dla dorosłych, jak i dla dzieci. Nie oceniajcie swoich pomysłów, uczcie się od siebie i bawcie się dobrze.

tak szybko się uczą kwiecień, poznają nowe zjawiska, wiosna przedmioty… Któż kwiecień nie chciałby być tak chłonny wiosna, pełen radości uczenia się i kwiecień doświadczania nowego! Kluczem wiosna jest niepokój poznawczy, kwiecień potrzeba nowego, ciekawość świata wiosna. Sposobem na podniesienie swojej kwiecień motywacji do poznawania nowości jest m. in. wiosna metoda zadawania pytań kwiecień. Wykonaj ćwiczenie ponownie, aby sprawdzić czy nie pominąłeś/pominęłaś żadnego wyrazu. Kolejne środy: W tym samym tekście wyszukaj wtrącone wyrazy kwiecień. W innych tekstach (najlepiej z kwietniowego wydania „Teraz Wilanów”) w ten sam sposób wyszukuj litery K i W. Przykłady dla dzieci: nawet jeśli dziecko nie potrafi jeszcze czytać, to może szukać w tekstach (o odpowiednio dużej czcionce) kształtu wybranych liter, np. O jak jajko, A jak daszek, H jak drabina, E jak grzebień itp. Dobrze, żeby pomagało sobie paluszkiem, podkreślając kolejne linijki podczas wyszukiwania. W ten sposób uczy się koordynacji oko-ręka.

Czwartek Dokończ zdanie na jak najwięcej sposobów: Kwiecień jest jak….. bo….. Poniedziałek Przez 4 minuty wymyślaj skojarzenia do kwiet- Pamiętaj, aby zakończyć ćwiczenie nie wtedy, kiedy będzie Ci trudno o kolejne przykłady, ale kiedy nia. W ciągu 1 minuty postaraj się je podzielić minie 5 minut. na grupy, skategoryzować. Kolejne piątki: jajko/kwiat/wiosna jest jak….. Kolejne poniedziałki: cyfra 4, jajko, litera A Przykłady dla dzieci: liść, słońce, kolor zielo- bo…... Przykład dla dzieci: jajko/kwiat/zielony jest ny, dowolna litera . W przypadku młodszych jak….. bo…... dzieci bez kategoryzowania. Nie zaczynaj od jutra. Zacznij od teraz!

KWIECIEń

30.4.2012r.

Wtorek Na jak najwięcej sposobów dokończ zdanie Cieszę się, że przyszła wiosna, bo… Pamiętaj, aby zakończyć ćwiczenie nie wtedy, kiedy będzie Ci trudno o kolejne przykłady, ale kiedy minie 5 minut. Kolejne czwartki: Cieszę się, że mam teraz czas na czytanie „Teraz Wilanów”/dzień jest coraz dłuższy/dzisiejszy dziś dzień wyglądał właśnie tak, bo… Przykłady dla dzieci: j.w. ale kiedy pojawiają się trudności z kolejnymi przykładami, podpowiadamy w jakich dziedzinach mogą poszukiwać pomysłów. Np. co cieszy Cię wiosną w przyrodzie, co przyjemnego robimy wspólnie wiosną itp. Inne przykłady: Cieszę się ze Świąt Wielkanocnych/że kwitną kwiaty, bo…

Piątek Do każdego kółka dorysuj coś, dzięki czemu powstanie rysunek. Postaraj się w przeciągu tych 5 minut stworzyć więcej przykładów na osobnej kartce Kolejne wtorki: kółko zamień na kwadrat, trójkąt, kształt kropli. Przykłady dla dzieci: j.w.

Po treningu podziel się swoimi wynikami, pomysłami i spostrzeżeniami, pisząc na adres trejnjorbrejn@gmail.com Jeśli chcesz otrzymać więcej ćwiczeń, również naŚroda Jak najszybciej wyszukaj w tekście wtrącone wy- pisz do mnie. powodzenia! razy „wiosna”. Możesz pomagać sobie, podkreślając palcem tekst. Postaraj się równocześnie liBarbara antonowicz czyć ile razy wyraz wystąpił. trener Centrum Edukacji sEnsus Umiejętność wiosna dziwienia się najwyraźniej trejnjorbrejn@gmail.com widać u kwiecień dzieci. To dzięki niej wiosna

30 Teraz Wilanów Kwiecień


Relacja FOTO: Mosur.Art.pl obama na Wileńskiej starówce Wiosna to dobry czas na krótką wycieczkę na Litwę. Jeszcze nigdy nie odwiedzałem tych stron, a w duszy jakaś struna drży, a i wieszcz woła „Litwo, Ojczyzno moja”, i „... Matko co w Ostrej świecisz bramie…”. Zarezerwowałem więc sympatyczny hotelik w centrum miasta, i z przyjaciółmi, wczesnym rankiem, wyruszyliśmy na czterodniową wycieczkę. Droga gładka, po stronie litewskiej pustawa, pogoda słoneczna, a i dystans nie za długi. Na granicy opustoszałe zabudowania po celnikach i straży granicznej przypominają o czasach, gdy przekraczanie granicy wiązało się w najlepszym przypadku z wielogodzinnym oczekiwaniem. Pierwsze kilometry to krajobraz łagodnych pagórków, małych wioseczek, jakby wyludnionych, niczym nie różniący się od Suwalszczyzny. Po półtorej godziny drogi od granicy jesteśmy w Wilnie. Miasto rodzinne najznakomitszych Polaków – Mickiewicza, Słowackiego, Miłosza – rozciąga się majestatycznie wzdłuż obu brzegów niezbyt szerokiej rzeki Wilii, otoczone zalesionymi wzgórzami. Nad centrum miasta góruje wzgórze zamkowe ze świetnie odrestaurowaną wieżą Giedymina. Pierwszy spacer po starym mieście od razu wprowadza nas w klimaty historyczne. Z przewodnikiem w ręku szukamy, jak zwykle, śladów polskości, poloników. Niestety nie łatwo je dostrzec. Od dziesięcioleci „prawdziwi Litwini” pracowali nad zatarciem naszej tu obecności. Łatwiej znaleźć napisy informacyjne w języku angielskim czy rosyjskim niż w polskim. A dziwi to tym bardziej, iż większość napotkanych przez nas tubylców rozmawiała z nami piękną polszczyzną z charakterystycznym, śpiewnym akcentem. Wszyscy byli mili i uczynni. Przez setki lat Wilno było najbardziej kosmopolitycznym miastem tej części Europy, a Uniwersytet Wileński, który po 1919 r. otrzymał dość współcześnie brzmiącą nazwę USB (Uniwersytet Stefana Batorego), należał do najświetniejszych. Pozostałości mieszaniny kulturowej i religijnej w postaci budowli sakralnych, obecnie w większości znakomicie odrestaurowanych i utrzymanych, najlepiej oddają charakter miasta. Najważniejszym punktem zwiedzania Wilna jest dla każdego Polaka cmentarz Na Rossie, zwany Polską Nekropolią Narodową. Tu spoczywa serce Marszałka Piłsudskiego, złożone w grobie jego matki. Czujemy prawdziwy powiew niezakłamanej historii. Nagrobki nie podporządkowały się współczesnej ustawie o zmianie pisowni nazwisk polskich na litewską. Może dlatego wiele grobów jest zaniedbanych, fotografie nagrobne popękane, a litery trudne do odczytania. Naszą krótką wizytę na Litwie kończy zwiedzanie unikatowego, gotyckiego zamku na wyspie w Trokach. Wybudowany na przełomie XIV i XV wieku przez Kiejstuta, z ruiny podniesiony w latach 50. XX wieku. Jest udaną rekonstrukcją, przyjemną w zwiedzaniu. Znajdują się w nim zbiory muzealne o charakterze ogólno-historycznym. Dla zwiedzających wystawiono dyby i drewnianą klatkę, w której przewożono skazańców w czasie ich ostatniej drogi. Można wykorzystywać te eksponaty do pamiątkowych zdjęć, czego nie omieszkaliśmy także uczynić. Wileńskie restauracje mają dość sympatyczny wystrój. Można poczuć się w nich swojsko, głównie ze względu na ceny i menu. Prosty obiad – zupa, drugie danie – to wydatek, w przeliczeniu około 20–30 złotych. Jako ciekawostkę cenową dodam, iż bilet autobusowy z Wilna do Warszawy kosztuje 12 złotych, a ten sam kupiony w Warszawie około 37 złotych. Jeszcze pozostało wyjaśnić, o jakiej obecności prezydenta Obamy w Wilnie mówimy. Otóż ku naszemu zdziwieniu tradycyjne matrioszki okazały się świetnym nośnikiem dla twarzy znanych osób. Drewniane baby, co to jedną w drugą się zamyka, z obliczem Baraka Obamy stoją sobie na straganie obok Miedwiediewa, Michaela Jacksona, Johna Lennona, Lenina i Stalina. Jest to chyba jeszcze jeden przykład na współczesny kosmopolityzm Wilna. Jacek Mosur

Kwiecień Teraz Wilanów 31


Ogłoszenia

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 2 lat

do Wilanowskiego Przedszkola Językowo-Artystycznego Z myślą o Waszych pociechach stworzyliśmy kameralne, bezpieczne i przyjazne przedszkole.

„Sięgamy gwiazd!” Organizujemy również niezapomniane imprezy urodzinowe

14 kwietnia 2012 - Dzień Otwarty Zapraszamy! ul.Sarmacka 1A lok.2, tel. 691-095-300, 663-727-418 e-mail: biuro@przedszkolewilanowskie.pl

Szczegółowe informacje na stronie: www.przedszkolewilanowskie.pl

arTis iuris

Kancelaria Prawna

Pomocprawnaświadczona przezRadcówPrawnychobejmujewszczególności: • zastępstwoprocesowewsprawachcywilnych,rodzinnychigospodarczych, •kompleksowąobsługęprawnąprzedsiębiorców, •prowadzeniepostępowańadministracyjnych, •reprezentowaniewspólnotmieszkaniowychwsprawachdeveloperskich, •windykacjęnależnościipomocwdochodzeniuodszkodowań. ul. smolna 40 lok. 101, Warszawa biuro@ai-kancelariaprawna.pl, tel. 690 876 653 www.ai-kancelariaprawna.pl

32 Teraz Wilanów Kwiecień


Fot: studio Caramella

Nasze dziecko miotu, osoby np.: ta, ma, bu, am. Wtedy właśnie wreszcie pojawiają się pierwsze, tak bardzo wyczekiwane słowa: mama, tata. W tym okresie dziecko już wie, co mówi. Pojawiają się próby naśladowania dźwięków z otoczenia. Gdy dziecko zaczyna chodzić, dostrzega coraz więcej przedmiotów, zjawisk i chce nam o nich opowiedzieć. Pojawia się zatem coraz więcej wyrazów.

Porozmawiajmy o rozwoju mowy

naszych dzieci Rozwój mowy dziecka rozpoczyna się już w brzuchu mamy. Wiele miesięcy minie zanim usłyszymy upragnione słówka „mama” i „tata”. O prawidłowy rozwój mowy maluchów pytamy logopedę, Zuzannę Szczęsną-Gaweł, która krok po kroku opowiada nam o początkach tego kluczowego do komunikacji ze światem zmysłu.

studio caramella: Pani Zuzanno, po pierwsze – kim jest logopeda? Zuzanna szczęsna-Gaweł: logopeda to ktoś, kto potrafi ocenić czy dziecko wymawia głoski prawidłowo lub czy w ogóle rozwój mowy naszego dziecka jest na właściwym dla jego wieku poziomie. s.c.: Jak zatem powinien przebiegać rozwój mowy dziecka? Z.sz.-G.: Sam początek rozwoju mowy dziecka przypada na okres prenatalny, czyli po prostu okres ciąży. Wtedy rozwija się mózg oraz narządy mowy i słuchu – niezbędne do późniejszego komunikowania się. Po urodzeniu dziecko wchodzi w okres niemowlęcy rozwoju mowy, komunikując się ze światem głównie za pomocą krzyku i płaczu. Około 2–3 miesiąca życia następuje tzw. głużenie, czyli urocze, aczkolwiek niezamierzone wydawanie dźwięków. To czas ćwiczenia języka, buzi, dróg oddechowych do późniejszego mówienia. Trwa do około 6. miesiąca życia. Okres ten przechodzi każde dziecko: zarówno słyszące, jak i niesłyszące. Następnie, od ok. 6. miesiąca życia dziecko zaczyna gaworzyć. Intencjonalnie powtarza dźwięki własne i z otoczenia. Dlatego tak ważne jest, aby już od urodzenia jak najwięcej mówić do naszych dzieci. Każda forma komunikacji jest mile widziana: śpiewanie, czytanie, opowiadanie wszystkiego co robimy w trakcie pielęgnacji czy karmienia. Na tym etapie maluch rozumie już bardzo dużo, spełnia proste polecenia. Z końcem 1. roku życia nasze maleństwo płynnie przechodzi do kolejnego etapu jakim jest okres poniemowlęcy, który przypada na 1–3 rok życia. s.c.:. A kiedy możemy spodziewać się upragnionych słów – mama i tata? Z.sz.-G.: Z.Sz.-G.: Już około 1. roku życia, w tzw. okresie wyrazu, kiedy dziecko wymawia pojedyncze słowa. Najczęściej są to pojedyncze sylaby (początek słowa lub jego końcówka), poparte gestem – wskazaniem danego przed-

s.c.: i wtedy dziecko zaczyna budować zdania? Z. sz.-G.: Tak, w okres zdania dziecko wchodzi około 2. roku życia. Pamiętajmy jednak, że wypowiedzenie przez malucha „mama da” to już jest zdanie. Nie oczekujmy zatem wielokrotnie złożonych wypowiedzi od dwulatka. Dziecko zaczyna coraz lepiej rozumieć mowę najbliższych dotyczącą otaczającego je świata. Pierwsze zdania są wyłącznie twierdzące. Tuż za nimi pojawiają się pytania i tak dobrze znana wszystkim forma rozkazująca. W drugim roku życia mowa naszego malucha staje się zrozumiała nie tylko dla najbliższych. Lista głosek wypowiadanych przez nasze dziecko wydłuża się. Najwięcej nowych słów dziecko uczy się między drugim i trzecim rokiem życia. Kolejny etap, zwany okresem swoistej mowy dziecięcej, trwa od 3. do 7. roku życia. Mowa jest już w pewnym stopniu ukształtowana, co nie znaczy, że pozbawiona niedoskonałości. Wręcz przeciwnie: dziecko oswoiwszy już mowę na tyle, aby sprawnie porozumieć się z innymi, zaczyna niejako „bawić” się językiem: tworzy własne słowa, skraca lub zlepia wyrazy, przestawia głoski. s.c.: W wieku trzech lat dzieci zaczynają chodzić do przedszkola. czy w każdym przedszkolu jest logopeda, który sprawdzi poziom rozwoju mowy naszego dziecka? Z.sz.-G: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku, każda publiczna placówka edukacyjna ma obowiązek udzielić i zorganizować uczniom oraz ich rodzicom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w której zakres wchodzi diagnoza i terapia logopedyczna. Rzeczywistość bywa nieco inna: często z powodów finansowych przedszkola ograniczają się do zatrudnienia logopedy w niepełnym wymiarze. Sytuacja taka zmusza specjalistów do wykonania diagnoz jedynie dla dzieci wskazanych przez nauczyciela, a terapią pozostaje objęta już tylko niewielka liczba potrzebujących tego dzieci. Dlatego warto samodzielnie śledzić rozwój mowy dziecka. s.c.: Wiemy, że rozwój mowy u dzieci przebiega różnie. Na co zwracać uwagę i kiedy interweniować? Z.sz.-G.: Oczywiście dzieci nie rozwijają się w równym tempie, a podane granice wiekowe rozwoju mowy są płynne. Niektóre maluchy zaczynają mówić trochę wcześniej, a niektóre chwilę później. Nie powinniśmy w niewłaściwy sposób ingerować w rozwój mowy naszego dziecka. Czy to zbyt wcześnie wymagając prawidłowego brzmienia głosek, których jeszcze nie jest w stanie wymówić, czy zaniedbując niepokojące sygnały. Kierujmy się więc prostą zasadą: jeśli cokolwiek w mowie naszej pociechy nas niepokoi, konsultacja z logopedą jest dobrym pomysłem. Zuzanna Szczęsna-Gaweł – psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej. Właścicielka Gabinetu Terapii Dziecięcej Stonoga. www.stonoga.edu.pl. rozmawiał: studio Caramella

Kwiecień Teraz Wilanów 33


Ogłoszenia

Reportaże: z chrzcin, komunii i slubów

Wilanów tel. 22 642 20 02 lub 601 64 22 00

ZAProsZENiE

10 min na farbowanie włosów? to możliwe tYLKo z marką tAhE

Przyjdź na bezpłatną konsultację do naszego specjalisty i przekonaj się jak szybka i przyjemna może być koloryzacja. serdecznie zapraszam mgr Edyta Gutowska-Kutyba

Dla20pierwszychosóbztymzaproszeniem,którezdecydująsięnakoloryzacjęPREZENT!, adlawszystkichpozostałych10%zniżkinakosmetykidopielęgnacjiwłosów!!! MORPHO KOSMETOLOGIA ul.Hlonda 10 lok 12U, www.morpho.waw.pl, Tel. 224129800, 780540069

34 Teraz Wilanów Kwiecień


Wiosenna promocja w

Hortex Włoszczyzna 450g

Tyskie 0,5L puszka

2,

BLACK TIGER

99

1,89 3,69

12,69 14,69

4,29

2,69

Chipsy bananowe LUZ/kg

Syoss

3,29

Frugo 250ml MIX

16,99

1,99 2,69

Chleb z wiejskiej chaty

Sok Royal Apple 5L

5,99

Bagietka czosnkowa

24,99

2,99 3,39

Miasteczko Wilanów: Al. Wilanowska 9, tel. 22 370 22 96 i ul. Sarmacka 20, tel. 22 858 45 15 Codziennie otwarte od 700 do 2230 ZAPRASZAMY! Państwa iwagi i propozycje prosimy wysyłać na: biuro.organic@gmail.com Oferta ważna przez miesiąc lub do wyczerpania zapasów.


1

Moda JaK dobrać WZorZysTe ubrania?

moda mo da Ja

KlaudynaPabudzińska-Kossek www.makeup.waw.pl

1, 3, 4, 5, 10: River Island, 2,: H&M, 6, 7, 8, 9, 11: Mohito, 12, 13: Cropp, 14, 15, 16: Reserved. Elementy kreacji dobrała klaudyna pabudzińska-kossek

Jak dobrać wzorzyste ubrania, tak modne w tym sezonie? Co sprawia, że modelki na zdjęciu, mając na sobie na pierwszy rzut oka niepasujące do siebie ubrania, wyglądają świetnie? W tym sezonie moda jest dla odważnych. Kto lubi być zauważonym, to jego czas. Prócz przepięknych, żywych kolorów i ich kontrastowych połączeń odnajdziemy również niesamowitą ilość wzorów. Często przypominać nam będą obrazy z kalejdoskopu. Styl Versace chyba jest tego najlepszym przykładem. Na pewno dostrzeżemy wszelakie motywy zwierzęce. Taką kolekcję inspirowaną Afryką zaprezentowali nam tej wiosny Roberto Cavalli i Donna Karan. Bardzo popularne są wzory kwiatowe, które dominowały między innymi na pokazach Erdem i Valentino. Pojawiające się kwiaty są zawsze w pełni kwitnienia i zazwyczaj posiadają ogromne płatki. Styl Erdem odróżniamy po bardzo delikatnej, pastelowej, zmierzającej ku modnemu błękitowi kolorystyce. Julian Louie oraz Mary Katrantzou's przedstawili w swojej kolekcji ciekawe pomysły, polegające na tym, że ubranie jest jakby ekranem, na którym są wyświetlane zdjęcia kwiatów, traw i roślin. Carven i Kenzo proponują desenie geometryczne oparte głównie na szlaczkach. Dolce&Gabbana to bardzo kolorowe motywy warzywne. Versus, Emporio Armani, Gucci lansują niezmiennie modę na uniwersalne i zawsze świetnie wyglądające połączenie bieli i czerni. Jednym słowem – można by rzec – znajdziemy wszystko, czego dusza zapragnie. Królujące w tym sezonie wzory możemy podzielić na dwie grupy: pierwszą inspirowaną otaczającą nas przyrodą − motywy zwierzęce, takie jak cętki, panterka, muszle i wzory roślinne (wielkie kwiaty, liście, palmy, owoce) oraz drugą grupę inspirowaną matematyką − czasami nawet bardzo skomplikowane wzory geometryczne. Gdzieś pomiędzy nimi odnajdziemy np. motywy samochodowe, czy też kolorowe łańcuchy. Nie dość, że taka mnogość wzorów, to jeszcze w dodatku wszystko naraz. A im więcej tym lepiej. W związku z tym tutaj łatwo o przesadę, a granica między modnym ubiorem a optycznym bałaganem jest bardzo cienka. Niemniej jednak jest parę prostych sposobów, żeby temu zaradzić. Przede wszystkim wzory różnych części garderoby dobierajmy tak, aby ich kolory pasowały do siebie lub aby posiadały swoje kolorystyczne odpowiedniki. Jeśli, mimo to, wydaje nam się, że nie najlepiej dobrałyśmy ubrania, zawsze możemy połączyć ubranie wzorzyste z inną częścią ubrania, która jest gładka. Pamiętajmy, że wzór na ubraniu może nam pomóc w optycznej korekcji mankamentów lub zaakcentowaniu walorów naszej figury. Tutaj pomocna będzie bardzo prosta zasada wykorzystywana w malarstwie czy też makijażu – co jasne uwypukla, co ciemne maskuje. Więc jeśli uważamy, że mamy zbyt wąskie ramiona czy za mały biust, za to zbyt dużą pupę, starajmy się znaleźć sukienkę, której wzory będą przechodziły z góry na dół, od jasnych do ciemnych. Kolejnym elementem mody, który wkroczył, a właściwie powrócił (może nawet nigdy nie odszedł), jest koronka. Jednakże, nie ta delikatna, ale bardziej ta przypominająca serwety, gruba i z fakturą. Koronkę taką w tym sezonie możemy nosić do wszystkiego. Jeśli chodzi o spódnice to koniecznie ołówkowe lub drapowane. Każda z nich ma swoje zalety. Drapowane ukryją to co niechciane, natomiast ołówkowe podkreślą kształty. Inna ciekawostka modowa to powrót fasonów bluzek z wycięciami na ramiona. Interesujące, ale raczej nie polecane paniom o spadzistych ramionach. Jeśli myślimy o sukienkach, to hitem są te przypominające nam o latach 60. i 70. XX w. Rozkloszowane lub podkreślające figurę, ale koniecznie uwydatniające wcięcie w talii. W tym sezonie odnajdziemy również kolorowe kombinezony i dużo tunik, które są bardzo dobrym sposobem na wydłużenie nóg. Buciki to ciągle wysokie szpilki lub baleriny, niestety raczej nic pośredniego. Także w tym sezonie dozwolone wiele i jak nigdy możemy prawie bezkarnie ubierać się we wszystko, co posiadamy, a co jest wzorzyste.

6

2

7

3

4

5

36 Teraz Wilanów Kwiecień


Moda 12

9

13

KaleJdosKoPie aK W Ka leJdosKoPie 14

10

15

16

11

8

Kwiecień Teraz Wilanów 37


Uroda

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

skóry, powoduje podgrzanie i podrażnienie włókien kolagenowych, co skutkuje ich gwałtownym skurczeniem się do pierwotnej długości. W efekcie skóra zostaje zagęszczona i ściągnięta, zwiększa się jej napięcie oraz elastyczność, zmianom ulega również jej struktura, zmarszczki zostają wygładzone. Widać to już po paru chwilach od rozpoczęcia zabiegu.

carpe Diem: Pokaż mi swoje dłonie, a powiem ci kim jesteś

rozmowa z dr Magdaleną opadczuk z centrum Medycyny Estetycznej carpe Diem Dłonie są jedną z najczęściej pokazywanych otoczeniu częścią ciała, której zwłaszcza przy pierwszym kontakcie, uważnie się przyglądamy. Pewnie dlatego często mówi się, że są one naszą wizytówką. skóra dłoni narażona jest w sposób permanentny na szkodliwe działanie promieni słonecznych, wiatru, wahań temperatury i detergentów, więc jej pielęgnację powinniśmy szczególnie mieć na uwadze. O dłonie możemy dbać domowymi sposobami, nawilżać kremami i maseczkami, wygładzać peelingami. Nie zawsze jednak jest to wystarczające. Co może nam zaoferować medycyna estetyczna? Jeśli chodzi o nawilżanie i wygładzanie dłoni, numerem jeden chyba nadal pozostaje kwas hialuronowy. Idealnie radzi sobie zarówno z nawilżeniem, jak i wypełnieniem, maskując prześwitujące naczynia krwionośne i ścięgna. W zależności od potrzeby, indywidualnie dobieramy rodzaj kwasu hialuronowego i stopień jego usieciowania. Możemy podawać go nieinwazyjną metodą soft fillingu, która redukuje ryzyko powstawania siniaków. Skórę dłoni można również traktować seriami peelingów medycznych, które wyrównają strukturę skóry oraz ujednolicą ich zabarwienie. Często oprócz przesuszenia skóry dłoni, doskwiera nam utrata jej jędrności. Jest na to sposób? Oczywiście. Do regeneracji świetnie pobudzi skórę laser frakcyjny Palomar LUX 1540. Wiązki lasera przenikając w głąb skóry, pobudzają jej fibroblasty do tworzenia własnego kolagenu. Nadaje to jej bardziej zagęszczoną strukturę. Mikrowiązki, które koagulują naskórek, nie naruszają warstwy rogowej. W ten sposób zainicjowany zostaje naturalny proces regeneracji i leczenia z szybszym przyrostem nowej, zdrowej tkanki. Czy na skórę dłoni można stosować również podczerwień? Jak najbardziej. Tak zwany termo lifting jest zupełnie bezbolesnym zabiegiem, który w połączeniu z laserem frakcyjnym daje wyraźne i pozytywne efekty. Urządzenie emitując promieniowanie podczerwone IR, o specjalnie dobranej długości fali (750–1800 nm), powoduje jednolite i stopniowe rozgrzanie głębokich warstw skóry właściwej (65°C) ze stałym, ochronnym chłodzeniem powierzchniowym. Efekt termiczny, zachodzący w dolnych warstwach

Wielu kobietom nie są obce przebarwienia posłoneczne. Czy z nimi też możemy walczyć? Tak, ich redukcja możliwa jest dzięki laserowi Palomar i jego głowicy Max G. Działanie urządzenia oparte jest o zasadę fototermolizy selektywnej. Polega ona na namierzaniu odmiennych chromoforów w skórze dłoni, które selektywnie absorbują energię laserową lub świetlną w postaci ciepła i wykazują pożądaną reakcję. Optymalne fale światła rozjaśniają przebarwienia poprzez namierzanie chromoforów melaniny. Uszkodzone zmiany są następnie rozjaśniane na skutek naturalnych procesów odnowy skóry, w efekcie których zmiana znika ze skóry. Przebarwienia łagodnie łuszczą się i znikają w ciągu 2–3 dni.

Zgłoś się do kliniki Carpe Diem z tym egzemplarzem „Teraz Wilanów”, a otrzymasz 20% rabatu na wszystkie zabiegi do końca 30.04.2012

Centrum Medycyny Estetycznej Carpe Diem al. komisji Edukacji narodowej 98/u17 02-777 warszawa tel. 22 641 01 33, 608 888 888 www.carpediem-klinika.pl

38 Teraz Wilanów Kwiecień


ada

ĂZLDW]DEDZHN

aDa - ul. Hlonda 10/10 auDi rOWińSki WajDemajer ul. Łukasza Drewny 24 a. blikle Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna ameriCaN bOOkStOre Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna aCCiONa ul. Klimczaka Al. Rzeczypospolitej apteka ŚW. łukaSza Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin jeziorna apteka pHarmeDil Al. Wilanowska 9 lok.2 apteka j. i l. marCiNkOWSCY ul. Sarmacka 9 bel paeSe ul. Sarmacka 22 belliSaNa Al. Wilanowska 7/3 biSteCCa biStrO ul. Branickiego 11 bruSH bY maCDONalD-WlODarSki ul. Bielawska 16, Konstancin Jeziorna bObO Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna CaNDle rOOm Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna Carpe Diem Al. KEN 98/U17 CaStellO ul. Wiertnicza 96

CeNtrum kulturY WilaNóW ul. Wiertnicza 26 www.kulturawilanow.pl Cezar Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna

CeNtrum HaNDlOWe Stara papierNia al. Wojska polskiego 3, konstancin jeziorna www.starapapiernia.pl Cka mróWka ul. Przekorna 33 Cru WiNe StOre ul. Sarmacka 5k/2 CukierNia St. StrzałkOWSki ul. Kosiarzy 37 Da graSSO ul. Sarmacka 10 lok.B DeCOlOr ul. Przekorna 33

Teraz Wilanów

Miejsca, w których otrzymasz miesięcznik Teraz Wilanów DeNtiCal CeNter ul. Sarmacka 17 lok.120 Deli pariS ul. Kazachska 1 DelikateSY Sarmata ul.Sarmacka 6/2u Dermika SalON & Spa ul. Sarmacka 10 DireCt SCHOOl Al. Wilanowska 5 egurrOla DaNCe StuDiO Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna ergO HeStia S.a. ul. Klimczaka 22 e. WeDel - pijalNia CzekOlaDY ul. St. Kostki Potockiego 24E fabriCa De paSjONe ul. Klimczaka 5 faSHiON iSlaND Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna glam life ul. Kazachska 3 lok. 155 glObal fitNeSS ul. Sarmacka 5 gOlf parkS pOlaND ul. Z. Vogla 19 guStO - DelikateSY ul. Klimczaka 5 HYDrOpOOl ul. Przekorna 33/3 HOme SWeet HOme ul. Branieckiego 9 iNglOt Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna

kOSmetYCzNY iNStYtut Dr ireNa eriS - Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna kOSzYCzek - DelikateSY ul. Sarmacka 28b kuCHNie ŚWiata Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna la paSSiON Du viN Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna magiC WOrlD Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna mariONNauD Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna maNDariN - ul. Kremowa 63 mała CzarNa ul. Klimczaka 5 lok.86 milaNOvO - reStauraNt ul. St. Kostki Potockiego 24 G mOrpHO - ul. Hlonda 10 lok.12U

muzeum pałaC W WilaNOWie ul. St. kostki potockiego 10/16 www.wilanow-palac.pl

muzeum plakatu W WilaNOWie ul. St. kostki potockiego 10/16 www.postermuseum.pl NaSze miejSCe ul. Sarmacka 10 lok.A NaSz WilaNóW NieruCHOmOŚCi ul. Wiertnicza 45, itaka - biurO pODrózY NeCkermaNN pOlSka ul. klimczaka 17/207 Al. Wilanowska 9 www.itaka.pl wilanow.klimczaka@fc.itaka.pl NieWaDa CliNiC Al. Wilanowska 5 lok.2 jaN piekarz NOWa kuźNia Al. Wojska Polskiego 3, ul. Kostki Potockiego 24 Konstancin Jeziorna NuvOlari klif – Sklep z ObuWiem ul. Łukasza Drewny 24 Al. Wojska Polskiego 3, NzOz XO DeNtal CliNiC Konstancin Jeziorna ul. Sarmacka 9 lok. 110 kaWiarNia marrON Outlet końcówki kolekcji ul. Przyczółkowa 400 ul. Sarmacka 1A lok 1 kiDS tOWN OptiCOl - SalON OptYCzNY ul. Wandy Rutkiewicz 17 Al. Wojska Polskiego 3, kliNika DźWięku Konstancin Jeziorna Al. Wilanowska 7 kOłOmija - ul. Warszawska 3 OrgaNiC Al. Wilanowska 9 Konstańcin Jeziorna ul. Sarmacka 20 kOSmetYCzNY iNStYtut Dr ireNa eriS - ul. Kosiarzy 37

OrigiNe italia prOjeCt Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna papierNik ul. Sarmacka 1B lok.22B papieróffka Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna perfeCt viSiON ul. Sarmacka 17 petit bebe ul. Sarmacka 10 lok.8u

piWNiCa SmakóW Sarmacka 20/137 www.piwnicasmakow.pl plaY - Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna pOlNOrD - ul. Klimczaka 3 pOmiDOrO Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna pralNia lemON freSH Ul. Hlonda 2 / U2 pralNia WilaNóW ul. Sarmacka 1A przYCHODNia eSCulap Al. Wilanowska 9, lok.U1 i 2 przYCHODNi WeterYNarYjNej OStOja Salvet, ul.Hlonda 2 lok.U7

Sklep SWeet liviNg ul. Kazachska 1 lok 30 SkarabeuSz - ul. Sarmacka 10A Spa WilaNóW - ul. Marconich 3 StarOpOlSki pieC ul. Sarmacka 28 Steel fOreSt Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna StuDiO rOCOCO Al. Rzeczypospolitej 18 lok.135 SuSHi zume ul. Klimczaka 5 ŚWiat WakaCji Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna YegO ul. Sarmacka 1B teCHNO-DrY - pralNia Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna teNuta ŚWiat WiN i alkOHOli ul. Klimczaka 17 lok. 210 telepizza ul. Hlonda 10 tHe palmS ul. Sarmacka 22 lok. 135 www.thepalms.edu.pl tik-SOft Sp. z o.o. Aleja Wilanowska 5 lok.19

miesięcznik bezpłatny

reDakCja teraz WilaNóW ul. Sarmacka 18 lok.2 www.terazwilanow.pl

re/maX tOp NieruCHOmOŚCi ul. klimczaka 8 lok.42 www.remaxtop.pl reStauraCja CHiNa garDeN ul. Kazachska 1 rObYg - ul. Klimczaka 12c SalON frYzjerSki WOjtka zielińSkiegO Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna SalON urODY marYSieńka ul. Sarmacka 5k lok.8) SarmaCkie SmakOłYki ul. Sarmacka 10 SCaNDiNaviaN HOuSe Al. Rzeczypospolitej 18 lok.70 Sklep mięSNO - WęDliNiarSki "p&p"S.C. - ul. Sarmacka 6 lok.B3 S & b - Al. Wilanowska 7 SHe - ul. Sarmacka 16

urząD DzielNiCY WilaNóW ul. St. kostki potockiego 11 www.wilanow.pl vaNila HOme & COffee ul. Zaściankowa 98 veNuS - ul. Kazachska 1 vilaNO - ul. Kazachska 1 vilaNOva reStauraNt ul. Klimczaka 22 villa NOva DeNtal CliNiC ul. Marconich 3 villa NuOva - reStauraCja ul. St. Kostki Potockiego 23 vip faSHiON ODzież markOWa Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna WiNiarNia SuperiOre al. Wilanowska 9A WiNOtOpia ul. Zaściankowa 96 lok.1B zieleNiak u piOtra Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna zume - SuSHi bar Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna żabka - ul. Sarmacka 20

Jesli chcesz, aby Twój punkt znalazł się na tej liście wyślij e-mail na redakcja@teraz-wilanow.pl

Kwiecień Teraz Wilanów 39


Razem możemy więcej...

Foto: aeronauta.pl

Specjalizujemy się w zarządzaniu podeweloperskimi wspólnotami mieszkaniowymi. Nasi administratorzy to licencjonowani zarządcy nieruchomości z wieloletnim doświadczeniem. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną, rzetelną i przejrzystą księgowość, a także indywidualną stronę internetową dla każdej wspólnoty, wraz z dostępem do kartoteki poszczególnych lokali i forum dyskusyjnym. Skutecznie egzekwujemy od deweloperów roszczenia z tytułu rękojmi.

Nasze biuro znajduje się na terenie Miasteczka Wilanów LemmonHouse sp. z o.o., ul. Sarmacka 18 lok.2, 02-972 Warszawa. (budynek AURA PARK-A) tel: +48 22 885-30-20, tel/fax: +48 22 258-13-92, e-mail: biuro@lemmonhouse.pl

www.lemmonhouse.pl

Teraz Wilanów Kwiecień  

teraz_wilanow_kwiecien

Teraz Wilanów Kwiecień  

teraz_wilanow_kwiecien

Advertisement