__MAIN_TEXT__

Page 1

Teraz

Wilanów PRZESTRZEń PUBLiCZNa:

SaLON dLa KULTU

WyWiad: „Gdy nadchodzą święta”

WyNiKi i EdyCJi WiLaNOWSKiEGO KONKURSU PLaSTyCZNEGO dLa dZiECi pt. „KOCham mOJE miaSTO”


dosnych Rodzinnych i ra arodzenia Świąt Bożego N myślności oraz wszelkiej po Nowym Roku, w nadchodzącym kańcom wszystkim Miesz ic życzy Wilanowa i okol zespół Teraz Wilanów

Teraz

Wilanów PRZESTRZEń PUBLiCZNa:

SaLON dLa KULTU

WyWiad:

„Gdy nadchodzą święta”

WyNiKi i EdyCJi WiLaNOWSKiEGO KONKURSU PLaSTyCZNEGO dLa dZiECi pt. „KOCham mOJE miaSTO”

Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco Redakcja: ul. Sarmacka 18 lok.2, tel. 22 885 30 20 fax: 22 258 13 92 redakcja@teraz-wilanow.pl

Współpraca: Anna Krokosz Dorota Wójtowicz-Wielgopolan Guy C. Perry Jacek Mosur Klaudyna Pabudzińska-Kossek Małgorzata Wróblewska

Reklama: Adrian Gorkowski gorkowski@teraz-wilanow.pl tel: +48 514 58 25 09 reklama@teraz-wilanow.pl tel. 22 885 30 20

Na okładce: „Gdy nadchodzą święta” Foto: Mosur.Art.pl Sesja zrealizowana w Studio Caramella.

WYDAWCA: LEMMONHOUSE sp. z o.o. 02-972 Warszawa, ul.Sarmacka 18 lok. 2, KRS: 0000340072, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 50.000zł, REGON: 142035681, NIP: 9512294400

www.terazwilanow.pl


Miesięcznik TERAZ WILANÓW, Centrum Kultury Wilanów oraz pracownia IN-VI mają przyjemność ogłosić WYNIKI I EDYCJI WILANOWSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI pt. „KOCHAM

MOJE MIASTO”,

w którym udział wzięło siedem warszawskich placówek szkolnych i przedszkolnych: – „Akademia Uśmiechu” przy ulicy Księdza Prymasa Augusta Hlonda 3, – „Polsko-Angielskie Przedszkole Artystyczne” przy ulicy Królewicza Jakuba 71, – „KID’S ACADEMY Polsko-Angielskie Przedszkole” przy ul. Arbuzowej 33D, – „Szkoła Podstawowa nr 115 im. Wandy Turowskiej” przy ulicy Okrężnej 80, – „Szkoła Podstawowa nr 169 im. Orła Białego” przy ulicy Uprawnej 9/17, – „Zespół Szkół nr 2 w Warszawie im. Wandy Rutkiewicz” przy ulicy Gubinowskiej 28/30 oraz – „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3” przy ulicy Przyczółkowej 27.

Komisja Konkursowa w składzie: dyrektor Centrum Kultury Wilanów Robert Woźniak, Guy C. Perry z pracowni planistyczno-architektonicznej „IN-VI”, Redaktor Naczelna „Teraz Wilanów” Magali Gutierrez Carrasco oraz Komisja Małych Ekspertów – Guy Louis Perry (5,5 roku), Carla Habierska (12 lat), Agnieszka Stafiej (12 lat) oraz Antoni Habierski (14 lat), po zapoznaniu się ze wszystkimi 222 pracami zgłoszonymi w konkursie, po burzliwej naradzie postanowiły nagrodzić następujących Młodych Artystów. W kategorii „Dzieci z grup wiekowych 3– 5 lat” Pierwsze Miejsce zajęła LIDIA KRUZEL Drugie Miejsce zajęła MAJA DUBRAWSKA Trzecie Miejsce zajęła ZUZANNA WOJTCZUK Wyróżnienie otrzymali MAJA CYLKOWSKA, KAMILA i KACPER KACZMAREK oraz KASIA TYC.

Nasze miasto W kategorii „Dzieci z grup wiekowych 6–9 lat” Pierwsze Miejsce zajęła KAROLINA LOKWENC Drugie Miejsce zajęła MATYLDA RAKOWSKA Trzecie Miejsce zajęła LILIANA MALEC Wyróżnienie otrzymała NATALIE WOLAK. W kategorii „Dzieci z grup wiekowych 10–12 lat” Pierwsze Miejsce zajął DAWID KARACH Drugie Miejsce zajął ADAM GAZECKI Trzecie Miejsce zajęła THANH MINH VU Wyróżnienie otrzymali JULIA FIOłNA oraz MATEUSZ WYSKOK. Wyniki opublikowane zostały na stronie internetowej Centrum Kultury Wilanów www.kulturawilanow.pl, a wystawa prac, przygotowana dzięki wsparciu firmy LEMMONHOUSE Sp. z o.o., odbędzie się 15 grudnia 2012 roku o godzinie 11:00 w siedzibie tej firmy przy ulicy Sarmackiej 18 lok. 2. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na to spotkanie, ponieważ to niepowtarzalna okazja zobaczyć na własne oczy wyjątkowe dzieła uzdolnionych młodych wilanowskich twórców i być świadkiem wręczenia nagród, dyplomów oraz wyróżnień najlepszym z najlepszych biorących udział. Nauczyciele „Akademii Uśmiechu”, zanim dzieci przystąpiły do konkursu, przeprowadzili rozmowy z dziećmi. I o to ich wypowiedzi: Co mi się podoba w moim mieście? Moje przedszkole, mój dom, Kolumna Zygmunta, Zamek Królewski, Syrena Warszawska, Pałac Kultury, łazienki, Centrum Kopernika, Stare Miasto, basen, kino, metro, sklep Żabka, sklepy z zabawkami, autobusy, ulice, samochody, znaki drogowe, zabytki, fontanny, straż pożarna, wesołe miasteczko, łąki, park, kwiaty i trawy w parku, drzewa, huśtawki, trampoliny, karuzela, Orlik.

4 Teraz Wilanów Grudzień


Nasze miasto

PierwszeMiejsce:KAROLINALOKWeNC DrugieMiejsce:MATYLDARAKOWSKA TrzecieMiejsce:LILIANAMALeC

PierwszeMiejsce:DAWIDKARACH DrugieMiejsce:ADAMGAzeCKI TrzecieMiejsce:THANHMINHVU

Co mi się nie podoba w moim mieście? Hałas, głośne trąbienie samochodów, stare auta, stare kina, stare sklepy, stare domy, bloki, śmieci na ulicy, zanieczyszczenie środowiska, ciemne ulice, korki uliczne. Czego brakuje w moim mieście? Co chciałbym mieć/zmienić w moim mieście? Sklep z cukierkami, z zabawkami, więcej sklepów, pałac, duży plac zabaw, miejsce do zabawy, duży basen, kwiaty, zwierzęta. ORGANIZATORZY KONKURSU:

SPONSOR WYSTAWY:

miesięcznik bezpłatny

FUNDATORZY NAGRóD:

PARTNERZY:

FUNDATOR TORTU:

PARTNERZY MEDIALNY:

Grudzień Teraz Wilanów 5


Nasze miasto Wil anoWskaParadaśWiąteczna

WiceMistrzostWoiPuchar PrezydentarPdlakuźniartystyczneJ Grupadorosłakuźniartystycznejcentrumkultur yWilanówobroniłatytułWicemistrzaPolskipodczasiiMistrzostwPolskiwkarachMazurowych,któreodbyły sięwJózefowiewdniach24–25listopada2012r.PodczasMistrzostwPolski kuźniazaprezentowałasięwdwóchgrupachitymsamymmożepochwalićsię takżesiódmąlokatą,wktórejwystąpilimiędzyinnymitancerzedebiutującyw konkursietejrangi.nagrodzonechoreografieprzygotowałainstruktorkakuźni artystycznejPaniagnieszkanagnajewicz,którapodczasMistrzostwotrzymała PucharPrezydentarzeczypospolitejPolskiejBronisławakomorowskiegozachoreografięnajpełniejoddającąduchasalonowegokaramazurowego.serdecznie gratulujemyinstruktorceorazzespołowi,któr yreprezentowałyPanie:ewaBrzostowska-radziwiłłów,agataGryglak-opas,Jolantaszulc,MałgorzataGicewicz, hannareczek,Joannakuczyńska,aleksandraliwińska,dorotakolbuszorazPanowie:krzysztofradziwiłłów,Marcinopas,JanGicewicz,Jarosławkról,eugeniuszreczek,krzysztofkowalczyk,robertkuczyńskiiMarcinrawlikowski. Gratulujemyiżyczymydalszychsukcesówdlacałegozespołukuźniaartystyczna.

6 Teraz Wilanów Grudzień

radaizarząddzielnicyWilanówm.st.WarszawyorazcentrumkulturyWilanówzapraszają23grudnia2012r.o godz.11.30naWilanowską Paradęświątecznązeświętym Mikołajem,którarozpoczniesię ogodz.11.30podświątynią opatrznościBożejwWilanowieizakończynaskwerzePrymasowskimprzykościeleśw.annywWilanowie. najważniejsząosobistościątegoniezwykłegoorszakubędzie,oczywiście,święty Mikołajniosącywielkidzwon,któregodźwiękwprowadzinaswświątecznynastrój.asystowaćbędziemukrólewnaśnieżka,postaćrównieżnaszczudłach,sypiącazgór yśniegiem,wesołypuszystyBałwanek,przekomarzającysięzpsotnymdiabełkiem.Wszystkotoodbywaćsiębędziewrytmiebębenków,naktórychzagrasympatycznykrasnoludek.Pieczenadwszystkimsprawowaćbędzie królowaśnieguzpomocądostojnychaniołów. Wtymdniuodgodz.10.00zapraszamytakżenaWilanowskiJarmarkBożonarodzeniowy,któryodbędziesięprzyul.stanisławakostkiPotockiego.naodwiedzającychczekaćbędąstoiskazeświątecznymiwypiekami,wędlinamiipieczywem,atakżewyrobyrękodzieła,biżuteriaorazakcesoriaiozdobyświąteczne. serdeczniezapraszamycałerodzinynawyjątkowewydarzenie,któreprzeniesie wszystkichwświatmagicznychświątecznychbajek.


Nasze miasto

Dzień Dawcy Szpiku w Miasteczku Wilanów. Przyjdź 15 grudnia 2012 Ty też możesz pomóc!

15 grudnia br. odbędzie się Dzień Dawcy Szpiku w naszym Miasteczku. Im więcej potencjalnych dawców, tym większe szanse na życie dla osób chorych na białaczkę i inne choroby układu krwiotwórczego. Dlatego Fundacja DKMS Polska wraz z organizatorami lokalnymi przeprowadza Dni Dawcy, podczas których wszystkie zdrowe osoby mogą dokonać rejestracji i tym samym powiększyć bazę potencjalnych dawców. Bazując na wsparciu finansowym oraz ponad dwudziestotrzyletnim doświadczeniu Fundatora DKMS Polska, czyli DKMS Niemcy, od początku działalności udało nam się przebadać i zarejestrować w bazie Fundacji ponad 259 000 potencjalnych dawców szpiku, a już 287 osób dało szansę na nowe życie Pacjentom. Rejestracja potencjalnych dawców odbędzie się 15 grudnia w godzinach 10.00–16.00 w siedzibie firmy RE/MAX Top Nieruchomości, przy ul. Klimczaka 8 lok. 42 w Miasteczku Wilanów. Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). Rejestracja polega na pobraniu 4 ml krwi i zajmuje tylko chwilę. Na podstawie pobranej krwi zostaną określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego, wtedy jest możliwość uratowania komuś życia poprzez przeszczep szpiku. Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować, powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL. Więcej informacji: www.dkms.pl, tel.: 22 331 01 47, email: fundacja@dkms.pl. Osoby do kontaktu: Tomasz Oćwieja, +48 22 572 30 15, tomasz.ocwieja@dkms.pl oraz Tamara Pastuszyńska – 22 242 80 60, tamara.pastuszynska@remax-polska.pl.

Grudzień Teraz Wilanów 7

* Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Promocja obejmuje wszystkie zabawki z logiem Fisher-Price, Tomek i Przyjaciele, Imaginext, Złota Rączka, Jake

Serdeczne życzenia z okazji Bożego Narodzenia, dużo zdrowia, radości i pomyślności. życzy świat Zabawek

Serdecznie zapraszamy ul. Hlonda 10/10, 02-972 Warszawa

tel. 22 253 78 39, pn–pt: 1100–1900, sob: 1000–1600


Przestrzeń publiczna

Salon dl Wiele z moich ulubionych miejsc publicznych i parków na całym świecie jest związana właśnie z instytucjami duchowymi. Takim miejscem jest na przykład park znajdujący się w Paryżu zaraz za Katedrą Notre Dame. Korzysta się z niego z przyjemnością o każdej porze roku. Także place i ogrody wokół Błękitnego Meczetu czy Hagia Sophia w Stambule dostarczają niezapomnianych wrażeń porównywalnych z wrażeniami płynącymi z podziwiania ich wnętrz czy oglądania struktury samych obiektów. W Japonii z kolei, pochód przez krajobraz i wzdłuż oceanu w drodze do świątyni shinto – Ise – jest tak samo ważny dla odwiedzających jak zobaczenie świątyni, która jest zresztą trudna do zauważenia. Drewniana świątynia Ise jest niszczona i odbudowywana co 20 lat na przemian w innym miejscu uświęconego terenu. Natomiast park przylegający do Sagrady Familii w Barcelonie oferuje najlepsze widoki bazyliki, której budowa jak wiemy postępuje od ostatniego stulecia.

SagradaFamiliachoćcałyczaswbudowie(jakŚOB)sąsiadujezpięknieutrzymanymparkiem

miejsca kultu religijnego tradycyjnie spełniają rolę zarówno serca, jak i duchowego centrum społeczności. Kościoły, świątynie, meczety, synagogi oraz kaplice są często najbardziej wyjątkowymi i niezapomnianymi budynkami w mieście, miasteczku lub dzielnicy. Są to miejsca, które przyciągają ludzi do wspólnego obchodzenia uroczystości, jak choćby nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Służą jako miejsca kontemplacji i koncentracji ludzi wszelkich wyznań. Najważniejsze miejsca kultu są ulokowane przy stosownych placach publicznych i/lub ogrodach. 8 Teraz Wilanów Grudzień

W Maroku, gdy planujemy nową dzielnicę, prawo narzuca aby zapewnić dogodną lokalizację dla meczetów z odpowiednio zaprojektowanymi placami i ogrodami. Co ciekawe, często są to pierwsze budynki, które są oddawane do użytku nowym wspólnotom razem z wspomnianymi przestrzeniami publicznymi. W Brazylii natomiast, nawet najbiedniejsze miasta mają kościoły w centrum swojej społeczności z ładnymi placami, które służą jako miejsca dla wszelkiego rodzaju uroczystości religijnych i sezonowych, jak również jest to całoroczny „salon” na świeżym powietrzu dla wszystkich mieszkańców każdego wieczoru. Wzbogacanie tych placów, w sposób nieunikniony, jest połączonym wysiłkiem, w którym zaangażowany jest kościół, sektor publiczny, prywatne przedsiębiorstwa i lokalni mieszkańcy. Wyobraźmy sobie Wiedeń bez jego katedry i pięknych placów publicznych – to nie ten sam Wiedeń. Większość polskich miast i wsi jest również identyfikowana z ich kościołami. Kościół ze swoim terenem oraz znajdujące się obok cmentarze, tworzą najbardziej zauważalne ce-


Przestrzeń publiczna

la kultu chy krajobrazu miejskiego. Ich poziom utrzymania jest często wskaźnikiem kondycji wspólnoty, nie tylko samego kościoła. Wierzę, iż mamy szczęście, że Miasteczko Wilanów w samym sercu osiedla ma Świątynię Opatrzności Bożej. Świątynia odgrywa nie tylko tradycyjną religijną rolę dla Polaków i tutejszych mieszkańców, ale jest swoistym pomnikiem roli kościoła w wyrażaniu sprzeciwu w okresie prześladowań politycznych, męstwa Polaków w przywróceniu wolnego społeczeństwa oraz najpopularniejszego papieża jakiego poznał świat. Wszyscy czekamy na odsłonięcie wkrótce ukończonej kopuły – symbolicznie, być może najważniejszego momentu podczas budowy miejsca kultu. To będzie moment dumy dla kościoła, architekta (Szymborski) i dla mieszkańców Miasteczka Wilanów. Myśląc o przyszłym roku, zapewne największym darem jaki lokalna społeczność może dać Świątyni jest to, aby pomóc poprawić otaczający ją docelowo parkowy pejzaż. Otoczenie kościoła, które mamy w tej chwili jest kompletnym nieporozumieniem i powinno być dopasowane do ważności tej instytucji. Być może warto pomyśleć o społecznych akcjach sadzenia roślin… Ważnym krokiem dla Świątyni byłoby także podjęcie działań mających na celu umożliwienie tworzenia fizycznej – a nie tylko duchowej – więzi z tutejszą wspólnotą. W tym celu należy przesunąć istniejące ogrodzenie tak, aby zabezpieczało ono tylko teren budowy, a udostępnioną dzięki temu przestrzeń można by w końcu zagospodarować i otworzyć dla ludzi. Musi to być jednak współpraca dwustronna. W planie urbanistycznym Miasteczka Wilanów place oraz jakość zieleni wokół Świątyni mają zasadniczo równoważyć intensywność otaczających ją budynków. Poprawa jakości terenów przyległych do Świątyni będzie korzystna dla wszystkich stron co – miejmy nadzieję – nadejdzie wraz z wiosną. Uporanie się z polem pełnym chwastów i taką wizytówką Świątyni powinno być jednym z kluczowych zadań tej placówki w 2013 roku. GuyC.Perry

Grudzień Teraz Wilanów 9

KatedraNotreDamezwłasnymparkiem

BłękitnyMeczetzprzyległymiogrodami

OgrodyWatykańskie


Aktualności Wyróżnienie dla Miasteczka Wilanów

Miasto Kanton w Chinach liczy szesnaście milionów mieszkańców

Pod koniec listopada, w Urzędzie Dzielnicy Wilanów, Guy Perry – twórca koncepcji zagospodarowania Miasteczka Wilanów – przekazał Burmistrzowi Dzielnicy Ludwikowi Rakowskiemu dyplom dla m.st. Warszawy za prezentację innowacyjnego w rozumieniu globalnym projektu Miasteczka Wilanów podczas pierwszej edycji konkursu "Guangzhou International Award for Urban Innovation". Konkurs zorganizowały władze szesnastomilionowego miasta Kanton (Guangzhou) w południowych Chinach we współpracy z United Cities and Local Governments (UCLG) a także World Association of Major Metropolises. Guy Perry był obecny w Kantonie na konferencji kończącej konkurs i reprezentował projekt. Ponadto w ramach inicjatywy organizatorów "Guangzhou Award" zasadził drzewo kapokowe w imieniu m.st. Warszawy. Ze 153 drzew posadzonych wspólnie przez uczestników konferencji (ilość drzew jest taka sama co liczba miast z których nadesłano zgłoszenia konkursowe) i dodatkowego jednego drzewa wieńczącego całość kompozycji powstał w Kantonie park przyjaźni. Symbolizuje on tę interesującą platformę wymiany międzynarodowych doświadczeń, mających na celu ulepszanie współczesnych miast.

Guy Perry i burmistrz Ludwik Rakowski

Chen Jianhua, mer Kantonu i Guy Perry

Plansza prezentująca warszawski projekt na wystawie w Kantonie

We wrześniu br. stołeczne Miasteczko Wilanów zostało zgłoszone do konkursu razem z innymi 255 projektami z całego świata. Wilanowskie osiedle znalazło się w gronie najciekawszych 45 propozycji, dostając się tym samym do półfinału. Z tej grupy wyłoniono następnie 15 nominowanych do nagrody głównej projektów oraz 30 wyróżnień, wśród których znalazło się Miasteczko Wilanów. Jury konkursowe zakwalifikowało warszawskie osiedle jako "deserving initiative" – czyli innowacyjne rozwiązanie urbanistyczne w kontekście zrównoważonej rozbudowy miasta. Miasteczko Wilanów zostało zaprezentowane ponadto w książce "Deserving and outstanding initiatives of the 2012 Guangzhou International Award for Urban Innovation", która zawiera opis zwycięskich i wyróżnionych projektów. Konkurs „Guangzhou Award” ma na celu dostrzeganie i nagradzanie szerokorozumianych innowacyjnych przedsięwzięć i praktyk wdrażanych w miastach. W pierwszej edycji konkursu nadesłane zgłoszenia stanowiły przede wszystkim propozycje programów rządowych i samorządowych mające na celu zrównoważony rozwój miast, regionów i dzielnic oraz poprawę jakości życia ich mieszkańców. Nadesłane zgłoszenia dotyczyły dziedzin takich jak: planowanie przestrzenne, administracja, ochrona środowiska naturalnego, rozwój technologiczny, budownictwo mieszkaniowe, komunikacja miejska, świadczenia socjalne, wsparcie projektów społecznych przez sektor publiczny.

konkurS na najpiękniejSzą wilanowSką witrynę handlowo-uSługową W związku z przedłużeniem terminu umożliwiającego zgłaszanie się do konkursu do 30 listopada, wyniki wraz z prezentacją zwycięskich witryn będziemy mogli opublikować w wydaniu styczniowym miesięcznika. Werdykt jury zostanie upubliczniony w połowie grudnia br. na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Wilanów: wilanow.pl 10 Teraz Wilanów Grudzień


Foto: Kama Nienaltowska (www.kamanienaltowska.com), Marka: Try The Truth (www.trythetruth.pl), Make-up: Wioletta Wypijewska, Fryzura: Studio Fryzur Mariusz Szymojko, Stylizacja: Iwona Jankowska, Buty: ALDO

Relacja konStancin-jeziorna światową Stolicą mody

W chłodny sobotni wieczór, 24 listopada 2012 roku, w „Egurrola Dance Studio" w Centrum Handlowym „Stara Papiernia" w Konstancinie-Jeziornie odbył się pokaz mody „Piękno i Prawda", któremu partnerował miesięcznik „Teraz Wilanów". Modelki zaprezentowały, przygotowaną przez stylistkę gwiazd, Panią Annę Adamiak, kolekcję dziesięciu sukni nowej marki „Try The Truth" oraz niesamowite fryzury, które stworzył stylista fryzur Pan Mariusz Szymojko. Suknie nowej marki prezentowały tego dnia również Pani Aleksandra Mikołajczak, która profesjonalnie poprowadziła pokaz „Piękno i Prawda", a także aktorka Julia Pietrucha, która już wcześniej współpracowała z Mariuszem Szymojko (podobnie jak Pani Anna Kerth, czy Pani Nina Tyrka, która reprezentowała tego wieczoru gospodarza miejsca, Pana Agustina Egurrolę). Na prezentację w „Starej Papierni" przyszło kilkuset zaproszonych gości. Oprócz aktorek Julii Pietruchy i Anny Kerth, spotkaliśmy aktora Jarosława Jakimowicza i prezenterkę pogody Weronikę Diallo oraz wciąż kojarzonego z „Lotto" Ryszarda Rembiszewskiego.

Wiele kreacji z atelier „Try The Truth" wzbudziło entuzjazm zarówno żeńskiej, jak i męskiej części publiczności, którzy często nagradzali modelki aplauzem. Pokazano zarówno klasyczne suknie z jedwabiu, jak i prześwitujące koronkowe propozycje dla odważnych miłośniczek ekstrawagancji, która jest szczególnie polecana przez znawców mody w tym sezonie. Przyjemnym dopełnieniem całości okazał się krótki pokaz tańca, zaprezentowany przez parę tancerzy „Egurrola Dance Studio", który zainaugurował wieczór, muzyka lat 80. prezentowana przez DJ-a oraz olbrzymi tort, którego nie mogło zabraknąć w takim dniu. Ciągła obecność kilkudziesięciu osób na parkiecie potwierdziła, że wieczór został świetnie zorganizowany, a goście znakomicie się bawili. „Try The Truth" życzymy światowego sukcesu i inspiracji przy tworzeniu kolejnych kolekcji. W.G.

Grudzień Teraz Wilanów 11


Nasze miasto

Zimowe spotkania orni tologiczne Jak co roku, zimową porą, serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników przyrody do ogrodów wilanowskich na spotkania z ptakami. Zima to czas, kiedy skrzydlaci mieszkańcy parków i ogrodów chętnie przylatują do wywieszanych dla nich karmników. W trakcie spotkania wybierzemy się na wycieczkę i będziemy poznawać gatunki ptaków karmnikowych. Opowiemy uczestnikom o tym, jak można je rozpoznawać, a także jak właściwe je dokarmiać. Przy pomocy lornetek przyjrzymy się z bliska karmnikowym gościom. Jeśli lód nie skuje jeziora, sprawdzimy również, jakie ptaki można nad nim spotkać zimową porą. Dodatkową atrakcją naszego spotkania będzie wizyta w punkcie obrączkarskim zorganizowanym w ramach Akcji Karmnik – ogólnopolskiego programu badawczego mającego na celu zebranie informacji o ptakach korzystających zimą z karmników. W czasie wizyty ornitolog opowie o zasadach obrączkowania ptaków. Będzie można również dowiedzieć się, jakie informacje uzyskujemy, prowadząc takie badania. Zimowe spotkania ornitologiczne będą się odbywać co dwa tygodnie, każdego dnia planowane są trzy wycieczki po parku: 2.12.2012 (niedziela), godz. 9.15–10.00, godz. 10.15–11.00, godz. 11.15–12.00 16.12.2012 (niedziela), godz. 9.15–10.00, godz. 10.15–11.00, godz. 11.15–12.00 30.12.2012 (niedziela), godz. 9.15–10.00, godz. 10.15–11.00, godz. 11.15–12.00 Spotykamy się przy bramie do ogrodu (pergoli). Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązuje rezerwacja. Koszt: bilet edukacyjny na zajęcia przyrodnicze – 3zł od osoby. Przedświąteczny weekend w Wilanowie 15 i 16 XII godz. 10.00 i 13.00 Czy król Jan III Sobieski wysyłał kartki świąteczne? Co by było, gdyby zwyczaj wysyłania kart świątecznych do bliskich i znajomych przyjął się w Polsce nie pod koniec XIX wieku, ale dwa stulecia wcześniej?! Wyobraźmy so-

12 Teraz Wilanów Grudzień

GRUDZIEń 2012 W MUZEUM PAłACU W WILANOWIE bie, jak wyglądałaby wówczas kartka świąteczna. Jaką i do kogo pocztówkę mógłby wysłać król Jan III Sobieski? Sprawdzimy, czy dzisiejszy papier nadawałby się na „królewską pocztówkę”. Dowiemy się, czy król mógł spisać życzenia długopisem. Poznamy charakter pisma Jego Królewskiej Mości. Odpowiemy sobie na pytanie, w jaki sposób król mógł rozesłać karty świąteczne i czy 300 lat temu w ogóle można było wydrukować pocztówkę. Wszyscy uczestnicy warsztatów będą mogli wydrukować na prasie wyjątkową kartę świąteczną z wizerunkiem Pałacu Wilanowie, a potem ją pokolorować i wysłać! Zajęcia skierowanie do dzieci w wieku 7–10 lat i ich rodzin. Koszt zajęć: 10 zł od każdego uczestnika warsztatów (zarówno od dziecka, jak i osoby dorosłej). Obowiązuje rezerwacja. Zajęcia odbywają się w Drukarnia Królewskiej w pałacu wilanowskim. Tradycje świąteczne w Wilanowie 15 grudnia, godz. 13.00 Pałac w Wilanowie nie pełnił jedynie roli rezydencji królewskiej – był również miejscem spotkań rodzinnych oraz celebrowania świąt. Jak na przestrzeni wieków obchodzono w Wilanowie Boże Narodzenie i ile zostało z tradycji staropolskich w dzisiejszych obchodach tego szczególnego święta, dowiedzą się Państwo podczas bożonarodzeniowego spotkania w pałacu zakończonego wspólnym wykonaniem ozdób świątecznych. Po warsztatach chętnych zapraszamy do drukarni królewskiej, gdzie na prasie drukarskiej będzie można wykonać kartki świąteczne. Zajęcia prowadzi Katarzyna Krzywicka. Zajęcia skierowane do osób dorosłych. Koszt zajęć: 20 zł bilet pełny, 15 zł bilet ulgowy Spotkanie odbywa się w Salonie Malinowym w pałacu wilanowskim. www.wilanow-palac.pl

Teatr Królewski w Pałacu w Wilanowie zaprasza do Sali Uczt na spektakle sobotnio-niedzielne 1.XiisoBotag.11.00 dziadekdoorzechów e.t.a.hoffmann cukierniakrólewska 2.Xiiniedzielag.11.00 dziadekdoorzechów e.t.a.hoffmann cukierniakrólewska 9.Xiiniedzielag.13.00 opowieśćwigilijnaPantoMiMa 15.XiisoBotag.11.00 dziadekdoorzechów e.t.a.hoffmann cukierniakrólewska 15.XiisoBotag.13.00 opowieśćwigilijnaPantoMiMa 16.Xiiniedzielag.11.00 dziadekdoorzechów e.t.a.hoffmann spektaklsprzedany cenybiletów: 20złnormalny,15złulgowy uWaGa!liczbamiejscograniczona rezerwacjatel.:22/8420795, 8428112,8428101w.118 wdniuspektaklu:tel.8428101 w.238,239


Nasze miasto

GENIUS LOCI DBA O WILANÓW

Z przyjemnością informujemy, że Muzeum Pałac w Wilanowie zakończyło realizację gigantycznego projektu „Rewaloryzacja i adaptacja przedpola Pałacu w Wilanowie, barokowej perły mazowieckich rezydencji królewskich dla potrzeb obsługi i recepcji turystycznej – etap I”. Realizacja tego przedsięwzięcia możliwa była dzięki dofinansowaniu uzyskanemu przez muzeum ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007– 2013. W programie uroczystości, która odbyła się 12 listopada 2012 r., znalazła się konferencja prasowa, przemarsz rekonstruktorów historycznych w strojach z epoki, symboliczne przecięcie wstęgi, któremu towarzyszył salut armatni, a także koncert pt. „Sympozjum Sarmackie” w wykonaniu tria Pana Jacka Kowalskiego – sarmaty, historyka sztuki, pieśniarza, znawcy i tłumacza literatury starofrancuskiej. Listopadowe wydarzenie stanowiło zwieńczenie prac oraz inaugurację pełnego udostępnienia tej części muzeum dla odwiedzającej je publiczności. Wpisuje się ono również w cykl wydarzeń związanych z obchodami 330. rocznicy Bitwy pod Wiedniem, które zaplanowane zostały aż do końca przyszłego, jubileuszowego roku 2013. Zachęcamy wszystkich do wizyty w Muzeum Pałacu w Wilanowie i zapoznania się z efektami przeprowadzonych prac, prezentujących się niezwykle dostojnie w szacie złotej polskiej jesieni. Więcej informacji o rewitalizacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.wilanow-palac.pl.

Grudzień Teraz Wilanów 13


co nowego w ckw Sobota w Cen trum 8 grudnia godz. 10.00–14.00, ZOOśka, ul. Wiertnicza 26 Centrum Kultury Wilanów zaprasza na sobotnie warsztaty 8 grudnia w godz. 10.00–14.00 do ZOOśki przy ul. Wiertniczej 26. Szczegółowe informacje na stronie www.kulturawilanow.pl Kiermasz przedświąteczny w Powsinie Centrum Kultury Wilanów oraz Caritas Parafii św. Elżbiety w Powsinie zapraszają na VII Charytatywny Kiermasz Adwentowy, który odbędzie się w niedzielę 9.12.2012 r. w godz. 8.00 do 14.00 w Domu Pracy Twórczej (Stara Plebania) przy ul. Ptysiowej 3. Podczas kiermaszu swoje produkty zaprezentują wystawcy regionalni. Będzie to wspaniała okazja na zrobienie przedświątecznych zakupów. Serdecznie zapraszamy. Poranek teatralny „Piastowskie Legendy” 9 grudnia (niedziela) godz. 11.45, Zespół Szkół przy ul. Gubinowskiej 28/30 9 grudnia (niedziela) godz. 11.45, Zespół Szkół przy ul. Gubinowskiej 28/30 Centrum Kultury Wilanów zaprasza 9 grudnia 2012 r. o godzinie 11.45 do sali widowiskowej zespołu szkół przy ul. Gubinowskiej 28/30 na przedstawienie pt. „Piastowskie Legendy”. Początki Państwa Polskiego opowiedziane w legendzie o Piaście, Rzepisze i Ziemowicie przedstawia życie dawnych Słowian, gnębionych przez złego i chciwego króla Popiela. Gdy myszy zjadają Popiela, Ziemowit, jako młody książę Polan wyrusza z Gniezna za jeleniem i trafia nad Wisłę do gościnnej chaty Warsa i Sawy. Za sprawą pieśni Syreny spełnia się przepowiednia o powstaniu grodu nad Wisłą – Warszawy. Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny.

Nasze miasto Poranek teatralny „Szopka Krakowska” 16 grudnia (niedziela) godz. 11.45, Instytut Jana Pawła II przy ul. Hlonda 1 Centrum Kultury Wilanów zaprasza 16 grudnia 2012 r. o godzinie 11.45 do sali Instytutu Papieża Jana Pawła II przy ul. Hlonda 1 na przedstawienie teatralne pt. „Szopka Krakowska”. Pastuszek i Turoń rozpoczynają spektakl dokazywaniem i Życzeniami. Pastuszkowie, Królowie i inne stany podążają do Szopki, w czasie kiedy zły król Herod knuje rzeź niewiniątek, w samą porę zabiera go Śmierć i Diabeł. Dziadek proszalny przypomina dzieciom o pomocy dla biednych. Klasyczna szopka wg szopki K. Estreichera. Po spektaklu dzieci razem z postaciami śpiewać będą kolędy. Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny.

Po węgiersku w Powsinie W dniu 18 listopada 2012 r. odbyła się Węgierska Niedziela w Powsinie. Wydarzenie to nawiązywało do patronki kościoła w Powsinie św. Elżbiety Węgierskiej oraz do sprowadzonych do Powsina Jej relikwii. Akcentów węgierskich było bardzo dużo. Wydarzenie rozpoczęło się spotkaniem dla dziećmi, poprowadzonym przez siostrę Elżbietankę, która przybliżyła dzieciom postać św. Elżbiety. Następnie dzieci uczestniczyły w warsztatach artystycznych, wykonując podstawki z haftem węgierskim. Uroczystą mszę św. sprawował Ojciec Bator Botond – Prowincjał Prowincji Węgierskiej Ojców Paulinów. Następnie w kościele św. Elżbiety odbył się koncert w wykonaniu zespołu Hirős Pannonia z Budapesztu. Po zakończonej uroczystości w Domu Pracy Twórczej przy ul. Ptysiowej 3 odbyło się „węgierskie muzykowanie i animacje artystyczne”, wystawa kuchennych makatek węgierskich zbiorów Elżbiety Piskorz-Branekovej oraz degustacja potraw węgierskich. Była to także wyjątkowa okazja do spotkania Elżbiet z całej Warszawy. Na zakończenie wydarzenia odbyła się projekcja filmu pt. „Węgierskie Serce” w reżyserii Grzegorza łubczyka oraz Grzegorza Polaka.


Nasze miasto

Fot:Mosur.Art.pl

DEBIUT JERZEGO KRYSZAKA W KULTURALNEJ KUźNI W dniu 21 listopada 2012 r. na scenie restauracji „Nowa Kuźnia” wystąpił Jerzy Kryszak ze swoim programem kabaretowym. Przedstawił się On widzom jako młody, zdolny artysta i możemy śmiało potwierdzić, że na miano zdolnego i młodego duchem zasłużył. Pełna sala widzów pękała ze śmiechu, głośno oklaskując showmana, który podczas ponad półtoragodzinnego programu bawił publiczność żartami dotykającymi sfer polityki, swojej drogi zawodowej kariery i, oczywiście, otaczającej nas codzienności. Nie brakowało głosów, że program był bardziej skierowany do mężczyzn, niż do kobiet, ale, patrząc na salę, odnieśliśmy wrażenie, że przedstawicielki płci pięknej śmiały się najgłośniej. Występ Jerzego Kryszaka jest zawsze wydarzeniem niepowtarzalnym. Jest to jeden z niewielu artystów, którzy potrafią tak naturalnie i jakby od niechcenia doprowadzać ludzi do spazmów śmiechu, wtrącając mimochodem komentarze do aktualnych wydarzeń i angażując widzów do aktywnego udziału w spektaklu poprzez ciągły dialog z Nimi. Zachęcamy do zapoznania się z obszerną fotorelacją z wydarzenia na stronie www.nowakuznia.pl.

PRZEDSTAWICIELE WILANOWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W SEJMIE 19 listopada 2012 r. reprezentantki WUTW: Beata Jurasz oraz Elżbieta Wiśniewska uczestniczyły w Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku „Pakt na rzecz Seniorów”, która została zorganizowana pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP i odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Konferencja podsumowała obchody Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce ustanowionego Uchwałą Senatu RP z dnia 1 lutego 2012 r., których celem było podkreślenie roli UTW w aktywizacji społecznej osób starszych, zwrócenie uwagi na wyzwania związane ze starzeniem się polskiego społeczeństwa i konieczność podjęcia prac nad polityką senioralną państwa. Spotkanie zakończyło się przyjęciem deklaracji końcowej uczestników konferencji „Pakt na rzecz Seniorów” – wspólnego stanowiska środowiska, które określa strategię kierunków rozwoju i wyzwania dla UTW oraz zawiera rekomendacje i postulaty wobec władz publicznych dotyczące polityki senioralnej. W konferencji uczestniczył wicemarszałek Sejmu Cezary Grabarczyk, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski, zastępca rzecznika praw obywatelskich oraz prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego prof. Piotr Błędowski. Ponadto w spotkaniu licznie uczestniczyli liderzy UTW z całego kraju.

POLECAMY PAńSTWA UWADZE GRUDNIOWE WYDARZENIA W NOWEJ KUźNI: zbigniewWodeckiświątecznie,alenietylko… –6grudnia2012r.ogodzinie20:30. Podczaswystępubędziemożnausłyszećzarównonajpiękniejszekolędy,jakinajbardziejznanepiosenkizbigniewaWodeckiego.Możliweoglądaniewukładzieteatralnymlubpodczaskolacjiprzystoliku.stoliki4-osobowelubwiększe.recitalodbędziesięwmikołajki.toświetnaokazjadospotkaniawgronieznajomychlub świątecznespotkaniefirmowezpracownikamilubkontrahentami.Biletywcenie80 złdonabyciawrestauracji„nowakuźnia”. kabaretMoralnegoniepokoju–występ19grudnia2012r.ogodzinie19:30. tegokabaretuspecjalnieprzedstawiaćnietrzeba.twórczośćkabaretuMoralnego niepokojuwdużejmierzeodnosisiędoaktualnejrzeczywistościspołeczno-obyczajowej,choćtakżenieobcajestimpoetykaabsurdu.twórcygrupy,jaksamimówią, stroniąodtematówpolitycznych,chociażnierazwichskeczachmożnaodczućcyniczneuwagiskierowanewstronę„organówrządzących”. kabarettużprzedBożymnarodzeniemtoświetnaokazjadospotkaniawgronie znajomychlubświątecznespotkaniefirmowezpracownikamilubkontrahentami. Biletywcenie100złdonabyciawrestauracji„nowakuźnia”. kab aretowyBalsylwestrowy2013–31grudniaod21:00do„białegorana”; o22:30specjalnywystępcezaregoPazurypt.„topofthetop”. specjalniedlaPaństwaprzygotowaliśmyprogramłączącyniezapomnianązabawę podczasBalusylwestrowegozespecjalnymprogramemkabaretowym„topofthe top”cezaregoPazury.Biletywcenie590złdonabyciawrestauracji„nowakuźnia”. Wartosiępospieszyć,ponieważliczbamiejscjestograniczona,achętnychzapewne będziewielu. dlaposiadaczy„kartyPrzyjaciel”10%rabatunacałemenu,atakżebiletynawydarzeniaspecjalne.

Grudzień Teraz Wilanów 15


Wywiad

16 Teraz Wilanów Grudzień


Wywiad

„Gdy nadchodzą święta” Pada śnieg, puszysty biały śnieg, kolorowe światełka migoczą tu i tam, a wokół sami uśmiechnięci ludzie. Białe uliczki, cukierkowe domy i wszystko jakieś wyjątkowe, ale ten bajkowy obraz dociera do nas nie zza okien, lecz z telewizyjnych reklam, wzywając do wyjścia na przedświąteczne zakupy. Właśnie dlatego postanowiliśmy zapytać o świąteczne skojarzenia najbardziej szczerych rozmówców – najmłodszych mieszkańców naszej dzielnicy, dla których czas świąt Bożego Narodzenia jest chyba najbardziej magiczny. To od nich dowiadujemy się co najbardziej jest nam potrzebne w czasie świąt Bożego Narodzenia, czym pachnie śnieg i nade wszystko – kto płaci świętemu Mikołajowi... Teraz Wilanów: Kochani, czy zastanawialiście się kiedyś, czym tak naprawdę są te święta Bożego Narodzenia? Bruno lat 7: To, jak przychodzi Mikołaj i daje dzieciom prezenty, no i czekamy na te święta cały rok. Louis lat 6: To, jak stawiamy choinkę w domu albo na tarasie i wieszamy bombki na choince. I na czubku choinki błyszczącą gwiazdkę. I dom jest pięknie udekorowany i, oczywiście, nie idzie się do przedszkola. Może spadnie śnieg. Basia lat 4: Ach, głuptasy! To dzień, w którym urodził się Jezus. Ola lat 8: No właśnie, Jezusowe Narodzenie! TW: A kto to jest Jezus i dlaczego świętujemy jego narodziny? Bruno: Jezus to jest Pan Bóg. Louis: Świętujemy narodziny, bo się urodził. Jezus to syn Boży. Ola: Jezus to Pan, który uczył ludzi być dobrym człowiekiem. Basia: I sam był dobry, ale był Bogiem, nie człowiekiem. Ola: Coś ty, on był człowiekiem, ale synem Boga i dlatego świętujemy jego narodziny dla tradycji. TW: A co to jest ta tradycja? Ola: No, że zawsze to święto jest i je obchodzimy. Bruno: Tradycja jest czasami na wiosnę. Basia: Ale Boże Narodzenie to tradycja zimowa. TW: A skąd wy wiecie, kiedy nachodzą święta? Louis: Bo widać po dekoracjach na ulicy, po lampkach i po różnych bombkach. W przedszkolu śpiewamy już piosenki świąteczne. Rysujemy choinki, mikołajów i sanki, dzwonki. Bruno: Jak są święta to pada śnieg i po tym poznajemy. Ola: I wszędzie pachnie świętami. Basia: Właśnie, pachnie choinką i śniegiem. TW: A czym pachnie śnieg? Basia: No, mrozem, oczywiście. Louis: Tak, właśnie zimnym mrozem pachnie. TW: Według was Boże Narodzenie ma jakiś zapach? Bruno: Ma zapach siana, bo wkłada się siano pod obrus. Louis: Tak ja za wsze czu ję zim ne po wie trze i czer wo ny barszcz z uszka mi. Basia: Najbardziej to pachnie prezentami.

Ola: A ja myślę, że piernikami i cynamonem z imbirem, co mama pije w takim dużym zimowym kubku. TW: Czy to znaczy, że lubicie te święta bardziej niż inne? Bruno: Ja lubię święta w zimie bardziej, bo króliczek daje mniejsze prezenty. Louis: A ja najbardziej lubię Boże Narodzenie, nawet bardziej niż moje narodzenie! Basia: A ja wolę moje narodzenie, bo wtedy tylko to się świętuje. Ola: Ale Boże Narodzenie jest ważne dla całego świata, a nie tylko dla naszej rodziny, więc należy je lubić najbardziej. TW: A co jest nam potrzebne w czasie świąt? Basia: Rodzina i uśmiech. Ola: Miłość, uczynność i hojność, oczywiście. TW: A czy śnieg jest nam potrzebny podczas świąt? I do czego jest potrzebny? Bruno: Śnieg jest potrzebny do robienia bałwana i do zjeżdżania na nartach i sankach. Basia: Chyba do sanek świętego Mikołaja najbardziej. Ola: Nie do sanek, tylko do sań, bo na sankach to on by nie pomieścił worków z paczkami. Basia: No właśnie, żeby mu miękko lądowały. Louis: Ale do bałwana najbardziej, żeby toczyć kulę z góry, która rośnie i rośnie. TW: A jak myślicie, o co nie powinno się prosić świętego Mikołaja? Bruno: O pistolet nie prosimy św. Mikołaja. Louis: O prawdziwego dinozaura. Basia: O coś szklanego, bo mu się może zbić w podróży. Ola: O choinkę, bo ona powinna stać już i udekorowana na niego czekać. TW: A czy chcielibyście na cały rok wyjechać do Laponii, by pomóc św. Mikołajowi w produkcji zabawek, wiedząc, że nie będzie z wami rodziców?

Grudzień Teraz Wilanów 17


Wywiad Louis: Tak. Bruno: Nie, a może tak, no nie wiem... Basia: A ja tylko z rodzicami. Ola: Ale to do pomocy masz tam jechać, a nie na wakacje. TW: Czy myślicie, że świętemu Mikołajowi opłaca się tak ciężko pracować cały rok przy produkcji prezentów? Louis: Tak, bo to fajne zajęcie. Bruno: Nie opłaca się, ale on chce, żeby nam było miło i przyjemnie. Basia: Opłaca, bo wszystkie dzieci będą mu bardzo wdzięczne. Ola: I rodzice też, bo lubią, jak dzieci czasami są wdzięczne i jeszcze jak są grzeczne, żeby na te prezenty zasłużyć. TW: Domyślacie się, kto płaci mu za tę pracę? Louis: Nie, albo chyba wiem… – policja! Bruno: Nikt mu nie płaci. Dla niego zapłatą jest, jak my się cieszymy. Basia: I jesteśmy mu wdzięczni. Ola: Rodzice mu płacą albo państwa z podatków rodziców, tak jak płacą za sprzątanie i dekorowanie ulic na święta. TW: A co jest ta dekoracja świąteczna? Basia: To różne błyskotki, które mają kolory świąt. Bruno: To są ozdoby na choinkę. To mogą być pierniki na choinkę i udekorowany stół. Moja mama dekoruje jeszcze okna i ogródek. Louis: I bombki na choince, światełka, gwiazdka na czubku drzewka plus drzewko. Ola: I lampiony na ulicach i światełka na domach. Basia: I grilandy jeszcze wszędzie. Ola: Girlandy! Nie grilandy! TW: A myślicie, że wasza dzielnica jest wystarczająco piękna na święta? Czego tu brakuje w Wilanowie, a czego w innych dzielnicach? Ola: Śniegu teraz brakuje. Bruno: A my mamy ładnie udekorowaną dzielnicę na święta. Były jelenie ze światłami fioletowymi. Bardzo mi się one podobały. U nas brakuje wesołego miasteczka. Basia: U nas brakuje cyrku. TW: A wiecie, co to takiego architektura? Ola: To piękność budynków.

18 Teraz Wilanów Grudzień


Wywiad Basia: I wysokość. Bruno: Ktoś, kto jest architektem robi projekt innych domów. TW: A co rzuca się w oczy św. Mikołajowi w architekturze Miasteczka Wilanów, gdy przybywa, by podrzucić prezenty pod choinkę? Bruno: Światła fioletowe mu się bardzo rzucają w oczy. Louis: Wielki kościół. TW: A gdzie się podziały kominy? Ola: Projektant zapomniał postawić kominy dla św. Mikołaja. Bruno: Mikołaj wchodzi oknami do domu – zostawia się mu trochę otwarte, nie musi kominem. Basia: Nie, bo on kominkiem wchodzi. TW: Co waszym zdaniem trzeba zrobić, aby Mikołaj chciał przenieść swoją fabrykę do waszego sąsiedztwa? Louis: Trzeba posprzątać. Zadbać o dekorację pokoi, na tarasie można powiesić świecące gwiazdki. Bruno: Oj, chciałbym. Trzeba przygotować teren na jego fabrykę. Ola: Mamy za mało terenu. Basia: Możemy poprosić tatę, żeby wynajął. TW: A kto nie wierzy w świętego Mikołaja? Louis: Ja wierzę. Bruno: I ja wierzę w św. Mikołaja, mój brat też. Niektórzy moi koledzy ze szkoły nie wierzą w świętego Mikołaja. Ola: Tylko głupcy nie wierzą w świętego Mikołaja. Basia: Dorośli nie wierzą! Ola: Mama jest mądra i wierzy. Basia: A tata jest mądrzejszy i nie wierzy! TW: To skąd biorą się prezenty pod choinką? Bruno: Jak ktoś nie wierzy w św. Mikołaja, to prezenty dla niego kupują rodzice i, jak wyjdzie z domu, to chowają je pod choinkę. Basia: I mama naszemu tacie musi wkładać prezent pod choinkę, jak on idzie z psem na spacer. Ola: Ale naszemu psu to najprawdziwszy święty Mikołaj przynosi prezenty! Basia: A właśnie, że nie, bo w ich świecie jest zwierzęcy mikołaj, tylko mówi ludzkim głosem. Ola: Mówi, jak wybije północ, a tak to szczeka. TW: To teraz oceńcie tę choinkę, czy jest wystarczająco udekorowana na przyjęcie świętego Mikołaja.

WywiadprzeprowadziłaDorotaWójtowicz-Wielgopolan SzczególnepodziękowaniadlaStudioCaramellazaudostępnienie platformydotejinspirującejrozmowy.StudioCaramellatonowo otwartysklepzmeblamiiakcesoriamidziecięcymi,mieszczący sięnaul.Wiertniczej127,www.studiocaramella.pl.

Grudzień Teraz Wilanów 19


Felieton

jestem Bogiem... Oszałamiający, jak na polskie warunki, sukces filmu młodego reżysera Leszka Dawida…. i sądowy pat w postaci ograniczonego rozpowszechniania utworu. Czy to znowu kolejna odsłona polskiego piekła, czy może przejaw ignorancji twórców filmu? Historia powstania grupy hip-hopowej Paktofonika była jednym z bardziej oczekiwanych filmów tego roku. Kłopoty autorów filmu zostały zaś spowodowane pokazaniem w bardzo negatywnym świetle jednego z drugoplanowych bohaterów, a dokładnie producenta nagraniowego. Postać ta w filmie wykorzystuje bez skrupułów młodych muzyków, płacąc im grosze, zarabia kokosy. Tak pokazana osoba Krzysztofa Kozaka (rzeczywistego wydawcy) mija się z rzeczywistością dość znacząco, co potwierdzają w wywiadach sami muzycy. Reżyser broni się stwierdzeniem, że rozbudował tę postać, by dodać dramatyzmu filmowi oraz że na końcu filmu informuje w napisach o fikcyjności postaci. Kłóci się to jednak z faktem, iż bohaterowie noszą nazwiska z realu i jest to jednak film biograficzny. Kontekst tej historii przypomniał mi słynną wypowiedź Johna Lennona, zamieszczoną 4 marca 1966 roku w wywiadzie udzielonym dla gazety „London Evening Standard”: „…We're more popular than Jesus now; I don't know which will go first – rock 'n' roll or Christianity?...” I tu odniesienie do Boga wywołało reakcję, choć niewspółmiernie większą od tej wcześniej opowiedzianej. Choć w Wielkiej Brytanii nikt nie zwrócił uwagi na ten niewielki fragment wywiadu, lubującego się w kontrowersyjnych wypowiedziach Johna, to w USA, pięć miesięcy później (!!!), zupełnie „przypadkowo” przed planowaną trasą koncertową zespołu magazyn nastolatków „Datebook” umieścił wyrwany z kontekstu właśnie ten cytat na pierwszej stronie, wywołując prawdziwą burzę wśród Amerykanów, chlubiących się podobno otwartością i tolerancją. Stacje radiowe południowych stanów rozpoczęły bojkot muzyki Beatlesów, młodzież chrześcijańska organizowała wiece protestacyjne połączone z paleniem płyt legendarnej grupy, Ku Klux Klan wysyłał listy z pogróżkami pod adresem członków zespołu, a w Południowej Karolinie spalono krzyż z przybitą do niego płytą zespołu (niestety nie udało mi się ustalić, jaki był tytuł owej płyty). Około czterdzieści stacji radiowych w Stanach zapowiedziało dożywotnie wykluczenie nagrań Beatlesów z emisji. Doprowadziło to także do wprowadzenia zakazów w wielu silnie katolickich krajach, takich jak Meksyk czy Włochy. Próbowano zablokować zbliżającą się trasę koncertową. Doszło do tego, iż pewien kaznodzieja z Kościoła baptystów w Cleveland zagroził ekskomuniką każdemu, kto pójdzie na koncert zespołu. Po przybyciu do Ameryki, menadżer Beatlesów Brian Epstain (w dzisiejszych czasach określilibyśmy, go fachowcem doskonale posługującym się socjotechnikami) przekonał zespół do zwołania konferencji prasowej, by poprawić nadszarpnięty wizerunek grupy. Przeprosiny Lennona oraz solidarne z Johnem wypowiedzi pozostałych muzyków trochę uspokoiły klimat i trasa odbyła się zgodnie z planem, choć zakłócały ją wielokrotne pogróżki. W czasie koncertu w Memphis, w dniu 14 sierpnia, petarda wrzucona na scenę mocno wystraszyła muzyków, byli przekonani, że do nich strzelają zamachowcy. Trasa skończyła się 29 sierpnia koncertem w San Francisco w Candlestick Park i jest to data ostatniego publicznego występu The Beatles. Dodatkowo sprawę „popularniejsi od Jezusa” symbolicznie zamyka uderzenie pioruna w wieżę radiową stacji KLUE w Longview w Teksasie, która zorganizowała publiczne palenie płyt zespołu. Piorun spowodował duże straty materialne. Przypomniałem tę historię, pewnie wielu młodym ludziom nieznaną, ze względu na zbliżające się święta, które powinny być czasem pokoju i wybaczenia. Demony nienawiści i ostracyzmu drzemią w każdym społeczeństwie i każdej kulturze. Nie pozwólmy im się budzić. Zachowajmy rozsądek i umiar. Po prostu radujmy się!!! Więc, po co być od razu Bogiem, może wystarczy być zwykłym świętym Mikołajem? JacekMosur

20 Teraz Wilanów Grudzień


Sweet Living emitowanego w „Pytaniu na śniadanie” na antenie TVP2, pomożemy Państwu nie tylko w wyborze odpowiedniego podarunku, ale zatroszczymy się także o jego opakowanie, tak by stanowiło prawdziwe dzieło sztuki, a obdarowana osoba poczuła się naprawdę wyjątkowo. zapraszamy

Świąteczne trendy we wnętrzach Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, pełen magii i czaru. Wkoło roztacza się woń świątecznych wypieków; pieczonej szarlotki, goździków z cynamonem i świeżego igliwia. Święta to jednak nie tylko suto zastawiony stół, lecz czas spędzony w gronie rodziny i przyjaciół; a przede wszystkim specyficzna atmosfera, to ona pozostaje w naszej pamięci na zawsze… Jeśli pragniesz, by Twoje tegoroczne święta były naprawdę wyjątkowe, zapraszamy do Sweet Living Home Inspirations, sklepu z wyposażeniem wnętrz w sercu Miasteczka Wilanów. Jako eksperci w swojej dziedzinie zatroszczymy się o najdrobniejszy szczegół wigilijnego stołu, nie tylko pomożemy w jego doborze, ale również zadbamy o efektowną kolorystykę jego wykończenia. Tradycyjne barwy Bożonarodzeniowe pozostają niezmienne, a więc królują odcienie czerwieni, zieleni i złota. Coraz powszechniejsze staje się jednak eksperymentowanie w świątecznych dekoracjach z zestawieniami kolorów. Novum stanowią połączenia miedzi z czerwienią, brązu i turkusu. Modne stają się też wnętrza w naturalnych barwach zimy. Gdy na niebie pojawia się pierwsza gwiazdka, a my wraz z rodziną zasiadamy do wigilijnego stołu, nie zapominajmy o zapaleniu świec. Są one nie tylko symbolem mającego przyjść na świat Chrystusa, ale ich blask sprawia, że ten wieczór nabiera magicznego charakteru. W naszym asortymencie znajdziecie Państwo świeczki zapachowe, które nie tylko zachwycą swym kolorem i blaskiem, ale ich woń będzie unosić się wśród wigilijnych potraw. Spośród szerokiej gamy asortymentu na uwagę zasługują również latarenki i lampiony, nie tylko metalowe, ale też drewniane czy ceramiczne, których niezwykle ozdobna forma doda uroku atmosferze towarzyszącej nam tego wieczoru. Święta Bożego Narodzenia to czas dzielenia się i obdarowywania najbliższych prezentami. Jako autorki cyklu programów o wystroju wnętrz,

Pragniemy życzyć Państwu prawdziwie radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz uśmiechu i życzliwości na każdy dzień Nowego Roku 2013.

Dołącz do nas! Sweet Living Home Inspirations

Grudzień Teraz Wilanów 21


Małgorzata Wróblewska

Świat na językach

ŚwiętaBożegoNarodzeniatuż tuż.Szałwposzukiwaniu świątecznychprezentówjuż sięrozpoczął.Amożebytak wtymrokuposzukaćich gdzieindziej?Jestwiele miejsc,któreprzyciągajązakupamiwmagicznejatmosferze.Któreznichurzekłyby Ciebie?

Fröhliche weihnachte Buon natale! merry

wesołych Joyeux Noël!

Dzięki szerokiej gamie małych butików, trudno nie kochać Paryża za zakupy. Kluczowe dzielnice, które warto zwiedzić, to St-Germain-des-Prés, Marais i rue St-Honoré. Są tak pięknie przystrojone na święta! Zresztą, równie dobry pomysł to zabytkowe domy towarowe jak Galeries Lafayette. To nie tylko świątynia zakupów, ale także architektoniczny skarb pełen ekskluzywnej odzieży, biżuterii, kosmetyków, wyposażenia domu i smakołyków, co czyni to miejsce idealnym przystankiem na zakupy świąteczne. www.galerieslafayette.com

Fröhliche Weihnachten! Unikalną i tradycyjną atmosferę zapewnią świąteczne jarmarki Wiednia zwane Christkindlmarkt lub Weihnachtsmarkt. Te romantyczne bazary mają bardzo długą tradycję i niezmiennie cieszą się popularnością. Można kupić tam wszystko, od prażonych migdałów (gebrannte Mandeln), przez gofry (Waffeln), kasztany jadalne (Maroni) i oczywiście popić grzanym winem (Glühwein)… Zdecydowanie trzeba to zobaczyć i przy okazji można wrócić z torbami pełnymi smakowitych prezentów! www.christkindlmarkt.at

Buon Natale! Jeśli jesteś w nastroju na prawdziwie religijne święta, to koniecznie zaplanuj wycieczkę do Rzymu. Szał zakupów możesz zamienić na zwiedzanie pięknie udekorowanych kościołów, a jeśli nawet zechcesz zrobić tu zakupy, to mają one bardziej staroświecki klimat, niż gdziekolwiek indziej. Poczujesz to spacerując małymi uliczkami, odwiedzając małe butiki i sklepy vintage jak na przykład Le Gallinelle. www.legallinelle.it

22 Teraz Wilanów Grudzień


Świat na językach

en! joyeux noël!

y christmas!

świąt!

Merry Christmas! W Londynie przy okazji zakupów obejrzysz jedne z najpiękniejszych dekoracji Bożonarodzeniowych na świecie. Ale wydarzeniem, na które wszyscy czekają z biciem serca jest wyprzedaż – Boxing Day – zaraz po świętach. To prawdziwa bonanza zakupowa. Wiele osób z całego kraju i z zagranicy przyjeżdża do Londynu w nadziei, że znajdą i wytargują niesamowite produkty po obniżonych cenach. Niektóry nawet śpią pod sklepami, zaopatrzeni w śpiwory i ciepłą herbatę. Nawet w takich sklepach jak Harrods, Selfridges, czy Harvey Nichols warto spróbować! www.harrods.com, www.selfridges.com, www.harveynichols.com

Wesołych Świąt!

MałgorzataWróblewska m.wroblewska@thepalms.edu.pl

Grudzień Teraz Wilanów 23


Ogłoszenia

Kwiatowy Zakątek

Kwiaty, cięte, doniczkowe, sztuczne Aranżacja balkonów i tarasów Florystyka ślubna, pogrzebowa Obsługa florystyczna firm, upominki ul. ul. Sarmacka Sarmacka 5k, 5k, otwarte otwarte od od 9.00-20.00 9.00-20.00 tel. tel. 22 22 742 742 16 16 52, 52, kom. kom. 535 535 995 995 385 385

Mycie Okien trudno dostępnych i na wysokościach, w domach prywatnych i obiektach przemysłowych pranie wykładzin i tapicerki, czyszczenie kostki brukowej i elewacji, polerowanie posadzek marmurowych oraz odśnieżanie dachów, parkingów i posesji

www.er-myt.com.pl; 501 723 962, 507 183 722 firma z wieloletnim doświadczeniem, posiadająca liczne referencje

KIM artykuły spożywcze pieczywo prosto z pieca produkty Bio, świeże warzywa i owoce garmażeria i dania gotowe żywność dla dzieci karma dla zwierząt, środki czystości Miasteczko Wilanów: Al. Wilanowska 9 i ul. Sarmacka 20 Codziennie otwarte od 700 do 2230 Dwa nowe sklepy: ul. Chodkiewicza 8 lok. 8 (Serenata Mokotów) i ul. Przejazd 6 lok. 7 (Marina Mokotów)

Zapraszamy!

24 Teraz Wilanów Grudzień

doradztwo podatkowe jerzy dąBrowSki

-BIURO RACHUNKOWE -DORADZTWO PODATKOWE -PEłNY ZAKREs UsłUg EKONOmICZNYCH WILAnóW - Wiktorii Wiedeńskiej 7/7 501 127 199, 602 269 482 email: jmdabrowscy@poczta.onet.pl


Nasze dziecko SC: Jak mamy to rozumieć? KT: Wiedza projektanta wnętrz z zakresu stosowania kolorów we wnętrzu może pomóc w takiej aranżacji pokoju maluszka, aby stymulować rozwój najbardziej pożądanych cech charakteru. Wrażliwość na barwy jest cechą wrodzoną, ktorą oczywiście można kształtować. Za pomocą kolorów możemy wzmacniać też najbardziej pozytywne cechy charakteru dziecka, jak również minimalizować zachowania negatywne. Zjawisko to nosi nazwę koloroterapii. SC: W czym kolory mogą nam jeszcze pomóc? KT: Wiedząc, że kolory mają duży wpływ na nasze samopoczucie, możemy tym sposobem wpływać także na nasze dzieci, otaczając je barwami, których potrzebują. Możemy dobrać kolory wnętrza do osobowości naszego maluszka. SC: Jakie barwy wybrać dla niemowlęcia? KT: Barwy we wnętrzu, w którym odpoczywa niemowlę, powinny tworzyć klimat spokoju i wyciszenia. Dzieci, szczególnie te najmłodsze, spędzają wiele czasu śpiąc i czuwając, a tym stanom najlepiej odpowiadają pastele. Kolory wyraźne i jaskrawe zarezerwowane są na czas zabawy. Można wprowadzać je w pokojach starszych dzieci i tych pomieszczeniach, w których najmłodsi bawią się i uczą nowych umiejętności. SC: Czy kolorystyka pokoju powinna być inna dla chłopca i dziewczynki? KT: W wyborze kolorystyki dla najmniejszych dzieci kierowałabym się jedynie faktem, iż takie maleństwo dobrze czuje się w otoczeniu kolorów pastelowych – beżowych, kremowych, które przypominają kolor skóry mamy. Maluchy lubią także biel, pudrowy róż i jasny błękit. Kolory stymulujące rozwój, takie jak pomarańczowy, niebieski czy żółty, powinny pojawiać się w małych dawkach przed oczami dziecka najlepiej w postaci zabawek czy książeczek. Przestrzegałabym przed małowaniem ścian czy wieszaniem zasłon w takich kolorach.

Kolory... ach kolory! W bieżącym numerze Teraz Wilanów kontynuujemy cykl dotyczący urządzania pokoju dziecięcego. Z projektantką wnętrz p. Kamilą Trzaskowską rozmawiamy o kolorach. To temat, który wzbudza w rodzicach bardzo wiele emocji i nasuwa wiele pytań. Studio Caramella: Czy kolory mają wpływ na naszego malucha? Kamila Trzaskowska: Tak, w oparciu o wiele badań przeprowadzonych na ten temat, wiemy że kolory wywierają duży wpływ na ludzi, stymulują różne nastroje u ludzi dorosłych. U dzieci natomiast to zagadnienie odgrywa jeszcze większą rolę, ponieważ kolory wpływają na ich rozwój. Udowodniono również, że maluszki wcześniej rozpoznają kolor niż kształt. Ne bez znaczenia więc jest, jakimi kolorami otaczamy naszą pociechę od dnia jej narodzin.

SC: Czyli śmiało możemy powiedzieć, że to my rodzice kształtujemy wrażliwość naszych pociech poprzez otoczenie jakie im kreujemy? KT: Oczywiście, nawet pozwoliłabym wysunąć sobie tezę, że rozwijanie wrażliwości na kolory w wieku niemowlęcym może mieć w przyszłości wpływ na odbiór sztuki przez nasze dziecko. SC: Bardzo dziękujemy za rozmowę. KamilaTrzaskowska– projektantkawnętrzwspółpracującazeStudiem Caramella,właścicielkapracowniarchitekturywnętrzINTeRNOCAS A.

25 Teraz Wilanów Grudzień


Zdrowie

Dlaczego warto wybrać lekarza w ramach NFZ W ostatnich latach znacznie wzrosła sprzedaż prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Chociaż są one jeszcze stosunkowo drogie, coraz więcej osób w Polsce korzysta z prywatnej opieki medycznej. Posiadanie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego lub abonamentu w medycznych firmach sieciowych nie powinno jednak hamować przed wyborem lekarza w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. ma do tego prawo każda osoba opłacająca składkę ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. Co za tym idzie może ona korzystać z podstawowej opieki medycznej, a także, po wcześniejszym otrzymaniu skierowania, z konsultacji specjalistów. W zakresie podstawowej opieki lekarz rodzinny, pediatra obejmują pacjenta całościową, kompleksową opieką, koordynując leczenie innych lekarzy, co umożliwia bezpieczeństwo terapii wielolekowych i uniknięcie interakcji różnych metod leczenia. Znajomość rodzinnych obciążeń i stanu zdrowia pacjenta umożliwia szybsze postawienie diagnozy i celną terapię, a także ustalenie działań profilaktycznych w zapobieganiu chorób. Poza tym każdemu pacjentowi przysługuje opieka pielęgniarska, szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecane, badania laboratoryjne, diagnostyka obrazowa i skierowania na leczenie rehabilitacyjne, uzdrowiskowe, szpitalne. Jednocześnie należy pamiętać, że lekarz, który nie przyjmuje pacjenta w ramach NFZ, nie może go skierować do publicznego szpitala na planowany zabieg lub diagnostykę. Nasze pociechy od urodzenia objęte są ubezpieczeniem zdrowotnym. Należy jedynie pamiętać o zgłoszeniu maluszka do ubezpieczenia jednego z rodziców. Po zapisaniu dziecka do przychodni uzyskuje się prawo do szeroko pojętej kompleksowej opieki medycznej, w skład której wchodzą m.in. opieka wykwalifikowanej położnej dla noworodka wraz z wizytami patronażowymi, opieka lekarza rodzinnego lub pediatry oraz od drugiego miesiąca życia noworodka szczepienia ochronne realizowane zgodnie z Państwowym Kalendarzem Szczepień.

26 Teraz Wilanów Grudzień

Pierwsze dwa lata życia dziecka obfitują w wizyty u lekarza, jednak czym dziecko jest starsze, tym częściej zapominamy o profilaktyce. Każdy rodzic raz w roku powinien odwiedzić swojego lekarza w celu oceny stanu zdrowia i rozwoju dziecka. Poza tym dzieci zapisane do przychodni, gdzie realizowane są szczepienia, pozostają pod kontrolą pielęgniarki, która informuje i przypomina rodzicom o konieczności wykonania obowiązkowych szczepień. W ramach podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego każdy ubezpieczony pacjent ma także prawo do korzystania z Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej, tzw. NPL, która działa od 18.00 do 8.00 rano dnia następnego i od piątku wieczorem do poniedziałku rano. Adresy i telefony najbliższych placówek powinny znajdować się w każdej przychodni. Niestety wcześniej czy później każdy człowiek w różnych okolicznościach zmuszony jest do skorzystania z porady lekarza. Dlatego dobrze jest wcześniej, w przemyślany, świadomy sposób, wybrać placówkę zdrowia i lekarza pierwszego kontaktu, a następnie składając odpowiednią deklarację, zapisać się do nich.


Zdrowie ganizm zostaje przygotowany do przyjęcia pokarmu. Przysłowiowa ślinka cieknie na widok ciast i pysznych potraw. Nie jesteśmy głodni, lecz sięgamy po coś do zjedzenia. Rozwiązanie: zaraz po skończonym posiłku zbieramy wszystko i chowamy do lodówki, a na stół kładziemy piękny świąteczny stroik :)

ARTYKUłSPONSOROWANY

2. Więcej ruchu! Rodzinne obżarstwo zastąpmy rodzinnym wyjściem w plener. Tam gdzie w zapracowanym roku nie ma czasu. Dobra pogoda: las, park, nad rzekę, nad jezioro (tak jest, byliście zimą nad jeziorem?). Zła pogoda: lodowisko, gokarty, może teatr? A może w samochód i w góry na dwa dni w przerwie międzyświątecznej?

WiGiLiJNE KiLOGRamy CZyLi JaK

PRZETRWaĆ ŚWiĘTa?

Piękne rodzinne święto pełne ciepła i radosnego nastroju zbliża się do nas wielkimi krokami. Spotkamy się z rodziną przy wigilijnym stole, złożymy sobie świąteczne życzenia, będziemy cieszyć się z prezentów jak dzieci. Potem już Nowy rok, nowe postanowienia, życiowa forma, kaloryfer na brzuchu… 24 grudnia w cudownym nastroju siadamy do świątecznie zastawionego stołu. 2 stycznia wstajemy i.... Lampki choinkowe zgasły, a my zostaliśmy z dodatkowymi 3–5 kilogramami, które jak na złość rozlały się pod skórą brzucha, pośladków i ud. Jeśli ta historia jest wam znana wprowadźcie w życie kilka mocnych zasad polecanych przez trenerów Gold’s Gym, które przyniosą efekty, a jednocześnie nie odbiorą radości z chwil spędzonych przy białym stole. 1. Stół służy podczas posiłków, a magazyn na żywność jest w lodówce Po wspólnej wieczerzy nie zostawiajmy wszystkich potraw na stole w myśl zasady „kto będzie chciał, to się poczęstuje”. W bardzo uproszczonym schemacie: widzimy smakołyki, sygnał dociera do mózgu, or-

3. Ciekawe, ile w tym roku przytyję przez Święta? Nie zakładaj, że przytyjesz, bo na pewno tak będzie. Nastaw się pozytywnie. Nie planuj obżarstwa. Próbuj potraw w małych ilościach, a nie zjadaj 5 obiadów i 3 deserów. Po co? Pamiętaj, że jeśli lubisz smak wigilijnych smakołyków, to kubki smakowe są na języku, a nie w żołądku. Mały kawałeczek wystarczy. 4. Święta trwają 3 dni łącznie z Wigilią, a nie 10! Od razu po przerwie świątecznej wracamy do planu treningowego. Gold’s Gym zaprasza zarówno w Wigilię, jak i drugi dzień świąt! Nie ma wymówki, że klub zamknięty, a rodzina też wybaczy nam 2 godziny nieobecności. 5. Moc suplementów i żywieniowe tricki. Wyciszajmy sygnał z mózgu o potencjalnym uczuciu głodu poprzez rozepchanie żołądka. Przed każdym posiłkiem szklanka wody wypita na raz. Mogą być też jabłka zagryzane w ciągu dnia. 5 jabłek na dzień to wcale nie jest za dużo! Działa również błonnik w proszku lub tabletkach spożyty przed posiłkiem i popity woda, który pęczniejąc daje uczucie sytości. Świetnie sprawdzi się również koktajl białkowy między głównymi posiłkami. Zróbcie świąteczną wersję z cynamonen i odrobiną przyprawy do piernika! Na pewno znajdziecie tu sposób dla siebie. Gwarantowany efekt przyniesie posłuchanie wszystkich 5 rad.

Wysokobiałkowegosernikaześwieżymi brzoskwiniamiichudego,wysportowanego karpiażyczyzespółGold’sGym! Grudzień Teraz Wilanów 27


Uroda

CORaZ BLiŻEJ id KOSmETOL Kult młodości, z jakim mamy współcześnie do czynienia, napędzany jest z jednej strony przez medialny kontakt ze światem idealnych ludzi filmu i mody, z drugiej strony – tym, że zabiegi, które zatrzymują młodość gwiazd hollywood, stały się dostępne dla każdego. Jednocześnie, dzięki technologicznemu pędowi, który opanował świat, oglądamy filmy na coraz wyższej jakości ekranach telewizorów, jeździmy coraz lepszymi samochodami. identyczną tendencję obserwujemy w kosmetologii, która weszła na zupełnie nowy poziom. Włączenie laseroterapii do ofer ty salonów kosmetycznych pozwala uzyskać rezultaty spektakularnego odmłodzenia oraz redukcji typowych problemów skóry (przebarwienia, trądzik, blizny), jakich nie dawało się osiągnąć za pomocą kosmetyki pielęgnacyjnej. Zabiegi laserowe uzupełniają również możliwości medycyny estetycznej, a ich łączenie daje najpełniejszy efekt. 28 Teraz Wilanów Grudzień

Skąd więc pojawiające się czasem przekonanie części pacjentów o nieskuteczności zabiegów laserowych? Wiele osób, poszukując np. salonu wykonującego laserową depilację, kieruje się wyłącznie ceną. Klienci są nieświadomi, jak wiele zależy od klasy urządzenia. By uzyskać pożądany efekt, musimy zwracać uwagę przede wszystkim na jakość, którą gwarantują restrykcyjnie nadawane certyfikaty skuteczności i bezpieczeństwa. Najpewniejsze są tu certyfikaty wydawane przez FDA (Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków). Zanim więc zdecydujemy się na terapię laserową, zapytajmy w salonie, do którego przyszliśmy, o certyfikaty, jakimi dane urządzenie dysponuje. To pozwoli nam uniknąć rozczarowań oraz straty pieniędzy. Wybierajmy zawsze renomowane gabinety, a nie te, które oferują podejrzanie tanie zabiegi. Przyjrzyjmy się więc problemom skóry, z którymi skutecznie walczy laseroterapia. BLIZNY I ROZSTĘPY Te pierwsze mogą być powypadkowe lub pooperacyjne, bywają też skutkiem poparzenia. Pozostają również po silnym trądziku. Z kolei rozstępy to najczęściej skutek szybkiego przybrania na wadze, zmora kobiet w ciąży, często także nastolatek oraz osób z tendencją do efektu jo-jo. Jedne i drugie szpecą, powodując dyskomfort pacjenta. Laseroterapia umożliwia ich szybką redukcję oraz poprawę kolorytu i struktury skóry. Możliwe jest zmniejszenie widoczności blizn i rozstępów aż o 75%. Pamiętajmy jednak o poszukiwaniu certyfikowanych urządzeń. PRZEBARWIENIA To jeden z najczęściej pojawiających się problemów skórnych, świetnie jednak poddający się terapii laserowej. Przebarwienia mogą być posłoneczne, pourazowe, spowodowane zaburzeniami hormonalnymi, ciążą lub po prostu starzeniem. Bez względu na etiologię, warto poddać je serii zabiegów laserowych, po której zakończeniu skóra stanie się odświeżona i ujednolicona, a przebarwienia ulegną samoistnemu złuszczeniu i znikną. Laseroterapia jest alternatywą dla popularnego zabiegu Cosmelanem, który jednak powoduje dość silne podrażnienie i długo utrzymujące się zaczerwienienie, przez co wyłącza na jakiś czas z codziennej aktywności. TRĄDZIK POSPOLITY I RÓŻOWATY Trądzik dotyka nie tylko nastolatków, a jego leczenie jest długotrwałe i kosztowne. Co gorsza, schorzenie to u wielu osób po zakończeniu antybiotykote-


Uroda

dEaŁU. LOGia XXi WiEKU rapii powraca, powodując obniżenie samooceny u osoby dotkniętej trądzikiem. Laseroterapia jest tu idealnym rozwiązaniem: zapobiega nawrotom poprzez niszczenie bakterii odpowiedzialnej za powstawanie ognisk zapalnych trądziku, a tym samym zmniejsza lub całkowicie eliminuje zapotrzebowanie na farmakoterapię. RUMIEń I ZMIANY NACZYNIOWE Zmiany tego typu często towarzyszą nam całe życie, mogą pojawiać się również z wiekiem. Zaburzenia te mają postać drobnych teleangiektazji, czyli tzw. pajączków, popękanych naczynek lub bordowych plamek. Z każdą z nich dobrze radzą sobie zabiegi laserowego zamykania naczynek, w tym wypadku czasem wystarcza tylko jeden, by uzyskać zadowalający efekt. PIERWSZE OZNAKI STARZENIA (płytkie zmarszczki, przebarwienia, naczynka) Po trzydziestce wiek naszej skóry zdradzają te drobne, nieestetyczne zmiany: posłoneczne przebarwienia, pękające naczynka, cienkie linie i płytkie zmarszczki. W tym wieku wystarczy pozbyć się tych postarzających defektów zabiegiem laserowego fotoodmładzania, by cofnąć zegar naszej skóry o kilka lat.

UTRATA JĘDRNOŚCI ORAZ ZMARSZCZKI TWARZY I CIAłA Czas nie działa na naszą korzyść, wiemy to wszyscy. Powstrzymywać go jest jednak coraz łatwiej, gdy technologia wychodzi nam naprzeciw. Niezwykły zabieg laserowy, tzw. resurfacing skóry, stanowi jej pełną, głęboką odnowę. Działa jak lifting, unosząc skórę poprzez wpłynięcie na strukturę jej najgłębszych warstw, ujędrnia i wygładza zmarszczki, likwiduje objawy fotostarzenia, spłyca blizny, usuwa plamy. Jak widać, zabiegi laserowe obejmują szerokie spectrum problemów skóry i są idealne dla osób, które oczekują błyskawicznych, spektakularnych efektów, gdy te dawane przez maści, kremy i podstawowe zabiegi kosmetyczne są dla nich niesatysfakcjonujące. Efekty są widoczne szybko, a okres rekonwalescencji po zabiegach jest zminimalizowany. Bezpieczeństwo najnowszych technologii i komfort zabiegów, potwierdzane przez restrykcyjnie nadawane certyfikaty, dają pacjentowi pewność, że zabieg będzie skuteczny, a patrzenie w lustro stanie się przyjemnością. Katarzyna misiejuk ambasada Urody medical SPa

Grudzień Teraz Wilanów 29


Podatki

jak zmienić tryB opodatkowania od nowego roku – terminy i opcje do wyBoru Jeśli jesteśmy płatnikami podatku dochodowego lub VaT, to od nowego roku możemy podjąć kilka decyzji dotyczących płaconych podatków tak, by zoptymalizować kwoty i terminy wpłat. Dla osób pracujących na etat, zlecenie lub umowę o dzieło zmiany w opodatkowaniu nie mogą być przedmiotem decyzji tych osób i wynikają tylko ze zmian ustawy. Od 2013 r. będą to przede wszystkim: ograniczenie ujmowania 50% kosztów autorskich (maksymalny koszt roczny tego rodzaju wynosi 42 764 zł) oraz zmiany ulg podatkowych z tytułu wychowywania dzieci oraz ulgi internetowej. Płatnicy podatku VAT mogą wybrać kwartalny lub miesięczny tryb rozliczania podatku – celem zmiany trybu na kwartalny trzeba złożyć formularz VAT-R do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału. łączna wysokość podatku będzie taka sama, jednak przy trybie kwartalnym płacimy go później. Jeśli przysługuje zwrot VAT, to oczywiście także nastąpi on później. Podatnicy, którzy w poprzednim roku byli zwolnieni z podatku VAT i nie przekroczyli obrotu 150 000 zł rocznie, z nowym rokiem również są zwolnieni z podatku VAT. Nie muszą (ale mogą) tego faktu zgłaszać do urzędu skarbowego, chyba że rezygnują ze zwolnienia bądź w nowym roku przekroczą limit kwoty 150 000 zł – wtedy trzeba złożyć formularz VAT-R przed początkiem miesiąca lub kwartału. Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wynajem (indywidualnie lub w formie spółek cywilnych, jawnych lub komandytowych) mają do wyboru: opodat kowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej; opodatkowanie liniowe (nie dotyczy niektórych rodzajów dochodów, m.in. wynajmu prywatnego oraz samozatrudnienia z wykonywaniem pracy na rzecz byłego pracodawcy); podatek liniowy staje się „opłacalny” dopiero po przekroczeniu dochodu 85 528 zł rocznie (czyli 1. progu podatkowego); kartę podatkową (dotyczy niewielkiej liczby rodzajów działalności);

30 Teraz Wilanów Grudzień

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Status z poprzednich lat można zmienić do 20 stycznia, składając odpowiednie pismo w Urzędzie Skarbowym. Opodatkowanie ryczałtowe wolno wybrać, jeśli przychody osoby lub spółki w poprzednim roku nie przekroczyły 150 000 EUR. Wyłączone z tego trybu są też niektóre rodzaje działalności, w tym wynajem będący działalnością gospodarczą. Podatek ryczałtowy oblicza się wg stawek od 3% do 20% zależnie od rodzaju działalności. Większość usług, w tym wynajem, ma stawkę 8,5%. Kwotę podatku ryczałtowego oblicza się od przychodów, bez odliczania kosztów – stąd nawet przy niższych stawkach może ona okazać się wyższa niż podatek na zasadach ogólnych. Ryczałt może być szczególnie opłacalny przy przychodach z wynajmu, o ile ponoszone koszty są znacząco niższe niż kwota przychodów. Dodatkowo przychody ryczałtowe nie łączą się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych, co opóźnia znacznie moment przekroczenia progu podatkowego. Zaliczki na podatek dochodowy można opłacać miesięcznie lub kwartalnie. Płatności kwartalne dotyczą tzw. małych podatników, tj.: – przy podatku ryczałtowym: przychody do 25 000 EUR, – przy podatku liniowym lub na zasadach ogólnych: przychody do 1 200 000 EUR, liczone łącznie z VAT. Wyboru lub rezygnacji z kwartalnego opłacania zaliczek trzeba dokonać do 20 lutego, a przy podatku ryczałtowym do 20 stycznia. Opracowanie: KrzysztofPiasecki,BiuroRachunkoweTIK- SOFTSp.zo.o., Al.Wilanowska5lok.19,tel.224084800, www.tiksoft.waw.pl


Moda

witamy nowy rok!!!

Stroje na sylwestra zawsze nawiązują do właśnie rozpoczynającego się roku. Jako, że rok 2013 według chińskiego kalendarza to rok węża, dlatego też najmodniejsze sukienki fakturą przypominają skórę węża. Koniecznie muszą być w kolorach i odcieniach srebra czy złota. Na sylwestra pamiętajmy zawsze o dodatkach: kolczykach, koliach, bransoletkach, w tym dniu jak w żadnym innym biżuteria wysadzana po brzegi świecącymi kamieniami jest dobrze widziana, choć musimy pamiętać o tym, żeby nie przesadzić i aby wszystkie elementy naszego ubioru pasowały do siebie. Jeśli chodzi o szpilki, bo te oczywiście będą wyglądały jak zawsze najlepiej, to dobrze pójść w tych sprawdzonych lub kupić kilka dni wcześniej i pochodzić w nich po domu, aby noga się przyzwyczaiła. Zawsze dobrze też do naszego stroju dobrać etole lub inne nakrycie, aby mieć się w czym ogrzać, gdy nad ranem zwolnimy już w sylwestrowych szaleństwach. Także drogie panie, po przygotowaniu Świąt znajdźmy dla siebie chwilę, aby wynaleźć kreację na sylwestra. Życzę wszystkim udanej zabawy sylwestrowej oraz wszystkiego najlepszego i spełnienia marzeń w Nowym 2013 Roku. KlaudynaPabudzińska-Kossek www.makeup.waw.pl

Grudzień Teraz Wilanów 31

elementykreacjidobrałaKlaudynaPabudzińska-Kossek

Ani się obejrzeliśmy jak znów mija kolejny rok. Dopiero co zaczynał się rok 2012, a tu przychodzi witać nam już rok 2013. Przełom roku to czas podsumowań, nowych postanowień, czas również na nowe trendy w modzie. Noc sylwestrowa to magiczny czas, kiedy kończy się coś starego, a zaczyna coś nowego. Zanim jednak nastąpi odliczanie do północy każda z nas będzie głowić się, w co się ubrać, jak przed każdym ważnym wyjściem. W zależności od tego, gdzie zdecydujemy się spędzać tę noc, tak też dopasujmy nasz strój. Jeśli jest to bal czy wieczór organizowany w teatrze lub operze, zdecydujmy się na długą suknię do ziemi. Jeśli wybieramy się na imprezę z przyjaciółmi do domu czy dyskoteki, możemy wybrać strój bardziej luźny – krótką, kolorową sukienkę. Niemniej bez względu na to, gdzie wybieramy się przywitać Nowy Rok każda z nas chce wyglądać olśniewająco. Dobrze zadbać o dobre samopoczucie, bo przesąd głosi, że jak 1 stycznia tak przez cały rok. W zależności od panujących trendów w danym sezonie modne są te krótkie bądź długie suknie, te wydekoltowane bądź mniej wydekoltowane. Niewątpliwie w tym sezonie jednym z najmodniejszych kolorów jest kolor czarny, który zresztą zawsze tej nocy święci swoje triumfy. Modnym kolorem jest również kolor czerwony we wszystkich odcieniach. Bez względu na to, czy będą to cekiny czy metaliczne materiały w tym sezonie, ważne, żeby sukienka błyszczała. Dzięki temu nie przejdziecie niezauważone. To jedna z niewielu okazji w roku, kiedy możecie zaszaleć i nikt nie będzie krytykował, że nieodpowiednio dobrałyście strój, bo jest zbyt świecący.


Na świecie

ŚWiĘTa i NOWy ROK JaK ŚWiaT dŁUGi i SZEROKi „Co kraj, to obyczaj”, jak mówi popularne powiedzenie. „Święta, święta i po świętach” mówi inne, ale zanim radosny okres świątecznej ekscytacji zakończą huczne wystrzały noworocznych butelek z bąbelkami, chcę zabrać Was w świąteczną podróż po świecie. mam cichą nadzieję, że tradycje innych narodowości zaciekawią Was tak bardzo, że – na przekór polskim obyczajom – karpia zastąpicie daniami z ośmiornicy lub krabów, Święty mikołaj w stroju kąpielowym wręczy prezenty w Sylwestra lub 6 stycznia, a zamiast zaśpiewać kolędy w gronie rodzinnym – odtańczycie taniec brzucha. Życzę wszystkim Czytelnikom przyjemnej wycieczki. EGIPT i TUNEZJA Naszą podróż zaczniemy w tak zwanych ciepłych krajach, czyli Tunezji i Egipcie. Wbrew obiegowej opinii, koniec grudnia w tych krajach wcale do ciepłych nie należy! W okresie świąt Bożego Narodzenia kościoły rozdają potrzebującym ciepłe ubrania i koce, ponieważ jest to najchłodniejszy okres roku.

Tych, którzy Święta zamierzają spędzić właśnie w tych stronach, powinna ucieszyć wiadomość, że 24 ego grudnia w kościołach katolickich odbywa się pasterka, odprawiana w kilku językach. W Egipcie bezpieczeństwa chrześcijan często strzegą uzbrojeni policjanci, ponieważ „innowiercy” stanowią zaledwie 10% populacji. Ogromną większość stanowią natomiast prawosławni Koptowie, którzy świętują Boże Narodzenie 7 stycznia (według kalendarza juliańskiego), natomiast Koptowie obrządku katolickiego świętują narodzenie Pana zazwyczaj 25 grudnia. Przed świętami sprząta się domy i kościoły. Powszechnie budowane są szopki betlejemskie, a 6 stycznia (odpowiednik polskiej Wigilii) w kościołach odprawia się specjalną wieczorną mszę święta, po której wyruszają uroczyste procesje, trwające często kilka godzin. Następnie wierzący spożywają gorący mięsny posiłek, kończący 44-dniowy ścisły post. Ulice i domy są dekorowane girlandami, w oknach pojawiają się ikony, wszędzie słychać wystrzały sztucznych ognii i petard. Podczas egipskiego Bożego Narodzenia dzieci zwykle otrzy-

32 Teraz Wilanów Grudzień

mują drobne prezenty, słodycze, nowe ubrania oraz niewielkie sumy pieniędzy, które mogą wydać na dowolny cel. Następnego dnia ojciec odwiedza swoje zamężne córki, czemu towarzyszy wymiana okolicznościowych prezentów. U Koptów okres świąteczny kończy się dopiero w dniu św. Jana Chrzciciela, tj. 19 stycznia. HISZPANIA i PORTUGALIA Hiszpania i Portugalia to kraje zamieszkane w większości przez katolików, a Święta Bożego Narodzenia obchodzone są w tym samym czasie, co w Polsce. Tradycje na Półwyspie Iberyjskim przypominają nasze rodzime zwyczaje, a główną różnicą jest publiczne świętowanie, którego nie obserwuje się na wyludnionych w tym czasie ulicach polskich miast i wsi.

22 grudnia odbywa się wielka świąteczna loteria, podczas której losowane są duże kwoty pieniężne. Zwycięskie numery są wyśpiewywane przez dzieci ze szkoły dla sierot w Madrycie. Wigilię rozpoczynają roztańczone i rozśpiewane korowody odświętnie ubranych mieszkańców i zwierząt, które to pochody zmierzają ku stajence. Istnieje zwyczaj Pasterki, a cała rodzina spotyka się zwykle w domu seniora rodu na wigilijnej kolacji. Nie jest to posiłek postny, a wręcz przeciwnie! Hiszpański stół wigilijny charakteryzuje się

bogactwem potraw. Świąteczną wieczerzę tworzą liczne przystawki, w postaci pieczonych mięs, wędlin i paszetów, a także owoce morza oraz specjalna suszona szynka, czyli jamon, jak również hiszpański rosół zwany consome oraz przeróżne ryby, pieczona jagnięcina lub wieprzowina, jak również ciasta drożdżowe z migdałami i, oczywiście, świeże owoce. Równie obfite jest Boże Narodzenie. Przez całe święta popija się delikatne hiszpańskie wino, a obchodom towarzyszy radość, taniec i śpiew w szerokim rodzinnym gronie. Do tradycyjnych portugalskich dań należy dorsz z gotowanymi ziemniakami, ośmiornica i inne owoce morza oraz ciasto z dodatkiem owoców kandyzowanych. Ciasto zbliżone do drożdżowego ma w środku schowaną figurkę małego króla i, zgodnie z tradycją, ten człowiek, który trafi na porcję

z figurką, będzie mieć wyjątkowe szczęście. Nieco zmodyfikowany zwyczaj spotykamy w Meksyku, gdzie „szczęśliwiec”, który wy-


Na świecie losuje kawałek ciasta z ceramiczną postacią Dzieciątka, musi urządzić 2 lutego specjalne przyjęcie dla swoich bliskich. Kolejnym zwyczajem rozpowszechnionym w Portugalii jest palenie w czasie burzy resztek drewna palonego w Wigilię, co ma chronić dom przed uderzeniami piorunów. Inne stare tradycje nakazują pozostawić dla dusz zmarłych pustego nakrycia przy wigilijnym stole, a także wrzucanie do ognia okruszków świątecznych potraw, które mają zostać zesłane na ziemię, gdy nastanie głód. Ze świętami związane są także lokalne zwyczaje, jak na przykład wspólne rodzinne zbieranie oliwek 24 grudnia. W hiszpańskiej Katalonii w ogóle nie wierzy się w Świętego Mikołaja. Zwyczaj dzielenia się opłatkiem zastępuje chałwa, a choinka pojawia się w domach niezwykle rzadko. Okres świąteczny kończy wielka parada 5 stycznia, po której wystawia się w nocy za drzwi buty wypełnione słomą, by rano wyjąć z nich prezenty od Trzech Króli. Z ciekawych zwyczajów noworocznych, zarówno w Hiszpanii, Portugalii, Ekwadorze, jak również na Filipinach, warto wspomnieć o zjadaniu dwunastu winogron i wypowiadaniu dwunastu życzeń, podczas ostatnich dwunastu sekund starego roku. AMERYKA PÓłNOCNA Z ciekawostek świątecznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki warto wspomnieć, że dzieci zostawiają w wieczór wigilijny mleko i ciasteczka dla Świętego Mikołaja, aby posilił się, przynosząc im prezenty przez komin, natomiast otwierają je dopiero rano w dzień Bożego Narodzenia, po-

„australijskim krzaczkiem” lub plastikowy odpowiednik, przyozdobiony dekoracjami. Wizerunek Świętego Mikołaja został mocno zmodyfikowany, gdyż ulubieńca dzieci rozebrano do kąpielówek, zaopatrzono w okulary przeciwsłoneczne i posadzono na plaży pod palmą, często z deską surfingową pod pachą. Wieczorem, dzień przed świętami, Australijczycy wychodzą do pobliskich parków lub na plaże, aby wspólnie z innymi rodzinami czynają już w połowie grudnia, kiedy to spo- śpiewać kolędy przy świecach i obdarowytykają się z przyjaciółmi i rodziną, a na dwana- wać się prezentami. Na świątecznym stole znajdują się zawsze ście dni przed Bożym Narodzeniem prowadzą specjalne procesje na uroczystą mszę do owoce morza, indyk i szynka na zimno oraz kościołów. Po sumie dzieci bawią się na świą- tradycyjny deser „pavlova”, podawany zwyczajowo z truskawkami, granatem i bitą tecznych przyjęciach. Szopka bożonarodzeniowa, czyli pasada, jest śmietaną. W środkowej i północnej Brazylii mieszkańjednym z najważniejszych symboli świątecznych w Meksyku. Ludzie poprzebierani za Jó- cy lubują się w inscenizacjach żłóbka w Betlejem oraz procesji, ilustrujących wędrówzefa i Maryję w towarzystwie małych dzieci

wędrują od drzwi do drzwi, pytając się o nocleg. Święta w Meksyku rozpoczynają się właściwie na dobre już 23 grudnia. Na wielu placach i ulicach pojawiają się wtedy stragany, na których sprzedaje się ręcznie wykonane rzeźby przedstawiające sceny religijne. Gra głośna muzyka, ludzie tańczą wszędzie, czekając na wieczorny pokaz sztucznych ognii. AUSTRALIA i BRAZYLIA W grudniu temperatury w Brazylii oraz na kontynencie australijskim zwykle przekraczają 30 stopni Celsjusza i dlatego też żywą choinkę zastąpił brazylijski bananowiec, w kraju kangurów i misia koali – roślina nazywana

dobnie zresztą jak to czynią młodzi Meksykanie. Do tradycyjnych dań amerykańskich należy pieczony indyk, puree ziemniaczane oraz zapiekane warzywa, a w Kanadzie między innymi kraby. Całe rodziny tłumnie odwiedzają restauracje – które pracują w okresie świątecznym pełną parą – aby spotkać się ze swoimi znajomymi. Meksykanie natomiast świętowanie rozpo-

kę Mędrców ze Wschodu. Wszystkiemu towarzyszą kolorowe stroje, rytmiczna muzyka i odgłosy petard. Najważniejsza różnica względem Australii jest taka, że Boże Narodzenie w Brazylii to czas głęboko religijny i tradycyjny. Ludzie chodzą do kościoła i większość czasu spędzają w gronie rodzinnym. Mieszkańcy Brazylii zasiadają do wspólnej kolacji wigilijnej, spożywając owoce morza, potrawy z indyka oraz owoce. Dopiero nazajutrz otwierane są prezenty świąteczne. I tak kończymy naszą tułaczkę po świecie. Mam nadzieję, że potrawy smakowały, a ogrom tradycji świątecznych zachęcił Państwa do poznawania zwyczajów miejsc odległych od Polski dosłownie i kulturowo. Życzę Państwu i Waszym Bliskim ciepłych i tradycyjnych Świąt Bożego Narodzenia, bez względu na to, jakie zwyczaje panują w Państwa domach. Wesołych Świąt i Do Siego Roku 2013! W.G.

Grudzień Teraz Wilanów 33


Relacja z wystawy

Celebracja „Świętych obrazków” u Fibaka „Tą wystawą Magda na stałe zapisuje się w historii polskiej sztuki” – tym zdaniem prof. Barbara Szubińska krótko i trafnie dokonała rekapitulacji wydarzenia 22 listopada. Wtedy właśnie w Galerii FIBAK zebrała się połączona wspólnym celem warszawska bohema artystyczna i amatorzy sztuki. Ideą przyświecającą wieczorowi była inauguracja długo oczekiwanej wystawy „Święte obrazki” Magdaleny Cybulskiej. Efekt rocznej pracy artystki, 20 obrazów zdobiących ściany Galerii na Krakowskim Przedmieściu, zgromadził audytorium, które już przed rozpoczęciem wernisażu przekroczyło pojemność Galerii. Swoją obecnością imprezę uświetniły znane osobistości świata sztuki i biznesu oraz kolekcjonerzy. Wśród gości pojawili się również znani aktorzy oraz sportowcy. Kilka minut po godzinie 19.00, dwa pomieszczenia zapełnione koneserami oraz entuzjastami sztuki nowoczesnej wypełnił głos założyciela galerii – Wojciecha Fibaka. Kolekcjoner sztuki i biznesmen przywitał oczekujących w lekkim podnieceniu gości, podkreślając fakt, że wystawa prac Magdy jest godnym uwieńczeniem 11-letniej historii jego Galerii. Obrosłe już legendą wystawy w Galerii Fibak słyną z tego, że są nie tylko wydarzeniem artystycznym, ale także nieomylnym sygnałem dla wielu kolekcjonerów o tym, jakie trendy panują na rynku sztuki. Wśród otwierających wernisaż nie mogło zabraknąć profesor Europejskiej Akademii Sztuk Barbary Szubińskiej, pod której czujnym okiem Magda wyrabiała swoją kreskę w Akademii. Szubińska wyraziła zachwyt głębokością przemyśleń, czystością motywów i światłem bijącym ze „Świętych obrazków”. Nie mógł umknąć uwadze fakt komplementowania autorki przez Panią profesor nie tylko za talent i oddanie sztuce, ale również niewątpliwą urodę. Po spełnieniu powinności organizatorów i opiekunów wystawy, mikrofon trafił wreszcie do rąk sprawczyni całego zamieszania, autorki prac – Magdaleny Cybulskiej. Młoda malarka z ujmującą nieśmiałością przywitała gości, obdarzając ich równie ujmującym uśmiechem. Cybulska w kilku słowach scharakteryzowała ekspozycję jako wyraz osobistych i konsekwentnych dociekań dotyczących podstawowych, choć wciąż nieoczywistych zagadnień. Jak ujawniła, inspirację do stworzenia zbioru stanowiły przemyślenia dotyczące m.in. ludzkości, ewolucji, kultury, świętości, a także widoczne na obrazach odniesienia do świata przyrody czy zagadnień ochrony środowiska. Zdaniem prof. Szubińskiej, wystawa pochyla się nad odwiecznym pytaniem „kim jesteśmy, dokąd idziemy, co zamierzamy osiągnąć w świecie pięknym świetlistym, lecz nasyconym dramatami osaczeń, przesądami, niemożnością wzajemnych porozumień”. Sama autorka zaznaczyła jednak, że jej celem nie było udzielenie odpowiedzi, nie istnieje też jedyna dopuszczalna interpretacja. Swoją wystawą Magda otwiera przed nami nowe możliwości poznawcze. „Święte obrazki” mogą być zaproszeniem do przyjrzenia się samemu sobie w celu lepszego zrozumienia i pogodzenia ze sobą lub przeciwnie, wezwaniem do buntu i walki o przykryte kurzem nowoczesności wartości. To nieodparty przymus zatrzymania się na chwilę, powodowany zadumą, na którą trzeba sobie pozwolić, tak jak trzeba powrócić do tematu w cichości własnego ducha, by w rozbudzić w sobie ideę. Wykorzystanie tego potencjału ekspozycja wspaniałomyślnie powierza wyłącznie woli i wrażliwości jej odbiorców. Kontrowersyjny może wydać się motyw przewodni wystawy, którym jest obecny na wszystkich obrazach wizerunek małp otoczonych aureolą. Ten dysonans świętości i pierwotnych instynktów, najwyższych wartości i nierozumnych przejawów ewolucji, wywoływać może różnorodne skojarzenia i emocje. Obrazy Magdy nie są oczywiste, wejście w strukturę ich tajemnicy wymaga wyciszenia i uwolnienia umysłu od ograniczeń narzucanych niepostrzeżenie przez codzienność. Choć oszczędne w formie, tylko pozornie niosą ze sobą równie prostą treść. Nie należy ich szeregować na podstawie szybkiego rzutu okiem. Malarstwo Cybulskiej ma tę zaletę, że nie potrzebuje blichtru i ekspresji „dziania się”, by dojrzeć w nim światło. Wymaga jedynie odrobiny zaangażowania, by stać się dla odbiorcy lustrem części jego duszy. Projekt został zrealizowany przy współpracy Galerii FIBAK z Fundacją EPOKA, która kultywuje starorzymską tradycję mecenatu sztuki, eksponując walory estetyczne oraz pragmatyczną stronę działalności artystycznej. Współpraca z największymi osobowościami świata biznesu, a także krytykami i znawcami dziedziny, zapewnia twórcom, dzięki Galerii Wojciecha Fibaka oraz Fundacji EPOKA, zainteresowanie świata kultury i sztuki. Wspólna działalność obu instytucji przyczynia się do promowania polskich twórców oraz wzrostu poziomu świadomości artystycznej społeczeństwa. Ekspozycję można obejrzeć w Galerii FIBAK na ul. Krakowskie Przedmieście od 5 do 13 grudnia 2012.

34 Teraz Wilanów Grudzień


auDi rOWińSKi WajDemajer ul. łukasza Drewny 24 a. bLiKLe Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna american bOOKStOre Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna acciOna ul. Klimczaka Al. Rzeczypospolitej apteKa ŚW. łuKaSZa Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin jeziorna apteKa pHarmeDiL Al. Wilanowska 9 lok.2 apteKa j. i L. marcinKOWScy ul. Sarmacka 9 batiDa ul. Klimczaka 17 beL paeSe ul. Sarmacka 22 beLLiSana Al. Wilanowska 7/3 biStecca biStrO ul. Branickiego 11 bruSH by macDOnaLD-WLODarSKi ul. Bielawska 16, Konstancin Jeziorna bObO Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna canDLe rOOm Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna carpe Diem Al. KEN 98/U17 caSteLLO ul. Wiertnicza 96

centrum KuLtury WiLanóW ul. Wiertnicza 26 www.kulturawilanow.pl ceZar Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna

centrum HanDLOWe Stara papiernia al. Wojska polskiego 3, Konstancin jeziorna www.starapapiernia.pl cKa mróWKa ul. Przekorna 33 cru Wine StOre ul. Sarmacka 5k/2 cuKiernia St. StrZałKOWSKi ul. Kosiarzy 37 Da graSSO ul. Sarmacka 10 lok.B DancO - gen Leopolda Okulickiego, Piaseczno DecOLOr ul. Przekorna 33 DenticaL center ul. Sarmacka 17 lok.120

Teraz Wilanów

Miejsca, w których otrzymasz miesięcznik Teraz Wilanów DeLi pariS ul. Kazachska 1 DeLiKateSy Sarmata ul.Sarmacka 6/2u DermiKa SaLOn & Spa ul. Sarmacka 10 Direct ScHOOL Al. Wilanowska 5 DWór KOnStancin ul. Od Lasu 23 Konstancin- Jeziorna egurrOLa Dance StuDiO Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna egurrOLa Dance StuDiO ul. Kasprzaka 24a ergO HeStia S.a. ul. Klimczaka 22 e. WeDeL – pijaLnia cZeKOLaDy ul. St. Kostki Potockiego 24E Fabrica De paSjOne ul. Klimczaka 5 FaSHiOn iSLanD Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna gLam LiFe ul. Kazachska 3 lok. 155 gLObaL FitneSS ul. Sarmacka 5 gOLF parKS pOLanD ul. Z. Vogla 19 gOSpODa ZaLeWajKa ul. Od Lasu 23 Konstancin- Jeziorna guStO – DeLiKateSy ul. Klimczaka 5 HyDrOpOOL ul. Przekorna 33/3 Holiday travel center Sp. z o.o. Ul. Klarysewska 49a 02-936 Warszawa HOme SWeet HOme ul. Branieckiego 9 ingLOt Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna itaKa – biurO pODróZy ul. Klimczaka 17/207 jan pieKarZ Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna KLiF – SKLep Z ObuWiem Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna KaWiarnia marrOn ul. Przyczółkowa 400 KiDS tOWn ul. Wandy Rutkiewicz 17 KLiniKa DźWięKu Al. Wilanowska 7 KOłOmija - ul. Warszawska 3 Konstańcin Jeziorna KOSmetycZny inStytut Dr irena eriS - ul. Kosiarzy 37 KOSmetycZny inStytut Dr irena eriS - Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin KOSZycZeK - DeLiKateSy ul. Sarmacka 28b

KreSOWiaK Al. Wilanowska 43 c KucHnie ŚWiata Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin KWiatOWy ZaKąteK ul. Sarmacka 5k La paSSiOn Du Vin Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin La ViñueLa Wine bar & Wine StOre - Kimczaka 5 lok. 80 02-797 Warszawa

LemmOn HOuSe ul. Sarmacka 18 lok.2 www.lemmonhouse.pl magic WOrLD Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin mariOnnauD Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin manDarin - ul. Kremowa 63 mała cZarna ul. Klimczaka 5 lok.86 miLanOVO - reStaurant ul. St. Kostki Potockiego 24 G mOrpHO - ul. Hlonda 10 lok.12U

Origine itaLia prOject Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin papierniK ul. Sarmacka 1B lok.22B papieróFFKa Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna perFect ViSiOn ul. Sarmacka 17 petit bebe ul. Sarmacka 10 lok.8u

piWnica SmaKóW Sarmacka 20/137 www.piwnicasmakow.pl pLay - Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna pOLnOrD - ul. Klimczaka 3 pOmiDOrO Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna praLnia LemOn FreSH Ul. Hlonda 2 / U2 praLnia WiLanóW ul. Sarmacka 1A prZycHODnia eScuLap Al. Wilanowska 9, lok.U1 i 2 prZycHODni Weterynaryjnej OStOja SaLVet, ul.Hlonda 2 lok.U7 miesięcznik bezpłatny

muZeum pałac W WiLanOWie ul. St. Kostki potockiego 10/16 www.wilanow-palac.pl

muZeum pLaKatu W WiLanOWie ul. St. Kostki potockiego 10/16 www.postermuseum.pl naSZe miejSce ul. Sarmacka 10 lok.A naSZ WiLanóW nierucHOmOŚci ul. Wiertnicza 45, necKermann pOLSKa Al. Wilanowska 9 nieWaDa cLinic Al. Wilanowska 5 lok.2 nOWa Kuźnia ul. Kostki Potockiego 24 nuVOLari ul. łukasza Drewny 24 nZOZ XO DentaL cLinic ul. Sarmacka 9 lok. 110 OutLet Końcówki kolekcji ul. Sarmacka 1A lok 1 OpticOL – SaLOn OptycZny Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna Organic Al. Wilanowska 9 ul. Sarmacka 20

reDaKcja teraZ WiLanóW ul. Sarmacka 18 lok.2 www.terazwilanow.pl re/maX tOp nierucHOmOŚci ul. Klimczaka 8 lok.42 www.remaxtop.pl reStauracja cHina garDen ul. Kazachska 1 rObyg - ul. Klimczaka 12c SaLOn FryZjerSKi WOjtKa ZieLińSKiegO Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna SaLOn urODy marySieńKa ul. Sarmacka 5k lok.8) SarmacKie SmaKOłyKi ul. Sarmacka 10 ScanDinaVian HOuSe Al. Rzeczypospolitej 18 lok.70 SKLep mięSnO – WęDLiniarSKi "p&p"S.c. - ul. Sarmacka 6 lok.B3 S & b - Al. Wilanowska 7 SHe - ul. Sarmacka 16 SKLep SWeet LiVing ul. Kazachska 1 lok 30 SKarabeuSZ - ul. Sarmacka 10A Spa WiLanóW - ul. Marconich 3 StarOpOLSKi piec ul. Sarmacka 28 SteeL FOreSt Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin StuDiO rOcOcO Al. Rzeczypospolitej 18 lok.135

SuSHi Zume ul. Klimczaka 5 SZOK LOK Al.Wilanowska 9A lok. U4 ŚWiat WaKacji Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin ŚWietLica ucZniaK Gierymskiego 1

ŚWiat ZabaWeK Hlonda 10/10 tecHnO-Dry – praLnia Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna tenuta ŚWiat Win i aLKOHOLi ul. Klimczaka 17 lok. 210 teLepiZZa ul. Hlonda 10 tHe paLmS ul. Sarmacka 22 lok. 135 tiK-SOFt Sp. z o.o. Aleja Wilanowska 5 lok.19

urZąD DZieLnicy WiLanóW ul. St. Kostki potockiego 11 www.wilanow.pl VaniLa HOme & cOFFee ul. Zaściankowa 98 VenuS - ul. Kazachska 1 ViLanO - ul. Kazachska 1 ViLanOVa reStaurant ul. Klimczaka 22 ViLLa nOVa DentaL cLinic ul. Marconich 3 ViLLa nuOVa – reStauracja ul. St. Kostki Potockiego 23 Vip FaSHiOn – ODZież marKOWa Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna

WeZyr HOLiDayS al. rzeczypospolitej 18 www.wezyrholidays.pl WiejSKie SmaKi ul. sarmacka 1b Winiarnia SuperiOre al. Wilanowska 9A WinOtOpia ul. Zaściankowa 96 lok.1B WitaminKa ul. Klimczaka 17 lok. 204 yegO - preZenty DLa mężcZyZn ul. Sarmacka 1B ZieLeniaK u piOtra Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Zume – SuSHi bar Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin żabKa - ul. Sarmacka 20

Grudzień Teraz Wilanów 35


W związku z nadchodzącym okresem Świąt Bożego Narodzenia, Urząd Dzielnicy Wilanów m.st.Warszawy, miesięcznik „Teraz Wilanów”, firma Multidekor oraz Bricoman ogłaszają

konkurS na najpiękniejSzą wilanowSką

iluminację świąteczną

W konkursie mogą wziąć udział właściciele prywatnych nieruchomości, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz właściciele/najemcy lokali użytkowych, którzy w terminie do 20 stycznia 2013 r. prześlą zgłoszenie udziału w konkursie pocztą elektroniczną na adres iluminacje@wilanow.pl lub złożą je osobiście w kancelarii Urzędu dzielnicy Wilanów w kopercie z dopiskiem

„konkurs – iluminacje”

Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej: adres iluminacji zgłaszanej do konkursu, 3 zdjęcia dekoracji,telefon kontaktowy oraz kategorię, w jakiej dekoracja ma być oceniana. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestników Konkursu Regulaminu w całości i zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz potwierdzeniem, że spełniają wszystkie warunki, które uprawniają do udziału w Konkursie.

Nadesłane zgłoszenia będą oceniane w następujących kategoriach:

1. najpiękniejsza witryna, lub lokal usługowy 2. najpiękniejszy balkon 3. najpiękniej udekorowana Wspólnota mieszkaniowa (budynek wielorodzinny) 4. najpiękniej udekorowana prywatna posesja W pierwszej turze konkursu, na podstawie otrzymanych zdjęć, jury wybierze najciekawsze prace, które podda dalszej ocenie podczas wizji lokalnej. W końcowym etapie zostaną wyłonione po trzy najciekawsze iluminacje w każdej kategorii. Na zwycięzców konkursu czekają bardzo atrakcyjne nagrody ufundowane przez organizatorów konkursu, w tym m.in. reklama w miesięczniku Teraz Wilanów (w kategorii witryna/lokal usługowy), kupony wartościowe na zakup ozdób świątecznych, efektowne elementy iluminacji świątecznej, odśnieżarka spalinowa, voucher na zakupy w sklepie Bricoman. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia, a wyniki zostaną ogłoszone na łamach miesięcznika „Teraz Wilanów” oraz na stronie www.wilanow.pl. Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.wilanow.pl oraz w Urzędzie dzielnicy Wilanów m.st.Warszawy przy ul. Kostki Potockiego 11 ORGANIZATORZY

miesięcznik bezpłatny

PARTNER MEDIALNY

Profile for Teraz Wilanów

Teraz Wilanów Grudzień 2012  

Teraz Wilanów Grudzień 2012

Teraz Wilanów Grudzień 2012  

Teraz Wilanów Grudzień 2012