Teraz Wilanów maj 2020

Page 1

Teraz

Wilanów, Powsin, Zawady, Konstancin-Jeziorna i okolice

®

Maj 2020 / Gazeta bezpłatna Wydanie specjalne

Wilanów UłaTwIENIa dLa MIEsZkańCów

w CZasIE PaNdEMII

COvId-19

PORadNIk (NIE TYLkO)

Na CZas kwaRaNTaNNY

dZIECI w dOMU POdCZas PaNdEMII

bIZNEs

w CZasIE EPIdEMII – CO ZMIENIła

TaRCZa 2.0?

ZasIłEk

OPIEkUńCZY

NIERUCHOMOśCI

w dObIE kORONawIRUsa


Z lotu ptaka

MuzeuM Pałacu Króla Jana III w wIlanowIe Choć zamknięte dla zwiedzających – #MuzeumNadalDostępne Zapraszamy: korzystajcie z zasobów muzeum online! ✅ bit.ly/PasazWiedzy – zanurkuj w świat dawnej Rzeczypospolitej, na naszej stronie znajdziesz ponad 3300 opowieści o historii i kulturze, popularnonaukowe i naukowe teksty, które czyta się jak złoto ✅ bit.ly/CyfroweZbiory ➕ bit.ly/KolekcjaWilanowska – #KolekcjaWilanowska online: opowieści kuratorów zbiorów i zdjęcia zabytków kliknięcie od Ciebie ✅ bit.ly/YTMuzeumWilanowskie – filmy z historiami o Janie Sobieskim, dawnych mieszkańcach rezydencji wilanowskiej i obecnej działalności muzeum ✅ bit.ly/Sobiesciana – fascynuje Cię Jan Sobieski, a może ledwo kojarzysz go z Wiedniem? Zapraszamy do naszej bazy śladów związanych z rodem Sobieskich. Może się okazać, że w Twojej okolicy rośnie drzewo zasadzone przez samego króla! ✅ bit.ly/MultimediaWil – interaktywne prezentacje historii rezydencji wilanowskiej i związanych z nią ludzi ✅ bit.ly/GISWilanow – podróże palcem po niezwykłej mapie rezydencji wilanowskiej – interaktywnej, łączącej informacje z konkretnymi punktami w przestrzeni ✅ bit.ly/WilanowGoogleArtCulture – muzeum wilanowskie w Google Art&Culture ✅ bit.ly/DzwiekoweMuzeum – audiodeskrypcja, czyli słuchowiska dla każdego: spacery po muzeum, opowieści o pałacu, parku, kolekcji, dawnych mieszkańcach wilanowskiej rezydencji ✅ bit.ly/ZainspirujSieWWilanowie – pomysły na twórcze wykorzystanie czasu w domu To i jeszcze więcej znajdziecie na www.wilanow-palac.pl Trzymajcie się zdrowo!

Foto: Tomasz Szediwy www.szediwy.com facebook.com/Wilanowzlotuptaka

2 Teraz Wilanów Maj


Z lotu ptaka

Maj Teraz Wilanรณw 3


Nasze miasto

nowy roK w noweJ szKole - sP nr 400 na uKoĹ„czenIu Nowa wilanowska szkoĹ‚a podstawowa juĹź od wrzeĹ›nia przyjmie pierwszych uczniĂłw. Do szkoĹ‚y zostaĹ‚a juĹź przeprowadzona rekrutacja. Choć budynek szkoĹ‚y jest na ukoĹ„czeniu, inwestycja wciÄ…Ĺź trwa, dlatego zapisy uczniĂłw zostaĹ‚y przeprowadzone w Zespole Szkół nr 79 im. StanisĹ‚awa Kostki Potockiego. Ta jedna z waĹźniejszych inwestycji w Wilanowie wchodzi powoli w ostatniÄ… fazÄ™ budowy. W trakcie prac jest zabudowa sal sportowych, montaĹź glifĂłw, parapetĂłw i obudĂłw grzejnikĂłw. Trwa ukĹ‚adanie izolacji na dachu hali garaĹźowej, a wokół powstajÄ…cego na tymĹźe dachu boiska montowane sÄ… piĹ‚kochwyty. W halach sportowych i salach lekcyjnych zakoĹ„czono montaĹź suďŹ tĂłw podwieszanych.

Jako jedna z najnowoczeĹ›niejszych placĂłwek oĹ›wiatowych w Warszawie, SzkoĹ‚a Podstawowa nr 400 bÄ™dzie wyposaĹźona w dygestorium, czyli pochĹ‚aniacz oparĂłw, schody zabiegowe czy piec do ceramiki. Na ok. 75% dachu szkoĹ‚y zostanie posadzona wolno rosnÄ…ca roĹ›linność, podlewana z uĹźyciem systemu nawadniania kropelkowego. Jako obecnie jedyna budowla w Polsce, szkoĹ‚a moĹźe siÄ™ pochwalić garaĹźem wykonanym z czerwonego betonu. Zwana dotÄ…d „szkoĹ‚Ä… przy Osi KrĂłlewskiejâ€? placĂłwka dostaĹ‚a teĹź oďŹ cjalny adres – szkoĹ‚a formalnie mieĹ›ci siÄ™ przy al. Rzeczypospolitej 23B. ĹşrĂłdĹ‚o: UrzÄ…d Dzielnicy WilanĂłw

ŝłobeK Przy ul. PaMIętneJ Prace nad budową sześciooddziałowego şłobka przy ul. Pamiętnej przechodzą do kolejnego etapu. Budynek został przykryty stropodachem, a na parterze i piętrze połoşono tynki. Zakończono roboty izolacyjne i rozpoczęto prace instalacyjne. ŝłobek ma powierzchnię 1213,40 m2 i umiejscowiony jest na działce o powierzchni 14 000 m2, budynek ma dwie kondygnacje naziemne.

W części parterowej budynku znajdą się 3 oddziały şłobkowe, wejście główne z szatnią oraz blok şywieniowy. Zakończenie budowy şłobka planowane jest na listopad 2020 roku. ŝłobek na jesieni ma przyjąć 150 najmłodszych dzieci. źródło: Urząd Dzielnicy Wilanów

wIrtualna Kultura w wIlanowIe.Pl NieskoĹ„czony bank pomysĹ‚Ăłw, inspiracje, zajęć czeka na Was i Wasze dzieci na stronie Centrum Kultury WilanĂłw. đ&#x;Œ? https://www.wirtualnakulturawwilanowie.pl

4 Teraz WilanĂłw Maj


Nasze miasto

ułatwIenIa dla MIeszKańców w czasIe PandeMII covId-19 Urząd Dzielnicy Wilanów razem z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy pracuje dla mieszkańców i stara się ułatwić funkcjonowanie w nowej, trudniejszej rzeczywistości. Sytuacja zmienia się dynamicznie, władze stolicy starają się do niej dostosować i pomóc mieszkańcom oraz przedsiębiorcom na poziomie lokalnym: POdaTEk Od NIERUCHOMOśCI Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski zdecydował o wstrzymaniu wysyłki decyzji o wysokości podatku od nieruchomości na 2020 r. Właściciel nieruchomości nie musi uiszczać podatku, dopóki nie otrzyma decyzji, nie będą także naliczane z tego tytułu odsetki. Decyzje będą wysyłane po ustaniu epidemii, a podatnik będzie zobowiązany do zapłaty raty podatku w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. UŻYTkOwaNIE wIECZYsTE W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Wilanowa wstrzymana została wysyłka zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Rada Miasta Stołecznego podjęła decyzję, iż wszystkie formalności, bez utraty prawa do 98% bonifikaty, będzie można załatwić do końca 2020 r. „kOPCIUCHY” Nabór wniosków na wymianę „kopciuchów” jest otwarty mimo ograniczeń w pracy Urzędu Dzielnicy. Wniosek można przesłać do miejskiego Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (BOPiPK) mailowo lub korespondencyjnie albo załatwić sprawę telefonicznie. INwEsTYCJE EkOLOGICZNE Dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na inwestycje ekologiczne został uruchomiony 1 kwietnia i będzie trwał do 31 maja. W ramach dotacji będzie można zrealizować inwestycje polegające na: likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości; usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest; budowie urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. EdUkaCJa Procedury związane z rekrutacją do wilanowskich przedszkoli i szkół zostały uproszczone. Od 30 marca ponownie uruchomiono możliwość rejestracji wniosków w systemie, a rodzice, którzy już złożyli wnioski, nie muszą składać ich ponownie. Do 23 kwietnia można rejestrować wnioski w systemie i przesłać je do wybranego przedszkola/szkoły pierwszego wyboru. Również do 23 kwietnia przedłużono termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych. Dla tych rodziców, których dzieci stoją przed wyborem szkoły ponadpodstawowej, przygotowana została specjalna wyszukiwarka https:// wyszukiwarka.spw.edu.pl, gdzie można poznać oferty na rok szkolny 2020/2021 placówek oświatowych. źródło: Urząd Dzielnicy Wilanów Maj Teraz Wilanów 5

!

#

" Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco Redakcja: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa tel. 512 084 770 redakcja@teraz-wilanow.pl Reklama: reklama@teraz-wilanow.pl tel. 515 326 951 tel. 511346704 Współpraca: Agnieszka Lesiak-Kraszewska Arkadiusz Obszyński Tomasz Szediwy

NA OKłAdCe TeRAz WiLANóW: Mieszkańcy Wilanowa podczas spaceru w obowiązkowych maseczkach. Fot. Arkadiusz Obszyński Nakład (10 000 egz.) dystrybucja kontrolowana przez zKdP

www.teraz-wilanow.pl WYdAWCA: CAAM Sp. z o.o., 02-757 Warszawa, ul. Pory 78, KRS: 0000490860, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, Xiii Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 5000zł, ReGON: 146997610, NiP: 5213662064

Dołącz do nas! TERAZ WILANóW-miesięcznik bezpłatny


Nasze miasto

wsParcIe PsycHoloGIczne dla MIeszKańców warszawy Warszawa uruchomiła Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów. Od 25 marca można znaleźć pomoc w trudnych sytuacjach związanych z pandemią koronawirusa. W związku z zamknięciem szkół i wprowadzonymi ograniczeniami polska edukacja znalazła się w nowej rzeczywistości. Rodzice i uczniowie mierzą się z całkiem nowymi wyzwaniami i problemami. Dzieci, młodzież, ale także dorośli, mogą odczuwać presję, frustrację i stres. Trudno jest poradzić sobie samemu z trudnymi emocjami, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów. Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów oferuje trzy filary pomocy:

wsParcIe PsycHoloGIczne wsParcIe dla ucznIów dydaKtyczne Podczas dyżurów telefonicznych i on-line psycholodzy rozmawiają dla rodzIców z uczniami o trudnych sytuacjach szkolnych oraz o lęku i stresie związanym z pandemią. Pomocą i wsparciem psychologicznym służą wszystkie dzielnicowe poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 24. Dyżur telefoniczny pod numerem 22 858 20 29 pełnimy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–19.00.

wsParcIe PsycHoloGIczne dla rodzIców Pomoc uruchamiają dwie specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne: Uniwersytet dla Rodziców i Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii MOP. Rodzic otrzyma wskazówki/porady dotyczące postępowania z dziećmi, które znalazły się w nowej, nieznanej sytuacji (brak bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami, zabaw w przedszkolach, codziennej nauki w szkole). Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–18.00 telefon rodzicielski czynny jest pod numerem: 510 205 050 oraz 519 047 372 w godz. 9.00-14.00, 500 717 258 w godz. 14.00-18.00, a w sobotę i niedzielę w godzinach 10.00–16.00 pod numerem: 519 047 370.

Rodzice mogą liczyć na wskazówki merytoryczne i rady dotyczące edukacji zdalnej. Na pytania odpowiedzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Kontakt drogą mailową z Warszawskim Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń: zapytajeksperta@wcies.edu.pl Na stronie internetowej Poradni PsychologicznoPedagogiczna nr 24 – www.poradniawilanow.pl zostały również udostępnione materiały do wykorzystania w warunkach domowych. Są to między innymi bazy warsztatów, zadań i zabaw dla dzieci. Doradca zawodowy Agnieszka Dobbek-Szuta odpowie na wszystkie maile i porozmawia przez Hangouts: doradcazawodowyppp24@gmail, a także poleca własną bazę zasobów dotyczących doradztwa zawodowego: https://padlet.com/DOREZA/doradztwozawodowe Okoliczności, z jakimi przyszło nam się zmierzyć nie są łatwe. Warto skorzystać z pomocy! źródło: Urząd Dzielnicy Wilanów

6 Teraz Wilanów Maj


Nasze miasto

etaPy znoszenIa oGranIczeń zwIązanycH z covId-19 Od 20 kwietnia zmieniły się niektóre zasady bezpieczeństwa. Zakupy w sklepie może zrobić w jednym czasie więcej osób, można iść do lasu oraz parku w celach rekreacyjnych, a młodzież powyżej 13. roku życia może poruszać się bez opieki osoby dorosłej. Proces odmrażania gospodarki i stopniowego powracania do normalności został podzielony na etapy. Rząd podkreśla, że zależy mu na dalszej ochronie obywateli, przypomina o: • zachowaniu 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych, • obowiązkowym zasłanianiu nosa i ust w miejscach publicznych, • utrzymaniu pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, • ścisłym przestrzeganiu zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu), • kwarantannie i izolacji dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych. CZTERY ETaPY ZNOsZENIa OGRaNICZEń Pierwsze, ograniczone zasady bezpieczeństwa, zaczęły obowiązywać od poniedziałku 20 kwietnia 2020 r. Daty wejścia w życie pozostałych etapów będą ustalane na bieżąco na podstawie dynamiki nowych zachorowań. PIERwsZY ETaP – Od 20 kwIETNIa 2020 Od poniedziałku 20 kwietnia więcej osób jednorazowo zrobi zakupy w sklepie: • do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4. • w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni. Życie społeczne : Przemieszczanie w celach rekreacyjnych • Od 20 kwietnia można wejść do lasów i parków, a także biegać czy jeździć na rowerze. Na zewnątrz można przebywać tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego i zasłaniania twarzy! Place zabaw nadal pozostały zamknięte! • Kult religijny – 1 osoba na 15 m2 Liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w mszy lub innym obrzędzie religijnym, będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni. • Osoby powyżej 13. roku życia na ulicy bez opieki dorosłego Starsza młodzież, która ukończyła 13. rok życia będzie mogła przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej. Będzie musiała jednak zachować odpowiedni 2-metrowy dystans od innych i zasłaniać usta i nos.

Jak wyglądają kolejne planowane etapy zdejmowania obostrzeń? dRUGI ETaP działalność gospodarcza: • Otwarcie sklepów budowlanych w weekendy. • Otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych z ograniczeniami. Życie społeczne • Otwarcie niektórych instytucji kultury: bibliotek, muzeów i galerii sztuk. TRZECI ETaP działalność gospodarcza: • Otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetyczek. • Otwarcie sklepów w galeriach handlowych z istotnymi ograniczeniami. • Gastronomia – umożliwienie działalności stacjonarnej z ograniczeniami. Życie społeczne • Wydarzenia sportowe do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności). • Organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach szkolnych 1-3 – ustalona max. liczba dzieci w sali. CZwaRTY ETaP Działalność gospodarcza: • Otwarcie salonów masażu i solariów • Umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness. Życie społeczne • Teatry i kina w nowym reżimie sanitarnym. Kolejne etapy powrotu do normalności będą wprowadzane stopniowo, gdy przyrost zachorowań w Polsce będzie niski. Pamiętajmy, że to od nas zależy, jak szybko będą wprowadzane kolejne etapy powrotu do nowej rzeczywistości! Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Maj Teraz Wilanów 7


aKtualne zalecenIa w zwIฤ zKu z KoronawIruseM

8 Teraz Wilanรณw Maj


Materiał przygotowany przez urząd dzielnicy wilanów Więcej informacji dotyczących zaleceń na stronie: www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Adrian Kołodziej Managing Director VILEA PROPERTY BOUTIQUE


Nasze miasto

10 Teraz Wilanรณw Maj


Nasze miasto

PrzedłuŻenIe zaMKnIęcIa szKół I PrzedszKolI.

nowe terMIny eGzaMInów

Rząd ogłosił, że egzamin maturalny odbędzie się w dniach 8-29 czerwca br., a ósmoklasisty w terminie 16-18 czerwca br. Przedłużono jednocześnie zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków oraz ograniczenie prowadzenia działalności dydaktycznej na uczelniach do 24 maja br. Rząd podkreślił, że wszystkie terminy zależą od utrzymania obecnej dyscypliny sanitarnej przez Polaków. AKTUALNE TERMINy I OBOWIąZUJąCE ZASADy: Egzamin maturalny • Termin: 8-29 czerwca br. • W tym roku nie będzie ustnego egzaminu maturalnego. • Dodatkowy egzamin maturalny powinien odbyć się na początku lipca br. • Wyniki matury powinny zostać podane do ok. 11 sierpnia br. • Osoby, które chciałyby poprawiać egzamin maturalny, będą mogły to zrobić na początku września. Egzamin ósmoklasisty • Termin: 16-18 czerwca br. • Planowano egzamin ósmoklasisty będzie mógł być sprawdzony do końca lipca.

niedługim terminie rząd ma ogłosić informacje dotyczące ewentualnej możliwości prowadzenia pewnych form działalności opiekuńczej w części placówek. Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek zaznaczył, że w związku z nowymi terminami egzaminów maturalnych modyfikacji ulegnie proces rekrutacji do szkół wyższych. Możliwe jest, by rok akademicki rozpoczął się w normalnym trybie. Ograniczenie działalności na uczelniach • Termin: 24 maja br. • Nadal nie zostaje zawieszone prowadzenie badań naukowych. • Zachęcono szkoły wyższe do uruchomienia działalności badawczej, która powinna się odbywać w warunkach bezpiecznych, uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla zdrowia pracowników. • Zachęcono uczelnie do planowania powrotu pracowników administracyjnych z pracy zdalnej na stacjonarną.

Egzamin zawodowy i potwierdzający kwalifikacje w zawodzie • Formuła (podstawa programowa) 2012 i 2017: 22 czerwca Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że po- 9 lipca br. wyższe terminy zależeć będą od tego, czy Polacy nadal • Formuła (podstawa programowa) 2019: 17-28 sierpnia br. będą zakładali maseczki oraz utrzymywali dystans społeczny, w tym także w komunikacji publicznej. Przedłużenie zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków Zdalna edukacja • Termin: 24 maja br. Rząd prowadzi wiele działań, aby umożliwić uczniom • Do tego czasu uczniowie szkół podstawowych, ponadgim oraz nauczycielom, jak najlepszy dostęp do zdalnej edunazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę kacji w czasie, gdy działanie placówek oświatowych jest w formie zdalnej. ograniczone. Źródło: https://www.gov.pl/ Maj Teraz Wilanów 11


Nasze miasto zasady dzIałanIa urzędu dzIelnIcy wIlanów

wsParcIe dla GastronoMII Nie da się ukryć, że ograniczenia związane z pandemią koronawirusa dotknęły w sposób szczególny branżę gastronomiczną. W związku z tym, specjalnie dla warszawskich lokali, przygotowano bezpłatną platformę: wspieramgastro.warszawa.pl. Każdy z nas może skorzystać z platformy, wybrać restaurację i zamówić z niej jedzenie. Cały dochód ze sprzedaży jest dla lokalnego przedsiębiorcy. Zachęcamy do korzystania!

wsParcIe dla senIorów Miasto Stołeczne Warszawa wspiera też seniorów z Wilanowa. Grupa wsparcia stworzona przy Dzielnicy Wilanów pod przewodnictwem Artura Buczyńskiego wiceburmistrza Wilanowa, pomagaja seniorom oraz osobom potrzebującym. Pomoc obejmuje zakupy żywności, leków, środków higienicznych czy wyjścia z psem na spacer. Jeśli w Waszym otoczeniu jest osoba wymagająca pomocy Grupy Wsparcia, zadzwońcie pod numery: 22 443 49 55, 22 443 49 58 lub wyślijcie wiadomość e-mailem: wilanow.wsparcie@um.warszawa.pl. Jeśli ktoś chce zostać wolontariuszem, dzwońcie, każda pomoc na pewno się przyda! 12 Teraz Wilanów Maj

Źródło: Dzielnica Wilanów

Od 22.04.2020 r. w Urzędzie Dzielnicy Wilanów realizowane są wszystkie sprawy z zakresu: ✅ewidencji ludności, ✅dowodów osobistych, ✅rejestracji pojazdów, ✅praw jazdy, ✅innych dokumentów komunikacyjnych. Warunkiem realizacji usługi jest telefoniczne umówienie się na wizytę. W pozostałych sprawach można składać pisma w punkcie podawczym w WOM.


Nasze miasto PoKaŻcIe, JaK PoMaGacIe! Dzielnica Wilanów zaprasza mieszkańców, wolontariuszy i każdy, kto wspiera i udziela pomocy w naszej dzielnicy, zaprasza do przesyłania materiałów video i zdjęć, a Miasto Stołeczne Warszawa pokaże światu Wasze zaangażowanie. Jaki materiał? Zdjęcia, video (nie dłuższe niż 1min.) Tematy relacji: 1. dlaczego się zaangażowałeś? 2. komu pomagasz? 3. co daje pomoc drugiej osobie? 4. akcja dowozu żywności dla pracowników służby zdrowia lub osób starszych. Szczegóły kampanii znajdziecie na stronie: 🌐 https://bit.ly/3ekEW2J Pytania dotyczące kampanii prosimy kierować na adres email-📩 ext.dkaczmarek@um.warszawa.pl. #dzielnicaWILANÓW.

nowy HarMonoGraM bIeŻąceJ edycJI budŻetu obywatelsKIeGo Warszawscy radni zdecydowali o zmianie terminów 7. edycji budżetu obywatelskiego (na rok 2021). Etap oceny projektów został wydłużony do 24 czerwca br. Źródło: Budżet obywatelski w Warszawie

Maj Teraz Wilanów 13


Nasze miasto KonsultacJe sPołeczne ProJeKtu „Planu budowy oGólnodostęPnycH stacJI ładowanIa PoJazdów eleKtrycznycH na obszarze M.st warszawy" W kwietniu rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na obszarze m.st Warszawy". W Warszawie rozbudowana zostanie infrastruktura dostosowana do niskoemisyjnych środków transportu. Moşna zgłaszać uwagi do planu ich lokalizacji. Jednym z najwaşniejszych zadań Warszawy jest rozwój transportu publicznego i przekonywanie mieszkańców do przesiadania się do pojazdów transportu publicznego, które nie emitują zanieczyszczeń. Kolejnym krokiem jest promowanie elektromobilności, czyli samochodów elektrycznych i hybrydowych, dlatego wkrótce w Warszawie powstaną nowe stacje ładowania takich pojazdów. Inwestycje w elektromobilność przyczynią się do zmniejszenia zawartości w powietrzu pyłu zawieszonego oraz szkodliwych tlenków azotu i tlenków siarki oraz wpłynie takşe na redukcję emisji dwutlenku węgla oraz obnişenie poziomu hałasu. Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych w Warszawie powinno działać minimum 1 000 punktów do ładowania pojazdów napędzanych energią elektryczną. Obecnie w stolicy są 54 stacje ze 144 punktami ładowania. W tym roku inwestorzy wybudują kolejnych 21 stacji z 41 punktami. Zgodnie z ustawą, do końca 2020 roku, zainstalowanych powinno zostać przynajmniej 815 kolejnych punktów. W przygotowanym przez Biuro Infrastruktury projekcie stołecznego „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych" wskazano lokalizacje, w których moşna uruchomić 1034 punkty ładowania w 517 stacjach. Wszystkie planowane stacje będą standardowo wyposaşone w dwa punkty ładowania. W jednym miejscu moşe zostać zainstalowanych kilka stacji. W ramach konsultacji zbieramy uwagi i opinie dotyczące wskazanych lokalizacji. Konsultacje potrwają do 31 maja 2020r. Śródlo: https://konsultacje.um.warszawa.pl/s 14 Teraz Wilanów Maj

PorządKowanIe zIelenI wzdłuŝ ul.voGla Zieleń Warszawska w kwietniu prowadziła prace mające na celu uporządkowanie struktury zieleni wzdłuş ul.Vogla. 12 sztuk drzew, po uprzednim zbadaniu, zostało przeznaczonych do wycinki. Drzewa te zagraşały bezpieczeństwu uşytkowników drogi. Zarząd Zieleni posadzi 20 sztuk nowych drzew z gatunku topola czarna. źródło: Dzielnica Wilanów

bÄ…dĹş eKo Do 31 maja, w ramach dodatkowego naboru, moĹźna skĹ‚adać wnioski o udzielenie dotacji celowej na inwestycje ekologiczne. W ramach dotacji bÄ™dzie moĹźna zrealizować inwestycje polegajÄ…ce na: đ&#x;‘‰ likwidacji zbiornika/Ăłw bezodpĹ‚ywowego/ych wraz z budowÄ… przyĹ‚Ä…cza kanalizacyjnego do nieruchomoĹ›ci đ&#x;‘‰ usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobĂłw/odpadĂłw zawierajÄ…cych azbest đ&#x;‘‰ budowie urzÄ…dzeĹ„ sĹ‚uşących do zatrzymania i wykorzystania wĂłd opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. BÄ…dĹş eko, zĹ‚óş wniosekđ&#x;‘? Wnioski o udzielenie dotacji naleĹźy przesyĹ‚ać pocztÄ… na adres đ&#x;‘‡ Biuro Ochrony Ĺšrodowiska UrzÄ™du m.st. Warszawy, 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 3 lub skan dokumentacji za pomocÄ… poczty e-mail đ&#x;“Š sekretariat.BOS@um.warszawa.pl. Szczegółowe informacje moĹźna uzyskać pod nr telefonĂłw ☎ ď¸? 22 443-25-19, 22 443-25-62, 22 443-25-74, 22 443-25-77, 22 443-25-86, 22 443-25-92. Szczegółowe informacje o przyjmowaniu wnioskĂłw umieszczono na stronie: đ&#x;Œ? http://zielona.um.warszawa.pl


Nasze miasto FInalne Prace droGowe na rondzIe ulIc syteJ I JareJ Budowa ronda na ulicach Sytej i Jarek weszła w ostatni etap, w tym finalne oznakowanie ulic. Po ich zrealizowaniu projekt przekształcenia skrzyżowania w rondo zostanie oficjalnie zakończony. źródło: Dzielnica Wilanów

KonsultacJe PsycHoloGIczne dla wIlanowsKIeJ MłodzIeŻy Ostatnie tygodnie to bardzo trudny czas dla rodziców, dzieci, jak i młodzieży. Aby wspomóc naszą młodzież, ósmoklasiści i licealiści mogą skorzystać z porady psychologa. Wystarczy napisać email do poradni: 24@poradniawilanow.pl i umówić się na rozmowę przez komunikator. Wszystkie szczegóły związane z wirtualną rozmową poniżej na plakacie:

Maj Teraz Wilanów 15


Nasza dzielnica

nowa rzeczywIstość KoronawIrus zMIenIł nasz śwIat. wProwadzone oGranIczenIa sPrawIły, Że nasze ŻycIe, zarówno Prywatne, JaK I zawodowe, wyGląda InaczeJ. wIelu PrzedsIębIorców MusIało zawIesIć dzIałalnoścI, nIeKtórzy w znacznyM stoPnIu Je oGranIczylI, InnI zMIenIlI sPosób Pracy. zaPytalIśMy loKalnycH PrzedsIębIorców z róŻnycH branŻ, JaK radzą sobIe I czeGo PotrzebuJą w tyM trudnyM czasIe.

S

taram się, aby firmy które prowadzę - DELPOL i DEKORACJE TEMATyCZNE - wzajemnie się uzupełniały. Jesteśmy obecni m.in. na rynku wynajmu powierzchni magazynowej, logistyki, obsługi POS, event marketingu oraz wypożyczalni scenografii.

Fakty są takie, że obecnie biznesowo zakończyliśmy pierwszy kwartał 2020 roku. Struktura biznesu i zatrudnienie pozostały na tym samym poziomie. Nie wchodząc w szczegóły, wpływ pandemii na naszą działalność jest wielopłaszczyznowy. Owszem kreatywność i produktywność wzrosły. Jednak przeważają negatywne aspekty w postaci spadku przychodów, niepewności, chaosu i braku rzetelnych informacji.

Katarzyna Delakowicz Partner Zarządzający DELPOL EVENT PRODUCTION oraz DEKORACJE TEMATYCZNE

Od wielu lat kieruje się zasadą dywersyfikacji biznesu. Szczególnie teraz, w praktyce widzę, że rozkładanie ryzyka na różne działalności to dobry, a przede wszystkim bezpieczny kierunek. 16 Teraz Wilanów Maj

Chciałabym zostać dobrze zrozumiana. Jako przedsiębiorczyni, na pewno najtrudniej jest mi zrozumieć brak natychmiastowej i zdecydowanej pomocy ze strony władzy. Przecież nie jest tajemnicą, będą konsekwencje ekonomiczne dla Polski. Paradoks tej sytuacji jest taki, że wina nie leży po stronie wirusa, bo przecież gdzie indziej kierujemy nasze podatki. Realna pomoc to słowa kluczowe w obecnej sytuacji! Obawiamy się dalszych ograniczeń. Czego obawiam się jako obywatelka? Dalszego żonglowania nastrojami Polaków, izolacji, manipulacji, braku konkretnej


Nasza dzielnica informacji, paniki, utrzymania ludzkiego dystansu, wzajemnej podejrzliwości. Obawiam się, że część wymienionych, jeszcze bardziej podzieli nas, jako naród. W praktyce, nikt do tej pory nie otrzymał realnej pomocy. Tak jak większość firm i my, złożyliśmy wnioski dotyczące ulg, dopłat i wstrzymania ZUS. Prawdę powiedziawszy nikt obecnie nie jest w stanie określić na ilu „tarczach antykryzysowych” się skończy. Tak, jak wszyscy – czekamy. Kolejny raz podzieliłabym to na cześć biznesową i prywatną. Jako kobieta, żona, mama i mieszkanka Wilanowa marzę o rzeczach przyziemnych. Swobodnym wyjściu, wysłaniu dzieci do szkoły, długim spacerze, spontanicznym spotkaniu przy lunchu, kolacji z nielimitowaną liczbą przyjaciół, otwartych kawiarniach, knajpkach… Mogłabym wymieniać w nieskończoność. Biznesowo nie przestaje wierzyć, że znów będzie normalnie. Jestem pełna optymizmu, że nadal utrzymamy współpracę z obecnymi klientami, że pojawią się następni. Praca on-line owocuje nowymi koncepcjami. Jedną z nich kierujemy do małego i dużego biznesu oraz mieszkańców Wilanowa. Wynajem powierzchni magazynowej od 5 do 250 m2 w bliskiej odległości od Miasteczka Wilanów. Na miejscu wiele udogodnień – magazyn wysokiego składowania, boxy, regały, sprzęt do załadunku i wyładunku wraz z obsługą. Od dawna kibicuję wszystkim przedsiębiorcom Wilanowa. Ostatnio dość często zadaje sobie pytanie, co dalej?. Nasze plany na przyszłość zredukował wirus. Już nie planujemy z tak dużym wyprzedzeniem, jak kiedyś. Uważam, że to, co zastaniemy po pandemii, zależy w dużej mierze od tego, jak długo będzie ona trwała w aspekcie praktycznym i symbolicznym. Na część pierwszą wpływ mają przede wszystkim decyzje polityczne, państwowa pomoc, czy przekaz medialny. Symbolika, to zadanie dla każdego z nas. Pytanie, jak długo przyjdzie nam rozpamiętywać to co było? Mam nadzieję, że nasze kolejne spotkanie odbędziemy w realu, przy dobrej kawie. DELPOL - www.delpol.com.pl DEKORACJE TEMATyCZNE - www.dekoracjetematyczne.pl

O

Adrian Kołodziej Managing Director VILEA PROPERTY BOUTIQUE

graniczenia nakładane przez rząd w związku z pandemią wpłynęły na naszą działalność na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, musieliśmy przeorganizować pracę naszego zespołu. To, co do tej pory wydawało oczywiste, jak spotkania zespołu czy spotkania indywidualne, z dnia na dzień stało się niemożliwe. Funkcjonowanie naszego biura przy ul. Klimczaka z konieczności zostało mocno ograniczone. Ze względów bezpieczeństwa unikamy spotkań w biurze. Obecność została zawężona do jednej, maksymalnie dwóch osób, na powierzchni 140 m2.

Najważniejsza sprawa to jednak współpraca z klientami. Tutaj pojawiły się dwie kwestie. Wielu klientów, którzy planowali jakiś ruch na rynku nieruchomości, wstrzymało się z decyzjami. To negatywnie wpływa na oczekiwane przychody w najbliższym czasie.

Maj Teraz Wilanów 17


Nasza dzielnica Druga sprawa to obawa przed zarażeniem się wirusem, a w związku z tym, niechęć do spotkań i prezentacji nieruchomości. Z tymi wszystkimi problemami musimy sobie teraz radzić. Najgorszy jest okres niepewności. Jedni twierdzą, że sytuacja zostanie opanowana za miesiąc, inni że za rok, a może nawet dłużej. To powstrzymuje ludzi od podejmowania decyzji i skutkuje niejako zamrożeniem rynku. Nie wszystkie koszty możemy ograniczyć, co w dłuższym okresie może oznaczać kłopoty. Przeżyliśmy już kryzys na rynku nieruchomości i wiemy, że rynek premium rządzi się swoimi prawami i jest znacznie bardziej odporny na zawirowania gospodarcze. Wszystko zależy od tego, jak szybko poradzimy sobie z pandemią i czy rząd będzie podejmował właściwe decyzje. Jak tylko okazało się, jakie niebezpieczeństwa wiążą się z pojawieniem się wirusa, podejmowaliśmy decyzje, których celem było przeorganizowanie naszej pracy. Spotkania z naszym zespołem odbywają się on-line, podobnie większość spotkań z klientami. Spotkanie w terenie ograniczamy do minimum. Jest to spore utrudnienie w branży takiej, jak nasza, gdzie bezpośrednia interakcja z drugim człowiekiem jest niezwykle istotna. Na szczęście możemy liczyć na naszych klientów. Prawie w każdym przypadku spotykamy się ze zrozumieniem i wspólnie ustalamy, jaką przyjmiemy strategię sprzedaży, wynajmu lub poszukiwania nieruchomości. Z pomocy oferowanej przez rząd skorzystaliśmy w niewielkim zakresie. Ta tarcza ma wiele dziur i nie obroni nas w dłuższej perspektywie czasu. Nadszedł czas, kiedy należy opracować konkretny plan odmrażania gospodarki i zdejmowania nałożonych ograniczeń. Oczekujemy jasnych i sensownych decyzji w tym zakresie, włącznie z zakładanym lub przybliżonym terminem ich wprowadzenia. Konkretne informacje ułatwią przedsiębiorcom, ale też osobom zainteresowanym obrotem nieruchomościami planowanie najbliższej przyszłości. W Vilea Property Boutique pracujemy jeszcze bardziej intensywnie niż do tej pory. Jesteśmy cały czas aktywni, choć pracujemy inaczej. Wykorzystujemy naszą znajomość rynku nieruchomości i jesteśmy przygotowani by pomagać naszym klientom, niezależnie od tego, jak rozwinie się sytuacja w najbliższych tygodniach. Pandemia nauczyła nas ludzi, że nie jesteśmy panami świata. Zawsze mogą pojawić się zjawiska, z którymi z trudem bę18 Teraz Wilanów Maj

dziemy mogli sobie poradzić. Myślę, że to może mieć pozytywny wpływ na postrzeganie gospodarki, zwłaszcza w sferze innowacji. Nie inaczej jest w naszym przypadku. Jako agencja nieruchomości jeszcze większą uwagę niż do tej pory zwrócimy na nowoczesne technologie. Jesteśmy po to, by ułatwiać klientom obrót nieruchomościami, doprowadzać do transakcji w możliwie najkrótszym czasie. Z pomocą nowoczesnych technologii będziemy w tym obszarze jeszcze bardziej efektywni. W okresie izolacji i ryzyka związanego z możliwością zarażenia się wirusem, wiele osób, które wcześniej nie planowało korzystać z usług agencji nieruchomości, zwraca się do nas po poradę. Pomoc ekspercka stała się bardzo cenna. Agenci nieruchomości dbają o to by nadal dochodziło do transakcji, a obrót odbywał się w maksymalnie bezpiecznych warunkach. Mimo trudnej sytuacji z optymizmem patrzę w przyszłość. Jestem przekonany, że po pandemii znacznie więcej osób będzie korzystać z usług agencji nieruchomości. VILEA PROPERTy BOUTIQUE vilea.pl

P

rowadząc Centrum Psychoterapii i rozwoju osobowości mam dwa spojrzenia na sytuację. Widzę, że moja dotychczasowa praca ze sobą spowodowała, że obecna sytuacja jest dla mnie dużo łatwiejsza emocjonalnie do udźwignięcia, niż obserwuję to u innych. Ta większa świadomość siebie oraz umiejętność pracy ze stresem i lękiem, pomaga mi funkcjonować w tym trudnym czasie. Oczywiście nie znaczy to, że pozostaję obojętna na to co się dzieje. To duża odpowiedzialność za zespół specjalistów, którzy świadczą usługi, za klientów, którzy potrzebują wsparcia. Człowiek chciałby pomóc każdemu, ale nie jest to możliwe. Dlatego skupiam się na tym co realne i nie walczę z sytuacją, na którą nie mam wpływu. W obecnej chwili pracujemy on-line, prowadzimy sesje na Skype lub porady telefoniczne. Dodatkowo nagrywamy również w social media rozmowy z terapeutami na tematy, które mogą być ważne. Staram się nie skupiać na tym, ile osób nie może skorzystać z naszej pomocy, tylko na tym, aby dać wsparcie tym, którzy przyjdą.


Nasza dzielnica wie każdy ma potrzebę oddechu i będzie potrzebował pomocy. Do tej pory nie korzystałam z żadnego wsparcia, jednak wierzę, że kolejne propozycje będą bardziej adekwatne do potrzeb i możliwe do wykorzystania. W czasie kryzysu myślę, że najważniejsze jest wzajemne wsparcie, taka mądra wymiana. W Wilanowie jest wiele firm, które czekają na powrót do funkcjonowania. Myślę, że moglibyśmy wzajemnie promować swoje biznesy. Może właśnie na stronach internetowych magazynu Teraz Wilanów, każdy mógłby podzielić się tym co robi, może krótkie wywiady on-line i wymiana informacji o sobie. My, jako Centrum Zmiany w Życiu, uruchomiliśmy codziennie w godzinach 11.00-12.00 bezpłatne paaorady psychologiczne i rozmowy motywacyjne dla każdego, kto potrzebuje wsparcia w tym trudnym czasie. Im więcej osób dowie się o takiej możliwości, tym więcej może skorzystać. Dla nas, największą pomocą będzie poinformowanie, jak największą ilość osób, że jesteśmy.

Anna Węgrzyn Założycielka Centrum Zmiany w Życiu

Praca, którą wykonujemy wiąże się z dużym zaufaniem i nie dla wszystkich droga on-line wydaje się bezpieczna. Na spotkaniu każdy powinien czuć się swobodnie i komfortowo, dlatego brak kontaktu osobistego jest dla wielu przeszkodą. Jeśli chodzi o mnie, jako właściciela firmy, to priorytetem jest utrzymanie zespołu i miejsca, które pomaga tak wielu osobom. Oczywiście myślę też o tych, którzy zmuszeni byli przerwać terapię. Powodów może być wiele i nie zawsze mamy wpływ. Głęboko jednak wierzę, że sytuacja szybko się unormuje i będziemy mogli wrócić w komplecie do stacjonarnych działań. Prowadząc firmę, zawsze staramy się mieć jakieś zabezpieczenie finansowe, jednak wiadomo że w dłuższej perspekty-

Bez względu na pandemię, uważam że edukacja w zakresie świadomości, jaką wartość daje psychoterapia, jest bardzo ważna. Dlatego szczególnie teraz będziemy promować dbałość o zdrowie psychiczne. Uruchamimy kampanię społeczną Terapia to NIE WSTyD! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspierania akcji, bo w życiu codziennym mamy dużo trudnych momentów, z którymi często nie radzimy sobie. Nie oznacza to, że coś jest z nami nie tak lub jesteśmy słabsi. To oznacza tylko to, że mamy większą świadomość tego, że emocje też są ważne i mamy odwagę zaopiekować się nimi. Wtedy nawet w najtrudniejszych czasach to my kierujemy naszymi emocjami, a nie odwrotnie. Lęk, agresja, trudności w komunikacji, to wszystko bardzo wzmaga się w takich momentach jak teraz. Rekomenduję, aby przyjrzeć się sobie i bez żadnego wstydu zaplanować dla siebie godzinę w tygodniu na spotkanie z terapeutą. Zatem planujemy nie poddawać się tylko iść do przodu i pokazywać ludziom, że świat może być łatwiejszy do zrozumienia i można czerpać radość z życia. Czas pandemii pokazał, że nie potrzebujemy tak wiele do życia, że potrzebujemy umiejętności doceniania tego, co już mamy. Centrum Zmiany w Życiu centrumzmianywzyciu.pl

Maj Teraz Wilanów 19


Nasza dzielnica tylko utrzymanie lokali, studiów, miejsc pracy, miejsc wypoczynku i wytchnienia dla wielu osób. Zareagowałam szybko i od razu zaczęłyśmy prowadzić zajęcia LIVE na fanpage’u Samadhi Joga i ciągle prowadzimy te zajęcia codziennie o 18.00. Zostawiamy je zapisane na naszym fanpage’u, by nasi Jogini mogli korzystać kiedy chcą. Kilka nauczycielek prowadzi zajęcia na Zoomie dla mniejszych grup. Niektórzy cudowni Jogini wpłacają nam pieniądze za zajęcia i jesteśmy im bardzo wdzięczni, chcą byśmy przetrwali, piszą też wspierające wiadomości i podziękowania, że mogą ciągle praktykować. Jedyna z możliwości, z której skorzystałam na tę chwilę to niepłacenie składek ZUS-u. Plany… Nie mam planów… Mam nadzieję, że dobrzy ludzie będą nam ciągle wpłacać pieniądze za naszą pracę, za zajęcia. Mam nadzieję, że ludzie będą praktykować i dbać o siebie i o innych.

Marta Haskings

S

amadhi Joga jest szkołą jogi, która opiera swoją filozofię głównie na bezpośrednim i indywidualnym podejściu do naszych Joginów. Do samego końca prowadziłyśmy zajęcia jogi i medytacji dla tych, którzy nas potrzebowali.

Po nocach siedziałyśmy na naszej grupie Nauczycieli Jogi i zastanawiałyśmy się co zrobić… Zamknięcie Samadhi Joga sprawiło, że 19 osób zostało bez pracy i bez zarobku. Zamknięcie szkoły Samadhi Joga było trudne nie tylko dla nas, ale i dla naszych Joginów. Wiele osób nagle zostało w takiej samej sytuacji, jak my i też myślałyśmy o tych osobach, dlatego jak najszybciej chciałyśmy coś zorganizować – oddech, asany plus medytacja – tak bardzo były i są teraz potrzebne… Dla mnie, jako szefowej, jedna myśl tkwiła w głowie – jak zapłacę za lokale i inne stałe opłaty?. Już nie chodzi o zysk,

20 Teraz Wilanów Maj

Powrót do normalności będzie trwał wiele tygodni, a nawet miesięcy, aż w końcu stworzymy nową normalność. Chciałabym móc robić to, co kocham i móc prowadzić zajęcia i ciągle dzielić się swoją pasją… Marta Haskins Samadhi Joga www.samadhijoga.pl

A

nna Świątkowska – pomaga w rodzinnym biznesie, czyli sklepie Modne Zabawki.pl. Salon stacjonarny znajduje się przy Alei Rzeczypospolitej 20, a sklep internetowy wysyła paczki na całą Polskę. Właściciele sklepu, oraz część personelu to mieszkańcy Miasteczka Wilanów. Nasz sklep ma około 100 metrów powierzchni – dlatego może w nim przebywać jedynie sześcioro klientów jednocześnie. Zmieniliśmy również godziny otwarcia i zapraszamy klientów w godzinach 12.00-19.00. Poranek przeznaczamy na kontakty z kurierami oraz naszymi dostawcami. Pakujemy


Nasza dzielnica

Anna Świątkowska

wtedy i nadajemy paczki dla odbiorców internetowych. Wiosna to zawsze był czas sprzedaży rowerków czy hulajnóg. Tym razem większą popularnością cieszą się zabawki kreatywne, takie którymi dzieci mogą się zająć w domu. W marcu zwolnił się jeden z naszych sprzedawców – nie czuł się komfortowo w czasach epidemii na takim stanowisku i musieliśmy to zrozumieć. Trzeba było szybko znaleźć nową osobę, a przeprowadzenie rekrutacji w czasie największego „lockdown’u” nie było proste, ale udało się. Obroty sklepu stacjonarnego w marcu i kwietniu znacząco spadły, co zrozumiałe. Zasady społecznej kwarantanny mocno ograniczyły ilość osób chodzących po Wilanowie, a właśnie spacerujące mamy z dziećmi to nasza główna grupa klientów. Najtrudniejsza była niepewność, czy sklepu stacjonarnego nie trzeba będzie całkowicie na jakiś czas zamknąć, tak jak to stało się z punktami handlowymi w galeriach handlowych. Z powodu tej niepewności zdecydowaliśmy się na wstrzymanie niektórych nowych dostaw – ale jeśli będziemy mogli nadal funkcjonować, to na pewno znowu zaopatrzymy nasz sklep sowicie przed Dniem Dziecka. Na razie nie korzystaliśmy z rozwiązań tzw. tarczy antykryzysowej, ale nie wykluczamy tego w przyszłości. Zapraszamy wszystkich na zakupy z rabatem :)

Popieramy akcję #zostańwdomu. Dlatego na hasło „DOM20” kupicie Państwo zabawki z 15% zniżką. Rabat obowiązuje zarówno w sklepie stacjonarnym, jak i internetowym. Warto też przypomnieć, że każdy z klientów może kupić przez nasz sklep internetowy zabawki z dostawą kurierem za jedyne 9 zł. I być może kogoś przekona również argument „patriotyczny”: w naszym sklepie mamy sporo zabawek polskich wytwórców. No i jako firma wszystkie podatki płacimy w Polsce. Myślę, że wszystko będzie zależało od tego jak długa potrwa pandemia i związane z nią ograniczenia. Jeśli wirus wygaśnie samoistnie, to pewnie nastąpi wybuch entuzjazmu, a ludzie ruszą tłumnie zarówno na zakupy, jak i np. na wakacje. Każdy z nas będzie chciał odzyskać swoje „poprzednie życie”. Jeśli jednak wirus zostanie z nami na dłużej, z pewnością zmieni różne zwyczaje społeczne, w tym zakupowe. Jeszcze większą rolę odegrają: Internet, firmy kurierskie oraz aplikacje organizujące dowóz towaru ze sklepów, typu Glovo itp. Jeśli nastąpi głęboki kryzys gospodarczy, zabawki nie będą niestety artykułem pierwszego wyboru – i z tą perspektywą musimy się liczyć. Modne Zabawki.pl. Maj Teraz Wilanów 21


Foto FoT: ARKADIUSZ obSZYńSKI

wIlanów w czasacH PandeMII Ulica Klimczaka. Nie dajemy się.

22 Teraz Wilanów Marzec


Foto

Marzec Teraz Wilanรณw 23


Z lotu ptaka

24 Teraz Wilanรณw Maj


Z lotu ptaka

wIlanów w czasacH

PandeMII

Przyszła wiosna, robi się coraz bardziej zielono,

Foto: Tomasz Szediwy www.szediwy.com facebook.com/Wilanowzlotuptaka

Maj Teraz Wilanów 25


Z lotu ptaka

26 Teraz Wilanรณw Maj


Z lotu ptaka

czy KoronawIrus wPłynIe na terMIn zaKończenIa Pow? Foto: Tomasz Szediwy www.szediwy.com facebook.com/Wilanowzlotuptaka

Maj Teraz Wilanów 27


Z lotu ptaka

28 Teraz Wilanรณw Maj


Z lotu ptaka

budowa obwodnIcy trwa I wIdać duŻe PostęPy. Foto: Tomasz Szediwy www.szediwy.com facebook.com/Wilanowzlotuptaka

Maj Teraz Wilanów 29


Rynek nieruchomości

nIerucHoMoścI w dobIe KoronawIrusa w stabilnym i przewidywalnym świecie dobrobytu, planowania i inwestowania, zaskoczył nas wirus sars-cov-2 potocznie zwany koronawirusem. nasza codzienność zaczęła przypominać scenariusz filmu przedstawiającego apokaliptyczną wizję świata przyszłości. Początkowa panika zanika, a nasze życie zdaje się wracać do normalności, z nowym towarzyszem, który szybko nas nie opuści. My jednak, musimy żyć dalej i tak, jak wcześniej planować. Koronawirus sparaliżował myślenie i działanie, miała wpływ na reakcję ludzkości na niewiedzę o zagrożeniu. wygląda na to, że przyjdzie nam jeszcze, przez bliżej nieokreślony czas, funkcjonować w jego otoczeniu. ale czy powinniśmy odkładać nasze marzenia oraz plany na później? 30 Teraz Wilanów Maj


95% SoLD

Rynek nieruchomości tanie kredyty. W ciągu niespełna miesiąca, po latach przerwy, kredyty potaniały o 2% – z 10% jeszcze w pierwszych dniach marca do 8% obecnie. Ceny nieruchomości Próbując przewidzieć reakcję rynku, powinniśmy czerpać wiedzę z różnych źródeł. Aktualnie najbardziej prawdopodobny, i podobny do naszych polskich realiów, wydaje się scenariusz „węgierski”. Gdy obniżono stopę referencyjną do 0,5%, łatwiejsze okazało się uzyskanie kredytu na mieszkanie, a ceny wciąż rosły.

Rynek nieruchomości w Polsce w 2019 roku zaskoczył ponownymi wzrostami i energicznością w sprzedaży. Oddano do użytkowania ponad 207 tysięcy lokali, a urzędy wydały pozwolenia na budowy kolejnych 268 tysięcy nowych mieszkań i domów. Takie wyniki nie były notowane od kilkudziesięciu lat! Pierwszą reakcją na epidemię był wstrzymany oddech. Rynek zwolnił, lecz na horyzoncie nie widać obniżki cen. Dla kupujących to mimo wszystko dobra wiadomość, gdyż w Warszawie od lutego 2019 roku do lutego 2020 roku wzrost cen poszybował o 16%. Epidemia jedynie zahamowała ten wzrost. Trudno przecież sobie wyobrazić dalsze podwyżki stawek w dobie szalejącej pandemii. Na horyzoncie nie ma też jednak korekty cen. Co więcej, rynek nieruchomości premium nadal utrzymuje się na stabilnym poziomie. Kolejnym argumentem przemawiającym za utrzymaniem cen i dalszą sprzedażą nieruchomości, są

Może okazać się, że w drugim kwartale ceny nieruchomości wzniosą się na kolejne wyżyny. Narodowy Bank Polski wpompował na rynek miliardy złotych i rekordowo obniżył stopy procentowe. W wyniku takich ruchów, zdolność kredytowa statystycznej polskiej rodziny zwiększyła się. Obniżone stopy procentowe spowodowały również absolutny brak sensu w inwestowanie w lokaty bankow, a obligacje stały się jeszcze mniej atrakcyjne niż dotychczas. Jest więc dalece prawdopodobne, że w obliczu taniego kredytu, wysokiej inflacji i braku bezpiecznej alternatywy – zainwestujemy w nieruchomości stymulując tym samym ich cenę. Za kilka miesięcy przyjdzie nam przekonać się co do trafności tych przewidywań. Epidemia koronawirusa wymusiła zmiany na rynku nieruchomości, w tym zmianę sposobu prezentacji ofert. Żadna odpowiedzialna agencja nieruchomości czy deweloper nie pozwoli sobie na narażenie klienta na niebezpieczeństwo. Codziennością stały się prezentacje online, filmy i wirtualne spacery, ale i videokonferencje negocjacyjne. Sprzedaż spowolniła, lecz nie zanikła. W dobie zagrożenia inflacją, niepewnego jutra, nieruchomości stanowią jedną z najbezpieczniejszych inwestycji, więc tym bardziej w dobie obniżenia stóp procentowych oraz dodruku pieniądza przez NBP, niestabilna sytuacja na giełdzie

Maj Teraz Wilanów 31


Rynek nieruchomości

i niepewność rynku walut, może jedynie pomóc temu sektorowi. Rynek nieruchomości zawsze był jedną z najbezpieczniejszych przystani dla inwestorów. Obecnie mamy do czynienia jedynie z przesunięciem transakcji w czasie. Historia największych epidemii XXI wieku pokazuje, że wywołany przez nie gospodarczy kryzys, miał jedynie krótkotrwały charakter, a rynki nieruchomości szybko wracały do równowagi. Przykład z Hong Kongu, gdzie już po 9 miesiącach od wybuchu epidemii SARS, wskaźniki zatrudnienia oraz ceny nieruchomości wróciły do trendów sprzed kryzysu (opracowanie Zillow Economic Research). Bardzo zbliżony scenariusz można było zaobserwować w przypadku epidemii MERS oraz wirusa H1N1. W zależności od źródła danych – obie doprowadziły do kilku procentowego spadku

32 Teraz Wilanów Maj

PKB. Mimo tego, już rok później, po spowolnieniu nie było ani śladu. W przypadku Polski wciąż jest za wcześnie na wyciąganie wniosków. Dotychczasowa historia uczy nas jednak, że do tej pory światowa gospodarka poradziła sobie z każdym kryzysem. Mniejsza liczba transakcji, wcale nie musi przełożyć się na obniżenie cen. Analiza lokalnych i ogólnopolskich serwisów pokazuje, że mediana cen mieszkań oferowanych na sprzedaż, praktycznie niczym nie różniła się od tej sprzed miesiąca. Obniżek nie widać ani w Warszawie ani w innych większych miastach. Przyszłość rynku Co będzie dalej? Tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jedno jest pewne. W piramidzie potrzeb Maslowa, dom w hierarchii naszych potrzeb jest


Rynek nieruchomości w jej podstawie. Jeśli tylko nasze możliwości finansowe pozwalają na spełnienie marzeń związanych z docelowym, wymarzonym domem, to mądrze zainwestowany kapitał, w nieruchomość położoną w prestiżowej lokalizacji, jest najbezpieczniejszą formą lokowania majątku. Nieruchomości zawsze były najbardziej stabilną formą lokowania aktywów. Wzrost powinien być szacowany w perspektywie 10 lat i historycznie wzrost taki jest widoczny. Nieruchomości właściwie nie posiadają ryzyka majątkowego, utraty jego wartości. Pamiętajmy, że chwilowe zmiany trendów na rynku, nie mają wpływu na końcowy wynik w 10 letniej lub dłuższej perspektywie. Przy królewskim Trakcie W przypadku Warszawy, na szczególną uwagę inwestorów zasługuje Wilanów. Dzielnica od lat kojarzona z prestiżem, której wizytówką na początku XXI wieku stało się osiedle „Miasteczko Wilanów”. Już sama lokalizacja osiedla zobowiązuje. Bezpośrednie sąsiedztwo historycznego Pałacu Wilanowskiego, malowniczego parku, rezerwatu przyrody, ogrodu botanicznego oraz bliskość jedynego uzdrowiska na Mazowszu, doskonale wpisują się w ponadczasowe potrzeby społeczeństwa. W dobie zagrożeń, możliwość obcowania z przyrodą, odkrywania uroków Powsina czy wyciszenia na wciąż dzikich nadwiślańskich plażach, wydaje się być bardzo kuszącą perspektywą. Ceny transakcyjne w dzielnicy Wilanów, w porównaniu z ościennymi lokalizacjami, jak Mokotów, Ursynów czy Powiśle, w dalszym ciągu są na znacznie niższym poziomie. W perspektywie najbliższych kilku lat, zostanie rozbudowywana infrastruktura

dzielnicy, a nowo powstające nowoczesne placówki edukacyjne, zachęcą do zamieszkania w tej bardzo urokliwej dzielnicy Warszawy. Co ważne, w najbliższym czasie zostaną rozwiązane problemy z komunikacją, która dotychczas uchodziła za największą bolączkę Nowego Wilanowa. Inwestycje drogowe oraz komunikacyjne już realizowane, bądź zatwierdzone przez Miasto, jak linia szybkiego tramwaju, Południowa Obwodnica Warszawy, czy budowa Mostu Południowego, z pewnością wpłyną na ceny tutejszych nieruchomości. Jeszcze kilka lat temu, dużym problemem był właściwie brak komunikacji miejskiej w obrębie osiedla. Obecnie największe arterie, jak Aleja Rzeczpospolitej czy ul. Adama Branickiego, obsługiwane są bardzo efektywnie przez ZTM Warszawa. Obecnie przejazd z ulicy Branickiego do Placu Unii Lubelskiej trwa 23 minuty. W nieodległej przyszłości, czas przejazdu ulegnie znacznemu skróceniu za sprawą nowoczesnej linii tramwajowej, która ma powstać do 2023 roku. Przebieg trasy linii szybkiego tramwaju będzie nawiązywał do historycznego szlaku komunikacyjnego - Traktu Królewskiego, niegdyś wiodącego ze Starego Miasta w kierunku południowym, aż do siedziby Króla Jana III Sobieskiego. Dokonując zakupu w dobrej, rozwojowej lokalizacji bezpiecznie ulokujemy kapitał. Życie w przestrzeni uszytej na miarę naszych potrzeb, w bezpiecznej i rozwijającej się dzielnicy z pełnym zapleczem edukacyjnym to spełnienie marzeń wielu z nas. Dom jest przystanią, dzięki, której możemy sięgać dalej, realizować plany zawodowe, ale przede wszystkim przeżywać chwile szczęścia z rodziną, partnerami, dziećmi, przyjaciółmi. Życie trwa, a koronawirus nie powinien wygrać z marzeniami.

Maj Teraz Wilanów 33


Z lotu ptaka

MIEJSCE, GDZIE ODNAJDZIESZ SIEBIE

34 Teraz Wilanรณw Maj


Z lotu ptaka

95% SoLD

Maj Teraz Wilanรณw 35


WyJąTKOWy PROJEKT W ELEGANCKIEJ DZIELNICy Prestiż lokalizacji: centrum Miasteczka Wilanów, ul. Hlonda/Ledóchowskiej


95% MIEJSCE, SoLD GDZIE ODNAJDZIESZ SIEBIE Kto z nas nie marzy o przestrzeni idealnej dla siebie i swoich bliskich? O domu, w którym każdy członek rodziny znajdzie miejsce dla siebie? O słonecznym tarasie, na którym zjemy wspólnie rodzinne śniadanie i o ogrodzie, w którym dzieciom rodzą się pierwsze pomysły na skrytki, tajne przejścia i inne kreatywne zabawy? Wyobraźmy też sobie przestronny salon, przez okna którego widać ośnieżone drzewa, choinkowelampki, które tańczą na wietrze… Marzenia trzeba spełniać! Z tego założenia wyszedł warszawski deweloper Green House Development, który jest pomysłodawcą nowo powstającego osiedla przy ul. Hlonda – Hampton Residence Wilanów. W realizację tego przedsięwzięcia zaangażowany jest zespółprofesjonalistów z bogatym doświadczeniem, dzięki czemu powstanie eleganckie, zamknięte osiedle, które na stałe wpisze się w krajobraz Miasteczka Wilanów. Deweloper postawił naeleganckie, jasne barwy naturalnego kamienia oraz ponadczasową modernistyczną architekturę. Rezydencje będą dwupoziomowe. Na poddaszu można zaplanować część prywatną: sypialnie, garderoby, łazienki oraz gabinet. Na niższej kondygnacji mamy reprezentacyjny salon z jadalnią oraz aneksem kuchennym, z których można podziwiać zieleń ogrodu. Dzięki doskonałej lokalizacji cała rodzina będzie mogła skorzystać z błyskawicznego dostępu do szkół i przedszkoli, a rodzice do miejsc przyjaznych całej rodziny (restauracje, kluby fitness, szkoły muzyczne, szkoły językowe i inne). Lokalizacja sprzyja również rodzinnym spacerom do Pałacu Królewskiego w Wilanowie, a ścieżki rowerowe weekendowym wycieczkom do pobliskiego parku w Powsinie lub do Konstancina.

hampton@greenhousedevelopment.pl

691 136 666 www.greenhousedevelopment.pl


Tarcza

bIznes w czasIe ePIdeMII – co zMIenIła tarcza 2.0? w cHwIlI, Gdy PowstaJe ten artyKuł, w obrocIe PrawnyM FunKcJonuJe JuŻ ustawa oKreślana PotocznIe MIaneM tarczy antyKryzysoweJ 2.0. aKt ten w wIelu obszaracH ModyFIKuJe dotycHczas wProwadzone dzIałanIa PoMocowe, sKIerowane MIędzy InnyMI do PrzedsIębIorców, a taKŻe wProwadza nowe, nIeznane dotąd MecHanIzMy.

Przypomnijmy, tarcza antykryzysowa to potoczne określenie rozwiązań legislacyjnych, stanowiących pakiet pomocowy służący przeciwdziałaniu negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym wywołanym epidemią wirusa SARS-CoV-2. Odkładając na bok spór polityczny, jaki powstał wokół działań organów państwa, przyjrzyjmy się, na jakie mechanizmy pomocowe mogą aktualnie liczyć przedsiębiorcy. dłuższe świadczenie postojowe Dotychczas osoby samozatrudnione mogły liczyć na jednorazowe świadczenie postojowe, którego wypłata uzależniona była od spełnienia kilku warunków. Zaliczały się do nich między innymi spadek przychodu, o co najmniej 15%, który jednocześnie, przed redukcją nie mógł być wyższy od limitu wynoszącego 300% średniego wynagrodzenia.

38 Teraz Wilanów Maj

Według aktualnie obowiązującego stanu prawnego, świadczenie postojowe wypłacone będzie mogło być trzykrotnie. Zniesiony został również limit dla przychodu wynoszący równowartość 300% średniego wynagrodzenia, co z pewnością przyczyni się do wzrostu zainteresowania tą formą pomocy. wakacje składkowe Choć zdaniem Ministerstwa Pracy, w wyniku wprowadzonej zmiany, uprawnieniem do nieopłacania składek na ubezpieczenia społeczne objęci zostali wszyscy samozatrudnieni, wystarczy rzut oka do ustawy, by przekonać się, że tak w rzeczywistości nie jest. Najprawdopodobniej w wyniku omyłki legislacyjnej, utrzymany został limit 300% średniego wynagrodzenia, stanowiącego górną granicę dla jednoosobowych przedsiębiorców starających się o czasowe zwolnienie z obowiązku opłacenia składek. Warto nadmienić, że krąg przedsiębiorców, uprawnionych do skorzystania z tzw. wakacji składkowych, rozszerzony został o firmy zatrudniające do 49 osób. Wśród tej grupy, przedsiębiorcy zatrudniający od 10 do 49 osób, będą zwolnieni z opłacania składek w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.


Tarcza Co więcej, zwolnienie z obowiązku uiszczenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, dotyczy także składek marcowych, nawet jeśli zostały już opłacone. szerszy krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o mikropożyczkę Zgodnie z nowymi regulacjami, o mikropożyczkę w wysokości 5 tys. zł, ubiegać się będą mogły nie tylko firmy zatrudniające nie więcej niż 10 pracowników, ale także jednoosobowi przedsiębiorcy, którzy pracowników nie zatrudniają. Wnioski o przyznanie pożyczki składać będzie można w urzędach pracy właściwych ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Alternatywną formą będzie możliwość złożenia wniosku przez Internet. Tarcza finansowa PFR Polski Fundusz Rozwoju uruchomi swój program pomocowy dla przedsiębiorców – Tarczę Finansową PFR dla firm i pracowników. Program będzie miał na celu pomoc w utrzymaniu płynności przez mikroprzedsiębiorców, a także małe i średnie firmy. Instrumentem pomocowym wykorzystywanym w ramach programu mają być subwencje zwrotne przeznaczone na wydatki związane z prowadzoną działalnością. Jednakże, kontynuując prowadzenie działalności w ciągu 12 miesięcy od jej otrzymania, a także utrzymując poziom zatrudnienia, można otrzymać umorzenie nawet do 75%. Szczegółowe prawa i obowiązki przedsię-

biorcy regulować będzie umowa subwencji zawarta z PFR. Maksymalna kwota wsparcia uzależniona będzie m.in. od ilości zatr udnionych oraz od wielkości spadku przychodów przedsiębiorcy. Spore ułatwienie i optymalizację proceduralną powinno stanowić obsługiwanie programu za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej. Podsumowanie Czy powyższe wsparcie zniweluje skutki kr yzysu w działalności gospodarczej? Można śmiało powiedzieć, że nie. Na oceny przyjdzie jednak czas. I choć skala działań pomocowych na tle innych państw może budzić wiele kontrowersji, zasadnym wydaje się skorzystanie z mechanizmów wprowadzonych w drodze specjalnych regulacji. Warto pamiętać również o kapitale ludzkim, który stanowić powinien jest z priorytetów branych pod uwagę przy podejmowaniu określonych działań. Z uwagi na dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne, warto również śledzić komunikaty rządowe a także prace parlamentu po to, by być na bieżąco. Już dziś wiadomo bowiem, że prowadzone są prace nad tarczą antykryzysową 3.0. skierowaną tym razem do samorządów. Zapewne, z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, że nie będzie to koniec działań pomocowych. Krzysztof Szachogłuchowicz, Kamil Sypek

Kamil Sypek Ekspert z zakresu prawa rynku kapitałowego i obsługi korporacyjnej przedsiębiorstw Kamil zarządza działem prawnym w Mount Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Głównym obszarem jego aktywności zawodowej jest bieżące doradztwo prawne w zakresie funduszy inwestycyjnych, obsługi prawnej przedsiębiorstw, na co dzień zaś jest wsparciem prawnym przy wielomilionowych projektach inwestycyjnych. Jest autorem artykułów, wystąpień i publikacji z zakresu rynku finansowego. W wolnych chwilach ucieka w góry lub na rower.

Krzysztof Szachogłuchowicz Ekspert z zakresu prawa rynku kapitałowego, radca prawny Głównym obszarem jego aktywności zawodowej jest bieżące doradztwo prawne towarzystwom funduszy inwestycyjnych, jak również obsługa produktów inwestycyjnych opartych na jednostkach uczestnictwa. W ramach codziennej pracy, Krzysztof zajmuje się także obsługą funduszy Venture Capital oraz Private Equity prowadzonych w formule alternatywnych spółek inwestycyjnych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i opracowań z zakresu prawa rynku kapitałowego. Sport i podróże to nieodzowna pasja Krzysztofa.

Maj Teraz Wilanów 39


W dobie koronawirusa

Zdj.: Centrum usługowo-handlowe i biurowe Royal Wilanów

Handel w dobIe

KoronawIrusa – czy wrócIMy do stanu Przed ePIdeMIą? W ostatnim czasie zakupy stały się prawdziwym wyzwaniem. Ta codzienna czynność, a także weekendowe, rodzinne spędzanie czasu w przestrzeniach handlowych zamieniły się w zakupy przez internet lub - w miarę możliwości - niezbyt częste wizyty w sklepach i zaspokajanie podstawowych potrzeb spożywczych. Kiedy, i czy w ogóle, wróci stan sprzed epidemii? A może nasze potrzeby zakupowe i możliwości spędzania czasu nie będą już takie same? 40 Teraz Wilanów Maj


W dobie koronawirusa

Zdj.:Wizualizacje nowej inwestycji Wilanów Park

Być może zdecydujemy się na rozwiązania, które pozwolą nam być bliżej natury, a otwarte przestrzenie handlowe będą musiały być dużo bardziej zielone i rozproszone, ze względu na wprowadzone po epidemii normy bezpieczeństwa. Coraz więcej mówi się o kolejnej rewolucji na rynku obiektów handlowych, chociażby w kierunku inwestycji mixed-use, gdzie handel jest tylko jednym z elementów. Kolejną ważną kwestią, na która zwróciła nam uwagę panująca epidemia, jest konieczność dbania o nasze zdrowie i odporność. Im mniej jesteśmy odporni, tym łatwiej możemy ulegać chorobom. Istotnym elementem jest w tym kontekście jakość życia i ograniczenie zanieczyszczeń cywilizacyjnych, takich jak, bardzo uciążliwy w ostatnich latach, smog. Wszystkie plany urbanistyczne czy nawet mała architektura powinny zatem uwzględniać konieczność sadzenia nowych drzew i tworzenia przyjaznych dla środowiska ekosystemów. Dotyczy to również przestrzeni handlowych, które zgodnie z tym założeniem powinny wpisywać się w proekologiczne i prozdrowotne planowanie przestrzenne z zielenią jako priorytetem. Wszyscy chcielibyśmy, aby jak najszybciej było możliwe swobodne, rodzinne spędzanie czasu zarówno w przestrzeniach handlowych, jak i parkach czy korzystanie z atrakcji miejskich. Mamy nadzieję, że świat polityki, nauki, biznesu i medycyny zjednoczy się w walce z wirusem i sytuacja na świecie zostanie szybko opanowana. Tymczasem warto pomagać, włączając się w lokalne akcje pomocowe - takie jak na przykład dostarczanie posiłków dla seniorów wpierane przez przez lokalne restauracje z Wilanowa, robienie zakupów najbardziej potrzebującym czy też zorganizowane akcje pod hasłem “zostań w domu”. Liczy się każda inicjatywa i forma pomocy, wspieranie siebie na wzajem i wspólne radzenie sobie z obecną sytuacją. Maj Teraz Wilanów 41


Foto

zasIłeK oPIeKuńczy FoT: ANIA WIbIG

42 Teraz Wilanów Maj


Foto

Maj Teraz Wilanรณw 43


Prawo

zasIłeK oPIeKuńczy w noweJ rzeczywIstoścI, z Którą MusIMy sIę zMIerzyć w dobIe PandeMII, PoJawIło sIę bardzo duŻo nowycH zaGadnIeń PrawnycH. nIestety rozwIązanIa tworzone są szybKo (nIeKtóre za szybKo), a PrzePIsy PozostawIaJą Mnóstwo wątPlIwoścI.

W tej grupie osób, dla których czas koronawirusa zmienił codzienność, są rodzice, a ich sytuacja nie mogła zostać pozostawiona bez uwzględniania w zmianach prawa. Zamknięcie szkół, przedszkoli, żłobków, spowodowało, że rodzice często musieli zrezygnować czasowo ze świadczenia pracy, aby móc zaopiekować się dziećmi. W tym zakresie zaplanowano wsparcie w ramach dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Rozwiązanie niestety nie jest wolne od wad. Zasiłek opiekuńczy, co to takiego? Zasiłek opiekuńczy nie jest nowym uprawnieniem, gdyż został on przewidziany już w 1999 roku w tzw. Ustawie zasiłkowej. Art. 32. 1 ustawy przewiduje możliwość wykorzystania zasiłku na dziecko zdrowe, w przypadku nieplanowanego zamknięcia placówek edukacyjnych. W odniesieniu dokładnie do tego i kolejnych przepisów, zostało stworzone uprawnienie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

kroczyć 8. roku życia. To ewidentnie najsłabszy punkt tego rozwiązania, gdyż generalnie bardzo trudno sobie wyobrazić, aby dziecko 9 czy 10-letnie mogło pozostać bez opieki rodzica. Początkowo planowano podniesienie wieku do 10,12 czy nawet 15 lat, ale ostatecznie przepis nie uległ nowelizacji. Pod uwagę brany jest dzień urodzin, a nie rok urodzenia. W przypadku rodziców dzieci niepełnosprawnych podniesiono granicę wieku do 16 lub 18 lat, w zależności od stopnia orzeczonej niepełnosprawności. Sprawowanie opieki musi wiązać się z zamknięciem placówce edukacyjnych, które trwa już od 12 marca , na ten moment, zostało ogłoszone do 26 kwietnia. Jeśli dziecko nie uczęszczało do szkoły, przedszkola, żłobka, klubu dziecięcego, zasiłek opiekuńczy nie będzie przysługiwał. Rodzic może również starać się o wypłatę zasiłku w przypadku, w którym niania (zatrudniona na umowę aktywizacyjną), nie może sprawować opieki nad dzieckiem. To samo dotyczy opiekuna dziennego.

Zasiłek opiekuńczy, wynikający z dotychczasowych norm, wynosi 60 dni. Plusem nowego rozwiązania jest to, że zasiłek dodatkowy, jak sama nazwa wskazuje, nie obniża limitu tego, do którego uprawnienie rodzice już posiadają. Tak więc, pomimo długiego korzystania z dodatkowego zasiłku, rodzicom nadal pozostaje limit 60 dni na dotychczasowych zasadach. Warto o tym pamiętać, gdyż ten sam zasiłek wykorzystywany jest w przypadkach choroby dziecka i konieczności opieki nad nim (do 14 roku życia).

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż przepis wyraźnie wskazuje na to, że rodzic w tym przypadku został zwolniony z pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem. W praktyce więc, w dni wolne od pracy, nie mamy do czynienia z takim zwolnieniem od świadczenia pracy. Trudno interpretować ten przepis w taki sposób, aby zasiłek przysługiwał również za weekendy, które standardowo były dniami wolnymi dla rodzica.

kto może uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Uprawnienie to przysługuje rodzicowi, który z powodu sprawowania opieki nad dziećmi, musi zostać zwolniony ze świadczenia pracy. Pierwsza, najważniejsza przesłanka uzyskania wsparcia to wiek dziecka, który nie może prze-

W kontekście powyższego bardzo ważne jest, że prawo do zasiłku wygasa, jeśli drugi rodzic może sprawować opiekę nad dzieckiem. Każdego dnia, w którym drugi rodzic będzie miał dzień wolny od pracy, zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. Nawet jeśli rodzic, który ma zaplanowany

44 Teraz Wilanów Maj


Prawo harmonogram pracy na weekendy, będzie mógł skorzystać z Nadal nie zmieniła się sytuacja ochrony przed zwolzasiłku tylko i wyłącznie wówczas, jeśli weekend nie będzie nieniem z pracy i wciąż jedyne wyjątki, uprawniające dniem wolnym od pracy drugiego rodzica. do przeprowadzenia takiej redukcji etatu, to zwolnienie z przyczyn zawinionych przez pracownika lub Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest to, czy w sytuacji, upadłość/likwidacja pracodawcy. Niestety pełnej w której dotychczas dziecko przebywało pod opieką dziadków, ochrony nie będzie już obejmowała sytuacja zmiany rodzic może skorzystać z zasiłku. Nie jest to możliwe. Z jednej warunków zatrudnienia. Przepisy tzw. tarczy antykrystrony, zasadnym wydaje się argumentacja rodziców, że w zysowej wprowadziły dwa nowe rozwiązania związane obecnej sytuacji ważne jest odseparowanie dzieci od dziadków, z przestojem ekonomicznym i obniżeniem czasu ze względu na ryzyko, jakie niesie zarażanie, natomiast z dru- pracy. W pierwszym przypadku zmianie ulegnie wygiej strony zweryfikowanie tego, że dzieckiem rzeczywiście nagrodzenie za czas wspomnianego przestoju. O ile zajmowali się dziadkowie i na ten moment nie spotykają się z do tej pory, za czas postoju, pracodawca był zobowiąnim, jest bardzo trudne. zany do wypłaty 100% wynagrodzenia zasadniczego, o tyle nowe przepisy pozwalają mu na obniżenie wyZasiłek opiekuńczy a praca zdalna nagrodzenia o 50%. W przypadku obniżenia wymiaru Z zasady należy przyjąć, iż w czasie pobierania zasiłku opie- czasu pracy, pracodawca ma prawo do zredukowania kuńczego nie można świadczyć żadnej pracy (w tym również etatu o 20% (nie mniej niż do 0,5 etatu) i adekwatnie prowadzić działalności gospodarczej). W dobie pracy zdalnej, do obniżenia wynagrodzenia. W tych przypadkach, z jaką mamy teraz do czynienia, pojawiło się sporo wątpliwo- jeśli zmiany zostały wprowadzone prawidłowym pości, czy świadczenie pracy w ten sposób uprawnia do pobie- rozumieniem, zgłoszonym do Inspektora Pracy, nie rania świadczenia. Praca zdalna to jedynie zmiana formy będzie konieczne uzyskanie zgody pracowników. Tym świadczenia pracy, ale wciąż jest to wykonywanie pracy. Nie samym kobiety ciąży, czy przebywające na urlopach, budzi więc wątpliwości fakt, iż rodzic, pracujący zdalnie, z za- również mogą zostać objęte tymi zmianami. Zmiany łożenia nie może sprawować opieki nad dzieckiem, a więc nie będą miały wpływu na pobierane już zasiłki. drugi rodzic będzie uprawniony do korzystania z tego uprawnienia. Trudno w obecnej sytuacji rozsądzać o tym, kto jest w trudniejszej sytuacji: pracownik czy pracodawca. Ochrona kobiet w ciąży w kontekście tarczy antykry- Pracownicy oczywiście chcą mieć pewność zachowazysowej nia swoich miejsc pracy przy tym samym wynagroMówiąc o rodzicach nie sposób pominąć ważnego zagadnie- dzeniu. Nie sposób nie dostrzec jednak sytuacji nia, jakim jest sytuacja kobiet w ciąży (ale również w okresie właścicieli firm, których często działalność została raurlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego). Do tej pory nie bu- dykalnie zredukowana i zachowanie miejsc pracy jest dził wątpliwości fakt, iż każdy z wymienionych okresów był w tej sytuacji niezwyle trudne. Zaproponowane rozczasem szczególnie chronionym przed rozwiązaniem, wypo- wiązania długoterminowo na pewno nie rozwiążą wiedzeniem umowy o pracę. Ta zasada rozciągała się również wszystkich problemów. Dobrze by było, aby wyprana wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Tak więc praco- cowywane porozumienia, niosły korzyści i zabezpiedawca nie mógł obniżyć wynagrodzenia czy zmienić wymiaru czenie dla obu stron. czasu pracy bez zgody pracownicy. Autor: Marzena Pilarz-Herzyk Marzena Pilarz-Herzyk Na codzień mama synów Oskara, Oliwiera i Olafa, z wykształcenia prawniczka, z zamiłowania artystka. Zawodowo przez kilka lat związana z zarządzaniem przedsiębiorstwami, procedurami prawnymi i finansowymi. Wraz z awansem na stanowisko Mama, postanowiła, że w sieci powstanie wyjątkowe miejsce i założyła swój autorski blog MamaPrawniczka.pl, który dzisiaj jest wsparciem dla tysięcy Kobiet. Pomagam kobietom, które swoje macierzyństwo chcą łączyć z pracą zawodową etatową lub chcą rozpocząć prowadzenie swojej firmy. Pracuje również z pracodawcami. Prowadzi autorskie warsztaty dla kobiet, rodziców, pracowników, pracodawców, działów kadr i HR, szkół rodzenia, podczas których udowadnia, że prawo może być ciekawe.

Maj Teraz Wilanów 45


Poradnik

PoradnIK (nIe tylKo) na czas Kwarantanny RoK 2020 PRZYNIóSł śWIATU DośWIADCZeNIe, Z JAKIM Do TeJ PoRY NIKT WCZeśNIeJ SIę NIe ZMIeRZYł. To CZAS, W KTóRYM PoZNAJeMY SIę W ZUPełNIe INNeJ oDSłoNIe. To PoWoDUJe, że CZASeM TRUDNo JeST NAM WZAJeMNIe SIę ZRoZUMIeć LUb WeSPRZeć. JeSTeśMY Z WAMI W MIASTeCZKU JUż bLISKo DWA LATA, ALe PeWNIe JeSZCZe WIeLU Z WAS NIe oDWIeDZIło NAS I NIe WIe, W JAKIM ZAKReSIe MożeMY WAS WeSPRZeć. W ZWIąZKU Z ZAISTNIAłą SYTUACJą PRZYGoToWALIśMY KRóTKI PoRADNIK, DZIęKI KTóReMU bęDZIe WAM łATWIeJ oDNALeźć SIę W TeJ TRUDNeJ SYTUACJI. NASZe PoRADY PoDZIeLILIśMY NA KILKA MoDUłóW W ZALeżNośCI oD TeMATU.

RELaCJE Z dZIEĆMI: Pamiętajmy, że dzieci mają swoje uczucia i potrzeby, warto i nawet trzeba je uszanować. • Zaprzyjaźnij się ze swoim dzieckiem, umocnij swoją pozycje przewodnika w przyjaznej relacji (uwaga i otwartość na dziecko, a nie postawa „dyrektora”). • Rozmawiaj z dzieckiem, dopytuj i bądź zainteresowany tym, co do Ciebie mówi. • Pokaż dziecku, że może dzielić się swoimi emocjami z Tobą i że je szanujesz. • Buduj relacje. Zasady, które ustaliłeś same zaczną działać. • Dzieci potrzebują wsparcia, wysłuchania i zainteresowania. Zapytaj je: „Czego potrzebujesz?" „Jak mogę Ci pomóc?" • Zastanów się, jakim chcesz być rodzicem, jaką chcesz mieć relacje z dzieckiem. • W chwili kryzysu zapytaj dziecka, co chciałoby zmienić, jaki ma pomysł na zmianę. Weź pod uwagę jego zdanie. • Zadbaj o swoje emocje, by móc wspierać innych. • Gdy sam przeżywasz trudne emocje powiedz o tym spokojnie i przedstaw swoją potrzebę np. źle się czuję, potrzebuję chwilę posiedzieć w ciszy. • Obserwuj zegar biologiczny swojego dziecka, zwróć uwagę na to, kiedy lubi się wyciszyć, o której godzinie najłatwiej przychodzi mu nauka, uszanuj to i weź pod uwagę planując dzień. • Jeśli dziecko nie współdziała z Tobą, nie myśl, że postępuje przeciwko Tobie. Dziecko może mieć jakąś trudność, może jego potrzeba została naruszona, może za mocno ingerujesz w jego tożsamość. To sygnał, by przyjrzeć się relacji i zobaczyć, co się w nas dzieje. • Zauważ czy Twoje dziecko ma odpowiedzialność osobistą. Czy widzi konsekwencje? Czy ma świadomość, że jak pójdzie za późno spać to będzie miało problem ze wstaniem rano. 46 Teraz Wilanów Maj

• Zaplanuj czas w którym będziecie 100% razem. Codziennie, minimum trzydzieści minut, znajdź czas tylko dla dziecka. Zaproponuj by to dziecko wybrało, co chce wtedy z Tobą robić. • Jeśli masz więcej niż jedno dziecko, każdy może dać swój pomysł do realizacji i w losowej kolejności możecie je realizować. RELaCJE Z PaRTNEREM: Jednym z powodów braku komunikacji w relacji jest nieumiejętność słuchania. Niby proste, a jednak czasem bardzo trudne. Pomyśl czy słyszysz to, co mówi do Ciebie partner, czy faktycznie jego słowa docierają do Ciebie? • Bądźcie uważni na siebie, na odczucia, sprawdzajcie swoje potrzeby. • Zamień ocenę na ciekawość i interesuj się swoim partnerem. • Zaktualizujcie wiedzę na Wasz temat – to ważne ponieważ każdy z nas zmienia się na przestrzeni lat. • Zwróćcie uwagę to, w jakim miejscu i gdzie jesteście w Waszej relacji. • Skonfrontuj się z samym sobą – zatrzymaj się na chwilę i zastanów się, jaki jesteś i co czujesz. • Pomyśl, czego dokładnie oczekujesz od relacji, ale też nad tym, co Ty sam do niej wnosisz. • Poznajcie swoje granice – czego nie chcecie w relacji? • Skupcie się na zasobach, co w Waszym związku jest fajne, co Was połączyło, co jest dobre? Co możecie dla siebie zrobić wspólnie? • Otwartość na drugą osobę – rozmowa, nazwijcie swoje emocje i zaakceptujcie je. • Wyrażajcie się jasno i mówcie o swoich uczuciach „ja czuję,


Poradnik ja odbieram, jak rozumiem”, dajcie szansę na wypowiedz drugiej strony i spróbujcie „wejść w jej buty”. Zadajcie pytanie drugiej osobie „co to dla Ciebie oznacza?” • Podczas kłótni nie myślcie o wygranej tylko o wypracowaniu rozwiązania i dojściu do wspólnej korzyści. • Starajcie się nie wywierać w tym czasie na sobie dodatkowej presji i frustracji; • Bądźcie dobrzy dla siebie, wspierajcie się. słów kILka dLa sINGLI Bycie samemu może być bardzo rozwijające, ale warto zastanowić się co wpływa na to, że jesteśmy sami. Czy jest to nasza świadome decyzja, może stoją za tym jakieś lęki lub obawy. Nie jesteś już w pracy 12 godzin, zatem wykorzystaj czas izolacji na zagłębienie się w siebie i poszukanie odpowiedzi na kilka pytań. • Czego się boisz?; • Czy zamknąłeś rozdział ostatniej relacji? Czy po jej zakończeniu dałeś sobie czas na tzw. „żałobę”? • Czy fakt, że jesteś sam nie wynika z obawy, że znowu się nie uda? • Z trudnych doświadczeń wyciągnij wnioski, ale nie bądź ofiarą tej sytuacji. • Bądź szczery ze sobą. • Pomyśl, czy po zakończeniu poprzedniego związku zbyt szybko nie rozpocząłeś nowej relacji. Jeśli tak, to prawdopodobnie trudno będzie Ci zbudować coś nowego. Pobądź ze sobą i swoimi emocjami. Wyciągnij wnioski z minionych zdarzeń. • Bądź świadomym swoich emocji i nie bój się zmierzyć ze swoim bólem. • Trudne zdarzenia pomagają rozwijać się i rozważniej oraz bardziej świadomie, postępować w przyszłości. • Pozwól sobie na szczęście i nie uciekaj od relacji tylko dlatego, że nie wierzysz, że teraz może się udać. INNE CHORObY POdCZas PaNdEMII Kiedy wszyscy mówią tylko o zwiększających się statystykach zachorowań lub śmierci związanych z pandemią, trudniej mierzymy się z codziennymi problemami zdrowotnymi. • Reaguj na bieżąco na objawy choroby, które u siebie obserwujesz, nie zwlekaj z interwencją. Jeśli czujesz się źle zasięgnij potrzebnej pomocy, nie bój się. • Sprawdź, jakie prawo do świadczeń zdrowotnych Ci przysługuje. Każdy lekarz ma obowiązek pomóc nam w wypadku zagrożenia – konsultacje mogą odbywać poprzez rozmowę telefoniczną, bez narażania zdrowia.

• Poznaj etapy swoich reakcji na chorobę: w zaprzeczenie – nie dopuszczamy do siebie informacji o chorobie, w gniew – nie chcemy się z tym zmierzyć, dlaczego mnie to spotyka? w lęk, niepokój, ignorowanie objawów, których zaczynamy doświadczać, w „targowanie się” –przestrzeganie restrykcji, poziom „idealnego pacjenta” jednak brak pogodzenia się z własnym losem. w pogodzenie się z chorobą – zaakceptowanie wpływu choroby na życie. • Nie wstydź się szukać pomocy u specjalisty, psychologa lub terapeuty. • Poszukaj sposobów, które pomogą Ci w odnalezieniu źródła lęku np. nauka pracy z oddechem. • Zadbaj o swoje emocje, uświadom sobie uczucia i lęki, przywitaj się z nimi i oswój je. • Pamiętaj o aktywności fizycznej, rozluźnieniu ciała, wypuszczeniu napięcia – praca z ciałem. • Skoncentruj się na „tu i teraz”, bądź przy sobie i swoich odczuciach cielesnych, a nie przy obawach. • Zaufaj lekarzowi. • Nastaw się na zadaniowość, stwórz plan „B” działania w kalendarzu i w głowie, jeśli Twoje zaplanowane zabiegi nie mogą się teraz odbyć – nie poddawaj się. • Skup się na tym co jest, co możesz wykorzystać, a nie na brakach i trudnościach – nastaw się na to, co pozytywne. • Skorzystaj ze stron pomocnych. Są takie na przykład dla kobiet w ciąży, Rodzić po ludzku lub Dobrze urodzeni. Przypominamy również, że jesteśmy dla Was codziennie w godzinach 11.00-12.00 podczas bezpłatnych telefonicznych porad pod numerem tel. 692 803 888. W czasie pandemii pracujemy online na skype oraz przez telefon. Wszyscy specjaliści są dostępni, wystarczy zadzwonić i umówić się na spotkanie. Szczegóły na www.centrumzmianywzyciu.pl Zapraszamy! Centrum Zmiany w Życiu Anna Węgrzyn z zespołem

Anna Węgrzyn - pasjonatka życia, wspiera ludzi w rozwiązywaniu problemów i realizacji ich celów. Strateg Zmian. Certyfikowany coach ICC, mediator. Praktyk i strateg biznesu z 25-letnim doświadczeniem. Na swojej drodze rozwoju spotkała wielu znanych i cenionych nauczycieli tj. Paweł Fortuna, Wojciech Eichelberger, Athony Robbins, Jaap Holender, Robert Cialdini, Harv Eker, Nick Vujcic. Założycielka marki Zmiany w Życiu.

Maj Teraz Wilanów 47


#zostańwdomu

dzIecI w doMu Podczas PandeMII FoT: KATARZYNA DobRASZKIeWICZ

KIedy zaczęły docHodzIć do nas PIerwsze wIeścI o wIrusIe z cHIn, nIelIcznI MyślelI, Że MoŻe on IcH dotKnąć bezPośrednIo. KIedy zaczęło PoJawIać sIę coraz wIęceJ donIesIeń o oGroMneJ lIczbIe osób dotKnIęteJ wIruseM na całyM śwIecIe, zaczęlIśMy częścIeJ o tyM MówIć, nIe wIedząc Jeszcze, co nas wszystKIcH czeKa.

48 Teraz Wilanów Maj


#zostańwdomu Zresztą dla wielu z nas w całej Polsce był to beztroski czas ferii zimowych. Potem sparaliżowały nas doniesienia z Włoch, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii... Nagle okazało się, że wirus dotarł i do nas, że liczba osób zakażonych wzrasta z dnia na dzień, że są przypadki śmiertelne, a na całym globie przerażająca liczba osób straciła życie. Świat zatrzymał się dosłownie i to już nie abstrakcja, a bardzo poważny problem nas wszystkich. To już sprawa każdego z nas. Gdy zostały zamknięte przedszkola i szkoły i inne miejsca, gdzie nasze dzieci uczęszczały na zajęcia dodatkowe, stanęliśmy wszyscy przed nowym wyzwaniem. Nagle przenieśliśmy się na tak zwany „on-line" i stanęliśmy dosłownie „oko w oko” z własnymi dziećmi, 24 godziny na dobę, co okazało się dla nas – rodziców nie lada wyzwaniem. wirus, epidemia, pandemia. O ile dzieci starsze czy nastolatki, doskonale orientują się, co dzieje się dookoła, o tyle młodsze dzieci mogą być bardzo zdezorientowane. Oczywiście rozmowa na temat wirusa, epidemii, pandemii i wprowadzonych przez rząd działań, powinna być tematem naszej dyskusji z dziećmi w każdym wieku. Ze starszymi dziećmi i młodzieżą rozmawiajmy rzeczowo, konkretnie, powołując się na fakty i informacje z mediów, także tych światowych. W dobie ogólnego dostępu do Internetu, nie będzie to trudne. Nie wiem, czy wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że dzieci są świadkami spektakularnych, niewiarygodnych wydarzeń globalnych, które zapiszą się na zawsze w historię świata. Co powiedzieć kilkulatkowi? Możesz powiedzieć, że po całym świecie krąży wirus, który nie jest dla nas widoczny. Przenosi się i skacze od człowieka do człowieka i powoduje, że ludzie zaczynają się źle czuć. Niektórzy czują się na tyle źle, że muszą leczyć się w szpitalu, bo trudno im oddychać i mają wysoką gorączkę. Dlatego właśnie, że wirusa nie widzimy i nie mamy jeszcze na niego, ani lekarstwa, ani szczepionki - musimy zostać w domu. W dużym tłumie i skupisku ludzi łatwiej się zarazić, a przecież nie chcemy na chorobę narazić siebie, i innych osób. Nie chcemy wirusowi pomagać w przenoszeniu się z człowieka na człowieka. Można poprosić dziecko aby narysowało, jak wyobraża sobie wirusa. Potraktujcie to jako ciekawą pracę plastyczną albo konstrukcyjną, jeśli zechcecie ulepić go z plasteliny czy zbudować z klocków. Sięgnijcie po glo-

bus albo mapę świata. Wtedy dziecko dosłownie zrozumie, co to znaczy, że wirus przemieszcza się po całej kuli ziemskiej. Dodatkowo możecie opowiedzieć sobie, jakie są sposoby na przeszkadzanie wirusowi w zarażaniu ludzi. Należy zostać w domu, często i dokładnie myć ręce, nosić na buzi maseczki ochronne, a jeśli musimy wyjść w ważnej sprawie, koniecznie należy utrzymać dystans w stosunku do innych osób... Maseczki, które są dostępne w różnych kolorach i wzorach, zapewne spodobają się dziecku. Czy już wybraliście model odpowiedni dla siebie? Rzeczywiście jest w czym wybierać. Jeśli i Ty zakładasz maseczkę wychodząc z domu, kilkulatek chętniej założy swoją (jeśli naprawdę musicie wybrać się razem). W ramach kolejnej wspólnej zabawy możecie razem zaprojektować różne wzory maseczek. Jeśli Twoje dziecko lubi zajęcia plastyczne, zapewne zabawa mu się spodoba. Kilkulatek, a nawet trochę starsze dziecko, może zechcieć przygotować maseczki dla swoich ulubionych zabawek. wszystko dzieje się „on-line". Sytuacja, gdzie wiele osób pracuje przez Internet, nie jest dziś czymś niezwykłym. Przecież bardzo duża cześć nas pracuje w ten sposób na co dzień. Różnica jest jednak taka, że wszyscy posiadamy odpowiednie narzędzia do tego. Ale sytuacja, kiedy zostają zamknięte szkoły i przedszkola, i dosłownie z dnia na dzień edukacja ma funkcjonować on-line, nie jest w skali całego kraju sytuacją typową. Okazuje się, że nauczyciele nie mają odpowiednich narzędzi, a większość z nich nie wie, w jaki sposób poprowadzić zajęcia na tak zwanej telekonferencji, korzystając na przykład z click meeting, zoom czy live webinar albo z jakiegokolwiek innego narzędzia. Ludzie, którzy na co dzień w ten sposób nie pracują, mają ogromny problem aby dobrze poczuć się przed kamerą, aby takie spotkanie zorganizować, aby wgrać prezentację... Wielu nauczycieli w ogóle nie podejmuje nauczania on-line, co bezpośrednio przekłada się na dużo większe zaangażowanie rodziców w cały proces edukacji. A przecież rodzic musi jeszcze pracować… Otrzymujemy więc, zwłaszcza w klasach młodszych, całą listę zadań dla naszych dzieci, które sami mamy z nimi zrealizować. Na usta aż się ciśnie: to nie jest nauczanie on-line!!! Zasypywanie rodziców listą zadań i ćwiczeń do wykonania razem z dzieckiem nie jest nauczaniem przez Internet, a raczej spychaniem odpowiedzialności całkowicie na ręce rodzica. Maj Teraz Wilanów 49


#zostańwdomu Owszem są i szczęściarze. Zapewne niektórzy z nas natrafili na nauczycieli, którzy bardzo szybko odnaleźli się w nowej rzeczywistości. Są przecież i tacy, dla których ekran komputera i lekcje prowadzone zdalnie wcale nie są takie straszne. Są nauczyciele, którzy za pośrednictwem multimediów, są w stanie takie zajęcia wspaniale poprowadzić. Nasze dzieci, nawet w czasie pandemii, biorą więc udział w zajęciach językowych, w tańcach, w zajęciach gry na instrumencie, a nawet w zajęciach plastycznych czy sportowych. Multimedia i media społecznościowe ratują nam życie społeczne i nawet młodsze dzieci, korzystając z pomocy rodziców, zakładają grupy na komunikatorach typu WhatsApp, Messenger czy Telegram, i w ten sposób mają kontakt z innymi dziećmi. Zamknięcie w domu. Najtrudniejszą i najbardziej wymagającą sytuacją dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla dzieci, jest zamkniecie. Ciągłe bycie w domu bez możliwości kontaktu z rówieśnikami i bez możliwości wykonywania zajęć, które robiliśmy codziennie i które kochaliśmy robić. To ogromne wyzwanie dla dziecka w każdym wieku, ale także dla rodzica. Najpierw cieszyliśmy się, że możemy być razem w domu. Po niedługim czasie w zamknięciu okazało się, że siedzenie w domu z dziećmi nie jest wcale takie łatwe. Dzieci się nudzą, frustrują, my nie mamy pomysłów na gry i zabawy. Jesteśmy zmęczeni ciągłą koniecznością dostarczania dzieciom propozycji zabaw i gotowych rozwiązań. Tracimy cierpliwość. Brak możliwości wyjścia na zewnątrz łączy się także z brakiem aktywności fizycznej, co też doskwiera. Energiczne, aktywne dziecko nie ma możliwości poruszać się, poskakać, pojeździć na rowerze, pobawić się na placu zabaw. Do tego jeszcze powinniśmy na bieżąco realizować szkolne obowiązki…

FoT: ANIA WIbIG

50 Teraz Wilanów Maj

Trzeba mieć plan. Dobry, przemyślany plan działania, ratuje nam w takiej sytuacji atmosferę w domu.


#zostańwdomu Zazwyczaj wiemy co będziemy robić każdego dnia, jaki jest harmonogram. Dla dziecka to bardzo istotne. Działajmy tak, żeby to, co robimy miało wyraźny sens i cel każdego dnia. Nasz codzienny plan zaprowadzi także ład i porządek w naszym domu. Pozwoli wszystkim domownikom działać razem, ale także mieć czas dla siebie. Wyznacz dziecku miejsce do nauki czy zabawy. Określcie godziny swojej pracy. Kiedy dziecko uczy się lub bawi w skupieniu, dobrze jest wyłączyć tak zwane wszystkie „rozpraszacze”: telewizję czy głośną muzykę. Jeśli masz w domu dziecko w wieku szkolnym, sprawdźcie materiały od nauczycieli i ustalcie czym konkretnie przez najbliższy czas będziecie się zajmować, czym dziecko może zająć się samodzielnie. Ważne aby pomieszczenie do nauki było dobrze wywietrzone. Róbcie też przerwy, podczas których dziecko będzie mogło się poruszać - przysiady, pajacyki, skakanie w miejscu na jednej nodze, skakanie na skakance, rozciąganie, to świetny pomysł. Wszystkie te aktywności pomagają znieść napięcie i zrelaksować się. Wiem, że ciągłe bycie w domu powoduje zachwianie poczucia czasu. Tak się dzieje, że zaczynamy coraz później wstawać i później chodzić spać. Stałe godziny wstawania, posiłków, nauki, odpowiednia, zdrowa, zbilansowana dieta, picie dużej ilości wody bardzo pomogą zachować zdrowy rytm Waszego dnia i dobrą kondycję organizmu. Pomysły na wspólną zabawę. Czas, który spędzacie razem w domu, postarajcie się wykorzystać przede wszystkim na bycie razem i na wspólna zabawę. Wiem, że już bardzo dużo zdążyliście zrobić z Waszymi dziećmi, ale może wybierzecie spośród tej listy coś, czego jeszcze razem nie próbowaliście: w kulinarnie: pieczenie i ozdabianie ciasteczek, wspólne gotowanie obiadu, robienie deseru, robienie pizzy, w zabawa w teatr, pokaz mody, w sklep, w restaurację, w budowanie karmnika dla ptaków, w układanie puzzli, w sesja fotograficzna różnych przedmiotów, nagrywanie krótkich filmików,

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w

tworzenie własnej gry planszowej, budowanie namiotu z koców i poduszek, wspólny seans bajkowo-filmowy, projektowanie instrumentów i zrobienie koncertu, wycinanie kształtów i figurek z warzyw, zgadywanie smaków, zgadywanie zapachów, szycie, rozpoznawanie przedmiotów po dotyku, tor przeszkód, zabawa we fryzjera i kosmetyczkę, odrysowywanie przedmiotów, robienie różnych eksperymentów, karaoke, robienie biżuterii, robienie domu lub samochodu z wielkiego kartonowego pudła, robienie prac plastycznych na wystawę, kąpiel w wannie pełnej wody z różnymi zabawkami i pianą, sadzenie kwiatów w doniczce, robienie prania w misce, wymyślcie własne ćwiczenia sportowe - nagrajcie i prześlijcie babci lub dziadkowi...

Czy coś Was zainspirowało? Po burzy... Po burzy zawsze wychodzi słońce. Ta sytuacja w końcu się unormuje. Ludzkość radziła już sobie z chorobami, epidemiami i sytuacjami krytycznymi. Czekamy na wynalezienie leków. Czekamy na wynalezienie szczepionki. Mimo tego, że przebywanie z dziećmi w zamknięciu jest trudne, cieszmy się z tego wspólnego czasu i wykorzystajmy go jak najlepiej. Cieszmy się sobą, swoim towarzystwem, rozmawiajmy, bądźmy razem. Wyciągnijmy wnioski. To wielka lekcja pokory dla nas wszystkich. Autor: Kasia Dołhun

Katarzyna Dołhun Lektor i metodyk angielskiego i niemieckiego. Nauczyciel wych. przedszkolnego i wczesnoszkolnego, Montessorii, metodą Helen Doron. Edukator w Akademii Edukacji Bliżej Przedszkola i Edu Nation. Słuchacz Szkoły Trenerów Biznesu. Autorka książek nauczania angielskiego dla dzieci i artykułów o wielojęzyczności i pracy z dziećmi. Szkoleniowiec. Autorka bloga mamametodyk.pl

Maj Teraz Wilanów 51


#zostaล wdomu

FoT: ANIA WIbIG

nauczanIe w czasacH zarazy 52 Teraz Wilanรณw Maj


#zostaล wdomu

Maj Teraz Wilanรณw 53


anGIelsKI onlIne – nIe tylKo dla dzIecI Angielski online nie był aż tak popularną formą kursu językowego do czasu zawieszenia lekcji w szkołach, które miało miejsce 16 kwietnia. Od tego dnia wszystkie placówki edukacyjne, w tym również szkoły językowe oferujące zajęcia poza lekcyjne, zostały postawione przed faktem zorganizowania nowej formy zajęć. Rozmawialiśmy z Katarzyną Zarosińską – dyrektorem szkoły językowej The Palms, o tym jakie to było wyzwanie i jak uczniowie poradzili sobie z adaptacją do nowej rzeczywistości online. Teraz wilanów: szkoła językowa The Palms bardzo szybko zaoferowała swoim klientom naukę angielskiego online. Czy byliście na to gotowi w chwili ogłoszenia kwarantanny? katarzyna Zarosińska: Faktycznie udało nam się uruchomić lekcje online w 10 dni. Cała szkoła, wszystkie kursy grupowe i indywidualne ruszyły w formie online bardzo szybko. Było to jednak obkupione ciężką pracą i nieprzespanymi nocami, bo nie byliśmy przygotowani w chwili ogłoszenia kwarantanny. Jeszcze w lutym, kiedy pojechałam z dziećmi na obóz do Londynu, rozmawiałam z dyrektorem partnerskiej szkoły The Burlington School of English, że przymierzamy się do adaptacji naszej metody nauczania w formie online, ale nie sądziłam wtedy, że nastąpi to tak szybko. Tw: Jakie było największe wyzwanie w pierwszych dniach? kZ: Na początku uruchomiliśmy zajęcia online z angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego. Tutaj uczniom było łatwiej się przystosować. Każdy chociaż słyszał o lekcjach przez internet, czy przez skypa i chociaż dla wielu osób była to nowość, to jednak po lekcjach próbnych online mieliśmy 100% 54 Teraz Wilanów Maj

kontynuacji nauki. Większym wyzwaniem było uruchomienie zajęć grupowych. U nas w szkole uczy się w ponad 500 osób, więc było to wyzwanie logistyczne i technologiczne. Potrzebowaliśmy uruchomić platformę, która pozwoli na prowadzenie kilkunastu grup jednocześnie, z opcją włączenia 9 kamer w każdej grupie. Tw: Czy od razu wybraliście platformę Zoom? Czy znaliście jej możliwości wcześniej? kZ: Na początku wybraliśmy Clickmeeting, bo była gotowa integracja tej platformy z naszym dziennikiem elektronicznym Langlion. Łatwość polegała na tym, że klienci logowali się do znanego dziennika. Niestety trzeba pamiętać również o tym, że niektóre platformy do komunikacji online nie były przystosowane od razu do takiego natężenia. W tym samym czasie cały świat przechodził na komunikację online. Mieliśmy sporo problemów technicznych z Clickmeetingiem, ale nasi klienci podpowiadali nam również inne rozwiązania, których sami używali w dużych firmach. Szybko zrobiliśmy rozeznanie w innych platformach i wybraliśmy Zoom. Jesteśmy wdzięczni naszym klientom, że w takiej chwili byli gotowi oferować pomoc i przede wszystkim zachowali otwartość do zmiany formy nauki.


świat na językach Tw: Jak udało wam się zaadaptować metodę nauczania? wiemy, że lekcje w The Palms to interaktywna formuła, dużo gier językowych na dywanie… jak to zrobić, kiedy każdy uczeń siedzi w swoim pokoju i ma do dyspozycji myszkę od komputera? kZ: Oczywiście wymagało to od nas kreatywności, ale z pomysłowością w The Palms nigdy nie było problemów… Nasza metoda Five Stars Method opiera się na nauce mówienia w języku obcym i każde ćwiczenie, które wykonujemy w czasie zajęć ma inspirować ucznia do wypowiedzi. Do tego celu lektorzy przygotowują plan każdej lekcji uwzględniający: multimedia, realia, skrzynkę słówek, teatralizację i gry językowe. Lekcje mają być dynamiczne, urozmaicone i interaktywne. Wiele tych ćwiczeń już wcześniej było realizowanych w formie online – w szkole od lat korzystamy z tablic interaktywnych, ale wyzwaniem stało się użycie Zooma i wykorzystanie funkcji do interakcji z uczniami. Jak zastąpić pisak do tablicy czy jak rzucać kostką? Szybko znaleźliśmy rozwiązania w formie online - mamy wirtualne kostki, aplikacje na telefonach komórkowych, maszyny losujące online i interaktywną platformę Navio, która jest częścią kursów Macmillan Education. Tw: To bardzo ciekawe rozwiązania, ale jak w tym uczestniczą uczniowie? Czy to tylko nauczyciel przejął rolę prezentera? kZ: Oczywiście, że nie jesteśmy prezenterami. Nauka w The Palms to komunikacja a nie prezentacja czy webinarium. Uczniowie bardzo szybko nauczyli się obsługi funkcji Zooma AnotateDraw lub Anotate-Stamp, które pozwalają nam na aktywne uczestnictwo wszystkich osób w grach językowych. Niestety wiele gier dostępnych w internecie nie jest dostosowanych do podręczników, z których korzystamy. To odwieczny problem dla lektorów, że w tak zwanych „gotowych” grach jest wiele słówek, których akurat nie potrzebujemy na lekcji albo brakuje tych, które akurat są nam potrzebne do jej przeprowadzenia. Stąd powstała konieczność tworzenia własnych gier dostosowanych do Zooma. Tw: Czy dobrze rozumiem, w The Palms zdążyliście jeszcze stworzyć własne gry do angielskiego online? kZ: Tak, to prawda. Reaktywowaliśmy bloga www.igraszki-jezykowe.pl , na którym publikujemy gotowe gry językowe dla nauczycieli języków obcych. Są dostępne do wszystkich za darmo. Zebraliśmy już wiele bardzo pochlebnych opinii od innych nauczycieli z całej Polski i cieszymy się, że możemy pomóc w tych trudnych czasach. Tw: Igraszki językowe brzmi jak nazwa gry dla dzieci. Czy angielski online w The Palms to kursy tylko dla dzieci właśnie? kZ: Gry językowe są stosowane w The Palms na wszystkich kursach. Uczymy tą metodą dzieci, młodzież i dorosłych. Świetnie się sprawdza przy wszystkich poziomach zaawansowania, bo wszystko zależy od tego co nazywamy grą językową. Ale nie będę już więcej zdradzać szczegółów. Zapraszam na lekcje próbne do The Palms. Tw: Jak w takim razie można zapisać się na angielski online? kZ: Najpierw zapraszamy na spotkanie z metodykiem. Można umówić się przez wypełnienie formularza kontaktowego na naszej stronie www.thepalms.edu.pl. Spotkanie odbywa się online i jest bezpłatne i niezobowiązujące. Określamy poziom znajomości języka i wspólnie ustalamy cele nauki. Dwa dni później już można rozpocząć naukę. Tw: dziękujemy bardzo za rozmowę i życzymy powodzenia w rozwijaniu kursów angielskiego online. www.thepalms.edu.pl

Maj Teraz Wilanów 55


Konkurs

wynIKI KonKursu FotoGraFIczneGo

„PodróŻe z leMureM aKIKI” W lutym br. szkoła językowa The Palms i magazyn Teraz Wilanów ogłosił konkurs fotograficzny pt. „Podróże z lemurem Akiki”. Mógł w nim wziąć udział każdy, kto posiadał maskotkę lemura, a lemur Akiki to bardzo znana persona w Miasteczku. Od 8 lat jego podróże dookoła świata można śledzić na łamach magazynu w serii „Świat na językach” lub na profilu facebookowym @lemurAkiki, który prowadzi szkoła językowa The Palms. Niestety w czasie ferii zimowych ogłoszono pandemię w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. Stąd nie może dziwić nikogo fakt, że wśród zdjęć nadesłanych do konkursu pojawiły się też zdjęcia dzieci w maseczkach. Zdjęcia lemura w maseczce – oczywiście też. LEMUR akIkI bOHaTEREM PROGRaMU aUTORskIEGO dLa dZIECI Lemur Akiki pochodzi z Madagaskar u i w szkole językowej The Palms uczy się języków obcych razem z dziećmi. Jest to część kursów z programu autorskiego Akiki’s Playhouse dla dzieci w wieku 4-9 lat. Dzieci uczą się głównie języka angielskiego, ale nie tylko. Lemur towarzyszy im również w nauce hiszpańskiego, francuskiego i niemieckiego. Dzieci uwielbiają lemura Akiki. Lemur wprowadza je w każdą lekcję i wiele dzieci poprosiło o własną maskotkę. Zabierają go do domu, na wyjazdy weekendowe i dalekie podróże. Właśnie stąd zrodził się pomysł na konkurs fotograficzny „Podróże z lemurem Akiki”. „Podróże z lemurem Akiki”. POdRóŻE Z LEMUREM akIkI – kONkURs FOTOGRaFICZNY Konkurs fotograficzny otwarty był dla wszystkich amatorów fotografii. Po pierwsze każdy kto miał własną maskotkę lemura Akiki i zrobił zdjęcie w ciekawym miejscu mógł wziąć w nim udział. Po drugie należało napisać krótką relację z podróży. Nie wszystkie zdjęcia wzięły udział w konkursie, ponieważ nie spełniły głównych kryteriów. Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy wykonywali zdjęcia podczas wyjazdów i podróży. Widać ogromne zaangażowanie do fotografowania lemura Akiki w najdziwniejszych pozach i miejscach. Opisy do zdjęć były również bardzo ciekawe. W jednym przypadku otrzymaliśmy nawet rymowany wierszyk. To wyjątkowe podejście zapewniło udział w finale. Jury konkursowe doceniło kreatywne podejście we wszystkich nagrodzonych pracach.

Akiki i Kiki do Szklarskiej się wybrały, poszukiwania śniegu co dzień rozpoczynały, Jednego dnia deszcz, drugiego dnia wiatr, zjeżdżać z górki nie miały jak. Wtem nagle, ku ich zdziwieniu, pojawił się śnieg, w oka mgnieniu. Antosia i Aleks swych przyjaciół wnet zabrali, z górki najszybciej jak się da razem zjeżdżali, Szaleństwu i zabawie końca nie było, jednakże szybko ciemno się zrobiło. Czterej przyjaciele do domu jechać musieli, Kiki i Akiki zabrać do kąpieli. Wszyscy razem świetny czas spędzili, na kolejne wspólne wczasy się umówili. Po feriach na angielski wracać pora, ale to dla nas żadna niedola. Bo uwielbiamy tam spędzać czas, kto nie spróbował niech dołączy do nas!

LaUREaCI kONkURsU FOTO Ogłoszenie laureatów konkursu miało miejsce na stronie szkoły językowej The Palms. Wszystkie wyróżnione prace zostały nagrodzone specjalnymi nagrodami, „Language box” z naklejkami The Palms i akcesoriami do gier językowych. Mamy nadzieję, że z przyjemnością obejrzycie zdjęcia, które znalazły się w finale konkursu. www.thepalms.edu.pl 56 Teraz Wilanów Maj


Edukacja

nauczanIe w „czasacH zarazy” tecHnoloGIe w naszeJ szKole są narzędzIeM twórczeJ Pracy nauczycIela, ucznIowIe PostrzeGaJą Je JaKo coś norMalneGo, JaK zwyKły eleMent eduKacJI. W związku z epidemią i wydanym rozporządzeniem w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, Polsko-Angielska Szkoła Edison oraz Przedszkole Magic Fish, przeniosły całościowo proces edukacyjny w świat on-line. Proces przejścia na lekcje on-line trwał jeden dzień. Lekcje codziennie odbywają się, jak dotychczas według planu. Uczniowie na co dzień logują się na platformach on-line, a tam nauczyciel prowadzi lekcję i ma stały kontakt z uczniami. Wszyscy uczniowie w klasach 4-8 wyposażeni są w szkolny sprzęt typu tablet. Tablety zarządzane są przez szkołę, potrzebne aplikacje zostały wgrane przez administratora i jeszcze w piątek 13.03 uczniowie mieli gotowe narzędzia do nauki. Nauczyciele w Polsko-Angielskiej Szkole Edison oraz w Przedszkolu Magic Fish są wyposażeni w kompetencje, których od kilku lat się uczyli. Potrafią posługiwać się tabletami oraz innymi narzędziami cyfrowymi. Potrafią przeprowadzić ewaluację, dysponują wachlarzem różnych rozwiązań wykorzystujących nowe technologie w procesie dydaktycznym. Potrafią tworzyć własne zasoby cyfrowe. Po pierwszym tygodniu nauczania na odległość wprowadziliśmy modyfikacje, które przede wszystkim zmniejszyły liczbę godzin przed komputerem/tabletem. Dbając o równowagę psychofizyczną uczniów, a także o rozwój ich zainteresowań, wprowadziliśmy jeden dzień tylko na pracę projektową. Otworzyliśmy również wirtualną świetlicę, która funkcjonuje poza lekcjami, dzieci mogą korzystać z zajęć fakultatywnych, rozwijających pasję i zainteresowania. Aby zapewnić naszym uczniom zrównoważony rozwój, wprowadziliśmy w środku dnia godzinną przerwę pomiędzy lekcjami na zajęcia ruchowe z nauczycielami wf i tańca. Czasami ograniczenia techniczne powodują frustrację po każdej stronie, bo kod nie działa, bo nie mogę się zalogować, serwer jest przeciążony. Zdajemy sobie sprawę, że takie sytuacje mają miejsce, że na niektóre sprawy nie mamy wpływu, dlatego bardzo ważne jest wspólne działanie i wspieranie siebie nawzajem. Póki co, tę próbę solidarności w czasach kryzysu nasza społeczność przechodzi wzorowo. W Polsko-Angielskiej Szkole Edison kilka lat temu zdecydowaliśmy się na wdrożenie nowych technologii, aby stać się szkołą odpowiadającą na potrzeby teraźniejszego ucznia. Jak pokazał czas, była to najlepsza decyzja, dzięki której e-edukacja jest dla nas ewolucją, a nie rewolucją. www.magicfish.pl www.szkola-edison.pl

Maj Teraz Wilanów 57


Galeria foto

58 Teraz Wilanรณw Maj


wIlanów w czasacH

Galeria foto FoT: ARKADIUSZ obSZYńSKI

PandeMII Mieszkańcy Wilanowa podczas spaceru w obowiązkowych maseczkach.

Maj Teraz Wilanów 59


Galeria foto

wIlanów w czasacH

PandeMII

Z lotu ptaka widać, że Wilanów trochę opustoszał, ale jednak życie toczy się dalej.

Foto: Tomasz Szediwy www.szediwy.com facebook.com/Wilanowzlotuptaka

60 Teraz Wilanów Maj


Galeria foto

Maj Teraz Wilanรณw 61


Galeria foto

FoT: ARKADIUSZ obSZYล SKI

62 Teraz Wilanรณw Maj


Galeria foto

ulIca KlIMczaKa w czasIe PandeMII wIrusa FoT: ARKADIUSZ obSZYล SKI

s Maj Teraz Wilanรณw 63


Galeria foto

FoT: ARKADIUSZ obSZYล SKI

wIlanรณw w czasacH

PandeMII Ulice i chodniki za dnia

64 Teraz Wilanรณw Maj


Galeria foto

Maj Teraz Wilanรณw 65


Galeria foto

wIlanรณw w czasacH Foto: Tomasz Szediwy www.szediwy.com facebook.com/Wilanowzlotuptaka

66 Teraz Wilanรณw Maj

PandeMII


Galeria foto

Maj Teraz Wilanรณw 67


Galeria foto

68 Teraz Wilanรณw Maj


Galeria foto

FoT: ARKADIUSZ obSZYล SKI

wIlanรณw w czasacH

PandeMII Tak, to jest ulica Vogla. Tak, jest pusta.

Maj Teraz Wilanรณw 69


Galeria foto

70 Teraz Wilanรณw Maj


Galeria foto FoT: ARKADIUSZ obSZYńSKI

wIlanów w czasacH

PandeMII

Kawałek Miasteczka Wilanów oraz w całości An-225 Mrija

Maj Teraz Wilanów 71


Macierzyństwo

Poród w czasIe PandeMII TeKST: MARTYNA PANKoWSKA-JASIńSKA FoT: ANIA WIbIG obIeKTYWNIeNAJPIęKNIeJSZe.PL

Narodziny dziecka w czasie pandemii mogą nie wyglądać tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Odwoływane są wizyty lekarskie, szkoły rodzenia przeniosły się on-line, niemożliwe są porody z partnerem, doulą, czy inną bliską osobą. Kobietom w ciąży i ich partnerom może towarzyszyć niepewność i strach.

72 Teraz Wilanów Maj


Macierzyล stwo

Maj Teraz Wilanรณw 73


Macierzyństwo

Co możesz zrobić, by poród w tym trudnym czasie nadal był wydarzeniem wyjątkowym? Jak możesz sobie pomóc, by wspomnienia z porodu były możliwie najlepsze?

Choć sytuacja jest wyjątkowa, przede wszystkim zaopiekuj się swoimi emocjami. Mogą towarzyszyć Ci różne uczucia – niepewności, strachu, zniecierpliwienia, żalu związanego z rezygnacją z planów, ale także ciekawości, czy radosnego oczekiwania. Ważne, by zachowane były proporcje między entuzjazmem, a niepokojem.

74 Teraz Wilanów Maj

Warto zaobserwować, które uczucia dominują. Jeśli jest to tylko strach, możesz skorzystać z indywidualnych konsultacji on-line z położną, doulą lub psychoterapeutą. Na stronach wielu organizacji, takich jak Stowarzyszenia Doula w Polsce, znajdziesz telefony do osób, które mogą Ci pomóc. Pamiętaj, że nie jesteś w tej sytuacji sama. Czasem samo „przegadanie” tematu może być uspakajające i wzmacniające.


Macierzyństwo

Jeśli strach się pojawia, a jest to naturalne, warto go zaakceptować i nie walczyć z nim. W przeciwnym razie będzie urastał i umacniał się. Zneutralizowanie strachu pomaga zrozumieć i zdobyć odpowiednią wiedzę, czego możesz spodziewać się w czasie porodu. Możesz stworzyć swój plan porodu i sprawdzić, czy to na czym Ci zależy, jest do-

stępne w wybranym przez Ciebie szpitalu. W sytuacji niepewności warto mieć realny obraz możliwego przebiegu porodu i połogu. Warto dopytywać o szczegóły, choćby o to, jak zadbać o swoją ochronę osobistą, a jednocześnie czuć się komfortowo, kiedy należy używać maseczki, czy rękawiczek jednorazowych, czy są one dostępne w szpitalu, czy musisz mieć swoje.

Maj Teraz Wilanów 75


Kiedy przygotowujesz się do porodu w niestabilnych czasach, być może już wypróbowałaś jakieś techniki relaksacyjne. Jeśli nie, teraz jest dobry moment. Możesz spróbować medytacji albo świadomie skanować i rozluźniać swoje ciało, w skupieniu, kawałek po kawałku. Możesz też po prostu codziennie przez kilka minut skupić się na oddechu. Każda praktyka, której nauczysz się teraz będąc w ciąży, przyda się podczas porodu. Będziesz mogła przywoływać ją w przerwach między skurczami i pozwoli Ci ona nabrać sił.

76 Teraz Wilanów Maj

Podczas porodu do głosu dochodzi nasz tzw. gadzi mózg. Aby mógł przejąć dowodzenie potrzebuje prywatności i komfortowej atmosfery. Warto otoczyć się przedmiotami, które kojarzą nam się z domem, miejscem, w któr ym czujemy się dobrze. Może to być zdjęcie, które lubimy, przedmiot, na któr y lubimy patrzeć. Możemy też wykorzystać technologię i stworzyć playlistę utworów, które dobrze nam się kojarzą, które uspokajają i koją. Gdy pozby-


Macierzyństwo

wamy się negatywnych myśli, nasze ciało zaczyna otwierać się na nowe. Na razie nie wiemy, ile czasu potrwają obostrzenia związane z pandemią. Fundacja „Rodzić po ludzku”, Stowarzyszenie Doula w Polsce oraz kilka innych organizacji wystosowały do Ministra Zdrowia list dotyczący zmiany zaleceń, które są zbyt restrykcyjne i które nie uwzględniają potrzeb kobiet i ich praw. Warto pamiętać, że wielu osobom, organizacjom,

ale też personelowi medycznemu, naprawdę zależy na tym, aby ten czas był jak najbardziej bezpieczny, dobry i szczęśliwy.

Martyna Pankowska-Jasińska - doula z Wilanowa. Wierzę w siłę kobiet. Wspieram kobiety w ciąży, przy porodzie i w połogu. Jestem mamą czwórki dzieci. masz pytania?: doulaotula@gmail.com

Maj Teraz Wilanów 77


#zdjeciaznarodzin_razemdamyrade

#zdjeciaznarodzin_razemdamyrade Wszystko można przełożyć, ale narodzin dziecka nie. Też bez względu na okoliczności to jedno z najpiękniejszych wydarzeń w życiu. Dlatego wymyśliłam akcję #zdjeciaznarodzin_razemdamyrade, w która zaanagżowały się fotografki porodowe ze Społeczności Zaufanych Fotografów Porodowych, fotografki dziecięce i rodzinne z całej Polski. Jak wiecie porody rodzinne zostały wstrzmane. Nie znaczy to jednak że nie można mieć pamiątki z tej wspaniałej chwili i podzielić się nią z mężem, partnerem, rodziną, przyjaciółmi. Nie znaczy to że nie można mieć zdjęcia, które będą zdobiły Wasze domowe archiwum jak to wszystko sie skończy i wrócimy do normlaności. W wielkim skrócie chodzi o to, że kobiety które obecnie rodzą dzieci mogą wysłać kilka zdjęć z narodzin/pierwszych chwil po, które uda im się zrobić samemu lub z pomocą położnej czy innej mamy na łóżku obok do wybranej fotografki biorącej udział w akcji. Fotografki podejmą się nieodpłatnie profesjonalnej obróbki zdjęć tak, aby wydobyć z nich całe możliwe piękno. Żeby kobiety miały szansę na piękną pamiątkę z tego wyjątkowego wydarzenia. Inicjatywa skierowana jest do mam, które będą witać swoje dzieci w okresie od ogłoszenia akcji (tj. 13 marca 2020 r.) do czasu przywrócenia możliwości porodów rodzinnych w szpitalach (akcja może zostać skrócona decyzją jej organizatora wcześniej). Jeśli urodziłaś przed 13 marca 2020 r. i w tym szpitalu, w którym rodziłaś był już wcześniej zakaz porodów rodzinnych napisz do nas (po zweryfikowaniu informacji o zakazie chętnie podejmiemy się edycji Twoich zdjęć).

ZASADy DLA MAM,

KTÓRE CHCą WySŁAć ZDJęCIA: 1. Poproś położną bądź kogoś z personelu o zrobienie kilku zdjęć podczas narodzin bądź w pierwszej dobie (najlepiej ustaw format RAW bądź DNG w aparacie/smartfonie). 2. Wybierz 3-5 ujęć najlepszych wg Ciebie. 3. Wybierz fotografkę, która bierze udział w akcji, skontaktuj się z nią i ustalcie jak możecie przesłać jej zdjęcia do edycji . Fotografki biorące udział znajdziecie bez problemu po wyszukaniu na Fb i na instagramie hashtagu #zdjeciaznarodzin_razemdamyrade. 4. Nie wysyłaj zdjeć do więcej niż jednej fotografki. Jest bardzo dużo zgłoszeń i takim działaniem powodujesz że inna mama dłużej czeka na swoje zdjęcia. 78 Teraz Wilanów Maj

5. W post produkcji fotografka zrobi co będzie możliwe edytując zdjęcie w profesjonalnym programie żeby podkreślić piękno tych chwil. 6. Jeśli będziesz chciała się odwdzięczyć za pracę fotografki wpłać dowolny datek na konto Fundacja Rodzić po Ludzku z tytułem naszej akcji w opisie przelewu. 7. Zdjęcia nie będą publikowane ani używane przez fotografki w żadnym celu, chyba że wyrazisz na to zgodę. 8. Jeśli będziesz sama publikować takie zdjęcie to oznacz go hashtagiem #zdjeciaznarodzin_razemdamyrade 9. Zdjęcia mogą być przesyłane z porodów, które miały miejsce po ogłoszeniu akcji czyli po 13 marca 2020 r. Jeśli rodziłaś wcześniej i w Twoim szpitalu był już zakaz porodów rodzinnych napisz – po zweryfikowaniu informacji o zakazie również Twoje zdjęcia bedą mogły wziąć udział w akcji.

ZASADy DLA FOTOGRAFEK / FOTOGRAFÓW: 1. Jeśli chcesz wziąć udział w akcji udostępnij ten Live na swój funpage na FB, napisz że bierzesz udział w akcji i akceptujesz zasady oraz oznacz post hashtagiem #zdjeciaznarodzin_razemdamyrade Na Instagramie zrób post/relację gdzie wpiszesz hashtag. Działaj na rzecz propagowania akcji w sieci i poza nią. Działania znacz hashtagiem. 2. Jeśli skontaktuje się z Tobą mama ustal jak ma Ci przesłać zdjęcia do edycji. 3. Wybierz z nich 3-5 takich z których możesz uzyskać najlepszy efekt w post produkcji. 4. Nie możesz upubliczniać tych zdjęć czy też wykorzystywać ich w żadnym celu chyba, że mama da Ci na to zgodę. Dbasz o prywatność zdjęć. Jesli będziesz miała zgode na publikację koniecznie oznacz zdjęcia logiem akcji (czyli naszym hashtagiem) – do pobrania na grupie (zobacz punkt 7 poniżej) albo zrób swoje 5. Za swoją pracę nie pobierasz wynagrodzenia. Przypomnij mamie że może się odwdzięczyć za Twoją prace wpłacając datek na Fundacja Rodzić po Ludzku wskazując w opisie przelewu tytuł naszej akcji. 6. Daj z siebie wszystko co umiesz najlepiej. 7. dołącz do grupy na Fb „Zdjecia z Narodzin – Razem damy Radę (grupa dla fotografek)” na profilu

ObIEkTYwNIE NaJPIEkNIEJsZE:

https://www.facebook.com/groups/206394857310628/ Ania Wibig Założycielka Obiektywnienajpiękniejsze.pl. Fotografka porodowa nagradzana w prestiżowychch konkursach fotograficznych. Jej zdjęcia są wyróżniane i publikowane przez międzynarodowe portale fotograficzne, takie jak Child Photo Competition, Inspire Digital or Not Fine Art Photography Magazine, This!Magazine, Colours PhotoMagazine, Photo Vouge Italy.


Fot: Ania wibig

Fot: Ania wibig


relacJa z zabawy #zostaĹ„ w doMu w wIlanowIe TERAZ WILANĂ“W - miesiÄ™cznik bezpĹ‚atny, Dzielnica WilanĂłw, Centrum Kultury WilanĂłw oraz Royal WilanĂłw mieli przyjemność współtworzyć wspĂłlĹ‚nÄ… zabawÄ™ dla mieszkaĹ„cow Wilanowa w okresie trwania kwarantanny - #zostaĹ„wdomu #wilanĂłwwczasachzarazy. DziÄ™kujemy za nadesĹ‚ane zdjÄ™cia! SÄ… piÄ™kne i pokazujÄ… Wasze zaangaĹźowanie i odpowiedzialność, bo „zostaliĹ›my w domachâ€? đ&#x;˜Š DziÄ™kujemy partnerom akcji za doĹ‚Ä…czenie do naszej zabawy i przekazanie nagrĂłd ktĂłre umilÄ… ten czas siedzenia w domu. đ&#x;”¸ voucher do NaMa sushi bar & lounge – zamĂłw na wynos đ&#x;”¸ voucher do Pinsa – zamĂłw na wynos đ&#x;”¸ voucher do Trattoria Rucola – zamĂłw na wynos đ&#x;”¸ voucher do YE YE Mex Food & Music bar – zamĂłw na wynos đ&#x;”¸ voucher do Cucina wilanĂłw Restaurant & wine bar – zamĂłw na wynos đ&#x;”¸ voucher do Restauracja vilanova – zamĂłw na wynos đ&#x;”¸ zajÄ™cia taneczne ON LINE z Royal dance academy đ&#x;”¸ metrowy kartonowy domek do zloĹźenia i malowania od LemmonHouse sp. z o.o. - zarzÄ…dzanie nieruchomoĹ›ciami đ&#x;”¸ 5 pakietĂłw z haftem Wilanowskim Centrum kultury wilanĂłw đ&#x;”¸ gadĹźety promocyjne do wyboru z dzielnicy wilanĂłw Autorzy wyróşnionych prac sami wybrali sobie nagrodÄ™ đ&#x;˜Š Serdecznie gratulujemy!!! WKRĂ“TCE KOLEJNE AKCJE DLA MESZKAĹƒCĂ“W NA: TERAZ WILANĂłW-miesiÄ™cznik bezpĹ‚atny

78 Teraz WilanĂłw Maj


Maj Teraz Wilanรณw 79


relacJa z KonKursu #FotoGraFIadoMowa #wsPIeraMPolsKIeMarKI Z przyjemnością przedstawiamy wyniki konkursu, w którym połączyliśmy projekt fotografki Kaśki Marcinkiewicz z ideą wspierania polskich marek w obliczu nowej pandemicznej rzeczywistości. Robiliście zdjęcia z domowej kwarantanny, mogliście fotografować się w rzeczach polskich marek, oznaczać marki @aqademia, @glamoursy.pl, @kaskamarcinkiewicz_photo, @robert_kupisz, @robert_kupisz_kids, @terazwilanow.pl i publikować zdjęcia na swoim profilu na INSTAGRAM #fotografiadomowa #wspierampolskiemarki konkurs trwał do 19/04. Jury konkursu: Justyna Szyc-Nagłowska, Lara Gessler, Lidia Popiel, Kaśka Marcinkiewicz, Kasia Kapusta, Aneta Nowakowska, Anna Borowska, Bogna Bojanowska oraz Magali Gutierrez-Carrasco wybrały i nagrodziły najciekawsze zdjęcia! Pokazaliście emocje towarzyszące nam w tym trudnym czasie, dzięki Wam powstał portet zbiorowy z czasów pandemii! Za wszystkie prace dziękujemy i przedstawiamy listę zwycięzców i nagród :) 1. Karolina Pańczyszyn - sesja indywidualna u Katarzyny Marcinkiewicz 2. Zofia Pietrakowska - dowolna rzecz ze sklepu Glamoursy.pl 3. Roksana Kowalewska - sukienka oraz udział w sesji marki aQademia 4. Anna Radomska - bon o wartości 300 zł do wykorzystania w butiku online www.robertkupisz.com 5. Magdalena Głowiak - konsultacja fotograficzna online z Katarzyną Marcinkiewicz 6. Marcelina Puńko - bon o wartości 300 zł do wykorzystania w butiku online www.robertkupisz.com 7. Adriana Raczak - bon o wartości 300 zł do wykorzystania w butiku online www.robertkupisz.com 8. Justyna Kowalska - sukienka damska marki aQademia 9. Małgorzata Zimna - sukienka dziewczęca marki aQademia Kiedy to wszystko się skończy zrobimy wielką multimedialną wystawę opowiadającą o człowieczeństwie w czasie izolacji oraz opublikujemy galerię prac w Teraz Wilanów oraz MINT Magazyn! Dziękujemy!

80 Teraz Wilanów Maj


8179


Dołącz do nas!

Półkolonie w RoyAL Wilanów

PółKoLoNIe 2020 W RoYAL WILANóW ZaPrasZamy wsZysTkiE DZiEci Do wsPólnych arTysTycZnych wakacji!

Program Półkolonii w royal wilanów:

oPiEka mEDycZna PoDcZas Trwania Turnusów, coDZiEnniE oDkarZany oBiEkT royal wilanów

• aktywności ruchowe • animacje artystyczne ze śpiewem, tańcem, instrumentami • kurs językowy (język angielski oraz język hiszpański) • zajęcia aktorskie, muzyczne, taneczne • spotkania z fascynującymi osobami z wilanowa • spotkania z ciekawym zawodem • kurs fotograficzny • gotuj razem z nami • warsztaty z cukiernictwa • gry oraz zabawy edukacyjne i integracyjne • przedstawienia teatralne • czytaj razem ze znanym aktorem • warsztaty z malarstwa oraz rysunku • kino

PoniEDZiałEk - PiĄTEk od 9.00 do 17.00)

gEnialna ZaBawa! DuŻa PrZEsTrZEŃ na i PiĘTrZE w royal

wilanów oraZ akTywności

na świEŻym

PowiETrZu

dla dzieci 5-12 lat / od 01.07.2020 - 30.08.2020 od poniedziałku do piątku / od godz. 9.00 do 17.00 / Turnusy: Każdy tydzień

Zap i s y i i n f or m a c j e: + 4 8 57 0 1 11 117, +48 512 084 770 royalw ilanow. p ol ko l o ni e@ g m ail .c om M

A

G

A

Z

Y

N

M i e s i ę c z n i k

b e z p ł a t n yArticles from Teraz Wilanów maj 2020