Teraz Wilanów luty 2021

Page 1

teraz

miesięcznik bezpłatny

Luty 2021 Nakład: 10 000 egz. II/2021 ISSN 2082-3231

® WilanóW, PoWsin, ZaWady, Konstancin-JeZiorna i oKolice

Powrót

do nauki stacjonarnej

klas i-iii

Przetarg na budowę nowego Połączenia z MiasteczkieM wilanów

Miłość, taniec i Pasja w czasach PandeMii - rozmowa z Michałem Malitowskim.


Luty teraz wilanów / nasze Miasto

2

Most południowy łączący wilanów z wawreM Fot: Krzysztof Ostapczenia


CZas na Zmiany… Ostatni rok zmienił świat i nas. Chcemy wejść w nowy rok ze świeżością i optymizmem. Zawsze idziemy z duchem czasu, dlatego zmieniamy się dla Was i zaczynamy od nowego logo i liftingu szaty graficznej Teraz Wilanów.

teraz

miesięcznik bezpłatny

®

Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco

po 10 latach zdecydowaliśmy przeprowadzić metamorfozę naszego magazynu.

Redakcja: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa redakcja@teraz-wilanow.pl

nowe logo i szata graficzna oddają jego klimat, który jest nowoczesny i lifestylowy. zależy nam też na tym aby nasz miesięcznik był estetyczny, przejrzysty i przyjemny w odbiorze.

Reklama: reklama@teraz-wilanow.pl tel. 512 084 770

to nie koniec zmian… wkrótce pojawi się nowa strona internetowa teraz wilanów. znajdziecie tam ten sam magazyn, który już znacie i lubicie, ale w nowej odsłonie. nowy znak graficzny ma też za zadanie w prosty sposób zintegrować serwis internetowy z wydaniem papierowym. Mamy nadzieję, że wam się spodoba! zapraszamy was też do współpracy ze studio teraz wilanów. Mamy wieloletnie doświadczenie w obszarze reklamy i public relations, dlatego chcemy zaprosić was do współpracy w nowych obszarach: - identyfikacja wizualna produktu lub firmy, - art direction i nowoczesne projektowanie graficzne, - produkcja filmów, - redakcja tekstów reklamowych, - fotografia reklamowa, biznesowa a także rodzinna, noworodkowa, dziecięca, - usługi wydawnicze, - strategia i obsługa social media, - organizacja wydarzeń i spotkań. w każdym ze wskazanych zakresów możemy pochwalić się znaczącymi osiągnięciami, które mnożyły się z latami obecności naszego magazynu oraz różnych inicjatyw organizowanych przez nas lub współorganizowanych z lokalnymi partnerami. Mamy nadzieję, że nasze dodatkowe usługi spotkają się z waszymi potrzebami. zapraszamy do współpracy i lektury kolejnego numeru. Magali Gutierrez Carrasco Redaktor naczelna

Studio Teraz Wilanów: tel. 515 326 951 Współpraca: Agnieszka Lesiak-Kraszewska Arkadiusz Obszyński Krzysztof Ostapczenia Tomasz Szediwy Patrycja Sibilska Małgorzata Wróblewska NA OKłAdCe TeRAz WiLANóW: - PAłAC KRóLA JANA iii W WiLANOWie z LOTu PTAKA ziMą FOT.: KRzySzTOF OSTAPCzeNiA. Nakład (10 000 egz.) dystrybucja kontrolowana przez zKdP

www.teraz-wilanow.pl WYDAWCA: CAAM Sp. z o.o., 02-757 Warszawa, ul. Pory 78, KRS: 0000490860, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 5000zł, REGON: 146997610, NIP: 5213662064

Dołącz do nas! TERAZ WILANóW-miesięcznik bezpłatny


Kiedy KOleJne POłąCZenie WilanOWa Z ursynOWem?

Luty teraz wilanów / nasze Miasto

4

Jest szansa, że Wilanów zyska kolejne połączenie z ursynowem równolegle z otwarciem reszty Południowej Obwodnicy Warszawy. urzędnicy zapewniają, że trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu.

Hałas PO OTWarCiu s2 POW Po otwarciu trasy s2 Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) na odcinku Wawer - Wilanów radni otrzymali liczne skargi mieszkańców, na wzmożony hałas z tym związany.

Ulica Branickiego w Wilanowie mogłaby stanowić wygodne połączenie tej dzielnicy z sąsiednim Ursynowem oraz z powstającym odcinkiem Południowej Obwodnicy Warszawy. Jezdnia urywa się jednak na skrzyżowaniu z Urszuli Ledóchowskiej. Do połączenia obu dzielnic brakuje 130 metrów. Okazało się, że projekt utknął na wiele miesięcy w Biurze Polityki Mobilności i Transportu. Burmistrz Wilanowa Ludwik Rakowski uspokaja, że inwestycję najprawdopodobniej uda się oddać kierowcom równolegle z inwestycją GDDKiA. - W tej chwili toczy się procedura związana z pozyskaniem decyzji ZRiD. Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu – przekazał w rozmowie z tvnwarszawa.pl Rakowski. Dodał, że kwestię wydłużenia ulicy Branickiego dodatkowo komplikuje bliskość łącznicy zjazdowej z POW od skrzyżowania z ulicą Ledóchowskiej. – Tutaj niezbędne będzie pozyskanie odstępstwa od ministra infrastruktury. Ale mam nadzieję, że to sprawnie uzyskamy. Sama inwestycja nie jest szczególnie skomplikowana. To zaledwie 130 metrów brakującej drogi i przebudowa dwóch miejsc z sygnalizacją świetlną – powiedział burmistrz Wilanowa. - Optymalnie byłoby skoordynować otwarcie tego odcinka z oddaniem POW. Jeżeli uda się szybko uzyskać ZRID, a wykonawca będzie sprawny, to przypuszczam, że ta droga może być zrobiona zanim GDDKiA skończy swój odcinek – dodał Ludwik Rakowski. Źródło: https://tvn24.pl/

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Dzielnicy Wilanów złożył projekt stanowiska na sesję Rady Dzielnicy, w którym Rada Dzielnicy wzywa Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do niezwłocznej budowy brakujących ekranów akustycznych wzdłuż całej POW na terenie dzielnicy Wilanów. Rada i Zarząd Dzielnicy Wilanów wnioskowali o to wielokrotnie w ciągu ostatnich kilku lat, ale GDDKiA podjęła decyzję o oszczędnościach w inwestycji i zrealizowała je jedynie na kilku odcinkach tłumacząc, że do tematu ochrony akustycznej wróci dopiero rok po oddaniu trasy i dokonaniu dodatkowych badań akustycznych. Jest to nieakceptowalne przez radnych i mieszkańców Wilanowa. Źródło: https://www.facebook.com/hubert.krolak1978 Fot. GDDKLuty teraz wilanów / nasze Miasto

6

PrZeTarg na budOWę nOWegO POłąCZenia Z miasTeCZKiem WilanóW Otwarto ofertę przetargową na budowę nowego połączenia z miasteczkiem Wilanów. Związana jest ona z przebudową skrzyżowania al. Wilanowskiej i ul. Kosiarzy, tak aby włączyć do niego ul. sarmacką. Do przetargu zgłosiły się trzy warszawskie firmy: Planeta (wyceniła prace na kwotę 2 mln 463 tys.), AWE (2 mln 469 tys. ) i Rokom (2 mln 532 tys.).

Wybrany wykonawca przebuduje sygnalizację świetlną i przygotuje ją do podpięcia przedłużonej ul. Sarmackiej. Przejścia dla pieszych zostaną osygnalizowane z każdej strony i wyposażone w płyty w wypustkami dla osób niedowidzących. Na skrzyżowaniu z al. Wilanowskiej w ulicę Sarmacką i na odwrót będzie można skręcić w każdej relacji – zostaną wyznaczone dodatkowe pasy do skrętu. Zachodnią stroną skrzyżowania będzie poprowadzona droga rowerowa od ul. Sarmackiej, która połączy się z trasą po północnej stronie al. Wilanowskiej. Źródło: https://zdm.waw.pl/

„led-y na Zebry” na ul. sarmaCKieJ doświetlanie przejść dla pieszych to jeden z priorytetów Zdm. W styczniu częściowo doświetlono przejście dla pieszych na ul. sarmackiej. To kolejny projekt z budżetu obywatelskiego. W tym roku pojawią się dodatkowe instalacje również na ul. Klimczaka, a w przyszłym np. przy ul. Hlonda obok placu zabaw (również z budżetu obywatelskiego). Planowane są również doświetlenia w innych częściach dzielnicy. Źródło: Grupa Budżet Obywatelski Wilanów Tomasz Kuszłejko Radny Dzielnicy Wilanów


Od 18 do 22 stycznia odbywały się spotkania online poświęcone tematyce budżetu obywatelskiego. W każdym dniu poruszana była określona tematyka: • drogi i komunikacja, • wydarzenia kulturalne, sportowe itp., • zieleń i ochrona środowiska. Przygotowane zostały również spotkanie dla osób, które jeszcze nie brały udziału w budżecie obywatelskim i dla autorów, którzy chcieli porozmawiać z innymi projektodawcami. 18 stycznia i 22 stycznia odbyły się spotkanie dla nowych projektodawców, 19 stycznia omawiano projekty dotyczące dróg i komunikacji, 20 stycznia projekty „miękkie” – m.in. działania edukacyjne, a 21 stycznia konsultowano projekty dotyczące zieleni i ochrony środowiska. W gronie innych autorów i autorek projektów, w swobodnej atmosferze można było porozmawiać o pomysłach i ich realizacji. Można było również wziąć udział w konkursie wiedzy o budżecie obywatelskim.

Dostępne były również konsultacje m.in. z pracownikami: • Biura Polityki Mobilności i Transportu, • Zarządu Transportu Miejskiego, • Zarządu Dróg Miejskich, • Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, • Biura Ochrony Środowiska, • Biura Gospodarki Odpadami, • Lasów Miejskich, • Zarządu Zieleni, • Biura Pomocy i Projektów Społecznych, • Biura Polityki Zdrowotnej, • Biura Sportu, • Aktywnej Warszawa, • Biura Edukacji, • Biura Kultury. Źródło: https://twojbudzet.um.warszawa.pl/

7 Luty teraz wilanów / nasze Miasto

sTyCZniOWy TydZień Z budżeTem ObyWaTelsKim


POWróT dO nauKi sTaCJOnarneJ Klas i-iii Po feriach, które w całej Polsce wyjątkowo dobyły się w jednym terminie, 18 stycznia uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wrócili do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Rząd razem z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotował wytyczne dla szkół. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły. Powrót najmłodszych uczniów poprzedziły przesiewowe badania na obecność wirusa SARS-CoV-2. Przeprowadzono je od 11 do 15 stycznia. Wzięli w nich udział nauczyciele klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych oraz pracownicy szkół. Badania były dobrowolne i bezpłatne. W niedzielę rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Osyrowska poinformowała, że wymazy pobrano od blisko 134 tys. osób. Wyniki otrzymało ponad 122 tys. z nich. Pozytywny test na obecność koronawirusa otrzymało 2 proc. wszystkich, którzy otrzymali wyniki. Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i ze szkół ponadpodstawowych po feriach kontynuują naukę zdalną. Źródło: www.gov.pl, https://www.bankier.pl/


ZasZCZeP się PrZeCiW COVid-19 Powszechne szczepienia całego społeczeństwa ruszyły w styczniu 2021 roku. Jeszcze w grudniu 2020 r. rozpoczęły się szczepienia pracowników służby zdrowia. Kolejność szczepień ustala narodowy Program szczepień przeciwko COVid-19. 15 stycznia ruszyły zapisy dla osób powyżej 80 roku życia ze wskazaniem konkretnego terminu szczepień. Od 22 stycznia mogli zacząć rejestrować się seniorzy powyżej 70 roku życia. Szczepienia dla tych osób rozpoczęły się 25 stycznia 2021 r. Ponad 40 punktów szczepień z blisko 260, które będą funk-

cjonowały w Warszawie, zostanie zorganizowanych w miejskich placówkach medycznych. Szczegóły i mapa punktów szczepień dostępne na https://www.gov.pl/web/szczepimysie. Źródło: Dzielnica Wilanów

Luty teraz wilanów / nasze Miasto

9


Jak segregować odpady komunalne? Papier taK: czyste opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, kartony, zeszyty, papier biurowy nie: zatłuszczone opakowania z papieru, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki Metale i tworzywa sztuczne taK: puste, zgniecione butelki plastikowe, zakrętki od butelek i słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po sokach i mleku (tzw. tetrapaki), zgniecione puszki po napojach i żywności nie: zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny oraz elektroniczny, puszki i pojemniki po farbach, butelki po olejach samochodowych, opakowania po aerozolach, opakowania po olejach silnikowych, zatłuszczony pojemniki po żywności Szkło taK: opakowania szklane, w szczególności: puste butelki, słoiki, opakowania po kosmetykach, puste opakowania po lekach NIE: szkło stołowe, ceramika, wyroby ze szkła żaroodpornego, szkło okienne, lustra, szyby, żarówki, świetlówki, porcelana Odpady zmieszane: Do pojemnika na odpady zmieszane wrzucaj tylko to, czego nie udało się rozdzielić do pojemników na odpady segregowane lub czego nie można oddać do PSZOK-u lub MPSZOK-u. taK: np.: resztki mięsne oraz kości, mokry lub zabrudzony papier, zużyte materiały higieniczne, w tym pieluchy jednorazowe, żwirek z kuwet dla zwierząt, fajans, potłuczone szyby i lustra, tekstylia nie: sprzęt elektryczny oraz elektroniczny, AGD, baterie i akumulatory, odpady budowlane i remontowe, odpady zielone, leki oraz chemikalia leki: Przeterminowane leki wraz opakowaniami oraz z termometry rtęciowe oddajemy do wyznaczonych aptek Baterie i akumulatory: Zużyte bateria i akumulatory zanieść do punktu zbiórki baterii i akumulatorów. Odpady remontowane i inne: Odpady należy zutylizować we własnym zakres Bioodpady: Pamiętaj, że chodzi o bioodpady pochodzące z gospodarstw domowych. taK: odpadki warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty oraz rośliny doniczkowe, resztki jedzenia bez mięsa, kości oraz tłuszczów zwierzęcych nie: resztki mięsne, kości oraz tłuszcze zwierzęce, olej jadalny, ziemia i kamienie, odchody zwierząt Gabaryty: Zapytaj swojego administratora, gdzie znajdziesz miejsce przeznaczone do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych. taK: stare meble (także rozłożone na części) oraz wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki, pufy), materace, zabawki dużych rozmiarów nie: sprzęt elektryczny oraz elektroniczny (np.: stare pralki, lodówki), materiały i odpady budowlane, remontowe, wanny, umywalki, grzejniki, muszle toaletowe, ramy okienne, drzwi, niesprasowane, duże kartony, opony samochodowe zielone: Odbierane są od marca do listopada. taK: liście, skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie nie: kamienie, popiół, ziemia elektrośmieci: Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny zanieść do punktu zbiórki zużytego elektrycznego i elektronicznego Pozostałe odpady: Pozostałe odpady możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSzOK: Odpady typu PSZOK możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.PSZOK Odpady typu PSZOK możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady do indywidualnego przekazania uprawnionej firmie Odpady należy przekazać uprawnionej firmie

VeTurilO WraCa Został rozstrzygnięty przetarg na tymczasową obsługę rowerową Warszawy i Veturilo wraca do stolicy. Po sezonie zimowym z wypożyczalni będzie można ponownie korzystać w drugiej połowie marca, kiedy ruszą istniejące już stacje i nowe obsługiwane przez firmę Nextbike Polska - na Pradze Południe i Pradze Północ oraz na Mokotowie. W kwietniu pojawi się 13 nowych stacji wypożyczania rowerów w systemie Veturilo na Białołęce, Targówku i Żoliborzu. Na Białołęce powstaną cztery stacje: przy rondzie Ligi Morskiej i Rzecznej, Urzędzie Dzielnicy, ul. Magicznej i Myśliborskiej. Na Żoliborzu stacje będą przy ul. Potockiej, Słowackiego i Broniewskiego. Na Targówku znajdzie się sześć stacji ulokowanych m.in. przy Urzędzie Dzielnicy, Domu Kultury Zacisze, na skrzyżowaniu ul. Rembielińskiej z Kondratowicza oraz przy rondzie Żaba. Nowe stacje uruchomione zostaną też Śródmieściu i na Pradze, przy Galerii Mokotów i przy ul. Poleczki. Za nowe stacje z własnych budżetów zapłacą dzielnice. W sumie wiosną będzie w stolicy 144 stacje, Veturilo, co oznacza ok. 2,3 tys. rowerów dla warszawiaków. Pierwsze 20 minut jazdy z Veturilo jest darmowe, za kolejne 40 minut należy zapłacić złotówkę, a za drugą godzinę jazdy 3 zł. Trzecia godzina jazdy kosztuje 5 zł, a czwarta i kolejna – 7 zł. Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia - 200 zł. Jak wynika z „raportu rowerowego 2012” zaprezentowanego w grudniu przez stołecznych urzędników, natężenie ruchu rowerowego w Warszawie wzrosło od 2009 roku o 110 proc. Źródło: https://warszawa.naszemiasto.pl/


przyJazna przestrzeĹƒ w wilanowie aKtUalnOĹšCi

dobra wiadoMość! JuĹź niedĹ‚ugo Ĺ‚adowanie samochodĂłw elektrycznych w Royal WilanĂłw bÄ™dzie sprawniejsze i duĹźo szybsze! Czekamy na dostawÄ™ nowych stacji Ĺ‚adowania pojazdĂłw elektrycznych Delta Ultra Fast Charger. đ&#x;’Şđ&#x;’Şđ&#x;’Ş

lodowisko w lutyM!!!

pop-up iqospl - JesteśMy na -1

Czy Wy tak samo jak my czekacie na ponowne uruchomienie lodowiska? Mamy nadzieje, Ĺźe niebawem bÄ™dziecie mogli ponownie poĹ›migać na naszym lodowisku w Royal WilanĂłw đ&#x;’Şđ&#x;’™đ&#x;Ľłâ›¸ Trzymajcie kciuki!đ&#x;¤žđ&#x;™?

Pop-up IQOSpl w Royal Wilanów oferuje zakup urządzeń, zakup wkładów tytoniowych, akcesoriów oraz serwisowanie urządzeń a takşe pomoc Eksperta IQOS. Pop-up znajduje się na poziomie - 1 przed wejściem do Carrefour. Zapraszamy – poniedziałek - sobota 9:00-21:00

poc store w royal wilanów Nowy koncept OTWARTY!!! Pierwszy monobrand POC Store w Polsce w ROYAL WILANÓW Zapraszamy – poniedziałek - sobota 10:00-20:00 #POCSports #POC division Poland


Wymiana dOWOdóW OsObisTyCH W 2021 r. W tym roku około półtora miliona Polaków powinno wymienić swój dokument tożsamości.

Luty teraz wilanów / nasze Miasto

12

Do sierpnia o nowy dowód będzie można zawnioskować online. Potem wejdą w życie nowe unijne przepisy, które zakładają złożenie wniosku o dowód osobisty tylko podczas osobistej wizyty w urzędzie. Od sierpnia 2021 r. w warstwie elektronicznej dowodów zamieszczane będą odciski palców. Na dowodzie znajdzie się ponownie podpis właściciela. Aby złożyć wniosek o nowy dowód osobisty przez internet, potrzebne są profil zaufany i odpowiednie zdjęcie. Składając podanie o dowód, należy wejść na portal GOV.pl i profilem zaufanym zalogować się do konta Mój GOV (prawy górny róg ekranu). Tam, w spisie po prawej stronie ekranu, należy wybrać e-usługę: Uzyskaj dowód osobisty. Potwierdzenie złożenia wniosku przysyłane jest na skrzynkę na Mój GOV i na e-mail podany we wniosku. Wydanie nowego dowodu jest bezpłatne, a dokumnet jest gotowy do 30 dni po złożeniu wniosku. Dokument, który odbierzemy, to e-dowód posiadający warstwę elektroniczną. Właściciel takiego dowodu może komunikować się elektronicznie z administracją publiczną. Zasadnicza różnica między e-dowodem, a tradycyjnym polega na tym, że e-dowód jest także nośnikiem identyfikacji elektronicznej. Pozostałe funkcje pozostają bez zmian. Zmiany te nie spowodują konieczności wymiany dowodów. Dokumenty będą wymieniane na nowe sukcesywnie, z datą upływu terminu ważności dotychczasowych. Źródło: https://tvn24.pl/

ZliKWiduJ „KOPCiuCHa” Obowiązujące prawo nakłada obowiązek wymiany pieca. do końca 2022 r. masz obowiązek wymienić „kopciucha”, czyli piec albo kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów klasy 3, 4 lub 5. Tylko do końca 2021 roku otrzymasz do 90% dofinansowania do wszystkich kosztów wymiany „kopciucha”. W 2022 r. wysokość dotacji wyniesie do 70% kosztów wymiany. Warszawski program dotacji pozwala na wymianę „kopciucha” na ekologiczne źródło ogrzewania: • instalację pompy ciepła, • instalację ogrzewania elektrycznego, • przyłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej, • piec gazowy. Dodatkowo mieszkańcy, którzy zdecydują się na likwidację kopciucha, mogą otrzymać środki na: • odnawialne źródła energii (OZE), tj. kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe – ale tylko pod warunkiem, że współpracują one z nowym, ekologicznym źródłem ogrzewania, • wykonanie lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej. Zadbajmy wspólnie o jakość naszego powietrza! Źródło: https://zielona.um.warszawa.pl/


miniony rok w Warszawskim Transporcie Publicznym upłynął na zakupach nowych pojazdów dla Warszawskiego Transportu Publicznego – nowoczesnych, ekologicznych i przyjaznych dla osób z niepełnosprawnościami. Na początku 2020 roku Metro Warszawskie podpisało umowy na dostawę nowych pociągów metra. Będą to jednoprzestrzenne 6-wagonowe pociągi wyposażone w wygodne siedzenia, rozbudowany system informacji pasażerskiej i monitoring, dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami oraz podróżujących z dzieckiem w wózku lub rowerem. Aby składy były przyjazne środowisku zdecydowano się m.in. na system rekuperacji, czyli odzysku energii – pociągi podczas hamowania będą „oddawały” energię do sieci. Dostarczenie pierwszych nowych pociągów planowane jest na drugą połowę 2021 roku. Zakup pociągów dofinansowywany jest ze środków unijnych. Wiosną 2020 roku podpisano też umowę na dostawę nowego taboru SKM. Będą to pociągi Impuls 2 dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się, z monitoringiem i nowoczesnym systemem informacji pasażerskiej, będą też kasowniki, automaty biletowe, hotspoty Wi-Fi, ładowarki USB i defibrylatory AED. Dostawy nowych pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej będą realizowane

w 2022 roku, a ostatnie będą w Warszawie do końca listopada 2022 roku. Do końca 2020 roku zakończyły się dostawy 130 autobusów elektrycznych dla Miejskich Zakładów Autobusowych. Łącznie jest obecnie 160 autobusów z napędem elektrycznym. Są to przegubowe wozy wyposażone w klimatyzację, rozbudowany system informacji pasażerskiej oraz gniazda USB. Są ciche i nie emitują spalin. W ramach sieci Warszawskiego Transportu Publicznego wykorzystywane będą przede wszystkim do obsługi Traktu Królewskiego otoczonego historyczną i zabytkową zabudową. W ubiegłym roku Miejskie Zakłady Autobusowe podpisały umowy na dostarczenie 160 autobusów gazowych. Nowe autobusy gazowe będą wyposażone zgodnie ze standardami obowiązującymi w Warszawskim Transporcie publicznym. Znajdą się w nich systemy klimatyzacji, monitoringu, elektronicznej informacji wewnętrznej i zewnętrznej, a także udogodnienia dla osób o ograniczonej sprawności w postaci miejsc dla wózków, żółtych poręczy i barierek, oznaczeń w alfabecie Braille’a i głosowych zapowiedzi przystanków. Zostaną także zamontowane ładowarki USB do urządzeń mobilnych. Dostawy nowych autobusów napędzanych gazem rozpoczną się w 2021 roku i zakończą w kolejnym. Źródło: https://www.ztm.waw.pl/

Luty teraz wilanów / nasze Miasto

nOWOCZesny i eKOlOgiCZny rOK 2020 W TransPOrCie PubliCZnym

13


ziMowy wilanów pierwszy śnieg Fot:

Krzysztof Ostapczenia Mieszkaniec Wilanowa. Instruktor oraz pilot bezzałogowych statków powietrznych. Z pasji zajmuje się fotografią (głównie z drona) oraz wideofilmowaniem. Realizuje nagrania oraz zdjęcia wnętrz, architektury czy relacje reporterskie. Z zawodu informatyk, na co dzień regionalny manager sprzedaży w jednej z warszawskich firm zajmujących się sprzedażą min. mebli biurowych. https://www.facebook.com/krzysztof.ost.3/ https://www.instagram.com/krisu_ost/?hl=pl

Luty teraz wilanów / z lotu ptaka

14


Luty teraz wilanรณw / z lotu ptaka

15


Luty teraz wilanów / wywiad

16

miłOść, TanieC i PasJa W CZasaCH Pandemii - rozmowa z Michałem Malitowskim


Luty teraz wilanรณw / wywiad

17


Luty teraz wilanów / wywiad

18

Michał Malitowski ma na koncie wiele sukcesów. Jest wielokrotnym mistrzem Polski i świata. To najbardziej utytułowany tancerz latynoamerykański na świecie, juror programów telewizyjnych: Tańca z Gwiazdami i Tylko Taniec. Specjalnie dla Teraz Wilanów opowiada o miłości, o tym, co napędza go do życia, i o tym co sprawia, że nie poddaje się i konsekwentnie dąży do wyznaczonego celu.


szkół tańca daję też pracę innym. Śledzę i uczestniczę w niepokojach i protestach społecznych w naszym kraju. tw.: w obliczu pandemii, właściwie powinnam powiedzieć zupełnie wbrew niej, stworzyłeś miejsce pełne pozytywnej energii - warszawskie studio dansinn by Malitowski. co było motorem?

teraz wilanów: to był wyjątkowy rok... z dnia na dzień zmieniła się nasza rzeczywistość, zniknęła normalność w tak wielu aspektach życia… Każdy odebrał swoją lekcję. jak podsumujesz swój rok zawodowo i prywatnie? Michał Malitowski: Wiele lat przechodzi nam prawie niezauważenie, ale ubiegły rok do nich nie należy. Dla mnie był to rok przełomowy. Przede wszystkim prywatnie, bo ożeniłem się ze wspaniałą kobietą, z którą udało mi się stworzyć dom dla mojej ukochanej córki Lii. W pozostałych kwestiach nie jestem wyjątkiem. Bałem się i nadal boję się o zdrowie bliskich, zwłaszcza rodziców. Tęsknię za tymi, z którymi rozdzieliła mnie pandemia i martwię się o pracę w trudnych warunkach, bo jako właściciel

tw.: czy miłość i taniec odczarowały zły czas? M.M.: Chciałbym móc tak powiedzieć, ale zbyt wielu ludzi w bolesny sposób dotyka ten czas, żeby słowa te nie zabrzmiały zbyt słodko i optymistycznie. Na pewno jednak miłość i taniec dają nam chwile wytchnienia od lęków, złych myśli i poczucia osamotnienia. tw.: Początek roku to czas postanowień i planów… Masz takie, czy konsekwentnie trzymasz się obranego kierunku na twoich zasadach?

19 Luty teraz wilanów / wywiad

M.M.: Studio Dansinn by Malitowski powstało i działało już przed pandemią. Ale rzeczywiście lockdown zmusił nas do zmiany siedziby i nowego otwarcia. Z ulicy Mińskiej przenieśliśmy się na Winogronową w Wilanowie, gdzie powstał Dansinn Home, jak lubimy nazywać nasze obecne miejsce. „Home” wyraża bowiem bliskość, intymność, dyskrecję, bezpieczeństwo. Na to postawiliśmy, wierząc, że będzie to dom otwarty i gościnny, że każdy tak, jak w domu znajdzie swoje miejsce, nie tylko dorośli, ale też dzieci i młodzież. I nie bez powodu mówię w liczbie mnogiej. Nie ja stworzyłem Dansinn, jako miejsce pozytywnych emocji. Od początku tworzą go ludzie, miłośnicy tańca i pasjonaci życia, pełni dobrej energii, którą chcą się dzielić z innymi.


M.M.: Ostatni rok nauczył nas tego, żeby do wszelkich planów podchodzić bardzo ostrożnie. Większość z nas stara się po prostu przetrwać. W ubiegłym roku udało nam się jednak, jako Dansinn by Malitowski, zorganizować turnieje ze wsparciem finansowym dla środowiska tanecznego, które znacznie ucierpiało w związku z pandemią. Mam nadzieję, że kolejne wydarzenia tego typu, które planujemy w tym roku, dojdą do skutku. tw.: świat niebawem zarumieni się czerwienią walentynkowych serc. jak ty widzisz miłość, w czym ona ci pomaga?

Luty teraz wilanów / wywiad

20

M.M.: Miłość jest dla mnie motorem wszelkich zmian, a więc istotą życia. To, że jako pasja potrafi zmienić chłopaka w tancerza, to oczywiste dla każdego, kto ma jakąś pasję i oddaje się jej tak, jak oblubienicy lub oblubieńcowi. Ale dziś, po doświadczeniach choroby, depresji, bez wahania mówię, że miłość mnie uratowała i wciąż na nowo ratuje. Miłość mojej córki, miłość mojej żony, miłość najbliższych. Kto doświadczył takiej miłości, rozumie słowa bohatera pewnego serialu („After life”), że lepiej być z ukochaną osobą nigdzie, niż bez niej wszędzie. tw.: łatwo okazujesz uczucia, czy masz to szczęście, że tańcem wyrażasz emocje? M.M.: Tańcząc, można wyrażać siebie, a więc także dzielić się swoimi emocjami. Ale tańcem możemy opowiadać o uczuciach innych niż własne. Myślę nawet, że to ciekawsze z punktu widzenia odbiorcy sztuki tanecznej. Przez wiele lat doskonaliłem tę ostatnią umiejętność, z czasem nawet tak gorliwie, że zgubiłem gdzieś po drodze Michała. Z punktu widzenia więc tancerza potrzebny jest balans – trochę tańczę dla innych i o innych, trochę dla samego siebie i o sobie. Na pytanie więc odpowiem, że dziś mam to szczęście, że czuję równowagę i łatwo mi przychodzi okazywanie uczuć zarówno w tańcu, jak i poza nim. Bardzo dziękujemy za rozmowę i życzymy ci realizacji twoich planów, szybkiego powrotu do normalności z czasów sprzed pandemii oraz oczywiście dni pełnych miłości nie tylko w walentynki.


Luty teraz wilanรณw / wywiad

21


„JesTem eurOPeJCZyKiem. dbam O ZdrOWie”. KOnKurs!

Luty teraz wilanów / nasze Miasto

22

biuro Funduszy europejskich i Polityki rozwoju urzędu miasto stołeczne Warszawa ogłosiło konkurs, który ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych mieszkańców stolicy. Zadaniem uczestników konkursu będzie stworzenie pracy plastycznej nawiązującej do hasła konkursu „jestem europejczykiem. dbam o zdrowie”. Praca ma pokazać, w jaki sposób uczestnik na co dzień troszczy się o swoje zdrowie i dba o formę w aspekcie europejskim. Prace konkursowe mogą być narysowane lub namalowane, należy je przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 12 marca 2021 roku. Szczegóły konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na: https://www.wilanow.pl/6040-uwaga-konkurs. Źródło: Dzielnica Wilanówczym jest żywność ekologiczna? To taka, która pochodzi z ekologicznego systemu produkcji, objętego bardzo ścisłą regulacją prawną. Nie powinniśmy więc błędnie określać jej mianem „zdrowa żywność”, „dietetyczna”, czy „fit”, ponieważ dla tych określeń nie mamy żadnych wytycznych stosowania ani regulacji prawnych, są tylko chwytem marketingowym. W produkcie, który możemy nazwać ekologicznym, 95 % stanowią składniki zaklasyfikowane jako ekologiczne, a nawet sam proces produkcyjny musi być oddzielony od produkcji nieekologicznej. W produkcji roślinnej nie stosuje się organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO), a podstawą nawożenia są komposty, oborniki, wapno z glonów, nawozy zielone.

Listek z białych gwiazdek na zielonym tle – ważny znak

Luty teraz wilanów / zdrowie

24

czy dieta roślinna Może być truJąca? czy dieta roślinna może być trująca? Odpowiedź jest prosta: zdecydowanie tak. Wegańskie posiłki mogą być tak samo bezwartościowe, jak każde inne, bo wartość jedzenia powinniśmy przede wszystkim mierzyć jego odżywczością, a więc jakością produktów, z których budujemy codzienną dietę. Według specjalistów przestawienie się w 80% na produkty ekologiczne i zachowanie ciągłości takiego żywienia przynosi potwierdzone, pozytywne skutki zdrowotne. Współczesne, szerokie badania naukowe potwierdzają, że najwięcej wartości odżywczych ma żywność ekologiczna i jest znacznie zdrowsza od konwencjonalnej. Charakteryzuje się wyższą zawartością witamin, minerałów, pierwiastków i polifenoli, będących silnymi antyoksydantam. Poza tym w surowcach ekologicznych mamy niższe stężenie kadmu, szkodliwego metalu ciężkiego i dużo mniejszą obecność związków azotowych, w tym azotanów o 30%, niezwykle szkodliwych azotynów aż o 87%. Kolejną kwestią jest udowodniona czterokrotnie wyższa częstotliwość występowania pozostałości pestycydów w roślinach uprawianych nieekologicznie. Jednym z powszechnie obecnych herbicydów jest glifosat, wchodzący w skład między innymi raundupa, czyli środka chwastobójczego, stosowanego nie tylko przy uprawie zbóż przeznaczonych dla ludzi i na pasze dla zwierząt, ale także do odchwaszczania sadów czy przestrzeni miejskich. Wykrywa się go w wielu produktach spożywczych (w pieczywie, płatkach śniadaniowych, batonikach zbożowych, jajkach), w glebie, a nawet w ujęciach wody pitnej.

Rynek zalany jest przetworami pseudoekologicznymi. zakwas z buraka, kiszoną kapustę i ogórki znajdziemy wszędzie, ale czy są zdrowe, tylko dlatego, że poddano warzywa fermentacji? niestety nie. Buraki czy kiszone warzywa oddają wszystko to, czym były nawożone. Jeśli kiszonki czy zakwasy z buraka nastawimy na warzywach pełnych azotanów i fosforanów, to z pewnością żadnych efektów prozdrowotnych nie uzyskamy. Surowiec musi pochodzić ze zweryfikowanych źródeł. Sposobem na zdrowie jest świadome wybieranie produktów regionalnych i certyfikowanych jako ekologiczne, bo certyfikacja wyklucza nierzetelne gospodarstwa i przetwórnie. W Zakwasowni wierzymy, że znak BIO to gwarancja jakości. „Magdalena i Mikołaj B atorowie od trzech lat prowadzą Zakwasownię – znaną już dobrze, nie tylko na trójmiejskim rynku, rodzinną manufakturę, produkującą organiczne i ekologiczne zakwasy, kiszonki oraz dania kuchni roślinnej. Porzucili kariery „korporacyjne” na rzecz promowania zdrowia, którego podstawą jest pełnowartościowa, roślinna żywność. Od kilku miesięcy działa powołana przez Batorów fundacja „Stacja Czułość”, której misją jest szeroko pojęta emocjonalna opieka nad pacjentami onkologicznymi.”

Sklep manufaktury Zakwasownia znajduje się przy ulicy Sarmackiej 1B


learners today, leaders tomorrow zaPraSzaMy na dzień Otwarty

polsko-angielskieJ

szkoły podstawoweJ edison 27 lutego (sobota) godzina 11.00

Udział w wydarzeniu daje możliwość zapoznania się z ofertą szkoły, poznania jej struktury, organizacji oraz zapoznania się z jej misją. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i angielskim

Wydarzenie Online Wydarzenie dostępne na FB

www.facebook.com/edisonPrimarySchool oraz na naszej stronie internetowej

www.szkola-edison.pl

i nvent yourself! ul. Królewicza Jakuba 69, 02-956 Warszawa tel. 22 858 81 60 kontakt@szkola-edison.pl


Miłość dookoła świata Luty to miesiąc, w którym zazwyczaj głośno jest o Walentynkach. Niektórzy lubią, inni – nie. Święto nie jest polskie, ale dotychczas było dość mocno wykorzystywane komercyjnie, w sklepach było pełno serduszek i czerwonego koloru. Pisząc ten artykuł o świętowaniu Walentynek dookoła świata zastanawiamy się, jak będą wyglądać Walentynki w pandemii… Luty teraz wilanów / świat na Językach

26

Nazwa Walentynek (ang. Valentine's Day) pochodzi od imienia św. Walentego, który ma swoje święto tego dnia w kościele katolickim. Mimo to, rodowód Walentynek (jak w przypadku wielu kościelnych świąt) wywodzi się od zwyczajów pogańskich – w tym wypadku ze starorzymskiego święta: Luperkalia, które przypadało w zbliżonym terminie. W ramach obchodów oddawano cześć bogom upraw, wśród których szczególnymi względami cieszył się Faun. Ku czci wiosny odbywały się radosne i frywolne zabawy. Legenda głosi, że w przeddzień święta chłopcy zwykli byli wrzucać do urny wypisane na karteczkach imiona swych sympatii. Następnie losowali je i dobierali się w pary. Od tej chwili, połączona para, musiała ze sobą przebywać przez cały czas trwania święta, co czasami i nie należy się temu dziwić, owocowało miłością, a bywa, że i małżeństwem. Przez lata święto Walentynek rozpowszechniało się w innych krajach i było wzbogacane elementami innych kultur. Paletę symboli i ukrytych znaczeń uzupełniano, rozbudowując ją o mowę kwiatów i kolorów, okraszając znakami miłości, trwałości, szczęścia i powodzenia. Serduszka, tulące się gołębie, łabędzie splecione szyjami w kształt serc, słoniki i inne

zwierzątka, kłódki i kluczyki, podkówki kwiaty i koniczynki stały się stałym elementem walentynkowych dekoracji. w ameryce Walentynkową tradycję rozpoczęła Esther Howland z Worcester, zakładając w połowie XIX wieku firmę produkującą kartki miłosne. Dziś walentynki za oceanem obchodzone są bardzo hucznie i na kartkach czy liścikach miłosnych świętowanie się nie kończy. Podstawowym prezentem dla ukochanej od lat są bombonierki, najlepiej w kształcie serca i czerwone róże. Walentynki w USA są tak popularne, że nawet do szkół wprowadzono specjalne walentynkowe lekcje. w anglii do niedawna popularnym był zwyczajem było przebierania się dzieci za dorosłych i odwiedzania sąsiednich domów, śpiewając romantyczne przeboje. Zakochani i sympatyzujący ze sobą ludzie obdarowywali się też własnoręcznie przygotowanymi kartkami w kształcie serca z ilustracją najsłynniejszych kochanków świata - Romea i Julii. w niemczech symbolem Walentynek są także czerwone róże świadczące o miłości i wiecznej świeżości uczucia oraz czekoladowe lub piernikowe słody-


cze w kształcie serca. Jeśli czekoladki, to koniecznie z marcepanu w polewie z mlecznej czekolady, a jeśli z piernika, to w polewach lukrowych z miłosnymi wzorkami. Tradycją stała się też uroczysta kolacja we dwoje, najczęściej w lokalu pośród innych par. we Francji Walentynki to święto o charakterze narodowym. Zamiast kartek wysyła się bukiety kwiatów, zaopatrzone bilecikiem, zaprasza ukochanych na kolację lub do teatru. we włoszech rozpowszechnił się zwyczaj obdarowywania ukochanych odzieżą w kolorze czerwieni. Najchętniej kupowana jest seksowna bielizna. w hiszpanii prezenty mają charakter bardziej praktyczny i użyteczny. Panie otrzymują sprzęt AGD, pralki, zmywarki, lodówki a panowie - sprzęt komputerowy, audio-video, gry. w japonii przyjął się zwyczaj, że w tym dniu to panie obdarowują mężczyzn – głównie czekoladkami. Dzisiejsza japońska moda walentynkowa wywodzi się z roku 1936 i 1952, gdy Morozoff, właściciel cukierni w Kobe przygotował pierwszą kampanię nakłaniającą kobiety do podarowania czekoladki ukochanemu. W 1958 roku cukiernia z Tokio zrobiła to samo, co Morozoff. Pomysł chwycił. Czekoladki dzieli się na dwa rodzaje: „girichoko” czyli czekoladki dawane z obowiązku, (najczęściej są to wyroby z Belgii i Szwajcarii) oraz „honmei-choko” dla ukochanego. „Honmei-choko”, ciastka w kształcie serca z czekoladowym nadzieniem powinny być wykonane własnoręcznie.

Happy Valentine’s Day!


teraz

miesięcznik bezpłatny

Fot: Krzysztof Ostapczenia StaW nieOPOdal MuzeuM Pałacu Króla Jana iii W WilanOWie

®

terazwilanow.pl

Dołącz do nas! TERAZ WILANóW-miesięcznik bezpłatny