Page 1

Teraz

Wilanów, Powsin, Zawady, Konstancin-Jeziorna i okolice

®

Luty 2020 / Gazeta bezpłatna ISSN 2082-3231 / Nakład: 10 000 egz.

Wilanów WarszaWa

dostępna i bezpieczna

zmiany aktualnych obWodóW

KULTURALNY WILANÓW 2020

Rozmowa z aRtuRem Buczyńskim – zastępcą BuRmistRza Dzielnicy wilanów

szkół

podstaWoWych W WilanoWie

Tulip WilanóW Zielona oaZa W urokliWej cZęści WilanoWa


Nasze miasto

6.edycja plebiscyTu WarsZaWiaki W styczniu ruszyły zgłoszenia do plebiscytu Warszawiaki 2019. Już po raz szósty mieszkańcy Warszawy wybiorą najciekawsze miejsca, wydarzenie czy zdjęcie roku. Współorganizatorem plebiscytu jest Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco Redakcja: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa tel. 512 084 770 redakcja@teraz-wilanow.pl Reklama: reklama@teraz-wilanow.pl tel. 515 326 951 Współpraca: Agnieszka Lesiak-Kraszewska Arkadiusz Obszyński Tomasz Szediwy

Plebiscyt organizowany jest od 2014 roku. Rośnie liczba głosujących, coraz więcej jest też propozycji do nominacji konkursowych. Idea plebiscytu pozostaje bez zmian, wskazujemy wspólnie to co najważniejsze w stolicy i dla stolicy w mijającym roku. Na stronie www.warszawiaki.com.pl każdy ma możliwość zgłaszania swoich propozycji w 1 z 15 kategorii. – Tak jak w zeszłym roku przygotowaliśmy dla głosujących 15 kategorii - mówi Bartosz Kańtoch, pomysłodawca i organizator Warszawiaków. Nasze kategorie „obejmują” wszystkie najważniejsze dziedziny życia - podkreśla Kańtoch i dodaje: Zgłoszenia potrwają do 31 stycznia. Wszystko po to, aby 3 lutego poznać 150 finalistów (10 w każdej kategorii). Przez cały kolejny miesiąc odbywać się będzie głosowanie finałowe, w którym warto wziąć udział, bo na głosujących czekają luksusowe weekendy w Hotelach Gołębiewski, które po raz drugi zostały oficjalnym Partnerem Warszawiaków. Po raz pierwszy pobyt w Hotelach Gołębiewski mogą wygrać także te osoby, które zgłaszają propozycje do nominacji. Kino, teatr, muzeum, klub, restauracja, pub, bar, kawiarnia, centrum rozrywki, sport, dom kultury, zdjęcie, wydarzenie roku, Warszawa w sieci i Warszawiak Roku – zwycięzców plebiscytu w 15 kategoriach poznamy początkiem marca 2020 roku podczas gali finałowej, która odbędzie się w Oranżerii Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie. Więcej informacji i głosowanie na www.warszawiaki.com.pl. Dodatkowe informacje: Bartosz Kańtoch – tel. 609 550 578, e-mail: biuro@warszawiaki.com.pl źródło: Urząd Dzielnicy Wilanów

Luty Teraz Wilanów 3

NA OKłAdCe TeRAz WiLANóW: TuLip WiLANóW zielona oaza w urokliwej części Wilanowa. Nakład (10 000 egz.) dystrybucja kontrolowana przez zKdp

www.teraz-wilanow.pl WYdAWCA: CAAM Sp. z o.o., 02-757 Warszawa, ul. pory 78, KRS: 0000490860, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, Xiii Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 5000zł, ReGON: 146997610, Nip: 5213662064

Dołącz do nas! TERAZ WILANóW-miesięcznik bezpłatny


Nasze miasto

prZyjęTo uchWałę krajobraZoWą 16 stycznia 2020 r. radni Rady Miasta opowiedzieli się za uchwałą krajobrazową, która ureguluje to, gdzie i jak można umieszczać reklamy w Warszawie. Uchwałę poparło 51 radnych, nie głosowała jedna osoba, a trzy wstrzymały się od głosu. Radni odrzucili zgłoszone poprawki, które przewidywały m.in. zmniejszenie liczby dopuszczalnych banerów reklamowych na przystankach z trzech do jednego oraz skrócenie okresu dostosowawczego zawartego w uchwale. Tak przyjęcie uchwały krajobrazowej skomentował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski: Mamy to! Uchwała krajobrazowa przyjęta! W kampanii mówiłem, że położymy kres reklamozie w stolicy, dlatego dziękuję radnym za tę decyzję. Dzięki niej w Warszawie zapanuje ład, ulice będą bardziej przyjazne mieszkańcom i turystom i po prostu ładniejsze. źródło: Miasto St. Warszawa

sygnaliZacja śWieTlna u Zbiegu ul. dreWny i prZycZółkoWej W styczniu pojawiła się sygnalizacja w „czarnym punkcie” w Wilanowie, czyli u zbiegu ulic Drewny i Przyczółkowej. Do tej pory było to jedno z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w Warszawie. Wydzielono również fazę do lewoskrętu w ul. Przyczółkową, dodano nowe przejście dla pieszych i osygnalizowano istniejące. Zbudowano również nowy przejazd rowerowy łączący drogi rowerowe po obu stronach ulicy. źródło: https://zdm.waw.pl/

MIEjscE posTojoWE W gARAżu poDZIEMNyM Lokalizacja: Śródmieście Miasteczka Wilanów, ul. gieysztora 6 Sąsiedztwo Royal Wilanów oraz ulicy Branickiego.

Widny i wygodny garaż. Możliwość zakupu bądź wynajęcia. Lokalizacja w perspektywie najbliższych kilku lat jest bardzo dobra. Bezpośrednio przed budynkiem Gieysztora 6 powstanie centrum handlowe Galeria Wilanów. Zakup można zatem traktować jako inwestycję. Za kilka lat cena miejsc garażowych w tej lokalizacji będzie prawdopodobnie dwukrotnie wyższa.

Kontakt do właściciela: 608 003 693


Nasze miasto

WarsZaWa dosTępna i beZpiecZna Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie bezpieczeństwo i dostępność traktuje priorytetowo. Od kilku lat wyznaczane są nowe naziemne przejścia i likwidowane bariery. W 2019 roku wyznaczono przejścia w 7 lokalizacjach. Przejścia naziemne to ważny element miejskiej infrastruktury, a ich dostępność jest istotna dla osób starszych, niepełnosprawnych, opiekunów z dziećmi w wózkach. Schody i kładki nie są dla nich alternatywą, lecz trudną do pokonania barierą. Przez ostatnie 7 lat powstały w sumie 23 przejścia: m.in. na skrzyżowaniach E. Plater i Al. Jerozolimskich, Grochowskiej i Jubilerskiej, Czerniakowskiej i Chełmskiej czy Raszyńskiej i Koszykowej. W planach na kolejne lata jest wyznaczanie kolejnych naziemnych przejść. Pojawią się one m.in. na ul. Słowackiego czy rondzie Czterdziestolatka. źródło: https://zdm.waw.pl/


6 Teraz Wilanรณw Luty


Nasze miasto Zielona oaZa

W związku z rozwoju dzielnicy i wzrastającej liczby mieszkańców oraz powstaniem nowej Szkoły Podstawowej nr 400 zmianie musiały ulec aktualne obwody szkół podstawowych w Wilanowie. 15 stycznia 2020 weszła w życie uchwała nr XXIV/684/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 23B (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 15886). Konsekwencją wejścia w życie wyżej przywołanej uchwały jest podjęcie przez Radę m.st. Warszawy 2 innych uchwał: 1. uchwały nr XXIV/685/19 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie, która wchodzi w życie 1 09 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 15887); 2. uchwały nr XXIV/686/19 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku, która wchodzi w życie 1 09 2020 r. źródło: Urząd Dzielnicy Wilanów

Luty Teraz Wilanów 7

w najbardZiej urokliwej cZęści wilanowa

Wilanów przed laty kojarzył się głównie z otoczonym wypielęgnowanymi ogrodami Pałacem Jana III Sobieskiego, ale na początku XXI wieku znacznie częściej o tej dzielnicy słyszało się w kontekście mieszkaniowego boomu i rosnących jak grzyby po deszczu osiedli. W dobie powrotu do natury i przesytu zgiełkiem, wielu mieszkańców nowych części Wilanowa zaczyna rozglądać się za spokojniejszym miejscem. Mamy dobre wieści – można je znaleźć w obrębie naszej dzielnicy. Pełne zieleni Zawady to miejsce, w którym mieszkańcy odnajdą ciszę i spokój bez rezygnowania z zalet mieszkania w Warszawie. Właśnie tu powstaje nowe osiedle Tulip Wilanów z oferty Ronson Development. Mieszkańcy tej inwestycji będą mieli możliwość spędzania czasu we własnych ogródkach lub w prywatnym ogrodzie osiedlowym przeznaczonym dla wszystkich lokatorów. Inwestycja Ronsona położona jest w najbardziej naturalnej części Wilanowa, która przyciąga miłośników spacerów i jazdy na rowerze. Nie brakuje tu też wygodnej infrastruktury – osiedle znajduje się blisko galerii Plac Vogla, a także innych sklepów, punktów usługowych i placówek edukacyjnych. Sprawdziliśmy też ceny w Tulip Wilanów i trzeba przyznać, że osiedle ma jeszcze jedną znaczącą przewagę nad innymi częściami dzielnicy. Ceny za metr kwadratowy zaczynają się tu od 8600 zł, podczas gdy w Miasteczku Wilanów są to średnio kwoty rzędu 10,5 tys. zł/m2. W połączeniu z niezwykłą lokalizacją jest to całkiem dobry argument, by rozważyć przeprowadzkę na Zawady.

REKLAMA

Zmiany akTualnych obWodóW sZkół podsTaWoWych W WilanoWie


Nasze miasto

kulTuralny WilanóW 2020

Początek roku to dobra okazja, aby podpytać naszego burmistrza Artura Buczyńskiego o atrakcje planowane na 2020 w Dzielnicy Wilanów. Co ciekawego czeka mieszkańców Wilanowa? Jakie wydarzenia kulturalne, sportowe i artystyczne planuje Dzielnica? Rozmowa z Arturem Buczyńskim – Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Wilanów Jakie plany kulturalne na 2020 rok ma Dzielnica Wilanów? W roku 2020 nie zwalniamy tempa, jeśli chodzi o kalendarz wydarzeń kulturalnych, sportowych czy artystycznych w Wilanowie. Właśnie ruszył po raz kolejny nasz projekt „Zimowy Wilanów”, realizowany wspólnie z Royal Wilanów, w ramach którego oferujemy mieszkańcom, tym małym i dużym, zimowe atrakcje blisko 8 Teraz Wilanów Luty

domu. Na Plaży Wilanów postawiliśmy górkę zjazdową, na której dzieci mogą poszaleć na specjalnych pontonach. Natomiast tuż obok, w Royal Wilanów, w klimatycznej atmosferze, można poćwiczyć jazdę na łyżwach na przygotowanym specjalnie lodowisku. A co nas czeka po „zimowych szaleństwach”? W marcu w Wilanowie odbędzie się gala finałowa plebiscytu Warszawiaki 2019. Zarówno w tej, jak i poprzedniej edycji,


Nasze miasto Dzielnica Wilanów jest współorganizatorem tego wyjątkowego wydarzenia. W plebiscycie warszawiacy będą mogli oddać swój głos w 15 kategoriach: kino, teatr, muzeum, klub, restauracja, pub, bar, kawiarnia, centrum rozrywki, sport, dom kultury, zdjęcie, wydarzenie roku, Warszawa w sieci i Warszawiak Roku. Zachęcam naszych mieszkańców do głosowania, szczególnie na wilanowskich kandydatów. Czy możemy też liczyć na wydarzenia sportowe? W sferze sportu, również w tym roku, chcemy zapewnić imprezy na najwyższym poziomie. Wczesną wiosną w Centrum Sportu Wilanów odbędą się Mistrzostwa Polski Kettlebell oraz Wioślarski Tytan Warszawy. Mogę uchylić rąbka tajemnicy i zapowiedzieć, że w 2020 roku zaprosiliśmy do współpracy Marcina Gortata. W maju planujemy organizację Campu z tym niezwykle utalentowanym koszykarzem. Natomiast wszystkich fanów kolarstwa zapraszamy do Wilanowa 5 lipca. W tym dniu ulicami naszej dzielnicy przejedzie najsłynniejszy wyścig kolarski Tour de Pologne. Jeśli chodzi o plany Dzielnicy Wilanów na 2020 rok nie sposób pominąć też bogatej oferty naszego Centrum Sportu Wilanów, ale to już opowieść na odrębny materiał. Czy planowane są również inne atrakcje lub kolejne edycje imprez lubianych przez mieszkańców, takich jak np. „Bieg Czas na Wzrok”? Będą oczywiście też imprezy dużego formatu. Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o festiwalu sportowym Wannado, o festiwalu kulinarnym „Polska od Kuchni”, o Latających Psach i imprezach biegowych, takich jak „Bieg po nowe Życie” czy „Bieg Czas na Wzrok”. O takie imprezy proszą nas nasi mieszkańcy. A ich opinia i potrzeby są dla nas priorytetem i wyznacznikiem w planowaniu atrakcji. I oczywiście Dni Wilanowa… Oczywiście. Mimo, że to dopiero początek 2020 roku, to omawiamy szczegóły najważniejszych imprez dzielnicy – Dni Wilanowa 2020 oraz październikowego Królewskiego Festiwalu Światła. Jesteśmy już po naszej wewnętrznej „burzy mózgów”. Pomysłów jest wiele, powoli przygotowujemy się do negocjacji z artystami. Nie zdradzę jednak, kogo planujemy zaprosić. Mogę jednak potwierdzić, że w tym roku Dni Wilanowa odbędą się 12 oraz 13 września i postaramy się Państwa zaskoczyć s Podsumowując, rok 2020 zapowiada się niezwykle ciekawie dla mieszkańców. Sportowo, artystycznie i kulturalnie. Dokładnie tak. Mówiąc o kulturze w Wilanowie nie możemy zapomnieć o działalności Centrum Kultury Wilanów, które wyznacza kierunki w tej dziedzinie i inspiruje lokalną społeczność. W swojej ofercie w 2020 roku ma przedstawienia teatralne, koncerty, warsztaty, spotkania, wystawy. Warto więc odwiedzać CKW, którego filie są w całej naszej dzielnicy. Gwarantujemy spotkanie z kulturą najwyższej jakości. W tym miejscu muszę wspomnieć również o działalności kulturalnej biblioteki publicznej, w której oprócz bogatego księgozbioru, nasi mieszkańcy mogą uczestniczyć w warsztatach czy spotkaniach, dyskusjach i wykładach ciekawych osobowości świata literatury na temat szeroko pojętej kultury. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w naszych wydarzeniach w Wilanowie! Dziękujemy za rozmowę.

Luty Teraz Wilanów 9

ZlikWiduj kopciucha Warszawa udziela dotacji, na nowych, bardziej atrakcyjnych zasadach, na likwidację kopciuchów, odnawialne źródła energii, podłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej, usuwanie i unieszkodliwianie azbestu oraz na budowę urządzeń zatrzymujących wodę opadową i roztopową. 27 lutego o godz. 18:00 w ZSP nr 3 w Powsinie przy ul Przyczółkowej 27 odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców Wilanowa. Pracownicy Urzędu Dzielnicy Wilanów opowiedzą o procedurze składania wniosku: o zasadach, kwotach, terminach. Warszawiacy mogą otrzymać dotację na wymianę tzw. „kopciucha” na: • instalację pompy ciepła, • instalację ogrzewania elektrycznego, • przyłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej, • piece gazowe. Dodatkowo mieszkańcy, którzy zdecydują się na likwidację kopciucha mogą również otrzymać środki na: • odnawialne źródła energii, tj. kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe, współpracujące z nowym ekologicznym źródłem ogrzewania, • wykonanie lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej. To rozwiązanie jest nowością, szczególnie korzystną dla wnioskodawców. Wysokość dotacji uzależniona jest od efektu ekologicznego. Im szybciej, tym korzystniej. Najbardziej atrakcyjne kwoty dotacji przewidziane są dla wniosków złożonych w 2019 i 2020 r. – dofinansowanie może pokryć do 100% kosztów inwestycji. Później, w 2021 r. wysokość dotacji będzie zmniejszona do 90% kosztów inwestycji, a w roku 2022 – do 70%. Wniosek o dotację można złożyć w dowolnym urzędzie dzielnicy lub w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (pl. Bankowy 2, piętro 7, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00). Sprawdź adres urzędu dzielnicy. Dokumenty przyjmowane są przez cały rok (do 31 grudnia 2022 r.).

źródło: Urząd Dzielnicy Wilanów


sZkoła prZy ul. oś króleWska W Wilanowie przy ul. Oś Królewska w Wilanowie Zachodnim powstaje nowa szkoła, która pomieści 750 uczniów. Placówka będzie wyposażona m.in. w nowoczesną salę gimnastyczną i boisko znajdujące się na dachu parkingu, a wokół szkoły powstanie park ze strefą relaksu dostępny dla wszystkich mieszkańców Wilanowa. Koszt inwestycji to ok. 60 milionów złotych. – W najbliższych latach zaplanowaliśmy budowę 15 szkół i to jedna z nich. Powiem szczerze, że ta jest najpiękniejsza i najbardziej wyjątkowa – powiedziała Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy, podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę placówki w czerwcu 2019 roku. Postępy w budowie widać z dnia na dzień bo budowa podstawówki idzie pełną parą. Szkoła ma być gotowa na przyjęcie uczniów już 1 września. 10 Teraz Wilanów Luty

– Hala sportowa nowej szkoły jest już pod dachem, w trakcie jest właśnie montaż okien, instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz centralnego ogrzewania. W budynku samej szkoły zakończono prace murarskie, zamontowano okna i zaizolowano dach, trwają prace wykończeniowe elewacji. W garażu nad poziomem parteru został już wylany strop, a na poziomie +1 trwa betonowanie słupów i belek – informuje Dzielnica. źródło: https://warszawa.naszemiasto.pl/


Sport/zdrowie

bądź jak michelle obama i trenuj w orangetheory Fitness Wilanów Ponad 1000 lokalizacji na całym świece i niemal 1 000 000 osób, które wykorzystują Efekt Orange, by osiągać swoje cele. Niepowtarzalna, autorska metoda indywidualnego treningu, dostępna jest już w nowym klubie klasy premium na Wilanowie. Na czym polega ulubiony trening Michelle Obama, jednej z najbardziej wpływowych kobiet świata? Rewolucja prosto z USA Stany Zjednoczone to wyjątkowe miejsce dla kultury sportu w formie, którą dziś znamy na całym świecie. To właśnie w tym kraju, dzięki NASA, narodził się w latach 70’ pierwszy program aerobiku, który następnie do kanonu popkultury na stałe wprowadziła niezapomniana Jane Fonda. Fitness i bycie fit stopniowo stawało się modową i towarzyską koniecznością, dzięki kolejnym, potężnym ambasadorkom i ambasadorom z Fabryki Snów.

12 Teraz Wilanów Luty

Przez niemal 50 lat, Amerykanie drogą innowacji szlifowali metody poprawiania kondycji tak, by wykonywana aktywność fizyczna była jednocześnie efektywna i przyjemna dla uczestników. Sportowy przełom na miarę XXI wieku, po raz kolejny nastąpił na Florydzie, gdzie dekadę temu Ellen Latham opracowała swój rewolucyjny trening metaboliczny, który pod nazwą Orangetheory Fitness podbił serca Michelle Obama, Forbes US, New York Times i miliona osób w 24 krajach całego świata.


Sport/zdrowie Efektywność poprzez intensywność W czym tkwi sekret pomarańczowych treningów? Między innymi w autorskiej formule maksymalnej efektywności, która pozwala spalić nawet 1200 kalorii w jedyne 60 minut. Orangetheory Fitness to 60 minutowy, opracowany naukowo, interwałowy trening całego ciała. Ten unikalny, indywidualny trening w grupie polecany jest wszystkim, niezależnie od wieku, aktualnej kondycji i celów treningowych. Zajęcia prowadzone są pod okiem wykwalifikowanych trenerów i wykorzystują różnorodne wyposażenie, w tym bieżnie, ergometry wioślarskie, TRX, hantle czy bosu. Do tego dobra muzyka i charakterystyczne, pomarańczowe światło, które dodaje energii. Aby jeszcze efektywniej osiągać cele, trening wspierany jest przez technologie. Wyniki treningu widoczne są w czasie rzeczywistym, a po treningu przesyłane są na maila ćwiczącego. Trenerzy w każdej chwili gotowi są omówić postępy i określić nowe cele. O różnorodność i holistyczną pracę nad wszystkimi partiami ciała dba specjalny oddział na Florydzie, który planuje zestawy ćwiczeń na każdy dzień roku. Ten sam trening, nigdy więcej się nie powtórzy. Brzmi jak plan doskonały? Trening w rytm serca Formuła Orangetheory Fitness wyprzedziła rynkowe trendy o dekadę. Marka zmieniła paradygmat myślenia o grupowym fitnessie, rozstrzygając jego podstawowy problem, tj. różne potrzeby uczestników i ich stopnie zaawansowania. Dotąd tylko w teorii ćwiczyliśmy w grupie indywidualnie. Stale doskonalony mechanizm ćwiczeń został oparty na wskazówkach najlepszego trenera – naszego własnego serca. Dzięki wykorzystaniu pulsometrów i monitorowaniu pracy serca w czasie rzeczywistym, trening dopasowuje się do indywidualnych możliwości każdego uczestnika, tak aby osiągał najlepsze dla siebie wyniki i spalił podczas 1h nawet do 1200 kcal. Każdy z ćwiczących, choć realizuje ten sam program, to wykonuje go we własnym tempie i z intensywnością, które odpowiadają jego predyspozycjom. W ten sposób w studiach Orangetheory Fitness na całym świecie, obok siebie, w swoim tempie, ćwiczą osoby młode, starsze, rozpoczynające swoją drogę do wymarzonej kondycji i sylwetki, czy będące aktywnymi sportowcami. - Rolą trenera jest czuwanie nad prawidłowością wykonywanych ćwiczeń, zaś pulsometry wykorzystywane na treningu podpowiadają na jaki wysiłek może pozwolić sobie każda z osób, aby uzyskać najlepsze efekty w bezpieczny sposób. Pulsometry mierzą i wyświetlają na dużym ekranie w sali stopień pracy serca i liczbę spalonych już kalorii. W ten sposób wiadomo jak dobrać intensywność ćwiczeń oraz kiedy można dać z siebie jeszcze więcej, bez ryzyka

Luty Teraz Wilanów 13

przeciążenia organizmu. – mówi Bartosz Bauer, Head Coach Orangetheory Fitness Wilanów. - Podczas treningu pracujemy na wysokim tętnie, powyżej 84% pracy serca. To sprawia, że możliwe jest wywołanie efektu EPOC (Excess Post-exercise Oxygen Consumption) – naturalnego sprzymierzeńca w walce z tkanką tłuszczową. W ten sposób kalorie będą spalane nie tylko podczas treningu, ale także przez kolejne 36 godzin po jego zakończeniu. – dodaje trener Bartosz Bauer. Twój sukces naszą misją Orangetheory Fitness ma jeden cel: pomóc Klubowiczom osiągnąć marzenia o docelowej kondycji, w zrównoważony, zdrowy i pozytywny sposób. W myśl hasła marki „More Life” – wszystko po to, aby na co dzień więcej korzystać z życia. Od kilku miesięcy, w centrum Vis a Vis przy ul. Przyczółkowej 219 funkcjonuje drugie studio Orangetheory Fitness w Polsce. Lokalizacja ta została okrzyknięta przez zespół marki z USA prawdopodobnie najbardziej prestiżowym i eleganckim klubem marki na świecie. Już dziś można umówić się na bezpłatny trening próbny wraz z pomiarem i analizą składu ciała z trenerem za pośrednictwem strony internetowej www.otfpolska.pl.

UMóW SIę Na BeZPłaTNy TReNING PRóBNy

Orangetheory Fitness Warszawa Wilanów ul. Przyczółkowa 219 02-968 Warszawa tel: 22 100 27 42 www.otfpolska.pl


Nasze miasto budżeT m.sT. WarsZaWy na 2020 rok uchWalony!

prace prZy budoWie ciągu piesZo-roWeroWego na ul. dreWny ZakońcZone Zakończono wszystkie prace przy budowie ciągu pieszo-rowerowego na ul. Drewny. Wybudowany został fragment, który połączył ze sobą istniejące trasy na terenie Warszawy, po wschodniej stronie ul. Przyczółkowej, oraz w Konstancinie, po wschodniej stronie ul. Warszawskiej. Zamontowano bariery oddzielające pieszych i rowerzystów od jezdni oraz chroniące przed zachlapaniem. Nie zapomniano o zieleni i posadzonych zostało 10 nowych drzew. Inwestycja została włączona w poczet zadań dofinansowanych w ramach unijnego programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. źródło: Dzielnica Wilanów

Wilanów otrzymał nowe środki na budowę drogi dojazdowej do szkoły przy Osi Królewskiej (14 KDD). źródło: Dzielnica Wilanów

połącZenie ursynoWa Z WilanoWem sZybciej niż planoWano Budowa kolejnego połączenia Ursynowa z Wilanowem zostanie zrealizowana szybciej niż zakładały pierwotne plany inwestycyjne. W tym roku planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę i przetarg na wykonawcę. W latach 2021–2022 wykonane zostaną prace drogowe i droga zostanie oddana do użytku dla mieszkańców. Wzdłuż całej drogi powstanie także droga rowerowa. źródło: https://www.facebook.com /robertkempaburmistrzursynowa/


Nasze miasto

Jeśli szukasz przedszkola lub żłobka o profilu Językowym, to zapraszamy

dO HaPPy PrescHOOl i Tiny FOOTsTePs! w miasteczku wilanów działamy od 10 lat. Nasi absolwenci z powodzeniem i sukcesami uczą się w szkołach anglojęzycznych i międzynarodowych.

oTWarcie pięTroWego lidla prZy al.rZecZypospoliTej Budynek przy al. Rzeczypospolitej jest już prawie gotowy, na przełomie stycznia i lutego planowane jest otwarcie sklepu Lidl. Nowy sklep różni się od pozostałych sklepów, bo będzie mieścił się w wielopoziomowym budynku. Sala sprzedaży o pow. ponad 1400 mkw została umieszczona na pierwszym piętrze. Na poziomie drugim będą biura. Za budynkiem znajduje się parking. – Obiekt będzie wyróżniać się nowoczesną i elegancką bryłą. Podobny sklep powstaje przy ul. Dolina Służewiecka w Warszawie – zdradza nam Aleksandra Robaszkiewicz – Head of Corporate Communication w Lidl Polska. źródło: https://warszawa.naszemiasto.pl/

Oferujemy: - międzynarodową, wykwalifikowaną kadrę - polsko angielski program nauczania od żłobka do zerówki - całodzienny, naturalny kontakt z językiem angielskim, w tym codzienny Good morning english i zajęcia edukacyjne - bogaty program zajęć w ramach czesnego (rytmika, tańce, gry zespołowe, gimnastyka korekcyjna, opieka logopedy i psychologa) - program adaptacyjny dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka i rodziców - przestronne, nowoczesne wnętrza, własny plac zabaw - koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne, warsztaty tematyczne. Nasze przedszkole ma charakter wielokulturowy, miejski, chętnie korzystamy z oferty stolicy: lekcji muzealnych, bibliotecznych, atrakcyjnych wycieczek. Do żłobka przyjmujemy dzieci od 1 roku życia a do przedszkoli od 2,5 roku. Zadzwoń i umów się na obejrzenie naszych placówek: 728 480 541, 604 994500 i 604 994 300 e-mail: biuro@happypreschool.edu.pl www.happypreschool.edu.pl, FB: happy preschool ul. Kazachska 1, 02-999 Warszawa

Luty Teraz Wilanów 15

Prowadzimy całoroczne bezpłatne zajęcia otwarte, przyjdź i zobacz jak pracujemy z dziećmi!


Z lotu ptaka

prZesTrZeń edukacyjna W miasTecZku WilanóW

Tomasz Szediwy Urodzony warszawiak, uprawniony architekt, doświadczony fotograf, licencjonowany operator bezzałogowych statków powietrznych, pasjonat nowych technologii, mieszkaniec Wilanowa, mąż i ojciec. Pracuje aktywnie jako architekt oraz fotograf, specjalizując się w fotografii z powietrza. www.szediwy.com facebook.com/Wilanowzlotuptaka

16 Teraz Wilanów Luty


Z lotu ptaka

Luty Teraz Wilanรณw 17


Co nowego...

ZimoWą porą W cenTrum kulTury WilanóW… „Niezapomniana podróż po świecie” Bal karnawałowy dla dzieci Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3 1.02.2020 (sobota), godz. 11.00-12.30 Wszystkich najmłodszych miłośników karnawału i przebierania, tradycyjnie zapraszamy na nasz wyjątkowy bal. Tego dnia w Centrum Kultury Wilanów każde dziecko i dorosły może wcielić się w swoją ulubioną postać z bajki albo zostać księżniczką bądź strażakiem.,Zarówno dzieci, jak i opiekunów zachęcamy do przebrania się ;-) Wstęp wolny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy, które od 21 stycznia przyjmujemy w placówkach Centrum Kultury Wilanów oraz pod nr. telefonu: 22 651 98 20, 668 417 228. Warsztaty i wykłady Fundacji Małgosi Braunek „Bądź” Międzypokoleniowe Centrum Edukacji, ul. Radosna 11 1.02.2020 (sobota), godz. 11.00-13.00 Fundacja Małgosi Braunek „Bądź” i Centrum Kultury Wilanów zapraszają na warsztaty i wykłady poświęcone zdrowiu: - 1.02 – „Jak poradzić sobie duchowo z rakiem”. Wstęp wolny! Przedstawienie teatralne: „Podróże profesora Kalafiora – Na Biegunie” Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3 2.02.2020 (niedziela), godz. 12.45 Interaktywny spektakl teatralny dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz rodziców. Każdy lubi podróże. Ale profesor Kalafior uwielbia je najbardziej ze wszystkich. Jako wielki badacz przyrody i zwyczajów zwierząt zaprasza Was na wyprawę na Biegun. A kiedy dacie ponieść się przygodzie, zobaczycie, że tamtejsze zwierzęta są jak ludzie. Mają swoje troski i radości… Bilety na spektakl w cenie 5 zł (dzieci) i 10 zł (dorośli) do nabycia od 27 stycznia w placówkach Centrum Kultury Wilanów. „Wspomnienie” Wystawa rodzinna Tadeusza Roberta Głowackiego Międzypokoleniowe Centrum Edukacji, ul. Radosna 11 3.02.2020 (poniedziałek), godz. 18.00 – wernisaż W lutym zapraszamy na wystawę malarstwa Tadeusza Roberta Głowackiego i jego rodziny. Z zawodu jest geodetą, w związku z czym sprawne posługiwanie się ołówkiem, piórkiem i kreską było częścią jego pracy. Dzięki tej umiejętności, z przygotowywania map geodezyjnych przeszedł do tworzenia pierwszych rysunków kreską. Były to początkowo rysunki zwierząt oraz portrety wykonywane węglem i ołówkiem. Następnie szkice Tatr Słowackich, widzianych z Bukowiny Tatrzańskiej, dokąd lubił jeździć z rodziną, oraz szkice z podróży do Krynicy Górskiej i znad Bałtyku. Gdy w 2008 r. trafił do pracowni plastycznej, prowadzonej przez Renatę Szymanowską przy Bielańskim Ośrodku Kultury, po długiej przerwie wrócił do rysunku. Zaczął od suchych pasteli i szkiców martwej natury. Z czasem bliżej zaznajomił się z techniką malowania farbami akrylowymi i olejnymi, nie zapominając jed-

nak o suchych pastelach. Tematami jego prac jest szeroko pojęty pejzaż, malowany w plenerze i ze zdjęć. W swoich pracach preferuje wyraziste kolory i dynamiczne sytuacje. Po latach znów próbuje odnaleźć się w portretach. Swoją pasją zaraził również bliskich – córkę oraz wnuczki. W jego rodzinie malowali też młodsza siostra i szwagier. Na wystawie będą prezentowane także ich prace. Wstęp wolny! „Piękno wokół nas” Wystawa malarstwa Ewy Brzostowskiej-Radziwiłłów Dom Pracy Twórczej w Powsinie, ul. Ptysiowa 3 5.02.2020 (środa), godz. 18.00 – wernisaż W lutym zapraszamy do Domu Pracy Twórczej w Powsinie na wystawę malarstwa Ewy Brzostowskiej-Radziwiłłów. We wszystkim, co nas otacza, możemy znaleźć piękno. W bukiecie kwiatów na stole, brzozowej, bezlistnej alei zimową porą w Powsinie, barokowej fasadzie pałacu wilanowskiego czy łódce przycumowanej do brzegu jeziora. Gdy dobrze się rozejrzymy, zobaczymy je w domu, parku, w górach i nad morzem, w mieście i na wsi. Musimy tylko chcieć. A potem wystarczy wziąć do ręki pędzel lub ołówek i próbować utrwalić piękno na płótnie czy papierze. Tak właśnie powstały obrazy artystki – z zachwytu nad otaczającym nas światem. Wstęp wolny! Zawady podróżują Filia CKW na Zawadach, plac Vogla 6.02.2020 (czwartek), godz. 19.15 Lubisz podróżować? Byłeś w ciekawym miejscu? Znasz wyjątkowe miejsca, do których warto pojechać? Przeżyłeś niezwykłe przygody? Podróże to Twoja pasja? Opowiedz nam o tym! Zabierz pamiątki, zdjęcia, mapy i wspomnienia! Spotkania prowadzi Anna Jackowska – podróżniczka, kobieta na motocyklu.Zapraszamy do kontaktu i do zapisów: wyprawa@aniajackowska.pl. Udział w spotkaniach jest bezpłatny! „Żeby coś się stało z nami” Szkoła Piosenki Elżbiety Zapendowskiej i Andrzeja GłowackiegoKoncert semestralny uczniów Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3 7.02.2020 (piątek), godz. 19.00 Nowi młodzi uczniowie. Niezmiennie młodzi – starzy nauczyciele. Nowe i stare polskie piosenki. Niebanalne teksty, znakomita muzyka, mądre wykonania – mamy nadzieję. Blisko dwie godziny wzruszenia i uśmiechu. W repertuarze piosenki polskie, w których tekst jest równie ważny jak melodia. Centrum Kultury Wilanów zaprasza na koncert semestralny uczniów Szkoły Piosenki Elżbiety Zapendowskiej i Andrzeja Głowackiego.Wstęp wolny! Joga na Zawadach Filia CKW na Zawadach, plac Vogla 10-14.02.2020, godz. 19.30 Bezpłatne zajęcia jogi dla dorosłych w pierwszym tygodniu ferii zimowych. Poprowadzi je Katarzyna Bielec. Zgłoszenia na jogę przyjmujemy w placówkach Centrum Kultury Wilanów oraz przez stronę: www.strefazajec.pl. Liczba miejsc jest ograniczona!

Luty Teraz Wilanów 19


Co nowego... Komediowa środa na Radosnej Międzypokoleniowe Centrum Edukacji, ul. Radosna 11 12.02.2020 (środa), godz. 18.00 W drugie środy miesiąca Centrum Kultury Wilanów zaprasza do filii przy ul. Radosnej 11 na pokazy filmów – niespodzianek, na których będziemy się śmiać do rozpuku.Wstęp wolny! Walentynki z Elvisem – koncert Międzypokoleniowe Centrum Edukacji, ul. Radosna 11 15.02.2020 (sobota), godz. 18.00 Z okazji walentynek zapraszamy na zabawę w rytmie rock’n’rolla. Wystąpi dla Państwa Elvis… Mirek Deredas. Wejściówki na koncert w cenie 5 zł do nabycia od 10 lutego w placówkach Centrum Kultury Wilanów. Filharmonia Dziecięca: „Dwóch podróżników i ich czterysta guzików” Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3 23.02.2020 (niedziela), godz. 12.45 W lutym Filharmonia Dziecięca zaprasza na spotkanie z dwoma instrumentami –podróżnikami. Akordeony, bo o nich mowa, są znane i lubiane na całym świecie, a akordeonowa muzyka potrafi opowiedzieć o równinie Mazowsza, niebie Paryża, rosyjskim miasteczku lub zaśnieżonej Finlandii. Może też przenieść nas do Argentyny, gdzie tańczy się tango. A co robi w tym wszystkim 400 guzików? Czy to jakieś przyciski służące do nawigacji? W pewien sposób – tak. Dzięki nim z instrumentów wydobywają się dźwięki – punkty na muzycznej mapie świata. Przyjdźcie i przekonajcie się sami! Bilety w cenie 5 zł (dzieci) i 10 zł (dorośli) do nabycia od 3 lutego w placówkach Centrum Kultury Wilanów. Agnieszka Piotrowska – wystawa Międzypokoleniowe Centrum Edukacji, ul. Radosna 11 24.02.2020 (poniedziałek), godz. 17.30 – wernisaż Na przełomie lutego i marca zapraszamy na wystawę akwarel Agnieszki Piotrowskiej. Inspiracje czerpie z otaczającego nas świata. Z zachwytu nad naturą sięga po pędzel. To rośliny ujmują ją swą urodą najbardziej, przede wszystkim drzewa o malowniczych koronach, ale też kwiaty, nieokiełznane w swej formie i palecie barw... Maluje także na jedwabiu. Wernisaż odbędzie się 24 lutego o godz. 17.30. Wstęp wolny! Powsińskie Zapusty Wilamowickie wesele Dom parafialny w Powsinie, ul. Przyczółkowa 56 25.02.2020 (wtorek), godz. 18.30 W ostatni dzień karnawału zapraszamy na zabawę ostatkową na ludowo. Wstęp wolny! Kostiumy Małgorzaty Treutler de Traubenberg Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3 27.02.2020 (czwartek), godz. 16.00 – wernisaż 24.02-27.03.2020 – wystawa Małgorzata Treutler była wybitną scenografką i autorką kostiumów. Tak pisał o niej w pośmiertnych wspomnieniach dzienni-

20 Teraz Wilanów Luty


Co nowego...

„Przyroda to przygoda� – warsztaty przyrodnicze dla dzieci Filia CKW na Zawadach, plac Vogla 29.02.2020 (sobota), godz. 11.00 Cykliczne warsztaty przyrodnicze „Przyroda to przygoda� dla dzieci w wieku 6-12 lat. Przyroda jest fascynująca i do tego skrywa wiele tajemnic. Wybierając się w podróş do świata roślin i zwierząt, moşna przeşyć niecodzienną przygodę oraz doświadczyć wielu pozytywnych emocji. Nie ma zatem na co czekać! Odwiedź nasze zajęcia i ruszaj z nami na wyprawę, podczas której będziesz mógł się bawić oraz poznawać przyrodę na wiele sposobów, doświadczając jej wszystkimi zmysłami. Odkryjesz jej kształty, kolory, zapachy. Dowiesz się, gdzie mieszkają jeşe, komu potrzebne są dşdşownice oraz kto w lesie szczeka. Poznasz sekrety roślin i przekonasz się, şe drzewa równieş odbywają dalekie podróşe. Zapewniamy, şe kaşda z przygód przyniesie Ci duşo wiedzy i niezapomnianych wraşeń. Koszt: 20 zł od osoby.Zapisy na warsztaty przyjmujemy od 3 lutego w placówkach Centrum Kultury Wilanów oraz przez stronę: www.strefazajec.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Centrum Kultury Wilanów zaprasza

Przyroda

Przygoda to Prz

6-12 lat w wieku 6-

Filia CKW na Zawadach, plac Vogla

29.02.2020 (sobota), godz. 11.00

centrumkultu rywilanow centrumkulturywilanow

centrum_kultu ry_wilanow centrum_kultury_wilanow

Bio rąc udział udział w niniejszym niniejszym wydarzeniu, wydarzeniu, uczestnik uczestnik akceptuje akceptuje Regulami n zaję rowadzonych pr zez Centrum Centrum Kultury Kultury Wilanów. Wilanów. T ekst Regulamin u dostępn na: ww w.kulturawilanow.pl Biorąc Regulamin zajęćć p prowadzonych przez Tekst Regulaminu dostępnyy jes jestt na: www.kulturawilanow.pl

Serduszko puka w rytmie cza cza

DANUTA

JRG]

Centrum Kultury WilanĂłw zaprasza na koncert

OXWHJRU

„Nie dam siÄ™ kleszczomâ€? – konferencja Centrum Kultury WilanĂłw, ul. Kolegiacka 3 29.02.2020 (sobota), godz. 11.00-13.00 Nie dać siÄ™ kleszczom i chorobom przez nie przenoszonym! Taki cel przyĹ›wieca konferencji „Nie dam siÄ™ kleszczomâ€?. Na konferencji dowiesz siÄ™: - jak unikać ukÄ…szenia przez kleszcze, komary, gzy etc,. - jak skutecznie i bezpiecznie usuwać kleszcze, - jakich bĹ‚Ä™dĂłw unikać podczas i po usuniÄ™ciu kleszczy, - co zrobić z rankami po wkĹ‚uciach owadĂłw, aby zmniejszyć ryzyko zakaĹźenia (autorska, skuteczna metoda), - czy, kiedy i jakie antybiotyki oraz chemioterapetyki stosować prewencyjnie, - jakich bĹ‚Ä™dĂłw wystrzegać siÄ™ podczas wdraĹźania proďŹ laktyki, - kiedy i jakie badania diagnostyczne warto wykonać, - jakie kroki podjąć przy wstÄ™pnym leczeniu boreliozy i innych chorĂłb odkleszczowych, - czy warto stosować preparaty zioĹ‚owe i suplementy. ProwadzÄ…cy: Wojciech Ozimek – lekarz pediatra specjalizujÄ…cy siÄ™ w leczeniu chorĂłb pasoĹźytniczych i odkleszczowych. Jest zwolennikiem holistycznego postrzegania kwestii zdrowia i funkcjonowania organizmu czĹ‚owieka. PodkreĹ›la rolÄ™ współpracy z pacjentem oraz zdrowego trybu Ĺźycia dla zachowania zdrowia, a takĹźe rolÄ™ bardziej psychologicznego (osobowego, humanistycznego) podejĹ›cia do chorego. WykĹ‚ada parazytologiÄ™ i zioĹ‚olecznictwo. Autor ksiÄ…Ĺźki poĹ›wiÄ™conej tematyce pasoĹźytĂłw: ,,Nie dam siÄ™ pasoĹźytomâ€?.

Przedstawienie teatralne: „Baśniowy pokoik� Filia CKW w ALTO Wilanów, al. Rzeczypospolitej 142 9.02.2020 (sobota), godz. 15.00 Interaktywny spektakl teatralny dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz rodziców. „Baśniowy pokoik� to wielkie marzenie niepoprawnego Pieska, który porzuca rodzinną budę i kochającego Tatę, by zdobyć pierwszą nagrodę na wystawie psów w Mieście Róş. Niestety róşe mają teş kolce! Czy Piesek odda swą miskę i obroşę, by móc trochę się pobawić? Czy zamiast „baśniowego pokoiku" zyska pchły na grzbiet? Wszystko skończyłoby się moşe źle, gdyby nie Biały Kotek idący za nim łapa za łapą. Ale... Co na to wszystko powie Tata?! Bilety na spektakl w cenie 5 zł (dzieci) i 10 zł (dorośli) do nabycia od 24 lutego w placówkach Centrum Kultury Wilanów.

STANKIEWICZ

Filia CKW Z0LÛG]\SRNROHQLRZ\P&HQWUXP (GXNDFMLXO5DGRVQD

karz Rzeczypospolitej: „Tworzenie scenograďŹ i byĹ‚o jej wielkÄ… ĹźyciowÄ… pasjÄ…. Choć kilkakrotnie zapraszana do ďŹ lmu za swoje przeznaczenie uznawaĹ‚a teatrâ€?. ZachwycaĹ‚a bogactwem wyobraĹşni oraz dbaĹ‚oĹ›ciÄ… o najmniejszy szczegół. W sztuce nie znosiĹ‚a kompromisĂłw. SwojÄ… artystycznÄ… karierÄ™ rozpoczęła od projektowania scenograďŹ i i kostiumĂłw do komedii dell’arte. Barwne postacie kolombin i arlekinĂłw otworzyĹ‚y caĹ‚Ä… galeriÄ™ postaci, jakimi wzbogacaĹ‚a reĹźyserskie wizje na deskach teatrĂłw szczeciĹ„skich, gorzowskich i warszawskich. PracowaĹ‚a rĂłwnieĹź w Rostocku, Berlinie, DreĹşnie. ImponujÄ…ca liczba 350 przedstawieĹ„, ktĂłre zapisaĹ‚a na swoim koncie, obejmuje repertuar od antycznych tragedii, współczesnych kameralnych opowieĹ›ci psychologicznych, po farsy, szekspirowskie dramaty i komedie. Uroczyste otwarcie wystawy nastÄ…pi 27 lutego o godz. 16.00. WstÄ™p wolny!

:HMÄ?FLÂľZNLZFHQLH]Ä„ GRVWĂ›SQHRGVW\F]QLD ZUHFHSFMDFK&.:

Biorąc udział w niniejszym wydarzeniu, uczestnik akceptuje Regulamin zajęć prowadzonych przez Centrum Kultury Wilanów. Tekst Regulaminu dostępny jest na: www.kulturawilanow.pl.

Danuta Stankiewicz – recital „Serduszko puka w rytmie cza-cza� Międzypokoleniowe Centrum Edukacji, ul. Radosna 11 29.02.2020 (sobota), godz. 17.00 Występowała m.in. w popularnym poznańskim kabarecie „Tey�, zdobyła ponad 50 nagród i wyróşnień na festiwalach krajowych i zagranicznych, zagrała blisko 10 tysięcy koncertów w ponad 30 krajach świata, nagrała ponad 350 piosenek, wydała 29 płyt solowych i ponad 150 składanek. Zapraszamy na recital Danuty Stankiewicz. Wejściówki na koncert w cenie 10 zł do nabycia od 24 lutego w placówkach Centrum Kultury Wilanów. Studio Piosenki MM – koncert semestralny Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3 29.02.2020 (sobota), godz. 17.30 Zespół „Šupss!�, Klub Piosenki Pestka i Pestka Band, dziecięco-młodzieşowe grupy wokalne działające w Centrum Kultury Wilanów w ramach Studia Piosenki MM (Sylwii Malinowskiej-Piątek i Michaliny Malczewskiej-Machnio), zapraszają na swój podsumowujący koncert semestralny.Wstęp wolny!

Przedstawienie teatralne: „Roszpunka� Filia CKW na Zawadach, plac Vogla 1.03.2020 (niedziela), godz. 12.30 Interaktywny spektakl teatralny dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz rodziców. Pewnego dnia piękna dziewczyna o długich złotych włosach przypadkiem zakochuje się w dzielnym rycerzu. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie jej matka. Zła wiedźma Goteel postanowiła nie dopuścić do małşeństwa dwóch kochających się ludzi. Klasyczna „Roszpunka� Braci Grimm w tej adaptacji jest zabawą teatralnymi konwencjami: aktorską i lalkową. I tu jak w kaşdej bajce zło triumfuje, ale tylko po to, by ustąpić pola szczęśliwemu zakończeniu. Jest tu miejsce i na smutek, i na radość, zadumę i oczywiście fantastyczny bajkowy nastrój namalowany kolorowymi dekoracjami i lalkami. Pragniemy teş wciągnąć dzieci w nasze przedstawienie, byśmy po trochu razem je wykonali. Bilety na spektakl w cenie 5 zł (dzieci) i 10 zł (dorośli) do nabycia od 24 lutego w placówkach Centrum Kultury Wilanów. Po więcej informacji zaglądajcie na: WWW‌kulturawilanow.pl FB‌centrumkulturywilanow

Luty Teraz WilanĂłw 21


Nasze miasto Fot. arkadiusz Obszyński

króleWski ogród śWiaTła Królewski Ogród Światła jest czynny CODZIeNNIe do 23 lutego 2020 r.

22 Teraz Wilanów Luty


Nasze miasto

Luty Teraz Wilanรณw 23


Kulturalnie Luty w Kuźni Kulturalnej Kuźnia Kulturalna to wyjątkowe miejsce w sercu starego Wilanowa, które ma dwa oblicza. Pierwsze to restauracja, a drugie wydarzenia kulturalne, podczas których w kameralnej atmosferze, można spotkać wyjątkowych artystów muzycznych i kabaretowych. To również jedyne miejsce w Warszawie, gdzie oba te aspekty można połączyć. Kuźnia Kulturalna rozpoczęła właśnie dziewiąty rok działalności w takim formacie i jak zwykle luty obfitował będzie we wspaniałe koncerty i występy kabaretowe. Wśród nich będzie kilka premierowych wydarzeń na wilanowskiej scenie. Oto kilka z nich, które szczególnie polecamy. 14 lutego (WALENTYNKI) – Skubas - Akustycznie romantycznie Specjalny akustyczny romantyczny koncert z okazji święta zakochanych! Właściwie Radosław Skubaja to kompozytor, gitarzysta i wokalista o pięknej i niepowtarzalnej barwie głosu. Artysta niepokorny i zadziorny. Ceniony za autentyczność, prostotę i talent do tworzenia niebanalnych piosenek. Muzyka Skubasa to niezwykle klimatyczne, akustyczne gitarowe brzmienia o lekko folkowym, grunge'owym charakterze. Artysta w swoich autorskich kompozycjach łączy brudne, gitarowe riffy z melancholijnym wokalem, tworząc nostalgiczne, melodyjne piosenki. W swojej twórczości podróżuje w głąb ludzkich doświadczeń. Jego teksty są pełne emocji. Bez zbędnych upiększeń dotyka tematów, w których każdy słuchacz może odnaleźć cząstkę siebie. Na koncertach stawia przede wszystkim na atmosferę i przestrzenne dźwięki. To idealna propozycja na spędzenie romantycznego wieczoru walentynkowego. Polecamy!

10 lutego – Piotr Bałtroczyk Stand-up: Starość nie jest dla mięczaków Choć świat wciąż gna do przodu i wszystko się zmienia to Piotr Bałtroczyk uważa się za oazę stabilności. Z drugiej strony wciąż powtarza, że sam jest dla siebie zagadką. Jedno jest pewne, od lat nie zmienia się jego negatywny stosunek do garniturów, które traktuje jak zło konieczne i bałwochwalczy do ciężkich motocykli, które ujeżdża w długich trasach. Uwielbia obrazy Jana Stanisławskiego i akustyczne gitary ze szlachetnego drewna. Wiele jest rzeczy, które Bałtroczyka interesują: od budownictwa drewnianego na Warmii, aż po nowe techniki szpachlowania. To wszystko jest dla niego inspiracją. Tak powstają wciąż nowe fragmenty jego programu. Oto spotkanie z kolejną wersją jego opowieści, w której usłyszycie co też mu się przydarzyło w ostatnim czasie. Dla Bałtroczyka inspiracją jest wszystko - nawet przydrożne drobiazgi przetwarza na kolejne epizody swojego monologu.


Kulturalnie

17 lutego – Sztywny Pal Azji - The Best of Sztywny Pal Azji to legenda polskiej muzyki rockowej, która największą popularność zyskała w drugiej połowie lat 80. i pierwszej połowie lat 90. Zespół zagra po raz pierwszy nietypowy, akustyczny koncert w kameralnej sali Kuźni Kulturalnej. Największe przeboje zespołu wykonane w akustycznych aranżacjach z pewnością przypadną Wam do gustu i na długo zapadną w pamięć. Podczas tego wyjątkowego koncertu usłyszymy między innymi „Spotkanie z...” i „Wieża radości, wieża samotności” oraz wiele innych przebojów, a także garść nowszych utworów w ciekawych, niebanalnych aranżacjach wykorzystujących brzmienia akustycznych instrumentów. W ten sposób również Sztywny Pal Azji dołącza do artystów, którzy swoim fanom sprawić mogą muzyczną ucztę, możliwość poznania „delikatniejszych” stron dobrze znanych utworów. Jednocześnie nie oznacza to mniejszej dawki emocji i energii.

19 lutego – Janusz Radek z zespołem Stwierdzenie, że koncerty Janusza Radka są dla każdego, zakrawać może o banał. Jednak powracająca na jego koncerty publiczność, to zarówno widzowie w różnym wieku, jak i słuchacze cechujący się różnymi gustami muzycznymi. Projekt Radek z zespołem powstał bowiem z myślą o publiczności różnorodnej, ciekawej muzycznej nowości. Jednak w projekcie Artysta nie zapomina także o tych odbiorcach, którzy od wielu lat, z niesłabnącym zachwytem, wsłuchują się w jego najbardziej znane utwory. W koncercie z zespołem w przystępny, poruszający, ale jednocześnie odkrywczy sposób przedstawia widzom dotychczasową drogę. Nie zabraknie więc utworów, które już od wielu lat kojarzone są przez odbiorców z jego nazwiskiem. Artysta zaprasza do wspólnej podróży przez ostatnie projekty muzyczne. Znajdują się tu bowiem kompozycje, które dzięki magnetycznemu wokalowi Radka pozwalają słuchaczom doznać wyjątkowych emocji, ożywić najpiękniejsze wspomnienia i zapomnieć na chwilę o tym, co jest poza wybrzmiewającymi „tu i teraz” dźwiękami. Kuźnia Kulturalna, ul. Kostki Potockiego 24, 02-952 Warszawa, tel. 500 200 200, email: rezerwacje@kuzniakulturalna.pl

Luty Teraz Wilanów 25


świat na językach

konkurs fotograficzny

„Podróż z lemurem akiki” lemur akiki jest bohaterem programu autorskiego akiki’s Playhouse dla dzieci w wieku 4-8 lat realizowanego w szkole językowej The Palms. Maskotka towarzyszy im na każdej lekcji – dzieci czekają na spotkanie z nim i często zabierają ze sobą do domu!

Jak wziąć udział w konkursie krok po kroku:

od jakiegoś czasu lemur akiki dużo podróżuje i gdzie tylko to jest możliwe wykorzystuje swoje umiejętności językowe. dzieci zabierają go ze sobą na obozy i rodzinne wyjazdy w wakacje i na ferie. relacje z podróży można śledzić w magazynie Teraz wilanów oraz na Facebooku na profilu @lemurakiki

3. Wstaw zdjęcie na profil The Palms Wilanów lub The Palms Ursynów na Facebooku lub profile szkoły na mapach Google w dniach od 9.02.2020 do 29.02.2020 i oznacz je profilem @lemurAkiki jeśli korzystasz z Facebooka.

Relacje z podróży lemura Akiki można oglądać w artykułach z serii „Świat na językach” publikowanych w magazynie Teraz Wilanów. Lemur odwiedził już wiele krajów i prawie objechał świat dookoła. Był już w Australii, w Ameryce i, kiedy tylko to możliwe, odwiedza swój rodzinny Madagaskar. Zapraszamy wszystkie dzieci, które posiadają maskotkę lemura Akiki do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Podróż z lemurem Akiki”, który rozpoczyna się w ferie zimowe od 9 lutego 2020 i trwa do końca miesiąca tj. 29.02.2020 r. Konkurs jest otwarty dla wszystkich amatorów fotografii, którzy za pomocą smartfonu lub aparatu fotograficznego chcą podzielić się swoimi wspomnieniami z podróży, w których razem z nimi uczestniczył lemur Akiki. Wystarczy posiadać maskotkę lemura, którą można zakupić w szkole The Palms Wilanów, ul. Sarmacka 22 lok. 135 lub The Palms Ursynów, Al. KEN 19 lokal 2/6 (1 piętro). Pośpiesz się – liczba maskotek jest limitowana!

26 Teraz Wilanów Luty

1. Zabierz lemura Akiki w podróż w czasie ferii zimowych 2020 r. (9.02.–29.02.2020 r.) 2. Zrób zdjęcia w czasie podróży (maksymalnie możesz zgłosić 5 zdjęć), na których jest lemur Akiki. Oprócz lemura na zdjęciach może być również cała rodzina podróżująca z lemurem – tu jest pełna dowolność.

4. Dodatkowo wyślij zdjęcia na adres mailowy: m.wroblewska@thepalms.edu.pl – zdjęcia mogą mieć maksymalnie 2MB, żeby mieć pewność, że zostały zgłoszone do konkursu. 5. Razem ze zdjęciami napisz krótką relację z podróży – gdzie pojechał lemur, co zwiedził. Im ciekawsze będzie to opowiadanie, tym lepiej. 6. Jury konkursowe przejrzy zdjęcia i relacje z podróży w dniach 3–7 marca 2020 i jak najszybciej ogłosi zwycięzców! Wygraj voucher na kurs językowy w szkole The Palms, gry do nauki angielskiego i artykuł „Świat na językach” w naszym magazynie z Twoimi zdjęciami! Pełny regulamin konkursu znajduje się tutaj: http://bit.ly/konkurs_lemur_Akiki


W ryTmie karnaWału, W noWy 2020 rok

mama mia concepT sTore

28

MAMAMIA

concepT sTore r . o . y. a . l

W. i . l . a . n . ó . W

Święta już za nami, wchodzimy pełni optymizmu w nowy 2020 Rok. Niech będzie to rok pełen radości, szczęścia i miłości. Przed nami czas imprez karnawałowych i spotkań rodzinnych, na które polecamy szyte w Polsce ubrania marki aQademia oraz Holenderską markę DOLLY, które kupicie w MAMA MIA CONCEPT STORE.


niech żyje bal! chWilo TrWaj…

mama mia concepT sTore

29

MAMAMIA

concepT sTore r . o . y. a . l

W. i . l . a . n . ó . W

Polecamy Wam tak modny w nadchodzącym sezonie welur, który jest perfekcyjnym wyborem na imprezy oraz uroczystości, jak również tiul i przepiękne kryształowe aplikacje, które idealnie wpisują się w klimat karnawału. Przy produkcji naszych ubrań dbamy o wygodę i komfort naszych dzieci oraz stosujemy naturalne i przewiewne tkaniny. Nauczmy dzieci celebrować ważne momenty życia, dbać o przyjaźń i pielęgnować miłość oraz cieszyć się chwilą, odkryjmy razem z naszymi dziećmi dziecięcą radość.


MaMa Mia concept store ul. klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Wilanów (Część rekreacyjna w Royal Wilanów przy trampolinach) Godz. otwarcia: pon.– ndz.: 11.00–19.00


MAMAMIA

concepT sTore

dol ly By Le Petit Tom

®

MaMa Mia concept store ul. klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Wilanów (Część rekreacyjna w Royal Wilanów przy trampolinach) Godz. otwarcia: pon.– ndz.: 11.00–19.00


Profile for Teraz Wilanów

Teraz Wilanów luty 2020  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded