__MAIN_TEXT__

Page 1

świat na językach WaKaCJE Na HORyzONCiE

Nasze miasto: RELaCJa z WRęCzENia NagRÓd W i EdyCJi WiLaNOWSKiEgO KONKURSU pLaStyCzNEgO dLa dziECi

WyWiad:

„La vie est belle”, czyli jak przeżyć życie chwytając tylko to, co w nim piękne

WyNiKi i EdyCJi KONKURSU Na NaJpięKNiEJSzą WiLaNOWSKą WitRyNę HaNdLOWO-USłUgOWą


Nasze miasto

Co nowego w CKW?

12 stycznia 2013 Sobota w Centrum godz. 10.00 – 14.00, ZOOśka ul. Wiertnicza 26 10.00 – 10.45 Mali Einsteini Zapraszamynawarsztatynaukowepodczasktórychzgłębimytajnikiżywiołów. Trzęsieniaziemi,wybuchywulkanów,tornada-poznamyichsiłęorazprzyczyny powstawania! Sprawdzimytakżezjakąprędkościąmoże poruszaćsięwiatrizjakąsiłąmymożemynajszybciejdmuchnąćwwiatromierz, zktóregoodczytamyskalęBeauforta. Każdyuczestnikwarsztatówwykonasymulacjetrzęsieniaziemiatakżesamodzielnieskonstruujewybuchającywulkan! Koszt-30,00obowiązujązapisytelefoniczne(22–651–98–20lube-mailowe,centrum@kulturawilanow.pl) 11.00 – 11.45 "Cuda - Wianki" Zabawkowo Papier,rolka,kawałekplastikuipatyk.... Brzminudno?Nicbardziejmylnego! Zapraszamywświatkreatywnejtwórczości.PokażemyWam,jakzprostych,pozornienieużytecznych,rzeczymożna wyczarowaćskarby,zktórymitrudnobędziesięWamrozstać! Nazajęciachbędziemywarsztatowo nadawaćdrugieżycierzeczomjużniepotrzebnym! Będziemytworzyćzabawkiiskarby,a wszystkienaszekonstrukcjepozajęciach zabierzemydodomu! Koszt-30,00obowiązujązapisytelefoniczne(22–651–98–20lubmejlowe centrum@kulturawilanow.pl)

„Poranek teatralny” 13 stycznia (niedziela) godz. 11.45, Instytut Jana Pawła II ul. Hlonda 1 Poranekteatralny„Smok Wawelski”Legendao strasznymsmoku,któryzamieszkałnawawelskim wzgórzuwKrakowieoraz odzielnymJasiuszewczyku.Wbajcewystępują: król,królewna,przekupki krakowskie,Jaśszewczyki ogromnysmok. Serdeczniezapraszamy! Wstępwolny.

„Poranek teatralny” 20 stycznia (niedziela) godz. 11.45, Syta 123 Poranekteatralny„OKasi cogąskizgubiła”Bajkawg MariiKownackiej.Historia małejgęsiareczki,którejgąskiporwałzływilk. Wbajcebiorąudział:Góral,góraleczka,kowal,gąski,wilk,owieczkiikoza. Serdeczniezapraszamy! Wstępwolny.

Po ranek teatralny „Legendy Gór i Krako wa” 27 stycznia (niedziela) godz. 11.45, Zespół Szkół, ul. Gubinowska 28/30 CentrumKulturyWilanów zaprasza27styczna2013r. ogodzinie11.45do ZespoluSzkół,ul Gubinowskiej28/30naporanekteatralny.Zobaczyć będziemożnaPolskęwlegendzie:rówieśnikwidzów WojtekiGóraldziękiniezwykłejfajceprzywołają LegendęokróluBeskidzie, odwóchWisełkach-CzarnejiBiałejijakznichpowstałaWisła.Spotykamy teżRycerzaGiewontaiwysłuchamyjegoprzesłania.Zgór spłyniemyWisłądoKrakowa,gdziePolskiSmokWawelski przeganiatchórzliwychzamorskichrycerzyidopieropomysłowyKrakdamuradę.SłuchamyHejnałuMariackiegoidowiadujemysię,czemujesturwany.Wstępwolny.

2TerazWilanówStyczeń

XI Chóralny Wila nowski Wieczór Kolędo wy CentrumKulturyWilanówiWilanowskie TowarzystwoChóralnezapraszająwniedzielę,13stycznia2013r.,ogodz.15:00 doSanktuariumMatkiBoskiejTęskniącej wPowsinienaXIChóralnyWilanowski WieczórKolędowy. Wprogramieusłyszymykolędyipastorałkiwwykonaniuchórówizespołówz Warszawyorazokolic. Wstępwolny.Serdeczniezapraszamy!

Zima w Mieście 2013 Zima w mieście z Małym Einsteinem Zimawmieścieniemusibyćnudna!ZapraszamyzazajęciaiwarsztatyprowadzoneprzezMałychEinsteinów. Wprogramie:codzienneeksperymenty naukowe,warsztatykonstruktorskie, warsztatymanualneorazgryizabawy rozwijającekreatywnośćibystrośćumysłu!Gwarantujemyświetnązabawęiprofesjonalnepodejście! data: 28.01–01.02.2013, 04–08.02.2013-5dni czastrwania: 14.00–17.00-3hdziennie ilośćosób: max.15osób Animatorzy: zajęciaprowadzidwojeanimatorów:EwelinaRomanowska iKrzysztofMaracewicz. Cenaabonamentu:300zł.20zł/h cenazapojedynczezajęcia: 25zł/h/75zł1dzień Nieprowadzimylistyzapisów,zazapisaneuznajesiędziecko,któremaopłacone zajęcia,wprzypadkurezygnacjinależy zgłosićjąniepóźniejniż72godzinyprzed zajęciami(piątek25.01.2013dogodz. 14.00),wprzeciwnymwypadkunie zwracamyopłatyzazajęcia. Informacjepodnumeremtelefonu:22 6519820


Nasze miasto

KonkursnaNajpiękniejszą WilanowskąWitrynę Handlowo-Usługową Konkurs ogłoszony w listopadowym numerze cieszył się zainteresowaniem wilanowskich przedsiębiorców. Otrzymaliśmy wiele zgłoszeń wraz z fotografiami witryn punktów usługowo-handlowych. Członkowie jury konkursowego obejrzeli na zdjęciach – a często też na żywo – i subiektywnie ocenili wygląd frontów ocenianych miejsc. Członkowiekomisjitowyłącznieludzie,którymniejestobojętnepięknoWilanowa,asąto:architekt-urbanistaGuyPerry,z-caburmistrzadzielnicyWilanów ArturBuczyński,naczelnikwydziałuarchitekturyibudownictwadzielnicyWilanówKrzysztofTranda,redaktornaczelnanaszegomiesięcznikaMagaliGutierrez Carrasco,popularnyaktorAndrzejZieliński,prodziekanprof.ASPdrhab.Prot Jarnuszkiewicz,DevelopmentSpecialistPRCHNataliaPawluczuk,redaktornaczelnyArt&BusinessBogdanDeptuła,orazAndrzejMiklaszewskiprzedstawiciel SARP. Poprawiedwugodzinnejburzliwejnaradzieigłosowaniu,wyłoniono(częstoniejednomyślnie)Laureatównaszegokonkursu.WkażdejzczterechkategoriinagrodziliśmytrzynajpiękniejszewitrynywWilanowie.

BEST OF WILANÓW 2012 – WITRYNA Laureaci konkursu otrzymali m.in. naklejki: „Best of Wilanów 2012, WITRYNA”. Służą one do naklejenia w widocznych miejscach nagrodzonych lokali handlowo-usługowych (np. drzwi wejściowe, witryna) od wewnątrz, nadrukiem do szyby i są informacją dla klientów iż niniejsze miejsce otrzymało jedną z trzech nagród w konkursie (złota – miejsce I, srebrna – miejsce II, biała – miejsce III). Naklejki stanowią wyróżnik iż design, który prezentuje dana witryna i lokal został zauważony i nagrodzony. Pomysł nawiązuje do znanych oznaczeń Michelin – choć te świadczą o wysokiej jakości serwowanych dań. Na wypadek zniszczenia naklejki podczas próby jej przyklejenia, dodatkowe naklejki są dostępne w Urzędzie Dzielnicy Wilanów.

Styczeń TerazWilanów3

świat na językach WaKaCJE Na HORyzONCiE

Nasze miasto: RELaCJa z WRęCzENia NagRÓd W i EdyCJi WiLaNOWSKiEgO KONKURSU pLaStyCzNEgO dLa dziECi

WyWiad:

„La vie est belle”,

czyli jak przeżyć życie chwytając tylko to, co w nim piękne

WyNiKi i EdyCJi KONKURSU Na NaJpięKNiEJSzą WiLaNOWSKą WitRyNę HaNdLOWO-USłUgOWą

Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco Redakcja: ul. Sarmacka 18 lok.2, tel. 22 885 30 20 fax: 22 258 13 92 redakcja@teraz-wilanow.pl

Współpraca: Dorota Wójtowicz-Wielgopolan Klaudyna Pabudzińska-Kossek Małgorzata Wróblewska Wojciech Gontarz-Virion Adrian Gorkowski

Reklama: reklama@teraz-wilanow.pl tel. 22 885 30 20 gorkowski@teraz-wilanow.pl tel: +48 514 58 25 09

Na okładce: Jolanta Racinowska-Bogiel Foto: Radosław Nawrocki

www.terazwilanow.pl

WYDAWCA:LEMMONHOUSEsp.zo.o.02-972 Warszawa,ul.Sarmacka18lok.2,KRS:0000340072, SądRejonowydlam.st.WarszawywWarszawie, XIIIWydziałGospodarczyKRS,kapitałzakładowy50.000zł, REGON:142035681,NIP:9512294400


Nasze miasto

Foto: Mosur.Art.pl

KonkursnaNajpiękniejsząW Handlowo-Usługową

Kategoria A – Sklep spożywczy III miejsce „Sarmackie Smakołyki”

Kategoria A – Sklep spożywczy II miejsce „Witaminka”

Kategoria B – Restauracja, kawiarnia III miejsce „Sushi Atelier”

Kategoria B – Restauracja, kawiarnia II miejsce „Bistecca Bistro”

Kategoria C – Lokal handlowo-usługowy III miejsce „Ambasada Urody Medical Spa

Kategoria C – Lokal handlowo-usługowy II miejsce „Sweet Living Home Inspirations”

Kategoria D – Miejsce przyjazne dzieciom III miejsce „Bananaz”

4TerazWilanówStyczeń

Kategoria D – Miejsce przyjazne dzieciom II miejsce „MoloKidsCafe”


Nasze miasto

WilanowskąWitrynę Wponiedziałek,17grudnia2012roku,wUrzędzieDzielnicy Wilanówm.st.WarszawyburmistrzdzielnicyWilanówLudwikRakowskiwręczyłZwycięzcompamiątkowedyplomy oraznagrody.Wyróżnieniniekrylidumy iradościzezwycięstwa. KategoriaA–Sklepspożywczy I miejsce „Piwnica Smaków”, ul.Sarmacka20/137, II miejsce „Witaminka” Sklep Owocowo-Warzywny, ul.FranciszkaKlimczaka17lok.204, III miejsce „Sarmackie Smakołyki”, ul.Sarmacka10.

KategoriaA–Sklepspożywczy: I miejsce „Piwnica Smaków”

KategoriaB–Restauracja,kawiarnia I miejsce „Mała Czarna – Cafe&Coctails”, ul.FranciszkaKlimczaka5lok.86, II miejsce „Bistecca Bistro”, ul.AdamaBranickiego11, III miejsce „Sushi Atelier”, ul.FranciszkaKlimczaka17lok.209. KategoriaC–Lokalhandlowo-usługowy I miejsce „Home Sweet Home – Cafe&Shop”, ul.FranciszkaKlimczaka22lok.U3. II miejsce „Sweet Living Home Inspirations”, ul.Kazachska1, III miejsce „Ambasada Urody Medical Spa”, ul.KsiędzaPrymasaAugustaHlonda2.

KategoriaB–Restauracja,kawiarnia: I miejsce „Mała Czarna – Cafe&Coctails”

KategoriaD–Miejsceprzyjaznedzieciom I miejsce „Coccodrillo”, ul.AdamaBranickiego11, II miejsce „MoloKidsCafe”, ul.FranciszkaKlimczaka17, III miejsce „Bananaz”, al.Rzeczypospolitej18. Mamynadzieję,żenaszkonkurspozytywniezmotywował właścicielilokalihandlowo-usługowychdozwróceniawiększej uwaginawyglądnietylkowewnątrzsklepu,czykawiarni,ale przedewszystkimnato,jakprezentujesiędanemiejsce,podziwiane„przezszybkę”przezprzypadkowegoprzechodnia. WszystkimUczestnikomdziękujemyzaudział,anajlepszymz całegosercagratulujemyiżyczymydalszychsukcesówwNowymRoku. Posukcesietegorocznejedycji,możnasięspodziewaćw 2013rokukolejnejturyrywalizacji,awięc:Przedsiębiorcy, dbajcieoWasze„oknanaświat”,aświatsięoWasdowie!

KategoriaC–Lokalhandlowo-usługowy: I miejsce „Home Sweet Home – Cafe&Shop”

Styczeń TerazWilanów5 KategoriaD–Miejsceprzyjaznedzieciom: I miejsce „Coccodrillo”


Nasze miasto RELACJA ZWRĘCZENIA NAGRÓDWIEDYCJI WILANOWSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLADZIECI pt.„KOCHAM MOJEMIASTO”. Miesięcznik „teraz Wilanów”, Centrum Kultury Wilanów oraz pracownia „iN-Vi” mają przyjemność ogłosić WyNiKi i EdyCJi WiLaNOWSKiEgO KONKURSU pLaStyCzNEgO dLa dziECi pt. „Kocham moje miasto”, w którym udział wzięło dziesięć warszawskich placówek szkolnych i przedszkolnych oraz dzieci mieszkające na terenie dzielnicy Wilanów:

Foto: Mosur.Art.pl

– AkademiaUśmiechu, – Polsko–AngielskiePrzedszkole Artystyczne, – KID’SACADEMYPolsko–Angielskie Przedszkole, – SzkołaPodstawowanr115 im.WandyTurowskiej, – SzkołaPodstawowanr169 im.OrłaBiałego, – ZespółSzkółnr2wWarszawie im.WandyRutkiewicz, – ZespółSzkolno–Przedszkolnynr3, – Polsko–NiemieckaSzkołaSpotkań iDialoguim.Willy'egoBrandta wWarszawie, – PrzedszkoleNiepublicznenrI Kolegiumśw.StanisławaKostkiKSW „RadosneAniołki”oraz – SzkołaPodstawowanr190 im.OrłaBiałegowWarszawie. ORGANIZATORZY KONKURSU:

PARTNERZY:

SPONSOR WYSTAWY:

miesięcznik bezpłatny

FUNDATORZY NAGRóD:

6TerazWilanówStyczeń

FUNDATOR TORTU:

PARTNERZY MEDIALNI:


Nasze miasto KomisjaKonkursowawskładzie:dyrektorCentrumKulturyWilanówRobertWoźniak,GuyC.Perryzpracowniplanistyczno-architektonicznej„IN-VI”orazRedaktorNaczelna„TerazWilanów” MagaliGutierrezCarrasco,pozapoznaniusięzewszystkimi222 pracamizgłoszonymiwkonkursie,poburzliwejnaradzie,postanowiłanagrodzićnastępującychMłodychArtystów: Wkategorii„Dziecizgrupwiekowych3–5lat”zwyciężyłaLidia Kruzel.KolejnemiejscazajęłyMajaDubrawskaiZuzannaWojtczuk. Wyróżnieniaotrzymali:MajaCylkowska,bliźniętaKamilaiKacper Kaczmarek,KasiaTyc,KatarzynaKopczan,MichałKoziński,Ewa Grzegorczyk,JanKrzyżanowski,BorysKotynia,ZuzannaZwierzchowskaorazKorneliaKleczmar. Wkategorii„Dziecizgrupwiekowych6–9lat”tryumfowałaKarolinaLokwenc.NapodiumstanęłyrównieżMatyldaRakowskaoraz MartaSztejter.Wyróżnieniaotrzymali:NatalieWolak,LeonSobota, MartynaRzeczkowska,IgaSzawarska,MagdalenaKrzyk,Zosia Zemlok,HelenaSikorska,BorysGawart,KlaudiaWujcik,JuliaHykawyorazSoniaBłaszczak. Wkategorii„Dziecizgrupwiekowych10–12lat”najlepszyokazał sięDawidKarasch.TużzanimuplasowalisięAdamGazeckioraz ThanhMinhVu. Wyróżnieniaotrzymali:JuliaFiołnaorazMateuszWyskok. Dnia15grudnia2012rokuogodzinie11:00odbyłasięwystawa wszystkich222prac,zorganizowana–dziękiwsparciuiuprzejmościfirmyLEMMONHOUSESp.zo.o.,–wsiedzibietejfirmyprzy ulicySarmackiej18. TłumniezgromadzeniGoście–zarównomałoletniuczestnicykonkursu,jakiIchopiekunowie–szczelniewypełnilicałąpowierzchnię. Wielumilusińskichskorzystałozmożłiwościwłasnoręcznegowykonaniakartekświątecznych,wramachwarsztatówplastycznych, prowadzonychprzezpracownikówCentrumKulturyWilanów,inni zkoleizgromadzilisięwokółolbrzymiejchoinki,ozdobionejpluszowymimisiami,oczekującnarozlosowaniewspaniałychzabawek, czekającychnaszczęśliwcówwłaśniepoddrzewkiembożonarodzeniowym.Emocjesięgnęłyzenitu,kiedynasceniezaczęlisiępojawiaćZwycięzcyposzczególnychkategoriiKonkursu,żebypokazać światusiebieiswojedzieła,dostaćdyplomyigratulacjejury,a przedewszystkimodebraćgłównenagrodyzaI,IIiIIImiejsca. Dziękifundatoromnagród,dzieciotrzymałybardzoatrakcyjnezabawki.Autorzywyróżnionychpractakżedostaliupominkiicertyfikaty.Gdyjużustałaburzaoklaskówdlanajbardziejuzdolnionych plastyczniebohaterówtejuroczystości,rozpoczęłasięnieformalna częśćspotkania.Wieleosób,korzystajączokazji,składałosobieżyczeniaświąteczno–noworoczne,awtlesłychaćbyłopolskiekolędy orazzagraniczneświątecznehitymuzyczne. Największąpopularnościącieszyłsięspecjalnieprzygotowanynatę okazjęprzepysznytortufundowanaprzez„Batidę”iinnesłodycze. Tobyłaogromnafrajdamóctowarzyszyćtakmłodym,aletakbardzozdolnym,mieszkańcomWilanowawchwiliIchsukcesu.Ten czasspędzonerazemnatym„wernisażu”napewnozostaniewpamięciwszystkichobecnych.Razjeszczegratulujemyiprosimyo więcejprzecudnychrysunków,malunków,wydzieranek,wyszywanekikolaży. Wojciech Gontarz-Virion

Styczeń TerazWilanów7

Serdecznie zapraszamy ul. Hlonda 10/10, 02-972 Warszawa

tel. 22 253 78 39, pn–pt: 1100–1900, sob: 1000–1600


Nasze miasto Foto: Mosur.Art.pl

Elektrośmieci nie można wyrzucać do zwykłego śmietnika. Wiedzą to już nawet dzieci. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być odpadem niebezpiecznym i, w świetle obowiązujących przepisów, powinien zostać we właściwy sposób przekazany do utylizacji. Co zatem należy z nim zrobić? W wielu miejscach działają punkty, do których można takie odpady dostarczyć we własnym zakresie. Nie każdy ma jednak możliwość zorganizowania odpowiedniego transportu i pomocy przy wynoszeniu ciężkiego urządzenia z domu. W ramach kampanii społecznej organizacja odzysku Electro-System S.a. we współpracy z Remondis Electrorecycling oferuje mieszkańcom Warszawy i okolic BEzpłatNy odbiór wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego. pozbycie się starej lodówki, pralki lub kuchenki jeszcze nigdy nie było takie proste i wygodne. Usługa obejmuje również wyniesienie sprzętu z mieszkania, więc nie musicie się o nic martwić. Jeśli postanowicie zgłosić odbiór elektrograta, wystarczy, że zadzwonicie pod numer telefonu (22) 755-44-81 i pozostawicie zgłoszenie. Możecie także przesłać informację na adres elektrosmieci@remondis.pl lub skorzystać z formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.decydujesz.pl. W każdym przypadku uzgodniony zostanie dogodny termin odbioru. przy okazji zabrane będą także pozostałe elektrośmieci, czyli mniejsze agd, sprzęt komputerowy, sprzęt audio–video, elektronarzędzia, czy zabawki elektryczne lub elektroniczne. to ty decydujesz.pl – pozbądź się starego elektrograta, nie wychodząc z mieszkania.


Nasze miasto

ŚWIATŁOIWDZIĘK Festiwale Światła nie są niczym nowym. Na świecie odbywają się od wielu lat, w polsce zaczęło się w 2009 roku od festiwalu Skyway w toruniu, a potem dołączyła łódź i inne miasta. takie wydarzenie trafiło wreszcie do Warszawy, a dokładniej – do Wilanowa. imponujący rozmach, mnogość kreatywnych rozwiązań technicznych, połączenie historii ze współczesnością, a także dużo pozytywnej energii, spontanicznej zabawy, a przede wszystkim wspaniałe przyjęcie przez gospodarzy tego wydarzenia – Mieszkańców Wilanowa. a teraz zacznijmy od początku... Wsobotę,5.01.2013rokuodbyłasięinauguracjaIKrólewskiegoFestiwaluŚwiatławWilanowie,połączonazezwiedzaniemLabiryntuŚwiatła,czyliinstalacji świetlnej,zajmującejterenok.800m2 terenuwzdłużOranżeriiMuzeumPałacu wWilanowie. Zdjęcianieoddająwidokulabiryntu,rozświetlającegociemności.Totrzebazobaczyćnawłasneoczy!Naszczęścietaatrakcjabędziedostępnabezpłatnieażdo końcamarca2013roku.Osoby,któreniemiałyokazjidoświadczyćtrójwymiarowegomappingu(wyświetlanegonamurachMuzeumPałacuwWilanowie),który miałswojąpremierąpodczastegorocznych„DniWilanowaBiennaleSztuki”,mieli okazjęzrobićtoteraz,natomiastpozostalimoglinacieszyćoczyskromniejszym mappingiemfasadykolegiatyśw.AnnywWilanowie,wysłuchaćhistoriiMauzoleumPotockichlubpodziwiaćiluminacjębudynkupowstającegoratusza. Potakobiecującymrozpoczęciuucztydladucha,wniedzielępopołudniuprzyszedłczasna„daniagłówne”.Najpierw„podano”OrszakŚwiatła.KilkatysięcyludzipokonałodystanszdziedzińcaPałacuwWilanowieażdoplacuprzed ŚwiątyniąOpatrznościBożej,podążajączaaktorami„TeatruŻywego”zBielawy, którzyporuszalisięnaszczudłach,cochwilęziejącogniem,strzelającsnopami iskierzfajerwerków,tańczącigrającnabębnach,cobudziłopowszechnezdumieniepomieszanezzachwytemgapiów.Mniejwięcejwpołowiedrogiparadazatrzymałasię,abyprzezbliskopółgodzinysmakowaćfantastycznyspektaklognia. Artyścizaprezentowaliprzeróżnetechniki„tańcazogniem”.Całościtowarzyszyły fontannyiskieripłomienieognia.Takprofesjonalnie,aprzedewszystkimbezpiecznie,przygotowanewidowiskotoprawdziwaucztazarównodlastarszych,jak idlamłodszychwidzów. Podsceną,zbudowanąspecjalniepodŚwiątyniąOpatrznościBożej,programjasełkowyzatytułowany„IzerokarkonoskaPastorałka”zaprezentowaliaktorzyteatru „KlinikaLalek”zWolimierza.Pysznymdeserem,araczejgłównągwiazdądrugiego dniaIKrólewskiegoFestiwaluŚwiatławWilanowie,okazałsięMarekBiliński, przedstawionyprzezwiceburmistrzadzielnicyWilanówArturaBuczyńskiego,jako jedenztwórcówmuzykielektronicznej.Koncertokraszonopokazemlaserowym iwizualizacjami,acałąscenęorazfrontŚwiątynipodświetlono,conadałoimpiękny,świetlistycharakter.Muzykzagrałkilkanaścieutworów,poczymniebonadWilanowemrozświetliłysztuczneognie,kończąctymsamymdwudniowyfestiwal światła,dźwiękuiwdzięku. Wszystkiepropozycjeskonsumowaliśmyzesmakiem,więczniecierpliwościączekamynadokładkęwprzyszłymroku. Wojciech Gontarz-Virion

Styczeń TerazWilanów9


Nasze miasto ŚWIąTECZNYWILANÓW WKRÓLEWSKIM ROZMIARZE WokresieprzedświątecznymdlamieszkańcówWilanowaprzygotowanomnóstwociekawychatrakcji,spotkańorazwarsztatów,które wprowadziływszystkichwświątecznynastrój. Już15grudnia2012rokunaPlacuMiejskimwMiasteczkuWilanów odbyłosięrodzinne,wesołemalowaniewilanowskichbombekw królewskimrozmiarze.ZdziećmispotkałsięKrasnalPikselorazŚwiętyMikołaj,którzyprzygotowalidladziecimnóstwoatrakcjiorazkonkursówznagrodami.Finałemspotkaniabyłauroczystailuminacja choinki,pokazlaserowyorazpokazsztucznychogni. 23grudnia2012rokuulicamiWilanowaprzeszłaniecodziennaParada Świąteczna,którą,weskorciepolicjiistrażymiejskiej,prowadziłpsotnyDiabełekorazsympatycznyKrasnoludek,wybijającyrytmnabębenku.Najważniejsząosobistościątegoniezwykłegoorszakubył, oczywiście,ŚwiętyMikołaj,niosącywielkidzwon,któregodźwięk wprowadziłwszystkichwświątecznynastrój.AsystowałamuKrólewnaŚnieżkasypiącazgóryśniegiem,atakżepuszystyBałwanek,przekomarzającysięzDiabełkiem. PieczenadwszystkimsprawowałaKrólowaŚnieguzpomocądostojnychAniołów.Wszystkiebajecznepostaci-dziękiszczudłom-były widocznezdalekaiwyglądałyzjawiskowo.Pomimoostregomrozu mieszkańcylicznieuczestniczyliwtymwydarzeniui,jakwynikazkomentarzyuczestnikówakcji,tociekawainicjatywa,którąnależałoby powtarzaćrokrocznie. ParadazakończyłasięnaSkwerzePrymasowskim,gdzie,wtowarzyszeniusztucznychogni,bajecznepostacirozpoczęłyhappening,któregozwieńczeniembyłowręczeniedzieciomświątecznych prezentówprzezsamegoŚwiętegoMikołajaiJegoasystentów.WilanowskiejParadzieŚwiątecznejtowarzyszyłtakżeWilanowskiJarmark Bożonarodzeniowy,któryodbyłsięwzdłużulicyStanisławaKostkiPotockiego.Natych,którzyniezdążyliwcześniejkupićprezentówdla najbliższychlubproduktównaświątecznystół,czekałystoiskaze świątecznymiwypiekami,wędlinamiipieczywem,atakżewyrobyrękodzieła,biżuteriaorazakcesoriaiozdobyświąteczne.

CKW

Foto: Mosur.Art.pl

10TerazWilanówStyczeń


Nasze miasto

WILANÓW MILIONAŚWIATEŁ

Wczwartek,20grudnia2012roku,ogodzinie16:00Burmistrz DzielnicyWilanówLudwikRakowskiwrazzdyrektoremMuzeumPałacuwWilanowiePawłemJaskanisemuruchomiliświątecznąiluminacjęprzedpolaPałacu. Chwilępogodzinie16.powstałydwieświetlnebramypołączonebaldachimem.Stojącpodnim,miałosięwrażenie,jakbysięleciałopo rozgwieżdżonymniebie. Bramyibaldachimświetlny,prowadzącenapałacowydziedziniec,powstałyprzywspółpracyZarząduDzielnicyWilanówzDyrekcjąMuzeumPałacwWilanowie. CzwartkowailuminacjastanowiłazapowiedźIKrólewskiegoFestiwalu Światła,któryodbyłsięwWilanowie5i6stycznia2013roku. Dladzieciidorosłychwpierwszyweekendnowegorokuprzewidzianoliczneświetlne(iświetne)atrakcje,m.in.świecącylabirynt,atakże mappinghistorycznyMuzeumPałacuwWilanowieorazparadęispektaklogniawwykonaniuTeatruŻywego. Świetlisteatrakcjemożnabędziebezpłatniepodziwiaćdokońcamarca 2013roku.Zapraszamy,bowartojezobaczyćnawłasneoczy.Taka okazjamożesięjużniepowtórzyć.

Styczeń TerazWilanów11


Nasze miasto POLNORD ZAWARŁ KOLEJNE UMOWY NAJMU W WILANÓW OFFICE PARK Wdniu28grudnia2012r.Polnordpodpisałumowynajmupowierzchni biurowejwkompleksieWilanówOfficeParkzHill+KnowltonStrategies orazYoung&Rubicam. WilanówOfficeParkstajesiępożądanymadresembiznesowymnawarszawskimrynkunieruchomościkomercyjnych.Nowinajemcywprowadzą siędobiurnaparterzebudynkuB3,oddanegodoużytkuwewrześniu 2012r.Jesttonajnowszybudynekwkompleksiebiurowym.Obecniefinalizowanesąpracewykończeniowewewnątrzbiurowca,zagospodarowanotakżeterenwokółbudynku.OdmomentuoddaniabudynkuB3 Polnordpodpisałumowynajmuz3znaczącymifirmami:CSLBhering, HDSorazLevi’s. Hill+KnowltonStrategieswynajmielokalołącznejpowierzchniprawie 660m2.Taagencjakomunikacyjnaipublicrelationsoglobalnymzasięgu działaniaposiada83biuraw46krajachidziałanarynkuodponad80lat. Young&Rubicam,międzynarodowaagencjamarketingowaposiadająca 186biurnacałymświecie,wynajmie810mkw.powierzchnibiurowej. Obieumowyzostałypodpisanenaokres60miesięcy,najemcywprowadząsiędobiurwykończonychpodklucz1marca2013r.PodczasnegocjacjiPolnordreprezentowałafirmaAvestusRealEstate,anajemców JonesLangLaSalle. Bardzo cieszy nas zainteresowanie najemców, gdyż oznacza to, że firmy przywiązują coraz większą wagę do przyjaznego i komfortowego środowiska pracy. Wilanów Office Park spełni nawet te najbardziej wygórowane oczekiwania. Jesteśmy pewni, że z czasem stanie się jednym z najważniejszych centrów biznesowych stolicy. Prowadzimy zaawansowane rozmowy z kolejnymi potencjalnymi najemcami–powiedziałprezesPolnordS.A.,PiotrWesołowski. WilanówOfficeParkjestnowatorskim,ekologicznymkompleksembiurowymoferującymponad40tys.mkw.powierzchnibiurowej.Dotejpory wybudowanezostały3budynki,jedenzakupiłaspółkaAssecoPolandS.A., drugiwcałościwynajęłaspółkaPol-AquaS.A.Wszystkiebudynkiposiadają ekologicznecertyfikatyBREEAM.Usytuowanesąnaobszarzeobjętym wymogiemzachowania50%biologicznieczynnejpowierzchni.Biurowce wybudowanesązproekologicznychmateriałów,ponadtosąwyposażone winteligentnesystemyoszczędzającewodęienergię.

12TerazWilanówStyczeń

WAŁ NA WYKOńCZENIU, A POtOK ZNÓW POPŁYNąŁ Dnia21grudnia2012roku,wobecności burmistrzadzielnicyWilanówm.st.WarszawyLudwikaRakowskiego,dyrektora OddziałuWarszawskiegoWojewódzkiego ZarząduMelioracjiiUrządzeńWodnychi dyrektoranaczelnegotegoprzedsiębiorstwa,jakrównieżwykonawcówzadania „OdtworzeniekorytaPotokuSłużewieckiego”,odbyłosięuroczystezakończenietegoprojektu. Kompleksowyzakresrobót–poczynającododmulaniadnapotoku,ana pracachporządkowychkończąc–maistotnywpływnapoprawębezpieczeństwaprzeciwpowodziowegoosiedli położonychwzdłużtejczęściPotokuSłużewieckiego. Mamyszczerąnadzieję,żezagrożenie powodzioweraznazawszeopuściłopołudnieWarszawy. Tegosamegodniadowiedzieliśmy,żeWał Zawadowskijestjużprawiegotowy.WojewódzkiZarządMelioracjiiUrządzeńWodnychpoinformowałobliskiejzakończeniaprzebudowieistniejącychwałówprzeciwpowodziowych lewobrzeżnegoodcinkarzekiWisły. Kosztcałkowitypracwyniesieblisko11,1mlnzł,zczegom.st.Warszawa sfinansuje4,81mlnzł,aWojewódzkiFunduszOchronyŚrodowiskaiGospodarkiWodnejrówne4,5mlnzł. Zgodniezharmonogramem,dotychczaswydanoniespełna9,2mlnzł,realizując98%przesłonywkorpusiewałuprzeciwpowodziowego,awięcdozakończeniapozostałyniewielkieprace,związanezprzesłoną,orazrobotyziemnei robotywykończeniowe,aprzedewszystkimbudowadrogitechnologicznejna szczyciewału. FirmaWARBUDS.A.podjęłasięzakończeniapraczkońcempaździernikabieżącegoroku.Obytylkopogodasprzyjałaśmiałymplanomwykonawcówtejinwestycji.


Nasze miasto

BUDOWAPRZEDSZKOLA RUSZYŁAPEŁNąPARą Wśrodę,19grudnia2012roku,odbyłosię–długowyczekiwaneprzez mieszkańcówWilanowa–wmurowaniekamieniawęgielnegopodbudowęnowegoprzedszkolapublicznegoprzyulicyŚwiętejUrszuliLedóchowskiejnaterenieWilanowaZachodniego. Uroczystośćuświetniłswojąobecnościąwiceprezydentm.st.Warszawy MichałOlszewski(wzastępstwieHannyGronkiewicz–Waltz),burmistrz dzielnicyWilanówLudwikRakowski(wrazzdwomazastępcami:Arturem BuczyńskimiTomaszemCiorgoniem),dwojeprzewodniczącychRady DzielnicyWilanów:HubertKrólakiDorotaVirion,zastępcadyrektora BiuraEdukacjiPaniBeataMurawska,proboszczŚwiątyniOpatrznościBożejks.drPawełGwiazdairadnidzielnicyWilanów:BożenaLaskowska, KatarzynaRadzikowska,KrzysztofKanabusiMarcinPuchalskiorazprzedstawicielefirmySKANSKAS.A.,któraodpowiadazacałąinwestycję,atakżearchitekcizPracowniArchitektonicznejBNS,odpowiedzialnejza projektbudynku. Opróczaktuerekcyjnegopodpisanegoprzezwładzemiastainaszejdzielnicyorazradnychipozostałychgości,wspecjalnejtubie,wmurowanejw ścianępowstającegobudynku,znalazłasiętakżewilanowskamonetaoraz aktualnaprasa.Oczywiście,wsrebrnejkapsuleniemogłozabraknąćgrudniowegonumeru„TerazWilanów”. Dwukondygnacyjnybudynekprzedszkolazaprojektowanodla250dzieci, podzielonychna10oddziałówdlapociechwwiekuod3do5lat.Dobudynkubędąprzylegałyażtrzyplacezabaw. Wbudynkuznajdąsięsaleedukacyjnezzapleczemsanitarnymimagazynowym,salerekreacyjno–zabawowe,pomieszczeniadyrektora,kadrynauczycielskiej,sekretariatu,logopedy,psychologaipomocy przedmedycznej,kuchniazzapleczemorazczęściowozadaszonytaras, służącyjakododatkowyplaczabawdladzieci. Budowaprzedszkolajestpierwszymetapembudowyobiektunadziałce przeznaczonejpodbudowękompleksuoświatowego,złożonegozprzedszkolaiszkołypodstawowejzwielofunkcyjnąsalągimnastyczną. Przygotowywanyjestjużprojektszkołypodstawowejdla500uczniów. Jeszczewtymrokuplanowanejestuzyskaniepozwolenianabudowę,a dwuletniepracebudowlanepowinnyrozpocząćsięwroku2014.BurmistrzLudwikRakowskiobiecałpodjąćstaraniaobudowężłobka,aledecyzjawtejsprawiezapadniedopierowdrugiejpołowietegoroku. Terminwykonaniaustalononawiosnę2014roku,takabyodwrześnia placówkaprzedszkolnamogłaprzyjąćdzieci,natomiastszkołapodstawowamaszansęzostaćoddanadoużytkujużdwalatapóźniej. Łącznienabudowęprzedszkolaprzewidzianokwotęblisko13,1mlnzł,a szkołypodstawowej–19,7mlnzł. Życzymywykonawcomdużosatysfakcjizprowadzonejinwestycji,sprzyjającejaury,aprzedewszystkimbezpieczeństwapodczaswszystkichwykonywanychprac. Wojciech Gontarz-Virion

Styczeń TerazWilanów13


Nasze miasto NawykładziefirmyRE/MAXTopNieruchomościzMiasteczkaWilanów, agentkibiura–AgataNiedźwiecka,KarolinaBrzezińskaiMalwinaTokarz– uczyłydzieci,jakważnejestzdobywaniewiedzyirozwijaniezainteresowań. RE/MAXtopierwszasiećfranczyzowa,którejudałosięprzeprowadzićponad miliontransakcjiwciągujednegoroku.NaprzykładzieogromnegosukcesufirmyzarównowPolsce,jakinaświecie,agentkiprzygotowałyprezentacjęna temat„Jakbyćskutecznym?”.Ponieważlogofirmystanowibalon,szkolnykorytarzwypełniałyfirmowebalonyRE/MAX.Firmawystawiłarównieżswoje stoiskonakorytarzuszkolnym,zbalonamiigadżetamidladzieci.

IIFestiwalNaukiwSzkolePodstawowej nr169im.OrłaBiałegowWilanowie Wdniu22listopada2012r.wSzkolePodstawowejnr169im.OrłaBiałegoodbył sięIISzkolnyFestiwalNauki„Orłynatropie”.Wwydarzeniuwzięliudziałradni DzielnicyWilanów:BożenaLaskowska,KrzysztofKanabus,dyrektorzywilanowskichplacówek:AnielaTrefońzZespołuSzkolno-PrzedszkolnegoNr2,Katarzyna PotrzebowskazGimnazjumNr116,EwelinaJankowskaiAnnaZalewskazZespołuSzkółNR79.Organprowadzący–UrządDzielnicyWilanów–reprezentowała AgnieszkaPorębska.JednymzorganizatorówfestiwalubyłaAnnaKrokosz.Nagród dladzieciniezabrakło–pozarodzicami,którzyprzynieśliwieleupominków–jednymzgłównychsponsorówbyłafirmaRE/MAXTopNieruchomościzMiasteczka Wilanów.Ponadtozabawkiufundowałsklep„Światzabawek”,równieżzMiasteczka zul.Hlonda. GłównąatrakcjąimprezybyłwykładPiotraSzreka,kierownikaMuzeumGeologicznegoPaństwowegoInstytutuGeologicznego–PaństwowegoInstytutuBadawczego,pt.„Dinozaury,dawnimieszkańcyZiemi”.PiotrSzrekomówiłwnimwiedzęna tematdinozaurówwkontekściepolskichznalezisk.Podkreśliłonpolskiezasługiw badaniachdinozaurów,wskazującm.in.nawątekwyprawdoMongolii,odkrycia opierzeniadinozaurówprzezGerardaGierlińskiego,czyostatniośladówprzypuszczalnegopradinozaura–Prorotodactylus–stwierdzonegopierwszyrazprzezTadeuszaPtaszyńskiegoiopisanegodokładniem.in.przezGrzegorza Niedźwiedzkiego.Niespodziankąbyłszczególnyeksponat:odciskłapydinozaura. PonadtoCezaryKrawczyński,pracownikMuzeumZiemiPolskiejAkademiiNauk, wswojejprelekcji„Zwierzętazdawnychepok”przybliżyłdzieciomzagadnienia, związanezezwierzętami,któreżyływczasachzlodowaceńiokresówmiędzylodowcowych.Uczniowiemieliokazjęzapoznaćsięzoryginalnymiokazamikościdużychssakówplejstocenu,takichjak:słońleśny,mamut,nosorożecwłochatyi prażubr.

14TerazWilanówStyczeń

AndrzejDąbrowskizfirmy„ProjektInspiracja”wygłosiłprelekcjęnt.„Jakzbudowaćswojeszczęściejużwmłodymwieku”.Uczniowiemoglizobaczyćsiebieiswoichrówieśnikówwoptymistycznymzwierciadle,inaczejmówiąc założyćróżoweokularyizapomniećocodziennychtroskach.Dziecidostały nakoniecfolderyzewskazówkamint.budowaniaszczęścia.PrzemysławKrokoszwswoimwykładzie„Telefonyprzyszłości”przedstawiłdzieciomhistorię telefonuorazzaprezentowałnowatorskieprototypytelefonów,oparteonowemateriałyozaskakującychwłaściwościach,takichjaksamooczyszczającasię powierzchnia,elastycznewyświetlacze,projekcjeholograficzneitp.Festiwal zakończyływarsztaty„Zumba,jakzdrowoiaktywnieżyć”,poprowadzone przezAnnęBudnicką,absolwentkęAkademiiWychowaniaFizycznegowWarszawie,instruktorkęzumby,uczestniczkęzawodówidebiutówfitnesssylwetkowy.Ponadtoodbyłysięjeszczewarsztatyedukacyjne,prowadzoneprzez doświadczonychnauczycieliszkołyorazosobywspółpracujące:„Papierowe niespodzianki”(ElwiraJuszczak),„Myślę,więcjestem”(AngelikaDuda),„DoświadczeniaPrzyrodnicze”(IzabelaJasny),„Eksperymenty”(JoannaSarzyńska), „Robotyka”(pracownicyfirmyi-COUNT),„Porcelana”(PaulinaBiernacka-Noceń),„Pracasędziego”(MariuszBelowski),„Młodzifinansiści”(pracownicy BankuPKOBP)„Ulepieniztejsamejgliny”(AleksandraPałasz). WprzerwachmiędzywarsztatamiiwykładamiuczniowieigościemoglizapoznaćsięzpublikacjaminastoiskuPaństwowegoInstytutuGeologicznego.Pracownikinstytutu,BarbaraRuszkiewicz,udzielałapomocyiodpowiadałana wszelkiepytania.Zaniewielkąsumęmożnabyłonabyćciekawąksiążkępodróżniczą(„Wlodachdalekiejpółnocy”),pozycjeobogactwachnauralnychPolski(„Sezampolski.Wposzukiwaniupodziemnychskarbów”)czyżyciu dawnychorganizmów.Szkołaotrzymaławprezenciezestawtychpiękniewydanychksiążek. CałośćakcjikoordynowaładyrektorszkołyMariannaSudzińska,którawkażdej sytuacjisłużyłapomocą,ajejprofesjonalnedziałanieiogromnedoświadczenie sprawiły,żeIISzkolnyFestiwalNaukizakończyłsięprawdziwymsukcesem. Anna Krokosz & Agnieszka Gmaj


Nasze miasto Wilanowskamłodzież znówwakcji… MłodzieżzXXXVIIILOim.StanisławaKostkiPotockiegowWilanowiejużporazdrugiwzięłaudziałwWilanowskimProgramieAktywnościLokalnejwramach projektu„Aktywizacjazawodowairozwójkompetencji społecznychosóbpozostającychbezpracywDzielnicy WilanówwspółfinansowanegoprzezUnięEuropejską wramachśrodkówEuropejskiegoFunduszuSpołecznego”,organizowanegoprzezOśrodekPomocySpołecznejDzielnicyWilanów. Celemgłównymprojektubyłozwiększenieaktywności społecznej,zawodowejiedukacyjnejmłodzieżyatakże ichrodzicówdlaktórychobyłysięwarsztaty„Strefarodzica”. Wramachprojektuzastosowanoinstrumentyaktywnej integracjiwpostacitestówosobowościowychorazindywidualnekonsultacjezbrokeremedukacyjnym.Szkoleniaedukacyjnemiałynacelurozwijanieumiejętności społecznychtakichjak:radzeniasobiezestresem,komunikacjiinterpersonalnejirozwiązywaniakonfliktów, asertywności,autoprezentacjiiaktywnościnarynkupracy,laboratoriummłodegoobywatela.CentrumKultury Wilanówwramachwarsztatówartystycznychzrealizowałowarsztatyfotograficzne,filmowo-reżyserskieoraz muzyczne.Wilanowscylicealiścipodczasrealizacjiprojektuuczestniczylitakżewwyjściachkulturalno-integracyjnych.UczestnicyprojektuodwiedziliCentrum NaukiKopernika,ZachętęNarodowąGalerięSztuki, MuzeumFryderykaChopinawWarszawie,WarszawskieFiltryLindleya,atakżekinooraztorgokartowy.W ramachprogramuznalazłsiętakże3dniowywyjazdintegracyjno-szkoleniowydoKazimierzaDolnego. W2013rokuodbędziesięjuż3edycjaWilanowskiego ProgramuAktywnościLokalnej.

Styczeń TerazWilanów15


Foto: Radosław Nawrocki

Wywiad

„La Vie es

CZyLi jaK pr ChWytająC tyLKo to

Jolanta R acinowska–Bogiel, niegdy mieszkańców Wilanowa) dekorato niezwykłego duetu, jakim jest, uznan Sarapata. Wielbici TerazWilanów: PaniJolu,Chińczycywłaśnieświętująkoniecstarego roku,aPanipoczątekspektakularnegosukcesuwystawy,jakązaprezentowałaPaniwPekinie,zracjizawarcianietypowejspółkizuznanąna świeciemalarkąJoannąSarapatą.Jaktosięstało,że,poniespełnarocznejdziałalnościGaleriiSarapata,udałosięWamtrafićnaArtChinaFairi zrobićtakiewrażenienachińskiejpubliczności?Czytobyłapewnainwestycja,czymiałyścieświadomośćdużegoryzyka? JolantaRacinowska–Bogiel:Możepowiemnieskromnie,aleniemiałamnajmniejszychobaw,żemojawspólniczkaJoannaodniesiesukces, nawetwkrajutakodległymkulturowoodPolski,jakimsąChiny.Ato dlatego,żeJoannajestniezwykłąartystką,cenionąwszędzie,gdzietylkoJejpracesąwystawiane.Chińczycyrównieżpoznalisięnawartości tejmalarkii,choćJoannamiałapoczątkowowątpliwości,czytegorodzajusztukazostaniepozytywnieodebrananachińskimrynku,mojaintuicjapodpowiadałami,żetodobrykierunek,któryzaowocuje sukcesem. TW:AlejakimcudemzaproszonoWasna,bądźcobądź,targisztuki chińskiej?CzyPaniSarapatamajakieśtajnepowiązaniazChińskąRepublikąLudową?Wiemy,żejestartystką,któramanietylkowyjątkowy talent,alerównieżbujnąbiografię.AleChiny?Ktobyprzypuszczał. J.R.-B.:MuszęPaniązasmucić,aleniejesttowcaletakieenigmatycznei wartepisaniaotymksiążki.Poprostuzwykłyprzypadek.Zdarzyłosię, żewczerwcupoznałamwybitnegochińskiegośpiewakaoperowego LiuKeqinga,którytakzachwyciłsiępracamiJoanny,wiszącymiwnaszej galerii,żezapunkthonorupostawiłsobiepokazanieichswoimrodakomwChinach.Itobyłjegopomysłijegopraca,bynastamściągnąći wystawić.Myjedyniedobrzesiędotegoprzygotowałyśmyiudałosię. ObrazySarapatycieszyłysięogromnympowodzeniempodczastej trzydniowejwystawy. TW:Aleczytooznacza,żeGaleriaSarapatajestjużtakznanaiceniona,żeprzyjezdniartyściwstępujądoniej,byodhaczyćnajważniejsze punktydozobaczeniazWarszawie?Inawetwielcyśpiewacyoperowi tutrafiają? J.R.-B.: Mamnadzieję,żekiedyśtakbędzie,alepókicoPanLiuKeqing, przyjechałdoWarszawyzkoncertem,któryzdecydowałamsięsponsorowaćitakpoznaliśmysięwSaliBalowejZamkuKrólewskiego. Wspólnaznajoma,światowejsławypolskaskrzypaczka,PatrycjaPiekutowska,zaprosiłaKeqingadonaszejgaleriiionzachwyciłsiętym,co zobaczyłnaekspozycji.Notabene,Patrycja,zracjiswoichpowiązańz Chinami(bardzodużotamkoncertuje),równieżnamniezmierniepomogławorganizacjicałegochińskiegoprzedsięwzięcia.

16TerazWilanówStyczeń


Wywiad

st BeLLe”,

rZeżyć żyCie, o, Co W niM pięKne.

yś rozchwytywana (nie tylko wśród rka wnętrz, a dziś – druga połowa na nawet przez Chińczyków, galeria ielka sztuki życia. TW:Itobyłichpomysł,bypokazaćSarapatęwChinach,czytoPani podpowiedziałaimtakaideę? J.R.-B.: Muszęprzyznać,żeLiucałkowiciemniezaskoczył,gdywyszedłztąpropozycją.Wydawałamisięonacałkiemnierealna,aleon dopiąłswegoitowbardzokrótkimokresieczasu,boponiespełna pięciumiesiącach.Przypierwszejokazji,jakątylkoLiuznalazł,wswoim krajuudałomusiępokazaćto,cosamzobaczyłtysiącekilometrówod domu,wmałejprywatnejgaleriinaulicyPięknejwWarszawie.Urocze,prawda? TW:AleprzecieżtobyłytargisztukichińskiejwPekinie,aniepolskiej wChinach? J.R.-B.: Zgadzasię.Jarównieżbyłamzaskoczona,aleokazujesię,że Chińczycysąniezwykleotwarcinato,codziejesiępozagranicami Chin,i–zupełniewbrewtemu,cokiedyśwpajanoimjużoddziecka, żewszystko,coleżypozaChińskimMurem,jestświatemdiabła–chcą sięgaćjaknajdalejipoznawaćnawetnajbardziejegzotycznedlanich kultury.Dlategowystawępolskiegomalarstwaprzyjęlizzainteresowaniemidużymaplauzem.Oczywiście,zpewnościądużązasługęwtym przedsięwzięciumuszęprzypisaćnaszemuprzyjacielowiLiu,któryma niezwykłewpływywChinach,ijestbardzozaangażowanywpromowanietego,cochińskie–naświecie,atego,coświatowe–wChinach.Toniezwykłyczłowiekicieszęsię,żepoznałamgo.Pozatym,na ArtChinawystawiałysięteżgaleriezNiemiec,Rosji,Francji,czyAustralii,azPolski,oprócznas,RafałOlbiński. TW:AjakChińczycyzareagowalinaakty,któreprzecieżnieciesząsię tamzbytniąpopularnością? J.R.-B.: MyzJoannąteżsiętegoobawiałyśmy,dlategoJoasiastworzyła całąnowąwystawęspecjalnienarynekchiński.Naszczęściewpadała wtakitrans,żezciągutygodniapotrafiłanamalowaćpięćobrazów. ChybatawizjamultimilionowegospołeczeństwaChintakjąnatchnęła, że,jakprzyszłonampóźniejszykowaćobrazydotransportu,tookazałosię,żejestichwięcej,niżmogłyśmywystawić.Alezmierzamdotego,żeJoannanamalowałaobrazyróżne,nietylkoakty,iChińczycy podziwialijeztakimentuzjazmem,jakiegoniewidziałamdotychczas nanaszychwernisażachwWarszawie.Podchodzili,wzdychali,kucalii podziwiali,jakbytobyłoistneobjawienie.Byłampodogromnymwrażeniem,ileminutpoświęcalinaprzyjrzeniesiękażdemuobrazowiz osobna.Totylkoświadczyotym,jakąwrażliwośćmająciludzie.Z drugiejstrony,sztukachińskajestjakaśtakaszara,nostalgiczna,bynie powiedziećponura,imożedlategoobrazyJoasiprzyciągałygłębiąkolorówiichróżnorodnością.Nawetochronatargówzchwilą,gdy

Styczeń TerazWilanów17


Wywiad ostatnigościeopuściliwystawę,podchodziłaiwpatrywałasięwnaszeobrazy. Ilerazyusłyszałamwciągutychtrzechdni„fresh,beautiful,wonderful”,ażtrudnomibyłozliczyć.Tobyłonaprawdębardzomiłedoświadczenie. TW:Czytooznacza,żewszystkietepracesprzedałysięnapniu? J.R.-B.: Nietakiebyłonaszezamierzenie.Niechodziłonamoto,bywysprzedaćwszystkonatychmiast,araczejbypokazaćsięwChinachobjazdowo.Dlategoweszłyśmywewspółpracęztamtejszymmarszandem,któryterazjeździ poChinachipokazujenasząkolekcję,aprzyokazji,oczywiście,zbierazamówienianato,cowniejjest,inakolejneprace,jakieJoannanamaluje.Całata podróżbyładlanasniesamowitymzaskoczeniem,bo,choćjaczułampodskórnie,żeJoasiępokochająrównieżChińczycy,tonieprzypuszczałam,żebędą nastamażtakgościć–iściepokrólewsku.Poczułyśmysięzupełniewyjątkowo. Wciągupięciudni,Liuobwiózłnasponajbardziejniezwykłychmiejscachi przedstawiłniezwykłymprzyjaciołom.Prominentom,najwyższychlotówartystominawetbyłyśmyzaproszonedonaszegopolskiegoambasadoranakolację.Przeżyłyśmywspaniałechwilenakoncerciepolskiejorkiestry„Sinfonia Iuventus”iwspomnianejwcześniejPatrycjiPiekutowskiejwpekińskiejoperze. „NationalCenterforthePerfomingArts”jestjedynymmiejscem,gdziepodjednymdachemznajdujesięfilharmoniana1500osób,operana2200widzówi dwateatrypo1000miejscwkażdym.Pozatym,wyglądajakpieczarka... TW:CzylimożePanisobiedziśpowiedzieć,żeniezawiódłPaniąinstynkt, zmysłbiznesowy,czyjakkolwiekbytonazwać,iinwestycjawspółkęzPaniąSarapatątoudanypomysł? J.R.-B.: WiePani,jadotejspółkiniepodchodziłam,jakdodobregointeresu, okazjinazarobienienaJejtalencie.WeszłamzJoasiąwspółkęzpoczuciapiękna,zuwielbieniasztukiiszczególnegozainteresowaniaJejmalarstwem.NadługonimpoznałamJoasię,ceniłamJejobrazyibardzochciałammiećchoćjeden. AleonawyjechałazPolskiinanaszymrynkubardzorzadkomożnabyłokupić cośSarapaty.KochałamteJejprace,niewiedzącnawet,żewisząwdomachtakichludzijakMadonna,JoséCarreras,RossydePalma,czyEltonJohn.Nigdy nawetniemarzyłamotym,żerazemstworzymygalerię,którabędzieJejautorskągalerią.ŻebędęmiaławyłącznośćnapokazywanieJejobrazów,alboże Onanamalujemojeakty.Życiesprawiaprawdziweniespodzianki.Nawetmito dogłowynieprzyszło,gdywzdychałam,widzącJejpraceatowkatalogach,a towInternecie,czygdzieśprzypadkiemwjakimśdomu. TW:AlePanidompękawszwachodniezwykłychobrazów.Wśródznajomych jesteściePaństwozmężemuznawanizakoneserówsztukiitonietylkomalarstwa.Waszaprywatnabibliotekaniezwykłychwoluminówistarodrukówjest takpokaźna,żemogłabyPanizpowadzeniemotworzyćantycznąksięgarnię. DlaczegopostawiłaPaninamalarstwoijakdotegodoszło,żeniemusijużPani marzyćoposiadaniuobrazuSarapaty,bomaPanicałąichgalerię? J.R.-B.:NowidziPani,tokolejnyprzykładtego,żeżyciemrządziprzypadek. Przynajmniejmoimżyciem,przypadek,zktóregozawszewynikacośdobrego. ItuzaczynasięrolaWilanowa,wktórymtonaurodzinowejimprezieMarioli Bojarskiej–Ferencpoznałammojąwieloletniąidolkę–JoannęSarapatę.Zchwilą,gdyprzekroczyłamprógdomugospodyni,wręczającJejwprezencierysunekSarapaty(boiOnaJąuwielbia),stanęłamtwarząwtwarzzinnymgościem, któryokazałsięSarapatąwewłasnejosobie.Zdębiałam,alenaszczęścieweszłyśmyzesobąwtakpozytywnąreakcjęchemiczną,oiletakmogęnazwaćto zapoznanie,żepóźniejjużwszystkopotoczyłosięlawinowo.Acodobiblioteki, tojestOnadziełemmojegomęża,któryjestwielkimpasjonatemksiążek. TW:Aleztego,comiwiadomo,odkilkumieszkańcówWilanowa,byłatuPani znanaipopularnazaranżacjiwnętrzmieszkańidomów,więcskądtakiprzeskok ibiznesowymariażzesztuką?Wsumiearanżacjawnętrztorównieższtuka,ale galeriauznanejnaświeciemalarkitojużinnabajka. J.R.-B.:Iturazjeszczepomógłprzypadek,boakuratwtamtymczasiekupiłam pewienapartamentwstarejkamienicynaulicyPięknej,którychoćzdewastowanypoKlubieLotowskichSeniorów(przyp.red.„LOTKołoEmerytówPolskichLiniiLotniczych”)imógłwydawaćsięnicniewart,wiedziałam,żema

18TerazWilanówStyczeń


Wywiad potencjał.Chciałamgozrobićwtylkoswoimstyluipóźniejmożesprzedać,aleniemogłamsięzaniegozabrać,botakibyłtam„meksyk”. TW:Ico?WpadłaPaninapomysł,byzrobićtamgalerię,aPaniSarapata przypadkowopomogłagozrealizować? J.R.-B.: Ależabsolutnienie.Niemyślałamożadnejgalerii,atymbardziejo spółcezmalarkątegokalibrucoSarapata,alemojapomysłowaprzyjaciółkaIgasamaotozadbałai,odwożącJoannędodomu,powspomnianej wcześniejimprezie,Jejtozaproponowała,nawetniekonsultujączemną. Zadzwoniładomniepóźniejopółnocy,zinformacją,żewłaśniezałatwiła migalerię,imamsiębraćdorobotyiwykańczaćtenapartament.Myślałam,żetożarty,alewkrótceJoannaprzyjechała,oglądaćtęprzyszłągalerię izapytaławprost:„Tokiedyotwieramy?”.

TW:No,widzęteramy.Sąniesamowite.Czymsąpokryte? J.R.-B.: To24–karatowezłoto,któreJoasiarównieżwykorzystujew obrazach,nakładającjebardzostaranniepłatkami.CzycośjeszczewytłumaczyćPaniztechnikmalarskich,stosowanychwgalerii?Zrobięto zprzyjemnością,tylkoczypóźniejwydawcatoopublikujezadarmo? (śmiech)

TW:Dziękuję,żedbaPanioto,bymójmateriałniezostałodrzucony. Nakoniec,byzmienićjeszczetemat,powiemtylko,żekoleżanka, którapolecałamiPaniądowywiadu,powiedziałatak:„Jolatodziewczyna,która,gdybyżyławeFrancji,dostałabyodLancômekontraktna byciedziewczynąperfum‘LaVieEstBelle’.Onawprostuosabia wszystko,comieścisięwtympojęciu!”.CzydziśmożePanipowiedzieć,żetoPaniżyciejesttakpiękne,bosystematycznierealizujePani TW:IniespanikowałaPani?Niezdezerterowała?Przecieżpogodzenie jakiśmądryplanzmiłoścido...? pracyprojektantkiwnętrzzprowadzeniemtakiegoprzedsięwzięcia,jakga- J.R.-B.:Jeślijuż,tozmiłościdomojegomęża(śmiech). Alenie,naprawdęnie!Mojeżyciejestskładowąwieluprzypadków.Amogępoleria,tomałorealnyplan,aPanibyłabardzouznanaipopularnanarynku warszawskiej„deweloperki”?NiebałasięPaniryzykowaćczegośnowego, wiedzieć,żejestpiękne,boprzypadkowopodstawiaminiezwykłych ludzi,dziękiktórymmogęotaczaćsiętym,cokocham,irobićto,w naczymsięPaninieznała?Oczywiście,wiem,żeznałasięPaninasztuce, czymczujęsięnajlepiej.Ichoćnieśmiałabympowiedzieć,żeuosabosztukaodzawszebyłaPanipasją,alecoinnegopodziwiaćobrazy,kupowaćje,czynawetsponsorowaćartystów,aleprowadzeniegalerii,która biamczarperfumLancôme,tozdecydowaniepotwierdzamże„LaVie EstBelle”! robinowewernisażecodwamiesiąceijeździpoświecie,towielkiewyzwanie. J.R.-B.:Niebojęsięwyzwań,bomamwspaniałegomęża,któryzawsze TW:Iniechtakpozostanie.ŻyczęPanisamychsukcesówwtymnowspieramniewewszystkim,corobię,imotywuje,bymnierezygnowałaz wymroku2013,szczególnieżewiem,iżruszaciePaniedalejwświat. marzeń.Tobyłimpuls.Zchwilą,gdypadłopytanieJoasi,wiedziałam,żeto Wywiad przeprowadziła: będziemójostatniprojektwnętrzarski.Wniespełnatrzymiesiącezrobiłam Dorota Wójtowicz-Wielgopolan galerię,wkładającwniącałąswojąpasjędopiękna,dosztuki.Niespałam Foto: ponocach,boplanowałam,ajakspałam,tośniłamotym,cotamzrobięi Radosław Nawrocki jakientouragestworzędlaobrazówJoasi.Oddałamsiębezresztyprojektowaniukażdegodetaluirealizacjitychprojektów.Mójmąż,którywierzy wemniei,jakmówiłamwcześniej,wspieramojepomysły,tymrazemnie wierzył,żeudamisięprzeobrazićtenzapyziałyapartamentwtrzymiesiącenawetwzwykłągalerię,ajamiałamtakąwenęiparę,żezamknęłaminwestycję,zgodniezobietnicądanąJoasi.Wtrzymiesiące.

TW:Irzeczywiściegaleriazachwycakażdego,ktodoniejzajrzy,nietylko wiszącymiwniejobrazami,alerównieżsamąsobą.Widaćdbałośćokażdy najdrobniejszyszczegół,aleczypomysłnaotwarciejejgdzieśnapiętrze kamienicy,wniedostępnymzulicymieszkaniutodobrypomysł?Coinnegowjakiejśsuterynie,gdzieczęstozdarzająsięlokaleusługowe,alewśród innychmieszkań?Totrochęnietypoweimożeryzykowneprzedsięwzięcie,prawda? J.R.-B.: Bomyzzałożenianiejesteśmyzwykłągalerią,doktórejkażdy wejdzie,choćbychciałschowaćsięprzeddeszczem.Donaszejgalerii przychodząludzie,którzynaprawdęznająsięnasztuce,ialbochcązobaczyćto,oczymtakwielewiedzą,albokonkretniechcąwejść,kupićdzieło iwyjśćznim.Choćnierzadkogodząsię,bywisiałoonodokońcawystawy,byinnimoglijepodziwiaćtuwgalerii. TW:Ajasłyszałamzróżnychźródeł,żeoglądającychtakzachwycamiejsce,żezlecająPaniurządzeniewłasnychmieszkań,bądźbiurnawzórtej galerii. J.R.-B.: Niezlecają,achcielibyzlecić,alenaprawdęniemamdziśnato czasu.Przyilościwernisaży,jakieorganizujemy,itonietylkoJoasi,aleiinnychcenionych,azaprzyjaźnionychzJoasiąartystów,jakRafałOlbiński, TomaszSętowski,AndrzejPągowski,czyJędrekDużyński,projektowanie wnętrzjestostatniąrzeczą,jakiejmogłabymsiępodjąć.Muszędopilnować nietylkokwestiiorganizacyjnych,aleirelacjizartystami,którzy,jakwiemy, sąbardzoróżniiwymagający.Dbamotonawet,wjakichramachznajdują sięichprace,botuliczysięwszystko.Itoskładasięnatenefekt,który,jak samaPanipowiedziała,jestpowalający(kokieteryjnyuśmiech).

Styczeń TerazWilanów19


Małgorzata Wróblewska

świat na językach

Wakacje na h

Szampanifajerwerkijużza nami.Zacząłsięnowyrok,a wrazznimpojawiasięlista noworocznychpostanowień. Wstyczniupogodanasnie rozpieszcza,awięcnahoryzoncie,wśródwieluinnych planów,sąrównieżsłoneczne wakacje.Isłusznie,boprzecieżtylkokilkamiesięcydzieli nasodsłonecznegowypoczynku.Jużterazwartozainteresowaćsięofertamibiurpodróży orazinnychfirmoferujących produktyiusługizwiązanez wakacjami. JakcorokuotejporzekilkudziesięciuwystawcówprezentowałowNowymJorkuluksusowe jachty,łodzie,kajakiipontony.Imprezapodnazwą„NewYorkBoatShow2013”ściągatysiące klientów,pasjonatówimiłośnikówluksusowych sportówwodnych.Ponadstuletniatradycjatowarzyszytargomwszystkiegocojestzwiązanez pływaniemrekreacyjnym.Możnatuoglądaći zakupićwszystko,począwszyodspławikówi żyłekanaluksusowychłodziachkończąc.Oczywiścieteostatniewzbudzająnajwiększezainteresowanieitoonesąmotoremtychtargów. Dużałazienkazprysznicem,wyposażonakuchnia,ogromnekanapynaprawejburcie,ana dziobieelektrycznieskładanekrólewskichrozmiarówłoże,totylkoniektórezelementów wyposażenia,któremożnadziśpodziwiaćna jachtach.Dlawymagającychznajdziesięrównieżbarekzgrillem,kostkarkądoloduilodówką,atakżeolbrzymipokładsłonecznynarufie… Pomarzyćczykupić?Zpewnościątargi„New YorkBoatShow”,czyinnetegotypuimprezyw MonacoczyCannes,towyjątkowaokazjado bezpośredniegokontaktuzkluczowymimena-

dżeramifirmreprezentującymiluksusowyprzemysłprodukcjisuper-jachtóworazpoznanianajnowszychproduktów,usług,innowacjiitechnologii,powiązanychzprzemysłemjachtówluksusowych.Więcejdowieszsięnawww.newyorkboatshow.com Przygotowującsiędonowegosezonuletniego,czytobędziezwiązanezzakupemjachtuczyraczejzorganizacjąwyjazduwypoczynkowego,wartozastanowićsięjużterazco jeszczemożenamsięprzydaćpodczaspodróży. Byćmożewtymrokuniektórzyzapragnązmierzyćsięznaukąjęzykaobcego,którego znajomościbrakowałopodczasostatnichwakacji.Todobrymoment,abyrozpocząćrealizacjętegopostanowienia.Dolatajeszczekilkamiesięcyimożnajezpowodzeniem wykorzystaćnaefektywnąnaukę.Wystarczątrzyprostekroki,abyosiągnąćsukcesizabłysnąćpodczaswyjazdu. 1.Wybierzjęzyk.CzyodwiedziszsłonecznąHiszpanię,włoskiewyspyczymożefrancuskąriwierę?Ważnajestdecyzjaimotywacja.Łatwiejiprzyjemniejuczymysięjęzyka, którynasfascynuje,któregobrzmienienaszachwyca,czyteżtakiego,któregobędziemy

20TerazWilanówStyczeń


świat na językach

horyzoncie mieliszansęużywać często.Jeśliwiecco rokujeździszwtosamoukochanemiejsce,tomożewarto zacząćuczyćsiętamtejszego,lokalnegojęzyka. 2.Zapiszsięnakurs. Jestwielemożliwości, któremożeszwykorzystać.Zazwyczajod nowegorokuwszkołachjęzykowychruszająnowekursy grupowe.Tonajtańsza oferta,którajednocześniemożebyćnajbardziejmotywująca. Spotkaniazinnymi osobami,którerównieżucząsiętegosamegojęzyka,dodają pozytywnejenergiido działania.Możesz równieżwybraćkurs indywidualnyiuczyć sięwewłasnymtempie.Ajeślichcesz zwiększyćintensywnośćnauki,możesz połączyćobieformy. 3.Dotrzymajsłowa. Wybierzszkołęjęzykową,wktórejbędzieszuczyćsięz przyjemnością. Sprawdźjakiemetody itechnikisąwykorzystywanewnauce.Toważnekryterium,któremożepomócdotrzymaćsłowa.NaprzykładwszkoleThePalmslektorzy przygotowująautorskieplanyzajęć,wktórychuwzględnianesą technikiusingmultimedia,usingrealia,gryjęzykoweiteatralizacja.Więcejdowieszsięnawww.thepalms.edu.pl Sailho,sailho!

Małgorzata Wróblewska m.wroblewska@thepalms.edu.pl

Styczeń TerazWilanów21


Uroda

z CHaMpS-ÉLySÉES dO WiLaNOWa Królewska tradycja Wilanowa zobowiązuje i choć prestiżowa dzielnica ekskluzywnych apartamentów w Wilanowie, wybierana przez gwiazdy i osoby publiczne, jest na wskroś współczesna, zachowuje tę subtelną nutkę luksusu. to właśnie ta aura, niezwykłe połączenie królewskiego przepychu oraz ultranowoczesnego ducha młodzieńczej energii mieszkańców, zadecydowały o tym, że filia paryskiej ambassade de la Beaute stanęła właśnie tu – w sercu nowego Wilanowa.

PARYŻ,Champs-Élysées

NOWYJORK,Manhattan

Instytut Biologique Recherche, który mieści się na Polach Elizejskich to miejsce, w którym spotkać można twórców marki i innowatorów dzisiejszej kosmetologii, którzy swoimi metodami zrewolucjonizowali podejście do pielęgnacji skóry. DrPhilippeAllouche,żyjącymiędzyParyżemaNowymJorkiem, gdzie jest uniwersyteckim wykładowcą, z pasją przekonuje o zaletach łączenia naukowych poszukiwań na gruncie biologii z autorskimi technikami manualnymi, które stanowią sekret BiologiqueRecherche.Najwyższestężeniasubstancjiaktywnych wkosmetologiiorazspecjalistycznemasażemięśniitkanektwarzy dają natychmiastowe efekty, po które gwiazdy ustawiają się wkolejce.BywalcemparyskiegoInstytutujestm.in.BradPitt,ado fanów marki zaliczają się też Angelina Jolie, Salma Hayek, Madonna,JenniferLopezczyJohnGalliano.

Manhattan kocha Biologique Recherche! Jest tunietylkosalonsłynnejAidyBicaj,októrej nowojorska prasa pisze, że to dzięki niej celebrycistarzejąsiętakpięknie(oilewogóle), lecz także aż trzy salony Paula Labrecque’a, uznanegoprzezVanity Fair zajednegoztrzech najlepszychstylistówiwielokrotnienagradzanego przez takie tytuły jak Allure, New York Magazine,czy Vogue. We wszystkich stworzonych przez nich centrach spa marka Biologique Recherche stanowipodstawępielęgnacjiiprzyczynęich sukcesuisławy.

22TerazWilanówStyczeń


Uroda Aida Bicaj wykorzystuje jeszcze jeden sekret swojej ulubionej marki: aparat RemodellingFace.Jegodziałanieopartejestotrzyniskonapięcioweprądy,który stymulują mięśnie twarzy, dając efekt liftingu bez skalpela. Uniesienie skóry zapewnia spektakularne odmłodzenie i jest najlepszym zabiegiem przed tzw. wielkim wyjściem, ważną premierą, bankietem, karnawałową imprezą czy spotkaniembiznesowym.Naturalniemłodszatwarz?Oczywiście!

WARSZAWA,Wilanów Wszystko,conajlepszewParyżu,NowymJorku,czyDubaju,znajdziemyteraz takżewwarszawskimWilanowie.Kuracjewypełniającezmarszczki(np.słynnySoin MC110),napinające,czyliftingujące,atakżeregulujące,nawilżające,dotleniające i odwrażliwiające oparte są na kosmetykach Biologique Recherche i dobierane indywidualniedoskóryklienta.Tylkotuznajdziemynp.zabiegliftingującydlaskóry bardzowrażliwej(SoinLissantHydratenseurBiosensible),któradotejporynie mogłapoddawaćsiętegotypukuracjomzewzględunaswojąnadreaktywność ibardzosilnereakcjenakosmetykiinnychmarek(produktyBiologiqueRecherche niewywołująalergii,ponieważniezawierająanisztucznychsubstancjizapachowych, anibarwników,adodatkowozawierająskładnikiłagodzące).Podstawąmetodologii Biologique Recherche jest diagnoza skóry, dzięki czemu nie dąży się np. do agresywnegoprzesuszaniaskóryłojotokowej,leczspoglądasięnaistotęproblemu, jego przyczyny i konsekwencje, a także tryb życia pacjenta, jego aktywność i środowisko życia. Wszystko to umożliwia precyzyjny dobór skutecznej terapii idomowejpielęgnacji. Flagowym zabiegiem modelującym, kochanym bez granic przez Francuzki, jest Remodelling Face, który włączany jest do wielu zabiegów terapeutycznych. To dziękiniemuskórauzyskujesłynnyblaskBiologiqueRecherche,rozpoznawanyprzez kosmetologównacałymświecie.Bezkoniecznościużywaniaskalpelaczychoćby igłyuzyskujesięwidocznerozjaśnienieskóry,jejodświeżenie,napięcieipodciągnięcie: zmarszczki zostają wygładzone, a rysy wymodelowane poprzez wyostrzenie konturukościpoliczkowychczyuniesieniebrwi,azarazemszerszeotwarcieoczu.

Life-changing product wedługmagazynuElle: seriaLotionP50 OtychproduktachpiszeElle,uwzględniającjewredakcyjnymrankingunajlepszych kosmetykówdotwarzy.Amerykańskaprasanazywajekultowymiizmieniającymi życie(jeślicierpiszzpowodutrądziku,czyjegozłagodzenieniebyłobywspaniała odmianą?).CzymwięctaknaprawdęjestLotionP50?Tocośpomiędzytonikiem, najdelikatniejszymzłuszczaniemilekiemdlaTwojejskóry,którapodjegowpływem każdegodniazmieniasięnalepsze.Dziękizawartościkwasówowocowychikwasu mlekowego najdelikatniej złuszcza martwe komórki, działa przeciwbakteryjnie, stymulujeodnowęskóry,aleskórynowej,zdrowejipiękniejszej.Jeślichceszzacząć swojąprzygodęznajskuteczniejsząmarkąkosmetycznąświata,jedenzLotionów P50będzieznakomitymwyborem.

Styczeń TerazWilanów23


poKoChaj sKórę, W Której żyjesZ day Spa piękność dnia to niekonwencjonalne miejsce, w którym każdy może zaznać chwili spokoju i w prawdziwie ciepłej atmosferze skorzystać z relaksujących i upiększających zabiegów. aby dać państwu odrobinę wytchnienia od zgiełku miasta, salon day Spa piękność dnia powstał w kameralnym otoczeniu willowej dzielnicy Wilanów. Staraliśmy się zapewnić swobodne, a zarazem intymne warunki, aby poddając się zabiegom, mogli państwo oderwać się od codziennych obowiązków i cieszyć chwilą relaksu. Oferującinnowacyjnezabiegikosmetyczneimedyczne,przyużyciunajbardziejzaawansowanychtechnologiczniemaszyndostępnychobecnienaświatowymrynku (Mesotherm,Icoone),zapewniamyPaństwucałkowicienowąjakośćpielęgnacji, dającąnatychmiastowerezultaty.ŁączymynajnowocześniejszetechnologiewdziedziniekosmetologiiHI-TECH,profesjonalizmidesignnanajwyższympoziomie. WrepertuarzenaszychusługznajdzieciePaństwomiędzyinnyminajskuteczniejsze

24TerazWilanówStyczeń

Uroda

metodylikwidowaniatkankitłuszczowej,laseroterapię,modelowaniesylwetki,ujędrnianieskóryorazodprężająceiregenerującezabiegiSpa,wykonywanenabazierenomowanychmarek kosmetycznych.Wszystkotowprzystępnychiracjonalnychcenach! Naszpersoneltogrupawyspecjalizowanychprofesjonalistówz wieloletnimdoświadczeniemwdziedziniekosmetologiiifizjoterapii.Zadbająonionajlepszystandardzabiegów,miłąatmosferę idyskrecję.Gwarantujemypełnąsatysfakcję! PięknośćDniaDaySpatoustronne,styloweiprzyjaznemiejsce. Idealnezarównonapoddaniesięholistycznejpielęgnacji,zabiegomzdziedzinyMedycynyEstetycznej,jakrównieżnazrobienie fachowegoiszybkiegomanicure'u,czyspotkaniezprzyjaciółką wzaciszupięknegoogrodu.Filozofianaszegosalonuobejmuje równieżpropagowaniezdrowegotrybużycia,pragniemyzachęcićdoaktywnościfizycznejorazprawidłowychnawykówżywieniowych.Chcemy,abybyliPaństwozadowoleninietylkoz naszychusług,aleprzedewszystkimzsamychsiebie!


Nasze dziecko

Gdzie rodzić? W noworocznym numerze teraz Wilanów poruszamy temat, który niewątpliwie zainteresuje przyszłe mamy, stojące przed decyzją o wyborze szpitala, w którym na świat przyjdzie ich dziecko. przedstawiamy inicjatywę Fundacji Rodzić po Ludzku, która ułatwia tysiącom kobiet podjęcie tej tak ważnej decyzji. WPolscejestponad400szpitaliioddziałówpołożniczych,rzadkojednakmożnaodsamychszpitaliuzyskać informacjenatemattego,jakiewarunkipanująnaporodówceijakprzebiegasamporód.Aprzecieżdlakobiettobardzoważne:jakwyglądająsaledoporodu,czymożliwesąporodyrodzinne,jakiewdanejplacówcesądostępnemetodyłagodzeniabóluetc.Najważniejszejestjednakto,wjakisposóbkobietysą traktowane,czyichprawasąprzestrzegane,czymatkaidzieckosąnaprawdęnapierwszymiejscu.

Nowe miejsca w Wilanowie

Salon dziecięcy Caramella W Wilanowie, przy ul. Wiertniczej 127 został otwarty nowy sklep - salon firmowy Caramella. Jest to marka, oferująca wysokiej jakości meble i akcesoria do pokoi dziecięcych. Wymagający rodzice znajdą w nim wyjątkowe sprzęty i elementy dekoracyjne do pomieszczeń i kącików dla najmłodszych. Ponadto, sklep Caramella to skarbnica pomysłów na prezenty. Oprócz mebli, znajdziecie tu oświetlenie, zasłony i rolety okienne, artykuły pościelowe, akcesoria kąpielowe, przytulanki i wiele różnych dekoracji. www.studiocaramella.pl

Nastroniewww.GdzieRodzić.infokobietymogąwprostysposóbznaleźćmiejscedoporoduwpobliżu swojejmiejscowościorazdopasowaćjedoswoichpreferencji.Znajdątamtakżeodpowiedzinapytania:jak wyposażonesąsaleporodowewszpitalach,jakwyglądająstatystykimedycznewdanejplacówceorazco innekobietysądząoporodzieiopiecewwybranymszpitalu. „NadalwielekobietwPolscerodziwwarunkach,któreurągająichgodności.Jednocześniecorokutysiące przyszłychmatekzadajesobietoważnepytanie:gdzierodzić?Odwielulatdostarczamywiarygodnei sprawdzoneinformacjeoplacówkachpołożniczych,statystykachmedycznychioferciedlamam”–mówi AnnaOtffinowska,prezeskaFundacjiRodzićpoLudzku.–„Byinformacjetestałysięjeszczebardziejdostępne,stworzyłyśmyserwisGdzieRodzić.info.Każdakobietamożesprawdzićszpitalewpobliżuswojego miejscazamieszkaniaatakżeocenićszpitalwktórymrodziła”. FundacjaRodzićpoLudzkudziałaod1996roku.Wyrosłazpierwszejspołecznejakcji„RodzićpoLudzku”, wktórejujawnionazostałapełnacierpieniaiponiżeniarzeczywistośćpolskichporodówek.Odtegoczasu wielesięzmieniło,jednakporóddlatysięcykobietnadalniejestpozytywnymdoświadczeniem.Nadalnie szanujesięichprzeżyć,bólu,ichprawadodecydowaniaosobieiswoimdziecku.Takżeobecniewieleinterwencjimedycznychwykonujesiębezuprzedzeniaizgodykobiety,niedbaointymnośćiprywatnośćw czasieporodu.Wwieluszpitalachzaintymnewarunkiimożliwośćrodzeniazewsparciembliskiejosoby trzebadodatkowozapłacić.DlategoFundacjaRodzićpoLudzkuwciążdziałanarzeczgodnegoporodu. DoakcjiwłączyłasięAnetaTodorczuk–Perchuć,znanazespektaklu„MatkaPolkaTerrorystka”,któraostatniowłączyłasięwdyskusjęwywołanąartykułemprof.MikołejkowWysokichObcasach.„Poródmojego pierwszegodzieckabyłtraumatyczny”–mówi–„bardzo żałuję, że nie wiedziałam jeszcze wtedy o działalności Fundacji. Z moim drugim porodem było już zupełnie inaczej - rodziłam na skrzydłach! I to właśnie dzięki Fundacji! Pomysł powstania wyszukiwarki uważam za genialny i zrobię wszystko, by promować go wśród kobiet, uświadamiać, że można i trzeba korzystać z wiedzy i opinii innych osób, bo to naprawdę działa – możemy zmienić traumatyczne wydarzenie w najpiękniejsze chwile w naszym życiu!”. DlaczegoTodorczuk–Perchućzdecydowałasięwesprzećtęakcję?„To dla mnie oczywiste, wiele razy grałam matki, a moje ostatnie spotkanie z rolą Matki Polki Terrorystki w Teatrze Polonia tak naprawdę umocniło mnie w tym, że chcę stawać mocno po stronie matek.” Autor i zdjęcie: Studio Caramella

Styczeń TerazWilanów25

Pierwsza w Miasteczku Wilanów księgarnia językowa już otwarta Zapraszamy do The Palms’ Bookstore. Poszczególne pozycje książkowe zostały dobrane przez metodyka szkoły "The Palms" do różnych poziomów znajomości języka angielskiego. Istnieje możliwość osobistego spotkania z metodykiem i doboru literatury do własnych zainteresowań i umiejętności. W "The Palms' Bookstore" znajdziecie anglojęzyczną literaturę w oryginale dla zaawansowanych: biografia, fantastyka, kryminał, poradniki, literatura podróżnicza, obyczajowa, a nawet romans. Dla osób władających językiem obcym mniej swobodnie, polecamy literaturę uproszczoną w różnych językach obcych, tylko od znanych wydawnictw (Oxford University Press, ELI European Language Institute) oraz literaturę dla dzieci i książeczki do nauki z dzieckiem w domu. Księgarnię, znajdującą się na terenie szkoły językowej "The Palms" przy ul. Sarmackiej 22 lok. 135, możecie odwiedzać w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 20:00. Zapraszamy.


Ogłoszenia

Kwiatowy Zakątek

Kwiaty, cięte, doniczkowe, sztuczne Aranżacja balkonów i tarasów Florystyka ślubna, pogrzebowa Obsługa florystyczna firm, upominki ul. ul. Sarmacka Sarmacka 5k, 5k, otwarte otwarte od od 9.00-20.00 9.00-20.00 tel. tel. 22 22 742 742 16 16 52, 52, kom. kom. 535 535 995 995 385 385

artykułyspożywcze pieczywoprostozpieca produktyBio,świeżewarzywaiowoce garmażeriaidaniagotowe żywnośćdladzieci karmadlazwierząt,środkiczystości Miasteczko Wilanów: Al. Wilanowska 9 i ul. Sarmacka 20 Codziennie otwarte od 700 do 2230 Dwa nowe sklepy: ul. Chodkiewicza 8 lok. 8 (Serenata Mokotów) i ul. Przejazd 6 lok. 7 (Marina Mokotów)

Zapraszamy!

Mycie Okien trudno dostępnych i na wysokościach, w domach prywatnych i obiektach przemysłowych pranie wykładzin i tapicerki, czyszczenie kostki brukowej i elewacji, polerowanie posadzek marmurowych oraz odśnieżanie dachów, parkingów i posesji

www.er-myt.com.pl; 501 723 962, 507 183 722 firma z wieloletnim doświadczeniem, posiadająca liczne referencje

KIM

DoraDZtWo poDatKoWe jerZy DąBroWsKi

-BIURO RACHUNKOWE -DORADZTWO PODATKOWE -PEłNY ZAKREs UsłUg EKONOmICZNYCH WilAnóW - Wiktorii Wiedeńskiej 7/7 501 127 199, 602 269 482 email: jmdabrowscy@poczta.onet.pl

26TerazWilanówStyczeń


Moda

Bucikowe szaleństwo po co kobietom buty na obcasach i dlaczego aż tyle. posiadamy ich wiele par w różnych kolorach, odcieniach czy fasonach. Jedną z rekordzistek w posiadaniu największej liczby par butów w swojej kolekcji jest m.in. znana pisarka danielle Steel, która jest szczęśliwą posiadaczką 6 tysięcy par szpilek od Christiana Louboutina. do niedawna w tej kwestii królowała była żona prezydenta Filipin, imelda Marcos, która miała ponad 3 tysiące par butów tegoż projektanta. Czy pamiętają, co mają? Praktykpowie,żebutyzostaływynalezionetylkowceluochronystópprzednajróżniejszymi czynnikamizewnętrznymi.Jednakjakkażdainnaczęśćubiorumogąteżzdobićnoszącąje osobę.Alepocoobcasy?PierwszeobcasypojawiłysiędopierowXVIwieku.Wtedybutyna obcasachwcaleniebyłynoszoneprzezkobietytylkoprzezmężczyznacelemobcasówbyło łatwiejszeutrzymaniestopywstrzemionachpodczasjazdykonnej.Praktycznewytłumaczenie,nieprawdaż. Możnapowiedzieć,żeKatarzynaMedycejskastałasięprekursorkąnoszeniabutównaobcasie.Taniewysokiegowzrostukobietazamówiłabutynaobcasachw1533roku,uweneckiegoszewca,naswójślubzksięciemOrleanu.ObcasypojawiałysięcorazczęściejwXVII wieku.Wbarokupojawiłysięokrągłeobcasy,któreposiadałyod5do10cm.Niebyłystabilne,aleimwyższe-tymwyższystatusspołecznyoznaczały.WczasachRewolucjiFrancuskiej obcasykojarzonozburżuazjąidlategozniknęłynadłuższyczas. DopieropodkoniecXIXwiekupowstałapierwszawStanachZjednoczonychfabrykaobcasów.Wlatach20i30XXwiekuzawódszewcastałsięprestiżowyizaczętomówićoprojektantachbutówm.in.otakichpostaciachjakSalvatoreFerragamo,AdrePerugiiczyRogerze Vivier,któryzasłynąłztego,żejakopierwszyuszyłprawdziweszpilki.Dzisiajznaniicenieni projektanci-boktóraznasniechciałabynosićichszpilek-toJimmyChoo,ManoloBlahnik, ChristianLouboutin. DzisiejszeczółenkazawdzięczamyWłochom,którzyzaczęlijeprojektowaćiszyćwlatach 50-tych.SławynabrałydziękiChristianowiDiorowi,któryzaprezentowałnaswoimpokazie mody,słynnąnowąsylwetkękobiecązwaną„NewLook”,właśniewniezwyklekobiecych pantofelkachnaobcasie.Wlatach60-tychnastałodwrótodbutównawysokichobcasach. Byłyonekrytykowaneprzezlekarzyzaichzływpływnakręgosłup.Dopierowlatach80tychnastąpiłpowrótszpilek.Wlatach70-tychwmodziebyłybutynakoturnachimasywnychsłupkach.Wlatach90-tychnastałamodanaróżnorodnośćform.Wtedyteżstałysię modnebutynapłaskimobcasie,nakoturnie,słupkachiszpilkach. Butynaobcasiesąwykończeniemstroju,częstorównowagądlanaprzykładrozbudowanej górnejczęściodzienia.Prawdziweszpilkinapoczątkubyłyrzeczywiścienaszpilceprzezco robiłydziurywpodłogach.Dzisiejszebucikisąnaplastikowychflekach,dlategosąbezpieczne dlapodłógaleniestetyprzekonanieoichszkodliwościpozostałowświadomościdodziś. Butynabardzowysokichobcasachniemająnajlepszegowpływunanaszkregosłupalezato nawyglądnieoceniony.Niemniejjużniższeobcasymogąkorzystniewpływaćnawyglądsylwetkiponieważramionasąodchylonedotyłudziękiczemubiustidziedoprzodu,pośladkisą napięte,biodrawysuniętelekkodoprzoduipodczaschodubardziejsiękołyszemy.Znana wszystkimMarilynMonroeabypodkreślićkołyszącyruchbiodermiałazawszewswoichbucikachjedenobcasiktrochękrótszy.Pamiętajmy,żebutytoczęśćnaszejgarderoby,częstojedenzważniejszychelementów,dziękiktóremusylwetkawydajesięwyższaismuklejsza przezcozgrabniejsza. Klaudyna Pabudzińska-Kossek www.makeup.waw.pl

Styczeń TerazWilanów27


pierwsze rozmowy Język,jakiegoużywaTwojedzieckowciągupierwszych15miesięcyżycia zmieniasiętakbardzo,żetrudnonadążyćzakluczowymizmianami.Noworodek,któregojedynąformąkomunikowaniasięjestjęzykpozawerbalny,w ciągurokuzmieniasięwprawdziwegogadułę,którywymówiłjużpierwsze zrozumiałesłowo. Ocenalogopedycznaudzieckakilkuletniegojestnamdobrzeznana.Udziecka,któregowiekrozwojowynieprzekracza12miesięcy,trudnoprzeprowadzićtakądiagnozę.Wówczaslogopedanapodstawiewykonywanychprzez dzieckoaktywnościruchowychmożestwierdzić,jakitoetapijakpowinna wyglądaćterapialogopedyczna.Możesprawdzićbudowęaparatuartykulacyjnego,reakcjesłuchowe,sprawnośćpodczasjedzeniaipicia,atakżestanintegracjiodruchów.Towszystkojestbardzoważnewrozwojumowydziecka. Określeniestanukomunikacjidokonujesięprzezobserwację.Wówczasnależysprawdzićjakdzieckosiękomunikuje–mowęciała,głos,mimikę,oddech, reakcjewegetatywne,jakreagujewkontakciewzrokowym,słuchowym,dotykowym,kiedysiękomunikuje,czyjestnadawcą,czytylkoodbiorcą,czyjest świadomeswojegosprawstwa.Należypamiętać,żewiekdzieckaniezawsze jestzgodnyzwiekiemjegorozwoju.Postawienietrafnejdiagnozypozwalana właściwąterapię.

Zdrowie

Odpowiadamypełnymizdaniaminapierwszesłowamalca. wyrazydźwiękonaśladowcze: abydzieckomogłonaśladowaćjęzykiszybko zaczęłomówić,należyzadbaćozapewnieniemudużejliczbybodźców werbalnychmożliwychdopowtórzenia.Stanowiąonepodstawępierwszychdialogówmałychdziecizdorosłymi.Łączeniewyrazówdźwiękonaśladowczychzadekwatnymidesygnatami(obrazek,zabawka)pozwaladziecku watrakcyjnysposóbpowtarzaćje. czytaniebajekiopowiadanie: Czytajączdzieckiemksiążeczki,dorosływskazujenaznajdującesięnailustracjachprzedmiotyipodajeichnazwy.Czytanieiopowiadaniedzieciomwzbogacaichsłownictwo,rozwijawyobraźnięi wdrażadopóźniejszegosamodzielnegoczytania. ćwiczeniagrafomotoryczne: ćwiczeniakoordynacjiwzrokowo–ruchowej zabawypaluszkowe: stanowiąprostysposóbnanawiązaniekontaktuzmałymidziećmi,którejeszczeniemówią.Dająmożliwośćrozwijaniapodstawowegosłownictwadziecka,jakizapoznawaniezróżnymifragmentamiciała malucha. Ćwiczymyzdzieckiemnarządymowy (język,wargi,żuchwęipodniebienie miękkie)wformiezabawy,podczascodziennychczynności.Takie„zabawy” czylitreningnarządówmownychjestwstępemdopóźniejszegosprawnego ichułożeniapodczaswypowiadaniaposzczególnychdźwięków,wyrazów, Jakzatemstymulowaćmowędziecka? zdańidłuższychwypowiedzi. Stymulacjarozwojumowypowinnaodbywaćsięodpierwszychdniżycia Stosujemyćwiczeniaoddechowe polegającenawprawianiuwruchlekkich dzieckaiobejmować:czynnościartykulacyjne,zdolnośćnaśladowaniairozu- przedmiotówtakichjaknp.papierki,waciki,piórkaitp.Bawimysięwnamieniaorazzachowaniaspołecznewarunkującepojawieniesięjęzyka.Na dmuchiwaniebaloników,chuchanienalusterkolubzmarznięteręce,puszszczęściewielurodzicówwspieranacodzieńprawidłowyrozwójmowy czaniebaniekmydlanych,zdmuchiwaniepłomieniaświecy,dmuchaniena swegodzieckawsposóbintuicyjny,niepoprzezstosowaniespecjalistycznych wiatraczek,wgwizdekitp. zabiegów,tylkozapomocąprostych,„zdroworozsądkowych”metod.Jakieto Życiejednakczęstowymykasięróżnymwzorcom;dlategoteżjeślirozwój sposoby? mowyuPaństwadzieckabudziWaszniepokójtoniejesttopowóddozaNależądonich: martwianiasię,czyteżwpadaniawpanikę.Potraktujcietojakosygnał,iż mówieniedodziecka: staramysięmówićprostymizdaniami,używajączwię- dzieckuniezbędnajestpomoc.Najlepiejwtakimprzypadkuskontaktować złegojęzykaiznanychdzieckusłów.Koniecznienawiązujemykontaktwzrosięzlogopedą.Byćmożekonieczneokażąsięteżdodatkowekonsultacje. kowywczasierozmowy,mówimyowszystkim,codzieckootacza. Celemwszystkiezabiegówjestpostawieniewłaściwejdiagnozy,znalezienie Wykorzystujemydotegozwykłącodziennąaktywność.Nazywaniewykonyprzyczyntrudnościdzieckaorazzaplanowanieodpowiednichoddziaływań wanychczynności,oglądanychprzedmiotówczyemocjipomagawpoznawa- terapeutycznych. niuświatanietylkodzieciomprawidłoworozwijającymsię,lecztakże Niezależnieodrodzajuiprzyczynopóźnieniakażdyrodzicmożesamodzielmaluchom,uktórychrozwójprzebieganieharmonijnie.Odszóstegomiesiąca niewspomagaćrozwójmowyswojegodziecka.Biorącpouwagęfakt,iż życia,kiedydzieckozaczynaczęściejprzyjmowaćpozycjęsiedzącą,rodzice dzieckorozwijasięwśrodowiskudomowym,stworzonymmuprzezrodzipowinninazwaćtefragmentyrzeczywistości,naktóredzieckowłaśniepatrzy. ców,właściwymwydajesięnauczenierodzicówodpowiednichmetodstyPamiętamy,bymówićdodzieckawyraźnie,dosyćwolnoiconajważniejsze– mulacji.Rodzicespędzajązdzieckiemnajwięcejczasu,najlepiejznająjego prawidłowo.Niespieszczamysłów,niemówimyjęzykiemdziecka,araczej osobowośćitemperament,wobecczegonajłatwiejimwykorzystaćchwile powtarzamyjegosłowawprawidłowymbrzmieniu. dobregonastrojunaodpowiedniodobranećwiczeniastymulującerozwój naśladowanie: wzmacniamywokalizacjedzieckapoprzeznaśladowaniewyda- mowymałegodziecka. wanychprzezniedźwięków.Staramysięprzekształcaćkomunikatydziecka Monika Gałązka (takżemimikę,gesty)wtekst.Niezmuszamy,leczzachęcamydomówienia. Neurologopeda, pedagog i neuroterapeuta

28TerazWilanówStyczeń


Zdrowie we.Odwiedźkolegówzsąsiedniegopokoju zamiastwysyłaćimmaile.Stwórzplaylistę, którejodsłuchaniapodczastreninguniemożeszsiędoczekać!

Nowy Rok to Nowe Rozdanie. Jak wytrwać? Radzi gold’s gym!

5. Znajdź kogoś — przed kim będziesz odpowiedzialny TrenerosobistyGold’sGymtojednaznajwłaściwszychosób,którepomogąCiskoncentrowaćsięcelu.Dobierzeodpowiednie ćwiczenia,zadbaomotywację,apozatym umówionytreningowieletrudniejodwołać. Podobniezpartneremtreningowym.Umów sięzprzyjacielemiwpisztowswójkalendarz.Przydatneokazujesięzapisywaniekażdejzjedzonejrzeczy.Kiedymusisz „zaraportować”samemusobiekażdykęsbędzieszmniejskłonnywybraćfast–foodczy pizzę. 6. Odświeżaj cel każdego miesiąca Jeśliwstyczniuustaliłeś3treningiwtygodniu,wlutymdodajzwiększeniespożycia błonnika,wmarcuzobowiążsięprzedsobą dopróbowanianowychzajęćgrupowychkażdegotygodnia.Celemkwietnianiechbędzieprzebiegnięcie10km!Wtensposób będziełatwiejniestracićzainteresowaniai pozostaćskoncentrowanymnawyniku.

Prawie 75% z nas nie dotrzymuje swoich noworocznych postanowień... Ty możesz być w tej drugiej grupie. Zastosuj 7 strategii Gold’s Gym i osiągnij wymarzony sukces! Przede wszystkim pamiętaj – to nie kara! Zapomnij o negatywnej motywacji i zobacz jak to zrobić „z głową”. 1. Ustal cele wg koncepcji SMART (Proste, Mierzalne, Osiągalne, Istotne i Określone w Czasie) Unikajkoncentracjitylkona“dużymobrazku”.Jestmniejszaszansa,żedotrzymaszpostanowieniawrodzaju"Zrzucę20kilogramów"-brzmiponuroinieosiągalnie.Wzamianustalrealny cel,doktóregomożnadążyćkrokpokrokunp.„Wtymtygodniuwykonamdwatreningi”albo „DwarazypójdęnaCycling”.

7. Oczekuj małych potknięć Każdymaczasemgorszydzieńizdarzymu 2. Mierz swoje postępy sięzgrzeszyć,aleniechtemałeniepowodze•Znajdźubranie,którejestprzyciasnenp.jeansyiużywajgo,abymonitorowaćpostępy.PrzynianieprzekreślającałegoTwojegowysiłku. mierzajjecotydzień,róbzdjęciaicieszsięzmianami. Wykorzystajszansę,uczsięnabłędachi •Ważsięrazwtygodniuotejsamejporzeinatejsamejwadze. bądźcorazsilniejszy.Opuszczeniejednego •TestujswojąsiłęcotygodniowymTESTEMPOMPEK.Zróbmaksymalnąilośćpowtórzeń. treninguniezrujnujeTwojegoplanu,ale •Odmierzczasjakiegopotrzebujeszdoprzebycia2kmnabieżniczyrowerku,wdniu,wktópoddaniewalkowerem–tak. rymzaczynaszswójprogram.Comiesiącwykonajtentestisprawdźoilesprawniejszyjesteś. 3. Zaangażowanie Zapytajsiebiedlaczegodążyszdoustalonegocelu?Chceszpiękniewyglądaćnaswoimweselu, byćprzykłademdlaswoichdzieci?Spiszswojemyśliiumieśćwwidocznymmiejscu,nalustrze, monitorze,itp. 4. Niewielkie zmiany Umówionespotkaniazamieńnawspólnespaceryczykręgle.Wybierajschody.Kupkrokomierz.Zawszemiejzesobądużąbutelkęwodymineralnej.Znajdźwymarzonebutytreningo-

Powodzenia w Nowym Roku i do zobaczenia w GG! www.goldsgym.pl

Styczeń TerazWilanów29


KONKURS WIedZy O KOTACh 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Wymień, jakie kolory oczu mogą występować u kotów. Podaj nazwę bezwłosej rasy kotów. Podaj nazwę rasy kota bez ogona. Podaj dzień i miesiąc, w którym obchodzony jest co roku Światowy Dzień Kota. Wytumacz, dlaczego kot jest zoofagiem. Napisz, ile palców ma kot w przedniej łapie, a ile w tylnej. Napisz, jaki instynkt, zachowany po dzikich przodkach, możemy obserwować u kotów. Wytłumacz, czym są wibrysy. Podaj nazwę nauki, zajmującej się badaniem kotów. Napisz, jaką rasę kota poleciłabyś/poleciłbyś osobie z alergią na sierść. Autor pytań: Maciej Sieczkowski Prezes Elitarnego Klubu Kota Rasowego Regulamin konkursu wiedzy o kotach

1. Konkurstrwadodnia20.01.2013rokudogodziny23:59,aZwycięzcyzostanąpoinformowaniowygranejdrogąmailowąwdniu21.01.2013roku. 2. Nagrodamiwkonkursiejestpięćdwuosobowychzaproszeńna23.MiędzynarodowąWystawęKotówRasowych,któraodbędziesięwHali Sportowejprzyul.Wiertniczej26dnia26.01.2013roku,orazpięćdwuosobowychzaproszeńna24.MiędzynarodowąWystawęKotówRasowych, któraodbędziesięwHaliSportowejprzyul.Wiertniczej26dnia27.01.2013roku. 3. Zgłoszeniemdoudziałuwkonkursiejeste-mail,zawierającyprawidłowąodpowiedźnaconajmniejjednozdzesięciupytańkonkursowych,wysłany naadresredakcja@teraz-wilanow.plwokresietrwaniakonkursu. 4. Uczestnicykonkursu,którzyjakopierwsiudzieląprawidłowychodpowiedzinajaknajwięksżąliczbępytań,otrzymająnagrody.Wprzypadkuremisu, będziedecydowaładataigodzinaotrzymaniawiadomościelektronicznejprzezredakcję. 5. Warunkiemkoniecznymdoodebranianagrody,jestpodanieimieniainazwiskawtreściwiadomościipotwierdzenieswojejtożsamościwchwili odbiorunagrody.

30TerazWilanówStyczeń


auDi rOWińSKi WajDemajer ul.ŁukaszaDrewny24 a. bLiKLe Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna american bOOKStOre Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna acciOna ul.Klimczaka Al.Rzeczypospolitej apteKa ŚW. łuKaSZa Al.WojskaPolskiego3, Konstancinjeziorna apteKa pHarmeDiL Al.Wilanowska9lok.2 apteKa j. i L. marcinKOWScy ul.Sarmacka9 batiDa ul.Klimczaka17 beL paeSe ul.Sarmacka22 beLLiSana Al.Wilanowska7/3 biStecca biStrO ul.Branickiego11 bruSH by macDOnaLD-WLODarSKi ul.Bielawska16, KonstancinJeziorna bObO Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna canDLe rOOm Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna carpe Diem Al.KEN98/U17 caSteLLO ul.Wiertnicza96

centrum KuLtury WiLanóW ul. Wiertnicza 26 www.kulturawilanow.pl ceZar Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna

centrum HanDLOWe Stara papiernia al. Wojska polskiego 3, Konstancin jeziorna www.starapapiernia.pl cKa mróWKa ul.Przekorna33 cru Wine StOre ul.Sarmacka5k/2 cuKiernia St. StrZałKOWSKi ul.Kosiarzy37 Da graSSO ul.Sarmacka10lok.B DancO - genLeopolda Okulickiego,Piaseczno DecOLOr ul.Przekorna33 DenticaL center ul.Sarmacka17lok.120 DeLi pariS ul.Kazachska1

Teraz Wilanów

Miejsca, w których otrzymasz miesięcznik Teraz Wilanów DeLiKateSy Sarmata ul.Sarmacka6/2u DermiKa SaLOn & Spa ul.Sarmacka10 Direct ScHOOL Al.Wilanowska5 DWór KOnStancin ul.OdLasu23 Konstancin-Jeziorna egurrOLa Dance StuDiO Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna egurrOLa Dance StuDiO ul.Kasprzaka24a ergO HeStia S.a. ul.Klimczaka22 e. WeDeL – pijaLnia cZeKOLaDy ul.St.KostkiPotockiego24E Fabrica De paSjOne ul.Klimczaka5 FaSHiOn iSLanD Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna

gaLerii pODróży branickiego 10 lok. 120 www.galeriapodrozy.net gLam LiFe ul.Kazachska3lok.155 gLObaL FitneSS ul.Sarmacka5 gOLF parKS pOLanD ul.Z.Vogla19 gOSpODa ZaLeWajKa ul.OdLasu23 Konstancin-Jeziorna guStO – DeLiKateSy ul.Klimczaka5 HyDrOpOOL ul.Przekorna33/3 Holiday travel center Sp. z o.o. Ul.Klarysewska49a 02-936Warszawa HOme SWeet HOme ul.Branieckiego9 ingLOt Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna itaKa – biurO pODróZy ul.Klimczaka17/207 jan pieKarZ Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna KLiF – SKLep Z ObuWiem Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna KaWiarnia marrOn ul.Przyczółkowa400 KiDS tOWn ul.WandyRutkiewicz17 KLiniKa DźWięKu Al.Wilanowska7 KOłOmija - ul.Warszawska3 KonstańcinJeziorna KOSmetycZny inStytut Dr irena eriS - ul.Kosiarzy37 KOSmetycZny inStytut Dr irena eriS - Al.Wojska Polskiego3,Konstancin

KOSZycZeK - DeLiKateSy ul.Sarmacka28b KreSOWiaK Al.Wilanowska43c KucHnie ŚWiata Al.WojskaPolskiego3,Konstancin KWiatOWy ZaKąteK ul.Sarmacka5k La paSSiOn Du Vin Al.WojskaPolskiego3,Konstancin La ViñueLa Wine bar & Wine StOre - Kimczaka5lok.80 02-797Warszawa

LemmOn HOuSe ul. Sarmacka 18 lok.2 www.lemmonhouse.pl LicO - gabinet KOSmetycZny ul.Klimczaka8lok.34 magic WOrLD Al.WojskaPolskiego3,Konstancin mariOnnauD Al.WojskaPolskiego3,Konstancin manDarin - ul.Kremowa63 mała cZarna ul.Klimczaka5lok.86 miLanOVO - reStaurant ul.St.KostkiPotockiego24G mOrpHO - ul.Hlonda10lok.12U

Origine itaLia prOject Al.WojskaPolskiego3,Konstancin papierniK ul.Sarmacka1Blok.22B papieróFFKa Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna perFect ViSiOn ul.Sarmacka17 petit bebe ul.Sarmacka10lok.8u

piWnica SmaKóW Sarmacka 20/137 www.piwnicasmakow.pl pLay - Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna pOLnOrD - ul.Klimczaka3 pOmiDOrO Al.WojskaPolskiego3,Konstancin Jeziorna praLnia LemOn FreSH Ul.Hlonda2/U2 praLnia WiLanóW ul.Sarmacka1A prZycHODnia eScuLap Al.Wilanowska9,lok.U1i2 prZycHODni Weterynaryjnej OStOja SaLVet, ul.Hlonda2lok.U7 miesięcznik bezpłatny

muZeum pałac W WiLanOWie ul. St. Kostki potockiego 10/16 www.wilanow-palac.pl

muZeum pLaKatu W WiLanOWie ul. St. Kostki potockiego 10/16 www.postermuseum.pl naSZe miejSce ul.Sarmacka10lok.A naSZ WiLanóW nierucHOmOŚci ul.Wiertnicza45, necKermann pOLSKa Al.Wilanowska9 nieWaDa cLinic Al.Wilanowska5lok.2 nOWa Kuźnia ul.KostkiPotockiego24 nuVOLari ul. ŁukaszaDrewny24 nZOZ XO DentaL cLinic ul.Sarmacka9lok.110 OutLet Końcówki kolekcji ul.Sarmacka1Alok1 OpticOL – SaLOn OptycZny Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna Organic Al.Wilanowska9 ul.Sarmacka20

reDaKcja teraZ WiLanóW ul. Sarmacka 18 lok.2 www.terazwilanow.pl re/maX tOp nierucHOmOŚci ul.Klimczaka8lok.42 www.remaxtop.pl reStauracja cHina garDen ul.Kazachska1 rObyg - ul.Klimczaka12c SaLOn FryZjerSKi WOjtKa ZieLińSKiegO Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna SaLOn urODy marySieńKa ul.Sarmacka5klok.8) SarmacKie SmaKOłyKi ul.Sarmacka10 ScanDinaVian HOuSe Al.Rzeczypospolitej18lok.70 SKLep mięSnO – WęDLiniarSKi "p&p"S.c. - ul.Sarmacka6lok.B3 S & b - Al.Wilanowska7 SHe - ul.Sarmacka16 SKLep SWeet LiVing ul.Kazachska1lok30 SKarabeuSZ - ul.Sarmacka10A Spa WiLanóW - ul.Marconich3 StarOpOLSKi piec ul.Sarmacka28 SteeL FOreSt Al.WojskaPolskiego3,Konstancin StuDiO rOcOcO Al.Rzeczypospolitej18lok.135 SuSHi Zume ul.Klimczaka5

SZOK LOK Al.Wilanowska9Alok.U4 ŚWiat WaKacji Al.WojskaPolskiego3,Konstancin ŚWietLica ucZniaK Gierymskiego1

ŚWiat ZabaWeK Hlonda 10/10 tecHnO-Dry – praLnia Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna tenuta ŚWiat Win i aLKOHOLi ul.Klimczaka17lok.210 teLepiZZa ul.Hlonda10 tHe paLmS ul.Sarmacka22lok.135 tiK-SOFt Sp. z o.o. AlejaWilanowska5lok.19 tui centrum podróży Wilanów ul.Przyczółkowa400

urZąD DZieLnicy WiLanóW ul. St. Kostki potockiego 11 www.wilanow.pl VaniLa HOme & cOFFee ul.Zaściankowa98 VenuS - ul.Kazachska1 ViLanO - ul.Kazachska1 ViLanOVa reStaurant ul.Klimczaka22 ViLLa nOVa DentaL cLinic ul.Marconich3 ViLLa nuOVa – reStauracja ul.St.KostkiPotockiego23 Vip FaSHiOn – ODZież marKOWa Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna

WeZyr HOLiDayS al. rzeczypospolitej 18 www.wezyrholidays.pl WiejSKie SmaKi ul.sarmacka1b Winiarnia SuperiOre al.Wilanowska9A WinOtOpia ul.Zaściankowa96lok.1B WitaminKa ul.Klimczaka17lok.204 yegO - preZenty DLa mężcZyZn ul.Sarmacka1B ZieLeniaK u piOtra Al.WojskaPolskiego3,Konstancin Zume – SuSHi bar Al.WojskaPolskiego3,Konstancin żabKa - ul.Sarmacka20

Styczeń TerazWilanów31


Razem możemy więcej...

Specjalizujemy się w zarządzaniu podeweloperskimi wspólnotami mieszkaniowymi. nasze biuro znajduje się na terenie Miasteczka Wilanów lemmonHouse sp. z o.o., ul. Sarmacka 18 lok.2, 02-972 Warszawa. (budynek AURA PARK-A) tel: +48 22 885-30-20, tel/fax: +48 22 258-13-92, e-mail: biuro@lemmonhouse.pl

www.lemmonhouse.pl

Profile for Teraz Wilanów

Teraz Wilanów Styczeń  

Teraz Wilanów Styczeń

Teraz Wilanów Styczeń  

Teraz Wilanów Styczeń