Page 1

Teraz

Wilanów, Powsin, Zawady, Konstancin-Jeziorna i okolice

®

Wilanów Grudzień 2014 / Gazeta bezpłatna ISSN 2082-3231 / Nakład: 10 000 egz.

Z NOWĄ RADĄ W NOWY ROK


Rodzinnych świąt

Bożego Narodzenia

oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy zespół LemmonHouse Sp. z o.o.

www.lemmonhouse.pl


Nasze miasto

SŁOIKI z WILANOWA

dLA LEONA Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco Sekretarz redakcji: Daniela Danielak-Palińska Redakcja: ul.Pory 78 02-757 Warszawa tel. 514 582 509 redakcja@teraz-wilanow.pl

W niedzielę 14 grudnia w godzinach 12.00–14.00 na terenie Przedszkola Publicznego nr 420 przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 8 odbędzie się aukcja charytatywna, organizowana przez Radę Rodziców i Dyrekcję Przedszkola tej publicznej placówki. Na aukcji wystawione zostaną „słoiki” – przetwory własnoręcznie przygotowane przez dyrekcję, nauczycieli oraz rodziców dzieci z przedszkola nr 420 w Wilanowie. „Pod młotkiem” znajdą się dżemy, konfitury, grzybki, ogórki, kompoty, a także wypieki oraz inne domowe smakołyki. AkcjaotrzymaławsparcieburmistrzaGminyWilanów,któryobiecałprzekazać własnoręcznieprzygotowanysłoikzprzetworami. CentrumKulturyWilanówzobowiązałosięprzygotowaćbogatyprogramartystyczny(bajki,teatrzykdladzieci,kiermasz…). CelemwydarzeniajestzbiórkapieniędzynaleczenieirehabilitacjęLeona.Chłopiecma3lataijestuczniemprzedszkola.Wwieku5miesięcyzachorował,adiagnoząbyłguzmózgu.Leonjestjużpodwóchoperacjach.Niestetynieudałosię usunąćguzawcałości,awwynikuzabiegówchłopiecdoznałprawostronnego niedowładuciała.Dalszeleczenieirehabilitacjasąniezbędne,jednakbardzo kosztowneiprzekraczającemożliwościfinansowerodziców. AkcjaorganizowanajestwkooperacjizFundacjąISKIERKA,którejLeonjestpodopiecznym.

Grudzień TerazWilanów3

Współpraca: Anna Krokosz Agnieszka Pacewicz Małgorzata Wróblewska Reklama: reklama@teraz-wilanow.pl tel. 514 582 509 Na okładce Teraz Wilanów:

Członkowie Rady Dzielnicy Wilanów: Monika Krzepkowska Bożena Laskowska Olga Skolimowska Anna Świderska Danuta Zygańska Hubert Królak Piotr Mikucki Rafał Krzyżanowski Dominik Szeląg Aleksander Świętochowski

Fot. Agnieszka Pacewicz Sesja zdjęciowa zrealizowana dzięki uprzejmości Sweet Living Home Inspirations. Na okładce Teraz Konstancin: Święty Mikołaj Fot. Santa Claus Office – Santaclauslive.com www.terazwilanow.pl WYDAWCA:CAAMSp.zo.o., 02-757Warszawa,ul.Pory78,KRS:0000490860, SądRejonowydlam.st.WarszawywWarszawie, XIIIWydziałGospodarczyKRS,kapitałzakładowy5000zł, REGON:146997610,NIP:5213662064


ROzSTRzYGNIęCIE II EdYCJI Konkurs WILANOWSKIEGO KONKURSU KateGorII „DZIecI Z GruP WIeKoWych 10–12 lat” PLASTYCzNEGO dLA dzIECI WPierw szemiejscezajęła JuliaFiołna12lat,ZespółSzkolnoPrzedszkolnynr3 Drugiemiejscezajęła MajaŻmijewska10lat,ZespółSzkolnoPrzedszkolnynr3 „KOChAm mOJE mIASTO Trzeciemiejscezajęła MariaPytlak11lat,ZespółSzkolnoPrzedszkolnynr3. I mOJE zdROWIE” Miesięcznik TERAZ WILANÓW oraz Centrum Kultury Wilanów mają przyjemność ogłosić wyniki II EDYCJI WILANOWSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI „Kocham moje miasto i moje zdrowie”, wktórymudziałwzięło150dziecizwilanowskichplacówekszkolnychiprzedszkolnych: Przedszkolenr416,AcademyInternationalWilanów,ZespółSzkolnoPrzedszkolnynr3,PrzedszkolePomarańczowaCiuchcia,SzkołaPodstawowa Edison,SzkołaPodstawowaNiepublicznaim.WiktoriiWiedeńskiejFundacji EdukacyjnejVarsovia,ZespółSzkółnr123,SzkołaJęzykowaThePalms, PrzedszkoleBabyEnglishAcademyorazPrzedszkoleJęzykoweBeztroskiŚwiat.

W KateGorII „Praca GruPoWa” Pierwszemiejscezajęła AcademyInternationalgrupaOdkrywcy Drugiemiejscezajęło PrzedszkoleJęzykoweBeztroskiŚwiatgrupaKreciki Trzeciemiejscezajęło PrzedszkoleBabyEnglishAcademygrupaHipposiRabbit

KomisjaKonkursowawskładzie:zastępcadyrektoraCentrumKulturyWilanów IwonaMaciąg,redaktornaczelnaTerazWilanówMagaliGutierrezCarrascooraz BarbaraKurczuk,przedstawicielkafirmy„ŚwiatZabawek”,pozapoznaniusięze wszystkimipracamizgłoszonymidokonkursu,poburzliwejnaradzie,postanowiła nagrodzićnastępującychMłodychArtystów. W KateGorII „DZIecI Z GruP WIeKoWych 3–5 lat” Pierwszemiejscezajęła KasiaTyc5lat,Przedszkolenr416 Drugiemiejscezajął FranciszekDuda5lat Trzeciemiejscezajął JaśSoluch4lata,PrzedszkolePomarańczowaCiuchcia.

W KateGorII „DZIecI Z GruP WIeKoWych 6–9 lat” Pierwszemiejscezajęła MatyldaRakowska9lat Drugiemiejscezajęła LidiaKruzel6lat Trzeciemiejscezajął AdamCzaus9lat,ZespółSzkółnr123 Wyróżnienieotrzymali: ŚliwczyńskiArkadiuszkl.3c,NagatEmmakl.3b, NierzwickiFilip6lat,SilczukOliwier1a,BadowskaNatalia1c,MilenaJastrzębska 1e,ZuzannaWojtczuk7lat,MarcelaMiłkowska6latzeszkołyVarsovia;Ola Osienniklat7,Edison;KatiaGanuszewicz8lat,ZespółSzkółnr123;Maksymilian Rakowski7lat,LenaSwynarska5lat,Przedszkolenr416.

ORGANIZATORZY KONKURSU:

SPONSORZY WYSTAWY:

WynikiopublikowanezostałyrównieżnastronieinternetowejCentrumKultury Wilanówwww.kulturawilanow.pl,awystawapracodbędziesię6grudnia2014r. ogodzinie17.00wnowejsiedzibieCKWprzyulicyKolegiackiej3. Finałowąwystawępracuświetniąwydarzeniatowarzyszące.Planujemym.in.: pokazmodyAqademiadladzieci,wręczanieprezentówprzezMikołaja,uroczysteubieranieświątecznejchoinki,profesjonalnasesjazdjęciowadladziecizMikołajem,przedstawieniedladzieciwjęzykuangielskim,przygotowaneprzez najmłodszągrupęteatralnąszkołyjęzykowej„ThePalms”,wspólnekolędowanie orazlicznekonkursy. CiekawąpropozycjąrozwijanianowychpasjiitalentówtegodniabędąwarsztatykulinarneprowadzoneprzezLittleFusionorazwarsztatyplastyczneorganizowaneprzezCentrumKulturyWilanów. WystawęfinałowąswoimwystępemuświetniIzabelaKopeć–znanaśpiewaczka,mezzosopranistka,pieśniarkaikompozytor. Serdeczniezapraszamydowzięciaudziałuwtymwydarzeniu.Będzietoniepowtarzalnaokazjadopodziwianiawyjątkowychdziełuzdolnionych,młodych,wilanowskichartystóworazdodopingowaniaimwtrakciewręczanianagród, dyplomówiwyróżnień. PARTNERZY:

FOTO:

PARTNER MEDIALNY:

4TerazWilanówGrudzień


Soczewki okularowe z antyrefleksem*

żyvzymy Wesołych świąt LES YEUX - Ewa Wójcik

Al. Rzeczypospolitej 10/31, Warszawa, tel. 22 7421674

* Oferta dotyczy zakupu markowych opraw


Nasze miasto

6TerazWilanówGrudzień

Członkowie nowej Rady Dzielnicy Wilanów: Monika Krzepkowska, Bożena Laskowska, Olga Skolimowska, Anna Świderska, Danuta Zygańska, Hubert Królak, Piotr Mikucki, Rafał Krzyżanowski, Dominik Szeląg, Aleksander Świętochowski


Nasze miasto

z NOWĄ RAdĄ W NOWY ROK „Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału Wtymrokufrekwencjapodczaswyborówwyniosła47,42%.Podobnywynik radości, jaki ludność polską w tym momencie odnotowanoczterylatatemu,kiedyto kwencjawwyborachsamorządoogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma fre wychwyniosła48,32%wpierwszejtu„ich”. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! rze.Najwyższąfrekwencjęwbieżącym rokuodnotowanowwojewództwie Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. świętokrzyskim(46,19%)orazpodkarBędzie dobrze. Wszystko będzie, (…) bo będzie- packim(43,85%).Najniższąnatomiast –wwojewództwachśląskim(35,29%) my sami sobą rządzili.” - Tymi słowami Jędrzej idolnośląskim(35,99%). Moraczewski, premier i minister Polski międzyZWARSZAWSKIEGO wojennej, opisał odzyskanie przez Polskę nie- PODWóRKA podległości w 1918 roku, które świętujemy co Nastanowiskoprezydentam.st.Warszawykandydowało11osób.Wnocyz roku 11 listopada. 18na19listopadaPaństwowaKomisja Wtymrokuduchpatriotyzmupozostałznamidłużej.16listopadaposzliśmydo urngłosowaćnanaszychkandydatównaradnychmiasta,dzielnic,sejmikuwojewódzkiegoiprezydentastolicy.Nasiprzodkowiewalczyliowolność,zktórejdziś możemysięcieszyć,biorącudziałwdemokratycznychwyborach. Nieciesząsięjednakwszyscy–najbardziejzawiedzioneoficjalnymiwynikamigłosowaniaPISiSLD,wykorzystującinformatycznewpadkiPKW,domagająsiępowtórzeniawyborówlub–jakktowoli(bardziejkonstytucyjnie)–skrócenia okresukadencjioraznawołujądowyjścianaulicę.Wkońcu„demokracjademokracją,aleracjamusibyćponaszejstronie”.

Wyborczapodałaoficjalnewyniki.HannaGronkiewicz-Waltzzdobyłanajwiększąilośćgłosów,aleniewystarczającą. RazemzJackiemSasinem(PiS)spotkają sięwdrugiejturzewyborów30listopadabr.WpierwszejturzeHannaGronkiewicz-Waltzuzyskała47,19%głosów, aJacekSasin–27,71%.

WrozpoczynającejsiękadencjiRada WarszawybędzieliczyćtakjakdotychTegorocznymwyboromtowarzyszyłomnóstwoemocjiiseriadymisjiwPaństwo- czas60radnych,aostatecznyrozkład wejKomisjiWyborczej.NajpierwswojeodejścieogłosiłStefanJaworski–przemandatówwyglądanastępująco: wodniczącykomisji.ZczłonkostwawPKWzrezygnowałteżsędziaSądu PlatformaObywatelska–33mandaty, NajwyższegoStanisławZabłocki.ZkoleiStanisławKosmalzdniem20listopada, PrawoiSprawiedliwość–24mandaty, wzwiązkuzukończeniem70.rokużycia,przestałbyłczłonkiemPKWizdniem SojuszLewicyDemokratycznej–2 21listopadadecyzjąprezydentanatomiejscezostałpowołanysędziaSNWiemandaty,WarszawskaWspólnotaSasławKozielewicz.Zarównokandydaci,jakiwyborcymusieliwykazaćsięogrom- morządowa–1mandat. nącierpliwością,anaoficjalnewynikiwyborówsamorządowych2014przyszło TymsamymPOutrzymujesamodzielną namdługoczekać. większośćwradziemiasta.

Grudzień TerazWilanów7


Nasze miasto STARAMIłOŚćNIERDZEWIEJE –WILANóWJEDNAK NIEODWRóCIłSIęODPO

AKTuALNYSKłADRADYDZIELNICY WILANóW(KADENCJA2014-2018)JEST NASTęPuJąCY:

Jakpowszechniewiadomo,złośliwidziennikarzenazywają mieszkańcówMiasteczkaWilanów„lemingami”.CytujączaWikipedią,lemingito„gryzonie,któreniezapadająwsenzimowy, alezachowująaktywnośćprzezcałyrok.[...]Lemingimająwysokązdolnośćreprodukcyjnąiprzyobfitymdostępiedopożywieniarozmnażająsiębardzoszybko.” Najwyraźniej„lemingi”zMiasteczkamającojeść,borozmnażająsiębardzoszybko,azawdzięczanygłównieimgwałtowny wzrostliczbymieszkańcówWilanowaspowodował,żewbieżącejkadencjizwiększonoliczbęmandatówwradziedzielnicy z15do21.Wialanowskie„lemingi”najwyraźniejniezapadają teżwsenzimowy,bomimochłodnejaury16listopadamasoworuszyłydourn. WMiasteczkuWilanówodlatpadałyrekordypoparciadlaPlatformyObywatelskiej.Wwyborachprezydenckichz2010roku wtutejszychkomisjachprzy80%frekwencjiBronisławKomorowskizPOzebrał84%poparcie.W2011rokutotuodnotowanowarszawskirekordpoparciadlaPOwwyborachdo Sejmu–69,9%przy80%frekwencji,aw2010r.wwyborach prezydentaWarszawyHannaGronkiewicz-Waltzzdobywała nawet75%głosów. AleMiasteczkoWilanówtotylkoczęśćdzielnicy.Ostateczniew bieżącychwyborachdoradydzielnicyWilanówponowniezwyciężyłaPlatformaObywatelska,zdobywając11mandatów(o4 więcejniżpoprzednio),tymsamymuzyskującwradziedzielnicysamodzielnąwiększość,którejniemiałanapoczątkupoprzedniejkadencji.Niewielemniejszepoparcieniż4latatemu otrzymałateżHannaGronkiewicz-WaltzzPO. BardzodobrywynikotrzymałorównieżStowarzyszenie MieszkańcówMiasteczkaWilanów,uzyskującwradziedzielnicyaż7mandatów(o5więcejniżwpoprzedniejkadencji),zyskującnajwyższepoparciewkomisjachwyborczychzrejonu MiasteczkaWilanów. Biorącpoduwagęwiększąliczbęwszystkichmandatówwradzie,wynikającązrosnącejliczbymieszkańców,nasuwasię wniosek,żeczęśćnowegoelektoratupoparłoSMMW,aczęść PO.DodobregowynikuStowarzyszeniaMieszkańcówMiasteczkaWilanówprzyczyniłsięzapewnetakżefakt,iżtymrazemwbrewnazwiestowarzyszeniezaprosiłonaswojelisty kandydatówzróżnychokręgówWilanowa,anietylkozMiasteczkaWilanów–wśród7radnychSMMWaż3niejest związanychzMiasteczkiemWilanów. OstatnietrzymandatywradziedzielnicyprzypadłyPrawui Sprawiedliwości. Wsumiew4wilanowskichokręgachPOwystawiła42kandydatów,zktórych11(ponad26%)zostałoradnymi,SMMW wystawiło35kandydatów,zktórychdoradydzielnicydostało się7osób(20%),zaśPISwystawił41kandydatów,zktórych doradydostałosiętylko3(7%).

PlatformaObywatelska: MarcinPuchalski,Rafał Krzyżanowski,OlgaSkolimowska,DominikSzeląg, MonikaKrzepkowska,AleksanderŚwiętochowski,Danuta Zygańska,PiotrMikucki,HubertKrólak,BożenaLaskowska, AnnaŚwiderska. StowarzyszenieMieszkańcówMiasteczkaWilanów: AdamBieniek,JoannaCyrul,StanisławOrzeł,Sylwia Wachowska,JoannaKinastowska,KatarzynaRadzikowska, TomaszKuszłejko. PrawoiSprawiedliwość: JarosławKilijanek,AnnaDrewniak, JoannaSzubińska-Piszczek.

8TerazWilanówGrudzień

Niewiadomojeszcze,ktobędzieburmistrzemWilanowa, botądecyzjępodejmąradninanajbliższychsesjach.Wynik głosowaniawtejsprawiepoznamyjużpozamknięciugrudniowegowydaniamiesięcznikaTerazWilanów.

KIEPSKIEDOBREGOPOCZąTKI? Jakbędziesięukładaławspółpracanowychradnych,od którejzależyprzecieżfunkcjonowanienaszejdzielnicy przezkolejne4lata?Tegojeszczeniewiemy.Alejużteraz, korzystajączatmosferyzbliżającychsięŚwiątBożegoNarodzenia,postanowiliśmyzrobićmałytestizaprosiliśmy wszystkichbezwyjątkuradnych,zwszystkichstrondzielnicowejscenypolitycznej,doudziałuwewspólnejświątecznejsesjifotograficznej. Chcieliśmyzaprezentowaćnaszymczytelnikom„ludzkie twarze”wszystkichosób,którymudzieliliśmymandatów nakolejne4lata.Niestety,mimozaproszeniawszystkich członkównowejrady,nawspólnezdjęciestawiłosięwyłącznie10radnychPlatformyObywatelskiej,zaśzestrony SMMWiPISniepojawiłsięnikt.Jestnambardzoprzykro, żepozostaliradninieznaleźlichwilinawspólnąświąteczną fotografię.Mogłobyćmiłoiświątecznie,awyszłojakzwykle...Wefekcienaokładcetegonumerumamywyłącznie reprezentacjęPO–szkoda.Tymbardziejdziękujemytym radnym,którzymimonatłokuobowiązkówniezawiedli. Mamynadzieję,żegdyjużopadnąwyborczeemocje,merytorycznawspółpracaradydzielnicywsaliposiedzeńnowego ratuszabędzieprzebiegałabardziejefektywnie,konstruktywnieiprzyzdecydowanielepszejfrekwencji,niżmiałotomiejscepodczaswspomnianejsesjizdjęciowej. Wkońcupotoichwybieraliśmy! A.P. Dziękujemy za udostępnienie wnętrza do realizacji sesji zdjęciowej Sweet Living Home Inspirations przy ulicy Kazachskiej 3 w Wilanowie.


Nasze miasto

mIędzYPOKOLENIOWE CENTRUm EdUKACJI NA RAdOSNEJ

Przy ul. Radosnej 11, w miejsce budynku, w którym wiele lat mieściła się Biblioteka Publiczna, powstanie nowoczesna placówka o nazwie Międzypokoleniowe Centrum Edukacji. Podpisano już umowę na projekt nowej inwestycji. Podjęła się go jedna z najlepszych pracowni architektonicznych w Europie – Kuryłowicz &Associates Sp. z o.o. Centrumzostaniewcałościprzeznaczonenadziałalność oświatową.Znajdziesiętam:filiaBibliotekiPublicznejwWilanowie,żłobek,pomieszczeniadlawilanowskichseniorówi CentrumKulturyWilanów,wtymsaladlamłodzieżyisala sportowa. Obiektmamieć3kondygnacje,wewnętrznepatiozterenem zielonymisalęwypoczynkowądlanajmłodszych,przeszkloną,na3.piętrzebudynku.Wokółcentrummapowstaćmini parkdladzieci,tzw.tajemniczyogród. Budowaobiektuzostałazaplanowananalata2015–2016. Kosztinwestycjitoprawie6,3mlnzł.

Grudzień TerazWilanów9


Wizualizacja głównego wejścia do galerii od strony ulicy Przyczółkowej – źródło GTC S.A.

Nasze miasto

„GAleRiA WilAnóW” – Od 2002 roku, kiedy to firma Prokom Investments przejęła od Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego teren pod budowę osiedla „Miasteczko Wilanów”, dzielnica zaczęła się bardzo dynamicznie rozwijać. Obecnie Wilanów jest czwartą co do wielkości dzielnicą Warszawy, którą na swój dom wybrało ponad 27 tysięcy warszawiaków i liczba ta stale rośnie. Naturalnąkonsekwencjąrozwojutejczęścimiastajestpowiększaniesięsektorausługowo-handlowegoocentrahandlowe.Aktualniewplanachsączterytegotypuobiekty,któremająstaćsię odpowiedziąnapotrzebycorazbardziejzaludnionegoWilanowa. ProjektemonajwiększymrozmachumabyćobiektpodnazwąGaleriaWilanów,realizowanyprzezfirmęGlobeTradeCenterS.A.– inwestoram.in.dobrzeznanejwarszawiakom„GaleriiMokotów”, któryladachwilarozpoczynabudowętakżeGaleriiPółnocnejna warszawskiejBiałołęce.

podul.Przyczółkową,umożliwiającymieszkańcomMiasteczkaWilanówdojazddoPałacuwWilanowie.Wramachinwestycjimająteż powstaćtrzyogólnodostępneplacemiejskie.

FirmaGTCS.A.złożyławniosekopozwolenienabudowęGaleriiWilanówwpierwszejpołowiewrześnia.WIetapieinwestycji,objętym złożonymwnioskiemopozwolenienabudowę,powstaniewiększy obiektopow.60tys.mkw.,którypomieściokoło250sklepówi punktówusługowych.Dodyspozycjiklientówzostanieoddanych 2180miejscparkingowych,zlokalizowanychwgarażupodziemnym oraznadachuobiektuodstronyul.Gieysztora.Budowamarozpocząćsięw2015r.ipotrwaćokoło2lata.WramachrealizacjiinwestycjiGTCS.A.masfinansowaćbudowęrozwiązańkomunikacyjnych. OstatniespotkanieprzedstawicieliGTCS.A.zprzedstawicielamirady dzielnicyimieszkańcamiWilanowa,któreodbyłosięwewrześniubr., pokazało,żeplanowanainwestycjawzbudzajednakwieleobawikontrowersji.

ZdaniemAnnyMirskiej-Perry–członkazarząduFundacjiNaszeMiasteczko,wzaprezentowanymnaspotkaniukształciegaleriajestwdalszymciągubezdusznym,aspołecznymiantymiejskimobiektem ogromnychrozmiarów,którybędziedlamieszkańcówMiasteczkaWilanówobciążeniem,anieudogodnieniem.„Galeriajestodwrócona doosiedlatyłem.PrzedewszystkimkoniecznejestdodanieatrakcyjGaleriaWilanówpowstaniepomiędzyulicamiPrzyczółkowa,Bra- negowejściadlamieszkańcówMiasteczkaodul.HerbuSzreniawa– nickiego,GieysztoraorazHerbuSzreniawa.Docelowoinwestycja terazjesttammiejscezaładunkutowarów(!).Dwawejściaodul. będziesięgałaażdobudowanegoobecnieprzezfirmęCapitalPark Gieysztorastanowiąniewiadomą,ponieważmająobsługiwaćprywatS.A.budynkuRoyalWilanówprzyul.Klimczaka.GaleriaWilanów neulice.Istniejezagrożenie,żemogąonezostaćwprzyszłościzawielkościąbędzieporównywalnadoprzytoczonejwyżejGalerii mknięteprzezsamychmieszkańcówwłaśniezpowodubliskości Mokotów.Kompleksdocelowomasięskładaćzdwóchbudynków galerii.–mówiMirska-Perry–Koniecznejestdodanieokienwmiej–powierzchniamniejszegowyniesieok.16tys.mkw.,większa scuplanowanegokina.Bardzoistotnymdlapostrzeganiagaleriizzeczęśćgaleriibędziemieć60tys.mkw.Kosztrealizacjiinwestycji wnątrz,jakobardziejprzyjaznej,jestmożliwośćobserwowania,cosię szacowanyjestna160mlneuro. dziejewewnątrzkinamiędzyseansami(oknasąpotemzasłanianie). Niedopuszczalnejestteżpozostawienieścianywzdłużul.Branickiego Projekt,którywyszedłspodpióraarchitektówrenomowanychpra- jakoślepejbezwejściadogalerii.PowybudowaniuPOWbędzieto cowniAPAWojciechowskiiMosheTzur(autorówm.in.Galerii niezwyklewyeksponowanynarożnikiwizytówkagalerii”. Harfa,najnowocześniejszegocentrumhandlowegowczeskiejPradze)magwarantowaćprzyjaznośćinwestycjidlaśrodowiska,co ZdaniemMirskiej-Perrynależyożywićzbytdługąfasadęgaleriiodul. zostałojużpotwierdzoneprzyznaniemzłotegocertyfikatuekoloPrzyczółkowejnaprzykładpoprzezkreacjęścianwspinaczkowychczy gicznegoLEED.Wokolicygaleriizostanąwybudowanebezkolizyj- rampdojazdynadeskach,rolkachczyrowerachBMX.„Proponujeneciągiroweroweorazpieszo-rowerowyprzejazdpodziemny myteżzrezygnowaćzmotywudrzewnafasadzienarzeczinnegopo-

10TerazWilanówGrudzień


Nasze miasto

– TRuDnA inWeSTyCjA nadczasowegorozwiązania,którebędziemiałoszansęniewyjśćz modywciągukilkusezonów,uszanujesąsiedztwostonowanegoosiedlaibarokowegopałacu.[...]Koniecznejestteżprzeprojektowanie rozwiązańkomunikacyjnychwtakisposób,abyludzieniemusieli przechodzićnadrugąstronęul.Przyczółkowejpodziemnymtunelem. Mieszkańcyzasługująnagodne,prominentne,szerokienadziesięć metrówprzejściedlapieszychdokładnienaprzedłużeniuosiwidokowejPałacunadrugąstronęulicy,byosobyprzechodząceprzezulicę widziałypałac,zmierzającwjegostronę.Przejściepodziemneproponowaneprzezinwestorajestponiżające.Ludziepowinnibyćtraktowanipriorytetowo.Mająprzechodzićulicęnapoziomieterenu, podczasgdyautazatrzymaćsięnaświatłach”.

awejściegłównepowinnobyćodstronyMiasteczkaWilanów,a niesześciopasmowejarteriikomunikacyjnej.

Wszystkiepowyższepostulatymająjedencel–dostosowanie obiektudobliskiegosąsiedztwabudynkówmieszkalnychorazterenówpałacowychtak,abyrazemstanowiłyspójnąifunkcjonalnącałość.AbyMiasteczkoWilanówniestałosięosiedlem „przyklejonymdoplecówgalerii”.

„Obecnienaczelnymzadanieminwestora,władzdzielnicyimiasta jestzapewnienieMiasteczkuarchitekturygodnejtegomiejsca,bo naszepokoleniemaniebywałąokazjęzbudowaćodpodstawkawałekmiasta,zszansaminanieprzeciętność”–mówiStanisław StowarzyszenieMieszkańcówMiasteczkaWilanów(SMMW)wzapre- Orzeł,przedstawicielSMMWiobecnyRadnydzielnicyWilanów. zentowanymprojekcierównieżwidziwielekwestiiwymagającychdalszychkonsultacjiiposzukiwaniaoptymalnychrozwiązań. Wodpowiedzinaprośbęustosunkowaniasiędopowyższychwątpliwościiuwagmieszkańców,DyrektorGeneralnyGTCS.A.Piotr ZdaniemSMMWgłównymproblememjestskalaprzedsięwzięcia, Kroenkeprzesłałspecjalneoświadczenie,wktórymczytamym.in.: któreznaturyrzeczyobliczonejestnaprzyciągnięcieklientówzró„[...]Wczasieotwartychspotkań,naktórychcyklicznieomawiamy żnychczęściWarszawy.Pootwarciuobwodnicyoznaczatonapływ zmieszkańcamiprojektGaleriiWilanów,przekonaliśmysię,że klientównietylkozWilanowa,ursynowa,MokotowaczyKonstanci- społecznośćWilanowajestwymagającympartnerem,któryjasnoi na,aletakżezprawobrzeżnejWarszawy.Towygenerujewzmożony konkretnieformułujeswojepostulaty–cobardzocenimy.Na ruchsamochodowy.DlategoSMMWpostuluje,abyprzedewszystkim ostatnimspotkaniuotwartym,któreodbyłosięwewrześniu, niewpuścićruchusamochodowegowuliczkiMiasteczkaWilanów,by otrzymaliśmyszereguwagdoprojektu,dotyczącychm.in.elewacji zastosowanerozwiązaniakomunikacyjneniesparaliżowałyskrzyżowa- zewnętrznej,użytychmateriałówczysposobuzagospodarowania niaulicPrzyczółkowej–Branickiego–Vogla,bynieweszłyonewkolizję placówpublicznychnaterenieGaleriiWilanów.Natymsamym zchodnikiemiścieżkąrowerowąwzdłużul.Przyczółkowej,atakżeby spotkaniuobiecaliśmyprzygotowanienowychwizualizacjiprojektu, miejscaparkingowegaleriibyłyumiejscowionewsposóbograniczający którebędąodzwierciedlaćzgłoszoneuwagi.[...]PracenadnowyhałasiemisjęspalinwkierunkuMiasteczka. miwizualizacjamitrwająichętnieudostępnimyjePaństwu,kiedy tylkobędągotowe.[...]GaleriaWilanówtoinwestycjapotrzebna Trudniejszymaspektem,owielebardziejkontrowersyjnym,jestforma Wilanowowiiwyczekiwanaprzezjegomieszkańców,copotwiercentrumhandlowego.Początkowowtymmiejscuplanowanośróddziłniedawnysondażopiniipublicznejprzeprowadzonyprzezniemieściehandlowe,jakowolnostojącebudynki,jedynieczęściowopo- zależnyinstytutbadawczynareprezentatywnejpróbie łączoneizadaszone.Późniejzapowiadanobudowęcentrum mieszkańcówMiasteczkaWilanów.Szczegółowymiwynikamitego handlowegonowejgeneracji,jakiegojeszczewPolsceniewidziano. sondażupodzielimysięzPaństwemjużwkrótce.” Ostateczniezaprezentowanyprojektwniczymnieodbiegaodtego, coznamyzinnychczęściWarszawy.Wtejkwestiipostulatyzarówno ZniecierpliwościączekamynanowewizualizacjeipomysłyrozSMMW,jakiFundacjiNaszeMiasteczkobrzmiąjednogłośnie:Galeria wiązań,którebędziemyprezentowaćnałamachkolejnychnumeWilanówniemożebyćzamkniętąbryłą,gigantyczną,jednolitąbudow- rówTerazWilanów. ląstojącąwzdłużul.Przyczółkowej,zdługimi,ślepymiścianamibez G.C. wejściaiwitryn.Obiektpowinienbyć„przechodni”wdzieńiwnocy,

Grudzień TerazWilanów11


Nasze miasto LEKCJE mUzEALNE dLA WILANOWSKIEJ mŁOdzIEżY

VETURILO W WILANOWIE W nocy z 30 listopada na 1 grudnia wyłączone zostały stacje Veturilo. Rowery zostaną przywiezione ponownie w marcu 2015 r. WWilanowiewostatnimczasieotwartodwienowestacje: przyrondzienaskrzyżowaniu ul.Voglaiul.SytejnaZawadachorazprzyskrzyżowaniu al.RzeczypospolitejiBranickiegowMiasteczkuWilanów. DziekitemusiećVeturilona terenieWilanowaliczyjuż6 stacji. Odwrześnia2014r.działały stacjeprzyskrzyżowaniach:al. WilanowskiejiJanaIIISobieskiegoorazulicyBranickiegoiPrzyczółkowej.WpoprzednichlatachstacjeVeturilozostałyustawioneprzyskrzyżowaniach:ul.Hlonda zal.Rzeczpospolitejorazul.Przyczółkowejzal.Wilanowską. WtymsezoniewsieciachVeturiloiBemowoBikewypożyczanoroweryokoło dwamilionyrazy.Oprawie90tysięcywzrosłateżliczbazarejestrowanychużytkowników.Obecniejestichokoło300tysięcy.

12TerazWilanówGrudzień

PopodpisaniuporozumieniaprzezZarząd DzielnicyWilanówzMuzeumPałacuKrólaJanaIIIwWilanowieuczniowieszkół podstawowychzterenuWilanowamogą uczestniczyćwlekcjachmuzealnych.Tematyspotkańbędądopasowanedopoziomuwiedzyipotrzebgrupszkolnych. uczniowiemogąpogłębiaćwiedzęzzakresuhistorii,przyrodyikaligrafiipodczas cykluzajęć:„Kaligrafia(nie)zapomniana sztuka”,„MitologicznykodWilanowa”, „Królogrodnik”,„Wilanowskielaboratoriumprzyrody”,„ObyczajewdawnejPolsce”,„Wizytaukrólaikrólowej”, „SpotkaniezwydrąRobakiem”.


Nasze miasto NOWA zIELEń I NOWE zAbAWKI NA PLACU zAbAW PRzY UL. RAdOSNEJ

budowalifantazyjnepostaciezbutelekPET.ObchodzonyjużodkilkulatDzieńDobregoJedzenia wWilanowiejestokazjądopromowaniazdrowegostyluodżywianiasięiwiększejdbałościo sprawnośćfizyczną.PodczastegorocznychobchodówDniaDobregoJedzeniauczniowiebyli zachęcanidopiciawody,którapowinnamieć pierwszeństwoprzedsłodzonyminapojami.Woda–awszczególnościwodaniegazowana–jest zalecanaprzezpediatrówjakopodstawowynapój dladzieci.Wobecgwałtownienarastającegozjawiskaotyłościwśróddzieciimłodzieżykonieczne jestwyeliminowaniesłodkichnapojów–1napój opojemności0,5lzawierający50gcukrux365 Zakończyłasięmodernizacjaskarpyikoronyist- dni=18,2kgcukrurocznie!Spożyciesłodkich niejącegoplacuzabawprzyul.Radosnej.Skarpa napojówtorównieżjednazważniejszychprzyzostałaotulonanasadzeniamizkrzewówliścia- czynpróchnicy. stych.Sątom.in.:tawuły,pięciornikkrzewiastyi śnieguliczka,atakżedwagatunkidrzew:klon czerwonyiświerkserbski.Pomiędzynasadzeniamistworzonościeżki,którewrazzroślinnościątworząkwitnącylabirynt.Bezpieczne wejścieizejściezkoronyskarpyzapewniają schodyterenoweokonstrukcjibelekdrewnianych.upodstawyskarpyzbudowanazostała nowapiaskownica,sątakżezjeżdżalniaidrewnianaściankawspinaczkowa.

WYdzIAŁ ObSŁUGI mIESzKAńCóW JUż CzYNNY

Oddnia24listopadabr.WydziałObsługiMieszkańcówurzęduDzielnicyWilanówfunkcjonuje przyul.Klimczaka2.Informacjadostępnapod numeremtelefonu:224435069. Zapraszamy! Interesantomzostanieudostępnionyparking podziemny.Zmianieulegnąnumerytelefonów. Informacjadostępnabędziepodnumerem: 224435069.Adresymailowepozostająbez zmian.

SpotkanieedukacyjnezokazjiDniaDobregoJedzeniazorganizowanezostałotakżedlanajmłodszychdzieci.WZespoleSzkolno-Przedszkolnym nr3wPowsinie,wdniu19listopada,odbyłysię zabawyigryedukacyjnepoświęconezdrowemu odżywianiusię,wktórychuczestniczyłydzieciz4 wilanowskichprzedszkoli.Każdyzespółprzygotowałtakżekrótkiwystępartystyczny.Niezabrakło piosenekiwierszyoszpinaku,marchewceczy gruszce…Anafinałdzieciprzygotowałykoloroweizdroweszaszłyki,składającesięzsamychwitamin.

SYGNALIzACJA NA AL. RzECzYPOSPOLITEJ I UL. Oś KRóLEWSKA

PRzEdSzKOLNY dzIEń dObREGO JEdzENIA

„Wodaźródłemżycia”–podtakimhasłemobchodzonybyłwWilanowieDzieńDobregoJedzenia.Gospodarzemspotkania,wdniu14 listopada,byłZespółSzkółnr123przyul. uprawnej.Delegacjeuczniówz4wilanowskich szkółpodstawowychuczestniczyływkilkukonkursach.uczniowierozwiązywalikrzyżówkii

Naskrzyżowaniual.Rzeczypospolitejiul.Oś Królewskauruchomionojużsygnalizacjęświetlną. Działaonanaraziejakosygnalizacjastałoczasowa. Prosimyoostrożnąjazdę.

Grudzień TerazWilanów13


Polska sałatka jarzynowa Sałatka ziemniaczana z bekonem Śledź w oleju z cebulką Śledź pod pierzynką Śledź po kaszubsku Śledź w śmietanie Tatar ze śledzia Tatar z łososia z kaparami Karp po żydowsku Karp w galarecie Karp w śmietanie z cynamonem Ryba po grecku Terina z białego ptactwa nadziewana pistacjami Roladki z wędzonego łososia nadziewane bryndzą Mięsa pieczyste i pasztety Grzybowa z łazankami Barszcz czerwony Uszka wigilijne Pierogi z kapustą i grzybami Pierogi z mięsem Pierogi ruskie Kapusta wigilijna z grzybami Bigos myśliwski Schab ze śliwką w sosie maderowym Polędwiczka wieprzowa w sosie borowikowym Królik duszony w białym winie i śmietanie Karp smażony podany z sosem migdałowym Filet z sandacza w sosie kaparowym Makowiec Szarlotka Sernik Ciasto czekoladowe Łazanki z makiem Kutia

100 g/5,00 zł 100 g/6,00 zł 100 g/8,00 zł 100 g/8,00 zł 100 g/8,00 zł 100 g/8,00 zł 100 g/9,00 zł 100 g/17,00 zł 100 g/9,00 zł 100 g/9,00 zł 100 g/9,00 zł 100 g/9,00 zł 100 g/7,00 zł 100 g/17,00 zł 100 g/9,00 zł 1 l/35,00 zł 1 l/15,00 zł 1 szt/0,90 gr 1 szt/2,00 zł 1 szt/2,00 zł 1 szt/2,00 zł 100 g/7,00 zł 100 g/9,00 zł 100 g/9,00 zł 100 g/12,00 zł 100 g/13,00 zł 100 g/9,00 zł 100 g/17,00 zł 100 g/6,00 zł 100 g/5,00 zł 100 g/6,00 zł 100 g/5,00 zł 100 g/6,00 zł 100 g/7,00 zł


Nasze miasto

CO NOWEGO W CKW MuZYCZNYPORANEK CentrumKulturyWilanówzapraszadzieciw niedzielę7grudnia2014r.ogodz.10.00 do CentrumKulturyWilanówprzyul.Kolegiackiej 3namuzycznewydarzeniept.„Wyśpiewane upominki”wwykonaniuzespołuwokalnegoIl Cantowskładzie:WandaLaddy,MartaLawrence,Sławomirłobaczewski,MichałStraszewski. Prowadzenie:MalinaSarnowska. Mikołajkoweupominki,którechcemypodarowaćdzieciom,będąnietylkowymarzone,ale takżewyśpiewane.Każdyznichtojakbymuzycznapaczka–niemożnajejzobaczyć,ale możnają…usłyszeć.Książkazwierszami,wycieczkazagraniczna,biletdoopery,futrzane zwierzątkaipłytazprzebojamiznajdąsięwśród prezentów,którewyśpiewazespółIlCanto. Tworzągomuzycyobdarzeniogromnąwrażliwościąartystycznąidużympoczuciemhumoru, koncertującywspólnieodwielulat. Wprogramiem.in.muzykaO.diLasso, A.Banchieriego,G.Rossiniego,piosenki popularneidziecięceorazkolędy. Wstępwolny.Serdeczniezapraszamy! KIERMASZPRZEDŚWIąTECZNY WPOWSINIE CentrumKulturyWilanóworazCaritasparafiiw Powsiniezapraszająwniedzielę14.12.2014r. wgodz.8.00do14.00 doDomuPracyTwórczej(StaraPlebania)przy ul.Ptysiowej3naJarmarkAdwentowy. Naodwiedzającychczekaćbędziebogatyasortymentwyrobówregionalnych,rękodzieł,produktówspożywczychorazozdóbświątecznych. Dochódzkiermaszuzostanieprzeznaczonyna potrzebypodopiecznychParafialnegoZespołu CaritasPowsin. Serdeczniezapraszamy.Wstępwolny! PORANEKTEATRALNY CentrumKulturyWilanówserdeczniezaprasza wramachkiermaszuadwentowego organizowanegozCaritasPowsinwniedzielę 14grudniaogodz.12.00doDomuPrafialnego przyul.Przyczółkowej56naprzedstawienie teatralnept.„Bajkowaszopka”wwykonaniu TeatrupodOrzełkiem. Wtradycyjnejasełkawplecionopostacizbajek, którebuntująsięprzeciwkoswoimrolomi pomagająmałemuJezuskowi.Akcjadziejesięw bibliotece,gdziewNocWigilijnąpostaciez książekprzemawiajądowidza.Wspektaklu nawiązujesiędotradycjipapierowychszopek. Wwidowiskuwykorzystanoklasycznekolędyi nietypowepastorałkiwaranżacjiAgnieszki Glińskiej.Wstępwolny.Serdeczniezapraszamy! SłOIKIZWILANOWADLALEONA CentrumKulturyWilanówwłączasięwakcję charytatywnąpt.„SłOIKIzWILANOWAdla

Topodróżporóżnychkulturachitradycjach, pokazująca,żedziecinacałymświeciezutęsknieniemczekająnawizytętegoniesamowitego LEONA”,zorganizowanąprzezRadęRodziców gościa.Przedstawieniekończysięoczywiście iDyrekcjęPublicznegoPrzedszkolanr420przy odwiedzinamiMikołaja,rozdaniemprezentów, ul.św.urszuliLedóchowskiej8.Wydarzenie pamiątkowymizdjęciami. dedykowanejest3-letniemuLeonowi,miesz14.00 –warsztatyświątecznedlarodzin. kańcowiWilanowa,którypoważniechorujei Serdeczniezapraszamy.Wstępwolny! wymagastałejrehabilitacji. Akcjacharytatywnaodbędziesię14grudniao CENTRuMKuLTuRYWILANóW godz.12.00wprzedszkoluprzyul.urszuliLe- –„KuLTuRALNEOKNONAWILANóW”– dóchowskiej8.Dochódzakcjizostanieprzeka- JuŻOTWARTE zanynaleczenieLeona. Zwielkąradościąinformujemy,żenowasiedziWprogramie: baCentrumKulturyWilanówprzyul.Kolegiacspektaklteatralnypt.„DobryMikołaj”zanimakiej3tętnijużżyciem.Nazajęciauczęszczają cjamidladzieci,kiermasz,spotkaniezMikołajużbobasy,dzieci,młodzież,dorośliiseniorzy. jem,teatrzyk,licytowanieprzetworówod Mamynadzieję,żewłaśniewtymmiejscu,w znanychosóborazwieleinnychatrakcji. „sercu”Wilanowa,czująsięPaństwodobrzeiz Przekażcieznajomym.Pomóżmychłopcuijego przyjemnościąrozwijająznamiswojepasjeizarodzicom! interesowania. TomabyćprzedewszystkimmiejscestworzoMAGIAŚWIąT neprzezWasidlategobardzosięcieszymyz CentrumKulturyWilanów,RedakcjaTerazWi- Państwadodatkowychpropozycji,któresystelanów,SzkołaJęzykowa„ThePalms”wrazz matyczniewłączamydonaszejoferty. partneramizapraszająwsobotę6grudnia2014 WCentrumKulturyWilanówmogąPaństwo r.wgodz.17.00–20.00doCentrumKultury uczestniczyćwwieluróżnorodnychzajęciach. Wilanówprzyul.Kolegiackiejnamagiczne,mi- Dladziecioferujemym.in.:Klubmalucha,Mukołajkowewydarzenie. zycznePrzedszkole,rytmikę,Balerinki,zajęcia Wprogramie: piórkiemiakwarelą,modernjazz,sztukęz 17.00 –przedstawienieteatralnewwykonaniu komputera,naukęgrynainstrumentach: dzieciuczęszczającychnazajęciajęzykowedo skrzypcach,gitarzeikeyboardzie;dladoroszkoły„ThePalms”; słych:zumbę,warsztatydlarodziców,Kuźnię 18.45–występIzabeliKopećorazKaroliny Artystyczną;dlaseniorów:WilanowskiuniwerCharkiewiczmłodegowilanowskiegotalentu; sytetTrzeciegoWieku,szkołękręgosłupa, 17.30–20.00–warsztatypiernikowe,warsztaty warsztatykomputeroweiwieleinnych.Wratworzeniaozdóbchoinkowychorazkartek machbloku„Kulturanajęzykach”zapraszamy świątecznych; nazajęciazjęzyka:angielskiego,włoskiego, 19.00 –spotkaniezMikołajem,ogłoszeniewy- hiszpańskiego,japońskiegoifrancuskiego.CiąnikówkonkursuorazwręczenienagródIIedycji glemogąPaństwodołączyćdogrup.Mamy konkursuplastycznegopt.„Kochammojemia- jeszczewolnemiejscanawybranychzajęciach. stoimojezdrowie” zorganizowanegoprzez OpróczstałejofertyedukacjiartystycznejprzyCentrumKulturyWilanóworazTerazWilanów. gotowujemydlaPaństwacyklnadzwyczajnych Wprogramietakżepokazymodydziecięcej, wydarzeń:koncertów,prelekcji,widowisk,spowspólnestrojeniechoinkiorazwieleatrakcji. tkań,wktórychkażdyodnajdziecośdlasiebie. Dozobaczenia. CORAZBLIŻEJŚWIęTA… SOBOTAWSEZAMIE CentrumKulturyWilanówzapraszadziecina BurmistrzDzielnicyWilanówm.st.Warszawy przedświątecznewarsztaty: LudwikRakowski,CentrumKulturyWilanów 09.12.2014.godz.17.00-19.00 tworzeniekarorazWSS„Społem”Śródmieściezapraszającałe tekświątecznychorazozdóbzfilcu- prowadzerodzinywsobotę20grudnia2014r.wgodzinieDorotaDragan- Bojarska nach13.00–15.00doCentrumHandlowego Koszt:25,00oddziecka Sezamprzyal.Rzeczypospolitej14. Obowiązujązapisydodnia05.12.2014podnuWprogramie: meremtelefonu22/6482224 13.00 –spektaklteatralnydladziecipt.„Jakiżto 11.12.2014.godz.17.00-18.30 PracowniaCeŚwiętyrozdajeprezenty". ramicznaCiociKrysizapraszanawarsztaty „Wprzeróżnychkrajach,choćjuż–nieświęty– tworzeniaozdóbświątecznychzglinyrzeźbiarjakiśMikołajdajeprezenty”–tocytatzprzedskiej- prowadzenieKrystynaKruszewska stawienia,którynajlepiejjecharakteryzuje. Koszt:50,00oddziecka Dziecipoznają„Mikołajów”zponaddwudzieObowiązujązapisydodnia09.12.2014podnustukrajówzróżnychkontynentów(m.in.:Rosji, meremtelefonu22/6482224 Brazylii,Japonii,Meksyku,Chinitp.)orazchaMiejscewarsztatów:FiliaCentrumKulturyWirakterystycznedladanegoregionuzwyczaje, lanówul.Przyczółkowa27a muzykę,tańce. Serdeczniezapraszamy!

Grudzień TerazWilanów15


Nasze miasto

KRóLEWSKI OGRód śWIATŁA – mUzEUm PAŁACU KRóLA JANA III W WILANOWIE W sobotę 8 listopada br. wilanowski ogród rozbłysnął tysiącami kolorowych świateł! Powrócił bajkowy Labirynt Światła, w którym dzieci i dorośli mogą się poczuć jak w świecie z „Alicji w krainie czarów”. 11 listopada na wilanowskim przedpolu otwarto Promenadę Światła – uroczyście oświetloną aleję, prowadzącą od ulicy Przyczółkowej do bramy głównej pałacu. W trakcie długiego weekendu odbyło się 16 pokazów mappingów, wyświetlonych na fasadzie pałacu. Od soboty 8 listopada do wtorku 11 listopada Wilanów odwiedziło ponad 20 tys. osób. Labiryntświatłatoinstalacjaświetlnazbudowanazok.150tys. kolorowychlampek,rozmieszczonychwprzestrzeniogrodu wilanowskiegonapowierzchniponad1000mkw.Dobramygłównej pałacugościeidąuroczystąPromenadąŚwiatła.Kolorowetuneleto atrakcjazarównodladzieci,jakidladorosłych. Labiryntczynnyjestcodzienniewgodz.16.00–21.00do15marca 2015r.Ostatniewejściejestmożliweogodz.20.30. Tojużtrzecirok,kiedywogrodzieprzyOranżeriiotwartyjestLabirynt Światła.Jesttozarazemostatniroktejekspozycji,zatemktojeszczejej niewidział,tejzimybędziemiałkutemuostatniąmożliwość. BILETY:10zł–biletpełny,5zł–biletulgowy,dziecidolat7–wstęp bezpłatny,40zł–karnetmiesięczny,25zł–karnetmiesięcznyulgowy. KOLEJNEATRAKCJE 6grudnia2014r.zostanąotwartedwienoweekspozycje.Pierwszą jestOgródWyobraźni,wktórympokazyświatłapołączonebędąz muzykąklasyczną.DrugatoZłotyDziedziniec–zupełnienowa instalacja,którazagościnadziedzińcupałacowym.

16TerazWilanówGrudzień


Nasze miasto KONCERT PT. ,,mOC TRAdYCJI” – 27 GRUdNIA – WYSTĄPI IzAbELA KOPEć cją Izabelli Zieleckiej-Panek. To pierwsze w ostatnich latach tego typu zaaranżowanie i wykonanie świątecznych pieśni. Śpiewaczce towarzyszyć będą instrumentaliści, m.in. Tomasz Filipczak (fortepian), Magdalena Miłaszewska (harfa) oraz kwintet smyczkowy. Kolędy zastały zaaranżowane przez Tomasza Filipczaka. usłyszymykolędy:„Bógsięrodzi”,„CichaNoc”,„DzisiajwBetlejem”,„GdyślicznaPanna”,„JezusMalusieńki”,„KołysankaMariiPanny”,„LulajżeJezuniu”,„Oj,Maluśki”, „Pójdźmywszyscy”,„PrzybieżelidoBetlejem”,„Wśródnocnejciszy”. IzabelaKopeć,pochodzącazZiemiCieszyńskiejpolskapiosenkarka,śpiewaczka,mezzosopranistkaiwokalistka,jestczłonkiemZwiązkuArtystówWykonawcówSTOART, 27 grudnia o godz. 16.30 w Świątyni StowarzyszeniaAutorówZAIKSorazZwiązkuProducentówAudio-VideoZPAV.Jestteż Opatrzności odbędzie się koncert pt. ” Moc kompozytoremiproducentemmuzycznym.W2011r.nazaproszeniewłoskiegopioTradycji”. Będzie można usłyszeć jedenaście senkarzaikompozytoraAmedeoMinghinagrałapolsko-włoskiegosingla„unuomovenajpiękniejszych polskich kolęd opracowanutodamoltolontano”(„Człowiek,któryprzyszedłzdaleka”).utwórzostałstworzony nych na głos mezzosopranowy z towarzysze- zokazjibeatyfikacjiJanaPawłaII.PolskąwersjętekstowąnapisałydlaIzabeliKopećpiniem chóru i zespołu muzyków. Zaśpiewa je sarkaMałgorzataKalicińskaiBarbaraGrabowska.W2011r.artystkakoncertowaław Izabela Kopeć, najpopularniejsza polska PolscezrepertuaremHouseOperaDiva.W2012r.,wrazzluksemburskimimuzykami mezzosopranistka liryczna i jedna z pierwAconcaguaQuintet,wydałapłytępt.„Piazzolla.ShowMeYourTango”,zrepertuarem szych przedstawicielek classical-crossover. pieśniAstoraPiazzolli. Artystka zaprosiła do wspólnego muzykowa- WubiegłymrokunarynkupojawiłasiępłytaIzabeliKopećpt.„Moctradycji”. nia chór Ad Libitum z Cieszyna pod dyrek- SerdeczniezapraszamywszystkichMieszkańcównakoncert27grudnia!!!

Zostań gwiazdą wieczoru

z Santhiya!

Ciepła, rodzinna atmosfera świąt bożonarodzeniowych czy też huczna zabawa sylwestrowa? Nieważne, co lubisz bardziej. Dzięki Zabiegowi Bankietowemu BIO C w każdym momencie będziesz czuć się zjawiskowo! Niezwykle bogata w składniki aktywne procedura została przemyślana tak, aby zapewnić Twojej skórze twarzy, szyi i dekoltu: • wspaniałe rozświetlenie, • głębokie nawilżenie, • spektakularne ujędrnienie.

Jeśli pragniesz stać się gwiazdą wieczoru to zabieg stworzony dla Ciebie! Formuła zabiegu oparta jest na eksfoliacji dwoma peelingami: enzymatycznym i chemicznym, które usuwają stary, przesuszony naskórek i nadają miękkość. Kolejnym krokiem tego procesu jest nałożenie serum z biologicznie czynną witaminą C, krzemem organicznym i kwasem hialuronowym, które rozświetli, nawilży i ujędrni skórę. Efekt ten spotęgowany jest użyciem kojącej maski algowej, nasyconej ekstraktem z Aceroli o działaniu wygładzającym i rozświetlającym. Ostatecznie Twoja cera stanie się gładka, promienna i napięta, a Ty poczujesz się wyjątkowo!

Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej Ci osoby? Podaruj jej VOUCHER UPOMINKOWY, aby mogła spełnić swoje marzenia! Nie czekaj do ostatniej chwili i umów się na zabieg już dziś!


Nasze miasto bEzPIECzNY PRzEdSzKOLAK – JAK bEzPIECzNIE PORUSzAć SIę PO dROGACh I ULICACh?

Specjalnelekcjenatematbezpiecznegoporuszaniasiępodrogachiulicachprzeprowadzili policjancizsekcjiprofilaktykispołecznejWydziałuRuchuDrogowegoKomendyStołecznejPolicji,którzyspotkalisięzdziećmizwilanowskich przedszkoli.Funkcjonariuszeodwiedziliwszystkiepubliczneprzedszkola:Przedszkolenr420, ZespółSzkolno-Przedszkolnynr3,Przedszkole nr56iPrzedszkolenr416.Policjanciprzeprowadzilizdziećmipogadankinatematbezpiecznychzachowańnadrogach.uczylim.in.jak bezpiecznieprzechodzićprzezjezdnię,jakbezpieczniekorzystaćzroweruijakieznaczeniedla bezpieczeństwamanoszenieodblasków.Na koniespotkaniawszystkiemaluchyotrzymały zestawyodblaskowe.

kąaal.Rzeczypospolitejprzywróconyzostał ruchdwukierunkowy.Nadaltrwająpracezwiązanezbudowąchodnikówidrogidlarowerów natymodcinkuulicyKlimczaka.Prosimyo ostrożnąjazdę.

śNIAdANIE dAJE mOC – CzY PObILI REKORd GUINNESSA?

przygotowywaniazdrowegośniadania. Wtymsamymczasiewponad7100szkołach, 142000uczniówzjadłorazemśniadanie,które własnoręcznieprzygotowali.BicierekorduGuinnessaodbyłosięwramachIVedycjiprogramu edukacyjnegoŚniadanieDajeMoc.uczniowie ZespółuSzkółnr2,jakojedynizWarszawy, wzięliwniejudział.

PRzYChOdNIA NA KOLEGIACKIEJ

ZarządDzielnicyWilanówpodpisałzSamodzielnymZespołemPublicznychZakładów LecznictwaOtwartegoWarszawa-Mokotów umowęużyczeniapowierzchniwbudynkuprzy ul.Kolegiackiej3dlaprzychodnizdrowiadladorosłych.Przychodniaprzeniesiesiętutajzbudynkuzajmowanegoprzezniądotejporyprzy ul.KostkiPotockiego20.DodyspozycjipacjenRONdO KLImCzAKA/SARtówbędąm.in.:gabinetyPOZ,gabinetpołoNauczyciele,rodziceiuczniowiezZespołu mACKA OTWARTE Szkółnr2przyul.Gubinowskiejwzięliudziałw żnej,poradniastomatologiczna,poradnia Informujemy,żekierowcomzostałoudostępwyjątkowymwydarzeniu.Wpiątek,7listopada, położniczo-ginekologiczna,pracowniauSG, nionerondonaskrzyżowaniuul.Klimczakai przyłączylisiędoogólnopolskiejpróbybiciare- pracowniaEKG,pomocdoraźnaambulatorium Sarmackiej.Naul.KlimczakapomiędzySarmac- korduGuinnessaworganizacjinajwiększejlekcji ogólne.

18TerazWilanówGrudzień


Relacja POŁĄCzENIE WILANOWA z KONSTANCINEm

Aby powstała wygodna trasa, łącząca Wilanów z Konstancinem-Jeziorną, brakuje zaledwie kilometra. Prezentujemy koncepcję budowy tego odcinka. KoncepcjęwykonanonazlecenieZarząduTransportuMiejskiegoprzezfirmę BPI.Jejcelembyłozapewnienieciągłościnajednejznajdłuższychtrasrowerowychwaglomeracjiwarszawskiej.Dziśrowerzyści,jadącyzcentrum,MokotowaczyWilanowawkierunkuPowsina,majądodyspozycjiszerokądrogę serwisowąwzdłużul.Przyczółkowej.Tenpopularnyszlakrowerowyurywa sięzaul.Przekorną.Budowabrakującegoodcinkawzdłużul.Drewny(odługościok.1km)stałasięszczególnieważnapowyznaczeniudrógdlarowerównatereniegminyKonstancin- Jeziornaorazuruchomieniu KonstancińskiegoRoweruMiejskiegokompatybilnegozVeturilo. Koncepcjazakładawydłużenieistniejącejjezdniserwisowej,pozwalającejdojechaćwygodnąiszerokątrasądosamejgranicymiastaiwłączyćsięwistniejącąsiećdrógrowerowychnaterenieKonstancina.Przewidujemyteżremont istniejącegoodcinkawzdłużul.Drewny,któregonawierzchniajestwwielu miejscachuszkodzona.Abyzapewnićlepsządostępnośćtrasy,planujemypołączeniezistniejącądrogądlarowerówna„małej”ul.Przyczółkowej.Odcinek tenrównieżzostaniewydłużonynapołudnie,powschodniejstronieul. Drewnydogranicymiasta. Zamiarprzygotowaniaprojektubudowlanegoirealizacjiinwestycjiwyznaczononaprzyszłyrok,wtymrokutrwajądyskusjewoparciuoprzesłaneuwagi (uwagimożnabyłowysyłaćdo28listopadanaadres:rowery@um.warszawa.pllubpisemnienaadresZarząduTransportuMiejskiego:ul.Żelazna61, 00-848Warszawa).20listopadawsiedzibieurzędudzielnicyprzyul.StanisławaKostkiPotockiego11odbyłasięprezentacjakoncepcji.

Grudzień TerazWilanów19


1. zestawkosmetykówdoaromatycznejkąpieli,cenazestawu168zł,dostępnywMydlarniPachnidło.ul.AdamaBranickiego12/4;2. sukienkadziewczęca, 150zł,dostępnawsklepieodzieżowymstylovnia,ul.al.rzeczypospolitej12lok.u2;3. bransoletkazperełnaturalnychisrebrnymkrzyżykiem, 249zł,stylovnia;4. torbazeskórynaturalnejidodatkamizestalinierdzewnej,1499zł,stylovnia;5. spódniczkadolly/lepetittom, 189-239zł;bokado.pl;6. retrojeździkvilac, cena415zł, bokado.pl,Branickiego12;7. bransoletkazfasetowanymikryształkami,79zł,stylovnia;8. czapkarobionaręczniezwełnyzpomponemzjenota, 250zł,9. królikmaileg, cena39-229zł,bokado.pl;kominibransoletka,stylovnia;11.12. świąteczne myszkimaileg, cena55zł,bokado.pl;10.ZegarEichholtz-475zł,13. CoolernaszampanaEichholtz -540zł,14. DecanternalódEcihholtz -485zł,15. CoolernabutelkęEichholtz -345zł,16. GlobusEichholtz -460zł,produkty,dostępne sąwsklepieSweetLivingHomeInspirations,ul.Kazachska3lok.154(wejścieodulicyHerbuSzreniawy);17. drewnianadeskadoserów50cm, 387zł,FuSIONCAFE;18. deska35cmobrotowa,225zł,FuSIONCAFE; 19. deska28cm,110zł, FuSIONCAFE;20. deska40cm znożem,259zł,FuSIONCAFE;21. deska40cm,220zł,FuSIONCAFE;22. deska30x20cmznożem,159zł,FuSIONCAFE,StaraPapiernia;23. 24. pojemnikiceramicznedoserów, 79zł, 85zł;25,deska doserówzkloszem,335zł, FuSIONCAFE,StaraPapiernia,AlWojskaPolskiego3,KonstancinJeziorna.

świąteczne prezenty Czymobdarowaćnajbliższych,bysprawićimmiłą Otokilkapropozycjiupominków,któreprzygoto

6

20TerazWilanówGrudzień

Przednamiszałprzedśw

1 2

3

8

4

5

7 9

11


wiątecznychzakupów...

świąteczne prezenty

ąniespodziankę,nierujnującprzytymportfela? owałydlaPaństwalokalnefirmyzKonstancinaiWilanowa. 17 16 18 19

15

20

14

21

22

10

25

12

13

23

24

Grudzień TerazWilanów21


Małgorzata Wróblewska

świat na językach

ThanksgivingDayjestnajprawdopodobniejjednymz najbardziejznanychamerykańskichświątnacałym świecie,któreobchodzone jestwlistopadzie.Łączyw sobieprawdziwązabawę, głębokąreligijnąrefleksjęi conajważniejszejednoczy sercaAmerykanów.Tobez wątpieniapięknatradycja, któraniesiezesobąmnóstwopozytywnychemocji. W1620rokulicznagrupapielgrzymównastatkuowdzięcznejnazwie"Mayflower"dotarłado wybrzeżystanuMassachusetts.Pokilkudniach koloniścinatknęlisięnaopuszczonąindiańską wioskę,gdziepostanowilisięosiedlić.Nowy domnazwaliPlymouth.Niedasięukryć,że pierwszyroknanieznanejtajemniczejzieminie należałdonajłatwiejszych.Pielgrzyminiemogli odnaleźćsięwsurowychwarunkach,wśród dzikiejprzyrody,nieposiadaliprzecieżumiejętności,którepozwoliłybyimprzetrwać.Dziesiątkowałyichchorobyigłód.Pokilku miesiącachpojawiłasięjednaknadzieja.Ci,którymudałosięprzezwyciężyćtrudysrogiejzimy, spotkalisięzprzedstawicielemindiańskiegoplemieniaWampanoag.Tobyłpoczątekdrogipo lepszejutro.DziękipomocyIndian,przybyszez Angliipoznalinoweterenyzcałymichbogactwem,nauczylisięuprawytutejszychwarzywi coistotne,zdobyliwielenieznanychimwcześniejumiejętności.Wspólnewysiłkiprzyniosły wspaniałerezultaty.Pierwszezbiorykukurydzy, dyniczyfasolkiokazałysięzaskakującoobfite. Wzwiązkuztym,koloniścipostanowilipodziękowaćnietylkoBoguzawszelkiełaski,lecztakżeIndianomzaniestrudzonąpomoci wsparcie,urządzającŚwiętoDziękczynienia, któretrwałoażtrzydni.Tawspaniałatradycja jestoczywiściekultywowanadodniadzisiejszego.W1864r.świętemnarodowymustanowił jeówczesnyPrezydentStanówZjednoczonych, AbrahamLincoln,aod1941rokuoficjalnieodbywasięonowczwartyczwarteklistopada.

Thanksgivi

DzisiajmilionyAmerykanówgorączkowoprzemierzająnawettysiącemilmiędzykolejnymistanami,abywspólniezbliskimizasiąśćdoobfitegodziękczynnegoobiaduzzaszczytnymindykiemnaczele.Odwyprawy"Mayflower"minęłojużtylelat,azwyczajtenwciąż jestżywyiwrazzupływemczasuobchodzisięgocorazhuczniej.46milionówindyków, 20%rocznychzbiorówżurawiny,tysiącekilogramówziemniaków.Menudziękczynnej ucztyjestnaprawdęwyszukaneiniezwyklesmakowite.Oczywiścienajwiększewrażenie robiogromnyok.10-kilogramowyfaszerowanyindyk,którytegodniaobowiązkowokrólujenakażdymamerykańskimstole. ZamerykańskimiobchodamiŚwiętaDziękczynieniawiążesiędośćinteresującyzwyczaj "TurkeyPardoningCeremony",czyliaktłaskiwzględemwybranegowcześniejindyka.O cochodzi?PrezydentStanówZjednoczonych,podczasoficjalnejuroczystościdziękczynnej,naoczachcałegonaroduułaskawiaindyka,którywprzeciwieństwiedomilionów swychbracitymrazemprzeżyje.Zwyczajtenmaprzedewszystkimogromnywymiar symboliczny.Obrazujeprzecieżprawołaski.Darżycia,któryjestzpewnościąnajwiększym,jakimożnaotrzymać.Pierwszatakaceremoniaodbyłasiędawnotemuzinicjatywy Harry’egoTrumanaiodtegoczasumocnozakorzeniłasięwtradycji.

22TerazWilanówGrudzień


świat na językach

ing day Przepisnaindykapoamerykańsku Składniki: –1indyk(lubindyczka)–około5kg –3marchewki –seler –2cebule –3pietruszki –10ząbkówczosnku –1/2butelkiczerwonegowytrawnegowina –0,5lśmietanki30% –łyżkamasła –1cytryna –pęczekświeżegorozmarynu –pieprzczarny –kilkaliścilaurowych –zieleangielskie –ziołaprowansalskie –0,5kgsoli

Przygotowanie: Marynata:dodużegonaczyniawłożyćpółkilogramasoli,5 zgniecionychząbkówczosnku,pieprz,zieleangielskie,kilkaliści laurowychitrzyłyżkiziółprowansalskich.Całośćzalaćciepłą, przegotowanąwodą,takabycałasólsięrozpuściła.Następnie dolaćzimnejwodyizanurzyćcałegoindykawmarynacie.Odstawićwchłodnemiejscenaok.10godzin. Potymczasiewyjąćiosuszyćindyka.Nafaszerowaćrozmarynemorazwyparzonąinaciętąwkilkumiejscachcytryną,po czymzszyć.Takprzygotowanemięsoułożyćpiersiamidogóry wbrytfannienapokrojonychnadużekawałkiwarzywach– marchewce,selerzeipietruszceorazpołówkachcebulii5ząbkachczosnku.Indykanatrzećmasłemiwłożyćdorozgrzanego do200stopnipiekarnikazwyłączonymtermoobiegiem. Pookoło45minutachindykpowiniensięzarumienić.Następnieprzewrócićgonadrugąstronę,zmniejszyćtemperaturędo 180stopniipiec3godziny.Podczaspieczeniapodlewaćgososemzbrytfannycookoło20minut.Potymczasieprzykryćcałośćfoliąaluminiowąiniezapominającopodlewaniu,piec jeszczeprzezok.godzinę.Kruchośćmięsasprawdzićwbijając szpikulecwudo.Jeśligładko wchodziiwychodzi–indykjest gotowy. Wyjąćindykanapółmisek,abrytfannęzpozostałymsosempostawićnapalnikidodaćwino. Gotowaćprzezok.5minut.Dolaćśmietanę,doprawićsoląipieprzem,poczymwszystko zmiksowaćblenderem.Powstałym sosempolaćpokrojonegonaplastryindyka. Małgorzata Wróblewska

Grudzień TerazWilanów23


Podróże jeislam(większośćz nichstanowiątolerancyjnisunnici). Niekażdyzdajesobie sprawęzpotęgimilitarnejTurcji.Armiatureckajestszóstą największąarmiąświataidrugącodowielkościwNATO(po armiiuSA). Stolicąjestblisko4,5-milionowaAnkara,choćtowStambulezamieszkujenajwięcejludności,boaż13,5mln.Stambułjestjednąz dwóch(obokrosyjskiegomiastaMagnitogorsk)metropoliiświatapołożonychnadwóchkontynentachistanowicentrumkulturalne,handlowe,finansoweorazrozwiniętyośrodekprzemysłowy, wytwarzającyokoło¼produkcjikraju.Jednoznajwiększychmiast świata,najludniejszew Europie. Planującwyprawędo tegoislamskiegokraju, Kiedy wieczory są coraz dłuższe, zimowy wartouwzględnićodchłód doskwiera nawet w nowych rękawiedzenieniezwykłej metropoliikuszącejnie wiczkach, a świąteczne zakupy przypotylkozapachemegzominają wysokogórską wyprawę po tycznychprzypraw, zaśnieżonych chodnikach, chętnie masłodkimi,lepkimiłakocia m i,ko l o r o w y m iba z a r a m iiwiel k o m iej s kimzgieł kiemruchliwych rzymy o południowym słońcu, gorących ulic,aletakżezabytkamikulturymuzułmańskiej.HagiaSofia,czwarty plażach i egzotycznych krajobrazach. największykościółnaświecie,powstałwVIwiekun.e.Wtamtym czasiepaństwopolskiejeszczenieistniało,dominowałoosadnictwo,a Okreszimowytodoskonałaporanawyprawęwodległezakątkiświa- nakrólaMieszkaImusieliśmyjeszczepoczekać400lat.Wartootym ta.Niewątpliwietakiepodróżemogąznacznienadwyrężyćzasobność pomyśleć,patrzącnamonumentalnabudowlę,którabudzipodziw równieżobecnycharchitektówibudowniczych. naszegoportfela.Ofertabiurpodróżyjestbardzobogata,aciepłe NiebezpowoduchętnieodwiedzamykurortynadwybrzeżemMorza słońcemożemyznaleźćdużobliżejitaniej. Egejskiego(Bodrum,Fethiye,Kuşadası)iMorzaŚródziemnego(AntaTurcjatojedenznajpopularniejszychkierunkówwybieranychprzez naswostatnichlatach.20%podróżującychPolakówdecydujesięod- lya,Alanya,Side).PółwysepAzjiMniejszejmożepochwalićsięwspawiedzićwłaśniePółwysepAzjiMniejszej,gdzieeuropejskanowocze- niałymiplażami,przyciągającymimilionyturystówzcałegoświata. snośćmieszasięzegzotykąBliskiegoWschodu. 10 najpiękniejszych plaż w turcji Turcjazajmuje2,5razywiększeterytorium,niżPolska.3%powedługportaluTripAdvisor,którypoprosiłswoichużytkownikówzcawierzchnitegoegzotycznegokrajupołożonejestrównieżnakontyłegoświataowybórnajlepszychlokalizacji. nencieeuropejskim,oddzieloneodczęściazjatyckiejmorzem 1.PlażaIztuzu –przezturystówuznawanajestzajednąznajładniejMarmaraorazcieśninamiBosforiDardanele. OficjalnieTurcjajestświeckąrepubliką,choćok.99%Turkówwyzna- szychplażMorzaEgejskiego.usytuowanawpobliżuujściarzekiDalyandomorza.Szeroka,piaszczysta,madługość6kilometrów.Na plażyIztuzupanujespokojna,relaksującaatmosfera.Iztuzuznajduje sięwgranicachparkunarodowego,copowoduje,żeinfrastruktura turystycznaniezaburzaniezwykłegokrajobrazuplaży. 2.PlażaKaputas –niezwykłepięknapołożonapomiędzystromymiklifamiwokolicygór Taurus.Kaputasjest idealnaplażądla wszystkichmiłośników ciszyispokoju.Największymatutemjest jejnaturalnywygląd. 3.PlażawOludeniz – szeroka,długaznie-

CIEPŁY POWIEW ORIENTU zImOWĄ PORĄ…

24TerazWilanówGrudzień


Podróże

zwyklepiękną,turkusowąlaguną,jestnajwiększaatrakcjąturystycznąniewielkiegomiasteczkaOludeniz. 4.PlażaPatara –przezwieluturystówuznawanazajednąznajładniejszychtureckichplaż. LeżywniedalekiejokolicyodmiastaFethiye. To12kmbiałegopiaskuwotoczeniugór, wydmiturkusowejwody.

drumzkrystalicznieczystąwodą.Niebez znaczeniajesttakżepiasekorazbogatezapleczebarówirestauracji,wktórychmożnaodpocząćodpalącegotureckiegosłońca. 8.PlażaAltinkum –niecozatłoczona,aleturyściitakuważają,żejesttomiejsce,któretrzebazobaczyć. 9.PlażaIlica –idealnadlarodzinzdziećmi. Bardzociepławodaorazwietrznapogoda pozwalająznaleźćwytchnienieodgorących temperatur. 10.PlażaCalis –publiczna,długa,położona obokpromenadywFethiye.Zapierającydech wpiersiachwidoknastrzelistegóry,sąsiadującezturkusowymmorzemzlicznymiwyspami. Wspaniałeplażerozleniwiająizachęcajądo wylegiwaniasięwpromieniachsłońcazksiążkąwręku.Poszukującywrażeńmogąskoczyćnaspadochronie,pojechaćnajeepsafari, spłynąćpontonemrwącągórskąrzekąlubzanurkowaćwprzejrzystychwodachMorza Śródziemnego. Turcjatonieladagratkadlamiłośnikówhistorii.Troja,Milet,Efez,Hierapolis,Pergamon, Izmir,Aspendos…totylkoniektórezabytki kulturyantycznej,któreczekająnanaspodczaswycieczkidotegoegzotycznegokraju.To właśnietutajznajdowałysiędwazsiedmiu CudówŚwiata:MauzoleumwHalikarnasiei świątyniaArtemidy.

5.WyspaKleopatry –rajskizakątekwTurcji. Plażasłyniezlegendy,któramówi,żeniegdyś spotykalisiętuKleopatraiMarekAntoniusz, którydlaswojejukochanejsprowadziłbiały piasekażzAfryki. Wnaszymplanieobowiązkowympowinnysię 6.PlażaKleopatry –kolejneniezwykłemiejrównieżznaleźćKapadocjaiPamukkale–tutejszecudanatury.WKapadocjidominujątufoweskały,któretworzącharakterystyczne formy,abudynkimieszkalneikościołyzostały wykutewtychskałach.Pamukkalenatomiast znanejestzformwapiennychtarasów–basenówwodytermalnej,oddzielonychodsiebie zaporami,poktórychspływawoda,wypływającazgorącychźródeł.Procestentrwaod14 tysięcylat,nieprzerwanie. Wgrudniu,kiedywPolscekrólujączapki,ręsce,tymrazemusytuowanewpobliżumiejscowościAlanya.NajsłynniejszaplażaRiwiery kawiczkiiciepłebuty,azaoknamimrózmalujepiękne,białekrajobrazy,wTurcji Tureckiej,gdziemożnarównieżskorzystaćz bogategozapleczasportowo-rekreacyjnego. temperaturawodyipowietrzanadalprzekra7.PlażaBitez –położonajestwkurorcieBo- cza20’C.Niejestwówczasjużtakbardzo gorąco,jakwsezoniekwiecień–październik, alepogodanadalsprzyjakąpielommorskimi słonecznym.Naplażachiwpobliżuzabytków robisięluźniej,acenysąniższe. Przyjazddokrajuczterechmórzwinnychniż wakacyjnemiesiące,pozatakzwanymwysokimsezonem,pomożenamuniknąćnajwiększegoturystycznegozgiełkuipozwoli rozsmakowaćsięwwyjątkowymklimacietegomiejsca.

Grudzień TerazWilanów25


Uroda

Przedświątecz

SPOSOBY NA SZYBKĄ I SK ZABIEGIBANKIETOWE

Grudzień w polskich domach to czas wielkich przygotowań do nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Często skupiamy się na porządkach, przygotowaniu pysznych potraw i kupowaniu prezentów dla bliskich, odkładając siebie na drugi plan. Co w takim razie można zrobić, abyśmy my kobiety również mogły czuć się piękne i zadbane? Istnieje kilka sposobów na przejście szybkiej i skutecznej metamorfozy, która wywoła spojrzenia pełne zachwytu i wprawi nas w dobre samopoczucie. 26TerazWilanówGrudzień

Celemzabiegówbankietowychjestpoprawaogólnejkondycjiskóry,przywróceniejejelastyczności,witalnościiblasku.To,cozdecydowaniewyróżniate zabieginatleinnych,toprzedewszystkimszybkość działania.Efektywidocznesąodrazupowyjściuz gabinetu. Świetnym zabiegiem, który ekspresowo odświeżyceręjestpeelingkwasemmigdałowym.Posiada dużą zdolność przebudowy skóry, zwiększa syntezękolagenuielastyny,działarozjaśniającooraz antybakteryjnie.Jużjedenzabiegsprawi,żeskórabędziebardziejnapięta,wygładzonaipromienna,aporyzwężone.Dod atk ow e zas tos ow an ie proszk u zwit.CorazserumC-peelpięknierozświetlicerę. Kolejnąpropozycjąjestzabiegnabazieekstraktuz białkaślimakaSelvert,którydziękisilnieregenerującymwłaściwościomstymulujeodnowętkanek,pozwalając na uzyskanie doskonałych rezultatów w zabiegachprzeciwstarzeniowychorazprzyskórach wrażliwych.Korzystniewpływanakolagenielastynę odpowiedzialnezajędrnośćorazelastycznośćskóry. Działaprzeciwzmarszczkom.Znanąilubianąprzez gwiazdymetodąodmładzaniaskórysązabiegiztlenemhiperbarycznymIntraceuticals,którepolegająna wtłaczaniuwgłąbskórykwasuhialuronowegooraz różnych rodzajów serum. Lifting, świeżość oraz zwiększonapromiennośćwidocznesąjużpopierwszymzabiegu.Dodatkowozostająwypełnionedrobn e zmarszc zk i  i ci en k ie lin ie,  aokolicaoczu orazustjestwyraźniewygładzona.Dlaosób,które walcząprzedewszystkimzesporąwiotkościąskóry, szczególniepolecanyjestTermoliftingZaffiro.Wmetodzietejwykorzystywanejestpromieniowaniepodczerwone IR, które doprowadza do obkurczenia włókienkolagenowychjużobecnychwskórzewłaściwejorazstymulujefibroblastydoprodukcjinowychwłókien.Wrezultaciezwiększasięnapięcie, elastycznośćorazwidocznejestwygładzeniezmarsz-


Uroda

zne last minute

KUTECZNĄ METAMORFOZę czek.Przyskórachnaczyniowych,zniszczonychsłońcem, wiotkich,nierównomierniezabarwionychświetniesprawdzi się multiregenerujący zabieg bankietowy Environ. TerapiatałączykorzyścizłuszczającezjonoforeząprzyspieszającąpenetracjęsubstancjiaktywnychorazwitaminyAiC.Intensywnierozjaśniaiodświeżakolorytskóry orazredukujeoznakistarzenia.

uWODZICIELSKIESPOJRZENIE

Paniommarzącymokocimspojrzeniupolecamyprzedłużanierzęsmetodąobjętościową3D,pozwalającąnauzyskanie większego ich zagęszczenia. Zabieg polega na doklejeniudwóch,trzechlubwiększejilościrzęsdojednejnaturalnej,dobierającichilośćdostanurzęsorazdo efektujakichcesięuzyskać.Niemusiszsięprzytymobawiaćnadmiernegoobciążeniarzęs,ponieważteprzyklejanesąjedwabiściedelikatneilekkie.Dlapań,któremają ładneidługieswojenaturalnerzęsyidealnybędzielifting LVL,którypozwalanauzyskanieefektuoptyczniegęstszych,zdyscyplinowanychipodkręconychrzęs.Abydodatkowouzyskaćefektperfekcyjniewytuszowanychrzęs, możnarównieżnałożyćwodoodpornysemi-permanentnytusz.

PIęKNAOPALENIZNA

artykuł SponSorowany

Osoby,którymmarzysiępięknaopaleniznawśrodkuzimy,zapraszamynazabiegopalanianatryskowego,gdzie dowyborusąróżneodcienie,m.in.caraibianchocolate, którewpołączeniuzpeelingiemperłowymdająnamnatychmiastowyefektzłocistejskóry.

UPOMINKI DLA NIEJ PaKIety SPa uPięKSzAjąCe i RelAKSująCe zAbieGi DlA TWARzy, CiAłA, Dłoni i STóP rytuały WellNeSS zAbieGi uPięKSzAjąCe DlA CiAłA z MASAżAMi RelAKSACyjnyMi ceremoNIe SPa zAbieGi SPA i WelneSS DlA CiAłA nA łożKu Do hyDRoTeRAPii

UPOMINKI DLA NIEGO  PaKIety SPa RelAKSująCe zAbieGi nA TWARz i CiAło z MASAżAMi ulubIoNe maSaże RelAKSACyjne i eGzoTyCzne MASAże TWARzy CiAłA

KARTY PODARUNKOWE eleGaNcKIe vouchery Do SPa oPieWAjąCe nA DoWolną KWoTę iMienne zAPRoSzeniA DlA bliSKiCh i WSPołPRACoWniKóW

PROFESJONALNE KOSMETYKI śWIątecZNe ZeStaWy KoSmetyKóW

ŚwiętaorazNowyRokzbliżająsiędużymikrokami.Wtymjakżeważnym czasie nie zapominajmy zadbać o siebie. Kosmetolog Marta Berdyga Ambasada Urody

Grudzień TerazWilanów27

Ambasada urody Medical SPA ul.hlonda 2, 02-972 Warszawa tel. 22 253 23 23, kom. 604 502 501 www.ambasadaurody.pl


Medycyna Estetyczna i Kosmetyka

%

Ogłoszenia

Dr. Dariusz Kołodziejczak

Wysoki sTAndArd, niskie ceny, promocje

Kupon rabatowy

20%

Al. Wilanowska 7, Tel 224010665, 665665078, www.bellisana.pl

zAGinął KoT !!!!! WySoKA nAGRoDA PieniężnA!

W niedzielę 9 listopada na Wilanowie w okolicy Sarmackiej 20A zaginął mój kot. Wabi się Antar. jest drobnym czarnobiałym kocurem.jeżeli ktokolwiek widział mojego kotka proszę o kontakt pod numerem telefonu: 508-272-298

28TerazWilanówGrudzień


JAK KUPOWAć ChOINKę nie ma świąt bez choinki... Dawniejzdobyciechoinkimiałocharakterobrzędu,anawetrytuału.Dogospodarzanależałowłasnoręcznewycięcienajpiękniejszegodrzewkazlasuiprzyniesieniena własnymramieniuwdzieńWigilii,abycałarodzinamogła przybraćjenajpiękniej,jaktotylkomożliwe.Byłtoznak, zeświętajużsięrozpoczęły. Wdzisiejszychczasachsprzedawanechoinkipochodząze specjalnychplantacjiiniedopuszczalnajestrabunkowawycinkadlapodtrzymaniatradycji,asamwybórdrzewka sprowadzonyzostajedopoziomuszybkiejdecyzjikupna zawiniętejwsiatkęjodłyprzynajbliższymmarkecie.Tymczasemwybieraniechoinkitowielkaprzyjemność,zktórej możnauczynićrodzinnąwyprawę,zwłaszczajeślizaangażujemydzieci.

nie na ostatnią chwilę... Dobrzejestzaplanowaćwolnydzieńlubpopołudniei oczywiściewybraćodpowiedniemiejsce,gdzieznajdziemynajwiększywybórświerkówijodełwwysokiejklasie. Opróczasortymentuważnajestmożliwośćkupieniaodpowiedniegostojakaiobróbkipnia.Niestetyniewielejest punktów,świadczącychtakieusługi.Jeśliplanujemyzakup dużychchoinek,którychniezmieścimywewłasnymaucie, musimyzapytaćomożliwośćprzetransportowaniatakiego drzewkadonaszegodomu.

Iklasa Prima–najdroższe,aleinajładniejsze,poddawaneformowaniu,bardzogęstorozgałęzioneoregularnymkształcie; IIklasa –charakteryzująsięładnympokrojem,aleniesątak gęstejakdrzewkazklasyI; IIIklasa –niepoddawanezabiegomformowania,dośćrzadki pokrój,częstonieregularny.

jodły czy świerki... Zarównojedne,jakidrugiemająswoichzwolenników,jak iprzeciwników.Taknaprawdęwielezależyodindywidualnychupodobań,czyważnyjestzapachczyto,żejodłanie zgubiigieł.

cięta czy w donicy... Częstowydajesięnam,zejeślikupujemychoinkiwdonicy, tonieprzyczynimysiędoichścinaniaibędziemymogli uprawiaćjewielelat.Nicbardziejmylnego,ponieważjodłyi świerkiprzeznaczonenachoinkiniesąwykopywanewten samsposóbcomateriałszkółkarski.Najczęściejzostająpozbawionekorzeni,dlategowybierzmysiędozaufanegocentrumogrodniczego,którebędziemiałowofercierównież materiałzodpowiednioprzygotowanąbryłąkorzeniową. Dodatkowobardzoważnyjestsposóbprzechowywania drzewka,którepotemchcemyposadzićwogrodzie.Nie możemydopuścićdoprzesuszeniarośliny,anitrzymaćjej zbytdługowogrzewanympomieszczeniu. mgr inż. architekt krajobrazu Ewelina Wandelt

czym się kierować przy wyborze... Stosunekcenydowysokościchoinkiniepowinienbyćjedynymkryteriumwyboru.Musimyzrobićrozpoznanie, ponieważwnajlepszychpunktachsprzedażyoferowanesą 2lub3klasyjakości.

Grudzień TerazWilanów29


Wywiad

Rozmowa ze Świętym Mikołajem

„Każdy list do mnie dotrze” Urodził się w III wieku naszej ery i żyje do dziś. Być może nie każdy w to wierzy (może wręcz tylko nieliczni), ale nawet ludzie uważający go za produkt popkultury na pewno nie chcieliby, żeby przestało istnieć to, co uosabia – chęć dzielenia się z innymi, gotowość niesienia pomocy potrzebującym i pragnienie uszczęśliwiania tych, których kochamy. W rozmowie z nami odsłania kulisy swojej, otoczonej legendą, biografii i mówi nam o tym, co w życiu najważniejsze... teraz Konstancin: Pochodzi Pan z bogatej rodziny. to rzadkość wśród świętych... święty mikołaj: Toprawda,imwiększebogactwo,tymwięcejpokusitymtrudniejoświętość.Alejakośmisięudało,podobniejak Franciszkowi,któryteżrozdałswójmajątekbiednym.Odziedziczyłemnaprawdęwiele,alecokomupopieniądzach,jeśliniedzielisię ichzinnymi?

dziej,jaknapewnowiecie,kładziesięjepodchoinkąalbochowa podpoduszkąśpiącegodziecka.

tK: Jak to się stało, że z azji mniejszej przeniósł się Pan na północ? śm: JakPanzapewnepamięta,zczasemcałechrześcijaństwo przeniosłosięnapółnoc.WsiódmymwiekunaterenachAzji Mniejszejzadomowiłsięislam,naszareligianatomiastopanowała tK: Jak wspomina Pan swój pobyt w mirze, gdzie piastował Europę.PoupadkuKonstantynopolawXVwiekuzniknąłostatni Pan funkcję biskupa? śladCesarstwaRzymskiego,któregobyłemobywatelem–więcnic śm: urodziłemsięw270rokuwPatarze,aprzynajmniejwokolijużmnienietrzymałowtamtychstronach.Dotegojeszczedocachtegoroku–potyluwiekachtrudno,żebympamiętałdokładnie. skwierałmipanującynaterenachdzisiejszejTurcjiupał.PostanowiPotemprzeniosłemsiędoMiry,gdziemieszkańcywybralimnienabi- łemwięcprzenieśćsięgdzieś,gdzietemperaturysązupełnieinne. skupa.WspółcześnietoterenyTurcji. tK: I wybór padł na laponię? tK: W naszych czasach taki wybór nie byłby już możliwy... śm: Właściwietomamdwadomy–jedenwLaponii,adrugina śm: Toprawda,wtedysprawywiaryniebyłyjeszczetaksformalizo- bieguniepółnocnym. waneiczęstotoniedecyzjahierarchów,aległoslududecydowało tym,ktozostaniebiskupemalboświętym... tK: Dwa? czy nie za rozrzutnie jak na świętego? śm: PremierBerlusconimaichdwadzieścia,więcjamogęmieć tK: a czym zasłużył Pan sobie na to w oczach mieszkańców? dwa.Atakseriotoproszęniezapominać,żezatrudniamwielupoa może te wszystkie opowieści o Panu to tylko legendy? mocników–doczytanialistów,pakowaniaprezentów,rozwożenia śm: Kiedyktośjestznany,częstoludzkawyobraźniaubarwiajego ichpóźniejpocałymświecie.Toskomplikowanelogistycznie biografię.Alenaprzykładopowieśćotym,jakpomogłemtrzemubo- przedsięwzięcieiwymagająceodpowiedniejprzestrzeni.Chciałgimpannom,którechcielisprzedaćichżyjącywbiedzierodzice,jest bymprzyokazjizdementowaćkrążącąodprawiedwustulatpogłoprawdziwa... skę,jakobympodjąłdecyzjęoprzeniesieniusięnapółnocpod wpływemsłówpoetyClemensaClarkaMoore’a,któryw1822rotK: Jak to było? kunapisałomniepoemat.Jestwnimmowaotym,jakprzybywam śm: Dowiedziałemsięotymodichsąsiadówipostanowiłemdote- saniamizaprzężonymiwreniferyzbieguna.Mooreniewymyśliłtegoniedopuścić.Aleniewiedziałem,jakdaćimpieniądzetak,żeby gosam,ajanieprzeprowadziłemsiępodwpływemjegoutworu. nieczulisięurażeni,gdyżbylibardzohonorowymiludźmi.Wiedzia- Onmniepoprostuwtychsaniachzobaczył,apotemużyłswojego łem,żejeślitakpoprostuprzyjdędoichdomuizaoferujępomoc,to talentuistworzyłpoemat. odmówią.Zakradłemsięwięcnocą,wszedłemnadachiprzezkominwrzuciłemimtrzysakiewkizpieniędzmi.Trafchciał,żewpadły tK: No dobrze, ale nie da się zaprzeczyć, że Pana wizeonedopończoch,któretetrzydziewczynysuszyłyprzykominku. runek w ciągu wieków bardzo się zmieniał? śm: Chybanicwtymzłego?PrzecieżstrójwspółczesnychkapłatK: to stąd wziął się zwyczaj chowania prezentów w skar- nówteżróżnisięodtego,jakinosilikiedyśichpoprzednicy.Wypetach? starczyobejrzećpierwszylepszyfilmhistoryczny,żebysięotym śm: Tak,aleniewszędziesięprzyjął.Zadomowiłsięgówniewtych przekonać.Nawetpapieżobecnienosiinneszaty,niżprzedwiekakrajach,wktórychwpowszechnymużyciubyłykominki.Gdzieinmi.Niemówiącjużotym,żeniekażąwozićsięwlektykach.

6TerazKonstancinGrudzień


Wywiad tK: No tak, ale mi chodzi przede wszystkim o lata 30. XX wieku, kiedy to pewna znana na całym świecie firma, produkująca napój gazowany, wymyśliła Panu nowy image... śm: Cóż,toprawda.Faktyczniemożesięwydawać,żeuległemamerykańskiemukoncernowi.Aleprawdajesttaka,że chciałempoprostuiśćzduchemczasu.Innarzecz,żeinfuła ipastorał,któredotamtejporynosiłem,niezbytchroniły przedzimnemnabiegunie.Aczerwonyciepłypłaszczi czapkajaknajbardziej.uznałemwięc,żenicsięniestanie, jeśliniecozmienięwizerunek.Wkońcutonieszatazdobi człowieka.AtymbardziejŚw.Mikołaja. tK: Spytałem o to, bo wielu uważa, że jest Pan produktem kultury masowej... śm: Niepotępiałbymżadnejkulturytylkodlatego,żejest masowa.Bowsumiecowtymzłego?Owszem,maona swojenegatywnestrony–tracąnawartościautorytety,trudnoodróżnićrzeczywartościoweodbanału,istniejetendencjadorównaniawdół,dokonformizmuestetycznegoi etycznego,aleniewartopotępiaćwszystkiegowczambuł. Masowośćprzekazuiglobalnycharakterwspółczesnejkulturymogąstanowićteżzaletę!Wszystkoprzecieżzależyod tego,cosiępromuje!To,czymsięzajmuję,wyrażanajlepszecechyludzkiegocharakteru–altruizm,życzliwośćwobecinnych,potrzebęniesieniapomocytym,którzyjej potrzebują,aprzedewszystkimprzyjaźńimiłość,botowłaśniezichpowoduchcemyuszczęśliwiaćnaszychnajbliższych.JeśliwBożeNarodzenieludziedziękikulturze masowejsobieotymprzypominają,toniechtakulturabędziejaknajbardziejmasowa!Całakomercyjnaotoczkajest taknaprawdęnieważna.Istotnejestto,żebyświętawyzwalaływnasnajpiękniejszeuczucia.Tootochodziwdawaniu prezentów. tK: to wszystko prawda, ale większość ludzi uważa, że Pan nie istnieje... śm: Dziwnesłowawustachkogoś,ktowłaśniezemną rozmawia.Powiedziałbym,żewstyluIwanaKaramazowa (rubasznyśmiech)... tK: touché. Proszę na koniec powiedzieć, na jaki adres można pisać do Pana listy, bo krążą na ten temat różne opinie... śm: Napływaichtyle,żemojąkorespondencjęobsługująaż trzyurzędypocztowe.PierwszyznichznajdujesięwNorwegii(Julenissen’sPostkontor,Torget4,1440Drøbak,Norwegia),drugiwFinlandii(SantaClaus,ArcticCircle,96930 Rovaniemi,Finlandia),atrzeciwKanadzie(SantaClaus, NorthPole,Canada,H0H0H0).Niemaznaczenia,naktóryznichzaadresujecielistzprośbąoprezent,każdydo mniedotrze. tK: Dziękuję za rozmowę! śm: Ho,ho,ho! Rozmawiał Tomasz Mackiewicz

Grudzień TerazKonstancin7


Nasze miasto

KONSTANCIńSKI dOm KULTURY uNIWERSYTETTRZECIEGOWIEKu (uTW).Rokakademicki2014/2015. KDK,ul.Mostowa15,HuGONóWKA uniwersytetTrzeciegoWieku(uTW)–adresowanyjestdoludziniepracującychjużzawodowo,którzychcąrealizowaćswoje pasjeizainteresowania.Programobejmuje wiedzęzdziedzinyszerokopojętychnauk humanistycznych,społecznychiekonomicznych.Wramachprojektuodbywająsięwykłady,spotkaniazpodróżnikami,wycieczki. WtymrokusłuchaczeuTWmająteżmożliwośćuczestniczeniawzajęciachnaukijęzyka angielskiegoihiszpańskiego.Naukajęzyka hiszpańskiegoodbywasiędziękiwspółpracy zInstytutemLatynoamerykańskim„Stella Maris”. Wykładyodbywająsiędwarazywmiesiącu, wewtorkiwgodz.11.00–14.00. WIsemestrzeodbędąsięjeszczewykłady2 i12grudniaoraz13stycznia2015r.Drugi semestrrozpoczniesię10lutego.SzczegółowyprogramIIsemestru2014/2015na ulotkachistronieKDKwww.konstancinskidomkultury.pl. Koszt–60,00złzasemestr. Możliwośćuczestniczeniawwybranychwykładach. Opłatazapojedynczywykład–5,00zł. KoordynatoruTW–MałgorzataFlis.

AKADEMIAPOZYTYWNEGOMYŚLENIA Pozytywnamyśljest1000razysilniejszaod negatywnej.NadowódtegoproponujęCi prostećwiczenie:pomyślterazoczymś przyjemnym.Owakacjach,ospotkaniuzbliskąosobą,oprzyjemnychchwilachzprzyjaciółmi.Zróbtoteraz,dlasiebie,pamiętająco tym,żeniktniezadbaociebielepiej,niżTy sama/sam.Jeśliwykonasztoćwiczenierzetelnie,napewnopoczujeszwsobiepozytywneemocje.Takłatwomożemywpływać naswojesamopoczucie.Dlaczegozatemtak rzadkotorobimy?Wiesz,żezawszemasz wybór.Możeszsłuchaćipatrzećnacodziennąlawinęzłychwiadomościiczućsięźlelub nauczyćsięfiltrowaćcodziennośćikreować swojeżycie,myślącpozytywnie.Tęumiejętnośćzdobędziesz,uczestniczącwwykładach iwarsztatachAKADEMIIPOZYTYWNEGO MYŚLENIA,którazgromadziłajużwielusłuchaczy. Regularniedwarazywmiesiącuuczymysię, jakżyćświadomieipoprawićjakośćswojego życia.ZapraszamCięserdecznieipamiętaj: „uważajnaswojemyśli,stająsięwszaksłowami. uważajnaswojesłowa,stająsięczynami.

4TerazKonstancinGrudzień

uważajnaswojeczyny,stajasięnawykami. uważajnaswojenawyki,stajasięcharakterem. uważajnaswójcharakter,onstajesięTwoim losem”. FrankOutlaw Terminyspotkań: 3grudnia–Jakodkryćżycienanowo? 17grudnia–Czyrobienietego,cochcesz, jestegoizmem?

TEATRDLADZIECI GdziejestbrodaŚw.Mikołaja? Kryminałświątecznywjednymakcie Autor:ElfosławDobroduszny Sobota,6.12.2014,godz.12.00 Niedziela,7.12.1014,godz.12.00 KDK,ul.Mostowa15,HuGONóWKA,sala widowiskowa utrzymanawkomediowejformieświąteczna propozycjaskierowanajestdonajmłodszych widzówwwieku4–10lat.„Gdziejestbroda Św.Mikołaja”tonietylkosensacyjnahistoria, alerównieżpouczającaprzypowieśćoprzyjaźniibyciurazemwczasietychnajważniejszychświątwroku.Bajkautrzymanajestw lekkiejformie,nasceniekrólujedowcip,piosenkaiżywamuzyka.Bohaterowiewciągają młodychwidzówdowspólnejzabawy. Barwnascenografiaikostiumywprowadzają naswświątecznynastrój. Historiaopowiadaotym,jakpewnegoranka Św.Mikołajbudzisięzletniegosnuizaczyna przygotowywanieprezentówdladzieci. Okazujesięjednak,żektośskradłŚw.Mikołajowibrodęiczarodziejskączapkę.WwynikuintrygiŚw.Mikołajtrafiadoaresztu.Para młodychdetektywów,LenaiPiotruś,muszą odnaleźćzłodziejaszkaiprzekonaćinspektora HerlakaSzolmsa,żeprawdziwyMikołajjest wareszcie.Zadanieniejestłatwe,ponieważ dzieci,muszązmierzyćsięzeskrzatemBumem,któryposiadaniezwykłeumiejętnościi skuteczniekomplikujeimśledztwo.Skrzat mateżnieodpartąochotęzostaćnowymMikołajem,któryzamiastrozdawaćprezenty, będziejedzieciomzabierać!Czymłodzidetektywisobieztymporadzą? Biletywcenie10złdonabyciawKDK.

czegościekawegoiprzygotujeciesobiemiłą pamiątkęzespotkania.Wplanachmamy równieżzabawyanimacyjne. Zapisypodadresem: kstrzelecka@konstancinskidomkultury.pl. udziałwwarsztatach:15zł. WARSZTATYARTSTYCZNE Wskandynawskimstylu Poniedziałek,8.12.2014,godz.18.00 KDK,ul.Mostowa15,HuGONóWKA Skandynawskiewzornictwozwiązanezzimą odwielulatnieprzestajebyćmodne.Charakterystycznewzoryreniferów,ozdobnych sercczygwiazdekmająswojemiejscewnaszychdomach.Nawarsztatachspróbujemy samodzielniewykonaćkilkaprostychdekoracji.Zrobimydrobnewisząceozdoby,wykorzystująctkaninywkolorachbieli/écruoraz pięknymodcieniuczerwieni. Zapisypodadresem: kstrzelecka@konstancinskidomkultury.pl. udziałwwarsztatach:20zł. WIRTuALNEMuZEuMKONSTANCINA –StefanŻeromski(konferencja) Środa,10.12.2014,godz.10.00–19.00 KDK,ul.Mostowa15,HuGONóWKA

DYSKuSYJNYKLuBKSIąŻKI Czwartek,11.12.2014,godz.18.00 KDK,ul.Mostowa15,HuGONóWKA DyskusyjnyKlubKsiążki(DKK)togrupa osób,którespotykająsię,abyporozmawiać oprzeczytanejksiążce. Tomiejscedlatych,którzylubiączytaćidzielićsięzinnymiswoimiwrażeniamizprzeczytanejlektury.Sąotwarcinanowych autorówinowegatunki.Cowartopodkreślić–niemusimyprowadzićpoważnychdyskusji,anitymbardziejznaćsięnateorii literatury. Podczasspotkaństaramysięprzestrzegaćnastępującychzasad: •szanujemyopinieinnych,imwięcejróżnychopinii,tymlepiej; •nieoceniamygustówczytelniczychklubowiczów; •niewszystkielekturynamsięspodobają, alemimotopróbujmyjeprzeczytać; •przychodzimynaspotkanienawet,jeślinie udałosięnamdokończyćlektury; •każdyczłonekklubujestmilewidziany,bez względunato,wjakimtempieczyta; •jesteśmyotwarcinanowychautorówinoweksiążki; •przedewszystkimmamysiędobrzebawić! SPOTKANIERODZINNE Zapraszamy!TutajniemusiszbyćliteraturoZcykluZwierzaki–Zestajenki znawcąanikrytykiem,dziełowybitnegoauSobota,6.12.2014,godz.15:00 toraniemusidoCiebieprzemawiaći KDK,ul.Mostowa15,HuGONóWKA Tymrazemodwiedzimyzwierzaki,którebyły możeszotwarcieotympowiedzieć. wstajence,gdzienarodziłsięPanJezus.Czy pamiętacie,jakietobyłyzwierzęta?Abysięo WARSZTATYŚWIąTECZNE tymprzekonać,przyjdźciezcałąrodzinąpo- Sobota,13.12.2014,godz.15.00 KDK,ul.Mostowa15,HuGONóWKA, bawićsięznami.Napewnodowieciesię salaplastyczna.


WARSZTATYTANGA Sobota,13.12.2014,godz.19.00 KDK,ul.Mostowa15,HuGONóWKA JARMARK Niedziela,14.12.2014 JarmarkBożonarodzeniowy.Jarmark odbędziesięwKonstancinie- Jeziornie. Podobniejakwpoprzednichlatach,na mieszkańcówczekająwystępyartystyczneiwarsztatywykonywaniaozdóbbożonarodzeniowych.Niezabraknieteż samegoŚw.Mikołaja.Władzegminyponowniespotkająsięzmieszkańcamina wspólnejwigiliimiejskiej.Drewniane stoiskahandlowezapełniąsięświątecznymiozdobamiismakołykami. SPEKTAKLABOVOMIKOłAJKOWO Niedziela,14.12.2014,godz.19.00 KDK,ul.Mostowa15,HuGONóWKA ulubieńcykonstancińskiejpubliczności majązaszczytzaprosićPaństwawpodróżimprowizowaną.Będziejakzwykle sympatycznie,zabawnieibardzomuzycznie.Tymrazemczekanasspotkanie wmikołajkowejiświątecznejatmosferze. Biletywcenie15złdonabyciawKDK. SOKRATESCAFE –OtwartyFilozoficznyKlubDyskusyjny Czwartek,18.12.2014,godz.19.00 KDK,ul.Mostowa15,HuGONóWKA Dlawszystkich,którzynafilozofiisięnie znają,alelubiąrozmawiać,zadawaćpytaniaiszukaćodpowiedzi.SpotkaniaSokratesCafemająformędyskusjina temat,któryzostaniewyłonionywdemokratycznymgłosowaniuspośródzagadnieńzgłoszonychprzezuczestników. Każdymarówneprawogłosu.Wdyskusjiniedążymydowypracowaniajednolitegostanowiska.Chodziraczejo zaprezentowanieróżnychstanowiski argumentów,którezanimiprzemawiają.Rozmawiamyotym,codotyczy wszystkichioczymwszyscymamyjakieśpojęcie.Staramysiętopojęciewyjaśnić,pogłębić,aczasempodważyć. CZASDLANAS –Twórczespotkaniamieszkańców KDK,ul.Mostowa15,HuGONóWKA Toczasimiejscedlawszystkich,którzy mająpomysłyipasje,którymichcąsię podzielićzinnymi,sągotowiwłączyćsię wrealizacjęnowych,kreowanychprzez mieszkańcówprojektów,chcądziałaći miećwpływnato,codziejesięwKonstancinie- Jeziornie. Spotkaniawpierwsząitrzeciąśrodę miesiąca,godz.18.30.

Nasze miasto OfICJALNE WYNIKI WYbORóW Znamy oficjalne wyniki wyborów samorządowych w gminie Konstancin-Jeziorna. Kazimierz Jańczuk, obecny burmistrz, zmierzy się w drugiej turze z Jerzym Markiem Wojdakiem. Mieszkańcy w niedzielnym głosowaniu wybrali także skład rady miejskiej. Zobaczymy w niej 14 nowych twarzy. Wyborysamorządoweodbyłysięwniedzielę (16listopada),jednakichoficjalnewynikipoznaliśmydopierowśrodę(19listopada).Wszystko przezpotężnąawarięsystemuinformatycznego PaństwowejKomisjiWyborczej.uniemożliwiała onadrukowanieprotokołówzwynikamigłosowania.usterkęnaszczęścieudałosięusunąći oficjalniepoznaliśmynazwiskazwycięzcówtegorocznychwyborów. WgminieKonstancin- Jeziornadournposzło 9699mieszkańców,z19640uprawnionychdo głosowania.PierwsząturębezapelacyjniewygrałKazimierzJańczukzKWWKonstancinJutra. Obecnyburmistrzzdobył4504głosy,costanowi47,96%wszystkichoddanychgłosów.Drugi byłJerzyMarekWojdak,kandydatKWWPrzyjaznySamorząd,naktóregozagłosowało2089 mieszkańców(22,24%).Tooni30listopada zmierząsięwdrugiejturze. Kolejnibyli:SławomirStanisławStoczyński (KWWWspólnotaKonstancińska)–1846głosów,BogdanWacławKaraś(KWWKlubRozwoju)–486głosówiJerzyKrzysztofKlucz (KWWSLDLewicaRazem)–466głosów. WwyborachdoRadyMiejskiej9mandatów trafiłodokandydatówKWWKonstancinJutra,6 mandatówdokandydatówKWWNaszaGmina –NaszPowiat,po2mandatydoprzedstawicieli KWWNaszeMiastoiKWPorozumieniaObywateliKonstancina- Jeziornyipo1mandacie

otrzymalikandydaciKWPrawoiSprawiedliwość orazKWKlubRozwoju.

SkładnowejRadyMiejskiej:

1.ArkadiuszZewar (KWWNaszaGmina–NaszPowiat)–159głosów. 2.TomaszNowicki (KWPorozumieniaObywateliKonstancina- Jeziorny)–225głosów. 3.AnetaIwonaSłomba (KWWNaszaGmina–NaszPowiat)–139głosów. 4.RobertJanBaran(KWWKonstancinJutra)–151osób. 5.AdamJózefGrzegorzewski (KWWKonstancinJutra)–158głosów. 6.ZenobiaJaninaTuszyńska (KWWNaszaGmina–NaszPowiat)–78głosów. 7.AlfredaKonopka (KWWNaszaGmina–NaszPowiat)–216głosów. 8.JolantaKatarzynaStradecka (KWWKonstancinJutra)–83głosy. 9.ArkadiuszGłowacki (KWPorozumieniaObywateliKonstancina- Jeziorny)–131głosów. 10.IzabelaBarbaraSkonecka(KWWKonstancinJutra)–93głosy. 11.AndrzejTadeuszCieślawski (KWWKonstancinJutra)–87głosów. 12.GrażynaLucynaChojnowska (KWWKonstancinJutra)–127głosów. 13.JadwigaMagdziarz (KWWNaszaGmina–NaszPowiat)–198głosów. 14.ElżbietaKarolinaWiktorowicz (KWWNaszeMiasto)–68głosów. 15.WłodzimierzAndrzejWojdak (KWPrawoiSprawiedliwość)–159głosów. 16.IwonaWiercińska(KWWNaszeMiasto)–234głosy. 17.RenataDąbrowska(KWWKonstancinJutra)–123głosy. 18.AgataAnnaWilczek (KWWNaszaGmina–NaszPowiat)–244głosy. 19.KatarzynaAnnaJacyna(KWWKlubRozwoju)–171głosów. 20.MariuszKucicki(KWWKonstancinJutra)–243głosy. 21.CezaryŻegliński(KWWKonstancinJutra)–161głosów.

UmOWA NA NOWY RATUSz POdPISANA Stało się! W konstancińskim magistracie podpisano umowę na budowę nowego ratusza. Za inwestycję wartą prawie 24,6 mln zł odpowiedzialne jest polsko-hiszpańskie konsorcjum firm. Pierwsze prace mają ruszyć jeszcze w tym miesiącu. Nastąpiłdługowyczekiwanydzień.Wpiątek(14listopada)KazimierzJańczuk,burmistrzgminy,podpisał umowęzpolsko-hiszpańskimkonsorcjumfirm,którewciągudwóchnajbliższychlatwybudujewKonstancinie- Jeziornienowyratusz. –Tohistorycznewydarzenie–podkreśliłKazimierzJańczuk–Poprzednimsamorządomnieudałosięzrealizowaćtejinwestycji,mypokonaliśmywszelkieprzeciwnościidzisiajjesteśmyświadkamiważnegodlakażdegomieszkańcawydarzenia.Właśniezmyśląonichpowstanienowyurząd.Obecnieposzczególnewydziały znajdująsięwróżnychczęściachmiasta.Zadwalatawszystkobędziewjednymmiejscu,dziękiczemuzdecydowaniepoprawiąsięwarunkiobsługinaszychmieszkańców. umowę,wartądokładnie24.599.235,25zł,zestronywykonawcysygnowałAlejandrourciuoloMuratti,pełnomocnikkonsorcjumfirm:„CoprosaPolskaSp.zo.o.”,„ConstruccionesYPromocionesCoprosaS.A.”, „PlesmarSp.zo.o.”i„CHMObraseInfraestructurasS.A.” –Realizacjatejinwestycjijestdlanasprawdziwymzaszczytem–zapewniłpełnomocniktychfirm–Zrobimywszystko,abynaszawspółpracaukładałasięjaknajlepiej,abudowaratuszaprzebiegałazgodniezharmonogramem. Nowyurządzostaniewybudowanynadziałcemiędzyul.Piaseczyńskąaul.Kolejową.Pierwszepraceruszązakilka dni.Budynekzostałzaprojektowanyprzezpracownię„BrzozowskiGrabowieckiArchitekci”zWarszawy.

Grudzień TerazKonstancin5


Twoje dziecko

WYJĄTKOWA I UROdzINOW TWOJEGO Szukasz szczególnego miejsca na zorganizowanie przyjęcia dla swojego dziecka? Zapoznaj się z naszym pomysłem na urodzinowe warsztaty kulinarne dla dzieci w Cafe Fusion w Starej Papierni. To wyjątkowa propozycja imprezy, którą długo będą wspominać i goście, i solenizant.

Zapewniamyświetnązabawę Warsztatykulinarnedladziecitonietylkoświetnazabawa,aleiokazja, bynauczyćjewielupożytecznychumiejętności.Wspólneprzygotowywanieposiłkówpełnitakżefunkcjęwychowawczą.Wielurodziców rezygnujejednakzewspólnegogotowaniazdziećmi–częstopowodemjestmyślopóźniejszymsprzątaniu.Jeślizorganizujecieprzyjęcie urodzinowewformiewarsztatówkulinarnychwCafeFusion,teproblemymaciezgłowy.

uczymyzdrowegostosunkudojedzenia Zpewnościąnierazzdarzyłosię,żetwojedzieckokręciłonosemna zdrowedanie.Specjaliściodżywieniaprzekonują,żetasamapotrawa,przygotowanazudziałemmalucha,zpewnościązostałabyprzez niegospróbowana.Byćmożemaluchniezjadłbycałejporcji,aleprzynajmniejpoznałbynowysmak.Poprzezoswajaniedzieckazpełnowartościowymiproduktamiizdrowymidaniamiprzyczyniaszsiędo zdrowegostosunkumaluchadojedzenia.Wyrobieniedobrychnawykówżywieniowychwewczesnymokresiedzieciństwaprocentujew dalszymokresieżycia.Dzieci,którewdomudobrzesięodżywiają,lepiejsięrozwijająisązdrowsze.

Warsztatykulinarnedopasujemydowiekudzieci Byćmożezastanawiaszsię,czytwojapociechaniejestzamała,by uczestniczyćwzajęciachkulinarnych.Nicpodobnego–wieledzieciwykazujezainteresowanieprzyrządzaniemposiłkówjużwwieku2–3lat. Niejesttobynajmniejzawcześnie.Wystarczyznaleźćzajęciedlamalucha,któreniebędziewykraczałoponadjegomożliwości.Dzieciłatwo zniechęcająsięporażkami,dlategonienależyobarczaćichzbytwymagającymizadaniami.PodczaswarsztatówkulinarnychwCafeFusiondostosujemypoziomtrudnościgotowaniadogrupywiekowejdzieci,które będąwniejuczestniczyć.Dziecibędąmiećpoczucie,żeudałoimsięcoś zrobić–wtensposóbwzmocnisięichpewnośćsiebie. 2TerazKonstancinGrudzień


Twoje dziecko

mPREzA WA dLA dzIECKA Jakieczynnościsąwstaniewykonywaćdzieciprzedukończeniem 5.rokużycia? Maluchymogąmierzyćidodawaćskładniki, mieszaćingrediencjedłońmi,myćwarzywaw durszlaku,łuskaćkukurydzę,obieraćniektóre produktyspożywcze,atakżesmarowaćcoś tępymnożemdomasła,naprzykładnaleśniki serem.Zwiekiemprzybywaczynności,które dziecisąwstaniewykonaćwkuchni.Starsze dzieciwwieku8–10latzwyklepotrafiąjuż rozbićjajaioddzielićbiałkoodżółtka,samodzielnieczytaćprzepisy,wymyślaćwłasnedania,korzystaćzmikseraelektrycznego(pod nadzoremdorosłego),mieszaćpotrawęw garnku(równieżprzydatnajestopiekaosoby dorosłej),otworzyćpuszkęzapomocąspecjalnegootwieracza,zetrzećserżółtynatarce orazpokroićwarzywaiowoceniezbytostrym nożem.

Wszystkimsięzajmiemy Menuprzygotowywanepodczaswarsztatów kulinarnychwCafeFusionmożeszustalić,zamawiającprzyjęcie.Mamykilkapropozycji,któresąsprawdzoneiwiemy,codziecilubią.Jeśli jednakTwójmaluchtoindywidualista,oczywiściepostaramysięusatysfakcjonowaćjegogust.

Dodatkowozorganizujemywszystkieszczególneprośby,jakzaproszeniadlagości,dekoracjepodczaswarsztatów,wyjątkowytort,a takżesesjęzdjęciową.Nosekwbitejśmietanienazdjęciutwojejpociechytowspaniała pamiątka! ZapraszamydoCafeFusion! kontakt: tel. 512084770

Dołączdonas!

facebook.com/FUSION.CAFE.CAFE

Grudzień TerazKonstancin3

AuTOPROMOCJA

Podczaswarsztatówzapewnimy dzieciombezpiecznązabawę kulinarną.


Teraz

Grudzień 2014 / Gazeta bezpłatna

Konstancin

Rozmowa ze świętym Mikołajem

„każdy lIst do MnIe dotRZe”

Profile for Teraz Wilanów

Teraz wilanów grudzień 2014  

Teraz wilanów grudzień 2014