__MAIN_TEXT__

Page 1

Wilanów, Powsin, Zawady, Konstancin-Jeziorna i okolice

Marzec 2014 / Gazeta bezpłatna ISSN 2082-3231 / Nakład: 10 000 egz.

Nasze miasto: - Drogowskazy ulicy BraNickiego - koNcepcja przeBuDowy ulicy klimczaka

magdalena modra-krupska

„cierpliwa wBrew pozorom”


pomoc dla naszej córki kalinki! Ta mała dama urodziła się ze złożoną wadą serca – zespół Taussing Bing. w 7 dniu swojego życia przeszła skomplikowaną operację serduszka ale niestety czekają ją jeszcze dwie operacje. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli zdecydujecie się pomóc nam w drodze do zdrowia kalinki i przekażecie 1% swojego podatku na konto Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej, nr KRS 0000266644 koniecznie w polu informacji dodatkowych wpiszcie „KALINA SOSNOWSKA”. z góry dziękujemy! rodzice patrycja i krzysztof


Nasze miasto

ZabeZpiecZenie WilanoWaprZed podtopieniami

Kto mieszka w Miasteczku Wilanów dłużej niż 3 lata, z pewnością pamięta lipcowe burze w 2011 roku i wystąpienie z brzegów Potoku Służewieckiego. Potoczek wypływa w okolicach lotniska Okęcie, przepływa między torami wyścigów konnych, a następnie Dolinką Służewiecką, wzdłuż Alei Wilanowskiej i wpada do Jeziora Wilanowskiego w Parku Wilanowskim. Po wspomnianych ulewnych deszczach, potok po prostu wylał na okoliczne łąki i poważnie zagroził zabudowie mieszkaniowej okolic Miasteczka Wilanów. Temu podobne scenariusze już nie powinny mieć miejsca. Dlatego podczas budowy drogi ekspresowej S2 powstanie nie tylko trasa szybkiego ruchu i kolejna, bardzo potrzebna przeprawa przez Wisłę, ale także inwestycja, która zabezpieczy duży obszar Wilanowa przed podtopieniami. Rurociąg o średnicy 1600 mm i długości 5,26 km zostanie zbudowany w liniach rozgraniczających planowaną drogę ekspresową S2 na odcinku pomiędzy skarpą ursynowską a Mostem Południowym z wylotem bezpośrednio do Wisły. Zapewni odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Ursynowa Wysokiego (z kolektorów w ulicy Płaskowickiej i Ciszewskiego) do Wisły. Według szacunków rozwiązanie to pozwoli zmniejszyć ilość wody w Potoku Służewieckim podczas gwałtownych i intensywnych opadów o 30%. Szacowany koszt budowy rurociągu to ok. 40 mln zł.

Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco

rekrutacjadosZkół iprZedsZkoli

Fot:KasiaPaskuda AtelierFotografiiArtystycznej Fotografiaportretowa,dziecięca, rodzinna,pleneryślubne,akty. www.facebook.com/paskudaphotography www.paskudaphotography.com

Ważna informacja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz rodziców dzieci sześcio- i siedmioletnich! Na stronie internetowej Biura Edukacji (www.edukacja.warszawa.pl) zostały opublikowane informacje o zasadach, kryteriach i terminach rekrutacji do samorządowych przedszkoli i szkół podstawowych. W tegorocznej rekrutacji można się starać o przyjęcie do nowego przedszkola w Wilanowie przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej, które rozpocznie działalność we wrześniu 2014 roku. O kryteriach i warunkach przyjęcia można przeczytać po zeskanowaniu kodu obok:

Marzec Teraz Wilanów 3

Sekretarz redakcji: Daniela Danielak Redakcja: ul.Pory 78 02-757 Warszawa tel. 514 582 509 redakcja@teraz-wilanow.pl Współpraca: Małgorzata Wróblewska Dorota Wójtowicz-Wielgopolan Guy C. Perry Reklama: reklama@teraz-wilanow.pl tel. 514 582 509 Na okładce Teraz Wilanów: MagdaModra-Krupska zcóreczkąMią

Na okładce Teraz Konstancin: KrzysztofGłogowski Fot.RadosławNawrocki www.terazwilanow.pl WYDAWCA: CAAM Sp. z o.o., 02-757 Warszawa, ul. Pory 78, KRS: 0000490860, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 5000zł, REGON: 146997610, NIP: 5213662064


Nasze miasto

drogoWskaZy ulicy branickiego

kroapartamenty Polnordu) w większości stanowią przykład najgorszych standardów architektury i budownictwa, jakie Polska może zaoferować. Tutaj przykładem niech będzie „Villa Verde” przy Branickiego 10-12, charakteryzująca się niskiej jakości architekturą (na wzór bloków na Bródnie czy Białołęce), niedbałym wykonaniem przy użyciu niskiej jakości materiałów wykończeniowych oraz wytykaną już przez mieszkańców kolorystyką (pistacjowy kolor części fasady). Budynek zupełnie nie wpisuje się także w tkankę osiedla. Wygląda to tak, jakby ten zwykle bardzo odpowiedzialny deweloper nagle zignorował obowiązujące w Miasteczku zasady i budował w całkowitym oderwaniu od kontekstu miejsca. Przeprojektowanie parkingu, który teraz znajduje się pomiędzy tą inwestycją, a przyszłą ul. Branickiego jest niezbędne jeśli Villa Verde ma zostać częścią Miasteczka Wilanów.

To jednak nie jedyne wyzwania, jakie stoją przed ulicą Branickiego - jak wyglądać będzie najbardziej znacząca fasada zlokalizowanej w tym miejscu przyszłej Galerii Wilanów…? W ciągu kolejnych lat, wraz z powstaniem obwodnicy, to właśnie południowo-wschodni narożnik tego planowanego centrum stanie się najważniejszy. Ilość klientów odwiedzających galerię samochodem od strony północnej będzie zbliżona do tych odwiedzających ją od strony południowej. Ten znajdujący się przy skrzyżowaniu ul. Branickiego i Przyczółkowej punkt, wkrótBranickiegotofenomen-zamieszkałaprzeztysiąceludzi,mieszczącakilkadziesiątsklepów-nieposiada ce stanie się lokalizacją równie charakterystyczną faktycznejjezdni,apłytybetonowewyglądająjakprzygotowanenaprzejazdsowieckichczołgów. dla Miasteczka, jak Świątynia Opatrzności Bożej. Będzie to jednak nie lada wyzwanie, gdyż w Ulice większości najsłynniejszych miast świata charaktery- chwili obecnej w narożniku planowane jest kino IMAX, a wzdłuż ulicy Branickiego mają być plecy zuje zdecydowana tożsamość, która sprawia, że podczas supermarketu w postaci ślepej ściany. Patrząc na podróży od razu wiemy w której części miasta się znajduje- obecne koncepcje obiektu wydaje się, jakby army. W odniesieniu do Miasteczka często omawiałem mo- chitekci przeoczyli uwarunkowania przestrzenne i fakt, że pewnego dnia ten aktualnie pozbawiony żliwość i potrzebę nadania wyjątkowego charakteru czy to tożsamości tył Galerii stanie się frontem i współtworzyć będzie jedną z głównych arterii osiedla. Osi Królewskiej czy AL. Rzeczypospolitej, i choć ulice te

nie są jeszcze skończone, to powstają one w oparciu o pewne podstawowe zasady, które w sposób dość jasny wyznaczają ich dalszy rozwój. Takich drogowskazów brakuje natomiast w odniesieniu do ulicy Branickiego i niestety coraz bardziej dotyczy to także ulicy Klimczaka.

Być może największym wyzwaniem dla przyszłości ulicy Branickiego, a także Miasteczka Wilanów jako całości i jego ogólnych założeń, jest najnowsza propozycja firmy Polnord zakładająca realizację mikromieszkań u zbiegu ul. Ledóchowskiej i omawianej Branickiego. Projekt mieszkaniowy, z konieczności nazywany hotelowym, zakłada realizację tanich w budowie kawalerek i następnie Branickiego to niewyobrażalny fenomen – zamieszkała przez tysiące mieszkańców, mieszcząca kilka- sprzedawanie ich po wysokiej cenie bez zapewnienia dostatecznej ilości miejsc parkingowych dziesiąt sklepów i restauracji – nie posiada faktycznej jezdni. To chyba jedyne takie miejsce na ziemi, gdzie wyglądająca na przygotowaną do przejazdu sowieckich czołgów, wyłożona betonowymi płyta- (przyp. red: na 200 kawalerek zapewnione ma mi ulica, obsługuje taką ilość budynków kraju członkowskiego UE. Paradoks ten dodatkowo podkre- być tylko 60 miejsc parkingowych – w Miasteczśla generalnie wysoki standard tych budynków – przykładem niech będzie wyróżniający się biurowiec ku obowiązuje stały współczynnik 1,5: auta na Asseco wraz z towarzyszącymi mu pozostałymi obiektami parku biznesowego Polnordu, czy miesz- mieszkanie). kaniówka wybudowana za czasów Wilanów Investments przy Sarmackiej 17 i Branickiego 9. Nawet Znajdujące się po zachodniej stronie Miasteczka inwestycja „Wilanów One” ze swą powtarzalnością i problemem ze skalą, wpisuje się w ten trend. tereny przy skarpie - stanowiącej jedną z niewieWedług mnie są to jedne z bardziej udanych budynków mieszkalnych i biurowych współczesnej lu naturalnych atrakcji Warszawy - od początku Warszawy, dające nadzieję na lepszą przyszłość i atrakcyjność oblicza ulicy Branickiego. planowane były jako miejsce pod realizację wyNiestety zrealizowane w dwóch ostatnich latach i planowane aktualnie inwestycje (przyp. red.: mi-

4 Teraz Wilanów Marzec


Nasze miasto

VillaVerdenijakwpisujesięwcharakterzabudowyMiasteczka,równiedobrze mogłabypowstaćnaTargówku.Inwestycjadoczekałasięjużnegatywnychkomentarzymin.zapistacjowykolorczybiałyplastikowypłotek.

WysokiejjakościbudynkiparkubiznesowegofirmyPolnordstanowiąpewnego rodzajupromesęprzyszłego,atrakcyjnegoobliczaul.Branickiego.

BudynekWilanówInvestmentsprzyBranickiego(adresSarmacka17)utrzymuje sięwkonwencjiwysokiejjakościwykończeniaiwpisujesięwtkankęosiedla. Branickiego10-12:Toogrodzeniepowinno zostać albo zastąpione wysokiej jakości "WilanówOne"pomimozbytdługiejfasadyiprzeskalowania,utrzymujesięwliwspółczesnym ogrodzeniem pasującym do dzewysokiejjakościbudynkówcostanowinadziejęnato,żeprzyszłaBranickiestylistykiosiedla,albozostaćobsadzoneżygobędziesięodpowiednioprezentować. wopłotemzzewnętrznejstronyulicy,abynie byłogowidać.

jątkowych i największych pod względem metraży nieruchomości. Wszystko po to, by dostarczyć więcej różnorodności w ofercie mieszkaniowej osiedla, poprzez zaoferowanie domów jednorodzinnych i bliźniaków jako kontrastu dla wielu tysięcy dotychczas wybudowanych lokali. Występujące tu wysokie wody gruntowe dodatkowo utrudniają realizację gęstej zabudowy czyniąc ją, jak i budowę podziemnych parkingów, ekologicznie niestosowną. Podstawowym kluczem do sukcesu Miasteczka Wilanów jak do tej pory było mieszanie metraży w ramach każdego budynku. W pierwszej dekadzie rozwoju osiedla wartości te wahały się od mniej niż 40 do ponad 240 mkw. Propozycja Polnordu nie tylko stanowi powrót do standardów mieszkań z czasów komunizmu – idzie jeszcze dalej oferując mieszkania o jeszcze mniejszym metrażu oraz mniejszej ilości miejsc parkingowych. Dodatkowo charakteryzująca je powtarzalność przywołuje obrazy budownictwa rodem z lat 70-siątych. Po co było obalać komunizm, skoro dziś mamy żyć w ten sam sposób?

Otoczenie Branickiego, jeśli rozwijać się będzie zgodnie z aktualnymi planami stanowić będzie dziwaczne połączenie przejawów świetności oraz czystej chciwości, często u tych samych deweloperów, napędzanych chęcią osiągnięcia określonych zysków w krótkim czasie. Możemy tylko żywić nadzieję, że jeśli wspomniane inwestycje powstaną zgodnie z aktualnymi planami, równolegle powstanie także konkretna, spójna wizja przestrzenna, realizowana w ramach odpowiednio dużego budżetu, która okiełzna tę architektoniczną kakofonię (przez min. jednolite nasadzenia dużych drzew dla całej ulicy). Tego wszakże Miasteczko Wilanów tak usilnie starało się wystrzec przez ostatnie czternaście lat planowania i realizacji inwestycji na tym terenie. Guy C. Perry Typowymikroapartamentproponowany przezspółkęPolnord.

generalnie sama idea mikroapartamentów mi się podoba, jednak powinny one znajdować się w dobrze skomunikowanym miejscu, gdzie wszelkie udogodnienia do życia są w zasięgu ręki. w mieście takim jak warszawa, kawalerki te powinny mieć zapewnioną odpowiednio dużą ilość miejsc parkingowych, lub w ich sąsiedztwie powinien zostać wprowadzony system współdzielonych, wypożyczanych samochodów (shared car concept). około 2001 roku rozważaliśmy możliwość wprowadzenia małych, modułowych apartamentów (z możliwością łączenia), jako część handlowego serca miasteczka wilanów w miejscu gdzie planowany jest ogromny parking, który zapewniłby odpowiednią ilość miejsc postojowych.

Marzec Teraz Wilanów 5


Nasze miasto

koncepcjaprZebudoWy u urząd Dzielnicy wilanów zaprezentował do wiadomości mieszkańców wstępną koncepcję projektowanego układu drogowego ul. klimczaka na odcinku od al. rzeczypospolitej do ul. kieślowskiego. przewidziano budowę

odmarcanoWy kurslinii725 Zarząd Transportu Miejskiego podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowego kursu linii 725 z pętli na Kępie Okrzewskiej, który zostanie uruchomiony w godzinach porannego szczytu. Decyzja została podjęta po spotkaniu z burmistrzem Wilanowa Ludwikiem Rakowskim i burmistrzem Konstancina-Jeziorny Kazimierzem Jańczukiem. Nowy rozkład jazdy linii 725 wchodzi w życie po feriach zimowych. Można się z nim zapoznać po zeskanowaniu kodu obok.

6 Teraz Wilanów Marzec

dwóch rond, chodnika, ścieżki rowerowej i ścieżki rekreacyjnej po północnej stronie ulicy klimczaka oraz szpalerowe nasadzenia drzew. w pierwszym etapie budowy zaplanowano prace związane z powstaniem odcinka od


ulicyklimcZaka al. rzeczypospolitej do ul. sarmackiej (wraz z rondem na skrzyżowaniu z ul. klimczaka) z ogólnodostępnymi miejscami postojowymi do parkowania równoległego po obu stronach jezdni (w zeszłym roku na tym odcinku został

już wykonany chodnik o szerokości 3,0 m). uwagi do przedstawionej koncepcji można przesyłać na adres mailowy: mcierniak@um.warszawa.pl.

WyślijpitprZeZinternet Na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl można zasięgnąć niezbędnych informacji o składaniu deklaracji podatkowych przez internet. można tam również pobrać odpowiednią aplikację, która umożliwia rozliczenie z fiskusem. Ten sposób składania zeznań podatkowych z pewnością zaoszczędzi nam czas. Dodatkowo gwaratnuje on poprawność składanej deklaracji, szybszy zwrot nadpłaty, a także potwierdzenie złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu. Rok 2014 jest ostatnim okresem, w którym składanie deklaracji w formie elektronicznej jest dobrowolne. Związane jest to z wdrażaniem systemu e-podatki, w ramach którego od 2015 r. planowane jest przygotowanie w urzędzie skarbowym wstępnie wypełnionego dla określonej grupy podatników - zeznania podatkowego. Realizacja założeń możliwa jest przy obowiązkowym składaniu deklaracji PIT-11 (co nastąpi już od 1 stycznia 2015 r.) przez płatników, którzy zatrudniają więcej niż 5 pracowników. Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów informuje, że na stronie internetowej www.ppus.pl udostępniony jest bezpłatny program PPUS (Program Płatnika Urzędu Skarbowego), umożliwiający płatnikom szybkie, masowe elektroniczne podpisywanie i wysyłanie dokumentów PIT-11, PIT-40, itp. za rok 2013. Program umożliwia (po wykonaniu jednorazowej czynności ze strony użytkownika) zbiorcze podpisanie i wysyłkę każdej ilości dokumentów.

beZpłatnesZkolenia 240 dorosłych mieszkańców m.st. Warszawy, osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo może zakwalifikować się do udziału w bezpłatnych kursach języka angielskiego lub kursach komputerowych ECDL 20. Urząd m.st. Warszawa rozpoczął realizację projektu pod nazwą „Wracam do pracy z certyfikatem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej informacji na stronie: http://europa.um.warszawa.pl/wracamdopracy

Marzec Teraz Wilanów 7


Nasze miasto

noWaklimcZaka:ZbiórWielur

Ulica dwujezdniowa z dwoma pasami jednokierunkowymi przedzielonymi pasem zieleni z 49 miejscami postojowymi (IN-VI).

wszystko wskazuje na to, że część ulicy klimczaka wreszcie zostanie ukończona. od samego początku ulica ta planowana była jako piękna ulica parkowa, wraz z linearnym pasem zieleni wzdłuż klimczaka, będąca w relacji z pałacem wilanowskim, oraz w szczególności kopułą kościoła Św. anny. ul. klimczaka odgrywa bardzo znaczącą rolę w wilanowie, gdyż łączy tereny pałacowe, przyszły ratusz Dzielnicy wilanów, Świątynię opatrzności oraz tereny oświatowe po zachodniej stronie miasteczka wilanów, gdzie aktualnie istnieją już i powstają kolejne obiekty edukacyjne. park klimczaka odgrywa ponadto kluczową rolę jako miejsce rekreacji w jednym z najgęściej zaludnionych osiedli mieszkaniowych warszawy. Dotychczas, tereny znajdujące się na południe od kanału Wolickiego (potocznie zwanego Klimczaka) pomiędzy ul. Sarmacką i Al. RP były i nadal są jednym z najbardziej rozczarowujących miejsc osiedla, głównie z powodu ich nieukończenia. Niesformalizowana przestrzeń vis a vis licznych usług (min. parkieciarz, gabinet kosmetyczny, bank, sklep spożywczy) przy Sarmackiej 16 przez zbyt długi czas służyła za szpetny, spontaniczny parking kontrastujący z coraz ładniejszą i uporządkowaną ul. Sarmacką.

W ciągu ostatniej dekady powstało wiele opracowań dla tego fragmentu Klimczaka. Proponowane były przez nas min: ulica jednokierunkowa z pasem zieleni w środku, ProponowanaprzezDzielnicękoncepcja(str.6i7)najwyraź czy dwukierunkowa ulica parkowa ze szpalerami drzew po obu stronach (powyżej). tejwielkościokazybędziemyczekaćdziesięciolecia.Projekt Wraz z przybywającą ilością sklepów, które pojawiają się w inwestycjach Mill-Yon i mieszkańcomzachowanieprzynajmniej3-4największychdrz Acciony przy południowej stronie Klimczaka, konieczność organizacji miejsc parkingowych dla usług stała się ewidentna. Aktualnie pokazane przez Urząd rozwiązanie (patrz str. 6 i 7) proponuje miksturę wielu różnych rozwiązań, z pominięciem najwa- więc zawalczyć o te które pozostały, gdyż w sposób niebagatelny decydują one o charakterze tego miejsca. Prożniejszego – jasnego przekazu, czym ta ważna ulica i park mają finalnie być. ponowana koncepcja zakłada wprawdzie nasadzenia, Po pierwsze, rozwiązanie to najwyraźniej zakłada wycinkę wielu starych istniejących ale czy jest to część szpaleru, który będzie kontynuowany aż do ulicy Przyczółkowej, czy tylko uproszczone drzew, które są kluczowe dla zachowania parkowego charakteru ulicy. Trzeba wziąć pod uwagę jak niewiele ich zostało na tym 200 hektarowym terenie. Warto rozwiązanie projektowe dla fragmentu ulicy? Ile przyj-

8 Teraz Wilanów Marzec


Nasze miasto

roZWiąZań–brakspójnejWiZji

Ulica jednojezdniowa dwukierunkowa przebiegająca przez park z 24 miejscami postojowymi (IN-VI). zaznaczyć przebieg nowej drogi w terenie, aby można było zobaczyć dokładnie gdzie ona będzie przebiegać. Tylko tak można upewnić się, iż nie dojdzie do niepotrzebnej dewastacji zieleni, którą dodatkowo podczas budowy należy odpowiednio zabezpieczyć. Po drugie, połowa proponowanych miejsc parkingowych znajduje się dokładnie tam gdzie być nie powinna – czyli po północnej stronie nowej ulicy Klimczaka. Podążając za ideą stworzenia ulicy parkowej, samochody nie powinny blokować widoku na zieleń i kanał. Dodatkowo pomysł parkowania aut po północnej stronie narzuca konieczność kreacji dodatkowego, niefortunnie umiejscowionego w stosunku do ścieżki rowerowej chodnika, nie wspominając o tym, że zakłada tworzenie utwardzonej nawierzchni w miejscu, które powinno zostać naturalnie zielone w możliwie jak największym stopniu. W mojej opinii miejsca parkingowe powinny znajdować się wyłącznie po południowej stronie ulicy tak jak w jednej z naszych propozycji. Dodatkowo w koncepcji IN-VI, były to miejsca pod kątem, zamiast równoległych, co umożliwiło realizację ich w większej ilości (ilustracje powyżej). Pozwoliło to także zachować walory widokowe ulicy (widok na kanał i park). W chwili obecnej po północnej stronie Klimczaka w prezentowanym projekcie dzieje się po prostu za dużo - auta blokujące widok, dodane dwa chodniki - co dodatkowo zawęża i tak wąski teren rekreacyjny, ścieżka rowerowa. Te elementy są tu nie tylko niepotrzebne, ale niewskazane. Po trzecie, prezentowana koncepcja ulicy Klimczaka nie nadaje jej przejrzystości i prostoty - czyli tego co charakteryzuje najbardziej znane ulice świata. Proponowany układ nie jest ani prosty, ani elegancko wyoblony, zamiast tego wygląda na podyktowany głównie przez niedoskonałe przepisy drogowe. Ze swojej strony niezmiendzie nam czekać aż nowe drzewa urosną? Spójrzmy na niedawno sanie przywołuję Aleje Ujazdowskie posiadające własną wyraźną todzone lipy i klony w Osi Królewskiej. Patrząc na ich dotychczasową żsamość, jako przykład prostoty i spójności. Takiego minimum pielęgnację i kondycję, tym bardziej uważam zachowanie starych standardów i rozwiązań jak w Al. Ujazdowskich oczekuję dla ulic o drzew za konieczne. Wkomponowanie minimum trzech, czterech naj- podobnym znaczeniu w Miasteczku Wilanów. większych drzew w projekt ulicy powinno być zagwarantowane mieszGuy C. Perry kańcom przez władze dzielnicy. Przed rozpoczęciem prac należy

źniejzakładawycinkętychokazałychdrzew.Jeślidotegodojdzienakolejne możnaskorygować,awładzeWilanowapowinnyzagwarantować zew.

Marzec Teraz Wilanów 9


Wydarzenia zCKW

conoWego WckW XXXVII EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO WARSZAWSKA SYRENKA ELIMINACJE DZIELNICY WILANóW M. ST. WARSZAWY

Dzielnicowe eliminacje do XXXVii konkursu recytatorskiego warszawska syrenka odbędą się w dniu 12 marca (środa) 2014 r. o godz. 10.00, w sali widowiskowej Filii centrum kultury wilanów w powsinie przy ul. przyczółkowej 27 a. Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka ma wieloletnią tradycję. Istotą konkursu jest pobudzanie aktywności artystycznej, ujawnianie młodych talentów recytatorskich, ale również wyrabianie nawyku czytania, rozwój czytelnictwa i popularyzacja literatury. W konkursie uczestniczą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Uczestników konkursu na Mazowszu są tysiące, a konkurs cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników.

PORANEK TEATRALNY „JANOSIK I DOBRY PASTERZ"

Burmistrz Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy Ludwik Rakowski oraz Centrum Kultury Wilanów zapraszają dzieci w niedzielę 9 marca 2014 r. o godz. 12.00 do sali widowiskowej w Instytucie Jana Pawła II przy ul. Hlonda 1 na poranek teatralny pt. „Janosik i dobry pasterz" w wykonaniu Teatru Dobrego Serca. Bajka osnuta na legendzie o studencie, który staje się zbójnikiem okradającym bogatych i rozdają-

cym biednym. Spotkanie Janosika z Dobrym Pasterzem oraz jego zabawne rozmowy z przesympatycznymi owieczkami sprawiają, że Janosik zmienia się! Teraz wie, że nie można nikogo okradać. A jeżeli chce się pomagać ludziom, to trzeba robić to mądrze - najlepiej wrócić na studia! Nastrój polskich gór wspaniale oddaje piękna scenografia i piosenki oparte na tradycyjnych melodiach góralskich we wspaniałej instrumentacji Krzysztofa Maciejowskiego. Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny.

PORANEK TEATRALNY „MUZYKANCI Z BREMY”

Burmistrz Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy Ludwik Rakowski oraz Centrum Kultury Wilanów zapraszają dzieci w niedzielę 23 marca 2014 r. o godz. 12.00 do sali widowiskowej w szkole przy ul. Gubinowskiej 28/30 na spotkanie z bajką pt. w wykonaniu Teatru Wariacja. „Muzykanci z Bremy” to bajka o czterech zwierzętach: kogucie, kocie, psie i ośle. Wypędzeni ze swoich domów szukają schronienia w mieście Brema. Wszyscy chcą zostać muzykami. Wyobrażacie sobie jak musi brzmieć ten zwierzęcy kwartet? Ich przyjaźń, dobra współpraca i pomysłowość pomogła im zdobyć nowy dom, w którym już nie groziło im żadne niebezpieczeństwo, i w którym mogą się spokojnie zestarzeć. Mogli również słuchać muzyki J. Haydna, którego utwory zabrzmią w przedstawieniu. Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny.


Wydarzenia z CKW WarsZtaty„prZymierZsię dotańca”roZpocZęte

15 lutego 2014 r. w Centrum Kultury Wilanów Filia w Powsinie odbyły się pierwsze zajęcia z cyklu warsztatów tańca współczesnego i improwizacji o nazwie „Przymierz się do tańca”. Uczestnicy mieli okazję poznać techniki tańca fizycznego oraz współczesnego, podnosząc swoją kondycję oraz warsztat. Dzięki intensywnej pracy, zaplanowanej na 10 spotkań, osoby biorące udział w projekcie będą miały szansę stworzyć fragment spektaklu, który zarejestrowany w formie video weźmie udział w konkursie dla artystów z różnych dziedzin sztuki o nazwie „Paryż: Danse Élargie”. Na czas konkursu Théâtre de la Ville udostępnia swoją scenę artystom z różnych pokoleń i różnorodnych dyscyplin sztuki, pozostawiając im pełną dowolność w realizacji zamierzeń artystycznych. Projekt „Przymierz się do tańca” ma na celu poruszyć tematykę wspólnoty, zagadnienia związane z archetypem Przymierza, panującym we współczesnej kulturze, a także jednostki jako części natury. Inspiracje biblijne posłużą jako źródło nowoczesnej interpretacji. Program warsztatów kierowany jest do osób na każdym poziomie zaawansowania tanecznego, a także do aktorów, muzyków wokalistów i performerów. Łączy naukę techniki tańca współczesnego, improwizacji ruchowej w zespoleniu z improwizacją muzyczną – tworzoną na żywo. Na zajęciach uczestnicy spotkają się z metodą Pilatesa, elementami jogi, baletu klasycznego, physical dance, contemporary dance, a także metodami relaksacji. Poprzez pobudzanie wyobraźni umysłowej dotrzemy do wyzwolenia naturalnego ruchu. Skupimy się na kreatywności ruchowej, wynikającej ze świadomej pracy z ciałem, umiejętności wykorzystywania ciężaru ciała i anatomicznego przepływu ruchu. Z pierwszego dnia warsztatów powstał materiał video, który ukaże się w marcu w serwisie Youtube.pl. Uczestnicy wzięli udział w nagraniach do filmu dokumentalnego tworzonego we współpracy z Warszawską Szkołą Filmową. Polecamy!

Marzec Teraz Wilanów 11


Nasze miasto

golfoWyprogram sZkolenioWy dlapań sezon golfowy w polsce nie powinien się jeszcze rozpocząć, jednak aura w tym roku jest bardzo sprzyjająca dla golfistów. Na spotkanie inaugurujące akademię golfa kobiet rozpoczęte nietypowo bo od spaceru tematycznego z przewodnikiem po pałacu wilanowskim - "Historia i symbolika pałacowych wnętrz" i muzyczno – świetlnego pokazu ogród wyobraźni przybyło kilkanaście golfistek.

Akademia Golfa Kobiet to program dla pań, które rozpoczynają trening i tych, które są bardziej zaawansowane. Po godzinnym zwiedzaniu Pałacu odbyła się bardzo energetyczna dyskusja nad opracowaniem szczegółowego programu spotkań dostosowanego do poziomu zaawansowania, możliwości ruchowych, dyspozycji czasowej oraz celów sportowych jakie panie chcą osiągnąć w sezonie golfowym 2014. Treningi gry w golfa odbywać się będą dwa razy w tygodniu na obiekcie golfowym Golf Parks Poland przy ulicy Vogla. Zajęcia ukierunkowane na zachowanie dobrej kondycji i poszerzanie umiejętności gry w golfa dla już grających, jak również tych pań, które w każdej chwili mogą dołączyć do grupy na poziomie startowym. Ambicje golfistek są różne od rozegrania pierwszej pełnowymiarowej rundy golfa na polu 18 – sto dołkowym, po udział w Mistrzostwach Polski Kobiet. To co najważniejsze w grze w golfa dla wszystkich, to z pewnością ruch na świeżym powietrzu połączony ze strategiczną grą, która daje wiele satysfakcji. Golf jest dyscypliną, którą można uprawiać indywidualnie, z koleżanką, partnerem, rodzinnie z dziećmi czy też biznesowo. Akademia Golfa Kobiet rozpocznie się pod koniec marca, a jej program zostanie tak opracowany aby każda z pań mogła przede wszystkim nabyć w sezonie takie umiejętności, aby gra sprawiała jak najwięcej przyjemności oraz sukcesów na turniejach. A więc do dzieła, czas rozpocząć grę!

„ósmycudśWiata” czyli rozwód na wariata „ósmy cud świata” to przezabawna komedia opisująca historię pewnego małżeństwa - od momentu ich poznania się i szaleńczej miłości, po rozwód. Przekomiczne sytuacje rozstawania się, sprawiają, że komedia łączy w sobie elementy absurdu z nutą wzruszenia. Oglądając ją, ma się wrażenie, że autorzy byli świadkami fragmentu naszego własnego życia, a potem je spisali. Przedstawienie znajduje się w repertuarach czołowych teatrów europejskich. Kasa biletowa, ul. Złota 9, czynna codziennie w godz. 12.00-19.00, tel. 22 827 70 49, kasa@teatrpalladium.com Biuro Obsługi Widzów: 666 328 869 Bilety w sprzedaży online: www.ebilet.pl, www.eventim.pl, www.biletyna.pl, www.kupbilecik.pl, www.teatrpalladium.com.

12 Teraz Wilanów Marzec


Nasze miasto

MuzeumPałacuKrólaJanaIIIwWilanowiezaprasza 08.03.2014,godz.11.00–królowaśnieguwgH.cH.andersena–spektaklteatrukrólewskiegonagitaręelektryczną, marionetki,aktorówiwidzów,zgościnnymudziałemWojciecharucińskiego(gitarabasowa),dladorosłychidladzieci odlat4(oranżeria;biletywcenie15złulgowyi20złpełny) 08.03.2014,godz.13.00–„kobiecymokiem,czylisłówkilkaowłaścicielkachpałacu”–spacerzcykluHistoriamniej znana(obowiązujebiletwstępudopałacu) 08.03.2014,godz.14.30-16.00–rodzinnyspacerprzyrodniczy„Zimowaszkołaprzetrwania,czylijakniezgubićdrogi” (obowiązujerezerwacja,rezerwacja@wilanow-palac.pllubpodnumeremtel.228420795) 09.03.2014,godz.17.00–koncertzcyklu„mistrziuczeń”–„mistrZiucZeń–wiolonczela” Wykonawcy:mistrz–piotrHausenplasorazuczniowie(salabiała;wstępwolny) 15.03.2014–mappinginazakończenielabiryntuświatła 16.03.2014,godz.11.00-12.30–wycieczkaprzyrodniczazprzewodnikiempoogrodachwilanowskich (obowiązujerezerwacja,rezerwacja@wilanow-palac.pllubpodnumeremtel.228420795) 22.03.2014,godz.13.00–„Wilanowskieścieżkikrólajanaiii”–spacerzcykluHistoriamniejznana (obowiązujebiletwstępudopałacu) 22i23.03.2014,godz.11.00–„calineczka”–spektaklnafortepianimarionetkęnapodstawie baśniH.ch.andersena–gościnnywystępteatruelffy(oranżeria;biletywcenie15złulgowyi20złpełny) 23.03.2014,godz.17.00–koncertzcyklu„mistrziuczeń”-„mistrZiucZeń–fortepian” Wykonawcy:mistrz–edwardWolaninorazuczniowie(salabiała;wstępwolny) 29.03.2014,godz.13.30-15.00–„literkowyzawrótgłowy”-warsztatyhaftudladzieciwramachprogramuWilanowskie spotkaniamałychartystów(Wozownia;nawarsztatyobowiązujerezerwacja:rezerwacja@wilanow-palac.pl lubpodnumeremtel.228420795,koszt:10złodkażdegouczestnikawarsztatów-zarównodziecka,jakidorosłego)


Nasze miasto tojuż7seZon lodoWiska WWilanoWie

ci wszyscy, którzy uwielbiają jazdę na łyżwach, mają olbrzymie powody do zadowolenia. jak co roku, w naszej dzielnicy działa lodowisko i znajduje się na terenie zespółu szkół nr 2 w warszawie im. wandy rutkiewicz przy ulicy gubinowskiej nr 28/30. Obiekt jest kryty, dzięki czemu warunki do jazdy są komfortowe przez cały sezon, bez względu na pogodę. Zawsze w czasie ferii zimowych, od godz. 8.00 do 14.30 od poniedziałku do piątku, dzieci i młodzież do 18 roku życia mają wstęp za darmo. Jak co roku można też skorzystać z nauki jazdy. Zajęcia prowadzone przez szkółkę łyżwiarską Walley odbywają się w soboty i niedziele. Są one dedykowane zarówno dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym. Są one również podzielone ze względu na zaawansowanie uczestników. Do proponowanych zajęć można dołączyć w każdym momencie sezonu. Można też skorzystać z 30 minutowych lekcji indywidualnych. Nauka prowadzona jest w miłej i rodzinnej atmosferze. W środy odbywają się również amatorskie treningi hokejowe panów. Nowością w tym roku są treningi hokejowe kobiet. Mają one miejsce w każdy czwartek w godzinach wieczornych. Zapraszamy serdecznie wszystkich fanów łyżwiarstwa. Kto nie ma swoich łyżew, może wypożyczyć je na miejscu - przy lodowisku działa wypożyczalnia. Gwarantujemy wyśmienitą zabawę przy muzyce! Żal nie skorzystać! Więcej informacji na www.lodowisko.waw.pl lub https://www.facebook.com/lodowiskowilanow Sezon ślizgawkowy na naszym lodowisku kończy się z dniem 10.03.2014

14 Teraz Wilanów Marzec


Nasze miasto

ZuśmiecHem natWarZy od pewnego czasu na mapie wilanowa znajdują się dwa punkty, które zyskały sobie dużą popularność - to kawiarnie molokidscafe i molojuniorcafe. W obu punktach mają miejsce różnego rodzaju wydarzenia dla dzieci i ich rodziców. Najmłodsi mogą uczestniczyć z rodzicami w warsztatach takich jak: Gordonki - czyli zajęcia umuzykalniające, które wspomagają rozwój mowy u dzieci oraz Nasze maluszki - zajęcia dla dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze edukacji przedszkolnej, odgrywające ważną rolę w rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej. We wspomnianych warsztatach uczestniczą rodzice ze swoimi pociechami, co jest doskonałym bodźcem do lepszego poznania siebie nawzajem. W najbliższej przyszłości mają zostać wprowadzone także zajęcia Stymulanki - rozwijające podstawowe zmysły dziecka, poprzez wykorzystywanie metody integracji sensorycznej. Starsze dzieci mogą sprawdzić swoją kondycję oraz umiejętności na zajęciach Zumby, które są połączeniem fitnessu i tańców latynoamerykańskich. Warsztaty z Robotyki rozwijają u dzieci wyobraźnię i umiejętności konstruktorskie. Na warsztatach Molo Naukowcy po założeniu białych fartuchów, dzieci zamienią się w badaczy i obserwatorów sprawdzając właściwości suchego lodu oraz wykonując wiele innych ciekawych i spektakularnych eksperymentów. Polecamy!


Wywiad

cierpliwa wBr

magdalena modra-krupska - aktorka, piosenkarka, prez i przepiękna kobieta. Nie goni za sukcesem, choć nie przesta spokojem, godnym pozazd

16 Teraz Wilanów Marzec


Magda: top - Just Paul, spódnica - Kids on the Moon, naszyjnik - Berries, Mia: top - Kids on the Moon

Wywiad

rew pozorom

zenterka telewizyjna, szczęśliwa mężatka, dumna mama aje o nim marzyc. o swej drodze do celu mówi ze stoickim droszczenia i skopiowania.

Marzec Teraz Wilanów 17


Wywiad MM: Nie, nie boję się. Mam na siebie pomysł i nie zakłada on jedynie wykorzystania mojego talentu bazującego na urodzie. W między czasie mierzę się także z bardziej życiową rolą - żony, matki. Podkreślam raz jeszcze, nie chcę na siłę łapać się każdej roli. Wybieram, te które są interesujące i dobre dla mojego warsztatu. Kocham śpieMagdalena Modra-Krupska: Rzeczywiście, bujne to moje życie zawodowe (śmiech), ale proszę się nie dać zwieść pozo- wać, więc nagrałam płytę, lubię interakcję z ludźmi przed kamerą, więc prezentuję w Polsat Cafe fajne tematy. rom, prawda jest dużo bardziej zawiła. Przecież nie robię nic złego. Jestem spełnioną kobietą jaTW: No tak, ale na pierwszy rzut oka, troszeczkę tak ko żona i matka, nie szukam skandali i powolutku, krok po kroku, robię swoje. Głęboko wierzę, że moim przePani skacze z kwiatka na kwiatek. Bywa Pani piosenkarką, modelką, aktorką, prezenterką to rzeczywiście znaczeniem jest prawdziwe aktorstwo i że kiedyś przyjdzie ta wymarzona rola. jest na tyle zawiłe, że Pani obserwatorzy nie wiedzą jak Panią ostatecznie postrzegać. TW: To jaka by to była rola? MM: Powiem wprost: ci, którzy naprawdę mnie znają, wiedzą, że mam tylko jeden cel. Postawiłam go sobie dawno temu, kie- MM: Taka, w której musiałabym przeobrazić się w prawdziwą bestię, jak Charlize Theron w Monster. Taka, która dy zdecydowałam się wyjechać z Poznania w poszukiwaniu wymagałaby ode mnie wielkiego poświęcenia w kwestii szczęścia w show-biznesie. Te naście lat temu przyświecał mi ten sam cel - aktorstwo. I rzeczywiście dziś może się wydawać, przygotowania się do niej. Taka, która dawałaby mi możliże nie jestem konsekwentna w tym co robię, że skaczę z kwiat- wość pokazania się zupełnie z innej strony niż dotychczas. Nie bałabym się oszpecenia, a nawet zamknięcia na ka na kwiatek, ale proszę mi wierzyć, moja droga idzie stale w jakiś czas w ekstremalnych warunkach. Chciałabym pokatym samym kierunku. Moja kariera to proces, który toczy się, być może w zwolnionym tempie, ale to jest moje tempo i wie- zać przez nią aktorskiego pazura. rzę, że właśnie tymi drobnymi kroczkami dojdę tam gdzie sobie TW: I dałaby Pani zamknąć się w więzieniu albo wytyczyłam. w szpitalu dla psychicznie chorych na pół roku, TW: I nie boli Panią, gdy ludzie zarzucają, że Pani ak- by przesiąknąć atmosferą realnego świata dla danej roli? torstwo jest przypadkowe? Teraz Wilanów: Pani Magdaleno, kiedy patrzy się na Pani zawodowe poczynania, odnosi się wrażenie, że nie jest Pani „stała w uczuciach”. To jak to z Panią jest, kim tak na prawdę chce Pani być?

MM: negatywne opinie bolą zawsze, ale staram się nie przejmować nimi i po prostu robić swoje. Moja droga do sukcesu w aktorstwie jest może bardziej pokrętna, próbuję swoich sił jako prezenterka telewizyjna, czy kiedyś jako piosenkarka ale to wcale mi nie ujmuje, bo przecież dobry aktor to ktoś, kto, po prostu robię co mogę, by jakkolwiek się rozwijać. Ze wszystkich tych „ról” jakie rynek mi oferuje wynoszę jakąś lekcję i staję się mądrzejsza o kolejne doświadczenie. Proszę mi wierzyć, nie marzą mi się role seks bomby. Niestety mój wizerunek aktorski jest często postrzegany przez pryzmat mojego wyglądu i ciągle ktoś mnie szufladkuje do ról słodkich idiotek. Dlatego wolę nie przyjmować takich propozycji, a robić inne rzeczy jak np. prowadzić program i czekać, aż czas zrobi swoje, aż reżyserzy dostrzegą we mnie potencjał na trudne role perfidnych charakterów, paskudnych kreatur i tym podobne. TW: Czy to oznacza, że nie boi się Pani starości, nie boi się, że lata Pani największej urody przeminą na graniu innych ról niż teatralno-filmowych?

MM: Dałabym, choć może jeszcze nie teraz, bo na najbliższy czas moim głównym zadaniem jest urodzić i odchować drugie dzieciątko. TW: No właśnie, jest Pani w zaawansowanej ciąży, poród za miesiąc, czy dwa, czy zwolniła Pani trochę tempo? Czy dała sobie Pani trochę czasu na zastanowienie nad priorytetami? MM: Jestem osobą, która zastanawia się nad priorytetami przez działanie, a nie przez siedzenie w domu i myślenie. Im więcej robię, tym więcej obserwuję i wiem o sobie. Moje priorytety od 10 lat są takie same, a to co przez ten czas zrobiłam, jak to Pani nazywa „skacząc z kwiatka na kwiatek”, tylko utwierdziło mnie w przekonaniu, że idę właściwą drogą, pod górkę, przez bagna, czasami po kolcach, ale i po płatkach róż. Taka jest moja passa i nie sprzeciwiam się jej. TW: A ten najważniejszy priorytet?

18 Teraz Wilanów Marzec


Magda: top - Just Paul, sp贸dnica - Kids on the Moon, naszyjnik - Berries, buty: Bagllerina by My Paris, Mia: top i sp贸dniczka: Kids on the Moon, bransoletka: Berries, skarpety: Monsoon

Wywiad

Marzec Teraz Wilan贸w 19


Wywiad MM: Oczywiście rodzina, dlatego też nie pędzę za karierą, nie robię nic na siłę, nic po trupach i nic za wszelką cenę. Moja rodzina jest na pierwszym miejscu i choć często muszę dla niej rezygnować z wyzwań zawodowych, to robię to z przekonaniem.

mogłabym się dziś wstydzić. Bar był również pewną lekcją dla mnie. Na tamtym etapie życia - dobrą. Naprawdę czasem myślę, że gdybym nie miała rodziny dałabym się ogłupić i wpadłabym w tę pułapkę ”sławy”. Ale na szczęście moje życie prywatne potoczyło się tak, że wszystko mam poukładane we właściwej kolejności.

TW: A jaki jest Pani wymarzony wizerunek ? TW: To gdzie chciałaby Pani być za kolejne 15 lat? MM: To wizerunek dobrej aktorki, dojrzałej, nie bojącej się ciężkich ról, ale też takiej, która nie będzie kreowała sztucznych sytuacji, by zrobić szum wokół jakiegoś projektu. Nie opowiem, że mam romans ze znanym aktorem światowego formatu tylko dlatego, by zrobić filmowi publicity. Nie dam się sfotografować w nierealnej sytuacji, by tylko podnieść oglądalność jakiegoś programu. Jestem wierna swoim zasadom życiowym, a podstawowa z nich to lojalność wobec siebie i moich bliskich. Może dlatego będę miała ciężej niż inni na tej mojej zawodowej drodze do sukcesu. TW: No to dała mi pani pretekst do poruszenia kwestii, która może nadać pikanterii wywiadowi. Jak to było z tym Jude Law? Był romans czy nie było? MM: (śmiech) Żałuję bardzo, ale pikanterii nie będzie. Choć pewnie z punktu widzenia mojej popularności powinnam się do tego przyznać, nawet mój mąż nie miałby nic przeciwko temu, bo względem niego Jude Law to super facet, ale niestety to była czysta mistyfikacja tabloidów. Nawet nigdy nie spotkałam go na swojej drodze. Nawet nie mignął mi gdzieś np. na lotnisku. (śmiech) TW: Straszna nuda, zero skandali, nic po trupach, sam spokój i równowaga od Pani wieje. Jak tu Panią sprowokować do odrobiny celebryckiej pozy? MM: Nie uda się to Pani (śmiech). I nie obraża mnie Pani tymi zarzutami. Nie zależy mi na byciu ”celebrytką”. Chcę być aktorką, albo póki co, lubianą prezenterką telewizyjną. Mój świat to nie imprezki w blasku fleszy. Mój świat to moja rodzina i praca, która sprawia mi satysfakcję. Robię to co lubię i do niczego się nie zmuszam. Nawet jeśli w przekonaniu innych nie robię nic wyjątkowego. Dla mnie jest to wyjątkowe, bo z mojego i tylko mojego wyboru. TW: Ale zaczynała Pani od Baru, to może jednak chciała Pani zostać celebrytką? MM: To było całe wieki temu. Byłam młodziutka i jakoś trzeba było zacząć. Poszukiwałam wtedy sposobu na siebie. Porzuciłam Poznań, gdzie prowadziłam butik i chciałam jakoś się przebić do show-biznesu. Ale przecież nie zrobiłam nic, czego 20 Teraz Wilanów Marzec

MM: Zawodowo chciałabym mieć etat w jakimś dobrym teatrze, np. takim jak Polonia Krystyny Jandy. Chciałabym dostawać takie propozycje filmowe jak Agata Kulesza, a osobiście chciałabym być z tym samym mężem razem wychowywać dzieci i może tylko nasze mieszkanie byłoby w Miasteczku Wilanów, a nie w Józefosławiu. TW: Marzy się Pani mieszkanie w Miasteczku Wilanów? To tłumaczy, dlaczego bywa tu Pani widywana… MM: Mieszkanie w Miasteczku to nie tylko marzenia, to są nasze z mężem plany. Miasteczko jest doskonałą bazą do życia dla ludzi takich jak my, ciągle aktywnych zawodowo i towarzysko. Dzieci tu też mają wszystko blisko, a okolica tętni życiem. Od jakiegoś czasu obserwujemy jak rośnie potencjał tej okolicy i już sprawdziliśmy nawet kilka ofert, bo my z reguły realizujemy nasze plany. Tak zawodowe, jak i prywatne. I może nie w lawinowym tempie, ale w takim, które nam pasuje najbardziej. TW: To nie pozostaje mi nic innego jak tylko pogratulować tego zrównoważonego planu na siebie. Zwykle ludzie z show-biznesu mają mniej cierpliwości. A przecież cierpliwość to gwarancja, że to do czego zmierzamy, stanie się faktem. Wywiad przeprowadziła: Dorota Wójtowicz-Wielgopolan Na zdjęciach: Magda Modra-Krupska z córeczką Mią Fot: Kasia Paskuda Atelier Fotografii Artystycznej Fotografia portretowa, dziecięca, rodzinna, plenery ślubne, akty. www.facebook.com/paskudaphotography www.paskudaphotography.com Fryzury: Mariusz Szymojko / Studio Fryzur Mariusz Szymojko Wizaż: Paulina Sierakowska Stylizacja: Iza Hulbój


Smaki miasta rybyżródło ZdroWiaidobrego samopocZucia .

od niepamiętnych czasów ryby stanowią element jadłospisu człowieka. Towarzyszą nam podczas różnego rodzaju świąt, a ich symbolikę możemy odnaleźć np. w religii chrześcijańskiej. Niezależnie od tego czy pochodzą z mórz i oceanów, czy akwenów słodkowodnych cieszą się ogromną popularnością, zarówno przy domowym stole, jak też jako danie z menu restauracyjnego.

Najprostszym podziałem, według którego możemy podzielić ryby, jest podział na ryby słodkowodne oraz ryby morskie czy oceaniczne. Oczywiście niektóre gatunki ryb zamieszkują obydwa typy wód, jednakże z punktu widzenia spożywczego jest to najprostszy sposób ich kategoryzacji. Ze względów na walory kulinarne oraz dostępność, to ryby morskie są częściej wykorzystywane w restauracjach, czy kuchniach domowych.

Filet z pstrąga tęczowego na kremowym puree z pora, ziołowej kaszy kuskus, jarmuż w emulsji maślanej SKŁADNIKI: na 4 porcje

- Filet z pstrąga tęczowego - 650g - Biała część pora -200g - Kasza kuskus -250g - Jarmuż -200g - Wywar jarski – 0,25l

- Masło - 50g - Śmietana 36% -0,4l - Cebula - 50g - Kapary - 5g - Natka pietruszki posiekana 5g

- Olej roślinny- o,2l - Oliwa z oliwek -50ml - Sól - Pieprz

PRZYGOTOWANIE Kuskus Drobno siekaną cebule szklimy na oliwie z oliwek. Wsypujemy kaszę kuskus, mieszamy dokładnie, tak aby ziarenka pokryły się tłuszczem. Po około 10-15 sekundach zalewamy gorącym wywarem. Odstawiamy przykryte w ciepłe miejsce na mniej więcej 15 minut, co jakiś czas mieszając. Kasza „wypije” cały wywar, po czym powinna być miękka i sypka. Następnie dodajemy natkę pietruszki sól i pieprz do smaku. „Chrust” z pora Przed umyciem pora pamiętajmy by przekroić roślinę w wzdłuż. Pozwoli nam to dokładne wypłukać piasek i zabrudzenia z wewnątrz warzywa. Niewielką ilość pora kroimy wzdłuż w paski o szerokości 1-1,5 mm. Następnie pora smażymy na rozgrzanym głębokim oleju na złoty kolor. Następnie osuszamy na papierowym ręczniku z nadmiaru tłuszczu i oprószamy niewielką ilością soli. Puree z pora Przesmażamy pora na maśle aż zabarwi się na lekko złoty kolor. Następnie zalewamy wszystko śmietaną. Dusimy pod przykryciem przez około 10 - 15 minut na małym ogniu, następnie zdejmujemy pokrywkę powoli gotując aż do zgęstnienia sosu. Doprawiamy solą i pieprzem do smaku, „blenderujemy” na gładkie puree. Jarmuż Świeży jarmuż dokładnie myjemy. Trzeba pamiętać by jarmuż chwile obgotować w lekko osolonej wodzie, tak aby zmiękł. Następnie rozgrzewamy niewielką ilość masła na patelni, na którą przekładamy obgotowany jarmuż na patelnie. Mieszając uzyskujemy emulsję maślaną doprawiamy solą i pieprzem do smaku. Ryba Najnowsze informacje naukowe i medialne wykazują, iż popularOczyszczone filety pstrąga osuszamy, kroimy na porcje ok. 160 g. Każdą z nich opróny pstrąg może być niedoceniany pomimo swoich właściwości szamy solą i pieprzem. Smażymy na dobrze rozgrzanej patelni na maśle klarowanym zdrowotnych. Pstrąg jest rybą z rodziny łososiowatych i zamieszskórą do dołu przez około 5 minut, tak aby uzyskać złoty kolor. Drugą stronę smażykuje słodkie wody, a w szczególności rzeki. Ciekawą odmianą, z my krócej przez około jedną minutę na małym ogniu. Na maśle, które zostaje nam kulinarnego punktu widzenia, jest pstrąg tęczowy inaczej zwany po usmażeniu smażymy kapary na chrupko. Tak przygotowanym masłem z kaparami łososiowym, którego mięso jest koloru różowego (stąd jego napolewamy rybę na talerzu. zwa potoczna - łososiowy). To właśnie w jego mięsie możemy Następnie wszystko składamy na talerzu. znaleźć dużą, jeżeli nie największą wśród ryb słodkowodnych, zaSmacznego !!!

Z każdym rokiem można zaobserwować rosnącą popularność ryb jako produktu spożywczego. Jest to pozytywny trend biorąc pod uwagę ich korzystny wpływ na zdrowie człowieka. Wiele badań naukowych wskazuje na to, że regularne spożywanie ryb może uchronić nas przed wieloma poważnymi chorobami. Wysokowartościowe mięso ryb zawiera dużo białka, a w przypadku wielu gatunków jest to mięso chude, dzięki czemu ryby często są składnikiem wielu diet zdrowotnych czy odchudzających. Ponadto mięso ryb jest bogate w witaminy A, D, E, B6 oraz B12. Ryby morskie są również źródłem drogocennego pierwiastka, jakim jest jod, który jest niezbędny dla prawidłowej pracy tarczycy, a to z kolei ma wpływ na prawidłową pracę serca, czy właściwy poziom cholesterolu. Dodatkowo, prawidłowa praca tarczycy dodatnio wpływa na wygląd włosów, skóry oraz paznokci, a także poprawia zdolność koncentracji. Warto wspomnieć również, że zawarty w rybim mięsie tłuszcz jest źródłem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które wpływają między innymi na obniżenie poziomu złego cholesterolu w organizmie. Pośród tłuszczy nienasyconych warto wymienić tłuszcze Omega 3, które pomagają syntezować witaminę D3 oraz przyswajać i rozpuszczać wiele innych witamin, w tym wyżej wspominanie witaminy występujące w rybim mięsie.

wartość wcześniej wspomnianych tłuszczy Omega 3.

Obok prezentujemy przepis na pstrąga tęczowego stworzony przez Szefa Kuchni restauracji TASTE Wilanów Pana Dominika Moskalenko.

Marzec Teraz Wilanów 21

Paweł Paciorek Właściciel restauracji TASTE Wilanów oraz TASTE Burger Tekst napisany na podstawie źródeł powszechnie dostępnych

KazachsKa 1

https://www.facebook.com/tastewilanow


Małgorzata Wróblewska

świat na językach

bonappétit!

Pancakes,crêpesczynaleśniki–wszystkojednojak będziemyjenazywać.Tego dnialiczysiętylkoszybkość iprecyzjawprzewracaniu napatelni.ChodzioczywiścieoDzieńNaleśnika,którywWielkiejBrytaniijest odpowiednikiemTłustego CzwartkuwPolsce.Tradycyjniewtymdniuorganizowanesą"biegizpatelniami". Dzień Naleśnika (Pencake Day, Shrove Day) to angielski odpowiednik Tłustego Czwartku, który obchodzony jest w przeddzień Środy Popielcowej (Ash Wednesday). Tradycja przygotowywania tej jednej z najłatwiejszych potraw świata znana była w Anglii już w XV wieku. W okresie Wielkiego Postu nie wolno było jeść ani jajek, ani mleka i dlatego właśnie ostatni dzień był dniem kulinarnej swobody. Trzeba było wykorzystać te składniki, aby nie uległy zepsuciu czekając na Wielkanoc. I co z tego można zrobić? Oczywiście – naleśniki! W krajach anglosaskich Brytyjczycy, Irlandczycy i Australijczycy gromadzą się w ostatkowy wtorek na wspólnym smażeniu i jedzeniu naleśników. Tradycyjnie w tym dniu organizowane są również "biegi z patelniami". Zwyczaj zapoczątkowała pewna kobieta mieszkająca w Olney, w hrabstwie Buckinghamshire. Była ona tak zajęta smażeniem naleśników, że straciła poczucie czasu i dopiero bijące dzwony kościelne przypomniały jej, że już najwyższy czas iść na nabożeństwo pokutne do kościoła. Obawiając się spóźnienia do spowiedzi, pobiegła w fartuszku i z chusteczką na głowie do kościoła z patelnią, na której piekł się naleśnik. Do dziś odbywa się tutaj wyścig na trasie z rynku do kościoła a uczestniczki muszą podczas biegu podrzucić naleśnik przynajmniej trzy razy (musi się obrócić

w powietrzu). Która pierwsza dobiegnie do kościoła i poczęstuje dzwonnika naleśnikiem, ta wygrywa i dostaje buziaka od dzwonnika. Biegi z patelniami odbywają się nie tylko w Buckinghamshire. Największy bieg odbywa się co roku w Londynie. Jest to Rehab Parliamentary Pancake Race, który po raz pierwszy odbył się w 1998 r. Jego popularność wynika z faktu, że w biegu uczestniczą parlamentarzyści, posłowie, dziennikarze BBC, ITN i CNN. Spotykają się w Ogrodach Victoria Tower, w pobliżu siedziby Parlamentu, zrzucają swoje marynarki i zamieniają je na białe fartuchy i czapki szefa kuchni. To widok, którego Brytyjczycy nie mogą sobie odpuścić. Bieg przyciąga tłumy wiwatujących miejscowych i turystów, a uczestnicy biegu muszą wykazać się nie tylko szybkością, ale także precyzją w przewracaniu naleśników, co sprawia wszystkim mnóstwo radości.

22 Teraz Wilanów Marzec


świat na językach

Również tego dnia prawie wszystkie restauracje w Wielkiej Brytanii serwują naleśniki. W ostatni dzień karnawału Brytyjczycy dosłownie ścigają się w zjedzonych ilościach placków. Oto sprawdzony przepis na pulchne naleśniki: • 3 szklanki mąki • 1,5 szklanki mleka • 1 jajko • 3 łyżki masła • 1 łyżka cukru • 1 łyżka proszku do pieczenia • syrop klonowy Przygotowanie rozpoczynamy od przygotowania ciasta na naleśniki. Do dość dużej miski wsypujemy mąkę, dodajemy cukier oraz proszek do pieczenia i mieszamy. Następnie dodajemy trzy łyżki roztopionego masła, jajko oraz mleko. Całość mieszamy do uzyskania jednolitej konsystencji. Dobrze jest wykorzystać do tego celu mikser kuchenny. Wyrobione ciasto powinno być dość gęste. Następnie z odrobiną masła rozgrzewamy patelnię i umieszczamy na niej ciasto formując okrągły placek. Placek powinien być dość gruby. Smażymy około 2 minuty po obu stronach. Naleśniki podajemy w formie piramidki układając jeden na drugi, obficie skropione syropem klonowym, sosem owocowym lub każdy inny sposób, który nam smakuje. Enjoy! Bon appétit! Małgorzata Wróblewska m.wroblewska@thepalms.edu.pl

Marzec Teraz Wilanów 23


Zdrowie/uroda

NOWAPRZYCHODNIA PEDIATRYCZNA WMIASTECZKUWILANÓW Mieszkańcy Miasteczka Wilanów mają niezmiennie kilka pragnień. Chcą, żeby dzielnica, którą wybrali jako dzielnicę swoich marzeń oczarowywała ich rozwiązaniami przestrzennymi, żeby była zielona, czysta i oczywiście funkcjonalna. Pojęcie funkcjonalności obejmuje także łatwy dostęp do służby zdrowia, bez którego niemożliwe jest poczucie bezpieczeństwa dla siebie i najbliższych.

beaUTY & SkiN eXPeRTS

FRYZJERSTWO DERMOTRYCHOLOGIA NOWOŚć Profesjonalna diagnostika chorób Skóry głowy, włosów ZabieGi likWiDUJąCe łojotokowe zapalenie skóry łuszczyca łupież włosy suche zniszczone nadmierne wypadanie włosów

KOSMETYKA zabiegi na twarz mikrodermabrazja PROMOCYJNa CeNa - 119 zł fale radiowe (twarz) - cena 45 min - 99 zł masaże manicure PROMOCJa HYbRYDa - 72 zł

Mamy nadzieję, że pojawienie się w Miasteczku Wilanów nowej przychodni pediatrycznej spełni oczekiwania mieszkańców. Przychodnia CITYMED usytuowana przy ulicy Marconich 9 i od wielu już lat obsługująca mieszkańców Wilanowa otworzyła swoją filię przy Alei Rzeczypospolitej 18. Nowa placówka powstała z myślą przede wszystkim o dzieciach i ich rodzicach. Przychodnia CITYMED działa na podstawie kontraktu z NFZ na świadczenie bezpłatnych usług w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Na przestronnej powierzchni realizowane są: badania i porady pediatrów, szeroki wachlarz badań laboratoryjnych, EKG, szczepienia i bilanse dzieci, porady w celu kierowania na leczenie specjalistyczne, szpitalne i uzdrowiskowe. Do dyspozycji pacjentów pozostaje zespół doświadczonych pediatrów: dr Dorota Moroz-Ładniak, dr Agnieszka Kasprzycka, dr Joanna Łoboda, dr Maria Sielicka-Gracka, dr Ewa Gawrychowska, dr Marek Mokrowiecki. Co bardzo istotne, osobno wydzielone zostały wejścia do przychodni dla dzieci zdrowych i chorych. Personel stara się, aby wnętrze i atmosfera były przyjazne dzieciom. Opieką obejmowane są noworodki i ich mamy zaraz po porodzie – rodzice mogą korzystać z porad położnej – pani Alfredy Ostrowskiej, która odwiedza mamy w domach. Do dyspozycji dorosłych są także interniści: dr Krzysztof Cegiełka, dr Sylwia Gruber

W imieniu personelu Przychodni CITYMED zapraszamy do korzystania z usług medycznych. Przychodnia CITYMED - filia: pediatria / interna Przychodnia CITYMED: interna / specjaliści Aleja Rzeczypospolitej 18 lok. 163 B, 02- 792 Warszawa Marconich 9 lok. 1-2, 02-954 Warszawa tel. 22 742 16 54, 22 885 25 61 tel. 22 550 61 50, 22 550 61 51 www.citymed.waw.pl

pedicure BEAUTY SKIN EXPERTS ul. Sarmacka 20/136

nr tel. 22412 66 86 www.salonbeautyskin.pl

Dołączdonas!

Beauty&SkinExperts

i dr Anna Kukla-Szewczyk. Na miejscu prowadzona jest rehabilitacja dla dzieci. Doświadczona w pracy z dziećmi fizjoterapeutka pani Kinga Łapińska zajmuje się: wspieraniem rozwoju ruchowego dzieci; łącząc metody tradycyjne z neurorozwojowymi, włączając we wskazanych przypadkach metodę integracji sensorycznej, udziela wskazówek dotyczących prawidłowej pielęgnacji i rozwoju dzieci. Zajęcia rehabilitacyjne są odpłatne. Personel Przychodni CITYMED stara się także zadbać o profilaktykę zdrowia . W najbliższym czasie zaprasza Państwa i dzieci na: BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU, które odbędzie się 20 marca. Informacje i zapisy pod nr telefonu 22 742 16 53 i 22 885 25 61. Warto przypomnieć, że pacjenci zainteresowani szerszą ofertą medyczną dla dorosłych mogą korzystać z oferty CITYMED przy ul.Marconich 9. Obejmuje ona internę w ramach kontraktu z NFZ oraz komercyjnie lekarzy specjalistów i medycynę pracy. Konsultacji udzielają: kardiolog, neurolog, okulista, ortopeda, laryngolog, dermatolog, ginekolodzy, endokrynolog dziecięcy, urolog, proktolog. Wykonywane są też badania usg, w tym badania dopplerowskie oraz usg stawów biodrowych. Świadczone są usługi z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej dla firm oraz instytucji. Firmy zachęcane są do współpracy sprawną obsługą oraz bardzo konkurencyjnymi cenami.

24 Teraz Wilanów Marzec


Uroda

COLLAGENE meso-TECHNOLOGIE collageNe meso-TecHNologie To intensywny zabieg stymulująco- naprawczy, którego efektem jest wyraźnie odmłodzona skóra. KOLAGEN Kolagen jest głównym białkiem podporowym skóry- jej kluczowym budulcem. To jeden z najważniejszych komponentów tworzących od 70% do 80% warstwy skóry. Kolagen zapewnia jej odpowiednie napięcie, sprężystość i elastyczność. Wraz z upływem lat ilość kolagenu w skórze ulega zmniejszeniu, co prowadzi miedzy innymi do powstawania zmarszczek i utraty elastyczności. Zabieg jest dostępny w dwóch wariantach: STYMULACJA NAPRAWCZO-ODMŁADZAJĄCA ULTRADŻWIĘKI zastosowane w zabiegu to unikalny system przenikania przez naskórkowego: - wzmacniają działanie kolagenu - umożliwiają docieranie substancji aktywnych do głęboko położonych warstw skóry - poprzez głęboki mikro masaż usprawniają przepływ krwi i limfy, metabolizm oraz regenerację komórek

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

MIKROIGŁOWA STYMULACJA NAPRAWCZO-ODMŁADZAJĄCA Technologia stymulacji skóry MIKROIGŁOWYMI ROLLERAMI najnowszej generacji zapewnia spektakularne efekty: - pobudza skórę do przebudowy tkanek oraz zwiększa ilość kolagenu w skórze - naturalnie i bezpiecznie stymuluje włókna kolagenu do odnowy - ułatwia efektywny transport substancji aktywnych w głąb skóry Efekty zabiegu* : wyraźna poprawa wyglądu skóry, zmniejszenie ilości i głębokości zmarszczek, intensywne i długotrwałe nawilżenie, ujędrnienie i wygładzenie skóry, stymulacja skóry do odnowy. * potwierdzone badaniami w Centrum Naukowo Badawczym Dr Irena Eris Zapraszamy Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris ul. Kosiarzy 37 Rezerwacja telefoniczna: (22) 651 82 93 lub 692 036 920 www.DrIrenaEris.com/Instytut

Marzec Teraz Wilanów 25


Ogłoszenia

COMP DATA Sp. z o.o. 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 134a tel/fax: (22) 858-15-05 www.compdata.pl

Tonery i aTramenTy łU!

DZia

Za

aM

SZ PRa

U Y DO

aDReSY SklePóW: ul. Sarmacka 20, al. Wilanowska 9 ul. lanciego 16, ul. Chodkiewicza 8 lok. 8 ul. Przejazd 6 lok. 7

Dołączdonas!

facebook.com/DelikatesyOrganic 26 Teraz Wilanów Marzec

oryginalne i zamienniki sprzedaż i napraWa drukarek komputery i notebooki opieka serWisoWa dla firm


Medycyna Estetyczna i Kosmetyka

%

Ogłoszenia

Dr. Dariusz Kołodziejczak

Wysoki sTAndArd, niskie ceny, promocje

Kupon rabatowy

20%

Al. Wilanowska 7, Tel 224010665, 665665078, www.bellisana.pl

StenkaClinic Od 01.03 - 31.03.2014

promocja ortodontyczna Aparat metalowy - 1 łuk - 1000 zł Aparat kryształowy - 1 łuk 1500 zł Bezpłatna konsultacja ortodontyczna

ul. Sejmu Czteroletniego 2, Warszawa tel.: 22 12 12 400, 22 12 13 552, www.stenkaclinic.pl

Dołączdonas!

https://www.facebook.com/cocospa

zapraszamy do salonu Tel. + 48 606 555 777, + 48 22 258 64 10 ul. sarmacka 6 lokal u7 www.cocospa.pl

Marzec Teraz Wilanów 27


„Mała kreacja”

Nasze dziecko

– czyli o kreowaniu spokojnej przestrzeni wokół dziecka Aranżacja wnętrza dziecięcego pokoju stanowi spore wyzwanie dla każdego rodzica. Uwzględniając fakt, iż będzie to jedno z najbardziej dynamicznie zmieniających się pomieszczeń w całym domu, warto zwrócić uwagę na odpowiednie zagospodarowanie wolnej przestrzeni, jednak bez nadmiernego jej ograniczania. Pierwszym etapem w kreowaniu wnętrza dla dziecka jest zwykle przystosowanie pomieszczenia do wieku malucha. W przypadku noworodków i niemowlaków dobrym wyborem jest zapewnienie im spokojnej, nieinwazyjnej przestrzeni, która nie generuje nowych, agresywnych bodźców kolorystycznych. Delikatne pastelowe barwy na ścianach w postaci odpowiedniej tapety czy farby z pewnością stworzą doskonałą bazę pod meble i akcesoria. Ciekawym zabiegiem jest w tym przypadku łączenie tapety oraz farby na ścianach w jednym pomieszczeniu. Kładąc tapety na 1-2 ściany i dobierając do nich właściwy odcień farby na wszystkie pozostałe, ożywimy delikatne wnętrze, jednocześnie nie wprowadzając barwnego chaosu. Wybór mebli stanowi kolejny krok w kształtowaniu dziecięcej przestrzeni. Neutralne kolory pozwolą na subtelne dopełnienie stworzonej przez nas za pomocą tapet/farby, bazy kolorystycznej. Białe meble zapewniają komfort wzrokowy oraz dopasowanie praktycznie do każdego wnętrza. Decydując się na barwy neutralne, pozostawiamy sobie swobodę wyboru odpowiedniej linii mebli i zyskujemy gwarancję, że bez względu na to, czy wybierzemy meble o klasycznej linii, czy też stylizowane, wkomponują się one idealnie, podkreślając planowany charakter pokoju. Warto zwrócić uwagę na fakt zachowania pewnej przestrzeni w pomieszczeniu dla dziecka, szczególnie jeśli aranżujemy niewielką powierzchnię. Stworzenie podstawowej bazy meblowej w postaci łóżeczka, komody z przewijakiem i wygodnego fotela do karmienia dla mamy będzie stanowiło wyjściowy niezbędnik.

Decydując się na konkretnego producenta mebli, warto zapoznać się z jego ofertą także dla większego dziecka, co pozwoli skompletować meble wybranej linii, dodając poszczególne elementy na kolejnych etapach dorastania malucha.

Wzbogaceniem wnętrza powinny zająć się odpowiednie akcesoria i dodatki, które w zależności od preferencji kolorystycznych powiązanych z wiekiem dziecka, będą nadawały pomieszczeniu odpowiedniego charakteru. Oświetlenie łączące funkcjonalność z estetyką zapewni delikatne światło mamie niemowlęcia wieczorem i w nocy, a starszym maluchom pozwoli spokojnie zasypiać. Dobrze dobrane meble oraz dodatki wprowadzą ład i harmonię we wnętrzu dziecięcego pokoju, a otaczanie malucha od najmłodszych lat pięknymi i wysmakowanymi elementami, przyczyni się do kształtowania jego poczucia estetyki w kolejnych etapach życia. Foto: Studio Caramella

Marzec Teraz Konstancin 13


Wywiad pojętej dziedzinie rekreacji i wypoczynku, kierując się ideą promowa- na nas jak na najbliższy kierunek na atrakcyjne weekendowe wypady dla relaksu i odnowy sił witalnych. I wszystkie te działania, które nia zdrowego stylu życia. Oczywiście nie zapominamy przy tym, że istotnym elementem naszej działalności podstawowej jest rehabilitacja w tej chwili podejmujemy próbując stworzyć zintegrowaną ofertę, mają na celu taki właśnie efekt. Wierzę głęboko, że już niebawem medyczna. Dlatego jeszcze w tym roku mamy nadzieję rozpocząć warszawianie zaczną postrzegać Konstancin jako uzdrowisko, którozbudowę naszego Szpitala Rehabilitacji Neurologicznej oraz stworzyć przy tej okazji nowoczesną bazę również dla rehabilitacji kardio- re oferuje nie tylko walory zdrowotno-terapeutyczne, ale również logicznej. W ramach tej inwestycji przeprowadzimy też modernizację możliwości rozwoju duchowego i intelektualnego. W ramach naszej restauracji planujemy również postawić na rozwój oferty kulistarej części tego szpitala, tzw. „Domu Sue Ryder.” narnej, w połączeniu z szerokim wachlarzem ciekawych imprez, w TW: Ale przecież podróże do wód od zawsze były nie tylko tym obejmujących możliwość poznania życiorysów i dokonań na podróżami po zdrowie. Były to również podróże kulturalne: spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Wszystko to ma za zadanie wyw krainę muzyki, poezji, teatru, poznawaniem miejscowych kreować zarówno Uzdrowisko Konstancin Zdrój, jak i miasto Kontradycji i kuchni. Jak pod tym względem widzi Pan rozwój stancin, na kurort jak z najlepszych czasów przedwojennej Polski. Uzdrowiska? Jakie możliwości stwarza życie kulturalne i toTW: Do przedwojennych kurortów ściągali nie tylko tuwarzyskie Konstancina? ryści z całej Polski, ale i z zagranicy. Czy widzi Pan takie KG: Tak jak już wspomniałem, Konstancinski Dom Kultury „Hugoperspektywy przed Konstancinem? nówka” będzie udostępniony publiczności już w maju. Mam nadzieję, KG: Podejmując decyzję o budowie Konstancińskiego Centrum że tam oraz w naszych obiektach zlokalizowanych w otulinie Parku Zdrojowego, będziemy wspólnie z miastem organizować wydarzenia Hydroterapii przeprowadziliśmy badania rynkowe i okazało się, że jest bardzo duże zainteresowanie operatorów zagranicznych oferkulturalne. Konstancin ma bardzo duży potencjał i choć dziś, to co tą naszego uzdrowiska. Do tego fakt, że jesteśmy blisko lotniska i dzieje się tu ma tylko wymiar lokalny, to marzyłoby mi się, aby Konstancin przyciągał turystów i kuracjuszy nie tylko walorami leczniczymi, obwodnicy Warszawy, która wkrótce dojdzie do ulicy Przyczółkowej, powodują, że jesteśmy świetnie skomunikowani z Europą. ale również ofertą kulturalną. Tak jak np. w Polsce w Dusznikach jest festiwal Chopinowski, w Krynicy - Europejski Festiwal Jana Kiepury, tak Dlatego Konstancin może tym turystom oferować nie tylko to co w Konstancinie też powinniśmy mieć liczące się wydarzenie kulturalne my, jako Spółka Uzdrowiskowa planujemy stworzyć, ale i to co już Warszawa, będąca o kilkanaście kilometrów dalej, oferuje już o zasięgu przynajmniej ogólnopolskim. Te przykłady pokazują, że te kurorty mogą oferować coś więcej niż tylko łóżka i zabiegi. Mam np. dziś. To są niezaprzeczalne atuty. Jestem przekonany, że Konstancin czeka dynamiczny rozwój oraz bardzo ciekawa i bogata przywizję, aby przy pomocy Konstancińskiego Domu Kultury w „Hugonówce” zorganizować profesjonalny teatr. Przecież mamy jeszcze je- szłość. den skarb w okolicy - Dom Aktora Weterana w Skolimowie. Wielu z TW: A wzoruje się Pan na jakimś istniejącym kurorcie? przebywających tam aktorów-weteranów może jeszcze zagrać nie jedną wyjątkową rolę. Ci ludzie mogą, i na pewno chcieliby, nadal być zawodowo aktywni. Mogą być też przykładem dla młodych adeptów KG: Nie, uważam, że każde tego typu miejsce ma swoją specyfikę sztuki teatralnej. Połączenie ich autorytetu, siły i doświadczenia aktor- i trzeba ją umieć wykorzystać jak najlepiej. Konstancin jest oryginalskiego z pasją aktorów młodego pokolenia, którzy często kręcą się po ny na swój własny sposób, a przede wszystkim jest w swym pięknie niepowtarzalny. Naszym zadaniem trzeba tę oryginalność okolicy szukając pracy lub choćby miejsca dla realizacji swoich inicjatyw, można na przykład wykorzystać, by zorganizować festiwal teatral- rozwinąć jeszcze bardziej, niepowtarzalne piękno uwypuklić lub pokazać tym, którzy na to jeszcze nie zwrócili uwagi, a nie kopiony o wymiarze ogólnopolskim, a może i europejskim. wać innych. Mamy poza tym przecież nie tylko „Hugonówkę”, ale i letnią estradę TW: Myśli Pan jak renesansowy urbanista. Teraz rozuw parku, która już przyciąga w sezonie ciekawych i znanych wykonawców, a także mamy należący do spółki obiekt - Restauracja Galeria miem dlaczego Pana współpracownicy tak pięknie Pana opisują. Dziękuję za rozmowę. Konstancja, która łączy ofertę kulinarną z galerią sztuki i jest też miejscem wielu ciekawych wydarzeń, w tym popularyzujących wiedzę o historii Konstancina i jego najzacniejszych w przeszłości i obecnie mieszkańcach. TW: A jakie jest znaczenie bliskości Konstancina do stolicy? KG: Właśnie bardzo duże. Dziś Warszawa właściwie postrzega Konstancin, jako miejsce gdzie zamieszkują głównie bardzo zamożni ludzie, zamykający się w zabytkowych willach lub nowych rezydencjach za solidnymi ogrodzeniami. A przecież Warszawianie mogliby patrzeć

Wywiad przeprowadziła: Dorota Wójtowicz-Wielgopolan Fot. Radosław Nawrocki

12 Teraz Konstancin Marzec


Wywiad KG: Ależ wręcz przeciwnie, to mnie niesłychanie pociąga. Założe- TW: I to Pan jako prezes będzie rozliczony z tego, jak rozniem moim jest rzeczywiście wskrzesić i kontynuować tradycję zadysponował te walory środowiska naturalnego Konstancipoczątkowaną ponad 100 lat temu przez Towarzystwo Akcyjne na… Ulepszonych Miejscowości Letniczych. Z zamiłowania jestem pasjoKG: Absolutnie jestem tego świadomy, ale powtarzam: jestem optynatem historii oraz piękna zabytkowej architektury. To właśnie pomistą i jestem spokojny, bo mam dobre intencje i chęć pozytywnego woduje, że takie „mierzenie się z dziedzictwem narodowym” tym bardziej mnie fascynuje. Oczywiście mam świadomość, że w poje- działania. dynkę trudno wnieść istotny współczesny wkład do historii. Jeśli jedTW: Proszę więc zdradzić jakie ma Pan plany, jakie pomynak działa się w ramach podmiotu, który zajmuje się nie tylko sły na to, co zrobić, aby rzetelnie wywiązać się z pokładalecznictwem uzdrowiskowym, a także we współpracy z władzami lokalnymi oraz w symbiozie z podobnymi pasjonatami, których nie nej w Panu nadziei? brakuje w społeczności naszego miasta, to czułem i nadal czuję się KG: Zacznę od tego, że już w misji zapisanej w Strategii Uzdrowisilny, aby podołać temu wyzwaniu. Pewnie nie podjąłbym się tego sam, czy mając za sojuszników kilka osób, bo to by było jak wypra- ska Konstancin-Zdrój zdecydowaliśmy, że „Istniejemy po to, by nieustannie się doskonaląc, dbać w sercu Polski o jedność ciała, ducha i wa z motyką na słońce, ale mając wsparcie moich współpracowników, miasta Konstancin, jak i całego starostwa powiatowego, wiem, umysłu naszych gości. Zapewniamy zdrowie harmonijnie łącząc naturalne metody terapeutyczne z najnowszymi osiągnięciami współże jestem w stanie dużo zdziałać i nie boję się mierzyć z tradycją. Poza tym jestem optymistą i obserwując współpracę z władzami lo- czesnej wiedzy medycznej”. Konsekwentnie realizując tę misję, kalnymi mam tym bardziej podstawy do tego, by poziom tego opty- chcę, abyśmy oprócz modernizacji i rozwoju działalności stricte leczniczej, stworzyli w pięknie zrewitalizowanym Parku Zdrojowym i mizmu z każdym dniem wzrastał. przyległych do niego naszych i miejskich obiektach - konstancińską TW: A biorąc pod uwagę rangę Konstancina, nie czuje się agorę, czyli coś na wzór greckiego centrum, wokół którego toczy się życie, ludzie gromadzą się po to, by zdrowo, pożytecznie i ciekawie Pan troszeczkę jak na cenzurowanym? spędzić czas. I nie są to tylko turyści czy kuracjusze, ale i mieszkańcy Konstancina. Marzy mi się, by w tym centrum istotną rolę odgrywały KG: Na pewno bardziej czuję się na cenzurowanym, bo to kierowana przeze mnie Spółka Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. ma te budowane przez nas współczesne konstancińskie termy. zasoby i obiekty, które oprócz klimatu, gwarantują Konstancinowi status Uzdrowiska. Mimo, iż to nie spółka Uzdrowisko Konstancin- TW: A w jaki sposób chce Pan zrealizować tę misję, a nawet marzenia? -Zdrój jest tym jedynym na Mazowszu uzdrowiskiem, a miasto i gmina Konstancin-Jeziorna ma walory klimatyczne, to tylko kierowaKG: To już nie są tylko marzenia, ale konkrety. Rozpoczęliśmy długo na przeze mnie spółka dysponuje surowcem naturalnym o właściwościach leczniczych, którym jest solanka konstancińska. To właśnie oczekiwaną, nie tylko przez nas, budowę sztandarowej naszej inwestycji w Parku Zdrojowym, obok tężni, którą roboczo nazywamy decyduje o tym, że pomimo tego, że nie jesteśmy jedynym, tylko Konstancińskim Centrum Hydroterapii i Medycyny Ekologicznej. Ten jednym z wielu podmiotów prowadzących w Konstancinie działalność leczniczą, to właśnie my jesteśmy swoistym gwarantem uzdro- obiekt, w połączeniu z należącą do miasta Konstancin tzw. „Hugowiskowego statusu miasta i gminy. Tak więc tak, jak my musimy dbać nówką” – siedzibą Konstancińskiego Domu Kultury, stanie się właśnie o miasto, tak miasto powinno się troszczyć o nas. Solanka lecznicza istotnym elementem takiego centrum. W Konstancińskim Centrum wydobywana z głębokości ponad 1500 metrów pod ziemią i rozpy- Hydroterapii będzie pełne zaplecze hydroterapeutyczne, ze stosunlana w należącej do nas tężni oraz wykorzystywana przez nas do za- kowo dużym basenem solankowym, z jacuzzi o pełnym stężeniu solanki, siłownią, sauną, będą też gabinety lekarskie i zabiegowe. Będą biegów przyrodoleczniczych, daje nam pewną przewagę na rynku tam również miejsca hotelowe o podwyższonej klasie „4 gwiazdki i usług z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Rzeczywiście jako przedstawiciel spółki, która jest utożsamiana z uzdrowiskiem, bo to plus” oraz kawiarnia i sale konferencyjne. Zostanie tam zbudowane zaplecze do uprawiania form aktywnego wypoczynku, nie tylko do dzięki jej działalności miasto i gmina Konstancin zostały zakwalifikodziałalności fizjoterapeutycznej i balneologicznej, ale także do prowane przez Ministerstwo Zdrowia do kategorii gmin uzdrowiskowadzenia innych terapii z zakresu medycyny ekologicznej, w tym wych, z całą pewnością moje poczynania są bardziej na coraz bardziej popularnych postów zdrowotnych według metody cenzurowanym. prof. Büchingera-Lütznera, które są np. w Niemczech powszechnie TW: A jakie dochodzą do Pana sygnały ze społeczności lo- stosowane i uznawane jako medyczne praktyki terapeutyczne wspierające akademicką medycynę w leczeniu, między innymi, chokalnej? rób przewlekłych o podłożu metabolicznym oraz jako sposób na KG: Tak jak wszyscy - mam i zwolenników, i wrogów. Ale general- oczyszczenie organizmu ze złogów toksycznych. Obiekt ten będzie zatem łączył funkcje medyczne z ofertą o charakterze rekreacyjnym. nie społeczność lokalna coraz bardziej mi kibicuje niż utrudnia. To będzie miejsce w którym, będziemy łączyli działalność leczniczą, z profilaktyką zdrowotną i tym, co można zaoferować w szeroko

Marzec Teraz Konstancin 11


Wywiad Teraz Wilanów: Panie prezesie, Pana najbliżsi pracownicy mówią o Panu: „inteligentny, starannie wykształcony, błyskotliwy, mający wiedzę na każdy temat, ujmujący, świetny mówca, przystojny, dowcipny, sprawiedliwy i właściwie jednym określeniem - człowiek Renesansu”. Zdawać by się mogło, że taki ktoś, jeśli w ogóle istnieje w dzisiejszych czasach, powinien być dyplomatą albo chociaż politykiem. Dlaczego kandydował Pan na stanowisko Prezesa Uzdrowiska Konstancin-Zdrój, a nie np. senatora UE? Krzysztof Głogowski: To bardzo miłe słowa, dziękuję. Głównym powodem kandydowania na to stanowisko było to, że od lat jako warszawianin odwiedzałem Konstancin turystycznie i byłem nim zachwycony. Od dziecka urzekała mnie magia tutejszych okolic. Traktowałem, i nadal traktuję, Konstancin jako wspaniały klejnot, który zdobi szyję królowej miast polskich czyli stołecznej Warszawy. W końcu zdecydowałem się zamieszkać w jego pobliżu i kibicowałem temu, co działo się w całej gminie. I tak ogarnięty tym zachwytem nad Konstancinem, spadła na mnie, jak z nieba, propozycja, która dała mi możliwość realizować mój warszawsko-konstanciński patriotyzm lokalny. Ten jest dla mnie bardziej interesujący. TW: Kiedy spadła na Pana ta cudowna propozycja? KG: W roku 2011 inicjatorzy powstania Grupy Uzdrowiska Polskie przedstawili mi bardzo ciekawy plan rozwoju działalności Uzdrowiska Konstancin-Zdrój. Nie zastanawiałem się długo, bo było to nie lada wyzwanie, ale i potencjalna satysfakcja, jeśli udałoby mi się ten plan zrealizować, wzbogacając go o moje własne pomysły. TW: Ale stojąc na czele przedsięwzięcia, którego celem jest przywrócenie Uzdrowisku Konstancin-Zdrój jego przedwojennej świetności, niejako mierzy się Pan z dziedzictwem narodowym. Czy nie przeraża to Pana?

10 Teraz Konstancin Marzec


ykształcenia - prawnik, d kilku lat mieszkaniec kolic. Swoim zaangażowaniem wszystkich, którzy stają Marzec Teraz Konstancin 9


Wywiad

ReNeSANSOWy URBANISTA O KLeJNOCIe ZDOBIąCyM SZyJę KRóLOWeJ MIAST POLSKICh

Krzysztof Głogowski, Prezes Uzdrowiska Konstancin-Zdrój, z z zamiłowania - pasjonat historii i zabytkowej architektury. gminy Konstancin-Jeziorna, od zawsze - wielbiciel tutejszych w przywrócenie Uzdrowisku przedwojennej świetności zaraża na jego drodze. Mężczyzna, wizjoner i człowiek-orkiestra. 8 Teraz Konstancin Marzec


gościeZindoneZji imaleZji

Dzięki współpracy z AIESEC, największą organizacją studencką na świecie do Zespołu Szkół nr 1 w Konstancinie-Jeziornie przyjechali w odwiedziny studenci z tak odległych krajów jak Indonezja czy Malezja. Denaneer Nashya Nurrhmah, studentka finansów pochodząca z Indonezji oraz Daryl Luke Terry, student politechniki z Malezji odwiedzili wszystkie klasy - od „zerówki” po gimnazjum. Podczas tych spotkań uczniowie poznali odmienną kulturę, zwyczaje i religię gości. Poza tym Dena i Daryl chętnie odpowiadali na pytania. Starsze dzieci swobodnie rozmawiały ze studentami po angielsku, młodszym trudniejsze zagadnienia na język polski tłumaczyli nauczyciele. Goście z Indonezji i Malezji mieli też okazję poznać kulturę polską. Podczas swojego pobytu w Konstancinie-Jeziornie zwiedzili szkołę i mieszkali w gościnnych domach uczniów. Na pożegnanie zostali obdarowani prezentami. Uczniowie wręczyli im albumy o naszym kraju oraz rysunki wykonane przez dzieci z najmłodszych klas. Niewątpliwe ta niecodzienna wizyta była dla wszystkich wyjątkową lekcją, która na długo pozostanie w pamięci uczniów, rodziców i nauczycieli.

Nasze miasto WmarcurusZakWalifikacjaWojskoWa W powiecie piaseczyńskim na początku marca rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa, która już kilka lat temu zastąpiła obowiązkowy pobór. W powiecie piaseczyńskim proces rozpoczyna się 3 marca i potrwa do 28 kwietnia. W tym roku przed komisją lekarską, która oceni przydatność młodych ludzi do służby koniecznie muszą się stawić mężczyźni urodzeni w 1995 r., a także ci urodzeni w latach 1990-1994 nieposiadający określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Poza tym kwalifikacją objęte są także osoby, roczniki 1993-1994, które zostały m.in.: uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, a także kobiety, urodzone w latach 19901995, które posiadają predyspozycje przydatne w czynnej służbie wojskowej. Chodzi głównie o panie z wykształceniem medycznym, weterynaryjnym lub psychologicznym. Powiatowa komisja lekarska swoją siedzibę będzie miała w Starostwie Powiatowym w Piasecznie (ul. Chyliczkowska 14). To właśnie tam od 25 do 28 marca powinna się zgłaszać młodzież z gminy Konstancin-Jeziorna. Uwaga! Dla kobiet termin wyznaczono na 25 kwietnia. Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej powinny mieć ze sobą: - dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, - dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają) - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej, - aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, - dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, - dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

źródło: konstancinjeziorna.pl

raZemłatWiejbędZieZdobyćeuronainWestycje 21 lutego zostało podpisane porozumienie samorządów metropolii warszawskiej, które będą współpracować przy pozyskiwaniu funduszy europejskich. Dzięki temu w ciągu siedmiu lat do miasta stołecznego i podwarszawskich gmin może trafić nawet 165 mln euro. Porozumienie podpisało 14 gmin miejskich, 12 miejsko-wiejskich oraz 11 wiejskich przynależnych administracyjnie do 10 powiatów. Konstancin-Jeziornę w stolicy reprezentowała Dorota Gadomska, drugi zastępca burmistrza. Dokument określa zasady współpracy w ramach działań na rzecz zintegrowanego

rozwoju metropolii warszawskiej oraz wspólnego pozyskania przez nie funduszy europejskich w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Kolejnym krokiem zacieśniającym współpracę gmin będzie przyjęcie wspólnej strategii działania, precyzującej konkretne projekty strategiczne o charakterze zintegrowanym. W przygotowanych założeniach strategii wskazano kluczowe obszary dla projektów ZIT. Są to: transport publiczny, promocja gospodarcza oraz e-usługi.

Marzec Teraz Konstancin 7


źródło: konstancinjeziorna.pl

aktyWnyWypocZynek Nasze miasto WZespolesZkółnr1

kalendarZmarcoWycH WydarZeńWkonstancińskimdomukultury 10.03. godz.18.00Warsztatyartystyczne,„decoupage–ozdobnedoniczki”,Hugonówka,ul.mostowa15,kosztwarsztatów15zł/os. 12.03. godz.18.00-20.00akademiapozytywnegomyślenia–„kreuj swojeżycieiodkryjswójpotencjał,czyliosztucepozbywaniasię złychprzekonań”,Hugonówka,ul.mostowa15,wstępwolny. 13.03. godz.19.00klubpodróżnika„roweremprzezświat”,Hugonówka,ul.mostowa15,wstępwolny.

Ferie zimowe to wyczekiwany przez uczniów odpoczynek w trakcie roku szkolnego. Odpoczynek nie oznacza jednak nudy czy błogiego lenistwa. Uczniowie, którzy spędzili tegoroczne ferie zimowe w Zespole Szkół nr 1 w Konstancinie-Jeziornie na pewno nie mogą narzekać na brak zorganizowanych form odpoczynku. Placówka postawiła na aktywny wypoczynek i zabrała swoich uczniów do Szczyrku na tygodniowy obóz narciarski. Oprócz zajęć na stoku, dzieci i młodzież mogli liczyć na dodatkowe atrakcje m.in: zjazdy na gumowych kołach w specjalnym torze czy budowa igloo. Wszystko odbywało się pod okiem kadry instruktorskiej, którą na obozie stanowili nauczyciele "jedynki". Dla uczniów pozostających w Konstancinie-Jeziornie również przygotowano mnóstwo atrakcji pt. „Zima w szkole”. Dzieci uczestniczyły w zajęciach sportowych na sali gimnastycznej i na basenie. Miłośnicy prac manualnych poznali tajniki rękodzieła. Ponadto przez całe ferie czynna była również sala komputerowa, gdzie uczniowie pod opieką nauczycieli mogli tworzyć własne projekty.

dofinansoWanie sportuWplanacH Wybrano 13 projektów w zakresie rozwoju sportu, które mają szansę na otrzymanie dofinansowania. W kolejnym etapie, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, burmistrz gminy uzgodni z każdym wnioskodawcą ostateczną treść i wartość projektu, a następnie ogłosi wyniki konkursu. Na realizację projektów gmina planuje przeznaczyć łącznie 250 tys. zł. Za te pieniądze kluby sportowe, bo tylko one mogły ubiegać się o dofinansowanie z gminy zamierzają w tym roku organizować m.in. szkolenia, turnieje, obozy i zawody. Na liście, po pierwszym etapie procedury konkursowej, znalazły się między innymi: piłka nożna - szkolenia, uczestnictwo, organizacja i udział w rozgrywkach MZPN, turniejach i obozach sportowych wszystkich grup MUKS Kosa Konstancin; renowacja płyty boiska bocznego w Oborach; organizacja zawodów na torze w Słomczynie – Międzynarodowe Torowe Mistrzostwa Polski (czerwiec 2014), VI Międzynarodowy Puchar Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (maj lub wrzesień 2014); udział zawodników UKS Zryw we współzawodnictwie sportowym na łyżwach i wrotkach: Mistrzostwa Polski, Puchary Polski, Ogólnopolskie Zawody Dzieci, Puchar Europy, Mistrzostwa Europy i Świata. Organizacja zajęć treningowych z jazdy szybkiej na łyżwach i wrotkach oraz udział drużyny KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna w rozgrywkach III ligi Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Siatkowej.

15.03. godz.16.00Wielkanocnespotkanierodzinne,wprogramie warsztatyplastyczne(lampiony,palmy,kartki)orazintegracyjnezabawyruchowe,Hugonówka,wstępwolny.Zapisydodnia13.03 kstrzelecka@konstancinskidomkultury.pl,224842020.prosimyo punktualneprzybycie. 19.03. godz.18.00-20.00akademiapozytywnegomyślenia–„dlaczegoczasemboimysiębyćszczęśliwiipodejmujemyautodestrukcyjnedecyzje”,Hugonówkaul.mostowa15,wstępwolny. 22.03. godz.17.00spotkaniezcykluWirtualnemuzeumkonstancina–„ocalićodzapomnienia-berentowicz”-orestauracjach,restauratorachiotymcojadanowdawnymkonstancinie, Hugonówka,ul.mostowa15,wstępwolny. 23.03. godz.15.00bajkowaniedzielawsłomczynie–teatrigraszka „Złotejajko”,domludowywsłomczynie,wstępwolny. 24.03. godz.10.00gminneeliminacjedo37.konkursurecytatorskiegoWarszawskasyrenka,ul.jaworskiego18,wstępwolny. 24.03. godz.18.00Warsztatyartystyczne–bransoletka(metoda margerytkowa),Hugonówka,ul.mostowa15,wstęp15zł/os. 29-30.03. godz.18.00Xifestiwalmałychformteatralnych,Hugonówka,ul.mostowa15,wstępwolny.

darmoWekomputery isZkolenia Jeszcze do 14 marca jest czas na składanie dokumentów aplikacyjnych przez mieszkańców, którzy chcą zgłosić się do projektu "Konstancin-Jeziorna - Gmina bez wykluczenia cyfrowego - II etap”. Czekają darmowe komputery z dostępem do Internetu i szkolenia. Jest to wspólny projekt Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, a udział w nim mogą wziąć mieszkańcy gminy korzystający m.in. z pomocy socjalnej, rodziny zastępcze i osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Aplikacje należy składać w kancelarii OPS (ul. Rycerska 13), w godzinach pracy ośrodka lub w biurze projektu (Galeria Lima - ul. Warszawska 31, I piętro, pok. nr 9), w godzinach pracy urzędu gminy. Formularze są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz biurze projektu w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Warszawskiej 31 (Galeria Lima, I piętro, pok. nr 9).

6 Teraz Konstancin Marzec


imieninykonstancji Konstancja z Potulickich hr. Skórzewska. Urodziła się 10 lipca 1839 r. w Oborach, jako najmłodsze, dwunaste dziecko Kaspra Potulickiego i Teresy z Mielżyńskich. W 1856 r. poślubiła Zygmunta hr. Skórzewskiego, z którym miała troje dzieci. Witold, jej najmłodszy syn, założył Konstancin. Dzięki jego inicjatywie część lasu oborskiego zapisana w testamencie Konstancji przez jej siostrę, Marię Grzymała-Potulicką, została rozparcelowana i podzielona na parki i ulice przyszłej miejscowości letniskowej oraz na grunty pod zabudowę domów, które kupowali bogaci warszawscy mieszczanie. Tak zaczęło tworzyć się miasteczko. Na cześć swojej matki, hrabia Skórzewski nadał mu nazwę Konstancja, zmienioną później na Konstancin. Konstancja Skórzewska zmarła w Poznaniu, 25 lutego 1910 r. w wieku 70 lat. Niewątpliwie cieszyła się ogromnym szacunkiem, bliskich i poddanych. „Jej dom przyciągał wszystkich atmosferą spokoju i harmonii, która się tam mimowolnie miedzy obcymi wytwarzała”. Od czasu kiedy zamieszkała w Poznaniu stała się prawdziwą opiekunką ubogich. Wspomagając materialnie instytucje dobroczynne, społeczne i kulturalne, zapoczątkowała szerzenie oświaty wśród kobiet ze wszelkich warstw społecznych. Zakładała ochronki dla ubogich sierot. Założyła Stowarzyszenie św. Jadwigi, którego celem było udzielanie opieki pod względem moralnym i materialnym dziewczętom żyjącym z pracy rąk, lub przygotowującym się do jakiegoś zawodu. Konstancja była najmłodszą córka hrabiego Potulickiego, właściciela dóbr oborskich. 18 lutego przypadają imieniny Konstancji. Nie wiemy czy hrabina obchodziła je tego dnia. Od kilku lat organizowane są jednak w lutym imieniny patronki Konstancina, bo wydaje się, że była osobą, o której warto pamiętać. 18 i 19 lutego 2012 roku Imieniny Konstancji świętowano w Starej Papierni oraz Amfiteatrze w Parku Zdrojowym w Konstancinie- Jeziornie, gdzie odbyło się szereg ciekawych imprez i spotkań, oraz interesujących wydarzeń nawiązujących do epoki. Odbyły się spotkania z artystami, dziennikarzami i historykami, warsztaty, przedstawienie teatralne, prezentacje i pokazy a także wystawy fotografii, malarstwa, biżuterii i przedmiotów użytkowych z przełomu XIX i XX wieku. W 2013 roku udało się odnaleźć zdjęcie Konstancji, na podstawie którego został namalowany jej portret. Portret zawisł na chwilę w Starej Papierni. Zdjęcie udostępniła jedna z mieszkanek Konstancina, pani Ewa Sobiech, zaangażowana w życie miejscowości, dzięki której staraniom Park Zdrojowy zyskał patrona i nosi imię Witolda hr. Skórzewskiego. Również w zeszłym roku towarzyszyły imieninom warsztaty, pokazy i degustacje, a na zakończenie tych wyjątkowych obchodów, w wykonaniu hiszpańskiej aktorki i śpiewaczki, mieszkającej w Konstancinie Carmen Azuar, wysłuchaliśmy pieśni hiszpańskich i latynoskich. Dla dzieci przygotowano wówczas warsztaty tworzenia biżuterii z różnych koralików, oraz warsztaty plastyczne zatytułowane „Szafa Konstancji dawniej i dziś”. W tym roku Imieniny Konstancji świętowaliśmy w niedzielę 23 lutego. W Konstancińskim Domu Kultury – w nowej siedzibie „Hugonówka” - dzieci, młodzież oraz dorośli mogli wziąć udział w rodzinnych warsztatach plastycznych, na temat Belle epque, mody przełomu wieków, starych samochodów, starych fotografii oraz pierwszych lat istnienia Konstancina. O godznie 16.30 odbył się kolejny już wykład znanego profesora Nowickiego o rodzinie Skórzewskich. Tym razem badacz historii Skórzewskich przybliżył sylwetki wnuków i prawnuków hr. Konstancji. Wykład był połączony z promocją książki Stefana Bratkowskiego pt: ”Konstancja z hrabiów Potulickich hrabina Zygmuntowa Skórzewska. Wspomnienie pośmiertne”. Po wykładzie odbył się również koncert muzyki kameralnej z przełomu XIX i XX w. w wykonaniu kwintetu dętego FAVORI.

Nasze miasto Wkrótcefotoradar Wkonstancinie -jeZiornie Na przełomie lutego i marca na drogach konstancina-jeziorny ma pojawić się fotoradar. obecnie staż miejska, pod wodzą nowego komendanta janusza wiaterka, przygotowuje szczegółowe procedury związane z wystawianiem mandatów i obsługą systemu rejestrowania wykroczeń. Opracowano także nową organizację ruchu, polegającą na oznakowaniu wszystkich miejsc, w których będą dokonywane pomiary prędkości. Strażnicy będą ustawiali się z fotoradarem w 21 najbardziej niebezpiecznych miejscach, wyznaczonych przez policję. Fotoradar ma spełniać przede wszystkim funkcję prewencyjną. Urządzenie ma być widoczne, żeby kierowcy wyrobili sobie nawyk zwalniania na najbardziej niebezpiecznych ulicach. Natomiast mandaty będą otrzymywali kierowcy powodujący największe zagrożenie. Komendant Janusz Wiaterek zapewnia, że strażnicy będą najczęściej patrolowali okolice szkół i przedszkoli, żeby zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Miejsca w Konstancinie-Jeziornie wyznaczone do kontroli prędkości: • ul. Warszawska (wjazd do miasta) • ul. Wilanowska (od ul. Kopernika do ul. Od lasu) • ul. Pułaskiego (od ul. Śniadeckich do ul. Skolimowskiej) • Aleja Wojska Polskiego (od ronda Jana Pawła II do ul. Mirkowskiej) • ul. Literatów (od ul. Od Lasu do ul. Mickiewicza) • ul. Baczyńskiego (od ul. Podlaskiej do ul. Grzybowskiej) • ul. Warecka (od ul. Sue Ryder do ul. Gąsiorowskiego) • ul. Chylicka (od ul. Długiej do ul. Pułaskiego) • ul. Długa (od ul. Jasnej do ul. Deotymy) • ul. Prusa (od ul. Rycerskiej do ul. Sanatoryjnej) • ul. Piłsudskiego (od ul. Gąsiorowskiego do ul. Sobieskiego) • ul. Mirkowska (od ul. Warszawskiej do ul. Jaworskiego) • ul. Bielawska (od torów do ul. Mirkowskiej) • ul. Powsińska (od ul. Ściennej do granicy gminy) • ul. Borowa (od ul. Warszawskiej do ul. Muchomora) • ul. Głowackiego (od ul. Górnośląskiej do ul. Kabackiej) • ul. Wierzbnowska (od ul. Grabowej do ul. Parkowej) • Ciszyca (droga Łęg-Gassy) • Habdzin • Opacz • Słomczyn (ul. Wilanowska od Łyczyna do ul. Jabłoniowej) Każdy kierowca, który otrzyma pocztą informację o mandacie, będzie mógł wyjaśnić ewentualne niejasności w punkcie obsługi, zlokalizowanym na Komisariacie Policji w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Polnej.

źródło: konstancinjeziorna.pl

Marzec Teraz Konstancin 5


źródło: konstancinjeziorna.pl

HugonóWka odZyskałablask zabytkowa willa „Hugonówka” przy ul. mostowej 15 w konstancinie-jeziornie odzyskała swój dawny blask. w środę (5 lutego) kazimierz jańczuk, burmistrz gminy przekazał konstancińskiemu Domowi kultury klucze do odrestaurowanego obiektu, który będzie prowadził w nim swoją działalność statutową. Odrestaurowany budynek robi wrażenie: przestronne i jasne pomieszczenia, dwie sale widowiskowe - na ok. 260 i 120 osób - z garderobami dla artystów, klubokawiarnia, nowoczesne oraz w pełni profesjonalne wyposażenie audiowizualne. Wszystko zamknięte w budynku skrupulatnie odtworzonym na wzór „Hugonówki” sprzed lat. Zrujnowany obiekt powstawał niemal od podstaw. Wykonawcy udało się zachować jego dawny wygląd. Odtworzone zostały prawie wszystkie detale architektoniczne willi z 1902 roku: gzymsy, obramowania okien, attyki i boniowania. – Inwestycja została sprawnie przeprowadzona w rekordowo krótkim czasie 14 miesięcy, a to wszystko dzięki determinacji pracowników konstancińskiego magistratu i konsekwencji władz obecnej kadencji – podkreśla Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna. Mimo że budynek został oddany do użytku, cały czas trwają w nim drobne prace i meblowanie pomieszczeń. Oficjalne otwarcie nowego centrum kultury zaplanowano na maj. Inwestycja kosztowała 7.628.460 zł, z czego 3.105.942,57 zł gmina Konstancin-Jeziorna pozyskała z Unii Europejskiej. Dodatkowo obiekt został wyposażony w sprzęt o wartości 380 tys. zł.

Nasze miasto

XifestiWalmałycH formteatralnycH Festiwal małych Form Teatralnych jest corocznie organizowany we współpracy z placówkami oświatowymi gminy konstancin-jeziorna. impreza jest stałym elementem działań artystycznych zarówno środowisk szkolnych, przedszkolnych, jak i rodzin biorących aktywny udział w przygotowaniach i prezentacjach przedstawień teatralnych. Formuła Festiwalu daje szansę zaprezentowania się grupom teatralnym w szerokim przedziale wiekowym. w tym roku Festiwal małych Form Teatralnych jest organizowany po raz jedenasty. Jest to wyjątkowy festiwal, który pobudza wyobraźnię uczestników i widzów, daje mnóstwo satysfakcji organizatorom, oraz wszystkim młodym aktorom próbującym trudnej sztuki interpretacji tekstu i publicznego prezentowania siebie na scenie. Motywuje on różne zespoły teatralne, działające pod kierunkiem doświadczonych instruktorów, do rywalizacji oraz pobudza kreatywność i uwrażliwia na sztukę. Widowiska teatralne tworzone są przez dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych , a także placówek kulturalno-oświatowych. Różne formy widowiska artystycznego mają za zadanie zaciekawić widza i pobudzić do refleksji, oceniane są też wartości wychowawcze i edukacyjne. Podstawowe kryteria oceny spektakli to: dobór repertuaru, oryginalność wyrazu artystycznego, inscenizacja, reżyseria, oprawa plastyczna, muzyczna i choreografia. Ponadto oceniana jest reżyseria, kostiumy i muzyka - jakże ważna w spektaklu. W ubiegłym roku do konkursu zostało zakwalifikowanych jedenaście zespołów teatralnych, działających głównie przy szkołach i ośrodkach kultury. Jury w składzie Lidia Sycz, Marek Frąckowiak i Wojciech Billip, przyznało nagrodę grand Prix X Festowalu Małych Form Teatralnych spektaklowi „Bajka o Królu, który chciał być dziadkiem” przygotowany przez zespół szkół nr 4 w Słomczynie. Za muzykę wyróżniono Przedstawienie „Baśniowy ambaras” przygotowany przez młodzież Zespołu szkół nr.3. Za najlepszą scenografię i kostiumy nagrodzono przedstawienie „Ciuciubabka” przygotowane przez KDK pod kierunkiem Ewy Cielesz, oraz spektakl „Syn Marnotrawny” zespołu Szkół nr.1 prowadzony przez siostrę Terezjannę. Reżyseria najbardziej podobała się w spektaklach „Ciuciubabka” oraz „Zapach czerwieni”. To prawdziwe święto teatru na dobre zadomowiło się w Konstancinie-Jeziornie, a tegoroczny jedenasty już Festiwal w tym roku odbędzie się w niedzielę 30 marca. Wstęp wolny, zapraszamy serdecznie!

4 Teraz Konstancin Marzec


Nasze miasto noWykomendantkonstancińskiejstraży miejskiej Straż Miejska w Konstancinie-Jeziornie ma nowego komendanta. Od 10 lutego br. stanowisko obejmuje Janusz Wiaterek z Zabrza. W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie na stanowisko komendanta konstancińskiej straży miejskiej wpłynęło sześć ofert, z czego cztery spełniały wymagania formalne. Po weryfikacji nadesłanych aplikacji i przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych okazało się, że wymaganiom stawianym kandydatom na szefa straży miejskiej sprostała tylko jedna osoba.

gdZieodebrać pismoZsądu

nyekologicZnejjużWbudoWie Wkonstancinie? Spółdzielczości S.A. jest głównym udziałowcem Funduszu Inwestycyjnego Uzdrowiska Polskie, właściciela, między innymi Uzdrowiska Konstancin-Zdrój i zgodnie z zapisami umowy prywatyzacyjnej powinien inwestować w Uzdrowisko. W zaistniałej sytuacji Zarząd Uzdrowiska, przy wsparciu Nałęczowskiego Funduszu Inwestycyjnego i Spółki Uzdrowiska Polskie-Zarządzanie rozpoczął negocjacje mające na celu pozyskanie finansowania inwestycji w innych bankach komercyjnych, załatwiając jednocześnie niezbędne zgody i zezwolenia na rozpoczęcie budowy. Pojawiła się również możliwość wyegzekwowania środków zadeklarowanych przez Fundusz Inwestycyjny Uzdrowiska Polskie w umowie prywatyzacyjnej na projekty inwestycyjne Uzdrowiska Konstancin-Zdrój. Ta opcja oraz możliwość sprzedaży gruntu należącego do Spółki w Warszawie, a także zaawansowane rozmowy w sprawie potencjalnego kredytowania budowy przez dwa banki komercyjne pozwoliła na formalne rozpoczęcie budowy KCH w dniu 30.01.2014 r. oraz na zawarcie Umowy z Generalnym Wykonawcą KCH w dniu 6 lutego 2014 r. Obiekt będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych na zasadach komercyjnych i w ramach skierowań z NFZ. Powstanie w systemie pawilonowym, na który składać się będzie nowoczesny zakład rehabilitacji wraz z basenem, część leczniczo-zabiegowa oraz część konferencyjno-hotelowa. W ramach kompleksu basenowego będzie funkcjonował basen solankowy zasilany „skarbem Konstancina” czyli wydobywaną z własnego odwiertu, solanką, z podwodnymi biczami wodnymi, kaskadą i brodzikiem, jacuzzi solankowe, sauna fińska i łaźnie parowe z zapleczem do wychładzania. Część pobytowa będzie zawierała 46 miejsc w pok. 1 i 2 os. oraz apartamenty. Nowoczesny obiekt o charakterze zdrowotno-rekreacyjnym będzie świadczył usługi z zakresu: fizykoterapii, leczenia balneoklimatycznego, terapii naturalnych, postów zdrowotnych, profilaktyki zdrowia, SPA & Wellness, w tym tzw. MedSpa czyli połączenia kosmetyki i medycyny. Prace budowlane rozpoczęły się 10.02.2014 r. i zostaną zakończone do końca maja 2015 r.

Od 1 stycznia korespondencję z sądów i prokuratur na terenie całego kraju dostarcza konsorcjum spółek Polska Grupa Pocztowa, InPost oraz Ruch. Jeśli doręczyciel nie zastanie nas w domu, zostawi awizo, które na terenie gminy Konstancin-Jeziorna będziemy mogli odebrać tylko w dwóch sklepach spożywczych znajdujących się w Habdzinie (budynek pod numerem 15, przy placu zabaw) oraz w Kierszku (Kierszek 1 - sklep "Pod Gruszą").

Nowy operator korespondencji podkreśla, że przede wszystkim stawia na skuteczne dostarczanie przesyłek do rąk własnych adresata. Odbiór przesyłek awizowanych ma być ostatecznością.

urZąd pocZtoWyprZy ul.pułaskiego20f Od lutego br. mieszkańcy Konstancina-Jeziorny mogą m.in. odebrać przesyłkę czy nadać list w nowej placówce Urzędu Pocztowego, która mieści się przy ul. Pułaskiego 20F. Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00. Placówka dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

źródło: konstancinjeziorna.pl

Marzec Teraz Konstancin 3


Nasze miasto

konstancińskiecentrumHydroterapiiimedycy jest takie miejsce – oddalone zaledwie o pół godziny drogi od warszawy – gdzie pośród lasów i parków, będąc blisko natury, zadbamy o zdrowie, odnajdziemy spokój i świeże powietrze. Przeczyste, przepojone balsamiczną wonią topniejącej na słońcu żywicy powietrze, owiane zewsząd zapachami sąsiednich pól i łąk, ciche pogwary borów iglastych… wartka, głęboka Jeziorka i urocza wstęga Wierzbny – oto w co matka natura wyposażyła Konstancin. Tak w 1902 roku zachwalali zdrowotne walory i piękne położenie konstancińskiego uzdrowiska jego twórcy. W 1910 roku gazeta „Wieś Ilustrowana” donosiła, że ta urocza miejscowość ma wszelkie dane, by stać się stacją klimatyczną i uzdrowiskiem, co ostatecznie nastąpiło w roku 1917, kiedy naczelnik powiatu warszawskiego mocą ustawy samorządowej nadał miejscowości status letniczej. Kiedy w roku 1911 otwarto sanatorium doktora Frenkla w Chylicach, a kilka lat później zakład przyrodoleczniczy Hugonówka w pobliskim Skolimowie, Konstancin wraz z okolicznymi miejscowościami stał się modnym kurortem. Osiedlali się tu przemysłowcy, finansiści, dygnitarze, artyści, dyplomaci, z czasem nazywając miasto Konstantin les Bains, czyli Konstancin-Zdrój. Miejscowość zyskiwała na popularności aż do wybuchu II wojny światowej. Obie wojny nie spowodowały w Konstancinie większych zniszczeń, jednak po 1945 roku

nastąpiła degradacja jego wypoczynkowego i elitarnego statusu. Władze traktowały Konstancin jako miejsce zesłania, w willach kwaterując lokatorów komunalnych. Mimo to w 1967 roku Konstancin odzyskał status uzdrowiska, a jego rozwój przyspieszyło odkrycie dwa lata wcześniej złóż solanki. W Konstancinie wybudowano Szpital Chirurgii Kostnej i sanatoria: Warszawianka i Przy Źródle, Szpital Rehabilitacji Neurologicznej i Kardiologiczny. Do świetności z czasów Berentowicza przywrócono także restaurację Galeria Konstancja. W dawniej willi Choromańskich, gdzie przez wiele lat funkcjonowała stylowa kawiarnia, obecnie mieści się siedziba Zarządu Uzdrowiska Konstancin-Zdrój SA. Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. niemal nieprzerwanie kontynuuje tradycję leczenia uzdrowiskowego, zapoczątkowaną przed stu laty dobroczynnością hrabiego Witolda Skórzewskiego. Szczególnym darem natury są solankowe wody lecznicze zasilające tężnie w Parku Zdrojowym. Pomagają kuracjuszom w powrocie do zdrowia, przywracając sprawność układu krążenia, układu nerwowego i narządów ruchu. Od lat zapowiadana i z niecierpliwością oczekiwana, zwłaszcza przez mieszkańców Konstancina inwestycja - Konstancińskie Centrum Hydroterapii i Medycyny Ekologicznej wreszcie ruszyła w lutym br. Budowa ruszyła z kilkumiesięcznym opóźnieniem. O jego powodach mówił prezes Uzdrowiska Konstancin-Zdrój S.A. na posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna , które odbyło się 4.02.2014r. Zasadniczym problemem było wycofanie się Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z kredytowania budowy KCH. Bank Polskiej

2 Teraz Konstancin Marzec


Teraz

Marzec 2014 / Gazeta bezpłatna

konstancin

Krzysztof Głogowski „ReNeSANSOWy URBANISTA O KLeJNOCIe ZDOBIąCyM SZyJę KRóLOWeJ MIAST POLSKICh”

Profile for Teraz Wilanów

Marzec 2014  

Marzec 2014