Page 1

Wilanów, Powsin, Zawady, Konstancin-Jeziorna i okolice

świat na językach

NOC w MUZEUM wilaNów ZNa aNgiElski ZOstań Na NOC w wilaNOwiE

ŁUkasZ JEMiOŁ szczęściarz, który zamienia pasję na pensję

PrZEstrZEń PUbliCZNa warsZawy i gOsPOdarka wOdNa wilaNOwa


Nasze miasto

Przestrzeń Publiczna WarszaWy i gosPodarka Wodna WilanoWa

Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco

Przestrzeń warszawy jest ciągłym źródłem emocji i bezustannie się zmienia. Czym jest dla varsavianistów, a czym dla osób z zewnątrz, turystów, nowych mieszkańców, jak widzi ją potencjalny inwestor, a jak architekt, a jak urbanista? We wtorek, 9 kwietnia 2013 roku, w sali białej Muzeum Pałac w Wilanowie odbyła się konferencja pt. „Przestrzeń publiczna Warszawy”. spotkanie w Wilanowie było kolejnym przyczynkiem do dyskusji o Warszawie, jakiej poszukujemy, pragniemy i jaka buduje się na naszych oczach. Miejscem debaty był wilanowski pałac, od wieków zachwycający swoim genius loci – czyli duch opiekuńczy danego miejsca – gdzie kultura i natura wzbogacały siebie nawzajem, tworząc specyficzny kod kulturowy, zachwycający każdego warszawiaka i gościa odwiedzającego to miejsce. konferencja dotyczyła przede wszystkim zmian, które z jednej strony są nieuniknione i potwierdzają unikatowość tego miasta, z drugiej zaś wywołują niekończące się dyskusje, uniemożliwiające często racjonalny i harmonijny rozwój przestrzeni. W debacie wzięli udział architekci, varsavianiści, a także inwestorzy i deweloperzy, bez których udziału ta przestrzeń zmieniałaby się w dużo mniejszym stopniu. Przybyłych gości powitali: burmistrz dzielnicy Wilanów, ludwik rakowski, wraz ze swoim zastępcą arturem buczyńskim. architekt, urbanista i autor koncepcji zagospodarowania Miasteczka Wilanów w jednym, czyli guy castelain Perry, w swoim wystąpieniu „Przygotowanie Warszawy na przyszłość – środowisko, zdrowie i demokracja” zwrócił uwagę na podstawowe zasady planowania przestrzennego w odniesieniu do stolicy, tj.:

Maj teraz Wilanów 3

Redakcja: ul. Sarmacka 18 lok.2, tel. 22 885 30 20 fax: 22 258 13 92 redakcja@teraz-wilanow.pl Współpraca: Dorota Wójtowicz-Wielgopolan Małgorzata Wróblewska Wojciech Gontarz-Virion Adrian Gorkowski Reklama: reklama@teraz-wilanow.pl tel. 22 885 30 20 gorkowski@teraz-wilanow.pl tel: +48 514 58 25 09

Na okładce: łukasz Jemioł Foto:RadosławNawrocki

Dołącz do nas!

facebook.com/teraz.wilanow www.terazwilanow.pl WydaWca: leMMonHouse sp. z o.o. 02-972 Warszawa, ul.sarmacka 18 lok. 2, krs: 0000340072, sąd rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, Xiii Wydział gospodarczy krs, kapitał zakładowy 50.000zł, regon: 142035681, niP: 9512294400


Nasze miasto

Klęski żywiołowe / Problemy zdrowotne / Niekontrolowany rozwój miast

Statystyki otyłości w Europie (źródło: biomedcentral.com)

zwiększenie wskaźników gęstości zabudowy na ściśle określonych terenach, wprowadzenie granic rozwoju urbanistycznego, ustanowienie bardziej szczegółowych wytycznych, dotyczących projektowania urbanistycznego, oraz zachęcał do realizacji wielofunkcyjnych obiektów w ludzkiej skali. taka polityka zdaniem planisty spowoduje znaczną redukcję emisji dwutlenku węgla, poprawi stan zdrowia mieszkańców miasta, zredukuje koszty infrastruktury i innych usług w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Program spotkania składał się z wykładu Guy C. Perry’ego oraz trzech paneli dyskusyjnych:

4 teraz Wilanów Maj


Nasze miasto 1. Potencjał warszawskiej przestrzeni publicznej. 2. Warszawa jako wielofunkcyjna, zintegrowana przestrzeń publiczna. 3. uproszczenie procesu inwestycyjnego w budownictwie.

Historyczne dane dot. gęstości zaludnienia miast (źródło: demographia.com)

Gęstość zaludnienia a emisja CO2 (źródło: seattlemet.com)

W dyskusjach udział wzięli: Paweł Jaskanis, Małgorzata gmiter, Małgorzata omilanowska, Maksymilian cherka, bartłomiej Hofman, antoni oleksicki, konrad kucza–kuczyński, kinga nowakowska, rafał szczepański, andrzej bulanda, krzysztof nawratek, Piotr kroenke, Marek Piwowarski, Mikołaj Piotrowski, zygmunt niewiadomski, krzysztof Jaroszyński, olgierd dziekoński, Mieczysław grodzki, Jaromir grabowski, zbigniew Wojciech okoński oraz Paweł barański. Geobezpieczeństwoigospodarkawodna–natereniedzielnicyWilanów Kolejnaokołoczterogodzinnakonferencja,poruszającaszczególnieistotne dlaWilanowakwestie,odbędziesięjużweczwartek, 9maja2013roku,wsiedzibiePaństwowegoInstytutuGeologicznegow WarszawieprzyulicyRakowieckiej4(wejścieod stronyulicyWiśniowej)w gmachuim.J.Morozewicza–wsalachnr15i16. Początekogodzinie10:00. Wstępnakonferencjęjest wolny.Zachęcamydo udziału.

Redakcja pragnie podziękować Pracowni Architektonicznej „IN-VI” za udostępnienie materiałów z konferencji.

Żłobek w Wilanowie już w przyszłym roku W czwartek, 18 kwietnia 2013 roku, Rada Miasta wprowadziła – na wniosek stołecznego ratusza – zmiany w planach inwestycyjnych m. st. Warszawy, dzięki którym w Wilanowie zostanie zbudowany żłobek dla setki dzieci. W stolicy Polski działa obecnie 46 publicznych żłobków i 10 mini–żłobków, do których uczęszcza blisko 4.800 najmłodszych dzieci. Miasto finansuje również prawie 170 miejsc w 8 niepublicznych placówkach. tworzenie miejsc dla najmłodszych warszawiaków jest jednym z priorytetów polityki prorodzinnej stolicy i jest zapisane w programie „rodzina” na lata 2010–2020 w „społecznej strategii Warszawy”. stołeczny ratusz w pierwszym kwartale 2013 roku pokrył 85% kosztów pobytu dzieci w żłobku, przeznaczając na ten cel aż 70 mln złotych z budżetu. Pierwszy żłobek w Miasteczku Wilanów powstanie przy ulicy Świętej urszuli ledóchowskiej, nieopodal budowanego przedszkola i planowanej w niedalekiej przyszłości szkoły podstawowej. W budynku zaplanowano cztery sale – każda o powierzchni około 70 m2 – z łazienkami, magazynami leżaków i pościeli. Powstanie również gabinet pielęgniarki, szatnia, wózkowania oraz pomieszczenia techniczne. Planowany koszt budowy to około 3,5 mln złotych. zakończenie inwestycji przewidziano w roku 2014. Wkrótce wilanowskie dzieci będą nareszcie mogły kształcić się blisko swoich domów. czekamy na ten moment z niecierpliwością.

Maj teraz Wilanów 5


Nasze miasto

ZOstań Na NOC w w

w Noc Muzeów, 18 maja 2013 roku, przeniesiemy się do dawnej rzec sarmaci i damy dworu. Przekonamy się, jaki naprawdę był „pierwszy pomnimy sobie czasy odsieczy wiedeńskiej, od której w tym roku mija Bajki z dawnych czasów i o dawnych czasach (Salon Lubomirskiej) – 16:00–18:00 Przypomnimy sobie stare i piękne bajki, które napisali ignacy krasicki oraz Jean de la Fontaine. Przekonamy się, że czytając, możemy mieć wpływ na losy bohaterów! czy dowiemy się, gdzie podziała się wydra – ulubione zwierzątko Jana sobieskiego? czy królewscy detektywi rozwiążą zagadkę? ciekawych zachęcamy do wspólnej lektury książki „gdzie jest wydra? czyli śledztwo w Wilanowie” autorstwa doroty sidor.

trwająca w Muzeum Pałac w Wilanowie od 24 kwietnia do 30 września 2013 roku, arcyciekawa wystawa czasowa „Primus inter pares” przybliży niezwykłą opowieść o Janie sobieskim, jego rodzie i formacji, o wyprawach wojennych i karierze politycznej pełnej sukcesów, ale też niewolnej od porażek, o pasjach i namiętnościach, ciętym poczuciu humoru i ulubionych rozrywkach, wreszcie o jego zainteresowaniach, obejmujących najróżniejsze dziedziny wiedzy. dzięki niej poznamy Jana sobieskiego nie tylko jako znakomitego mecenasa sztuk i nauk, utalentowanego dowódcę i stratega, ale także jako człowieka z krwi i kości.

Pałacowi Opowiadacze – 19:00– 00:00 dzięki wystawie „Primus inter pares” w pałacowych wnętrzach wydarzyła się prawdziwa rewolucja. nie należy się jednak obawiać – dzięki temu możemy przyjrzeć się różnym obliczom pierwszego mieszkańca pałacu w Wilanowie – polityka, dowódcy, króla, miłośnika nauk i sztuk, a także człowieka dowcipnego, swobodnego i zakochanego. W poznaniu Jana iii i obiektów na wystawie pomogą pałacowi opowiadacze, którzy w wybranych miejscach pałacu będą przekazywać rozmaite ciekawostki. kto wie, czy ich opowieści nie ułożą się w wilanowską anegdotę?

Muzeum Utracone (prezentacja multimedialna w Sali Białej) – 19:00–00:00 Muzeum utracone to niepowtarzalna okazja, by zobaczyć skarby kultury, które znajdowały się niegdyś w polskich zbiorach i które – w wyniku zawirowań dziejowych – przepadły bezpowrotnie. część z nich udaje się jednak odzyskać – jak na przykład odnalezionego ostatnio „szewca” ze zbiorów wilanowskich. Motywem przewodnim tegorocznej odsłony projektu Muzeum utracone są kolekcjonerzy i kolekcje. dzięki wykorzystaniu interaktywnej prezentacji będzie można dowiedzieć się więcej o Piękno królewskich komnat podkreśla niespotykana dotąd w pałacu wybranej kolekcji, bądź dziele. scenografia –światło i dźwięk, multimedia i filmy, unikatowe dzieła sztuki ciekawych zapraszamy już teraz do wirtualnego muzeum pod adresem i świadectwa pisane. www.muzeumutracone.pl. W noc Muzeów pałac będzie otwarty od 19:00 do 1:00. ostatnie wejście o godzinie 00:30. W tym czasie zwiedzanie parteru pałacu i Stan Królewski (stanowiska historyczne na przedpolu pałacu) wystawy czasowej jest bezpłatne. – 17:00–00:00 Warsztaty w trakcie nocy Muzeów są bezpłatne i nie są objęte rezerWilanowscy kowal, mincerz i drukarz chętnie przerwą pracę, aby zdrawacją miejsc. dzić swym gościom tajniki staropolskich rzemiosł. kowal doskonale zna się na swoim fachu i dociekliwym odsłoni arkana kowalskiego rękodzieła z

6 teraz Wilanów Maj


Nasze miasto

wilaNOwiE

czypospolitej, którą przybliżą nam pośród równych” król Jan iii. Przya dokładnie 330 lat. dawnych czasów. Mincerz najlepiej wie, czy zapłacono za coś w dobrej, czy złej monecie, i pewnie podpowie, jak nie wyjść źle na monetarnym interesie. Warto też sprawdzić swoją siłę przy prasie drukarskiej – w zamian za pomoc drukarz wyjawi sekrety królewskiej propagandy. Może nawet stać się jasne, dlaczego kowal dużo czasu spędzał w karczmie. zaprosimy Państwa do wysłuchania aromatycznej opowieści o kawie. skąd pochodzi kawa? Jakimi drogami trafiła do europy? co wspólnego mają ze sobą kawa i odsiecz wiedeńska? Jak przyrządzić tradycyjną kawę po turecku? na te pytania odpowie królewska kawiarka. na zmysły rozbudzone przez aromat kawy czekać będzie kolejna uczta dla powonienia – tym razem pachnąca szafranem i kwiatem muszkatu. towarzyszyć jej będą kulinarne historie z królewskiej kuchni. scenki z udziałem rekonstruktorów będzie można oglądać przy ich stanowiskach punktualnie o 18:30, 19:30, 20:30 oraz 21:30.

Rekwizytornia portrecisty (warsztaty dla dzieci i dorosłych; stanowisko historyczne) – 17:00–00:00 W co się ubrać i jak się ustawić do staropolskiego portretu? z pomocą wszystkim zainteresowanym, zarówno tym starszym, jak i młodszym, przybędzie królewski szatny, który podpowie, co i dlaczego warto założyć do portretu. koniecznie trzeba mieć ze sobą aparaty fotograficzne – stylizacje będzie można uwiecznić na portretowym zdjęciu, które potem weźmie udział w wilanowskim konkursie. a dzieci zmęczone przebierankami będą mogły zaprojektować strój godny Jana iii i Marysieńki. Pawilon Rzeźb – 17:00–00:00 zapraszamy do sprawdzenia, jak prezentują się oryginalne rzeźby pałacowe i ogrodowe, zgromadzone w oświetlonym z okazji nocy Muzeów nowoczesnym pawilonie. rzeźby i elementy architektoniczne reprezentują różne style i tematy, różnorodne materiały (gips, ceramikę, kamień i metal), a także problemy konserwatorskie, wynikające z warunków, w jakich obiekty się znajdowały – od tych przechowywanych we wnętrzach, przez wystawione stale na działanie czynników atmosferycznych, do wydobytych po latach przez archeologów.

Spektakl teatralny pt. „Komedianci” – 18:00 Pałac w Wilanowie odwiedzi wóz ulicznych artystów, kuglarzy i aktorów, któScriptorium Villa Nova (warsztaty dla dzieci i dorosłych pod rzy zaproszą uczestników nocy Muzeów do fantastycznego świata „komepergolą, na pałacowym dziedzińcu) – 17:00–00:00 diantów” – dynamicznego, pełnego ekspresji i komicznych sytuacji. czy chcecie zmienić swój charakter pisma na charakter pisma samego Ja- zapraszają teatr królewski w Wilanowie i teatr Pantomimy MiMo. na sobieskiego i stać się skrybą na usługach Jego królewskiej Mości w jego letniej rezydencji w Wilanowie? Jeśli tak, zapraszamy do scriptorium Warsztaty tańca dawnego „W wieczór tany były” – 19:30 Villa nova. taniec był jedną z ulubionych rozrywek dworu sobieskich. Jakub, aleksander, to tam poznacie tajemnice kursywy angielskiej, która była wówczas kro- konstanty i teresa sobiescy królowali na tanecznym parkiecie. co tańczyli i jem pisma obowiązującym, a także pilnie strzeżone elementy wyposaże- czy było łatwo w tej konkurencji utrzymać koronę, przekonamy się dzięki nania warsztatu każdego skryby. będzie to znakomita okazja dla dużych i uce z zespołem tańca dawnego „PaWanila”. małych do spróbowania własnych sił w sztuce kaligrafii. na uczestników W programie pawana i jeden lub dwa kontredanse z XVii wieku. Warsztaty warsztatów czekają specjalne karty do ćwiczeń. poprowadzą sylwia Majewska i katarzyna Mazur. dzieci natomiast pomogą ożywić skrzydlate stwory, które skryły się w pałacu. dla żądnych historycznych artefaktów przygotowaliśmy reprinty Marie na Królewskim Dworze (pokaz mody Agnieszki Michalczyk, podręcznika do kaligrafii z 1695 roku oraz zeszytów szkolnych samego w ramach projektu Debiutantki) – 21:00–21:40 Jasia sobieskiego. Pokaz uświetniający między innymi wypadającą 12 września 330. rocznicę słynnej bitwy pod Wiedniem, przeniesie widzów w lata „modowych rządów” Nocne łowy (warsztaty dla dzieci i dorosłych w namiocie przy- krynolin, falbanek, haftów i koronek. rodniczym) – 17:00–00:00 na specjalnie wybudowanym wybiegu będzie można zobaczyć wilanowskie Jan sobieski debiutantki, prezentujące stylizacje inspirowane strojami dam sprzed wieków uwielbiał polo– królowej Marii kazimiery, a także Marii Walewskiej, jak również kolekcję wania, z pasją współczesną, będącą dziełem absolwentów i studentów Międzynarodowej doglądał też szkoły kostiumografii i Projektowania ubioru w Warszawie. swoich ogroPokazowi będą towarzyszyły fragmenty XVii–wiecznego oratorium alessandów. ich urok dra Melaniego pt. „golia abbattuto”, które zostało skomponowane po zwymożemy podzi- cięstwie w 1683 roku, na specjalne zamówienie papieża, jako uznanie dla wiać nie tylko w odwagi i szlachetności króla Jana. dzień, lecz także na epokowy pokaz mody pt. „Marie na królewskim dworze” zapraszamy nocą. chociaż w wszystkich nocnych gości. to po prostu trzeba zobaczyć. okolicach dziedzińca, to w ukryciu i z daleka od jasnego światła odbędą się nocne łowy. kiedy zapadnie zmrok, uzbrojeni w prześcieradło i latarki Mapping na elewacji pałacu w Wilanowie – 22:00, 23:00 zaczaimy się nie na duchy, lecz na ćmy. bez obaw – żadna ćma nie ucier- oraz 00:00 pi. będziemy poznawać zwyczaje tych owadów oraz zgłębiać proces kiedy już zapadnie noc, zapraszamy do udziału we wspaniałym kilkuminutoprzepoczwarzania z brzydkiej gąsienicy w piękną „królową nocy”. wym widowisku, łączącym światło i dźwięk z historyczną opowieścią. każdy nocny marek będzie też mógł wykonać niepowtarzalną ćmę na pamiątkę (warsztaty plastyczne). zlatujcie tam wszyscy, niczym ćmy do Kiermasz książek wilanowskich światła. „noc Muzeów” to doskonała okazja dla sprawienia sobie lub komuś bliskiemu miłego prezentu w postaci wilanowskiej książki. zapraszamy na kiermasz, Maj teraz Wilanów 7 gdzie każdy czytelnik znajdzie w przystępnej cenie coś dla siebie.


Nasze miasto

MŁOdZi POlsCy PrOJEktaNCi ZabŁysNą w OraNżErii wielu młodych polskich projektantów tworzy z myślą o sztuce użytkowej z zakresu mody. Projekty powstają w niewielkich kolekcjach, często wykonywane są własnoręcznie. Udostępnienie przestrzeni, a także pomoc w organizacji wydarzenia i pozyskaniu uwagi publiczności umożliwi połączenie odbiorcy z twórcą.

Golfowy maj w wilanowie

Jak złapać golfowego bakcyla, wyeliminować błędy, grać tak, by była to przyjemność? trenuj golfa w wilanowie!

golf Parks Poland na sezon 2013 przygotował atrakcyjną ofertę akademii golfowych –zarówno dla tych, którzy swoją przygodę ze sportem dopiero zaczynają, jak i dla tych, którzy chcą podszkolić się w niektórych elementach gry. nasi wykwalifikowani instruktorzy sprawią, że gra w golfa stanie się Waszą pasją. W każdą sobotę w samo południe zapraszamy juniorów (do lat 16) na specjalne lekcje połączone z zabawą (koszt 40 zł, piłki i sprzęt są wliczone w cenę), a w każdą niedzielę o 11:30 przygotowaliśmy akademie dla tych, którzy w golfa jeszcze nigdy nie grali (cena to 50 zł). W poniedziałki i środy o godzinie 15:00 czekamy na studentów (koszt to 30 zł, a każdy dodatkowy kosz piłek podczas akademii kosztuje 10 zł), natomiast w środy o godzinie 10:00 oraz w niedziele o godzinie 11:30 odbywa się specjalna akademia dla kobiet w cenie 60 zł. Przypominamy też o weekendowych „Happy Hours”. W każdy weekendowy dzień (od godziny 8:00 do 10:00) żeton na 50 piłek kosztuje 15 zł. Jeden gracz może kupić maksymalnie dwa takie żetony na godzinę. szczegółowych informacji i aktualnych promocji szukaj na www.golfwilanow.pl i www.facebook.com/golfParksPoland oraz w recepcji przy ulicy Vogla 19 codziennie od 8:00 do 22:00.

8 teraz Wilanów Maj

Już 26 maja 2013 roku inauguracja projektu, który wspiera kreatywność i twórczość młodych ludzi. do wystawienia swoich prac zaproszono skrupulatnie wybranych osiemdziesięciu zdolnych polskich projektantów ubrań i dodatków. ideą projektu jest umożliwienie pokazania szerokiej publiczności projektów artystów, którzy nie mają możliwości finansowych na zaprezentowanie swojej twórczości. tego typu wystawy to nowy trend w wielkich miastach europy, to miejsce, które chętnie odwiedzają osoby poszukujące czegoś więcej niż standardowe projekty produkowane na skalę przemysłową. a także – co bardzo ważne – osoby zdające sobie sprawę, że wsparcie młodych designerów zaowocuje w przyszłości rozwojem wzornictwa rodzimego, którego brak wciąż jest w Polsce bardzo odczuwalny. Wilanów coraz częściej udowadnia, że jest miejscem promującym sztukę nowoczesną, otwartym na świeże i innowacyjne projekty, kreującym nowe trendy i wspierającym polską przedsiębiorczą kreatywność. bardzo nas to cieszy i mamy nadzieję, że takie inicjatywy będziemy częściej spotykać w najmodniejszej dzielnicy Warszawy – Wilanowie.


Nasze miasto wystawa POkONkUrsOwa „Od dystaNsU dO POkUsy” Po raz drugi młodzi miłośnicy krawiectwa historycznego i pasjonaci kreatywnego projektowania ubiorów wzięli udział w projekcie wilanów dla młodych talentów, którego integralną część stanowił konkurs „Helena Modrzejewska – ikona stylu”. konkurs przebiegał w dwóch kategoriach: rekonstrukcje oraz inspiracje. tematem tej edycji była moda drugiej połowy XiX i początku XX wieku, a bohaterką konkursu – wielka aktorka, Helena Modrzejewska. dla uczestników konkursu „Helena Modrzejewska – ikona stylu” przygotowano liczne wykłady, warsztaty i prezentacje, a na stronie internetowej konkursu udostępniono archiwalne fotografie, opisy i rysunki ubiorów oraz wykroje, które miały jak najwierniej zobrazować życie i twórczość Heleny Modrzejewskiej. za rów no re kon struk to rzy, jak i pro jek tan ci mody do sko na le wy wią za li się z za da nia. W kategorii rekonstrukcje udało się z powodzeniem odtworzyć kostiumy wielkiej aktorki, wykazując się znajomością dawnego kroju i szycia, trafnością doboru tkanin i kolorów oraz wielką dbałością o detal. W kategorii inspiracje konkursowicze – zainspirowani garderobą artystki – stworzyli własne niepowtarzalne kreacje, świadczące o ich ekspresji twórczej i kreatywności. ta wystawa stanowi interesujące dopełnienie wiedzy o wielkiej aktorce i jej ubiorach, ponieważ do naszych czasów przetrwały pojedyncze kostiumy sceniczne artystki, w dodatku rozproszone po wielu muzeach. efekty pracy młodych projektantów możecie Państwo podziwiać na wystawie „od dystansu do pokusy” w Pokojach chińskich i Myśliwskich Muzeum Pałacu w Wilanowie od 29.05 do 1.09.2013 roku. Jedynym kosztem będzie cena biletu wstępu do pałacu. W modową „podróż w czasie” zapraszamy, oczywiście, również panów.

Maj teraz Wilanów 9


Konkurs Pytania do ii konkursu Wiedzy FilMoWeJ

3. zgłoszeniem do udziału w konkursie jest e-mail, zawierający prawidłowe odpowiedzi na co najmniej trzy 1. Wymień trzy tytuły filmów pełnometrażowych, w których można z pięciu pytań konkurbyło wcześniej spotkać iron Man’a. sowych, wysłany w 2. Podaj imię i nazwisko miliardera, który jest iron Man’em, oraz okresie trwania konimię i nazwisko aktora, który tę rolę odtwarza. kursu na adres redak3. Podaj pseudonim Virginii Potts – bohaterki, w którą wciela się cja@teraz-wilanow.pl gwyneth Paltrow. 4. uczestnicy konkur4. Podaj rok premiery pierwszej części filmu „iron Man” oraz dosu, którzy jako pierwsi kładną datę polskiej premiery trzeciej części przygód superbohatera. udzielą prawidłowych 5. Podaj nazwy wszystkich pięciu polskich miast, w których są sale odpowiedzi na podane kinowe iMaX. pytania, otrzymają jedną z trzech nagród. o regulaMin ii konkursu Wiedzy FilMoWeJ kolejności będzie de1. konkurs trwa do dnia 11.05.2013 roku do godziny 23:59, a cydowała data i godzizwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową w na otrzymania dniu 12.05.2013 roku. wiadomości elektronicznej przez redakcję. 2. nagrodami w konkursie są trzy dwuosobowe zaproszenia na do- 5. Warunkiem koniecznym do odebrania nagrody jest podanie wolny seans filmu „iron Man 3 3d” na ekranie kina ekranie kina imienia i nazwiska w treści wiadomości i potwierdzenie swojej iMaX w sadyba best Mall przy ul. Powsińskiej 31 w Warszawie w tożsamości w chwili odbioru nagrody w kasie kina iMaX. dniach od 13.05.2013 do 16.05.2013 roku.

Kwiatowy Zakątek

Kwiaty, cięte, doniczkowe, sztuczne Aranżacja balkonów i tarasów Florystyka ślubna, pogrzebowa Obsługa florystyczna firm, upominki ul. ul. Sarmacka Sarmacka 5k, 5k, otwarte otwarte od od 9.00-20.00 9.00-20.00 tel. tel. 22 22 742 742 16 16 52, 52, kom. kom. 535 535 995 995 385 385

10 teraz Wilanów Maj


Nasze miasto

test ki Wiel Języka angielskiego

wie no la Wi w i konstancinie–Jeziornie Wielki Test Języka Angielskiego zostanie zorganizowany po raz drugi w około pięćdziesięciu polskich miastach i miejscowościach już w czerwcu 2013 roku. W tym roku dołączyła między innymi Warszawa, a test będą organizowały lokalnie wybrane szkoły w poszczególnych dzielnicach. Szkoła językowa The Palms podjęła się organizacji testu w Wilanowie, natomiast do Konstancina–Jeziorny zaprasza Szkoła Języków Obcych „Akademia”. celem imprezy jest zbadanie i uświadomienie kompetencji języka angielskiego mieszkańcom kilkudziesięciu miejsc w całej Polsce, promocja nauki języka angielskiego, a także integracja rodzin – test jest przeznaczony dla wszystkich, od ośmiolatków zaczynając, a na seniorach kończąc. Wielki test Języka angielskiego. Wilanów zna angielski. udowodnijmy to! odbędzie się 9 czerwca 2013 roku o godzinie 11:00 w oranżerii Muzeum Pałacu w Wilanowie. Mieszkańcy naszej dzielnicy i wielu gmin we wszystkich regionach Polski napiszą test wielokrotnego wyboru, który określi ich poziom znajomości języka angielskiego. niestety, nie wiemy, gdzie odbędzie się to wydarzenie w sąsiednim konstancinie–Jeziornie. Wszystkich zainteresowanych udziałem w jednym z testów, informujemy, że konieczna jest rejestracja na stronie www.wilanow.znaangielski.pl lub www.konstancin.znaangielski.pl, co umożliwi każdemu uczestnikowi – po kilku dniach od rozwiązania testu – sprawdzenie swojego wyniku wraz z pełnym opisem kompetencji językowych. Wilanowska odsłona Wielkiego testu Języka angielskiego została objęta patronatem burmistrza dzielnicy Wilanów i patronatami medialnymi przez miesięcznik „teraz Wilanów” oraz portal www.e-wilanow.pl. Pozostali partnerzy tego wydarzenia to: Minister nauki i szkolnictwa Wyższego, Polskie stowarzyszenie na rzecz Jakości w nauczaniu Języków obcych Pase i wydawnictwo językowe Macmillan education. niezależnie od poziomu znajomości języka oraz wyniku testu, każdy uczestnik testu w Wilanowie może wygrać cenne nagrody, biorąc udział w konkursie on–line na stronie www.wilanow.znaangielski.pl. do wygrania kurs języka angielskiego w londynie, ufundowany przez the burlington school of english, oficjalnego partnera szkoły językowej the Palms, oraz inne atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone laureatom konkursu również 9 czerwca. W chwili oddania tego numeru do druku, nie wiedzieliśmy, jakie atrakcje towarzyszące i konkursy z nagrodami planuje w konstancinie–Jeziornie „akademia” wraz ze swoimi partnerami, więc polecamy Państwu wizytę na stronie www.konstancin.znaangielski.pl. Średni wynik testu uczestników z Wilanowa, konstancina–Jeziorny, całej Warszawy oraz Polski zostanie podany do wiadomości publicznej za pośrednictwem mediów. te informacje pojawią się również w lipcowym numerze „teraz Wilanów”. Więcej danych znajdziecie Państwo na stronie www.polskaznaangielski.pl.

Maj teraz Wilanów 11

Serdecznie zapraszamy ul. Hlonda 10/10, 02-972 Warszawa

tel. 22 253 78 39, pn–pt: 1100–1900, sob: 1000–1600


Nasze miasto W PROGRAMIE: 8:00-12:00 Procesja dziękczynna z relikwiami św. andrzeja boboli od placu Piłsudskiego do Świątyni opatrzności bożej 12:00-13:00 Plac przed Świątynią opatrzności bożej w Wilanowie; Msza Św. dziękczynna z uroczystym aktem zawierzenia i dziękczynienia. eucharystii przewodzić będzie i homilię wygłosi arcybiskup gerhard ludwig Müller – Prefekt kongregacji nauki Wiary 13:30 otwarcie Miasteczka dla dzieci; otwarcie Panteonu Wielkich Polaków – możliwość modlitwy przy relikwiach św. andrzeja boboli 14:00-21:00 Występy artystów: Majka Jeżowska, krzysztof krawczyk, Wielki chór Małych serc, czerwone gitary, zakopower oraz orkiestry: górnicza i góralska 15:00 Wypuszczenie baloników „dziękuję” do nieba 21:37 iluminacja Świątyni; zakończenie

ZMIANy W ORGANIZAcJI RUchU

PROGRAM ŚWIęTA DZIęKCZyNIENIA Zapraszamy do wzięcia udziału w obchodach Święta dziękczynienia. w tym roku spotkamy się w Świątyni Opatrzności bożej już po raz szósty. Ze względu na obchodzony obecnie rok wiary, będziemy dziękować bogu trójjedynemu za łaskę wiary. Osobą, która będzie tego dnia dla nas wzorem zawierzenia, jest św. andrzej bobola, Patron Polski i męczennik za wiarę. Obchody będą miały miejsce 2 czerwca 2013 r. (niedziela).

12 teraz Wilanów Maj

Organizacja komunikacji miejskiej podczas uroczystości związanych ze Świętem Dziękczynienia od 01.06 (sobota) do 02.06 (niedziela). W związku z organizowanymi w rejonie Świątyni Opatrzności Bożej uroczystościami związanymi ze Świętem Dziękczynienia wprowadza się następujące zmiany w komunikacji miejskiej: trasa linii 217 ulega skróceniu do skrzyżowania al. Rzeczypospolitej / Oś Królewska. Linia ta będzie kursować na trasie METRO WILANOWSKA – OŚ KRÓLEWSKA. Zawieszeniu ulega funkcjonowanie przystanków: - ŚWIĄTyNIA OPATRZNOŚcI BOŻEJ 01 i 02, - OŚ KRÓLEWSKA 01, - BRANIcKIEGO. 1.06 (sobota) od godz. 12:00 do 2.06 (niedziela) godz. 21:00 zostanie wyłączony z ruchu prawy pas al. Rzeczypospolitej, na odcinku od ul. Sejmu Czteroletniego do skrzyżowania ul. Hlonda / ul. Klimczaka. Ponadto 2.06 (niedziela) w godz. 8:00-21:00 wyłączona z ruchu będzie ul. Hlonda (od ul. Ledóchowskiej do al. Rzeczypospolitej). W al. Rzeczypospolitej, na odcinku od al. Wilanowskiej do skrzyżowania z ul. Hlonda/ul. Klimczaka ruch odbywał się będzie tylko na jednym pasie w każdą stronę. Pasy zewnętrzne w al. Rzeczypospolitej w obie strony będą pełniły rolę parkingów w godz. 11:45-20:00. Parking w al. Rzeczypospolitej od strony zachodniej dostępny będzie dla ludzi po przejściu procesji, tj. około godz. 11:45. Na parking przeznaczony jest również zachodni pas ul. Przyczółkowej.


Nasze miasto

Co nowego w CKw Poranek teatralny Pt. „brzydkie kaczątko”.

turniej tańców Polskich w Wilanowie, organizowany pod patronatem stowarzyszenia – Polskiej sekcji Międzynarodowej rady stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i sztuki ludowej cioFF, ma swój niepowtarzalny klimat związany z historią i urokiem tego miejsca. tegoroczny królewski turniej odbędzie się po raz pierwszy w sercu Wilanowa, a nowej hali sportowej w obiekcie sportowym przy zespole szkół nr 79 im. st. kostki Potockiego przy ul. Wiertniczej 26. Mamy nadzieję, że tak ważne dla nas wszystkich wydarzenie taneczne będzie źródłem wyjątkowych wrażeń i wspomnień.

kolejne sukcesy kuźni artystycznej W dniach 11, 12 i 14 kwietnia 2013 roku w Wieliszewie odbyły się dwa renomowane turnieje taneczne, jeden dla klas B (13. Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich Mazur 2013), drugi to 13. Mistrzostwa Polski w Tańcach Polskich 2013. Na wieliszewskim turniejowym parkiecie zaprezentowało się 360 tancerzy z kilkudziesięciu ośrodków tanecznych w kraju, czyli najlepsi z najlepszych. Wśród nich byli także tancerze „Kuźni Artystycznej”, działającej przy Centrum Kultury Wilanów. W ogólnopolskim turnieju w kategorii iii b (13–15 lat) „kuźnię artystyczną” reprezentowały dwie pary: aleksandra gicewicz i bartłomiej trajer oraz Marta dąbrowska i Piotr król. ola i bartek po raz kolejny zajęli miejsce pierwsze i, jeśli podczas majowego królewskiego turnieju tańców Polskich w Wilanowie staną na podium, to przejdą do a klasy. Marta i Piotr zajęli w półfinale miejsce 10. W konkursie kar mazurowych w kategorii powyżej 30 lat wystąpiły dwa kara z „kuźni artystycznej”. zajęły one odpowiednio miejsca pierwsze i czwarte. zwycięskie karo to Vice Mistrzowie Polski w składzie: agata gryglak–opas i Marcin opas, ewa brzostowska– radziwiłłów i krzysztof radziwiłłów, Małgorzata i Jan gicewiczowie oraz Jolanta szulc i Jarosław król. karo, które zajęło miejsce czwarte, to Hanna i eugeniusz reczkowie, agata i Marcin rawlikowscy, Joanna i robert kuczyńscy oraz aleksandra liwińska i Janusz kaspryk. W Mistrzostwach Polski startowały pary reprezentujące najwyższą klasę a. W kategorii iii a jedyni reprezentanci naszej dzielnicy, katarzyna król i Jakub trzyszka – którzy debiutowali w tej klasie – zajęli półfinałowe miejsce dwunaste. W kategorii Vi brązowy medal zdobyli Małgorzata i Jan gicewiczowie, a w kategorii Vii Mistrzami Polski zostali ewa i krzysztof radziwiłłów i otrzymali złoty medal. srebrny medal natomiast otrzymali agata i Marcin opas, a Jolanta szulc i Jarosław król zostali uhonorowani brązowym medalem. Miejsce szóste w ścisłym finale zdobyli Hanna i eugeniusz reczek. to kolejny wielki sukces wilanowskich tancerzy! serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom turniejów, a przede wszystkim zwycięzcom oraz agnieszce nagnajewicz – instruktorowi „kuźni artystycznej”. będziemy trzymać kciuki za kolejne medale na królewskim turnieju tańców Polskich w Wilanowie, który odbędzie się już w maju. szczegółowe informacje po prawej stronie.

popularyzację tańców polskich, kształtowanie poczucia estetyki i rozbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży tańcami polskimi, jak również wymianę doświadczeń i konsolidowanie środowisk tanecznych.

centrum kultury Wilanów zaprasza w niedzielę, 19 maja 2013 roku, o godzinie 11:45 do przedszkola przy ul. sytej 123 na poranek teatralny pt. „brzydkie kaczątko”. spektakl inspirowany jest baśnią Hansa christiana andersena o przemianie brzydkiego kaczątka w pięknego łabędzia. Przedstawienie uczy tolerancji i zwraca uwagę na problem odmienności i odrzucenia przez innych. serdecznie zapraszamy. Wstęp na przedstawienie będzie, oczywiście, wolny.

W sobotę, 11 maja 2013 roku, po godzinie 14:00 odbędą się eliminacje, ćwierćfinały i półfinały we wszystkich kategoriach i klasach oraz finały w klasach b. dzień później o godzinie 10:00 odbędzie się uroczyste rozpoczęcie turnieju, a następnie finały w kategoriach: i, iia, iiia, iVa, Va, Vi i Vii, konkurs karo do lat 30 i powyżej tego wieku, a na koniec ogłoszenie wyników i wręczenie nagród we wszystkich kategoriach i klasach oraz pokazy mistrzów. serdecznie zapraszamy na wyjątkowe święto tańca polskiego. Wstęp będzie bezpłatny.

sobota W centruM centrum kultury Wilanów zaprasza wszystkie dzieci w dniu 11 maja 2013 roku do swojej siedziby przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie na warsztaty edukacyjno–artystyczne. szczegółowe informacji można znaleźć na stronie www.kulturawilanow.pl.

króleWski turnieJ tańcóW PolskicH WilanóW 2013 centrum kultury Wilanów wraz z partnerami serdecznie zapraszają do udziału w kolejnej edycji królewskiego turnieju tańców Polskich, który odbędzie się w Wilanowie w dniach 11–12 maja 2013 roku. turniej ma na celu ochronę dziedzictwa narodowego,

Maj teraz Wilanów 13


Zdrowie declinic specjalistyczna klinika chirurgii szczękowo–twarzowej i stomatologii estetycznej Zapraszamy do miejsca, w którym piękno spotyka się z precyzją i dbałością o każdy szczegół nowo kreowanego uśmiechu. Zapraszamy do deClinic! Motywacją do stworzenia kliniki innej niż wszystkie stało się przekonanie, że światowy poziom usług stomatologicznych – za rozsądną cenę – powinien być dostępny dla każdego Pacjenta. dzięki detreminacji osób, które uwierzyły w pomysł stworzenia tak innowacyjnej placówki, możemy już dziś zaprosić wszystkich do jednej z najnowocześniejszych klinik w Warszawie.

nad Państwa zdrowiem czuwa zespół lekarzy – wybitnych specjalistów z każdej dziedziny stomatologii. to pasjonaci stale podnoszący swoje kwalifikacje. Połączenie ich wiedzy i umiejętności z zastosowaniem sprzętu najnowszej generacji pozwala osiągać nie tylko dobre wyniki w leczeniu, ale także wyjątkowe efekty estetyczne wykonywanych prac. towarzyszymy Państwu na każdym etapie leczenia, szukamy najlepszych rozwiązań, pracujemy zespołowo i nie uznajemy kompromisów. estetyka jest dla nas bardzo ważna, nie tylko jako efekt przeprowadzanych przez nas zabiegów, dlatego postaraliśmy się, aby Pacjenci postrzegali naszą klinikę jako miejsce wyjątkowo eleganckie i przyjazne. Przestronne pomieszczenia, jasne kolory, piękna grafika i spokojna muzyka umilają czas, spędzony w naszej klinice. declinic to twoje obowiązkowe miejsce na mapie Warszawy. Przyjdź i przekonaj się sam.

14 teraz Wilanów Maj

artykuł sPonsoroWany

dołożyliśmy wszelkich starań, aby Pacjenci czuli się u nas wyjątkowo – stawiamy na jakość i profesjonalizm. Pięć gabinetów wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt medyczny, mikroskop zeiss oPMi Pico, lampa do wybielania zębów beyond Polus, piaskarka abrazyjna do leczenia zębów, sala operacyjna do zabiegów chirurgicznych i zabiegów stomatologicznych, przeprowadzanych w pełnej narkozie, pracownia protetyczna z systemem cerec cad/caM, pracownia rtg i najnowocześniejszy obecnie na rynku tomograf new tom 5g, a także nowoczesna i znakomicie wyposażona sterylizatornia – to gwarancja wyjątkowej jakości i bezpieczeństwa dla naszych Pacjentów.


Wywiad

16 teraz Wilan贸w Maj


Wywiad

SzCzęśCiarz, Który zamienia paSję na penSję W przededniu Święta Pracy spotykamy się z uroczym pracoholikiem. Łukasz Jemioł, młody – bo tylko trzydziestoletni – człowiek sukcesu. Projektant uwielbiany przez gwiazdy, kobiety biznesu i zwykłe dziewczyny z prowincji, które kochają modę. Swój sukces zawdzięcza wrodzonej determinacji i pasji, którą jest jego praca. Teraz Wilanów: Łukaszu, wróciłeś właśnie z Polish Fashion Week w Łodzi. Jakie masz refleksje? Łukasz Jemioł: Jest to świetna inicjatywa, ja prezentuję tam moją nową linię łukasz Jemioł basic i ona ma tam sens. W przeciwieństwie do linii łukasz Jemioł label, którą pokazuję głównie w Warszawie, przy prasie, moich klientach i sponsorach dwa razy do roku, w łodzi obecność z linią basic jest bardzo zasadna. bo jest taka street fashion, która w tym miejscu sprawdza się genialnie. Żałuje, że nie ma tam wszystkich projektantów, tych prawdziwych polskich sław, ale też rozumiem to, bo nie ma tam zbytu na rzeczy z wyższych linii. byłem tam już ósmy raz i zawsze utwierdzam się w przekonaniu, że ta inicjatywa modowa bardzo się rozrasta i daje niebywałe możliwości projektantom. Przez trzy dni było tam trzynaście tysięcy ludzi związanych z modą. Widać, że ten fashion week żyje i tętni modą, choć nie jest to wydarzenie gwiazdorskie, pełne celebrytów i ludzi, którzy tylko chcą siebie pokazać. uważam, że jest to wydarzenie głównie dla ludzi z branży modowej. tam nawet nie trzeba robić pokazu, a wystarczy mieć swój show room i mogą otworzyć się przed projektantem duże możliwości.

łodzi. a teraz zainteresowała się mną kopenhaga. tam przyjeżdżają ludzie z całego świata, z nowego Jorku, z Mediolanu, a publikacje z tej imprezy pojawiają się wszędzie.

TW: Tak? A jakie możliwości otworzył przed Tobą Polish Fashion Week w Łodzi? Ł.J.: no, na przykład nigdy bym nie miał pokazu w lizbonie, gdyby mnie tamtejsza ekipa nie wypatrzyła w

TW: czy cieszy cię, gdy mówią, że jesteś jednym z najbardziej obiecujących młodych polskich projektantów? Ł.J.: czy młodych i obiecujących?

TW: czy ciebie w polskim świecie mody, w tym modowym biznesie, coś zaskakuje? Ł.J.: Wydaje mi się, że z roku na rok jestem bardziej zaskoczony, choćby tym, jak wiele osób ceni i kupuje polskie marki, produkty designerskie. zaskoczeniem jest dla mnie, jak widzę ludzi na ulicy w mojej linii basic. zaskakuje mnie, że coraz bardziej polscy projektanci nie poprzestają już na byciu tylko artystami i projektantami, ale również stają się biznesmenami. kiedy zaczynałem dziesięć lat temu, to wszystko wyglądało zupełnie inaczej. TW: No właśnie, możesz powiedzieć, że jesteś na rynku aż, czy tylko siedem lat? Ł.J.: no, tak. dziesięć lat temu rozpocząłem studia, a pierwszą kolekcję pokazałem w 2005 roku i od tego czasu mam wrażenie, że wykonałem mnóstwo pracy, prezentując wiele moich kolekcji. oczywiście, wiem, że jestem jeszcze na początku mojej drogi, aczkolwiek myślę, że moja marka bardzo się rozwinęła w ciągu tych zaledwie siedmiu lat. Więc jestem i aż, i tylko.

Maj teraz Wilanów 17


Wywiad TW: No, odniosłeś sukces w wieku zaledwie... Ilu lat? Przyznaj się szczerze. Ł.J.: tak szczerze mówiąc, mam 30 lat. rzeczywiście mogę powiedzieć, że już cieszę się sukcesem, a to dlatego, że wpadłem na pomysł, by nie zamykać się tylko na projektowanie rzeczy bardzo wyjątkowych, takich tylko dla gwiazd, dla celebrytów. Wpadłem na pomysł, żeby zrobić coś, co będą nosili też zwykli ludzie i cały czas. skutkiem tego jest nie tylko sukces, ale, oczywiście, i to, że mam podwójną ilość pracy. Większość projektantów robi dwa, bądź jeden projekt w roku, a ja robię ich cztery. Pokazuję dwa razy kolekcję z linii łukasz Jemioł label i dwa razy linię basic. i naprawdę to wszystko nakręca mój sukces, ale również powoduje, że mam ogromną ilość pracy. W zasadzie ciągle pracuję.

Ł.J.: no, właśnie przyznam szczerze, że nie. choć byłem niepokornym dzieckiem, zawsze świetnie się uczyłem. na studiach nawet miałem stypendium dla najlepszych uczniów. bo ja już tak mam, że jak coś robię, to „na sto procent”. i tak myślę, że swój sukces zawdzięczam totalnej determinacji.

TW: Tak zostałeś wychowany, czy taki się urodziłeś? Ł.J.: nie zastanawiałem się nigdy nad tym. Pewnie za młodu, w domu czymś nasiąkła moja skorupka, aczkolwiek nikt w mojej rodzinie nie był nigdy związany z projektowaniem, a moja siostra jest prawnikiem. ale rzeczywiście chyba sam się tak nakręcam do pracy i do wszystkiego, co robię. dość wcześnie wpadłem na pomysł na swój biznes i ścieżkę kariery. intuicyjnie wiedziaTW: Teraz rozumiem, dlaczego mówi się o Tobie, łem, że nie mogę poprzestać na byciu projektantem, że że jesteś tytanem pracy. Jak również to, że odnio- muszę być biznesmenem i jeszcze marketingowcem w słeś sukces w tak młodym wieku. czy możesz po- jednym. wiedzieć, że jesteś tak bardzo zdyscyplinowany i świadomy swojego celu, czy raczej, że masz w so- TW: Jesteś z Warszawy? bie taki wewnętrzny imperatyw do działania? czy Ł.J.: nie. urodziłem się w radomiu, studiowałem w łopodążasz ścieżką przemyślaną, zaplanowaną, czy dzi, a pracuję w Warszawie. raczej dzieje się to przypadkowo? Ł.J.: rzeczywiście, jestem bardzo zdyscyplinowany i już TW: Mieszkasz tu także, prawda? Podobno robisz dziesięć lat temu, gdy zacząłem studia, zaczęła mi się kry- swoje nowe mieszkanie? Twoje klientki, które stalizować wizja mojej przyszłości, którą chciałem spełnić. mnie wysłały po wywiad do ciebie, kazały zapyWszystko to było w mojej głowie odkąd zdecydowałem, tać, gdzie uwiłeś sobie to wymarzone gniazdko? że chcę projektować. bardzo wcześnie miałem pomysł na czy w ich okolicy w Wilanowie, Konstancinie, w siebie i swoja karierę. a dziś po prostu realizuję ten poPowsinie, czy na Zawadach, bo chciałyby nie mumysł. ale też naprawdę bardzo dużo pracuję, więc to sieć jeździć do Twojego atelier aż na Plac Dąwszystko, co osiągam, nie jest przypadkowe. browskiego do Spacu, tylko mieć cię gdzieś pod ręką – na przykład w Miasteczku Wilanów. TW: Podobno nie śpisz po nocach, tylko pracuŁ.J.: Moje atelier jest na Placu dąbrowskiego i tu niedalejesz. ko urządzam sobie mieszkanie. Jestem jeszcze na tyle Ł.J.: to dlatego, że jestem nocnym markiem. uwielbiam młody, że mam potrzebę mieszkać w ścisłym centrum i, pracować po nocy. ale też jestem pracoholikiem. Wiem, ponieważ kocham chodzić, tak się zorganizowałem, by wiem, wszyscy mi to mówią. Już na studiach byłem total- wszędzie mieć blisko. ale moje klientki nie muszą przenym pracoholikiem. cież przyjeżdżać z konstancina aż na Plac dąbrowskiego, bo mam sklepy w galerii Mokotów i w loveconcept na TW: Masz na myśli „kujonem”? ulicy noakowskiego. a na mieszkanie za miastem myślę, Ł.J.: nie, studia asP nie wymagały nauki na pamięć. cho- że mam jeszcze czas, choć nie mogę powiedzieć, bym dzi mi o to, że studiowałem na studiach dziennych i już nie lubił w weekendy wyjeżdżać na wieś, czy nawet pod wtedy pracowałem bardzo dużo w firmach odzieżowych, tężnie do konstancina. a nawet zdobywałem nagrody. gdy pracowałem w łódzkiej firmie Modest, dostałem nagrodę doskonałość twoje- TW: No, właśnie jedna z Nich widziała cię tam w go stylu za pewien projekt. ostatni weekend i myślała, że może tam mieszkasz. chciała zapytać, ale nie śmiała... TW: I co? Kosztem zaangażowania w pracę zawa- Ł.J.: tak, byłem na spacerze pod tężniami. bo mimo telałeś egzaminy? go, że bardzo dużo pracuję, potrafię oderwać się do pra-

18 teraz Wilanów Maj


Wywiad

cy i wyjechać za miasto. doceniam przyrodę i czas wolny, ale przyznaję, że zawsze go odpracowuję, bo, jeśli tego nie zrobię, mam poczucie winy. ale wracając do pytania moich klientek, to przecież mogą też kupić moje ubrania w internecie na www.mostrami.pl lub www.shopstory.pl, jeśli nie chce im się z pięknych podwarszawskich dzielnic dojeżdżać do centrum.

Ł.J.: oj, to jest totalnie inna drapieżność, z inną estetyką. Moje klientki cenią minimalizm. Moje projekty są stylowe, kobiece, ale minimalistycznie i z zupełnie innym pazurem.

TW: Ale – tak jak cavalli – lubisz bawić się ingerencją w tkaninę, lubisz też złoto, prawda? Ty dziś stosujesz sztuczny kurz na tkaninach, on kiedyś stosował printy zwierzęce, imitujące prawdziwe skóry zwierząt. TW: A jak byś zdefiniował tę swoją klientkę? Ł.J.: to zdecydowanie kobieta bardzo świadoma siebie, bar- Ł.J.: tak, kocham złoto, kocham łączyć różne tkaniny, ale dzo pewna własnych potrzeb, o zdecydowanym guście i sty- nawet, jeśli wybieram bardzo bogatą tkaninę, to moja forlu, tak modowym, jak i życiowym. i choć są one w różnym ma jest prosta. ograniczam się do cięć, które podkreślają wieku, to mają ten swój styl bardzo konkretnie określony. lu- sylwetkę kobiety, ale formy są proste, minimalistyczne. Moje klientki są ubrane, a nie przebrane. czują się wygodbią bawić się modą, mieszać ją. Widać taką kobietę na ulicy. nie w moich ubraniach. Mogą łączyć elementy wieczorowe z linią basic, bo nie lubią garniturków. u mnie ich nie TW: Jest bardziej kobieca, czy neutralna? Ł.J.: to jest kobieta stawiająca na swoją osobowość i sek- znajdą. Moje klientki lubią czuć się na luzie, nawet gdy muszą być eleganckie. sualność, ale taką seksualność nie pokazującą wprost wszystkiego. TW: A co dla ciebie jest najważniejsze w przygotowywaniu linii Łukasz Jemioł Label i Basic? JaTW: A w porównaniu do kobiety Roberto kość, wygoda, czy oryginalność? I co cię inspiruje? cavalliego?

Maj teraz Wilanów 19


Wywiad Ł.J.: zawsze inspirują mnie ludzie, sztuka, tkaniny, podróże, design i moje klientki, oczywiście. a jeśli chodzi o to, na co kładę nacisk, to zaczątkiem do każdej mojej kolekcji jest jakość wspaniałych tkanin. Wygoda jest również ogromnie ważna dla mnie i moje klientki bardzo to cenią, zarówno w linii label, jak i w basic. Wszystko musi być miękkie, przyjazne dla skóry. kroje moich kolekcji przełamują sportową elegancję jakąś nonszalancją. Wygoda jest wpisana w obydwie linie.

zaprosiłbym do współpracy Jennifer lopez, ją zostawiam dla roberto cavalliego. chociaż z drugiej strony... Może byłoby to wyzwanie?

TW: A podziwiasz innych projektantów? Ł.J.: no, muszę przyznać, że nie kocham karla lagerfelda. uważam, że nie robi nic nadzwyczajnego. oczywiście, wskrzesił markę chanel, ale to takie „staropiernikowe” rzeczy. no chyba, żeby połączyć jego żakiet z dobrymi jeansami. Może byłaby to fajna fuzja... za to bardzo podoba TW: Wolisz projektować dla kobiet, czy dla męmi się to, co robi Heider ackermann, dries Van noten, żczyzn? alber elbaz z lanvin, tacy projektanci niszowi. Marc Jacobs, Ł.J.: zdecydowanie dla kobiet. 80% moich projektów jest fajny, ale bardziej od jego kolekcji podoba mi się jego stworzyłem dla kobiet. W tych projektach można sobie na osobowość, choć zastanawiam się, jak on to robi, że jest więcej pozwolić. Można popuścić wodze wyobraźni, my- taki zadbany. kiedy ma czas na siłownię i doprowadzenie śląc o kobiecie, ale i faceci przychodzą do mnie po ubrania, się do takiej urodowej perfekcji? Ja, jak wracam do domu, więc projektuję również dla nich. bo jestem projektantem to natychmiast padam. kompleksowym. Przyjdziesz do mnie i wyjdziesz ze wszystkim, oczywiście, w duchu mojej marki. kupisz tuniki, TW: Bo on wstaje co dzień o 4:30 i idzie do domokoszule, t–shirty, spodnie, a nawet kożuchy. wej siłowni. O 7:30 pije kawę i o 8:00 jest już gotowy do pracy. czytałam ostatnio wywiad z nim... TW: A kiedy poczujesz, że jesteś już zawodowo Ł.J.: Ja bym nie wstał o 4:30, bo chodzę spać o 2. Przespełniony? Jak zaprojektujesz dla KOGOŚ lub jak cież jestem „nocnym markiem”. ale i tak wstaję o 9:00 i otworzysz sklep GDZIEŚ? zasuwam na najwyższych obrotach. teraz szykuję dwa poŁ.J.: Projektanci chyba nigdy nie spoczywają na laurach. kazy: jeden bardzo kameralny w łazienkach 23 maja, na nawet jak zaprojektują dla wymarzonej klientki, albo gdy którym przedstawię kolekcję główną, a nieco później pootworzą butik w najbardziej prestiżowym miejscu. Myślę, kaz główny dla szerszej publiczności. i jeszcze przygotowuże w moim przypadku też tak będzie. Już dziś ubierają się ję bardzo fajny projekt z Warner bros, więc naprawdę nie u mnie znane osobowości, a zapotrzebowanie na moje mam czasu na siłownię i wszystkie rytuały pielęgnacyjne. ubrania jest nie tylko w Warszawie. są sklepy z moimi na szczęście dla mnie, mam jednak w sobie tyle dyscypliubraniami w krakowie, Wrocławiu, a nawet w skarżysku– ny, by zmobilizować się przynajmniej do biegania. kamiennej. Moje kolekcje doceniane są również na świecie. zdarza się, że przychodzą do mnie klientki, które TW: A Święto Pracy uczcisz wolną majówką, pełwróciły z podróży na przykład po usa, i opowiadają, jak ną relaksu? zostały dosłownie rozebrane z moich rzeczy przez swoje Ł.J.: nie do końca. Może tylko krótkim wypadem nad koleżanki tam mieszkające. dlatego próbuje wyjść naprze- morze, ale też tylko, by doładować baterie do ciężkiej praciw potrzebom rynku, moim klientkom aktualnym i poten- cy. Ja chyba żyję, by pracować (śmiech). cjalnym. Moje ego już dziś jest zaspokojone, ale to nie znaczy, że zacznę odcinać kupony. Przecież ja uwielbiam TW: To nie zabieram ci więcej czasu, bo później robić to, co robię. każdego dnia powtarzam sobie, że będziesz miał poczucie winy, a ja tym bardziej. szczęściarz ze mnie, bo zamieniam pasję na pensję. www.facebook.com/LukaszJemiol TW: I nie masz ambicji, by ubierać jakąś mega Atelier Łukasz Jemioł / Concept Store Space gwiazdę z czerwonego dywanu? Plac Dąbrowskiego 8, Warszawa Ł.J.: dla mnie każda moja klientka jest gwiazdą, ale gdybym mógł poprosić jakąś wielką aktorkę, by została twarzą Wywiad przeprowadziła: Dorota Wójtowicz-Wielgopolan moich kolekcji, byłaby to albo tilda swift, albo cate blanFoto: Radosław Nawrocki chett, takie kobiety niedosłowne, nieoczywiste. raczej nie

20 teraz Wilanów Maj


Wywiad

Maj teraz Wilan贸w 21


Małgorzata Wróblewska

świat na językach

Noc Muzeów pod patronatem Europejskiej Rady Europy to wydarzenie, które nie zna granic. W wielu państwach europejskich, w tysiącach muzeów, w ten sam weekend, od 17 do 19 maja 2013 roku, otwiera się przed nami unikalna możliwość doświadczenia dziedzictwa kultury. Muzea udostępniają swoje zbiory bezpłatnie i przygotowują wiele nietypowych atrakcji, które nie są dostępne na co dzień. W Londynie już nie tylko zwiedzamy muzea w nocy, ale możemy w nich nawet przenocować.

noc w m

ta, młodsza siostra królowej elżbiety, a także uwielbiana lady diana. z pomieszczeń w pałacu korzysta też regularnie książę Harry, który po ślubie swojego brata Williama przeprowadził się do nowego apartamentu z wcześniejszej rezydencji Clarence House. Właśnie w Pałacu Kensington podczas tegorocznej edycji Nocy Muzeów odbędzie się nocne zdarza się, że, proponując dzieciom wizytę w przyjęcie dla dzieci, a to miejsce gwarantuje, że wszyscy goście będą czuć się jak członmuzeum, spotykamy się z ich niechęcią i niezado- kowie królewskiego rodu. woleniem. są, niestety, jeszcze takie muzea, które inną atrakcją typu „pidżama party” dla dzieci organizuje biblioteka Uniwersytetu w Manstraszą pustkami i gdzie można spotkać tylko znuchester. tematem przewodnim jest brytyjski serial wszechczasów – „doctor Who”. dzone wycieczki szkolne. najmłodsi nie chcą w dzieci zaczynają wieczór od oglądania dwóch epizodów, a następnie przygotowują taki sposób spędzać wolnego czasu, często więc własną gazetkę o rzeczach niemożliwych i próbują rozwiązać zagadkę statku. ta z posłyszymy od nich wymówkę „ale przecież ja tam zoru zwykła budka policyjna to w rzeczywistości statek kosmiczny i wehikuł czasu, któzasnę”. W normalnej sytuacji być może dalibyśmy ry posiada duszę i serce, uważa się za kobietę i komunikuje się telepatycznie ze swoim się namówić na zmianę planów, ale w Noc Muzewłaścicielem. zaów odpowiadamy „tylko weź swoją pidżamę” i z chwycone wydauśmiechem zabieramy nasze pociechy na „slerzeniem dzieci epover” (przyp. red. nocleg) do Pałacu Kensington przychodzą do biw londynie lub do biblioteki The John Rylands blioteki – przebraUniversity Library w Manchester. ne za swojego obecnie Pałac Kensington to najbardziej popularulubionego bohany królewski apartamentowiec, w którym miesztera serialu – i mają kają członkowie rodziny królewskiej, możliwość wygranieposiadający osobnych rezydencji. największy nia wielu nagród w apartament jest rezydencją książąt cambridge: konkursach. zmęksięcia Williama i jego żony – księżnej kate Midczone po kilku godleton. Mieszkanie liczy dwadzieścia pokoi i zostadzinach aktywnej ło gruntownie odnowione w poprzednim roku. Wcześniej mieszkała w nim księżniczka Małgorza- 22 teraz Wilanów Maj


świat na językach

muzeum

zabawy, nocują w zabytkowej czytelni, a nad ranem czeka na nie piknik śniadaniowy w bibliotecznej kawiarni. W przypadku obu atrakcji warto wcześniej zarezerwować miejsca. niestety, liczba zwiedzających jest bardzo ograniczona, a liczba dorosłych osób nie może przekroczyć liczby dzieci. alternatywą dla osób dorosłych jest więc nocne przyjęcie w Hampton Court Palace na południowo–zachodnim krańcu londynu. to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, kiedy możemy zwiedzić królewską rezydencję tudorów w zupełnie inny sposób. Wieczór rozpoczyna się uroczystą kolacją i kończy królewskim śniadaniem. nocne zwiedzane zapewnia poznanie wielu sekretów królewskich sypialni Henryka Viii. ekipa muzeum towarzyszy zwiedzającym całą noc, dzieląc się swoją wiedzą i opowiadając pałacowe historie. czy uda nam się zasnąć? Muzeum przygotowuje materace w historycznej piwnicy, natomiast o ciepłe śpiwory i ubrania każdy gość musi zaroszczyć się samemu. te przykładowe atrakcje nocy Muzeów w londynie to tylko namiastka tego, co można zobaczyć w ten majowy weekend. czy to w londynie, Paryżu, czy Warszawie, każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. W końcu to jedyna taka noc w roku, więc warto ją dobrze zaplanować. Życzymy wszystkim dobrej nocy! Małgorzata Wróblewska m.wroblewska@thepalms.edu.pl

Maj teraz Wilanów 23


Uroda

artykuł sPonsoroWany

naturalnie Piękna skóra, MnieJ zMarszczek… oczyWiŚcie, ta Wiosna naleŻy do nas! Za oknem wiosna, ta najprawdziwsza, długo oczekiwana. Większość z nas doznała ukojenia. Wreszcie nadeszła, chociaż nie było to wcale tak oczywiste w tym roku. Teraz chcemy pięknieć, czarować wyglądem, przyciągać spojrzenia. Jeśli słowo wiosna kojarzy się nieodzownie, po dokładnych oględzinach w lustrze, ze słowem „kolejna”, i jeśli wywołuje bliżej nieokreślony żal za tym, co minione, to sygnał, że pora zacząć działać. 24 teraz Wilanów Maj

na początek konsultacja. Możemy dowiedzieć się, jak dermatolog lub kosmetolog nas widzą i czy nasza – często nazbyt surowa – ocena wyglądu jest prawdziwa. dermatolog po zebraniu wywiadu medycznego, cierpliwym wysłuchaniu tego, co chcielibyśmy poprawić i wreszcie tego, co sam uzna za odpowiednie do wykonania w pierwszej kolejności, pomoże ustalić plan działania. rodzaj zabiegu lub seria zabiegów stanowić będzie program działań, mających na celu poprawę wyglądu i – nie oszukujmy się – jakże istotną poprawę w zakresie samooceny i akceptacji własnego wyglądu, poczucia atrakcyjności i dobrego samopoczucia. zabiegi tak zwanej dermatologii estetycznej możemy podzielić na dwie grupy: zabiegi korygujące i zabiegi poprawiające ogólną kondycję skóry. W grupie zabiegów korygujących dominują zabiegi natychmiastowo usuwające zmarszczki, polegające na podawaniu kwasu hialuronowego (w skrócie Ha od ang. Hyaluronic acid) i toksyny botulinowej (w skrócie botuliny). obie metody opierają się na wstrzykiwaniu do skóry Ha lub botuliny. ta ostatnia podawana jest czasem bezpośrednio do mięśnia np. mięśnia marszczącego brew. kwas hialuronowy jest naturalnym budulcem skóry, substancją wiążącą wodę w skórze właściwej, obok kolagenu jej niezbędnym składnikiem. uzyskiwany syntetycznie i poddany pewnej obróbce chemicznej potrafi utrzymywać się w skórze miesiącami. tego rodzaju korektę stosujemy z powodzeniem w usuwaniu większości zmarszczek, wypełnianiu okolic z wiekiem „deficytowych”, takich jak: skronie, policzki, kości jarzmowe, ale także do bruzd nosowo– wargowych, tak zwanej linii marionetek, czyli opadających kącików ust, a także usuwania zmarszczek konturu ust lub korekty ich samych!


Uroda spektakularne efekty uzyskujemy w okolicach oczu – zarówno kurzych łapek, jak i doliny łez. zabiegi są przeprowadzane po zastosowaniu znieczulającego kremu. Poprawa wyglądu (im młodsza osoba, tym bardziej spektakularna) widoczna jest zawsze i natychmiast po zakończeniu zabiegu. Podobnie rzecz ma się z botuliną, podanie kilku kropel w okolicę tak zwanych kurzych łapek, zmarszczek czoła i innych, powoduje unieruchomienie mięśni (poprzez czasowe zablokowanie połączeń z nerwami) i usunięcie zmarszczek mimicznych na dobre kilka miesięcy. zabiegi Ha i botuliny można łączyć i robimy to z powodzeniem w wielu obszarach, gdyż doskonale uzupełniają one swe działanie. zabiegi poprawiające ogólną kondycję skóry obejmują bardzo szerokie spektrum działań, zmierzających do uzyskania wyższej zawartości budulca skóry w skórze, czyli zagęszczania włókien i innych składników macierzy. na ich liście znajdą się zarówno zabiegi z użyciem igły – mezoterapia (wielokrotne nakłucia w celu podania do skóry mieszanek witaminowych, Ha, peptydów i innych), jak i rozmaitych źródeł energii (podczerwień, fale radiowe, światło widzialne, wiązki laserowe), które mają na celu wywołanie kontrolowanego uszkodzenia, a następnie gojenia w skórze, powodującego jej optyczne odmłodzenie. efekty tych zabiegów nie są natychmiastowe, jak w przypadku ostrzykiwania Ha, czy botuliną. W moim odczuciu najważniejszym w planie poprawy wyglądu zawsze był, jest i będzie umiar i tzw. zdrowy rozsądek, czym na co dzień obok doświadczenia lekarskiego służę pacjentom. Dr n. med. Urszula Kozłowska Specjalista dermatolog

Zapraszamy Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris ul. Kosiarzy 37 Rezerwacja telefoniczna: (22) 651 82 93 lub 692 036 920 www.DrIrenaEris.com/Instytut

Maj teraz Wilanów 25


Uroda

NaJlEPsZE ZabiEgi PrZ kształtoWanie sylWetki

artykuł sPonsoroWany

to, jak wyglądasz w bikini, zależy od twoich kształtów i wcale nie chodzi o to, by mieć rozmiar 0. kobiece krągłości wspaniale prezentują się na plaży, pod warunkiem, że skóra jest jędrna i napięta, wcięcie w talii widoczne, pośladki uniesione, a brzuch płaski. zakochasz się w efektach zabiegów wykonywanych nowoczesnymi urządzeniami: endermologia w połączeniu z falami radiowymi robią furorę od kilku lat tak w Polsce jak i np. wśród gwiazd Hollywood (np. zabieg VelasHaPe wyszczuplający brzuch i modelujący talię). dzięki najnowszym technologiom w kosmetologii możliwe jest także całkowite (!) pozbycie się cellulitu: od tego niewielkiego, aż po jego zaawansowane, uporczywe stadia (wypróbuj: najskuteczniejsza terapia łączona – modelowanie body MiX + liPosHock na cellulit).

Wskazówka: pamiętaj, że nie liczy się rozmiar twojego bikini, a proporcje i kuszące zaokrąglenia twojego ciała!

zdroWe stoPy

HybrydoWy Manicure i Pedicure

ładne stopy to latem podstawa, ale w wypadku wielu szpecących defektów nie chodzi wyłącznie o estetykę – ból związany z wrastaniem paznokcia, jego mechanicznym uszkodzeniem, odciskami czy modzelami bywa nieznośny. Wizyta u podologa zlikwiduje te dolegliwości, a w razie potrzeby specjalista przeprowadzi też rekonstrukcję paznokcia lub jego wyrównanie dzięki żelowi na naturalne paznokcie, by twoje zadbane stopy mogły wyglądać pięknie w letnich sandałkach, czy na seksownych koturnach.

Postaw na trwałość! Jeśli nie chcesz codziennie walczyć z odpryskami lakieru, zamiast tego ciesząc się żywym, letnim kolorem oraz blaskiem przez dwa tygodnie, wybierz Hybrydo We MaloWanie Paznokci na dobrze wykonany manicure lub pedicure (latem najlepiej jedno i drugie). W tym roku musisz mieć paznokcie w najmodniejszym kolorze fluo albo owocowym. Wybierz odcień mięty, arbuzowy lub soczystą limonkę.

oboWiązkoWa dePilacJa Plaża, bikini, letnie sukienki, czy szorty wymagają idealnie gładkiego ciała. dePilacJa laseroWa da trwały efekt, ale wymaga wykonania serii kilku zabiegów, musisz więc pomyśleć o tym odpowiednio wcześnie. na ostatnią chwilę zostawić możesz za to dePilacJę WoskieM lub Pastą cukroWą. ta druga jest metodą najdelikatniejszą, odpowiednią nawet dla osób o pękających naczynkach, gdyż pasta nie wymaga podgrzewania, ma temperaturę ciała. 26 teraz Wilanów Maj


Uroda

ZEd wakaCJaMi Włosy lateM trendy w strzyżeniu są zmienne, jeśli jednak chodzi o modne kolory włosów, od kilku lat nic się tu nie zmienia: stawiamy na naturalne odcienie, dodając do nich jedynie subtelne słoneczne refleksy. najważniejszy jest jednak zdrowy wygląd i blask – uwaga – prostych włosów. uzyskać ten efekt na farbowanych lub naturalnych włosach pomogą

nienaganny WizaŻ oka

Jeśli czujesz się nieswojo bez makijażu lub masz jasną oprawę oczu, możesz skusić się przed latem na MakiJaŻ PerManentny. trwała kreska na powiece doda oku blasku i wyrazistości, nie zmyje się, ani nie zetrze. Połącz makijaż permanentny z Henną brWi i rzęs, by tuż po obudzeniu wyglądać świeżo i promiennie. Jeśli wolisz bardziej spektakularny efekt, przedłuż i zagęść rzęsy (sprawdź bestseller XtreMe zabie gi głę boko re gene- lasHes). są wodoodporne i, w przeru Jące Wło sy, np. z serii ciwieństwie do tuszów do rzęs, nie kerabond, które jednocze- podrażniają oczu. zaoszczędzisz czas śnie wygładzają i odżywiają i będziesz wyglądać nienagannie przez dzięki zastosowaniu sauny dla cały dzień: i w biurze, i na plaży. włosów.

oPalanie natryskoWe

Wskazówka: sekret pięknej opalenizny? Peeling przed i nawilżanie po.

zapomnij o niszczącym skórę solarium, nierównomiernym opalaniu drogeryjnymi środkami, czy pozostawiającym plamy na skórze opalaniu natryskowym starej generacji. specjalny peeling oraz wysokiej jakości płyn do opalania natryskowego zapewnią równomierną opaleniznę o naturalnym, dobranym precyzyjnie do twojej karnacji odcieniu. Polecamy: oPalanie natryskoWe sun FX z peelingiem w n o w y m o d c i e n i u c a r i b b e a n chocolate. z tej metody korzystają wizażyści magazynów modowo-urodowych, przygotowując na przykład egzotyczne sesje gwiazd. Must have przed wyjściem na plażę!

Maj teraz Wilanów 27


Ogłoszenia

KIM artykuły spożywcze pieczywo prosto z pieca produkty bio, świeże warzywa i owoce garmażeria i dania gotowe żywność dla dzieci karma dla zwierząt, środki czystości Miasteczko Wilanów: Al. Wilanowska 9 i ul. Sarmacka 20 Codziennie otwarte od 700 do 2230 Dwa nowe sklepy: ul. Chodkiewicza 8 lok. 8 (Serenata Mokotów) i ul. Przejazd 6 lok. 7 (Marina Mokotów) Nowy sklep i adres: ul. Lanciego 16

Zapraszamy! Dołącz do nas!

facebook.com/DelikatesyOrganic 28 teraz Wilanów Maj

DoraDztwo poDatKowe jerzy DąbrowSKi

-BIURO RACHUNKOWE -DORADZTWO PODATKOWE -PEłNY ZAKREs UsłUg EKONOmICZNYCH WilAnóW - Wiktorii Wiedeńskiej 7/7 501 127 199, 602 269 482 email: jmdabrowscy@poczta.onet.pl


Nasze dziecko istotną kwestią – szczególnie dla młodej mamy podczas codziennej pielęgnacji malucha – jest odpowiednia organizacja przestrzeni. charakter nadadzą wnętrzu, oczywiście, kolory. stanowią one nie tylko oprawę pokoju, ale decydują też o tym, jak dziecko będzie czuć się w tym pomieszczeniu. barwy we wnętrzu, w którym odpoczywa niemowlę, powinny tworzyć klimat spokoju i wyciszenia. kolory wyraźne i jaskrawe zarezerwowane są na czas zabawy. Można wprowadzać je w pokojach

Jak mądrze urządzić pokój dziecięcy Urządzenie wymarzonego wnętrza dziecięcego jest nie lada wyzwaniem. Pokój dziecięcy spełnia bardzo wiele funkcji, których przybywa z biegiem lat. Jest zarazem sypialnią, bawialnią, pokojem do nauki, jak i miejscem przyjmowania gości. Aranżując wnętrze dla dziecka, powinno się pamiętać, że prawdopodobnie będzie to najbardziej dynamicznie zmieniające się pomieszczenie w całym domu. Dzieci rosną bardzo szybko, a wraz z rozwojem zmieniają się ich potrzeby i zainteresowania. Dlatego dobrze jest przewidzieć nadchodzące zmiany na samym początku i zaprojektować pokój tak, aby „rósł” razem z dzieckiem. Warto stworzyć neutralną podstawę – odpowiednie meble i dekorację ścian – aby móc później, w miarę upływu czasu, wymieniać dodatki. idealną bazą są solidne meble o klasycznej linii i „spokojne” ściany. W pokoju z czasem pojawi się mnóstwo kolorowych zabawek, które wprowadzą mnóstwo motywów i barw. Planując rozmieszczenie mebli, pamiętajmy o zasadach ergonomii.

starszych dzieci i tych pomieszczeniach, w których najmłodsi bawią się i uczą nowych umiejętności. niezwykle istotne jest także oświetlenie, które – właściwie dobrane – wzmocni działanie kolorystyki. Musi ono łączyć funkcjonalność z estetyką – jest przecież nie tylko ozdobą. Podstawą jest światło górne, które rozjaśni całe wnętrze podczas zabawy. Warto je uzupełnić o dodatkowe punkty świetlne – np. kinkiety. z kolei lampka nocna zapewni mamie delikatne światło podczas wieczornego i nocnego karmienia, a starszym dzieciom pozwoli spokojnie zasypiać. dodatki to element wyposażenia pokoju dziecięcego, przy którego wyborze można zaszaleć. Mama, która rozważnie wybierze meble i kolory do pokoju swojego maleństwa, będzie mogła wymieniać dodatki, w miarę jak dziecko będzie rosło. do wyboru jest bardzo dużo akcesoriów – począwszy od zasłon lub rolet, poprzez dywany, pościel, narzuty i poduszki ozdobne, obrazki na ścianę, a skończywszy na maskotkach i innych drobnych dekoracjach. tu po raz kolejny liczy się jakość – jak chociażby najlepsze gatunkowo tkaniny bawełnianie – a także dobre wzornictwo, które nada finalny szlif wnętrzu dziecięcego królestwa. Studio Caramella

Maj teraz Wilanów 29


PrZygOtOwaNiE dO badań diagNOstyCZNyCH

Zdrowie

Postawienie rzetelnej diagnozy przez lekarza, a co za tym idzie podjęcie właściwej decyzji dotyczącej leczenia, opiera się między innymi na podstawie wiarygodnego wyniku badań diagnostycznych oraz laboratoryjnych. Oznacza to, że właściwe przygotowanie się pacjenta do badań odgrywa kluczową rolę w procesie leczenia. Dlatego też, specjalnie dla Państwa, przygotowałam wskazówki na temat optymalnego sposobu przygotowania się do wybranych badań.

powinien być świeży. W przypadku posiewu w kierunku campylobacter, jeśli nie jest możliwe natychmiastowe przysłanie kału do laboratorium, zaleca się przysłanie próbki w tak zwanej wymazówce. Uwaga: Kał nie jest materiałem diagnostycznym do badania obecności owsików. Do badania w tym kierunku należy pobrać wycier z odbytu przy pomocy zestawu zakupionego w aptece.

Przygotowanie do badania krwi osoba udająca się na badanie krwi musi być na czczo, najlepiej 12 godzin po ostatnim posiłku. spożycie posiłku przed badaniem może zafałszować wyniki badania. są jednak badania, do których nie trzeba być na czczo. należą do nich m. in.: poziom hormonów (poza prolaktyną), czynniki zakaźne, hemoglobina glikowana, markery nowotworowe, aso, immunoglobuliny, crP, grupa krwi oraz antygeny. Przygo towanie do badania poziomu cukru na czczo i po obciążeniu (tzw. „krzywa cukro wa”) na pobranie krwi należy zgłosić się rano na czczo. Jeżeli lekarz zaleci jako obciążenie posiłek, należy przynieść ze sobą produkty kalorycznie zbliżone do typowego śniadania. Po pierwszym pobraniu krwi należy wypić w ciągu 5 minut roztwór glukozy (50 g lub 75 g), albo zjeść posiłek (zależnie od zlecenia lekarskiego). kolejne pobranie krwi na cukier – w zależności od zlecenia lekarza – zostanie wykonane po godzinie i/lub po dwóch godzinach. Podczas trwania całego badania (pomiędzy kolejnymi pobraniami krwi) nie wolno już nic jeść, ani pić. dla wiarygodności badania, w czasie jego trwania nie wolno wykonywać żadnego wysiłku fizycznego. Przygotowanie do badania ogólnego moczu Mocz należy pobrać po nocy z pierwszej porannej zbiórki, po przerwie nocnej (po co najmniej czterech godzinach od ostatniej mikcji), po porannej toalecie narządów moczowo–płciowych. Mocz powinien pochodzić z tzw. „środkowego strumienia”, co oznacza, że należy oddać pierwszą porcję moczu do toalety, kolejne 100–120ml oddać do pojemnika, a resztę do toalety. Pobrany materiał powinien być dostarczony do gabinetu zabiegowego w ciągu maksymalnie dwóch godzin, o ile jest przechowywany w chłodnym miejscu. badanie nie powinno być wykonywane w okresie miesiączkowania oraz w pierwszych trzech dniach po zakończeniu miesiączki. Pobrana próbka moczu powinna zostać dostarczona do przychodni w jak najkrótszym czasie od pobrania. W sytuacji, kiedy mocz musi być przechowywany, powinien być trzymany w temperaturze około +4°c, gdyż taka temperatura chroni przed nadmiernym namnażaniem się bakterii, które mogą znajdować się w moczu. Mocz przetrzymywany w temperaturze pokojowej już po kilku godzinach nie nadaje się do oceny. Pobieranie kału na badania mikrobiologiczne i analityczne najlepiej pobrać próbki kału z kilku miejsc, szczególnie tych, które zawierają krew, śluz lub ropę. Pojemnik należy wypełnić materiałem w ilości odpowiadającej wielkości orzecha laskowego. Materiał do badania obecności lamblii

30 teraz Wilanów Maj

Pobieranie wymazu z gardła i innych narządów lub okolic ciała Wymazy z gardła najlepiej pobierać w godzinach porannych – przed przyjęciem pokarmów lub płynów, celem uniknięcia spłukiwania bakterii bytujących na powierzchni migdałków i/lub błonie śluzowej gardła. Przed pobraniem wymazu nie należy myć zębów, ponieważ pasty do zębów zawierają substancje antybakteryjne. Jeśli warunki te nie mogą być spełnione, najlepiej pobrać wymaz przynajmniej 3–4 godziny po ostatnim posiłku lub ostatnim myciu zębów. Przed pobieraniem wymazu z innych narządów nie należy myć tych okolic na co najmniej godzinę przed badaniem. W przypadku wymazów z cewki moczowej pacjent nie może oddawać moczu przynajmniej jedną godzinę przed pobraniem wymazu. Przygotowanie do badania usg jamy brzusznej największą przeszkodą w prawidłowej ocenie narządów jamy brzusznej jest zaleganie treści pokarmowej i gazów w żołądku, dwunastnicy i jelitach. aby wyeliminować te przeszkody, badanie musimy wykonywać na czczo. Pacjent nie może ani nic jeść, ani pić co najmniej przez pięć godzin przed badaniem, natomiast nie żuć gumy i nie palić papierosów przez co najmniej dwie godziny. Pacjenci przyjmujący leki powinni je nadal przyjmować, popijając małą ilością wody, jednak nie później niż godzinę przed rozpoczęciem diagnostyki. Pacjenci z tendencją do wzdęć powinni zachować lekkostrawną dietę już dwa dni przed badaniem i trzy razy dziennie przyjmować po dwie kapsułki jednego z leków zmniejszających ilość gazów w jelitach (np. espumisan). Przygotowanie do badania usg układu moczowego ultrasonografia układu moczowego obejmuje ocenę nerek i pęcherza moczowego, a u mężczyzn również ogólną ocenę prostaty, czyli gruczołu krokowego. aby ocenić pęcherz moczowy, wymagane jest jego wypełnienie w możliwie maksymalnym stopniu. dopiero w takich warunkach można ocenić jego kształt oraz grubość i zarysy ścian. Pacjent powinien stawić się z pełnym pęcherzem co najmniej jedną godzinę po wypiciu od jednego do półtora litra niegazowanych płynów. Prawidłowo wypełniony pęcherz pozwala również ocenić prostatę. W przeciwnym wypadku gruczoł ten jest przesłonięty przez gaz w jelitach. Po pierwszej części usg, pacjent wychodzi do łazienki, aby opróżnić pęcherz, i wraca na badanie ewentualnego zalegania moczu. na badanie należy (w miarę możliwości) przynieść wcześniejsze wyniki usg danej okolicy lub inne wyniki, dotyczące tego problemu. badanie ultrasonograficzne jest bezbolesne i nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonania (nawet przez kobiety w ciąży). Monika Gałązka Przychodnia Wilanów


Zdrowie

artykuł sPonsoroWany

Dbanie o kondycję fizyczną może czasem łączyć się z popadaniem w rutynę. Powtarzalność zajęć, układów lub tych samych ćwiczeń po jakimś czasie przestaje dawać jakiekolwiek efekty. Mięśnie szybko adaptują się do konkretnych, wyuczonych ruchów. Dlatego tak ważne jest poszukiwanie nowych form treningu, podejmowanie wyzwań, sprawdzanie się w różnych dyscyplinach, czy ćwiczeniach. I tu z pomocą przychodzą nowe zajęcia Gold’s Gym – Gold’s Xtreme Training. Ciągłe zmiany ćwiczeń, obciążeń, rodzaju ruchu, długości treningów, szybkości ich wykonywania, intensywności.

Nowa propozycja treningowa gold’s gym: gOld’s XtrEME traiNiNg

Przyjrzyjmy się strukturze proponowanych przez Gold’s Gym zajęć. Są one połączeniem funkcjonalności z wybuchowością, które nie tylko rzucą wyzwanie ciału, ale i umysłowi. Budowanie siły, poprawianie kondycji, spalanie tkanki tłuszczowej, zwiększanie wytrzymałości, korzyści jest tak wiele! Wyzwanie dla każdego chcącego poczuć, co naprawdę znaczy zmęczenie, pot i brak oddechu, a z drugiej strony mnóstwo śmiechu i ciągłe wsparcie ekipy trenującej ramię w ramię. Umówmy się, nie ma to jak trening w fajnej grupie, która pragnie dać z siebie jak najwięcej, dopingując i wspierając się nawzajem! A jak wyglądają zajęcia? Zawsze rozpoczynamy od porządnej rozgrzewki, przygotowując mięśnie do pracy, jaka je czeka. Przede wszystkim stawiamy na bezpieczeństwo, dlatego każdy, kto uczestniczy w zajęciach, na początek poznaje poprawną technikę wykonywania ćwiczeń, które będą częścią treningu głównego. Kolejnym etapem jest zaplanowany trening. Najczęściej jest to zestaw złożonych, wielostawowych ćwiczeń, często podzielonych pomiędzy uczestników, które powtarza się w ciągu np. trzech rund, konkretnej ilości powtórzeń lub w ściśle określonym okresie czasu. Każdy ma do wyboru obciążenie, z jakim chce trenować, z jakim czuje się pewnie, będąc w stanie zachować jak najpoprawniejszą technikę. Podczas treningu głównego uczestnicy dają z siebie wszystko, wykorzystując wszelkie zapasy sił i energii. Ostatnią, ulubioną przez wszystkich częścią, zaraz po złapaniu powietrza i napiciu się wody, jest rozciąganie. Niezwykle istotne i zapomniane przez większość trenujących, zakończenie każdego treningu. Pozwalamy mięśniom rozciągnąć się, zrelaksować, ostygnąć, zmniejszając tym samym ryzyko pojawienia się silnych zakwasów następnego dnia. Fantastyczne uczucia, jakie towarzyszą nam zaraz po zajęciach Gold’s Xtreme Training – zmęczenie, duma z wykonanej pracy, radość dzięki endorfinom... Czego można chcieć więcej? Więcej szczegółów w klubie. Zapraszamy! www.goldsgym.pl

Maj teraz Wilanów 31


Relacja

Premiera liporadiologii w Piękność dnia day spa - Przywitaj wiosnę z nową figurą Dnia 15 kwietnia 2013 roku w Day Spa Piękność Dnia odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Keep on blogging”. W tym dniu Spa przy ulicy Rumianej w Wilanowie odwiedziły Joanna Klimas, Natalia Klimas, Marta Wierzbicka, Zofia Ślotała oraz kobiety ze świata mediów, jak również blogosfery. Popołudnie wypełnione było licznymi atrakcjami, jednak głównym punktem spotkania była prezentacja największego przeboju w dziedzinie modelowania sylwetki - Liporadiologia Gemini V. liporadiologie gemini V to synergia pięciu innowacyjnych technologii w jednym bezinwazyjnym urządzeniu.

artykuł sPonsoroWany

zabiegi mogą być przeprowadzane właściwie na wszystkich częściach ciała, zalecane są przede wszystkim do: szybkiego zwalczania zmian cellulitowych, silnego ujędrniania i modelowania sylwetki, intensywnego wyszczuplania, zwiększenia napięcia powłok brzusznych, pobudzenia układu krwionośnego i limfatycznego, silnego modelowania owalu twarzy, intensywnych zabiegów przeciwzmarszczkowych, wygładzenia skóry. Pierwsze rezultaty widoczne są już po pierwszym zabiegu, zaś cała kuracja przynosi długotrwałe i zadowalające efekty. urządzenie jest połączeniem pięciu istotnych i skutecznych technologii wykorzystywanych w zabiegach na ciało, co skutkuje szerokim spektrum zastosowania. są to: fale radiowe, lipokawitacja, mechaniczny masaż rolkami vacum oraz podczerwień - ir. Dominika Skaszewska Piękność Dnia Day Spa www.pieknosc-dnia.pl tel.: 22 858 77 09

Rabat na pierwszy

TESTOWy ZABIEG - 75% (czyli koszt 100zł ) Przy zakupie pakietu na jeden obszar drugi obszar gratis

32 teraz Wilanów Maj


Relacja

czyM sMakuJe WilanóW? Do restauracji człowiek powinien przychodzić jak do teatru. Szukać w niej zaskoczenia, powiewu nowości, oryginalnych smaków, uczty – nie tylko kulinarnej, ale też zapachowej i wizualnej. Nawet najprostsze danie może smakować wyśmienicie i być podane w interesujący sposób. smakuj biznes: Paweł Paciorek i Paweł Matusik założyli spółkę Foodcraft, która jest właścicielem nowej ekskluzywnej restauracji taste Wilanów (angielskie słowo taste oznacza smak). W czerwcu, także w naszej dzielnicy, otworzą pierwszą klubokawiarnię z autorskimi burgerami – taste burger. docelowo wspólnicy chcą stworzyć sieć lokali spod marki taste w całej Polsce. Foodcraft będzie zarządzał nie tylko własnymi lokalami, ale pomagał inwestorom w uruchamianiu biznesów gastronomicznych. smakuj atmosferę: W piękny wiosenny wieczór, 18 kwietnia 2013 roku, odbyło się huczne otwarcie taste Wilanów. na inauguracji, poprowadzonej przez prezentera telewizyjnego, Mateusza Hładkiego, było ponad trzysta osób. spotkaliśmy: katarzynę skrzynecką i natalię siwiec z mężami, Maję sablewską z Wojciechem Mazolewskim, bognę sworowską, Janusza Palikota i andrzeja rozenka, Jerzego iwaszkiewicza, bartosza Węglarczyka oraz Michała Malitowskiego. zarówno wszystkie dania, jak i kolorowe drinki były najwyższej jakości. największą furorę zrobił włoski miecznik, którego specjalnie na tę uroczystość przywieziono do Polski. szef kuchni dominik Moskalenko na oczach gości osobiście wyfiletował ową niespotykaną w naszym kraju rybę. smakuj kuchnię: W taste Wilanów kuchnię od sali restauracyjnej dzieli jedynie panoramiczna szyba, dzięki temu każdy może śledzić cały proces przyrządzania zamówionej potrawy. Można na żywo przekonać się, czy praca kucharzy w prawdziwej restauracji wygląda tak samo, jak w kulinarnych programach. Wyjątkowym miejscem jest w lokalu długi na ponad dwa metry, wykonany z drzewa akacjowego, stół szefa kuchni. gościom, którzy przy nim zasiądą, dominik Moskalenko zdradzi niektóre tajniki swojej kulinarnej filozofii, doradzi, co zjeść, a nawet zaproponuje wyjątkowe potrawy spoza menu. smakuj kwiaty: ciekawostką kulinarną są kwiaty jadalne. W taste Wilanów można się przekonać, jak smakuje koniczyna łąkowa, fiołek wonny, kwiat pomarańczy i akacji, nagietek lekarski, czy czarny bez. smakuj design: Wnętrze taste Wilanów ma subtelny, ciepły klimat, dzięki połączeniu szkła, jasnego drewna akacjowego i grafitowego betonu. zostało zaprojektowane w klasycznym minimalistycznym stylu, bez krzykliwych dodatków i ferii kolorów. smakuj życie: szef kuchni wcześniej pracował m. in. w amber room, w restauracji Pomidoro w konstancinie–Jeziornie, w restauracji na zielnej. dla tej ostatniej wywalczył drugie miejsce w prestiżowym konkursie Food & Wine noble night w kategoriach „przystawka” i „danie główne”. czekamy na kolejne zwycięstwa kulinarne, ale tym razem dla taste Wilanów.

Maj teraz Wilanów 33


34 teraz Wilan贸w Maj


Audi roWińSKi WAjdeMAjer ul. łukasza Drewny 24 A. BLiKLe Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna AMericAn BooKStore Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna AccionA ul. Klimczaka / Al. Rzeczypospolitej APteKA śW. łuKASzA Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin jeziorna APteKA PHArMediL Al. Wilanowska 9 lok.2 APteKA j. i L. MArcinKoWScY ul. Sarmacka 9 BArBer SALon urodY ul. S. Kostki Potockiego 24 c BAtidA ul. Klimczaka 17 BeL PAeSe ul. Sarmacka 22 BeLLiSAnA Al. Wilanowska 7/3 BiSteccA BiStro ul. Branickiego 11 BruSH BY MAcdonALd-WLodArSKi ul. Bielawska 16, Konstancin Jeziorna BoBo Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna cAndLe rooM Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna cArPe dieM Al. KEN 98/U17 cASteLLo ul. Wiertnicza 96

centruM KuLturY WiLAnóW ul. Wiertnicza 26 www.kulturawilanow.pl cezAr Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna

centruM HAndLoWe StArA PAPierniA Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin jeziorna www.starapapiernia.pl cKA MróWKA ul. Przekorna 33 cru Wine Store ul. Sarmacka 5k/2 cuKierniA St. StrzAłKoWSKi ul. Kosiarzy 37 dA GrASSo ul. Sarmacka 10 lok.B dAnco - gen Leopolda Okulickiego, Piaseczno decoLor ul. Przekorna 33 denticAL center ul. Sarmacka 17 lok.120 deLi PAriS ul. Kazachska 1

Teraz Wilanów

Miejsca, w których otrzymasz miesięcznik Teraz Wilanów deLiKAteSY SArMAtA ul.Sarmacka 6/2u derMiKA SALon & SPA ul. Sarmacka 10 direct ScHooL Al. Wilanowska 5 dWór KonStAncin ul. Od Lasu 23, Konstancin- Jeziorna dzięGieLeWSKA inStYtut oKA ul. Sarmacka 6 eGurroLA dAnce Studio Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna eGurroLA dAnce Studio ul. Kasprzaka 24a erGo HeStiA S.A. ul. Klimczaka 22 e. WedeL – PijALniA czeKoLAdY ul. St. Kostki Potockiego 24E fABricA de PASjone ul. Klimczaka 5 fASHion iSLAnd Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna

GALeriA PodróżY ul. Branickiego 10 lok. 120 www.galeriapodrozy.net GLAM Life ul. Kazachska 3 lok. 155 GLoBAL fitneSS ul. Sarmacka 5 GoLf PArKS PoLAnd ul. Z. Vogla 19 GoSPodA zALeWAjKA ul. Od Lasu 23 Konstancin- Jeziorna GuSto – deLiKAteSY ul. Klimczaka 5 HYdroPooL ul. Przekorna 33/3 Holiday travel center Sp. z o.o. Ul. Klarysewska 49a 02-936 Warszawa HoMe SWeet HoMe ul. Branieckiego 9 inGLot Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna itAKA – Biuro PodrózY ul. Klimczaka 17/207 jAn PieKArz Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna KLif – SKLeP z oBuWieM Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna KAWiArniA MArron ul. Przyczółkowa 400 KidS toWn ul. Wandy Rutkiewicz 17 KLiniKA dźWięKu Al. Wilanowska 7 KołoMijA - ul. Warszawska 3 Konstańcin Jeziorna KoSMetYcznY inStYtut dr irenA eriS - ul. Kosiarzy 37 KoSMetYcznY inStYtut dr irenA eriS - Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin KoSzYczeK - deLiKAteSY ul. Sarmacka 28b KreSoWiAK Al. Wilanowska 43 c KucHnie śWiAtA Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin

KWiAtoWY zAKąteK ul. Sarmacka 5k LA PASSion du Vin Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin LA ViñueLA Wine BAr & Wine Store - Kimczaka 5 lok. 80

LeMMon HouSe ul. Sarmacka 18 lok.2 www.lemmonhouse.pl Lico - GABinet KoSMetYcznY ul. Klimczaka 8 lok. 34 MAGic WorLd Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin MArionnAud Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin MAndArin - ul. Kremowa 63 MAłA czArnA ul. Klimczaka 5 lok.86 MiLAnoVo - reStAurAnt ul. St. Kostki Potockiego 24 G MorPHo - ul. Hlonda 10 lok.12U

MuzeuM PAłAc W WiLAnoWie ul. St. Kostki Potockiego 10/16 www.wilanow-palac.pl

MuzeuM PLAKAtu W WiLAnoWie ul. St. Kostki Potockiego 10/16 www.postermuseum.pl nASze MiejSce ul. Sarmacka 10 lok.A nASz WiLAnóW nierucHoMości ul. Wiertnicza 45, necKerMAnn PoLSKA Al. Wilanowska 9

SALon KoMPuteroWY ALejA rzeczYPoSPoLitej 18 www.newagehardware.pl nieWAdA cLinic Al. Wilanowska 5 lok.2 noWA KuźniA ul. Kostki Potockiego 24 nuVoLAri ul. łukasza Drewny 24 nzoz Xo dentAL cLinic ul. Sarmacka 9 lok. 110 outLet Końcówki kolekcji ul. Sarmacka 1A lok 1 oPticoL – SALon oPtYcznY Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna orGAnic Al. Wilanowska 9 / ul. Sarmacka 20 oriGine itALiA Project Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin PAPierniK ul. Sarmacka 1B lok.22B PAPieróffKA Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna

Perfect ViSion ul. Sarmacka 17 Petit BeBe ul. Sarmacka 10 lok.8u

śWiAt WAKAcji Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin śWietLicA uczniAK Gierymskiego 1

PiWnicA SMAKóW śWiAt zABAWeK Sarmacka 20/137 Hlonda 10/10 tecHno-drY – PrALniA www.piwnicasmakow.pl PLAY - Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna PoLnord - ul. Klimczaka 3 tenutA śWiAt Win i ALKoHoLi ul. Klimczaka 17 lok. 210 PoMidoro Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna teLePizzA PrALniA LeMon freSH ul. Hlonda 10 Ul. Hlonda 2 / U2 tHe PALMS PrALniA WiLAnóW ul. Sarmacka 22 lok. 135 tiK-Soft Sp. z o.o. ul. Sarmacka 1A Aleja Wilanowska 5 lok.19 PrzYcHodniA eScuLAP Al. Wilanowska 9, lok.U1 i 2 PrzYcHodni WeterYnArYjnej oStojA SALVet, ul.Hlonda 2 lok.U7 tui centrum Podróży Wilanów miesięcznik bezpłatny ul. Przyczółkowa 400 www.tui.pl/tui-wilanow redAKcjA terAz WiLAnóW ul. Sarmacka 18 lok.2 www.terazwilanow.pl re/MAX toP nierucHoMości ul. Klimczaka 8 lok.42 www.remaxtop.pl reStAurAcjA cHinA GArden ul. Kazachska 1 roBYG - ul. Klimczaka 12c SALon frYzjerSKi WojtKA zieLińSKieGo Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna SALon urodY MArYSieńKA ul. Sarmacka 5k lok.8 SArMAcKie SMAKołYKi ul. Sarmacka 10 ScAndinAViAn HouSe Al. Rzeczypospolitej 18 lok.70 SKLeP MięSno – WędLiniArSKi "P&P"S.c. - ul. Sarmacka 6 lok.B3 S & B - Al. Wilanowska 7 SHe - ul. Sarmacka 16

SiLK & Stone ul. zygmunta Vogla 2 www.silkandstone.pl SKLeP SWeet LiVinG ul. Kazachska 1 lok 30 SKArABeuSz - ul. Sarmacka 10A SPA WiLAnóW - ul. Marconich 3 StAroPoLSKi Piec ul. Sarmacka 28 SteeL foreSt Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Studio rococo Al. Rzeczypospolitej 18 lok.135 SuSHi zuMe ul. Klimczaka 5 SzoKLoK Al.Wilanowska 9A lok. U4

urząd dzieLnicY WiLAnóW ul. St. Kostki Potockiego 11 www.wilanow.pl VAniLA HoMe & coffee ul. Zaściankowa 98 VenuS - ul. Kazachska 1 ViLAno - ul. Kazachska 1 ViLAnoVA reStAurAnt ul. Klimczaka 22 ViLLA noVA dentAL cLinic ul. Marconich 3 ViLLA nuoVA – reStAurAcjA ul. St. Kostki Potockiego 23 ViP fASHion – odzież MArKoWA Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna

WezYr HoLidAYS Al. rzeczypospolitej 18 www.wezyrholidays.pl WiejSKie SMAKi ul. sarmacka 1b WiniArniA SuPeriore al. Wilanowska 9A WinotoPiA ul. Zaściankowa 96 lok.1B WitAMinKA ul. Klimczaka 17 lok. 204 YeGo PrezentY dLA MężczYzn ul. Sarmacka 1B zieLeniAK u PiotrA Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin żABKA - ul. Sarmacka 20

Maj teraz Wilanów 35


Razem możemy więcej...

Specjalizujemy się w zarządzaniu podeweloperskimi wspólnotami mieszkaniowymi. nasze biuro znajduje się na terenie Miasteczka Wilanów lemmonHouse sp. z o.o., ul. Sarmacka 18 lok.2, 02-972 Warszawa. (budynek AURA PARK-A) tel: +48 22 885-30-20, tel/fax: +48 22 258-13-92, e-mail: biuro@lemmonhouse.pl

www.lemmonhouse.pl

Maj Teraz Wilanów 2013  

Maj Teraz, Wilanów, 2013

Maj Teraz Wilanów 2013  

Maj Teraz, Wilanów, 2013

Advertisement