Page 1

Wilanów, Powsin, Zawady, Konstancin-Jeziorna i okolice

®

Luty 2014 / Gazeta bezpłatna ISSN 2082-3231 / Nakład: 10 000 egz.

nasze miasto: - Pęd ku Przeciętności - tramWaj do WilanoWa

świat na językach

Carnaval de niCe. exCeptionnel!

Paprocki i Brzozowski

„WalentynkoWe serc Poruszenie” Luty Teraz Wilanów 9


Nasze miasto Sita zabierze nam śmieCi w wilanowie W grudniowym numerze pisaliśmy już o wyborze firmy sita Polska, która podpisała trzyletnią umowę na obsługę Wilanowa i ursynowa. umowa weszła w życie od 1 lutego br. do tej pory już powinna być przeprowadzona wszędzie inwentaryzacja pojemników, które mają być oznaczone specjalnym chipem. Po 1 lutego 2014 r. pojemniki bez systemu identyfikacji nie będą opróżniane. W przypadku pytań można kontaktować się telefonicznie z firmą SITA: 22/55-80-697 oraz 801-55-74-82. Wyznaczone przez Miasto minimalne częstotliwości odbioru odpadów są następujące: Dla domów jednorodzinnych: • Zmieszane odpady komunalne: 1 raz na 2 tygodnie • Odpady segregowane suche: 1 raz na 4 tygodnie • Szkło opakowaniowe: 1 raz na 4 tygodnie • Odpady wielkogabarytowe: 1 raz na 4 tygodnie (dodatkowo choinki dwa razy w miesiącu w okresie poświątecznym)

• Odpady zielone: 1 raz w miesiącu (od maja do listopada) Dla zabudowy wielorodzinnej: • Zmieszane odpady komunalne: 2 razy na tydzień • Odpady segregowane suche: 1 raz na tydzień Szkło opakowaniowe: 1 raz na 4 tygodnie • Odpady wielkogabarytowe: 1 raz na 4 tygodnie (dodatkowo choinki dwa razy w miesiącu w okresie poświątecznym) • Odpady zielone: 1 raz w miesiącu (od maja do listopada) Harmonogramy odbioru odpadów są dostępne na stronie SITA POLSKA: http://harmonogramy.sitapolska.pl/ Można wyszukać ulicę i numer budynku, aby otrzymać dokładne daty odbioru odpadów z podziałem na rodzaje.


Nasze miasto

budżet partyCypaCyjny dla wilanowa od poniedziałku 20 stycznia można składać projekty w ramach budżetu partycypacyjnego. W Wilanowie to niemała kwota, bo 500 tys. zł, co stanowi ok. 0,6 procent zaplanowanego budżetu dzielnicy Wilanów na rok 2015. Propozycje mogą dotyczyć np. sportu, kultury, komunikacji, przestrzeni publicznej i zieleni miejskiej. W lutym i w marcu w Urzędzie Dzielnicy Wilanów odbędą się dyżury konsultacyjne, dedykowane procesowi budżetu partycypacyjnego. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji albo chcesz porozmawiać o potrzebach swojej dzielnicy, skorzystaj z dyżuru konsultacyjnego, na którym będziesz mógł także uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza. Dyżury konsultacyjne będzie pełniła Pani Agnieszka Olejnik w Urzędzie Dzielnicy Wilanów przy ul. St. Kostki Potockiego 11 w terminach: 3, 10, 17, 24 lutego w godz. 15:00-18:00 3 marca w godz. 14:00-18:00 6 i 7 marca w godz. 12:00-16:00 Można także skorzystać z ogólnomiejskich dyżurów konsultacyjnych, które prowadzone są w Centrum Komunikacji Społecznej przy ul. Senatorskiej 27 oraz w Warsztacie przy Pl. Konstytucji 4. Ich terminy podane są na stronie internetowej: www.twojbudzet.um.warszawa.pl Projekt może złożyć każdy mieszkaniec Wilanowa, także osoba niepełnoletnia, korzystając ze specjalnego formularza, dostępnego na stronie internetowej www.twojbudzet.um.warszawa.pl oraz w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wilanów. Projekt trzeba opisać, podać szacunkowy koszt jego realizacji i dołączyć podpisy minimum 15 osób. W Wilanowie zgłaszamy pomysły o charakterze ogólnodzielnicowym. Może to być nowa ścieżka rowerowa, plac zabaw albo propozycja zorganizowania pikniku sąsiedzkiego czy biegu charytatywnego. Wypełniony formularz należy dostarczyć do 9 marca do Urzędu Dzielnicy Wilanów: - przesyłając go listownie na adres Urzędu Dzielnicy Wilanów, ul. St. Kostki Potockiego 11, 02-658 Warszawa z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2015”, - składając go w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Dzielnicy Wilanów, - przesyłając dokumenty na specjalny adres mailowy: budzetobywatelski@wilanow.pl

Luty Teraz Wilanów 3

Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco Sekretarz redakcji: Daniela Danielak Redakcja: ul. Sarmacka 18 lok.143 tel. 22 885 30 20 fax: 22 258 13 92 redakcja@teraz-wilanow.pl Współpraca: Małgorzata Wróblewska Dorota Wójtowicz-Wielgopolan Guy C. Perry Reklama: reklama@teraz-wilanow.pl tel. 22 885 30 20 Na okładce Teraz Wilanów: Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski Fot:b Radosław Nawrocki Na okładce Teraz Konstancin: Laura Janisiewicz Fot. Radosław Nawrocki

www.terazwilanow.pl WYDAWCA: LEMMONHOUSE Sp. z o.o., 02-972 Warszawa, ul.Sarmacka 18 lok. 2, KRS: 0000340072, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 50000zł, REGON: 142035681, NIP: 9512294400


Nasze miasto

przedSiębiorCy! ŁąCzCie Się! już po raz kolejny odbyło się Wilanowie spotkanie przedsiębiorców, którzy w ramach „stołecznego Forum Przedsiębiorczości” biorą udział w bezpłatnych spotkaniach networkingowych. Projekt adresowany jest do przedsiębiorców – mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm. Jego celem jest stworzenie nowych metod współpracy warszawskiego samorządu i przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki i charakteru lokalnego dzielnicy Wilanów. W trakcie trwania projektu są organizowane cyklicznie otwarte dla wszystkich przedsiębiorców spotkania networkingowe, wspomagające rozwój sieci kontaktów biznesowych. W styczniu miało miejsce spotkanie, podczas którego Pani Anita Gagoś z firmy AG Consult wygłosiła prelekcję pt. „Bill Gates, Richard Branson oraz inni miliarderzy stawiają na firmy network marketingu – era nowej ekonomii i jej możliwości (biznes skalowalny, dochód pasywny)”. Natomiast w lutym odbyło się spotkanie, podczas którego dyskutowano o mechanizmach finansowania zwrotnego inwestycji. Kolejne spotkanie to kolejny, nowy temat. Projekt realizowany będzie do 31 października 2014 r. Szczegóły na temat nadchodzących spotkań można śledzić na stronie Urzędu Dzielnicy Wilanów. Osoba do kontaktu: Justyna Grzywacz, Animatorka współpracy z MSP w dzielnicy Wilanów, jgrzywacz@um.warszawa.pl


Nasze miasto

tramwaj do wilanowa

Tramwaje Warszawskie potwierdziły gotowość realizacji trasy z Dw. Zachodniego do WilanoBudowa tramwaju do Wilanowa była przedmiotem debaty or- wa. Inwestycja byłaby podzielona trzy etapy. Pierwszy ganizowanej przez stowarzyszenie transportu Publicznego oraz na obejmuje budowę 9,5-km odinicjatywę dla infrastruktury, która odbyła się w dniu 28 cinka od al. Niepodległości i stacji metra Pole Mokotowskie stycznia br. przez Rakowiecką, Goworka, W związku z tym, że Wilanów, według prognoz, będzie jednym z bardziej dynamicznie rozwijających się Spacerową, Sobieskiego do Wiobszarów miasta konieczne jest rozwiązanie problemu komunikacyjnego. Podczas tej debaty Ludwik Ra- lanowa do krańca przy Branickiego. Drugi etap obejmuje kowski, burmistrz Wilanowa potwierdził, że w tej chwili Wilanów zamieszkuje oficjalnie 24 tys. osób, a szacunki na przyszłość wskazują liczbę 100 tys. osób. Linia tramwajowa mogłaby pomóc rozwiązać pro- krótki, 1,5-km odcinek od Dw. Zachodniego przez Bitwy Warblemy komunikacyjne mieszkańców, chociaż z pewnością nie powinien być to jedyny sposób. szawskiej do Grójeckiej. Jego koszt to 102 mln zł. Trzeci etap to budowa 1,7-km trasy od pętli Banacha do Rakowieckiej wzdłuż Rostafińskich. Prace nad wszystkimi etapami miałyby toczyć się równocześnie.

Od lewej: Leszek Ruta, Bogusław Kowalski, eksperci ZDG TOR, Krzysztof Karos, prezes TW, Wiesław Witek, dyrektor ZTM, Andrzej Brzeziński z IDiM PW, Ludwik Rakowski, burmistrz Wilanowa i Kazimierz Jańczuk, burmistrz Konstancina-Jeziorny

Nie ma jeszcze decyzji władz miasta o realizacji tej trasy, nie znajduje się ona w umowie wieloletniej z Tramwajami Warszawskimi. Po otrzymaniu decyzji władz miasta jest przewidziany okres dwóch lat na decyzję środowiskową i dopiero w 2017 r. mógłby być ogłoszony przetarg na budowę.

MAPA: Kolor czerwony - istniejące trasy, kolor niebieski - trasa z Dw. Zachodniego do Wilanowa, kolor żółty - trasa wzdłuż al. Wilanowskiej do stacji metra Wilanowska, kolor zielony - inne trasy rekomendowane przez ekspertów CH2M MILL W projekcie Kontraktu Terytorialnego znalazł się też pomysł przedłużenia linii tramwajowej z Wilanowa do Konstancina-Jeziorny. – Jesteśmy gminą uzdrowiskową i zależy nam na utrzymaniu odpowiedniego klimatu. Teraz komunikacja odbywa jedną drogą, dlatego myślimy o tramwaju. Projekt jest odległy w czasie. Nie rezygnujemy, ale trzymamy rękę na pulsie – mówi Kazimierz Jańczuk, burmistrz Konstancina-Jeziorny.

Luty Teraz Wilanów 5


Nasze miasto

Zamiast stawiać ogrodzenie w Al. RP należy spowolnić ruch w tym miejscu poprzez radar lub patrole policji oraz znaki przypomnające o ograniczeniu prędkości do 50 km/h. Zamiast uniemożliwiać ludziom przechodzenie na drugą stronę ulicy, należy im to ułatwiać poprzez dodanie kolejnych przejść dla pieszych min.: na wysokości przyszłego sklepu SIMPLY

pęd ku przeCiętn największe zagrożenie dla dalszego rozwoju miasteczka Wilanów od pewnego czasu stanowi nieustępliwe dążenie do przeciętności kluczowych instytucji współtworzących obraz miasteczka, zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego.

wszystkim w praktyce. Obszary te w sposób niekwestionowany trwale służą człowiekowi, ludzie w nich żyją dłużej, w lepszym zdrowiu, a prowadzone przez nich życie ma mniej negatywny wpływ na środowisko. Nawet w czasie kryzysu gospodarczego, miejsca te zachowały swoją wartość ekonomiczną w stopniu wyższym niż inne, konkurencyjne przedsięwzięcia.

U samego zarania, ani miejscy oficjele, ani prywatni inwestorzy nie tylko nie wierzyli w szansę powodzenia tego projektu, ale nie rozumieli, co my tu właściwie chcemy zrobić, więc nie poświęcali osiedlu należytej uwagi. Jak się okazało nie było to wcale takie złe, gdyż ten „brak zainteresowania” wyszedł Miasteczku na dobre. Wspomniana ignorancja pozwoliła na wdrożenie kilku rozsądnych zasad, które nie miały nic wspólnego ani z pospolitymi praktykami planistycznymi zwykle stosowanymi w Polsce, ani z krótkowzrocznymi działaniami podyktowanymi przez rynek nieruchomości, za to nadały projektowi kierunek rozwoju. Ramy dla nowej wspólnoty zostały nakreślone wykorzystując najlepsze europejskie doświadczenia w tej dziedzinie, w oparciu o ponadczasowe zasady urbanistyki. Zasady, które stanowiły podstawę największych i najpopularniejszych osiedli mieszkaniowych we współczesnych miastach Europy.

W Paryżu służby konne to codzienność, w Wilanowie cały czas niewykorzystana możliwość.

Począwszy od roku 2000 wielokrotnie odnosiłem się do osiedli i dzielnic takich jak Belgravia i South Kensington w Londynie, Saint-Germain-en-Laye i Wersalu pod Paryżem, Ensanche w Barcelonie, Back Bay w Bostonie, czy okolic Placu Trzech Krzyży w Warszawie. Miałem szczęście żyć w, lub w pobliżu każdego z tych miejsc - doświadczyłem, jak one funkcjonują, nie tylko w teorii, ale przede

Krach Na PrZeDmIeścIach Miałem także okazję doświadczyć życia w rozprzestrzeniających się w sposób niekontrolowany (z ang. urban sprawl) miastach USA i Brazylii, miejscach powstałych w oparciu o krótkoterminowe zarządzanie oraz krótkowzroczną ekonomię. Obserwowałem na bieżąco

6 Teraz Wilanów Luty


nieWykorzystane możliWości ostatnie realizacje na terenie miasteczka Wilanów w ocenie jego projektanta oś krÓleWska: nowy projekt zagospodarowania osi królewskiej jest dobrą inicjatywą, ale powinien on obejmować jej całość, a nie tylko kawałek. W przeciwnym razie, realizacja osi na właściwym dla otoczenia Pałacu poziomie, zajmie dziesięciolecia. Plaża: Plaża była dobrą tymczasową inicjatywą, ale obecnie jest kolekcją nieużywanych przez osiem miesięcy w roku artefaktów. zagospodarowanie terenu poprzez nasadzenia i obiekty sztuki powinny być tu na najwyższym poziomie a plac zabaw łatwo dostępny na piechotę. noWe cHodniki: dobrze, że udało się skończyć chodniki na Festiwal światła po południowej stronie klimczaka i w osi królewskiej przy al. rP. teraz należy je dokończyć i dostosować, do jakości wykończenia pozostałych nawierzchni w miasteczku Wilanów, poprzez uzupełnienie kostką brukową.

nośCi gwałtowny rozrost a potem upadek cykli rynku nieruchomości ze wszystkimi następstwami takich zmian. Konsekwencją był min. gwałtowny spadek cen nieruchomości typowych dla „sprawl”, które jeszcze chwilę temu osiągały szczyt wartości. Skąd ta zależność? Otóż pozbawione tożsamości – poza wydumaną nazwą - osiedla-getta, które powstają w sposób oportunistyczny, bez planu, w kryzysie najszybciej tracą na wartości, gdyż nie mają żadnej wartości długoterminowej, perspektyw rozwoju czy stania się czymś więcej niż tylko sypialnią. Są to inwestycje spekulacyjne. W skutek agregacji nie tworzą miejsca, a jedynie zbiór luźno rozproszonych projektów. Dodatkowo charakteryzuje je wysoki współczynnik przestępczości, wyniszczający wpływ na środowisko (budowa infrastruktury; komunikacja samochodowa), a także na zdrowie populacji zamieszkującej takie obszary. Miasteczko Wilanów od początku było planowane, jako zaprzeczenie wspomnianych wyżej zależności. PorZąDNIe cZy byLe JaK W Wilanowie mamy dwie odrębne ścieżki rozwoju: jedna, która ma ambicje i deter-

Luty Teraz Wilanów 7

nadmierna PrędkośĆ/ al.rP: dobrze jest dbać o bezpieczeństwo w alei rzeczypospolitej, ale nie poprzez przecinanie jej w środku ogrodzeniem - co jest nieporozumieniem - a poprzez spowolnienie ruchu. można to osiągnąć wprowadzając większą (nie mniejszą) ilość przejść pieszych, jak w alejach ujazdowskich, czy ustawiając radary lub patrole policji, jak przy Wiertniczej. orlik: orlik jest lepszy niż nic, ale zbyt mały, by wypełnić potrzeby całego osiedla i zbyt mocno użytkowany, by umożliwić spontaniczną i niezaplanowaną aktywność - co jest niezbędne dla właściwego fizycznego rozwoju i dobrego samopoczucia starszych dzieci i nastolatków. Policja konna: niezwykle rzadko możemy zauważyć patrole policji w miasteczku Wilanów, powinno mieć to miejsce częściej. Ponieważ osiedle położone jest między trzema pałacami, warto pomyśleć o wprowadzeniu patroli konnych. nic nie nada tej królewskiej dzielnicy bardziej królewskiego i autentycznego charakteru jak właśnie konne patrole. jest to tani i efektowny sposób na przypomnienie mieszkańcom o dziedzictwie historycznym tego miejsca i rzecz, która zapadać będzie w pamięci turystów i osób odwiedzających, jak ma to miejsce w innych europejskich stolicach. cHWasty WokÓŁ śWiĄtyni: monumentalna świątynia opatrzności Bożej otoczona jest niezagospodarowanym, przerośniętym chwastami, pustkowiem. teren ten jest niezwykle ważny dla zrównoważenia systemu przestrzeni publicznych całego osiedla. Ważne budowle sakralne w trakcie budowy, tradycyjnie były i są otaczane pięknymi parkami, co jest przejawem szacunku dla ludzi, którym mają służyć. Park klimczaka: Wprawdzie uzupełniane są nasadzenia, ale nie możemy się doczekać głównego brakującego elementu, czyli ścieżki rekreacyjnej (do spacerów, joggingu i jazdy konnej). ma ona służyć nieformalnej aktywności i uprawianiu sportu w odróżnieniu od typowych ulicznych chodników. kanaŁy Wodne: Potencjalnie piękne kanały zostały zbudowane w miarę należycie, są jednak niewłaściwie użytkowane lub źle utrzymane. element krajobrazu, który w większości europejskich stolic byłby wielką atrakcją, tu jest postrzegany, jako otwarte kanały ściekowe. mostek zakocHanycH: Ważne powiązanie z Pałacem jest trywializowane przez mostek z motywem serc, podczas, gdy ludzie drżą o swoje życie przechodząc przez siedem pasów ruchu na ul. Przyczółkowej. zamiast skupić się na odpowiednim połączeniu osiedla z terenami pałacowymi, co umożliwiło by godny spacer na drugą stronę, oraz na tym, co zrobić, aby Przyczółkowa łączyła a nie dzieliła, uwagę odwraca się od rzeczywistych problemów poprzez celebrowanie banalnych instalacji.


i uspraw minację, aby stworzyć osiedle światowej klasy w dzielnicy, która kiedyś była tak piękna, że Canaletto dzielił swój czas między nią a Wenecją, i druga - prezentująca podejście rutynowe, czyli załatwianie spraw w sposób przeciętny, bez wizji i aspiracji spójnego rozwoju. Forsowanie pierwszej ścieżki jest spójne z pierwotnym założeniem kreacji najlepszego, nowo powstałego, miejskiego osiedla w tej części Europy. W szansę powodzenia „ścieżki ambitnej” wierzą zewnętrzni obserwatorzy tj.: międzynarodowe agencje rządowe, planiści czy inwestorzy. Dlaczego więc tak trudno przekonać lokalne władze i deweloperów, do tego, że jest to osiedle, które warte jest zbudowania do końca w sposób prawidłowy i ponadprzeciętny? Warszawa dzięki modelowi, jakim jest Miasteczko jest na dobrej drodze do ustalenia właściwego wzorca rozwoju, jeśli jednak w dalszym ciągu miejsce to degradowane będzie przez oportunistyczne działania różnych podmiotów, to stolica straci szansę na zwrot ku zrównoważonemu rozwojowi. Upodobni się do wielu miast amerykańskich niewydolnych ekonomicznie i niezdrowych dla swych mieszkańców. NIebeZPIecZNe NaWyKI Typowe, rutynowe postępowanie to dość przytłaczająca siła, ponieważ jest napędzana przez niezwykle szybko tworzone "nawyki" instytucji publicznych, które regulują sprawy związane z zarządzaniem czy infrastrukturą w dzielnicy, a także nowo nabyte nawyki deweloperów. W innych częściach dzielnicy Wilanów starają się one w dalszym ciągu realizować typowy, niespójny i niekontrolowany rozrost miasta charakterystyczny dla XX wieku, dla którego remedium miało być Miasteczko. Dla przypomnienia, w 2008 roku osiedle to otrzymało nagrodę ISOCARP dla "Growth Without Sprawl" ("Rozwój bez niekontrolowanego rozrostu"). W przeszłości krytykę rezerwowałem dla takich miejsc jak Marki i Piaseczno, leżących poza granicami stolicy, dziś do tego grona dołącza Wilanów, z co rusz to nowymi, inwestycjami mieszkaniowymi, które są jedynie bardziej luksusową wersją tych we wcześniej wspomnianych miejscach. W

8 Teraz Wilanów Luty

Nowo powstałe chodniki należy skorygować o elementy kamienne dla zachowania spójności z pozostałymi nawierzchniami w Miasteczku czasie moich podróży rowerowych z Wilanowa do i z Góry Kalwarii, widzę, że w Wilanowie i Warszawie nie ma polityki planowania strategicznego, tylko sporadyczne budowanie chodników lub rozszerzanie dróg. Poszczególne zamknięte osiedla wyrastają na działkach o dowolnym rozmiarze, które deweloperzy mogą akurat dostać w swoje ręce. Niektórzy nawet twierdzą, że te osiedla są "ekologiczne", choć ślad węglowy wyprodukowany, aby dostać się do i z tych zamkniętych enklaw, daleko przekracza limity przewidzia-


Zapytaj projektanta

?

moim zdaniem al. rP nie może pozostać w formie jak dziś na zawsze. jakieś miejsca parkingowe (równoległe) w wybranych punktach tej alei muszą powstać. Przecież za kilka lat będzie to promenada handlowa z setkami sklepów. uważam, że ruch samochodowy należy uspokoić - dając kierowcom możliwość postoju w wybranych miejscach - ale jednocześnie należałoby pieszym ułatwić migrowanie z jednej strony alei na drugą. na forum e-wilanów.pl od jakiegoś czasu nasilają się głosy, aby zbudować przejście dla pieszych (z sygnalizacją) pomiędzy klimczaka i osią królewską. W przyszłości pewnie taki sam postulat pojawi się w kontekście odcinka oś królewska - al. Wilanowska (ten odcinek jest jeszcze w tej chwili słabo zabudowany). Podsumowując, liczę, że zechce Pan jako autor koncepcji urbanistycznej miasteczka Wilanów, zaproponować swoiste 'nowe otwarcie' jeśli chodzi o al. rzeczypospolitej. z pozdrowieniami, marcin Wierzchosławski Guy c. Perry:

Strategia spowolnienia ruchu wnienia komunikacji pieszej w Al. RP ne przez normy LEED lub BREAM dla typowego domu. PoDZIał rZecZyPoSPoLITeJ Nowy płot biegnący środkiem Al. Rzeczpospolitej, który pojawił się tu znienacka przed Wigilią, jest symptomatyczny dla XX-wiecznego myślenia o mieście, które utrzymuje się w Warszawie i niestety jest kolejnym przykładem realizacji rzeczy w Miasteczku Wilanów w sposób przypadkowy, przeciętny, by nie powiedzieć byle jaki. Zamiast rozwiązywania problemów bezpieczeństwa poprzez egzekwowanie ograniczenia prędkości na tym odcinku drogi, postanowiono umieścić barierę w sercu osiedla, aby ograniczyć pieszą komunikację w sąsiedztwie, jakbyśmy byli w Markach lub Jankach. Chociaż IN-VI nie było odpowiedzialne za ostateczny projekt Al. Rzeczypospolitej, zawsze wyobrażałem sobie ją, jako połączenie pomiędzy Traktem Królewskim i Świątynią Opatrzności, mające uroczysty charakter, bardziej podobny do Alei Ujazdowskich niż do bezosobowego charakteru autostrady. IN-VI przekonywała, żeby była ona zaplanowana, tak by móc w przyszłości wprowadzić tu tramwaj, coś czego ZDM był bardzo niepewny około 12 lat temu. Aleje reprezentacyjne są zazwyczaj drogami niskich prędkości i przyjaznymi pieszym - ta taką przestaje być. Projekt przewidujący alejowe nasadzenia drzew z chodnikami i ścieżkami

!

W al. rP dodatkowe równoległe parkingi można wdrożyć w prosty sposób poprzez umożliwienie tego wprost na jezdni, na jednym z dwóch pasów ruchu w jedną stronę, i analogicznie w drugim kierunku. Wówczas samochody mogą parkować na ulicy, w miejscach albo zaznaczonych farbą, albo dzięki odpowiednim znakom. dzięki oznaczeniu można także takie parkowanie regulować, np. w godzinach szczytu, między godz. 07.30 a 09.30 i między 16.30-18.30 obowiązywałby zakaz parkowania, a w pozostałych porach można by parkować i korzystać z pobliskich usług (warto pamiętać jednak, że duże sklepy takie jak sezam w simurze czy simPly będą miały parkingi podziemne dla klientów). taka strategia uniemożliwiłaby też parkowanie aut, czy wręcz ich porzucanie, przez mieszańców na długie miesiące. jeśli parking nie będzie w żaden sposób regulowany, to od razu miejsca te zostaną zastawione przez rzeszę budowlańców, tak jak dzieje się to teraz przy ul. klimczaka. tego typu starannie zaaranżowany parking, na zewnętrznych, wyłączonych z ruchu pasach należy stosować także podczas imprez masowych jak np. Festiwal światła, imprez sportowych czy pielgrzymek. tylko tak można zapewnić komfort mieszkańców osiedla i możliwość zaparkowania osobom odwiedzającym. W przypadku imprez naprawdę dużych jak ta ostatnia, strategia ta dotyczy nie tylko al. rP ale al. Wilanowskiej i ul. Przyczółkowej. Wielkopowierzchniowe parkingi w osiedlu mogłyby tylko zniszczyć integralność i efektywność dzielnicy, która obecnie ma więcej miejsc parkingowych na hektar niż jakakolwiek inna część Warszawy.

rowerowymi z pewnością był krokiem w dobrym kierunku, ale aktualne usunięcie wielu drzew dla budowy pasów zjazdowych i ich wyjątkowo zła pielęgnacja powoduje, że aleja rozczarowuje w jej obecnym stanie. Aleja Rzeczypospolitej powinna wyzwalać poczucie wjazdu do specjalnego miejsca w mieście, a nie być jedynie arterią komunikacyjną. W coraz większym stopniu rysujący się charakter drogi szybkiego ruchu dla AL.RP jest jeszcze bardziej niepokojący, biorąc pod uwagę wyjątkowo wysoką liczbę dzieci żyjących na tym osiedlu. Guy C. Perry

Luty Teraz Wilanów 9


Wydarzenia zCKW

Co nowego w Ckw

Zwyczaj zabaw i hulanek karnawałowych w Polsce wprowadziła prawdopodobnie królowa Bona. Podania mówią, że w okresie zapustów bawiono się w różny sposób. Urządzano kuligi z głośną muzyką, maskarady i korowody karnawałowe. W dniu 4 marca 2014 r. (wtorek) Centrum Kultury Wilanów, które od lat kultywuje tradycję Zapustów, serdeczPOWSIńSKIE WIECZORNICE nie zaprasza na kolejną edycję tego wydarzenia, które Centrum Kultury Wilanów zaprasza w na kolejną wieczornicę etnograficzną. odbędzie się oczywiście w ostatnim dniu karnawału. Spotkania te mają na celu przybliżenie tradycyjnych, dawnych zwyczajów oraz Pierwszym etapem Powsińskich Zapustów będzie przejrobótek zimowych wykonywanych w domach na wsi. W celu kultywowania ście barwnego korowodu ulicami Powsina oraz nawiedzetej tradycji ludowej, ale także zintegrowania mieszkańców dzielnicy Wilanów, nie okolicznych domostw. Zabawa zapustna w stylu lat Centrum Kultury Wilanów oraz Pracownia Etnograficzna „Powsinianie” zapra- dwudziestych rozpocznie się o godz. 18.30 w Domu Praszają w poniedziałek 10 lutego 2014 r. o godz. 18.30 do Domu Pracy Twór- cy Twórczej w Powsinie przy ul. Ptysiowej 3. Zapusty coczej przy ul. Ptysiowej 3 na wieczornicę z gościnnym udziałem zespołu rocznie przygotowuje Pracownia Etnograficzna Cymbarka z Cielądza. W programie: tradycyjny obrzęd darcia pierza, „szcze- „Powsinianie” oraz Grupa 30+. pienie szalinówki", maglowanie drewnianą maglownicą, ekspozycja narzędzi, Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny. przedmiotów i ubiorów, które wyszły już dawno z użycia, robienie masła z prawdziwej wiejskiej śmietany, a następnie degustacja z prawdziwym wiejskim XXXVII EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO chlebem oraz śpiewanie ludowych piosenek. WARSZAWSKA SYRENKA ELIMINACJE DZIELNICY Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny. WILANóW M. ST. WARSZAWY Dzielnicowe eliminacje do XXXVII Konkursu RecytatorPOWSIńSKIE ZAPUSTY 2014 skiego Warszawska Syrenka odbędą się w dniu 12 marca Jak na zapusty, to tylko 2014 r. (środa) o godz. 10.00, w sali widowiskowej Filii w do Powsina... Powsinie Centrum Kultury Wilanów przy ul. Przyczółkowej 27 A. Zapusty to okres karnawału, czas Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka ma wieloletnią zabaw trwający od Nowego Roku tradycję. Istotą konkursu jest pobudzanie aktywności artyi Trzech Króli do Wielkiego Postu. stycznej, ujawnianie młodych talentów recytatorskich, ale Karnawał od zawsze był okresem również wyrabianie nawyku czytania, rozwój czytelnictwa i hucznych zabaw, biesiad, tańców popularyzacja literatury. W konkursie uczestniczą uczniow karczmach i wiejskich chatach. wie szkół podstawowych i gimnazjów. Uczestników konPolskie tradycje zapustne mają kursu na Mazowszu są tysiące, a konkurs cieszy się bardzo swoje korzenie w kulturze śróddużym zainteresowaniem uczestników. ziemnomorskiej, nawiązują do greckich i rzymskich tradycji wioWILANOWSKA AKADEMIA KOBIET ROZKWITA … sennego święta Dionizosa obcho- Wilanowska Akademia Kobiet to projekt Fundacji Inicjatywa dzonego pod koniec lutego. Kobiet, który skierowany jest do wszystkich Kobiet dbająZ tych obchodów wywodzą się cych o swój wewnętrzny rozwój, potrzeby i tożsamość. też weneckie bale maskowe oraz Partnerem projektu jest Dzielnica Wilanów, Centrum Kulrzymskie festyny karnawałowe. tury Wilanów oraz Muzeum Pałac Króla Jana III w Wilano-

10 Teraz Wilanów Luty


Wydarzenia z CKW W klimatycznej atmosferze świec i kominków aromaterapeutycznych poznały dobroczynne właściwości darów natury. Pomimo faktu, że uczestniczki Wilanowskiej Akademii Kobiet to kobiety w rożnym wieku, z różnymi zainteresowaniami, będące w różnych punktach w swoim życiu, to jednak wiele je łączy. To co dla nich jest wspólne to: potrzeba rozwoju, dzielenia się sobą, wspierania, współuczestniczenia w wielu wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych, a czasem po prostu spotkania towarzyskiego. 8 marca 2014 r. minie rok od powołania Wilanowskiej Akademii Kobiet. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkie kobiety, które chciałaby dołączyć do Akademii na spotkanie rocznicowe. Zachęcamy także do kontaktu na facebooku: Wilanowska Akademia Kobiet oraz drogą e-mailową: inicjatywakobiet@onet.eu Czekamy na Was!

wie. Akademia działa w Wilanowie od wielu miesięcy. W tym okresie udało się zrealizować mnóstwo ciekawych spotkań, wykładów i warsztatów. Między innymi uczestniczki zwiedzały pałacowe wnętrza Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w ramach ścieżki edukacyjnej "Zakochany król i królowa" , podczas której poznały ciekawe wątki małżeństwa Jana II Sobieskiego i jego Marysieńki. W ramach WAK odbyły się także warsztaty "Rodzic też człowiek", podczas których uczestniczki poznały tajniki jak będąc dobrym rodzicem osiągać równowagę we wszystkich sferach życia, organizować swój czas i energię oraz zachować spokój wewnętrzny i poczucie panowania nad własnym życiem. Pod koniec ubiegłego roku miało miejsce wyjątkowo pozytywne, inspirujące i energetyczne spotkanie z Magdą Bębenek, autorką książki "Polka potrafi". Dwie godziny rozmów o życiu, oczekiwaniach i marzeniach, zakończone refleksją, że warto brać odpowiedzialność za to, co nam się w życiu przytrafia i dążyć do realizacji celów w drodze do swoich sukcesów - tych małych i tych dużych. Podczas innego ze spotkań wilanowskie kobiety uczestniczyły w warsztacie pt. "Czuła natura dla kobiecej duszy i ciała - o aromaterapii i nie tylko".

PORANEK TEATRALNY „JANOSIK I DOBRY PASTERZ” Burmistrz Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy Ludwik Rakowski oraz Centrum Kultury Wilanów zapraszają dzieci w niedzielę 9 marca 2014 r. o godz. 12.00 do sali widowiskowej w Instytucie Jana Pawła II przy ul. Hlonda 1 na poranek teatralny pt. „Janosik i dobry pasterz" w wykonaniu Teatru Dobrego Serca. Bajka osnuta na legendzie o studencie, który staje się zbójnikiem okradającym bogatych i rozdającym biednym. Spotkanie Janosika z dobrym pasterzem oraz jego zabawne rozmowy z przesympatycznymi owieczkami sprawiają, że Janosik zmienia się! Teraz wie, że nie można nikogo okradać. A jeżeli chce się pomagać ludziom, to trzeba robić to mądrze najlepiej wrócić na studia! Nastrój polskich gór wspaniale oddaje piękna scenografia i piosenki oparte na tradycyjnych melodiach góralskich we wspaniałej instrumentacji Krzysztofa Maciejowskiego. Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny.

Luty Teraz Wilanów 11


Nasze miasto

200 tyS. gośCi na FeStiwalu światŁa w wilanowie! ii królewski Festiwal światła został zakończony 6 stycznia spektakularnym pokazem sztucznych ogni nad świątynią opatrzności Bożej. tegoroczna edycja Festiwalu przyniosła niebywały sukces frekwencyjny. mappingi, koncerty, iluminacje obejrzało w ciągu trzech dni prawie 200 tys. osób! Największe okrzyki zachwytu wśród gości Festiwalu wywoływały mappingi na fasadzie Pałacu i kościoła św. Anny w Wilanowie oraz bajkowy pokaz „światło – dźwięk” w Ogrodzie Północnym. Przypominamy, że obie atrakcje Pałacu, tzn. Ogród Północny i Labirynt Światła obok Oranżerii, czynne będą do 15 marca 2014 r.

12 Teraz Wilanów Luty


Nasze miasto

Luty Teraz Wilan贸w 13


Nasze miasto ruSzają zapiSy na wioSenną edyCję '2014 kurSów malarStwa i rySunku królewSkiej akademii Sztuki, muzeum paŁaCu króla jana iii w wilanowie. muzeum Pałacu króla jana iii w Wilanowie zaprasza na spotkanie organizacyjne wiosennej edycji odpłatnych kursów malarstwa i rysunku, w ramach królewskiej akademii sztuki, które odbędzie się 15 lutego 2014 r., o godz. 11:00, w oficynie kuchennej (przy dziedzińcu głównym Pałacu). Do udziału w kursie malarstwa i rysunku zapraszamy wszystkich, którzy chcą nauczyć się rysować i malować w różnych technikach. Do każdego uczestnika kursu podchodzimy indywidualnie, dbając o rozwój osobowości artystycznej i gwarantując postępy w pogłębianiu wiedzy oraz umiejętności. Aby uczestnik kursu miał pełną możliwość korzystania z korekt instruktora, zapewniamy małe grupy do 10 osób. W ramach kursu przerabiamy wiele zagadnień, takich jak np.: perspektywa, przestrzeń, światłocień, studium postaci, architektury, natury czy też pobudzanie wyobraźni. Uczestnicy kursu dostają dodatkowo prace domowe z zakresu rysunku, które następnie są indywidualnie omawiane. W programie wiosennej edycji '2014 zapoznamy się z następującymi technikami: rysunek węglem, rysunek piórkiem i kolorowymi tuszami, gwaszem, technikami mieszanymi i akrylem. Muzeum udostępnia sztalugi plenerowe do rysowania lub malowania. Uczestnicy korzystają z własnych

14 Teraz Wilanów Luty

materiałów rysunkowych czy malarskich, po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącymi kurs. Kursy są otwarte dla wszystkich, którzy mają skończone 16 lat. Kursy będą się odbywały przez 9 niedziel, począwszy od 16 lutego 2014 r. - niedziela, godz. 11:00 - 14:00 – kurs dla początkujących, - niedziela, godz. 15:00 - 18:00 – kurs dla średnio zaawansowanych. Kursy będą odbywały się na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w oparciu o Pawilon Rzeźby oraz, o ile dopisze aura, w Ogrodach i Parku Pałacowym. Grupy do 10 osób. Koszt: - cały kurs - 400 zł, - sesja indywidualna 1 godz. - 75 zł. Aby dokonać zapisu na kurs, należy wysłać maila z podaniem imienia i nazwiska kursanta oraz numeru telefonu kontaktowego, umieszczając w tytule: „Kurs malarstwa i rysunku”, na adres mailowy: agrabowski@muzeum-wilanow.pl. Opłatę za cały kurs należy wpłacać przelewem na konto Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie nr: 93 1130 1017 0020 1226 4720 0001, z dopiskiem „Kurs malarstwa i rysunku” oraz z imieniem i nazwiskiem kursanta.

Dział Edukacji Muzealnej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie grabowski21@gmail.com, agrabowski@muzeum-wilanow.pl tel.: 531 544 899

Wygoda i beZpiecZeństWo dla senioróW

- Zapewniamy domową opiekę nad osoba chorą lub w trakcie rekonwalescencji - Pomagamy w codziennych obowiązkach domowych (gotowanie, sprzątanie, prasowanie) - Zagwarantujemy bliskim Ci Seniorom podniesienie jakości i komfortu życia W każdej chwili jesteśmy do dyspozycji Działamy w Warszawie, Opolu, Katowicach i Gdańsku

Zadzwoń 22 885 01 03, napisz: biuro@dobrezycieseniora.pl, www.dobrezycieseniora.pl


Nasze miasto

Co w programie kuźni kulturalnej? za nami kolejne wydarzenia. W piątek 24 stycznia rozpoczęliśmy karnawał wspólnie z grupą szafa Gra i michałem milowiczem, a w dniu 30 stycznia miał miejsce istny majstersztyk w postaci wieczoru Prl i recitalu mariana opanii. z tej strony Pana mariana nie znaliśmy. Ponad 2,5 godziny występu! tylko dlatego, że była już godzina 23.10, a był to czwartek i niektórzy musieli w piątek pójść do pracy, kolejne bisy zostały ograniczone. Gospodarzem wieczoru był andrzej sołtysik - dzięki jego pytaniom dowiedzieliśmy się wielu ciekawych i nieznanych rzeczy o Panu marianie. Z najbliższych wydarzeń, na które jeszcze są dostępne miejsca polecamy koncert Alicji Węgorzewskiej Whiskerd oraz Bogdana Kierejszy w dniu 12 lutego. Wyjątkowe wydarzenie - połączenie talentu Alicji Węgorzewskiej i show skrzypcowego Bogdana Kierejszy. Bilety w cenie 80 zł. Miejsca w układzie teatralnym oraz kolacyjnym. Serdecznie zapraszamy!

• Pożegnanie Karnawału – w ostatnią sobotę karnawału tj. 1 marca, zapraszamy na imprezę ostatkową. Zabawa w rytmach DJ Skiby będzie trwała do białego rana. Start o godz. 20.00. Wieczór w formie „All Inclusive” w cenie 150 zł od osoby. W ramach tej kwoty: wyborne dania przygotowane przez szefa kuchni restauracji Nowa Kuźnia (przystawki, sałatki zupy, dania ciepłe, desery), napoje bezalkoholowe i alkoholowe (housowe wino białe i czerwone, piwo, wódka żołądkowa tradycyjna i de lux oraz Passport Whisky) oraz kawa i herbata. Liczba miejsc ograniczona i bilety szybko ubywają.

• Wieczór PRL z Bohdanem Łazuką – w piątek 7 marca zapraszamy na kolejny wieczór PRL. Tym razem gościem Andrzeja Sołtysika będzie Bohdan Łazuka. Bohdana Łazuki nie trzeba specjalnie przedstawiać – aktor teatralny i filmowy, kabareciarz, piosenkarz. Zagrał w kilkudziesięciu filmach, a role z filmów takich jak „Nie lubię poniedziałku”, „Poszukiwany, poszukiwana”, „Nie ma róży bez ognia”, „Brunet wieczorową porą”, „Halo Szpicbródka” czy „Piłkarski poker” przeszły do klasyki. Podobnie z piosenkami: „Umówiłem się z nią na dziewiątą”, „Już taki jestem zimny drań”, „Odrobinę szczęścia w miłości”, które potrafi zanucić każdy. Zapraszamy na ten wyjątkowy wieczór. Z decyzjami nie można zwlekać, sprzedaż biletów rozpoczęta i szybko ubywają. Również z wielką przyjemnością informujemy o Wieczór wyłącznie w układzie kolacyjnym. dwóch nowych wydarzeniach, jakie przygotowaliśmy na miesiąc marzec. Niby jeszcze dużo czasu, ale bi- Zapraszamy serdecznie. Bilety i rezerwacje pod numerem 500 200 200. lety znikają i nie można czekać do ostatniego dnia:

repertuar

Teatr Królewski w Pałacu w Wilanowie zaprasza do Oranżerii 16 22

niedziela Sobota

g. 15.00 g. 11.00

8

Sobota

g. 11.00

22 23

Sobota niedziela

g. 11.00 g. 11.00

luty przygody alicji w krainie czarów l. Carroll (Festiwal światła) Calineczka H.Ch. andersen marzeC królowa śniegu H.Ch. andersen (z gościnnym udziałem wojciecha rucińskiego – gitara basowa) Calineczka H.Ch. andersen Calineczka H.Ch. andersen

Ceny biletów: 20 zł normalny, 15 zł ulgowy do nabycia w kasie w dniu spektaklu. uwaga ! liczba miejsc ograniczona rezerwacja i informacja tel.: 22/ 842 07 95, 22/ 5442 837. w soboty i niedziele tel.: 22/54 42 805, 54 42 806 www.wilanow-palac.pl

Luty Teraz Wilanów 15


Wywiad

WalentynkoWe s

trzy znane marki, jak nigdy dotąd połączyły siły, by nadać i Brzozowski razem z siecią Biedronka, z potrzeby serc wym kocami przekonują, by łączyć siły z Fundacją dkms, w p przeszczepienia kom 16 Teraz Wilanów Luty


Wywiad

serc Poruszenie

ć Walentynkom głębszego znaczenia. Projektanci Paprocki myślili niezwykłą, ogólnopolską inicjatywę. serduszkowymi poszukiwaniu dawcy dla każdego pacjenta potrzebującego mórek macierzystych. Luty Teraz Wilanów 17


Wywiad Teraz Wilanów: Panowie, dzisiejszy wywiad nie będzie typowym, jakie zwykliście udzielać. Nie będzie on o trendach modowych na nadchodzący sezon, ani o tym jak rozwija się wasza marka. Będzie o czymś, co lada moment zadziwi waszych fanów i krytyków. Nie boicie się kontrowersji, jakie pojawią się wokół niezwykłej inicjatywy, którą zaplanowaliście? Mariusz Brzozowski: Domyślam się, o czym Pani myśli i powiem szczerze - nie tylko się nie boimy, ale nawet czekamy z zapartym tchem na efekty tej inicjatywy, bo będzie ona społecznie pożyteczna i słuszna do „szpiku kości”. TW: Nomem omen. Bo o dawstwie szpiku kostnego i komórek macierzystych będziemy dziś mówić. Zwykle tak jest, że angażujemy się w dobroczynność, gdy sami spotykamy się bezpośrednio z problemem. Wy zaangażowaliście się w działania Fundacji DKMS, która rejestruje potencjalnych dawców komórek macierzystych dając szansę na nowe życie chorym na białaczkę lub inne nowotwory krwi. Zrobiliście to pod wpływem jakiegoś osobistego doświadczenia? Mariusz: Od jakiegoś czasu zauważyliśmy, że zgłasza się do nas, z prośbą o wsparcie, wielu chorych lub ich bliskich szukających dla nich pomocy. Ponieważ nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim, wymyśliliśmy sobie, że trzeba wybrać jakąś fundację, w której będziemy aktywni, a że zarejestrowanie się w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych jest czymś najbardziej osobistym, co możemy dać z siebie - bo z chwilą przeszczepu dajemy cząstkę siebie - wybór Fundacji DKMS był najbardziej oczywisty. Już kiedyś przeglądałem stronę tej fundacji i bardzo zainteresowała mnie jej działalność, ale ciągle brakowało czasu lub okazji do tego by się zarejestrować. Aż któregoś dnia zostałem zaproszony przez Agnieszkę Jastrzębską na jedną z akcji rejestracyjnych i pomyślałem, że jest to doskonała szansa. Zarejestrowaliśmy się i bardzo jesteśmy z tego faktu zadowoleni.

TW: Ale to właśnie w chwili rejestracji podejmuje się bardzo poważną decyzję życiową. Byliście w pełni świadomi jak odbywa się cały ten proces ratowania życia? Mariusz: Muszę przyznać się, że na początku nie wiedziałem wszystkiego, co powinienem wiedzieć. Bardziej kierowałem się głęboką potrzebą zrobienia czegoś dobrego. Dopiero w chwili rejestracji poznałem szczegóły. I podjąłem tę decyzję świadomie. TW: A gdybyś dziś wiedział to, czego dowiedziałeś się w chwili rejestracji, to też byś się na nią udał, czy raczej zostałbyś w domu? Mariusz: Ta wiedza jeszcze bardziej utwierdziła mnie w przekonaniu, że robiąc tak niewiele i niczym nie ryzykując, mogę zrobić jednak tak wiele. I oczywiście ten cały proces nie jest tak prosty jak mi się wydawało na początku, gdy myślałem, że wszystko ogranicza się do wymazu z jamy ustnej, a później przeszczepienia komórek macierzystych, ale odpowiadając na pytanie - podkreślam, że podjąłem w pełni świadomą i przemyślaną decyzję. Myślę, że ważne jest by podkreślać to, że taka decyzja musi być przemyślana i odpowiedzialna. Wtedy czekając na ten telefon nie towarzyszy człowiekowi lęk. TW: I w oczekiwaniu na to, że będziecie mogli pomóc realnie wpadliście na pomysł, by zrobić coś tak oryginalnego jak połączenie sił z marką o skrajnie innej konotacji. Kto wpadł na ten pomysł? I jak na niego wpadł, bo przecież na pierwszy rzut oka nie widać żadnego wspólnego mianownika pomiędzy tymi markami. Biedronka z paprocki&brzozowski? Opinia publiczna będzie zadziwiona. Nie boicie się tego?

Marcin: Tym wspólnym mianownikiem jest wspólny cel. Najważniejsze jest to, że chcemy razem pomagać. I choć nasi odbiorcy pochodzą z innych światów, to wspólnie uznaliśmy, że są takie moMarcin: Nasze zaangażowanie się w działania DKMS Polska, na szczę- menty, gdy nie ważne jest, w jakich branżach działamy, czy jakie są ście nie było podyktowane doświadczeniem tej choroby wśród blikonotacje każdej z marek. Ważne jest, że czujemy taką samą poskich, ale ponieważ mieliśmy do czynienia z wieloma ludzkimi trzebę zrobienia czegoś, co służy innym. A ponieważ zbliża się dodramatami, nie są nam one obojętne. skonała ku temu okazja - Walentynki - wymyśliliśmy razem Biedronką, by wykorzystać ją na coś większego niż zwykle. TW: Zarejestrowanie się w bazie dawców, to bardzo poważna decyzja, jakie emocje towarzyszyły wam w tamtej? Jakieś zawahanie? Jakieś Mariusz: Od jakiegoś czasu rozmawialiśmy z właścicielami Biedronprzemyślenia? ki, których znamy na gruncie prywatnym, o tym by zrobić dla DKMS Polska coś fajnego, nawet nietypowego. Tak my, jak BieMariusz: Ja byłem tym bardzo podekscytowany. Taka świadomość, że dronka, uważamy, że to co robi fundacja pomagając ratować ludzmożemy stać się czyimś wybawicielem nic nie tracąc, jest bardzo kie życie, to bardzo ważna misja. I oczywiście, nasz produkt jest przyjemna. A przemyślenia...? Oczywiście. Jeśli mój drobny gest mo- postrzegany jako luksusowy, a Biedronki masowy, ale to Biedronka że być tak „cudotwórczy”, to obym miał możliwość jak najszybciej go ma większą siłę dotarcia do ludzi z informacją o tym, jak ważna jest wykonać. działalność DKMS. Nie patrzyliśmy na to z punktu widzenia zrobienia interesu i tego co dobre, a co ryzykowne dla renomy marki. Marcin: No właśnie, ja miałem podobne odczucia. One towarzyszą Patrzyliśmy, co dobrego i na jak największą skalę może nasza marka mi do dziś. To pewnego rodzaju niecierpliwość. Od dnia rejestracji zrobić dla człowieka. I od intencji do czynu, padła decyzja o wspólczekam na ten telefon i znak, że nadszedł czas i mogę kogoś uratonej akcji. wać. Bo przecież nie chcielibyśmy, aby wszystko ograniczyło się jedyTW: I zaprojektowaliście wzory koców na Walentynki, sprzedawanie do rejestracji. nych w sklepach sieci Biedronka? Mariusz: Bo przecież samo zarejestrowanie się jest tylko takim wstęMarcin: Nie, Biedronka zaproponowała nam ileś wzorów, z któpem do tego, co rzeczywiście jest ważne – stania się dawcą faktycznym. Dopiero temu będą towarzyszyć wielkie emocje. rych my wybraliśmy tylko te, które uznajemy za piękne. Później zostały one wyprodukowane z najlepszych materiałów, pochodzących od firmy, która ma wszystkie możliwe certyfikaty jakości.

18 Teraz Wilanów Luty


Wywiad

Luty Teraz Wilan贸w 19


Wywiad Chcieliśmy być pewni, że koce będą takiej jakości jak ubrania, które my szyjemy dla klientek paprocki&brzozowski. Podpisując się pod tymi kocami dajemy gwarancję, że są one nie tylko estetyczne, ale i bezpieczne. Ponieważ kwestia jakości jest oczywista, to już piękno jest kwestią gustu, dlatego wybraliśmy aż cztery wzory, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Mariusz: Odpowiadając na drugą część pytania - tak, koce będą dostępne tylko w sklepach sieci Biedronka.

TW: Myślicie, że do wielu projektantów przychodzą takie prośby? A może po prostu jesteście postrzegani, jako dobrzy ludzie, do których warto się zwrócić o pomoc? Mariusz: Myślę, że do innych również. Niestety w Polsce ludzie mają dość przekłamany obraz projektantów. Wydaje się im często, że my jeździmy czarnymi limuzynami i jemy kawior na śniadanie popijając szampanem. Jednak my żyjemy zupełnie normalnie. Ale jeśli tylko możemy pomóc to pomagamy.

TW: Podsumowując całą akcję, co każda ze stron z niej wyniesie dla siebie?

Marcin: Może takie wyobrażenia o nas ludzie mają pod wpływem renomy, jaką nasza marka paprocki&brzozowski ma na rynku modowym, ale my współpracujemy też z markami masowymi. ZroMariusz: Głównie zyskuje Fundacja DKMS i chorujący na raka krwi. A biliśmy już fajną kolekcję dla marki Reserved. To był pierwszy, my i Biedronka zyskujemy satysfakcję, że udało nam sie połączyć siły w świetny eksperyment z modą produkowaną w tysiącach egzemszlachetnym celu. plarzy. Później robiliśmy kolekcję z firmą Ochnik. Właśnie rozkręcamy naszą masową markę…??? Chcemy po prostu wychodzić Marcin: Fundacja DKMS zyska duży rozgłos, ponieważ Biedronka to do ludzi. Dlatego naszymi klientkami są nie tylko celebrytki czy bosieć ponad 2300 sklepów. Na kocach jest umieszczona banderolka, z gate kobiety, ale i zwykłe dziewczyny. W naszym butiku i one znajktórej kupujący dowie się jak dołączyć do grona osób niosących podą już dziś coś dla siebie. moc chorym na raka krwi. TW: Jeśli chodzi o celebrytów w kontekście Fundacji DKMS, która TW: Przedstawiciele Biedronki zachęcają, by kupować koce, bo, cytu- jak wiemy przekonała do rejestracji w bazie dawców wielu znaję „To pomysł na prezent dla najbliższej osoby. Koc nie tylko otuli nanych ludzi, czy uważacie, że dla popularności idei ma znaczenie, szych bliskich i nada uroku każdemu wnętrzu, ale co ważne przekaże kto jest jej ambasadorem? Czy jest to celebryta powszechnie luideę pomocy potrzebującym”. Czy wy również będziecie zachęcać biany i szanowany, czy jakikolwiek, byle był znany? swoich znajomych do tego zakupu? Marcin: Myślę, że nie ma większego znaczenia, kto promuje szlaMariusz: Oczywiście! Dzięki temu, to zwykle konsumpcyjne święto chetny cel. Każdy celebryta ma swoich fanów, więc jeśli tylko monabierze głębszego wymiaru. żna przez niego dotrzeć do kogoś, to nie ma się co zastanawiać, czy jest on bardziej lubiany, czy nie. TW: A czy cena tych koców będzie średnią pomiędzy cenami Biedronki, a cenami paprocki&brzozowski? Mariusz: Dawanie dobrego przykładu jest zawsze słuszne, nawet gdy daje go ktoś niepopularny. Marcin: Właśnie nie. Cena będzie typowo Biedronki. Ale dzięki nakłaTW: Zadzwonicie do znajomych, gdy tylko ruszy sprzedaż koców, dowi, jaki zostanie sprzedany w jej sieci, uzyskany kapitał będzie konby namówić ich na zakupy w Biedronce? kretną wartością, która zasili konto fundacji na jej cele statutowe. Bo trzeba pamiętać, że akcja nie tylko ma na celu podnieść świadomość Marcin: Oczywiście! Już zachęciliśmy bliskich i znajomych. Za problemu raka krwi, ale również wesprzeć finansowo Fundację DKMS. Koszt rejestracji w bazie i badania jednej osoby to 250 zł. Re- chwilę ogłosimy akcję na facebooku, by ci którzy nas śledzą, rówjestracja w bazie jest dla dawcy bezpłatna. Fundacji DKMS pokrywa te nież się zaangażowali. Tą akcją chcemy pokazać, że nie warto stać koszty pieniędzmi z darowizn od osób indywidualnych oraz finansobiernie i bać się, że nadejdzie choroba. Trzeba zrobić, co w naszej wego wsparcia firm. Łącznie z kosztami oznaczenia zgodności tkanko- mocy, by przygotować się na jakiekolwiek zetknięcie z nią jak najwej. lepiej, a mobilizowanie innych do zarejestrowania, jest w pewnym sensie organizowaniem takiego koła ratunkowego, na wszelki wyTW: Gdzieś z tyłu głowy, nie macie nadziei na pozyskanie większej padek. świadomości dla własnej marki? Klienci Biedronki będą się pytać „kto to jest ten Paprocki czy Brzozowski”? Mariusz: Bo przecież im nas więcej w bazie dawców, tym prawdopodobieństwo znalezienia genetycznego bliźniaka, który uratuje Marcin: Na pewno będzie to miało taki skutek. I oczywiście bylibyśmy komuś życie jest większe. Czternastego lutego nie powinno być hipokrytami twierdząc, że nie, ale jednak podkreślę, że bardziej zależy tylko świętem miłości do swej drugiej połowy, ale świętem miłości nam pozyskaniu nowych dawców, niż klientów z sieci Biedronka. Ale i dla drugiego człowieka. I o tym będziemy mówić naszym klientto będzie miłe. Taki skutek uboczny, jeśli mogę tak powiedzieć. kom, które w Walentynki odwiedzą nasz butik na Wiejskiej. Mariusz: Chcę podkreślić, że nie otrzymamy z tej sprzedaży żadnej gratyfikacji. Biedronka ze sprzedanych koców przekaże na Fundację DKMS 100 tysięcy złotych. Marcin: Tym sposobem reagujemy również na prośby ludzi, którzy zwracają się do nas o wsparcie w różnych sytuacjach życiowych.

20 Teraz Wilanów Luty

TW: Niech, więc zacznie się pospolite ruszenie na Walentynki. Dziękuję za inspirację. Wywiad przeprowadziła: Dorota Wójtowicz-Wielgopolan Fot. Radosław Nawrocki


Nasze miasto gdzie do przedSzkola, gdzie do SzkoŁy? W pierwszym kwartale 2014 r. w wilanowskich placówkach oświatowych odbędą się dni otwarte, podczas których będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną przedszkoli i szkół. Rodzice i dzieci będą mieli możliwość obejrzenia jak pracuje oddział przedszkolny w wybranej szkole, jak jest wyposażona sala, jak wygląda plan dnia, a przede wszystkim – będzie okazja do porozmawiania z nauczycielami i dyrektorami placówek. Harmonogram dni otwartych można pobrać skanując kod obok.

rekrutaCja do przedSzkola przy ul. ledóCHowSkiej Już w marcu rozpocznie się rekrutacja do nowego przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8 na rok szkolny 2014/2015. Trzeba uważnie śledzić stronę www.edukacja.warszawa.pl, gdzie zostaną podane dokładne terminy. Rekrutacja będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji podań, który zapewni sprawne przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, z zastosowaniem jednolitych zasad i kryteriów. Przypominamy, że w przedszkolu przygotowano 250 miejsc.

zima w mieśCie 2014 również w wilanowie Warszawski Program „Zima w Mieście” jest cyklicznym, interdyscyplinarnym programem realizowanym dla uczniów warszawskich szkół przez Miasto Stołeczne Warszawa w okresie ferii zimowych. Program ma na celu propagowanie wśród uczniów nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu. Edukacyjno-wychowawcze oferty adresowane są równomiernie do wszystkich grup wiekowych dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych i zainteresowań. Dla młodzieży gimnazjalnej i starszej organizowane są specjalistyczne zajęcia o charakterze naukowym i artystycznym, w formie warsztatów, wykładów, pracowni i laboratoriów. Tradycyjnie program „ZIMA W MIEŚCIE 2014” jest również realizowany na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. W programie biorą udział: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Przyczółkowa 27 oraz Zespół Szkół Nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego przy ul. Wiertniczej 25. Karty uczestnika oraz informacje o opłatach za posiłki podczas akcji „Zima w mieście” można pobrać ze strony Urzędu Dzielnicy.

Luty Teraz Wilanów 21

Serdecznie zapraszamy ul. Hlonda 10/10, 02-972 Warszawa

tel. 22 253 78 39, pn.–pt.: 1100–1900, sob.: 1000–1600


Małgorzata Wróblewska

świat na językach

Carnaval de nice.

KarnawałwNiceitonajważniejszeartystyczno-kulturalnewydarzenienacałym LazurowymWybrzeżuna przełomielutegoimarca. Todwutygodniowyrajdla turystówzwielobarwnym, rozśpiewanymświętem kwiatóworazlicznymimaskaradamiidefiladami. Dorównujesplendoremkarnawałowymzabawom wBrazyliiczyWenecji iprzyciąganaCôted'Azur corokuponadmilionturystów.

„bitwy kwiatowej”, jak zwykli ją potocznie nazywać mieszkańcy, wszyscy wychodzą z naręczami kwiatów. Główną postacią kwiatowej parady jest Miss Karnawału, mieszkanka Nicei, którą wcześniej w głosowaniu wybrali mieszkańcy. Ten najważniejszy rydwan, zgodnie z tradycją, przybrany jest kolorowymi storczykami.

Karnawał w Nicei jest jednym z najstarszych i największych w Europie imprez karnawałowych. Tradycja tego wydarzenia sięga średniowiecza, a dokładnie 1294 r. Jednak dopiero w roku 1873 Andriot Saëtone założył komitet festiwalowy, który zaczął organizować to wydarzenie w profesjonalny sposób. Również trzy lata później (1876) odbyła się pierwsza parada kwiatów, która jest bardzo nietypowym, wyczekiwanym i stałym elementem karnawałowego programu.

Pochód urozmaicają występy grup taneczno-muzycznych zaproszonych z egzotycznych zakątków świata. Salsa miesza się z oberkiem, tango z rockiem i rytmami jazzowymi. Maszerują szkoły cyrkowe, szczudlarze i czarownice. Większość pokazów oraz defilad ma miejsce na placu centralnym imienia marszałka Francji Andre Massena. Odbywają się one zawsze późnym wieczorem pod gołym niebem.

Podczas imprezy właściwie całe miasto udekorowane jest tysiącami kwiatów: gerberów, storczyków, irysów, hiacyntów, róż, goździków i kamelii. Najbardziej wymownymi kwiatami są jednakże żółte krzewy mimoz, które stanowią znak rozpoznawczy Nicei przez dwa tygodnie trwania karnawału.

Co istotne, wszystkie maski, stroje oraz rydwany przyozdobione kwiatami przygotowują nicejskie rodziny zwane Carnavaliers, których korporacja liczy około dwustu członków skupionych w czterech stowarzyszeniach. Pomagają im artyści lokalni – rzeźbiarze, rysownicy, karykaturzyści. Karnawał w Nicei nie może się również odbyć bez udziału tak zwanej kociej muzyki określanej mianem Le Charivari. Jest ona wykonywana poprzez grę na patelniach i garnkach z towarzyszeniem śmiechów i wrzawy tysięcy głosów uradowanych turystów.

Każdego roku, podczas tego wyjątkowego święta odbywają się tradycyjne, barwne parady. Przez ulice miasta przetaczają się tonące w kwiatach platformy, na których usadawiają się postacie ze świata bajek i piękne dziewczęta w imponujących strojach. Całemu wydarzeniu towarzyszy głośna muzyka i festiwal światła. Na słynnej Promenadzie Anglików podziwiać można paradę kwiatową, na której turyści i mieszkańcy są hojnie obsypywani świeżymi kwiatami. Z tej

22 Teraz Wilanów Luty


świat na językach

exceptionnel!

Karnawał w Nicei gromadzi co roku mnóstwo ludzi żądnych wrażeń wizualnych i artystycznych. Każdego roku jest inny temat przewodni. W tym roku jubileuszowa,130. edycja rozpocznie się 14 lutego i potrwa do 4 marca. W tym czasie Niceą będzie rządzić Król Gastronomii, ponieważ to właśnie kuchnia jest tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia. W bogatym programie artystycznym przewidziany jest także dostępny dla wszystkich bal maskowy i kostiumowy organizowany w eleganckich hotelach. Dwutygodniowe szaleństwa kończy pokaz sztucznych ogni. www.nicecarnaval.com Amusez-vous! Małgorzata Wróblewska m.wroblewska@thepalms.edu.pl

Luty Teraz Wilanów 23


Wnętrza

ABC BLATU KAMIENNEGO stworzony miliony lat temu, nowocześnie przetworzony kamień to surowiec idealny do każdego nawiązującego do natury wnętrza. niezastąpiony okazuje się przede wszystkim w kuchni oraz wszędzie tam, gdzie trwałość ma największe znaczenie. jak wybrać odpowiedni surowiec oraz jak się o niego odpowiednio zatroszczyć?

Które gatunki kamienia najlepiej sprawdzą się w roli blatu kuchennego? Głównym kryterium przy doborze odpowiedniego kamienia, powinna być jego wytrzymałość. Do najtwardszych kamieni należą: granity oraz kwarce naturalne. W roli blatu sprawdzą się również porównywalne wytrzymałością do granitu - kamienie inżynieryjne (te najtrwalsze powstają na bazie kwarcu naturalnego). Coraz większą popularnością cieszą się również marmury, wcześniej niedoceniane w roli blatów z uwagi na wysoką chłonność. Jednak najnowsze trendy, jak i rozwiązania technologiczne, umożliwiają impregnację tego szlachetnego kamienia. Firma Silk&Stone, jako jedna z niewielu na rynku, podejmuje się wykonania blatów kuchennych z marmuru oraz dysponuje impregnatami umożliwiającymi ich właściwe zabezpieczenie.

Które gatunki kamienia są obecnie najmodniejsze i jakie odcienie dominują? Wśród naszych Klientów zdecydowanie najmodniejszym kamieniem jest kwarc natural- odpowiada Bolesław Porolniczak, dyrektor zarządzający silk&stone ny w odcieniach szarości, delikatnego brązu oraz kremu. Coraz więcej pojawia się jednak odważniejszych projektów z mocnymi Jakie są największe zalety blatów kamiennych? akcentami kolorystycznymi. Firma Silk&StoNajwiększą zaletą blatów kamiennych jest ich trwałość. Odpowiednio zaimpregnowany oraz ne w swojej ofercie posiada bardzo bogatą sumiennie pielęgnowany blat to powierzchnia praktycznie nie do zniszczenia podczas „kuchen- gamę kwarców naturalnych. nych rewolucji”. Inną niewątpliwą zaletą kamienia jest jego różnorodność - nie ma dwóch identycznych płyt tego samego kamienia. Zawsze różnią się one między sobą barwą oraz Więcej realizacji firmy Silk&Stone oraz użyleniem, dlatego każdy z pewnością znajgalerię kamieni można obejrzeć w interdzie coś dla siebie. necie na stronie www.silkandstone.pl

Jak należy pielęgnować blat kamienny? O pielęgnacji blatu kamiennego, jak i każdego innego, należy pamiętać codziennie, unikając silnych detergentów, typu odkamieniacz, które usuwają warstwę ochronną. Na co dzień blat kamienny najlepiej czyścić szmatką nasączoną delikatnym detergentem lub samą wodą. Co pół roku wskazane jest ponowne zaaplikowanie impregnatu.. Zawsze należy pamiętać o tym aby używane detergenty i impregnaty były ze sobą kompatybilne.

24 Teraz Wilanów Luty

oraz w showroomie przy ul. Vogla 2 na warszawskim Wilanowie.

fot. Rafał Klimczyk

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

a jakie są wady? Kamień w kuchni niesie ze sobą właściwie same zalety, aczkolwiek należy zwrócić uwagę na fakt, iż większość surowych kamieni absorbuje płyny. Dlatego obligatoryjnym jest ich chemiczne zabezpieczenie przed penetracją płynów kolorowych, tłuszczy itp.


Uroda

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

zapraszamy na specjalnie opracowany program pielęgnacyjny dla mężczyzn. Po profesjonalnej diagnozie skóry i określeniu jej indywidualnych potrzeb, zaproponujemy odpowiedni zabieg, poprawiając wygląd skóry i samopoczucie. zabieg wykonywany w kameralnej atmosferze kosmetycznego instytutu zagwarantuje zachowanie prywatności. efekty zabiegów: zadbany wygląd, wypoczęte ciało, głęboki relaks. zabiegi pielęgnacyjne na twarz wykonywane są przy użyciu zaawansowanej technologicznie, profesjonalnej linii preparatów dr irena eris Prosystem. Naskórek u mężczyzn jest nawet o 20% grubszy niż u kobiet, zawiera 32 warstwy komórkowe, kobiecy tylko 20. Dzięki większej zawartości kolagenu i elastyny oraz grubszej warstwie tłuszczowej skóra męska starzeje się wolniej i dłużej zachowuje sprężystość. Jednak zmarszczki, mimo że pojawiają się później niż u kobiet, są głębsze i bardziej widoczne. Golenie stanowi naturalny rodzaj peelingu, zmniejsza skłonność do suchej skóry i ujędrnia ją. Jednak wpływa niekorzystnie, ponieważ likwiduje jej naturalną warstwę ochronną oraz powoduje podrażnienia i odwodnienie. Męskie hormony mają duży wpływ na wygląd skóry. Powodują, że mężczyźni częściej niż kobiety mają problemy z trądzikiem, wypryskami i przetłuszczaniem się skóry. Spadek stężenia testosteronu w organizmie mężczyzn powoduje przybywanie zmarszczek – pierwsze, drobne i jeszcze płytkie pojawiają się około 30-go roku życia. Kosmetyczne Instytuty Dr Irena eris oferują nowe zabiegi na twarz stworzone specjalnie dla mężczyzn. meN ZoNe – oczyszczanie & nawilżanie • nawilżenie i wygładzenie skóry • normalizacja pracy gruczołów łojowych• zmniejszenie widoczności porów meN ZoNe – odmładzanie & regeneracja • zmniejszenie ilości i głębokości zmarszczek • zmniejszenie głębokości bruzd • intensywne nawilżenie • wygładzenie skóry W celu wzmocnienia i przedłużenia efektów zabiegu polecamy odpowiednie do typu i rodzaju skóry kosmetyki pielęgnacyjne Dr Irena Eris. Zapraszamy Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris ul. Kosiarzy 37 Rezerwacja telefoniczna: (22) 651 82 93 lub 692 036 920 www.DrIrenaEris.com/Instytut

Luty Teraz Wilanów 25


Ogłoszenia

Do y M a aSz R P za

u! ł a i uDz

aDRESy SKLEPóW: ul. Sarmacka 20, al. Wilanowska 9 ul. Lanciego 16, ul. Chodkiewicza 8 lok. 8 ul. Przejazd 6 lok. 7

Dołączdonas!

facebook.com/DelikatesyOrganic COMP DATA Sp. z o.o. 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 134a tel/fax: (22) 858-15-05 www.compdata.pl

Tonery i aTramenTy oryginalne i zamienniki sprzedaż i napraWa drukarek komputery i notebooki opieka serWisoWa dla firm

26 Teraz Wilanów Luty


Medycyna Estetyczna i Kosmetyka

%

Ogłoszenia

Dr. Dariusz Kołodziejczak

Wysoki standard, niskie ceny, promocje

Kupon rabatowy

20%

al. Wilanowska 7, tel 224010665, 665665078, www.bellisana.pl

Dołączdonas!

https://www.facebook.com/cocospa ZaprasZamy do salonu Tel. + 48 606 555 777, + 48 22 258 64 10 ul. sarmacka 6 lokal u7 www.cocospa.pl

Luty Teraz Wilanów 27


Wywiad TW: Czyli wystarczy się zapytać siebie samego? Laura: Samo pytanie to jeszcze nic. Trzeba przecież usłyszeć jeszcze ten głos z wewnątrz. My przecież nawet nie potrafimy wytrzymać w ciszy sami sobą, a powinniśmy być w ciszy codziennie co najmniej 15 minut i dbać o to, co do nas dociera. Sami selekcjonujmy informacje, które do nas mają przyjść. Ja ciągle wyłączam w samochodzie radio, w domu nie oglądam telewizji. Chcę decydować o tym, co wchodzi do mojej głowy. Telewizja, radio, reklamy, nowinki technologiczne zaśmiecają nasz mózg. Po co nam to? Jeśli poszukujemy jakiejś informacji, przeczytajmy książkę, informację znajdźmy w Internecie. Technologia jest świetna, ale to my decydujmy, kiedy i ile będziemy z niej korzystać… TW: A jaki wpływ mają na nas ludzie, których spotykamy, czy też należy ich selekcjonować? Laura: Często spotykamy na naszej drodze ludzi, którzy choć wydają się nam bez sensu, bez wartości, to jednak po coś się pojawili. Na pewno coś wnoszą do naszego życia. Sięgajmy więc do naszej świadomości, by zaakceptować każdego człowieka, który staje na naszej drodze. Spotykamy ludzi i zastanawiamy się: „po co mi ta znajomość, czego mogę nauczyć się w relacji z tym człowiekiem”? Nie oceniajmy, nie próbujmy nikogo zmieniać na siłę. Jeśli oczekujesz zmiany w drugim człowieku, zacznij od siebie. To będzie dla niego najlepszy przykład. Nie mamy prawa próbować nikogo zmieniać. Musimy akceptować innych i szukać w sobie powodu, dla którego coś w nich nam przeszkadza i wkurza. To coś jest z pewnością tym, co wypieramy z siebie, nie akceptujemy w sobie. Dlatego, tak naprawdę, do życia w harmonii ze światem wystarczy kochać. I zacznijmy od kochania samych siebie. Miłość do innych, i miłość innych do nas, przyjdzie naturalnie. A na początek polecam każdemu, młodemu, staremu, katolikowi, protestantowi, by zapoznał się z mądrościami, jakie niesie kultura Dalekiego Wschodu… TW: I tak doszłyśmy do sedna sprawy. Laura: Tak. Tylko jeszcze raz dodam, że miłość jest najważniejsza! Wywiad przeprowadziła: Dorota Wójtowicz-Wielgopolan Fot. Radosław Nawrocki

Luty Teraz Konstancin 13


Wywiad Paweł II był tak niezwykły? Bo wyszedł ponad podziały religijne, potwierdził, że Bóg jest tylko jeden, a to jak go czcimy według danej religii jest tylko tradycją. Ja wierzę, że Bóg to jest energia życiowa. Może właśnie to jest ta nasza rozwinięta świadomość. Im większa, tym bliżej niego jesteśmy. TW: Czy rozwijając tę świadomość zdarza nam się błądzić? Laura: Jesteśmy tylko ludźmi, mamy prawo do popełniana błędów i braku wiedzy, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Starajmy się zrozumieć, dlaczego popełniliśmy te błędy i próbujmy wyjść ponad nie. Tylko Bóg wie, co dla nas jest dobre, to on nas prowadzi i tylko on wie, dokąd zmierzamy. Jak tu można mówić o błędzie... Każdy z nas przychodzi na świat z jakąś karmą. Polecam przeczytanie książek rosyjskiego psychologa Siergieja Łazarjewa z serii „Diagnostyka karmy”. Musimy się z tym pogodzić, musimy to zaakceptować. Tylko akceptacja sprawi, że wyzbędziemy się lęku, niechęci i wszelkich złych emocji. Wszyscy ciągle sobie mówimy: „ach, chcę być szczęśliwa, szczęśliwy”, ale czy zadajemy sobie pytanie - co to jest to szczęście? Czym ono dla mnie jest? A szczęście, to przede wszystkim życie w zgodzie ze sobą. Człowiek tylko wtedy będzie szczęśliwy, kiedy będzie miał równowagę duszy, umysłu i ciała - inaczej nie można tego osiągnąć. Ludzie często sami nie wiedzą kim są i co jest w zgodzie z nim samymi. Dlatego rozwijając swoją świadomość, starajmy się dotrzeć do swego wnętrza, by je zrozumieć. Niestety często zdarza się, że zdobyliśmy już wszystko, doszliśmy na sam szczyt, ale wciąż wydaje nam się, że umieramy, że zmierzamy donikąd. A czy kiedykolwiek zapytaliśmy się siebie: „słuchaj stary, co ty lubisz robić, kim ty w ogóle jesteś”? Nie, nie pytaliśmy, bo przecież nigdy nie mieliśmy czasu na zastanowienie się nad tym. Żyjemy w takim tempie, stawiamy sobie takie poprzeczki, że nie mamy czasu na rozwój duszy. Myślimy, że to nie ważne, że czymś to zaklepiemy, załatamy... To i tak wyjdzie przy pierwszej lepszej okazji, a im bardziej zasypujemy, tym dłużej będziemy odkopywać…

12 Teraz Konstancin Luty


najtrudniejsza. Kiedyś bardzo mądry psycholog powiedział na wykładach, że „gdyby ludzie kochali siebie tak bardzo jak siebie nienawidzą, to świat byłby cudowny”. Coś w tym jest… Wszyscy chcemy mieć fajne życie rodzinne, człowieka, który nas kocha, przyjaciół, którzy nas wspierają, szczególnie wtedy, gdy jest źle. Chcemy czuć się kochani i kochać. To miłość przede wszystkim jest źródłem wszelkiego życia i szczęścia. Nie ma w życiu nic ważniejszego niż miłość. Gdy ona jest, jesteśmy w stanie zaakceptować wszystko, zrozumieć wszystko. Bo w życiu liczy się dla nas wszystkich, tak naprawdę to samo - miłość. Nie ma nic ważniejszego. Oszukują się ci, którzy mówią inaczej. Nie ma większej siły napędowej niż miłość. I nie boję się powiedzieć głośno, że bez miłości jesteśmy martwi... TW: A co bardziej, miłość czy jej brak, może doprowadzić nas do obłędu w wyniku cierpienia psychicznego? Laura:. Miłość - zdrowa miłość czyli świadoma miłość - nigdy nie da nam cierpieć. Szczególnie w okresie, gdy jesteśmy jej najbardziej świadomi... Stan miłości, która jest destruktywna, to nie jest miłość prawdziwa - nie wypływa z głębi naszego serca, tylko pod nią kryje się lęk, brak poczucia wartości i strach przed byciem samym. W liście do Koryntian napisane jest: „Miłość cierpliwa jest, łaskawa, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie pamięta złego... Miłość wszystko znosi, wszystko przetrzyma, miłość nigdy nie ustaje…”. Mój kochany mąż recytował mi to przez telefon kiedy miałam 17 lat i jak ja miałam się nie zakochać… Jeśli takiej miłości szukamy, to potrzebna jest medytacja, która przeniesie nas do najgłębszych pokładów naszej świadomości. Musimy wtedy tę świadomość ustawić tak, by nam sprzyjała. Bo tak naprawdę tylko rozwój wewnętrzny jest w stanie ustrzec nas przed załamaniem psychicznym, jakiekolwiek by nie było jego źródło. Musimy pamiętać, że wszystkie choroby fizyczne mają swoje źródło w stanach emocjonalnych. Gdy choruje nasza dusza, pomału zaczyna chorować nasze ciało. To jest ze sobą ściśle powiązane. Dlatego ciągle mówię: „rozwijajmy naszą świadomość”. Wraz z jej rozwojem tak wiele dobrego przychodzi do nas. TW: Jakie sposoby Pani poleca? Laura: Prawdziwe rozwijanie naszej świadomości musimy praktykować na co dzień, we wszystkich relacjach, w jakie wchodzimy z ludźmi - każdą rozmowę z własnym dzieckiem, koleżanką, sąsiadką, a nawet panią, która przywiezie nam pocztę w najgorszym momencie naszego zabieganego dnia. Powinniśmy potraktować to jako lekcję dla siebie. Nawet jeśli ten ktoś był dla nas niemiły, wkurzył nas, to potraktujmy to jak doświadczenie. Spróbujmy być świadomym tego, co to zdarzenie miało znaczyć, jaką nam przynieść lekcję. Często też jest tak, że musimy tak nisko upaść w życiu, by walnąć głową o ziemię. I wtedy zmienia się

Wywiad nasza świadomość świata i siebie samych. I wtedy następuje w nas przemiana. A gdy ta nastąpi, dopiero świat zacznie się zmieniać. To powiedzenie „zmieniajcie świat zaczynając od siebie” jest najlepszą receptą na zmianę własnego losu. Powtarzam sobie, moim dzieciom i znajomym: „świadomość to coś, czego nie nauczymy się na uczelniach, to coś, co musimy w sobie rozwinąć zaglądając w głąb własnej duszy. Starajmy się więc wchodzić na kolejne szczeble rozwoju emocjonalnego, zamiast ścigać się o kolejne szczeble kariery”. TW: Czy w ten sposób wychowując swoje dzieci chce im Pani zaoszczędzić własnych złych doświadczeń, przygotować je do życia lepiej niż sama była? Laura: Każde dziecko do trzeciego roku życia rośnie na naszych emocjach, jest w naszej aurze i bazuje na naszej energii. Jeśli one są w nas negatywne, przechodzą również na nasze dzieci. Przekazujemy im wszystko, co siedzi w nas, co myślimy, co czujemy. Będąc matką trójki dzieci, widzę jak na dłoni, jakie popełniłam błędy. Wszystkie moje nauki, mądrości, spotkania z psychologami dziecięcymi, nie działały, bo ja sama byłam rozdygotana, przestraszona i zagubiona. Dziś jestem po wszystkich kursach wychowania dzieci: „Jak rozmawiać z dziećmi, aby słuchały”; „Jak słuchać dzieci, aby je rozumieć”; „Rywalizacja między dziećmi” etc. I owszem, to są narzędzia, ale to wszystko nic nam nie da, jeśli nie będziemy prostu ich obserwować, uczyć się od nich i wyciągać mądrych wniosków. Ja próbowałam wychować moje dzieci z podręcznikiem w ręku, chciałam wychować je doskonale, ale nie ma czegoś takiego. Nie wychowamy ich, jeśli sami jesteśmy zagubieni czy pełni lęków. Żadne szkoły, żadne dodatkowe zajęcia nie dadzą im szczęścia, jeśli my nie damy im przykładu, że jesteśmy spełnieni jako ludzie, że jesteśmy rodzicami świadomymi siebie samych. Uważam, że dziecko jest największym nauczycielem, który staje na naszej drodze. A nasze dzieci dostajemy w prezencie jako posłańców. Dostajemy je, by coś w życiu zrozumieć, coś ze sobą przerobić, wejść na kolejny poziom własnej świadomości. Tylko z wielkiej miłości do dzieci chce nam się nad sobą pracować. W relacji z nimi sięgamy do największych pokładów mądrości, wyrozumiałości i miłości. Dla mnie dziecko to „mały budda”. Kocham dzieci swoje, cudze i wszystkie na świecie… TW: A gdzie w tej świadomości jest Bóg? Laura: Kiedy byłam młodą dziewczyną, wyobrażałam sobie, że Bóg to taki dziadek z brodą i laską, który jak coś zbroję, to mi pomacha z góry. Dziś, kiedy moja świadomość jest na innym szczeblu, uważam, że Bóg to jest czysta, wielka energia, która nas otacza, a jej źródło jest w każdym z nas. Każdy ma pierwiastek boski w sobie, bo inaczej nie byłby istota żyjącą. Wszyscy mamy jednego Boga, tylko inaczej go określamy. Dlaczego Jan

Luty Teraz Konstancin 11


Wywiad

10 Teraz Konstancin Luty


Wywiad Teraz Wilanów: Pani Lauro, zima to taki okres, kiedy możemy TW: Dlaczego uważa Pani, że przyjdzie nam zwariować? Świat pozwolić sobie na zwolnienie tempa, nawet lekkie zaniedbanie staje się coraz lepszy, mamy więcej możliwości we wszystkim co się fizyczne, tak jakby - zapaść w „zimowy sen”. Wieść gminna robimy, poziom biedy na przestrzeni dziejów chyba jednak troniesie, że Pani ten okres poświęca na coś zupełnie odwrotnego. szeczkę się obniża…? Podobno mobilizuje Pani sąsiadów i przyjaciół z Konstancina do wewnętrznego przebudzenia i sięgnięcia do pokładów świado- Laura: Półtora roku temu byłam na wykładach niezwykłej kobiemości, która dokona w nich przemiany duchowej, pewnego ro- ty, współpracującej nawet z NASA w zakresie sił nadprzyrodzodzaju odrodzenia duszy. nych, która napisała serię książek pt. ”Rozmowy z Aniołami” - dr. Doreen Virtue. Już wtedy powiedziała mi o tym, co będzie się Laura Janisiewicz: Właśnie zimowe spowolnienie jest doskonalą działo w świecie, o kataklizmach, o wzroście przestępczości, o tym, że dookoła nas będzie coraz więcej samobójców. Skończyokazją do tego, by zajrzeć w głąb siebie i usłyszeć co nam w ło się 2000 lat ery Ryby, która była erą rozwoju materialnego i fiduszy gra. Tylko w ciszy możemy usłyszeć, co tak naprawdę nam dolega… Możemy sobie w tym okresie odpuścić kondycję zycznego. Chcieliśmy nowoczesności, rozwoju, progresu nauki, chcieliśmy zdobyć wszechświat. Już wszystko umiemy, nawet fizyczną i bardziej zadbać o kondycję psychiczną, duchową… Przyjrzyjmy się i postarajmy zrozumieć, dlaczego świat dookoła stworzyć człowieka. Udało nam się to. I co dalej? Co teraz manas wygląda tak jak wygląda, a rzeczy dzieją się tak jak się dzieją. my? Choroby, nerwice, lęki. Biedę mięliśmy zawsze i ona będzie Zachęcam więc moich sąsiadów i przyjaciół, by poświęcali wię- zawsze, ale dziś mamy biedę psychiczną, która jest o wiele gorsza. Ludzie są pogubieni, samotni, nie wiedzą jak sobie układać cej czasu sobie samym. To pozwoli im zrozumieć siebie i otażycie. Od zeszłego roku weszliśmy w erę Wodnika, która dzięki czający ich świat. To będzie doskonałym wyrazem miłości do Bogu zmierza ku duchowości i rozwojowi osobistemu. Ten rok siebie samego, a w rezultacie nasze otoczenie może stać się 2014 będzie jednak przełomowy i najtrudniejszy. Tak bardzo lepsze. zmienia się energia dookoła nas, że świat i ludzie nie dają sobie z tym rady. My sobie nie radzimy. Czujemy, że zachodzą duże zmiany, że coś się dzieje, ale nie mamy świadomości dlaczego i po co. TW: 14 lutego to niegdyś w Polsce dzień świętego Walentego patrona chorych psychicznie i cierpiących duchowo, a nawet ludzi obłąkanych. Dziś obchodzimy ten dzień jako święto całkiem komercyjne. Zatraciło ono całkowicie swoje dawne znaczenie. Czy zastanawiała się Pani nad tym?

Laura: Właśnie. Żyjemy w świecie, gdzie liczy się głównie konsumpcja. Ciągle gdzieś pędzimy i nie zastanawiamy się nad tym, co jest z naszą duchowością. Zdobywamy coraz więcej fakultetów, coraz wyższe stanowiska, robimy zawrotne kariery, a dusza jest pozostawiona, gdzieś tam zapomniana. Aż w końcu puka do nas depresja. To nie jest taka zwykła choroba. Ja uważam, że depresja jest chorobą duszy. Jakby Pani odwiedziła odział F7, tzw. depresyjny w szpitalu na Sobieskiego, to nie znajdzie tam Pani żadnej patologii. Nie ma tam ludzi, którzy wywodzą się z biedy i pozapadali na depresję z beznadziei materialnej. Tam cierpią ludzie, którzy są wykształceni, odnieśli jakieś sukcesy zawodowe czy materialne, ale ponieśli porażkę w rozwoju własnej świadomości i duchowości. Taka porażka bardzo boli, a ból psychiczny jest sto razy silniejszy od bólu fizycznego i nie ma na niego tabletki, która natychmiast przyniesie ulgę. Dusza umiera, gdy przestajemy się o nią troszczyć, rozwijać. Świadomość tego, kim naprawdę jesteśmy, czego naprawdę potrzebujemy jest tak istotna. Dlatego ja, w okresie Walentynek, przypominam wszystkim dookoła, że to jest tak naprawdę dzień ludzi cierpiących duchowo. Że wszyscy nimi poniekąd jesteśmy, w mniejszym lub większym stopniu, i możemy sobie pomóc zaglądając do własnego wnętrza, rozwijając własną świadomość. Zróbmy to z miłości do siebie samych. Zadbajmy o własną duchowość, aby nie zwariować.

TW: Myśli Pani, że te zmiany są powodem depresji? A może to brak miłości, na którą nie mamy czasu w rozpędzonym życiu? Laura: Wiele lat zastanawiałam się nad powodami depresji. Sama się nią zderzyłam i myślę, że każdy z nas w jakimś stopniu musi sobie z nią radzić. Przeczytałam kiedyś świetną książkę „Anatomia depresji” i podzielam zdanie ludzi, którzy twierdzą, że niestety depresja jest choroba duszy. Zmiany, które zachodzą w ludziach na skutek zmieniającego się świata są tak ogromne, że wariujemy. Dr. Doreen twierdzi, że przełom 2013 i 2014 to moment największych zmian energetycznych jakie zajdą w świecie, w kosmosie. A przecież kosmos i cała przestrzeń to my. Dlatego coraz bardziej tracimy grunt pod nogami, nie radzimy sobie z życiem. Wie pani jak długo czeka się w Warszawie, prywatnie, do dobrego lekarza psychiatry czy psychologa? Miesiąc, dwa…? Statystyka mówi sama za siebie - nie trzeba tu komentarza. TW: To czego nam brakuje do szczęścia? Laura: Miłości oczywiście. Miłość to podstawa każdej jednostki żyjącej, nawet rośliny nam zwiędną jeśli nie będziemy ich kochać. Tylko, że to nie takie proste. Człowiek, który nie pokocha samego siebie, nie będzie w stanie nigdy pokochać drugiego człowieka, a miłość do samego siebie jest najważniejsza, ale też

Luty Teraz Konstancin 9


Wywiad

Wystarczykochać LauraJanisiewicz,lokalnapropagatorkaprzemianyduchowej,głosicielkarozwojuduchowegoiświadomościwewnętrznej.Wwalceze sobąostaniesięlepszążoną,matką,córką,człowiekiem,byłagotowasamasięzatracić.ratunekprzyniosłajejmądrośćDalekiego Wschodu,którąbezproblemuzaimplementowaławchrześcijańską tradycjęipolskidom.Ponadwszystkoliczysiędlaniejrodzina iuniwersalnawartość-miłość.

8 Teraz Konstancin Luty


pieSku, gdzie jeSteś? jeśli nasz pupil zgubi się, a ma wstrzyknięty czip, wówczas bardzo zwiększają się szanse na jego powrót do domu. coraz częściej zdarzają się również kradzieże rasowych psów i kotów, a obecność chipa utrudnia proces odsprzedania zwierzęcia. to, czy podejmiemy decyzję o zachipowaniu naszego pupila, może w przyszłości zadecydować o jego losie. elektroniczne oznakowanie jest również niezbędnym wymogiem, aby podróżować z czworonogiem po krajach unii europejskiej. Warto zatem rozważyć taką opcję.

Nasze miasto może skorzystać z akcji bezpłatnego czipowania, którą organizuje Gmina Konstancin-Jeziorna. Wystarczy zgłosić się ze swoim pupilem do jednej z pięciu klinik weterynaryjnych, które mają podpisaną umowę z konstancińskim samorządem. Warunkiem bezpłatnego oznakowania psa lub kota jest wypełnienie przez jego właściciela wniosku o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania zwierzęcia i okazanie aktualnej książeczki szczepień - pies powinien być zaszczepiony przeciwko wściekliźnie. Po zaczipowaniu dane dotyczące zwierzęcia i jego właściciela są wprowadzane do Międzynarodowej Bazy Danych Safe-Animal (www.safe-animal.eu) Zachęcamy do wzięcia udziału w tej akcji. Często nie mamy wpływu na to, że nasz podopieczny się zgubi. Strach, panika, pogoń za kotem, zerwanie się ze smyczy, nieszczelne ogrodzenie to najczęstsze przyczyny zagubienia. Możemy mieć jednak wpływ na to, jak szybko uda się go

Czip to mikroprocesor wielkości ziarna ryżu, w którym zakodowany odnaleźć! jest specjalny, 15-cyfrowy, unikalny numer identyfikujący zwierzę. W tych lecznicach bezpłatnie zaczipujesz psa lub kota: Układ scalony i cewka chipa znajdują się w szklanej kapsułce, 1. Lecznica Weterynaryjna Bielawa umieszczanej w organizmie zwierzaka za pomocą wstrzyknięcia w Bielawa, ul. Lipowa 1D, 05-520 Konstancin-Jeziorna okolice karku, nieróżniącego się od zwykłego zastrzyku. Czip jest tel. 22-754-39-19 zupełnie obojętny dla organizmu zwierzęcia i nie stanowi dla jego zdrowia żadnego zagrożenia. Nasz pupil nie odczuje ani dyskomfor- 2. Lecznica Weterynaryjna Anda tu, ani obecności tego "ciała obcego" w swoim organizmie. Czip jest ul. Długa 8, 05-510 Konstancin-Jeziorna tel. 22-754-09-75 miniaturowym nadajnikiem, zasilanym energią pola elektromagne3. Przychodnia Weterynaryjna Anima tycznego z czytnika. Fala radiowa zawierająca zakodowany numer ul. Bielawska 15 lok. 35, 05-520 Konstancin-Jeziorna wysyłana jest do skanera, który ją dekoduje i wyświetla w postaci tel. 22-756-28-59 numeru identyfikacyjnego. Odległość odczytu przy użycia czytnika 4. Gabinet Weterynaryjny Małgorzata Łukaszewicz waha się w granicach od 5 - 15 cm i uzależniona jest głównie od rozmiaru anteny. W najczęściej stosowanych czytnikach nie przekra- ul. Piłsudskiego 10, 05-520 Konstancin-Jeziorna cza 10 cm. Żywotność takiego mikroczipa jest praktycznie wieczna. tel. 22-756-42-87 5. Klinika Weterynaryjna WetMedyka24 - Tomasz Kalinowski, Raz wstrzyknięty czip pozostanie u pupila przez całe życie. Konrad Kowalczyk ul. Pułaskiego 103, 05-510 Konstancin-Jeziorna tel. 22-462-44-62 W Polsce właściciele nie mają ustawowego obowiązku czipowania psów czy kotów. Jeśli ktoś jednak docenia zalety tego rozwiązania,

źródło: konstancinjeziorna.pl

przeprowadzono kontrolę, warunki dla zwierząt bez zaStrzeżeń

Tak jak zapowiedział Burmistrz Kazimierz Jańczuk, realizacja umowy z firmą „Eko-Art” jest monitorowana przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w szczególny sposób. Zgodnie z tą umową, od 1 stycznia, odławianiem bezdomnych zwierząt z gminy Konstancin-Jeziorna i opieką nad nimi zajmuje się firma „Eko-Art” Artur Banaszewski. Zwierzęta m.in. poszkodowane w wypadkach, stwarzające zagrożenie psy oraz porzucone przez właścicieli koty, po przejściu w konstancińskiej klinice "Prima-Vet" trzytygodniowej kwarantanny przewożone są do gospodarstwa znajdującego się w Odrowążu. W środę 15 stycznia, urzędnicy sprawdzili, w jakich warunkach żyją zwierzęta. Stwierdzono, że warunki są dużo lepsze niż w poprzednich latach. - Kontrola wykazała, że umowa zawarta z gminą Konstancin-Jeziorna realizowana jest prawidłowo - podkreśla Beata Kwiatkowska, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa konstancińskiego magistratu. - Firma „Eko-Art” zapewnia wymagane przez nas warunki przestrzenne i niezbędne wyposażenie miejsc utrzymywania zwierząt.

Luty Teraz Konstancin 7


źródło: konstancinjeziorna.pl

konStanCińSka dwójka SzkoŁą dialogu zespół szkół nr 2 w konstancinie-jeziornie otrzymał tytuł "szkoły dialogu". jest to nagroda za udział uczniów w projekcie dotyczącym kultury i historii żydów polskich. tak prestiżowym wyróżnieniem może się pochwalić tylko kilkadziesiąt placówek w kraju. Projekt edukacyjny „Szkoła Dialogu” realizowała Fundacja Forum Dialogu Między Narodami. W jego ubiegłorocznej edycji udział wzięły 43 gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z całego kraju. Był wśród nich Zespół Szkół nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Konstancinie-Jeziornie. Uczniowie konstancińskiej "dwójki" na warsztatach poznawali kulturę i historię Żydów. Zdobywali informacje na temat życia tej społeczności na terenie Konstancina-Jeziorny. Efektem prowadzonych w szkole specjalnych zajęć była wycieczka na którą gimnazjaliści zaprosili kolegów z równoległych klas. Szkolnymi opiekunami projektu byli Katarzyna Marcińczyk i Wojciech Guszkowski. Zaangażowanie uczniów i nauczycieli zostało docenione. Placówka otrzymała prestiżowy tytuł "Szkoły Dialogu". Wyróżnienie zostało wręczone podczas gali, która 15 stycznia odbyła się w Teatrze Wielkim w Warszawie. Honorowy patronat nad uroczystością objęła Anna Komorowska, małżonka Prezydenta RP. Fot. Archiwum szkoły

Nasze miasto dokarmianie ptaków zimą zima to bardzo ciężki okres dla bezpańskich psów i kotów, ale także dla mniejszych zwierząt i ptaków w szczególności. trudno im znaleźć cokolwiek do jedzenia, gdy wszystko zasypał śnieg. jeśli zdecydujemy się na zimowe dokarmianie ptaków - róbmy to regularnie. Ptaki szybko przyzwyczajają się do nowego źródła pokarmu i dłuższe przerwy w dostarczaniu im pożywienia mogą być dla nich niebezpieczne. Warto również zwrócić uwagę na to czym dokarmiamy ptaki. niestety często popełniamy wiele błędów, które często przynoszą więcej szkód niż pożytku, dlatego stosujmy się do zasady lepiej w ogóle nie karmić ptaków, niż robić to źle! Do karmienia ptaków używamy tylko naturalnych produktów, najlepiej zakupionych w sklepach zoologicznych. Bez trudu zdobędziemy kasze, zboża, płatki owsiane, ziarna słonecznika, konopi, dyni, orzechy, suszone owoce oraz gotowe mieszanki nasion dla dzikich ptaków. Dla wielu ptaków przysmakiem jest tłuszcz zwierzęcy (słonina lub łój). Pamiętajmy jednak, aby słonina nie wisiała zbyt długo (ok. 2 - 3 tyg), gdy zjełczeje zaszkodzi ptakom. Podczas gdy my zadbamy o ptactwo w naszych ogrodach, gmina Konstancin-Jeziorna zadba o dokarmianie ptactwa wodnego. Akcja organizowana jest już od kilku lat. Na zlecenie gminy prowadzi ją pan Piotr Osuch, mieszkaniec Parceli. Zimowe dokarmianie rozpoczęło się już 17 stycznia. Ptakom bytującym na Jeziorce, tuż przy moście drogi wojewódzkiej nr 721, podawane jest ziarno, które wykładane jest w specjalnych korytkach umieszczanych na brzegu rzeki. czym dokarmiać ptaki? Łabędzie i kaczki jedzą ziarna zbóż, drobno pokrojone warzywa, w trakcie surowej zimy specjalny granulat dla ptaków wodnych. Chleb (wyłącznie świeży i rozdrobniony) może stanowić tylko uzupełnienie pokarmu! Karmienie wyłącznie pieczywem (przez kilka miesięcy) prowadzi do chorób układu pokarmowego! Gołębie, sierpówki, kawki i gawrony jedzą grubą kasza, pszenicę, a także czerstwe, białe pieczywo pokrojone w kostki o wielkości 1 cm. Sikory jedzą surową słoninę, łuskane nasiona orzechów włoskich, słonecznika (łuskane lub w łupinach) oraz konopie. Kosy i kwiczoły jedzą przekrojone jabłka, morele, mrożone owoce czarnego bzu, jarzębiny, porzeczek, jagód, aronii, a także rodzinki i pokrojone daktyle. Należy unikać podawania suszonych owoców, gdyż pęcznieją w wolu, co w przypadku zjedzenia zbyt dużej ilości może być dla ptaka niebezpieczne. Wróble i mazurki jedzą proso, drobne kasze, łuskany słonecznik. Dzwońce i zięby jedzą nasiona słonecznika i konopie. czym nie dokarmiać ptaków? Ptaków nie wolno karmić produktami solonymi czyli orzeszkami solonymi, soloną słoniną, słonym pieczywem. Bardzo niebezpieczny jest pokarm zepsuty (np. spleśniały chleb) lub pieczywo namoczone i zamarznięte. Nie wolno dawać ptakom nie ugotowanego pęczaku oraz innych pęczniejących w przewodzie pokarmowym ziaren i kaszy. Wykorzystano materiały Stowarzyszenia Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków STOP pt. „Jak mądrze dokarmiać ptaki?”

6 Teraz Konstancin Luty


gmina weSprze iniCjatywy SwoiCH mieSzkańCów Gmina konstancin-jeziorna wesprze ciekawe inicjatywy swoich mieszkańców. są pieniądze na m.in.: budowę, rozbudowę lub remont dróg, działalność charytatywną, pro-

Nasze miasto zmiany od 1 lutego - inFormaCja burmiStrza gminy

mocję i organizację wolontariatu, a także zajęcia Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że kulturalne i sportowe oraz ochronę środowiska. Wystarczy Starosta Piaseczyński wypowiedział porozumienie administracyjne między gminą a powiatem w zakresie mieć pomysł, wypełnić wniosek i złożyć go konstancińprowadzenia spraw geodezyjnych. skim magistracie. Oznacza to, że z dniem 1 lutego 2014 roku swoje zaNajciekawsze pomysły będą realizowane w ramach inicjatywy lokalnej. Mieszkań- dania przenosi do Wydziału Geodezji i Katastru Starocy gminy Konstancin-Jezioran swoje projekty mogą zgłaszać indywidualnie lub po- stwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 20. przez organizacje pozarządowe. Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna od 1 lutego 2014 roku sprawy dotyczące ewidencji gruntów i budynków winni załatwiać w Starostwie Powiatowym. Na wsparcie mają szanse przedsięwzięcia z zakresu: - budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność gminy Konstancin-Jeziorna, - działalności charytatywnej, - podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu, edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

-

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Warszawska 32, kancelaria - pok. nr 4). Te, które wpłyną do 28 lutego zostaną rozpatrzone do 15 marca. Propozycje mieszkańców oceni zespół powołany przez burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna. Szczegółowe informacje dotyczące trybu i kryteriów oceny wniosków znajdują się w uchwale Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 294/VI/26/2012 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej z dnia 11 października 2012 r.

zmiany w ulgaCH na przejazdy komunikaCją Nowe ulgi w opłatach za przejazdy komunikacją miejską zatwierdziła Rada m.st. Warszawy, a wejdą w życie już 1 lutego. Jak podkreśla warszawski ZTM, zmiany są wyjściem naprzeciw oczekiwaniom środowiska osób niepełnosprawnych. Osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli został orzeczony w związku z dysfunkcją intelektualną lub dysfunkcją narządu wzroku, będą mogły korzystać z bezpłatnych przejazdów na podstawie orzeczeń, a nie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, co obligowało do przynależności do jednej z tych organizacji.

źródło: konstancinjeziorna.pl

w lutym mniej za SterylizaCję i kaStraCję zwierząt uwaga właściciele psów i kotów. W lutym za kastrację lub sterylizację pupila zapłacimy mniej. Wszystko w ramach akcji, w której uczestniczą także trzy lecznice weterynaryjne z konstancina-jeziorny. Akcja prowadzona jest pod patronatem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie. Każdy, kto od 10 do 15 lutego zgłosi się ze swoim pupilem do wybranej lecznicy weterynaryjnej za sterylizację lub kastrację zwierzęcia zapłaci mniej nawet o 25-30 proc. Uwaga! Wcześniej należy skontaktować się z przychodnią i umówić się na wizytę. W Konstancinie-Jeziornie udział w akcji biorą: 1. Gabinet weterynaryjny przy ul. Piłsudskiego 10 - tel.22-756-42-87 2. Lecznica weterynaryjna przy ul.Długiej 8 - tel. 22-754-09-75 3. Przychodnia weterynaryjna przy ul.Bielawskiej 15 - tel. 22-756-28-59

Luty Teraz Konstancin 5


źródło: konstancinjeziorna.pl

willa Hugonówka świeCi dawnym blaSkiem zabytkowa willa „Hugonówka” przy ul. mostowej 15 w konstancinie-jeziornie odzyskała swój dawny blask. W piątek (31 stycznia) gmina przekazała obiekt w użyczenie konstancińskiemu domowi kultury, który będzie prowadził w nim swoją działalność statutową. Odrestaurowany budynek robi wrażenie: przestronne i jasne pomieszczenia, dwie sale widowiskowe - na ok. 260 i 120 osób - z garderobami dla artystów, klubokawiarnia, nowoczesne oraz w pełni profesjonalne wyposażenie audiowizualne. Wszystko zamknięte w budynku skrupulatnie odtworzonym na wzór „Hugonówki” sprzed lat. Swój dawny charakter zachowały niemal wszystkie detale architektoniczne: gzymsy, obramowania okien, attyki i boniowania. – Inwestycja została sprawnie przeprowadzona w rekordowo krótkim czasie 14 miesięcy, a to wszystko dzięki determinacji pracowników konstancińskiego magistratu i konsekwencji władz obecnej kadencji – podkreśla Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna. Efekty prac budowlanych można już podziwiać. W piątek (31 stycznia) gmina przekazała obiekt w użyczenie Konstancińskiemu Domowi Kultury, który będzie prowadził w nim swoją działalność statutową. Adaptacja zabytkowej willi „Hugonówka” kosztowała 7.628.460 zł, z czego 3.105.942,57 zł gmina Konstancin-Jeziorna pozyskała z Unii Europejskiej. Dodatkowo obiekt został wyposażony w sprzęt o wartości 380 tys. zł.

Nasze miasto Ferie zimowe w konStanCinie. Czekają liCzne atrakCje

Dzieci już odliczają dni do ferii zimowych. A kto zostaje w mieście, ten powinien się zgłosić do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Zima w mieście”. Czekają liczne atrakcje. Tradycyjnie w programie znalazły się liczne zajęcia sportowe, w tym gry i zabawy zespołowe oraz zajęcia na basenie. Większość zajęć jest bezpłatna, z wyjątkiem tych organizowanych dla uczniów kl. I-III, na które obowiązywały zapisy do 31 stycznia. Więcej szczegółów udziela Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji pod nr tel.: 22-754-61-86 lub 22-754-01-99.

nowoCzeSne pomoCe dydaktyCzne w naSzyCH SzkoŁaCH Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wzbogacił pięć gminnych szkół o nowoczesne pomoce dydaktyczne w związku z udziałem tych szkół w akcji „Sprzątanie świata”. Pomoce dydaktyczne w ramach edukacji ekologicznej trafiły do: Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 3, Zespołu Szkół nr 4 w Słomczynie, Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5 oraz Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy. Były to między innymi plansze na temat segregacji odpadów, przyrody ożywionej i nieożywionej, a także zestawy do doświadczeń, deszczomierze, ścienne stacje pogody, lupy i kompasy, modele DNA, atlasy geograficzne i przyrodnicze, zestawy do klasyfikacji minerałów oraz modele układu słonecznego. Szczególne zainteresowanie wzbudziły globusy indukcyjne, które służą do kształtowania wyobrażeń uczniów związanych nie tylko z pojęciem Ziemi jako planety, ale również ze zrozumieniem pojęcia siatki geograficznej i jej składowych elementów takich jak równik, południki i równoleżniki, bieguny itp.

4 Teraz Konstancin Luty


nieodśnieżona droga? twoja interwenCja może pomóC na terenie gminy konstancin-jeziorna położone są drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. zgodnie z prawem, za ich utrzymanie, w tym odśnieżanie odpowiadają zarządcy. jeśli droga jest nieodśnieżona, śliska i niebezpieczna, można zgłosić się do odpowiedniego zarządcy i zainterweniować. Gdzie i do kogo interweniować w takich sytuacjach? Podajemy numery telefonów; 1. Drogi wojewódzkie: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Piasecznie: 22-756-78-33 2. Drogi powiatowe: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie: 22-757-93-46

Nasze miasto gmina zapŁaCi za uSunięCie azbeStu, zŁóż wnioSek zamierzasz w tym roku usunąć trujący azbest z dachu swojego domu lub budynku gospodarczego? możesz to zrobić na koszt gminy. Wystarczy złożyć do urzędu miasta i Gminy konstancin-jeziorna wniosek. masz na to czas do 14 kwietnia.

3. Drogi gminne: koordynatorem zimowego odśnieżania gminnych dróg jest Bogdan Karaś, kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych UMiG: 22-717-5369 lub kom. 668-959-162. Wykaz firm, osób zatrudnionych na zlecenie w ramach płużenia dróg gminnych na terenie sołectw w sezonie zimowym 2013/2014 można sprawdzić skanując kod obok.

wŁaśCiCielu, odśnieżaj CHodnik! Wypadek na śliskim chodniku może się zdarzyć każdemu. czyja to będzie wina? Burmistrz Gminy przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity dz. u. z dnia 28.11.2013 r., poz.1399) i "regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy konstancin-jeziorna" do obowiązków właścicieli nieruchomości należy „usunięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wyodrębnioną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy nieruchomości”. A gdy jednak zdarzy się wypadek, warto wiedzieć co należy udowodnić i czego możemy żądać od właściciela lub zarządcy nieruchomości. 1. Zaraz po zdarzeniu należy zrobić zdjęcie chodnika i posesji przy której chodnik jest położony, na dowód miejsca wypadku oraz stanu nawierzchni chodnika. 2. Jeżeli byli jacyś świadkowie zdarzenia, należy zebrać ich dane osobowe w celu późniejszego powołania ich na świadków. 3. Trzeba zebrać też pełną dokumentację medyczną z której wynikałoby wprost, że przyczyną uszczerbku na zdrowiu było właśnie poślizgnięcie się na chodniku. 4. Zgłosić pisemnie doznaną szkodę do podmiotu, który jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na chodniku. Z reguły jeśli chodzi o zarządców lub wspólnoty mieszkaniowe, to posiadają oni ubezpieczenie OC, z którego w takich przypadkach szkoda jest likwidowana. Jeżeli jednak na skutek zgłoszenia szkody nie dojdzie do wypłaty odszkodowania, to należy złożyć stosowny pozew do właściwego Sądu.

Gmina Konstancin-Jeziorna występując w imieniu osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych nie prowadzących działalności gospodarczej zamierza ubiegać się w 2014 r. o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie działań mających na celu usunięcie azbestu z terenu gminy. Każdy kto planuje usunięcie w bieżącym roku odpadów zawierających azbest z terenu swojej nieruchomości może zrobić to na koszt gminy. W tym celu należy złożyć w tutejszym urzędzie wniosek, wraz z załącznikami, o demontaż, odbiór i utylizację azbestu lub sam odbiór i utylizację azbestu. Termin składania wniosków upływa 14.04.2014 r. Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wybierze specjalistyczną firmę, z którą podpisze umowę na demontaż, odbiór od mieszkańców gminy i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

źródło: konstancinjeziorna.pl

Luty Teraz Konstancin 3


Nasze miasto

Co do SuCHyCH, Co mieSzanyCH?

Od 1 lipca w całym kraju obowiązują nowe zasady segregacji i odbioru odpadów. Jak prawidłowo przeprowadzić segregację podpowiada najnowsza broszura informacyjna wydana przez Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Zaczynając od słowniczka pojęć, broszura przedstawia w jasny i prosty sposób, najważniejsze zasady oraz istotne odpowiedzi na często zadawane pytania. Nowe uregulowania prawne to wyzwanie organizacyjne dla każdej gminy, ponieważ ustawa wymaga aby do 2020 r. osiągnąć 50% poziom recyclingu papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła. Do osiągnięcia tego celu potrzebna jest współpraca wszystkich mieszkańców gminy i wszystkich organizacji, które są zaangażowane w ten proces. Warto więc zapoznać się z wytycznymi oraz szczegółowymi wymaganiami, które zostały wyjaśnione w tej broszurze. Teksty opracowała Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” przy współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Broszura dostępna jest bezpłatnie w: siedzibie UMiG przy ul. Warszawskiej 32, wydziale OŚiR przy ul. Warszawskiej 31 (Galeria Lima), Zakładzie Gospodarki Komunalnej, Konstancińskim Domu Kultury, Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji, gminnych szkołach oraz przychodniach zdrowia przy ul. Wareckiej i Pocztowej.

E-wydanie broszury jest do pobrania po zeskanowaniu kodu obok.

Sezon narCiarStwa biegowego rozpoCzęty

źródło: konstancinjeziorna.pl

Miłośnicy narciarstwa biegowego po kilkumiesięcznej przerwie rozpoczęli sezon. Pierwsze spotkanie miało miejsce w sobotę 25 stycznia. Trening poprowadził instruktor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie. Jak poinformowali organizatorzy, dopóki będzie śnieg, będą odbywały się treningi w każdą sobotę o godzinie 10.00. Istnieje możliwość treningu dla osób początkujących i zaawansowanych, a trasa treningu jest ustalana na miejscu, w zależności od umiejętności zebranych osób. Jeśli ktoś nie posiada sprzętu, można go wcześniej zarezerwować i wypożyczyć. Ceny kształtują się pomięty 15 a 25 zł w zależności od rodzaju wiązań. Zajęcia trwają około 2 godzin i są przeznaczone dla osób dorosłych. Rezerwacji można dokonać telefonicznie: 22-403 69 70

2 Teraz Konstancin Luty


Teraz

Luty 2014 / Gazeta bezpłatna

Konstancin

laura janisiewicz „Wystarczy kocHaĆ”

Profile for Teraz Wilanów

Luty 2014  

Luty 2014